AMXE 10. Οδηγίες λειτουργίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "AMXE 10. Οδηγίες λειτουργίας 11.02- 50287432 07.08"

Transcript

1 MXE Οδηγίες λειτουργίας g

2 Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται από τις παρούσες ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οι πληροφορίες παρουσιάζονται µε τρόπο σύντοµο και συνοπτικό. Τα κεφάλαια είναι ταξινοµηµένα κατά γράµµατα. Κάθε κεφάλαιο ξεκινάει µε τη σελίδα 1. Τα στοιχεία σελίδας περιλαµβάνουν το γράµµα του κεφαλαίου και τον αριθµό σελίδας. Παράδειγµα: Η σελίδα Β 2 είναι η δεύτερη σελίδα του κεφαλαίου Β. Οι παρούσες οδηγίες χρήσης περιλαµβάνουν την τεκµηρίωση διαφόρων εκδόσεων οχηµάτων. Κατά το χειρισµό και την εκτέλεση εργασιών συντήρησης πρέπει να εφαρµόζεται η περιγραφή που αφορά τον εκάστοτε τύπο οχήµατος. f m Οι υποδείξεις ασφαλείας και οι σηµαντικές επεξηγήσεις επισηµαίνονται µέσω των ακόλουθων εικονογραµµάτων: Παρατίθεται µπροστά από υποδείξεις ασφαλείας που πρέπει να τηρούνται για την αποφυγή κινδύνων για τον άνθρωπο. Παρατίθεται µπροστά από υποδείξεις που πρέπει να τηρούνται για την αποφυγή υλικών ζηµιών. Παρατίθεται µπροστά από υποδείξεις και επεξηγήσεις. t o Επισηµαίνει το στάνταρ εξοπλισµό. Επισηµαίνει τον πρόσθετο εξοπλισµό. Φροντίζουµε για τη συνεχή εξέλιξη των συσκευών µας. Ζητάµε την κατανόησή σας για την επιφύλαξη που διατηρούµε αναφορικά µε αλλαγές στη µορφή, τον εξοπλισµό και την τεχνολογία. Ως εκ τούτου, από το περιεχόµενο των παρουσών οδηγιών χρήσης δεν µπορούν να προκύψουν απαιτήσεις για συγκεκριµένες ιδιότητες της συσκευής. ικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας Τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας παραµένουν στη JUNGHEINRICH G. Jungheinrich ktiengesellschaft m Stadtrand Hamburg - ΓΕΡΜΑΝΙΑ Τηλέφωνο: +49 (0) 40/ GR

3 0108.GR

4 Περιεχόµενα B Χρήση σύµφωνα µε το σκοπό κατασκευής του Περιγραφή του οχήµατος 1 Περιγραφή της χρήσης... B 1 2 οµικές οµάδες και περιγραφή της λειτουργίας... B Όχηµα... B 3 3 Τεχνικά στοιχεία της στάνταρ έκδοσης... B Στοιχεία απόδοσης των στάνταρ οχηµάτων... B ιαστάσεις... B Προδιαγραφές ΕΝ... B Συνθήκες λειτουργίας... B 6 4 Σηµεία που φέρουν χαρακτηριστική ένδειξη και πλακέτες τύπου... B Πλακέτα τύπου του οχήµατος... B 8 C Μεταφορά και θέσιµο σε λειτουργία για πρώτη φορά 1 Σηµείο πρόσκρουσης για τη µεταφορά µε γερανό... C 1 2 Θέσιµο σε λειτουργία για πρώτη φορά... C 1 D Μπαταρία - συντήρηση, φόρτιση, αντικατάσταση 1 Κανόνες ασφαλείας στη χρήση µε όξινες µπαταρίες... D 1 2 Τύποι µπαταρίας... D 2 3 Φόρτωση της µπαταρίας... D 2 4 Φωτοδίοδος ελέγχου εκκένωσης (ένδειξη εκκένωσης)... D 3 5 Αντικατάσταση της µπαταρίας... D 4 E Χειρισµός 1 Κανόνες ασφαλείας για τη λειτουργία µε το ανυψωτικό όχηµα διαδρόµων... E 1 2 Περιγραφή των µονάδων χειρισµού και των ενδείξεων... E 2 3 Έναρξη της λειτουργίας του οχήµατος... E 4 4 Εργασία µε το ανυψωτικό όχηµα διαδρόµων... E Κανόνες ασφαλείας για τη λειτουργία οδήγησης... E Οδήγηση, διεύθυνση, φρενάρισµα... E Λήψη και απόθεση φορτίων... E Ασφαλής απόθεση του οχήµατος... E 10 5 Βοήθεια για τον παραµερισµό λειτουργικών ανωµαλιών... E GR I 1

5 F Περιποίηση του οχήµατος 1 Λειτουργική ασφάλεια και προστασία του περιβάλλοντος...f 1 2 Κανόνες ασφαλείας για την περιποίηση...f 1 3 Συντήρηση και επιθεώρηση...f 3 4 Κατάλογος συντήρησης...f 4 5 Χρονοδιάγραµµα γρασσαρίσµατος...f Μέσα λειτουργίας...f 7 6 Επισηµάνσεις σχετικά µε τη συντήρηση...f Προετοιµάστε το όχηµα για τις εργασίες συντήρησης και επιδιόρθωσης...f Έλεγχος της ρύθµισης του τιµονιού σταθεροποίησης ποδιού...f Ελέγξτε τις ηλεκτρικές ασφάλειες...f Εκ νέου έναρξη της λειτουργίας...f 10 7 Ακινητοποίηση του οχήµατος...f Μέτρα πριν την ακινητοποίηση...f Μέτρα κατά τη διάρκεια της ακινητοποίησης...f Εκ νέου έναρξη της λειτουργίας µετά την ακινητοποίηση...f 11 8 Έλεγχος ασφαλείας µετά από κάποιο χρονικό διάστηµα και ασυνήθιστα φαινόµενα...f 12 9 Οριστική θέση εκτός λειτουργίας, απόρριψη...f GR I 2

6 Χρήση σύµφωνα µε το σκοπό κατασκευής του Οι οδηγίες για τη σκόπιµη και κατάλληλη χρήση ανυψωτικών οχηµάτων διαδρόµων (VDM) περιλαµβάνονται στη συσκευασία παράδοσης της συσκευής αυτής. Αποτελούν µέρους αυτών των οδηγιών χρήσης. Οι εθνικές προδιαγραφές ισχύουν χωρίς περιορισµούς. Το όχηµα που περιγράφεται στις προκείµενες οδηγίες χρήσης είναι ένα ανυψωτικό όχηµα διαδρόµων, το οποίο ενδείκνυται για την ανύψωση και µεταφορά φορτίων. Θα πρέπει να χρησιµοποιείται, χειρίζεται και συντηρείται σύµφωνα µε τις προκείµενες οδηγίες χρήσης. Κάθε άλλου είδους χρήση δε θεωρείται σκόπιµη και µπορεί να οδηγήσει σε τραυµατισµούς ατόµων, ζηµιές του οχήµατος ή υλικών αγαθών Πάνω απ όλα θα πρέπει να αποφεύγεται η υπερφόρτωση µε υπερβολικά βαριά ή µονόπλευρα επιβαρύνοντα φορτία. Η δεσµευτική τιµή για το µέγιστο φορτίο έδρασης αναγράφεται στην πλακέτα τύπου επί της συσκευής ή παρατίθεται στο διάγραµµα φορτίου. Το ανυψωτικό όχηµα διαδρόµων δεν επιτρέπεται να λειτουργεί σε εύφλεκτους και σε εκρηξιογενείς χώρους καθώς και σε χώρους που προκαλούν διάβρωση ή είναι έντονα σκονισµένοι. m Υποχρεώσεις του χρήστη: Ως χρήστης στα πλαίσια των προκείµενων οδηγιών χρήσης θεωρείται κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που χρησιµοποιεί ή που αναθέτει σε άλλους για λογαριασµού του τη χρήση του ανυψωτικού οχήµατος διαδρόµων. Σε ειδικές περιπτώσεις (π.χ. leasing, εκµίσθωση) χρήστης θεωρείται το άτοµο αυτό, που σύµφωνα µε τους υπάρχοντες όρους συµφωνίας µεταξύ ιδιοκτήτη και κατόχου του ανυψωτικού οχήµατος αναλαµβάνει τις αναφερόµενες υποχρεώσεις λειτουργίας. Ο χρήστης θα πρέπει να διασφαλίσει τη σκόπιµη χρήση του ανυψωτικού οχήµατος διαδρόµων και να αποτρέψει κάθε είδους κινδύνους για τη ζωή και την υγεία του χειριστή ή τρίτων. Επιπλέον θα πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες αποτροπής ατυχηµάτων άλλων κανόνων ασφαλείας καθώς και οι οδηγίες χρήσης, συντήρησης και περιποίησης. Ο χρήστης θα πρέπει να εξασφαλίσει την ανάγνωση των προκείµενων οδηγιών χρήσης απ όλους του χειριστές. Εάν δεν τηρήσετε τις προκείµενες οδηγίες χρήσης παύει να ισχύει η εγγύηση που σας έχει παρασχεθεί. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση που χωρίς την έγκριση της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών του κατασκευαστή διενεργήσει ο πελάτης και/ή τρίτος µη-προβλεπόµενες εργασίες στο αντικείµενο. Προσθήκη παρελκοµένων: Η προσθήκη ή ενσωµάτωση επιπρόσθετων εγκαταστάσεων, οι οποίες επεµβαίνουν στις λειτουργίες ή αντικαθιστούν τις λειτουργίες του ανυψωτικού οχήµατος διαδρόµων επιτρεπέται µόνο µετά από γραπτή έγκριση του κατασκευαστή. Ενδεχοµένως θα πρέπει να ζητήσετε την έγκριση των κατά τόπους δηµόσιων υπηρεσιών. Η έγκριση µιας σχετικής υπηρεσίας δεν αντικαθιστά πάντως την έγκριση του κατασκευαστή GR 1

7 GR

8 B Περιγραφή του οχήµατος 1 Περιγραφή της χρήσης m Πρόκειται για ένα ηλεκτρικό ανυψωτικό όχηµα µε διχάλες που προβλέπεται για τη χρήση σε επίπεδο δάπεδο, για την ανύψωση και για τη µεταφορά αγαθών. Υπάρχει η δυνατότητα λήψης παλεττών µε ανοιχτό πάτο ή σανίδων διαταγµένων κατά πλάτος, που βρίσκονται εκτός του χώρου των τροχών επιβάρυνσης. Η ικανότητα έδρασης αναγράφεται στην πλακέτα τύπου και επίσης στην πλακέτα ικανότητας έδρασης (Qmax). Οι διαστάσεις της διχάλας φορτίου υπολογίζονται σύµφωνα µε τον αριθµό και το είδος των µεταφερόµενων παλεττών. Το όχηµα έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για την ελαφριά χρήση και είναι κατάλληλο υπό αυτές τις συνθήκες για µία στοίβα. B 1

9 2 οµικές οµάδες και περιγραφή της λειτουργίας Θέση Ονοµασία 1 t Ροδέλες 2 t Κέλυφος µπαταρίας 3 t Φις της µπαταρίας 4 t Γενικός διακόπτης 5 t Τιµόνι 6 t Χειρολαβή «Χειροκίνητος έλεγχος ανύψωσης/καταβίβασης διχάλας φορτίου» 7 t Πλήκτρο «Ανύψωση της διχάλας φορτίου» 8 o Μοχλός φρένου σταθεροποίησης 9 o Μοχλός «Απόλυση του φρένου σταθεροποίησης» 10 t Μοχλός «Ανύψωση/καταβίβαση διχάλας φορτίου» 11 t ιχάλα φορτίου 12 t Ελεύθερες τροχαλίες t = στάνταρ εξοπλισµός o = πρόσθετος εξοπλισµός B 2

10 2.1 Όχηµα Όργανα χειρισµού και ενδείξεις: Οι µονάδες χειρισµού ανύψωσης και καταβίβασης είναι διαταγµένες στο τιµόνι (5). ιεύθυνση: Η διεύθυνση γίνέται µε το τιµόνι (5), το οποίο µπορεί να περιστραφεί κατά 90 και προς τις δύο µεριές. Υδραυλική εγκατάσταση: Με το πλήκτρο χειρισµού στην κεφαλή του τιµονιού γίνεται ενεργοποιείται η λειτουργία ανύψωσης και καταβίβασης. Θέτοντας σε λειτουργία την ανύψωση τίθεται σε λειτουργία η διάταξη αντλιών. Το λάδι για το υδραυλικό σύστηµα αντλείται από το ντεπόζιτο λαδιού στον κύλινδρο. Η διχάλα φορτίου (11) ανυψώνει. Ηλεκτρική εγκατάσταση: Εγκατάσταση 12 V. B 3

11 3 Τεχνικά στοιχεία της στάνταρ έκδοσης Παράθεση των τεχνικών στοιχέιων σύµφωνα µε την VDI Επιφυλασσόµαστε του δικαιώµατος τροποποιήσεων και προσθηκών. 3.1 Στοιχεία απόδοσης των στάνταρ οχηµάτων Ονοµασία Q Ονοµαστική ικανότητα έδρασης 1000 kg c Απόσταση από το κέντρο βάρους του φορτίου 600 mm Ταχύτητα ανύψωσης 0,03/0,05 m/s µε / δίχως φορτίο ανύψωσης Ταχύτητα καταβίβασης µε / δίχως φορτίο 0,13/0,05 m/s 3.2 ιαστάσεις Ονοµασία h 3 Ανύψωση 714 mm h 13 Κατεβασµέο ύψος 86 mm s Πάχος διχάλας 53 mm y Απόσταση τροχών 1383 mm l Μήκος της διχάλας 1150 mm l 1 Μήκος του οχήµατος 1650 mm l 2 Μήκος εµπρόσθιας δοµής 500 mm e Πλάτος διχάλας 150 mm b 1 Πλάτος οχήµατος 524 mm b 5 Απόσταση διχαλών φορτίου, εξωτερικά 560/680 mm b 11 Εύρος ιχνών τροχών τµήµατος φορτίου 440 mm m 2 Απόσταση δαπέδου 30 mm Wa Ακτίνα αναστροφής 1635 mm st* Πλάτος διαδρόµου εργασίας 800x1200 κατά µήκος 2005 mm *συµπεριλ. 200 mm απόσταση ασφαλείας. B 4

12 B 5

13 3.3 Προδιαγραφές ΕΝ Στάθµη διαρκούς ακουστικής πίεσης: 66 db() σύµφωνα µε την EN σε αντιστοιχία µε την ISO Η στάθµη διαρκούς ακουστικής πίεσης είναι βάσει των προδιαγραφών µία µέση τιµή που περιλαµβάνει τη στάθµη της ακουστικής πίεσης κατά την οδήγηση, την ανύψωση και τη διαδροµή χωρίς φορτίο. Η µέτρηση της στάθµης ακουστικής πίεσης γίνεται στο σωλήνα του οδηγού. Ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα (EMV) Ο κατασκευαστής βεβαιώνει την τήρηση των οριακών τιµών για την ηλεκτροµαγνητική ανεπιθυµητή εκποµπή και την ατρωσία έναντι παρεµβολών καθώς και τη διενέργεια ελέγχου της εκκένωσης στατικού ηλεκτρισµού σύµφωνα µε την EN Βεβαιώνει επίσης την τήρηση των οδηγιών που αναφέρονται στην προδιαγραφή αυτήν. Η τροποποίηση σε ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά εξαρτήµατα καθώς και η αλλαγή της διάταξής τους επιτρέπεται να διενεργούνται µόνο µε γραπτή έγκριση του κατασκευαστή. 3.4 Συνθήκες λειτουργίας Θερµοκρασία περιβάλλοντος - σε λειτουργία 0 C ως + 40 C Όταν γίνεται συνεχής χρήση σε θερµοκρασία κάτω των 5 C ή στον ψυκτικό θάλαµο καθώς και υπό συνθήκες ακραίων θερµοκρασιών ή σχετικής υγρασίας, απαιτείται για τα ανυψωτικά οχήµατα διαδρόµων ειδικός εξοπλισµός. B 6

14 4 Σηµεία που φέρουν χαρακτηριστική ένδειξη και πλακέτες τύπου Θέση Ονοµασία 13 Πλακέτα επισήµανσης «Ενδεδειγµένος χειρισµός» 14 Πλακέτα «Ανύψωση της διχάλας φορτίου» 15 Προειδοποιητικές πλακέτες «Μην περνάτε κάτω από το φορέα λήψης φορτίου»/ «Μην πατάτε πάνω στο φορέα λήψης φορτίου» 16 Προειδοποιητική πλακέτα «Κίνδυνος σύνθλιψης» 17 Σηµείο πρόσκρουσης για τη µεταφορά µε γερανό 18 Ικανότητα έδρασης Qmax 19 Πλακέτα τύπου του οχήµατος B 7

15 4.1 Πλακέτα τύπου του οχήµατος Θέση Ονοµασία Θέση Ονοµασία 20 Τύπος 27 Ισχύς κινητήρα σε kw 21 Αριθµός σειράς 28 Αριθµός πελάτη 22 Ονοµαστική ικανότητα έδρασης σε kg 29 Ελάχιστο/µέγιστο βάρος της µπαταρίας σε kg 23 Μπαταρία: τάση V 30 Απόβαρο δίχως µπαταρία σε kg 24 Κατασκευαστής 31 Έτος κατασκευής 25 Αριθµός εντολής 32 Σήµα του κατασκευαστή 26 Απόσταση από το κέντρο βάρους του φορτίου σε mm Σε περίπτωση που θα επιθυµούσατε να θέσετε ερωτήσεις σχετικά µε το όχηµα ή µε την παραγγελία ανταλλακτικών, παρακαλείσθε να αναφέρετε τον αριθµό σειράς (21). B 8

16 C Μεταφορά και θέσιµο σε λειτουργία για πρώτη φορά 1 Σηµείο πρόσκρουσης για τη µεταφορά µε γερανό m Χρησιµοποιείτε µόνο βαρούλκο µε επαρκή ικανότητα έδρασης, βλέπε πλακέτα τύπου οχήµατος. Για τη µεταφορά του οχήµατος µε εξάρτηµα γερανού προβλέπονται σηµεία πρόσκρουσης (1). m Ακινητοποιήστε µε ασφάλεια το όχηµα (βλέπε κεφάλαιο E). Προσκούστε το εξάρτηµα γερανού στα σηµεία πρόσκρουσης. Προσκρούστε το εξάρτηµα γερανού στα σηµεία πρόσκρουσης κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να µη µπορεί σε καµία περίπτωση να ολισθήσει! Τα µέσα πρόσκρουσης του εξαρτήµατος γερανού πρέπει να εφαρµόζονται κατά τέτοιον τρόπο, ώστε κατά το ανέβασµα να µην έρχονται σε επαφή µε εγκαταστηµένα µέρη. 2 Θέσιµο σε λειτουργία για πρώτη φορά Για να τεθεί το όχηµα σε λειτουργική ετοιµότητα µετά την παράδοση ή µετά από µία µεταφορά, θα πρέπει να διενεργούνται οι ακόλουθες εργασίες: Ελέγξτε την πληρότητα και την κατάσταση του εξοπλισµού. Θέστε το όχηµα σε λειτουργία σύµφωνα µε τις οδηγίες (βλέπε κεφάλαιο E). Φόρτιση της µπαταρίας (βλέπε κεφάλαιο D). Θέστε σύµφωνα µε την περιγραφή το όχηµα σε λειτουργία (βλέπε κεφάλαιο E). Μετά το στήσιµο του οχήµατος µπορεί να πεπλατυνθούν οι επιφάνειες κύλισης των τροχών. Μετά από σύντοµο χρόνο οδήγησης χάνονται και πάλι αυτές οι πεπλατύνσεις. C 1

17 C 2

18 D Μπαταρία - συντήρηση, φόρτιση, αντικατάσταση 1 Κανόνες ασφαλείας στη χρήση µε όξινες µπαταρίες Γι αυτόν το λόγο θα πρέπει σε όλες τις εργασίες που έχουν σχέση µε τις µπαταρίες να φοράτε προστατευτική ενδυµασία και προστατευτικά γυαλιά. Προσωπικό συντήρησης: Η φόρτιση, η συντήρηση και η αντικατάσταση µπαταριών επιτρεπέται να διενεργείται αποκλειστικά από προσωπικό που έχει εκπαιδευτεί για το σκοπό αυτό. Οι προκείµενες οδηγίες λειτουργίας καθώς και οι προδιαγραφές των κατασκευαστών της µπαταρίας και του σταθµού φόρτισης µπαταριών θα πρέπει να τηρούνται κατά τη διενέργεια των παραπάνω εργασιών. Μέτρα προστασίας κατά της εκδήλωσης πυρκαγιάς: Όταν εργάζεστε µε τις µπαταρίες δεν επιτρέπεται το κάπνισµα και η εκδήλωση ανοιχτής φωτιάς. IΣτο χώρο του προς φόρτιση ακινητοποιηµένου οχήµατος δεν επιτρέπεται να βρίσκονται σε ακτίνα τουλάχιστον 2 m εύφλεκτα υλικά ή λειτουργικές ύλες που προκαλούν σπινθήρες. Ο χώρος θα πρέπει να εξαερίζεται. Θα πρέπει να βρίσκονται σε ετοιµότητα µέσα προστασίας κατά της εκδήλωσης πυρκαγιάς. Συντήρηση της µπαταρίας: Τα καπάκια των στοιχείων της µπαταρίας θα πρέπει να διατηρούνται στεγνά και καθαρά. Οι ακροδέκτες και τα πέδιλα καλωδίων πρέπει να είναι καθαρά, να έχουν επαληφθεί ελαφρά µε γράσσο πόλων και να έχουν βιδωθεί σφιχτά. Οι µπαταρίες, των οποίων οι πόλοι δεν είναι µονωµένοι, θα πρέπει να καλύπτονται µε ένα µη ολισθηρό µάκτρο µόνωσης. m f m f ιάθεση της µπαταρίας: Η διάθεση των µπαταριών επιτρέπεται µόνον, εφόσον λαµβάνονται υπ όψιν και τηρούνται η εθνικοί κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος ή οι νόµοι πέρι διάθεσης. Θα πρέπει να τηρούνται οπωσδήποτε οι οδηγίες του κατασκευαστή σχετικά µε τη διάθεση. Προτού κλείσετε το κέλυφος της µπαταρίας, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο της µπαταρίας δε µπορεί να υποστεί ζηµιά. Οι µπαταρίες περιέχουν διαλυµένο οξύ, το οποίο είναι δηλητηριώδες και καυστικό. Γι αυτόν το λόγο θα πρέπει σε όλες τις εργασίες που έχουν σχέση µε τις µπαταρίες να φοράτε προστατευτική ενδυµασία και προστατευτικά γυαλιά. Αποτρέψτε οπωσδήποτε την επαφή µε οξύ της µπαταρίας. Εάν παρά ταύτα έχουν έρθει η ενδυµασία, το δέρµα ή τα µάτια σε επαφή µε οξύ µπαταρίας, θα πρέπει τα προσβληµένα µέρη να ξεπλένονται άµεσα µε άφθονο καθαρό νερό, ενώ σε περίπτωση προσβολής του δέρµατος ή των µατιών θα πρέπει να έρθετε σε επαφή µε ένα γιατρό. Το χυµένο οξύ της µπαταρίας θα πρέπει να εξουδετερώνεται αµέσως. Επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται µόνο µπαταρίες µε κλειστό το κιβώτιο της µπαταρίας. Το βάρος της µπαταρίας και οι διαστάσεις της επηρεάζουν σηµαντικά την λειτουργική ασφάλεια του οχήµατος. Η αντικατάσταση του εξοπλισµού µπαταρίας επιτρέπεται µόνο µετά από έγκριση του κατασκευαστή. D 1

19 2 Τύποι µπαταρίας Το όχηµα είναι εξοπλισµένο µε τον ακόλουθο τύπο µπαταρίας: 12 V - µπαταρία 90hC20 f Το βάρος της µπαταρίας αναγράφεται στην πλακέτα τύπου της µπαταρίας. Κατά την αντικατάσταση / ενσωµάτωση της µπαταρίας θα πρέπει να προσέχετε, ώστε η µπαταρία να έχει τοποθετηθεί γερά στο χώρο της. 3 Φόρτωση της µπαταρίας Το καλώδιο του δικτύου της συσκευής φόρτισης έχει εξωτερική πρόσβαση. Ακινητοποιήστε µε ασφάλεια το όχηµα (βλέπε κεφάλαιο E). Μετακινήστε τον πληκτροµεταγωγέα (1) στη θέση "0" και τραβήξτε το κλειδί. Τραβήξτε το φις του δικτύου (6) από την υποδοχή (7) στη συσκευή φόρτισης και εισάγετέ το σε µία κατάλληλη πρίζα του δικτύου (230 V V ±10%). Η φωτοδίοδος (2) δείχνει µέσω του διαρκούς κίτρινου φωτός ότι η συσκευή φόρτισης είναι συνδεδεµένη στο δίκτυο και ότι η διαδικασία φόρτισης βρίσκεται σε λειτουργία Φορτίστε τη µπαταρία µέχρι που η φωτοδίοδος (3) να δείξει πράσινο φωτισµό διαρκείας. Τραβήξτε το φις του δικτύου (6) από την πρίζα του δικτύου και εισάγετέ την στην υποδοχή του οχήµατος (7). Κατά τη διάρκεια της φόρτισης διακόπτονται όλες οι ηλεκτρικές λειτουργίες. εν υπάρχει η δυνατότητα λειτουργίας του οχήµατος. D 2

20 Φόρτιση διατήρησης m Εάν η φωτοδίοδος (3) ακτινοβολεί πράσινο φωτισµό διαρκείας, σηµαίνει ότι η µπαταρία έχει φορτιστεί τελείως. Η συσκευή φόρτισης µεταρρυθµίζεται σε κατάσταση διατήρησης. Η κατάσταση διατήρησης παραµένει µέχρι να τραβήξετε το φις σύνδεσης. Για να επιτύχετε µεγάλη διάρκεια ζωής της µπαταρίας, συνιστάται να διενεργείται τακτικά (1 φορά την εβδοµάδα) µία εξισορροπιτική φόρτιση. Η συσκευή φόρτισης πρέπει να παραµείνει τουλάχιστον 12 ώρες συνδεδεµένη µε το δίκτυο. Σύνδεση µε το δίκτυο Τάση δικτύου: 230 V ±10% Συχνότητα δικτύου:50 Hz ±4% Χρόνοι φόρτισης Η διάρκεια φόρτισης διαρκεί ανάλογα µε την κατάσταση εκκένωσης µέχρι και 12 ώρες. Μερικές φορτίσεις f Η συσκευή φόρτισης είναι έτσι κατασκευασµένη, ώστε να προσαρµόζεται αυτόµατα κατά την επιπρόσθετη φόρτιση µερικώς φορτισµένων µπαταριών. Έτσι περιορίζεται η φθορά της µπαταρίας. Η φωτοδίοδος (5) ακτινοβολεί κόκκινο φωτισµό διαρκείας, που σηµαίνει ότι η µπαταρία έχει φορτιστεί τελείως. 4 Φωτοδίοδος ελέγχου εκκένωσης (ένδειξη εκκένωσης) Η κατάσταση εκκένωσης της µπαταρίας παρουσιάζεται µε τη βοήθεια της φωτοδιόδου. m Κατάσταση Χρώµα Η ένδειξη δίνει φωτεινό σήµα πράσινο Φόρτιση µπαταρίας 100% δίνει διαλείπον πράσινο Φόρτιση µπαταρίας > 50% φωτεινό σήµα δίνει φωτεινό σήµα κίτρινο Φόρτιση µπαταρίας > 25% δίνει φωτεινό σήµα κόκκινο Εκφόρτωση µπαταρίας Σε περίπτωση ελαφριάς χρήσης (φορτίο < 300 kg) πρέπει η µπαταρία να φορτίζεται ήδη όταν η φωτοδίοδος δίνει κίτρινο διαρκές φωτεινό σήµα. Όταν η φωτοδίοδος δίνει κόκκινο διαρκές φωτεινό σήµα πρέπει να φορτιστεί η µπαταρία. Η περαιτέρω λειτουργία προκαλεί βλάβη στη µπαταρία. Πραγµατοποιείται πλήρης εκκένωση, έτσι ώστε η τιµή της τάσης να είναι µικρότερη από την ελάχιστη επιτρεπτή. Όταν επιτευχθεί το 20% της υπολοιπόµενης χωρητικότητας (η φωτοδίοδος δίνει διαρκές φωτεινό κόκκινο σήµα) διακόπτεται η ανύψωση. D 3

21 5 Αντικατάσταση της µπαταρίας f Τραβήξτε το καλώδιο µπαταρίας από την υποδοχή του. Τοποθετήστε τη συσκευή σε µία επίπεδη επιφάνεια και ανασηκώστε την ποδιά, µέχρι που να έχετε ελεύθερη πρόσβαση στο κιβώτιο της µπαταρίας των ψαλιδιών (h = 630). m Ξεσφίγξτε τις βίδες (8) και αποµακρύνετε προς τα πλάγια το χωρισµένο κέλυφος της µπαταρίας (9). Ξεσφίξτε τις βίδες των πόλων και αφαιρέστε το καλώδιο της µπαταρίας από τους πόλους. Αποθέστε το καλώδιο της µπαταρίας κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να µη µαγγώσει στο όχηµα κατά την εξαγωγή της µπαταρίας. Τραβήξτε τη µπαταρία (10) προς τα έξω, κρατώντας την από τη λαβή στα πλάγια. m Η ενσωµάτωση πραγµατοποιείται σε αντίθετη σειρά. Πρέπει να προσέξετε ώστε να επιλέξετε τη σωστή θέση εγκατάστασης και τη σωστή σύνδεση προς τις µπαταρίες: κόκκινο καλώδιο: + πόλος µαύρο καλώδιο: - πόλος Μετά την εκ νέου ενσωµάτωση να ελέγχετε τις διάφορες καλωδιακές συνδέσεις και τους συνδέσµους σχετικά µε εµφανείς ζηµιές. D 4

22 E Χειρισµός 1 Κανόνες ασφαλείας για τη λειτουργία µε το ανυψωτικό όχηµα διαδρόµων Άδεια όδηγησης: Το ανυψωτικό όχηµα διαδρόµων επιτρέπεται να χρησιµοποιείται µόνον από άτοµα που έχουν εκπαιδευτεί στην οδήγησή του, που έχουν αποδείξει στο χρήστη ή στον εντολοδόχο του τις ικανότητές τους στην οδήγηση και στο χειρισµό φορτίων και στα οποία έχει ανατεθεί ρητά η χρήση του. ιακαιώµατα, υποχρεώσεις και κανόνες συµπεριφοράς για τον οδηγό: Ο οδηγός πρέπει να έχει επίγνωση των δικαιωµάτων και των υποχρεώσεών του, να έχει καταρτιστεί στο χειρισµό του ανυψωτικού οχήµατος διαδρόµων και να έχει εξοικειωθεί µε το περιεχόµενο των προκείµενων οδηγιών λειτουργίας. Θα πρέπει να του έχουν παραχωρηθεί τα απαραίτητα δικαιώµατα. Σε ανυψωτικά οχήµατα διαδρόµων, τα οποία χρησιµοποιούνται στη λειτουργία πεζοπορίας, θα πρέπει να χρησιµοποιούνται προστατευτικά υποδήµατα. Απαγορεύεται η χρήση από αναρµόδιους: Ο οδηγός είναι υπεύθυνος κατά τη διάρκεια χρήσης για το ανυψωτικό όχηµα διαδρόµων. Θα πρέπει να απαγορεύει σε αναρµόδια άτοµα την οδήγηση ή τη χρήση του ανυψωτικού οχήµατος διαδρόµων. εν επιτρέπεται η φόρτωση ή ανύψωση ατόµων. Βλάβες και ελαττώµατα: Βλάβες και άλλα ελαττώµατα που παρουσιάζονται στο ανυψωτικό όχηµα διαδρόµων ή στην πρόσθετη συσκευή θα πρέπει να αναφέρονται αµέσως στο εποπτικό προσωπικό. Ανασφαλή ανυψωτικά οχήµατα διαδρόµων (π.χ. φθαρµένοι τροχοί ή ελαττωµατικά φρένα) δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται µέχρι την κανονική τους επιδιόρθωση. Επισκευές: Ο οδηγός δεν επιτρέπεται να διενεργήσει επισκευές ή τροποποιήσεις στο ανυψωτικό όχηµα διαδροµών χωρίς να έχει εκπαιδευτεί κατάλληλα και χωρίς έγκριση. Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται να απενεργοποιήσει ή να µεταθέσει εγκαταστάσεις ασφαλείας ή διακόπτες. f Ζώνη κινδύνου: Η ζώνη κινδύνου είναι η περιοχή εκείνη, στην οποία υφίσταται κίνδυνος λόγω µετακινήσεων και ανυψώσεων του ανυψωτικού οχήµατος διαδρόµων, των µέσων ανύψωσης φορτίων (π.χ. διχάλες ή πρόσθετες συσκευές) ή του φορτίου. Στη ζώνη αυτή ανήκει και η περιοχή, στην οποία µπορεί να καταπέσουν εµπορεύµατα ή να ανατραπεί µία εργασιακή εγκατάσταση. Αναρµόδια άτοµα πρέπει να αποµακρύνονται από τη ζώνη κινδύνου. Εάν υφίσταται κίνδυνος για άτοµα, θα πρέπει να δίνεται έγκαιρα προειδοποιητικό σήµα. Εάν τα αναρµόδια άτοµα δεν αποχωρίσουν από τη ζώνη κινδύνου παρά την προτροπή, θα πρέπει να ακινητοποιείτε άµεσα το ανυψωτικό όχηµα διαδρόµων. Εγκαταστάσεις ασφαλείας και προειδοποιητικές πλακέτες: Οι παρούσες εγκαταστάσεις ασφαλείας, οι προειδοποιητικές πλακέτες και οι προειδοποιητικές επισηµάνσεις θα πρέπει οπωσδήποτε να τηρούνται. E 1

23 2 Περιγραφή των µονάδων χειρισµού και των ενδείξεων Θέση Μονάδα χειρισµού οµοίως Λειτουργία ένδειξη 1 Τιµόνι t Καθοδήγηση και φρενάρισµα του οχήµατος. 2 Πλήκτρο "ανύψωσης της διχάλας φορτίου" t Ανύψωση της διχάλας φορτίου. 3 Χειρολαβή - Ανύψωση / καταβίβαση διχάλας φορτίου 4 Ενσωµατωµένη συσκευή φόρτισης 6 Μοχλός Απόλυση του φρένου σταθεροποίησης 7 Μοχλός Καταβίβαση διχάλας φορτίου 8 Μοχλός Φρένο σταθεροποίησης t t o o o Χειροκίνητη ανύψωση/καταβίβαση διχάλας φορτίου. Φόρτιση της µπαταρίας εισάγοντας το φις του δικτύου σε µία πρίζα του δικτύου. Το φρένο σταθεροποίησης απολύεται. Η διχάλα φορτίου καταβιβάζεται. Μπαίνει το φρένο σταθεροποίησης. 9 Κλειδωνιά διανοµής t ιακοπή/σύνδεση του κυκλώµατος ελέγχου. Τραβώντας το κλειδί, ασφαλίζετε το όχηµα κατά της έναρξης της λειτουργίας από αναρµόδια άτοµα. 10 Λάµπα ελέγχου συσκευής φόρτισης 11 Φωτοδίοδος ελέγχου εκκένωσης (ένδειξη εκκένωσης) 12 Φρένο σταθεροποίησης, ελεγχόµενο µέσω ποδιού t t o είχνει ότι το όχηµα είναι συνδεδεµένο µε το δίκτυο ηλεκτρικού ρεύµατος. είχνει την κατάσταση φόρτισης της µπαταρίας (βλέπε κεφάλαιο D). Το φρένο ενεργοποιείται µε το πόδι πάνω από το πεντάλ, που βρίσκεται µπροστά από τους τροχούς. t = στάνταρ εξοπλισµός o = πρόσθετος εξοπλισµός E 2

24 Τιµόνι o Τιµόνι B E 3

25 3 Έναρξη της λειτουργίας του οχήµατος f Προτού θέσετε το όχηµα σε λειτουργία, προτού το χειριστείτε ή προτού ανυψώσετε κάποιο φορτίο, θα πρέπει, σαν οδηγός του, να βεβαιωθείτε ότι δε βρίσκεται κανείς στη ζώνη κινδύνου. Έλεγχοι και ενεργείες πριν την καθηµερινή έναρξη της λειτουργίας Ελέγξτε οπτικά το όχηµα (ιδιαίτερα τροχούς και µέσα ανάληψης φορτίων) σχετικά µε βλάβες. Έναρξη της λειτουργίας του οχήµατος Ελέγξτε εάν έχει εισαχθεί το φις φόρτισης (4). Εισάγετε το κλειδί στην κλειδωνιά διανοµής (9) και γυρίστε το µέχρι την πρόσκρουση προς τα δεξιά. Η φωτοδίοδος ελέγχου εκκένωσης (ένδειξη εκκένωσης) (11) δείχνει την υπάρχουσα χωρητικότητα της µπαταρίας. Το όχηµα βρίσκεται τώρα σε λειτουργική ετοιµότητα. E 4

26 4 Εργασία µε το ανυψωτικό όχηµα διαδρόµων 4.1 Κανόνες ασφαλείας για τη λειτουργία οδήγησης ιάδροµοι και χώροι εργασίας: Επιτρέπεται η οδήγηση µόνο στους ελεύθερους διαδρόµους. Άσχετοι τρίτοι θα πρέπει να παραµείνουν εκτός του χώρου εργασίας. Το φορτίο επιτρέπεται να αποτίθεται µόνο στα προβλεπόµενα σηµεία. Συµπεριφορά κατά την οδήγηση: Ο οδηγός πρέπει να προσαρµόσει την ταχύτητα οδήγησης στις κατά τόπους συνθήκες. Σιγά πρέπει π.χ. να οδηγήσει σε στροφές, σε διαδρόµους, κατά την διαπέραση αµφιταλαντευόµενων θυρών και γενικά σε σηµεία που δεν επιτρέπουν τον πλήρη έλεγχο. Θα πρέπει να τηρεί πάντοτε ασφαλή απόσταση φρεναρίσµατος από τα οχήµατα που κινούνται µπροστά του. Επίσης θα πρέπει να διατηρεί πάντοτε τον έλεγχο του οχήµατος. Απαγορεύεται η αιφνίδια στάση (εκτός από περίπτωση κινδύνου), η ταχεία αναστροφή, η προσπέραση σε επικίνδυνα σηµεία ή σηµεία που δεν επιτρέπουν τον πλήρη έλεγχο. Απαγορεύεται το σκύψιµο του σώµατος ή το πιάσιµο εκτός του χώρου εργασίας και χειρισµού. εν επιτρέπεται η φόρτωση ή ανύψωση ατόµων. Επισηµάνσεις ασφαλείας κατά την οδήγηση: Ο οδηγός πρέπει να κοιτάει προς την κατεύθυνση οδήγησης και να έχει πάντοτε την πλήρη εποπτεία της διαδροµής. Εάν µεταφέρονται φορτία, τα οποία µειώνουν τη θέα, θα πρέπει το ανυψωτικό όχηµα διαδρόµων να κινείται µε το φορτίο του φορτωµένο πίσω. Εάν κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατό, θα πρέπει ένα δεύτερο άτοµο να προπορεύεται του οχήµατος και να προειδοποιεί σε περίπτωση τυχών κινδύνων. Υπέρβαση καθοδικών και ανοδικών κλίσεων: Η υπέρβαση ανοδικών και καθοδικών κλίσεων επιτρέπεται µόνον, εφόσον πρόκειται για αναγνωρισµένους διαδρόµους και εφόσον είναι καθαροί και µε ικανότητα συγκράτησης. Επίσης το όχηµα πρέπει να µπορεί να διαβεί το διάδροµο µε ασφάλεια σύµφωνα µε τις τεχνικές του προδιαγραφές. Το φορτίο θα πρέπει να καθοδηγείται πάντοτε προς την πλευρά της ανοδικής κλίσης. Απαγορεύεται η αναστροφή, η επικλινής οδήγηση και η απόθεση του ανυψωτικού οχήµατος διαδρόµων σε ανοδικές ή καθοδικές κλίσεις. Κλίσεις επιτρέπεται να υπερβαίνονται µόνο µε µειωµένη ταχύτητα και υπό τη συνεχή ετοιµότητα χρήσης του φρένου. Υπέρβαση ανελκυστήρων ή γεφυρών φόρτωσης: Η υπέρβαση ανελκυστήρων ή γεφυρών φόρτωσης επιτρέπεται µόνον, εφόσον διαθέτουν επαρκή ικανότητα έδρασης, είναι κατάλληλα για την οδήγηση και έχουν εγκριθεί από το χρήστη. Το ανυψωτικό όχηµα ανύψωσης πρέπει να οδηγείται στον ανελκυστήρα µε το φορτίο του φορτωµένο µπροστά και να σταθεροποιείται σε µία θέση, που να αποκλείει την επαφή µε τους τοίχους του φρέατος. Άτοµα που συµµετακινούνται µε τον ανελκυστήρα επιτρέπεται να εισέρχονται σε αυτόν, όταν το ανυψωτικό όχηµα διαδρόµων έχει αποκτήσει σταθερή θέση, και θα πρέπει να εξέρχονται από τον ανελκυστήρα πριν την έξοδο του ανυψωτικού οχήµατος διαδρόµων. Υφή του µετακινούµενου φορτίου: Επιτρέπεται η µεταφορά µόνο φορτίων, τα οποία έχουν ασφαλιστεί σύµφωνα µε τις προδιαγραφές. Μη µεταφέρετε ποτέ φορτία, τα οποία έχουν στοιβαχτεί υψηλότερα από την κορυφή του φορέα της διχάλας ή του προστατευτικού πλέγµατος φορτίων. Ρυµούλκισµα ρυµούλκων: εν επιτρέπεται η υπέρβαση της αναφερόµενης µέγιστης ικανότητας ρυµούλκισης του ανυψωτικού οχήµατος διαδρόµων για µη σταµατηµένες και/ή σταµατηµένες (φρεναρισµένες) ρυµούλκες. Το φορτίο της ρυµούλκας πρέπει να είναι κανονικά ασφαλισµένο και δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις διαστάσεις που προβλέπονται για τους διαδρόµους. Μετά τη σύζευξη θα πρέπει ο οδηγός πριν την έναρξη της οδήγησης να ελέγξει, εάν η ζεύξη της ρυµούλκας είναι ασφαλισµένη κατά της απόζευξης. Ανυψωτικά οχήµατα διαδρόµων, τα οποία χρησιµοποιούνται ως ρυµουλκά, θα πρέπει να λειτουργούν κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής µετακίνηση και το ασφαλές φρενάρισµα σε όλες τις κινήσεις του οχήµατος. E 5

27 4.2 Οδήγηση, διεύθυνση, φρενάρισµα f m εν επιτρέπεται σε καµία περίπτωση η συνοδήγηση στο όχηµα. Οδήγηση Να οδηγείτε µόνον, όταν τα περιβλήµατα που είναι κλειστά και σωστά ασφαλισµένα. Θέστε το όχηµα σε λειτουργία (βλέπε ενότητα 3 3). Απολύστε ενδεχοµένως το φρένο σταθεροποίησης µε τη βοήθεια του µοχλού (6) ή του πεντάλ ποδιού (βλέπε ενότητα «Φρενάρισµα»). Τιµόνι B ιεύθυνση m Ταλαντεύστε το τιµόνι (1) προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά. Σε στενές στροφές προεξέχει το τιµόνι πάνω από το περίγραµµα του οχήµατος! E 6

28 Πέδηση o Το όχηµα µπορεί να φρενάρει µε διάφορους τρόπους, ανάλογα µε την έκδοσή του: µε το φρένο σταθεροποίησης τιµονιού (µόνο τιµόνι B) µε το τιµόνι σταθεροποίησης ποδιού Φρενάρισµα µε το φρένο σταθεροποίησης τιµονιού Κάνετε χρήση του µοχλού «Φρένο σταθεροποίησης» (8), µέχρι που να πιάσει το φρένο. Τραβώντας ελαφρά το µοχλό (8), µπορεί να φρενάρει το ανυψωτικό όχηµα παλεττών κατά τη διάρκεια της οδήγηση. Για να απολύσετε το φρένο σταθεροποίησης πρέπει να κάνετε χρήση του µοχλού (6). Τιµόνι B m Φρενάρισµα µε το φρένο σταθεροποίησης ποδιού Το ανυψωτικό όχηµα παλεττών δεν επιτρέπεται ποτέ να τοποθετείται σε κεκλιµένες πλατφόρµες. Προτού τραβήξετε το φρένο, πρέπει οι διχάλες να έχουν µετακινηθεί στη χαµηλή θέση, δηλαδή στη θέση δίχως φορτίο. Πατήστε το φρένο σταθεροποίησης ποδιού προς τη διεύθυνση, µέχρι την πρόσκρουση. Η σιαγόνα φρένου προσπιέζεται στους τροχούς και τους µπλοκάρει. f Για να απολύσετε το φρένο, πρέπει να πατήσετε στην αριστερή πλευρά του πεντάλ προς τη διεύθυνση «B». Το ελατήριο πρόκειται να απωθήσει τη σιαγόνα φρένου και να απελευθερώσει τους τροχούς. Μην προσπαθείτε σε καµία περίπτωση να κάνετε χρήση του φρένου µε το χέρι. E 7

29 4.3 Λήψη και απόθεση φορτίων m Πριν τη λήψη του φορτίου θα πρέπει ο οδηγός να βεβαιωθεί ότι έχει στοιβαχτεί κατάλληλα σε παλέτες κι ότι δεν υπερβαίνει την επιτρεπτή ικανότητα έδρασης του οχήµατος. εν επιτρέπεται η κάθετη τοποθέτηση επιµήκους φορτίου. Οδηγήστε το όχηµα µε το µέσο ανάληψης φορτίου τελείως κάτω από το φορτίο. Ανύψωση / καταβίβαση (τιµόνι ) Άνύψωση Τραβήξτε τη χειρολαβή (3) προς τη διεύθυνση «H», µέχρι την εγκοπή. Κάνετε χρήση του κουµπιού πίεσης (2), µέχρι να επιτευχτεί το επιθυµητό ύψος ανύψωσης. Εάν δε µπορεί να γίνει χρήση των ηλεκτρικών µονάδων χειρισµού (π.χ. εάν έχει εκφορτιστεί η µπαταρία), µπορεί παρά ταύτα να επιτευχθεί το επιθυµητό ύψος, ανεβοκατεβάζοντας το τιµόνι (1) της διχάλας φορτίου. Καταβίβαση Πατήστε τη χειρολαβή (3) προς τη διεύθυνση «S». Το φορτίο πρόκειται να καταβιβαστεί. Κατά τη διάρκεια των κινήσεων µε φορτίο πρέπει η χειρολαβή (3) να παραµένει στη θέση «Neutral». S H Τιµόνι E 8

30 Ανύψωση / καταβίβαση (τιµόνι Β) Άνύψωση Τραβήξτε το µοχλό (7) προς τα επάνω και το φορτίο πρόκειται να ανυψωθεί εκ νέου. Καταβίβαση Πιέστε το µοχλό (7) προς τα κάτω και το φορτίο πρόκειται να αφαιθεί εκ νέου προς τα κάτω. Εάν δε µπορεί να γίνει χρήση των ηλεκτρικών µονάδων χειρισµού (π.χ. εάν έχει εκφορτιστεί η µπαταρία), µπορεί παρά ταύτα να επιτευχθεί το επιθυµητό ύψος, ανεβοκατεβάζοντας το τιµόνι (1) της διχάλας φορτίου. Τιµόνι B E 9

31 4.4 Ασφαλής απόθεση του οχήµατος f Να ασφαλίζετε πάντοτε το όχηµα κατά την απόθεση. Μην αποθέτετε το όχηµα σε ανοδικές κλίσεις. Η διχάλα φορτίου πρέπει να είναι πάντοτε τελείως καταβιβασµένη. Καταβίβαση της διχάλας φορτίου. Μετακινήστε πληκτροµεταγωγέα (9) στη θέση «0» και τραβήξτε τον. E 10

32 5 Βοήθεια για τον παραµερισµό λειτουργικών ανωµαλιών Το κεφάλαιο αυτό επιτρέπει στο χειριστή να εντοπίσει απλές λειτουργικές ανωµαλίες ή τις συνέπειες λανθασµένων χειρισµών και να τις παραµερίσει. Για τον προσδιορισµό των λαθών θα πρέπει να ενεργείτε µε τη σειρά που περιγράφεται στον ακόλουθο πίνακα. Λειτουργικ Πιθανό αίτιο ή ανωµαλία Το όχηµα δε λειτουργεί. Το φορτίο δε µπορεί να ανυψωθεί. Ο πληκτροµεταγωγέας βρίσκεται στη θέση «0» Ανεπαρκής φόρτιση της µπαταρίας. Η ασφάλεια παρουσιάζει βλάβη. Το όχηµα δεν βρίσκεται σε λειτουργική ετοιµότητα. Η στάθµη του υδραυλικού συστήµατος είναι υπερβολικά χαµηλή. Ανεπαρκής φόρτιση της µπαταρίας. Η ασφάλεια παρουσιάζει βλάβη. Μέτρα παραµερισµού Μετακινήστε τον πληκτροµεταγωγέα (1) στη θέση «Ι» Έλεγχος της φόρτισης της µπαταρίας, ενδεχόµενη φόρτιση της µπαταρίας. Ελέγξτε τις ασφάλειες F1 και F2 Λάβετε όλα τα µέτρα παραµερισµού που περιγράφονται στην λειτουργική ανωµαλία «Το όχηµα δε λειτουργεί». Ελέγξτε τη στάθµη του υδραυλικού συστήµατος. Φόρτιση της µπαταρίας. Ελέγξτε την ασφάλεια 2F1. Σε περίπτωση που δε µπόρεσε να παραµεριστεί η λειτουργική ανωµαλία µετά τη λήψη των «µέτρων παραµερισµού», παρακαλείσθε να έρθετε σε επαφή µε το service του κατασκευαστή, µια και περαιτέρω ενέργειες για την άρση των λειτουργικών ανωµαλιών µπορούν να γίνουν µόνον από ειδικά εκπαιδευµένο και ειδικευµένο προσωπικό του service. E 11

33 E 12

34 F Περιποίηση του οχήµατος 1 Λειτουργική ασφάλεια και προστασία του περιβάλλοντος f m Οι έλεγχοι που αναφέρονται στο παρόν κεφάλαιο καθώς και οι εργασίες συντήρησης πρέπει να διενεργούνται σύµφωνα µε τις προθεσµίες των καταλόγων συντήρησης. Απαγορεύεται κάθε είδους τροποποίηση στο ανυψωτικό όχηµα διαδρόµων - ιδίως των εγκαταστάσεων ασφαλείας. Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται η αλλαγή των εργασιακών ταχυτήτων του ανυψωτικού οχήµατος διαδρόµων. Μόνον τα γνήσια ανταλλακτικά υποβάλλονται στον ποιοτικό µας έλεγχο. Για την εξασφάλιση µιας ασφαλούς και αξιόπιστης λειτουργίας θα πρέπει να χρησιµοποιούνται µόνον ανταλλακτικά του κατασκευαστή. Παλιά µέρη και αντικαταστηµένα µέσα λειτουργίας πρέπει να διατίθενται κατάλληλα σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος. Για την αλλαγή του λαδιού σάς παρέχετε το σχετικό service του κατασκευαστή. Μετά τη διενέργεια ελέγχων και εργασιών συντήρησης θα πρέπει να διενεργούνται οι εργασίες που αναφέρονται στην ενότητα "Εκ νέου έναρξη της λειτουργίας" (βλέπε κεφάλαιο F). 2 Κανόνες ασφαλείας για την περιποίηση Προσωπικό περιποίησης: Η συντήρηση και η επιδιόρθωση των ανυψωτικών οχηµάτων διαδρόµων επιτρέπεται να διενεργείται µόνον από τεχνικό προσωπικό του κατασκευαστή. Η υπηρεσία του service διαθέτει ειδικά καταρτισµένους εξωτερικούς τεχνίτες για τις εργασίες αυτές. Γι αυτόν το λόγο συνιστούµε τη σύναψη µιας σύµβασης συντήρησης µε τον αρµόδιο σταθµό service του κατασκευαστή. Ανασήκωµα και σήκωµα µε γρύλλο: Για το ανασήκωµα του ανυψωτικού οχήµατος διαδρόµων επιτρέπεται η πρόσκρουση των µέσων πρόσκρουσης µόνο στα ειδικά προβλεπόµενα σηµεία. Κατά το σήκωµα µε γρύλλο θα πρέπει να αποκλείεται η ολίσθηση ή η ανατροπή, κάνοντας χρήση κατάλληλων προστατευτικών µέσων (σφήνες, ξύλινοι κυβόλιθοι). Εργασίες που πραγµατοποιούνται κάτω από τη διχάλα φορτίου επιτρέπονται µόνον, εάν η διχάλα συγκρατείται µε µία αρκετά ισχυρή αλυσίδα. m Εργασίες καθαρισµού: Το ανυψωτικό όχηµα διαδρόµων δεν επιτρέπεται καθαρίζεται µε εύφλεκτα υγρά. Πριν την έναρξη των εργασιών καθαρισµού θα πρέπει να λάµβανονται διάφορα µέτρα ασφαλείας και να αποτραπεί η δηµιουργία σπινθήρων (π.χ. λόγω βραχυκυκλώµατος). Στην περίπτωση ανυψωτικών οχηµάτων διαδρόµων που λειτουργούν µε µπαταρία πρέπει να εξάγεται το φις της µπαταρίας. Ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές δοµικές οµάδες θα πρέπει να καθαρίζονται µε µη αγώγηµα, αντιστατικά πινέλα υπό τη βοήθεια ελαφρού πεπιεσµένου αέρα. Εάν γίνεται καθαρισµός του όχηµατος µε νερό ή µε µία συσκευή καθαρισµού υψηλής πίεσης, θα πρέπει πρωτύτερα να έχουν καλυφτεί µε ακρίβεια όλες οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές δοµικές οµάδες, γιατί η υγρασία µπορεί να προκαλέσει λειτουργικές ανωµαλίες. εν επιτρέπεται ο καθαρισµός µε ψεκασµό ατµού GR Μετά τον καθαρισµό θα πρέπει να διενεργείτε τις εργασίες που αναφέρονται στην ενότητα "Εκ νέου έναρξη της λειτουργίας". F 1

35 Εργασίες στην ηλεκτρική εγκατάσταση: Οι εργασίες στην ηλεκτρική εγκατάσταση επιτρέπεται να διενεργούνται µόνον από ειδικευµένους ηλεκτροτεχνίτες. Από την αρχή της εργασίας θα πρέπει να λάβουν όλα τα µέτρα, τα οποία είναι απαραίτητα για την απόκλιση ενός ατυχήµατος. Στην περίπτωση ανυψωτικών οχηµάτων διαδρόµων που λειτουργούν µε µπαταρία πρέπει να εξάγεται το φις της µπαταρίας και να µη φέρουν πλέον ηλεκτρικό ρεύµα. Εργασίες ηλεκτροκόλλησης: Για την αποφυγή πρόκλησης βλαβών σε ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά εξαρτήµατα θα πρέπει να εξάγονται από το ανυψωτικό όχηµα διαδρόµων πριν την έναρξη των εργασιών ηλεκτροκόλλησης. Τιµές ρύθµισης: Στις επισκευές καθώς και στην αντικατάσταση υδραυλικών ή ηλεκτρικλών ή ηλεκτρονικών εξαρτηµάτων θα πρέπει να λαµβάνονται υπ όψιν οι από το όχηµα εξαρτούµενες τιµές ρύθµισης. Ελαστικά τροχών: Η ποιότητα των ελαστικών επηρεάζει την ασφάλεια στησίµατος και τις ιδιότες οδήγησης του ανυψωτικού οχήµατος διαδρόµων. Κατά την αλλαγή των ελαστικών που έχουν τοποθετηθεί από κατασκευής πρέπει να χρησιµοποιηθούν αποκλειστικά γνήσια ανταλλακτικά του κατασκευαστή, µια και σε άλλη περίπτωση δε µπορούν να τηρηθούν τα στοιχεία των φύλλων τύπου. Κατά την αντικατάσταση τροχών ή ελαστικών θα πρέπει να προσέχετε, ώστε να µη βρεθεί το ανυψωτικό όχηµα διαδρόµων σε επικλινή θέση (π.χ. ταυτόχρονη αλλαγή τροχών στην αριστερή και δεξιά πλευρά). Αλυσίδες ανύψωσης: Οι αλυσίδες ανύψωσης φθείρονται γρήγορα µετά από ελλιπές γρασσάρισµα. Τα περιοδικά διαστήµατα που αναφέρονται στον κατάλογο συντήρησης ισχύουν για την κανονική χρήση. Όταν οι απαιτήσεις είναι αυξηµένες (σκόνη, θερµοκρασία), πρέπει να πραγµατοποιείται συχνότερο γρασσάρισµα. Το προβλεπόµενο ψεκαστικό αλυσίδας πρέπει να χρησιµοποιείται σύµφωνα µε τις προδιαγραφές. Η εξωτερική επάλειψη µε γράσσο δεν είναι επαρκής Υδραυλικές σωληνώσεις: Μετά από χρόνο χρήσης µεγαλύτερο των έξη ετών θα πρέπει να αντικαθίστανται οι σωληνώσεις. Όταν γίνεται αντικατάσταση υδραυλικών εξαρτηµάτων θα έπρεπε να αντικαθίστανται οι σωληνώσεις σε αυτό το υδραυλικό σύστηµα GR F 2

36 3 Συντήρηση και επιθεώρηση m Η σχολαστική και ειδικευµένη υπηρεσία συντήρησης αποτελεί µία από τις σηµαντικότερες προϋποθέσεις για την ασφαλή χρησιµοποίηση του ανυψωτικού οχήµατος διαδρόµων. Η παραµέληση της τακτικής συντήρησης µπορεί να οδηγήσει σε αχρηστοποίηση του ανυψωτικού οχήµατος διαδρόµων και εγκυµονεί, επιπλέον, κινδύνους για τραυµατισµού και δυσλειτουργίας. Οι αναφερόµενες περίοδοι συντήρησης αναφέρονται σε λειτουργία µίας βάρδιας και σε κανονικές εργασιακές συνθήκες. Υπό συνθήκες αυξηµένων απαιτήσεων, όπως έντονη κατάπτωση σκόνης, µεγάλες µεταβολές της θερµοκρασίας ή χρήση σε περισσότερες βάρδιες, θα πρέπει να µειώνονται αντίστοιχα τα περιοδικά διαστήµατα. Στον ακόλουθο κατάλογο συντήρησης αναφέρεται η εργασία που πρέπει να γίνει και η χρονική στιγµή της πραγµατοποίησης. ιαστήµατα συντήρησης θεωρούνται τα ακόλουθα: W = ανά 50 ώρες λειτουργίας, τουλάχιστον 1 φορά την εβδοµάδα = ανά 500 ώρες λειτουργίας B = ανά 1000 ώρες λειτουργίας C = ανά 2000 ώρες λειτουργίας, τουλάχιστον όµως 1 φορά το χρόνο Το χρονοδιάγραµµα συντήρησης W πρέπει να τηρείται από το χρήστη. Στη φάση στρωσίµατος - έπειτα από περίπου 100 ώρες λειτουργίας - του µεταφορέα διαδρόµου και/ή µετά από επισκευή, ο ιδιοκτήτης πρέπει να διεξάγει έλεγχο των περικοχλίων τροχού και/ή των µπουλονιών τροχού και αν χρειαστεί να τα σφίξει GR F 3

37 4 Κατάλογος συντήρησης Πλαίσιο/ ιάταξη: ιαστήµατα συντήρησης Στάνταρ = t W B C Ψυκτικός θάλαµος = k 1.1 Ελέγξτε όλα τα φέροντα στοιχεία σχετικά µε ενδεχόµενες t βλάβες 1.2 Ελέγξτε τις βιδωτές συνδέσεις t Τροχοί: 2.1 Ελέγξτε ενδεχόµενες φθορές και ζηµιές t 2.2 Ελέγξτε την έδραση και τη στερέωση t ιεύθυνση: 3.1 Ελέγξτε το παιγνίδισµα του τιµονιού t 3.2 Ελέγξτε τα µηχανικά µέρη της στήλης διεύθυνσης και t ενδεχοµένως λιπάνετέ τα Εγκατάσταση 4.1 Ελέγξτε τη λειτουργία και τη ρύθµιση t φρένων: 4.2 Ελέγξτε τη λειτουργία επαναφοράς t 4.3 Ελέγξτε την ενδεχόµενη φθορά της επίστρωσης του t φρένου Υδραυλική 5.1 Έλεγχος της λειτουργίας t εγκατάσταση: 5.2 Ελέγξτε τους συνδέσµους και τις συνδέσεις σχετικά µε τη t στεγανότητά τους και ενδεχόµενες ζηµιές 5.3 Ελέγξτε τον υδραυλικό κύλινδρο σχετικά µε τη t στεγανότητά του, ενδεχόµενες ζηµιές και τη σταθερότητά του 5.4 Κατάσταση λαδιού t 5.5 Αντικαταστήστε το λάδι για το υδραυλικό σύστηµα και τον κάλυκα του φίλτρου 5.6 Ελέγξτε τη λειτουργία των βαλβίδων περιορισµού πίεσης t Ηλεκτρ. 6.1 Έλεγχος της λειτουργίας t εγκατάσταση: 6.2 Ελέγξτε το καλώδιο σχετικά µε τη σταθερότητα της θέσης t των σύνδεσεων και σχετικά µε ενδεχόµενες βλάβες 6.3 Ελέγξτε εάν η τιµή των ασφαλιών είναι σωστή t 6.4 Ελέγξτε το διακόπτη σχετικά µε τη σταθερότητά και t λειτουργία του t 0708.GR F 4

38 ιαστήµατα συντήρησης Στάνταρ = t W B C Ψυκτικός θάλαµος = k Μπαταρία: 7.1 Ελέγξτε την πυκνότητα του οξέως, τη στάθµη του και την t τάση των στοιχείων 7.2 Ελέγξτε τους ακροδέκτες σχετικά µε τη σταθερότητα της t θέσης τους και λιπάνετέ τους µε κατάλληλο γράσσο 7.3 Καθαρίστε τους συνδέσµους της µπαταρίας t και ελέγξτε τη σταθερότητά τους 7.4 Ελέγξτε το καλώδιο της µπαταρίας σχετικά µε t ενδεχόµενες ζηµιές, ενδεχοµένως αντικαταστήστε το Εγκατάσταση 8.1 Ελέγξτε τη λειτουργία, το βαθµό φθοράς και τη ρύθµιση t ανύψωσης: 8.2 Επανελέγξτε τις ελεύθερες τροχαλίες και τους διωστήρες t 8.3 Ελέγξτε τις διχάλες και το φορέα των διχαλών σχετικά µε t φθορές και ζηµιές Υπηρεσία 9.1 Γρασσάρετε το όχηµα σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα t λίπανσης: γρασσαρίσµατος Γενικές 10.1 Ελέγξτε τη γείωση της ηλεκτρικής εγκατάστασης t µετρήσεις: 10.2 Ελέγξτε την ταχύτητα οδήγησης και τη διαδροµή t φρεναρίσµατος 10.3 Ελέγξτε την ταχύτητα ανύψωσης και καταβίβασης t Παρουσίαση: 11.1 οκιµαστική διαδροµή µε ονοµαστικό φορτίο t 11.2 Μετά την ολοκλήρωση της συντήρησης του οχήµατος t παρουσιάστε το σε έναν υπεύθυνο 0708.GR F 5

39 5 Χρονοδιάγραµµα γρασσαρίσµατος g Επιφάνειες ολίσθησης Κάνη πλήρωσης για το λάδι του υδραυλικού συστήµατος 0708.GR F 6

40 5.1 Μέσα λειτουργίας f Χειρισµός των µέσων λειτουργίας: Ο χειρισµός των µέσων λειτουργίας θα πρέπει να γίνεται πάντοτε µε τον κατάλληλο τρόπο και σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Ο ακατάλληλος χειρισµός µπορεί να βλάψει την υγεία σας, τη ζωή σας και το περιβάλλον. Τα µέσα λειτουργίας επιτρέπεται να αποθηκεύονται µόνο σε κατάλληλα για το σκοπό αυτό δοχεία. Ενδέχεται να είναι εύφλεκτα και γι αυτόν το λόγο να µην έρχονται σε επαφή µε καυτά δοµικά στοιχεία ή ανοιχτή φωτιά. Τα µέσα λειτουργίας θα πρέπει να εισάγονται αποκλειστικά σε καθαρά δοχεία. Απαγορεύεται η ανάµιξη µέσων λειτουργίας µε διαφορετική ποιότητα. Η απόκλιση απ αυτήν την προδιαγραφή επιτρέπεται µόνον, εάν προβλέπεται ρητά η ανάµιξη στις προκείµενες οδηγίες λειτουργίας. Αποφύγετε το χύσιµο. Η χυµένη ποσότητα θα πρέπει να παραµερίζεται µε ένα κατάλληλο συνδετικό µέσο και το µίγµα µέσου λειτουργίας-συνδετικού µέσου θα πρέπει να διατίθεται σύµφωνα µε τις προδιαγραφές. Κώδι κας Αριθµός παραγγελίας Συνιστώµενες τιµές λίπους Ποσότητα παράδοσης Ονοµασία Χρήση για τα ακόλουθα ,0 l H-LPD 46, DIN Υδραυλική εγκατάσταση E ,0 kg Λίπος, DIN Υπηρεσία γρασσαρίσµατος Κώδι κας Είδος σαπωνοποίη σης Σηµείο ρευστοποίησης C ιείσδυση στους 25 C Κατηγορία NLG1 Θερµοκρασία χρήσης C E Λίθιο / GR F 7

41 6 Επισηµάνσεις σχετικά µε τη συντήρηση 6.1 Προετοιµάστε το όχηµα για τις εργασίες συντήρησης και επιδιόρθωσης Για την αποφυγή ατυχηµάτων κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης και επιδιόρθωσης θα πρέπει να λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα µέτρα ασφαλείας. Θα πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες συνθήκες: f Ακινητοποιήστε µε ασφάλεια το όχηµα (βλέπε κεφάλαιο E). Σε εργασίες που λαµβάνουν χώρα κάτω από την ανυψωµένη διχάλα ή κάτω από το ανυψωµένο όχηµα θα πρέπει να λαµβάνονται µέτρα ασφαλείας, ώστε να αποτρέπεται η καταβίβαση, η ανατροπή ή η ολίσθηση. Κατά το ανασήκωµα του οχήµατος θα πρέπει να τηρούνται επιπλέον οι προδιαγραφές του κεφαλαίου "Μεταφορά και θέσιµο σε λειτουργία για πρώτη φορά". Όταν διενεργείτε εργασίες στο φρένο σταθεροποίησης, θα πρέπει να ασφαλίζετε το όχηµα κατά της κύλισης. 6.2 Έλεγχος της ρύθµισης του τιµονιού σταθεροποίησης ποδιού f Ένας τροχός, του οποίου το λάστιχο είναι φθαρµένο (ελάχιστη διάµετρος = 155 mm), παραµορφωµένο, υγρό ή λιπαρό ή εµφανίζει σηµεία κρούσης, επηρεάζει την ικανότητα φρεναρίσµατος και µπορεί να αποτελέσει κίνδυνο. Να χρησιµοποιείτε αποκλειστικά ελαστικά τροχών που βρίσκονται σε άριστη κατάσταση! Όταν το διάστηµα µεταξύ της σιαγόνας φρένου και του τροχού υπερβεί τα 5 mm, πρέπει να γίνει νέα ρύθµιση. m Απόλυση του φρένου προς τη διεύθυνση Β. Λασκάρετε το κόντρα παξιµάδι (1) και κάνετε χρήση του παξιµαδιού (4), µέχρι που η σιαγόνα φρένου (3) να βρίσκεται πάνω στους τροχούς. Λασκάρετε το παξιµάδι (4) κατά 2 περιστροφές. Σφίγξτε και πάλι το κόντρα παξιµάδι (1). Κατά τη ρύθµιση δεν επιτρέπεται να περιστρέφεται το πεντάλ (2) GR F 8

42 6.3 Ελέγξτε τις ηλεκτρικές ασφάλειες Προετοιµάστε το όχηµα για τις εργασίες επιδιόρθωσης (βλέπε ενότητα 6.1). Ελέγξτε την σωστή τιµή των ασφαλειών σύµφωνα µε τον πίνακα κι εάν είναι απαραίτητο αντικαταστήστε τις. Θέση Ονοµασία Ασφάλειες των ακολούθων: 1 2 F1 Συνολική ασφάλεια ελέγχου 3 2 F1 Ένδειξη εκκένωσης της µπαταρίας 15 3 F2 Κινητήρας αντλίας GR F 9

43 6.4 Εκ νέου έναρξη της λειτουργίας Η εκ νέου έναρξη της λειτουργίας µετά από καθαρισµό ή εργασίες περιποίησης επιτρέπεται µετά την ολοκλήρωση των ακολούθων ενεργειών: Ελέγξτε το γενικό διακόπτη σχετικά µε τη λειτουργία του. Ελέγξτε το φένο σχετικά µε τη λειτουργία του. Λιπάνετε το όχηµα σύµφωνα µε το σχέδιο λίπανσης. 7 Ακινητοποίηση του οχήµατος m Εάν προβλέπεται η ακινητοποίηση του ανυψωτικού οχήµατος διαδρόµων για διάστηµα µεγαλύτερο των 2 µηνών, π.χ. για επιχειρησιακούς λόγους, επιτρέπεται η αποθήκευσή του µόνο σε ξηρό χώρο, στον οποίο δεν υπάρχει ο κίνδυνος δηµιουργίας παγετού, και θα πρέπει να ληφθούν τα προβλεπόµενα µέτρα για τη διάρκεια της ακινητοποίησης και για το διάστηµα µετά την ακινητοποίηση. Το ανυψωτικό όχηµα διαδρόµων θα πρέπει να σηκωθεί µε γρύλλο, έτσι ώστε οι τροχοί να µη βρίσκονται σε επαφή µε το δάπεδο. Μόνο κατ αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται, ότι ο τροχός και το έδρανο του τροχού δεν πρόκειται να υποστούν βλάβη. Εάν προβλέπεται ακινητοποίηση του οχήµατος για διάστηµα µεγαλύτερο των 6 µηνών, θα πρέπει να έρθετε σε επαφή µε το service του κατασκευαστή για τη λήψη περαιτέρω µέτρων. 7.1 Μέτρα πριν την ακινητοποίηση Καθαρίστε σχολαστικά το ανυψωτικό όχηµα διαδρόµων. Επανελέγξτε τα φρένα. Ελέγξτε τη στάθµη του λαδιού του υδραυλικού συστήµατος και ενδεχοµένως προσθέστε και άλλο (βλέπε κεφάλαιο F). Περάστε µε µία λεπτή στρώση λαδιού ή γράσσου όλα τα µηχανικά δοµικά στοιχεία που δεν είναι βαµµένα. Γρασσάρετε το όχηµα σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα γρασσαρίσµατος (βλέπε κεφάλαιο F) Φόρτιση της µπαταρίας (βλέπε κεφάλαιο D). Αποσυνδέστε τη µπαταρία, καθαρίστε την και λιπάνετε τους πόλους µε γράσσο πόλων. Επιπλέον θα πρέπει να τηρείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή της µπαταρίας. Ψεκάστε όλες τις ξεσκέπαστες ηλεκτρικές επαφές µε ένα κατάλληλο ψεκαστικό επαφής. 7.2 Μέτρα κατά τη διάρκεια της ακινητοποίησης Κάθε 2 µήνες: m Φόρτιση της µπαταρίας (βλέπε κεφάλαιο D). Πρέπει οπωσδήποτε να φορτίζεται τακτικά η µπαταρία, γιατί σε άλλη περίπτωση πρόκειται λόγω της αυτοεκκένωσης της µπαταρίας να δηµιουργηθεί θειϊκό άλλας και να καταστραφεί η µπαταρία GR F 10

44 7.3 Εκ νέου έναρξη της λειτουργίας µετά την ακινητοποίηση f Καθαρίστε σχολαστικά το ανυψωτικό όχηµα διαδρόµων. Γρασσάρετε το ανυψωτικό όχηµα διαδρόµων σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα γρασσαρίσµατος (βλέπε κεφάλαιο F) Καθαρίστε τη µπαταρία, λιπάνετε τους πόλους µε γράσσο πόλων και συνδέστε τη µπαταρία. Φόρτιση της µπαταρίας (βλέπε κεφάλαιο D). Ελέγξτε το λάδι για το υδραυλικό σύστηµα και ενδεχοµένως αντικαταστήστε το. Θέστε το ανυψωτικό όχηµα διαδρόµων σε λειτουργία (βλέπε κεφάλαιο E). Σε περίπτωση δυσκολιών ζεύξης στο ηλεκτρικό σύστηµα θα πρέπει να ψεκάζονται οι ξεσκέπαστες επαφές µε ψεκαστικό επαφής και να αποµακρύνεται µία πιθανή στρώση οξειδίου από τις επαφές των µονάδων χειρισµού κάνοντας πολλαπλή χρήση αυτών. Αµέσως µετά την έναρξη της λειτουργίας να διενεργήστε περισσότερα δοκιµαστικά φρεναρίσµατα GR F 11

45 8 Έλεγχος ασφαλείας µετά από κάποιο χρονικό διάστηµα και ασυνήθιστα φαινόµενα Κρίνεται απαραίτητη η διενέργεια ελέγχου σύµφωνα µε τις εθνικές προδιαγραφές. Η Jungheinrich συνιστά τον έλεγχο κατά FEM Οδηγία Για τους ελέγχους αυτούς, η Jungheinrich διαθέτει µια ειδική υπηρεσία ασφαλείας µε ανάλογα εκπαιδευµένο προσωπικό. Ο µεταφορέας διαδρόµου πρέπει να ελέγχεται τουλάχιστον µια φορά το χρόνο (λάβετε υπόψη σας τις εθνικές διατάξεις) ή µετά από ασυνήθιστα φαινόµενα από ένα άτοµο µε σχετική εξειδίκευση. Η έκθεση γνωµοδότησης και αξιολόγησης του ατόµου αυτού δεν πρέπει να επηρεάζεται από εταιρικά ή οικονοµικά συµφέροντα, αλλά να λαµβάνει υπόψη µόνο τον παράγοντα της ασφάλειας. Πρέπει να διαθέτει επαρκείς γνώσεις και εµπειρία για να µπορεί να γνωµοδοτήσει για την κατάσταση του µεταφορέα διαδρόµου και την αποτελεσµατικότητα των προστατευτικών διατάξεων σύµφωνα µε τους κανόνες της τεχνολογίας και τις αρχές που διέπουν τον έλεγχο των µεταφορέων διαδρόµου. Πρέπει να διεξάγεται πλήρης έλεγχος της τεχνικής κατάστασης του µεταφορέα διαδρόµου ως προς την ασφάλεια κατά ατυχήµατος. Εκτός αυτού πρέπει ο µεταφορέας διαδρόµου να ελέγχεται λεπτοµερώς για βλάβες που µπορεί ενδεχοµένως να προκλήθηκαν από αντικανονική χρήση. Πρέπει να τηρείται ένα πρωτόκολλο ελέγχου. Τα αποτελέσµατα του ελέγχου πρέπει να φυλάσσονται τουλάχιστον µέχρι το µεθεπόµενο έλεγχο. Για την άµεση αντιµετώπιση των προβληµάτων πρέπει να µεριµνά ο ιδιοκτήτης. Μετά από την ολοκλήρωση του ελέγχου τοποθετείται στο µεταφορέα διαδρόµου µια ετικέτα ελέγχου που πιστοποιεί τη διεξαγωγή του. Στην ετικέτα αυτή αναφέρεται ο µήνας και το έτος διεξαγωγής του επόµενου ελέγχου. 9 Οριστική θέση εκτός λειτουργίας, απόρριψη Η οριστική και σωστή θέση εκτός λειτουργίας ή η απόρριψη του µεταφορέα διαδρόµου πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες νοµικές διατάξεις της χώρας χρήσης. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις διατάξεις για την απόρριψη της µπαταρίας, των πρώτων υλών, καθώς και του ηλεκτρονικού και ηλεκτρικού συστήµατος GR F 12

Φίλτρο σωματιδίων καυσίμου ντίζελ

Φίλτρο σωματιδίων καυσίμου ντίζελ Φίλτρο σωματιδίων καυσίμου ντίζελ 12.07 - Οδηγίες χρήσης g 51145780 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του μεταφορέα διαδρόμου απαιτούνται γνώσεις που

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

IPC. Οδηγίες λειτουργίας 08.10 - 51192351 08.10

IPC. Οδηγίες λειτουργίας 08.10 - 51192351 08.10 IPC 08.10 - Οδηγίες λειτουργίας g 51192351 08.10 Πρόλογος Για τον ασφαλή χειρισµό του ανυψωτικού οχήµατος διαδρόµων απαιτούνται γνώσεις, τις οποίες µπορείτε να αποκτήσετε µε τη βοήθεια των προκείµενων

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de CHARGE BOX 0.8 BATTERY-CHARGER 0,8 AMP USER MANUAL 4 Load GmbH Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de WWW.4LOAD.DE 3 2 5 1 4 8 9 7 6 10 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή Για την ασφάλειά σας...

Διαβάστε περισσότερα

AMX 10. Οδηγίες λειτουργίας 12.14 - 12.14 AMX 10

AMX 10. Οδηγίες λειτουργίας 12.14 - 12.14 AMX 10 AMX 10 12.14 - Οδηγίες λειτουργίας 50287431 12.14 AMX 10 g ήλωση συμμόρφωσης Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Κατασκευαστής ή τοπικός αντιπρόσωπος Τύπος Επιλογή Αρ. σειράς Έτος κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Bedienungsanleitung Akku-Bohrschrauber Manual de Instrucciones Taladro atornillador a batería Manual de operação Aparafusadora com bateria

Bedienungsanleitung Akku-Bohrschrauber Manual de Instrucciones Taladro atornillador a batería Manual de operação Aparafusadora com bateria Art.-Nr. 1799-18 D E P GB F GR Bedienungsanleitung Akku-Bohrschrauber Manual de Instrucciones Taladro atornillador a batería Manual de operação Aparafusadora com bateria Instruction manual Cordless screwdriver/drill

Διαβάστε περισσότερα

ERD 220. Οδηγίες λειτουργίας 11.03 - 09.10

ERD 220. Οδηγίες λειτουργίας 11.03 - 09.10 ERD 220 11.03 - Οδηγίες λειτουργίας g 50428258 09.10 ήλωση συµµόρφωσης Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Κατασκευαστής ή αντιπρόσωπος µε έδρα στην Κοινότητα Τύπος Επιλογή Αρ. σειράς Έτος

Διαβάστε περισσότερα

EFXac 100/125. Οδηγίες λειτουργίας 01.02 - 52001062 05.03

EFXac 100/125. Οδηγίες λειτουργίας 01.02 - 52001062 05.03 EFXac 100/125 01.02 - Οδηγίες λειτουργίας g 52001062 05.03 Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται από τις παρούσες ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο κατασκευαστής συνιστά τη σωστή χρήση των συσκευών φωτισμού! Για τον λόγο αυτό να ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη διενέργεια των οπτικών ελέγχων των οχηµάτων.

Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη διενέργεια των οπτικών ελέγχων των οχηµάτων. ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 7 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη διενέργεια των οπτικών ελέγχων των οχηµάτων. 2. ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ Εκάστοτε Υπεύθυνος (Τεχνικός ιευθυντής, Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain LP 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Drain LP 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain LP 40 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Χρήσεις 3 1.2 Στοιχεία για το προϊόν 3 1.2.1 Κωδικοποίηση τύπου 3 1.2.2 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 4 1.2.3 Χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow AquaMate διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X XX Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 6303 5779 03/003 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Πλακέτες λειτουργίας xm10 για Επίτοιχους λέβητες και επιδαπέδιους λέβητες καθώς και τοποθέτηση σε τοίχο ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 1 ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗΝ Φ. 900/1/26594/Σ. 130 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Ευρεία γκάμα από μία πηγή. Μοναδικός ανθεκτικός σχεδιασμός. Γρήγορη και αξιόπιστη απόδοση. Τύπος μοντέλων Σελίδα Πρέσες δοκιμής κυκλωμάτων 2 9.2 Ψύκτες σωλήνων 2 9.3 Αντλίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισµού. Φυγοκεντρικοί ανεµιστήρες. Μοντέλο µε τυποποιηµένους κινητήρες

Οδηγίες χειρισµού. Φυγοκεντρικοί ανεµιστήρες. Μοντέλο µε τυποποιηµένους κινητήρες Οδηγίες χειρισµού Φυγοκεντρικοί Μοντέλο µε τυποποιηµένους Τυπωµένο στη Γερµανία Επιφυλασσόµαστε για χειρισµού των αναφερόµενων δεδοµένων και απεικονίσεων της παρούσας οδηγίας χεισιρµού, λόγω τεχνικής µετεξέλιξης.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε τις βασικές προφυλάξεις, περιλαμβανομένων των ακόλουθων:

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271. Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm². Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB 8310-2 EL

Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271. Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm². Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB 8310-2 EL Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271 Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm² Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας Έκδοση Ιούλιος 2014 Ορισμός των σημάνσεων ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Επικίνδυνες καταστάσεις οι οποίες, εάν δεν

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟ

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟ Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟ ELYX 5 (7655-000) ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Παρακαλείστε να διαβάσετε με προσοχή τις ακόλουθες οδηγίες πριν τη συναρμολόγηση και την πρώτη χρήση του οργάνου γυμναστικής.

Διαβάστε περισσότερα

PLV Electronics Κολάρο Φέρμας PLV Electronics

PLV Electronics Κολάρο Φέρμας PLV Electronics PLV Electronics Κολάρο Φέρμας PLV Electronics PLV 050- Dog Traiiner Οδηγίίες Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων...2 2. Συσκευασία...3 3. Περιγραφή της συσκευής...4 4. Προετοιμασία της συσκευής...5

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-DrainLift Con. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-DrainLift Con. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-DrainLift Con GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά... 5 1.1 Σκοπός χρήσης... 5 1.2 Στοιχεία σύνδεσης και ηλεκτρικά στοιχεία... 5 2 Ασφάλεια... 5 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευή Πεδίου Για Την Μέτρηση Ηλεκτρικής Αγωγιμότητας, Υγρασίας και ph Εδάφους

Συσκευή Πεδίου Για Την Μέτρηση Ηλεκτρικής Αγωγιμότητας, Υγρασίας και ph Εδάφους Συσκευή Πεδίου Για Την Μέτρηση Ηλεκτρικής Αγωγιμότητας, Υγρασίας και ph Εδάφους Εγχειρίδιο χρήσης Η παρούσα συσκευή πεδίου είναι ένα σύστημα μέτρησης χαρακτηριστικών εδάφους, όπως η Ηλεκτρική αγωγιμότητα,

Διαβάστε περισσότερα

CHARGE BOX 3.6 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 3,6 AMP. 4 Load GmbH WWW.4LOAD.DE. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de

CHARGE BOX 3.6 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 3,6 AMP. 4 Load GmbH WWW.4LOAD.DE. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de CHARGE BOX 3.6 BATTERY-CHARGER 3,6 AMP USER MANUAL 4 Load GmbH Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de WWW.4LOAD.DE 1 2 3 4 8 7 6 5 11 9 10 11 15 14 13 12 16 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΙΕΙΝΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΙΑΦΟΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ. Οι ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

ΥΓΙΕΙΝΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΙΑΦΟΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ. Οι ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΙΑΦΟΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ Οι ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ Το ηλεκτρικό ρεύµα εκτός από την τεράστια συνεισφορά στην ανθρώπινη πρόοδο δεν παύει να εγκυµονεί πάντοτε µεγάλους

Διαβάστε περισσότερα

MACO RUSTICO. Μηχανισμοί πατζουριών. Οδηγίες τοποθέτησης. Τεχνολογία σε κίνηση

MACO RUSTICO. Μηχανισμοί πατζουριών. Οδηγίες τοποθέτησης. Τεχνολογία σε κίνηση MACO RUSTICO Μηχανισμοί πατζουριών Οδηγίες τοποθέτησης! Προσοχή!!! Ακολουθείστε πιστά τις οδηγίες συναρμολόγησης. Σε αντίθετη περίπτωση, υπάρχει κίνδυνος για την ασφάλειά σας! Υπολογισμός και συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow και Power Nozzle διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών

Διαβάστε περισσότερα

CL-06.gr 2007. Σχηµατική αναπαράσταση συστήµατος συµπλέκτη 1/7

CL-06.gr 2007. Σχηµατική αναπαράσταση συστήµατος συµπλέκτη 1/7 CL-06.gr 2007 ιάγνωση προβληµάτων στη λειτουργία του συµπλέκτη Συµπλέκτης Σετ συµβατικού συµπλέκτη 11 σηµεία συστηµατικού ελέγχου. Όταν πραγµατοποιείται µια επισκευή αλλαγής σετ συµπλέκτη, είναι ζωτικής

Διαβάστε περισσότερα

Συρόµενος απορροφητήρας R-3004 Οδηγίες χρήσης Οδηγίες για την εγκατάσταση και την χρήση του µοντέλου CE 1 Πίνακας περιεχοµένων Υποδείξεις ασφαλείας 3 Χαρακτηριστικά 3 Γενικές προφυλάξεις 4 Οδηγίες για

Διαβάστε περισσότερα

τεχνικοί όροι www.centrosolar.com

τεχνικοί όροι www.centrosolar.com τεχνικοί όροι Γενικές παρατηρήσεις Οι οδηγίες συναρμολόγησης απευθύνονται στο εξειδικευμένο προσωπικό μίας εταιρίας εγκαταστάσεων. Εδώ θα βρείτε όλες τις απαραίτητες οδηγίες σχετικά με την εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

070065_1 ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 - G X5/2

070065_1 ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 - G X5/2 07005_ ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΥΠΟΣ: G X4/2 07005_A 00.0 Τεχνικά χαρακτηριστικά... 0 Σχέδιο εγκατάστασης καυστήρα τύπος G X4/2... 02 Σχέδιο εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας Προειδοποίηση! Προειδοποίηση! Προσοχή κίνδυνος!

Οδηγίες ασφάλειας Προειδοποίηση! Προειδοποίηση! Προσοχή κίνδυνος! Οδηγίες ασφάλειας Λανθασμένη χρήση της συσκευής αυτής μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο καταστροφής της ίδιας ή άλλων συσκευών, ακόμα και τραυματισμό ή θάνατο. Προειδοποίηση! Ρεύμα 36V. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-8058 ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό εργαλείο για βολάν διπλής μάζας Οδηγίες χρήσης

Ειδικό εργαλείο για βολάν διπλής μάζας Οδηγίες χρήσης Ειδικό εργαλείο για βολάν διπλής μάζας Οδηγίες χρήσης Γενικές οδηγίες Στα πλαίσια αλλαγής του συμπλέκτη πρέπει να ελέγχεται οπωσδήποτε το βολάν διπλής μάζας. Ένα φθαρμένο, ελαττωματικό βολάν διπλής μάζας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 6720 647 950 09/2000 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Δοχείο αδρανείας PL750 / 1000 / 1500 Να διαβάζονται προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Πρόλογος Σημαντικές γενικές υποδείξεις χρήσης Χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 1 220-240V~ 50Hz 1200W, Κλάση II Οδηγίες χρήσης Η συσκευή είναι μόνο για στεγνή απορρόφηση Προσοχή: Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το εγχειρίδιο χρήσης αυτό χρησιμοποιείται στα ακόλουθα μοντέλα CEF 210, CEF 215, CEF 222, CEF 232, CEF 242, CEF 252, SN200, SN300, SN400

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE

ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύμβολα 2. Προειδοποιήσεις & επισημάνσεις 3. Σχετικά με το περιβάλλον 4. Περιγραφή προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 20B ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ RG.A3

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ RG.A3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ RG.A3 Σελίδα: 1 / 10 1. Γενικές Πληροφορίες. Η βαλβίδα RG.A3 (/210 & /380) εναρμονίζεται πλήρως με την Ευρωπαϊκή Οδηγία ΕΝ 81-2 : 1998 + Α3 : 2009 (D).

Διαβάστε περισσότερα

PowerMust 400/600/1000 Offline UPS (Τροφοδοτικό αδιάκοπης λειτουργίας)

PowerMust 400/600/1000 Offline UPS (Τροφοδοτικό αδιάκοπης λειτουργίας) GR ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ PowerMust 400/600/1000 Offline UPS (Τροφοδοτικό αδιάκοπης λειτουργίας) 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει σηµαντικές οδηγίες για τα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΞΩΛΕΜΒΙΑ ΜΗΧΑΝΗ GJ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΞΩΛΕΜΒΙΑ ΜΗΧΑΝΗ GJ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΞΩΛΕΜΒΙΑ ΜΗΧΑΝΗ GJ Παρακαλώ διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης πριν την χρήση της ηλεκτρικής εξωλέμβιας 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 3. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές συμβουλές για ατυχήματα/βλάβες

Πρακτικές συμβουλές για ατυχήματα/βλάβες Εξουσιοδοτημένος ιανομέας ή Επισκευαστής Mercedes-Benz Πρακτικές συμβουλές για ατυχήματα/βλάβες Ένας χρήσιμος οδηγός από τη Mercedes-Benz Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι: Ενδέχεται να έχουν γίνει αλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ σελ. 2 2. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ σελ. 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.σελ. 5 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ σελ. 7 5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ..σελ. 8 6. ΚΑΠΝΟΘΑΛΑΜΟΣ KAI ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ.. σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες προϊόντος

Λεπτομέρειες προϊόντος Λεπτομέρειες προϊόντος Χαρακτηριστικά εξοπλισμού και δυνατότητες τοποθέτησης για το SUNNY STRING-MONITOR SSM16-11 Περιεχόμενα Το Sunny String-Monitor SSM16-11 είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα

EJD 220/220 XL. Οδηγίες χρήσης 05.05 - 50469527 07.08

EJD 220/220 XL. Οδηγίες χρήσης 05.05 - 50469527 07.08 EJD 220/220 XL 05.05 - Οδηγίες χρήσης g 50469527 07.08 Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται από τις παρούσες ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

σχολή οδηγών ΣΑΒΡΑΜΗΣ

σχολή οδηγών ΣΑΒΡΑΜΗΣ Α) ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Περιμετρικός έλεγχος εξετάζουμε για: 1) την καλή κατάσταση των επιφανειών του αυτοκινήτου από τυχαία χτυπήματα (πχ. ένα χτύπημα σε μια επιφάνεια του οχήματος μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. µελέτης : 39/ 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & & ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456

aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456 aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456 AQUAUNO VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6 LOHAS T5 LOHAS T6 µ. µ µ, µ µ µ. µ µ µ. µ µ., µ. LOHAS T5 LOHAS T6 Διάδρομος ALPINE LOHAS T5, Τ6 - Εγχειρίδιο Χρήστη σελ. 2 αριστερά εμπρός δεξιά Διάδρομος

Διαβάστε περισσότερα

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA LINE-INTERACTIVE UPS Uninterruptible Power System INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Παρακαλείσθε να διαβάσετε το εγχειρίδιο διεξοδικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Aqua purest S Y S T E M S ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Αυτές οι οδηγίες είναι απλές και εύκολες για τη σωστή εγκατάσταση του συστήματός σας σε ελάχιστο χρόνο. Η Aqua Pure σας προσφέρει επίσης τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

EJE 110 / 116 / 118 / 120

EJE 110 / 116 / 118 / 120 EJE 110 / 116 / 118 / 120 04.07 - Οδηγίες λειτουργίας 51040423 11.14 EJE 110 EJE 116 EJE 118 EJE 120 g ήλωση συμμόρφωσης Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Κατασκευαστής ή αντιπρόσωπος με

Διαβάστε περισσότερα

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE)

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) 7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB122-11/19/24/24K Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 48 NS Σύντοµες οδηγίες χρήσης

ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 48 NS Σύντοµες οδηγίες χρήσης ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 48 NS Σύντοµες οδηγίες χρήσης Προσοχή: i) Απαγορεύεται η χρήση του δοκιµαστικού από παιδιά. ii) H χρήση του συγκεκριµένου δοκιµαστικού εργαλείου απαιτεί να τηρούνται όλοι οι κανόνες προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ.9 ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ. Σύγχρονη Εργονοµία

ΚΕΦ.9 ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ. Σύγχρονη Εργονοµία ΚΕΦ.9.9- ΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ 9.ΙΙ.- ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΡΣΗΣ ΦΟΡΤΙΩΝ Σύγχρονη Εργονοµία 1 Αυτόµατος Προσδιορισµός Ορίων Ανύψωσης ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟ ΕΚΤΗ ΑΝΥΨΩΣΗ ΦΟΡΤΙΟΥ ΑΠΌ

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης Τύπος HA 5421. Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης

Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης Τύπος HA 5421. Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης HAINKE Staubfilter GmbH Τηλέφωνο +49 4408 8077-0 Τέλεφαξ +49 4408 8077-10 Ταχυδρομική θυρίδα 12 48 An der Imbäke 7 email info@hainke.de 27795 Hude 27798 Hude Internet www.hainke.de Οδηγίες χρήσης Ρυθμιστής

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ

ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (IΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Αυτοκινήτων

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΚΩΠΗΛΑΤΙΚΗ

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΚΩΠΗΛΑΤΙΚΗ Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΚΩΠΗΛΑΤΙΚΗ COACH M (7974-100) Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Παρακαλείστε να διαβάσετε µε προσοχή τις ακόλουθες οδηγίες πριν τη συναρµολόγηση και την πρώτη χρήση του οργάνου γυµναστικής.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Νοέµβριος 2013 ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Νοέµβριος 2013 ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Νοέµβριος 2013 ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Οι περισσότερες αβαρίες προέρχονται από την κακή συντήρηση, από λάθη τοποθέτησης, κακό καύσιµο και κακό έλεγχο πριν το ταξίδι. Αφιερώστε χρόνο για την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΗ Οι οδηγίες εγκατάστασης αναφέρονται σε ειδικευμένους τεχνίτες. Γι αυτό δεν θα γίνει αναφορά σε θεμελιώδης αρχές εγκατάστασης. Παράδειγμα μιας ολοκληρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F H[m] 5 Wilo-DrainLift XS-F 4 0 0 4 5 6 7 8 Q[m³/h] Σχεδιασμός Μικρή μονάδα άντλησης λυμάτων (επιτοίχια εγκατάσταση) Εφαρμογές Έτοιμη για σύνδεση μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 8493 98 AQUAUNO PRATICO ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας *D1170386-1001* FBX Μεταφορικός ιμάντας D1170386 - - 1001. Ελληνικά. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h.

Οδηγίες λειτουργίας *D1170386-1001* FBX Μεταφορικός ιμάντας D1170386 - - 1001. Ελληνικά. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h. Οδηγίες λειτουργίας FBX Μεταφορικός ιμάντας D1170386 - - 1001 *D1170386-1001* Ελληνικά Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Κατασκευαστής Κατασκευαστής POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse

Διαβάστε περισσότερα

Οδός Radnička 1, 17500 Βράνιε, Σερβία Τηλ. 017/421-121 ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΤΖΑΚΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

Οδός Radnička 1, 17500 Βράνιε, Σερβία Τηλ. 017/421-121 ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΤΖΑΚΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Οδός Radnička 1, 17500 Βράνιε, Σερβία Τηλ. 017/421-121 ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΤΖΑΚΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ 1 1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΥ ΤΖΑΚΙΟΥ -ΠΛΑΤΟΣ -ΒΑΘΟΣ -ΥΨΟΣ -ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟ ΟΜΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟ ΟΜΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ «3» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ» ΣΤΗΝ Φ. 900/1/26594/Σ. 130 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟ ΟΜΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Die Kompetenzmarke für Energiesparsysteme. Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS

Die Kompetenzmarke für Energiesparsysteme. Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS Γενική παρουσίαση Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS για λειτουργία με διπλή ή απλή καπνοδόχο 105% (H i ) 99% (H s ) COB για θέρμανση

Διαβάστε περισσότερα

Niky 600/800. Eγχειρίδιο χρήσης

Niky 600/800. Eγχειρίδιο χρήσης Niky 600/800 Eγχειρίδιο χρήσης Niky 600/800 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 2 2 Όροι χρήσης 2 3 Εγκατάσταση 3 4 Σήματα και Έλεγχος 3 5 Υπερφόρτιση και Αυτόματος Τερματισμός 4 6 Χαρακτηριστικά 4-5 7 Αντικατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Υγρά. Συμβουλευτικός Οδηγός Τεχνικού Συμβούλου. Υγρά

Υγρά. Συμβουλευτικός Οδηγός Τεχνικού Συμβούλου. Υγρά 02 Συμβουλευτικός Οδηγός Τεχνικού Συμβούλου Υγρά - Υγρό Αυτομάτου Κιβωτίου Ταχυτήτων 2.1 - Υγρό Φρένων 2.2 - Ψυκτικό Υγρό 2.3 - Λάδι & Φίλτρο Λαδιού του Κινητήρα 2.4 - Υγρό Μηχανικού Κιβωτίου Ταχυτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS ELEGANTE 36,46&56 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της, εποµένως είναι απαραίτητο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 18. Σύντοµες οδηγίες χρήσης MS 18 1

ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 18. Σύντοµες οδηγίες χρήσης MS 18 1 ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 18 Σύντοµες οδηγίες χρήσης Προσοχή: i) Απαγορεύεται η χρήση του δοκιµαστικού από παιδιά. ii) H χρήση του συγκεκριµένου δοκιµαστικού εργαλείου απαιτεί να τηρούνται όλοι οι κανόνες προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Φρένα, Συστήματα. Συμβουλευτικός Οδηγός Τεχνικού Συμβούλου. Φρένα, Συστήματα Διεύθυνσης & Ανάρτησης

Φρένα, Συστήματα. Συμβουλευτικός Οδηγός Τεχνικού Συμβούλου. Φρένα, Συστήματα Διεύθυνσης & Ανάρτησης 04 Συμβουλευτικός Οδηγός Τεχνικού Συμβούλου Φρένα, Συστήματα Διεύθυνσης & Ανάρτησης - Σφαιρικός(-οί) Σύνδεσμος(-οι) 4.1 - Δαγκάνες Φρένων 4.2 - Σωληνώσεις Φρένων, Ελαστικοί Σωλήνες & Συνδέσεις 4.3 - Τακάκια

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS. 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS. 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS ιαβάστε προσεκτικά πριν το χειρισµό Περιεχόµενα 1 Για την ασφάλειά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Press Brake Productivity - Οδηγίες ταχείας εκκίνησης

Press Brake Productivity - Οδηγίες ταχείας εκκίνησης Πώς να ξεκινήσετε Press Brake Productivity - Οδηγίες ταχείας εκκίνησης Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα ποιοτικό προϊόν που κατασκευάστηκε από την Wila Για περισσότερα από 80 χρόνια, η Wila προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΕ ΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ. Οδηγίες χρήσης

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΕ ΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ. Οδηγίες χρήσης ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΕ ΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ Οδηγίες χρήσης 1 Αγαπητή πελάτισσα, Αγαπητέ πελάτη, Συγχαρητήρια για την αγορά του προϊόντος BUDGET. Όπως όλα τα προϊόντα BUDGET έτσι και αυτό κατασκευάστηκε µε βάση την τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

EKS 310k/310. Οδηγίες λειτουργίας 07.04 - 52025070 07.08

EKS 310k/310. Οδηγίες λειτουργίας 07.04 - 52025070 07.08 EKS 310k/310 07.04 - Οδηγίες λειτουργίας g 52025070 07.08 Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται από τις παρούσες ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Powador Mini-Argus Mini-Argus FR

Powador Mini-Argus Mini-Argus FR Powador Mini-Argus Mini-Argus FR Το κουτί σύνδεσης γεννητριών Powador Mini-Argus συνδυάζει προστασία των αγωγών, προστασία από υπέρταση και διακόπτη διαχωρισμού DC σε ένα χωριστό περίβλημα και μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης F44 60 RLN

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης F44 60 RLN Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης F44 60 RLN 2 Συµβουλευτείτε τα σχέδια στις αρχικές σελίδες µε αναφορές µε λατινικά γράµµατα εντός του κείµενου. Ακολουθείστε πιστά τις οδηγίες σε αυτό το φυλλάδιο. Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης ηλεκτρονικής κλειδαριάς TSE 4001

Οδηγίες χρήσης ηλεκτρονικής κλειδαριάς TSE 4001 Οδηγίες χρήσης ηλεκτρονικής κλειδαριάς TSE 4001 Χρήσιμες συμβουλές Σημεία προσοχής - Συμβουλές ασφαλείας Α: Πλήκτρο "On" Β: Πλήκτρο "Enter" C: H διαδικασία ολοκληρώθηκε με επιτυχία Τα δεδομένα αποθηκεύτηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Copyright 2009

Περιεχόμενα. Copyright 2009 Περιεχόμενα Υποδείξεις ασφαλείας... 4 Περιοχή χρήσης... 4 Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα... 5 Σύνδεση... 5 Επισκευή... 5 Καθαρισμός... 5 Αντίγραφα ασφαλείας δεδομένων... 5 Εξοπλισμός παράδοσης... 6 Προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί απαιτείται σύστημα λίπανσης

Γιατί απαιτείται σύστημα λίπανσης 1 Γιατί απαιτείται σύστημα λίπανσης Οι βαλβίδες και οι έδρες των βαλβίδων μερικών κινητήρων είναι περισσότερο επιρρεπείς στη φθορά όταν ένα όχημα οδηγείτε με υγραέριο LPG ή φυσικό αέριο CNG. Αυτό δεν ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Για την ασφάλειά σας Η συσκευή έχει δύο λειτουργίες: θέρµανσης/ στεγνώµατος πετσετών και συµπληρωµατικής θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ηράκλειο 18 / 06 / 2015 Προµήθεια µπαταριών οχηµάτων και µηχανηµάτων του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ PID 11-100

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ PID 11-100 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ PID ΠΡΟΣΟΧΗ: Σιγουρευτείτε ότι ο θερµοστάτης δεν είναι συνδεδεµένος στο ηλεκτρικό δίκτυο προτού αρχίσει η τροφοδοσία (συνδέσεις καλωδίων, εγκατάσταση συσκευής κλπ.) Όλες οι λειτουργίες σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟNΤΟΣ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟNΤΟΣ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση : Νικολάου Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών Ηράκλειο, 30.11.2012 Τ.Κ. 700 13 Ηράκλειο Αρ. Πρωτ. : 621 Πληροφορίες : κ. Ευάγγελο Χαρκουτσάκη Τηλ.: 2810 391570 Φαξ: 2810

Διαβάστε περισσότερα

WET ISTRUZIONI LIGHT by WET

WET ISTRUZIONI LIGHT by WET 1 5 GREEK INTRO WET ISTRUZIONI LIGHT by WET Η ασφάλεια του προϊόντος μπορεί να διασφαλιστεί μόνο εάν προχωρήσετε στην εγκατάσταση ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες. Η εγκατάσταση μπορεί να πραγματοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

5.2 Πινακίδες Κ.Ο.Κ.

5.2 Πινακίδες Κ.Ο.Κ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ 5.1 Γενικά Οι γενικοί κανόνες κυκλοφορίας του Κ.Ο.Κ. εφαρμόζονται σε όλα τα οχήματα, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που προορίζονται για τη μαζική

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να ακολουθείτε βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συµπεριλαµβανοµένων και των ακολούθων:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΑ ΕΠΙΝΩΤΙΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΗΛΕΚΤΡΑ ΕΠΙΝΩΤΙΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΑ ΕΠΙΝΩΤΙΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Αξιότιμε Κύριε / Κυρία, Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας με την απόκτηση ενός από τα νεώτερα προϊόντα μας. Με την ΗΛΕΚΤΡΑ θα έχετε εξασφαλισμένη

Διαβάστε περισσότερα

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας LPH από 8 έως 18 kw µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ Οι αντλίες θερµότητας LPH είναι ιδανικότερη λύση για την θέρµανση εξωτερικών πισινών,

Διαβάστε περισσότερα

Τρύπημα, βίδωμα, γκάζι.

Τρύπημα, βίδωμα, γκάζι. «Soapbox» για μικρούς οδηγούς αγώνων Τρύπημα, βίδωμα, γκάζι. Χωρίς PS, αλλά με πολύ πάθος: Το «Soapbox» κάνει τις καρδιές των μικρών οδηγών αγώνων ράλι να χτυπούν γρηγορότερα 1. Εισαγωγή Είναι «μόνο» ένα

Διαβάστε περισσότερα

AMW 22 / AMW 22p. Οδηγίες λειτουργίας 12.14 - 12.14. AMW 22 AMW 22p

AMW 22 / AMW 22p. Οδηγίες λειτουργίας 12.14 - 12.14. AMW 22 AMW 22p AMW 22 / AMW 22p 12.14 - Οδηγίες λειτουργίας 51119806 12.14 g AMW 22 AMW 22p ήλωση συμμόρφωσης Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Κατασκευαστής ή τοπικός αντιπρόσωπος Τύπος Επιλογή Αρ. σειράς

Διαβάστε περισσότερα