Περιγραφή Συστηµάτων Αυτοµάτου Ελέγχου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιγραφή Συστηµάτων Αυτοµάτου Ελέγχου"

Transcript

1 ΚΕΣ : Αυτόµατος Έλεγχος ΚΕΣ Αυτόµατος Έλεγχος Περιγραφή Συστηµάτων Αυτοµάτου Ελέγχου ΚΕΣ : Αυτόµατος Έλεγχος Βιβλιογραφία Ενότητας Παρασκευόπουλος [5]: Κεφάλαιο 3, Ενότητες Παρασκευόπουλος [5]: Εφαρµογές, Κεφάλαιο 3 DiSefano [995]: Chapers 3 & 6 Tewari [5]: Chaper : Secions. -.,.6-.7

2 ΚΕΣ : Αυτόµατος Έλεγχος Εισαγωγή Με τον όρο περιγραφή ενός Σ.Α.Ε εννοούµε, γενικά, µια µαθηµατική σχέση που συνδέει φυσικές ποσότητες και στοιχεία ενός συστήµατος. Η µαθηµατική αυτή σχέση συνθέτει το µαθηµατικό µοντέλο ή πρότυπο του συστήµατος Μαθηµατικό µοντέλο ενός συστήµατος είναι µια µαθηµατική έκφραση που συσχετίζει την είσοδο, το σύστηµα και την έξοδο µε τέτοιο τρόπο ώστε να µας δίνει τη δυνατότητα υπολογισµού της εξόδου του συστήµατος κάτω από οποιαδήποτε διέγερση Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το µαθηµατικό µοντέλο δεν είναι µια οποιαδήποτε σχέση αλλά εκείνη η σχέση που µας δίνει τη δυνατότητα ανάλυσης του συστήµατος, δηλαδή του προσδιορισµού της απόκρισης του για οποιαδήποτε διέγερση Ο προσδιορισµός του µαθηµατικού µοντέλου µπορεί να αφορά τη(ν): Κατάστρωση των εξισώσεων του συστήµατος, δηλαδή µε γνωστό το σύστηµα (φυσικά στοιχεία που το απαρτίζουν) χρησιµοποιούµε τις επιµέρους µοντελοποιήσεις των στοιχείων για τη δηµιουργία του συνολικού µοντέλου του συστήµατος. Παράδειγµα: Ένα ηλεκτρικό ή ηλεκτρονικό κύκλωµα Αναγνώριση συστήµατος, δηλαδή το σύστηµα είναι άγνωστο (µαύρο κουτί) ή αποτελείται από πολλά φυσικά στοιχεία ώστε να καταστρωθούν οι εξισώσεις περιγραφής του (π.χ το σύστηµα αεροσκάφος) ΚΕΣ : Αυτόµατος Έλεγχος Αναγνώριση συστήµατος Το επόµενο σχήµα περιγράφει µια συνηθισµένη διάταξη που χρησιµοποιείται για την αναγνώριση συστηµάτων και τη δηµιουργία προσοµοιωτών (simulaor Τόσο το σύστηµα όσο και το µαθηµατικό µοντέλο διεγείρονται από την ίδια διέγερση και σχηµατίζεται η διαφορά e( των δύο αποκρίσεων y ( και y ( Το µαθηµατικό µοντέλο τροποποιείται διαρκώς µέχρι η ποσότητα J να ελαχιστοποιηθεί e ( d

3 ΚΕΣ : Αυτόµατος Έλεγχος Έχουν προταθεί διάφορα είδη µαθηµατικών µοντέλων για την περιγραφή Σ.Α.Ε. Κάθε είδος έχει τα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα του. Τα τέσσερα πιο δηµοφιλή είναι: Ολοκληρωδιαφορικές εξισώσεις (Ο..Ε) υνατότητα περιγραφής κάθε είδους συστήµατος (γραµµικό ή µη, χρονικά αναλλοίωτο ή µη κλπ.) υσκολία ανάλυσης λόγω της δυσκολίας επίλυσης των διαφορικών εξισώσεων Συναρτήσεις µεταφοράς Εφαρµόζεται σε ΓΧΑ συστήµατα χωρίς αρχικές συνθήκες. Ευκολία ανάλυσης (αλγεβρικές εξισώσεις) -Κλασική µεθοδολογία ανάλυσης Σ.Α.Ε Πόλοι-µηδενικά Εφαρµόζεται σε ΓΧΑ συστήµατα Κατάλληλη µεθοδολογία για απλοποίηση µαθηµατικών µοντέλων συστηµάτων Κλασική µεθοδολογία ανάλυσης Σ.Α.Ε Εξισώσεις κατάστασης Είδη Μαθηµατικών Μοντέλων υνατότητα περιγραφής κάθε είδους συστήµατος υνατότητα περιγραφής Σ.Α.Ε πολλών εισόδων πολλών εξόδων Ευκολία προγραµµατισµού σε Η/Υ Σύγχρονη µεθοδολογία ανάλυσης ΚΕΣ : Αυτόµατος Έλεγχος Ολοκληρωδιαφορικές Εξισώσεις Οι ολοκληρωδιαφορικές (Ο..Ε) είναι γραµµικά ανεξάρτητες εξισώσεις που περιέχουν παραγώγους (η/και διαφορικά) και ολοκληρώµατα: υνατότητα περιγραφής κάθε είδους συστήµατος (γραµµικό ή µη, χρονικά αναλλοίωτο ή µη κλπ.) Οι γραµµικές εξισώσεις καταστρώνονται µε τη βοήθεια κάποιων φυσικών νόµων (π.χ Νόµοι Kirchoff για ηλεκτρικά κυκλώµατα, νόµος δυνάµεων D Alamber για µηχανικά συστήµατα κλπ) Οι γραµµικές διαφορικές εξισώσεις έχουν τη µορφή: n i i i d y( a i d m b j j j d d j 3

4 ΚΕΣ : Αυτόµατος Έλεγχος Παράδειγµα Το ηλεκτρικό κύκλωµα του σχήµατος περιγράφεται από την Ο..Ε: Η κατάστρωση της εξίσωσης προέκυψε από εφαρµογή του νόµου τάσεων του Kirchoff και τα απλά µοντέλα di( L + i( ) d + Ri v( d C τ τ για τον αντιστάτη, V R (i R (*R πηνίο, dil( VL( L d πυκνωτή VC ( ic ( τ ) dτ C ΚΕΣ : Αυτόµατος Έλεγχος Παράδειγµα (II) Να καταστρωθούν οι Ο..Ε για ηλεκτρικό κύκλωµα του σχήµατος: C Η κατάστρωση των εξισώσεων προέκυψε από εφαρµογή του νόµου τάσεων του Kirchoff στους δύο βρόχους. Ri ( + i( ) d i( ) d v( C τ τ C τ τ di ( i ( τ ) dτ + Ri ( + L + i( τ ) dτ d C 4

5 ΚΕΣ : Αυτόµατος Έλεγχος Συναρτήσεις Μεταφοράς Η συνάρτηση µεταφοράς Η( είναι µια µαθηµατική σχέση στο πεδίο της µιγαδικής συχνότητας. Ισχύει για Γ.Χ.Α µε µηδενικές αρχικές συνθήκες. Η συνάρτηση µεταφοράς ενός Γ.Χ.Α ορίζεται ως λόγος του µετασχηµατισµού Laplace της εξόδου y( προς τον µετασχηµατισµό Laplace της εισόδου. [ y( ] Y ( [ ( ] U( L H ( L u Η συνάρτηση µεταφοράς έχει τη γενική µορφή του λόγου δύο πολυωνύµων m m b( bms + bm s bs + b H ( n n a( s + an s as + a Ισοδύναµη περιγραφή µε τη συνάρτηση µεταφοράς παρέχει η κρουστική απόκριση h( µόνο που η περιγραφή µέσω της κρουστικής απόκρισης είναι στο πεδίο του χρόνου H κρουστική απόκριση ενός Γ.Χ.Α µε µηδενικές αρχικές συνθήκες είναι η έξοδος του συστήµατος όταν η είσοδος είναι η κρουστική συνάρτηση δ(. Ισχύει h( L H ( [ ] ΚΕΣ : Αυτόµατος Έλεγχος Παράδειγµα Το ηλεκτρικό κύκλωµα του σχήµατος περιγράφεται από την Ο..Ε: Η κατάστρωση της εξίσωσης προέκυψε από εφαρµογή του νόµου τάσεων του Kirchoff και τα απλά µοντέλα di( L + i( ) d + Ri v( d C τ τ για τον αντιστάτη, V R (i R (*R πηνίο, dil( VL( L d πυκνωτή VC ( ic ( τ ) dτ C 5

6 ΚΕΣ : Αυτόµατος Έλεγχος Παράδειγµα (II) Να ευρεθεί η συνάρτηση µεταφοράς για ηλεκτρικό κύκλωµα του σχήµατος (έξοδος το ρεύµα στο πηνίο): Η κατάστρωση των εξισώσεων προέκυψε από εφαρµογή του νόµου τάσεων του Kirchoff στους δύο βρόχους χρησιµοποιώντας τα µοντέλα στο πεδίο της µιγαδικής συχνότητας. R I( + I( I ( V ( I ( + RI ( + LsI ( + I ( Cs Cs Cs Cs I( H ( V ( R LCs + ( R R C + L) s + R + R ΚΕΣ : Αυτόµατος Έλεγχος Πόλοι - Μηδενικά Όπως έχει ήδη αναφερθεί η συνάρτηση µεταφοράς H( ενός συστήµατος έχει τη γενική µορφή του λόγου δύο πολυωνύµων m m b( bms + bm s bs + b H ( n n a( s + an s as + a Οι ρίζες του -p i πολυωνύµου a( ονοµάζονται πόλοι του συστήµατος και οι ρίζες του -z i πολυωνύµου b( ονοµάζονται µηδενικά του συστήµατος. Η θέση των πόλων του συστήµατος µας δίνουν πολύ σηµαντικές πληροφορίες για το σύστηµα (π.χ για την ευστάθεια του) Εκφράζοντας τη συνάρτηση µεταφοράς µε τη µορφή γινοµένου πόλων µηδενικών µπορούµε να έχουµε εικόνα αλληλο-εξουδετέρωσης πόλων m µηδενικών. ( s + z i) m m bms + bm s bs + b i H ( K n n n s + an s as + a ( s + p ) i Με αυτό τον τρόπο µπορούµε να προσεγγίσουµε το σύστηµα µε ένα µαθηµατικό µοντέλο µικρότερης τάξης i 6

7 ΚΕΣ : Αυτόµατος Έλεγχος Παράδειγµα Το ηλεκτρικό κύκλωµα του σχήµατος περιγράφεται από την συνάρτηση µεταφοράς (έξοδος θεωρείται η τάση στα άκρα του πυκνωτή): VC ( H ( V ( LCs + RCs + Αν οι τιµές των στοιχείων είναι: RΩ, CnF, LmH, να βρεθεί το µαθηµατικό µοντέλο του συστήµατος στη µορφή πόλων µηδενικών. ΑΠ. VC ( H ( V ( 9 5 s + s ( s + (.5 + j3.5) )( s + (.5 j3.5) ) 9 Magniude - - ΚΕΣ : Αυτόµατος Έλεγχος Παράδειγµα (συν.) Η απόκριση συχνότητας του προηγούµενου κυκλώµατος φαίνεται στο διπλανό σχήµα Frequency (rad/ Phase (degree Frequency (rad/ 7

8 ΚΕΣ : Αυτόµατος Έλεγχος Παράδειγµα (συν.) Sep Response Η βηµατική απόκριση του προηγούµενου κυκλώµατος φαίνεται στο διπλανό σχήµα. Ampliude Time (sec).8. x Impulse Response x 3 ΚΕΣ : Αυτόµατος Έλεγχος Παράδειγµα (συν.) Η κρουστική απόκριση του προηγούµενου κυκλώµατος φαίνεται στο διπλανό σχήµα Ampliude Time (sec).8. x -3 8

9 ΚΕΣ : Αυτόµατος Έλεγχος Εξισώσεις Κατάστασης Οι εξισώσεις κατάστασης είναι µια περιγραφή στο πεδίο του χρόνου ηοποία µπορεί να χρησιµοποιηθεί για µια µεγάλη γκάµα συστηµάτων όπως γραµµικά, µη γραµµικά, χρονικά αναλλοίωτα ή µη, µε ή χωρίς αρχικές συνθήκες Κατάσταση ονοµάζουµε ένα σύνολο εσωτερικών µεταβλητών του συστήµατος η παρακολούθηση των οποίων στον χρόνο µας δίνει περιγράφει το σύστηµα. Ορισµός: Οι µεταβλητές κατάστασης x (, x (,, x n ( ενός συστήµατος ορίζονται ως ένας (ελάχιστος) αριθµός µεταβλητών τέτοιων ώστε αν γνωρίζουµε τις τιµές τους για οποιαδήποτε χρονική στιγµή, τη συνάρτηση εισόδου που εφαρµόζεται στο σύστηµα για, και το µαθηµατικό νόµο που συνδέει την είσοδο, τις µεταβλητές κατάστασης και το σύστηµα, να καθίσταται δυνατός ο προσδιορισµός της κατάστασης του συστήµατος για οποιαδήποτε χρονική στιγµή. ΚΕΣ : Αυτόµατος Έλεγχος Εξισώσεις Κατάστασης (ΙΙ) Έστω το σύστηµα πολλών εισόδων πολλών εξόδων του σχήµατος. Μπορούµε να εκφράσουµε τις m εισόδους, p εξόδους και n µεταβλητές κατάστασης ως διανύσµατα: y( u ( y ( um( ) y( y p ( x ( x( x( xn( ) ) ) Οι εξισώσεις κατάστασης ενός συστήµατος είναι ένα σύστηµα n διαφορικών εξισώσεων πρώτης τάξης που συνδέει το διάνυσµα εισόδου µε το διάνυσµα κατάστασης x( και έχει τη µορφή: x &( f x(, [ ] όπου f είναι µια στήλη µε n στοιχεία. Η συνάρτηση f είναι γενικά µια πεπλεγµένη µη γραµµική συνάρτηση των x( και Το διάνυσµα εξόδου y( συνδέεται µε τα διανύσµατα εισόδου και κατάστασης x( µε την εξίσωση εξόδου: [ x(, )] y ( g 9

10 ΚΕΣ : Αυτόµατος Έλεγχος Εξισώσεις Κατάστασης (ΙΙΙ) όπου g είναι µια στήλη µε p στοιχεία. Η συνάρτηση g είναι γενικά µια πεπλεγµένη µη γραµµική συνάρτηση των x( και Οι αρχικές συνθήκες των εξισώσεων κατάστασης είναι οι τιµές του διανύσµατος κατάστασης x( για ( ισούται συνήθως µε ) και συµβολίζονται ως εξής: x( ) x( ) x( ) x xn( ) Οι εξισώσεις κατάστασης, η εξίσωση εισόδου και οι αρχικές συνθήκες συνθέτουν την περιγραφή ενός δυναµικού συστήµατος στο χώρο κατάστασης: [ x(, )] [ x(, )] x &( f y ( g x ( x ) ΚΕΣ : Αυτόµατος Έλεγχος Περιγραφή γραµµικών συστηµάτων µε εξισώσεις κατάστασης Αν ένα γραµµικό µη χρονικά µεταβαλλόµενο σύστηµα µπορεί να περιγραφεί από ένα σύστηµα συνήθων διαφορικών εξισώσεων, τότε οι εξισώσεις κατάστασης παίρνουν την ειδική µορφή: x &( Ax( + B y ( Cx( + D x ( ) x Ο πίνακας Α έχει διαστάσεις nxn και ονοµάζεται πίνακας του συστήµατος, ο πίνακας Β έχει διαστάσεις nxm και ονοµάζεται πίνακας εισόδου, ο πίνακας C έχει διαστάσεις pxn και ονοµάζεται πίνακας εξόδου, ο πίνακας D έχει διαστάσεις pxm και ονοµάζεται απευθείας πίνακας. a a... an b b... b m c c... cn d d... dm a a... an A b b... bm B c c... cn C d d... dm D : : : : : : : : : : : : an an... ann bn bn... bnm c p c p... c pn d p d p... d pm

11 ΚΕΣ : Αυτόµατος Έλεγχος Περιγραφή γραµµικών συστηµάτων χρονικά µεταβαλλόµενων Αν ένα γραµµικό χρονικά µεταβαλλόµενο σύστηµα µπορεί να περιγραφεί από ένα σύστηµα συνήθων διαφορικών εξισώσεων, τότε οι εξισώσεις κατάστασης παίρνουν τη µορφή: x &( A( x( + B( y ( C( x( + D( x ( x ) R x& ( x ( L LC L + v( x& ( x( y( [ R ] x ( x( ΚΕΣ : Αυτόµατος Έλεγχος Παράδειγµα Το ηλεκτρικό κύκλωµα του σχήµατος περιγράφεται από την Ο..Ε (έξοδος η τάση στα άκρα της αντίστασης): x () il() i x() x() CVc () CV di( L + i( ) d + Ri v( d C τ τ Θεωρώντας ως µεταβλητές κατάστασης το ρεύµα στο πηνίο, x (i L ( τo φορτίο του πυκνωτή x ( i C ( τ ) dτ τότε ισχύει x& ( ic ( il( x ( L x& ( + x( + Rx( v( C

Εφαρµογές Προσαρµοστικού Ελέγχου στα Σύγχρονα Τηλεπικοινωνιακά Συστήµατα

Εφαρµογές Προσαρµοστικού Ελέγχου στα Σύγχρονα Τηλεπικοινωνιακά Συστήµατα ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ ιατριβή που υπεβλήθη για την απόκτηση Μεταπτυχιακού ιπλώµατος Ειδίκευσης Θέµα Εφαρµογές Προσαρµοστικού Ελέγχου στα Σύγχρονα Τηλεπικοινωνιακά Συστήµατα

Διαβάστε περισσότερα

2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Γενικά τι είναι σύστηµα - Ορισµός. Τρόποι σύνδεσης συστηµάτων.

2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Γενικά τι είναι σύστηµα - Ορισµός. Τρόποι σύνδεσης συστηµάτων. 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Γενικά τι είναι - Ορισµός. Τρόποι σύνδεσης συστηµάτων. Κατηγορίες των συστηµάτων ανάλογα µε τον αριθµό και το είδος των επιτρεποµένων εισόδων και εξόδων. Ιδιότητες των

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλώματα με ημιτονοειδή διέγερση

Κυκλώματα με ημιτονοειδή διέγερση Κυκλώματα με ημιτονοειδή διέγερση Κυκλώματα με ημιτονοειδή διέγερση ονομάζονται εκείνα στα οποία επιβάλλεται τάση της μορφής: = ( ω ϕ ) vt V sin t όπου: V το πλάτος (στιγμιαία μέγιστη τιμή) της τάσης ω

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4 η. «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις»,Τμήμα Μηχανολόγων Π.Θ., Γ. Περαντζάκης

Ενότητα 4 η. «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις»,Τμήμα Μηχανολόγων Π.Θ., Γ. Περαντζάκης - - Ενότητα 4 η (Συστηματική μελέτη και ανάλυση κυκλωμάτων με τις μεθόδους των βρόχων και κόμβων. Θεωρήματα κυκλωμάτωνthevenin, Norton, επαλληλίας, μέγιστης μεταφοράς ισχύος) Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου Θεωρία και Εφαρμογές

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου Θεωρία και Εφαρμογές Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου Θεωρία και Εφαρμογές Διδακτικές Σημειώσεις Τμήματος Πληροφορικής και Επικοινωνιών Τομέας Αρχιτεκτονικής Υπολογιστικών και Βιομηχανικών εφαρμογών Δρ. Βολογιαννίδης Σταύρος email:

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστηµιο Πατρων Τµηµα Μηχανικων Ηλεκτρονικων Υπολογιστων & Πληροφορικης Εργαστηριο Επεξεργασιας Σηµατων και Τηλεπικοινωνιων

Πανεπιστηµιο Πατρων Τµηµα Μηχανικων Ηλεκτρονικων Υπολογιστων & Πληροφορικης Εργαστηριο Επεξεργασιας Σηµατων και Τηλεπικοινωνιων Πανεπιστηµιο Πατρων Τµηµα Μηχανικων Ηλεκτρονικων Υπολογιστων & Πληροφορικης Εργαστηριο Επεξεργασιας Σηµατων και Τηλεπικοινωνιων Ταυτοποίηση Μη Γραµµικών Συστηµάτων Υψηλής Τάξης : Μία προσέγγιση ϐασισµένη

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ. Του ΝΤΑΤΑΛΙΚΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Α.Μ. : 3274

Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ. Του ΝΤΑΤΑΛΙΚΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Α.Μ. : 3274 Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ Του ΝΤΑΤΑΛΙΚΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Α.Μ. : 374 Πτυχιακή εργασία που υποβάλλεται προς μερική εκπλήρωση των απαιτήσεων για την απόκτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Θεόδωρος Η. Αλεξόπουλος, Εµµανουήλ Α. ρης, Σταύρος Ε. Μαλτέζος, Γεώργιος. Τσιπολίτης Εργαστήριο Πειραµατικής Φυσικής Υψηλών Ενεργειών Σχολή Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών και Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3 η. (Ισχύς, συντελεστής ισχύος, βελτίωση συντελεστή ισχύος. Τριφασικά δίκτυα, γραμμές μεταφοράς)

Ενότητα 3 η. (Ισχύς, συντελεστής ισχύος, βελτίωση συντελεστή ισχύος. Τριφασικά δίκτυα, γραμμές μεταφοράς) - 1 - Ενότητα 3 η (Ισχύς, συντελεστής ισχύος, βελτίωση συντελεστή ισχύος. Τριφασικά δίκτυα, γραμμές μεταφοράς) Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζεται το θέμα της ισχύος σε μονοφασικά και τριφασικά συμμετρικά

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΥΜΒΟΛΟ ΜΟΝΑΔΕΣ S.. Φορτίο, q oulomb, Ηλεκτρικό ρεύμα, i Ampére, A Ηλεκτρικό δυναμικό olt, Ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Αυτοματισμού. Σημειώσεις Εργαστηρίου Ψηφιακού Ελέγχου. Σχεδίαση Συστημάτων Ελέγχου με χρήση MATLAB

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Αυτοματισμού. Σημειώσεις Εργαστηρίου Ψηφιακού Ελέγχου. Σχεδίαση Συστημάτων Ελέγχου με χρήση MATLAB Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Αυτοματισμού Σημειώσεις Εργαστηρίου Ψηφιακού Ελέγχου Σχεδίαση Συστημάτων Ελέγχου με χρήση MATLAB Επιμέλεια: Ξανθή Παπαγεωργίου E-mail: xanthi.papageorgiou@gmail.com Τμήματα:

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Συστήµατα Αυτοµάτου Ελέγχου (Σ.Α.Ε.)

Εισαγωγή στα Συστήµατα Αυτοµάτου Ελέγχου (Σ.Α.Ε.) ΚΕΣ 01 Αυτόµατος Έλεγχος Εισαγωγή στα Συστήµατα Αυτοµάτου Ελέγχου (Σ.Α.Ε.) Νικόλας Τσαπατσούλης Λέκτορας Π..407/80 Τµήµα Επιστήµη και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου Βιβλιογραφία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ...3

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ...3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ- ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ...3 ΕΝΟΤΗΤΑ 3.. Ο ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ-Z...4 3... ΟΡΙΣΜΌΣ...4 3... ΎΠΑΡΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΎ-Z...5 3..3. ΙΔΙΌΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΎ-Z... ΕΝΟΤΗΤΑ 3..

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ (ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ) Εµµ. ρης Καθηγητής Φυσικής Σχολή Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών και Φυσικών Επιστηµών ΕΜΠολυτεχνείο Αθήνα 004 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι Σηµειώσεις αυτές έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Συστήµατα πολλών εισόδων πολλών εξόδων

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Συστήµατα πολλών εισόδων πολλών εξόδων ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Συστήµατα πολλών εισόδων πολλών εξόδων ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΚ ΟΧΗ.5, Νοέµβριος Περιεχόµενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 3 ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Πάτρα 0 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ενότητες του μαθήματος Η πιο συνηθισμένη επεξεργασία αναλογικών σημάτων είναι η ενίσχυση τους, που επιτυγχάνεται με

Διαβάστε περισσότερα

1-1 ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM. Σύμβολο αντιστάτη με αντίσταση R. Γραφική παράσταση της αντίστασης συναρτήσει της έντασης του ρεύματος σε γραμμικό αντιστάτη

1-1 ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM. Σύμβολο αντιστάτη με αντίσταση R. Γραφική παράσταση της αντίστασης συναρτήσει της έντασης του ρεύματος σε γραμμικό αντιστάτη - ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM Το 86 ο Γερμανός φυσικός Georg Ohm ανακάλυψε ότι η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος i που διαρρέει έναν αγωγό είναι ανάλογη της διαφοράς δυναμικού v που εφαρμόζεται στα άκρα του, δηλαδή ισχύει:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΙΙ Εναλλασσόµενο Ρεύµα Κανέλλος Φώτης ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Γεώργιος Πολίτης Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Πειραιά Πειραιάς, 009 ΚΕΦΑΛΑΙΟ - Είδη ρευµάτων, Εναλλασσόµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ

ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ Θα ξεκινήσουµε την παρουσίαση των γραµµικών συστηµάτων µε ένα απλό παράδειγµα από τη Γεωµετρία, το οποίο ϑα µας ϐοηθήσει στην κατανόηση των συστηµάτων αυτών και των συνθηκών

Διαβάστε περισσότερα

I. ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ. math-gr

I. ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ. math-gr I ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ i e ΜΕΡΟΣ Ι ΟΡΙΣΜΟΣ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Α Ορισμός Ο ορισμός του συνόλου των Μιγαδικών αριθμών (C) βασίζεται στις εξής παραδοχές: Υπάρχει ένας αριθμός i για τον οποίο ισχύει i Το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠIΣΤΗΜIΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣIΚΗΣ. Ηλεκτρονική Φυσική ΦΥΣ 341

ΠΑΝΕΠIΣΤΗΜIΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣIΚΗΣ. Ηλεκτρονική Φυσική ΦΥΣ 341 ΠΑΝΕΠIΣΤΗΜIΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣIΚΗΣ Ηλεκτρονική Φυσική ΦΥΣ 341 ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013 Εισαγωγή στην Ηλεκτρονική 2 Αξιολόγηση: Ηλεκτρονική Φυσική - ΦΥΣ341 40% Τελική εξέταση Συμπεριλαμβάνει όλη την ύλη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ (Θ) Ι ΑΣΚΩΝ Ρ. ΧΑΤΖΗΕΥΦΡΑΙΜΙ ΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΑΛΚΙ Α 005-006 Περιεχόµενα 1 Εισαγωγή...4 1.1 οµή του µαθήµατος... 4 1. Εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

6. ΑΡΧΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

6. ΑΡΧΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 6. ΑΡΧΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιαστούν απλοποιημένα τα βασικά σημεία της θεωρίας των Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου. Θα παρουσιαστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Μέση και Ενεργός Τιμή Σφάλματα Μέτρησης Γέφυρες Μετρήσεων Καταμεριστές Τάσης Xαραλαμπάκος Βασίλης Ph.D Εισαγωγή Τι είναι Μέτρηση; -> Με τον όρο μέτρηση εννοούμε την σύγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΩΣΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ 1. Εισαγωγή

ΠΟΛΩΣΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ 1. Εισαγωγή ΠΟΛΩΣΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό θα µιλήσουµε για ενισχυτές µιας βαθµίδας µε διπολικά τρανζίστρ. Σε επόµενα κεφάλαια θα µιλήσουµε για ενισχυτές µε FET, όπως και για ενισχυτές µε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΜΕ ΑΠΛΕΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΤΩΝ

ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΜΕ ΑΠΛΕΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΤΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΜΕ ΑΠΛΕΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΤΩΝ Αντιστάτες συνδεδεμένοι σε σειρά Όταν ν αντιστάτες ενός κυκλώματος διαρρέονται από το ίδιο ρεύμα τότε λέμε ότι οι αντιστάτες αυτοί είναι συνδεδεμένοι σε σειρά.

Διαβάστε περισσότερα

Είναι επίσης βολικό σε κάποιες περιπτώσεις να θεωρήσουµε το σύνολο διανυσµάτων x(n), που περιέχουν τις τιµές x(n), x(n-1),,x(n-n+1) ενός σήµατος

Είναι επίσης βολικό σε κάποιες περιπτώσεις να θεωρήσουµε το σύνολο διανυσµάτων x(n), που περιέχουν τις τιµές x(n), x(n-1),,x(n-n+1) ενός σήµατος Ανασκόπηση Γραµµική Άλγεβρα Σε πολλά µαθηµατικά προβλήµατα που θα συναντήσουµε στην φασµατική εκτίµηση και γενικά στην εκτίµηση παραµέτρων θα είναι βολικό να χρησιµοποιούµε διανύσµατα και πίνακες για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩΝ. Οι ηµερήσιες, αεροπορικές και οδικές, αφίξεις τουριστών στην χώρα µας x t

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩΝ. Οι ηµερήσιες, αεροπορικές και οδικές, αφίξεις τουριστών στην χώρα µας x t ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩΝ ΚΕΦ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Χρονοσειρές Με τον όρο χρονοσειρά εννοούµε συνήθως µια ακολουθία { = } x : 0,,,..., όπου κάθε x εκφράζει την κατά την χρονική στιγµή κατάσταση ενός συστήµατος το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο. Γενική Περιγραφή της Μεθόδου των Πεπερασµένων Στοιχείων. Μέθοδος Μετατοπίσεων 2.1. ΓΕΝΙΚΑ

Κεφάλαιο. Γενική Περιγραφή της Μεθόδου των Πεπερασµένων Στοιχείων. Μέθοδος Μετατοπίσεων 2.1. ΓΕΝΙΚΑ Κεφάλαιο Γενική Περιγραφή της Μεθόδου των Πεπερασµένων Στοιχείων. Μέθοδος Μετατοπίσεων.. ΓΕΝΙΚΑ Στο κεφάλαιο Εισαγωγή παράγραφο δείξαµε τη συσχέτιση µεταξύ της µεθόδου των πεπερασµένων στοιχείων και της

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στους τελεστικούς ενισχυτές

Εισαγωγή στους τελεστικούς ενισχυτές ΗΥ121-Ηλεκτρονικά Κυκλώµατα Γιώργος ηµητρακόπουλος Εισαγωγή στους τελεστικούς ενισχυτές 1 Εισαγωγή Ο τελεστικός ενισχυτής είναι ένας ενισχυτής τάσης µε πολύ µεγάλο κέρδος. Το κέρδος µπορεί να παίρνει πολύ

Διαβάστε περισσότερα