3 μ. = 30 δεκ. 3,5 δεκ. = 35 εκατ. 2 μ. = χιλ. 5 χιλ. = 0,005 μ. 5 μ. = 500 εκατ. 2,5 μ. = 250 εκατ. 2 χμ. = μ 7,5 εκατ. = 0,075 μ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "3 μ. = 30 δεκ. 3,5 δεκ. = 35 εκατ. 2 μ. = χιλ. 5 χιλ. = 0,005 μ. 5 μ. = 500 εκατ. 2,5 μ. = 250 εκατ. 2 χμ. = μ 7,5 εκατ. = 0,075 μ."

Transcript

1 1. Συμπληρώνω τις παρακάτω ισότητες : Μάθημα 28 ο 3 μ. = 30 δεκ. 3,5 δεκ. = 35 εκατ. 2 μ. = χιλ. 5 χιλ. = 0,005 μ. 5 μ. = 500 εκατ. 2,5 μ. = 250 εκατ. 2 χμ. = μ 7,5 εκατ. = 0,075 μ. 4 μ. = 40 δεκ. 1,5 μ. = 15 δεκ. 5 χμ. = μ 3 εκατ. = 0,03 μ. 2 μ. = 200 εκατ. 0,5 μ. = 50 εκατ. 8 χμ. = μ χιλ. = 5 μ. 6 μ. = χιλ. 3,5 μ. = 350 εκατ. 9 μ. = 90 δεκ. 35 εκατ. = 3,5 δεκ. 2. Ένας μαραθωνοδρόμος έπρεπε να διανύσει απόσταση ίση με 42,195 χλμ. Δεν άντεξε όμως και εγκατέλειψε τον αγώνα ενώ είχε διανύσει 36 χλμ. 75 μ. Πόσα μέτρα ήταν η απόσταση που του έμεινε για να φτάσει στο τέρμα αν συνέχιζε ; Ένας μαραθωνοδρόμος έπρεπε να διανύσει απόσταση ίση με 42,195 χλμ. Δεν άντεξε όμως και εγκατέλειψε τον αγώνα ενώ είχε διανύσει 36 χλμ. 75 μ. Πόσα μέτρα ήταν η απόσταση που του έμεινε για να φτάσει στο τέρμα αν συνέχιζε ; 36χλμ.75μ. = 36,075χλμ. 42,195-36,075 = 6,12 χλμ Απάντηση : Του έμειναν ακόμα 6,12χλμ. Για να φτάσει στο τέρμα. 3. Ένα χωράφι σχήματος ορθογωνίου παραλληλογράμμου έχει μήκος 15,3 μ. και πλάτος 8μ. και 25 εκ. Θέλουμε να το περιφράξουμε με σύρμα που το ένα μέτρο έχει 14. Πόσα χρήματα θα δώσουμε ; Ένα χωράφι σχήματος ορθογωνίου παραλληλογράμμου έχει μήκος 15,3 μ. και πλάτος 8μ. και 25 εκ. Θέλουμε να το περιφράξουμε με σύρμα που το ένα μέτρο έχει 14. Πόσα χρήματα θα δώσουμε ; 8μ.25εκ = 8,25μ. 2 (15,3 + 8,25) = 2 23,55 = 47,1 μ. 47,1 14 = 659,40 Απάντηση : Θα δώσουμε 659,40. 37

2 4. Το ύψος της Ελένης είναι 1,82 μ. Πόσο είναι το ύψος της σε δεκατόμετρα, σε εκατοστόμετρα και πόσο σε χιλιοστόμετρα ; Το ύψος της Ελένης είναι 1,82 μ. Πόσο είναι το ύψος της σε δεκατόμετρα, σε εκατοστόμετρα και πόσο σε χιλιοστόμετρα ; 1,82 10 = 18,2 δεκ. 18,2 100 = 182 εκατ. 18, = 1820 χιλ. Απάντηση : Το ύψος της Ελένης είναι 18,2 δεκ. ή 182 εκατ. ή χιλ.. 5. Αλλάζω τη μορφή των αριθμών : Μορφή αριθμών ακέραιος δεκαδικός συμμιγής κλασματικός 155 εκατ. 1,55 μ. 1μ.5δεκ.5εκατ μ εκατ. 2,45 μ. 2μ.4δεκ.5εκατ μ δεκ. 2,3 μ. 2 μ. 3 δεκ μ. 200 χιλ. 0,200 μ. 2 δεκ. 1 μ εκατ. 3,5 δεκ. 3 δεκ. 5 εκατ δεκ. 45 εκατ. 4,5 δεκ. 4δεκ.5εκατ δεκ. 15 δεκ. 1,5 μ. 1μ. 5δεκ μ. 6. Ένα μαγαζί με είδη ορειβασίας πούλησε τη Δευτέρα δυο κομμάτια σχοινί από 12,7 μ. και 8 μ 3 δεκ 5 εκ. αντίστοιχα. Πόσα μέτρα σχοινί πούλησε ; Ένα μαγαζί με είδη ορειβασίας πούλησε τη Δευτέρα δυο κομμάτια σχοινί από 12,7 μ. και 8 μ 3 δεκ 5 εκ. αντίστοιχα. Πόσα μέτρα σχοινί πούλησε ; 8μ.3δεκ.5εκατ. = 8,35 μ. 12,7 + 8,35 = 21,05 μ. Απάντηση : Πούλησε 21,05 μ. σχοινί. 38

3 7. Το μήκος του ποταμού Έβρου είναι 204 χμ,. ενώ του Αλιάκμονα είναι μ. α) Ποιο είναι το μήκος του Αλιάκμονα; β) Ποιο από τα δυο ποτάμια έχει το μεγαλύτερο μήκος; γ) Πόσο μεγαλύτερο ; Το μήκος του ποταμού Έβρου είναι 204 χμ, ενώ του Αλιάκμονα είναι μ μ. = 297 χλμ. 297 > 204 άρα ο Αλιάκμονας είναι μεγαλύτερος από τον Έβρο α) Ποιο είναι το μήκος του Αλιάκμονα; = 93 χλμ. είναι μεγαλύτερος ο Αλιάκμονας από τον Έβρο. β) Ποιο από τα δυο ποτάμια έχει το μεγαλύτερο μήκος; γ) Πόσο μεγαλύτερο ; Απάντηση : α) 297 χλμ., β) + γ) 93χλμ. μεγαλύτερος είναι ο Αλιάκμονας. 8. Να γράψετε με μορφή συμμιγή τους παρακάτω δεκαδικούς αριθμούς και τους συμμιγείς σε δεκαδικούς. 3,75 μ. = 3μ. 7δεκ. 5εκατ. 8 μ. 7 δεκ. 5 εκ. = 8,75 μ. 0,075 μ. = 7εκατ. 5χιλ. 5 εκ. 4 χιλ. = 5,4 εκατ. = 0,54 δεκ. = 0,054 μ. 39

4 9. Συμπληρώστε τις παρακάτω ισότητες : 1 μ.= 10 δεκ. 1 μ.= 100 εκ. 1 μ.= χιλ. 3 μ.= 30 δεκ. 3 μ.= 300 εκ. 3 μ.= χιλ. 70 δεκ.= 0,7 μ. 400 εκ.= 4 μ χιλ.= 50 μ. 30 εκ.= 3 δεκ μ.= 7 χλμ. 50 χιλ.= 5 εκ. 3 μ. 5 δεκ.= 35 δεκ. 25 δεκ= 2 μ 5 δεκ. 3 εκ. 5 χιλ.= 35 χιλ. 159 εκ.= 1 μ 5 δεκ 9 εκ. 3 χλμ. 750 μ = μ. 75 χιλ.= 7εκ 5 χιλ. 10. Οι τιμές του επόμενου πίνακα είναι οι πλευρές ενός πεντάπλευρου, φυτεμένου με λουλούδια, παρτεριού ΑΒΓΔΕ, εκφρασμένες σε διαφορετική μονάδα μέτρησης. Μπορείς να συμπληρώσεις τα κενά σημεία του πίνακα ; Πλευρά παρτεριού Μονάδα μέτρησης μ. δεκ. εκ. χιλ. ΑΒ ΒΓ ΓΔ 1, ΔΕ 0, ΕΑ 0, Περίμετρος παρτεριού 8,

5 Ασκήσεις Μάθημα 29 ο 1. Συμπλήρωσε τον παρακάτω πίνακα : μ. δεκ. εκατ. χιλ. 3, , ,23 12, ,876 98,76 987, , , , ,34 123, , ,987 9,87 98, Στο σχολικό πρωτάθλημα στίβου στο άλμα εις ύψος οι μαθητές είχαν τις επιδόσεις που βρίσκονται στον παρακάτω πίνακα. Να γράψεις τις μετρήσεις στις υπόλοιπες μορφές : Παιδιά ακέραιος δεκαδικός συμμιγής Κλασματικός Ανδρέας 145 εκατ. 14,5 δεκ. 1,45 μ. 45 1μ.4δεκ.5εκ. 1 μ Σάββας 132 εκατ. 1,32 μ. 1μ.3δεκ.2εκ. 1 μ Κυριακή 110 εκατ. 1,10 μ. 1 μ. 10 εκατ. 1 μ. 100 Νίκος 120 εκατ. 1,20 μ. 1μ. 20εκατ μ. 41

6 3. Ένας έμπορος πούλησε από ένα τόπι ύφασμα, το οποίο είχε 50 μέτρα, στην πρώτη κυρία 4 μ. 5 δεκ. 7 εκατ. 5 χιλ., στη δεύτερη κυρία 5, 755 μέτρα και στην τρίτη μέτρα. Πόσα μέτρα πούλησε και πόσα μέτρα του έμειναν ; Ένας έμπορος πούλησε από ένα τόπι ύφασμα, το οποίο είχε 50 μέτρα, στην πρώτη κυρία 4 μ. 5 δεκ. 7 εκατ. 5 χιλ., στη δεύτερη κυρία 5, 755 μέτρα και στην τρίτη μέτρα. Πόσα μέτρα πούλησε και πόσα μέτρα του έμειναν ; 5,755 μ. = 5 μ. 7 δεκ. 5 εκ. 5 χιλ μ. = 10μ. 2δεκ 4 μ. 5 δεκ. 7 εκατ. 5 χιλ. 5 μ. 7 δεκ. 5 εκατ. 5 χιλ μ. 2 δεκ. 0 εκατ. 0 χιλ. 19 μ. 14 δεκ. 12 εκατ. 10 χιλ. 19 μ. 14 δεκ. 13 εκατ. 19 μ. 15 δεκ. 3 εκατ. 20 μ. 5 δεκ. 3 εκατ. 50 μ. 0 δεκ. 0 εκατ. 49 μ. 9 δεκ. 10 εκατ μ. 5 δεκ. 3 εκατ. 29 μ. 4 δεκ. 7 εκατ. Απάντηση : Πούλησε 20 μ. 5 δεκ. 3 εκατ. και του έμειναν 29 μ. 4 δεκ. 7 εκατ. ύφασμα. 42

7 4. Ένας υφασματέμπορος είχε πέντε τόπια ύφασμα. Το πρώτο τόπι ήταν 40 μ. το δεύτερο μ. μεγαλύτερο από το πρώτο, το τρίτο 7 μ. 2 δεκ. 5 εκατ. μικρότερο από το δεύτερο, το τέταρτο 15,7 μ. μεγαλύτερο από το τρίτο και το πέμπτο μ. μικρότερο από το τέταρτο. Πόσα μέτρα ήταν όλα τα τόπια; Ένας υφασματέμπορος είχε πέντε τόπια ύφασμα. Το πρώτο τόπι ήταν 40 μ. το δεύτερο μ. μεγαλύτερο από το πρώτο, το τρίτο 7 μ. 2 δεκ. 5 εκατ. μικρότερο από το δεύτερο, το τέταρτο 15,7 μ. μεγαλύτερο από το τρίτο και το πέμπτο μ. μικρότερο από το τέταρτο. Πόσα μέτρα ήταν όλα τα τόπια; μ. = 5,20 μ. 7μ.2δεκ.5εκατ. = 7,25 μ μ. = 3,25 μ ,20 = 45,20 μ. 45,20 7,25 = 37,95 μ. 37, ,7 = 53,65 μ. 53,65 3,25 = 50,4 μ , , , ,4 = 227,2 μ. Απάντηση : Όλα τα τόπια ήταν 227,2 μ.. 5. Ένας ηλεκτρολόγος για την εγκατάσταση μιας τηλεόρασης χρησιμοποίησε 3 κομμάτια καλώδιο. Το πρώτο είχε μήκος 4 μέτρα, 7 δέκατα και 8 εκατοστά, το δεύτερο 5 μέτρα, 6 δέκατα και 6 εκατοστά και το τρίτο 2 μέτρα και 3 εκατοστά. Πόσα μέτρα ήταν συνολικά το καλώδιο που χρησιμοποίησε; Ένας ηλεκτρολόγος για την εγκατάσταση μιας τηλεόρασης χρησιμοποίησε 3 κομμάτια καλώδιο. Το πρώτο είχε μήκος 4 μέτρα, 7 δέκατα και 8 εκατοστά, το δεύτερο 5 μέτρα, 6 δέκατα και 6 εκατοστά και το τρίτο 2 μέτρα και 3 εκατοστά. Πόσα μέτρα ήταν συνολικά το καλώδιο που χρησιμοποίησε; 4 μ. 7 δεκ. 8 εκατ. 5 μ. 6 δεκ. 6 εκατ. + 2 μ. 0 δεκ. 3 εκατ. 11 μ. 13 δεκ. 17 εκατ. 11 μ. 14 δεκ. 7 εκατ. 12 μ. 4 δεκ. 7 εκατ. Απάντηση : Χρησιμοποίησε 12 μ. 4 δεκ. 7 εκατ. καλώδιο. 43

8 6. Από μία σωλήνα μήκους 6 μ. έκοψα ένα κομμάτι 4 μ. και 25 εκατ. Πόσα μέτρα σωλήνα μου έμειναν; Από μία σωλήνα μήκους 6 μ. έκοψα ένα κομμάτι 4 μ. και 25 εκατ. Πόσα μέτρα σωλήνα μου έμειναν; 6 μ. 0 δεκ. 0 εκατ. 5 μ. 9 δεκ. 10 εκατ. - 4 μ. 2 δεκ. 5 εκατ. 1 μ. 7 δεκ. 5 εκατ. Απάντηση : Μου έμειναν 1 μ. 7 δεκ. 5 εκατ. σωλήνα. 7. Ένας έμπορος υφασμάτων έχει ένα τόπι ύφασμα μήκους 25 μέτρων. Έδωσε σε μία κυρία το πρωί 4 μ. και 50 εκατ. και το απόγευμα σε μία άλλη κυρία 2 μ. και 40 εκατ. περισσότερα μέτρα από την πρωινή κυρία. Πόσα μέτρα ύφασμα του έμειναν στο τόπι ; Ένας έμπορος υφασμάτων έχει ένα τόπι ύφασμα μήκους 25 μέτρων. Έδωσε σε μία κυρία το πρωί 4 μ. και 50 εκατ. και το απόγευμα σε μία άλλη κυρία 2 μ. και 40 εκατ. περισσότερα μέτρα από την πρωινή κυρία. Πόσα μέτρα ύφασμα του έμειναν στο τόπι ; 4 μ. 5 δεκ. + 2 μ. 4 δεκ. 6 μ. 9 δεκ. 4 μ. 5 δεκ. + 6 μ. 9 δεκ. 10 μ. 14 δεκ. 11 μ. 4 δεκ. 25 μ. 0 δεκ. 24 μ. 10 δεκ μ. 4 δεκ. 13 μ. 6 δεκ. Απάντηση : Του έμειναν 13 μ. 6 δεκ. ύφασμα στο τόπι. 44

9 8. Να κάνεις τις παρακάτω πράξεις : 8 μ. 6 δεκ. - 3μ. 5 δεκ. = 5 μ. 1 δεκ. 14 μ. 7 δεκ. - 8μ. 9 δεκ. = 5 μ. 8 δεκ. 14 μ. 16 εκ. - 5μ. 47 εκ. = 8 μ. 69 εκατ. 6 μ. 4 δεκ. + 2 μ. 3 δεκ. = 8 μ. 7 δεκ. 13 μ. 7 δεκ. + 7 μ. 9 δεκ. = 21 μ. 6 δεκ. 26 μ. 47 εκ μ. 63 εκ. = 45 μ. 10εκατ. 9. Να γράψεις με κλασματικούς και δεκαδικούς αριθμούς τα μήκη: δεκ. = = 0,3 μ. 4 μ. = δεκ. = 40 δεκ. 4 εκ. = δεκ. = 0,4 δεκ δεκ.= μ. = 0,7 μ. 2 χιλ.= εκ. = 0,2 εκ. 36χιλ. = μ. = 0,036 μ Γράψε με συμμιγείς αριθμούς τα παρακάτω μήκη: 5,25 μ. = 5 μ. 2 δεκ. 5 εκ. 4,32 δεκ. = 4 δεκ. 3 εκ. 2 χιλ. 3,6 μ. = 3 μ. 6 δεκ. 6,2 εκ. = 6 εκ. 2 χιλ. 45

10 11. Μετατρέπω τις παρακάτω μονάδες μέτρησης : 800 χλμ. = μ. 3 χλμ. = χιλ. 25 χλμ. = δεκ. 93 χλμ. = εκ. 5,01 μ. = 501 εκ. 0,08 μ. = 80 χιλ. 5,9 μ. = 59 δεκ μ. = 8,750 χλμ. 567 δεκ. = χιλ ` δεκ. = εκ δεκ. = 0,125 χλμ. 15 δεκ. = 1,5 μ. 80 εκ. = 8 δεκ. 7,66 εκ. = 0,0766 μ εκ. = 0,089 χλμ. 22 εκ. = 220 χιλ. 83 χιλ. = 0,083 μ χιλ. = 96,43 δεκ. 123 χιλ. = 12,3 εκ χιλ. = 0, χλμ. 12. Συμπληρώνω τις ισότητες: Α. 2 μ.= 20 δεκ. Β. 2,5 μ.= 25 δεκ. Γ. 2 χμ.= μ. 4 μ.= 400 εκ. 4,2 μ.= 420 εκ. 2,5 χμ.= μ. 5 μ.= χιλ. 1,5 μ.= χιλ. 1,25 χμ.= μ. 5 δεκ.= 50 εκ. 3,5 δεκ.= 35 εκ. 3,575 χμ.= μ. 12 δεκ.= χιλ. 4,8 δεκ.= 480 χιλ. 0,5 χμ.= 500 μ. 12 εκ.= 120 χιλ. 2,4 εκ.= 24 χιλ. 0,025 χμ.= 25 μ. 0,8 μ.= 8 δεκ. 0,5 μ.= 50 εκ. 0,75 χμ.= 750 μ. 46

11 Ασκήσεις Μάθημα 30 ο 1. Συμπληρώνω τον πίνακα : τ.μ. τ. δεκ. τ. εκατ. τ. χιλ , ,012 1, , , Συμπληρώνω τον πίνακα : Συμμιγείς τ.μ. τ. δεκ. τ. εκατ. τ. χιλ. 3 τ.μ. 10 τ. εκατ τ.μ. 12 τ. δεκ. 8 τ. εκατ. 24 τ. χιλ τ. δεκ. 87 τ. χιλ τ. εκατ. 12 τ. χιλ τ.μ. 35 τ. χιλ τ. δεκ. 5 τ. εκατ. 22 τ. χιλ Ένας αγρότης νοίκιασε φέτος τρία αγροτεμάχια. Το πρώτο έχει έκταση 5 στρέμματα και 750 τετραγωνικά μέτρα, το δεύτερο 12,5 στρέμματα και το τρίτο 45 στρέμματα. Πόσα στρέμματα νοίκιασε συνολικά ; Το πρώτο έχει έκταση 5 στρέμματα και 750 τετραγωνικά μέτρα, το δεύτερο 12,5 στρέμματα και το τρίτο 45 στρέμματα. Πόσα στρέμματα νοίκιασε συνολικά ; 5 στρέμ. και 750 τ.μ. = 5,750 στρέμ. 5, , ,000 = 63,250 στρέμματα Απάντηση : Συνολικά νοίκιασε 63,250 στρέμματα. 47

12 4. Ένα σπίτι έχει τέσσερα δωμάτια. Το πρώτο δωμάτιο έχει εμβαδό 12 τ. μ., 44 τ. δεκ. και 55 τ. εκατ., το δεύτερο 13 τ. μ., 55 τ. δεκ., το τρίτο 14 τ. μ. και 55 τ. εκατ. και το τέταρτο 16 τ. μ.. Πόσο είναι το συνολικό εμβαδό των δωματίων του σπιτιού ; Το πρώτο δωμάτιο έχει εμβαδό 12 τ. μ., 44 τ. δεκ. και 55 τ. εκατ., το δεύτερο 13 τ. μ., 55 τ. δεκ., το τρίτο 14 τ. μ. και 55 τ. εκατ. και το τέταρτο 16 τ. μ.. Πόσο είναι το συνολικό εμβαδό των δωματίων του σπιτιού ; 12 τ.μ. 44 τ. δεκ. 55 τ. εκατ. 13 τ.μ. 55 τ. δεκ. 0 τ. εκατ. 14 τ.μ. 0 τ. δεκ. 55 τ. εκατ τ.μ. 0 τ. δεκ. 0 τ. εκατ. 55 τ.μ. 99 τ. δεκ. 110 τ. εκατ. 55 τ.μ. 100 τ. δεκ. 10 τ. εκατ. 56 τ.μ. 0 τ. δεκ. 10 τ. εκατ. Απάντηση : Το συνολικό εμβαδό των δωματίων του σπιτιού είναι 56 τ.μ. και 10 τ.εκ.. 5. Κάνω τις μετατροπές στον παρακάτω πίνακα : ακέραιος δεκαδικός συμμιγής κλασματικός τ. εκατ. 2,55 τ.μ. 2 τ.μ. 55 τ. δεκ. 2 τ.μ τ. δεκ. 5,55 τ.μ. 5 τ.μ.55 τ. δεκ. 5 τ.μ τ. δεκ. 3,05 τ.μ. 3 τ.μ. 5 τ. δεκ. 3 τ.μ τ. δεκ. 1,50 τ.μ. 1 τ.μ. 50 τ. δεκ τ.μ. 6. Να συμπληρώσεις τις παρακάτω ισότητες : 9 τ.μ. = 900 τ. δεκ. 8 τ.μ. = τ. εκατ. 7 τ.μ. = τ. χιλ. 50 τ. δεκ. = 0,50 τ.μ. 8 τ. δεκ. = 0,08 τ.μ. 80 τ. εκατ. = 0,80 τ. δεκ. 9 τ.μ. = τ. χιλ. 90 τ. χιλ. = 0,0090 τ. δεκ. 2 τ. δεκ. = τ. χιλ. 10 τ.μ. = τ. εκατ. 12 τ.μ. = τ. εκατ. 6 στρεμ. = τ.μ. 25 τ. δεκ. = 0,25 τ.μ. 25 στρεμ. = τ.μ. 800 τ. χιλ. = 8 τ. εκατ. 200 τ. εκατ. = 2 τ. δεκ. 45 τ. εκατ. = 0,0045 τ.μ. 450 τ. χιλ. = 4,50 τ. εκατ. 48

13 7. Να συμπληρώσεις τον παρακάτω πίνακα : τ.μ. τ. δεκ. τ. εκατ. τ. χιλ , , , Να συμπληρώσεις τον παρακάτω πίνακα : Συμμιγείς τ.μ. τ. δεκ. τ. εκατ. τ. χιλ. δεκαδικός 6 τ.μ. 20 τ. εκατ , τ.μ. 4 τ. δεκ. 16 τ. εκατ. 48 τ. χιλ , τ. δεκ. 45 τ. χιλ , τ. εκατ. 6 τ. χιλ , τ.μ. 70 τ. χιλ , τ. δεκ. 6 τ. εκατ. 44 τ. χιλ , Να συμπληρώσεις τον παρακάτω πίνακα : ακέραιος δεκαδικός συμμιγής Κλασματικός τ. χιλ. 5,50 τ. δεκ. 5 τ. δεκ. 50 τ.εκ. 5 τ. δεκ τ. εκ. 5,25 τ. δεκ. 5 τ. δεκ. 25 τ.εκ. 5 τ. δεκ τ. δεκ. 5,12 τ.μ. 5 τ.μ. 12 τ. δεκ. 5 τ.μ τ. δεκ. 5,20 τ.μ. 5 τ.μ. 20 τ. δεκ τ.μ τ. χιλ. 20,12 τ. εκ. 20 τ. εκατ. 12 τ. χιλ. 20 τ. εκ

14 10. Ένα γήπεδο ποδοσφαίρου έχει έκταση 4 στρέμματα και 300 τετραγωνικά μέτρα. Πόση είναι η επιφάνειά του σε στρέμματα και πόση σε τετραγωνικά μέτρα ; Ένα γήπεδο ποδοσφαίρου έχει έκταση 4 στρέμματα και 300 τετραγωνικά μέτρα. Πόση είναι η επιφάνειά του σε στρέμματα και πόση σε τετραγωνικά μέτρα ; 4 στρεμ. 300 τ.μ. = ( ) τ.μ τ.μ. = τ.μ τ.μ. = τ.μ τ.μ. : = 4,300 στρεμ. Απάντηση : Η επιφάνεια είναι 4,300 στρέμματα ή τ.μ. 11. Η Έρρικα δουλεύει πωλήτρια σε ένα μαγαζί με χαλιά. Χθες πούλησε 4 ίδια χαλιά που το καθένα από αυτά κάλυπτε 5 τετραγωνικά μέτρα. Πόσα τετραγωνικά μέτρα καλύπτουν όλα τα χαλιά μαζί ; Αν τα πούλησε προς 20 το τετραγωνικό μέτρο, πόσα χρήματα εισέπραξε ; Χθες πούλησε 4 ίδια χαλιά που το καθένα από αυτά κάλυπτε 5 τετραγωνικά μέτρα. Πόσα τετραγωνικά μέτρα καλύπτουν όλα τα χαλιά μαζί ; τα πούλησε προς 20 το τετραγωνικό μέτρο, πόσα χρήματα εισέπραξε ; 4 5 = 20 τ.μ = 400 Απάντηση : Όλα μαζί τα χαλιά καλύπτουν 20 τ.μ. και εισέπραξε Ένα χωράφι είναι 14 στρέμματα. Από αυτά πουλήθηκαν τ.μ. Πόσα στρέμματα του έμειναν ; Ένα χωράφι είναι 14 στρέμματα. Από αυτά πουλήθηκαν τ.μ. Πόσα στρέμματα του έμειναν ; τ.μ. : = 8,700 στρεμ. 14 8,700 = 5,300 στρεμ. Απάντηση : Του έμειναν 5,300 στρέμματα. 50

15 13. Η έκταση της Ελλάδας είναι τετραγωνικά χιλιόμετρα. Πόσα τ.μ. είναι ; Η έκταση της Ελλάδας είναι τετραγωνικά χιλιόμετρα. Πόσα τ.μ. είναι ; = τ.μ. Απάντηση : Η έκταση της Ελλάδας είναι τ.μ Το σπίτι του Δημήτρη έχει τρία δωμάτια, το πρώτο έχει επιφάνεια 23 τ.μ. 16 τ. δεκ., το δεύτερο δωμάτιο 25 τ.μ. 738 τ. εκ. και το τρίτο 24 τ.μ. 15 τ. δεκ. 43 τ. εκ. Οι γονείς του θέλουν να στρώσουν πλακάκια και στα τρία δωμάτια. Αν ο τεχνίτης που θα τα περάσει πληρώνεται με 20 το τ.μ., πόσο θα κοστίσει στους γονείς του το στρώσιμο με πλακάκια των τριών δωματίων ; το πρώτο έχει επιφάνεια 23 τ.μ. 16 τ. δεκ., το δεύτερο δωμάτιο 25 τ.μ. 738 τ.εκ. και το τρίτο 24 τ.μ. 15 τ. δεκ. 43 τ. εκ. Οι γονείς του θέλουν να στρώσουν πλακάκια και στα τρία δωμάτια. Αν ο τεχνίτης που θα τα περάσει πληρώνεται με 20 το τ.μ., πόσο θα κοστίσει στους γονείς του το στρώσιμο με πλακάκια των τριών δωματίων ; 23 τ.μ. 16 τ. δεκ. = 23,16 τ.μ. 25 τ.μ. 738τ. εκ = 25,0738 τ.μ. 24 τ.μ. 15 τ. δεκ. 43 τ. εκ. = 24,1543 τ.μ. 23, , ,1543 = 72,3881 τ.μ. 72, = 1.447,762 Απάντηση : Θα τους κοστίσει 1.447, Γράψε τους παρακάτω συμμιγείς αριθμούς ως δεκαδικούς και αντίστροφα : 3 τ. μ. 15 τ. δεκ. 5 τ. εκ = 3,1505 τ.μ. 3 τ. μ. 9 τ. εκ. = 3,0009 τ.μ. 14 τ. μ. 5 τ. δεκ.= 14,05 τ.μ. 15 τ. εκ. 5 τ. χιλ. = 15,05 τ. εκ. 2,05 τ. μ.= 2 τ.μ. 5 τ. δεκ. 0,00576 τ. μ. = 57 τ. εκ. 60 τ. χιλ. 5,089 τ. μ. = 5 τ.μ. 8 τ. δεκ. 90 τ. εκ. 15 τ. εκ. 6 τ. χιλ. = 15,06 τ. εκ. 51

16 Ασκήσεις 1. Να συμπληρώσεις τις παρακάτω ισότητες : Μάθημα 31 ο 9 κ.μ. = κ. δεκ. 8 κ.μ. = κ. εκατ. 7 κ.μ. = κ. χιλ. 50 κ. δεκ. = 0,050 κ.μ. 8 κ. δεκ. = 0,008 κ.μ. 80 κ. εκατ. = 0,080 κ. δεκ. 9 κ.μ. = κ. χιλ. 90 κ. χιλ. = 0, κ. δεκ. 2 κ. δεκ. = κ. χιλ. 10 κ.μ. = κ. εκατ. 12 κ.μ. = κ. εκατ. 6 κ.μ. = κ. δεκ. 25 κ. δεκ. = 0,025 κ.μ. 25 κ.μ. = κ. εκατ. 800 κ. χιλ. = 0,800 κ. εκατ. 200 κ. δεκ. = κ. εκατ. 45 κ. εκατ. = 0, κ.μ. 450 κ. χιλ. = 0,450 κ. εκατ. 2. Να συμπληρώσεις τον παρακάτω πίνακα : κ.μ. κ. δεκ. κ. εκατ. κ. χιλ , , , , , Να συμπληρώσεις τον παρακάτω πίνακα : Συμμιγείς κ.μ. κ. δεκ. κ. εκατ. κ. χιλ. δεκαδικός 3 κ.μ. 10 κ. εκατ , κ.μ. 120 κ. δεκ. 80 κ. εκατ. 240 κ. χιλ , κ. δεκ. 870 κ. χιλ , κ. εκατ. 120 κ. χιλ , κ.μ. 350 κ. χιλ , κ. δεκ. 5 κ. εκατ. 20 κ. χιλ , Να συμπληρώσεις τον παρακάτω πίνακα : ακέραιος δεκαδικός συμμιγής Κλασματικός κ. χιλ. 250,500 κ. εκ. 250 κ. εκ. 500 κ. χιλ. 250 κ. εκ κ. εκ. 5, 25 κ. δεκ. 5 κ. δεκ. 250 κ. εκ. 5 κ. δεκ κ. δεκ. 5,125 κ.μ. 5 κ.μ. 125 κ. δεκ. 5 κ.μ κ. δεκ. 5,500 κ.μ. 5 κ.μ. 500 κ. δεκ κ.μ. 52

17 5. Να συμπληρώσεις τις παρακάτω ισότητες : 5 κ.μ. = κ. δεκ. 28 κ.μ. = κ. εκατ. 9 κ.μ. = κ. χιλ. 75 κ. δεκ. = 0,075 κ.μ. 5 κ. δεκ. = 0,005 κ.μ. 55 κ. εκατ. = 0,055 κ. δεκ. 2 κ.μ. = κ. χιλ. 50 κ. χιλ. = 0, κ. δεκ. 8 κ. δεκ. = κ. χιλ. 90 κ.μ. = κ. εκατ. 42 κ.μ. = κ. εκατ. 9 κ.μ. = κ. δεκ. 45 κ. δεκ. = 0,045 κ.μ. 95 κ.μ. = κ. εκατ. 400 κ. χιλ. = 0,400 κ. εκατ. 700 κ. δεκ. = κ. εκατ. 85 κ. εκατ. = 0, κ.μ. 250 κ. χιλ. = 0,250 κ. εκατ. 6. Να συμπληρώσεις τον παρακάτω πίνακα : κ.μ. κ. δεκ. κ. εκατ. κ. χιλ , , , , , , , ,

18 7. Να συμπληρώσεις τον παρακάτω πίνακα : Συμμιγείς κ.μ. κ. δεκ. κ. εκατ. κ. χιλ. δεκαδικός 5 κ.μ. 100 κ. εκατ , κ.μ. 220 κ. δεκ. 800 κ. εκατ. 140 κ. χιλ , κ. δεκ. 850 κ. χιλ , κ. εκατ. 520 κ. χιλ , κ.μ. 450 κ. χιλ , κ. δεκ. 8 κ. εκατ. 80 κ. χιλ , Να συμπληρώσεις τον παρακάτω πίνακα : ακέραιος δεκαδικός συμμιγής Κλασματικός κ. χιλ. 300,500 κ. εκ. 300 κ. εκ. 500 κ. χιλ. 300 κ. εκ κ. εκ. 7, 25 κ. δεκ. 7 κ. δεκ. 250 κ. εκατ. 7 κ. δεκ κ. δεκ. 3,150 κ.μ. 3 κ.μ. 150 κ. δεκ. 3 κ.μ κ. δεκ. 2,500 κ.μ. 2 κ.μ. 500 κ. δεκ κ.μ κ. χιλ. 50,050 κ. εκατ. 50 κ. εκατ. 50 κ. χιλ κ. εκ. 9. Ένα βενζινάδικο έχει τρεις δεξαμενές πετρελαίου. Η πρώτη δεξαμενή χωράει 25 κ. μ., 234 κ. δεκ. πετρέλαιο, η δεύτερη 34 κ. μ., 65 κ. δεκ. και 250 κ. εκατ. πετρέλαιο και η τρίτη 55 κ. μ. και 750 κ. εκατ. πετρέλαιο. Πόσο πετρέλαιο χωράνε συνολικά και οι τρεις δεξαμενές; Η πρώτη δεξαμενή χωράει 25 κ. μ., 234 κ. δεκ. πετρέλαιο, η δεύτερη 34 κ. μ., 65 κ. δεκ. και 250 κ. εκατ. πετρέλαιο και η τρίτη 55 κ. μ. και 750 κ. εκατ. πετρέλαιο. Πόσο πετρέλαιο χωράνε συνολικά και οι τρεις δεξαμενές; 25 κ.μ. 234 κ. δεκ. 0 κ. εκατ. 34 κ.μ. 65 κ. δεκ. 250 κ. εκατ κ.μ. 0 κ. δεκ. 750 κ. εκατ. 114 κ.μ. 299 κ. δεκ κ. εκατ. 114 κ.μ. 300 κ. δεκ. Απάντηση : Και οι τρεις δεξαμενές χωράνε συνολικά 114 κ.μ. 300 κ. δεκ Το Σεπτέμβριο έβαλα στη δεξαμενή του καλοριφέρ 1 κυβικό μέτρο και 250 κυβικά δέκατα πετρέλαιο. Κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων έβαλα άλλα 1,350 κυβικά 54

19 μέτρα πετρέλαιο και το Πάσχα έβαλα ακόμη κυβικά μέτρα πετρέλαιο. Πόσα κυβικά μέτρα πετρέλαιο έβαλα στη δεξαμενή ; Το Σεπτέμβριο έβαλα στη δεξαμενή του καλοριφέρ 1 κυβικό μέτρο και 250 κυβικά δέκατα πετρέλαιο. Κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων έβαλα άλλα 1,350 κυβικά μέτρα πετρέλαιο και το 1 Πάσχα έβαλα ακόμη 1 κυβικά 2 μέτρα πετρέλαιο. Πόσα κυβικά μέτρα πετρέλαιο έβαλα στη δεξαμενή ; 1 κ.μ. 250 κ. δεκ. = 1,250 κ.μ κ.μ. = 1,500 κ.μ. 1, , ,500 = 4,100 κ.μ. Απάντηση : Έβαλα 4,100 κ.μ. πετρέλαιο στη δεξαμενή. 11. Ένα βυτιοφόρο μεταφέρει βενζίνη στα βενζινάδικα της πόλης μας. Τη Δευτέρα μετέφερε 25 κυβικά μέτρα βενζίνης. Την Τρίτη μετέφερε 23 κυβικά μέτρα και 500 κυβικά δέκατα. Την Τετάρτη μετέφερε 22,5 κυβικά μέτρα. Την Πέμπτη κυβικά μέτρα. Πόσα κυβικά μέτρα βενζίνης μετέφερε τις τέσσερις αυτές ημέρες στην πόλη μας ; Τη Δευτέρα μετέφερε 25 κυβικά μέτρα βενζίνης. Την Τρίτη μετέφερε 23 κυβικά μέτρα και 500 κυβικά δέκατα. Την Τετάρτη μετέφερε 22,5 κυβικά μέτρα. Την Πέμπτη κυβικά μέτρα. 23 κ.μ. 500 κ. δεκ. = 23,500 κ.μ κ.μ. = 23,500 κ.μ , , ,500 = 94,500 κ.μ. Πόσα κυβικά μέτρα βενζίνης μετέφερε τις τέσσερις αυτές ημέρες στην πόλη μας ; Απάντηση : Τις τέσσερις αυτές ημέρες μετέφερε 94,500 κ.μ. βενζίνης. 12. Να συμπληρώσετε τις ισότητες : κ. δεκ.= 1 κ.μ κ. εκ.= 1 κ. δεκ κ. δεκ.= 9 κ.μ κ. εκ.= 8 κ. δεκ. 55

20 Μάθημα 32 ο Ασκήσεις 1. Ένα έργο της τηλεόρασης αρχίζει στις 16 : 45 και διαρκεί 2 ώρες και 15 λεπτά. Τι ώρα θα τελειώσει το έργο ; Ένα έργο της τηλεόρασης αρχίζει στις 16 : 45 και διαρκεί 2 ώρες και 15 λεπτά. Τι ώρα θα τελειώσει το έργο ; 16 ώρες 45 πρώτα λεπτά + 2 ώρες 15 πρώτα λεπτά 18 ώρες 60 πρώτα λεπτά 19 ώρες 0 πρώτα λεπτά Απάντηση : Το έργο θα τελειώσει στις 19:00 (7 μ.μ.) η ώρα. 2. Η Άλωση της Κωνσταντινούπολης έγινε στις 29 Μαΐου Πόσος καιρός πέρασε μέχρι σήμερα ; Η Άλωση της Κωνσταντινούπολης έγινε στις 29 Μαΐου Πόσος καιρός πέρασε μέχρι σήμερα ; 2012 έτη 9 μήνες 27 ημέρες 2012 έτη 8 μήνες 57 ημέρες έτη 5 μήνες 29 ημέρες 559 έτη 3 μήνες 28 ημέρες Απάντηση : Μέχρι σήμερα (27 /9 / 2012) πέρασαν 559 έτη, 3 μήνες και 28 ημέρες. 3. Η μητέρα του Σωκράτη ξεκινάει την εργασία της στις 7.30 π. μ. και τελειώνει στις 4.00 μ. μ.. Πόσες ώρες εργάζεται καθημερινά η μητέρα του Σωκράτη ; Η μητέρα του Σωκράτη ξεκινάει την εργασία της στις 7.30 π. μ. και τελειώνει στις 4.00 μ. μ.. Πόσες ώρες εργάζεται καθημερινά η μητέρα του Σωκράτη ; 16 ώρες 00 πρώτα λεπτά 15 ώρες 60 πρώτα λεπτά - 7 ώρες 30 πρώτα λεπτά 8 ώρες 30 πρώτα λεπτά Απάντηση : Η μητέρα του Σωκράτη εργάζεται καθημερινά 8 ώρες και 30 πρώτα λεπτά. 56

21 4. Το πρώτο δίωρο αρχίζει στις 8 : 10 π. μ. και διαρκεί 90 λεπτά. Τι ώρα θα χτυπήσει το κουδούνι για το πρώτο διάλειμμα ; Το πρώτο δίωρο αρχίζει στις 8 : 10 π. μ. και διαρκεί 90 λεπτά. Τι ώρα θα χτυπήσει το κουδούνι για το πρώτο διάλειμμα ; 8 ώρες 10 πρώτα λεπτά + 0 ώρες 90 πρώτα λεπτά 8 ώρες 100 πρώτα λεπτά 9 ώρες 40 πρώτα λεπτά Απάντηση : Το κουδούνι θα χτυπήσει στις 9:40 (10 παρά 20) για το πρώτο διάλειμμα. 5. Ένα κατάστημα την Πέμπτη ανοίγει το πρωί στις 9.00 π. μ. και κλείνει στις 2.30 μ.μ.. Το απόγευμα ανοίγει στις 5.30 μ.μ. και κλείνει στις 9.00 μ.μ.. Πόσες ώρες λειτουργεί το κατάστημα την Πέμπτη ; Ένα κατάστημα την Πέμπτη ανοίγει το πρωί στις 9.00 π. μ. και κλείνει στις 2.30 μ.μ.. Το απόγευμα ανοίγει στις 5.30 μ.μ. και κλείνει στις 9.00 μ.μ.. Πόσες ώρες λειτουργεί το κατάστημα την Πέμπτη ; 14 ώρες 30 πρώτα λεπτά - 9 ώρες 5 ώρες 30 πρώτα λεπτά 21 ώρες 00 πρώτα λεπτά 20 ώρες 60 πρώτα λεπτά - 17 ώρες 30 πρώτα λεπτά 3 ώρες 30 πρώτα λεπτά 5 ώρες 30 πρώτα λεπτά + 3 ώρες 30 πρώτα λεπτά 8 ώρες 60 πρώτα λεπτά 9 ώρες Απάντηση : Την Πέμπτη το κατάστημα λειτουργεί 9 ώρες. 6. Οι Γερμανοί κατέλαβαν την Αθήνα στις 27 Απριλίου 1941 και έφυγαν στις 12 Οκτωβρίου Πόσο έμεινε η Αθήνα υπό γερμανική κατοχή ; Οι Γερμανοί κατέλαβαν την Αθήνα στις 27 Απριλίου 1941 και έφυγαν στις 12 Οκτωβρίου Πόσο έμεινε η Αθήνα υπό γερμανική κατοχή ; 1944 έτη 10 μήνες 12 ημέρες 1944 έτη 9 μήνες 42 ημέρες έτη 4 μήνες 27 ημέρες 3 έτη 5 μήνες 15 ημέρες Απάντηση : Η γερμανική κατοχή στην Αθήνα ήταν 3 έτη, 5 μήνες και 15 ημέρες. 57

22 7. Μια νταλίκα κουβαλούσε 6 τόνους, 300 κιλά και 600 γραμμάρια σιτάρι και 3 τόνους, 700 κιλά και 500 γραμμάρια καλαμπόκι. Σε μια αποθήκη ξεφόρτωσε 2 τόνους, 800 κιλά και 300 γραμμάρια από κάθε είδος. Να βρείτε πόσο φορτίο έμεινε στην νταλίκα. Μια νταλίκα κουβαλούσε 6 τόνους, 300 κιλά και 600 γραμμάρια σιτάρι και 3 τόνους, 700 κιλά και 500 γραμμάρια καλαμπόκι. Σε μια αποθήκη ξεφόρτωσε 2 τόνους, 800 κιλά και 300 γραμμάρια από κάθε είδος. Να βρείτε πόσο φορτίο από κάθε είδος έμεινε στην νταλίκα. 6 τόνοι 300 κιλά 600 γραμμάρια 5 τόνοι κιλά 600 γραμμάρια - 2 τόνοι 800 κιλά 300 γραμμάρια 3 τόνοι 500 κιλά 300 γραμμάρια 3 τόνοι 700 κιλά 500 γραμμάρια 2 τόνοι κιλά 500 γραμμάρια - 2 τόνοι 800 κιλά 300 γραμμάρια 0 τόνοι 900 κιλά 200 γραμμάρια Απάντηση : Στη νταλίκα έμειναν 3 τόνοι 500 κιλά 300 γραμμάρια σιτάρι και 900 κιλά 200 γραμμάρια καλαμπόκι. 8. Συμπληρώστε τις παρακάτω ισότητες: 1 γραμ. = 0,001 χγρ 1 χγρ. = γραμ. 1 τον. = χγρ 1 χγρ. = 0,001 τον. 2 τον. = χγρ χγρ. = 8 τον. 9. Από τους παρακάτω αριθμούς να μετατρέψετε τους συμμιγείς σε ακέραιους και τους ακέραιους σε συμμιγείς: α) 1 ο = (60 60 ) + (15 60 ) + 30 = = β) 125 = 125 : 60 = 2 ο 5 γ) 5 ο 50 = (5 ο ) + 50 = = Να συμπληρώσετε λογαριάζοντας με το νου τις ισότητες : 2 ορθ. = 180 μοίρες 3 = 180 δεύτερα λεπτά 1 20 = 80 δεύτερα λεπτά 58

23 Διάφορα Προβλήματα Μάθημα 33 ο 1. Μία γωνία Â είναι 75 ο και 45 λεπτά και μια άλλη γωνία Ê είναι 35 ο και 25 λεπτά και 50 λεπτά. Αν τις προσθέσω, πόσες μοίρες θα είναι συνολικά ; Μία γωνία Â είναι 75 ο και 45 λεπτά και μια άλλη γωνία Ê είναι 35 ο και 25 λεπτά και 50 λεπτά. Αν τις προσθέσω, πόσες μοίρες θα είναι συνολικά ; 75 ο ο ο ο Απάντηση : Συνολικά θα είναι 111 ο και 10 και Ένα φορτηγό έχει απόβαρο 8 τόνους 450 κιλά και 750 γραμ. και θα φορτώσει βαμβάκι ωφέλιμου βάρους 15 τόνων, 649 κιλών και 250 γραμ. Πόσο είναι το μεικτό του βάρος; Ένα φορτηγό έχει απόβαρο 8 τόνους 450 κιλά και 750 γραμ. και θα φορτώσει βαμβάκι ωφέλιμου βάρους 15 τόνων, 649 κιλών και 250 γραμ. Πόσα κιλά θα είναι το μεικτό του βάρος ; 8 τόνοι 450 κιλά 750 γραμμάρια + 15 τόνοι 649 κιλά 250 γραμμάρια 23 τόνοι κιλά γραμμάρια 23 τόνοι κιλά. 0 γραμμάρια 24 τόνοι 100 κιλά 0 γραμμάρια Απάντηση : Το μεικτό βάρος του φορτηγού είναι 24 τόνοι 100 κιλά. 3. Πώς αλλιώς μπορώ να γράψω τους αριθμούς; 7 μ. 12 δεκ. 22 εκατ. 35 χιλ. = χιλ χιλ χιλ. +35 χιλ. = χιλ. = 8,455 μ. = 84,55 δεκ. = 845,5 εκατ. 12 τ. μ. 125 τ. δεκ. 249 τ. εκατ. 100 τ. χιλ. = 13,2750 τ.μ. = 1.327,50 τ. δεκ. = τ. εκατ. 24 κ. μ κ. δεκ κ. εκατ. = 25, κ.μ. = 25,251, 500 κ. δεκ. = κ. εκατ. 75 ο = =

24 350 τόνοι χγρ γραμ. = γραμ γραμ γραμ. = γραμ. = , 500 κιλά = 351, τόνοι 2 ώρες 75 λεπτά 90 δευτ. = δευτ δευτ = δευτ. 7 μ. = 70 δεκ. = 700 εκατ. = χιλ. 5 τ. μ. = 500 τ. δεκ. = τ. εκατ. = τ. χιλ. 5 κ. μ. = κ. δεκ. = κ. εκατ. = κ. χιλ. 45 ο = πρώτα λεπτά = δεύτερα λεπτά 25 τόνοι = κιλά = γραμμάρια 4 αιώνες = 400 χρόνια = μήνες = ημέρες 3,06 μ. = 306 εκατ. = 30,6 δεκ. 4, τ. μ. = 456,7890 τ. δεκ. = ,90 τ. εκατ. = τ. χιλ. 2, κ. μ. = 2.098, κ. δεκ. = ,432 κ. εκατ. = κ. χιλ. 5,245 τόνοι = κιλά = γραμ. 4. Ο Μιχάλης ζυγίζει 34 κιλά και 450 γραμ.. Ο Μεχμέτ 5 κιλά και 650 γραμ. περισσότερα από τον Μιχάλη και η Παναγιώτα 2 κιλά και 570 γραμ λιγότερα από τον Μεχμέτ. Πόσα κιλά ζυγίζει ο Μεχμέτ και πόσα η Παναγιώτα ; Ο Μιχάλης ζυγίζει 34 κιλά και 450 γραμ.. Ο Μεχμέτ 5 κιλά και 650 γραμ. περισσότερα από τον Μιχάλη και η Παναγιώτα 2 κιλά και 570 γραμ λιγότερα από τον Μεχμέτ. Πόσα κιλά ζυγίζει ο Μεχμέτ και πόσα η Παναγιώτα ; 34 κιλά 450 γραμμάρια + 5 κιλά 650 γραμμάρια 39 κιλά γραμμάρια 40 κιλά 100 γραμμάρια 40 κιλά 100 γραμμάρια 39 κιλά γραμμάρια - 2 κιλά 570 γραμμάρια 37 κιλά 530 γραμμάρια Απάντηση : Ο Μεχμέτ ζυγίζει 40 κιλά και 100 γραμμάρια και η Παναγιώτα 37 κιλά και 530 γραμμάρια. 60

25 5. Πόσο χρονών είμαι σήμερα ; Πόσο χρονών είμαι σήμερα ; Π.χ. γεννήθηκα στις 25 Νοεμβρίου 2002 Σήμερα είναι έτη 9 μήνες 27 ημέρες 2011 έτη 21 μήνες 27 ημέρες έτη 11 μήνες 25 ημέρες 9 έτη 10 μήνες 2 ημέρες Σεπτεμβρίου 2012 Απάντηση : Σήμερα είμαι 9 ετών 10 μηνών και 2 ημερών. 6. Ένας κρεοπώλης αγόρασε ένα μοσχάρι βάρους 45 κιλών και πούλησε μέχρι τώρα 23 κιλά και 750 γραμ. Πόσα κιλά μοσχάρι του έμειναν ; Ένας κρεοπώλης αγόρασε ένα μοσχάρι βάρους 45 κιλών και πούλησε μέχρι τώρα 23 κιλά και 750 γραμ. Πόσα κιλά μοσχάρι του έμειναν ; 45 κιλά 0 γραμμάρια 44 κιλά γραμμάρια - 23 κιλά 750 γραμμάρια 21 κιλά 250 γραμμάρια Απάντηση : Του έμειναν 21 κιλά και 250 γραμμάρια μοσχάρι. 7. Ένα βαρέλι έχει απόβαρο 15 κιλά και 500 γραμ. και έχει μέσα 145 κιλά και 600 γραμ. καλαμπόκι. Πόσο είναι το μεικτό του βάρος ; Ένα βαρέλι έχει απόβαρο 15 κιλά και 500 γραμ. και έχει μέσα 145 κιλά και 600 γραμ. καλαμπόκι. Πόσο είναι το μεικτό του βάρος ; 15 κιλά 500 γραμμάρια κιλά 600 γραμμάρια 160 κιλά γραμμάρια 161 κιλά 100 γραμμάρια Απάντηση : Το μεικτό του βάρος είναι 161 κιλά και 100 γραμμάρια. 61

26 8. Να γίνουν οι πράξεις : α) 3 έτη 7 μήνες 12 ημέρες + 3 μήνες 3 ημέρες 3 έτη 7 μήνες 12 ημέρες + 0 έτη 3 μήνες 3 ημέρες 3 έτη 10 μήνες 15 ημέρες β) 6 κιλά 500 γραμ. - 4 κιλά 800 γραμ. 6 κιλά 500 γραμμάρια 5 κιλά γραμμάρια - 4 κιλά 800 γραμμάρια 1 κιλά 700 γραμμάρια γ) 3μ. 5 δεκ. 7 εκ. + 2μ. 7δεκ. 5 εκ. 3 μ. 5 δεκ. 7 εκ. + 2 μ. 7 δεκ. 5 εκ. 5 μ. 12 δεκ. 12 εκ. 6 μ. 3 δεκ. 2 εκ. 9. Τα μαθήματα του σχολείου αρχίζουν στις 8:30 π.μ. και διαρκούν μαζί με τα διαλείμματα 4 ωρ. 30 λ. Τι ώρα σχολάνε τα παιδιά ; Τα μαθήματα του σχολείου αρχίζουν στις 8:30π.μ. και διαρκούν μαζί με τα διαλείμματα 4ωρ. 30λ. Τι ώρα σχολάνε τα παιδιά ; 8 ώρες 30 πρώτα λεπτά + 4 ώρες 30 πρώτα λεπτά 12 ώρες 60 πρώτα λεπτά 13 ώρες 0 πρώτα λεπτά Απάντηση : Τα παιδιά σχολάνε στις 13:00 (1 μ.μ.) η ώρα. 10. Η γωνία = + + Αν = 25 ο 15 = 45 ο = 19 ο

27 Ποιο είναι το μέτρο της γωνίας ; Τι είδους γωνία είναι η ; Αν = + + = 25 ο ο ο ο ο ο ο 0 0 = 45 ο = 19 ο Ποιο είναι το μέτρο της γωνίας ; Τι είδους γωνία είναι η ; Απάντηση : Η γωνία έχει 90 ο και είναι ορθή. 11. Στις 22 Δεκεμβρίου, που η μέρα έχει τη μικρότερη διάρκεια, ο ήλιος ανατέλλει στις 7:30 π.μ. και δύει στις 5:10 μ.μ. Ποια η διάρκεια της ημέρας αυτής ; Στις 22 Δεκεμβρίου, που η μέρα έχει τη μικρότερη διάρκεια, ο ήλιος ανατέλλει στις 7:30 π.μ. και δύει στις 5:10 μ.μ. Ποια η διάρκεια της ημέρας αυτής ; 17 ώρες 10 πρώτα λεπτά 16 ώρες 70 πρώτα λεπτά - 7 ώρες 30 πρώτα λεπτά 9 ώρες 40 πρώτα λεπτά Απάντηση : Στις 22 Δεκεμβρίου η ημέρα διαρκεί 9 ώρες και 40 πρώτα λεπτά. 63

28 12. Ο Δημήτρης γεννήθηκε στις 3 Δεκεμβρίου 1993 και πήγε σχολείο στις 10 Σεπτεμβρίου Ποια ήταν η ηλικία του όταν πήγε στο σχολείο ; Ο Δημήτρης γεννήθηκε στις 3 Δεκεμβρίου 1993 και πήγε σχολείο στις 10 Σεπτεμβρίου Ποια ήταν η ηλικία του όταν πήγε στο σχολείο ; 1998 έτη 9 μήνες 10 ημέρες 1997 έτη 21 μήνες 10 ημέρες έτη 12 μήνες 3 ημέρες 4 έτη 9 μήνες 7 ημέρες Απάντηση : Ο Δημήτρης όταν πήγε σχολείο ήταν 4 ετών 9 μηνών και 7 ημερών. 13. Να μετατρέψεις τους συμμιγείς αριθμούς σε ακέραιους : α. 8 χγρ. 250 γραμ. = γραμ. β. 10 χγρ. 75 γραμ. = γραμ. γ. 3 χγρ. 10 γραμ.= γραμ. δ. 3 τόν. 350 χγρ. = χγρ. ε. 10 τόν. 25 χγρ. = χγρ. στ. 2 τόν. 200 χγρ. 25 γραμ. = γραμ. 14. Να συμπληρώσεις τον παρακάτω πίνακα : Τόνοι Χιλιόγραμμα Γραμμάρια Να συμπληρώσεις τις ισότητες : 3 ώρ. = 180 λ. 3 αιών. = 300 έτη 4 μήνες = 120 ημέρ. 5 ώρ. = 300 λ. 4 χιλιετ. = έτη 300 ημέρ. = 10 μήνες 1,5 ώρ. = 90 λ. 2 έτη = 24 μήνες 5 εβδ. = 35 ημέρ. 64

29 16. Να μετατραπούν σε ακέραιους οι παρακάτω συμμιγείς αριθμοί : 2 ώρ. 25 λ. = 145 λ. 3 ώρ. 15 λ. = 195 λ. 5 λ. 30 δ. = 330 δ. 3 έτη 5 μήν. = 41 μήν. 2 έτη 15 ημέρ. = 735 ημέρ. 6 μήν. 10 ημέρ. = 190 ημέρ. 17. Να μετατραπούν σε συμμιγείς οι παρακάτω ακέραιοι αριθμοί, όπως το παράδειγμα : 130 λ. = 2 ώρ. 10 λ. 90 λ. = 1 ώρ. 30 λ. 100 ημ. = 3 μήν. 10 ημ. 50 μήν. = 4 έτη 2 μήν. 18. Να μετατρέψεις τους αριθμούς από συμμιγείς σε δεκαδικούς : ΣΥΜΜΙΓΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΕΚΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 7 κιλά 6 γραμμάρια 7,006 κιλά 4 κιλά 75 γραμμάρια 4,075 κιλά 2 ευρώ 35 λεπτά 2,35 ευρώ 7 μέτρα 2 εκατοστά 7,02 μέτρα 15 μέτρα 6 δέκατα 15,6 μέτρα 15 μέτρα 2 εκατοστά 7 χιλιοστά 15,027 μέτρα 2 ώρες 30 λεπτά 2,5 ώρες 65

30 19. Οι τιμές του επόμενου πίνακα είναι το εμβαδόν διάφορων χώρων ενός διαμερίσματος εκφρασμένες σε διαφορετική μονάδα μέτρησης. Μπορείς να συμπληρώσεις τα κενά σημεία του πίνακα ; Εμβαδόν χώρων Σαλόνι Κουζίνα Υπνοδωμάτιο Διάδρομος Συνολικό εμβαδόν σπιτιού Μονάδα μέτρησης τ.μ. τ. δεκ. τ. εκ , , , Μετατρέπω τις παρακάτω μονάδες μέτρησης : 6 τ.μ. = 600 τ. δεκ. 0,986 τ.μ. = τ.εκ. 875 τ.μ. = 0,875 στρεμ. 62 τ.μ. = τ. χιλ τ.μ. = 0, τ. χλμ. 0,35 τ. δεκ.= τ. χιλ. 8,95 τ. δεκ. = 0,0895 τ.μ. 30 τ. δεκ. = τ. εκ τ. δεκ. = 95,408 τ.μ. 85 τ. εκ. = 0,0085 τ.μ τ. εκ. = τ. δεκ. 7 τ. εκ. = 700 τ. χιλ. 2,05 τ. χιλ. = 0,0205 τ. εκ τ. χιλ. = 0,70 τ. δεκ τ. χιλ. = 5 τ.μ. 9,1 στρεμ. = τ.μ. 0,044 στρεμ. = 44 τ.μ. 10 στρεμ. = τ.μ. 66

31 5 τον. = κιλ. 98 τον. = γραμ. 2,1 τον. = κιλ. 0,057 τον. = γραμ. 456 κιλ. = 0,456 τον. 72 κιλ. = γραμ. 98,76 κιλ. = γραμ κιλ. = 8,888 τον γραμ. = 1,144 κιλ γραμ. = 2, τον γραμ. = 65 κιλ γραμ. = 98, τον λ. = δευτ. 169 λ. = δευτ. 120 δευτ. = 2 λ δευτ. = 700 λ. 14 ωρ. = 840 λ. 52 ωρ. = λ. 90 λ. = 1,5 ωρ. 180 λ. = 3 ωρ. 5 μερ. = 120 ωρ. 30 μερ. = 720 ωρ. 48 ωρ. = 2 μερ. 72 ωρ. = 3 μερ. 9 βδομ. = 63 μερ. 15 βδομ. = 105 μερ. 42 μερ. = 6 βδομ. 77 μερ. = 11 βδομ. 14 μην. = 420 μερ. 18 μην. = 540 μερ. 2 έτη = 720 μερ. 67

32 6 έτη = μερ. 3 έτη = 36 μην. 10 έτη = 120 μην. 48 μην. = 4 έτη 21. Ο Γιώργος είναι σήμερα 11 ετών 5 μηνών 20 ημερών. Ο πατέρας του είναι 24 έτη 7 μήνες και 15 ημέρες μεγαλύτερος. Ποια είναι σήμερα η ηλικία του πατέρα ; Ο Γιώργος είναι σήμερα 11 ετών 5 μηνών 20 ημερών. Ο πατέρας του είναι 24 έτη 7 μήνες και 15 ημέρες μεγαλύτερος. Ποια είναι σήμερα η ηλικία του πατέρα ; 11 έτη 5 μήνες 20 ημέρες + 24 έτη 7 μήνες 15 ημέρες 35 έτη 12 μήνες 35 ημέρες 35 έτη 13 μήνες 5 ημέρες 36 έτη 1 μήνες 5 ημέρες Απάντηση : Ο πατέρας του Γιώργου σήμερα είναι 36 ετών, 1 μηνών και 5 ημερών. 22. Η κυρία Βαγγελιώ έφτιαξε 4 κιλά 860 γραμμάρια γλυκό κεράσι και το μοίρασε εξίσου στα τρία εγγόνια της. Πόσα κιλά γλυκό πήρε το καθένα ; Η κυρία Βαγγελιώ έφτιαξε 4 κιλά 860 γραμμάρια γλυκό κεράσι και το μοίρασε εξίσου στα τρία εγγόνια της. Πόσο γλυκό πήρε το καθένα ; 4 κιλά 860 γραμμάρια = 4,860 κιλά 4,860 : 3 = 1,62 κιλά γλυκό κεράσι. Απάντηση : Το κάθε εγγόνι πήρε 1,62 κιλά γλυκό κεράσι. 68

33 23. Πόσος καιρός πέρασε από την ημέρα που άρχισαν τα σχολεία και πόσος καιρός έμεινε ακόμα για να κλείσουν ; Πόσος καιρός πέρασε από την ημέρα που άρχισαν τα σχολεία και πόσος καιρός έμεινε ακόμα για να κλείσουν ; Ενδεικτικά: Σήμερα είναι 13 Μαΐου Έναρξη: 11/9/2012 Λήξη: 14/6/ έτη 5 μήνες 13 ημέρες 2012 έτη 17 μήνες 13 ημέρες έτη 9 μήνες 11 ημέρες 0 έτη 8 μήνες 2 ημέρες 2013 έτη 6 μήνες 14 ημέρες έτη 5 μήνες 13 ημέρες 0 έτη 1 μήνες 1 ημέρες Απάντηση : Από την ημέρα που άρχισαν τα σχολεία πέρασαν 8 μήνες και 2 ημέρες. Σε 1 μήνα και 1 ημέρα θα κλείσουν. 69

Μετρήσεις. Απόστασης ( μήκος, πλάτος, ύψος )

Μετρήσεις. Απόστασης ( μήκος, πλάτος, ύψος ) Μετρήσεις Απόστασης ( μήκος, πλάτος, ύψος ) Την απόσταση την μετράμε με το μέτρο και μπορούμε να την εκφράζουμε και σε δέκατα, εκατοστά, χιλιοστά και για μεγάλες αποστάσεις χρησιμοποιούμε το χιλιόμετρο.

Διαβάστε περισσότερα

Κλασματικές μονάδες. αριθμητής. παρονομαστής. Η κλασματική γραμμή είναι η πράξη της διαίρεσης.

Κλασματικές μονάδες. αριθμητής. παρονομαστής. Η κλασματική γραμμή είναι η πράξη της διαίρεσης. Μαθηματικά Ε Τεύχος οο ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΥΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Μάθημα 8 ο Κλασματικές μονάδες όροι του κλάσματος : αριθμητής παρονομαστής πόσα ίσα μέρη της ακέραιης μονάδας

Διαβάστε περισσότερα

Οδύσσεια Τα απίθανα... τριτάκια! Tετάρτη τάξη ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Δ ΤΑΞΗ. 3 η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (κεφ ) Πηγή πληροφόρησης: e-selides

Οδύσσεια Τα απίθανα... τριτάκια! Tετάρτη τάξη ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Δ ΤΑΞΗ. 3 η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (κεφ ) Πηγή πληροφόρησης: e-selides Οδύσσεια Τα απίθανα... τριτάκια! Tετάρτη τάξη ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Δ ΤΑΞΗ 3 η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (κεφ. 15 20) Πηγή πληροφόρησης: e-selides Έμαθα ότι: Κεφάλαιο 15 «Θυμάμαι τους δεκαδικούς αριθμούς» Όταν θέλω να

Διαβάστε περισσότερα

Οδύσσεια Τα απίθανα... τριτάκια! Tετάρτη τάξη ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Δ ΤΑΞΗ. 4 η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (κεφ ) Πηγή πληροφόρησης: e-selides

Οδύσσεια Τα απίθανα... τριτάκια! Tετάρτη τάξη ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Δ ΤΑΞΗ. 4 η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (κεφ ) Πηγή πληροφόρησης: e-selides Οδύσσεια Τα απίθανα... τριτάκια! Tετάρτη τάξη ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Δ ΤΑΞΗ 4 η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (κεφ. 21 26) Πηγή πληροφόρησης: e-selides 4 η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ - κεφ. 21 26 Συμπληρώνουμε σωστά τον παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ-ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ-ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ-ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ 6 1) Να εκφράσετε τον αριθμό 48 σε γινόμενο πρώτων παραγόντων με δενδροδιάγραμμα. 2) Να συγκρίνετε

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις. Πρέπει να ξέρω ότι: Οτιδήποτε χωρίζεται σε ίσα μέρη είναι μια ακέραιη μονάδα.

Ασκήσεις. Πρέπει να ξέρω ότι: Οτιδήποτε χωρίζεται σε ίσα μέρη είναι μια ακέραιη μονάδα. Μάθημα 8 ο Ασκήσεις. Συμπλήρωσε τα παρακάτω κενά : Η Κυριακή έκοψε ένα μήλο σε ίσα μέρη Το μήλο είναι η ακέραιη μονάδα. Χωρίστηκε σε τέσσερα () ίσα μέρη. Τι μέρος του μήλου αντιπροσωπεύει κάθε κομμάτι

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικά θέματα Μαθηματικών για την εισαγωγή στα Πρότυπα Πειραματικά Γυμνάσια

Ενδεικτικά θέματα Μαθηματικών για την εισαγωγή στα Πρότυπα Πειραματικά Γυμνάσια ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ-ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ 1 (ΜΟΝΑΔΕΣ 40) α) Ο αριθμός 1.047 έχει διαιρέτη το 3; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. β) Να βάλετε

Διαβάστε περισσότερα

THE GRAMMAR SCHOOL ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011. Οδηγίες προς τους εξεταζόμενους. 1. Γράψετε τον αριθμό σας στη πρώτη σελίδα.

THE GRAMMAR SCHOOL ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011. Οδηγίες προς τους εξεταζόμενους. 1. Γράψετε τον αριθμό σας στη πρώτη σελίδα. THE GRAMMAR SCHOOL ΑΡΙΘΜΟΣ: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΘΕΜΑ : ΧΡΟΝΟΣ : ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 1 ΩΡΑ ΚΑΙ 30 ΛΕΠΤΑ Οδηγίες προς τους εξεταζόμενους. 1. Γράψετε τον αριθμό σας στη πρώτη σελίδα. 2. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΟΓΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟΣ ΑΝΑΛΟΓΑ - ΠΟΣΟΣΤΑ. 1. Ο καυστήρας του καλοριφέρ καίει 60 λίτρα πετρέλαιο σε 6 ώρες. Πόσα λίτρα πετρέλαιο θα κάψει σε 15 ώρες ;

ΑΝΑΛΟΓΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟΣ ΑΝΑΛΟΓΑ - ΠΟΣΟΣΤΑ. 1. Ο καυστήρας του καλοριφέρ καίει 60 λίτρα πετρέλαιο σε 6 ώρες. Πόσα λίτρα πετρέλαιο θα κάψει σε 15 ώρες ; ΑΝΑΛΟΓΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟΣ ΑΝΑΛΟΓΑ - ΠΟΣΟΣΤΑ 1. Ο καυστήρας του καλοριφέρ καίει 60 λίτρα πετρέλαιο σε 6 ώρες. Πόσα λίτρα πετρέλαιο θα κάψει σε 15 ώρες ; 60 λίτρα πετρέλαιο 6 ώρες 15 ώρες Χ ; λίτρα πετρέλαιο θα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΗΣΗ. Θέματα: - Μονάδες μέτρησης (μήκος, μάζα, χωρητικότητα, θερμοκρασία) - Κλίμακα - Έννοιες χρόνου - Εκτίμηση - Περίμετρος, εμβαδόν, όγκος

ΜΕΤΡΗΣΗ. Θέματα: - Μονάδες μέτρησης (μήκος, μάζα, χωρητικότητα, θερμοκρασία) - Κλίμακα - Έννοιες χρόνου - Εκτίμηση - Περίμετρος, εμβαδόν, όγκος ΜΕΤΡΗΣΗ Θέματα: - Μονάδες μέτρησης (μήκος, μάζα, χωρητικότητα, θερμοκρασία) - Κλίμακα - Έννοιες χρόνου - Εκτίμηση - Περίμετρος, εμβαδόν, όγκος 1 Μονάδες μέτρησης (μήκος, μάζα, χωρητικότητα, θερμοκρασία)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο : ΚΛΑΣΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 1. Όταν ένα μέγεθος ή ένα σύνολο χωριστεί σε ν ίσα μέρη, το κάθε ένα από αυτά ονομάζεται.. και συμβολίζεται : 2. Κάθε τμήμα του μεγέθους ή του συνόλου αντικειμένων,

Διαβάστε περισσότερα

Μπάμπης Γ. Τσιριόπουλος. Περιεχόμενα 3

Μπάμπης Γ. Τσιριόπουλος. Περιεχόμενα 3 Περιεχόμενα Η ειδική στην ψυχοπαιδαγωγική των Μαθηματικών, γαλλίδα ψυχολόγος Anne Siety, στο βιβλίο της Μαθηματικά: ο αγαπημένος μου φόβος προτρέπει να βοηθήσουμε τους μαθητές να ξεπεράσουν το όποιο πρόβλημα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ. Μονάδες μέτρησης του χρόνου. Ενότητα 8. β τεύχος

ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ. Μονάδες μέτρησης του χρόνου. Ενότητα 8. β τεύχος ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 52 Μονάδες μέτρησης του χρόνου Ενότητα 8 β τεύχος Μονάδες μέτρησης του χρόνου 52 η Άσκηση Να συμπληρώσεις τις ισότητες: 5 20 ώρες =... ημέρες 60 ώρες =... ημέρες

Διαβάστε περισσότερα

THE G C SCHOOL OF CAREERS ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

THE G C SCHOOL OF CAREERS ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Αριθμός Επίθετο Όνομα Όνομα πατέρα THE G C SCHOOL OF CAREERS ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 0-0 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (Αυτό το γραπτό αποτελείται από 0 σελίδες, συμπεριλαμβανομένης της σελίδας αυτής). THE G

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ. «Παιχνίδι και Μαθηματικά» 1. Να συμπληρώσεις στα κουτάκια τους αριθμούς που λείπουν:

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ. «Παιχνίδι και Μαθηματικά» 1. Να συμπληρώσεις στα κουτάκια τους αριθμούς που λείπουν: ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Παιχνίδι και Μαθηματικά» 1. Να συμπληρώσεις στα κουτάκια τους αριθμούς που λείπουν: : 11+ 15= 24 : 17+ 11= 16 : 11 13= 17 : 11 14= 26 i 7+

Διαβάστε περισσότερα

5. Τα μήκη των βάσεων ενός τραπεζίου είναι 8 cm και 12 cm και το ύψος του είναι 7. Να βρείτε το εμβαδό του.

5. Τα μήκη των βάσεων ενός τραπεζίου είναι 8 cm και 12 cm και το ύψος του είναι 7. Να βρείτε το εμβαδό του. 1 ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ένα παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ έχει μια πλευρά ίση με 48 και το αντίστοιχο σε αυτή την πλευρά ύψος είναι 4,5 dm. Να βρείτε το εμβαδό του παραλληλογράμμου 2. Ένα παραλληλόγραμμο έχει εμβαδό 72 2

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Καγκουρό 2007 Επίπεδο: 2 (για µαθητές της Ε' και ΣΤ' τάξης ηµοτικού)

Θέµατα Καγκουρό 2007 Επίπεδο: 2 (για µαθητές της Ε' και ΣΤ' τάξης ηµοτικού) Kangourou Sans Frontières Καγκουρό Ελλάς Επώνυµο:... Όνοµα:... Όνοµα πατέρα:... e-mail:... ιεύθυνση:... Τηλέφωνο:... Εξεταστικό Κέντρο:... Σχολείο προέλευσης:... Τάξη:... Θέµατα Καγκουρό 007 Επίπεδο: (για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΥΣΗ - ΑΝΔΡΕΣΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΥΣΗ - ΑΝΔΡΕΣΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Πότε δύο ποσά λέγονται ανάλογα; Ποια είναι η σχέση που συνδέει δύο ανάλογα ποσά x, y; Τι είναι ο συντελεστής αναλογίας; Πάνω σε τι σχήµα βρίσκονται τα ζεύγη (x, y) για δύο ανάλογα ποσά x, y; Πότε δύο ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Αρβανιτίδης Θεόδωρος, - Μαθηματικά Ε

Αρβανιτίδης Θεόδωρος,  - Μαθηματικά Ε Δεκαδικά κλάσματα Δεκαδικοί αριθμοί Μάθημα 7 ο Σε κάθε κλάσμα έχουμε : όροι του κλάσματος : αριθμητής παρονομαστής πόσα ίσα μέρη της ακέραιης μονάδας πήρα πόσα ίσα μέρη χώρισα την ακέραιη μονάδα Η κλασματική

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΗΜΟΤΙΚΟΥ Τεύχος Β. Παίζω, Σκέφτοµαι, Μαθαίνω. Λύσεις ασκήσεων. για τα. αθηµατικά

Γ ΗΜΟΤΙΚΟΥ Τεύχος Β. Παίζω, Σκέφτοµαι, Μαθαίνω. Λύσεις ασκήσεων. για τα. αθηµατικά Παίζω, Σκέφτοµαι, Μαθαίνω Γ ΗΜΟΤΙΚΟΥ Τεύχος Β M Λύσεις ασκήσεων για τα αθηµατικά Κεφάλαιο 3 Κεφάλαιο 27-3 Επαναληπτικό σελ. 06 άσκηση σελ. 09 άσκηση 9 συσκευασίες έχουν 266 φέτες ψωµί. σελ. 06 άσκηση 2

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ. Γράφω καλά. στο τεστ των. Μαθηματικών

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ. Γράφω καλά. στο τεστ των. Μαθηματικών ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Γράφω καλά στο τεστ των Μαθηματικών E, ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ανακεφαλαίωση της θεωρίας με πίνακες και παραδείγματα Διαγωνίσματα Αναλυτικές απαντήσεις με έμφαση στα δύσκολα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσθεση αφαίρεση και πολλαπλασιασμός φυσικών αριθμών

Πρόσθεση αφαίρεση και πολλαπλασιασμός φυσικών αριθμών 2 Πρόσθεση αφαίρεση και πολλαπλασιασμός φυσικών αριθμών Προσθετέοι 18+17=35 α Προσθετέοι + β = γ Άθοι ρ σμα Άθοι ρ σμα 13 + 17 = 17 + 13 Πρόσθεση φυσικών αριθμών Πρόσθεση είναι η πράξη με την οποία από

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕΓΕΘΩΝ 2.1 Παράσταση αριθμών με σημεία μιας ευθείας.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕΓΕΘΩΝ 2.1 Παράσταση αριθμών με σημεία μιας ευθείας. 1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕΓΕΘΩΝ 2.1 Παράσταση αριθμών με σημεία μιας ευθείας. α) Στην παραπάνω εικόνα οι χρωματιστοί δείκτες μας δείχνουν κάποιους αριθμούς. Συμπληρώστε τον παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ - 02

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ - 02 . Το εμβαδόν του παρακάτω σχήματος είναι ίσο με: 5α β. 6α γ. 9α δ. 4α ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ - 0 α 3α α α. Αν το εμβαδόν του ορθογωνίου ΑΒΓΔΕΖ είναι 5m και το εμβαδόν του ορθογωνίου ΗΘΙΚ είναι 9m, πόσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Χρόνος: 1 ώρα και 30 λεπτά. * Όλες οι απαντήσεις να δοθούν πάνω στα φυλλάδια.

ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Χρόνος: 1 ώρα και 30 λεπτά. * Όλες οι απαντήσεις να δοθούν πάνω στα φυλλάδια. ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΩΤΗ ΤΑΞΗ Χρόνος: 1 ώρα και 30 λεπτά * Να απαντήσεις σε ΟΛΕΣ τις ερωτήσεις. * Όλες οι απαντήσεις να δοθούν πάνω στα φυλλάδια. * Ο βαθμός για την κάθε

Διαβάστε περισσότερα

THE G C SCHOOL OF CAREERS ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

THE G C SCHOOL OF CAREERS ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Αριθμός Επίθετο Όνομα Όνομα πατέρα THE G C SCHOOL OF CAREERS ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (Αυτό το γραπτό αποτελείται από 20 σελίδες, συμπεριλαμβανομένης της σελίδας αυτής).

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ. Να λύσετε τα προβλήματα 1 και 2 και να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας.

ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ. Να λύσετε τα προβλήματα 1 και 2 και να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας. ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ 2017- ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Να λύσετε τα προβλήματα 1 και 2 και να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας. Πρόβλημα 1. Η Ελένη, ο Ευκλείδης και ο Σαμπέρ αγόρασαν από ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ενότητα 5η Κεφάλαιο 25 Κεφάλαιο 26 Κεφάλαιο 27 Κεφάλαιο 28 Κεφάλαιο 29 Κεφάλαιο 30 Κεφάλαιο 31 Κεφάλαιο 32

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ενότητα 5η Κεφάλαιο 25 Κεφάλαιο 26 Κεφάλαιο 27 Κεφάλαιο 28 Κεφάλαιο 29 Κεφάλαιο 30 Κεφάλαιο 31 Κεφάλαιο 32 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ενότητα 5η Κεφάλαιο 25 Δεκαδικά κλάσματα Δεκαδικοί αριθμοί... 9 Κεφάλαιο 26 Διάταξη δεκαδικών αριθμών Αξία θέσης ψηφίου στους δεκαδικούς...19 Κεφάλαιο 27 Η στρογγυλοποίηση στους δεκαδικούς

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις

Ασκήσεις Ασκήσεις Μάθημα 1 ο 1. Να κάνεις τις προσθέσεις : 209 101 595 614 185 212 709 221 127 667 + 127 + 111 + 100 + 202 + 103 548 921 916 943 955 345 538 816 248 347 723 707 340 248 394 307 + 249 + 237 + 185

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά Ε. Μάθημα 34 ο. Ασκήσεις. 1. Να σχεδιάσεις δύο ευθύγραμμα τμήματα, ΑΒ = 4 εκατ. και ΓΔ = 5,5 εκατ.:

Μαθηματικά Ε. Μάθημα 34 ο. Ασκήσεις. 1. Να σχεδιάσεις δύο ευθύγραμμα τμήματα, ΑΒ = 4 εκατ. και ΓΔ = 5,5 εκατ.: Μάθημα 34 ο Ασκήσεις 1. Να σχεδιάσεις δύο ευθύγραμμα τμήματα, ΑΒ = 4 εκατ. και ΓΔ = 5,5 εκατ.: A B Γ Δ 2. Να σχεδιάσεις δύο ημιευθείες Λx και Κy: Λ x K y 3. Να σχεδιάσεις δύο ευθείες ε 1 και ε 2 οι οποίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ GREEK MATHEMATICAL SOCIETY

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ GREEK MATHEMATICAL SOCIETY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Πανεπιστημίου (Ελευθερίου Βενιζέλου) 34 106 79 ΑΘΗΝΑ Τηλ. 3616532-3617784 - Fax: 3641025 GREEK MATHEMATICAL SOCIETY 34, Panepistimiou (Εleftheriou Venizelou) Street GR. 106

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π.Σ. «ΟΙ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ» sswbbwh# Διάρκεια : 120 λεπτά ΕΠΙΠΕΔΟ 1 Ονοματεπώνυμο :... Σχολείο :... Τηλέφωνο επικ/νίας :...

Α.Π.Σ. «ΟΙ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ» sswbbwh# Διάρκεια : 120 λεπτά ΕΠΙΠΕΔΟ 1 Ονοματεπώνυμο :... Σχολείο :... Τηλέφωνο επικ/νίας :... Α.Π.Σ. «ΟΙ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ» sswbbwh# ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ m m m * ΓΙΛ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ Γ?ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Διάρκεια : 120 λεπτά ΕΠΙΠΕΔΟ 1 Ονοματεπώνυμο :...... Σχολείο :... Τηλέφωνο επικ/νίας :... Θέματα 5 μονάδων Επιμέλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ 2

ΔΕΙΓΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ 2 THE G C SCHOOL OF CAREERS UΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΓΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ 2 Χρόνος: ώρα και 30 λεπτά UΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Αυτό το γραπτό αποτελείται από 25 ερωτήσεις. Να απαντήσεις σε ΟΛΕΣ τις ερωτήσεις, στο

Διαβάστε περισσότερα

5η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (κεφ )

5η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (κεφ ) Οδύσσεια Τα απίθανα... τριτάκια! Tετάρτη τάξη ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Δ ΤΑΞΗ 5η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (κεφ. 35 40) Πηγή πληροφόρησης: e-selides 5η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (κεφ. 35 40) 1.Παρατηρώ και συμπληρώνω κατάλληλα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Υπενθύμιση Β μέρος ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ. Παράλληλες: Τι θα πρέπει να. Ποιες είναι οι παράλληλες ευθείες;

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Υπενθύμιση Β μέρος ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ. Παράλληλες: Τι θα πρέπει να. Ποιες είναι οι παράλληλες ευθείες; ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Υπενθύμιση Β μέρος ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Παράλληλες: Τι θα πρέπει να θυμόμαστε από την γεωμετρία; Ποιες είναι οι παράλληλες ευθείες; Ποιες είναι οι κάθετες ευθείες;

Διαβάστε περισσότερα

Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΘΕΩΡΙΑ. Να γραφεί ο τύπος της Ευκλείδειας διαίρεσης. Πότε ένας αριθμός διαιρείται με το, πότε με το, το, και πότε με το 9. ( Δώστε παράδειγμα) Ποιοι αριθμοί καλούνται πρώτοι

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις. Απάντηση : Η μέση θερμοκρασία της εβδομάδας στην Αλεξάνδρεια είναι 18,3 ο C.

Ασκήσεις. Απάντηση : Η μέση θερμοκρασία της εβδομάδας στην Αλεξάνδρεια είναι 18,3 ο C. Ασκήσεις Μάθημα 25 ο 1. Ένα προϊόν πωλείται σε 3 διαφορετικά καταστήματα στις παρακάτω τιμές : 18, 20 και 22. Ποια είναι η μέση τιμή πώλησης του προϊόντος ; Κατάστημα Α Β Γ Τιμές 18 20 22 Μ.Ο. 18 20 22

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικές Ασκήσεις

Επαναληπτικές Ασκήσεις Α' Γυμ. - Επαναληπτικές Ασκήσεις 1 Επαναληπτικές Ασκήσεις Άλγεβρα-Γεωμετρία Άσκηση 1 Σημείωσε με Χ ποιοι από τους παρακάτω αριθμούς είναι Φυσικοί, Ακέραιοι ή/και Ρητοί: Αριθμοί Φυσικοί Ακέραιοι Ρητοί 0

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ: 1) Μετατρέπω τις παρακάτω ονοματικές φράσεις σε ρηματικές και το. α) Ψήσιμο οβελία από το μπαμπά.

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ: 1) Μετατρέπω τις παρακάτω ονοματικές φράσεις σε ρηματικές και το. α) Ψήσιμο οβελία από το μπαμπά. Ε ΤΑΞΗ 05-06 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ: ) Μετατρέπω τις παρακάτω ονοματικές φράσεις σε ρηματικές και το αντίστροφο: α) Ψήσιμο οβελία από το μπαμπά. β) Η μαμά βάφει αβγά. γ) Πλάσιμο κουλουριών

Διαβάστε περισσότερα

Τι ονομάζουμε εμβαδόν μιας επίπεδης επιφάνειας; Αναφέρετε ονομαστικά τις μονάδες μέτρησης επιφανειών.

Τι ονομάζουμε εμβαδόν μιας επίπεδης επιφάνειας; Αναφέρετε ονομαστικά τις μονάδες μέτρησης επιφανειών. 1 Ονοματεπώνυμο μαθητή : Ημερομηνία :.../.../20... Μαθηματικές έννοιες: Εμβαδόν, Τετραγωνικό Μέτρο, Τετραγωνικό Δεκάμετρο, Τετραγωνικό Εκατοστόμετρο, Τετραγωνικό Χιλιοστόμετρο, Στρέμμα. Θυμόμαστε- Μαθαίνουμε:

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π.Σ. «ΟΙ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ»

Α.Π.Σ. «ΟΙ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ» Α.Π.Σ. «ΟΙ ΑΠΕΛΟΚΗΠΟΙ» ΑΘΗΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΟΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ Β? ΔΗΟΤΙΚΟΥ Διάρκεια : 120 λεπτά ΕΠΙΠΕΔΟ 1 Ονοματεπώνυμο:.... Σχολείο :... Τηλέφωνο επικ/νίας Θέματα 5 μονάδων Επιμέλεια θεμάτων κυκλώ στε τη

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικές Ασκήσεις Μαθηματικών Γ τάξη - 5 η Ενότητα Κεφ

Επαναληπτικές Ασκήσεις Μαθηματικών Γ τάξη - 5 η Ενότητα Κεφ Οδύσσεια Τα απίθανα... τριτάκια! Tετάρτη τάξη Επαναληπτικές Ασκήσεις Μαθηματικών Γ τάξη - 5 η Ενότητα Κεφ. 33 38 Πηγή: e-selides ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ - Κεφ. 33 ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΜΕ ΤΟ,,.000. Κάνω τους

Διαβάστε περισσότερα

5η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (κεφ )

5η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (κεφ ) Οδύσσεια Τα απίθανα... τριτάκια! Tετάρτη τάξη ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Δ ΤΑΞΗ 5η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (κεφ. 27 34) Πηγή πληροφόρησης: e-selides ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤA MΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Δ' 5 η επανάληψη Μαθήματα 27-34

Διαβάστε περισσότερα

Ποια από τις προτάσεις που ακολουθούν δεν είναι σωστή για την εικόνα με τα επίπεδα σχήματα; Κύκλωσε τη σωστή απάντηση.

Ποια από τις προτάσεις που ακολουθούν δεν είναι σωστή για την εικόνα με τα επίπεδα σχήματα; Κύκλωσε τη σωστή απάντηση. 5Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 5.1 Ποια από τις προτάσεις που ακολουθούν δεν είναι σωστή για την εικόνα με τα επίπεδα σχήματα; Κύκλωσε τη σωστή απάντηση. Α. Οι κύκλοι είναι διπλάσιοι σε αριθμό από τα τετράγωνα. Β.

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ 2015 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

1 η ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ 2015 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 1 η ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ 2015 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2 1. Ο Άρης έφαγε 5 μιας σοκολάτας και ο Φίλιππος έφαγε 1 10 σοκολάτας περισσότερο από τον Άρη. Τι μέρος της σοκολάτας έμεινε;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Χρόνος: 1 ώρα και 30 λεπτά

ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Χρόνος: 1 ώρα και 30 λεπτά ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΩΤΗ ΤΑΞΗ Χρόνος: 1 ώρα και 30 λεπτά Να απαντήσετε σε ΟΛΕΣ τις ερωτήσεις. Όπου χρειάζεται να γίνουν πράξεις για να βρεθεί η απάντηση, να τις κάνετε

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαγωνισμού του περιοδικού. 2 ος Μαθητικός Διαγωνισμός «Παιχνίδι και Μαθηματικά»

Επιτροπή Διαγωνισμού του περιοδικού. 2 ος Μαθητικός Διαγωνισμός «Παιχνίδι και Μαθηματικά» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Πανεπιστημίου (Ελευθερίου Βενιζέλου) 34 106 79 ΑΘΗΝΑ Τηλ. 3616532-361774 - Fax: 3641025 GREEK MATHEMATICAL SOCIETY 34, Panepistimiou (Εleftheriou Venizelou) Street GR. 106

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟΥ Τεύχος Α. Παίζω, Σκέφτοµαι, Μαθαίνω. Λύσεις ασκήσεων. για τα. αθηµατικά

ΗΜΟΤΙΚΟΥ Τεύχος Α. Παίζω, Σκέφτοµαι, Μαθαίνω. Λύσεις ασκήσεων. για τα. αθηµατικά Παίζω, Σκέφτοµαι, Μαθαίνω ΗΜΟΤΙΚΟΥ Τεύχος Α M Λύσεις ασκήσεων για τα αθηµατικά Κεφάλαιο 1 σελ.: 6 / άσκηση 1 Αριθµός Ανάλυση αριθµού Αριθµολέξεις 3.050 3.000+50 Τρεις χιλιάδες πενήντα 7.213 7.000+200++3

Διαβάστε περισσότερα

τα βιβλία των επιτυχιών

τα βιβλία των επιτυχιών Τα βιβλία των Εκδόσεων Πουκαμισάς συμπυκνώνουν την πολύχρονη διδακτική εμπειρία των συγγραφέων μας και αποτελούν το βασικό εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιούν οι μαθητές των φροντιστηρίων μας. Μέσα από

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 ο Τα παρακάτω σχήματα έχουν χωριστεί σε ίσα τετράγωνα. Σε ποια από αυτά έχουμε γραμμοσκιάσει του σχήματος; Να κυκλώσεις το σωστό.

ΘΕΜΑ 1 ο Τα παρακάτω σχήματα έχουν χωριστεί σε ίσα τετράγωνα. Σε ποια από αυτά έχουμε γραμμοσκιάσει του σχήματος; Να κυκλώσεις το σωστό. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Επιτροπή ιαγωνισμού του περιοδικού «Ο μικρός Ευκλείδης» 10 ος Πανελλήνιος Μαθητικός ιαγωνισμός «Παιχνίδι και Μαθηματικά» 4-3 - 2016 Για μαθητές της Ε Τάξης ημοτικού Ονοματεπώνυμο:.

Διαβάστε περισσότερα

Οδύσσεια Τα απίθανα... τριτάκια! Tετάρτη τάξη ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Δ ΤΑΞΗ Συμπεράσματα Ενοτήτων

Οδύσσεια Τα απίθανα... τριτάκια! Tετάρτη τάξη ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Δ ΤΑΞΗ Συμπεράσματα Ενοτήτων Οδύσσεια Τα απίθανα... τριτάκια! Tετάρτη τάξη ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Δ ΤΑΞΗ Συμπεράσματα Ενοτήτων Πηγή πληροφόρησης: e-selides ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Δ ΤΑΞΗΣ 1η ΕΝΟΤΗΤΑ (ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ) Δεν μπορώ να βρω το ζητούμενο ενός προβλήματος

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά Κεφάλαιο 1 Υπενθύμιση Α μέρος Όνομα: Ημερομηνία: / / 1. Να γράψεις με ψηφία τους αριθμούς : α. Τριακόσια έξι : β. Τέσσερις χιλιάδες δεκατρία :.. γ. Δέκα Χιλιαδες εβδομήντα :. δ. Πεντακόσιες

Διαβάστε περισσότερα

The G C School of Careers

The G C School of Careers The G C School of Careers ΔΕΙΓΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ Δ ΤΑΞΗ Χρόνος: 1 ώρα Αυτό το γραπτό αποτελείται από 8 σελίδες, συμπεριλαμβανομένης και αυτής. Να απαντήσεις σε ΟΛΕΣ τις ερωτήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ A ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΜΕΡΟΣ A ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ SAMPLE 3 1 ΜΕΡΟΣ A ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Σε αυτό το μέρος υπάρχουν 15 ερωτήσεις. Να απαντήσετε ΟΛΕΣ τις ερωτήσεις. Σε κάθε ερώτηση η σωστή απάντηση είναι ΜΟΝΟ ΜΙΑ. Να βάλετε σε ΚΥΚΛΟ τη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικές Ασκήσεις

Επαναληπτικές Ασκήσεις Άσκηση 1 Επαναληπτικές Ασκήσεις Α' Περίοδος Κεφάλαια 1-20 Πρόσθεσε τους αριθμούς: (α) 16.532 και 19.078 (β) 99.991 και.009 (γ) 1 και 2002 (δ) 5678 και 3322 (ε) 432 και 234 (στ) 6734 και 25 Άσκηση 2 Βρες

Διαβάστε περισσότερα

Ρητοί Αριθμοί - Η ευθεία των αριθμών

Ρητοί Αριθμοί - Η ευθεία των αριθμών ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης Α Γυμνασίου Ρητοί Αριθμοί - Η ευθεία των αριθμών Ρητοί αριθμοί (ℚ ονομάζονται οι αριθμοί οι οποίοι μπορούν να εκφραστούν με ένα κλάσμα με ακέραιους όρους. Με

Διαβάστε περισσότερα

THE G C SCHOOL OF CAREERS ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

THE G C SCHOOL OF CAREERS ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Αριθμός Επίθετο Όνομα Όνομα πατέρα THE G C SCHOOL OF CAREERS ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2012-2013 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (Αυτό το γραπτό αποτελείται από 21 σελίδες, συμπεριλαμβανομένης της σελίδας αυτής).

Διαβάστε περισσότερα

The G C School of Careers

The G C School of Careers The G C School of Careers ΔΕΙΓΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ Στ ΤΑΞΗ Χρόνος: 1 ώρα Αυτό το γραπτό αποτελείται από 16 ασκήσεις. Να απαντήσεις σε ΟΛΕΣ τις ερωτήσεις, στον χώρο που σου δίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΙ ΑΠΟ ΤΟ Ασκήσεις. 1) Να γράψεις με γράμματα του παρακάτω αριθμούς:

ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΙ ΑΠΟ ΤΟ Ασκήσεις. 1) Να γράψεις με γράμματα του παρακάτω αριθμούς: ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΙ ΑΠΟ ΤΟ 1.000.000 1) Να γράψεις με γράμματα του παρακάτω αριθμούς: 1.000.001 1.000.009 4.158.306 3.456 5.567.100 12.768.001 3.000.333 2) Να γράψεις με ψηφία τους παρακάτω αριθμούς: Δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 11 ΜΕΤΡΗΣΗ- ΔΕΚΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 11 ΜΕΤΡΗΣΗ- ΔΕΚΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗ- ΔΕΚΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΙ Διερεύνηση αριθμών Αρ2.5 Αναπαριστούν, συγκρίνουν και σειροθετούν ομώνυμα κλάσματα και δεκαδικούς αριθμούς, χρησιμοποιώντας κατάλληλο υλικό όπως επιφάνειες,

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαγωνισμού του περιοδικού. 2 ος Μαθητικός Διαγωνισμός «Παιχνίδι και Μαθηματικά»

Επιτροπή Διαγωνισμού του περιοδικού. 2 ος Μαθητικός Διαγωνισμός «Παιχνίδι και Μαθηματικά» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Πανεπιστημίου (Ελευθερίου Βενιζέλου) 34 106 79 ΑΘΗΝΑ Τηλ. 3616532-3617784 - Fax: 3641025 GREEK MATHEMATICAL SOCIETY 34, Panepistimiou (Εleftheriou Venizelou) Street GR. 106

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία από τα παιδιά της. Α 1 τάξης

Εργασία από τα παιδιά της. Α 1 τάξης Εργασία από τα παιδιά της Α 1 τάξης Τετάρτη, 15 του Μάη Χθες πέρασα μια όμορφη μέρα. Το πρωί ξύπνησα και ετοιμάστηκα για το σχολείο. Φόρεσα τη στολή μου, έφαγα το πρόγευμά μου και ξεκίνησα για το σχολείο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012. Χρόνος: 1 ώρα και 30 λεπτά

ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012. Χρόνος: 1 ώρα και 30 λεπτά ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΩΤΗ ΤΑΞΗ Χρόνος: 1 ώρα και 30 λεπτά Να απαντήσετε σε ΟΛΕΣ τις ερωτήσεις. Όπου χρειάζεται να γίνουν πράξεις για να βρεθεί η απάντηση, να τις κάνετε

Διαβάστε περισσότερα

X Άπειρες ευθείες, X Μία µόνο ευθεία, X ύο µόνο ευθείες.

X Άπειρες ευθείες, X Μία µόνο ευθεία, X ύο µόνο ευθείες. 1. Συµπλήρωσε τα παρακάτω κενά: α. Το µήκος του ευθύγραµµου τµήµατος ΑΒ, που ενώνει δύο σηµεία Α και Β λέγεται απόσταση των σηµείων. β. Μέσο ενός ευθυγράµµου τµήµατος ΑΒ ονοµάζουµε το σηµείο του Μ που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΛΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΛΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΛΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 1. Η συνδρομή για την συμμετοχή στον όμιλο κολύμβησης είναι 15 τον μήνα και 5 για κάθε φορά που χρησιμοποιούμε την πισίνα. Αν τον προηγούμενο μήνα πληρώσαμε 75, πόσες

Διαβάστε περισσότερα

3 + 5 = 23 :13 + 18 = 23

3 + 5 = 23 :13 + 18 = 23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Πανεπιστημίου (Ελευθερίου Βενιζέλου) 34 106 79 ΑΘΗΝΑ Τηλ. 3616532-3617784 - Fax: 3641025 GREEK MATHEMATICAL SOCIETY 34, Panepistimiou (Εleftheriou Venizelou) Street GR. 106

Διαβάστε περισσότερα

The G C School of Careers

The G C School of Careers The G C School of Careers ΔΕΙΓΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ Στ ΤΑΞΗ Χρόνος: 1 ώρα Αυτό το γραπτό αποτελείται από 15 ασκήσεις. Να απαντήσεις σε ΟΛΕΣ τις ερωτήσεις, στον χώρο που σου δίνεται

Διαβάστε περισσότερα

The G C School of Careers

The G C School of Careers The G C School of Careers ΔΕΙΓΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ Στ ΤΑΞΗ Χρόνος: 1 ώρα Αυτό το γραπτό αποτελείται από 15 ασκήσεις. Να απαντήσεις σε ΟΛΕΣ τις ερωτήσεις, στον χώρο που σου δίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 1. Φτιάχνουμε στόχους με άδεια κουτιά. Αν χρειαστήκαμε 6 κουτιά για να στήσουμε 3 σειρές, πόσα κουτιά θα χρειαστούμε για να στήσουμε μία παρόμοια πυραμίδα με 5 σειρές; Α. Β. Γ. Δ. 2. Πόσα κουτιά θα χρειαστούμε

Διαβάστε περισσότερα

(ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ) Δεν μπορώ να βρω το ζητούμενο ενός προβλήματος αν δεν μου δίνονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία.

(ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ) Δεν μπορώ να βρω το ζητούμενο ενός προβλήματος αν δεν μου δίνονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία. (ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ) Δεν μπορώ να βρω το ζητούμενο ενός προβλήματος αν δεν μου δίνονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία. Περίμετρος ενός σχήματος είναι το άθροισμα των πλευρών του το οποίο εκφράζεται με τη μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά Α Γυμνασίου

Μαθηματικά Α Γυμνασίου Μαθηματικά Α Γυμνασίου Επαναληπτικές ασκήσεις Στέλιος Μιχαήλογλου Ασκήσεις. Δίνεται η παράσταση 7 : α) Να αποδείξετε ότι Α=8. β) Ο αριθμός Α είναι πρώτος ή σύνθετος; γ) Να αναλύσετε τον αριθμό Α σε γινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΔΕΚΑΔΙΚΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΕΚΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

ΤΑ ΔΕΚΑΔΙΚΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΕΚΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (Γ ΤΑΞΗ) ΟΝΟΜΑ:. (ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΔΕΚΑΔΙΚΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΕΚΑΔΙΚΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ) ΤΑ ΔΕΚΑΔΙΚΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΕΚΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΣΚΕΦΤΟΥΜΕ ΜΑΖΙ: Υπάρχουν άραγε αριθμοί ανάμεσα στο 0 και

Διαβάστε περισσότερα

Α σ κήσεις για τ ι ς μέρες των Χριστ ουγεννι άτ ι κ ων διακ οπών

Α σ κήσεις για τ ι ς μέρες των Χριστ ουγεννι άτ ι κ ων διακ οπών Μαθηματικά Β Γυμνασίου Α σ κήσεις για τ ι ς μέρες των Χριστ ουγεννι άτ ι κ ων διακ οπών 1. Να χρησιμοποιήσετε μεταβλητές για να εκφράσετε με μια αλγεβρική παράσταση τις παρακάτω φράσεις: a. Η διαφορά δυο

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΗΜΟΤΙΚΟΥ Τεύχος Β. Παίζω, Σκέφτοµαι, Μαθαίνω. Λύσεις ασκήσεων. για τα. αθηµατικά

Ε ΗΜΟΤΙΚΟΥ Τεύχος Β. Παίζω, Σκέφτοµαι, Μαθαίνω. Λύσεις ασκήσεων. για τα. αθηµατικά Παίζω, Σκέφτοµαι, Μαθαίνω Ε ΗΜΟΤΙΚΟΥ Τεύχος M Λύσεις ασκήσεων για τα αθηµατικά Κεφάλαιο 0 Κεφάλαιο 0...συνέχεια. σελ. 0 άσκηση µέτρα (µ.) δέκατα (δεκ.) εκατοστά (εκ.) χιλιοστά (χιλ.) 0,, 0,0 0,0 0 00.000

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά Β' Γυμνασίου - Ασκήσεις επανάληψης στην Άλγεβρα Σελίδα x 1 2x 7 x 8 4

Μαθηματικά Β' Γυμνασίου - Ασκήσεις επανάληψης στην Άλγεβρα Σελίδα x 1 2x 7 x 8 4 Μαθηματικά Β' Γυμνασίου - Ασκήσεις επανάληψης στην Άλγεβρα Σελίδα 1 1) Na λυθούν οι εξισώσεις : α) 2 3x 1 x 8 x 1 (απ.: x = -2) β) γ) 2x 7 x 1 (απ.: x = -12) 4 3 4 5 x 2 x 4 2 x (απ.: x = 1) 4 5 δ) x 1

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικές δοκιμασίες για την εισαγωγή στα Πρότυπα Γυμνάσια 2015. Εισαγωγικό σημείωμα

Ενδεικτικές δοκιμασίες για την εισαγωγή στα Πρότυπα Γυμνάσια 2015. Εισαγωγικό σημείωμα Ενδεικτικές δοκιμασίες για την εισαγωγή στα Πρότυπα Γυμνάσια 015 Εισαγωγικό σημείωμα Σύμφωνα με τις οδηγίες της ΔΕΠΠΣ: Στα Μαθηματικά ελέγχονται οι ικανότητες των μαθητών/τριών στην κατανόηση και στην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ 3

ΔΕΙΓΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ 3 THE G C SCHOOL OF CAREERS UΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΓΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ 3 Χρόνος: 1 ώρα και 30 λεπτά UΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Αυτό το γραπτό αποτελείται από 25 ερωτήσεις. Να απαντήσεις σε ΟΛΕΣ τις ερωτήσεις, στο

Διαβάστε περισσότερα

τα βιβλία των επιτυχιών

τα βιβλία των επιτυχιών Τα βιβλία των Εκδόσεων Πουκαμισάς συμπυκνώνουν την πολύχρονη διδακτική εμπειρία των συγγραφέων μας και αποτελούν το βασικό εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιούν οι μαθητές των φροντιστηρίων μας. Μέσα από

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗ. 1. Ο χάρτης δείχνει τα οικιστικά τετράγωνα μιας πόλης και ένα φορτηγό μεταφορών στη μια γωνία.

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗ. 1. Ο χάρτης δείχνει τα οικιστικά τετράγωνα μιας πόλης και ένα φορτηγό μεταφορών στη μια γωνία. ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗ 1. Ο χάρτης δείχνει τα οικιστικά τετράγωνα μιας πόλης και ένα φορτηγό μεταφορών στη μια γωνία. Ο οδηγός του φορτηγού ξεκινά από τη γωνία Χ. Προχωρά 3 τετράγωνα ανατολικά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ. Γρήγορα τεστ. Μαθηματικά Γ Δημοτικού Γ 1 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ. Γρήγορα τεστ. Μαθηματικά Γ Δημοτικού Γ 1 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Γρήγορα τεστ Μαθηματικά Γ Δημοτικού Γ 1 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΑ ΤΕΣΤ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ - Γ Δημοτικού No 1 Γιάννης Ζαχαρόπουλος Διόρθωση: Αντωνία Κιλεσσοπούλου 01, Εκδόσεις Κυριάκος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. α. 3:8 β. 9:10 γ. 132:234 δ. 45:68. 2. Να βρεθεί ποια διαίρεση παριστάνουν το καθένα από τα παρακάτω κλάσματα:

ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. α. 3:8 β. 9:10 γ. 132:234 δ. 45:68. 2. Να βρεθεί ποια διαίρεση παριστάνουν το καθένα από τα παρακάτω κλάσματα: ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Κλάσματα Η έννοια του κλάσματος. Να γραφούν σαν κλάσματα τα πηλίκα των διαιρέσεων 0 δ.. Να βρεθεί ποια διαίρεση παριστάνουν το καθένα από τα παρακάτω κλάσματα δ.. Ένα σχολείο

Διαβάστε περισσότερα

Α) 4 Β) 5 Γ) 7 Δ) 6 Ε) Κανένα από τα πιο πάνω.

Α) 4 Β) 5 Γ) 7 Δ) 6 Ε) Κανένα από τα πιο πάνω. η Κυπριακή Μαθηματική Ολυμπιάδα Απρίλιος 200 Χρόνος: 60 λεπτά ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΣΚΗΣΗ Ο πενταψήφιος αριθμός 45Β7Α, στον οποίο τα ψηφία των μονάδων και των εκατοντάδων είναι σημειωμένα με Α και Β, διαιρείται

Διαβάστε περισσότερα

Γ - Δ Δημοτικού 13 η Κυπριακή Μαθηματική Ολυμπιάδα Απρίλιος 2012

Γ - Δ Δημοτικού 13 η Κυπριακή Μαθηματική Ολυμπιάδα Απρίλιος 2012 1. Ποια από τις πιο κάτω προτάσεις είναι ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ; Α. 8 7 > 7 6 Β. 8 5 < 6 7 Γ. 7 0 < 8 8 Δ. 1 7 > 1 8 Ε. 60 7 > 60 8 2. Ο αδύναμος κρίκος μιας αλυσίδας είναι ο 7 ος από την αρχή της και ο 11 ος από

Διαβάστε περισσότερα

Α.2.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ

Α.2.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο ΚΛΑΣΜΑΤΑ Α.. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟ Αν ο αριθμητής ενός κλάσματος είναι μεγαλύτερος από τον παρανομαστή, τότε το κλάσμα είναι μεγαλύτερο από το. Αν ο αριθμητής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 10 ΜΕΤΡΗΣΗ-ΔΕΚΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

ΕΝΟΤΗΤΑ 10 ΜΕΤΡΗΣΗ-ΔΕΚΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗ-ΔΕΚΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΙ Διερεύνηση αριθμών Αρ2.5 Αναπαριστούν, συγκρίνουν και σειροθετούν ομώνυμα κλάσματα και δεκαδικούς αριθμούς, χρησιμοποιώντας κατάλληλο υλικό όπως επιφάνειες,

Διαβάστε περισσότερα

THE G C SCHOOL OF CAREERS ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

THE G C SCHOOL OF CAREERS ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Αριθμός Επίθετο Όνομα Όνομα πατέρα THE G C SCHOOL OF CAREERS ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2017-2018 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Αυτό το γραπτό αποτελείται από 18 σελίδες, συμπεριλαμβανομένης της σελίδας αυτής.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΜΕΡΟΣ Α: ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΜΕΡΟΣ Α: ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΜΕΡΟΣ Α: ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 1. Να βρεθεί η τιµή (α) 657 + 1638 + 68 (β) 5983 696 + 45 98 =... (1 µονάδα) =.... 2. Να βρεθεί η τιµή (α) 615,87 + 9,4 + 54,544 (β) 334,4 56,76

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 1. Να λύσετε τις εξισώσεις ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 3 50 3 5 0 0 ή 3 5 0 0 ή 3 5 0 ή 8 50 8 5 αδύνατη 3 60 3 6 6 3 3 4 510, α = 4, β = -5 και γ = 1 Δ = 4 5 4 4 15169 5 9 4 53 8 1 ή 4 410

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικές Ασκήσεις Μαθηματικών Γ τάξη - 2 η Ενότητα

Επαναληπτικές Ασκήσεις Μαθηματικών Γ τάξη - 2 η Ενότητα Οδύσσεια Τα απίθανα... τριτάκια! Tετάρτη τάξη Επαναληπτικές Ασκήσεις Μαθηματικών Γ τάξη - 2 η Ενότητα Πηγή: e-selides 1. Βρίσκω και γράφω τα γινόμενα: 4Χ8= 3Χ8= 4Χ9= 3Χ9= 2Χ8= 8Χ8= 6Χ8= 8Χ9= 6Χ9= 2Χ9=

Διαβάστε περισσότερα

2. 3 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΒΑΘΜΟΥ

2. 3 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΜΕΡΟΣ Α.3 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΒΑΘΜΟΥ 193. 3 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΒΑΘΜΟΥ Με την βοήθεια των εξισώσεων δευτέρου βαθμού λύνουμε πολλά προβλήματα της καθημερινής ζωής και διαφόρων επιστημών.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ. Γρήγορα τεστ. Μαθηματικά Ε Δημοτικού E 1 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ. Γρήγορα τεστ. Μαθηματικά Ε Δημοτικού E 1 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Γρήγορα τεστ E 1 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΑ ΤΕΣΤ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ - Ε Δημοτικού No 1 Γιάννης Ζαχαρόπουλος Διόρθωση: Αντωνία Κιλεσσοπούλου 2013, Εκδόσεις Κυριάκος Παπαδόπουλος Α.Ε., Γιάννης

Διαβάστε περισσότερα

Ποιος είναι ο 66ος όρος στην ακολουθία γραμμάτων ΑΒΒΓΓΓΔΔΔΔΕΕΕΕΕ, όπου Α, Β, Γ, Δ, Ε είναι γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου;

Ποιος είναι ο 66ος όρος στην ακολουθία γραμμάτων ΑΒΒΓΓΓΔΔΔΔΕΕΕΕΕ, όπου Α, Β, Γ, Δ, Ε είναι γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου; Πρόβλημα 214 Τα θρανία στην τάξη του Γιάννη είναι τοποθετημένα σε γραμμές και στήλες. Το θρανίο του Γιάννη είναι στην τρίτη γραμμή από την αρχή και στην τέταρτη από το τέλος. Είναι επίσης στην τρίτη στήλη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΗΝ ΥΛΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΗΝ ΥΛΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΗΝ ΥΛΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Οι ασκήσεις του φυλλαδίου δεν είναι ανά κεφάλαιο, αλλά τυχαία με σκοπό την τελική επανάληψη, και είναι θέματα εξετάσεων από διάφορα σχολεία

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμητής = Παρονομαστής

Αριθμητής = Παρονομαστής Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ To κλάσμα κ εκφράζει τα κ μέρη από τα ν ίσα μέρη στα οποία έχει χωριστεί μία ποσότητα ν Αριθμητής = Παρονομαστής Το ν α = 0 = α κ ν = κ ν ονομάζεται κλασματική μονάδα 8 = α α = Άρα

Διαβάστε περισσότερα

6η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (κεφ )

6η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (κεφ ) Οδύσσεια Τα απίθανα... τριτάκια! Tετάρτη τάξη ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Δ ΤΑΞΗ 6η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (κεφ. 41 46) Πηγή πληροφόρησης: e-selides 6η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (κεφ. 41 47) 1. α) Πολλαπλασιάζω κάθετα και αναλυτικά:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ - ΠΛΑΤΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΣ : 100 20 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26 /5/2017 ΒΑΘΜΟΣ:... ΤΑΞΗ: Α Αριθμητικά:.... ΧΡΟΝΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

THE G C SCHOOL OF CAREERS ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

THE G C SCHOOL OF CAREERS ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Αριθμός Επίθετο Όνομα Όνομα πατέρα THE G C SCHOOL OF CAREERS ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2015-2016 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (Αυτό το γραπτό αποτελείται από 20 σελίδες, συμπεριλαμβανομένης της σελίδας αυτής).

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Σχολική Χρονιά: Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Σχολική Χρονιά: Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Ενότητα 1: Σύνολα 1. Με τη βοήθεια του πιο κάτω διαγράμματος να γράψετε με αναγραφή τα σύνολα: Ω A 5. 1. B Ω =. 6. 4. 3. 7. 8.. Από το διπλανό διάγραμμα, να γράψετε με αναγραφή τα σύνολα: 3. Δίνεται το

Διαβάστε περισσότερα

6. Πόσα πολλαπλάσια του αριθμού 9 υπάρχουν μεταξύ των αριθμών και 22550;

6. Πόσα πολλαπλάσια του αριθμού 9 υπάρχουν μεταξύ των αριθμών και 22550; 100 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΟΥΙΖ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΤΑΞΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΦΑΝΤΑΣΙΑ (ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ ΑΛΛΕΣ 2 ΦΟΡΕΣ ΠΑΡΟΜΟΙΟΙ ΓΡΙΦΟΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ Γ Δημοτικού 1 ΕΝΟΤΗΤΑ 4 22. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ Μαθαίνω... Ακέραιη μονάδα μπορεί να είναι ένα ολόκληρο πράγμα, μπορεί όμως να είναι και ένα ολόκληρο σύνολο. π.χ. 1 μήλο είναι ένα ολόκληρο πράγμα, δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα