Εγχειρίδιο Εγκατάστασης και Λειτουργίας. Εγκατάσταση 1. Ρυθµίσεις 2. Ρυθµίσεις Μηχανηµάτων 4. Χρήση 6. Ψεκάζοντας ένα χωράφι 7.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εγχειρίδιο Εγκατάστασης και Λειτουργίας. Εγκατάσταση 1. Ρυθµίσεις 2. Ρυθµίσεις Μηχανηµάτων 4. Χρήση 6. Ψεκάζοντας ένα χωράφι 7."

Transcript

1 Εγχειρίδιο Εγκατάστασης και Λειτουργίας Εγκατάσταση 1 Ρυθµίσεις 2 Ρυθµίσεις Μηχανηµάτων 4 Χρήση 6 Ψεκάζοντας ένα χωράφι 7 Λειτουργίες 8 Συντήρηση ιάγνωση 9

2 Εγκατάσταση Η συσκευή έχει 3 καλώδια. Στην απλή µορφή υπάρχει ένα επιπλέον καλώδιο που παίρνει σήµα από την κεντρική βαλβίδα ελέγχου. Για σύνδεση µε το χειριστήριο 300S ή 180S χρειάζεται ένα έξτρα ειδικό καλώδιο. Προσοχή: συστήνεται η χρήση µιας ασφάλειας 3A µετά τον θετικό πόλο της µπαταρίας. Τοποθετώντας τις φύσες, πρώτα τοποθετούµε το o-ring που µας παρέχεται και µετά κάνουµε τις συνδέσεις µε πολύ προσοχή. Πιέζουµε απαλά και µετά σφίγγουµε το παξιµάδι µε το χέρι. Προσοχή: Μην πιέσετε υπερβολικά τις συνδέσεις γιατί µπορεί να πάθουν κάποια βλάβη και να επηρεαστεί η λειτουργία της συσκευής. Η τοποθέτηση του δέκτη GPS γίνεται στον διαµήκη άξονα του τρακτέρ. Είναι σηµαντικό η µεταλλική πλάκα και η κεραία να τοποθετηθούν σε επίπεδη επιφάνεια,µε καθαρή θέα στον ουρανό και µακριά από αντικείµενα που µπορεί να µειώσουν την κολλητική ικανότητα της κόλας. Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Ε γ κ α τ ά σ τ α σ η ς κ α ι Χ ρ ή σ η ς Π λ ο η γ ο ύ S k i p p e r 1

3 Προσοχή: Να ελέγχετε σε τακτά χρονικά διαστήµατα τη σταθερότητα της µεταλλικής επιφάνειας. Treatment Status Signal Σε περίπτωση που το µηχάνηµα είναι εξοπλισµένο µε ηλεκτρικό χειριστήριο, όπως για παράδειγµα ένας διακόπτης στη βαλβίδα ελέγχου, το Skipper µπορεί να συνδεθεί και να παίρνει σήµα από αυτό ούτως ώστε να λαµβάνει ένα σήµα +12 Vdc κατευθείαν από το ηλεκτρικό χειριστήριο µόλις ξεκινάει ο ψεκασµός. Συνιστούµε η σύνδεση να γίνεται κατευθείαν στον θετικό πόλο του χειριστηρίου, µιας και το ρεύµα του χειριστηρίου είναι πολύ µικρό. Αν η σύνδεση δεν έχει πραγµατοποιηθεί, µπορούµε να ορίσουµε χειροκίνητα την κατάσταση του µηχανήµατος σε λειτουργία από το µενού USER. Σε περίπτωση που το Skipper συνδέεται µε το χειριστήριο BRAVO 300S / 180S τότε δεν είναι απαραίτητη η χρήση του καλωδίου ελέγχου, αφού υπάρχει ειδικό καλώδιο για τη σύνδεσή τους. Σύνδεση µε BRAVO 300S / 180S Για τη σύνδεσή του Skipper µε τα χειριστήρια BRAVO 300S / 180S απαιτείται ειδικό καλώδιο. Η συνδεσµολογία φαίνεται στην φωτογραφία της πρώτης σελίδας. Η εγκατάσταση θα πρέπει να γίνει ακολουθώντας όλες τις διαδικασίες ασφαλείας του χειριστή και των µηχανηµάτων. Ρυθµίσεις Εκκίνηση για πρώτη φορά Μόλις έχουµε ολοκληρώσει τις συνδέσεις, πατάµε το κουµπί ESC µέχρι να εµφανιστεί η αρχική οθόνη. Την πρώτη φορά που θα λειτουργήσουµε τη συσκευή θα µας ζητηθεί να επιλέξουµε τη γλώσσα λειτουργίας. Για να κλείσουµε τη συσκευή πατάµε και κρατάµε το πλήκτρο ESC µέχρι να µας εµφανιστεί στην οθόνη µήνυµα να το αφήσουµε. Προσοχή: τη στιγµή που κλείνει το σύστηµα δεν πρέπει να πατήσουµε κάποιο κουµπί ή να κόψουµε το ρεύµα. Πάντα πρέπει να χρησιµοποιούµε το κουµπί για να κλείσουµε τη συσκευή, σε διαφορετική περίπτωση µπορεί να έχουµε απώλεια των δεδοµένων. Χρησιµοποιώντας τα κουµπιά Η επιλογή και πρόσβαση στις λεπτοµέρειες εντός των µενού γίνεται χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα στο κάτω µέρος της οθόνης. Με τα κουµπιά + και - (1) κινούµαστε ανάµεσα στις επιλογές, µε το ΟΚ (2) αποδεχόµαστε τις αλλαγές ή µπαίνουµε στο µενού και µε το ESC βγαίνουµε από τη σελίδα αφού έχουµε σώσει τις αλλαγές µας (πατώντας ΟΚ ) ή χωρίς να σώσουµε τις αλλαγές. Για να εισάγουµε έναν αριθµό στις ρυθµίσεις πρώτα πατάµε το F4 (1A) για να απενεργοποιήσουµε την εµφάνιση δεδοµένων. Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Ε γ κ α τ ά σ τ α σ η ς κ α ι Χ ρ ή σ η ς Π λ ο η γ ο ύ S k i p p e r 2

4 Στη συνέχεια πατάµε shift+f6 (1B) για να επιλέξουµε τον αριθµό που θέλουµε να αλλάξουµε. Αφού επιλέξουµε τον αριθµό που θέλουµε, µε τα πλήκτρα + και - (2) µεταβάλλουµε την τιµή τους. Τέλος µε το ΟΚ (3) αποδεχόµαστε την αλλαγή και µε το ESC (4) βγαίνουµε χωρίς να αποθηκεύσουµε τις αλλαγές. Για να εισάγουµε κείµενο µε τα πλήκτρα F3, F4, F5 (1) επιλέγουµε τα γράµµατα και µε το πλήκτρο F6 (2) εισάγουµε τον επιλεγµένο χαρακτήρα. Για να σώσουµε το όνοµα του µηχανήµατος για παράδειγµα, πατάµε ΟΚ (3). Τέλος πατάµε το ESC (4) για να βγούµε απ τη σελίδα ή πατάµε µόνο το ESC για να βγούµε χωρίς να αποδεχθούµε τις αλλαγές. Μενού ρυθµίσεων Μέσα από αυτό το µενού, µπορούµε να ορίσουµε όλες τις απαραίτητες για τη λειτουργία της συσκευής λεπτοµέρειες. Πατάµε το F6 για να εµφανιστεί η λίστα λειτουργιών. Το πατάµε µερικές φορές µέχρι να εµφανιστεί η λίστα που θέλουµε. Στη συνέχεια για να µπούµε στο µενού πατάµε το F4. Στο σχήµα που ακολουθεί φαίνεται η δοµή των µενού µε όλες τις πιθανές επιλογές και ρυθµίσεις. Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Ε γ κ α τ ά σ τ α σ η ς κ α ι Χ ρ ή σ η ς Π λ ο η γ ο ύ S k i p p e r 3

5 Ρυθµίσεις Μηχανηµάτων Πριν ξεκινήσουµε µια εργασία πρέπει να εισάγουµε το όνοµα του µηχανήµατος και τα χαρακτηριστικά του. Από το µενού Ρυθµίσεις Μηχ/των επιλέγουµε F4 για να εισάγουµε νέο µηχάνηµα και να καταχωρήσουµε το όνοµά του µε την διαδικασία εισαγωγής κειµένου που περιγράφεται παραπάνω. Προσοχή: Παρατηρούµε πως ανάλογα το µενού που βρισκόµαστε, εµφανίζεται δίπλα από τα κουµπιά η αντίστοιχη λειτουργία. Στην καταχώρηση ονόµατος µηχανήµατος οι επιλογές που έχουµε είναι: (F2) δηµιουργία αντιγράφου, (F4) νέο µηχάνηµα και (F6) διαγραφή µηχανήµατος. Το V δίπλα στο όνοµα του µηχανήµατος συµβολίζει το επιλεγµένο µηχάνηµα. Μόλις επιλέξουµε το µηχάνηµα πρέπει να ορίσου τις υπόλοιπες παραµέτρους του. Αφού εισάγουµε το όνοµα του µηχανήµατος, περνάµε στις ρυθµίσεις του. Το πρώτο µενού αφορά τη σύνδεση του Skipper µε το ηλεκτρονικό χειριστήριο Bravo 300S / 180S. Αν δεν υπάρχει καθόλου σύνδεση επιλέγουµε Απενεργοποίηση, αλλιώς επιλέγουµε την ανάλογη σύνδεση µε το ηλεκτρονικό χειριστήριο. Στο δεύτερο µενού ορίζουµε τα τµήµατα της ράµπας ή του µηχανήµατός µας και το πλάτος τους. Το συνολικό πλάτος υπολογίζεται από το άθροισµα των τµηµάτων. Αποθηκεύουµε τις αλλαγές πατώντας OK και συνεχίζουµε. Στο τρίτο µενού εισάγουµε τις ρυθµίσεις της κεραίας του GPS. Οι ρυθµίσεις περιλαµβάνουν την θέση της κεραίας σε σχέση µε το µηχάνηµα, την απόστασή της από το µηχάνηµα, και τη χρήση ή όχι DGPS. Η λειτουργία DGPS προσφέρει µεγαλύτερη ακρίβεια. Προσοχή: η ενεργοποίηση / απενεργοποίηση της λειτουργίας DGPS κατά την εργασία µπορεί να οδηγήσει σε µεγάλη απόκλιση. Απαιτείται µετά την απενεργοποίηση να κάνουµε ευθυγράµµιση του σήµατος. Στο τέταρτο µενού ορίζουµε τις ειδοποιήσεις. Η ειδοποίηση για στροφή είναι ένα ηχητικό σήµα που ενεργοποιείται τη στιγµή που πρέπει ο οδηγός να στρίψει το τρακτέρ για να κεντράρει την επόµενη ευθεία. Η τιµή αυτή διαφέρει ανάλογα τα χαρακτηριστικά του τρακτέρ και τις ικανότητες του οδηγού. Μια δεύτερη ειδοποίηση είναι η απώλεια σήµατος δορυφόρου (HDOP). Συστήνεται να µην ορίζονται τιµές πάνω από 4.0. Σε επόµενο κεφάλαιο περιγράφονται τα βήµατα που πρέπει να ακολουθήσουµε σε περίπτωση απώλειας σήµατος. Στο τελευταίο µενού ορίζουµε τις προτιµήσεις του χρήστη. Όπως βλέπουµε υπάρχουν 4 υποµενού σε αυτή τη λειτουργία. Ρυθµίσεις πλοήγησης. Από την πρώτη επιλογή ορίζουµε πως ενεργοποιείται απενεργοποιείται η λειτουργία ψεκασµού. Αυτό επηρεάζει τις µετρήσεις και τις ειδοποιήσεις του Skipper. Η ρύθµιση αυτή µας επιτρέπει να ορίσουµε από πού θα παίρνει σήµα το Skipper, χειροκίνητα ή µέσω των ηλεκτρονικών χειριστηρίων. Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Ε γ κ α τ ά σ τ α σ η ς κ α ι Χ ρ ή σ η ς Π λ ο η γ ο ύ S k i p p e r 4

6 Στη δεύτερη επιλογή ορίζουµε το ποσοστό επικάλυψης σε περίπτωση που ψεκάζουµε πλάγια σε ένα χωράφι. Η τιµή κυµαίνεται από 1% µέχρι 99%. Στην τρίτη επιλογή ορίζουµε το χρόνο που µεσολαβεί από την εντολή ανοίγµατος της βαλβίδας µέχρι την εκκίνηση σταµάτηµα του ψεκασµού. Στην τέταρτη επιλογή ορίζουµε το ποσοστό ψεκασµού εκτός της ορισµένης περιοχής. Είναι το σηµείο που το Skipper θα µας δώσει σήµα ότι κάποιο τµήµα της µπάρας ψεκάζει εκτός της ορισµένης περιοχής. Ελάχιστη παράβαση: Το σήµα προειδοποίησης θα ενεργοποιηθεί µε το που περάσει κάποιο τµήµα τα όρια της περιοχής αφήνοντας ένα µικρό µέρος αψέκαστο. Μέγιστη κάλυψη: Το σήµα προειδοποίησης θα ενεργοποιηθεί µόνο όταν το µηχάνηµα ψεκάζει έξω από τα όρια της περιοχής πετυχαίνοντας όµως πλήρη κάλυψη. Για να κάνουµε χρήση αυτών των ρυθµίσεων πρέπει να έχουµε ορίσει τα όρια της περιοχής χρησιµοποιώντας της λειτουργία Περιοχή, να έχουµε συνδέσει το Skipper µε το Bravo 300S / 180S και να έχουµε ενεργοποιήσει την αυτόµατη διαχείριση των τµηµάτων. Ρυθµίσεις Γραφικών. Μας επιτρέπει να ορίσουµε τα δεδοµένα εργασίας που θέλουµε να εµφανίζονται στην οθόνη. Ρυθµίσεις Ήχων. Μας επιτρέπει να ενεργοποιήσουµε ή απενεργοποιήσουµε τους ήχους ειδοποιήσεων, να ορίσουµε του ήχους των πλήκτρων και να ορίσουµε τον ήχο κατάστασης των τµηµάτων. Η τελευταία ρύθµιση µας επιτρέπει να ενεργοποιήσουµε / απενεργοποιήσουµε την ηχητική ειδοποίηση που µας δείχνει το κλείσιµο ή άνοιγµα τµηµάτων (όταν είναι ενεργοποιηµένος ο αυτόµατος έλεγχος) ή µας παραπέµπει να κάνουµε εµείς την ενέργεια (όταν είναι ενεργοποιηµένος ο χειροκίνητος έλεγχος). Λειτουργία πλήκτρων User. Μας επιτρέπει να ορίσουµε µια λειτουργία για το πλήκτρο user. Αυτή µπορεί να είναι: ευθυγράµµιση, αποθήκευση σηµείου παύσης εργασίας, επιστροφή σηµείου παύσης, αλλαγή ανάµεσα σε προβολή 2D-3D και λειτουργία διαχείρισης τµηµάτων. ιαχείριση Μνήµης Σε αυτό το µενού µπορούµε να διαχειριστούµε τη µνήµη του Skipper. Μπορούµε να µεταφέρουµε αρχεία από και προς τη συσκευή και να αποθηκεύσουµε / φορτώσουµε ρυθµίσεις και χάρτες εργασίας. Επιλογές Στις επιλογές µπορούµε να ρυθµίσουµε τη Γλώσσα λειτουργίας και την περιοχή ώρας στην οποία βρισκόµαστε. Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Ε γ κ α τ ά σ τ α σ η ς κ α ι Χ ρ ή σ η ς Π λ ο η γ ο ύ S k i p p e r 5

7 Test Στα τεστ περιλαµβάνονται λειτουργίες δοκιµής της οθόνης, των πλήκτρων και του δέκτη GPS. Στο test GPS µας εµφανίζει τα δεδοµένα GPS που λαµβάνει η συσκευή. Χρήση Οθόνη Στην αρχική οθόνη και µε βάση τις ρυθµίσεις εµφανίζονται τα παρακάτω στοιχεία: Α Γραφική αναπαράσταση της απόκλισης. Κάθε led αντιστοιχεί σε 50cm. B Απόκλιση. Απόσταση µεταξύ της θέσης του τρακτέρ και της πορείας που πρέπει να ακολουθηθεί. Ε Αριθµός περασµάτων (?) (εµφανίζεται µόνο αν το µηχάνηµα έχει µόνο ένα τµήµα). F Τµήµατα µπάρας. Κάθε τρίγωνο αντιπροσωπεύει ένα τµήµα. Η Ψεκασµένη περιοχή Ι ιαδροµή αναφοράς L Θέση µηχανήµατος Μ Σηµείο που εφαρµόζεται ο ψεκασµός Ν Επικάλυψη ψεκασµένης περιοχής Τα στοιχεία C, D, G και Ο αντιστοιχούν στα δεδοµένα L1, L2, R1, R2 και µπορούµε να τα ορίσουµε από το µενού ρυθµίσεις γραφικών. Οι τιµές που µπορούν να εµφανίζουν είναι: ταχύτητα, εφαρµοσµένη περιοχή, υπολογισµένη περιοχή, χρόνος ψεκασµού, παραγωγικότητα, περίµετρος, ηµεροµηνία, ώρα, ποιότητα σήµατος GPS, αριθµός σειράς, ορισµένος ρυθµός ψεκασµού, διαθέσιµη µνήµη. Χρησιµοποιώντας το πλήκτρο SHIFT µπορούµε να αλλάξουµε την προβολή της οθόνης. Οι διαθέσιµες λειτουργίες περιλαµβάνουν: λειτουργία νυκτός, δεδοµένα εργασίας, επισκόπηση χωραφιού (µε λειτουργία νυκτός επίσης) και χάρτη δοσολογίας. Στις δυο τελευταίες περιπτώσεις βλέπουµε στις άκρες της οθόνης τις λειτουργίες των αντίστοιχων κουµπιών. Μπάρα Ψεκασµού (ή άλλα µηχανήµατα) Ανάλογα µε τις ρυθµίσεις του µηχανήµατος στην οθόνη εµφανίζονται οι παρακάτω παράµετροι: Αριθµός τµηµάτων µπάρας Έλεγχος τµηµάτων Κατάσταση Ψεκασµού Κατάσταση τµηµάτων µπάρας Ενδείξεις ανοίγµατος ή κλεισίµατος τµηµάτων. Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Ε γ κ α τ ά σ τ α σ η ς κ α ι Χ ρ ή σ η ς Π λ ο η γ ο ύ S k i p p e r 6

8 Υπάρχει επίσης η λειτουργία ηχητικής ειδοποίησης (δύο βόµβοι σε κοντινό διάστηµα) όταν πρέπει να ανοίξουµε ή να κλείσουµε κάποιο τµήµα της µπάρας. Προσοχή: Tο Skipper δεν κάνει κάποιο έλεγχο στις βαλβίδες. Αυτή η λειτουργία υποστηρίζεται από το χειριστήριο Bravo 300S / 180S. Όταν το Skipper είναι συνδεδεµένο µε το χειριστήριο η οθόνη δείχνει τα τµήµατα σε πραγµατικό χρόνο. Όταν δεν υπάρχει σύνδεση, πρέπει να δηλώσουµε στο Skipper το άνοιγµα / κλείσιµο των βαλβίδων µέσα από τα κατάλληλα πλήκτρα. Όταν έχουµε µόνο ένα τµήµα στη µπάρα µας εµφανίζεται ο αριθµός των σειρών που έχουµε ψεκάσει σε διαφορετική περίπτωση εµφανίζεται η µπάρα µε τα τµήµατα που έχουµε ορίσει. Στο κέντρο εµφανίζεται ένα γράµµα A ή Μ. το Α αντιστοιχεί στο αυτόµατο άνοιγµα / κλείσιµο των βαλβίδων µέσω του χειριστηρίου Bravo 300S / 180S και το Μ σε χειροκίνητο. Ψεκάζοντας ένα χωράφι Νέα Εργασία (F1) Θέτουµε σε λειτουργία τη συσκευή. Μετά τη διαδικασία αυτοδιάγνωσης, το σύστηµα ρωτάει αν θέλουµε να συνεχίσουµε την προηγούµενη εργασία. Πατάµε ESC και ξεκινάµε µια καινούρια εργασία. Επιλέγουµε το είδος πλοήγησης που θέλουµε να χρησιµοποιήσουµε κατά τον ψεκασµό (παράλληλο ή καµπυλωτό), πηγαίνουµε στην αρχή της περιοχής που θέλουµε να ψεκάσουµε και ξεκινάµε χρησιµοποιώντας την εντολή που αντιστοιχεί στο σύστηµα που χρήσιµοποιούµε. Για να ξεκινήσουµε µια νέα εργασία επιλέγουµε F1 και µετά πατάµε ΟΚ. Στη συνέχεια θα µας ζητηθεί να αποθηκεύσουµε την εργασία που κάναµε προηγουµένως. Πατάµε ΟΚ για να σώσουµε ή ESC για να πάµε στη σελίδα επιλογής µηχανήµατος και να ξεκινήσουµε νέα εργασία. Επιλέγουµε το µηχάνηµα και στη συνέχεια εφόσον έχουµε αποθηκευµένο κάποιο χάρτη δοσολογίας µας ρωτάει αν θέλουµε να τον χρησιµοποιήσουµε. Πατάµε ESC ή OK ανάλογα αν θέλουµε να πάµε στη σελίδα πλοήγησης ή αν θέλουµε να επιλέξουµε ένα χάρτη. Τέλος πατάµε ΟΚ για να επιβεβαιώσουµε την επιλογή µηχανήµατος και προχωράµε στην εκτέλεση της εργασίας.έστω ότι θέλουµε να ψεκάσουµε ένα χωράφι σε παράλληλες γραµµές αλλά µόνο αφού ψεκάσουµε τα όρια της περιοχής. Περιοχή (F5) Με το πλήκτρο F5 ενεργοποιούµε τη λειτουργία υπολογισµού του εµβαδού της περιοχής µας. Πατώντας το F5 εµφανίζεται στην οθόνη ένα µήνυµα που µας ρωτάει να επιλέξουµε ποια πλευρά του µηχανήµατος θα είναι η εξωτερική περίµετρος της περιοχής µας. Πατώντας το F3 ή το F4 επιλέγουµε τη δεξιά ή της αριστερή. Οδηγούµε περιµετρικά της περιοχής που θέλουµε και για να ολοκληρώσουµε πατάµε F5 ξανά και ΟΚ. Επιλέγουµε ΟΚ για να κλείσουµε την περίµετρο και για να δούµε την υπολογισµένη περιοχή πατάµε το πλήκτρο SHIFT µέχρι να εµφανιστεί η καρτέλα εδοµένα Εργασίας. Μπορούµε αν θέλουµε, ξεκινώντας τον ψεκασµό του υπόλοιπου χωραφιού να χρησιµοποιήσουµε τη λειτουργία Ευθυγράµµισης για να ορίσουµε εµείς τις γραµµές που θα ακολουθήσουµε. Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Ε γ κ α τ ά σ τ α σ η ς κ α ι Χ ρ ή σ η ς Π λ ο η γ ο ύ S k i p p e r 7

9 Προσοχή: Η εξωτερική πλευρά της περιοχής ορίζεται από την εξωτερική πλευρά του ανοικτού τµήµατος της µπάρας. Όταν όλα τα τµήµατα είναι κλειστά, το όριο της περιοχής ορίζεται από το κέντρο της µπάρας. Σηµαδεύοντας τα σηµεία Α και Β Κατά τη διάρκεια της οδήγησης στα όρια της περιοχής θα σηµειώσουµε δύο σηµεία Α και Β. Αυτό το βήµα είναι σηµαντικό καθώς θα επιτρέψει στο Skipper να µας οδηγήσει, κατά τη διάρκεια της εργασίας, κατά µήκος των γραµµών, παράλληλα προς την γραµµή αναφοράς που θα οριστεί ανάµεσα στα σηµεία Α και Β. Προσοχή: Συστήνεται τα σηµεία Α και Β να οριστούν µε βάση τη µεγαλύτερη ευθεία και µε το όχηµα εν κινήσει. Όσο πιο µακρυά είναι η γραµµή από το Α στο Β, τόσο µικρότερη πιθανότητα λαθών λόγω απόκλισης κατά την οδήγηση. Μόλις έχει οριστεί η ευθεία γραµµή, ολόκληρη η περιοχή µπορεί να ψεκαστεί σε παράλληλες γραµµές προς την αρχική, ακολουθώντας τις γραµµές αναφοράς που θα εµφανιστούν στην οθόνη. Εισαγωγή και χρήση ενός χάρτη δοσολογίας Το Skipper µπορεί να µεταβάλει τη δοσολογία ψεκασµού παίρνοντας δεδοµένα από ένα «χάρτη δοσολογίας», δείχνοντας ακριβώς την ποσότητα που πρέπει να ψεκαστεί σε κάθε σηµείο της περιοχής, πετυχαίνοντας µέγιστη παραγωγή µε ελάχιστη χρήση υλικών και χρόνου. Απαιτήσεις λειτουργίας: Ο χάρτης δοσολογίας να είναι σε µορφή Shapefile ESRI. Το πεδίο της βάσης δεδοµένων που περιέχει τη δοσολογία ψεκασµού να ονοµάζεται Rate. Επιτρέπεται η παρουσία άλλων πεδίων στη βάση δεδοµένων, εφόσον έχουν µόνο αριθµητικές τιµές. Το Skipper πρέπει να είναι συνδεδεµένο µε το Bravo 300S / 180S. Για να µεταφέρουµε τον χάρτη στη συσκευή, αποθηκεύουµε το αρχείο σε ένα flash disc, αντιγράφουµε το χάρτη από το flash disc στη συσκευή µέσω του µενού: ιαχείριση Μνήµης Εξωτερική µνήµη Αντιγραφή αρχείων στην εσωτερική µνήµη και ξεκινάµε τον ψεκασµό. Είτε επιλέγοντας Νέα εργασία είτε Συνέχιση εργασίας το Skipper θα µας ζητήσει να επιλέξουµε τον χάρτη δοσολογίας που θα χρησιµοποιήσουµε. Το Skipper θα στέλνει τα δεδοµένα του χάρτη στο Bravo 300S / 180S και τα χειριστήρια θα µεταβάλουν την ποσότητα του ψεκασµού ανάλογα το σηµείο που βρισκόµαστε. Για την αποθήκευση και ανάκληση εργασιών χρησιµοποιούµε το πλήκτρο Job Resume Λειτουργίες Πατώντας οποιοδήποτε κουµπί F κατά την οδήγηση εµφανίζεται στην οθόνη η λίστα µε τις λειτουργίες. Όταν έχει ενεργοποιηθεί η λίστα, πατώντας οποιοδήποτε κουµπί θα ενεργοποιηθεί η λειτουργία που εµφανίζεται δίπλα του. Με το πλήκτρο F6 αλλάζουµε σελίδα. Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Ε γ κ α τ ά σ τ α σ η ς κ α ι Χ ρ ή σ η ς Π λ ο η γ ο ύ S k i p p e r 8

10 Ο πίνακας παρακάτω µας δείχνει όλες τις διαθέσιµες λειτουργίες εργασίας και το αντίστοιχο κουµπί F Σελίδα 1 Σελίδα 2 Σελίδα 3 Σελίδα 4 Συντήρηση ιάγνωση Προτείνεται ο καθαρισµός να γίνεται µόνο µε ένα απαλό νωπό πανί. ΜΗΝ χρησιµοποιείτε ισχυρά απορρυπαντικά ή καθαριστικά και ΜΗΝ ρίχνετε νερό µε πίεση απευθείας στη συσκευή. Επίλυση Προβληµάτων Πρόβληµα Αιτία Λύση Η οθόνη δεν ανοίγει Έλειψη σήµατος λειτουργίας ψεκασµού για το Skipper Ελειπής παροχή ρεύµατος Λάθος σύνδεση καλωδίου τροφοδοσίας Ακατάλληλη ρύθµιση Έλεγχος της παροχής ρεύµατος Έλεγχος σύνδεσης πράσινου καλωδίου Έλεγχος ρυθµίσεων Η οθόνη δείχνει µήνυµα: Η σύνδεση µε τον αισθητήρα GPS έχει χαθεί Ακανόνιστη ένδειξη ταχύτητας Λάθος σύνδεση καλωδίου δέκτη GPS Η διαδικασία εκκίνησης εργασίας έγινε σε ένα σηµείο µακριά από την περιοχή ψεκασµού Έλεγχος σύνδεσης µε δέκτη GPS Επαναλάβετε τη διαδικασία εκκίνησης εργασίας κοντά στην περιοχή Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Ε γ κ α τ ά σ τ α σ η ς κ α ι Χ ρ ή σ η ς Π λ ο η γ ο ύ S k i p p e r 9

11 Μηνύµατα Σφαλµάτων Μήνυµα Οθόνης Αιτία Επιδιόρθωση εν υπάρχει σύνδεση µε το Bravo 300S Ο δέκτης GPS δεν είναι συνδεδεµένος Αδυναµία φόρτωσης τελευταίας εργασίας Αδυναµία φόρτωσης χάρτη Χαµηλή διαθέσιµη µνήµη Ανεπαρκής ποιότητα σήµατος GPS Άκυρα δεδοµένα δέκτη GPS Η διόρθωση DGPS δεν είναι διαθέσιµη Το Bravo 300S / 180S είναι απενεργοποιηµένο Λάθος σύνδεση καλωδίου από το Bravo 300S / 180S προς το Skipper Το καλώδιο σύνδεσης µε το Bravo 300S / 180S έχει πάθει ζηµιά Μη διαθέσιµο σήµα GPS Λάθος σύνδεση καλωδίου από το δέκτη στη συσκευή Το καλώδιο σύνδεσης του αισθητήρα µε τη συσκευή έχει πάθει ζηµιά Ο δέκτης είναι χαλασµένος ή έχει πάθει ζηµιά ιακοπή ρεύµατος κατά τη διαδικασία απενεργοποίησης. Η συσκευή δεν είχε τελειώσει την αποθήκευση της εκτελούµενης εργασίας. Η µορφή του χάρτη που πρόκειτε να φορτωθεί δεν είναι συµβατή Η διαθέσιµη µνήµη είναι ανεπαρκής για εκκίνηση νέας εργασίας ή αποθήκευση δεδοµένων Η θέση και ο αριθµός των δορυφόρων δεν επιτρέπουν κατάλληλης ακρίβειας πλοήγηση Λάθος σύνδεση καλωδίου από το δέκτη στη συσκευή. Αναµονή σύνδεσης µε δορυφόρους Το σήµα DGPS δεν είναι διαθέσιµο στην περιοχή H σύνδεση DGPS βρίσκεται σε εξέλιξη Ενεγοποίηση του ηλ. χειριστηρίου Έλεγχος της σύνδεσης µε το ηλ. χειριστήριο Αλλαγή καλωδίου Περιµένουµε µέχρι να έρθει το σήµα Έλεγχος της σύνδεσης µε το δέκτη Αλλαγή καλωδίου Αλλαγή δέκτη Τα δεδοµένα της τελευταίας εργασίας δεν γίνεται να ανακληθούν Πατάµε ΟΚ για να επιλέξουµε άλλο χάρτη και ESC για ακύρωση Εκτέλεση διαδικασίας διαγραφής αρχείων ΟΚ για συνέχεια και ESC για αναµονή βελτίωσης σήµατος Έλεγχος σύνδεσης µε δέκτη. Αναµονή σύνδεσης µε δορυφόρους Πατώντας ΟΚ συνεχίζουµε την εργασία. Η συσκεή εµφανίζει µήνυµα σφάλµατος, για να συνεχίσουµε πρέπει να κάνουµε 'ευθυγράµµιση' Πατάµε ESC και περιµένουµε µέχρι να αποκατασταθεί η σύνδεση Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Ε γ κ α τ ά σ τ α σ η ς κ α ι Χ ρ ή σ η ς Π λ ο η γ ο ύ S k i p p e r 10

Οδοραµα mobile ΑΠΟΘΗΚΗ

Οδοραµα mobile ΑΠΟΘΗΚΗ Οδοραµα mobile ΑΠΟΘΗΚΗ Όπως βλέπετε, η αρχική οθόνη της εφαρµογής διαθέτει 9 κουµπιά τα οποία σας επιτρέπουν να πλοηγηθείτε σε αυτό. Αρχίζοντας από πάνω αριστερά βλέπετε τα εξής: 1. Τιµολόγηση: Προβολή

Διαβάστε περισσότερα

η σύνθεση ενός υπολογιστή

η σύνθεση ενός υπολογιστή ιδακτικό υλικό µαθητή η σύνθεση ενός υπολογιστή Αν παρατηρήσουµε έναν υπολογιστή βλέπουµε ότι αποτελείται από τα ακόλουθα µέρη: Οθόνη Μονάδα συστήµατος Ποντίκι Πληκτρολόγιο τη µονάδα συστήµατος, όπου βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ AR-7664

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ AR-7664 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ AR-7664 ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΚΑΙ LED ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ POWER : TROUBLE : ARM DISARM : Είναι αναµµένο όταν έχουµε τροφοδοσία 220V και µπαταρία. Αναβοσβήνει όταν δεν υπάρχει µπαταρία. Είναι σβηστό

Διαβάστε περισσότερα

Αρχίστε αµέσως το πρόγραµµα xline Εσόδων Εξόδων.

Αρχίστε αµέσως το πρόγραµµα xline Εσόδων Εξόδων. Αρχίστε αµέσως το πρόγραµµα xline Εσόδων Εξόδων. Βήµα 1 ο ηµιουργία Εταιρείας Από την Οργάνωση\Γενικές Παράµετροι\ ιαχείριση εταιρειών θα δηµιουργήσετε την νέα σας εταιρεία, επιλέγοντας µέσω των βηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Με το σχεδιασµό επιφάνειας (Custom επιφάνεια) µπορούµε να σχεδιάσουµε επιφάνειες και αντικείµενα που δεν υπάρχουν στους καταλόγους του 1992. Τι µπορούµε να κάνουµε µε το σχεδιασµό

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ ΣΤΟ MICROSOFT WORD

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ ΣΤΟ MICROSOFT WORD ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ ΣΤΟ MICROSOFT WORD Σε ορισµένες περιπτώσεις είναι ιδιαίτερα χρήσιµη η δηµιουργία ιστοσελίδων ενηµερωτικού περιεχοµένου οι οποίες στη συνέχεια µπορούν να δηµοσιευθούν σε κάποιο τόπο

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλειες Database Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής

Ασφάλειες Database Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής Ασφάλειες Database Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής Εφαρµογή ιαχείρισης Ασφαλιστικού Γραφείου-Πρακτορείου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.Γενικά Ταξινόµηση Εναλλαγή µεταξύ των ανοικτών παραθύρων Εξαγωγή εδοµένων Συνηµµένα Αρχεία

Διαβάστε περισσότερα

γράφοντας µε τον υπολογιστή

γράφοντας µε τον υπολογιστή Γνωριµία µε τους υπολογιστές γράφοντας µε τον υπολογιστή Από τις εργασίες που µπορούµε να κάνουµε µε τον υπολογιστή είναι να δηµιουργούµε έγγραφα τα οποία µπορεί να περιέχουν κείµενα και εικόνες. Για να

Διαβάστε περισσότερα

Το Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (e-mail) είναι ένα σύστηµα που δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να ανταλλάξει µηνύµατα αλλά και αρχεία µε κάποιον άλλο

Το Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (e-mail) είναι ένα σύστηµα που δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να ανταλλάξει µηνύµατα αλλά και αρχεία µε κάποιον άλλο Το Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (e-mail) είναι ένα σύστηµα που δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να ανταλλάξει µηνύµατα αλλά και αρχεία µε κάποιον άλλο χρήστη µέσω υπολογιστή άνετα γρήγορα και φτηνά. Για να

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ WEBMAIL ΚΥΠΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ WEBMAIL ΚΥΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ WEBMAIL ΚΥΠΕΣ Η υπηρεσία διαχείρισης αλληλογραφίας µέσω web (webmail) δίνει την δυνατότητα στους χρήστες να διαχειριστούν την αλληλογραφία τους απ οποιοδήποτε σηµείο βρίσκονται εφόσον υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR 1093/16

ΣΥΝΤΟΜΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR 1093/16 ΣΥΝΤΟΜΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR 1093/16 Πλήκτρα Χειρισµού Συσκευής 1093/016 Θύρα USB για σύνδεση συσκευών αποθήκευσης ΜΟΝΟ. ΠΡΟΣΟΧΗ : Το ποντίκι συνδέεται στην θύρα USB στο πίσω µέρος της συσκευής Πλήκτρα

Διαβάστε περισσότερα

Θα συµπληρώσετε τα απαραίτητα στοιχεία που βρίσκονται µε έντονα γράµµατα για να δηµιουργήσετε την νέα εταιρεία.

Θα συµπληρώσετε τα απαραίτητα στοιχεία που βρίσκονται µε έντονα γράµµατα για να δηµιουργήσετε την νέα εταιρεία. Αρχίστε αµέσως το πρόγραµµα xline Γενική Λογιστική. Βήµα 1 ο ηµιουργία Εταιρείας Από την Οργάνωση\Γενικές Παράµετροι\ ιαχείριση εταιρειών θα δηµιουργήσετε την νέα σας εταιρεία, επιλέγοντας µέσω των βηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ (1 ος ΤΡΟΠΟΣ)

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ (1 ος ΤΡΟΠΟΣ) Extra Οδηγίες 2 ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ (1 ος ΤΡΟΠΟΣ) 1. Σκανάρουµε το πορτάκι που θέλουµε ή το φωτογραφίζουµε µε ψηφιακή µηχανή. Το αποθηκεύουµε µε όνοµα π.χ. 01_portaki.bmp σε κάποιο φάκελο όπου έχουµε τις

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα...2 Βασικές Λειτουργίες...4 ηµιουργία και Αποθήκευση εγγράφων...4 Μετακίνηση µέσα στο έγγραφο...4 Επιλογή κειµένου...

Περιεχόµενα...2 Βασικές Λειτουργίες...4 ηµιουργία και Αποθήκευση εγγράφων...4 Μετακίνηση µέσα στο έγγραφο...4 Επιλογή κειµένου... EΝΟΤΗΤΑ 2 Η : ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ WORD 2000 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόµενα...2 Βασικές Λειτουργίες...4 ηµιουργία και Αποθήκευση εγγράφων...4 Μετακίνηση µέσα στο έγγραφο...4 Επιλογή κειµένου...4 Αναίρεση και

Διαβάστε περισσότερα

internet είναι το δίκτυο των υπολογιστών που είναι συνδεδεµένοι µεταξύ τους.

internet είναι το δίκτυο των υπολογιστών που είναι συνδεδεµένοι µεταξύ τους. Πριν ξεκινήσουµε την περιγραφή του προγράµµατος καλό θα ήταν να αναφερθούµε στον ορισµό κάποιων εννοιών για τις οποίες θα γίνεται λόγος στο κεφάλαιο αυτό. Πρώτα από όλα πρέπει να καταλάβουµε την διαφορά

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Εγκατάσταση του Wamp

Εγκατάσταση. Εγκατάσταση του Wamp Εγκατάσταση Εγκατάσταση του Wamp Η εγκατάσταση χωρίζεται σε δύο µέρη. Πρώτα θα εγκαταστήσουµε το Wamp, ώστε να µετατρέψουµε τον υπολογιστή µας σε Web Server και µετά θα εγκαταστήσουµε το Joomla. Η εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεση ηλεκτρονικού πίνακα ελέγχου AT-5050-IT

Σύνδεση ηλεκτρονικού πίνακα ελέγχου AT-5050-IT Σύνδεση ηλεκτρονικού πίνακα ελέγχου AT-5050-IT ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ: εν πρέπει να γίνονται εργασίες στον πίνακα όταν αυτός είναι υπό τάση (συνδεδεµένος στο ρεύµα). Όλες οι συνδέσεις και ρυθµίσεις πρέπει να γίνονται

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων Windows XP

Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων Windows XP Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων Windows XP 2.1 Windows XP 1. Τα Windows XP είναι η τελευταία έκδοση του λειτουργικού συστήµατος της Microsoft, των Microsoft Windows. Είναι ο διάδοχος των Windows

Διαβάστε περισσότερα

του και από αυτόν επιλέγουµε το φάκελο εµφανίζεται ένα παράθυρο παρόµοιο µε το ακόλουθο:

του και από αυτόν επιλέγουµε το φάκελο εµφανίζεται ένα παράθυρο παρόµοιο µε το ακόλουθο: διαχείριση αρχείων Οι περισσότερες εφαρµογές των Windows είναι προγραµµατισµένες, από τον κατασκευαστή τους, να προτείνουν ως περιοχή αποθήκευσης των εργασιών το φάκελο «Τα έγγραφά µου», που δηµιουργείται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής Web Ecopoint

Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής Web Ecopoint Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής Web Ecopoint ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Γενικά... 2 ηµιουργία Λογαριασµού... 2 Αίτηση Συλλογής... 4 Επιβεβαίωση Συλλογής... 5 Τελευταίες Αιτήσεις... 6 Ανάκτηση κωδικού πρόσβασης... 7

Διαβάστε περισσότερα

1 Φιλοσοφία της εφαρµογής 2 Οδηγός Χρήσης. Ξεκινώντας. 3 Αναλυτικό Εγχειρίδιο Λειτουργίας

1 Φιλοσοφία της εφαρµογής 2 Οδηγός Χρήσης. Ξεκινώντας. 3 Αναλυτικό Εγχειρίδιο Λειτουργίας Περιεχόµενα I Περιεχόµενα Part I FashionWorks 1 Φιλοσοφία της εφαρµογής... 4 2 Οδηγός Χρήσης... 5 Ξεκινώντας... 5 3 Αναλυτικό Εγχειρίδιο Λειτουργίας... 5 Εργασίες... 5 Τιµολόγια Πώλησης Λίστα Αποδείξεων

Διαβάστε περισσότερα

MESSAGE EDITOR FOR WINDOWS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

MESSAGE EDITOR FOR WINDOWS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ MESSAGE EDITOR FOR WINDOWS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Εγκατάσταση και λειτουργία message editor: Αρχικά τοποθετούµε το cd στον υπολογιστή και εµφανίζεται η οθόνη εγκατάστασης Στην περίπτωση που δεν εµφανιστεί αυτόµατα

Διαβάστε περισσότερα

ErmisWIN v 2.0.1.7 & 8.0.0.12 Οδηγίες Τέλους Έτους ( 31/12/2014 )

ErmisWIN v 2.0.1.7 & 8.0.0.12 Οδηγίες Τέλους Έτους ( 31/12/2014 ) ErmisWIN v 2.0.1.7 & 8.0.0.12 Οδηγίες Τέλους Έτους ( 31/12/2014 ) Αγαπητοί κύριοι, Θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν από τους χειριστές του προγράµµατος ErmisWIN για

Διαβάστε περισσότερα

ERGO-FINANCES ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ

ERGO-FINANCES ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ERGO-FINANCES ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Το πρόγραµµα έχει σχεδιαστεί για την οικονοµική παρακολούθηση των Εργων. Ο χρήστης µπορεί, καταχωρώντας µε απλό τρόπο τις πραγµατοποιούµενες κινήσεις (π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήστη. Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5".

Εγχειρίδιο χρήστη. Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5. Εγχειρίδιο χρήστη Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5". 2 Περιεχόμενα 1. ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ... 4 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ... 6 2.1 Απάντηση κλήσεων 6 2.2 Λειτουργία αυτόματης ενεργοποίησης 7 2.3 Απόρρητο συνομιλίας

Διαβάστε περισσότερα

3. Σηµειώσεις Access. # Εισαγωγή ψηφίου ή κενού διαστήµατος. Επιτρέπονται τα ση-

3. Σηµειώσεις Access. # Εισαγωγή ψηφίου ή κενού διαστήµατος. Επιτρέπονται τα ση- Μάθηµα 3 Προχωρηµένες ιδιότητες πεδίων Μάσκες εισαγωγής Οι ιδιότητες Μορφή και Μάσκα εισαγωγής περιγράφονται µαζί γιατί έχουν κοινά χαρακτηριστικά που αφορούν την εµφάνιση. Με την ιδιότητα Μορφή καθορίζουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ GRS-1

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ GRS-1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ GRS-1 Σελίδα 1 ΓΕΝΙΚΑ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το GRS-1 της TOPCON διαθέτει λειτουργικό σύστημα Windows CE NET 6.1 παρέχοντας την δυνατότητα εγκατάστασης οποιασδήποτε εφαρμογής και λογισμικού έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλο. 2007-2010 Alfaware S.A.

Πρωτόκολλο. 2007-2010 Alfaware S.A. Πρωτόκολλο 1-1 Πρωτόκολλο Περιεχόµενα 0 2 Κεφάλαιο 1 Είσοδος - Λειτουργικότητα Εφαρµογής 1 Επανακαθορισµός... Βάσης εδοµένων 2 2 Γραµµή... Ενηµέρωσης (Κυλιόµενο Μήνυµα) 3 3 Λειτουργικότητα... Φόρµας 4

Διαβάστε περισσότερα

EΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΜΕ ΤΟ MOVIE MAKER

EΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΜΕ ΤΟ MOVIE MAKER EΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΜΕ ΤΟ MOVIE MAKER 1. Ανοίξτε από ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, το Windows movie maker 2. Αυτή είναι η βασική επιφάνεια εργασίας του λογισµικού Το movie maker µας δίνει δύο δυνατότητες. Να κάνουµε ένα

Διαβάστε περισσότερα

παράθυρα ιδακτικό υλικό µαθητή Πλήκτρα για να το παράθυρο Λωρίδα τίτλου Πλαίσιο παραθύρου

παράθυρα ιδακτικό υλικό µαθητή Πλήκτρα για να το παράθυρο Λωρίδα τίτλου Πλαίσιο παραθύρου ιδακτικό υλικό µαθητή παράθυρα Κατά τη διάρκεια της µελέτης µας γράφουµε και διαβάζουµε, απλώνοντας πάνω στο γραφείο τετράδια και βιβλία. Ξεκινώντας ανοίγουµε αυτά που µας ενδιαφέρουν πρώτα και συνεχίζουµε

Διαβάστε περισσότερα

1 Φιλοσοφία της εφαρµογής... 5 2 Οδηγός Χρήσης. Ξεκινώντας. 3 Αναλυτικό Εγχειρίδιο Λειτουργίας

1 Φιλοσοφία της εφαρµογής... 5 2 Οδηγός Χρήσης. Ξεκινώντας. 3 Αναλυτικό Εγχειρίδιο Λειτουργίας Περιεχόµενα I Περιεχόµενα Part I HotelWorks 1 Φιλοσοφία της εφαρµογής... 5 2 Οδηγός Χρήσης Ξεκινώντας... 6... 6 3 Αναλυτικό Εγχειρίδιο Λειτουργίας... 6 Front Office... 6 ιαχείριση Κρατήσεων... 6 Κρατήσεις-

Διαβάστε περισσότερα

Λ.Συγγρού 87, 117 45 Αθήνα, Αττική, Τηλ.:+30 210 900 8000, Fax:+30 210 921 3146, e-mail: info@piraeus-factoring.gr, http: www.piraeus-factoring.

Λ.Συγγρού 87, 117 45 Αθήνα, Αττική, Τηλ.:+30 210 900 8000, Fax:+30 210 921 3146, e-mail: info@piraeus-factoring.gr, http: www.piraeus-factoring. Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρµογής Καταναλωτικού Factoring Σύστηµα Εµπόρων (Client) Έκδοση 2 (V 2.05) 13/04/2007 Εισαγωγή Είσοδος στην Ιστοσελίδα της Εταιρείας Συνδέεστε στο internet, ανοίγετε τον internet explorer

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες προγραμματισμού MOTORLINE EVO 60 & 100 Μηχανισμός για γκαραζόπορτες οροφής

Οδηγίες προγραμματισμού MOTORLINE EVO 60 & 100 Μηχανισμός για γκαραζόπορτες οροφής Οδηγίες προγραμματισμού MOTORLINE EVO 60 & 100 Μηχανισμός για γκαραζόπορτες οροφής Τοποθέτηση μηχανισμού Εγκαταστήστε το μηχανισμό σύμφωνα με τα σχέδια του αγγλικού φυλλαδίου δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Σύντομη περιγραφή 5 Για να ξεκινήσετε 6 Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Οι οθόνες του προγράμματος 8 Αρχική οθόνη 8 Στοιχεία ασθενή 9 Εργασίες - Ραντεβού 10 Εικόνες 11 Ημερολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

A ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 020 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

A ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 020 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ AΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 020 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.... 3 1.2 Τοποθέτηση της κάρτας SIM......4 1.3 Λειτουργία...4 3 Ρυθµίσεις της συσκευής.....4 3.1 Ρυθµίσεις µέσω του πληκτρολογίου.....4

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧ-GSM 02 www.tele.gr

ΗΧ-GSM 02 www.tele.gr ΗΧ -GSM02Β/W Ασύρµατο σύστηµα συναγερµού µε ειδοποίηση µέσω GSM Οδηγίες χρήσης Λειτουργία και συνδεσµολογία ακροδεκτών Στο πίσω µέρος της κεντρικής µονάδας υπάρχει µια σειρά ακροδεκτών σύνδεσης, οι λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

1 Φιλοσοφία της εφαρµογής... 4 2 Οδηγός Χρήσης. Ξεκινώντας. 3 Αναλυτικό Εγχειρίδιο Λειτουργίας. Point of Sale P.O.S. Console

1 Φιλοσοφία της εφαρµογής... 4 2 Οδηγός Χρήσης. Ξεκινώντας. 3 Αναλυτικό Εγχειρίδιο Λειτουργίας. Point of Sale P.O.S. Console Περιεχόµενα I Περιεχόµενα Part I Food & Beverage Works 1 Φιλοσοφία της εφαρµογής... 4 2 Οδηγός Χρήσης Ξεκινώντας... 4... 4 3 Αναλυτικό Εγχειρίδιο Λειτουργίας... 5 Point of Sale... 5 P.O.S. Console... 5

Διαβάστε περισσότερα

γλώσσα προγραµµατισµού Logo

γλώσσα προγραµµατισµού Logo γλώσσα προγραµµατισµού Logo προγράµµατα στη Logo Μέχρι τώρα είδαµε ότι για τη δηµιουργία ενός σχήµατος πληκτρολογούµε στο πλαίσιο εισαγωγής του Παραθύρου Εντολών µια σειρά από κατάλληλες εντολές. Στη συνέχεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛ ΑΡΗ 3 Α ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΙ ΟΥ ΜΑΡΟΥΣΙ 15122. T. 210 8023917 F. 210 6148178 EMAIL: info@jgc.gr URL: www.jgc.gr www.e-jgc.gr

ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛ ΑΡΗ 3 Α ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΙ ΟΥ ΜΑΡΟΥΣΙ 15122. T. 210 8023917 F. 210 6148178 EMAIL: info@jgc.gr URL: www.jgc.gr www.e-jgc.gr ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ RTK Η διαδικασία αποτύπωσης µε το ProMark3 RTK είναι απλούστατη. Σε γενικές γραµµές, θα πρέπει να ενώσουµε τα radio link µε τους δέκτες, να ορίσουµε τον ένα δέκτη ως base (δίνοντάς

Διαβάστε περισσότερα

Packet Tracer. ηµιουργία τοπολογίας Βήµα 1: Εκτελούµε το Packet Tracer

Packet Tracer. ηµιουργία τοπολογίας Βήµα 1: Εκτελούµε το Packet Tracer Packet Tracer Το Packet Tracer είναι ένα πρόγραµµα που προσοµοιώνει τη λειτουργία ενός δικτύου και των πρωτοκόλλων µε τα οποία λειτουργεί. Αναπτύχθηκε από τον Dennis Frezzo και την οµάδα του στη Cisco

Διαβάστε περισσότερα

Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ

Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ AUTO-DIALER 911 Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ Χαρακτηριστικά: Τάση Λειτουργίας: DC11V TO 15V Στατικό Ρεύµα: 20mA (MAX) Ρεύµα Λειτουργίας: 150mA (MAX) Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

2: 1.2 (login) 3: ATKOSOFT

2: 1.2 (login) 3: ATKOSOFT οµηµένο Σύστηµα Λογισµικού για ιαχείριση Ιατρικών Πληροφοριών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Βασικές Λειτουργίες της Εφαρµογής... 3 1.1 Επιφάνεια εργασίας εφαρµογής... 3 1.2 Εισαγωγή στο σύστηµα (login)... 4 1.3 Αλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

GMI 10. εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης

GMI 10. εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης GMI 10 εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης Εισαγωγή Δείτε τον οδηγό Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια και το προϊόν στη συσκευασία του προϊόντος, για προειδοποιήσεις που αφορούν το προϊόν και άλλες σημαντικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ AG-GD20 GSM & PSTN

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ AG-GD20 GSM & PSTN ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ AG-GD20 GSM & PSTN Τρόποι ενεργοποίησης Trigger Τρόπος 1 : Με αυτό το τρόπο µόλις το σήµα στο trigger σταµατήσει (ο χρόνος της σειρήνας τελειώσει), ο τηλεφωνητής θα σταµατήσει να καλεί. Τρόπος

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Περιεχόμενα 1. Θερμοστάτης 02905 2 2. Τοποθέτηση/Αντικατάσταση μπαταριών τροφοδοσίας 2 3. Οθόνη 3 3.1 Λειτουργίες πλήκτρων 4 3.2 Σύμβολα 4 3.3 Ecometer

Διαβάστε περισσότερα

Model: ED-CS5000. Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες.

Model: ED-CS5000. Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες. Model: ED-CS5000 Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες. Ο πίνακας είναι συμβατός με χειριστήρια σταθερού (11 32bit) η κυλιόμενου κωδικού στην συχνότητα των 433,92Mhz

Διαβάστε περισσότερα

Φιλοσοφία menu. To πρόγραµµα ακολουθεί µια κοινή και φιλική προς τον χρήστη φιλοσοφία menu σε όλες τις ενότητες της εφαρµογής. Όπως βλέπετε και στις πιο κάτω εικόνες, παρ όλο που αναφέρονται σε διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό εγχειρίδιο εφαρµογής διαχείρισης διαδικτυακού κόµβου: INNET

Τεχνικό εγχειρίδιο εφαρµογής διαχείρισης διαδικτυακού κόµβου: INNET 1 version v5.4 Εγχειρίδιο ιαχείρισης 2012 Τεχνικό εγχειρίδιο εφαρµογής διαχείρισης διαδικτυακού κόµβου: INNET To παρόν εγχειρίδιο αποτελεί πνευµατική ιδιοκτησία της INVENTICS A.E. Απευθύνεται αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

1. ΤΟ ERGOWIN ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

1. ΤΟ ERGOWIN ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ERGOWIN ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΟ ERGOWIN ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ 3 1.1 ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 5 1.2 ΑΡΘΡΑ ΤΙΜΕΣ 7 1.3 ΕΡΓΑ ΠΚΝΤΜ 8 1.4 ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ 8 1.5 ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 9 2. ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ 10 2.1 ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ Εγχειρίδιο Χρήσης ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ Εγχειρίδιο Χρήσης ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ Εγχειρίδιο Χρήσης ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

SC : Αλλαγή είδους (Sales Change)- Αριθµός Πεδίων 6.

SC : Αλλαγή είδους (Sales Change)- Αριθµός Πεδίων 6. D.P.S. 710 DRIVER Με την εγκατάσταση του οδηγού D.P.S 710 εγκαθίστανται και οι usb drivers στο φάκελο C:\DPS710_FISCAL\DRIVERS Συνδέστε την ταµειακή και στο παράθυρο που θα εµφανίσουν τα windows για την

Διαβάστε περισσότερα

Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Σ Π. Κ Υ Ρ Α Ν Α Κ Ο Σ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. Εργολ. ηµοσίων Eργων ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Σ Π. Κ Υ Ρ Α Ν Α Κ Ο Σ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. Εργολ. ηµοσίων Eργων ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 7 Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Σ Π. Κ Υ Ρ Α Ν Α Κ Ο Σ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. Εργολ. ηµοσίων Eργων ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ. ErgoMetr ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Νέο σύγχρονο πρόγραµµα γενικών επιµετρήσεων σε

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Λύκειο Κρουσώνα - Σχολικό έτος 2013-2014 Εκπαιδευτικός: Παπαδάκης Σταµάτης

Γενικό Λύκειο Κρουσώνα - Σχολικό έτος 2013-2014 Εκπαιδευτικός: Παπαδάκης Σταµάτης Οδηγάµε το Γενικό Λύκειο Κρουσώνα - Σχολικό έτος 2013-2014 Φύλλο Εργασίας Προγραµµατισµός Εφαρµογής στο AppInventor http://ai2.appinventor.mit.edu Ακολουθώντας τα βήµατα αυτού του φύλλου εργασίας, θα αναπτύξουµε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Χρήση της Εφαρµογής Compaq Visual Fortran & του Microsoft Developer Studio

Εισαγωγή στη Χρήση της Εφαρµογής Compaq Visual Fortran & του Microsoft Developer Studio Εισαγωγή στη Χρήση της Εφαρµογής Compaq Visual Fortran & του Microsoft Developer Studio Το κείµενο που ακολουθεί είναι ένας σύντοµος οδηγός στο περιβάλλον προγραµµατισµού της γλώσσας Fortran, για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

TomTom Εγχειρίδιο αναφοράς

TomTom Εγχειρίδιο αναφοράς TomTom Εγχειρίδιο αναφοράς Περιεχόμενα Ζώνες κινδύνου 3 Ζώνες κινδύνου στη Γαλλία... 3 Προειδοποιήσεις ζωνών κινδύνου... 3 Αλλαγή του τρόπου προειδοποίησης... 4 Κουμπί αναφορά... 4 Αναφορά νέας ζώνης κινδύνου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα 1 Υποστηριζόμενοι δέκτες αυτοκινήτου της JVC Αυτός ο προσαρμογέας υποστηρίζει τους παρακάτω δέκτες

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100 ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100 Σύντοµος οδηγός για να ξεκινήσετε αµέσως, να παρακολουθείτε ψηφιακή τηλεόραση Περιλαµβάνει: Σύνδεση µε την τηλεόραση, Εκκίνηση για πρώτη φορά & Αναζήτηση καναλιών,

Διαβάστε περισσότερα

CASHIER ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. ΤΗΛ 2310 508427 EMAIL: info@heletel.gr WEBSITE: www.heletel.gr

CASHIER ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. ΤΗΛ 2310 508427 EMAIL: info@heletel.gr WEBSITE: www.heletel.gr CASHIER ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 4 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ... 4 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 4 ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 5 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Κ α τ α σ κ ε υ ή µ ο ν τ έ λ ο υ σ τ ο λ ο γ ι σ µ ι κ ό E c o t e c t

Κ α τ α σ κ ε υ ή µ ο ν τ έ λ ο υ σ τ ο λ ο γ ι σ µ ι κ ό E c o t e c t Ε. Μ. Π. Σ χ ο λ ή Α ρ χ ι τ ε κ τ ό ν ω ν Ο Ι Κ Ο Ο Μ Ι Κ Η 3 Σύνταξη φυλλαδίου οδηγιών: Π. Γκατσόπουλος, Φ. Μπουγιατιώτη 1 Κ α τ α σ κ ε υ ή µ ο ν τ έ λ ο υ σ τ ο λ ο γ ι σ µ ι κ ό E c o t e c t Το περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ SYROS ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ SYROS ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ SYROS ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΠΙΝΑΚΑ SYROS: LFT12MSER : ΠΛΑΚΕΤΑ ΚΛΗΣΕΩΝ SYROS: LFT12SDEC ΣΕΙΡΙΑΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΘΑΛΑΜΟΥ SYROS: LFT12CSER ΣΕΙΡΙΑΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

www.tele.gr ΗΧ-GSM02 rev1.2 www.tele.gr

www.tele.gr ΗΧ-GSM02 rev1.2 www.tele.gr ΗΧ -GSM02 Β/W Ασύρµατο σύστηµα συναγερµού µε ειδοποίηση µέσω GSM Οδηγίες χρήσης H δήλωση συµµόρφωσης CE της συσκευής είναι αναρτηµένη στην ιστοσελίδα Λειτουργία και συνδεσµολογία ακροδεκτών Στο πίσω µέρος

Διαβάστε περισσότερα

2. ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ. ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΟΥΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ: Γενική Λογιστική, Ταμειακή Κατηγορία, Καταχωρούμε την Υπηρεσία που έκανε τη δαπάνη.

2. ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ. ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΟΥΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ: Γενική Λογιστική, Ταμειακή Κατηγορία, Καταχωρούμε την Υπηρεσία που έκανε τη δαπάνη. Οδηγίες για Πρόγραµµα OTS σχετικά µε πληρωµές τιµολογίων. Α ΜΘ, /νση Οικονοµικού, Τµήµα Προϋπολογισµού. Βήµατα που πρέπει να κάνετε: 1. Κατανοµή (ΟΧΙ για Νοµούς). 2. Καταχώρηση της Υπηρεσίας που πραγµατοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες EQL Desktop (rev.1.0.23) ΣΥΝ ΕΣΗ S-710 ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ USB ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οδηγίες EQL Desktop (rev.1.0.23) ΣΥΝ ΕΣΗ S-710 ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ USB ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Οδηγίες EQL Desktop (rev.1.0.23) Πρόγραμμα για τον Προγραμματισμό των Μηχανών D.P.S. S-800, Open Cash και S-710 μέσω Ηλεκτρονικού Υπολογιστή ΣΥΝ ΕΣΗ S-710 ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ USB Εγκατάσταση ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

AUTOGUARD PAGER GPRS - GPS

AUTOGUARD PAGER GPRS - GPS AUTOGUARD PAGER GPRS - GPS ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ 1. Περιγραφή Το Autoguard-P AGER GPS είναι µια συσκευή η οποία µας ειδοποιεί µε SMS ή µε κλήση στο κινητό ή το σταθερό τηλέφωνό µας, εάν γίνει

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές οδηγίες εγκατάστασης

Συνοπτικές οδηγίες εγκατάστασης Συνοπτικές οδηγίες εγκατάστασης Βήµα 1 ο : Απενεργοποίηση της λειτουργίας ελέγχου χρήστη των Windows 7 & Vista. Αν το λειτουργικό σας είναι Windows XP προχωρήστε στο 2 ο βήµα). Αν το λειτουργικό σας είναι

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Online Åêêßíçóç

Εγχειρίδιο Χρήσης Online Åêêßíçóç Εγχειρίδιο Χρήσης Online Åêêßíçóç Κάντε click στο πλήκτρο "Εκκίνηση". Εισαγωγή Το εγχειρίδιο χρήσης περιγράφει τις λειτουργίες εκτύπωσης του ψηφιακού πολυµηχανήµατος e-studio6. Για περισσότερες πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ SELTRON PROMATIC D20 1. Οδηγίες συνδεσµολογίας του ελεγκτή 2. Επισκόπηση και βασικές ενδείξεις του ελεγκτή 3. Ρυθµίσεις του ελεγκτή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ευθυγράµµιση των κασετών εκτύπωσης χωρίς υπολογιστή Ολοκληρώστε την εγκατάσταση του υλικού εξοπλισµού σύµφωνα µε τα βήµατα που περιγράφονται στο Φυλλάδιο εγκατάστασης. Συνεχίστε

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ PA MUSP 080 / 120 / 180 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν για πρώτη φορά. Στις οδηγίες που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη

Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη Πνευματικά Δικαιώματα 2005 Samsung Electronics Co., Ltd. Περιεχόμενα 1. Samsung PC Studio...4 1.1. Απαιτήσεις συστήματος...4 1.2. Χαρακτηριστικά του PC Studio...4 2.

Διαβάστε περισσότερα

1 Φιλοσοφία της εφαρµογής... 6 2 Οδηγός Χρήσης. Ξεκινώντας ιαχείριση Προµηθειών Οικονοµικό Κύκλωµα Επικοινωνία µε Πελάτες

1 Φιλοσοφία της εφαρµογής... 6 2 Οδηγός Χρήσης. Ξεκινώντας ιαχείριση Προµηθειών Οικονοµικό Κύκλωµα Επικοινωνία µε Πελάτες Περιεχόµενα I Περιεχόµενα Part I InsuranceWorks 1 Φιλοσοφία της εφαρµογής... 6 2 Οδηγός Χρήσης Ξεκινώντας ιαχείριση Προµηθειών Οικονοµικό Κύκλωµα Επικοινωνία µε Πελάτες... 7... 7... 7... 8... 8 3 Αναλυτικό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης εφαρµογής διαβίβασης εντολών Χ.Α.Α. µέσω της EUROCORP Χρηµατιστηριακής Σελίδα 1 από 11

Οδηγίες εγκατάστασης εφαρµογής διαβίβασης εντολών Χ.Α.Α. µέσω της EUROCORP Χρηµατιστηριακής Σελίδα 1 από 11 Οδηγίες εγκατάστασης εφαρµογής διαβίβασης εντολών Χ.Α.Α. µέσω της EUROCORP Χρηµατιστηριακής Σελίδα 1 από 11 Οδηγίες εγκατάστασης - σύνδεσης προγράµµατος Σε έναν browser (π.χ. Internet Explorer) πληκτρολογείστε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην αφήνετε τον πλοηγό σας συνδεδεμένο στον φορτιστή ενώ είναι φορτισμένος. Η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην αφήνετε τον πλοηγό σας συνδεδεμένο στον φορτιστή ενώ είναι φορτισμένος. Η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της ! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην αφήνετε τον πλοηγό σας συνδεδεμένο στον φορτιστή ενώ είναι φορτισμένος. Η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας 3 Περιεχόμενα ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 06 ΤΟ ΚΟΥΤΙ ΠΕΡΙΕΧΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Άµεσα µηνύµατα Τεύχος 1

Άµεσα µηνύµατα Τεύχος 1 Άµεσα µηνύµατα Τεύχος 1 2008 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Τα σήµατα Nokia, Nokia Connecting People και Nseries είναι εµπορικά σήµατα ή κατατεθέντα εµπορικά σήµατα της Nokia Corporation.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήστη. Καλώς ήλθατε στο Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Μάθησης. http://elearning.kekdiastasi.edu.gr/

Οδηγός Χρήστη. Καλώς ήλθατε στο Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Μάθησης. http://elearning.kekdiastasi.edu.gr/ Οδηγός Χρήστη Καλώς ήλθατε στο Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Μάθησης http://elearning.kekdiastasi.edu.gr/ Περιεχόµενα 1. ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 3 2. ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΣΑΣ 6 3. ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 9 4. ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ V I S I O N - 6 4

ΣΥΝΤΟΜΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ V I S I O N - 6 4 ΣΥΝΤΟΜΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ V I S I O N - 6 4 Πλήρης Οπλισµός Συστήµατος 1) Πατήστε τον κωδικό σας και µια φορά το πλήκτρο [ΟΝ] (Κωδικός + ΟΝ). Οπλισµός Ενός Μόνο Υποσυστήµατος: Με τα βελάκια δεξιά-αριστερά

Διαβάστε περισσότερα

GARMIN Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GPS76, GPSMAP 76, GPSMAP 76S

GARMIN Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GPS76, GPSMAP 76, GPSMAP 76S GARMIN Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GPS76, GPSMAP 76, GPSMAP 76S Πλήκτρα IN - Κοντινή ανάλυση. Πατώντας το βλέπετε µία µικρότερη περιοχή του χάρτη µε περισσότερη λεπτοµέρεια, αυξάνει την κλίµακα. ΟUT - Μακρινή ανάλυση.

Διαβάστε περισσότερα

ICP-CP508. Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508

ICP-CP508. Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508 ICP-CP508 EL Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508 ICP-CP508 Οδηγός χρήστη 1.0 Επισκόπηση πληκτρολογίων της σειράς ICP-CP508 EL 2 1.0 Επισκόπηση πληκτρολογίων της σειράς ICP-CP508 Το πληκτρολόγιο είναι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Ασύρµατο Τηλέφωνο DECT µε αναγνώριση κλήσης Σύντοµη περιγραφή λειτουργιών ακουστικού Λειτουργία Κλείδωµα / ξεκλείδωµα πλήκτρων Εξωτερική κλήση Εσωτερική κλήση Επανάκληση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και διαχείρισης του F-Secure Internet Security 2013

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και διαχείρισης του F-Secure Internet Security 2013 TECHNICAL DOCUMENT Εγχειρίδιο εγκατάστασης και διαχείρισης του F-Secure Internet Security 2013 Εισαγωγή...2 Εγκατάσταση...2 ιαχείριση...6 Computer Security...6 ηµοφιλέστερες εργασίες διαχείρισης:...8 Φιλτράρισµα

Διαβάστε περισσότερα

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 CubisLITE Client Οδηγίες Χρήσεως Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά 1. Τι είναι ο CubisLITE Server 2. Τι είναι ο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων. ΚΕΠΥΟ και Ηλεκτρονικού Ισοζυγίου. στο InnovEra 3 R2 για τον RTC client

Οδηγός Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων. ΚΕΠΥΟ και Ηλεκτρονικού Ισοζυγίου. στο InnovEra 3 R2 για τον RTC client Οδηγός Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων ΚΕΠΥΟ και Ηλεκτρονικού Ισοζυγίου στο InnovEra 3 R2 για τον RTC client Μελίσσια, 12 Ιουλίου 2012 1. ιαδικασία Εξαγωγής Συγκεντρωτικής Κατάστασης ΚΕΠΥΟ - ΜΥΦ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

σχέδια εγκαταστάσεων Πλήρες εγχειρίδιο προγράµµατος Version 7 release2

σχέδια εγκαταστάσεων Πλήρες εγχειρίδιο προγράµµατος Version 7 release2 σχέδια εγκαταστάσεων Πλήρες εγχειρίδιο προγράµµατος Version 7 release2 SEE Electrical, Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις / έκδοση V7R2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 A1. Εντολές & Παράθυρα 2 A1.1 Menu εντολών «Εγκαταστάσεις» 2 Α1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Ο στόχος της πρώτης Διαδικτυακής Εφαρμογής του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας είναι να δώσει στον πολίτη για πρώτη φορά, την δυνατότητα εντοπισμού τεμαχίου

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργία γραφικών πινάκων στο Word

ηµιουργία γραφικών πινάκων στο Word ηµιουργία γραφικών πινάκων στο Word 7.1. ηµιουργία γραφικών Θα δηµιουργήσουµε ένα σχεδιάγραµµα για να δείξουµε σχηµατικά πώς θα είναι κατανεµηµένος ο εξοπλισµός της πρότασής µας. Για να δηµιουργήσουµε

Διαβάστε περισσότερα

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ Κεραία οθόνη ON/OFF Αλλαγή ταχύτητας συντονισµού Σίγαση Αύξηση έντασης φωνής Πλήκτρο FM ιαγραφή/επιστροφή Μείωση έντασης φωνής Εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ GPRS 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ GOOGLE EARTH

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ GPRS 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ GOOGLE EARTH Αχαρναί 20.7.09 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ GPRS 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ GOOGLE EARTH Για τη σωστή λειτουργία του προγράμματος πρέπει να έχετε εγκαταστήσει στον υπολογιστή σας το λογισμικό χαρτογράφησης

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο TVGo DVB-T02PRO

Ελληνικά. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο TVGo DVB-T02PRO Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο TVGo DVB-T02PRO Ελληνικά 1.1 Εισαγωγή Το TVGo DVB-T02PRO μπορεί να μετατρέψει τον φορητό ή επιτραπέζιο υπολογιστή σας σε μία προσωπική ψηφιακή τηλεόραση και σας επιτρέπει να παρακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ 16 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ Η διασύνδεση του πίνακα ελέγχου και τα στοιχεία του παρουσιάζονται στην ακόλουθη εικόνα: Ο πίνακας ελέγχου έχει τις ακόλουθες λειτουργίες: 1. Παρουσιάζει την πραγµατική

Διαβάστε περισσότερα

A ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 060 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

A ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 060 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ AΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 060 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.... 3 1.2 Τοποθέτηση της κάρτας SIM......4 1.3 Λειτουργία...4 3 Ρυθµίσεις της συσκευής.....4 3.1 Ρυθµίσεις µέσω του πληκτρολογίου.....4

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ PID 11-100

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ PID 11-100 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ PID ΠΡΟΣΟΧΗ: Σιγουρευτείτε ότι ο θερµοστάτης δεν είναι συνδεδεµένος στο ηλεκτρικό δίκτυο προτού αρχίσει η τροφοδοσία (συνδέσεις καλωδίων, εγκατάσταση συσκευής κλπ.) Όλες οι λειτουργίες σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Σύντοµος οδηγός διαχείρισης ιστοσελίδας φτιαγµένη µε joomla. Αγρίνιο 2012

Σύντοµος οδηγός διαχείρισης ιστοσελίδας φτιαγµένη µε joomla. Αγρίνιο 2012 stsepas@gmail.com, agrinio 2012 Τσέπας Σταύρος, Επιµορφωτής Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Σύντοµος οδηγός διαχείρισης ιστοσελίδας φτιαγµένη µε joomla Για το 7 ο ηµοτικό Σχολείο Αγρινίου Αγρίνιο 2012 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης JSE-606

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης JSE-606 Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης JSE-606 Ευχαριστούµε που προτιµήσατε ένα από τα προϊόντα µας. Βασικές λειτουργίες: Φωτιζόµενη οθόνη LCD µε Οπτική και ακουστική ένδειξη της κατάστασης της µηχανής στην οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

Πι νακας περιεχομε νων

Πι νακας περιεχομε νων on οι πελάτες µου 1 Πι νακας περιεχομε νων ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ... 4 ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΟΥ... 5 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ... 6 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ... 7 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 7 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ / ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ... 8

Διαβάστε περισσότερα

Outlook Express-User Instructions.doc 1

Outlook Express-User Instructions.doc 1 Οδηγίες προς τους υπαλλήλους του ήµου Θεσσαλονίκης για την διαχείριση της ηλεκτρονικής τους αλληλογραφίας µε το Outlook Express (Ver 1.0 22-3-2011) (Για οποιοδήποτε πρόβληµα ή απορία επικοινωνήστε µε τον

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα 1. Εγκατάσταση 2. Εισαγωγή 3. Σύνδεση 4. Ρυθµίσεις 2.1 Περιοχή εργασιών και πλοήγησης 2.2 Περιοχή απεικόνισης "Λεπτοµέρειες" 2.3 Περιοχή απεικόνισης "Στατιστικά" 4.1 Προφίλ 4.2 ίκτυο 4.2.1

Διαβάστε περισσότερα

To GT30 είναι μια μικρή συσκευή εντοπισμού θέσης με ενσωματωμένο GPS και GSM/GPRS.

To GT30 είναι μια μικρή συσκευή εντοπισμού θέσης με ενσωματωμένο GPS και GSM/GPRS. 1 Εισαγωγή To GT30 είναι μια μικρή συσκευή εντοπισμού θέσης με ενσωματωμένο GPS και GSM/GPRS. Υπολογίζει τις ακριβείς συντεταγμένες που βρίσκεται μέσω του GPS, και τις αποστέλλει μέσω SMS ή GPRS. Μπορείτε

Διαβάστε περισσότερα