ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΑ. Γενικές αρχές και έννοιες

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΑ. Γενικές αρχές και έννοιες"

Transcript

1 ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΑ Γενικές αρχές και έννοιες Στο σύστημα προβολής κατά Monge δεν μας δίνεται η δυνατότητα ν αντιληφθούμε άμεσα τα αντικείμενα του χώρου, παρά μόνο αφού συνδυάσουμε τις δύο προβολές του αντικειμένου και αντιληφθούμε στο νου μας την εικόνα του στο χώρο. Αυτό που «λείπει» είναι κάθε φορά η τρίτη διάσταση, το βάθος (σχ. 1). Μπορούμε να βοηθηθούμε περισσότερο στην αναγνώριση του αντικειμένου, όπως αυτό είναι στο χώρο, αν σκιαγραφήσουμε τις προβολές του αντικειμένου. Αυτός ο τρόπος -αν και έμμεσος- μας βοηθά ν αναγνωρίσουμε το βάθος και τις σχετικές θέσεις των στοιχείων του αντικειμένου (σχ. 2,3). Στην αξονομετρική προβολή η σκιαγράφηση των αντικειμένων εμφανίζει καλύτερα τον όγκο των αντικειμένων, στη δε προοπτική τελειοποιεί την εικόνα της σύνθεσης (σχ. 4). σχ. 1 Για να υπολογίσουμε τη φωτοσκίαση ενός αντικειμένου που προβάλλουμε στα δύο επίπεδα προβολής Π 1 και Π 2, πρώτα ορίζουμε τη θέση και τη διεύθυνση του φωτός και βρίσκουμε και για τις σχ. 2 σχ

2 φωτεινές ακτίνες τις προβολές στα επίπεδα Π 1 και Π 2. Η πηγή φωτισμού μπορεί να είναι δύο ειδών: α) παράλληλη (ηλιακή) δέσμη φωτός (σχ. 2) και β) σημειακή πηγή φωτισμού (σχ. 3). σχ. 4 Στην πρώτη περίπτωση οι φωτεινές ακτίνες είναι παράλληλες μεταξύ τους και η πηγή φωτισμού είναι ο ήλιος, που θεωρούμε ότι βρίσκεται στο άπειρο. Εδώ λοιπόν ορίζουμε τη διεύθυνση του φωτός και εργαζόμαστε με τις δύο προβολές της. Στη δεύτερη περίπτωση θεωρούμε ότι το φως ξεκινά από ένα σημείο του χώρου και διαχέεται σ αυτόν σφαιρικά. Αρκεί επομένως να ορίσουμε τις προβολές της πηγής φωτισμού, μια και η διεύθυνση φωτισμού ποικίλει. Τα στερεά σχήματα του χώρου όταν φωτίζονται δημιουργούν δύο ειδών σκιές: α) την ερριμμένη σκιά και β) την αυτοσκιά (σχ. 5). Η ερριμμένη σκιά είναι η σκιά που δημιουργείται όταν ένα αντικείμενο σκιάζει ένα άλλο αντικείμενο: η σκιά του κοντινότερου προς το φως αντικειμένου που «πέφτει», «ρίχνεται» στο αντικείμενο που βρίσκεται μακρύτερα από τη φωτεινή πηγή. Η αυτοσκιά είναι η σκιά των επιφανειών ενός αντικειμένου που δημιουργείται εξ αιτίας της θέσης κάθε επιφάνειας ως προς το φως. Για να βρούμε την αυτοσκιά ενός αντικειμένου, αρκεί να γνωρίζουμε το περίγραμμα της ερριμμένης σκιάς του. σχ. 5 Κάθε σημείο του στερεού σχήματος ρίχνει τη σκιά του στο οριζόντιο επίπεδο. Ενώνοντας κατ αντιστοιχία με το στερεό τις σκιές των σημείων, βρίσκουμε το γενικό περίγραμμα της σκιάς του στερεού, που είναι το Α1Β1Ζ1Η1Θ1 1. Το όριο αυτό της ερριμμένης σκιάς δημιουργεί το περίγραμμα της αυτοσκιάς. Έτσι αναγνωρίζουμε ότι οι πλευρές Α ΘΕ, ΑΒΖΕ και ΕΖΗΘ είναι αυτοσκιασμένες Στις σημειώσεις αυτές θα μελετηθεί η μέθοδος σκιαγραφίας με ηλιακό φωτισμό των αντικειμένων. Σημειώνεται όμως ότι η μεθοδολογία εφαρμόζεται και στην περίπτωση σημειακού φωτισμού, με τη διαφορά ότι οι προβολές των φωτεινών ακτίνων δεν θεωρούνται παράλληλες, αλλά συγκλίνουσες προς τις προβολές της φωτεινής πηγής. 156

3 ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΑ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ MONGE Σκιά ευθυγράμμου τμήματος Η σκιά βρίσκεται ολόκληρη στο επίπεδο Π 1 Έχοντας τις δύο προβολές του ευθυγράμμου τμήματος ΑΒ, ορίζουμε τη διεύθυνση φωτισμού, μέσω των δύο προβολών της φ και φ στα επίπεδα Π 1 και Π 2. Ζητούμε να βρούμε τη σκιά του ΑΒ στο επίπεδο Π 1 (σχ. 6). Από τα σημεία Α και Β φέρνουμε ευθείες παράλληλες στη δεύτερη προβολή της διεύθυνσης φωτισμού φ και ορίζουμε τα σημεία 1 και 2 (σχ. 7). Από τα σημεία Α και Β φέρνουμε ευθείες παράλληλες προς την πρώτη προβολή της διεύθυνσης φωτισμού φ. Από τα σημεία 1 και 2 φέρνουμε ευθείες κατακόρυφες, μέχρι να τμήσουν αντίστοιχα τις φ από το Α και το Β και ορίζουμε τα σημεία Α1 και Β1, τα οποία είναι οι σκιές των Α και Β στο επίπεδο Π 1. σχ. 6 Ενώνοντας τα σημεία Α1 και Β1, έχουμε τη σκιά του ΑΒ, ολόκληρη στο επίπεδο Π 1. Η σκιά βρίσκεται και στα δύο επίπεδα προβολής Π 1 και Π 2 σχ. 7 Όπως και στο προηγούμενο παράδειγμα, φέρνουμε από τα Α και Β ευθείες παράλληλες με τη δεύτερη προβολή φ της διεύθυνσης φωτισμού, μέχρι να τμήσουν τον άξονα y12 και ορίζουμε τα σημεία 1 και 2 (σχ. 8,9). Φέρνοντας ευθείες κατακόρυφες από τα 1 και 2 μέχρι να τμηθούν οι παράλληλες με την πρώτη προβολή φ της διεύθυνσης φωτισμού, σχ. 8 σχ

4 σχ. 10 παρατηρούμε ότι το σημείο Β1 βρίσκεται κάτω από τον άξονα y12, όπως και στο προηγούμενο παράδειγμα, ενώ το σημείο Α1 βρίσκεται πάνω από τον άξονα y12. Αυτό σημαίνει ότι στο χώρο το σημείο Α1 βρίσκεται πίσω από το επίπεδο προβολής Π 2 (σχ. 8). Επομένως καταλαβαίνουμε ότι η σκιά του σημείου Α δεν βρίσκεται στο οριζόντιο επίπεδο Π 1, αλλά στο κατακόρυφο επίπεδο προβολής Π 2. Το σημείο Α1 ονομάζεται ψεύτικη σκιά του σημείου Α και σημειώνεται σε παρένθεση. Για να βρούμε τη σκιά του σημείου Α φέρνουμε από το σημείο 3 -που είναι το σημείο τομής της φ από το Α και του άξονα y12- ευθεία κατακόρυφη μέχρι να τμηθεί η φ από το σημείο Α. Το σημείο Α2 είναι η πραγματική σκιά του σημείου Α, στο επίπεδο προβολής Π 2. Η σκιά του τμήματος ΑΒ βρίσκεται δηλαδή κατά ένα μέρος πάνω στο επίπεδο Π 1 και κατά το υπόλοιπο μέρος στο επίπεδο Π 2. Με άλλα λόγια, η σκιά του ΑΒ «σπάει», κάνει καμπή σε κάποιο κοινό σημείο των Π 1 και Π 2. σχ. 11 Για να βρούμε το σημείο καμπής της σκιάς του ΑΒ, ενώνουμε τα σημεία (Α1) και Β1. Το τμήμα (Α1)Β1 τέμνει τον άξονα y12 στο σημείο Κ, που είναι το ζητούμενο σημείο. Τέλος ενώνουμε τα σημεία Κ και Α2. Σκιά κατακορύφου ευθυγράμμου τμήματος σχ. 12 Εργαζόμαστε όπως στο προηγούμενο παράδειγμα, φέρνοντας από τις προβολές των σημείων του ευθυγράμμου τμήματος ευθείες παράλληλες προς τις διευθύνσεις φ και φ κατ αντιστοιχία (σχ. 10). Παρατηρούμε ότι το ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ έχει πρώτο ίχνος το ίδιο το σημείο Β, δηλαδή το ΑΒ «αγγίζει» το επίπεδο Π 1 (σχ. 11). Στην περίπτωση αυτή η σκιά Β1 του σημείου Β είναι το ίδιο το σημείο Β. Παρατηρούμε ακόμη ότι η σκιά Α1Β1 του ΑΒ είναι παράλληλη προς τη φ. Το ευθύγραμμο τμήμα Γ δεν «αγγίζει» το επίπεδο Π 1, διότι η 2 η προβολή Γ του σημείου Γ δεν είναι σημείο του άξονα y12. Η σκιά Γ1 του σημείου Γ βρίσκεται στην τομή της φ από το σημείο Γ και της κατακόρυφης από το σημείο 2 του άξονα y12, που προκύπτει όταν από το Γ φέρουμε ευθεία σχ

5 παράλληλη στη φ. Η σκιά του σημείου βρίσκεται στο επίπεδο Π 2. Όπως και προηγουμένως, βρίσκουμε την ψεύτικη σκιά ( 1) του, ενώνουμε με το Γ1, βρίσκουμε το σημείο καμπής Κ της σκιάς και τέλος ενώνουμε το Κ με την πραγματική σκιά 2 του. Παρατηρούμε ότι το τμήμα Κ 2 είναι κατακόρυφο, παράλληλο στη 2 η προβολή Γ της Γ. Γενικεύοντας: Η σκιά στο Π 2 μετωπικής ευθείας είναι ευθεία παράλληλη προς τη 2 η προβολή της ευθείας (σχ. 12). Η σκιά στο Π 1 οριζόντιας ευθείας είναι ευθεία παράλληλη προς την 1 η προβολή της ευθείας (σχ. 13). Η σκιά στο Π 1 κατακόρυφης ευθείας είναι ευθεία παράλληλη στην 1 η προβολή φ της διεύθυνσης φωτισμού και στο Π 2 είναι ευθεία κατακόρυφη (σχ. 11). Η σκιά στο Π 1 πρόσθιας ευθείας είναι ευθεία παράλληλη στην 1 η προβολή της και στο Π 2 είναι ευθεία παράλληλη στη 2 η προβολή της διεύθυνσης φωτισμού (σχ. 14). Η σκιά ευθείας παράλληλης στον άξονα y12 είναι και στα δύο επίπεδα Π 1 και Π 2 ευθεία παράλληλη και ίση με την 1 η ή 2 η προβολή της (σχ. 15). σχ. 14 σχ. 15 Σκιά επιπέδου σχήματος Αρχικά προσδιορίζουμε τις σκιές των σημείων του τριγώνου ΑΒΓ: από κάθε μία από τις προβολές του τριγώνου στα επίπεδα Π 1 και Π 2 φέρνουμε αντίστοιχα ευθείες παράλληλες στις προβολές της διεύθυνσης του φωτός (σχ. 16,17). Η κορυφή Γ βλέπουμε ότι έχει σκιά Γ2 στο επίπεδο Π 2, επομένως χρειαζόμαστε την ψεύτικη σκιά (Γ1) του Γ στο πρώτο επίπεδο προβολής Π 1. Ενώνουμε τις σκιές των κορυφών Α1(Γ1) και Β1(Γ1). Οι ευθείες ορίζουν στον άξονα y12 τα σημεία καμπής Κ και Λ, τα σημεία δηλαδή όπου η σκιά του τριγώνου «σπάει» και μετατοπίζεται από το οριζόντιο, στο κατακόρυφο επίπεδο προβολής. Τέλος ενώνουμε τα σημεία ΚΓ2 και ΛΓ2. Το περίγραμμα της σκιάς του τριγώνου ΑΒΓ είναι το σχήμα Α1Β1ΛΓ2Κ. σχ. 16 σχ

6 σχ. 18 σχ. 19 σχ. 20 σχ. 21 σχ. 22 Σκιές πολυέδρων Για να βρούμε τη σκιά ενός πολυέδρου σχήματος, εργαζόμαστε βρίσκοντας τις σκιές των κορυφών του. Στο σχήμα 18 ο κύβος εδράζεται στο επίπεδο Π 1, επομένως η σκιά της κάτω βάσης του ταυτίζεται με την ίδια την κάτω βάση του κύβου. Αρκεί λοιπόν να βρούμε τη σκιά Α1Β1Γ1 1 της άνω βάσης ΑΒΓ (σχ. 19) και να ενώσουμε με τα σημεία της πρώτης προβολής του κύβου. Στο σχήμα 20 ο κύβος βρίσκεται ψηλότερα από το επίπεδο Π 1 και είναι απαραίτητο να βρεθεί η σκιά τόσο της άνω, όσο και της κάτω βάσης του. Κατόπιν ενώνουμε τις σκιές των σημείων της άνω βάσης με τις σκιές των σημείων της κάτω βάσης. Στην πυραμίδα του σχήματος 22 η σκιά της κορυφής της Ρ βρίσκεται στο 2 ο επίπεδο προβολής Π 2, οπότε 160

7 εργαζόμαστε χρησιμοποιώντας την ψεύτικη σκιά (Ρ1) (σχ. 23). Γνωρίζοντας το περίγραμμα της ερριμμένης σκιάς ενός στερεού, μπορούμε να βρούμε το περίγραμμα της αυτοσκιάς του, δηλαδή ποιες πλευρές του στερεού δεν φωτίζονται. Το όριο της ερριμμένης σκιάς πάνω στα επίπεδα στα οποία αυτή εμφανίζεται, ορίζει το περίγραμμα της αυτοσκιάς πάνω στις πλευρές του ίδιου του στερεού. Σκιές ευθυγράμμων τμημάτων σε έδρες πολυέδρων σχ Το τμήμα ΑΒ είναι κατακόρυφο Στο σχήμα 24 το ευθύγραμμο τμήμα είναι κατακόρυφο και ο κύβος που βρίσκεται πίσω του έχει τις έδρες του παράλληλες στα επίπεδα προβολής Π 1 και Π 2. Σύμφωνα με την πρόταση 3 (σελ. 159) το τμήμα της σκιάς της ΑΒ που βρίσκεται στο Π 1 είναι παράλληλο με την φ και το τμήμα της σκιάς της ΑΒ που βρίσκεται στο Π 2 ή σε οποιοδήποτε επίπεδο παράλληλο στο Π 2, είναι ευθεία παράλληλη με τη 2 η προβολή του ΑΒ. Το σημείο Α είναι σημείο του επιπέδου Π 1, επομένως έχει σκιά τον εαυτό του (σχ. 24). Από το σημείο Β φέρνουμε ευθεία παράλληλη στη φ και από το σημείο Β φέρνουμε ευθεία παράλληλη στη φ. Το σημείο που η φ από το Β συναντά την μπροστινή κατακόρυφη έδρα του κύβου είναι το σημείο καμπής Κ (σχ. 25). Φέρνοντας κατακόρυφη ευθεία, ορίζουμε τη 2 η προβολή Κ του σημείου Κ στον άξονα y12 και από το σημείο Κ συνεχίζουμε κατακόρυφα (παράλληλα στην Α Β ), μέχρι η κατακόρυφη από το Κ να τμήσει την φ από το Β. Μ αυτό τον τρόπο ορίζουμε το σημείο Β2, που είναι η σκιά του Β στην έδρα του κύβου. σχ Το τμήμα ΑΒ είναι πλάγιο Στην περίπτωση αυτή το ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ είναι σε τυχαία θέση ως προς τον κύβο (σχ. 26). Το σημείο Α του τμήματος ΑΒ βρίσκεται πάνω στο επίπεδο Π 1 και επομένως έχει σκιά τον εαυτό του. Από τα σημεία Β και Β φέρνουμε ευθείες σχ

8 παράλληλες στις φ και φ αντίστοιχα. Από το σημείο 1 (σχ. 27) φέρνουμε ευθεία κατακόρυφη και ορίζουμε το σημείο (Β1), τη σκιά του Β στο επίπεδο Π 1, που όμως βρίσκεται μέσα στον όγκο της σκιάς του κύβου και γι αυτό είναι ψεύτικη σκιά του Β. σχ. 26 σχ. 27 Ενώνουμε τα σημεία Α και (Β1). Η ευθεία αυτή τέμνει τον κύβο στο σημείο Κ. Το τμήμα Α Κ είναι ένα πραγματικό τμήμα της σκιάς του ΑΒ στο επίπεδο Π 1. Όπως στο προηγούμενο παράδειγμα, φέρνουμε από το Κ ευθεία κατακόρυφη και ορίζουμε στον άξονα y12 τη 2 η προβολή Κ του σημείου Κ. Στο σημείο Κ η σκιά του ΑΒ κάνει μία καμπή, παύει να εμφανίζεται στο επίπεδο Π 1 και συνεχίζει στην μπροστινή κατακόρυφη έδρα του κύβου. Φέρνοντας την παράλληλη στη φ από το Β, ορίζουμε το σημείο 2, στην τομή με την οριζόντια ακμή του κύβου. Από το σημείο 2 φέρνουμε κατακόρυφη μέχρι να τμήσει τη φ από το Β. Το σημείο αυτό είναι ψεύτικη σκιά του Β στην κατακόρυφη έδρα του κύβου, διότι η έδρα του κύβου δεν είναι αρκετά μεγάλη ώστε το (Β2) να βρεθεί μέσα στην περίμετρό της. Ενώνουμε παρόλ αυτά τα σημεία Κ και (Β2) και βρίσκουμε ένα δεύτερο τμήμα της σκιάς του ΑΒ, αυτή τη φορά στην μπροστινή κατακόρυφη έδρα του κύβου. Η ευθεία Κ (Β2) τέμνει την επάνω οριζόντια ακμή του κύβου στο σημείο Λ. Ορίζουμε την 1 η προβολή Λ του σημείου Λ πάνω στην 1 η προβολή της επάνω οριζόντιας ακμής του κύβου. Από το σημείο 3 -που είναι η τομή της φ από το Β με την οριζόντια ακμή του κύβου- φέρνουμε κατακόρυφη, μέχρι να τμήσουμε την φ από το Β. Το σημείο Β1 είναι η πραγματική σκιά του Β στην άνω βάση του κύβου. Παρατηρούμε ότι το τμήμα Λ Β1 είναι παράλληλο με το τμήμα Α Κ, μια και είναι τμήματα σκιάς της ίδιας ευθείας σε δύο παράλληλα μεταξύ τους επίπεδα (στο Π 1 και στην άνω βάση του κύβου). 3. Σκιά πλαγίου τμήματος σε πλάγιο επίπεδο (μέθοδος επικάλυψης σκιών) Στην περίπτωση κατά την οποία ένα ευθύγραμμο τμήμα ΜΝ ρίχνει τη σκιά του σε πλάγια έδρα πολυέδρου (σχ. 28), προσδιορίζουμε το τμήμα της σκιάς που βρίσκεται στην πλάγια έδρα μέσω της μεθόδου επικάλυψης σκιών. σχ

9 Εργαζόμαστε κατά τα μέχρι τώρα γνωστά για να προσδιορίσουμε τη σκιά του πολυέδρου και του τμήματος ΜΝ στο επίπεδο Π 1. Το σημείο Ν1 (σχ. 29) είναι η σκιά του Ν στο Π 1. Το σημείο Μ είναι σημείο του Π 1, επομένως έχει σκιά τον εαυτό του. Ενώνουμε τα Μ και Ν1 και παρατηρούμε ότι η σκιά της ΜΝ πέφτει κατά ένα τμήμα της στην εμπρός έδρα της πυραμίδας. Προσδιορίζουμε τα σημεία Κ και Κ, τις δύο προβολές του σημείου καμπής της σκιάς. Στην τομή της σκιάς της ΜΝ και της σκιάς μίας από τις ακμές της πυραμίδας, έστω της Ρ, ορίζουμε το σημείο Τ1, που ονομάζεται σημείο επικάλυψης (οι σκιές της ΜΝ και Ρ επικαλύπτονται στο σημείο Τ1). Με άλλα λόγια το σημείο Τ1 είναι η σκιά ενός σημείου Τ, που βρίσκεται τόσο στην ευθεία ΜΝ, όσο και στην ευθεία Ρ. Γνωρίζοντας τη σκιά Τ1 του σημείου, είμαστε σε θέση να προσδιορίσουμε τις δύο προβολές του σημείου, ως εξής: από το Τ1 φέρνουμε κατακόρυφη μέχρι τον άξονα y12 και από εκεί φέρνουμε ευθεία παράλληλη στη φ έως ότου αυτή τμήσει τη Ρ. Το σημείο τομής είναι η 2 η προβολή Τ του σημείου Τ. Γνωρίζοντας ότι το σημείο Τ είναι σημείο της Ρ, φέρνουμε από το Τ κατακόρυφη μέχρι να τμήσει την 1 η προβολή Ρ της Ρ και ορίζουμε την 1 η προβολή Τ του σημείου Τ. Η ευθεία ΚΤ, με προβολές Κ Τ και Κ Τ είναι το τμήμα της σκιάς της ΝΜ στην έδρα της πυραμίδας. σχ. 29 Στην περίπτωση κατά την οποία η σκιά του σημείου Ν βρίσκεται μέσα στον όγκο της σκιάς της πυραμίδας, εργαζόμαστε με τον ίδιο τρόπο, αλλά βρίσκουμε το σημείο επικάλυψης Τ1 στην προέκταση της σκιάς της ΜΝ στο Π 1 (σχ. 30). σχ. 30 Σκιές στερεών Τα στερεά σχήματα αντιμετωπίζονται σαν σύνθεση σημείων (κορυφών), ευθειών (ακμών) και επιφανειών (εδρών), στον προσδιορισμό της σκιάς τους, τόσο στα επίπεδα Π 1 και Π 2, όσο και για τον προσδιορισμό της σκιάς που ρίχνει το ένα στερεό στο άλλο. 163

10 σχ. 31 σχ Σκιές πολυέδρων Στα σχήματα παρουσιάζονται οι σκιές δύο παραλληλεπιπέδων που σχηματίζουν σύνθετα στερεά σχήματα, σε αξονομετρική προβολή και ορθή προβολή. Στα σχήματα 34 και 35 παρουσιάζεται η σκιά μιας εξαγωνικής πυραμίδας. Παρατηρούμε ότι η μικρή αλλαγή της διεύθυνσης του φωτός (φ ) αλλάζει ριζικά τη σκιά της πυραμίδας, μια και στην πρώτη περίπτωση (σχ. 34) η ερριμμένη σκιά προέρχεται από δύο έδρες, ενώ στη δεύτερη περίπτωση (σχ. 35) η ερριμμένη σκιά προέρχεται από τρεις έδρες της πυραμίδας. σχ Σκιά κώνου Ο κώνος είναι σχήμα εκ περιστροφής και δεν έχει ακμές. Οι ευθείες που ενώνουν ένα οποιοδήποτε σημείο της βάσης του με την κορυφή του, ονομάζονται γενέτειρες του κώνου, διότι η περιστροφή μιας οποιασδήποτε γενέτειρας γύρω από τον άξονα περιστροφής του κώνου δημιουργεί, «γεννά» το στερεό. 164

11 σχ. 34 σχ. 35 Η βάση του κώνου του σχήματος 36 είναι παράλληλη στο Π 1, επομένως η σκιά της βάσης είναι κύκλος παράλληλος και ίσος στην ίδια τη βάση. Η θέση του κύκλου της σκιάς του κώνου προσδιορίζεται όταν φέρουμε στον κύκλο της βάσης τις παράλληλες στη φ εφαπτόμενες ευθείες. Στην 1 η προβολή ορίζονται τα σημεία Γ και, των οποίων βρίσκουμε τη 2 η προβολή Γ και στη 2 η προβολή της βάσης του κώνου. Η σκιά της κορυφής βρίσκεται στο επίπεδο Π 2 και είναι το σημείο Κ2. Βρίσκουμε την ψεύτικη σκιά (Κ1) της κορυφής του κώνου στο επίπεδο Π 1, για να μπορέσουμε να προσδιορίσουμε τις ακραίες φωτισμένες γενέτειρες: από το σημείο (Κ1) φέρνουμε ευθείες εφαπτόμενες στον κύκλο της σκιάς της βάσης του κώνου 1 και ορίζουμε τα σημεία επαφής Μ1 και Ν1. Με ευθείες παράλληλες στη φ, βρίσκουμε στη βάση του κώνου τα σημεία Μ(Μ,Μ ) και Ν(Ν,Ν ). Τα σημεία αυτά είναι τα τελευταία σημεία της βάσης που φωτίζονται κι επομένως ορίζουν τις γενέτειρες ΚΜ και ΚΝ της αυτοσκιάς του κώνου. Το τμήμα ΚΜΝ που «βλέπει» προς την ερριμμένη σκιά του κώνου είναι το σκοτεινό τμήμα του κώνου. σχ Σκιά κόλουρου κώνου Η σκιά κόλουρου κώνου παράγεται με τον ίδιο τρόπο, όπως και η σκιά κώνου. Προσδιορίζουμε 1. βλ. Παράρτημα Α, παρ

12 αρχικά τις σκιές της άνω και κάτω βάσης του κώνου (σχ. 37) και κατόπιν φέρνουμε τις κοινές εφαπτόμενες των δύο κωνικών. Στην περίπτωση που οι κωνικές δεν είναι ομοιογενείς (π.χ. δύο κύκλοι) τότε ο προσδιορισμός της κοινής εφαπτόμενης είναι αρκετά περίπλοκο γεωμετρικό πρόβλημα. Προτιμούμε λοιπόν να προσδιορίσουμε τη σκιά της νοητής κορυφής του κώνου και να εργαστούμε όπως στο προηγούμενο παράδειγμα. Με τον ίδιο τρόπο εργαζόμαστε για τον προσδιορισμό και της αυτοσκιάς του κώνου. 4. Σκιά ανάστροφου κώνου σχ. 37 Η σκιαγραφία ανάστροφου κώνου δεν έχει καμία διαφορά από εκείνη τη σκιαγραφία κώνου ορθής θέσης. Προσδιορίζουμε τη σκιά της κορυφής και της βάσης του κώνου. Στο σχήμα 38 η σκιά της βάσης βρίσκεται ολόκληρη στο επίπεδο Π 2, ενώ η σκιά της κορυφής βρίσκεται στο Π 1. Προσδιορίζουμε τη σκιά της βάσης στο επίπεδο Π 1, για να καταστεί δυνατό να ορίσουμε τις σκιές των ακραίων γενετειρών κι επομένως τα σημεία καμπής Ρ και Σ. Βρίσκουμε τις σκιές των διαμέτρων Γ και ΕΖ, που σε 1 η προβολή είναι ψεύτικες και χαράσσουμε κύκλο ίσο με τη βάση του κώνου. Κατόπιν φέρνουμε τις εφαπτόμενες προς τον κύκλο της ψεύτικης σκιάς της βάσης του κώνου, από την πραγματική σκιά της κορυφής Κ1. Στην τομή τον εφαπτομένων με τον άξονα y12 ορίζονται τα σημεία καμπής Ρ και Σ. Βρίσκουμε τη σκιά του κύκλου της βάσης στο επίπεδο Π 2, χρησιμοποιώντας τις ίδιες διαμέτρους Γ και ΕΖ, που δημιουργούν συζυγείς διαμέτρους της έλλειψης, η οποία αποτελεί τη σκιά της βάσης του κώνου στο Π 2. Προσδιορίζουμε την έλλειψη με κατασκευή Rytz και βρίσκουμε την ψεύτικη σκιά (Κ2) της κορυφής του κώνου στο Π 2. Από το (Κ2) φέρνουμε τις εφαπτόμενες στην έλλειψη 2. Στην περίπτωση που ο ανάστροφος κώνος αποτελεί ανοιχτή επιφάνεια, δημιουργείται ερριμμένη σκιά στην εσωτερική παρειά της επιφάνειάς του. ημιουργείται έτσι μια καμπύλη από τμήμα του κύκλου της βάσης, σε τμήμα της εσωτερικής παρειάς της επιφάνειας του κώνου (σχ. 39). σχ βλ. Παράρτημα Α, παρ

13 Ο προσδιορισμός των σημείων τομής Φ α και Φ β της καμπύλης της εσωτερικής σκιάς με τη βάση του κώνου γίνεται μέσω του βοηθητικού σημείου Σ. Το σημείο Ε (Ε, Ε ) βρίσκεται στην τομή του κύκλου της βάσης του κώνου με τη διεύθυνση των φωτεινών ακτινών και είναι το ακρότατο σημείο της βάσης του κώνου, που θα δημιουργήσει επίσης ακρότατο σημείο της καμπύλης της εσωτερικής σκιάς. Από τις προβολές του Ε φέρνουμε ευθείες παράλληλες στις προβολές της διεύθυνσης φωτισμού. Επίσης φέρνουμε από το Κ ευθεία παράλληλη στη διεύθυνση φ και προεκτείνουμε τη 2 η προβολή της ευθείας της βάσης του κώνου Α Β. Στην τομή της βρίσκεται το φαινόμενο σημείο {Σ}. Από το {Σ} βρίσκουμε τις προβολές Σ και Σ του Σ στη σχ

14 φωτεινή ακτίνα που περνά από το Ε. Το σημείο Σ είναι χαρακτηριστικό, διότι από αυτό το σημείο περνούν οι φωτεινές ακτίνες, που προσδιορίζουν τα ακρότατα Φ α και Φ β, εάν από το Σ φέρουμε εφαπτόμενες στη βάση του κώνου. Το σημείο Ε δημιουργεί σκιά στην αντιδιαμετρική γενέτειρα ΚΖ του κώνου. Ορίζουμε τις δύο προβολές Κ Ζ και Κ Ζ της ΚΖ και βρίσκουμε το Υ στην τομή της Κ Ζ με την Σ Ε. Βρίσκουμε την 1 η προβολή Υ του Υ στην Ε Ζ. Η καμπύλη της σκιάς διέρχεται από τα Φ α, Υ και Φ β. Μπορούμε να προσδιορίσουμε όσα σημεία της καμπύλης εσωτερικής σκιά επιθυμούμε, με τη μέθοδο επικάλυψης σκιών. Για παράδειγμα για να προσδιορίσουμε το σημείο Χ2 στη γενέτειρα ΚΧ, βρίσκουμε τη σκιά Κ1(Χ1) της ΚΧ στο επίπεδο Π 1. Η τομή της Κ1(Χ1) με τη σκιά του κύκλου της βάσης, θα δώσει δεύτερο σημείο σκιάς, το (Χ2), το οποίο μεταφέρουμε στην Κ Χ και ορίζουμε το Χ2. 5. Σκιά κυλίνδρου Ο κύλινδρος αντιμετωπίζεται γενικά με τον ίδιο τρόπο όπως ο κώνος, μια και θεωρείται κι αυτός κώνος με την κορυφή του στο άπειρο. Όπως και στο προηγούμενο παράδειγμα, προσδιορίζουμε τις σκιές c α 1 και c β 1 της κάτω και άνω βάσης c α και c β αντίστοιχα (σχ. 40). Οι ακραίες φωτεινές γενέτειρες του κυλίνδρου είναι οι κοινές εφαπτόμενες Γ α 1Γ β 1 και α 1( β 1), οι οποίες είναι παράλληλες στη διεύθυνση φ, διότι είναι σκιές κατακορύφων ευθειών. Παρατηρούμε ότι η σκιά c β 1 της άνω βάσης του κυλίνδρου δε βρίσκεται ολόκληρη στο επίπεδο Π 1, γεγονός που μας υποχρεώνει να βρούμε τη σκιά της άνω βάσης και στο επίπεδο Π 2. Τα σημεία Α β, Β β και Γ β, β δημιουργούν δύο κάθετες μεταξύ τους διαμέτρους στον κύκλο της άνω βάσης και έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί για να προσδιοριστεί η σκιά της άνω βάσης στο επίπεδο Π 1. Οι σκιές των τεσσάρων αυτών σημείων στο επίπεδο Π 2 μας δίνουν διαμέτρους της καμπύλης της σκιάς της άνω βάσης του κυλίνδρου στο Π 2. Η καμπύλη είναι έλλειψη, τα δε ευθύγραμμα τμήματα (Α β 2)Β β 2 και (Γ β 2) β 2 είναι συζυγείς διάμετροί της. Μέσω της κατασκευής Rytz 3 προσδιορίζουμε την έλλειψη c β 2, τη σκιά δηλαδή της άνω βάσης του κυλίνδρου στο επίπεδο Π 2. Τα σημεία Ρ και Σ σχ βλ. Παράρτημα Α, παρ

15 του άξονα y12 είναι τα κοινά σημεία των δύο καμπύλων c β 1 και c β 2, τα σημεία καμπής της σκιάς της άνω βάσης. Η σκιά τέλος της γενέτειρας α β παρουσιάζει επίσης καμπή στο σημείο Π του άξονα y12 και μετατρέπεται σε κατακόρυφη εφαπτόμενη της έλλειψης c β 2. Η αυτοσκιά του κυλίνδρου ορίζεται από τις ακραίες γενέτειρες Γ α Γ β και α β. Το αυτοσκιασμένο τμήμα του κυλίνδρου είναι αυτό που «βλέπει» προς την ερριμμένη σκιά του. 6. Σκιά ευθυγράμμου τμήματος σε κώνο ή κύλινδρο Προσδιορίζουμε τις σκιές του κυλίνδρου και του ευθυγράμμου τμήματος ΑΒ, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα γνωστά. Παρατηρούμε ότι ένα τμήμα της σκιάς του ΑΒ θα βρεθεί στην επιφάνεια του κυλίνδρου (σχ. 41). Στη γενική περίπτωση το τμήμα σχ

16 αυτό είναι τμήμα έλλειψης, διότι το επίπεδο Ε που δημιουργείται από τις παράλληλες προς τη διεύθυνση φωτισμού φ ευθείες, οι οποίες ταυτόχρονα διέρχονται από σημεία της ΑΒ, τέμνει τον κύλινδρο με διεύθυνση πλάγια σε σχέση με τον άξονά του. σχ. 42 Ένας τρόπος λοιπόν προσδιορισμού της καμπύλης της σκιάς του ΑΒ στον κύλινδρο είναι αν ορίσουμε το επίπεδο Ε, που δημιουργούν οι φωτεινές ακτίνες οι οποίες διέρχονται από την ΑΒ. Εφόσον η ΑΒ ανήκει στο επίπεδο Ε και η ΑΒ1 είναι η σκιά της ΑΒ στο Π 1, είναι προφανές ότι η ΑΒ1 αποτελεί το 1 ο ίχνος του επιπέδου Ε. Τοποθετούμε άξονα y13 κάθετα στην ΑΒ1, ώστε το επίπεδο Ε να μετατραπεί σε πρόσθιο στο σύστημα προβολής Π 1 -Π 3 και προσδιορίζουμε τον κύλινδρο και την ΑΒ σε 3 η προβολή. Η Α Β ταυτίζεται τότε με το 3 ο ίχνος του επιπέδου Ε. Η τομή του επιπέδου Ε με τον κύλινδρο στην 3 η προβολή μας δίνει τα σημεία της καμπύλης τομής στην 1 η και 2 η προβολή, που αποτελούν σημεία της σκιάς του ΑΒ στην επιφάνεια του κυλίνδρου. Ένας άλλος τρόπος που καταλήγει προφανώς στο ίδιο αποτέλεσμα, είναι να χρησιμοποιηθεί η μέθοδος της επικάλυψης σκιών (σχ. 42). Προσδιορίζουμε δηλαδή σημεία επικάλυψης της ΑΒ με διάφορες γενέτειρες του κυλίνδρου και σχηματίζουμε την καμπύλη που δημιουργείται από της ένωσή τους. Οι παραπάνω δύο τρόποι προσδιορισμού της σκιάς ευθυγράμμου τμήματος σε κύλινδρο μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για άλλες καμπύλες επιφάνειες, όπως ο κώνος. Για επιφάνειες πιο πολύπλοκης γεωμετρίας, όπως η σφαίρα και η σπείρα, ο πρώτος τρόπος είναι μάλλον ο ενδεδειγμένος. 7. Σκιά σφαίρας Η σφαίρα είναι κι αυτό στερεό εκ περιστροφής, με γενέτειρα καμπύλη τον κύκλο. Η σφαίρα είναι ένα από τα ελάχιστα στερεά σχήματα για τα οποία -για να προσδιορίσουμε τη σκιά του- χρησιμοποιούμε το περίγραμμα της αυτοσκιάς του, αντίθετα με ό,τι περιγράψαμε μέχρι τώρα. Στο σχήμα 43 παριστάνεται μία σφαίρα, όπου η σχ

17 γενέτειρα c 1 στην 1 η προβολή είναι ο κύκλος c 1 και στη 2 η προβολή εκφυλίζεται στη διάμετρο c 1. Αντίστοιχα, η γενέτειρα c 2 στη 2 η προβολή είναι ο κύκλος c 2, που εκφυλίζεται στη διάμετρο c 2 στην 1 η προβολή. Η καμπύλη της αυτοσκιάς της σφαίρας είναι μία διάμετρός της, η οποία παριστάνεται σαν έλλειψη και στις δύο προβολές. Επιπλέον πρέπει η έλλειψη αυτή στην 1 η προβολή της να έχει μικρό άξονα παράλληλο στη φ και μεγάλο άξονα κάθετο στη φ και στη 2 η προβολή της να έχει μικρό άξονα παράλληλο στη φ και μεγάλο άξονα κάθετο στη φ (σχ. 43). Στην 1 η προβολή φέρνουμε τη διάμετρο Α Β κάθετη στη φ. Τα σημεία Α και Β ανήκουν στη γενέτειρα c 1, επομένως μπορούμε να βρούμε και τη δεύτερη προβολή τους Α και Β στη διάμετρο c 1. Ομοίως φέρνουμε τη διάμετρο Γ κάθετη στη φ και βρίσκουμε στη c 2 τις 1 ες προβολές Γ και. Ο κύκλος s της αυτοσκιάς της σφαίρας στην 1 η προβολή παριστάνεται με την έλλειψη s με μεγάλο άξονα την Α Β και περνά από τα σημεία Γ και. Στη 2 η προβολή παριστάνεται με την έλλειψη s, με μεγάλο άξονα την Γ και περνά από τα σημεία Α και Β. Αρκεί τώρα να βρούμε τη σκιά του κύκλου s στα επίπεδα Π 1 και Π 2. σχ. 44 Ξεκινώντας από την 1 η προβολή, ορίζουμε τα άκρα Α, Β, Κ και Λ των αξόνων της s και βρίσκουμε τις 2 ες προβολές τους Α, Β, Κ και Λ στην s (σχ. 44). Βρίσκουμε τις σκιές των τεσσάρων σημείων στο Π 1, είτε είναι πραγματικές (Κ1, Β1), είτε ψεύτικες (Α1, Λ1). Κατασκευάζουμε την έλλειψη s1, που είναι η σκιά του κύκλου s στο επίπεδο Π 1. Τα σημεία Σ και Ρ του άξονα y12 είναι σημεία καμπής της σκιάς. Περνώντας τώρα στη 2 η προβολή, ορίζουμε τα άκρα Γ,, Μ και Ν των αξόνων της s και βρίσκουμε τις 1 ες προβολές τους Γ,, Μ και Ν στην s (σχ. 45). Βρίσκουμε τις σκιές των σημείων, αλλά στο επίπεδο Π 2 πλέον, ανεξάρτητα από το αν είναι πραγματικές ( 2, Μ2) ή ψεύτικες (Γ2, Ν2). Κατασκευάζουμε την έλλειψη s2, που είναι η σκιά του κύκλου s στο επίπεδο Π 2. Τα σημεία Σ και Ρ είναι τα κοινά σημεία των δύο ελλείψεων. σχ

18 ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΑ ΣΤΗΝ ΑΞΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Η μεθοδολογία της σκιαγραφίας στο σύστημα Monge και στα διάφορα αξονομετρικά συστήματα, παρουσιάζει ελάχιστες διαφορές και πολλές ομοιότητες. Η κυριότερη διαφορά είναι ότι στην αξονομετρία δεν χρησιμοποιούμε τις δύο προβολές των διευθύνσεων προβολής, αλλά την ίδια τη διεύθυνση φ των φωτεινών ακτίνων και την 1 η προβολή της φ. Αυτή η μικρή διαφορά διευκολύνει τη σχεδίαση και τον υπολογισμό της σκιαγραφίας. Μπορούμε πάντως να χρησιμοποιήσουμε κι εδώ τις προβολές φ και φ του φωτός. Μεταφορά της διεύθυνσης φωτισμού από την παραστατική στην αξονομετρική προβολή Η διεύθυνση φωτισμού στην αξονομετρική προβολή είναι γενικά ανεξάρτητη και ορίζεται απ ευθείας στο αξονομετρικό σχέδιο. Για λόγους απλούστευσης ή ευκρίνειας ζητούμε συχνά να μεταφέρουμε τη διεύθυνση φωτισμού από την ορθή προβολή στην αξονομετρική προβολή. Γνωρίζοντας τις προβολές φ και φ του φωτός, φέρνουμε μία κατακόρυφη ευθεία σε τυχαία θέση (σχ. 46) και ορίζουμε το σημείο Ο, σαν αρχή μέτρησης των μεγεθών χ φ, y φ και z φ. Μεταφέρουμε τα μεγέθη χ φ και y φ στην αρχή των αξόνων Ο της αξονομετρικής προβολής, αντίστοιχα στους άξονες χ και y. Κατόπιν υψώνουμε από την άκρη του χ φ παράλληλα στον άξονα των z και μεταφέρουμε και το μέγεθος z φ, όπως φαίνεται στο σχήμα 44. σχ. 46 Μεταφορά της διεύθυνσης φωτισμού από την προβολή κατά Monge σε ισομετρική και διμετρική αξονομετρική προβολή σχ. 47 Σκιά ευθυγράμμου τμήματος Έχοντας την αξονομετρική προβολή ενός ευθυγράμμου τμήματος ΑΒ και την προβολή Α Β του ΑΒ σε οριζόντιο επίπεδο προβολής (σχ. 47), βρίσκουμε τις σκιές των Α και Β ως εξής: από το σημείο Β φέρνουμε ευθεία παράλληλη στη διεύθυνση φ και από την προβολή του Β φέρνουμε ευθεία παράλληλη στη φ. Το σημείο τομής των φ και φ από τα Β και Β αντίστοιχα είναι η σκιά Β1 του σημείου Β στο οριζόντιο επίπεδο προβολής Π 1. Όμοια προσδιορίζουμε τη σκιά Α1 του σημείου Α, που όμως βρίσκεται πίσω από το επίπεδο Π 2, είναι επομένως ψεύτικη σκιά. Από το σημείο 1 172

19 φέρνουμε ευθεία κατακόρυφη (παράλληλη στον άξονα z) μέχρι να τμήσει τη φ από το Α. Το σημείο τομής είναι το Α2, πραγματική σκιά του Α στο επίπεδο Π 2. Ενώνουμε τα σημεία Β1 και (Α1). Το τμήμα Β1Κ της Β1(Α1) είναι τμήμα της σκιάς της ΑΒ στο Π 1. Στο σημείο Κ η σκιά της ΑΒ «σπάει» και πέφτει στο επίπεδο Π 2, μέχρι το σημείο Α2. Ενώνουμε τα Κ και Α2. Σκιές ευθυγράμμων τμημάτων σε έδρες πολυέδρων 1. Το τμήμα ΑΒ είναι κατακόρυφο Επειδή η αξονομετρική προβολή είναι κι αυτή ορθή προβολή, ισχύουν οι κανόνες της σκιαγραφίας όπως τους μελετήσαμε στην προβολή κατά Monge 4. Φέρνουμε από κάθε σημείο της άνω βάσης του κύβου του σχήματος 48 ευθείες παράλληλες στη διεύθυνση φ και από τις προβολές τους στο επίπεδο έδρασης του κύβου, ευθείες παράλληλες με τη φ. Οι ακμές του κύβου που είναι παράλληλες με το επίπεδο έδρασης, δίνουν σκιές παράλληλες προς τις αντίστοιχες ακμές. Το σημείο Β της ΑΒ έχει ψεύτικη σκιά μέσα στον όγκο του κύβου. Ενώνουμε τα σημεία Α και (Β1) και προσδιορίζουμε το σημείο Κ, όπου η σκιά της ευθείας «σπάει» πάνω στην μπροστινή έδρα του κύβου. Επειδή η ΑΒ είναι κατακόρυφη, παράλληλη δηλαδή με τη μπροστινή έδρα του κύβου, από το σημείο Κ φέρνουμε ευθεία κατακόρυφη μέχρι να τμήσει τη φωτεινή ακτίνα φ από το Β. 2. Το τμήμα ΑΒ είναι πλάγιο σχ. 48 Προσδιορίζουμε τη σκιά του κύβου στο οριζόντιο επίπεδο έδρασής του. Το σημείο Α του ΑΒ βρίσκεται πάνω στο επίπεδο έδρασης, επομένως έχει σκιά τον εαυτό του (σχ. 49). Από το σημείο Β φέρνουμε ευθεία παράλληλη στην διεύθυνση φωτισμού φ και από την προβολή του Β φέρνουμε ευθεία παράλληλη στη φ. Το σημείο Β έχει ψεύτικη σκιά (Β1) στο οριζόντιο επίπεδο, μέσα στον όγκο της σκιάς του κύβου. Ενώνουμε τα σημεία Α και (Β1) και προσδιορίζουμε το σημείο καμπής της σκιάς Κ. 4. βλ. Σκιαγραφία, Σκιαγραφία στο σύστημα Monge, Σκιά κατακόρυφου ευθυγράμμου τμήματος σχ

20 Για να προσδιορίσουμε τη σκιά του σημείου Β στην κατακόρυφη μπροστινή έδρα του κύβου, χρησιμοποιούμε την κατακόρυφη (παράλληλη στην έδρα) βοηθητική ευθεία που περνά από το Β. Η σκιά της βοηθητικής αυτής ευθείας είναι η Β (Β1), η οποία κάνει καμπή στο σημείο 1 και στρέφεται κατακόρυφα, μέχρι να τμήσει τη φ από το σημείο Β. Εάν η έδρα του κύβου ήταν αρκετά μεγάλη, η σκιά του σημείου Β στην κατακόρυφη έδρα του κύβου θα ήταν το σημείο (Β2), το οποίο όμως είναι και πάλι ψεύτικο. Ενώνουμε τα Κ και (Β2) και προσδιορίζουμε το σημείο Λ, δεύτερη καμπή της σκιάς της ΑΒ. Επειδή η επάνω έδρα του κύβου είναι επιφάνεια παράλληλη με την επιφάνεια έδρασής του, η σκιά του ΑΒ στην επάνω έδρα, θα είναι παράλληλη με τη σκιά στην επιφάνεια έδρασης. Επομένως από το σημείο Λ φέρνουμε ευθεία παράλληλη στην ΑΚ μέχρι να τμήσει την φ από το Β και προσδιορίζουμε το Β1. 3. Σκιά πλαγίου τμήματος σε πλάγιο επίπεδο (μέθοδος επικάλυψης σκιών) Κατασκευάζουμε τη σκιά της πυραμίδας, προσδιορίζοντας πρώτα τη σκιά της κορυφής της (Ρ1) στο Π 1 (σχ. 50). Ενώνουμε το (Ρ1) με τα σημεία της βάσης της πυραμίδας και προσδιορίζουμε τα σημεία καμπής των σκιών των ακμών και τα ενώνουμε με τη σκιά Ρ2 του Ρ στο Π 2. σχ. 50 Το σημείο Μ του τμήματος ΜΝ έχει σκιά τον εαυτό του. Βρίσκουμε τη σκιά του σημείου Ν, φέρνοντας από το Ν παράλληλη στη φ και από το Ν παράλληλη στη φ. Το σημείο τομής των ευθειών αυτών προσδιορίζει το Ν1, σκιά του Ν στο Π 1. Ενώνουμε τα σημεία Μ και Ν1 και παρατηρούμε ότι η ΜΝ1 τέμνει στη διαδρομή της την πυραμίδα στο σημείο Κ, που είναι σημείο καμπής της σκιάς της ΜΝ. Για να προσδιορίσουμε το τμήμα της σκιάς της ΜΝ στην έδρα της πυραμίδας χρειαζόμαστε άλλο ένα σημείο. Παρατηρούμε ότι η ΜΝ1 και η (Ρ1) τέμνονται στο σημείο Τ1, το οποίο είναι σημείο επικάλυψης σκιών. Το σημείο Τ1 είναι σκιά σημείου Τ που βρίσκεται τόσο στην ΜΝ, όσο και στην Ρ. Προσδιορίζουμε το σημείο Τ στη Ρ, φέρνοντας από το Τ1 ευθεία παράλληλη στη φ κι ενώνουμε με το Κ. σχ. 51 Στην περίπτωση που η σκιά του Ν βρίσκεται μέσα στον όγκο της σκιάς της πυραμίδας, προσδιορίζουμε το 174

21 σημείο επικάλυψης Τ1 στην προέκταση της Μ(Ν1) (σχ. 51). Τότε το σημείο Ν2 θα βρίσκεται στην τομή της ΚΤ με την παράλληλη της φ από το σημείο Ν. Σκιές στερεών 1. Σκιές πολυέδρων Οι σκιές των πολυέδρων προσδιορίζονται μέσω των ακμών και των κορυφών τους, σύμφωνα με τους κανόνες τις σκιαγραφίας, όπως έχουμε αναλύσει μέχρι τώρα. Αυτό που είναι σημαντικό ν αναφέρουμε, είναι η μεθοδολογία προσδιορισμού της σκιαγράφησης ενός αξονομετρικού. Σε πολύπλοκες συνθέσεις πολυέδρων συχνά αντιμετωπίζουμε πρόβλημα με την αναγνώριση της επικάλυψης των σκιών κάθε στερεού στο άλλο, ή στο οριζόντιο επίπεδο έδρασης της σύνθεσης και κατακόρυφο επίπεδο Π 2, όταν αυτό υπάρχει. Μπορούμε να εργαστούμε με δύο τρόπους: σχ. 52 Κάθε στερεό σχήμα της σύνθεσης ρίχνει τη σκιά του στο αμέσως επόμενό του. Η σκιά του στεγάστρου, εφόσον δεν βρίσκεται ολόκληρη στον μπροστινό τοίχο, εξετάζουμε αν βλέπουμε τη σκιά του στο οριζόντιο επίπεδο. Για τον προσδιορισμό της σκιάς της κουπαστής χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος επικάλυψης σκιών. 175

22 1. 2. Προσδιορίζουμε τις σκιές όλων των στερεών στο έδαφος και κατόπιν μεταφέρουμε κάθε επικάλυψη στην αντίστοιχη έδρα. Προσδιορίζουμε τη σκιά κάθε στερεού σχήματος χωριστά στα διάφορα επίπεδα στα οποία αυτή βρίσκεται (σχ. 52). 2. Σκιά κώνου Στην αξονομετρική προβολή ενός κώνου ορίζουμε τη διεύθυνση φωτισμού φ και την 1 η προβολή της φ. Η βάση του κώνου είναι κύκλος παράλληλος στο επίπεδο Π 1, επομένως η σκιά του είναι αξονομετρικός κύκλος παράλληλος και ίσος με τον πραγματικό (σχ. 53). Άρα αρκεί να προσδιορίσουμε τη σκιά του κέντρου της έλλειψης, που παριστά αξονομετρικά τον κύκλο της βάσης του κώνου και να σχεδιάσουμε μία έλλειψη ίση με την αρχική στη νέα θέση (παράλληλη μεταφορά). Προσδιορίζουμε έπειτα τη σκιά της κορυφής του κώνου Κ στο επίπεδο Π 1. Η σκιά είναι ψεύτικη, αλλά τη χρησιμοποιούμε για να προσδιορίσουμε τις εφαπτόμενες προς την έλλειψη 5 της σκιάς της βάσης. Τα σημεία επαφής Μ1 και Ν1 είναι τα ακραία φωτεινά σημεία της επιφάνειας του κώνου και μεταφέροντάς τα παράλληλα προς τη φ στη βάση του στερεού, προσδιορίζουμε τις ακραίες φωτεινές γενέτειρες ΚΜ και ΚΝ. Το τμήμα του κώνου που «βλέπει» προς την ερριμμένη σκιά του είναι το αυτοσκιασμένο τμήμα. Τα σημεία Ρ και Σ είναι τα σημεία καμπής των σκιών (Κ1)Μ1, (Κ1)Ν1 των γενετειρών ΚΜ και ΚΝ, αντίστοιχα. Ενώνουμε τα Ρ και Σ με την πραγματική σκιά Κ2 του Κ. σχ Σκιά κυλίνδρου Η κάτω βάση του κυλίνδρου εδράζεται στο επίπεδο Π 1, επομένως έχει σκιά τον εαυτό της. Η άνω βάση είναι κύκλος παράλληλος στο επίπεδο Π 1, επομένως η σκιά του είναι αξονομετρικός κύκλος (έλλειψη) ίσος και παράλληλος με τον πραγματικό (σχ. 54). Στην αξονομετρική προβολή του κυλίνδρου φέρνουμε εφαπτόμενες στην κάτω βάση ευθείες, παράλληλες στη φ, (με την ευθεία Pascal 6 ). Προσδιορίζουμε μ αυτό τον τρόπο τις ακραίες φωτεινές γενέτειρες του κυλίνδρου ΜΜ και ΝΝ. 5. βλ. Παράρτημα Α, παρ βλ. Παράρτημα Α, παρ

23 Παρατηρούμε ότι το σημείο Μ έχει σκιά Μ2 στο επίπεδο Π 2, πρέπει επομένως να προσδιορίσουμε τη σκιά της άνω βάσης και στο επίπεδο Π 2. Η σκιά (Ν2) του σημείου Ν βρίσκεται στην τομή της φ από το Ν και της κατακόρυφης από το σημείο όπου η φ από το Ν τέμνει την ευθεία τομής των επιπέδων Π 1 και Π 2. Η Μ2(Ν2) είναι μία διάμετρος της έλλειψης, που θ αποτελέσει τη σκιά της άνω βάσης του κυλίνδρου στο Π 2. Βρίσκοντας τη σκιά μιας κάθετης (στο χώρο) προς την ΜΝ διαμέτρου, μπορούμε να βρούμε τους άξονες της νέας έλλειψης (κατασκευή Rytz 7 ). Γνωρίζουμε ότι στο χώρο οι διάμετροι ΚΛ και ΜΝ του κύκλου -που αποτελεί το πραγματικό σχήμα της βάσης του κυλίνδρου- είναι μεταξύ τους κάθετες. Επομένως στην αξονομετρική προβολή, που είναι παράλληλη ομολογία 8, οι διάμετροι της έλλειψης, που προκύπτει σαν εικόνα του πραγματικού κύκλου, είναι αξονομετρικά κάθετες μεταξύ τους (η ΚΛ είναι παράλληλη με τις εφαπτόμενες της έλλειψης από τα Μ και Ν). Προσδιορίζουμε τη σκιά Κ2(Λ2) της ΚΛ στο επίπεδο Π 2. Χρησιμοποιώντας την κατασκευή Rytz κατασκευάζουμε την έλλειψη της σκιάς της άνω βάσης του κυλίνδρου στο Π 2. Οι δύο ελλείψεις αλληλοτέμνονται στα σημεία Σ και Τ. Ολοκληρώνουμε τη σκιά του κυλίνδρου, φέρνοντας τη ΡΜ2, που είναι κατακόρυφη εφαπτόμενη της έλλειψης του Π 2. σχ βλ. Παράρτημα Α, παρ βλ. Παράρτημα Α, παρ

24 4. Σκιά ευθυγράμμου τμήματος σε κώνο ή κύλινδρο Κατασκευάζουμε τη σκιά του κώνου και του ευθυγράμμου τμήματος ΑΒ, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα γνωστά. Παρατηρούμε ότι η σκιά του ΑΒ τέμνει τη βάση του κώνου στο σημείο Π, στο οποίο κάνει καμπή και συνεχίζει στην κωνική επιφάνεια. Η γραμμή που δημιουργείται είναι καμπύλη κωνικής τομής και για τον προσδιορισμό της χρησιμοποιούμε τη μέθοδο επικάλυψης σκιών, ορίζοντας σημεία επικάλυψης Τ της σκιάς της ΑΒ με τις σκιές γενετειρών του κώνου (σχ. 55). 5. Σκιά σφαίρας Ο προσδιορισμός της σκιάς μιας σφαίρας σε αξονομετρική προβολή είναι ίσως η μοναδική περίπτωση στην αξονομετρία, κατά την οποία είναι πιο εύκολο να χρησιμοποιήσουμε τις προβολές της διεύθυνσης φωτισμού φ και φ, αντί για το σύστημα των φ και φ. Οπότε τότε εργαζόμαστε ακριβώς όπως περιγράψαμε στο αντίστοιχο κεφάλαιο, για τη σκιά σφαίρας στην παράσταση κατά Monge. σχ

25 ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Σε μια προοπτική απεικόνιση θεωρούμε τις ηλιακές ακτίνες συγκλίνουσες προς κάποιο σημείο φυγής, όπως άλλωστε θεωρούμε για όλες τις παράλληλες ευθείες του χώρου. Οι ηλιακές ακτίνες σχηματίζουν με το οριζόντιο επίπεδο e 1 μια γωνία ω, που συνήθως μας είναι γνωστή. Μπορούμε επομένως να θεωρήσουμε ότι οι ηλιακές ακτίνες είναι πλάγιες ευθείες στο χώρο, τις οποίες μπορούμε ν απεικονίσουμε προοπτικά, αρκεί να γνωρίζουμε τη γωνία ω και την προβολή φ των ακτίνων στο επίπεδο του πίνακα (σχ. 56). Από το σημείο οράσεως φέρνουμε ευθεία παράλληλη με τη διεύθυνση φ και προσδιορίζουμε το σημείο Η1, την προβολή του σημείου φυγής σχ

26 των ακτίνων του ήλιου. Το σημείο Η1 του ορίζοντα ονομάζεται προβολή του ήλιου και μέσω της γωνίας ω 9 προσδιορίζουμε το σημείο Η, που ονομάζεται εικόνα του ήλιου. Μετά τον ορισμό της θέσης του ήλιου, εργαζόμαστε όπως και στη σκιαγραφία στην αξονομετρική προβολή, φέρνοντας από κάθε σημείο ευθεία συγκλίνουσα στο σημείο Η και από την προβολή του στο οριζόντιο επίπεδο, ευθεία συγκλίνουσα στο σημείο Η1. Στην τομή των ευθειών αυτών βρίσκεται κάθε φορά η σκιά του σημείου. Είναι προφανές ότι η σκιά μιας οριζόντιας ευθείας -που γνωρίζουμε ότι ρίχνει ίση και παράλληλη σκιά σε οριζόντιο επίπεδο- στην προοπτική ρίχνει σκιά προοπτικά ίση και συγκλίνουσα στο ίδιο με το αρχικό σημείο φυγής. Σχετικές θέσεις της εικόνας του ήλιου Όπως είδαμε στο προοπτικό πλάγιας ευθείας, η γωνία ω μπορεί να βρίσκεται πάνω ή κάτω από την γραμμή του ορίζοντα. Αντίστοιχα προσδιορίζεται η εικόνα του ήλιου πάνω ή κάτω από τον ορίζοντα. 1. Η εικόνα του ήλιου βρίσκεται πάνω από τον ορίζοντα Όταν η εικόνα Η του ήλιου βρίσκεται πάνω από τον ορίζοντα, ο ήλιος βρίσκεται μπροστά από τον παρατηρητή: σχ βλ. Προοπτική, Προοπτικό τυχαίας ευθείας 180

27 Αν η εικόνα Η του ήλιου βρίσκεται επάνω από τον ορίζοντα και αριστερά του παρατηρητή, ο ήλιος βρίσκεται μπροστά και αριστερά του παρατηρητή. Αν η εικόνα του ήλιου βρίσκεται επάνω από τον ορίζοντα και δεξιά του παρατηρητή, ο ήλιος βρίσκεται μπροστά και δεξιά του παρατηρητή (σχ. 56). 2. Η εικόνα του ήλιου βρίσκεται κάτω από τον ορίζοντα Όταν η εικόνα Η του ήλιου βρίσκεται κάτω από τον ορίζοντα, ο ήλιος βρίσκεται πίσω από τον παρατηρητή: Αν η εικόνα Η του ήλιου βρίσκεται κάτω από τον ορίζοντα και αριστερά του παρατηρητή, ο ήλιος βρίσκεται πίσω και δεξιά του παρατηρητή. Αν η εικόνα Η του ήλιου βρίσκεται κάτω από τον ορίζοντα και δεξιά του παρατηρητή, ο ήλιος βρίσκεται πίσω και αριστερά του παρατηρητή (σχ. 57). Ακτίνες παράλληλες στον πίνακα Μία ειδική περίπτωση έχουμε όταν οι ακτίνες του ήλιου είναι παράλληλες στο κατακόρυφο επίπεδο του πίνακα. Τότε οι ηλιακές ακτίνες δεν τέμνουν σε κανένα σημείο τον πίνακα κι επομένως δεν σχ

28 έχουν σημείο φυγής (εικόνα του ήλιου). Η γωνία πρόσπτωσης του φωτός ω είναι ίση με την πραγματική και η προβολή της στο επίπεδο e 1 έχει διεύθυνση παράλληλη με τη γραμμή του εδάφους γε. Οι προοπτικές εικόνες των φωτεινών ακτίνων εμφανίζονται παράλληλες μεταξύ τους (σχ. 58). Σκιές στερεών Οι σκιαγραφία των πολυέδρων, κωνικών και κυλινδρικών επιφανειών αντιμετωπίζεται με την ίδια μεθοδολογία όπως και στην αξονομετρία. Αντίθετα η σκιαγραφία μίας σφαίρας σε προοπτική απεικόνιση παρουσιάζει μερικές ιδιαιτερότητες και αξίζει να μελετηθεί. 1. Σκιά σφαίρας με παράλληλες ακτίνες Όταν έχουμε κατασκευάσει το προοπτικό μιας σφαίρας με μετωπικούς κύκλους, η διαδικασία της σχ

29 σκιαγράφησής της είναι σχετικά απλή, αρκεί να έχουμε προσδιορίσει τις προβολές των μετωπικών κύκλων c, c 1, c 2 και στην προοπτική εικόνα (σχ. 59). Όταν οι ακτίνες είναι παράλληλες στον πίνακα, η σφαίρα χωρίζεται σε δύο ημισφαίρια, ένα φωτεινό κι ένα σκοτεινό. Ο κύκλος της αυτοσκιάς της προσδιορίζεται όταν στους μετωπικούς κύκλους φέρουμε ευθείες εφαπτόμενες προς τις φωτεινές ακτίνες. Με τον τρόπο αυτό προσδιορίζονται διάφορα σημεία, ικανά να μας περιγράψουν την έλλειψη της αυτοσκιάς της σφαίρας. Αρκεί τώρα να προσδιορίσουμε τη σκιά του κύκλου αυτού (του κύκλου της αυτοσκιάς) στο οριζόντιο επίπεδο e 1. Προβάλλουμε στο οριζόντιο επίπεδο τα σημεία του κύκλου της αυτοσκιάς, όπως έχουμε ήδη προσδιορίσει. Η προβολή στο οριζόντιο επίπεδο οποιουδήποτε σημείου ενός μετωπικού κύκλου, του c για παράδειγμα, θα βρίσκεται στο ευθύγραμμο τμήμα c. Προεκτείνουμε επομένως τη c μέχρι να τμηθεί από τις φ που είναι εφαπτόμενες του c και προσδιορίζουμε τα σημεία Α1 και Ε1, σκιές των Α και Ε στο e 1. Οι σκιές Μ1 και Ν1 των σημείων Μ και Ν του οριζόντιου κύκλου s είναι χαρακτηριστικά, διότι η έλλειψη της σκιάς της σφαίρας u1 έχει σ αυτά τα σημεία οριζόντιες εφαπτόμενες. 2. Σκιά σφαίρας με την εικόνα του ήλιου Μπορούμε κι εδώ να χρησιμοποιήσουμε τους μετωπικούς κύκλους της κατασκευής της προοπτικής εικόνας της σφαίρας, αλλά η διαδικασία είναι μάλλον ευκολότερη αν θεωρήσουμε ότι ο ήλιος «βλέπει» τη σφαίρα, είναι δηλαδή ο παρατηρητής (σχ. 60). Προσδιορίζουμε τότε μία νέα περιβάλλουσα, που μπορεί εύκολα να σχεδιαστεί σαν εφαρμογή του θεωρήματος Dandelin 10. σχ βλ. Παράρτημα Β 183

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Γεωμετρικές κατασκευές. 1. Μεσοκάθετος ευθυγράμμου τμήματος. 2. ιχοτόμος γωνίας. 3. ιχοτόμος γωνίας με άγνωστη κορυφή. 4.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Γεωμετρικές κατασκευές. 1. Μεσοκάθετος ευθυγράμμου τμήματος. 2. ιχοτόμος γωνίας. 3. ιχοτόμος γωνίας με άγνωστη κορυφή. 4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γεωμετρικές κατασκευές Σκοπός των σημειώσεων αυτών είναι να υπενθυμίζουν γεωμετρικές κατασκευές, που θα φανούν ιδιαίτερα χρήσιμες στο μάθημα της παραστατικής γεωμετρίας, της προοπτικής, αξονομετρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ. Ιστορικά

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ. Ιστορικά ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ Ιστορικά Στις αρχές του 16 ου αιώνα ήταν ήδη γνωστές οι αρχές της γραμμικής προοπτικής, περίπου όπως την ξέρουμε σήμερα. Την περίοδο αυτή καλλιτέχνες, γλύπτες και αρχιτέκτονες άρχισαν να πειραματίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για το SKETCHPAD Μωυσιάδης Πολυχρόνης - Δόρτσιος Κώστας. Με την εκτέλεση του Sketchpad παίρνουμε το παρακάτω παράθυρο σχεδίασης:

Οδηγίες για το SKETCHPAD Μωυσιάδης Πολυχρόνης - Δόρτσιος Κώστας. Με την εκτέλεση του Sketchpad παίρνουμε το παρακάτω παράθυρο σχεδίασης: Οδηγίες για το SKETCHPAD Μωυσιάδης Πολυχρόνης - Δόρτσιος Κώστας Με την εκτέλεση του Sketchpad παίρνουμε το παρακάτω παράθυρο σχεδίασης: παρόμοιο με του Cabri με αρκετές όμως διαφορές στην αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΟΠΕΣ

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΟΠΕΣ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΟΠΕΣ Σ ένα στερεό ασκούνται ομοεπίπεδες δυνάμεις. Όταν το στερεό ισορροπεί, δηλαδή ισχύει ότι F 0 και δεν περιστρέφεται τότε το αλγεβρικό άθροισμα των ροπών είναι μηδέν Στ=0,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο : Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο : Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο : Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ. Ένα σημείο Μ(x,y) ανήκει σε μια γραμμή C αν και μόνο αν επαληθεύει την εξίσωσή της. Π.χ. :

Διαβάστε περισσότερα

Στα 1849 ο Sir David Brewster περιγράφει τη μακροσκοπική μηχανή λήψης και παράγονται οι πρώτες στερεοσκοπικές φωτογραφίες (εικ. 5,6).

Στα 1849 ο Sir David Brewster περιγράφει τη μακροσκοπική μηχανή λήψης και παράγονται οι πρώτες στερεοσκοπικές φωτογραφίες (εικ. 5,6). ΣΤΕΡΕΟΣΚΟΠΙΑ Η στερεοσκοπία είναι μια τεχνική που δημιουργεί την ψευδαίσθηση του βάθους σε μια εικόνα. Στηρίζεται στο ότι η τρισδιάστατη φυσική όραση πραγματοποιείται διότι κάθε μάτι βλέπει το ίδιο αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά Θετικής Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου

Μαθηματικά Θετικής Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου Μαθηματικά Θετικής Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου Κεφάλαιο ο : Κωνικές Τομές Επιμέλεια : Παλαιολόγου Παύλος Μαθηματικός ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο : ΚΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ. Ο ΚΥΚΛΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ Ένας κύκλος ορίζεται αν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ. α) Το σημείο (-1,1) ανήκει στη γραφική παράσταση της f; α) Να βρεθεί η τιμή του α, ώστε η τιμή της f στο χ 0 =2 να είναι 1.

ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ. α) Το σημείο (-1,1) ανήκει στη γραφική παράσταση της f; α) Να βρεθεί η τιμή του α, ώστε η τιμή της f στο χ 0 =2 να είναι 1. Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ 1.Δίνεται η συνάρτηση f()= 4 1 α) Το σημείο (-1,1) ανήκει στη γραφική παράσταση της f; β) Αν χ=, ποια είναι η τιμή της f; γ) Αν f()=1, ποια είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Η διαίρεση καλείται Ευκλείδεια και είναι τέλεια όταν το υπόλοιπο είναι μηδέν.

ΘΕΩΡΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Η διαίρεση καλείται Ευκλείδεια και είναι τέλεια όταν το υπόλοιπο είναι μηδέν. ΑΛΓΕΒΡΑ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΘΕΩΡΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1. Τι είναι αριθμητική παράσταση; Με ποια σειρά εκτελούμε τις πράξεις σε μια αριθμητική παράσταση ώστε να βρούμε την τιμή της; Αριθμητική παράσταση λέγεται κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά Λυμένες Βασικές Ασκήσεις κατάλληλες για την 1 η επανάληψη στα Μαθηματικά Κατεύθυνσης της Β ΛΥΚΕΙΟΥ

Αναλυτικά Λυμένες Βασικές Ασκήσεις κατάλληλες για την 1 η επανάληψη στα Μαθηματικά Κατεύθυνσης της Β ΛΥΚΕΙΟΥ Αναλυτικά Λυμένες Βασικές Ασκήσεις κατάλληλες για την η επανάληψη στα Μαθηματικά Κατεύθυνσης της Β ΛΥΚΕΙΟΥ Κάνε τα πράγματα με μεγαλοπρέπεια, σωστά και με στυλ. ΦΡΕΝΤ ΑΣΤΕΡ Θέμα Σε ένα σύστημα αξόνων οι

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Θεμελιώδη προβλήματα της Τοπογραφίας

Κεφάλαιο 5. Θεμελιώδη προβλήματα της Τοπογραφίας Κεφάλαιο 5 Θεμελιώδη προβλήματα της Τοπογραφίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. 5 Θεμελιώδη προβλήματα της Τοπογραφίας. Στο Κεφάλαιο αυτό περιέχονται: 5.1 Γωνία διεύθυνσης. 5. Πρώτο θεμελιώδες πρόβλημα. 5.3 εύτερο θεμελιώδες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ GEOGEBRA

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ GEOGEBRA ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ GEOGEBRA ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Για να κάνουμε Γεωμετρία χρειαζόμαστε εργαλεία κατασκευής, εργαλεία μετρήσεων και εργαλεία μετασχηματισμών.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γιώργος Πρέσβης ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο : ΚΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Φροντιστήρια Φροντιστήρια ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ η Κατηγορία : Ο Κύκλος και τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

1.5 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΩΝ

1.5 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο : ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ - ΕΝΟΤΗΤΑ.. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ Αν είναι δυο μη μηδενικά διανύσματα τότε ονομάζουμε εσωτερικό γινόμενο των και τον αριθμό : όπου φ είναι η γωνία των

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο διδασκαλίας Στόχοι Παρατηρήσεις. υπολογίζουν το λόγο δύο λόγο δύο τμημάτων

Περιεχόμενο διδασκαλίας Στόχοι Παρατηρήσεις. υπολογίζουν το λόγο δύο λόγο δύο τμημάτων Νίκος Γ. Τόμπρος ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Ενότητα : ΟΜΟΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΓΟΣ ΑΝΑΛΟΓΙΑ) Σκοποί: Η ανάπτυξη ενδιαφέροντος για το θέμα, η εξοικείωση με τη χρήση τεχνολογίας, η παρότρυνση για αναζήτηση πληροφοριών (εδώ σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΗΛΟΤΟΜΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 2 ου ΒΑΘΜΟΥ

ΑΛΛΗΛΟΤΟΜΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 2 ου ΒΑΘΜΟΥ ΑΛΛΗΛΟΤΟΜΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 2 ου ΒΑΘΜΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ ύο επιφάνειες βαθµών µ και ν αντιστοίχως, τέµνονται κατά καµπύλη βαθµού (µ. ν). Η αλληλοτοµία, εποµένως, δύο επιφανειών 2 ου βαθµού,

Διαβάστε περισσότερα

8.1 8.2. Ερωτήσεις Κατανόησης. Ασκήσεις σχολικού βιβλίου σελίδας 177 179

8.1 8.2. Ερωτήσεις Κατανόησης. Ασκήσεις σχολικού βιβλίου σελίδας 177 179 8. 8. σκήσεις σχολικού βιβλίου σελίδας 77 79 ρωτήσεις Κατανόησης. i) ν δύο τρίγωνα είναι ίσα τότε είναι όµοια; ii) ν δύο τρίγωνα είναι όµοια προς τρίτο τότε είναι µεταξύ τους όµοια πάντηση i) Προφανώς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΘΕΩΡΗΜΑ ΤΟΥ ΘΑΛΗ Βασικά θεωρήματα Αν τρεις τουλάχιστον παράλληλες ευθείες τέμνουν δύο άλλες ευθείες, ορίζουν σε αυτές τμήματα ανάλογα. (αντίστροφο Θεωρήματος Θαλή) Θεωρούμε δύο ευθείες δ και

Διαβάστε περισσότερα

Πεδίο, ονομάζεται μια περιοχή του χώρου, όπου σε κάθε σημείο της ένα ορισμένο φυσικό μέγεθος

Πεδίο, ονομάζεται μια περιοχή του χώρου, όπου σε κάθε σημείο της ένα ορισμένο φυσικό μέγεθος ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ Πεδίο, ονομάζεται μια περιοχή του χώρου, όπου σε κάθε σημείο της ένα ορισμένο φυσικό μέγεθος παίρνει καθορισμένη τιμή. Ηλεκτρικό πεδίο Ηλεκτρικό πεδίο ονομάζεται ο χώρος, που σε κάθε σημείο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9 Ο κύκλος Ορισμός. Ο κύκλος (Κ, r) με κέντρο Κ και ακτίνα r είναι το σχήμα που αποτελείται από όλα τα σημεία του επιπέδου που απέχουν απόσταση r από το σημείο Κ. Σχήμα 9.1: Στοιχεία ενός κύκλου.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΣΚΕΛΕΣ ΤΡΙΓΩΝΟ ΜΕΣΟΚΑΘΕΤΟΣ - ΔΙΧΟΤΟΜΟΣ. 2ο ΘΕΜΑ

ΙΣΟΣΚΕΛΕΣ ΤΡΙΓΩΝΟ ΜΕΣΟΚΑΘΕΤΟΣ - ΔΙΧΟΤΟΜΟΣ. 2ο ΘΕΜΑ ΙΣΟΣΚΕΛΕΣ ΤΡΙΓΩΝΟ ΜΕΣΟΚΑΘΕΤΟΣ - ΔΙΧΟΤΟΜΟΣ 5029 Έστω κυρτό τετράπλευρο ΑΒΓΔ με και α) β) Το τρίγωνο ΑΔΓ είναι ισοσκελές μ 10 γ) Η ευθεία ΒΔ είναι μεσοκάθετος του τμήματος ΑΓ μ 7 5619 Δίνεται γωνία χαy και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για το Geogebra Μωυσιάδης Πολυχρόνης Δόρτσιος Κώστας

Οδηγίες για το Geogebra Μωυσιάδης Πολυχρόνης Δόρτσιος Κώστας Οδηγίες για το Geogebra Μωυσιάδης Πολυχρόνης Δόρτσιος Κώστας Η πρώτη οθόνη μετά την εκτέλεση του προγράμματος διαφέρει κάπως από τα προηγούμενα λογισμικά, αν και έχει αρκετά κοινά στοιχεία. Αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Μακρή EFIAP. www.michalismakri.com

Μιχάλης Μακρή EFIAP. www.michalismakri.com Μιχάλης Μακρή EFIAP www.michalismakri.com Γιατί κάποιες φωτογραφίες είναι πιο ελκυστικές από τις άλλες; Γιατί κάποιες φωτογραφίες παραμένουν κρεμασμένες σε γκαλερί για μήνες ή και για χρόνια για να τις

Διαβάστε περισσότερα

1.3 ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΝΥΣΜΑ

1.3 ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΝΥΣΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο : ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ - ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΝΥΣΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ Ορισμός : αν λ πραγματικός αριθμός με 0 και μη μηδενικό διάνυσμα τότε σαν γινόμενο του λ με το ορίζουμε ένα διάνυσμα

Διαβάστε περισσότερα

2ηέκδοση 20Ιανουαρίου2015

2ηέκδοση 20Ιανουαρίου2015 ηέκδοση 0Ιανουαρίου015 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Μ.Ε. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΑΘΗΣΗ (β-πακέτο ασκήσεων) 1 89 Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ και Δ εσωτερικό σημείο του ΒΓ. Φέρουμε από το Δ παράλληλες στις πλευρές ΑΒ και ΑΓ. Η παράλληλη στην

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 4 Ο ΑΒ 3 ΕΓ Α ΑΒ,

ΘΕΜΑ 4 Ο ΑΒ 3 ΕΓ Α ΑΒ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Ο - ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΘΕΜΑ Ο Άσκηση (_8975) Θεωρούμε τρίγωνο ΑΒΓ ΑΒ=9 και ΑΓ=5. Από το βαρύκεντρο Θ του τριγώνου, φέρουμε ευθεία ε παράλληλη στην πλευρά ΒΓ, που τέμνει τις ΑΒ και ΑΓ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αμυραδάκη 20, Νίκαια (210-4903576) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΤΑΞΗ... Β ΛΥΚΕΙΟΥ... ΜΑΘΗΜΑ...ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ...

ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αμυραδάκη 20, Νίκαια (210-4903576) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΤΑΞΗ... Β ΛΥΚΕΙΟΥ... ΜΑΘΗΜΑ...ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ... Αμυραδάκη 0, Νίκαια (10-4903576) ΤΑΞΗ... Β ΛΥΚΕΙΟΥ... ΘΕΜΑ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 013 Α. Να αποδείξετε ότι σε κάθε ορθογώνιο τρίγωνο, το τετράγωνο του ύψους που αντιστοιχεί στην υποτείνουσα του ισούται με το γινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

8. Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων

8. Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων 8. Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων Βασική θεωρία Σύνθεση δυνάμεων Συνισταμένη Σύνθεση δυνάμεων είναι η διαδικασία με την οποία προσπαθούμε να προσδιορίσουμε τη δύναμη εκείνη που προκαλεί τα ίδια αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία από τη Γεωμετρία του χώρου (αναλυτικά στο βιβλίο: Ευκλείδεια Γεωμετρία Α και Β Ενιαίου Λυκείου)

Στοιχεία από τη Γεωμετρία του χώρου (αναλυτικά στο βιβλίο: Ευκλείδεια Γεωμετρία Α και Β Ενιαίου Λυκείου) Στοιχία από τη Γωμτρία του χώρου (αναλυτικά στο βιβλίο: Ευκλίδια Γωμτρία Α και Β Ενιαίου Λυκίου) Σχήματα των οποίων τα σημία δν βρίσκονται όλα στο ίδιο πίπδο ονομάζονται γωμτρικά στρά (π.χ. σφαίρα, κύλινδρος,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7. Τρισδιάστατα Μοντέλα

Κεφάλαιο 7. Τρισδιάστατα Μοντέλα Κεφάλαιο 7. 7.1 ομές εδομένων για Γραφικά Υπολογιστών. Οι δομές δεδομένων αποτελούν αντικείμενο της επιστήμης υπολογιστών. Κατά συνέπεια πρέπει να γνωρίζουμε πώς οργανώνονται τα γεωμετρικά δεδομένα, προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

Γεωµετρία Α Γυµνασίου. Ορισµοί Ιδιότητες Εξηγήσεις

Γεωµετρία Α Γυµνασίου. Ορισµοί Ιδιότητες Εξηγήσεις Γεωµετρία Α Γυµνασίου Ορισµοί Ιδιότητες Εξηγήσεις Ευθεία γραµµή Ορισµός δεν υπάρχει. Η απλούστερη από όλες τις γραµµές. Κατασκευάζεται µε τον χάρακα (κανόνα) πάνω σε επίπεδο. 1. ύο σηµεία ορίζουν την θέση

Διαβάστε περισσότερα

Υλικά, Γραμμές και Τεχνικές στο Ελεύθερο Σχέδιο

Υλικά, Γραμμές και Τεχνικές στο Ελεύθερο Σχέδιο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α Υλικά, Γραμμές και Τεχνικές στο Ελεύθερο Σχέδιο Σκοπός Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να γνωρίσουν οι μαθητές τα υλικά που χρειάζονται για το ελεύθερο σχέδιο και τον τρόπο που θα τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΛΓΕΒΡΑ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΛΓΕΒΡΑ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΛΓΕΒΡΑ 1. α. Τι γνωρίζετε για την Ευκλείδεια διαίρεση; Πότε λέγεται τέλεια; β. Αν σε μια διαίρεση είναι Δ=δ, πόσο είναι το πηλίκο και

Διαβάστε περισσότερα

Να το πάρει το ποτάµι;

Να το πάρει το ποτάµι; Να το πάρει το ποτάµι; Είναι η σκιά ενός σώµατος που το φωτίζει ο Ήλιος. Όπως η σκιά του γνώµονα ενός ηλιακού ρολογιού που µε το αργό πέρασµά της πάνω απ τα σηµάδια των ωρών και µε το ύφος µιας άλλης εποχής

Διαβάστε περισσότερα

9o Γεν. Λύκειο Περιστερίου ( 3.1) ΚΥΚΛΟΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : KΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

9o Γεν. Λύκειο Περιστερίου ( 3.1) ΚΥΚΛΟΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : KΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙ 3 ο : KΩΝΙΚΕΣ ΤΜΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΥ ( 3.) ΚΥΚΛΣ Γνωρίζουµε ότι ένας κύκλος (, ρ) είναι ο γεωµετρικός τόπος των σηµείων του επιπέδου τα οποία απέχουν µια ορισµένη απόσταση ρ από ένα

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμός: Έλλειψη είναι ένα σύνολο σημείων τέτοιων ώστε το άθροισμα των αποστάσεων κάθε σημείου από τις δύο εστίες να είναι σταθερό.

Ορισμός: Έλλειψη είναι ένα σύνολο σημείων τέτοιων ώστε το άθροισμα των αποστάσεων κάθε σημείου από τις δύο εστίες να είναι σταθερό. Η κατασκευή με τις δύο πινέζες και το νήμα Στη δραστηριότητα αυτή θα εξερευνήσετε ίσως την πλέον κοινή μέθοδο κατασκευής μιας έλλειψης. Προκειμένου να θέσετε το πλαίσιο για την κατασκευή αυτή, πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 5 ΠΕΡΙΟΔΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 5 ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ 010 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 5 ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 4 Ιουνίου 010 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 4 ώρες (40 λεπτά) ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ Ευρωπαικό τυπολόγιο Μη προγραμματιζόμενος υπολογιστής, χωρίς γραφικά

Διαβάστε περισσότερα

2 Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ. Εισαγωγή

2 Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ. Εισαγωγή Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Εισαγωγή Η ιδέα της χρησιμοποίησης ενός συστήματος συντεταγμένων για τον προσδιορισμό της θέσης ενός σημείου πάνω σε μια επιφάνεια προέρχεται από την Γεωγραφία και ήταν γνωστή στους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 014-015 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ 1. ΘΕΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ_18556 Δίνονται τα διανύσματα α και β με ^, και,. α Να

Διαβάστε περισσότερα

Πώς μπορούμε να δημιουργούμε γεωμετρικά σχέδια με τη Logo;

Πώς μπορούμε να δημιουργούμε γεωμετρικά σχέδια με τη Logo; Κεφάλαιο 2 Εισαγωγή Πώς μπορούμε να δημιουργούμε γεωμετρικά σχέδια με τη Logo; Η Logo είναι μία από τις πολλές γλώσσες προγραμματισμού. Κάθε γλώσσα προγραμματισμού έχει σκοπό τη δημιουργία προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Στη μορφολογία πρέπει αρχικά να εξετάσουμε το γενικό σχήμα του προσώπου.

Στη μορφολογία πρέπει αρχικά να εξετάσουμε το γενικό σχήμα του προσώπου. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ Στη μορφολογία πρέπει αρχικά να εξετάσουμε το γενικό σχήμα του προσώπου. Διακρίνουμε τα εξής σχήματα - Οβάλ - Οβάλ μακρύ - Ορθογωνικό - Στρογγυλό - Τετραγωνικό - Τριγωνικό - Εξαγωνικό - Τραπεζοειδές

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Ενιαίο Λύκειο Μαθ. Κατ. Τάξη B

Γενικό Ενιαίο Λύκειο Μαθ. Κατ. Τάξη B 151 Θέματα εξετάσεων περιόδου Μαΐου - Ιουνίου στα Μαθηματικά Κατεύθυνσης Τάξη - B Λυκείου 15 Α. Αν α, β, γ ακέραιοι ώστε α/β και α/γ, να δείξετε ότι α/(β + γ). Μονάδες 13 Β. α. Δώστε τον ορισμό της παραβολής.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 28 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Κυριακή, 13 Απριλίου, 2014 Ώρα: 10:00-13:00 Παρακαλώ διαβάστε πρώτα τα πιο κάτω, πριν απαντήσετε οποιαδήποτε ερώτηση. Γενικές οδηγίες: 1.

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Σακαρίκος Ευάγγελος 108 Θέματα - 24/1/2015

Επιμέλεια: Σακαρίκος Ευάγγελος 108 Θέματα - 24/1/2015 Τράπεζα Θεμάτων Β Λυκείου Μαθηματικά Προσανατολισμού Επιμέλεια: Σακαρίκος Ευάγγελος 08 Θέματα - 4//05 Τράπεζα Θεμάτων Β Λυκείου Μαθηματικά Προσανατολισμού Τράπεζα Θεμάτων Β Λυκείου Μαθηματικά Προσαν. Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ Μάθημα προς τους ειδικευόμενους γιατρούς στην Οφθαλμολογία, Στο Κ.Οφ.Κ.Α. την 18/11/2003. Υπό: Δρος Κων. Ρούγγα, Οφθαλμιάτρου. 1. ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ Όταν μια φωτεινή ακτίνα ή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Β. Να εξετάσετε αν ισχύουν οι υποθέσεις του Θ.Μ.Τ. για την συνάρτηση στο διάστημα [ 1,1] τέτοιο, ώστε: C στο σημείο (,f( ))

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Β. Να εξετάσετε αν ισχύουν οι υποθέσεις του Θ.Μ.Τ. για την συνάρτηση στο διάστημα [ 1,1] τέτοιο, ώστε: C στο σημείο (,f( )) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο: ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 6: ΘΕΩΡΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΟΥ (Θ.Μ.Τ.) [Θεώρημα Μέσης Τιμής Διαφορικού Λογισμού του κεφ..5 Μέρος Β του σχολικού βιβλίου]. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Παράδειγμα. ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΣΙΜΑ ΚΥΜΑΤΑ. + 1) με Ν=0,1,2,3..., όπου d το μήκος της χορδής. 4 χορδή με στερεωμένο το ένα άκρο ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ. ,στο κενό (αέρα) co

ΣΤΑΣΙΜΑ ΚΥΜΑΤΑ. + 1) με Ν=0,1,2,3..., όπου d το μήκος της χορδής. 4 χορδή με στερεωμένο το ένα άκρο ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ. ,στο κενό (αέρα) co ΣΤΑΣΙΜΑ ΚΥΜΑΤΑ Κύματα που t x t x σχηματίζουν το y1 = A. hm2 p ( - ), y2 = A. hm2 p ( + ) T l T l στάσιμο Εξίσωση στάσιμου c κύματος y = 2 A. sun 2 p. hm2p t l T Πλάτος ταλάντωσης c A = 2A sun 2p l Κοιλίες,

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό Διαγώνισμα Μαθηματικών Κατεύθυνσης Β Λυκείου

Επαναληπτικό Διαγώνισμα Μαθηματικών Κατεύθυνσης Β Λυκείου Επαναληπτικό Διαγώνισμα Μαθηματικών Κατεύθυνσης Β Λυκείου Θέμα 1 Α. Να αποδείξετε ότι αν α,β τότε α //β α λβ, λ. είναι δύο διανύσματα, με β 0, Β. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γιώργος Πρέσβης ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο : ΕΞΙΣΩΣΗ ΕΥΘΕΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Φροντιστήρια Φροντιστήρια ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 1η Κατηγορία : Εξίσωση Γραμμής 1.1 Να εξετάσετε

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4: Διαφορικός Λογισμός

Κεφάλαιο 4: Διαφορικός Λογισμός ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Κεφάλαιο 4: Διαφορικός Λογισμός Μονοτονία Συνάρτησης Tζουβάλης Αθανάσιος Κεφάλαιο 4: Διαφορικός Λογισμός Περιεχόμενα Μονοτονία συνάρτησης... Λυμένα παραδείγματα...

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις ανάπτυξης. α) να βρείτε το σηµείο x 0. β) να αποδείξετε ότι η κλίση της εφαπτοµένης της

Ερωτήσεις ανάπτυξης. α) να βρείτε το σηµείο x 0. β) να αποδείξετε ότι η κλίση της εφαπτοµένης της Ερωτήσεις ανάπτυξης. ** Η συνάρτηση είναι παραγωγίσιµη στο R και η ευθεία (ε) είναι εφαπτοµένη της C στο σηµείο (0, (0)). Μετακινούµε τη C παράλληλα προς τους άξονες, όπως φαίνεται στο σχήµα, και ονοµάζουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΜΑ ο _6950 α) Να κατασκευάσετε ένα γραμμικό σύστημα δυο εξισώσεων με δυο αγνώστους με συντελεστές διάφορους του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΟ φροντιστήριο ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Θέµα ο κ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α Α. ώστε τον ορισµό της υπερβολής και γράψτε τις εξισώσεις των ασύµπτωτων της ( C ): (Μονάδες 9) α β Β. Να διατυπώσετε τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας-Μαθηματικά Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ

Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας-Μαθηματικά Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ Σχολικό έτος : 04-05 Τα θέματα εμπλουτίζονται με την δημοσιοποίηση και των νέων θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρες Σημειώσεις

Πρόχειρες Σημειώσεις Πρόχειρες Σημειώσεις ΛΕΠΤΟΤΟΙΧΑ ΔΟΧΕΙΑ ΠΙΕΣΗΣ Τα λεπτότοιχα δοχεία πίεσης μπορεί να είναι κυλινδρικά, σφαιρικά ή κωνικά και υπόκεινται σε εσωτερική ή εξωτερική πίεση από αέριο ή υγρό. Θα ασχοληθούμε μόνο

Διαβάστε περισσότερα

w w w.k z a c h a r i a d i s.g r

w w w.k z a c h a r i a d i s.g r ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Ασκήσεις με δοκό που ισορροπεί, και το ένα άκρο της συνδέεται με άρθρωση Έστω ότι έχουμε ομογενή δοκό η οποία συνδέεται στο ένα άκρο της με άρθρωση.

Διαβάστε περισσότερα

τα βιβλία των επιτυχιών

τα βιβλία των επιτυχιών Τα βιβλία των Εκδόσεων Πουκαμισάς συμπυκνώνουν την πολύχρονη διδακτική εμπειρία των συγγραφέων μας και αποτελούν το βασικό εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιούν οι μαθητές των φροντιστηρίων μας. Μέσα από

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις - 4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Άσκηση 4. Διαφράγματα. Θεωρία Στο σχεδιασμό οπτικών οργάνων πρέπει να λάβει κανείς υπόψη και άλλες παραμέτρους πέρα από το πού και πώς σχηματίζεται το είδωλο ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Ι. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ Α Ι. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Ι. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΟΙΝΟΥ ΚΟΡΜΟΥ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΟΙΝΟΥ ΚΟΡΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Στασίνου 6, Γραφ. 102, Στρόβολος 200, Λευκωσία Τηλ. 57-2278101 Φαξ: 57-2279122 cms@cms.org.cy, www.cms.org.cy ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 201 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΟΙΝΟΥ ΚΟΡΜΟΥ Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Τετράδιο Πρώτης Αρίθµησης Α ηµοτικού

Τετράδιο Πρώτης Αρίθµησης Α ηµοτικού Çëßáò Ã. ÊáñêáíéÜò - Έφη Ι. Σουλιώτου Τετράδιο Πρώτης Αρίθµησης Α ηµοτικού Α Τεύχος 1 Απαγορεύεται η αναπαραγωγή µέρους ή του συνόλου του παρόντος έργου µε οποιοδήποτε τρόπο ή µορφή, στο πρωτότυπο ή σε

Διαβάστε περισσότερα

Το τµήµα που ενώνει τα µέσα δύο πλευρών τριγώνου, είναι παράλληλο προς την τρίτη πλευρά και ίσο µε το µισό της.

Το τµήµα που ενώνει τα µέσα δύο πλευρών τριγώνου, είναι παράλληλο προς την τρίτη πλευρά και ίσο µε το µισό της. 5.3 Εφαρµογές των παραλληλογράµµων 155 5.3 Εφαρµογές των παραλληλογράµµων Α Εφαρµογές στα τρίγωνα Α1 Θεώρηµα 1 Το τµήµα που ενώνει τα µέσα δύο πλευρών τριγώνου, είναι παράλληλο προς την τρίτη πλευρά και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 2 Δίνεται παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ με ΑΒ=2ΒΓ. Προεκτείνουμε την πλευρά ΑΔ (προς το μέρος του Δ) κατά τμήμα ΔΕ=ΑΔ και φέρουμε την ΒΕ που τέμνει τη ΔΓ

ΘΕΜΑ 2 Δίνεται παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ με ΑΒ=2ΒΓ. Προεκτείνουμε την πλευρά ΑΔ (προς το μέρος του Δ) κατά τμήμα ΔΕ=ΑΔ και φέρουμε την ΒΕ που τέμνει τη ΔΓ Δίνεται παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ με ΑΒ=2ΒΓ. Προεκτείνουμε την πλευρά ΑΔ (προς το μέρος του Δ) κατά τμήμα ΔΕ=ΑΔ και φέρουμε την ΒΕ που τέμνει τη ΔΓ στο σημείο Η. Να αποδείξετε ότι: α) το τρίγωνο ΒΑΕ είναι ισοσκελές.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 Ο ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ 11.3 ΕΓΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΓΩΝΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟ ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 Ο ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ 11.3 ΕΓΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΓΩΝΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟ ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 Ο ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ 113 ΕΓΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΓΩΝΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟ ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥΣ ΘΕΩΡΙΑ Θα ασχοληθούμε με την εγγραφή μερικών βασικών κανονικών πολυγώνων σε κύκλο και θα υπολογίσουμε

Διαβάστε περισσότερα

AΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΠΕΜΠΤΗ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ ΔΥΟ (2)

AΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΠΕΜΠΤΗ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ ΔΥΟ (2) AΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΕΜΠΤΗ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ ΔΥΟ (2) ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: 1. Απεικόνιση του θέματος στον καθορισμένο

Διαβάστε περισσότερα

Θαλής Α' Λυκείου 1995-1996

Θαλής Α' Λυκείου 1995-1996 Θαλής Α' Λυκείου 1995-1996 1. Δυο μαθητές Α και Β παίζουν το ακόλουθο παιχνίδι: Τους δίνεται ένα κανονικό πολύγωνο με άρτιο πλήθος πλευρών, μεγαλύτερο από 6 (π.χ. ένα 100-γωνο). Κάθε παίκτης συνδέει δυο

Διαβάστε περισσότερα

Περίθλαση από µία σχισµή.

Περίθλαση από µία σχισµή. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 71 7. Άσκηση 7 Περίθλαση από µία σχισµή. 7.1 Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης Σκοπός της άσκησης είναι η γνωριµία των σπουδαστών µε την συµπεριφορά των µικροκυµάτων

Διαβάστε περισσότερα

4.4 Η ΠΥΡΑΜΙ Α ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ

4.4 Η ΠΥΡΑΜΙ Α ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ 1 4.4 Η ΠΥΡΜΙ ΚΙ Τ ΣΤΟΙΧΕΙ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙ 1. Πυραµίδα Ονοµάζεται ένα στερεό του οποίου µία έδρα είναι ένα οποιοδήποτε πολύγωνο και όλες οι άλλες έδρες του είναι τρίγωνα µε κοινή κορυφή. ύο πυραµίδες φαίνονται

Διαβάστε περισσότερα

Περίθλαση από ακµή και από εµπόδιο.

Περίθλαση από ακµή και από εµπόδιο. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 63 6. Άσκηση 6 Περίθλαση από ακµή και από εµπόδιο. 6.1 Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης Σκοπός της άσκησης αυτής, καθώς και των δύο εποµένων, είναι η γνωριµία των σπουδαστών

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Ειδικότητας Αµαξωµάτων

Σχέδιο Ειδικότητας Αµαξωµάτων 89 ιδακτικοί στόχοι: Στο τέλος αυτής της διδακτικής ενότητας θα είσαι σε θέση: Να µπορείς να απεικονίζεις σε σκαρίφηµα τα κυριότερα µέρη των αµαξωµάτων. Να γνωρίζεις τη σειρά συναρµολόγησης των τµηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποια μεγέθη ονομάζονται μονόμετρα και ποια διανυσματικά;

1. Ποια μεγέθη ονομάζονται μονόμετρα και ποια διανυσματικά; ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΚΙΝΗΣΗ 2.1 Περιγραφή της Κίνησης 1. Ποια μεγέθη ονομάζονται μονόμετρα και ποια διανυσματικά; Μονόμετρα ονομάζονται τα μεγέθη τα οποία, για να τα προσδιορίσουμε πλήρως, αρκεί να γνωρίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ»

ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ» ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )( ) ( ) ν περνά από σταθερό σημείο. ν περνά από το σταθερό μέσο του επίσης σταθερού ΚΛ. Το διανυσματικό άθροισμα f Μ γράφεται:

( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )( ) ( ) ν περνά από σταθερό σημείο. ν περνά από το σταθερό μέσο του επίσης σταθερού ΚΛ. Το διανυσματικό άθροισμα f Μ γράφεται: Το διανυσματικό άθροισμα f Μ γράφεται: f Μ = x ΜΑ+ x ΜΑ+ΑΒ + x ΜΑ+ΑΓ = ΜΑ + ΜΑ + ΜΑ + ΑΒ + ΑΓ ( x) ( x) ( x ) ( x) ( x ) = ( x + x + x ) ΜΑ + ( x) ΑΒ + ( x ) ΑΓ = ( x 4x+ ) ΜΑ+ ( x) ΑΒ+ ( x ) Α Γ f Μ είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ. Άρτια και περιττή συνάρτηση. Παράδειγµα: Η f ( x) Παράδειγµα: Η. x R και. Αλγεβρα Β Λυκείου Πετσιάς Φ.- Κάτσιος.

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ. Άρτια και περιττή συνάρτηση. Παράδειγµα: Η f ( x) Παράδειγµα: Η. x R και. Αλγεβρα Β Λυκείου Πετσιάς Φ.- Κάτσιος. ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ Πριν περιγράψουµε πως µπορούµε να µελετήσουµε µια συνάρτηση είναι αναγκαίο να δώσουµε µερικούς ορισµούς. Άρτια και περιττή συνάρτηση Ορισµός : Μια συνάρτηση fµε πεδίο ορισµού Α λέγεται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Γυμνασίου ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο ο Αλγεβρικές Παραστάσεις ΛΕΜΟΝΙΑ ΜΠΟΥΤΣΚΟΥ Γυμνάσιο Αμυνταίου ΜΑΘΗΜΑ Α. Πράξεις με πραγματικούς αριθμούς ΑΣΚΗΣΕΙΣ ) ) Να συμπληρώσετε τα κενά ώστε στην κατακόρυφη στήλη

Διαβάστε περισσότερα

1. Ένας ποδηλάτης διαγράφει την περιφέρεια ενός κύκλου (OR). Το διάστηµα που έχει διανύσει είναι ίσο µε : α) 2πR β) πr. γ) πr 2.

1. Ένας ποδηλάτης διαγράφει την περιφέρεια ενός κύκλου (OR). Το διάστηµα που έχει διανύσει είναι ίσο µε : α) 2πR β) πr. γ) πr 2. 1. Ένας ποδηλάτης διαγράφει την περιφέρεια ενός κύκλου (OR). Το διάστηµα που έχει διανύσει είναι ίσο µε : α) 2πR β) πr γ) πr 2 δ) καµία από τις παραπάνω τιµές Το µέτρο της µετατόπισης που έχει υποστεί

Διαβάστε περισσότερα

6. Να βρείτε ποια είναι η σωστή απάντηση.

6. Να βρείτε ποια είναι η σωστή απάντηση. 12ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1. Να βρείτε ποια είναι η σωστή απάντηση. Το όργανο μέτρησης του βάρους ενός σώματος είναι : α) το βαρόμετρο, β) η ζυγαριά, γ) το δυναμόμετρο, δ) ο αδρανειακός ζυγός.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 ο Α) Συµπληρώστε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις: 1) Ο κύκλος µε κέντρο Κ(α, β) και ακτίνα ρ > έχει εξίσωση... ) Η εξίσωση του κύκλου µε κέντρο στην αρχή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦ. 4Ο

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦ. 4Ο Όνοµα:... Ηµεροµηνία:... Βαθµός : ΘΕΜΑ Ο Στις παρακάτω ερωτήσεις να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Όταν ένα σώµα πραγµατοποιεί µόνο στροφική κίνηση : α) όλα τα σηµεία του έχουν την ίδια γραµµική ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις)

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις) 6 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις) Η εξίσωση αx βy γ Στο Γυμνάσιο διαπιστώσαμε με την βοήθεια παραδειγμάτων ότι η εξίσωση αx βy γ, με α 0 ή β 0, που λέγεται γραμμική εξίσωση,

Διαβάστε περισσότερα

6. Εγγεγραμμένα Σχήματα. Αθανασίου Δημήτρης (Μαθηματικός) asepfreedom@yahoo.gr

6. Εγγεγραμμένα Σχήματα. Αθανασίου Δημήτρης (Μαθηματικός) asepfreedom@yahoo.gr 6. Εγγεγραμμένα Σχήματα Αθανασίου Δημήτρης (Μαθηματικός) asepfreedom@yahoo.gr 1 Επίκεντρη γωνία Μια γωνία λέγεται επίκεντρη γωνία ενός κύκλου αν η κορυφή της είναι το κέντρο του κύκλου. Το τόξο ΑΓΒ που

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Β ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2009-2010 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Επιτρεπόμενη διάρκεια γραπτού 2,5 ώρες (150 λεπτά)

ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Β ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2009-2010 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Επιτρεπόμενη διάρκεια γραπτού 2,5 ώρες (150 λεπτά) ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Β ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2009-2010 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΕΙΡΑ: Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31/05/2010 ΤΑΞΗ: Β ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΡΟΝΟΣ: 07:30 10:00 π.μ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:... ΤΜΗΜΑ:...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012. Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012. Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις 1 έως 4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΓΑ ΙΚΟΙ. 3. Για κάθε z 1, z 2 C ισχύει z1 + z2 = z1 + z2. 4. Για κάθε z C ισχύει z z 2 z. 5. Για κάθε µιγαδικό z ισχύει: 6.

ΜΙΓΑ ΙΚΟΙ. 3. Για κάθε z 1, z 2 C ισχύει z1 + z2 = z1 + z2. 4. Για κάθε z C ισχύει z z 2 z. 5. Για κάθε µιγαδικό z ισχύει: 6. ΜΙΓΑ ΙΚΟΙ 1 Για κάθε z 1, z 2 C ισχύει z1 z2 z1 z2 1 2 Για κάθε z 1, z 2 C ισχύει z1 z2 z1 z2 3 Για κάθε z 1, z 2 C ισχύει z1 + z2 = z1 + z2 4 Για κάθε z C ισχύει z z 2 z 5 Για κάθε µιγαδικό z ισχύει:

Διαβάστε περισσότερα

Συναρτήσεις Όρια Συνέχεια

Συναρτήσεις Όρια Συνέχεια Κωνσταντίνος Παπασταματίου Μαθηματικά Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Συναρτήσεις Όρια Συνέχεια Συνοπτική Θεωρία Μεθοδολογίες Λυμένα Παραδείγματα Επιμέλεια: Μαθηματικός Φροντιστήριο Μ.Ε. «ΑΙΧΜΗ» Κ. Καρτάλη 8 (με

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Θέμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Θέμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ Σύνταξη κειμένου: Μαρία Ν. Δανιήλ, Αρχιτέκτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΟΛΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΛΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ : ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ENOTHTA 1: ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ENOTHTA 1: ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Ο : ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ DOPPLER ENOTHT 1: ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Κρούση: Κρούση ονομάζουμε το φαινόμενο κατά το οποίο δύο ή περισσότερα σώματα έρχονται σε επαφή για πολύ μικρό χρονικό διάστημα κατά

Διαβάστε περισσότερα

Διαδραστικό λογισμικό για τη γεωμετρία του χώρου και τα μαθηματικά

Διαδραστικό λογισμικό για τη γεωμετρία του χώρου και τα μαθηματικά Διαδραστικό λογισμικό για τη γεωμετρία του χώρου και τα μαθηματικά Εξερευνήστε την 3 η διάσταση! Έκδοση 2.1 CABRI 3D V2 Πρωτοποριακά Μαθηματικά Εργαλεία ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ 1 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 -

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικά θέματα Μαθηματικών για την εισαγωγή στα Πρότυπα Πειραματικά Λύκεια

Ενδεικτικά θέματα Μαθηματικών για την εισαγωγή στα Πρότυπα Πειραματικά Λύκεια ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ-ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ 6 η Δοκιμασία ο Θέμα Στις ερωτήσεις έως και 4 να επιλέξτε τη σωστή απάντηση αιτιολογώντας την απάντησή σας. Ερώτηση

Διαβάστε περισσότερα

Τέκτων 10. for Windows. Εκπαιδευτική Έκδοση 5.4.0.104. Σύντομο αρχιτεκτονικό παράδειγμα. Αθήνα, Μάιος 2013. Version_1_0_1

Τέκτων 10. for Windows. Εκπαιδευτική Έκδοση 5.4.0.104. Σύντομο αρχιτεκτονικό παράδειγμα. Αθήνα, Μάιος 2013. Version_1_0_1 Τέκτων 10 for Windows Εκπαιδευτική Έκδοση 5.4.0.104 Σύντομο αρχιτεκτονικό παράδειγμα Αθήνα, Μάιος 2013 Version_1_0_1 2 Τέκτων 10 for Windows Εκπαιδευτική Έκδοση Σύντομο αρχιτεκτονικό παράδειγμα Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

2.2. Συμβολή και στάσιμα κύματα. Ομάδα Γ.

2.2. Συμβολή και στάσιμα κύματα. Ομάδα Γ. 2.2. Συμβολή και στάσιμα κύματα. Ομάδα Γ. 2.2.21. σε γραμμικό ελαστικό μέσο. Δύο σύγχρονες πηγές Ο 1 και Ο 2 παράγουν αρμονικά κύματα που διαδίδονται με ταχύτητα υ=2m/s κατά μήκος ενός γραμμικού ελαστικού

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικα Γ Γυμνασιου

Μαθηματικα Γ Γυμνασιου Μαθηματικα Γ Γυμνασιου Θεωρια και παραδειγματα livemath.eu σελ. απο 9 Περιεχομενα Α ΜΕΡΟΣ: ΑΛΓΕΒΡΑ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ 4 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Χ 4 ΜΟΝΩΝΥΜΑ & ΠΟΛΥΩΝΥΜΑ 5 ΜΟΝΩΝΥΜΑ 5 ΠΟΛΥΩΝΥΜΑ 5 ΡΙΖΑ ΠΟΛΥΩΝΥΜΟΥ 5 ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ «άµιλλα»

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ «άµιλλα» 1 ΜΕΤΡΙΚΕ ΧΕΕΙ ΘΕΩΡΙΑ Μετρικές σχέσεις στο ορθογώνιο τρίγωνο το ορθογώνιο τρίγωνο το τετράγωνο κάθε κάθετης πλευράς είναι ίσο µε το γινόµενο της υποτείνουσας επί την προβολή της κάθετης στην υποτείνουσα.

Διαβάστε περισσότερα

μαθηματικά β γυμνασίου

μαθηματικά β γυμνασίου μαθηματικά β γυμνασίου Κάθε αντίτυπο φέρει την υπογραφή ενός εκ των συγγραφέων Σειρά: Γυμνάσιο, Θετικές Επιστήμες Μαθηματικά Β Γυμνασίου, Βασίλης Διολίτσης Ιωάννα Κοσκινά Νικολέττα Μπάκου Θεώρηση Κειμένου:

Διαβάστε περισσότερα

Από το επίπεδο στο χώρο (Στερεομετρία)

Από το επίπεδο στο χώρο (Στερεομετρία) Από το επίπεδο στο χώρο (Στερεομετρία) (Διεπιστημονική προσέγγιση αριθμητικού και οπτικού γραμματισμού) Εκπαιδευτικοί: Αθανασοπούλου Ζαφειρία (οπτικός γραμματισμός) Σαρακινίδου Σοφία (αριθμητικός γραμματισμός)

Διαβάστε περισσότερα

Επίλυση Προβλημάτων με Χρωματισμό. Αλέξανδρος Γ. Συγκελάκης asygelakis@gmail.com

Επίλυση Προβλημάτων με Χρωματισμό. Αλέξανδρος Γ. Συγκελάκης asygelakis@gmail.com Επίλυση Προβλημάτων με Χρωματισμό Αλέξανδρος Γ. Συγκελάκης asygelakis@gmail.com 1 Η αφορμή συγγραφής της εργασίας Το παρακάτω πρόβλημα που τέθηκε στο Μεταπτυχιακό μάθημα «Θεωρία Αριθμών» το ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ. ΤΟ ΘΕΩΡΗΜΑ ΤΟΥ ΘΑΛΗ. 1 η εκδρομή (21/11/05): Επίσκεψη στο Αστεροσκοπείο.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ. ΤΟ ΘΕΩΡΗΜΑ ΤΟΥ ΘΑΛΗ. 1 η εκδρομή (21/11/05): Επίσκεψη στο Αστεροσκοπείο. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ. ΤΟ ΘΕΩΡΗΜΑ ΤΟΥ ΘΑΛΗ 1 η εκδρομή (21/11/05): Επίσκεψη στο Αστεροσκοπείο. Στόχοι: Οι εκπαιδευόμενοι: Να ενημερωθούν για το σύμπαν. Να παρατηρήσουν τα ουράνια σώματα. Να σκεφτούν -να

Διαβάστε περισσότερα