Εγχειρίδιο Εγκατάστασης και Λειτουργίας. Εγκατάσταση 1. Ρυθµίσεις 2. Ρυθµίσεις Μηχανηµάτων 4. Χρήση 6. Ψεκάζοντας ένα χωράφι 7.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εγχειρίδιο Εγκατάστασης και Λειτουργίας. Εγκατάσταση 1. Ρυθµίσεις 2. Ρυθµίσεις Μηχανηµάτων 4. Χρήση 6. Ψεκάζοντας ένα χωράφι 7."

Transcript

1 Εγχειρίδιο Εγκατάστασης και Λειτουργίας Εγκατάσταση 1 Ρυθµίσεις 2 Ρυθµίσεις Μηχανηµάτων 4 Χρήση 6 Ψεκάζοντας ένα χωράφι 7 Λειτουργίες 8 Συντήρηση ιάγνωση 9

2 Εγκατάσταση Η συσκευή έχει 3 καλώδια. Στην απλή µορφή υπάρχει ένα επιπλέον καλώδιο που παίρνει σήµα από την κεντρική βαλβίδα ελέγχου. Για σύνδεση µε το χειριστήριο 300S ή 180S χρειάζεται ένα έξτρα ειδικό καλώδιο. Προσοχή: συστήνεται η χρήση µιας ασφάλειας 3A µετά τον θετικό πόλο της µπαταρίας. Τοποθετώντας τις φύσες, πρώτα τοποθετούµε το o-ring που µας παρέχεται και µετά κάνουµε τις συνδέσεις µε πολύ προσοχή. Πιέζουµε απαλά και µετά σφίγγουµε το παξιµάδι µε το χέρι. Προσοχή: Μην πιέσετε υπερβολικά τις συνδέσεις γιατί µπορεί να πάθουν κάποια βλάβη και να επηρεαστεί η λειτουργία της συσκευής. Η τοποθέτηση του δέκτη GPS γίνεται στον διαµήκη άξονα του τρακτέρ. Είναι σηµαντικό η µεταλλική πλάκα και η κεραία να τοποθετηθούν σε επίπεδη επιφάνεια,µε καθαρή θέα στον ουρανό και µακριά από αντικείµενα που µπορεί να µειώσουν την κολλητική ικανότητα της κόλας. Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Ε γ κ α τ ά σ τ α σ η ς κ α ι Χ ρ ή σ η ς Π λ ο η γ ο ύ S k i p p e r 1

3 Προσοχή: Να ελέγχετε σε τακτά χρονικά διαστήµατα τη σταθερότητα της µεταλλικής επιφάνειας. Treatment Status Signal Σε περίπτωση που το µηχάνηµα είναι εξοπλισµένο µε ηλεκτρικό χειριστήριο, όπως για παράδειγµα ένας διακόπτης στη βαλβίδα ελέγχου, το Skipper µπορεί να συνδεθεί και να παίρνει σήµα από αυτό ούτως ώστε να λαµβάνει ένα σήµα +12 Vdc κατευθείαν από το ηλεκτρικό χειριστήριο µόλις ξεκινάει ο ψεκασµός. Συνιστούµε η σύνδεση να γίνεται κατευθείαν στον θετικό πόλο του χειριστηρίου, µιας και το ρεύµα του χειριστηρίου είναι πολύ µικρό. Αν η σύνδεση δεν έχει πραγµατοποιηθεί, µπορούµε να ορίσουµε χειροκίνητα την κατάσταση του µηχανήµατος σε λειτουργία από το µενού USER. Σε περίπτωση που το Skipper συνδέεται µε το χειριστήριο BRAVO 300S / 180S τότε δεν είναι απαραίτητη η χρήση του καλωδίου ελέγχου, αφού υπάρχει ειδικό καλώδιο για τη σύνδεσή τους. Σύνδεση µε BRAVO 300S / 180S Για τη σύνδεσή του Skipper µε τα χειριστήρια BRAVO 300S / 180S απαιτείται ειδικό καλώδιο. Η συνδεσµολογία φαίνεται στην φωτογραφία της πρώτης σελίδας. Η εγκατάσταση θα πρέπει να γίνει ακολουθώντας όλες τις διαδικασίες ασφαλείας του χειριστή και των µηχανηµάτων. Ρυθµίσεις Εκκίνηση για πρώτη φορά Μόλις έχουµε ολοκληρώσει τις συνδέσεις, πατάµε το κουµπί ESC µέχρι να εµφανιστεί η αρχική οθόνη. Την πρώτη φορά που θα λειτουργήσουµε τη συσκευή θα µας ζητηθεί να επιλέξουµε τη γλώσσα λειτουργίας. Για να κλείσουµε τη συσκευή πατάµε και κρατάµε το πλήκτρο ESC µέχρι να µας εµφανιστεί στην οθόνη µήνυµα να το αφήσουµε. Προσοχή: τη στιγµή που κλείνει το σύστηµα δεν πρέπει να πατήσουµε κάποιο κουµπί ή να κόψουµε το ρεύµα. Πάντα πρέπει να χρησιµοποιούµε το κουµπί για να κλείσουµε τη συσκευή, σε διαφορετική περίπτωση µπορεί να έχουµε απώλεια των δεδοµένων. Χρησιµοποιώντας τα κουµπιά Η επιλογή και πρόσβαση στις λεπτοµέρειες εντός των µενού γίνεται χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα στο κάτω µέρος της οθόνης. Με τα κουµπιά + και - (1) κινούµαστε ανάµεσα στις επιλογές, µε το ΟΚ (2) αποδεχόµαστε τις αλλαγές ή µπαίνουµε στο µενού και µε το ESC βγαίνουµε από τη σελίδα αφού έχουµε σώσει τις αλλαγές µας (πατώντας ΟΚ ) ή χωρίς να σώσουµε τις αλλαγές. Για να εισάγουµε έναν αριθµό στις ρυθµίσεις πρώτα πατάµε το F4 (1A) για να απενεργοποιήσουµε την εµφάνιση δεδοµένων. Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Ε γ κ α τ ά σ τ α σ η ς κ α ι Χ ρ ή σ η ς Π λ ο η γ ο ύ S k i p p e r 2

4 Στη συνέχεια πατάµε shift+f6 (1B) για να επιλέξουµε τον αριθµό που θέλουµε να αλλάξουµε. Αφού επιλέξουµε τον αριθµό που θέλουµε, µε τα πλήκτρα + και - (2) µεταβάλλουµε την τιµή τους. Τέλος µε το ΟΚ (3) αποδεχόµαστε την αλλαγή και µε το ESC (4) βγαίνουµε χωρίς να αποθηκεύσουµε τις αλλαγές. Για να εισάγουµε κείµενο µε τα πλήκτρα F3, F4, F5 (1) επιλέγουµε τα γράµµατα και µε το πλήκτρο F6 (2) εισάγουµε τον επιλεγµένο χαρακτήρα. Για να σώσουµε το όνοµα του µηχανήµατος για παράδειγµα, πατάµε ΟΚ (3). Τέλος πατάµε το ESC (4) για να βγούµε απ τη σελίδα ή πατάµε µόνο το ESC για να βγούµε χωρίς να αποδεχθούµε τις αλλαγές. Μενού ρυθµίσεων Μέσα από αυτό το µενού, µπορούµε να ορίσουµε όλες τις απαραίτητες για τη λειτουργία της συσκευής λεπτοµέρειες. Πατάµε το F6 για να εµφανιστεί η λίστα λειτουργιών. Το πατάµε µερικές φορές µέχρι να εµφανιστεί η λίστα που θέλουµε. Στη συνέχεια για να µπούµε στο µενού πατάµε το F4. Στο σχήµα που ακολουθεί φαίνεται η δοµή των µενού µε όλες τις πιθανές επιλογές και ρυθµίσεις. Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Ε γ κ α τ ά σ τ α σ η ς κ α ι Χ ρ ή σ η ς Π λ ο η γ ο ύ S k i p p e r 3

5 Ρυθµίσεις Μηχανηµάτων Πριν ξεκινήσουµε µια εργασία πρέπει να εισάγουµε το όνοµα του µηχανήµατος και τα χαρακτηριστικά του. Από το µενού Ρυθµίσεις Μηχ/των επιλέγουµε F4 για να εισάγουµε νέο µηχάνηµα και να καταχωρήσουµε το όνοµά του µε την διαδικασία εισαγωγής κειµένου που περιγράφεται παραπάνω. Προσοχή: Παρατηρούµε πως ανάλογα το µενού που βρισκόµαστε, εµφανίζεται δίπλα από τα κουµπιά η αντίστοιχη λειτουργία. Στην καταχώρηση ονόµατος µηχανήµατος οι επιλογές που έχουµε είναι: (F2) δηµιουργία αντιγράφου, (F4) νέο µηχάνηµα και (F6) διαγραφή µηχανήµατος. Το V δίπλα στο όνοµα του µηχανήµατος συµβολίζει το επιλεγµένο µηχάνηµα. Μόλις επιλέξουµε το µηχάνηµα πρέπει να ορίσου τις υπόλοιπες παραµέτρους του. Αφού εισάγουµε το όνοµα του µηχανήµατος, περνάµε στις ρυθµίσεις του. Το πρώτο µενού αφορά τη σύνδεση του Skipper µε το ηλεκτρονικό χειριστήριο Bravo 300S / 180S. Αν δεν υπάρχει καθόλου σύνδεση επιλέγουµε Απενεργοποίηση, αλλιώς επιλέγουµε την ανάλογη σύνδεση µε το ηλεκτρονικό χειριστήριο. Στο δεύτερο µενού ορίζουµε τα τµήµατα της ράµπας ή του µηχανήµατός µας και το πλάτος τους. Το συνολικό πλάτος υπολογίζεται από το άθροισµα των τµηµάτων. Αποθηκεύουµε τις αλλαγές πατώντας OK και συνεχίζουµε. Στο τρίτο µενού εισάγουµε τις ρυθµίσεις της κεραίας του GPS. Οι ρυθµίσεις περιλαµβάνουν την θέση της κεραίας σε σχέση µε το µηχάνηµα, την απόστασή της από το µηχάνηµα, και τη χρήση ή όχι DGPS. Η λειτουργία DGPS προσφέρει µεγαλύτερη ακρίβεια. Προσοχή: η ενεργοποίηση / απενεργοποίηση της λειτουργίας DGPS κατά την εργασία µπορεί να οδηγήσει σε µεγάλη απόκλιση. Απαιτείται µετά την απενεργοποίηση να κάνουµε ευθυγράµµιση του σήµατος. Στο τέταρτο µενού ορίζουµε τις ειδοποιήσεις. Η ειδοποίηση για στροφή είναι ένα ηχητικό σήµα που ενεργοποιείται τη στιγµή που πρέπει ο οδηγός να στρίψει το τρακτέρ για να κεντράρει την επόµενη ευθεία. Η τιµή αυτή διαφέρει ανάλογα τα χαρακτηριστικά του τρακτέρ και τις ικανότητες του οδηγού. Μια δεύτερη ειδοποίηση είναι η απώλεια σήµατος δορυφόρου (HDOP). Συστήνεται να µην ορίζονται τιµές πάνω από 4.0. Σε επόµενο κεφάλαιο περιγράφονται τα βήµατα που πρέπει να ακολουθήσουµε σε περίπτωση απώλειας σήµατος. Στο τελευταίο µενού ορίζουµε τις προτιµήσεις του χρήστη. Όπως βλέπουµε υπάρχουν 4 υποµενού σε αυτή τη λειτουργία. Ρυθµίσεις πλοήγησης. Από την πρώτη επιλογή ορίζουµε πως ενεργοποιείται απενεργοποιείται η λειτουργία ψεκασµού. Αυτό επηρεάζει τις µετρήσεις και τις ειδοποιήσεις του Skipper. Η ρύθµιση αυτή µας επιτρέπει να ορίσουµε από πού θα παίρνει σήµα το Skipper, χειροκίνητα ή µέσω των ηλεκτρονικών χειριστηρίων. Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Ε γ κ α τ ά σ τ α σ η ς κ α ι Χ ρ ή σ η ς Π λ ο η γ ο ύ S k i p p e r 4

6 Στη δεύτερη επιλογή ορίζουµε το ποσοστό επικάλυψης σε περίπτωση που ψεκάζουµε πλάγια σε ένα χωράφι. Η τιµή κυµαίνεται από 1% µέχρι 99%. Στην τρίτη επιλογή ορίζουµε το χρόνο που µεσολαβεί από την εντολή ανοίγµατος της βαλβίδας µέχρι την εκκίνηση σταµάτηµα του ψεκασµού. Στην τέταρτη επιλογή ορίζουµε το ποσοστό ψεκασµού εκτός της ορισµένης περιοχής. Είναι το σηµείο που το Skipper θα µας δώσει σήµα ότι κάποιο τµήµα της µπάρας ψεκάζει εκτός της ορισµένης περιοχής. Ελάχιστη παράβαση: Το σήµα προειδοποίησης θα ενεργοποιηθεί µε το που περάσει κάποιο τµήµα τα όρια της περιοχής αφήνοντας ένα µικρό µέρος αψέκαστο. Μέγιστη κάλυψη: Το σήµα προειδοποίησης θα ενεργοποιηθεί µόνο όταν το µηχάνηµα ψεκάζει έξω από τα όρια της περιοχής πετυχαίνοντας όµως πλήρη κάλυψη. Για να κάνουµε χρήση αυτών των ρυθµίσεων πρέπει να έχουµε ορίσει τα όρια της περιοχής χρησιµοποιώντας της λειτουργία Περιοχή, να έχουµε συνδέσει το Skipper µε το Bravo 300S / 180S και να έχουµε ενεργοποιήσει την αυτόµατη διαχείριση των τµηµάτων. Ρυθµίσεις Γραφικών. Μας επιτρέπει να ορίσουµε τα δεδοµένα εργασίας που θέλουµε να εµφανίζονται στην οθόνη. Ρυθµίσεις Ήχων. Μας επιτρέπει να ενεργοποιήσουµε ή απενεργοποιήσουµε τους ήχους ειδοποιήσεων, να ορίσουµε του ήχους των πλήκτρων και να ορίσουµε τον ήχο κατάστασης των τµηµάτων. Η τελευταία ρύθµιση µας επιτρέπει να ενεργοποιήσουµε / απενεργοποιήσουµε την ηχητική ειδοποίηση που µας δείχνει το κλείσιµο ή άνοιγµα τµηµάτων (όταν είναι ενεργοποιηµένος ο αυτόµατος έλεγχος) ή µας παραπέµπει να κάνουµε εµείς την ενέργεια (όταν είναι ενεργοποιηµένος ο χειροκίνητος έλεγχος). Λειτουργία πλήκτρων User. Μας επιτρέπει να ορίσουµε µια λειτουργία για το πλήκτρο user. Αυτή µπορεί να είναι: ευθυγράµµιση, αποθήκευση σηµείου παύσης εργασίας, επιστροφή σηµείου παύσης, αλλαγή ανάµεσα σε προβολή 2D-3D και λειτουργία διαχείρισης τµηµάτων. ιαχείριση Μνήµης Σε αυτό το µενού µπορούµε να διαχειριστούµε τη µνήµη του Skipper. Μπορούµε να µεταφέρουµε αρχεία από και προς τη συσκευή και να αποθηκεύσουµε / φορτώσουµε ρυθµίσεις και χάρτες εργασίας. Επιλογές Στις επιλογές µπορούµε να ρυθµίσουµε τη Γλώσσα λειτουργίας και την περιοχή ώρας στην οποία βρισκόµαστε. Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Ε γ κ α τ ά σ τ α σ η ς κ α ι Χ ρ ή σ η ς Π λ ο η γ ο ύ S k i p p e r 5

7 Test Στα τεστ περιλαµβάνονται λειτουργίες δοκιµής της οθόνης, των πλήκτρων και του δέκτη GPS. Στο test GPS µας εµφανίζει τα δεδοµένα GPS που λαµβάνει η συσκευή. Χρήση Οθόνη Στην αρχική οθόνη και µε βάση τις ρυθµίσεις εµφανίζονται τα παρακάτω στοιχεία: Α Γραφική αναπαράσταση της απόκλισης. Κάθε led αντιστοιχεί σε 50cm. B Απόκλιση. Απόσταση µεταξύ της θέσης του τρακτέρ και της πορείας που πρέπει να ακολουθηθεί. Ε Αριθµός περασµάτων (?) (εµφανίζεται µόνο αν το µηχάνηµα έχει µόνο ένα τµήµα). F Τµήµατα µπάρας. Κάθε τρίγωνο αντιπροσωπεύει ένα τµήµα. Η Ψεκασµένη περιοχή Ι ιαδροµή αναφοράς L Θέση µηχανήµατος Μ Σηµείο που εφαρµόζεται ο ψεκασµός Ν Επικάλυψη ψεκασµένης περιοχής Τα στοιχεία C, D, G και Ο αντιστοιχούν στα δεδοµένα L1, L2, R1, R2 και µπορούµε να τα ορίσουµε από το µενού ρυθµίσεις γραφικών. Οι τιµές που µπορούν να εµφανίζουν είναι: ταχύτητα, εφαρµοσµένη περιοχή, υπολογισµένη περιοχή, χρόνος ψεκασµού, παραγωγικότητα, περίµετρος, ηµεροµηνία, ώρα, ποιότητα σήµατος GPS, αριθµός σειράς, ορισµένος ρυθµός ψεκασµού, διαθέσιµη µνήµη. Χρησιµοποιώντας το πλήκτρο SHIFT µπορούµε να αλλάξουµε την προβολή της οθόνης. Οι διαθέσιµες λειτουργίες περιλαµβάνουν: λειτουργία νυκτός, δεδοµένα εργασίας, επισκόπηση χωραφιού (µε λειτουργία νυκτός επίσης) και χάρτη δοσολογίας. Στις δυο τελευταίες περιπτώσεις βλέπουµε στις άκρες της οθόνης τις λειτουργίες των αντίστοιχων κουµπιών. Μπάρα Ψεκασµού (ή άλλα µηχανήµατα) Ανάλογα µε τις ρυθµίσεις του µηχανήµατος στην οθόνη εµφανίζονται οι παρακάτω παράµετροι: Αριθµός τµηµάτων µπάρας Έλεγχος τµηµάτων Κατάσταση Ψεκασµού Κατάσταση τµηµάτων µπάρας Ενδείξεις ανοίγµατος ή κλεισίµατος τµηµάτων. Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Ε γ κ α τ ά σ τ α σ η ς κ α ι Χ ρ ή σ η ς Π λ ο η γ ο ύ S k i p p e r 6

8 Υπάρχει επίσης η λειτουργία ηχητικής ειδοποίησης (δύο βόµβοι σε κοντινό διάστηµα) όταν πρέπει να ανοίξουµε ή να κλείσουµε κάποιο τµήµα της µπάρας. Προσοχή: Tο Skipper δεν κάνει κάποιο έλεγχο στις βαλβίδες. Αυτή η λειτουργία υποστηρίζεται από το χειριστήριο Bravo 300S / 180S. Όταν το Skipper είναι συνδεδεµένο µε το χειριστήριο η οθόνη δείχνει τα τµήµατα σε πραγµατικό χρόνο. Όταν δεν υπάρχει σύνδεση, πρέπει να δηλώσουµε στο Skipper το άνοιγµα / κλείσιµο των βαλβίδων µέσα από τα κατάλληλα πλήκτρα. Όταν έχουµε µόνο ένα τµήµα στη µπάρα µας εµφανίζεται ο αριθµός των σειρών που έχουµε ψεκάσει σε διαφορετική περίπτωση εµφανίζεται η µπάρα µε τα τµήµατα που έχουµε ορίσει. Στο κέντρο εµφανίζεται ένα γράµµα A ή Μ. το Α αντιστοιχεί στο αυτόµατο άνοιγµα / κλείσιµο των βαλβίδων µέσω του χειριστηρίου Bravo 300S / 180S και το Μ σε χειροκίνητο. Ψεκάζοντας ένα χωράφι Νέα Εργασία (F1) Θέτουµε σε λειτουργία τη συσκευή. Μετά τη διαδικασία αυτοδιάγνωσης, το σύστηµα ρωτάει αν θέλουµε να συνεχίσουµε την προηγούµενη εργασία. Πατάµε ESC και ξεκινάµε µια καινούρια εργασία. Επιλέγουµε το είδος πλοήγησης που θέλουµε να χρησιµοποιήσουµε κατά τον ψεκασµό (παράλληλο ή καµπυλωτό), πηγαίνουµε στην αρχή της περιοχής που θέλουµε να ψεκάσουµε και ξεκινάµε χρησιµοποιώντας την εντολή που αντιστοιχεί στο σύστηµα που χρήσιµοποιούµε. Για να ξεκινήσουµε µια νέα εργασία επιλέγουµε F1 και µετά πατάµε ΟΚ. Στη συνέχεια θα µας ζητηθεί να αποθηκεύσουµε την εργασία που κάναµε προηγουµένως. Πατάµε ΟΚ για να σώσουµε ή ESC για να πάµε στη σελίδα επιλογής µηχανήµατος και να ξεκινήσουµε νέα εργασία. Επιλέγουµε το µηχάνηµα και στη συνέχεια εφόσον έχουµε αποθηκευµένο κάποιο χάρτη δοσολογίας µας ρωτάει αν θέλουµε να τον χρησιµοποιήσουµε. Πατάµε ESC ή OK ανάλογα αν θέλουµε να πάµε στη σελίδα πλοήγησης ή αν θέλουµε να επιλέξουµε ένα χάρτη. Τέλος πατάµε ΟΚ για να επιβεβαιώσουµε την επιλογή µηχανήµατος και προχωράµε στην εκτέλεση της εργασίας.έστω ότι θέλουµε να ψεκάσουµε ένα χωράφι σε παράλληλες γραµµές αλλά µόνο αφού ψεκάσουµε τα όρια της περιοχής. Περιοχή (F5) Με το πλήκτρο F5 ενεργοποιούµε τη λειτουργία υπολογισµού του εµβαδού της περιοχής µας. Πατώντας το F5 εµφανίζεται στην οθόνη ένα µήνυµα που µας ρωτάει να επιλέξουµε ποια πλευρά του µηχανήµατος θα είναι η εξωτερική περίµετρος της περιοχής µας. Πατώντας το F3 ή το F4 επιλέγουµε τη δεξιά ή της αριστερή. Οδηγούµε περιµετρικά της περιοχής που θέλουµε και για να ολοκληρώσουµε πατάµε F5 ξανά και ΟΚ. Επιλέγουµε ΟΚ για να κλείσουµε την περίµετρο και για να δούµε την υπολογισµένη περιοχή πατάµε το πλήκτρο SHIFT µέχρι να εµφανιστεί η καρτέλα εδοµένα Εργασίας. Μπορούµε αν θέλουµε, ξεκινώντας τον ψεκασµό του υπόλοιπου χωραφιού να χρησιµοποιήσουµε τη λειτουργία Ευθυγράµµισης για να ορίσουµε εµείς τις γραµµές που θα ακολουθήσουµε. Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Ε γ κ α τ ά σ τ α σ η ς κ α ι Χ ρ ή σ η ς Π λ ο η γ ο ύ S k i p p e r 7

9 Προσοχή: Η εξωτερική πλευρά της περιοχής ορίζεται από την εξωτερική πλευρά του ανοικτού τµήµατος της µπάρας. Όταν όλα τα τµήµατα είναι κλειστά, το όριο της περιοχής ορίζεται από το κέντρο της µπάρας. Σηµαδεύοντας τα σηµεία Α και Β Κατά τη διάρκεια της οδήγησης στα όρια της περιοχής θα σηµειώσουµε δύο σηµεία Α και Β. Αυτό το βήµα είναι σηµαντικό καθώς θα επιτρέψει στο Skipper να µας οδηγήσει, κατά τη διάρκεια της εργασίας, κατά µήκος των γραµµών, παράλληλα προς την γραµµή αναφοράς που θα οριστεί ανάµεσα στα σηµεία Α και Β. Προσοχή: Συστήνεται τα σηµεία Α και Β να οριστούν µε βάση τη µεγαλύτερη ευθεία και µε το όχηµα εν κινήσει. Όσο πιο µακρυά είναι η γραµµή από το Α στο Β, τόσο µικρότερη πιθανότητα λαθών λόγω απόκλισης κατά την οδήγηση. Μόλις έχει οριστεί η ευθεία γραµµή, ολόκληρη η περιοχή µπορεί να ψεκαστεί σε παράλληλες γραµµές προς την αρχική, ακολουθώντας τις γραµµές αναφοράς που θα εµφανιστούν στην οθόνη. Εισαγωγή και χρήση ενός χάρτη δοσολογίας Το Skipper µπορεί να µεταβάλει τη δοσολογία ψεκασµού παίρνοντας δεδοµένα από ένα «χάρτη δοσολογίας», δείχνοντας ακριβώς την ποσότητα που πρέπει να ψεκαστεί σε κάθε σηµείο της περιοχής, πετυχαίνοντας µέγιστη παραγωγή µε ελάχιστη χρήση υλικών και χρόνου. Απαιτήσεις λειτουργίας: Ο χάρτης δοσολογίας να είναι σε µορφή Shapefile ESRI. Το πεδίο της βάσης δεδοµένων που περιέχει τη δοσολογία ψεκασµού να ονοµάζεται Rate. Επιτρέπεται η παρουσία άλλων πεδίων στη βάση δεδοµένων, εφόσον έχουν µόνο αριθµητικές τιµές. Το Skipper πρέπει να είναι συνδεδεµένο µε το Bravo 300S / 180S. Για να µεταφέρουµε τον χάρτη στη συσκευή, αποθηκεύουµε το αρχείο σε ένα flash disc, αντιγράφουµε το χάρτη από το flash disc στη συσκευή µέσω του µενού: ιαχείριση Μνήµης Εξωτερική µνήµη Αντιγραφή αρχείων στην εσωτερική µνήµη και ξεκινάµε τον ψεκασµό. Είτε επιλέγοντας Νέα εργασία είτε Συνέχιση εργασίας το Skipper θα µας ζητήσει να επιλέξουµε τον χάρτη δοσολογίας που θα χρησιµοποιήσουµε. Το Skipper θα στέλνει τα δεδοµένα του χάρτη στο Bravo 300S / 180S και τα χειριστήρια θα µεταβάλουν την ποσότητα του ψεκασµού ανάλογα το σηµείο που βρισκόµαστε. Για την αποθήκευση και ανάκληση εργασιών χρησιµοποιούµε το πλήκτρο Job Resume Λειτουργίες Πατώντας οποιοδήποτε κουµπί F κατά την οδήγηση εµφανίζεται στην οθόνη η λίστα µε τις λειτουργίες. Όταν έχει ενεργοποιηθεί η λίστα, πατώντας οποιοδήποτε κουµπί θα ενεργοποιηθεί η λειτουργία που εµφανίζεται δίπλα του. Με το πλήκτρο F6 αλλάζουµε σελίδα. Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Ε γ κ α τ ά σ τ α σ η ς κ α ι Χ ρ ή σ η ς Π λ ο η γ ο ύ S k i p p e r 8

10 Ο πίνακας παρακάτω µας δείχνει όλες τις διαθέσιµες λειτουργίες εργασίας και το αντίστοιχο κουµπί F Σελίδα 1 Σελίδα 2 Σελίδα 3 Σελίδα 4 Συντήρηση ιάγνωση Προτείνεται ο καθαρισµός να γίνεται µόνο µε ένα απαλό νωπό πανί. ΜΗΝ χρησιµοποιείτε ισχυρά απορρυπαντικά ή καθαριστικά και ΜΗΝ ρίχνετε νερό µε πίεση απευθείας στη συσκευή. Επίλυση Προβληµάτων Πρόβληµα Αιτία Λύση Η οθόνη δεν ανοίγει Έλειψη σήµατος λειτουργίας ψεκασµού για το Skipper Ελειπής παροχή ρεύµατος Λάθος σύνδεση καλωδίου τροφοδοσίας Ακατάλληλη ρύθµιση Έλεγχος της παροχής ρεύµατος Έλεγχος σύνδεσης πράσινου καλωδίου Έλεγχος ρυθµίσεων Η οθόνη δείχνει µήνυµα: Η σύνδεση µε τον αισθητήρα GPS έχει χαθεί Ακανόνιστη ένδειξη ταχύτητας Λάθος σύνδεση καλωδίου δέκτη GPS Η διαδικασία εκκίνησης εργασίας έγινε σε ένα σηµείο µακριά από την περιοχή ψεκασµού Έλεγχος σύνδεσης µε δέκτη GPS Επαναλάβετε τη διαδικασία εκκίνησης εργασίας κοντά στην περιοχή Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Ε γ κ α τ ά σ τ α σ η ς κ α ι Χ ρ ή σ η ς Π λ ο η γ ο ύ S k i p p e r 9

11 Μηνύµατα Σφαλµάτων Μήνυµα Οθόνης Αιτία Επιδιόρθωση εν υπάρχει σύνδεση µε το Bravo 300S Ο δέκτης GPS δεν είναι συνδεδεµένος Αδυναµία φόρτωσης τελευταίας εργασίας Αδυναµία φόρτωσης χάρτη Χαµηλή διαθέσιµη µνήµη Ανεπαρκής ποιότητα σήµατος GPS Άκυρα δεδοµένα δέκτη GPS Η διόρθωση DGPS δεν είναι διαθέσιµη Το Bravo 300S / 180S είναι απενεργοποιηµένο Λάθος σύνδεση καλωδίου από το Bravo 300S / 180S προς το Skipper Το καλώδιο σύνδεσης µε το Bravo 300S / 180S έχει πάθει ζηµιά Μη διαθέσιµο σήµα GPS Λάθος σύνδεση καλωδίου από το δέκτη στη συσκευή Το καλώδιο σύνδεσης του αισθητήρα µε τη συσκευή έχει πάθει ζηµιά Ο δέκτης είναι χαλασµένος ή έχει πάθει ζηµιά ιακοπή ρεύµατος κατά τη διαδικασία απενεργοποίησης. Η συσκευή δεν είχε τελειώσει την αποθήκευση της εκτελούµενης εργασίας. Η µορφή του χάρτη που πρόκειτε να φορτωθεί δεν είναι συµβατή Η διαθέσιµη µνήµη είναι ανεπαρκής για εκκίνηση νέας εργασίας ή αποθήκευση δεδοµένων Η θέση και ο αριθµός των δορυφόρων δεν επιτρέπουν κατάλληλης ακρίβειας πλοήγηση Λάθος σύνδεση καλωδίου από το δέκτη στη συσκευή. Αναµονή σύνδεσης µε δορυφόρους Το σήµα DGPS δεν είναι διαθέσιµο στην περιοχή H σύνδεση DGPS βρίσκεται σε εξέλιξη Ενεγοποίηση του ηλ. χειριστηρίου Έλεγχος της σύνδεσης µε το ηλ. χειριστήριο Αλλαγή καλωδίου Περιµένουµε µέχρι να έρθει το σήµα Έλεγχος της σύνδεσης µε το δέκτη Αλλαγή καλωδίου Αλλαγή δέκτη Τα δεδοµένα της τελευταίας εργασίας δεν γίνεται να ανακληθούν Πατάµε ΟΚ για να επιλέξουµε άλλο χάρτη και ESC για ακύρωση Εκτέλεση διαδικασίας διαγραφής αρχείων ΟΚ για συνέχεια και ESC για αναµονή βελτίωσης σήµατος Έλεγχος σύνδεσης µε δέκτη. Αναµονή σύνδεσης µε δορυφόρους Πατώντας ΟΚ συνεχίζουµε την εργασία. Η συσκεή εµφανίζει µήνυµα σφάλµατος, για να συνεχίσουµε πρέπει να κάνουµε 'ευθυγράµµιση' Πατάµε ESC και περιµένουµε µέχρι να αποκατασταθεί η σύνδεση Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Ε γ κ α τ ά σ τ α σ η ς κ α ι Χ ρ ή σ η ς Π λ ο η γ ο ύ S k i p p e r 10

Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής

Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Καβάλας Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής Τίτλος πράξης: Κατηγορία Πράξης: Ενέργεια: Μέτρο: Επιστ. Υπεύθυνος: "Επιµόρφωση Πιστοποίηση Γυναικών Αρχικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft. 2 ο Γυµνάσιο Ζεφυρίου Αθανάσιος Ι. Τσαγκατάκης ΠΕ19 copyright 2010-13

Microsoft. 2 ο Γυµνάσιο Ζεφυρίου Αθανάσιος Ι. Τσαγκατάκης ΠΕ19 copyright 2010-13 Microsoft Word 2003 2 ο Γυµνάσιο Ζεφυρίου Αθανάσιος Ι. Τσαγκατάκης ΠΕ19 copyright 2010-13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 Τα βασικά 1-1 Τι είναι το MS Word 03 1-2 Εκκίνηση του προγράµµατος 03 1-3 Κατανόηση της

Διαβάστε περισσότερα

σχέδια εγκαταστάσεων Πλήρες εγχειρίδιο προγράµµατος Version 7 release2

σχέδια εγκαταστάσεων Πλήρες εγχειρίδιο προγράµµατος Version 7 release2 σχέδια εγκαταστάσεων Πλήρες εγχειρίδιο προγράµµατος Version 7 release2 SEE Electrical, Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις / έκδοση V7R2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 A1. Εντολές & Παράθυρα 2 A1.1 Menu εντολών «Εγκαταστάσεις» 2 Α1.2

Διαβάστε περισσότερα

1 Φιλοσοφία της εφαρµογής... 4 2 Οδηγός Χρήσης. Ξεκινώντας. 3 Αναλυτικό Εγχειρίδιο Λειτουργίας. Point of Sale P.O.S. Console

1 Φιλοσοφία της εφαρµογής... 4 2 Οδηγός Χρήσης. Ξεκινώντας. 3 Αναλυτικό Εγχειρίδιο Λειτουργίας. Point of Sale P.O.S. Console Περιεχόµενα I Περιεχόµενα Part I Food & Beverage Works 1 Φιλοσοφία της εφαρµογής... 4 2 Οδηγός Χρήσης Ξεκινώντας... 4... 4 3 Αναλυτικό Εγχειρίδιο Λειτουργίας... 5 Point of Sale... 5 P.O.S. Console... 5

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο PowerPoint

Εισαγωγή στο PowerPoint Εισαγωγή Το PowerPoint είναι ένα πολύ ισχυρό πρόγραµµα παρουσίασης. το οποίο αποτελεί τµήµα του πακέτου Microsoft Office. Σκοπός του είναι να βοηθάει τους χρήστες να δηµιουργούν εύκολα εντυπωσιακές παρουσιάσεις

Διαβάστε περισσότερα

International diploma in IT Skills Standard MS Office 2010 MS Windows 7. Συγγραφέας : Μαρία Ζάππα Κασαπίδη

International diploma in IT Skills Standard MS Office 2010 MS Windows 7. Συγγραφέας : Μαρία Ζάππα Κασαπίδη International diploma in IT Skills Standard MS Office 2010 MS Windows 7 Συγγραφέας : Μαρία Ζάππα Κασαπίδη Τίτλος Βιβλίου: International Diploma in IT Skill Standard MS Office 2010 MS Windows 7 ISBN 978-618-80304-0-4

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων Windows XP

Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων Windows XP Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων Windows XP 2.1 Windows XP 1. Τα Windows XP είναι η τελευταία έκδοση του λειτουργικού συστήµατος της Microsoft, των Microsoft Windows. Είναι ο διάδοχος των Windows

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλο. 2007-2010 Alfaware S.A.

Πρωτόκολλο. 2007-2010 Alfaware S.A. Πρωτόκολλο 1-1 Πρωτόκολλο Περιεχόµενα 0 2 Κεφάλαιο 1 Είσοδος - Λειτουργικότητα Εφαρµογής 1 Επανακαθορισµός... Βάσης εδοµένων 2 2 Γραµµή... Ενηµέρωσης (Κυλιόµενο Μήνυµα) 3 3 Λειτουργικότητα... Φόρµας 4

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο PowerPoint

Εισαγωγή στο PowerPoint Εισαγωγή Το PowerPoint είναι ένα πολύ ισχυρό πρόγραµµα παρουσίασης. το οποίο αποτελεί τµήµα του πακέτου Microsoft Office. Σκοπός του είναι να βοηθάει τους χρήστες να δηµιουργούν εύκολα εντυπωσιακές παρουσιάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στο Power Point 2000 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σηµειώσεις στο Power Point 2000 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 4 1.1 ηµιουργία νέας παρουσίασης... 4 1.2 ηµιουργία παρουσίασης µε τον Οδηγό αυτόµατου περιεχοµένου... 5 1.3 Αλλάζοντας την προβολή... 6 1.4 Μετακίνηση µεταξύ των διαφανειών

Διαβάστε περισσότερα

1. ΤΟ ERGOWIN ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

1. ΤΟ ERGOWIN ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ERGOWIN ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΟ ERGOWIN ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ 3 1.1 ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 5 1.2 ΑΡΘΡΑ ΤΙΜΕΣ 7 1.3 ΕΡΓΑ ΠΚΝΤΜ 8 1.4 ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ 8 1.5 ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 9 2. ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ 10 2.1 ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ISO 9001:2000 ΚΕΡΒΕΡΟΣ (Κ.Λ.Σ.) ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

ISO 9001:2000 ΚΕΡΒΕΡΟΣ (Κ.Λ.Σ.) ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΕΡΒΕΡΟΣ (Κ.Λ.Σ.) ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Μεταξύ των πεδίων έχουµε την δυνατότητα να µετακινούµαστε µε ΤΑΒ, είναι πιο γρήγορο από το ποντίκι. Όπου βλέπουµε το σύµβολο u σηµαίνει ότι δίπλα από το πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ FASY FMU DRIVER A

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ FASY FMU DRIVER A FASY FMU DRIVER A ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Λύση τύπου Α...3 1.1 CAPTURING...3 1.2 FMU Driver B...3 1.3 FMU Driver A...3 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ...5 2.1 SETUP ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ...5 2.2 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ DRIVER B...8 2.3

Διαβάστε περισσότερα

maps + more Εγχειρίδιο χρήστη Ελληνικά

maps + more Εγχειρίδιο χρήστη Ελληνικά maps + more Εγχειρίδιο χρήστη Ελληνικά Οκτώβριος 2011 Το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με ρόδες σημαίνει ότι το προϊόν πρέπει να διατίθεται σε ειδικά σημεία συλλογής απορριμμάτων στην Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

NAVIGON 42 Easy NAVIGON 42 Plus NAVIGON 42 Premium

NAVIGON 42 Easy NAVIGON 42 Plus NAVIGON 42 Premium NAVIGON 42 Easy NAVIGON 42 Plus NAVIGON 42 Premium Εγχειρίδιο χρήστη Ελληνικά Αύγουστος 2011 Το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με ρόδες σημαίνει ότι το προϊόν πρέπει να διατίθεται σε ειδικά

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ Εγχειρίδιο Χρήσης ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ Εγχειρίδιο Χρήσης ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ Εγχειρίδιο Χρήσης ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

SEAT Portable System. Εγχειρίδιο χρήστη. Ελληνικά

SEAT Portable System. Εγχειρίδιο χρήστη. Ελληνικά SEAT Portable System Εγχειρίδιο χρήστη Ελληνικά Ιούνιος 2012 Το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με ρόδες σημαίνει ότι το προϊόν πρέπει να διατίθεται σε ειδικά σημεία συλλογής απορριμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

SEAT Portable System. Εγχειρίδιο χρήστη. Ελληνικά

SEAT Portable System. Εγχειρίδιο χρήστη. Ελληνικά SEAT Portable System Εγχειρίδιο χρήστη Ελληνικά Ιούλιος 2013 Το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με ρόδες σημαίνει ότι το προϊόν πρέπει να διατίθεται σε ειδικά σημεία συλλογής απορριμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργαστής κειµένου Word

Επεξεργαστής κειµένου Word 1 Εισαγωγή Το Word είναι χωρίς αµφιβολία ο πιο διαδεδοµένος επεξεργαστής κειµένου στο χώρο των προσωπικών υπολογιστών και ανήκει στην οµάδα προγραµµάτων του Microsoft Office. Οι δυνατότητες που έχει πλησιάζουν

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής

Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής Χρήση Η/Υ και γραφικά περιβάλλοντα επικοινωνίας Περιεχόµενα 1. εδοµένα και Πληροφορίες. O Προσωπικός Υπολογιστής. Αποθήκευση της πληροφορίας στον υπολογιστή. 1 2. Υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργαστής κειµένου Word

Επεξεργαστής κειµένου Word 1 Εισαγωγή Το Word είναι χωρίς αµφιβολία ο πιο διαδεδοµένος επεξεργαστής κειµένου στο χώρο των προσωπικών υπολογιστών και ανήκει στην οµάδα προγραµµάτων του Microsoft Office. Οι δυνατότητες που έχει πλησιάζουν

Διαβάστε περισσότερα

467180XXX. Έκδ. λογισμικού. 1.0x

467180XXX. Έκδ. λογισμικού. 1.0x Υπολογιστής σειράς bravo 180S 467180XXX Έκδ. λογισμικού. 1.0x ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, χρήση και συντήρηση Επεξήγηση συμβόλων ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ = Γενικός κίνδυνος = Ενδείξεις για μηχανήματα αποψίλωσης = Προειδοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήστη NAVIGON 2100 2110. Ελληνικά

Εγχειρίδιο χρήστη NAVIGON 2100 2110. Ελληνικά Εγχειρίδιο χρήστη NAVIGON 2100 2110 Ελληνικά Αύγουστος 2007 Το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου αποριμμάτων με ρόδες σημαίνει ότι το προϊόν πρέπει να διατίθεται σε ειδικά σημεία συλλογής απορριμμάτων στην

Διαβάστε περισσότερα

Windows XP Professional

Windows XP Professional Τα Windows XP professional είναι ένα λειτουργικό σύστηµα (Λ.Σ.) της Microsoft, το οποίο είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία ενός υπολογιστή. Οι λειτουργίες τις οποίες επιτελεί, όπως κάθε Λ.Σ., είναι: η οµαλή

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακές σηµειώσεις ϕωνητικής. για το λογισµικό ανάλυσης Speech Analyzer. Αθανάσιος Χρ. Πρωτόπαπας

Εργαστηριακές σηµειώσεις ϕωνητικής. για το λογισµικό ανάλυσης Speech Analyzer. Αθανάσιος Χρ. Πρωτόπαπας Εργαστηριακές σηµειώσεις ϕωνητικής για το λογισµικό ανάλυσης Speech Analyzer Αθανάσιος Χρ. Πρωτόπαπας Απρίλιος 2004 ΑΘανάσιος Πρωτόπαπας 2 Απρίλιος 2004 Εργαστήριο ϕωνητικής Περιεχόµενα 1 Ηχογραφήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κων/νου Στυλιάδη. Το Πρόγραµµα Επεξεργασίας Κειµένου. Word for Windows

Κων/νου Στυλιάδη. Το Πρόγραµµα Επεξεργασίας Κειµένου. Word for Windows Το Πρόγραµµα Επεξεργασίας Κειµένου Φλώρινα, Φεβρουάριος 2000 Γενικά για την Επεξεργασία Κειµένου Η επεξεργασία κειµένου είναι ένα πρόγραµµα του υπολογιστή µε το οποίο µπορούµε να γράψουµε, να διορθώσουµε

Διαβάστε περισσότερα

NAVIGON 70 Plus NAVIGON 70 Premium NAVIGON 70 Premium Live

NAVIGON 70 Plus NAVIGON 70 Premium NAVIGON 70 Premium Live NAVIGON 70 Plus NAVIGON 70 Premium NAVIGON 70 Premium Live Εγχειρίδιο χρήστη Ελληνικά Αύγουστος 2010 Το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με ρόδες σημαίνει ότι το προϊόν πρέπει να διατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Κων/νου Στυλιάδη. Το Πρόγραµµα Επεξεργασίας Βάσεων Δεδοµένων. Access for Windows

Κων/νου Στυλιάδη. Το Πρόγραµµα Επεξεργασίας Βάσεων Δεδοµένων. Access for Windows Το Πρόγραµµα Επεξεργασίας Βάσεων Δεδοµένων Φλώρινα, Φεβρουάριος 2000 Τι Σηµαίνει Βάση Δεδοµένων Βάση Δεδοµένων (DataBase) είναι µια συλλογή από εγγραφές και αρχεία, τα οποία είναι οργανωµένα έτσι ώστε

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία κειµένου

Επεξεργασία κειµένου Επεξεργασία κειµένου Microsoft Office Word 2003 Περιεχόµενα 1. Εξοικείωση µε το περιβάλλον εργασίας. 1 2. Επιλογή, ιόρθωση, Επεξεργασία. 9 3. Μορφοποίηση γραµµατοσειρών και παραγράφων. 17 4. ιαµόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

1 Φιλοσοφία της εφαρµογής... 5 2 Οδηγός Χρήσης. Ξεκινώντας. 3 Αναλυτικό Εγχειρίδιο Λειτουργίας

1 Φιλοσοφία της εφαρµογής... 5 2 Οδηγός Χρήσης. Ξεκινώντας. 3 Αναλυτικό Εγχειρίδιο Λειτουργίας Περιεχόµενα I Περιεχόµενα Part I HotelWorks 1 Φιλοσοφία της εφαρµογής... 5 2 Οδηγός Χρήσης Ξεκινώντας... 6... 6 3 Αναλυτικό Εγχειρίδιο Λειτουργίας... 6 Front Office... 6 ιαχείριση Κρατήσεων... 6 Κρατήσεις-

Διαβάστε περισσότερα