ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι (ΘΕ ΠΛΗ ) TEΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 4 Ιουνίου 7 Από τα κάτωθι Θέµατα καλείστε να λύσετε το ο που περιλαµβάνει ερωτήµατα από όλη την ύλη του µαθήµατος, ενώ από τα Θέµατα,, 4, 5 και 6 µπορείτε να επιλέξετε το πολύ τέσσερα Προσοχή: Αν προσπαθήσετε να επιλύσετε και τα πέντε Θέµατα 6 πρέπει να µας υποδείξετε ποια τέσσερα από αυτά θέλετε να βαθµολογήσουµε Θέµα (4 µονάδες) α) ( 5 µονάδες) είξτε ότι το σύνολο των διανυσµάτων του υπόχωρος του και να βρεθεί µία βάση και η διάσταση του που είναι κάθετα στο ( ) Το σύνολο των διανυσµάτων που είναι κάθετα στο (,, ) T γράφεται V {(, y, z) / y z },, T είναι διανυσµατικός = + = και συνεπώς Το γενικό στοιχείο αυτού του συνόλου είναι V={ (,, ) + y(,, ),, y }, και εποµένως το V παράγεται από γραµµικώς ανεξάρτητα διανύσµατα που αποτελούν µια βάση του Συνεπώς είναι ένας υπόχωρος του µε dimv = β) ( 5 µονάδες) Θεωρούµε τη γραµµική απεικόνιση g:, g(, y, z) = ( + yz, ky, + y+ kz) όπου k Για τις διάφορες τιµές του k υπολογίστε τις διαστάσεις dim img, dim ker g Ξέρουµε ότι η εικόνα της g παράγεται από τα g(,,), g(,,), g (,,) Έχουµε g(,, ) = (,,), g(,, ) = (, k,), g(,,) = (,, k) Σχηµατίζουµε τον πίνακα µε στήλες τα διανύσµατα αυτά k Μετά από στοιχειώδεις µετασχηµατισµούς γραµµών φτάνουµε k στον πίνακα A= k Αν k + =, τότε ο Α είναι σε κλιµακωτή µορφή και υπάρχουν k + µη µηδενικές γραµµές Άρα dimimg = Συνεπώς dim ker g = dim dimimg = = Αν k +, τότε dimimg = Συνεπώς dim ker g = = γ) ( 5 µονάδες) Εξετάστε αν διαγωνοποιείται ο πίνακας A = ΠΛΗ--ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

2 Εύρεση ιδιοτιµών του πίνακα : λ det( A λi) = = λ 4λ + 4 = ( λ ) λ Εποµένως έχουµε µία διπλή ιδιοτιµή την λ= Εύρεση αντίστοιχων ιδιοδιανυσµάτων : + y = Au = u = y = u = y y + y = y, Έτσι, για την διπλή ιδιοτιµή του πίνακα Α δεν µπορούµε να βρούµε δύο γραµµικά ανεξάρτητα ιδιοδιανύσµατα και ο πίνακας δεν διαγωνοποιείται δ) ( 5 µονάδες) ( ) n Να βρεθούν όλες τιµές του για τις οποίες συγκλίνει η σειρά: n ( ) n Μέσω του κριτηρίου του λόγου βρίσκουµε εύκολα ότι η σειρά: συγκλίνει για n < δηλαδή < < και αποκλίνει για > και <Συγκλίνει όµως και για =, = απολύτως (άρα και απλά) λόγω σύγκρισης µε την p= σειρά ε) ( 5 µονάδες) ίνεται η συνάρτηση f = + b+ 4+ aln( ) µε > Υπολογίστε την f και βρείτε τις πραγµατικές παραµέτρους α, b έτσι ώστε η f να παρουσιάζει ακρότατα στα σηµεία =, = και προσδιορίστε το είδος των ακρότατων αυτών Υπάρχουν τοπικά ή ολικά ακρότατα στα σηµεία αυτά; Παραγωγίζοντας την f() έχουµε f = + b+ a = Για να παρουσιάζει η f ακρότατα στα σηµεία =, = θα πρέπει αυτά να µηδενίζουν την παράγωγο : δηλαδή πρεπει f () = και f () = Ετσι προκύπτει το συστηµα + b+ a = a = 4+ b+ a = b = Υπολογίζοντας και την δεύτερη παράγωγο f = 4 στα, βλέπουµε ότι στο = υπάρχει τοπικό µέγιστο ενώ στο = τοπικό ελάχιστο Τα ακρότατα αυτά είναι τοπικά, επειδή για η f() - και για f() στ) ( 5 µονάδες) ίνεται µια παραβολή µε εξίσωση y = + ) είξτε ότι η ευθεία y = είναι εφαπτοµένη της παραβολής στο σηµείο Β = (,) Φέρετε µέσω του Β ευθεία παράλληλη µε τον άξονα O, η οποία τέµνει τον άξονα Οy στο σηµείο Α = (,) ) Υπολογίστε το εµβαδόν του χωρίου µεταξύ του ευθύγραµµου τµήµατος ΑΒ, του άξονα Οy και της παραβολής Κατόπιν υπολογίστε το εµβαδόν µεταξύ της παραβολής, του άξονα Οy και της ευθείας y = Ποια είναι η σχέση µεταξύ των δύο αυτών εµβαδών; ΠΛΗ--ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

3 dy ) Αφού η κλίση της ευθείας = συµπίπτει µε την παράγωγο της παραβολής στο κοινό d σηµείο (,), η ευθεία και η παραβολή εφάπτονται στο σηµείο αυτό ) Το εµβαδόν του χωρίου µεταξύ του ευθύγραµµου τµήµατος ΑΒ, του άξονα Οy και της παραβολής εύκολα δείχνεται ότι είναι Ε = ( + ) d= + = και είναι διπλάσιο του εµβαδού µεταξύ παραβολής και ευθείας που είναι Ε = ζ) ( 5 µονάδες) Υπολογίστε τα ολοκληρώµατα (β) ( ) d + = + = + (α) d (Υπόδειξη: Χρησιµοποιήστε ανάλυση σε απλά κλάσµατα) e sin d (Υπόδειξη: Χρησιµοποιήστε ολοκλήρωση κατά παράγοντες) + + (α) d = d = d + d = ln + ln + + C ( )( + ) + (β) cos e sin d = e d = e e cos d (*) Υπολογίζουµε τώρα το ολοκλήρωµα στο δεξιό µέλος της ως άνω σχέσης e cos d = e cos + e sin d = e cos + e sin 4 e cos d 5e cos d= e cos + e sin e cos d= ( e cos + e sin ) 5 και αντικαθιστούµε στην παραπάνω σχέση (*) βρίσκοντας τελικά: e sin d= e ( e cos + e sin ) η) ( 5 µονάδες) Να υπολογισθούν τα όρια: sin α) lim β) lim γ) lim + sin δ) sin lim π π ΠΛΗ--ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

4 sin cos sin lim = lim = lim = εφαρµόζοντας φορές L Hospital 6 6 α) + (+ / ) lim = lim = lim = / + / β) / / γ) Αν sin sin lim = l lim ln( ) = ln l lim sin ln = ln l Αλλά ln / sin sin lim sin ln = lim = lim = lim = lim sin =, / sin cos / sin cos cos εφαρµόζοντας µια φορά L Hospital Εποµένως ln l = l = sin( π ) lim = sin sin( π ) π π δ) lim = lim = Άρα το όριο δεν υπάρχει π π π π sin( π ) lim = + π π Θέµα ( 5 µονάδες) Για ποιες τιµές των παραµέτρων α, β έχει το κάτωθι σύστηµα ακριβώς µια λύση, άπειρες λύσεις ή καµία λύση; y = a z β Για τις τιµές που υπάρχει µια µόνο λύση, να βρεθεί η λύση αυτή συναρτήσει των α,β Ο αρχικός πίνακας µετασχηµατίζεται στον a β a β ιακρίνουµε τις εξής περιπτώσεις: a + β 4 β ( β ) ) α : Η λύση είναι µοναδική και γράφεται ( yz,, ) =,, a a a αφού ο πίνακας µπορεί να γίνει : a ( a)/ a ( a)/ a β ( a)/ β ) α =, β = : Τότε υπάρχουν άπειρες λύσεις αφού το σύστηµα γίνεται : ΠΛΗ--ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

5 + y+ z = y+ z = + y+ z = = + y z =y ) α =, β : Το σύστηµα είναι αδύνατο, δηλ δεν υπάρχει καµία λύση Θέµα ( 5 µονάδες) 5 4 Έστω A = 6 5 (α) Να βρεθούν το χαρακτηριστικό πολυώνυµο του Α και οι ιδιοτιµές του Α n (β) Υπολογίστε τις δυνάµεις A όπου n µε τη βοήθεια του Θεωρήµατος των Cayley-Hamilton n n+ και δείξτε ότι A = A, A = A (γ) Αληθεύει ότι ο Α διαγωνοποιείται; (α) Έχουµε χ A = det( I A) = det 6 5 = = + + = = + Άρα οι ιδιοτιµές είναι οι,, (( 5)( 5) 4) (β) Από το Θεώρηµα των Cayley-Hamilton έχουµε A A= Άρα 4 A = AA = AA= A, = = = = 5 4 A AA AA A A 6 5 A = AA = AA= A n n+ Με επαγωγή αποδεικνύεται ότι A = A, A = A για κάθε θετικό ακέραιο n Πράγµατι, η πρώτη σχέση αληθεύει για n = Έστω ότι αυτή αληθεύει για ένα συγκεκριµένο n Τότε ( n+ ) n A = A A = A A = AA = AA= A Η δεύτερη σχέση αποδεικνύεται µε παρόµοιο τρόπο (γ) Ο Α διαγωνοποιείται γιατί είναι και έχει διακεκριµένες ιδιοτιµές Θέµα 4 ( 5 µονάδες) Να µελετηθούν ως προς τη σύγκλισή τους οι σειρές και να βρεθεί το άθροισµά τους όπου αυτό είναι δυνατόν: (α) ( n + n), (β) n n+, (γ) n n! ΠΛΗ--ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

6 ( n + n)( n + + n) Άρα η σειρά αποκλίνει λόγω (α) ( n n) + = = n + + n n + + n σύγκρισης µε την αρµονική (β) Προκειται για τηλεσκοπική σειρά : k = lim = lim = k k n n n n n n = + = + k + n (γ) Η σειρά συγκλίνει, όπως δείχνει το κριτήριο του λόγου Το άθροισµά της είναι το e n! Θέµα 5 ( 5 µονάδες) ίνονται οι συναρτήσεις f =, g = + e + e, (, ) α) Αφού υπολογίστε f, g, εξετάστε την συµµετρία (αρτια, περιττή) µονοτονία, ακρότατα, σηµεία τοµής των αξόνων, και τα όρια καθώς, β) Με χρήση της αντικατάστασης u = e δείξτε ότι g d = du u + g d = f d, χωρίς να βρείτε την τιµή των ολοκληρωµάτων και συµπεράνετε ότι α) Οι παράγωγοι των συναρτήσεων είναι : f = = + + ( ), e e e e g + = = = e + e e + e e + e Και οι δύο συναρτήσεις έχουν µέγιστο στο = και κανένα άλλο τοπικό ακρότατο, είναι άρτιες και τείνουν ασυµπτωτικά στο για ± du β) = = = = = = e + e u+ u u u + u + + g d d du du d f d όπου έχουµε κάνει την αντικατάσταση u = e, du = e d = ud d = du / u και αλλάξαµε το κάτω όριο σε e = Θέµα 6 ( 5 µονάδες) ΠΛΗ--ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

7 (α) Οι βαθµοί στην τελική εξέταση ενός µαθήµατος, µε άριστα το, ακολουθούν κανονική κατανοµή µε µέσο όρο το και τυπική απόκλιση µονάδες Για να περάσει κανείς στο µάθηµα αυτό πρέπει να συγκεντρώσει στο διαγώνισµα τουλάχιστον µονάδες Σε ένα τυχαίο δείγµα µαθητών ποια είναι η πιθανότητα τουλάχιστον ένας από αυτούς να περάσει το µάθηµα; ίνεται ότι, αν η τυχαία µεταβλητή Ζ ακολουθεί την τυπική κανονική κατανοµή, τότε PZ [ ] = 84 (β) Ένας οδηγός έχει πιθανότητα να συλληφθεί µεθυσµένος Το αλκοτέστ κάνει ορθή διάγνωση στο 95% των περιπτώσεων, δηλαδή το τέστ είναι θετικό µε πιθανότητα 95 εάν ο συλληφθείς είναι µεθυσµένος και αρνητικό µε πιθανότητα 95 εάν δεν είναι Ποια είναι η πιθανότητα ο συλληφθείς να είναι όντως µεθυσµένος δεδοµένου ότι το τέστ είναι θετικό; Υπόδειξη: Θεωρήστε Α το ενδεχόµενο «ο συλληφθείς είναι µεθυσµένος» και Θ το ενδεχόµενο «το τέστ είναι θετικό» και χρησιµοποιήστε τον τύπο του Bayes (α) Η τυχαία µεταβλητή Ζ που ακολουθεί την τυπική κανονική κατανοµή γράφεται Ζ = (Χ-µ)/σ = (Χ-)/ Η πιθανότητα ένας µαθητής να περάσει το µάθηµα είναι PZ [ ] = PZ [ ] =,84 Σε ένα τυχαίο δείγµα τριών µαθητών η πιθανότητα να περάσει το µάθηµα τουλάχιστον ένας από αυτούς είναι σύµφωνα µε τη διωνυµική κατανοµή: P(περνάει τουλάχιστον ένας)= - Ρ(δεν περνάει κανένας) = - (-84) = *84*(-84) +*84 *(-84) + (84) = 996 (β) Σύµφωνα µε το τύπο Bayes έχουµε: PA P( Θ/ Α) P( Α/ Θ ) = PA P( Θ/ Α ) + PA ( ') P( Θ/ Α') µε PA = / =, PA ( ') = 99 / = 99 Επίσης έχουµε 95 P( Θ/ Α ) = 95, P( Θ/ Α ') = 5 οπότε P ( Α/Θ) = Άρα η πιθανότητα, µετά από θετικό τεστ, ο συλληφθείς να ήταν όντως µεθυσµένος είναι λιγότερο από ένα προς έξι ΠΛΗ--ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

= (1, 0,1, 0) είναι γραµµικά ανεξάρτητα

= (1, 0,1, 0) είναι γραµµικά ανεξάρτητα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θέµα α) (µ) Θεωρούµε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι (ΘΕ ΠΛΗ ) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 7 Ιουλίου 3 (διάρκεια: 3 ώρες

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 Διανυσματικοί Χώροι

Κεφάλαιο 4 Διανυσματικοί Χώροι Κεφάλαιο Διανυσματικοί Χώροι Διανυσματικοί χώροι - Βασικοί ορισμοί και ιδιότητες Θεωρούμε τρία διαφορετικά σύνολα: Διανυσματικοί Χώροι α) Το σύνολο διανυσμάτων (πινάκων με μία στήλη) με στοιχεία το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

e-mail@p-theodoropoulos.gr

e-mail@p-theodoropoulos.gr Ασκήσεις Μαθηµατικών Κατεύθυνσης Γ Λυκείου Παναγιώτης Λ. Θεοδωρόπουλος Σχολικός Σύµβουλος Μαθηµατικών e-mail@p-theodoropoulos.gr Στην εργασία αυτή ξεχωρίζουµε και µελετάµε µερικές περιπτώσεις ασκήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Υποβολής Αξιολόγησης Γ.Ε.

Έντυπο Υποβολής Αξιολόγησης Γ.Ε. Έντυπο Υποβολής Αξιολόγησης Γ.Ε. O φοιτητής συμπληρώνει την ενότητα «Υποβολή Εργασίας» και αποστέλλει το έντυπο σε δύο μη συρραμμένα αντίγραφα (ή ηλεκτρονικά) στον Καθηγητή-Σύμβουλο. Ο Καθηγητής-Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

Συναρτήσεις Όρια Συνέχεια

Συναρτήσεις Όρια Συνέχεια Κωνσταντίνος Παπασταματίου Μαθηματικά Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Συναρτήσεις Όρια Συνέχεια Συνοπτική Θεωρία Μεθοδολογίες Λυμένα Παραδείγματα Επιμέλεια: Μαθηματικός Φροντιστήριο Μ.Ε. «ΑΙΧΜΗ» Κ. Καρτάλη 8 (με

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9 1 Ιδιοτιμές και Ιδιοδιανύσματα

Κεφάλαιο 9 1 Ιδιοτιμές και Ιδιοδιανύσματα Σελίδα από 58 Κεφάλαιο 9 Ιδιοτιμές και Ιδιοδιανύσματα 9. Ορισμοί... 9. Ιδιότητες... 9. Θεώρημα Cayley-Hamlto...9 9.. Εφαρμογές του Θεωρήματος Cayley-Hamlto... 9.4 Ελάχιστο Πολυώνυμο...40 Ασκήσεις του Κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4: Διαφορικός Λογισμός

Κεφάλαιο 4: Διαφορικός Λογισμός ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Κεφάλαιο 4: Διαφορικός Λογισμός Μονοτονία Συνάρτησης Tζουβάλης Αθανάσιος Κεφάλαιο 4: Διαφορικός Λογισμός Περιεχόμενα Μονοτονία συνάρτησης... Λυμένα παραδείγματα...

Διαβάστε περισσότερα

για τις οποίες ισχύει ( )

για τις οποίες ισχύει ( ) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΜΗΤΑΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΔΡΟΥΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ . Έστω οι συναρτήσεις f, g: για κάθε. α) Να αποδείξετε ότι η g είναι -. β) Να αποδείξετε ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΟΛΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΛΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ : ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 Βασικά Θεωρήµατα του ιαφορικού Λογισµού

Κεφάλαιο 7 Βασικά Θεωρήµατα του ιαφορικού Λογισµού Σελίδα 1 από Κεφάλαιο 7 Βασικά Θεωρήµατα του ιαφορικού Λογισµού Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούµε µε τα βασικά θεωρήµατα του διαφορικού λογισµού καθώς και µε προβλήµατα που µπορούν να επιλυθούν χρησιµοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

Αθ.Κεχαγιας. Σηµειωσεις Αναλυτικης Γεωµετριας. Θ. Κεχαγιας. Σεπτεµβρης 2009, υ.0.95

Αθ.Κεχαγιας. Σηµειωσεις Αναλυτικης Γεωµετριας. Θ. Κεχαγιας. Σεπτεµβρης 2009, υ.0.95 Σηµειωσεις Αναλυτικης Γεωµετριας Θ. Κεχαγιας Σεπτεµβρης 2009, υ.0.95 Περιεχόµενα Εισαγωγη 1 Επιπεδα στον Τρισδιαστατο Χωρο 1 1.1 Θεωρια.................................... 1 1.2 Λυµενες Ασκησεις..............................

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Ι Ακαδηµαϊκό έτος 4-5 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Νίκος Κυλάφης Πανεπιστήµιο Κρήτης //4 Σελίδα από 55 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Το µάθηµα της Γενικής Φυσικής Ι θα γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ρ Α Μ Μ Ι Κ Η Α Λ Γ Ε Β Ρ Α

Γ Ρ Α Μ Μ Ι Κ Η Α Λ Γ Ε Β Ρ Α Ι Ω Α Ν Ν Η Σ Μ Α Ρ Ο Υ Λ Α Σ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΕΜΦΕ Γ Ρ Α Μ Μ Ι Κ Η Α Λ Γ Ε Β Ρ Α Επιµέλεια : ρ Αδάµ Μαρία ΕΜΠ, 005 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ο ρόλος της Γραµµικής Άλγεβρας στις Εφαρµοσµένες Επιστήµες είναι εξαιρετικά σηµαντικός.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΕΣ TAYLOR. Στην Ενότητα αυτή θα ασχοληθούµε µε την προσέγγιση συναρτήσεων µέσω πολυωνύµων. Πολυώνυµο είναι κάθε συνάρτηση της µορφής:

ΣΕΙΡΕΣ TAYLOR. Στην Ενότητα αυτή θα ασχοληθούµε µε την προσέγγιση συναρτήσεων µέσω πολυωνύµων. Πολυώνυµο είναι κάθε συνάρτηση της µορφής: ΣΕΙΡΕΣ TAYLOR Στην Ενότητα αυτή θα ασχοληθούµε µε την προσέγγιση συναρτήσεων µέσω πολυωνύµων Πολυώνυµο είναι κάθε συνάρτηση της µορφής: p( ) = a + a + a + a + + a, όπου οι συντελεστές α i θα θεωρούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤEΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤEΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤEΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ ο A. Έστω µια συνάρτηση f, η οποία είναι συνεχής σε ένα διάστηµα. Αν f () > σε κάθε εσωτερικό σηµείο του, τότε να αποδείξετε ότι η f είναι γνησίως

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 Πίνακες. χρησιµοποιώντας µόνο την ακόλουθη διάταξη αριθµών 1 1 2 1 2 5 1 0

Κεφάλαιο 3 Πίνακες. χρησιµοποιώντας µόνο την ακόλουθη διάταξη αριθµών 1 1 2 1 2 5 1 0 Σελίδα από 53 Κεφάλαιο 3 Πίνακες Περιεχόµενα 3 Ορισµοί Επεξεργασµένα Παραδείγµατα Ασκήσεις 3 3 Πράξεις µε Πίνακες Πρόσθεση Πινάκων Πολλαπλασιασµός Πίνακα µε Αριθµό Πολλαπλασιασµός Πινάκων ιωνυµικό Ανάπτυγµα

Διαβάστε περισσότερα

, y 1. y y y y = x ( )

, y 1. y y y y = x ( ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ. ΕΞΙΣΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Μία εξίσωση µε αγνώστους x, y λέγεται εξίσωση µίας γραµµής C, όταν οι συντεταγµένες των σηµείων της C και µόνο αυτές την επαληθεύουν. Αν έχουµε

Διαβάστε περισσότερα

Μετά το τέλος της µελέτης του 1ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να γνωρίζει:

Μετά το τέλος της µελέτης του 1ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να γνωρίζει: Μετά το τέλος της µελέτης του 1ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να γνωρίζει: Τον ορισµό της συνάρτησης και τον τρόπο εύρεσης του πεδίου ορισµού της. Τις πράξεις µεταξύ συναρτήσεων, τις γραφικές παραστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Εποµένως η f είναι κοίλη στο διάστηµα (, 1] και κυρτή στο [ 1, + ).

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Εποµένως η f είναι κοίλη στο διάστηµα (, 1] και κυρτή στο [ 1, + ). 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΜΑ 1 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α. Βλέπε σχολικό βιβλίο σελίδα 194, το θεώρηµα ενδιάµεσων τιµών. Β. Βλέπε τον ορισµό στη σελίδα 279 του σχολικού βιβλίου. Γ. Βλέπε

Διαβάστε περισσότερα

Μιγαδικοί Αριθμοί. Μαθηματικά Γ! Λυκείου Θετική και Τεχνολογική Κατεύθυνση

Μιγαδικοί Αριθμοί. Μαθηματικά Γ! Λυκείου Θετική και Τεχνολογική Κατεύθυνση Μιγαδικοί Αριθμοί Μαθηματικά Γ! Λυκείου Θετική και Τεχνολογική Κατεύθυνση Θεωρία - Μέθοδοι Υποδειγματικά λυμένες ασκήσεις Ασκήσεις προς λύση Επιλεγμένα θέματα «Σας εύχομαι, καλό κουράγιο και μεγάλη δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑΤΑ. Α.Προσπαθείστε και απομνημονεύστε τον παρακάτω πίνακα βασικών ολοκληρωμάτων: v x

ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑΤΑ. Α.Προσπαθείστε και απομνημονεύστε τον παρακάτω πίνακα βασικών ολοκληρωμάτων: v x ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑΤΑ Α.Προσπαθείστε και απομνημονεύστε τον παρακάτω πίνακα βασικών ολοκληρωμάτων:. c d c c. d c. d c. d c. e d e c 6. d c 7. d c 8. d ln c 9. d c. d c,. Β. Οι παρακάτω τύποι

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικα Γ Γυμνασιου

Μαθηματικα Γ Γυμνασιου Μαθηματικα Γ Γυμνασιου Θεωρια και παραδειγματα livemath.eu σελ. απο 9 Περιεχομενα Α ΜΕΡΟΣ: ΑΛΓΕΒΡΑ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ 4 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Χ 4 ΜΟΝΩΝΥΜΑ & ΠΟΛΥΩΝΥΜΑ 5 ΜΟΝΩΝΥΜΑ 5 ΠΟΛΥΩΝΥΜΑ 5 ΡΙΖΑ ΠΟΛΥΩΝΥΜΟΥ 5 ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ιανύσµατα στον 2-διάστατο και στον 3-διάστατο χώρο

ιανύσµατα στον 2-διάστατο και στον 3-διάστατο χώρο Κεφάλαιο 3 ιανύσµατα στον -διάστατο και στον 3-διάστατο χώρο 3.1 Εισαγωγή στα ιανύσµατα (Γεωµετρική) Πολλές ϕυσικές ποσότητες, όπως το εµβαδόν, το µήκος, η µάζα και η ϑερµοκρασία, περιγράφονται πλήρως

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στις σειρές

Σηµειώσεις στις σειρές . ΟΡΙΣΜΟΙ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Σηµειώσεις στις σειρές Στην Ενότητα αυτή παρουσιάζουµε τις βασικές-απαραίτητες έννοιες για την µελέτη των σειρών πραγµατικών αριθµών και των εφαρµογών τους. Έτσι, δίνονται συστηµατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΟΥΤΣΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΚΩΝ. Ιωάννινα 2014

ΘΕΩΡΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΟΥΤΣΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΚΩΝ. Ιωάννινα 2014 ΘΕΩΡΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΟΥΤΣΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΚΩΝ Ιωάννινα 0 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5. Νόρμες.................................... 6. Υπαρξη και μονοσήμαντο.......................... 8 ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ. Άρτια και περιττή συνάρτηση. Παράδειγµα: Η f ( x) Παράδειγµα: Η. x R και. Αλγεβρα Β Λυκείου Πετσιάς Φ.- Κάτσιος.

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ. Άρτια και περιττή συνάρτηση. Παράδειγµα: Η f ( x) Παράδειγµα: Η. x R και. Αλγεβρα Β Λυκείου Πετσιάς Φ.- Κάτσιος. ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ Πριν περιγράψουµε πως µπορούµε να µελετήσουµε µια συνάρτηση είναι αναγκαίο να δώσουµε µερικούς ορισµούς. Άρτια και περιττή συνάρτηση Ορισµός : Μια συνάρτηση fµε πεδίο ορισµού Α λέγεται

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις Γραµµικής Άλγεβρας

Σηµειώσεις Γραµµικής Άλγεβρας Σηµειώσεις Γραµµικής Άλγεβρας Κεφάλαιο Συστήµατα Γραµµικών Εξισώσεων και Πίνακες Εισαγωγή στα Συστήµατα Γραµµικών Εξισώσεων Η µελέτη των συστηµάτων γραµµικών εξισώσεων και των λύσεών τους είναι ένα από

Διαβάστε περισσότερα

Γ. ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ, Α ΜΕΡΟΣ ( 2.1-2.7)

Γ. ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ, Α ΜΕΡΟΣ ( 2.1-2.7) ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Γ. ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ, Α ΜΕΡΟΣ ( 2. - 2.7) Δημήτρης I. Μπουνάκης Σχ. Σύμβουλος Μαθηματικών dimitrmp@sch.gr Ηράκλειο, 8 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Β. Να εξετάσετε αν ισχύουν οι υποθέσεις του Θ.Μ.Τ. για την συνάρτηση στο διάστημα [ 1,1] τέτοιο, ώστε: C στο σημείο (,f( ))

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Β. Να εξετάσετε αν ισχύουν οι υποθέσεις του Θ.Μ.Τ. για την συνάρτηση στο διάστημα [ 1,1] τέτοιο, ώστε: C στο σημείο (,f( )) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο: ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 6: ΘΕΩΡΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΟΥ (Θ.Μ.Τ.) [Θεώρημα Μέσης Τιμής Διαφορικού Λογισμού του κεφ..5 Μέρος Β του σχολικού βιβλίου]. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Παράδειγμα. ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

1.3 Συστήματα γραμμικών εξισώσεων με ιδιομορφίες

1.3 Συστήματα γραμμικών εξισώσεων με ιδιομορφίες Κεφάλαιο Συστήματα γραμμικών εξισώσεων Παραδείγματα από εφαρμογές Παράδειγμα : Σε ένα δίκτυο (αγωγών ή σωλήνων ή δρόμων) ισχύει ο κανόνας των κόμβων όπου το άθροισμα των εισερχόμενων ροών θα πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα