Ανεπάρκεια Μιτροειδούς Βαλβίδας Νεότερες Επεµβατικές Τεχνικές

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ανεπάρκεια Μιτροειδούς Βαλβίδας Νεότερες Επεµβατικές Τεχνικές"

Transcript

1 Ανεπάρκεια Μιτροειδούς Βαλβίδας Νεότερες Επεµβατικές Τεχνικές Βαϊνά Σοφία, MD, FESC, MEAPCI Α Πανεπιστηµιακή Καρδιολογική Κλινική, Ιπποκράτειο Αθηνών

2 Ανεπάρκεια Μιτροειδούς Βαλβίδας Νεότερες Επεµβατικές Τεχνικές Βαϊνά Σοφία, MD, FESC, MEAPCI Α Πανεπιστηµιακή Καρδιολογική Κλινική, Ιπποκράτειο Αθηνών

3 Ανεπάρκεια Μιτροειδούς Βαλβίδας Νεότερες Επεµβατικές Τεχνικές Βαϊνά Σοφία, MD, FESC, MEAPCI Α Πανεπιστηµιακή Καρδιολογική Κλινική, Ιπποκράτειο Αθηνών

4 Αίτια Ανεπάρκεια Ανεπάρκειας Μιτροειδούς Μιτροειδούς Βαλβίδας! Εκφυλιστικά " Μυξωµατώδης εκφύλιση " Ρήξη τενόντιων χορδών! Λειτουργικά " Διάταση του δακτυλίου " Ασβέστωση του δακτυλίου " Δυσλειτουργία των θηλοειδών µυών! Ρευµατικής Αιτιολογίας! Ενδοκαρδίτιδα

5 Διαδερµική Διόρθωσης της Ανεπάρκειας της Μιτροειδούς Βαλβίδας! Επεµβάσεις που στόχο έχουν τις γλωχίνες! Άµεση δακτυλιοπλαστική! Έµµεση δακτυλιοπλαστική! Εµφύτευση τενόντιων χορδών! Αναδιαµόρφωση της αριστερής κοιλίας! Συνδυασµός των παραπάνω τεχνικών

6 Διαδερµικές Επεµβάσεις που Στόχο Έχουν τις Γλωχίνες Ι. Συσκευές συµπλησίασης των γλωχίνων:! Abbott MitraClip! Edwards MOBIUS (now abandoned)! TransCardiac MitraFlex

7 Διαδερµικές Επεµβάσεις που Στόχο Έχουν τις Γλωχίνες! Βασίζονται στην χειρουργική τεχνική Alfieri σύµφωνα µε την οποία η οπίσθια και η πρόσθια γλωχίνα ενώνονται µε ένα ράµµα µε αποτέλεσµα την δηµιουργία µιας µιτροειδούς βαλβίδας «διπλού-στοµίου».! Αυτό αποκαθιστά την επαφή των γλωχίνων µειώνοντας την ανεπάρκεια της µιτροειδούς βαλβίδας.

8 MitraClip System Τα clip καλύπτονται από πολυεστέρα. Το µήκος του κάθε σκέλους του clip επιτρέπει το «γράπωµα» έως και 8 mm από κάθε γλωχίνα. Abbott Vascular

9 MitraClip System

10 Effectiveness Endpoint and Components at 4 Years The EVEREST II Trial 4-Year Results. JACC 2013:317 28

11 NYHA Functional MitraClip Classat System 5 Years Εκφυλιστικής Αιτιολογίας MR Λειτουργικής Αιτιολογίας MR Michael J Rinaldi, TCT 2014, Washington DC, USA

12 Commercial MitraClip System Implant Experience Michael J Rinaldi, TCT 2014, Washington DC, USA

13

14 MitraClip System "Αναµένεται η µελέτη COAPT για να λάβει έγκριση και για την αντιµετώπιση της λειτουργικής συµπτωµατικής ανεπάρκειας της µιτροειδούς βαλβίδας.

15 TransCardiac MitraFlex! To clip τοποθετείται στις γλωχίνες µέσω της διακορυφαίας προσπέλασης µε πάλουσα καρδιά! Με την συγκεκριµένη τεχνική µπορεί να γίνει ταυτόχρονα και εµφύτευση τεχνητών τενόντιων χορδών, µειώνοντας την ανάγκη για νέα επέµβαση

16 Μειονεκτήµατα των Συσκευών Συµπλησίασης των Γλωχίνων " Η χειρουργική τεχνική Alfieri συνήθως χρησιµοποιείται µε δακτυλιοπλαστική για την αποτελεσµατικότερη µείωση της ανεπάρκειας της µιτροειδούς βαλβίδας " Στένωση της µιτροειδούς βαλβίδας

17 Διαδερµικές Επεµβάσεις που Στόχο Έχουν τις Γλωχίνες ΙΙ. Συσκευές κατάληψης του χώρου µεταξύ των γλωχίνων:! Cardiosolutions Percu-Pro

18 Percu-Pro Device! Εµφύτευση µέσω του µεσοκολπικού διαφράγµατος! Αποτελείται από µια «σηµαδούρα» από σιλικόνη και πολυουρεθάνη! Αγκυρώνεται στην κορυφή! Φάση Ι µελέτες Cardiosolutions, Stoughton, Massachusetts

19 Percu-Pro Device! Εµφύτευση µέσω του µεσοκολπικού διαφράγµατος Μειονεκτήµατα:! Αποτελείται από µια «σηµαδούρα» από σιλικόνη και πολυουρεθάνη! Αγκυρώνεται στην κορυφή! Δηµιουργία θρόµβων! Υπολειπόµενη ανεπάρκεια! Ιατρογενής στένωση! Φάση Ι µελέτες Cardiosolutions, Stoughton, Massachusetts

20 Διαδερµικές Επεµβάσεις που Στόχο Έχουν τις Γλωχίνες ΙΙΙ. Συσκευές κατάλυσης των γλωχίνων:! BioSense Webster ThermoCool irrigation ablation electrode

21 Διαδερµικές Συσκευές Κατάλυσης των Γλωχίνων! Ο καθετήρας εισέρχεται ανάδροµα από την αορτή στην αριστερή κοιλία! Τοποθετείται δίπλα στην πρόσθια γλωχίνα της µιτροειδούς ICE-Guided Percutaneous Ablation of Mitral Valve Anterior Leaflet Jeffrey L. Williams et al. J Interv Cardiol Dec;21(6):

22 Διαδερµικές Συσκευές Κατάλυσης των Γλωχίνων! Ο καθετήρας εισέρχεται ανάδροµα από την αορτή στην αριστερή κοιλία! Τοποθετείται δίπλα στην πρόσθια γλωχίνα της µιτροειδούς Οίδηµα της πρόσθιας γλωχίνας µετά την εφαρµογή της κατάλυσης ICE-Guided Percutaneous Ablation of Mitral Valve Anterior Leaflet Jeffrey L. Williams et al. J Interv Cardiol Dec;21(6):

23 Διαδερµικές Συσκευές Κατάλυσης των Γλωχίνων! Η ουλή και η ίνωση που δηµιουργούνται µε την κατάλυση δεν είναι ακριβείς µε αποτέλεσµα η γλωχίνα να είναι είται πολύ κοντή είτε πολύ µακριά.! Υπολειπόµενη ανεπάρκεια ή επειδείνωση της ανεπάρκειας.! Διάτρηση της γλωχίνας ή τραυµατισµός των παρακέίµενων δοµών. Jeffrey L. Williams et al. J Interv Cardiol Dec;21(6):

24 Διαδερµικές Επεµβάσεις Άµεσης Δακτυλιοπλαστικής Ι. Συσκευές Άµεσης Δακτυλιοπλαστικής µε Μηχανική Σύσφιξη:! Mitralign Percutaneous Annuloplasty System! Guided Delivery Systems Accucinch Annuloplasty System! Valtech Cardioband

25 Συσκευές Άµεσης Δακτυλιοπλαστικής Προσοµοιάζουν την χειρουργική δακτυλιοπλαστική

26 Mitralign device Ο πηδαλιοχούµενος καθετήρας µέσω της αορτής τοποθετείται στην αριστερή κοιλία κάτω από την µιτροειδή βαλβίδα

27 Mitralign device Ένα σύρµα οδηγείται στην επιθυµητή θέση στον οπίσθιο µιτροειδικό δακτύλιο

28 Mitralign device Το ράµµα προωθείται πάνω από το σύρµα

29 Mitralign device «Συµπλησίαση» και Κλείδωµα

30 Mitralign device Τελικό αποτέλεσµα µετά την εµφύτεση δύο ραµµάτων στον οπίσθιο µιτροειδικό δακτύλιο «Συµπλησίαση» ~ 17mm

31 Mitralign device (Mitralign, Tewksbury, Massachusetts) Πλεονεκτήµατα Μπορεί να βελτείωσει σηµαντικά την συµπλησίαση των γλωχίνων Μπορεί να εφαρµοστεί και σε άλλες βαλβίδες όπως π.χ. την τριγλώχινα βαλβίδα Δεν παρεµποδίζει την εφαρµογή άλλων θεραπειών, όπως την εµφύτεση αµφικοιλιακού βηµατοδότη ή επιπλέον πρεµβάσεων στην µιτροειδή βαλβίδα Μειονεκτήµατα Συµπλησιάζει µόνο το οπίσθιο τµήµα του µιτροειδικού δακυλίου

32 Πλεονεκτήµατα Mitralign device (Mitralign, Tewksbury, Massachusetts) Μπορεί να βελτείωσει σηµαντικά την συµπλησίαση των γλωχίνων Μπορεί να εφαρµοστεί και σε άλλες βαλβίδες όπως π.χ. την τριγλώχινα βαλβίδα Δεν παρεµποδίζει την εφαρµογή άλλων θεραπειών, όπως την εµφύτεση αµφικοιλιακού βηµατοδότη ή επιπλέον πρεµβάσεων στην µιτροειδή βαλβίδα Μειονεκτήµατα Συµπλησιάζει µόνο το οπίσθιο τµήµα του µιτροειδικού δακυλίου Η τοποθέτηση από την αριστερή κοιλία µπορεί να αυξάνει την πιθανότητα επιπλοκών (αιµορραγίες, τραυµατισµός των τενόντιων χορδών κλπ)

33 Accucinch Annuloplasty System (Guided Delivery Systems, Santa Clara, California) Τοποθέτηση ραµµάτων κατά µήκος του οπισθίου µιτροειδικού δακτυλίου

34 Accucinch Annuloplasty System Ένα καθετήρας τοποθετείται µέσω της αορτής στην αριστερή κοιλία κάτω από την µιτροειδή βαλβίδα

35 Accucinch Annuloplasty System Προώθηση ενός ειδικού καθετήρα κατά µήκος του οπισθίου µιτροειδικού δακτυλίου

36 Accucinch Annuloplasty System Τοποθέτηση ενός σύρµατος µε «άγκυρες» κατά µήκος του οπισθίου µιτροειδικού δακτυλίου

37 Accucinch Annuloplasty System «Σύσφιξη» του σύρµατος µε τις «άγκυρες» κατά µήκος του οπισθίου µιτροειδικού δακτυλίου µε παράλληλη εκτίµηση της µείωσης της ανεπάρκειας

38 Accucinch Annuloplasty System

39 Accucinch Annuloplasty System

40 Accucinch Annuloplasty System Πλεονεκτήµατα Μπορεί να διορθώσει την παραµόρφωση των θηλοειδών µυών (µέσω της αναδιαµόρφωσης της αριστερής κοιλίας) Δεν παρεµποδίζει την εφαρµογή άλλων θεραπειών, όπως την εµφύτεση αµφικοιλιακού βηµατοδότη ή επιπλέον πρεµβάσεων στην µιτροειδή βαλβίδα Μειονεκτήµατα Συµπλησιάζει µόνο το οπίσθιο τµήµα του µιτροειδικού δακυλίου

41 Accucinch Annuloplasty System Wednesday, επιπλοκών March 4, (αιµορραγίες, 15 τραυµατισµός των τενόντιων χορδών κλπ) Πλεονεκτήµατα Μπορεί να διορθώσει την παραµόρφωση των θηλοειδών µυών (µέσω της αναδιαµόρφωσης της αριστερής κοιλίας) Δεν παρεµποδίζει την εφαρµογή άλλων θεραπειών, όπως την εµφύτεση αµφικοιλιακού βηµατοδότη ή επιπλέον πρεµβάσεων στην µιτροειδή βαλβίδα Μειονεκτήµατα Συµπλησιάζει µόνο το οπίσθιο τµήµα του µιτροειδικού δακυλίου Η τοποθέτηση από την αριστερή κοιλία µπορεί να αυξάνει την πιθανότητα

42 Incomplete Direct Annuloplasty Valtech Cardioband! Προωθείται µέσω του µεσοκολπικού διαφράγµατος! Τοποθετείται πάνω στον µιτροειδικό δακτύλιο! Μοιάζει µε τον χειρουργικό δακτύλιο και σταθεροποιείται µε µικρές «άγκυρες»! Βρίσκεται στο στάδιο κλινικών µελετών µε µια πολυκεντρική µελέτη σε εξέλιξη

43 Incomplete Direct Annuloplasty Valtech Cardioband Πλεονεκτήµατα Τοπθετηση µέσω της διαφλέβιας οδού Μοιάζει µε την χειρουργική δακτυλιοπλαστική Μπορεί να χρησιµεύσει ως πλατφόρµα για την διαδερµική αντικατάστηση της µιτροειδούς βαλβίδας Δεν παρεµποδίζει την εφαρµογή άλλων θεραπειών, όπως την εµφύτεση αµφικοιλιακού βηµατοδότη ή επιπλέον πρεµβάσεων στην µιτροειδή βαλβίδα Μειονεκτήµατα

44 Wednesday, Συµπλησιάζει March 4, 15 µόνο το οπίσθιο τµήµα του µιτροειδικού δακυλίου Incomplete Direct Annuloplasty Valtech Cardioband Πλεονεκτήµατα Τοπθετηση µέσω της διαφλέβιας οδού Μοιάζει µε την χειρουργική δακτυλιοπλαστική Μπορεί να χρησιµεύσει ως πλατφόρµα για την διαδερµική αντικατάστηση της µιτροειδούς βαλβίδας Δεν παρεµποδίζει την εφαρµογή άλλων θεραπειών, όπως την εµφύτεση αµφικοιλιακού βηµατοδότη ή επιπλέον πρεµβάσεων στην µιτροειδή βαλβίδα Μειονεκτήµατα

45 Διαδερµικές Επεµβάσεις Άµεσης Δακτυλιοπλαστικής ΙΙ. Συσκευές Διαδερµικής Άµεσης Δακτυλιοπλαστικής µε την Χρήση Ενέργειας:! QuantumCor device! ReCor device

46 QuantumCor Device (QuantumCor, Lake Forest, California)

47 QuantumCor Device Μειονεκτήµατα:! Η δηµιουργία ουλών δεν µπορεί να πλήρως ελεγχόµενη! Δηµιουργία στένωσης! Υπολειπόµενη ανεπάρκεια! Τραυµατισµός των παρακείµενων δοµών (QuantumCor, Lake Forest, California)

48 Διαδερµικές Επεµβάσεις Άµεσης Δακτυλιοπλαστικής ΙΙΙ. Συσκευές Άµεσης Υβριδικής Δακτυλιοπλαστικής:! Mitral Solutions Adjustable Annuloplasty Ring! MiCardia Dynamic Annuloplasty Ring System

49 Complete Annuloplasty Mitral Restriction Ring! Είναι ένας σχήµατος D δακτύλιος, ο οποίος «µαξεύει» και «ανοίγει»! Αποτελείται από ένα εσωτερικό σύρµα το οποίο µπορεί να «µαζέψει», από ένα ύφασµα που το καλύπτει και µια σειρά από «άγκυρες»! Τοποθετείται χειρουργικά πάνω στον δακτύλιο της βαλβίδας! Υπάρχει ένας ξεχωριστός καθετήρας που κάνει την συµπλησίαση στον ίδιο Adjustable Annuloplasty Ring (MitralSolutions, Fort χρόνο Lauderdale, ή σταδιακά Florida) σε δεύτερο χρόνο

50 Complete Annuloplasty Mitral Restriction Ring Πεονεκτήµατα Χρειάζεται λιγότερο «µάζεµα» µε έναν πλήρη δακτύλιο Μπορεί το «µάζεµα» να γίνει και σε δεύτερο χρόνο αν η υπολειπόµεη ανεπάρκεια είναι µεγάλη Μπορεί να αποτελέσει πλατφόρµα για διαδερµική αντικατάσταση της µιτροειδούς βαλβίδας Μειονεκτήµατα Πόσο ασφαλής είναι η τοποθέτηση αν υπάρχει εκτεταµένη ίνωση;

51 Complete Annuloplasty Mitral Restriction Ring Πεονεκτήµατα Χρειάζεται λιγότερο «µάζεµα» µε έναν πλήρη δακτύλιο Μπορεί το «µάζεµα» να γίνει και σε δεύτερο χρόνο αν η υπολειπόµεη ανεπάρκεια είναι µεγάλη Μπορεί να αποτελέσει πλατφόρµα για διαδερµική αντικατάσταση της µιτροειδούς βαλβίδας Μειονεκτήµατα Πόσο ασφαλής είναι η τοποθέτηση αν υπάρχει εκτεταµένη ίνωση;

52 Διαδερµικές Επεµβάσεις Έµµεσης Δακτυλιοπλαστικής Ι. Συσκευές Εµφύτευσης µέσω του Στεφανιαίου Κόλπου για Έµµεση Δακτυλιοπλαστική:! Edwards MONARC! Cardiac Dimensions Carillon Mitral Contour System! Viacor Percutaneous Transvenous Mitral Annuloplasty device

53 Monarc Device Μια εγγύς (µεγαλύτερη) και µια άπω µικροτερη «άγκυρα» και µια γέφυρα Edwards Life Sciences, Irving, California

54 Carillon Mitral Contour System " Self-expandable nitinol distal and proximal anchors connected by a nitinol bridge that are placed in the great cardiac vein and proximal CS via a catheter-based system. " Tension applied on the system results in cinching of the posterior periannular tissue and deflection of the posterior MA anteriorly. Cardiac Dimension, Inc., Kirkland, Washington

55 Carillon Mitral Contour System Clinical Experience First Two Studies 1 Schofer J, Siminiak T, Haude M, et.al., Circulation. 2009;120: Siminiak T, Wu JC, Haude M, Hoppe UC, Sadowski J, et.al, EuJHF, May 2012

56 Viacor Device " Με την συγκεκριµένη συσκευή τοποθετούνται µέσω του στεφανιαία κόλπου ράβδοι από nitinol, διαφορετικού µήκους και σκληρίας «µαζεύοντας» το οπίσθιο τµήµα του δακτύλιο. " Μόνιµη εµφύτευση ήταν επιτεύχθηκε µόνο σε µικρό ποσοστό των ασθενών Viacor, Inc., Wilmington, Massachusetts

57 Coronary Sinus Annuloplasty Πλεονεκτήµατα Εύκολη τοποθέτηση (ειδικά της συσκευής Carillon) Διαφλέβια τοποθέτηση Μειονεκτήµατα Η σχέση του στεφανιαίου κόλπου µε τον µιτροειδικό δακτύλιο δεν είναι ίδια σε όλους τους ασθενείς Η µείωση του µιτροειδικού δακτυλίου είναι έµµεση Χρειάζεται προσοχή για να µην συµπιεστεί η περισπωµένη

58 Coronary Sinus Annuloplasty Πλεονεκτήµατα Εύκολη τοποθέτηση (ειδικά της συσκευής Carillon) Διαφλέβια τοποθέτηση Μειονεκτήµατα Η σχέση του στεφανιαίου κόλπου µε τον µιτροειδικό δακτύλιο δεν είναι ίδια σε όλους τους ασθενείς Η µείωση του µιτροειδικού δακτυλίου είναι έµµεση Χρειάζεται προσοχή για να µην συµπιεστεί η περισπωµένη Δεν µπορεί να τοποθετηθεί σε µεγάλη ασβέστωση του µιτροειδικού δακτυλίου ή αν υπάρχουν βηµατοδοτικά καλώδια

59 Διαδερµικές Επεµβάσεις Έµµεσης Δακτυλιοπλαστικής II. Συσκευές Ασύµµετρης Έµεσης Δακτυλιοπλαστικής:! Ample PS3 percutaneous septal sinus shortening system (now abandoned)! St Jude Attune Adjustable Annuloplasty Ring! National Institutes of Health (NIH) cerclage technology Οι συγκεκριµένες συσκευές χρησιµοποιούν το εγγύς τµήµα του στεφανιαία κόλπου και προσπαθούν να αναδιαµορφώσουν τον µιτροειδικό δακτύλιο εφαρµόζοντας δύναµη σε κάποιο άλλο σηµείο του αριστερού ή του δεξιού κόλπου (έτσι η εφαρµογή της δύναµης είναι ασύµµετρη)

60 Επεµβάσεις Εµφύτευσης Τενόντιων Χορδών Equipment for chordal implantation:! TransCardiac MitraFlex! NeoChord device! Babic device

61 Transapical Off-Pump Neochord Implantation Τοποθετείται µέσω της διακορυφαίας οδού µε µία «άγκυρα» στην αρ, κοιλία και µία «άγκυρα» στην γλωχίνα, µπορεί να συνδυαστεί µε την συσκευή συµπλησίασης των γωχίων MitraFlex

62 Transapical Off-Pump Neochord Implantation Andrea Colli, TCT 2014, USA

63 Επεµβάσεις Εµφύτευσης Τενόντιων Χορδών Μειονεκτήµατα! Μπορεί να παρουσιαστεί πρόπτωση των γλωχίων αν οι τεχνητές χορδές έχουν µεγάλο µήκος! Μπορεί να παρουσιαστεί περιορισµός της κινητικότητας των γλωχίων αν οι τενόντιες χορδές έχουν µικρό µήκος! Υπολειπόµενη ανεπάρκεια! Σχηµατισµός θρόµβου

64 Επεµβάσεις Αναδιαµόρφωσης της Αριστερής Κοιλίας Equipment for left ventricle remodeling:! Myocor icoapsys (now discontinued)! Mardil BACE (Basal Annuloplasty of the Cardia Externally)

65 Mardil-BACE device (Mardil, Inc., Morrisville, North Carolina) " Τοποθετείται µε mini θωρακοτοµή σε πάλουσα καρδιά " Αποτελείται από έναν δακτύλιο από σιλικόνη και θαλάµους που διαστέλονται γύρω από την κολποκοιλιακή αύλακα " Εφαρµόζεται τάση γύρω από την καρδιά " Έχει τοποθετηθεί σε 15 ασθενείς χωρίς να υπάρχουν περαιτέρω πληροφορίες

66

67 Βαλβίδες Διαδερµικής Εµφύτευσης

68 Βαλβίδες Διαδερµικής Εµφύτευσης Προκλήσεις " Η µιτροειδής βαλβίδα είναι µεγάλη " Έχει ασύµµετρο σχήµα " Δεν υπάρχουν τοπογραφικά ορόσηµα " Οι πιέσεις σύγκλεισης είναι υψηλές

69 Βαλβίδες Διαδερµικής Εµφύτευσης Διακορυφαία τοποθέτηση Διακορυφαία τοποθέτηση Διαφλέβια τοποθέτηση µέσω του µεσοκολπικού διαφράγµατος Διακορυφαία τοποθέτηση Από βόειο περικάρδιο - Αυτοεκπτυσσόµενες

70

Διαδερμική αντικατάσταση και επιδιόρθωση καρδιακών βαλβίδων

Διαδερμική αντικατάσταση και επιδιόρθωση καρδιακών βαλβίδων ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2008, 25(3):286-294 Διαδερμική αντικατάσταση και επιδιόρθωση καρδιακών βαλβίδων Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΛΒΙΔΟΠΑΘΕΙΕΣ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΛΛΩΝ ΚΑΡΔΙΑΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ-ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

ΒΑΛΒΙΔΟΠΑΘΕΙΕΣ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΛΛΩΝ ΚΑΡΔΙΑΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ-ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΒΑΛΒΙΔΟΠΑΘΕΙΕΣ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΛΛΩΝ ΚΑΡΔΙΑΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ (Μυοκαρδιοπάθειες, Δυσλειτουργία θηλοειδών µυών, διάταση δακτυλίων, µεταβολή της γεωµετρίας των κοιλιών κλπ) ΕΚΤΙΜΗΣΗ-ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ Κ.ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ MD,

Διαβάστε περισσότερα

και θεραπευτικές καρδιολογικές παρεµβάσεις.

και θεραπευτικές καρδιολογικές παρεµβάσεις. 28 Αναισθησία για καρδιολογικές παρεµβάσεις Παπαγιαννοπούλου Πηνελόπη MD, PhD, Κώστογλου Χρήστος MD ABSTRACT Anaesthesia management during cardiologic interventions Papagiannopoulou P, Kostoglou Ch The

Διαβάστε περισσότερα

καρδιοχειρουργική επέμβαση ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΡ ΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

καρδιοχειρουργική επέμβαση ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΡ ΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ καρδιοχειρουργική επέμβαση ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΡ ΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ καρδιοχειρουργική επέμβαση ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ Δρ. Aντώνης Πίτσης, MD, FETCS,FESC Διευθυντής Kαρδιοθωρακοχειρουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ηλικιωμένοι και καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

ηλικιωμένοι και καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Ε Τ Ο Σ Δ Ε Κ Α Τ Ο Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ - Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 0 Τ Ε Υ Χ Ο Σ 5 1 ISSN 1108-9164 Μ. ΠΙΤΣΙΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 102 166 74 ΓΛΥΦΑΔΑ > Ευπαθείς ηλικιωμένοι και

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρμογή του καρδιακού επανασυγχρονισμού (CRT) στη θεραπεία της καρδιακής ανεπάρκειας

Η εφαρμογή του καρδιακού επανασυγχρονισμού (CRT) στη θεραπεία της καρδιακής ανεπάρκειας ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2008, 25(5):595-601 Η εφαρμογή του καρδιακού επανασυγχρονισμού (CRT) στη θεραπεία της καρδιακής ανεπάρκειας Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΆ ΘΈΜΑΤΑ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΏΝ ΠΑΘΉΣΕΩΝ 2014

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΆ ΘΈΜΑΤΑ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΏΝ ΠΑΘΉΣΕΩΝ 2014 ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Γ.Ν. ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Διευθυντής Ι.Ε. Καλλικάζαρος ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΆ ΘΈΜΑΤΑ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΏΝ ΠΑΘΉΣΕΩΝ 2014 Επιμέλεια: Ιωάννης Ν. Βλασερός AΘΗΝΑ 2014 ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Γ.Ν. ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Υπερηχοκαρδιογραφικό πρωτόκολλο σε πνευμονική υπέρταση. Πρωτόκολλο υποστηριζόμενο από τη Βρετανική Εταιρεία Υπερηχοκαρδιογραφίας

Υπερηχοκαρδιογραφικό πρωτόκολλο σε πνευμονική υπέρταση. Πρωτόκολλο υποστηριζόμενο από τη Βρετανική Εταιρεία Υπερηχοκαρδιογραφίας Υπερηχοκαρδιογραφικό πρωτόκολλο σε πνευμονική υπέρταση Πρωτόκολλο υποστηριζόμενο από τη Βρετανική Εταιρεία Υπερηχοκαρδιογραφίας The development, printing and production of the Echocardiographic Assessment

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Iατρική Eταιρεία Διευθυντών Kαρδιολογίας

Πανελλήνια Iατρική Eταιρεία Διευθυντών Kαρδιολογίας Πανελλήνια Iατρική Eταιρεία Διευθυντών Kαρδιολογίας ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ Χαιρετισμός Προέδρου Αγαπητοί συνάδελφοι, Με μεγάλη χαρά σας υποδεχόμαστε στο ετήσιο 9 ο Συνέδριο Κλινικών Καρδιαγγειακών

Διαβάστε περισσότερα

Κλινική Μελέτη των Καλυμμένων με. Φαρμακευτικές Ουσίες Ενδοπροθέσεων. στα Κνημιαία Αγγεία

Κλινική Μελέτη των Καλυμμένων με. Φαρμακευτικές Ουσίες Ενδοπροθέσεων. στα Κνημιαία Αγγεία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΑΜΠΛΗΣ Κλινική Μελέτη των Καλυμμένων με Φαρμακευτικές Ουσίες Ενδοπροθέσεων στα

Διαβάστε περισσότερα

34o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ 10-12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

34o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ 10-12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 34o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ 10-12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Αγαπητοί συνάδελφοι, Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στο 34ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο της Ελληνικής Καρδιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

και Παιδοκαρδιοχειρουργικής Μονάδας Εντατικής Θεραπείας Νοσοκομείου Παίδων «ΜΗΤΕΡΑ», 3 Παιδοκαρδιολογική Κλινική Νοσοκομείου Παίδων «ΜΗΤΕΡΑ»

και Παιδοκαρδιοχειρουργικής Μονάδας Εντατικής Θεραπείας Νοσοκομείου Παίδων «ΜΗΤΕΡΑ», 3 Παιδοκαρδιολογική Κλινική Νοσοκομείου Παίδων «ΜΗΤΕΡΑ» Κλινική Έρευνα Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση 202, 53: 46-52 Όψιμη Αντικατάσταση Πνευμονικής Βαλβίδας Μετά Από Ολική Χειρουργική Διόρθωση Τετραλογίας Fallott (TOF) Παναγιωτης Μ. Ζωγραφος, Παναγιωτης

Διαβάστε περισσότερα

2ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ. «ΚΑΡΔΙΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ» 14, 15 και16 Νοεμβρίου 2013 COMMITTEE FOR EUROPEAN EDUCATION IN ANAESTHESIOLOGY

2ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ. «ΚΑΡΔΙΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ» 14, 15 και16 Νοεμβρίου 2013 COMMITTEE FOR EUROPEAN EDUCATION IN ANAESTHESIOLOGY COMMITTEE FOR EUROPEAN EDUCATION IN ANAESTHESIOLOGY ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ Υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της

Διαβάστε περισσότερα

Συγγενείς καρδιοπάθειες

Συγγενείς καρδιοπάθειες Συγγενείς καρδιοπάθειες 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Συγγενείς καρδιοπάθειες Οι συγγενείς καρδιοπάθειες συμβαίνουν σε 8 ανά 1000 γεννήσεις. Παρόλο που διαχωρίζονται σε κυανωτικές και μη κυανωτικές, υπάρχουν αρκετές που

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ. Ανδρέας Π. Καλογερόπουλος. Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2011

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ. Ανδρέας Π. Καλογερόπουλος. Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2011 Θεραπεία Καρδιακού Επανασυγχρονισμού σε Ασθενείς με Καρδιακή Ανεπάρκεια: Κλινικές, Ηλεκτροφυσιολογικές, και Νευροορμονικές Παράμετροι, και Νεώτεροι Ηχοκαρδιογραφικοί Δείκτες ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Τετάρτη,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΣΤΡΑΤΟΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΣΤΡΑΤΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΣΤΡΑΤΟΣ Μάιος 2015 2 Περιεχόμενα σελίδα 1. σύντομη περίληψη βιογραφικού 3 2. βιογραφικά στοιχεία 4 3. διδακτορική διατριβή 5 4. μέλος επισήμων επιστημονικών συλλόγων

Διαβάστε περισσότερα

SUMMARY. Key Words: Electrocardiograph, Heart, Lead wires.

SUMMARY. Key Words: Electrocardiograph, Heart, Lead wires. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 07174ΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡ ΙΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΡΟΥΣΑΛΗ (504109) ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το κεντρικό θέµα είναι η µελέτη,

Διαβάστε περισσότερα

SPRINT QUATTRO 6946M DXAC

SPRINT QUATTRO 6946M DXAC SPRINT QUATTRO 6946M DXAC Κοιλιακό, τετραπολικό ηλεκτρόδιο έκλυσης στεροειδούς οξικής δεξαμεθαζόνης με πτερυγωτό άκρο και πόλους πηνίων απινίδωσης RV/SVC (Δεξιά κοιλία/άνω κοίλη φλέβα) Τεχνικό εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ ΑΝΑΣΚΟΠΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ Διονυσία Νούση 1 Ελένη Μπερούκα 1 1. ΤΕ, Μsc, Νοσηλεύτρια Μsc, Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, Αθήνα Περίληψη Οι συγγενείς καρδιοπάθειες αποτελούν τη 2η κύρια

Διαβάστε περισσότερα

ΡΗΞΗ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ ΤΕΝΟΝΤΑ

ΡΗΞΗ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ ΤΕΝΟΝΤΑ AΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΡΗΞΗ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ ΤΕΝΟΝΤΑ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΒΑΡΣΑΜΙ ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κλινική Έρευνα. Το Βαλβιδοφόρο Σωληνωτό Ετερομόσχευμα Contegra στην Αποκατάσταση του Χώρου Εξόδου της Δεξιάς Κοιλίας: Μία Αξιόπιστη Επιλογή

Κλινική Έρευνα. Το Βαλβιδοφόρο Σωληνωτό Ετερομόσχευμα Contegra στην Αποκατάσταση του Χώρου Εξόδου της Δεξιάς Κοιλίας: Μία Αξιόπιστη Επιλογή Κλινική Έρευνα Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση 11, 52: 280-288 Το Βαλβιδοφόρο Σωληνωτό Ετερομόσχευμα Contegra στην Αποκατάσταση του Χώρου Εξόδου της Δεξιάς Κοιλίας: Μία Αξιόπιστη Επιλογή Παναγιωτης Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Κλινική Έρευνα. Τεχνικές και Αποτελέσματα της Χειρουργικής Αντιμετώπισης του Συνδρόμου Ασκεπούς Στεφανιαίου Κόλπου

Κλινική Έρευνα. Τεχνικές και Αποτελέσματα της Χειρουργικής Αντιμετώπισης του Συνδρόμου Ασκεπούς Στεφανιαίου Κόλπου Κλινική Έρευνα Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση 2011, 52: 146-150 Τεχνικές και Αποτελέσματα της Χειρουργικής Αντιμετώπισης του Συνδρόμου Ασκεπούς Στεφανιαίου Κόλπου Νικολαοσ Ι. Χακιμ 1, Παναγιωτησ Μ. Ζωγραφοσ

Διαβάστε περισσότερα

Υλικά οστεοσύνθεσης της σπονδυλικής στήλης. Αντοχή και εμβιομηχανική. Γεώργιος Σ. Σάπκας (1) Ανδρέας Φ. Μαυρογένης (1) Ευανθία Α.

Υλικά οστεοσύνθεσης της σπονδυλικής στήλης. Αντοχή και εμβιομηχανική. Γεώργιος Σ. Σάπκας (1) Ανδρέας Φ. Μαυρογένης (1) Ευανθία Α. Υλικά οστεοσύνθεσης της σπονδυλικής στήλης. Αντοχή και εμβιομηχανική Γεώργιος Σ. Σάπκας (1) Ανδρέας Φ. Μαυρογένης (1) Ευανθία Α. Μητσιοκάπα (2) Από την (1) Α Ορθοπαιδική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ

ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ 7 ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ Σε µια καρδιά που λειτουργεί φυσιολογικά, το αίµα µε χαµηλή περιεκτικότητα σε οξυγόνο ρέει από το σώµα στη δεξιά πλευρά της καρδιάς (στο δεξιό κόλπο και από εκεί στη δεξιά κοιλία).

Διαβάστε περισσότερα

Αρτηριακός Πόρος - Επεµβατική Σύγκλειση

Αρτηριακός Πόρος - Επεµβατική Σύγκλειση 1 Αρτηριακός Πόρος - Επεµβατική Σύγκλειση Η φυσιολογική καρδιά Η φυσιολογική καρδιά είναι µία αντλία φτιαγµένη από µυϊκό ιστό, που λειτουργεί εντατικά και συνεχώς. Έχει περίπου τις διαστάσεις µίας ανθρώπινης

Διαβάστε περισσότερα

ÙÂ ı ÓÙ ÚÈÂ ËÁ Â ÁÈ ÙË È ÁÓˆÛË Î È ÙË ÂÚ appleâ ÙÔ ÌÊÚ ÁÌ ÙÔ ÙÔ ª ÔÎ Ú Ô

ÙÂ ı ÓÙ ÚÈÂ ËÁ Â ÁÈ ÙË È ÁÓˆÛË Î È ÙË ÂÚ appleâ ÙÔ ÌÊÚ ÁÌ ÙÔ ÙÔ ª ÔÎ Ú Ô Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Υ Γ Ε Ι Α Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ÙÂ ı ÓÙ ÚÈÂ ËÁ Â ÁÈ ÙË È ÁÓˆÛË Î È ÙË ÂÚ appleâ ÙÔ ÌÊÚ ÁÌ ÙÔ ÙÔ ª ÔÎ Ú Ô ΑΘΗΝΑ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2002 2002 Υπουργείο Υγείας & Πρόνοιας Eκδοτική παραγωγή: Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Greek Young Cardiologists

Greek Young Cardiologists Greek Young Cardiologists Newsletter Ιούλιος 2014 Email: younggreekcardiologists@gmail.com http://gy-cardio.gr Long-Term Follow-Up of Heart Failure Patients With Recovered LVEF After β-blocker [Pascal

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση των υδραυλικών πεϊκών προθέσεων στη θεραπεία της σοβαρής στυτικής δυσλειτουργίας

Η χρήση των υδραυλικών πεϊκών προθέσεων στη θεραπεία της σοβαρής στυτικής δυσλειτουργίας Η χρήση των υδραυλικών πεϊκών προθέσεων στη θεραπεία της σοβαρής στυτικής δυσλειτουργίας Ι. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ FEBU Χειρουργός Ουρολόγος, Λέκτορας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Α Ουρολογική Κλινική

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος εργασίας : Χρήση οπτο-μηχανικής διάταξης για τη μη επεμβατική μέτρηση των ελαστικών ιδιοτήτων του τοιχώματος του οφθαλμού.

Τίτλος εργασίας : Χρήση οπτο-μηχανικής διάταξης για τη μη επεμβατική μέτρηση των ελαστικών ιδιοτήτων του τοιχώματος του οφθαλμού. Πανεπιστήμιο Κρήτης Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Οπτική και Όραση Τίτλος εργασίας : Χρήση οπτο-μηχανικής διάταξης για τη μη επεμβατική μέτρηση των ελαστικών ιδιοτήτων του τοιχώματος του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ Φοιτήτρια: Περδικάκη Χριστίνα Α.Μ.:

Διαβάστε περισσότερα