EFG /425k/425ks/425s

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "EFG 422-430/425k/425ks/425s"

Transcript

1 EG /425k/425ks/425s Οδηγίες λειτουργίας g

2 Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται από τις παρούσες ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οι πληροφορίες παρουσιάζονται µε τρόπο σύντοµο και συνοπτικό. Τα κεφάλαια είναι ταξινοµηµένα κατά γράµµατα. Κάθε κεφάλαιο ξεκινάει µε τη σελίδα 1. Τα στοιχεία σελίδας περιλαµβάνουν το γράµµα του κεφαλαίου και τον αριθµό σελίδας. Παράδειγµα: Η σελίδα Β 2 είναι η δεύτερη σελίδα του κεφαλαίου Β. Οι παρούσες οδηγίες χρήσης περιλαµβάνουν την τεκµηρίωση διαφόρων εκδόσεων οχηµάτων. Κατά το χειρισµό και την εκτέλεση εργασιών συντήρησης πρέπει να εφαρµόζεται η περιγραφή που αφορά τον εκάστοτε τύπο οχήµατος. M Z t o Οι υποδείξεις ασφαλείας και οι σηµαντικές επεξηγήσεις επισηµαίνονται µέσω των ακόλουθων εικονογραµµάτων: Παρατίθεται µπροστά από υποδείξεις ασφαλείας που πρέπει να τηρούνται για την αποφυγή κινδύνων για τον άνθρωπο. Παρατίθεται µπροστά από υποδείξεις που πρέπει να τηρούνται για την αποφυγή υλικών ζηµιών. Παρατίθεται µπροστά από υποδείξεις και επεξηγήσεις. Επισηµαίνει το στάνταρ εξοπλισµό. Επισηµαίνει τον πρόσθετο εξοπλισµό. Φροντίζουµε για τη συνεχή εξέλιξη των συσκευών µας. Ζητάµε την κατανόησή σας για την επιφύλαξη που διατηρούµε αναφορικά µε αλλαγές στη µορφή, τον εξοπλισµό και την τεχνολογία. Ως εκ τούτου, από το περιεχόµενο των παρουσών οδηγιών χρήσης δεν µπορούν να προκύψουν απαιτήσεις για συγκεκριµένες ιδιότητες της συσκευής. ικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας Τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας παραµένουν στη JUNGHEINRICH AG. Jungheinrich Aktiengesellschaft Am Stadtrand Hamburg - ΓΕΡΜΑΝΙΑ Τηλέφωνο: +49 (0) 40/ GR

3 0108.GR

4 Περιεχόµενα A B Χρήση σύµφωνα µε το σκοπό κατασκευής του Περιγραφή του οχήµατος 1 Περιγραφή της χρήσης... B 1 2 οµικές οµάδες και περιγραφή της λειτουργίας... B Όχηµα... B 3 3 Τεχνικά στοιχεία της στάνταρ έκδοσης... B Στοιχεία απόδοσης... B Βάρη (όλα τα στοιχεία σε kg)... B Ελαστικά... B Προδιαγραφές ΕΝ... B Συνθήκες λειτουργίας... B 9 4 Σηµεία που φέρουν χαρακτηριστική ένδειξη και πλακέτες τύπου... B Πλακέτα τύπου του οχήµατος... B ιάγραµµα φορτίου του οχήµατος... B ιάγραµµα φορτίου δοντιών διχάλας (βασική συσκευή)... B ιάγραµµα φορτίου της πρόσθετης συσκευής... B 14 C Μεταφορά και θέσιµο σε λειτουργία για πρώτη φορά 1 Σηµείο πρόσκρουσης για τη µεταφορά µε γερανό... C 1 2 Ασφάλεια του οχήµατος κατά τη µεταφορά... C 2 3 Θέσιµο σε λειτουργία για πρώτη φορά... C 3 4 Μετακίνηση του οχήµατος χωρίς ιδία µηχανική κίνηση... C 4 5 ιεύθυνση οχήµατος χωρίς αυτόνοµο µηχανισµό κίνησης (o)... C 5 6 Περισυλλογή του οχήµατος... C 5 D Μπαταρία-συντήρηση,φόρτιση, αντικατάσταση 1 Κανόνες ασφαλείας στη χρήση µε όξινες µπαταρίες... D 1 2 Τύποι µπαταρίας... D 2 3 Άνοιγµα του κελύφους της µπαταρίας µε σύστηµα στήριξης (o)... D 3 4 Ξεσκέπασµα της µπαταρίας... D 4 5 Φόρτιση της µπαταρίας... D Πρίζα φορτιστή (o)... D 6 6 Εξαγωγή και ενσωµάτωση της µπαταρίας... D 7 7 Κλείστε το κέλυφος της µπαταρίας... D 8 8 Ένδειξη εκκένωσης της µπαταρίας, φύλακας εκκένωσης της µπαταρίας, µετρητής ωρών λειτουργίας... D GR I 1

5 E Χειρισµός 1 Κανονισµοί ασφαλείας για τη λειτουργία του µεταφορέα διαδρόµου... E 1 2 Περιγραφή των στοιχείων χειρισµού και ενδείξεων... E ιακόπτης στον πίνακα οργάνων... E ιακόπτης στην κονσόλα χειρισµού... E Ένδειξη πολλαπλών λειτουργιών... E Κονσόλα χειρισµού (o)... E Ρύθµιση ώρας... E Μηνύµατα προειδοποίησης στην οθόνη οδηγού... E 15 3 Θέση του οχήµατος σε λειτουργία... E Έλεγχοι και ενέργειες πριν από την καθηµερινή θέση σε λειτουργία.. E Οχήµατα µε µειωµένο ελεύθερο χώρο πάνω από το κεφάλι X (o)... E Ρύθµιση καθίσµατος οδηγού... E Ζώνη ασφαλείας... E Σύστηµα συγκράτησης ασφαλείας (o)... E Ρύθµιση κολόνας τιµονιού... E Θέση σε ετοιµότητα λειτουργίας... E Όχηµα µε θέρµανση (o)... E 23 4 Εργασία µε το µεταφορέα διαδρόµου... E Κανόνες ασφαλείας για τη λειτουργία οδήγησης... E Οδήγηση... E ιεύθυνση... E Πέδηση... E Χειρισµός της διάταξης ανύψωσης και των προσαρτώµενων συσκευών (MULTI-PILOT)... E Χειρισµός της διάταξης ανύψωσης και των προσαρτώµενων συσκευών (SOLO-PILOT)... E Χειρισµός της διάταξης ανύψωσης και των προσαρτώµενων συσκευών (τιµόνι πολλαπλών λειτουργιών)... E Παραλαβή, µεταφορά και απόθεση µονάδων φορτίων... E Στάθµευση και ασφάλιση του οχήµατος... E Έλξη ρυµουλκούµενων... E Φορτία ρυµούλκησης... E 40 5 Αντιµετώπιση βλαβών... E GR I 2

6 Περιποίηση του οχήµατος 1 Λειτουργική ασφάλεια και προστασία του περιβάλλοντος Κανόνες ασφαλείας για την περιποίηση Συντήρηση και επιθεώρηση Κατάλογος συντήρησης του EG Σχεδιάγραµµα λίπανσης Μέσα λειτουργίας Περιγραφή των εργασιών συντήρησης και επιδιόρθωσης Προετοιµάστε το όχηµα για τις εργασίες συντήρησης και επιδιόρθωσης Ελέγξτε τη στερέωση των τροχών Πίεση πλήρωσης Ελέγξτε τη στάθµη του υδραυλικού συστήµατος Ελέγξτε την κατάσταση λαδιού του µηχανισµού µετάδοσης κίνησης Εκροή λαδιού Γεµίστε λάδι Αντικαταστήστε το φίλτρο του υδραυλικού συστήµατος Αντικαταστήστε το φίλτρο αναρρόφησης Ελέγξτε το επίπεδο λαδιού του συστήµατος πέδησης Συντήρηση της ζώνης συγκράτησης Ελέγξτε τις ηλεκτρικές ασφάλειες > Εκ νέου έναρξη της λειτουργίας Ακινητοποίηση του οχήµατος Μέτρα πριν την ακινητοποίηση Μέτρα κατά τη διάρκεια της ακινητοποίησης Εκ νέου έναρξη της λειτουργίας µετά την ακινητοποίηση Έλεγχος ασφαλείας µετά από κάποιο χρονικό διάστηµα και ασυνήθιστα φαινόµενα Οριστική θέση εκτός λειτουργίας, απόρριψη GR I 3

7 I GR

8 Παράρτηµα Οδηγίες χρήσης µπαταρίας έλξης JH Z Οι παρούσες οδηγίες χρήσης ισχύουν αποκλειστικά για τύπους µπαταρίας της επωνυµίας Jungheinrich. Εάν χρησιµοποιηθούν µπαταρίες άλλης εταιρίας, πρέπει να ληφθούν υπόψη οι οδηγίες χρήσης του εκάστοτε κατασκευαστή GR 1

9 GR

10 A Z Χρήση σύµφωνα µε το σκοπό κατασκευής του Οι οδηγίες για τη σκόπιµη και κατάλληλη χρήση ανυψωτικών οχηµάτων διαδρόµων (VDMA) περιλαµβάνονται στη συσκευασία παράδοσης της συσκευής αυτής. Αποτελούν µέρους αυτών των οδηγιών χρήσης. Οι εθνικές προδιαγραφές ισχύουν χωρίς περιορισµούς. Το όχηµα που περιγράφεται στις προκείµενες οδηγίες χρήσης είναι ένα ανυψωτικό όχηµα διαδρόµων, το οποίο ενδείκνυται για την ανύψωση και µεταφορά φορτίων. Θα πρέπει να χρησιµοποιείται, χειρίζεται και συντηρείται σύµφωνα µε τις προκείµενες οδηγίες χρήσης. Κάθε άλλου είδους χρήση δε θεωρείται σκόπιµη και µπορεί να οδηγήσει σε τραυµατισµούς ατόµων, ζηµιές του οχήµατος ή υλικών αγαθών Πάνω απ όλα θα πρέπει να αποφεύγεται η υπερφόρτωση µε υπερβολικά βαριά ή µονόπλευρα επιβαρύνοντα φορτία. Η δεσµευτική τιµή για το µέγιστο φορτίο έδρασης αναγράφεται στην πλακέτα τύπου επί της συσκευής ή παρατίθεται στο διάγραµµα φορτίου. Το ανυψωτικό όχηµα διαδρόµων δεν επιτρέπεται να λειτουργεί σε εύφλεκτους και σε εκρηξιογενείς χώρους καθώς και σε χώρους που προκαλούν διάβρωση ή είναι έντονα σκονισµένοι. M Υποχρεώσεις του χρήστη: Ως χρήστης στα πλαίσια των προκείµενων οδηγιών χρήσης θεωρείται κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που χρησιµοποιεί ή που αναθέτει σε άλλους για λογαριασµού του τη χρήση του ανυψωτικού οχήµατος διαδρόµων. Σε ειδικές περιπτώσεις (π.χ. leasing, εκµίσθωση) χρήστης θεωρείται το άτοµο αυτό, που σύµφωνα µε τους υπάρχοντες όρους συµφωνίας µεταξύ ιδιοκτήτη και κατόχου του ανυψωτικού οχήµατος αναλαµβάνει τις αναφερόµενες υποχρεώσεις λειτουργίας. Ο χρήστης θα πρέπει να διασφαλίσει τη σκόπιµη χρήση του ανυψωτικού οχήµατος διαδρόµων και να αποτρέψει κάθε είδους κινδύνους για τη ζωή και την υγεία του χειριστή ή τρίτων. Επιπλέον θα πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες αποτροπής ατυχηµάτων άλλων κανόνων ασφαλείας καθώς και οι οδηγίες χρήσης, συντήρησης και περιποίησης. Ο χρήστης θα πρέπει να εξασφαλίσει την ανάγνωση των προκείµενων οδηγιών χρήσης απ όλους του χειριστές. Εάν δεν τηρήσετε τις προκείµενες οδηγίες χρήσης παύει να ισχύει η εγγύηση που σας έχει παρασχεθεί. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση που χωρίς την έγκριση της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών του κατασκευαστή διενεργήσει ο πελάτης και/ή τρίτος µη-προβλεπόµενες εργασίες στο αντικείµενο. Προσθήκη παρελκοµένων: Η προσθήκη ή ενσωµάτωση επιπρόσθετων εγκαταστάσεων, οι οποίες επεµβαίνουν στις λειτουργίες ή αντικαθιστούν τις λειτουργίες του ανυψωτικού οχήµατος διαδρόµων επιτρεπέται µόνο µετά από γραπτή έγκριση του κατασκευαστή. Ενδεχοµένως θα πρέπει να ζητήσετε την έγκριση των κατά τόπους δηµόσιων υπηρεσιών. Η έγκριση µιας σχετικής υπηρεσίας δεν αντικαθιστά πάντως την έγκριση του κατασκευαστή. Φορτία ρυµούλκισης: Το όχηµα επιτρέπεται να ρυµουλκίσει µόνον φορτία, για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας GR A 1

11 A GR

12 B Περιγραφή του οχήµατος 1 Περιγραφή της χρήσης Το EG είναι ένα ηλεκτροκίνητο περονοφόρο όχηµα σε έκδοση τεσσάρων τροχών µε εµπρόσθια κίνηση, το οποίο ανασηκώνει το φορτίο του έξω από τη βάση των τροχών του, το µεταφέρει και το ανυψώνει. Πρόκειται για ένα ανοιχτό περονοφόρο όχηµα µε αντίβαρο, το οποίο µπορεί µε το φορέα λήψης φορτίου, που βρίσκεται µπροστά από το όχηµα, να εκφορτώνει φορτηγά αυτοκίνητα και να τοποθετεί το φορτίο σε ράµπες και ράφια. Με τη βοήθειά του µπορούν να στοιβαχθούν τυποποιηµένες παλέττες (σύµφωνα µε την DIN 15142), παλέττες µε πλέγµα (σύµφωνα µε την DIN 15144) και άλλου είδους φορτία σε παλέττες. Τύποι οχηµάτων και µέγιστη ικανότητα έδρασης: Τύπος Μέγιστη ικανότητα Κέντρο βάρου του φορτίου έδρασης *) EG kg 500 mm EG kg 500 mm EG kg 500 mm *) Τα διαγράµµατα φορτίου που βρίσκονται στο όχηµα εκφράζουν την ισχύουσα ικανότητα έδρασης 0708.GR B 1

13 2 οµικές οµάδες και περιγραφή της λειτουργίας Θέση Ονοµασία 1 t Σκεπή προστασίας οδηγού 2 t Κάθισµα οδηγού 3 t Αντίβαρο 4 t Κατευθυντήριος άξονας 5 t Άξονας µετάδοσης κίνησης 6 t Φορέας διχάλας 7 t Σκελετός ανύψωσης 8 t ιεύθυνση 0708.GR B 2

14 2.1 Όχηµα Καθοδήγηση (8): Όταν επιβαρύνεται το κάθισµα του οδηγού µεταβαίνει το σύστηµα διεύθυνσης στην κατάσταση stand-by. Το συγκρότηµα διεύθυνσης λειτουργεί µε προρυθµισµένο αριθµό στροφών. Ανάλογα µε τις ανάγκες διεύθυνσης αυξάνεται ο αριθµός στροφών την αντλίας διεύθυνσης, ενώ σε συνάρτηση µε τη γωνία µετάθεσης µειώνεται η ταχύτητα οδήγησης ( CurveControl ). Η γωνία µετάθεσης εµφανίζεται στο display. Κάθισµα οδηγού (2): Το κάθισµα του οδηγού παρέχει µεγάλη άνεση, ενώ η στήλη διεύθυνσης είναι ρυθµιζόµενη. Προβλέπεται για τον οδηγό η δυνατότητα απόθεσης εγγράφων ή προσωπικών ειδών. Το MULTI-PILOT συνεννώνει όλες τις υδραυλικές λειτουργίες και το διακόπτη ρύθµισης της διεύθυνσης οδήγησης σε ένα µοχλό Η οροφή προστασίας οδηγού (1) είναι προετοιµασµένη για την προσθήκη καµπίνας και µπορεί να µετατραπεί χωρίς καθυστερήσεις. Ηλεκτρικά/ηλεκτρονικά στοιχεία: Με εφαρµογή της πλέον σύγχρονης τεχνολογίας τριφασικού ρεύµατος επιτυγχάνεται η µεταφορά δεδοµένων µε µικρό αριθµό καλωδίων (αρτηρία CAN). Έτσι επιτυγχάνεται περιορισµός της θραύσης καλωδίων καθώς και η ταχύτερη διαπίστωση λειτουργικών ανωµαλιών. Ο σύνθετος έλεγχος TC (Total Control) είναι απλός, εύκολος και ευέλικτος στη διάρθρωσή του. Ο οδηγός έχει την ευχέρεια επιλογής µεταξύ διαφόρων προγραµµάτων σε συνάρτηση µε το φορτίο και τις περιβαλλοντολογικές συνθήκες: από το υψλής απόδοσης µέχρι το εξοικονόµησης ενέργειας. Υπάρχει η δυνατότητα της ιδιαίτερα άνετης και κυρίως ταχείας ανάλυσης των λειτουργικών λαθών και του προγραµµατισµού µέσω του PC. Μηχανισµός µετάδοσης κίνησης και φρένα: Η εµπρόσθια κίνηση παρέχει ανά πάσα στιγµή το καλύτερο δυνατό τράβηγµα των κινητήριων τροχών. Το υδραυλικό φρένο ελασµάτων λαδιού ουσιαστικά δε χρειάζεται συντήρηση. Με το κάλυµµα στο µηχανισµό µετάδοσης κίνησης παρέχεται η δυνατότητα χρήσης και σε επιθετικότερο περιβάλλον. Το περονοφόρο όχηµα επιπλέον ακινητοποιείται µέσω γεννητριακής πέδησης. Έτσι διατηρούνται σε χαµηλό επίπεδο οι ενεργειακές απώλειες. Η τροχοπέδη ενεργοποιείται µετά από διάστηµα ακινητοποίησης του οχήµατος περίπου 15 δευτερολέπτων ή µετά από διάστηµα 1 ως 15 δευτερολέπτων (ρυθµιζόµενο) µετά την αποµάκρυνση από το κάθισµα του οδηγού. Όταν γίνεται χρήση του πεντάλ γκαζιού απολύεται και πάλι αυτόµατα η τροχοπέδη. Υδραυλική εγκατάσταση: Όλες οι λειτουργίες πρέπει να εκτελούνται µε αίσθηση και ταυτόχρονα (εφόσον δεν επηρεάζεται η ασφάλεια). Για µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα προβλέπεται ξεχωριστή εργασία της υδραυλικής διάταξης και του βοηθητικού κινητήρα διεύθυνσης Το µικρο-φίλτρο πίεσης µπορεί να αντικαταστηθεί από πάνω (χωρίς εκροή υδραυλικού λαδιού). Σκελετός ανύψωσης (7): Αποβλέπουµε στην βελτιστοποίηση της θέας. Οι εξαιρετικά ανθεκτικοί χαλύβδινοι σκελετοί είναι λεπτοί, επιτρέποντας έτσι την καλή θέαση των διχάλων, κυρίως στο σκελετό ανύψωσης τριών βαθµίδων. Αντίστοιχα καλά αποτελέσµατα επιτεύχθηκαν και για το φορέα διχάλας. Ο σκελετός ανύψωσης καθώς και ο φορέας διχάλας κινούνται σε κυλινδρίσκους στήριξης, οι οποίοι δεν έχουν ανάγκη γρασσαρίσµατος και συντήρησης GR B 3

15 3 Τεχνικά στοιχεία της στάνταρ έκδοσης Z ήλωση τεχνικών χαρακτηριστικών σύµφωνα µε το πρότυπο VDI Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών και συµπληρώσεων. 1) = +25 mm DZ-κολόνα Ονοµασία EG 422 EG 425k EG 425 h 1 Ύψος του σκελετού ανύψωσης, εισαγµένος mm h 2 Χωρίς φορτίο mm h 3 Ανύψωση mm h 4 Ύψος του σκελετού ανύψωσης, εξαγµένος mm h 6 Ύψος πάνω από την προστατευτική οροφή mm h 7 Ύψος καθίσµατος/ορθοστασίας mm Ελευθερία καθίσµατος H h 10 Ύψος συµπλέκτη 390/ 390/ 390/ mm L 1 Συνολικό µήκος, συµπεριλαµβανοµένης της διχάλας mm L 2 Μήκος, συµπεριλαµβανοµένης της ράχης της διχάλας mm b1 Συνολικό πλάτος mm b3 Πλάτος φορέα διχάλας mm m 1 Απόσταση από το δάπεδο µε φορτίο κάτω από το σκελετό ανύψωσης mm m 2 Απόσταση από το δάπεδο στο µέσο της απόστασης των τροχών mm Ast Πλάτος διαδρόµου εργασίας σε παλέττες 800 x 1200 κατά µήκος mm Ast Πλάτος διαδρόµου εργασίας σε παλέττες 1000 x 1200 κατά πλάτος mm W a Ακτίνα αναστροφής mm x Απόσταση φορτίου mm y Απόσταση τροχών mm 0708.GR B 4

16 1) = +25 mm DZ-κολόνα Ονοµασία EG 425ks EG 425s EG 430 h 1 Ύψος του σκελετού ανύψωσης, εισαγµένος mm h 2 Χωρίς φορτίο mm h 3 Ανύψωση mm h 4 Ύψος του σκελετού ανύψωσης, εξαγµένος mm h 6 Ύψος πάνω από την προστατευτική οροφή mm h 7 Ύψος καθίσµατος/ορθοστασίας mm Ελευθερία καθίσµατος H h 10 Ύψος συµπλέκτη 390/ / /550 mm L 1 Συνολικό µήκος, συµπεριλαµβανοµένης της διχάλας mm L 2 Μήκος, συµπεριλαµβανοµένης της ράχης της διχάλας mm b1 Συνολικό πλάτος mm b3 Πλάτος φορέα διχάλας mm m 1 Απόσταση από το δάπεδο µε φορτίο κάτω από το σκελετό ανύψωσης mm m 2 Απόσταση από το δάπεδο στο µέσο της απόστασης των τροχών mm Ast Πλάτος διαδρόµου εργασίας σε παλέττες 800 x 1200 κατά µήκος mm Ast Πλάτος διαδρόµου εργασίας σε παλέττες 1000 x 1200 κατά πλάτος mm W a Ακτίνα αναστροφής mm x Απόσταση φορτίου mm y Απόσταση τροχών mm 0708.GR B 5

17 B GR

18 3.1 Στοιχεία απόδοσης Ονοµασία EG 422 EG 425k EG 425 Q Ικανότητα έδρασης/φορτίο 2,2 2,5 2,5 t c Κέντρο βάρους του φορτίου mm Ταχύτητα οδήγησης µε / χωρίς φορτίο 17/18 17/18 17/17 km/h Ταχύτητα ανύψωσης µε / χωρίς φορτίο 0,46/0,54 0,44/0,54 0,44/0,54 m/s Ταχύτητα καταβίβασης µε / χωρίς φορτίο 0,58/0,56 0,58/0,56 0,58/0,56 m/s Ικανότητα ανάβασης µε / χωρίς φορτίο S2 30 min 10 / 15 8,5/14 7,5/13 % Μέγιστη ικανότητα ανάβασης µε / χωρίς φορτίο S2 5 min 20/31 18/29 17/27 % Χρόνος επιτάχυνσης µε / χωρίς φορτίο στα 10 m 4,2/3,9 4,3/4,0 4,4/4,1 s Ονοµασία EG 425ks EG 425s EG 430 Q Ικανότητα έδρασης/φορτίο 2,5 2,5 3,0 t c Κέντρο βάρους του φορτίου mm Ταχύτητα οδήγησης µε / χωρίς φορτίο 20/20 20/20 20/20 km/h Ταχύτητα ανύψωσης µε / χωρίς φορτίο 0,55/0,60 0,55/0,60 0,50/0,60 m/s Ταχύτητα καταβίβασης µε / χωρίς φορτίο 0,58/0,56 0,58/0,56 0,58/0,56 m/s Ικανότητα ανάβασης µε / χωρίς φορτίο S2 30 min 12/19 11/17 10/17 % Μέγιστη ικανότητα ανάβασης µε / χωρίς φορτίο S2 5 min 21/35 20/32 18/29 % Χρόνος επιτάχυνσης µε / χωρίς φορτίο στα 10 m 4,1 / 3,7 4,1 / 3,7 4,2 / 3,8 s 0708.GR B 7

19 3.2 Βάρη (όλα τα στοιχεία σε kg) Ονοµασία EG 422 EG 425k EG 425 Καθαρό βάρος (συµπεριλ. µπαταρίας) kg Βάρος µπαταρίας kg Επιβάρυνση άξονα µε φορτίο εµπρός/ 5800/ / /850 kg πίσω Επιβάρυνση άξονα χωρίς φορτίο εµπρός/πίσω 2300/ / /2220 kg Ονοµασία EG 425ks EG 425s EG 430 Καθαρό βάρος (συµπεριλ. µπαταρίας) kg Βάρος µπαταρίας kg Επιβάρυνση άξονα µε φορτίο εµπρός/ 6300/ / /850 kg πίσω Επιβάρυνση άξονα χωρίς φορτίο εµπρός/πίσω 2300/ / /2500 kg 3.3 Ελαστικά Ονοµασία EG 422 EG 425 EG 430 Μέγεθος ελαστικών, µπροστά Μέγεθος ελαστικών, πίσω SE 23 x x Συµπαγές καουτσούκ 22 x 8 x x 9 x 16 Αέρας 250 / 60 R12 ; 10 bar SE 18 x 7-8 Συµπαγές καουτσούκ 18 x /8 Αέρας 180 / 70 R8; 7 bar Z Επιτρεπόµενα ελαστικά: Βλ. κεφάλαιο "Συντήρηση του µεταφορέα διαδρόµου". Σε περίπτωση που έχετε απορίες απευθυνθείτε στο σύµβουλο εξυπηρέτησης πελατών της Jungheinrich 0708.GR B 8

20 3.4 Προδιαγραφές ΕΝ Στάθµη διαρκούς ακουστικής πίεσης: EG 422/425k/425= 70 db(a) EG 425ks/425s/430= 71 db(a) Z σύµφωνα µε την EN σε αντιστοιχία µε την ISO Η στάθµη διαρκούς ακουστικής πίεσης είναι βάσει των προδιαγραφών µία µέση τιµή που περιλαµβάνει τη στάθµη της ακουστικής πίεσης κατά την οδήγηση, την ανύψωση και τη διαδροµή χωρίς φορτίο. Η µέτρηση της στάθµης ακουστικής πίεσης γίνεται στο σωλήνα του οδηγού. Κραδασµός: EG =0,45 m/s 2 Z σύµφωνα µε την EN Η επιτάχυνση κραδασµού, η οποία επιδρά στο σώµα στη θέση χειρισµού, είναι σύµφωνα µε τη σχετική προδιαγραφή η γραµµική επιτάχυνση µε βάρος στην κάθετο. Υπολογίζεται κατά την υπέρβαση εµποδίων µε σταθερή ταχύτητα. Ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα (EMV) Z Ο κατασκευαστής βεβαιώνει την τήρηση των οριακών τιµών για την ηλεκτροµαγνητική ανεπιθυµητή εκποµπή και την ατρωσία έναντι παρεµβολών καθώς και τη διενέργεια ελέγχου της εκκένωσης στατικού ηλεκτρισµού σύµφωνα µε την EN Βεβαιώνει επίσης την τήρηση των οδηγιών που αναφέρονται στην προδιαγραφή αυτήν. Η τροποποίηση σε ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά εξαρτήµατα καθώς και η αλλαγή της διάταξής τους επιτρέπεται να διενεργούνται µόνο µε γραπτή έγκριση του κατασκευαστή. 3.5 Συνθήκες λειτουργίας Z Θερµοκρασία περιβάλλοντος: σε λειτουργία -20 C ως +40 C Όταν γίνεται συνεχής χρήση σε θερµοκρασία κάτω των 5 C ή στον ψυκτικό θάλαµο καθώς και υπό συνθήκες ακραίων θερµοκρασιών ή σχετικής υγρασίας, απαιτείται για τα ανυψωτικά οχήµατα διαδρόµων ειδικός εξοπλισµός GR B 9

21 (mm) D (mm) Q (kg) 4 Σηµεία που φέρουν χαρακτηριστική ένδειξη και πλακέτες τύπου Οι πινακίδες προειδοποιήσεων και επισηµάνσεων καθώς και τα διαγράµµατα φορτίου, τα σηµεία πρόσκρουσης και οι πλακέτες τύπου πρέπει να είναι πάντοτε ευανάγνωστες και θα πρέπει ενδεχοµένως να αντικαθίστανται GR B 10

22 Θέση Χαρακτηρισµός 9 Πινακίδα "Ανύψωση/κατέβασµα" 10 Πινακίδα "Κλίση προς τα εµπρός/πίσω" 11 Πινακίδα "Μέγιστο ύψος σώµατος" 12 Πινακίδα "Απαγορεύεται η οδήγηση µε ανυψωµένο φορτίο, η κλίση του ιστού µπροστά µε ανυψωµένο φορτίο" 13 Πινακίδα "Φορέστε τη ζώνη ασφαλείας" 14 Περιορισµός ανύψωσης 15 Απαγορευτική πινακίδα "Απαγορεύεται η µεταφορά ατόµων" 16 Προσοχή: Λάβετε υπόψη σας τις οδηγίες λειτουργίας! 17 Σηµεία ανάρτησης για φόρτωση µε γερανό 18 Πινακίδα "Ανυψωτική ικανότητα" 19 Σειριακός αριθµός, στο πλαίσιο κάτω από το πλευρικό εξάρτηµα 20 Πινακίδα "Ορυκτέλαιο" 21 Σηµεία ανάρτησης για γρύλο 22 Πινακίδα τύπου 23 Ετικέτα ελέγχου (o) 24 Πινακίδα "Πλήρωση υδραυλικού λαδιού" 25 Πινακίδα "Φρένο µε ελατήριο" 26 Πινακίδα "Συµπεριφορά σε περίπτωση κινδύνου ανατροπής του οχήµατος 27 Συνδυαστική πινακίδα "Απαγορεύεται η παραµονή στη διάταξη παραλαβής φορτίου" / "Απαγορεύεται η παραµονή κάτω από τη διάταξη παραλαβής φορτίου" / "Κίνδυνος σύνθλιψης κατά την κίνηση του ιστού ανύψωσης" 28 Πινακίδα "Υδραυλική λειτουργία (MULTI-PILOT)" 29 Πινακίδα "Ρύθµιση κολόνας τιµονιού" 0708.GR B 11

23 4.1 Πλακέτα τύπου του οχήµατος Z Θέση Ονοµασία Θέση Ονοµασία 30 Τύπος 36 Κατασκευαστής 31 Αριθµός σειράς 37 Ελάχιστο/µέγιστο βάρος της µπαταρίας σε kg 32 Ονοµαστική ικανότητα έδρασης 38 Ισχύς κινητήρα σε kw σε kg 33 Μπαταρία: τάση V 39 Απόσταση από το κέντρο βάρους του φορτίου σε mm 34 Καθαρό βάρος δίχως µπαταρία 40 Έτος κατασκευής σε kg 35 Σήµα του κατασκευαστή 41 Eπιπρόσθετη δυνατότητα Σε περίπτωση που θα επιθυµούσατε να θέσετε ερωτήσεις σχετικά µε το όχηµα ή µε την παραγγελία ανταλλακτικών, παρακαλείσθε να αναφέρετε τον αριθµό σειράς (31). 4.2 ιάγραµµα φορτίου του οχήµατος Το διάγραµµα φορτίου του οχήµατος δείχνει την ικανότητα έδρασης Q του οχήµατος σε kg, όταν ο σκελετός ανύψωσης βρίσκεται στην κάθετο. Ο πίνακας δείχνει τη µέγιστη τιµή ικανότητας έδρασης σε συνάρτηση µε συγκεκριµένο κέντρο βάρους του φορτίου D (σε mm) και µε το επιθυµητό ύψος ανύψωσης. Παράδειγµα: GR B 12

24 Παράδειγµα διακρίβωσης της µέγιστης ικανότητας έδρασης: Με κέντρο βάρους φορτίου D 600 mm και µέγιστο ύψος ανύψωσης H 3600 mm ανέρχεται η µέγιστη ικανότητα έδρασης Q σε 1105 kg GR B 13

25 4.3 ιάγραµµα φορτίου δοντιών διχάλας (βασική συσκευή) Στο διάγραµµα φορτίου δοντιών διχάλας αναφέρεται η ικανότητα έδρασης Q του οχήµατος σε kg. Σε ένα διάγραµµα αναφέρεται η µέγιστη ικανότητα έδρασης µε διαφορετικά κέντρα βάρους του φορτίου D (σε mm). 4.4 ιάγραµµα φορτίου της πρόσθετης συσκευής Το διάγραµµα φορτίου πρόσθετων συσκευών δείχνει την ικανότητα έδρασης Q του οχήµατος σε kg σε συνδιασµό µε την εκάστοτε πρόσθετη συσκευή. Ο αριθµ. σειράς της πρόσθετης συσκευής που αναφέρεται στο διάγραµµα φορτίου πρέπει να ταυτίζεται µε την πλακέτα τύπου της πρόσεθτης συσκευής, µια και η ικανότητα έδρασης αναφέρεται κάθε φορά ειδικά από τον κατασκευαστή. Παρουσιάζεται κατά τον ίδιο τρόπο, όπως η ικανότητα έδρασης του οχήµατος και πρέπει να διακριβώνεται µε αντίστοιχο τρόπο. Οι ενδείξεις βέλους (42 και 43) στην εσωτερική και στην εξωτερική κολόνα δείχνουν στον οδηγό πότε έχει φτάσει στα προβλεπόµενα όρια του ύψους ανύψωσης, που αναφέρονται στο διάγραµµα φορτίου GR B 14

26 C Μεταφορά και θέσιµο σε λειτουργία για πρώτη φορά 1 Σηµείο πρόσκρουσης για τη µεταφορά µε γερανό M Χρησιµοποιήστε µόνο ένα βαρούλκο µε επαρκή ικανότητα έδρασης (Βάρος µετακίνησης = καθαρό βάρος + βάρος µπαταρίας. Βλέπε πλακέτα τύπου του οχήµατος). 1 Ακινητοποιήστε µε ασφάλεια το όχηµα (βλέπε κεφάλαιο E). Στερεώστε το εξάρτηµα γερανού στον εγκάρσιο φορέα του σκελετού ανύψωσης (1) και στο άγκιστρο (2). M M M Το σηµείο πρόσκρουσης για τη µεταφορά µε γερανό προβλέπεται µόνο για τη µεταφορά στην έναρξη της λειτουργίας για πρώτη φορά. Εάν το όχηµα προβλέπεται για τη χρήση σε συνεχείς διαφορετικούς χώρους µε συχνή ανάγκη µεταφοράς του πρέπει να έρθετε πρωτύτερα σε επαφή µε τον κατασκευαστή. Να κρεµάτε τις ζώνες και τις αλυσίδες του γερανού µόνο στην επάνω ωτίδα του αντίβαρου και στις ωτίδες της δοκού του εργαλειοφορέα (κολόνα ανύψωσης). Η κολόνα ανύψωσης πρέπει να έχει πάρει κλίση τελείως προς τα πίσω. Η ζώνη του γερανού οµοίως η αλυσίδα στην κολόνα πρέπει να έχουν ελάχιστο µήκος 2 m. Τα µέσα πρόσκρουσης του εξαρτήµατος γερανού πρέπει να εφαρµόζονται κατά τέτοιον τρόπο, ώστε κατά το ανέβασµα να µην έρχονται σε επαφή µε εγκαταστηµένα µέρη ή µε τη σκεπή προστασίας οδηγού GR 2 C 1

27 2 Ασφάλεια του οχήµατος κατά τη µεταφορά M Z Το όχηµα πρέπει να σφηνωθεί και στοιβαχτεί κατάλληλα για τη µεταφορά του σε φορτηγό ή ρυµούλκα. Το φορτηγό οµοίως η ρυµούλκα πρέπει να διαθέτουν δακτύλιους στοιβαγµού και δάπεδο από ξύλο. Η φόρτωση πρέπει να γίνεται από εκπαιδευµένο προσωπικό σύµφωνα µε τις συστάσεις των οδηγιών VDI 2700 και VDI Σε κάθε µεµονωµένη περίπτωση πρέπει να γίνει ακριβής διαστασιολόγηση και εκτέλεση των µέτρων ασφαλίσης φορτίων. Για το στοίβαγµα του οχήµατος µε µονταρισµένη κολόνα ανύψωσης πρέπει να γίνει χρήση των επάνω σηµείων πρόσκρουσης της τραβέρσας της κολόνας καθώς και των µπουλονιών της ρυµούλκας. Στοίβαγµα και σφήνωµα µε ενσωµατωµένο σκελετό ανύψωσης Z Σε περίπτωση µεταφοράς του οχήµατος δίχως σκελετό ανύψωσης, πρέπει το στοίβαγµα να γίνει µπροστά και πάνω από την προστατευτική οροφή. Στοίβαγµα και σφήνωµα χωρίς σκελετό ανύψωσης 0307.GR C 2

28 Κατά προσέγγιση εστίαση του κέντρου βάρους 3 Θέσιµο σε λειτουργία για πρώτη φορά M Το θέσιµο σε λειτουργία για πρώτη φορά και η κατάρτηση του οδηγού επιτρέπεται να διενεργούνται αποκλειστικά από εκπαιδευµένο προσωπικό. Οδηγείτε το όχηµα µόνο µε την ηλεκτρική ενέργεια της µπαταρίας! Το συνεχές εναλλασσόµενο ρεύµα προκαλεί βλάβη στα ηλεκτρονικά δοµικά στοιχεία. Η καλωδιακή σύνδεση προς τη µπαταρία (συρόµενο καλώδιο) δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 6 m. Για να τεθεί το όχηµα σε λειτουργική ετοιµότητα µετά την παράδοση ή µετά από µία µεταφορά, θα πρέπει να διενεργούνται οι ακόλουθες εργασίες: Ελέγξτε την πληρότητα του εξοπλισµού. Ελέγξτε τις συνδέσεις της µπαταρίας και την όξινη κατάσταση (βλέπε κεφάλαιο D, ενότητα 6). Θέστε σύµφωνα µε την περιγραφή το όχηµα σε λειτουργία (βλέπε κεφάλαιο E, ενότητα 3) GR C 3

29 4 Μετακίνηση του οχήµατος χωρίς ιδία µηχανική κίνηση Για να µπορέσετε να µετακινήσετε το όχηµα χωρίς παροχή ρεύµατος, πρέπει η τροχοπέδη να έχει απολυθεί ως εξής Προτού ο οδηγός να εξέλθει από το όχηµα µε απολυµένη τροχοπέδη, πρέπει το όχηµα να έχει ασφαλιστεί κατά την ακούσιας αυτόνοµης κύλισης. : M Μετακινήστε το µοχλό (1) προς τα αριστερά στη θέση "Απόλυση της τροχοπέδης". Στρέψτε το πηδάλιο προς τα δεξιά, µέχρι να έχει αναπτυχθεί πίεση στο υδραυλικό κύκλωµα και να έχει απολυθεί η τροχοπέδη. Το πεντάλ φρένου λειτουργεί κανονικά, ενώ µε ενεργοποιηµένο φρένο δηµιουργείται αµέσως αντίσταση. Οι κινητήριοι τροχοί παύουν να µπλοκάρονται από την τροχοπέδη. Το ποδόφρενο συνεχίζει, όµως, να διατηρεί πλήρη λειτουργική ικανότητα. Κατά το στρέψιµο του πηδαλίου δεν επιτρέπεται να γίνεται χρήση του ποδόφρενου. Πριν την εκ νέου έναρξη της λειτουργίας του οχήµατος µε ηλεκτρικό ρεύµα πρέπει να έχει µετακινηθεί ο µοχλός (1) προς τα δεξιά στη θέση "Οδήγηση". Το όχηµα βρίσκεται µόνο στη θέση οδήγησης σε λειτουργική ετοιµότητα. 3 M Όχηµα µε τιµόνι πολλαπλών λειτουργιών (o) Στρέψτε το µοχλό (4) προς τα αριστερά στη θέση "Απελευθέρωση φρένου µε ελατήρια". Μετακινήστε παλινδροµικά το µοχλό (5), µέχρι να δηµιουργηθεί πίεση στο υδραυλικό κύκλωµα και να λυθεί το φρένο µε ελατήριο. Οι κινητήριοι τροχοί δεν µπλοκάρονται ούτε φρενονται από το φρένο µε ελατήριο πλέον. Πριν από την επανεκκίνηση του οχήµατος µε τροφοδοσία ρεύµατος ο µοχλός (4) πρέπει να στρέφεται ξανά προς τα δεξιά στη θέση "Θέση οδήγησης". Το όχηµα είναι έτοιµο για λειτουργία µόνο στη θέση οδήγησης GR C 4

30 5 ιεύθυνση οχήµατος χωρίς αυτόνοµο µηχανισµό κίνησης (o) M Εάν παρουσιαστεί βλάβη στο υδραυλικό σύστηµα του συστήµατος διεύθυνσης ή στο ηλεκτρονικό σύστηµα του οχήµατος, ενδέχεται να µην είναι πλέον εφικτή η διεύθυνση του οχήµατος. Για τη διεύθυνση του οχήµατος χωρίς τροφοδοσία ρεύµατος, πρέπει το σύστηµα διεύθυνσης να ενεργοποιηθεί µε τον τρόπο που περιγράφεται στη συνέχεια. 6 Απενεργοποιήστε το διακόπτη ΙΑΚΟΠΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ και το µάνδαλο διακόπτη Ασφαλίστε το όχηµα, ώστε να µην µπορεί να κυλήσει Τοποθετήστε ένα εξαγωνικό κλειδί στο εξάγωνο (6) και στρέψτε το µηχανισµό κίνησης στην επιθυµητή θέση διεύθυνσης. 6 Περισυλλογή του οχήµατος Z M Στερεώστε τη ράβδο ή το σκοινί ρυµούλκισης στη ζεύξη ρυµούλκισης του ρυµουλκού και του ρυµουλκούµενου οχήµατος. Εξάγετε το φις της µπαταρίας (παρακαλείσθε να προσέξετε το σηµείο 3!). Απολύστε το φρένο σταθεροποίησης. Ένα άτοµο θα πρέπει να βρίσκεται στο κάθισµα οδηγού του ρυµουλκούµενου οχήµατος. Ρυµουλκίστε το όχηµα µε ταχύτητα πεζοπορίας! Μια και το συγκρότηµα βοηθητικής διεύθυνσης δεν έχει τεθεί σε λειτουργία, µπορεί το όχηµα να καθοδηγηθεί µόνο µε αυξηµένη άσκηση δυνάµεως. Σε οχήµατα µε τιµόνι πολλαπλών λειτουργιών (o) η ρυµούλκηση επιτρέπεται µόνο για την αργή παράκαµψη της περιοχής κινδύνου και πρέπει να πραγµατοποιείται από καταρτισµένα άτοµα. Το όχηµα µπορεί να κινηθεί µόνο µε όχηµα έκτακτης ανάγκης και ράβδο ρυµούλκυσης. Η διεύθυνση έκτακτης ανάγκης πρέπει να ενεργοποιείται µε τον τρόπο που περιγράφεται στο κεφάλαιο " ιεύθυνση οχήµατος χωρίς αυτόνοµο µηχανισµό κίνησης" GR C 5

31 C GR

32 D Μπαταρία-συντήρηση,φόρτιση, αντικατάσταση 1 Κανόνες ασφαλείας στη χρήση µε όξινες µπαταρίες Γι αυτόν το λόγο θα πρέπει σε όλες τις εργασίες που έχουν σχέση µε τις µπαταρίες να φοράτε προστατευτική ενδυµασία και προστατευτικά γυαλιά (βλέπε κεφάλαιο E). Προσωπικό συντήρησης: Η φόρτιση, η συντήρηση και η αντικατάσταση µπαταριών επιτρεπέται να διενεργείται αποκλειστικά από προσωπικό που έχει εκπαιδευτεί για το σκοπό αυτό. Οι προκείµενες οδηγίες λειτουργίας καθώς και οι προδιαγραφές των κατασκευαστών της µπαταρίας και του σταθµού φόρτισης µπαταριών θα πρέπει να τηρούνται κατά τη διενέργεια των παραπάνω εργασιών. Μέτρα προστασίας κατά της εκδήλωσης πυρκαγιάς: Όταν εργάζεστε µε τις µπαταρίες δεν επιτρέπεται το κάπνισµα και η εκδήλωση ανοιχτής φωτιάς. IΣτο χώρο του προς φόρτιση ακινητοποιηµένου οχήµατος δεν επιτρέπεται να βρίσκονται σε ακτίνα τουλάχιστον 2 m εύφλεκτα υλικά ή λειτουργικές ύλες που προκαλούν σπινθήρες. Ο χώρος θα πρέπει να εξαερίζεται. Θα πρέπει να βρίσκονται σε ετοιµότητα µέσα προστασίας κατά της εκδήλωσης πυρκαγιάς. Συντήρηση της µπαταρίας: Τα καπάκια των στοιχείων της µπαταρίας θα πρέπει να διατηρούνται στεγνά και καθαρά. Οι ακροδέκτες και τα πέδιλα καλωδίων πρέπει να είναι καθαρά, να έχουν επαληφθεί ελαφρά µε γράσσο πόλων και να έχουν βιδωθεί σφιχτά. Οι µπαταρίες, των οποίων οι πόλοι δεν είναι µονωµένοι, θα πρέπει να καλύπτονται µε ένα µη ολισθηρό µάκτρο µόνωσης. M M ιάθεση της µπαταρίας: Η διάθεση των µπαταριών επιτρέπεται µόνον, εφόσον λαµβάνονται υπ όψιν και τηρούνται η εθνικοί κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος ή οι νόµοι πέρι διάθεσης. Θα πρέπει να τηρούνται οπωσδήποτε οι οδηγίες του κατασκευαστή σχετικά µε τη διάθεση. Προτού κλείσετε το κέλυφος της µπαταρίας, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο της µπαταρίας δε µπορεί να υποστεί ζηµιά. Οι µπαταρίες περιέχουν διαλυµένο οξύ, το οποίο είναι δηλητηριώδες και καυστικό. Γι αυτόν το λόγο θα πρέπει σε όλες τις εργασίες που έχουν σχέση µε τις µπαταρίες να φοράτε προστατευτική ενδυµασία και προστατευτικά γυαλιά. Αποτρέψτε οπωσδήποτε την επαφή µε οξύ της µπαταρίας. Εάν παρά ταύτα έχουν έρθει η ενδυµασία, το δέρµα ή τα µάτια σε επαφή µε οξύ µπαταρίας, θα πρέπει τα προσβληµένα µέρη να ξεπλένονται άµεσα µε άφθονο καθαρό νερό, ενώ σε περίπτωση προσβολής του δέρµατος ή των µατιών θα πρέπει να έρθετε σε επαφή µε ένα γιατρό. Το χυµένο οξύ της µπαταρίας θα πρέπει να εξουδετερώνεται αµέσως. Επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται µόνο µπαταρίες µε κλειστό το κιβώτιο της µπαταρίας GR D 1

33 2 Τύποι µπαταρίας Ανάλογα µε τη χρήση του, το όχηµα εξοπλίζεται µε διαφορετικούς τύπους µπαταριών. Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται οι στάνταρ συνδιασµοί µε αναφορά της χωρητικότητας, σύµφωνα µε την DIN EG 422 EG 425k EG 425/ V - 4PzW - αταρίας 480 Ah 80 V - 4PzS - αταρίας 560 Ah 80 V - 4PzW - αταρίας 480 Ah 80 V - 4PzS - αταρίας 560 Ah 80 V - 4PzS - αταρίας 600 Ah 80 V - 5PzW - αταρίας 600 Ah 80 V - 5PzS - αταρίας 700 Ah 80 V - 5 PzS - αταρίας 750 Ah Το βάρος της µπαταρίας αναγράφεται στην πλακέτα τύπου της µπαταρίας. Το βάρος της µπαταρίας και οι διαστάσεις της επηρεάζουν σηµαντικά την ασφάλεια στησίµατος του οχήµατος. Γι αυτόν το λόγο πρέπει το βάρος και οι διαστάσεις των µπαταριών να ανταποκρίνονται στον ακόλουθο πίνακα και σχεδιάγραµµα. Η λειτουργία του οχήµατος µε άλλες µπαταρίες επιτρέπεται µόνον µετά από σχετική έγκριση του κατασκευαστή. Όχηµα Μπαταρία κίνησης 80 V ιάσταση (mm) L µεγ. B µεγ. H1 +/- 2 mm H2 +/- 2 mm Ονοµαστικό βάρος (-5/+8%) σε kg EG EG 425k/ 425ks EG 425/ 425s/ σύµφωνα µε την DIN Ah Ah Ah 0708.GR D 2

34 3 Άνοιγµα του κελύφους της µπαταρίας µε σύστηµα στήριξης (o) M Σε περίπτωση που το όχηµα είναι εξοπλισµένο µε σύστηµα συγκράτησης ασφαλείας, το κάλυµµα της µπαταρίας µπορεί να ανοίξει µόνο, αν τα άγκιστρα ασφαλείας βρίσκονται στην αρχική θέση (οριζόντια), το πτυσσόµενο άγκιστρο από την πλευρά του οδηγού είναι στραµµένο προς τα µέσα και ασφαλισµένο µε το κουµπί ασφάλισης. Στο αυτόµατο σύστηµα συγκράτησης ασφαλείας (ERS) ασφαλίστε το κουµπί ασφάλισης (2) και στρέψτε το άγκιστρο προς τα µέσα. Στο αυτόµατο σύστηµα συγκράτησης ασφαλείας τύπου ERS-AS το άγκιστρο στρέφεται αυτόµατα στη σωστή θέση και συγκρατείται. Βλέπε κεφ. E, ενότητα Σύστηµα συγκράτησης ασφαλείας 2 Μηχανικό σύστηµα συγκράτησης ασφαλείας µε ηλεκτρονική επιτήρηση (HRS- E µε πτυσσόµενα άγκιστρα) Για το άνοιγµα του καλύµµατος της µπαταρίας κατεβάστε το αριστερό άγκιστρο συγκράτησης προς τα κάτω και µέσα. Μετά το κλείσιµο του καλύµµατος της µπαταρίας ανοίξτε το άγκιστρο συγκράτησης προς τα έξω και πάνω. Ηλεκτρονικό σύστηµα συγκράτησης ασφαλείας (ERS µε πτυσσόµενα άγκιστρα) Για το άνοιγµα του καλύµµατος της µπαταρίας κατεβάστε µε το χέρι το άγκιστρο συγκράτησης και ασφαλίστε µε το κουµπί ασφάλισης (2). Κατεβάστε προς τα µέσα το άγκιστρο συγκράτησης. Μετά το κλείσιµο του καλύµµατος της µπαταρίας (τερµατισµός διαδικασίας φόρτισης) ανοίξτε το άγκιστρο συγκράτησης προς τα έξω, απασφαλίστε το κουµπί ασφάλισης (2) και σηκώστε µε το χέρι το άγκιστρο συγκράτησης προς τα πάνω. Ηλεκτρονικό σύστηµα συγκράτησης ασφαλείας µε αυτόµατο κλείδωµα (ERS- AS µε πτυσσόµενα άγκιστρα) 0708.GR Με το άνοιγµα του καλύµµατος της µπαταρίας το άγκιστρο συγκράτησης στρέφεται αυτόµατα στην αρχική θέση (οριζόντια θέση, βλέπε κεφ. Ε, ενότητα "Οδηγίες χρήσης του συστήµατος συγκράτησης ασφαλείας (αυτόµατο)" και ασφαλίζει αυτόνοµα. Στρέψτε µε το χέρι το άγκιστρο προς τα µέσα. Με το κλείσιµο του καλύµµατος της µπαταρίας στρέψτε το άγκιστρο συγκράτησης προς τα έξω, το άγκιστρο συγκράτησης ανοίγει και απασφαλίζεται αυτόµατα. D 3

35 4 Ξεσκέπασµα της µπαταρίας Ακινητοποιήστε µε ασφάλεια το όχηµα (βλέπε κεφάλαιο E). Απασφαλίστε την ασφάλιση της στήλης διεύθυνσης (1), σπρώξτε τη στήλη διεύθυνσης προς τα εµπρός και ασφαλίστε την σε αυτήν τη θέση. Αυξηµένη προσοχή κατά την απασφάλιση και ασφάλιση της καλύπτρας της ρυθµιζόµενης βαλβίδας. 1 Mε MULTI-PILOT ή τιµόνι πολλαπλών λειτουργιών: 3 2 Τραβήξτε την καλύπτρα ρυθµιζόµενης βαλβίδας (2) προς τα εµπρός, µέχρι να πιάσει. ιπλώστε την καλύπτρα της µπαταρίας µε το κάθισµα οδηγού (3) προσεχτικά προς τα πίσω. Με Solo-Pilot: Απασφαλίστε την καλύπτρα ρυθµιζόµενης βαλβίδας (2), πατώντας το µοχλό (4), και µετακινήστε την προς τα εµπρός. ιπλώστε την καλύπτρα της µπαταρίας µε το κάθισµα οδηγού προσεχτικά προς τα πίσω. 2 4 Η σύνδεση και η αποσύνδεση του φις της µπαταρίας και της πρίζας επιτρέπεται να γίνονται µόνον όταν ο γενικός διακόπτης και η συσκευή φόρτισης έχουν αποσυνδεθεί. Τραβήξτε το φις της µπαταρίας (5). Αποµακρύνετε το ενδεχόµενο υπάρχον µάκτρο µόνωσης από τη µπαταρία GR D 4

36 5 Φόρτιση της µπαταρίας M Ξεσκέπασµα της µπαταρίας (βλέπε κεφάλαιο D, ενότητα 3). Η σύνδεση και ο αποχωρισµός της µπαταρίας και της συσκευής φόρτισης επιτρέπεται να γίνονται µόνον, όταν η συσκευή φόρτισης έχει τεθεί εκτός λειτουργίας. Κατά τη διάρκεια της φόρτισης θα πρέπει οι εξωτερικές επιφάνειες των στοιχείων της µπαταρίας να είναι ξεσκέπαστες, για να διασφαλίζεται ο επαρκής εξαερισµός. εν επιτρέπεται να τοποθετούνται µεταλλικά αντικείµενα πάνω στη µπαταρία. Πριν τη διαδικασία φόρτισης να ελέγχετε τις διάφορες καλωδιακές συνδέσεις και τους συνδέσµους σχετικά µε εµφανείς ζηµιές. Συνδέστε το καλώδιο φόρτισης του σταθµού φόρτισης της µπαταρίας µε το φις της µπαταρίας (5). Θέστε το σταθµό φόρτισης της µπαταρίας και φορτίστε τη µπαταρία σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή της µπαταρίας και του κατασκευαστή του σταθµού φόρτισης. Θα πρέπει να τηρείτε οπωσδήποτε τους κανόνες ασφαλείας του κατασκευαστή της µπαταρίας και του σταθµού φόρτισης. Το κάλυµµα της µπαταρίας πρέπει να παραµείνει οπωσδήποτε ανοιχτό κατά τη διάρκεια της φόρτισης, για να µπορούν να εξατµιστούν αέρια που παράγονται κατά τη φόρτωση. Απαγορεύονται η φωτιά και ο φωτισµός. Κίνδυνος έκρηξης! 0708.GR D 5

37 5.1 Πρίζα φορτιστή (o) Z Σταθµεύστε και ασφαλίστε το όχηµα (βλ. κεφάλαιο E). Η µπαταρία του φορτιστή µπορεί να συνδέεται και να αποσυνδέεται µόνο όταν ο φορτιστής είναι απενεργοποιηµένος. Συνδέστε το καλώδιο φόρτισης του σταθµού φόρτισης µπαταριών µε την πρίζα φορτιστή (6). Ανάλογα µε την µπαταρία πρέπει να συνδεθεί η σύνδεση νερού (5) µε το καλώδιο φόρτισης του σταθµού φόρτισης. Η διαδικασία φόρτισης επιτηρείται ηλεκτρικά. Η λειτουργία του οχήµατος θα αποτραπεί αυτόµατα και θα ενεργοποιηθούν οι ανεµιστήρες της συσκευής για τον αερισµό της µπαταρίας. Η λειτουργία των ανεµιστήρων πρέπει να ελέγχεται σε κάθε διαδικασία φόρτισης. Ενεργοποιήστε το σταθµό φόρτισης της µπαταρίας και φορτίστε την µπαταρία σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή µπαταριών και του σταθµού φόρτισης. Χρησιµοποιήστε µόνο φορτιστές µε µέγιστο ρεύµα φόρτισης 160 Α. Πρέπει οπωσδήποτε να τηρούνται οι κανονισµοί ασφαλείας του κατασκευαστή και του σταθµού φόρτισης. Οι ανεµιστήρες πρέπει να παραµένουν απαραιτήτως σε λειτουργία κατά τη διαδικασία φόρτισης έτσι, ώστε να µην είναι δυνατή η διαφυγή των δηµιουργούµενων αερίων. Μη χρησιµοποιείτε φωτιά ή ανοικτή εστία φωτός. Κίνδυνος έκρηξης! GR D 6

38 6 Εξαγωγή και ενσωµάτωση της µπαταρίας M Η µπαταρία δεν επιτρέπεται να ανασηκωθεί πάνω από την αψίδα προστασίας στην οπίσθια πλευρά, γιατί σε άλλη περίπτωση υφίσταται κίνδυνος πρόκλησης ζηµιάς στους εξαεριστήρες ή στην καλύπτρα του καθίσµατος. Ξεσκέπασµα της µπαταρίας (βλέπε κεφάλαιο D, ενότητα 3). Τραβήξτε προς τα έξω το πλευρικό τµήµα (6, 7). Για την αποφυγή βραχυκυκλωµάτων θα πρέπει οι µπαταρίες µε ανοιχτούς πόλους ή συνδέσµους να καλύπτονται µε ένα λαστιχένιο µάκτρο. Κατά την αντικατάσταση της µπαταρίας µε εξαρτήµα γερανού να τηρείται την επαρκή ικανότητα έδρασης (βλέπε βάρος µπαταρίας στην πλακέτα τύπου της µπαταρίας στο κιβώτιο της µπαταρίας). Το εξάρτηµα γερανού εισάγεται δια µέσου της οπής στη σκεπή προστασίας οδηγού και πρέπει να ασκεί κάθετο εφελκυσµό, ώστε να µη συµπιεστεί η σκάφη της µπαταρίας. Τα άγκιστρα πρέπει να τοποθετηθούν έτσι, ώστε να µη µπορέσει το εξάρτηµα του γερανού να πέσει πάνω στα στοιχεία της µπαταρίας. Προσκρούστε το εξάρτηµα γερανού efg v d04 mitte στη σκάφη µπαταρίας. Ανυψώστε τη µπαταρία µε το εξάρτηµα γερανού προς την κατεύθυνση οδήγησης δεξιά πάνω από το πλαίσιο και εξάγετέ την στη συνέχεια από τα πλάγια GR Η ενσωµάτωση πραγµατοποιείται σε αντίθετη σειρά. Κατά την αντικατάσταση της µπαταρίας επιτρέπεται να εισάγετε µόνο µία µπαταρία της ίδιας έκδοσης. Μετά την εκ νέου ενσωµάτωση να ελέγχετε τις διάφορες καλωδιακές συνδέσεις και τους συνδέσµους σχετικά µε εµφανείς ζηµιές. Τα καλύµµατα και οι πόρτες πρέπει να είναι ασφαλισµένες. Κατά την αντικατάσταση/ενσωµάτωση της µπαταρίας πρέπει να βεβαιωθείτε ότι η µπαταρία στέκεται καλά στον προβλεπόµενο χώρο για τη µπαταρία. D 7

39 7 Κλείστε το κέλυφος της µπαταρίας Mε MULTI-PILOT ή τιµόνι πολλαπλών λειτουργιών: Απασφαλίστε την καλύπτρα ρυθµιζόµενης βαλβίδας, πατώντας το µοχλό (8) και µετακινήστε την ταυτόχρονα προς τα εµπρός. Η καλύπτρα ρυθµιζόµενης βαλβίδας πρόκειται να µετακινηθεί αυτόνοµα προς τα πίσω. Με Solo-Pilot: 8 Μετά το κλείσιµο του κελύφους της µπαταρίας µετακινήστε την καλύπτρα ρυθµιζόµενης βαλβίδας προς τα πίσω, µέχρι να πιάσει. 8 Ένδειξη εκκένωσης της µπαταρίας, φύλακας εκκένωσης της µπαταρίας, µετρητής ωρών λειτουργίας M Ένδειξη αποφόρτισης µπαταρίας: Η κατάσταση φόρτισης της µπαταρίας προβάλλεται στην οθόνη ένδειξης πληροφοριών και σέρβις. Η στάνταρ ρύθµιση της ένδειξης εκκένωσης της µπαταρίας / του ελεγκτή εκκένωσης πραγµατοποιείται για στάνταρ µπαταρίες. Εάν χρησιµοποιείτε µπαταρίες χωρίς ανάγκη συντήρησης, θα πρέπει η ένδειξη να έχει ρυθµιστεί έτσι, ώστε να εµφανίζεται το σύµβολο "Τ" πίσω από την ποσοστιαία ένδειξη. Εάν δε γίνει αυτή η ρύθµιση, µπορεί να προκληθεί βλάβη στη µπαταρία λόγω εκκένωσης. Για τη ρύθµιση του εργαλείου καλό θα ήταν να ζητήσετε τη βοήθεια του service του κατασκευαστή του οχήµατος. Το προειδοποιητικό σύµβολο δίνει διαλείπον φωτεινό σήµα όταν επιτυγχάνεται το υπολειπόµενο 10% της διαθέσιµης ισχύος. Αν µία µπαταρία έχει αποφορτιστεί µέχρι την επιτρεπτή κατάσταση αποφόρτισης, το σύµβολο της µπαταρίας εµφανίζεται άδειο. Ελεγκτής εκκένωσης της µπαταρίας: Σε περίπτωση µικρότερης χωρητικότητας από την υπολειπόµενη προβλεπόµενη, απενεργοποιείται η λειτουργία ανύψωσης. Σχετική ένδειξη εµφανίζεται στο display για την ένδειξη των πληροφοριών και του service. Z Για την ολοκλήρωση της ανύψωσης πρέπει να τεθεί εντός κι εκτός λειτουργίας ο πληκτροµεταγωγέας. Υπάρχει πλέον η δυνατότητα ανύψωσης για διάστηµα 30 ως 40 δευτερολέπτων. Η λειτουργία ανύψωσης ενεργοποιείται και πάλι, όταν η συνδεδεµένη µπαταρία θα έχει φορτιστεί τουλάχιστον κατά 40%. Μετρητής ωρών λειτουργίας: Οι ώρες λειτουργίας εµφανίζονται δίπλα στην κατάσταση φόρτισης. Ïι ώρες λειτουργίας θα µετρώνται όταν απενεργοποιείται το όχηµα και είναι κλειστός ο διακόπτης καθίσµατος GR D 8

40 E Χειρισµός 1 Κανονισµοί ασφαλείας για τη λειτουργία του µεταφορέα διαδρόµου Άδεια οδήγησης: Ο µεταφορέας διαδρόµου πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο από κατάλληλα άτοµα εκπαιδευµένα στην οδήγηση, που έχουν αποδείξει στον ιδιοκτήτη ή σε εξουσιοδοτηµένο άτοµο τις ικανότητές τους στην οδήγηση και στο χειρισµό φορτίων και τους έχει ανατεθεί ρητά η οδήγηση. ικαιώµατα, υποχρεώσεις και κανόνες συµπεριφοράς που αφορούν τον οδηγό: Ο οδηγός πρέπει να γνωρίζει τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του και να είναι εκπαιδευµένος στο χειρισµό του µεταφορέα διαδρόµου και εξοικειωµένος µε το περιεχόµενο των οδηγιών λειτουργίας. Πρέπει να του παραχωρούνται τα απαιτούµενα δικαιώµατα. Στους µεταφορείς διαδρόµου µε λειτουργία πεζού χειριστή πρέπει κατά το χειρισµό να φοριούνται προστατευτικά υποδήµατα. Απαγόρευση χρήσης από µη εξουσιοδοτηµένα άτοµα: Κατά τη χρήση, ο οδηγός είναι υπεύθυνος για το µεταφορέα διαδρόµου. Πρέπει να απαγορεύει σε µη εξουσιοδοτηµένα άτοµα την οδήγηση ή το χειρισµό του µεταφορέα διαδρόµου. εν επιτρέπεται η µεταφορά ή ανύψωση ατόµων. Βλάβες και ελαττώµατα: Βλάβες και λοιπά ελαττώµατα στο µεταφορέα διαδρόµου ή στην προσαρτώµενη συσκευή πρέπει να αναφέρονται αµέσως στο εποπτικό προσωπικό. Οι µεταφορείς διαδρόµου, των οποίων η λειτουργία δεν είναι ασφαλής (π.χ. φθαρµένοι τροχοί ή ελαττωµατικά φρένα) δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται µέχρι την προσήκουσα επισκευή τους. Επισκευές: Χωρίς ειδική εκπαίδευση και εξουσιοδότηση δεν επιτρέπεται στον οδηγό να πραγµατοποιεί επισκευές ή τροποποιήσεις στο µεταφορέα διαδρόµου. Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται στον οδηγό να απενεργοποιεί ή να αλλάζει τη ρύθµιση σε διατάξεις ασφαλείας ή διακόπτες. Περιοχή κινδύνου: Η περιοχή κινδύνου είναι η περιοχή, όπου άτοµα διατρέχουν κίνδυνο λόγω της κίνησης οδήγησης ή ανύψωσης του µεταφορέα διαδρόµου, των διατάξεων παραλαβής φορτίου (π.χ. διχάλες περόνης ή προσαρτώµενες συσκευές) ή του φορτίου. Στην παραπάνω κατηγορία ανήκει και η περιοχή, στην οποία µπορεί να καταλήξει κάποιο φορτίο ή διάταξη εργασίας σε περίπτωση πτώσης ή κατεβάσµατος. Μη εξουσιοδοτηµένα άτοµα πρέπει να αποµακρύνονται από την περιοχή κινδύνου. Σε περίπτωση κινδύνου για άτοµα πρέπει να εκπέµπεται εγκαίρως προειδοποιητικό σήµα. Εάν, παρά την προτροπή, τα µη εξουσιοδοτηµένα άτοµα δεν αποµακρύνονται από την περιοχή κινδύνου, ο µεταφορέας διαδρόµου πρέπει να ακινητοποιηθεί αµέσως GR M ιατάξεις ασφαλείας και προειδοποιητικές πινακίδες: Πρέπει οπωσδήποτε να ληφθούν υπόψη οι διατάξεις ασφαλείας, οι προειδοποιητικές πινακίδες και οι υποδείξεις προειδοποίησης που περιγράφονται στο σηµείο αυτό. Τα οχήµατα µε µειωµένο ελεύθερο χώρο πάνω από το κεφάλι φέρουν προειδοποιητική πινακίδα στο οπτικό πεδίο του οδηγού. Το συνιστώµενο µέγ. ύψος σώµατος που αναγράφεται σε αυτή την πινακίδα πρέπει να τηρείται οπωσδήποτε. E 1

41 2 Περιγραφή των στοιχείων χειρισµού και ενδείξεων Θέση Στοιχείο χειρισµού ή Λειτουργία ενδείξεων 1 Τιµόνι t Οδήγηση του οχήµατος µε 5 περιστροφές τιµονιού από αριστερά προς δεξιά. 2 Ένδειξη πολλαπλών λειτουργιών t Ενδείξεις για τις σηµαντικότερες παραµέτρους οδήγησης, ανύψωσης, ενδείξεις προειδοποίησης, υποδείξεις σφαλµάτων χειρισµού και ενδείξεις σχετικά µε το σέρβις, καθώς και ενδείξεις 3 Χειρόφρενο (ραγοδιακόπτης) αποφόρτισης µπαταρίας και ωρών λειτουργίας. t Πρέπει να εφαρµόζεται χειροκίνητα µόνο σε περίπτωση αποτυχίας του ποδόφρενου. Σε κανονικές συνθήκες το χειρόφρενο (φρένο µε ελατήριο) λειτουργεί αυτόµατα κατά την ακινητοποίηση. Οπτική ένδειξη: κόκκινη = χειρόφρενο τραβηγµένο πράσινη = χειρόφρενο λυµένο 4 ιάταξη ασφάλισης κολόνας τιµονιού t Η κολόνα τιµονιού ρυθµίζεται και σταθεροποιείται στην επιθυµητή απόσταση. 5 ιακόπτης µε κλειδί t Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση ρεύµατος ελέγχου. Με την αφαίρεση του κλειδιού, το όχηµα ασφαλίζεται έναντι ενεργοποίησης από µη εξουσιοδοτηµένα άτοµα. 6 Πεντάλ γκαζιού t Η ταχύτητα πορείας ρυθµίζεται χωρίς διαβαθµίσεις. 7 Πεντάλ φρένου t Το όχηµα φρενάρει. 8 ιακόπτης κατεύθυνσης πορείας MULTI-PILOT Κόρνα Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωµα (ZH3) 9 ιακόπτης για πρόσθετο εξοπλισµό 10 Γενικός διακόπτης ΙΑΚΟΠΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 11 Κατά την οδήγηση µε διπλό πεντάλ: Πεντάλ γκαζιού "Προς τα πίσω" 12 Κατά την οδήγηση µε διπλό πεντάλ: Πεντάλ φρένου 13 Κατά την οδήγηση µε διπλό πεντάλ: Πεντάλ γκαζιού "Προς τα εµπρός" o o o o Ρυθµίζεται η επιθυµητή κατεύθυνση πορείας. Ελέγχει τις λειτουργίες του ιστού ανύψωσης. Παραγωγή προειδοποιητικού σήµατος. Μεταγωγή από ZH2 σε ZH3. o π.χ. ένδειξη για φωτισµό εργασίας ON t Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση τροφοδοσίας ρεύµατος. o Με την ενεργοποίηση το όχηµα κινείται προς τα πίσω Η ταχύτ. πορείας ρυθµίζεται χωρίς διαβαθµίσεις. o Το όχηµα φρενάρει. o Με την ενεργοποίηση το όχηµα κινείται προς τα εµπρός Η ταχύτ. πορείας ρυθµίζεται χωρίς διαβαθµίσεις. t Ρυθµίζεται η επιθυµητή κατεύθυνση πορείας. 14 ιακόπτης κατεύθυνσης πορείας 15 Κόρνα t Παραγωγή προειδοποιητικού σήµατος. 16 SOLO-PILOT t Η περόνη φορτίου ανυψώνεται ή κατεβάζεται. Ανύψωση - Κατέβασµα 17 SOLO-PILOT t Η περόνη φορτίου κλίνει προς τα εµπρός ή προς τα Σκελετός ανύψωσης πίσω. Κλίση 18 SOLO-PILOT Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωµα (ZH1) Πλευρικός ολισθητήρας 19 SOLO-PILOT Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωµα (ZH2) 20 ιακόπτης µεταγωγής Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωµα (ZH3) t = στάνταρ εξοπλισµός o Η περόνη φορτίου ωθείται προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά. o Προβλέπεται για υδραυλικές προσαρτώµενες συσκευές. o Μεταγωγή από ZH2 σε ZH3. o = πρόσθετος εξοπλισµός 0707.GR E 2

42 Όχηµα µε MULTI-PILOT Οδήγηση µε διπλό πεντάλ Όχηµα µε SOLO-PILOT GR E 3

43 Όχηµα µε υποβραχιόνιο πολλαπλών λειτουργιών MULTIPILOT / ingertip (o) Θέση Στοιχείο χειρισµού ή Λειτουργία ενδείξεων 21 Κονσόλα χειρισµού o Ενδείξεις για τις σηµαντικότερες παραµέτρους οδήγησης, ανύψωσης, ενδείξεις προειδοποίησης, υποδείξεις σφαλµάτων χειρισµού και ενδείξεις σχετικά µε το σέρβις, καθώς και ενδείξεις αποφόρτισης µπαταρίας και ωρών λειτουργίας. 22 ιακόπτης ΙΑΚΟΠΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 23 ιακόπτης µε κλειδί ISM o Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση τροφοδοσίας ρεύµατος. o o Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση ρεύµατος ελέγχου. Με την αφαίρεση του κλειδιού, το όχηµα ασφαλίζεται έναντι ενεργοποίησης από µη εξουσιοδοτηµένα άτοµα. 24 ingertip o Λειτουργία όπως Solopilot Θέση 16, 17, 18, GR E 4

44 Όχηµα µε τιµόνι πολλαπλών λειτουργιών (o) Θέση Στοιχείο χειρισµού ή ενδείξεων Λειτουργία 21 Κονσόλα χειρισµού o Ενδείξεις για τις σηµαντικότερες παραµέτρους οδήγησης, ανύψωσης, ενδείξεις προειδοποίησης, υποδείξεις σφαλµάτων χειρισµού και ενδείξεις σχετικά µε το σέρβις, καθώς και ενδείξεις αποφόρτισης µπαταρίας και ωρών λειτουργίας. 22 ιακόπτης ΙΑΚΟΠΗ o Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση ΕΚΤΑΚΤΗΣ τροφοδοσίας ρεύµατος. ΑΝΑΓΚΗΣ 23 Μάνδαλο διακόπτη o Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση ρεύµατος ελέγχου. Με την αφαίρεση του κλειδιού, το ISM o όχηµα ασφαλίζει έναντι ενεργοποίησης από µη εξουσιοδοτηµένα άτοµα. 25 Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωµα (ZH2) o Προβλέπεται για υδραυλικές προσαρτώµενες συσκευές. 26 Σκελετός ανύψωσης κλίση t Η περόνη φορτίου κλίνει προς τα εµπρός ή προς τα πίσω. 27 ιακόπτης µεταγωγής Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωµα (ZH3) o Μεταγωγή από ZH1 σε ZH3 Z Εάν η µεταγωγή είναι ενεργή, η λειτουργία ZH3 επιτελείται µε το πλήκτρο 29. t Η περόνη φορτίου ανυψώνεται ή κατεβάζεται. 28 Ανύψωση - Κατέβασµα 29 Πρόσθετο υδραυλικό o Η περόνη φορτίου ωθείται προς τα δεξιά ή προς κύκλωµα (ZH1) τα αριστερά. Πλευρικός ολισθητήρας 30 Ρύθµιση ύψους Η κολόνα τιµονιού ρυθµίζεται και σταθεροποιείται στο επιθυµητό ύψος. 31 Κόρνα t Εκποµπή προειδοποιητικού σήµατος. 32 ιακόπτης κατεύθυνσης πορείας t Ρυθµίζεται η επιθυµητή κατεύθυνση πορείας GR E 5

45 2.1 ιακόπτης στον πίνακα οργάνων Λειτουργία ιακόπτης αλάρµ ιακόπτης "Φάρος σήµανσης/φώτα στάθµευσης" ιακόπτης υαλοκαθαριστήρων συστήµατος πλύσης Θέση 1 "Υαλοκαθαριστήρες ON" Θέση 2 "Σύστηµα πλύσης ON" 2.2 ιακόπτης στην κονσόλα χειρισµού Λειτουργία Πλήκτρο γεφύρωσης " ιακοπή ανύψωσης" ιακόπτης έρπουσας πορείας ιακόπτης "Θέρµανση καθίσµατος" ιακόπτης "Φωτισµός οχήµατος" (Φώτα θέσης/φώτα πορείας) ιακόπτης "Προβολείς εργασίας" 0707.GR E 6

46 2.3 Ένδειξη πολλαπλών λειτουργιών Στην οθόνη της ένδειξης πολλαπλών λειτουργιών εµφανίζονται τα δεδοµένα λειτουργίας, η φόρτιση µπαταρίας, οι ώρες λειτουργίας, καθώς και σφάλµατα και πληροφορίες. Ως ενδείξεις προειδοποίησης παρέχονται γραφικές απεικονίσεις στην ένδειξη πολλαπλών λειτουργιών GR Θέση Ένδειξη 33 Πλήκτρο µεταγωγής ωρών λειτουργίας σε ώρα ηµέρας 34 Υπερθέρµανση των συστηµάτων ελέγχου 35 Υπερθέρµανση κινητήρα αντλίας 36 Υπερθέρµανση κινητήρα οδήγησης 37 ιακόπτης καθίσµατος / Επιτήρηση πόρπης ζώνης (o)-{}- 38 Το φρένο στάθµευσης είναι τραβηγµένο 39 Ενδείκτης κατεύθυνσης πορείας (o) 40 Όχηµα σε λειτουργία ( ιακόπτης µε κλειδί "ON") 41 Ένδειξη σέρβις / Ένδειξη UVV 42 Στάθµη υγρών φρένων πολύ χαµηλή 43 Ανάβει σε περίπτωση σφάλµατος ή αναβοσβήνει, όταν η χωρητικότητα της µπαταρίας είναι µικρότερη από 10 % 44 Πλήκτρο έρπουσας πορείας 45 Πλήκτρο επιλογής προγράµµατος 46 Πλήκτρο SET (ΡΥΘΜΙΣΗ) 47 Ένδειξη προγράµµατος λειτουργίας (προγράµµατα 1 ως 5) 48 Ένδειξη κατεύθυνσης πορείας και θέσης τροχού 49 Ένδειξη χωρητικότητας µπαταρίας 50 Ώρα ηµέρας και ώρες λειτουργίας ή διάγνωση και ένδειξη σφαλµάτων E 7

EFG 535/540/545/550. Οδηγίες λειτουργίας 01.04 - 52016512 07.08

EFG 535/540/545/550. Οδηγίες λειτουργίας 01.04 - 52016512 07.08 EG 535/540/545/550 01.04 - Οδηγίες λειτουργίας g 52016512 07.08 Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται από τις παρούσες ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

EFG 316k/ 316/ 318k/ 318/ 320

EFG 316k/ 316/ 318k/ 318/ 320 EG 316k/ 316/ 318k/ 318/ 320 01.04- Οδηγίες λειτουργίας g 52020398 01.04 Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται από τις παρούσες ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.

Διαβάστε περισσότερα

EFG-DH ac 10/10L/12,5/15

EFG-DH ac 10/10L/12,5/15 EFG-DH ac 10/10L/12,5/15 01.03- Οδηγίες λειτουργίας g 52001556 12.03 Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται από τις παρούσες ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.

Διαβάστε περισσότερα

EFG /216k/218k

EFG /216k/218k EG 213-220/216k/218k 08.04- Οδηγίες λειτουργίας g 52025597 07.08 Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται από τις παρούσες ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οι

Διαβάστε περισσότερα

EJE KmS 16. Οδηγίες λειτουργίας 02.01 - 50114158 02.01

EJE KmS 16. Οδηγίες λειτουργίας 02.01 - 50114158 02.01 EJE KmS 16 02.01 - Οδηγίες λειτουργίας g 50114158 02.01 Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται από τις παρούσες ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ETV C16/C20. Οδηγίες χρήσης 06.08 - 51069896 07.12 ETV C16 ETV C20

ETV C16/C20. Οδηγίες χρήσης 06.08 - 51069896 07.12 ETV C16 ETV C20 ETV C16/C20 06.08 - Οδηγίες χρήσης 51069896 07.12 g ETV C16 ETV C20 ήλωση συµµόρφωσης Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Κατασκευαστής ή όµιλος τοπικών αντιπροσώπων Τύπος Επιλογή Αρ. σειράς

Διαβάστε περισσότερα

ERE 220. Οδηγίες λειτουργίας 10.03- 50420298 01.06

ERE 220. Οδηγίες λειτουργίας 10.03- 50420298 01.06 ERE 220 10.03- Οδηγίες λειτουργίας g 50420298 01.06 Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται από τις παρούσες ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οι πληροφορίες παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

EJE 116/118/120. Οδηγίες λειτουργίας Set

EJE 116/118/120. Οδηγίες λειτουργίας Set 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 0 EJE 116/118/120 10.03 - Οδηγίες λειτουργίας g 50425865 06.06 Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται από τις παρούσες ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

EFG 110-115. Οδηγίες λειτουργίας 10.09 - 11.14. EFG 110k EFG 110 EFG 113 EFG 115

EFG 110-115. Οδηγίες λειτουργίας 10.09 - 11.14. EFG 110k EFG 110 EFG 113 EFG 115 EFG 110-115 10.09 - Οδηγίες λειτουργίας 51151448 11.14 g EFG 110k EFG 110 EFG 113 EFG 115 ήλωση συμμόρφωσης Jungheinrich AG, Am Sadrand 35, D-22047 Hamburg Κατασκευαστής ή αντιπρόσωπος με έδρα στην Κοινότητα

Διαβάστε περισσότερα

EKE 20 b. Οδηγίες λειτουργίας 04.02- 50261586 04.02

EKE 20 b. Οδηγίες λειτουργίας 04.02- 50261586 04.02 EKE 20 b 04.02- Οδηγίες λειτουργίας g 50261586 04.02 Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται από τις παρούσες ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ESE 120K/120L. Οδηγίες λειτουργίας ESE 120K ESE 120L

ESE 120K/120L. Οδηγίες λειτουργίας ESE 120K ESE 120L ESE 120K/120L 07.09 - Οδηγίες λειτουργίας 50459731 12.14 g ESE 120K ESE 120L g Πρόλογος Υποδείξεις για τις οδηγίες χρήσης Για την ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται

Διαβάστε περισσότερα

EKS 110. Οδηγίες λειτουργίας

EKS 110. Οδηγίες λειτουργίας EKS 110 04.08 - Οδηγίες λειτουργίας g 51085461 07.08 Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται από τις παρούσες ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ESD 120K/120L. Οδηγίες λειτουργίας ESD 120K ESD 120L

ESD 120K/120L. Οδηγίες λειτουργίας ESD 120K ESD 120L ESD 120K/120L 01.05 - Οδηγίες λειτουργίας 51189858 12.14 g ESD 120K ESD 120L g 2 Πρόλογος Υποδείξεις για τις οδηγίες χρήσης Για την ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ECE 118. Οδηγίες λειτουργίας

ECE 118. Οδηγίες λειτουργίας ECE 118 08.06- Οδηγίες λειτουργίας g 51053169 07.08 Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται από τις παρούσες ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οι πληροφορίες παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ERD 220. Οδηγίες λειτουργίας 11.03 - 09.10

ERD 220. Οδηγίες λειτουργίας 11.03 - 09.10 ERD 220 11.03 - Οδηγίες λειτουργίας g 50428258 09.10 ήλωση συµµόρφωσης Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Κατασκευαστής ή αντιπρόσωπος µε έδρα στην Κοινότητα Τύπος Επιλογή Αρ. σειράς Έτος

Διαβάστε περισσότερα

EJC Z14/Z16. Οδηγίες λειτουργίας

EJC Z14/Z16. Οδηγίες λειτουργίας EJC 14/16 06.05 - Οδηγίες λειτουργίας g 50470256 07.08 µµ Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg µ. EJC 14 EJC 16 µ µ ' µ µ g µµ µ µ µ µ µ µ, µµ 2006/42/ ( µ µ ) 2004/108/ ( µ µ - ) µ µ µ µ

Διαβάστε περισσότερα

EFX 410/413. Οδηγίες χρήσης EFX 410 EFX 413

EFX 410/413. Οδηγίες χρήσης EFX 410 EFX 413 EX 410/413 10.04- Οδηγίες χρήσης g 52027313 03.10 EX 410 EX 413 ήλωση συµµόρφωσης Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Κατασκευαστής ή όµιλος τοπικών αντιπροσώπων Τύπος Επιλογή Αρ. σειράς

Διαβάστε περισσότερα

AMXE 10. Οδηγίες λειτουργίας 11.02- 50287432 07.08

AMXE 10. Οδηγίες λειτουργίας 11.02- 50287432 07.08 MXE 10 11.02- Οδηγίες λειτουργίας g 50287432 07.08 Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται από τις παρούσες ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οι πληροφορίες παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ECE HP/LJ. Οδηγίες λειτουργίας ECE L J ECE 220 HP/LJ ECE 225 HP/LJ 11.14

ECE HP/LJ. Οδηγίες λειτουργίας ECE L J ECE 220 HP/LJ ECE 225 HP/LJ 11.14 ECE 220-225 HP/LJ 01.09 - Οδηγίες λειτουργίας 51122092 11.14 g ECE 220 HP/LJ ECE 225 HP/LJ ECE L J ήλωση συμμόρφωσης Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Κατασκευαστής ή αντιπρόσωπος με έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ERE 225. Οδηγίες λειτουργίας

ERE 225. Οδηγίες λειτουργίας ERE 225 10.07 - Οδηγίες λειτουργίας g 51054875 11.14 ήλωση συμμόρφωσης Jungheinrich AG, Am Sadrand 35, D-22047 Hamburg Κατασκευαστής ή αντιπρόσωπος με έδρα στην Κοινότητα Τύπος Επιλογή Αρ. σειράς Έτος

Διαβάστε περισσότερα

ECE 116. Οδηγίες λειτουργίας

ECE 116. Οδηγίες λειτουργίας ECE 116 04.04 - Οδηγίες λειτουργίας g 50439699 01.06 Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται από τις παρούσες ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Φίλτρο σωματιδίων καυσίμου ντίζελ

Φίλτρο σωματιδίων καυσίμου ντίζελ Φίλτρο σωματιδίων καυσίμου ντίζελ 12.07 - Οδηγίες χρήσης g 51145780 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του μεταφορέα διαδρόμου απαιτούνται γνώσεις που

Διαβάστε περισσότερα

ETV 110-116. Οδηγίες χρήσης 12.05 - 50468495 07.12 ETV 110 ETV 112 ETV 114 ETV 116

ETV 110-116. Οδηγίες χρήσης 12.05 - 50468495 07.12 ETV 110 ETV 112 ETV 114 ETV 116 ETV 110-116 12.05 - Οδηγίες χρήσης 50468495 07.12 g ETV 110 ETV 112 ETV 114 ETV 116 ήλωση συµµόρφωσης Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Κατασκευαστής ή όµιλος τοπικών αντιπροσώπων Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 6303 5779 03/003 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Πλακέτες λειτουργίας xm10 για Επίτοιχους λέβητες και επιδαπέδιους λέβητες καθώς και τοποθέτηση σε τοίχο ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Διάταξη εξουδετέρωσης NE1.1 Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου 6 720 817 043 (2010/01) GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Επεξήγηση

Διαβάστε περισσότερα

EasyPower EP48460P-R1-E ( ) EP48310AP-R1-E ( ) Μπαταρία ιόντων λιθίου Εγχειρίδιο χρήσης Ελληνικά ,

EasyPower EP48460P-R1-E ( ) EP48310AP-R1-E ( ) Μπαταρία ιόντων λιθίου Εγχειρίδιο χρήσης Ελληνικά , Στοιχεία επικοινωνίας: Alelion Batteries AB Flöjelbergsgatan 14C 43137 Mölndal +46 31866200 support@alelion.com EasyPower EP48460P-R1-E (1002374) EP48310AP-R1-E (1002833) Μπαταρία ιόντων λιθίου Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

HC 110. Οδηγίες λειτουργίας 12.05 - 51109747 07.08

HC 110. Οδηγίες λειτουργίας 12.05 - 51109747 07.08 HC 110 12.05 - Οδηγίες λειτουργίας g 51109747 07.08 Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται από τις παρούσες ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οι πληροφορίες παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ERE 120. Οδηγίες λειτουργίας

ERE 120. Οδηγίες λειτουργίας ERE 120 09.05- Οδηγίες λειτουργίας g 50466118 04.08 Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται από τις παρούσες ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οι πληροφορίες παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 0405GN

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 0405GN 1 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 0405GN Περιμετρικός οπτικός έλεγχος. Είναι απαραίτητο πριν οδηγήσουμε το αστικό λεωφορείο να κάνουμε ένα οπτικό έλεγχο γύρω από το όχημα.αυτός ο

Διαβάστε περισσότερα

ESC 213/216/Z13/Z16. Οδηγίες λειτουργίας

ESC 213/216/Z13/Z16. Οδηγίες λειτουργίας ESC 213/216/Z13/Z16 01.05- Οδηγίες λειτουργίας g 50453619 07.08 Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται από τις παρούσες ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

EJC Οδηγίες λειτουργίας

EJC Οδηγίες λειτουργίας EJC 212-220 12.05 - Οδηγίες λειτουργίας g 50460024 06.06 Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται από τις παρούσες ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ESE 530. Οδηγίες λειτουργίας 01.05- 50460702 07.08

ESE 530. Οδηγίες λειτουργίας 01.05- 50460702 07.08 ESE 530 01.05- Οδηγίες λειτουργίας g 50460702 07.08 Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται από τις παρούσες ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οι πληροφορίες παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

HC 110. Οδηγίες λειτουργίας HC 110

HC 110. Οδηγίες λειτουργίας HC 110 HC 110 01.09 - Οδηγίες λειτουργίας 51135776 12.14 HC 110 g ήλωση συμμόρφωσης Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Κατασκευαστής ή αντιπρόσωπος με έδρα στην Κοινότητα Τύπος Επιλογή Αρ. σειράς

Διαβάστε περισσότερα

EJC 110/112. Οδηγίες λειτουργίας

EJC 110/112. Οδηγίες λειτουργίας EJC 110/112 01.05 - Οδηγίες λειτουργίας g 50444160 03.07 Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται από τις παρούσες ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

F G H. Περιγραφή λυχνιών και ακουστικών προειδοποιήσεων Ένδειξη Ήχος Έξοδος Φόρτιση Περιγραφή Ενέργεια - - Όχι Ναι Το UPS είναι Ανοίξτε το UPS.

F G H. Περιγραφή λυχνιών και ακουστικών προειδοποιήσεων Ένδειξη Ήχος Έξοδος Φόρτιση Περιγραφή Ενέργεια - - Όχι Ναι Το UPS είναι Ανοίξτε το UPS. Πληροφορίες προϊόντος E A C F G H A: ιακόπτης On/Off : Με ηλεκτρικό ρεύµα: σταθερά µε πράσινο χρώµα Με µπαταρία: αναβοσβήνει µε πράσινο χρώµα C: Με ηλεκτρικό ρεύµα: δείχνει το επίπεδο φορτίου Με µπαταρία:

Διαβάστε περισσότερα

ETV Q20/25. Οδηγίες χρήσης ETV Q ETV Q25

ETV Q20/25. Οδηγίες χρήσης ETV Q ETV Q25 ETV Q20/25 04.02- Οδηγίες χρήσης g 50147526 ETV Q20 02.10 ETV Q25 ήλωση συµµόρφωσης Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Κατασκευαστής ή όµιλος τοπικών αντιπροσώπων Τύπος Επιλογή Αρ. σειράς

Διαβάστε περισσότερα

EME 114. Οδηγίες λειτουργίας EME 114

EME 114. Οδηγίες λειτουργίας EME 114 EME 114 06.14 - Οδηγίες λειτουργίας 51126159 12.14 g EME 114 ήλωση συμμόρφωσης Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Κατασκευαστής ή αντιπρόσωπος με έδρα στην Κοινότητα Τύπος Επιλογή Αρ. σειράς

Διαβάστε περισσότερα

EFXac 100/125. Οδηγίες λειτουργίας 01.02 - 52001062 05.03

EFXac 100/125. Οδηγίες λειτουργίας 01.02 - 52001062 05.03 EFXac 100/125 01.02 - Οδηγίες λειτουργίας g 52001062 05.03 Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται από τις παρούσες ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών HOFFRICHTER GmbH Mettenheimer Strasse 12 / 14 19061 Schwerin Germany Τηλέφωνο: +49 385 39925-0 Φαξ: +49 385 39925-25 E-Mail: info@hoffrichter.de www.hoffrichter.de powerpackpoint powerpackpoint-ell-0310-01

Διαβάστε περισσότερα

ETM/V 110/112/114/116

ETM/V 110/112/114/116 ETM/V 110/112/114/116 04.99- Οδηγίες λειτουργίας g 50102535 10.05 Σηµαντικές επισηµάνσεις για τη µεταφορά και το µοντάρισµα σκελετών ανύψωσης σε περονοφόρα οχήµατα µε προωθητικές κολόνες Μεταφορά Η µεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

EJD 220/220 XL. Οδηγίες χρήσης 05.05 - 50469527 07.08

EJD 220/220 XL. Οδηγίες χρήσης 05.05 - 50469527 07.08 EJD 220/220 XL 05.05 - Οδηγίες χρήσης g 50469527 07.08 Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται από τις παρούσες ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ECE 220. Οδηγίες λειτουργίας

ECE 220. Οδηγίες λειτουργίας ECE 220 04.04- Οδηγίες λειτουργίας g 50435814 03.07 Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται από τις παρούσες ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οι πληροφορίες παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

EZS 350 XL. Οδηγίες λειτουργίας EZS 350 EZS 350 XL

EZS 350 XL. Οδηγίες λειτουργίας EZS 350 EZS 350 XL EZS 350 XL 08.09 - Οδηγίες λειτουργίας 51182873 08.09 g EZS 350 EZS 350 XL ήλωση συµµόρφωσης Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Κατασκευαστής ή αντιπρόσωπος µε έδρα στην Κοινότητα Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

KMS 100. Οδηγίες λειτουργίας 07.99- 52020986 04.02

KMS 100. Οδηγίες λειτουργίας 07.99- 52020986 04.02 KMS 100 07.99- Οδηγίες λειτουργίας g 52020986 04.02 Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται από τις παρούσες ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οι πληροφορίες παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Ανελκυστήρας μικρών φορτίων ZARGES με ανυψωτικό

Ανελκυστήρας μικρών φορτίων ZARGES με ανυψωτικό el Αρ. TP-TG-EL Ανελκυστήρας μικρών φορτίων ZARGES με ανυψωτικό μηχανισμό με ατέρμον συρματόσχοινο και διάταξη ανάσχεσης της TRACTEL Greifzug Καθημερινό πρόγραμμα ελέγχου με πρωτόκολλο ελέγχου Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Γρασαδόροι πεπιεσμένου αέρα

Γρασαδόροι πεπιεσμένου αέρα Γρασαδόροι πεπιεσμένου αέρα Οδηγίες Χρήσης Περιεχόμενα: 1. Γενικά στοιχεία 1.1 Χρήση σύμφωνα με τον προορισμό 1.2 Δομή και περιγραφή λειτουργίας 1.3 Τεχνικά στοιχεία 1.4 Πεδίο χρήσης 2. Γενικές υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456

aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456 aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456 AQUAUNO VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Είτε με την εγκατάσταση θαλάμου για τον οδηγό. Είτε με σύστημα που εμποδίζει τυχόν ανατροπή του περονοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος.

Είτε με την εγκατάσταση θαλάμου για τον οδηγό. Είτε με σύστημα που εμποδίζει τυχόν ανατροπή του περονοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος. ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ Ενδυνάμωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας καθώς και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των ιδιωτικών επιχειρήσεων, μεσκοπότηβελτίωσητων συνθηκών εργασίας στους τομείς των κατασκευών,

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

DFG/TFG 425/430/435. Οδηγίες λειτουργίας 07.04- 52025757 02.08

DFG/TFG 425/430/435. Οδηγίες λειτουργίας 07.04- 52025757 02.08 DG/TG 425/430/435 07.04- Οδηγίες λειτουργίας g 52025757 02.08 Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται από τις παρούσες ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

EJE 110 / 116 / 118 / 120

EJE 110 / 116 / 118 / 120 EJE 110 / 116 / 118 / 120 04.07 - Οδηγίες λειτουργίας 51040423 11.14 EJE 110 EJE 116 EJE 118 EJE 120 g ήλωση συμμόρφωσης Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Κατασκευαστής ή αντιπρόσωπος με

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης. Το set γρήγορης sυνaρμολόγηsης κυκλωμάtων θέρμaνsης KAS 1 γιa GB225. Παρελκόμενα. Για τον τεχνικό

Οδηγίες εγκατάστασης. Το set γρήγορης sυνaρμολόγηsης κυκλωμάtων θέρμaνsης KAS 1 γιa GB225. Παρελκόμενα. Για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης Παρελκόμενα Το set γρήγορης sυνaρμολόγηsης κυκλωμάtων θέρμaνsης KAS 1 γιa GB225 Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 618 119-2008/02

Διαβάστε περισσότερα

EJD 20. Οδηγίες λειτουργίας

EJD 20. Οδηγίες λειτουργίας EJD 20 02.01 - Οδηγίες λειτουργίας g 50056381 03.01 Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται από τις παρούσες ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οι πληροφορίες παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

EKS 310k/310. Οδηγίες λειτουργίας 07.04 - 52025070 07.08

EKS 310k/310. Οδηγίες λειτουργίας 07.04 - 52025070 07.08 EKS 310k/310 07.04 - Οδηγίες λειτουργίας g 52025070 07.08 Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται από τις παρούσες ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ERC/ERC-Z 12/14/16. Οδηγίες λειτουργίας

ERC/ERC-Z 12/14/16. Οδηγίες λειτουργίας ERC/ERC-Z 12/14/16 10.01- Οδηγίες λειτουργίας g 50126642 06.02 Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται από τις παρούσες ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Για τη δική σας ασφάλεια

Για τη δική σας ασφάλεια Για τη δική σας ασφάλεια Αυτό το παράρτημα στις οδηγίες χρήσης περιλαμβάνει γενικούς κανόνες συμπεριφοράς για χρήση του μηχανήματος σύμφωνα με τις προδιαγραφές καθώς και τεχνικές υποδείξεις ασφάλειας που

Διαβάστε περισσότερα

/2001 GR Για το χρήστη. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας FM 443 Πλακέτα ηλιακού. Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση

/2001 GR Για το χρήστη. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας FM 443 Πλακέτα ηλιακού. Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση 6304 5398 04/2001 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM 443 Πλακέτα ηλιακού Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Στοιχεία έκδοσης Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις των σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ-INVERTER ΚΑΘΑΡΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ YXP & YXP UPS

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ-INVERTER ΚΑΘΑΡΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ YXP & YXP UPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ-INVERTER ΚΑΘΑΡΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ YXP & YXP UPS 1. Οδηγίες ασφαλείας 2. Εισαγωγή προϊόντος καθαρού ημιτόνου YXP 2.1 Δυνατότητες 2.2 Κύρια χαρακτηριστικά 2.3 Πρόσοψη των 300-600W

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

ETM/V 214/216. Οδηγίες λειτουργίας

ETM/V 214/216. Οδηγίες λειτουργίας ETM/V 214/216 10.03 - Οδηγίες λειτουργίας g 50314478 10.03 Σηµαντικές επισηµάνσεις για τη µεταφορά και το µοντάρισµα σκελετών ανύψωσης σε περονοφόρα οχήµατα µε προωθητικές κολόνες Μεταφορά Η µεταφορά µπορεί

Διαβάστε περισσότερα

EJE 110 / 116 / 118 / 120

EJE 110 / 116 / 118 / 120 EJE 110 / 116 / 118 / 120 04.07 - Οδηγίες λειτουργίας 51040423 11.14 EJE 110 EJE 116 EJE 118 EJE 120 g g 4 Πρόλογος Υποδείξεις για τις οδηγίες χρήσης Για την ασφαλή χρήση του μεταφορέα διαδρόμου απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές υποδείξεις επισκευής και ελέγχου. Ασφαλής επισκευή και έλεγχος των συσκευών WABCO

Γενικές υποδείξεις επισκευής και ελέγχου. Ασφαλής επισκευή και έλεγχος των συσκευών WABCO Γενικές υποδείξεις επισκευής και ελέγχου Ασφαλής επισκευή και έλεγχος των συσκευών WABCO Γενικές υποδείξεις επισκευής και ελέγχου Ασφαλής επισκευή και έλεγχος των συσκευών WABCO Έκδοση 2 Το παρόν έντυπο

Διαβάστε περισσότερα

ETM/V 320/325 ETV-H 320

ETM/V 320/325 ETV-H 320 ETM/V 320/325 ETV-H 320 06.99- Οδηγίες λειτουργίας g 50102540 03.06 Σηµαντικές επισηµάνσεις για τη µεταφορά και το µοντάρισµα σκελετών ανύψωσης σε περονοφόρα οχήµατα µε προωθητικές κολόνες Μεταφορά Η µεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής Θερμοκρασίας Χώρου 24/ 5(2) A~ Με Επαφή Δύο Κατευθύνσεων

Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής Θερμοκρασίας Χώρου 24/ 5(2) A~ Με Επαφή Δύο Κατευθύνσεων Οδηγίες χρήσης Ρυθμιστής Θερμοκρασίας Χώρου 24/ 5(2) A~ Με Επαφή Δύο Κατευθύνσεων 0397.. Περιεχόμενα Οδηγίες χρήσης ρυθμιστή θερμοκρασίας χώρου 24/5 (2) A~ με επαφή δύο κατευθύνσεων 2 Εγκατάσταση του ρυθμιστή

Διαβάστε περισσότερα

Καυστήρας μπλε φλόγας. Οδηγίες χρήσης Logatop BE-A (2001/10) GR. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό

Καυστήρας μπλε φλόγας. Οδηγίες χρήσης Logatop BE-A (2001/10) GR. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό Καυστήρας μπλε φλόγας Οδηγίες χρήσης Logatop BE-A 6 720 818 766 (2001/10) GR Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό Πρόλογος Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις των σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE)

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) 7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB122-11/19/24/24K Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές συμβουλές για ατυχήματα/βλάβες

Πρακτικές συμβουλές για ατυχήματα/βλάβες Εξουσιοδοτημένος ιανομέας ή Επισκευαστής Mercedes-Benz Πρακτικές συμβουλές για ατυχήματα/βλάβες Ένας χρήσιμος οδηγός από τη Mercedes-Benz Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι: Ενδέχεται να έχουν γίνει αλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

www.tridimas.gr E-mail: info@tridimas.gr

www.tridimas.gr E-mail: info@tridimas.gr Κεντρικό: Ν. Πλαστήρα 257 & Αιόλου 36, ΤΚ: 135 62, Αγ. Ανάργυροι Αθήνα, Τηλ. Κέντρο: 210 26 20 250, Fax: 210 26 23 805 Υποκατάστημα: Σμύρνης 31, Τ.Κ.: 143 41, Ν. Φιλαδέλφεια, Αθήνα Τηλ: 210 25 25 534-210

Διαβάστε περισσότερα

Touareg Hybrid Οδηγός συμπεριφοράς υβριδικού συστήματος

Touareg Hybrid Οδηγός συμπεριφοράς υβριδικού συστήματος Touareg Hybrid Οδηγός συμπεριφοράς υβριδικού συστήματος Πίνακας περιεχομένων 1 Συμπεριφορά υβριδικού συστήματος σε διαφορετικές θέσεις του επιλογέα ταχυτήτων...3 2 Συμπεριφορά του αυτοκινήτου στην επιτάχυνση...4

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

/2006 GR

/2006 GR 7746800095 12/2006 GR (el) Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου Logamax plus GB022-24/24K Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από τη θέση σε λειτουργία Σημαντικές γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ 8415 114 AQUAUNO LOGICA BALCONY PLUS ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη διενέργεια των οπτικών ελέγχων των οχηµάτων.

Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη διενέργεια των οπτικών ελέγχων των οχηµάτων. ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 7 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη διενέργεια των οπτικών ελέγχων των οχηµάτων. 2. ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ Εκάστοτε Υπεύθυνος (Τεχνικός ιευθυντής, Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. FM443 Πλακέτα ηλιακού. Πλακέτα λειτουργίας. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR

Οδηγίες χρήσης. FM443 Πλακέτα ηλιακού. Πλακέτα λειτουργίας. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM443 Πλακέτα ηλιακού Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 615 869-03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια..................................... 3

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

FORD FIESTA Γρήγορος οδηγός

FORD FIESTA Γρήγορος οδηγός FORD FIEST Γρήγορος οδηγός Οι πληροφορίες που περιέχει η παρούσα έκδοση ήταν ορθές κατά το χρόνο της εκτύπωσης. Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να κάνουμε αλλαγές στις προδιαγραφές, στο σχεδιασμό ή

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. Αρ.είδους Συλλέκτης παλιών λαδιών(λαδιέρα) 75 l. Αρ.είδους Συλλέκτης παλιών λαδιών(λαδιέρα) 95 l A 405

Οδηγίες Χρήσης. Αρ.είδους Συλλέκτης παλιών λαδιών(λαδιέρα) 75 l. Αρ.είδους Συλλέκτης παλιών λαδιών(λαδιέρα) 95 l A 405 Οδηγίες Χρήσης Αρ.είδους 27 070 Συλλέκτης παλιών λαδιών(λαδιέρα) 75 l Αρ.είδους 27 070 890 Συλλέκτης παλιών λαδιών(λαδιέρα) 95 l 04 573 A 405 Περιεχόμενα 1. Γενικά στοιχεία 2 1.1. Προορισμός σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

SUNNY CENTRAL. 1 Εισαγωγή. Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας

SUNNY CENTRAL. 1 Εισαγωγή. Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας SUNNY CENTRAL Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας 1 Εισαγωγή Μερικοί κατασκευαστές μονάδων συνιστούν ή/και απαιτούν, κατά τη χρήση των φωτοβολταϊκών μονάδων λεπτής μεμβράνης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής Θερμοκρασίας Χώρου 230/10 (4) A~ Με Διάταξη Ανοίγματος

Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής Θερμοκρασίας Χώρου 230/10 (4) A~ Με Διάταξη Ανοίγματος Οδηγίες χρήσης Ρυθμιστής Θερμοκρασίας Χώρου 230/10 (4) A~ Με Διάταξη Ανοίγματος 0390.. Περιεχόμενα Οδηγίες χρήσης ρυθμιστή θερμοκρασίας χώρου 230/10 (4) A~ με διάταξη ανοίγματος 2 Εγκατάσταση του ρυθμιστή

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικά Συστήματα. Συμβουλευτικός Οδηγός Τεχνικού Συμβούλου

Ηλεκτρικά Συστήματα. Συμβουλευτικός Οδηγός Τεχνικού Συμβούλου 06 Συμβουλευτικός Οδηγός Τεχνικού Συμβούλου Ηλεκτρικά Συστήματα - Εναλλάκτης 6.1 - Μπαταρία & Συνδέσεις 6.2 - Ασφάλεια 6.3 - Κόρνα 6.4 - Λυχνίες & Φανοί 6.5 - Μίζα 6.6 Συστήματα Κινητήρα & Κιβωτίου Ταχυτήτων

Διαβάστε περισσότερα

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60 6780 0590 03/99 Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB112-24/29/43/60 Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, η κατασκευή και η παραγωγή του λέβητα

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Γρήγορη έναρξη Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Πλήκτρα και µέρη 9 ευτερεύουσα κάµερα 10 Πλήκτρο Έντασης/Ζουµ 11 Πλήκτρο πολυµέσων 12 ιακόπτης κλειδώµατος οθόνης και πλήκτρων

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de CHARGE BOX 0.8 BATTERY-CHARGER 0,8 AMP USER MANUAL 4 Load GmbH Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de WWW.4LOAD.DE 3 2 5 1 4 8 9 7 6 10 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή Για την ασφάλειά σας...

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

ARV WISENT. New technology from Flensburg

ARV WISENT. New technology from Flensburg New technology from Flensburg ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ARV WISENT... 4-5 Θάλαμος διακυβέρνησης Τεχνικά δεδομένα Διαστάσεων Τεχνικά δεδομένα Βαρών... 6 Τεχνικά δεδομένα Απόδοσης Τεχνικά δεδομένα Συστήματος τροφοδότησης...

Διαβάστε περισσότερα