ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Γεωμετρικές κατασκευές. 1. Μεσοκάθετος ευθυγράμμου τμήματος. 2. ιχοτόμος γωνίας. 3. ιχοτόμος γωνίας με άγνωστη κορυφή. 4.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Γεωμετρικές κατασκευές. 1. Μεσοκάθετος ευθυγράμμου τμήματος. 2. ιχοτόμος γωνίας. 3. ιχοτόμος γωνίας με άγνωστη κορυφή. 4."

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γεωμετρικές κατασκευές Σκοπός των σημειώσεων αυτών είναι να υπενθυμίζουν γεωμετρικές κατασκευές, που θα φανούν ιδιαίτερα χρήσιμες στο μάθημα της παραστατικής γεωμετρίας, της προοπτικής, αξονομετρίας και σκιαγραφίας. 1. Μεσοκάθετος ευθυγράμμου τμήματος Για να βρούμε το μέσο Μ του ευθυγράμμου τμήματος ΑΒ, κατασκευάζουμε τόξα κύκλων με κέντρο το σημείο Α και με κέντρο το σημείο Β και ακτίνες μήκους ΑΒ (σχ. 1). Από την τομή των δύο τόξων περνά ευθεία, η οποία έχει την ιδιότητα να διχοτομεί το ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ και να είναι κάθετη προς το ΑΒ. σχ ιχοτόμος γωνίας Για να κατασκευάσουμε τη διχοτόμο μιας γωνίας Α, φέρνουμε τόξο κύκλου με κέντρο Α και τυχαία ακτίνα R1. Το τόξο τέμνει τους φορείς της γωνίας Α στα σημεία Κ1 και Κ2 (σχ. 2). Από τα σημεία Κ1 και Κ2 κατασκευάζουμε τόξα κύκλων με την ίδια ακτίνα R2. Η τομή των δύο τόξων δημιουργεί το σημείο. Η ημιευθεία Α διχοτομεί τη γωνία Α. 3. ιχοτόμος γωνίας με άγνωστη κορυφή σχ. 2 Κατασκευάζουμε ένα τυχαίο ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ. Με τη μέθοδο προσδιορισμού διχοτόμου, όπως περιγράψαμε στο προηγούμενο παράδειγμα, κατασκευάζουμε τις διχοτόμους δ1, δ2, δ3 και δ4 των τεσσάρων γωνιών που σχηματίστηκαν. Τα σημεία Ε και Ζ είναι οι τομές των διχοτόμων ανά δύο και ορίζουν τη διχοτόμο ΕΖ της γωνίας των α και β (σχ. 3). 4. Μεταφορά γωνίας Για να δημιουργήσουμε γωνία Α ίση με μία γνωστή γωνία Α, αρκεί να γνωρίζουμε τη θέση του ενός φορέα της και ένα σημείο στο φορέα, που θα σχ

2 ορίσουμε σαν κορυφή της γωνίας Α. Γράφουμε τόξο κύκλου με κέντρο το σημείο Α και τυχαία ακτίνα R1. Το τόξο τέμνει τους φορείς της γωνίας Α στα σημεία Κ1 και Κ2 (σχ. 4). Με την ίδια ακτίνα R1 γράφουμε τόξο κύκλου με κέντρο το σημείο Α. Το τόξο αυτό τέμνει τον ένα φορέα της γωνίας Α στο σημείο Κ 1. Με κέντρο το σημείο Κ 1 και ακτίνα R2 = Κ1Κ2 γράφουμε τόξο κύκλου. Τα δύο τόξα R1 και R2 τέμνονται στο σημείο Κ 2. Η ημιευθεία Α Κ 2, μαζί με την ημιευθεία Α Κ 1 ορίζουν γωνία Α = Α. 5. Εφαπτόμενες κύκλου σχ. 4 Για να κατασκευάσουμε τις εφαπτόμενες σ ένα κύκλο (Ο,r) από ένα σημείο Α, που βρίσκεται έξω από την περιφέρειά του, αρχικά γράφουμε το ευθύγραμμο τμήμα ΟΑ (σχ. 5) και βρίσκουμε (με κατασκευή μεσοκαθέτου) το μέσο του Μ. Με κέντρο το σημείο Μ και ακτίνα ΜΟ γράφουμε κύκλο, ο οποίος τέμνει τον αρχικό κύκλο (Ο,r) στα σημεία Κ1 και Κ2. Οι ημιευθείες ΑΚ1 και ΑΚ2 είναι οι εφαπτόμενες από το σημείο Α στον κύκλο (Ο,r). 6. Κύκλος διερχόμενος από 3 σημεία σχ. 5 Από τρία σημεία Α, Β, Γ διέρχεται ένας και μόνο ένας κύκλος. Για να προσδιορίσουμε το κέντρο του, φέρνουμε τις μεσοκαθέτους των τριών ευθυγράμμων τμημάτων ΑΒ, ΒΓ, ΑΓ (αρκούν οι δύο από τις τρεις) (σχ. 6). Στην τομή των μεσοκαθέτων βρίσκεται το κέντρο Ο του κύκλου, ο οποίος έχει ακτίνα ΟΑ (ή ΟΒ ή ΟΓ). 7. ιαίρεση ευθυγράμμου τμήματος σε ν ίσα μέρη Ο χωρισμός ευθυγράμμου τμήματος σε ν ίσα μέρη είναι μια εφαρμογή του θεωρήματος του Θαλή του Μιλήσιου. Στο σχήμα 7 παρουσιάζεται ο τρόπος που χωρίζουμε το ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ σε 7 ίσα μέρη: από το σημείο Α γράφουμε μια τυχαία ημιευθεία Αε. Ξεκινώντας από το σημείο Α ορίζουμε πάνω στην ημιευθεία 7 ίσα και τυχαίου μήκους τμήματα. Ενώνουμε το τελευταίο σημείο της ημιευθείας Αε με το σημείο Β. Από καθένα από τα υπόλοιπα σημεία της ημιευθείας Αε γράφουμε ευθείες παράλληλες προς την πρώτη. Στο σχήμα 8 σχ

3 σχ. 7 σχ. 8 παρουσιάζεται η ίδια κατασκευή, με τη διαφορά ότι τα τμήματα που χωρίζουμε στο ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ δεν είναι ίσα, αλλά ανάλογα με αναλογία γνωστή και ίση με 1:2:3. 8. ιαίρεση ευθυγράμμου τμήματος σε μέσο και άκρο λόγο (χρυσή τομή) Για να χωρίσουμε το ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ σε μέσο και άκρο λόγο, γράφουμε έστω από το Α (σχ. 9) ημιευθεία κάθετη στο ΑΒ και ορίζουμε σημείο Κ ίσο με το μισό του μήκους του ευθυγράμμου τμήματος ΑΒ. Γράφουμε το τμήμα ΚΒ. Με κέντρο το σημείο Κ και ακτίνα ΚΑ γράφουμε τόξο κύκλου, το οποίο τέμνει την ΚΒ στο σημείο Ν. Με κέντρο το σημείο Β και ακτίνα ΒΝ γράφουμε τόξο κύκλου, που τέμνει την ΑΒ στο σημείο Φ. Ο λόγος των μηκών των ευθυγράμμων τμημάτων ΒΦ/ΑΦ είναι ίσος με φ = 1,618, όπως και ο λόγος ΑΒ/ΦΒ. σχ Κανονικό πεντάγωνο Λαμβάνοντας σαν βάση το ΑΒ, με κέντρα τα Α και Β αντίστοιχα σχεδιάζουμε δύο τόξα που τέμνονται στο σημείο 1 (σχ. 10). Από το σημείο 1 φέρνουμε την μεσοκάθετο στο ΑΒ και ορίζουμε το σημείο 2. Από το σημείο Β φέρνουμε παράλληλη στην 12, η οποία τέμνει το τόξο του κύκλου (Β,ΒΑ) στο σημείο 3. Με κέντρο το 2 και με ακτίνα 23 σχεδιάζουμε τόξο κύκλου που τέμνει την προέκταση της ΑΒ στο σημείο 4. Με κέντρα τα Α και Β και με ακτίνα Α4 σχεδιάζονται τόξα που ορίζουν τα σημεία Γ, και Ε. Τα σημεία αυτά μαζί με τα Α και Β αποτελούν τις κορυφές του πενταγώνου. σχ

4 10. Κανονικό πεντάγωνο εγγεγραμμένο σε κύκλο σχ. 11 Αν ΟΚ είναι η ακτίνα του περιγεγραμμένου κύκλου του πενταγώνου, χωρίζουμε την ΟΚ σε μέσο και άκρο λόγο και ορίζουμε το σημείο Μ (σχ. 11). Στην προέκταση της ΟΚ πέρνουμε τμήμα ΟΛ = ΚΜ. Το ευθύγραμμο τμήμα ΚΛ είναι επίσης χωρισμένο σε μέσο και άκρο λόγο στο σημείο Ο. Φέρνουμε την κάθετη στην ΟΚ διάμετρο του κύκλου και ορίζουμε το σημείο Α. Με κέντρο Α και ακτίνα ΑΛ χαράσσουμε τόξο κύκλου, που τέμνει την αρχική περιφέρεια στα σημεία Β και Ε, που είναι σημεία του περιγεγραμμένου πενταγώνου. Μεταφέρουμε το μήκος της χορδής ΑΒ και ορίζουμε τα σημεία Γ και. 11. Κανονικό εξάγωνο Με κέντρα τα Α και Β και με ακτίνα ΑΒ ορίζουμε το σημείο Ο (σχ. 12). Με κέντρο το Ο σχεδιάζεται κύκλος με ακτίνα ΑΒ, που τέμνει τα τόξα από τα κέντρα Α και Β στα σημεία Γ και Ζ, που είναι δύο κορυφές του εξαγώνου. Με κέντρα τα Γ και Ζ και με ακτίνα πάντα ΑΒ σχεδιάζονται δύο νέα τόξα, που τέμνουν το ημικύκλιο στα και Ε που αποτελούν δύο νέες κορυφές του ζητούμενου σχήματος. Ενώνοντας τα Α, Β, Γ,, Ε και Ζ κατασκευάζεται το κανονικό εξάγωνο πλευράς ΑΒ. σχ Κανονικό εξάγωνο εγγεγραμμένο σε κύκλο Σχεδιάζεται η κάθετος προς τη διάμετρο του κύκλου στο κέντρο Ο (σχ. 13). Η τομή της μεσοκαθέτου με την περιφέρεια του κύκλου ορίζει τα σημεία Α και και είναι και οι πρώτες κορυφές του εξαγώνου. Με κέντρα τα Α και και ακτίνα ΑΟ σχεδιάζονται δύο τόξα που τέμνουν την περιφέρεια στα Β, Γ, Ε και Ζ, σημεία που μαζί με τα Α και ορίζουν τις έξι κορυφές του εξαγώνου. 13. Κανονικό επτάγωνο Επεκτείνεται η ΑΒ και ορίζεται το σημείο 1 έτσι ώστε Α1=ΑΒ (σχ. 14). Με κέντρο το Β και ακτίνα Β1 σχεδιάζεται τόξο που τέμνει την κάθετη από το Α σχ

5 σχ. 14 στο σημείο 2. Στη συνέχεια σχεδιάζεται η διχοτόμος της 1Β2 που τέμνει την κάθετη από το Α στο σημείο 3 και την Β2 στο σημείο 4. Με κέντρα τα Α και Β σχεδιάζονται κύκλοι ακτίνας Β4 που τέμνονται στο σημείο Ο, το οποίο είναι το κέντρο κύκλου επί του οποίου μεταφέροντας την ΒΟ ορίζονται οι επτά κορυφές του ζητούμενου επταγώνου. σχ Κανονικό επτάγωνο εγγεγραμμένο σε κύκλο Κατασκευάζουμε την κάθετη στη διάμετρο του κύκλου που τέμνει την περιφέρεια στο σημείο 1 (σχ. 15). Με κέντρο το 1 και ακτίνα R σχεδιάζουμε τόξο, που τέμνει την περιφέρεια του κύκλου στα σημεία 3 και 4. Η χορδή αυτού του τόξου ισούται με το διπλάσιο της πλευράς του ζητούμενου επταγώνου. Μεταφέροντας με το διαβήτη το ήμισυ της χορδής (ξεκινώντας από το Ε) σχεδιάζουμε το ζητούμενο επτάγωνο. 15. Κανονικό οκτάγωνο Επί της πλευράς ΑΒ ορίζεται ο άξονας η τομή του οποίου με την ΑΒ είναι το σημείο 1 (σχ. 16). Με κέντρο το 1 και με ακτίνα την Α1 σχεδιάζουμε ημικύκλιο που τέμνει τον άξονα στο σημείο 2. Με κέντρο το 2 και με ακτίνα 2 Α σχεδιάζουμε τόξο που τέμνει τον άξονα στο σημείο 3. Με κέντρο το 3 και ακτίνα 3 Α σχεδιάζουμε νέο κύκλο που περιγράφει το οκτάγωνο πλευράς ΑΒ. Στη περιφέρεια αυτή μεταφέρουμε την πλευρά ΑΒ και ορίζουμε τα σημεία Γ,, Ε, Ζ, Η, και Θ που αποτελούν τις κορυφές του ζητούμενου οκταγώνου. σχ

6 16. Κανονικό οκτάγωνο εγγεγραμμένο σε κύκλο Κατασκευάζουμε την κάθετη στη διάμετρο ΓΗ του κύκλου, που τέμνει την περιφέρεια στα σημεία Α και Ε, που μαζί με τα προηγούμενα αποτελούν τις τέσσερις κορυφές του οκταγώνου (σχ. 17). Σχεδιάζουμε τις διχοτόμους των γωνιών, που ορίζονται από το κέντρο του κύκλου και τις κορυφές Α,Γ,Ε,Η. Οι τομές των διχοτόμων με την περιφέρεια ορίζουν τις υπόλοιπες κορυφές του ζητούμενου οκταγώνου. σχ Κανονικό δεκάγωνο εγγεγραμμένο σε κύκλο Για να εγγράψουμε κανονικό δεκάγωνο σε κύκλο (Ο,r), φέρνουμε δύο κάθετες μεταξύ τους διαμέτρους ΑΒ και Γ (σχ. 18). Βρίσκουμε το μέσο Μ μιας απ όλες τις ακτίνες, έστω της ΟΑ και δημιουργούμε το τρίγωνο ΟΜΓ. Με κέντρο Μ και ακτίνα ΜΟ χαράσσουμε τόξο κύκλου, που τέμνει την υποτείνουσα του τριγώνου στο σημείο Κ. Το διάστημα ΓΚ είναι ίσο με την πλευρά του δεκαγώνου. Με κέντρο Γ και ακτίνα ΓΚ χαράσσουμε τόξο κύκλου, που τέμνει τον αρχικό κύκλο (Ο,r) στα σημεία Ε και Ζ. Μεταφέρουμε το μήκος της χορδής ΓΕ στην περιφέρεια του κύκλου. 18. Πεπλατυσμένο πολυκεντρικό τόξο σχ. 18 Σχεδιάζουμε τόξο κύκλου με κέντρο και ακτίνα Α (σχ. 19), μέχρι να τμήσει την προέκταση του βέλους Γ (σημείο 5). Με κέντρο το Γ σχεδιάζουμε περιφέρεια με ακτίνα Γ5. Ενώνουμε τα σημεία Α και Β με το Γ και ορίζουμε τα σημεία 1 και 2. Σχεδιάζουμε τις μεσοκαθέτους των Α1 και Β2. Η τομή των μεσοκαθέτων με τη χορδή ΑΒ, δίνει τα σημεία 3 και 4 και με την προέκταση του βέλους Γ, το σημείο 6. Ορίζονται τα κέντρα των τόξων των κύκλων με ακτίνες 6Γ, 3Α και 4Β που συνθέτουν το ζητούμενο τόξο. 19. Ασύμμετρο τόξο δεδομένων των σημείων γένεσής του Ενώνουμε τα σημεία γένεσης του τόξου Α και Β σχ

7 (σχ. 20), που προφανώς βρίσκονται σε διαφορετικό ύψος και προσδιορίζουμε το μέσο τους (σημείο 1). Από το σημείο αυτό φέρνουμε την κατακόρυφη και στη συνέχεια σχεδιάζουμε κύκλο ακτίνας 1Α, που τέμνει την κατακόρυφο στο σημείο 2. Από το σημείο 2 σχεδιάζουμε την κάθετη στην ΑΒ (ευθεία 23) που τέμνει τις οριζόντιες από τα Α και Β στα σημεία 3 και 4. Τα σημεία αυτά αποτελούν τα κέντρα χάραξης των ζητουμένων τόξων. 20. Γεωμετρική κατασκευή έλλειψης Η κατασκευή της καμπύλης της έλλειψης απαιτεί να γνωρίζουμε τον μεγάλο της άξονα ΑΒ και τον μικρό της άξονα Γ. Οι άξονες ΑΒ και Γ αλληλοδιχοτομούνται κάθετα στο κέντρο Ο της έλλειψης. Με κέντρο το σημείο Ο γράφουμε δύο κύκλους, τον ένα με διάμετρο ίση με τον μικρό άξονα και τον δεύτερο με διάμετρο ίση με τον μεγάλο άξονα της έλλειψης (σχ. 21). Από το σημείο Ο γράφουμε τυχαία ακτίνα προς τον μεγάλο κύκλο. Από το σημείο που η ακτίνα τέμνει τον μεγάλο κύκλο γράφουμε ημιευθεία παράλληλη προς τον μικρό άξονα και από το σημείο που η ακτίνα τέμνει τον μικρό κύκλο, γράφουμε ημιευθεία παράλληλη προς τον μεγάλο άξονα. Το σημείο τομής Ε των ημιευθειών αυτών είναι σημείο της καμπύλης της έλλειψης. Επαναλαμβάνοντας την παραπάνω εργασία, μπορούμε να βρούμε περισσότερα σημεία της καμπύλης και να κατασκευάσουμε την έλλειψη ενώνοντάς τα. σχ. 20 σχ Εφαπτομένη έλλειψης από σημείο του μεγάλου άξονά της Για την κατασκευή αυτή χρειάζεται να κατασκευάσουμε τον κύκλο που έχει κέντρο το κέντρο της έλλειψης και διάμετρο ίση με τον μεγάλο άξονά της (σχ. 22). Από το σημείο Κ του μεγάλου άξονα της έλλειψης, το οποίο βρίσκεται έξω από την περιφέρειά της, κατασκευάζουμε την εφαπτομένη στον κύκλο (Ο,ΟΑ) και ορίζουμε το σημείο επαφής Ρ. Από το σημείο Ρ γράφουμε ημιευθεία παράλληλη προς τον μικρό άξονα της έλλειψης. Το σημείο Ρ που προκύπτει από την τομή της ημιευθείας αυτής με την καμπύλη της έλλειψης, σχ

8 είναι το σημείο επαφής της έλλειψης και της εφαπτομένης της από το σημείο Κ. 22. Εφαπτόμενη έλλειψης από τυχαίο σημείο εκτός της περιφέρειάς της σχ. 23 Κατασκευάζουμε τον κύκλο που έχει κέντρο το κέντρο της έλλειψης και διάμετρο ίση με τον μεγάλο άξονά της, γράφουμε την ευθεία Κ και την προεκτείνουμε μέχρι να τμήσει την προέκταση του μεγάλου άξονα της έλλειψης, στο σημείο Π (σχ. 23). Γράφουμε την ευθεία Π και την προεκτείνουμε μέχρι να τμήσει την ευθεία που περνά από το Κ και είναι παράλληλη στον μικρό άξονα της έλλειψης, στο σημείο Κ. Από το σημείο Κ κατασκευάζουμε την εφαπτομένη του κύκλου με κέντρο Ο και ακτίνα ΟΑ, που ονομάζεται ομόλογος κύκλος της έλλειψης. Ορίζουμε το σημείο επαφής Ρ και γράφουμε από το Ρ ευθεία επίσης παράλληλη στον μικρό άξονα της έλλειψης. Το σημείο Ρ είναι η τομή της ευθείας με την καμπύλη της έλλειψης και είναι το ζητούμενο σημείο επαφής της έλλειψης και της εφαπτομένης της από το σημείο Κ. 23. Εφαπτομένη έλλειψης μέσω της ευθείας Pascal σχ. 24 Από το σημείο Κ φέρνουμε τρεις τυχαίες ευθείες, οι οποίες τέμνουν την έλλειψη σε 6 σημεία (σχ. 24). Φέρνουμε τις διαγωνίους των πρώτων με τα δεύτερα διαδοχικά σημεία. Οι τομές των διαγωνίων ορίζουν μια ευθεία, την ευθεία Pascal, η οποία τέμνει την έλλειψη στα σημεία Α και Β. Από τα σημεία Α και Β διέρχονται οι εφαπτόμενες της έλλειψης από το σημείο Κ. 24. Εφαπτομένη έλλειψης παράλληλη σε γνωστή διεύθυνση Γνωρίζουμε τη διεύθυνση δ των εφαπτομένων της έλλειψης και ζητούμε τα σημεία επαφής. Φέρνουμε τυχαίες ευθείες παράλληλες προς τη διεύθυνση δ (σχ. 25), ώστε να τέμνουν την έλλειψη σε 6 σημεία και κατασκευάζουμε την ευθεία Pascal, όπως στο προηγούμενο παράδειγμα. Τα σημεία Α και Β είναι τα ζητούμενα σημεία. σχ

9 25. Συζυγείς διάμετροι έλλειψης Η έλλειψη και ο κύκλος παρουσιάζουν αλληλοσυσχετισμό των ιδιοτήτων τους, που ονομάζεται ομολογία. Στην περίπτωση του κύκλου και της έλλειψης η αντιστοιχία των ιδιοτήτων είναι αμφιμονοσύμαντη. Ένα παράδειγμα αυτού του συσχετισμού φαίνεται στο σχήμα 26: το ζευγάρι των κάθετων διαμέτρων Κ Λ και Μ Ν του ομόλογου κύκλου της έλλειψης δημιουργεί το ζευγάρι των διαμέτρων ΚΛ και ΜΝ της έλλειψης, που ονομάζονται συζυγείς διάμετροι. Η εφαπτομένη ε του ομόλογου κύκλου στο σημείο Λ είναι παράλληλη με τη διάμετρο Μ Ν, η οποία είναι κάθετη στην Κ Λ. Όμοια, η εφαπτομένη ε της έλλειψης στο σημείο Λ είναι παράλληλη με την διάμετρο ΜΝ της έλλειψης, η οποία είναι συζυγής της ΚΛ. σχ. 26 Ειδική περίπτωση συζυγών διαμέτρων μιας έλλειψης είναι το ζευγάρι του μεγάλου και μικρού άξονά της, οι οποίες είναι οι μόνες κάθετες μεταξύ τους συζυγείς διάμετροι. 26. Κατασκευή Rytz Η γεωμετρική αυτή κατασκευή μάς δίνει τη δυνατότητα να βρούμε και να κατασκευάσουμε τον μεγάλο και μικρό άξονα μιας έλλειψης, όταν γνωρίζουμε μόνο ένα ζεύγος συζυγών διαμέτρων της. Τα ευθύγραμμα τμήματα Γ και ΕΖ του σχήματος 27 γνωρίζουμε ότι είναι συζυγείς διάμετροι μιας έλλειψης και αλληλοδιχοτομούνται στο σημείο Ο, το οποίο είναι το κέντρο της ζητούμενης έλλειψης. Από το κέντρο Ο γράφουμε ευθεία κάθετη προς μία από τις δύο συζυγείς, έστω τη Γ και ορίζουμε πάνω της τμήμα ΟΗ = ΟΓ (σχ. 27). Γράφουμε την ευθεία ΕΗ και κατασκευάζουμε το μέσο της Μ (σχ. 28). Με κέντρο Μ και ακτίνα ΜΟ γράφουμε κύκλο, ο οποίος τέμνει την ΕΗ στα σημεία Α και Β. Οι ευθείες ΟΑ και ΟΒ είναι ο μεγάλος και μικρός ημιάξονας της έλλειψης. Ο μεγάλος άξονας βρίσκεται μέσα στην οξεία γωνία των συζυγών Γ και ΕΖ και ο μικρός άξονας βρίσκεται μέσα στην αμβλεία γωνία των Γ και ΕΖ. Το μέγεθος του μικρού ημιάξονα της έλλειψης (μη/α) είναι ίσο με το τμήμα ΗΒ και το μέγεθος του μεγάλου ημιάξονα της έλλειψης (Μη/α) είναι ίσο με το τμήμα ΗΑ. Μεταφέροντας τα μεγέθη αυτά στις ευθείες ΟΒ και ΟΑ αντίστοιχα, σχ. 27 σχ. 28 σχ

10 κατασκευάζουμε το μεγάλο και μικρό άξονα της έλλειψης και επομένως και την ίδια την καμπύλη της (σχ. 29). 27. Σπείρα μέσω ημικυκλίων σχ. 30 Επί ευθυγράμμου τμήματος ορίζουμε σημείο 1 (σχ. 30). Με κέντρο το 1 και ακτίνα 1Α σχεδιάζεται το πρώτο ημικύκλιο και ορίζεται το σημείο Β. Με κέντρο το Α και ακτίνα ΑΒ σχεδιάζεται το δεύτερο ημικύκλιο που ορίζει το σημείο Γ. Ακολουθώντας την ίδια διαδικασία σχεδιάζουμε τα υπόλοιπα ημικύκλια που ορίζουν τη σπείρα. 28. Σπείρα με τέσσερα κέντρα και σταθερό βήμα σχ. 31 Αρχικά σχεδιάζουμε τετράγωνο 1234, του οποίου η περίμετρος είναι ίση με το βήμα της σπείρας (σχ. 31). Προεκτείνουμε τις πλευρές του τετραγώνου προς τη κατεύθυνση που θέλουμε να αναπτυχθεί η σπείρα (έστω δεξιόστροφα). Με κέντρο το 1 και με ακτίνα 14 σχεδιάζουμε τόξο μέχρι να τμήσει την προέκταση της πλευράς 12 και ορίζουμε το σημείο Α. Με κέντρο το 2 και ακτίνα 2Α σχεδιάζουμε τόξο μέχρι να τμήσει την προέκταση της πλευράς 32 και ορίζουμε το σημείο Β. Με κέντρο το 3 και ακτίνα 3Β σχεδιάζουμε τόξο μέχρι να τμήσει την προέκταση της πλευράς 43 και ορίζουμε το σημείο Γ. Με τον ίδιο τρόπο συνεχίζουμε μέχρι να ορίσουμε και τα υπόλοιπα τεταρτοκύκλια της σπείρας. 29. Σπείρα του Αρχιμήδη Χωρίζουμε το ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ σε 8 ίσα μέρη (σχ. 32). Με κέντρο έστω το σημείο Α, μεταφέρουμε κυκλικά τα σημεία 1, 2, 3 κλπ διαδοχικά σε ακτίνες, που σχηματίζουν μεταξύ τους γωνίες 45 Ο (όγδοα πλήρους γωνίας κύκλου). 30. ιακοσμητική σπείρα του ιωνικού κιονόκρανου Το κέντρο της ιωνικής σπείρας (οφθαλμός) είχε συγκεκριμένες αναλογίες με το υπόλοιπο τμήμα του κιονόκρανου και της κολώνας όπως π.χ. σε σχ

11 ορισμένες περιπτώσεις, η ακτίνα του ισούται με το 1/18 του εμβάτη (μέτρου) της κολώνας. Η χάραξή τους διαφέρει από μνημείο σε μνημείο χωρίς να έχει οριστικοποιηθεί η μέθοδος. Μια μορφή έλικας «ιδεατού» κιονοκράνου μπορεί να χαραχθεί με τμήματα κύκλου που γράφονται με δώδεκα κέντρα στις γωνίες τριών ομολόγων τετραγώνων με την μια πλευρά στην κάθετο διάμετρο του οφθαλμού (που γράφεται πρώτος), εκ των οποίων το μεγαλύτερο έχει πλευρά ίση με την ακτίνα του οφθαλμού της σπείρας και έχουν κέντρο ομολογίας το κέντρο του οφθαλμού (σχ. 33,34). Η μέθοδος αυτή είχε προταθεί αρχικά από τον Βιτρούβιο (βιβλίο ΙΙΙ, κεφ. 2), όχι όμως με απόλυτη ακρίβεια, με αποτέλεσμα το λατινικό κείμενο να προσφέρεται για διαφορετικές ερμηνείες. Πολλοί άλλοι τρόποι χάραξης της σπείρας είναι γνωστοί, σύμφωνα με προτάσεις του Αρχιμήδη καθώς και νεώτερων αρχιτεκτόνων. Ο B. Fletcher προτείνει τη χάραξη της σπείρας με την εκτύλιξη νήματος από κογχύλι (σχ. 35). Ο Penrose επίσης την εκτύλιξη νήματος από απλό κύλινδρο διαμέτρου ίσης με τη διάμετρο του οφθαλμού. σχ Μέθοδος του Vitruvio κατά Goldman Στο εσωτερικό του οφθαλμού της σπείρας εγγράφεται τετράγωνο 1234 του οποίου οι κορυφές βρίσκονται στις κατακόρυφες ευθείες που διέρχονται από το κέντρο του κύκλου του οφθαλμού. Χωρίζουμε την πλευρά 14 σε 6 ίσα μέρη και φέρνουμε τις Κ2 και Κ3. Σχεδιάζουμε τα μικρότερα τετράγωνα. Προεκτείνουμε τις πλευρές των τετραγώνων σύμφωνα με τα προηγούμενα και από τις κορυφές αυτές σχεδιάζουμε τόξα κύκλου που αποτελούν την εξωτερική πλευρά της σπείρας (βλ. σχ. 34). σχ. 34 Λεπτομέρεια του οφθαλμού Το παιχνίδι της γεωμετρίας Ο Leonardo da Vinci συχνά σχεδίαζε γεωμετρικές χαράξεις πολλές φορές σαν παιγνίδι ενδιαφέρον κι ευχάριστο. Τα αποτελέσματα αυτών των χαράξεων αποτέλεσαν ένα χειρόγραφο με τίτλο «De Ludo geometrico» όπου -δια μέσου αφηρημένων γεωμετρικών κατασκευών- σκοπό είχε να διερευνήσει τους νόμους της φύσης. Στα σχέδιά του εγγράφει στους κύκλους τετράγωνα σχ

12 και εξάγωνα, χαράσσοντας τόξα, που ενωμένα ανά δύο δίνουν τις γεωμετρικές μορφές των πετάλων των φύλλων κ.α. Σκοπός του ήταν -διαμέσου των γεωμετρικών μορφών της επίπεδομετρίας- ν ανακαλύψει τα μυστήρια των αναλογιών, της συμμετρίας και της αρμονίας, σε σχέση με τη φύση (σχ. 36). σχ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Ι

ΤΕΧΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Ι ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ: 2.2.2.α. Αναμόρφωση Προπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

, y 1. y y y y = x ( )

, y 1. y y y y = x ( ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ. ΕΞΙΣΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Μία εξίσωση µε αγνώστους x, y λέγεται εξίσωση µίας γραµµής C, όταν οι συντεταγµένες των σηµείων της C και µόνο αυτές την επαληθεύουν. Αν έχουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΘΕΩΡΗΜΑ ΤΟΥ ΘΑΛΗ Βασικά θεωρήματα Αν τρεις τουλάχιστον παράλληλες ευθείες τέμνουν δύο άλλες ευθείες, ορίζουν σε αυτές τμήματα ανάλογα. (αντίστροφο Θεωρήματος Θαλή) Θεωρούμε δύο ευθείες δ και

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ GEOGEBRA

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ GEOGEBRA ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ GEOGEBRA ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Για να κάνουμε Γεωμετρία χρειαζόμαστε εργαλεία κατασκευής, εργαλεία μετρήσεων και εργαλεία μετασχηματισμών.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΗΣ Β. Προηγούµενες και απαραίτητες γνώσεις

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΗΣ Β. Προηγούµενες και απαραίτητες γνώσεις Μαρτάκης Μάρτης Μαθηµατικός του 1 ου ΓΕΛ Ρόδου 1 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΗΣ Β Προηγούµενες και απαραίτητες γνώσεις 1. σε ορθογώνιο τρίγωνο µε 30 ο, η απέναντι 30 ο κάθετη είναι το µισό της υποτείνουσας α και αντίστροφα.

Διαβάστε περισσότερα

Το τµήµα που ενώνει τα µέσα δύο πλευρών τριγώνου, είναι παράλληλο προς την τρίτη πλευρά και ίσο µε το µισό της.

Το τµήµα που ενώνει τα µέσα δύο πλευρών τριγώνου, είναι παράλληλο προς την τρίτη πλευρά και ίσο µε το µισό της. 5.3 Εφαρµογές των παραλληλογράµµων 155 5.3 Εφαρµογές των παραλληλογράµµων Α Εφαρµογές στα τρίγωνα Α1 Θεώρηµα 1 Το τµήµα που ενώνει τα µέσα δύο πλευρών τριγώνου, είναι παράλληλο προς την τρίτη πλευρά και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΚΛΕΙΔΕΙΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

ΕΥΚΛΕΙΔΕΙΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ και ΝΙΚΟΥ ΛΥΚΙΟΥ ΥΚΛΙΙ ΩΤΡΙ ΛΥΣΙΣ ΤΩΝ ΣΚΗΣΩΝ ΥΠΟΥΡΙΟ ΠΙΙΣ ΚΙ ΘΡΗΣΚΥΤΩΝ Κωδικός βιβλίου: 0--007 ΠΟΛΙΤΙΣΟΥ ΚΙ ΘΛΗΤΙΣΟΥ ΥΚΛΙΙ ΩΤΡΙ ΛΥΣΙΣ ΤΩΝ ΣΚΗΣΩΝ ε Κ ε Ψ Ζ Ο Ι Θ ε Η μα ε4 και ΝΙΚΟΥ ΛΥΚΙΟΥ ISBN 978-960-06--6

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 013 ΘΕΩΡΙΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΥΜΝΑΣΙΟΥ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ αγγέλης Α Νικολακάκης Μαθηματικός ΛΙΑ ΛΟΑ Η παρούσα εργασία μου δεν στοχεύει απλά στο κυνήγι του 0, δηλαδή το σύνολο των μονάδων των απολυτήριων

Διαβάστε περισσότερα

2 Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ. Εισαγωγή

2 Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ. Εισαγωγή Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Εισαγωγή Η ιδέα της χρησιμοποίησης ενός συστήματος συντεταγμένων για τον προσδιορισμό της θέσης ενός σημείου πάνω σε μια επιφάνεια προέρχεται από την Γεωγραφία και ήταν γνωστή στους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΟΛΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΛΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ : ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αφιερώνεται στην οικογένειά μου.

Αφιερώνεται στην οικογένειά μου. Αφιερώνεται στην οικογένειά μου. ii Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος... 1 Εισαγωγή... Κεφάλαιο 1 ο Βασικές αρχές και έννοιες της Μηχανικής... 4 1.1 Η δύναμη...6 1. Τύποι συστημάτων δυνάμεων...8 1.3 Ροπή δύναμης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 4 Ο ΑΒ 3 ΕΓ Α ΑΒ,

ΘΕΜΑ 4 Ο ΑΒ 3 ΕΓ Α ΑΒ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Ο - ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΘΕΜΑ Ο Άσκηση (_8975) Θεωρούμε τρίγωνο ΑΒΓ ΑΒ=9 και ΑΓ=5. Από το βαρύκεντρο Θ του τριγώνου, φέρουμε ευθεία ε παράλληλη στην πλευρά ΒΓ, που τέμνει τις ΑΒ και ΑΓ

Διαβάστε περισσότερα

«Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών»

«Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών» Η παρούσα Διπλωματική Εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια των σπουδών για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης που απονέμει το Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ. (α + β) 2 = α 2 + 2αβ + β 2. αx 2 + βx + γ = 0, α 0. x = Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ. (α + β) 2 = α 2 + 2αβ + β 2. αx 2 + βx + γ = 0, α 0. x = Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ (α + β) = α + αβ + β α + β + γ = 0, α 0 = β ± β 4αγ α Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Πράξεις με Πραγματικούς αριθμούς. Μονώνυμα - Πράξεις με μονώνυμα Πολυώνυμα - Πρόσθεση και Αφαίρεση πολυωνύμων Πολλαπλασιασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο : Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο : Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο : Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ. Ένα σημείο Μ(x,y) ανήκει σε μια γραμμή C αν και μόνο αν επαληθεύει την εξίσωσή της. Π.χ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ «άµιλλα»

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ «άµιλλα» 1 ΜΕΤΡΙΚΕ ΧΕΕΙ ΘΕΩΡΙΑ Μετρικές σχέσεις στο ορθογώνιο τρίγωνο το ορθογώνιο τρίγωνο το τετράγωνο κάθε κάθετης πλευράς είναι ίσο µε το γινόµενο της υποτείνουσας επί την προβολή της κάθετης στην υποτείνουσα.

Διαβάστε περισσότερα

μηχανικη στερεου σωματοσ

μηχανικη στερεου σωματοσ μηχανικη στερεου σωματοσ 4 Ροπή δύναμης 112 Ισορροπία στερεού 115 Ροπή αδράνειας 116 Στροφορμή 122 Κινητική ενέργεια λόγω περιστροφής 126 Σύνοψη 131 Ασκήσεις 132 4-1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην προσπάθειά μας να απλοποιήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήσ τος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014

Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήσ τος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014 Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήστος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014 Εισαγωγή Θα συμπληρωθεί 1 Κεφάλαιο 1 Γεωμετρικά διανύσματα στο επίπεδο Ενα γεωμετρικό διάνυσμα

Διαβάστε περισσότερα

Το Δήλιο πρόβλημα ή το πρόβλημα του Διπλασιασμού του Κύβου

Το Δήλιο πρόβλημα ή το πρόβλημα του Διπλασιασμού του Κύβου Το Δήλιο πρόβλημα ή το πρόβλημα του Διπλασιασμού του Κύβου Το Δήλιο πρόβλημα απασχόλησε πολλούς Έλληνες μαθηματικούς της αρχαιότητας, λόγω της πολυπλοκότητας που είχε στην επίλυσή του. Αυτό το πρόβλημα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 Η Ευκλείδεια Γεωμετρία στην εκπαίδευση και στην κοινωνία. Κώστας Μαλλιάκας, Καθηγητής Δ.Ε., 1 ο ΓΕΛ Ρόδου, kmath@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ιαπανεπιστηµιακό ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ι ΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ιαπανεπιστηµιακό ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ι ΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ MΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ &

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο διδασκαλίας Στόχοι Παρατηρήσεις. υπολογίζουν το λόγο δύο λόγο δύο τμημάτων

Περιεχόμενο διδασκαλίας Στόχοι Παρατηρήσεις. υπολογίζουν το λόγο δύο λόγο δύο τμημάτων Νίκος Γ. Τόμπρος ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Ενότητα : ΟΜΟΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΓΟΣ ΑΝΑΛΟΓΙΑ) Σκοποί: Η ανάπτυξη ενδιαφέροντος για το θέμα, η εξοικείωση με τη χρήση τεχνολογίας, η παρότρυνση για αναζήτηση πληροφοριών (εδώ σε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΠΟΛΛΩΝΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΩΣ ΤΟΜΕΣ ΚΩΝΙΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ

ΟΙ ΑΠΟΛΛΩΝΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΩΣ ΤΟΜΕΣ ΚΩΝΙΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΟΙ ΑΠΟΛΛΩΝΙΕ ΚΑΤΑΚΕΥΕ Ω ΤΟΜΕ ΚΩΝΙΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ την παρούσα εργασία ασχολούμαστε με προβλήματα του Απολλώνιου. Χωρίζεται σε τρία μέρη. το πρώτο γίνεται μια απλή προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

1.3 ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΝΥΣΜΑ

1.3 ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΝΥΣΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο : ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ - ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΝΥΣΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ Ορισμός : αν λ πραγματικός αριθμός με 0 και μη μηδενικό διάνυσμα τότε σαν γινόμενο του λ με το ορίζουμε ένα διάνυσμα

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση 1 η. Σταύρος Κόλλιας

Έκδοση 1 η. Σταύρος Κόλλιας Έκδοση 1 η Σταύρος Κόλλιας Το βιβλίο αυτό γράφτηκε στο πλαίσιο μιας ενημέρωσης, για το Geogebra, που οργάνωσε το παράρτημα της μαθηματικής εταιρείας του νομού Κορινθίας, στους συνάδελφους μαθηματικούς.

Διαβάστε περισσότερα

Διαδραστικό λογισμικό για τη γεωμετρία του χώρου και τα μαθηματικά

Διαδραστικό λογισμικό για τη γεωμετρία του χώρου και τα μαθηματικά Διαδραστικό λογισμικό για τη γεωμετρία του χώρου και τα μαθηματικά Εξερευνήστε την 3 η διάσταση! Έκδοση 2.1 CABRI 3D V2 Πρωτοποριακά Μαθηματικά Εργαλεία ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ 1 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 -

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΙΜΑΙΟ ΩΣ ΤΟΝ FELIX KLEIN KAI ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ERLANGEN

ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΙΜΑΙΟ ΩΣ ΤΟΝ FELIX KLEIN KAI ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ERLANGEN ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΙΜΑΙΟ ΩΣ ΤΟΝ FELIX KLEIN KAI ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ERLANGEN 4. Η ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΠΟΛΥΕ ΡΑ Στις τρεις διαστάσεις, η συµµετρία έχει την πιο ενδιαφέρουσα εφαρµογή της στα πολύεδρα και δη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 14: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 14: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 14: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 159 Εισαγωγή: Μηχανική ονομάζεται το τμήμα της Φυσικής, το οποίο εξετάζει την κίνηση και την ισορροπία των σωμάτων. Επειδή η σημασία της είναι μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Δύναμη είναι η αιτία που μπορεί να προκαλέσει μεταβολή στην ταχύτητα ενός σώματος ή που μπορεί να το παραμορφώσει.

Δύναμη είναι η αιτία που μπορεί να προκαλέσει μεταβολή στην ταχύτητα ενός σώματος ή που μπορεί να το παραμορφώσει. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΔΥΝΑΜΕΙΣ 3.1 Η έννοια της δύναμης 1. Τι είναι δύναμη; Δύναμη είναι η αιτία που μπορεί να προκαλέσει μεταβολή στην ταχύτητα ενός σώματος ή που μπορεί να το παραμορφώσει. 2. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

8. Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων

8. Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων 8. Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων Βασική θεωρία Σύνθεση δυνάμεων Συνισταμένη Σύνθεση δυνάμεων είναι η διαδικασία με την οποία προσπαθούμε να προσδιορίσουμε τη δύναμη εκείνη που προκαλεί τα ίδια αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα