Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε. Vet Care Management Συνταγογράφηση Vet Care Management Εγχειρίδιο τεύχος 1.

2 ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε. Vet Care Management ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Κατά την εισαγωγή στην εφαρµογή απαιτείται η εισαγωγή ΚΩ ΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ. Σαν προεπιλογή η εφαρµογή αποδέχεται όλους τους µονοψήφιους αριθµούς. ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Κατά περιόδους εµφανίζεται ειδικό πλαίσιο που αναζητά την εισαγωγή ειδικού ΚΩ ΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ, που παρέχεται στους κατόχους άδεια χρήσης του προγράµµατος, από τον διαχειριστή του προγράµµατος µε την µεταβίβαση α αυτόν, των βοηθητικών κωδικών, που εµφανίζονται στην άνω δεξιά γωνία του προαναφερόµενου πλαισίου.

3 ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε. Vet Care Management ΑΛΛΑΓΗ ΚΩ ΙΚΩΝ ΕΙΣΟ ΟΥ ΧΡΗΣΤΩΝ -Για την αλλαγή των κωδικών εισόδου χρήστη και τον αντιστοίχησή τους κατά περίπτωση ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία : Είσοδος στην εφαρµογή ιαχείριση Ειδικές λειτουργίες passwords Στον πίνακα που εµφανίζεται καταχωρούµε τους νέους Κωδικούς και τα Ονόµατα των χρηστών που αφορούν.

4 ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε. Vet Care Management ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Μετά την είσοδο στην εφαρµογή ο χρήστης ενηµερώνει το αρχείο παραµέτρων.

5 ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε. Vet Care Management Mε επιλογή ιαχείριση - ιόρθωση µε επιλογή - Παράµετροι ο χρήστης ενηµερώνει το αρχείο παραµέτρων µε τα στοιχεία του, εισάγοντας τα στον πίνακα, που εµφανίζεται.

6 ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε. Vet Care Management ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ Με επιλογή από το κεντρικό µενού Βοηθητικά αρχεία Καθορισµός Εκτυπωτών επιλέγονται οι εκτυπωτές από τους εγκατεστηµένους στον υπολογιστή πατώντας το βελάκι δεξιά των πεδίων και ενεργοποιείται η συµµετοχή τους στις εκτυπώσεις του προγράµµατος µε σήµανση του πλαισίου δεξιά. Στο πεδίο επιλογής Εκτυπωτή Παραστατικών επιλέγεται πάντα η θύρα LPT1 και στη θύρα αυτή θα είναι πάντα εγκατεστηµένος ο εκτυπωτής των παραστατικών.

7 ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε. Vet Care Management ΑΡΧΕΙΑ Από τον πίνακα που εµφανίζεται, µε επιλογή «Αρχεία» από την γραµµή επιλογών της εφαρµογής, ο χρήστης επιλέγει τις γραµµές εργαλείων ή τα εργαλεία, που θα εµφανίζονται στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή, για όσο χρόνο χρησιµοποιεί την εφαρµογή.

8 ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε. Vet Care Management ΑΡΧΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Με επιλογή, ΕΡΓΑΛΕΙΑ εµφανίζεται στο κάτω µέρος της επιφάνειας εργασίας της εφαρµογής, η γραµµή εργαλείων της εφαρµογής. Τα εργαλεία της εφαρµογής είναι η «Αριθµοµηχανή» το «Σηµειωµατάριο» και το «Ηµερολόγιο» ΑΡΧΕΙΑ είξε Taskbar - Κρύψε Taskbar Με επιλογή «είξε Taskbar», ή «Κρύψε Taskbar», η γραµµή έναρξης των windows εµφανίζεται ή αποκρύπτεται αντίστοιχα από την επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή.

9 ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε. Vet Care Management ΑΡΧΕΙΑ Άλλες Επιλογές Με επιλογή «Πίν. πλήκτρων Συντόµευσης» και «Ρολόι» εµφανίζεται κάτω αριστερά και πάνω δεξιά αντίστοιχα πίνακας µε τα πλήκτρα συντόµευσης της εφαρµογής και το ρολόι της εφαρµογής. Με επιλογή «Αλλαγή Εταιρείας» παρέχεται η δυνατότητα αλλαγής της εταιρείας, εφόσον η εφαρµογή χρησιµοποιείται για τη διαχείριση διαφόρων εταιρειών και τέλος µε επιλογή «Αλλαγή Ηµεροµηνίας» αλλάζεται η ηµεροµηνία του συστήµατος.

10 ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε. Vet Care Management ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΤΗΜΕΛ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Με τη βοηθητική εφαρµογή ΚΤΗΜΕΛ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ο χρήστης εισάγει ή διορθώνει τα στοιχεία των βοηθητικών πινάκων που αφορούν στις οµάδες και τις διαγνώσεις ανά είδος ζώου, όπως και την περιγραφή των συµπτωµάτων ανά σύστηµα σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του.

11 ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε. Vet Care Management ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ «ΚΤΗΜΕΛ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ» Με τη βοηθητική εφαρµογή ΚΤΗΜΕΛ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ ο χρήστης εισάγει ή διορθώνει τα στοιχεία των βοηθητικών πινάκων που αφορούν σε κοινά φυσικά και µορφολογικά χαρακτηριστικά των ζώων, που ο κατά περίπτωση συνδυασµός τους σε ότι αφορά κάποιο ζώο, βοηθά στη φυσική του αναγνώριση.

12 ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε. Vet Care Management Ε ΟΜΕΝΑ Η εφαρµογή δηµιουργεί τέσσερις οµάδες αρχείων, που αφορούν σε : Πελάτες Προµηθευτές Είδη Παροχή Τα αρχεία αυτά ενηµερώνονται πρωτογενώς από το χρήστη µέσω φόρµας εισαγωγής δεδοµένων, ενώ κατά τη χρήση της εφαρµογής δηµιουργούνται αρχεία που αφορούν σε : Παρακολούθηση της κτηνιατρικής περίθαλψης και συνταγογράφησης Παρακολούθηση ζωο-νόσων και ζωο-ανθρωπο-νόσων Παρακολούθηση αποθήκης Λήψη δεδοµένων από τη βάση δεδοµένων της ΚΤΗΜΕΛ Λογιστική παρακολούθηση των οικονοµικών συναλλαγών, της κατά περίπτωση δραστηριότητας Τα αρχεία αυτά αντίστοιχα συνδράµουν : στη δηµιουργία αυτόµατης δηµιουργίας καταλόγων παραγγελίας προϊόντων, για την εξασφάλιση της διακίνησης των κτηνιατρικών φαρµάκων, µε µεθόδους ελάχιστης ή µηδενικής αποθήκης, και στη δυνατότητα επικοινωνίας της εφαρµογής, µε τη βάση δεδοµένων της ΚΤΗΜΕΛ για την ανταλλαγή πληροφοριών σε ότι αφορά στο παθολογικό υπόστρωµα του ζωικού κεφαλαίου, και στη κυκλοφορία των κτηνιατρικών φαρµάκων.

13 ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε. Vet Care Management ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ Η εφαρµογή για την διευκόλυνση εισαγωγής δεδοµένων δηµιουργεί σειρά βοηθητικών αρχείων για την φύλαξη σταθερών δεδοµένων όπως τα ονόµατα δήµων, νοµών, χωρών, κατηγορίας είδους, είδους εκτροφής κλπ. Η ανάκληση του περιεχοµένου των αρχείων αυτών γίνεται µε την τυπική για κάθε ανάκληση δεδοµένων της εφαρµογής, επιλογή του σηµείου του πολλαπλασιασµού ( * ) (shift_8_enter), οπότε εµφανίζεται πινάκιο µε το περιεχόµενο του συγκεκριµένου βοηθητικού αρχείου. Σε περίπτωση που εισάγεται νέο δεδοµένο η εφαρµογή εµφανίζει µήνυµα επιβεβαίωσης για την καταχώρηση του στο αντίστοιχο βοηθητικό αρχείο (βλέπε Βοηθητικά αρχεία).

14 ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε. Vet Care Management Ε ΟΜΕΝΑ - ΠΕΛΑΤΕΣ Στο αρχείο ΠΕΛΑΤΕΣ στην τυπική φόρµα φόρο-λογιστικών δεδοµένων, έχει προστεθεί πεδίο εισαγωγής Α(ριθµός).Μ(ητρώου εκτροφής), και φόρµα εισαγωγής στοιχείων Στάβλου. Επιπλέον για την αξιολόγηση του επιπέδου διάρθρωσης και διοικητικής οργάνωσης των κατά περίπτωση εκτροφών των πελατών έχουν προστεθεί φόρµες καταχώρησης ζωοτεχνικών διατροφικών και διοικητικών παραµέτρων, οργάνωσης τους. Τέλος για τη διαχείριση της «Κτηνιατρικής Συνταγής» και την «Ιχνηλασιµότητα» των κτηνοτροφικών προϊόντων, µε τα «Ζωοτεχνικά» του αρχείου ΠΕΛΑΤΩΝ είναι συνδεδεµένα αρχεία, που αφορούν στη γενεαλογία, στην αναπαραγωγική ικανότητα και στην ταυτοποίηση των ζώων, της εκάστοτε εκτροφής.

15 ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε. Vet Care Management Ε ΟΜΕΝΑ - ΠΕΛΑΤΕΣ - ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΑ Η φόρµα των «ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΩΝ» είναι ένας κατάλογος σήµανσης «Checking List» όπου καταχωρούνται στοιχεία, που αφορούν στην εκτροφή και κατά περίσταση σε ζώο σε συνδυασµό µε την επιλογή «Ταυτότητες».

16 ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε. Vet Care Management Ε ΟΜΕΝΑ - ΠΕΛΑΤΕΣ ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΑ ΙΑΤΡΟΦΗ/ΓΕΝΙΚΑ Η φόρµα «ΠΕΛΑΤΕΣ ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΑ ΙΑΤΡΟΦΗ/ΓΕΝΙΚΑ» παρέχει στοιχεία για την οργάνωση της εκτροφής και τα ακολουθούµενα διατροφικά πρότυπα και είναι συνδεδεµένη µε το αρχείο των «ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΩΝ»

17 ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε. Vet Care Management Ε ΟΜΕΝΑ - ΠΕΛΑΤΕΣ ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΖΩΩΝ Στο αρχείο ταυτοτήτων καταχωρούνται στοιχεία ταυτότητας και φυσικής αναγνώρισης των ζώων. Φυσικός τρόπος καταχώρησης στοιχείων των ζώων στο αρχείο «ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΖΩΩΝ» είναι η πρόσβαση σ αυτό να γίνεται µέσω της φόρµας εισαγωγής στοιχείων στο αρχείο «ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΑ». Η άµεση πρόσβαση στο αρχείο «ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΖΩΟΥ» για µαζική καταχώρηση στοιχείων ζώων, γίνεται απ ευθείας µε επιλογή «Ε ΟΜΕΝΑ Ταυτότητες Ζώων» µε την προϋπόθεση, ότι είναι ήδη καταχωρηµένη η εκτροφή στην οποία κατά περίσταση ανήκουν. Η επιλογή αυτή είναι συνδεδεµένη µε βοηθητικά αρχεία, που δηµιουργούνται από τη βοηθητική εφαρµογή«κτημελ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΑΡΑΚΤ», που συνοδεύει την εφαρµογή VetCareManagement.

18 ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε. Vet Care Management Ε ΟΜΕΝΑ - ΠΕΛΑΤΕΣ ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΖΩΩΝ-ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΑ Η εισαγωγή στοιχείων «ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΑΣ» των ζώων γίνεται µε τους ίδιους όρους και περιορισµούς που αφορούν στην εισαγωγή στοιχείων στο αρχείο «ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΩΝ».

19 ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε. Vet Care Management Ε ΟΜΕΝΑ - ΠΕΛΑΤΕΣ - ΤΟΚΕΤΟΙ Η εισαγωγή στοιχείων «ΤΟΚΕΤΩΝ» των ζώων γίνεται µε την προϋπόθεση, ότι τα λοιπά στοιχεία των ζώων στα οποία αφορούν οι συγκεκριµένες καταχωρήσεις, είναι ήδη καταχωρηµένα στο αρχείο «ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΖΩΩΝ». Στην καταχώρηση των στοιχείων τοκετού περιλαµβάνονται επιπλέον πληροφορίες, που αφορούν στη βιωσιµότητα των νεογνών, στον τρόπο τοκετού και στο βαθµό δυσκολίας του τοκετού.

20 ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε. Vet Care Management ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ Η φόρµα εισαγωγής δεδοµένων στο αρχείο «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ» αφορά στην εισαγωγή κοινών φορο-λογιστικών στοιχείων του εκάστοτε προµηθευτή.

21 ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε. Vet Care Management ΕΙ Η Στο αρχείο ΕΙ Η στην τυπική φόρµα φόρο-λογιστικών δεδοµένων, έχουν προστεθεί πεδία που αφορούν στα κτηνιατρικά φάρµακα, όπως η ένδειξη «Συνταγογραφούµενο» και τα πεδία εισαγωγής «Κωδικών έγκρισης» του ΕΟΦ. Τέλος για τη διαχείριση της «Κτηνιατρικής Συνταγής» και την «Ιχνηλασιµότητα» των κτηνιατρικών φαρµάκων, µε το αρχείο ΕΙ ΩΝ είναι συνδεδεµένα αρχεία, που αφορούν στους χρόνους αναµονής των κτηνιατρικών φαρµάκων, στο προσδιορισµό των εποχικών αναγκών ανά σκεύασµα, την διευκόλυνση διάθεσης σκευασµάτων σε υπό-συσκευασίες όπου επιτρέπεται. (π.χ. Κατά την καταχώρηση στην εµπορική διαχείριση της εφαρµογής κουτιών αντιπαρασιτικών χαπιών µε «Μ.Μ. ανά Συσκευασία» -50- στην «Αποθήκη» της εφαρµογής καταχωρούνται οι εισαγόµενες ποσότητες πολλαπλασιασµένες επί πενήντα, αφού τα χάπια διατίθενται στους κτηνοτρόφους ως χάπια και όχι ως κουτιά χαπιών).

22 ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε. Vet Care Management Ε ΟΜΕΝΑ ΕΙ Η ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Στη φόρµα λοιπά στοιχεία πέραν των άλλων εισάγονται οι χρόνοι αναµονής του κτηνιατρικού φαρµάκου κατά είδος ζώου και κατά κτηνοτροφικό προϊόν. Η παραπάνω φόρµα είναι παράµετρο-ποιήσιµη και κατά το είδος των ζώων και κατά το κτηνοτροφικό προϊόν που αφορά ο χρόνος αναµονής.

23 ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε. Vet Care Management ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΧΡΟΝΩΝ ΑΝΑΜΟΝΗΣ Για την παραµετροποίηση του πίνακα χρόνων αναµονής στο αρχείο Ε ΟΜΕΝΑ - ΕΙ Η ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ κατά τη κρίση του χρήστη, ακολουθείται από τη γραµµή εντολών της εφαρµογής, η διαδικασία «ιαχείριση» - «ιόρθωση µε επιλογή» - «Ταξινόµηση ζώου για αν.(αµονή)» και «ιαχείριση» - «ιόρθωση µε επιλογή» - «Λεκτικά για αναµονή» και στις φόρµες που εµφανίζονται γίνονται οι αντίστοιχες µεταβολές σύµφωνα µε τις επιλογές του χρήστη.

24 ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε. Vet Care Management Ε ΟΜΕΝΑ ΕΙ Η ΕΠΑΝΑΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ Στην αρχική σελίδα του αρχείου ΕΙ Η υπάρχει πεδίο «Επίπεδο Επαναπ.» όπου καταχωρείται η ελάχιστη ποσότητα φαρµάκου που πρέπει να υπάρχει σαν παρακαταθήκη στην αποθήκη του χρήστη και το πεδίο «Ποσότητα Επαναπ.» όπου εισάγεται η ποσότητα του είδους, που κατά την κρίση του χρήστη πρέπει να παραγγελθεί σε περίπτωση που το υπόλοιπο αποθήκης εµφανίζεται µικρότερο από το «Επίπεδο Επαναπ.». Οι τιµές που καταχωρούνται µε τον παραπάνω τρόπο αφορούν για την εφαρµογή επιλογές του µηνός Ιανουαρίου ενώ µε την επιλογή «Βάλε σε όλα τα ποσά του 1 ου µήνα» στον πίνακα ΕΙ Η ΕΠΑΝΑΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ οι τιµές αυτές καταχωρούνται αυτόµατα ως επιλογή ετήσιας βάσης. Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης για κάθε µήνα µπορεί να ορίσει διαφορετικά όρια και ποσότητες επαναπαραγγελίας κατά µήνα, ώστε αυτά να συνάδουν µε την εποχικότητα διάθεσης των ειδών και κυρίως των κτηνιατρικών φαρµάκων και των άλλων ειδών που φέρουν ηµεροµηνία λήξης ή ασφαλούς διάθεσης.

25 ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε. Vet Care Management Ενηµέρωση αποθήκης Για τα ήδη καταχωρηµένα είδη της αποθήκης επιλέγουµε από το βασικό µενού Παραστατικά Αγοράς - Φυσική απογραφή Στο πίνακα που εµφανίζεται πληκτρολογούνται τα αρχικά γράµµατα της επωνυµίας ή του κωδικού του είδους και εισάγονται οι ποσότητες ανά παρτίδα προίόντος. Η πληκτρολόγηση Αρχικών γραµµάτων πρέπει να γίνεται µε κεφαλαία γράµµατα και ανεξάρτητα εάν αυτή γίνεται µε Ελληνικούς ή Λατινικούς χαρακτήρες ή εφαρµογή θα κάνει την αναζήτηση και στις δύο κωδικο-σειρές. Πληκτρολογώντας αστεράκι (*) στη στήλη Κωδικός εµφανίζεται ο πίνακας των καταχωρηµένων ειδών, για την επιλογή της εγγραφής, που ενδιαφέρει.

26 ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε. Vet Care Management Ε ΟΜΕΝΑ - ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Για την διαχείριση της κτηνιατρικής πράξης στη εφαρµογή έχει συµπεριληφθεί και ένα αρχείο «Παροχές Υπηρεσιών», που περιλαµβάνει στοιχεία περιγραφής των παρεχόµενων κτηνιατρικών υπηρεσιών. Η φόρµα εισαγωγής νέων στοιχείων στο αρχείο Παροχές υπηρεσιών περιλαµβάνει πεδίο περιγραφής της κτηνιατρικής πράξης (Όνοµα), που αφορά στον κτηνίατρο και πεδίο γενικής περιγραφής της κτηνιατρικής πράξης (Τίτλος στο Παραστατικό) που αφορά στον πελάτη και θα εµφανίζεται στο δελτίο παροχής υπηρεσιών. Επιπλέον εισάγεται η τιµή χρέωσης και το αντίστοιχο ΦΠΑ, σηµειώνεται ότι το ΦΠΑ 9% αφορά µόνο στις κτηνιατρικές υπηρεσίες περίθαλψης των ζώων ενώ κάθε άλλη υπηρεσία που αφορά σε συµβουλευτικές υπηρεσίες, σε κτηνιατροδικαστικές εκθέσεις, σε υπηρεσίες εγκατάστασης συστηµάτων διασφάλισης της υγιεινής, κλπ. υπάγεται σε συντελεστή ΦΠΑ 19%. Τέλος υπάρχουν πεδία, όπου µπορούν να καταχωρηθούν, για συγκριτικούς λόγους, προτεινόµενες τιµές από συλλόγους υπηρεσίες κλπ.

27 ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε. Vet Care Management Ε ΟΜΕΝΑ Λήψη δεδοµένων από ΚΤΗΜΕΛ Με την επιλογή αυτή ο χρήστης συνδέεται µε τη βάση δεδοµένων της ΚΤΗΜΕΛ για την λήψη δεδοµένων και την ενηµέρωση της εφαρµογής του, όπως επίσης και την ανταλλαγή πληροφοριών που αφορούν στην κτηνιατρο-φαρµακευτική επαγρύπνηση και στη παρακολούθηση των ζωο-νόσων και των ζωο-ανθρωπο-νόσων.

28 ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε. Vet Care Management ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Στις επιλογές των αρχείων δεδοµένων περιλαµβάνονται οι επιλογές ιόρθωση και Εµφάνιση που αφορούν στα στοιχεία των επιµέρους καταχωρήσεων των αντίστοιχων αρχείων όπως αυτά εισήχθησαν στην εφαρµογή και η επιλογή Κινήσεις που αφορά στις εµπορο-λογιστικές κινήσεις.

29 ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε. Vet Care Management ΚΙΝΗΣΕΙΣ Η επιλογή Κινήσεις ανοίγει νέο πίνακα επιλογών ανάλογων µε τις προηγούµενες που αφορούν σε λογιστικές κινήσεις που έχουν γίνει µέσω της εφαρµογής, Με την επιλογή «Νέα» εµφανίζεται πίνακας καταχώρησης οικονοµικών ή ποσοτικών στοιχείων χειρόγραφων αποδεικτικών ή παραστατικών.

30 ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε. Vet Care Management ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ Κάθε επιλογή της εφαρµογής συνδέεται µε την Μηχανή αναζήτησης µέσω της οποίας ο χρήστης βρίσκει τις εγγραφές και τα στοιχεία που ενδιαφέρουν. Στη φόρµα που εµφανίζεται, κατά περίπτωση, επιλέγεται µε σήµανση του αντίστοιχου σηµείου σήµανσης (checking point) το πεδίο της εγγραφής (Επωνυµία, Περιγραφή, Όνοµα, Κωδικός, Α-ριθµός Μ-ητρώου, Γραµµωτός κώδικας )βάση του οποίου θα γίνει η αναζήτηση στο αρχείο. Για την αναζήτηση πληκτρολογείται µέρος ή το όλον της αντίστοιχης επιλογής και σηµαίνεται το πλήκτρο Επιλογή, επίσης µε την επιλογή Όλα εµφανίζονται πίνακας µε το σύνολο των εγγραφών του επιλεγέντος αρχείου. Η εφαρµογή κάνει αυτόµατη αντιστοίχηση Λατινικού και Ελληνικού πληκτρολογίου, οπότε η πληκτρολόγηση αλφαριθµητικής αλληλουχίας για την αναζήτηση εγγραφής δεν απαιτεί την µετάβαση σε αντίστοιχο της εγγραφής πληκτρολόγιο (Λατινικό ή Ελληνικό).

31 ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε. Vet Care Management ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ Από τον πίνακα, που εµφανίζεται επιλέγεται η εγγραφή και εµφανίζεται η φόρµα, που αφορά στην αναζήτηση, ενώ στην κάτω δεξιά πλευρά του πίνακα εύρεσης υπάρχουν κοµβία επιλογής για απ ευθείας µετάβαση στη φόρµα εισαγωγής νέων δεδοµένων ή διόρθωσης αντίστοιχα.

32 ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε. Vet Care Management ΕΠΑΝΑΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ Με την επιλογή «Επαναπαραγγελία» εµφανίζεται οθόνη αναζήτησης µε κλειδί αναζήτησης κατ αρχή την «Κατηγορία Ειδών» Με επιλογή «Άκυρο» η αναζήτηση θα αφορά στο σύνολο των ειδών, ανεξαρτήτως κατηγορίας και εµφανίζεται η δεύτερη οθόνη αναζήτησης µε κλειδί αυτή τη φορά τον προµηθευτή προς τον οποίο θα απευθύνεται η παραγγελία. Με επιλογή «Άκυρο» η αναζήτηση θα αφορά στο σύνολο των ειδών, ανεξαρτήτως προµηθευτή ενώ θα εµφανιστεί η τρίτη οθόνη αναζήτησης, µε κλειδί αυτή τη φορά τον «Μήνα αναφοράς», µε την αριθµητική επιλογή του µήνα αναφοράς, η εφαρµογή θα ανατρέξει στους αντίστοιχους πίνακες των ειδών και µετά από διασταύρωση των δεδοµένων, που θα αφορούν στα υπόλοιπα αποθήκης και στα όρια επαναπαραγγελίας, που έχει ορίσει ο χρήστης θα δηµιουργήσει κατάλογο ειδών για παραγγελία, ο οποίος αφού γίνει αποδεκτός κατά τα επιµέρους στοιχεία του από τον χρήστη, θα κατατµηθεί κατά προµηθευτή και θα σταλεί για εκτύπωση.

33 ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε. Vet Care Management ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Στην εφαρµογή υπάρχει ενσωµατωµένη δυνατότητα, διασύνδεσης µε τον FTP server της ΚΤΗΜΕΛ, και αποστολής ή fax, για την παραγγελιοδοσία. Mε την επιλογή «Λήψη εδοµένων από ΚΤΗΜΕΛ» η εφαρµογή συνδέεται µε τον FTP-server της ΚΤΗΜΕΛ για την ανταλλαγή δεδοµένων, µε το χρήστη και για την on-line αναβάθµιση της εφαρµογής VetCaretManagement.

34 ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε. Vet Care Management ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΑΡΟΧΗ-ΧΟΡΗΓΗΣΗ Η επιλογή ΠΑΡΟΧΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ αφορά σε επιλογή, χρήστη που δικαιούται να εκδίδει «Κτηνιατρική συνταγή» (Κτηνίατρος παρέχων υπηρεσίες). Με τη φόρµα ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ εφόσον η κίνηση δεν αφορά σε ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ εισάγονται στην εφαρµογή τα απαραίτητα στοιχεία για την τεκµηρίωση της κτηνιατρικής πράξης, της χορήγησης κτηνιατρικών φαρµάκων και την έκδοση αντίστοιχης συνταγής, ενώ ταυτόχρονα τα στοιχεία, που αφορούν και στην έκδοση φορολογικών παραστατικών, αποστέλλονται αυτόµατα στις ρουτίνες εµπορικής διαχείρισης της εφαρµογής για την έκδοση σχετικών φορολογικών παραστατικών.

35 ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε. Vet Care Management ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Εφόσον η επιλογή του χρήστη είναι ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ στο κάτω µέρος της φόρµας εµφανίζεται γραµµή µε πεδία εισαγωγής αριθµού ηµερών, και κειµένου υπενθύµισης στο χρήστη των υποδείξεων που αυτός έκανε στην συγκεκριµένη περίπτωση. Στη περίπτωση αυτή οι πληροφορίες αποθηκεύονται, σε αρχείο της εφαρµογής και ανακαλούνται, είτε για να διαπιστώνεται η συνέπεια στις υποδείξεις του χρήστη, είτε για να υπενθυµίσει στο χρήστη ειληµµένη υποχρέωση.

36 ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε. Vet Care Management ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΕΛΑΤΗ Με «enter» στο πεδίο ΠΕΛΑΤΗΣ εµφανίζεται πίνακας, µε το σύνολο των εγγεγραµµένων στα αρχεία της εφαρµογής ονοµάτων για επιλογή. Με την πληκτρολόγηση χαρακτήρων η εµφάνιση ονοµάτων περιορίζεται σε αυτά που εκπληρώνουν την εισαχθείσα συνθήκη. Εφόσον πρόκειται για ΝΕΟ ΠΕΛΑΤΗ επιλέγεται η µόνη ενεργοποιηµένη επιλογή στο στάδιο αυτό, στη δεξιά πλευρά της οθόνης.

37 ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε. Vet Care Management ΕΚΤΡΟΦΗ Μετά την επιλογή ΠΕΛΑΤΗ επιλέγεται το είδος των εκτρεφόµενων ζώων, για τα οποία θα χορηγηθεί συνταγή µε επιλογή του κοµβίου κύλισης του αντίστοιχου πεδίου. Εφόσον, η χορήγηση αφορά σε νέα εκτροφή του πελάτη, επιλέγεται από τη δεξιά πλευρά της οθόνης ΝΕΑ ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΑ για την εισαγωγή στοιχείων που να αφορούν στη νέα εκτροφή του πελάτη.

38 ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε. Vet Care Management ΟΜΑ Α ΖΩΩΝ Μετά την επιλογή της εκτροφής επιλέγεται η οµάδα των ζώων της εκτροφής στα οποία πρόκειται να χορηγηθεί θεραπεία.

39 ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε. Vet Care Management ΚΩ ΙΚΟΙ Στη συνέχεια εισάγονται προαιρετικά οι κωδικοί των ζώων, που πρόκειται να υποβληθούν σε θεραπεία και εφόσον πρόκειται για εξατοµικευµένη θεραπεία ο χρήστης, µε επιλογή ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ εισάγει επιπλέον στοιχεία ταυτοποίησης του ζώου.

40 ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε. Vet Care Management ΙΑΓΝΩΣΗ Τέλος εισάγεται η ΙΑΓΝΩΣΗ είτε µε πληκτρολόγηση είτε µε επιλογή από τον κυλιόµενο πίνακα. Εφόσον ο χρήστης το επιθυµεί, µε επιλογή ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ εισάγει σε πίνακα προεπιλογών τα συµπτώµατα, που τον οδήγησαν στη διάγνωση, που καταχώρησε ή εφόσον η διάγνωση είναι ΤΟΚΕΤΟΣ µε την αντίστοιχη επιλογή εισάγει στοιχεία, που αφορούν σε αυτόν.

41 ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε. Vet Care Management ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ Μετά την εισαγωγή ΠΕΛΑΤΗ, στο άνω δεξιό µέρος της φόρµας συνταγογράφησης ενεργοποιούνται τα κουµπιά των βοηθητικών επιλογών, που είναι : Memo : Αφορά στην εµφάνιση οθόνης εισαγωγής κειµένου, οπου ο χρήστης µπορεί να εισάγει συµπληρωµατικά στοιχεία για την συγκεκριµένη κτηνιατρική πράξη (εργαστηριακές εξετάσεις, παρατηρήσεις, ιστορικό κλπ.). Υπενθυµίσεις : Εµφανίζεται πίνακας κειµένου µε όλες τις σχετικές µε τον πελάτη οδηγίες που κατά καιρούς του έχουν δοθεί και υπάρχει η ανάλογη καταχώρηση στα πεδία υπενθύµισης. Αναζήτηση : Εµφανίζεται φόρµα αναζήτησης για την διερεύνηση του ιστορικού του πελάτη, τη συσχέτιση µε άλλα παρόµοια περιστατικά ή τις φαρµακευτικές αγωγές που κατά καιρούς έχουν δοθεί σε αυτόν, ανάλογα µε τα πεδία που συµπληρωθούν στη φόρµα αυτή.

42 ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε. Vet Care Management ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Με το πέρας της εισαγωγής στοιχείων και την επιλογή ΘΕΡΑΠΕΙΑ ανοίγει η φόρµα επιλογής των σκευασµάτων, που θα συνταγογραφηθούν, για να χορηγηθούν απ ευθείας ή µέσω φαρµακείου στον πελάτη-κτηνοτρόφο. Η αναζήτηση σκευάσµατος στο πεδίο ΧΟΡΗΓΗΣΗ γίνεται όπως έχει ήδη περιγραφεί, ενώ για τα πεδία ΧΟΡΗΓΗΣΗ, ΙΑΡΚΕΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΑΝΑΜΟΝΗ είτε πληκτρολογούνται από τον χρήστη σχετικές οδηγίες, είτε µε την εισαγωγή του σηµείου της πρόσθεσης ( + ) εµφανίζονται πίνακες για αυτόµατη επιλογή οδηγιών. Το περιεχόµενο των πινάκων αυτών διαµορφώνεται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του χρήστη µε τη χρήση των ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ που συνοδεύουν τη Vet Care Management.

43 ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε. Vet Care Management ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΌΤΗΤΑ Επιπλέον της εισαγωγής των παραπάνω στοιχείων στη φόρµα υπάρχουν επιπλέον πεδία, που αφορούν στην ιχνοθέτηση και ιχνηλασιµότητα των κτηνιατρικών φαρµάκων. Ετικέτες : Η εφαρµογή έχει τη δυνατότητα οδήγησης θερµικού εκτυπωτή αυτοκόλλητων ετικετών, για την εγγραφή σ αυτές των οδηγιών του κτηνιάτρου και την επικόλληση τους στη συσκευασία των σκευασµάτων που θα χορηγηθούν. Ως προεπιλογή στο πεδίο αυτό τοποθετείται η ποσότητα των χορηγούµενων φαρµάκων, που όµως πιθανότατα να χρειάζεται διόρθωση εφόσον η χορήγηση αφορά σε σκευάσµατα, που η συσκευασία τους περιέχει πολλαπλάσιο αριθµό χαπιών (π.χ. blister χαπιών). Υπόλοιπο : Στο πεδίο υπόλοιπο εισάγεται το υπόλοιπο της ποσότητας του φαρµάκου, που θα παραµείνει στη συσκευασία, µετά το πέρας της προτεινόµενης από τον κτηνίατρο αγωγής, ώστε να ελέγχεται ο χρήστης του φαρµάκου, για παράνοµη άσκοπη χρήση ή υπερδοσία. Ειδοποίηση : Εφόσον η προτεινόµενη θεραπεία χρήζει επανάληψης ο συνταγογράφων κτηνίατρος εισάγει αριθµό ηµερών, µετά την παρέλευση των οποίων πρέπει να επαναληφθεί η θεραπεία, οπότε η σχετική οδηγία καταχωρείται στο αρχείο Υπενθύµισης.

44 ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε. Vet Care Management ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΕΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ Εφόσον στη συνταγή πρόκειται να προστεθεί και άλλο σκεύασµα η τριπλή πληκτρολόγηση του κουµπιού ENTER εµφανίζεται στο κάτω µέρος της φόρµας κουµπί, µε επιλογή Πρόσθεσε, η πληκτρολόγηση του εισάγει την προηγούµενη επιλογή σκευάσµατος στο δεξιό πίνακα αναµονής, από όπου µπορεί να ανακληθεί, για διόρθωση ή διαγραφή και ενεργοποιείται το πεδίο εισαγωγής νέου σκευάσµατος. Τέλος στη φόρµα επιλογής σκευασµάτων για συνταγογράφηση υπάρχουν πληροφοριακά πεδία για το παροχέα υπηρεσιών κτηνίατρο, που χορηγεί φάρµακα, που αφορούν στην αξία των προτεινόµενων σκευασµάτων, όπως επίσης και το προτεινόµενο ύψος παροχής υπηρεσιών, που αφορά αποκλειστικά, σε ποσοστό της διαφοράς της αξίας κτήσης των κτηνιατρικών φαρµάκων και της τρέχουσας λιανικής πώλησης τους.

45 ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε. Vet Care Management ΕΚ ΟΣΗ ΙΠΛΗΣ ΣΥΝΤΑΓΗΣ Εφόσον ο ίδιος Πελάτης επιθυµεί τη χορήγηση συνταγής για άλλη εκτροφή της εκµετάλλευσης του, επιλέγεται ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ και ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΥΝΤΑΓΗ, για την έκδοση δεύτερης συνταγής, ώστε στη συνέχεια να τιµολογηθούν από κοινού.

46 ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε. Vet Care Management ΕΚ ΟΣΗ ΣΥΝΤΑΓΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Με επιλογή ΤΕΛΟΣ ΕΚ ΟΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ, η εφαρµογή στέλνει τα στοιχεία της συνταγής για εκτύπωση και εµφανίζει τον κατάλογο των Ειδών Παροχής, για επιλογή εφόσον πέραν της χορήγησης κτηνιατρικών φαρµάκων έχουν ασκηθεί και επιπλέον κτηνιατρικές πράξεις.

47 ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε. Vet Care Management ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Με επιλογή ΣΥΝΕΧΕΙΑ εµφανίζεται η φόρµα τιµολόγησης όπου εφόσον η επιλογή στον τύπο παραστατικού είναι ΑΠΥ-ΧΟΡ η εφαρµογή εκδίδει ένα παραστατικό παροχής υπηρεσιών και ένα παραστατικό λιανικής πώλησης όπου η αξία του παραστατικού παροχής υπηρεσιών φέρεται ως έκπτωση επί της αξίας των χορηγηθέντων κτηνιατρικών φαρµάκων.

ιαχείριση Παγίων Στοιχείων

ιαχείριση Παγίων Στοιχείων Εισαγωγή Το εγχειρίδιο αυτό αναφέρεται στην οργάνωση και διαχείριση των παγίων στοιχείων της εταιρίας σας. Η εφαρµογή τηρεί όλα τα βασικά στοιχεία των παγίων, σας επιτρέπει να παρακολουθείτε κάθε πάγιο

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ από το ACADEMIA FINANCIALS ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ

Έκδοση νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ από το ACADEMIA FINANCIALS ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ Έκδοση νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ από το ACADEMIA FINANCIALS ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ Η έκδοση 3.20.21 του ACADEMIA FINANCIALS ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ υποστηρίζει την έκδοση της νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ, η οποία πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης ιστοσελίδας VOLVO

Οδηγίες χρήσης ιστοσελίδας VOLVO Οδηγίες χρήσης ιστοσελίδας VOLVO Ρύποι & Τέλη - Προσφορές Η ιστοσελίδα (http://www.volvocalcprices.gr) δηµιουργήθηκε τον Ιούνιο του 2010 ως εργαλείο για την εύρεση της τελικής προτεινόµενης Λιανικής τιµής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μετά την εγκατάσταση το πρόγραμμα εκτελείται από το ΕΝΑΡΞΗ(START) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ(PROGRAMS) RENTACAR.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μετά την εγκατάσταση το πρόγραμμα εκτελείται από το ΕΝΑΡΞΗ(START) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ(PROGRAMS) RENTACAR. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μετά την εγκατάσταση το πρόγραμμα εκτελείται από το ΕΝΑΡΞΗ(START) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ(PROGRAMS) RENTACAR. Οταν τελειώσει η φόρτωση του προγράμματος, (ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ) βλεπουμε την βασική

Διαβάστε περισσότερα

CASE STUDY. Ιχνηλασιµότητα στο ΛΑ Ι. Project: ΕΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

CASE STUDY. Ιχνηλασιµότητα στο ΛΑ Ι. Project: ΕΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ CASE STUDY Ιχνηλασιµότητα στο ΛΑ Ι Project: ΕΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Θέµα: Προδιαγραφές και απαιτήσεις του συστήµατος Ιχνηλασιµότητας Tracer Factory που εγκαταστάθηκε στην ΕΑΣ Σητείας Περιεχόµενα 1. Φάσεις παραγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

Κατεβάστε την τελευταία αναβάθμιση «22-04-2013» από

Κατεβάστε την τελευταία αναβάθμιση «22-04-2013» από Κατεβάστε την τελευταία αναβάθμιση «22-04-2013» από http://www.minoiki.com.gr/shop/cms.php?id_cms=7 Σελίδα 1 Αναβάθμιση 22-04-2013 Ver 2.0.1.86 1. Αντικατάσταση λειτουργίας πλήκτρου (Num Pad) με «Νέο Πελάτη»

Διαβάστε περισσότερα

1 Παραστατικών Πωλήσεων

1 Παραστατικών Πωλήσεων Version 2.4.0.0 Κινήσεις 1 Παραστατικών Πωλήσεων Κινήσεις Πωλήσεις Παραστατικά Πωλήσεων Στην αναζήτηση των παραστατικών πωλήσεων πραγµατοποιήθηκε προσθήκη ενός πλήκτρου το οποίο γίνεται ενεργό µόνο για

Διαβάστε περισσότερα

Meridian v1.8.1.23 Βασικές Οδηγίες Χρήσης

Meridian v1.8.1.23 Βασικές Οδηγίες Χρήσης Meridian v1.8.1.23 Βασικές Οδηγίες Χρήσης 1 Οδηγίες Εγκατάστασης Η έκδοση του Meridian είναι συμβατή μόνο με τα λειτουργικά συστήματα Windows 2000/XP ή νεότερα. Γενικά Από τα περιεχόμενα του cd ή από το

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση. SEMANTIC computing. Συστήματα Πληροφορικής & Αυτοματισμού. Εγχειρίδιο χρήσης. Apricot

Έκδοση. SEMANTIC computing. Συστήματα Πληροφορικής & Αυτοματισμού. Εγχειρίδιο χρήσης. Apricot Έκδοση 3η SEMANTIC computing Συστήματα Πληροφορικής & Αυτοματισμού Εγχειρίδιο χρήσης Apricot ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Εγχειρίδιο Χρήσης Apricot SEMANTIC computing Κεντρικής 146 59100 Βέροια

Διαβάστε περισσότερα

Αρχίστε αµέσως το πρόγραµµα xline Εσόδων Εξόδων.

Αρχίστε αµέσως το πρόγραµµα xline Εσόδων Εξόδων. Αρχίστε αµέσως το πρόγραµµα xline Εσόδων Εξόδων. Βήµα 1 ο ηµιουργία Εταιρείας Από την Οργάνωση\Γενικές Παράµετροι\ ιαχείριση εταιρειών θα δηµιουργήσετε την νέα σας εταιρεία, επιλέγοντας µέσω των βηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Sunsoft Ltd Alexandros F&B Management

Sunsoft Ltd Alexandros F&B Management ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ FOOD & BEVERAGE ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ SUNSOFT Ltd - Μάχης Αναλάτου 103, 11745 Ν. Κόσμος. Tηλ: 210 9317811, Fax: 210 9321603 www.sunsoft.gr info@sunsoftgr.com

Διαβάστε περισσότερα

Οδοραµα mobile ΑΠΟΘΗΚΗ

Οδοραµα mobile ΑΠΟΘΗΚΗ Οδοραµα mobile ΑΠΟΘΗΚΗ Όπως βλέπετε, η αρχική οθόνη της εφαρµογής διαθέτει 9 κουµπιά τα οποία σας επιτρέπουν να πλοηγηθείτε σε αυτό. Αρχίζοντας από πάνω αριστερά βλέπετε τα εξής: 1. Τιµολόγηση: Προβολή

Διαβάστε περισσότερα

Θα συµπληρώσετε τα απαραίτητα στοιχεία που βρίσκονται µε έντονα γράµµατα για να δηµιουργήσετε την νέα εταιρεία.

Θα συµπληρώσετε τα απαραίτητα στοιχεία που βρίσκονται µε έντονα γράµµατα για να δηµιουργήσετε την νέα εταιρεία. Αρχίστε αµέσως το πρόγραµµα xline Γενική Λογιστική. Βήµα 1 ο ηµιουργία Εταιρείας Από την Οργάνωση\Γενικές Παράµετροι\ ιαχείριση εταιρειών θα δηµιουργήσετε την νέα σας εταιρεία, επιλέγοντας µέσω των βηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Singular Report Generator. Σχ 1 ηµιουργία Καταστάσεων SRG

Singular Report Generator. Σχ 1 ηµιουργία Καταστάσεων SRG Μια από τις πιο σηµαντικές ανάγκες που αντιµετωπίζει µια επιχείρηση κατά την εγκατάσταση ενός λογισµικού «πακέτου» (Οικονοµικής & Εµπορικής ιαχείρισης), είναι ο τρόπος µε τον οποίο πρέπει να ανταποκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 36, παράγραφος 5 του ν.4036/2012 προβλέπεται η καταγραφή της λιανικής πώλησης γεωργικών φαρμάκων

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΦΟΡΗΤΩΝ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΦΟΡΗΤΩΝ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΦΟΡΗΤΩΝ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ MegaTron Mobile ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Version 64 ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΕΝΟΥ 4 1 ΠΩΛΗΣΕΙΣ 5 11 Picking Τιμολογίων 5 111 Επιλογή παραστατικού (Τιμολογίου)

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση μοντέλου Εμπορικής & Λογιστικής διαχείρισης.

Παρουσίαση μοντέλου Εμπορικής & Λογιστικής διαχείρισης. Παρουσίαση μοντέλου Εμπορικής & Λογιστικής διαχείρισης. Σελίδα 1 από 51 Περιεχόμενα 1. ΑΓΟΡΕΣ... 4 1.1 Παράμετροι.... 4 1.2 ιαθέσιμα παραστατικά.... 4 1.3 Στήλες γραμμών παραστατικών... 8 1.4 Συνήθεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΥΦ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Ημερομηνία 14 Ιανουαρίου 2014 Έκδοση 1.1

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΥΦ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Ημερομηνία 14 Ιανουαρίου 2014 Έκδοση 1.1 2014 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Είδος Εγγράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΜΥΦ Ημερομηνία 14 Ιανουαρίου 2014 Έκδοση 1.1 Περιεχόμενα 1.0 Αυθεντικοποίηση χρηστών... 4 2.0 Αρχική Οθόνη... 6 1.1 Αλλαγή...

Διαβάστε περισσότερα

εδφεφδεφεφεφεφεφεφ Page 1 of 10 (εικόνα 1)

εδφεφδεφεφεφεφεφεφ Page 1 of 10 (εικόνα 1) εδφεφδεφεφεφεφεφεφ Οδηγίες δημιουργίας ειδικών παραστατικών και ηλεκτρονικής υποβολής κινήσεων στο σύστημα Ήφαιστος, για διακίνηση πετρελαίου θέρμανσης. πολ.: 1018-30/01/2008 (Προσοχή οι οδηγίες αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Λογισμικού της Ψηφιακής Υπηρεσίας "Διάθεση Φυτοπροστατευτικών προϊόντων" Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χρήσης Λογισμικού της Ψηφιακής Υπηρεσίας Διάθεση Φυτοπροστατευτικών προϊόντων Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Εγχειρίδιο Χρήσης Λογισμικού της Ψηφιακής Υπηρεσίας "Διάθεση Φυτοπροστατευτικών προϊόντων" Διεύθυνση Πληροφορικής Συντάκτης : Αποστολάκου Κανέλλα ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 3 ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Secure With Cromar Web Version 1.0

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Secure With Cromar Web Version 1.0 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Secure With Cromar Web Version 1.0 Πρόσβαση http://www.cromar.gr/securewithcromar/main.html Εκπαιδευτικά Video: http://www.cromar.gr/pages.php?p_id=145 Εισαγωγή... 3 Διαθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

Αφού δώσουμε όνομα χρήση και password μπορούμε να επιλέξουμε ημερομηνία εισόδου στο σύστημα, εταιρία και υποκατάστημα

Αφού δώσουμε όνομα χρήση και password μπορούμε να επιλέξουμε ημερομηνία εισόδου στο σύστημα, εταιρία και υποκατάστημα Αφού δώσουμε όνομα χρήση και password μπορούμε να επιλέξουμε ημερομηνία εισόδου στο σύστημα, εταιρία και υποκατάστημα Η κεντρική οθόνη του προγράμματος. Ανά χρήστη υπάρχει δυνατότητα σχεδιασμού Menu Αρχείο

Διαβάστε περισσότερα

Στις παραγγελίες έχετε, πλέον, τη δυνατότητα να συμπληρώσετε πληροφορίες που αφορούν στο μικτό και καθαρό βάρος.

Στις παραγγελίες έχετε, πλέον, τη δυνατότητα να συμπληρώσετε πληροφορίες που αφορούν στο μικτό και καθαρό βάρος. Η Εξέλιξη των εφαρμογών PRISMA Win δε σταματά ποτέ! Παρακάτω μπορείτε να δείτε όλες τις νέες δυνατότητες που προστέθηκαν σε όλες τις εφαρμογές. Ενημερώστε άμεσα την εφαρμογή σας με την τελευταία αναβάθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ OPENSMS WWW.OPENSMS.GR

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ OPENSMS WWW.OPENSMS.GR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ OPENSMS WWW.OPENSMS.GR Τηλέφωνο: 2810-211111 Διαδικασία εισόδου στο opensms Η πρόσβαση στην πλατφόρμα του opensms πραγματοποιείται με την εισαγωγή του Ονόματος χρήστη και του

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Τηλεφωνικών Κλήσεων

ιαχείριση Τηλεφωνικών Κλήσεων ιαχείριση Τηλεφωνικών Κλήσεων 1 Διαχει ριση Τηλεφωνικω ν Κλη σεων ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ... 3 ΔΟΜΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ... 3 ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ... 4 ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ... 5

Διαβάστε περισσότερα

Οδοραµα mobile ΦΟΡΗΤΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ XVAN

Οδοραµα mobile ΦΟΡΗΤΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ XVAN Οδοραµα mobile ΦΟΡΗΤΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ XVAN Όπως βλέπετε, η αρχική οθόνη της εφαρµογής διαθέτει 9 κουµπιά τα οποία σας επιτρέπουν να πλοηγηθείτε σε αυτό. Αρχίζοντας από πάνω αριστερά βλέπετε τα εξής: 1. Τιµολόγηση:

Διαβάστε περισσότερα

Θα κάνετε φύλαξη όλων των αρχείων σας σε δισκέτες που θα κρατήσετε για λόγους ασφαλείας και ιστορίας,δεδοµένων χρήσεων.

Θα κάνετε φύλαξη όλων των αρχείων σας σε δισκέτες που θα κρατήσετε για λόγους ασφαλείας και ιστορίας,δεδοµένων χρήσεων. Page 1 of 5 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ KAI METAΦΟΡΑΣ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ MANAGER KAI EUROFASMA Στο τέλος κάθε διαχειριστικής περιόδου γίνονται κάποιες επιπλέον εργασίες από τις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Έκδοση 3.2014.1

ΑΛΛΑΓΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Έκδοση 3.2014.1 ΑΛΛΑΓΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Έκδοση 3.2014.1 1. Δημιουργία Μεταβολή Καρτέλας Λογιστικής. Αν η καρτέλα έχει τύπο Λογιστικής και μορφή Κινούμενη, τότε ενεργοποιείται το πεδίο Αριθμός ΦΤΜ στην θέση του πεδίου Επάγγελμα.

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Σύντομη περιγραφή 5 Για να ξεκινήσετε 6 Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Οι οθόνες του προγράμματος 8 Αρχική οθόνη 8 Στοιχεία ασθενή 9 Εργασίες - Ραντεβού 10 Εικόνες 11 Ημερολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

doitsimple To ProXess Kiosk είναι ένα πρωτοποριακό και ευέλικτο πρόγραµµα που απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις

doitsimple To ProXess Kiosk είναι ένα πρωτοποριακό και ευέλικτο πρόγραµµα που απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις Erprs Rsurc Plag T PrXss Ksk είναι ένα πρωτοποριακό και ευέλικτο πρόγραµµα που απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις εντατικής λιανικής. ιαθέτει πολλά πλεονεκτήµατα για τη σωστή διαχείριση πιο εξειδικευµένων

Διαβάστε περισσότερα

2. ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ. ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΟΥΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ: Γενική Λογιστική, Ταμειακή Κατηγορία, Καταχωρούμε την Υπηρεσία που έκανε τη δαπάνη.

2. ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ. ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΟΥΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ: Γενική Λογιστική, Ταμειακή Κατηγορία, Καταχωρούμε την Υπηρεσία που έκανε τη δαπάνη. Οδηγίες για Πρόγραµµα OTS σχετικά µε πληρωµές τιµολογίων. Α ΜΘ, /νση Οικονοµικού, Τµήµα Προϋπολογισµού. Βήµατα που πρέπει να κάνετε: 1. Κατανοµή (ΟΧΙ για Νοµούς). 2. Καταχώρηση της Υπηρεσίας που πραγµατοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

Ε µ π ο ρ ι κ ή ι α χ ε ί ρ ι σ η

Ε µ π ο ρ ι κ ή ι α χ ε ί ρ ι σ η Ε µ πορική ιαχείριση ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το PRISMA Win Εµπορική ιαχείριση είναι µια πρωτοποριακή εφαρµογή που ενσωµατώνει και αξιοποιεί την τελευταία λέξη στην τεχνολογία της πληροφορικής. Προσφέρει στην επιχείρηση,

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΟ FARMAKONET ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ 1) Θα πρέπει να κάνετε Κλείσιμο Έτους και να δουλεύετε στο τρέχον έτος.

Α. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΟ FARMAKONET ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ 1) Θα πρέπει να κάνετε Κλείσιμο Έτους και να δουλεύετε στο τρέχον έτος. Α. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΟ FARMAKONET ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ 1) Θα πρέπει να κάνετε Κλείσιμο Έτους και να δουλεύετε στο τρέχον έτος. 2) Η διαδικασία της απογραφής θα πρέπει να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί σε χρόνο που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΛΗΨΙΑ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΛΗΨΙΑ Lexicon Software POS Dynamics ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΛΗΨΙΑ Οδηγίες Χρήσης Lexicon Software Gonou Giota 2 58100 GIANNITSA web site: www.lexiconsoftware.gr e-mail: sales@lexiconsoftware.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Ακαδημία Ποδοσφαίρου Περιεχόμενα Έγκατάσταση της εφαρμογής... 5 Έναρξη της εφαρμογής... 9 3. Αθλητές...

Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Ακαδημία Ποδοσφαίρου Περιεχόμενα Έγκατάσταση της εφαρμογής... 5 Έναρξη της εφαρμογής... 9 3. Αθλητές... Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Ακαδημία Ποδοσφαίρου Περιεχόμενα 1. Έγκατάσταση της εφαρμογής... 5 1.1 Αρχικό μενού εγκατάστασης της Εφαρμογής... 5 1.2 Εγκατάση της εφαρμογής... 5 2. Έναρξη της εφαρμογής...

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Εγχειρίδιο Εφαρµογής Γραµµατειών Περιεχόμενα Πίνακας Εικόνων...3 1. Είσοδος στο σύστημα...5 2. Στοιχεία Γραμματείας...9 3. Μεταπτυχιακά Προγράμματα...

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή Αναλώσιµων Υλικών ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Υποβολή Αναλώσιμων Υλικών. Σελίδα 1

Υποβολή Αναλώσιµων Υλικών ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Υποβολή Αναλώσιμων Υλικών. Σελίδα 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Υποβολή Αναλώσιµων Υλικών Σελίδα 1 Πίνακας περιεχομένων 1.1 Συμβατότητα Browser... 3 1.2 Διεύθυνση πρόσβασης... 3 2 Υποβολή Αναλώσιμων Υλικών... 4 2.1 Σύνδεση με

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.: 2221/63872. Θέμα: «Οδηγίες για την καταχώρηση των εμβολίων κατά του κατρροϊκού πυρετού στην ψηφιακή εφαρμογή»

Αριθ. Πρωτ.: 2221/63872. Θέμα: «Οδηγίες για την καταχώρηση των εμβολίων κατά του κατρροϊκού πυρετού στην ψηφιακή εφαρμογή» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΙΜΩΔΩΝ & ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

$ Προϊόντα Γράψτε τον κωδικό του προϊόντος και πατήστε Επεξεργασία. Κατόπιν γράψτε την περιγραφή του προϊόντος,την οµάδα,την µονάδα µέτρησης, την συσκευασία,τα πακέτα, την 2 η µονάδα µέτρησης, τις µερίδες,

Διαβάστε περισσότερα

Ανταλλακτικά- Συνεργείο- Έ κθεση

Ανταλλακτικά- Συνεργείο- Έ κθεση Ανταλλακτικά- Συνεργείο- Έ κθεση ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η οικογένεια PRISMA Win Auto-Moto αποτελείται από πρωτοποριακές εφαρµογές που ενσωµατώνουν και αξιοποιούν την τελευταία λέξη στην τεχνολογία της πληροφορικής.

Διαβάστε περισσότερα

onlinetrading.piraeus-sec.gr

onlinetrading.piraeus-sec.gr onlinetrading.piraeus-sec.gr Η νέα πλατφόρμα ΟnlineΤrading είναι σχεδιασμένη με βάση τις σύγχρονες απαιτήσεις προσφέροντας δυνατότητες προσαρμογής σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Η πλατφόρμα προσφέρει εύκολη

Διαβάστε περισσότερα

1 Φιλοσοφία της εφαρµογής 2 Οδηγός Χρήσης. Ξεκινώντας. 3 Αναλυτικό Εγχειρίδιο Λειτουργίας

1 Φιλοσοφία της εφαρµογής 2 Οδηγός Χρήσης. Ξεκινώντας. 3 Αναλυτικό Εγχειρίδιο Λειτουργίας Περιεχόµενα I Περιεχόµενα Part I FashionWorks 1 Φιλοσοφία της εφαρµογής... 4 2 Οδηγός Χρήσης... 5 Ξεκινώντας... 5 3 Αναλυτικό Εγχειρίδιο Λειτουργίας... 5 Εργασίες... 5 Τιµολόγια Πώλησης Λίστα Αποδείξεων

Διαβάστε περισσότερα

doitsimple To ProXess Retail είναι ένα πρωτοποριακό και ευέλικτο πρόγραµµα το οποίο αντιπροσωπεύει την πιο

doitsimple To ProXess Retail είναι ένα πρωτοποριακό και ευέλικτο πρόγραµµα το οποίο αντιπροσωπεύει την πιο Erprs Rsurc Plag T PrXss Ral είναι ένα πρωτοποριακό και ευέλικτο πρόγραµµα το οποίο αντιπροσωπεύει την πιο ολοκληρωµένη λύση στο τοµέα της εντατικής λιανικής. Το ολοκληρωµένο πακέτο αποτελείται από τη

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση προγράμματος 2. Διάβασμα προκήρυξης.7. Γενικές πληροφορίες.. 9. Προσφορά 10. Εισαγωγή εναλλακτικού είδους. 15.

Εγκατάσταση προγράμματος 2. Διάβασμα προκήρυξης.7. Γενικές πληροφορίες.. 9. Προσφορά 10. Εισαγωγή εναλλακτικού είδους. 15. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Εγκατάσταση προγράμματος 2 Διάβασμα προκήρυξης.7 Γενικές πληροφορίες.. 9 Προσφορά 10 Εισαγωγή εναλλακτικού είδους. 15 Εξαρτήματα 16 Συμμετέχοντες 17 Δικαιολογητικά ανά προμηθευτή. 18 Αρχείο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ.ΕΣ. -.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ

ΥΠ.ΕΣ. -.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ ΥΠ.ΕΣ. -.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ V 1.3 εκέµβριος 2012 Πίνακας Περιεχοµένων 1. Εισαγωγή.. σελ. 3 2. Σύνδεση για πρώτη φορά µε την εφαρµογή 4 3. Είσοδος στην εφαρµογή 9 4. Αναζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεντρωτικές καταστάσεις ΜΥΦ

Συγκεντρωτικές καταστάσεις ΜΥΦ ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P. 1 Συγκεντρωτικές καταστάσεις ΜΥΦ Οι συγκεντρωτικές καταστάσεις ΜΥΦ έρχονται να αντικαταστήσουν από 1/1/2014 τις ετήσιες καταστάσεις ΚΕΠΥΟ και περιλαµβάνουν: 1. Χονδρικές πωλήσεις, που υποβάλλονται

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαίες Συγκεντρωτικές ΜΥΦ

Μηνιαίες Συγκεντρωτικές ΜΥΦ ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P. 1 Μηνιαίες Συγκεντρωτικές ΜΥΦ Οι µηνιαίες συγκεντρωτικές ΜΥΦ έρχονται να αντικαταστήσουν από 1/1/2014 τις ετήσιες καταστάσεις ΚΕΠΥΟ και περιλαµβάνουν: 1. Χονδρικές πωλήσεις, που υποβάλλονται

Διαβάστε περισσότερα

Front OrExSys for the end-user. 2012 Twinsoft

Front OrExSys for the end-user. 2012 Twinsoft Front OrExSys for the end-user 2 Front OrExSys for the end-user Πίνακας περιεχοµένων Foreword Μέρος I Εισαγωγή στο σύστηµα 0 5 1 Αρχική οθόνη 5 2 Είσοδος στο σύστηµα 5 3 Έναρξη & Λήξη βάρδιας προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

2: 1.2 (login) 3: ATKOSOFT

2: 1.2 (login) 3: ATKOSOFT οµηµένο Σύστηµα Λογισµικού για ιαχείριση Ιατρικών Πληροφοριών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Βασικές Λειτουργίες της Εφαρµογής... 3 1.1 Επιφάνεια εργασίας εφαρµογής... 3 1.2 Εισαγωγή στο σύστηµα (login)... 4 1.3 Αλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗ. Εγχειρίδιο Εφαρμογής Γραμματειών

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗ. Εγχειρίδιο Εφαρμογής Γραμματειών ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗ Εγχειρίδιο Εφαρμογής Γραμματειών Από το ακαδημαϊκό έτος 2011-12 οι φοιτητές των Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της χώρας θα παραλαμβάνουν το Δελτίο Ειδικού Εισιτηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας ERPeshop

Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας ERPeshop Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας ERPeshop Αποσυμπιέζουμε το αρχείο ERPeshop.zip στον υπολογιστή μας. Θα πρέπει μέσα στο φάκελο ERPeshop να βλέπουμε το παρακάτω αποτέλεσμα: Αποσυμπιέζουμε το αρχείο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Meridian Order POS Έκδοση 1.0.0.67

Οδηγίες χρήσης Meridian Order POS Έκδοση 1.0.0.67 Οδηγίες χρήσης Meridian Order POS Έκδοση 1.0.0.67 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Meridian Order POS Για να πραγματοποιηθεί η εγκατάσταση του Meridian Order POS θα πρέπει να έχετε τα παρακάτω: Ένα υπολογιστή με λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ΜΥΦ

Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ΜΥΦ Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ΜΥΦ Εισαγωγή Ο υπολογισμός των συγκεντρωτικών καταστάσεων ΜΥΦ γίνεται από ειδική οντότητα της εφαρμογής και συγκεντρώνει στοιχεία από το εμπορικό κύκλωμα, τη λογιστική ή από

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή καταχώρησης παραστατικών Ιατρών Διαγνωστικών Κλινικών - Νοσοκομείων

Εφαρμογή καταχώρησης παραστατικών Ιατρών Διαγνωστικών Κλινικών - Νοσοκομείων Οδηγός χρήσης εφαρμογής καταχώρησης παραστατικών Σελίδα 1 από 15 Εφαρμογή καταχώρησης παραστατικών Ιατρών Διαγνωστικών Κλινικών - Νοσοκομείων 1. Εγγραφή στην εφαρμογή Για την εγγραφή σας στη εφαρμογή παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 3) Μέθοδος Υποβολής: Συμπλήρωση Φόρμας 3.α) Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ - MANAGER KAI EUROFASMA ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ - MANAGER KAI EUROFASMA ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΧΡΗΣΗΣ Page 1 of 5 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΧΡΗΣΗΣ EUROFASMA ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ - MANAGER KAI Πριν προχωρήσετε στην εκτέλεση της εργασίας "Άνοιγµα Νέας Χρήσης " θα πρέπει: α. Η συγκεκριµένη

Διαβάστε περισσότερα

Πι νακας περιεχομε νων

Πι νακας περιεχομε νων on οι πελάτες µου 1 Πι νακας περιεχομε νων ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ... 4 ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΟΥ... 5 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ... 6 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ... 7 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 7 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ / ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ... 8

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 2.β) Αντιγραφή από προηγούμενη περίοδο 3) Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλειες Database Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής

Ασφάλειες Database Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής Ασφάλειες Database Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής Εφαρµογή ιαχείρισης Ασφαλιστικού Γραφείου-Πρακτορείου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.Γενικά Ταξινόµηση Εναλλαγή µεταξύ των ανοικτών παραθύρων Εξαγωγή εδοµένων Συνηµµένα Αρχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ 1. Γενικά ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ Η ηλεκτρονική υποβολή των ισοζυγίων κρέατος πραγματοποιείται μέσα από το λογισμικό Άρτεμις του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων. ΚΕΠΥΟ και Ηλεκτρονικού Ισοζυγίου. στο InnovEra 3 R2 για τον RTC client

Οδηγός Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων. ΚΕΠΥΟ και Ηλεκτρονικού Ισοζυγίου. στο InnovEra 3 R2 για τον RTC client Οδηγός Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων ΚΕΠΥΟ και Ηλεκτρονικού Ισοζυγίου στο InnovEra 3 R2 για τον RTC client Μελίσσια, 12 Ιουλίου 2012 1. ιαδικασία Εξαγωγής Συγκεντρωτικής Κατάστασης ΚΕΠΥΟ - ΜΥΦ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Φιλοσοφία menu. To πρόγραµµα ακολουθεί µια κοινή και φιλική προς τον χρήστη φιλοσοφία menu σε όλες τις ενότητες της εφαρµογής. Όπως βλέπετε και στις πιο κάτω εικόνες, παρ όλο που αναφέρονται σε διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση καταστάσεων φορολογικών στοιχείων και υποβολή στη ΓΓΠΣ

ιαχείριση καταστάσεων φορολογικών στοιχείων και υποβολή στη ΓΓΠΣ ιαχείριση καταστάσεων φορολογικών στοιχείων και υποβολή στη ΓΓΠΣ Σύντοµη περιγραφή Ροή εργασιών Αναλυτική περιγραφή 1 Σύντοµη περιγραφή Με τροποποίηση του Κώδικα Φορολογικών ιαδικασιών θεσπίστηκε από 01/01/2014

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Τιμολόγηση

Ηλεκτρονική Τιμολόγηση Ηλεκτρονική Τιμολόγηση 1 Ηλεκτρονική Τιμολόγηση ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 3 Αποστολή ηλεκτρονικού τιμολογίου 3 Ενσωμάτωση παραστατικών ηλεκτρονικής τιμολόγησης 3 Γενικά 3 Εργασία ενσωμάτωσης ηλεκτρονικών τιμολογίων

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικές πληροφορίες για το καθένα από τα παραπάνω θα βρείτε στις επόμενες σελίδες.

Αναλυτικές πληροφορίες για το καθένα από τα παραπάνω θα βρείτε στις επόμενες σελίδες. Αξιότιμοι κύριοι, Ανακοινώθηκε όπως γνωρίζετε, αλλαγή στους συντελεστές Φ.Π.Α. με ισχύ από HIT 1/1/2011 και εξής. Για να αντιμετωπίσετε αυτή την αλλαγή, θα πρέπει να προβείτε στις ενέργειες που περιγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµική Χρήση - Μεταφορές Υπολοίπων

Οικονοµική Χρήση - Μεταφορές Υπολοίπων Άνοιγµα Οικονοµικής Χρήσης Μεταφορές Υπολοίπων Η εργασία καταχώρησης της οικονοµικής χρήσης επιλέγεται ως εξής : Οργάνωση Εφαρµογής Χρήσεις Οργάνωση Αρχεία Οικονοµικές Χρήσεις Στοιχεία Χρήσης Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση καταστάσεων φορολογικών στοιχείων και υποβολή στη ΓΓΠΣ

ιαχείριση καταστάσεων φορολογικών στοιχείων και υποβολή στη ΓΓΠΣ ιαχείριση καταστάσεων φορολογικών στοιχείων και υποβολή στη ΓΓΠΣ Σύντοµη περιγραφή Ροή εργασιών Αναλυτική περιγραφή 1 Σύντοµη περιγραφή Με τροποποίηση του Κώδικα Φορολογικών ιαδικασιών θεσπίστηκε από 01/01/2014

Διαβάστε περισσότερα

Soft1 Version 400.513. Νέες προδιαγραφές

Soft1 Version 400.513. Νέες προδιαγραφές Soft1 Version 400.513 Νέες προδιαγραφές Περιεχόμενα Συνοπτική περιγραφή νέων προδιαγραφών... 3 Αναλυτικά... 5 1 Αντιγραφή Στηλών Τύπων και Σειρών παραστατικών... 5 2 Browser to QlikView... 6 3 Στατιστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 36, παράγραφος 5 του ν.4036/2012 προβλέπεται η καταγραφή της λιανικής πώλησης γεωργικών φαρμάκων

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακή Πύλη Εγχειρίδια χρήσης

Διαδικτυακή Πύλη Εγχειρίδια χρήσης Διαδικτυακή Πύλη Εγχειρίδια χρήσης Υποβολή Κίτρινης Κάρτας για Προϊόντα Κτηνιατρικής Χρήσης Έκδοση 1.0 Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 2008 ΕΝΩΣΗ ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ MIMER HELLAS Copyright 2008 Κίτρινη κάρτα για φάρμακα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ προς ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ για τις νέες ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του ΕΤΑΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ προς ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ για τις νέες ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του ΕΤΑΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ προς ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ για τις νέες ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του ΕΤΑΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ Για να αποκτήσει ένας Συμβεβλημένος Ιατρός & Ασφαλισμένος τη δυνατότητα να κάνει χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (αποφοίτου) στο Mathiteia4u

Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (αποφοίτου) στο Mathiteia4u Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (αποφοίτου) στο Mathiteia4u Μέσω της ηλεκτρονικής πύλης www.mathiteia4u.gov.gr δίνεται πρόσβαση σε ένα νέο πρόγραμμα για την στήριξη νέων που έχουν μόλις αποφοιτήσει από την

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διαχείρισης Κρεάτων

Πρόγραμμα Διαχείρισης Κρεάτων Πρόγραμμα Διαχείρισης Κρεάτων Γενικά για την εφαρμογή Η νομοθεσία, η ανάγκη για προϊόντα ανώτερης ποιότητας, αλλά και οι κανόνες ορθής διαχείρισης της παραγωγής «επιβάλουν» στις σύγχρονες επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ TEXNIKOY. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 251 Α ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410 555777, ΦΑΞ: 2410 287392 Email: info@dgnet.gr Web: www.dgnet.

Ο ΗΓΙΕΣ TEXNIKOY. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 251 Α ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410 555777, ΦΑΞ: 2410 287392 Email: info@dgnet.gr Web: www.dgnet. Ο ΗΓΙΕΣ TEXNIKOY ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 251 Α ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410 555777, ΦΑΞ: 2410 287392 Email: info@dgnet.gr Web: www.dgnet.gr 1 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ RESET Η διαδικασία RESET περιγράφεται στον παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου

SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου 1. SGA Διαχείριση Πρωτοκόλλου... 2 1.1. Καινοτομία του προσφερόμενου προϊόντος... 2 1.2. Γενικές αρχές του προσφερόμενου συστήματος... 2 1.3. Ευκολία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ. Δράση 1.1, Δράση 1.2, Δράση 2.1, Δράση 1.4, Δράση 2.3, Δράση 4.1, Δράση 4.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ. Δράση 1.1, Δράση 1.2, Δράση 2.1, Δράση 1.4, Δράση 2.3, Δράση 4.1, Δράση 4. Δράση 1.1, Δράση 1.2, Δράση 2.1, Δράση 1.4, Δράση 2.3, Δράση 4.1, Δράση 4.2 Δεκέμβριος 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ... 5 1.1 Υποχρεωτικά Πεδία... 5 1.2 Βοηθητική Λίστα Τιμών (drop down

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)

Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) Έκδοση 2 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 1 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή... 3 1. Είσοδος στο σύστημα... 3 2. Αρχική Οθόνη Επιχείρησης... 4 2 Τα έγγραφά

Διαβάστε περισσότερα

YourSMS User s Manual

YourSMS User s Manual YourSMS User s Manual Contents Πίνακας περιεχομένων Κεντρική οθόνη... 2 Αποστολές... 3 Αποστολή μοναδικού μηνύματος... 3 Αποστολή μαζικού μηνύματος σε ομάδα παραληπτών... 4 Αποστολή μαζικού προγραμματισμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΛΗΨΙΑΣ. ΣΥΦΑ eοrder

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΛΗΨΙΑΣ. ΣΥΦΑ eοrder ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΛΗΨΙΑΣ ΣΥΦΑ eοrder 1. Κάνουμε αποστολή παραγγελίας όπως έχουμε συνηθίσει από το πρόγραμμα του φαρμακείου μας 2. Αυτόματα ανοίγει το πρόγραμμα eοrder και πατάμε

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαίες συγκεντρωτικές ΜΥΦ

Μηνιαίες συγκεντρωτικές ΜΥΦ Μηνιαίες συγκεντρωτικές ΜΥΦ Εισαγωγή Ο υπολογισμός των μηνιαίων συγκεντρωτικών καταστάσεων ΜΥΦ γίνεται από ειδική οντότητα της εφαρμογής και συγκεντρώνει στοιχεία από το εμπορικό κύκλωμα, τη λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΛΩΝ Τ.Α.Π. 1-1

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΛΩΝ Τ.Α.Π. 1-1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ OPEN TECHNOLOGY SERVICES 1-1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΝΕΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ... 1-1 1.1 Τι απαιτείται για τη δημιουργία Νέας Περιόδου... 1-1 1.2 Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

WinEra Σύστημα Εμπορικής Διαχείρισης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

WinEra Σύστημα Εμπορικής Διαχείρισης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ WinEra Σύστημα Εμπορικής Διαχείρισης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ A. Δημιουργία Εταιρίας...2 B. Καταχώρηση Πελατών / Προμηθευτών...2 Γ. Καταχώρηση Ειδών...3 Δ. Κινήσεις Τιμολόγησης Πελατών Προμηθευτών...4 Ε. Καταχώρηση

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Κατάστημα

Ηλεκτρονικό Κατάστημα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Παραδείγματα -UML Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2011-2012 1 Ηλεκτρονικό Κατάστημα Το αντικείμενο είναι η

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9 Οδηγίες Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1. Αρχική οθόνη... 3 2. Αρχική Οθόνη Πιστοποιημένου Χρήστη... 4 2.1. Οριστικοποίηση της Περιουσιακής Εικόνας... 5 2.2. Καρτέλες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ηλεκτρονικής Υποβολής Προτάσεων

Οδηγίες Ηλεκτρονικής Υποβολής Προτάσεων ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ» «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα 1. Εγκατάσταση 2. Εισαγωγή 3. Σύνδεση 4. Ρυθµίσεις 2.1 Περιοχή εργασιών και πλοήγησης 2.2 Περιοχή απεικόνισης "Λεπτοµέρειες" 2.3 Περιοχή απεικόνισης "Στατιστικά" 4.1 Προφίλ 4.2 ίκτυο 4.2.1

Διαβάστε περισσότερα

Περιπτώσεις αλλαγής Λογιστικού Σχεδίου.

Περιπτώσεις αλλαγής Λογιστικού Σχεδίου. Μετατροπή Κωδικοποίησης Λογιστικού Σχεδίου Παράµετρος & Προτιµήσεις Εργασίες Έναρξης Οικονοµικές Χρήσεις Μετατροπή Κωδικοποίησης Λογιστικού Σχεδίου Μέσω της εργασίας αυτής, αναλύεται ο τρόπος µε τον οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: NEWSLETTER

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: NEWSLETTER ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: NEWSLETTER VERSION CMS 4.0 ΕΚ ΟΣΗ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ 4.0.1-2009 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 Το παρόν εγχειρίδιο διατίθεται µαζί µε την πλατφόρµα ηλεκτρονικού επιχειρείν altab2x

Διαβάστε περισσότερα

επειδή η επικάλυψη είναι τέχνη B2B HATZIYIANNAKIS b2b.hatziyiannakis.gr

επειδή η επικάλυψη είναι τέχνη B2B HATZIYIANNAKIS b2b.hatziyiannakis.gr B2B HATZIYIANNAKIS b2b.hatziyiannakis.gr ΚΟΥΦΕΤΟΠΟΙΙΑ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗ Α.Ε. www.hatziyiannakis.gr sales@hatziyiannakis.gr / emporiko@hatziyiannakis.gr Β2Β HATZYIANNAKIS 01 Β2Β HATZIYIANNAKIS Επίκεντρο της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ProSystems HOSPITALITY SOLUTIONS SPA ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΥΣΤΕΜΣ ΑΕΒΕ - ΛΕΩΦ. ΛΙΝ ΟΥ 138-85100 ΡΟ ΟΣ - ΤΗΛ/ΦΑΞ. 2241066019, 2241066215 - www.prosystems.gr Γενικά Στο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα για την ενίσχυση των επιχειρήσεων λιανεµπορίου

Πρόγραµµα για την ενίσχυση των επιχειρήσεων λιανεµπορίου Πρόγραµµα για την ενίσχυση των επιχειρήσεων λιανεµπορίου Το πρόγραµµα Digi-Retail απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις, που ανεξάρτητα από τη νοµική τους µορφή, ασκούν οικονοµική δραστηριότητα στους τοµείς

Διαβάστε περισσότερα

ERGO-FINANCES ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ

ERGO-FINANCES ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ERGO-FINANCES ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Το πρόγραµµα έχει σχεδιαστεί για την οικονοµική παρακολούθηση των Εργων. Ο χρήστης µπορεί, καταχωρώντας µε απλό τρόπο τις πραγµατοποιούµενες κινήσεις (π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ανοίγµατος Χρήσης 2012

Οδηγίες Ανοίγµατος Χρήσης 2012 εκέµβριος 2011 Οδηγίες Ανοίγµατος Χρήσης 2012 Oι οδηγίες αυτές, αφορούν στις λειτουργικές δυνατότητες λογισµικού ALTEC Software, παρέχονται αποκλειστικά σε συµβεβληµένους πελάτες της και είναι πνευµατική

Διαβάστε περισσότερα

Iasisnet. data design. computer applications. Το πρώτο ιατρικό λογισμικό στην Ελλάδα που εφάρμοσε ενιαίο ηλεκτρονικό ιατρικό φάκελο ασθενή.

Iasisnet. data design. computer applications. Το πρώτο ιατρικό λογισμικό στην Ελλάδα που εφάρμοσε ενιαίο ηλεκτρονικό ιατρικό φάκελο ασθενή. web: www.datadesign.gr email: info@datadesign.gr Iasisnet Το πρώτο ιατρικό λογισμικό στην Ελλάδα που εφάρμοσε ενιαίο ηλεκτρονικό ιατρικό φάκελο ασθενή. data design computer applications Iasisnet Το Iasisnet

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Κομμωτηρίου - Κέντρου Αισθητικής

Διαχείριση Κομμωτηρίου - Κέντρου Αισθητικής 2014 Διαχείριση Κομμωτηρίου - Κέντρου Αισθητικής Hair & Beauty Salon Management Εγχειρίδιο Χρήσης ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ Σολωμού 41, 71306, Ηράκλειο Κρήτης τηλ/φαξ: 2810235901 www.nikos.michalo.gr Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

website guide B2B e-shop

website guide B2B e-shop website guide B2B e-shop Η ιστοσελίδα της Sun Electronics κατασκευάστηκε για να παρέχει χρήσιμες πληροφορίες τόσο στους συνεργάτες της όσο και στους τελικούς καταναλωτές. Σχεδιάστηκε έτσι ώστε η τιμολογιακή

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήστη. Ιούνιος 2009. Σελίδα - 1 -

Εγχειρίδιο Χρήστη. Ιούνιος 2009. Σελίδα - 1 - Εγχειρίδιο Χρήστη Ιούνιος 2009 Σελίδα - 1 - 1 Γενικά Η εφαρμογή Intelsoft Hotel (IS HOTEL) αφορά τη διαχείριση μίας μικρής ξενοδοχειακής μονάδας και επιτρέπει τη διαχείριση : των δωματίων και των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 1 η Οι ενδεικτικές απαντήσεις με μπλε γράμματα

ΑΣΚΗΣΗ 1 η Οι ενδεικτικές απαντήσεις με μπλε γράμματα Α.Τ.Ε.Ι. Πάτρας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα (Εργαστήριο) Χειμερινό εξάμηνο 2011-2012 Διδάσκων: Αγγελόπουλος Γιάννης (www.aggelopoulos.tk) ΑΣΚΗΣΗ 1 η Οι ενδεικτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΈΣΟ Α - ΈΞΟ Α 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΈΣΟ Α - ΈΞΟ Α 4 ΈΚ ΟΣΗ 2.0.0000 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΈΣΟ Α - ΈΞΟ Α 4 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ... 4 Α. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 5 Α1. ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ... 5 Α2. ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ... 5 Α3. ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ... 5 Α4.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ. Αθήνα 4-12 - 2014. Αρ. Πρωτ.: 33520

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ. Αθήνα 4-12 - 2014. Αρ. Πρωτ.: 33520 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Αθήνα 4-12 - 2014 Αρ. Πρωτ.: 33520 ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΟΠΑ Τµήµα Παροχών Πληρ:Ηλιοπούλου Βαρβάρα Τηλ:2108809690 Ταχ. /νση: Ηπείρου 38

Διαβάστε περισσότερα