EKE 20 b. Οδηγίες λειτουργίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "EKE 20 b. Οδηγίες λειτουργίας 04.02- 50261586 04.02"

Transcript

1 EKE 20 b Οδηγίες λειτουργίας g

2 Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται από τις παρούσες ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οι πληροφορίες παρουσιάζονται µε τρόπο σύντοµο και συνοπτικό. Τα κεφάλαια είναι ταξινοµηµένα κατά γράµµατα. Κάθε κεφάλαιο ξεκινάει µε τη σελίδα 1. Τα στοιχεία σελίδας περιλαµβάνουν το γράµµα του κεφαλαίου και τον αριθµό σελίδας. Παράδειγµα: Η σελίδα Β 2 είναι η δεύτερη σελίδα του κεφαλαίου Β. Οι παρούσες οδηγίες χρήσης περιλαµβάνουν την τεκµηρίωση διαφόρων εκδόσεων οχηµάτων. Κατά το χειρισµό και την εκτέλεση εργασιών συντήρησης πρέπει να εφαρµόζεται η περιγραφή που αφορά τον εκάστοτε τύπο οχήµατος. m Οι υποδείξεις ασφαλείας και οι σηµαντικές επεξηγήσεις επισηµαίνονται µέσω των ακόλουθων εικονογραµµάτων: Παρατίθεται µπροστά από υποδείξεις ασφαλείας που πρέπει να τηρούνται για την αποφυγή κινδύνων για τον άνθρωπο. Παρατίθεται µπροστά από υποδείξεις που πρέπει να τηρούνται για την αποφυγή υλικών ζηµιών. Παρατίθεται µπροστά από υποδείξεις και επεξηγήσεις. t o Επισηµαίνει το στάνταρ εξοπλισµό. Επισηµαίνει τον πρόσθετο εξοπλισµό. Φροντίζουµε για τη συνεχή εξέλιξη των συσκευών µας. Ζητάµε την κατανόησή σας για την επιφύλαξη που διατηρούµε αναφορικά µε αλλαγές στη µορφή, τον εξοπλισµό και την τεχνολογία. Ως εκ τούτου, από το περιεχόµενο των παρουσών οδηγιών χρήσης δεν µπορούν να προκύψουν απαιτήσεις για συγκεκριµένες ιδιότητες της συσκευής. ικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας Τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας παραµένουν στη JUNGHEINRICH G. Jungheinrich ktiengesellschat m Stadtrand Hamburg - ΓΕΡΜΑΝΙΑ Τηλέφωνο: +49 (0) 40/ GR

3 0108.GR

4 Περιεχόµενα B Χρήση σύµφωνα µε το σκοπό κατασκευής του Περιγραφή του οχήµατος 1 Περιγραφή της χρήσης... B 1 2 οµικές οµάδες... B Τεχνικά στοιχεία της στάνταρ έκδοσης... B Στοιχεία απόδοσης... B ιαστάσεις... B Προδιαγραφές ΕΝ... B Συνθήκες λειτουργίας... B 5 3 Σηµεία που φέρουν χαρακτηριστική ένδειξη και πλακέτες τύπου... B Πλακέτα τύπου του οχήµατος... B 7 C Μεταφορά και θέσιµο σε λειτουργία για πρώτη φορά 1 Σηµείο πρόσκρουσης για τη µεταφορά µε γερανό... C 1 2 Θέσιµο σε λειτουργία για πρώτη φορά... C 1 3 Μετακίνηση του οχήµατος χωρίς ιδία µηχανική κίνηση... C 2 D Μπαταρία - συντήρηση, φόρτιση, αντικατάσταση 1 Κανόνες ασφαλείας στη χρήση µε όξινες µπαταρίες... D 1 2 Τύποι µπαταρίας... D 2 3 Ξεσκέπασµα της µπαταρίας... D 2 4 Φόρτιση της µπαταρίας... D 3 5 Εξαγωγή και ενσωµάτωση της µπαταρίας... D 4 6 Ένδειξη εκκένωσης της µπαταρίας, φύλακας εκκένωσης της µπαταρίας, µετρητής ωρών λειτουργίας... D 5 I 1

5 E Χειρισµός 1 Κανόνες ασφαλείας για τη λειτουργία µε το ανυψωτικό όχηµα διαδρόµων... E 1 2 Περιγραφή των µονάδων χειρισµού και των ενδείξεων... E 2 3 Έναρξη της λειτουργίας του οχήµατος... E 4 4 Εργασία µε το ανυψωτικό όχηµα διαδρόµων... E Κανόνες ασφαλείας για τη λειτουργία οδήγησης... E Οδήγηση, διεύθυνση, φρενάρισµα... E Λήψη και απόθεση φορτίων... E Ασφαλής απόθεση του οχήµατος... E 11 5 Ένδειξη πληροφοριών και service (LIS)... E Ενδείξεις φωτοδιόδων... E Κατάστρωση πληκτρολογίου... E Ενδείξεις του display... E Τροποποίηση των παραµέτρων του οχήµατος... E 14 6 Βοήθεια για τον παραµερισµό λειτουργικών ανωµαλιών... E 15 F Περιποίηση του οχήµατος 1 Λειτουργική ασφάλεια και προστασία του περιβάλλοντος... F 1 2 Κανόνες ασφαλείας για την περιποίηση... F 1 3 Συντήρηση και επιθεώρηση... F 3 4 Κατάλογος συντήρησης... F 4 5 Χρονοδιάγραµµα γρασσαρίσµατος... F Μέσα λειτουργίας... F 7 6 Επισηµάνσεις σχετικά µε τη συντήρηση... F Προετοιµάστε το όχηµα για τις εργασίες συντήρησης και επιδιόρθωσης... F Ανοίξτε το µπράτσο του καθίσµατος... F Ανοίξτε το κέλυφος της µπαταρίας... F Ανοίξτε την καλύπτρα του καθίσµατος... F Άνοιγµα της καλύπτρας ελέγχου... F Σφίξιµο των κοχλίων τροχού... F Ελέγξτε τις ηλεκτρικές ασφάλειες... F Εκ νέου έναρξη της λειτουργίας... F 13 7 Ακινητοποίηση του οχήµατος... F Μέτρα πριν την ακινητοποίηση... F Μέτρα κατά τη διάρκεια της ακινητοποίησης... F Εκ νέου έναρξη της λειτουργίας µετά την ακινητοποίηση... F 14 8 Έλεγχος ασφαλείας µετά την πάροδο συγκεκριµένου χρόνου και σε ειδικές περιστάσεις (D: Έλεγχος UVV σύµφωνα µε την VBG 36)... F 14 I 2

6 Χρήση σύµφωνα µε το σκοπό κατασκευής του Οι οδηγίες για τη σκόπιµη και κατάλληλη χρήση ανυψωτικών οχηµάτων διαδρόµων (VDM) περιλαµβάνονται στη συσκευασία παράδοσης της συσκευής αυτής. Αποτελούν µέρους αυτών των οδηγιών χρήσης. Οι εθνικές προδιαγραφές ισχύουν χωρίς περιορισµούς. Το όχηµα που περιγράφεται στις προκείµενες οδηγίες χρήσης είναι ένα ανυψωτικό όχηµα διαδρόµων, το οποίο ενδείκνυται για την ανύψωση και µεταφορά φορτίων. Θα πρέπει να χρησιµοποιείται, χειρίζεται και συντηρείται σύµφωνα µε τις προκείµενες οδηγίες χρήσης. Κάθε άλλου είδους χρήση δε θεωρείται σκόπιµη και µπορεί να οδηγήσει σε τραυµατισµούς ατόµων, ζηµιές του οχήµατος ή υλικών αγαθών Πάνω απ όλα θα πρέπει να αποφεύγεται η υπερφόρτωση µε υπερβολικά βαριά ή µονόπλευρα επιβαρύνοντα φορτία. Η δεσµευτική τιµή για το µέγιστο φορτίο έδρασης αναγράφεται στην πλακέτα τύπου επί της συσκευής ή παρατίθεται στο διάγραµµα φορτίου. Το ανυψωτικό όχηµα διαδρόµων δεν επιτρέπεται να λειτουργεί σε εύφλεκτους και σε εκρηξιογενείς χώρους καθώς και σε χώρους που προκαλούν διάβρωση ή είναι έντονα σκονισµένοι. m Υποχρεώσεις του χρήστη: Ως χρήστης στα πλαίσια των προκείµενων οδηγιών χρήσης θεωρείται κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που χρησιµοποιεί ή που αναθέτει σε άλλους για λογαριασµού του τη χρήση του ανυψωτικού οχήµατος διαδρόµων. Σε ειδικές περιπτώσεις (π.χ. leasing, εκµίσθωση) χρήστης θεωρείται το άτοµο αυτό, που σύµφωνα µε τους υπάρχοντες όρους συµφωνίας µεταξύ ιδιοκτήτη και κατόχου του ανυψωτικού οχήµατος αναλαµβάνει τις αναφερόµενες υποχρεώσεις λειτουργίας. Ο χρήστης θα πρέπει να διασφαλίσει τη σκόπιµη χρήση του ανυψωτικού οχήµατος διαδρόµων και να αποτρέψει κάθε είδους κινδύνους για τη ζωή και την υγεία του χειριστή ή τρίτων. Επιπλέον θα πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες αποτροπής ατυχηµάτων άλλων κανόνων ασφαλείας καθώς και οι οδηγίες χρήσης, συντήρησης και περιποίησης. Ο χρήστης θα πρέπει να εξασφαλίσει την ανάγνωση των προκείµενων οδηγιών χρήσης απ όλους του χειριστές. Εάν δεν τηρήσετε τις προκείµενες οδηγίες χρήσης παύει να ισχύει η εγγύηση που σας έχει παρασχεθεί. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση που χωρίς την έγκριση της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών του κατασκευαστή διενεργήσει ο πελάτης και/ή τρίτος µη-προβλεπόµενες εργασίες στο αντικείµενο. Προσθήκη παρελκοµένων: Η προσθήκη ή ενσωµάτωση επιπρόσθετων εγκαταστάσεων, οι οποίες επεµβαίνουν στις λειτουργίες ή αντικαθιστούν τις λειτουργίες του ανυψωτικού οχήµατος διαδρόµων επιτρεπέται µόνο µετά από γραπτή έγκριση του κατασκευαστή. Ενδεχοµένως θα πρέπει να ζητήσετε την έγκριση των κατά τόπους δηµόσιων υπηρεσιών. Η έγκριση µιας σχετικής υπηρεσίας δεν αντικαθιστά πάντως την έγκριση του κατασκευαστή GR 1

7 GR

8 B Περιγραφή του οχήµατος 1 Περιγραφή της χρήσης Το EKΕ 20 b είναι ένα ηλεκτροκίνητο περονοφόρο ανυψωτικό όχηµα µε τέσσερεις τροχούς και κάθισµα οδηγού, το οποίο διαθέτει ηλεκτρικό σύστηµα καθοδήγησης µε πηδάλιο. Προβλέπεται για τη χρήση σε επίπεδο δάπεδο, για την ανύψωση και για τη µεταφορά αγαθών. Υπάρχει η δυνατότητα λήψης χειραµαξών και παλεττών µε ανοιχτό πάτο ή σανίδων διαταγµένων κατά πλάτος (εάν βρίσκονται εκτός του χώρου των τροχών επιβάρυνσης). Η ονοµαστική ικανότητα έδρασης αναγράφεται στην πλακέτα τύπου ή στην πλακέτα ικανότητας έδρασης (Qmax). B 1

9 2 οµικές οµάδες Θέση Ονοµασία Θέση Ονοµασία 1 t Ένδειξη πληροφοριώνκαι 7 t Πόρτα της µπαταρίας service 2 t Μοχλός ελέγχου 8 t Καλύπτρα καθίσµατος 3 t Γενικός διακόπτης (έκτακτη 9 t Τροχός µετάδοσης κίνησης διακοπή) 4 t Μπράτσο καθίσµατος 10 t Τροχός στήριξης 5 t Κέλυφος µπαταρίας 11 t Πλήκτρο αδρανοποίησης 6 t Εγκατάσταση ανύψωσης 12 t Φρένο σταθεροποίησης t = στάνταρ εξοπλισµός o = πρόσθετος εξοπλισµός B 2

10 2.1 Τεχνικά στοιχεία της στάνταρ έκδοσης Παράθεση των τεχνικών στοιχείων σύµφωνα µε την VDI Επιφυλασσόµαστε του δικαιώµατος τροποποιήσεων και προσθηκών. 2.2 Στοιχεία απόδοσης Ονοµασία Στάνταρ t Ταχεία µετάδοσης κίνησης o Q Ονοµαστική ικανότητα έδρασης kg c Απόσταση από το κέντρο βάρους του mm φορτίου Ταχύτητα οδήγησης 7,7 / 10,0 9,5 / 12,5 km/h µε ονοµαστικό φορτίο / δίχως φορτίο Ταχύτητα ανύψωσης 8,0 / 12,0 8,0 / 12,0 cm/s µε ονοµαστικό φορτίο / δίχως φορτίο Ταχύτητα καταβίβασης 6,5 / 4,0 6,5 / 4,0 cm/s µε ονοµαστικό φορτίο / δίχως φορτίο Μέγιστη ικανότητα ανάβασης (για διάστηµα µεγαλύτερο των 5 min) µε ονοµαστικό φορτίο / δίχως φορτίο 6 / 13 7 / 14 % * ) Στην έκδοση µε µεγαλύτερο µήκος διχαλών βρίσκεται το κέντρο βάρους του φορτίου στο µέσο της διχάλας. c h7 Q 70 l2 l l1 x l6 b11 b3 e b5 b12 h3 155 y 95 h13 b 1 30 a_ 2 Wa st3 a_ 2 B 3

11 2.3 ιαστάσεις (όλες οι διαστάσεις σε mm) Ονοµασία l 2 Μήκος εµπρόσθιας δοµής 880 h 13 Κατεβασµένο ύψος της διχάλας φορτίου 90 h 3 Ανύψωση 125 h 7 Ύψος καθίσµατος 1020 b 1 Πλάτος οχήµατος 950 b 5 Εξωτερική απόσταση διχάλας 510 / 540 / 670 b 11 Εύρος ιχνών τροχών 340 / 370 / 500 b 3 Εσωτερική απόσταση διχαλών 170 / 200 / 330 e Πλάτος διχάλας 170 a Απόσταση ασφαλείας 200 Ιδίον βάρος: βλέπε πλακέτα τύπου οχήµατος Πλάτος διαδρόµων εργασίας (όλες οι διαστάσεις σε mm) l l 1 y 1) x 1) l 6 b 12 W 1) a st ) µε ανυψωµένο φορτίο τιµές µειωµένες κατά 90&THSpace mm c h7 Q y l 2 l h13 l1 x l6 b1 b11 b 3 e b5 b h 3 95 a_ 2 W a st3 a_ 2 B 4

12 2.4 Προδιαγραφές ΕΝ Στάθµη διαρκούς ακουστικής πίεσης: 68 db() σύµφωνα µε την pren σε αντιστοιχία µε την ISO Η στάθµη διαρκούς ακουστικής πίεσης είναι βάσει των προδιαγραφών µία µέση τιµή που περιλαµβάνει τη στάθµη της ακουστικής πίεσης κατά την οδήγηση, την ανύψωση και τη διαδροµή χωρίς φορτίο. Η µέτρηση της στάθµης ακουστικής πίεσης γίνεται στο σωλήνα του οδηγού. Κραδασµός: 0,36 m/s 2 σύµφωνα µε την pren Η επιτάχυνση κραδασµού, η οποία επιδρά στο σώµα στη θέση χειρισµού, είναι σύµφωνα µε τη σχετική προδιαγραφή η γραµµική επιτάχυνση µε βάρος στην κάθετο. Υπολογίζεται κατά την υπέρβαση εµποδίων µε σταθερή ταχύτητα. Ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα (EMV) Ο κατασκευαστής βεβαιώνει την τήρηση των οριακών τιµών για την ηλεκτροµαγνητική ανεπιθυµητή εκποµπή και την ατρωσία έναντι παρεµβολών καθώς και τη διενέργεια ελέγχου της εκκένωσης στατικού ηλεκτρισµού σύµφωνα µε την pren Βεβαιώνει επίσης την τήρηση των οδηγιών που αναφέρονται στην προδιαγραφή αυτήν. Η τροποποίηση σε ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά εξαρτήµατα καθώς και η αλλαγή της διάταξής τους επιτρέπεται να διενεργούνται µόνο µε γραπτή έγκριση του κατασκευαστή. 2.5 Συνθήκες λειτουργίας Θερµοκρασία περιβάλλοντος - σε λειτουργία 5 C ως +40 C Όταν γίνεται συνεχής χρήση σε θερµοκρασία κάτω των 5 C ή στον ψυκτικό θάλαµο καθώς και υπό συνθήκες ακραίων θερµοκρασιών ή σχετικής υγρασίας, απαιτείται για τα ανυψωτικά οχήµατα διαδρόµων ειδικός εξοπλισµός. B 5

13 Σηµεία που φέρουν χαρακτηριστική ένδειξη και πλακέτες τύπου Qmax 2000kg mv 1,5 V Θέση Ονοµασία 13 Προειδοποιητική πλακέτα "Προσοχή - ηλεκτρονικό σύστηµα και χαµηλή τάση" 14 Ικανότητα έδρασης Qmax 15 Μοχλός ελέγχου 16 Φορτίο επιφάνειας 17 Σηµείο πρόσκρουσης για τη µεταφορά µε γερανό 18 Πλακέτα τύπου της µπαταρίας 19 Πλακέτα ελέγχου UVV (µόνο για D) 20 Πλακέτα τύπου του οχήµατος Η πλακέτα ικανότητας έδρασης (14) δείχνει τη µέγιστη ικανότητα έδρασης Qmax. Η αναφερόµενη ονοµαστική ικανότητα έδρασης δεν επιτρέπεται να ξεπεραστεί. Οι προειδοποιητικές πλακέτες "Προσοχή - ηλεκτρονικό σύστηµα µε χαµηλή τάση" (13) είναι εµφανής µετά το άνοιγµα του εκάστοτε περιβλήµατος. Η πλακέτα τύπου της µπαταρίας (18) είναι εµφανής µετά το άνοιγµα του κελύφους και της πόρτας της µπαταρίας (βλέπε κεφάλαιο D). B 6

14 3.1 Πλακέτα τύπου του οχήµατος Xxx Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx kg Xxxxxxxxxxxxxxxxx mm Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx kg Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx V Xxxxxxxxxxxxxxxxx kw xxxxxxxx kg Xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx Θέση Ονοµασία Θέση Ονοµασία 21 Τύπος 28 Ισχύς κινητήρα σε kw 22 Αριθµός σειράς 29 Αριθµ. πελάτη 23 Ονοµαστική ικανότητα έδρασης σε kg 30 Ελάχιστο/µέγιστο βάρος της µπαταρίας σε kg 24 Μπαταρία: τάση V 31 Καθαρό βάρος δίχως µπαταρία σε kg 25 Κατασκευαστής 32 Έτος κατασκευής 26 Αριθµ. παραγγελίας. 33 Απόβαρο χωρίς µπαταρία kg 27 Απόσταση από το κέντρο βάρους του φορτίου σε mm Σε περίπτωση που θα επιθυµούσατε να θέσετε ερωτήσεις σχετικά µε το όχηµα ή µε την παραγγελία ανταλλακτικών, παρακαλείσθε να αναφέρετε τον αριθµό σειράς (26). B 7

15 B 8

16 C Μεταφορά και θέσιµο σε λειτουργία για πρώτη φορά 1 Σηµείο πρόσκρουσης για τη µεταφορά µε γερανό Χρησιµοποιείτε βαρούλκο µε επαρκή ικανότητα έδρασης (βάρος φόρτωσης βλέπε πλακέτα τύπου του οχήµατος). Για τη µεταφορά του οχήµατος µε τη βοήθεια εξαρτήµατος γερανού προβλέπονται στην απλή κολόνα οπές για κρίκους µε κοχλίες (1) και στο πλαίσιο σηµεία πρόσκρουσης (2) m Ακινητοποιήστε µε ασφάλεια το όχηµα (βλέπε κεφάλαιο E). Προσκούστε το εξάρτηµα γερανού στα σηµεία πρόσκρουσης. Προσκρούστε το εξάρτηµα γερανού στα σηµεία πρόσκρουσης κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να µη µπορέσει σε καµία περίπτωση να ολισθήσει. Στο ανασήκωµα µην έρθετε σε επαφή µε δοµικά στοιχεία του οχήµατος. 2 Θέσιµο σε λειτουργία για πρώτη φορά m Οδηγείτε το όχηµα µόνο µε την ηλεκτρική ενέργεια της µπαταρίας! Το συνεχές εναλλασσόµενο ρεύµα προκαλεί βλάβη στα ηλεκτρονικά δοµικά στοιχεία. Η καλωδιακή σύνδεση προς τη µπαταρία (συρόµενο καλώδιο) δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 6 m. Για να τεθεί το όχηµα σε λειτουργική ετοιµότητα µετά την παράδοση ή µετά από µία µεταφορά, θα πρέπει να διενεργούνται οι ακόλουθες εργασίες: Ελέγξτε την πληρότητα και την κατάσταση του εξοπλισµού. Ενσωµατώστε ενδεχοµένως µία µπαταρία χωρίς να προκαλέσετε ζηµιά στο καλώδιο της µπαταρίας(βλέπε κεφάλαιο D). Φόρτιση της µπαταρίας (βλέπε κεφάλαιο D). Έλεγχος της ρύθµισης της ένδειξης πληροφοριών και serviece ως προς την αντιστοιχία του τύπου της µπαταρίας (βλέπε κεφάλαιο D). Θέστε το όχηµα σε λειτουργία σύµφωνα µε τις οδηγίες (βλέπε κεφάλαιο E). Μετά το στήσιµο του οχήµατος µπορεί να πεπλατυνθούν οι επιφάνειες κύλισης των τροχών. Μετά από σύντοµο χρόνο οδήγησης χάνονται και πάλι αυτές οι πεπλατύνσεις. C 1

17 3 Μετακίνηση του οχήµατος χωρίς ιδία µηχανική κίνηση Αυτού του είδους η λειτουργία απαγορεύεται σε κλίσεις. Εάν απαιτείται η µετακίνηση του οχήµατος και µετά την εµφάνιση λειτουργικής ανωµαλίας, η οποία επηρεάζει την οδήγηση, θα πρέπει να ενεργείτε κατά τον ακόλουθο τρόπο: Πατήστε το γενικό διακόπτη στη θέση "Εκτός λειτουργίας". Μετακινήστε την κλειδωνιά διανοµής στη θέση "ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ" ("0") και τραβήξτε το κλειδί. Ασφαλίστε το όχηµα κατά της αυτόνοµης κύλισης. Ανοίξτε την καλύπτρα του καθίσµατος (βλέπε κεφάλαιο F). Ξεσφίξτε τα αντιθετικά παξιµάδια (4) και σφίξτε τις βίδες (3). Το φρένο αερίζεται και το όχηµα µπορεί να µετακινηθεί. Επαναφέρετε την εγκατάσταση φρένων στην αρχική της κατάσταση στο σηµείο ακινητοποίησης! Το όχηµα δεν επιτρέπεται να αποτεθεί µε αερισµένο φρένο! 3 4 Ξεβιδώστε εκ νέου τις βίδες (3) περίπου κατά 5mm και ασφαλίστε τα αντιθετικά παξιµάδια (4). Η κατάσταση των φρένων έχει επανέλθει στην αρχική κατάσταση. Κλείστε την καλύπτρα του καθίσµατος. C 2

18 D Μπαταρία - συντήρηση, φόρτιση, αντικατάσταση 1 Κανόνες ασφαλείας στη χρήση µε όξινες µπαταρίες Γι αυτόν το λόγο θα πρέπει σε όλες τις εργασίες που έχουν σχέση µε τις µπαταρίες να φοράτε προστατευτική ενδυµασία και προστατευτικά γυαλιά. Προσωπικό συντήρησης: Η φόρτιση, η συντήρηση και η αντικατάσταση µπαταριών επιτρεπέται να διενεργείται αποκλειστικά από προσωπικό που έχει εκπαιδευτεί για το σκοπό αυτό. Οι προκείµενες οδηγίες λειτουργίας καθώς και οι προδιαγραφές των κατασκευαστών της µπαταρίας και του σταθµού φόρτισης µπαταριών θα πρέπει να τηρούνται κατά τη διενέργεια των παραπάνω εργασιών. Μέτρα προστασίας κατά της εκδήλωσης πυρκαγιάς: Όταν εργάζεστε µε τις µπαταρίες δεν επιτρέπεται το κάπνισµα και η εκδήλωση ανοιχτής φωτιάς. IΣτο χώρο του προς φόρτιση ακινητοποιηµένου οχήµατος δεν επιτρέπεται να βρίσκονται σε ακτίνα τουλάχιστον 2 m εύφλεκτα υλικά ή λειτουργικές ύλες που προκαλούν σπινθήρες. Ο χώρος θα πρέπει να εξαερίζεται. Θα πρέπει να βρίσκονται σε ετοιµότητα µέσα προστασίας κατά της εκδήλωσης πυρκαγιάς. Συντήρηση της µπαταρίας: Τα καπάκια των στοιχείων της µπαταρίας θα πρέπει να διατηρούνται στεγνά και καθαρά. Οι ακροδέκτες και τα πέδιλα καλωδίων πρέπει να είναι καθαρά, να έχουν επαληφθεί ελαφρά µε γράσσο πόλων και να έχουν βιδωθεί σφιχτά. Οι µπαταρίες, των οποίων οι πόλοι δεν είναι µονωµένοι, θα πρέπει να καλύπτονται µε ένα µη ολισθηρό µάκτρο µόνωσης. m m ιάθεση της µπαταρίας: Η διάθεση των µπαταριών επιτρέπεται µόνον, εφόσον λαµβάνονται υπ όψιν και τηρούνται η εθνικοί κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος ή οι νόµοι πέρι διάθεσης. Θα πρέπει να τηρούνται οπωσδήποτε οι οδηγίες του κατασκευαστή σχετικά µε τη διάθεση. Προτού κλείσετε το κέλυφος της µπαταρίας, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο της µπαταρίας δε µπορεί να υποστεί ζηµιά. Οι µπαταρίες περιέχουν διαλυµένο οξύ, το οποίο είναι δηλητηριώδες και καυστικό. Γι αυτόν το λόγο θα πρέπει σε όλες τις εργασίες που έχουν σχέση µε τις µπαταρίες να φοράτε προστατευτική ενδυµασία και προστατευτικά γυαλιά. Αποτρέψτε οπωσδήποτε την επαφή µε οξύ της µπαταρίας. Εάν παρά ταύτα έχουν έρθει η ενδυµασία, το δέρµα ή τα µάτια σε επαφή µε οξύ µπαταρίας, θα πρέπει τα προσβληµένα µέρη να ξεπλένονται άµεσα µε άφθονο καθαρό νερό, ενώ σε περίπτωση προσβολής του δέρµατος ή των µατιών θα πρέπει να έρθετε σε επαφή µε ένα γιατρό. Το χυµένο οξύ της µπαταρίας θα πρέπει να εξουδετερώνεται αµέσως. Επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται µόνο µπαταρίες µε κλειστό το κιβώτιο της µπαταρίας. Το βάρος της µπαταρίας και οι διαστάσεις της επηρεάζουν σηµαντικά την λειτουργική ασφάλεια του οχήµατος. Η αντικατάσταση του εξοπλισµού µπαταρίας επιτρέπεται µόνο µετά από έγκριση του κατασκευαστή. D 1

19 2 Τύποι µπαταρίας Ανάλογα µε τη χρήση του, το όχηµα εξοπλίζεται µε διαφορετικούς τύπους µπαταριών. Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται οι στάνταρ συνδιασµοί µε αναφορά της χωρητικότητας. 24 V - PzS - µπαταρία 3 PzS 330L (µε βάρη) 24 V - PzS - µπαταρία 3 PzS 420L 24V - PzS - µπαταρία µε αυξηµένη 3 PzS 450HX απόδοση Τα βάρη των µπαταριών αναγράφονται στην πλακέτα τύπου της εκάστοτε µπαταρίας. m Ανάλογα µε τον τύπο της µπαταρίας µπορεί να γίνει χρήση και µπαταριών αυξηµένης απόδοσης και µπαταριών που δεν απαιτούν συντήρηση. Κατά την αντικατάσταση / ενσωµάτωση της µπαταρίας θα πρέπει να προσέχετε, ώστε η µπαταρία να έχει τοποθετηθεί γερά στο χώρο της. 3 Ξεσκέπασµα της µπαταρίας Ακινητοποιήστε µε ασφάλεια το όχηµα (βλέπε κεφάλαιο E) Ανοίξτε την πόρτα της µπαταρίας (5) µε το εξαγωνικό κλειδί (βρίσκεται κάτω από το µπράτσο του καθίσµατος (2) (βλέπε κεφάλαιο F), εξάγετέ την και τοποθετήστε την παράπλευρα. Κάνετε χρήση της απασφάλισης (1) για το κέλυφος της µπαταρίας (3). Στρέψτε το κάλυµµα της µπαταρίας (3) προς τα επάνω και ασφαλίστε το. Ανοίξτε και κλείστε προσεχτικά το κέλυφος της µπαταρίας. Η σύνδεση και ο αποχωρισµός του φις της µπαταρίας µε/από την πρίζα επιτρέπεται να γίνονται µόνον, όταν το όχηµα και η συσκευή φόρτισης έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας. 4 5 D 2

20 4 Φόρτιση της µπαταρίας Για τη φόρτιση της µπαταρίας θα πρέπει το όχηµα να έχει στηθεί σε κλειστό, καλά εξαεριζόµενο χώρο. m m Ξεσκέπασµα της µπαταρίας (βλέπε ενότητα 3). Η σύνδεση και ο αποχωρισµός του φις της µπαταρίας (6) µε/από το καλώδιο φόρτισης του σταθµού φόρτισης µπαταριών καθώς και η χρήση του γενικού διακόπτη επιτρέπεται να γίνονται µόνον, όταν το όχηµα και η συσκευή φόρτισης έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας. Κατά τη διάρκεια της φόρτισης θα πρέπει οι εξωτερικές επιφάνειες των στοιχείων της µπαταρίας να είναι ξεσκέπαστες, για να διασφαλίζεται ο επαρκής εξαερισµός. εν επιτρέπεται να τοποθετούνται µεταλλικά αντικείµενα πάνω στη µπαταρία. Πριν τη διαδικασία φόρτισης να ελέγχετε τις διάφορες καλωδιακές συνδέσεις και τους συνδέσµους σχετικά µε εµφανείς ζηµιές. Θα πρέπει να τηρείτε οπωσδήποτε τους κανόνες ασφαλείας του κατασκευαστή της µπαταρίας και του σταθµού φόρτισης. Τραβήξτε το φις της µπαταρίας ( 6). Αποµακρύνετε το ενδεχόµενο υπάρχον µάκτρο µόνωσης από τη µπαταρία. Συνδέστε το καλώδιο φόρτισης του σταθµού φόρτισης µπαταριών µε το φις της µπαταρίας (6) και θέστε σε λειτουργία τη συσκευή φόρτισης. Φορτίστε τη µπαταρία σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή της µπαταρίας και του κατασκευαστή του σταθµού φόρτισης. 6 D 3

21 5 Εξαγωγή και ενσωµάτωση της µπαταρίας m Το όχηµα πρέπει να βρίσκεται σε οριζόντια θέση. Για την αποφυγή βραχυκυκλωµάτων θα πρέπει οι µπαταρίες µε ανοιχτούς πόλους ή συνδέσµους να καλύπτονται µε ένα λαστιχένιο µάκτρο. Αποθέστε το φις της µπαταρίας ή το καλώδιο της µπαταρίας κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να µη µαγγώσουν στο όχηµα κατά την εξαγωγή της µπαταρίας. Κατά τη µεταφορά της µπαταρίας µε εξαρτήµα γερανού να τηρείται την επαρκή ικανότητα έδρασης (βλέπε βάρος µπαταρίας στην πλακέτα τύπου της µπαταρίας στο κιβώτιο της µπαταρίας). Το εξάρτηµα του γερανού πρέπει να ασκήσει κάθετο εφελκυσµό, για να µη συµπιεστεί το κιβώτιο της µπαταρίας. Τα άγκιστρα θα πρέπει να εφαρµόζονται στα τρήµατα πρόσκρουσης (5) της µπαταρίας έτσι, ώστε να µη µπορούν σε χαλαρή κατάσταση του εξαρτήµατος του γερανού να πέσουν πάνω στα στοιχεία της µπαταρίας. Ξεσκέπασµα της µπαταρίας (βλέπε ενότητα 3). Τραβήξτε το φις της µπαταρίας (6). Ανοίξτε την πόρτα της µπαταρίας (5) µε ένα εξαγωνικό κλειδί. Το τετράεδρο κλειδί βρίσκεται κάτω από το µπράτσο του καθίσµατος (βλέπε κεφάλαιο F). Εξάγετε την κόκκινη ασφάλιση της µπαταρίας (8). Σύρετε τη µπαταρία (7) πλευρικά σε ένα σταθµό αντικατάστασης µπαταριών. Τηρήστε τις οδηγίες λειτουργίας του σταθµού αντικατάστασης µπαταριών! Η ενσωµάτωση πραγµατοποιείται σε αντίθετη σειρά. Προσέξτε, ώστε να ενσωµατωθεί στη σωστή θέση και να συδεθεί σωστά. Μετά την εκ νέου ενσωµάτωση να ελέγχετε τις διάφορες καλωδιακές συνδέσεις και τους συνδέσµους σχετικά µε εµφανείς ζηµιές. Η µπαταρία πρέπει να είναι γερά στερεωµένη στο όχηµα, για να αποφευχθούν ζηµιές λόγω απρόβλεπτων µετακινήσεων. Προσέξτε ώστε η θέση της ασφάλισης της µπαταρίας (8) να είναι η προβλεπόµενη. Το κέλυφος της µπαταρίας και η πόρτα της µπαταρίας πρέπει να έχουν κλείσει σωστά. 7 8 D 4

22 6 Ένδειξη εκκένωσης της µπαταρίας, φύλακας εκκένωσης της µπαταρίας, µετρητής ωρών λειτουργίας m Ένδειξη εκκένωσης της µπαταρίας: Η κατάσταση φόρτισης της µπαταρίας (8) παρουσιάζεται σε βαθµίδες 10% στο display της ένδειξης πληροφοριών και service. Η στάνταρ ρύθµιση της ένδειξης εκκένωσης της µπαταρίας / του ελεγκτή εκκένωσης πραγµατοποιείται για στάνταρ µπαταρίες. Εάν χρησιµοποιείτε µπαταρίες χωρίς ανάγκη συντήρησης, θα πρέπει η ένδειξη να έχει ρυθµιστεί έτσι, ώστε να εµφανίζεται το σύµβολο "Τ" (9) πίσω από την ποσοστιαία ένδειξη. Εάν δε γίνει αυτή η ρύθµιση, µπορεί να προκληθεί βλάβη στη µπαταρία λόγω εκκένωσης. Για τη ρύθµιση του εργαλείου καλό θα ήταν να ζητήσετε τη βοήθεια του service του κατασκευαστή του οχήµατος BTT :040% T 471h Εάν υπολείπονται 30% της συνολικής χωρητικότητας της µπαταρίας, απαιτείται η φόρτιση της µπαταρίας. Ελεγκτής εκκένωσης της µπαταρίας: Σε περίπτωση µικρότερης χωρητικότητας από την υπολειπόµενη προβλεπόµενη, απενεργοποιείται η λειτουργία ανύψωσης. Σχετική ένδειξη εµφανίζεται στο display για την ένδειξη των πληροφοριών και του service. Η λειτουργία ανύψωσης ενεργοποιείται και πάλι, όταν η συνδεδεµένη µπαταρία θα έχει φορτιστεί τουλάχιστον κατά 70%. Μετρητής ωρών λειτουργίας: Οι ώρες λειτουργίας (10) εµφανίζονται δίπλα στην κατάσταση φόρτισης. Ο µετρητής ωρών λειτουργίας δείχνει το χρόνο συνολικής λειτουργίας των µετακινήσεων του οχήµατος και των ανυψώσεων. D 5

23 D 6

24 E Χειρισµός 1 Κανόνες ασφαλείας για τη λειτουργία µε το ανυψωτικό όχηµα διαδρόµων Άδεια όδηγησης: Το ανυψωτικό όχηµα διαδρόµων επιτρέπεται να χρησιµοποιείται µόνον από άτοµα που έχουν εκπαιδευτεί στην οδήγησή του, που έχουν αποδείξει στο χρήστη ή στον εντολοδόχο του τις ικανότητές τους στην οδήγηση και στο χειρισµό φορτίων και στα οποία έχει ανατεθεί ρητά η χρήση του. ιακαιώµατα, υποχρεώσεις και κανόνες συµπεριφοράς για τον οδηγό: Ο οδηγός πρέπει να έχει επίγνωση των δικαιωµάτων και των υποχρεώσεών του, να έχει καταρτιστεί στο χειρισµό του ανυψωτικού οχήµατος διαδρόµων και να έχει εξοικειωθεί µε το περιεχόµενο των προκείµενων οδηγιών λειτουργίας. Θα πρέπει να του έχουν παραχωρηθεί τα απαραίτητα δικαιώµατα. Σε ανυψωτικά οχήµατα διαδρόµων, τα οποία χρησιµοποιούνται στη λειτουργία πεζοπορίας, θα πρέπει να χρησιµοποιούνται προστατευτικά υποδήµατα. Απαγορεύεται η χρήση από αναρµόδιους: Ο οδηγός είναι υπεύθυνος κατά τη διάρκεια χρήσης για το ανυψωτικό όχηµα διαδρόµων. Θα πρέπει να απαγορεύει σε αναρµόδια άτοµα την οδήγηση ή τη χρήση του ανυψωτικού οχήµατος διαδρόµων. εν επιτρέπεται η φόρτωση ή ανύψωση ατόµων. Βλάβες και ελαττώµατα: Βλάβες και άλλα ελαττώµατα που παρουσιάζονται στο ανυψωτικό όχηµα διαδρόµων ή στην πρόσθετη συσκευή θα πρέπει να αναφέρονται αµέσως στο εποπτικό προσωπικό. Ανασφαλή ανυψωτικά οχήµατα διαδρόµων (π.χ. φθαρµένοι τροχοί ή ελαττωµατικά φρένα) δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται µέχρι την κανονική τους επιδιόρθωση. Επισκευές: Ο οδηγός δεν επιτρέπεται να διενεργήσει επισκευές ή τροποποιήσεις στο ανυψωτικό όχηµα διαδροµών χωρίς να έχει εκπαιδευτεί κατάλληλα και χωρίς έγκριση. Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται να απενεργοποιήσει ή να µεταθέσει εγκαταστάσεις ασφαλείας ή διακόπτες. Ζώνη κινδύνου: Η ζώνη κινδύνου είναι η περιοχή εκείνη, στην οποία υφίσταται κίνδυνος λόγω µετακινήσεων και ανυψώσεων του ανυψωτικού οχήµατος διαδρόµων, των µέσων ανύψωσης φορτίων (π.χ. διχάλες ή πρόσθετες συσκευές) ή του φορτίου. Στη ζώνη αυτή ανήκει και η περιοχή, στην οποία µπορεί να καταπέσουν εµπορεύµατα ή να ανατραπεί µία εργασιακή εγκατάσταση. Αναρµόδια άτοµα πρέπει να αποµακρύνονται από τη ζώνη κινδύνου. Εάν υφίσταται κίνδυνος για άτοµα, θα πρέπει να δίνεται έγκαιρα προειδοποιητικό σήµα. Εάν τα αναρµόδια άτοµα δεν αποχωρίσουν από τη ζώνη κινδύνου παρά την προτροπή, θα πρέπει να ακινητοποιείτε άµεσα το ανυψωτικό όχηµα διαδρόµων. Εγκαταστάσεις ασφαλείας και προειδοποιητικές πλακέτες: Οι παρούσες εγκαταστάσεις ασφαλείας, οι προειδοποιητικές πλακέτες και οι προειδοποιητικές επισηµάνσεις θα πρέπει οπωσδήποτε να τηρούνται. E 1

25 2 Περιγραφή των µονάδων χειρισµού και των ενδείξεων Θέση Μονάδα χειρισµού οµοίως Λειτουργία ένδειξη 1 Κλειδωνιά διανοµής t ιακοπή/σύνδεση του κυκλώµατος ελέγχου. Τραβώντας το κλειδί, ασφαλίζετε το όχηµα κατά της έναρξης της λειτουργίας από αναρµόδια άτοµα. 2 Λάµπα ελέγχου "Θέρµανση καθίσµατος" 3 Ένδειξη λειτουργικής ετοιµότητας 4 ιακόπτης "προειδοποιητικού σήµατος" (κόρνα) o t t είχνει µέσω φωτεινό σήµατος ότι η θέρµανση καθίσµατος έχει τεθεί σε λειτουργία. είχνει µέσω φωτεινό σήµατος ότι το κύκλωµα ελέγχου έχει τεθεί σε λειτουργία. Ενεργοποίηση του προειδοποιητικού σήµατος. 5 Πλήκτρο "Καταβίβασης" t Η εγκατάσταση ανύψωσης καταβιβάζεται. 6 Πλήκτρο "Ανύψωσης" t Η εγκατάσταση ανύψωσης ανεβαίνει. 7 Μοχλός ελέγχου t Γίνεται η ρύθµιση της επιθυµητής κατεύθυνσης οδήγησης. 8 ιακόπτης "Θέρµανση καθίσµατος" 9 Γενικός διακόπτης (έκτακτη διακοπή) o t ιακοπή/σύνδεση της θέρµανσης του καθίσµατος. Το ηλεκτρικό κύκλωµα διακόπτεται, όλες οι ηλεκτρικές λειτουργίες τίθενται εκτός λειτουργίας και το όχηµα φρενάρει αναγκαστικά. 10 Πλήκτρο αδρανοποίησης t απόλυση: η οδήγηση έχει ασφαλιστεί ή το όχηµα φρενάρει χρήση: η λειτουργία οδήγησης έχει ενεργοποιηθεί 11 Πεντάλ οδήγησης t Το όχηµα ακινητοποιείται. 12 Τροχός ρύθµισης "Απόσβεση καθίσµατος" t Ρύθµιση του καθίσµατος του οδηγού σύµφωνα µε το βάρους του οδηγού για την καλύτερη δυνατή απόσβεση του καθίσµατος. Παρουσιάζεται οπτικά το ρυθµισµένο βάρος. 13 Τροχός ρύθµισης "Επίκλιντρο" 14 Ασφάλιση του καθίσµατος οδηγού 15 ιακόπτης "Φρένο σταθεροποίησης" 16 Λάµπα ελέγχου "Φρένο σταθεροποίησης" 17 Ένδειξη πληροφοριώνκαι service t t t t t Το επίκλιντρο στο κάθισµα του οδηγού µπορεί να ρυθµιστεί. Το κάθισµα οδηγού µπορεί να µετατεθεί οριζόντια. Κάνετε χρήση του φρένου σταθεροποίησης ή απολύστε το. είχνει µέσω φωτεινό σήµατος ότι έχει γίνει χρήση του φρένου σταθεροποίησης. Ένδειξη σηµαντικών παραµέτρων οδήγησης και ανύψωσης. Προειδοποιητικές ενδείξεις, υποδείξεις λανθασµένων χειρισµών και ενδείξεις service (βλέπε ενότητα 5). t = στάνταρ εξοπλισµός o = πρόσθετος εξοπλισµός E 2

26 E 3

27 3 Έναρξη της λειτουργίας του οχήµατος Προτού θέσετε το όχηµα σε λειτουργία, προτού το χειριστήτε ή προτού ανυψώσετε κάποιο φορτίο, θα πρέπει, σαν οδηγός του, να βεβαιωθείτε ότι δε βρίσκεται κανείς στη ζώνη κινδύνου. Ο ηλεκτρονικός έλεγχος οδήγησης και καθοδήγησης αυτοελέγχονται. Σε περίπτωση λάθους διακόπτουν τη λειτουργία οδήγησης ή καθοδήγησης. Πριν την εκ νέου έναρξη της λειτουργίας του οχήµατος θα πρέπει να παραµερίζεται το εµφανιζόµενο λάθος. Έλεγχοι και ενεργείες πριν την καθηµερινή έναρξη της λειτουργίας Ελέγξτε οπτικά το όχηµα (ιδιαίτερα τροχούς και εγκατάσταση ανύψωσης) σχετικά µε βλάβες. Ελέγξτε οπτικά τη στερέωση της µπαταρίας και τις καλωδιακές συνδέσεις. Μην κάνετε χρήση του µοχλού ελέγχου κατά την ανάβαση στο όχηµα. Ρύθµιση του καθίσµατος οδηγού Μην έχεστε σε επαφή µε το οπίσθιο τοίχωµα του οχήµατος κατά τη ρύθµιση του καθίσµατος οδηγού! Κάθισµα στη θέση οδηγού. Τραβήξτε την ασφάλιση για το κάθισµα οδηγού (14) προς τα έξω και µετακινήστε το κάθισµα οδηγού στην κατάλληλη θέση µε κινήσεις προς τα εµπρός και προς τα πίσω. Αφήστε την ασφάλιση για το κάθισµα οδηγού εκ νέου να πιάσει. Ρυθµίστε την απόσβεση του καθίσµατος, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στο εκάστοτε σωµατικό 14 βάρος του οδηγού, κάνοντας χρήση του τροχού ρύθµισης (12) Πραγµατοποιήστε τη ρύθµιση του επίκλιντρου (13). E 4

28 Έναρξη της λειτουργίας του οχήµατος Εξάγετε το γενικό διακόπτη. Εισάγετε το κλειδί στην κλειδωνιά διανοµής (1) και γυρίστε µέχρι την πρόσκρουση προς τα δεξιά στη θέση "I". Ελέγξτε την κόρνα (4) σχετικά µε τη λειτουργία της. Ελέγξτε τη λειτουργική ικανότητα του πλήκτρου αδρανοποίησης (10), του πεντάλ φρένου (11), του διακόπτη φρένου σταθεροποίησης (15) και του µοχλού ελέγχου(7) (βλέπε ενότητα 4.2). Το όχηµα βρίσκεται τώρα σε λειτουργική ετοιµότητα. Η ένδειξη πληροφοριών και service (17) δείχνει για µικρό χρονικό διάστηµα το γνώρισµα του οχήµατος και στη συνέχεια την παρούσα θέση καθοδήγησης του τροχού µετάδοσης κίνησης, την υπολοιπόµενη χωρητικότητα της µπαταρίας και τις ώρες λειτουργίας E 5

29 4 Εργασία µε το ανυψωτικό όχηµα διαδρόµων 4.1 Κανόνες ασφαλείας για τη λειτουργία οδήγησης ιάδροµοι και χώροι εργασίας: Επιτρέπεται η οδήγηση µόνο στους ελεύθερους διαδρόµους. Άσχετοι τρίτοι θα πρέπει να παραµείνουν εκτός του χώρου εργασίας. Το φορτίο επιτρέπεται να αποτίθεται µόνο στα προβλεπόµενα σηµεία. Συµπεριφορά κατά την οδήγηση: Ο οδηγός πρέπει να προσαρµόσει την ταχύτητα οδήγησης στις κατά τόπους συνθήκες. Σιγά πρέπει π.χ. να οδηγήσει σε στροφές, σε διαδρόµους, κατά την διαπέραση αµφιταλαντευόµενων θυρών και γενικά σε σηµεία που δεν επιτρέπουν τον πλήρη έλεγχο. Θα πρέπει να τηρεί πάντοτε ασφαλή απόσταση φρεναρίσµατος από τα οχήµατα που κινούνται µπροστά του. Επίσης θα πρέπει να διατηρεί πάντοτε τον έλεγχο του οχήµατος. Απαγορεύεται η αιφνίδια στάση (εκτός από περίπτωση κινδύνου), η ταχεία αναστροφή, η προσπέραση σε επικίνδυνα σηµεία ή σηµεία που δεν επιτρέπουν τον πλήρη έλεγχο. Απαγορεύεται το σκύψιµο του σώµατος ή το πιάσιµο εκτός του χώρου εργασίας και χειρισµού. εν επιτρέπεται η φόρτωση ή ανύψωση ατόµων. Επισηµάνσεις ασφαλείας κατά την οδήγηση: Ο οδηγός πρέπει να κοιτάει προς την κατεύθυνση οδήγησης και να έχει πάντοτε την πλήρη εποπτεία της διαδροµής. Εάν µεταφέρονται φορτία, τα οποία µειώνουν τη θέα, θα πρέπει το ανυψωτικό όχηµα διαδρόµων να κινείται µε το φορτίο του φορτωµένο πίσω. Εάν κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατό, θα πρέπει ένα δεύτερο άτοµο να προπορεύεται του οχήµατος και να προειδοποιεί σε περίπτωση τυχών κινδύνων. Υπέρβαση καθοδικών και ανοδικών κλίσεων: Η υπέρβαση ανοδικών και καθοδικών κλίσεων επιτρέπεται µόνον, εφόσον πρόκειται για αναγνωρισµένους διαδρόµους και εφόσον είναι καθαροί και µε ικανότητα συγκράτησης. Επίσης το όχηµα πρέπει να µπορεί να διαβεί το διάδροµο µε ασφάλεια σύµφωνα µε τις τεχνικές του προδιαγραφές. Το φορτίο θα πρέπει να καθοδηγείται πάντοτε προς την πλευρά της ανοδικής κλίσης. Απαγορεύεται η αναστροφή, η επικλινής οδήγηση και η απόθεση του ανυψωτικού οχήµατος διαδρόµων σε ανοδικές ή καθοδικές κλίσεις. Κλίσεις επιτρέπεται να υπερβαίνονται µόνο µε µειωµένη ταχύτητα και υπό τη συνεχή ετοιµότητα χρήσης του φρένου. Υπέρβαση ανελκυστήρων ή γεφυρών φόρτωσης: Η υπέρβαση ανελκυστήρων ή γεφυρών φόρτωσης επιτρέπεται µόνον, εφόσον διαθέτουν επαρκή ικανότητα έδρασης, είναι κατάλληλα για την οδήγηση και έχουν εγκριθεί από το χρήστη. Το ανυψωτικό όχηµα ανύψωσης πρέπει να οδηγείται στον ανελκυστήρα µε το φορτίο του φορτωµένο µπροστά και να σταθεροποιείται σε µία θέση, που να αποκλείει την επαφή µε τους τοίχους του φρέατος. Άτοµα που συµµετακινούνται µε τον ανελκυστήρα επιτρέπεται να εισέρχονται σε αυτόν, όταν το ανυψωτικό όχηµα διαδρόµων έχει αποκτήσει σταθερή θέση, και θα πρέπει να εξέρχονται από τον ανελκυστήρα πριν την έξοδο του ανυψωτικού οχήµατος διαδρόµων. Υφή του µετακινούµενου φορτίου: Επιτρέπεται η µεταφορά µόνο φορτίων, τα οποία έχουν ασφαλιστεί σύµφωνα µε τις προδιαγραφές. Μη µεταφέρετε ποτέ φορτία, τα οποία έχουν στοιβαχτεί υψηλότερα από την κορυφή του φορέα της διχάλας ή του προστατευτικού πλέγµατος φορτίων. Ρυµούλκισµα ρυµούλκων: εν επιτρέπεται η υπέρβαση της αναφερόµενης µέγιστης ικανότητας ρυµούλκισης του ανυψωτικού οχήµατος διαδρόµων για µη σταµατηµένες και/ή σταµατηµένες (φρεναρισµένες) ρυµούλκες. Το φορτίο της ρυµούλκας πρέπει να είναι κανονικά ασφαλισµένο και δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις διαστάσεις που προβλέπονται για τους διαδρόµους. Μετά τη σύζευξη θα πρέπει ο οδηγός πριν την έναρξη της οδήγησης να ελέγξει, εάν η ζεύξη της ρυµούλκας είναι ασφαλισµένη κατά της απόζευξης. Ανυψωτικά οχήµατα διαδρόµων, τα οποία χρησιµοποιούνται ως ρυµουλκά, θα πρέπει να λειτουργούν κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής µετακίνηση και το ασφαλές φρενάρισµα σε όλες τις κινήσεις του οχήµατος. E 6

30 4.2 Οδήγηση, διεύθυνση, φρενάρισµα Κατά την οδήγηση και διεύθυνση θα πρέπει να είναι αυξηµένη η προσοχή σας. Προσέξτε στην ένδειξη πληροφοριών και service (17) τη διεύθυνση του τροχού µετάδοσης κίνησης. Η ηλεκτρική εγκατάσταση καθοδήγησης αποτελεί ένα αυτοεπιτηρούµενο σύστηµα. Ο έλεγχος καθοδήγησης επανελέγχει σε συγκεκριµένο διάστηµα τη συχνότητα εµφανιζόµενων λαθών. Εάν διαπιστωθεί σ αυτό το διάστηµα περισσότερες φορές ένα λάθος, τότε ο έλεγχος καθοδήγησης µειώνει την ταχύτητα οδήγησης του οχήµατος σε ταχύτητα βραδείας πορείας. Σε περίπτωση ενός τέτοιου λάθους δεν επανέρχεται η ταχύτητα οδήγησης στην κανονική της κατάσταση µετά από σβήσιµο και επανέναρξη της λειτουργίας του οχήµατος. Έτσι αποτρέπεται το σβήσιµο ενός εµφανιζόµενου λάθους, χωρίς να έχει πρωτύτερα παραµεριστεί. Μια και στην εγκατάσταση καθοδήγησης βρίσκονται εξαρτήµατα, τα οποία µπορεί να επηρεάσουν την ασφαλή χρήση του οχήµατος, θα πρέπει το λάθος να παραµεριστεί από ειδικά εκπαιδευµένο τεχνικό προσωπικό. ΕΚΤΑΚΤΗ ΙΑΚΟΠΗ Πιέστε το γενικό διακόπτη (9) προς τα κάτω. Όλες οι ηλεκτρικές λειτουργίες απενεργοποιούνται. Πλήκτρο αδρανοποίησης Για όλες τις λειτουργίες οδήγησης θα πρέπει να έχει γίνει χρήση του πλήκτρου αδρανοποίησης (10). Εάν δε γίνει χρήση αυτού του πλήκτρου, θα απενεργοποιηθούν όλες οι λειτουργίες εκτός της ένδειξης service (17) και θα ενεργοποιηθεί το φρένο. Οδήγηση Να οδηγείτε µόνον, όταν τα περιβλήµατα που είναι κλειστά και σωστά ασφαλισµένα. Θέστε το όχηµα σε λειτουργία (βλέπε ενότητα 3). Κάνετε χρήση του πλήκτρου νεκρής λειτουργίας. Απολύστε το διακόπτη "Φρένο σταθεροποίησης" (15), πατώντας τον. Προσέξτε στην ένδειξη πληροφοριών και service (17) τη διεύθυνση του τροχού µετάδοσης κίνησης. Στρέψτε το µοχλό ελέγχου (7) στην επιθυµητή κατεύθυνση οδήγησης (προς τα εµπρός ή προς τα πίσω). Το όχηµα ξεκινάει τη διαδροµή του προς την την επιλεγµένη κατεύθυνση. Η ταχύτητα οδήγησης ρυθµίζεται µε το µοχλό ελέγχου (7). E 7

31 m m Οδήγηση στην ανοδική κλίση Το φορτίο πρέπει να οδηγείται από την πλευρά της ανοδικής κλίσης. Ασφάλεια του οχήµατος κατά της "κύλισης": Το φρένο λειτουργίας µεταπίπτει αυτόνοµα στη θέση µηδέν του µοχλού ελέγχου (7) µετά από σύντοµο τράνταγµα (το σύστηµα ελέγχου αντιλαµβάνεται την κύλιση προς τα πίσω στην κλίση). Με το µοχλό ελέγχου (7) απολύεται το φρένο λειτουργίας και η ταχύτητα καθώς και η κατεύθυνση οδήγησης ρυθµίζονται κατ επιλογήν. Έαν έχει τεθεί εκτός λειτουργίας το φρένο κύλισης από την υπηρεσία του service, τότε µπορείτε να χρησιµοποιήσετε µόνον το φρένο λειτουργίας και το φρένο ανάδρασης V R R 15 V 10 Καθοδήγηση Στρέψτε το πηδάλιο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά. Στο display της ένδειξης πληροφοριών και service (17) εµφανίζεται η θέση της στραµµένης ρόδας. E 8

32 Πέδηση Η συµπεριφορά φρεναρίσµατος του οχήµατος εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τις συνθήκες του οδοστρώµατος. Ο οδηγός θα πρέπει να λάβει την παραπάνω επισήµανση υπ όψιν του. Το όχηµα µπορεί να φρενάρει µε τρεις τρόπους: Με το φρένο λειτουργίας (πεντάλ φρένου (11)). Με το γεννητριακό φρένο (φρένο κύλισης) Με το φρένο ανάδρασης (µοχλός ελέγχου (7)). Το όχηµα πρέπει σε περίπτωση κινδύνου να φρενάρει µε το φρένο λειτουργίας (πεντάλ φρένου (11)). Κάνετε χρήση στην κανονική λειτουργία οδήγησης του γεννητριακού φρένου και του φρένου ανάδρασης. Αυτοί οι τύποι φρένων µειώνουν τη φθορά και εξοικονοµούν ενέργεια (επαναχρησιµοποίηση της ενέργειας). Φρενάρισµα µε το φρένο λειτουργίας Εµπιέστε το πεντάλ φρένου (11). Το όχηµα µειώνει την ταχύτητά του, επιβραδύνοντας µέγιστα, µέχρι την ακινητοποίηση E 9

33 Φρενάρισµα µε το γεννητριακό φρένο (φρένο κύλισης) m Αφήστε ελεύθερο το µοχλό ελέγχου (7) - Ο µοχλός ελέγχου βρίσκεται στη θέση µηδέν. Ανάλογα µε τη ρύθµιση πραγµατοποιείται το φρενάρισµα γεννητριακά µέσω του φρένου κύλισης. Η ισχύς του φρεναρίσµατος µπορεί να ρυθµιστεί από το service του κατασκευαστή. Έαν έχει τεθεί εκτός λειτουργίας το φρένο κύλισης από την υπηρεσία του service, τότε µπορείτε να χρησιµοποιήσετε µόνον το φρένο λειτουργίας και το φρένο ανάδρασης. Φρενάρισµα µε το φρένο ανάδρασης Μεταρρυθµίστε το µοχλό ελέγχου (7) κατά τη διάρκεια της µεταφοράς προς την αντίθετη κατεύθυνση. Το όχηµα φρενάρει λόγω αντίθετης ροής, µέχρι να ξεκινήσει η µετακίνηση προς την αντίθετη κατεύθυνση. Η ικανότητα φρεναρίσµατος εξαρτάται από τη θέση του µοχλού ελέγχου. 4.3 Λήψη και απόθεση φορτίων m Πριν τη λήψη του φορτίου θα πρέπει ο οδηγός να βεβαιωθεί ότι έχει στοιβαχτεί κατάλληλα σε παλέττες κι ότι δεν υπερβαίνει την επιτρεπτή ικανότητα έδρασης του οχήµατος. m Οδηγήστε το όχηµα µε την εγκατάσταση ανύψωσης όσο περισσότερο γίνεται κάτω από το φορτίο. εν επιτρέπεται η κάθετη τοποθέτηση επιµήκους φορτίου. Η λήψη του φορτίου να γίνεται κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να µην (< 50 mm) προεξέχει σηµαντικά από τις κορυφές της εγκατάστασης ανύψωσης. Ανύψωση και καταβίβαση Με τα πλήκτρα "ανύψωσης" και "κατάβασης" πραγµατοποιείται η κίνηση ανύψωσης ή κατάβασης µε σταθερή ταχύτητα. Πρέπει να έχει γίνει χρήση του πλήκτρου αδρανοποίησης (10). Άνύψωση Κάνετε χρήση του πλήκτρου "ανύψωσης" (6), µέχρι να επιτευχτεί το επιθυµητό ύψος ανύψωσης. Καταβίβαση 5 6 Κάνετε χρήση του πλήκτρου "καταβίβασης" (5), για να κατεβάσετε την εγκατάσταση ανύψωσης. E 10

34 4.4 Ασφαλής απόθεση του οχήµατος Εάν αποµακρυνθείτε από το όχηµα, θα πρέπει να το αποθέσετε µε ασφάλεια, ακόµη κι εάν η απουσία σας είναι µικρής διάρκειας. Μην αποθέτετε το όχηµα σε ανοδικές κλίσεις! Η εγκατάσταση ανύψωσης πρέπει να είναι πάντοτε τελείως κατεβασµένη. Κάνετε χρήση του διακόπτη "Φρένο σταθεροποίησης" (15). Καταβίβαση της εγκατάστασης ανύψωσης. Στρέψτε το τροχό µετάδοσης κίνησης στη θέση "ευθύγραµµης διεύθυνσης". Στρέψτε το πηδάλιο, µέχρι που ο τροχός µετάδοσης κίνησης να βρεθεί σε θέση ευθείας πορίας. Προσέξτε στην ένδειξη πληροφοριών και service (17) την ένδειξη της γωνίας διεύθυνσης. Μετακινήστε την κλειδωνιά διανοµής (1) στη θέση "ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ" ("0") και τραβήξτε το κλειδί. Πατήστε το γενικό διακόπτη (Έκτακτη διακοπή) (9) στη θέση "ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ" E 11

35 5 Ένδειξη πληροφοριών και service (LIS) Στο display (19) της ένδειξης LCD- Inormations- un Service-nzeige ("LIS") (ένδειξη πληροφοριών και service) παρουσιάζονται η φόρτιση της µπαταρίας (18), οι ώρες λειτουργίας (21) και η θέση του στραµµένου τροχού (20). Στην κατάσταση service και διάγνωσης παρουσιάζονται τα δεδοµένα λειτουργίας (βλέπε ενότητα 5.3). Ως ένδειξη χρησιµοποιούνται δύο φωτοδιόδοι (LED (22) - (23)) κάτω από το display. Το πληκτρολόγιο (τέσσερα πλήκτρα (24) - (27)) χρησιµοποιείται για την επιλογή, ανάγνωση και τροποποίηση παραµέτρων του οχήµατος. Τροποποιήσεις στην κατάσταση service επιτρέπεται να διενεργούνται µόνον από το service του κατασκευαστή! BTT : 1 00% 20 h Ενδείξεις φωτοδιόδων ύο φωτεινές ενδείξεις φωτοδιόδων δείχνουν τις ακόλουθες καταστάσεις: Θέση Λειτουργία 22 Κατεύθυνση οδήγησης προς τα µπροστά (διεύθυνση κίνησης) (πράσινη φωτοδίοδος) 23 Κατεύθυνση οδήγησης προς τα πίσω (διεύθυνση φορτίου) (πράσινη φωτοδίοδος) 5.2 Κατάστρωση πληκτρολογίου Θέση Λειτουργία 24 ιπλή λειτουργία βαθµιαία αύξηση της επιλεγµένης παραµέτρου ανοδική επιλογή των µεµονωµένων σηµείων του µενού 25 ιπλή λειτουργία βαθµιαία µείωση της επιλεγµένης παραµέτρου καθοδική επιλογή των µεµονωµένων σηµείων του µενού 26 ιπλή λειτουργία ενεργοποίηση ενός µενού επιλογής από το βασικό µενού επαλήθευση µίας ερώτησης µε "ΟΧΙ" -> "x" 27 Τετραπλή λειτουργία εγκατάλειψη ενός επιλεγµένου σηµείου του µενού αποθήκευση τροποποιηµένων παραµέτρων επαλήθευση µίας ερώτησης µε "ΝΑΙ" -> "q" αλλαγή ενδείξεων µεταξύ "ωρών λειτουργίας" / "ώρας" E 12

36 5.3 Ενδείξεις του display Στο display παρουσιάζονται οπτικά δεδοµένα λειτουργίας και µηνύµατα λαθών. Μέσω του µενού χειρισµού µπορεί να γίνει η ρύθµιση των ακόλουθων παραµέτρων οδήγησης: Στο σηµείο αυτό γίνεται η ρύθµιση του χρόνου µεταξύ P01 µέγιστου δυνατού χειρισµού του διακόπτη οδήγησης και L 100% ρύθµισης του ηλεκτρονικού συστήµατος. Αυτή η παράµετρος οδήγησης µπορεί να ρυθµιστεί µόνον από το service του κατασκευαστή. P02 L Αυτή η παράµετρος οδήγησης δεν έχει λειτουργία. P03 L Αυτή η παράµετρος οδήγησης µπορεί να ρυθµιστεί µόνον από το service του κατασκευαστή. P04 L Αυτή η παράµετρος οδήγησης δεν έχει λειτουργία. P05 L Αυτή η παράµετρος οδήγησης µπορεί να ρυθµιστεί µόνον από το service του κατασκευαστή. P06 L Αυτή η παράµετρος οδήγησης δεν έχει λειτουργία. P07 L ίνει ακουστικό συναγερµό σε περίπτωση λανθασµένου χειρισµού. P20 OFF L Αυτή η ρύθµιση δεν έχει λειτουργία. P21 L Ρύθµιση της ώρας: επιλογή του ωροδείκτη ή του λεπτοδείκτη µε το πλήκτρο (26). Η διόρθωση πραγµατοποιείται µε το πλήκτρο (24) και (25). P : 2 2 L E 13

37 5.4 Τροποποίηση των παραµέτρων του οχήµατος Τροποποιώντας τις παραµέτρους του οχήµατος, τροποποιούνται οι ιδιότητες οδήγησης του οχήµατος. Αυτό θα πρέπει να λαµβάνεται υπ όψιν κατά την έναρξη της λειτουργίας! Οι παράµετροι επιτρέπεται να τροποποιηθούν µόνο σε περίπτωση ακινητοποίησης του οχήµατος και χωρίς κινήσεις ανύψωσης. Θέστε το όχηµα σε λειτουργία (βλέπε ενότητα 3). Εισάγετε το κλειδί στην κλειδωνιά διανοµής και γυρίστε το µέχρι την πρόσκρουση προς τα δεξιά. Στο display εµφανίζεται για περίπου 3 δευτερόλεπτα το µενού χειρισµού µε το όνοµα του οχήµατος. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οπτικά η υπάρχουσα γωνία διεύθυνσης, η φόρτιση της µπαταρίας και οι ώρες λειτουργίας. Πατήστε το πλήκτρο ( 26) του µενού επιλογής. Στο display εµφανίζεται "επιτάχυνση" µε τις σχετικές παραµέτρους. Για τη θέαση οµοίως τροποποίηση των παραµέτρων του οχήµατος θα πρέπει να ενεργήσετε, όπως εµφανίζεται στο ακόλουθο διάγραµµα. Η εναλλαγή µεταξύ των µεµονωµένων παραµέτρων πραγµατοποιείται µε τα πλήκτρα ( 24) και (25). BTT xxx% xx h 4) BTT xxx% xx:xx 5) Επιτάχυνση Επιτάχυνση L 1) S 2) Φρένο κύλισης Φρένο κύλισης L 1) S 2) Φρένο αναστροφής Φρένο αναστροφής L 3) S 3) 6) Ταχύτητα Κατεύθυνση µετάδοσης κίνησης L 1) 7) Ταχύτητα Κατεύθυνση µετάδοσης κίνησης S 2) Βραδεία πορεία Κατεύθυνση Βραδεία πορεία Κατεύθυνση µετάδοσης κίνησης L 1) µετάδοσης κίνησης S 3) Ταχύτητα Ταχύτητα Κατεύθυνση φορτίου L 1) Κατεύθυνση φορτίου S 2) Βραδεία πορεία Κατεύθυνση φορτίου L 1) Βραδεία πορεία Κατεύθυνση φορτίου S 3) Buzzer on/o Buzzer on/o OFF L 1) ON/OFF S 2) Βασική ρύθµιση Βασική ρύθµιση Βασικές τιµές "Οδήγηση L 3) Βασικές τιµές "Οδήγηση S 3) Ρύθµιση της ώρας Ρύθµιση της ώρας XX:XX L 1) XX:XX S 2) 1) L = ανάγνωση παραµέτρων λειτουργίας (κατάσταση ανάγνωσης). 2) S = τροποποίηση των παραµέτρων λειτουργίας (κατάσταση εγγραφής) µε τα πλήκτρα. 3) χωρίς λειτουργία 4) ένδειξη ωρών λειτουργίας 6) επιλογή των παραµέτρων 5) ένδειξη της ώρας 7) τροποποίηση των παραµέτρων Τροποπο ίηση; ναι όχι E 14

38 6 Βοήθεια για τον παραµερισµό λειτουργικών ανωµαλιών Το κεφάλαιο αυτό επιτρέπει στο χειριστή να εντοπίσει απλές λειτουργικές ανωµαλίες ή τις συνέπειες λανθασµένων χειρισµών και να τις παραµερίσει. Για τον προσδιορισµό των λαθών θα πρέπει να ενεργείτε µε τη σειρά που περιγράφεται στον ακόλουθο πίνακα. Λειτουργικ Πιθανό αίτιο Μέτρα παραµερισµού ή ανωµαλία Το όχηµα εν έχει εισαχθεί το φις της Έλεγχος του φις της µπαταρίας, δεν κινείται. µπαταρίας. ενδεχόµενη εισαγωγή. Έχει πατηθεί ο γενικός Απασφαλίστε το γενικό διακόπτη. Το φορτίο δε µπορεί να ανυψωθεί. διακόπτης (έκτακτη διακοπή). Μετακινήστε την κλειδωνιά διανοµής (1) στη θέση "0". Ανεπαρκής φόρτιση της µπαταρίας. εν έχει γίνει χρήση του πλήκτρου αδρανοποίησης. Η ασφάλεια παρουσιάζει βλάβη. Το όχηµα δεν βρίσκεται σε λειτουργική ετοιµότητα. Η στάθµη του υδραυλικού συστήµατος είναι υπερβολικά χαµηλή. Ο ελεγκτής εκκένωσης της µπαταρίας έχει τεθεί εκτός λειτουργίας και δείχνει "STOP. Η ασφάλεια παρουσιάζει βλάβη. Το φορτίο είναι υπερβολικά βαρύ. Μετακινήστε την κλειδωνιά διανοµής (1) στη θέση "Ι" Έλεγχος της φόρτισης της µπαταρίας, ενδεχόµενη φόρτιση της µπαταρίας. Κάνετε χρήση του πλήκτρου αδρανοποίησης. Ελέγξτε τις ασφάλειες F1, 1F1 και 3F9. Λάβετε όλα τα µέτρα παραµερισµού που αναφέρονται στην λειτουργική ανωµαλία "Το όχηµα δεν κινείται". Ελέγξτε τη στάθµη του υδραυλικού συστήµατος. Φόρτιση της µπαταρίας. Ελέγξτε την ασφάλεια 2F1. Τηρήστε τη µέγιστη ικανότητα έδρασης (βλέπε πλακέτα τύπου). Σε περίπτωση που δε µπόρεσε να παραµεριστεί η λειτουργική ανωµαλία µετά τη λήψη των "µέτρων παραµερισµού", παρακαλείσθε να έρθετε σε επαφή µε το service του κατασκευαστή, µια και περαιτέρω ενέργειες για την άρση των λειτουργικών ανωµαλιών µπορούν να γίνουν µόνον από ειδικά εκπαιδευµένο και ειδικευµένο προσωπικό του service. E 15

39 E 16

40 F Περιποίηση του οχήµατος 1 Λειτουργική ασφάλεια και προστασία του περιβάλλοντος m Οι έλεγχοι που αναφέρονται στο παρόν κεφάλαιο καθώς και οι εργασίες συντήρησης πρέπει να διενεργούνται σύµφωνα µε τις προθεσµίες των καταλόγων συντήρησης. Απαγορεύεται κάθε είδους τροποποίηση στο ανυψωτικό όχηµα διαδρόµων - ιδίως των εγκαταστάσεων ασφαλείας. Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται η αλλαγή των εργασιακών ταχυτήτων του ανυψωτικού οχήµατος διαδρόµων. Μόνον τα γνήσια ανταλλακτικά υποβάλλονται στον ποιοτικό µας έλεγχο. Για την εξασφάλιση µιας ασφαλούς και αξιόπιστης λειτουργίας θα πρέπει να χρησιµοποιούνται µόνον ανταλλακτικά του κατασκευαστή. Παλιά µέρη και αντικαταστηµένα µέσα λειτουργίας πρέπει να διατίθενται κατάλληλα σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος. Για την αλλαγή του λαδιού σάς παρέχετε το σχετικό service του κατασκευαστή. Μετά τη διενέργεια ελέγχων και εργασιών συντήρησης θα πρέπει να διενεργούνται οι εργασίες που αναφέρονται στην ενότητα "Εκ νέου έναρξη της λειτουργίας" (βλέπε κεφάλαιο F). 2 Κανόνες ασφαλείας για την περιποίηση Προσωπικό περιποίησης: Η συντήρηση και η επιδιόρθωση των ανυψωτικών οχηµάτων διαδρόµων επιτρέπεται να διενεργείται µόνον από τεχνικό προσωπικό του κατασκευαστή. Η υπηρεσία του service διαθέτει ειδικά καταρτισµένους εξωτερικούς τεχνίτες για τις εργασίες αυτές. Γι αυτόν το λόγο συνιστούµε τη σύναψη µιας σύµβασης συντήρησης µε τον αρµόδιο σταθµό service του κατασκευαστή. Ανασήκωµα και σήκωµα µε γρύλλο: Για το ανασήκωµα του ανυψωτικού οχήµατος διαδρόµων επιτρέπεται η πρόσκρουση των µέσων πρόσκρουσης µόνο στα ειδικά προβλεπόµενα σηµεία. Κατά το σήκωµα µε γρύλλο θα πρέπει να αποκλείεται η ολίσθηση ή η ανατροπή, κάνοντας χρήση κατάλληλων προστατευτικών µέσων (σφήνες, ξύλινοι κυβόλιθοι). Εργασίες που πραγµατοποιούνται κάτω από τη διχάλα φορτίου επιτρέπονται µόνον, εάν η διχάλα συγκρατείται µε µία αρκετά ισχυρή αλυσίδα. m Εργασίες καθαρισµού: Το ανυψωτικό όχηµα διαδρόµων δεν επιτρέπεται καθαρίζεται µε εύφλεκτα υγρά. Πριν την έναρξη των εργασιών καθαρισµού θα πρέπει να λάµβανονται διάφορα µέτρα ασφαλείας και να αποτραπεί η δηµιουργία σπινθήρων (π.χ. λόγω βραχυκυκλώµατος). Στην περίπτωση ανυψωτικών οχηµάτων διαδρόµων που λειτουργούν µε µπαταρία πρέπει να εξάγεται το φις της µπαταρίας. Ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές δοµικές οµάδες θα πρέπει να καθαρίζονται µε µη αγώγηµα, αντιστατικά πινέλα υπό τη βοήθεια ελαφρού πεπιεσµένου αέρα. Εάν γίνεται καθαρισµός του όχηµατος µε νερό ή µε µία συσκευή καθαρισµού υψηλής πίεσης, θα πρέπει πρωτύτερα να έχουν καλυφτεί µε ακρίβεια όλες οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές δοµικές οµάδες, γιατί η υγρασία µπορεί να προκαλέσει λειτουργικές ανωµαλίες. εν επιτρέπεται ο καθαρισµός µε ψεκασµό ατµού. Μετά τον καθαρισµό θα πρέπει να διενεργείτε τις εργασίες που αναφέρονται στην ενότητα "Εκ νέου έναρξη της λειτουργίας". F 1

41 Εργασίες στην ηλεκτρική εγκατάσταση: Οι εργασίες στην ηλεκτρική εγκατάσταση επιτρέπεται να διενεργούνται µόνον από ειδικευµένους ηλεκτροτεχνίτες. Από την αρχή της εργασίας θα πρέπει να λάβουν όλα τα µέτρα, τα οποία είναι απαραίτητα για την απόκλιση ενός ατυχήµατος. Στην περίπτωση ανυψωτικών οχηµάτων διαδρόµων που λειτουργούν µε µπαταρία πρέπει να εξάγεται το φις της µπαταρίας και να µη φέρουν πλέον ηλεκτρικό ρεύµα. Εργασίες ηλεκτροκόλλησης: Για την αποφυγή πρόκλησης βλαβών σε ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά εξαρτήµατα θα πρέπει να εξάγονται από το ανυψωτικό όχηµα διαδρόµων πριν την έναρξη των εργασιών ηλεκτροκόλλησης. Τιµές ρύθµισης: Στις επισκευές καθώς και στην αντικατάσταση υδραυλικών ή ηλεκτρικλών ή ηλεκτρονικών εξαρτηµάτων θα πρέπει να λαµβάνονται υπ όψιν οι από το όχηµα εξαρτούµενες τιµές ρύθµισης. Ελαστικά τροχών: Η ποιότητα των ελαστικών επηρεάζει την ασφάλεια στησίµατος και τις ιδιότες οδήγησης του ανυψωτικού οχήµατος διαδρόµων. Κατά την αλλαγή των ελαστικών που έχουν τοποθετηθεί από κατασκευής πρέπει να χρησιµοποιηθούν αποκλειστικά γνήσια ανταλλακτικά του κατασκευαστή, µια και σε άλλη περίπτωση δε µπορούν να τηρηθούν τα στοιχεία των φύλλων τύπου. Κατά την αντικατάσταση τροχών ή ελαστικών θα πρέπει να προσέχετε, ώστε να µη βρεθεί το ανυψωτικό όχηµα διαδρόµων σε επικλινή θέση (π.χ. ταυτόχρονη αλλαγή τροχών στην αριστερή και δεξιά πλευρά). Αλυσίδες ανύψωσης: Οι αλυσίδες ανύψωσης φθείρονται γρήγορα µετά από ελλιπές γρασσάρισµα. Τα περιοδικά διαστήµατα που αναφέρονται στον κατάλογο συντήρησης ισχύουν για την κανονική χρήση. Όταν οι απαιτήσεις είναι αυξηµένες (σκόνη, θερµοκρασία), πρέπει να πραγµατοποιείται συχνότερο γρασσάρισµα. Το προβλεπόµενο ψεκαστικό αλυσίδας πρέπει να χρησιµοποιείται σύµφωνα µε τις προδιαγραφές. Η εξωτερική επάλειψη µε γράσσο δεν είναι επαρκής Υδραυλικές σωληνώσεις: Μετά από χρόνο χρήσης µεγαλύτερο των έξη ετών θα πρέπει να αντικαθίστανται οι σωληνώσεις. Όταν γίνεται αντικατάσταση υδραυλικών εξαρτηµάτων θα έπρεπε να αντικαθίστανται οι σωληνώσεις σε αυτό το υδραυλικό σύστηµα. F 2

EFXac 100/125. Οδηγίες λειτουργίας 01.02 - 52001062 05.03

EFXac 100/125. Οδηγίες λειτουργίας 01.02 - 52001062 05.03 EFXac 100/125 01.02 - Οδηγίες λειτουργίας g 52001062 05.03 Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται από τις παρούσες ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

IPC. Οδηγίες λειτουργίας 08.10 - 51192351 08.10

IPC. Οδηγίες λειτουργίας 08.10 - 51192351 08.10 IPC 08.10 - Οδηγίες λειτουργίας g 51192351 08.10 Πρόλογος Για τον ασφαλή χειρισµό του ανυψωτικού οχήµατος διαδρόµων απαιτούνται γνώσεις, τις οποίες µπορείτε να αποκτήσετε µε τη βοήθεια των προκείµενων

Διαβάστε περισσότερα

EJD 220/220 XL. Οδηγίες χρήσης 05.05 - 50469527 07.08

EJD 220/220 XL. Οδηγίες χρήσης 05.05 - 50469527 07.08 EJD 220/220 XL 05.05 - Οδηγίες χρήσης g 50469527 07.08 Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται από τις παρούσες ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

EKS 310k/310. Οδηγίες λειτουργίας 07.04 - 52025070 07.08

EKS 310k/310. Οδηγίες λειτουργίας 07.04 - 52025070 07.08 EKS 310k/310 07.04 - Οδηγίες λειτουργίας g 52025070 07.08 Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται από τις παρούσες ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ETV 110-116. Οδηγίες χρήσης 12.05 - 50468495 07.12 ETV 110 ETV 112 ETV 114 ETV 116

ETV 110-116. Οδηγίες χρήσης 12.05 - 50468495 07.12 ETV 110 ETV 112 ETV 114 ETV 116 ETV 110-116 12.05 - Οδηγίες χρήσης 50468495 07.12 g ETV 110 ETV 112 ETV 114 ETV 116 ήλωση συµµόρφωσης Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Κατασκευαστής ή όµιλος τοπικών αντιπροσώπων Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

ERD 220. Οδηγίες λειτουργίας 11.03 - 09.10

ERD 220. Οδηγίες λειτουργίας 11.03 - 09.10 ERD 220 11.03 - Οδηγίες λειτουργίας g 50428258 09.10 ήλωση συµµόρφωσης Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Κατασκευαστής ή αντιπρόσωπος µε έδρα στην Κοινότητα Τύπος Επιλογή Αρ. σειράς Έτος

Διαβάστε περισσότερα

DFG/TFG 425/430/435. Οδηγίες λειτουργίας 07.04- 52025757 02.08

DFG/TFG 425/430/435. Οδηγίες λειτουργίας 07.04- 52025757 02.08 DG/TG 425/430/435 07.04- Οδηγίες λειτουργίας g 52025757 02.08 Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται από τις παρούσες ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

EJE 110 / 116 / 118 / 120

EJE 110 / 116 / 118 / 120 EJE 110 / 116 / 118 / 120 04.07 - Οδηγίες λειτουργίας 51040423 11.14 EJE 110 EJE 116 EJE 118 EJE 120 g ήλωση συμμόρφωσης Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Κατασκευαστής ή αντιπρόσωπος με

Διαβάστε περισσότερα

AMX 10. Οδηγίες λειτουργίας 12.14 - 12.14 AMX 10

AMX 10. Οδηγίες λειτουργίας 12.14 - 12.14 AMX 10 AMX 10 12.14 - Οδηγίες λειτουργίας 50287431 12.14 AMX 10 g ήλωση συμμόρφωσης Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Κατασκευαστής ή τοπικός αντιπρόσωπος Τύπος Επιλογή Αρ. σειράς Έτος κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

AMW 22 / AMW 22p. Οδηγίες λειτουργίας 12.14 - 12.14. AMW 22 AMW 22p

AMW 22 / AMW 22p. Οδηγίες λειτουργίας 12.14 - 12.14. AMW 22 AMW 22p AMW 22 / AMW 22p 12.14 - Οδηγίες λειτουργίας 51119806 12.14 g AMW 22 AMW 22p ήλωση συμμόρφωσης Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Κατασκευαστής ή τοπικός αντιπρόσωπος Τύπος Επιλογή Αρ. σειράς

Διαβάστε περισσότερα

KM 130/300 R Bp 59641400 03/15

KM 130/300 R Bp 59641400 03/15 KM 130/300 R Bp 59641400 03/15 2 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρήσης, ενεργήστε σύμφωνα με αυτές και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση ή για

Διαβάστε περισσότερα

KM 150/500 R Bp 59641280 03/15

KM 150/500 R Bp 59641280 03/15 KM 150/500 R Bp 59641280 03/15 2 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρήσης, ενεργήστε σύμφωνα με αυτές και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση ή για

Διαβάστε περισσότερα

KM 120/150 R P KM 120/150 R D KM 120/150 R LPG

KM 120/150 R P KM 120/150 R D KM 120/150 R LPG KM 120/150 R P KM 120/150 R D KM 120/150 R LPG Register and win! www.kaercher.com 59637740 03/12 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρήσης, ενεργήστε

Διαβάστε περισσότερα

KM 90/60 R LPG Adv. www.kaercher.com/register-and-win 59646800 08/13

KM 90/60 R LPG Adv. www.kaercher.com/register-and-win 59646800 08/13 KM 90/60 R LPG Adv www.kaercher.com/register-and-win 59646800 08/13 Πίνακας περιεχομένων Γενικές υποδείξεις........ EL.. 1 Προστασία περιβάλλοντος EL.. 1 Εγγύηση............ EL.. 1 Εξαρτήματα και ανταλλακτικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας + ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΆΔΟΣΗ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ... ΣΕΛΊΔΑ 3. "Μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου χρήσης"

Οδηγίες λειτουργίας + ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΆΔΟΣΗ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ... ΣΕΛΊΔΑ 3. Μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου χρήσης Οδηγίες λειτουργίας + ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΆΔΟΣΗ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ... ΣΕΛΊΔΑ 3. "Μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου χρήσης" Nr. 99 1612..80K.0 FARO 3500 L / D (τύπος 1611 : +.. 01001) FARO 4000 L / D (τύπος 1612

Διαβάστε περισσότερα

FARO 3500 L / D (τύπος 1611 : +.. 01001) FARO 4000 L / D (τύπος 1612 : +.. 01001) FARO 4500 L / D (τύπος 1613 : +.. 01001)

FARO 3500 L / D (τύπος 1611 : +.. 01001) FARO 4000 L / D (τύπος 1612 : +.. 01001) FARO 4500 L / D (τύπος 1613 : +.. 01001) 99 1612..80I.0 FARO 3500 L / D (τύπος 1611 : +.. 01001) FARO 4000 L / D (τύπος 1612 : +.. 01001) FARO 4500 L / D (τύπος 1613 : +.. 01001) FARO 6300 L (τύπος 1616 : +.. 01001) FARO 8000 L (τύπος 1618 :

Διαβάστε περισσότερα

Υποδείξεις ασφαλείας

Υποδείξεις ασφαλείας KM 170/600 R LPG 59641340 03/14 2 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρήσης, ενεργήστε σύμφωνα με αυτές και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση ή για

Διαβάστε περισσότερα

KM 130/300 R D 001 59641360 08/15

KM 130/300 R D 001 59641360 08/15 KM 130/300 R D 001 59641360 08/15 2 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρήσης, ενεργήστε σύμφωνα με αυτές και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση ή

Διαβάστε περισσότερα

SIMOTICS. DP Μοτέρ εξαγωγής καπνού. Εισαγωγή 1. Υποδείξεις ασφαλείας 2. Περιγραφή 3. Προετοιμασία χρήσης 4. Συναρμολόγηση, τοποθέτηση 5

SIMOTICS. DP Μοτέρ εξαγωγής καπνού. Εισαγωγή 1. Υποδείξεις ασφαλείας 2. Περιγραφή 3. Προετοιμασία χρήσης 4. Συναρμολόγηση, τοποθέτηση 5 Εισαγωγή 1 Υποδείξεις ασφαλείας 2 SIMOTICS DP Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας Περιγραφή 3 Προετοιμασία χρήσης 4 Συναρμολόγηση, τοποθέτηση 5 Ηλεκτρική σύνδεση 6 Ενεργοποίηση 7 Λειτουργία 8 Συντήρηση 9 Ανταλλακτικά

Διαβάστε περισσότερα

KM 150/500 R D. www.kaercher.com/register-and-win 59641260 10/13

KM 150/500 R D. www.kaercher.com/register-and-win 59641260 10/13 KM 150/500 R D www.kaercher.com/register-and-win 59641260 10/13 2 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρήσης, ενεργήστε σύμφωνα με αυτές και κρατήστε

Διαβάστε περισσότερα

Goulds Pumps. Goulds-Αντλίες µε σπειροειδές περίβληµα Σειρά προϊόντων: ICP, ICPI, ICPH, ICPIH. ITT Austria GmbH Artikel Nr. 771076017 Rev.

Goulds Pumps. Goulds-Αντλίες µε σπειροειδές περίβληµα Σειρά προϊόντων: ICP, ICPI, ICPH, ICPIH. ITT Austria GmbH Artikel Nr. 771076017 Rev. Goulds Pumps el Goulds-Αντλίες µε σπειροειδές περίβληµα Σειρά προϊόντων: ICP, ICPI, ICPH, ICPIH Οδηγίες εκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης el ιαφυλάξτε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας *D1170422-V001* SplitMaster 20 D1170422 - V001. Ελληνικά. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h.

Οδηγίες λειτουργίας *D1170422-V001* SplitMaster 20 D1170422 - V001. Ελληνικά. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h. Οδηγίες λειτουργίας SplitMaster 20 D1170422 - V001 *D1170422-V001* Ελληνικά Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Κατασκευαστής Κατασκευαστής POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-CronoNorm-NL, NLG

Wilo-CronoNorm-NL, NLG Pioneering for You Wilo-CronoNorm-NL, NLG el Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 2 136 329-Ed.03 / 2013-07-Wilo 1 Γενικά... 5 2 Ασφάλεια... 5 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας...

Διαβάστε περισσότερα

TERRASEM 3000 T Standardline. TERRASEM 3000 T Profiline. Σπαρτική μηχανή Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 8502.GR.80K.

TERRASEM 3000 T Standardline. TERRASEM 3000 T Profiline. Σπαρτική μηχανή Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 8502.GR.80K. 99 8502..80K.0 TERRASEM 3000 T Standardline (τύπος 8502 : +.. 01001) TERRASEM 3000 T Profiline (τύπος 8502 : +.. 01001) Σπαρτική μηχανή Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. Αξιότιμε πελάτη! Κάνατε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας *D1170386-1001* FBX Μεταφορικός ιμάντας D1170386 - - 1001. Ελληνικά. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h.

Οδηγίες λειτουργίας *D1170386-1001* FBX Μεταφορικός ιμάντας D1170386 - - 1001. Ελληνικά. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h. Οδηγίες λειτουργίας FBX Μεταφορικός ιμάντας D1170386 - - 1001 *D1170386-1001* Ελληνικά Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Κατασκευαστής Κατασκευαστής POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-EMU TR326... + T17...

Wilo-EMU TR326... + T17... Wilo-EMU TR326... + T17... 4ηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Νο παραγγελίας: σειριακός αριθµός template TMPTR2X3X WILO EMU GmbH Heimgartenstr. 1 95030 Hof 3309 95003 Hof Telefon: +49 9281 974-0 Telefax:

Διαβάστε περισσότερα

KM 170/600 R D. www.kaercher.com/register-and-win 59641320 01/14

KM 170/600 R D. www.kaercher.com/register-and-win 59641320 01/14 KM 170/600 R D www.kaercher.com/register-and-win 59641320 01/14 2 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συ σκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρήσης, ενεργήστε σύμφωνα με αυτές και κρατήστε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 Περιέχει τους κανονισμούς για την ασφαλή χρήση του μηχανήματος. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ... 7 Εξηγεί πώς να αναγνωρίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανισμοί στρέψης SG 05.1 SG 12.1/SGR 05.1 SGR 12.1 Με ελεγκτή σερβομηχανισμού AUMA MATIC AM 01.1

Μηχανισμοί στρέψης SG 05.1 SG 12.1/SGR 05.1 SGR 12.1 Με ελεγκτή σερβομηχανισμού AUMA MATIC AM 01.1 Μηχανισμοί στρέψης SG 05.1 SG 12.1/SGR 05.1 SGR 12.1 Με ελεγκτή σερβομηχανισμού AUMA MATIC AM 01.1 Εγχειρίδιο λειτουργίας Συναρμολόγηση, χειρισμός, έναρξη λειτουργίας Περιεχόμενα AM 01.1 Διαβάστε πρώτα

Διαβάστε περισσότερα

KM 100/100 R P KM 100/100 R LPG

KM 100/100 R P KM 100/100 R LPG KM 100/100 R P KM 100/100 R LPG Register and win! www.kaercher.com 59637400 (08/12) 2 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρήσης, ενεργήστε σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα