ΓΥΜΝΑΣΙΟ 2008 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΑΞΗ Β

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΥΜΝΑΣΙΟ 2008 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΑΞΗ Β"

Transcript

1 ΥΜΝΑΣΙΟ

2 ΥΜΝΑΣΙΟ α. Πότε μια γωνία λέγεται εγγεγραμμένη και πότε επίκεντρη; β. Ποια είναι η σχέση μεταξύ επίκεντρης και εγγεγραμμένης γωνίας, που βαίνουν στο ίδιο τόξο; γ. Πότε δύο τόξα μ είναι ίσα ; ικαιολογήστε την απάντησή σας. α. Πότε δύο ποσά λέγονται ανάλογα και πότε αντιστρόφως ανάλογα; β. Ποια είναι η γραφική παράσταση της συνάρτησης y = αx + β, όταν β 0 και σε ποιο σημείο τέμνει τον άξονα yy; γ. Η συνάρτηση αx + βy = γ με α 0 ή β 0 σε ποια σημεία τέμνει τους άξονες xx και yy ; ικαιολογήστε την απάντησή σας. α. Να λυθούν οι παρακάτω ανισώσεις : ( ) ( ) i. x > x ii. x x 3( x ) + 5( x + 1) 4 β. Να παραστήσετε τις λύσεις τους στον άξονα των πραγματικών αριθμών. Έχουν κοινές λύσεις; Στο παρακάτω τρίγωνο ΑΒ είναι Α Β, Α = 1cm, Β = 16cm, Α = 13cm. α. Να εξετάσετε αν το τρίγωνο ΑΒ είναι ορθογώνιο. β. Να βρείτε το εμβαδόν του ΑΒ. 16cm 1cm 13cm Στο παρακάτω σχήμα να υπολογιστούν οι 30 γωνίες φ, ω, χ και τα τόξα Β και Β. (ΑΒ είναι διάμετρος ). 110 O x ικαιολογήστε τους υπολογισμούς σας. ω φ

3 ΥΜΝΑΣΙΟ Πότε μια γωνία ονομάζεται εγγεγραμμένη και ποια σχέση συνδέει την γωνία αυτή με το τόξο στο οποίο αυτή βαίνει; Β. Να αντιστοιχήσετε τα στοιχεία της Α στήλης με τα στοιχεία της Β στήλης ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β 1. Μήκος τόξου α. L = πδ. Εμβαδόν κυκλικού δίσκου β. Ε = πρ 3. Εμβαδόν κυκλικού τομέα γ. l = πρ μ Μήκος κύκλου δ. Ε = πρ μ 360. Να σημειώσετε ποιες από τις παρακάτω αντιστοιχίες είναι σωστές και ποι- α. β. γ. δ. Μοίρες ες είναι λάθος συσχετίζοντας τις μοίρες 3π π π με τα ακτίνια Ακτίνια π 3 6 ίνεται η συνάρτηση ψ = αx + β Α. Τι είναι η γραφική παράσταση της συνάρτησης και τι συμβολίζει το α; Β. Αν το β = 0 ποια είναι τα χαρακτηριστικά της νέας συνάρτησης που προκύπτει;. Τι εκφράζει η συνάρτηση ψ = αx; ίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒ ( = 90 ),με πλευρά Α = cm και η γωνία = 60. Εξωτερικά του τριγώνου και με διάμετρο την Α κατασκευάζουμε ημικύκλιο. cm Α. Να βρεθούν τα μήκη των πλευρών του τριγώνου ΑΒ αν γνωρίζουμε ότι 1 3,45. Β. Να βρεθεί το εμβαδόν όλης της σχηματιζόμενης επιφάνειας. 3x 1 x +1 1 x Α. Να λυθεί η εξίσωση: + = (x 1) Β. Να λυθεί η ανίσωση 3x (x +1) 1και να παρασταθεί γραφικά η λύση της.. Να εξετάσετε αν η λύση της εξίσωσης ανήκει στις λύσεις της ανίσωσης. ίνονται τα σημεία Α, Β,, Ο με τις αντίστοιχες συντεταγμένες τους ως εξής: Α(-5, 0), Β(-1, 3), (0,3), Ο(0,0). Α. Να τα τοποθετήσετε σε ένα ορθοκανονικό σύστημα αξόνων με αρχή τους το σημείο Ο. Β. Να βρεθεί η απόσταση ΑΒ.. Να βρεθεί η περίμετρος και το εμβαδόν Ε του σχηματιζόμενου τραπεζίου ΟΑΒ. 60 Β

4 ΥΜΝΑΣΙΟ α. ώστε τον ορισμό της συνάρτησης. β. Τι γνωρίζετε για τη γραφική παράσταση των συναρτήσεων y = αx και y = αx +β; γ. Τι γνωρίζετε για τη γραφική παράσταση της συνάρτησης α y = x ; α. Σε ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒ( = 90 ) να ορισθούν οι τριγωμετρικοί αριθμοί οξείας γωνίας. β. Αντιγράψτε στο γραπτό σας τους παρακάτω τριγωνομετρικούς αριθμούς και να βάλετε το κατάλληλο σύμβολο ανισότητας (< ή >), αιτιολογώντας την απάντησή σας i. ημ37...ημ41 ii. εφ 85...εφ58 iii. συ ν35...συν3 γ. Nα δικαιολογήσετε γιατί το συνημίτονο οξείας γωνίας ορθογωνίου τριγώνου είναι μικρότερο της μονάδας. Να βρείτε τις κοινές λύσεις των ανισώσεων : x 1 3 x > x 1 x x +1 και < x Σε κύκλο (Κ, ρ) δίνονται με τη σειρά τα σημεία Α, Β,, έτσι ώστε να είναι = 100 Β = 140 και το τόξο είναι τριπλάσιο του τόξου Α. Να υπολογισθούν οι γωνίες του τετραπλεύρου ΑΒ. Σε ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒ( = 90 ) δίνεται ΑΒ = 1cm και εφ=,4. Να βρεθούν οι άλλες πλευρές του τριγώνου και οι τριγωνομετρικοί αριθμοί της γωνίας Β.

5 ΥΜΝΑΣΙΟ Α. Τι γνωρίζετε για τη γραφική παράσταση της συνάρτησης y = α x; Β. Τι γνωρίζετε για τη γραφική παράσταση της συνάρτησης y = α x + β;. Πως λέγεται ο αριθμός α των παραπάνω συναρτήσεων; Α. Πότε μια γωνία xy λέγεται εγγεγραμμένη; Να κάνετε σχήμα. Β. Ποια η σχέση μίας εγγεγραμμένης γωνίας με το αντίστοιχο τόξο της;. Πόσων μοιρών είναι η εγγεγραμμένη γωνία που βαίνει σε ημικύκλιο; Να δικαιολογήσετε κάνοντας και το κατάλληλο σχήμα. Να βρεθούν οι κοινές λύσεις των ανισώσεων x 3 x+ 5 + < και (x 5) (5x 6) 8 3 Α. αν x: πραγματικός αριθμός Β. αν x: ακέραιος αριθμός ίνεται τρίγωνο ΑΒ με πλευρές = 1cm, Β = 5cm και = 13cm. Α. Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο είναι ορθογώνιο. Β. Ποια είναι η ορθή γωνία; Να υπολογίσετε το ημα, το συνα και την εφα. Να βρεθεί η περίμετρος και το εμβαδό του διπλανού σχήματος. ίνονται: ΑΒ τραπέζιο με ΑΒ//, = = 90, E ύψος τραπεζίου, O ΑΒ =10m, = 18m, Α = 6m και E Β διάμετρος του ημικυκλίου (Ο, ΟΒ)

6 ΥΜΝΑΣΙΟ ράψτε τον ορισμό της τετραγωνικής ρίζας και συμπληρώστε τις ισότητες: ( ) α =.. αν α 0 και 0 =... Πότε ένα πολύγωνο λέγεται κανονικό, ποιος είναι ο τύπος της κεντρικής γωνίας ( εξηγείστε τα σύμβολα που χρησιμοποιήσατε) και πώς συνδέεται η κεντρική γωνία με τη γωνία κανονικού πολυγώνου. Να βρείτε τις κοινές λύσεις των ανισοτήτων: x + 3 4x + 1 και x x > x 1 x Σε ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒ( = 90 ) είναι, Β= 4cm και Α = 3cm. Nα υπολογίσετε την ΑΒ, και τις γωνίες Β και. Στο διπλανό σχήμα δίδονται: Μ ΑΜ = 3cm, M = 4cm. 3cm 4cm Να υπολογίσετε το μήκος του ημικυκλίου και το εμβαδόν του γραμμοσκιασμένου μέρους. Α Ο Β

7 ΥΜΝΑΣΙΟ α. Τι ονομάζουμε τετραγωνική ρίζα ενός θετικού αριθμού α ; β. Ποια από τα παρακάτω ριζικά δεν έχουν νόημα : 0, ( 5), 9, α, 1 γ. Αν χ ένας θετικός αριθμός, να επιλέξετε τη σωστή απάντηση αν x = 4 τότε Α. x = 8 Β. x = 16. x =16. x = αν x= 9τότε Α. x = 81 Β. x = 3. x = 3. είναι αδύνατο αν 5 = x τότε Α. x = 5 Β. x = 5. x = 5. x = 5 α. Στο διπλανό ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒ ( = 90 ) α β να συμπληρώσετε τις ισότητες : ημβ =.. συν Β = εφ =.. γ β. Να δικαιολογήσετε γιατί το ημίτονο μιας οξείας γωνίας ενός ορθογωνίου τριγώνου είναι αριθμός μικρότερος της μονάδας. γ. Να συμπληρώσετε την φράση: «Όταν μια γωνία αυξάνεται, τότε αυξάνονται και. και ενώ το.ελαττώνεται» Να βρεθούν οι κοινές λύσεις των ανισώσεων: x +1 < 5 + x 3 3 Στο διπλανό σχήμα το τρίγωνο ΑΒ είναι ορθογώνιο και η Β είναι διάμετρος του κύκλου. Αν ΑΒ = 6cm και Α = 8cm να υπολογίσετε : α. τη διάμετρο Β β. το μήκος του κύκλου γ. το εμβαδόν του τριγώνου ΑΒ δ. το εμβαδόν του γραμμοσκιασμένου μέρους του σχήματος. x +1 3 x ) 10 και ( ) ( Στο διπλανό σχήμα είναι Α =, ΑΒ = 10 cm, = 30º 10cm και Α Β. Να υπολογίσετε την πλευρά Α = x. 30 ίνονται: ημ30º = 0,500, συν30º = 0,866, εφ30º = 0,577 και 50 = 7,1 6cm O 8cm

8 ΥΜΝΑΣΙΟ α. Αν το ΑΒ( Α = 90 ) είναι ορθογώνιο τρίγωνο, να ορίσετε τους τριγωνομετρικούς αριθμούς των γωνιών Β και. β. Πως μεταβάλλεται το ημίτονο, το συνημίτονο και η εφαπτομένη οξείας γωνίας ω όταν μεταβάλλεται η γωνία ω. α. Ποια είναι η γραφική παράσταση της συνάρτησης y= αx + β, β 0. β. Πως προσδιορίζονται τα σημεία τομής της ευθείας αx + βy = γ, α 0 και β 0 με τους άξονες. Να βρεθούν οι κοινές λύσεις των ανισώσεων: x + 3 4x +1και x x > x 1 x cm Στο διπλανό σχήμα δίνεται : ΑΒ = 3cm, 4cm Α = 4cm, = 30 και Α = = 90. Να υπολογιστεί η περίμετρος του ΑΒ. 30 ίνεται ισόπλευρο τρίγωνο ΑΒ με ΑΒ = 6cm και Α το ύψος του. Αν ο. Κ είναι κυκλικός τομέας με κέντρο και ακτίνα. Να K υπολογιστεί το εμβαδόν του γραμμοσκιασμένου καμπυλόγραμμου τριγώνου ΑΚ.

9 ΥΜΝΑΣΙΟ α. i. Τι λέγεται τετραγωνική ρίζα ενός θετικού αριθμού α και πώς συμβολίζεται αυτή; ii. Ποιοι αριθμοί ονομάζονται πραγματικοί; β. Nα χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες: i. ( 7) = 7 ii. ο αριθμός 3 είναι ρητός iii. 36 = 6 iv. αν ένας πραγματικός αριθμός δεν είναι άρρητος, τότε είναι ρητός. v. 100 = 10 vi. ο αριθμός 64 είναι ρητός. α. Να γράψετε τους ορισμούς των τριγωνομετρικών αριθμών οξείας γωνίας ω ενός ορθογωνίου τριγώνου. β. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις αν είναι σωστές ή λανθασμένες: ο i. εφ45 =1 ii. Σε ορθογώνιο τρίγωνο υπάρχει οξεία γωνία ω, ώστε συνω < 0. 3 iii. Σε ορθογώνιο τρίγωνο υπάρχει οξεία γωνία ω, ώστε ημω =. iv. Σε ορθογώνιο τρίγωνο υπάρχει οξεία γωνία ω, ώστε εφω =,6. v. ημ30 = συν60 vi. Στο διπλανό σχήμα ισχύει Να λυθεί η εξίσωση: 1 ημω = x 1 x x 10 = + 3. Στη συνέχεια να εξετάσετε αν η λύση της προηγούμενης εξίσωσης, είναι λύση και της εξίσωσης 8 ( x 1) 4x = x 14. Στο διπλανό σχήμα το ΑΒΕ είναι ορθογώνιο με εμβαδόν 180m. α. Αν είναι Ε =1m, να βρεθεί η Β. 17m β. Αν Β = 17m, να βρεθεί η. 1m γ. Να βρεθεί το εμβαδόν του σχήματος ΑΒΕ. Ε Στο διπλανό σχήμα έχουμε Ο το κέντρο του κύκλου και η γωνία O είναι 80. φ 80 ω α. Να υπολογίσετε τη γωνία ΑΒ. Ο β. Να υπολογίσετε το τόξο ΑΒ. θ γ. Να υπολογίσετε τη γωνία ΑΒ = φ δ. Να συγκρίνετε τις γωνίες Α = θ και ΒΑ = ω 13 1 ω Β

10 ΥΜΝΑΣΙΟ α. Πότε δύο ποσά λέγονται ανάλογα και πότε αντιστρόφως ανάλογα; β. Με ποια σχέση συνδέονται δύο ανάλογα ποσά και με ποια δύο αντιστρόφως ανάλογα; α. Πότε ένα πολύγωνο λέγεται κανονικό; β. Να γράψετε τον τύπο της κεντρικής γωνίας ενός κανονικού πολυγώνου. γ. Ποια σχέση συνδέει την κεντρική γωνία, με την γωνία ενός πολυγώνου. Να βρείτε αν η λύση της εξίσωσης: x + 1 3x = x 3 είναι και λύση της ανίσωσης : (χ 18) >7 (χ + 1)+. Αν σε ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒ( = 90 ) είναι Β=13cm και Α = 5cm, να βρείτε την τιμή της παράστασης: Α = 13ημΒ συνβ εφβ Στον κύκλο κέντρου Ο είναι: 60 ω 50 EH = 50 και ΘΖ = 60 Ε Ζ Ο Να υπολογίσετε την γωνία ω. Η Θ

11 ΥΜΝΑΣΙΟ α. Αν δύο ποσά χ και ψ είναι αντιστρόφως ανάλογα, τότε ποια ιδιότητα έχουν οι αντίστοιχες τιμές τους ; Πως εκφράζεται το ψ ως συνάρτηση του χ και πως προκύπτει ο τύπος αυτής της συνάρτησης ; β. Τι γνωρίζεται για τη γραφική παράσταση αυτής της συνάρτησης ; Άθροισμα διανυσμάτων : α. Η μέθοδος του πολυγώνου και β. Η μέθοδος του παραλληλογράμμου. Να γίνει περιγραφή της καθεμιάς μεθόδου και το αντίστοιχο σχήμα. Να λύσετε τις παρακάτω ανισώσεις και στη συνέχεια, αφού παραστήσετε τις λύσεις τους στον ίδιο άξονα, να βρείτε τις κοινές τους λύσεις : ( ) ( ) 5 4 x +1 < 1 x 6 και x 3 x +1 x Στο διπλανό σχήμα το τετράπλευρο ΑΒ είναι ρόμβος και το τμήμα ΑΗ το ύψος του. Αν είναι ΑΒ = 7,5cm και ΒΗ = 4,5cm, να υπολογίσετε : α. Το εμβαδόν του ρόμβου ΑΒ και 7,5cm β. Το εμβαδόν του τριγώνου ΑΗ. Η Στο διπλανό σχήμα δίνεται τρίγωνο ΑΒ και το 4,5cm ύψος του Α. Αν είναι Β = 45, Β =,4cm και = 3,cm, να υπολογίσετε : α. Το ύψος Α και την πλευρά Α, 45 β. Το ημ, το συν και την εφ.,4cm 1,6cm

12 ΥΜΝΑΣΙΟ α. Τι ορίζουμε ως τετραγωνική ρίζα ενός θετικού αριθμού α; ( α = ;) β. Ποιοι αριθμοί δεν έχουν τετραγωνική ρίζα; α. Ποια γωνία ονομάζεται επίκεντρη; (δώστε το αντίστοιχο σχήμα ) β. Ποια γωνία ονομάζεται εγγεγραμμένη; ( δώστε το αντίστοιχο σχήμα ) γ. Ποια σχέση συνδέει μια εγγεγραμμένη γωνία ενός κύκλου και μια επίκεντρη γωνία του ίδιου κύκλου, που βαίνουν στο ίδιο τόξο; (να σχεδιάσετε το αντίστοιχο σχήμα ). Να λυθεί η εξίσωση : 3x 5 4x 7 5x 7 = Σε κύκλο (Ο, ρ) λαμβάνουμε τέσσερα διαφορετικά σημεία Α, Β,,, έτσι ώστε να είναι: = 8, = 7 και = 118. Να υπολογιστούν οι γωνίες του τετραπλεύρου ΑΒ. Σε ένα ορθό τετραγωνικό πρίσμα, (βάση τετράγωνο), χωράει ακριβώς ένας ορθός κύλινδρος, που έχει ακτίνα βάσης 8m. Το ύψος του πρίσματος είναι ίσο με την περίμετρο της βάσης του. Να βρεθούν: α. Η ολική επιφάνεια του πρίσματος. β. Η ολική επιφάνεια του κυλίνδρου. γ. Ο όγκος του κενού χώρου ανάμεσα στο πρίσμα και τον κύλινδρο.

13 ΥΜΝΑΣΙΟ α. ώστε τον ορισμό της τετραγωνικής ρίζας θετικού αριθμού α β. Ποιοι αριθμοί ονομάζονται άρρητοι; γ. Ποιοι αριθμοί ονομάζονται πραγματικοί; α. Ποιο πολύγωνο λέγεται κανονικό; β. Με τι είναι ίση η κεντρική γωνία ω ενός κανονικού πολυγώνου με ν πλευρές; γ. Μπορεί η κεντρική γωνία ενός κανονικού πολυγώνου να είναι ω = 60 και η γωνία φ του κανονικού πολυγώνου να είναι φ = 100 ; ικαιολογήστε την απάντησή σας. 1 x Να λυθεί η ανίσωση: > x + 9 8x. Στη συνέχεια να παραστήσετε τις λύσεις 3 6 στην ευθεία των αριθμών. Στο διπλανό σχήμα το τρίγωνο ΑΒ (ΑΒ = Α) είναι ισοσκελές και η περίμετρός του είναι 36cm και η βάση του Β = 10cm. Να υπολογιστούν: α. τα ίσα σκέλη ΑΒ και Α β. το ύψος του Α και γ. το εμβαδόν του τριγώνου ΑΒ Ένα τόξο 60ºέχει μήκος l = 6,8cm. Να υπολογιστεί το εμβαδόν του κυκλικού δίσκου στον οποίο ανήκει το τόξο (π = 3,14)

14 ΥΜΝΑΣΙΟ α. Τι ονομάζουμε ημίτονο, συνημίτονο και εφαπτομένη μιας οξείας γωνίας ω ενός ορθογωνίου τριγώνου ; β. ράψτε τους παραπάνω τριγωνομετρικούς αριθμούς και με τους κατάλληλους λόγους των πλευρών ενός ορθογωνίου τριγώνου ΑΒ ( κάνετε σχήμα ). γ. Συμπληρώστε τους παρακάτω τριγωνομετρικούς αριθμούς : ημ 30 =., συν 45 =., ημ 60 =.. α. Τι ονομάζεται τετραγωνική ρίζα ενός θετικού αριθμού α ; β. Συμπληρώστε τα παρακάτω : 0 =..., ( ) α =... x 1 5 3x 1 + x 3 + = 3 Να λυθεί η εξίσωση: ( ) Στο διπλανό τραπέζιο ΑΒ(ΑΒ//), το 4 ΒΖ είναι ύψος. Αν ΑΒ = 4cm, = 14cm, 10 Ζ = 6cm και Β = 10cm, να υπολογιστούν: α. το ύψος ΒΖ, 6 Z β. το εμβαδόν του τραπεζίου ΑΒ. Στο διπλανό σχήμα να βρείτε τις γωνίες x, y, ω, φ, όπου ο κύκλος έχει κέντρο το Κ, το τόξο ΑΒ είναι 10 και το τόξο Β είναι φ x K ω y

15 ΥΜΝΑΣΙΟ α. Να δώσετε τον ορισμό της τετραγωνικής ρίζας ενός θετικού αριθμού α β. Να συμπληρωθεί η ισότητα 0 =... γ. Αν α 0 να συμπληρωθεί η ισότητα ( ) α =... Στο διπλανό ορθογώνιο τρίγωνο α. Να δώσετε τους ορισμούς των ημω, συνω, εφω της οξείας γωνίας ω β. Μεταξύ ποιών τιμών μεταβάλλεται το ημίτονο και το συνημίτονο μιας οξείας γωνίας ω; γ. Ποια σχέση συνδέει τα ημω, συνω, εφω απέναντι κάθετη πλευρά υποτείνουσα ω Προσκείμενη κάθετη πλευρά Να συναληθεύσετε τις ανισότητες: 3( x ) < ( ) x +1 x και x 3 7x x 5 Στο διπλανό σχήμα να βρεθούν: α. η υποτείνουσα x 1 β. το συνω x ω Η γωνία ενός κανονικού πολυγώνου είναι φ = 150. Να βρεθούν: α. η κεντρική γωνία ω β. το είδος του πολυγώνου (ν)

16 ΥΜΝΑΣΙΟ α. Να γράψετε το Πυθαγόρειο θεώρημα (διατύπωση - σχήμα τύπος), σε ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒ με = 90. β. Σε ορθογώνιο τρίγωνο ΚΛΜ ( K = 90 ), να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω σχέσεις ως σωστό (Σ) ή λάθος (Λ): i. ΚΜ = ΛΜ +ΛΚ ii. ΛΚ = ΛΜ ΚΜ iii. ΛΜ = ΛΚ ΚΜ γ. Ένα τρίγωνο με πλευρές 5, 1, 13 μπορεί να είναι ορθογώνιο; Να αιτιολογήσετε την α- πάντησή σας. α. Τι γνωρίζετε για τη γραφική παράσταση της συνάρτησης y = αx και πώς ονομάζεται ο α; β. Τι γνωρίζετε για τη γραφική παράσταση της συνάρτησης y = αx + β και για ποια τιμή του α είναι παράλληλη με τη γραφική παράσταση της y = 4x. γ. Σε ποια σημεία η γραφική παράσταση της y = x 4 τέμνει τους άξονες x x και y y; Να βρείτε τις κοινές λύσεις των ανισώσεων: ( x + 3) 10 < 1 + 3(5 + x) x x x+ και να τις παραστήσετε στον άξονα α. Να υπολογίσετε το ύψος Α του τριγώνου ΑΒ. 10cm β. Να υπολογίσετε την πλευρά ΑΒ. γ. Να υπολογίσετε το Εμβαδόν του τριγώνου ΑΒ. 15cm 30 ( ίνεται: 3 1,7) ίνεται το εμβαδόν του κύκλου 19,65cm και ΑΒ = 4 cm. Να υπολογίσετε : α. Την ακτίνα του κύκλου 4cm β. Το Εμβαδόν του τριγώνου ΑΒ γ. Το Εμβαδόν του γραμμοσκιασμένου σχήματος. Ο

17 ΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΩΡΕΙΑ α. Να δώσετε τον ορισμό της τετραγωνικής ρίζας. β. Αν το x είναι θετικός αριθμός, να επιλέξετε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω προτάσεις: Α Β Ε 1. Αν x = 4 τότε x = 8 x = 16 x = 16 x = 1,6 Η σχέση είναι αδύνατη. Αν x = 7 τότε x = 49 x = 49 x = 49 x = 3,5 Η σχέση είναι αδύνατη 3. Αν x = 5 τότε x = 5 x = 5 x = 65 x =,5 Η σχέση είναι αδύνατη 4. Αν 81 = χ τότε x = 9 x = 81 x = ±9 x = 8,1 Η σχέση είναι αδύνατη α. Να διατυπώσετε το Πυθαγόρειο θεώρημα και τη σχέση που προκύπτει σε ορθογώνιο τρίγωνο ΕΖ( = 90 ). Να κάνετε σχήμα. β. Να διατυπώσετε το αντίστροφο του Πυθαγορείου θεωρήματος. γ. Ένα τρίγωνο έχει μήκη πλευρών 8, 15, 17. Είναι το τρίγωνο αυτό ορθογώνιο; Να δικαιολογήσετε την απάντηση σας. Να λυθεί η εξίσωση: + ( x 1) 8 x 6 3 = x + 6 x 3 Λυγίζουμε ένα σύρμα μήκους 1,56m ώστε να σχηματίσει κύκλο. Να βρείτε το εμβαδόν του κυκλικού δίσκου που αντιστοιχεί στο συρμάτινο κύκλο. Αν στο τραπέζιο ΑΒ του διπλανού 5cm σχήματος είναι, = 5cm, = 4cm, 4cm 6cm Β = 6cm, = 60 και = 45, να υπολογίσετε τη μεγάλη βάση του ΑΒ

18 ΥΜΝΑΣΙΟ α. Να διατυπώσετε το Πυθαγόρειο θεώρημα ( σχήμα, σχέση ). β. Να διατυπώσετε το αντίστροφο του Πυθαγορείου θεωρήματος. γ. Αν σε τρίγωνο ισχύει γ = β + α,ποια γωνία του είναι ορθή ; (σχήμα ) α. Πότε δύο ποσά λέγονται ανάλογα ; β. Με ποια συνάρτηση εκφράζονται δύο ανάλογα ποσά ; γ. Τι είναι η γραφική παράσταση αυτής ; δ. Τι είναι η γραφική παράσταση της συνάρτησης y = αx + β, β 0. ε. Ποιες είναι οι εξισώσεις των ευθείων xx και yy ( αξόνων ) Να βρεθούν οι κοινές ακέραιες λύσεις των ανισώσεων : 4( x + 4) x ( 4x 5) και 1 x < Στο ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒ( = 90 ) δίνονται 9 8x x = 30, = 135 και Α = 5 cm. 5cm Να υπολογίσετε : φ α. Τις γωνίες ω, φ και θ θ β. Τις πλευρές Α, ΑΒ και Β. ω Στο διπλανό ημικύκλιο είναι: ΑΒ = 6cm, O = 5cm και ΑΒ = 74. Να υπολογιστούν : 74 α. Οι γωνίες του τριγώνου ΑΒ 6cm β. Το τμήμα Α γ. Το εμβαδόν του γραμμοσκιασμένου τμήματος δ. Το εμβαδόν του κυκλικού τομέα ΟΑ. 5cm Ο

19 ΥΜΝΑΣΙΟ α. Τι είναι η γραφική παράσταση της συνάρτησης y = αx β. Τι λέγεται κλίση της ευθείας y = αx γ. Ποια είναι η κλίση των ευθειών ε 1 : y = x, ε : y = x, ε 3 : y = x και ε 4 : y = 0,73x 5 α. Τι λέγεται ημίτονο και τι εφαπτομένη μιας οξείας γωνίας ω ενός ορθογωνίου τριγώνου. β. Στο διπλανό τρίγωνο ΑΒ η γωνία Β είναι ορθή. Από τις παρακάτω σχέσεις να υπογραμμίσετε τις σωστές. ημω = α β, συνω = α β, εφω = γ α, β α εφω = β α, ημω = γ β, συνω = α γ γ ω G γ. ια οποιαδήποτε οξεία γωνία ω ενός ορθογωνίου τριγώνου, η σχέση ημω < 1 είναι σωστή λάθος; Να δικαιολογήσετε την απάντηση σας. Να βρείτε τις κοινές ακέραιες λύσεις των ανισώσεων: 5(x 1) (3x +1) και x 3x 1 (x 3) < 3 Να βρείτε την περίμετρο του διπλανού τριγώνου ΑΒ αν ξέρετε ότι: ημω = 0,4, συνω = 0,91 και εφω = 0,47 Αν η ακτίνα του διπλανού κύκλου είναι, 9cm 15cm ω ρ = 5cm και ω = 30, να υπολογίσετε: Κ α. Το εμβαδόν του κυκλικού δίσκου ω β. Το μήκος του τόξου ΑΒ ρ γ. Την περίμετρο του γραμμοσκιασμένου κυκλικού τμήματος.

20 ΥΜΝΑΣΙΟ α. Τι ονομάζεται ακτίνιο ; Πόσα ακτίνια έχει ένας κύκλος ; β. ράψτε τους δύο τύπους με τους οποίους υπολογίζουμε το μήκος ενός τόξου. γ. Ποια ισότητα μας επιτρέπει να μετατρέπουμε τις μοίρες ενός τόξου σε ακτίνια και αντιστρόφως ; α. Πότε δύο ποσά είναι αντιστρόφως ανάλογα ; β. Από ποια συνάρτηση εκφράζονται και ποια είναι η γραφική της παράσταση ; γ. Έχει κέντρα ή άξονες συμμετρίας ; Να λύσετε την εξίσωση και μετά να την επαληθεύσετε: ( ) 3 x x 4 χ x 1 = Να εξετάσετε αν η λύση της εξίσωσης που βρήκατε αποτελεί λύση της ανίσωσης 3( 5x) x + 86 ίνεται τρίγωνο ΑΒ εγγεγραμμένο σε κύκλο (Ο, ρ ) με ΑΒ = 6cm και Α = 8 cm. Να υπολογίσετε : α. Τη γωνία Α (αναλυτικά ) 8cm 6cm O β. Την ακτίνα του κύκλου και το εμβαδόν του τριγώνου ΑΒ. γ. Το εμβαδόν της γραμμοσκιασμένης επιφάνειας. ίνεται η συνάρτηση y = x + 5 ( ε 1 ) α. Να συμπληρώσετε τον πίνακα τιμών και να βρείτε που τέμνει η γραφική της παράσταση τους άξονες συντεταγμένων. x y β. να εξετάσετε αν η ε 1 είναι παράλληλη στην ευθεία ε με εξίσωση: 4x + y = 6 ( ) ( ) γ Ανήκουν τα σημεία Α 4, 3, Β 10, 1 στη γραφική παράσταση της ε 1

21 ΥΜΝΑΣΙΟ α. Τι λέγεται τετραγωνική ρίζα ενός θετικού αριθμού α ; β. Αν α 0 να γράψετε το αποτέλεσμα της παράστασης ( ) α =... γ. ιατί δεν ορίζεται η τετραγωνική ρίζα ενός αρνητικού αριθμού ; α. Πότε ένα πολύγωνο λέγεται κανoνικό ; β. Με τι ισούται η κεντρική γωνία ω ενός κανονικού ν γώνου ; γ. Ποια σχέση συνδέει τη γωνία φ ενός κανονικού ν γώνου και την κεντρική του γωνία ω ; Να λυθεί η ανίσωση : x 5 x 7 > x 3 και να παρασταθούν οι λύσεις στον άξονα. 4 3 ίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒ ( Να υπολογίσετε : α. Την πλευρά Α του τριγώνου Α = 90º ) με ΑΒ = 1cm και Β = 15cm β. Τους τριγωνομετρικούς αριθμούς της γωνίας Β του τριγώνου. Στο διπλανό σχήμα, δίνεται κύκλος (Ο, 6cm), μία διάμετρός του ΑΒ και τα του σημεία, τέτοια ώστε να είναι Β = 30º. Να υπολογίσετε : α. Τη γωνία ω του σχήματος β. το εμβαδόν του κυκλικού τομέα γωνίας ω του κύκλου. ω O 30

22 ΥΜΝΑΣΙΟ α. Πώς ορίζεται η τετραγωνική ρίζα ενός θετικού αριθμού α; β. ιατί οι αρνητικοί αριθμοί δεν έχουν τετραγωνική ρίζα; α. Πότε ένα πολύγωνο λέγεται κανονικό; β. Ποια η σχέση μεταξύ της γωνίας φ και της κεντρικής γωνίας ω κανονικού πολυγώνου; Να βρεθούν οι κοινές λύσεις των ανισοτήτων: 3x και + x > 4 + 3x 5 Στο διπλανό σχήμα το τρίγωνο ΑΒ είναι ορθογώνιο (Α= 90 ) και η υποτείνουσα Β = 5cm. Αν είναι 3 συνβ = 5, να βρείτε: 5cm α. Τις πλευρές ΑΒ, Α του τριγώνου β. Τους τριγωνομετρικούς αριθμούς της γωνίας Στο διπλανό σχήμα το ΑΒ είναι τετράγωνο με πλευρά 4cm. Να υπολογίσετε το εμβαδόν της γραμμοσκιασμένης επιφάνειας. O 4cm 4cm

23 ΥΜΝΑΣΙΟ α. Να δώσετε τους ορισμούς των ημβ, συνβ σε τρίγωνο ΑΒ με Α ορθή β. ιατί ημβ <1, συνβ<1; γ. Η ισότητα ημβ = ημ είναι σωστή πάντα; ικαιολογήστε α. Ποια σχέση λέγεται συνάρτηση; β. Ποιος είναι ο τύπος της συνάρτησης που συνδέει ανάλογα ποσά x, y; γ. Ποια είναι η γραφική παράσταση μίας συνάρτησης που συνδέει ανάλογα ποσά και από ποιο χαρακτηριστικό σημείο διέρχεται; Να λυθεί η εξίσωση: ( ) x x 1 x = Να βρείτε την ακτίνα του κύκλου και το εμβαδόν του γραμμοσκιασμένου μέρους του παρακάτω σχήματος αν είναι γνωστό 6cm 8cm ότι ΑΒ = 6cm, Α = 8cm α. Να συμπληρώσετε τα τετράγωνα με αριθμούς, ώστε να αληθεύουν οι ισότητες: Β Α Κ 4 =, 3 = 5, + 3 = 6, + = 11 β. Να δείξετε ότι: =, =

24 ΥΜΝΑΣΙΟ α. Να διατυπώσετε το Πυθαγόρειο θεώρημα ΘΕΜΑΤΑ β. Να σχεδιάσετε ένα ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒ( Α = 90 ) και να γράψετε για τις πλευρές του τη σχέση που εκφράζει το Πυθαγόρειο θεώρημα α. Τι ονομάζουμε τετραγωνική ρίζα ενός θετικού αριθμού α; β. Να αντιγράψετε και να συμπληρώσετε τις παρακάτω σχέσεις που προκύπτουν από τον προηγούμενο ορισμό: α. 0 = β. Αν α 0 τότε ( ) α = γ. Αν επιπλέον α = x τότε x= Να βρείτε τις κοινές λύσεις των ανισώσεων και να τις παραστήσετε στην ευθεία των αριθμών: 7x ( x +1) 3( x 4) και x + x 10 > x Στο διπλανό σχήμα η Β είναι διάμετρος του κύκλου και δίνονται ΑΒ = 6cm και Α = 8cm. α. Να αιτιολογήσετε ότι το τρίγωνο ΑΒ είναι 6cm O 8cm ορθογώνιο και να υπολογίσετε την πλευρά του Β. β. Να υπολογίσετε τους τριγωνομετρικούς αριθμούς της γωνίας. Στο διπλανό σχήμα η Β είναι διάμετρος του κύκλου. φ 35 Αν είναι Α = 35 και ΑΒ =100, να υπολογίσετε: O α. τη γωνία φ ω x β. τη γωνία ω και γ. τη γωνία x από το τρίγωνο Β Να αιτιολογήσετε πλήρως τις απαντήσεις σας.

25 ΥΜΝΑΣΙΟ α. Να γράψετε τη σχέση που συνδέει τις τιμές δύο ανάλογων ποσών x και y και τρόπο που παριστάνεται γραφικά η σχέση αυτή. Να αιτιολογήσετε ποιος είναι ο μικρότερος αριθμός σημείων για να σχεδιαστεί η γραφική παράσταση της συνάρτησης αυτής ; β. Τι λέγεται κλίση της ευθείας y = αx ; Πώς συνδέονται η κλίση της ευθείας y = αx και η γωνία ω που σχηματίζει η ευθεία με τον άξονα xx ; Σε ένα ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒ ( = 90 ). α. Τι ονομάζεται ημίτονο και συνημίτονο της οξείας γωνίας ω. ω β. Συμπληρώστε τους τριγωνομετρικούς αριθμούς της γωνίας ω : ημω =.., συνω =.., εφω = γ. Να αιτιολογήσετε γιατί στο ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒ ( = 90 ), ισχύει: ημω εφω = συνω Να βρείτε τις κοινές λύσεις των ανισώσεων: 4( 5x +7 ) + ( x 3) και x 1 x + x 4 < Στη συνέχεια να παραστήσετε τις λύσεις στην ευθεία των πραγματικών αριθμών και να γράψετε τους ακέραιους αριθμούς που είναι συγχρόνως λύσεις των ανισώσεων. Ένας δρομέας κινείται γύρω από ένα στάδιο (σχήμα ). Εάν γνωρίζετε ότι τα καμπύλα τμήματα της διαδρομής είναι ημικύκλια ακτίνας 40 m και το ορθογώνιο τμήμα έχει μήκος 90 m, να υπολογίσετε : α. Το μήκος μιας πλήρους περιστροφής του δρομέα β. Το εμβαδόν του σταδίου μέσα στο οποίο βρίσκεται δρομέας. Σε ένα τρίγωνο ΑΒ οι πλευρές του δίνονται από τις ισό τητες: ΑΒ = 3x 3, Α = 3x + 1 και Β = 4x. Αν η περίμετρος του τριγώνου είναι Π = 48 cm, να υπολογίσετε : 90m 40m 40m α. τις πλευρές ΑΒ, Α και Β του τριγώνου ΑΒ 3x - 3 3x + 1 β. να δικαιολογήσετε ότι το τρίγωνο ΑΒ είναι ορθογώνιο γ. να υπολογίσετε το εμβαδόν του τριγώνου ΑΒ. 4x

26 ΥΜΝΑΣΙΟ α. ιατυπώστε το Πυθαγόρειο Θεώρημα και το αντίστροφό του β. ίνεται τρίγωνο ΚΛΜ με ΚΛ = 3cm, ΛΜ = 1cm και ΜΚ = 10 cm.να εξετάσετε αν είναι ορθογώνιο ή όχι. Α. Να δώσετε τον ορισμό της τετραγωνικής ρίζας ενός θετικού αριθμού. Β. Ποιες από τις παρακάτω ισότητες είναι σωστές (Σ) και ποιες είναι λάθος (Λ) α. 81 = 9 β. 36 = 6 γ. 8 = 8 Να βρεθούν ( αν υπάρχουν) α. Οι κοινές λύσεις των ανισώσεων β. Οι κοινές ακέραιες λύσεις των ανισώσεων 1 + x x ( x 1) 4 x 1 3x x x + < 3 6 ίνεται το τρίγωνο ΑΒ του παρακάτω σχήματος. Αν Β = 53, ΑΒ = 10 cm και Α = 14 cm, να βρεθούν: α. το ύψος Α του τριγώνου ΑΒ β. η πλευρά του Β γ. η περίμετρος του τριγώνου ΑΒ και 10cm 14cm δ. το εμβαδόν του τριγώνου ΑΒ ίνονται: 53 ημ53 = 0,8 συν53 = 0,6 εφ53 = 1,3 και 13 = 11,5 ίνεται το παρακάτω σχήμα, όπου η Β είναι διάμετρος του κύκλου και το σημείο Α βρίσκεται στην περιφέρεια του κύκλου. Αν Α = 1cm και το εμβαδόν του κύκλου 314cm, να υπολογιστούν: O 1cm α. η ακτίνα ρ του κύκλου β. το μήκος της πλευράς ΑΒ και γ. το εμβαδόν του τριγώνου ΑΒ.

27 ΥΜΝΑΣΙΟ α. Πώς ορίζεται το ημίτονο και πώς το συνημίτονο μιας οξείας γωνίας ενός ορθογωνίου τριγώνου ΑΒ( = 90 ) ; β. Ποιες είναι οι δυνατές τιμές του ημιτόνου και του συνημιτόνου οξείας γωνίας ω; Αιτιολογήστε την απάντησή σας. γ. Αν είναι ημω = 3 5 και συνω = 4 ποια είναι η τιμή του εφω ; 5 α. Να ορίσετε την τετραγωνική ρίζα ενός θετικού αριθμού. β. Να συμπληρώσετε τα παρακάτω κενά, ώστε να προκύψουν αληθείς προτάσεις : i. Είναι 0 =. ii. Αν α 0, τότε ( α ) = iii. Αν α 0 και iv. Αν α 0, τότε α = x, τότε x 0 και x =.. α =.. γ. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις με (Σ), αν είναι σωστές ή (Λ), αν είναι λανθασμένες. i. 5 = 5, ii. 4 =, iii. 16 = 8, iv. ( ) 4 = 4, v. ( 3) = 3 3( x 1) 5x 3 1 Να λυθεί η εξίσωση: = x 1 4 Στο διπλανό σχήμα το τρίγωνο ΑΒ είναι ορθογώ νιο (Α= 90 ο ) με ΑΒ = 5cm και Β = 13 cm. α. Να υπολογίσετε την Α. β. Αν το σημείο Μ είναι το μέσο της Α, να υπολογίσετε τη ΒΜ. M 13cm 5cm ω 60 θ Στο διπλανό σχήμα είναι : Α = 60 ο και Β =130 ο. 130 φ Να υπολογίσετε τις γωνίες θ, ω, φ, και σ. O σ Σ

28 ΥΜΝΑΣΙΟ α. Ποια συνάρτηση εκφράζει τα ανάλογα ποσά x, y και ποια είναι η γραφική παράσταση της συνάρτησης αυτής. β. Ποια είναι η γραφική παράσταση της συνάρτησης y = αx + β για α 0 και πως λέγεται ο αριθμός α. γ. Στο διπλανό σχήμα έχουν σχεδιαστεί τρεις παράλληλες ευθείες. Να αντιστοιχίσετε κάθε ευθεία της στήλης Α με μια εξίσωση από τη στήλη Β. α. Πως ορίζεται το ημίτονο και πως το συνημίτονο οξείας γωνίας ορθογωνίου τριγώνου (Να γίνει σχήμα) β. Να εξηγήσετε γιατί το ημίτονο και το συνημίτονο μιας οξείας γωνίας ενός ορθογωνίου τριγώνου είναι αριθμοί μικρότεροι της μονάδας. γ. Από τις παρακάτω τιμές να επιλέξετε και μεταφέρετε στο γραπτό σας αυτές που μπορούν να εκφράζουν το συνημίτονο οξείας γωνίας. Στήλη Α ε 1 ε ε 3 y 3 1 X 0 χ y ε 1 ε 3 ε Στήλη Β y = x y = x + 1 y = x + y = x 1 Α: 3 Β: 1 : 3 : 3 Ε: 5 4 ΣΤ: 1,45. 3x 1 x + 19 Να βρείτε τις λύσεις της διπλής ανίσωσης < 3x και να τις παραστήσετε στον άξονα των πραγματικών αριθμών.. Το τρίγωνο ΑΒ είναι ισοσκελές (ΑΒ = Α) με βάση τη Β. 5x- 6 5x + α. Να βρείτε την τιμή του x. 3 4 β. Να βρείτε την περίμετρο του τριγώνου. 3x-. 4 Στο διπλανό σχήμα ΑΒ είναι ΑΒ// και Α κάθετη στις πλευρές ΑΒ και. ίνεται ότι ΑΒ =18cm, Β = 13cm και = 6cm. 6cm 1cm Να υπολογίσετε το εμβαδόν του ΑΒ. 18cm

29 ΥΜΝΑΣΙΟ α. Να διατυπώσετε το Πυθαγόρειο Θεώρημα. (Να κάνετε το σχετικό σχήμα και να γράψετε τον τύπο). β. Να διατυπώσετε το αντίστροφο του Πυθαγόρειου Θεωρήματος. α. Τι παριστάνει η γραφική παράσταση της συνάρτησης y = αx ; β. Τι ονομάζεται κλίση της ευθείας y = αx ; Να λυθεί η ανίσωση: x 1 x 4x + > 1 x ίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒ με ΑΒ = Α = 10 cm και το ύψος του Α. Αν είναι Β = 1cm να υπολογισθούν : α. Το ύψος Α του τριγώνου ΑΒ β. Το συν και η εφ γ. Το εμβαδόν του τριγώνου ΑΒ. ίνεται η εξίσωση της ευθείας y = x α. Να βρείτε τα σημεία Α, Β που η παραπάνω ευθεία τέμνει τους άξονες x x και y y αντίστοιχα. β. Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της παραπάνω συνάρτησης. γ. Να βρεθεί το εμβαδόν του τριγώνου ΑΟΒ ( όπου Ο είναι η αρχή των αξόνων).

30 ΥΜΝΑΣΙΟ α. Τι ονομάζουμε τετραγωνική ρίζα ενός θετικού αριθμού α ; Πώς συμβολίζεται ; β. Να συμπληρώσετε τις παρακάτω ισότητες, αν α> 0 : i) ( ) α =..., ii) 0 =..., iii) 1 =... α. Να διατυπώσετε το Πυθαγόρειο θεώρημα. β. Να σχεδιάσετε ένα ορθογώνιο τρίγωνο και να γράψετε για αυτό τη σχέση που εκφράζει το Πυθαγόρειο θεώρημα. γ. Να διατυπώσετε το αντίστροφο του Πυθαγορείου θεωρήματος. Να λύσετε την εξίσωση: x 3 x = x Στο διπλανό σχήμα να υπολογίσετε τους τριγωνομετρικούς αριθμούς των οξειών γωνιών Β και του ορθογωνίου τριγώνου ΑΒ 5m 13m ( = 90 ). Αν στο διπλανό σχήμα η Β είναι διάμετρος του κύκλου και είναι = 6 cm και Α = 8 cm, να υπολογίσετε : 6cm 8cm α. Τη γωνία Α O β. Το εμβαδόν του τριγώνου ΑΒ δ. Το εμβαδόν της γραμμοσκιασμένης επιφάνειας.

31 ΥΜΝΑΣΙΟ 008 ΘΕΜΑ 1 ο 95 α. ίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒ( Α = 90 ). Να ορίσετε είτε με λόγια είτε με σύμβολα τους τριγωνομετρικούς αριθμούς ( ημίτονο, συνημίτονο, εφαπτομένη) της οξείας γωνίας Β του τριγώνου. β. Να συμπληρώσετε τις ισότητες: ημ30 =..., συν45 =..., εφ60 =... ΘΕΜΑ ο α. Πότε μια γωνία λέγεται εγγεγραμμένη σε κύκλο; β. Αν η γωνία φ είναι εγγεγραμμένη σε κύκλο (Ο, ρ) και η γωνία ω η αντίστοιχη της επίκεντρη, Να βρείτε πια από τις επόμενες σχέσεις είναι σωστή: i. ω + φ = 90 ii. ω + φ = 180 iii. φ 1 = ω iv. φ = ω ΑΣΚΗΣΗ 1 η Αν η ευθεία ε 1 είναι παράλληλη στην ευθεία ε : ψ = χ και διέρχεται από το σημείο Α( 1, 1). α. Να βρείτε την κλίση της ευθείας ε 1. β. Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας ε 1. ΑΣΚΗΣΗ η Β. Να λυθεί η εξίσωση. x x 5 x 1 = ΑΣΚΗΣΗ 3 η Στο διπλανό σχήμα είναι: Η ΛΜ διάμετρος του κύκλου, η χορδή K ΚΛ = 6cm και η χορδή ΚΜ = 8cm. α. Να βρείτε πόσες μοίρες είναι η γωνία Κ Λ O M δικαιολογώντας την απάντηση σας. β. Να υπολογίσετε την διάμετρο ΛΜ γ. Να υπολογίσετε το μήκος του κύκλου. Α Β

32 ΥΜΝΑΣΙΟ α. Να διατυπώσετε το Πυθαγόρειο θεώρημα (με λόγια), να φτιάξετε ένα σχετικό σχήμα και να γράψετε την αντίστοιχη μαθηματική εξίσωση. β. Να διατυπώσετε το αντίστροφο του Πυθαγόρειου θεωρήματος. Πότε το χρησιμοποιούμε ; α. ίνεται ένας θετικός αριθμός α. Να γράψετε τον ορισμό της τετραγωνικής του ρίζας. β. Να σημειώσετε Σ (σωστό ) ή Λ ( λάθος ) για τις παρακάτω προτάσεις. i. αν χ = ψ τότε χ = ψ ή χ = ψ ii. αν ψ = χ τότε χ = ψ iii. αν α = β τότε α 0 α. Να γίνει συναλήθευση των παρακάτω ανισώσεων: x 1 4x 3 1 x + 3 και ( x +1) 7 < x β. Να σημειώσετε ποιοι από τους παρακάτω αριθμούς είναι λύσεις και των δύο ανισώσεων 0, 3, 6, 3, 37,, 5 Στο διπλανό σχήμα ισχύει: ΑΒ = 5cm, Α = 4cm, Β = 3cm, = = 90. Να βρείτε με τη σειρά που ζητούνται: Το μήκος του Β, τον αριθμό εφα, το Ε, το ΑΕ. Τέλος να βρείτε τους αριθμούς ημε και συνε. 5cm 4cm 3cm E Ο διπλανός κύκλος χωρίζεται στα τόξα: x + 0 ΑΒ = 4x 80, Β = x + 0, 4x 80 = x + 10 και Α = x + 10 O x + 10 α. Να βρείτε το μέτρο του τόξου x. β. Tα μέτρα των ΑΒ, Β, και Α (σε μοίρες ). x + 10 γ. Να βρείτε τα μέτρα των γωνιών Α, Β,,, του τετραπλεύρου ΑΒ (σε μοίρες ). δ. Να εκφράσετε τα μέτρα των τόξων Α και Β σε ακτίνια.

33 ΥΜΝΑΣΙΟ α. Να διατυπώσετε το Πυθαγόρειο Θεώρημα(τύπος σχήμα). β. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως «σωστό» ή «λάθος» σύμφωνα με το διπλανό σχήμα: (Α) = (ΑΒ) (Β) (ΑΒ) = (Β) (Α) (Β) = (ΑΒ) + (Α) α. Ποια είναι η γραφική παράσταση της συνάρτησης y = αx β. Πότε η γραφική παράσταση βρίσκεται στο 1 ο και 3 ο τεταρτημόριο και πότε στο ο και 4 ο ; γ. Τι είδους ποσά συνδέει αυτή η συνάρτηση; Να λυθούν οι εξισώσεις: α. 1 + x 6 + x + = x β. 5(x ) (3 x) = 3x 4 Να απλοποιήσετε τις παραστάσεις Α, Β και στη συνέχεια να υπολογίσετε την τιμή τους όταν x = 1, y = = 3(x + y) (x + y) = x + y 3x 4y Να υπολογίσετε τις γωνίες x, y του διπλανού x σχήματος αν είναι, = 7 ο, = 00 ο και γωνία = 80 ο. y O

34 ΥΜΝΑΣΙΟ α. Τι γραμμή είναι η γραφική παράσταση της συνάρτησης y = αx + β, β 0 και τι σχέση έχει με τη γραφική παράσταση της συνάρτησης y = αx ; β. Πώς βρίσκουμε τα σημεία τομής της ευθείας αx + βy = γ με τους άξονες ; Να διατυπώσετε : α. Το Πυθαγόρειο θεώρημα β. Το αντίστροφο του Πυθαγορείου θεωρήματος. Να βρείτε τις κοινές ακέραιες λύσεις των ανισώσεων: x 3( x ) < 3x +1 και x x +1 3x 1 x 3 6 Στο διπλανό σχήμα είναι = 90, OΑ = 90, ΟΑ = 15 cm, ΟΒ = 18 cm και συνθ = 0,8 Να βρείτε : α. Τις πλευρές Ο και Α β. Το ημθ και εφθ O θ γ. Τις πλευρές Β και Ο. Στο διπλανό σχήμα είναι: Α = 30 και χορδή Β = 8 cm. O 30 Να βρείτε : α. Τις γωνίες του τριγώνου ΟΒ β. Το μήκος του κύκλου και το μήκος του τόξου Β γ. το εμβαδόν του κύκλου και το εμβαδόν του κυκλικού τομέα Ο. Β. 8cm

35 ΥΜΝΑΣΙΟ α. Να διατυπώσετε το αντίστροφο του Πυθαγορείου θεωρήματος και β. Να δικαιολογήσετε γιατί το τρίγωνο με πλευρές α = 3cm, β = 5cm και γ = 7cm δεν είναι ορθογώνιο α. Τι ονομάζουμε κεντρική γωνία ενός κανονικού ν γωνου και με τι ισούται αυτή ; (να γίνει σχήμα) β. Τι ονομάζουμε γωνία ενός πολυγώνου ; ( να γίνει σχήμα ) Αν η κεντρική γωνία ενός πολυγώνου είναι 80 πόσες μοίρες θα είναι η γωνία του ; (να δικαιολογήσετε την απάντησή σας ) Να βρείτε τις κοινές λύσεις των παρακάτω ανισώσεων και να κάνετε τη γραφική παράσταση 3x +1 x [ 1 ( x 1) ] > 3x 5 και 1 3 Οι παρακάτω αριθμοί παρουσιάζουν τον αριθμό των παιδιών που έχουν οι 40 οικογένειες ενός δείγματος που πήραμε από ένα προάστειο της Αθήνας Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα συχνοτήτων και σχετικών συχνοτήτων % αυτών των παρατηρήσεων και να κάνετε το ραβδόγραμμα συχνοτήτων. Επίσης να βρείτε τη μέση τιμή και τη διάμεσο των παρατηρήσεων. Μεταβλητή x ιαλογή Συχνότητα. f x f Σχετική Συχνότητα % Σύνολο Στο διπλανό σχήμα το τρίγωνο ΑΒ είναι ορθογώνιο με γωνία x = 30 και κάθετη x 4cm πλευρά Α = 4cm. Να βρείτε το εμβαδόν του κύκλου που έχει διάμετρο την άλλη κάθετη πλευρά Α του τριγώνου. O

36 ΥΜΝΑΣΙΟ Z α. Να ορίσετε τους τριγωνομετρικούς αριθμούς των οξειών γωνιών Ε και Ζ στο ορθογώνιο τρίγωνο ΕΖ του διπλανού σχήματος ( = 90 ), συμπληρώνοντας τις ισότητες: ημε =., ημζ =, συνε =., συνζ =, εφε =, εφζ= β. Με τη βοήθεια των τύπων από το προηγούμενο ερώτημα, να δικαιολογήσετε την ισότητα: εφε = ημε συνε. α. Να γράψετε τον ορισμό μιας εγγεγραμμένης γωνίας καθώς και μιας επίκεντρης γωνίας σε έναν κύκλο κέντρου Ο και ακτίνας ρ. β. Σχεδιάστε ένα κύκλο κέντρου Ο και τυχαίας ακτίνας ρ. Πάνω σ αυτόν να σχεδιάσετε μια επίκεντρη και μια εγγεγραμμένη γωνία του κύκλου, οι οποίες να αντιστοιχούν στο ίδιο τόξο ΑΒ του κύκλου. Ποια σχέση συνδέει τα μέτρα των γωνιών αυτών; α) Να λύσετε την εξίσωση : α = 3 ( 5 + α) β) Αν γνωρίζετε ότι ο αριθμός α στην εξίσωση x + 1 αx x = + α α 3 εξίσωσης του προηγούμενου ερωτήματος, να λύσετε την εξίσωση αυτή. Σε κύκλο κέντρου Ο και ακτίνας ρ είναι εγγεγραμμένο τρίγωνο ΑΒ, όπως φαίνεται στο σχήμα. Αν είναι ΑΒ = 16cm Α = 1cm και η Β διάμετρος: α. Τι είδους τρίγωνο είναι το ΑΒ ως προς τις γωνίες του; Να αιτιολογήσετε την απάντηση. β. Να υπολογίσετε την ακτίνα ρ του κύκλου. γ. Να υπολογίσετε το εμβαδόν του γραμμοσκιασμένου μέρους του σχήματος. ίνεται το τραπέζιο ΑΒ του διπλανού σχήματος: α. Να υπολογίσετε αναλυτικά το ύψος ΒΚ του τραπεζίου. β. Να υπολογίστε το εμβαδόν του τραπεζίου. γ. Να υπολογίστε το εμβαδόν του τετραγώνου ΒΚΛΜ. 9cm O 4cm E, είναι η λύση της K 13cm M Λ

37 ΥΜΝΑΣΙΟ Να γράψετε τα πέντε βήματα επίλυσης μιας εξίσωσης πρώτου βαθμού με έναν άγνωστο. Σχεδιάζοντας κατάλληλο σχήμα να διατυπώσετε το Πυθαγόρειο Θεώρημα σαν κείμενο και σαν τύπο. Να λύσετε την εξίσωση 15(x 3) 1(3x 4) = 4x 15 Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας ΟΑ που διέρχεται από την αρχή Ο των αξόνων και από το σημείο Α(6, 4), να βρείτε την εξίσωση της ευθείας Β που διέρχεται από τα σημεία Β(0, -1) και (, 1), και να υπολογίσετε τις συντεταγμένες του σημείου στο οποίο τέμνονται οι ευθείες ΟΑ και Β. Στο διπλανό σχήμα το τρίγωνο ΑΒ είναι ισόπλευρο, το σημείο Μ είναι το μέσο της πλευράς Α και τα σημεία και Ε των πλευρών Β και ΑΒ αντιστοίχως ανήκουν επίσης στον κύκλο με κέντρο το Β και ακτίνα την ΒΜ. Αν ΑΒ = 10mm, να υπολογίσετε το εμβαδό της γραμμοσκιασμένης περιοχής. E M

38 ΥΜΝΑΣΙΟ Τι ονομάζουμε τετραγωνική ρίζα ενός θετικού αριθμού α ; Β. Να χαρακτηρίσετε ως σωστή (Σ) ή λάθος (Λ ) τις παρακάτω ισότητες : α. 16 = 8.. στ. 3 = 9.. β. 4 =.. ζ = 5.. γ. 0 = 0.. η. 81 = 9.. δ. 36 = 6.. θ. 0,81 = 0,9.. ε. 3, 6 = 0, 6.. ι. 100 = 50.. Α. Στο ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒ ( = 90 ) να δώσετε τους ορισμούς του ημιτόνου, του συνημί τονου και της εφαπτομένης της οξείας γωνίας ω.. Να δικαιολογήσετε γιατί σε ένα ορθογώνιο τρίγωνο ισχύουν οι ανισώσεις : 0 < ημω <1 και 0 < συνω <1 Α. Να λύσετε την εξίσωση: 3χ 3 5χ 3 χ = 1 4 Β. Να γίνει η επαλήθευση. β ω γ α Α. Στο διπλανό σχήμα να δικαιολογήσετε Α γιατί η εγγεγραμμένη γωνία Α είναι ορθή. Β. Αν ΑΒ = 5cm και Α = 1 cm να υπολογίσετε τη Β. Ο. Να βρείτε το μήκος του κύκλου με κέντρο Ο και το εμβαδόν του κυκλικού δίσκου με κέντρο Ο. Α. Να βρείτε την κεντρική γωνία ω ενός κανονικού οκταγώνου. Β. Να εγγράψετε σε κύκλο το κανονικό οκτάγωνο.. Να βρείτε τη γωνία φ του κανονικού οκταγώνου.

39 ΥΜΝΑΣΙΟ α. Τι γνωρίζετε για τη γραφική παράσταση της συνάρτησης y = α x β. Τι γνωρίζετε για τη γραφική παράσταση της συνάρτησης y = α x + β, β 0 γ. Στο ίδιο σύστημα αξόνων να σχεδιάσετε τις γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων y = α x και y = α x + β, β 0 α. Τι ονομάζεται ημίτονο οξείας γωνίας ορθογωνίου τριγώνου (ορισμός και σχήμα). β. Τι ονομάζεται εφαπτομένη οξείας γωνίας ορθογωνίου τριγώνου (ορισμός και σχήμα ) γ. Έστω φ, ω οι οξείες γωνίες ενός ορθογωνίου τριγώνου, με φ < ω. Να κυκλώσετε το Σ ( αν είναι ΣΩΣΤΟ ) ή το Λ ( αν είναι ΛΑΘΟΣ ) στις παρακάτω προτάσεις : ημφ > ημω Σ - Λ συνω < συνφ Σ - Λ εφω > εφφ Σ - Λ Να βρεθούν οι κοινές λύσεις των ανισώσεων x 1 x + 4 x και 3 ( x + ) ( x + 5 ) < 18 x 3 6 Στο διπλανό σχήμα η Β είναι η διάμετρος του κύκλου με κέντρο Ο. Αν είναι ΑΒ = 6cm και Α = 8cm, να υπολογιστούν: α. Η ακτίνα του κύκλου. β. Το εμβαδόν του τριγώνου ΑΒ. γ. Το εμβαδόν του γραμμοσκιασμένου τμήματος Στο διπλανό σχήμα η Β είναι η διάμετρος του κύκλου με κέντρο Ο. Αν είναι η γωνία ΒΑ = 36 ο και το μήκος του κύκλου είναι L = 1,56cm. Να υπολογιστούν α. Η ακτίνα του κύκλου. β. Το εμβαδόν του κυκλικού τομέα ΒΟ O 36 O

40 ΥΜΝΑΣΙΟ α. Τι ονομάζεται τετραγωνική ρίζα ενός θετικού αριθμού α ; Πώς συμβολίζεται αυτή ; β. Αν α 0 τότε : i. ( α ) = α, ii. ( ) α = α, iii. ( α ) = α, iv. ( α ) = α Να σημειώσετε τη μοναδική σωστή ισότητα. α. Να διατυπώσετε το Πυθαγόρειο θεώρημα. β. Να διατυπώσετε το αντίστροφο του Πυθαγορείου θεωρήματος. Να λυθεί η εξίσωση: x +1 x + 11 = x 3 3 Στο διπλανό σχήμα είναι Α = 0m και 45 = 60, Α = 90, ΑΒ = 90, ΒΑ 60 = 45. Να υπολογίσετε τα τμήματα και Β. Ένα τόξο 60 έχει μήκος 9,4 m. α. Να υπολογιστεί η ακτίνα ρ του κύκλου στον οποίο ανήκει. β. Να υπολογιστεί το εμβαδόν του αντίστοιχου κυκλικού τομέα δηλ. του κυκλικού τομέα γωνίας 60 του κύκλου αυτού. 0m

41 ΥΜΝΑΣΙΟ Θέμα 1 α. Πότε δύο ποσά λέγονται ανάλογα (ορισμός); β. Με ποια συνάρτηση εκφράζονται τα ανάλογα ποσά; γ. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της γραφικής παράστασης αυτής της συνάρτησης; Θέμα α. Να ορίσετε τους τριγωνομετρικούς αριθμούς (ημίτονο, συνημίτονο, εφαπτομένη) οξείας γωνίας ω ορθογωνίου τριγώνου. β. Στο διπλανό σχήμα είναι Α = 90. Να συμπληρώσετε τους παρακάτω τριγωνομετρικούς αριθμούς: ημx =..., εφx =..., συνy =... ημω =...συνω =... α. Να λυθεί η ανίσωση: 3x 3 < (1 x) β. Να λυθεί η ανίσωση: x + x εφy=. x 1 3 E x y ω γ. Να παραστήσετε τις κοινές λύσεις των παραπάνω ανισώσεων στον άξονα των πραγματικών αριθμών. Στο ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒ( = 90 ) οι κάθετες πλευρές του είναι = 0cm και Α = 15cm. Να υπολογίσετε α. την πλευρά Β 15cm β. το εμβαδόν του τριγώνου γ. Το ύψος Α δ. Τα τμήματα Β και. 0cm Σ ένα κύκλο θεωρούμε τρία διαδοχικά τόξα = 100, = 160, = 80. Να υπολογίσετε τις γωνίες του τετραπλεύρου ΑΒ.

42 ΥΜΝΑΣΙΟ Θέμα 1 o Να μεταφέρετε τις προτάσεις στην κόλα σας και να συμπληρώσετε τα κενά. α. Αν δυο ποσά είναι αντιστρόφως ανάλογα τότε το Να γραφεί η συνάρτηση που συνδέει τα αντιστρόφως ανάλογα ποσά: β. Η γραφική παράσταση της συνάρτησης αυτής είναι... και λέγεται. Αποτελείται από..που βρίσκονται: όταν όταν..... γ. Τι είδους συμμετρίες έχει η γραφική παράσταση αυτής της συνάρτησης. Θέμα o α. Τι ονομάζουμε εφαπτομένη, τι ημίτονο και τι συνημίτονο οξείας γωνίας ορθογωνίου τριγώνου; Να γίνει σχήμα. β. Μεταξύ ποιων αριθμών βρίσκεται το ημίτονο και το συνημίτονο οξείας γωνίας ορθογωνίου τριγώνου; Να δικαιολογήσετε την απάντηση σας. γ. Να δικαιολογήσετε την σχέση εφω = ημω συνω 5 + x x 5 α. Να λυθούν η ανισώσεις: x (x 4) > 4(x 1) και 3 x 3 β. Να παρασταθούν οι κοινές λύσεις των παραπάνω ανισώσεων στον άξονα των πραγματικών αριθμών και να βρεθούν οι κοινές ακέραιες λύσεις τους. ίνεται ορθογώνιο και ισοσκελές τρίγωνο ΑΒ( = 90 ) με ΑΒ = Α = 5cm. ράφουμε τον κύκλο (Β, ΒΑ) που τέμνει την Β στο σημείο. Να υπολογίσετε: α. Την υποτείνουσα Β και το εμβαδόν του τριγώνου ΑΒ. β. Την περίμετρο της γραμμοσκιασμένης επιφάνειας. γ. Το εμβαδόν της γραμμοσκιασμένης επιφάνειας. 60 x Να υπολογίσετε τις γωνίες x, y, ω και ρ του διπλανού σχήματος και να δικαιολογήσετε τους υπολογισμούς σας. 10 5cm 40 ω 5cm ρ O y

43 ΥΜΝΑΣΙΟ α. Να διατυπώσετε το Πυθαγόρειο θεώρημα. β. Να σχεδιάσετε ένα τρίγωνο ΕΖ ορθογώνιο στο Ε και να γράψετε τον αντίστοιχο τύπο του Πυθαγορείου θεωρήματος. γ. Να διατυπώσετε το αντίστροφο του Πυθαγορείου θεωρήματος. α. Τι ονομάζουμε ημίτονο, συνημίτονο, εφαπτομένη, μιας οξείας γωνίας ω ενός ορθογωνίου τριγώνου β. Να γράψετε τη σχέση (τύπο) που συνδέει την εφω, το ημω και το συνω. γ. Να χαρακτηρίσετε ως σωστό (Σ) ή λάθος (Λ) κάθε μια από τις παρακάτω ισότητες. ημω = 1, συνω = 3, ημω = 1. Να βρείτε τις κοινές λύσεις των ανισώσεων: 4 5(x ) 13 3(x+1) και x x < x Στη συνέχεια να παραστήσετε ς τις λύσεις στην ευθεία των αριθμών. Στο διπλανό τραπέζιο ΑΒ είναι ΑΒ = 5cm, 5cm Α = 4cm, = 45 και = 30. Να βρείτε: α. Το ύψος του τραπεζίου. 45 β. Την πλευρά Β του τραπεζίου. γ. Τη μεγάλη βάση του τραπεζίου Στο διπλανό σχήμα είναι : Το μήκος του κύκλου 31,4cm και η ΑΒ = 6cm. Να βρείτε: 4cm 30 6cm O α. Την πλευρά Α β. Το εμβαδόν του γραμμοσκιασμένου τμήματος του κυκλικού δίσκου.

44 ΥΜΝΑΣΙΟ Θέμα 1 o α. Να γράψετε τον ορισμό της τετραγωνικής ρίζας ενός θετικού αριθμού α. β. Σημειώστε στο γραπτό σας τη σωστή απάντηση για κάθε μία από τις παρακάτω ερωτήσεις ( οι αριθμοί χ και ψ είναι θετικοί ). i. Αν x = 5 τότε.: x = 5 Β : x = 5 : x= 5 ii. Αν x= y τότε Α : x = y Β : x = y : x= y γ. Η ισότητα 1= 1 είναι σωστή ή λανθασμένη; ικαιολογήστε την απάντησή σας. Θέμα 1 o α. Να γράψετε τους ορισμούς των τριγωνομετρικών αριθμών ημίτονο και εφαπτομένη μιας οξείας γωνίας ενός ορθογωνίου τριγώνου. β. Πότε δύο διανύσματα λέγονται αντίθετα και ποιο είναι το άθροισμά τους ; γ. Η ισότητα 7 ημω = 5 είναι σωστή ή λανθασμένη ; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας ( Η γωνία ω είναι οξεία γωνία ορθογωνίου τριγώνου). α. Να λύσετε τις εξισώσεις : α ( 3x ) x =,5α και + = ( x + 3) ( 4 x) 5 β. Το διπλάσιο της ηλικίας ενός ατόμου μειωμένο κατά 10 έτη είναι ίσο με τα δύο τρίτα της ηλικίας του αυξημένα κατά 10 έτη. Τι ηλικία έχει το άτομο αυτό ; α. ίνεται ο πίνακας τιμών των ποσών x, y. x y,5 7,5 10 1,5 Να βρείτε τον τύπο της συνάρτησης που προκύπτει από τον παραπάνω πίνακα και στη συνέχεια να αντιγράψετε τον πίνακα στο γραπτό σας συμπληρωμένο. β. ίνεται η συνάρτηση με τύπο y = x + 3.Να βρείτε τις συντεταγμένες των σημείων στα οποία η γραφική της παράσταση τέμνει τους άξονες. ίνεται κύκλος με κέντρο Ο και η διάμετρος του Β. Αν το Α είναι σημείο του κύκλου τέτοιο ώστε το τόξο ΑΒ να είναι 36 και η χορδή ΑΒ = 3m να υπολογίσετε: α. Τις γωνίες του τριγώνου ΑΒ β. Την ακτίνα του κύκλου γ. Το μήκος του τόξου Β σε μέτρα. 36 3m O

45 ΥΜΝΑΣΙΟ α. ιατυπώστε το Πυθαγόρειο Θεώρημα β. ιατυπώστε το αντίστροφο του Πυθαγορείου Θεωρήματος. γ. Να συμπληρωθούν οι ισότητες: α =..., β =..., γ =..., αν α η υποτείνουσα και β, γ οι κάθετες πλευρές ενός ορθογωνίου τριγώνου. α. Σε ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒ ( =90 ) να δώσετε τους ορισμούς των τριγωνομετρικών αριθμών της γωνίας ω =. β. ικαιολογείστε γιατί το ημω είναι πάντοτε μικρότερο του 1. Να βρείτε τις κοινές λύσεις των ανισώσεων: x 1 x (x+1) 3(3x+1)> 6(x+) Στη συνέχεια να παραστήσετε τις λύσεις στην ευθεία των αριθμών. Στο τρίγωνο ΑΒ είναι το ύψος Α =1сm, τα τμήματα Β = 9сm και =16сm. Να εξετάσετε αν το τρίγωνο ΑΒ είναι ορθογώνιο. Να υπολογιστεί η περίμετρος και το εμβαδόν του γραμμοσκιασμένου σχήματος, αν οι Α, ΑΒ, Β είναι διάμετροι των ημικυκλίων με Α=0 сm και Β = 60сm. 1cm 9cm 16cm 0cm 60cm

46 ΥΜΝΑΣΙΟ Α. Να γράψετε τους τύπους που δίνουν το εμβαδόν: α. ορθογώνιου παραλληλογράμμου β. τριγώνου γ. τραπεζίου Β. Να αναφέρετε το Πυθαγόρειο θεώρημα α. Πότε ένα πολύγωνο λέγεται κανονικό β. Να γράψετε τη σχέση που συνδέει γωνία και κεντρική γωνία κανονικού πολυγώνου Να βρείτε τις κοινές λύσεις των ανισώσεων x 1 3x < και x < x 3 ίνεται ορθογώνιο τρίγωνο με Α= 90, ΑΒ = 8cm, Β = 10cm. Να βρεθούν οι τριγωνομετρικοί αριθμοί των γωνιών Β,. Ένας κύκλος έχει μήκος L = 4 cm α. Να βρείτε την ακτίνα του β. Να βρείτε το μήκος τόξου ΑΒ = 60

47 v. ( Β) = (ΑΒ) (Α) ΥΜΝΑΣΙΟ α. ια τα ποσά x και y ισχύει η ισότητα, y = αx. i. Τα ποσά x και y ονομάζονται ii. Η γραφική παράσταση της συνάρτησης y = αx είναι.... η οποία διέρχεται από iii. O αριθμός α ισούται με.. και ονομάζεται β. Τι γνωρίζετε για τη γραφική παράσταση της y = αx + β, β 0 α. Nα γράψετε την πρόταση που λέγεται Πυθαγόρειο Θεώρημα. β. Να σχεδιάσετε ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒ (Α ορθή γωνία) και να χαρακτηρίσετε ως σωστό (Σ) ή λάθος (Λ) κάθε μια από τις παρακάτω σχέσεις: i. () = () + (Β ) ii. (Β) = (ΑΒ) + (Α) iii. (Α) = (Β) (ΑΒ) iv. (ΑΒ) = (Α) (Β) Να βρείτε τις κοινές λύσεις των ανισώσεων: 3 (x 1) > 8x + 5 x + 1 x x 4 5 Σε ισοσκελές τρίγωνο ΑΒ με ΑΒ = Α = 8cm και γωνία Β = 30, να υπολογίσετε: α. Το Α, ύψος από την κορυφή των ίσων πλευρών β. Το μήκος της βάσης Β. γ. Το εμβαδόν του τριγώνου ΑΒ. Το μήκος ενός κύκλου είναι 1,56 cm. Nα υπολογίσετε: α. Την ακτίνα του κύκλου β. Το εμβαδόν κυκλικού τομέα με αντίστοιχο τόξο =60 ο. γ. Το εμβαδόν του κυκλικού δίσκου.

48 ΥΜΝΑΣΙΟ α. Ποια γωνία ονομάζεται εγγεγραμμένη και ποια επίκεντρη σε κύκλο (Ο, ρ); β. Ποια η σχέση εγγεγραμμένης και επίκεντρης γωνίας που βαίνουν στο ίδιο τόξο; ( να γίνει το κατάλληλο σχήμα) γ. Τι γνωρίζετε για την εγγεγραμμένη γωνία που βαίνει σε ημικύκλιο; (δικαιολογήστε την απάντηση σας) α. Ποια ποσά ονομάζονται ανάλογα και ποια αντιστρόφως ανάλογα; β. Ποια συνάρτηση συνδέει τις αντίστοιχες τιμές x και y δύο αντιστρόφως ανάλογων ποσών; γ. Ποια είναι η γραφική παράσταση της συνάρτησης y = αx ; (Να γίνει σχήμα) 3x + 1 6x 4 Να λυθεί η εξίσωση: x = 7 Να βρεθούν οι κοινές λύσεις των ανισώσεων : Στον κύκλο (Ο, ρ) είναι, η εγγεγραμμένη γωνία Β = 30 και η χορδή Α = 5cm. Να βρεθεί το μήκος και το εμβαδόν του κύκλου. x x 1 > 4 3 x x 1 x 3 < 3 4 5cm 30 O

49 ΥΜΝΑΣΙΟ α. Πότε μία γωνία ονομάζεται εγγεγραμμένη ; ( διατύπωση και σχήμα ) β. Με τι ισούται η κεντρική γωνία ενός κανονικού ν- γώνου ; α. Τι σχέση έχει η γωνία φ ενός κανονικού ν γώνου με την κεντρική γωνία του ν- γώνου ; α. Τι ονομάζουμε τετραγωνική ρίζα θετικού αριθμού α; β. Να συμπληρώσετε τις παρακάτω σχέσεις : 0 = Αν α 0, τότε ( ) α =. Αν α = x, όπου α 0 τότε x..και x =... α. Βρείτε την εξίσωση της ευθείας που διέρχεται από την αρχή των αξόνων και από το σημείο Α (, /3). β. Σχεδιάστε σε σύστημα ορθογωνίων αξόνων (ορθοκανονικό) την παραπάνω ευθεία. Να λυθεί η εξίσωση: ( ) x x 1 x = Στο διπλανό σχήμα, η Β είναι διάμετρος του κύκλου, η ΑΒ = 6 cm και η Α = 8 cm. α. Να βρείτε το εμβαδόν του τριγώνου ΑΒ β. Να βρείτε το εμβαδόν του κυκλικού δίσκου (Ο, ρ) O γ. Να βρείτε το εμβαδόν του γραμμοσκιασμένου κυκλικού τμήματος.

50 ΥΜΝΑΣΙΟ α. Τι λέγεται τετραγωνική ρίζα ενός θετικού αριθμού α; β. Να υπολογίσετε τις τετραγωνικές ρίζες: 81, 0, , 0, 04, γ. Να εξετάσετε αν είναι Σωστές ή Λάθος οι ισότητες: = 8, = 4 = 3, 5 = 5, ( ) = 3, 0, 4 = 0,, ( ) α. Πότε ένα πολύγωνο λέγεται κανονικό; β. Να εξετάσετε ποια από τα παρακάτω σχήματα είναι κανονικά πολύγωνα: Α: ρόμβος, Β: ορθογώνιο, : τετράγωνο, : τραπέζιο, Ε: ισόπλευρο τρίγωνο γ. Να γράψετε τους τύπους που δίνουν την κεντρική γωνία ω και τη γωνία φ του κανονικού πολυγώνου. Ποια σχέση υπάρχει μεταξύ των γωνιών ω και φ; Να βρείτε τις κοινές λύσεις των ανισώσεων: x x 1 1 < x + 5 x+ 7 και 4 Στο διπλανό τρίγωνο ΑΒ είναι Α = 13cm, Α = 1cm και Β = 16cm. α. Να υπολογίσετε τις πλευρές ΑΒ και Β. β. Να εξετάσετε αν το τρίγωνο ΑΒ είναι ορθογώνιο Στο διπλανό κύκλο (Ο, ρ) είναι ρ = 10cm και = 60 Να υπολογίσετε: 60 α. Τις γωνίες του τριγώνου ΑΒ β. Το μήκος του τόξου Α γ. Το εμβαδόν του κυκλικού τομέα ΟΑ O 10сm

51 ΥΜΝΑΣΙΟ α. Πότε δύο ποσά λέγονται ανάλογα; β. Ποια είναι η συνάρτηση που τα εκφράζει και ποια είναι η γραφική της παράσταση ; γ. Ο παρακάτω πίνακας εκφράζει ανάλογα ποσά ; ικαιολογείστε την απάντησή σας. x 4 8 y 5 10 Να διατυπώσετε το Πυθαγόρειο Θεώρημα ( Να γίνει σχήμα ) x 1 3x x Να λυθεί η εξίσωση : = Στο διπλανό σχήμα είναι ΑΒ = 6cm, Α = 8cm α. Να υπολογιστεί η διάμετρος Β O β. Το μήκος του κύκλου γ. Το εμβαδόν του γραμμοσκιασμένου μέρους του σχήματος. Στο διπλανό σχήμα είναι, Α = 90, Β = 90 Ε = 90, Ε = 4, ΑΒ = 3cm, Β = 5cm. 4 Να υπολογιστεί η πλευρά Α 3cm ίνονται: ( ημ 4 0,7 συν 4 = 0,74 εφ 4 = 0,9 ) 5cm Ε

52 ΥΜΝΑΣΙΟ α. Πότε δύο ποσά x, y λέγονται ανάλογα και ποια σχέση τα συνδέει; β. Τι είναι γραφική παράσταση της συνάρτησης y=αx, από πού διέρχεται και γιατί; ίνεται α ρητός αριθμός. α. Έστω ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒ( Α = 90 ).Τι αναφέρει το Πυθαγόρειο θεώρημα; β. Να διατυπώσετε το αντίστροφο του Πυθαγορείου θεωρήματος. ίνονται οι ανισώσεις: x 1 x 3 x και 3 4 Να βρεθούν οι κοινές τους λύσεις x 1 1 x + 4 ίνεται η ευθεία με εξίσωση x 3y = 1. α. Σε ποια σημεία τέμνει τους άξονες; β. Να τη σχεδιάσετε σε ορθογώνιο σύστημα αξόνων γ. Αφού εκφράσετε το y ως συνάρτηση του x να βρείτε την κλίση της ευθείας. Στο διπλανό σχήμα να υπολογίσετε τις πλευρές ΑΒ και Β αν είναι Β = 8cm, = 6m, ΑΒ = Α και 6cm 8cm ακόμη Α = 90 και = 90

53 ΥΜΝΑΣΙΟ α. Τι λέγεται τετραγωνική ρίζα ενός θετικού αριθμού α ; Να γράψετε τη σχέση. β. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις με (Σ) αν είναι σωστές ή (Λ) αν είναι λανθασμένες. i. Αν α > 0 τότε ( α ) = α ii. Αν α < 0 τότε α = α iii. Αν χ = 5 τότε μοναδική λύση χ = 5 iv. ( 3 ) = 3 α. Πότε ένα πολύγωνο λέγεται κανονικό ; β. Με τι είναι ίση η κεντρική γωνία ω ενός κανονικού ν- γώνου και ποια η σχέση της με τη γωνία φ του ν- γώνου αυτού γ. Ενός κανονικού πενταγώνου η κεντρική γωνία είναι i. 5, ii. 7, iii. 13. Να ικαιολογήσετε την απάντησή σας. Να βρείτε τις κοινές λύσεις των ανισώσεων x 1 4x > 3 και ( ) 1 x 3 x > 0 Στο διπλανό σχήμα είναι η Β διάμετρος του κύ κλου. Η ΑΒ = 60 και οι χορδές ΑΒ = 5 cm και = 8 cm. Να ευρεθούν τα μήκη των Β και Β. 5cm 60 O 8cm Σε κύκλο (Ο, ρ ) τα τόξα είναι: = x + 0, = x + 50 και Α = o 3x 10. Αν το μήκος x+0 του είναι l = 0π m να βρεθούν: 9 3x 10 O α. H ακτίνα ρ του κύκλου και x+50 β. Το εμβαδόν του κυκλικού τομέα Εκ. τομέα ( ΟΒ )

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΑΞΗ Β

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΑΞΗ Β ΥΜΝΑΣΙΟ - 010 48 Α. Τι λέγεται τετραγωνική ρίζα ενός θετικού αριθμού α και πώς συμβολίζεται αυτή; Β. Ποιος αριθμός ονομάζεται άρρητος;. Πώς ορίζονται οι πραγματικοί αριθμοί; Α. Τι λέγεται ημίτονο μιας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΑΞΗ Β 59 ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Θέμα 1 ο. Θέμα 2 ο : Άσκηση 1 η. Άσκηση 2 η. Άσκηση 3 η

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΑΞΗ Β 59 ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Θέμα 1 ο. Θέμα 2 ο : Άσκηση 1 η. Άσκηση 2 η. Άσκηση 3 η ΥΜΝΑΣΙΟ ΤΑΞΗ ΥΜΝΑΣΙΟ ΤΑΞΗ Β 59 α. Να διατυπώσετε το Πυθαγόρειο Θεώρημα. β. Να διατυπώσετε το αντίστροφο του Πυθαγορείου Θεωρήματος. γ. Στο διπλανό σχήμα, το τρίγωνο ΔΕΖ είναι ορθογώνιο ( Δ = 90º) και ΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ B ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. 1 ο δείγμα

ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ B ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. 1 ο δείγμα ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ B ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1 ο δείγμα Α. Θεωρία Α) Πότε ένα πολύγωνο λέγεται κανονικό; Β) Να δώσετε τον ορισμό της εγγεγραμμένης γωνίας σε κύκλο (Ο, ρ). (Να γίνει σχήμα) Γ) Ποια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΛΓΕΒΡΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΛΓΕΒΡΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΛΓΕΒΡΑ Να βρείτε στην αντίστοιχη σελίδα του σχολικού σας βιβλίου το ζητούμενο της κάθε ερώτησης που δίνεται παρακάτω και να το γράψετε στο τετράδιό σας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1. Να συμπληρώσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΗ Β ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0 ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ α α (ii)

ΤΑΞΗ Β ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0 ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ α α (ii) ΤΑΞΗ Β ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 1-13 1 Ποιοι αριθμοί ονομάζονται ομόσημοι και ποιοι ετερόσημοι; 1 Δίνονται οι αριθμοί: 1,,.1,,, 9, + 3, 3 3.1 Ποιοι από αυτούς είναι θετικοί και ποιοι αρνητικοί;.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΓΡΑΠΣΕ ΑΝΑΚΕΥΑΛΑΙΩΣΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΠΕΡΙΟΔΟΤ ΜΑΪΟΤ ΙΟΤΝΙΟΤ ΣΑΞΗ: ΘΕΜΑ 1 ο. A. Τι ονομάζουμε τετραγωνική ρίζα θετικού αριθμού α ;

ΘΕΩΡΙΑ ΓΡΑΠΣΕ ΑΝΑΚΕΥΑΛΑΙΩΣΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΠΕΡΙΟΔΟΤ ΜΑΪΟΤ ΙΟΤΝΙΟΤ ΣΑΞΗ: ΘΕΜΑ 1 ο. A. Τι ονομάζουμε τετραγωνική ρίζα θετικού αριθμού α ; ΓΡΑΠΣΕ ΑΝΑΚΕΥΑΛΑΙΩΣΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΠΕΡΙΟΔΟΤ ΜΑΪΟΤ ΙΟΤΝΙΟΤ ΣΑΞΗ: B ΘΕΩΡΙΑ ΘΕΜΑ 1 ο A. Τι ονομάζουμε τετραγωνική ρίζα θετικού αριθμού α ; B. Να αντιγράψετε και να συμπληρώσετε τις παρακάτω σχέσεις: i. Αν α 0,

Διαβάστε περισσότερα

Β Γυμνασίου. Θέματα Εξετάσεων

Β Γυμνασίου. Θέματα Εξετάσεων υμνασίου Θέματα Εξετάσεων υμνασίου Θέματα Εξετάσεων υμνασίου Θέματα Εξετάσεων Θέμα 1. α. Ποια ποσά λέγονται ανάλογα και ποια σχέση τα συνδέει; β. Τι γνωρίζετε για τη γραφική παράσταση της συνάρτησης y=αx

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΑΛΓΕΒΡΑ. 3 2 x. β)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΑΛΓΕΒΡΑ. 3 2 x. β) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΑΛΓΕΒΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Να λυθούν οι εξισώσεις και οι ανισώσεις : α) γ) x x 3x 7x 9 4 5 0 x x x 3 6 3 4 β) δ) 3x x 3 x 4 3 5 x x. 4 4 3 5 x. Να λυθούν οι εξισώσεις: α) 3x x 3 3 5x x β) 4 3 x x x 0

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ -ΙΟΥΝΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ :

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ -ΙΟΥΝΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ : ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ -ΙΟΥΝΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ : ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Θέμα 1 ον ΘΕΩΡΙΑ : α) Τι καλείται αριθμητική παράσταση και τι καλείται αλγεβρική παράσταση ; β) Να συμπληρώσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α. 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΜΕΡΟΣ Α. 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΡΟΣ Α ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Τι ονομάζεται Αριθμητική και τι Αλγεβρική παράσταση; Ονομάζεται Αριθμητική παράσταση μια παράσταση που περιέχει πράξεις μεταξύ αριθμών. Ονομάζεται αλγεβρική παράσταση μια παράσταση

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά Β Γυμνασίου. Επανάληψη στη Θεωρία

Μαθηματικά Β Γυμνασίου. Επανάληψη στη Θεωρία Μαθηματικά Β Γυμνασίου Επανάληψη στη Θεωρία Α.1.1: Η έννοια της μεταβλητής - Αλγεβρικές παραστάσεις Α.1.2: Εξισώσεις α βαθμού Α.1.4: Επίλυση προβλημάτων με τη χρήση εξισώσεων Α.1.5: Ανισώσεις α βαθμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΑΞΗ Γ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΑΞΗ Γ ΥΜΝΑΣΙΟ - 010 90 Α. Πότε μια αλγεβρική παράσταση λέγεται μονώνυμο και από ποια μέρη αποτελείται; Β. Πότε δύο μονώνυμα λέγονται όμοια;. Τι λέγεται πολυώνυμο; Θέμα ο Α. Να διατυπώσετε την πρόταση που είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΩΝ ΜΕΣΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΩΝ ΜΕΣΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑ ΑΛΓΕΒΡΑ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Ομόσημοι Ετερόσημοι αριθμοί Αντίθετοι Αντίστροφοι αριθμοί Πρόσθεση ομόσημων και ετερόσημων ρητών αριθμών Απαλοιφή παρενθέσεων Πολλαπλασιασμός και Διαίρεση ρητών αριθμών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Μια παράσταση που περιέχει πράξεις με μεταβλητές (γράμματα) και αριθμούς καλείται αλγεβρική, όπως για παράδειγμα η : 2x+3y-8

ΘΕΩΡΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Μια παράσταση που περιέχει πράξεις με μεταβλητές (γράμματα) και αριθμούς καλείται αλγεβρική, όπως για παράδειγμα η : 2x+3y-8 ΘΕΩΡΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Άλγεβρα 1 ο Κεφάλαιο 1. Τι ονομάζουμε αριθμητική και τι αλγεβρική παράσταση; Να δώσετε από ένα παράδειγμα. Μια παράσταση που περιέχει πράξεις με αριθμούς, καλείται αριθμητική παράσταση,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΑΛΓΕΒΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ B ΓΥΝΜΑΣΙΟΥ. 1. Να λυθούν οι εξισώσεις και οι ανισώσεις :

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΑΛΓΕΒΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ B ΓΥΝΜΑΣΙΟΥ. 1. Να λυθούν οι εξισώσεις και οι ανισώσεις : ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΑΛΓΕΒΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Να λυθούν οι εξισώσεις και οι ανισώσεις : α) γ) x x 3x 7x 9 4 5 0 x x x 3 6 3 4 β) δ) 3x x 3 x 4 3 5 x x. 4 4 3 5 x 4x 3 x 6x 7. Να λυθεί στο Q, η ανίσωση :. 5 8 8 3. Να λυθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2013-2014 Επιμέλεια: Καραγιάννης Ιωάννης Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η συλλογή των θεμάτων των προαγωγικών εξετάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα απολυτήριων εξετάσεων ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Θέματα απολυτήριων εξετάσεων ΑΣΚΗΣΕΙΣ Α. Να συμπληρωθούν οι ισότητες: (α + β) =.., (α β) 3 = και (α + β)(α β) =.. Β. Να αποδείξετε τη δεύτερη. Θέμα ο Να γράψετε τα τρία (3) κριτήρια ισότητας τριγώνων. Να λυθεί η εξίσωση: 3 + 4 = 7 + 1 Άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΥΜΗΤΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ - Σελίδα 1 από 6 - 1. Η ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Στις εξετάσεις του Μαίου-Ιουνίου µας δίνονται δύο θέµατα θεωρίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Οι ασκήσεις του φυλλαδίου δεν είναι ανά κεφάλαιο, αλλά τυχαία με σκοπό την τελική επανάληψη, και είναι θέματα εξετάσεων από διάφορα σχολεία του νομού Σερρών Σέρρες

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 ο : Θετικοί και Αρνητικοί αριθμοί

Κεφάλαιο 7 ο : Θετικοί και Αρνητικοί αριθμοί ΕΡΩΤΗΣΕΙΙΣ ΘΕΩΡΙΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΒΑΣΙΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΗ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ Κεφάλαιο 7 ο : Θετικοί και Αρνητικοί αριθμοί Α. 7. 1 1. Τι είναι τα πρόσημα και πως χαρακτηρίζονται οι αριθμοί από αυτά; Τα σύμβολα

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Σ. Μιχέλης Μαθηματικός

Ιωάννης Σ. Μιχέλης Μαθηματικός 1 Άλγεβρα 1 ο Κεφάλαιο Ερώτηση 1 : Τι ονομάζεται αριθμητική και τι αλγεβρική παράσταση; Μία παράσταση, που περιέχει πράξεις με αριθμούς ονομάζεται αριθμητική παράσταση. Μία παράσταση, που περιέχει πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 o Εμβαδά επιπέδων σχημάτων

Κεφάλαιο 1 o Εμβαδά επιπέδων σχημάτων 9 ΕΡΩΤΗΣΕΙΙΣ ΘΕΩΡΙΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΗ ΤΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΜΕΡΟΣ Β -- ΓΕΩΜΕΤΡΙΙΑ Κεφάλαιο 1 o Εμβαδά επιπέδων σχημάτων Β. 1. 1 44. Τι ονομάζεται εμβαδόν μιας επίπεδης επιφάνειας και από τι εξαρτάται; Ονομάζεται εμβαδόν

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα απολυτήριων εξετάσεων ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Θέματα απολυτήριων εξετάσεων ΑΣΚΗΣΕΙΣ Α. Πότε μια αλγεβρική παράσταση λέγεται μονώνυμο και από ποια μέρη αποτελείται; Β. Πότε δύο μονώνυμα λέγονται όμοια;. Τι λέγεται πολυώνυμο; Θέμα ο Α. Να διατυπώσετε την πρόταση που είναι γνωστή ως θεώρημα

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικές Ασκήσεις

Επαναληπτικές Ασκήσεις Β' Γυμν. - Επαναληπτικές Ασκήσεις 1 Άσκηση 1 Απλοποίησε τις αλγεβρικές παραστάσεις (α) 2y 2z 8ω 8ω 2y 2z (β) 1x 2y 3z 3 3 z 2z z 2 x y Επαναληπτικές Ασκήσεις Άλγεβρα - Γεωμετρία Άσκηση 2 Υπολόγισε την

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλα Αξιολόγησης Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Φύλλα Αξιολόγησης Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Φύλλα Αξιολόγησης Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Χρήστος Π. Μουρατίδης 2014 2015 Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Αγίων Αναργύρων Τάξη Β 2 ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ A ΕΝΟΤΗΤΑ : Πράξεις Ρητών αριθμών 1. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Β Γενική Τριγωνομετρία

Β Γενική Τριγωνομετρία Β Γενική Τριγωνομετρία 40 Γενικευμένη γωνία - Γενικευμένα τόξα - Το ακτίνιο Τριγωνομετρικός κύκλος - Τριγωνομετρικοί αριθμοί γενικευμένης γωνίας 1. Η γωνία ω του παρακάτω σχήματος είναι θετική. α) Συνδέστε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Τετραγωνική ρίζα θετικού αριθμού Τετραγωνική ρίζα ενός θετικού αριθμού α, λέγεται ο θετικός αριθμός, ο οποίος, όταν υψωθεί στο τετράγωνο, δίνει τον αριθμό α. Η τετραγωνική ρίζα του

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικές ασκήσεις για το Πάσχα.

Επαναληπτικές ασκήσεις για το Πάσχα. Μαθηματικά B Γυμνασίου Επαναληπτικές ασκήσεις για το Πάσχα. Άλγεβρα. Κεφάλαιο 1 ο. 1. Να υπολογιστούν οι παρακάτω αριθμητικές παραστάσεις : 1 7 1 7 1 1 ) - 1 4 : ) -1 1 : 1 4 10 9 6. Να λυθούν οι εξισώσεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΩΜΕΤΡΙΑ ΥΜΝΑΣΙΟΥ Χρήστος Π. Μουρατίδης 2014 2015 ΤΑΞΗ ΦΥΛΛΟ ΕΡΑΣΙΑΣ Κ 1.1 ΕΝΟΤΗΤΑ : Εμβαδόν επίπεδης επιφάνειας Τάξη : υμνασίου. Καθ. Χρήστος Μουρατίδης Όνομα Μαθητή :.. Ημ/νία :. 1. Να βρείτε το εμβαδόν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ( α μέρος )

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ( α μέρος ) Πυθαγόρειο ενικό Λύκειο Σάμου ΕΠΝΛΗΨΗ ΕΩΜΕΤΡΙΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ( α μέρος ) Να βρείτε στην αντίστοιχη σελίδα του σχολικού σας βιβλίου το ζητούμενο της κάθε ερώτησης που δίνεται παρακάτω και να το γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά Β Γυμνασίου

Μαθηματικά Β Γυμνασίου Μαθηματικά Β Γυμνασίου Περιεχόμενα KEΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ... 3 1.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ... 3 1.2 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ Α ΒΑΘΜΟΥ... 3 1.3 ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΥΠΩΝ... 4 1.4 ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2013

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2013 1. Τί ονομάζουμε απόλυτη τιμή ενός αριθμού α ; Ονομάζουμε απόλυτη τιμή ενός αριθμού α την απόστασή του από το 0 (μηδέν). ή Απόλυτη τιμή λέμε τον αριθμό χωρίς πρόσημο. 2.Πότε δύο αριθμοί λέγονται αντίθετοι;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕΡΟΣ 2ο «ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ»

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕΡΟΣ 2ο «ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ» ΕΠΝΛΗΠΤΙΚΕΣ ΣΚΗΣΕΙΣ ΜΘΗΜΤΙΚΩΝ ΥΜΝΣΙΟΥ ΜΕΡΟΣ ο «ΕΩΜΕΤΡΙ». 1. Να υπολογίσετε τα εμβαδά των σχημάτων,, χρησιμοποιώντας ως μονάδα μέτρησης εμβαδών το. Τι παρατηρείτε; ρίσκουμε ότι τα εμβαδά των,, είναι : 5,

Διαβάστε περισσότερα

Προσομοίωση προαγωγικών εξετάσεων Β Γυμνασίου ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ Β ΓΥΜΑΝΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ Α.

Προσομοίωση προαγωγικών εξετάσεων Β Γυμνασίου ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ Β ΓΥΜΑΝΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ Α. Προσομοίωση προαγωγικών εξετάσεων Β Γυμνασίου ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 014-015 ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ Β ΓΥΜΑΝΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ Α. ΘΕΩΡΙΑ ΘΕΜΑ 1 ο Α. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΆΛΓΕΒΡΑ - ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΆΛΓΕΒΡΑ - ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ 1 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΆΛΓΕΒΡΑ - ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ 1. Να λυθούν οι παρακάτω εξισώσεις: 5 x - 3 + 10 2-5x + 10x= - 15 + 10x i. ( ) ( ) ( ) ii. 9( 8-x) -10( 9-x) -4( x - 1)

Διαβάστε περισσότερα

Τριγωνομετρικοί αριθμοί παραπληρωματικών γωνιών

Τριγωνομετρικοί αριθμοί παραπληρωματικών γωνιών ΜΕΡΟΣ Β. ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΠΑΡΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΓΩΝΙΩΝ 491. ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΠΑΡΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΓΩΝΙΩΝ Τριγωνομετρικοί αριθμοί παραπληρωματικών γωνιών 8 Μ(x,y) 6 ρ 4 180-ω -10-5 5 Ο ω - -4 Οι παραπληρωματικές

Διαβάστε περισσότερα

Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α Β Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο Υ

Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α Β Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο Υ Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α Β Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο Υ 1 Ερωτήσεις θεωρίας Ερωτήσεις αντικειμενικού τύπου Ασκήσεις Διαγωνίσματα 2 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 1. Δώστε ένα παράδειγμα σχετικό με την έννοια της μεταβλητής 2. Να αναφέρετε

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Ενιαίο Λύκειο Γεωμετρία - Τάξη Α

Γενικό Ενιαίο Λύκειο Γεωμετρία - Τάξη Α ενικό νιαίο Λύκειο εωμετρία - Τάξη 61 Θέματα εξετάσεων περιόδου Μαΐου-Ιουνίου στην εωμετρία Τάξη! Λυκείου ενικό νιαίο Λύκειο εωμετρία - Τάξη 6. Να αποδείξετε ότι διάμεσος τραπεζίου είναι παράλληλη προς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 3 η : H βαθµολογία των µαθητών σε ένα διαγώνισµα στα Μαθηµατικά φαίνεται στο παραπάνω ραβδόγραµµα.

ΑΣΚΗΣΗ 3 η : H βαθµολογία των µαθητών σε ένα διαγώνισµα στα Μαθηµατικά φαίνεται στο παραπάνω ραβδόγραµµα. 6 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΝΑΚΕΦΑΙΛΑΙΩΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ ΤΑΞΗ: Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΜΗΜΑ:Β 4 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΕΜΠΤΗ 20 ΜΑΪΟΥ 2010 ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑ (Να γράψετε το ένα από τα

Διαβάστε περισσότερα

Σε τρίγωνο ΑΒΓ το τετράγωνο πλευράς απέναντι από οξεία γωνία ισούται με το άθροισμα των τετραγώνων των άλλων δύο πλευρών ελαττωμένο κατά το διπλάσιο τ

Σε τρίγωνο ΑΒΓ το τετράγωνο πλευράς απέναντι από οξεία γωνία ισούται με το άθροισμα των τετραγώνων των άλλων δύο πλευρών ελαττωμένο κατά το διπλάσιο τ ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΤΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΑ ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ ΤΡΙΓΩΝΑ Το τετράγωνο μιας κάθετης πλευράς είναι ίσο με την υποτείνουσα επί την προβολή της πλευράς στην υποτείνουσα. ΑΒ 2 = ΒΓ ΑΔ ή ΑΓ 2 = ΒΓ ΓΔ Σε κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΥΡΩΝ 11/6/2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΥΡΩΝ 11/6/2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΥΡΩΝ 11/6/014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΔΥΟ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΥΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΙΝΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ. ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Κεφάλαιο 9ο: Ερωτήσεις του τύπου «Σωστό-Λάθος»

ΜΕΤΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ. ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Κεφάλαιο 9ο: Ερωτήσεις του τύπου «Σωστό-Λάθος» ΕΩΜΕΤΡΙΑ Β ΥΚΕΙΟΥ Κεφάλαιο 9ο: ΜΕΤΡΙΚΕ ΧΕΕΙ Ερωτήσεις του τύπου «ωστό-άθος» Να χαρακτηρίσετε με (σωστό) ή (λάθος) τις παρακάτω προτάσεις. 1. * Αν σε τρίγωνο ΑΒ ισχύει ΑΒ = Α + Β, τότε το τρίγωνο είναι:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΡΙΓΩΝΩΝ. 1. Καθεμιά από τις παρακάτω προτάσεις μπορεί να είναι σωστή ή λάθος Να γράψετε Σ στο

ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΡΙΓΩΝΩΝ. 1. Καθεμιά από τις παρακάτω προτάσεις μπορεί να είναι σωστή ή λάθος Να γράψετε Σ στο ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΡΙΓΩΝΩΝ. 1. Καθεμιά από τις παρακάτω προτάσεις μπορεί να είναι σωστή ή λάθος Να γράψετε Σ στο τέλος της πρότασης αν αυτή είναι Σωστή και Λ αν αυτή είναι Λάθος: ύο τρίγωνα είναι ίσα αν έχουν ίσες

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ - ΑΛΓΕΒΡΑ. Α. Οι πραγματικοί αριθμοί και οι πράξεις τους

Α ΜΕΡΟΣ - ΑΛΓΕΒΡΑ. Α. Οι πραγματικοί αριθμοί και οι πράξεις τους Α ΜΕΡΟΣ - ΑΛΓΕΒΡΑ Κεφάλαιο 1 ο ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ 1.1 Πράξεις με πραγματικούς αριθμούς Α. Οι πραγματικοί αριθμοί και οι πράξεις τους 1. Ποιοι αριθμοί ονομάζονται: α) ρητοί β) άρρητοι γ) πραγματικοί;

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Επιμέλεια: ιώργος Ράπτης ΘΕΤ ΣΤΗΝ ΕΩΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕ 1 ο. Να αποδείξετε ότι το εμβαδό τραπεζίου με βάσεις 1, και ύψος υ δίνεται από τον τύπο: ( 1+ ) υ Ε= ονάδες 1 B. ν φν, λν και αν είναι: η γωνία, η πλευρά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ( α μέρος )

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ( α μέρος ) ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ( α μέρος ) Ερωτήσεις Θεωρίας Να βρείτε στην αντίστοιχη σελίδα του σχολικού σας βιβλίου το ζητούμενο της κάθε ερώτησης που δίνεται παρακάτω και να το γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 009 ΤΑΞΗ: Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΘΕΩΡΙΑ ΘΕΜΑ 1 Ο : α) Ποια μονώνυμα λέγονται αντίθετα; Γράψτε ένα παράδειγμα δύο αντίθετων μονωνύμων. β) Ποια αλγεβρική

Διαβάστε περισσότερα

Οι πέντε καλύτεροι φίλοι σας είναι το Τι, Γιατί, Πού, Πότε και Πώς. Όταν χρειάζεστε συμβουλές, ρωτείστε Τι; ρωτείστε Γιατί; ρωτείστε Πού; Πότε και

Οι πέντε καλύτεροι φίλοι σας είναι το Τι, Γιατί, Πού, Πότε και Πώς. Όταν χρειάζεστε συμβουλές, ρωτείστε Τι; ρωτείστε Γιατί; ρωτείστε Πού; Πότε και ΕΡΩΤΗΣΕΙΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΗ ΤΗΣ B ΤΑΞΗΣ Οι πέντε καλύτεροι φίλοι σας είναι το Τι, Γιατί, Πού, Πότε και Πώς. Όταν χρειάζεστε συμβουλές, ρωτείστε Τι; ρωτείστε Γιατί; ρωτείστε Πού; Πότε και Πώς και μην ρωτάτε

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Ε. ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ. Τριγωνομετρικοι αριθμοι οξειων γωνιων

Δ. Ε. ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ. Τριγωνομετρικοι αριθμοι οξειων γωνιων Δ. Ε. ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ Τριγωνομετρικοι αριθμοι οξειων γωνιων 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Κλίση ευθείας Όλοι έχουμε στο δρόμο τα παρακάτω σήματα, που από την εμπειρία μας καταλαβαίνουμε ότι πλησιάζουμε σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Σελίδα 1

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Σελίδα 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 Ο ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ 11.6 ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΑΔΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΜΕ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΠΟΛΥΓΩΝΑ 11.7 ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 11.8 ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΥΚΛΟΥ ΘΕΩΡΙΑ 1 (Εμβαδόν κυκλικού δίσκου) Θεωρούμε

Διαβάστε περισσότερα

2.4 ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 30 Ο 45 Ο 60 Ο

2.4 ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 30 Ο 45 Ο 60 Ο .4 ΤΡΙΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΡΙΘΜΟΙ 0 Ο 45 Ο 60 Ο ΘΕΩΡΙ. Τριγωνοµετρικοί αριθµοί 0 ο, 45 ο, 60 ο : ηµίτονο συνηµίτονο εφαπτοµένη 0 ο 45 ο 60 ο ΣΚΗΣΕΙΣ. Στο διπλανό πίνακα, σε κάθε πληροφορία της στήλης, να επιλέξετε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ Α. Τριγωνοµ ετρικοί αριθµ οί οξείας γωνίας ορθογωνίου τριγώνου

ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ Α. Τριγωνοµ ετρικοί αριθµ οί οξείας γωνίας ορθογωνίου τριγώνου ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ Α Τριγωνοµ ετρικοί αριθµ οί οξείας γωνίας ορθογωνίου τριγώνου 18 Τριγωνοµετρικοί αριθµοί που συνδέονται µε τις οξείες γωνίες ενός ορθογωνίου τριγώνου 1. α) Με βάση το διπλανό σχήµα να χαρακτηρίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ω Μ Ε Τ Ρ Ι Α - Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 2

Γ Ε Ω Μ Ε Τ Ρ Ι Α - Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 2 Ε Ω Μ Ε Τ Ρ Ι - Κ Ε Φ Λ Ι Ο 2 Τριγωνομετρία ΛΟΟΣ ΕΥΘΥΡΜΜΩΝ ΤΜΗΜΤΩΝ α α β α β α β 1. ν 2, να υπολογίσετε τους λόγους :,, β β β α β 2. Σε ένα ισόπλευρο τρίγωνο με πλευρά 6 cm και ύψος, να υπολογίσετε τους

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Εξετάσεων ΕΠΑ.Λ. Ορισμένα από τα θέματα συντάχθηκαν πριν την αναδιάταξη της διδακτέας ύλης μεταξύ Α και Β Λυκείου

Θέματα Εξετάσεων ΕΠΑ.Λ. Ορισμένα από τα θέματα συντάχθηκαν πριν την αναδιάταξη της διδακτέας ύλης μεταξύ Α και Β Λυκείου Θέματα Εξετάσεων ΕΠΑ.Λ. Ορισμένα από τα θέματα συντάχθηκαν πριν την αναδιάταξη της διδακτέας ύλης μεταξύ Α και Β Λυκείου Συλλογή-Επιμέλεια: Γ. Κοντογιάννης, Μαθηματικός ΜPhil Α Λυκείου Άλγεβρα Θέματα Εξετάσεων

Διαβάστε περισσότερα

2.7 ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΥΟ ΚΑΘΕΤΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ

2.7 ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΥΟ ΚΑΘΕΤΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.7 ΑΝΑ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΥΟ ΚΑΘΕΤΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ 33.7 ΑΝΑ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΥΟ ΚΑΘΕΤΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ Ανάλυση διανύσματος σε δυο κάθετες συνιστώσες y x Α Γ x Δ Β y Όπως φαίνεται στο παραπάνω σχήμα κατασκευάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Τριγωνομετρία ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ 2 ΑΝΘΟΥΛΑ ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

Τριγωνομετρία ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ 2 ΑΝΘΟΥΛΑ ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΘΕΩΡΗΜΑ: ημ χ+συν χ= ημ χ=-συν χ συν χ=- ημ χ εφχ + σφ χ = εφχ ημχ συνχ = σφχ = ημ χ εφχσφχ σφχ = = συνχ ημχ + εφ χ = συν χ Γωνία χ Τριγωνομετρικοί Αριθμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΜΑ ο _6950 α) Να κατασκευάσετε ένα γραμμικό σύστημα δυο εξισώσεων με δυο αγνώστους με συντελεστές διάφορους του μηδενός, το οποίο να

Διαβάστε περισσότερα

Ο λόγος που σχηματίζεται, αν διαιρέσουμε την απέναντι κάθετη πλευρά

Ο λόγος που σχηματίζεται, αν διαιρέσουμε την απέναντι κάθετη πλευρά ΜΕΡΟΣ. ΗΜΙΤΟΝΟ ΚΙ ΣΥΝΗΜΙΤΟΝΟ ΟΞΕΙΣ ΩΝΙΣ 61 Ορισμοί. ΗΜΙΤΟΝΟ ΚΙ ΣΥΝΗΜΙΤΟΝΟ ΟΞΕΙΣ ΩΝΙΣ Ημίτονο γωνίας Ο λόγος που σχηματίζεται, αν διαιρέσουμε την απέναντι κάθετη πλευρά μιας οξείας γωνίας ω ενός ορθογωνίου

Διαβάστε περισσότερα

Συναρτήσεις. 5.1 Η έννοια της συνάρτησης. 1. Να συμπληρώσετε τις τιμές των παρακάτω συναρτήσεων : α) ψ = 2χ + 6 o Για χ = -1,5 : ψ =..=..

Συναρτήσεις. 5.1 Η έννοια της συνάρτησης. 1. Να συμπληρώσετε τις τιμές των παρακάτω συναρτήσεων : α) ψ = 2χ + 6 o Για χ = -1,5 : ψ =..=.. Συναρτήσεις. 5.1 Η έννοια της συνάρτησης. 1. Να συμπληρώσετε τις τιμές των παρακάτω συναρτήσεων : α) ψ = 2χ + 6 o Για χ = 1 : ψ =..=.. = o Για χ = -1 : ψ =..=.. = o Για χ = 0 : ψ =..=.. = o Για χ = 2 :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. 1. 2( x 1) 3(2 x) 5( x 3) 2. 4x 2( x 3) 6 2x 3. 2x 3(4 x) x 5( x 1)

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. 1. 2( x 1) 3(2 x) 5( x 3) 2. 4x 2( x 3) 6 2x 3. 2x 3(4 x) x 5( x 1) ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Α. Να λυθούν οι παρακάτω εξισώσεις: 1. ( x 1) ( x) 5( x ). x ( x ) 6 x. x ( x) x 5( x 1) x 1 (1 x) x ( x) x x. 1 x 5. x 6 1 1 ( ) 1 1 6. x 1 x 7. 1 x

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 2 α) Να κατασκευάσετε ένα γραμμικό σύστημα δυο εξισώσεων με δυο αγνώστους με συντελεστές διάφορους του μηδενός, το οποίο να είναι αδύνατο.

ΘΕΜΑ 2 α) Να κατασκευάσετε ένα γραμμικό σύστημα δυο εξισώσεων με δυο αγνώστους με συντελεστές διάφορους του μηδενός, το οποίο να είναι αδύνατο. α) Να κατασκευάσετε ένα γραμμικό σύστημα δυο εξισώσεων με δυο αγνώστους με συντελεστές διάφορους του μηδενός, το οποίο να είναι αδύνατο. (Μονάδες 10) β) Να παραστήσετε γραφικά στο επίπεδο τις δυο εξισώσεις

Διαβάστε περισσότερα

με παραμέτρους α, β, γ R α) Να επιλέξετε τιμές για τις παραμέτρους α, β, γ, ώστε το σύστημα αυτό να έχει μοναδική λύση το ζεύγος (1,-4).

με παραμέτρους α, β, γ R α) Να επιλέξετε τιμές για τις παραμέτρους α, β, γ, ώστε το σύστημα αυτό να έχει μοναδική λύση το ζεύγος (1,-4). Δίνεται το σύστημα: x 2y= 9 ax+ βy= γ με παραμέτρους α, β, γ R α) Να επιλέξετε τιμές για τις παραμέτρους α, β, γ, ώστε το σύστημα αυτό να έχει μοναδική λύση το ζεύγος (1,-4). (Μονάδες 13) β) Να επιλέξετε

Διαβάστε περισσότερα

Να υπολογίζουμε τους τριγωνομετρικούς αριθμούς οξείας γωνίας. Τη γωνία σε κανονική θέση και τους τριγωνομετρικούς αριθμούς γωνίας σε κανονική θέση.

Να υπολογίζουμε τους τριγωνομετρικούς αριθμούς οξείας γωνίας. Τη γωνία σε κανονική θέση και τους τριγωνομετρικούς αριθμούς γωνίας σε κανονική θέση. Ενότητα 4 Τριγωνομετρία Στην ενότητα αυτή θα μάθουμε: Να υπολογίζουμε τους τριγωνομετρικούς αριθμούς οξείας γωνίας. Τη γωνία σε κανονική θέση και τους τριγωνομετρικούς αριθμούς γωνίας σε κανονική θέση.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΕΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Τα αξιώματα είναι προτάσεις που δεχόμαστε ως αληθείς, χωρίς απόδειξη: Από δύο σημεία διέρχεται μοναδική ευθεία. Για κάθε ευθεία υπάρχει τουλάχιστον ένα σημείο

Διαβάστε περισσότερα

π (α,β). Έστω τα διανύσματα π (α,β) να βρεθούν:

π (α,β). Έστω τα διανύσματα π (α,β) να βρεθούν: ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Β ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1. Για τα διανύσματα α, β δίνεται ότι α =1, β = και u α β, v α - β.να υπολογίσετε: π (α,β). Έστω τα διανύσματα α. το εσωτερικό γινόμενο α β β. τα μέτρα u, v των διανυσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

3.5 Η ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ y=α/x-η ΥΠΕΡΒΟΛΗ Ποσά αντιστρόφως ανάλογα- Η υπερβολή

3.5 Η ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ y=α/x-η ΥΠΕΡΒΟΛΗ Ποσά αντιστρόφως ανάλογα- Η υπερβολή ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ y=α/ Η ΥΠΕΡΒΟΛΗ.5 Η ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ y=α/-η ΥΠΕΡΒΟΛΗ Ποσά αντιστρόφως ανάλογα- Η υπερβολή Δύο ποσά λέγονται αντιστρόφως ανάλογα, όταν η τιμή του ενός πολλαπλασιαστεί επί έναν αριθµό, τότε η τιµή του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ 1. Να αναπτύξετε τις ταυτότητες: α. (α+8) β. (-) γ. (γ+k) δ. (+γ) ε. (3k-5λ) ζ. (5/κ - 4/λ) η. (/3-χ/4) θ. (χ - 3/χ) ι. (χ/3+3ψ/4) κ. (3χ+χ/) λ. (χ+8)(χ-8)

Διαβάστε περισσότερα

1 x και y = - λx είναι κάθετες

1 x και y = - λx είναι κάθετες Κεφάλαιο ο: ΕΥΘΕΙΑ Ερωτήσεις του τύπου «Σωστό-Λάθος» 1. * Συντελεστής διεύθυνσης μιας ευθείας (ε) είναι η εφαπτομένη της γωνίας που σχηματίζει η ευθεία (ε) με τον άξονα. Σ Λ. * Ο συντελεστής διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ΤΑΞΗ: Β ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

2 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ΤΑΞΗ: Β ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 00 ΤΑΞΗ: Β ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΩΡΙΑ Α. Να αντιστοιχίσετε κάθε στοιχείο της πρώτης στήλης με το αντίστοιχο στοιχείο

Διαβάστε περισσότερα

1.0 Βασικές Έννοιες στην Τριγωνομετρία

1.0 Βασικές Έννοιες στην Τριγωνομετρία .0 Βασικές Έννοιες στην Τριγωνομετρία Εύρεση τριγωνομετρικών αριθμών οξείας γωνίας σε ορθογώνιο τρίγωνο. ΑΠΑΝΤΗΣΗ Έστω ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ (Α= 90 0 ). Οι τριγωνομετρικοί αριθμοί μιας οξείας γωνίας ορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Οι γωνίες και που ονομάζονται «εντός εναλλάξ γωνίες» και είναι ίσες. «εντός-εκτός και επί τα αυτά μέρη γωνίες» και είναι ίσες.

Οι γωνίες και που ονομάζονται «εντός εναλλάξ γωνίες» και είναι ίσες. «εντός-εκτός και επί τα αυτά μέρη γωνίες» και είναι ίσες. ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΘΑΛΗΣ» ΤΑΞΗ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 1. Μεσοκάθετος ενός ευθύγραμμου τμήματος ΑΒ ονομάζεται η ευθεία που είναι κάθετη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Γυμνασίου ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 1 ο ΛΕΜΟΝΙΑ ΜΠΟΥΤΣΚΟΥ Γυμνάσιο Αμυνταίου ΜΑΘΗΜΑ Α1.1 Ισότητα τριγώνων Στο διπλανό σχήμα το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ισοσκελές με ΑΒ=ΑΓ. Προεκτείνουμε τη βάση ΒΓ κατά ίσα τμήματα

Διαβάστε περισσότερα

Γραμμικά Συστήματα Δίνεται η εξίσωση 4x y 11(1). α) Ποια από τα ζεύγη (2, 3),(0, 11), (1, 8) κα (7, 0) είναι λύση της εξίσωσης (1);

Γραμμικά Συστήματα Δίνεται η εξίσωση 4x y 11(1). α) Ποια από τα ζεύγη (2, 3),(0, 11), (1, 8) κα (7, 0) είναι λύση της εξίσωσης (1); 8808Δίνεται η εξίσωση x y 7 Γραμμικά Συστήματα α) Να επαληθεύσετε ότι το ζεύγος αριθμών x, y, είναι μια λύση της εξίσωσης β) Να αποδείξετε ότι το, 88Δίνεται η εξίσωση x y 8 δεν είναι λύση του συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΛΓΕΒΡΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ. 1 ο δείγμα

ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΛΓΕΒΡΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ. 1 ο δείγμα ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΛΓΕΒΡΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ο δείγμα Α1 Αν α> με α 1 τότε για οποιουσδήποτε θ1, θ> να αποδείξετε ότι ισχύει: logα(θ1θ) = logαθ1 + logαθ Α Πότε ένα πολυώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

Φεργαδιώτης Αθανάσιος ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ. Θέμα 2 ο (42)

Φεργαδιώτης Αθανάσιος ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ. Θέμα 2 ο (42) Φεργαδιώτης Αθανάσιος ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Θέμα ο (4) -- Τράπεζα θεμάτων Άλγεβρας Β Λυκείου - Φεργαδιώτης Αθανάσιος -3- Τράπεζα θεμάτων Άλγεβρας Β Λυκείου - Φεργαδιώτης Αθανάσιος ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

1.1 ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΓΩΝΙΑΣ (Επαναλήψεις Συμπληρώσεις) Τριγωνομετρικοί αριθμοί οξείας γωνίας

1.1 ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΓΩΝΙΑΣ (Επαναλήψεις Συμπληρώσεις) Τριγωνομετρικοί αριθμοί οξείας γωνίας . ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΓΩΝΙΑΣ (Επαναλήψεις Συμπληρώσεις) Τριγωνομετρικοί αριθμοί οξείας γωνίας Έστω οξεία γωνία ω. Αν πάνω στη μία από τις δύο πλευρές της γωνίας πάρουμε τυχαία σημεία Μ και Ν και φέρουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Βαγγέλης Νικολακάκης Μαθηματικός. ςεδς

ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Βαγγέλης Νικολακάκης Μαθηματικός. ςεδς 01 ςεδς ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Βαγγέλης Νικολακάκης Μαθηματικός ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το παρόν φυλλάδιο φτιάχτηκε για να προσφέρει λίγη βοήθεια στους

Διαβάστε περισσότερα

Γραμμικά Συστήματα. δεν είναι λύση του συστήματος. β) Ποιο από τα παραπάνω ζεύγη είναι λύση του συστήματος

Γραμμικά Συστήματα. δεν είναι λύση του συστήματος. β) Ποιο από τα παραπάνω ζεύγη είναι λύση του συστήματος 8808Δίνεται η εξίσωση x y 7 Γραμμικά Συστήματα α) Να επαληθεύσετε ότι το ζεύγος αριθμών x, y 4, είναι μια λύση της εξίσωσης β) Να αποδείξετε ότι το 4, 88Δίνεται η εξίσωση x y 8 δεν είναι λύση του συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις επί των ρητών αριθµών

Ερωτήσεις επί των ρητών αριθµών Σελ. 1 Ερωτήσεις επί των ρητών αριθµών 1. Ποια είναι τα πρόσηµα των ακεραίων αριθµών; Ζ={... -3,-2,-1,0,+1,+2,+3,... } 2. Ποιοι αριθµοί λέγονται θετικοί και ποιοι αρνητικοί; Γράψε από έναν. 3. Στον άξονα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 5 η ΕΚΑ Α

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 5 η ΕΚΑ Α 1 ΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΝΛΗΨΗΣ 5 η ΕΚ 1. Οι πλευρές ενός τριγώνου σε cm είναι = 3x 3, = 3x + 1 και = x και η περίµετρος Π του τριγώνου είναι Π = 8cm. Να βρείτε τα µήκη των πλευρών του τριγώνου. Να δείξτε ότι το τρίγωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΧ. ΧΡ Ενότητα 2: Αξιοσημείωτες Ταυτότητες 1. Να βρείτε τα αναπτύγματα: (α) 2

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΧ. ΧΡ Ενότητα 2: Αξιοσημείωτες Ταυτότητες 1. Να βρείτε τα αναπτύγματα: (α) 2 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΧ. ΧΡ. 015-016 Ενότητα : Αξιοσημείωτες Ταυτότητες 1. Να βρείτε τα αναπτύγματα: (α) χ - 4 = (β) 3χ + = (γ) 3 χ + = (δ) 3 χ - 3 = (ε) χ - ψχ + ψ = (στ) 4χ - 3ψ = (ζ) αβ-γαβ+γ = (η) (x-3ω

Διαβάστε περισσότερα

3 ΚΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΑΛΥΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

3 ΚΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΑΛΥΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΛΥΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Νρεθεί η εξίσωση του κύκλου σε καθεμιά από τις παρακάτω περιπτώσεις: α) έχει κέντρο την αρχή των αξόνων και ακτίνα β) έχει κέντρο το σημείο (3, - ) και ακτίνα 5 γ) έχει κέντρο το σημείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΑΞΗ Γ 119. Θέμα 1 ο. Θέμα 2 ο. Άσκηση 1 η. Άσκηση 2 η. Άσκηση 3 η

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΑΞΗ Γ 119. Θέμα 1 ο. Θέμα 2 ο. Άσκηση 1 η. Άσκηση 2 η. Άσκηση 3 η ΥΜΝΑΣΙΟ ΤΑΞΗ ΥΜΝΑΣΙΟ ΤΑΞΗ 119 α. Πότε μια αλγεβρική παράσταση λέγεται μονώνυμο και από ποια μέρη αποτελείται. Δώστε ένα παράδειγμα μονωνύμου. β. Να αποδείξετε την ταυτότητα: ( ) α + β = α + αβ + β γ. Να

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Γραπτών Απολυτήριων Εξετάσεων Στο Μάθημα των Μαθηματικών Περιόδου Μαΐου-Ιουνίου 2007 Σχ. Έτος ΤΑΞΗ Γ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Θέματα Γραπτών Απολυτήριων Εξετάσεων Στο Μάθημα των Μαθηματικών Περιόδου Μαΐου-Ιουνίου 2007 Σχ. Έτος ΤΑΞΗ Γ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Θέματα Γραπτών Απολυτήριων Εξετάσεων Στο Μάθημα των Μαθηματικών Περιόδου Μαΐου-Ιουνίου 007 Σχ. Έτος 006-007 ΤΑΞΗ Γ ΘΕΩΡΙΑ 1. α.) Να συμπληρώσετε τις ταυτότητες : 3 ( α + β ) = ( β ) = α 3 3 3 β.) Να αποδείξετε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. ΘΕΜΑ 2ο

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. ΘΕΜΑ 2ο ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΜΑ ο _6950 α) Να κατασκευάσετε ένα γραμμικό σύστημα δυο εξισώσεων με δυο αγνώστους με συντελεστές διάφορους του μηδενός, το οποίο να είναι αδύνατο. β) Να παραστήσετε γραφικά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Θέματα απολυτήριων εξετάσεων Γ Γυμνασίου σχολικού έτους 013-014 ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 013-014 Επιμέλεια: Καραγιάννης Ιωάννης Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ στα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Α. Άλγεβρα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ στα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Α. Άλγεβρα ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ στα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Α. Άλγεβρα 1. Τι ονομάζεται ακέραια αλγεβρική παράσταση και τι είναι μονώνυμο; Ποιες από τις παρακάτω παραστάσεις είναι μονώνυμα; 3xa,, 5, x 3, 5 x a (σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΜΑ ο _6950 α) Να κατασκευάσετε ένα γραμμικό σύστημα δυο εξισώσεων με δυο αγνώστους με συντελεστές διάφορους του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο Εξισώσεις - Ανισώσεις Δευτέρου Βαθμού

ΑΛΓΕΒΡΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο Εξισώσεις - Ανισώσεις Δευτέρου Βαθμού ΑΛΓΕΒΡΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο Εξισώσεις - Ανισώσεις Δευτέρου Βαθμού 97 98 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1. Να λυθεί η εξίσωση: 1 1 1 ( x+ )(x ) = x 3 3 9. Αν η εξίσωση (x - 3) λ + 3 = λ x έχει ρίζα τον αριθμό, να υπολογιστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ - 2 ο ΘΕΜΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ - 2 ο ΘΕΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ - ο ΘΕΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 1. α) Να κατασκευάσετε ένα γραμμικό σύστημα δυο εξισώσεων με δυο αγνώστους με συντελεστές διάφορους του μηδενός, το οποίο να είναι αδύνατο. β) Να παραστήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ. 1. Τι ονομάζουμε εφαπτομένη μια οξείας γωνίας ενός ορθογωνίου τριγώνου; Να κάνετε σχήμα.

ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ. 1. Τι ονομάζουμε εφαπτομένη μια οξείας γωνίας ενός ορθογωνίου τριγώνου; Να κάνετε σχήμα. ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ 1. Τι ονομάζουμε εφαπτομένη μια οξείας γωνίας ενός ορθογωνίου τριγώνου; Να κάνετε σχήμα. 2. Τι ονομάζουμε ημίτονο μια οξείας γωνίας ενός ορθογωνίου τριγώνου;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚHΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΑΣΚHΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΚHΣΙΣ ΠΝΛΗΨΗΣ ΜΘΗΜΤΙΚΩΝ ΥΜΝΣΙΟΥ ΦΥΛΧΤΟΣ Π. ΣΜΪΛΗ. ΜYΡΙΙΝΝΗΣ. 1. Να λύσετε τις εξισώσεις : α) χ (χ 1) 3 = (1+5χ) β) x (3 3 x) 1 3(1 x) γ ) χ 3(χ ) +7 =( 3)( 5) 3χ δ) 5χ 19 3-(4χ-5) =χ (6χ 5) ε) 4 x 5 x

Διαβάστε περισσότερα

στ) συν30 0 ΑΠΑΝΤΗΣΗ Εύκολα αντιστοιχίζουμε σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα α) i, β) iii, γ) i, δ) v,ε) iii,στ) v

στ) συν30 0 ΑΠΑΝΤΗΣΗ Εύκολα αντιστοιχίζουμε σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα α) i, β) iii, γ) i, δ) v,ε) iii,στ) v ΜΕΡΟΣ Β. ΤΡΙΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΡΙΘΜΟΙ ΤΩΝ ΩΝΙΩΝ,5 ΚΙ 79. ΤΡΙΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΡΙΘΜΟΙ ΤΩΝ ΩΝΙΩΝ,5 ΚΙ Πίνακας τριγωνομετρικών αριθμών των γωνιών,5 και ημίτονο συνημίτονο εφαπτομένη 5 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΤΝΟΗΣΗΣ. Σε κάθε αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ. Κεφάλαιο 4ο: Ερωτήσεις του τύπου «Σωστό - Λάθος» k R

ΚΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ. Κεφάλαιο 4ο: Ερωτήσεις του τύπου «Σωστό - Λάθος» k R Κεφάλαιο 4ο: ΚΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ Α. ΚΥΚΛΟΣ Ερωτήσεις του τύπου «Σωστό - Λάθος» 1. * Η εξίσωση ( x x ) + ( y y ) = k, k R είναι πάντοτε εξίσωση κύκλου. o o. * Η εξίσωση x + y + Ax + By + Γ = 0 παριστάνει κύκλο

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Γεωμετρικές έννοιες

Βασικές Γεωμετρικές έννοιες Βασικές Γεωμετρικές έννοιες Σημείο Με την άκρη του μολυβιού μου ακουμπώντας την σε ένα κομμάτι χαρτί αφήνω ένα σημάδι το οποίο το λέω σημείο. Το σημείο το δίνω όνομα γράφοντας πάνω απ αυτό ένα κεφαλαίο

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 η ( x 2) 2. i) Να βρείτε την τιμή της παράστασης Α, αν χ = 0. ii) Να βρείτε την τιμή της παράστασης Β, αν χ = 2 2 [ 3 8 ( 3) ]

Άσκηση 1 η ( x 2) 2. i) Να βρείτε την τιμή της παράστασης Α, αν χ = 0. ii) Να βρείτε την τιμή της παράστασης Β, αν χ = 2 2 [ 3 8 ( 3) ] ά ς w w w.e - m at hs.g r ά έ ί ς ά ά έ ά ς ί ά Άσκηση 1 η i) Να βρείτε την τιμή της παράστασης Α, αν χ = 0 4 2 3 3 6 3 ( x 2) 2 x 1 x x 1 x 2 ii) Να βρείτε την τιμή της παράστασης Β, αν χ = 2 3 27 3 2

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 Ο Α. i) Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις σαν σωστές (Σ) ή λάθος (Λ)

ΘΕΜΑ 1 Ο Α. i) Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις σαν σωστές (Σ) ή λάθος (Λ) 1 Ο Α. i) Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις σαν σωστές (Σ) ή λάθος (Λ) α) Για την εξίσωση 6x 3x 1 0 ισχύει α = 3, β = -6, γ = 1 β) Η εξίσωση 3 0 δέχεται σαν λύση τον αριθμό. x 3x 3 ιι) Να συμπληρώσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Οι πραγματικοί αριθμοί αποτελούνται από τους ρητούς και τους άρρητους αριθμούς, τους φυσικούς και τους ακέραιους αριθμούς. Δηλαδή είναι το μεγαλύτερο σύνολο αριθμών που μπορούμε

Διαβάστε περισσότερα