ΟΙ πιο πάνω έννοιες εκφράζουν όπως λέμε τη μονοτονία της συνάρτησης.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙ πιο πάνω έννοιες εκφράζουν όπως λέμε τη μονοτονία της συνάρτησης."

Transcript

1 3 Μονοτονία συναρτήσεων 3 Μονοτονία συναρτήσεων 3Α Μονοτονία συνάρτησης Έστω f μία συνάρτηση με πεδίο ορισμού Γνησίως αύξουσα συνάρτηση Η συνάρτηση f λέγεται γνησίως αύξουσα στο Δ αν για κάθε, Δ, με < είναι f( ) < f( Γράφουμε f στο Δ ( ή f / Δ ) A f και το διάστημα y f ( ) f( ) O Δ A { Δ f Σε μία αύξουσα συνάρτηση, ό,τι σχέση έχουν τα έχουν και τα f() δηλαδή, αν μεγαλώνουν τα, μεγαλώνουν και τα f() και «βλέπουμε» η γραφική παράσταση να «ανεβαίνει» Γνησίως φθίνουσα συνάρτηση Η συνάρτηση f λέγεται γνησίως φθίνουσα στο Δ αν για κάθε, Δ, με < είναι f( ) > f( Γράφουμε f στο Δ ( ή f / Δ) y f( ) f ( ) O { Δ Σε μία φθίνουσα συνάρτηση ό,τι σχέση έχουν τα, τα f() έχουν αντίστροφη σχέση, δηλαδή, όσο μεγαλώνουν τα, τόσο μικραίνουν τα f() και «βλέπουμε» η γραφική παράσταση να «κατεβαίνει» Σταθερή συνάρτηση y Η f λέγεται σταθερή στο Δ αν για κάθε, Δ, < είναι f( ) = f( ή αν f() = c, για κάθε Δ ( Γράφουμε και f ct (constant) στο Δ ) O ( ) ( ) f = f = c { Δ ΟΙ πιο πάνω έννοιες εκφράζουν όπως λέμε τη μονοτονία της συνάρτησης 7

2 3 Μονοτονία συναρτήσεων Έστω η συνάρτηση f Για να βρούμε τη μονοτονία της κάνουμε τα παρακάτω: Πρώτα βρίσκουμε το πεδίο ορισμού της A Θεωρούμε τους τυχόντες, A, με < και προσπαθούμε «χτίζοντας» σιγά σιγά να καταλήξουμε ή στην ανισότητα f( ) < f(, όπου θα καταλάβουμε ότι η f είναι γνησίως αύξουσα ή f( ) > f(, όπου θα καταλάβουμε ότι η f είναι γνησίως φθίνουσα Εφαρμογή Η συνάρτηση f() = είναι γνησίως αύξουσα στο αφού για,, με < είναι < f( ) < f( O Εφαρμογή Η συνάρτηση f() = είναι γνησίως φθίνουσα στο αφού για,, με < είναι > f( ) > f( O 3 Εφαρμογή Η συνάρτηση f() = είναι σταθερή στο ( Τότε για κάθε,, με < ισχύει f( ) = f( = ) O 4 Εφαρμογή Θα μελετήσουμε ως προς τη μονοτονία στο τη συνάρτηση Απάντηση Η συνάρτηση f ορίζεται στο 4 4 Αν <, είναι > και > 4 4 και προσθέτοντας παίρνουμε + > + f( ) > f( 4 f() = + Διαπιστώνουμε ότι η f είναι γνησίως φθίνουσα στο (,] Ανάλογα εργαζόμενοι καταλήγουμε ότι η f είναι γνησίως αύξουσα στο [, + ) O 8

3 3 Μονοτονία συναρτήσεων Αν η f είναι γνησίως αύξουσα στα διαστήματα Δ και Δ δεν είναι απαραίτητο να είναι και γνησίως αύξουσα στο σύνολο Δ= Δ Δ Για να αποδείξουμε ότι είναι γνησίως αύξουσα σε όλο το Δ αρκεί να θεωρήσουμε Δ < Δ, ώστε να είναι και f( ) < f( Ανάλογα σκεφτόμαστε για τη γνησίως φθίνουσα Εφαρμογή Θα αποδείξουμε ότι η ορισμένη στο είναι γνησίως αύξουσα στο δεν είναι γνησίως αύξουσα Απάντηση συνάρτηση f() =, είναι γνησίως αύξουσα στο Η f είναι γνησίως αύξουσα στο, αφού για κάθε < < +, αλλά στο y είναι > < f( ) < f( ) Η f είναι γνησίως αύξουσα στο +, αφού για κάθε < < είναι > < f( ) < f( ) Όμως, η συνάρτηση f δεν είναι γνησίως αύξουσα στο Αν η f ήταν γνησίως αύξουσα στο έπρεπε για < <, να ήταν f( ) < f( < _ + > Άτοπο Αν η συνάρτηση f είναι γνησίως αύξουσα στα διαστήματα (,] και [, + ) θα αποδείξουμε ότι είναι γνησίως αύξουσα στο Απάντηση Αφού η f είναι γνησίως αύξουσα στο (,], αν < < είναι f( ) < f( Αφού η f είναι γνησίως αύξουσα στο [, + ), αν < < είναι f( ) < f( Τώρα, αν <, είναι f( ) < f() και αν >, είναι f( > f() Άρα και για κάθε < είναι f( ) < f(, οπότε, είναι γνησίως αύξουσα στο Να παρατηρήσουμε ότι μας ενδιαφέρει η μονοτονία σε διαστήματα 9

4 3 Μονοτονία συναρτήσεων Να τονίσουμε ότι συμπεράσματα μονοτονίας μπορούμε να εξάγουμε και με τη βοήθεια όλων των βασικών γραφικών παραστάσεων και των συναρτήσεων που προκύπτουν από τους γνωστούς μετασχηματισμούς γραφικών παραστάσεων 6 Εφαρμογή Θα μελετήσουμε ως προς τη μονοτονία τις Απάντηση y f() =, g() = f( ) = y y = y = y = y = O O Η f είναι γνησίως αύξουσα στο (,) και γνησίως φθίνουσα στο (, + ) και η g είναι γνησίως αύξουσα στο (,) και γνησίως φθίνουσα στο (, + ) Υπάρχει περίπτωση να μετατρέψουμε πρώτα τον τύπο της συνάρτησης 7 Εφαρμογή + Θα αποδείξουμε ότι η συνάρτηση f() = +, είναι γνησίως αύξουσα στο (,) και γνησίως φθίνουσα στο (, + ) Απάντηση f() = = + = Αν, <, με <, είναι > + > + + < Συνεπώς, η f είναι είναι γνησίως αύξουσα στο (,) Αν, >, με < είναι < + < + + > Συνεπώς, η f είναι είναι γνησίως φθίνουσα στο (, + ) f( ) < f( f( ) > f( 6

5 3 Μονοτονία συναρτήσεων Αν τώρα ο τύπος της συνάρτησης είναι πιο πολύπλοκος και δεν μπορούμε να «χτίσουμε» μία από τις ανισότητες f( ) < f( ή f( ) > f( ίσως «βολεύει» να θεωρήσουμε τη διαφορά ( ) όπου αν ( ) Δ f( ),f( ) = f( ) f( ) Δ f( ),f( = f( ) f( <, καταλήγουμε ότι f( ) < f( και προφανώς η f είναι γνησίως αύξουσα Δ f( ),f( = f( ) f( >, καταλήγουμε ότι f( ) > f( και προφανώς η f είναι γνησίως φθίνουσα ενώ αν ( ) 8 Εφαρμογή Θα μελετήσουμε ως προς τη μονοτονία την Απάντηση Έστω,, με < f() =, Αν επιχειρούσαμε να χτίσουμε τις ανισότητες, όπως πριν θα είχαμε πρόβλημα αφού από < δεν θα μπορούσαμε να υψώσουμε άμεσα στο τετράγωνο Αλλά και να διαχωρίζαμε περιπτώσεις, ή αν, (,) ή αν, (, + ) πάλι θα είχαμε πρόβλημα, γιατί από > στην περίπτωση που ήταν, (, + ) θα ήταν και < και δεν θα μπορούσαμε να προσθέσουμε τις ανισότητες κατά μέλη Οπότε, θεωρούμε τη διαφορά: ( ) Δ f( ),f( ) f( ) f( = = ( ) ( = + ( ) ( ) ( ) = + ( ) ( = + O Αν, (,), με f( ) > f( <, είναι προφανές ότι ( ) Δ f( ),f( ) > Οπότε, η f είναι γνησίως φθίνουσα στο διάστημα (,) Αν, (, + ), με <, είναι προφανές ότι Δ( f( ),f( ) < f( ) < f( Οπότε, η f είναι γνησίως αύξουσα στο διάστημα (, + ) 6

6 3 Μονοτονία συναρτήσεων Γεωμερική ερμηνεία (ε) (ε) Αν μία συνάρτηση είναι γνησίως μονότονη κάθε οριζόντια ευθεία τέμνει τη γραφική της παράσταση το πολύ σε ένα σημείο (ε) (ε) 9 Εφαρμογή m> (ε) (ε) (ε) + m αν Έστω η συνάρτηση f() = αν < Θα βρούμε τις τιμές του m ώστε αυτή να είναι γνησίως αύξουσα στο Απάντηση A c m< B Η γραφική παράσταση της f φαίνεται πιο πάνω, για τις διάφορες τιμές του m Η f είναι γνησίως αύξουσα στο (,) και γνησίως αύξουσα στο [, + ) Είναι προφανές ότι στην περίπτωση που m<, υπάρχει οριζόντια ευθεία (ε):y c B,c = που τέμνει τη γραφική παράσταση σε δύο σημεία, τα A(,c), ( ) Οπότε είναι f( ) = f( και η συνάρτηση f δεν θα είναι γνησίως αύξουσα στο Συνεπώς m Μονότονες συναρτήσεις αν Έστω η συνάρτηση f() = αν > Αυτή είναι γνησίως αύξουσα στο (, + ) και σταθερή στο (,] Μία τέτοια συνάρτηση καλείται αύξουσα συνάρτηση y Ο 6

7 3 Μονοτονία συναρτήσεων Παρατηρήσεις Αν η f είναι γνησίως αύξουσα, με, Αf και f( ) < f( είναι < Δηλαδή, αν η f είναι γνησίως αύξουσα, είναι: f( ) < f( <,, Αf Επίσης, ισχύει και η ισοδυναμία: f( ) f(,, Αf Το " = " όμως ισχύει ταυτόχρονα, δηλαδή αν f( ) = f(, θα είναι = Ανάλογα συμπεράσματα ισχύουν και για τη γνησίως φθίνουσα Αν ένας αριθμός μηδενίζει τον τύπο μίας γνησίως μονότονης συνάρτησης αυτός είναι μοναδικός Απόδειξη Έστω ότι η συνάρτηση f είναι γνησίως αύξουσα Αν η f είχε δύο διαφορετικές ρίζες, έστω τις r < r, τότε θα ήταν και f(r ) < f(r Οπότε < Άτοπο Δηλαδή, μία γνησίως αύξουσα ή γνησίως φθίνουσα, δεν μπορεί να δεχτεί δύο διαφορετικές ρίζες Δηλαδή, ή δε θα δέχεται καμία ρίζα ή θα δέχεται ως ρίζα μοναδικό αριθμό Με την έκφραση ρίζα της συνάρτησης f εννοούμε ρίζα της εξίσωσης f() = Να αποφεύγουμε την έκφραση «η συνάρτηση δέχεται το πολύ μία ρίζα» γιατί για παράδειγμα η συνάρτηση f() = ενώ είναι γνησίως αύξουσα έχει τρεις ίσες ρίζες με Όμως, από δω και πέρα θα θεωρείται ορθή 3 y Ο Έτσι αν διαπιστώσουμε ότι μία γνησίως μονότονη συνάρτηση έχει ρίζα το ρ θα λέμε ότι είναι μοναδική ρίζα της, ανεξάρτητα αν είναι διπλή Είναι προφανές ότι η γραφική παράσταση κάθε γνησίως μονότονης συνάρτησης τέμνει τον άξονα το πολύ σε ένα σημείο 63

8 3 Μονοτονία συναρτήσεων 3Β Επίλυση εξισώσεων και ανισώσεων Για να λύσουμε μία εξίσωση που δεν λύνεται με τις γνωστές μεθόδους συνήθως μεταφέρουμε όλους τους όρους στο πρώτο μέλος και θεωρούμε ως συνάρτηση f με τύπο την παράσταση του πρώτου μέλους Βρίσκουμε τη μονοτονία της συνάρτησης Προσπαθούμε στην αντίστοιχη εξίσωση f() = να αντικαταστήσουμε το με κάποιο f( o), ώστε αυτή από = να δώσει ισοδύναμα = o f() f( o) όπου το o συνήθως είναι μία προφανής ρίζα της συνάρτησης Εντελώς ανάλογα σκεφτόμαστε για την επίλυση μίας ανίσωσης Εφαρμογή Θα λύσουμε την εξίσωση Απάντηση Η εξίσωση + = + = ισοδύναμα γίνεται Θεωρούμε τη συνάρτηση Έστω, + = f() = +, η οποία ορίζεται στο με <, τότε είναι και n+ n+ < (Γενικά ισχύει: a< b a < b, για κάθε φυσικό n) Προσθέτοντας τις πιο πάνω σχέσεις κατά μέλη παίρνουμε + < + + < + f( ) < f( Δηλαδή, η συνάρτηση f είναι γνησίως αύξουσα Οπότε + = + = f() = f() = f() = Εφαρμογή Θα λύσουμε την ανίσωση Απάντηση Η ανίσωση + < + < ισοδύναμα γίνεται + < Θεωρούμε τη συνάρτηση f() = +, η οποία ορίζεται στο Έστω, με <, τότε είναι και < Οπότε + < + + < + f( ) < f( Δηλαδή, η συνάρτηση f είναι γνησίως αύξουσα Οπότε, η + < ισοδύναμα γίνεται f() < f() < f() < 64

9 Υπάρχει περίπτωση να μην τα φέρουμε όλα σε ένα μέλος 3 Μονοτονία συναρτήσεων Ταξινομούμε τα μέλη κατάλληλα ώστε να μοιάζουν, δηλαδή τα δύο μέλη να μπορεί να γίνουν τιμές της ίδιας γνησίως μονότονης συνάρτησης Βρίσκουμε τη μονοτονία της συνάρτησης Λύνουμε την εξίσωση ή την ανίσωση με μονοτονία Εφαρμογή Θα λύσουμε την εξίσωση Απάντηση Η εξίσωση γράφεται και ως (3 ( ) = 3 + (3 ( ) = 3 + Θεωρούμε τη συνάρτηση (3 + (3 = ( ) + ( ) f() = + η οποία προφανώς είναι γνησίως αύξουσα = Η πιο πάνω εξίσωση γίνεται ( f 3 f( ) = 3 = = Για να βρούμε τη μονοτονία, ίσως χρειαστεί να θεωρήσουμε την κατάλληλη συνάρτηση, ειδικά στην περίπτωση των εκθετικών, λογαριθμικών συναρτήσεων 3 Εφαρμογή Θα λύσουμε την εξίσωση ln( ) = Απάντηση Αν θεωρούσαμε τη συνάρτηση f() = ln( ) είναι δύσκολο να βρούμε τη μονοτονία της Επειδή ln( ) = ln( ) =, > θεωρούμε τη συνάρτηση f() = ln( ), > Αν, (, + ), με < προκύπτει πολύ απλά ότι f( ) < f( Δηλαδή, η συνάρτηση f είναι γνησίως αύξουσα Οπότε, το που προφανώς είναι ρίζα της f, αφού f() = ln( ) = είναι και μοναδική ρίζα της, άρα και μοναδική ρίζα της εξίσωσης Στις εκθετικές και λογαριθμικές συνηθίζεται ο πιο πάνω μετασχηματισμός 6

10 3 Μονοτονία συναρτήσεων 3Γ Θεωρητικά θέματα Για να αποδείξουμε ότι μία συνάρτηση είναι γνησίως μονότονη σε θεωρητικά θέματα μπορούμε να κινηθούμε και με απαγωγή σε άτοπο 4 Εφαρμογή Θα αποδείξουμε ότι η Απάντηση 66 f/ +, με f() f() =, > είναι γνησίως αύξουσα α τρόπος Έστω, >, με <, όπου προφανώς f( ),f( > Αν f( ) = f(, τότε f( ) = f( ) f( f( ) f( ) ) = f( = Άτοπο f( ) f( Αν f( ) > f(, τότε > > f( f( ) f( ) ) > f( > Άτοπο Άρα, είναι f( ) < f( και συνεπώς η f είναι γνησίως αύξουσα στο β τρόπος Επειδή η g() = στο (, + ) είναι γνησίως αύξουσα υποθέτοντας τους < f( ) f( είναι και f( ) < f( g(f( )) < g(f( ) f( ) < f( και άρα f Με τη μονοτονία αποδεικνύουμε και ανισοτικές σχέσεις Εφαρμογή Θα μελετήσουμε ως προς τη μονοτονία στο Μετά θα αποδείξουμε ότι ημ π < Απάντηση + π, την π f() = + ημ π π π π Για τους,, ώστε <, είναι + < + π π Επειδή η g() = ημ είναι γνησίως αύξουσα στο, είναι και ημ < ημ π π Πολλαπλασιάζοντας κατά μέλη, είναι + ημ< + ημ f( ) < f( Οπότε, η συνάρτηση f είναι γνησίως αύξουσα Από π π π π < είναι f < f π π π π π π + ημ < + ημ π 7π π < ημ π < ημ 3

11 3 Μονοτονία συναρτήσεων Λ υ µ έ ν α θ έ µ α τ α Να αποδείξετε ότι η ορισμένη στο D = (,] συνάρτηση είναι γνησίως φθίνουσα f() = + + Έστω, D, με < Είναι και + < + + < + > + + () Επίσης από < > > > ( Προσθέτοντας κατά μέλη τις σχέσεις (), ( παίρνουμε + > f( ) > f( Δηλαδή, η συνάρτηση f είναι γνησίως φθίνουσα στο D Να μελετήσετε ως προς τη μονοτονία στο τη συνάρτηση f() = + Έστω,, με < = = f( ) f( Θεωρούμε τη διαφορά Δ Δ( f( ),f( )) Δ ( ) ( ) ( )( ) + + = = = ( + ) ( + ( + )( + ) y Ο + = ( ) ( ) = ( )( ) = ( + )( + ) ( + )( + ) ( + )( + ) Οπότε, αν, >, είναι Δ(, > f( ) > f( και άρα f // (, + ) αν <, <, είναι Δ(, < f( ) < f( και άρα f // (,) αν, <, είναι Δ(, > f( ) > f( και άρα f // (,) 67

12 3 Μονοτονία συναρτήσεων 3 Έστω η συνάρτηση f() = + ln, > α Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία β Να λύσετε την ανίσωση < ln( ) C f α Απλά με ορισμό προκύπτει ότι η f είναι γνησίως αύξουσα Ο β Θα λύσουμε την ανίσωση < ln( ) Πρέπει > > Ισοδύναμα είναι + ln( ) < f( ) < f() < < Διαπιστώνουμε ότι οι λύσεις της ανίσωσης είναι οι αριθμοί, ώστε < < 4 Να λύσετε στο την ανίσωση + 3 > Η ανίσωση + 3 > ισοδύναμα γράφεται 3 + > 3 Θεωρούμε τη συνάρτηση f() = +, η οποία είναι γνησίως φθίνουσα αφού για κάθε <, είναι >, 3 3 > και προσθέτοντας αυτές κατά μέλη, τελικά παίρνουμε f( ) > f( Οπότε, η ανίσωση γίνεται > = + f() > f() < Να λύσετε στο την εξίσωση + = + Έστω η συνάρτηση f() = +, η οποία προφανώς είναι αύξουσα Η εξίσωση + = + ισοδύναμα γίνεται + = + f() = f( = = 68

13 3 Μονοτονία συναρτήσεων 6 Να λύσετε την εξίσωση ( ) = + Η εξίσωση ( ) = + ισοδύναμα γίνεται ( ) + ( ) = Θεωρούμε τη συνάρτηση Οπότε f() = + που είναι προφανώς γνησίως αύξουσα ( ) + ( ) = f( ) = f() = = 7 Να λύσετε την εξίσωση Με βάση το σχήμα Hornr προκύπτει ότι = = ( )( = = ή Επειδή η συνάρτηση η εξίσωση + = f() = + είναι γνησίως αύξουσα + = ισοδύναμα γίνεται f() = f() = 8 Αν η f είναι γνησίως αύξουσα στο, να λύσετε την ανίσωση 9 f( + ) < f( 9 Πρέπει + Af = και Af = Προφανές και άρα «ψάχνουμε» τα 9 9 Επειδή η συνάρτηση f είναι γνησίως αύξουσα, από f( + ) < f( + < Θεωρούμε τώρα τη συνάρτηση 9 r() = +, που είναι γνησίως αύξουσα αφού για κάθε <, είναι <, οπότε και + < + f( ) < f( 9 Έτσι η ανίσωση + < ισοδύναμα γίνεται r() < r() < 9 Έστω οι συναρτήσεις f,g, ώστε f() = g(), α Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση h() = + είναι γνησίως αύξουσα στο β Να αποδείξετε ότι f() f() > g() g() α Υποθέτοντας < καταλήγουμε πολύ απλά ότι h( ) < h( β Επειδή η συνάρτηση h() = + = f() + g() είναι γνησίως αύξουσα από < είναι h() < h() f() + g() < f() + g() f() f() > g() g() 69

14 3 Μονοτονία συναρτήσεων Να βρείτε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης f() = + + Είναι το Α =, αφού η συνάρτηση g() = + ως γνησίως αύξουσα που προφανώς είναι, έχει μοναδική ρίζα το την προφανή Έστω η γνησίως αύξουσα στο συνάρτηση f, ώστε f( ) + f() + f() = α Να αποδείξετε ότι f( )f() β Να λύσετε την εξίσωση f() + f( ) + f( + = α Αν ήταν f( ) >, από < <, θα ήταν και < f( ) < f() < f() Οπότε και f( ) + f() + f() > Άτοπο και άρα f( ) Αν ήταν f() <, από < <, θα ήταν και f( ) < f() < f() < Οπότε και f( ) + f() + f() < Άτοπο και άρα f() και τελικά f( )f() β Επειδή η συνάρτηση f είναι γνησίως αύξουσα, από,, με < είναι και f( ) < f(, < f( ) < f( ) όπως και f( + < f( + Προσθέτοντας κατά μέλη, είναι f( ) + f( ) + f( + < f( ) + f( ) + f( + Δηλαδή η συνάρτηση Οπότε, η εξίσωση h() = f() + f( ) + f( + είναι γνησίως αύξουσα f() + f( ) + f( + = γίνεται h() = = h() = Αν για τη γνησίως αύξουσα στο συνάρτηση f είναι f( ) + f() = f() +, για κάθε, να αποδείξετε ότι f( f() < Από f( ) + f() = f() + για = παίρνουμε f(3) + f( = f() + f(3) + f( = f() + f() + f(3) f() = f() f( + Επειδή από 3> είναι f(3) > f(), θα είναι και f() f( + > f( f() < 7

15 3 Έστω οι γνησίως αύξουσες στο συναρτήσεις f, g 3 Μονοτονία συναρτήσεων α Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση h= f+ g είναι γνησίως αύξουσα στο β Έστω τώρα και η συνάρτηση F() = + Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση F είναι γνησίως αύξουσα γ Αφού διαπιστώσετε ότι το είναι μία ρίζα της συνάρτησης F A μετά να διαπιστώσετε ότι υπάρχει μοναδικός αριθμός A, ώστε + + A= δ Να βρείτε τα διαστήματα όπου η C F είναι «πάνω» ή «κάτω» από τον α Επειδή η f είναι γνησίως αύξουσα στο, από <, είναι f( ) < f( Επειδή η g είναι γνησίως αύξουσα στο, από <, είναι g( ) < g( είναι και f() + g() < f() + g() (f + g)( ) < (f + g)( h( ) < h( Οπότε, η h είναι γνησίως αύξουσα στο Να παρατηρήσουμε ότι μπορούσαμε να αποδείξουμε ότι η συνάρτηση h είναι γνησίως αύξουσα άμεσα χωρίς τη χρήση της βοηθητικής πρότασης β Η συνάρτηση f() = είναι γνησίως αύξουσα στο όπως και η συνάρτηση g() = είναι γνησίως αύξουσα στο Συνεπώς και το άθροισμά τους η γ Είναι Τώρα είναι F() = + = A + + A= F() = + είναι γνησίως αύξουσα στο A + + A+ = F(A + ) = F(A + ) = F() A+ =, αφού η F είναι γνησίως αύξουσα A= δ Ισχύει F() > F() > F() > Οπότε, η γραφική παράσταση Όμοια, διαπιστώνουμε ότι η C F είναι «πάνω» από τον στο (, + ) C F είναι «κάτω» από τον στο (, ) 7

16 3 Μονοτονία συναρτήσεων 4 Αν α τρόπος 3 3 f () + f() = +, Έστω,, με < 3 3 τότε είναι < και συνεπώς + < + οπότε και f() + f() < f() + f() 3 3 f() + f() f() f() < 3 3, να αποδείξετε ότι η f είναι γνησίως αύξουσα 3 3 f( ) f( ) f ( ) + f( )f( ) + f ( ) + f( ) f( ) < ( )( ) ( ) ( f( ) f( )( f ( ) + f( )f( + f ( + ) < Επειδή f() + f()f() + f() + >, αφού Δf( ) = 3f ( 4 <, είναι f( ) < f( Άρα, η συνάρτηση f είναι γνησίως αύξουσα στο β τρόπος Με απαγωγή σε άτοπο, κινούμαστε πιο γρήγορα ως εξής: Έστω,, με < 3 3 Αν ήταν f( ) > f(, τότε f( ) > f( και f() > f(), και προσθέτοντας θα παίρναμε f() + f() > f() + f() + > + > Άτοπο Όμοια, αν υποθέταμε ότι f( ) = f(, θα καταλήγαμε σε άτοπο Οπότε είναι f( ) < f( και συνεπώς η f είναι γνησίως αύξουσα γ τρόπος Θα λέγαμε ότι,μπορούμε να κινηθούμε πιο έξυπνα ως εξής: Θεωρούμε την 3 r() = +, η οποία προφανώς είναι γνησίως αύξουσα Αν,, με <, είναι < και συνεπώς + < Οπότε και f() + f() < f() + f() r( f( ) ) < r( f( ) f( ) < f( Οπότε, η f είναι γνησίως αύξουσα 7

17 3 Μονοτονία συναρτήσεων Έστω η γνησίως μονότονη συνάρτηση f: Η γραφική παράστασή της διέρχεται από τα σημεία A(3, και B(,) α Να λύσετε την εξίσωση ( ) β Να λύσετε την ανίσωση f 3+ f( + = f () f() + > Επειδή 3< και f(3) = < f() =, η f προφανώς είναι γνησίως αύξουσα α Η εξίσωση ( ) γίνεται f( 3 f( ) f() f 3+ f( + = + + = f( + = f(3) β Η ανίσωση + = 3 3+ f( + = f( + = + 3= = 3 ή = f() f() + > γίνεται f() < f() < f(3) < 3 f() > f() < f() > 6 Αν η f είναι γνησίως αύξουσα στο και η g γνησίως φθίνουσα στο να αποδείξετε ότι η εξίσωση f() = g() δέχεται ως ρίζα το πολύ έναν αριθμό Θεωρούμε τη συνάρτηση h() = f() g() Έστω,, με < Επειδή η f είναι γνησίως αύξουσα, θα είναι f( ) < f( Επειδή η g είναι γνησίως φθίνουσα, θα είναι g( ) > g( g( ) < g( Προσθέτοντας τις σχέσεις, έχουμε: f() g() < f() g() h( ) < h( Άρα, η h ως γνησίως αύξουσα θα έχει ως ρίζα το πολύ έναν αριθμό Δηλαδή, η εξίσωση δεν μπορεί να δεχτεί δύο διαφορετικές ρίζες Η πιο πάνω δίνει γεωμετρικά την πληροφορία ότι τα διαγράμματα έχουν το πολύ ένα κοινό σημείο C f, C g Για παράδειγμα, επειδή η συνάρτηση f() = είναι γνησίως αύξουσα η g() = ln + είναι γνησίως φθίνουσα και f() = g() = οι γραφικές παραστάσεις C f, C g θα τέμνονται μόνο στο M(,) 73

18 3 Μονοτονία συναρτήσεων Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ Μονοτονία συναρτήσεων Να μελετήσετε ως προς τη μονοτονία τις: α 3 f() = + β f() = γ f() = δ f() = ( + ) Να αποδείξετε ότι η f() 3 = ln είναι γνησίως αύξουσα στο [, + ) 3 Να αποδείξετε ότι η f() = είναι γνησίως αύξουσα στο (, + ) 4 4 Έστω η συνάρτηση f() = Να μελετήσετε ως προς τη μονοτονία την f στα διαστήματα (,] και [, + ) Να αποδείξετε ότι η f() = είναι γνησίως αύξουσα στο 6 Να αποδείξετε ότι η f() = είναι γνησίως αύξουσα στο + 7 Να αποδείξετε ότι η f() = 3 + είναι γνησίως αύξουσα στο f() = ln + ln( ) 8 Να εξετάσετε ως προς την μονοτονία τη συνάρτηση ( ) στα διαστήματα (,) και (, + ) 9 Να εξετάσετε ως προς τη μονοτονία την f() = ln( 3 + ln( 74

19 3 Μονοτονία συναρτήσεων Επίλυση εξισώσεων και ανισώσεων 7 Έστω η συνάρτηση f() = + α Να αποδείξετε ότι η f είναι γνησίως αύξουσα 7 β Να λύσετε την εξίσωση + 3= Να λύσετε την ανίσωση Έστω η συνάρτηση + > f() = + In( + ) α Δείξτε ότι η f είναι γνησίως φθίνουσα στο και γνησίως αύξουσα στο + β Δείξτε ότι η f έχει ακριβώς μία ρίζα, την προφανή 3 Έστω η ορισμένη στο συνάρτηση 3 f() = + + α Να αποδείξετε ότι η εξίσωση f() = έχει μοναδική ρίζα στο β Να λύσετε την ανίσωση + ( + ) + + < + ( ) + 4 Έστω η συνάρτηση f() = α, και < α < α Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία λ 4 λ β Να βρείτε τις τιμές του λ,, > λ λ, ώστε ( ) ( ) Έστω η συνάρτηση f() = ln + α Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία β Να λύσετε την εξίσωση ln = ( ln) 6 Έστω η συνάρτηση f() = +, α Να αποδείξετε ότι f είναι γνησίως αύξουσα + lkn + β Να αποδείξετε ότι οι εξισώσεις + ln= + και + ln= + είναι ισοδύναμες, με μοναδική λύση την = 3 7 Έστω η συνάρτηση f() = +, α Να αποδείξετε ότι η f είναι γνησίως φθίνουσα β Να λύσετε τις εξισώσεις β + 3 = β = 3 β = + 7

20 3 Μονοτονία συναρτήσεων Γενικά θέματα 8 Από τις διπλανές συναρτήσεις να βρείτε ποια είναι γνησίως αύξουσα στο πεδίο ορισμού της α O β y y O αν αν 9 Έστω οι συναρτήσεις f() =, g() = αν < + αν < Να εξετάσετε ποια από αυτές είναι γνησίως αύξουσα στο Έστω η γνησίως αύξουσα στο συνάρτηση f Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση fo f είναι γνησίως αύξουσα στο Έστω η συνάρτηση f ορισμένη και γνησίως αύξουσα στο [, + ),f() = Να δείξετε ότι η g() = + f f() ορίζεται στο + και είναι γνησίως φθίνουσα 6 Έστω συνάρτηση f() = Να αποδείξετε ότι είναι το μοναδικό σημείο στο οποίο η είναι το A(,) και μάλιστα εφάπτεται αυτού C f τέμνει τον 3 Να αποδείξετε ότι οι συναρτήσεις είναι γνησίως αύξουσες στο f() = + και + g() = + 4 Να αποδείξετε ότι η εξίσωση ( ) = έχει μοναδική ρίζα Να λύσετε την εξίσωση 3 3 ( ) = ( ) 6 Έστω οι συναρτήσεις f() = + ln( ) και α Να μελετήσετε ως προς τη μονοτονία την g β Να αποδείξετε ότι οι f και g έχουν το ίδιο πρόσημο γ Να λύσετε την ανίσωση f < g() = ln +, > 76

21 7 Αν 3 f() g() 3 Μονοτονία συναρτήσεων = +,, να αποδείξετε ότι Cf C g = {M(,y),y } 8 Έστω η γνησίως μονότονη στο με το ίδιο είδος μονοτονίας συνάρτηση f και τα σημεία A(,), B(,3) είναι σημεία του διαγράμματος C της f Να αποδείξετε ότι η f είναι γνησίως αύξουσα και να λύσετε την ανίσωση f() < 9 Να μελετήσετε ως προς τη μονοτονία τη συνάρτηση π στο διάστημα, και μετά να αποδείξετε ότι συν π > 3 Έστω η συνάρτηση f() = +, α Να αποδείξετε ότι η f είναι γνησίως αύξουσα β Να βρείτε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης F() = ln h() h( ) π f() = συν γ Αν για την ορισμένη στο συνάρτηση h είναι = h() h( ) με, να αποδείξετε ότι η συνάρτηση h είναι περιττή 3 3 Έστω η συνάρτηση f, ώστε f() + f () =, για κάθε α Να αποδείξετε ότι η f είναι γνησίως αύξουσα β Να λύσετε την ανίσωση > f() 3 Έστω η ορισμένη και γνησίως αύξουσα στο συνάρτηση f και η συνάρτηση g() = f() + f(3), α Να αποδείξετε ότι η g είναι γνησίως αύξουσα β Να αποδείξετε ότι β g() < g(, > β g() > g(, < γ Να αποδείξετε ότι η εξίσωση f() f( = f(6) f(3) έχει λύση μόνο το = 33 Έστω η συνάρτηση f, ώστε f () = f(), για κάθε α Να βρείτε το f() β Να αποδείξετε ότι η f είναι γνησίως αύξουσα γ Να βρείτε πότε το διάγραμμα C f είναι «κάτω» από την ευθεία (ε):y = 77

22 3 Μονοτονία συναρτήσεων 34 Έστω η γνησίως μονότονη στο συνάρτηση f Γνωρίζουμε ότι f( ) + f(+ ) =, για κάθε α Να αποδείξετε ότι η f είναι γνησίως φθίνουσα β Να λύσετε την εξίσωση f( ) = γ Να λύσετε την ανίσωση f ( ) + f( + ) f() + f( 3 Έστω η γνησίως φθίνουσα στο συνάρτηση f, ώστε f() f( = Έστω και η συνάρτηση h() = f( ) f(+ ), α Να αποδείξετε ότι η h είναι γνησίως αύξουσα β Να λύσετε τις ανισώσεις β h() < β f( ) < + f( + ) 36 Έστω η ορισμένη στο συνάρτηση f, ώστε (f o f)() f(), α Να αποδείξετε ότι (f o f)() = f(), β Αν η f είναι γνησίως αύξουσα, να βρείτε τη συνάρτηση f 37 Αν για τη γνησίως αύξουσα στο συνάρτηση f είναι f() g() για κάθε, να αποδείξετε ότι ( fof )() ( go g )(), για κάθε 38 Έστω η γνησίως αύξουσα στο συνάρτηση f α Να αποδείξετε την ισοδυναμία: f( f() ) = f() = = β Να λύσετε την εξίσωση ( ) 7 39 Αν 7 7 f() + f() = f() + f(),, να αποδείξετε ότι η f είναι άρτια 4 Έστω η ορισμένη και γνησίως αύξουσα στο συνάρτηση f για την οποία ισχύει ( ) α Να αποδείξετε ότι f( + ) = f f( ) =, για κάθε β Να αποδείξετε ότι fln ( + ) + f(+ ) =, (, + ) γ Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση φ() = + ln, > είναι γνησίως αύξουσα δ Να αποδείξετε την ισοδυναμία f( + ) = =, αν (, + ) 78

23 3 Μονοτονία συναρτήσεων Συνδυαστικά θέµατα του µαθήµατος Θέµα Έστω η γνησίως αύξουσα και περιττή στο συνάρτηση f Έστω και η συνάρτηση F() = f() +, Α Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση F είναι γνησίως αύξουσα Α Να αποδείξετε ότι F() = Α 3 Να βρείτε το πρόσημο της F Β Να λύσετε την ανίσωση f() + < f( ) + Θέµα + Έστω η συνάρτηση f() =, + + Α Αν,, με <, να αποδείξετε ότι f( ) f( > Β Να αποδείξετε ότι f() + + > + + f() + Β Να λύσετε την ανίσωση ( + ) < ( + )( + + ) Β 3 Να αποδείξετε ότι < Θέµα 3 Έστω η συνάρτηση f() =, + Α Να αποδείξετε ότι η γραφική παράσταση C f έχει κέντρο συμμετρίας το O Β Να αποδείξετε ότι η f είναι γνησίως αύξουσα αν Γ Να αποδείξετε ότι f() = + και να παραστήσετε την f + αν < r r Δ Να βρείτε τους πραγματικούς αριθμούς r, ώστε να είναι < r + + r Ε Αν h() ( g() ) g() ( h() ) + = +, για κάθε, να αποδείξετε ότι h= g/ 79

24 3 Μονοτονία συναρτήσεων Θέµα 4 Έστω η συνάρτηση f:, ώστε f() = της οποίας η γραφική παράστασή της δίνεται δίπλα f 3 < Α Να αποδείξετε ότι ( ) Α Να αποδείξετε αλγεβρικά, ότι f είναι γνησίως αύξουσα στα διαστήματα (,) και (,+ ) αλλά δεν είναι γνησίως αύξουσα στο X 3 Β Να λύσετε την εξίσωση = 3 Β Να βρείτε τον φυσικό n, ώστε n n 9n = O C f Θέµα Έστω η συνάρτηση h() = +, με Α Να λύσετε τις εξισώσεις: Α Β Να λύσετε την εξίσωση hh() ( ) = = Α = Γ Να αποδείξετε με τη βοήθεια των γραφικών παραστάσεων h() ότι η εξίσωση + h() =, έχει μόνο μία λύση, που είναι και αρνητική Δ Να αποδείξετε η εξίσωση h() + h( = έχει μοναδική ρίζα το Ε Έστω οι συναρτήσεις f, g, ώστε Να αποδείξετε ότι f() f( < g() g( Θέµα 6 f() = + g(), για κάθε Έστω η γνησίως αύξουσα συνάρτηση f:, με f() = και οι συναρτήσεις g() =, h() = f() g(), Α Να βρείτε το πρόσημο της f Β Να βρείτε τη μονοτονία των συναρτήσεων g και h Β Να βρείτε τη σχετική θέση των γραφικών παραστάσεων των f, g Β 3 Να λύσετε την εξίσωση f() f() = g() + =, να λύσετε την εξίσωση ( ) ( ) Γ Αν f( ) f() f + f = Δ Να αποδείξετε ότι f()g(), 8

25 3 Μονοτονία συναρτήσεων 3 Μονοτονία συναρτήσεων Εύρεση μονοτονίας συναρτήσεων α Γνησίως αύξουσα στο β Γνησίως φθίνουσα στο (,] γ Γνησίως αύξουσα στο δ Γνησίως αύξουσα στο [, + ) Γνησίως αύξουσα στο [, + ) 3 Γνησίως αύξουσα στο (, + ) 4 Η f είναι γνησίως φθίνουσα στο (,] και γνησίως αύξουσα στο [, + ) Η f() = = = ( + ) + είναι γνησίως αύξουσα 6 Η f είναι γνησίως αύξουσα στο (, + ) 7 Η f είναι γνησίως αύξουσα στο 8 Η f() ln = + είναι γνησίως αύξουσα στο (,) και φθίνουσα στο (, ) 9 Η f() = ln( είναι γνησίως αύξουσα στο D = (, + ) Επίλυση εξισώσεων και ανισώσεων α Ορισμός β = Η f() = + είναι γνησίως αύξουσα Οπότε, η ανίσωση + > ισοδύναμα γίνεται f() > f() > α Ορισμός β Το = είναι και η μοναδική ρίζα της f 3 α Η f είναι γνησίως αύξουσα και f() = f() = f() = 3 β f ( ) f ( ) + < f() < f() < α Η f() = α, < α < είναι γνησίως φθίνουσα β ( ) ( ) Οπότε λ 4 λ > f( λ 4) f( λ,, λ λ λ 4 < λ α Η f είναι γνησίως αύξουσα β ln = ( ln) λ λ < λ (, ln = + >, για α =, f() = f() = α Η f είναι γνησίως αύξουσα β + ln= + f(ln) = f() ln = = + ln + ++ln= ++ f( + ln) = f( + ) + ln= + = Οπότε, αυτές είναι ισοδύναμες με μοναδική λύση την = α Ορισμός β f() = f() = β f() = f() = β 3 f( = f() = 3

26 3 Μονοτονία συναρτήσεων Γενικά θέματα 8 9 β f Η fo f είναι γνησίως αύξουσα Επειδή η f είναι γνησίως αύξουσα στο [, + ),από > είναι f() > f() = Με βάση τον ορισμό αποδεικνύουμε ότι η g είναι γνησίως φθίνουσα f() = = ( )( + Η g() = + έχει μοναδική ρίζα το και άρα το είναι διπλή ρίζα της f + f() = = + + και + + g() = = + f() + Με ορισμό αποδεικνύουμε ότι αυτές είναι γνησίως αύξουσες Η συνάρτηση ( ) 3 Η f() = + είναι γνησίως αύξουσα = f( + ) = = f() + = = 3 f() = + είναι γνησίως αύξουσα 3 3 ( ) = ( ) f( ) = f() = =, = 6 7 α Η g() = ln + είναι γνησίως αύξουσα στο (, + ) β f() = ( + ln) = + ln = ln+ = g() Επειδή >, αυτές έχουν το ίδιο πρόσημο γ Πρέπει πρωτίστως να είναι > < f <, < g < = g() Η 3 h() g() f() < < < = = + είναι γνησίως αύξουσα και h() = g() = f() Δηλαδή, οι γραφικές παραστάσεις των f και g τέμνονται μόνο στον yy 8 Επειδή f() = < f( = 3 και <, προφανώς είναι γνησίως αύξουσα 9 f() < f() < f() < π Η f είναι φθίνουσα στο,, από π < π 4 f π > f π 4 συν π > 33

27 3 Μονοτονία συναρτήσεων 3 α Με ορισμό β > και ln f(ln) f() ln, άρα D = (,] h() h( ) h() + h( ) γ = h() h( ) + h() + h( ) = ή f(h() + h( )) = f() h() + h( ) = h( ) = h() και είναι περιττή α Αν < είναι < και άρα f() + f() < f() + f() 3 Δεδομένου ότι η g() = + είναι αύξουσα είναι g( f( ) ) < g( f( ) < β Από 3 f() + f () = για = είναι > f() ( )( ) 3 f() + f () = και τελικά f() = 3 f() + f () > f () f 3 () f () + f() > f() + f() > f() > f() > f() > 3 α Αν <, είναι f( ) < f( και τελικά έχουμε g( ) < g( Δηλαδή, η g είναι γνησίως αύξουσα β Αν > είναι < και άρα g() < g( β Αν < είναι > και άρα g() > g( γ f() f( = f(6) f(3) f() + f(3) = f( + f(6) g() = g( = α Επειδή η g() = + είναι γνησίως αύξουσα και από f () = f() για = έχουμε f () + f() = είναι f() = β Με ορισμό και χρησιμοποιώντας τη γνησίως αύξουσα συνάρτηση g γ f() < < α Με άτοπο προκύπτει ότι η f είναι γνησίως φθίνουσα β Η σχέση f ( ) + f(+ ) =, για = δίνει f() = f( ) = f( ) = f() = = γ Η σχέση f ( ) + f(+ ) =, για και για το δίνει f( ) + f( + ) = Οπότε f( ) + f( + ) f() + f( = δίνει ( ) f+ f( = α Με ορισμό β Από f() f( = και < είναι f() > f(, άρα f() f( = h() = β h() < h() < h() < β f( ) < + f( + ) h() < = h() < 34

28 3 Μονοτονία συναρτήσεων 36 α Η f( f() ) f() για το f() δίνει f() f( ( f() )) f(f()) και έτσι f( f() ) β Επειδή η f είναι γνησίως αύξουσα είναι και f() = 37 Από f() g() είναι και f( f() ) f( g() ) Από f() g() για το g() είναι και fg() ( ) gg() ( ) Οπότε f( f() ) g( g() ) και τελικά ( f f )() ( ) o go g (), για κάθε = f() 38 α Με άτοπο, αν υποθέταμε ότι υπάρχει o, ώστε f( o) > o ή f( o) < o β θεωρώντας τη συνάρτηση ( ) ( ) 7 f() = = f( f() ) = f() = 7 + = = 39 Θεωρώντας τη γνησίως αύξουσα συνάρτηση η εξίσωση 7 7 f() f() f( ) f( ) 7 g() = + + = + γίνεται gf() ( ) gf( ( ) ) = f() = f( ) 4 α Η σχέση ( ) f f( ) β Βάζουμε όπου το ln γ Με ορισμό δ f( ) = για = δίνει f( + ) = + = ( ) fln+ = = f(+ ) φ() = φ() = Συνδυαστικά θέµατα του µαθήµατος Θέμα Α Αν < καταλήγουμε ότι F( ) < F( και άρα η F είναι γνησίως αύξουσα Α Αφού f είναι περιττή, είναι f( ) = f() και για = προκύπτει f() = Οπότε και F() = Α 3 Αν < είναι F() < F() = και αν > είναι F() > F() = Β f() + < f( ) + + < + F() < F( ) < f() f( ) Θέμα Α Πράξεις Β Αφού η f είναι γνησίως φθίνουσα, f( f() ) > f() f() < Προφανές Β Γίνεται f() < f( ) > Β 3 Αφού 6> είναι f(6) < f() και αφού 8> 7 είναι f(8) < f(7) 3

29 3 Μονοτονία συναρτήσεων Θέμα 3 Α Η f είναι περιττή Β Με ορισμό Γ Δίπλα Δ r r < r + + r r f ( ) f ( r) < Ε h() ( + g() ) = g() ( + h() ) fh() ( ) fg() ( ) r + < φ(r) < φ() r< = h() = g(), Θέμα 4 Α Πράξεις Α Με αντιπαράδειγμα παίρνοντας < 3 Β = 3 Β n= Θέμα Α = Α = Β hh() ( ) = = h() h() = h() = h() = Γ h() + h() = h() = Δ Η συνάρτηση g() = h() + h( είναι γνησίως αύξουσα και έτσι h() + h( = g() = g() = Ε f() = + g() = και είναι προφανές το ζητούμενο f() g() = + = h() που είναι γνησίως αύξουσα Από < είναι h() < h() f() f( < g() g( Θέμα 6 Α f() > για >, f() < για < Β g, h Β f() = g() =, f() < g() <, f() > g() > Β 3 = Γ = Δ Διακρίνουμε περιπτώσεις: αν, και μετά χρησιμοποιούμε τη μονοτονία της g και το πρόσημο της f 36

Μονοτονία - Ακρότατα - 1 1 Αντίστροφη Συνάρτηση

Μονοτονία - Ακρότατα - 1 1 Αντίστροφη Συνάρτηση 4 Μονοτονία - Ακρότατα - Αντίστροφη Συνάρτηση Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Μονοτονία συνάρτησης Μια συνάρτηση f λέγεται: Γνησίως αύξουσα σ' ένα διάστημα Δ του πεδίου ορισμού της, όταν για οποιαδήποτε,

Διαβάστε περισσότερα

g(x) =α x +β x +γ με α= 1> 0 και

g(x) =α x +β x +γ με α= 1> 0 και ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο: ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ - ΟΡΙΟ - ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ : ΜΟΝΟΤΟΝΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΚΡΟΤΑΤΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ [Κεφ..3: Μονότονες Συναρτήσεις - Αντίστροφη Συνάρτηση σχολικού βιβλίου]. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Παράδειγμα.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4: Διαφορικός Λογισμός

Κεφάλαιο 4: Διαφορικός Λογισμός ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Κεφάλαιο 4: Διαφορικός Λογισμός Μονοτονία Συνάρτησης Tζουβάλης Αθανάσιος Κεφάλαιο 4: Διαφορικός Λογισμός Περιεχόμενα Μονοτονία συνάρτησης... Λυμένα παραδείγματα...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Β. 2x 1. είναι Τότε έχουμε: » τον χρησιμοποιούμε κυρίως σε θεωρητικές ασκήσεις.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Β. 2x 1. είναι Τότε έχουμε: » τον χρησιμοποιούμε κυρίως σε θεωρητικές ασκήσεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο: ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ - ΟΡΙΟ - ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ : ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ - ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ [Υποκεφάλαιο. Μονότονες συναρτήσεις Αντίστροφη συνάρτηση του σχολικού βιβλίου]. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Παράδειγμα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ. Να εξετάσετε αν είναι ίσες οι συναρτήσεις f, g όταν: x x 2 x x. x x g x. ln x ln x 1 και

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ. Να εξετάσετε αν είναι ίσες οι συναρτήσεις f, g όταν: x x 2 x x. x x g x. ln x ln x 1 και Α ΟΜΑΔΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Να εξετάσετε αν είναι ίσες οι συναρτήσεις, όταν: () με R και (). Σ Υ Ν Α Ρ Τ Η Σ Ε Ι Σ Το πεδίο ορισμού της είναι A R. Επομένως A A R Α Θα εξετάσουμε αν για κάθε R ισχύει.

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά κατεύθυνσης Γ Λυκείου Διαγώνισμα διάρκειας 2 ωρών στις Συναρτήσεις

Μαθηματικά κατεύθυνσης Γ Λυκείου Διαγώνισμα διάρκειας 2 ωρών στις Συναρτήσεις ΘΕΜΑ Α Μαθηματικά κατεύθυνσης Γ Λυκείου Διαγώνισμα διάρκειας ωρών στις Συναρτήσεις 0 9-05 Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασμένες (Λ).. Αν η συνάρτηση f είναι -, είναι και γνησίως

Διαβάστε περισσότερα

αβ (, ) τέτοιος ώστε f(x

αβ (, ) τέτοιος ώστε f(x ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο: ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ - ΟΡΙΟ - ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Άσκηση α) Έστω μια συνάρτηση f, η οποία είναι ορισμένη σε ένα κλειστό διάστημα [ αβ., ] Αν η f είναι συνεχής στο [ αβ, ]

Διαβάστε περισσότερα

- ΟΡΙΟ - ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΜΟΝΟΤΟΝΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΚΡΟΤΑΤΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

- ΟΡΙΟ - ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΜΟΝΟΤΟΝΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΚΡΟΤΑΤΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ - ΟΡΙΟ - ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΜΟΝΟΤΟΝΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΚΡΟΤΑΤΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ [Κεφ. 1.3: Μονότονες Συναρτήσεις - Αντίστροφη Συνάρτηση σχολικού βιβλίου]. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Μονοτονία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ Θ.Μ.Τ. ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΕΥΡΕΣΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ Θ.Μ.Τ. ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΕΥΡΕΣΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ Ενότητα 19 ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ Θ.Μ.Τ. ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΕΥΡΕΣΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ 1). Να βρεθεί η συνάρτηση f όταν: i) A, f ()=3 5 f(0)=1, ii) A=, f ()=συν-ημ f(π)=, Ασκήσεις για λύση - iii) A=, f ()=4e 6 f '(0)=f(0)=1,

Διαβάστε περισσότερα

- ΟΡΙΟ - ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΜΟΝΟΤΟΝΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΚΡΟΤΑΤΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

- ΟΡΙΟ - ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΜΟΝΟΤΟΝΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΚΡΟΤΑΤΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ - ΟΡΙΟ - ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΜΟΝΟΤΟΝΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΚΡΟΤΑΤΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ [Κεφ. 1.3: Μονότονες Συναρτήσεις - Αντίστροφη Συνάρτηση σχολικού βιβλίου]. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Μονοτονία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΤΟΝΙΑ ΑΚΡΟΤΑΤΑ - ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ

ΜΟΝΟΤΟΝΙΑ ΑΚΡΟΤΑΤΑ - ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΟΝΟΤΟΝΙΑ ΑΚΡΟΤΑΤΑ - ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ 9η Κατηγορία: ΜΟΝΟΤΟΝΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ Για να βρούμε τη μονοτονία μιας συνάρτησης ακολουθούμε την εξής διαδικασία: Θεωρούμε, Δ, όπου Δ διάστημα του πεδίου ορισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ -- ΑΛΓΕΒΡΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ -- ΑΛΓΕΒΡΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ -- ΑΛΓΕΒΡΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Άσκηση η Γραμμικά συστήματα Δίνονται οι ευθείες : y3 και :y 5. Να βρεθεί το R, ώστε οι ευθείες να τέμνονται. Οι ευθείες και θα τέμνονται όταν το μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 5: ΘΕΩΡΗΜΑ ROLLE [Θεώρημα Rolle του κεφ.2.5 Μέρος Β του σχολικού βιβλίου]. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 5: ΘΕΩΡΗΜΑ ROLLE [Θεώρημα Rolle του κεφ.2.5 Μέρος Β του σχολικού βιβλίου]. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 5: ΘΕΩΡΗΜΑ ROLLE [Θεώρημα Rolle του κεφ..5 Μέρος Β του σχολικού βιβλίου]. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Β Παράδειγμα. Να εξετάσετε από τις παρακάτω συναρτήσεις ποιές ικανοποιούν

Διαβάστε περισσότερα

OΡΙΟ - ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

OΡΙΟ - ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΟΡΙΟ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ OΡΙΟ - ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Έστω Α ένα υποσύνολο του Τι ονομάζουμε πραγματική συνάρτηση με πεδίο ορισμού το Α ; Απάντηση : ΕΣΠ Β Έστω

Διαβάστε περισσότερα

Θεώρημα Βolzano. Κατηγορία 1 η. 11.1 Δίνεται η συνάρτηση:

Θεώρημα Βolzano. Κατηγορία 1 η. 11.1 Δίνεται η συνάρτηση: Κατηγορία η Θεώρημα Βolzano Τρόπος αντιμετώπισης:. Όταν μας ζητούν να εξετάσουμε αν ισχύει το θεώρημα Bolzano για μια συνάρτηση f σε ένα διάστημα [, ] τότε: Εξετάζουμε την συνέχεια της f στο [, ] (αν η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 8: ΜΟΝΟΤΟΝΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ [Ενότητα Μονοτονία Συνάρτησης του κεφ.2.6 Μέρος Β του σχολικού βιβλίου].

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 8: ΜΟΝΟΤΟΝΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ [Ενότητα Μονοτονία Συνάρτησης του κεφ.2.6 Μέρος Β του σχολικού βιβλίου]. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 8: ΜΟΝΟΤΟΝΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ [Ενότητα Μονοτονία Συνάρτησης του κεφ..6 Μέρος Β του σχολικού βιβλίου]. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Παράδειγμα 1. ΘΕΜΑ Β Να μελετηθούν ως προς την μονοτονία

Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια συνάρτησης σε διάστημα. Η θεωρία και τι προσέχουμε. x, ισχύει: lim f (x) f ( ).

Συνέχεια συνάρτησης σε διάστημα. Η θεωρία και τι προσέχουμε. x, ισχύει: lim f (x) f ( ). Κεφάλαιο 4 Συνέχεια συνάρτησης σε διάστημα 411 Ερώτηση θεωρίας 1 Η θεωρία και τι προσέχουμε Πότε μια συνάρτηση f θα λέμε ότι είναι συνεχής σε ένα ανοικτό διάστημα (, ) αβ; Απάντηση Μια συνάρτηση f θα λέμε

Διαβάστε περισσότερα

2 (1) 1 0 ln( (2)) 3 (2) 3 0. e f και f f. f( g( x)) 3x 4, για κάθε x. συνx 5. ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1 ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

2 (1) 1 0 ln( (2)) 3 (2) 3 0. e f και f f. f( g( x)) 3x 4, για κάθε x. συνx 5. ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1 ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ. Δίνονται οι συναρτήσεις f, g με πεδίο ορισμού το R, για τις οποίες ισχύει η σχέση: f( g( )) 4, για κάθε. a. Να δείξετε ότι η συνάρτηση g είναι αντιστρέψιμη. β. Να δείξετε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Β ΜΕΡΟΣ (ΑΝΑΛΥΣΗ) ΚΕΦ 1 ο : Όριο Συνέχεια Συνάρτησης

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Β ΜΕΡΟΣ (ΑΝΑΛΥΣΗ) ΚΕΦ 1 ο : Όριο Συνέχεια Συνάρτησης ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Β ΜΕΡΟΣ (ΑΝΑΛΥΣΗ) ΚΕΦ ο : Όριο Συνέχεια Συνάρτησης Φυλλάδιο Φυλλάδι555 4 ο ο.α) ΕΝΝΟΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ - ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ.α) ΕΝΝΟΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ - ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επιµέλεια: Οµάδα Μαθηµατικών της Ώθησης

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επιµέλεια: Οµάδα Μαθηµατικών της Ώθησης ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Επιµέλεια: Οµάδα Μαθηµατικών της Ώθησης Τετάρτη, 9 Μα ου Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑ Α Α. Έστω f μια συνάρτηση ορισμένη σε ένα διάστημα Δ. Αν F είναι μια παράγουσα της f στο Δ, τότε

Διαβάστε περισσότερα

A. ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

A. ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ 8Α ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ A ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ Πότε μια συνάρτηση λέγεται συνεχής σε ένα σημείο του πεδίου ορισμού o της ; Απάντηση : ( ΟΜΟΓ, 6 ΟΜΟΓ, 9 Β, ΟΜΟΓ, 5 Έστω μια συνάρτηση και ένα σημείο του πεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ (1o Γ Λυκείου) να ανήκουν στη γραφική παράσταση της συνάρτησης f( x)

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ (1o Γ Λυκείου) να ανήκουν στη γραφική παράσταση της συνάρτησης f( x) ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ (o Γ Λυκείου).Να βρεθούν οι τιμές των α, β R ώστε: Α) τα σημεία (, ),(, ) να ανήκουν στη γραφική παράσταση της συνάρτησης α +β. Β)τα σημεία ( 0, ),( e, ) να ανήκουν στην γραφική παράσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Β. Να μελετήσετε ως προς τη μονοτονία και τα ακρότατα τις παρακάτω συναρτήσεις: f (x) = 0 x(2ln x + 1) = 0 ln x = x = e x =

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Β. Να μελετήσετε ως προς τη μονοτονία και τα ακρότατα τις παρακάτω συναρτήσεις: f (x) = 0 x(2ln x + 1) = 0 ln x = x = e x = ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο: ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 0: ΕΥΡΕΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΚΡΟΤΑΤΩΝ [Ενότητα Προσδιορισμός των Τοπικών Ακροτάτων - Θεώρημα Εύρεση Τοπικών Ακροτάτων του κεφ..7 Μέρος Β του σχολικού βιβλίου]. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

II. Συναρτήσεις. math-gr

II. Συναρτήσεις. math-gr II Συναρτήσεις Παντελής Μπουμπούλης, MSc, PhD σελ blogspotcom, bouboulismyschgr ΜΕΡΟΣ 1 ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Α Βασικές Έννοιες Ορισμός: Έστω Α ένα υποσύνολο του συνόλου των πραγματικών αριθμών R Ονομάζουμε πραγματική

Διαβάστε περισσότερα

A. ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

A. ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ 8Α ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ A ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ Πότε μια συνάρτηση λέγεται συνεχής σε ένα σημείο του πεδίου ορισμού o της ; Απάντηση : ( ΟΜΟΓ, 6 ΟΜΟΓ, 9 Β, ΟΜΟΓ, 5 Έστω μια συνάρτηση και ένα σημείο του πεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ-ΟΡΙΟ-ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ-ΟΡΙΟ-ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ-ΟΡΙΟ-ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ -ΟΡΙΟ ΣΥΝΕΧΕΙΑ Τι ονομάζουμε πραγματική συνάρτηση; Έστω Α ένα υποσύνολο τουr Ονομάζουμε πραγματική συνάρτηση με πεδίο ορισμού το Α μια διαδικασία (κανόνα)

Διαβάστε περισσότερα

0x2 = 2. = = δηλαδή η f δεν. = 2. Άρα η συνάρτηση f δεν είναι συνεχής στο [0,3]. Συνεπώς δεν. x 2. lim f (x) = lim (2x 1) = 3 και x 2 x 2

0x2 = 2. = = δηλαδή η f δεν. = 2. Άρα η συνάρτηση f δεν είναι συνεχής στο [0,3]. Συνεπώς δεν. x 2. lim f (x) = lim (2x 1) = 3 και x 2 x 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο: ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ - ΟΡΙΟ - ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 8: ΘΕΩΡΗΜΑ BOLZANO - ΠΡΟΣΗΜΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ - ΘΕΩΡΗΜΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ - ΘΕΩΡΗΜΑ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΤΙΜΗΣ - ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΜΩΝ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συναρτήσεις Θεωρία Ορισμοί - Παρατηρήσεις

Συναρτήσεις Θεωρία Ορισμοί - Παρατηρήσεις Συναρτήσεις Θεωρία Ορισμοί - Παρατηρήσεις Ορισμός: Έστω Α, Β R. Πραγματική συνάρτηση πραγματικής μεταβλητής από το σύνολο Α στο σύνολο Β ονομάζουμε την διαδικασία κατά την οποία κάθε στοιχείο του συνόλου

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗ 1η Να βρείτε το πεδίο ορισμού των συναρτήσεων: 5 α) f β) f 1 1 9 γ) f δ) f log 1 4 ημ ημ συν ε) f α) Για να ορίζεται η f() πρέπει και αρκεί + (1) Έχουμε: (1).(

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΥΣΗ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΙΣΩΣΕΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΙΑΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ MIAΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ

ΕΠΙΛΥΣΗ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΙΣΩΣΕΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΙΑΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ MIAΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΙΣΩΣΕΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΙΑΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ MIAΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ Στα παρακάτω γίνεται μία προσπάθεια, ομαδοποίησης των ασκήσεων επίλυσης εξισώσεων και ανισώσεων, συναρτησιακών μορφών, συνεχών συναρτήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

OΡΙΟ - ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

OΡΙΟ - ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ OΡΙΟ - ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Έστω Α ένα υποσύνολο του Τι ονομάζουμε πραγματική συνάρτηση με πεδίο ορισμού το Α ; Απάντηση : ΕΣΠ Β, 8B, 9 Έστω Α ένα υποσύνολο του Ονομάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΜΑ ROLLE ΘΕΩΡΗΜΑ ROLLE

ΘΕΩΡΗΜΑ ROLLE ΘΕΩΡΗΜΑ ROLLE ΘΕΩΡΗΜΑ ROLLE ΘΕΩΡΗΜΑ ROLLE Αν μια συνάρτηση f είναι : συνεχής στο κλειστό [α,β] παραγωγίσιμη στο ανοιχτό (α,β) f(α)=f(β) f 0 τότε υπάρχει ένα τουλάχιστον, τέτοιο ώστε ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ : σημαίνει ότι υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 10: ΕΥΡΕΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΚΡΟΤΑΤΩΝ

ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 10: ΕΥΡΕΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΚΡΟΤΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο: ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ : ΕΥΡΕΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΚΡΟΤΑΤΩΝ [Ενότητα Προσδιορισμός των Τοπικών Ακροτάτων - Θεώρημα Εύρεση Τοπικών Ακροτάτων του κεφ..7 Μέρος Β του σχολικού βιβλίου]. ΑΣΚΗΣΕΙΣ Άσκηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Β. Να βρείτε τις ασύμπτωτες της γραφικής παράστασης της συνάρτησης f με τύπο

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Β. Να βρείτε τις ασύμπτωτες της γραφικής παράστασης της συνάρτησης f με τύπο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ : ΑΣΥΜΠΤΩΤΕΣ - ΚΑΝΟΝΕΣ DE L HOSPITAL - ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ [Κεφ..9: Ασύμπτωτες Κανόνες de l Hospital Μέρος Β του σχολικού βιβλίου]. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Παράδειγμα. ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

5.3. ΛΟΓΑΡΙΘΜΙΚΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ

5.3. ΛΟΓΑΡΙΘΜΙΚΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ 5.3. Αντίστροφη συνάρτηση Έστω μια συνάρτηση f : A.Αν υποθέσουμε ότι αυτή είναι - τότε για κάθε στοιχείο y του συνόλου τιμών f (A) της f υπάρχει μοναδικό στοιχείο του πεδίου ορισμού της Α για το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Αν α θετικός πραγματικός αριθμός, σε κάθε x αντιστοιχεί η

Αν α θετικός πραγματικός αριθμός, σε κάθε x αντιστοιχεί η Εκθετική συνάρτηση Αν α θετικός πραγματικός αριθμός, σε κάθε αντιστοιχεί η δύναμη α. Έτσι ορίζεται η συνάρτηση : f : με f α, 0 α η οποία ονομάζεται εκθετική συνάρτηση με βάση α. Αν α, τότε έχουμε τη σταθερή

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ο Λ Λ Α Σ Α Ν Τ Ω Ν Η Σ

Κ Ο Λ Λ Α Σ Α Ν Τ Ω Ν Η Σ Ε π ι μ έ λ ε ι α Κ Λ Λ Α Σ Α Ν Τ Ω Ν Η Σ Πραγματική Συνάρτηση ρισμός Έστω Α ένα υποσύνολο του R. νομάζουμε πραγματική συνάρτηση με πεδίο ορισμού το Α μια διαδικασία (κανόνα) f, με την οποία κάθε στοιχείο

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου ΚΥΡΤΟΤΗΤΑ - ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΜΠΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

Μαθηματικά Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου ΚΥΡΤΟΤΗΤΑ - ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΜΠΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΚΥΡΤΟΤΗΤΑ - ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΜΠΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ Ορισμός Θεωρούμε μια συνάρτηση f συνεχή σ' ένα διάστημα Δ και παραγωγίσιμη στο εσωτερικό του Δ. α) Θα λέμε ότι η f είναι κυρτή ή στρέφει τα κοίλα άνω στο Δ, αν η f

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά Προσανατολισμού Γ Λυκείου Κανιστράς Δημήτριος. Συναρτήσεις Όρια Συνέχεια Μια πρώτη επανάληψη Απαντήσεις των ασκήσεων

Μαθηματικά Προσανατολισμού Γ Λυκείου Κανιστράς Δημήτριος. Συναρτήσεις Όρια Συνέχεια Μια πρώτη επανάληψη Απαντήσεις των ασκήσεων Μαθηματικά Προσανατολισμού Γ Λυκείου Κανιστράς Δημήτριος Συναρτήσεις Όρια Συνέχεια Μια πρώτη επανάληψη Απαντήσεις των ασκήσεων Άσκηση i. Δίνεται η γνησίως μονότονη συνάρτηση f : A IR. Να αποδείξετε ότι

Διαβάστε περισσότερα

2. Έστω η συνάρτηση f :[0, 6] με την παρακάτω γραφική παράσταση.

2. Έστω η συνάρτηση f :[0, 6] με την παρακάτω γραφική παράσταση. . Έστω η συνάρτηση f : με την παρακάτω γραφική παράσταση. Α. Να προσδιορίσετε τα διαστήματα στα οποία η f είναι γνησίως αύξουσα, γνησίως φθίνουσα, κυρτή, κοίλη, καθώς και τα τοπικά ακρότατα και τα σημεία

Διαβάστε περισσότερα

********* Β ομάδα Κυρτότητα Σημεία καμπής*********

********* Β ομάδα Κυρτότητα Σημεία καμπής********* ********* Β ομάδα Κυρτότητα Σημεία καμπής********* 5 Για την δύο φορές παραγωγίσιμη στο R συνάρτηση ισχύει: e για κάθε R. Να αποδείξετε ότι η γραφική παράσταση της δεν παρουσιάζει σημείο καμπής. Υποθέτουμε

Διαβάστε περισσότερα

qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj

qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj qwφιrtyuiopasdfghjklzερυυξnmηq σwωψrβνtyuςiopasdρfghjklzcvbn mqwrtyuiopasdfghjklzcvbnφγιmλι ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ qπςπζαwωτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ klzcvλοπbnαmqwrtyuiopasdfghjklz

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ : ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σε κάθε ενότητα αυτού του βιβλίου θα βρείτε : Βασική θεωρία με τη μορφή ερωτήσεων Μεθοδολογίες και σχόλια

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην ανάλυση

Εισαγωγή στην ανάλυση Εισαγωγή στην ανάλυση Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ. Έστω Α ένα υποσύνολο του και Α. Τι ονομάζεται πραγματική συνάρτηση με πεδίο ορισμού το Α ; Απάντηση Πραγματική συνάρτηση με πεδίο ορισμού το Α,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΘΟΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ

Η ΜΕΘΟΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ Σελίδα 1 από 34 Η ΜΕΘΟΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ Μπάμπης Στεργίου 017 Εισαγωγή Οι εξισώσεις, η λύση τους, η εύρεση του πλήθους ριζών τους ή τα ερωτήματα που αφορούν στην ύπαρξη ριζών, αποτελούν ένα σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες de L Hospital

Κανόνες de L Hospital 4.6 Κανόνες de L'Hospital 4.6.Α Κανόνες de L Hospital Για τα όρια πηλίκου που οδηγούν σε απροσδιόριστες μορφές, ± ± ισχύουν τα επόμενα θεωρήματα, που είναι γνωστά ως κανόνες de L Hospital Αυτοί οι κανόνες

Διαβάστε περισσότερα

Οι ασκήσεις βασίζονται στο αξιόλογο φυλλάδιο του Μαθηματικού Μιλτ. Παπαγρηγοράκη, από τις σημειώσεις του για το 4ο Γενικό Λύκειο Χανίων [ <

Οι ασκήσεις βασίζονται στο αξιόλογο φυλλάδιο του Μαθηματικού Μιλτ. Παπαγρηγοράκη, από τις σημειώσεις του για το 4ο Γενικό Λύκειο Χανίων [ < Οι ασκήσεις βασίζονται στο αξιόλογο φυλλάδιο του Μαθηματικού Μιλτ. Παπαγρηγοράκη, από τις σημειώσεις του για το 4ο Γενικό Λύκειο Χανίων [008-09 < Mathematica.gr], τον οποίο κι ευχαριστώ ιδιαίτερα για το

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ 1. Να βρείτε το πεδίο ορισμού των συναρτήσεων: 5 3 α) f 3 1 1 γ) f 9 β) f 3 δ) f log 1 4 α) Για να ορίζεται η f() πρέπει και αρκεί 3 3 + (1) Έχουμε: (1) ( 3+), και 1,

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητήσ Μαθηματικών: Κωτςάκησ Γεώργιοσ e-mail: kotsakis @ windowslive. com.

Καθηγητήσ Μαθηματικών: Κωτςάκησ Γεώργιοσ e-mail: kotsakis @ windowslive. com. Καθηγητήσ Μαθηματικών: Κωτςάκησ Γεώργιοσ e-mail: kotsakis @ windowslive. com. A. Οι κανόνες De L Hospital και η αρχική συνάρτηση κάνουν πιο εύκολη τη λύση των προβλημάτων με το Θ. Rolle. B. Η αλγεβρική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (1 η σειρά)

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (1 η σειρά) 9 ΘΕΡΙΝΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ( η σειρά) ΘΕΜΑ ο Α. Έστω η συνάρτηση f με f() ημ. Να αποδείξετε ότι η f είναι παραγωγίσιμη στο και ισχύει f () συν Β. Πότε μια συνάρτηση f λέμε

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικά θέματα στα Μαθηματικά προσανατολισμού-ψηφιακό σχολείο ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Επαναληπτικά θέματα στα Μαθηματικά προσανατολισμού-ψηφιακό σχολείο ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο -ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Απο το Ψηφιακό Σχολείο του ΥΠΠΕΘ Επιμέλεια: Συντακτική Ομάδα mathpgr Συντονιστής:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ 1η κατηγορία: ΕΥΡΕΣΗ ΠΕΔΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΥ

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ 1η κατηγορία: ΕΥΡΕΣΗ ΠΕΔΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΥ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ η κατηγορία: ΕΥΡΕΣΗ ΠΕΔΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΥ Για να βρούμε το πεδίο ορισμού μιας συνάρτησης, αρκεί να βρούμε τις τιμές του χ για τις οποίες ορίζονται οι πράξεις που αναγράφονται στο τύπο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2008

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 8 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΛΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θεώρημα Bolzano. ΑΠΑΝΤΗΣΗ. Έστω μια συνάρτηση f, ορισμένη σε ένα κλειστό διάστημα [, ]. Αν: η f είναι συνεχής στο [, ] και, επιπλέον, ισχύει

Θεώρημα Bolzano. ΑΠΑΝΤΗΣΗ. Έστω μια συνάρτηση f, ορισμένη σε ένα κλειστό διάστημα [, ]. Αν: η f είναι συνεχής στο [, ] και, επιπλέον, ισχύει Θεώρημα Bolzno. ΑΠΑΝΤΗΣΗ Έστω μια συνάρτηση f, ορισμένη σε ένα κλειστό διάστημα [, ]. Αν: η f είναι συνεχής στο [, ] και, επιπλέον, ισχύει f f 0, τότε υπάρχει ένα, τουλάχιστον, 0 (, ) τέτοιο, ώστε f( 0

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο: ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΕΜΒΑΔΟΝ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΧΩΡΙΟΥ [Κεφ.3.7 Μέρος Β του σχολικού βιβλίου]. ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο: ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΕΜΒΑΔΟΝ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΧΩΡΙΟΥ [Κεφ.3.7 Μέρος Β του σχολικού βιβλίου]. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο: ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ : ΕΜΒΑΔΟΝ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΧΩΡΙΟΥ [Κεφ..7 Μέρος Β του σχολικού βιβλίου]. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Β Άσκηση. Να υπολογίσετε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τη γραφική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΤΟΝΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΜΟΝΟΤΟΝΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΜΟΝΟΤΟΝΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ Ορισμοί Μία συνάρτηση f λέγεται: 1 γνησίως αύξουσα σ' ένα υποσύνολο Β του πεδίου ορισμού της όταν για κάθε 1, Β με 1 < ισχύει ότι f( 1 ) < f( ) γνησίως φθίνουσα σ' ένα υποσύνολο Β

Διαβάστε περισσότερα

<Πεδία ορισμού ισότητα πράξεις σύνθεση>

<Πεδία ορισμού ισότητα πράξεις σύνθεση> Συναρτήσεις 1 A Έστω μία συνάρτηση Να βρείτε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης B Δίνεται η συνάρτηση Να βρείτε το πεδίο ορισμού των συναρτήσεων :, και Γ Να εξετάσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΜΟΝΟΤΟΝΙΑ - ΑΚΡΟΤΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΜΟΝΟΤΟΝΙΑ - ΑΚΡΟΤΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο: ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ : ΜΟΝΟΤΟΝΙΑ - ΑΚΡΟΤΑΤΑ Μονοτονία Συνάρτησης Έστω οι συναρτήσεις f, g, h, των οποίων οι γραφικές παραστάσεις φαίνονται στα επόμενα σχήματα («Σχήμα», «Σχήμα», «Σχήμα

Διαβάστε περισσότερα

Ρητοί αριθμοί λέγονται οι αριθμοί που έχουν ή μπορούν να πάρουν τη μορφή

Ρητοί αριθμοί λέγονται οι αριθμοί που έχουν ή μπορούν να πάρουν τη μορφή ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ (ΕΙΣΑΓΩΓΗ)-ΘΕΩΡΕΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ Το σύνολο των πραγματικών αριθμών Υπενθυμίζουμε ότι το σύνολο των πραγματικών αριθμώv αποτελείται από τους ρητούς και τους άρρητους αριθμούς και παριστάνεται

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη και γραφική παράσταση συνάρτησης

Μελέτη και γραφική παράσταση συνάρτησης 7 Μελέτη και γραφική παράσταση συνάρτησης Α ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Η διαδικασία με την οποία προσδιορίζουμε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά μιας συνάρτησης ονομάζεται μελέτη συνάρτησης Αυτή συνίσταται

Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια συνάρτησης σε κλειστό διάστημα

Συνέχεια συνάρτησης σε κλειστό διάστημα 8 Συνέχεια συνάρτησης σε κλειστό διάστημα Α ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 1 Μια συνάρτηση f θα λέμε ότι είναι: i Συνεχής σε ένα ανοιχτό διάστημα (α,β) όταν είναι συνεχής σε κάθε σημείο του διαστήματος (α,β)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ Το σύνολο των πραγματικών αριθμών Υπενθυμίζουμε ότι το σύνολο των πραγματικών αριθμών αποτελείται από τους ρητούς και τους άρρητους αριθμούς και παριστάνεται

Διαβάστε περισσότερα

1.8 ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

1.8 ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ 73 8 ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ρισμός της συνέχειας Έστω οι συναρτήσεις g h παρακάτω σχήματα των οποίων οι γραφικές παραστάσεις δίνονται στα C h 6 l ( C l g( C g l l (a Παρατηρούμε ότι:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Περιοδικό ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Β ΕΜΕ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΡΤΙΑ ΠΕΡΙΤΤΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ, ΜΟΝΟΤΟΝΙΑ ΚΑΙ ΑΚΡΟΤΑΤΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ) Κώστα Βακαλόπουλου Στο ο κεφάλαιο της Άλγεβρας της Α Λυκείου γίνεται η μελέτη των

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Παύλος Βασιλείου

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Παύλος Βασιλείου ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Παύλος Βασιλείου Σε όλους αυτούς που παλεύουν για έναν καλύτερο κόσμο ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ-ΟΡΙΟ-ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ -ΟΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορία 1 η. Σταθερή συνάρτηση Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση f : 0, f '( x) 0 για κάθε εσωτερικό σημείο x του Δ

Κατηγορία 1 η. Σταθερή συνάρτηση Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση f : 0, f '( x) 0 για κάθε εσωτερικό σημείο x του Δ Κατηγορία η Σταθερή συνάρτηση Τρόπος αντιμετώπισης: Για να αποδείξουμε ότι μια συνάρτηση είναι σταθερή σε ένα διάστημα Δ πρέπει: η συνάρτηση να είναι συνεχής στο Δ '( ) 0 για κάθε εσωτερικό σημείο του

Διαβάστε περισσότερα

f( x 1, x ( ) ( ) f x > f x. ( ) ( )

f( x 1, x ( ) ( ) f x > f x. ( ) ( ) MONOTONIA ΑΚΡΟΤΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΡΙΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ I MONOTONIA ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΘΕΩΡΙΑ Στο διπλανό σχήµα δίνεται η γραφική παράσταση µιας συνάρτησης f στο α,β Παρατηρούµε ότι διάστηµα [ ] καθώς αυξάνουν οι τιµές του

Διαβάστε περισσότερα

Η συνάρτηση y = αχ 2. Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd

Η συνάρτηση y = αχ 2. Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Η συνάρτηση y = αχ Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd 1 Η συνάρτηση y = αχ με α 0 Μια συνάρτηση της μορφής y = α + β + γ με α 0 ονομάζεται τετραγωνική συνάρτηση.

Διαβάστε περισσότερα

4ο Επαναληπτικό διαγώνισμα στα Μαθηματικά προσανατολισμού της Γ Λυκείου

4ο Επαναληπτικό διαγώνισμα στα Μαθηματικά προσανατολισμού της Γ Λυκείου 4ο Επαναληπτικό διαγώνισμα στα Μαθηματικά προσανατολισμού της Γ Λυκείου 8-9 Θέμα A A Αν οι συναρτήσεις,g είναι παραγωγίσιμες στο, να αποδείξετε ότι η συνάρτηση και ισχύει: g g παραγωγίσιμη στο μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Συναρτήσεις Όρια Συνέχεια

Συναρτήσεις Όρια Συνέχεια Κωνσταντίνος Παπασταματίου Μαθηματικά Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Συναρτήσεις Όρια Συνέχεια Συνοπτική Θεωρία Μεθοδολογίες Λυμένα Παραδείγματα Επιμέλεια: Μαθηματικός Φροντιστήριο Μ.Ε. «ΑΙΧΜΗ» Κ. Καρτάλη 8 (με

Διαβάστε περισσότερα

f(x) = και στην συνέχεια

f(x) = και στην συνέχεια ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Ερώτηση. Στις συναρτήσεις μπορούμε να μετασχηματίσουμε πρώτα τον τύπο τους και μετά να βρίσκουμε το πεδίο ορισμού τους; Όχι. Το πεδίο ορισμού της συνάρτησης το βρίσκουμε πριν μετασχηματίσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 0 ΘΕΜΑ ο : Έστω, C με Re( ) και Re( ) Αν f() ( )( )( )( ) και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ Ενότητα #7: Μονοτονία- Ακρότατα-Αντιγραφή Εβελίνα Κοσσιέρη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

1o. Θ Ε Μ Α Β Ε. Γ Κ Ο Ρ Α. βρίσκεται ολόκληρη μέσα στο τετράγωνο ΑΒΓΔ.

1o. Θ Ε Μ Α Β Ε. Γ Κ Ο Ρ Α. βρίσκεται ολόκληρη μέσα στο τετράγωνο ΑΒΓΔ. o. Θ Ε Μ Α Β Ε. Γ Κ Ο Ρ Α Δίνεται τετράγωνο με κορυφές τα σημεία Α,, Β,, Γ, και Δ, και μία συνεχής στο, συνάρτηση της οποίας η γραφική παράσταση βρίσκεται ολόκληρη μέσα στο τετράγωνο ΑΒΓΔ. B. Nα βρείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 0 ΘΕΜΑ ο : Έστω, C με Re( ) και Re( ) Αν f() ( )( )( )( ) και

Διαβάστε περισσότερα

13 Μονοτονία Ακρότατα συνάρτησης

13 Μονοτονία Ακρότατα συνάρτησης 3 Μονοτονία Ακρότατα συνάρτησης Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Θεώρημα Αν μια συνάρτηση f είναι συνεχής σ ένα διάστημα Δ, τότε: Αν f ( ) > 0για κάθε εσωτερικό του Δ, η f είναι γνησίως αύξουσα στο Δ. Αν

Διαβάστε περισσότερα

π x = κπ + με κ. Στην παράγραφο αυτή θα ασχοληθούμε με συναρτήσεις οι οποίες έχουν 2

π x = κπ + με κ. Στην παράγραφο αυτή θα ασχοληθούμε με συναρτήσεις οι οποίες έχουν 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ - ΟΡΙΟ - ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ - ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ [Υποκεφάλαιο.3 Μονότονες συναρτήσεις Αντίστροφη συνάρτηση του σχολικού βιβλίου]. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Συνάρτηση Όταν

Διαβάστε περισσότερα

( ) Ίσες συναρτήσεις. = g, Οι συναρτήσεις f, g λέμε ότι είναι ίσες και συμβολίζουμε f. όταν: Έχουν το ίδιο πεδία ορισμού Α

( ) Ίσες συναρτήσεις. = g, Οι συναρτήσεις f, g λέμε ότι είναι ίσες και συμβολίζουμε f. όταν: Έχουν το ίδιο πεδία ορισμού Α .5.. Ίσες συναρτήσεις ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ 7 Ο ΜΑΘΗΜΑ Οι συναρτήσεις f, g λέμε ότι είναι ίσες και συμβολίζουμε f = g, Έχουν το ίδιο πεδία ορισμού Α Για κάθε x Α ισχύει f ( x) = g( x) Αν για τις συναρτήσεις: f:

Διαβάστε περισσότερα

2. Αν έχουμε μια συνάρτηση f η οποία είναι συνεχής σε ένα διάστημα Δ.

2. Αν έχουμε μια συνάρτηση f η οποία είναι συνεχής σε ένα διάστημα Δ. Κατηγορία η Εύρεση μονοτονίας Τρόπος αντιμετώπισης:. Αν έχουμε μια συνάρτηση f η οποία είναι συνεχής σε ένα διάστημα Δ. Αν f( ) σε κάθε εσωτερικό σημείο του Δ, τότε η f είναι γνησίως αύξουσα σε όλο το

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 5 05/05/2016 ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΛΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 5 05/05/2016 ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 5 5/5/6 ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ο Α Τι ορίζουμε ως εφαπτομένη (όχι κατακόρυφη) της γραφικής παράστασης C f

Διαβάστε περισσότερα

- 11 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

- 11 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ - 11 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ (ΕΙΣΑΓΩΓΗ) 1 Να βρεθεί η σχετική θέση των γραφικών παραστάσεων των συναρτήσεων f και g γα τις οποίες ισχύει: f()+1=g()+e (Η C f κάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑ Α. , έχει κατακόρυφη ασύμπτωτη την x 0.

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑ Α. , έχει κατακόρυφη ασύμπτωτη την x 0. ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑ Α Άσκηση Θεωρούμε τον παρακάτω ισχυρισμό: «Αν η συνάρτηση την» ορίζεται στο τότε δεν μπορεί να έχει κατακόρυφη ασύμπτωτη ) Να χαρακτηρίσετε τον παραπάνω ισχυρισμό γράφοντας

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις των θεμάτων των Πανελλαδικών Εξετάσεων στα Μαθηματικά Προσανατολισμού 2016

Λύσεις των θεμάτων των Πανελλαδικών Εξετάσεων στα Μαθηματικά Προσανατολισμού 2016 Λύσεις των θεμάτων των Πανελλαδικών Εξετάσεων στα Μαθηματικά Προσανατολισμού 16 ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΛΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ:ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΛΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ:ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΛΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ:ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΘΕΜΑ Α Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας τη λέξη Σωστό ή Λάθος δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε

Διαβάστε περισσότερα

7.1 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

7.1 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ 7.1 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ f ( ) 1. Μορφή της συνάρτησης f ( ) Ιδιότητες Έχει πεδίο ορισµού ολο το R Είναι άρτια, άρα συµµετρική ως προς τον άξονα y y Είναι γνησίως φθίνουσα στο διάστηµα (,0] Είναι γνησίως

Διαβάστε περισσότερα

1. Να προσδιορίσετε το πεδίο ορισμού των συναρτήσεων με τύπους. 2. Να βρεθεί ο λ R ώστε f(x) = ln ( x 2 +2λx+9) να έχει πεδίο ορισμού Α = R

1. Να προσδιορίσετε το πεδίο ορισμού των συναρτήσεων με τύπους. 2. Να βρεθεί ο λ R ώστε f(x) = ln ( x 2 +2λx+9) να έχει πεδίο ορισμού Α = R Α.Πεδίο ορισμού. Να προσδιορίσετε το πεδίο ορισμού των συναρτήσεων με τύπους ι) f() = 4 6 6 ii) f() = iii) f() = log ( ) iv) f() = log ( log 4(- )) v) 5 f() log vi) f() = 4 4 vii) f() 5 4 viii) f() ημ.

Διαβάστε περισσότερα

Οι ασκήσεις βασίζονται στο αξιόλογο φυλλάδιο του Μαθηματικού Μιλτ. Παπαγρηγοράκη, από τις σημειώσεις του για το 4ο Γενικό Λύκειο Χανίων [ <

Οι ασκήσεις βασίζονται στο αξιόλογο φυλλάδιο του Μαθηματικού Μιλτ. Παπαγρηγοράκη, από τις σημειώσεις του για το 4ο Γενικό Λύκειο Χανίων [ < Οι ασκήσεις βασίζονται στο αξιόλογο φυλλάδιο του Μαθηματικού Μιλτ. Παπαγρηγοράκη, από τις σημειώσεις του για το 4ο Γενικό Λύκειο Χανίων [008-009 < Mathematica.gr], τον οποίο κι ευχαριστώ ιδιαίτερα για

Διαβάστε περισσότερα

1.8 ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΘΕΩΡΗΜΑ BOLZANO A. ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

1.8 ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΘΕΩΡΗΜΑ BOLZANO A. ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ .8 ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΘΕΩΡΗΜΑ BOLZANO A. ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ : ΣΥΝΕΧΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ - ΟΡΙΣΜΟΣ Όταν θέλουμε να εξετάσουμε ως προς τη συνέχεια μια συνάρτηση πολλαπλού τύπου, εργαζόμαστε ως εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΜΟΝΟΤΟΝΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ. Αντίστροφη συνάρτηση. ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ Συνάρτηση 1-1. Θεωρία Σχόλια Μέθοδοι Ασκήσεις

ΜΑΘΗΜΑ ΜΟΝΟΤΟΝΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ. Αντίστροφη συνάρτηση. ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ Συνάρτηση 1-1. Θεωρία Σχόλια Μέθοδοι Ασκήσεις ΜΑΘΗΜΑ 5. ΜΟΝΟΤΟΝΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ Συνάρτηση - Αντίστροφη συνάρτηση Θεωρία Σχόλια Μέθοδοι Ασκήσεις ΘΕΩΡΙΑ. Ορισµός Συνάρτηση :Α R λέγεται συνάρτηση, όταν για οποιαδήποτε, Α µε ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 1 ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ. f : A R και στη συνέχεια δίνουμε τον τύπο της συνάρτησης, π.χ.

ΜΕΡΟΣ 1 ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ. f : A R και στη συνέχεια δίνουμε τον τύπο της συνάρτησης, π.χ. Συναρτήσεις σελ ΜΕΡΟΣ 1 ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Α Βασικές Έννοιες Ορισμός: Έστω Α ένα υποσύνολο του συνόλου των πραγματικών αριθμών R Ονομάζουμε πραγματική συνάρτηση με πεδίο ορισμού το Α μια διαδικασία (κανόνα),

Διαβάστε περισσότερα

και δεν είναι παραγωγίσιμη σε αυτό, σχολικό βιβλίο σελ. 99 Α3. Ορισμός σελ. 73 Α4. α) Λ β) Σ γ) Λ δ) Σ ε) Σ , δηλαδή αρκεί x 1 x

και δεν είναι παραγωγίσιμη σε αυτό, σχολικό βιβλίο σελ. 99 Α3. Ορισμός σελ. 73 Α4. α) Λ β) Σ γ) Λ δ) Σ ε) Σ , δηλαδή αρκεί x 1 x ΘΕΜΑ Α Α1. Απόδειξη σχολικού βιβλίου σελ. 15 Α. α) Ψ β) Σχήμα 1 και μελέτη της f, όπου η f είναι συνεχής στο και δεν είναι παραγωγίσιμη σε αυτό, σχολικό βιβλίο σελ. 99 Α. Ορισμός σελ. 7 Α. α) Λ β) Σ γ)

Διαβάστε περισσότερα

Συναρτήσεις. Ισότητα - Πράξεις Συναρτήσεων Σύνθεση συναρτήσεων Αντίστροφη συνάρτηση. Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία Αρσάκεια - Τοσίτσεια Σχολεία

Συναρτήσεις. Ισότητα - Πράξεις Συναρτήσεων Σύνθεση συναρτήσεων Αντίστροφη συνάρτηση. Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία Αρσάκεια - Τοσίτσεια Σχολεία Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία Αρσάκεια - Τοσίτσεια Σχολεία Maθηματικά Γ Λυκείου Συναρτήσεις Ισότητα - Πράξεις Συναρτήσεων Σύνθεση συναρτήσεων Αντίστροφη συνάρτηση.. Α.Αλβέρτος, Δ.Βαμπούλης, Χ.Βραχνός, Φ.Γκάγκαρη,

Διαβάστε περισσότερα

με Τέλος πάντων, έστω ότι ξεκινάει ένα άλλο υποθετικό σενάριο που απλά δεν διευκρινίζεται. Για το i) θα έχουμε , 2

με Τέλος πάντων, έστω ότι ξεκινάει ένα άλλο υποθετικό σενάριο που απλά δεν διευκρινίζεται. Για το i) θα έχουμε , 2 Άσκηση 75 Σε έναν οργανισμό, αρχικά υπάρχουν 04800 βακτήρια. Μετά από 1 ώρα υπάρχουν 10400 βακτήρια, μετά από ώρες 5100 βακτήρια, και γενικά ο αριθμός των βακτηρίων υποδιπλασιάζεται κάθε μια ώρα. α) Πόσα

Διαβάστε περισσότερα

2.8 ΚΥΡΤΟΤΗΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΜΠΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

2.8 ΚΥΡΤΟΤΗΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΜΠΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ 8 ΚΥΡΤΟΤΗΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΜΠΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ 49 ΟΡΙΣΜΟΣ 6 4 Πότε μια συνάρτηση λέγεται κυρτή και πότε κοίλη σε ένα διάστημα Δ ; Απάντηση : Έστω μία συνάρτηση σ υ ν ε χ ή ς σ ένα διάστημα Δ και π α ρ α γ ω γ ί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ 2014 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ 2014 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ 4 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Α. Έστω μια συνάρτηση f ορισμένη σε ένα διάστημα Δ. Αν Η f είναι συνεχής στο Δ και f = για κάθε εσωτερικό σημείο του Δ τότε να αποδείξετε

Διαβάστε περισσότερα

Περιορισμοί στο R. ln x,log. Β= ln Α Β Α Β Α. Σύνοψη γραφικών παραστάσεων

Περιορισμοί στο R. ln x,log. Β= ln Α Β Α Β Α. Σύνοψη γραφικών παραστάσεων στο R Πεδίο ορισμού συνάρτησης είναι η συναλήθευση των περιορισμών της συνάρτησης στο R, αν δεν έχει περιορισμούς λέμε ότι έχει πεδίο ορισμού το R. Όταν έχω πρέπει ν Α, Α Α Α Β Β ln Α, log Α Α> ln Β logα

Διαβάστε περισσότερα

Συνθήκες Θ.Μ.Τ. Τρόπος αντιμετώπισης: 1. Για να ισχύει το Θ.Μ.Τ. για μια συνάρτηση f σε ένα διάστημα [, ] (δηλαδή για να υπάρχει ένα τουλάχιστον (, )

Συνθήκες Θ.Μ.Τ. Τρόπος αντιμετώπισης: 1. Για να ισχύει το Θ.Μ.Τ. για μια συνάρτηση f σε ένα διάστημα [, ] (δηλαδή για να υπάρχει ένα τουλάχιστον (, ) Κατηγορία η Συνθήκες ΘΜΤ Τρόπος αντιμετώπισης: Για να ισχύει το ΘΜΤ για μια συνάρτηση σε ένα διάστημα [, ] (δηλαδή για να υπάρχει ένα τουλάχιστον (, ) τέτοιο ώστε ( ) ( a) '( ) ) πρέπει: a Η συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

Ο μαθητής που έχει μελετήσει τo κεφάλαιο αυτό θα πρέπει να είναι σε θέση:

Ο μαθητής που έχει μελετήσει τo κεφάλαιο αυτό θα πρέπει να είναι σε θέση: Ο μαθητής που έχει μελετήσει τo κεφάλαιο αυτό θα πρέπει να είναι σε θέση:. Να μπορεί να βρίσκει απο τη γραφική παράσταση μιας συνάρτησης το πεδίο ορισμού της το σύνολο τιμών της την τιμή της σε ένα σημείο..

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 5 05/05/2016 ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΛΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 5 05/05/2016 ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 5 5/5/6 ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ο Α. Τι ορίζουμε ως εφαπτομένη (όχι κατακόρυφη) της γραφικής παράστασης C

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις των θεμάτων των Πανελλαδικών Εξετάσεων στα Μαθηματικά Προσανατολισμού 2016

Λύσεις των θεμάτων των Πανελλαδικών Εξετάσεων στα Μαθηματικά Προσανατολισμού 2016 Λύσεις των θεμάτων των Πανελλαδικών Εξετάσεων στα Μαθηματικά Προσανατολισμού 16 ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα