Εγχειρίδιο Εγκατάστασης και Λειτουργίας. Εγκατάσταση 1. Ρυθµίσεις 2. Ρυθµίσεις Μηχανηµάτων 4. Χρήση 6. Ψεκάζοντας ένα χωράφι 7.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εγχειρίδιο Εγκατάστασης και Λειτουργίας. Εγκατάσταση 1. Ρυθµίσεις 2. Ρυθµίσεις Μηχανηµάτων 4. Χρήση 6. Ψεκάζοντας ένα χωράφι 7."

Transcript

1 Εγχειρίδιο Εγκατάστασης και Λειτουργίας Εγκατάσταση 1 Ρυθµίσεις 2 Ρυθµίσεις Μηχανηµάτων 4 Χρήση 6 Ψεκάζοντας ένα χωράφι 7 Λειτουργίες 8 Συντήρηση ιάγνωση 9

2 Εγκατάσταση Η συσκευή έχει 3 καλώδια. Στην απλή µορφή υπάρχει ένα επιπλέον καλώδιο που παίρνει σήµα από την κεντρική βαλβίδα ελέγχου. Για σύνδεση µε το χειριστήριο 300S ή 180S χρειάζεται ένα έξτρα ειδικό καλώδιο. Προσοχή: συστήνεται η χρήση µιας ασφάλειας 3A µετά τον θετικό πόλο της µπαταρίας. Τοποθετώντας τις φύσες, πρώτα τοποθετούµε το o-ring που µας παρέχεται και µετά κάνουµε τις συνδέσεις µε πολύ προσοχή. Πιέζουµε απαλά και µετά σφίγγουµε το παξιµάδι µε το χέρι. Προσοχή: Μην πιέσετε υπερβολικά τις συνδέσεις γιατί µπορεί να πάθουν κάποια βλάβη και να επηρεαστεί η λειτουργία της συσκευής. Η τοποθέτηση του δέκτη GPS γίνεται στον διαµήκη άξονα του τρακτέρ. Είναι σηµαντικό η µεταλλική πλάκα και η κεραία να τοποθετηθούν σε επίπεδη επιφάνεια,µε καθαρή θέα στον ουρανό και µακριά από αντικείµενα που µπορεί να µειώσουν την κολλητική ικανότητα της κόλας. Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Ε γ κ α τ ά σ τ α σ η ς κ α ι Χ ρ ή σ η ς Π λ ο η γ ο ύ S k i p p e r 1

3 Προσοχή: Να ελέγχετε σε τακτά χρονικά διαστήµατα τη σταθερότητα της µεταλλικής επιφάνειας. Treatment Status Signal Σε περίπτωση που το µηχάνηµα είναι εξοπλισµένο µε ηλεκτρικό χειριστήριο, όπως για παράδειγµα ένας διακόπτης στη βαλβίδα ελέγχου, το Skipper µπορεί να συνδεθεί και να παίρνει σήµα από αυτό ούτως ώστε να λαµβάνει ένα σήµα +12 Vdc κατευθείαν από το ηλεκτρικό χειριστήριο µόλις ξεκινάει ο ψεκασµός. Συνιστούµε η σύνδεση να γίνεται κατευθείαν στον θετικό πόλο του χειριστηρίου, µιας και το ρεύµα του χειριστηρίου είναι πολύ µικρό. Αν η σύνδεση δεν έχει πραγµατοποιηθεί, µπορούµε να ορίσουµε χειροκίνητα την κατάσταση του µηχανήµατος σε λειτουργία από το µενού USER. Σε περίπτωση που το Skipper συνδέεται µε το χειριστήριο BRAVO 300S / 180S τότε δεν είναι απαραίτητη η χρήση του καλωδίου ελέγχου, αφού υπάρχει ειδικό καλώδιο για τη σύνδεσή τους. Σύνδεση µε BRAVO 300S / 180S Για τη σύνδεσή του Skipper µε τα χειριστήρια BRAVO 300S / 180S απαιτείται ειδικό καλώδιο. Η συνδεσµολογία φαίνεται στην φωτογραφία της πρώτης σελίδας. Η εγκατάσταση θα πρέπει να γίνει ακολουθώντας όλες τις διαδικασίες ασφαλείας του χειριστή και των µηχανηµάτων. Ρυθµίσεις Εκκίνηση για πρώτη φορά Μόλις έχουµε ολοκληρώσει τις συνδέσεις, πατάµε το κουµπί ESC µέχρι να εµφανιστεί η αρχική οθόνη. Την πρώτη φορά που θα λειτουργήσουµε τη συσκευή θα µας ζητηθεί να επιλέξουµε τη γλώσσα λειτουργίας. Για να κλείσουµε τη συσκευή πατάµε και κρατάµε το πλήκτρο ESC µέχρι να µας εµφανιστεί στην οθόνη µήνυµα να το αφήσουµε. Προσοχή: τη στιγµή που κλείνει το σύστηµα δεν πρέπει να πατήσουµε κάποιο κουµπί ή να κόψουµε το ρεύµα. Πάντα πρέπει να χρησιµοποιούµε το κουµπί για να κλείσουµε τη συσκευή, σε διαφορετική περίπτωση µπορεί να έχουµε απώλεια των δεδοµένων. Χρησιµοποιώντας τα κουµπιά Η επιλογή και πρόσβαση στις λεπτοµέρειες εντός των µενού γίνεται χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα στο κάτω µέρος της οθόνης. Με τα κουµπιά + και - (1) κινούµαστε ανάµεσα στις επιλογές, µε το ΟΚ (2) αποδεχόµαστε τις αλλαγές ή µπαίνουµε στο µενού και µε το ESC βγαίνουµε από τη σελίδα αφού έχουµε σώσει τις αλλαγές µας (πατώντας ΟΚ ) ή χωρίς να σώσουµε τις αλλαγές. Για να εισάγουµε έναν αριθµό στις ρυθµίσεις πρώτα πατάµε το F4 (1A) για να απενεργοποιήσουµε την εµφάνιση δεδοµένων. Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Ε γ κ α τ ά σ τ α σ η ς κ α ι Χ ρ ή σ η ς Π λ ο η γ ο ύ S k i p p e r 2

4 Στη συνέχεια πατάµε shift+f6 (1B) για να επιλέξουµε τον αριθµό που θέλουµε να αλλάξουµε. Αφού επιλέξουµε τον αριθµό που θέλουµε, µε τα πλήκτρα + και - (2) µεταβάλλουµε την τιµή τους. Τέλος µε το ΟΚ (3) αποδεχόµαστε την αλλαγή και µε το ESC (4) βγαίνουµε χωρίς να αποθηκεύσουµε τις αλλαγές. Για να εισάγουµε κείµενο µε τα πλήκτρα F3, F4, F5 (1) επιλέγουµε τα γράµµατα και µε το πλήκτρο F6 (2) εισάγουµε τον επιλεγµένο χαρακτήρα. Για να σώσουµε το όνοµα του µηχανήµατος για παράδειγµα, πατάµε ΟΚ (3). Τέλος πατάµε το ESC (4) για να βγούµε απ τη σελίδα ή πατάµε µόνο το ESC για να βγούµε χωρίς να αποδεχθούµε τις αλλαγές. Μενού ρυθµίσεων Μέσα από αυτό το µενού, µπορούµε να ορίσουµε όλες τις απαραίτητες για τη λειτουργία της συσκευής λεπτοµέρειες. Πατάµε το F6 για να εµφανιστεί η λίστα λειτουργιών. Το πατάµε µερικές φορές µέχρι να εµφανιστεί η λίστα που θέλουµε. Στη συνέχεια για να µπούµε στο µενού πατάµε το F4. Στο σχήµα που ακολουθεί φαίνεται η δοµή των µενού µε όλες τις πιθανές επιλογές και ρυθµίσεις. Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Ε γ κ α τ ά σ τ α σ η ς κ α ι Χ ρ ή σ η ς Π λ ο η γ ο ύ S k i p p e r 3

5 Ρυθµίσεις Μηχανηµάτων Πριν ξεκινήσουµε µια εργασία πρέπει να εισάγουµε το όνοµα του µηχανήµατος και τα χαρακτηριστικά του. Από το µενού Ρυθµίσεις Μηχ/των επιλέγουµε F4 για να εισάγουµε νέο µηχάνηµα και να καταχωρήσουµε το όνοµά του µε την διαδικασία εισαγωγής κειµένου που περιγράφεται παραπάνω. Προσοχή: Παρατηρούµε πως ανάλογα το µενού που βρισκόµαστε, εµφανίζεται δίπλα από τα κουµπιά η αντίστοιχη λειτουργία. Στην καταχώρηση ονόµατος µηχανήµατος οι επιλογές που έχουµε είναι: (F2) δηµιουργία αντιγράφου, (F4) νέο µηχάνηµα και (F6) διαγραφή µηχανήµατος. Το V δίπλα στο όνοµα του µηχανήµατος συµβολίζει το επιλεγµένο µηχάνηµα. Μόλις επιλέξουµε το µηχάνηµα πρέπει να ορίσου τις υπόλοιπες παραµέτρους του. Αφού εισάγουµε το όνοµα του µηχανήµατος, περνάµε στις ρυθµίσεις του. Το πρώτο µενού αφορά τη σύνδεση του Skipper µε το ηλεκτρονικό χειριστήριο Bravo 300S / 180S. Αν δεν υπάρχει καθόλου σύνδεση επιλέγουµε Απενεργοποίηση, αλλιώς επιλέγουµε την ανάλογη σύνδεση µε το ηλεκτρονικό χειριστήριο. Στο δεύτερο µενού ορίζουµε τα τµήµατα της ράµπας ή του µηχανήµατός µας και το πλάτος τους. Το συνολικό πλάτος υπολογίζεται από το άθροισµα των τµηµάτων. Αποθηκεύουµε τις αλλαγές πατώντας OK και συνεχίζουµε. Στο τρίτο µενού εισάγουµε τις ρυθµίσεις της κεραίας του GPS. Οι ρυθµίσεις περιλαµβάνουν την θέση της κεραίας σε σχέση µε το µηχάνηµα, την απόστασή της από το µηχάνηµα, και τη χρήση ή όχι DGPS. Η λειτουργία DGPS προσφέρει µεγαλύτερη ακρίβεια. Προσοχή: η ενεργοποίηση / απενεργοποίηση της λειτουργίας DGPS κατά την εργασία µπορεί να οδηγήσει σε µεγάλη απόκλιση. Απαιτείται µετά την απενεργοποίηση να κάνουµε ευθυγράµµιση του σήµατος. Στο τέταρτο µενού ορίζουµε τις ειδοποιήσεις. Η ειδοποίηση για στροφή είναι ένα ηχητικό σήµα που ενεργοποιείται τη στιγµή που πρέπει ο οδηγός να στρίψει το τρακτέρ για να κεντράρει την επόµενη ευθεία. Η τιµή αυτή διαφέρει ανάλογα τα χαρακτηριστικά του τρακτέρ και τις ικανότητες του οδηγού. Μια δεύτερη ειδοποίηση είναι η απώλεια σήµατος δορυφόρου (HDOP). Συστήνεται να µην ορίζονται τιµές πάνω από 4.0. Σε επόµενο κεφάλαιο περιγράφονται τα βήµατα που πρέπει να ακολουθήσουµε σε περίπτωση απώλειας σήµατος. Στο τελευταίο µενού ορίζουµε τις προτιµήσεις του χρήστη. Όπως βλέπουµε υπάρχουν 4 υποµενού σε αυτή τη λειτουργία. Ρυθµίσεις πλοήγησης. Από την πρώτη επιλογή ορίζουµε πως ενεργοποιείται απενεργοποιείται η λειτουργία ψεκασµού. Αυτό επηρεάζει τις µετρήσεις και τις ειδοποιήσεις του Skipper. Η ρύθµιση αυτή µας επιτρέπει να ορίσουµε από πού θα παίρνει σήµα το Skipper, χειροκίνητα ή µέσω των ηλεκτρονικών χειριστηρίων. Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Ε γ κ α τ ά σ τ α σ η ς κ α ι Χ ρ ή σ η ς Π λ ο η γ ο ύ S k i p p e r 4

6 Στη δεύτερη επιλογή ορίζουµε το ποσοστό επικάλυψης σε περίπτωση που ψεκάζουµε πλάγια σε ένα χωράφι. Η τιµή κυµαίνεται από 1% µέχρι 99%. Στην τρίτη επιλογή ορίζουµε το χρόνο που µεσολαβεί από την εντολή ανοίγµατος της βαλβίδας µέχρι την εκκίνηση σταµάτηµα του ψεκασµού. Στην τέταρτη επιλογή ορίζουµε το ποσοστό ψεκασµού εκτός της ορισµένης περιοχής. Είναι το σηµείο που το Skipper θα µας δώσει σήµα ότι κάποιο τµήµα της µπάρας ψεκάζει εκτός της ορισµένης περιοχής. Ελάχιστη παράβαση: Το σήµα προειδοποίησης θα ενεργοποιηθεί µε το που περάσει κάποιο τµήµα τα όρια της περιοχής αφήνοντας ένα µικρό µέρος αψέκαστο. Μέγιστη κάλυψη: Το σήµα προειδοποίησης θα ενεργοποιηθεί µόνο όταν το µηχάνηµα ψεκάζει έξω από τα όρια της περιοχής πετυχαίνοντας όµως πλήρη κάλυψη. Για να κάνουµε χρήση αυτών των ρυθµίσεων πρέπει να έχουµε ορίσει τα όρια της περιοχής χρησιµοποιώντας της λειτουργία Περιοχή, να έχουµε συνδέσει το Skipper µε το Bravo 300S / 180S και να έχουµε ενεργοποιήσει την αυτόµατη διαχείριση των τµηµάτων. Ρυθµίσεις Γραφικών. Μας επιτρέπει να ορίσουµε τα δεδοµένα εργασίας που θέλουµε να εµφανίζονται στην οθόνη. Ρυθµίσεις Ήχων. Μας επιτρέπει να ενεργοποιήσουµε ή απενεργοποιήσουµε τους ήχους ειδοποιήσεων, να ορίσουµε του ήχους των πλήκτρων και να ορίσουµε τον ήχο κατάστασης των τµηµάτων. Η τελευταία ρύθµιση µας επιτρέπει να ενεργοποιήσουµε / απενεργοποιήσουµε την ηχητική ειδοποίηση που µας δείχνει το κλείσιµο ή άνοιγµα τµηµάτων (όταν είναι ενεργοποιηµένος ο αυτόµατος έλεγχος) ή µας παραπέµπει να κάνουµε εµείς την ενέργεια (όταν είναι ενεργοποιηµένος ο χειροκίνητος έλεγχος). Λειτουργία πλήκτρων User. Μας επιτρέπει να ορίσουµε µια λειτουργία για το πλήκτρο user. Αυτή µπορεί να είναι: ευθυγράµµιση, αποθήκευση σηµείου παύσης εργασίας, επιστροφή σηµείου παύσης, αλλαγή ανάµεσα σε προβολή 2D-3D και λειτουργία διαχείρισης τµηµάτων. ιαχείριση Μνήµης Σε αυτό το µενού µπορούµε να διαχειριστούµε τη µνήµη του Skipper. Μπορούµε να µεταφέρουµε αρχεία από και προς τη συσκευή και να αποθηκεύσουµε / φορτώσουµε ρυθµίσεις και χάρτες εργασίας. Επιλογές Στις επιλογές µπορούµε να ρυθµίσουµε τη Γλώσσα λειτουργίας και την περιοχή ώρας στην οποία βρισκόµαστε. Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Ε γ κ α τ ά σ τ α σ η ς κ α ι Χ ρ ή σ η ς Π λ ο η γ ο ύ S k i p p e r 5

7 Test Στα τεστ περιλαµβάνονται λειτουργίες δοκιµής της οθόνης, των πλήκτρων και του δέκτη GPS. Στο test GPS µας εµφανίζει τα δεδοµένα GPS που λαµβάνει η συσκευή. Χρήση Οθόνη Στην αρχική οθόνη και µε βάση τις ρυθµίσεις εµφανίζονται τα παρακάτω στοιχεία: Α Γραφική αναπαράσταση της απόκλισης. Κάθε led αντιστοιχεί σε 50cm. B Απόκλιση. Απόσταση µεταξύ της θέσης του τρακτέρ και της πορείας που πρέπει να ακολουθηθεί. Ε Αριθµός περασµάτων (?) (εµφανίζεται µόνο αν το µηχάνηµα έχει µόνο ένα τµήµα). F Τµήµατα µπάρας. Κάθε τρίγωνο αντιπροσωπεύει ένα τµήµα. Η Ψεκασµένη περιοχή Ι ιαδροµή αναφοράς L Θέση µηχανήµατος Μ Σηµείο που εφαρµόζεται ο ψεκασµός Ν Επικάλυψη ψεκασµένης περιοχής Τα στοιχεία C, D, G και Ο αντιστοιχούν στα δεδοµένα L1, L2, R1, R2 και µπορούµε να τα ορίσουµε από το µενού ρυθµίσεις γραφικών. Οι τιµές που µπορούν να εµφανίζουν είναι: ταχύτητα, εφαρµοσµένη περιοχή, υπολογισµένη περιοχή, χρόνος ψεκασµού, παραγωγικότητα, περίµετρος, ηµεροµηνία, ώρα, ποιότητα σήµατος GPS, αριθµός σειράς, ορισµένος ρυθµός ψεκασµού, διαθέσιµη µνήµη. Χρησιµοποιώντας το πλήκτρο SHIFT µπορούµε να αλλάξουµε την προβολή της οθόνης. Οι διαθέσιµες λειτουργίες περιλαµβάνουν: λειτουργία νυκτός, δεδοµένα εργασίας, επισκόπηση χωραφιού (µε λειτουργία νυκτός επίσης) και χάρτη δοσολογίας. Στις δυο τελευταίες περιπτώσεις βλέπουµε στις άκρες της οθόνης τις λειτουργίες των αντίστοιχων κουµπιών. Μπάρα Ψεκασµού (ή άλλα µηχανήµατα) Ανάλογα µε τις ρυθµίσεις του µηχανήµατος στην οθόνη εµφανίζονται οι παρακάτω παράµετροι: Αριθµός τµηµάτων µπάρας Έλεγχος τµηµάτων Κατάσταση Ψεκασµού Κατάσταση τµηµάτων µπάρας Ενδείξεις ανοίγµατος ή κλεισίµατος τµηµάτων. Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Ε γ κ α τ ά σ τ α σ η ς κ α ι Χ ρ ή σ η ς Π λ ο η γ ο ύ S k i p p e r 6

8 Υπάρχει επίσης η λειτουργία ηχητικής ειδοποίησης (δύο βόµβοι σε κοντινό διάστηµα) όταν πρέπει να ανοίξουµε ή να κλείσουµε κάποιο τµήµα της µπάρας. Προσοχή: Tο Skipper δεν κάνει κάποιο έλεγχο στις βαλβίδες. Αυτή η λειτουργία υποστηρίζεται από το χειριστήριο Bravo 300S / 180S. Όταν το Skipper είναι συνδεδεµένο µε το χειριστήριο η οθόνη δείχνει τα τµήµατα σε πραγµατικό χρόνο. Όταν δεν υπάρχει σύνδεση, πρέπει να δηλώσουµε στο Skipper το άνοιγµα / κλείσιµο των βαλβίδων µέσα από τα κατάλληλα πλήκτρα. Όταν έχουµε µόνο ένα τµήµα στη µπάρα µας εµφανίζεται ο αριθµός των σειρών που έχουµε ψεκάσει σε διαφορετική περίπτωση εµφανίζεται η µπάρα µε τα τµήµατα που έχουµε ορίσει. Στο κέντρο εµφανίζεται ένα γράµµα A ή Μ. το Α αντιστοιχεί στο αυτόµατο άνοιγµα / κλείσιµο των βαλβίδων µέσω του χειριστηρίου Bravo 300S / 180S και το Μ σε χειροκίνητο. Ψεκάζοντας ένα χωράφι Νέα Εργασία (F1) Θέτουµε σε λειτουργία τη συσκευή. Μετά τη διαδικασία αυτοδιάγνωσης, το σύστηµα ρωτάει αν θέλουµε να συνεχίσουµε την προηγούµενη εργασία. Πατάµε ESC και ξεκινάµε µια καινούρια εργασία. Επιλέγουµε το είδος πλοήγησης που θέλουµε να χρησιµοποιήσουµε κατά τον ψεκασµό (παράλληλο ή καµπυλωτό), πηγαίνουµε στην αρχή της περιοχής που θέλουµε να ψεκάσουµε και ξεκινάµε χρησιµοποιώντας την εντολή που αντιστοιχεί στο σύστηµα που χρήσιµοποιούµε. Για να ξεκινήσουµε µια νέα εργασία επιλέγουµε F1 και µετά πατάµε ΟΚ. Στη συνέχεια θα µας ζητηθεί να αποθηκεύσουµε την εργασία που κάναµε προηγουµένως. Πατάµε ΟΚ για να σώσουµε ή ESC για να πάµε στη σελίδα επιλογής µηχανήµατος και να ξεκινήσουµε νέα εργασία. Επιλέγουµε το µηχάνηµα και στη συνέχεια εφόσον έχουµε αποθηκευµένο κάποιο χάρτη δοσολογίας µας ρωτάει αν θέλουµε να τον χρησιµοποιήσουµε. Πατάµε ESC ή OK ανάλογα αν θέλουµε να πάµε στη σελίδα πλοήγησης ή αν θέλουµε να επιλέξουµε ένα χάρτη. Τέλος πατάµε ΟΚ για να επιβεβαιώσουµε την επιλογή µηχανήµατος και προχωράµε στην εκτέλεση της εργασίας.έστω ότι θέλουµε να ψεκάσουµε ένα χωράφι σε παράλληλες γραµµές αλλά µόνο αφού ψεκάσουµε τα όρια της περιοχής. Περιοχή (F5) Με το πλήκτρο F5 ενεργοποιούµε τη λειτουργία υπολογισµού του εµβαδού της περιοχής µας. Πατώντας το F5 εµφανίζεται στην οθόνη ένα µήνυµα που µας ρωτάει να επιλέξουµε ποια πλευρά του µηχανήµατος θα είναι η εξωτερική περίµετρος της περιοχής µας. Πατώντας το F3 ή το F4 επιλέγουµε τη δεξιά ή της αριστερή. Οδηγούµε περιµετρικά της περιοχής που θέλουµε και για να ολοκληρώσουµε πατάµε F5 ξανά και ΟΚ. Επιλέγουµε ΟΚ για να κλείσουµε την περίµετρο και για να δούµε την υπολογισµένη περιοχή πατάµε το πλήκτρο SHIFT µέχρι να εµφανιστεί η καρτέλα εδοµένα Εργασίας. Μπορούµε αν θέλουµε, ξεκινώντας τον ψεκασµό του υπόλοιπου χωραφιού να χρησιµοποιήσουµε τη λειτουργία Ευθυγράµµισης για να ορίσουµε εµείς τις γραµµές που θα ακολουθήσουµε. Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Ε γ κ α τ ά σ τ α σ η ς κ α ι Χ ρ ή σ η ς Π λ ο η γ ο ύ S k i p p e r 7

9 Προσοχή: Η εξωτερική πλευρά της περιοχής ορίζεται από την εξωτερική πλευρά του ανοικτού τµήµατος της µπάρας. Όταν όλα τα τµήµατα είναι κλειστά, το όριο της περιοχής ορίζεται από το κέντρο της µπάρας. Σηµαδεύοντας τα σηµεία Α και Β Κατά τη διάρκεια της οδήγησης στα όρια της περιοχής θα σηµειώσουµε δύο σηµεία Α και Β. Αυτό το βήµα είναι σηµαντικό καθώς θα επιτρέψει στο Skipper να µας οδηγήσει, κατά τη διάρκεια της εργασίας, κατά µήκος των γραµµών, παράλληλα προς την γραµµή αναφοράς που θα οριστεί ανάµεσα στα σηµεία Α και Β. Προσοχή: Συστήνεται τα σηµεία Α και Β να οριστούν µε βάση τη µεγαλύτερη ευθεία και µε το όχηµα εν κινήσει. Όσο πιο µακρυά είναι η γραµµή από το Α στο Β, τόσο µικρότερη πιθανότητα λαθών λόγω απόκλισης κατά την οδήγηση. Μόλις έχει οριστεί η ευθεία γραµµή, ολόκληρη η περιοχή µπορεί να ψεκαστεί σε παράλληλες γραµµές προς την αρχική, ακολουθώντας τις γραµµές αναφοράς που θα εµφανιστούν στην οθόνη. Εισαγωγή και χρήση ενός χάρτη δοσολογίας Το Skipper µπορεί να µεταβάλει τη δοσολογία ψεκασµού παίρνοντας δεδοµένα από ένα «χάρτη δοσολογίας», δείχνοντας ακριβώς την ποσότητα που πρέπει να ψεκαστεί σε κάθε σηµείο της περιοχής, πετυχαίνοντας µέγιστη παραγωγή µε ελάχιστη χρήση υλικών και χρόνου. Απαιτήσεις λειτουργίας: Ο χάρτης δοσολογίας να είναι σε µορφή Shapefile ESRI. Το πεδίο της βάσης δεδοµένων που περιέχει τη δοσολογία ψεκασµού να ονοµάζεται Rate. Επιτρέπεται η παρουσία άλλων πεδίων στη βάση δεδοµένων, εφόσον έχουν µόνο αριθµητικές τιµές. Το Skipper πρέπει να είναι συνδεδεµένο µε το Bravo 300S / 180S. Για να µεταφέρουµε τον χάρτη στη συσκευή, αποθηκεύουµε το αρχείο σε ένα flash disc, αντιγράφουµε το χάρτη από το flash disc στη συσκευή µέσω του µενού: ιαχείριση Μνήµης Εξωτερική µνήµη Αντιγραφή αρχείων στην εσωτερική µνήµη και ξεκινάµε τον ψεκασµό. Είτε επιλέγοντας Νέα εργασία είτε Συνέχιση εργασίας το Skipper θα µας ζητήσει να επιλέξουµε τον χάρτη δοσολογίας που θα χρησιµοποιήσουµε. Το Skipper θα στέλνει τα δεδοµένα του χάρτη στο Bravo 300S / 180S και τα χειριστήρια θα µεταβάλουν την ποσότητα του ψεκασµού ανάλογα το σηµείο που βρισκόµαστε. Για την αποθήκευση και ανάκληση εργασιών χρησιµοποιούµε το πλήκτρο Job Resume Λειτουργίες Πατώντας οποιοδήποτε κουµπί F κατά την οδήγηση εµφανίζεται στην οθόνη η λίστα µε τις λειτουργίες. Όταν έχει ενεργοποιηθεί η λίστα, πατώντας οποιοδήποτε κουµπί θα ενεργοποιηθεί η λειτουργία που εµφανίζεται δίπλα του. Με το πλήκτρο F6 αλλάζουµε σελίδα. Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Ε γ κ α τ ά σ τ α σ η ς κ α ι Χ ρ ή σ η ς Π λ ο η γ ο ύ S k i p p e r 8

10 Ο πίνακας παρακάτω µας δείχνει όλες τις διαθέσιµες λειτουργίες εργασίας και το αντίστοιχο κουµπί F Σελίδα 1 Σελίδα 2 Σελίδα 3 Σελίδα 4 Συντήρηση ιάγνωση Προτείνεται ο καθαρισµός να γίνεται µόνο µε ένα απαλό νωπό πανί. ΜΗΝ χρησιµοποιείτε ισχυρά απορρυπαντικά ή καθαριστικά και ΜΗΝ ρίχνετε νερό µε πίεση απευθείας στη συσκευή. Επίλυση Προβληµάτων Πρόβληµα Αιτία Λύση Η οθόνη δεν ανοίγει Έλειψη σήµατος λειτουργίας ψεκασµού για το Skipper Ελειπής παροχή ρεύµατος Λάθος σύνδεση καλωδίου τροφοδοσίας Ακατάλληλη ρύθµιση Έλεγχος της παροχής ρεύµατος Έλεγχος σύνδεσης πράσινου καλωδίου Έλεγχος ρυθµίσεων Η οθόνη δείχνει µήνυµα: Η σύνδεση µε τον αισθητήρα GPS έχει χαθεί Ακανόνιστη ένδειξη ταχύτητας Λάθος σύνδεση καλωδίου δέκτη GPS Η διαδικασία εκκίνησης εργασίας έγινε σε ένα σηµείο µακριά από την περιοχή ψεκασµού Έλεγχος σύνδεσης µε δέκτη GPS Επαναλάβετε τη διαδικασία εκκίνησης εργασίας κοντά στην περιοχή Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Ε γ κ α τ ά σ τ α σ η ς κ α ι Χ ρ ή σ η ς Π λ ο η γ ο ύ S k i p p e r 9

11 Μηνύµατα Σφαλµάτων Μήνυµα Οθόνης Αιτία Επιδιόρθωση εν υπάρχει σύνδεση µε το Bravo 300S Ο δέκτης GPS δεν είναι συνδεδεµένος Αδυναµία φόρτωσης τελευταίας εργασίας Αδυναµία φόρτωσης χάρτη Χαµηλή διαθέσιµη µνήµη Ανεπαρκής ποιότητα σήµατος GPS Άκυρα δεδοµένα δέκτη GPS Η διόρθωση DGPS δεν είναι διαθέσιµη Το Bravo 300S / 180S είναι απενεργοποιηµένο Λάθος σύνδεση καλωδίου από το Bravo 300S / 180S προς το Skipper Το καλώδιο σύνδεσης µε το Bravo 300S / 180S έχει πάθει ζηµιά Μη διαθέσιµο σήµα GPS Λάθος σύνδεση καλωδίου από το δέκτη στη συσκευή Το καλώδιο σύνδεσης του αισθητήρα µε τη συσκευή έχει πάθει ζηµιά Ο δέκτης είναι χαλασµένος ή έχει πάθει ζηµιά ιακοπή ρεύµατος κατά τη διαδικασία απενεργοποίησης. Η συσκευή δεν είχε τελειώσει την αποθήκευση της εκτελούµενης εργασίας. Η µορφή του χάρτη που πρόκειτε να φορτωθεί δεν είναι συµβατή Η διαθέσιµη µνήµη είναι ανεπαρκής για εκκίνηση νέας εργασίας ή αποθήκευση δεδοµένων Η θέση και ο αριθµός των δορυφόρων δεν επιτρέπουν κατάλληλης ακρίβειας πλοήγηση Λάθος σύνδεση καλωδίου από το δέκτη στη συσκευή. Αναµονή σύνδεσης µε δορυφόρους Το σήµα DGPS δεν είναι διαθέσιµο στην περιοχή H σύνδεση DGPS βρίσκεται σε εξέλιξη Ενεγοποίηση του ηλ. χειριστηρίου Έλεγχος της σύνδεσης µε το ηλ. χειριστήριο Αλλαγή καλωδίου Περιµένουµε µέχρι να έρθει το σήµα Έλεγχος της σύνδεσης µε το δέκτη Αλλαγή καλωδίου Αλλαγή δέκτη Τα δεδοµένα της τελευταίας εργασίας δεν γίνεται να ανακληθούν Πατάµε ΟΚ για να επιλέξουµε άλλο χάρτη και ESC για ακύρωση Εκτέλεση διαδικασίας διαγραφής αρχείων ΟΚ για συνέχεια και ESC για αναµονή βελτίωσης σήµατος Έλεγχος σύνδεσης µε δέκτη. Αναµονή σύνδεσης µε δορυφόρους Πατώντας ΟΚ συνεχίζουµε την εργασία. Η συσκεή εµφανίζει µήνυµα σφάλµατος, για να συνεχίσουµε πρέπει να κάνουµε 'ευθυγράµµιση' Πατάµε ESC και περιµένουµε µέχρι να αποκατασταθεί η σύνδεση Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Ε γ κ α τ ά σ τ α σ η ς κ α ι Χ ρ ή σ η ς Π λ ο η γ ο ύ S k i p p e r 10

Οδηγίες για το Βιβλίο Κοστολογίου στα Γ κατηγορίας βιβλία

Οδηγίες για το Βιβλίο Κοστολογίου στα Γ κατηγορίας βιβλία Οδηγίες για το Βιβλίο Κοστολογίου στα Γ κατηγορίας βιβλία Για τις οικοδοµικές εταιρίες στις οποίες τηρούµε βιβλίο Κοστολογίου θα πρέπει να ακολουθήσουµε τα παρακάτω βήµατα: 1. Από το menu Παράµετροι &

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟ DYNAMICS NAV INNOVERA ERP

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟ DYNAMICS NAV INNOVERA ERP Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟ DYNAMICS NAV INNOVERA ERP Για να κλείσουµε µία χρήση στο InnovEra ακολουθούµε τα παρακάτω βήµατα: Από το κεντρικό µενού επιλέγουµε διαδοχικά «Οικονοµική ιαχείριση», «Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Οδοραµα mobile ΑΠΟΘΗΚΗ

Οδοραµα mobile ΑΠΟΘΗΚΗ Οδοραµα mobile ΑΠΟΘΗΚΗ Όπως βλέπετε, η αρχική οθόνη της εφαρµογής διαθέτει 9 κουµπιά τα οποία σας επιτρέπουν να πλοηγηθείτε σε αυτό. Αρχίζοντας από πάνω αριστερά βλέπετε τα εξής: 1. Τιµολόγηση: Προβολή

Διαβάστε περισσότερα

Σηµαντικές παρατηρήσεις σχετικά µε το backround:

Σηµαντικές παρατηρήσεις σχετικά µε το backround: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ SOFTWARE SAE10 Το software της αναγγελίας ορόφων είναι απαραίτητο για τη δηµιουργία των USB flash που θα χρησιµοποιηθούν στην πλακέτα SAE10. Προσφέρει ταχύτητα, ευελιξία και πολλές

Διαβάστε περισσότερα

ζωγραφίζοντας µε τον υπολογιστή

ζωγραφίζοντας µε τον υπολογιστή ζωγραφίζοντας µε τον υπολογιστή Μια από τις εργασίες που µπορούµε να κάνουµε µε τον υπολογιστή είναι και η ζωγραφική. Για να γίνει όµως αυτό πρέπει ο υπολογιστής να είναι εφοδιασµένος µε το κατάλληλο πρόγραµµα.

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο Ε.Κ.Φ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Οδηγίες χρήσης PDFCreator

2 Ο Ε.Κ.Φ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Οδηγίες χρήσης PDFCreator 2 Ο Ε.Κ.Φ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Οδηγίες χρήσης PDFCreator Ηράκλειο 2008 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σηµείωµα του συντάκτη... 2 Στοιχεία δηµιουργού του υλικού... 3 Εισαγωγή... 3 Τι είναι... 4 Που θα το βρείτε... 4 Τρόπος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΡΟΜΕΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Τεχνικά Χαρακτηριστικά Ονοµαστική τάση: 230Vac Τροφοδοσία παρελκοµένων: 24V / 500mA Κατανάλωση εν ηρεµία: 3W Κατανάλωση µε παρελκόµενα : 15W max

Διαβάστε περισσότερα

MEGASOFT ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ. Οδηγός Ρυθµίσεων Συγχρονισµού PrismaWin Pos Sync

MEGASOFT ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ. Οδηγός Ρυθµίσεων Συγχρονισµού PrismaWin Pos Sync MEGASOFT ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Οδηγός Ρυθµίσεων Συγχρονισµού PrismaWin Pos Sync Ρυθµίσεις Συγχρονισµού Pos Sync Η διαδικασία του συγχρονισµού γίνεται από τον Η/Υ που έχει το BackOffice. Βασική προϋπόθεση για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Περιγραφή της αρχικής οθόνης κάθε τάξης α. Εικονίδια επιλογής θεµατικών ενοτήτων β. Εικονίδια διαφυγής...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Περιγραφή της αρχικής οθόνης κάθε τάξης α. Εικονίδια επιλογής θεµατικών ενοτήτων β. Εικονίδια διαφυγής... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ.............................. 5 Β. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ.............................. 6 Γ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΥΛΗ ΚΑΘΕ ΤΑΞΗΣ....................................

Διαβάστε περισσότερα

THERMOMETER TC-101 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ. 7/12/2011 AUTOGUARD-PG Σελ.1 7/12/2011 AUTOGUARD-PG Σελ.2

THERMOMETER TC-101 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ. 7/12/2011 AUTOGUARD-PG Σελ.1 7/12/2011 AUTOGUARD-PG Σελ.2 THERMOMETER TC-101 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ 7/12/2011 AUTOGUARD-PG Σελ.1 7/12/2011 AUTOGUARD-PG Σελ.2 1. Γενικά Είναι ένα σύστηµα µέτρησης θερµοκρασίας πολλών σηµείων και τηλεειδοποίησης µέσω

Διαβάστε περισσότερα

η σύνθεση ενός υπολογιστή

η σύνθεση ενός υπολογιστή ιδακτικό υλικό µαθητή η σύνθεση ενός υπολογιστή Αν παρατηρήσουµε έναν υπολογιστή βλέπουµε ότι αποτελείται από τα ακόλουθα µέρη: Οθόνη Μονάδα συστήµατος Ποντίκι Πληκτρολόγιο τη µονάδα συστήµατος, όπου βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εικονίδια ιαχείρισης Φορολογικών ηλώσεων. ηµιουργία Φορολογούµενου. ηµιουργία και υπολογισµός του εντύπου ΕΣΠ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εικονίδια ιαχείρισης Φορολογικών ηλώσεων. ηµιουργία Φορολογούµενου. ηµιουργία και υπολογισµός του εντύπου ΕΣΠ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εικονίδια ιαχείρισης Φορολογικών ηλώσεων ηµιουργία Φορολογούµενου ηµιουργία και υπολογισµός του εντύπου Ε1 ηµιουργία και υπολογισµός του εντύπου Ε2 ηµιουργία και υπολογισµός του εντύπου Ε3

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ AR-7664

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ AR-7664 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ AR-7664 ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΚΑΙ LED ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ POWER : TROUBLE : ARM DISARM : Είναι αναµµένο όταν έχουµε τροφοδοσία 220V και µπαταρία. Αναβοσβήνει όταν δεν υπάρχει µπαταρία. Είναι σβηστό

Διαβάστε περισσότερα

Το Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (e-mail) είναι ένα σύστηµα που δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να ανταλλάξει µηνύµατα αλλά και αρχεία µε κάποιον άλλο

Το Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (e-mail) είναι ένα σύστηµα που δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να ανταλλάξει µηνύµατα αλλά και αρχεία µε κάποιον άλλο Το Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (e-mail) είναι ένα σύστηµα που δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να ανταλλάξει µηνύµατα αλλά και αρχεία µε κάποιον άλλο χρήστη µέσω υπολογιστή άνετα γρήγορα και φτηνά. Για να

Διαβάστε περισσότερα

Αρχίστε αµέσως το πρόγραµµα xline Εσόδων Εξόδων.

Αρχίστε αµέσως το πρόγραµµα xline Εσόδων Εξόδων. Αρχίστε αµέσως το πρόγραµµα xline Εσόδων Εξόδων. Βήµα 1 ο ηµιουργία Εταιρείας Από την Οργάνωση\Γενικές Παράµετροι\ ιαχείριση εταιρειών θα δηµιουργήσετε την νέα σας εταιρεία, επιλέγοντας µέσω των βηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργία παρουσιάσεων (Power Point)

ηµιουργία παρουσιάσεων (Power Point) ηµιουργία παρουσιάσεων (Power Point) Το πρόγραµµα PowerPoint είναι η «αίθουσα προβολών» του Office. Μια προβολή του PowerPoint µπορεί να έχει ως στόχο να διδάξει, να εξηγήσει ή και να πείσει. Ό,τι φτιάχνουµε

Διαβάστε περισσότερα

Σηµαντικές παρατηρήσεις σχετικά µε το backround:

Σηµαντικές παρατηρήσεις σχετικά µε το backround: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ SOFTWARE SAE10 Το software της αναγγελίας ορόφων είναι απαραίτητο για τη δηµιουργία των USB flash που θα χρησιµοποιηθούν στην πλακέτα SAE10. Προσφέρει ταχύτητα, ευελιξία και πολλές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Με το σχεδιασµό επιφάνειας (Custom επιφάνεια) µπορούµε να σχεδιάσουµε επιφάνειες και αντικείµενα που δεν υπάρχουν στους καταλόγους του 1992. Τι µπορούµε να κάνουµε µε το σχεδιασµό

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ F3-9000 ΜΕ ΕΠΙΤΗΡΗΤΗ ΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ F3-9000 ΜΕ ΕΠΙΤΗΡΗΤΗ ΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ F3-9000 ΜΕ ΕΠΙΤΗΡΗΤΗ ΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΕΞΟ ΟΣ ΓΙΑ ΜΟΤΕΡ 380Vac 1.-2.-3. ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑ ΜΟΤΕΡ 380Vac ΦΑΣΕΙΣ. 4. ΟΥ ΕΤΕΡΟΣ ΜΟΤΕΡ. 5. ΓΕΙΩΣΗ ΜΟΤΕΡ. ΕΙΣΟ ΟΣ ΙΚΤΥΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ ΣΤΟ MICROSOFT WORD

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ ΣΤΟ MICROSOFT WORD ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ ΣΤΟ MICROSOFT WORD Σε ορισµένες περιπτώσεις είναι ιδιαίτερα χρήσιµη η δηµιουργία ιστοσελίδων ενηµερωτικού περιεχοµένου οι οποίες στη συνέχεια µπορούν να δηµοσιευθούν σε κάποιο τόπο

Διαβάστε περισσότερα

Γνωριµία µε τη Microsoft Access

Γνωριµία µε τη Microsoft Access Γνωριµία µε τη Microsoft Access ηµιουργία νέας βάσης δεδοµένων Έναρξη - Προγράµµατα - Microsoft Access - ηµιουργία νέας βάσης δεδοµένων µε χρήση Κενής βάσης δεδοµένων - ΟΚ Επιλέγουµε Φάκελο και στο Όνοµα

Διαβάστε περισσότερα

Manual Prolink. Αυτόµατη Απενεργοποίηση. Για να ενεργοποιήσετε το πεδιόµετρο, φυσικά πατάτε το πλήκτρο

Manual Prolink. Αυτόµατη Απενεργοποίηση. Για να ενεργοποιήσετε το πεδιόµετρο, φυσικά πατάτε το πλήκτρο Manual Prolink Το παρόν manual αναφέρεται συγκεκριµένα για το Prolink-4. Όµως παρουσιάζοντας τις βασικές µόνο λειτουργίες του πεδιοµέτρου, το εγχειρίδιο αυτό θα φανεί χρήσιµο και στους χρήστες των Prolink-2

Διαβάστε περισσότερα

0 Οδηγίες σύνδεσης στο Π.Σ. - Λειτουργικό Σύστηµα Win XP 1 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγή... 4 2. Σύνδεση του netmod µε τον Η/Υ... 5 3. Εγκατάσταση του netmod σε windows XP... 8 4 Οδηγίες σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικό κριτήριο χ 2

Στατιστικό κριτήριο χ 2 18 Μεθοδολογία Επιστηµονικής Έρευνας & Στατιστική Στατιστικό κριτήριο χ 2 Ο υπολογισµός του κριτηρίου χ 2 γίνεται µέσω του µενού [Statistics => Summarize => Crosstabs...]. Κατά τη συγκεκριµένη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Αναγνώριση υποθεµάτων αρχείων Αντιγραφή κειµένου Αντιγραφη εικόνων Αντιγραφή video

Αναγνώριση υποθεµάτων αρχείων Αντιγραφή κειµένου Αντιγραφη εικόνων Αντιγραφή video Σύντοµες οδηγίες Αναγνώριση υποθεµάτων αρχείων Αντιγραφή κειµένου Αντιγραφη εικόνων Αντιγραφή video 2 ο Ε.Κ.Φ.Ε. Ηρακλείου Κρήτης Περιεχόµενα Πλήκτρα που θα χρησιµοποιήσουµε...3 Αναγνώριση υποθεµάτων αρχείων...4

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Στόλου Οχηµάτων

ιαχείριση Στόλου Οχηµάτων ιαχείριση Στόλου Οχηµάτων 1-1 ιαχείριση Στόλου Οχηµάτων Περιεχόµενα 0 2 Κεφάλαιο 1 Είσοδος - Λειτουργικότητα Εφαρµογής 1 Επανακαθορισµός... Βάσης εδοµένων 2 2 Γραµµή... Ενηµέρωσης (Κυλιόµενο Μήνυµα) 3

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισµού. Οδηγίες χρήσεως driver B

Οδηγίες χειρισµού. Οδηγίες χρήσεως driver B Οδηγίες χρήσεως driver B ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εγκατάσταση... 3 1.1 USB Σύνδεση... 5 2. Εκκίνηση Λειτουργία... 2.1 Απενεργοποίηση... 7 2.2. Προγραµµατισµός Παραµέτρων... 7 2.3. Αρχεία_a_b_c... 8 2.4 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙ ΙΟΥ ΣΤΟ SCRATCH ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙ ΙΟΥ ΣΤΟ SCRATCH ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙ ΙΟΥ ΣΤΟ SCRATCH ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ ΣΕΝΑΡΙΟ ΠΑΙΧΝΙ ΙΟΥ Το παιχνίδι θα αποτελείται από δυο παίκτες, οι οποίοι θα βρίσκονται αντικριστά στις άκρες ενός γηπέδου δεξιά και αριστερά, και µια µπάλα.

Διαβάστε περισσότερα

Π.Τ..Ε. Σηµειώσεις Σεµιναρίου «Τα µήλα των Εσπερίδων», Η ζωγραφική (Paint) Τα µενού της ζωγραφικής

Π.Τ..Ε. Σηµειώσεις Σεµιναρίου «Τα µήλα των Εσπερίδων», Η ζωγραφική (Paint) Τα µενού της ζωγραφικής Η ζωγραφική (Paint) Τα µενού της ζωγραφικής Άνοιγµα υπάρχουσας εικόνας - Μενού Αρχείο επιλογή Άνοιγµα. Ανοίγει το παράθυρο «Άνοιγµα». - Από την αναδιπλούµενη λίστα «Αρχεία τύπου:» επιλέγουµε τι είδους

Διαβάστε περισσότερα

πως αντιγράφουµε ή µεταφέρουµε κείµενο

πως αντιγράφουµε ή µεταφέρουµε κείµενο επεξεργασία κειµένου πως αντιγράφουµε ή µεταφέρουµε κείµενο Μια από τις ευκολίες, που µας δίνουν τα προγράµµατα επεξεργασίας κειµένου, είναι η δυνατότητα να αντιγράφουµε ή να µεταφέρουµε τµήµατα κειµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΑΓΙΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ CALCULUS ULTRA.

ΒΙΒΛΙΟ ΠΑΓΙΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ CALCULUS ULTRA. ΒΙΒΛΙΟ ΠΑΓΙΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ CALCULUS ULTRA. Το βιβλίο παγίων αν και είναι µέσα στις επιλογές του προγράµµατος, των Εσόδων-Εξόδων ή της Γενικής Λογιστικής, της σουίτας εφαρµογών CALCULUS, αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή και επεξεργασία δεδοµένων

Εισαγωγή και επεξεργασία δεδοµένων Μάθηµα 4 Εισαγωγή και επεξεργασία δεδοµένων Εισαγωγή δεδοµένων σε πίνακα 1. Ανοίγουµε το παράθυρο του πίνακα Υπάλληλοι σε προβολή φύλλου δεδοµένων. 2. Η κενή γραµµή, η οποία υπάρχει πάντα στον πίνακα,

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλειες Database Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής

Ασφάλειες Database Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής Ασφάλειες Database Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής Εφαρµογή ιαχείρισης Ασφαλιστικού Γραφείου-Πρακτορείου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.Γενικά Ταξινόµηση Εναλλαγή µεταξύ των ανοικτών παραθύρων Εξαγωγή εδοµένων Συνηµµένα Αρχεία

Διαβάστε περισσότερα

1. Εγκατάσταση του NetMeeting

1. Εγκατάσταση του NetMeeting Οδηγίες Εγκατάστασης και Χρήσης του Netmeeting Περιεχόµενα 1. Εγκατάσταση του Netmeeting 2. Το Interface του Netmeeting 3. Κύρια Κουµπιά Netmeeting 4. Πραγµατοποίηση Κλήσεων - Συνδέσεων 5. Το Μενού του

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων. Γενικές υποδείξεις. Περιγραφή. Πληροφορίες. Λειτουργία

Πίνακας περιεχομένων. Γενικές υποδείξεις. Περιγραφή. Πληροφορίες. Λειτουργία Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων...... EL 1 Γενικές υποδείξεις.......... EL 1 Παραλλαγές εκδόσεων / Πληροφορίες......... EL 1 Περιγραφή................ EL 1 Λειτουργία........... EL 1 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

γράφοντας µε τον υπολογιστή

γράφοντας µε τον υπολογιστή Γνωριµία µε τους υπολογιστές γράφοντας µε τον υπολογιστή Από τις εργασίες που µπορούµε να κάνουµε µε τον υπολογιστή είναι να δηµιουργούµε έγγραφα τα οποία µπορεί να περιέχουν κείµενα και εικόνες. Για να

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Χρήση κειµενογράφου. 4.1 Εισαγωγή Σκοπός Τι θα µάθεις

Κεφάλαιο Χρήση κειµενογράφου. 4.1 Εισαγωγή Σκοπός Τι θα µάθεις Κεφάλαιο 4 4. Χρήση κειµενογράφου 4.1 Εισαγωγή Η επεξεργασία κειµένων και εγγράφων αποτελεί µια από τις πιο διαδεδοµένες χρήσεις του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή. Το κεφάλαιο αυτό αποτελεί µια εισαγωγή στον

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ WEBMAIL ΚΥΠΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ WEBMAIL ΚΥΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ WEBMAIL ΚΥΠΕΣ Η υπηρεσία διαχείρισης αλληλογραφίας µέσω web (webmail) δίνει την δυνατότητα στους χρήστες να διαχειριστούν την αλληλογραφία τους απ οποιοδήποτε σηµείο βρίσκονται εφόσον υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

AC-10S, AC- 10F. Πληκτρολόγια Access Control Για αυτόνοµη (stand alone) λειτουργία.

AC-10S, AC- 10F. Πληκτρολόγια Access Control Για αυτόνοµη (stand alone) λειτουργία. AC-10S, AC- 10F Πληκτρολόγια Access Control Για αυτόνοµη (stand alone) λειτουργία. ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: Ένας τόνος (beep) και το πράσινο LED να ανάβει

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Θα συµπληρώσετε τα απαραίτητα στοιχεία που βρίσκονται µε έντονα γράµµατα για να δηµιουργήσετε την νέα εταιρεία.

Θα συµπληρώσετε τα απαραίτητα στοιχεία που βρίσκονται µε έντονα γράµµατα για να δηµιουργήσετε την νέα εταιρεία. Αρχίστε αµέσως το πρόγραµµα xline Γενική Λογιστική. Βήµα 1 ο ηµιουργία Εταιρείας Από την Οργάνωση\Γενικές Παράµετροι\ ιαχείριση εταιρειών θα δηµιουργήσετε την νέα σας εταιρεία, επιλέγοντας µέσω των βηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ «ΠΟΛΥΧΡΗΣΤΙΚΗΣ» ΕΚ ΟΣΗΣ ASP

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ «ΠΟΛΥΧΡΗΣΤΙΚΗΣ» ΕΚ ΟΣΗΣ ASP Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ «ΠΟΛΥΧΡΗΣΤΙΚΗΣ» ΕΚ ΟΣΗΣ ASP Το πρόγραµµα σε αυτή την έκδοση υλοποιεί κάποιες πολιτικές για την ταυτόχρονη χρήση των αρχείων του από πολλούς χρήστες. Κάποιοι καταχωρούν στοιχεία, κάποιοι

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργία Β.. ανειστική Βιβλιοθήκη Μάθηµα 5 Ορισµός σχέσεων - Σύνδεση πινάκων

ηµιουργία Β.. ανειστική Βιβλιοθήκη Μάθηµα 5 Ορισµός σχέσεων - Σύνδεση πινάκων Μάθηµα 5 ηµιουργία Β.. ανειστική Βιβλιοθήκη - Ορισµός σχέσεων - Σύνδεση πινάκων ηµιουργία Β.. ανειστική Βιβλιοθήκη Η ανειστική Βιβλιοθήκη θα αποτελέσει ένα απλό, αλλά ολοκληρωµένο παράδειγµα δηµιουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR 1093/16

ΣΥΝΤΟΜΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR 1093/16 ΣΥΝΤΟΜΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR 1093/16 Πλήκτρα Χειρισµού Συσκευής 1093/016 Θύρα USB για σύνδεση συσκευών αποθήκευσης ΜΟΝΟ. ΠΡΟΣΟΧΗ : Το ποντίκι συνδέεται στην θύρα USB στο πίσω µέρος της συσκευής Πλήκτρα

Διαβάστε περισσότερα

MESSAGE EDITOR FOR WINDOWS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

MESSAGE EDITOR FOR WINDOWS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ MESSAGE EDITOR FOR WINDOWS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Εγκατάσταση και λειτουργία message editor: Αρχικά τοποθετούµε το cd στον υπολογιστή και εµφανίζεται η οθόνη εγκατάστασης Στην περίπτωση που δεν εµφανιστεί αυτόµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ GRS-1

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ GRS-1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ GRS-1 Σελίδα 1 ΓΕΝΙΚΑ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το GRS-1 της TOPCON διαθέτει λειτουργικό σύστημα Windows CE NET 6.1 παρέχοντας την δυνατότητα εγκατάστασης οποιασδήποτε εφαρμογής και λογισμικού έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες κλεισίµατος Ισολογισµού Οικονοµικές Αναφορές

Οδηγίες κλεισίµατος Ισολογισµού Οικονοµικές Αναφορές Οδηγίες κλεισίµατος Ισολογισµού Οικονοµικές Αναφορές Για να κάνουµε κλείσιµο ισολογισµού και να υπολογίσουµε τις έτοιµες Οικονοµικές Αναφορές, θα πρέπει να ακολουθήσουµε τα παρακάτω βήµατα. 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή EXTRA. ιαδικασία ιαχείρισης Εκτύπωσης Ισοζυγίου Γενικού - Αναλυτικών Καθολικών

Εφαρµογή EXTRA. ιαδικασία ιαχείρισης Εκτύπωσης Ισοζυγίου Γενικού - Αναλυτικών Καθολικών Εφαρµογή EXTRA ιαδικασία ιαχείρισης Εκτύπωσης Ισοζυγίου Γενικού - Αναλυτικών Καθολικών Το συγκεκριµένο εγχειρίδιο δηµιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης. Παρακάτω προτείνεται

Διαβάστε περισσότερα

Version X. Οδηγίες χρήσης

Version X. Οδηγίες χρήσης Version 1.0.1.X Οδηγίες χρήσης Πρόλογος Η εφαρµογή CallReceiver σχεδιάστηκε για την υποστήριξη ξενοδοχείων ή επιχειρήσεων, όσον αφορά στις τηλεφωνικές κλήσεις που διαχειρίζεται το τηλεφωνικό κέντρο (Τ/Κ).

Διαβάστε περισσότερα

eλογιστής Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής

eλογιστής Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής eλογιστής Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής Εφαρµογή ιαχείρισης Λογιστικού Γραφείου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Γενικά Ταξινόµηση Εναλλαγή µεταξύ των ανοικτών παραθύρων Εξαγωγή εδοµένων Συνηµµένα Αρχεία Εµφανιζόµενες Στήλες

Διαβάστε περισσότερα

3. Σηµειώσεις Access. # Εισαγωγή ψηφίου ή κενού διαστήµατος. Επιτρέπονται τα ση-

3. Σηµειώσεις Access. # Εισαγωγή ψηφίου ή κενού διαστήµατος. Επιτρέπονται τα ση- Μάθηµα 3 Προχωρηµένες ιδιότητες πεδίων Μάσκες εισαγωγής Οι ιδιότητες Μορφή και Μάσκα εισαγωγής περιγράφονται µαζί γιατί έχουν κοινά χαρακτηριστικά που αφορούν την εµφάνιση. Με την ιδιότητα Μορφή καθορίζουµε

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Εγκατάσταση του Wamp

Εγκατάσταση. Εγκατάσταση του Wamp Εγκατάσταση Εγκατάσταση του Wamp Η εγκατάσταση χωρίζεται σε δύο µέρη. Πρώτα θα εγκαταστήσουµε το Wamp, ώστε να µετατρέψουµε τον υπολογιστή µας σε Web Server και µετά θα εγκαταστήσουµε το Joomla. Η εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Έτος Ετήσιος ιακινηθέντα Μερίδιο Τζίρος Κεφάλαια Αγοράς

Έτος Ετήσιος ιακινηθέντα Μερίδιο Τζίρος Κεφάλαια Αγοράς Σ αυτό το εργαστήριο θα ασχοληθούµε µε την κατασκευή και µορφοποίηση ενός συγκεκριµένου διαγράµµατος που θα απεικονίζει γραφικά κάποια αριθµητικά δεδοµένα ενός φύλλου εργασίας. Κυρίως όµως θα περιγράψουµε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογής

Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογής Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογής SciFY - Οκτώβριος 2016 Περιεχόμενα Εισαγωγή 3 Οδηγίες για τον εργοθεραπευτή / φροντιστή 4 Αρχική Οθόνη 4 Δημιουργία προφίλ 5 Ρυθμίσεις Επικοινωνίας 6 Ρυθμίσεις Ψυχαγωγίας 9 Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής Web Ecopoint

Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής Web Ecopoint Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής Web Ecopoint ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Γενικά... 2 ηµιουργία Λογαριασµού... 2 Αίτηση Συλλογής... 4 Επιβεβαίωση Συλλογής... 5 Τελευταίες Αιτήσεις... 6 Ανάκτηση κωδικού πρόσβασης... 7

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου µεαποµακρυσµένη σύνδεση

Χρήση του Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου µεαποµακρυσµένη σύνδεση Χρήση του Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου µεαποµακρυσµένη σύνδεση Η πιο κοινή µέθοδος για να διαβάσoυµε E-mail είναι η αποµακρυσµένη σύνδεση τερµατικού (telnet), κατά την οποία συνδέετε ο προσωπικός υπολογιστής

Διαβάστε περισσότερα

Αρχική σελίδα. Κατάσταση. Άµεση πρόσβαση

Αρχική σελίδα. Κατάσταση. Άµεση πρόσβαση Αρχική σελίδα Με την εισαγωγή σας στο λογισμικό ανταλλαγών (Cyclos), βρίσκεστε στην αρχική σελίδα, µέσω της οποίας μπορείτε να έχετε άµεση πρόσβαση σε διάφορες λειτουργίες και πληροφορίες για το λογαριασµό

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργίας οργάνου Ποροσίµετρου

Εγχειρίδιο λειτουργίας οργάνου Ποροσίµετρου Εγχειρίδιο λειτουργίας οργάνου Ποροσίµετρου Όταν ανοίγει το πρόγραµµα εµφανίζει την οθόνη που φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Τα βήµατα που πρέπει να ακολουθηθούν για να γίνει εισαγωγή στο κυρίως µενού

Διαβάστε περισσότερα

EdoorLock Programmer. EdoorLock Programmer_App.doc

EdoorLock Programmer. EdoorLock Programmer_App.doc EdoorLock Programmer Α. Λίγα λόγια. Το EdoorLock Programmer χρησιμοποιείται για την διαχείριση και τον προγραμματισμό του EdoorLock Electronic Lock. Το EdoorLock Electronic Lock είναι μια συσκευή Access

Διαβάστε περισσότερα

8. Σηµειώσεις Access. Κατηγορίες φόρµας ως προς τον τρόπο προβολής των δεδοµένων

8. Σηµειώσεις Access. Κατηγορίες φόρµας ως προς τον τρόπο προβολής των δεδοµένων Μάθηµα 8 ηµιουργία φορµών Μέσω των φορµών µπορούµε να εµφανίσουµε και να τροποποιήσουµε δεδοµένα από πίνακες και ερωτήµατα ή να εισαγάγουµε δεδοµένα σε πίνακες. Επίσης έχουµε τη δυνατότητα να καθορίζουµε

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακού Συστήµατος ΛΑΕΚ. Για τους Εισηγητές. Εγχειρίδιο Χρήσης. AbiTECH A.E. Έκδοση 1.0. εκέµβριος 2012. Κηφισίας & Ευβοίας 3, 151 25 Μαρούσι

Πληροφοριακού Συστήµατος ΛΑΕΚ. Για τους Εισηγητές. Εγχειρίδιο Χρήσης. AbiTECH A.E. Έκδοση 1.0. εκέµβριος 2012. Κηφισίας & Ευβοίας 3, 151 25 Μαρούσι Εγχειρίδιο Χρήσης Πληροφοριακού Συστήµατος ΛΑΕΚ Για τους Εισηγητές Έκδοση 1.0 εκέµβριος 2012 AbiTECH A.E. Κηφισίας & Ευβοίας 3, 151 25 Μαρούσι Εγχειρίδιο Χρήσης Πληροφοριακού Τηλ Κέντρο.: 210 Συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα...2 Βασικές Λειτουργίες...4 ηµιουργία και Αποθήκευση εγγράφων...4 Μετακίνηση µέσα στο έγγραφο...4 Επιλογή κειµένου...

Περιεχόµενα...2 Βασικές Λειτουργίες...4 ηµιουργία και Αποθήκευση εγγράφων...4 Μετακίνηση µέσα στο έγγραφο...4 Επιλογή κειµένου... EΝΟΤΗΤΑ 2 Η : ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ WORD 2000 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόµενα...2 Βασικές Λειτουργίες...4 ηµιουργία και Αποθήκευση εγγράφων...4 Μετακίνηση µέσα στο έγγραφο...4 Επιλογή κειµένου...4 Αναίρεση και

Διαβάστε περισσότερα

Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ

Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ AUTO-DIALER 911 Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ Χαρακτηριστικά: Τάση Λειτουργίας: DC11V TO 15V Στατικό Ρεύµα: 20mA (MAX) Ρεύµα Λειτουργίας: 150mA (MAX) Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ ARIS

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ ARIS ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ ARIS 1. Εγκατάσταση Εισάγοντας το CD στον υπολογιστή σας, θα εκτελεστεί το auto - run και θα σας εµφανίσει ένα παράθυρο µε επιλογές εγκατάστασης. (εάν δεν εκτελεστεί το auto - run, εκτελέστε

Διαβάστε περισσότερα

internet είναι το δίκτυο των υπολογιστών που είναι συνδεδεµένοι µεταξύ τους.

internet είναι το δίκτυο των υπολογιστών που είναι συνδεδεµένοι µεταξύ τους. Πριν ξεκινήσουµε την περιγραφή του προγράµµατος καλό θα ήταν να αναφερθούµε στον ορισµό κάποιων εννοιών για τις οποίες θα γίνεται λόγος στο κεφάλαιο αυτό. Πρώτα από όλα πρέπει να καταλάβουµε την διαφορά

Διαβάστε περισσότερα

GMI 10. εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης

GMI 10. εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης GMI 10 εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης Εισαγωγή Δείτε τον οδηγό Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια και το προϊόν στη συσκευασία του προϊόντος, για προειδοποιήσεις που αφορούν το προϊόν και άλλες σημαντικές

Διαβάστε περισσότερα

EΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΜΕ ΤΟ MOVIE MAKER

EΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΜΕ ΤΟ MOVIE MAKER EΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΜΕ ΤΟ MOVIE MAKER 1. Ανοίξτε από ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, το Windows movie maker 2. Αυτή είναι η βασική επιφάνεια εργασίας του λογισµικού Το movie maker µας δίνει δύο δυνατότητες. Να κάνουµε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Atlantis - Νέο user interface

Atlantis - Νέο user interface New Desktop 1 Atlantis - Νέο user interface ATLANTIS - ΝΕΟ USER INTERFACE...2 ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ...3 ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ...4 ΜΠΑΡΑ ΧΡΗΣΤΗ (USER TOOLBAR)...5 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ...6 Κεντρικό μενού

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ MULTILOG ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ

2. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ MULTILOG ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστηµών Αγίων Αναργύρων 14/3/06 Υπεύθυνος Εργ. Κέντρου: Καλλίνικος Χαρακόπουλος Επιµέλεια - παρουσίαση : Θεοχαρόπουλος Γιάννης 1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Μετρήσεις Ακτινοβολίας

Διαβάστε περισσότερα

του και από αυτόν επιλέγουµε το φάκελο εµφανίζεται ένα παράθυρο παρόµοιο µε το ακόλουθο:

του και από αυτόν επιλέγουµε το φάκελο εµφανίζεται ένα παράθυρο παρόµοιο µε το ακόλουθο: διαχείριση αρχείων Οι περισσότερες εφαρµογές των Windows είναι προγραµµατισµένες, από τον κατασκευαστή τους, να προτείνουν ως περιοχή αποθήκευσης των εργασιών το φάκελο «Τα έγγραφά µου», που δηµιουργείται

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ (1 ος ΤΡΟΠΟΣ)

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ (1 ος ΤΡΟΠΟΣ) Extra Οδηγίες 2 ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ (1 ος ΤΡΟΠΟΣ) 1. Σκανάρουµε το πορτάκι που θέλουµε ή το φωτογραφίζουµε µε ψηφιακή µηχανή. Το αποθηκεύουµε µε όνοµα π.χ. 01_portaki.bmp σε κάποιο φάκελο όπου έχουµε τις

Διαβάστε περισσότερα

Shift+γράμμα. Πατάμε τον τόνο (δί[λα στο L) και μετά το φωνήεν. Πως βάζουμε διαλυτικά; Πατάμε το Shift+ τόνο και μετά το φωνήεν (ι ή υ)

Shift+γράμμα. Πατάμε τον τόνο (δί[λα στο L) και μετά το φωνήεν. Πως βάζουμε διαλυτικά; Πατάμε το Shift+ τόνο και μετά το φωνήεν (ι ή υ) Βασικές λειτουργίες του πληκτρολογίου Αλλαγή μεταξύ Αγγλικών και Ελληνικών Όταν γράφουμε σε πεζά (μικρά) και θέλουμε να γράψουμε ένα γράμμα κεφαλαίο Όταν γράφουμε συνέχεια Κεφαλαία Για να γράψουμε ένα

Διαβάστε περισσότερα

TomTom Εγχειρίδιο αναφοράς

TomTom Εγχειρίδιο αναφοράς TomTom Εγχειρίδιο αναφοράς Περιεχόμενα Ζώνες κινδύνου 3 Ζώνες κινδύνου στη Γαλλία... 3 Προειδοποιήσεις ζωνών κινδύνου... 3 Αλλαγή του τρόπου προειδοποίησης... 4 Κουμπί αναφορά... 4 Αναφορά νέας ζώνης κινδύνου

Διαβάστε περισσότερα

ERGO-FINANCES ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ

ERGO-FINANCES ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ERGO-FINANCES ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Το πρόγραµµα έχει σχεδιαστεί για την οικονοµική παρακολούθηση των Εργων. Ο χρήστης µπορεί, καταχωρώντας µε απλό τρόπο τις πραγµατοποιούµενες κινήσεις (π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 CubisLITE Client Οδηγίες Χρήσεως Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά 1. Τι είναι ο CubisLITE Server 2. Τι είναι ο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΕΠΕ

ΧΡΙΣΤ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΕΠΕ 1 από / from / von 7 Τάση τροφοδοσίας Τυπική κατανάλωση Απαιτούµενη Ισχύς Θερµοκρασία λειτουργίας Τεχνικές πληροφορίες 110-230 VAC ±10%, 50-60 Hz 200 VA 200 VA -10 ο C έως +60 o C Υγρασία 20%-80% Προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες προγραμματισμού MOTORLINE EVO 60 & 100 Μηχανισμός για γκαραζόπορτες οροφής

Οδηγίες προγραμματισμού MOTORLINE EVO 60 & 100 Μηχανισμός για γκαραζόπορτες οροφής Οδηγίες προγραμματισμού MOTORLINE EVO 60 & 100 Μηχανισμός για γκαραζόπορτες οροφής Τοποθέτηση μηχανισμού Εγκαταστήστε το μηχανισμό σύμφωνα με τα σχέδια του αγγλικού φυλλαδίου δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή

Διαβάστε περισσότερα

Τοµέας Εϖιµόρφωσης & Κατάρτισης

Τοµέας Εϖιµόρφωσης & Κατάρτισης ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Άξονας Προτεραιότητας 2, Μέτρο 2.1 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Εγχειρίδιο Χρήσης Πληροφοριακού Συστήµατος ιαχείρισης (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100 ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100 Σύντοµος οδηγός για να ξεκινήσετε αµέσως, να παρακολουθείτε ψηφιακή τηλεόραση Περιλαµβάνει: Σύνδεση µε την τηλεόραση, Εκκίνηση για πρώτη φορά & Αναζήτηση καναλιών,

Διαβάστε περισσότερα

ErmisWIN v 2.0.1.7 & 8.0.0.12 Οδηγίες Τέλους Έτους ( 31/12/2014 )

ErmisWIN v 2.0.1.7 & 8.0.0.12 Οδηγίες Τέλους Έτους ( 31/12/2014 ) ErmisWIN v 2.0.1.7 & 8.0.0.12 Οδηγίες Τέλους Έτους ( 31/12/2014 ) Αγαπητοί κύριοι, Θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν από τους χειριστές του προγράµµατος ErmisWIN για

Διαβάστε περισσότερα

ήχου υψηλής ποιότητας)

ήχου υψηλής ποιότητας) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. Μικρόφωνο 2. Οθόνη LCD 3. κουµπί REPEAT / φακέλων, λειτουργία επανάληψης, η επιλογή φακέλους 4. Back3Tasto, κοµµάτι-παράλειψη προηγούµενης εγγραφής / Rewind Next4 κουµπί, κοµµάτι-παράλειψη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Σας συγχαίρουµε για την αγορά ενός RUWIDO τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης. Το νέο σας τηλεχειριστήριο αντικαθιστά το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεση ηλεκτρονικού πίνακα ελέγχου AT-5050-IT

Σύνδεση ηλεκτρονικού πίνακα ελέγχου AT-5050-IT Σύνδεση ηλεκτρονικού πίνακα ελέγχου AT-5050-IT ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ: εν πρέπει να γίνονται εργασίες στον πίνακα όταν αυτός είναι υπό τάση (συνδεδεµένος στο ρεύµα). Όλες οι συνδέσεις και ρυθµίσεις πρέπει να γίνονται

Διαβάστε περισσότερα

ουλεύοντας µε το Finale (6η συνέχεια)

ουλεύοντας µε το Finale (6η συνέχεια) ουλεύοντας µε το Finale (6η συνέχεια) MIDI Tool: Για την τελειότερη ακρόαση της παρτιτούρας µας Εισαγωγικά: Το Finale όπως και κάθε πρόγραµµα γραφής παρτιτούρας παρουσιάζει ένα µειονέκτηµα κατά την ακρόαση

Διαβάστε περισσότερα

Σύντοµος Οδηγός Βοήθειας για τη Χρήση των Μαθηµάτων e-learning για το ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Σύντοµος Οδηγός Βοήθειας για τη Χρήση των Μαθηµάτων e-learning για το ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Σύντοµος Οδηγός Βοήθειας για τη Χρήση των Μαθηµάτων e-learning για το ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Το έργο χρηµατοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Τεχνική Βοήθεια του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τµήµα Μηχανολογίας

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τµήµα Μηχανολογίας ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τµήµα Μηχανολογίας Σχεδιασµός κατασκευών µε τη χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (CAD) ρ. Κωνσταντίνος Στεργίου Αναπληρωτής Καθηγητής 2006 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ AUTODESK INVENTOR Το INVENTOR είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 2003. Έκδοση: 4.0 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 2003. Έκδοση: 4.0 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 2003 Έκδοση: 4.0 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 2003 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 2. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 2003... 5 2.1 ΣΥΝ ΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 5 2.2 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ... 6 2.2.1 Ρυθµίσεις... 6

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ AG-GD20 GSM & PSTN

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ AG-GD20 GSM & PSTN ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ AG-GD20 GSM & PSTN Τρόποι ενεργοποίησης Trigger Τρόπος 1 : Με αυτό το τρόπο µόλις το σήµα στο trigger σταµατήσει (ο χρόνος της σειρήνας τελειώσει), ο τηλεφωνητής θα σταµατήσει να καλεί. Τρόπος

Διαβάστε περισσότερα

11. Επεξεργασία κειµένου µε το Microsoft Word

11. Επεξεργασία κειµένου µε το Microsoft Word 11. Επεξεργασία κειµένου µε το Microsoft Word Τι µπορούµε να κάνουµε µε ένα πρόγραµµα επεξεργασίας κειµένου Το κείµενο που πληκτρολογούµε, εµφανίζεται στην οθόνη και παραµένει στη µνήµη RAM µέχρι να το

Διαβάστε περισσότερα

Ο πίνακας ελέγχου αποτελείται από οθόνη, τρία σημεία ενδείξεων και τέσσερα πλήκτρα.

Ο πίνακας ελέγχου αποτελείται από οθόνη, τρία σημεία ενδείξεων και τέσσερα πλήκτρα. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ MSK Το σύστημα ελέγχου της ροής του πρωτογενούς αέρα καύσης (MSK), έχει ως στόχο τη διατήρηση σταθερής απόδοσης του τζακιού καθ όλη τη διαδικασία καύσης του ξύλου. Το MSK ελέγχει

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλο. 2007-2010 Alfaware S.A.

Πρωτόκολλο. 2007-2010 Alfaware S.A. Πρωτόκολλο 1-1 Πρωτόκολλο Περιεχόµενα 0 2 Κεφάλαιο 1 Είσοδος - Λειτουργικότητα Εφαρµογής 1 Επανακαθορισµός... Βάσης εδοµένων 2 2 Γραµµή... Ενηµέρωσης (Κυλιόµενο Μήνυµα) 3 3 Λειτουργικότητα... Φόρµας 4

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων Windows XP

Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων Windows XP Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων Windows XP 2.1 Windows XP 1. Τα Windows XP είναι η τελευταία έκδοση του λειτουργικού συστήµατος της Microsoft, των Microsoft Windows. Είναι ο διάδοχος των Windows

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ευθυγράµµιση των κασετών εκτύπωσης χωρίς υπολογιστή Ολοκληρώστε την εγκατάσταση του υλικού εξοπλισµού σύµφωνα µε τα βήµατα που περιγράφονται στο Φυλλάδιο εγκατάστασης. Συνεχίστε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 3 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ... 5 ΕΡΕΥΝΕΣ... 8

ΟΜΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 3 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ... 5 ΕΡΕΥΝΕΣ... 8 Εγχειρίδιο Χρήσης Συστήµατος Έρευνες Στατιστικών Στοιχείων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΜΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 3 Λογική Ανάλυση Χρήσης Εφαρµογής... 3 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ... 5 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΡΩΤΗΣΗΣ... 6 Επεξεργασία Ερώτησης... 7 ιαγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τρόπος λειτουργίας TV και TV+STB. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες: Περιγραφή λειτουργίας

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τρόπος λειτουργίας TV και TV+STB. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες: Περιγραφή λειτουργίας Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ruwido s_2 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Σας συγχαίρουµε για την αγορά ενός RUWIDO τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης. Το νέο σας τηλεχειριστήριο αντικαθιστά το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Λύκειο Κρουσώνα - Σχολικό έτος 2013-2014 Εκπαιδευτικός: Παπαδάκης Σταµάτης

Γενικό Λύκειο Κρουσώνα - Σχολικό έτος 2013-2014 Εκπαιδευτικός: Παπαδάκης Σταµάτης Οδηγάµε το Γενικό Λύκειο Κρουσώνα - Σχολικό έτος 2013-2014 Φύλλο Εργασίας Προγραµµατισµός Εφαρµογής στο AppInventor http://ai2.appinventor.mit.edu Ακολουθώντας τα βήµατα αυτού του φύλλου εργασίας, θα αναπτύξουµε

Διαβάστε περισσότερα

Φιλοσοφία menu. To πρόγραµµα ακολουθεί µια κοινή και φιλική προς τον χρήστη φιλοσοφία menu σε όλες τις ενότητες της εφαρµογής. Όπως βλέπετε και στις πιο κάτω εικόνες, παρ όλο που αναφέρονται σε διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά. Περιεχόµενα στην συσκευασία

Χαρακτηριστικά. Περιεχόµενα στην συσκευασία Χαρακτηριστικά 8 κανάλια PMR + 69 κανάλια LPD 38 υπότονοι Τόνος Roger Beep Τόνος πληκτρολογίου Κλείδωµα πληκτρολογίου Εµβέλεια πάνω από 3 5 χλµ. (Μόνο για το PMR) Αυτόµατο Squelch Αυτόµατο Monitor Κύκλωµα

Διαβάστε περισσότερα

Excel (dashboards, συγκεντρωτικοί πίνακες)

Excel (dashboards, συγκεντρωτικοί πίνακες) : Excel (dashboards, συγκεντρωτικοί πίνακες) Ευθύµιος Ταµπούρης Μαρία Ζώτου tambouris@uom.gr mzotou@uom.gr Ορισµός εύρων Όταν θέλουµε να χρησιµοποιήσουµε εύρη τιµών για υπολογισµούς πολλαπλές φορές, ορίζουµε

Διαβάστε περισσότερα