Πρόσθεση αφαίρεση και πολλαπλασιασμός φυσικών αριθμών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρόσθεση αφαίρεση και πολλαπλασιασμός φυσικών αριθμών"

Transcript

1 2 Πρόσθεση αφαίρεση και πολλαπλασιασμός φυσικών αριθμών Προσθετέοι 18+17=35 α Προσθετέοι + β = γ Άθοι ρ σμα Άθοι ρ σμα = Πρόσθεση φυσικών αριθμών Πρόσθεση είναι η πράξη με την οποία από δύο φυσικούς αριθμούς, βρίσκουμε έναν τρίτο φυσικό αριθμό που λέγεται άθροισμα των αριθμών αυτών. Οι αριθμοί που προστίθενται λέγονται προσθετέοι του αθροίσματος. Η πρόσθεση έχει τις εξής ιδιότητες: Αντιμεταθετική α+ β= β+ α Προσεταιριστική ( ) + 20 = 11 + ( ) α+ ( β+ γ) = ( α+ β) + γ Το 0 δεν μεταβάλλει τον φυσικό με την πρόσθεση = = 15 α+ 0= 0+ α= α = 33 Μειωτέος Διαφορά Αφαιρετέος Αφαίρεση φυσικών αριθμών Αφαίρεση είναι η πράξη με την οποία, όταν δίνονται δύο αριθμοί Μ, Α, βρίσκουμε έναν αριθμό Δ, ο οποίος, όταν προστεθεί στον Α, δίνει άθροισμα το Μ. Στην αφαίρεση δηλαδή έχουμε: Μ Α= Δ γιατί Α+ Δ= Μ 23

2 50 17 = 33 γιατί = 50 Παράγοντες Παράγοντες 5. 7=35 α. β =γ Γινόμενο Γινόμενο 3 7 = 7 3 Ο αριθμός Μ ονομάζεται μειωτέος, ο Α αφαιρετέος και ο Δ διαφορά. Μια αφαίρεση μπορεί να γίνει όταν ο μειωτέος είναι μεγαλύτερος ή ίσος από τον αφαιρετέο. Πολλαπλασιασμός φυσικών αριθμών Πολλαπλασιασμός είναι η πράξη με την οποία από δύο φυσικούς αριθμούς βρίσκουμε έναν τρίτο φυσικό αριθμό που λέγεται γινόμενο των αριθμών αυτών, ενώ οι αριθμοί που πολλαπλασιάζονται λέγονται παράγοντες του γινομένου. Ο πολλαπλασιασμός έχει τις εξής ιδιότητες: Αντιμεταθετική αβ = βα Προσεταιριστική 2 ( 5 8) = ( 2 5) 8 α ( β γ) = ( α β) γ Το 1 δεν μεταβάλλει το φυσικό με τον πολλαπλασιασμό 15 1 = 1 15 = 15 α1 = 1α = α Επιμεριστική ως προς την πρόσθεση 5 ( 3 + 7) = α ( β+ γ) = α β+ α γ Επιμεριστική ως προς την αφαίρεση 5 ( 8 4) = α ( β γ) = α β α γ 24 Πρόσθεση αφαίρεση και πολλαπλασιασμός φυσικών αριθμών

3 Να προσέξουμε : Το άθροισμα τριών αριθμών προκύπτει, αν προσθέσουμε αρχικά τους δύο αριθμούς και στη συνέχεια στο αποτέλεσμα που θα βρούμε προσθέσουμε τον τρίτο α- ριθμό. Για παράδειγμα: Για να υπολογίσουμε το άθροισμα , βρίσκουμε πρώτα το άθροισμα = και μετά το άθροισμα = 90. Αυτό το γράφουμε ως εξής: = ( ) Βάζουμε δηλαδή μέσα σε παρενθέσεις τους αριθμούς που θέλουμε να προσθέσουμε πρώτα. Το γινόμενο επίσης τριών αριθμών προκύπτει, αν πολλαπλασιάσουμε αρχικά τους δύο αριθμούς και στη συνέχεια το αποτέλεσμα που θα βρούμε το πολλαπλασιάσουμε με τον τρίτο αριθμό. Και στον πολλαπλασιασμό, όπως και στην πρόσθεση, βάζουμε μέσα σε παρενθέσεις τους αριθμούς που θέλουμε να πολλαπλασιάσουμε πρώτα. Έτσι, για να υπολογίσουμε το γινόμενο 7 2 5, βρίσκουμε πρώτα το γινόμενο 25 = 10και μετά το γινόμενο 710 = 70. Αυτό γράφεται ως εξής: 7 2 5= 7 ( 2 5) Εφαρμόζοντας την αντιμεταθετική και την προσεταιριστική ιδιότητα μπορούμε να υπολογίζουμε πιο εύκολα αθροίσματα. Για παράδειγμα: αντιμεταθετική ιδιότητα + + = + + ( ) = ( ) + 15 ( προσεταιριστική ιδιότητα ) = = 45 Ανάλογα, εφαρμόζοντας την αντιμεταθετική και την προσεταιριστική ιδιότητα μπορούμε να υπολογίζουμε πιο εύκολα γινόμενα. Για παράδειγμα: αντιμεταθετική ιδιότητα = ( ) = ( 25 4) 7 5 ( προσεταιριστική ιδιότητα ) = = Το γινόμενο κάθε φυσικού αριθμού α με το μηδέν είναι μηδέν, δηλαδή ισχύει: α 0= 0 α= 0 25

4 Επειδή το 0 δεν μεταβάλλει τον φυσικό όταν προστίθεται με αυτόν και το 1 δεν μεταβάλλει τον φυσικό όταν πολλαπλασιάζεται με αυτόν, κάθε φυσικός μπορεί να γράφεται ως άθροισμα του ίδιου με το μηδέν ή ως γινόμενο του ίδιου με το ένα. Για παράδειγμα: 8= 8+ 0= 0+ 8 ή 8= 8 1= 1 8 Για να πολλαπλασιάσουμε έναν φυσικό αριθμό επί 10, 100, 1.000,... γράφουμε δεξιά του αριθμού τόσα μηδενικά όσα έχει κάθε φορά ο παράγοντας 10, 100, 1.000,... Για παράδειγμα: = = = Το γινόμενο δύο φυσικών είναι ουσιαστικά συντομογραφία αθροίσματος ίδιων προσθετέων, αφού για παράδειγμα 5 4 σημαίνει: ή Έτσι, όταν έχουμε να κάνουμε πράξεις όπου σημειώνονται προσθέσεις ή αφαιρέσεις και πολλαπλασιασμοί, πρώτα κάνουμε τους πολλαπλασιασμούς και μετά τις προσθέσεις και τις αφαιρέσεις. Για παράδειγμα: = = 7+ 20= 27 Τονίζουμε ότι είναι λάθος αν γράψουμε = 12 4= 48, αφού όπως είδαμε = 27. Η επιμεριστική ιδιότητα του πολλαπλασιασμού ως προς την πρόσθεση μπορεί να ερμηνευτεί γεωμετρικά με τη βοήθεια του σχήματος: β+γ α α (β+γ) = α α β + α γ α β γ β γ Η επιμεριστική ιδιότητα μας διευκολύνει πολύ στην εκτέλεση των πράξεων. Ιδιαίτερα χρήσιμη είναι όταν έχουμε να προσθέσουμε ή να αφαιρέσουμε γινόμενα που έχουν έναν κοινό παράγοντα. Για παράδειγμα: = = 27 = 14 ( ) = = 15 ( 11 1) = = 150 Παρατηρούμε στο 2 ο παράδειγμα πόσο χρήσιμο είναι μερικές φορές να γράφουμε έναν αριθμό ως γινόμενο του ίδιου του αριθμού επί το ένα. 26 Πρόσθεση αφαίρεση και πολλαπλασιασμός φυσικών αριθμών

5 Η επιμεριστική ιδιότητα του πολλαπλασιασμού ως προς την πρόσθεση εφαρμόζεται και στην περίπτωση που το άθροισμα έχει περισσότερους από δύο προσθετέους. Είναι: = = = 45 ( ) 4 ( ) = = = = = 3 5 ( ) = 310 = 30 Παραδείγματα Εφαρμογές : 2.1 Να συμπληρωθούν τα με κατάλληλα ψηφία α) β) γ) δ) Έχουμε: α) β) γ) δ) Να γίνει μια πρόχειρη εκτίμηση του παρακάτω αθροίσματος: Στη συνέχεια να υπολογιστεί το παραπάνω άθροισμα. Για να εκτιμήσουμε πρόχειρα ένα άθροισμα στρογγυλοποιούμε κατάλληλα τους προσθετέους και τους προσθέτουμε. Στο συγκεκριμένο πρόβλημα με στρογγυλοποίηση στην πλησιέστερη δεκάδα έχουμε: = ενώ με στρογγυλοποίηση στην πλησιέστερη εκατοντάδα έχουμε: = Το ακριβές άθροισμα είναι αυτό που φαίνεται δίπλα:

6 Παρατήρηση: Με την πρόχειρη εκτίμηση ενός αποτελέσματος ξέρουμε, πριν από την εκτέλεση της πράξης με χαρτί και μολύβι, περίπου το αποτέλεσμα. 2.3 α) Να υπολογιστούν τα αθροίσματα: i) ii) β) Να υπολογιστούν τα αθροίσματα των αριθμών κάθε γραμμής, κάθε στήλης και κάθε διαγωνίου του διπλανού τετραγώνου. α) Ο υπολογισμός ενός αθροίσματος με τρεις ή περισσότερους προσθετέους γίνεται πιο εύκολα, αν εφαρμόσουμε την αντιμεταθετική και την προσεταιριστική ιδιότητα της πρόσθεσης. Έτσι λοιπόν έχουμε: i) = ii) = = ( 3 + 7) ( ) = = ( 3+ 22) + ( 16+ 9) + 15= = = = = = ( ) + 35 = = ( ) + 15 = = = 65 = = 65 β) Αν εργαστούμε με τον ίδιο τρόπο διαπιστώνουμε ότι το άθροισμα των αριθμών κάθε γραμμής, κάθε στήλης και κάθε διαγωνίου του τετραγώνου είναι το ίδιο, ίσο με 65. Παρατήρηση: Το τετράγωνο αυτό λέγεται «μαγικό τετράγωνο» και επειδή έχει 5 γραμμές και 5 στήλες λέγεται μαγικό τετράγωνο 5x5. Υπάρχουν πολλά τέτοια μαγικά τετράγωνα 3x3, 4x4, 5x5 κ.λπ. Το συγκεκριμένο μαγικό τετράγωνο είναι το βασικό 5x5. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η κατασκευή του. Να τοποθετηθούν δηλαδή σε 5 x 5 = 25 τετράγωνα οι αριθμοί 1, 2, 3,..., 25 με τέτοιο τρόπο, ώστε τα αθροίσματα των αριθμών κάθε γραμμής, κάθε στήλης και κάθε τετραγώνου να είναι Να συμπληρωθούν τα με κατάλληλα ψηφία. α) x β) x γ) 4 x Πρόσθεση αφαίρεση και πολλαπλασιασμός φυσικών αριθμών

7 Είναι: α) 13 x β) x γ) 604 x Να υπολογιστούν τα γινόμενα: α) β) Έχουμε: α) = (αντιμεταθετική ιδιότητα) = ( 25 40) 83 (προσεταιριστική ιδιότητα) = = = = β) = ( ) ( ) ( ) 2.6 Να εκτελεστούν οι ακόλουθες πράξεις: α) β) γ) δ) α) = 13 ( ) = = β) = ( ) 7 = = 700 γ) = 18( 36 26) = = 180 δ) = ( ) 33 = = Να βρεθούν τα εξαγόμενα: α) = = = β) α) = = = = = 90 ( ) ( ) ( ) ( ) 29

8 β) = 763 ( ) ( 100 1) = = = = = = ( ) + ( ) = = = Πόσα ψηφία θα χρειαστούν για να αριθμήσουμε τα 149 σπίτια ενός δρόμου; Για την γραφή κάθε μονοψήφιου αριθμού χρειαζόμαστε προφανώς 1 ψηφίο, για κάθε διψήφιο 2 ψηφία, ενώ για κάθε τριψήφιο 3 ψηφία. Οι μονοψήφιοι είναι 9 (εκτός του μηδέν). Οι διψήφιοι είναι 99 μείον τους μονοψήφιους, δηλαδή 99 9 = 90, ενώ οι τριψήφιοι στο συγκεκριμένο πρόβλημα είναι 149 μείον = 99, που είναι οι μονοψήφιοι και οι διψήφιοι, δηλαδή είναι = 50. Θα χρειαστούμε λοιπόν 9 1 ψηφία για τους μονοψήφιους, 90 2 ψηφία για τους διψήφιους και 50 3 ψηφία για τους τριψήφιους, δηλαδή συνολικά: = = 339 ψηφία 2.9 Να υπολογιστεί το εμβαδόν της χρωματισμένης επιφάνειας στο παρακάτω σχήμα. Τα μήκη που σημειώνονται είναι σε εκατοστά: Το εμβαδόν Ε της επιφάνειας είναι ίσο με Ε1 + Ε2 + Ε3 όπου Ε,Ε,Ε τα εμβαδά των ορθογωνίων στα οποία χωρίζεται η επιφάνεια. Η μία πλευρά του ορθογωνίου με εμβαδόν Ε 1 είναι ίση με = 13 εκ., ενώ η άλλη είναι = 6 εκ. Άρα Ε1 = 6 13, Ε2 = 6 4 και Ε3 = 6 3, οπότε: Ε= = 6 ( ) = 6 20= 120 τετραγωνικά εκατοστά 12 Ε Ε Ε Πρόσθεση αφαίρεση και πολλαπλασιασμός φυσικών αριθμών

9 2.10 Ο κύριος Μιχάλης προμηθεύτηκε για την ταβέρνα του 12 κιλά παϊδάκια προς 9 ευρώ το κιλό, 4 κιλά μοσχαρίσιες μπριζόλες προς 11 ευρώ το κιλό, 8 κιλά χοιρινές μπριζόλες προς 6 ευρώ το κιλό και 10 κιλά κιμά προς 7 ευρώ το κιλό. Πόσα ρέστα πήρε αν πλήρωσε με χαρτονόμισμα των 500 ευρώ; Τα χρήματα που έδωσε στον κρεοπώλη είναι: Για παϊδάκια 12 9 ευρώ, για μοσχαρίσιες μπριζόλες 411 ευρώ, για χοιρινές μπριζόλες 86 ευρώ και για κιμά 10 7 ευρώ. Συνολικά έδωσε: = = = 4( ) = = = = 270 ευρώ Επομένως από τα 500 ευρώ που έδωσε πήρε ρέστα = 230 ευρώ. Ερωτήσεις κατανόησης : 2.11 Να εξετάσετε αν οι παρακάτω προτάσεις είναι σωστές ή λανθασμένες. σα) Για την πρόσθεση ισχύει η ιδιότητα α+ β= β+ α. σβ) Για την αφαίρεση ισχύει η ιδιότητα α β= β α. σγ) Ισχύει α 0= 0 για οποιοδήποτε φυσικό αριθμό α. α β γ = α β α γ. σδ) Ισχύει η ιδιότητα ( ) ( ) ( ) σε) Ισχύει η ισότητα = ( 30 7) 12. στ) Όταν γράφουμε 6 5εννοούμε σζ) Το γινόμενο δύο περιττών αριθμών είναι περιττός. ση) Το άθροισμα δύο περιττών αριθμών είναι περιττός Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. α) Οι πράξεις ( ) ( ) εκτελούνται λάθος, αν συνεχίσουμε γράφοντας: Α Β β) Οι πράξεις 55 ( 30 13) συνεχίζονται γράφοντας: Α Β. ( 55 30) Γ. ( + ) Δ. ( ) Γ Δ. ( ) 31

10 γ) Οι πράξεις συνεχίζονται λάθος, αν γράψουμε: Α. 99 Β Γ Δ δ) Ο αριθμός που είναι πλησιέστερα στο αποτέλεσμα των πράξεων: είναι ο: Α. 900 Β Γ Δ Να εξετάσετε αν έχουν εκτελεστεί σωστά ή λάθος οι παρακάτω πράξεις: = = 14 σα) ( ) σβ) = ( 7+ 2) 7= 9 7= 63 σγ) 2 ( 4 6) = ( 2 4) ( 2 6) = 8 12= 96 σδ) 4 ( 5+ 8) = = 20+ 8= 28 σε) ( 6 + 2) ( 20 5) = 8 15 = 120 στ) ( 18 3) ( 4 + 1) = = = Να αντιστοιχίσετε σε κάθε γραμμή της 1 ης στήλης τα αποτελέσματα της 2 ης στήλης. 1 η στήλη 2 η στήλη α) i) 10 β) ii) 0 γ) iii) 24 δ) iv) 12 ε) v) 26 Ασκήσεις Προβλήματα : 2.15 Να βρείτε τα αθροίσματα: α) β) γ) δ) Να βρείτε τα αθροίσματα, αφού κάνετε πρώτα μια πρόχειρη εκτίμηση για το καθένα: α) β) γ) δ) Στις επόμενες προσθέσεις να αντικαταστήσετε τα τετράγωνα με κατάλληλα ψηφία: 32 Πρόσθεση αφαίρεση και πολλαπλασιασμός φυσικών αριθμών

11 α) β) Να διαπιστώσετε ότι τα παρακάτω τετράγωνα είναι μαγικά: Να υπολογίσετε τα αθροίσματα: α) σβ) γ) σδ) ε) στ) Να υπολογίσετε τις παρακάτω διαφορές, αφού κάνετε πρώτα μια εκτίμηση των αποτελεσμάτων: α) β) Να αντικαταστήσετε τα τετράγωνα με κατάλληλα ψηφία: α) β) γ) δ) Να συμπληρώσετε τα παρακάτω μαγικά τετράγωνα: α) 6 β) Να γράψετε μέσα στα κατάλληλους αριθμούς, ώστε να είναι σωστές οι ισότητες: α) = 963 β) = γ) 711 = 128 δ) = Να γράψετε με τη μορφή γινομένου τα παρακάτω αθροίσματα: α) β) γ) προσθετέοι 2.25 Να γράψετε τα γινόμενα με μορφή αθροίσματος ίσων προσθετέων: α) 365 β) 23 5 γ) 1 102δ) Να κάνετε τους πολλαπλασιασμούς: Α. α) ββ) γ) Β. α) ββ) γ) βδ) ε) στ) Γ. α) β) γ) Να χρησιμοποιήσετε μόνο μία φορά το καθένα από τα ψηφία 1, 2, 3, 4, 5, ώστε να συμπληρώσετε τα στον παρακάτω πολλαπλασιασμό: x 33

12 2.28 Να αντικαταστήσετε τα τετράγωνα με κατάλληλα ψηφία: α) 5 6 β) 25 5 x 7 x γ) 275 x δ) 4 5 x Να κάνετε τους πολλαπλασιασμούς: α) β) γ) δ) ε) Να κάνετε τις πράξεις: Α. α) β) γ) + ( ) δ) ( ) ε) 3 ( 4+ 5) Β. α) β) γ) δ) ( ) ε) ( 32 6) Να βρείτε τα εξαγόμενα: α) β) γ) Να κάνετε με δύο τρόπους τις παρακάτω πράξεις: Α. α) ( + ) β) ( ) γ) 4 ( ) δ) 5 ( ) Β. α) β) γ) Να βρείτε τα εξαγόμενα: α) 15 ( ) β) γ) δ) ε) Να γίνουν οι πράξεις: α) β) γ) δ) ( ) ( ) ε) ( 17 3) Να υπολογίσετε τα γινόμενα με τη βοήθεια της επιμεριστικής ιδιότητας: α) 917 β) γ) δ) Να συμπληρώστε τα, ώστε να ισχύουν οι ισότητες: 3 2+ = 15 α) ( ) β) ( ) 7 5 = 7 γ) = 40 δ) = Ένα βαρέλι άδειο έχει βάρος 68 κιλά και χωράει 232 κιλά κρασί. Πόσο ζυγίζει όταν είναι γεμάτο κρασί; 2.38 Η Χελιδόνα και το Βελούχι είναι δύο βουνά της Ευρυτανίας. Η Χελιδόνα έχει ύψος μέτρα, ενώ το Βελούχι είναι 340 μέτρα ψηλότερο. Πόσο ύψος έχει το Βελούχι; 34 Πρόσθεση αφαίρεση και πολλαπλασιασμός φυσικών αριθμών

13 2.39 Να αποδείξετε ότι το παρακάτω τετράγωνο είναι μαγικό Να υπολογίσετε τα αθροίσματα: α) β) Να κάνετε τις πράξεις: α) β) γ) δ) ( ) 2.42 Ένας γεωργός θέλει να αγοράσει συρματόπλεγμα για να περιφράξει τα α- γροκτήματα που φαίνονται στα σχήματα: Αν οι διαστάσεις που σημειώνονται είναι σε μέτρα, πόσα μέτρα συρματόπλεγμα θα χρειαστεί; 2.43 Η Όλγα έχει 200 ευρώ. Ξόδεψε 75 ευρώ για να αγοράσει ένα φουστάνι, 48 ευρώ για να αγοράσει ένα παντελόνι και 57 ευρώ για να αγοράσει μια μπλούζα. Πόσα χρήματα της έμειναν; 2.44 Ο Σταμάτης εργάστηκε χωρίς ρεπό σε μια εταιρεία από τις 17 Σεπτεμβρίου μέχρι και το τέλος Οκτωβρίου. Πόσες ημέρες εργάστηκε συνολικά; 2.45 Ο Νίκος έχει 75 ευρώ περισσότερα από το φίλο του Σωτήρη. Καθένας ξόδεψε ένα μέρος από τα χρήματά του. Ο Σωτήρης ξόδεψε 137 ευρώ, ενώ ο Νίκος ξόδεψε τόσα ώστε βρέθηκε να έχει 23 ευρώ λιγότερα από το φίλο του. Πόσα ευρώ ξόδεψε ο Νίκος; 2.46 Σε ένα θέατρο οι τιμές των εισιτηρίων είναι 22 ευρώ για τους ενήλικες και 12 ευρώ για φοιτητές και νέους μέχρι 18 ετών. Πόσο θα κοστίσει η παρακολούθηση μιας παράστασης σε δύο τετραμελείς οικογένειες; (4 γονείς και 4 παιδιά μικρότερα των 18 ετών.) 2.47 Να υπολογίσετε το εμβαδόν της επιφάνειας του οικοπέδου που ακολουθεί (οι διαστάσεις που σημειώνεται είναι σε εκατοστά) Ο Θοδωρής είναι 28 χρόνια μικρότερος από τον πατέρα του και 5 χρόνια μεγαλύτερος από τον αδελφό του. Αν ο πατέρας είναι 41 ετών, να βρείτε την ηλικία του Θοδωρή και του αδελφού του. 35

14 2.49 Σε μια κατασκήνωση μένουν 100 άτομα, άντρες γυναίκες και παιδιά. Οι ά- ντρες μαζί με τα παιδιά είναι 65 και οι γυναίκες μαζί με τα παιδιά 75. Να βρείτε πόσοι είναι οι άνδρες, οι γυναίκες και τα παιδιά α) Να βρείτε πόσοι είναι: i) οι διψήφιοι αριθμοί, ii) οι τριψήφιοι αριθμοί. β) Στο τμήμα ενός δρόμου οι αριθμοί των σπιτιών είναι από το 10 έως το 99. Πόσα σπίτια υπάρχουν σ αυτό το τμήμα του δρόμου; 36 Πρόσθεση αφαίρεση και πολλαπλασιασμός φυσικών αριθμών

15 Κριτήριο αξιολόγησης: Θέμα 1 ο α) Ποιες ιδιότητες της πρόσθεσης των φυσικών αριθμών γνωρίζετε; β) Να γράψετε την επιμεριστική ιδιότητα του πολλαπλασιασμού ως προς την πρόσθεση. Θέμα 2 ο α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Ποιος από τους αριθμούς: Α Β Γ Δ είναι πλησιέστερος στο αποτέλεσμα των πράξεων: β) Να εξετάσετε αν οι παρακάτω προτάσεις είναι σωστές ή λανθασμένες. iii) Για την αφαίρεση ισχύει η αντιμεταθετική ιδιότητα. iii) Όταν γράφουμε 12 4 εννοούμε iii) Ισχύει η ισότητα = Θέμα 3 ο Τα τρία τμήματα της Α γυμνασίου σε ένα σχολείο έχουν 85 μαθητές. Αν το πρώτο και το δεύτερο τμήμα έχουν 56 μαθητές, το δεύτερο και το τρίτο τμήμα επίσης 56 μαθητές, να βρείτε πόσους μαθητές έχει το δεύτερο τμήμα. Θέμα 4 ο Να κάνετε τις πράξεις: α) β) γ) ε) δ) ( ) 37

B. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ

B. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ Τα Μαθηματικά παίζουν κυρίαρχο ρόλο σε όλους τους χώρους της σύγχρονης κοινωνίας. Όλα σχεδόν τα επιτεύγματα της τεχνολογίας και της ε- πιστήμης στηρίζονται στην ανάπτυξη των Μαθηματικών. Αλλά και τα προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

B Γυμνασίου. Ενότητα 9

B Γυμνασίου. Ενότητα 9 B Γυμνασίου Ενότητα 9 Γραμμικές εξισώσεις με μία μεταβλητή Διερεύνηση (1) Να λύσετε τις πιο κάτω εξισώσεις και ακολούθως να σχολιάσετε το πλήθος των λύσεων που βρήκατε σε καθεμιά. α) ( ) ( ) ( ) Διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ-ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ-ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ-ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ 6 1) Να εκφράσετε τον αριθμό 48 σε γινόμενο πρώτων παραγόντων με δενδροδιάγραμμα. 2) Να συγκρίνετε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις)

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις) 6 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις) Η εξίσωση αx βy γ Στο Γυμνάσιο διαπιστώσαμε με την βοήθεια παραδειγμάτων ότι η εξίσωση αx βy γ, με α 0 ή β 0, που λέγεται γραμμική εξίσωση,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 20

ΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 20 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Χ. ΛΕΜΟΝΙΔΗΣ ΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 20 Στη διδασκαλία συνήθως τα παιδιά αρχικά διδάσκονται τις

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά Λυμένα Παραδείγματα. Στοιχεία Θεωρίας. Άλυτες Ασκήσεις. Ερωτήσεις Θεωρίας

Αναλυτικά Λυμένα Παραδείγματα. Στοιχεία Θεωρίας. Άλυτες Ασκήσεις. Ερωτήσεις Θεωρίας ΒΟΗΘΗΜΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ Αναλυτικά Λυμένα Παραδείγματα Στοιχεία Θεωρίας Άλυτες Ασκήσεις Ερωτήσεις Θεωρίας Νικόλαος Χονδράκης (Εκπαιδευτικός) ... Νικόλαος Γ. Χονδράκης ( chon nik o@g ma il.co

Διαβάστε περισσότερα

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏ ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ ÓïöïêëÞò Ä. ÃáëÜíçò ÁíáðëçñùôÞò ÊáèçãçôÞò ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ É Ù Á Í Í É Í Á 0 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Γενικά. Αλγόριθμος του Συμπληρώματος 6.3

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗΣ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗΣ 1.1 Απαρίθμηση και καταγραφή 1.2 Η αρχή του αθροίσματος 1.3 Η πολλαπλασιαστική αρχή 1.4 Άλλοι κανόνες απαρίθμησης 1.5 Πιθανότητες σε πεπερασμένους δειγματικούς χώρους 1.6 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

3 ο βήμα: Βγάζουμε παρενθέσεις 4 ο βήμα: Προσθέσεις και αφαιρέσεις

3 ο βήμα: Βγάζουμε παρενθέσεις 4 ο βήμα: Προσθέσεις και αφαιρέσεις 24 Κεφάλαιο ο. Να κάνετε τις πράξεις : α) 2 + 3 4-2 : (-4) + γ) -3 (-2) -5 +4: (-2) -6 β) 2 +3 (4-2): (-4 +) δ) -8 : (-3 +5) -4 (-2 + 6) Για να κάνουμε τις πράξεις ακολουθούμε τα εξής βήματα: ο βήμα: Πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 013 ΘΕΩΡΙΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΥΜΝΑΣΙΟΥ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ αγγέλης Α Νικολακάκης Μαθηματικός ΛΙΑ ΛΟΑ Η παρούσα εργασία μου δεν στοχεύει απλά στο κυνήγι του 0, δηλαδή το σύνολο των μονάδων των απολυτήριων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 ο. Δομή επιλογής. Περιεχόμενα

Κεφάλαιο 4 ο. Δομή επιλογής. Περιεχόμενα Δομή επιλογής Κεφάλαιο 4 ο Περιεχόμενα 4.1. Δομή επιλογής 4.2. Δομή απλής επιλογής 4.3. Παραδείγματα δομή απλής επιλογής 4.4. Δομή σύνθετης επιλογής 4.5. Παραδείγματα δομή σύνθετης επιλογής 4.6. Δομή πολλαπλής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ. (α + β) 2 = α 2 + 2αβ + β 2. αx 2 + βx + γ = 0, α 0. x = Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ. (α + β) 2 = α 2 + 2αβ + β 2. αx 2 + βx + γ = 0, α 0. x = Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ (α + β) = α + αβ + β α + β + γ = 0, α 0 = β ± β 4αγ α Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Πράξεις με Πραγματικούς αριθμούς. Μονώνυμα - Πράξεις με μονώνυμα Πολυώνυμα - Πρόσθεση και Αφαίρεση πολυωνύμων Πολλαπλασιασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Σ

ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Σ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Σ υ ν δ υ α σ τ ι κ ή Πειραιάς 2007 1 Μάθημα 5ο Σχηματισμοί όπου επιτρέπεται η επανάληψη στοιχείων 2 Παράδειγμα 2.4.1 Πόσα διαφορετικά αποτελέσματα μπορούμε

Διαβάστε περισσότερα

Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. 1. Nα υπολογισθεί το άθροισμα - 207 206 205 204 -.+ 196 + 197 + 198 + 199 + 200

Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. 1. Nα υπολογισθεί το άθροισμα - 207 206 205 204 -.+ 196 + 197 + 198 + 199 + 200 Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1. Nα υπολογισθεί το άθροισμα - 207 206 205 204 -.+ 196 + 197 + 198 + 199 + 200 2. Να υπολογισθούν οι τιμές των παραστάσεων Α = (4 2 3 2 ) : 7 + (6,4 5) 20 4 1 3 2 Β = 15 1 : 1 1 2 4 5. και

Διαβάστε περισσότερα

3 ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ Εισαγωγή

3 ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ Εισαγωγή 3 ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ Εισαγωγή Υπάρχει σε πολλούς η εντύπωση ότι το κύριο κίνητρο για την ανάπτυξη της Θεωρίας των Πιθανοτήτων προήλθε από το ενδιαφέρον του ανθρώπου για τα τυχερά παιχνίδια Σημαντική μάλιστα ώθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ «Αναλυτικά Προγράμματα Μαθησιακών Δυσκολιών-Ενημέρωση-Ευαισθητοποίηση» ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

N. Σ. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ. Mαθήματα Θεωρίας Αριθμών PPwWpp (με βάση το σχολικό βιβλίο)

N. Σ. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ. Mαθήματα Θεωρίας Αριθμών PPwWpp (με βάση το σχολικό βιβλίο) N. Σ. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Mαθήματα Θεωρίας Αριθμών PPwWpp (με βάση το σχολικό βιβλίο) ΑΘΗΝΑ 2006 Σημείωμα Συνέταξα αυτές τις σημειώσεις, προς χάριν των μαθητών μου, το σχολικό έτος 1998-1999 όταν δίδασκα στο

Διαβάστε περισσότερα

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd 1 1) Δίνεται η εξίσωση x 2-2(λ + 2) χ + 2λ 2-17 = 0. Να βρείτε το λ ώστε η εξίσωση να έχει μία ρίζα διπλή. Υπολογίστε τη ρίζα. Aσκήσεις στις εξισώσεις Β βαθμού Για να έχει η εξίσωση μία ρίζα διπλή πρέπει:

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά Στ Δημοτικού

Μαθηματικά Στ Δημοτικού Μαθηματικά Στ Δημοτικού Τετράδιο εργασιών β τεύχος 10-0171_MATHIMATIKA_B_TEU_ST_DHM.indd 1 2/4/1 12:1 PM ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΣYΓΓPAΦEIΣ ΚΡΙΤΕΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

2013-14 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟ Α ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ. http://cutemaths.wordpress.

2013-14 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟ Α ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ. http://cutemaths.wordpress. 3-4 ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟ Α ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ Βαγγέλης Α Νικολακάκης Μαθηματικός ttp://cutemats.wordpress.com/ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ Η παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

3.2 3.3 3.4 ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕ ΕΚΑ ΙΚΟΥΣ

3.2 3.3 3.4 ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕ ΕΚΑ ΙΚΟΥΣ 1 3.2 3.3 3.4 ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕ ΕΚΑ ΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΜΕ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡΑΚΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΟΡΦΗ ΑΡΙΘΜΩΝ ΘΕΩΡΙΑ 1. Πρόσθεση αφαίρεση δεκαδικών Γίνονται όπως και στους φυσικούς αριθµούς. Προσθέτουµε ή αφαιρούµε τα ψηφία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β Γυμνασίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β Γυμνασίου Ενότητα 1: Σύνολα ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β Γυμνασίου Ενότητα 1: Σύνολα Συγγραφή: Ομάδα Υποστήριξης Μαθηματικών

Διαβάστε περισσότερα

8. Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων

8. Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων 8. Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων Βασική θεωρία Σύνθεση δυνάμεων Συνισταμένη Σύνθεση δυνάμεων είναι η διαδικασία με την οποία προσπαθούμε να προσδιορίσουμε τη δύναμη εκείνη που προκαλεί τα ίδια αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Η νέα έκδοση των παρόντων σημειώσεων θα ολοκληρωθεί κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009. Αύγουστος 2008.

Πρόλογος. Η νέα έκδοση των παρόντων σημειώσεων θα ολοκληρωθεί κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009. Αύγουστος 2008. Πρόλογος Οι παρούσες σημειώσεις αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του υλικού που διδάχτηκε στις παραδόσεις του προπτυχιακού μαθήματος της Αριθμητικής Ανάλυσης, το εαρινό εξάμηνο 7-8, στο Μαθηματικό τμήμα του

Διαβάστε περισσότερα

2. Να περιγραφεί η δομή ακολουθίας και να δοθεί το διάγραμμα ροής της.

2. Να περιγραφεί η δομή ακολουθίας και να δοθεί το διάγραμμα ροής της. 1. Ποιοί είναι οι βασικοί τύποι συνιστωσών/εντολών ενός αλγορίθμου; ΑΠΑΝΤΗΣΗ Υπάρχουν οι: Δομές ακολουθίας (σειριακές εντολές, αναθέσεις τιμών) Επιλογής με βάση κριτήρια Διαδικασίες επανάληψης Ενέργειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 12 ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 20

ΕΝΟΤΗΤΑ 12 ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 20 ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 20 ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΙ Διερεύνηση αριθμών Αρ 1.6 Συνθέτουν και αναλύουν αριθμούς μέχρι το 100 με βάση την αξία θέσης ψηφίου, χρησιμοποιώντας αντικείμενα, εικόνες, και σύμβολα. Αρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙI ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙI ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙI Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων Αλγόριθμος, είναι μια πεπερασμένη σειρά ενεργειών, αυστηρά καθορισμένων και εκτελέσιμων σε πεπερασμένο χρόνο, που στοχεύουν στην επίλυση ενός προβλήματος. Κάθε αλγόριθμος

Διαβάστε περισσότερα

Α) 4 Β) 5 Γ) 7 Δ) 6 Ε) Κανένα από τα πιο πάνω.

Α) 4 Β) 5 Γ) 7 Δ) 6 Ε) Κανένα από τα πιο πάνω. η Κυπριακή Μαθηματική Ολυμπιάδα Απρίλιος 200 Χρόνος: 60 λεπτά ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΣΚΗΣΗ Ο πενταψήφιος αριθμός 45Β7Α, στον οποίο τα ψηφία των μονάδων και των εκατοντάδων είναι σημειωμένα με Α και Β, διαιρείται

Διαβάστε περισσότερα

Η EΝΝΟΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ. Ορισμός. 1.1 Τι ονομάζουμε πρόβλημα;

Η EΝΝΟΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ. Ορισμός. 1.1 Τι ονομάζουμε πρόβλημα; ΑΝΑΛΥΣΗ Π 1 ΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ Η EΝΝΟΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1.1 Τι ονομάζουμε πρόβλημα; Ορισμός Πρόβλημα ονομάζουμε μια κατάσταση η οποία χρήζει αντιμετώπισης, απαιτεί λύση, η δε λύση της δεν είναι γνωστή, ούτε προφανής.

Διαβάστε περισσότερα