Περιεχόμενα. Πρόλογος... v

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιεχόμενα. Πρόλογος... v"

Transcript

1

2

3 Περιεχόμενα Πρόλογος... v 1 Χρήση της έκδοσης 10 του SPSS για Windows και καταχώριση δεδομένων Περιγραφή μεταβλητών: πίνακες και γραφήματα Περιγραφή μεταβλητών αριθμητικά: μέσοι όροι, διακύμανση, και κατανομή Μορφές κατανομών τιμών Τυπική απόκλιση: η τυπική μονάδα μέτρησης στη στατιστική Σχέσεις μεταξύ δύο ή περισσοτέρων μεταβλητών: γραφήματα και πίνακες Συντελεστές συσχέτισης: συσχέτιση Pearson, και ρ του Spearman Παλινδρόμηση: πρόβλεψη με ακρίβεια Δείγματα και πληθυσμοί: δημιουργία τυχαίου δείγματος Επιλογή περιπτώσεων Τυπικό σφάλμα Ο έλεγχος t: σύγκριση δύο δειγμάτων συσχετισμένων/σχετικών τιμών Ο έλεγχος t: σύγκριση δύο δειγμάτων μη συσχετισμένων/μη σχετικών τιμών Χ 2 : διαφορές μεταξύ δειγμάτων με δεδομένα συχνοτήτων Απούσες τιμές Επανακωδικοποίηση τιμών...147

4 iv Στατιστική με το SPSS 11 για Windows 17 Υπολογισμός νέων μεταβλητών Έλεγχοι αξιολόγησης: μη παραμετρική στατιστική Ο έλεγχος λόγου διακυμάνσεων: ο λόγος F για τη σύγκριση δύο διακυμάνσεων Ανάλυση διακύμανσης (ANOVA): εισαγωγή στην απλή μη συσχετισμένη ANOVA Ανάλυση διακύμανσης για συσχετισμένες τιμές ή επαναλαμβανόμενες μετρήσεις Διπλή ανάλυση διακύμανσης για συσχετισμένες και μη συσχετισμένες τιμές Πολλαπλή σύγκριση στην ANOVA Ανάλυση συνδιακύμανσης (ANCOVA) και μικτοί σχεδιασμοί διπλής ανάλυσης διακύμανσης (ANOVA) Φόρτωση αρχείων κειμένου ASCII στο παράθυρο Data Editor Μερική συσχέτιση Ανάλυση παραγόντων Βηματική πολλαπλή παλινδρόμηση Ιεραρχική πολλαπλή παλινδρόμηση Αξιοπιστία στοιχείων και συμφωνία εκτιμητών Λογαριθμική-γραμμική ανάλυση Προσάρτημα 1 Η έκδοση 8 του SPSS για Windows Προσάρτημα 2 Η έκδοση 9 του SPSS για Windows Η έκδοση 10 του SPSS για Windows Παράρτημα 1 Διαστήματα εμπιστοσύνης Παράρτημα 2 Άλλοι στατιστικοί έλεγχοι στο SPSS Ευρετήριο...287

5 Πρόλογος Ο οδηγός αυτός είναι μια αυτόνομη πρακτική προσέγγιση στη στατιστική ανάλυση με τη χρήση του προγράμματος SPSS for Windows Release 11 (καλύπτει και τις εκδόσεις 8, 9, και 10). Είναι κατάλληλος για σπουδαστές και ερευνητές που θέλουν να αναλύσουν ψυχολογικά, κοινωνιολογικά, εγκληματολογικά, υ- γειονομικά, και άλλα παρόμοια στοιχεία. Παρέχει την ταχύτερη δυνατή πρόσβαση στην ανάλυση δεδομένων με τη βοήθεια υπολογιστή, με τη χρήση του SPSS. Χρήστες με λίγες ή ανύπαρκτες ικανότητες στο χειρισμό υπολογιστών θα μπορούν γρήγορα να αναλύουν αρκετά πολύπλοκα δεδομένα και να καταλαβαίνουν τα αποτελέσματα της ανάλυσης από τον υπολογιστή. Για το σκοπό αυτόν, το κείμενο περιγράφει τις διαδικασίες βήμα προς βήμα, με τρόπο που δεν αφήνει καμία αμφιβολία για το τι πρέπει να γίνει στη συνέχεια. Τα περισσότερα κεφάλαια ακολουθούν ένα κοινό πρότυπο το οποίο παραθέτει τη σειρά των πληκτρολογήσεων που είναι απαραίτητες για να προκύψει η στατιστική ανάλυση, αλλά εξηγεί και τον τρόπο που πρέπει να ερμηνευθούν τα αποτελέσματα του SPSS. Η συνήθης δομή είναι η εξής: Μια σύντομη εισαγωγή στις στατιστικές μεθόδους που καλύπτονται στο κεφάλαιο. Σε αυτό περιλαμβάνεται μια ερμηνεία τού τι κάνει η ανάλυση, καθώς και συστάσεις για το πότε πρέπει να χρησιμοποιείται η συγκεκριμένη μέθοδος. Για πολλούς χρήστες, ιδίως γι' αυτούς που έχουν μάλλον λίγες γνώσεις στατιστικής, αυτό αποτελεί ένα ικανοποιητικό υπόβαθρο για να ξεκινήσουν. Παρέχονται απλά παραδείγματα του κατάλληλου είδους δεδομένων για κάθε στατιστική μέθοδο. Τα παραδείγματα αυτά επιτρέπουν στους χρήστες να μάθουν τους αναγκαίους υπολογισμούς ώστε να τους μεταφέρουν στα δικά τους δεδομένα με ασφάλεια. Για κάθε στατιστική μέθοδο, δίνεται μια σύντομη σύνοψη των βασικών βημάτων της ανάλυσης με τον υπολογιστή. Αυτές οι ενότητες Σύντομης σύνοψης έχουν σκοπό να λειτουργήσουν ως βοηθήματα μνήμης για όσους

6 vi Στατιστική με το SPSS 11 για Windows έχουν χρησιμοποιήσει τις διαδικασίες και στο παρελθόν. Με άλλα λόγια, όταν κάποιος χρήστης είναι ήδη εξοικειωμένος με το υλικό, έτσι εξοικονομεί χρόνο. Ο τρόπος καταχώρισης δεδομένων για μια συγκεκριμένη μέθοδο στατιστικής ανάλυσης παρουσιάζεται με οπτικό τρόπο και επεξηγείται στο κείμενο. Παρέχεται αναλυτικά ο τρόπος που γίνεται κάθε συγκεκριμένη στατιστική ανάλυση στο SPSS for Windows, με περιγραφές βήμα προς βήμα. Στα κεφάλαια περιέχονται πολλά παραδείγματα οθονών του SPSS σε διάφορα στάδια της ανάλυσης. Αυτά τα παραδείγματα οθονών δεν παρέχουν μόνο πληροφορίες, αλλά δίνουν στο χρήστη τη βεβαιότητα ότι ακολουθεί τα κατάλληλα βήματα. Τα αποτελέσματα του SPSS δίνονται ακριβώς με τη μορφή που εμφανίζονται στην οθόνη του υπολογιστή και στην εκτύπωση της ανάλυσης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό τα αποτελέσματα του SPSS μπορούν να σας μπερδέψουν επειδή δεν είναι και πολύ σαφή αν δεν είστε εξοικειωμένοι. Τα βασικά στοιχεία της στατιστικής ανάλυσης παρατίθενται με σύντομες περιγραφές που ερμηνεύουν τα σημαντικά στοιχεία των αποτελεσμάτων. Παρέχονται συστάσεις σχετικά με την παρουσίαση των συμπερασμάτων της στατιστικής ανάλυσης σε εκθέσεις, διατριβές, και εκδόσεις. Σε αυτές περιλαμβάνονται συμβουλές σχετικά με την περιγραφή των συμπερασμάτων της έρευνας και την παρουσίαση σαφών πινάκων. Το Στατιστικό Πακέτο για τις Κοινωνικές Επιστήμες (Statistical Package for the Social Sciences SPSS) αναπτύχθηκε για πρώτη φορά το 1965 στο Πανεπιστήμιο Stanford της Καλιφόρνιας. Είναι το κορυφαίο πακέτο ανάλυσης δεδομένων στον τομέα του, και είναι διαθέσιμο σε όλο τον κόσμο σε πανεπιστήμια και αλλού. Οι σύγχρονες εξελίξεις στους υπολογιστές έχουν επιτρέψει τη χρήση του και σε οικιακούς υπολογιστές. Λόγω της παγκοσμιότητας και της δημοτικότητάς του, η χρήση του SPSS εξαπλώνεται με μεγάλη ευκολία. Από τη στιγμή που θα μάθετε το SPSS, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε σχεδόν παντού. Επίσης, το SPSS ενημερώνεται συνεχώς ώστε να ενσωματώνονται σε κάθε νέα του έκδοση όλα τα καινούργια στατιστικά εργαλεία. Τώρα, το SPSS χρησιμοποιεί το λειτουργικό σύστημα των Windows για προσωπικούς υπολογιστές. Τα Windows λειτουργούν με ένα σύστημα μενού και πλαισίων διαλόγου (dialog boxes). Για χάρη της απλότητας, και επειδή αυτό αρκεί για τη μεγαλύτερη πλειοψηφία των χρηστών, στο βιβλίο αυτό έχουμε περιοριστεί στην κάλυψη των μενού και των πλαισίων διαλόγου. Το μεγάλο πλεονέκτημα των μενού είναι ότι οι επιλογές εμφανίζονται στην οθόνη και δε χρειάζεται να τις θυμάστε ή να ανατρέχετε συνεχώς σε εγχειρίδια. Η εναλλακτική λύση είναι να πληκτρολογείτε διαταγές και οδηγίες. Το πρόβλημα με αυτό είναι ότι η σύνταξη του SPSS παρουσιάζει κάποιες δυσκολίες στο να την εμπεδώσετε. Πάντως, οι χρήστες που έχουν κάποια εξοικείωση με τις εκδόσεις του SPSS πριν από τα Windows μπορεί να γνωρίζουν ήδη τη σύνταξη και να

7 Πρόλογος vii βρουν εύκολη τη χρήση της. Οι περισσότεροι χρήστες του SPSS για τα Windows θα διαπιστώσουν ότι τα μενού και τα πλαίσια διαλόγου περιέχουν όλες τις ευκολίες που χρειάζονται. Το βιβλίο καλύπτει βασικά τις τελευταίες εκδόσεις του SPSS για τα Windows (τις εκδόσεις 10 και 11), αλλά παραμένει κατάλληλο και για τις εκδόσεις 8 και 9 επειδή μοιάζουν κατά πολύ. Υπάρχουν προσαρτήματα τα οποία περιγράφουν τις βασικές διαφορές των εκδόσεων 8, 9, και 10. Αν και το SPSS αναβαθμίζεται κάθε λίγα χρόνια, συνήθως δεν υπάρχει δυσκολία στην προσαρμογή στις νέες εκδόσεις του. Τέλος, θα αναφερθούμε σε μερικά θέματα που αφορούν αυτό το βιβλίο ως πηγή μάθησης, διδασκαλίας, και έρευνας: Το βιβλίο αυτό δεν αποτελεί πλήρες εγχειρίδιο στατιστικής. Μερικοί χρήστες θα έχουν κέρδος αν διαβάσουν και κάποιο από τα πολλά βιβλία στατιστικής παράλληλα με αυτό. Τέτοια εγχειρίδια παρέχουν αναλυτικό εννοιολογικό και θεωρητικό υπόβαθρο των στατιστικών μεθόδων. Το βιβλίο αυτό προορίζεται για πρακτική πηγή πληροφοριών με στόχο την εύκολη ανάλυση και κατανόηση των δεδομένων. Έτσι, οι χρήστες κάθε επιπέδου θα το βρουν χρήσιμο, ανεξάρτητα από το βάθος των γνώσεών τους στη στατιστική. Το βιβλίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί παράλληλα με οποιοδήποτε εγχειρίδιο στατιστικής, ώστε να παράσχει μια μεγάλη ποικιλία στατιστικών και πρακτικών μαθημάτων. Το εύρος των στατιστικών μεθόδων που καλύπτονται είναι μεγάλο και περιλαμβάνει από τις πιο απλές μέχρι και τις σημαντικότερες από τις προχωρημένες μεθόδους. Η ποικιλία των μεθόδων που περιέχονται και η σχετική ευκολία της χρήσης του SPSS για τα Windows, δίνουν στο βιβλίο τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί ως εκπαιδευτικό βοήθημα εισαγωγικού, μέσου, και προχωρημένου επιπέδου στη διδασκαλία της στατιστικής. Η δομή του βιβλίου είναι τέτοια ώστε οι στατιστικές διαδικασίες να παρουσιάζονται κατά σειρά αύξουσας δυσκολίας. Γενικά, οι υπολογισμοί με το SPSS είναι το ίδιο εύκολοι τόσο για σύνθετες στατιστικές μεθόδους όσο και για απλές. Το Κεφάλαιο 1 είναι θεμελιώδες επειδή περιγράφει την καταχώριση δεδομένων και τους βασικούς χειρισμούς των υπολογιστών. Όμως, και τα υπόλοιπα κεφάλαια μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ανεξάρτητη βάση, αν αυτό είναι απαραίτητο. Οι χρήστες που δε διαθέτουν αρκετό χρόνο να διαβάσουν όλα τα κεφάλαια με τη σειρά θα βρουν αρκετές λεπτομέρειες σε όσα από αυτά τους ενδιαφέρουν ώστε να ολοκληρώσουν με επιτυχία την ανάλυσή τους με το SPSS. Στο τέλος του Κεφαλαίου 1, ο Πίνακας 1.3 παραθέτει τα κεφάλαια που είναι κατάλληλα για κάθε σκοπό, δίνοντας έτσι στο χρήστη τη δυνατότητα να μεταφερθεί κατευθείαν στο κατάλληλο σημείο του βιβλίου.

8 viii Στατιστική με το SPSS 11 για Windows Αυτοί που θα προτιμήσουν να διαβάσουν όλο το βιβλίο με τη σειρά θα κερδίσουν πολλά. Θα αποκτήσουν μια πληρέστερη εικόνα των μεθόδων υπολογισμού του SPSS. Για τους περισσότερους χρήστες, αυτό είναι ζήτημα ωρών, ειδικά αν έχουν ήδη γνώσεις στατιστικής. Το SPSS διαθέτει έναν εκτεταμένο κατάλογο στατιστικών διαδικασιών πολύ μεγάλο για να καλυφθεί ολόκληρος σε ένα μικρό βιβλίο όπως αυτό. Όταν το εύρος των δυνατοτήτων μπορεί να δημιουργήσει σύγχυση στο μέσο αναγνώστη, παρέχουμε κάποιες καλές επιλογές που είναι κατάλληλες για τις περισσότερες περιπτώσεις. Η ταχύτητα και η ευχρηστία του SPSS δίνουν τη δυνατότητα στους πιο προχωρημένους χρήστες να εξερευνήσουν τις εναλλακτικές λύσεις με τη βοήθεια μενού και πλαισίων διαλόγου, χωρίς να σπαταλήσουν πάρα πολύ χρόνο. Για τους περισσότερους χρήστες, τα θέματα που καλύπτουμε στο βιβλίο αυτό είναι παραπάνω από αρκετά. Τα δεδομένα και οι στατιστικές αναλύσεις που παρουσιάζονται στο βιβλίο προέρχονται σχεδόν όλα από το εγχειρίδιο An Introduction to Statistics for Psychology (2002) των ίδιων συγγραφέων, από την Prentice Hall. Όπου στο βιβλίο μας γίνεται αναφορά στο εγχειρίδιο αυτό, χρησιμοποιούμε τη συντομογραφία ISP ακολουθούμενη από τον αντίστοιχο αριθμό πίνακα.

9 Κεφάλαιο 8 Παλινδρόμηση: πρόβλεψη με ακρίβεια Αν υπάρχει κάποια σχέση μεταξύ δύο μεταβλητών, είναι δυνατόν να εκτιμήσουμε ή να προβλέψουμε την επίδοση ενός ατόμου σε κάποια από τις μεταβλητές, από την τιμή της άλλης μεταβλητής. Όσο ισχυρότερη είναι η συσχέτιση, τόσο καλύτερη είναι η πρόβλεψη. Η παλινδρόμηση (regression) μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα ίδια δεδομένα που χρησιμοποιείται και ο συντελεστής συσχέτισης. Όμως, χρησιμοποιείται πολύ λιγότερο εξαιτίας των προβλημάτων συγκρισιμότητας μεταξύ τιμών οι οποίες έχουν ληφθεί από διαφορετικά σύνολα μεταβλητών. Η τεχνική της απλής παλινδρόμησης που περιγράφουμε στο κεφάλαιο αυτό εκφράζει σχέσεις σε όρους των μονάδων μέτρησης των μεταβλητών που χρησιμοποιούνται. Έτσι, αν δύο μελέτες χρησιμοποιούν ελαφρά διαφορετικές μεταβλητές, είναι δύσκολο να συγκρίνουμε τα αποτελέσματά τους με αυτό το είδος παλινδρόμησης. Η σχέση μεταξύ δύο μεταβλητών στην παλινδρόμηση εκφράζεται μαθηματικά με την κλίση της ευθείας βέλτιστης προσαρμογής (best-fit) στα σημεία του γραφήματος διασποράς, και το σημείο στο οποίο η ευθεία παλινδρόμησης τέμνει τον κατακόρυφο άξονα του γραφήματος. Επομένως, στην παλινδρόμηση, η σχέση μεταξύ δύο μεταβλητών απαιτεί μία τιμή κλίσης (που συνήθως εκφράζεται με το σύμβολο "Β") και την τιμή του σημείου τομής με τον κατακόρυφο άξονα. Η παλινδρόμηση γίνεται μια πολύ πιο σημαντική τεχνική όταν κάποιος χρησιμοποιεί πολλές μεταβλητές για να προβλέψει την τιμή κάποιας άλλης μεταβλητής. Οι τεχνικές αυτές είναι γνωστές ως πολλαπλή παλινδρόμηση (δείτε τα Κεφάλαια 28 και 29). Θα δείξουμε τον υπολογισμό της απλής παλινδρόμησης και τη δημιουργία ενός γραφήματος με τα δεδομένα του Πίνακα 8.1 (ISP, Πίνακας 7.1), ο οποίος περιέχει τις επιδόσεις 10 παιδιών στη μουσική και τα μαθηματικά. Τα δεδομένα αυτά είναι τα ίδια που χρησιμοποιήσαμε και στο Κεφάλαιο 7 για τη συσχέτιση. Με τον τρόπο αυτόν, είναι μάλλον ευκολότερο να κατανοήσετε τις διαφορές μεταξύ συσχέτισης και παλινδρόμησης. Όπως βλέπετε στην Εικόνα 8.1, οι μουσικές επιδόσεις βρίσκονται στην πρώτη στήλη του παραθύρου Data Editor, και οι μαθηματικές επιδόσεις στη δεύτερη στήλη.

10 88 Στατιστική με το SPSS 11 για Windows Εικόνα 8.1 Οι μουσικές και μαθηματικές επιδόσεις στο παράθυρο Data Editor Οι μουσικές επιδόσεις ("music") είναι το κριτήριο, ή η εξαρτημένη μεταβλητή, ενώ οι μαθηματικές επιδόσεις είναι η πρόβλεψη, ή η ανεξάρτητη μεταβλητή. Στην παλινδρόμηση, είναι απαραίτητο να τοποθετήσετε την εξαρτημένη μεταβλητή στον κατακόρυφο άξονα (Υ) ενός γραφήματος διασποράς και την ανεξάρτητη στον οριζόντιο άξονα (Χ). Πίνακας 8.1 Επιδόσεις 10 παιδιών στη μουσική και τα μαθηματικά Μουσική Μαθηματικά Εξισώσεις απλής παλινδρόμησης Σύντομη σύνοψη Analyze Regression Linear

11 Παλινδρόμηση: πρόβλεψη με ακρίβεια 89 Επιλέξτε εξαρτημένη μεταβλητή για τον άξονα Υ Επιλέξτε ανεξάρτητη μεταβλητή για τον άξονα Χ Statistics Confidence intervals Continue ΟΚ Επιλέξτε Analyze από τη γραμμή μενού στην κορυφή του παραθύρου, για να εμφανίσετε ένα πτυσσόμενο μενού (Εικόνα 1.9). Επιλέξτε Regression (Παλινδρόμηση) από το πτυσσόμενο μενού, για να ανοίξει ένα μικρότερο πτυσσόμενο μενού. Από αυτό το πτυσσόμενο μενού, επιλέξτε Linear (Γραμμική) για να ανοίξετε το πλαίσιο διαλόγου Linear Regression που βλέπετε στην Εικόνα 8.2. (Σημείωση: αυτό το πλαίσιο διαλόγου περιέχει καταχωρίσεις για τα επόμενα δύο βήματα.) Επιλέξτε τη μεταβλητή "music" και πατήστε στο κουμπί δίπλα στο πλαίσιο κειμένου Dependent: (Εξαρτημένη) για να τοποθετήσετε το όνομα αυτό εκεί. Επιλέξτε τη μεταβλητή "maths" και πατήστε στο κουμπί δίπλα στο πλαίσιο κειμένου Independent: (Ανεξάρτητη) για να τοποθετήσετε το όνομα αυτό εκεί. Επιλέξτε Statistics για να ανοίξετε το πτυσσόμενο μενού Linear Regression: Statistics (Εικόνα 8.3). Επιλέξτε Confidence intervals (Διαστήματα εμπιστοσύνης) και απενεργοποιήστε την επιλογή Model Fit (Προσαρμογή στο μοντέλο). Εικόνα 8.2 Το πλαίσιο διαλόγου Linear Regression

12 90 Στατιστική με το SPSS 11 για Windows Εικόνα 8.3 Το πλαίσιο διαλόγου Linear Regression: Statistics Επιλέξτε Continue για να ανοίξετε το πλαίσιο διαλόγου Linear Regression: Statistics. Επιλέξτε ΟΚ για να ανοίξετε το πλαίσιο διαλόγου Linear Regression και το παράθυρο Data Editor και να εμφανίσετε τα αποτελέσματα, που βλέπετε στον Πίνακα 8.2, στο παράθυρο Viewer. Πίνακας 8.2 Τα αποτελέσματα της γραμμικής παλινδρόμησης Variables Entered/Removed b Model Variables Entered Variables Removed Method 1 MATHS a. Enter a. All requested variables entered (Καταχωρίστηκαν όλες οι απαραίτητες μεταβλητές). b. Dependent Variable: MUSIC (Εξαρτημένη μεταβλητή). Coefficients a (Συντελεστές) Model 1 (Constant) MATHS Unstandardized Coefficients B Standardized Coefficients Std. Error Beta t Sig..725 a. Dependent Variable: MUSIC % Confidence Interval for B Lower Bound Upper Bound

13 Παλινδρόμηση: πρόβλεψη με ακρίβεια Ερμηνεία των αποτελεσμάτων του Πίνακα 8.2 Στην απλή παλινδρόμηση με δύο μεταβλητές, συνηθίζεται να εμφανίζουμε την εξίσωση της παλινδρόμησης με ένα συντελεστή κλίσης (b) και μία τεταγμένη (a) όπως εξηγείται στο ISP (Κεφάλαιο 8). Το SPSS δεν ακολουθεί ακριβώς αυτή την ορολογία αλλά στον Πίνακα 8.2 εμφανίζονται όλες οι σχετικές πληροφορίες. Δυστυχώς, στο στάδιο αυτό η έξοδος του SPSS είναι πολύ πιο πολύπλοκη και λεπτομερής από το επίπεδο που έχουν στη στατιστική οι περισσότεροι σπουδαστές. Στη λίστα που ακολουθεί, τα στοιχεία-κλειδιά των αποτελεσμάτων εμφανίζονται με έντονα γράμματα: Το σύμβολο Β είναι η κλίση. Η κλίση της ευθείας παλινδρόμησης ονομάζεται στο SPSS μη κανονικοποιημένος συντελεστής παλινδρόμησης (unstandardized regression coefficient). Ο μη κανονικοποιημένος συντελεστής παλινδρόμησης μεταξύ μουσικής και μαθηματικών εμφανίζεται κάτω από το Β και είναι -.633, το οποίο στρογγυλοποιείται με δύο δεκαδικά ψηφία σε Αυτό σημαίνει ότι, για κάθε αύξηση κατά 1 στον οριζόντιο άξονα, η τιμή στον κατακόρυφο άξονα αυξάνεται κατά Το διάστημα εμπιστοσύνης 95% (confidence interval) για το συντελεστή αυτόν κυμαίνεται από -.88 (-.883) έως -.38 (-.383). Επειδή η παλινδρόμηση βασίζεται σε ένα δείγμα και όχι σε ολόκληρο τον πληθυσμό, υπάρχει πάντοτε ο κίνδυνος να μην είναι ο συντελεστής παλινδρόμησης του δείγματος ίδιος με αυτόν του πληθυσμού. Το διάστημα εμπιστοσύνης 95% δίνει το εύρος των κλίσεων της ευθείας παλινδρόμησης μέσα στο οποίο μπορεί να είστε κατά 95% βέβαιοι ότι θα βρίσκεται η κλίση για όλο τον πληθυσμό. Η τεταγμένη (a) αναφέρεται ως σταθερά (constant) από το SPSS. Η σταθερά αυτή είναι 8.425, το οποίο στρογγυλοποιημένο σε δύο δεκαδικά δίνει Πρόκειται για το σημείο στο οποίο η ευθεία παλινδρόμησης τέμνει τον κατακόρυφο άξονα (Υ). Το διάστημα εμπιστοσύνης 95% για τη σταθερά είναι έως Αυτό σημαίνει πως, με βάση το δείγμα σας, η σταθερά του πληθυσμού είναι βέβαιο κατά 95% ότι θα βρίσκεται στο διάστημα τιμών 6.75 έως Η στήλη με την επικεφαλίδα "Beta" δίνει μια τιμή Αυτό είναι στην πραγματικότητα ο συντελεστής συσχέτισης Pearson μεταξύ των δύο μεταβλητών. Με άλλα λόγια, αν μετατρέψετε τις τιμές των δεδομένων σας σε τυπικές τιμές (standard scores), η κλίση της ευθείας παλινδρόμησης και ο συντελεστής συσχέτισης ταυτίζονται.

14 92 Στατιστική με το SPSS 11 για Windows 8.3 Γράφημα διασποράς παλινδρόμησης Σύντομη σύνοψη Graphs Scatter Define Επιλέξτε εξαρτημένη μεταβλητή για τον άξονα Υ Επιλέξτε ανεξάρτητη μεταβλητή για τον άξονα Χ OK Διπλοπατήστε στο γράφημα διασποράς Chart Options Total OK Όταν υπολογίζετε την παλινδρόμηση, γενικά είναι καλό να εξετάζετε ένα γράφημα διασποράς των δύο μεταβλητών σας. Για να το κάνετε αυτό, μπορείτε να ακολουθήσετε τα βήματα για τη σχεδίαση ενός γραφήματος διασποράς, που περιγράψαμε στο Κεφάλαιο 7. Επιλέξτε τη διαταγή Graphs από τη γραμμή μενού στην κορυφή του παραθύρου, για να ανοίξετε ένα πτυσσόμενο μενού (Εικόνα 2.8). Επιλέξτε Scatter για να ανοίξετε το πλαίσιο διαλόγου Scatterplot (Εικόνα 7.3). Μια και η επιλογή Simple (Απλό) είναι η προεπιλογή και είναι ήδη ενεργός, όπως φαίνεται από το έντονο μαύρο περίγραμμά της, επιλέξτε Define για να ανοίξετε το πλαίσιο διαλόγου Simple Scatterplot (Εικόνα 7.4). Επιλέξτε "music" και πατήστε στο κουμπί δίπλα στο πλαίσιο κειμένου X Axis, για να τοποθετήσετε τη μεταβλητή music στο πλαίσιο αυτό, όπως βλέπετε στην Εικόνα 7.4. Επιλέξτε "maths" και πατήστε στο κουμπί δίπλα στο πλαίσιο κειμένου Y Axis, για να τοποθετήσετε τη μεταβλητή maths στο πλαίσιο αυτό, όπως βλέπετε στην Εικόνα 7.4. Επιλέξτε ΟΚ για να κλείσετε το πλαίσιο διαλόγου Simple Scatterplot και το παράθυρο Data Editor, και να εμφανίσετε το γράφημα διασποράς, που βλέπετε στην Εικόνα 7.5, στο παράθυρο Viewer. Για να σχεδιάσετε μια ευθεία παλινδρόμησης:

15 Παλινδρόμηση: πρόβλεψη με ακρίβεια 93 Εικόνα 8.4 Το πλαίσιο διαλόγου Scatterplot Options Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στο γράφημα διασποράς και διπλοπατήστε το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού για να ανοίξετε το γράφημα στο παράθυρο Chart Editor. Επιλέξτε Chart από τη γραμμή μενού στην κορυφή του παραθύρου, για να α- νοίξετε ένα πτυσσόμενο μενού (Εικόνα 2.13). Στο πτυσσόμενο μενού Chart, επιλέξτε Options για να ανοίξετε το πλαίσιο διαλόγου Scatterplot Options (Επιλογές γραφήματος διασποράς), που βλέπετε στην Εικόνα 8.4). Στην ενότητα Fit Line (Προσαρμογή ευθείας), επιλέξτε Total (Σύνολο). Αν και δε φαίνεται έτσι στο παράθυρο Chart Editor, η ευθεία παλινδρόμησης στο γράφημα διασποράς θα προεκταθεί μέχρι να τμήσει τον κατακόρυφο άξονα στο παράθυρο Viewer. Επειδή ο κατακόρυφος άξονας δεν εκτείνεται πέρα από την τιμή 8, η ευθεία παλινδρόμησης δε φαίνεται να τον τέμνει. Για να εξασφαλίσετε ότι η ευθεία παλινδρόμησης θα τέμνει πραγματικά τον κατακόρυφο άξονα, πρέπει να τον επεκτείνετε με την επόμενη διαδικασία. Επίσης, ο κατακόρυφος άξονας δε φτάνει μέχρι το 0. Αυτό μπορεί να αλλάξει αν είναι απαραίτητο. Εικόνα 8.5 Το πλαίσιο διαλόγου Axis Selection

16 94 Στατιστική με το SPSS 11 για Windows Επιλέξτε Chart από τη γραμμή μενού στην κορυφή του παραθύρου Chart Editor, για να εμφανίσετε ένα πτυσσόμενο μενού (Εικόνα 2.13). Από αυτό το μενού, επιλέξτε Axis για να ανοίξετε το πλαίσιο διαλόγου Axis Selection (Εικόνα 8.5). Επιλέξτε Y scale (Εικόνα 8.5). Επιλέξτε ΟΚ για να κλείσετε το πλαίσιο διαλόγου Axis Selection και να ανοίξετε το πλαίσιο διαλόγου Y Scale Axis (Εικόνα 8.6). Επισημάνετε το "1" στο πλαίσιο κειμένου κάτω από το Minimum στην περιοχή Range (Εύρος), και πληκτρολογήστε "0". Επισημάνετε το "8" στο πλαίσιο κειμένου κάτω από το Maximum στην περιοχή Range (Εύρος), και πληκτρολογήστε "9". Επιλέξτε ΟΚ για να κλείσετε το πλαίσιο διαλόγου Y Scale Axis. Η Εικόνα 8.7 δείχνει το γράφημα διασποράς με την ευθεία παλινδρόμησης να τέμνει τον κατακόρυφο άξονα. Επιλέξτε Close για να αφήσετε το γράφημα στο παράθυρο Viewer, όπως βλέπετε στην Εικόνα 8.7. Η κλίμακα του κατακόρυφου άξονα μπορεί να αλλάξει αν επιλέξετε Y scale στο πλαίσιο διαλόγου Axis Selection (Εικόνα 8.5) και πατήσετε στο ΟΚ για να ανοίξετε το πλαίσιο διαλόγου Y Scale Axis (Εικόνα 8.6). Στο πλαίσιο κειμένου δίπλα στο Increment: (Βήμα) της ενότητας Major Divisions (Κύριες διαιρέσεις), μπορείτε να αλλάξετε το "2" σε "1". Στο πλαίσιο κειμένου κάτω από το Minimum στην περιοχή Range, μπορείτε να αλλάξετε την τιμή σε "0", αν δεν είναι ήδη. Εικόνα 8.6 Το πλαίσιο διαλόγου Y Scale Axis

17 Παλινδρόμηση: πρόβλεψη με ακρίβεια MUSIC MATHS Εικόνα 8.7 Το τροποποιημένο γράφημα διασποράς με την ευθεία παλινδρόμησης 8.4 Ερμηνεία της Εικόνας 8.7 Πρέπει να είναι αρκετά προφανής: Η ευθεία παλινδρόμησης, με την κλίση της από αριστερά προς τα δεξιά, δείχνει μια αρνητική σχέση μεταξύ των δύο μεταβλητών. Μην ξεχνάτε ότι, αν οι άξονές σας δεν τέμνονται στο σημείο 0, η ερμηνεία σας μπορεί να διατρέχει τον κίνδυνο να είναι λάθος. Τα σημεία των δεδομένων φαίνονται αρκετά κοντά στην ευθεία αυτή, πράγμα που δείχνει πως ο συντελεστής συσχέτισης πρέπει να είναι μια αρκετά μεγάλη αρνητική τιμή, και το διάστημα εμπιστοσύνης για την κλίση της ευθείας σχετικά μικρό. 8.5 Παρουσίαση των αποτελεσμάτων του Πίνακα 8.2 και της Εικόνας 8.7 Αν και τα αποτελέσματα του SPSS είναι προφανή για τον έμπειρο χρήστη, για πολλούς αναγνώστες πρέπει να δοθούν και κάποιες επεξηγήσεις στο στάδιο αυτό.

18

Μέρος 1 Εισαγωγή στο SPSS 37. 1 Βασικές αρχές καταχώρισης δεδομένων και στατιστικής ανάλυσης με το SPSS 39

Μέρος 1 Εισαγωγή στο SPSS 37. 1 Βασικές αρχές καταχώρισης δεδομένων και στατιστικής ανάλυσης με το SPSS 39 41 Περιεχόμενα Ξενάγηση στο βιβλίο 25 Ξενάγηση στο συνοδευτικό CD 27 Εισαγωγή 29 Ευχαριστίες 33 Οι βασικές διαφορές μεταξύ του SPSS 16 και των προηγούμενων εκδόσεων 35 Μέρος 1 Εισαγωγή στο SPSS 37 1 Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο Εγχειρίδιο SPSS 16.0. Πέτρος Ρούσσος & Γιώργος Ευσταθίου Πρόγραμμα Ψυχολογίας, Τμήμα ΦΠΨ, ΕΚΠΑ

Σύντομο Εγχειρίδιο SPSS 16.0. Πέτρος Ρούσσος & Γιώργος Ευσταθίου Πρόγραμμα Ψυχολογίας, Τμήμα ΦΠΨ, ΕΚΠΑ Πέτρος Ρούσσος & Γιώργος Ευσταθίου Πρόγραμμα Ψυχολογίας, Τμήμα ΦΠΨ, ΕΚΠΑ ΑΘΗΝΑ 2008 [2] Περιεχόμενα Δυο λόγια εισαγωγικά... 3 1.0 Το περιβάλλον του SPSS... 3 2.0 Εισαγωγή και διαχείριση δεδομένων... 6

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Α. ΕΜΒΑΛΩΤΗΣ Α. ΚΑΤΣΗΣ Γ. ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Α ΕΚΔΟΣΗ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2006 Α. Εμβαλωτής: Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Α. Κατσής: Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων με το S.P.S.S.

Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων με το S.P.S.S. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ-ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων με το S.P.S.S. Διδακτικές Σημειώσεις Απόστολος Δ. Μπατσίδης ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Η ενεργοποίηση του SPSS γίνεται με 2 τρόπους : Με διπλό πάτημα του εικονιδίου SPSS στην επιφάνεια εργασίας, ή

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Η ενεργοποίηση του SPSS γίνεται με 2 τρόπους : Με διπλό πάτημα του εικονιδίου SPSS στην επιφάνεια εργασίας, ή ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SPSS Το SPSS (Statistical Package for Social Sciences) είναι ένα στατιστικό πρόγραμμα με ευρύτατη χρήση σε όλους τους ερευνητικούς χώρους και ιδιαίτερα στο χώρο των κοινωνικών επιστημών.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2.

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. Κεφάλαιο 17 Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 17.3. ΤΟ χ 2 ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 17.3.1. Ένα ερευνητικό παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

----------Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows ------------- Σελίδα: 0------------

----------Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows ------------- Σελίδα: 0------------ ----------Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows ------------- Σελίδα: 0------------ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ο 10.1 Πολλαπλή Γραµµική Παλινδρόµηση 10.2 Η εφαρµογή της Πολλαπλής Γραµµικής Παλινδρόµησης 10.3 Παράδειγµα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ και ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ και ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης Τμήμα Πληροφορικής Εργαστήριο «Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική» ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ και ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ Περιεχόμενα 1. Συσχέτιση μεταξύ δύο ποσοτικών

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2007 Ε.Ν. Σωσσίδου και Δ. Κ. Ψευτογιάννη

Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2007 Ε.Ν. Σωσσίδου και Δ. Κ. Ψευτογιάννη Πρόλογος Η πλατιά εφαρμογή των στατιστικών μεθόδων, καθώς και η ραγδαία ανάπτυξη των πληροφοριακών συστημάτων και των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ), είχαν ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη ενός αρκετά μεγάλου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΙΒΜ SPSS 22

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΙΒΜ SPSS 22 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΙΒΜ SPSS 22 STATISTICAL PACKAGE for the SOCIAL SCIENCES ΤΣΑΓΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Email: mtsagris@yahoo.gr ΑΘΗΝΑ και Nottingham Μάρτιος 2014 2 Περιεχόμενα Ένας μικρός πρόλογος...

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9. 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17. 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office...

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9. 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17. 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office... Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office... 31 4 Μετακίνηση σε έγγραφο και προβολές εγγράφου... 37 5 Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

----------Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows ------------- Σελίδα: 0------------

----------Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows ------------- Σελίδα: 0------------ ----------Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows ------------- Σελίδα: 0------------ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ο 6.1 Ερωτήσεις Πολλαπλών Απαντήσεων 6.2 Εντολή Case Summaries 6.3 Ο έλεγχος t : (correlate t-test) 6.3.1Σύγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ISBN 978-960-456-278-7

ISBN 978-960-456-278-7 ISBN 978-960-456-278-7 Copyright: Δ. Iωαννίδης, Eκδόσεις Zήτη, Μάϊος 2011, Θεσσαλονίκη Tο παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις του Eλληνικού νόμου (N.2121/1993 όπως έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ο ορισµός της οικονοµετρίας περιλαµβάνει την εµπειρική εκτίµηση των οικονοµικών σχέσεων. Χρησιµοποιώντας δηλαδή την οικονοµική θεωρία την στατιστική θεωρία αλλά και τα

Διαβάστε περισσότερα

MS EXCEL ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

MS EXCEL ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ερευνητικό πρόγραμμα: Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται 75% από το Ευρωπαϊκό κοινωνικό ταμείο και 25% από εθνικούς πόρους. ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΧΗΜΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ «Nέες Tεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Ιωάννης Πανάρετος Καθηγητής Τμήματος Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Οδηγίες και Υποδείξεις για την Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικά Φύλλα Ms Excel 2007 2010 Βασικές δεξιότητες

Υπολογιστικά Φύλλα Ms Excel 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Υπολογιστικά Φύλλα Ms Excel 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Συγγραφέας: Βαγγέλης Γκιμπερίτης Επιμέλεια: Μαρία Ζάππα Κασαπίδη Υπολογιστικά Φύλλα: Περιεχόμενα ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή & Εκκίνηση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Βασικά έγγραφα του Word. 1 Εξερεύνηση του Word 2010 35. 2 Επεξεργασία και έλεγχος κειμένου 71. 3 Αλλαγή της εμφάνισης του κειμένου 107

Περιεχόμενα. Βασικά έγγραφα του Word. 1 Εξερεύνηση του Word 2010 35. 2 Επεξεργασία και έλεγχος κειμένου 71. 3 Αλλαγή της εμφάνισης του κειμένου 107 Περιεχόμενα Εισαγωγή στο Microsoft Word 2010...11 Αλλαγή της εμφάνισης της Κορδέλας...15 Χαρακτηριστικά και συμβάσεις του βιβλίου...21 Χρήση των αρχείων εξάσκησης...23 Βοήθεια...27 Μέρος 1 Βασικά έγγραφα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Εισηγητής: Πανταζής Παναγιώτης

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Εισηγητής: Πανταζής Παναγιώτης ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Εισηγητής: Πανταζής Παναγιώτης Μάιος 2005 Θεματική Χαρτογραφία 1. ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ 1.1 Εννοιολογική αποσαφήνιση

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η στατιστική;

Τι είναι η στατιστική; ΤΡ Ο 1 ΙΚ ΕΝ Τι είναι η στατιστική; Βασικές έννοιες της στατιστικής 1.2 Εφαρμογές της στατιστικής στις επιχειρήσεις 1.3 Στατιστική και υπολογιστής 1.4 Διαδίκτυο και Κέντρα Ηλεκτρονικής Μάθησης 2 ΕΠ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ SPSS

ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ SPSS ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ SPSS ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ Κωνσταντίνος Ζαφειρόπουλος Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Module 3. Επεξεργασία κειμένου. με τη χρήση του. OpenOffice.org Writer. για λειτουργικό σύστημα Ubuntu Linux. David Varley

Module 3. Επεξεργασία κειμένου. με τη χρήση του. OpenOffice.org Writer. για λειτουργικό σύστημα Ubuntu Linux. David Varley Module 3 Επεξεργασία κειμένου με τη χρήση του OpenOffice.org Writer για λειτουργικό σύστημα Ubuntu Linux David Varley Μετάφραση Βασιλική Οικονόμου Άννα Κρασσά Κατάλογος περιεχομένων Πρώτη ενότητα: Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Prof Fluffypants (Sanj Choudhury)

Prof Fluffypants (Sanj Choudhury) Diego (Megan Chapman) Tonks (Erica Eckert) Cody (Andrea Luu) Sarah Dahl's Cat Prof Fluffypants (Sanj Choudhury) Coltrane (Krista Soria) Sams (Claudia Pama) Nightshade (Dave Verkuijl) Kamaji & Choccy (Emily

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέξτε Αρχείο και στη συνέχεια Έξοδος. Ή Επιλέξτε το εικονίδιο Κλείσιμο εφαρμογής, που βρίσκεται στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης

Επιλέξτε Αρχείο και στη συνέχεια Έξοδος. Ή Επιλέξτε το εικονίδιο Κλείσιμο εφαρμογής, που βρίσκεται στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης Άνοιγμα και κλείσιμο της εφαρμογής Λογιστικών Φύλλων Άνοιγμα του Calc Επιλέξτε: Έναρξη Προγράμματα OpenOffice.org Calc Με αυτήν την ενέργεια θα φορτωθεί το Calc. Κλείσιμο του Calc Επιλέξτε Αρχείο και στη

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Γνωριμία με το Project 35. 2 Δημιουργία λίστας εργασιών 55. Μέρος 1 Απλός χρονοπρογραμματισμός έργων 33

Περιεχόμενα. 1 Γνωριμία με το Project 35. 2 Δημιουργία λίστας εργασιών 55. Μέρος 1 Απλός χρονοπρογραμματισμός έργων 33 Περιεχόμενα Εισαγωγή στο Microsoft Project 2010... 17 Νέες δυνατότητες...17 Ας ξεκινήσουμε!...19 Αλλαγή της εμφάνισης της Κορδέλας... 21 Δυναμικά στοιχεία της Κορδέλας...22 Αλλαγή του πλάτους της Κορδέλας...23

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις Στατιστικής

Σημειώσεις Στατιστικής + εφαρμογή με το LibreOffice Calc και το R Project Επαμεινώνδας Διαμαντόπουλος Νοέμβριος 0, Ξάνθη. Επικοινωνία : epdiamantopoulos@yahoo.gr Ιστοσελίδα : http://users.sch.gr/epdiaman/! Κατάλογος περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός Οδηγούμενος από γεγονότα προγραμματισμός Υλοποίηση εφαρμογών σε σύγχρονο προγραμματιστικό

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός Οδηγούμενος από γεγονότα προγραμματισμός Υλοποίηση εφαρμογών σε σύγχρονο προγραμματιστικό ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός Οδηγούμενος από γεγονότα προγραμματισμός Υλοποίηση εφαρμογών σε σύγχρονο προγραμματιστικό περιβάλλον Στοιχεία γραφικού προγραμματιστικού περιβάλλοντος Επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. OpenOffice 3.x Calc

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. OpenOffice 3.x Calc ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ OpenOffice 3.x Calc Στόχοι: Με τη βοήθεια του οδηγού αυτού ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να: χρησιμοποιεί τα βασικά εργαλεία του Calc κατασκευάζει πίνακες δημιουργεί φόρμουλες υπολογισμού κατασκευάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων 4 0 εξάμηνο ΚΙΤΙΚΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σχέσεις εξάρτησης μεταξύ των μεταβλητών

Διαβάστε περισσότερα

22 Στατιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης Πειραµατικών εδοµένων Συνεργασίας

22 Στατιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης Πειραµατικών εδοµένων Συνεργασίας Στατιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης Πειραµατικών εδοµένων Συνεργασίας Χρήστος Κατσάνος και Νικόλαος Αβούρης Πανεπιστήµιο Πατρών Σκοπός Το παρόν κεφάλαιο, συµπληρωµατικό του κυρίως υλικού του βιβλίου, περιλαµβάνει

Διαβάστε περισσότερα