Κώδικας Δεοντολογίας Εργαζομένων με Σύμβαση Έργου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κώδικας Δεοντολογίας Εργαζομένων με Σύμβαση Έργου"

Transcript

1 Κώδικας Δεοντολογίας Εργαζομένων με Σύμβαση Έργου Εισαγωγή Η HP δεσμεύεται ότι θα λειτουργεί βάσει των υψηλότερων προτύπων επαγγελματικής δεοντολογίας και κανονιστικής συμμόρφωσης. Κερδίζουμε την εμπιστοσύνη αντιμετωπίζοντας όλους με ακεραιότητα, σεβασμό και δικαιοσύνη. Οι αρχές αυτές πρέπει να είναι παρούσες σε όλα τα είδη της επικοινωνίας και της αλληλεπίδρασής μας, σε καθημερινό επίπεδο. Πεδίο εφαρμογής Η παρούσα πολιτική ισχύει για όλους όσους δεν εργάζονται άμεσα στην HP, αλλά παρέχουν υπηρεσίες για την HP σε χώρους της HP ή σε όσους εκπροσωπούν την HP σε πελάτες της ("εργαζόμενοι με σύμβαση έργου"), και σε όλους τους παρόχους των εργαζομένων με σύμβαση έργου της HP. Επιπλέον, ισχύουν για το προσωπικό της HP που χειρίζεται τις συμβάσεις, καθώς και στους διακινούμενους εργαζομένους. Πολιτική Όλοι οι εργαζόμενοι με σύμβαση έργου οφείλουν να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα Δεοντολογίας Εργαζομένων με Σύμβαση Έργου, υπό την καθοδήγηση και τον έλεγχο των αντίστοιχων εργοδοτών τους. Οι Εργαζόμενοι με Σύμβαση Έργου οφείλουν επίσης να συμμορφώνονται με τη νομοθεσία, τους κανόνες και τις εγχώριες ρυθμίσεις που ισχύουν για την HP στην χώρα όπου παρέχουν τις υπηρεσίες τους. Όλοι οι πάροχοι εργαζομένων με σύμβαση έργου προς της HP οφείλουν να συμμορφώνονται και να διασφαλίζουν ότι οι εργαζόμενοι με σύμβαση έργου γνωρίζουν, έχουν εκπαιδευτεί και συμμορφώνονται με τον παρόντα Κώδικα Δεοντολογίας Εργαζομένων με Σύμβαση Έργου και με τη νομοθεσία, τους κανόνες και τις εγχώριες ρυθμίσεις που ισχύουν για την HP στην χώρα όπου παρέχουν τις υπηρεσίες τους. Πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι οι εργαζόμενοι με σύμβαση έργου και οι πάροχοι εργαζομένων με σύμβαση έργου δεσμεύονται ως προς την ακεραιότητα με την οποία λειτουργεί η HP στον ίδιο βαθμό που δεσμευόμαστε κι εμείς. Αναμένεται από τους εργαζομένους με σύμβαση έργου ότι θα ενεργούν σύμφωνα τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα επαγγελματικής δεοντολογίας και ότι η συμπεριφορά τους δεν θα περιλαμβάνει πράξεις απάτης, παράνομες ή ανήθικες πράξεις. Επιπλέον του παρόντος Κώδικα Δεοντολογίας Εργαζομένων με Σύμβαση Έργου, οι εργαζόμενοι με σύμβαση έργου οφείλουν επίσης να συμμορφώνονται με κάθε πολιτική της HP που αναφέρει ότι ισχύει σε εργαζομένους με σύμβαση έργου. Ίσες ευκαιρίες Απαγορεύονται οι παράνομες διακρίσεις στον χώρο εργασίας Όταν εκτελούν εργασίες της HP, οι εργαζόμενοι με σύμβαση έργου οφείλουν να μην προβαίνουν σε διακρίσεις βάσει φύλου, χρώματος, φυλής, εθνότητας, καταγωγής, θρησκεύματος, ηλικίας, οικογενειακής κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας και έκφρασης φύλου, αναπηρίας,

2 εγκυμοσύνης, κατάστασης βετεράνου, προστατευμένων γενετικών πληροφοριών, και πολιτικών πεποιθήσεων ή οποιουδήποτε άλλου χαρακτηριστικού που προστατεύεται από τη νομοθεσία. Εργασιακό περιβάλλον Η HP δεσμεύεται ότι θα διατηρεί το εργασιακό περιβάλλον ελεύθερο από οποιαδήποτε διάκριση και παρενόχληση, και ότι στο εργασιακό περιβάλλον της HP όλοι οι εργαζόμενοι θα αντιμετωπίζονται με αξιοπρέπεια και σεβασμό. Απαγορεύεται η παρενόχληση στον εργασιακό χώρο. Όταν εκτελούν εργασίες της HP, οι εργαζόμενοι με σύμβαση έργου οφείλουν να μην συμπεριφέρονται με ασεβή, επιθετικό, βίαιο, εκφοβιστικό, απειλητικό ή παρενοχλητικό τρόπο. Η σεξουαλική παρενόχληση μπορεί να πάρει πολλές μορφές, και καμία από αυτές τις μορφές δεν είναι αποδεκτή. Το παραπάνω περιλαμβάνει οποιουδήποτε είδους συμπεριφορά προς εργαζόμενο από προϊστάμενο ή συνάδελφο που περιέχει σεξουαλικές προτάσεις, προσεγγίσεις σεξουαλικού τύπου, εμφάνιση εικόνων, αφισών, καρτούν ή σχεδίων σε υπολογιστή ή σε εκτυπωμένη μορφή, και οποιαδήποτε άλλη λεκτική και μη συμπεριφορά σεξουαλικής φύσης. Οι εργαζόμενοι με σύμβαση έργου οφείλουν να συμμορφώνονται με τις πολιτικές και τις διαδικασίες που σχετίζονται με το περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια, και να διορθώνουν ή να αναφέρουν πιθανούς κινδύνους για το περιβάλλον ή την υγεία και την ασφάλεια. Πράξεις βίας στον εργασιακό χώρο δεν θα είναι ανεκτές. Η βία στον εργασιακό χώρο περιλαμβάνει πράξεις ή απειλές σωματικής βίας, καθώς και κάθε συμπεριφορά που είναι επαρκώς σοβαρή, προσβλητική ή εκφοβιστική και δημιουργεί εύλογο φόβο σχετικά με την ασφάλειά του ή την ασφάλεια της οικογένειάς του ή της ιδιοκτησίας του. Καταπολέμηση της διαφθοράς Οι εργαζόμενοι με σύμβαση έργου οφείλουν να μην δωροδοκούν, να μην προσφέρουν "μίζες" και να μην ακολουθούν πρακτικές διαφθοράς. Οι εργαζόμενοι με σύμβαση έργου οφείλουν να συμμορφώνονται με τα πρότυπα δεοντολογίας και την ισχύουσα νομοθεσία κάθε χώρας στην οποία η HP ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα. Καταπολέμηση της διαφθοράς: Οι εργαζόμενοι με σύμβαση έργου οφείλουν να μην δωροδοκούν, να μην προσφέρουν "μίζες" ή δώρα για να πάρουν ή να διατηρήσουν ένα έργο ή μια δουλειά και να μην επηρεάζουν αθέμιτα μια επιχειρηματική απόφαση. Δεν επιτρέπεται στους εργαζομένους με σύμβαση έργου να προσφέρουν, να υπόσχονται ή να δίνουν χρηματικά ποσά ή οποιοδήποτε άλλο πράγμα αξίας, είτε ευθέως είτε εμμέσως, είτε μέσω εργαζομένων είτε μέσω άλλων, προς οποιοδήποτε πρόσωπο με σκοπό να πάρουν ή να διατηρήσουν ένα έργο ή μια δουλειά ή να αποκτήσουν επιχειρηματικό πλεονέκτημα σε οποιαδήποτε χώρα. Ο Νόμος των ΗΠΑ περί Πρακτικών Διαφθοράς στο Εξωτερικό (U.S. Foreign Corrupt Practices Act - FCPA) και ο Νόμος περί Δωροδοκίας του Ηνωμένου Βασιλείου (UK Bribery Act - UKBA) απαγορεύουν οποιαδήποτε πληρωμή ή δώρο προς κυβερνητικούς αξιωματούχους ή δημοσίους υπαλλήλους, πολιτικά κόμματα, υποψηφίους για δημόσιο αξίωμα ή μέλη βασιλικών οικογενειών με σκοπό να να πάρουν ή να διατηρήσουν ένα έργο ή μια δουλειά. Στα παραπάνω περιλαμβάνονται οι οντότητες στις οποίες πάνω από το 50% ανήκει στο δημόσιο ή τις οποίες ελέγχει το Δημόσιο με οποιονδήποτε τρόπο. Ο Νόμος περί Δωροδοκίας του Ηνωμένου Βασιλείου απαγορεύει επίσης πληρωμές ή δώρα προς εμπορικές οντότητες, τα οποία έχουν ως σκοπό σκοπό να πάρουν ή να διατηρήσουν ένα έργο ή μια δουλειά. Ο Νόμος των ΗΠΑ περί Πρακτικών Διαφθοράς στο Εξωτερικό και ο Νόμος περί

3 Δωροδοκίας του Ηνωμένου Βασιλείου ισχύουν για τις πράξεις όλων των εργαζομένων της HP, των θυγατρικών της HP, των κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει, των εργαζομένων με σύμβαση έργου, των εκπροσώπων και των αντιπροσώπων της. Με λίγα λόγια, καταπολέμηση της διαφθοράς σημαίνει ότι απαγορεύεται να γίνεται αποδεκτό ή να καταβάλλεται πληρωμή για: o o Οποιοδήποτε πράγματα αξίας, το οποίο παρέχεται για με σκοπό να πάρει ή να διατηρήσει ένα έργο ή μια δουλειά. Οποιασδήποτε μορφής δωροδοκία ή "μίζα" Πληρωμές διευκόλυνσης: Με την εξαίρεση των περιπτώσεων εξαναγκασμού, οι οι εργαζόμενοι με σύμβαση έργου οφείλουν να μην προσφέρουν και να μην προβαίνουν σε πληρωμές διευκόλυνσης προς οποιονδήποτε κυβερνητικό αξιωματούχο για καθημερινές κυβερνητικές πράξεις, είτε ευθέως είτε εμμέσως. Εξαναγκασμός υπάρχει όταν ένας εργαζόμενος με σύμβαση έργου φοβάται για τη σωματική του ακεραιότητα ή για φυλάκιση, αν δεν πραγματοποιηθεί η πληρωμή διευκόλυνσης, και δεν υπάρχει ασφαλής εναλλακτική λύση για τη συμμόρφωση με την απαίτηση. Η εξαίρεση του εξαναγκασμού ισχύει μόνο για μία πληρωμή, συνήθως μικρής αξίας. Απαγορεύονται επανειλημμένες πληρωμές διευκόλυνσης ή πληρωμές διευκόλυνσης υψηλής αξίας. Οποιαδήποτε απαίτηση πληρωμής ή πληρωμής διευκόλυνσης πρέπει να αναφέρεται στο Νομικό Τμήμα της HP εντός 24 ωρών από την πληρωμή. Καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων Η HP απαγορεύει την παιδική εργασία, την εργασία φυλακισμένων την αναγκαστική εργασία και την εμπορία εργαζομένων στις τάξεις της. Απαγορεύεται στους παρόχους εργαζομένων με σύμβαση έργου και στους εργαζομένους με σύμβαση έργου να εμπλέκονται σε εμπορία ανθρώπων, η οποία περιλαμβάνει ενδεικτικά την παράνομη διακίνηση ανθρώπων, την εμπορία ανθρώπων, την σεξουαλική εκμετάλλευση και τη χρήση αναγκαστικής και παιδικής εργασίας σε οποιαδήποτε μορφή τους. Η HP απαγορεύει στους εργαζομένους της, στους εργολάβους και τους υπεργολάβους της (συμπεριλαμβανομένων των παρόχων και των εκπροσώπων της), στους εργαζομένους με σύμβαση έργου και σε όσους εκτελούν εργασίες εκ μέρους της: Να εμπλέκονται σε "σοβαρές μορφές εμπορίας" ανθρώπων καθ' όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασής τους, Να εξωθούνται σε εμπορικές σεξουαλικές πράξεις καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου της σύμβασής τους, Να χρησιμοποιούν αναγκαστική εργασία κατά την εκτέλεση της σύμβασής τους, Να καταστρέφουν, να αποκρύπτουν να κατάσχουν ή άλλως να αρνούνται την πρόσβαση στις ταυτότητες εργαζομένων ή στα έγγραφα μετανάστευσής τους, Να χρησιμοποιούν παραπλανητικές ή απατηλές πρακτικές πρόσληψης, όπως η μη αποκάλυψη βασικών πληροφοριών ή ψευδείς δηλώσεις κατά τη διαδικασία πρόσληψης εργαζομένων όσον αφορά σε βασικούς όρους και προϋποθέσεις της απασχόλησής τους, όπως οι μισθοί, τα επιδόματα και οι παροχές, και, κατά περίπτωση, η επικίνδυνη φύση της εργασίας Να ζητούν χρηματικά ποσά από εργαζομένους ή υποψηφίους ως χρέωση για την πρόσληψη, Να μην παρέχουν μεταφορικά μέσα ή χρηματικά ποσά για την επιστροφή των εργαζομένων μετά τη λήξη της σύμβασης εργασίας τους, κατά περίπτωση,

4 Να παρέχουν στέγαση που δεν πληροί τα πρότυπα στέγασης και ασφαλείας της χώρας, και, αν απαιτείται, να μην παρέχει σύμβαση εργασίας, ή παρόμοιο έγγραφο εργασίας εγγράφως, σε γλώσσα που καταλαβαίνει ο εργαζόμενος τουλάχιστον 5 ημέρες πριν τη μετεγκατάσταση του εργαζομένου. Σύμφωνα με την Ακεραιότητα στην HP, οι εργαζόμενοι με σύμβαση εργασίας οφείλουν να συμπεριφέρονται σε όλους τους ανθρώπους δίκαια, αξιοπρεπώς και με σεβασμό. Η HP δεσμεύεται ότι θα λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, την παιδική εργασία και την αναγκαστική εργασία στις τάξεις της. Αν υπάρξει τέτοιου είδους δραστηριότητα, η αντιμετώπιση της HP μπορεί να περιλαμβάνει λύση συμβάσεων, και άλλα μέτρα που θα διασφαλίζουν ότι η δραστηριότητα αυτή δεν θα συνεχιστεί. Κάθε εργαζόμενος με σύμβαση έργου που πιστεύει ότι έχει πέσει θύμα εμπορίας ανθρώπων, παιδικής εργασίας ή αναγκαστικής εργασίας, ή έχει λάβει γνώση τέτοιου αδικήματος, οφείλει να αξιοποιήσει την Πολιτική Ανοικτής Πόρτας της HP και να αναφέρει το περιστατικό αυτό στον προϊστάμενό του, στο επόμενο στάδιο της διοίκησης, στο τμήμα ανθρώπινου δυναμικού ή στην Υπηρεσία Δεοντολογίας και Συμμόρφωσης. Δίκαιη Εργασία Όταν οι πάροχοι εργαζομένων με σύμβαση έργου κάνουν τις προσλήψεις, τα στοιχεία που παρέχονται στους υποψηφίους σχετικά με την εργασία που προσφέρεται πρέπει να είναι αληθή και οι υποψήφιοι εργαζόμενοι δεν θα χρεώνονται με χρηματικά ποσά για τη διαδικασία της αίτησης ή της πρόσληψης. Οι πάροχοι εργαζομένων με σύμβαση έργου θα συμμορφώνονται με την εργατική νομοθεσία που καλύπτει τον μισθό και τις ώρες εργασίας και εν γένει θα πληρώνουν τους εργαζομένους σε τακτικά χρονικά διαστήματα που δεν υπερβαίνουν τον ένα μήνα*. Θα πληρώνουν τους μισθούς σύμφωνα με την τοπική και εθνική νομοθεσία που καλύπτει τους μισθούς και δεν θα παρακρατούν κρατήσεις ως πειθαρχικό μέτρο. Δεν θα επεμβαίνουν στον έλεγχο ή στην πρόσβαση των εργαζομένων στα έγγραφα ταυτότητάς τους ή στα διαβατήριά τους. Όλοι οι εργαζόμενοι είναι ελεύθεροι να παραιτηθούν ανά πάσα στιγμή. *Ισχύουν όλες οι τοπικές νομοθεσίες και οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Ελευθερία του Συνεταιρίζεσθαι Οι πάροχοι των εργαζομένων με σύμβαση έργου θα σέβονται το δικαίωμα των εργαζομένων να οργανώνονται σε συνδικάτα και να διαπραγματεύονται συλλογικά σύμφωνα με την εγχώρια νομοθεσία και τις πάγιες πρακτικές. Επιχειρηματικά δώρα και διασκέδαση Δεν επιτρέπεται στους εργαζομένους με σύμβαση έργου να λαμβάνουν ή να δίνουν παροχές (δώρα, γεύματα, υπηρεσίες, διασκέδαση ή οτιδήποτε άλλο πράγμα αξίας), οι οποίες ενδέχεται να δώσουν την εντύπωση απρεπούς συμπεριφοράς ή αθέμιτης επιρροής. Ο περιορισμός αυτός ισχύει για παροχές που λαμβάνονται ή δίνονται από αντιπροσώπους της HP, ή από υπάρχοντες ή πιθανούς πελάτες, από channel partners, από παρόχους, από άλλους επιχειρηματικούς εταίρους ή από ανταγωνιστές. Αν έχετε ερωτήσεις, επικοινωνήστε με τον εργοδότη σας ή στείλτε στο Αμοιβές μεσάζοντα Δεν επιτρέπεται στους εργαζομένους με σύμβαση έργου να προβαίνουν σε οποιονδήποτε διακανονισμό για προμήθεια ή αμοιβή, εκτός από έγγραφες συμφωνίες με καλόπιστους εμπορικούς διανομείς, αντιπροσώπους πωλήσεων, εκπροσώπους, ή συμβούλους, και οι διακανονισμοί αυτοί για προμήθεια ή αμοιβή πρέπει να έχουν προεγκριθεί από το Νομικό Τμήμα

5 της HP. Συγκρούσεις συμφερόντων Κατά την εκτέλεση εργασιών για την HP, οι εργαζόμενοι με σύμβαση έργου οφείλουν πάντα να λαμβάνουν τις αποφάσεις τους προς συμφέρον της HP και βάσει της σύμβασής τους με τον εργοδότη τους. Οι εργαζόμενοι με σύμβαση έργου οφείλουν να μην έχουν προσωπικό όφελος ή κέρδος, εκτός από την αμοιβή τους από τον εργοδότη τους, όσον αφορά κάθε συναλλαγή που σχετίζεται με την HP. Οι εργαζόμενοι με συμβάσεις έργου οφείλουν να μην εμπλέκονται σε: Οποιαδήποτε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει σύγκρουση συμφερόντων, η οποία σχετίζεται με τον εργοδότη τους ή/και την HP Οποιαδήποτε δραστηριότητα που μπορεί να θεωρηθεί ως πιθανή σύγκρουση συμφερόντων, η οποία σχετίζεται με τον εργοδότη τους ή/και την HP Οι εργαζόμενοι με σύμβαση έργου πρέπει να χρησιμοποιούν τα προϊόντα της HP μόνο: (1) όταν βρίσκονται σε χώρο της HP, (2) σε συνάντηση της HP που πραγματοποιείται εκτός χώρων της HP ή/και (3) σε οποιαδήποτε εκδήλωση ή συνάντηση όπου συμμετέχουν εργαζόμενοι με σύμβαση έργου εκ μέρους της HP ή κατ' εντολή της HP. Επιχειρηματικές σχέσεις με μέλη της οικογενείας ή με φίλους Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους για την HP, οι εργαζόμενοι με σύμβαση έργου οφείλουν να αποκαλύπτουν στον εργοδότη τους και στην HP όλες τις περιπτώσεις που μπορεί να υπάρχει επιχειρηματική σχέση με μέλη της οικογενείας τους, με φίλους, ή με άλλους με τους οποίους έχουν στενή προσωπική σχέση. Οι εργαζόμενοι με σύμβαση έργου οφείλουν να συμβουλεύονται τους προϊσταμένους τους ή να επικοινωνούν με την HP αν έχουν ερωτήσεις σχετικά με περιστάσεις που ενδέχεται να δημιουργήσουν σύγκρουση συμφερόντων. Συνεργασία με τρίτους Τρίτοι θεωρούνται ανταγωνιστές της HP, channel partners, πάροχοι (εκτός από τον εργοδότη των εργαζομένων με σύμβαση έργου), και άλλοι επιχειρηματικοί εταίροι και πελάτες της HP. Αν αναφέρεται συγκεκριμένα ή καλύπτεται από τον εργοδότη στη σύμβασή, οι εργαζόμενοι με σύμβαση έργου δεν δύνανται να εργάζονται σε τρίτους ενώ εκτελούν καθήκοντα για την HP. Η σύμβαση της HP με τον πάροχο πρέπει να αναφέρει τους κανόνες για τις σχέσεις με τρίτους (όπως channel partners, ανταγωνιστές και πελάτες που δεν ορίζονται στη σύμβαση). Χρήση των πόρων της HP Η χρήση των περιουσιακών στοιχείων, των πόρων ή του εξοπλισμού της HP, όπως οι υπολογιστές ή τα πληροφοριακά συστήματα της εταιρείας, πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για τις εργασίες της HP και πρέπει να είναι σύμφωνη με όλες τις πολιτικές και τις οδηγίες της HP. Οι εργαζόμενοι με σύμβαση έργου δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τους πόρους της HP με τρόπο που παραβιάζει τη νομοθεσία και δεν πρέπει να επιτρέπουν σε άλλους ανθρώπους, όπως φίλοι και μέλη της οικογενείας τους, να χρησιμοποιούν τους πόρους της HP. Οι εργαζόμενοι με σύμβαση έργου οφείλουν να αποφεύγουν να κάνουν οποιουδήποτε είδους χρήση που μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια ή βλάβη, όπως η μεταφορά ιών σε υπολογιστές ή παραβίαση της ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων της HP. Απαγορεύεται η κλοπή ή ή άνευ εξουσιοδότησης κατοχή ή χρήση των περιουσιακών στοιχείων της HP.

6 Οι πόροι της HP δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία, αποστολή, αποθήκευση, αντιγραφή, ή εμφάνιση μηνυμάτων, εικόνων ή υλικού που είναι: Για προσωπικό όφελος Προσέλκυση πελατών Αλυσιδωτά μηνύματα Απειλητικό, πορνογραφικό, σεξουαλικής φύσης, παρενοχλητικό, ταπεινωτικό ή άλλως προσβλητικό Η HP δύναται, στον βαθμό που επιτρέπεται από την εγχώρια νομοθεσία, να έχει πρόσβαση και να ελέγχει όλους τους πόρους της HP που χρησιμοποιούν οι εργαζόμενοι με σύμβαση έργου, όπως υπολογιστές, διακομιστές και συστήματα, τηλέφωνα, συστήματα φωνητικών μηνυμάτων και , γραφεία, ερμάρια, φοριαμούς, αποθηκευτικούς χώρους, οχήματα και άλλον εξοπλισμό που ανήκει στην HP. Για λόγους που σχετίζονται με την ασφάλεια, την επίβλεψη, την προστασία και άλλους λόγους ανησυχίας, η HP δύναται να ελέγχει τα άτομα και την περιουσία που βρίσκονται σε χώρους της HP ανά πάσα στιγμή και χωρίς ειδοποίηση, στον βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα εγχώρια νομοθεσία. Οι εργαζόμενοι με σύμβαση εργασίας δεν πρέπει να έχουν οποιαδήποτε προσδοκία προσωπικού απορρήτου στα μηνύματα ή στα αρχεία που δημιουργούνται, αποστέλλονται ή αποθηκεύονται στα συστήματα της HP. Η HP είναι η ιδιοκτήτρια όλων των εργασιακών , των φωνητικών μηνυμάτων και οποιωνδήποτε δεδομένων που δεν είναι προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία αποθηκεύονται ή αποστέλλονται από εξοπλισμό της HP. Στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα εγχώρια νομοθεσία, η HP δύναται να αποκτήσει πρόσβαση και να επανακτήσει τα δεδομένα αυτά ανά πάσα στιγμή. Υποχρέωση εχεμύθειας Αναμένεται από τους εργαζομένους με σύμβαση έργου να γνωρίζουν και να τηρούν στους όρους εχεμύθειας που συμφωνούνται ανάμεσα στον εργοδότη τους και στην HP. Αν δεν υπάρχει συμφωνία που καλύπτει την προστασία εμπιστευτικών πληροφοριών, οι εργαζόμενοι με σύμβαση έργου οφείλουν να θεωρούν δεδομένο ότι όλες οι πληροφορίες στις οποίες έχουν πρόσβαση όταν εκτελούν εργασίες για την HP είναι εμπιστευτικές. Σε αυτά περιλαμβάνονται πληροφορίες τρίτων, τις οποίες μπορεί να έλαβε η HP, όπως πληροφορίες από τους παρόχους, τους πελάτες ή τους επιχειρηματικούς εταίρους της HP. Οι εμπιστευτικές πληροφορίες δύνανται να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για επιχειρηματικούς σκοπούς και πρέπει να προστατεύονται από πιθανή αποκάλυψή τους σε τρίτον από τον εργαζόμενο με σύμβαση έργου με το ίδιο επίπεδο επιμέλειας όπως οι εμπιστευτικές πληροφορίες του εργοδότη Οι εργαζόμενοι με σύμβαση έργου οφείλουν να κατανοούν και να τηρούν τις πολιτικές της HP που σχετίζονται με την προστασία εμπιστευτικών πληροφοριών και τη χρήση των μέσω κοινωνικής δικτύωσης, όπως τα φόρουμ των χρηστών, chat rooms και πίνακες ανακοινώσεων, και δεν πρέπει να συζητούν ποτέ τα πνευματικά δικαιώματα, τα εμπορικά μυστικά, και άλλες εμπιστευτικές πληροφορίες της HP στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εμπιστευτικές πληροφορίες τρίτων Πρώην εργοδότες: Αναμένεται από τους εργαζομένους με σύμβαση έργου να τηρούν

7 όλους τους έγκυρους περιορισμούς αποκάλυψης ή χρήσης σχετικά με εμπιστευτικές πληροφορίες των εργοδοτών τους, καθώς και των πρώην εργοδοτών τους. Τέτοιου είδους εμπιστευτικές πληροφορίες σε υλική ή αναγνώσιμη μορφή δεν πρέπει να μεταφέρονται στις εγκαταστάσεις της HP χωρίς την προηγούμενη συναίνεση των πρώην εργοδοτών. Ανταγωνιστές: Οι εργαζόμενοι με σύμβαση έργου δεν πρέπει να αιτούνται, να αποδέχονται, να χρησιμοποιούν ή να κοινοποιούν εμπιστευτικές πληροφορίες των ανταγωνιστών της HP. Άλλοι τρίτοι: Οι εργαζόμενοι με σύμβαση έργου δεν πρέπει να αποκαλύπτουν εμπιστευτικές πληροφορίες πελατών, επιχειρηματικών εταίρων ή παρόχων, όπως πληροφορίες τιμολόγησης που δεν είναι διαθέσιμες στο κοινό. Οι εργαζόμενοι με σύμβαση έργου δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να προτρέπουν κάποιον να παραβιάζει υποχρεώσεις εχεμύθειας. Αρχεία Όλα τα αρχεία που δημιουργούνται κατά την εκτέλεση των εργασιών της HP πρέπει να είναι ολοκληρωμένα και ακριβή, και πρέπει να διατηρούνται, να προστατεύονται και να διαθέτονται σύμφωνα με τις πολιτικές της HP. Όλες οι πραγματικές πληρωμές που γίνονται εκ μέρους της HP οφείλουν να καταγράφονται δεόντως. Οι εργαζόμενοι με σύμβαση έργου οφείλουν να μην συνάπτουν δευτερεύουσες συμφωνίες ή να χρησιμοποιούν κεφάλαια ή περιουσιακά στοιχεία της HP που δεν έχουν αποκαλυφθεί ή δεν έχουν καταγραφεί για οποιονδήποτε σκοπό. Τα αρχεία περιλαμβάνουν και άλλου είδους επικοινωνίες, και οι εργαζόμενοι με σύμβαση έργου πρέπει να επικοινωνούν με επαγγελματικό τρόπο. Γκρίζο μάρκετινγκ Οι εργαζόμενοι με σύμβαση έργου οφείλουν να επιδεικνύουν δέουσα επιμέλεια ώστε να αποτρέπουν καταστάσεις που ενδέχεται να οδηγήσουν σε γκρίζο μάρκετινγκ των προϊόντων της HP. Γκρίζο μάρκετινγκ είναι η εμπορία προϊόντων μέσω καναλιών διανομής που δεν είναι επίσημα, δεν έχουν εγκριθεί και δεν αποτελούν την πρόθεση της HP. Οι εργαζόμενοι με σύμβαση έργου οφείλουν να αναφέρουν αμέσως οποιαδήποτε υποψία δραστηριότητας γκρίζου μάρκετινγκ στον εργοδότη τους, καθώς και στην Υπηρεσία Δεοντολογίας και Συμμόρφωσης της HP. Συμμόρφωση με το παγκόσμιο εμπόριο Οι εργαζόμενοι με σύμβαση έργου πρέπει να ολοκληρώσουν την εκπαίδευση στη συμμόρφωση με τα Παγκόσμια Έθιμα Εμπορίου και Εξαγωγών και να κατανοούν και να τηρούν τις πολιτικές και τις διαδικασίες Παγκοσμίου Εμπορίου της HP, ώστε να διασφαλίζεται ότι τα προϊόντα, οι υπηρεσίες και η τεχνολογία της HP δεν εισάγονται, δεν εξάγονται και δεν διαβιβάζονται με παράνομο τρόπο. Insider trading Οι εργαζόμενοι με σύμβαση έργου ενδέχεται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις να έχουν πρόσβαση σε σημαντικές πληροφορίες που δεν είναι διαθέσιμες στο κοινό, και αποτελούν εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά για την επιχειρηματική δραστηριότητα, τα οικονομικά στοιχεία ή τις στρατηγικές της HP, τα οποία ένας μέσος συνετός επενδυτής θα θεωρούσε σημαντικά για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την αγορά, την πώληση ή τη διατήρηση αξιόγραφων-και οι πληροφορίες αυτές δεν έχουν γίνει διαθέσιμες στο κοινό. Χρηματιστηριακές συναλλαγές ή η πρόκληση χρηματιστηριακών συναλλαγών, βάσει σημαντικών πληροφοριών που δεν είναι διαθέσιμες στο

8 κοινό, ανεξαρτήτως του μεγέθους της συναλλαγής ή της τοποθεσίας του επενδυτή, αποτελούν παράβαση της νομοθεσίας περί αξιογράφων των ΗΠΑ και, ανάλογα με τις περιστάσεις, της νομοθεσίας άλλων χωρών. Όποιος παραβιάζει τη νομοθεσία αυτή ενδέχεται να αντιμετωπίσει σοβαρές ποινικές και αστικές διώξεις. Εργασία σε άλλες χώρες Όταν ένας εργαζόμενος με σύμβαση έργου εκτελεί εργασίες για την HP εκτός της χώρας διαμονής του, ο εργαζόμενος με σύμβαση έργου οφείλει να διασφαλίζει ότι συμμορφώνεται με τη νομοθεσία περί μετανάστευσης, και να αποκτά τις άδειες που απαιτούνται (όπως άδεια εργασίας και βίζα) σε κάθε χώρα που εργάζεται ή εκτελεί εργασίες. Συζητήσεις με τον τύπο ή τα μέσα μαζικής ενημέρωσης Οι εργαζόμενοι με σύμβαση έργου δεν έχουν δικαίωμα να μιλούν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης εκ μέρους της HP. Όλες οι επικοινωνίες με επενδυτές, αναλυτές και μέσα μαζικής ενημέρωσης σχετικά με την επιχειρηματική δραστηριότητα της HP πρέπει να έχουν λάβει την έγκριση του τμήματος Σχέσεων Επενδυτών ή του τμήματος Εταιρικής Επικοινωνίας HP ή των αρμοδίων ειδικών επικοινωνίας της HP. Αν επικοινωνήσει μαζί σας κάποιος από μέσο μαζικής ενημέρωσης, παραπέμψτε τον απευθείας στο τμήμα Εταιρικών Σχέσεων ΜΜΕ της HP, στο Απόρρητο Οι εργαζόμενοι με σύμβαση έργου οφείλουν να τηρούν τις πολιτικές, τα πρότυπα και τις προδιαγραφές της HP για το Απόρρητο και την Προστασία των Δεδομένων, καθώς και τους εξωτερικούς κώδικες συμμόρφωσης και δεοντολογίας ή τα πρότυπα που απαιτούνται από την HP όταν εκτελούν εργασίες για την HP, και κατά τη χρήση online και offline συστημάτων, διαδικασιών, προϊόντων και υπηρεσιών, τα οποία περιλαμβάνουν την χρήση, την αποθήκευση, ή την διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από πελάτες, επιχειρηματικούς εταίρους, ή εργαζομένους της HP, καθώς και από άλλα φυσικά πρόσωπα. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι πληροφορίες που σχετίζονται σε συγκεκριμένο ταυτοποιημένο πρόσωπο, ή πληροφορίες που μπορούν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση του προσώπου αυτού, είτε ευθέως είτε εμμέσως. Μη προσέλκυση Οι εργαζόμενοι με σύμβαση έργου οφείλουν να μην προσελκύουν εργαζομένους της HP κατά τη διάρκεια του χρόνου που εργάζονται για την HP για σκοπούς που δεν σχετίζονται με εργασίες της HP. Οι εργαζόμενοι με σύμβαση έργου οφείλουν να μην διανέμουν κείμενα ή άλλο υλικό στους εργασιακούς χώρους της HP, ή να προσελκύουν ή να μοιράζουν υλικό για λόγους που δεν σχετίζονται με την HP, όπως για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Συνεργασία με έρευνες και ελέγχους Οι εργαζόμενοι με σύμβαση έργου οφείλουν να συνεργάζονται με όλες τις εσωτερικές έρευνες και τους εσωτερικούς ελέγχους της HP, και οφείλουν να αποκαλύπτουν την αλήθεια και να προσκομίζουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα στις έρευνες και τους ελέγχους. Οι εργαζόμενοι με σύμβαση έργου δεν πρέπει να καταστρέφουν ή να αλλοιώνουν τα αρχεία και δεν πρέπει να συζητούν τις εσωτερικές έρευνες με οποιονδήποτε, εντός ή εκτός της HP, εκτός αν τους έχει δοθεί σχετική άδεια να το κάνουν από τους εσωτερικούς ερευνητές ή όταν επικοινωνούν με δημόσιες υπηρεσίες σύμφωνα με την εγχώρια νομοθεσία. Πρόσθετες αρχές

9 Ο παρών Κώδικας Δεοντολογίας Εργαζομένων με Σύμβαση Έργου διαβάζεται και τηρείται σε συνδυασμό με τους ισχύοντες κώδικες δεοντολογίας και τις πολιτικές (αν υφίστανται) του εργοδότη του εργαζομένου με σύμβαση έργου. Επιπλέον σημειώνεται ότι οι ανωτέρω απαιτήσεις δεν είναι εξαντλητικές. Απαγορεύονται συμπεριφορές που ενδέχεται να δημιουργήσουν αμφιβολίες σχετικά τη δέσμευση της HP στα υψηλότερα πρότυπα επιχειρηματικής δεοντολογίας και συμμόρφωσης. Εργαζόμενοι με σύμβαση έργου που έχουν ερωτήσεις σχετικά με τον Κώδικα Δεοντολογίας Εργαζομένων με Σύμβαση Έργου οφείλουν να επικοινωνήσουν με τον εργοδότη τους, με ένα διευθυντή της HP ή με την Υπηρεσία Δεοντολογίας και Συμμόρφωσης της HP. Αναφορά παραβάσεων Οι εργαζόμενοι με σύμβαση έργου έχουν υποχρέωση να αναφέρουν αμέσως πιθανά παραπτώματα, όπως παραπτώματα από εργαζομένους της HP, από πελάτες, από εργολάβους, από εταίρους και από παρόχους. Οι εργαζόμενοι με σύμβαση έργου οφείλουν να ενεργούν πάντα με ειλικρίνεια, καλόπιστα και με σεβασμό όταν εκφράζουν ένα λόγο ανησυχίας που σχετίζεται με ή προκύπτει βάσει του παρόντος Κώδικα Δεοντολογίας Εργαζομένων με Σύμβαση Έργου. Οι εργαζόμενοι με σύμβαση έργου οφείλουν να υποβάλλουν αναφορές στον εργοδότη τους και σε ένα διευθυντή της HP ή στην Υπηρεσία Δεοντολογίας και Συμμόρφωσης της HP. Η HP δεν ανέχεται αντίποινα εναντίον οποιουδήποτε εκφράσει λόγο ανησυχίας ειλικρινώς και καλόπιστα. Μπορείτε να απευθυνθείτε στην Υπηρεσία Δεοντολογίας και Συμμόρφωσης της HP ως εξής: Τηλέφωνο: Από οπουδήποτε στον κόσμο, καλέστε την τηλεφωνική γραμμή εντός της χώρας για να αναφέρετε ανησυχίες. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα με τους αριθμούς τηλεφώνου της χώρας εδώ. Η τηλεφωνική γραμμή είναι διαθέσιμη 24 ώρες την ημέρα και υποστηρίζει ανώνυμη αναφορά. Ηλεκτρονική φόρμα: Αναφέρετε ανησυχίες χρησιμοποιώντας το εργαλείο υποβολής ηλεκτρονικής φόρμας. Αυτή η μέθοδος υποστηρίζει ανώνυμες αναφορές. Ταχυδρομική διεύθυνση: HP Inc. Ethics and Compliance Office Mailstop Page Mill Road Palo Alto, CA Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής Η παρούσα είναι η έκδοση HP της HP, Κώδικας Δεοντολογίας Εργαζομένων με Σύμβαση Έργου, που προετοιμάστηκε για την διαδικτυακή πύλη της HP HPDC LP 01/06/2020

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ/ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ/ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ Η CBRE Group, Inc., συμπεριλαμβανομένων όλων των τμημάτων, επιχειρηματικών μονάδων, συνεργαζόμενων και θυγατρικών εταιρειών αυτής (από κοινού «CBRE») είναι πλήρως δεσμευμένη στην πραγματοποίηση των εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΗΡ Ισχύει από 1η Φεβρουαρίου 2015

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΗΡ Ισχύει από 1η Φεβρουαρίου 2015 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΗΡ Ισχύει από 1η Φεβρουαρίου 2015 I. Εισαγωγή Στην ΗΡ συνεργαζόμαστε στενά με τους Συνεργάτες μας για την ολοκλήρωση των εργασιών μας με πάθος για τα προϊόντα και τους πελάτες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΤΌΤΕΡΟΙ, ΚΑΛΎΤΕΡΟΙ, ΜΑΖΊ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΆΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΈΣ ΜΑΣ

ΔΥΝΑΤΌΤΕΡΟΙ, ΚΑΛΎΤΕΡΟΙ, ΜΑΖΊ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΆΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΈΣ ΜΑΣ Ο ΚΏΔΙΚΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΏΝ ΜΑΣ ΔΥΝΑΤΌΤΕΡΟΙ, ΚΑΛΎΤΕΡΟΙ, ΜΑΖΊ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΆΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΈΣ ΜΑΣ Imperial Brands Ο Κώδικας των Προμηθευτών μας (10.04.2018) Ο ΚΏΔΙΚΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΏΝ ΜΑΣ ΟΙ ΑΞΊΕΣ ΜΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτή είναι μετάφραση ενός εγγράφου από την Αγγλική γλώσσα προς διευκόλυνσή σας μόνο. Το κείμενο του αυθεντικού Αγγλικού κειμένου θα διέπει τα

Αυτή είναι μετάφραση ενός εγγράφου από την Αγγλική γλώσσα προς διευκόλυνσή σας μόνο. Το κείμενο του αυθεντικού Αγγλικού κειμένου θα διέπει τα Αυτή είναι μετάφραση ενός εγγράφου από την Αγγλική γλώσσα προς διευκόλυνσή σας μόνο. Το κείμενο του αυθεντικού Αγγλικού κειμένου θα διέπει τα δικαιώματά σας και τις υποχρεώσεις σας. Το αυθεντικό Αγγλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ/ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ/ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ Η CBRE Group, Inc., συμπεριλαμβανομένων όλων των τμημάτων, επιχειρηματικών μονάδων, συνεργαζόμενων και θυγατρικών εταιρειών αυτής (από κοινού «CBRE») είναι πλήρως δεσμευμένη στην πραγματοποίηση των εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Η SCA δεσμεύεται για τη δημιουργία αξιών για τους υπαλλήλους, τους πελάτες, τους καταναλωτές, τους μετόχους καθώς και για τους

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς Προμηθευτών της Microsoft

Κώδικας Συμπεριφοράς Προμηθευτών της Microsoft Κώδικας Συμπεριφοράς Προμηθευτών της Microsoft Η Microsoft δεν φιλοδοξεί να είναι απλώς μια επιτυχημένη εταιρεία, στόχος της είναι να καταξιωθεί ως σπουδαία εταιρεία. Για την εκπλήρωση αυτού του στόχου,

Διαβάστε περισσότερα

DPG DIGITAL MEDIA ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

DPG DIGITAL MEDIA ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ DPG DIGITAL MEDIA ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ 1. ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ 1.1 Η DPG DIGITAL MEDIA δεσμεύεται να ασκεί τις δραστηριότητές της σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 3 2. Ανθρώπινα Δικαιώματα... 3 3. Υγεία και Ασφάλεια... 3 4. Ικανότητες, δεξιότητες και υποχρεώσεις εργαζομένων... 4 5. Αρχές Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

Αξίες και ηθική της Securitas. Securitas AB Εταιρική διοίκηση Αναθεωρήθηκε την 3 η Νοεμβριου 2014

Αξίες και ηθική της Securitas. Securitas AB Εταιρική διοίκηση Αναθεωρήθηκε την 3 η Νοεμβριου 2014 Αξίες και ηθική της Securitas Securitas AB Εταιρική διοίκηση Αναθεωρήθηκε την 3 η Νοεμβριου 2014 Σε ισχύ από την 3 η Νοεμβριου 2014 Πίνακας περιεχομένων Page 2 of 11 1 ΓΕΝΙΚΈΣ ΑΡΧΈΣ 3 2 ΟΙ ΑΞΊΕΣ ΜΑΣ 4

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Συνεργατών. I. Εισαγωγή

Κώδικας Δεοντολογίας Συνεργατών. I. Εισαγωγή Κώδικας Δεοντολογίας Συνεργατών I. Εισαγωγή Στην Hewlett Packard Enterprise (ΗΡE) συνεργαζόμαστε στενά με τους Συνεργάτες μας για την ολοκλήρωση των εργασιών μας με πάθος για τα προϊόντα και τους πελάτες

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας

Κώδικας Δεοντολογίας Κώδικας Δεοντολογίας To όραμά μας Μια εταιρεία στην οποία θέλουν να εργάζονται οι καλύτεροι. Η κορυφαία εταιρεία διανομής χημικών προϊόντων στον κόσμο, μια εταιρεία που προσφέρει ασυναγώνιστες δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Αρχές για Προμηθευτές

Κατευθυντήριες Αρχές για Προμηθευτές Κατευθυντήριες Αρχές για Προμηθευτές Ως επιχειρηματικός οργανισμός που λειτουργεί με γνώμονα τις ηθικές αρχές, η Coca- Cola HBC A.G. και οι θυγατρικές της (συλλογικά στο εξής, η «Coca-Cola Hellenic» ή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΤΗΣ AVON

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΤΗΣ AVON AVON PRODUCTS, INC. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΤΗΣ AVON Στην Avon, πρεσβεύουμε πέντε θεμελιώδεις αξίες: Εμπιστοσύνη, Σεβασμός, Πίστη, Ταπεινοφροσύνη και Ακεραιότητα. Καθεμία συνιστά αναπόσπαστο

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα κατά της διαφθοράς. Οδηγός κατάρτισης για εταιρείες που συναλλάσσονται επαγγελματικά με την Abbott

Μέτρα κατά της διαφθοράς. Οδηγός κατάρτισης για εταιρείες που συναλλάσσονται επαγγελματικά με την Abbott Μέτρα κατά της διαφθοράς Οδηγός κατάρτισης για εταιρείες που Σκοπός Η Abbott έχει δεσμευτεί να πραγματοποιεί επιχειρηματικές δραστηριότητες σύμφωνα με τους νόμους και τον κώδικα δεοντολογίας και τηρεί

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική της Goodyear για την καταπολέμηση της δωροδοκίας 8η Μαΐου 2017

Πολιτική της Goodyear για την καταπολέμηση της δωροδοκίας 8η Μαΐου 2017 Πολιτική της Goodyear για την καταπολέμηση της δωροδοκίας 8η Μαΐου 2017 1 Εισαγωγή Πολιτική για την καταπολέμηση της δωροδοκίας Στο πλαίσιο της παγκόσμιας δέσμευσής της για εντιμότητα, ακεραιότητα και

Διαβάστε περισσότερα

Administrative Policy Greek translation from English original

Administrative Policy Greek translation from English original Κώδικας Συμπεριφοράς Όλες οι μονάδες Η ΚΟΝΕ έχει ως αποστολή να βελτιώνει το ρυθμό ροής της αστικής ζωής. Το όραμά μας είναι να παραδίδουμε την καλύτερη εμπειρία People Flow, προσφέροντας ευκολία, αποτελεσματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Κοινωνικής Ευθύνης

Κώδικας Δεοντολογίας Κοινωνικής Ευθύνης Κώδικας Δεοντολογίας Κοινωνικής Ευθύνης 2018 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Η Πρωτοβουλία για το Εμπόριο με Ηθικές Αρχές (ΕΤΙ = Ethical Trading Initiative) είναι ένας φορέας συνεργασίας μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 0 ΛΙΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Περιεχόμενα Σελ. 1 Δήλωση Διοίκησης Σελ. 2 Βασικές Αρχές Λειτουργίας 1. Ανθρώπινα Δικαιώματα 2. Δίκαιες Συνθήκες Εργασίας 3. Σύγκρουση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Από κοινού με τον Παγκόσμιο Κώδικα Δεοντολογίας της PepsiCo, η παρούσα πολιτική τονίζει την υποχρέωση της PepsiCo να ενεργεί με ήθος και υπευθυνότητα σε όλες

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς Προμηθευτών της Microsoft

Κώδικας Συμπεριφοράς Προμηθευτών της Microsoft Κώδικας Συμπεριφοράς Προμηθευτών της Microsoft Η Microsoft δεν φιλοδοξεί να είναι απλώς μια επιτυχημένη εταιρεία, στόχος της είναι να καταξιωθεί ως σπουδαία εταιρεία. Για την εκπλήρωση αυτού του στόχου,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ KAI ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ JUMBO AEE. (Εγκρίθηκε με απόφαση του Δ.Σ. στην από 1.2.2013 συνεδρίασή του)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ KAI ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ JUMBO AEE. (Εγκρίθηκε με απόφαση του Δ.Σ. στην από 1.2.2013 συνεδρίασή του) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ KAI ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ JUMBO AEE (Εγκρίθηκε με απόφαση του Δ.Σ. στην από 1.2.2013 συνεδρίασή του) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Άρθρο 1. Γενικά 3 Άρθρο 2. Συμμόρφωση με

Διαβάστε περισσότερα

VICTUS NETWORKS CODE OF CONDUCT

VICTUS NETWORKS CODE OF CONDUCT 1. Εισαγωγή VICTUS NETWORKS CODE OF CONDUCT Ο Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας (ΚΕΔ) σχεδιάστηκε με στόχο να αποτυπωθούν οι γενικές αρχές και οι κανόνες που πρέπει να διέπουν όλους τους εργαζόμενους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚ ΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙ ΑΣ

ΚΩΔΙΚ ΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙ ΑΣ ΚΩΔΙΚ ΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙ ΑΣ 1 Η Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. (εφεξής η «Εταιρία»), από την ίδρυσή της, πιστεύει ακράδαντα ότι η επιτυχία της είναι αποτέλεσμα της συμπεριφοράς κάθε μέλους της. Η Εταιρία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ Επισκόπηση Η United Technologies Corporation, συμπεριλαμβανομένων των τμημάτων της, των επιχειρησιακών της μονάδων και των θυγατρικών της, (συλλογικά, UTC ) δεσμεύεται από τα υψηλότερα πρότυπα ηθικής και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι στην αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα. Είναι προικισμένοι με λογική και συνείδηση και οφείλουν να συμπεριφέρονται μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Πολιτική και Ειδοποίηση περί Απορρήτου της CWT. Τελευταία ενημέρωση Μάιος 2018

Διεθνής Πολιτική και Ειδοποίηση περί Απορρήτου της CWT. Τελευταία ενημέρωση Μάιος 2018 Διεθνής Πολιτική και Ειδοποίηση περί Απορρήτου της CWT Τελευταία ενημέρωση Μάιος 2018 Η ιδιωτικότητά σας είναι σημαντική Η Carlson Wagonlit Travel (CWT Global B.V. και οι συνδεδεμένες εταιρείες της, μαζί

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1 Εισαγωγή... 3 Άρθρο 2 Πυλώνες υπεύθυνου εφοδιασμού... 3 2.1 Ανθρώπινα δικαιώματα στην εργασία... 3 2.2 Υγεία και ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για την Smith & Nephew Κώδικας Δεοντολογίας και Επιχειρηματικές Αρχές για Τρίτους

Οδηγός για την Smith & Nephew Κώδικας Δεοντολογίας και Επιχειρηματικές Αρχές για Τρίτους Οδηγός για την Smith & Nephew Κώδικας Δεοντολογίας και Επιχειρηματικές Αρχές για Τρίτους Τηλ. 44 (0) 207 401 76461 5 Adam Street Φαξ 44 (0) 207 960 2350 London WC2N 6LA Αγγλία Μήνυμα από τον Διευθύνοντα

Διαβάστε περισσότερα

Univar Κώδικας HEADLINE. Univar. Κώδικας Δεοντολογίας

Univar Κώδικας HEADLINE. Univar. Κώδικας Δεοντολογίας HEADLINE Univar Κώδικας Δεοντολογίας Περιεχόμενα Εισαγωγή Δήλωση Διευθύνοντος Συμβούλου...3 Το όραμά μας...3 Κατευθυντήριες αρχές...3 Η προσήλωση της Univar στην εντιμότητα Ειλικρινής και ηθική συμπεριφορά...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ KAI ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ SYMMETRICONN. (Εγκρίθηκε με απόφαση του Δ.Σ. στην από )

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ KAI ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ SYMMETRICONN. (Εγκρίθηκε με απόφαση του Δ.Σ. στην από ) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ KAI ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ SYMMETRICONN (Εγκρίθηκε με απόφαση του Δ.Σ. στην από 01.03.2015) Περιεχόμενα Άρθρο 1- Γενικά... 3 Άρθρο 2- Συμμόρφωση με τους Νόμους... 3 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ. Προμηθευτών και Επιχειρηματικών Εταίρων της ΜΑΝ

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ. Προμηθευτών και Επιχειρηματικών Εταίρων της ΜΑΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Προμηθευτών και Επιχειρηματικών Εταίρων της ΜΑΝ Έκδοση 2.0 Ισχύει από: 01/01/2015 Επικοινωνία: MAN SE, Compliance Awareness & Prevention, Oskar-Schlemmer-Straße 19-21, 80807 München

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 03 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 05 Τι είναι ο Κώδικας Δεοντολογίας? 05 Τι εκφράζει? 05 Σε ποιους απευθύνεται? 05 MISSION STATEMENT 06 ΟΡΑΜΑ 06 ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΜΑΚΙΟΣ ΑΕ 07 Η

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή πληροφοριών του ανταγωνισμού

Συλλογή πληροφοριών του ανταγωνισμού Συλλογή πληροφοριών του ανταγωνισμού Ο Κώδικας Δεοντολογίας της UTC αναγνωρίζει ότι η συγκέντρωση και χρήση των πληροφοριών που σχετίζονται με τους ανταγωνιστές είναι μία αποδεκτή και συνηθισμένη επιχειρηματική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ 1. Η G4S είναι απολύτως αφοσιωμένη στην πλήρη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού για την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ Ποιος είναι ο σκοπός αυτού του εγγράφου; ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ Η G4S είναι ένας «Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα». Αυτό σημαίνει ότι είμαστε υπεύθυνοι να αποφασίσουμε πώς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Η Johnson Controls International plc. και οι συνδεδεμένες εταιρείες της (συλλογικά Johnson Controls) δίνουν ιδιαίτερη σημασία στο απόρρητο και

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας. Δεοντολογίας

Κώδικας. Δεοντολογίας Κώδικας Δεοντολογίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (ΕΕΑΑ) ΑΕ 2016 1 Μήνυμα Διοίκησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πεδίο Εφαρμογής Βασικές Αρχές και Αντικείμενο του Κώδικα Προσωπική ακεραιότητα Εργασιακά και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Του σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Του σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Του σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής Στο πλαίσιο της επαγγελματικής δράσης τους, τα μέλη του Σ.Ε.Π.Υ. δεσμεύονται,

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας.

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας. Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας. 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ι. Δέσμευση της Διοίκησης. 1. Αρχές. 2. Βασικοί άξονες. ΙΙ. Αρχές επαγγελματικής συμπεριφοράς. 1. Σύγκρουση συμφερόντων. 2. Προστασία περιουσιακών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Επιχειρηματικός Κώδικας Δεοντολογίας στον Τομέα της Υγείας για Τρίτους Ενδιάμεσους

Διεθνής Επιχειρηματικός Κώδικας Δεοντολογίας στον Τομέα της Υγείας για Τρίτους Ενδιάμεσους Διεθνής Επιχειρηματικός Κώδικας Δεοντολογίας στον Τομέα της Υγείας για Η υποχρέωσή σας να συμμορφωθείτε με όλους τους νόμους και τις πολιτικές της Johnson & Johnson. Οι εταιρίες Johnson & Johnson και οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΑΣ ΩΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ LEASEPLAN.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΑΣ ΩΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ LEASEPLAN. ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΑΣ ΩΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ LEASEPLAN WWW.LEASEPLAN.gr οκτωβριοσ 2012 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Πώς δουλεύουμε...03 Οι αξίες μας στην πράξη...04 Γενικές αρχές του Κώδικα...05 Οι πελάτες,

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική απορρήτου. Το EURid είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας.

Πολιτική απορρήτου. Το EURid είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας. Πολιτική απορρήτου Στο EURid δίνουμε μεγάλη σημασία στην προστασία του απορρήτου σας. Στην Πολιτική Απορρήτου μας θα θέλαμε να κάνουμε σαφές ποια προσωπικά σας δεδομένα επεξεργαζόμαστε, για ποιον λόγο

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων & Κοινωνικών Αρχών Ομίλου ΟΤΕ

Κώδικας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων & Κοινωνικών Αρχών Ομίλου ΟΤΕ Κώδικας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων & Κοινωνικών Αρχών Ομίλου ΟΤΕ Η δέσμευσή μας για το σεβασμό και την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των κοινωνικών αρχών, όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος ΟΤΕ: Ο Όμιλος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 1 Περιεχόμενα Εισαγωγή Ισχύς του Κώδικα σελ.3 σελ.3 Α) Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών σελ.3 Α.1 Εισαγωγή σελ.3 Α.2 Αρχές και Πρότυπα Συμμόρφωσης σελ.4 Α.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Δεκέμβριος 2013 ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Ο παρών κώδικας Δεοντολογίας («Κώδικας») έχει υιοθετηθεί από την BBA Aviation plc (το οποίο όνομα θα περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Λεωφόρος Κηφισίας 209 15124 Μαρούσι Τηλ: +30 21061.41.106-115 Fax: +30 21061.40.371 www.copelouzos.gr 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι αξίες

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Η προστασία και ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και των πληροφοριών υγείας είναι πρωταρχικής σημασίας για την εταιρεία Outcome Sciences, Inc.

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επαγγελματικής Ηθικής και Δεοντολογίας Μέλους Σ.Ε.Σ.Α.Ε. Σεβασμός, Εμπιστοσύνη, Συνέπεια, Ακεραιότητα, Εντιμότητα

Κώδικας Επαγγελματικής Ηθικής και Δεοντολογίας Μέλους Σ.Ε.Σ.Α.Ε. Σεβασμός, Εμπιστοσύνη, Συνέπεια, Ακεραιότητα, Εντιμότητα Κώδικας Επαγγελματικής Ηθικής και Δεοντολογίας Μέλους Σ.Ε.Σ.Α.Ε. Υπηρετούμε και βιώνουμε τις Αξίες: Σεβασμός, Εμπιστοσύνη, Συνέπεια, Ακεραιότητα, Εντιμότητα Προς τον σκοπό αυτό, αυτοδεσμευόμαστε σε όλα

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα Επαγγελματικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας για Τρίτα Μέρη

Πρότυπα Επαγγελματικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας για Τρίτα Μέρη Όλες οι επιχειρηματικές δραστηριότητες στη Bristol-Myers Squibb (BMS) στηρίζονται ακλόνητα στα θεμέλια της ακεραιότητας και συμμόρφωσής μας με όλους τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς, κατευθυντήριες οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επιχειρησιακής Δεοντολογίας FRIGOGLASS

Κώδικας Επιχειρησιακής Δεοντολογίας FRIGOGLASS Κώδικας Επιχειρησιακής Δεοντολογίας FRIGOGLASS 2014 Περιεχόμενα Μήνυμα Διευθύνοντος Συμβούλου Οι Αξίες μας Βασικές λειτουργικές αρχές 1. Συμμόρφωση με το νόμο 2. Χώρος εργασίας 3. Αγορά 4. Κοινωνία 5.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΤΗΣ IRON MOUNTAIN

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΤΗΣ IRON MOUNTAIN ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΤΗΣ IRON MOUNTAIN Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΙΝΑΙ...ΤΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΣΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ IRON MOUNTAIN 3 ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΓΙΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 3 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

affidea Κώδικας επιχειρηματικής συμπεριφοράς

affidea Κώδικας επιχειρηματικής συμπεριφοράς affidea Κώδικας επιχειρηματικής συμπεριφοράς affidea Κώδικας επιχειρηματικής συμπεριφοράς Κάνουμε το σωστό Τηρούμε τα υψηλότερα πρότυπα δεοντολογίας σε κάθε σημείο των εμπορικών συναλλαγών μας Συνδυάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΩ ΙΚΑ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΩ ΙΚΑ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΩ ΙΚΑ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Νοέµβριος 2012 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Προκειµένου να διασφαλιστεί η πλήρης συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις του ρυθµιστικού και κανονιστικού πλαισίου καθώς και µε τα διεθνή αναγνωρισµένα

Διαβάστε περισσότερα

«Οι Αξίες και τα Πρότυπά μας» για Επιχειρηματικούς Εταίρους

«Οι Αξίες και τα Πρότυπά μας» για Επιχειρηματικούς Εταίρους ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΗΣ MSD ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ «Οι Αξίες και τα Πρότυπά μας» για Επιχειρηματικούς Εταίρους Κώδικας Συμπεριφοράς Επιχειρηματικών Εταίρων της MSD [Έκδοση Ι] Η MSD δεσμεύεται για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ Α.Ε. Σελίδα 1 από 8 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Η Εταιρεία ΣΙΔΜΑ Α.Ε., λόγω της μακρόχρονης πορείας της και της πολυετούς εμπειρίας της

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση προστασίας δεδομένων

Ανακοίνωση προστασίας δεδομένων Ανακοίνωση προστασίας δεδομένων Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR) είναι ένας νέος νόμος της ΕΕ που τίθεται σε ισχύ σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, περιλαμβανομένης της Ιρλανδίας στις 25 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

Φόρμα Επικοινωνίας ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Φόρμα Επικοινωνίας ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η Πολιτική Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα καλύπτει και αφορά τις προϋποθέσεις συλλογής και διαχείρισης των προσωπικών στοιχείων των αναγνωστών / επισκεπτών / χρηστών / μελών από

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 1 Εισαγωγή Οι σχέσεις που αναπτύσσουν οι εταιρείες του Ομίλου Quest με τους Προμηθευτές τους βασίζονται στην εμπιστοσύνη και την εντιμότητα. Αντίστοιχα, αναμένουν από τους

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών του Ομίλου TUI Travel PLC. Κατευθυντήριες οδηγίες για τους προμηθευτές (στο εξής

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών του Ομίλου TUI Travel PLC. Κατευθυντήριες οδηγίες για τους προμηθευτές (στο εξής Η μετάφραση παρέχεται αποκλειστικά για λόγους ευκολίας σε περίπτωση σύγκρουσης, υπερισχύει η αγγλική έκδοση. Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών του Ομίλου TUI Travel PLC Κατευθυντήριες οδηγίες για τους προμηθευτές

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών του Ομίλου TUI Travel PLC

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών του Ομίλου TUI Travel PLC Η μετάφραση παρέχεται αποκλειστικά για λόγους ευκολίας σε περίπτωση σύγκρουσης, υπερισχύει η αγγλική έκδοση. Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών του Ομίλου TUI Travel PLC Κατευθυντήριες οδηγίες για τους προμηθευτές

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος: Κατά της διαφθοράς Εγκρίθηκε από: Ανώτερος Αντιπρόεδρος - Γενικός Νομικός Σύμβουλος και Γραμματέας

Τίτλος: Κατά της διαφθοράς Εγκρίθηκε από: Ανώτερος Αντιπρόεδρος - Γενικός Νομικός Σύμβουλος και Γραμματέας Αριθμός εγγράφου: 276-RP gre Εταιρική πολιτική Τα έντυπα αντίγραφα δεν είναι ελεγχόμενα - Επαληθεύστε την ημερομηνία έναρξης ισχύος πριν από τη χρήση Ημερομηνία έναρξης ισχύος: Λειτουργία: 7 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου

Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου Στην παρούσα Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου (Πολιτική), εμείς, η Qualcomm Incorporated και οι θυγατρικές μας (συλλογικά «εμείς», «μας», «εμάς» κλπ) παρέχουμε πληροφορίες για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Εισαγωγή Ο Κώδικας Δεοντολογίας της Εταιρίας, μαζί με τους κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης και τις πολιτικές που εφαρμόζονται, προσδιορίζουν το πλαίσιο της επιχειρηματικής λειτουργίας της. O Κώδικας έχει

Διαβάστε περισσότερα

Safe Hunter Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου

Safe Hunter Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου Safe Hunter Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου H Εταιρεία δημιούργησε τον παρόντα Διαδικτυακό Τόπο με μοναδικό σκοπό την εξυπηρέτηση των πελατών της. Δύναται να προβαίνει σε χρήση συγκεκριμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ 1. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ 1. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Η εταιρεία με την διακριτική επωνυμία ES4U (Energy Solutions for You εφεξής «ES4U») δημιούργησε την παρούσα Διαδικτυακή Πύλη (εφεξής «Διαδικτυακή Πύλη») για να προσφέρει πληροφορίες και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Ανθρωπίνων ικαιωµάτων & Κοινωνικών Αρχών Οµίλου ΟΤΕ

Κώδικας Ανθρωπίνων ικαιωµάτων & Κοινωνικών Αρχών Οµίλου ΟΤΕ Κώδικας Ανθρωπίνων ικαιωµάτων & Κοινωνικών Αρχών Οµίλου ΟΤΕ Η δέσµευσή µας για το σεβασµό και την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και των κοινωνικών αρχών, όπου δραστηριοποιείται ο Όµιλος ΟΤΕ: Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

Αυτή είναι μετάφραση ενός εγγράφου από την Αγγλική γλώσσα προς διευκόλυνσή σας μόνο. Το κείμενο του αυθεντικού Αγγλικού κειμένου θα διέπει τα

Αυτή είναι μετάφραση ενός εγγράφου από την Αγγλική γλώσσα προς διευκόλυνσή σας μόνο. Το κείμενο του αυθεντικού Αγγλικού κειμένου θα διέπει τα Αυτή είναι μετάφραση ενός εγγράφου από την Αγγλική γλώσσα προς διευκόλυνσή σας μόνο. Το κείμενο του αυθεντικού Αγγλικού κειμένου θα διέπει τα δικαιώματά σας και τις υποχρεώσεις σας. Το αυθεντικό Αγγλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Εισαγωγή Ο Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας (στο εξής ο «Κώδικας») σχεδιάσ τηκε με στόχο να αποτυπωθούν σε ένα ενιαίο κείμενο οι γενικές αρχές και οι κανόνες που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ι. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ... 3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1.1 Σκοπός... 3 1.2 Ρυθμιστικό Πλαίσιο... 3 1.3 Πεδίο Εφαρμογής και Υποχρέωση Υποβολής Αναφορών... 3 2. ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ UHY ΑΞΩΝ ΟΡΚΩΤΟI ΕΛΕΓΚΤΕΣ AE ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ. The Innovating Partner you need. Ανεξάρτητο μέλος της UHY International

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ UHY ΑΞΩΝ ΟΡΚΩΤΟI ΕΛΕΓΚΤΕΣ AE ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ. The Innovating Partner you need. Ανεξάρτητο μέλος της UHY International ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ UHY ΑΞΩΝ ΟΡΚΩΤΟI ΕΛΕΓΚΤΕΣ AE ΠΑΤΗΣΙΩΝ 75 104 34 ΑΘΗΝΑ The Innovating Partner you need Ανεξάρτητο μέλος της UHY International 2 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΑ... 3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ Γ Ε Ν Ι Κ Α Τα ακόλουθα αφορούν αποκλειστικά και μόνο στην ενότητα «ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» της ιστοσελίδας www.oeetak.gr του Περιφερειακού Τμήματος Ανατολικής Κρήτης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (O.E.E.T.A.K.),

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών (Supplier Code of Conduct) ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών (Supplier Code of Conduct) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Τίτλος: Τομέας: Υπεύθυνη Οργανωτική Μονάδα (Process Owner): Ημερομηνία Έκδοσης: Περίληψη: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΜHΘΕΥΤΩΝ (SUPPLIER CODE OF CONDUCT) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η βάση της επιτυχίας μας

Η βάση της επιτυχίας μας Κώδικας Συμπεριφοράς Οι Αξίες και τα Πρότυπά μας Η βάση της επιτυχίας μας Έκδοση IV Η εταιρεία μας Από την αρχή, η πορεία της MSD τροφοδοτούνταν από την πεποίθηση ότι υπηρετεί έναν καλό σκοπό. Ο George

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς Προμηθευτών της Microsoft

Κώδικας Συμπεριφοράς Προμηθευτών της Microsoft Κώδικας Συμπεριφοράς Προμηθευτών της Microsoft Αποστολή της Microsoft είναι να επιτρέψει σε κάθε πρόσωπο και οργανισμό στον πλανήτη να πετύχει περισσότερα. Η επίτευξη της αποστολής μας δεν έχει να κάνει

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική για την καταπολέµηση της δωροδοκίας Η Goodyear δεν επιθυµεί την απόκτηση επιχειρηµατικών πλεονεκτηµάτων προσφέροντας ή λαµβάνοντας ανάρµοστες

Πολιτική για την καταπολέµηση της δωροδοκίας Η Goodyear δεν επιθυµεί την απόκτηση επιχειρηµατικών πλεονεκτηµάτων προσφέροντας ή λαµβάνοντας ανάρµοστες Πολιτική της Goodyear για την καταπολέµηση της δωροδοκίας 1η Ιουλίου 2011 Πολιτική για την καταπολέµηση της δωροδοκίας Η Goodyear δεν επιθυµεί την απόκτηση επιχειρηµατικών πλεονεκτηµάτων προσφέροντας ή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ Το τιμολόγιο του Προμηθευτή εκδίδεται αμέσως μετά την παράδοση των εμπορευμάτων ή την παροχή των υπηρεσιών.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ Το τιμολόγιο του Προμηθευτή εκδίδεται αμέσως μετά την παράδοση των εμπορευμάτων ή την παροχή των υπηρεσιών. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ Το τιμολόγιο του Προμηθευτή εκδίδεται αμέσως μετά την παράδοση των εμπορευμάτων ή την παροχή των υπηρεσιών. Η πληρωμή εκάστοτε τιμολογίου από την GlaxoSmithKline Ανώνυμη

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση περί Απορρήτου Προσωπικών Δεδομένων της επιχείρησης PRAGMASSI Μ.Ι.Κ.Ε. (Privacy Notice)

Δήλωση περί Απορρήτου Προσωπικών Δεδομένων της επιχείρησης PRAGMASSI Μ.Ι.Κ.Ε. (Privacy Notice) Δήλωση περί Απορρήτου Προσωπικών Δεδομένων της επιχείρησης PRAGMASSI Μ.Ι.Κ.Ε. (Privacy Notice) Η Επιχείρηση PRAGMASSI M.I.K.E. (οδός Ψαρρών, αριθ. 25Β, ΤΚ. 54642, Ελλάδα, τηλ: +302315006623, email: info@pragmassi.com)

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Κοινωνικών Αρχών Ομίλου ΟΤΕ

Κώδικας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Κοινωνικών Αρχών Ομίλου ΟΤΕ Κώδικας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Κοινωνικών Αρχών Ομίλου ΟΤΕ Δήλωση Η δέσμευσή μας για το σεβασμό και την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των κοινωνικών αρχών, όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ [1] ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Προοίμιο Η υιοθέτηση ενός Κώδικα Δεοντολογίας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ενίσχυση του αισθήματος εμπιστοσύνης της κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 1. Εισαγωγή 1.1. Ο παρών Κώδικας Ηθικής Αγοράς («ο Κώδικας») προσδιορίζει τις υποχρεώσεις του προμηθευτή για συμμόρφωση με κοινωνικά, περιβαλλοντικά και ηθικά πρότυπα ή αρχές. Ο Κώδικας συνδυάζεται και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Σύμβαση Εμπιστευτικότητας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Σύμβαση Εμπιστευτικότητας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Σύμβαση Εμπιστευτικότητας Σ σήμερα την.. μεταξύ των εδώ συμβαλλομένων, αφ ενός της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.» (ΔΕΔΔΗΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ΚΛΕΜΑΝ Δεκέμβριος 2011 Σελίδα 1 από 9 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Εισαγωγή... 3 Βασικές αρχές λειτουργίας Ομίλου Kleemann... 4 Τήρηση Κώδικα Δεοντολογίας...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Ιανουάριος 2018

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Ιανουάριος 2018 ΒΑΚΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. - Ε: Ζησίου 14-16, Αθήνα ΤΚ: 111 45 Τ.: 210 8327008/F.:2114114963, e-mail: info@vakon.gr/s:www.vakon.gr ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Ιανουάριος 2018 Εισαγωγή Ο Κώδικας Δεοντολογίας της

Διαβάστε περισσότερα

Form 54001 (4/2014) Administration Page 1 of 5

Form 54001 (4/2014) Administration Page 1 of 5 ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: Στην Xerox Corporation και τις θυγατρικές της. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα Επιστολή Πολιτικής περιγράφει τις επαγγελµατικά δεοντολογικές σχέσεις και συµπεριφορές που απαιτεί η Xerox από τους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ (Εγκρίθηκε µε απόφαση του.σ.- ΟΤΕ στην 2751/26-5-2006 συνεδρίασή του) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

* Κώδικας Δεον τολογίας

* Κώδικας Δεον τολογίας * * Κώδικας Δεον τολογίας M A R Q U A R D & B A H L S Περιεχόμενα Μήνυμα από την Εκτελεστική Επιτροπή Μήνυμα από την Εκτελεστική Επιτροπή... 3 Επιχειρηματικές και Οικονομικές Υποθέσεις... 4 1 Νομική Συμμόρφωση...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ SEACRETE HOTELS

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ SEACRETE HOTELS ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ SEACRETE HOTELS - Η παρούσα Ειδοποίηση Απορρήτου σας παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από την «ΑΚΤΗ ΚΑΛΥΒΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΚΏΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΈΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΎ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΣΕ ΘΈΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΣΥΜΦΕΡΌΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΎΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΌΝΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΚΏΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΈΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΎ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΣΕ ΘΈΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΣΥΜΦΕΡΌΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΎΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΌΝΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΚΏΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΈΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΎ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΣΕ ΘΈΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΣΥΜΦΕΡΌΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΎΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΌΝΤΩΝ Άρθρο 1 Κατευθυντήριες αρχές Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων

Διαβάστε περισσότερα

Τα πρότυπά μας για την επιχειρηματική συμπεριφορά. Κερδίζοντας σωστά

Τα πρότυπά μας για την επιχειρηματική συμπεριφορά. Κερδίζοντας σωστά Τα πρότυπά μας για την επιχειρηματική συμπεριφορά Κερδίζοντας σωστά Πίνακας περιεχομένων 3 Οι κοινές μας αξίες 3 Οι εταιρικοί μας στόχοι 6 Μήνυμα από τη Meg Whitman 7 Μήνυμα από την Ashley Watson 8 Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας της Διοίκησης. & των Οικονομικών Υπηρεσιών. της Τράπεζας & του Ομίλου

Κώδικας Δεοντολογίας της Διοίκησης. & των Οικονομικών Υπηρεσιών. της Τράπεζας & του Ομίλου Δεοντολογίας της Διοίκησης & των Οικονομικών Υπηρεσιών της Τράπεζας & του Ομίλου Δεοντολογίας της Διοίκησης & των I. ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών Δεοντολογίας της Διοίκησης και των Οικονομικών Υπηρεσιών (εφεξής ) καθορίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ Ο Κώδικας αυτός Δεοντολογίας έχει συνταχθεί από την Επιτροπή Δεοντολογίας της Ενωσης με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 1. Υπεύθυνος φορέας για τη συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με την έννοια του ελληνικού δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΙ ΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΙ ΜΑ Α.Ε. Σελίδα 1 αϖό 8 ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Η Εταιρεία ΣΙ ΜΑ Α.Ε., λόγω της µακρόχρονης ϖορείας της και της ϖολυετούς εµϖειρίας της στο

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Δήλωση περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Ηλεκτρονική Δήλωση περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Ηλεκτρονική Δήλωση περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Custom House Financial (UK) Limited Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 1 Νοεμβρίου 2014 Στην Κύπρο, οι υπηρεσίες παρέχονται από την Custom House Financial

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: XXXX

Αριθμός Διακήρυξης: XXXX Αριθμός Διακήρυξης: XXXX Αντικείμενο: Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης λειτουργίας και συντήρησης δικτύου επικοινωνιών ΔΕΔΔΗΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 5 ΑΠΟ 13 Αντικείμενο : «Υλοποίηση του Δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Ειδοποίηση απορρήτου προσλήψεων

Ειδοποίηση απορρήτου προσλήψεων Ειδοποίηση απορρήτου προσλήψεων 1. Εισαγωγή H Keller εκτιμά τους υποψήφιους για πρόσληψη, σέβεται και προστατεύει το απόρρητό τους. Η παρούσα ειδοποίηση απορρήτου προσλήψεων ορίζει τη βάση σύμφωνα με την

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ...

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ... «ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΙΤΑΝ» Μάιος 2008 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A Η Δέσμευση της Διοίκησης......3 Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4 Εταιρικές Αξίες Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση για την Επεξεργασία και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Ενημέρωση για την Επεξεργασία και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Ενημέρωση για την Επεξεργασία και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Εισαγωγή Θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι για την ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, μέλος του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, έχει πρωταρχική σημασία η προστασία των

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4078, 24/3/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4078, 24/3/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα