Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε. Vet Care Management Συνταγογράφηση Vet Care Management Εγχειρίδιο τεύχος 1.

2 ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε. Vet Care Management ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Κατά την εισαγωγή στην εφαρµογή απαιτείται η εισαγωγή ΚΩ ΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ. Σαν προεπιλογή η εφαρµογή αποδέχεται όλους τους µονοψήφιους αριθµούς. ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Κατά περιόδους εµφανίζεται ειδικό πλαίσιο που αναζητά την εισαγωγή ειδικού ΚΩ ΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ, που παρέχεται στους κατόχους άδεια χρήσης του προγράµµατος, από τον διαχειριστή του προγράµµατος µε την µεταβίβαση α αυτόν, των βοηθητικών κωδικών, που εµφανίζονται στην άνω δεξιά γωνία του προαναφερόµενου πλαισίου.

3 ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε. Vet Care Management ΑΛΛΑΓΗ ΚΩ ΙΚΩΝ ΕΙΣΟ ΟΥ ΧΡΗΣΤΩΝ -Για την αλλαγή των κωδικών εισόδου χρήστη και τον αντιστοίχησή τους κατά περίπτωση ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία : Είσοδος στην εφαρµογή ιαχείριση Ειδικές λειτουργίες passwords Στον πίνακα που εµφανίζεται καταχωρούµε τους νέους Κωδικούς και τα Ονόµατα των χρηστών που αφορούν.

4 ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε. Vet Care Management ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Μετά την είσοδο στην εφαρµογή ο χρήστης ενηµερώνει το αρχείο παραµέτρων.

5 ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε. Vet Care Management Mε επιλογή ιαχείριση - ιόρθωση µε επιλογή - Παράµετροι ο χρήστης ενηµερώνει το αρχείο παραµέτρων µε τα στοιχεία του, εισάγοντας τα στον πίνακα, που εµφανίζεται.

6 ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε. Vet Care Management ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ Με επιλογή από το κεντρικό µενού Βοηθητικά αρχεία Καθορισµός Εκτυπωτών επιλέγονται οι εκτυπωτές από τους εγκατεστηµένους στον υπολογιστή πατώντας το βελάκι δεξιά των πεδίων και ενεργοποιείται η συµµετοχή τους στις εκτυπώσεις του προγράµµατος µε σήµανση του πλαισίου δεξιά. Στο πεδίο επιλογής Εκτυπωτή Παραστατικών επιλέγεται πάντα η θύρα LPT1 και στη θύρα αυτή θα είναι πάντα εγκατεστηµένος ο εκτυπωτής των παραστατικών.

7 ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε. Vet Care Management ΑΡΧΕΙΑ Από τον πίνακα που εµφανίζεται, µε επιλογή «Αρχεία» από την γραµµή επιλογών της εφαρµογής, ο χρήστης επιλέγει τις γραµµές εργαλείων ή τα εργαλεία, που θα εµφανίζονται στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή, για όσο χρόνο χρησιµοποιεί την εφαρµογή.

8 ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε. Vet Care Management ΑΡΧΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Με επιλογή, ΕΡΓΑΛΕΙΑ εµφανίζεται στο κάτω µέρος της επιφάνειας εργασίας της εφαρµογής, η γραµµή εργαλείων της εφαρµογής. Τα εργαλεία της εφαρµογής είναι η «Αριθµοµηχανή» το «Σηµειωµατάριο» και το «Ηµερολόγιο» ΑΡΧΕΙΑ είξε Taskbar - Κρύψε Taskbar Με επιλογή «είξε Taskbar», ή «Κρύψε Taskbar», η γραµµή έναρξης των windows εµφανίζεται ή αποκρύπτεται αντίστοιχα από την επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή.

9 ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε. Vet Care Management ΑΡΧΕΙΑ Άλλες Επιλογές Με επιλογή «Πίν. πλήκτρων Συντόµευσης» και «Ρολόι» εµφανίζεται κάτω αριστερά και πάνω δεξιά αντίστοιχα πίνακας µε τα πλήκτρα συντόµευσης της εφαρµογής και το ρολόι της εφαρµογής. Με επιλογή «Αλλαγή Εταιρείας» παρέχεται η δυνατότητα αλλαγής της εταιρείας, εφόσον η εφαρµογή χρησιµοποιείται για τη διαχείριση διαφόρων εταιρειών και τέλος µε επιλογή «Αλλαγή Ηµεροµηνίας» αλλάζεται η ηµεροµηνία του συστήµατος.

10 ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε. Vet Care Management ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΤΗΜΕΛ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Με τη βοηθητική εφαρµογή ΚΤΗΜΕΛ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ο χρήστης εισάγει ή διορθώνει τα στοιχεία των βοηθητικών πινάκων που αφορούν στις οµάδες και τις διαγνώσεις ανά είδος ζώου, όπως και την περιγραφή των συµπτωµάτων ανά σύστηµα σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του.

11 ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε. Vet Care Management ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ «ΚΤΗΜΕΛ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ» Με τη βοηθητική εφαρµογή ΚΤΗΜΕΛ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ ο χρήστης εισάγει ή διορθώνει τα στοιχεία των βοηθητικών πινάκων που αφορούν σε κοινά φυσικά και µορφολογικά χαρακτηριστικά των ζώων, που ο κατά περίπτωση συνδυασµός τους σε ότι αφορά κάποιο ζώο, βοηθά στη φυσική του αναγνώριση.

12 ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε. Vet Care Management Ε ΟΜΕΝΑ Η εφαρµογή δηµιουργεί τέσσερις οµάδες αρχείων, που αφορούν σε : Πελάτες Προµηθευτές Είδη Παροχή Τα αρχεία αυτά ενηµερώνονται πρωτογενώς από το χρήστη µέσω φόρµας εισαγωγής δεδοµένων, ενώ κατά τη χρήση της εφαρµογής δηµιουργούνται αρχεία που αφορούν σε : Παρακολούθηση της κτηνιατρικής περίθαλψης και συνταγογράφησης Παρακολούθηση ζωο-νόσων και ζωο-ανθρωπο-νόσων Παρακολούθηση αποθήκης Λήψη δεδοµένων από τη βάση δεδοµένων της ΚΤΗΜΕΛ Λογιστική παρακολούθηση των οικονοµικών συναλλαγών, της κατά περίπτωση δραστηριότητας Τα αρχεία αυτά αντίστοιχα συνδράµουν : στη δηµιουργία αυτόµατης δηµιουργίας καταλόγων παραγγελίας προϊόντων, για την εξασφάλιση της διακίνησης των κτηνιατρικών φαρµάκων, µε µεθόδους ελάχιστης ή µηδενικής αποθήκης, και στη δυνατότητα επικοινωνίας της εφαρµογής, µε τη βάση δεδοµένων της ΚΤΗΜΕΛ για την ανταλλαγή πληροφοριών σε ότι αφορά στο παθολογικό υπόστρωµα του ζωικού κεφαλαίου, και στη κυκλοφορία των κτηνιατρικών φαρµάκων.

13 ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε. Vet Care Management ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ Η εφαρµογή για την διευκόλυνση εισαγωγής δεδοµένων δηµιουργεί σειρά βοηθητικών αρχείων για την φύλαξη σταθερών δεδοµένων όπως τα ονόµατα δήµων, νοµών, χωρών, κατηγορίας είδους, είδους εκτροφής κλπ. Η ανάκληση του περιεχοµένου των αρχείων αυτών γίνεται µε την τυπική για κάθε ανάκληση δεδοµένων της εφαρµογής, επιλογή του σηµείου του πολλαπλασιασµού ( * ) (shift_8_enter), οπότε εµφανίζεται πινάκιο µε το περιεχόµενο του συγκεκριµένου βοηθητικού αρχείου. Σε περίπτωση που εισάγεται νέο δεδοµένο η εφαρµογή εµφανίζει µήνυµα επιβεβαίωσης για την καταχώρηση του στο αντίστοιχο βοηθητικό αρχείο (βλέπε Βοηθητικά αρχεία).

14 ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε. Vet Care Management Ε ΟΜΕΝΑ - ΠΕΛΑΤΕΣ Στο αρχείο ΠΕΛΑΤΕΣ στην τυπική φόρµα φόρο-λογιστικών δεδοµένων, έχει προστεθεί πεδίο εισαγωγής Α(ριθµός).Μ(ητρώου εκτροφής), και φόρµα εισαγωγής στοιχείων Στάβλου. Επιπλέον για την αξιολόγηση του επιπέδου διάρθρωσης και διοικητικής οργάνωσης των κατά περίπτωση εκτροφών των πελατών έχουν προστεθεί φόρµες καταχώρησης ζωοτεχνικών διατροφικών και διοικητικών παραµέτρων, οργάνωσης τους. Τέλος για τη διαχείριση της «Κτηνιατρικής Συνταγής» και την «Ιχνηλασιµότητα» των κτηνοτροφικών προϊόντων, µε τα «Ζωοτεχνικά» του αρχείου ΠΕΛΑΤΩΝ είναι συνδεδεµένα αρχεία, που αφορούν στη γενεαλογία, στην αναπαραγωγική ικανότητα και στην ταυτοποίηση των ζώων, της εκάστοτε εκτροφής.

15 ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε. Vet Care Management Ε ΟΜΕΝΑ - ΠΕΛΑΤΕΣ - ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΑ Η φόρµα των «ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΩΝ» είναι ένας κατάλογος σήµανσης «Checking List» όπου καταχωρούνται στοιχεία, που αφορούν στην εκτροφή και κατά περίσταση σε ζώο σε συνδυασµό µε την επιλογή «Ταυτότητες».

16 ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε. Vet Care Management Ε ΟΜΕΝΑ - ΠΕΛΑΤΕΣ ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΑ ΙΑΤΡΟΦΗ/ΓΕΝΙΚΑ Η φόρµα «ΠΕΛΑΤΕΣ ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΑ ΙΑΤΡΟΦΗ/ΓΕΝΙΚΑ» παρέχει στοιχεία για την οργάνωση της εκτροφής και τα ακολουθούµενα διατροφικά πρότυπα και είναι συνδεδεµένη µε το αρχείο των «ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΩΝ»

17 ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε. Vet Care Management Ε ΟΜΕΝΑ - ΠΕΛΑΤΕΣ ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΖΩΩΝ Στο αρχείο ταυτοτήτων καταχωρούνται στοιχεία ταυτότητας και φυσικής αναγνώρισης των ζώων. Φυσικός τρόπος καταχώρησης στοιχείων των ζώων στο αρχείο «ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΖΩΩΝ» είναι η πρόσβαση σ αυτό να γίνεται µέσω της φόρµας εισαγωγής στοιχείων στο αρχείο «ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΑ». Η άµεση πρόσβαση στο αρχείο «ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΖΩΟΥ» για µαζική καταχώρηση στοιχείων ζώων, γίνεται απ ευθείας µε επιλογή «Ε ΟΜΕΝΑ Ταυτότητες Ζώων» µε την προϋπόθεση, ότι είναι ήδη καταχωρηµένη η εκτροφή στην οποία κατά περίσταση ανήκουν. Η επιλογή αυτή είναι συνδεδεµένη µε βοηθητικά αρχεία, που δηµιουργούνται από τη βοηθητική εφαρµογή«κτημελ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΑΡΑΚΤ», που συνοδεύει την εφαρµογή VetCareManagement.

18 ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε. Vet Care Management Ε ΟΜΕΝΑ - ΠΕΛΑΤΕΣ ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΖΩΩΝ-ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΑ Η εισαγωγή στοιχείων «ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΑΣ» των ζώων γίνεται µε τους ίδιους όρους και περιορισµούς που αφορούν στην εισαγωγή στοιχείων στο αρχείο «ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΩΝ».

19 ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε. Vet Care Management Ε ΟΜΕΝΑ - ΠΕΛΑΤΕΣ - ΤΟΚΕΤΟΙ Η εισαγωγή στοιχείων «ΤΟΚΕΤΩΝ» των ζώων γίνεται µε την προϋπόθεση, ότι τα λοιπά στοιχεία των ζώων στα οποία αφορούν οι συγκεκριµένες καταχωρήσεις, είναι ήδη καταχωρηµένα στο αρχείο «ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΖΩΩΝ». Στην καταχώρηση των στοιχείων τοκετού περιλαµβάνονται επιπλέον πληροφορίες, που αφορούν στη βιωσιµότητα των νεογνών, στον τρόπο τοκετού και στο βαθµό δυσκολίας του τοκετού.

20 ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε. Vet Care Management ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ Η φόρµα εισαγωγής δεδοµένων στο αρχείο «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ» αφορά στην εισαγωγή κοινών φορο-λογιστικών στοιχείων του εκάστοτε προµηθευτή.

21 ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε. Vet Care Management ΕΙ Η Στο αρχείο ΕΙ Η στην τυπική φόρµα φόρο-λογιστικών δεδοµένων, έχουν προστεθεί πεδία που αφορούν στα κτηνιατρικά φάρµακα, όπως η ένδειξη «Συνταγογραφούµενο» και τα πεδία εισαγωγής «Κωδικών έγκρισης» του ΕΟΦ. Τέλος για τη διαχείριση της «Κτηνιατρικής Συνταγής» και την «Ιχνηλασιµότητα» των κτηνιατρικών φαρµάκων, µε το αρχείο ΕΙ ΩΝ είναι συνδεδεµένα αρχεία, που αφορούν στους χρόνους αναµονής των κτηνιατρικών φαρµάκων, στο προσδιορισµό των εποχικών αναγκών ανά σκεύασµα, την διευκόλυνση διάθεσης σκευασµάτων σε υπό-συσκευασίες όπου επιτρέπεται. (π.χ. Κατά την καταχώρηση στην εµπορική διαχείριση της εφαρµογής κουτιών αντιπαρασιτικών χαπιών µε «Μ.Μ. ανά Συσκευασία» -50- στην «Αποθήκη» της εφαρµογής καταχωρούνται οι εισαγόµενες ποσότητες πολλαπλασιασµένες επί πενήντα, αφού τα χάπια διατίθενται στους κτηνοτρόφους ως χάπια και όχι ως κουτιά χαπιών).

22 ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε. Vet Care Management Ε ΟΜΕΝΑ ΕΙ Η ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Στη φόρµα λοιπά στοιχεία πέραν των άλλων εισάγονται οι χρόνοι αναµονής του κτηνιατρικού φαρµάκου κατά είδος ζώου και κατά κτηνοτροφικό προϊόν. Η παραπάνω φόρµα είναι παράµετρο-ποιήσιµη και κατά το είδος των ζώων και κατά το κτηνοτροφικό προϊόν που αφορά ο χρόνος αναµονής.

23 ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε. Vet Care Management ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΧΡΟΝΩΝ ΑΝΑΜΟΝΗΣ Για την παραµετροποίηση του πίνακα χρόνων αναµονής στο αρχείο Ε ΟΜΕΝΑ - ΕΙ Η ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ κατά τη κρίση του χρήστη, ακολουθείται από τη γραµµή εντολών της εφαρµογής, η διαδικασία «ιαχείριση» - «ιόρθωση µε επιλογή» - «Ταξινόµηση ζώου για αν.(αµονή)» και «ιαχείριση» - «ιόρθωση µε επιλογή» - «Λεκτικά για αναµονή» και στις φόρµες που εµφανίζονται γίνονται οι αντίστοιχες µεταβολές σύµφωνα µε τις επιλογές του χρήστη.

24 ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε. Vet Care Management Ε ΟΜΕΝΑ ΕΙ Η ΕΠΑΝΑΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ Στην αρχική σελίδα του αρχείου ΕΙ Η υπάρχει πεδίο «Επίπεδο Επαναπ.» όπου καταχωρείται η ελάχιστη ποσότητα φαρµάκου που πρέπει να υπάρχει σαν παρακαταθήκη στην αποθήκη του χρήστη και το πεδίο «Ποσότητα Επαναπ.» όπου εισάγεται η ποσότητα του είδους, που κατά την κρίση του χρήστη πρέπει να παραγγελθεί σε περίπτωση που το υπόλοιπο αποθήκης εµφανίζεται µικρότερο από το «Επίπεδο Επαναπ.». Οι τιµές που καταχωρούνται µε τον παραπάνω τρόπο αφορούν για την εφαρµογή επιλογές του µηνός Ιανουαρίου ενώ µε την επιλογή «Βάλε σε όλα τα ποσά του 1 ου µήνα» στον πίνακα ΕΙ Η ΕΠΑΝΑΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ οι τιµές αυτές καταχωρούνται αυτόµατα ως επιλογή ετήσιας βάσης. Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης για κάθε µήνα µπορεί να ορίσει διαφορετικά όρια και ποσότητες επαναπαραγγελίας κατά µήνα, ώστε αυτά να συνάδουν µε την εποχικότητα διάθεσης των ειδών και κυρίως των κτηνιατρικών φαρµάκων και των άλλων ειδών που φέρουν ηµεροµηνία λήξης ή ασφαλούς διάθεσης.

25 ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε. Vet Care Management Ενηµέρωση αποθήκης Για τα ήδη καταχωρηµένα είδη της αποθήκης επιλέγουµε από το βασικό µενού Παραστατικά Αγοράς - Φυσική απογραφή Στο πίνακα που εµφανίζεται πληκτρολογούνται τα αρχικά γράµµατα της επωνυµίας ή του κωδικού του είδους και εισάγονται οι ποσότητες ανά παρτίδα προίόντος. Η πληκτρολόγηση Αρχικών γραµµάτων πρέπει να γίνεται µε κεφαλαία γράµµατα και ανεξάρτητα εάν αυτή γίνεται µε Ελληνικούς ή Λατινικούς χαρακτήρες ή εφαρµογή θα κάνει την αναζήτηση και στις δύο κωδικο-σειρές. Πληκτρολογώντας αστεράκι (*) στη στήλη Κωδικός εµφανίζεται ο πίνακας των καταχωρηµένων ειδών, για την επιλογή της εγγραφής, που ενδιαφέρει.

26 ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε. Vet Care Management Ε ΟΜΕΝΑ - ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Για την διαχείριση της κτηνιατρικής πράξης στη εφαρµογή έχει συµπεριληφθεί και ένα αρχείο «Παροχές Υπηρεσιών», που περιλαµβάνει στοιχεία περιγραφής των παρεχόµενων κτηνιατρικών υπηρεσιών. Η φόρµα εισαγωγής νέων στοιχείων στο αρχείο Παροχές υπηρεσιών περιλαµβάνει πεδίο περιγραφής της κτηνιατρικής πράξης (Όνοµα), που αφορά στον κτηνίατρο και πεδίο γενικής περιγραφής της κτηνιατρικής πράξης (Τίτλος στο Παραστατικό) που αφορά στον πελάτη και θα εµφανίζεται στο δελτίο παροχής υπηρεσιών. Επιπλέον εισάγεται η τιµή χρέωσης και το αντίστοιχο ΦΠΑ, σηµειώνεται ότι το ΦΠΑ 9% αφορά µόνο στις κτηνιατρικές υπηρεσίες περίθαλψης των ζώων ενώ κάθε άλλη υπηρεσία που αφορά σε συµβουλευτικές υπηρεσίες, σε κτηνιατροδικαστικές εκθέσεις, σε υπηρεσίες εγκατάστασης συστηµάτων διασφάλισης της υγιεινής, κλπ. υπάγεται σε συντελεστή ΦΠΑ 19%. Τέλος υπάρχουν πεδία, όπου µπορούν να καταχωρηθούν, για συγκριτικούς λόγους, προτεινόµενες τιµές από συλλόγους υπηρεσίες κλπ.

27 ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε. Vet Care Management Ε ΟΜΕΝΑ Λήψη δεδοµένων από ΚΤΗΜΕΛ Με την επιλογή αυτή ο χρήστης συνδέεται µε τη βάση δεδοµένων της ΚΤΗΜΕΛ για την λήψη δεδοµένων και την ενηµέρωση της εφαρµογής του, όπως επίσης και την ανταλλαγή πληροφοριών που αφορούν στην κτηνιατρο-φαρµακευτική επαγρύπνηση και στη παρακολούθηση των ζωο-νόσων και των ζωο-ανθρωπο-νόσων.

28 ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε. Vet Care Management ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Στις επιλογές των αρχείων δεδοµένων περιλαµβάνονται οι επιλογές ιόρθωση και Εµφάνιση που αφορούν στα στοιχεία των επιµέρους καταχωρήσεων των αντίστοιχων αρχείων όπως αυτά εισήχθησαν στην εφαρµογή και η επιλογή Κινήσεις που αφορά στις εµπορο-λογιστικές κινήσεις.

29 ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε. Vet Care Management ΚΙΝΗΣΕΙΣ Η επιλογή Κινήσεις ανοίγει νέο πίνακα επιλογών ανάλογων µε τις προηγούµενες που αφορούν σε λογιστικές κινήσεις που έχουν γίνει µέσω της εφαρµογής, Με την επιλογή «Νέα» εµφανίζεται πίνακας καταχώρησης οικονοµικών ή ποσοτικών στοιχείων χειρόγραφων αποδεικτικών ή παραστατικών.

30 ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε. Vet Care Management ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ Κάθε επιλογή της εφαρµογής συνδέεται µε την Μηχανή αναζήτησης µέσω της οποίας ο χρήστης βρίσκει τις εγγραφές και τα στοιχεία που ενδιαφέρουν. Στη φόρµα που εµφανίζεται, κατά περίπτωση, επιλέγεται µε σήµανση του αντίστοιχου σηµείου σήµανσης (checking point) το πεδίο της εγγραφής (Επωνυµία, Περιγραφή, Όνοµα, Κωδικός, Α-ριθµός Μ-ητρώου, Γραµµωτός κώδικας )βάση του οποίου θα γίνει η αναζήτηση στο αρχείο. Για την αναζήτηση πληκτρολογείται µέρος ή το όλον της αντίστοιχης επιλογής και σηµαίνεται το πλήκτρο Επιλογή, επίσης µε την επιλογή Όλα εµφανίζονται πίνακας µε το σύνολο των εγγραφών του επιλεγέντος αρχείου. Η εφαρµογή κάνει αυτόµατη αντιστοίχηση Λατινικού και Ελληνικού πληκτρολογίου, οπότε η πληκτρολόγηση αλφαριθµητικής αλληλουχίας για την αναζήτηση εγγραφής δεν απαιτεί την µετάβαση σε αντίστοιχο της εγγραφής πληκτρολόγιο (Λατινικό ή Ελληνικό).

31 ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε. Vet Care Management ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ Από τον πίνακα, που εµφανίζεται επιλέγεται η εγγραφή και εµφανίζεται η φόρµα, που αφορά στην αναζήτηση, ενώ στην κάτω δεξιά πλευρά του πίνακα εύρεσης υπάρχουν κοµβία επιλογής για απ ευθείας µετάβαση στη φόρµα εισαγωγής νέων δεδοµένων ή διόρθωσης αντίστοιχα.

32 ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε. Vet Care Management ΕΠΑΝΑΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ Με την επιλογή «Επαναπαραγγελία» εµφανίζεται οθόνη αναζήτησης µε κλειδί αναζήτησης κατ αρχή την «Κατηγορία Ειδών» Με επιλογή «Άκυρο» η αναζήτηση θα αφορά στο σύνολο των ειδών, ανεξαρτήτως κατηγορίας και εµφανίζεται η δεύτερη οθόνη αναζήτησης µε κλειδί αυτή τη φορά τον προµηθευτή προς τον οποίο θα απευθύνεται η παραγγελία. Με επιλογή «Άκυρο» η αναζήτηση θα αφορά στο σύνολο των ειδών, ανεξαρτήτως προµηθευτή ενώ θα εµφανιστεί η τρίτη οθόνη αναζήτησης, µε κλειδί αυτή τη φορά τον «Μήνα αναφοράς», µε την αριθµητική επιλογή του µήνα αναφοράς, η εφαρµογή θα ανατρέξει στους αντίστοιχους πίνακες των ειδών και µετά από διασταύρωση των δεδοµένων, που θα αφορούν στα υπόλοιπα αποθήκης και στα όρια επαναπαραγγελίας, που έχει ορίσει ο χρήστης θα δηµιουργήσει κατάλογο ειδών για παραγγελία, ο οποίος αφού γίνει αποδεκτός κατά τα επιµέρους στοιχεία του από τον χρήστη, θα κατατµηθεί κατά προµηθευτή και θα σταλεί για εκτύπωση.

33 ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε. Vet Care Management ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Στην εφαρµογή υπάρχει ενσωµατωµένη δυνατότητα, διασύνδεσης µε τον FTP server της ΚΤΗΜΕΛ, και αποστολής ή fax, για την παραγγελιοδοσία. Mε την επιλογή «Λήψη εδοµένων από ΚΤΗΜΕΛ» η εφαρµογή συνδέεται µε τον FTP-server της ΚΤΗΜΕΛ για την ανταλλαγή δεδοµένων, µε το χρήστη και για την on-line αναβάθµιση της εφαρµογής VetCaretManagement.

34 ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε. Vet Care Management ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΑΡΟΧΗ-ΧΟΡΗΓΗΣΗ Η επιλογή ΠΑΡΟΧΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ αφορά σε επιλογή, χρήστη που δικαιούται να εκδίδει «Κτηνιατρική συνταγή» (Κτηνίατρος παρέχων υπηρεσίες). Με τη φόρµα ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ εφόσον η κίνηση δεν αφορά σε ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ εισάγονται στην εφαρµογή τα απαραίτητα στοιχεία για την τεκµηρίωση της κτηνιατρικής πράξης, της χορήγησης κτηνιατρικών φαρµάκων και την έκδοση αντίστοιχης συνταγής, ενώ ταυτόχρονα τα στοιχεία, που αφορούν και στην έκδοση φορολογικών παραστατικών, αποστέλλονται αυτόµατα στις ρουτίνες εµπορικής διαχείρισης της εφαρµογής για την έκδοση σχετικών φορολογικών παραστατικών.

35 ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε. Vet Care Management ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Εφόσον η επιλογή του χρήστη είναι ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ στο κάτω µέρος της φόρµας εµφανίζεται γραµµή µε πεδία εισαγωγής αριθµού ηµερών, και κειµένου υπενθύµισης στο χρήστη των υποδείξεων που αυτός έκανε στην συγκεκριµένη περίπτωση. Στη περίπτωση αυτή οι πληροφορίες αποθηκεύονται, σε αρχείο της εφαρµογής και ανακαλούνται, είτε για να διαπιστώνεται η συνέπεια στις υποδείξεις του χρήστη, είτε για να υπενθυµίσει στο χρήστη ειληµµένη υποχρέωση.

36 ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε. Vet Care Management ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΕΛΑΤΗ Με «enter» στο πεδίο ΠΕΛΑΤΗΣ εµφανίζεται πίνακας, µε το σύνολο των εγγεγραµµένων στα αρχεία της εφαρµογής ονοµάτων για επιλογή. Με την πληκτρολόγηση χαρακτήρων η εµφάνιση ονοµάτων περιορίζεται σε αυτά που εκπληρώνουν την εισαχθείσα συνθήκη. Εφόσον πρόκειται για ΝΕΟ ΠΕΛΑΤΗ επιλέγεται η µόνη ενεργοποιηµένη επιλογή στο στάδιο αυτό, στη δεξιά πλευρά της οθόνης.

37 ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε. Vet Care Management ΕΚΤΡΟΦΗ Μετά την επιλογή ΠΕΛΑΤΗ επιλέγεται το είδος των εκτρεφόµενων ζώων, για τα οποία θα χορηγηθεί συνταγή µε επιλογή του κοµβίου κύλισης του αντίστοιχου πεδίου. Εφόσον, η χορήγηση αφορά σε νέα εκτροφή του πελάτη, επιλέγεται από τη δεξιά πλευρά της οθόνης ΝΕΑ ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΑ για την εισαγωγή στοιχείων που να αφορούν στη νέα εκτροφή του πελάτη.

38 ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε. Vet Care Management ΟΜΑ Α ΖΩΩΝ Μετά την επιλογή της εκτροφής επιλέγεται η οµάδα των ζώων της εκτροφής στα οποία πρόκειται να χορηγηθεί θεραπεία.

39 ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε. Vet Care Management ΚΩ ΙΚΟΙ Στη συνέχεια εισάγονται προαιρετικά οι κωδικοί των ζώων, που πρόκειται να υποβληθούν σε θεραπεία και εφόσον πρόκειται για εξατοµικευµένη θεραπεία ο χρήστης, µε επιλογή ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ εισάγει επιπλέον στοιχεία ταυτοποίησης του ζώου.

40 ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε. Vet Care Management ΙΑΓΝΩΣΗ Τέλος εισάγεται η ΙΑΓΝΩΣΗ είτε µε πληκτρολόγηση είτε µε επιλογή από τον κυλιόµενο πίνακα. Εφόσον ο χρήστης το επιθυµεί, µε επιλογή ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ εισάγει σε πίνακα προεπιλογών τα συµπτώµατα, που τον οδήγησαν στη διάγνωση, που καταχώρησε ή εφόσον η διάγνωση είναι ΤΟΚΕΤΟΣ µε την αντίστοιχη επιλογή εισάγει στοιχεία, που αφορούν σε αυτόν.

41 ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε. Vet Care Management ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ Μετά την εισαγωγή ΠΕΛΑΤΗ, στο άνω δεξιό µέρος της φόρµας συνταγογράφησης ενεργοποιούνται τα κουµπιά των βοηθητικών επιλογών, που είναι : Memo : Αφορά στην εµφάνιση οθόνης εισαγωγής κειµένου, οπου ο χρήστης µπορεί να εισάγει συµπληρωµατικά στοιχεία για την συγκεκριµένη κτηνιατρική πράξη (εργαστηριακές εξετάσεις, παρατηρήσεις, ιστορικό κλπ.). Υπενθυµίσεις : Εµφανίζεται πίνακας κειµένου µε όλες τις σχετικές µε τον πελάτη οδηγίες που κατά καιρούς του έχουν δοθεί και υπάρχει η ανάλογη καταχώρηση στα πεδία υπενθύµισης. Αναζήτηση : Εµφανίζεται φόρµα αναζήτησης για την διερεύνηση του ιστορικού του πελάτη, τη συσχέτιση µε άλλα παρόµοια περιστατικά ή τις φαρµακευτικές αγωγές που κατά καιρούς έχουν δοθεί σε αυτόν, ανάλογα µε τα πεδία που συµπληρωθούν στη φόρµα αυτή.

42 ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε. Vet Care Management ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Με το πέρας της εισαγωγής στοιχείων και την επιλογή ΘΕΡΑΠΕΙΑ ανοίγει η φόρµα επιλογής των σκευασµάτων, που θα συνταγογραφηθούν, για να χορηγηθούν απ ευθείας ή µέσω φαρµακείου στον πελάτη-κτηνοτρόφο. Η αναζήτηση σκευάσµατος στο πεδίο ΧΟΡΗΓΗΣΗ γίνεται όπως έχει ήδη περιγραφεί, ενώ για τα πεδία ΧΟΡΗΓΗΣΗ, ΙΑΡΚΕΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΑΝΑΜΟΝΗ είτε πληκτρολογούνται από τον χρήστη σχετικές οδηγίες, είτε µε την εισαγωγή του σηµείου της πρόσθεσης ( + ) εµφανίζονται πίνακες για αυτόµατη επιλογή οδηγιών. Το περιεχόµενο των πινάκων αυτών διαµορφώνεται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του χρήστη µε τη χρήση των ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ που συνοδεύουν τη Vet Care Management.

43 ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε. Vet Care Management ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΌΤΗΤΑ Επιπλέον της εισαγωγής των παραπάνω στοιχείων στη φόρµα υπάρχουν επιπλέον πεδία, που αφορούν στην ιχνοθέτηση και ιχνηλασιµότητα των κτηνιατρικών φαρµάκων. Ετικέτες : Η εφαρµογή έχει τη δυνατότητα οδήγησης θερµικού εκτυπωτή αυτοκόλλητων ετικετών, για την εγγραφή σ αυτές των οδηγιών του κτηνιάτρου και την επικόλληση τους στη συσκευασία των σκευασµάτων που θα χορηγηθούν. Ως προεπιλογή στο πεδίο αυτό τοποθετείται η ποσότητα των χορηγούµενων φαρµάκων, που όµως πιθανότατα να χρειάζεται διόρθωση εφόσον η χορήγηση αφορά σε σκευάσµατα, που η συσκευασία τους περιέχει πολλαπλάσιο αριθµό χαπιών (π.χ. blister χαπιών). Υπόλοιπο : Στο πεδίο υπόλοιπο εισάγεται το υπόλοιπο της ποσότητας του φαρµάκου, που θα παραµείνει στη συσκευασία, µετά το πέρας της προτεινόµενης από τον κτηνίατρο αγωγής, ώστε να ελέγχεται ο χρήστης του φαρµάκου, για παράνοµη άσκοπη χρήση ή υπερδοσία. Ειδοποίηση : Εφόσον η προτεινόµενη θεραπεία χρήζει επανάληψης ο συνταγογράφων κτηνίατρος εισάγει αριθµό ηµερών, µετά την παρέλευση των οποίων πρέπει να επαναληφθεί η θεραπεία, οπότε η σχετική οδηγία καταχωρείται στο αρχείο Υπενθύµισης.

44 ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε. Vet Care Management ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΕΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ Εφόσον στη συνταγή πρόκειται να προστεθεί και άλλο σκεύασµα η τριπλή πληκτρολόγηση του κουµπιού ENTER εµφανίζεται στο κάτω µέρος της φόρµας κουµπί, µε επιλογή Πρόσθεσε, η πληκτρολόγηση του εισάγει την προηγούµενη επιλογή σκευάσµατος στο δεξιό πίνακα αναµονής, από όπου µπορεί να ανακληθεί, για διόρθωση ή διαγραφή και ενεργοποιείται το πεδίο εισαγωγής νέου σκευάσµατος. Τέλος στη φόρµα επιλογής σκευασµάτων για συνταγογράφηση υπάρχουν πληροφοριακά πεδία για το παροχέα υπηρεσιών κτηνίατρο, που χορηγεί φάρµακα, που αφορούν στην αξία των προτεινόµενων σκευασµάτων, όπως επίσης και το προτεινόµενο ύψος παροχής υπηρεσιών, που αφορά αποκλειστικά, σε ποσοστό της διαφοράς της αξίας κτήσης των κτηνιατρικών φαρµάκων και της τρέχουσας λιανικής πώλησης τους.

45 ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε. Vet Care Management ΕΚ ΟΣΗ ΙΠΛΗΣ ΣΥΝΤΑΓΗΣ Εφόσον ο ίδιος Πελάτης επιθυµεί τη χορήγηση συνταγής για άλλη εκτροφή της εκµετάλλευσης του, επιλέγεται ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ και ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΥΝΤΑΓΗ, για την έκδοση δεύτερης συνταγής, ώστε στη συνέχεια να τιµολογηθούν από κοινού.

46 ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε. Vet Care Management ΕΚ ΟΣΗ ΣΥΝΤΑΓΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Με επιλογή ΤΕΛΟΣ ΕΚ ΟΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ, η εφαρµογή στέλνει τα στοιχεία της συνταγής για εκτύπωση και εµφανίζει τον κατάλογο των Ειδών Παροχής, για επιλογή εφόσον πέραν της χορήγησης κτηνιατρικών φαρµάκων έχουν ασκηθεί και επιπλέον κτηνιατρικές πράξεις.

47 ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε. Vet Care Management ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Με επιλογή ΣΥΝΕΧΕΙΑ εµφανίζεται η φόρµα τιµολόγησης όπου εφόσον η επιλογή στον τύπο παραστατικού είναι ΑΠΥ-ΧΟΡ η εφαρµογή εκδίδει ένα παραστατικό παροχής υπηρεσιών και ένα παραστατικό λιανικής πώλησης όπου η αξία του παραστατικού παροχής υπηρεσιών φέρεται ως έκπτωση επί της αξίας των χορηγηθέντων κτηνιατρικών φαρµάκων.

ιαχείριση Παγίων Στοιχείων

ιαχείριση Παγίων Στοιχείων Εισαγωγή Το εγχειρίδιο αυτό αναφέρεται στην οργάνωση και διαχείριση των παγίων στοιχείων της εταιρίας σας. Η εφαρµογή τηρεί όλα τα βασικά στοιχεία των παγίων, σας επιτρέπει να παρακολουθείτε κάθε πάγιο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Dioscourides ERP Retail System ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

Εγχειρίδιο χρήσης. Dioscourides ERP Retail System ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ Κεντρικά : Υποκ/μα : Αδριανείου 29, Ν.Ψυχικό 115 25 Τηλ : 210-67.05.000 Fax : 210-67.29.480 Ακταίου 3-5, Θεσσαλονίκη 542 48 Τηλ: 2310 20.60.20 Fax: 2310 20.60.30 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ Εγχειρίδιο χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. AnacondA WinDos. Εµπορική & Λογιστική ιαχείριση

Εγχειρίδιο Χρήσης. AnacondA WinDos. Εµπορική & Λογιστική ιαχείριση Εγχειρίδιο Χρήσης AnacondA WinDos Εµπορική & Λογιστική ιαχείριση ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σας ευχαριστούµε για την προτίµησή σας στο πρόγραµµά µας. Πιστεύουµε ότι θα ανταποκριθεί στις ανάγκες σας και είµαστε πάντοτε στην

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση. SEMANTIC computing. Συστήματα Πληροφορικής & Αυτοματισμού. Εγχειρίδιο χρήσης. Apricot

Έκδοση. SEMANTIC computing. Συστήματα Πληροφορικής & Αυτοματισμού. Εγχειρίδιο χρήσης. Apricot Έκδοση 3η SEMANTIC computing Συστήματα Πληροφορικής & Αυτοματισμού Εγχειρίδιο χρήσης Apricot ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Εγχειρίδιο Χρήσης Apricot SEMANTIC computing Κεντρικής 146 59100 Βέροια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Οδηγίες Χειρισμού ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Περιγραφή Περιεχομένων Γενικός Χειρισμός Πλήκτρα και λειτουργίες τους Πλήκτρα Λειτουργιών (Function Keys) σελ.1 σελ.2 σελ.4 σελ.4 σελ.4 Κινήσεις σελ. 7 Καταχώρηση

Διαβάστε περισσότερα

1 Φιλοσοφία της εφαρµογής... 6 2 Οδηγός Χρήσης. Ξεκινώντας ιαχείριση Προµηθειών Οικονοµικό Κύκλωµα Επικοινωνία µε Πελάτες

1 Φιλοσοφία της εφαρµογής... 6 2 Οδηγός Χρήσης. Ξεκινώντας ιαχείριση Προµηθειών Οικονοµικό Κύκλωµα Επικοινωνία µε Πελάτες Περιεχόµενα I Περιεχόµενα Part I InsuranceWorks 1 Φιλοσοφία της εφαρµογής... 6 2 Οδηγός Χρήσης Ξεκινώντας ιαχείριση Προµηθειών Οικονοµικό Κύκλωµα Επικοινωνία µε Πελάτες... 7... 7... 7... 8... 8 3 Αναλυτικό

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΡΟΛΟΓΟΣ σελ. 2 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής σελ. 3 Εύρεση πελάτη σελ. 68 Κινήσεις πελατών σελ. 69 Καρτέλα πελάτη σελ. 71 Αλλαγή Ημερομηνίας Ώρας σελ. 5 Εκκίνηση Κλείσιμο του Υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΈΣΟ Α - ΈΞΟ Α 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΈΣΟ Α - ΈΞΟ Α 4 ΈΚ ΟΣΗ 2.0.0000 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΈΣΟ Α - ΈΞΟ Α 4 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ... 4 Α. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 5 Α1. ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ... 5 Α2. ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ... 5 Α3. ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ... 5 Α4.

Διαβάστε περισσότερα

Γ ε ν ι κ ή Λ ο γ ι σ τ ι κ ή

Γ ε ν ι κ ή Λ ο γ ι σ τ ι κ ή Γενική Λογιστική ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εφαρµογή PRISMA Win Γενική Λογιστική είναι µία ακόµα πρωτοποριακή εφαρµογή της Megasoft, που αξιοποιεί την τελευταία λέξη στην τεχνολογία της πληροφορικής. Ενσωµατώνει όλες

Διαβάστε περισσότερα

Ε µ π ο ρ ι κ ή ι α χ ε ί ρ ι σ η

Ε µ π ο ρ ι κ ή ι α χ ε ί ρ ι σ η Ε µ πορική ιαχείριση ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το PRISMA Win Εµπορική ιαχείριση είναι µια πρωτοποριακή εφαρµογή που ενσωµατώνει και αξιοποιεί την τελευταία λέξη στην τεχνολογία της πληροφορικής. Προσφέρει στην επιχείρηση,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Φαρμακείου medi-win. Οδηγός χρήσης

Πρόγραμμα Φαρμακείου medi-win. Οδηγός χρήσης Πρόγραμμα Φαρμακείου medi-win Οδηγός χρήσης 1 - Πρόγραμμα Φαρμακείου mediwin ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΑΔΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ mediwin ( v.2, 7/ Αύγουστος 2011) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ Λαδάς Σταύρος & ΣΙΑ ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Οι εταιρείες παραγωγής έτοιμου λογισμικού ERP και τα προϊόντα που προσφέρουν στην ευρύτερη περιοχή της

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Κομμωτηρίου - Κέντρου Αισθητικής

Διαχείριση Κομμωτηρίου - Κέντρου Αισθητικής 2014 Διαχείριση Κομμωτηρίου - Κέντρου Αισθητικής Hair & Beauty Salon Management Εγχειρίδιο Χρήσης ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ Σολωμού 41, 71306, Ηράκλειο Κρήτης τηλ/φαξ: 2810235901 www.nikos.michalo.gr Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

1 Φιλοσοφία της εφαρµογής 2 Οδηγός Χρήσης. Ξεκινώντας. 3 Αναλυτικό Εγχειρίδιο Λειτουργίας

1 Φιλοσοφία της εφαρµογής 2 Οδηγός Χρήσης. Ξεκινώντας. 3 Αναλυτικό Εγχειρίδιο Λειτουργίας Περιεχόµενα I Περιεχόµενα Part I FashionWorks 1 Φιλοσοφία της εφαρµογής... 4 2 Οδηγός Χρήσης... 5 Ξεκινώντας... 5 3 Αναλυτικό Εγχειρίδιο Λειτουργίας... 5 Εργασίες... 5 Τιµολόγια Πώλησης Λίστα Αποδείξεων

Διαβάστε περισσότερα

Academia Financials Γενική Λογιστική ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Academia Financials Γενική Λογιστική ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 05010103/03/12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Β. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 69 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ... 69 2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ... 71 2.1. ΛΗΨΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ... 71 2.2. ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ... 72 2.3. FUNCTION KEYS...

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011 Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011 Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 2 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΥ... 6 3 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

TRUCKING ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

TRUCKING ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ TRUCKING ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...5 ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ TRUCKING... 5 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ... 5 ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ CLIENT... 5 ΒΑΣΙΚΑ ΕΙΚΟΝΙ ΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ... 6 ΟΦΕΛΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Ηλεκτρονικής Υποβολής Ονοµαστικών Παραστατικών από Ασφαλισµένους ΕΤΑΑ-ΤΥ Τελευταία Αναθεώρηση: 2 Μαρτίου 2012

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Ηλεκτρονικής Υποβολής Ονοµαστικών Παραστατικών από Ασφαλισµένους ΕΤΑΑ-ΤΥ Τελευταία Αναθεώρηση: 2 Μαρτίου 2012 Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Ηλεκτρονικής Υποβολής Ονοµαστικών Παραστατικών από Ασφαλισµένους ΕΤΑΑ-ΤΥ Τελευταία Αναθεώρηση: 2 Μαρτίου 2012 Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 2 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIS E.R.P. Οργάνωση Λειτουργίας Συστήµατος

ATLANTIS E.R.P. Οργάνωση Λειτουργίας Συστήµατος ATLANTIS ERP 3 ATLANTIS E.R.P. Οργάνωση Λειτουργίας Συστήµατος ATLANTIS ERP 4 ATLANTIS Οργάνωση Λειτουργίας Συστήµατος Απρίλιος 2010 COPYRIGHT, ALTEC ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Α.Ε. Η ALTEC ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΕΙ Η ΕΝΤΟΛΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 3. ΤΥΠΟΙ ΑΡΧΕΙΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 4. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΕΙ Η ΕΝΤΟΛΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 3. ΤΥΠΟΙ ΑΡΧΕΙΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 4. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΕΙ Η ΕΝΤΟΛΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 3. ΤΥΠΟΙ ΑΡΧΕΙΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 4. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 5. ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ALPHA MASS PAYMENTS 6. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΘΟΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤ. GUIDED TOUR... 231

ΣΤ. GUIDED TOUR... 231 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΤ. GUIDED TOUR... 231 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 231 2. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ WINERA ERP 231 3. ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ WINERA ERP 234 3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 234 3.2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση καταστάσεων φορολογικών στοιχείων και υποβολή στη ΓΓΠΣ

ιαχείριση καταστάσεων φορολογικών στοιχείων και υποβολή στη ΓΓΠΣ ιαχείριση καταστάσεων φορολογικών στοιχείων και υποβολή στη ΓΓΠΣ Σύντοµη περιγραφή Ροή εργασιών Αναλυτική περιγραφή 1 Σύντοµη περιγραφή Με τροποποίηση του Κώδικα Φορολογικών ιαδικασιών θεσπίστηκε από 01/01/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΖΩΗΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ: 10362 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΔΡΙΤΣΑ ΜΑΡΙΝΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Λογισµικό ACCOUNTANT ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ACCOUNTANT ΒΙΒΛΙΑ Α & Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΓΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης. Σύστημα διαχείρισης e-market Περιφέρειας Hπείρου

Οδηγός Χρήσης. Σύστημα διαχείρισης e-market Περιφέρειας Hπείρου Οδηγός Χρήσης Σύστημα διαχείρισης e-market Περιφέρειας Hπείρου 1 Κατάλογος περιεχομένων 1. Καλώς ήρθατε στο Σύστημα διαχείρισης e-market Περιφέρειας Hπείρου...4 1.1 Άδεια...4 1.2 Πληροφορίες για το Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ProSystems HOSPITALITY SOLUTIONS SPA ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΥΣΤΕΜΣ ΑΕΒΕ - ΛΕΩΦ. ΛΙΝ ΟΥ 138-85100 ΡΟ ΟΣ - ΤΗΛ/ΦΑΞ. 2241066019, 2241066215 - www.prosystems.gr Γενικά Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ (Ε.Ε.Υ.Ε.Μ.) Υπηρεσίες Ψηφιακού Χώρου Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ (Ε.Ε.Υ.Ε.Μ.) Υπηρεσίες Ψηφιακού Χώρου Εκπαίδευσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ (Ε.Ε.Υ.Ε.Μ.) Υπηρεσίες Ψηφιακού Χώρου Εκπαίδευσης ΠΑΤΡΑ Ιανουάριος 2012 1 Περιεχόμενα 1. ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Taxis Receipts. Εγχειρίδιο Χρήσης του Λογισμικού. Έκδοση 1.3.0 ή καλύτερη. (έκδοση 1.0) Copyright ημήτρης Παναγιωτακόπουλος

Taxis Receipts. Εγχειρίδιο Χρήσης του Λογισμικού. Έκδοση 1.3.0 ή καλύτερη. (έκδοση 1.0) Copyright ημήτρης Παναγιωτακόπουλος Taxis Receipts Έκδοση 1.3.0 ή καλύτερη Εγχειρίδιο Χρήσης του Λογισμικού (έκδοση 1.0) Cpyright ημήτρης Παναγιωτακόπουλος Ευρετήριο Περιεχομένων ΣΥΜΒΑΣΗ Α ΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 Εισαγωγή 2 Ιστορικό Εκδόσεων 3 Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Αυτοματοποίηση Γραφείου ΙΡΙΔΑ. Version 0.1

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Αυτοματοποίηση Γραφείου ΙΡΙΔΑ. Version 0.1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Αυτοματοποίηση Γραφείου ΙΡΙΔΑ Version 0.1 1 Περιεχόμενα ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ... 4 Εισαγωγή και Περίληψη:... 4 Γενικές Οδηγίες Χρήσης της Εφαρμογής:... 4 Εργασίες Λειτουργού:... 4 Εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γ. GUIDED TOUR... 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γ. GUIDED TOUR... 1 WinEra GUIDED TOUR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γ. GUIDED TOUR... 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 2. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ACADEMIA FINANCIALS ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 1 3. ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ACADEMIA FINANCIALS ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα