ERE 220. Οδηγίες λειτουργίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ERE 220. Οδηγίες λειτουργίας 10.03- 50420298 01.06"

Transcript

1 ERE Οδηγίες λειτουργίας g

2 Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται από τις παρούσες ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οι πληροφορίες παρουσιάζονται µε τρόπο σύντοµο και συνοπτικό. Τα κεφάλαια είναι ταξινοµηµένα κατά γράµµατα. Κάθε κεφάλαιο ξεκινάει µε τη σελίδα 1. Τα στοιχεία σελίδας περιλαµβάνουν το γράµµα του κεφαλαίου και τον αριθµό σελίδας. Παράδειγµα: Η σελίδα Β 2 είναι η δεύτερη σελίδα του κεφαλαίου Β. Οι παρούσες οδηγίες χρήσης περιλαµβάνουν την τεκµηρίωση διαφόρων εκδόσεων οχηµάτων. Κατά το χειρισµό και την εκτέλεση εργασιών συντήρησης πρέπει να εφαρµόζεται η περιγραφή που αφορά τον εκάστοτε τύπο οχήµατος. M t o Οι υποδείξεις ασφαλείας και οι σηµαντικές επεξηγήσεις επισηµαίνονται µέσω των ακόλουθων εικονογραµµάτων: Παρατίθεται µπροστά από υποδείξεις ασφαλείας που πρέπει να τηρούνται για την αποφυγή κινδύνων για τον άνθρωπο. Παρατίθεται µπροστά από υποδείξεις που πρέπει να τηρούνται για την αποφυγή υλικών ζηµιών. Παρατίθεται µπροστά από υποδείξεις και επεξηγήσεις. Επισηµαίνει το στάνταρ εξοπλισµό. Επισηµαίνει τον πρόσθετο εξοπλισµό. Φροντίζουµε για τη συνεχή εξέλιξη των συσκευών µας. Ζητάµε την κατανόησή σας για την επιφύλαξη που διατηρούµε αναφορικά µε αλλαγές στη µορφή, τον εξοπλισµό και την τεχνολογία. Ως εκ τούτου, από το περιεχόµενο των παρουσών οδηγιών χρήσης δεν µπορούν να προκύψουν απαιτήσεις για συγκεκριµένες ιδιότητες της συσκευής. ικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας Τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας παραµένουν στη JUNGHEINRICH AG. Jungheinrich Aktiengesellschaft Am Stadtrand Hamburg - ΓΕΡΜΑΝΙΑ Τηλέφωνο: +49 (0) 40/ GR

3 0108.GR

4 Περιεχόµενα A B Χρήση σύµφωνα µε το σκοπό κατασκευής του Περιγραφή του οχήµατος 1 Περιγραφή της χρήσης... B 1 2 οµικές οµάδες... B 2 3 Τεχνικά στοιχεία... B Στοιχεία απόδοσης... B ιαστάσεις... B Προδιαγραφές ΕΝ... B Συνθήκες λειτουργίας... B 5 4 Σηµεία που φέρουν χαρακτηριστική ένδειξη και πλακέτες τύπου... B Πλακέτα τύπου του οχήµατος... B 7 C Μεταφορά και θέσιµο σε λειτουργία για πρώτη φορά 1 Σηµείο πρόσκρουσης για τη µεταφορά µε γερανό... C 1 2 Θέσιµο σε λειτουργία για πρώτη φορά... C 2 3 Μετακίνηση του οχήµατος χωρίς ιδία µηχανική κίνηση... C 3 D Μπαταρία - συντήρηση, φόρτιση, αντικατάσταση 1 Κανόνες ασφαλείας στη χρήση µε όξινες µπαταρίες... D 1 2 Τύποι µπαταρίας... D 2 3 Ξεσκέπασµα της µπαταρίας... D Στάνταρ έκδοση... D Πλευρική αποµάκρυνση της µπαταρίας (o)... D 3 4 Φόρτιση της µπαταρίας... D 4 5 Εξαγωγή και ενσωµάτωση της µπαταρίας... D Εξαγωγή της στάνταρ έκδοσης... D Αποµάκρυνση «Πλευρική αποµάκρυνση της µπαταρίας» (o)... D Ενσωµάτωση της µπαταρίας... D 6 I 1

5 E Χειρισµός 1 Κανόνες ασφαλείας για τη λειτουργία µε το ανυψωτικό όχηµα διαδρόµων... E 1 2 Περιγραφή των µονάδων χειρισµού και των ενδείξεων... E 2 3 Έναρξη της λειτουργίας του οχήµατος... E Παραλλαγές οχήµατος... E Έναρξη της λειτουργίας του οχήµατος... E 6 4 Εργασία µε το ανυψωτικό όχηµα διαδρόµων... E Κανόνες ασφαλείας για τη λειτουργία οδήγησης... E Οδήγηση, διεύθυνση, φρενάρισµα... E Λήψη και απόθεση φορτίων... E Ασφαλής απόθεση του οχήµατος... E 15 5 Πληκτρολόγιο χειρισµού (CANCODE) (o)... E Κλειδωνιά µε κωδικό... E ahrprogramm... E Παράµετροι... E Ρυθµίσεις παραµέτρων... E Παράµετροι οδήγησης... E 23 6 Όργανο ενδείξεων (CANDIS) (o)... E Λειτουργία επιφυλακής εκκένωσης... E Ένδειξη ωρών λειτουργίας... E οκιµή λειτουργίας... E 26 7 Βοήθεια για τον παραµερισµό λειτουργικών ανωµαλιών... E 27 I 2

6 Περιποίηση του οχήµατος 1 Λειτουργική ασφάλεια και προστασία του περιβάλλοντος Κανόνες ασφαλείας για την περιποίηση Συντήρηση και επιθεώρηση Κατάλογος συντήρησης Χρονοδιάγραµµα γρασσαρίσµατος Μέσα λειτουργίας Περιγραφή των εργασιών συντήρησης και επιδιόρθωσης Προετοιµάστε το όχηµα για τις εργασίες συντήρησης και επιδιόρθωσης Ανοίξτε το κέλυφος της µπαταρίας Ανοίξτε το εµπρόσθιο περίβληµα Ελέγξτε την έδραση και το σηµείο στερέωσης του τροχού µετάδοσης κίνησης Ελέγξτε τη στάθµη του υδραυλικού συστήµατος Ελέγξτε τις ηλεκτρικές ασφάλειες Εκ νέου έναρξη της λειτουργίας Ακινητοποίηση του οχήµατος Μέτρα πριν την ακινητοποίηση Μέτρα κατά τη διάρκεια της ακινητοποίησης Εκ νέου έναρξη της λειτουργίας µετά την ακινητοποίηση Έλεγχος ασφαλείας µετά την πάροδο συγκεκριµένου χρόνου και σε ειδικές περιστάσεις (D: Έλεγχος UVV σύµφωνα µε την BGV D27) 12 I 3

7 I 4

8 A Χρήση σύµφωνα µε το σκοπό κατασκευής του Οι οδηγίες για τη σκόπιµη και κατάλληλη χρήση ανυψωτικών οχηµάτων διαδρόµων (VDMA) περιλαµβάνονται στη συσκευασία παράδοσης της συσκευής αυτής. Αποτελούν µέρους αυτών των οδηγιών χρήσης. Οι εθνικές προδιαγραφές ισχύουν χωρίς περιορισµούς. Το όχηµα που περιγράφεται στις προκείµενες οδηγίες χρήσης είναι ένα ανυψωτικό όχηµα διαδρόµων, το οποίο ενδείκνυται για την ανύψωση και µεταφορά φορτίων. Θα πρέπει να χρησιµοποιείται, χειρίζεται και συντηρείται σύµφωνα µε τις προκείµενες οδηγίες χρήσης. Κάθε άλλου είδους χρήση δε θεωρείται σκόπιµη και µπορεί να οδηγήσει σε τραυµατισµούς ατόµων, ζηµιές του οχήµατος ή υλικών αγαθών Πάνω απ όλα θα πρέπει να αποφεύγεται η υπερφόρτωση µε υπερβολικά βαριά ή µονόπλευρα επιβαρύνοντα φορτία. Η δεσµευτική τιµή για το µέγιστο φορτίο έδρασης αναγράφεται στην πλακέτα τύπου επί της συσκευής ή παρατίθεται στο διάγραµµα φορτίου. Το ανυψωτικό όχηµα διαδρόµων δεν επιτρέπεται να λειτουργεί σε εύφλεκτους και σε εκρηξιογενείς χώρους καθώς και σε χώρους που προκαλούν διάβρωση ή είναι έντονα σκονισµένοι. M Υποχρεώσεις του χρήστη: Ως χρήστης στα πλαίσια των προκείµενων οδηγιών χρήσης θεωρείται κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που χρησιµοποιεί ή που αναθέτει σε άλλους για λογαριασµού του τη χρήση του ανυψωτικού οχήµατος διαδρόµων. Σε ειδικές περιπτώσεις (π.χ. leasing, εκµίσθωση) χρήστης θεωρείται το άτοµο αυτό, που σύµφωνα µε τους υπάρχοντες όρους συµφωνίας µεταξύ ιδιοκτήτη και κατόχου του ανυψωτικού οχήµατος αναλαµβάνει τις αναφερόµενες υποχρεώσεις λειτουργίας. Ο χρήστης θα πρέπει να διασφαλίσει τη σκόπιµη χρήση του ανυψωτικού οχήµατος διαδρόµων και να αποτρέψει κάθε είδους κινδύνους για τη ζωή και την υγεία του χειριστή ή τρίτων. Επιπλέον θα πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες αποτροπής ατυχηµάτων άλλων κανόνων ασφαλείας καθώς και οι οδηγίες χρήσης, συντήρησης και περιποίησης. Ο χρήστης θα πρέπει να εξασφαλίσει την ανάγνωση των προκείµενων οδηγιών χρήσης απ όλους του χειριστές. Εάν δεν τηρήσετε τις προκείµενες οδηγίες χρήσης παύει να ισχύει η εγγύηση που σας έχει παρασχεθεί. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση που χωρίς την έγκριση της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών του κατασκευαστή διενεργήσει ο πελάτης και/ή τρίτος µη-προβλεπόµενες εργασίες στο αντικείµενο. Προσθήκη παρελκοµένων: Η προσθήκη ή ενσωµάτωση επιπρόσθετων εγκαταστάσεων, οι οποίες επεµβαίνουν στις λειτουργίες ή αντικαθιστούν τις λειτουργίες του ανυψωτικού οχήµατος διαδρόµων επιτρεπέται µόνο µετά από γραπτή έγκριση του κατασκευαστή. Ενδεχοµένως θα πρέπει να ζητήσετε την έγκριση των κατά τόπους δηµόσιων υπηρεσιών. Η έγκριση µιας σχετικής υπηρεσίας δεν αντικαθιστά πάντως την έγκριση του κατασκευαστή GR A 1

9 A GR

10 B Περιγραφή του οχήµατος 1 Περιγραφή της χρήσης Πρόκειται για ένα ηλεκτροκίνητο ανυψωτικό όχηµα µε τιµόνι µε πτυσσόµενη πλατφόρµα στάσης για τον οδηγό και βραχίονες ασφαλείας. Μπορείτε να παραγγείλετε κατ επιλογήν µία σταθερή πλατφόρµα στάσης για τον οδηγό. Προβλέπεται για τη χρήση σε επίπεδο δάπεδο, για την ανύψωση και για τη µεταφορά αγαθών. Υπάρχει η δυνατότητα λήψης παλεττών µε ανοιχτό πάτο ή σανίδων διαταγµένων κατά πλάτος, που βρίσκονται εκτός του χώρου των τροχών επιβάρυνσης. Επίσης µπορεί να γίνει η λήψη χειραµαξών. Η ονοµαστική ικανότητα έδρασης αναγράφεται στην πλακέτα τύπου ή στην πλακέτα ικανότητας έδρασης (Qmax). B 1

11 2 οµικές οµάδες Θέση Ονοµασία Θέση Ονοµασία 1 t ιακόπτης οδήγησης 8 t Πτυσσόµενη πλατφόρµα στάσης για τον οδηγό 2 t Τιµόνι 9 t Προφυλαχτικό κρούσης 3 o Όργανο ενδείξεων 10 t Βραχίονες ασφαλείας (CANDIS) 4 t Κλειδωνιά διανοµής 11 t Γενικός διακόπτης 5 o Πληκτρολόγιο χειρισµού (CANCODE) 12 o Σταθερή πλατφόρµα στάσης για τον οδηγό 6 t Τροχός στήριξης 13 o ιακόπτης νέκρωσης 7 t Τροχός µετάδοσης κίνησης t = Στάνταρ εξοπλισµός o = Πρόσθετος εξοπλισµός B 2

12 3 Τεχνικά στοιχεία Παράθεση των τεχνικών στοιχείων σύµφωνα µε την VDI Επιφυλασσόµαστε του δικαιώµατος τροποποιήσεων και προσθηκών. 3.1 Στοιχεία απόδοσης Ονοµασία Q Ικανότητα έδρασης kg c Απόσταση από το κέντρο βάρους του φορτίου 600 mm Ταχύτητα οδήγησης, λειτουργία πεζοπορίας µε φορτίο / 4,5 km/h δίχως φορτίο Ταχύτητα οδήγησης, λειτουργία στάσης του οδηγού µε 8,6 / 10,6 km/h φορτίο / δίχως φορτίο Χρόνος ανύψωσης µε / χωρίς φορτίο 3,0 / 2,6 s Χρόνος καταβίβασης µε / χωρίς φορτίο 2,0 / 3,0 s Μέγιστη ικανότητα ανάβασης (για διάστηµα µεγαλύτερο των 5 min) µε / χωρίς φορτίο 8,0 / 15,0 % ** * * σε σταθερή πλατφόρµα στάσης 465 mm ** Ύψος πλαισίου B 3

13 3.2 ιαστάσεις (όλες οι διαστάσεις σε mm) Ονοµασία h 13 Κατεβασµένο ύψος της διχάλας φορτίου 85 h 2 Ανύψωση 125 b 5 Εξωτερική απόσταση διχάλας 510 / 540 / 670 b 3 Εσωτερική απόσταση διχαλών 170 / 200 / 330 e Πλάτος διχάλας 170 b 11 Εύρος ιχνών τροχών 340 / 370 / 500 a Απόσταση ασφαλείας 200 Ιδίον βάρος: βλέπε πλακέτα τύπου οχήµατος Μήκος, συµπεριλαµβανοµένης της ράχης της διχάλας I 2 = 788 mm (λειτουργία πεζοπορίας) l I 3 1 ) y 1 1 ) 3 ) x 1 ) I 6 b 12 W 1 a ) 2 ) 3 ) A 2 st ) 3 ) )ανεβασµένη: 2)λειτουργία συνοδηγού: - 90 mm mm 3)έκδοση µε µειωµένο µήκος (I 2 =723 mm): - 65 mm B 4

14 3.3 Προδιαγραφές ΕΝ Στάθµη διαρκούς ακουστικής πίεσης: 68 db(a) σύµφωνα µε την EN σε αντιστοιχία µε την ISO Η στάθµη διαρκούς ακουστικής πίεσης είναι βάσει των προδιαγραφών µία µέση τιµή που περιλαµβάνει τη στάθµη της ακουστικής πίεσης κατά την οδήγηση, την ανύψωση και τη διαδροµή χωρίς φορτίο. Η µέτρηση της στάθµης ακουστικής πίεσης γίνεται στο σωλήνα του οδηγού. Κραδασµός: 0,67 m/s 2 σύµφωνα µε την EN Η επιτάχυνση κραδασµού, η οποία επιδρά στο σώµα στη θέση χειρισµού, είναι σύµφωνα µε τη σχετική προδιαγραφή η γραµµική επιτάχυνση µε βάρος στην κάθετο. Υπολογίζεται κατά την υπέρβαση εµποδίων µε σταθερή ταχύτητα. Ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα (EMV) Ο κατασκευαστής βεβαιώνει την τήρηση των οριακών τιµών για την ηλεκτροµαγνητική ανεπιθυµητή εκποµπή και την ατρωσία έναντι παρεµβολών καθώς και τη διενέργεια ελέγχου της εκκένωσης στατικού ηλεκτρισµού σύµφωνα µε την EN Βεβαιώνει επίσης την τήρηση των οδηγιών που αναφέρονται στην προδιαγραφή αυτήν. Η τροποποίηση σε ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά εξαρτήµατα καθώς και η αλλαγή της διάταξής τους επιτρέπεται να διενεργούνται µόνο µε γραπτή έγκριση του κατασκευαστή. 3.4 Συνθήκες λειτουργίας Θερµοκρασία περιβάλλοντος - σε λειτουργία +5 C ως +40 C Όταν γίνεται συνεχής χρήση σε θερµοκρασία κάτω των 5 C ή στον ψυκτικό θάλαµο καθώς και υπό συνθήκες ακραίων θερµοκρασιών ή σχετικής υγρασίας, απαιτείται για τα ανυψωτικά οχήµατα διαδρόµων ειδικός εξοπλισµός. B 5

15 4 Σηµεία που φέρουν χαρακτηριστική ένδειξη και πλακέτες τύπου Θέση Ονοµασία 14 Πλακέτα τύπου του οχήµατος 15 Προσοχή: Τηρήστε τις οδηγίες λειτουργίας! (βλέπε κεφάλαιο C) 16 Ονοµαστική ικανότητα έδρασης 17 Σηµείο πρόσκρουσης για τη µεταφορά µε γερανό 18 Πλακέτα τύπου της µπαταρίας 19 Πλακέτα ελέγχου UVV Η πλακέτα τύπου του οχήµατος (14) είναι εµφανής µετά το άνοιγµα του εµπρόσθιου περιβλήµατος (βλέπε κεφάλαιο ). Η πλακέτα τύπου της µπαταρίας (18) είναι εµφανής µετά το άνοιγµα του κελύφους της µπαταρίας (βλέπε κεφάλαιο D). B 6

16 4.1 Πλακέτα τύπου του οχήµατος Θέση Ονοµασία Θέση Ονοµασία 20 Τύπος 26 Σήµα του κατασκευαστή 21 Αριθµός σειράς 27 Ελάχιστο/µέγιστο βάρος της µπαταρίας σε kg 22 Ονοµαστική ικανότητα έδρασης σε kg 28 Ισχύς κινητήρα σε kw 23 Τάση µπαταρίας 29 Απόσταση από το κέντρο βάρους του φορτίου σε mm 24 Καθαρό βάρος δίχως µπαταρία σε kg 30 Έτος κατασκευής 25 Κατασκευαστής 31 Επιπρόσθετη δυνατότητα Σε περίπτωση που θα επιθυµούσατε να θέσετε ερωτήσεις σχετικά µε το όχηµα ή µε την παραγγελία ανταλλακτικών, παρακαλείσθε να αναφέρετε τον αριθµό σειράς (21). B 7

17 B 8

18 C Μεταφορά και θέσιµο σε λειτουργία για πρώτη φορά 1 Σηµείο πρόσκρουσης για τη µεταφορά µε γερανό Χρησιµοποιήστε µόνο ένα βαρούλκο µε επαρκή ικανότητα έδρασης (σχετικά µε το βάρος του οχήµατος βλέπε πλακέτα τύπου του οχήµατος. Βλέπε κεφάλαιο B). Για τη µεταφορά του οχήµατος µε τη βοήθεια εξαρτήµατος γερανού προβλέπονται στο πλαίσιο και στη διχάλα φορτίου σηµεία πρόσκρουσης (1) M M Ακινητοποιείστε µε ασφάλεια το όχηµα (βλέπε κεφάλαιο Ε). Προσκούστε το εξάρτηµα γερανού στα σηµεία πρόσκρουσης (1). Προσκρούστε το εξάρτηµα γερανού στα σηµεία πρόσκρουσης κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να µη µπορέσει σε καµία περίπτωση να ολισθήσει. Στο ανασήκωµα µην έρθετε σε επαφή µε δοµικά στοιχεία του οχήµατος. Εάν το κέλυφος της µπαταρίας φέρει ένδειξη σύµφωνα µε την απεικόνιση,τότε ενεργήστε ως εξής. Η µεταφορική ασφάλεια (2) πρέπει να αποµακρυνθεί µετά την εγκατάσταση της µπαταρίας (t). Απασφαλίστε την κλειδωνιά του κελύφους, πιέζοντας το κέλυφος προς τα κάτω, διπλώστε το κέλυφος της µπαταρίας προς τα εµπρός, απασφαλίστε την ασφάλεια του κελύφους, κατεβάστε το κέλυφος της µπαταρίας και αποθέστε το στη διχάλα φορτίου (o) (βλέπε κεφάλαιο D). Στο χώρο για τη µπαταρία βρίσκεται ένα κλειδί πολλών χρήσεων (δακτύλιος-διχάλα SW19) καθώς και οδηγίες µονταρίσµατος και ξεµονταρίσµατος για την µεταφορική ασφάλεια. C 1

19 2 Θέσιµο σε λειτουργία για πρώτη φορά M Οδηγείτε το όχηµα µόνο µε την ηλεκτρική ενέργεια της µπαταρίας! Το συνεχές εναλλασσόµενο ρεύµα προκαλεί βλάβη στα ηλεκτρονικά δοµικά στοιχεία. Η καλωδιακή σύνδεση προς τη µπαταρία (συρόµενο καλώδιο) δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 6 m. Για οχήµατα από το Φεβρουάριο του 2001 προβλέπεται µία µεταφορική ασφάλεια. Εάν δεν υπάρχει µπαταρία στο όχηµα, δε µπορεί να γίνει χρήση της αντίθετης ροής ή του φρένου λειτουργίας. Στο χώρο του εµπρόσθιου περιβλήµατος βρίσκεται µία πλακέτα επισήµανσης για την µεταφορική ασφάλεια (3), η οποία πρέπει να αποµακρυνθεί µετά την τοποθέτηση της µπαταρίας. Κατεβάστε την πτυσόµµενη πλατφόρµα στάσης. Ανοίξτε το εµπρόσθιο περίβληµα (βλέπε κεφάλαιο ). Ξεσφίξτε το παξιµάδι και αποµακρύνετε την µεταφορική ασφάλεια. Για µελλοντικές µεταφορές χωρίς µπαταρία πρέπει να παραµείνει η µεταφορική ασφάλεια στο όχηµα. 3 C 2

20 Για να τεθεί το όχηµα σε λειτουργική ετοιµότητα µετά την παράδοση ή µετά από µία µεταφορά, θα πρέπει να διενεργούνται οι ακόλουθες εργασίες: Ελέγξτε την πληρότητα και την κατάσταση του εξοπλισµού. Ενσωµατώστε ενδεχοµένως τη µπαταρία, χωρίς, όµως, να προκαλέσετε βλάβη στο καλώδιο της µπαταρίας. Ενδεχόµενος έλεγχος της ρύθµισης του εργαλείου περισσοτέρων χρήσεων ως προς την αντιστοιχία του τύπου της µπαταρίας (βλέπε κεφάλαιο D). Φόρτιση της µπαταρίας (βλέπε κεφάλαιο D). Θέστε σύµφωνα µε την περιγραφή το όχηµα σε λειτουργία (βλέπε κεφάλαιο E). Μετά το στήσιµο του οχήµατος µπορεί να πεπλατυνθούν οι επιφάνειες κύλισης των τροχών. Μετά από σύντοµο χρόνο οδήγησης χάνονται και πάλι αυτές οι πεπλατύνσεις. 3 Μετακίνηση του οχήµατος χωρίς ιδία µηχανική κίνηση Αυτού του είδους η λειτουργία απαγορεύεται σε κλίσεις. Εάν απαιτείται η µετακίνηση του οχήµατος και µετά την εµφάνιση λειτουργικής ανωµαλίας, η οποία επηρεάζει την οδήγηση, θα πρέπει να ενεργείτε κατά τον ακόλουθο τρόπο: Πατήστε το γενικό διακόπτη στη θέση «Εκτός λειτουργίας». Μετακινήστε την κλειδωνιά διανοµής στη θέση «Εκτός λειτουργίας» και τραβήξτε το κλειδί. Ασφαλίστε το όχηµα κατά της αυτόνοµης κύλισης. Ανοίξτε το εµπρόσθιο περίβληµα και αποµακρύνετέ το (βλέπε κεφάλαιο ) Ξεσφίξτε τα αντιθετικά παξιµάδια (5) και σφίξτε τις βίδες (4). Το φρένο αερίζεται και το όχηµα µπορεί να µετακινηθεί. Επαναφέρετε την εγκατάσταση φρένων στο σηµείο ακινητοποίησης στην αρχική της κατάσταση! Το όχηµα δεν επιτρέπεται να αποτεθεί µε αερισµένο φρένο! 4 5 Ξεβιδώστε εκ νέου τις βίδες (4) περίπου κατά 5 mm και ασφαλίστε τα αντιθετικά παξιµάδια (5). Η κατάσταση των φρένων έχει επανέλθει στην αρχική κατάσταση. C 3

21 C 4

22 D Μπαταρία - συντήρηση, φόρτιση, αντικατάσταση 1 Κανόνες ασφαλείας στη χρήση µε όξινες µπαταρίες Γι αυτόν το λόγο θα πρέπει σε όλες τις εργασίες που έχουν σχέση µε τις µπαταρίες να φοράτε προστατευτική ενδυµασία και προστατευτικά γυαλιά. Προσωπικό συντήρησης: Η φόρτιση, η συντήρηση και η αντικατάσταση µπαταριών επιτρεπέται να διενεργείται αποκλειστικά από προσωπικό που έχει εκπαιδευτεί για το σκοπό αυτό. Οι προκείµενες οδηγίες λειτουργίας καθώς και οι προδιαγραφές των κατασκευαστών της µπαταρίας και του σταθµού φόρτισης µπαταριών θα πρέπει να τηρούνται κατά τη διενέργεια των παραπάνω εργασιών. Μέτρα προστασίας κατά της εκδήλωσης πυρκαγιάς: Όταν εργάζεστε µε τις µπαταρίες δεν επιτρέπεται το κάπνισµα και η εκδήλωση ανοιχτής φωτιάς. IΣτο χώρο του προς φόρτιση ακινητοποιηµένου οχήµατος δεν επιτρέπεται να βρίσκονται σε ακτίνα τουλάχιστον 2 m εύφλεκτα υλικά ή λειτουργικές ύλες που προκαλούν σπινθήρες. Ο χώρος θα πρέπει να εξαερίζεται. Θα πρέπει να βρίσκονται σε ετοιµότητα µέσα προστασίας κατά της εκδήλωσης πυρκαγιάς. Συντήρηση της µπαταρίας: Τα καπάκια των στοιχείων της µπαταρίας θα πρέπει να διατηρούνται στεγνά και καθαρά. Οι ακροδέκτες και τα πέδιλα καλωδίων πρέπει να είναι καθαρά, να έχουν επαληφθεί ελαφρά µε γράσσο πόλων και να έχουν βιδωθεί σφιχτά. Οι µπαταρίες, των οποίων οι πόλοι δεν είναι µονωµένοι, θα πρέπει να καλύπτονται µε ένα µη ολισθηρό µάκτρο µόνωσης. M M ιάθεση της µπαταρίας: Η διάθεση των µπαταριών επιτρέπεται µόνον, εφόσον λαµβάνονται υπ όψιν και τηρούνται η εθνικοί κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος ή οι νόµοι πέρι διάθεσης. Θα πρέπει να τηρούνται οπωσδήποτε οι οδηγίες του κατασκευαστή σχετικά µε τη διάθεση. Προτού κλείσετε το κέλυφος της µπαταρίας, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο της µπαταρίας δε µπορεί να υποστεί ζηµιά. Οι µπαταρίες περιέχουν διαλυµένο οξύ, το οποίο είναι δηλητηριώδες και καυστικό. Γι αυτόν το λόγο θα πρέπει σε όλες τις εργασίες που έχουν σχέση µε τις µπαταρίες να φοράτε προστατευτική ενδυµασία και προστατευτικά γυαλιά. Αποτρέψτε οπωσδήποτε την επαφή µε οξύ της µπαταρίας. Εάν παρά ταύτα έχουν έρθει η ενδυµασία, το δέρµα ή τα µάτια σε επαφή µε οξύ µπαταρίας, θα πρέπει τα προσβληµένα µέρη να ξεπλένονται άµεσα µε άφθονο καθαρό νερό, ενώ σε περίπτωση προσβολής του δέρµατος ή των µατιών θα πρέπει να έρθετε σε επαφή µε ένα γιατρό. Το χυµένο οξύ της µπαταρίας θα πρέπει να εξουδετερώνεται αµέσως. Επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται µόνο µπαταρίες µε κλειστό το κιβώτιο της µπαταρίας. Το βάρος της µπαταρίας και οι διαστάσεις της επηρεάζουν σηµαντικά την λειτουργική ασφάλεια του οχήµατος. Η αντικατάσταση του εξοπλισµού µπαταρίας επιτρέπεται µόνο µετά από έγκριση του κατασκευαστή. D 1

23 2 Τύποι µπαταρίας Οι τύποι των µπαταριών ανταποκρίνονται στην EN Ο ακόλουθος πίνακας δείχνει τους προβλεπόµενους συνδιασµούς µε αναφορά της χωρητικότητας: Τύπος µπαταρίας Χώρος µπαταρίας περίπου 225 mm Χώρος µπαταρίας περίπου 295 mm Μπαταρίες 24 V 3 EPzB 300 Ah 3 EPzS 345 Ah Μπαταρίες 24 V (µε αυξηµένη απόδοση) 3 EPzS 375 Ah Το βάρος της µπαταρίας αναγράφεται στην πλακέτα τύπου της µπαταρίας. Ανάλογα µε τον τύπο της µπαταρίας µπορεί να γίνει χρήση και µπαταριών αυξηµένης απόδοσης και µπαταριών που δεν απαιτούν συντήρηση. Κατά την αντικατάσταση / ενσωµάτωση της µπαταρίας θα πρέπει να προσέχετε, ώστε η µπαταρία να έχει τοποθετηθεί γερά στο χώρο της. 3 Ξεσκέπασµα της µπαταρίας Ακινητοποιήστε µε ασφάλεια το όχηµα (βλέπε κεφάλαιο Ε). 3.1 Στάνταρ έκδοση Πατήστε το γενικό διακόπτη (1) στη θέση «Εκτός λειτουργίας». Τραβήξτε το κέλυφος της µπαταρίας (2) µέσω της λαβής (3) προς τα πάνω και διπλώστε το D 2

24 3.2 Πλευρική αποµάκρυνση της µπαταρίας (o) Πατήστε το γενικό διακόπτη (7) στη θέση «ΕΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ». Απασφαλίστε την κλειδωνιά του περιβλήµατος (4), πατώντας την προς τα κάτω, ιπλώστε το κέλυφος της µπαταρίας (5) προς τα µπροστά και απασφαλίστε την ασφάλεια του κελύφους (6) r. ιπλώστε το κέλυφος της µπαταρίας (5) προς τα κάτω και αποθέστε το στη διχάλα φορτίου D 3

25 4 Φόρτιση της µπαταρίας M Ακινητοποιείστε µε ασφάλεια το όχηµα (βλέπε κεφάλαιο Ε). Η σύνδεση και ο αποχωρισµός του φις της µπαταρίας µε/από την πρίζα επιτρέπεται να γίνεται µόνον, όταν το όχηµα έχει τεθεί εκτός λειτουργίας. Ξεσκέπασµα της µπαταρίας (βλέπε ενότητα 3). Κατά τη διάρκεια της φόρτισης θα πρέπει οι εξωτερικές επιφάνειες των στοιχείων της µπαταρίας να είναι ξεσκέπαστες, για να διασφαλίζεται ο επαρκής εξαερισµός. εν επιτρέπεται να τοποθετούνται µεταλλικά αντικείµενα πάνω στη µπαταρία. Πριν τη διαδικασία φόρτισης να ελέγχετε τις διάφορες καλωδιακές συνδέσεις και τους συνδέσµους σχετικά µε εµφανείς ζηµιές. Θα πρέπει να τηρείτε οπωσδήποτε τους κανόνες ασφαλείας του κατασκευαστή της µπαταρίας και του σταθµού φόρτισης. Τραβήξτε το φις της µπαταρίας (8). Αποµακρύνετε το ενδεχόµενο υπάρχον µάκτρο µόνωσης από τη µπαταρία. Συνδέστε το καλώδιο φόρτισης (9) µε το φις της µπαταρίας (8) και θέστε σε λειτουργία το καλώδιο φόρτισης (9). Φορτίστε τη µπαταρία σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή της µπαταρίας και του κατασκευαστή του σταθµού φόρτισης. 8 9 D 4

26 5 Εξαγωγή και ενσωµάτωση της µπαταρίας Το όχηµα πρέπει να στέκεται παράλληλα (ασφαλισµένο κατά της αυτόνοµης κλίσης). Για την αποφυγή βραχυκυκλωµάτων θα πρέπει οι µπαταρίες µε ανοιχτούς πόλους ή συνδέσµους να καλύπτονται µε ένα λαστιχένιο µάκτρο. Αποθέστε το φις της µπαταρίας ή το καλώδιο της µπαταρίας κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να µη µαγγώσουν στο όχηµα κατά την εξαγωγή της µπαταρίας. Κατά τη µεταφορά της µπαταρίας µε εξαρτήµα γερανού να τηρείται την επαρκή ικανότητα έδρασης (βλέπε βάρος µπαταρίας στην πλακέτα τύπου της µπαταρίας στο κιβώτιο της µπαταρίας). Το εξάρτηµα του γερανού πρέπει να ασκήσει κάθετο εφελκυσµό, για να µη συµπιεστεί το κιβώτιο της µπαταρίας. Τα άγκιστρα θα πρέπει να εφαρµόζονται στα τρήµατα πρόσκρουσης (12) της µπαταρίας έτσι, ώστε να µη µπορούν σε χαλαρή κατάσταση του εξαρτήµατος του γερανού να πέσουν πάνω στα στοιχεία της µπαταρίας. 5.1 Εξαγωγή της στάνταρ έκδοσης Ξεσκέπασµα της µπαταρίας (βλέπε ενότητα 3). Ξεσφίξτε τη βίδα (10) της µπαταριοδοχής (11), ανασηκώστε και εξάγετέ την. Ανασηκώστε τη µπαταριοδοχή και εξάγετέ την. Αποσυνδέστε τη µπαταρία. Σταθεροποιήστε το εξάρτηµα του γερανού στα τρήµατα πρόσκρουσης (12) και ανασηκώστε τη µπαταρία D 5

27 5.2 Αποµάκρυνση «Πλευρική αποµάκρυνση της µπαταρίας» (o) Ξεσκέπασµα της µπαταρίας (βλέπε ενότητα 3). Για να µειώσετε την επιβάρυνση της µπαταριοδοχής (13), πιέστε τη µπαταρία στο πλαίσιο. Ανασηκώστε τη µπαταριοδοχή r, εισάγετέ την ελαφρά στο πλαίσιο p, ανασηκώστε την r και εξάγετέ την u. Αποσυνδέστε τη µπαταρία. Σύρετε τη µπαταρία πλευρικά σε ένα σταθµό αντικατάστασης µπαταριών. Τηρήστε τις οδηγίες λειτουργίας του σταθµού αντικατάστασης µπαταριών! 13 Η µπαταρία µπορεί να αποµακρυνθεί επίσης µε τη βοήθεια του εξαρτήµατος γερανού. 5.3 Ενσωµάτωση της µπαταρίας Η ενσωµατώση πραγµατοποιείται σε αντίθετη σειρά. Μετά την εκ νέου ενσωµάτωση να ελέγχετε τις διάφορες καλωδιακές συνδέσεις και τους συνδέσµους σχετικά µε εµφανείς ζηµιές. Στην στάνταρ έκδοση πρέπει πριν την έναρξης της λειτουργίας να έχει βιδωθεί σφιχτά η µπαταριοδοχή (11) µέσω της βίδας (10) και να έχει κλειδωθεί το κέλυφος της µπαταρίας µέσω της σχετικής κλειδωνιάς. Σε οχήµατα µε πλευρική δυνατότητα αποµάκρυνσης της µπαταρίας πρέπει να ελέγχεται πριν την εκ νέου έναρξη της λειτουργίας: έχει ενσωµατωθεί η µπαταριοδοχή, το κέλυφος της µπαταρίας έχει κλείσει µε ασφάλεια. D 6

28 E Χειρισµός 1 Κανόνες ασφαλείας για τη λειτουργία µε το ανυψωτικό όχηµα διαδρόµων Άδεια όδηγησης: Το ανυψωτικό όχηµα διαδρόµων επιτρέπεται να χρησιµοποιείται µόνον από άτοµα που έχουν εκπαιδευτεί στην οδήγησή του, που έχουν αποδείξει στο χρήστη ή στον εντολοδόχο του τις ικανότητές τους στην οδήγηση και στο χειρισµό φορτίων και στα οποία έχει ανατεθεί ρητά η χρήση του. ιακαιώµατα, υποχρεώσεις και κανόνες συµπεριφοράς για τον οδηγό: Ο οδηγός πρέπει να έχει επίγνωση των δικαιωµάτων και των υποχρεώσεών του, να έχει καταρτιστεί στο χειρισµό του ανυψωτικού οχήµατος διαδρόµων και να έχει εξοικειωθεί µε το περιεχόµενο των προκείµενων οδηγιών λειτουργίας. Θα πρέπει να του έχουν παραχωρηθεί τα απαραίτητα δικαιώµατα. Σε ανυψωτικά οχήµατα διαδρόµων, τα οποία χρησιµοποιούνται στη λειτουργία πεζοπορίας, θα πρέπει να χρησιµοποιούνται προστατευτικά υποδήµατα. Απαγορεύεται η χρήση από αναρµόδιους: Ο οδηγός είναι υπεύθυνος κατά τη διάρκεια χρήσης για το ανυψωτικό όχηµα διαδρόµων. Θα πρέπει να απαγορεύει σε αναρµόδια άτοµα την οδήγηση ή τη χρήση του ανυψωτικού οχήµατος διαδρόµων. εν επιτρέπεται η φόρτωση ή ανύψωση ατόµων. Βλάβες και ελαττώµατα: Βλάβες και άλλα ελαττώµατα που παρουσιάζονται στο ανυψωτικό όχηµα διαδρόµων ή στην πρόσθετη συσκευή θα πρέπει να αναφέρονται αµέσως στο εποπτικό προσωπικό. Ανασφαλή ανυψωτικά οχήµατα διαδρόµων (π.χ. φθαρµένοι τροχοί ή ελαττωµατικά φρένα) δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται µέχρι την κανονική τους επιδιόρθωση. Επισκευές: Ο οδηγός δεν επιτρέπεται να διενεργήσει επισκευές ή τροποποιήσεις στο ανυψωτικό όχηµα διαδροµών χωρίς να έχει εκπαιδευτεί κατάλληλα και χωρίς έγκριση. Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται να απενεργοποιήσει ή να µεταθέσει εγκαταστάσεις ασφαλείας ή διακόπτες. Ζώνη κινδύνου: Η ζώνη κινδύνου είναι η περιοχή εκείνη, στην οποία υφίσταται κίνδυνος λόγω µετακινήσεων και ανυψώσεων του ανυψωτικού οχήµατος διαδρόµων, των µέσων ανύψωσης φορτίων (π.χ. διχάλες ή πρόσθετες συσκευές) ή του φορτίου. Στη ζώνη αυτή ανήκει και η περιοχή, στην οποία µπορεί να καταπέσουν εµπορεύµατα ή να ανατραπεί µία εργασιακή εγκατάσταση. Αναρµόδια άτοµα πρέπει να αποµακρύνονται από τη ζώνη κινδύνου. Εάν υφίσταται κίνδυνος για άτοµα, θα πρέπει να δίνεται έγκαιρα προειδοποιητικό σήµα. Εάν τα αναρµόδια άτοµα δεν αποχωρίσουν από τη ζώνη κινδύνου παρά την προτροπή, θα πρέπει να ακινητοποιείτε άµεσα το ανυψωτικό όχηµα διαδρόµων. Εγκαταστάσεις ασφαλείας και προειδοποιητικές πλακέτες: Οι παρούσες εγκαταστάσεις ασφαλείας, οι προειδοποιητικές πλακέτες και οι προειδοποιητικές επισηµάνσεις θα πρέπει οπωσδήποτε να τηρούνται. E 1

29 2 Περιγραφή των µονάδων χειρισµού και των ενδείξεων Θέση Μονάδα χειρισµού οµοίως ένδειξη 1 Πτυσσόµενη πλατφόρµα στάσης Λειτουργία t Λειτουργία πεζοπορίας: Η πλατφόρµα στάσης βρίσκεται στην υψηλότερη θέση: Η µέγιστη ταχύτητα πεζοπορίας περιορίζεται στα 4,5 km/h. Λειτουργία συνοδηγού. Η πλατφόρµα στάσης διαθέτει πλήκτρο νεκρής λειτουργίας: Η πλαταφόρµα στάσης βρίσκεται στην κατώτερη θέση και δεν επιβαρύνεται: η λειτουργία οδήγησης είναι ασφαλισµένη. Η πλατφόρµα στάσης βρίσκεται στην κατώτερη θέση και επιβαρύνεται από το χειριστή: η λειτουργία οδήγησης είναι ενεργοποιηµένη. 2 Βραχίονες ασφαλείας t Εάν οι βραχίονες ασφαλείας είναι κλειστοί σε συνδιασµό µε την επιβαρυµένη, διπλωµένη πλατφόρµα στάσης: Η µέγιστη ταχύτητα περιορίζεται στα 4,5 km/h. 3 Γενικός διακόπτης (έκτακτη διακοπή) 4 Πλήκτρο ασφαλείας αποφυγής σύγκρουσης t Το ηλεκτρικό κύκλωµα διακόπτεται, όλες οι ηλεκτρικές λειτουργίες τίθενται εκτός λειτουργίας και το όχηµα φρενάρει αναγκαστικά. t Λειτουργία πεζοπορίας: Λειτουργία ασφαλείας. Κάνοντας χρήση, αναγκάζετε το όχηµα να µετακινηθεί για περίπου 5 δευτερόλεπτα προς την κατεύθυνση οδήγησης (R) και το όχηµα τίθεται εκτός λειτουργίας, µέχρι που ο ρυθµιστής οδήγησης να µετακινηθεί για µικρό διάστηµα στην ουδέτερη θέση. Λειτουργία συνοδηγού: ίχως λειτουργία. 5 Ρυθµιστής οδήγησης t Έλεγχος της κατεύθυνσης οδήγησης και της ταχύτητας (βλέπε ενότητα 4.2). 6 Όργανο ενδείξεων (CANDIS) o Ένδειξη των ωρών λειτουργίας Ένδειξη χωρητικότητας της µπαταρίας είχνει την υπολοιπόµενη χωρητικότητα της µπαταρίας καθώς και τις πεπερασµένες ώρες λειτουργίας του οχήµατος 7 Κλειδωνιά διανοµής t ιακοπή/σύνδεση του κυκλώµατος ελέγχου. Τραβώντας το κλειδί, ασφαλίζετε το όχηµα κατά της έναρξης της λειτουργίας από αναρµόδια άτοµα. 8 Πληκτρολόγιο χειρισµού (CANCODE) o Ρυθµίσεις του κωδικού ραστικοποίηση του προγράµµατος οδήγησης 9 Τιµόνι t Ταλαντευόµενο τιµόνι, καθοδήγηση (διεύθυνση) και φρενάρισµα: Ταλάντευση (µετακίνηση) στο πλαίσιο φρεναρίσµατος (B): Το όχηµα φρενάρει µηχανικά. Ταλάντευση (µετακίνηση) στη διαδροµή κίνησης (): Το µηχανικό φρένο απολύεται και το όχηµα βρίσκεται σε ετοιµότητα οδήγησης. t = στάνταρ εξοπλισµός o = πρόσθετος εξοπλισµός E 2

30 E 3

31 Θέση Μονάδα χειρισµού οµοίως Λειτουργία ένδειξη 10 Πλήκτρο προειδοποιητικού t Ενεργοποίηση του προειδοποιητικού σήµατος. σήµατος 11 Πλήκτρο «Καταβίβασης» t Η διχάλα φορτίου καταβιβάζεται. 12 Πλήκτρο «Ανύψωσης» t Η διχάλα φορτίου ανεβαίνει. 13 Πλήκτρο φρένου o Έκτακτη ακινητοποίηση και φρένο λειτουργίας (παραλλαγή «αναρτούµενης πλατφόρµας στάσης») 14 Τιµόνι (ηλεκτρική o ιεύθυνση καθοδήγηση) 15 Ακίνητοι βραχίονες ασφαλείας o Με δυνατότητα µόνο λειτουργίας συνοδηγού. 16 ιακόπτης νέκρωσης (Λειτουργία εξαρτόµενη από την παραλλαγή του τιµονιού) o Όχηµα µε ταλαντευόµενο τιµόνι: Μετά από τη χρήση του διακόπτη νέκρωσης: υνατότητα ελεύθερης οδήγησης. Μετά από απόλυση του διακόπτη νέκρωσης: Κύλιση του οχήµατος. Όχηµα µε σταθερό τιµόνι: Μετά από τη χρήση του διακόπτη νέκρωσης: υνατότητα οδήγησης του οχήµατος. Μετά από απόλυση του διακόπτη νέκρωσης: Το όχηµα φρενάρει. 17 Σταθερή πλατφόρµα στάσης o Με δυνατότητα µόνο λειτουργίας συνοδηγού. 18 Ακίνητοι βραχίονες ασφαλείας (παραλλαγή «αναρτούµενης πλατφόρµας στάσης») o Με δυνατότητα µόνο λειτουργίας συνοδηγού. 19 Σταθερή πλατφόρµα στάσης (αναρτούµενη) (παραλλαγή «αναρτούµενης πλατφόρµας στάσης») o Λειτουργία συνοδηγού µε επιβαρυµένη πλατφόρµα στάσης t = στάνταρ εξοπλισµός o = πρόσθετος εξοπλισµός E 4

32 E 5

33 3 Έναρξη της λειτουργίας του οχήµατος Προτού θέσετε το όχηµα σε λειτουργία, προτού το χειριστήτε ή προτού ανυψώσετε κάποιο φορτίο, θα πρέπει, σαν οδηγός του, να βεβαιωθείτε ότι δε βρίσκεται κανείς στη ζώνη κινδύνου. Έλεγχοι και ενεργείες πριν την καθηµερινή έναρξη της λειτουργίας Ελέγξτε οπτικά το όχηµα (ιδιαίτερα τροχούς και µέσα ανάληψης φορτίων) σχετικά µε εµφανείς βλάβες. Ελέγξτε το παιγνίδισµα του τιµονιού. Ελέγξτε οπτικά τη στερέωση της µπαταρίας και τις καλωδιακές συνδέσεις. 3.1 Παραλλαγές οχήµατος Η εκκίνηση και ο χειρισµός του οχήµατος διαφέρουν ανάλογα µε την παραλλαγή του οχήµατος και του εξοπλισµού. Τιµόνι ιεύθυνση Βραχίονες ασφαλείας Είδος λειτουργίας Εξοπλισµός του οχήµατος Πτυσσόµενη πλατφόρµα στάσης Παραλλαγή οχήµατος Σταθερή πλατφόρµα στάσης Αναρτούµενη πλατφόρµα στάσης ταλαντευόµενο t t -- ακίνητο (σταθερό) -- o t µηχανική t t -- ηλεκτρική o o t πτυσσόµενοι t ακίνητοι -- t t (σταθεροί) πεζοποροίας t συνοδηγού t t t 3.2 Έναρξη της λειτουργίας του οχήµατος 3 Εξάγετε το γενικό διακόπτη (3). Μετακινήστε την κλειδωνιά διανοµής (7) στη θέση «I». Ελέγξτε την κόρνα (10) σχετικά µε τη λειτουργία της. 10 Όταν διπλώνετε την πτυσσόµενη πλατφόρµα στάσης προς τα πάνω (εφόσον υφίσταται τέτοια), να µην εισάγετε τα χέρια σας µεταξύ της πλατφόρµας στάσης και του τοιχώµατος του οχήµατος. Ελέγξτε τη λειτουργία του φρένου (βλέπε ενότητα 4.2) Το όχηµα βρίσκεται τώρα σε λειτουργική ετοιµότητα. Το όργανο ενδείξεων (CAN- DIS (6) (o)) δείχνει την υπάρχουσα κατάσταση φόρτισης της µπαταρίας. E 6

34 4 Εργασία µε το ανυψωτικό όχηµα διαδρόµων 4.1 Κανόνες ασφαλείας για τη λειτουργία οδήγησης ιάδροµοι και χώροι εργασίας: Επιτρέπεται η οδήγηση µόνο στους ελεύθερους διαδρόµους. Άσχετοι τρίτοι θα πρέπει να παραµείνουν εκτός του χώρου εργασίας. Το φορτίο επιτρέπεται να αποτίθεται µόνο στα προβλεπόµενα σηµεία. Συµπεριφορά κατά την οδήγηση: Ο οδηγός πρέπει να προσαρµόσει την ταχύτητα οδήγησης στις κατά τόπους συνθήκες. Σιγά πρέπει π.χ. να οδηγήσει σε στροφές, σε διαδρόµους, κατά την διαπέραση αµφιταλαντευόµενων θυρών και γενικά σε σηµεία που δεν επιτρέπουν τον πλήρη έλεγχο. Θα πρέπει να τηρεί πάντοτε ασφαλή απόσταση φρεναρίσµατος από τα οχήµατα που κινούνται µπροστά του. Επίσης θα πρέπει να διατηρεί πάντοτε τον έλεγχο του οχήµατος. Απαγορεύεται η αιφνίδια στάση (εκτός από περίπτωση κινδύνου), η ταχεία αναστροφή, η προσπέραση σε επικίνδυνα σηµεία ή σηµεία που δεν επιτρέπουν τον πλήρη έλεγχο. Απαγορεύεται το σκύψιµο του σώµατος ή το πιάσιµο εκτός του χώρου εργασίας και χειρισµού. εν επιτρέπεται η φόρτωση ή ανύψωση ατόµων. Επισηµάνσεις ασφαλείας κατά την οδήγηση: Ο οδηγός πρέπει να κοιτάει προς την κατεύθυνση οδήγησης και να έχει πάντοτε την πλήρη εποπτεία της διαδροµής. Εάν µεταφέρονται φορτία, τα οποία µειώνουν τη θέα, θα πρέπει το ανυψωτικό όχηµα διαδρόµων να κινείται µε το φορτίο του φορτωµένο πίσω. Εάν κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατό, θα πρέπει ένα δεύτερο άτοµο να προπορεύεται του οχήµατος και να προειδοποιεί σε περίπτωση τυχών κινδύνων. Υπέρβαση καθοδικών και ανοδικών κλίσεων: Η υπέρβαση ανοδικών και καθοδικών κλίσεων επιτρέπεται µόνον, εφόσον πρόκειται για αναγνωρισµένους διαδρόµους και εφόσον είναι καθαροί και µε ικανότητα συγκράτησης. Επίσης το όχηµα πρέπει να µπορεί να διαβεί το διάδροµο µε ασφάλεια σύµφωνα µε τις τεχνικές του προδιαγραφές. Το φορτίο θα πρέπει να καθοδηγείται πάντοτε προς την πλευρά της ανοδικής κλίσης. Απαγορεύεται η αναστροφή, η επικλινής οδήγηση και η απόθεση του ανυψωτικού οχήµατος διαδρόµων σε ανοδικές ή καθοδικές κλίσεις. Κλίσεις επιτρέπεται να υπερβαίνονται µόνο µε µειωµένη ταχύτητα και υπό τη συνεχή ετοιµότητα χρήσης του φρένου. Υπέρβαση ανελκυστήρων ή γεφυρών φόρτωσης: Η υπέρβαση ανελκυστήρων ή γεφυρών φόρτωσης επιτρέπεται µόνον, εφόσον διαθέτουν επαρκή ικανότητα έδρασης, είναι κατάλληλα για την οδήγηση και έχουν εγκριθεί από το χρήστη. Το ανυψωτικό όχηµα ανύψωσης πρέπει να οδηγείται στον ανελκυστήρα µε το φορτίο του φορτωµένο µπροστά και να σταθεροποιείται σε µία θέση, που να αποκλείει την επαφή µε τους τοίχους του φρέατος. Άτοµα που συµµετακινούνται µε τον ανελκυστήρα επιτρέπεται να εισέρχονται σε αυτόν, όταν το ανυψωτικό όχηµα διαδρόµων έχει αποκτήσει σταθερή θέση, και θα πρέπει να εξέρχονται από τον ανελκυστήρα πριν την έξοδο του ανυψωτικού οχήµατος διαδρόµων. Υφή του µετακινούµενου φορτίου: Επιτρέπεται η µεταφορά µόνο φορτίων, τα οποία έχουν ασφαλιστεί σύµφωνα µε τις προδιαγραφές. Μη µεταφέρετε ποτέ φορτία, τα οποία έχουν στοιβαχτεί υψηλότερα από την κορυφή του φορέα της διχάλας ή του προστατευτικού πλέγµατος φορτίων. Ρυµούλκισµα ρυµούλκων: εν επιτρέπεται η υπέρβαση της αναφερόµενης µέγιστης ικανότητας ρυµούλκισης του ανυψωτικού οχήµατος διαδρόµων για µη σταµατηµένες και/ή σταµατηµένες (φρεναρισµένες) ρυµούλκες. Το φορτίο της ρυµούλκας πρέπει να είναι κανονικά ασφαλισµένο και δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις διαστάσεις που προβλέπονται για τους διαδρόµους. Μετά τη σύζευξη θα πρέπει ο οδηγός πριν την έναρξη της οδήγησης να ελέγξει, εάν η ζεύξη της ρυµούλκας είναι ασφαλισµένη κατά της απόζευξης. Ανυψωτικά οχήµατα διαδρόµων, τα οποία χρησιµοποιούνται ως ρυµουλκά, θα πρέπει να λειτουργούν κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής µετακίνηση και το ασφαλές φρενάρισµα σε όλες τις κινήσεις του οχήµατος. E 7

35 4.2 Οδήγηση, διεύθυνση, φρενάρισµα Κατά την οδήγηση και διεύθυνση - ιδίως εκτός της περιµέτρου του οχήµατος - θα πρέπει να αυξάνετε την προσοχή σας. Προσέξτε στη λειτουργία πεζοπορίας, ώστε να διατηρείτε επαρκή απόσταση από το όχηµα. Η ηλεκτρική εγκατάσταση καθοδήγησης αποτελεί ένα αυτοεπιτηρούµενο σύστηµα. Ο έλεγχος καθοδήγησης επανελέγχει σε συγκεκριµένο διάστηµα τη συχνότητα εµφανιζόµενων λαθών. Εάν διαπιστωθεί σ αυτό το διάστηµα περισσότερες φορές ένα λάθος, τότε ο έλεγχος καθοδήγησης µειώνει την ταχύτητα οδήγησης του οχήµατος σε ταχύτητα βραδείας πορείας. Σε περίπτωση ενός τέτοιου λάθους δεν επανέρχεται η ταχύτητα οδήγησης στην κανονική της κατάσταση µετά από σβήσιµο και επανέναρξη της λειτουργίας του οχήµατος. Έτσι αποτρέπεται το σβήσιµο ενός εµφανιζόµενου λάθους, χωρίς να έχει πρωτύτερα παραµεριστεί. Μια και στην εγκατάσταση καθοδήγησης βρίσκονται εξαρτήµατα, τα οποία µπορεί να επηρεάσουν την ασφαλή χρήση του οχήµατος, θα πρέπει το λάθος να παραµεριστεί από ειδικά εκπαιδευµένο τεχνικό προσωπικό. Έκτακτη διακοπή Πιέστε το γενικό διακόπτη (3) προς τα κάτω. Όλες οι ηλεκτρικές λειτουργίες απενεργοποιούνται. Έκτακτη ακινητοποίηση Η λειτουργία ακινητοποίησης ενεργοποιείται µε διαφορετικό τρόπο, ανάλογα µε την παραλλαγή του οχήµατος, όπως περιγράφεται παρακάτω. Όχηµα µε ταλαντευόµενο τιµόνι (t): Εάν αφήσετε ελεύθερο το τιµόνι (9) ακολουθεί αναγκαστικό φρενάρισµα (έκτακτη ακινητοποίηση) - το τιµόνι ταλανταύεται αυτόβουλα στο υψηλότερο σηµείο φρεναρίσµατος (Β). Εφόσον το τιµόνι ταλαντεύεται επιβραδυµένα στη θέση φρεναρίσµατος, θα πρέπει να παραµερίζεται το σχετικό αίτιο. Ενδεχοµένως θα πρέπει να αντικατασταθεί το επανατακτικό ελατήριο! Όχηµα µε σταθερό τιµόνι (o): Η λειτουργία έκτακτης ακινητοποίησης ενεργοποιείται µε την απόλυση του διακόπτη νέκρωσης (16) στην πλατφόρµα στάσης. Όχηµα µε ακίνητο (σταθερό) τιµόνι και αναρτούµενη πλατφόρµα στάσης (παραλλαγή «αναρτούµενης πλατφόρµας στάσης») (o): Η λειτουργία έκτακτης ακινητοποίησης ενεργοποιείται: κάνοντας χρήση του πλήκτρου φρένου (13) στο τιµόνι αποµακρυνόµενοι από την πλατφόρµα στάσης (17). E 8

36 3 B 4 5 R 9 0 V R B V E 9

37 Οδήγηση Γίνεται διάκριση µεταξύ δύ ειδών λειτουργίας οδήγησης: Όχηµα µε πτυσσόµενη πλατφόρµα στάσης και ταλαντευόµενο τιµόνι. Όταν διπλώνετε την πλατφόρµα στάσης προς τα πάνω, να µην εισάγετε τα χέρια σας µεταξύ της πλατφόρµας στάσης και του τοιχώµατος του οχήµατος. Λειτουργία πεζοπορίας: Μετακινήστε τους βραχίονες ασφαλείας (2.1) και (2.2) προς τα µέσα (πρώτα τους βραχίονες ασφαλείας 2.2), διπλώστε την πλατφόρµα στάσης προς τα πάνω. Το όχηµα µπορεί να λειτουργήσει µόνο µε µειωµένη ταχύτητα οδήγησης. Λειτουργία συνοδηγού: Μετακινήστε τους βραχίονες ασφαλείας (2.1) και (2.2) προς τα έξω, διπλώστε την πλατφόρµα στάσης προς τα κάτω. Το όχηµα µπορεί να λειτουργήσει µε τη µέγιστη ταχύτητα οδήγησης. Γενικά: o Μετακινήστε το τιµόνι (9) στη διαδροµή κίνησης (). Στρέψτε το ρυθµιστή οδήγησης (5) στην επιθυµητή κατεύθυνση οδήγησης (προς τα µπροστά ή προς τα πίσω). Η λειτουργία οδήγησης είναι ασφαλισµένη µε µη επιβαρυµένη πλατφόρµα στάσης και κλειστούς βραχίονες ασφαλείας. Με επιβαρυµέµη πλατφόρµα στάσης και µη ανοιγµένους βραχίονες ασφαλείας µπορεί το όχηµα να λειτουργήσει µόνο µε µειωµένη ταχύτητα οδήγησης. Όχηµα µε σταθερή πλατφόρµα στάσης και ταλαντευόµενο τιµόνι: πατήστε στην πλατφόρµα στάσης (19). κάνετε χρήση του πλήκτρου νεκρής λειτουργίας (16). Μετακινήστε το τιµόνι (14) στη διαδροµή κίνησης (). Στρέψτε το ρυθµιστή οδήγησης (5) στην επιθυµητή κατεύθυνση οδήγησης (προς τα µπροστά ή προς τα πίσω). Όχηµα µε σταθερή πλατφόρµα στάσης και ακίνητο τιµόνι (o): Πατήστε στην πλατφόρµα στάσης (19) κάνετε χρήση του πλήκτρου νεκρής λειτουργίας (16). Στρέψτε το ρυθµιστή οδήγησης (5) στην επιθυµητή κατεύθυνση οδήγησης (προς τα µπροστά ή προς τα πίσω). Όχηµα µε σταθερή καταβιβασµένη αναρτούµενη πλατφόρµα στάσης (παραλλαγή «αναρτούµενης πλατφόρµας στάσης») (o): Πατήστε την αναρτούµενη πλατφόρµα (19) στάσης. Στρέψτε το ρυθµιστή οδήγησης (5) στην επιθυµητή κατεύθυνση οδήγησης (προς τα µπροστά ή προς τα πίσω). Να οδηγείτε µόνον, όταν τα περιβλήµατα που είναι κλειστά και σωστά ασφαλισµένα. Κατά τη διάβαση αµφιταλαντευόµενων πυλών ή οµοίων να προσέχετε, ώστε οι πλευρές τις πύλης να µην ενεργοποιήσουν το πλήκτρο ασφαλείας αποφυγής σύγκρουσης (13). Θέστε το όχηµα σε λειτουργία (βλέπε ενότητα 3). E 10

38 3 B 4 5 R 9 0 V R B V E 11

39 ιεύθυνση Στις στενές στροφές προεξέχει ο οδηγός από το όχηµα! Ταλαντεύστε το τιµόνι (9, 14) προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά. Φρενάρισµα Η συµπεριφορά φρεναρίσµατος του οχήµατος εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τις συνθήκες του οδοστρώµατος. Ο οδηγός θα πρέπει να λάβει την παραπάνω επισήµανση υπ όψιν του. Το όχηµα µπορεί να φρενάρει µε τρεις τρόπους: Με το φρένο ανάδρασης Με το φρένο λειτουργίας Φρενάρισµα µε το φρένο ανάδρασης: Όχηµα µε ταλαντευόµενο τιµόνι (t): Στρέψτε το ρυθµιστή οδήγησης (5) στην αντίθετη κατεύθυνση οδήγησης, µέχρι να στασιµοποιηθεί το όχηµα. Το όχηµα φρενάρει µε αντίθετη ροή. Φρενάρισµα µε το φρένο λειτουργίας: Ταλαντεύστε το τιµόνι (9, 14) σε ένα από τα σηµεία φρεναρίσµατος (Β) ή αφήστε ελεύθερο το τιµόνι. Ο κινητήρας φρενάρεται µε µηχανικό τρόπο µε το µηχανικό φρένο. Το φρένο λειτουργίας δρα στο ακινητοποιηµένο όχηµα ως φρένο σταθεροποίησης. Εάν αφήσετε ελεύθερο το τιµόνι, πρόκειται να ταλαντευτεί στο επάνω σηµείο φρεναρίσµατος (B). Όχηµα µε σταθερό τιµόνι (o): Αφήστε ελεύθερο τον ποδοδιακόπτη (17) στην πλατφόρµα στάσης. Παραλλαγή οχήµατος µε «αναρτούµενη πλατφόρµα στάσης»(o): Κάνετε χρήση του πλήκτρου φρένου (13) στην κεφαλή του τιµονιού. E 12

40 3 B 4 5 R 9 0 V R B V E 13

41 4.3 Λήψη και απόθεση φορτίων M Πριν τη λήψη του φορτίου θα πρέπει ο οδηγός να βεβαιωθεί ότι έχει στοιβαχτεί κατάλληλα σε παλέτες κι ότι δεν υπερβαίνει την επιτρεπτή ικανότητα έδρασης του οχήµατος. M Οδηγήστε το όχηµα µε τη διχάλα όσο περισσότερο γίνεται κάτω από το φορτίο. εν επιτρέπεται η κάθετη τοποθέτηση επιµήκους φορτίου. Η λήψη του φορτίου να γίνεται κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να µην (< 50 mm) προεξέχει σηµαντικά από τις κορυφές των διχάλων Ανύψωση και καταβίβαση Με τα πλήκτρα «ανύψωσης» και «κατάβασης» πραγµατοποιείται η κίνηση ανύψωσης ή κατάβασης µε σταθερή ταχύτητα Άνύψωση Κάνετε χρήση του πλήκτρου «ανύψωσης» (12). Κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο, µέχρι να επιτευχθεί το ύψος ανύψωσης. Καταβίβαση Κάνετε χρήση του πλήκτρου «καταβίβασης» (11), για να κατεβάσετε τη διχάλα φορτίου. E 14

42 4.4 Ασφαλής απόθεση του οχήµατος Εάν αποµακρυνθείτε από το όχηµα, θα πρέπει να το αποθέσετε µε ασφάλεια, ακόµη κι εάν η απουσία σας είναι µικρής διάρκειας. 3 Μην αποθέτετε το όχηµα σε ανοδικές κλίσεις. Κατεβάστε τελείως τη διχάλα του φορτίου. Μετακινήστε την κλειδωνιά διανοµής (7) στη θέση «0» και τραβήξτε το κλειδί. Πατήστε το γενικό διακόπτη (3) στη θέση «ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ». ιπλώστε τους πτυσσόµενους βραχίονες ασφαλείας (εφόσον υφίστανται τέτοιοι). Όταν διπλώνετε την πτυσσόµενη πλατφόρµα στάσης προς τα πάνω (εφόσον υφίσταται τέτοια), να µην εισάγετε τα χέρια σας µεταξύ της πλατφόρµας στάσης και του τοιχώµατος του οχήµατος. 7 8 Πιάστε την πτυσσόµενη πλατφόρµα στάσης (εφόσον υφίσταται τέτοια) σε µία από τις κεκλιµένες γωνίες και διπλώστε την προς τα πάνω. E 15

43 5 Πληκτρολόγιο χειρισµού (CANCODE) (o) Το πληκτρολόγιο χειρισµού αποτελείται από 10 αριθµητικά πλήκτρα, ένα πλήκτρο Set και ένα πλήκτρο o. Η δραστικοποίηση του προγράµµατος οδήγησης εµφανίζεται µε βοήθεια του πλήκτρου 1 µέσω της πράσινης φωτοδιόδου. Με το πλήκτρο-ο παρουσιάζονται οπτικά µέσω κόκκινης/πράσινης φωτοδιόδου καταστάσεις λειτουργίας Set 0 Έχει τις ακόλουθες λειτουργίες: Λειτουργία κλειδωνιάς κωδικού (έναρξη της λειτουργίας του οχήµατος). Ρύθµιση των παραµέτρων οδήγησης και των παραµέτρων της µπαταρίας µόνο σε συνδιασµό µε το όργανο ενδείξεων (CANDIS (o)). Το πλήκτρο-o έχει ύψιστη προτεραιότητα και επαναφέρει το όχηµα από κάθε κατάσταση στην κατάσταση αναφοράς, χωρίς να είναι απαραίτητη πραγµατοποίηση αλλαγών στη ρύθµιση. 5.1 Κλειδωνιά µε κωδικό M Μετά την εισαγωγή του κατάλληλου κωδικού βρίσκεται το όχηµα και πάλι σε λειτουργική ετοιµότητα. Υπάρχει η δυνατότητα προσιδιορισµού κάθε οχήµατος, κάθε χειριστή και κάθε οµάδας χειρισµού µε έναν ατοµικό κωδικό. Ο κωδικός χειριστή (ρύθµιση από κατασκευής ) είναι ευδιάκριτος στην παράδοση µε ένα επικολληµένο διαφανές φύλλο. Όταν το όχηµα τεθεί για πρώτη φορά σε λειτουργία, πρέπει να αλλάξετε τον κωδικό επιτελή και τον κωδικό χειριστή! (Βλέπε ενότητα 5.4) E 16

44 Έναρξη της λειτουργίας Η φωτοδίοδος (20) δίνει συνεχές κόκκινο φωτεινό σήµα µετά τη µετακίνηση του γενικού διακόπτη και ενδεχοµένως της κλειδωνιάς διανοµής στη θέση εντός λειτουργίας. Η φωτοδίοδος (20) δίνει συνεχές πράσινο φωτεινό σήµα µετά την εισαγωγή του σωστού κωδικού χειρισµού (ρύθµιση από κατασκευής ). Η φωτοδίοδος (20) δίνει για δύο δευτερόλεπτα διαλείπον κόκκινο φωτεινό σήµα, εάν έχει γίνει λάθος καταχώρηση κωδικού. Στη συνέχεια δίδεται η δυνατότητα καταχώρησης νέου κωδικού. Το πλήκτρο set (21) είναι χωρίς λειτουργία στην κατάσταση χειρισµού. Θέσιµο εκτός λειτουργίας Το όχηµα τίθεται εκτός λειτουργίας µετά από χρήση του πλήκτρου-o (25). Το θέσιµο εκτός λειτουργίας µπορεί να πραγµατοποιηθεί αυτόµατα µετά από ρύθµιση συγκεκριµένου χρόνου. Για το σκοπό αυτόν πρέπει να γίνει ρύθµιση των σχετικών παραµέτρων του κωδικού της κλειδωνιάς (βλέπε ενότητα 5.4) Set E 17

45 5.2 Πρόγραµµα οδήγησης Το όχηµα διαθέτει ένα πρόγραµµα οδήγησης. Το ενεργοποιηµένο πρόγραµµα παρουσιάζεται οπτικά µε βοήθεια της πράσινης φωτοδιόδου (22). Τα πλήκτρα 2 και 3 είναι χωρίς λειτουργία. Το πρόγραµµα οδήγησης µπορεί να προσαρµοστεί εξατοµικευµένα στις συνθήκες χρήσης του οχήµατος. 5.3 Παράµετροι Με το πληκτρολόγιο χειρισµού είναι δυνατή στην κατάσταση προγραµµατισµού η ρύθµιση των λειτουργιών κωδικού κλειδωνιάς και η προσαρµογή του προγράµµατος οδήγησης. Επιπλέον µπορεί να γίνει η ρύθµιση των παραµέτρων µπαταρίας. Στα οχήµατα χωρίς όργανο ενδείξεων (CANDIS (o)) είναι δυνατή µόνον η ρύθµιση των παραµέτρων κωδικού κλειδωνιάς. Οµάδες παραµέτρων Ο αριθµός παραµέτρου αποτελείται από τρία ψηφία. Το πρώτο ψηφίο εκφράζει την οµάδα παραµέτρων σύµφωνα µε τον πίνακα 1. Το δεύτερο και το τρίτο ψηφίο απαριθµούνται σε ακολουθία από το 00 ως το 99. Αριθµ. Οµάδα παραµέτρων 0xx Ρυθµίσεις της κλειδωνιάς µε κωδικό (κωδικοί, ραστικοποίηση του προγράµµατος οδήγησης, αυτόµατη αποσύνδεση κ.α.) 1xx Παράµετροι οδήγησης του προγράµµατος οδήγησης 1 (επιτάχυνση, φρένο κύλισης, ταχύτητα κ.α.) 4xx Παράµετροι, ανεξάρτητες από το πρόγραµµα οδήγησης E 18

46 5.4 Ρυθµίσεις παραµέτρων M Για την αλλαγή της ρύθµισης του οχήµατος πρέπει να γίνει καχώρηση των κωδικών επιτελή. Η ρύθµιση από κατασκευής του κωδικού επιτελή είναι Όταν το όχηµα τεθεί για πρώτη φορά σε λειτουργία, πρέπει να αλλάξετε τον κωδικό επιτελή (βλέπε ενότητα 5.1). Επισηµάνσεις ασφαλείας για οχήµατα µε όργανο ενδείξεων (CANDIS (o)) Οι ρυθµίσεις των παραµέτρων πρέπει να γίνουν µε µεγάλη σχολαστικότητα και µόνον από καταρτισµένα άτοµα. Σε περίπτωση αµφιβολιών πρέπει να αναθέσετε σχετική εντολή στο service του κατασκευαστή. Κάθε ρύθµιση πρέπει να παρακολουθείται στην ένδειξη LCD του οργάνου ενδείξεων (CANDIS (o)). Σε περίπτωση αµφιβολίας πρέπει να διακοπεί η ρύθµιση, κάνοντας χρήση του πλήκτρου o (25). Μια και αλλάζουν οι ιδιότητες οδήγησης του οχήµατος, πρέπει µετά από κάθε αλλαγή των παραµέτρων να πραγµατοποιείται δοκιµή σε προβλεπόµενο χώρο εργασίας. Εισαγωγή του κωδικού επιτελή: χρήση του πλήκτρου-o Καταχώρηση του κωδικού επιτελή Ένδειξη των ωρών λειτουργίας Όργανο ενδείξεων (CANDIS) Φωτοδίοδ ος (20) Πλήκτροo πράσινο διαλείπον σήµα Φωτοδίο δος (22) Πλήκτρο 1 Φωτοδίοδ ος (23) Πλήκτρο 2 Φωτοδίο δος (24) Πλήκτρο 3 σβηστή σβηστή σβηστή Παράµετροι κλειδωνιάς µε κωδικό Επισηµάνσεις ασφαλείας για οχήµατα χωρίς όργανο ενδείξεων (CANDIS (o)): Καταχώρηση του τριψήφιου αριθµού παραµέτρου και επαλήθευση µε το πλήκτρο set (21). Εισάγετε ή αλλάξτε την τιµή ρύθµισης βάσει της λίστας παραµέτρων και επαληθεύστε µε το πλήκτρο set (21). Η φωτοδίοδος (20) του πλήκτρου-o (25) δίνει διαλείπον φωτεινό σήµα, εάν έχει γίνει άκυρη καταχώρηση. Μετά από εκ νέου εισαγωγή του αριθµού παραµέτρου µπορεί να εισαγχθεί ή τροποποιηθεί η τιµή ρύθµισης. Για την εισαγωγή περαιτέρω παραµέτρων, απαιτείται η επανάλληψη της διαδικασίας. Πατήστε το πλήκτρο-o (25) για την ολοκλήρωση της εισαγωγής. E 19

47 ιαδικασία ρύθµισης για οχήµατα µε και χωρίς όργανο ενδείξεων (CANDIS (o)): Καταχώρηση του τριψήφιου αριθµού παραµέτρου και επαλήθευση µε το πλήκτρο set (21). Στο όργανο ενδείξεων (CANDIS (o)) συνεχίζουν να εµφανίζονται οι ώρες λειτουργίας. Εάν αλλάξει η ένδειξη, πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία ρύθµισης µε το πλήκτρο-o (25), και να ξεκινήσετε εκ νέου. Εισάγετε ή αλλάξτε την τιµή ρύθµισης βάσει της λίστας παραµέτρων και επαληθεύστε µε το πλήκτρο set (21). Η φωτοδίοδος (20) του πλήκτρου-o (25) δίνει διαλείπον φωτεινό σήµα, εάν έχει γίνει άκυρη καταχώρηση. Μετά από εκ νέου εισαγωγή του αριθµού παραµέτρου µπορεί να εισαγχθεί ή τροποποιηθεί η τιµή ρύθµισης. Για την εισαγωγή περαιτέρω παραµέτρων, απαιτείται η επανάλληψη της διαδικασίας. Πατήστε το πλήκτρο-o (25) για την ολοκλήρωση της εισαγωγής. Μπορεί να γίνει η εισαγωγή των ακολούθων παραµέτρων: Λίστα παραµέτρων κωδικού κλειδωνιάς Αριθµ. Λειτουργία Περιοχή τιµή ρύθµισης Κλειδωνιά µε κωδικό 000 Αλλαγή του κωδικού επιτελή Το µήκος (4-6 ή χαρακτήρες) του κωδικού επιτελή εκφράζει και το ή µήκος (4-6 χαρακτήρες) του κωδικού χειριστή. Όσο υπάρχουν προγραµµατισµένοι κωδικοί χειριστών, µπορεί να γίνει καταχώρηση ενός µόνο νέου κωδικού ιδίου µεγέθους. Εάν προβλέπεται αλλαγή του µεγέθους του κωδικού, πρέπει να έχουν διαγραφεί πρωτύτερα όλοι οι κωδικοί χειριστών. 001 Προσθήκη κωδικού χειριστή (max. 600) ή ή Στάνταρ τιµή ρύθµισης Παρατηρήσεις Εργασία 7295 ( ιαλείπον φωτεινό σήµα της φωτοδιόδου 22) Καταχώρηση του ισχύοντος κωδικού Επαλήθευση (set) ( ιαλείπον φωτεινό σήµα της φωτοδιόδου 23) Καταχώρηση ενός νέου κωδικού Επαλήθευση (set) ( ιαλείπον φωτεινό σήµα της φωτοδιόδου 24) Επανάληψη του νέου κωδικού Επαλήθευση (set) 2580 ( ιαλείπον φωτεινό σήµα της φωτοδιόδου 23) Καταχώρηση ενός κωδικού Επαλήθευση (set) ( ιαλείπον φωτεινό σήµα της φωτοδιόδου 24) Επανάληψη της καταχώρησης κωδικού Επαλήθευση (set) E 20

48 Αριθµ. Λειτουργία Περιοχή τιµή ρύθµισης Κλειδωνιά µε κωδικό 002 Αλλαγή του κωδικού χειριστή ή ή ιαγραφή κωδικού χειριστή ή ή Στάνταρ τιµή ρύθµισης Παρατηρήσεις Εργασία ( ιαλείπον φωτεινό σήµα της φωτοδιόδου 22) Καταχώρηση του ισχύοντος κωδικού Επαλήθευση (set) ( ιαλείπον φωτεινό σήµα της φωτοδιόδου 23) Καταχώρηση ενός νέου κωδικού Επαλήθευση (set) ( ιαλείπον φωτεινό σήµα της φωτοδιόδου 24) Επανάληψη της καταχώρησης του κωδικού Επαλήθευση (set) ( ιαλείπον φωτεινό σήµα της φωτοδιόδου 23) Καταχώρηση ενός κωδικού Επαλήθευση (set) ( ιαλείπον φωτεινό σήµα της φωτοδιόδου 24) Επανάληψη της καταχώρησης του κωδικού 004 ιαγραφή µνήµης κωδικών (διαγράφει όλους τους κωδικούς χειριστών) 010 Αυτόµατη αποσύνδεση µετά από προκαθορισµένο χρόνο Επαλήθευση (set) = διαγραφή άλλη καταχώρηση = δε γίνεται διαγραφή = άνευ αποσύνδεσης 01 ως 30 = χρόνος αποσύνδεσης σε λεπτά 31 = Αποσύνδεση µετά από 10 δευτερόλεπτα Οι φωτοδιόδοι βρίσκονται στα πεδία πλήκτρων 1-3 (βλέπε ενότητα 5.2). E 21

EFXac 100/125. Οδηγίες λειτουργίας 01.02 - 52001062 05.03

EFXac 100/125. Οδηγίες λειτουργίας 01.02 - 52001062 05.03 EFXac 100/125 01.02 - Οδηγίες λειτουργίας g 52001062 05.03 Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται από τις παρούσες ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

IPC. Οδηγίες λειτουργίας 08.10 - 51192351 08.10

IPC. Οδηγίες λειτουργίας 08.10 - 51192351 08.10 IPC 08.10 - Οδηγίες λειτουργίας g 51192351 08.10 Πρόλογος Για τον ασφαλή χειρισµό του ανυψωτικού οχήµατος διαδρόµων απαιτούνται γνώσεις, τις οποίες µπορείτε να αποκτήσετε µε τη βοήθεια των προκείµενων

Διαβάστε περισσότερα

EJD 220/220 XL. Οδηγίες χρήσης 05.05 - 50469527 07.08

EJD 220/220 XL. Οδηγίες χρήσης 05.05 - 50469527 07.08 EJD 220/220 XL 05.05 - Οδηγίες χρήσης g 50469527 07.08 Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται από τις παρούσες ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ERD 220. Οδηγίες λειτουργίας 11.03 - 09.10

ERD 220. Οδηγίες λειτουργίας 11.03 - 09.10 ERD 220 11.03 - Οδηγίες λειτουργίας g 50428258 09.10 ήλωση συµµόρφωσης Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Κατασκευαστής ή αντιπρόσωπος µε έδρα στην Κοινότητα Τύπος Επιλογή Αρ. σειράς Έτος

Διαβάστε περισσότερα

EKS 310k/310. Οδηγίες λειτουργίας 07.04 - 52025070 07.08

EKS 310k/310. Οδηγίες λειτουργίας 07.04 - 52025070 07.08 EKS 310k/310 07.04 - Οδηγίες λειτουργίας g 52025070 07.08 Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται από τις παρούσες ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ETV 110-116. Οδηγίες χρήσης 12.05 - 50468495 07.12 ETV 110 ETV 112 ETV 114 ETV 116

ETV 110-116. Οδηγίες χρήσης 12.05 - 50468495 07.12 ETV 110 ETV 112 ETV 114 ETV 116 ETV 110-116 12.05 - Οδηγίες χρήσης 50468495 07.12 g ETV 110 ETV 112 ETV 114 ETV 116 ήλωση συµµόρφωσης Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Κατασκευαστής ή όµιλος τοπικών αντιπροσώπων Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

EJE 110 / 116 / 118 / 120

EJE 110 / 116 / 118 / 120 EJE 110 / 116 / 118 / 120 04.07 - Οδηγίες λειτουργίας 51040423 11.14 EJE 110 EJE 116 EJE 118 EJE 120 g ήλωση συμμόρφωσης Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Κατασκευαστής ή αντιπρόσωπος με

Διαβάστε περισσότερα

DFG/TFG 425/430/435. Οδηγίες λειτουργίας 07.04- 52025757 02.08

DFG/TFG 425/430/435. Οδηγίες λειτουργίας 07.04- 52025757 02.08 DG/TG 425/430/435 07.04- Οδηγίες λειτουργίας g 52025757 02.08 Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται από τις παρούσες ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

AMW 22 / AMW 22p. Οδηγίες λειτουργίας 12.14 - 12.14. AMW 22 AMW 22p

AMW 22 / AMW 22p. Οδηγίες λειτουργίας 12.14 - 12.14. AMW 22 AMW 22p AMW 22 / AMW 22p 12.14 - Οδηγίες λειτουργίας 51119806 12.14 g AMW 22 AMW 22p ήλωση συμμόρφωσης Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Κατασκευαστής ή τοπικός αντιπρόσωπος Τύπος Επιλογή Αρ. σειράς

Διαβάστε περισσότερα

AMX 10. Οδηγίες λειτουργίας 12.14 - 12.14 AMX 10

AMX 10. Οδηγίες λειτουργίας 12.14 - 12.14 AMX 10 AMX 10 12.14 - Οδηγίες λειτουργίας 50287431 12.14 AMX 10 g ήλωση συμμόρφωσης Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Κατασκευαστής ή τοπικός αντιπρόσωπος Τύπος Επιλογή Αρ. σειράς Έτος κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

KM 150/500 R Bp 59641280 03/15

KM 150/500 R Bp 59641280 03/15 KM 150/500 R Bp 59641280 03/15 2 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρήσης, ενεργήστε σύμφωνα με αυτές και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση ή για

Διαβάστε περισσότερα

KM 130/300 R Bp 59641400 03/15

KM 130/300 R Bp 59641400 03/15 KM 130/300 R Bp 59641400 03/15 2 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρήσης, ενεργήστε σύμφωνα με αυτές και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση ή για

Διαβάστε περισσότερα

FARO 3500 L / D (τύπος 1611 : +.. 01001) FARO 4000 L / D (τύπος 1612 : +.. 01001) FARO 4500 L / D (τύπος 1613 : +.. 01001)

FARO 3500 L / D (τύπος 1611 : +.. 01001) FARO 4000 L / D (τύπος 1612 : +.. 01001) FARO 4500 L / D (τύπος 1613 : +.. 01001) 99 1612..80I.0 FARO 3500 L / D (τύπος 1611 : +.. 01001) FARO 4000 L / D (τύπος 1612 : +.. 01001) FARO 4500 L / D (τύπος 1613 : +.. 01001) FARO 6300 L (τύπος 1616 : +.. 01001) FARO 8000 L (τύπος 1618 :

Διαβάστε περισσότερα

KM 120/150 R P KM 120/150 R D KM 120/150 R LPG

KM 120/150 R P KM 120/150 R D KM 120/150 R LPG KM 120/150 R P KM 120/150 R D KM 120/150 R LPG Register and win! www.kaercher.com 59637740 03/12 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρήσης, ενεργήστε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας + ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΆΔΟΣΗ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ... ΣΕΛΊΔΑ 3. "Μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου χρήσης"

Οδηγίες λειτουργίας + ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΆΔΟΣΗ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ... ΣΕΛΊΔΑ 3. Μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου χρήσης Οδηγίες λειτουργίας + ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΆΔΟΣΗ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ... ΣΕΛΊΔΑ 3. "Μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου χρήσης" Nr. 99 1612..80K.0 FARO 3500 L / D (τύπος 1611 : +.. 01001) FARO 4000 L / D (τύπος 1612

Διαβάστε περισσότερα

SIMOTICS. DP Μοτέρ εξαγωγής καπνού. Εισαγωγή 1. Υποδείξεις ασφαλείας 2. Περιγραφή 3. Προετοιμασία χρήσης 4. Συναρμολόγηση, τοποθέτηση 5

SIMOTICS. DP Μοτέρ εξαγωγής καπνού. Εισαγωγή 1. Υποδείξεις ασφαλείας 2. Περιγραφή 3. Προετοιμασία χρήσης 4. Συναρμολόγηση, τοποθέτηση 5 Εισαγωγή 1 Υποδείξεις ασφαλείας 2 SIMOTICS DP Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας Περιγραφή 3 Προετοιμασία χρήσης 4 Συναρμολόγηση, τοποθέτηση 5 Ηλεκτρική σύνδεση 6 Ενεργοποίηση 7 Λειτουργία 8 Συντήρηση 9 Ανταλλακτικά

Διαβάστε περισσότερα

Υποδείξεις ασφαλείας

Υποδείξεις ασφαλείας KM 170/600 R LPG 59641340 03/14 2 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρήσης, ενεργήστε σύμφωνα με αυτές και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση ή για

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας *D1170386-1001* FBX Μεταφορικός ιμάντας D1170386 - - 1001. Ελληνικά. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h.

Οδηγίες λειτουργίας *D1170386-1001* FBX Μεταφορικός ιμάντας D1170386 - - 1001. Ελληνικά. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h. Οδηγίες λειτουργίας FBX Μεταφορικός ιμάντας D1170386 - - 1001 *D1170386-1001* Ελληνικά Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Κατασκευαστής Κατασκευαστής POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse

Διαβάστε περισσότερα

TERRASEM 3000 T Standardline. TERRASEM 3000 T Profiline. Σπαρτική μηχανή Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 8502.GR.80K.

TERRASEM 3000 T Standardline. TERRASEM 3000 T Profiline. Σπαρτική μηχανή Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 8502.GR.80K. 99 8502..80K.0 TERRASEM 3000 T Standardline (τύπος 8502 : +.. 01001) TERRASEM 3000 T Profiline (τύπος 8502 : +.. 01001) Σπαρτική μηχανή Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. Αξιότιμε πελάτη! Κάνατε

Διαβάστε περισσότερα

KM 90/60 R LPG Adv. www.kaercher.com/register-and-win 59646800 08/13

KM 90/60 R LPG Adv. www.kaercher.com/register-and-win 59646800 08/13 KM 90/60 R LPG Adv www.kaercher.com/register-and-win 59646800 08/13 Πίνακας περιεχομένων Γενικές υποδείξεις........ EL.. 1 Προστασία περιβάλλοντος EL.. 1 Εγγύηση............ EL.. 1 Εξαρτήματα και ανταλλακτικά

Διαβάστε περισσότερα

KM 130/300 R D 001 59641360 08/15

KM 130/300 R D 001 59641360 08/15 KM 130/300 R D 001 59641360 08/15 2 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρήσης, ενεργήστε σύμφωνα με αυτές και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση ή

Διαβάστε περισσότερα

KM 150/500 R D. www.kaercher.com/register-and-win 59641260 10/13

KM 150/500 R D. www.kaercher.com/register-and-win 59641260 10/13 KM 150/500 R D www.kaercher.com/register-and-win 59641260 10/13 2 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρήσης, ενεργήστε σύμφωνα με αυτές και κρατήστε

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-EMU TR326... + T17...

Wilo-EMU TR326... + T17... Wilo-EMU TR326... + T17... 4ηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Νο παραγγελίας: σειριακός αριθµός template TMPTR2X3X WILO EMU GmbH Heimgartenstr. 1 95030 Hof 3309 95003 Hof Telefon: +49 9281 974-0 Telefax:

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα ελιγμού RH 1. Οδηγίες χρήσης Σελίδα 2 Οδηγίες τοποθέτησης Σελίδα 6. Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα!

Σύστημα ελιγμού RH 1. Οδηγίες χρήσης Σελίδα 2 Οδηγίες τοποθέτησης Σελίδα 6. Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα! Οδηγίες χρήσης Σελίδα 2 Οδηγίες τοποθέτησης Σελίδα 6 Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα! Υποδείξεις ασφαλείας Πριν από την πρώτη χρήση του συστήματος ελιγμού εξασκηθείτε σε ανοιχτό χώρο, ώστε να εξοικειωθείτε

Διαβάστε περισσότερα

KM 170/600 R D. www.kaercher.com/register-and-win 59641320 01/14

KM 170/600 R D. www.kaercher.com/register-and-win 59641320 01/14 KM 170/600 R D www.kaercher.com/register-and-win 59641320 01/14 2 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συ σκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρήσης, ενεργήστε σύμφωνα με αυτές και κρατήστε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας *D1170422-V001* SplitMaster 20 D1170422 - V001. Ελληνικά. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h.

Οδηγίες λειτουργίας *D1170422-V001* SplitMaster 20 D1170422 - V001. Ελληνικά. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h. Οδηγίες λειτουργίας SplitMaster 20 D1170422 - V001 *D1170422-V001* Ελληνικά Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Κατασκευαστής Κατασκευαστής POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse

Διαβάστε περισσότερα

MODELS TOUCAN 1100 GREEK. U.S.A. JLG Industries, Inc. 1 JLG Drive McConnellsburg PA 17233-9533 Tel : (171) 485-5161 Fax : (717) 485-6417

MODELS TOUCAN 1100 GREEK. U.S.A. JLG Industries, Inc. 1 JLG Drive McConnellsburg PA 17233-9533 Tel : (171) 485-5161 Fax : (717) 485-6417 MODELS TOUCAN 1100 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ U.S.A. JLG Industries, Inc. 1 JLG Drive McConnellsburg PA 17233-9533 Tel : (171) 485-5161 Fax : (717) 485-6417 C.E. JLG Industries, Kilmartin Place,

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανισμοί στρέψης SG 05.1 SG 12.1/SGR 05.1 SGR 12.1 Με ελεγκτή σερβομηχανισμού AUMA MATIC AM 01.1

Μηχανισμοί στρέψης SG 05.1 SG 12.1/SGR 05.1 SGR 12.1 Με ελεγκτή σερβομηχανισμού AUMA MATIC AM 01.1 Μηχανισμοί στρέψης SG 05.1 SG 12.1/SGR 05.1 SGR 12.1 Με ελεγκτή σερβομηχανισμού AUMA MATIC AM 01.1 Εγχειρίδιο λειτουργίας Συναρμολόγηση, χειρισμός, έναρξη λειτουργίας Περιεχόμενα AM 01.1 Διαβάστε πρώτα

Διαβάστε περισσότερα

Goulds Pumps. Goulds-Αντλίες µε σπειροειδές περίβληµα Σειρά προϊόντων: ICP, ICPI, ICPH, ICPIH. ITT Austria GmbH Artikel Nr. 771076017 Rev.

Goulds Pumps. Goulds-Αντλίες µε σπειροειδές περίβληµα Σειρά προϊόντων: ICP, ICPI, ICPH, ICPIH. ITT Austria GmbH Artikel Nr. 771076017 Rev. Goulds Pumps el Goulds-Αντλίες µε σπειροειδές περίβληµα Σειρά προϊόντων: ICP, ICPI, ICPH, ICPIH Οδηγίες εκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης el ιαφυλάξτε

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-CronoNorm-NL, NLG

Wilo-CronoNorm-NL, NLG Pioneering for You Wilo-CronoNorm-NL, NLG el Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 2 136 329-Ed.03 / 2013-07-Wilo 1 Γενικά... 5 2 Ασφάλεια... 5 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας...

Διαβάστε περισσότερα