EJE KmS 16. Οδηγίες λειτουργίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "EJE KmS 16. Οδηγίες λειτουργίας 02.01 - 50114158 02.01"

Transcript

1 EJE KmS Οδηγίες λειτουργίας g

2 Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται από τις παρούσες ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οι πληροφορίες παρουσιάζονται µε τρόπο σύντοµο και συνοπτικό. Τα κεφάλαια είναι ταξινοµηµένα κατά γράµµατα. Κάθε κεφάλαιο ξεκινάει µε τη σελίδα 1. Τα στοιχεία σελίδας περιλαµβάνουν το γράµµα του κεφαλαίου και τον αριθµό σελίδας. Παράδειγµα: Η σελίδα Β 2 είναι η δεύτερη σελίδα του κεφαλαίου Β. Οι παρούσες οδηγίες χρήσης περιλαµβάνουν την τεκµηρίωση διαφόρων εκδόσεων οχηµάτων. Κατά το χειρισµό και την εκτέλεση εργασιών συντήρησης πρέπει να εφαρµόζεται η περιγραφή που αφορά τον εκάστοτε τύπο οχήµατος. m Οι υποδείξεις ασφαλείας και οι σηµαντικές επεξηγήσεις επισηµαίνονται µέσω των ακόλουθων εικονογραµµάτων: Παρατίθεται µπροστά από υποδείξεις ασφαλείας που πρέπει να τηρούνται για την αποφυγή κινδύνων για τον άνθρωπο. Παρατίθεται µπροστά από υποδείξεις που πρέπει να τηρούνται για την αποφυγή υλικών ζηµιών. Παρατίθεται µπροστά από υποδείξεις και επεξηγήσεις. t o Επισηµαίνει το στάνταρ εξοπλισµό. Επισηµαίνει τον πρόσθετο εξοπλισµό. Φροντίζουµε για τη συνεχή εξέλιξη των συσκευών µας. Ζητάµε την κατανόησή σας για την επιφύλαξη που διατηρούµε αναφορικά µε αλλαγές στη µορφή, τον εξοπλισµό και την τεχνολογία. Ως εκ τούτου, από το περιεχόµενο των παρουσών οδηγιών χρήσης δεν µπορούν να προκύψουν απαιτήσεις για συγκεκριµένες ιδιότητες της συσκευής. ικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας Τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας παραµένουν στη JUNGHEINRICH G. Jungheinrich ktiengesellschat m Stadtrand Hamburg - ΓΕΡΜΑΝΙΑ Τηλέφωνο: +49 (0) 40/ GR

3 0108.GR

4 Χειρισµός B Χρήση σύµφωνα µε το σκοπό κατασκευής του Περιγραφή του οχήµατος 1 Περιγραφή της χρήσης... B 1 2 οµικές οµάδες... B Προδιαγραφές ΕΝ... B Συνθήκες λειτουργίας... B 3 3 Σηµεία που φέρουν χαρακτηριστική ένδειξη και πλακέτες τύπου... B Πλακέτα τύπου του οχήµατος... B 5 C Μεταφορά και θέσιµο σε λειτουργία για πρώτη φορά 1 Σηµείο πρόσκρουσης για τη µεταφορά µε γερανό... C 1 2 Θέσιµο σε λειτουργία για πρώτη φορά... C 1 3 Μετακίνηση του οχήµατος χωρίς ιδία µηχανική κίνηση... C 2 D Μπαταρία - συντήρηση, φόρτιση, αντικατάσταση 1 Κανόνες ασφαλείας στη χρήση µε όξινες µπαταρίες... D 1 2 Τύποι µπαταρίας... D 2 3 Ξεσκέπασµα της µπαταρίας... D 2 4 Φόρτιση της µπαταρίας... D 3 5 Εξαγωγή και ενσωµάτωση της µπαταρίας... D 4 6 Εργαλείο περισσοτέρων χρήσεων (o)... D 5 E Χειρισµός 1 Κανόνες ασφαλείας για τη λειτουργία µε το ανυψωτικό όχηµα διαδρόµων... E 1 2 Περιγραφή των µονάδων χειρισµού και των ενδείξεων... E 2 3 Έναρξη της λειτουργίας του οχήµατος... E 4 4 Εργασία µε το ανυψωτικό όχηµα διαδρόµων... E Κανόνες ασφαλείας για τη λειτουργία οδήγησης... E Οδήγηση, διεύθυνση, φρενάρισµα... E Λήψη και απόθεση φορτίων... E Προµήθευση ως το 2. επίπεδ (o)... E Ασφαλής απόθεση του οχήµατος... E 11 5 Βοήθεια για τον παραµερισµό λειτουργικών ανωµαλιών... E 11 I 1

5 F Περιποίηση του οχήµατος 1 Λειτουργική ασφάλεια και προστασία του περιβάλλοντος... F 1 2 Κανόνες ασφαλείας για την περιποίηση... F 1 3 Συντήρηση και επιθεώρηση... F 3 4 Κατάλογος συντήρησης... F 4 5 Χρονοδιάγραµµα γρασσαρίσµατος... F Μέσα λειτουργίας... F 7 6 Επισηµάνσεις σχετικά µε τη συντήρηση... F Προετοιµάστε το όχηµα για τις εργασίες συντήρησης και επιδιόρθωσης... F Ανοίξτε το κέλυφος της µπαταρίας... F Ανοίξτε το εµπρόσθιο περίβληµα... F Ελέγξτε τη στάθµη του υδραυλικού συστήµατος... F Ελέγξτε τις ηλεκτρικές ασφάλειες... F Εκ νέου έναρξη της λειτουργίας... F 11 7 Ακινητοποίηση του οχήµατος... F Μέτρα πριν την ακινητοποίηση... F Μέτρα κατά τη διάρκεια της ακινητοποίησης... F Εκ νέου έναρξη της λειτουργίας µετά την ακινητοποίηση... F 12 8 Έλεγχος ασφαλείας µετά την πάροδο συγκεκριµένου χρόνου και σε ειδικές περιστάσεις (D: Έλεγχος UVV σύµφωνα µε την VBG 36)... F 12 I 2

6 Χρήση σύµφωνα µε το σκοπό κατασκευής του Οι οδηγίες για τη σκόπιµη και κατάλληλη χρήση ανυψωτικών οχηµάτων διαδρόµων (VDM) περιλαµβάνονται στη συσκευασία παράδοσης της συσκευής αυτής. Αποτελούν µέρους αυτών των οδηγιών χρήσης. Οι εθνικές προδιαγραφές ισχύουν χωρίς περιορισµούς. Το όχηµα που περιγράφεται στις προκείµενες οδηγίες χρήσης είναι ένα ανυψωτικό όχηµα διαδρόµων, το οποίο ενδείκνυται για την ανύψωση και µεταφορά φορτίων. Θα πρέπει να χρησιµοποιείται, χειρίζεται και συντηρείται σύµφωνα µε τις προκείµενες οδηγίες χρήσης. Κάθε άλλου είδους χρήση δε θεωρείται σκόπιµη και µπορεί να οδηγήσει σε τραυµατισµούς ατόµων, ζηµιές του οχήµατος ή υλικών αγαθών Πάνω απ όλα θα πρέπει να αποφεύγεται η υπερφόρτωση µε υπερβολικά βαριά ή µονόπλευρα επιβαρύνοντα φορτία. Η δεσµευτική τιµή για το µέγιστο φορτίο έδρασης αναγράφεται στην πλακέτα τύπου επί της συσκευής ή παρατίθεται στο διάγραµµα φορτίου. Το ανυψωτικό όχηµα διαδρόµων δεν επιτρέπεται να λειτουργεί σε εύφλεκτους και σε εκρηξιογενείς χώρους καθώς και σε χώρους που προκαλούν διάβρωση ή είναι έντονα σκονισµένοι. m Υποχρεώσεις του χρήστη: Ως χρήστης στα πλαίσια των προκείµενων οδηγιών χρήσης θεωρείται κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που χρησιµοποιεί ή που αναθέτει σε άλλους για λογαριασµού του τη χρήση του ανυψωτικού οχήµατος διαδρόµων. Σε ειδικές περιπτώσεις (π.χ. leasing, εκµίσθωση) χρήστης θεωρείται το άτοµο αυτό, που σύµφωνα µε τους υπάρχοντες όρους συµφωνίας µεταξύ ιδιοκτήτη και κατόχου του ανυψωτικού οχήµατος αναλαµβάνει τις αναφερόµενες υποχρεώσεις λειτουργίας. Ο χρήστης θα πρέπει να διασφαλίσει τη σκόπιµη χρήση του ανυψωτικού οχήµατος διαδρόµων και να αποτρέψει κάθε είδους κινδύνους για τη ζωή και την υγεία του χειριστή ή τρίτων. Επιπλέον θα πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες αποτροπής ατυχηµάτων άλλων κανόνων ασφαλείας καθώς και οι οδηγίες χρήσης, συντήρησης και περιποίησης. Ο χρήστης θα πρέπει να εξασφαλίσει την ανάγνωση των προκείµενων οδηγιών χρήσης απ όλους του χειριστές. Εάν δεν τηρήσετε τις προκείµενες οδηγίες χρήσης παύει να ισχύει η εγγύηση που σας έχει παρασχεθεί. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση που χωρίς την έγκριση της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών του κατασκευαστή διενεργήσει ο πελάτης και/ή τρίτος µη-προβλεπόµενες εργασίες στο αντικείµενο. Προσθήκη παρελκοµένων: Η προσθήκη ή ενσωµάτωση επιπρόσθετων εγκαταστάσεων, οι οποίες επεµβαίνουν στις λειτουργίες ή αντικαθιστούν τις λειτουργίες του ανυψωτικού οχήµατος διαδρόµων επιτρεπέται µόνο µετά από γραπτή έγκριση του κατασκευαστή. Ενδεχοµένως θα πρέπει να ζητήσετε την έγκριση των κατά τόπους δηµόσιων υπηρεσιών. Η έγκριση µιας σχετικής υπηρεσίας δεν αντικαθιστά πάντως την έγκριση του κατασκευαστή GR 1

7 GR

8 B Περιγραφή του οχήµατος 1 Περιγραφή της χρήσης Πρόκειται για ένα ηλεκτροκίνητο ανυψωτικό όχηµα µε τρεις τροχούς µε βάση ορθοστασίας για τον οδηγό. Προβλέπεται για τη χρήση σε επίπεδο δάπεδο, για τη µεταφορά και για την προµήθευση αγαθών. Υπάρχει η δυνατότητα λήψης παλεττών µε ανοιχτό πάτο ή σανίδων διαταγµένων κατά πλάτος, που βρίσκονται εκτός του χώρου των τροχών επιβάρυνσης. Επίσης µπορεί να γίνει η λήψη χειραµαξών. Το δεύτερο επίπεδο προµήθευσης µπορεί να επιτευχθεί µέσω ενός αναβατήρα στο επίκλιντρο και ανεβαίνοντας στο κέλυφος της µπαταρίας (πρόσθετος εξοπλισµός). Η ικανότητα έδρασης ανέρχεται µε απόσταση 600 mm από το κέντρο βάρους του φορτίου στα 1600 kg. B 1

9 2 οµικές οµάδες Θέση Ονοµασία Θέση Ονοµασία 1 t Εργαλείο περισσοτέρων 9 t Προφυλαχτικό κρούσης χρήσεων 2 o Ρυθµιστής οδήγησης 10 t Μηχανικό φρένο 3 t Γενικός διακόπτης 11 t Ηλεκτρική εγκατάσταση 4 t Υδραυλική αντλία 12 t Στέλεχος ανύψωσης 5 t Ντεπόζιτο του υδραυλικού συστήµατος 13 t Συγκρατητής του τροχού επιβάρυνσης 6 t Κινητήρας 14 t Πλατφόρµα στάσης για τον οδηγό 7 t Τροχός στήριξης 15 t Κύλινδρος ανύψωσης 8 t Τροχός µετάδοσης κίνησης 16 t Τιµόνι t = στάνταρ εξοπλισµός o = πρόσθετος εξοπλισµός B 2

10 2.1 Προδιαγραφές ΕΝ Στάθµη διαρκούς ακουστικής πίεσης: 66 db() σύµφωνα µε την pren σε αντιστοιχία µε την ISO Η στάθµη διαρκούς ακουστικής πίεσης είναι βάσει των προδιαγραφών µία µέση τιµή που περιλαµβάνει τη στάθµη της ακουστικής πίεσης κατά την οδήγηση, την ανύψωση και τη διαδροµή χωρίς φορτίο. Η µέτρηση της στάθµης ακουστικής πίεσης γίνεται στο σωλήνα του οδηγού. Κραδασµός: 0,62 m/s 2 σύµφωνα µε την pren Η επιτάχυνση κραδασµού, η οποία επιδρά στο σώµα στη θέση χειρισµού, είναι σύµφωνα µε τη σχετική προδιαγραφή η γραµµική επιτάχυνση µε βάρος στην κάθετο. Υπολογίζεται κατά την υπέρβαση εµποδίων µε σταθερή ταχύτητα. Ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα (EMV) Ο κατασκευαστής βεβαιώνει την τήρηση των οριακών τιµών για την ηλεκτροµαγνητική ανεπιθυµητή εκποµπή και την ατρωσία έναντι παρεµβολών καθώς και τη διενέργεια ελέγχου της εκκένωσης στατικού ηλεκτρισµού σύµφωνα µε την pren Βεβαιώνει επίσης την τήρηση των οδηγιών που αναφέρονται στην προδιαγραφή αυτήν. Η τροποποίηση σε ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά εξαρτήµατα καθώς και η αλλαγή της διάταξής τους επιτρέπεται να διενεργούνται µόνο µε γραπτή έγκριση του κατασκευαστή. 2.2 Συνθήκες λειτουργίας Θερµοκρασία περιβάλλοντος - σε λειτουργία 5 C ως +40 C Όταν γίνεται συνεχής χρήση σε θερµοκρασία κάτω των 5 C ή στον ψυκτικό θάλαµο καθώς και υπό συνθήκες ακραίων θερµοκρασιών ή σχετικής υγρασίας, απαιτείται για τα ανυψωτικά οχήµατα διαδρόµων ειδικός εξοπλισµός. B 3

11 3 Σηµεία που φέρουν χαρακτηριστική ένδειξη και πλακέτες τύπου Qmax 1600kg mv 1,5 V Θέση Ονοµασία 17 Προειδοποιητική πλακέτα «Προσοχή - ηλεκτρονικό σύστηµα και χαµηλή τάση» 18 Ικανότητα έδρασης Qmax 19 Κατανοµή βάρους 20 Προειδοποιητική πλακέτα «Προσοχή λειτουργία πλήκτρου» 21 Πλακέτα τύπου του οχήµατος 22 Πλακέτα τύπου της µπαταρίας 23 Πλακέτα ελέγχου UVV (µόνο στα D) 24 Σηµείο πρόσκρουσης για τη µεταφορά µε γερανό Η πλακέτα ικανότητας έδρασης (18) δείχνει τη µέγιστη ικανότητα έδρασης Qmax. Η αναφερόµενη ονοµαστική ικανότητα έδρασης δεν επιτρέπεται να ξεπεραστεί. Η πλακέτα «Κατανοµή βάρους» (19) υποδεικνύει την κατά προσέγγιση οµοιόµορφη κατανοµή βάρους στη διχάλα φορτίου. B 4

12 3.1 Πλακέτα τύπου του οχήµατος Θέση Ονοµασία Θέση Ονοµασία 25 Τύπος 32 Ισχύς µετάδοσης κίνησης σε kw 26 Αριθµός σειράς 33 Αριθµός πελάτη 27 Ονοµαστική ικανότητα έδρασης σε kg 28 Μπαταρία: τάση V Αµπέρ ώρες h 34 Ελάχιστο/µέγιστο βάρος της µπαταρίας σε kg 35 Απόβαρο δίχως µπαταρία σε kg 29 Κατασκευαστής 36 Έτος κατασκευής 30 Αριθµός παραγγελίας 37 Σήµα του κατασκευαστή 31 Απόσταση από το κέντρο βάρους του φορτίου σε mm Σε περίπτωση που θα επιθυµούσατε να θέσετε ερωτήσεις σχετικά µε το όχηµα ή µε την παραγγελία ανταλλακτικών, παρακαλείσθε να αναφέρετε τον αριθµό σειράς (26). B 5

13 B 6

14 C Μεταφορά και θέσιµο σε λειτουργία για πρώτη φορά 1 Σηµείο πρόσκρουσης για τη µεταφορά µε γερανό Χρησιµοποιείτε βαρούλκο µε επαρκή ικανότητα έδρασης (βάρος φόρτωσης βλέπε πλακέτα τύπου του οχήµατος). m Ακινητοποιήστε µε ασφάλεια το όχηµα (βλέπε κεφάλαιο E). Για τη µεταφορά του οχήµατος µε τη βοήθεια εξαρτήµατος γερανού προβλέπονται στο πλαίσιο και στη διχάλα φορτίου σηµεία πρόσκρουσης (1). Προσκρούστε το εξάρτηµα γερανού στα σηµεία πρόσκρουσης (1) κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να µη µπορεί σε καµία περίπτωση να ολισθήσει! Θέσιµο σε λειτουργία για πρώτη φορά m Οδηγείτε το όχηµα µόνο µε την ηλεκτρική ενέργεια της µπαταρίας! Το συνεχές εναλλασσόµενο ρεύµα προκαλεί βλάβη στα ηλεκτρονικά δοµικά στοιχεία. Η καλωδιακή σύνδεση προς τη µπαταρία (συρόµενο καλώδιο) δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 6 m. Για να τεθεί το όχηµα σε λειτουργική ετοιµότητα µετά την παράδοση ή µετά από µία µεταφορά, θα πρέπει να διενεργούνται οι ακόλουθες εργασίες: Εγκαταστήστε ενδεχοµένως µία µπαταρία χωρίς να προκαλέσετε ζηµιά στο καλώδιο της µπαταρίας (βλέπε κεφάλαιο D). Φόρτιση της µπαταρίας (βλέπε κεφάλαιο D). Θέστε το όχηµα σε λειτουργία σύµφωνα µε τις οδηγίες (βλέπε κεφάλαιο E). Μετά το στήσιµο του οχήµατος µπορεί να πεπλατυνθούν οι επιφάνειες κύλισης των τροχών. Μετά από σύντοµο χρόνο οδήγησης χάνονται και πάλι αυτές οι πεπλατύνσεις. C 1

15 3 Μετακίνηση του οχήµατος χωρίς ιδία µηχανική κίνηση Αυτού του είδους η λειτουργία απαγορεύεται σε κλίσεις. Εάν απαιτείται η µετακίνηση του οχήµατος και µετά την εµφάνιση λειτουργικής ανωµαλίας, η οποία επηρεάζει την οδήγηση, θα πρέπει να ενεργείτε κατά τον ακόλουθο τρόπο: Ασφαλίστε το όχηµα κατά της αυτόνοµης κύλισης. Πατήστε το γενικό διακόπτη στη θέση «ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ». Μετακινήστε την κλειδωνιά διανοµής στη θέση «ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ» («0») και τραβήξτε το κλειδί. Απασφαλίστε τα σφαλίσµατα του κελύφους (2), ανοίξτε το εµπρόσθιο περίβληµα (3) και αποχωρίστε το. Ξεσφίξτε τα αντιθετικά παξιµάδια (4) και σφίξτε τις βίδες (5). 5 Το φρένο αερίζεται και το όχηµα µπορεί να 4 µετακινηθεί. Επαναφέρετε την εγκατάσταση φρένων στην αρχική της κατάσταση στο σηµείο ακινητοποίησης! Το όχηµα δεν επιτρέπεται να αποτεθεί µε αερισµένο φρένο! Ξεβιδώστε εκ νέου τις βίδες (5) περίπου κατά 5mm και ασφαλίστε τα αντιθετικά παξιµάδια. Η κατάσταση των φρένων έχει επανέλθει στην αρχική κατάσταση. 2 3 C 2

16 D Μπαταρία - συντήρηση, φόρτιση, αντικατάσταση 1 Κανόνες ασφαλείας στη χρήση µε όξινες µπαταρίες Γι αυτόν το λόγο θα πρέπει σε όλες τις εργασίες που έχουν σχέση µε τις µπαταρίες να φοράτε προστατευτική ενδυµασία και προστατευτικά γυαλιά. Προσωπικό συντήρησης: Η φόρτιση, η συντήρηση και η αντικατάσταση µπαταριών επιτρεπέται να διενεργείται αποκλειστικά από προσωπικό που έχει εκπαιδευτεί για το σκοπό αυτό. Οι προκείµενες οδηγίες λειτουργίας καθώς και οι προδιαγραφές των κατασκευαστών της µπαταρίας και του σταθµού φόρτισης µπαταριών θα πρέπει να τηρούνται κατά τη διενέργεια των παραπάνω εργασιών. Μέτρα προστασίας κατά της εκδήλωσης πυρκαγιάς: Όταν εργάζεστε µε τις µπαταρίες δεν επιτρέπεται το κάπνισµα και η εκδήλωση ανοιχτής φωτιάς. IΣτο χώρο του προς φόρτιση ακινητοποιηµένου οχήµατος δεν επιτρέπεται να βρίσκονται σε ακτίνα τουλάχιστον 2 m εύφλεκτα υλικά ή λειτουργικές ύλες που προκαλούν σπινθήρες. Ο χώρος θα πρέπει να εξαερίζεται. Θα πρέπει να βρίσκονται σε ετοιµότητα µέσα προστασίας κατά της εκδήλωσης πυρκαγιάς. Συντήρηση της µπαταρίας: Τα καπάκια των στοιχείων της µπαταρίας θα πρέπει να διατηρούνται στεγνά και καθαρά. Οι ακροδέκτες και τα πέδιλα καλωδίων πρέπει να είναι καθαρά, να έχουν επαληφθεί ελαφρά µε γράσσο πόλων και να έχουν βιδωθεί σφιχτά. Οι µπαταρίες, των οποίων οι πόλοι δεν είναι µονωµένοι, θα πρέπει να καλύπτονται µε ένα µη ολισθηρό µάκτρο µόνωσης. m m ιάθεση της µπαταρίας: Η διάθεση των µπαταριών επιτρέπεται µόνον, εφόσον λαµβάνονται υπ όψιν και τηρούνται η εθνικοί κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος ή οι νόµοι πέρι διάθεσης. Θα πρέπει να τηρούνται οπωσδήποτε οι οδηγίες του κατασκευαστή σχετικά µε τη διάθεση. Προτού κλείσετε το κέλυφος της µπαταρίας, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο της µπαταρίας δε µπορεί να υποστεί ζηµιά. Οι µπαταρίες περιέχουν διαλυµένο οξύ, το οποίο είναι δηλητηριώδες και καυστικό. Γι αυτόν το λόγο θα πρέπει σε όλες τις εργασίες που έχουν σχέση µε τις µπαταρίες να φοράτε προστατευτική ενδυµασία και προστατευτικά γυαλιά. Αποτρέψτε οπωσδήποτε την επαφή µε οξύ της µπαταρίας. Εάν παρά ταύτα έχουν έρθει η ενδυµασία, το δέρµα ή τα µάτια σε επαφή µε οξύ µπαταρίας, θα πρέπει τα προσβληµένα µέρη να ξεπλένονται άµεσα µε άφθονο καθαρό νερό, ενώ σε περίπτωση προσβολής του δέρµατος ή των µατιών θα πρέπει να έρθετε σε επαφή µε ένα γιατρό. Το χυµένο οξύ της µπαταρίας θα πρέπει να εξουδετερώνεται αµέσως. Επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται µόνο µπαταρίες µε κλειστό το κιβώτιο της µπαταρίας. Το βάρος της µπαταρίας και οι διαστάσεις της επηρεάζουν σηµαντικά την λειτουργική ασφάλεια του οχήµατος. Η αντικατάσταση του εξοπλισµού µπαταρίας επιτρέπεται µόνο µετά από έγκριση του κατασκευαστή. D 1

17 2 Τύποι µπαταρίας Ανάλογα µε την έκδοσή του, το όχηµα εξοπλίζεται µε διαφορετικούς τύπους µπαταριών. Τύπος µπαταρίας Χώρος για τη µπαταρία (185 mm) 24 V - PzS - µπαταρία 2 PzS 180 h L 24 V - PzS - µπαταρία 2 PzS 220 h L 24 V - PzS - µπαταρία 2 PzS 270 h L Τα βάρη των µπαταριών αναγράφονται στην πλακέτα τύπου της εκάστοτε µπαταρίας. Το βάρος της µπαταρίας και οι διαστάσεις της επηρεάζουν σηµαντικά την ασφάλεια στησίµατος του οχήµατος. Η αλλαγή του εξοπλισµού της µπαταρίας επιτρέπεται µόνο µετά από έγκριση της κατασκευάστριας εταιρείας. 3 Ξεσκέπασµα της µπαταρίας Ακινητοποιήστε µε ασφάλεια το όχηµα (βλέπε κεφάλαιο E). Απασφαλίστε την κλειδωνιά του περιβλήµατος (1), πατώντας την προς τα κάτω. ιπλώστε το κέλυφος της µπαταρίας (2) προς τα µπροστά και απασφαλίστε την ασφάλεια του κελύφους (3) r Το όχηµα διαθέτει µία µπαταρία PzS, που είναι τώρα ακάλυπτη, επιτρέποντας έτσι τη διεξαγωγή των απαραίτητων ενεργειών. D 2

18 Η σύνδεση και ο αποχωρισµός του φις της µπαταρίας µε/από την πρίζα επιτρέπεται να γίνονται µόνον, όταν το όχηµα και η συσκευή φόρτισης έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας. Τραβήξτε το φις της µπαταρίας (4). Αποµακρύνετε το ενδεχόµενο υπάρχον λαστιχένιο µάκτρο από τη µπαταρία. 4 4 Φόρτιση της µπαταρίας Ξεσκέπασµα της µπαταρίας (βλέπε ενότητα 3). Κατά τη διάρκεια της φόρτισης θα πρέπει οι εξωτερικές επιφάνειες των στοιχείων της µπαταρίας να είναι ξεσκέπαστες, για να διασφαλίζεται ο επαρκής εξαερισµός. εν επιτρέπεται να τοποθετούνται µεταλλικά αντικείµενα πάνω στη µπαταρία. Πριν τη διαδικασία φόρτισης να ελέγχετε τις διάφορες καλωδιακές συνδέσεις και τους συνδέσµους σχετικά µε εµφανείς ζηµιές. Συνδέστε το καλώδιο φόρτισης του σταθµού φόρτισης της µπαταρίας µε το φις της µπαταρίας. Φορτίστε τη µπαταρία σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή της µπαταρίας και του κατασκευαστή του σταθµού φόρτισης. Θα πρέπει να τηρείτε οπωσδήποτε τους κανόνες ασφαλείας του κατασκευαστή της µπαταρίας και του σταθµού φόρτισης. D 3

19 5 Εξαγωγή και ενσωµάτωση της µπαταρίας Ξεσκέπασµα της µπαταρίας (βλέπε ενότητα 3). Για να µειώσετε την επιβάρυνση της µπαταριοδοχής (5), πιέστε τη µπαταρία στο πλαίσιο. Ανασηκώστε τη µπαταριοδοχή στις οπές, εισάγετε ένα µικρό τεµάχιο στο πλαίσιο, σηκώστε το και εξάγετέ το. Για την αποφυγή βραχυκυκλωµάτων θα πρέπει οι µπαταρίες µε ανοιχτούς πόλους ή συνδέσµους να καλύπτονται µε ένα λαστιχένιο µάκτρο. Κατά την αντικατάσταση της µπαταρίας µε εξαρτήµα γερανού να τηρείται την επαρκή ικανότητα έδρασης (βλέπε βάρος µπαταρίας στην πλακέτα τύπου της µπαταρίας στο κιβώτιο της µπαταρίας). Το εξάρτηµα του γερανού πρέπει να ασκήσει κάθετο εφελκυσµό, για να µη συµπιεστεί το κιβώτιο της µπαταρίας. Τα άγκιστρα πρέπει να τοποθετηθούν έτσι, ώστε να µη µπορέσει το εξάρτηµα του γερανού να πέσει πάνω στα στοιχεία της µπαταρίας. Προσκρούστε το εξάρτηµα γερανού. Εξάγετε τη µπαταρία. Κατά την αντικατάσταση της µπαταρίας επιτρέπεται να εισάγετε µόνο µία µπαταρία της ίδιας έκδοσης. Επιπρόσθετα βάρη δεν επιτρέπεται να αποµακρύνονται και να αλλάζουν τη θέση τους. Η ενσωµάτωση πραγµατοποιείται σε αντίθετη σειρά. Μετά την εκ νέου ενσωµάτωση να ελέγχετε τις διάφορες καλωδιακές συνδέσεις και τους συνδέσµους σχετικά µε εµφανείς ζηµιές και πριν την επανέναρξη της λειτουργίας να ελέγχετε: 5 εάν έχει ενσωµατωθεί η µπαταριοδοχή, εάν το κέλυφος της µπαταρίας έχει κλείσει µε ασφάλεια. D 4

20 6 Εργαλείο περισσοτέρων χρήσεων (o) Ένδειξη εκκένωσης της µπαταρίας: Η κατάσταση εκκένωσης της µπαταρίας εµφανίζεται σε βαθµιαία βήµατα 10% µε τη βοήθεια 10 ράβδων στο σύµβολο της µπαταρίας (6). 6 Με αυξανόµενη εκκένωση της µπαταρίας σβήνουν οι ράβδοι από πάνω προς τα κάτω. m Εάν χρησιµοποιείτε µπαταρίες χωρίς ανάγκη συντήρησης, θα πρέπει το εργαλείο να έχει ρυθµιστεί έτσι, ώστε να εµφανίζεται το σύµβολο «Τ» (9) δίπλα στην ένδειξη των ωρών λειτουργίας. Εάν δε γίνει αυτή η ρύθµιση, µπορεί να προκληθεί βλάβη στη µπαταρία λόγω εκκένωσης. Για τη ρύθµιση του εργαλείου καλό θα ήταν να ζητήσετε τη βοήθεια του service του κατασκευαστή. 7 T h Με υπολοιπόµενη χωρητικότητα µπαταρίας - 30% για στάνταρ µπαταρίες - 50% για µπαταρίες χωρίς ανάγκη συντήρησης εµφανίζεται ένα προειδοποιητικό σύµβολο «Προσοχή» (7). Συνιστάται η φόρτιση της µπαταρίας. Με υπολοιπόµενη χωρητικότητα µπαταρίας - 20% για στάνταρ µπαταρίες - 40% για µπαταρίες χωρίς ανάγκη συντήρησης σβήνει το προειδοποιητικό σύµβολο «Προσοχή» (7) και εµφανίζεται µία διαλείπουσα φωτεινή ένδειξη «STOP» (8). Το σύµβολο «STOP» δίνει διαρκές φωτεινό σήµα (8) Μετά από 5 λεπτά. Η φόρτιση της µπαταρίας είναι απαραίτητη. Ελεγκτής εκκένωσης της µπαταρίας:όταν το σύµβολο «STOP» (8) δίνει διαρκές φωτεινό σήµα, διακόπτεται η λειτουργία ανύψωσης. Η λειτουργία ανύψωσης ενεργοποιείται και πάλι, όταν η συνδεδεµένη µπαταρία θα έχει φορτιστεί τουλάχιστον κατά 70%. Μετρητής ωρών λειτουργίας: Ο µετρητής ωρών λειτουργίας (10), που είναι ενσωµατωµένος στην ένδειξη εκκένωσης της µπαταρίας, δείχνει το σύνολο των ωρών λειτουργίας των µεταφορικών και ανυψωτικών κινήσεων. Στην ενεργή κατάσταση δίνει το ψηφίο µετά το κόµµα διαλείπον φωτεινό σήµα. 8 9 T T 10 h STOP h D 5

21 D 6

22 E Χειρισµός 1 Κανόνες ασφαλείας για τη λειτουργία µε το ανυψωτικό όχηµα διαδρόµων Άδεια όδηγησης: Το ανυψωτικό όχηµα διαδρόµων επιτρέπεται να χρησιµοποιείται µόνον από άτοµα που έχουν εκπαιδευτεί στην οδήγησή του, που έχουν αποδείξει στο χρήστη ή στον εντολοδόχο του τις ικανότητές τους στην οδήγηση και στο χειρισµό φορτίων και στα οποία έχει ανατεθεί ρητά η χρήση του. ιακαιώµατα, υποχρεώσεις και κανόνες συµπεριφοράς για τον οδηγό: Ο οδηγός πρέπει να έχει επίγνωση των δικαιωµάτων και των υποχρεώσεών του, να έχει καταρτιστεί στο χειρισµό του ανυψωτικού οχήµατος διαδρόµων και να έχει εξοικειωθεί µε το περιεχόµενο των προκείµενων οδηγιών λειτουργίας. Θα πρέπει να του έχουν παραχωρηθεί τα απαραίτητα δικαιώµατα. Σε ανυψωτικά οχήµατα διαδρόµων, τα οποία χρησιµοποιούνται στη λειτουργία πεζοπορίας, θα πρέπει να χρησιµοποιούνται προστατευτικά υποδήµατα. Απαγορεύεται η χρήση από αναρµόδιους: Ο οδηγός είναι υπεύθυνος κατά τη διάρκεια χρήσης για το ανυψωτικό όχηµα διαδρόµων. Θα πρέπει να απαγορεύει σε αναρµόδια άτοµα την οδήγηση ή τη χρήση του ανυψωτικού οχήµατος διαδρόµων. εν επιτρέπεται η φόρτωση ή ανύψωση ατόµων. Βλάβες και ελαττώµατα: Βλάβες και άλλα ελαττώµατα που παρουσιάζονται στο ανυψωτικό όχηµα διαδρόµων ή στην πρόσθετη συσκευή θα πρέπει να αναφέρονται αµέσως στο εποπτικό προσωπικό. Ανασφαλή ανυψωτικά οχήµατα διαδρόµων (π.χ. φθαρµένοι τροχοί ή ελαττωµατικά φρένα) δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται µέχρι την κανονική τους επιδιόρθωση. Επισκευές: Ο οδηγός δεν επιτρέπεται να διενεργήσει επισκευές ή τροποποιήσεις στο ανυψωτικό όχηµα διαδροµών χωρίς να έχει εκπαιδευτεί κατάλληλα και χωρίς έγκριση. Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται να απενεργοποιήσει ή να µεταθέσει εγκαταστάσεις ασφαλείας ή διακόπτες. Ζώνη κινδύνου: Η ζώνη κινδύνου είναι η περιοχή εκείνη, στην οποία υφίσταται κίνδυνος λόγω µετακινήσεων και ανυψώσεων του ανυψωτικού οχήµατος διαδρόµων, των µέσων ανύψωσης φορτίων (π.χ. διχάλες ή πρόσθετες συσκευές) ή του φορτίου. Στη ζώνη αυτή ανήκει και η περιοχή, στην οποία µπορεί να καταπέσουν εµπορεύµατα ή να ανατραπεί µία εργασιακή εγκατάσταση. Αναρµόδια άτοµα πρέπει να αποµακρύνονται από τη ζώνη κινδύνου. Εάν υφίσταται κίνδυνος για άτοµα, θα πρέπει να δίνεται έγκαιρα προειδοποιητικό σήµα. Εάν τα αναρµόδια άτοµα δεν αποχωρίσουν από τη ζώνη κινδύνου παρά την προτροπή, θα πρέπει να ακινητοποιείτε άµεσα το ανυψωτικό όχηµα διαδρόµων. Εγκαταστάσεις ασφαλείας και προειδοποιητικές πλακέτες: Οι παρούσες εγκαταστάσεις ασφαλείας, οι προειδοποιητικές πλακέτες και οι προειδοποιητικές επισηµάνσεις θα πρέπει οπωσδήποτε να τηρούνται. E 1

23 2 Περιγραφή των µονάδων χειρισµού και των ενδείξεων Θέση Μονάδα χειρισµού οµοίως ένδειξη 1 Εργαλείο περισσοτέρων χρήσεων o Λειτουργία είχνει την υπολειπόµενη χωρητικότητα της µπαταρίας καθώς και τις ώρες, που έχει ήδη λειτουργήσει το όχηµα (βλέπε κεφάλαιο D). 2 Τιµόνι t Καθοδήγηση και φρενάρισµα Ταλάντευση (µετακίνηση) στο πλαίσιο φρεναρίσµατος B: Το όχηµα φρενάρει µηχανικά. Ταλάντευση (µετακίνηση) στη διαδροµή κίνησης F: Το µηχανικό φρένο απολύεται και το όχηµα βρίσκεται σε ετοιµότητα οδήγησης (ταχύτητα βραδείας πορείας). 3 Κλειδωνιά διανοµής µε κλειδί t ιακοπή/σύνδεση του κυκλώµατος ελέγχου. Τραβώντας το κλειδί, ασφαλίζετε το όχηµα κατά της έναρξης της λειτουργίας από αναρµόδια άτοµα. 4 Πλήκτρο «Καταβίβαση» t Η ανύψωση της διχάλας φορτίου γίνεται µε σταθερή ταχύτητα. 5 Πλήκτρο «Ανύψωση» t Η καταβίβαση της διχάλας φορτίου γίνεται µε σταθερή ταχύτητα. 6 ιακόπτης προειδοποιητικού σήµατος (κόρνα) t Ενεργοποίηση του προειδοποιητικού σήµατος. 7 Πλήκτρο t ίχως λειτουργία. 8 Ρυθµιστής οδήγησης t Έλεγχος της κατεύθυνσης οδήγησης και της ταχύτητας (βλέπε ενότητα 4.2). 9 Γενικός διακόπτης t ιακοπή της τροφοδοσία και έναρξη της τροφοδοσίας µε ρεύµα. 10 Μετάθεση του τιµονιού o Ασφάλιση του τιµονιού 11 Λειτουργία πλήκτρου πεζοπορίας 12 Λειτουργία πλήκτρου πεζοπορίας 13 Πλήκτρο για την ταχύτητα βραδείας πορείας 14 Πληκτρό αδρανοποίησης µε ρυθµιζόµενο τιµόνι o o t o Βραδεία πορεία προς την κατεύθυνση οδήγησης - V - Βραδεία πορεία προς την κατεύθυνση οδήγησης - R - εν έχει γίνει χρήση: ταχύτητας βραδείας πορείας. Έχει γίνει χρήση: κανονική οδήγηση. εν έχει γίνει χρήση: Το όχηµα ακινητοποιείται. Έχει γίνει χρήση: Το φρένο απολύεται. t = στάνταρ εξοπλισµός o = πρόσθετος εξοπλισµός E 2

24 R V 13 (14) E 3

25 3 Έναρξη της λειτουργίας του οχήµατος Προτού θέσετε το όχηµα σε λειτουργία, προτού το χειριστήτε ή προτού ανυψώσετε κάποιο φορτίο, θα πρέπει, σαν οδηγός του, να βεβαιωθείτε ότι δε βρίσκεται κανείς στη ζώνη κινδύνου. Έλεγχοι και ενεργείες πριν την καθηµερινή έναρξη της λειτουργίας Ελέγξτε οπτικά το όχηµα (ιδιαίτερα τροχούς και εγκατάσταση ανύψωσης) σχετικά µε βλάβες. Έναρξη της λειτουργίας του οχήµατος Πατήστε στην πλατφόρµα στάσης. Μετά την απόλυση του µοχλού µετάθεσης του τιµονιού (µοχλός) (10) (o) ταλαντεύεστε το τιµόνι στην επιθυµητή θέση και αφήστε το µοχλό και πάλι ελεύθερο. Εξάγετε το γενικό διακόπτη (9). Εισάγετε το κλειδί στην κλειδωνιά διανοµής (3) και στρέψτε το µέχρι την πρόσκρουση προς τα δεξιά στη θέση «I». Ελέγξτε τη λειτουργία του πλήκτρου προειδοποιητικού σήµατος (κόρνας) (6). Ελέγξτε τη λειτουργία του ρυθµιστή οδήγησης (8) (βλέπε ενότητα 4.2). Το όχηµα βρίσκεται τώρα σε λειτουργική ετοιµότητα. Το εργαλείο περισσοτέρων χρήσεων (1) (o) δείχνει την υπάρχουσα χωρητικότητα της µπαταρίας. Ελέγξτε το φρένο λειτουργίας καθώς και το φρένο ανάδρασης σχετικά µε τη λειτουργική τους ικανότητα (βλέπε ενότητα 4.2). Το πλήκτρο (7) δεν έχει λειτουργία. E 4

26 E 5

27 4 Εργασία µε το ανυψωτικό όχηµα διαδρόµων 4.1 Κανόνες ασφαλείας για τη λειτουργία οδήγησης ιάδροµοι και χώροι εργασίας: Επιτρέπεται η οδήγηση µόνο στους ελεύθερους διαδρόµους. Άσχετοι τρίτοι θα πρέπει να παραµείνουν εκτός του χώρου εργασίας. Το φορτίο επιτρέπεται να αποτίθεται µόνο στα προβλεπόµενα σηµεία. Συµπεριφορά κατά την οδήγηση: Ο οδηγός πρέπει να προσαρµόσει την ταχύτητα οδήγησης στις κατά τόπους συνθήκες. Σιγά πρέπει π.χ. να οδηγήσει σε στροφές, σε διαδρόµους, κατά την διαπέραση αµφιταλαντευόµενων θυρών και γενικά σε σηµεία που δεν επιτρέπουν τον πλήρη έλεγχο. Θα πρέπει να τηρεί πάντοτε ασφαλή απόσταση φρεναρίσµατος από τα οχήµατα που κινούνται µπροστά του. Επίσης θα πρέπει να διατηρεί πάντοτε τον έλεγχο του οχήµατος. Απαγορεύεται η αιφνίδια στάση (εκτός από περίπτωση κινδύνου), η ταχεία αναστροφή, η προσπέραση σε επικίνδυνα σηµεία ή σηµεία που δεν επιτρέπουν τον πλήρη έλεγχο. Απαγορεύεται το σκύψιµο του σώµατος ή το πιάσιµο εκτός του χώρου εργασίας και χειρισµού. εν επιτρέπεται η φόρτωση ή ανύψωση ατόµων. Επισηµάνσεις ασφαλείας κατά την οδήγηση: Ο οδηγός πρέπει να κοιτάει προς την κατεύθυνση οδήγησης και να έχει πάντοτε την πλήρη εποπτεία της διαδροµής. Εάν µεταφέρονται φορτία, τα οποία µειώνουν τη θέα, θα πρέπει το ανυψωτικό όχηµα διαδρόµων να κινείται µε το φορτίο του φορτωµένο πίσω. Εάν κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατό, θα πρέπει ένα δεύτερο άτοµο να προπορεύεται του οχήµατος και να προειδοποιεί σε περίπτωση τυχών κινδύνων. Υπέρβαση καθοδικών και ανοδικών κλίσεων: Η υπέρβαση ανοδικών και καθοδικών κλίσεων επιτρέπεται µόνον, εφόσον πρόκειται για αναγνωρισµένους διαδρόµους και εφόσον είναι καθαροί και µε ικανότητα συγκράτησης. Επίσης το όχηµα πρέπει να µπορεί να διαβεί το διάδροµο µε ασφάλεια σύµφωνα µε τις τεχνικές του προδιαγραφές. Το φορτίο θα πρέπει να καθοδηγείται πάντοτε προς την πλευρά της ανοδικής κλίσης. Απαγορεύεται η αναστροφή, η επικλινής οδήγηση και η απόθεση του ανυψωτικού οχήµατος διαδρόµων σε ανοδικές ή καθοδικές κλίσεις. Κλίσεις επιτρέπεται να υπερβαίνονται µόνο µε µειωµένη ταχύτητα και υπό τη συνεχή ετοιµότητα χρήσης του φρένου. Υπέρβαση ανελκυστήρων ή γεφυρών φόρτωσης: Η υπέρβαση ανελκυστήρων ή γεφυρών φόρτωσης επιτρέπεται µόνον, εφόσον διαθέτουν επαρκή ικανότητα έδρασης, είναι κατάλληλα για την οδήγηση και έχουν εγκριθεί από το χρήστη. Το ανυψωτικό όχηµα ανύψωσης πρέπει να οδηγείται στον ανελκυστήρα µε το φορτίο του φορτωµένο µπροστά και να σταθεροποιείται σε µία θέση, που να αποκλείει την επαφή µε τους τοίχους του φρέατος. Άτοµα που συµµετακινούνται µε τον ανελκυστήρα επιτρέπεται να εισέρχονται σε αυτόν, όταν το ανυψωτικό όχηµα διαδρόµων έχει αποκτήσει σταθερή θέση, και θα πρέπει να εξέρχονται από τον ανελκυστήρα πριν την έξοδο του ανυψωτικού οχήµατος διαδρόµων. Υφή του µετακινούµενου φορτίου: Επιτρέπεται η µεταφορά µόνο φορτίων, τα οποία έχουν ασφαλιστεί σύµφωνα µε τις προδιαγραφές. Μη µεταφέρετε ποτέ φορτία, τα οποία έχουν στοιβαχτεί υψηλότερα από την κορυφή του φορέα της διχάλας ή του προστατευτικού πλέγµατος φορτίων. Ρυµούλκισµα ρυµούλκων: εν επιτρέπεται η υπέρβαση της αναφερόµενης µέγιστης ικανότητας ρυµούλκισης του ανυψωτικού οχήµατος διαδρόµων για µη σταµατηµένες και/ή σταµατηµένες (φρεναρισµένες) ρυµούλκες. Το φορτίο της ρυµούλκας πρέπει να είναι κανονικά ασφαλισµένο και δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις διαστάσεις που προβλέπονται για τους διαδρόµους. Μετά τη σύζευξη θα πρέπει ο οδηγός πριν την έναρξη της οδήγησης να ελέγξει, εάν η ζεύξη της ρυµούλκας είναι ασφαλισµένη κατά της απόζευξης. Ανυψωτικά οχήµατα διαδρόµων, τα οποία χρησιµοποιούνται ως ρυµουλκά, θα πρέπει να λειτουργούν κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής µετακίνηση και το ασφαλές φρενάρισµα σε όλες τις κινήσεις του οχήµατος. E 6

28 4.2 Οδήγηση, διεύθυνση, φρενάρισµα Έκτακτη διακοπή m Πιέστε το γενικό διακόπτη (9) προς τα κάτω. Όλες οι ηλεκτρικές λειτουργίες απενεργοποιούνται. Οδήγηση Να οδηγείτε µόνον, όταν τα περιβλήµατα που είναι κλειστά και σωστά ασφαλισµένα. Θέστε το όχηµα σε λειτουργία (βλέπε ενότητα 3). Ταλαντευόµενο τιµόνι: Εάν το πλήκτρο «Ταχύτητα βραδείας πορείας» (13) δεν έχει πατηθεί = βραδεία πορεία, εάν έχει πατηθεί = κανονική οδήγηση. Μετακινήστε το τιµόνι (2) στη διαδροµή κίνησης «F». Στρέψτε το ρυθµιστή οδήγησης (8) στην επιθυµητή κατεύθυνση οδήγησης (προς τα µπροστά ή προς τα πίσω). Ρυθµιζόµενο τιµόνι: (o) κάνετε χρήση του πλήκτρου αδρανοποίησης (14). Στρέψτε το ρυθµιστή οδήγησης (8) στην επιθυµητή κατεύθυνση οδήγησης (προς τα µπροστά ή προς τα πίσω). Όσο περισσότερο κάνετε χρήση του ρυθµιστή οδήγησης, τόσο περισσότερο αυξάνει η ταχύτητα οδήγησης. Το όχηµα ξεκινάει τη διαδροµή του προς την την επιλεγµένη κατεύθυνση. V 8 B 0 2 F R R 9 B V 13 (14) E 7

29 ιεύθυνση Ταλαντεύστε το τιµόνι (2) προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά. Η θέση του τιµονιού αντιστοιχεί στη θέση του στραµµένου τροχού µετάδοσης κίνησης. Φρενάρισµα Η συµπεριφορά φρεναρίσµατος του οχήµατος εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τις συνθήκες του οδοστρώµατος. Ο οδηγός θα πρέπει να λάβει την παραπάνω επισήµανση υπ όψιν του. Το όχηµα µπορεί να φρενάρει µε τρεις τρόπους: Με το φρένο ανάδρασης Με το φρένο λειτουργίας Με το γεννητριακό φρένο Φρενάρισµα µε το φρένο ανάδρασης: Στρέψτε το ρυθµιστή οδήγησης (8) στην αντίθετη κατεύθυνση οδήγησης, µέχρι να στασιµοποιηθεί το όχηµα. Αφήστε ελεύθερο το ρυθµιστή οδήγησης. Το όχηµα φρενάρει µε αντίθετη ροή. Ταλαντευόµενο τιµόνι Φρενάρισµα µε το φρένο λειτουργίας: Ταλαντεύστε το τιµόνι (2) σε ένα από τα σηµεία φρεναρίσµατος «B» ή αφήστε ελεύθερο το τιµόνι. Ο κινητήρας φρενάρει µε µηχανικό τρόπο µε το µηχανικό φρένο. Εάν αφήσετε ελεύθερο το τιµόνι πρόκειται να µετακινηθεί αυτόβουλα στο υψηλότερο σηµείο φρεναρίσµατος «B». Όταν το όχηµα είναι σταθµευµένο χρησιµοποιείται το µηχανικό φρένο ως φρένο σταθεροποίησης. Φρενάρετε µε το γεννητριακό φρένο (φρένο κύλισης): Αφήστε ελεύθερο το ρυθµιστή οδήγησης (1) - ρυθµιστής οδήγησης στη θέση µηδέν. Ανάλογα µε τη ρύθµιση πραγµατοποιείται το φρενάρισµα γεννητριακά µέσω του φρένου κύλισης. Ρυθµιζόµενο τιµόνι (o) Φρενάρισµα µε το φρένο λειτουργίας: Απελευθέρωση του πλήκτρου αδρανοποίησης (14). Ο κινητήρας φρενάρει µε µηχανικό τρόπο µε το µηχανικό φρένο. Το φρένο λειτουργίας δρα στο ακινητοποιηµένο όχηµα ως φρένο σταθεροποίησης. E 8

30 Λειτουργία πλήκτρου - τιµόνι (o) Ο χειριστής µπορεί να χειριστεί το όχηµα στη λειτουργία πλήκτρου κατά την πεζοπορία και από τις δυο πλευρές. Η µέγιστη ταχύτητα έχει µειωθεί (ταχύτητα βραδείας πορείας). Μετακινήστε το τιµόνι (2) στο χώρο οδήγησης «F» (βλέπε ενότητα 4.2). Στρέψτε το ρυθµιστή οδήγησης (8) στην επιθυµητή κατεύθυνση οδήγησης (προς τα µπροστά ή προς τα πίσω). Κατά την οδήγηση στη λειτουργία πλήκτρου θα πρέπει να προσέχετε στην πεζοπορία, ώστε η καθοδήγηση να βρίσκεται σε ευθύγραµµη διεύθυνση και ο χειριστής να µη µαγγώσει µεταξύ του οχήµατος και ενός εµποδίου. Λειτουργία πλήκτρου - επίκλιντρο (o) Κάνετε χρήση του πλήκτρου (11) Το όχηµα κινείται προς την κατεύθυνση οδήγησης -V- Κάνετε χρήση του πλήκτρου (12) Το όχηµα κινείται προς την κατεύθυνση οδήγησης -R Ο χειριστής µπορεί να χειριστεί το όχηµα στη λειτουργία πλήκτρου κατά την πεζοπορία και από τις δυο πλευρές. Η µέγιστη ταχύτητα έχει µειωθεί (ταχύτητα βραδείας πορείας). Κατά την οδήγηση στη λειτουργία πλήκτρου θα πρέπει να προσέχετε στην πεζοπορία, ώστε να έχει ρυθµιστεί ευθεία πορεία και ο χειριστής να µη µαγγώσει µεταξύ του οχήµατος και ενός εµποδίου. 11 V R E 9

31 4.3 Λήψη και απόθεση φορτίων m Πριν τη λήψη του φορτίου θα πρέπει ο οδηγός να βεβαιωθεί ότι έχει στοιβαχτεί κατάλληλα σε παλέττες κι ότι δεν υπερβαίνει την επιτρεπτή ικανότητα έδρασης του οχήµατος. m Οδηγήστε το όχηµα µε την εγκατάσταση ανύψωσης όσο περισσότερο γίνεται κάτω από το φορτίο. Η λήψη του φορτίου να γίνεται κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να µην (< 50 mm) προεξέχει σηµαντικά από τις κορυφές της εγκατάστασης ανύψωσης. Ανύψωση και καταβίβαση Με τα πλήκτρα «ανύψωσης» και «κατάβασης» πραγµατοποιείται η κίνηση ανύψωσης ή κατάβασης µε σταθερή ταχύτητα Άνύψωση Κάνετε χρήση του πλήκτρου «Ανύψωση» (4). Κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο, µέχρι να επιτευχθεί το ύψος ανύψωσης. Στην ανύψωση κατά της τελικής πρόσκρουσης ενεργοποιείται η βαλβίδα περιορισµού πίεσης (δηµιουργία θορύβου). Καταβίβαση Κάνετε χρήση του πλήκτρου «Καταβίβαση» (5) m Αποτρέψτε την σκληρή απόθεση του φορτίου, για να µην προκληθεί ζηµιά στο εµπόρευµα ή στο χώρο απόθεσης. 4.4 Προµήθευση ως το 2. επίπεδ (o) Το κάθισµα του οδηγού είναι έτσι διαµορφωµένο, ώστε ο οδηγός να µπορεί µε τη βοήθεια της λαβής συγκράτησης και του αναβατήρα να ανέβει στο κέλυφος της µπαταρίας. Κατά την προµήθευση στο 2. επίπεδο πρέπει ο χειριστής να κρατηθεί από τη λαβή συγκράτησης και όχι από το τιµόνι! Ο χειριστής δεν επιτρέπεται κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς του να κάνει χρήση µονάδων χειρισµού. E 10

32 4.5 Ασφαλής απόθεση του οχήµατος Εάν αποµακρυνθείτε από το όχηµα, θα πρέπει να το αποθέσετε µε ασφάλεια, ακόµη κι εάν η απουσία σας είναι µικρής διάρκειας. Θα πρέπει να ενεργείτε κατά τον ακόλουθο τρόπο: Οδηγείτε το όχηµα σε επίπεδο δάπεδο. Κατεβάστε τελείως τη διχάλα του φορτίου. Μετακινήστε την κλειδωνιά διανοµής (3) στη θέση «0» και τραβήξτε το κλειδί. Ο γενικός διακόπτης (9) βρίσκεται στη θέση «Εκτός λειτουργίας» Βοήθεια για τον παραµερισµό λειτουργικών ανωµαλιών Το κεφάλαιο αυτό επιτρέπει στο χειριστή να εντοπίσει απλές λειτουργικές ανωµαλίες ή τις συνέπειες λανθασµένων χειρισµών και να τις παραµερίσει. Για τον προσδιορισµό των λαθών θα πρέπει να ενεργείτε µε τη σειρά που περιγράφεται στον ακόλουθο πίνακα. Λειτουργικ Πιθανό αίτιο ή ανωµαλία Το όχηµα δεν κινείται. Το φορτίο δε µπορεί να ανυψωθεί. εν έχει εισαχθεί το φις της µπαταρίας. Έχει πατηθεί ο γενικός διακόπτης (έκτακτη διακοπή). Μετακινήστε την κλειδωνιά διανοµής (1) στη θέση «0». Ανεπαρκής φόρτιση της µπαταρίας. Η ασφάλεια παρουσιάζει βλάβη. Το όχηµα δεν βρίσκεται σε λειτουργική ετοιµότητα. Η στάθµη του υδραυλικού συστήµατος είναι υπερβολικά χαµηλή. Η ασφάλεια παρουσιάζει βλάβη. Μέτρα παραµερισµού Έλεγχος του φις της µπαταρίας, ενδεχόµενη εισαγωγή. Απασφαλίστε το γενικό διακόπτη. Μετακινήστε την κλειδωνιά διανοµής (1) στη θέση «Ι» Έλεγχος της φόρτισης της µπαταρίας, ενδεχόµενη φόρτιση της µπαταρίας. Ελέγξτε τις ασφάλειες F1 και 1F1. Λάβετε όλα τα µέτρα παραµερισµού που αναφέρονται στην λειτουργική ανωµαλία «Το όχηµα δεν κινείται». Ελέγξτε τη στάθµη του υδραυλικού συστήµατος. Ελέγξτε την ασφάλεια 2F1. Σε περίπτωση που δε µπόρεσε να παραµεριστεί η λειτουργική ανωµαλία µετά τη λήψη των «µέτρων παραµερισµού», παρακαλείσθε να έρθετε σε επαφή µε το service του κατασκευαστή, µια και περαιτέρω ενέργειες για την άρση των λειτουργικών ανωµαλιών µπορούν να γίνουν µόνον από ειδικά εκπαιδευµένο και ειδικευµένο προσωπικό του service. E 11

33

34 F Περιποίηση του οχήµατος 1 Λειτουργική ασφάλεια και προστασία του περιβάλλοντος m Οι έλεγχοι που αναφέρονται στο παρόν κεφάλαιο καθώς και οι εργασίες συντήρησης πρέπει να διενεργούνται σύµφωνα µε τις προθεσµίες των καταλόγων συντήρησης. Απαγορεύεται κάθε είδους τροποποίηση στο ανυψωτικό όχηµα διαδρόµων - ιδίως των εγκαταστάσεων ασφαλείας. Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται η αλλαγή των εργασιακών ταχυτήτων του ανυψωτικού οχήµατος διαδρόµων. Μόνον τα γνήσια ανταλλακτικά υποβάλλονται στον ποιοτικό µας έλεγχο. Για την εξασφάλιση µιας ασφαλούς και αξιόπιστης λειτουργίας θα πρέπει να χρησιµοποιούνται µόνον ανταλλακτικά του κατασκευαστή. Παλιά µέρη και αντικαταστηµένα µέσα λειτουργίας πρέπει να διατίθενται κατάλληλα σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος. Για την αλλαγή του λαδιού σάς παρέχετε το σχετικό service του κατασκευαστή. Μετά τη διενέργεια ελέγχων και εργασιών συντήρησης θα πρέπει να διενεργούνται οι εργασίες που αναφέρονται στην ενότητα «Εκ νέου έναρξη της λειτουργίας» (βλέπε κεφάλαιο F). 2 Κανόνες ασφαλείας για την περιποίηση Προσωπικό περιποίησης: Η συντήρηση και η επιδιόρθωση των ανυψωτικών οχηµάτων διαδρόµων επιτρέπεται να διενεργείται µόνον από τεχνικό προσωπικό του κατασκευαστή. Η υπηρεσία του service διαθέτει ειδικά καταρτισµένους εξωτερικούς τεχνίτες για τις εργασίες αυτές. Γι αυτόν το λόγο συνιστούµε τη σύναψη µιας σύµβασης συντήρησης µε τον αρµόδιο σταθµό service του κατασκευαστή. Ανασήκωµα και σήκωµα µε γρύλλο: Για το ανασήκωµα του ανυψωτικού οχήµατος διαδρόµων επιτρέπεται η πρόσκρουση των µέσων πρόσκρουσης µόνο στα ειδικά προβλεπόµενα σηµεία. Κατά το σήκωµα µε γρύλλο θα πρέπει να αποκλείεται η ολίσθηση ή η ανατροπή, κάνοντας χρήση κατάλληλων προστατευτικών µέσων (σφήνες, ξύλινοι κυβόλιθοι). Εργασίες που πραγµατοποιούνται κάτω από τη διχάλα φορτίου επιτρέπονται µόνον, εάν η διχάλα συγκρατείται µε µία αρκετά ισχυρή αλυσίδα. m Εργασίες καθαρισµού: Το ανυψωτικό όχηµα διαδρόµων δεν επιτρέπεται καθαρίζεται µε εύφλεκτα υγρά. Πριν την έναρξη των εργασιών καθαρισµού θα πρέπει να λάµβανονται διάφορα µέτρα ασφαλείας και να αποτραπεί η δηµιουργία σπινθήρων (π.χ. λόγω βραχυκυκλώµατος). Στην περίπτωση ανυψωτικών οχηµάτων διαδρόµων που λειτουργούν µε µπαταρία πρέπει να εξάγεται το φις της µπαταρίας. Ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές δοµικές οµάδες θα πρέπει να καθαρίζονται µε µη αγώγηµα, αντιστατικά πινέλα υπό τη βοήθεια ελαφρού πεπιεσµένου αέρα. Εάν γίνεται καθαρισµός του όχηµατος µε νερό ή µε µία συσκευή καθαρισµού υψηλής πίεσης, θα πρέπει πρωτύτερα να έχουν καλυφτεί µε ακρίβεια όλες οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές δοµικές οµάδες, γιατί η υγρασία µπορεί να προκαλέσει λειτουργικές ανωµαλίες. εν επιτρέπεται ο καθαρισµός µε ψεκασµό ατµού. Μετά τον καθαρισµό θα πρέπει να διενεργείτε τις εργασίες που αναφέρονται στην ενότητα «Εκ νέου έναρξη της λειτουργίας». F 1

35 Εργασίες στην ηλεκτρική εγκατάσταση: Οι εργασίες στην ηλεκτρική εγκατάσταση επιτρέπεται να διενεργούνται µόνον από ειδικευµένους ηλεκτροτεχνίτες. Από την αρχή της εργασίας θα πρέπει να λάβουν όλα τα µέτρα, τα οποία είναι απαραίτητα για την απόκλιση ενός ατυχήµατος. Στην περίπτωση ανυψωτικών οχηµάτων διαδρόµων που λειτουργούν µε µπαταρία πρέπει να εξάγεται το φις της µπαταρίας και να µη φέρουν πλέον ηλεκτρικό ρεύµα. Εργασίες ηλεκτροκόλλησης: Για την αποφυγή πρόκλησης βλαβών σε ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά εξαρτήµατα θα πρέπει να εξάγονται από το ανυψωτικό όχηµα διαδρόµων πριν την έναρξη των εργασιών ηλεκτροκόλλησης. Τιµές ρύθµισης: Στις επισκευές καθώς και στην αντικατάσταση υδραυλικών ή ηλεκτρικλών ή ηλεκτρονικών εξαρτηµάτων θα πρέπει να λαµβάνονται υπ όψιν οι από το όχηµα εξαρτούµενες τιµές ρύθµισης. Ελαστικά τροχών: Η ποιότητα των ελαστικών επηρεάζει την ασφάλεια στησίµατος και τις ιδιότες οδήγησης του ανυψωτικού οχήµατος διαδρόµων. Κατά την αλλαγή των ελαστικών που έχουν τοποθετηθεί από κατασκευής πρέπει να χρησιµοποιηθούν αποκλειστικά γνήσια ανταλλακτικά του κατασκευαστή, µια και σε άλλη περίπτωση δε µπορούν να τηρηθούν τα στοιχεία των φύλλων τύπου. Κατά την αντικατάσταση τροχών ή ελαστικών θα πρέπει να προσέχετε, ώστε να µη βρεθεί το ανυψωτικό όχηµα διαδρόµων σε επικλινή θέση (π.χ. ταυτόχρονη αλλαγή τροχών στην αριστερή και δεξιά πλευρά). Αλυσίδες ανύψωσης: Οι αλυσίδες ανύψωσης φθείρονται γρήγορα µετά από ελλιπές γρασσάρισµα. Τα περιοδικά διαστήµατα που αναφέρονται στον κατάλογο συντήρησης ισχύουν για την κανονική χρήση. Όταν οι απαιτήσεις είναι αυξηµένες (σκόνη, θερµοκρασία), πρέπει να πραγµατοποιείται συχνότερο γρασσάρισµα. Το προβλεπόµενο ψεκαστικό αλυσίδας πρέπει να χρησιµοποιείται σύµφωνα µε τις προδιαγραφές. Η εξωτερική επάλειψη µε γράσσο δεν είναι επαρκής Υδραυλικές σωληνώσεις: Μετά από χρόνο χρήσης µεγαλύτερο των έξη ετών θα πρέπει να αντικαθίστανται οι σωληνώσεις. Όταν γίνεται αντικατάσταση υδραυλικών εξαρτηµάτων θα έπρεπε να αντικαθίστανται οι σωληνώσεις σε αυτό το υδραυλικό σύστηµα. F 2

36 3 Συντήρηση και επιθεώρηση m Η σχολαστική και ειδικευµένη υπηρεσία συντήρησης αποτελεί µία από τις σηµαντικότερες προϋποθέσεις για την ασφαλή χρησιµοποίηση του ανυψωτικού οχήµατος διαδρόµων. Η παραµέληση της τακτικής συντήρησης µπορεί να οδηγήσει σε αχρηστοποίηση του ανυψωτικού οχήµατος διαδρόµων και εγκυµονεί, επιπλέον, κινδύνους για τραυµατισµού και δυσλειτουργίας. Οι αναφερόµενες περίοδοι συντήρησης αναφέρονται σε λειτουργία µίας βάρδιας και σε κανονικές εργασιακές συνθήκες. Υπό συνθήκες αυξηµένων απαιτήσεων, όπως έντονη κατάπτωση σκόνης, µεγάλες µεταβολές της θερµοκρασίας ή χρήση σε περισσότερες βάρδιες, θα πρέπει να µειώνονται αντίστοιχα τα περιοδικά διαστήµατα. Στον ακόλουθο κατάλογο συντήρησης αναφέρεται η εργασία που πρέπει να γίνει και η χρονική στιγµή της πραγµατοποίησης. ιαστήµατα συντήρησης θεωρούνται τα ακόλουθα: W1 = ανά 50 ώρες λειτουργίας, τουλάχιστον 1 φορά την εβδοµάδα M3 = ανά 500 ώρες λειτουργίας, τουλάχιστον κάθε 3 µήνες M6 = ανά 1000 ώρες λειτουργίας, τουλάχιστον κάθε 6 µήνες M12 = ανά 2000 ώρες λειτουργίας, τουλάχιστον κάθε 12 µήνες Το χρονοδιάγραµµα συντήρησης W1 πρέπει να τηρείται από το χρήστη. Στη φάση του στρωσίµατος θα πρέπει να γίνονται οι ακόλουθες εργασίες: Μετά τις πρώτες ώρες λειτουργίας, το αργότερο µετά από 2 µήνες: Ξανασφίξτε τις βίδες πόλων µπαταρίας και ελέγξτε την κατάσταση των συνδέσµων των στοιχείων. ιενεργήστε οπτικούς ελέγχους των ηλεκτρικών και των µηχανικών δοµικών στοιχείων. Ελέγξτε τη στεγανότητα του µηχανισµού µετάδοσης κίνησης. Ελέγξτε τη σταθερότητα των βιδωτών συνδέσεων και των µηχανικών ασφαλειών. Ελέγξτε τη θέση των παξιµαδιών των τροχών κι εάν είναι απαραίτητο σφίξτε τα. Αντικαταστήστε όλα τα φίλτρα του υδραυλικού συστήµατος. Ελέγξτε τις υδραυλικές συνδέσεις σχετικά µε τη στεγανότητά τους κι εάν είναι απαραίτητο σφίξτε τις. F 3

37 4 Κατάλογος συντήρησης ιαστήµατα συντήρησης Στάνταρ = t W M M M Ψυκτικός θάλαµος = k Πλαίσιο / 1.1 Ελέγξτε όλα τα φέροντα στοιχεία σχετικά µε t ιάταξη ενδεχόµενες βλάβες 1.2 Ελέγξτε τις βιδωτές συνδέσεις t 1.3 Ελέγξτε την πλατφόρµα στάσης σχετικά µε την t λειτουργική της ικανότητα και σχετικά µε το εάν έχουν προκληθεί βλάβες. Μηχανισµός 2.1 Ελέγξτε το µηχανισµό µετάδοσης κίνησης σχετικά µε t µετάδοσης κίνησης θορύβους και σηµεία διαρροής 2.2 Ελέγξτε την κατάσταση λαδιού του µηχανισµού t µετάδοσης κίνησης 2.3 Αλλάξτε το λάδι του µηχανισµού µετάδοσης κίνησης l t Τροχοί 3.1 Ελέγξτε ενδεχόµενες φθορές και ζηµιές t 3.2 Ελέγξτε την έδραση και τη σταθερότητα a) l t ιεύθυνση 4.1 Ελέγξτε το παιγνίδισµα του τιµονιού t Εγκατάσταση φρένων Εγκατάσταση ανύψωσης Υδραυλική εγκατάσταση 5.1 Ελέγξτε τη λειτουργία και τη ρύθµιση l t 5.2 Ελέγξτε το ελατήριο πίεσης αερίου σχετικά µε τη t λειτουργία επαναφοράς, τη στεγανότητα και ενδεχόµενες ζηµιές 5.3 Ελέγξτε την ενδεχόµενη φθορά της επίστρωσης του t φρένου 5.4 Ελέγξτε τις µηχανικές ιδιότητες του φρένου, ρυθµίστε l t και λιπάνετέ το 6.1 Ελέγξτε τη λειτουργία, το βαθµό φθοράς και τη ρύθµιση t 6.2 Ελέγξτε οπτικά τις ροδέλες, τους ολισθητήρες και τις l t προσκρούσεις 6.3 Ελέγξτε τις διχάλες και το φορέα των διχαλών σχετικά l t µε φθορές και ζηµιές 7.1 Έλεγχος της λειτουργίας l t 7.2 Ελέγξτε τους συνδέσµους και τις συνδέσεις σχετικά µε l t τη στεγανότητά τους και ενδεχόµενες ζηµιές b) 7.3 Ελέγξτε τον υδραυλικό κύλινδρο σχετικά µε τη l t στεγανότητά του, ενδεχόµενες ζηµιές και τη σταθερότητά του 7.4 Κατάσταση λαδιού l t 7.5 Αντικαταστήστε το λάδι του υδραυλικού συστήµατος l t καθώς και τον κάλυκα του φίλτρου c) 7.6 Ελέγξτε τη λειτουργία των βαλβίδων περιορισµού l t πίεσης F 4

38 Ηλεκτρική εγκατάσταση Ηλεκτροκίνητ οι κινητήρες Μπαταρία Υπηρεσία γρασσαρίσµ ατος Γενικές µετρήσεις ιαστήµατα συντήρησης Στάνταρ = t W M M M Ψυκτικός θάλαµος = k Έλεγχος της λειτουργίας t 8.2 Ελέγξτε το καλώδιο σχετικά µε τη σταθερότητα της θέσης t των σύνδεσεων και σχετικά µε ενδεχόµενες βλάβες 8.3 Ελέγξτε εάν η τιµή των ασφαλιών είναι σωστή t 8.4 Ελέγξτε το διακόπτη και τους κνώδακες σχετικά µε τη t σταθερότητα της θέσης τους και τη λειτουργικότητά τους 8.5 Ελέγξτε τις προφυλάξεις των διακοπτών και τους t ηλεκτρονόµους, ενδεχοµένως αντικαταστήστε τα φθαρµένα µέρη 8.6 Ελέγξτε τις προειδοποιητικές εγκαταστάσεις και τους l t διακόπτες ασφαλείας σχετικά µε τη λειτουργικότητά τους 9.1 Έλεγχος της φθοράς των καρβουνακιών t 9.2 Ελέγξτε τα σηµεία στερέωσης του κινητήρα t 9.3 Καθαρίστε µε το περίβληµα της µηχανής και ελέγξτε το l t συσσωρευτή σχετικά µε ενδεχοµένη φθορά 10.1 Ελέγξτε την πυκνότητα του οξέως, τη στάθµη του και την lt τάση των στοιχείων 10.2 Ελέγξτε τους ακροδέκτες σχετικά µε τη σταθερότητα της lt θέσης τους και λιπάνετέ τους µε κατάλληλο γράσσο 10.3 Καθαρίστε τους συνδέσµους της µπαταρίας και ελέγξτε lt τη σταθερότητά τους 10.4 Ελέγξτε το καλώδιο της µπαταρίας σχετικά µε t ενδεχόµενες ζηµιές, ενδεχοµένως αντικαταστήστε το 11.1 Γρασσάρετε το όχηµα σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα lt γρασσαρίσµατος 12.1 Ελέγξτε τη γείωση της ηλεκτρικής εγκατάστασης t 12.2 Ελέγξτε την ταχύτητα οδήγησης και τη διαδροµή t φρεναρίσµατος 12.3 Ελέγξτε την ταχύτητα ανύψωσης και καταβίβασης t 12.4 Ελέγξτε τις εγκαταστάσεις ασφαλείας και τις t αποσυνδέσεις Παρουσίαση 13.1 οκιµαστική διαδροµή µε ονοµαστικό φορτίο t 13.2 Μετά την ολοκλήρωση της συντήρησης του οχήµατος παρουσιάστε το σε έναν υπεύθυνο lt a) Ελέγξτε εάν οι βίδες του τροχού είναι σφιχτά βιδωµένες για πρώτη φορά µετά από 100 ώρες λειτουργίας, ενδεχοµένως σφίξτε τις. b) Ελέγξτε τις συνδέσεις του υδραυλικού συστήµατος για πρώτη φορά µετά από 100 ώρες λειτουργίας σχετικά µε τη στεγανότητά του, ενδεχοµένως σφίξτε το. c) 1. Αντικατάσταση µετά από 500 ώρες λειτουργίας. Οι περίοδοι συντήρησης ισχύουν για κανονικές συνθήκες λειτουργίας. Σε δυσχερέστερες συνθήκες θα πρέπει να γίνεται τακτικότερη συντήρηση. F 5

39 5 Χρονοδιάγραµµα γρασσαρίσµατος 1) E F + C 0,7 l E F E F B 1) B + C 1,4 l E F g s b a Επιφάνειες ολίσθησης Θυλές γρασσαρίσµατος Κάνη πλήρωσης για λάδι υδραυλικού συστήµατος Κάνη πλήρωσης για λάδι του µηχανισµού µετάδοσης κίνησης Βίδα εκροής του λαδιού του µηχανισµού µετάδοσης κίνησης Χρήση σε ψυκτικό θάλαµο 1) Αναλογία µίγµατος για τον ψυκτικό θάλαµο 1:1 F 6

40 5.1 Μέσα λειτουργίας Χειρισµός των µέσων λειτουργίας: Ο χειρισµός των µέσων λειτουργίας θα πρέπει να γίνεται πάντοτε µε τον κατάλληλο τρόπο και σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Ο ακατάλληλος χειρισµός µπορεί να βλάψει την υγεία σας, τη ζωή σας και το περιβάλλον. Τα µέσα λειτουργίας επιτρέπεται να αποθηκεύονται µόνο σε κατάλληλα για το σκοπό αυτό δοχεία. Ενδέχεται να είναι εύφλεκτα και γι αυτόν το λόγο να µην έρχονται σε επαφή µε καυτά δοµικά στοιχεία ή ανοιχτή φωτιά. Τα µέσα λειτουργίας θα πρέπει να εισάγονται αποκλειστικά σε καθαρά δοχεία. Απαγορεύεται η ανάµιξη µέσων λειτουργίας µε διαφορετική ποιότητα. Η απόκλιση απ αυτήν την προδιαγραφή επιτρέπεται µόνον, εάν προβλέπεται ρητά η ανάµιξη στις προκείµενες οδηγίες λειτουργίας. Αποφύγετε το χύσιµο. Η χυµένη ποσότητα θα πρέπει να παραµερίζεται µε ένα κατάλληλο συνδετικό µέσο και το µίγµα µέσου λειτουργίας-συνδετικού µέσου θα πρέπει να διατίθεται σύµφωνα µε τις προδιαγραφές. Κώδικας Ποσότητα Ονοµασία Χρήση για τα ακόλουθα παράδοσης 5,0 l H-LP 46, DIN Υδραυλική εγκατάσταση B 5,0 l CLP 100, DIN Μηχανισµός µετάδοσης κίνησης C 5,0 l H-LP 10, DIN Μηχανισµός µετάδοσης κίνησης, υδραυλική εγκατάσταση E 1,0 kg Λίπος, DIN Υπηρεσία γρασσαρίσµατος F 1,0 kg Λίπος, TTF52 Υπηρεσία γρασσαρίσµατος Συνιστώµενες τιµές λίπους Κώδικας Είδος σαπωνοποίησης Σηµείο υγροποίησης C ιείσδυση στους 25 C Κατηγορία NLG1 Θερµοκρασία χρήσης C E Λίθιο /+120 F /+100 F 7

41 6 Επισηµάνσεις σχετικά µε τη συντήρηση 6.1 Προετοιµάστε το όχηµα για τις εργασίες συντήρησης και επιδιόρθωσης Για την αποφυγή ατυχηµάτων κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης και επιδιόρθωσης θα πρέπει να λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα µέτρα ασφαλείας. Θα πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες συνθήκες: Ακινητοποιήστε µε ασφάλεια το όχηµα (βλέπε κεφάλαιο E). Εξάγετε το φις της µπαταρίας και ασφαλίστε έτσι το όχηµα κατά της ακούσιας έναρξης της λειτουργίας (βλέπε κεφάλαιο D). Σε εργασίες που λαµβάνουν χώρα κάτω από την ανυψωµένη διχάλα ή κάτω από το ανυψωµένο όχηµα θα πρέπει να λαµβάνονται µέτρα ασφαλείας, ώστε να αποτρέπεται η καταβίβαση, η ανατροπή ή η ολίσθηση. Κατά το ανασήκωµα του οχήµατος θα πρέπει να τηρούνται επιπλέον οι προδιαγραφές του κεφαλαίου «Μεταφορά και θέσιµο σε λειτουργία για πρώτη φορά». 6.2 Ανοίξτε το κέλυφος της µπαταρίας Βλέπε κεφάλαιο D. 6.3 Ανοίξτε το εµπρόσθιο περίβληµα Ασφαλής απόθεση του οχήµατος. Απασφαλίστε την κλειδωνιά του περιβλήµατος (1). Το κλειδί βρίσκεται στο χώρο της µπαταρίας. Μετακινήστε το τιµόνι στην κάτω διαδροµή του. Αφαιρέστε το περίβληµα (2) και τοποθετήστε το δίπλα στο όχηµα. Η εκ νέου εγκατάσταση γίνεται σε αντίθετη σειρά. 1 2 F 8

EFXac 100/125. Οδηγίες λειτουργίας 01.02 - 52001062 05.03

EFXac 100/125. Οδηγίες λειτουργίας 01.02 - 52001062 05.03 EFXac 100/125 01.02 - Οδηγίες λειτουργίας g 52001062 05.03 Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται από τις παρούσες ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

IPC. Οδηγίες λειτουργίας 08.10 - 51192351 08.10

IPC. Οδηγίες λειτουργίας 08.10 - 51192351 08.10 IPC 08.10 - Οδηγίες λειτουργίας g 51192351 08.10 Πρόλογος Για τον ασφαλή χειρισµό του ανυψωτικού οχήµατος διαδρόµων απαιτούνται γνώσεις, τις οποίες µπορείτε να αποκτήσετε µε τη βοήθεια των προκείµενων

Διαβάστε περισσότερα

EJD 220/220 XL. Οδηγίες χρήσης 05.05 - 50469527 07.08

EJD 220/220 XL. Οδηγίες χρήσης 05.05 - 50469527 07.08 EJD 220/220 XL 05.05 - Οδηγίες χρήσης g 50469527 07.08 Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται από τις παρούσες ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

EKS 310k/310. Οδηγίες λειτουργίας 07.04 - 52025070 07.08

EKS 310k/310. Οδηγίες λειτουργίας 07.04 - 52025070 07.08 EKS 310k/310 07.04 - Οδηγίες λειτουργίας g 52025070 07.08 Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται από τις παρούσες ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ERD 220. Οδηγίες λειτουργίας 11.03 - 09.10

ERD 220. Οδηγίες λειτουργίας 11.03 - 09.10 ERD 220 11.03 - Οδηγίες λειτουργίας g 50428258 09.10 ήλωση συµµόρφωσης Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Κατασκευαστής ή αντιπρόσωπος µε έδρα στην Κοινότητα Τύπος Επιλογή Αρ. σειράς Έτος

Διαβάστε περισσότερα

ETV 110-116. Οδηγίες χρήσης 12.05 - 50468495 07.12 ETV 110 ETV 112 ETV 114 ETV 116

ETV 110-116. Οδηγίες χρήσης 12.05 - 50468495 07.12 ETV 110 ETV 112 ETV 114 ETV 116 ETV 110-116 12.05 - Οδηγίες χρήσης 50468495 07.12 g ETV 110 ETV 112 ETV 114 ETV 116 ήλωση συµµόρφωσης Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Κατασκευαστής ή όµιλος τοπικών αντιπροσώπων Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

DFG/TFG 425/430/435. Οδηγίες λειτουργίας 07.04- 52025757 02.08

DFG/TFG 425/430/435. Οδηγίες λειτουργίας 07.04- 52025757 02.08 DG/TG 425/430/435 07.04- Οδηγίες λειτουργίας g 52025757 02.08 Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται από τις παρούσες ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

EJE 110 / 116 / 118 / 120

EJE 110 / 116 / 118 / 120 EJE 110 / 116 / 118 / 120 04.07 - Οδηγίες λειτουργίας 51040423 11.14 EJE 110 EJE 116 EJE 118 EJE 120 g ήλωση συμμόρφωσης Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Κατασκευαστής ή αντιπρόσωπος με

Διαβάστε περισσότερα

AMX 10. Οδηγίες λειτουργίας 12.14 - 12.14 AMX 10

AMX 10. Οδηγίες λειτουργίας 12.14 - 12.14 AMX 10 AMX 10 12.14 - Οδηγίες λειτουργίας 50287431 12.14 AMX 10 g ήλωση συμμόρφωσης Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Κατασκευαστής ή τοπικός αντιπρόσωπος Τύπος Επιλογή Αρ. σειράς Έτος κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

AMW 22 / AMW 22p. Οδηγίες λειτουργίας 12.14 - 12.14. AMW 22 AMW 22p

AMW 22 / AMW 22p. Οδηγίες λειτουργίας 12.14 - 12.14. AMW 22 AMW 22p AMW 22 / AMW 22p 12.14 - Οδηγίες λειτουργίας 51119806 12.14 g AMW 22 AMW 22p ήλωση συμμόρφωσης Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Κατασκευαστής ή τοπικός αντιπρόσωπος Τύπος Επιλογή Αρ. σειράς

Διαβάστε περισσότερα

SIMOTICS. DP Μοτέρ εξαγωγής καπνού. Εισαγωγή 1. Υποδείξεις ασφαλείας 2. Περιγραφή 3. Προετοιμασία χρήσης 4. Συναρμολόγηση, τοποθέτηση 5

SIMOTICS. DP Μοτέρ εξαγωγής καπνού. Εισαγωγή 1. Υποδείξεις ασφαλείας 2. Περιγραφή 3. Προετοιμασία χρήσης 4. Συναρμολόγηση, τοποθέτηση 5 Εισαγωγή 1 Υποδείξεις ασφαλείας 2 SIMOTICS DP Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας Περιγραφή 3 Προετοιμασία χρήσης 4 Συναρμολόγηση, τοποθέτηση 5 Ηλεκτρική σύνδεση 6 Ενεργοποίηση 7 Λειτουργία 8 Συντήρηση 9 Ανταλλακτικά

Διαβάστε περισσότερα

KM 90/60 R LPG Adv. www.kaercher.com/register-and-win 59646800 08/13

KM 90/60 R LPG Adv. www.kaercher.com/register-and-win 59646800 08/13 KM 90/60 R LPG Adv www.kaercher.com/register-and-win 59646800 08/13 Πίνακας περιεχομένων Γενικές υποδείξεις........ EL.. 1 Προστασία περιβάλλοντος EL.. 1 Εγγύηση............ EL.. 1 Εξαρτήματα και ανταλλακτικά

Διαβάστε περισσότερα

KM 120/150 R P KM 120/150 R D KM 120/150 R LPG

KM 120/150 R P KM 120/150 R D KM 120/150 R LPG KM 120/150 R P KM 120/150 R D KM 120/150 R LPG Register and win! www.kaercher.com 59637740 03/12 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρήσης, ενεργήστε

Διαβάστε περισσότερα

KM 150/500 R Bp 59641280 03/15

KM 150/500 R Bp 59641280 03/15 KM 150/500 R Bp 59641280 03/15 2 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρήσης, ενεργήστε σύμφωνα με αυτές και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση ή για

Διαβάστε περισσότερα

KM 130/300 R Bp 59641400 03/15

KM 130/300 R Bp 59641400 03/15 KM 130/300 R Bp 59641400 03/15 2 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρήσης, ενεργήστε σύμφωνα με αυτές και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση ή για

Διαβάστε περισσότερα

Υποδείξεις ασφαλείας

Υποδείξεις ασφαλείας KM 170/600 R LPG 59641340 03/14 2 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρήσης, ενεργήστε σύμφωνα με αυτές και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση ή για

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας *D1170386-1001* FBX Μεταφορικός ιμάντας D1170386 - - 1001. Ελληνικά. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h.

Οδηγίες λειτουργίας *D1170386-1001* FBX Μεταφορικός ιμάντας D1170386 - - 1001. Ελληνικά. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h. Οδηγίες λειτουργίας FBX Μεταφορικός ιμάντας D1170386 - - 1001 *D1170386-1001* Ελληνικά Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Κατασκευαστής Κατασκευαστής POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse

Διαβάστε περισσότερα

Goulds Pumps. Goulds-Αντλίες µε σπειροειδές περίβληµα Σειρά προϊόντων: ICP, ICPI, ICPH, ICPIH. ITT Austria GmbH Artikel Nr. 771076017 Rev.

Goulds Pumps. Goulds-Αντλίες µε σπειροειδές περίβληµα Σειρά προϊόντων: ICP, ICPI, ICPH, ICPIH. ITT Austria GmbH Artikel Nr. 771076017 Rev. Goulds Pumps el Goulds-Αντλίες µε σπειροειδές περίβληµα Σειρά προϊόντων: ICP, ICPI, ICPH, ICPIH Οδηγίες εκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης el ιαφυλάξτε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας *D1170422-V001* SplitMaster 20 D1170422 - V001. Ελληνικά. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h.

Οδηγίες λειτουργίας *D1170422-V001* SplitMaster 20 D1170422 - V001. Ελληνικά. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h. Οδηγίες λειτουργίας SplitMaster 20 D1170422 - V001 *D1170422-V001* Ελληνικά Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Κατασκευαστής Κατασκευαστής POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-EMU TR326... + T17...

Wilo-EMU TR326... + T17... Wilo-EMU TR326... + T17... 4ηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Νο παραγγελίας: σειριακός αριθµός template TMPTR2X3X WILO EMU GmbH Heimgartenstr. 1 95030 Hof 3309 95003 Hof Telefon: +49 9281 974-0 Telefax:

Διαβάστε περισσότερα

KM 130/300 R D 001 59641360 08/15

KM 130/300 R D 001 59641360 08/15 KM 130/300 R D 001 59641360 08/15 2 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρήσης, ενεργήστε σύμφωνα με αυτές και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση ή

Διαβάστε περισσότερα

MODELS TOUCAN 1100 GREEK. U.S.A. JLG Industries, Inc. 1 JLG Drive McConnellsburg PA 17233-9533 Tel : (171) 485-5161 Fax : (717) 485-6417

MODELS TOUCAN 1100 GREEK. U.S.A. JLG Industries, Inc. 1 JLG Drive McConnellsburg PA 17233-9533 Tel : (171) 485-5161 Fax : (717) 485-6417 MODELS TOUCAN 1100 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ U.S.A. JLG Industries, Inc. 1 JLG Drive McConnellsburg PA 17233-9533 Tel : (171) 485-5161 Fax : (717) 485-6417 C.E. JLG Industries, Kilmartin Place,

Διαβάστε περισσότερα

KM 150/500 R D. www.kaercher.com/register-and-win 59641260 10/13

KM 150/500 R D. www.kaercher.com/register-and-win 59641260 10/13 KM 150/500 R D www.kaercher.com/register-and-win 59641260 10/13 2 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρήσης, ενεργήστε σύμφωνα με αυτές και κρατήστε

Διαβάστε περισσότερα

KM 100/100 R P KM 100/100 R LPG

KM 100/100 R P KM 100/100 R LPG KM 100/100 R P KM 100/100 R LPG Register and win! www.kaercher.com 59637400 (08/12) 2 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρήσης, ενεργήστε σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Rexa FIT. Pioneering for You. it da no el tr sr sl hu cs sk et lv bg uk

Wilo-Rexa FIT. Pioneering for You. it da no el tr sr sl hu cs sk et lv bg uk Pioneering for You Wilo-Rexa FIT it da no el tr sr sl hu cs sk et lv bg uk Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione Monterings- og driftsvejledning Monterings- og driftsveiledning Οδηγίες εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-CronoNorm-NL, NLG

Wilo-CronoNorm-NL, NLG Pioneering for You Wilo-CronoNorm-NL, NLG el Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 2 136 329-Ed.03 / 2013-07-Wilo 1 Γενικά... 5 2 Ασφάλεια... 5 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας...

Διαβάστε περισσότερα

FARO 3500 L / D (τύπος 1611 : +.. 01001) FARO 4000 L / D (τύπος 1612 : +.. 01001) FARO 4500 L / D (τύπος 1613 : +.. 01001)

FARO 3500 L / D (τύπος 1611 : +.. 01001) FARO 4000 L / D (τύπος 1612 : +.. 01001) FARO 4500 L / D (τύπος 1613 : +.. 01001) 99 1612..80I.0 FARO 3500 L / D (τύπος 1611 : +.. 01001) FARO 4000 L / D (τύπος 1612 : +.. 01001) FARO 4500 L / D (τύπος 1613 : +.. 01001) FARO 6300 L (τύπος 1616 : +.. 01001) FARO 8000 L (τύπος 1618 :

Διαβάστε περισσότερα

KM 130/300 R LPG. Register and win! www.kaercher.com 59641380 05/12

KM 130/300 R LPG. Register and win! www.kaercher.com 59641380 05/12 KM 130/300 R LPG Register and win! www.kaercher.com 59641380 05/12 2 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρήσης, ενεργήστε σύμφωνα με αυτές και κρατήστε

Διαβάστε περισσότερα

KM 170/600 R D. www.kaercher.com/register-and-win 59641320 01/14

KM 170/600 R D. www.kaercher.com/register-and-win 59641320 01/14 KM 170/600 R D www.kaercher.com/register-and-win 59641320 01/14 2 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συ σκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρήσης, ενεργήστε σύμφωνα με αυτές και κρατήστε

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα ελιγμού RH 1. Οδηγίες χρήσης Σελίδα 2 Οδηγίες τοποθέτησης Σελίδα 6. Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα!

Σύστημα ελιγμού RH 1. Οδηγίες χρήσης Σελίδα 2 Οδηγίες τοποθέτησης Σελίδα 6. Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα! Οδηγίες χρήσης Σελίδα 2 Οδηγίες τοποθέτησης Σελίδα 6 Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα! Υποδείξεις ασφαλείας Πριν από την πρώτη χρήση του συστήματος ελιγμού εξασκηθείτε σε ανοιχτό χώρο, ώστε να εξοικειωθείτε

Διαβάστε περισσότερα