ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Μαθηματικά και Αξίες στην Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Μαθηματικά και Αξίες στην Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία»"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Μαθηματικά και Αξίες στην Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία» ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ Α.Μ. 424Μ/ ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Θεοδωροπούλου Έλενα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Επιβλέπουσα Καλαβάσης Φραγκίσκος Καθηγητής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Μέλος Καΐλα Μαρία Καθηγήτρια ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Μέλος ΡΟΔΟΣ, 2011

2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία επιδιώκει την κοινωνική και οικονομική ευημερία όλων των πολιτών, χωρίς όμως την εξάντληση των φυσικών πόρων και την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, ώστε να έχουν τη δυνατότητα και οι μελλοντικές γενιές να απολαύσουν εξίσου τα φυσικά αγαθά. Προς το σκοπό αυτό έχει ως βασικό χαρακτηριστικό τον προσανατολισμό σε αξίες, με την έννοια ότι εκπαιδεύει τους πολίτες ώστε να μπορούν να διερευνούν και να αναλύουν κριτικά τις αξίες που κρύβονται πίσω από τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα, τις αξίες αυτών που παίρνουν τις αποφάσεις αλλά και τις προσωπικές τους αξίες. Τα Μαθηματικά που διδάσκονται στο σχολείο είναι ένα μάθημα για το οποίο κυριαρχεί η εντύπωση ότι είναι υπεράνω πολιτισμού και άνευ αξιών. Την άποψη αυτή κατέρριψε με την έρευνα που ξεκίνησε ο Bishop(1988), ο οποίος υποστήριξε ότι η μαθηματική σκέψη έχει κοινωνική και πολιτισμική διάσταση και ότι στο μάθημα των Μαθηματικών μεταφέρονται αξίες στους μαθητές. Κατέταξε δε τις αξίες αυτές σε τρεις κατηγορίες: τις γενικές εκπαιδευτικές, τις καθαρά μαθηματικές και τις μαθηματικές εκπαιδευτικές. Οι καθαρά μαθηματικές αξίες, κατά Bishop, είναι αυτές που υιοθετήθηκαν από τους μαθηματικούς που δημιούργησαν τα ονομαζόμενα «Δυτικά» Μαθηματικά και είναι ο ορθολογισμός, ο αντικειμενισμός, ο έλεγχος, η πρόοδος, η ευρύτητα και το μυστήριο. Στην εργασία αυτή επιχειρήθηκε καταρχήν να αναδειχθούν από τη Διδακτική των Μαθηματικών δραστηριότητες οι οποίες να εξασκούν τους μαθητές στην απόκτηση των αξιών αυτών. Η Λογική, η Κριτική, η Προβλεπτική, η Ευρετική, η Μεταφραστική, η Δημιουργική δραστηριότητα κατά Gras περιέχουν ασκήσεις που εκπαιδεύουν τους μαθητές στις αξίες κατά Bishop. Στη συνέχεια διατυπώθηκαν διάφορα περιβαλλοντικά ζητήματα και έγινε προσπάθεια να ανιχνεύσουν οι μαθητές τις μαθηματικές αξίες μέσα στα περιβαλλοντικά αυτά ζητήματα. Πράγματι οι μαθητές εντόπισαν τις προαναφερόμενες αξίες και περισσότερο την αξία του ορθολογισμού και του ελέγχου. Η διαπίστωση ότι στο μάθημα των Μαθηματικών μεταφέρονται αξίες και ότι οι αξίες αυτές εντοπίζονται σε περιβαλλοντικά θέματα, ανοίγει νέους τρόπους σύνδεσης των Μαθηματικών με την ΕΠΑ. Τα Μαθηματικά δεν ενισχύουν την ΕΠΑ

3 μόνο με επιστημονικές γνώσεις αλλά μπορούν να διαδραματίσουν ρόλο στην διαμόρφωση αξιών καθοριστικών για μια αειφορική ανάπτυξη. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία (ΕΠΑ) είναι η μετεξέλιξη της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα δεδομένα και τις απαιτήσεις της εποχής. Βέβαια οι διεθνείς οργανισμοί χρησιμοποιούν πλέον σχεδόν αποκλειστικά τον όρο «Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη» αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο κάθε ερευνητής δεν μπορεί να κάνει τις δικές του επιλογές ως προς την ορολογία εφόσον τις τεκμηριώσει. Η επιλογή του όρου «Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία» στον τίτλο του θέματος της μεταπτυχιακής αυτής έγινε για συγκεκριμένους λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι συνιστά έναν τίτλο συμβιβαστικό ανάμεσα στο παλιό που αποδίδεται με τον όρο περιβάλλον και στο νέο που αποδίδεται με τη λέξη αειφορία. Ένας δεύτερος λόγος είναι η ταύτιση με την άποψη της Βρετανίδας ερευνήτριας Palmer ότι η πλήρης απάλειψη του όρου «περιβάλλον» και η χρήση μόνο του όρου «αειφορία» ίσως να επιφέρει αμηχανία και σύγχυση στον εκπαιδευτικό κόσμο γιατί δεν παρακολουθούν όλοι ενδελεχώς τις εξελίξεις ούτε στον ερευνητικό ούτε στο διεθνή χώρο. Ο τρίτος όμως και ουσιαστικός λόγος είναι ότι η ΕΠΑ εμπεριέχει μεν τα χαρακτηριστικά της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης αλλά το καινούργιο που φέρνει είναι ότι στο κέντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας τοποθετείται ο προσανατολισμός της σε αξίες υπό το πρίσμα των νέων διαστάσεων που εισάγει η έννοια της αειφορίας. Η έννοια της αειφορίας έχει ως βασικές κατευθύνσεις, τον περιορισμό της φτώχειας και τη μη εξάντληση των φυσικών πόρων, ώστε να εξασφαλιστεί η ευημερία και η κοινωνική δικαιοσύνη της παρούσας γενεάς αλλά και των μελλοντικών. Αλλά για να επιτευχθεί αυτό χρειάζεται οι πολίτες να είναι εφοδιασμένοι με τέτοιες ικανότητες ώστε να μπορούν να διερευνούν και να αναλύουν κριτικά τις αξίες που κρύβονται πίσω από τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα, να αναλύουν κριτικά τις κοινά παραδεκτές κοινωνικές αξίες και τα στερεότυπα, αλλά και να διασαφηνίζουν τις προσωπικές τους αξίες, στάσεις και συμπεριφορές. Έτσι δικαιολογείται γιατί η εκπαίδευση σχετικά με τις αξίες είναι πολύ σημαντική στην ΕΠΑ. Η σύνδεση της ΕΠΑ με τα Μαθηματικά είναι εκ των ων ουκ άνευ, αφού η διεπιστημονικότητα που χαρακτηρίζει την πρώτη επιστρατεύει τα Μαθηματικά για να

4 κατανοηθούν τα σύνθετα και πολυδιάστατα περιβαλλοντικά ζητήματα. Στο πλαίσιο της τυπικής εκπαίδευσης, τα Μαθηματικά συμβάλουν στη μελέτη των περιβαλλοντικών προβλημάτων και δίνουν τη δυνατότητα στο μαθητή να αντιληφθεί με τη βοήθεια των αντίστοιχων μαθηματικών γνώσεων που αποκτά σε κάθε τάξη, το μέγεθος της υποβάθμισης του περιβάλλοντος. Ήδη στην Αμερική επιχειρείται να εισαχθεί στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ο όρος των Περιβαλλοντικών Μαθηματικών. Στο βιβλίο με τον τίτλο «Environmental mathematics in the classroom» (B.A.Fusaro and P.C.Kenschaft,2003) επιλύονται περιβαλλοντικά προβλήματα με πραγματικά δεδομένα από επίσημες πηγές και με τη χρήση μαθηματικών γνώσεων που διδάσκονται στην τάξη, προκαλώντας αφενός το ενδιαφέρον των μαθητών για το περιβάλλον και αφετέρου δίνοντας την ευκαιρία στους μαθητές να εφαρμόσουν τη μαθηματική θεωρία σε πραγματικές καταστάσεις. Τα Μαθηματικά είναι ένα από τα βασικά μαθήματα της Εκπαίδευσης σε όλα τα εκπαιδευτικά συστήματα του κόσμου. Είναι αναγνωρισμένη η συμβολή τους στην πρόοδο όλων των επιστημών και εξίσου αναγνωρισμένη η συμβολή τους στην επίλυση των σύνθετων περιβαλλοντικών προβλημάτων. Η Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία με τον ολιστικό, συστημικό, διαθεματικό και διεπιστημονικό χαρακτήρα της έχει ανάγκη τόσο τις φυσικές επιστήμες όσο και τις επιστήμες της αγωγής. Όμως το ζητούμενο είναι η συμβολή αυτή των Μαθηματικών στην Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία να μη γίνεται μόνο δια μέσου των επιστημονικών γνώσεων. Από την άλλη, για τα Μαθηματικά επικρατεί η στερεότυπη άποψη, ακόμη και μεταξύ των εκπαιδευτικών, ότι από τη φύση τους είναι υπεράνω πολιτισμού και άνευ αξιών και ότι ένας μαθηματικός την ώρα της διδασκαλίας ενδιαφέρεται μόνο να μεταδώσει τις μαθηματικές έννοιες στο μαθητή και δεν αποσκοπεί στη διδασκαλία κάποιων αξιών (Bishop,2001). Όμως αφού τα Μαθηματικά εντάσσονται στο σύστημα του σχολείου, εκ των πραγμάτων μεταφέρουν κάποιες αξίες, είτε μέσα από το πρόγραμμα του σχολείου είτε μέσα από τη συμπεριφορά του μαθηματικού είτε και μέσα από το παραπρόγραμμα. Αυτό που πραγματικά εγείρει έναν ερευνητικό προβληματισμό είναι αν υπάρχει συνδυασμός διδασκαλίας των Μαθηματικών με αξίες, αν δηλαδή την ώρα που διδάσκει ο μαθηματικός τις μαθηματικές σχέσεις γίνεται έμμεσα διδασκαλία αξιών τέτοιων, που να οφείλονται αποκλειστικά στη φύση του μαθήματος.

5 Η σημασία που αποδίδεται στις αξίες μέσα στην ΕΠΑ και η δυνατότητα διδασκαλίας αξιών στα Μαθηματικά οδήγησε στην παρούσα ερευνητική εργασία που έχει ως βασικό σκοπό να αναδείξει το αξιακό υλικό στα Μαθηματικά σε συσχετισμό με το αξιακό υλικό που εμπεριέχεται στην ΕΠΑ. Το βασικό ερευνητικό επομένως ερώτημα είναι διπλό: αφενός εάν οι αξίες αποτελούν εγγενές τμήμα στη διδασκαλία των Μαθηματικών και εάν οι αξίες τις οποίες προωθούν τα Μαθηματικά θα μπορούσαν να συνδυαστούν με τις αξίες στην ΕΠΑ. Μια τέτοια προοπτική σίγουρα θα είναι προς όφελος της ΕΠΑ. Αν στη διδασκαλία των Μαθηματικών γίνεται και διδασκαλία αξιών και οι αξίες αυτές είναι ήδη αποδεκτές στην ΕΠΑ ή μπορούν να ενσωματωθούν ως νέες αξίες, τότε τα Μαθηματικά θα μπορούν να στηρίζουν την ΕΠΑ όχι μόνο επιστημονικά αλλά και δια μέσου των κοινών αυτών αξιών. Η παραπάνω εικασία δεν έχει αποτυπωθεί σε άλλες ερευνητικές εργασίες και διαθέτει πρωτοτυπία ως ιδέα αλλά και ως εφαρμογή. Οι στόχοι της ερευνητικής αυτής εργασίας είναι: να αναγνωριστεί η έννοια της αξίας στην ΕΠΑ να αναδειχθεί η αξιακή προδιάθεση στην ΕΠΑ και η αναγνώριση των βασικών αξιών που εμπεριέχονται σε αυτό το πεδίο να αναδειχθεί το αξιακό υλικό στα Μαθηματικά να γίνει κατανοητό με ποιο τρόπο η Διδακτική των Μαθηματικών ενσωματώνει την αξιακή παράμετρο και να γίνει φανερή η δυνατότητα ανάδειξης διδασκαλίας αξιών στα Μαθηματικά μέσα από μαθηματικές δραστηριότητες να επιχειρηθεί συνδυαστική προσέγγιση αξιών στα Μαθηματικά με ΕΠΑ Προκειμένου να υλοποιηθούν οι στόχοι της ερευνητικής αυτής εργασίας, διεξήχθη βιβλιογραφική έρευνα, η οποία σε γενικές γραμμές άρχισε με την ιστορική αναδρομή της ΕΠΑ και συνεχίστηκε με την καταγραφή των χαρακτηριστικών της και ειδικά του τρόπου με τον οποίο προσεγγίζει την κριτική της θεωρία και το δημοκρατικό της πλαίσιο. Ακολούθησε αναλυτική περιγραφή του προσανατολισμένου σε αξίες χαρακτήρα της ΕΠΑ και έγινε προσπάθεια αναγνώρισης των βασικών αξιών της. Τέλος, εντοπίστηκαν βιβλιογραφικά τα αξιακά χαρακτηριστικά στα Μαθηματικά και επιχειρήθηκε ανάδειξή τους με μαθηματικές δραστηριότητες. Η δε προσέγγιση αξιών στα Μαθηματικά με ΕΠΑ πραγματοποιήθηκε με πειραματική διδασκαλία στο μάθημα των Μαθηματικών.

6 Τα βασικά συμπεράσματα που προέκυψαν από τη βιβλιογραφική έρευνα είναι τα εξής: 1) Στην ΕΠΑ το ατομικό και κοινωνικό σύστημα αξιών αποτελεί τον βασικό παράγοντα που προσδιορίζει το είδος των σχέσεων ανθρώπου, κοινωνίας και περιβάλλοντος και οι αξίες αποτελούν τα κριτήρια των περιβαλλοντικών επιλογών που γίνονται από τα άτομα και την κοινωνία 2) Για την ΕΠΑ η εκπαίδευση αξιών είναι αναγκαία για να αναπτυχθεί η ικανότητα της κριτικής ανάλυσης των αξιών που κρύβονται πίσω από τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα. Το σύνολο των αξιών της αειφορίας, εκτός από τις ηθικές και τις κοινωνικές αξίες, περιλαμβάνει και ένα πλέγμα αξιών που θεωρούνται βασικές αξίες της αειφορίας. Αυτές είναι οι αξίες της αλληλεγγύης, της οικολογικής και κοινωνικής δικαιοσύνης, της ανεκτικότητας και της δημοκρατίας από τη μια μεριά και από την άλλη είναι ο κριτικός στοχασμός, η αυτονομία και η υπευθυνότητα(φλογαίτη,2009) 3) Τα Μαθηματικά, σε αντίθεση με την επικρατούσα εντύπωση ότι είναι άνευ αξιών, διαθέτουν αξιακό υλικό. Αυτό αναδείχτηκε από τον ερευνητή Bishop(1988) ο οποίος υποστήριξε ότι στην εκπαίδευση για τα Μαθηματικά διδάσκονται τρία είδη αξιών: ι) οι γενικές εκπαιδευτικές αξίες, που συνδέονται με τις γενικές κοινωνικές αξίες, ιι) οι καθαρά μαθηματικές αξίες, που υιοθετήθηκαν από τους μαθηματικούς που ανέπτυξαν τα ονομαζόμενα «Δυτικά» Μαθηματικά και ιιι) οι μαθηματικές εκπαιδευτικές αξίες, που σχετίζονται με τους κανόνες και τις πρακτικές της διδασκαλίας των Μαθηματικών στο σχολείο όπως υποστηρίζονται από τα βιβλία, τα αναλυτικά προγράμματα κ.τ.λ. 4) Η προσπάθεια διδασκαλίας των «μαθηματικών αξιών» ανέδειξε από τη Διδακτική των Μαθηματικών μια σειρά από μαθηματικές δραστηριότητες, οι οποίες εμπεριέχουν ρήματα τα οποία εκφράζουν τη συμπεριφορά που αναμένεται να παρουσιάσει ένας μαθητής μετά την εξάσκηση στις μαθηματικές αξίες κατά Bishop. Οι δραστηριότητες αυτές είναι οι δραστηριότητες κατά Gras, οι οποίες ανταποκρίνονται στου διδακτικούς στόχους κατά Gras. Σε παράρτημα αποτυπώνεται η πειραματική διδασκαλία που έγινε στους μαθητές της Α και Β τάξης του Λυκείου, με στόχο την ανίχνευση, αναγνώριση και επιβεβαίωση συγκεκριμένων χαρακτηριστικών-αξιών σε επιλεγμένες μαθηματικές ασκήσεις, ενώ στη συνέχεια της πειραματικής διδασκαλίας έγινε διερεύνηση των πεποιθήσεων των μαθητών για τον πιθανόν εντοπισμό αυτών των χαρακτηριστικών μέσα σε περιβαλλοντικά ζητήματα προκειμένου να συνδεθούν τα Μαθηματικά με την

7 Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία (βλ. Παράρτημα 1:περιγραφή διδασκαλίας και παρουσίαση φυλλαδίου εργασίας). Η πειραματική διδασκαλία ακολούθησε τα παρακάτω στάδια: Α) Πραγματοποιήθηκαν δύο διδακτικές ώρες, όπου επιλύθηκαν ειδικά επιλεγμένες ασκήσεις των μαθηματικών μέσα από ένα φύλλο ασκήσεων Β) Ανατέθηκε στους μαθητές της Α Λυκείου να φέρουν στοιχεία για τον πληθυσμό της Ρόδου τα τελευταία χρόνια και έγινε παράσταση των πληροφοριών αυτών πάνω σε ένα σύστημα ορθογωνίων αξόνων και μετά προσέγγιση γραμμικής συνάρτησης και στο τέλος συζήτηση για τις περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες της αύξησης του πληθυσμού της Ρόδου. Επίσης ανατέθηκε στους μαθητές της Β Λυκείου να φέρουν στοιχεία για τον πληθυσμό της Γης τα τελευταία χρόνια και έγινε παράσταση των πληροφοριών αυτών πάνω σε ένα σύστημα ορθογωνίων αξόνων και μετά προσέγγιση εκθετικής συνάρτησης και στο τέλος συζήτηση για τις περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες της αύξησης του πληθυσμού της Γης. Γ) Μοιράσθηκε στους μαθητές ερωτηματολόγιο (βλ. Παράρτημα 2) το οποίο περιείχε μια σειρά από περιβαλλοντικά ζητήματα με την υπόδειξη να ανιχνεύσουν οι μαθητές συγκεκριμένα αξιακά χαρακτηριστικά πίσω από τις λέξεις. Σύμφωνα με τη μελέτη των αποτελεσμάτων από τη στατιστική επεξεργασία που έγινε (βλ Παράρτημα 3: πίνακες και γραφήματα) τα βασικά συμπεράσματα από την πειραματική διδασκαλία είναι τα εξής: ι) οι μαθητές έλυσαν επιλεγμένες μαθηματικές ασκήσεις και ανίχνευσαν τις μαθηματικές αξίες κατά Bishop ιι) οι μαθητές αναγνώρισαν τη συμβολή του ελέγχου και της πρόβλεψης, με τη βοήθεια των γραφικών παραστάσεων, στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών ζητημάτων ιιι) οι μαθητές εντόπισαν «μαθηματικές αξίες» σε περιβαλλοντικά ζητήματα.

8 3. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Στην πειραματική διδασκαλία έγινε καταρχήν προσπάθεια να αντιληφθούν οι μαθητές ότι στα Μαθηματικά μέσω ασκήσεων και προβλημάτων καλλιεργούνται ορισμένες δεξιότητες-αξίες, οι οποίες θα τους βοηθήσουν να βρίσκουν λύσεις και στα προβλήματα που θα αντιμετωπίζουν ως αυριανοί πολίτες. Επιλέχτηκε η ταξινομία κατά Gras ως η πλέον κατάλληλη ταξινομία διδακτικών στόχων για αυτής της μορφής διδασκαλίας. Ο λόγος είναι ότι η ταξινομία στόχων κατά Gras συγκεντρώνει όλα τα ρήματα που εκφράζουν τους διδακτικούς της στόχους και τα κατατάσσει σε δραστηριότητες, οι οποίες προσεγγίζουν πολύ τις αξίες κατά Bishop. Για παράδειγμα υπάρχει η δημιουργική, η προβλεπτική, η κριτική, η μεταφραστική, η ευρετική, η λογική δραστηριότητα κατά Gras και στις οποίες δραστηριότητες ανταποκρίνονται ασκήσεις τόσο από την ύλη των Μαθηματικών του Γυμνασίου όσο και από την ύλη του Λυκείου. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε δραστηριότητα με βασικό στόχο, να αντιληφθούν οι μαθητές ότι τα περιβαλλοντικά προβλήματα μπορούν να αποφευχθούν αν όχι να περιοριστούν με τον έλεγχο και την πρόβλεψη που μπορεί να γίνει με τη βοήθεια των Μαθηματικών. Δόθηκε φυλλάδιο εργασίας στο οποίο έκαναν χρήση γραμμικής και εκθετικής συνάρτησης για να ελέγξουν και να προβλέψουν την πληθυσμιακή αύξηση. Πραγματοποιήθηκαν 2 δραστηριότητες: 1 η δραστηριότητα : «Μαθηματικά και αξίες» Θεματική Ενότητα: «Αξίες κατά Bishop» Τίτλος δραστηριότητας: Ανίχνευση των αξιών κατά Bishop μέσα σε ασκήσεις των Μαθηματικών του Λυκείου Τεχνική: Καθοδηγούμενη ανακάλυψη. Πηγές-Μέσα-Βοηθήματα: Τα βιβλία των Μαθηματικών της Α και Β Λυκείουφυλλάδιο με ασκήσεις Συνολικός απαιτούμενος χρόνος: 2 διδακτικές ώρες Ειδικοί στόχοι: με αυτή τη δραστηριότητα επιδιώκεται οι μαθητές να εντοπίσουν ποια από τις έξι αξίες του Bishop κρύβεται πίσω από κάθε άσκηση να αντιληφθούν ότι με την επίλυση των μαθηματικών ασκήσεων καλλιεργούνται ασυνείδητα ορισμένες δεξιότητες-αξίες

9 Περιγραφή: Επιλέχτηκαν ασκήσεις από την ύλη των Μαθηματικών της Α και Β Λυκείου και επιλύθηκαν μέσα στην τάξη. Στο τέλος κάθε άσκησης οι μαθητές διατύπωναν ποιο κατά την άποψη τους από τα έξι χαρακτηριστικά-αξίες κατά Bishop ανιχνεύανε στην όλη διαδικασία. Για παράδειγμα δόθηκε η παρακάτω άσκηση: a = = 1aa a a a= = a a 1 1 ( a1)( + = a1) ( a1)1 a+= = 1 1a 0 και ρωτήθηκαν οι μαθητές πώς έγινε και βγήκε ότι το μηδέν ισούται με το ένα. Από τη συζήτηση προέκυψε το συμπέρασμα ότι δεν έγινε έλεγχος την ώρα της διαίρεσης, αν δηλαδή έγινε διαίρεση με μη μηδενικό αριθμό. Έτσι αναδεικνύεται ως ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της άσκησης αυτής, ο έλεγχος, ο οποίος αν δεν εφαρμοστεί, εξάγονται λάθος διαπιστώσεις. 2 η δραστηριότητα : «Έλεγχος- πρόβλεψη» Παράδειγμα 1 Θεματική Ενότητα: Έλεγχος- πρόβλεψη : Παράδειγμα 1 Τίτλος δραστηριότητας: «Η άβολη αλήθεια» Τεχνική: Προβολή ταινίας- συζήτηση καθηγητή με τους μαθητές Πηγές-Μέσα-Βοηθήματα: Το DVD του Αλ Γκορ «The inconvenient truth» Συνολικός απαιτούμενος χρόνος: 2 ώρες Ειδικοί στόχοι: με αυτή τη δραστηριότητα επιδιώκεται οι μαθητές : να ευαισθητοποιηθούν, βλέποντας στην οθόνη, τις συνέπειες από την υπερθέρμανση της Γης να συνειδητοποιήσουν ότι μπορούν οι άνθρωποι, αν θελήσουν, να περιορίσουν τις εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα να αντιληφθούν από τα λεγόμενα του Αλ Γκορ, ότι πολλές φορές οι πολιτικοί αναγκάζουν τους επιστήμονες να μην διαρρέουν πληροφορίες για την καταστροφή του περιβάλλοντος, επειδή έχουν τα δικά τους πολιτικά συμφέροντα να αντιληφθούν τη δύναμη και τη δυνατότητα που έχουν οι επιστήμονες να ελέγχουν και να προβλέπουν την πορεία της κλιματικής εξέλιξης να αντιληφθούν τη χρησιμότητα των γραφικών παραστάσεων των γραμμικών και εκθετικών συναρτήσεων, που διδάσκονται στα Μαθηματικά να πληροφορηθούν για τα, όπως κατονομάζονται στην ταινία, «υπολογιστικά μοντέλα»

10 Περιγραφή: Οι μαθητές και των δύο τάξεων παρακολούθησαν την προβολή της ταινίας του Αλ Γκορ με κεντρικό θέμα την υπερθέρμανση της Γης, τα αίτια και τις συνέπειες. Ως βασική αιτία της υπερθέρμανσης παρουσιάζεται η αύξηση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα και μάλιστα με χρονοδιαγράμματα φαίνεται ότι θερμοκρασία και διοξείδιο του άνθρακα παρουσιάζουν την ίδια εκθετική αύξηση κατά τη διάρκεια των τελευταίων χρόνων. Τυφώνες, καταιγίδες, ανεμοστρόβιλοι, λιώσιμο των πάγων, ξηρασία, βροχοπτώσεις περιγράφονται ως συνέπειες της υπερθέρμανσης. Αυτή η κλιματική αλλαγή που συντελείται τα τελευταία χρόνια λόγω της υπερθέρμανσης δεν είναι γραμμική, όπως λέει ο Αλ Γκορ, αλλά κάνει μεγάλα άλματα. Προτρέπει να ακούγονται με προσοχή οι επιστήμονες όταν προειδοποιούν, γιατί οι επιστήμονες με τα υπολογιστικά τους μοντέλα μπορούν να προβλέψουν τιμές για τα επόμενα χρόνια. Ακούγεται χαρακτηριστικά από τον Αλ Γκορ να λέει τα λόγια του Τσώρτσιλ: «Η εποχή της αναβλητικότητας, των ημίμετρων, των διαψεύσεων, τελείωσε. Μπαίνουμε στην περίοδο των συνεπειών». Χρειάζεται λοιπόν κατά τον Αλ Γκορ προετοιμασία, πολιτική βούληση, αλλαγή νοοτροπίας, συνεργασία, γιατί όλο αυτό που θεωρούμε εμείς οι μεγάλοι ως δεδομένο ίσως να μην είναι τέτοιο για τα παιδιά μας, εννοώντας βέβαια το φυσικό περιβάλλον. Παράδειγμα 2 Θεματική Ενότητα: Έλεγχος- πρόβλεψη : Παράδειγμα 2 Τίτλος δραστηριότητας: εκδρομή στο φράγμα του Γαδουρά Τεχνική: Μετακίνηση στο προς μελέτη πεδίο Πηγές-Μέσα-Βοηθήματα: Ενημερωτικό φυλλάδιο από την κατασκευάστρια εταιρεία Συνολικός απαιτούμενος χρόνος: 5 ώρες Ειδικοί στόχοι: με αυτή τη δραστηριότητα οι μαθητές επιδιώκεται: να αντιληφθούν τις επιπτώσεις που φέρνει η κλιματική αλλαγή και στο νησί της Ρόδου να συνειδητοποιήσουν ότι ο πολιτισμός ως εργαλείο ανάπτυξης μπορεί να αντιμετωπίσει και να διαχειριστεί προβληματικές καταστάσεις Περιγραφή: Τονίστηκε από τους ειδικούς μηχανικούς του φράγματος το πρόβλημα της λειψυδρίας και των ανεξέλεγκτων γεωτρήσεων και η αναγκαιότητα της εξοικονόμησης νερού λόγω της μεγάλης ξηρασίας που προβλέπεται να φέρει η κλιματική αλλαγή. Δόθηκαν πληροφορίες για την δομή του φράγματος και για τις οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές συνέπειες της κατασκευής του. Παράδειγμα 3

11 Θεματική Ενότητα: «Προσαρμογή γραμμικής συνάρτησης- εκθετικής συνάρτησης στο σχήμα των δεδομένων» Τίτλος δραστηριότητας: «Το πρώτο μας μαθηματικό μοντέλο» Τεχνική: Καθοδηγούμενη ανακάλυψη-συζήτηση καθηγητή με τους μαθητές Πηγές-Μέσα-Βοηθήματα: Διαδίκτυο, τετραγωνισμένο χαρτί, χάρακες, μολύβια, φύλλο εργασίας. Συνολικός απαιτούμενος χρόνος: 2 διδακτικές ώρες Ειδικοί στόχοι: με αυτή τη δραστηριότητα οι μαθητές επιδιώκεται: να εξασκηθούν στη μεταφορά των δεδομένων πάνω σε ένα σύστημα ορθογωνίων αξόνων να εξασκηθούν στη μεταφορά των δεδομένων πάνω σε ένα σύστημα ορθογωνίων αξόνων με ανεξάρτητη μεταβλητή όχι το χρόνο που μαζεύτηκαν τα δεδομένα αλλά τον αριθμό των χρόνων από μια συγκεκριμένη ημερομηνία και μετά να μάθουν να προσεγγίζουν τα δεδομένα τους με γραφικές παραστάσεις γνωστών τους συναρτήσεων να βρίσκουν με βάση τα δεδομένα τους και την γραμμή που τα προσεγγίζει, τη μαθηματική σχέση που συνδέει τα δεδομένα να αντιληφθούν πώς τα Μαθηματικά με τη μοντελοποίηση συμβάλουν στον έλεγχο και την πρόβλεψη καταστάσεων Περιγραφή: Ανατέθηκε στους μαθητές να φέρουν πληροφορίες για τις συνέπειες του υπερπληθυσμού στην κλιματική αλλαγή. Στη συνέχεια ζητήθηκε από τους μαθητές της Α Λυκείου να φέρουν στοιχεία για τον πληθυσμό της Ρόδου τα τελευταία χρόνια και έγινε παράσταση των πληροφοριών αυτών πάνω σε ένα σύστημα ορθογωνίων αξόνων και μετά προσαρμογή της γραμμικής συνάρτησης στο σχήμα των δεδομένων και στο τέλος συζήτηση για τα αποτελέσματα της πληθυσμιακής αύξησης του νησιού. Επίσης, ζητήθηκε από τους μαθητές της Β Λυκείου να φέρουν στοιχεία για τον πληθυσμό της Γης τα τελευταία χρόνια και έγινε παράσταση των πληροφοριών αυτών πάνω σε ένα σύστημα ορθογωνίων αξόνων και μετά προσαρμογή της εκθετικής συνάρτησης και στο τέλος συζήτηση για τα αποτελέσματα. Η συζήτηση ολοκληρώθηκε με τον προβληματισμό της αυξητικής τάσης που έχει γενικά ο πληθυσμός και των συνεπειών που συνεπάγεται η αύξηση του πληθυσμού λόγω της υπερεκμετάλλευσης των φυσικών πόρων για την ικανοποίηση των αναγκών όλο και περισσότερων ανθρώπων.

12 ΦΥΛΛΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

13 Διάβασε κάθε μια από τις παρακάτω δραστηριότητες που γίνονται στο Μάθημα των Μαθηματικών και στη συνέχεια βάζοντας σημείωσε μέχρι δύο από τα παρακάτω χαρακτηριστικά στα οποία πιστεύεις ότι εξασκείσαι κυρίως κάθε φορά Δραστηριότητα στα Μαθηματικά με την οποία εξασκούμαι: Στον έλεγχο Στην κατανόηση Στην παραγωγή Στην κριτική και στην πρόβλεψη και ερμηνεία επιστημονικών συμβόλων πρωτοπόρων μεθόδων και ιδεών σκέψη και αξιολόγηση Στην πολυφωνία και στη δημοκρατική Στο μυστήριο των Μαθηματικών διαδικασία Να γράψεις το σύνολο των πραγματικών αριθμών x, με 3 x 8, υπό μορφή διαστήματος Να βρεις το λάθος: a = 1 a a = a a = a a = a 1 1 ( a + 1) ( a 1) = ( a 1) 1 a + 1= 1 a = 0 Παρουσίασε στους συμμαθητές σου τη λύση της 2 x 5x + 6 = 0 με όποιο τρόπο θέλεις Να αποδείξεις ότι οι διαγώνιοι ενός ρόμβου τέμνονται κάθετα

14 Δραστηριότητα στα Μαθηματικά με την οποία εξασκούμαι: Στον έλεγχο Στην κατανόηση Στην παραγωγή Στην κριτική και στην πρόβλεψη και ερμηνεία επιστημονικών συμβόλων πρωτοπόρων μεθόδων και ιδεών σκέψη και αξιολόγηση Στην πολυφωνία και στη δημοκρατική διαδικασία Στο μυστήριο των Μαθηματικών Επινόησε μια πραγματική κατάσταση που να αντιπροσωπεύεται από την ανίσωση: 3 ( x 2) 36 Σε οποιονδήποτε κύκλο, αν διαιρέσεις το μήκος της περιφέρειας με τη διάμετρο θα έχεις πάντα αποτέλεσμα ίσο με το μαγικό αριθμό π. Μετρώντας κάποιος τις πλευρές ενός τριγώνου βρήκε τα εξής μήκη: ΑΒ=5, ΒΓ=3 και ΑΓ=10. Είναι δυνατόν; Ο πληθυσμός της Γης αυξάνεται με ετήσιο ρυθμό 1,7%. Το 1987 ήταν 5 δισεκατομμύρια κάτοικοι. Αν συνεχίζει να αυξάνεται με τον ίδιο ρυθμό, ποια χρονιά θα διπλασιαστεί;

15 ΦΥΛΛΟ ΓΙΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΚΕΙΟΥ

16 Α ΛΥΚΕΙΟΥ Η μαθηματική επεξεργασία δεδομένων από πραγματικές καταστάσεις ως βοήθεια για την κατανόηση περιβαλλοντικών ζητημάτων. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι πληροφορίες από πραγματικές καταστάσεις δοσμένες σε αριθμητική μορφή λέγονται δεδομένα και πολλά θέματα που έχουν σχέση με τη ζωή μας πάνω στον πλανήτη Γη μπορούν να ερευνηθούν χρησιμοποιώντας δεδομένα. Ένα από αυτά τα σημαντικά θέματα είναι το περιβάλλον. Στα παραδείγματα και στις δραστηριότητες που ακολουθούν θα χρησιμοποιήσετε πραγματικά δεδομένα για να μελετήσετε μαθηματικές έννοιες, ενώ συγχρόνως θα μεγαλώνει το ενδιαφέρον σας για το περιβάλλον. Τα δεδομένα όμως παριστάνουν συνήθως μια μερική άποψη της πραγματικής κατάστασης. Για παράδειγμα, δεδομένα μεμονωμένων τιμών δεν δείχνουν τι συνέβη μεταξύ των τιμών αυτών ή τι πιθανόν μπορεί να συμβεί ακριβώς έξω από τις τιμές αυτές των δεδομένων. Τέτοιες προβλέψεις είναι δυνατές με τη βοήθεια συναρτήσεων, τις οποίες χρησιμοποιούμε για να περιγράψουμε το μοντέλο που εμφανίζεται από τα δεδομένα. Πρέπει να τονίσουμε ότι η διαδικασία της προσαρμογής καμπύλων στα δεδομένα είναι σύνθετη. Δεν είναι ο σκοπός μας να επιχειρήσουμε να διδάξουμε τη διαδικασία αυτή εδώ. Αντί για αυτό θα χρησιμοποιήσουμε γραφικές παραστάσεις γνωστών και βασικών συναρτήσεων σαν μια μέθοδο για να κινητοποιήσουμε το ενδιαφέρον σας για περιβαλλοντικά θέματα μέσα από μαθηματικές εφαρμογές. Όποτε χρησιμοποιούμε συναρτήσεις σε εφαρμογές πραγματικών καταστάσεων θα πρέπει να δίνουμε μια σαφή περιγραφή του τι εκφράζουν οι μεταβλητές μας, πώς μετρούνται και ποια είναι η μεταξύ τους σχέση. Για να είναι χρήσιμο λοιπόν σε μας ή κάπου αλλού αυτή η περιγραφή, θα πρέπει να περιέχει τα σύμβολα για την ανεξάρτητη μεταβλητή και για την εξαρτημένη μεταβλητή, την εξίσωση που θα συνδέει τις δύο μεταβλητές καθώς και τις μονάδες μέτρησης. Μια τέτοια περιγραφή ονομάζεται μοντέλο.

17 ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ Σε αυτή την παράγραφο θα μάθεις πώς να κατασκευάζεις και πώς να χρησιμοποιείς ένα μαθηματικό γραμμικό μοντέλο. Τα μαθηματικά μοντέλα γενικώς περιγράφουν σχέσεις μεταξύ μεγεθών και είναι πολύ χρήσιμα σε επιστημονικές και επιχειρηματικές δραστηριότητες. Παράδειγμα Τα παιδιά του τμήματος Α2 του Βενετοκλείου Λυκείου επισκέφθηκαν το Δήμο της Ρόδου και ζήτησαν πληροφορίες για τον πληθυσμό του νησιού της Ρόδου, σύμφωνα με την απογραφή των τελευταίων χρόνων. Τα αριθμητικά δεδομένα που τους δόθηκαν είναι τα εξής: Έτος Πληθυσμός ο Βήμα Αρχικά συλλέγουμε τα δεδομένα και μετά καθορίζουμε ποια θα είναι η μεταβλητή εισόδου και ποια η μεταβλητή εξόδου. Στο παράδειγμα μας: Μεταβλητή εισόδου χ επιλέγουμε να είναι το έτος μέσα στο οποίο έγινε η απογραφή. Μεταβλητή εξόδου ψ επιλέγουμε να είναι ο πληθυσμός του νησιού της Ρόδου. 2 ο Βήμα Μετά καθορίζουμε ποια θα είναι η μονάδα μέτρησης πάνω στο σύστημα ορθογωνίων αξόνων. Στον οριζόντιο άξονα των χ αποφασίζουμε να μεταφέρουμε τις τιμές των χ ώστε το 1951 να αντιστοιχεί στο 0. Έτσι, αντί η μεταβλητή να παρουσιάζει το χρόνο απογραφής, επιλέγουμε να παρουσιάζει τον αριθμό των ετών από το 1951 και μετά. Με τη λογική αυτή το έτος 1961 που είναι 10 χρόνια μετά το 1951 θα αντιστοιχεί στον αριθμό 10.

18 Στον κατακόρυφο άξονα των ψ αποφασίζουμε ο πληθυσμός να εκφραστεί σε χιλιάδες, οπότε για παράδειγμα ο αριθμός θα εκφραστεί με τον αριθμό 59 και επιλέγουμε ως μονάδα μέτρησης τους 1000 κατοίκους. 3 ο Βήμα Πριν τοποθετήσουμε τις τιμές πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι το αποτέλεσμα της δραστηριότητας αυτής θα είναι πιο ευανάγνωστο και πιο χρήσιμο αν βγει απλωμένο και όχι μαζεμένο. Και αυτό θα εξαρτηθεί από το πόσα cm θα είναι η μονάδα μέτρησης. Στο παράδειγμα μας: Κατασκευάζουμε ένα σύστημα ορθογωνίων αξόνων και στον άξονα των χ στα δύο εκατοστά βάζουμε το 10 ενώ στον άξονα των ψ στο 1 εκατοστό βάζουμε το 10 (που αντιστοιχεί σε κατοίκους) και στη συνέχεια συμπληρώνουμε τις υπόλοιπες τιμές μέχρι εκεί που έχουμε στα δεδομένα μας. 4 ο Βήμα Μεταφέρουμε τα δεδομένα μας πάνω στο σύστημα ορθογωνίων αξόνων και έτσι σχηματίζεται ένα σύνολο σημείων. Η παράσταση αυτή των δεδομένων με σημεία μας παρέχει πληροφορίες για το σχήμα της γραφικής παράστασης της συνάρτησης που θα χρησιμοποιήσουμε για να περιγράψουμε το μοντέλο των δεδομένων. 5 ο Βήμα Παρατηρούμε με προσοχή το σύνολο των σημείων που έχουμε. Αν τα σημεία είναι όλα πάνω σε μια ευθεία γραμμή, τότε μπορούμε να πούμε ότι μεταξύ του χρόνου και του πληθυσμού υπάρχει μια γραμμική σχέση. Αν όμως δεν είναι ευθυγραμμισμένα τότε μπορούμε να παράγουμε εμείς μια γραμμική σχέση μεταξύ των δύο μεταβλητών και έτσι να έχουμε ένα κατά προσέγγιση μοντέλο. Ένα κατά προσέγγιση γραμμικό μοντέλο θα έχει για γραφική παράσταση μια ευθεία που θα είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στα σημεία των πραγματικών δεδομένων. Στο παράδειγμα μας Να ενώσετε τα σημεία (10, 64) και (30, 88) με μια ευθεία γραμμή. Μόλις φτιάξατε το δικό σας μοντέλο!!! Ποια είναι όμως η εξίσωση της ευθείας αυτής; Γνωρίζουμε ότι μια γραμμική σχέση μεταξύ δύο ποσοτήτων χ και ψ μπορεί να εκφραστεί μαθηματικά με μια εξίσωση που έχει τη μορφή: ψ = α χ + β Έτσι στο παράδειγμα μας έχουμε τον παρακάτω πίνακα τιμών: χ: ψ:

19 χρόνια από το πληθυσμός νήσου 1951 Ρόδου(σε χιλιάδες) ο Βήμα Για να βρούμε την εξίσωση της ευθείας που φέραμε πρέπει να υπολογίσουμε πρώτα την κλίση δηλαδή τον αριθμό α. Γνωρίζουμε από τη θεωρία ότι η κλίση υπολογίζεται από το λόγο της διαφοράς των τιμών των ψ προς τη διαφορά των τιμών των χ Κλίση= α = = = = 1,2 Το πρόσημο της κλίσης δηλώνει την κατεύθυνση της γραμμής καθώς κινούμαστε από αριστερά προς τα δεξιά. Μία γραμμή στην οποία η κλίση έχει θετικό πρόσημο κατευθύνεται προς τα πάνω ενώ μια γραμμή στην οποία η κλίση έχει αρνητικό πρόσημο κατευθύνεται προς τα κάτω. 7 ο Βήμα Αντικαθιστούμε την κλίση και τις συντεταγμένες ενός από τα σημεία που επιλέξαμε μέσα στην εξίσωση ψ = α χ + β και λύνουμε ως προς β. Στο παράδειγμά μας διαλέγουμε για ευκολία το (10,64) ψ = αχ + β 64 = 1, β 64 = 12 + β β = 52 Έτσι η εξίσωση για το μοντέλο που επιλέξαμε είναι: ψ = 1,2 χ ο Βήμα Σύμφωνα με το μοντέλο μας, το έτος 1971 (δηλαδή χ=20) πόσος προβλέπεται ο πληθυσμός της Ρόδου; Αντικαθιστούμε στην εξίσωση ψ = 1, 2 5χ +όπου 2 χ=20 και έχουμε: ψ = 1, ψ = ψ = 76 που σημαίνει ότι ο πληθυσμός του νησιού της Ρόδου σύμφωνα με το μοντέλο μας το έτος 1971 θα έπρεπε να είναι κάτοικοι. Όμως, σύμφωνα με τον πίνακα, στην πραγματικότητα ήταν κάτοικοι και τότε λέμε ότι έχουμε ένα σφάλμα : προβλεπόμενη τιμή πραγματική τιμή = +9 ή 9000 κάτοικοι.

20 9 ο Βήμα Ερμηνεία μοντέλων : ΠΡΟΒΛΕΨΗ Τα μαθητικά μοντέλα χρησιμοποιούνται για να μας βοηθήσουν να καταλάβουμε τη σχέση μεταξύ μεγεθών και το πιο σπουδαίο, μας βοηθούν πολλές φορές να κάνουμε και πρόβλεψη. Οι προβλέψεις αυτές είναι χρήσιμες για τον προγραμματισμό μας όταν τα μοντέλα μας είναι αξιόπιστα. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα μοντέλο για να κάνουμε μία πρόβλεψη και μετά να δούμε αν η τιμή ή το ενδεχόμενο που προβλέψαμε πραγματοποιήθηκε. Έτσι ελέγχουμε την αξιοπιστία του μοντέλου. Στο παράδειγμα μας : Θα προβλέψουμε πόσος είναι ο πληθυσμός του νησιού της Ρόδου σήμερα, το έτος 2011, σύμφωνα με το μοντέλο μας και να το διασταυρώσουμε με το πραγματικό νούμερο που θα βγει από την απογραφή που γίνεται τώρα. ψ = 1,2 χ + 52 ψ = 1, ψ = ψ = 124 Σύμφωνα λοιπόν με το μοντέλο μας σήμερα στο νησί της Ρόδου ο πληθυσμός θα είναι κάτοικοι. Ρώτα να δούμε αν πέτυχε το μοντέλο σου!!! Μπορούμε να κάνουμε και άλλου είδους πρόβλεψη. Για παράδειγμα μπορούμε να προβλέψουμε ποιο έτος ο πληθυσμός του νησιού της Ρόδου θα γίνει κάτοικοι ψ = 1,2 χ = 1, 2 χ = 1, 2 χ 120 = 1, 2 χ 120 χ = 1, 2 χ = 100 Αυτό σημαίνει ότι το έτος =2051 ο πληθυσμός του νησιού της Ρόδου θα είναι κάτοικοι, σύμφωνα με το μοντέλο μας. Γενικά σχόλια

5.1 Δραστηριότητα: Εισαγωγή στο ορισμένο ολοκλήρωμα

5.1 Δραστηριότητα: Εισαγωγή στο ορισμένο ολοκλήρωμα 5.1 Δραστηριότητα: Εισαγωγή στο ορισμένο ολοκλήρωμα Θέμα της δραστηριότητας Η δραστηριότητα εισάγει τους μαθητές στο ολοκλήρωμα Riemann μέσω του υπολογισμού του εμβαδού ενός παραβολικού χωρίου. Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Βασίλης Καραγιάννης Η παρέμβαση πραγματοποιήθηκε στα τμήματα Β2 και Γ2 του 41 ου Γυμνασίου Αθήνας και διήρκησε τρεις διδακτικές ώρες για κάθε τμήμα. Αρχικά οι μαθητές συνέλλεξαν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Αθανάσιος Γαγάτσης Τµήµα Επιστηµών της Αγωγής Πανεπιστήµιο Κύπρου Χρήστος Παντσίδης Παναγιώτης Σπύρου Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Μυλωνάκης Κων/νος ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Σχολείο: Ημερομηνία: / / Α Λυκείου τμήμα.. Καθηγητής/τρια: Α) Το θέμα και το μαθησιακό περιβάλλον. 1) Το γνωστικό αντικείμενο της διδασκαλίας είναι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Οι μαθηματικές έννοιες και γενικότερα οι μαθηματικές διαδικασίες είναι αφηρημένες και, αρκετές φορές, ιδιαίτερα πολύπλοκες. Η κατανόηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Πραγματικοί Αριθμοί

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Πραγματικοί Αριθμοί Ενδεικτικός Προγραμματισμός ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Πραγματικοί Αριθμοί 12 περίοδοι Δείκτες επιτυχίας: Ορίζουν την έννοια της νιοστής ρίζας ενός αριθμού α και αποδεικνύουν τις ιδιότητες ριζών, όταν ν N, ν 0, 1, α R

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθήστε τη ΕΗ. Ένα µικρό νησί απέχει 4 χιλιόµετρα από την ακτή και πρόκειται να συνδεθεί µε τον υποσταθµό της ΕΗ που βλέπετε στην παρακάτω εικόνα.

Βοηθήστε τη ΕΗ. Ένα µικρό νησί απέχει 4 χιλιόµετρα από την ακτή και πρόκειται να συνδεθεί µε τον υποσταθµό της ΕΗ που βλέπετε στην παρακάτω εικόνα. Γιώργος Μαντζώλας ΠΕ03 Βοηθήστε τη ΕΗ Η προβληµατική της Εκπαιδευτικής ραστηριότητας Η επίλυση προβλήµατος δεν είναι η άµεση απόκριση σε ένα ερέθισµα, αλλά ένας πολύπλοκος µηχανισµός στον οποίο εµπλέκονται

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμός Τετραγωνική ονομάζεται κάθε συνάρτηση της μορφής y = αx 2 + βx + γ με α 0.

Ορισμός Τετραγωνική ονομάζεται κάθε συνάρτηση της μορφής y = αx 2 + βx + γ με α 0. ΜΕΡΟΣ Α. Η ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ =α +β+γ,α 0 337. Η ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ =α +β+γ ME α 0 Ορισμός Τετραγωνική ονομάζεται κάθε συνάρτηση της μορφής = α + β + γ με α 0. Η συνάρτηση = α +β+γ με α > 0 Η γραφική παράσταση της συνάρτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΑ Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΛΓΕΒΡΑ Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΛΓΕΒΡΑ Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚ ΟΣΗΣ Συγγραφική ομάδα: Ανδρεαδάκης Στυλιανός Κατσαργύρης Βασίλειος Παπασταυρίδης Σταύρος Πολύζος Γεώργιος Σβέρκος Ανδρέας Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Μια από τις σημαντικότερες δυσκολίες που συναντά ο φυσικός στη διάρκεια ενός πειράματος, είναι τα σφάλματα.

Μια από τις σημαντικότερες δυσκολίες που συναντά ο φυσικός στη διάρκεια ενός πειράματος, είναι τα σφάλματα. Εισαγωγή Μετρήσεις-Σφάλματα Πολλές φορές θα έχει τύχει να ακούσουμε τη λέξη πείραμα, είτε στο μάθημα είτε σε κάποια είδηση που αφορά τη Φυσική, τη Χημεία ή τη Βιολογία. Είναι όμως γενικώς παραδεκτό ότι

Διαβάστε περισσότερα

4.3 Δραστηριότητα: Θεώρημα Fermat

4.3 Δραστηριότητα: Θεώρημα Fermat 4.3 Δραστηριότητα: Θεώρημα Fermat Θέμα της δραστηριότητας Η δραστηριότητα αυτή εισάγει το Θεώρημα Fermat και στη συνέχεια την απόδειξή του. Ακολούθως εξετάζεται η χρήση του στον εντοπισμό πιθανών τοπικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2013/14. Μιχαηλίδου Αγγελική Λάλας Γεώργιος

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2013/14. Μιχαηλίδου Αγγελική Λάλας Γεώργιος ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2013/14 Μιχαηλίδου Αγγελική Λάλας Γεώργιος Περιγραφή Πλαισίου Σχολείο: 2 ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθηνών Τμήμα: Β 3 Υπεύθυνος καθηγητής: Δημήτριος Διαμαντίδης Συνοδός: Δημήτριος Πρωτοπαπάς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ. Και οι απαντήσεις τους

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ. Και οι απαντήσεις τους ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Και οι απαντήσεις τους Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στο «παλιό» και στο «σύγχρονο» μάθημα των Μαθηματικών; Στο μάθημα παλαιού τύπου η γνώση παρουσιάζεται στο μαθητή από τον διδάσκοντα

Διαβάστε περισσότερα

Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα. συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη τιµή.

Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα. συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη τιµή. Σενάριο 6. Συµµεταβολές στο ισοσκελές τρίγωνο Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη

Διαβάστε περισσότερα

Μ Α Θ Η Μ Α Τ Α Γ Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ

Μ Α Θ Η Μ Α Τ Α Γ Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ Μ Α Θ Η Μ Α Τ Α Γ Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Α ΜΕΡΟΣ: ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ) Επιμέλεια: Καραγιάννης Ιωάννης, Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά και Πληροφορική. Διδακτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου για τη Μελέτη και την Αυτο-αξιολόγηση των Μαθητών.

Μαθηματικά και Πληροφορική. Διδακτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου για τη Μελέτη και την Αυτο-αξιολόγηση των Μαθητών. Μαθηματικά και Πληροφορική. Διδακτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου για τη Μελέτη και την Αυτο-αξιολόγηση των Μαθητών. Α. Πέρδος 1, I. Σαράφης, Χ. Τίκβα 3 1 Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί perdos@kalamari.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια μαθημάτων για την δημιουργία συναρτήσεων υπολογισμού του ΜΚΔ και του ΕΚΠ στην MSWLogo

Σχέδια μαθημάτων για την δημιουργία συναρτήσεων υπολογισμού του ΜΚΔ και του ΕΚΠ στην MSWLogo Σχέδια μαθημάτων για την δημιουργία συναρτήσεων υπολογισμού του Μέγιστου Κοινού Διαιρέτη (ΜΚΔ) και του Ελάχιστου Κοινού Πολλαπλασίου (ΕΚΠ) δύο αριθμών, με την γλώσσα προγραμματισμού Logo Κογχυλάκης Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ - ΠΛΑΤΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 014-015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 015 ΒΑΘΜΟΣ : ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Αριθμητικά.. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 1/6/015 ΒΑΘΜΟΣ:... ΤΑΞΗ: Α Ολογράφως:... ΧΡΟΝΟΣ: ώρες

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή του εκπαιδευτικού/ μαθησιακού υλικού (Teaching plan)

Περιγραφή του εκπαιδευτικού/ μαθησιακού υλικού (Teaching plan) On-the-fly feedback, Upper Secondary Περιγραφή του εκπαιδευτικού/ μαθησιακού υλικού (Teaching plan) Τάξη: Β Λυκείου Διάρκεια ενότητας Μάθημα: Φυσική Θέμα: Ταλαντώσεις (αριθμός Χ διάρκεια μαθήματος): 6X90

Διαβάστε περισσότερα

Μ Α Θ Η Μ Α Τ Α Γ Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ

Μ Α Θ Η Μ Α Τ Α Γ Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ Μ Α Θ Η Μ Α Τ Α Γ Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Α ΜΕΡΟΣ: ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ) Μαθηματικά Προσανατολισμού Γ Λυκείου- Μαθηματικός Περιηγητής ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Δρ Αραβέλλα Ζαχαρίου

ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Δρ Αραβέλλα Ζαχαρίου Η Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη ως πλαίσιο Εκπαίδευσης Νεοδιορισθέντων Εκπαιδευτικών: Ποιοτικοί Εκπαιδευτικοί για Ποιοτική Εκπαίδευση ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ/ΠΑΙΔΙ/0308(ΒΙΕ)/07 ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1. Εισαγωγή Το μάθημα εισάγει τους μαθητές και τις μαθήτριες στην σύγχρονη οικονομική επιστήμη, τόσο σε επίπεδο μικροοικονομίας αλλά και σε επίπεδο μακροοικονομίας. Ο προσανατολισμός

Διαβάστε περισσότερα

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας. Ιωαννίνων. Αριθμητικός Γραμματισμός. Εισηγήτρια : Σεντελέ Καίτη

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας. Ιωαννίνων. Αριθμητικός Γραμματισμός. Εισηγήτρια : Σεντελέ Καίτη Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Ιωαννίνων Αριθμητικός Γραμματισμός Εισηγήτρια : Σεντελέ Καίτη ΘΕΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ «Προγραμματισμός-Οργάνωση και υλοποίηση μιας διδακτικής ενότητας στον Αριθμητικό Γραμματισμό» ΠΡΟΣΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

4.4 Δραστηριότητα: Θεώρημα Μέσης Τιμής του Διαφορικού Λογισμού

4.4 Δραστηριότητα: Θεώρημα Μέσης Τιμής του Διαφορικού Λογισμού 4.4 Δραστηριότητα: Θεώρημα Μέσης Τιμής του Διαφορικού Λογισμού Θέμα της δραστηριότητας Η δραστηριότητα αυτή εισάγει το θεώρημα Μέσης Τιμής του διαφορικού λογισμού χωρίς την απόδειξή του. Στόχοι της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» Νικόλαος Μπαλκίζας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του σχεδίου μαθήματος είναι να μάθουν όλοι οι μαθητές της τάξης τις έννοιες της ισοδυναμίας των κλασμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΣΗΜΟ ΤΟΥ ΤΡΙΩΝΥΜΟΥ

ΤΟ ΠΡΟΣΗΜΟ ΤΟΥ ΤΡΙΩΝΥΜΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟ του Κύπρου Κυπρίδηµου, µαθηµατικού ΤΟ ΠΡΟΣΗΜΟ ΤΟΥ ΤΡΙΩΝΥΜΟΥ Περίληψη Στη δραστηριότητα αυτή οι µαθητές καλούνται να διερευνήσουν το πρόσηµο του τριωνύµου φ(x) = αx 2 + βx + γ. Προτείνεται να διδαχθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Μυλωνάκης Κων/νος ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Σχολείο: Ημερομηνία: / / Α Λυκείου τμήμα.. Καθηγητής/τρια: Α) Το θέμα και το μαθησιακό περιβάλλον. 1) Το γνωστικό αντικείμενο της διδασκαλίας είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ τάξης Ημερήσιου και Δ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2013 2014

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ τάξης Ημερήσιου και Δ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2013 2014 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ τάξης Ημερήσιου και Δ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 3 4 ΜΕΡΟΣ Α : Άλγεβρα Κεφάλαιο ο (Προτείνεται να διατεθούν διδακτικές ώρες) Ειδικότερα:.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ ΤΑΣΟΣ. Αλγ ε β ρ α. Γενικής Παιδειασ

ΝΙΚΟΣ ΤΑΣΟΣ. Αλγ ε β ρ α. Γενικής Παιδειασ ΝΙΚΟΣ ΤΑΣΟΣ Αλγ ε β ρ α Β Λυ κ ε ί ο υ Γενικής Παιδειασ Α Τό μ ο ς 3η Εκ δ ο σ η Πρόλογος Το βιβλίο αυτό έχει σκοπό και στόχο αφενός μεν να βοηθήσει τους μαθητές της Β Λυκείου να κατανοήσουν καλύτερα την

Διαβάστε περισσότερα

4.5 Δραστηριότητα: Ορισμοί και θεώρημα Μονοτονίας συνάρτησης

4.5 Δραστηριότητα: Ορισμοί και θεώρημα Μονοτονίας συνάρτησης 4.5 Δραστηριότητα: Ορισμοί και θεώρημα Μονοτονίας συνάρτησης Θέμα της δραστηριότητας Η δραστηριότητα αυτή πραγματεύεται την έννοια της μονοτονίας συνάρτησης και ακολούθως εισάγει το θεώρημα της μονοτονίας

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινα χειροποίητα κουτιά Περίληψη: Χάρτινα κουτιά

Χάρτινα χειροποίητα κουτιά Περίληψη: Χάρτινα κουτιά Χάρτινα χειροποίητα κουτιά Περίληψη: Στη δραστηριότητα αυτή οι μαθητές διερευνούν τη χωρητικότητα κουτιών σχήματος ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου που προκύπτουν από ένα χαρτόνι συγκεκριμένων διαστάσεων. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικές δραστηριότητες μοντελοποίησης με χρήση ανοικτών υπολογιστικών περιβαλλόντων

Παιδαγωγικές δραστηριότητες μοντελοποίησης με χρήση ανοικτών υπολογιστικών περιβαλλόντων Παιδαγωγικές δραστηριότητες μοντελοποίησης με χρήση ανοικτών υπολογιστικών περιβαλλόντων Βασίλης Κόμης, Επίκουρος Καθηγητής Ερευνητική Ομάδα «ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων]

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] 1. Είστε ικανοποιημένος/η από το Πρόγραμμα; Μ. Ο. απαντήσεων: 4,7 Ικανοποιήθηκαν σε απόλυτο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9. Έλεγχοι υποθέσεων

Κεφάλαιο 9. Έλεγχοι υποθέσεων Κεφάλαιο 9 Έλεγχοι υποθέσεων 9.1 Εισαγωγή Όταν παίρνουμε ένα ή περισσότερα τυχαία δείγμα από κανονικούς πληθυσμούς έχουμε τη δυνατότητα να υπολογίζουμε στατιστικά, όπως μέσους όρους, δειγματικές διασπορές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΙΣΧΥΟΥΝ ΤΟ ΔΕΠΠΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις

Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις 2 ΕΡΩΤΗΣΕΙΙΣ ΘΕΩΡΙΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΗ ΤΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΜΕΡΟΣ Α -- ΑΛΓΕΒΡΑ Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις Α. 1 1 1. Τι ονομάζεται Αριθμητική και τι Αλγεβρική παράσταση; Ονομάζεται Αριθμητική παράσταση μια παράσταση

Διαβάστε περισσότερα

GreekLUG Ελεύθερο Λογισμικό & Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα

GreekLUG Ελεύθερο Λογισμικό & Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα GreekLUG Ελεύθερο Λογισμικό & Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα Μάθημα 6ο Σουίτα Γραφείου LibreOffice 2 Ύλη Μαθημάτων V Μαθ. 5/6 : Σουίτα Γραφείου LibreOffice LibreOffice Γενικά, Κειμενογράφος - LibreOffice Writer,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ ΧΑΡΑΞΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ Δημήτρης Στεφανάκης Η Μέθοδος των Ελαχίστων Τετραγώνων (ΜΕΤ) χρησιμοποιείται για την κατασκευή της γραφικής παράστασης που περιγράφει ένα φαινόμενο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Μαθηματικά (Άλγεβρα - Γεωμετρία) Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α, Β ΤΑΞΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ ΚΕΝΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Γυμνασίου ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο ο Αλγεβρικές Παραστάσεις ΛΕΜΟΝΙΑ ΜΠΟΥΤΣΚΟΥ Γυμνάσιο Αμυνταίου ΜΑΘΗΜΑ Α. Πράξεις με πραγματικούς αριθμούς ΑΣΚΗΣΕΙΣ ) ) Να συμπληρώσετε τα κενά ώστε στην κατακόρυφη στήλη

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή προγράμματος για επίλυση Φυσικομαθηματικών συναρτήσεων

Κατασκευή προγράμματος για επίλυση Φυσικομαθηματικών συναρτήσεων Κατασκευή προγράμματος για επίλυση Φυσικομαθηματικών συναρτήσεων Ιωάννης Λιακόπουλος 1, Χαράλαμπος Λυπηρίδης 2 1 Μαθητής B Λυκείου, Εκπαιδευτήρια «Ο Απόστολος Παύλος» liakopoulosjohn0@gmail.com, 2 Μαθητής

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα 31. To σενάριο προτείνεται να διεξαχθεί µε τη χρήση του λογισµικού Geogebra.

Εικόνα 31. To σενάριο προτείνεται να διεξαχθεί µε τη χρήση του λογισµικού Geogebra. Σενάριο 4. Η µέτρηση του εµβαδού ενός παραβολικού οικοπέδου Γνωστική περιοχή: Μαθηµατικά Γ' Λυκείου. Παραβολή. Τετραγωνική συνάρτηση. Εµβαδόν. Ορισµένο ολοκλήρωµα Θέµα: Οι τέσσερις πλευρές ενός οικοπέδου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Κ Υ Κ Λ Ο Υ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ Κ Α Ι Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Το σενάριο προτείνεται να διεξαχθεί με τη χρήση του Cabri Geometry II.

Το σενάριο προτείνεται να διεξαχθεί με τη χρήση του Cabri Geometry II. 9.2.3 Σενάριο 6. Συμμεταβολές στο ισοσκελές τρίγωνο Γνωστική περιοχή: Γεωμετρία Β Λυκείου. Συμμεταβολή μεγεθών. Εμβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστημα συντεταγμένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη

Διαβάστε περισσότερα

Ο πρώτος ηλικιακός κύκλος αφορά μαθητές του νηπιαγωγείου (5-6 χρονών), της Α Δημοτικού (6-7 χρονών) και της Β Δημοτικού (7-8 χρονών).

Ο πρώτος ηλικιακός κύκλος αφορά μαθητές του νηπιαγωγείου (5-6 χρονών), της Α Δημοτικού (6-7 χρονών) και της Β Δημοτικού (7-8 χρονών). Μάθημα 5ο Ο πρώτος ηλικιακός κύκλος αφορά μαθητές του νηπιαγωγείου (5-6 χρονών), της Α Δημοτικού (6-7 χρονών) και της Β Δημοτικού (7-8 χρονών). Ο δεύτερος ηλικιακός κύκλος περιλαμβάνει την ηλικιακή περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ: Εφαπτομένη οξείας γωνίας στη Β Γυμνασίου

ΣΕΝΑΡΙΟ: Εφαπτομένη οξείας γωνίας στη Β Γυμνασίου ΣΕΝΑΡΙΟ: Εφαπτομένη οξείας γωνίας στη Β Γυμνασίου Συγγραφέας: Κοπατσάρη Γεωργία Ημερομηνία: Φλώρινα, 5-3-2014 Γνωστική περιοχή: Μαθηματικά (Γεωμετρία) Β Γυμνασίου Προτεινόμενο λογισμικό: Προτείνεται να

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Β ΦΑΣΗΣ

«ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Β ΦΑΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Β ΦΑΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Διδάσκουσες:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΚΘΕΤΙΚΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΥΓΚΕΛΑΚΗΣ asygelakis@gmail.com

ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΚΘΕΤΙΚΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΥΓΚΕΛΑΚΗΣ asygelakis@gmail.com ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΚΘΕΤΙΚΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΥΓΚΕΛΑΚΗΣ asygelakis@gmail.com Επιμόρφωση Β Επιπέδου Κλάδος: ΠΕ03 Περίοδος: Δεκέμβριος 2010 Ιούνιος 2011 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 1. Τίτλος σεναρίου: Μελέτη της εκθετικής

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά: Αριθμητική και Άλγεβρα. Μάθημα 7 ο, Τμήμα Α

Μαθηματικά: Αριθμητική και Άλγεβρα. Μάθημα 7 ο, Τμήμα Α Μαθηματικά: Αριθμητική και Άλγεβρα Μάθημα 7 ο, Τμήμα Α Δεδομένα Συχνότητα Μέτρα θέσης Μέτρα διασποράς Στοχαστικά μαθηματικά διαφέρουν από τα κλασσικά μαθηματικά διότι τα φαινόμενα δεν είναι αιτιοκρατικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε επιλογή, κάθε ενέργεια ή εκδήλωση του νηπιαγωγού κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι σε άμεση συνάρτηση με τις προσδοκίες, που

Κάθε επιλογή, κάθε ενέργεια ή εκδήλωση του νηπιαγωγού κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι σε άμεση συνάρτηση με τις προσδοκίες, που ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι προσδοκίες, που καλλιεργούμε για τα παιδιά, εμείς οι εκπαιδευτικοί, αναφέρονται σε γενικά κοινωνικά χαρακτηριστικά και παράλληλα σε ατομικά ιδιοσυγκρασιακά. Τέτοια γενικά κοινωνικο-συναισθηματικά

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο 5. Μετασχηµατισµοί στο επίπεδο. Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία Α' Λυκείου. Συµµετρία ως προς άξονα. Σύστηµα συντεταγµένων.

Σενάριο 5. Μετασχηµατισµοί στο επίπεδο. Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία Α' Λυκείου. Συµµετρία ως προς άξονα. Σύστηµα συντεταγµένων. Σενάριο 5. Μετασχηµατισµοί στο επίπεδο Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία Α' Λυκείου. Συµµετρία ως προς άξονα. Σύστηµα συντεταγµένων. Απόλυτη τιµή πραγµατικών αριθµών. Συµµεταβολή σηµείων. Θέµα: Στο περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμητική εύρεση ριζών μη γραμμικών εξισώσεων

Αριθμητική εύρεση ριζών μη γραμμικών εξισώσεων Αριθμητική εύρεση ριζών μη γραμμικών εξισώσεων Με τον όρο μη γραμμικές εξισώσεις εννοούμε εξισώσεις της μορφής: f( ) 0 που προέρχονται από συναρτήσεις f () που είναι μη γραμμικές ως προς. Περιέχουν δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο 3.2 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Η. (Σ) όπου α, β, α, β, είναι οι

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο 3.2 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Η. (Σ) όπου α, β, α, β, είναι οι ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ 3. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ. Ποια είναι η μορφή ενός συστήματος δύο γραμμικών εξισώσεων, δύο αγνώστων; Να δοθεί παράδειγμα.

Διαβάστε περισσότερα

Περί σφαλμάτων και γραφικών παραστάσεων

Περί σφαλμάτων και γραφικών παραστάσεων Περί σφαλμάτων και γραφικών παραστάσεων Σφάλμα ανάγνωσης οργάνου Το σφάλμα αυτό αναφέρεται σε αβεβαιότητες στη μέτρηση που προκαλούνται από τις πεπερασμένες ιδιότητες του οργάνου μέτρησης και/ή από τις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ. Μαθηματικά 2. Σταύρος Παπαϊωάννου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ. Μαθηματικά 2. Σταύρος Παπαϊωάννου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ Μαθηματικά Σταύρος Παπαϊωάννου Ιούνιος 015 Τίτλος Μαθήματος Περιεχόμενα Χρηματοδότηση... Error! Bookmark not defined. Σκοποί Μαθήματος (Επικεφαλίδα

Διαβάστε περισσότερα

Πολυπολιτισμικότητα και Εκπαίδευση

Πολυπολιτισμικότητα και Εκπαίδευση Πολυπολιτισμικότητα και Εκπαίδευση Κωδικός μαθήματος: ΚΕΠ 302 Διδάσκων: Δημήτρης Θ. Ζάχος Πιστωτικές μονάδες: 10 Χρόνος και τόπος διεξαγωγής: Τετάρτη 6-9 αίθουσα 907 Εισαγωγικά Η επιτυχής συμμετοχή σ ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την 1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την παλαιότερη γνώση τους, σημειώνουν λεπτομέρειες, παρακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήµατα σχεδίασης και παρατήρησης (για εστίαση σε συγκεκριµένες πτυχές των αλλαγών στο σχήµα).

Ερωτήµατα σχεδίασης και παρατήρησης (για εστίαση σε συγκεκριµένες πτυχές των αλλαγών στο σχήµα). τάξης είναι ένα από τα στοιχεία που το καθιστούν σηµαντικό. Ο εκπαιδευτικός πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη του αυτές τις παραµέτρους και να προσαρµόσει το σενάριο ανάλογα. Ιδιαίτερα όταν εφαρµόσει το σενάριο

Διαβάστε περισσότερα

αντισταθµίζονται µε τα πλεονεκτήµατα του άλλου, τρόπου βαθµολόγησης των γραπτών και της ερµηνείας των σχετικών αποτελεσµάτων, και

αντισταθµίζονται µε τα πλεονεκτήµατα του άλλου, τρόπου βαθµολόγησης των γραπτών και της ερµηνείας των σχετικών αποτελεσµάτων, και 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όλα τα είδη ερωτήσεων που αναφέρονται στο «Γενικό Οδηγό για την Αξιολόγηση των µαθητών στην Α Λυκείου» µπορούν να χρησιµοποιηθούν στα Μαθηµατικά, τόσο στην προφορική διδασκαλία/εξέταση, όσο

Διαβάστε περισσότερα

Να επιλύουμε και να διερευνούμε γραμμικά συστήματα. Να ορίζουμε την έννοια του συμβιβαστού και ομογενούς συστήματος.

Να επιλύουμε και να διερευνούμε γραμμικά συστήματα. Να ορίζουμε την έννοια του συμβιβαστού και ομογενούς συστήματος. Ενότητα 2 Γραμμικά Συστήματα Στην ενότητα αυτή θα μάθουμε: Να επιλύουμε και να διερευνούμε γραμμικά συστήματα. Να ορίζουμε την έννοια του συμβιβαστού και ομογενούς συστήματος. Να ερμηνεύουμε γραφικά τη

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Κανονική Κατανομή. Παιδαγωγικό Τμήμα ημοτικής Εκπαίδευσης ημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Αλεξανδρούπολη

Εισαγωγή στην Κανονική Κατανομή. Παιδαγωγικό Τμήμα ημοτικής Εκπαίδευσης ημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Αλεξανδρούπολη Εισαγωγή στην Κανονική Κατανομή Παιδαγωγικό Τμήμα ημοτικής Εκπαίδευσης ημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Αλεξανδρούπολη Ένα πρόβλημα Πρόβλημα: Ένας μαθητής είχε επίδοση στο τεστ Μαθηματικών 18 και στο τεστ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ενδεικτικά)

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ενδεικτικά) ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διεξαγωγή μικρής έρευνας στο Γυμνάσιο Β' Γυμνασίου Διδάσκουσα: Ασπράκη Γαβριέλλα Νεοελληνική Γλώσσα email: gabby.aspraki@gmail.com ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΕΔΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά.

Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά. Γ. Οι μαθητές και τα Μαθηματικά. Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά. ΠΙΝΑΚΑΣ 55 Στάση

Διαβάστε περισσότερα

Η λογαριθµική συνάρτηση και οι ιδιότητές της

Η λογαριθµική συνάρτηση και οι ιδιότητές της ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ Η λογαριθµική συνάρτηση και οι ιδιότητές της Η διδασκαλία της λογαριθµικής συνάρτησης, στο σχολικό εγχειρίδιο της Β Λυκείου, έχει σαν βάση την εκθετική συνάρτηση και την ιδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΣΗΜΟΥ ΤΡΙΩΝΥΜΟΥ.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΣΗΜΟΥ ΤΡΙΩΝΥΜΟΥ. Στέφανος Κεΐσογλου Σχολικός σύμβουλος ΕΝΕΙΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΣΧΕΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΙΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΣΗΜΟΥ ΤΡΙΩΝΥΜΟΥ. Στο κείμενο που ακολουθεί έχει γίνει προσπάθεια να φανεί ότι ο σχεδιασμός της διδασκαλίας

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Δρ. Βασίλειος Σάλτας 1, Αλέξης Ηλιάδης 2, Ιωάννης Μουστακέας 3 1 Διδάκτωρ Διδακτικής Μαθηματικών, Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΣΠΑΙΤΕ Σαπών coin_kav@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ 1 ΜΑΘΗΜΑ 1 ο +2 ο ΕΝΝΟΙΑ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ Διάνυσμα ορίζεται ένα προσανατολισμένο ευθύγραμμο τμήμα, δηλαδή ένα ευθύγραμμο τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μιχαηλίδης, Πληροφορικός ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 2 ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 24 Φεβρουαρίου 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΕΦ.

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΕΦ. ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Καράκιζα Τσαμπίκα 1. ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΕΦ. 2ο-8ο:ΔΟΜΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Εισαγωγή στην εντολή «για» (2.4.5, 8.2.3) 2. ΤΑΞΗ: Γ Γενικού Λυκείου (τεχνολογική

Διαβάστε περισσότερα

τα βιβλία των επιτυχιών

τα βιβλία των επιτυχιών Τα βιβλία των Εκδόσεων Πουκαμισάς συμπυκνώνουν την πολύχρονη διδακτική εμπειρία των συγγραφέων μας και αποτελούν το βασικό εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιούν οι μαθητές των φροντιστηρίων μας. Μέσα από

Διαβάστε περισσότερα

f(x) = και στην συνέχεια

f(x) = και στην συνέχεια ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Ερώτηση. Στις συναρτήσεις μπορούμε να μετασχηματίσουμε πρώτα τον τύπο τους και μετά να βρίσκουμε το πεδίο ορισμού τους; Όχι. Το πεδίο ορισμού της συνάρτησης το βρίσκουμε πριν μετασχηματίσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία στο εκπαιδευτικό λογισµικό Function Probe

Εργασία στο εκπαιδευτικό λογισµικό Function Probe Γιάννης Π. Πλατάρος -1-20/10/2003 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Εργασία στο εκπαιδευτικό λογισµικό Function Probe Περίληψη: ίνεται στους µαθητές η διαπραγµάτευση ενός προβλήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ (Ε.Ο.Μ.Κ.) Με διάγραμμα :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ (Ε.Ο.Μ.Κ.) Με διάγραμμα : Νόμος Νόμοι Πρότυπο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ (Ε.Ο.Μ.Κ.) Πρότυπο ευθύγραμμης ομαλά μεταβαλλόμενης κίνησης (Ε.Ο.Μ.Κ) Όταν η επιτάχυνση ενός

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα της διδακτικής πρότασης: «Η ανάπτυξη δυναμικών ομάδων και ο ρόλος τους στον ελλαδικό χώρο από το το 1453 έως το 1820».

Θέμα της διδακτικής πρότασης: «Η ανάπτυξη δυναμικών ομάδων και ο ρόλος τους στον ελλαδικό χώρο από το το 1453 έως το 1820». M ί α δ ι δ α κ τ ι κ ή π ρ ό τ α σ η μ ε α ν α ζ ή τ η σ η κ α ι α ξ ι ο π ο ί η σ η ι σ τ ο ρ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ύ α π ό τ ο λ ο γ ι σ μ ι κ ό 2 1 Ε Ν Π Λ Ω Σύντομη περιγραφή: Οι μαθητές/τριες αντλούν

Διαβάστε περισσότερα

7.1 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

7.1 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ 7.1 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ f ( ) 1. Μορφή της συνάρτησης f ( ) Ιδιότητες Έχει πεδίο ορισµού ολο το R Είναι άρτια, άρα συµµετρική ως προς τον άξονα y y Είναι γνησίως φθίνουσα στο διάστηµα (,0] Είναι γνησίως

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Μέτρα διασποράς - Συντελεστής μεταβολής ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: Καραγιάννης Βασίλης ΑΜ: 201118 Οικονόμου Κυριάκος AM: 201102 ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Στατιστική Γ Λυκείου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 1 η ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ (ΑΛΛΗΛΟ-)ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2012-2013. Διοργάνωση: Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Β. Καλοκύρη Παρασκευή 14 - Σάββατο

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών

Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών Σχεδιασμός... αντιμετωπίζει ενιαία το πλαίσιο σπουδών (Προδημοτική, Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο), είναι συνέχεια υπό διαμόρφωση και αλλαγή, για να αντιμετωπίζει την εξέλιξη,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 Καθηγητής: Δρ. Ανδρέας Χατζηχαμπής Ημερομηνία: Ιανουάριος 2011 Αρ. Μαθ. : Χρόνος: 1 x 80 (συνολικά 4 x 80 ) Τάξη: Α Γυμνασίου

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 Καθηγητής: Δρ. Ανδρέας Χατζηχαμπής Ημερομηνία: Ιανουάριος 2011 Αρ. Μαθ. : Χρόνος: 1 x 80 (συνολικά 4 x 80 ) Τάξη: Α Γυμνασίου ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 Καθηγητής: Δρ. Ανδρέας Χατζηχαμπής Ημερομηνία: Ιανουάριος 2011 Αρ. Μαθ. : Χρόνος: 1 x 80 (συνολικά 4 x 80 ) Τάξη: Α Γυμνασίου Ενότητα: Φυσικό Περιβάλλον και Οικολογία Κεφάλαιο: Τροφικές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΥΜΗΤΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ - Σελίδα 1 από 6 - 1. Η ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Στις εξετάσεις του Μαίου-Ιουνίου µας δίνονται δύο θέµατα θεωρίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΕΝΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΔΥΟ ΣΗΜΕΙΑΚΑ ΦΟΡΤΙΑ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΕΝΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΔΥΟ ΣΗΜΕΙΑΚΑ ΦΟΡΤΙΑ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 475 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΕΝΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΔΥΟ ΣΗΜΕΙΑΚΑ ΦΟΡΤΙΑ Μαστρογιάννης Αθανάσιος Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική των Μαθηματικών

Διδακτική των Μαθηματικών Διδακτική των Μαθηματικών Ονοματεπώνυμο : Μαμτζέλλη Χρυσούλα Τάξη : Γ Δημοτικού Κεφάλαιο 43 : Η συμμετρία Πρόκειται για ένα εισαγωγικό μάθημα στην αξονική συμμετρία. Οι μαθητές θα μάθουν πότε δύο σχήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 10 ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΣΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 10 ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΙ Υπολογισμοί και εκτίμηση Αρ1.15 Αναπτύσσουν την έννοια του πολλαπλασιασμού ως αθροιστικής επανάληψης ίσων προσθετέων και διαισθητικά την έννοια της

Διαβάστε περισσότερα

Ευθύγραμμες Κινήσεις

Ευθύγραμμες Κινήσεις Οι παρακάτω σημειώσεις διανέμονται υπό την άδεια: Creaive Commons Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές. 1 Θέση και Σύστημα αναφοράς Στην καθημερινή μας ζωή για να περιγράψουμε

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ελέγχου Μηδενικών Υποθέσεων

Διαδικασία Ελέγχου Μηδενικών Υποθέσεων Διαδικασία Ελέγχου Μηδενικών Υποθέσεων Πέτρος Ρούσσος, Τμήμα Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ Η λογική της διαδικασίας Ο σάκος περιέχει έναν μεγάλο αλλά άγνωστο αριθμό (αρκετές χιλιάδες) λευκών και μαύρων βόλων: 1 Το

Διαβάστε περισσότερα

Μετατόπιση, είναι η αλλαγή (μεταβολή) της θέσης ενός κινητού. Η μετατόπιση εκφράζει την απόσταση των δύο θέσεων μεταξύ των οποίων κινήθηκε το κινητό.

Μετατόπιση, είναι η αλλαγή (μεταβολή) της θέσης ενός κινητού. Η μετατόπιση εκφράζει την απόσταση των δύο θέσεων μεταξύ των οποίων κινήθηκε το κινητό. Μετατόπιση, είναι η αλλαγή (μεταβολή) της θέσης ενός κινητού. Η μετατόπιση εκφράζει την απόσταση των δύο θέσεων μεταξύ των οποίων κινήθηκε το κινητό. Η ταχύτητα (υ), είναι το πηλίκο της μετατόπισης (Δx)

Διαβάστε περισσότερα

4 ΣΥΝΕΧΗ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ

4 ΣΥΝΕΧΗ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 4 ΣΥΝΕΧΗ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ Τα συνεχή στο χρόνο δυναμικά συστήματα, γνωστά και ως συστήματα διαφορικών εξισώσεων, περιγράφουν φαινόμενα που μεταβάλλονται συνεχώς στο χρόνο.

Διαβάστε περισσότερα

A. ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθημα: Μαθηματικά κατεύθυνσης, Τάξη: Γ Λυκείου Ενότητα: Θεώρημα Bolzano ( 3 διδακτικές ώρες)

A. ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθημα: Μαθηματικά κατεύθυνσης, Τάξη: Γ Λυκείου Ενότητα: Θεώρημα Bolzano ( 3 διδακτικές ώρες) A ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθημα: Μαθηματικά κατεύθυνσης, Τάξη: Γ Λυκείου Ενότητα: Θεώρημα Bolzano ( διδακτικές ώρες) 1 Σκοποί Στόχοι α Σκοποί: Οι μαθητές να συνειδητοποιήσουν ότι τα Μαθηματικά μπορεί να είναι

Διαβάστε περισσότερα

Η συνάρτηση y = αχ 2. Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd

Η συνάρτηση y = αχ 2. Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Η συνάρτηση y = αχ Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd 1 Η συνάρτηση y = αχ με α 0 Μια συνάρτηση της μορφής y = α + β + γ με α 0 ονομάζεται τετραγωνική συνάρτηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ MODELUS ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ

ΤΟ MODELUS ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ 268 1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟ MODELUS ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Σ. Τσοβόλας Φυσικός, Επιμορφωτής ΤΠΕ Θ. Μαστρογιάννης Επιμορφωτής ΤΠΕ Στον πυρήνα του προγράμματος υπάρχει μια περιοχή εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Κατακόρυφη - Οριζόντια μετατόπιση συνάρτησης

Κατακόρυφη - Οριζόντια μετατόπιση συνάρτησης ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΣΕ 4 ου ΣΕΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ: ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Κατακόρυφη - Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

4.4 Ερωτήσεις διάταξης. Στις ερωτήσεις διάταξης δίνονται:

4.4 Ερωτήσεις διάταξης. Στις ερωτήσεις διάταξης δίνονται: 4.4 Ερωτήσεις διάταξης Στις ερωτήσεις διάταξης δίνονται:! µία σειρά από διάφορα στοιχεία και! µία πρόταση / κανόνας ή οδηγία και ζητείται να διαταχθούν τα στοιχεία µε βάση την πρόταση αυτή. Οι ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ ΟΥΣΑ: ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ:. Σας παρακαλούμε, απαντώντας στα δύο ερωτηματολόγια που ακολουθούν,

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχείαδιδακτικής. Στόχοι μαθήματος φύλλα εργασίας ΒΙΟΛΟΓΙΑ. Γεωργάτου Μάνια ΣχολικήΣύμβουλοςΠΕ04

Στοιχείαδιδακτικής. Στόχοι μαθήματος φύλλα εργασίας ΒΙΟΛΟΓΙΑ. Γεωργάτου Μάνια ΣχολικήΣύμβουλοςΠΕ04 Στοιχείαδιδακτικής Στόχοι μαθήματος φύλλα εργασίας ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γεωργάτου Μάνια ΣχολικήΣύμβουλοςΠΕ04 Βασικά χαρακτηριστικά ενός μαθήματος: Να έχει συγκεκριμένους και ξεκάθαρους στόχους. Ερώτηση: Τιδιδάσκω;

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΔΥΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΔΥΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΔΥΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ Έννοια συνάρτησης Παραγώγιση Ακρότατα Ασκήσεις Βασικές έννοιες Στην Οικονομία, τα περισσότερα από τα μετρούμενα μεγέθη, εξαρτώνται από άλλα μεγέθη. Π.χ η ζήτηση από την τιμή,

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά: Αριθμητική και Άλγεβρα. Μάθημα 11 ο, Τμήμα Α. Γεωμετρία

Μαθηματικά: Αριθμητική και Άλγεβρα. Μάθημα 11 ο, Τμήμα Α. Γεωμετρία Μαθηματικά: ριθμητική και Άλγεβρα Μάθημα 11 ο, Τμήμα Γεωμετρία Η γεωμετρία σε σχέση με την άλγεβρα ή την αριθμητική έχει την εξής ιδιαιτερότητα: πρέπει να είμαστε πολύ ακριβείς στην περιγραφή μας (σκέψη

Διαβάστε περισσότερα