EJE 116/118/120. Οδηγίες λειτουργίας Set

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "EJE 116/118/120. Οδηγίες λειτουργίας Set"

Transcript

1 Set 0 EJE 116/118/ Οδηγίες λειτουργίας g

2 Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται από τις παρούσες ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οι πληροφορίες παρουσιάζονται µε τρόπο σύντοµο και συνοπτικό. Τα κεφάλαια είναι ταξινοµηµένα κατά γράµµατα. Κάθε κεφάλαιο ξεκινάει µε τη σελίδα 1. Τα στοιχεία σελίδας περιλαµβάνουν το γράµµα του κεφαλαίου και τον αριθµό σελίδας. Παράδειγµα: Η σελίδα Β 2 είναι η δεύτερη σελίδα του κεφαλαίου Β. Οι παρούσες οδηγίες χρήσης περιλαµβάνουν την τεκµηρίωση διαφόρων εκδόσεων οχηµάτων. Κατά το χειρισµό και την εκτέλεση εργασιών συντήρησης πρέπει να εφαρµόζεται η περιγραφή που αφορά τον εκάστοτε τύπο οχήµατος. F M t o Οι υποδείξεις ασφαλείας και οι σηµαντικές επεξηγήσεις επισηµαίνονται µέσω των ακόλουθων εικονογραµµάτων: Παρατίθεται µπροστά από υποδείξεις ασφαλείας που πρέπει να τηρούνται για την αποφυγή κινδύνων για τον άνθρωπο. Παρατίθεται µπροστά από υποδείξεις που πρέπει να τηρούνται για την αποφυγή υλικών ζηµιών. Παρατίθεται µπροστά από υποδείξεις και επεξηγήσεις. Επισηµαίνει το στάνταρ εξοπλισµό. Επισηµαίνει τον πρόσθετο εξοπλισµό. Φροντίζουµε για τη συνεχή εξέλιξη των συσκευών µας. Ζητάµε την κατανόησή σας για την επιφύλαξη που διατηρούµε αναφορικά µε αλλαγές στη µορφή, τον εξοπλισµό και την τεχνολογία. Ως εκ τούτου, από το περιεχόµενο των παρουσών οδηγιών χρήσης δεν µπορούν να προκύψουν απαιτήσεις για συγκεκριµένες ιδιότητες της συσκευής. ικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας Τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας παραµένουν στη JUNGHEINRICH AG. Jungheinrich Aktiengesellschaft Am Stadtrand Hamburg - ΓΕΡΜΑΝΙΑ Τηλέφωνο: +49 (0) 40/ GR

3 0108.GR

4 Περιεχόµενα A B Χρήση σύµφωνα µε το σκοπό κατασκευής του Περιγραφή του οχήµατος 1 Περιγραφή της χρήσης... B 1 2 οµικές οµάδες και περιγραφή της λειτουργίας... B 2 3 Τεχνικά στοιχεία της στάνταρ έκδοσης... B Στοιχεία απόδοσης των στάνταρ οχηµάτων... B ιαστάσεις... B Προδιαγραφές ΕΝ... B Συνθήκες λειτουργίας... B 5 4 Πλακέτες... B λακέτα τύπου του οχήµατος... B 7 C Μεταφορά και θέσιµο σε λειτουργία για πρώτη φορά 1 Σηµείο πρόσκρουσης για τη µεταφορά µε γερανό... C 1 2 Θέσιµο σε λειτουργία για πρώτη φορά... C 1 3 Μετακίνηση του οχήµατος χωρίς ιδία µηχανική κίνηση (έκτακτη λειτουργία)... C Έκτακτη λειτουργία µε το κλειδί του service 741 (o)... C 3 D Μπαταρία - συντήρηση, φόρτιση, αντικατάσταση 1 Κανόνες ασφαλείας στη χρήση µε όξινες µπαταρίες... D 1 2 Τύποι µπαταρίας... D 2 3 Μπαταρίες και ισχύς κινητήρα... D 2 4 Ξεσκέπασµα της µπαταρίας... D 3 5 Φόρτιση της µπαταρίας... D Φόρτιση της µπαταρίας µε σταθερή συσκευή φόρτισης... D Φορτίστε τη µπαταρία µε την ενσωµατωµένη συσκευή φόρτισης (o) D 4 6 Εξαγωγή και ενσωµάτωση της µπαταρίας... D 7 7 Ένδειξη εκκένωσης της µπαταρίας (t)... D GR I 1

5 E Χειρισµός 1 Κανόνες ασφαλείας για τη λειτουργία µε το ανυψωτικό όχηµα διαδρόµων... E 1 2 Περιγραφή των µονάδων χειρισµού και των ενδείξεων... E 2 3 Έναρξη της λειτουργίας του οχήµατος... E 4 4 Εργασία µε το ανυψωτικό όχηµα διαδρόµων... E Κανόνες ασφαλείας για τη λειτουργία οδήγησης... E Οδήγηση, διεύθυνση, φρενάρισµα... E Λήψη και απόθεση φορτίων... E Ασφαλής απόθεση του οχήµατος... E 9 5 Πληκτρολόγιο χειρισµού (CANCODE) (o)... E Κλειδωνιά µε κωδικό... E Προγράµµατα οδήγησης... E Παράµετροι... E Ρυθµίσεις παραµέτρων... E Παράµετροι οδήγησης... E 17 6 Όργανο ενδείξεων (CANDIS) (o)... E Λειτουργία επιφυλακής εκκένωσης... E Ένδειξη ωρών λειτουργίας... E οκιµή λειτουργίας... E Βοήθεια για τον παραµερισµό λειτουργικών ανωµαλιών... E 22 F Περιποίηση του οχήµατος 1 Λειτουργική ασφάλεια και προστασία του περιβάλλοντος... F 1 2 Κανόνες ασφαλείας για την περιποίηση... F 1 3 Συντήρηση και επιθεώρηση... F 3 4 Κατάλογος συντήρησης EJE 116/118/ F 4 5 Σχεδιάγραµµα γρασσαρίσµατος EJE 116/118/ F Μέσα λειτουργίας... F 7 6 Επισηµάνσεις σχετικά µε τη συντήρηση... F Προετοιµάστε το όχηµα για τις εργασίες συντήρησης και επιδιόρθωσης... F Αποµακρύνετε το εµπρόσθιο περίβληµα... F Αφαιρέστε το περίβληµα του µηχανισµού µετάδοσης κίνησης... F Ελέγξτε τις ηλεκτρικές ασφάλειες... F Εκ νέου έναρξη της λειτουργίας... F 10 7 Ακινητοποίηση του οχήµατος... F Μέτρα πριν την ακινητοποίηση... F Μέτρα κατά τη διάρκεια της ακινητοποίησης... F Εκ νέου έναρξη της λειτουργίας µετά την ακινητοποίηση... F 11 8 Έλεγχος ασφαλείας µετά την πάροδο συγκεκριµένου χρόνου και σε ειδικές περιστάσεις (D: Έλεγχος UVV σύµφωνα µε την BGV D27)... F 11 9 Οριστική θέση εκτός λειτουργίας, απόρριψη... F GR I 2

6 Παράρτηµα Οδηγίες χρήσης µπαταρίας έλξης JH Οι παρούσες οδηγίες χρήσης ισχύουν αποκλειστικά για τύπους µπαταρίας της επωνυµίας Jungheinrich. Εάν χρησιµοποιηθούν µπαταρίες άλλης εταιρίας, πρέπει να ληφθούν υπόψη οι οδηγίες χρήσης του εκάστοτε κατασκευαστή GR 1

7 GR

8 A Χρήση σύµφωνα µε το σκοπό κατασκευής του Οι οδηγίες για τη σκόπιµη και κατάλληλη χρήση ανυψωτικών οχηµάτων διαδρόµων (VDMA) περιλαµβάνονται στη συσκευασία παράδοσης της συσκευής αυτής. Αποτελούν µέρους αυτών των οδηγιών χρήσης. Οι εθνικές προδιαγραφές ισχύουν χωρίς περιορισµούς. Το όχηµα που περιγράφεται στις προκείµενες οδηγίες χρήσης είναι ένα ανυψωτικό όχηµα διαδρόµων, το οποίο ενδείκνυται για την ανύψωση και µεταφορά φορτίων. Θα πρέπει να χρησιµοποιείται, χειρίζεται και συντηρείται σύµφωνα µε τις προκείµενες οδηγίες χρήσης. Κάθε άλλου είδους χρήση δε θεωρείται σκόπιµη και µπορεί να οδηγήσει σε τραυµατισµούς ατόµων, ζηµιές του οχήµατος ή υλικών αγαθών Πάνω απ όλα θα πρέπει να αποφεύγεται η υπερφόρτωση µε υπερβολικά βαριά ή µονόπλευρα επιβαρύνοντα φορτία. Η δεσµευτική τιµή για το µέγιστο φορτίο έδρασης αναγράφεται στην πλακέτα τύπου επί της συσκευής ή παρατίθεται στο διάγραµµα φορτίου. Το ανυψωτικό όχηµα διαδρόµων δεν επιτρέπεται να λειτουργεί σε εύφλεκτους και σε εκρηξιογενείς χώρους καθώς και σε χώρους που προκαλούν διάβρωση ή είναι έντονα σκονισµένοι. M Υποχρεώσεις του χρήστη: Ως χρήστης στα πλαίσια των προκείµενων οδηγιών χρήσης θεωρείται κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που χρησιµοποιεί ή που αναθέτει σε άλλους για λογαριασµού του τη χρήση του ανυψωτικού οχήµατος διαδρόµων. Σε ειδικές περιπτώσεις (π.χ. leasing, εκµίσθωση) χρήστης θεωρείται το άτοµο αυτό, που σύµφωνα µε τους υπάρχοντες όρους συµφωνίας µεταξύ ιδιοκτήτη και κατόχου του ανυψωτικού οχήµατος αναλαµβάνει τις αναφερόµενες υποχρεώσεις λειτουργίας. Ο χρήστης θα πρέπει να διασφαλίσει τη σκόπιµη χρήση του ανυψωτικού οχήµατος διαδρόµων και να αποτρέψει κάθε είδους κινδύνους για τη ζωή και την υγεία του χειριστή ή τρίτων. Επιπλέον θα πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες αποτροπής ατυχηµάτων άλλων κανόνων ασφαλείας καθώς και οι οδηγίες χρήσης, συντήρησης και περιποίησης. Ο χρήστης θα πρέπει να εξασφαλίσει την ανάγνωση των προκείµενων οδηγιών χρήσης απ όλους του χειριστές. Εάν δεν τηρήσετε τις προκείµενες οδηγίες χρήσης παύει να ισχύει η εγγύηση που σας έχει παρασχεθεί. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση που χωρίς την έγκριση της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών του κατασκευαστή διενεργήσει ο πελάτης και/ή τρίτος µη-προβλεπόµενες εργασίες στο αντικείµενο. Προσθήκη παρελκοµένων: Η προσθήκη ή ενσωµάτωση επιπρόσθετων εγκαταστάσεων, οι οποίες επεµβαίνουν στις λειτουργίες ή αντικαθιστούν τις λειτουργίες του ανυψωτικού οχήµατος διαδρόµων επιτρεπέται µόνο µετά από γραπτή έγκριση του κατασκευαστή. Ενδεχοµένως θα πρέπει να ζητήσετε την έγκριση των κατά τόπους δηµόσιων υπηρεσιών. Η έγκριση µιας σχετικής υπηρεσίας δεν αντικαθιστά πάντως την έγκριση του κατασκευαστή GR A 1

9 A GR

10 Set B Περιγραφή του οχήµατος 1 Περιγραφή της χρήσης Το όχηµα προβλέπεται για τη χρήση σε επίπεδο δάπεδο, για την ανύψωση και για τη µεταφορά αγαθών. Υπάρχει η δυνατότητα λήψης παλεττών µε ανοιχτό πάτο ή σανίδων διαταγµένων κατά πλάτος, που βρίσκονται εκτός του χώρου των τροχών επιβάρυνσης. Επίσης µπορεί να γίνει η λήψη χειραµαξών. Η ικανότητα έδρασης αναφέρεται στην πλακέτα ικανότητας έδρασης Qmax. Τύποι οχηµάτων, ικανότητα έδρασης και ισχύς του κινητήρα Τύπος Ικανότητα έδρασης Ισχύς του κινητήρα EJE kg 1,0 kw EJE kg 1,0 kw EJE kg 1,0 kw 0803.GR B 1

11 Set 2 οµικές οµάδες και περιγραφή της λειτουργίας Θέση Ονοµασία Θέση Ονοµασία 1 t Ένδειξη εκκένωσης 8 t Μέσα ανάληψης φορτίων o Anzeigeinstrument (CANDIS) 9 o Ενσωµατωµένη συσκευή φόρτισης 24 V / 30 A (συµπερ. διακόπτη ασφαλείας) 2 o Πληκτρολόγιο χειρισµού 10 t Κέλυφος µπαταρίας (CANCODE) 3 t Κλειδωνιά διανοµής 11 t ιακόπτης οδήγησης o Κλειδωνιά διανοµής (επιπλέον µε δεύτερη βαθµίδα για τον αερισµό το φρένου) 12 t Πλήκτρο ασφαλείας αποφυγής σύγκρουσης 4 t Εµπρόσθιο περίβληµα 13 t Τιµόνι 5 t ιµερές περίβληµα µηχανισµού µετάδοσης κίνησης 14 t Φις της µπαταρίας (έκτακτη διακοπή) 6 t Τροχοί στήριξης 15 t ιακόπτης "Έρπουσα πορεία" 7 t Τροχός µετάδοσης κίνησης t = στάνταρ εξοπλισµός o = πρόσθετος εξοπλισµός 0803.GR B 2

12 3 Τεχνικά στοιχεία της στάνταρ έκδοσης Παράθεση των τεχνικών στοιχείων σύµφωνα µε την VDI Επιφυλασσόµαστε του δικαιώµατος τροποποιήσεων και προσθηκών. 3.1 Στοιχεία απόδοσης των στάνταρ οχηµάτων Ονοµασία EJE 116 EJE 118 EJE 120 Q Ικανότητα έδρασης kg C Απόσταση από το κέντρο βάρους του mm φορτίουσε στάνταρ µήκος διχάλας *) Ταχύτητα οδήγησης µε / χωρίς φορτίο 6,0 / 6,0 6,0 / 6,0 6,0 / 6,0 km/h ανύψωσης Ταχύτητα ανύψωσης 3,4 / 4,2 3,3 / 4,2 3,2 / 4,2 cm/s µε / δίχως φορτίο ανύψωσης Ταχύτητα καταβίβασης 5,3 / 3,6 5,3 / 3,6 5,3 / 3,6 cm/s µε / δίχως φορτίο ανύψωσης Μέγιστη ικανότητα ανάβασης (5 min) µε / δίχως φορτίο ανύψωσης 10 / 20 9 / 20 8 / 20 % *) Στην έκδοση µε µεγαλύτερο µήκος διχαλών βρίσκεται το κέντρο βάρους του φορτίου στο µέσο της διχάλας 3.2 ιαστάσεις Ονοµασία EJE 116 EJE 116 / 118 / 120 Έκδοση βραχέως µήκους h 3 Ανύψωση 122 mm h 13 Καταβίβαση µέσου ανάληψης φορτίων 85 mm Y* Απόσταση τροχών, (βραχύ, επιµήκες) 1240 / 1310 mm l 1 Συνολικό µήκος (βραχύ, επιµήκες) 1630 / 1700 mm l 2 Μήκος συµπεριλαµβανοµένης ράχης διχάλας 480 / 550 mm (βραχύ, επιµήκες) l Στάνταρ µήκος διχάλας 1150 mm b 1 Συνολικό µήκος 700 mm Wa* Ακτίνα αναστροφής, ανεβ / 1520 mm Ast* Πλάτος διαδρόµου εργασίας 1915** / 1985** mm σε παλέττες 800 x 1200 κατά µήκος Ast* Πλάτος διαδρόµου εργασίας 1865 / 1935 mm σε παλέττες 1000 x 1200 κατά πλάτος a Απόσταση ασφαλείας 200 mm * Τµήµα φορτίου ανυψωµένο / κατεβασµένο +55 mm ** ιαγώνια σύµφωνα µε την VDI +204 mm 0803.GR B 3

13 1268 c l 803 Q 150 l GR 40 h 3 y h13 l b5 b 11 e a_ 2 W a a_ 2 A st B 4

14 3.3 Προδιαγραφές ΕΝ Στάθµη διαρκούς ακουστικής πίεσης: 70 db(a) σύµφωνα µε την EN σε αντιστοιχία µε την ISO Η στάθµη διαρκούς ακουστικής πίεσης είναι βάσει των προδιαγραφών µία µέση τιµή που περιλαµβάνει τη στάθµη της ακουστικής πίεσης κατά την οδήγηση, την ανύψωση και τη διαδροµή χωρίς φορτίο. Η µέτρηση της στάθµης ακουστικής πίεσης γίνεται στο σωλήνα του οδηγού. Ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα (EMV) Ο κατασκευαστής βεβαιώνει την τήρηση των οριακών τιµών για την ηλεκτροµαγνητική ανεπιθυµητή εκποµπή και την ατρωσία έναντι παρεµβολών καθώς και τη διενέργεια ελέγχου της εκκένωσης στατικού ηλεκτρισµού σύµφωνα µε την EN Βεβαιώνει επίσης την τήρηση των οδηγιών που αναφέρονται στην προδιαγραφή αυτήν. Η τροποποίηση σε ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά εξαρτήµατα καθώς και η αλλαγή της διάταξής τους επιτρέπεται να διενεργούνται µόνο µε γραπτή έγκριση του κατασκευαστή. 3.4 Συνθήκες λειτουργίας Θερµοκρασία περιβάλλοντος - σε λειτουργία 5 C ως +40 C Όταν γίνεται συνεχής χρήση σε θερµοκρασία κάτω των 5 C ή στον ψυκτικό θάλαµο καθώς και υπό συνθήκες ακραίων θερµοκρασιών ή σχετικής υγρασίας, απαιτείται για τα ανυψωτικά οχήµατα διαδρόµων ειδικός εξοπλισµός GR B 5

15 Set 0 4 Πλακέτες 16 Qmax 2000kg Θέση Ονοµασία 16 Πλακέτα τύπου του οχήµατος 17 Ικανότητα έδρασης Qmax 18 Απαγορευτική πλακέτα «Μη συνοδηγείτε» 19 Σηµείο πρόσκρουσης για τη µεταφορά µε γερανό 20 Πλακέτα ελέγχου UVV (µόνο για D) 0803.GR B 6

16 4.1 λακέτα τύπου του οχήµατος Θέση Ονοµασία Θέση Ονοµασία 21 Τύπος 27 Απόβαρο χωρίς µπαταρία kg 22 Αριθµός σειράς 28 Ελάχιστο/µέγιστο βάρος της µπαταρίας σε kg 23 Ονοµαστική ικανότητα έδρασης 29 Ισχύς κινητήρα σε kw σε kg 24 Τάση µπαταρίας V 30 Απόσταση από το κέντρο βάρους του φορτίου σε mm 25 Καθαρό βάρος δίχως µπαταρία 31 Έτος κατασκευής σε kg 26 Κατασκευαστής 32 επιπρόσθετη δυνατότητα Για να µπορέσετε να διάβεσετε την πλακέτα τύπου πρέπει να έχει ανασηκωθεί το µέσο ανάληψης φορτίων. Σε περίπτωση που θα επιθυµούσατε να θέσετε ερωτήσεις σχετικά µε το όχηµα ή µε την παραγγελία ανταλλακτικών, παρακαλείσθε να αναφέρετε τον αριθµό σειράς (22) GR B 7

17 B GR

18 Set C Μεταφορά και θέσιµο σε λειτουργία για πρώτη φορά 1 Σηµείο πρόσκρουσης για τη µεταφορά µε γερανό M Χρησιµοποιείτε βαρούλκο µε επαρκή ικανότητα έδρασης. (Βάρος φόρτωσης = ιδίον βάρος + βάρος µπαταρίας, βλέπε πλακέτα τύπου οχήµατος) Για τη µεταφορά του οχήµατος µε εξάρτηµα γερανού προβλέπονται στο πλαίσιο σηµεία πρόσκρουσης (1). M Ακινητοποιήστε µε ασφάλεια το όχηµα (βλέπε κεφάλαιο E). Προσκούστε το εξάρτηµα γερανού στα σηµεία πρόσκρουσης (1). Προσκρούστε το εξάρτηµα γερανού στα σηµεία πρόσκρουσης κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να µη µπορεί σε καµία περίπτωση να ολισθήσει! Τα µέσα πρόσκρουσης του εξαρτήµατος γερανού πρέπει να εφαρµόζονται κατά τέτοιον τρόπο, ώστε κατά το ανέβασµα να µην έρχονται σε επαφή µε εγκαταστηµένα µέρη. 1 2 Θέσιµο σε λειτουργία για πρώτη φορά M Οδηγείτε το όχηµα µόνο µε την ηλεκτρική ενέργεια της µπαταρίας! Το συνεχές εναλλασσόµενο ρεύµα προκαλεί βλάβη στα ηλεκτρονικά δοµικά στοιχεία. Η καλωδιακή σύνδεση προς τη µπαταρία (συρόµενο καλώδιο) δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 6 m. Για να τεθεί το όχηµα σε λειτουργική ετοιµότητα µετά την παράδοση ή µετά από µία µεταφορά, θα πρέπει να διενεργούνται οι ακόλουθες εργασίες: Ελέγξτε την πληρότητα και την κατάσταση του εξοπλισµού. Ενσωµατώστε ενδεχοµένως τη µπαταρία, χωρίς, όµως, να προκαλέσετε βλάβη στο καλώδιο της µπαταρίας. Φόρτιση της µπαταρίας (βλέπε κεφάλαιο D). Σε περίπτωση χρήσης µπαταρίας από µερόυς του πελάτη χωρίς ανάγκη συντήρησης πρέπει να συµπίπτει η ρύθµιση της ένδειξης εκκένωσης µε τον τύπο µπαταρίας (έλεγχος από µέρους του service του κατασκευαστή). Θέστε το όχηµα σε λειτουργία σύµφωνα µε τις οδηγίες (βλέπε κεφάλαιο E). Μετά το στήσιµο του οχήµατος µπορεί να πεπλατυνθούν οι επιφάνειες κύλισης των τροχών. Μετά από σύντοµο χρόνο οδήγησης χάνονται και πάλι αυτές οι πεπλατύνσεις. C 1

19 Set 3 Μετακίνηση του οχήµατος χωρίς ιδία µηχανική κίνηση (έκτακτη λειτουργία) Για να µπορέσετε να µετακινήσετε το όχηµα στην κατάσταση έκτακτης λειτουργίας, πρέπει να απολυθεί το µε ηλεκτροµαγνητικό τρόπο ενεργοποιηµένο φρένο. Αποµακρύνετε το εµπρόσθιο περίβληµα (2) (βλέπε κεφάλαιο F). Αποµακρύνετε το δεξί περίβληµα του µηχανισµού µετάδοσης κίνησης (3) (βλέπε κεφάλαιο F). Λύστε την πλάκα αγκύρωσης βιδώνοντας δύο κοχλίες M4x20 (4). F Τώρα µπορεί να µετακινηθεί το όχηµα. Μετά τη στάθµευση του οχήµατος στο σηµείο προορισµού, οι κοχλίες πρέπει να αφαιρεθούν πάλι! Έτσι θα αποκατασταθεί πάλι η κατάσταση πέδησης! C 2

20 3.1 Έκτακτη λειτουργία µε το κλειδί του service 741 (o) Το EJE µπορεί σε περίπτωση βλάβης στην ηλεκτρική εγκατάσταση να µετακινηθεί µε απλή µυϊκή δύναµη. Το όχηµα πρέπει να διαθέτει µπαταρία, η οποία να είναι συνδεδεµένη. Το κλειδί του service 741 (o) (στάνταρ είναι το 701) πρέπει να µετακινηθεί στη θέση 2 της κλειδωνιάς διανοµής. Το κλειδί 701 για την κανονική λειτουργία του οχήµατος µπορεί να στραφεί µόνο στη θέση 1 της κλειδωνιάς διανοµής. Το πλήκτρο Έρπουσα ταχύτητα πρέπει να πατηθεί και να κρατηθεί πατηµένο. Το φρένο αερίζεται, που σηµαίνει ότι το όχηµα µπορεί να µετακινηθεί. Το όχηµα φρενάρει µε τη βοήθεια του φρένου, µόλις σταµατήσετε να πατάτε το πλήκτρο έρπουσας ταχύτητας. C 3

21 C 4

22 D Μπαταρία - συντήρηση, φόρτιση, αντικατάσταση 1 Κανόνες ασφαλείας στη χρήση µε όξινες µπαταρίες Γι αυτόν το λόγο θα πρέπει σε όλες τις εργασίες που έχουν σχέση µε τις µπαταρίες να φοράτε προστατευτική ενδυµασία και προστατευτικά γυαλιά (βλέπε κεφάλαιο E). Προσωπικό συντήρησης: Η φόρτιση, η συντήρηση και η αντικατάσταση µπαταριών επιτρεπέται να διενεργείται αποκλειστικά από προσωπικό που έχει εκπαιδευτεί για το σκοπό αυτό. Οι προκείµενες οδηγίες λειτουργίας καθώς και οι προδιαγραφές των κατασκευαστών της µπαταρίας και του σταθµού φόρτισης µπαταριών θα πρέπει να τηρούνται κατά τη διενέργεια των παραπάνω εργασιών. Μέτρα προστασίας κατά της εκδήλωσης πυρκαγιάς: Όταν εργάζεστε µε τις µπαταρίες δεν επιτρέπεται το κάπνισµα και η εκδήλωση ανοιχτής φωτιάς. IΣτο χώρο του προς φόρτιση ακινητοποιηµένου οχήµατος δεν επιτρέπεται να βρίσκονται σε ακτίνα τουλάχιστον 2 m εύφλεκτα υλικά ή λειτουργικές ύλες που προκαλούν σπινθήρες. Ο χώρος θα πρέπει να εξαερίζεται. Θα πρέπει να βρίσκονται σε ετοιµότητα µέσα προστασίας κατά της εκδήλωσης πυρκαγιάς. Συντήρηση της µπαταρίας: Τα καπάκια των στοιχείων της µπαταρίας θα πρέπει να διατηρούνται στεγνά και καθαρά. Οι ακροδέκτες και τα πέδιλα καλωδίων πρέπει να είναι καθαρά, να έχουν επαληφθεί ελαφρά µε γράσσο πόλων και να έχουν βιδωθεί σφιχτά. Οι µπαταρίες, των οποίων οι πόλοι δεν είναι µονωµένοι, θα πρέπει να καλύπτονται µε ένα µη ολισθηρό µάκτρο µόνωσης. M F M F ιάθεση της µπαταρίας: Η διάθεση των µπαταριών επιτρέπεται µόνον, εφόσον λαµβάνονται υπ όψιν και τηρούνται η εθνικοί κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος ή οι νόµοι πέρι διάθεσης. Θα πρέπει να τηρούνται οπωσδήποτε οι οδηγίες του κατασκευαστή σχετικά µε τη διάθεση. Προτού κλείσετε το κέλυφος της µπαταρίας, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο της µπαταρίας δε µπορεί να υποστεί ζηµιά. Οι µπαταρίες περιέχουν διαλυµένο οξύ, το οποίο είναι δηλητηριώδες και καυστικό. Γι αυτόν το λόγο θα πρέπει σε όλες τις εργασίες που έχουν σχέση µε τις µπαταρίες να φοράτε προστατευτική ενδυµασία και προστατευτικά γυαλιά. Αποτρέψτε οπωσδήποτε την επαφή µε οξύ της µπαταρίας. Εάν παρά ταύτα έχουν έρθει η ενδυµασία, το δέρµα ή τα µάτια σε επαφή µε οξύ µπαταρίας, θα πρέπει τα προσβληµένα µέρη να ξεπλένονται άµεσα µε άφθονο καθαρό νερό, ενώ σε περίπτωση προσβολής του δέρµατος ή των µατιών θα πρέπει να έρθετε σε επαφή µε ένα γιατρό. Το χυµένο οξύ της µπαταρίας θα πρέπει να εξουδετερώνεται αµέσως. Επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται µόνο µπαταρίες µε κλειστό το κιβώτιο της µπαταρίας. Το βάρος της µπαταρίας και οι διαστάσεις της επηρεάζουν σηµαντικά την λειτουργική ασφάλεια του οχήµατος. Η αντικατάσταση του εξοπλισµού µπαταρίας επιτρέπεται µόνο µετά από έγκριση του κατασκευαστή. D 1

23 2 Τύποι µπαταρίας Τα βάρη των µπαταριών αναγράφονται στην πλακέτα τύπου της εκάστοτε µπαταρίας. M Ανάλογα µε την έκδοσή του EJE, το όχηµα εξοπλίζεται µε διαφορετικούς τύπους µπαταριών (βλέπε κεφάλαιο B). Οι µπαταρίες, των οποίων οι πόλοι δεν είναι µονωµένοι, θα πρέπει να καλύπτονται µε ένα µη ολισθηρό µάκτρο µόνωσης. Κατά την αντικατάσταση / ενσωµάτωση της µπαταρίας θα πρέπει να προσέχετε, ώστε η µπαταρία να έχει τοποθετηθεί γερά στο χώρο της. 3 Μπαταρίες και ισχύς κινητήρα M EJE Έκδοση βραχέως µήκους (K) 24 V - PzS - µπαταρία 1 PzS 126 Ah 1 PzS 150 Ah EJE Έκδοση µεγάλου µήκους (L) 1 PzS 200 Ah Ισχύς του κινητήρα 1,0 kw 1,0 kw Στην πλακέτα τύπου διακρίνεται η εκάστοτε έκδοση µε τη βοήθεια συντοµογραφιών «K» (Kurzversion / Έκδοση βραχέως µήκους) και «L» (Langversion / Έκδοση µεγάλου µήκους). Ανάλογα µε τον τύπο της µπαταρίας µπορεί να γίνει χρήση και µπαταριών αυξηµένης απόδοσης και µπαταριών που δεν απαιτούν συντήρηση. Κατά την αντικατάσταση / ενσωµάτωση της µπαταρίας θα πρέπει να προσέχετε, ώστε η µπαταρία να έχει τοποθετηθεί γερά στο χώρο της. D 2

24 Set 0 4 Ξεσκέπασµα της µπαταρίας M Ακινητοποιήστε µε ασφάλεια το όχηµα (βλέπε κεφάλαιο E). Ανοίξτε το κέλυφος µπαταρίας (2). Για το σκοπό αυτό συγκρατήστε το καπό στη λαβή (1) και ανοίξτε το. Αποµακρύνετε το ενδεχόµενο υπάρχον µάκτρο µόνωσης από τη µπαταρία. Το κέλυφος της µπαταρίας διατηρείται ανοιχτό µόνο µε το ίδιο του το βάρος. 5 Φόρτιση της µπαταρίας M Για τη φόρτιση της µπαταρίας θα πρέπει το όχηµα να έχει στηθεί σε κλειστό, καλά εξαεριζόµενο χώρο. Κατά τη διάρκεια της φόρτισης θα πρέπει οι εξωτερικές επιφάνειες των στοιχείων της µπαταρίας να είναι ξεσκέπαστες, για να διασφαλίζεται ο επαρκής εξαερισµός. εν επιτρέπεται να τοποθετούνται µεταλλικά αντικείµενα πάνω στη µπαταρία. Πριν τη διαδικασία φόρτισης να ελέγχετε τις διάφορες καλωδιακές συνδέσεις και τους συνδέσµους σχετικά µε εµφανείς ζηµιές. Θα πρέπει να τηρείτε οπωσδήποτε τους κανόνες ασφαλείας του κατασκευαστή της µπαταρίας και του σταθµού φόρτισης. 5.1 Φόρτιση της µπαταρίας µε σταθερή συσκευή φόρτισης Τραβήξτε το φις της µπαταρίας (3). Ξεσκεπάστε τη µπαταρία (βλέπε ενότητα 4). Συνδέστε το καλώδιο φόρτισηςτου σταθµού φόρτισης µπαταριών µε το φις της µπαταρίας (3) και θέστε σε λειτουργία τη συσκευή φόρτισης D 3

25 5.2 Φορτίστε τη µπαταρία µε την ενσωµατωµένη συσκευή φόρτισης (o) F εν επιτρέπεται να ανοίγετε τη συσκευή φόρτισης. Σε περίπτωση ζηµιάς θα πρέπει να αντικαθίσταται. Από το εργοστάσιο, κατά την παράδοση του οχήµατος χωρίς µπαταρία, ο διακόπτης (6) είναι ρυθµισµένος στη θέση 0. Η κόκκινη φωτοδίοδος (4) δίνει διαλείπον φωτεινό σήµα - η µπαταρία δε µπορεί να φορτιστεί Επιλέξτε την καµπύλη φόρτισης στην ενσωµατωµένη συσκευή φόρτισης M M Με το διακόπτη (5) που βρίσκεται στη συσκευή φόρτισης µπορούν να προσαρµοστούν οι καµπύλες φόρτισης στην εκάστοτε χρησιµοποιούµενη µπαταρία σύµφωνα µε τον ακόλουθο πίνακα. Πριν τη ρύθµιση της σχετικής καµπύλης φόρτισης θα πρέπει να τραβήξετε το φις του δικτύου! Αφού έχει συνδεθεί µία µπαταρία, επαληθεύεται η νέα ρύθµιση µέσω των φωτοδιόδων (βλέπε ένδειξη) και ενεργοποιείται αµέσως. Θέση διακόπτη (5) Eπιλεγµένες καµπύλες φόρτισης (χαρακτηριστικές καµπύλες) 1 Μπαταρίες υγρών στοιχείων: Ah 2 Χωρίς συντήρηση: Ah 3 Χωρίς απαιτείται συντήρηση: Ah 4 Χωρίς απαιτείται συντήρηση: Ah 5 Μπαταρίες υγρών στοιχείων: Ah χαρακτηριστική καµπύλη παλµού 6 Μπαταρίες υγρών στοιχείων: Jungheinrich Ah Σε κάθε άλλη θέση του διακόπτη (5) γίνεται φραγή του φορτιστή και συνεπώς η µπαταρία δε φορτίζει. D 4

26 Ρύθµιση της χαρακτηριστικής καµπύλης φόρτισης ιενεργήστε τη ρύθµιση της χαρακτηριστικής καµπύλης, κάνοντας τα ακόλουθα βήµατα: Σύνδεση µπαταρίας Επιλέξτε την επιθυµητή χαρακτηριστική καµπύλη στρέφοντας το διακόπτη ρύθµισης δεξιόστροφα Με την ενέργεια αυτή είναι εφικτή η βοήθεια ρύθµισης µέσω του φορτιστή Όταν η χαρακτηριστική καµπύλη είναι έγκυρη, αναβοσβήνει η πράσινη LED ανάλογα µε τη ρυθµισµένη θέση. Όταν η θέση δεν είναι έγκυρη αναβοσβήνει η κόκκινη LED. F Έναρξη της διαδικασίας φόρτισης µε ενσωµατωµένη συσκευή φόρτισης Ακινητοποιήστε µε ασφάλεια το όχηµα (βλέπε κεφάλαιο E). Κατά τη διάρκεια της φόρτισης θα πρέπει οι εξωτερικές επιφάνειες των στοιχείων της µπαταρίας να είναι ξεσκέπαστες, για να διασφαλίζεται ο επαρκής εξαερισµός. εν επιτρέπεται να τοποθετούνται µεταλλικά αντικείµενα πάνω στη µπαταρία. Πριν τη διαδικασία φόρτισης να ελέγχετε τις διάφορες καλωδιακές συνδέσεις και τους συνδέσµους σχετικά µε εµφανείς ζηµιές. Θα πρέπει να τηρείτε οπωσδήποτε τους κανόνες ασφαλείας του κατασκευαστή της µπαταρίας. Σύνδεση µε το δίκτυο Τάση δικτύου: 230 V (± 6%) Συχνότητα δικτύου: 50/60 Hz (± 1%) F Η πρόσβαση του καλωδίου του δικτύου της (6) συσκευής γίνεται από τα πλάγια εξωτερικά. Ξεσκέπασµα της µπαταρίας (βλέπε ενότητα 4). Αποµακρύνετε το ενδεχόµενο υπάρχον µάκτρο µόνωσης από τη µπαταρία. Το φις της µπαταρίας πρέπει να παραµείνει συνδεδεµένο. Εισάγετε το φις του δικτύου (7) σε µία πρίζα του δικτύου. Το διαλείπον φωτεινό σήµα της φωτοδιόδου δείχνει την κατάσταση φόρτισης ή µία λειτουργική ανωµαλία (σχετικά µε τους διαλείποντες κωδικούς βλέπε πίνακα «Ένδειξη φωτοδιόδου»). Εφόσον το φις του δικτύου (7) είναι συνδεδεµένο µε το δίκτυο διακόπτονται όλες οι λειτουργίες του οχήµατος (ηλεκτρική προστασία εκκίνησης). εν υπάρχει η δυνατότητα λειτουργίας του οχήµατος. Τραβήξτε το φις (7) από την πρίζα του δικτύου και στοιβάξτε το και πάλι πλευρικά στο πλαίσιο. Μετά την πτώση του δικτύου συνεχίζεται αυτόµατα η φόρτιση. Η φόρτιση µπορεί να διακοπεί µε το τράβηγµα του φις του δικτύου και να συνεχιστεί ως µερική φόρτιση. εν επιτρέπεται να προκληθεί ζηµιά στο καλώδιο του δικτύου. Πριν την έναρξη της λειτουργίας θα πρέπει να έχει κλείσει µε ασφάλεια το κέλυφος της µπαταρίας. 7 D 5

27 Χρόνοι φόρτισης Ο χρόνος φόρτισης εξαρτάται από τη χωρητικότητα της µπαταρίας. Ένδειξη φωτοδιόδου Πράσινη φωτοδίοδος (κατάσταση φόρτισης) δίνει φωτεινό σήµα αναβοσβήνει σιγά αναβοσβήνει γρήγορα Φόρτιση διατήρησης Η φόρτιση διατήρησης ξεκινάει αυτόµατα µετά την ολοκλήρωση της φόρτισης. Μερικές φορτίσεις Κόκκινη φωτοδίοδος (λειτουργική ανωµαλία) --- δίνει φωτεινό σήµα --- αναβοσβήνει σιγά --- αναβοσβήνει γρήγορα Η ένδειξη --- Η φόρτιση ολοκληρώθηκε. Η µπαταρία γέµισε (διάλειµµα φόρτισης, φόρτιση συντήρησης ή φόρτιση πλήρους αναγέννησης) --- ιαδικασία φόρτισης --- Ένδειξη κατά την έναρξη της φόρτισης ή µετά από τη ρύθµιση µίας νέας χαρακτηριστικής καµπύλης. Οι παλµοί του διαλείποντος φωτεινού σήµατος αντιστοιχούν στην ρυθµισµένη χαρακτηριστική καµπύλη. Υπερθέρµανση. Η φόρτιση διακόπηκε. Υπέρβαση του χρόνου ασφαλείας φόρτισης. Η φόρτιση διακόπηκε. Απαιτείται ο αποχωρισµός από το δίκτυο για την νέα έναρξη φόρτισης. Η ρύθµιση της χαρακτηριστικής καµπύλης δεν είναι σωστή Υπάρχει πτώση του δικτύου και/ή δεν έχει συνδεθεί µπαταρία. Η συσκευή φόρτισης είναι έτσι κατασκευασµένη, ώστε να προσαρµόζεται αυτόµατα κατά την επιπρόσθετη φόρτιση µερικώς φορτισµένων µπαταριών. Έτσι περιορίζεται η φθορά της µπαταρίας. D 6

28 Set 0 6 Εξαγωγή και ενσωµάτωση της µπαταρίας F Το όχηµα πρέπει να βρίσκεται σε οριζόντια θέση. Για την αποφυγή βραχυκυκλωµάτων θα πρέπει οι µπαταρίες µε ανοιχτούς πόλους ή συνδέσµους να καλύπτονται µε ένα λαστιχένιο µάκτρο. Αποθέστε το φις της µπαταρίας ή το καλώδιο της µπαταρίας κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να µη µαγγώσουν στο όχηµα κατά την εξαγωγή της µπαταρίας. Κατά τη µεταφορά της µπαταρίας µε εξαρτήµα γερανού να τηρείται την επαρκή ικανότητα έδρασης (βλέπε βάρος µπαταρίας στην πλακέτα τύπου της µπαταρίας στο κιβώτιο της µπαταρίας). Το εξάρτηµα του γερανού πρέπει να ασκήσει κάθετο εφελκυσµό. Τα άγκυστρα του εξαρτήµατος γερανού δεν επιτρέπεται να πέσουν σε καµία περίπτωση στα στοιχεία της µπαταρίας. Ξεσκέπασµα της µπαταρίας (βλέπε ενότητα 4). Τραβήξτε το φις της µπαταρίας (3). Προσκρούστε το εξάρτηµα γερανού στις ωτίδες (7). Τραβήξτε τη µπαταρία προς τα πάνω από το κιβώτιο µπαταρίας. 8 3 M F Η ενσωµάτωση διενεργείται στην αντίθετη σειρά. Προσέξτε, ώστε να ενσωµατωθεί στη σωστή θέση και να συδεθεί σωστά. Μετά την εκ νέου ενσωµάτωση να ελέγχετε τις διάφορες καλωδιακές συνδέσεις και τους συνδέσµους σχετικά µε εµφανείς ζηµιές. Ανοίξτε και κλείστε προσεχτικά το κέλυφος της µπαταρίας. Μην εισάγετε τα δάκτυλά σας µεταξύ του κελύφους µπαταρίας και του πλαισίου. D 7

29 7 Ένδειξη εκκένωσης της µπαταρίας (t) Μετά την ενεργοποίηση του οχήµατος µέσω του πληκτροµεταγωγέα ή του CANCODE παρουσιάζεται οπτικά η κατάσταση φόρτισης της µπαταρίας. 9 Τα χρώµατα φωτισµού της φωτοδιόδου (8) αντιστοιχούν στις ακόλουθες καταστάσεις: Χρώµα Τιµή φωτοδιόδου πράσινο Υπολειπόµενη ενέργεια στάνταρ µπαταρίας % Υπολειπόµενη ενέργεια µπαταρίας χωρίς ανάγκη % συντήρησης πορτοκαλί Υπολειπόµενη ενέργεια στάνταρ µπαταρίας % Υπολειπόµενη ενέργεια µπαταρίας χωρίς ανάγκη συντήρησης % πράσινο/ πορτοκαλί αναβοσβ. 1Hz Υπολειπόµενη ενέργεια στάνταρ µπαταρίας % Υπολειπόµενη ενέργεια µπαταρίας χωρίς ανάγκη συντήρησης % κόκκινο Υπολειπόµενη ενέργεια στάνταρ µπαταρίας 0-20 % Υπολειπόµενη ενέργεια µπαταρίας χωρίς ανάγκη 0-40 % συντήρησης Εάν η φωτοδίοδος δίνει κόκκινο διαρκές φωτεινό σήµα, σηµαίνει ότι δεν είναι πλέον δυνατή η ανύψωση φορτίων. Η λειτουργία «Ανύψωση» ενεργοποιείται και πάλι, όταν η συνδεδεµένη µπαταρία θα έχει φορτιστεί τουλάχιστον κατά 70%. Εάν κατά την έναρξη της λειτουργίας του οχήµατος βρίσκεται η κατάασταση φόρτισης τουλάχιστον στα 70% της πλήρους ισχύος, τότε η ένδειξη οπισθοδιαστηµοτίθεται στα 100%. Η ένδειξη µειώνεται βαθµιαία κατά 10% σε συνάρτηση µε την εκάστοτε κατάσταση φόρτισης. Σε διάστηµα 3 λεπτών µειώνεται η κατάσταση φόρτισης το µέγιστο κατά 10%. Η εµφανιζόµενη κατάσταση φόρτισης δεν µπορεί να αυξηθεί εκ νέου κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Η ένδειξη της κατάστασης φόρτισης οπισθοδιαστηµοτίθεται κατά τη ρύθµιση του τύπου της µπαταρίας στα 100% της συνολικής ισχύος. Εάν η φωτοδίοδος δίνει διαλείπον κόκκινο φωτεινό σήµα και το όχηµα δε βρίσκεται σε λειτουργική ετοιµότητα, τότε θα πρέπει να έρθετε σε επαφή µε το service το κατασκευαστή. Το κόκκινο διαλείπον φωτεινό σήµα αποτελεί κωδικό λειτουργικής ανωµαλίας. Η σειρά του διαλείποντος φωτεινού σήµατος εκφράζει το είδος της λειτουργικής ανωµαλίας. D 8

30 E Χειρισµός 1 Κανόνες ασφαλείας για τη λειτουργία µε το ανυψωτικό όχηµα διαδρόµων Άδεια όδηγησης: Το ανυψωτικό όχηµα διαδρόµων επιτρέπεται να χρησιµοποιείται µόνον από άτοµα που έχουν εκπαιδευτεί στην οδήγησή του, που έχουν αποδείξει στο χρήστη ή στον εντολοδόχο του τις ικανότητές τους στην οδήγηση και στο χειρισµό φορτίων και στα οποία έχει ανατεθεί ρητά η χρήση του. ιακαιώµατα, υποχρεώσεις και κανόνες συµπεριφοράς για τον οδηγό: Ο οδηγός πρέπει να έχει επίγνωση των δικαιωµάτων και των υποχρεώσεών του, να έχει καταρτιστεί στο χειρισµό του ανυψωτικού οχήµατος διαδρόµων και να έχει εξοικειωθεί µε το περιεχόµενο των προκείµενων οδηγιών λειτουργίας. Θα πρέπει να του έχουν παραχωρηθεί τα απαραίτητα δικαιώµατα. Σε ανυψωτικά οχήµατα διαδρόµων, τα οποία χρησιµοποιούνται στη λειτουργία πεζοπορίας, θα πρέπει να χρησιµοποιούνται προστατευτικά υποδήµατα. Απαγορεύεται η χρήση από αναρµόδιους: Ο οδηγός είναι υπεύθυνος κατά τη διάρκεια χρήσης για το ανυψωτικό όχηµα διαδρόµων. Θα πρέπει να απαγορεύει σε αναρµόδια άτοµα την οδήγηση ή τη χρήση του ανυψωτικού οχήµατος διαδρόµων. εν επιτρέπεται η φόρτωση ή ανύψωση ατόµων. Βλάβες και ελαττώµατα: Βλάβες και άλλα ελαττώµατα που παρουσιάζονται στο ανυψωτικό όχηµα διαδρόµων ή στην πρόσθετη συσκευή θα πρέπει να αναφέρονται αµέσως στο εποπτικό προσωπικό. Ανασφαλή ανυψωτικά οχήµατα διαδρόµων (π.χ. φθαρµένοι τροχοί ή ελαττωµατικά φρένα) δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται µέχρι την κανονική τους επιδιόρθωση. Επισκευές: Ο οδηγός δεν επιτρέπεται να διενεργήσει επισκευές ή τροποποιήσεις στο ανυψωτικό όχηµα διαδροµών χωρίς να έχει εκπαιδευτεί κατάλληλα και χωρίς έγκριση. Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται να απενεργοποιήσει ή να µεταθέσει εγκαταστάσεις ασφαλείας ή διακόπτες. F Ζώνη κινδύνου: Η ζώνη κινδύνου είναι η περιοχή εκείνη, στην οποία υφίσταται κίνδυνος λόγω µετακινήσεων και ανυψώσεων του ανυψωτικού οχήµατος διαδρόµων, των µέσων ανύψωσης φορτίων (π.χ. διχάλες ή πρόσθετες συσκευές) ή του φορτίου. Στη ζώνη αυτή ανήκει και η περιοχή, στην οποία µπορεί να καταπέσουν εµπορεύµατα ή να ανατραπεί µία εργασιακή εγκατάσταση. Αναρµόδια άτοµα πρέπει να αποµακρύνονται από τη ζώνη κινδύνου. Εάν υφίσταται κίνδυνος για άτοµα, θα πρέπει να δίνεται έγκαιρα προειδοποιητικό σήµα. Εάν τα αναρµόδια άτοµα δεν αποχωρίσουν από τη ζώνη κινδύνου παρά την προτροπή, θα πρέπει να ακινητοποιείτε άµεσα το ανυψωτικό όχηµα διαδρόµων. Εγκαταστάσεις ασφαλείας και προειδοποιητικές πλακέτες: Οι παρούσες εγκαταστάσεις ασφαλείας, οι προειδοποιητικές πλακέτες και οι προειδοποιητικές επισηµάνσεις θα πρέπει οπωσδήποτε να τηρούνται. E 1

31 2 Περιγραφή των µονάδων χειρισµού και των ενδείξεων Θέση Μονάδα χειρισµού οµοίως ένδειξη EJE 116 / Λειτουργία 118 / Τιµόνι t Καθοδήγηση και φρενάρισµα του οχήµατος. 2 Φις της µπαταρίας (έκτακτη διακοπή) t Το ηλεκτρικό κύκλωµα διακόπτεται, όλες οι ηλεκτρικές λειτουργίες τίθενται εκτός λειτουργίας. 3 Ένδειξη εκκένωσης t Κατάσταση φόρτισης της µπαταρίας. Όργανο ενδείξεων (CANDIS) 4 Πληκτρολόγιο χειρισµού (CANCODE) o o Ένδειξη των ωρών λειτουργίας. Κατάσταση φόρτισης της µπαταρίας. Ένδειξη µηνυµάτων σέρβις και παραµέτρων οδήγησης σε συνδιασµό µε το CANCODE. Ρυθµίσεις του κωδικού. ραστηκοποίηση και επιλογή των προγραµµάτων οδήγησης. Καταχώρηση των παραµέτρων οδήγησης. 5 Κλειδωνιά διανοµής t Το ηλεκτρικό κύκλωµα διακόπτεται, όλες οι ηλεκτρικές λειτουργίες τίθενται εκτός λειτουργίας. Κλειδωνιά διανοµής µε δεύτερη βαθµίδα µεταγωγής 6 Ενσωµατωµένη συσκευή φόρτισης (συµπερ. διακόπτη ασφαλείας) 7 ιακόπτης «Έρπουσα πορεία» o o t Ενεργοποιεί τον αερισµό του φρένου για τη δυνατότητα µετακίνησης του οχήµατος που βρίσκεται σε λειτουργική ετοιµότητα. Φόρτιση της µπαταρίας εισάγοντας το φις του δικτύου σε µία πρίζα του δικτύου. Κάνοντας χρήση του πλήκτρου έρπουσας ταχύτητας µειώνονται η ταχύτητα οδήγησης και η επιτάχυνση. Εφόσον το τιµόνι στέκεται στον ανώτατο σηµείο φρεναρίσµατος, µπορείτε να υπερβείτε τη λειτουργία φρένου κάνοντας χρήση του πλήκτρου και να µετακινήσετε το όχηµα µε µειωµένη ταχύτητα (διαδροµή µανουβραρίσµατος). 8 ιακόπτης οδήγησης t Ρυθµίζει την κατεύθυνση διαδροµής και την ταχύτητα µετακίνησης. 9 Πλήκτρο ασφαλείας αποφυγής σύγκρουσης t Το όχηµα αποµακρύνεται από το χειριστή. 10 Πλήκτρο - Ανύψωση µέσου t Ανύψωση µέσου ανάληψης φορτίων ανάληψης φορτίων 11 Πλήκτρο - Καταβίβαση t Καταβίβαση µέσου ανάληψης φορτίων µέσου ανάληψης φορτίων 12 ιακόπτης «προειδοποιητικού σήµατος» t Ενεργοποίηση του ακουστικού σήµατος t = στάνταρ εξοπλισµός o = πρόσθετος εξοπλισµός E 2

32 Set E 3

33 Set 3 Έναρξη της λειτουργίας του οχήµατος F Προτού θέσετε το όχηµα σε λειτουργία, προτού το χειριστήτε ή προτού ανυψώσετε κάποιο φορτίο, θα πρέπει, σαν οδηγός του, να βεβαιωθείτε ότι δε βρίσκεται κανείς στη ζώνη κινδύνου. Έλεγχοι και ενεργείες πριν την καθηµερινή έναρξη της λειτουργίας Ελέγξτε οπτικά το όχηµα (ιδιαίτερα τροχούς και µέσα ανάληψης φορτίων) σχετικά µε βλάβες. Ελέγξτε τη στερέωση της µπαταρίας και τις καλωδιακές συνδέσεις. Έναρξη της λειτουργίας του οχήµατος Ελέξτε εάν έχει εισαχθεί το φις της µπαταρίας (2). Εισάγετε το κλειδί στην κλειδωνιά διανοµής (5) και γυρίστε το µέχρι την πρόσκρουση προς τα δεξιά στη θέση «I» ή καταχωρήστε στο CANCODE (o) τον κωδικό ενεργοποίησης (βλέπε ενότητα 5). Ελέγξτε τη λειτουργία του πλήκτρου προειδοποιητικού σήµατος (12), κάνοντας χρήση του πλήκτρου. Το όχηµα βρίσκεται τώρα σε λειτουργική ετοιµότητα. o Η ένδειξη εκκένωσης της µπαταρίας (3) δείχνει την υφιστάµενη κατάσταση φόρτωσης της µπαταρίας. Ελέγξτε το τιµόνι (1) σχετικά µε την ικανότητα φρεναρίσµατος (βλέπε ενότητα 4.2) E 4

34 4 Εργασία µε το ανυψωτικό όχηµα διαδρόµων 4.1 Κανόνες ασφαλείας για τη λειτουργία οδήγησης ιάδροµοι και χώροι εργασίας: Επιτρέπεται η οδήγηση µόνο στους ελεύθερους διαδρόµους. Άσχετοι τρίτοι θα πρέπει να παραµείνουν εκτός του χώρου εργασίας. Το φορτίο επιτρέπεται να αποτίθεται µόνο στα προβλεπόµενα σηµεία. Συµπεριφορά κατά την οδήγηση: Ο οδηγός πρέπει να προσαρµόσει την ταχύτητα οδήγησης στις κατά τόπους συνθήκες. Σιγά πρέπει π.χ. να οδηγήσει σε στροφές, σε διαδρόµους, κατά την διαπέραση αµφιταλαντευόµενων θυρών και γενικά σε σηµεία που δεν επιτρέπουν τον πλήρη έλεγχο. Θα πρέπει να τηρεί πάντοτε ασφαλή απόσταση φρεναρίσµατος από τα οχήµατα που κινούνται µπροστά του. Επίσης θα πρέπει να διατηρεί πάντοτε τον έλεγχο του οχήµατος. Απαγορεύεται η αιφνίδια στάση (εκτός από περίπτωση κινδύνου), η ταχεία αναστροφή, η προσπέραση σε επικίνδυνα σηµεία ή σηµεία που δεν επιτρέπουν τον πλήρη έλεγχο. Απαγορεύεται το σκύψιµο του σώµατος ή το πιάσιµο εκτός του χώρου εργασίας και χειρισµού. εν επιτρέπεται η φόρτωση ή ανύψωση ατόµων. Επισηµάνσεις ασφαλείας κατά την οδήγηση: Ο οδηγός πρέπει να κοιτάει προς την κατεύθυνση οδήγησης και να έχει πάντοτε την πλήρη εποπτεία της διαδροµής. Εάν µεταφέρονται φορτία, τα οποία µειώνουν τη θέα, θα πρέπει το ανυψωτικό όχηµα διαδρόµων να κινείται µε το φορτίο του φορτωµένο πίσω. Εάν κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατό, θα πρέπει ένα δεύτερο άτοµο να προπορεύεται του οχήµατος και να προειδοποιεί σε περίπτωση τυχών κινδύνων. Υπέρβαση καθοδικών και ανοδικών κλίσεων: Η υπέρβαση ανοδικών και καθοδικών κλίσεων επιτρέπεται µόνον, εφόσον πρόκειται για αναγνωρισµένους διαδρόµους και εφόσον είναι καθαροί και µε ικανότητα συγκράτησης. Επίσης το όχηµα πρέπει να µπορεί να διαβεί το διάδροµο µε ασφάλεια σύµφωνα µε τις τεχνικές του προδιαγραφές. Το φορτίο θα πρέπει να καθοδηγείται πάντοτε προς την πλευρά της ανοδικής κλίσης. Απαγορεύεται η αναστροφή, η επικλινής οδήγηση και η απόθεση του ανυψωτικού οχήµατος διαδρόµων σε ανοδικές ή καθοδικές κλίσεις. Κλίσεις επιτρέπεται να υπερβαίνονται µόνο µε µειωµένη ταχύτητα και υπό τη συνεχή ετοιµότητα χρήσης του φρένου. Υπέρβαση ανελκυστήρων ή γεφυρών φόρτωσης: Η υπέρβαση ανελκυστήρων ή γεφυρών φόρτωσης επιτρέπεται µόνον, εφόσον διαθέτουν επαρκή ικανότητα έδρασης, είναι κατάλληλα για την οδήγηση και έχουν εγκριθεί από το χρήστη. Το ανυψωτικό όχηµα ανύψωσης πρέπει να οδηγείται στον ανελκυστήρα µε το φορτίο του φορτωµένο µπροστά και να σταθεροποιείται σε µία θέση, που να αποκλείει την επαφή µε τους τοίχους του φρέατος. Άτοµα που συµµετακινούνται µε τον ανελκυστήρα επιτρέπεται να εισέρχονται σε αυτόν, όταν το ανυψωτικό όχηµα διαδρόµων έχει αποκτήσει σταθερή θέση, και θα πρέπει να εξέρχονται από τον ανελκυστήρα πριν την έξοδο του ανυψωτικού οχήµατος διαδρόµων. Καταλληλότητα µεταφερόµενου φορτίου: Ο χειριστής πρέπει να βεβαιώνεται για την καλή κατάσταση των φορτίων. Πρέπει να µεταφέρονται µόνο φορτία που έχουν τοποθετηθεί µε ασφάλεια και προσοχή. Εάν υπάρχει κίνδυνος ανατροπής ή πτώσης µερών του φορτίου, πρέπει να ληφθούν κατάλληλα µέτρα προστασίας, π.χ. προστατευτικό πλέγµα φορτίου. E 5

35 4.2 Οδήγηση, διεύθυνση, φρενάρισµα F εν επιτρέπεται σε καµία περίπτωση η συνοδήγηση στο όχηµα. Έκτακτη διακοπή Τραβήξτε το φις της µπαταρίας (6). Όλες οι ηλεκτρικές λειτουργίες απενεργοποιούνται. Αναγκαστικό φρενάρισµα F M M F Εάν αφήσετε ελεύθερο το τιµόνι ακολουθεί αναγκαστικό φρενάρισµα (έκτακτη ακινητοποίηση) - το τιµόνι µετακινείται αυτόβουλα στο υψηλότερο σηµείο φρεναρίσµατος (Β). Εφόσον το τιµόνι µετακινείται επιβραδυµένα στη θέση φρεναρίσµατος, θα πρέπει να παραµερίζεται το σχετικό αίτιο. Ενδεχοµένως θα πρέπει να ανανεώνεται το ελατήριο πίεσης αερίου! Οδήγηση Απαγορεύεται η οδήγηση µε ανυψωµένες περόνες / ανυψωµένο φορτίο πάνω από 500 mm από το έδαφος. Να οδηγείτε µόνον, όταν τα περιβλήµατα που είναι κλειστά και σωστά ασφαλισµένα. Θέστε το όχηµα σε λειτουργία (βλέπε ενότητα 3). Η ταχύτητα οδήγησης ρυθµίζεται µε το διακόπτη οδήγησης (8). ώστε στο τιµόνι (1) κλίση στο χώρο οδήγησης (F) και κάνετε χρήση του διακόπτη οδήγησης (8), έτσι ώστε το όχηµα να πορευτεί προς την επιθυµητή κατεύθυνση οδήγησης (εµπρόσθια (V) ή οπίσθια (R)). Έρπουσα ταχύτητα Εάν έχει γίνει χρήση του πλήκτρου «Έρπουσα ταχύτητα» (7) από τον οδηγό, θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεχτικός. Ο χειρισµός του οχήµατος µπορεί να γίνει µε ορθοστατούµενο τιµόνι (1) (π.χ. σε στενούς χώρους / στον ανελκυστήρα): M F Πατήστε το πλήκτρο (7) «Έρπουσα ταχύτητα». Κάνετε χρήση του ρυθµιστή οδήγησης (8) στην επιθυµητή κατεύθυνση οδήγησης (εµπρόσθια (V)ή οπίσθια (R)). Το φρένο απολύεται. Το όχηµα πορεύεται µε ταχύτητα βραδείας πορίας. Το φρένο ενεργοποιείται µετά την απελευθέρωση του πλήκτρου «Έρπουσα ταχύτητα». Το φρενάρισµα στην «Έρπουσα ταχύτητα» είναι δυνατόν µόνο µέσω του φρένου ανάδρασης (ρυθµιστής οδήγησης (8)). Σε περίπτωση κινδύνου να φρενάρετε το όχηµα, παύοντας αµέσως να πατάτε το πλήκτρο (7) «Έρπουσα ταχύτητα». Το όχηµα κινείται µε µειωµένη ταχύτητα σε περίπτωση χρήσης του πλήκτρου Έρπουσα Ταχύτητα στο χώρο οδήγησης (F). E 6

36 Set R V 1 B R F V B ιεύθυνση Ταλαντεύστε το τιµόνι (1) προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά. E 7

37 F Φρενάρισµα Η συµπεριφορά φρεναρίσµατος του οχήµατος εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τις συνθήκες του οδοστρώµατος. Ο οδηγός θα πρέπει να λάβει την παραπάνω επισήµανση υπ όψιν του. M Φρενάρισµα µε το φρένο λειτουργίας: Ανεβοκατεβάστε το τιµόνι (1) και δώστε του κλίση σε ένα από τα σηµεία φρεναρίσµατος (Β). Το φρένο λειτουργίας είναι το γεννητριακό φρένο. Εάν αυτό το φρένο δεν κατορθώσει να φρενάρει επαρκώς το όχηµα, πρόκειται να ενεργοποιηθεί το µηχανικό φρένο. Φρενάρισµα µε το φρένο ανάδρασης: 7 Κατά τη διάρκεια της διαδροµής µπορείτε να µεταρρυθµίσετε µε τη βοήθεια του διακόπτη οδήγησης (8) την άλλη κατεύθυνση. Το όχηµα φρενάρει λόγω αντίθετης ροής, µέχρι να ξεκινήσει η µετακίνηση προς την αντίθετη κατεύθυνση. F Φρενάρισµα µε το φρένο ανάδρασης: Εάν ο διακόπτης οδήγησης βρίσκεται σε θέση 0, φρέναρει το όχηµα µε γεννητριακό τρόπο. Σε περίπτωση κινδύνου πρέπει να µετακινήσετε το ρυµό σε θέση φρεναρίσµατος. M Οδήγηση στην ανοδική κλίση Το φορτίο πρέπει να οδηγείται από την πλευρά της ανοδικής κλίσης! Ασφάλεια του οχήµατος κατά της «κύλισης»: Το φρένο µεταπίπτει αυτόνοµα στη θέση µηδέν του ρυθµιστή οδήγησης µετά από σύντοµο τράνταγµα (ο έλεγχος αντιλαµβάνεται την κύλιση προς τα πίσω στην κλίση). Με το ρυθµιστή οδήγησης απολύεται το φρένο λειτουργίας και η ταχύτητα καθώς και η κατεύθυνση οδήγησης ρυθµίζονται κατ επιλογήν. E 8

38 Set 4.3 Λήψη και απόθεση φορτίων M M Πριν τη λήψη του φορτίου θα πρέπει ο οδηγός να βεβαιωθεί ότι έχει στοιβαχτεί κατάλληλα σε παλέτες κι ότι δεν υπερβαίνει την επιτρεπτή ικανότητα έδρασης του οχήµατος. εν επιτρέπεται η κάθετη τοποθέτηση επιµήκους φορτίου. Οδηγήστε το όχηµα µε το µέσο ανάληψης φορτίου τελείως κάτω από το φορτίο. Η ταχύτητα ανύψωσης και καταβίβασης είναι δεδοµένες. Άνύψωση Κάνετε χρήση του πλήκτρου «Ανύψωση του µέσου ανάληψης φορτίου» (10) (για αριστερόχειρες o (13)), µέχρι να επιτευχθεί το επιθυµητό ύψος ανύψωσης. Όταν φτάνετε στην τελική πρόσκρουση του µέσου ανάληψης φορτίων, να αφήνετε αµέσως ελεύθερο το µοχλό ελέγχου. Καταβίβαση Κάνετε χρήση του πλήκτρου «Καταβίβαση του µέσου ανάληψης φορτίου» (11) (για αριστερόχειρες o (14)) Ασφαλής απόθεση του οχήµατος F Να ασφαλίζετε πάντοτε το όχηµα κατά την απόθεση. Μην αποθέτετε το όχηµα σε ανοδικές κλίσεις. Το µέσο ανάληψησ φορτίου πρέπει να είναι πάντοτε τελείως κατεβασµένος. Καταβίβαση µέσου ανάληψης φορτίων Μετακινήστε την κλειδωνιά διανοµής (5) στη θέση «0» και τραβήξτε το κλειδί ή πατήστε «Εκτός λειτουργίας» στο CANCODE. E 9

39 5 Πληκτρολόγιο χειρισµού (CANCODE) (o) Το πληκτρολόγιο χειρισµού αποτελείται από 10 αριθµητικά πλήκτρα, ένα πλήκτρο Set και ένα πλήκτρο ο. Η ενεργοποίηση των προγραµµάτων οδήγησης παρουσιάζεται οπτικά µε τη βοήθεια των πλήκτρων 1, 2, 3 µέσω πράσινων φωτοδιόδων. Με το πλήκτρο-ο παρουσιάζονται οπτικά µέσω κόκκινης/πράσινης φωτοδιόδου καταστάσεις λειτουργίας. Έχει τις ακόλουθες λειτουργίες: Set 0 Λειτουργία κλειδωνιάς κωδικού (έναρξη της λειτουργίας του οχήµατος). Επιλογή του προγράµµατος οδήγησης. Ρύθµιση των παραµέτρων οδήγησης και των παραµέτρων της µπαταρίας µόνο σε συνδιασµό µε το όργανο ενδείξεων (CANDIS (o)). Το πλήκτρο-ο έχει ύψιστη προτεραιότητα και επαναφέρει το όχηµα από κάθε κατάσταση στην κατάσταση αναφοράς, χωρίς να είναι απαραίτητη πραγµατοποίηση αλλαγών στη ρύθµιση. 5.1 Κλειδωνιά µε κωδικό Μετά την εισαγωγή του κατάλληλου κωδικού βρίσκεται το όχηµα και πάλι σε λειτουργική ετοιµότητα. Υπάρχει η δυνατότητα προσιδιορισµού κάθε οχήµατος, κάθε χειριστή και κάθε οµάδας χειρισµού µε έναν ατοµικό κωδικό. M Ο κωδικός χειριστή (ρύθµιση από κατασκευής ) είναι ευδιάκριτος στην παράδοση µε ένα επικολληµένο διαφανές φύλλο. Όταν το όχηµα τεθεί για πρώτη φορά σε λειτουργία, πρέπει να αλλάξετε τον κωδικό επιτελή και τον κωδικό χειριστή! (Βλέπε ενότητα 5.4) E 10

40 Έναρξη της λειτουργίας Μετά την εισαγωγή του φις της µπαταρίας και τη σύνδεση της κλειδωνιάς διανοµής δίνει φωτεινό κόκκινο σήµα η φωτοδίοδος (15). Η φωτοδίοδος (15) δίνει συνεχές πράσινο φωτεινό σήµα µετά την εισαγωγή του σωστού κωδικού χειρισµού (ρύθµιση από κατασκευής ). Η φωτοδίοδος (15) δίνει για δύο δευτερόλεπτα διαλείπον κόκκινο φωτεινό σήµα, εάν έχει γίνει λάθος καταχώρηση κωδικού. Στη συνέχεια δίδεται η δυνατότητα καταχώρησης νέου κωδικού. Το πλήκτρο set (16) είναι χωρίς λειτουργία στην κατάσταση χειρισµού. Θέσιµο εκτός λειτουργίας Το όχηµα τίθεται εκτός λειτουργίας µετά από χρήση του πλήκτρου-o (20). Το θέσιµο εκτός λειτουργίας µπορεί να πραγµατοποιηθεί αυτόµατα µετά από ρύθµιση συγκεκριµένου χρόνου. Για το σκοπό αυτόν πρέπει να γίνει ρύθµιση των σχετικών παραµέτρων του κωδικού της κλειδωνιάς (βλέπε ενότητα 5.4) Set E 11

41 5.2 Προγράµµατα οδήγησης Με χρήση των αριθµητικών πλήκτρων 1, 2 και 3 δίδεται η δυνατότητα επιλογής τριών προγραµµάτων οδήγησης. Το ενεργοποιηµένο πρόγραµµα εµφανίζεται µέσω των πράσινων φωτοδιόδων (17), (18), (19) στο εκάστοτε πλήκτρο. Τα προγράµµατα οδήγησης διαφέρουν όσον αφορά το ύψος της ταχύτητας οδήγησης, την ισχύ της επιτάχυνσης και το φρενάρισµα. Η ρύθµιση από κατασκευής είναι η ακόλουθη: Πρόγραµµα 1: ήπια λειτουργιά Πρόγραµµα 2: κανονική λειτουργία Πρόγραµµα 3: λειτουργία υψηλής απόδοσης (προεπιλογή στην έναρξη της λειτουργίας) Τα προγράµµατα οδήγησης µπορούν να προσαρµοστούν εξατοµικευµένα στο όχηµα (βλέπε ενότητα 5.5). 5.3 Παράµετροι Με το πληκτρολόγιο χειρισµού µπορεί να γίνει στην κατάσταση προγραµµατισµού η ρύθµιση των λειτουργιών κλειδωνιάς µε κωδικό καθώς και η προσαρµογή των προγραµµάτων οδήγησης. Επιπλέον µπορεί να γίνει η ρύθµιση των παραµέτρων µπαταρίας. Στα οχήµατα χωρίς όργανο ενδείξεων (CANDIS (o)) είναι δυνατή µόνον η ρύθµιση των παραµέτρων κωδικού κλειδωνιάς. Οµάδες παραµέτρων Ο αριθµός παραµέτρου αποτελείται από τρία ψηφία. Το πρώτο ψηφίο εκφράζει την οµάδα παραµέτρων σύµφωνα µε τον πίνακα 1. Το δεύτερο και το τρίτο ψηφίο απαριθµούνται σε ακολουθία από το 00 ως το 99. Αριθµ. Οµάδα παραµέτρων 0xx Ρυθµίσεις της κλειδωνιάς µε κωδικό (κωδικοί, δραστηκοποίηση των προγραµµάτων οδήγησης, αυτόµατη αποσύνδεση κ.α.) 1xx Παράµετροι οδήγησης του προγράµµατος οδήγησης 1 (επιτάχυνση, φρένο κύλισης, ταχύτητα κ.α.) 2xx Παράµετροι οδήγησης του προγράµµατος οδήγησης 2 (επιτάχυνση, φρένο κύλισης, ταχύτητα κ.α.) 3xx Παράµετροι οδήγησης του προγράµµατος οδήγησης 3 (επιτάχυνση, φρένο κύλισης, ταχύτητα κ.α.) 4xx Παράµετροι, ανεξάρτητες από το πρόγραµµα οδήγησης E 12

42 5.4 Ρυθµίσεις παραµέτρων M F Για την αλλαγή της ρύθµισης του οχήµατος πρέπει να γίνει καχώρηση των κωδικών επιτελή. Η ρύθµιση από κατασκευής του κωδικού επιτελή είναι Όταν το όχηµα τεθεί για πρώτη φορά σε λειτουργία, πρέπει να αλλάξετε τον κωδικό επιτελή (βλέπε ενότητα 5.1). Επισηµάνσεις ασφαλείας για οχήµατα µε όργανο ενδείξεων (CANDIS (o)) Οι ρυθµίσεις των παραµέτρων πρέπει να γίνουν µε µεγάλη σχολαστικότητα και µόνον από καταρτισµένα άτοµα. Σε περίπτωση αµφιβολιών πρέπει να αναθέσετε σχετική εντολή στο service του κατασκευαστή. Κάθε ρύθµιση πρέπει να παρακολουθείται στην ένδειξη LCD του οργάνου ενδείξεων (CANDIS (o)). Σε περίπτωση αµφιβολίας πρέπει να διακοπεί η ρύθµιση, κάνοντας χρήση του πλήκτρου o (20). Μια και αλλάζουν οι ιδιότητες οδήγησης του οχήµατος, πρέπει µετά από κάθε αλλαγή των παραµέτρων να πραγµατοποιείται δοκιµή σε προβλεπόµενο χώρο εργασίας. Εισαγωγή του κωδικού επιτελή: χρήση του πλήκτρου-o Καταχώρηση του κωδικού επιτελή Ένδειξη των ωρών λειτουργίας Όργανο ενδείξεων (CANDIS) Φωτοδίοδος (15) Πλήκτρο-o πράσινο διαλείπον σήµα Φωτοδίοδος (17) Πλήκτρο 1 Φωτοδίοδος (18) Πλήκτρο 2 Φωτοδίοδος (19) Πλήκτρο 3 σβηστή σβηστή σβηστή Παράµετροι κλειδωνιάς µε κωδικό Επισηµάνσεις ασφαλείας για οχήµατα χωρίς όργανο ενδείξεων (CANDIS (o)): Καταχώρηση του τριψήφιου αριθµού παραµέτρου και επαλήθευση µε το πλήκτρο set (16). Εισάγετε ή αλλάξτε την τιµή ρύθµισης βάσει της λίστας παραµέτρων και επαληθεύστε µε το πλήκτρο set (16). Η φωτοδίοδος (15) του πλήκτρου-o (20) δίνει διαλείπον φωτεινό σήµα, εάν έχει γίνει άκυρη καταχώρηση. Μετά από εκ νέου εισαγωγή του αριθµού παραµέτρου µπορεί να εισαγχθεί ή τροποποιηθεί η τιµή ρύθµισης. Για την εισαγωγή περαιτέρω παραµέτρων, απαιτείται η επανάλληψη της διαδικασίας. Πατήστε το πλήκτρο-o (20) για την ολοκλήρωση της εισαγωγής. E 13

43 ιαδικασία ρύθµισης για οχήµατα µε και χωρίς όργανο ενδείξεων (CANDIS (o)): Καταχώρηση του τριψήφιου αριθµού παραµέτρου και επαλήθευση µε το πλήκτρο set (16). Στο όργανο ενδείξεων (CANDIS (o)) συνεχίζουν να εµφανίζονται οι ώρες λειτουργίας. Εάν αλλάξει η ένδειξη, πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία ρύθµισης µε το πλήκτρο-o (20), και να ξεκινήσετε εκ νέου. Εισάγετε ή αλλάξτε την τιµή ρύθµισης βάσει της λίστας παραµέτρων και επαληθεύστε µε το πλήκτρο set (16). Η φωτοδίοδος (15) του πλήκτρου-o (20) δίνει διαλείπον φωτεινό σήµα, εάν έχει γίνει άκυρη καταχώρηση. Μετά από εκ νέου εισαγωγή του αριθµού παραµέτρου µπορεί να εισαγχθεί ή τροποποιηθεί η τιµή ρύθµισης. Για την εισαγωγή περαιτέρω παραµέτρων, απαιτείται η επανάλληψη της διαδικασίας. Πατήστε το πλήκτρο-o (20) για την ολοκλήρωση της εισαγωγής. Μπορεί να γίνει η εισαγωγή των ακολούθων παραµέτρων: Λίστα παραµέτρων κωδικού κλειδωνιάς Αριθµ. Λειτουργία Κλειδωνιά µε κωδικό 000 Αλλαγή του κωδικού επιτελή Το µήκος (4-6 χαρακτήρες) του κωδικού επιτελή εκφράζει και το µήκος (4-6 χαρακτήρες) του κωδικού χειριστή. Όσο υπάρχουν προγραµµατισµένοι κωδικοί χειριστών, µπορεί να γίνει καταχώρηση ενός µόνο νέου κωδικού ιδίου µεγέθους. Εάν προβλέπεται αλλαγή του µεγέθους του κωδικού, πρέπει να έχουν διαγραφεί πρωτύτερα όλοι οι κωδικοί χειριστών. 001 Προσθήκη κωδικού χειριστή (max. 600) Περιοχή τιµή ρύθµισης ή ή ή ή Στάνταρ τιµή ρύθµισης Παρατηρήσεις Εργασία 7295 ( ιαλείπον φωτεινό σήµα της φωτοδιόδου 17) Καταχώρηση του ισχύοντος κωδικού Επαλήθευση (set) ( ιαλείπον φωτεινό σήµα της φωτοδιόδου 18) Καταχώρηση ενός νέου κωδικού Επαλήθευση (set) ( ιαλείπον φωτεινό σήµα της φωτοδιόδου 19) Επανάληψη του νέου κωδικού Επαλήθευση (set) 2580 ( ιαλείπον φωτεινό σήµα της φωτοδιόδου 18) Καταχώρηση ενός κωδικού Επαλήθευση (set) ( ιαλείπον φωτεινό σήµα της φωτοδιόδου 19) Επανάληψη της καταχώρησης κωδικού Επαλήθευση (set) E 14

44 Αριθµ. Λειτουργία Περιοχή τιµή ρύθµισης Κλειδωνιά µε κωδικό 002 Αλλαγή του κωδικού χειριστή ή ή ιαγραφή κωδικού χειριστή ή ή Στάνταρ τιµή ρύθµισης Παρατηρήσεις Εργασία ( ιαλείπον φωτεινό σήµα της φωτοδιόδου 17) Καταχώρηση του ισχύοντος κωδικού Επαλήθευση (set) ( ιαλείπον φωτεινό σήµα της φωτοδιόδου 18) Καταχώρηση ενός νέου κωδικού Επαλήθευση (set) ( ιαλείπον φωτεινό σήµα της φωτοδιόδου 19) Επανάληψη της καταχώρησης του κωδικού Επαλήθευση (set) ( ιαλείπον φωτεινό σήµα της φωτοδιόδου 18) Καταχώρηση ενός κωδικού Επαλήθευση (set) ( ιαλείπον φωτεινό σήµα της φωτοδιόδου 19) Επανάληψη της καταχώρησης του κωδικού 004 ιαγραφή µνήµης κωδικών (διαγράφει όλους τους κωδικούς χειριστών) 010 Αυτόµατη αποσύνδεση µετά από προκαθορισµένο χρόνο Επαλήθευση (set) = διαγραφή άλλη καταχώρηση = δε γίνεται διαγραφή = άνευ αποσύνδεσης 01 ως 30 = χρόνος αποσύνδεσης σε λεπτά 31 = Αποσύνδεση µετά από 10 δευτερόλεπτα Οι φωτοδιόδοι βρίσκονται στα πεδία πλήκτρων 1-3 (βλέπε ενότητα 5.2). E 15

ECE 220. Οδηγίες λειτουργίας

ECE 220. Οδηγίες λειτουργίας ECE 220 04.04- Οδηγίες λειτουργίας g 50435814 03.07 Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται από τις παρούσες ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οι πληροφορίες παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ERE 220. Οδηγίες λειτουργίας 10.03- 50420298 01.06

ERE 220. Οδηγίες λειτουργίας 10.03- 50420298 01.06 ERE 220 10.03- Οδηγίες λειτουργίας g 50420298 01.06 Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται από τις παρούσες ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οι πληροφορίες παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

EJE KmS 16. Οδηγίες λειτουργίας 02.01 - 50114158 02.01

EJE KmS 16. Οδηγίες λειτουργίας 02.01 - 50114158 02.01 EJE KmS 16 02.01 - Οδηγίες λειτουργίας g 50114158 02.01 Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται από τις παρούσες ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

EKE 20 b. Οδηγίες λειτουργίας 04.02- 50261586 04.02

EKE 20 b. Οδηγίες λειτουργίας 04.02- 50261586 04.02 EKE 20 b 04.02- Οδηγίες λειτουργίας g 50261586 04.02 Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται από τις παρούσες ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ECE 116. Οδηγίες λειτουργίας

ECE 116. Οδηγίες λειτουργίας ECE 116 04.04 - Οδηγίες λειτουργίας g 50439699 01.06 Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται από τις παρούσες ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

EME 112. Οδηγίες λειτουργίας

EME 112. Οδηγίες λειτουργίας EME 112 05.00- Οδηγίες λειτουργίας g 77800663 07.08 Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται από τις παρούσες ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οι πληροφορίες παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

AMXE 10. Οδηγίες λειτουργίας 11.02- 50287432 07.08

AMXE 10. Οδηγίες λειτουργίας 11.02- 50287432 07.08 MXE 10 11.02- Οδηγίες λειτουργίας g 50287432 07.08 Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται από τις παρούσες ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οι πληροφορίες παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

EFG 316k/ 316/ 318k/ 318/ 320

EFG 316k/ 316/ 318k/ 318/ 320 EG 316k/ 316/ 318k/ 318/ 320 01.04- Οδηγίες λειτουργίας g 52020398 01.04 Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται από τις παρούσες ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.

Διαβάστε περισσότερα

EFG-DH ac 10/10L/12,5/15

EFG-DH ac 10/10L/12,5/15 EFG-DH ac 10/10L/12,5/15 01.03- Οδηγίες λειτουργίας g 52001556 12.03 Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται από τις παρούσες ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.

Διαβάστε περισσότερα

EJC 110/112. Οδηγίες λειτουργίας

EJC 110/112. Οδηγίες λειτουργίας EJC 110/112 01.05 - Οδηγίες λειτουργίας g 50444160 03.07 Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται από τις παρούσες ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Φίλτρο σωματιδίων καυσίμου ντίζελ

Φίλτρο σωματιδίων καυσίμου ντίζελ Φίλτρο σωματιδίων καυσίμου ντίζελ 12.07 - Οδηγίες χρήσης g 51145780 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του μεταφορέα διαδρόμου απαιτούνται γνώσεις που

Διαβάστε περισσότερα

EFG /216k/218k

EFG /216k/218k EG 213-220/216k/218k 08.04- Οδηγίες λειτουργίας g 52025597 07.08 Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται από τις παρούσες ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οι

Διαβάστε περισσότερα

EFG 422-430/425k/425ks/425s

EFG 422-430/425k/425ks/425s EG 422-430/425k/425ks/425s 12.03- Οδηγίες λειτουργίας g 52020421 07.08 Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται από τις παρούσες ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.

Διαβάστε περισσότερα

KMS 100. Οδηγίες λειτουργίας 07.99- 52020986 04.02

KMS 100. Οδηγίες λειτουργίας 07.99- 52020986 04.02 KMS 100 07.99- Οδηγίες λειτουργίας g 52020986 04.02 Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται από τις παρούσες ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οι πληροφορίες παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ETM/V 110/112/114/116

ETM/V 110/112/114/116 ETM/V 110/112/114/116 04.99- Οδηγίες λειτουργίας g 50102535 10.05 Σηµαντικές επισηµάνσεις για τη µεταφορά και το µοντάρισµα σκελετών ανύψωσης σε περονοφόρα οχήµατα µε προωθητικές κολόνες Μεταφορά Η µεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

EasyPower EP48460P-R1-E ( ) EP48310AP-R1-E ( ) Μπαταρία ιόντων λιθίου Εγχειρίδιο χρήσης Ελληνικά ,

EasyPower EP48460P-R1-E ( ) EP48310AP-R1-E ( ) Μπαταρία ιόντων λιθίου Εγχειρίδιο χρήσης Ελληνικά , Στοιχεία επικοινωνίας: Alelion Batteries AB Flöjelbergsgatan 14C 43137 Mölndal +46 31866200 support@alelion.com EasyPower EP48460P-R1-E (1002374) EP48310AP-R1-E (1002833) Μπαταρία ιόντων λιθίου Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ERD 220. Οδηγίες λειτουργίας 11.03 - 09.10

ERD 220. Οδηγίες λειτουργίας 11.03 - 09.10 ERD 220 11.03 - Οδηγίες λειτουργίας g 50428258 09.10 ήλωση συµµόρφωσης Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Κατασκευαστής ή αντιπρόσωπος µε έδρα στην Κοινότητα Τύπος Επιλογή Αρ. σειράς Έτος

Διαβάστε περισσότερα

www.tridimas.gr E-mail: info@tridimas.gr

www.tridimas.gr E-mail: info@tridimas.gr Κεντρικό: Ν. Πλαστήρα 257 & Αιόλου 36, ΤΚ: 135 62, Αγ. Ανάργυροι Αθήνα, Τηλ. Κέντρο: 210 26 20 250, Fax: 210 26 23 805 Υποκατάστημα: Σμύρνης 31, Τ.Κ.: 143 41, Ν. Φιλαδέλφεια, Αθήνα Τηλ: 210 25 25 534-210

Διαβάστε περισσότερα

SLT 200. Οδηγίες λειτουργίας 10.04 - 50451920 07.09 JUNGHEINRICH SLT 200

SLT 200. Οδηγίες λειτουργίας 10.04 - 50451920 07.09 JUNGHEINRICH SLT 200 SLT 200 10.04 - Οδηγίες λειτουργίας g 50451920 07.09 V JUNGHEINRICH SLT 200 Πρόλογος Για την ασφαλή λειτουργία της συσκευής φόρτισης απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται από τις παρούσες ΑΥΘΕΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Χρησιμοποιείτε μόνο την τροφοδοσία ρεύματος που αναγράφεται στα τεχνικά στοιχεία. Μην αφήνετε το προϊόν να έρχεται σε επαφή με υγρά. Εάν η μπαταρία

Διαβάστε περισσότερα

EJE 110 / 116 / 118 / 120

EJE 110 / 116 / 118 / 120 EJE 110 / 116 / 118 / 120 04.07 - Οδηγίες λειτουργίας 51040423 11.14 EJE 110 EJE 116 EJE 118 EJE 120 g ήλωση συμμόρφωσης Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Κατασκευαστής ή αντιπρόσωπος με

Διαβάστε περισσότερα

Σύντοµος οδηγός. Συνδέσεις. Τοποθέτηση µπαταριών/φόρτιση µπαταριών. Φόρτιση για 7 ώρες περίπου. PNQW1108ZA. Αρ. µοντέλου KX-TG7301GR KX-TG7321GR

Σύντοµος οδηγός. Συνδέσεις. Τοποθέτηση µπαταριών/φόρτιση µπαταριών. Φόρτιση για 7 ώρες περίπου. PNQW1108ZA. Αρ. µοντέλου KX-TG7301GR KX-TG7321GR TG7301_7321GR(gr_gr)_QG.fm Page 1 Tuesday, May 27, 2008 4:07 PM Σύντοµος οδηγός Συνδέσεις Αρ. µοντέλου KX-TG7301GR KX-TG7321GR Μονάδα βάσης Κάντε κλικ στο Στο τηλεφωνικό δίκτυο Φίλτρο DSL/ADSL (για χρήστες

Διαβάστε περισσότερα

Ανελκυστήρας μικρών φορτίων ZARGES με ανυψωτικό

Ανελκυστήρας μικρών φορτίων ZARGES με ανυψωτικό el Αρ. TP-TG-EL Ανελκυστήρας μικρών φορτίων ZARGES με ανυψωτικό μηχανισμό με ατέρμον συρματόσχοινο και διάταξη ανάσχεσης της TRACTEL Greifzug Καθημερινό πρόγραμμα ελέγχου με πρωτόκολλο ελέγχου Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Διάταξη εξουδετέρωσης NE1.1 Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου 6 720 817 043 (2010/01) GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Επεξήγηση

Διαβάστε περισσότερα

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de CHARGE BOX 0.8 BATTERY-CHARGER 0,8 AMP USER MANUAL 4 Load GmbH Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de WWW.4LOAD.DE 3 2 5 1 4 8 9 7 6 10 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή Για την ασφάλειά σας...

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

EFXac 100/125. Οδηγίες λειτουργίας 01.02 - 52001062 05.03

EFXac 100/125. Οδηγίες λειτουργίας 01.02 - 52001062 05.03 EFXac 100/125 01.02 - Οδηγίες λειτουργίας g 52001062 05.03 Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται από τις παρούσες ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ESE 120K/120L. Οδηγίες λειτουργίας ESE 120K ESE 120L

ESE 120K/120L. Οδηγίες λειτουργίας ESE 120K ESE 120L ESE 120K/120L 07.09 - Οδηγίες λειτουργίας 50459731 12.14 g ESE 120K ESE 120L g Πρόλογος Υποδείξεις για τις οδηγίες χρήσης Για την ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ESD 120K/120L. Οδηγίες λειτουργίας ESD 120K ESD 120L

ESD 120K/120L. Οδηγίες λειτουργίας ESD 120K ESD 120L ESD 120K/120L 01.05 - Οδηγίες λειτουργίας 51189858 12.14 g ESD 120K ESD 120L g 2 Πρόλογος Υποδείξεις για τις οδηγίες χρήσης Για την ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται

Διαβάστε περισσότερα

EJD 220/220 XL. Οδηγίες χρήσης 05.05 - 50469527 07.08

EJD 220/220 XL. Οδηγίες χρήσης 05.05 - 50469527 07.08 EJD 220/220 XL 05.05 - Οδηγίες χρήσης g 50469527 07.08 Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται από τις παρούσες ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚO ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚO ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚO ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Το ηλεκτρικό αμαξίδιο είναι εύκολο στη χρήση. Ο χρήστης μπορεί να κινήσει το αμαξίδιο μπροστά, πίσω ή να περιστραφεί στο ίδιο σημείο και όλα αυτά

Διαβάστε περισσότερα

EKS 110. Οδηγίες λειτουργίας

EKS 110. Οδηγίες λειτουργίας EKS 110 04.08 - Οδηγίες λειτουργίας g 51085461 07.08 Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται από τις παρούσες ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες µετατροπής σε άλλο είδος αερίου.

Οδηγίες µετατροπής σε άλλο είδος αερίου. Οδηγίες µετατροπής σε άλλο είδος αερίου. 8 719 002 404 0 1 Ακροφύσιο 2 αχτυλίδι στεγανοποίησης 3 αχτυλίδι στεγανοποίησης 6 720 608 586 (2007.02) RA SadrΎaj SadrΎaj 1 Οδηγίες για την ασφάλειά σας και σύµβολα

Διαβάστε περισσότερα

5. Ονομαστική θερμοκρασία : 30 C 6. Ονομαστική στάθμη ηλεκτρολύτη : μέχρι την ένδειξη στάθμης ηλεκτρολύτη max.

5. Ονομαστική θερμοκρασία : 30 C 6. Ονομαστική στάθμη ηλεκτρολύτη : μέχρι την ένδειξη στάθμης ηλεκτρολύτη max. Οδηγίες χρήσης μπαταριών ENERGIA GREEK Μπαταρίες έλξης με θετικές σωληνωτές πλάκες τύπου NRG-D Ονομαστικά Χαρακτηριστικά 1. Ονομαστική χωρητικότητα C 5 : βλέπε πινακίδα 2. Ονομαστική τάση : 2,0 V x πλήθος

Διαβάστε περισσότερα

ESC 213/216/Z13/Z16. Οδηγίες λειτουργίας

ESC 213/216/Z13/Z16. Οδηγίες λειτουργίας ESC 213/216/Z13/Z16 01.05- Οδηγίες λειτουργίας g 50453619 07.08 Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται από τις παρούσες ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΑΧΥΚΙΝΗΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΡΟΛΟ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΑΧΥΚΙΝΗΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΡΟΛΟ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΑΧΥΚΙΝΗΤΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΤΑΣΜΑΤΟΣ 0 Τα Ταχυκίνητα Βιομηχανικά Ρολά είναι ηλεκτρικά κινούμενες διατάξεις, που προορίζονται για την κάλυψη ανοιγμάτων και πιστοποιούνται βάσει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

HC 110. Οδηγίες λειτουργίας 12.05 - 51109747 07.08

HC 110. Οδηγίες λειτουργίας 12.05 - 51109747 07.08 HC 110 12.05 - Οδηγίες λειτουργίας g 51109747 07.08 Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται από τις παρούσες ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οι πληροφορίες παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

F G H. Περιγραφή λυχνιών και ακουστικών προειδοποιήσεων Ένδειξη Ήχος Έξοδος Φόρτιση Περιγραφή Ενέργεια - - Όχι Ναι Το UPS είναι Ανοίξτε το UPS.

F G H. Περιγραφή λυχνιών και ακουστικών προειδοποιήσεων Ένδειξη Ήχος Έξοδος Φόρτιση Περιγραφή Ενέργεια - - Όχι Ναι Το UPS είναι Ανοίξτε το UPS. Πληροφορίες προϊόντος E A C F G H A: ιακόπτης On/Off : Με ηλεκτρικό ρεύµα: σταθερά µε πράσινο χρώµα Με µπαταρία: αναβοσβήνει µε πράσινο χρώµα C: Με ηλεκτρικό ρεύµα: δείχνει το επίπεδο φορτίου Με µπαταρία:

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 8493 98 AQUAUNO PRATICO ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ERE 225. Οδηγίες λειτουργίας

ERE 225. Οδηγίες λειτουργίας ERE 225 10.07 - Οδηγίες λειτουργίας g 51054875 11.14 ήλωση συμμόρφωσης Jungheinrich AG, Am Sadrand 35, D-22047 Hamburg Κατασκευαστής ή αντιπρόσωπος με έδρα στην Κοινότητα Τύπος Επιλογή Αρ. σειράς Έτος

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

FingerLock Οδηγίες χρήσης Πριν διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης Οι παρούσες οδηγίες χρήσης σας επιτρέπουν να γνωρίζετε τις προφυλάξεις που πρέπει να λάβετε πριν χρησιµοποιήσετε το προϊόν FingerLock TS-300.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής Θερμοκρασίας Χώρου 24/ 5(2) A~ Με Επαφή Δύο Κατευθύνσεων

Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής Θερμοκρασίας Χώρου 24/ 5(2) A~ Με Επαφή Δύο Κατευθύνσεων Οδηγίες χρήσης Ρυθμιστής Θερμοκρασίας Χώρου 24/ 5(2) A~ Με Επαφή Δύο Κατευθύνσεων 0397.. Περιεχόμενα Οδηγίες χρήσης ρυθμιστή θερμοκρασίας χώρου 24/5 (2) A~ με επαφή δύο κατευθύνσεων 2 Εγκατάσταση του ρυθμιστή

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078 ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση μιας ηλεκτρικής συσκευής, πρέπει πάντα να τηρούνται βασικά μέτρα ασφαλείας, συμπεριλαμβανόμενων των εξής: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60 6780 0590 03/99 Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB112-24/29/43/60 Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, η κατασκευή και η παραγωγή του λέβητα

Διαβάστε περισσότερα

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω;

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Ερωτήσεις 1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Απαντήσεις Υπάρχουν 3 κύριοι πιθανοί λόγοι για αυτό το πρόβλημα: κακή σύνδεση, ακατάλληλη θερμοκρασία, κατεστραμμένη μπαταρία ή τροφοδοτικό. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 1 ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗΝ Φ. 900/1/26594/Σ. 130 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 6303 5779 03/003 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Πλακέτες λειτουργίας xm10 για Επίτοιχους λέβητες και επιδαπέδιους λέβητες καθώς και τοποθέτηση σε τοίχο ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Καυστήρας μπλε φλόγας. Οδηγίες χρήσης Logatop BE-A (2001/10) GR. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό

Καυστήρας μπλε φλόγας. Οδηγίες χρήσης Logatop BE-A (2001/10) GR. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό Καυστήρας μπλε φλόγας Οδηγίες χρήσης Logatop BE-A 6 720 818 766 (2001/10) GR Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό Πρόλογος Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις των σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τρόπος λειτουργίας TV και TV+STB. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες: Περιγραφή λειτουργίας

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τρόπος λειτουργίας TV και TV+STB. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες: Περιγραφή λειτουργίας Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ruwido m_2 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Σας συγχαίρουµε για την αγορά ενός RUWIDO τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης. Το νέο σας τηλεχειριστήριο αντικαθιστά το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών HOFFRICHTER GmbH Mettenheimer Strasse 12 / 14 19061 Schwerin Germany Τηλέφωνο: +49 385 39925-0 Φαξ: +49 385 39925-25 E-Mail: info@hoffrichter.de www.hoffrichter.de powerpackpoint powerpackpoint-ell-0310-01

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. MOVITRAC B Ασφαλής απενεργοποίηση Εφαρμογές. Έκδοση 06/2007 11468807 / EL

Εγχειρίδιο. MOVITRAC B Ασφαλής απενεργοποίηση Εφαρμογές. Έκδοση 06/2007 11468807 / EL Ηλεκτρομειωτήρες \ Βιομηχανικοί μειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων μηχανισμών \ Αυτοματισμοί \ Υπηρεσίες Ασφαλής απενεργοποίηση Εφαρμογές Έκδοση 06/007 68807 / EL Εγχειρίδιο SEW-EURODRIVE Driving the world

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία / Τρόπος χρήσης. Υποδείξεις ασφαλείας. Σύμβολα

Λειτουργία / Τρόπος χρήσης. Υποδείξεις ασφαλείας. Σύμβολα Διαβάστε τις πλήρεις οδηγίες χειρισμού και το συνημμένο τεύχος Υποδείξεις εγγύησης και πρόσθετες υποδείξεις. Τηρείτε τις αναφερόμενες οδηγίες. Φυλάσσετε με προσοχή αυτά τα έγγραφα. Λειτουργία / Τρόπος

Διαβάστε περισσότερα

Profitstore.gr ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402. Εισαγωγή: Περιγραφή Ψηφιακού Ρολογιού:

Profitstore.gr ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402. Εισαγωγή: Περιγραφή Ψηφιακού Ρολογιού: Εισαγωγή: ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402 Το ρολόι είναι ιδανικό για ασφάλεια και κρυφή παρακολούθηση. Μια κάμερα και ένας αναγνώστης καρτών Micro SD (η κάρτα Micro SD δεν περιλαμβάνεται) για εγγραφή είναι κρυμμένα

Διαβάστε περισσότερα

Είτε με την εγκατάσταση θαλάμου για τον οδηγό. Είτε με σύστημα που εμποδίζει τυχόν ανατροπή του περονοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος.

Είτε με την εγκατάσταση θαλάμου για τον οδηγό. Είτε με σύστημα που εμποδίζει τυχόν ανατροπή του περονοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος. ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ Ενδυνάμωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας καθώς και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των ιδιωτικών επιχειρήσεων, μεσκοπότηβελτίωσητων συνθηκών εργασίας στους τομείς των κατασκευών,

Διαβάστε περισσότερα

AEGEAN GPS. Οδηγίες Χρήσης

AEGEAN GPS.  Οδηγίες Χρήσης AEGEAN GPS http://skafakigiapsarema.gr Οδηγίες Χρήσης 1. Τρόπος εκκίνησης. Ενεργοποιούμε την τηλ/νση τοποθετώντας όλους τους διακόπτες στην επάνω θέση και τον αριστερό μοχλό στην κατώτατη θέση του. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚO ΑΜΑΞΙΔΙΟ AC-72

ΗΛΕΚΤΡΙΚO ΑΜΑΞΙΔΙΟ AC-72 ΗΛΕΚΤΡΙΚO ΑΜΑΞΙΔΙΟ AC-72 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Το ηλεκτρικό αμαξίδιο είναι εύκολο στη χρήση. Ο χρήστης μπορεί να μετακινήσει το αμαξίδιο μπροστά, πίσω ή να περιστραφεί στο ίδιο σημείο

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

UPS TURBO-X 650VA LINE INTERACTIVE. Εγχειρίδιο χρήσης

UPS TURBO-X 650VA LINE INTERACTIVE. Εγχειρίδιο χρήσης UPS TURBO-X 650VA LINE INTERACTIVE Εγχειρίδιο χρήσης 1. Σηµειώσεις σχετικά µε την ασφάλεια (Για να είστε ασφαλείς κατά τη χρήση του UPS, παρακαλούµε να σεβαστείτε τα ακόλουθα:) Παρακαλούµε φορτίστε τη

Διαβάστε περισσότερα

INVERTER SC-IR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

INVERTER SC-IR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ INVERTER SC-IR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Στοιχεία: ΟΘΟΝΗ LCD 1) Λειτουργία φόρτισης Όταν είναι σε χρήση, η LCD οθόνη δείχνει το τρέχον φορτίο: 2) Λειτουργία χρήσης Όταν είναι σε λειτουργία χρήσης, οι ενδείξεις στην οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MOD. R-182 Περιγραφή Συσκευής 1. Καλώδιο 2. Λαβή 3. ιακόπτης λειτουργίας On/Off 4. Ρυθµιστής ισχύος 5. Μπουτόν περιτύλιξης καλωδίου 6. Πέλµα 7. Θάλαµος σακούλας 8. Μπουτόν απελευθέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Γρήγορη έναρξη Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Πλήκτρα και µέρη 9 ευτερεύουσα κάµερα 10 Πλήκτρο Έντασης/Ζουµ 11 Πλήκτρο πολυµέσων 12 ιακόπτης κλειδώµατος οθόνης και πλήκτρων

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1] Ατμοκαθαριστής FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας πρέπει να τηρούνται βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένου των παρακάτω: Διαβάστε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάφωνο HP UC. Οδηγός χρήσης

Μεγάφωνο HP UC. Οδηγός χρήσης Μεγάφωνο HP UC Οδηγός χρήσης Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Bluetooth είναι εμπορικό σήμα που ανήκει στον κάτοχό του και χρησιμοποιείται από τη Hewlett-Packard

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE

ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύμβολα 2. Προειδοποιήσεις & επισημάνσεις 3. Σχετικά με το περιβάλλον 4. Περιγραφή προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΑ IR/IT 2241

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΑ IR/IT 2241 ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΑ IR/IT 2241 Κωδικοποιηµένα φωτοκύτταρα τοίχου, περιστροφής 180 και εµβέλειας έως 20 mt. Η κωδικοποίηση του σήµατος µετάδοσης, προς ρύθµιση της στιγµής της εγκατάστασης, ελαχιστοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

V 50/60Hz W 1.7L

V 50/60Hz W 1.7L ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Βραστήρας Μοντέλο: R-778 220-240V 50/60Hz 1850--2200W 1.7L ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να τηρείτε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. FM443 Πλακέτα ηλιακού. Πλακέτα λειτουργίας. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR

Οδηγίες χρήσης. FM443 Πλακέτα ηλιακού. Πλακέτα λειτουργίας. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM443 Πλακέτα ηλιακού Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 615 869-03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια..................................... 3

Διαβάστε περισσότερα

6. Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιµοποιείται από άτοµα (συµπεριλαµβανοµένων και παιδιών) µε µειωµένες αισθητηριακές ικανότητες, ή χαµηλή νοητική ικ

6. Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιµοποιείται από άτοµα (συµπεριλαµβανοµένων και παιδιών) µε µειωµένες αισθητηριακές ικανότητες, ή χαµηλή νοητική ικ ΣΙ ΕΡΟ ΑΤΜΟΥ MOD. R-390 Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και το σχεδιάγραµµα της συσκευής, πριν τη πρώτη χρήση. Προσοχή: 1. Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν χρησιµοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Γενική µέθοδος για αντιστοίχηση των ακουστικών µε άλλη συσκευή Bluetooth (BT)

Γενική µέθοδος για αντιστοίχηση των ακουστικών µε άλλη συσκευή Bluetooth (BT) Πληροφορίες προϊόντος 1 Σύνδεση φόρτισης 2 Κουµπί "+" 3 Κουµπί "-" 4 Λυχνία λειτουργίας (µπλε) 5 Λυχνία µπαταρίας (κόκκινη) 6 Ακουστικό αυτιού 7 Μικρόφωνο 8 Κλιπ αυτιού 9 Λυχνία φόρτισης (κόκκινο) 10 Λυχνία

Διαβάστε περισσότερα

aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456

aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456 aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456 AQUAUNO VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστής Φωτοβολταϊκού PV Control C13/C25

Ρυθμιστής Φωτοβολταϊκού PV Control C13/C25 Ρυθμιστής Φωτοβολταϊκού PV Control C13/C25 Περιεχόμενα: Γενική περιγραφή Συναρμολόγηση.. Λειτουργία Ρυθμίσεις.. Φόρτιση. Φόρτιση ρυθμιζόμενη από την θερμοκρασία Ενδείξεις και χειρισμός Μενού «πληροφορίες»..

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο κατασκευαστής συνιστά τη σωστή χρήση των συσκευών φωτισμού! Για τον λόγο αυτό να ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

PLV Electronics Κολάρο Φέρμας PLV Electronics

PLV Electronics Κολάρο Φέρμας PLV Electronics PLV Electronics Κολάρο Φέρμας PLV Electronics PLV 050- Dog Traiiner Οδηγίίες Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων...2 2. Συσκευασία...3 3. Περιγραφή της συσκευής...4 4. Προετοιμασία της συσκευής...5

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές υποδείξεις επισκευής και ελέγχου. Ασφαλής επισκευή και έλεγχος των συσκευών WABCO

Γενικές υποδείξεις επισκευής και ελέγχου. Ασφαλής επισκευή και έλεγχος των συσκευών WABCO Γενικές υποδείξεις επισκευής και ελέγχου Ασφαλής επισκευή και έλεγχος των συσκευών WABCO Γενικές υποδείξεις επισκευής και ελέγχου Ασφαλής επισκευή και έλεγχος των συσκευών WABCO Έκδοση 2 Το παρόν έντυπο

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικά Συστήματα. Συμβουλευτικός Οδηγός Τεχνικού Συμβούλου

Ηλεκτρικά Συστήματα. Συμβουλευτικός Οδηγός Τεχνικού Συμβούλου 06 Συμβουλευτικός Οδηγός Τεχνικού Συμβούλου Ηλεκτρικά Συστήματα - Εναλλάκτης 6.1 - Μπαταρία & Συνδέσεις 6.2 - Ασφάλεια 6.3 - Κόρνα 6.4 - Λυχνίες & Φανοί 6.5 - Μίζα 6.6 Συστήματα Κινητήρα & Κιβωτίου Ταχυτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. A.Εκκίνηση κινητήρα. 1.Έλεγχος πολικότητας. 2.Εκκίνηση κινητήρα. Μπαταρία στο αυτοκίνητο

Οδηγίες χρήσης. A.Εκκίνηση κινητήρα. 1.Έλεγχος πολικότητας. 2.Εκκίνηση κινητήρα. Μπαταρία στο αυτοκίνητο Οδηγίες χρήσης 5 1 2 3 4 A.Εκκίνηση κινητήρα 1.Έλεγχος πολικότητας 1. Οθόνη ένδειξης τάσης 2. Γενικός διακόπτης 3. Προειδοποιητική λυχνία αντίστροφης πολικότητας 4. Πλήκτρο φόρτισης χαμηλής τάσης 5. Ακροδέκτες

Διαβάστε περισσότερα

2-κάναλος Εβδομαδιαίος Χρονοδιακόπτης Οδηγίες χρήσης

2-κάναλος Εβδομαδιαίος Χρονοδιακόπτης Οδηγίες χρήσης Αρ. παραγγελίας: 1073 00 Περιεχόμενα 1.0 Περιγραφή 1.1 Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς 1.2 Χαρακτηριστικά 1.3 Τεχνικά χαρακτηριστικά 1.4 Σχήμα διαστάσεων 2.0 Υποδείξεις συναρμολόγησης 2.1 Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: ΦΡΕΝΟΜΕΤΡΟ ΚΩ ΙΚΟΣ/ΕΚ ΟΣΗ: O 1005 /1 ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 6 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ : ΜΟΣΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ : 03/02/2006

ΤΙΤΛΟΣ: ΦΡΕΝΟΜΕΤΡΟ ΚΩ ΙΚΟΣ/ΕΚ ΟΣΗ: O 1005 /1 ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 6 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ : ΜΟΣΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ : 03/02/2006 ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 6 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη µέτρηση των δυνάµεων και του συντελεστή πεδήσεως ενός ελεγχόµενου οχήµατος. Οι µετρήσεις αυτές πραγµατοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

GM-392 & GM-393 700VDC 700 Vrms /AC.

GM-392 & GM-393  700VDC 700 Vrms /AC. Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΑ GM-392 & GM-393 ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το πολύµετρο µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

1964-P-2001 1964-P-2000

1964-P-2001 1964-P-2000 1964-P-2001 1964-P-2000 ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ Οδηγίες Εγκατάστασης Μονάδας Τοίχου Keeler Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν σας

Διαβάστε περισσότερα

Truma CP (E) classic. Οδηγίες χρήσης Οδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Σελίδα 2 Σελίδα 14

Truma CP (E) classic. Οδηγίες χρήσης Οδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Σελίδα 2 Σελίδα 14 Truma CP (E) classic Οδηγίες χρήσης Οδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Σελίδα 2 Σελίδα 14 Στοιχεία χειρισμού CP (E) classic Πίνακας περιεχομένων Σύμβολα που χρησιμοποιούνται...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΟΤ HD 3S4 ΕΛΟΤ ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 61 Αρχικός έλεγχος 610 Γενικά 610.1 Κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να ελέγχεται μετά την αποπεράτωση της και πριν να τεθεί σε λειτουργία από

Διαβάστε περισσότερα

Συναγερμός μοτοσυκλέτας με τηλεειδοποίηση

Συναγερμός μοτοσυκλέτας με τηλεειδοποίηση Συναγερμός μοτοσυκλέτας με τηλεειδοποίηση Με επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Το εμπορικό σήμα, η ευρεσιτεχνία και τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στη Steelmate Co., Ltd. Διατηρείται το δικαίωμα αλλαγής σχεδίων

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 5. Ρυθμίζοντας τη Φορά Περιστροφής. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων

Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 5. Ρυθμίζοντας τη Φορά Περιστροφής. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων Σκοπός Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 5 Ρυθμίζοντας τη Φορά Περιστροφής DC Κινητήρα. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων Βασική δομή ενός προγράμματος στο LabVIEW. Εμπρόσθιο Πλαίσιο (front

Διαβάστε περισσότερα

7 747 002 162 08/2002 GR

7 747 002 162 08/2002 GR 7 747 002 162 08/2002 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας αερίου Logano G234 Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Πρόλογος. Το σωστό καύσιμο Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

MHOUSE PR1 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕ ΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

MHOUSE PR1 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕ ΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ DOORADO - Προϊόντα ασφαλείας για το σπίτι, το κατάστηµα και το πάρκινγκ Τηλ: 210 55 51 680 Φαξ: 21 21 21 9038 ιεύθ: Παπαθανασίου 5, 19600 Μάνδρα Αττικής Internet link: www.doorado.biz E-mail: doorado@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Niky 600/800. Eγχειρίδιο χρήσης

Niky 600/800. Eγχειρίδιο χρήσης Niky 600/800 Eγχειρίδιο χρήσης Niky 600/800 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 2 2 Όροι χρήσης 2 3 Εγκατάσταση 3 4 Σήματα και Έλεγχος 3 5 Υπερφόρτιση και Αυτόματος Τερματισμός 4 6 Χαρακτηριστικά 4-5 7 Αντικατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Σας συγχαίρουµε για την αγορά ενός RUWIDO τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης. Το νέο σας τηλεχειριστήριο αντικαθιστά το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης LivingColors Iris

Εγχειρίδιο χρήσης LivingColors Iris Εγχειρίδιο χρήσης LivingColors Iris Πρώτα βήματα με το φωτιστικό LivingColors LivingColors Αφαίρεση συσκευασίας και εγκατάσταση Όταν αφαιρείτε τη συσκευασία του φωτιστικού LivingColors, το φωτιστικό είναι

Διαβάστε περισσότερα

www.e-garden-shop.gr SVC-400 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

www.e-garden-shop.gr SVC-400 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ SVC-400 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ O προγραμματιστής μπαταρίας τεσσάρων βαλβίδων SVC 400 αποτελεί την ιδανική λύση για περιπτώσεις όπου απαιτείται αξιόπιστη

Διαβάστε περισσότερα

3011A WIRELESS OPTICAL DESKSET. Πληροφορίες προϊόντος F A C I M N O P Q

3011A WIRELESS OPTICAL DESKSET. Πληροφορίες προϊόντος F A C I M N O P Q 3011A WIRELESS OPTICAL DESKSET Πληροφορίες προϊόντος F A J C I D B E G H K L M N O P Q R V S T 1 3011A WIRELESS OPTICAL DESKSET Ποντίκι Πληκτρολόγιο A: Αριστερό πλήκτρο B: Πλήκτρο µετάβασης πίσω στο πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

Γρασαδόροι πεπιεσμένου αέρα

Γρασαδόροι πεπιεσμένου αέρα Γρασαδόροι πεπιεσμένου αέρα Οδηγίες Χρήσης Περιεχόμενα: 1. Γενικά στοιχεία 1.1 Χρήση σύμφωνα με τον προορισμό 1.2 Δομή και περιγραφή λειτουργίας 1.3 Τεχνικά στοιχεία 1.4 Πεδίο χρήσης 2. Γενικές υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογέας Powerline 200 Plus Home Network (PL200P)

Προσαρμογέας Powerline 200 Plus Home Network (PL200P) Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης Προσαρμογέας Powerline 200 Plus Home Network (PL200P) Εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες και τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ηράκλειο 18 / 06 / 2015 Προµήθεια µπαταριών οχηµάτων και µηχανηµάτων του ήµου

Διαβάστε περισσότερα