ηµήτριος Χρυσός

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ηµήτριος Χρυσός 20-2-2010"

Transcript

1 ηµήτριος Χρυσός

2 ΕΠΙΠΤΩΣΗ: 3/ /έτος Συνήθως 6 η και 7 η δεκαετία Άνδρες/γυναίκες: 2/1 ΠΡΩΪΜΗΘΝΗΤΟΤΗΣ: 1% / 1ώρα

3 Proposed mechanisms of initiation of aortic dissection. A = adventitia; I = intima; M = media.

4 Ταξινόµηση αορτικού διαχωρισµού κατά DeBakey Ταξινόµηση αορτικού διαχωρισµού κατά Stanford

5 Class 1: κλασσικός διαχωρισμός Class 2: ενδοτοιχωματικό αιμάτωμα( 28-47%-AD ) Class 3: εντοπισμένος διαχωρισμός Class 4: διατιτραίνον έλκος Class 5: τραύμα, ιατρογενής διαχωρισμός

6 Long-standing arterial hypertension Smoking Dyslipidemia Use of cocaine/crack Connective tissue disorders Hereditary fibrillinopathies Marfan's syndrome Ehlers-Danlos syndrome Hereditary vascular diseases Biscuspid aortic valve Coarctation Vascular inflammation Giant cell arteritis Takayasu arteritis Behcet's disease Syphilis Ormond's disease Deceleration trauma Car accident Fall from height Iatrogenic factors Catheter/Instrument intervention Valvular/aortic surgery Side- or crossclamping/aortotomy Graft anastomosis Patch aortoplasty Cannulation site Aortic wall fragility Other Pregnancy Turner's syndrome

7 ΘΩΡΑΚΙΚΟ ΑΛΓΟΣ(96%) Οξύ, αιφνίδιο, μέγιστη ένταση στην αρχή Μεταναστευτικό(17%) Εντόπιση: πρόσθιοτοίχωμα(ανιούσααορτή), μεσοπλάτιαχώρα(κατιούσααορτή), πρόσωπο, κοιλιά, άκρα. ΣΥΓΚΟΠΗ(13%) ΣΥΜΦΟΡΗΤΙΚΗΚ.Α. (7%) ΑΕΕ(6%)

8 ΥΠΕΡΤΑΣΗ(70%) ΥΠΟΤΑΣΗ ΨΕΥΔΟΫΠΟΤΑΣΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΣΦΥΓΜΟΥ (30% των εγγύς-15% στους άπω διαχωρισμούς) ΦΥΣΗΜΑ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΑΟΡΤΗΣ(30%) ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ(6-19%) ΟΕΜ(1-2%) συνήθωςδεξιάστεφ. ΠΛΕΥΡΙΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

9 Στο 5-8% περίπου των ασθενών μια επέκταση υπάρχοντος διαχωριστικού ανευρύσματος στη κοιλιακή αορτή μπορεί να μειώσει τη ροή αίματος στους νεφρούς και να προκαλέσει νεφρική ανεπάρκεια Braunwald E 2008 Fann AM Ann. Surg. 1990;212:705 Gambria RP Ann. Surg. 1988;208:619

10 Μόνο στο 1-2% των περιπτώσεων, εμφανίζεται ΟΕΜ σαν συνέπεια διαχωριστικού ανευρύσματος Tο ΟΕΜ συνήθως οφείλεται σε παλίνδρομη επέκταση του διαχωριστικού ιστίου ή αιματώματος στο στόμιο έκφυσης της δεξιάς στεφανιαίας αρτηρίας Spittel PC et al Mayo Clin Proc 1993;68:642 Glower DD Ann.Surg.1991;214:31

11 Ακτινογραφία θώρακος ιεύρυνση της αορτικής σιλουέτας (81-90%) ιεύρυνση του ανωτέρω µεσοθωρακίου Σηµείο ασβεστίου

12 ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ (%) (%) ΙΑΘ. ΥΠΕΡΗΧ ΙΟΙΣ. ΥΠΕΡΗΧ CT MRI ΑΟΡΤΟΓΡΑΦΙΑ 88 77(όταν περιλαµβάνει και το αιµάτωµα) 94

13 Οι διαθέσιμες απεικονιστικές μέθοδοι για την διάγνωση του αορτικού διαχωρισμού.

14 ΙF ΑΚ AO ΙF I Φ

15 40 cm

16 CT

17 CT

18 MRI

19 Συχνότητα χρησιμοποίησης των απεικονιστικών τεχνικών σαν αρχική επιλογή γιατηνδιάγνωση. (International Registry of Acute Aortic Dissection ασθενείς, 13διεθνήκέντρα)

20 Σύγκριση της διαγνωστικής αξίας των απεικονιστικών μεθόδων που χρησιμοποιούνται στη διάγνωση του διαχωρισμού της αορτής

21 Παρουσίαση περιπτώσεως Άνδρας 69 ετών εισήχθη στο νοσοκομείο λόγω εμφάνισης θωρακικού πόνου, διαρκείας δύο ωρών. Προ 12ώρου αισθάνθηκε έντονο άλγος στην οσφύ και τα κάτω άκρα, που συνοδεύθηκε µε αιµωδίακαιαργότεραυποχώρησε. Ατομικό ιστορικό Ήπια αρτηριακή υπέρταση Υπερχοληστεριναιμία Μη καπνιστής Σακχαρώδης διαβήτης(-)

22 ΤοΗΚΓδύοώρεςπριντηνείσοδοτουστονοσοκοµείοµας, ενώ είχε έντονο πόνο Ι AVR V 1 V 4 ΙΙ AVL V 2 V 5 ΙΙΙ AVF V 3 V 6

23 Το ΗΚΓ κατά την εισαγωγή του στο νοσοκοµείο Ο ασθενής δεν πονούσε I AVR V 1 V 4 II AVL V 2 V 5 V 3 V 6 III AVF

24 Ακτινογραφία θώρακος

25 Καρδιακός καθετηριασμός Revealed a 60% stenosis in the middle portion of LAD (arrow head) and 50% stenosis of Cx (black arrow)

26 Καρδιακός καθετηριασµός Intimal flap in the descending aorta (black arrows)

27 ιοισοφάγειο υπερηχογράφηµα LA AscA

28

29

30 ιαχείριση ασθενών µε αορτικό διαχωρισµό

31 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΑΠ: ( mmhg) Νιτροπρωσσικό νάτριο ΑΜΕΑ Αναστολείς Ca ΜΕΙΩΣΗ dp/dt: εσμολόλη ΕΠΙΠΩΜΑΤΙΣΜΟΣ: ΟΧΙ περικαρδιοκέντηση

32 Αρχική φαρμακευτική αντιμετώπιση και σταθεροποίηση ΕισαγωγήσεΜΕΘηΜΑΦμεσκοπότονέλεγχοτηςαρτηριακήςπίεσης,τηςκαρδιακής συχνότητας και της ωριαίας διούρησης. ΣΤΟΧΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 1. Μείωση της αρτηριακής πίεσης(σ.α.π στόχος:<120mmhg) ΑΓΓΕΙΟΔΙΑΣΤΑΛΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Νιτροπρωσσικό νάτριο(ποτέ σαν μονοθεραπεία) Νιτρώδη 2. Μείωση της καρδιακής συχνότητας(στόχος <60bpm) Β-ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ(μείωση dp/dt της αριστερής κοιλίας) Λαβηταλόλη(συνδυασμένη α και β αναστολή) Εσμολόλη(μικρός χρόνος ημίσειας ζωής-8min) Εναλλακτικα λογω μη καλης ανοχης των β-αναστολέων ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣΑΣΒΕΣΤΙΟΥ(διλτιαζέμη, βεραπαμίλη) 3. Αναλγησία ΟΠΙΟΕΙΔΗ (µορφίνη)

33 ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗΘΕΡΑΠΕΙΑ Ανεπίπλεκτος άπω διαχωρισµός Σταθερός µεµονωµένος διαχωρισµός αορτικού τόξου Σταθερός χρόνιος (>2 εβδοµάδες)

34 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΘΕΡΑΠΕΙΑ Οξύς εγγύς διαχωρισµός Οξύςάπωδιαχωρισµός, όταν: Υπάρχει επέκταση µε έκπτωση ζωτικών οργάνων Ρήξη ή επικείµενη ρήξη Παλίνδροµη επέκταση προς την ανιούσα αορτή ιαχωρισµόςσεσύνδροµο Marfan

35 Χειρουργικήθεραπείασετύπου Α(ΙήΙΙ) οξέααορτικάσύνδρομα Ο ρυθµός θνητότητας αυξάνεται κατά 1 µε 2% για κάθε ώρα µετά την εµφάνιση του. ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ Περικαρδιακός επιπωµατισµός Οξεία ισχαιµία του µυοκαρδίου Ισχαιµία ζωτικών οργάνων Υπεζωκοτική συλλογή Οξεία ανεπάρκεια αορτικής βαλβίδας ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Εκτοµή του σηµείου ρήξης του έσω χιτώνα(intimal tear) και ανακατασκευή της αορτής µε τοποθέτηση συνθετικού µοσχεύµατος µε ή χωρίς επανεµφύτευση σε αυτό των στεφανιαίων αρτηριών. Επιδιόρθωση ή αντικατάσταση της αορτικής βαλβίδας αν έχει προσβληθεί από το διαχωρισµό. Αορτοστεφανιαίαπαράκαµψη.

36 Η χειρουργική θεραπεία περιορίζεται στην πρόληψη και αντιµετώπιση των επικίνδυνων για τη ζωή επιπλοκών ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ Ρήξητηςαορτής Ισχαιµίατωνάκρωνκαιτωνοργάνων Επίµονος ή υποτροπιάζον µη ανεκτός πόνος Επέκταση του διαχωρισµού ιάταση του ανευρύσµατος Μη ελεγχόµενη υπέρταση ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Αντικατάσταση της κατιούσας αορτής Μερική ή ολική αντικατάσταση του αορτικού τόξου Θυριδοποίηση Τοποθέτηση ενδοπρόθεσης

37

38 Θνησιμότητα European Cooperative Study( ρυθμός επιβίωσης) Type I Type II Type III 1 year 52% 69% 70% 2 years 48% 50% 60% IRAD study (θνησιμότητα σε 464 ασθενείς) Type A Type B Medical therapy 53% 9% Surgical therapy 27% 29%

39 Σε άπω διαχωρισμούς υπό προϋποθέσεις

40

41 Απέτυχε να βελτιώσει τη διετή επιβίωση και τη συχνότητα των ανεπιθύµητων ενεργειών, παρά τη αναδιαµόρφωση της αορτής (αποκατάσταση αληθούς αυλούθρόµβωση ψευδούς αυλού) Nienaber Chr Circulation 2009;120: )

42 ΜΗΤΥΠΙΚΟΣ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ

43

44 IRAD (International Registry of Aortic Dissection) Συχνότητα 5.7% Εξέλιξησεδιαχωρισµό 16% Evangelista A Circulation 2005

45

46 Γενικά υπάρχει οµοφωνία πως το οξύ ενδοτοιχωµατικό αιµάτωµα που αφορά την ανιούσα αορτή (τύπου Α) πρέπει να αντιµετωπίζεται χειρουργικά, ενώ το ενδοτοιχωµατικό αιµάτωµα που αφορά την κατιούσα αορτή (τύπου B) µε επιθετική φαρµακευτική αγωγή. Επεµβατική θεραπεία µε µε ενδαγγειακή τοποθέτηση stent-graft Χρησιµοποιούνται για την θεραπεία του οξέος αορτικού διαχωρισµού τύπου Β, του ενδοτοιχωµατικού αιµατώµατος και του διατιτραίνοντος έλκους της αορτής. ΤΕΧΝΙΚΕΣ Τοποθέτηση ενδοπρόθεσης (stent) υπενδεδυµένο µε συνθετικό µόσχευµα (stentgraft) Θυριδοποίηση ΕΝ ΕΙΞΕΙΣ απόφραξη κλάδων της αορτής επέκταση του διαχωρισµού µε µη ανεκτό πόνο επαπειλουµένη ρήξη από την εµφάνιση περιαορτικού αιµατώµατος ταχεία επέκταση του ψευδή αυλού

47 ΕμπειρίατουΤμήματος Σεμία 4ετία 11διαχωρισμοί Τύπος Α 7 Τύπος Β 4 Επίπτωση: 2.75 περιπτώσεις/ /έτος

48 Είναι η διάγνωση του αορτικού διαχωρισμού εύκολη για τον κλινικό γιατρό? Ηαπάντησηείναιόχι Εμπειρία από την Mayo clinic 62% (99/159 η αρχική διάγνωση ήταν αορτικός διαχωρισμός) 24% (38/159 διαγνώστηκε τυχαία) 3% (3/159 διαγνώστηκε μετά από επανεκτίμηση του ασθενούς) 11% (17/159 αποκαλύφθηκαν μετά από νεκροτομή) Spittel PC et al Mayo Clin Proc 1993;68:642

49 Ευχαριστώπολύ

50

51 Ο ασθενής μεταφέρθηκε στην ΜΕΘ με στόχους: - αιμοδυναμικό monitoring - έλεγχο της αρτηριακής πίεσης(σαπ στόχος: mmhg) και έλαβε iv esmolol και NTL - αναλγησία(iv morphine) - εκτίμηση επιπλοκών που επιβάλλουν την χειρουργική αντιμετώπιση

52 Elefteriades JΑ World J Surg(2008) 32:

53 Θνητότητα 5-15% Διπλασιάζεται σε επείγοντα χειρουργεία Παραπληγία 5-10% ONA 17-25% Greenberg R K Circulation 2008;117:

54 Θνητότητα 6% Παραπληγία 3% Προϋποθέσεις(2cm υγιή όρια, διάμετρο λαγονίων 9mm) Conrad MF Circulation. 2008;117:

55 Erbel R et al. EHJ 2001 Imaging Technique Studιes Included Sensit ivity Specificity Likelihood Ratio Diagnostic OddsR atio TEE Positive 14,1 (6,0-33,2) Negative 0,04 (0,02-0,08) 6,1 (5,0-7,2) Helical CT (96-100) 98 (87-99) 13,9 (4,2-46,0) 0,02 (0,01-0,11) 6,5 (4,4-8,7) MRI 7 98 (95-99) 99) 98 (95-100) 25,3 (11,1-0,05 (0,03-57,1) 0,10) 6,8 (5,5-8,0) Shiga T et al. Arch Intern Med. 2006

56

57 Stanford classification of aortic dissection.

58 ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ;

59 Several steps in the surgical repair of proximal (A, B, and C) and distal (D, E, and F) aortic dissections. A and D, Dissections and intimal tears. B, The aorta has been transected, and the ends of the aorta have been oversewn to obliterate the false lumen and buttressed with Teflon felt to prevent the sutures from tearing through the fragile tissue. C, The aortic ends are brought together in such a way that the Teflon is again used to reinforce the suture line between the two ends of the aorta and between the aorta and a sleeve graft, if such a graft is necessary for reconstitution of the aorta. E, Resection of a distal dissection, with a Teflon graft interposed in F.

60

61

62 Transesophageal echocardiography.

63

64

65 Ανεπάρκεια αορτής Mechanisms of aortic regurgitation in proximal aortic dissection. A, Normal aortic valve anatomy, with the leaflets suspended (dotted lines) from the sinotubular junction. B, A type A dissection dilates the ascending aorta, which in turn widens the sinotubular junction from which the aortic leaflets hang so that the leaflets are unable to coapt properly in diastole (incomplete closure). Aortic regurgitation (arrow) results. C, A type A dissection extends into the aortic root and detaches an aortic leaflet from its commissural attachment to the sinotubular junction. Diastolic leaflet prolapse results. D, In the setting of an extensive or circumferential intimal tear, the unsupported intimal flap may prolapse across the aortic valve and into the left ventricular outflow tract and prevent normal

66

67 Aortogram in the left oblique view demonstrating proximal aortic dissection and its associated cardiovascular complications. The true lumen (T) and false lumen (F) are separated by the intimal flap (I), which is faintly visible as a radiolucent line following the contour of the pigtail catheter. The true lumen is better opacified than the false lumen, and two planes of the intimal flap can be distinguished (arrows). The branch vessels are opacified, along with marked narrowing of the right carotid artery (CA), which suggests that its lumen is compromised by the dissection.

68 H CT μετρά εξωτερικήδιάμετρο(3-9 mm) Leading edge τεχνική γιασυμφωνία Σεελίκωσητης αορτήςτοτεεαλλά καιηct υπερεκτιμούν τιςδιαστάσεις ΕΜ

69 Αδυναμίες εντόπισης ανατομικής θέσης προσανατολισμού κοιλιακή αορτή 3D ανασύνθεσης σε ελίκωση εκτίμησης διορθωσιμότητας με stent Πλεονεκτήματα Τομογραφική απεικόνιση των τριών χιτώνων Αξιοπιστία στα ΟΑΣ Εκτέλεση σε αιμοδυναμικά ασθενή ( ΟΑΣ, τραύμα)

70

71 TL FL IF

72 ΟασθενήςεξήλθεαπότηΜΕΘμετάαπό7 ημέρες. Η πορεία της νοσηλείας του ήταν ανεπίπλεκτη. Έλαβε πλήρη αντιυπερτασική θεραπεία. 1 χρόνο μετά: έχει ανακτήσει την πλήρη επιτρεπόμενη δραστηριότητα. Προ μηνών υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση λόγω μη ανατασσόμενης βουβωνοκήλης.

73 The hybrid elephant trunk technique for repair of extensive aortic aneurysms. A, The aneurysmal aorta. B, The ascending component is repaired using the traditional firststage repair leaving the elephant trunk in the proximal descending aorta. C, The descending component is repaired using an endovascular technique, either at the time of first-stage repair or in a delayed fashion.

74

75 Endovascular stent graft in type B dissection. Cartoon demonstrating the typical features of type B dissection with flow in both the true and the expanded false lumen resulting from a major proximal entry tear (left); planes A to D were followed up longitudinally in every patient. A stent graft was placed to scaffold the dissected aorta and to seal the entry to the false lumen, resulting in reconstruction of the true lumen with subsequent false-lumen thrombosis (right). Levels were defined as (A) at the sinotubular junction, (B) at the center of the arch between truncus brachiocephalicus and left common carotid artery, (C) at the level of the maximum aortic diameter, and (D) at the

76

77 ιατιτραίνον αθηροσκληρωτικό έλκος PENETRATING ATHEROSCLEROTIC ULCER

78

79 Αξονική τοµογραφία CT

80 CT

81 CT

82 MRI

83 Ο ασθενής μεταφέρθηκε στην ΜΕΘ με στόχους: - αιμοδυναμικό monitoring - έλεγχο της αρτηριακής πίεσης(σαπ στόχος: mmhg) και έλαβε iv esmolol και NTL - αναλγησία(iv morphine) - εκτίμηση επιπλοκών που επιβάλλουν την χειρουργική αντιμετώπιση

84

85 ιαχωρισµός αορτής (τύπου Bκατά Stanford ή τύπου ΙII κατά De Bakey) Παρούσα νόσος Άνδρας ασθενής, 81 ετών, προσέρχεται στο ΤΕΠ αιτιώμενος οξύ διαξιφιστικό άλγος στο θώρακα με αντανάκλαση στην οσφύ, αρχόμενο από 3ωρου. Ατομικό αναμνηστικό Αρτηριακή υπέρταση από 10ετίας υπό αγωγή.

86 Από την ακτινογραφία θώρακος του ασθενούς παρατηρείται διεύρυνση του μεσοθωρακίου και διακρίνεται το παθολογικό περίγραμμα της αορτής.

87

88

89 Ο ασθενής μεταφέρθηκε στην ΜΕΘ με στόχους: - αιμοδυναμικό monitoring - έλεγχο της αρτηριακής πίεσης(σαπ στόχος: mmhg) και έλαβεiv esmololκαιntl - αναλγησία(iv morphine) - εκτίμηση επιπλοκών που επιβάλλουν την χειρουργική αντιμετώπιση

90 ΟασθενήςεξήλθεαπότηΜΕΘμετάαπό7 ημέρες. Η πορεία της νοσηλείας του ήταν ανεπίπλεκτη. Έλαβε πλήρη αντιυπερτασική θεραπεία. 1 χρόνο μετά: έχει ανακτήσει την πλήρη επιτρεπόμενη δραστηριότητα. Προ μηνών υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση λόγω μη ανατασσόμενης βουβωνοκήλης.

91

92

93 ERROR: stackunderflow OFFENDING COMMAND: ~ STACK:

Ενδιαφέρουσα περίπτωση συνδυασμένης αντιμετώπισης συνδρόμου υποκλοπής υποκλειδίου αρτηρίας με σύγχρονες πολλαπλές βλάβες των κλάδων του αορτικού τόξου

Ενδιαφέρουσα περίπτωση συνδυασμένης αντιμετώπισης συνδρόμου υποκλοπής υποκλειδίου αρτηρίας με σύγχρονες πολλαπλές βλάβες των κλάδων του αορτικού τόξου 203 ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ EΛΛHNIKH ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Tεύχος 18, 2009 (203-207) Ενδιαφέρουσα περίπτωση συνδυασμένης αντιμετώπισης συνδρόμου υποκλοπής υποκλειδίου αρτηρίας με σύγχρονες πολλαπλές βλάβες

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Iατρική Eταιρεία Διευθυντών Kαρδιολογίας

Πανελλήνια Iατρική Eταιρεία Διευθυντών Kαρδιολογίας Πανελλήνια Iατρική Eταιρεία Διευθυντών Kαρδιολογίας ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ Χαιρετισμός Προέδρου Αγαπητοί συνάδελφοι, Με μεγάλη χαρά σας υποδεχόμαστε στο ετήσιο 9 ο Συνέδριο Κλινικών Καρδιαγγειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΠΑΘΕΙΑ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΠΑΘΕΙΑ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΠΑΘΕΙΑ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ Dr. ΜΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, PhD ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ - ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΟΣ Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ Στρατιωτικός Ιατρός Επιστηµονικός Συνεργάτης Α' Χ/κής Κλινικής ΑΠΘ Αγγειοχειρουργός

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ TEΦΑΑ - ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΘΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΤΑ ΜΗ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΒΑΣΙΚΗ ΑΙΤΙΑ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (36.000 ΘΑΝΑΤΟΙ/ΕΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τραύμα Θώρακος: Αρχές Διάγνωσης και Αντιμετώπισης

Τραύμα Θώρακος: Αρχές Διάγνωσης και Αντιμετώπισης 55 Ι. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ Τραύμα Θώρακος: Αρχές Διάγνωσης και Αντιμετώπισης Χ. Σίμογλου, Λ. Σίμογλου, Δ. Γυμνόπουλος Χειρουργική Κλινική, Γ.Ν.Κομοτηνής «Σισμανόγλειο» (Επιστημονικά Χρονικά 2012;17(2):55-65) ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Με την ευκαιρία της τρίτης μας έκδοσης

Με την ευκαιρία της τρίτης μας έκδοσης Tεύχος 3 / Volume 3 2010 Με την ευκαιρία της τρίτης μας έκδοσης Πρόλογος 3 ης έκδοσης του περιοδικού «ΚΑΡDIA» Cyprus Heart Journal Eκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Καρδιολογικής Εταιρείας Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

Μετεκπαίδευση ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Μετεκπαίδευση ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Νικόλαος Σαρατζής 55 ετών, Τακτικός Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής Ιατρικής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Παντρεμένος με δυο παιδιά Πτυχίο από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Cardiovascular magnetic resonance (CMR)

Cardiovascular magnetic resonance (CMR) 1 Αναίμακτη απεικόνιση της στεφανιαίας νόσου Non invasive imaging of coronary disease Μαγνητική τομογραφία Magnetic resonance imaging T. KARAMITSOS UK Cardiovascular magnetic resonance (CMR) has undergone

Διαβάστε περισσότερα

Μόνο 5-10% των περιπτώσεων

Μόνο 5-10% των περιπτώσεων Άρθρο Ανασκόπησης Διαγνωστική Προσέγγιση στους Συνηθέστερους Τύπους Δευτεροπαθούς Υπέρτασης Μα ν ώ λ η ς Σ. Κα λ λ ί σ τ ρ α τ ο ς, Αν δ ρ έ α ς Γι α ν ν α κ ό π ο υ λ ο ς, Βασίλειος Γέ ρ μ α ν, Αθ α ν

Διαβάστε περισσότερα

Dr. ΜΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, PhD ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ - ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΟΣ Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ Στρατιωτικός Ιατρός Επιστηµονικός Συνεργάτης Α' Χ/κής Κλινικής

Dr. ΜΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, PhD ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ - ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΟΣ Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ Στρατιωτικός Ιατρός Επιστηµονικός Συνεργάτης Α' Χ/κής Κλινικής Dr. ΜΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, PhD ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ - ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΟΣ Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ Στρατιωτικός Ιατρός Επιστηµονικός Συνεργάτης Α' Χ/κής Κλινικής ΑΠΘ Αγγειοχειρουργός Ιατρικού Διαβαλκανικού Κέντρου Το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ Φοιτήτρια: Περδικάκη Χριστίνα Α.Μ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΡΔΙΟΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΡΔΙΟΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ Εταιρεία Μελέτης Παραγόντων Κινδύνου για Αγγειακά Νοσήματα (Ε.Μ.Πα.Κ.Α.Ν.) ISSN: 2241-1739 ΕΠ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΡΔΙΟΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ιθεώρηση Κ αρδιοµεταβολικών ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ αραγόντωνκινδυνου ινδύνου Τεύχος 15 Ιανουάριος-Απρίλιος

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί συνάδελφοι, Με εγκάρδιους φιλικούς χαιρετισμούς Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Π.Ι.Ε.Δ.ΚΑΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ

Αγαπητοί συνάδελφοι, Με εγκάρδιους φιλικούς χαιρετισμούς Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Π.Ι.Ε.Δ.ΚΑΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ Αγαπητοί συνάδελφοι, Σας καλωσορίζουμε στο 6 ο Συνέδριο Κλινικών Καρδιαγγειακών Παθήσεων, που διοργανώνει η Π.Ι.Ε.Δ.ΚΑΡ. Το φετινό Συνέδριο διεξάγεται στην Πύλο Μεσσηνίας 26-28 Μαϊου με συμβολικό αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΆ ΘΈΜΑΤΑ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΏΝ ΠΑΘΉΣΕΩΝ 2014

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΆ ΘΈΜΑΤΑ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΏΝ ΠΑΘΉΣΕΩΝ 2014 ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Γ.Ν. ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Διευθυντής Ι.Ε. Καλλικάζαρος ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΆ ΘΈΜΑΤΑ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΏΝ ΠΑΘΉΣΕΩΝ 2014 Επιμέλεια: Ιωάννης Ν. Βλασερός AΘΗΝΑ 2014 ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Γ.Ν. ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Από τη Σύνταξη. Αγαπητοί συνάδελφοι,

Από τη Σύνταξη. Αγαπητοί συνάδελφοι, 127 Από τη Σύνταξη Αγαπητοί συνάδελφοι, Το παρόν τρίτο τεύχος του περιοδικού μας αποτελεί την απαντητική ιατρική εκδοτική παρουσία σε περίοδο συνεχιζόμενης πολυεπίπεδης κρίσης. Η προσφορά άρθρων από τους

Διαβάστε περισσότερα

καρδιοχειρουργική επέμβαση ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΡ ΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

καρδιοχειρουργική επέμβαση ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΡ ΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ καρδιοχειρουργική επέμβαση ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΡ ΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ καρδιοχειρουργική επέμβαση ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ Δρ. Aντώνης Πίτσης, MD, FETCS,FESC Διευθυντής Kαρδιοθωρακοχειρουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Cyprus Journal of Cardiovascular Medicine

Cyprus Journal of Cardiovascular Medicine Cyprus Society of Cardiology Cyprus Journal of Cardiovascular Medicine Official Journal of the Cyprus Society of Cardiology Volume 4 - Issue 1, 2013 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΜΟΣ 4 - ΤΕΥΧΟΣ 1 ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ηλικιωμένοι και καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

ηλικιωμένοι και καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Ε Τ Ο Σ Δ Ε Κ Α Τ Ο Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ - Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 0 Τ Ε Υ Χ Ο Σ 5 1 ISSN 1108-9164 Μ. ΠΙΤΣΙΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 102 166 74 ΓΛΥΦΑΔΑ > Ευπαθείς ηλικιωμένοι και

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρα 2 Μαγνητική τομογραφία καρδιάς Πέτρος Δανιάς, Εμμανουήλ Καράτζης

Άρθρα 2 Μαγνητική τομογραφία καρδιάς Πέτρος Δανιάς, Εμμανουήλ Καράτζης Τριμηνιαία έκδοση των ΥΓΕΙΑ, ΜΗΤΕΡΑ, ΛΗΤΩ του Ομίλου ΥΓΕΙΑ ISSN 1790-4045 Επιτροπή Σύνταξης Κωστής Γεωργιλής Παθολόγος - Λοιμωξιολόγος, Διευθυντής Β Παθολογικής Κλινικής ΥΓΕΙΑ Ελπιδοφόρος Δουράτσος Μαιευτήρας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ι ΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΟΦΛΕΒΙΚΗΣ ΑΝΑΣΤΟΜΩΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Π. ΚΡΙΘΑΡΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ι ΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΟΦΛΕΒΙΚΗΣ ΑΝΑΣΤΟΜΩΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Π. ΚΡΙΘΑΡΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΡΕΥΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ κ. ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΤΣΑΓΓΑΡΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ι ΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

34o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ 10-12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ HILTON / ΑΘΗΝΑ

34o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ 10-12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ HILTON / ΑΘΗΝΑ 1 34o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ 10-12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ HILTON / ΑΘΗΝΑ 34th PANHELLENIC CONGRESS OF CARDIOLOGY 10-12 OCTOBER 2013 HILTON HOTEL / ATHENS 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΡΩΤΙΔΙΚΗΣ ΕΝΔΑΡΤΗΡΕΚΤΟΜΗΣ

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΡΩΤΙΔΙΚΗΣ ΕΝΔΑΡΤΗΡΕΚΤΟΜΗΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΡΩΤΙΔΙΚΗΣ ΕΝΔΑΡΤΗΡΕΚΤΟΜΗΣ Dr. ΜΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, PhD ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ - ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΟΣ Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ Στρατιωτικός Ιατρός Επιστηµονικός Συνεργάτης Α' Χ/κής Κλινικής

Διαβάστε περισσότερα

Nikolaos PAPADOGEORGAKIS, Vlasios OKTSELOGLOU, Eleni PAPPA, Petros SPYRIOUNIS

Nikolaos PAPADOGEORGAKIS, Vlasios OKTSELOGLOU, Eleni PAPPA, Petros SPYRIOUNIS Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής (2010) 2, 83-90 Hellenic Archives of Oral & Maxillofacial Surgery (2010) 2, 83-90 83 Αποκατάσταση εκτεταμένου ελλείμματος άνω γνάθου με χρήση

Διαβάστε περισσότερα

éáôòéëà áîàìåëôá Ôüìïò Ã Ôåý ïò 10 Áðñßëéïò - Éïýíéïò 2011

éáôòéëà áîàìåëôá Ôüìïò à Ôåý ïò 10 Áðñßëéïò - Éïýíéïò 2011 éáôòéëà áîàìåëôá Ôüìïò à Ôåý ïò 10 Áðñßëéïò - Éïýíéïò 2011 ÁöéÝñùìá óôçí Åðåßãïõóá ÉáôñéêÞ ÌÝñïò  åéñïõñãéêþ ISSN 1790-4045 Tñéìçíéáßá êäïóç ôùí ÕÃÅÉÁ, ÌÇÔÅÑÁ & ËÇÔÙ ôïõ Ïìßëïõ ÕÃÅÉÁ Διανέµεται Δωρεάν

Διαβάστε περισσότερα

Πνευμονική εμβολή. Βόλος, 13.5.2012

Πνευμονική εμβολή. Βόλος, 13.5.2012 Βόλος, 13.5.2012 Πνευμονική εμβολή Ηρακλής Τσαγκάρης, Επίκουρος Καθηγητής Εντατικής Θεραπείας B Κλινική Εντατικής Θεραπείας και Διακλινικό Ιατρείο Πνευμονικής Υπέρτασης Αττικό Νοσοκομείο Πνευμονική εμβολή

Διαβάστε περισσότερα

Η άμεση αντιμετώπιση του τραύματος του θώρακος. Αρχές και Οδηγίες

Η άμεση αντιμετώπιση του τραύματος του θώρακος. Αρχές και Οδηγίες Η άμεση αντιμετώπιση του τραύματος του θώρακος. Αρχές και Οδηγίες 351 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Ν. Μπαλταγιάννης 1, Α. Μαρίνης 2, Δ. Αναγνωστόπουλος 1 1 Θωρακοχειρουργική Κλινική, Ε.Α.Ν. Πειραιά «Μεταξά», 2 Α Χειρουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΠΑΘΕΙΑ Δ. ΜΕΝΤΖΙΚΩΦ

ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΠΑΘΕΙΑ Δ. ΜΕΝΤΖΙΚΩΦ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΠΑΘΕΙΑ Δ. ΜΕΝΤΖΙΚΩΦ Stratification of CV risk in four categories Blood pressure (mmhg) Other risk factors, OD or disease Normal SBP 120-129 or DBP 80-84 High normal SBP 130-139

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ AΝΕΠΑΡΚΗΣ ΙΣΤΙΚΗ ΑΙΜΑΤΩΣΗ. Συντάκτης: Σπυριδούλα Τσαρουχά

ΣΧΕΔΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ AΝΕΠΑΡΚΗΣ ΙΣΤΙΚΗ ΑΙΜΑΤΩΣΗ. Συντάκτης: Σπυριδούλα Τσαρουχά ΣΧΕΔΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ AΝΕΠΑΡΚΗΣ ΙΣΤΙΚΗ ΑΙΜΑΤΩΣΗ Συντάκτης: Σπυριδούλα Τσαρουχά AΝΕΠΑΡΚΗΣ ΙΣΤΙΚΗ ΑΙΜΑΤΩΣΗ Συντάκτης: Σπυριδούλα Τσαρουχά Στην τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΘΡΟΜΒΟΛΥΣΗ ΣΤΟ ΟΞΥ ΙΣΧΑΙΜΙΚΟ ΑΕΕ: ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΘΡΟΜΒΟΛΥΣΗ ΣΤΟ ΟΞΥ ΙΣΧΑΙΜΙΚΟ ΑΕΕ: ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ REVIEW ARTICLE ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 17 ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΘΡΟΜΒΟΛΥΣΗ ΣΤΟ ΟΞΥ ΙΣΧΑΙΜΙΚΟ ΑΕΕ: ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ Γεώργιος Tσιβγούλης, Αθηνά Μήτσογλου, Μαρία Φλαμουρίδου, Σουλτάνα Τσακαλδήμη, Παύλος Νταλός, Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

*Οι ανάγκες του οργανισµού σε οξυγόνο εξαρτώνται από τις συνθήκες της συγκεκριµένης στιγµής (ηρεµία, επίπεδο άσκησης, θερµοκρασία, κ.λ.π.).

*Οι ανάγκες του οργανισµού σε οξυγόνο εξαρτώνται από τις συνθήκες της συγκεκριµένης στιγµής (ηρεµία, επίπεδο άσκησης, θερµοκρασία, κ.λ.π.). ιαφάνεια 1 ΡΕΟΚΑΡ ΙΟΓΡΑΦΙΑ ΡΚΓ (Impedance Cardiography ICG) ΚΑΙ ΚΑΡ ΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ Επιµέλεια: : ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, MD, Ph.D. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή επιπλοκή πολλών παθήσεων. Αυτή η

Διαβάστε περισσότερα