KW-XR411 CD RECEIVER / RADIOODTWARZACZ CD / РЕСИВЕР С ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ КОМПАКТ-ДИСКОВ / ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "KW-XR411 CD RECEIVER / RADIOODTWARZACZ CD / РЕСИВЕР С ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ КОМПАКТ-ДИСКОВ / ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD"

Transcript

1 W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç Patrz Zerowanie pami ci urzàdzenia Затруднения при эксплуатации? Пожалуйста, перезагрузите Ваше устройство Для получения информации о перезагрузке Вашего устройства обратитесь на соответствующую страницу Αντιμετωπίζετε ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ λειτουργίας; Εκτελέστε επαναφορά της μονάδας Ανατρέξτε στην ενότητα Επαναφορά της μονάδας KW-XR411 CD RECEIVER / RADIOODTWARZACZ CD / РЕСИВЕР С ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ КОМПАКТ-ДИСКОВ / ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD POLSKI РУCCKИЙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Szanowny Kliencie, Niniejsze urządzenie spełnia wymogi obowiązujących europejskich dyrektyw i standardów w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej i bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych. Europejskim przedstawicielem Victor Company of Japan, Limited jest: JVC Technical Services Europe GmbH Postfach Friedberg Niemcy Уважаемый клиент. Данное устройство соответствует действительным Европейским директивам и стандартам по электромагнитной совместимости и электрической безопасности. Представительство компании Victor Company of Japan, Limited в Европе: JVC Technical Services Europe GmbH Postfach Friedberg Германия Αγαπητέ πελάτη, η συσκευή αυτή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες Ευρωπαϊκές Οδηγίες και πρότυπα σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και την ασφάλεια από ηλεκτρισμό. Ο Ευρωπαϊκός αντιπρόσωπος της Victor Company of Japan, Limited είναι: JVC Technical Services Europe GmbH Postfach Friedberg Γερμανία Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują się na stronie 4. / Информацию об отмене демонстрации функций дисплея см. на стр. 4. / Για να ακυρώσετε την επίδειξη λειτουργίας στην 0θóνη, βλ. σελίδα 4. Informacje o montażu urządzenia i podłączaniu przewodów zamieszczono w odrębnej instrukcji. / Указания по установке и выполнению соединений приводятся в отдельной инструкции. / Για πληρoφoρίες σχετικά με την εγκατάσταση και τις συνδέσεις, ανατρέξτε στo αντίστoιχo ξεχωριστό εγχειρίδιo. PO, RU, GR 2010 Victor Company of Japan, Limited 0110DTSMDTJEIN INSTRUCTIONS INSTRUKCJA OBS UGI ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Ο ΗΓΙΕΣ GET A [EY]

2 Dziękujemy za nabycie produktu JVC. Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi, co umożliwi optymalne wykorzystanie jego możliwości. WAŻNE W PRZYPADKU PRODUKTÓW LASEROWYCH 1. PRODUKT LASEROWY KLASY 1 2. UWAGA: Nie zdejmować górnej pokrywy. Wewnątrz urządzenia nie ma elementów przeznaczonych do samodzielnej naprawy przez użytkownika. Wszelkie naprawy powierzyć wykwalifikowanym serwisantom. 3. UWAGA: Otwarcie spowoduje narażenie na widzialne i/lub niewidzialne promieniowanie lasera klasy 1M. Nie patrzeć bezpośrednio w przyrządy optyczne. 4. NALEPKA INFORMACYJNA: NALEPKĘ OSTRZEGAWCZĄ UMIESZCZONA NA ZEWNĄTRZ URZĄDZENIA. Produkty Bateria Informacje dla użytkowników dotyczące pozbywania się zużytego sprzętu i baterii [Kraje Unii Europejskiej] Symbole przedstawione obok oznaczają, że sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii po zakończeniu okresu ich eksploatacji nie należy wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. W razie konieczności pozbycia się niniejszego produktu i baterii należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami lub innymi zasadami postępowania obowiązującymi w danym kraju i miejscowości. Dbając o prawidłową utylizację produktu, przyczyniasz się do ochrony zasobów naturalnych i zmniejszasz negatywny wpływ oddziaływania na środowisko i zdrowie ludzi. Uwaga: Oznaczenie Pb, znajdujące się pod symbolem baterii wskazuje, że ta bateria zawiera ołów. Ostrzeżenie: Korzystając z urządzenia podczas jazdy samochodem, należy zwracać uwagę na otoczenie, aby uniknąć wypadku drogowego. Ze względów bezpieczeństwa... Nie należy ustawiać zbyt wysokiego poziomu głośności, ponieważ do uszu kierowcy nie będą docierały dźwięki z zewnątrz. Przed wykonaniem jakiejkolwiek skomplikowanej czynności należy zatrzymać samochód. Temperatura w samochodzie... Jeśli wewnątrz samochodu jest bardzo gorąco lub zimno, przed włączeniem radioodtwarzacza należy odczekać, aż temperatura osiągnie normalny poziom. Radioodtwarzacz może być obsługiwany zdalnie za pomocą układu sterowania na kierownicy. Przed przystąpieniem do obsługi podłącz adapter zdalny JVC (nie dołączony), który dopasowuje Twój samochód do końcówki zdalnego sterowania kierownicy z tyłu urządzenia. Szczegółowe informacje znajdują się również w instrukcji dołączonej do zdalnego adaptera. 2 POLSKI

3 Korzystanie z instrukcji Poniższe ikony/symbole używane są w celu wskazania: ( XX) <XXXX> [Przytrzymaj] Naciśnij i przytrzymaj przyciski do momentu rozpoczęcia wybranej operacji. Przekręć tarczę kontrolna. Przekręć tarczę kontrolną, aby dokonać wyboru, następnie naciśnij, aby potwierdzić. Numer strony z odniesieniem Pozycja menu Ciąg dalszy na następnej stronie Zerowanie pamięci urządzenia Wszelkie zaprogramowane ustawienia zostaną skasowane. SPIS TREŚCI 3 Korzystanie z instrukcji 3 Zerowanie pamięci urządzenia 3 Wymuszenie wysunięcia płyty 4 Anulowanie trybu demonstracyjnego 4 Ustawianie zegara 5 Podstawowa obsługa 6 Słuchanie radia 9 Podczas słuchania płyty 10 Odsłuchiwanie z urządzenia USB 11 Odtwarzanie muzyki z innych urządzeń zewnętrznych 12 Korzystanie z pilota 13 Wybieranie zaprogramowanych trybów dźwięku 14 Funkcje menu 17 Dodatkowe informacje o radioodtwarzaczu 20 Znajdowanie i usuwanie problemów 23 Konserwacja 24 Specyfikacje Wymuszenie wysunięcia płyty [Przytrzymaj] Załadowany dysk można otworzyć siłą, nawet jeśli jest zablokowany. Informacje o zablokowywaniu/odblokowywaniu płyt, 9. Należy uważać, aby płyta nie wypadła po wysunięciu. Jeśli to nie pomaga, spróbuj wyzerować pamięć urządzenia. POLSKI 3

4 Anulowanie trybu demonstracyjnego 1 Włączanie zasilania. 4 Wybierz opcję <DEMO OFF>. 2 3 [Przytrzymaj] (Ustawienia początkowe) 5 6 Zakończ procedurę. Ustawianie zegara 1 Włączanie zasilania. 6 Ustaw minuty. 2 [Przytrzymaj] (Ustawienia początkowe) 3 Wybierz opcję <CLOCK>. 7 Wybierz opcję <24H/12H>. 4 Wybierz opcję <CLOCK SET>. 8 Wybierz opcję <24 HOUR> lub <12 HOUR>. 5 Ustaw godzinę. 9 Zakończ procedurę. 4 POLSKI

5 Podstawowa obsługa Wysunięcie płyty Szczelina na płytę Wyświetlacz Wybierz zaprogramowaną stację. Pokrętło wielofunkcyjne Terminal wejściowy USB (Universal Serial Czujnik pilota zdalnego sterowania Bus) Możesz sterować tym urządzeniem za pomocą opcjonalnego, osobno zakupionego modułu zdalnego sterowania RM-RK50 ( 12). Pomocnicze gniazdo wejściowe jack Gdy naciśniesz lub przytrzymasz następujące przyciski... Przycisk Ogólna obsługa Włączenie. Wybierz dostępne źródła (po włączeniu zasilania). Jeśli źródło jest gotowe, rozpoczyna się również odtwarzanie. Wyłącza po naciśnięciu i przytrzymaniu. Reguluje poziom głośności. Wybierz pozycje. Wycisz dźwięk w trakcie słuchania źródła. Jeśli źródłem jest CD lub USB, odtwarzanie zostaje wstrzymane. Naciśnij tarczę kontrolną ponownie, aby anulować wyciszenie. Potwierdzenie wyboru. Wybór trybu dźwięku. Jeśli naciśnięty i przytrzymany, bezpośrednio otwiera regulację poziomu tonu ( 13). POLSKI 5

6 Przycisk Ogólna obsługa Bezpośrednie otwarcie menu trybu odtwarzania ( 9). Wraca do poprzedniego menu. Włączenie/wyłączenie trybu odbioru w tle informacji drogowych. Naciśnięty i przytrzymany otwiera tryb wyszukiwania PTY. Wyłączenie zasilania : Sprawdź aktualne wskazanie zegara. Włączenie zasilania : Zmiana wyświetlanych informacji. Słuchanie radia ~ Ÿ ] FM lub AM. Wskaźnik ST uaktywnia się, jeśli odbierany jest sygnał stereo FM o wystarczającym poziomie. Wyszukiwanie ręczne Błyska M, następnie kilkakrotnie naciskaj przycisk. Jeśli występują trudności z odbiorem sygnału FM stereo 1 2 [Przytrzymaj] [Przytrzymaj] ] <TUNER> ] <MONO> ] <MONO ON> Jakość odbioru poprawia się, ale efekt stereo jest wyłączony. Aby przywrócić efekt stereo, powtórz tę samą procedurę i wybierz <MONO OFF>. Automatyczne programowanie (FM) SSM (Sekwencyjne Zapamiętywanie Silnych Stacji) Dla częstotliwości FM można zaprogramować maksymalnie 18 stacji. Podczas słuchania stacji [Przytrzymaj] ] <TUNER> ] <SSM> ] <SSM 01 06> / <SSM 07 12> / <SSM 13 18> Błyska SSM i lokalne stacje o najmocniejszym sygnale są automatycznie wyszukiwane i zapisywane. Aby ustawić kolejnych 6 stacji, powtórz powyższą procedurę, wybierając jeden z pozostałych 6 zakresów SSM. 6 POLSKI

7 Ręczne programowanie (FM/ AM) Można ustawić do 18 stacji FM i 6 stacji AM. Np.: Zapisywanie stacji FM o częstotliwości 92,50 MHz w pozycji ] 92.50MHz [Przytrzymaj] Poniższe funkcje są dostępne tylko dla stacji FM nadających sygnały Radio Data System. Wyszukiwanie ulubionych programów FM Radio Data System Wyszukiwanie PTY Można nastroić stację nadającą ulubiony program przez wyszukiwanie kodu PTY. 1 [Przytrzymaj] 3 Będzie migać komunikat PRESET MODE. 2 Wyświetla się ostatnio wybrany kod PTY. ] Wybierz zaprogramowany numer 04. Błyska P04 i pojawia się komunikat MEMORY. Naciskając i przytrzymując przyciski numeryczne (1 6) możesz także zapisać aktualną stację pod wybranym numerem przycisku (1 6). Wybór zaprogramowanej stacji 1 lub 2 ] Wybierz ulubiony typ programu lub kod PTY, a następnie rozpocznij wyszukiwanie. Jeśli istnieje stacja nadająca program o tym samym kodzie PTY, który został wybrany, zostanie ona nastrojona. Kody PTY: NEWS, AFFAIRS, INFO, SPORT, EDUCATE, DRAMA, CULTURE, SCIENCE, VARIED, POP M (muzyka), ROCK M (muzyka), EASY M (muzyka), LIGHT M (muzyka), CLASSICS, OTHER M (muzyka), WEATHER, FINANCE, CHILDREN, SOCIAL, RELIGION, PHONE IN, TRAVEL, LEISURE, JAZZ, COUNTRY, NATION M (muzyka), OLDIES, FOLK M (muzyka), DOCUMENT Naciskając przyciski numeryczne (1 6) możesz także wybrać zapisane stacje (1 6). Zmiana wyświetlanych informacji Częstotliwość = Godzina = (z powrotem do początku) POLSKI 7

8 Odbiór w tle Odbiór w tle informacji drogowych Odbiór w tle informacji drogowych umożliwia czasowe przełączanie się radioodtwarzacza na informacje drogowe (TA) z dowolnego źródła, innego niż AM. Poziom głośności zmieni się na uprzednio zaprogramowany poziom TA, jeśli aktualny jest niższy od zaprogramowanego. (<TA VOLUME>, 15) Uaktywnianie odbioru w tle informacji drogowych Jeśli wskaźnik TP jest wyświetlony, odbiór informacji drogowych jest aktywny. Jeśli wskaźnik TP miga, odbiór informacji drogowych nie jest aktywny. Aby aktywować odbiór, dostrój się do kolejnej stacji z sygnałem Radio Data System, wymaganym do odbioru TA w tle. Aby wyłączyć odbiór, ponownie naciśnij T/P BACK. Odbiór w tle programów PTY Odbiór w tle programów PTY umozliwia czasowe przelaczanie się radioodtwarzacza na ulubiony program PTY z dowolnego źródła, innego niż AM. Aktywacja i wybór kodu PTY ulubionego programu do odbioru w tle, patrz <PTY-STANDBY> ( 15) Jeśli wskaźnik PTY jest wyświetlony, odbiór programu PTY jest aktywny. Jeśli wskaźnik PTY miga, odbiór programu PTY nie jest aktywny. Aby uaktywnić odbiór, wybierz inną stację, która nadaje odpowiednie sygnały. Aby wyłączyć odbiór programów PTY w tle, należy wybrać opcję <PTY OFF> ( 15) jako kod PTY. Wskaźnik PTY zniknie. Śledzenie tego samego programu funkcja Network-Tracking Reception Podczas jazdy w terenie, w którym odbiór fal FM nie jest wystarczająco silny, radioodtwarzacz automatycznie przełącza się na inną stację FM Radio Data System w tej samej sięci, nadającą ten sam program, z silniejszym sygnałem. Program A nadawany na różnych częstotliwościach w różnych obszarach (01 05) Zmiana ustawień funkcji Network-Tracking Reception, patrz <AF-REG> ( 15). Automatyczny wybór stacji Wyszukiwanie programu Zazwyczaj podczas wyboru zaprogramowanego numeru zostanie wybrana stacja zaprogramowana pod tym numerem. Jeśli sygnały z zaprogramowanej stacji FM Radio Data System nie są wystarczające dla dobrego odbioru, urządzenie to, dzięki użyciu danych AF, nastraja się do innej możliwej częstotliwości nadającej ten sam program nadawany przez oryginalnie zaprogramowaną stację. (<P-SEARCH>, 15) Zmiana wyświetlanych informacji Nazwa stacji (PS) = Częstotliwość stacji = Typ programu (PTY) = Godzina = (z powrotem do początku) 8 POLSKI

9 Podczas słuchania płyty ~ Ÿ ] Włączanie zasilania. Wszystkie ścieżki będą kolejno odtwarzane do momentu zmiany źródła lub wysunięcia płyty. Zatrzymanie odtwarzania i wysunięcie płyty Zostanie wyświetlony komunikat NO DISC Naciśnij przycisk SOURCE, aby przejść do innego źródła odtwarzania. Zapobieganie wysunięciu płyty Aby anulować zabezpieczenie, należy powtórzyć tę samą procedurę. [Przytrzymaj] Ostrzeżenie dotyczące głośności: Dźwięk z płyt charakteryzuje się bardzo niskim poziomem szumu. Należy obniżyć poziom głośności przed odtwarzaniem płyty, aby uniknąć uszkodzenia głośników na skutek gwałtownego przyrostu mocy fali dźwiękowej. Wybór trybów odtwarzania Można używać tylko jednego z następujących trybów odtwarzania w danym czasie. 1 2 Wybór folderu dla MP3/WMA 3 ] REPEAT j RANDOM [Przytrzymaj] Wybór ścieżki/folderu Wybór ścieżki Przewiń utwór do przodu lub do tyłu W przypadku płyt MP3/WMA należy wybrać pożądany folder, a następnie żądaną ścieżkę za pomocą pokrętła wielofunkcyjnego. Aby powrócić do poprzedniego menu, naciśnij przycisk T/P BACK. REPEAT TRACK RPT : Powtarzanie odtwarzania bieżącej ścieżki FOLDER RPT : Powtarzanie odtwarzania bieżącego folderu RANDOM FOLDER RND : Odtwarzanie w kolejności losowej wszystkich ścieżek z bieżącego folderu, a następnie z kolejnych folderów ALL RND : Odtwarzanie w kolejności losowej wszystkich ścieżek Aby anulować powtarzania odtwarzania lub odtwarzanie w kolejności losowej, należy wybrać opcje RPT OFF lub RND OFF. POLSKI 9

10 Zmiana wyświetlanych informacji Tytuł płyty/tytuł albumu/wykonawca (nazwa folderu)* = Tytuł ścieżki dźwiękowej (nazwa pliku)* = Numer aktualnej ścieżki wraz z czasem odtwarzania = Numer aktualnej ścieżki wraz z czasem zegarowym = (z powrotem do początku) * Jeśli płyta jest płytą CD audio (za wyjątkiem CD Text), pojawia się napis NO NAME. Jeśli plik MP3/WMA nie zawiera informacji znacznika lub opcja <TAG DISPLAY> ustawiona jest na wartość <TAG OFF> ( 14), zostanie wyświetlona nazwa folderu i nazwa pliku. Odsłuchiwanie z urządzenia USB To urządzenie może odtwarzać pliki MP3/WMA zapisane w urządzeniu USB. ~ ] Włączanie zasilania. Ÿ Terminal wejściowy USB Pamięć USB Wszystkie ścieżki będą odtwarzane wielokrotnie do momentu zmiany źródła lub odłączenia urządzenia USB. Ostrzeżenie dotyczące głośności: Dźwięk z urządzeń USB charakteryzuje się bardzo niskim poziomem szumu, w porównaniu z innymi źródłami. Należy obniżyć poziom głośności przed odtwarzaniem z urządzenia USB, aby uniknąć uszkodzenia głośników na skutek gwałtownego przyrostu mocy fali dźwiękowej. Jeśli wyłączyłeś zasilanie (a urządzenie USB nie zostało odłączone)... Naciśnięcie SOURCE powoduje włączenie zasilania i rozpoczęcie oddtwarzania od miejsca poprzedniego zatrzymania. Jeśli podłączone jest inne urządzenie USB, odtwarzanie rozpocznie się od początku. Zatrzymywanie odtwarzania i odłączanie urządzenia USB Wystarczy wyciągnąć je z radioodtwarzacza. Zostanie wyświetlony komunikat NO USB. Naciśnij przycisk SOURCE, aby przejść do innego źródła odtwarzania. Urządzenie USB można obsługiwać w taki sam sposób, jak pliki na płycie. ( 9) 10 POLSKI

11 Uwaga: Należy unikać korzystania z urządzenia USB, jeśli może to stwarzać zagrożenie podczas jazdy. Nie należy wyciągać ani podłączać wielokrotnie urządzenia USB, gdy na wyświetlaczu widoczny jest komunikat READING. Nie uruchamiać silnika, jeśli urządzenie USB jest podłączone. Odtwarzanie plików z niektórych typów urządzeń USB może nie być możliwe. Niektóre urządzenia USB mogą nie działać lub mogą wymagać innego zasilania. Do gniazda USB tego urządzenia nie można podłączyć komputera. Aby uniknąć utraty ważnych danych, należy sporządzić ich kopię zapasową. Nie należy pozostawiać urządzenia USB w samochodzie, wystawiać go na bezpośrednie działanie światła słonecznego ani na wysoką temperaturę, ponieważ może to doprowadzić do odkształcenia lub uszkodzenia urządzenia. Niektóre urządzenia USB mogą nie pracować prawidłowo bezpośrednio po podłączeniu urządzenia lub włączeniu zasilania. Więcej informacji na temat obsługi urządzeń USB, patrz 19, 20. Odtwarzanie muzyki z innych urządzeń zewnętrznych Do gniazda wejściowego AUX (urządzenia zewnętrzne) na panelu sterowania można podłączyć element zewnętrzny. Przygotowanie: Upewnij się, że wybrano <AUX ON> dla ustawienia <SRC SELECT> = <AUX IN>. ( 17) Szczegółowe informacje znajdują się również w instrukcji dołączonej do adaptera lub elementów zewnętrznych. ~ Ÿ! ] AUX IN Włącz komponent zewnętrzny i rozpocznij odtwarzanie. ] Regulacja głośności. Dostosuj głośność do wymaganego poziomu. ( 13) Podłączanie zewnętrznego urządzenia do złącza wejścia AUX Mini-wtyczka stereo 3,5 mm (nie ma w wyposażeniu) Przenośny odtwarzacz audio itp. POLSKI 11

12 Korzystanie z pilota Radioodtwarzacz można obsługiwać zdalnie, zgodnie z poniższą instrukcją (za pomocą oddzielnie sprzedawanego pilota). Zalecamy używanie pilota o symbolu RM-RK50. Instalacja baterii litowej (CR2025) Przestroga: Przy nieprawidłowym włożeniu baterii istnieje ryzyko wybuchu. Baterie wymieniać tylko na baterie tego samego typu lub odpowiedniki. Baterii nie wolno wystawiać na działanie wysokich temperatur, np. promieniowanie słoneczne, ogień itp. Jeśli zasięg działania pilota zdalnego sterowania spadnie, należy wymienić baterie. Przed rozpoczęciem korzystania z pilota: Skieruj pilota zdalnego sterowania bezpośrednio na czujnik zdalnego sterowania urządzenia. Czujnika pilota NIE NALEŻY wystawiać na działanie jasnego światła (bezpośredniego światła słonecznego lub oświetlenia sztucznego). 12 POLSKI Czujnik pilota zdalnego sterowania 1 Włącza zasilanie po krótkim naciśnięciu. Po włączeniu zasilania, naciśnięcie przycisku powoduje dodatkowo dźwięk lub przerywa odtwarzanie. Aby anulować wyciszenie lub wznowić odtwarzanie, należy ponownie nacisnąć ten sam przycisk. Wyłącza zasilanie po naciśnięciu i przytrzymaniu. 2 Zmienia zaprogramowaną stację. Zmienia folder MP3/WMA. 3 Reguluje poziom głośności. 4 Wybór trybu dźwięku. 5 Służy do wyboru źródła. 6 Krótkie naciśnięcie powoduje przeszukiwanie stacji. Naciśnięcie i przytrzymanie powoduje przewijanie ścieżki. Po krótkim naciśnięciu zmienia ścieżki. Ostrzeżenie (aby zapobiec wypadkom i uszkodzeniom): Nie należy montować baterii innych niż CR2025 lub jej odpowiedniki. Pilota nie należy długotrwale pozostawiać w miejscu (takim jak deska rozdzielcza) narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Baterie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Ładować baterii, powodować spięcia, rozmontowywać, ogrzewać ani wrzucać do ognia. Pozostawiać baterii na przedmiotach z metalu. Sciskać baterii kombinerkami lub podobnym narzędziem. Przechowywać lub wyrzucać baterii bez owinięcia jej materiałem izolującym.

13 Wybieranie zaprogramowanych trybów dźwięku Można wybrać zaprogramowany tryb dźwięku, odpowiedni dla rodzaju muzyki. FLAT = NATURAL = DYNAMIC = VOCAL BOOST = BASS BOOST = USER = (z powrotem do początku) Podczas słuchania możesz wyregulować poziom dźwięku w wybranym trybie dźwięku. 1 2 [Przytrzymaj] Zapisywanie własnych trybów dźwięku Można zapisać własne ustawienia użytkownika [Przytrzymaj] ] <PRO EQ> ] <BASS> / <MIDDLE> / <TREBLE> Wyreguluj poziom ( 06 do +06) wybranego tonu (BASS / MID / TRE). Tryb dźwięku zostaje automatycznie zapisany i zmieniony na USER. Brzmienie BASS MIDDLE TREBLE Element dźwięku Częstotliwość Poziom Q 60 Hz 80 Hz 100 Hz 200 Hz 0.5 khz 1.0 khz 1.5 khz 2.5 khz 10.0 khz 12.5 khz 15.0 khz 17.5 khz 06 do do do +06 Q1.0 Q1.25 Q1.5 Q2.0 Q0.75 Q1.0 Q1.25 Q FIX ] Dostroić elementy dźwiękowe wybranego tonu. ( tabela po lewej stronie) 4 Powtórz kroki 2 i 3, aby wyregulować pozostałe tony. Dokonana regulacja zostanie automatycznie zapisana jako USER. Aktualny tryb dźwięku powoduje automatyczną zmianę na USER. POLSKI 13

14 Funkcje menu [Przytrzymaj] Jeśli to konieczne, powtórz krok 2. Aby powrócić do poprzedniego menu, naciśnij przycisk T/P BACK. Aby wyjść z menu należy wcisnąć DISP lub MENU. Kategoria Pozycja menu Ustawienie do wyboru, [Ustawienia początkowe: Podkreślone] DEMO CLOCK PRO EQ DISPLAY 14 POLSKI DEMO Tryb demonstracyjny CLOCK SET Ustawianie zegara 24H/12H Tryb wyświetlania godziny CLOCK ADJ * 1 Automatyczne ustawienie zegara DEMO ON : Demonstracja zostanie uruchomiona, jeśli nie będzie wykonana żadna czynność przez około 20 sekund. DEMO OFF : Anulowanie. ( 4) [ 0:00 ] : Ustaw godzinę, a następnie minuty. ( 4) 24 HOUR 12 HOUR AUTO OFF : Dla ustawień, 4. BASS : Dla ustawień, 13. MIDDLE TREBLE DIMMER SCROLL * 2 DIMMER ON DIMMER OFF SCROLL ONCE SCROLL AUTO : Wbudowany zegar jest automatycznie ustawiany na podstawie danych CT (czas) w sygnale Radio Data System. : Anulowanie. : Przygasza natężenie podświetlenia przycisku. : Anulowanie. : Przewija wyświetlane informacje jeden raz. : Ponawia przewijanie (w odstępach 5-sekundowych). : Anulowanie. SCROLL OFF Naciśnięcie przycisku DISP przez ponad jedną sekundę powoduje przewinięcie wyświetlanych informacji, bez względu na to ustawienie. TAG DISPLAY TAG ON TAG OFF : Wyświetla informacje znacznika podczas odtwarzania pliku MP3/WMA. : Anulowanie. * 1 Działa tylko podczas wprowadzania danych do ustawień czasu zegara (CT). * 2 Niektóre znaki lub symbole nie będą prawidłowo wyświetlane (lub będą zastąpione pustymi miejscami) na wyświetlaczu.

15 Kategoria Pozycja menu Ustawienie do wyboru, [Ustawienia początkowe: Podkreślone] TUNER SSM * 3 Sekwencyjne Zapamiętywanie Silnych Stacji AF-REG *4 Odbiór alternatywnej częstotliwości/ regionalizacja PTY- STANDBY * 3, * 4 TA VOLUME * 4 Głośność informacji drogowych P-SEARCH * 4 Wyszukiwanie programów MONO * 3 Tryb mono IF BAND Zakres średniej częstotliwości SSM SSM SSM AF ON AF-REG ON OFF PTY OFF, Kody PTY VOLUME 00 : VOLUME 50 (lub VOLUME 00 VOLUME 30) * 5 [ VOLUME 15 ] SEARCH ON SEARCH OFF MONO ON MONO OFF AUTO WIDE * 3 Wyświetla się tylko wtedy, jeśli źródłem jest FM. * 4 Tylko dla stacji FM Radio Data System. * 5 Zależy od poziomu wzmocnienia wzmacniacza. : Dla ustawień, 6. : Kiedy bieżący odbierany sygnał słabnie, urządzenie przełącza się na inną stację (program może różnić się od obecnie otrzymywanego). (Wskaźnik AF wyświetlony.) : Kiedy bieżące odbierane sygnały słabną, urządzenie przełącza się na inną stację nadającą ten sam program. (Wskaźnik AF i REG wyświetlony.) : Anulowanie. : Aktywacja odbioru w tle programów PTY z jednym z kodów PTY ( 7). : Włącza wyszukiwanie programu. ( 8) : Anulowanie. : Aktywuj tryb mono, aby polepszyć odbiór FM - efekt stereo zostanie utracony. ( 6) : Przywróć efekt stereo. : Zwiększa selektywność odbiornika, aby zredukować szumy spowodowane interferencją między sąsiadującymi stacjami. (Efekt stereo może być utracony). : Istnieje możliwość wystąpienia szumów z powodu interferencji pobliskich stacji, ale jakość dźwięku nie będzie obniżona, a efekt stereo będzie zachowany. POLSKI 15

16 Kategoria Pozycja menu Ustawienie do wyboru, [Ustawienia początkowe: Podkreślone] AUDIO FADER * 6 BALANCE * 7 LOUD Głośność VOL ADJUST Ustawianie głośności L/O MODE Tryb wyjścia liniowego SUB.W FREQ * 8 Częstotliwość odcinania subwoofera SUB.W LEVEL * 8 Poziom subwoofera BEEP Ton klawiatury R06 F06 [ 00 ] L06 R06 [ 00 ] LOUD ON LOUD OFF VOL ADJ 05 VOL ADJ +05 [ VOL ADJ 00] SUB.W REAR LOW MID HIGH SUB.W 00 SUB.W 08 [ SUB.W 04] BEEP ON BEEP OFF : Regulacja balansu dźwięku z przednich i tylnych głośników. : Regulacja balansu dźwięku z prawych i lewych głośników. : Uruchomienie wysokich i niskich częstotliwości w celu uzyskania dobrze zbalansowanego dźwięku przy niskim poziomie głośności. : Anulowanie. : Poziom regulacji głośności każdego źródła (z wyjątkiem tunera FM) należy ustawić w odniesieniu do poziomu głośności tunera FM. Poziom głośności zostanie automatycznie zwiększony lub zmniejszony po zmianie źródła. Przed ustawianiem wybierz odpowiednie źródło dźwięku. Komunikat VOL ADJ FIX pojawi się na ekranie, jeśli jako źródło zostanie wybrana opcja FM. : Należy wybrać, jeśli styki REAR LINE OUT są wykorzystywane do podłączania głośnika niskotonowego (za pośrednictwem wzmacniacza liniowego). : Należy wybrać, jeśli styki REAR LINE OUT są wykorzystywane do podłączania głośników (za pośrednictwem wzmacniacza liniowego). : Częstotliwości poniżej 72 Hz są wysyłane do subwoofera. : Częstotliwości poniżej 111 Hz są wysyłane do subwoofera. : Częstotliwości poniżej 157 Hz są wysyłane do subwoofera. : Regulacja poziomu wyjściowego subwoofera. : Włącza dźwięk naciskania przycisków. : Wyłącza dźwięk naciskanych przycisków. * 6 Jeśli używany jest system dwugłośnikowy, balans tył-przód powinien miec wartość 00. * 7 Ta regulacja nie ma wpływu na wyjście głośnika niskotonowego. * 8 Wyświetlane tylko wówczas, jeśli tryb <L/O MODE> (tryb wyjścia liniowego) ustawiony jest na <SUB. W> (głośnik niskotonowy). 16 POLSKI

17 Kategoria Pozycja menu Ustawienie do wyboru, [Ustawienia początkowe: Podkreślone] AUDIO SRC SELECT TEL MUTING Wyciszanie przy rozmowie telefonicznej AMP GAIN * 9 Sterowanie mocą wzmacniacza AM * 10 Stacja AM AUX IN * 11 Wejście zewnętrzne MUTING 1/ MUTING 2 MUTING OFF LOW POWER HIGH POWER AM ON AM OFF AUX ON AUX OFF : Należy wybrać jedną z opcji wyciszających dźwięk podczas korzystania z telefonu komórkowego. : Anulowanie. : VOLUME 00 VOLUME 30 (Należy wybrać tę opcję, jeśli maksymalna moc każdego głośnika jest niższa niż 50 W, aby zapobiec uszkodzeniu głośnika). : VOLUME 00 VOLUME 50 : Włącz AM wybierając źródło. : Wyłącz AM wybierając źródło. : Włącz AUX IN wybierając źródło. : Wyłącz AUX IN wybierając źródło. * 9 Poziom głośności automatycznie zostanie zmieniony na VOLUME 30, jeśli ustawienie zostanie zmienione na <LOW POWER> przy poziomie głośności ustawionym na wyższy niż VOLUME 30. * 10 Wyświetla się tylko wtedy, gdy wybrano jakiekolwiek inne źródło niż AM. * 11 Wyświetla się tylko wtedy, gdy wybrano jakiekolwiek inne źródło niż AUX IN. Dodatkowe informacje o radioodtwarzaczu Podstawowa obsługa Ogólne Jeśli zasilanie zostanie wyłączone podczas odtwarzania utworu, ponowne odtwarzanie rozpocznie się od miejsca, w którym zakończone zostało odtwarzanie w momencie wyłączenia. Jeśli w ciągu 60 sekund od naciśnięcia przycisku MENU nie zostanie wykonana żadna czynność, operacja zostanie anulowana. Obsługa tunera Zapamiętywanie stacji Podczas przeszukiwania funkcją SSM... Wszystkie wcześniej zaprogramowane stacje zostaną skasowane i zapamiętane na nowo. Po zakończeniu funkcji SSM automatycznie wybrana zostanie stacja zapisana w pozycji o najmniejszym numerze. Podczas ręcznego programowania stacji, poprzednio zaprogramowana stacja będzie skasowana w momencie zapamiętania innej stacji pod tym samym numerem. Obsługa FM Radio Data System Funkcja Network-Tracking Reception wymaga dwóch typów sygnału Radio Data System PI (Programme Identification) i AF (Alternate Frequency), aby poprawnie działać. Po odebraniu sygnału wiadomości drogowych za pomocą funkcji Odbioru informacji drogowych w tle, poziom głośności zmieni się automatycznie na poziom uprzednio zaprogramowany (opcja TA VOLUME), jeśli aktualny jest niższy od zaprogramowanego. Gdy funkcja Alternative Frequency Reception jest aktywna (i opcja AF wybrana), funkcja Network-Tracking Reception jest również automatycznie włączana. POLSKI 17

18 Płyta/USB obsługa Uwaga dotycząca odtwarzania płyt typu DualDisc Strona nie będąca nośnikiem DVD płyty typu DualDisc nie jest zgodna ze standardem Compact Disc Digital Audio. Nie jest zalecane odtwarzanie stron nie będących nośnikiem DVD płyt typu DualDisc na odtwarzaczu JVC. Ogólne Odtwarzacz został zaprojektowany do odtwarzania płyt CD/CD Text i CD-R (nagrywalne)/cd-rw (wielokrotnego zapisu) w formacie audio CD (CD-DA), MP3 oraz WMA. Jeśli podczas słuchania płyty zostanie zmienione źródło, odtwarzanie zostanie zatrzymane. Po następnym wybraniu CD jako źródła odtwarzanie rozpocznie się w tym samym miejscu, w którym zostało zatrzymane. Jeśli płyta została włożona odwrotną stroną, na wyświetlaczu pojawiają się kolejno słowa PLEASE i EJECT. Naciśnij 0, aby wysunąć płytę. Jeśli wysunięta płyta nie zostanie wyjęta w ciągu 15 sekund, zostanie ona automatycznie ponownie załadowana do szczeliny, co zapobiegnie jej zakurzeniu. Odtwarzanie rozpocznie się automatycznie. Płyty MP3 i WMA zawierają ścieżki (słowa plik i ścieżka będą używane zamiennie) zebrane w folderach. Podczas szybkiego przewijania płyt MP3 i WMA słychać tylko niewyraźny dźwięk. Odtwarzanie płyty CD-R lub CD-RW Można używać tylko zamkniętych płyt CD-R lub CD-RW. Urządzenie może odtwarzać tylko pliki typu, jaki został pierwszy wykryty na płycie, jeśli zawiera ona zarówno pliki CD (CD-DA), jak i MP3/WMA. Można odtwarzać płyty wielosesyjne, jednak niezamknięte sesje będą pominięte. Niektóre płyty CD-R lub CD-RW mogą nie być odtwarzane ze względu na ich charakterystykę lub z następujących powodów: Płyta jest brudna lub porysowana. Na soczewce lasera wewnątrz radioodtwarzacza skropliła się para. Soczewka lasera jest brudna. Pliki zapisano na płycie CD-R/CD-RW metodą Packet Write. Warunki zapisu są nieodpowiednie (brak danych, itp.) lub nośnik jest uszkodzony (poplamiony, porysowany, wygięty, itp.). Płyty CD-RW mogą wymagać dłuższego czasu odczytu, ponieważ stopień odbijania światła tych płyt jest niższy niż zwykłych płyt CD. Nie należy używać następujących płyt CD-R lub CD-RW: Z nalepkami, etykietami lub paskami zabezpieczającymi na powierzchni. Z etykietami, na których można wykonywać nadruk drukarką atramentową. Używanie takich płyt w warunkach wysokiej temperatury lub wilgotności może prowadzić do błędnego odtwarzania lub uszkodzenia urządzenia. Odtwarzanie płyt MP3/WMA Urządzenie może odtwarzać pliki MP3/ WMA z rozszerzeniami <.mp3> lub <.wma> (niezależnie od pisowni dużymi lub małymi literami). Radioodtwarzacz może wyświetlać tytuły albumów, nazwy (nazwiska) wykonawców oraz znacznik (w wersji 1,0, 1,1, 2,2, 2,3 lub 2,4) dla plików MP3 oraz WMA. Urządzenie obsługuje tylko znaki jednobajtowe. Inne znaki nie będą poprawnie wyświetlane. Odtwarzane mogą być tylko pliki MP3/WMA spełniające poniższe warunki: Szybkość transmisji pliku MP3/WMA: 32 kbps 320 kbps Częstotliwość próbkowania pliku MP3: 32 khz, 44,1 khz, 48 khz (dla MPEG-1) 16 khz, 22,05 khz, 24 khz (dla MPEG-2) Częstotliwość próbkowania pliku WMA: 22,05 khz, 32 khz, 44,1 khz, 48 khz Format płyty: ISO 9660 Level 1/Level 2, Romeo, Joliet, rozszerzenie Windows 18 POLSKI

19 Maksymalna liczba znaków w nazwach plików/folderów może być różna w zależności od formatu (w tym 4 znaki rozszerzenia <.mp3> lub <.wma>). ISO 9660 Level 1: do 12 znaków ISO 9660 Level 2: do 31 znaków Romeo: do 64 znaków Joliet: do 32 znaków Rozszerzenie Windows: do 64 znaków Urządzenie może rozpoznać 512 plików w 255 folderach i na 8 poziomach hierarchicznych. Możliwe jest odtwarzanie plików nagranych w standardzie VBR (Variable Bit Rate). Dla plików nagranych w standardzie VBR błędnie wyświetlany jest czas odtwarzania i nie jest on zgodny z czasem rzeczywistym. Różnica ta staje się szczególnie widoczna z chwilą wykonania funkcji wyszukiwania. Urządzenie nie może odtwarzać następujących plików: Plików MP3 kodowanych w formacie MP3i oraz MP3 PRO. Plików MP3 zakodowanych w nieodpowiednim formacie. Plików MP3 zakodowanych w standardzie Layer 1/2. Plików WMA zakodowanych w formacie bez strat, profesjonalnym lub głosowym. Plików WMA nie opartych na standardzie Windows Media Audio. Plików WMA z zabezpieczeniem przed kopiowaniem DRM. Plików z danymi AIFF, ATRAC3 itp. Funkcja przeszukiwania działa, ale jej szybkość nie jest stała. Odtwarzanie utworów MP3/WMA z pamięci urządzenia USB Podczas odtwarzania z urządzenia USB kolejność odtwarzania może być inna niż w innych odtwarzaczach. Odtwarzanie materiałów z niektórych urządzeń USB lub plików może być niemożliwe z powodu ich parametrów lub warunków nagrania. W zależności od kształtu urządzenia USB i portów, prawidłowe podłączenie niektórych urządzeń USB może być niemożliwe lub połączenie może być nietrwałe. Do urządzenia można podłączyć jednocześnie maksymalnie jedno urządzenie pamięci masowej USB. Nie należy używać koncentratorów USB. Jeśli w urządzeniu USB nie znajdują się odpowiednie pliki, jest wyświetlany komunikat CANNOT PLAY. Urządzenie może wyświetlać znaczniki (wersja 1,0, 1,1, 2,2, 2,3 lub 2,4) plików MP3 i WMA. Odtwarzane mogą być tylko pliki MP3/WMA spełniające poniższe warunki: Szybkość transmisji pliku MP3/WMA: 32 kbps 320 kbps Częstotliwość próbkowania pliku MP3: 32 khz, 44,1 khz, 48 khz (dla MPEG-1) 16 khz, 22,05 khz, 24 khz (dla MPEG-2) Częstotliwość próbkowania pliku WMA: 22,05 khz, 32 khz, 44,1 khz, 48 khz Możliwe jest odtwarzanie plików MP3 nagranych w standardzie VBR (Variable Bit Rate). Maksymalna liczba znaków dla: Nazw folderów : 32 znaki Nazw plików : 32 znaki Znacznika MP3 Tag : 64 znaki Znacznika WMA Tag : 32 znaki Urządzenie może rozpoznać plików, 255 folderów (255 plików w folderze, włącznie z folderami bez niekompatybilnych plików) oraz 8 hierarchii. To urządzenie nie obsługuje czytnika kart SD. Odbiornik nie wykryje urządzenia USB, którego napięcie zasilania jest inne niż 5 V, a natężenie przekracza 500 ma. POLSKI 19

20 Urządzenia USB wyposażone w specjalne funkcje, takie jak zabezpieczanie danych, nie są kompatybilne z odbiornikiem. Nie należy używać urządzeń USB z dwoma lub więcej partycjami. Urządzenie może nie wykryć urządzenia USB podłączonego za pośrednictwem czytnika kart USB. Prawidłowe odtwarzanie plików znajdujących się w pamięci urządzenia USB podłączonego za pośrednictwem przedłużacza USB może być niemożliwe. Urządzenie nie może odtwarzać następujących plików: Plików MP3 kodowanych w formacie MP3i oraz MP3 PRO. Plików MP3 zakodowanych w nieodpowiednim formacie. Plików MP3 zakodowanych w standardzie Layer 1/2. Plików WMA zakodowanych w formacie bez strat, profesjonalnym lub głosowym. Plików WMA nie opartych na standardzie Windows Media Audio. Znajdowanie i usuwanie problemów Ogólne FM/AM Symptom Nie słychać dźwięku z głośników. Na ekranie pojawia się komunikat PROTECT i nie można wykonać żadnych czynności. Środki zaradcze/przyczyna Ustaw głośność na optymalnym poziomie. Upewnij się, że w urządzeniu nie ustawiono wyciszenia/pauzy ( 5). Sprawdź kable i styki. Upewnij się, czy końcówki przewodów głośnikowych są prawidłowo okryte izolacją, następnie zresetuj urządzenie ( 3). Jeśli PROTECT nie pojawi się na ekranie, skonsultuj się ze sprzedawcą sprzętu samochodowego audio JVC lub z firmą dostarczającą zestawy. Radioodtwarzacz nie działa. Wyzerować pamięć jednostki. ( 3) Nie można wybrać AUX IN. Funkcja automatycznego wyszukiwania stacji SSM nie działa. Podczas słuchania radia słychać stały szum. Nie można wybrać AM. Sprawdź ustawienie <SRC SELECT> = <AUX IN>. ( 17) Zaprogramuj stację ręcznie. Sprawdź podłączenie anteny. Sprawdź ustawienie <SRC SELECT> = <AM>. ( 17) 20 POLSKI

21 Odtwarzanie płyty Odtwarzanie plików MP3/WMA Symptom Odtwarzanie płyty nie działa. Odtwarzanie płyty CD-R/CD-RW nie działa. Nie można przeskoczyć ścieżek na płycie CD-R/CD-RW. Nie można odtworzyć ani wysunąć płyty. Podczas odtwarzania płyty dźwięk jest przerywany. Na ekranie pojawia się komunikat NO DISC. Na ekranie pojawią się naprzemiennie słowa PLEASE i EJECT. Odtwarzanie płyty nie działa. Z głośników słychać szum. Płyta jest długo odczytywana (na wyświetlaczu miga komunikat READING ). Ścieżki nie są odtwarzane w oczekiwanej kolejności. Wyswietlony czas odtwarzania jest niepoprawny. Środki zaradcze/przyczyna Włóż płytę poprawną stroną. Włóż zamkniętą płytę CD-R/CD-RW. Zamknij płytę CD-R/CD-RW za pomocą urządzenia, na którym była nagrana. Odblokuj płytę. ( 9) Wymuś wysunięcie płyty. ( 3) Nie odtwarzaj płyt podczas jazdy po wybojach. Wymień płytę. Sprawdź kable i styki. Włóż odpowiednia płytę do szczeliny odtwarzacza. Naciśnij 0, a następnie prawidłowo włóż płytę. Użyj płyty ze ścieżkami MP3/WMA nagranej w formacie zgodnym z ISO 9660 Level 1, Level 2, Romeo lub Joliet. Dodaj rozszerzenia <.mp3> lub <.wma> do nazw plików. Przejdź do innej ścieżki lub zmień płytę (Nie nadawaj rozszerzeń <.mp3> lub <.wma> ścieżkom, które nie są w formacie MP3 lub WMA.) Nie używaj zbyt wielu poziomów hierarchicznych i folderów. Kolejność odtwarzania plików jest określona w momencie ich nagrywania. Zdarza się to czasami podczas odtwarzania. Jest to spowodowane sposobem nagrania plików na płycie. POLSKI 21

22 Odtwarzanie plików MP3/WMA Odtwarzanie plików z pamięci urządzenia USB 22 POLSKI Symptom Na ekranie pojawia się komunikat NO FILE. Na ekranie pojawia się komunikat NOT SUPPORT i ścieżki są przeskakiwane. Nie są wyświetlane poprawnie znaki, np. w nazwie albumu. Z głośników słychać szum. Na wyświetlaczu miga komunikat READING. Na ekranie pojawia się komunikat NO FILE. Na ekranie pojawia się komunikat NOT SUPPORT i ścieżki są przeskakiwane. Utwory/foldery nie są odtwarzane w kolejności żądanej przez użytkownika. Na ekranie pojawia się komunikat CANNOT PLAY. Na ekranie pojawia się komunikat NO USB. Urządzenie nie może wykryć urządzenia USB. Podczas odtwarzania ścieżki, dźwięk jest przerywany. Nie są wyświetlane poprawnie znaki, np. w nazwie albumu. Środki zaradcze/przyczyna Wybrany folder to pusty folder *. Wybierz inny folder zawierający pliki MP3/WMA. Przejść do następnego utworu zakodowanego w odpowiednim formacie lub do następnego, nie chronionego przed kopiowaniem utworu WMA. To urządzenie może wyświetlać tylko litery (wielkie), cyfry i pewną liczbę symboli. Odtwarzana ścieżka nie jest ścieżką MP3/WMA. Przejdź do innego pliku. (Nie nadawaj rozszerzeń <.mp3> lub <.wma> plikom, które nie są w formacie MP3 lub WMA). Czas odczytu różni się w zależności od urządzenia USB. Nie używaj złożonej hierarchii ani folderów. Wyłącz i włącz zasilanie. Ponownie podłącz urządzenie USB. Wybrany folder to pusty folder *. Wybierz inny folder zawierający pliki MP3/WMA. Przejść do następnego utworu zakodowanego w odpowiednim formacie lub do następnego, nie chronionego przed kopiowaniem utworu WMA. Kolejność odtwarzania jest określona przez zapisany znacznik czasu. Utwór/folder zapisany w pamięci urządzenia USB jako pierwszy będzie również odtwarzany jako pierwszy. Podłącz urządzenie USB zawierające utwory zakodowane w odpowiednim formacie. Ponownie podłącz urządzenie USB. Utwory MP3/WMA nie zostały poprawnie przekopiowane do pamięci urządzenia USB. Ponownie przekopiuj utwory MP3/WMA do pamięci urządzenia USB i spróbuj ponownie. To urządzenie może wyświetlać tylko litery (wielkie), cyfry i pewną liczbę symboli. * Folder, który jest fizycznie pusty lub folder, który zawiera dane jednak nie zawiera prawidłowych ścieżek MP3/WMA.

23 Konserwacja Skraplanie się wilgoci W następujących sytuacjach na soczewce wewnątrz urządzenia może skroplić się wilgoć: Po uruchomieniu ogrzewania w samochodzie. Jeśli powietrze w samochodzie jest bardzo wilgotne. W takim wypadku urządzenie może działać wadliwie. Jeśli dojdzie do takiej sytuacji, należy wyjąć płytę i pozostawić odtwarzacz włączony przez kilka godzin, aby wilgoć wyparowała. Nie należy używać takich płyt: Pojedynczy CD (płyta o średnicy 8 cm) Nalepka i pozostałość po nalepce Wygięta płyta Etykieta samoprzylepna Sposób obchodzenia się z płytami Podczas wyciągania płyty Uchwyt środkowy z pudełka, należy nacisnąć uchwyt na środku pudełka i wyjąć płytę, trzymając ją za krawędź. Płytę należy zawsze trzymać za krawędź. Nie wolno dotykać powierzchni płyty. Wkładając płytę do pudełka, należy delikatnie nacisnąć środkową część płyty (powierzchnia z nadrukiem powinna być skierowana ku górze). Po użyciu płyty należy zawsze umieścić ją w pudełku. Czyszczenie płyt Brudna płyta może nie dawać się prawidłowo odtworzyć. Jeżeli płyta się zabrudzi należy wytrzeć ją miękką szmatką, ruchami od środka do krawędzi. Nie wolno używać rozpuszczalników (na przykład środków czyszczących do płyt gramofonowych, rozpuszczalnika w sprayu itp.). Nietypowy kształt Przezroczyste lub półprzezroczyste sektory w obszarze zapisu Płyta C-thru (płyta półprzezroczysta) Nowe płyty W przypadku nowych płyt, na zewnętrznej i wewnętrznej krawędzi mogą wystąpić nierówności. Radioodtwarzacz może nie przyjąć takiej płyty. Aby usunąć nierówności, można potrzeć krawędź ołówkiem, długopisem lub innym twardym przedmiotem. POLSKI 23

24 Specyfikacje WZMACNIACZ AUDIO TUNER Maksymalna moc wyjściowa: Przód/Tył: 50 W na kanał Stała moc wyjściowa (RMS): Przód/Tył: 20 W na kanał, 4 Ω, 40 Hz do Hz przy całkowitych zniekształceniach harmonicznych mniejszych niż 1%. Impedancja obciążenia: 4 Ω (4 Ω do 8 Ω tolerancja) Pasma korektora barwy dźwięku: Bas: ±12 db (60 Hz, 80 Hz, 100 Hz, 200 Hz) Q1,0, Q1,25, Q1,5, Q2,0 Charakterystyka częstotliwościowa: Stosunek sygnał/szum: Impedancja wyjścia liniowego: Impedancja wyjściowa subwoofera: Impedancja wyjściowa: Inny terminal: Tony średnie: Sopran: ±12 db (0,5 khz, 1,0 khz, 1,5 khz, 2,5 khz) Q0,75, Q1,0, Q1,25 ±12 db (10,0 khz, 12,5 khz, 15,0 khz, 17,5 khz) Q (Stałe) 40 Hz do Hz 70 db 2,5 V/20 kω (pełna skala) 2,5 V/20 kω (pełna skala) 1 kω Wtyczka wejściowa AUX (urządzenia zewnętrzne), Terminal wejściowy USB, Wejście antenowe, Zdalne sterowanie z kierownicy Zakres częstotliwości: FM: 87,5 MHz do 108,0 MHz AM: MW: 522 khz do khz LW: 144 khz do 279 khz Tuner FM: Czułość użyteczna: 9,3 dbf (0,8 μv/75 Ω) 50 db czułość tłumienia: 16,3 dbf (1,8 μv/75 Ω) Selektywność kanałów (400 khz): 65 db Charakterystyka częstotliwościowa: Separacja stereo: 40 Hz do Hz 40 db Tuner MW: Czułość: 20 μv Selektywność: 40 db Tuner LW: Czułość: 50 μv 24 POLSKI

25 ODTWARZACZ CD USB OGÓLNE Typ: Układ wykrywania sygnałów: Liczba kanałów: Charakterystyka częstotliwościowa: Zakres dynamiki: Stosunek sygnał/szum: Kołysanie i drżenie dźwięku: Format dekodowania MP3: (MPEG1/2 Audio Layer 3) Format dekodowania WMA (Windows Media Audio): Odtwarzacz płyt kompaktowych Bezkontaktowy układ optyczny (laser półprzewodnikowy) 2 kanały (stereo) 5 Hz do Hz 96 db 98 db Poniżej mierzalnej granicy Standard USB: USB 1.1, USB 2.0 Maks. przepływość danych: 320 kbps Maks. przepływość danych: 320 kbps Szybkość transferu danych (pełna szybkość): Maks. 12 Mb/s Obsługiwane urządzenia: Urządzenie pamięci masowej Obsługiwany system plików: FAT 32/16/12 Odtwarzany format audio: MP3/WMA Maksymalne natężenie: 5 V prąd stały 500 ma Wymagania dotyczące zasilania: Napięcie pracy: 14,4 V prąd stały (tolerancja 11 V do 16 V) Uziemienie: Masa Dopuszczalna temperatura pracy: 0 C do +40 C Wymiary (szer. wys. gł.): Wymiary montażowe: 182 mm 111 mm 160 mm (przybliżona) Wymiary panelu: 188 mm 117 mm 23 mm Masa: 1,8 kg (bez wypos. dodatkowego) Konstrukcja i specyfikacje mogą ulec zmianie bez zawiadomienia. JVC nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych z pamięci USB podczas korzystania z tego systemu. Microsoft i Windows Media są zarejestrowanymi znakami handlowymi lub znakami handlowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. POLSKI 25

26 Благодарим Вас за приобретение изделия JVC. Перед тем, как приступать к эксплуатации, пожалуйста, внимательно прочитайте все инструкции с тем, чтобы полностью изучить и обеспечить оптимальную работу этого устройства. ВАЖНО ДЛЯ ЛАЗЕРНОЙ АППАРАТУРЫ 1. ЛАЗЕРНАЯ АППАРАТУРА КЛАССА 1 2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не открывайте верхнюю крышку. Внутри устройства нет частей, которые пользователь может отремонтировать. Ремонт должен осуществляться квалифицированным обслуживающим персоналом. 3. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В открытом состоянии происходит видимое и/или невидимое излучение лазера класса 1M. Не смотрите непосредственно в оптические инструменты. 4. ЭТИКЕТКА: ПРЕДУПРЕЖДАЮЩАЯ ЭТИКЕТКА, РАЗМЕЩЕННАЯ НА НАРУЖНОЙ СТОРОНЕ УСТРОЙСТВА. Изделия Батарея Сведения для пользователей по утилизации старого оборудования и батарей [только Европейсий Союз] Эти символы указывают на то, что изделие и батарея, на которые они нанесены, в конце срока службы не должны утилизироваться, как обычные бытовые отходы. Утилизация данного изделия и батареи должна осуществляться в соответствии с требованиями национального законодательства или другими правилами, действующими в Вашей стране и городе. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете возможный ущерб для окружающей среды и здоровья людей. Уведомление: Надпись Pb под символом батарей указывает на то, что данная батарея содержит свинец. Предупреждение: Если данное устройство используется во время поездки на автомобиле, следует, не отвлекаясь, следить за дорогой, иначе может произойти дорожно-транспортное происшествие. Для Вашей безопасности... Не повышайте слишком сильно громкость, поскольку в результате этого заглушаются внешние звуки, что делает опасным управление автомобилем. Остановите автомобиль перед тем, как выполнять любые сложные операции. Температура внутри автомобиля... Если Вы припарковали Ваш автомобиль на длительное время в жаркую или холодную погоду, перед тем, как включать это устройство, подождите до тех пор, пока температура в автомобиле не придет в норму. Приемник поставляется с функцией рулевого пульта дистанционного управления. Перед использованием подключите адаптер пульта дистанционного управления JVC OE (не входит в комплект поставки), подходящий для Вашего автомобиля, к входному разъему рулевого пульта дистанционного управления сзади устройства. Дополнительную информацию см. также в инструкциях, прилагаемых к адаптеру пульта дистанционного управления. 2 РУCCKИЙ

27 Как пользоваться данным руководством Используются следующие значки/символы: ( XX) <XXXX> Нажмите и удерживайте [Удерживать] кнопки до начала необходимой операции. Поверните ручку управления. Чтобы сделать выбор, поверните ручку управления, затем нажмите для подтверждения. Номер справочной страницы Пункт настройки меню Продолжение не следующей странице Как перенастроить Ваше устройство Запрограммированные настройки будут также удалены. Принудительное извлечение диска CОДЕРЖАНИЕ 3 Как пользоваться данным руководством 3 Как перенастроить Ваше устройство 3 Принудительное извлечение диска 4 Отмена демонстрации функций дисплея 4 Настройка часов 5 Основные операции 6 Прослушивание радио 9 Прослушивание с диска 10 Прослушивание устройства USB 11 Прослушивание с других внешних устройств 12 Использование пульта дистанционного управления 13 Выбор запрограммированного режима звучания 14 Операции с меню 17 Дополнительная информация о приемнике 20 Устранение проблем 23 Обслуживание 24 Технические характеристики [Удерживать] Можно принудительно извлечь загруженный диск, даже если он заблокирован. Блокировка/разблокировка диска, 9. Будьте осторожны, не уроните диск при извлечении. Если это не поможет, попробуйте перенастроить приемник. РУCCKИЙ 3

28 Отмена демонстрации функций дисплея 1 Включение питания. 4 Выберите <DEMO OFF>. 2 3 [Удерживать] (Начальная настройка) 5 6 Завершите процедуру. Настройка часов 1 Включение питания. 6 Установите минуты. 2 [Удерживать] (Начальная настройка) 3 Выберите <CLOCK>. 7 Выберите <24H/12H>. 4 Выберите <CLOCK SET>. 5 Установите час. 8 Bыберите <24 HOUR> или <12 HOUR>. 9 Завершите процедуру. 4 РУCCKИЙ

29 Основные операции Извлеките диск Загрузочный отсек Окно дисплея Выбор запрограммированной радиостанции. Диск управления Вход USB Телеметрический датчик (универсальная Управлять этим устройством можно с помощью последовательная дополнительно приобретенного пульта дистанционного шина) управления RM-RK50 ( 12). Дополнительный При нажатии и удерживании следующих кнопок... входной разъем Кнопка Общие операции Включение. Выбор доступных источников (если питание включено). Если источник готов, начинается воспроизведение. Выключение при нажатии и удерживании. Настройка уровня звука. Выбор элементов. Отключение звука при прослушивании источника. Если источник звучания CD или USB, воспроизведение приостанавливается. Нажмите диск управления еще раз для включения звука или возобновления воспроизведения. Подтверждение выбора. Осуществляет выбор режима звучания. Переход непосредственно к настройке уровня тона ( 13) при нажатии и удерживании. РУCCKИЙ 5

30 Кнопка Общие операции Переход непосредственно в меню режима воспроизведения ( 9). Возврат к предыдущему меню. Включение или выключение функции резервного приема TA. Переход в режим поиска PTY при нажатии и удерживании. Питание выключено : Просмотр текущего времени на часах. Питание включено : Изменение отображаемой информации. Прослушивание радио ~ Ÿ ] FM или AM Индикатор ST загорается при приеме стереосигнала FM-трансляции достаточного уровня. Поиск вручную После того как замигает надпись M, повторно нажимайте кнопку. При слабом стереофоническом радиовещании на частоте FM 1 2 [Удерживать] [Удерживать] Автоматическое программирование (FM) SSM (Strong-station Sequential Memory последовательная память для радиостанций с устойчивым сигналом) Можно запрограммировать до 18 радиостанций FM. При прослушивании радиостанции... 1 [Удерживать] 2 ] <TUNER> ] <MONO> ] <MONO ON> Прием улучшается, но стереоэффект будет потерян. Для восстановления стереоэффекта повторите те же действия и выберите <MONO OFF>. ] <TUNER> ] <SSM> ] <SSM 01 06> / <SSM 07 12> / <SSM 13 18> Мигает надпись SSM, и осуществляется автоматический поиск и сохранение локальных радиостанций с наиболее сильными сигналами. Для программирования других 6 FMрадиостанций повторите предыдущую процедуру, выбрав другие 6 диапазонов настроек SSM. 6 РУCCKИЙ

31 Программирование вручную (FM/AM) Можно сохранить 18 FM-радиостанций и 6 AM-радиостанций. Напр.: Сохранение FM-радиостанции на частоте 92,50 МГц с номером ] 92.50MHz Мигает надпись PRESET MODE. ] Выбор запрограммированного номера 04. Мигает надпись P04, и отображается надпись "MEMORY". С помощью нажатия и удерживания нажатыми цифровых кнопок (1 6) можно также сохранять текущую радиостанцию на выбранных цифровых кнопках (1 6). Выбор запрограммированной радиостанции 1 или [Удерживать] 2 Следующие функции доступны только при прослушивании радиостанций FM Radio Data System. Поиск любимой программы FM Radio Data System поиск PTY Посредством поиска кода PTY можно настроиться на радиостанцию, передающую Вашу любимую программу. 1 2 [Удерживать] Появляется последний выбранный код PTY. ] Выберите один из предпочитаемых типов программ или укажите код PTY и запустите поиск. Если есть радиостанция, передающая в эфир программу того же кода PTY, что был Вами выбран, осуществляется настройка на эту радиостанцию. Коды PTY: NEWS, AFFAIRS, INFO, SPORT, EDUCATE, DRAMA, CULTURE, SCIENCE, VARIED, POP M (музыка), ROCK M (музыка), EASY M (музыка), LIGHT M (музыка), CLASSICS, OTHER M (музыка), WEATHER, FINANCE, CHILDREN, SOCIAL, RELIGION, PHONE IN, TRAVEL, LEISURE, JAZZ, COUNTRY, NATION M (музыка), OLDIES, FOLK M (музыка), DOCUMENT С помощью нажатия цифровых кнопок (1 6) можно также выбирать запрограммированные радиостанции (1 6). Изменение информации на дисплее Частота = Часы = (возврат в начало) РУCCKИЙ 7

KD-R412 / KD-R411 KD-R35 / KD-R312 / KD-R311

KD-R412 / KD-R411 KD-R35 / KD-R312 / KD-R311 W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç Patrz Zerowanie pami ci urzàdzenia Затруднения при эксплуатации? Пожалуйста, перезагрузите Ваше устройство Для получения информации

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTIONS CD RECEIVER / RADIOODTWARZACZ CD / РЕСИВЕР С ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ КОМПАКТ-ДИСКОВ / ΔΕΚΤΗΣ ΜΕ CD

INSTRUCTIONS CD RECEIVER / RADIOODTWARZACZ CD / РЕСИВЕР С ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ КОМПАКТ-ДИСКОВ / ΔΕΚΤΗΣ ΜΕ CD W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç Patrz Zerowanie pami ci urzàdzenia Затруднения при эксплуатации? Пожалуйста, перезагрузите Ваше устройство Для получения информации

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTIONS. W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç

INSTRUCTIONS. W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç Patrz Zerowanie pami ci urzàdzenia Затруднения при эксплуатации? Пожалуйста, перезагрузите Ваше устройство Для получения информации

Διαβάστε περισσότερα

Интернет-магазин автотоваров

Интернет-магазин автотоваров ТЕЛЕФОНЫ (044) 360-7-130 (050) 336-0-130 (063) 788-0-130 (067) 233-0-130 (068) 282-0-130 Интернет-магазин автотоваров ICQ 294-0-130 597-0-130 SKYPE km-130 АВТОМАГНИТОЛЫ Магнитолы Медиа-ресиверы и станции

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTIONS. W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç

INSTRUCTIONS. W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç Patrz Zerowanie pami ci urzàdzenia Затруднения при эксплуатации? Пожалуйста, перезагрузите Ваше устройство Для получения информации

Διαβάστε περισσότερα

KD-R521/KD-R422/ KD-R421/KD-R45 CD RECEIVER / RADIOODTWARZACZ CD / РЕСИВЕР С ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ КОМПАКТ-ДИСКОВ / ΔΕΚΤΗΣ ΜΕ CD

KD-R521/KD-R422/ KD-R421/KD-R45 CD RECEIVER / RADIOODTWARZACZ CD / РЕСИВЕР С ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ КОМПАКТ-ДИСКОВ / ΔΕΚΤΗΣ ΜΕ CD W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç Patrz Zerowanie pami ci urzàdzenia Затруднения при эксплуатации? Пожалуйста, перезагрузите Ваше устройство Для получения информации

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTIONS. W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç

INSTRUCTIONS. W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç Patrz Zerowanie pami ci urzàdzenia Затруднения при эксплуатации? Пожалуйста, перезагрузите Ваше устройство Для получения информации

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTIONS. W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç

INSTRUCTIONS. W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç Patrz Zerowanie pami ci urzàdzenia Затруднения при эксплуатации? Пожалуйста, перезагрузите Ваше устройство Для получения информации

Διαβάστε περισσότερα

CD RECEIVER / RADIOODTWARZACZ CD / РЕСИВЕР С ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ КОМПАКТ-ДИСКОВ / ΔΕΚΤΗΣ ΜΕ CD

CD RECEIVER / RADIOODTWARZACZ CD / РЕСИВЕР С ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ КОМПАКТ-ДИСКОВ / ΔΕΚΤΗΣ ΜΕ CD KD-SD63 POLSKI РУCCKИЙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ CD RECEIVER / RADIOODTWARZACZ CD / РЕСИВЕР С ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ КОМПАКТ-ДИСКОВ / ΔΕΚΤΗΣ ΜΕ CD Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują się na stronie 4.

Διαβάστε περισσότερα

KD-R322/KD-R321 CD RECEIVER / RADIOODTWARZACZ CD / РЕСИВЕР С ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ КОМПАКТ-ДИСКОВ / ΔΕΚΤΗΣ ΜΕ CD

KD-R322/KD-R321 CD RECEIVER / RADIOODTWARZACZ CD / РЕСИВЕР С ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ КОМПАКТ-ДИСКОВ / ΔΕΚΤΗΣ ΜΕ CD W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç Patrz Zerowanie pami ci urzàdzenia Затруднения при эксплуатации? Пожалуйста, перезагрузите Ваше устройство Для получения информации

Διαβάστε περισσότερα

KD-R841BT / KD-R741BT

KD-R841BT / KD-R741BT POLSKI ΕΛΛΗΝΙΚΑ KD-R841BT / KD-R741BT RADIOODTWARZACZ CD PODRĘCZNIK OBSŁUGI ΔΕΚΤΗΣ ΜΕ CD ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym podręcznikiem

Διαβάστε περισσότερα

KD-R841BT / KD-R741BT

KD-R841BT / KD-R741BT POLSKI ΕΛΛΗΝΙΚΑ KD-R841BT / KD-R741BT RADIOODTWARZACZ CD PODRĘCZNIK OBSŁUGI ΔΕΚΤΗΣ ΜΕ CD ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym podręcznikiem

Διαβάστε περισσότερα

6. Τι κιμά και πόσο χρειαζόμαστε σύμφωνα με τη συνταγή;. 7. Ποιο συστατικό δεν είναι υποχρεωτικό;. 8. Πότε προσθέτουμε τη ντομάτα;.

6. Τι κιμά και πόσο χρειαζόμαστε σύμφωνα με τη συνταγή;. 7. Ποιο συστατικό δεν είναι υποχρεωτικό;. 8. Πότε προσθέτουμε τη ντομάτα;. EGZAMIN NA POZIOMIE B1 Z JĘZYKA GRECKIEGO TEST 1: ROZUMIENIE ZE SŁUCHU (PYTANIA 1-10, 25 punktów) 1.1. PYTANIA 1-5, 10 punktów Usłyszysz dwukrotnie fragmenty rozmowy rekrutacyjnej, przed jej wysłuchaniem

Διαβάστε περισσότερα

Logitech Multimedia Speaker System z333 Product Manual

Logitech Multimedia Speaker System z333 Product Manual Logitech Multimedia Speaker System z Product Manual Ελληνικά.................. 47 По-русски................. 51 Po polsku................ 55 2 Περιεχόμενα συσκευασίας 1 2 4 1. Αριστερό περιφερειακό ηχείο

Διαβάστε περισσότερα

Zacznij tutaj. Ξεκινήστε εδώ. Σημαντικό: Μη συνδέετε το καλώδιο USB μέχρι να πραγματοποιηθεί εγκατάσταση του λογισμικού στο Βήμα 15.

Zacznij tutaj. Ξεκινήστε εδώ. Σημαντικό: Μη συνδέετε το καλώδιο USB μέχρι να πραγματοποιηθεί εγκατάσταση του λογισμικού στο Βήμα 15. Ξεκινήστε εδώ Zacznij tutaj 1 2 Σημαντικό: Μη συνδέετε το καλώδιο USB μέχρι να πραγματοποιηθεί εγκατάσταση του λογισμικού στο Βήμα 15. Αφαιρέστε τη συσκευασία Rozpakuj Ważne: Nie podłączaj kabla USB przed

Διαβάστε περισσότερα

www.blaupunkt.com Radio CD USB MP3 WMA Queens MP56 7 646 583 310 Οδηγίες τοποθέτησης και χρήσης

www.blaupunkt.com Radio CD USB MP3 WMA Queens MP56 7 646 583 310 Οδηγίες τοποθέτησης και χρήσης www.blaupunkt.com Radio CD USB MP3 WMA Queens MP56 7 646 583 310 Οδηγίες τοποθέτησης και χρήσης Inhalt Περιεχόμενα Για αυτές τις οδηγίες...5 Για την ασφάλειά σας...5 Βασικός εξοπλισμός...6 Εγγύηση...6

Διαβάστε περισσότερα

Television. KDL-48WD65x / 40WD65x / 40RD45x / 32WD60x / 32RD43x. Instrukcja obsługi PL. Návod k použití. Návod na obsluhu.

Television. KDL-48WD65x / 40WD65x / 40RD45x / 32WD60x / 32RD43x. Instrukcja obsługi PL. Návod k použití. Návod na obsluhu. Television Instrukcja obsługi PL Návod k použití CZ Návod na obsluhu Kezelési útmutató Instrucţiuni de utilizare Инструкции за експлоатация Οδηγίες λειτουργίας Kullanma Kılavuzu SK HU RO BG GR TR KDL-48WD65x

Διαβάστε περισσότερα

KD-R536/KD-R436/ KD-R435

KD-R536/KD-R436/ KD-R435 ENGLISH РУCCKИЙ KD-R536/KD-R436/ KD-R435 CD RECEIVER / РЕСИВЕР С ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ КОМПАКТ-ДИСКОВ / CD ไทย For canceling the display demonstration, see page 4. / Информацию об отмене демонстрации функций

Διαβάστε περισσότερα

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TP9000. Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water Timer. User Guide.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TP9000. Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water Timer. User Guide. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TP9000 Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water Timer Danfoss Heating User Guide TP9000 Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water

Διαβάστε περισσότερα

FM/MW/LW Cassette Car Stereo

FM/MW/LW Cassette Car Stereo 3-865-670-41 (1) FM/MW/LW Cassette Car Stereo Operating Instructions Instrukcje Obsługi Návod k obsluze Οδηγίες Λειτουργίας Kullanım kılavuzu GB PL CZ GR TR For installation and connections, see the supplied

Διαβάστε περισσότερα

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Usuwanie starych urządzeń. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Usuwanie starych urządzeń. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem Instrukcja obsługi i montażu Indukcyjna płyta kuchenna ze szkła ceramicznego Használati és szerelési utasítás Indukciós üvegkerámia-főzőtér Návod k montáži a použití Indukční a sklokeramické varné desky

Διαβάστε περισσότερα

DESKJET INK ADVANTAGE 4615/4625

DESKJET INK ADVANTAGE 4615/4625 DESKJET INK ADVANTAGE 4615/4625 Podręcznik czynności wstępnych Οδηγός έναρξης Vodič za prve korake HP Deskjet Ink Advantage 4615 PL Skanuj, aby dowiedzieć się więcej! Może obowiązywać standardowa opłata

Διαβάστε περισσότερα

Początek. Ξεκινήστε εδώ. HP Photosmart Premium Fax All-in-One series-c309

Początek. Ξεκινήστε εδώ. HP Photosmart Premium Fax All-in-One series-c309 Początek Ξεκινήστε εδώ 1 Użytkownicy korzystający z kabla USB : nie należy podłączać kabla USB przed wyświetleniem monitu. Χρήστες με καλώδιο USB : Μην συνδέσετε το καλώδιο USB μέχρι να εμφανιστεί η προτροπή.

Διαβάστε περισσότερα

OFFICEJET 6600/6700. Podręcznik czynności wstępnych Guía de instalación inicial Guia de primeiros passos Οδηγός έναρξης

OFFICEJET 6600/6700. Podręcznik czynności wstępnych Guía de instalación inicial Guia de primeiros passos Οδηγός έναρξης OFFICEJET 6600/6700 Podręcznik czynności wstępnych Guía de instalación inicial Guia de primeiros passos Οδηγός έναρξης Copyright Information 2011 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Edition

Διαβάστε περισσότερα

Αισθητήρας Kinect SENSOR Kinect Сенсор Kinect. Εγχειρίδιο & Εγγύηση Podręcznik i gwarancja Руководство и гарантия

Αισθητήρας Kinect SENSOR Kinect Сенсор Kinect. Εγχειρίδιο & Εγγύηση Podręcznik i gwarancja Руководство и гарантия Αισθητήρας Kinect SENSOR Kinect Сенсор Kinect Εγχειρίδιο & Εγγύηση Podręcznik i gwarancja Руководство и гарантия 1 Ελληνικά 19 Polski 36 Русский Ελληνικά Προειδοποίηση Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν,

Διαβάστε περισσότερα

GENEVA Sound System. Model M - L - XL GENEVA. www.apopsissound.gr 1

GENEVA Sound System. Model M - L - XL GENEVA. www.apopsissound.gr 1 GENEVA Sound System Model M - L - XL GENEVA www.apopsissound.gr 1 . : μ, μ, μ μ. μ μ. μ 1). 2). 3). 4). 5) μ. 6) μ μ μ. 7) μ. μ μ. 8) μ μ μ, μ, μ, ( μ μ μ ) μ. 9) μ μ μ μ. 10) μ μ. 11) μ μ μ μ. 12) μ,

Διαβάστε περισσότερα

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Spis treści. Usuwanie starych urządzeń. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Spis treści. Usuwanie starych urządzeń. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem Instrukcja obsługi i montażu Ceramiczna płyta kuchenna Használati és szerelési utasítás Üvegkerámia-főzőtér Návod k montáži a použití Sklokeramická varná deska Οδηγίες χρήσης καί συναρµολόγησης Υαλοκεραµικό

Διαβάστε περισσότερα

OFFICEJET PRO 8600. Podręcznik czynności wstępnych Guía de instalación inicial Guia de primeiros passos Οδηγός έναρξης

OFFICEJET PRO 8600. Podręcznik czynności wstępnych Guía de instalación inicial Guia de primeiros passos Οδηγός έναρξης OFFICEJET PRO 8600 Podręcznik czynności wstępnych Guía de instalación inicial Guia de primeiros passos Οδηγός έναρξης Copyright Information 2011 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Edition

Διαβάστε περισσότερα

HP Photosmart C3100 All-in-One series

HP Photosmart C3100 All-in-One series HP Photosmart C3100 All-in-One series Podstawy Temel Çalışma Kılavuzu Οδηγός βασικών λειτουργιών Podręczny przewodnik Polski 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Polski Adobe i Acrobat logo są

Διαβάστε περισσότερα

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Spis treści. Usuwanie starych urządzeń. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Spis treści. Usuwanie starych urządzeń. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem Instrukcja obsługi i montażu Indukcyjna płyta kuchenna ze szkła ceramicznego Használati és szerelési utasítás Indukciós üvegkerámia-főzőtér Návod k použití a montáži Indukční a sklokeramické varné desky

Διαβάστε περισσότερα

MP3/WMA/AAC CD Receiver CDE-103BT/CDE-104BTi. MP3/WMA/AAC CD Receiver CDE-102Ri. MP3 CD Receiver CDE-101R/CDE-101RM

MP3/WMA/AAC CD Receiver CDE-103BT/CDE-104BTi. MP3/WMA/AAC CD Receiver CDE-102Ri. MP3 CD Receiver CDE-101R/CDE-101RM FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ТОЛЬКО ДЛЯ

Διαβάστε περισσότερα

FM/MW/LW Cassette Car Stereo

FM/MW/LW Cassette Car Stereo 3-865-674-41 (1) FM/MW/LW Cassette Car Stereo Operating Instructions Instrukcje Obsługi Návod k obsluze Οδηγίες Λειτουργίας Kullanım kılavuzu GB PL CZ GR TR For installation and connections, see the supplied

Διαβάστε περισσότερα

HP Photosmart C8100 All-in-One series. Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός

HP Photosmart C8100 All-in-One series. Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός HP Photosmart C8100 All-in-One series Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός Oświadczenia firmy Hewlett-Packard Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Wszystkie prawa

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης instrukcja obsługi návod na používanie bruksanvisning

Οδηγίες Χρήσης instrukcja obsługi návod na používanie bruksanvisning Οδηγίες Χρήσης instrukcja obsługi návod na používanie bruksanvisning Οριζόντιος καταψύκτης Zamrażarka skrzyniowa Truhlicová mraznička Frysbox ECN21105W 2 electrolux Περιεχόμενα Electrolux. Thinking of

Διαβάστε περισσότερα

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Usuwanie starych urządzeń. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Usuwanie starych urządzeń. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem Instrukcja obsługi i montażu Indukcyjna płyta kuchenna ze szkła ceramicznego Használati és szerelési utasítás Indukciós üvegkerámia-főzőtér Návod k montáži a použití Indukční a sklokeramické varné desky

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Περιγραφή προϊόντος. tryb AUX IN

Ελληνική έκδoση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Περιγραφή προϊόντος. tryb AUX IN Πολυτελές Διαδικτυακό Ραδιόφωνο Wi-Fi, MM220 Sweex Εισαγωγή Μην εκθέτετε το Πολυτελές Διαδικτυακό Ραδιόφωνο Wi-Fi Sweex σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του

Διαβάστε περισσότερα

Digital HD Video Camera Recorder

Digital HD Video Camera Recorder 4-531-550-21(1) Digital HD Video Camera Recorder Οδηγός Χρήσης Instrukcja obsługi Návod k použití A kamera használati útmutatója GR PL CZ HU Ανατρέξτε επίσης και στο: Przydać się mogą również informacje

Διαβάστε περισσότερα

Инструкция. CD/USB автомагнитола JVC KW-R600BTEY c Bluetooth

Инструкция. CD/USB автомагнитола JVC KW-R600BTEY c Bluetooth (044)36-05-06 ICQ:495-089-92 (067)469-02-2 ICQ:63-2-859 (099)048-99-03 (093)672-77-76 Инструкция CD/USB автомагнитола JVC KW-R600BTEY c Blueoth В интернет-магазине Винавто Вы также можете купить CD/USB

Διαβάστε περισσότερα

HP all-in-one Podręcznik obsługi sieci

HP all-in-one Podręcznik obsługi sieci HP all-in-one Podręcznik obsługi sieci Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Z wyjątkiem przypadków przewidzianych

Διαβάστε περισσότερα

ALIMENTATION FONCTIONS DE BASE FONCTIONS DE BASE TUNER NUMÉRIQUE CAUTION

ALIMENTATION FONCTIONS DE BASE FONCTIONS DE BASE TUNER NUMÉRIQUE CAUTION MP- Soundmachine Z x R UM- D-CES DIIT REMO REPET SERCH SS ND x RUM P Z C x -- : Pagina MP- Soundmachine Z Oθ"νη την κατάσταση της ( είτε ) SOURCE επιλογή της STNDY y διακ πτης ενεργοποίησης ενεργοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

HP Deskjet F300 All-in-One series

HP Deskjet F300 All-in-One series HP Deskjet F300 All-in-One series Podstawy Temel Çalışma Kılavuzu Οδηγός βασικών λειτουργιών Põhijuhend www.hp.com/support 021 672 280 Argentina (Buenos Aires) Argentina Australia 54-11-4708-1600 0-800-555-5000

Διαβάστε περισσότερα

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Usuwanie starych urządzeń. Spis treści. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Usuwanie starych urządzeń. Spis treści. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem Instrukcja obsługi i montażu Ceramiczna płyta kuchenna Használati és szerelési utasítás Üvegkerámia-főzőtér Návod k montáži a použití Sklokeramická varná deska Οδηγίες χρήσης καί συναρµολόγησης Υαλοκεραµικό

Διαβάστε περισσότερα

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Usuwanie starych urządzeń. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Usuwanie starych urządzeń. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem Instrukcja obsługi i montażu Indukcyjna płyta kuchenna ze szkła ceramicznego Használati és szerelési utasítás Indukciós üvegkerámia-főzőtér Návod k montáži a použití Indukční a sklokeramické varné desky

Διαβάστε περισσότερα

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TP9000. Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water Timer. Installation Guide.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TP9000. Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water Timer. Installation Guide. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water Timer Danfoss Heating Installation Guide For a large print version of these instructions please call Marketing

Διαβάστε περισσότερα

HP Photosmart Premium Fax C309 series. Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός

HP Photosmart Premium Fax C309 series. Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός HP Photosmart Premium Fax C309 series Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός Oświadczenia firmy Hewlett-Packard Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Wszystkie prawa

Διαβάστε περισσότερα

Μini Hi-Fi. Oδηγίες Xρήσης MHC-EX99/EX88/EX66 MHC-EX900/EX700/EX600

Μini Hi-Fi. Oδηγίες Xρήσης MHC-EX99/EX88/EX66 MHC-EX900/EX700/EX600 Ηχοσύστηµα Μini Hi-Fi Oδηγίες Xρήσης MHC-EX99/EX88/EX66 MHC-EX900/EX700/EX600 ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Για να περιορίσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, µην καλύπτετε τις σχισµές εξαερισµού της συσκευής µε εφηµερίδες, τραπεζοµάντιλα,

Διαβάστε περισσότερα

HP Photosmart C4100 All-in-One series

HP Photosmart C4100 All-in-One series HP Photosmart C4100 All-in-One series Podstawy Temel Çalışma Kılavuzu Οδηγός βασικών λειτουργιών Podręczny przewodnik Polski 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Polski Adobe i Acrobat logo są

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μοντέλου: CA-2789BT Οδηγίες χρήσης. Ηχοσύστημα Αυτοκινήτου, A2DP Bluetooth Αναπαραγωγή MP3/WMA, FM με RDS ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΗΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ISO

Αρ. Μοντέλου: CA-2789BT Οδηγίες χρήσης. Ηχοσύστημα Αυτοκινήτου, A2DP Bluetooth Αναπαραγωγή MP3/WMA, FM με RDS ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΗΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ISO ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΗΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ISO ΚΟΚΚΙΝΟ ΕΜΠΡΟΣ ΔΕΞΙΑ ΛΕΥΚΟ ΠΙΣΩ ΑΡΙΣΤ. ΛΕΥΚΟ ΕΜΠΡΟΣ ΑΡΙΣΤ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ 10Α ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΕΡΑΙΑΣ ΠΙΣΩ ΔΕΞΙΑ ΚΟΚΚΙΝΟ ΣΥΝΔΕΣΗ ISO ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ISO ΒΥΣΜΑ Α: 1. Μ/Δ 2.

Διαβάστε περισσότερα

KDC-BT73DAB KDC-BT53U KDC-5057SD

KDC-BT73DAB KDC-BT53U KDC-5057SD KDC-BT73DAB KDC-BT53U KDC-5057SD ΡΑΔΙΟ-CD ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Συνοπτικές οδηγίες χρήσης 2012 JVC KENWOOD Corporation Greek/00 (KEE) 13Stepup_QSG_E_ELL.indd 1 2013/01/10 12:2 Περιεχόμενα Πριν τη χρήση Σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Довідник користувача ДУХОВКА Зміст. Instrukcja obsługi PIEKARNIK Spis treści. Οδηγίες χρήσης ΦΟΎΡΝΟΣ Περιεχόμενα FK 1041L P 0 X/HA.

Довідник користувача ДУХОВКА Зміст. Instrukcja obsługi PIEKARNIK Spis treści. Οδηγίες χρήσης ΦΟΎΡΝΟΣ Περιεχόμενα FK 1041L P 0 X/HA. FK 0L P 0 X/HA Iталiиська Довідник користувача ДУХОВКА Зміст Довідник користувача, Запобіжні заходи, Допомога, Опис приладу,5 Опис приладу,8 Установлення,7 Запуск і використання,9 Програми, Запобіжні заходи

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΕΞΟΠΛΙΜΟΥ ΠΡΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟΥ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΕΞΟΠΛΙΜΟΥ ΠΡΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΕΞΟΠΛΙΜΟΥ ΠΡΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟΥ 1 ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΤΠΟΛΟΓΙΣΕ (ΕΠΙΣΡΑΠΕΖΙΟΙ ΚΑΙ ΥΟΡΗΣΟΙ) ΜΗΦΑΝΕ ΓΡΑΥΕΙΟΤ/ ΤΚΕΤΕ ΗΦΟΤ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ Κωδικός 1: PC INTEL ΚΟΥΤΙ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΘ Θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ Ρέθυμνο 01/11/2010 Διεύθυνση :Οικονομικής Διαχείρισης Αριθ. Πρωτ.: 12183

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ Ρέθυμνο 01/11/2010 Διεύθυνση :Οικονομικής Διαχείρισης Αριθ. Πρωτ.: 12183 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ Ρέθυμνο 0//200 Διεύθυνση :Οικονομικής Διαχείρισης Αριθ Πρωτ: 283 Τμήμα :Προμηθειών Ταχ Δ/νση :Παν/πολη Ρεθύμνου Πληροφορίες :Σ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Τηλέφωνο :283077929

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for installation and use

Instructions for installation and use Instructions for installation and use WASHER-DRYER! This symbol reminds you to read this instruction manual. EN EN PL GR Contents English,1 CZ Polski,13 ΕΛΛΗΝΙΚΑ,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης ΦΟΎΡΝΟΣ Περιεχόμενα

Οδηγίες χρήσης ΦΟΎΡΝΟΣ Περιεχόμενα FK 04L P.0 X/HA S Ελληνικά Οδηγίες χρήσης ΦΟΎΡΝΟΣ Περιεχόμενα Οδηγίες χρήσης, Προειδοποίηση, Τεχνική υποστήριξη,4 Περιγραφή της συσκευής,5 Περιγραφή της συσκευής,7 Εγκατάσταση,4 Εκκίνηση και χρήση,6 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ,8

Διαβάστε περισσότερα

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Spis treści. Usuwanie starych urządzeń. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Spis treści. Usuwanie starych urządzeń. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem Instrukcja obsługi i montażu Indukcyjna płyta kuchenna ze szkła ceramicznego Használati és szerelési utasítás Indukciós üvegkerámia-főzőtér Návod k montáži a použití Indukční a sklokeramické varné desky

Διαβάστε περισσότερα

Βάση-Δέκτης CD για Smartphone με Bluetooth

Βάση-Δέκτης CD για Smartphone με Bluetooth Βάση-Δέκτης CD για Smartphone με Bluetooth Οδηγίες Χρήσης G79 Για να ακυρώσετε την επίδειξη (DEMO), δείτε στη σελίδα 6. XSP-NBT Για λόγους ασφαλείας, φροντίστε να εγκαταστήσετε αυτή τη μονάδα στο ταμπλό

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕ ΙΟΜΕΤΡΟ TRIMAX SM 2500

ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕ ΙΟΜΕΤΡΟ TRIMAX SM 2500 ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕ ΙΟΜΕΤΡΟ TRIMAX SM 2500 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ www.trimaxmeters.com Παρακαλούµε διαβάστε το εγχειρίδιο αυτό προσεκτικά πριν χρησιµοποιήσετε το πεδιόµετρο για πρώτη φορά. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

KDC-461U ΡΑΔΙΟ-CD ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

KDC-461U ΡΑΔΙΟ-CD ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ KDC-461U ΡΑΔΙΟ-CD ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2014 JVC KENWOOD Corporation GET0965-Greek/00 (JKNL) CoverSafetyGR_KWD_KDC_461U_JKNL.indd 1 15/1/2014 4:52:43 PM ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2 ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA GRECKIEGO NA POZIOMIE B1

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA GRECKIEGO NA POZIOMIE B1 EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA GRECKIEGO NA POZIOMIE B1 I. TEST PIERWSZY. ROZUMIENIE ZE SŁUCHU. (20 PKT. PYTANIA 1-10) Usłyszysz teraz dwukrotnie tekst - wywiad. Poniżej znajdziesz 10 pytań dotyczących

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Έκδοση 1.0E

Οδηγίες χρήσης Έκδοση 1.0E Οδηγίες χρήσης Έκδοση 1.0E Σηµειώσεις σχετικά µε τα πνευµατικά δικαιώµατα και πατέντες Γενικά Το iaudio είναι καταχωρηµένο εµπορικό σήµα της COWON SYSTEMS inc, Aυτό το προϊόν προορίζεται για οικιακή χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Digital HD Video Camera Recorder

Digital HD Video Camera Recorder 4-564-746-21(1) Digital HD Video Camera Recorder Οδηγός Χρήσης Instrukcja obsługi Návod k použití A kamera használati útmutatója GR PL CZ HU Πρόσθετες πληροφορίες και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις που

Διαβάστε περισσότερα

TP4 / TP5. Electronic Programmable Room Thermostat. User & Installation Instructions. Certification Mark

TP4 / TP5. Electronic Programmable Room Thermostat. User & Installation Instructions. Certification Mark TP4 / TP5 Electronic Programmable Room Thermostat Certification Mark User & Installation Instructions INDEX GB ES Installation Instructions 3-7 User Instructions 8-23 Instrucciones de instalación 4-28

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents IWE 71083

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents IWE 71083 Instructions for use WASHING MACHINE GB English,1 PL Polski,13 TR Türkçe,25 Contents Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical

Διαβάστε περισσότερα

Instrukcja obsługi Oδηγίες χρήσεως Руководство по эксплуатации. Wyciskacz do cytryn Στίφτης εσπεριδοειδών Соковыжималка для цитрусовых RUS

Instrukcja obsługi Oδηγίες χρήσεως Руководство по эксплуатации. Wyciskacz do cytryn Στίφτης εσπεριδοειδών Соковыжималка для цитрусовых RUS Instrukcja obsługi Oδηγίες χρήσεως Руководство по эксплуатации Wyciskacz do cytryn Στίφτης εσπεριδοειδών Соковыжималка для цитрусовых RUS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 Wyciskacz do cytryn Szanowni Klienci! Przed

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης ΦΟΎΡΝΟΣ Περιεχόμενα. Instrucţiuni de folosire CUPTOR Sumar. Instrukcja obsługi PIEKARNIK Spis treści. Használati útmutató SÜTÕ

Οδηγίες χρήσης ΦΟΎΡΝΟΣ Περιεχόμενα. Instrucţiuni de folosire CUPTOR Sumar. Instrukcja obsługi PIEKARNIK Spis treści. Használati útmutató SÜTÕ FH 0 0 IX/HA Ελληνικά Οδηγίες χρήσης ΦΟΎΡΝΟΣ Περιεχόμενα Οδηγίες χρήσης, Προειδοποίηση, Τεχνική υποστήριξη, Περιγραφή της συσκευής,6 Περιγραφή της συσκευής,7 Εγκατάσταση,8 Εκκίνηση και χρήση,0 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα 1 Υποστηριζόμενοι δέκτες αυτοκινήτου της JVC Αυτός ο προσαρμογέας υποστηρίζει τους παρακάτω δέκτες

Διαβάστε περισσότερα

Car radio with USB-port Cardreader and Front line-in

Car radio with USB-port Cardreader and Front line-in Car radio with USB-port Cardreader and Front line-in ALD1915H ACA10 User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning GB 2

Διαβάστε περισσότερα

KDC-361U KDC-261UB KDC-261UR KDC-161UB ΡΑΔΙΟ-CD ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ KDC-161UR KDC-161UG KDC-130Y KDC-120RY KDC-100Q KDC-161URY

KDC-361U KDC-261UB KDC-261UR KDC-161UB ΡΑΔΙΟ-CD ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ KDC-161UR KDC-161UG KDC-130Y KDC-120RY KDC-100Q KDC-161URY KDC-361U KDC-261UB KDC-261UR KDC-161UB ΡΑΔΙΟ-CD ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ KDC-161UR KDC-161UG KDC-130Y KDC-120RY KDC-100Q KDC-161URY 2013 JVC KENWOOD Corporation GET0961-Greek/00 (JKNL) CoverSafetyGR_KDC-361U[JKNL]f.indd

Διαβάστε περισσότερα

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA GRECKIEGO NA POZIOMIE B2 - skrót

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA GRECKIEGO NA POZIOMIE B2 - skrót EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA GRECKIEGO NA POZIOMIE B2 - skrót I. TEST PIERWSZY. ROZUMIENIE ZE SŁUCHU. (20 PKT. PYTANIA 1-10) Usłyszysz za chwilę krótki tekst informację na pewien temat. Zapoznaj się

Διαβάστε περισσότερα

Exclusive 24 C.A.I. 28 C.A.I.

Exclusive 24 C.A.I. 28 C.A.I. Installer and user manual Exclusive 24 C.A.I. 28 C.A.I. PL SL HR INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I KONSERWACJI GAZOWEGO KOTŁA GRZEWCZEGO NAVODILA ZA VGRADITEV, PRIKLJUČITEV IN UPORABO PRIRUČNIK ZA MONTAŽU

Διαβάστε περισσότερα

HP PSC 1500 All-in-One series. Podr czna instrukcja El Kitabı

HP PSC 1500 All-in-One series. Podr czna instrukcja El Kitabı HP PSC 1500 All-in-One series Podr czna instrukcja El Kitabı Γρήγορος οδηγός Ελληνικά Ελληνικά Πνευµατικά δικαιώµατα 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

FM/MW/LW Compact Disc Player

FM/MW/LW Compact Disc Player 4-542-302-11(1) (EL) FM/MW/LW Compact Disc Player Οδηγίες χρήσης EL Για τη σύνδεση/εγκατάσταση, ανατρέξτε στην ενότητα σελίδα 16. Για να ακυρώσετε την οθόνη επίδειξης (DEMO), ανατρέξτε στην ενότητα σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Digital HD Video Camera Recorder

Digital HD Video Camera Recorder 4-531-077-21(1) Digital HD Video Camera Recorder Οδηγός Χρήσης Instrukcja obsługi Návod k použití A kamera használati útmutatója GR PL CZ HU Ανατρέξτε επίσης και στο: Przydać się mogą również informacje

Διαβάστε περισσότερα

FM/MW/LW Cassette Car Stereo

FM/MW/LW Cassette Car Stereo 3-861-514-31 (1) FM/MW/LW Cassette Car Stereo Operating Instructions Instrukcje Obsługi Návod k obsluze Οδηγίες Λειτουργίας Kullanım kılavuzu EN PL CZ GR TU For installation and connections, see the supplied

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for installation and use

Instructions for installation and use Instructions for installation and use WASHING MACHINE Contents EN EN English,1 PL Polski,13 GR ΕΛΛΗΝΙΚΑ,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies Technical

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents RSF 723

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents RSF 723 Instructions for use WASHING MACHINE Contents GB GB English,1 PL Polski,13 GR ΕΛΛΗΝΙΚΑ,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical

Διαβάστε περισσότερα

FUNDACJA ROZWÓJ UTP. ul. ks. A. Kordeckiego 20 85-225 Bydgoszcz

FUNDACJA ROZWÓJ UTP. ul. ks. A. Kordeckiego 20 85-225 Bydgoszcz FUNDACJA ROZWÓJ UTP ul. ks. A. Kordeckiego 20 85-225 Bydgoszcz al. prof. S. Kaliskiego 7 85-789 Bydgoszcz Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich Wydział Budownictwa i Inżynierii

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents RPG 826 D

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents RPG 826 D Instructions for use WASHING MACHINE Contents GB GB English,1 PL Polski,13 CZ Česky,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical

Διαβάστε περισσότερα

DISC REPAIR MACHINE Instructions manual

DISC REPAIR MACHINE Instructions manual Instructions manual This machine is dedicated for repairing scratches on the bottom side of optical discs, which make these discs unreadable. Note. Do not use this machine when scratched disc is readable.

Διαβάστε περισσότερα

DVD MICRO SYSTEM Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

DVD MICRO SYSTEM Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVD MICRO SYSTEM Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κωδ: NTIB02 Σηµαντικές Προφυλάξεις Ασφαλείας ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ, ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝ ΕΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΠΡΟΣΟΧΗ: Προς αποφυγή

Διαβάστε περισσότερα

1 Πατήστε. 1 Πατήστε ή. 2 Αγγίξτε AM ή FM. Χρήση του ραδιοφώνου. Συντονισμός σταθμού. Χρήση του ραδιοφώνου. Ακρόαση ραδιοφώνου

1 Πατήστε. 1 Πατήστε ή. 2 Αγγίξτε AM ή FM. Χρήση του ραδιοφώνου. Συντονισμός σταθμού. Χρήση του ραδιοφώνου. Ακρόαση ραδιοφώνου Χρήση του ραδιοφώνου Χρήση του ραδιοφώνου Συντονισμός σταθμού ΠPOΦYΛAΞH Εάν η μπαταρία του οχήματος αποσυνδεθεί (για επισκευές στο όχημα ή για την αφαίρεση της κύριας μονάδας), όλοι οι σταθμοί που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

KD-X230 / KD-X130 ΔΕΚΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

KD-X230 / KD-X130 ΔΕΚΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ KD-X230 / KD-X130 ΔΕΚΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ B5A-0821-Greek/00 [E] JS_JVC_KD_X230_E_CoverGR_00.indd 1 17/8/2015 12:31:11 PM ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 3 ΓΡΗΓΟΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟ ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΤΚΕΤΩΝ ΕΙΚΟΝΑ - ΗΧΟΤ

ΣΙΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟ ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΤΚΕΤΩΝ ΕΙΚΟΝΑ - ΗΧΟΤ ΣΙΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟ AV ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2011 HT-D7000/EN 8806071323596 HT-D6750W/EN 8806071344003 φςτθμα 2.1 καναλιών τεχνολογίασ 3D υνολικι ιςχφσ εξόδου 110W Cubic Design με αςφρματο subwoofer Αποκωδικοποίθςθ ιχου

Διαβάστε περισσότερα

STYLING GUIDE STYLER ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ AUTOMATYCZNA PROSTOWNICA OBROTOWA NOWEJ GENERACJI

STYLING GUIDE STYLER ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ AUTOMATYCZNA PROSTOWNICA OBROTOWA NOWEJ GENERACJI STYLING GUIDE STYLER ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ AUTOMATYCZNA PROSTOWNICA OBROTOWA NOWEJ GENERACJI revolution STYLER ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ AUTOMATYCZNA PROSTOWNICA OBROTOWA NOWEJ GENERACJI

Διαβάστε περισσότερα

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 2-591-383-81(1) Micro HI-FI Component System Οδηγίες λειτουργίας GR Инструкция по эксплуатации RU CMT-GPZ7 CMT-GPZ6 2005 Sony Corporation ΠPOEI OΠOIHΣH Για να αποφεύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας,

Διαβάστε περισσότερα

Orlando MP

Orlando MP Radio CD MP3 WMA Orlando MP46 7 646 480 310 Οδηγίες τοποθέτησης και χρήσης http://www.blaupunkt.com 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ 1 Πλήκτρο ON/ΟFF Σύντομο πάτημα: Σίγαση (Mute) της συσκευής.

Διαβάστε περισσότερα

OTWARTY SŁOWNIK GRECKO-POLSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 10239 słówek.

OTWARTY SŁOWNIK GRECKO-POLSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 10239 słówek. OTWARTY SŁOWNIK GRECKO-POLSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 10239 słówek. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa - na tych

Διαβάστε περισσότερα

Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza? Για να ρωτήσετε αν κάποιος μπορεί να σας βοηθήσει να γεμίσετε μια φόρμα

Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza? Για να ρωτήσετε αν κάποιος μπορεί να σας βοηθήσει να γεμίσετε μια φόρμα - Γενικά Gdzie mogę znaleźć formularz? Gdzie mogę znaleźć formularz? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]? Για να ρωτήσετε πότε έχει εκδοθεί ένα έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Spis treści. Usuwanie starych urządzeń

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Spis treści. Usuwanie starych urządzeń Instrukcja obsługi i montażu Ceramiczna płyta kuchenna Használati és szerelési utasítás Üvegkerámia-főzőtér Návod k montáži a použití Sklokeramická varná deska Οδηγίες χρήσης καί συναρµολόγησης Υαλοκεραµικό

Διαβάστε περισσότερα

Electronic Kitchen Scale User s manual Ηλεκτρονική Ζυγαριά Κουζίνας Οδηγίες χρήσεως

Electronic Kitchen Scale User s manual Ηλεκτρονική Ζυγαριά Κουζίνας Οδηγίες χρήσεως ON/OFF /TARE 42 g WEIGHT MILK WATER MODE EN ΕΛ Electronic Kitchen Scale User s manual Ηλεκτρονική Ζυγαριά Κουζίνας Οδηγίες χρήσεως EN Electronic Kitchen Scale User s manual Dear Customer: Thank you for

Διαβάστε περισσότερα

User manual. Always there to help you. GC3800 series. Question? Contact Philips. f g

User manual. Always there to help you. GC3800 series. Question? Contact Philips. f g Always there to help you Question? Contact Philips GC3800 series d c 1 a b c b e a f g User manual Specifications are subject to change without notice 2015 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved.

Διαβάστε περισσότερα

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 1. Χρήση Το mini ηχοσύστημα αναπαράγει μουσική από CD και USB. Η μουσική μπορεί επίσης να αναπαραχθεί μέσω της θύρας LINE-IN. Η λειτουργία FM σας επιτρέπει να ακούτε

Διαβάστε περισσότερα

6. ΕΙΔΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ. ΑΚΑΙ FMT-701D CAR FM TRANSMITTER Αναπαραγωγή & μετάδοση αρχείων ήχου, μορφης MP3. Aux-In 3,5 χιλιοστά

6. ΕΙΔΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ. ΑΚΑΙ FMT-701D CAR FM TRANSMITTER Αναπαραγωγή & μετάδοση αρχείων ήχου, μορφης MP3. Aux-In 3,5 χιλιοστά FMT-701D Brand: 4905192531669 110585-0002 6. ΕΙΔΗ ΑΚΑΙ FMT-701D CAR FM TRANSMITTER Αναπαραγωγή & μετάδοση αρχείων ήχου, μορφης MP3 Με τηλεχειριστήριο USB και συσκευή ανάγνωσης καρτών SD Slot (Max. 32GB)

Διαβάστε περισσότερα

Wireless Radio Commander

Wireless Radio Commander 4-585-643-51(1) Wireless Radio Commander Οδηγίες λειτουργίας Instrukcja obsługi Návod na obsluhu Használati útmutató GR PL SK HU "Οδηγός βοήθειας" (εγχειρίδιο Web) Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο "Οδηγός βοήθειας"

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειρισμός μέσω ΑΡΡ. Επίλυση προβλημάτων. Προδιαγραφές

Τηλεχειρισμός μέσω ΑΡΡ. Επίλυση προβλημάτων. Προδιαγραφές Εγχειρίδιο χρήσης ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πριν αρχίσετε Προφυλάξεις ασφαλείας Απαιτήσεις δικτύου Εμφάνιση και Περιγραφή Κουμπιών Αρχίζοντας Περι της Μουσικής Ροής UPnP Λειτουργία DLNA Λειτουργίες τουcr-2003

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης ΦΟΎΡΝΟΣ. Instrukcja obsługi PIEKARNIK Spis treści. Pokyny pro použití TROUBA Obsah. Használati útmutató SÜTÕ

Οδηγίες χρήσης ΦΟΎΡΝΟΣ. Instrukcja obsługi PIEKARNIK Spis treści. Pokyny pro použití TROUBA Obsah. Használati útmutató SÜTÕ FH 2 /HA FH 2 IX/HA FHS 2 IX/HA S Ελληνικά Οδηγίες χρήσης ΦΟΎΡΝΟΣ Οδηγίες χρήσης, Προειδοποίηση, Τεχνική υποστήριξη, Περιγραφή της συσκευής, Περιγραφή της συσκευής,6 Εγκατάσταση,9 Εκκίνηση και χρήση,2

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Ευρετήριο LFF 8M121 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ PL CS. Δελτίο προϊόντος, 2

Οδηγίες χρήσης. Ευρετήριο LFF 8M121 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ PL CS. Δελτίο προϊόντος, 2 Οδηγίες χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ EL Ελληνικά, 1 RO Românã, 43 PL CS Polski, 15 Česky, 29 TR Türkçe, 57 Ευρετήριο Δελτίο προϊόντος, 2 Προφυλάξεις και συμβουλές, 3 Γενική ασφάλεια Διάθεση Εξοικονόμηση ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents FMD 723

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents FMD 723 Instructions for use WASHING MACHINE Contents GB GB English,1 PL Polski,13 BG,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical data

Διαβάστε περισσότερα

3RGO 2.4G. Instructions manual. Ergonomic Wireless Optical Media Mouse MT1067. Package content. Installation. Mouse functions. Resolution changing

3RGO 2.4G. Instructions manual. Ergonomic Wireless Optical Media Mouse MT1067. Package content. Installation. Mouse functions. Resolution changing Package content 1. Mouse 2. Micro receiver 3. Software CD 4. Instruction manual Installation 1. Plug the micro receiver into a free USB port in your computer 2. Open the battery cover and install one fresh

Διαβάστε περισσότερα

KMM-361SD KMM-261 KMM-100GY ΔΕΚΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ KMM-100AY KMM-100RY KMM-120Y

KMM-361SD KMM-261 KMM-100GY ΔΕΚΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ KMM-100AY KMM-100RY KMM-120Y KMM-361SD KMM-261 KMM-100GY ΔΕΚΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ KMM-100AY KMM-100RY KMM-120Y 2013 JVC KENWOOD Corporation GET0957-Greek/00 (JKNL) CoverSafetyGR_KMM-361SD[JKNL]f.indd 1 24/10/2013 2:48:34

Διαβάστε περισσότερα