Στόχος µαθήµατος: ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ. Α1.2 Παράδειγµα 1 (συνέχεια) Α1. ΙΤΙΜΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΕ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΑ ΕΙΓΜΑΤΑ Παράδειγµα 1: αρτηριακή πίεση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Στόχος µαθήµατος: ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ. Α1.2 Παράδειγµα 1 (συνέχεια) Α1. ΙΤΙΜΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΕ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΑ ΕΙΓΜΑΤΑ Παράδειγµα 1: αρτηριακή πίεση"

Transcript

1 ΠΜΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΚ. ΕΤΟΣ , 3ο εξάµηνο ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ 9 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ 2 ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΑ ΕΙΓΜΑΤΑ & ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΕΣ 2x2xk ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ SPSS Α1. ΙΤΙΜΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΕ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΑ ΕΙΓΜΑΤΑ Παράδειγµα 1: αρτηριακή πίεση Α1.1 Παράδειγµα 1: Μετρήσεις αρτηριακής πίεσης σε 20 άτοµα µε δύο τρόπους: α) αυτόµατο µηχάνηµα, β) από εξειδικευµένο γιατρό Ερώτηση: Μπορούν oι µετρήσεις των δύο µεθόδων να θεωρηθούν ίδιες; Ακολουθούν οι µετρήσεις της αρτηριακής πίεσης των 20 ατόµων και µε τις δύο µεθόδους (Rosner, σελ 381) Στόχος µαθήµατος: Α1.2 Παράδειγµα 1 (συνέχεια) Ανάλυση µεταβλητών για 2 εξαρτηµένα δείγµατα (Έλεγχος McNemar, δείκτης συµφωνίας k (kappa)) Συγχυτικοί παράγοντες και στρωµατοποίηση: Έλεγχος ανεξαρτησίας MantelHaenzel για κάθε επίπεδο συγχυτικού παράγοντα ιαφοροποίηση επιδράσεων και έλεγχος οµοιογένειας ΛΣΠ Εκτιµητής MantelHaenzel κοινού ΛΣΠ για τα επίπεδα ενός συγχυτικού παράγοντα Εκτίµηση ΛΣΠ σε εξαρτηµένα δείγµατα Πίνακας 1: εδοµένα από την µέτρηση αρτηριακής πίεσης µε δύο µεθόδους (: υψηλή πίεση, : χαµηλή πίεση, C: µέτρηση µε µηχάνηµα, O: µέτρηση από γιατρό) Άτοµο C O Άτοµο C O Άτοµο C O 1 2

2 Α1.3 Ερωτήµατα: ΠΩΣ ΘΑ ΕΙΣΑΓΟΥΜΕ ΣΩΣΤΑ ΤΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΣΤΟ SPSS? ΠΟΣΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΧΟΥΜΕ; 20 Ή 40; Τι δεδοµένα έχουµε; Τι ανάλυση θα κάνουµε; Α1.5 Κατασκευή πίνακα συνάφειας & υπολογισµός McNemar Θέλουµε να συγκρίνουµε εξαρτηµένες µεταβλητές: Analyse> Descriptives> Crosstabs Statistics McNemar Α1.4 Εισαγωγή δεδοµένων στο SPSS Α1.6αΥπολογισµός McNemar Αριθµός µεταβλητών:2 Κωδικοποίηση τιµών Φτιάξιµο µεταβλητών (όνοµα, «ταµπέλα», επεξήγηση κατηγοριών) Εισαγωγή στοιχείων ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ! n D =17=8<20, εποµένως εξετάζουµε τον ακριβή έλεγχο. (n D : αριθµός ζευγών τιµών που δεν συµφωνούν) 3 4

3 Α1.6β Συµπέρασµα από McNemar Α2.1 εδοµένα παραδείγµατος 2 Το pvalue=0.07> 0.05, εποµένως δεν απορρίπτουµε την υπόθεση της ισότητας των ποσοστών υψηλής αρτηριακής πίεσης στους δύο τρόπους µέτρησης Ή αλλιώς µπορούµε να πούµε ότι δεν διαφέρουν σηµαντικά οι δύο τρόποι µέτρησης Πίνακας 2: εδοµένα από την µέτρηση αφεψηµάτων που πίνονται σε καυτή θερµοκρασία (0: κανένα, 1 :ένα ή περισσότερα) Ασθενείς 0 1 Μάρτυρες Α2. ΙΤΙΜΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΕ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΑ ΕΙΓΜΑΤΑ Παράδειγµα 2: καρκίνος οισοφάγου Α2.1 Παράδειγµα 2: Καρκίνος του οισοφάγου Σύγκριση 80 ασθενών µε καρκίνο του οισοφάγου µε 80 µάρτυρες µε ατοµική εξοµοίωση. Μεταβλητή απόκρισης: ο αριθµός των αφεψηµάτων που αναφέρθηκε ότι καταναλώθηκαν σε «καυτή» θερµοκρασία. Θέλουµε να δούµε αν οι ασθενείς τείνουν να πίνουν περισσότερα αφεψήµατα σε καυτή θερµοκρασία από ότι οι µάρτυρες (Agresti, 1990, σελ 364) Α2.2 Εισαγωγή δεδοµένων στο SPSS 1. Εισαγωγή µεταβλητών 2. Κωδικοποίηση 3. Ονοµασία 4. Weight cases 5 6

4 Α2.3α Έλεγχος McNemar Β1. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ (kappa του Cohen) n D =3210= 42>20, εποµένως κάνουµε ασυµπτω τικό έλεγχο. Στο δικό µου SPSS ΕΝ ΒΓΑΖΕΙ < 0.05, ΑΣΥΜΠΤΩΤΙΚΟ. ΜΟΝΟ απορρίπτουµε ΜΕ STATXACT. την Η ΣΤΟ V.13???? 0 σε επίπεδο σηµαντικότητας 5% Έλεγχος συµφωνίας µεταξύ δύο κατηγορικών µεταβλητών (δίτιµων ή και µε περισσότερες από δυο κατηγορίες). Παραδείγµατα: Ταξινόµηση ατόµων ως ασθενών/υγιών από δύο ιατρούς Έλεγχος αξιοπιστίας ενός µηχανήµατος (πχ µέτρηση αρτηριακής πίεσης από κάποιον ειδικό έναντι µε ένα αυτόµατο µηχάνηµα) Έλεγχος επαναληπτότηταςµετρήσεων (πχ ένα ερωτηµατολόγιο διατροφής που δίνεται σε δύο διαφορετικά χρονικά διαστήµατα στα ίδια άτοµα) Ioanna: Ioanna: Σωστό Σωστό αυτό αυτό το το συµπέρασµα συµπέρασµα που που έβγαλα? έβγαλα? Τι Τι άλλο? άλλο? Ποιοι Ποιοι πίνουν πίνουν περισσότερο περισσότερο τα τα ζεστά, ζεστά, οι οι ασθενείς ασθενείς ή οι οι µάρτυρες? µάρτυρες? Α2.3β Συµπεράσµατα Απορρίπτουµε την υπόθεση περί ισότητας των ποσοστών µεταξύ ασθενών και µαρτύρων που πίνουν αφεψήµατα σε πολύ υψηλές θερµοκρασίες. Συγκεκριµένα το 52.5% των ζευγών των τιµών δεν έχουν τις ίδιες προτιµήσεις Β1.1 Παράδειγµα 3 δυσκινησία Παράδειγµα 3: Μέτρηση δυσκινησίας από δύο εξεταστές (Armitage & Berry, 1994) Σε µελέτη του Bergen και συν. (1992) η όψιµη δυσκινησία εκτιµήθηκε από δύο εξεταστές. Κατέγραψαν τις τιµές εφτά στοιχείων σε 5τάξια κλίµακα, από 0 έως 4. Ένας ορισµός της νόσου είναι η ύπαρξη είτε δύο τιµών τουλάχιστον 2 ή µία τουλάχιστον 3. Σε µια σειρά µετρήσεων υπήρξαν 168 άτοµα και η συµφωνία είχε ως εξής: 7 8

5 Β1.2 εδοµένα Παραδείγµατος 3 Β1.4α Ανάλυση δεδοµένων στο SPSS Πίνακας 3: εδοµένα από την εκτίµηση της όψιµης δυσκινησίας από δύο εξεταστές Εξεταστής α Εξεταστής β Παρών Απών Παρών Απών Analyse>Descriptive Statistics> Crosstabs Statistics Kappa Β1.3 Εισαγωγή δεδοµένων στο SPSS 1. Εισαγωγή µεταβλητών 2. Κωδικοποίηση 3. Ονοµασία 4. Weight cases Β1.4β Ανάλυση δεδοµένων στο SPSS Έχει προταθεί (Fleiss, 1981): k>0.75, υψηλή συµφωνία 0.4Ω k Ω0.75, ικανοποιητική συµφωνία 0Ω k<0.4, χαµηλή συµφωνία 9 10

6 Β1.5 Αποτελέσµατα από το kappa Γ1. Συγχυτικοί παράγοντες Εφόσον το k=0.72, η συµφωνία µεταξύ των δύο εξεταστών ήταν καλή, εποµένως οι δύο «κρίσεις» συνδυάστηκαν και η όψιµη δυσκινησία καταγράφηκε για όσους διαγνώστηκαν µε την νόσο και από τους δύο εξεταστές. Ο παράγοντας που επιδρά ολικά ή µερικά στην σχέση που φαίνεται να υπάρχει µεταξύ µίας νόσου και της έκθεσης στον υπό µελέτη παράγοντα ή «καλύπτει» την σχέση αυτή, ονοµάζεται συγχυτικός παράγοντας. Β1.6 Αποτελέσµατα από το kappa (συνέχεια) Επιπλέον, από τον ασυµπτωµατικό έλεγχο της υπόθεσης Η 0 : k=0, vs Η 1 : k>0, παρατηρούµε ότι απορρίπτουµε την Η 0, σε επίπεδο σηµαντικότητας 5%. Γ2. Στρωµατοποιηµένη ανάλυση Προκειµένου να λάβουµε υπ όψη την επίδραση του συγχυτικού παράγοντα στην σχέση νόσουέκθεσης στον κίνδυνο, πραγµατοποιούµε στρωµατοποιηµένη ανάλυση (stratified analysis) 11 12

7 Γ3.1 Στρωµατοποιηµένη ανάλυση Παράδειγµα 4: έµφραγµα του µυοκαρδίου και αντισυλληπτικό χάπι Παράδειγµα 4: στη συγκεκριµένη µελέτη 153 γυναίκες µε έµφραγµα του µυοκαρδίου και 178 µάρτυρες εξετάστηκαν ως προς την έκθεσή τους σε αντισυλληπτικά χάπια. (PereiraMaxwell, 1998, AZ of Medical Statistics, p.14) Γ3.3 Εισαγωγή των δεδοµένων στο SPSS Με τον τρόπο που ήδη έχουµε µάθει κάνουµε τα ακόλουθα: Εισαγωγή µεταβλητών Κωδικοποίηση Ονοµασία Weight cases Στην συνέχεια υπολογίζουµε το ΛΣΠ Ο συνολικός πίνακας είναι ο ακόλουθος: Γ3.2 εδοµένα Παραδείγµατος 4 Γ3.4 Αρχική ανάλυση συνολικό OR Πίνακας 4: εδοµένα από την χρήση αντισυλληπτικού από γυναίκες µε έµφραγµα του µυοκαρδίου και από µάρτυρες Χρήση αντισ/κού χαπιού 1. Ναι 2. Όχι 1.Ασθενείς Μάρτυρες Συνολικό OR=2.2 (στατ. σηµ. σε 5%) (δηλαδή η χρήση χαπιού αυξάνει τον κίνδυνο εµφάνισης της νόσου κατά 120%) 13 14

8 Γ3.5 εδοµένα µετά τη στρωµατοποίηση ως προς επίπεδα συγχυτικού παράγοντα Μετά τη στρωµατοποίηση ως προς ηλικιακή κατηγορία, τα δεδοµένα έχουν ως εξής: Χρήση αντισυλληπτικού χαπιού 1. Ναι 2. Όχι Ασθενείς Ηλικία < Μάρτυρες Ασθενείς Ηλικία Μάρτυρες 7 95 Γ3.7 ΛΣΠ µετά τη στρωµατοποίηση Analyse>Descript Stats>Crosstabs ROWS:contrac COLUMNS: myocard LAYER:agegr Γ3.6 Εισαγωγή «νέων» δεδοµένων στο SPSS Γ3.8α Αποτελέσµατα στρωµατοποιηµένων ΛΣΠ Προσθέτουµε ακόµα µία στήλη/µεταβλητή (όλοι οι δυνατοί συνδυασµοί 3ων 2τιµων κατηγορικών µεταβλητών) εν ξεχνάµε το weights Παρατήρηση: 2 πίνακες 2x

9 Γ3.8β Αποτελέσµατα στρωµατοποιηµένων ΛΣΠ Γ3.8δ Συµπέρασµα συγχυτικής δράσης Η συγχυτική δράση (υποεκτίµηση της σχέσης) εµφανίστηκε διότι: Η ηλικία σχετίζεται µε την έκθεση στον παράγοντα: 38 από τις 123 (31%) γυναίκες ηλικίας <40 ετών ήταν «χρήστες», σε σχέση µε το 12% αυτών ηλικίας 4044 ετών. Υπάρχει µεγαλύτερο ποσοστό γυναικών ηλικίας <40 ετών µεταξύ των υγιών από ότι µεταξύ των ασθενών: 43% (1759/178) έναντι 31% (2126/153) Γ3.8γ Αποτελέσµατα στρωµατοποιηµένων ΛΣΠ Παρατηρούµε ότι οι ξεχωριστοί, για κάθε ηλικιακή κατηγορία, ΛΣΠ είναι περίπου 2.8, ενώ αν δεν λάβουµε υπόψη την ηλικία, ο ΛΣΠ=2.2. ηλαδή, η ηλικία αποτελεί συγχυτικό παράγοντα στην σχέση µεταξύ χρήσης χαπιού και εµφράγµατος. Παρ όλα αυτά η συγχυτική επίδραση της ηλικίας δεν είναι ισχυρή, δεδοµένου του µεγέθους των διαφορών µεταξύ αδρών και διορθωµένων ΛΣΠ Γ3.9α Ανάλυση στρωµατοποιηµένων δεδοµένων ΕΡΩΤΗΜΑ: ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΣΥΝ ΥΑΣΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΕΚΤΙΜΗΤΕΣ ΣΕ ΕΝΑΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΥΠ ΟΨΗ ΤΟΥ ΤΟΝ ΣΥΓΧΥΤΙΚΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ? 17 18

10 Γ3.9β Ανάλυση στρωµατοποιηµένων δεδοµένων Γ3.10β Αποτελέσµατα στρωµατοποιηµένης ανάλυσης Θέλουµε να ελέγξουµε την υπόθεση της ανεξαρτησίας µεταξύ Χ και Υ για όλα τα επίπεδα του συγχυτικού παράγοντα Ζ, Η 0 : OR 1 = OR 2 = = OR K =1 Έλεγχος: MantelHaenszel Γ3.10α Στρωµατοποιηµένη ανάλυση µε τη χρήση του SPSS Analyze> Descriptive statistics> Crosstabs Εισάγουµε: Rows:contrac, Columns:myocard, Layer: agegr Statistics: Cohran s and MantelHaenszel (αν δεν αλλάξουµε την τιµή ελέγχει την υπόθεση της ισότητας των OR µε 1, δηλ ανεξαρτησία µεταξύ νόσου παράγοντα κινδύνου) Γ3.10γ Αποτελέσµατα στρωµατοποιηµένης ανάλυσης Έλεγχοι CMH για την υπό συνθήκη ανεξαρτησία νόσου παράγοντα κινδύνου. Οι δύο έλεγχοι: κοντινά αποτελέσµατα MH pvalue: στατ. σηµαντικό, δηλαδή υπάρχει σχέση της νόσου και του παράγοντα ακόµα και αν λάβουµε υπόψη την ηλικία ΕΞΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ?? 19 20

11 Γ3.10δ Αποτελέσµατα στρωµατοποιηµένης ανάλυσης Έλεγχοι BreslowDay & Tarone για τον έλεγχο της οµοιογένειας (ισότητας) των επιµέρους OR BD T pvalue: 0.99 µη στατ.σηµαντικό, δηλαδή δεν απορρίπτουµε την υπόθεση της ισότητας των επι µέρους ΛΣΠ Γ3.11 Στρωµατοποιηµένη ανάλυση µε το SPSS Σηµείωση: τον παραπάνω πίνακα του «κοινού εκτιµητή ΛΣΠ» τον συµβουλευόµαστε µόνο όταν δεν απορρίπτουµε την υπόθεση οµοιογένειας των ΛΣΠ Γ3.10δ Αποτελέσµατα στρωµατοποιηµένης ανάλυσης Κοινός εκτιµητής ΛΣΠ : 2.79 Pvalue για τον έλεγχο της Η 0 εκτιµώµενο OR ΜΗ =1 (ότι είχαµε θέσει στο menu: statistics): % CI του κοινού ΛΣΠ: Να φτιάξω και 2ο παράδειγµα µε τα δεδοµένα που έχει jr στις σηµειώσεις του. Ίσως να τους το δώσουµε για άσκηση, αν δεν προλάβουµε. Αλλιώς να προετοιµάσω και 3ο παράδειγµα για άσκηση για το σπίτι 21 22

Περιεχόµενα ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ. 1.2 Παράδειγµα 1 δύο χηµειοθεραπείες. 1.1 Ανάλυση δίτιµων κατηγορικών µεταβλητών σε εξαρτηµένα δείγµατα

Περιεχόµενα ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ. 1.2 Παράδειγµα 1 δύο χηµειοθεραπείες. 1.1 Ανάλυση δίτιµων κατηγορικών µεταβλητών σε εξαρτηµένα δείγµατα ΠΜΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2006-2007, 3ο εξάµηνο ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ 7 ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ 2 ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΑ ΕΙΓΜΑΤΑ & ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος µαθήµατος: Παράδειγµα 1: µελέτη ασθενών-µαρτύρων ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ

Στόχος µαθήµατος: Παράδειγµα 1: µελέτη ασθενών-µαρτύρων ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ ΠΜΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2006-2007, 3ο εξάµηνο ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ 5 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 ΜΕΤΡΑ ΚΙΝ ΥΝΟΥ & ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ SPSS

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος µαθήµατος: ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ. 1. Απλή γραµµική παλινδρόµηση. 1.2 Παράδειγµα 6 (συνέχεια)

Στόχος µαθήµατος: ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ. 1. Απλή γραµµική παλινδρόµηση. 1.2 Παράδειγµα 6 (συνέχεια) ΠΜΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2006-2007, 3ο εξάµηνο ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ. Απλή γραµµική παλινδρόµηση Παράδειγµα 6: Χρόνος παράδοσης φορτίου ΜΑΘΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος µαθήµατος: ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ. 1. Πολλαπλή γραµµική παλινδρόµηση. 1.2 Παράδειγµα 7 (συνέχεια)

Στόχος µαθήµατος: ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ. 1. Πολλαπλή γραµµική παλινδρόµηση. 1.2 Παράδειγµα 7 (συνέχεια) ΠΜΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2006-2007, 3ο εξάµηνο ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ 12β ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 4β ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝ ΡΟΜΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ SPSS

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Βιοστατιστική και την Επιδηµιολογία

Εισαγωγή στην Βιοστατιστική και την Επιδηµιολογία Εισαγωγή στην Βιοστατιστική και την Επιδηµιολογία Ιωάννης Ντζούφρας Τµήµα Στατιστικής Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Άρης Περπέρογλου Τµήµα Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηµατοοικονοµικών Μαθηµατικών

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Ο ρόλος της Στατιστικής στην Ιατρική Η εξέλιξη της Ιατρικής από το δογµατισµό, ακόµη και το µυστικισµό, στην επιστηµονική αβεβαιότητα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Ο ρόλος της Στατιστικής στην Ιατρική Η εξέλιξη της Ιατρικής από το δογµατισµό, ακόµη και το µυστικισµό, στην επιστηµονική αβεβαιότητα . ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ο ρόλος της Στατιστικής στην Ιατρική Η εξέλιξη της Ιατρικής από το δογµατισµό, ακόµη και το µυστικισµό, στην επιστηµονική αβεβαιότητα ξεκίνησε τον 7 ο αιώνα. Το κλειδί σ αυτή την εξέλιξη υπήρξε

Διαβάστε περισσότερα

1.α ιαγνωστικοί Έλεγχοι. 2.α Ευαισθησία και Ειδικότητα (εισαγωγικές έννοιες) ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ. Πολύ σηµαντικό το θεώρηµα του Bayes:

1.α ιαγνωστικοί Έλεγχοι. 2.α Ευαισθησία και Ειδικότητα (εισαγωγικές έννοιες) ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ. Πολύ σηµαντικό το θεώρηµα του Bayes: ΠΜΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2006-2007, 3ο εξάµηνο ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ 6 ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 1.β ιαγνωστικοί Έλεγχοι Πολύ σηµαντικό το θεώρηµα

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι Επιδηµιολογία;

Τι είναι Επιδηµιολογία; ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ Τι είναι Επιδηµιολογία; ΜΑΘΗΜΑ 2 ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΗΜΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Ως Επιδηµιολογία ορίζουµε την Επιστήµη που µελετάει την κατανοµή και της εξέλιξη διαφόρων νοσηµάτων ή χαρακτηριστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ. Π.Μ.Σ.: Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή. Αλέξανδρος Γρυπάρης, PhD

ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ. Π.Μ.Σ.: Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή. Αλέξανδρος Γρυπάρης, PhD ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ Π.Μ.Σ.: Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή Αλέξανδρος Γρυπάρης, PhD Μετα-ανάλυση o Η χρήση των άρθρων ανασκόπησης (reviews) και της µετα-ανάλυσης έχει γίνει ένα σηµαντικό κοµµάτι της επιδηµιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Βιοστατιστική

Εισαγωγή στη Βιοστατιστική Εισαγωγή στη Βιοστατιστική Π.Μ.Σ.: Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή Οκτώβριος Νοέµβριος 2013 Αλέξανδρος Γρυπάρης, PhD Αλέξανδρος Γρυπάρης, PhD 4 Περιεχόµενα o Ορισµός της Στατιστικής o Περιγραφική στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος 1 Εισαγωγή στο SPSS 37. 1 Βασικές αρχές καταχώρισης δεδομένων και στατιστικής ανάλυσης με το SPSS 39

Μέρος 1 Εισαγωγή στο SPSS 37. 1 Βασικές αρχές καταχώρισης δεδομένων και στατιστικής ανάλυσης με το SPSS 39 41 Περιεχόμενα Ξενάγηση στο βιβλίο 25 Ξενάγηση στο συνοδευτικό CD 27 Εισαγωγή 29 Ευχαριστίες 33 Οι βασικές διαφορές μεταξύ του SPSS 16 και των προηγούμενων εκδόσεων 35 Μέρος 1 Εισαγωγή στο SPSS 37 1 Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

----------Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows ------------- Σελίδα: 0------------ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο

----------Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows ------------- Σελίδα: 0------------ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ----------Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows ------------- Σελίδα: 0------------ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο 1.1 Εισαγωγή. Τι είναι Στατιστική 1.2 Μεθοδολογία Ερευνας 1.3 Τι είναι το SPSS 1.4 οµή του προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

----------Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows ------------- Σελίδα: 0------------

----------Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows ------------- Σελίδα: 0------------ ----------Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows ------------- Σελίδα: 0------------ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ο 12.1 Λογιστική Παλινδρόµηση 12.2 Η εξίσωση της Λογιστικής Παλινδρόµησης. 12.3 Βήµατα δηµιουργίας του

Διαβάστε περισσότερα

Οι θεµελιώδεις έννοιες που απαιτούνται στη Επαγωγική Στατιστική (Εκτιµητική, ιαστήµατα Εµπιστοσύνης και Έλεγχοι Υποθέσεων) είναι:

Οι θεµελιώδεις έννοιες που απαιτούνται στη Επαγωγική Στατιστική (Εκτιµητική, ιαστήµατα Εµπιστοσύνης και Έλεγχοι Υποθέσεων) είναι: Κατανοµές ειγµατοληψίας 1.Εισαγωγή Οι θεµελιώδεις έννοιες που απαιτούνται στη Επαγωγική Στατιστική (Εκτιµητική, ιαστήµατα Εµπιστοσύνης και Έλεγχοι Υποθέσεων) είναι: 1. Στατιστικής και 2. Κατανοµής ειγµατοληψίας

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2.

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. Κεφάλαιο 17 Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 17.3. ΤΟ χ 2 ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 17.3.1. Ένα ερευνητικό παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση εδοµένων - Χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS. 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΙΣΑΓΩ ΓΗ ΣΤΟ SPSS ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Ανάλυση εδοµένων - Χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS. 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΙΣΑΓΩ ΓΗ ΣΤΟ SPSS ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Ανάλυση εδοµένων - Χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΙΣΑΓΩ ΓΗ ΣΤΟ SPSS ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ (Α) Καταγραφή δεδοµένων και επιλογή κατάλληλων ρυθµίσεων των µεταβλητών Η βασική οθόνη του στατιστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΠΣ ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι Π Λ Ω Μ Α Τ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΣΙΛΙΑ ΒΙΤΩΡΑΤΟΥ «ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

----------Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows ------------- Σελίδα: 0------------

----------Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows ------------- Σελίδα: 0------------ ----------Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows ------------- Σελίδα: 0------------ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ο 10.1 Πολλαπλή Γραµµική Παλινδρόµηση 10.2 Η εφαρµογή της Πολλαπλής Γραµµικής Παλινδρόµησης 10.3 Παράδειγµα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Στατιστική

Εισαγωγή στη Στατιστική Εισαγωγή στη Στατιστική Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο στην ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ, Επίκουρος Καθηγητής, Τομέας Μαθηματικών, Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΛΙΝ ΡΟΜΗΣΗΣ

Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΛΙΝ ΡΟΜΗΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ» Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΛΙΝ ΡΟΜΗΣΗΣ του ΗΜΗΤΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

22 Στατιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης Πειραµατικών εδοµένων Συνεργασίας

22 Στατιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης Πειραµατικών εδοµένων Συνεργασίας Στατιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης Πειραµατικών εδοµένων Συνεργασίας Χρήστος Κατσάνος και Νικόλαος Αβούρης Πανεπιστήµιο Πατρών Σκοπός Το παρόν κεφάλαιο, συµπληρωµατικό του κυρίως υλικού του βιβλίου, περιλαµβάνει

Διαβάστε περισσότερα

----------Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows ------------- Σελίδα: 0------------

----------Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows ------------- Σελίδα: 0------------ ----------Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows ------------- Σελίδα: 0------------ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ο 6.1 Ερωτήσεις Πολλαπλών Απαντήσεων 6.2 Εντολή Case Summaries 6.3 Ο έλεγχος t : (correlate t-test) 6.3.1Σύγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Οι µαθητές δήλωσαν ολογράφως το σχολείο τους. Τα δεδοµένα κωδικοποιήθηκαν ως εξής : ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Οι µαθητές δήλωσαν ολογράφως το σχολείο τους. Τα δεδοµένα κωδικοποιήθηκαν ως εξής : ΠΙΝΑΚΑΣ 1 3 ΙΙ. ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΤΑ Ε ΟΜΕΝΑ. Σχολείο Οι µαθητές δήλωσαν ολογράφως το σχολείο τους. Τα δεδοµένα κωδικοποιήθηκαν ως εξής : ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Συχνότητα Γυµνάσιο 773 37.93% Λύκειο 1006 49.36% ΤΕΕ 259 12.71%

Διαβάστε περισσότερα

ROEHAMPTON UNIVERSITY MA IN EDUCATION Ρ ΚΟΡΡEΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤIΝΟΣ ΑΘΗΝΑ 2011

ROEHAMPTON UNIVERSITY MA IN EDUCATION Ρ ΚΟΡΡEΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤIΝΟΣ ΑΘΗΝΑ 2011 Ι.Τ.Ε. ROEHAMPTON UNIVERSITY MA IN EDUCATION ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΤΟ SPSS Ρ ΚΟΡΡEΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤIΝΟΣ ΑΘΗΝΑ 2011 ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ SPSS Από την Έναρξη των Windows, επιλέγουµε: Προγράµµατα SPSS for Windows SPSS *.*

Διαβάστε περισσότερα

Προϋποθέσεις : ! Και οι δύο µεταβλητές να κατανέµονται κανονικά και να έχουν επιλεγεί τυχαία.

Προϋποθέσεις : ! Και οι δύο µεταβλητές να κατανέµονται κανονικά και να έχουν επιλεγεί τυχαία. . ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ. Υπολογισµός συντελεστών συσχέτισης Προκειµένου να ελέγξουµε την ύπαρξη γραµµικής σχέσης µεταξύ δύο ποσοτικών µεταβλητών, χρησιµοποιούµε συνήθως τον παραµετρικό συντελεστή συσχέτισης

Διαβάστε περισσότερα

Τα είδη της επιδημιολογικής έρευνας

Τα είδη της επιδημιολογικής έρευνας Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ιατρικής σχολής ΑΠΘ 2009-10 Επιδημιολογία Υπεύθυνος Καθηγητής: Αλέξης Μπένος Διδάσκοντες: Γαβανά Μάγδα, Phd Λέκτορας ΠΔ 407/80 Γιαννακόπουλος Στάθης, Phd Λέκτορας ΠΔ 407/80

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Κεφάλαιο 3 ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Σε πολλά προβλήµατα της µηχανικής δεν ενδιαφερόµαστε να εκτιµήσουµε την τιµή της παραµέτρου αλλά να διαπιστώσουµε αν η παραµέτρος είναι µικρότερη ή µεγαλύτερη από

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Στατιστική

Εισαγωγή στη Στατιστική Εισαγωγή στη Στατιστική Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο στην ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ, Επίκουρος Καθηγητής, Τομέας Μαθηματικών, Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Καθ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΙ ΗΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ INFORMATION MANAGEMENT

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ INFORMATION MANAGEMENT KINGSTON UNIVERSITY ICBS Business College ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ INFORMATION MANAGEMENT ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ν. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Ανάλυση δεδοµένων και βασικές έννοιες Για τον

Διαβάστε περισσότερα