Κατηγορία Εξετάσεων. Σελ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κατηγορία Εξετάσεων. Σελ."

Transcript

1 Κατηγορία Εξετάσεων Σελ. 1. ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ/ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ 1.1. Μοριακή Ανίχνευση Μολυσματικών Παραγόντων 1.2. Κληρονομικές Παθήσεις Γενετικοί Δείκτες 1.3. Ειδικά Πακέτα Μοριακών Εξετάσεων 1.4. Ειδικές Εκπτώσεις Τμήματος Μοριακής

2 1.1. ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΥΝΤΜΗ Υ Σ Χ ΣΗ Λ Μ Α DNA-α ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ DNA ΑΠΟ ΚΟΙΝΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α Α Α DNA-β ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ DNA ΑΠΟ ΣΠΑΝΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Ε Α Α RNA ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ RNA Α, Β Β Α HPV ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ/ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΙΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΘΗΛΩΜΑΤΟΣ Δ Α Β ENTERO MOΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΕΝΤΕΡΟΪΩΝ qεντεro ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΤΕΡΟΪΩΝ HBV ΜΟΡΙΑΚΗ ANIXNEΥΣΗ ΙΟΥ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Β qηβv ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΙΟΥ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Β qηβv+ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ B - - Α HCV ΜΟΡΙΑΚΗ ANIXNEΥΣΗ ΙΟΥ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ C qhcv ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΙΟΥ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ C qhcv+ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ C - - Α γhcv ΓΟΝΟΤΥΠΟΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ C Γ Β Β HIV-1 ΜΟΡΙΑΚΗ ANIXNEΥΣΗ ΙΟΥ HIV-1 qhiv-1 ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΙΟΥ HIV-1 HIV-2 ΜΟΡΙΑΚΗ ANIXNEΥΣΗ ΙΟΥ HIV-2 qhiv-2 ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΙΟΥ HIV-2 RUBELLA ΜΟΡΙΑΚΗ ANIXΝΕΥΣΗ ΙΟΥ ΕΡΥΘΡΑΣ HHV1 ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΕΡΠΗΤΑ 1 HHV1 ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΡΠΗΤΑ 1 HHV2 ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΕΡΠΗΤΑ 2 HHV2 ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΡΠΗΤΑ 2 HSV ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΠΛΟΥ ΕΡΠΗΤΑ 1/2 qhsv ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΛΟΥ ΕΡΠΗΤΑ 1/2 VZV ΜΟΡΙΑΚΗ ANIXNEYΣΗ ΙΟΥ ΑΝΕΜΕΥΛΟΓΙΑΣ ΕΡΠΗΤΑ ZΩΣΤΗΡΑ (ΕΡΠΗΤΑΣ 3) qvzv ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΡΠΗΤΑ 3 ΕBV ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΙΟΥ ΛΟΙΜΩΔΟΥΣ ΜΟΝΟΠΥΡΗΝΩΣΗΣ (ΕΡΠΗΤΑ 4) qεbv ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΡΠΗΤΑ 4 CMV ΜΟΡΙΑΚΗ ANIXNEYΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΓΑΛΟΪΟΥ (ΕΡΠΗΤΑ 5) qcmv ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΡΠΗΤΑ 5 HHV6 ΜΟΡΙΑΚΗ ANΙΧΝΕΥΣΗ ΕΡΠΗΤΑ 6 qhhv6 ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΡΠΗΤΑ 6 HHV7 ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΕΡΠΗΤΑ 7 qhhv7 ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΡΠΗΤΑ 7 HHV8 ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΕΡΠΗΤΑ 8 qhhv8 ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΡΠΗΤΑ 8 ADENO ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΔΕΝΟΪΩΝ qadeno ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΔΕΝΟΪΩΝ INFLUENZA ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ IΩΝ ΓΡΙΠΠΗΣ (INFLUENZA Α,Β) PARAINFLU ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΙΩΝ PARAINFLUENZA 1,2,3 H1N1 ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΙΟΥ INFLUENZA A subtype H1N1 RSV ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΙΟΥ RESPIRATORY SYNCYTIAL VIRUS ARBO ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ARBOVIRUS WEST NILE

3 LCMvirus ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΙΟΥ ΧΟΡΙΟΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑΣ PARVOB19 ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΠΑΡΒΟΪΟΥ Β19(PARVOB19) qparvob1 9 ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΒΟΪΟΥ Β19(PARVOB19) PJCV ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΙΟΥ ΠΟΛΥΩΜΑΤΟΣ JC qpjcv ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΙΟΥ ΠΟΛΥΩΜΑΤΟΣ JC ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ (Συνέχεια) ΣΥΝΤΜΗ Υ Σ Χ ΣΗ Λ Μ Α PBKV ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΙΟΥ ΠΟΛΥΩΜΑΤΟΣ BK qpbkv ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΙΟΥ ΠΟΛΥΩΜΑΤΟΣ BK SV40 ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΙΟΥ SV40 qsv40 ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΙΟΥ SV40 RABIES ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΙΟΥ ΤΗΣ ΛΥΣΣΑΣ qrabies ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΙΟΥ ΤΗΣ ΛΥΣΣΑΣ MTB ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟΥ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ qmtb ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟΥ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ MBΑ ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ATYΠΩΝ ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΩΝ(ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ) qmbα ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ATYΠΩΝ ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΩΝ MH ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ (Mycoplasma hominis) UU ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ OYΡΕΑΠΛΑΣΜΑΤΟΣ (Ureaplasma urealyticum) Γ Β Β CT ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΧΛΑΜΥΔΙΩΝ (Chlamydia trachomatis) Γ Β Β GON ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΓΟΝΟΚΚΟΚΟΥ (Neisseria gonorrhoeae) CP ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΧΛΑΜΥΔΙΩΝ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑΣ (Chlamydia pneumoniae) qcp ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΛΑΜΥΔΙΩΝ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑΣ CPS ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΧΛΑΜΥΔΙΩΝ ΨΙΤΑΚΩΣΗΣ (Chlamydia psittaci) qcps ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΛΑΜΥΔΙΩΝ ΨΙΤΑΚΩΣΗΣ CHL ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΧΛΑΜΥΔΙΩΝ (Chlamydiaceae) qchl ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΧΛΑΜΥΔΙΩΝ (Chlamydiaceae) LP ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΛΕΓΙΟΝΕΛΛΑΣ (Legionella pneymophila) qlp ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΛΕΓΙΟΝΕΛΛΑΣ ΜP ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ MYKOΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑΣ (Mycoplasma pneumoniae) qμp ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑΣ BRU ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΒΡΟΥΚΕΛΛΑΣ qbru ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΒΡΟΥΚΕΛΛΑΣ ΑCAMOEB A qαcamoe BA TOXO qtoxo ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΚΑΝΘΑΜΟΙΒΑΔΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΚΑΝΘΑΜΟΙΒΑΔΑΣ ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΟΞΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ (Toxoplasma gondii) ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΞΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ (Toxoplasma gondii)

4 LEIS ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΛΕΪΣΜΑΝΙΑΣΗΣ(Leishmania infantum) qleis ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΩΤΟΖΩΩΝ ΛΕΪΣΜΑΝΙΑΣΗΣ LISTERIA ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΛΙΣΤΕΡΙΑΣ (Listeria monocytogenes) qlisteria ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΛΙΣΤΕΡΙΑΣ Hpylori ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ Helicobacter pylori LEPTOSPIR A ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΛΕΠΤΟΣΠΕΙΡΩΣΗΣ (Leptospira spp.) qleptospi RA ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΛΕΠΤΟΣΠΕΙΡΩΣΗΣ TROPH ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ TROPHERYMA WHIPPELLI E.coli ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΟΛΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟΥ E.coli qe.coli ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΟΛΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟΥ E.coli Q-fever ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ COXIELLA BURNETII qq-fever ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ COXIELLA BURNETII FRANCISEL L ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ FRANCISELLA TULARENSIS qfrancisel ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ Francisella tularensis ΒΒURGDO R ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ BORELLIA BURGDORFERI qbburgd ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ BORELLIA BURGDORFERI OR C.jejuni ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ CAMPYLOBACTER JEJUNI qc.jejuni ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ CAMPYLOBACTER JEJUNI ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ (Συνέχεια) ΣΥΝΤΜΗ Υ Σ Χ ΣΗ Λ Μ Α ΒSPECIES ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ BARTONELLA SPECIES qbspecies ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ BARTONELLA SPECIES BP ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ BORDETELLA PERTUSSIS qbp ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ BORDETELLA PERTUSSIS ΤRYPACRU ZI ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΡΥΠΑΝΟΣΩΜΑΤΟΣ (Τ.Cruzi) qτrypacr UZI ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΥΠΑΝΟΣΩΜΑΤΟΣ (Τ.Cruzi) FUNGI ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΥΚΗΤΩΝ qfungi ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΥΚΗΤΩΝ Tpallidum ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΣΥΦΙΛΗΣ (Treponema pallidum) qtpallidum ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ Treponema pallidum PLASMODI UM ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΕΛΟΝΟΣΙΑΣ (Plasmodium genus) qplasmodi ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΛΟΝΟΣΙΑΣ (Plasmodium UM genus) YERSINIA ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ YERSINIA (Yersinia pestis) qyersinia ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ YERSINIA PCP ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ Pneumocystis carinii qpcp ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ Pneumocystis carinii EHRL ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ Ehrlichia spp qehrl ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ Ehrlichia spp Rrickettsi ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ Rickettsia rickettsii

5 qrrickettsi ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ R. rickettsii PSE ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ Pseudomonas aeruginosa qpse ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ Pseudomonas aeruginosa KLE ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ Klebsiella pneumoniae qkle ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ Klebsiella pneumoniae HAE ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ Haemophilus influenzae qhae ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ Haemophilus influenzae ANC ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ Ancylostoma duodenale qanc ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ Ancylostoma duodenale St.pneumo n ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ Streptococcus pneumoniae qst.pneum o ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ Streptococcus pneumoniae S.epiderm ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ Staphylococcus epidermidis qs.epider m ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ Staphylococcus epidermidis S.aureus ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ Staphylococcus aureus qs.aureus ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ Staphylococcus aureus S.aureusR ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ Methicillin resistant Staphylococcus aureus qs.aureusr ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ Methicillin resistant Staphylococcus aureus A.bauman nii ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ Acinetobacter baumannii qa.bauma ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ Acinetobacter baumannii nnii E.faecalis ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ Enterococcus faecalis qefaecalis ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ Enterococcus faecalis Efaecium ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ Enterococcus faecium qefaecium ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ Enterococcus faecium Sagalact ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ Streptococcus agalactiae qsagalact ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ Streptococcus agalactiae Nmeningit ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ Neisseria meningitidis qnmening ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ Neisseria meningitidis ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ (Συνέχεια) ΣΥΝΤΜΗ Υ Σ Χ ΣΗ Λ Μ Α S.haemolyt ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ Staphylococcus haemolyticus qs.haemolyt ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ Staphylococcus haemolyticus E.casselif ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ Enterococcus casseliflavus qe.casseli ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ Enterococcus casseliflavus RCT-ALL ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΒΙΟΤΥΠΩΝ ΤΩΝ ΡΙΚΕΤΣΙΩΝ qrct-all ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΒΙΟΤΥΠΩΝ ΤΩΝ ΡΙΚΕΤΣΙΩΝ HTLV-1 ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ Τ-ΛΕΜΦΟΤΡΟΠΩΝ ΙΩΝ ΤΥΠΟΥ-Ι (HTLV-1) qhtlv-1 ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ Τ-ΛΕΜΦΟΤΡΟΠΩΝ ΙΩΝ ΤΥΠΟΥ-Ι (HTLV-1) S.enterica ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ Salmonella enterica qs.enterica ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ Salmonella enterica Shiqspp ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ Shigella spp

6 qshiqspp ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ Shigella spp

7 1.2. ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΓΕΝΕΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΝΤΜΗΣΗ ΥΛ ΣΜ ΧΑ αμα ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΟΠΑΘΕΙΩΝ (α-αλυσιδα) Α Α Β βμα ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΟΠΑΘΕΙΩΝ (β-αλυσιδα) Α Α Β CF-36 ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΩΝ ΚΥΣΤΙΚΗΣ ΙΝΩΣΗΣ (36 ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ) Α Α Β CF-32 ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΩΝ ΚΥΣΤΙΚΗΣ ΙΝΩΣΗΣ (32 ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ) ΜΕ SEQUENCING Α Α Β CF-19 ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΩΝ ΚΥΣΤΙΚΗΣ ΙΝΩΣΗΣ (19 ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ) Α Α Β CF-ΔF508 ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΩΝ ΚΥΣΤΙΚΗΣ ΙΝΩΣΗΣ (MIA ΜΕΤΑΛΛΑΞH) Α Α Β MEN-1 ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΩΝ MEN-1 A B ΚΣ MEN-2A ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΩΝ MEN-2A A B ΚΣ MEN-2B ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΩΝ MEN-2B A B ΚΣ 35delG ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΑΞHΣ ΑΜΟΤΕΡΟΠΛΕΥΡΗΣ ΚΩΦΩΣΗΣ Α Α Β AIMOXΡΩΜ ΑΙΜΟΧΡΩΜΑΤΩΣΗ Α (12 ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ) Α Α Β FMF ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ (12 ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ) Α Α Β FVLeiden ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ-V (V-LEIDEN) Α Α Β FVCambridge ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ-V (R2 H1299A) Α Α Β G20210A ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗΣ ΠΡΟΘΡΟΜΒΙΝΗΣ (ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΙΙ-G20210A) Α Α Β F-XIII ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ XIII (ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ V34L) Α Α Β MTHFR-1 ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗΣ ΟΜΟΚΥΣΤΕΪΝΑΙΜΙΑΣ (MTHFR) Α Α Β MTHFR-2 ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗΣ ΟΜΟΚΥΣΤΕΪΝΑΙΜΙΑΣ (MTHFR, Α1298C) Α Α Β PAI-1 ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΕΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΠΛΑΣΜΙΝΟΓΟΝΟΥ Α Α Β GPIa ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΟΥ ΓΛΥΚΟΠΡΩΤΕΙΝΗΣ GPIa Α Α Β GPIIIa ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΟΥ ΓΛΥΚΟΠΡΩΤΕΙΝΗΣ GPΙΙIa (ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ ΗΡΑ-1 L33P) Α Α Β APO E ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΙΠΟΠΡΩΤΕΙΝΗΣ E (APO E) Α Α Β ΑPO B AΠΟΛΙΠΟΠΡΩΤΕΪΝΗ Β (ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ R3500Q) Α Α Β ΙΝΩΔ-β ΙΝΩΔΟΓΟΝΟ-β (ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ 455 G>A Α Α Β ACE I/D ΜΕΤΑΤΡΕΠΤΙΚΟ ΕΝΖΥΜΟ ΑΓΓΕΙΟΤΕΝΣΙΝΗΣ (ACE, I/D) Α Α Β ΕPCR-Α1 ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΟΣ G4678C A1 ΤΟΥ ΥΠΟΔΟΧΕΑ ΤΗΣ ΕΝΔΟΘΗΛΙΑΚΗΣ ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ C Α Α Β ΕPCR-Α3 ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΟΣ Α4600G A3 ΤΟΥ ΥΠΟΔΟΧΕΑ ΤΗΣ ΕΝΔΟΘΗΛΙΑΚΗΣ ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ C Α Α Β enos-1 ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΟΣ 786 T>C THΣ ΣΥΝΘΕΤΑΣΗΣ ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ ΤΩΝ ΕΝΔΟΘΗΛΙΩΝ Α Α Β enos-2 ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΟΣ 894 G>Τ THΣ ΣΥΝΘΕΤΑΣΗΣ ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ ΤΩΝ ΕΝΔΟΘΗΛΙΩΝ Α Α Β LTA ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΟΣ 804 C>A (Thr26Asn) ΤΗΣ ΛΕΜΦΟΤΟΞΙΝΗΣ Α Α Α Β PROTEIN-C ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗΣ ΥΠΟΚΙΝΗΤΗ ΓΟΝΙΔΙΟΥ ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ C Α Α Β del4q12 ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΧΡΩΜΟΣΩΜΙΚΗΣ ΕΛΛΕΙΨΗΣ 4q12 (FIP1L1/PDGFRα) Α Β Β ΠΑΤΡ SEQUE ΜΟΡΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑΣ ΜΕ SEQUENCING Ε Α Γ ΠΑΤΡSOSSEQ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ (24h) ΜΟΡΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑΣ ΜΕ SEQUENCING Α Α Γ CK-19 ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΕΚΦΡΑΣΗΣ KΥΤΟΚΕΡΑΤΙΝΗΣ 19 Α Β Β ΜΟΝΟ-Β ΜΟΡΙΑΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΛΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ Β-ΛΕΜΦΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ Δ Α Β Υ-del ΜΙΚΡΟΕΛΛΕΙΨΕΙΣ Υ ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΟΣ Α Α Β HLA-A ΜΟΡΙΑΚΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ HLA-A Α Α Γ HLA-B ΜΟΡΙΑΚΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ HLA-B Α Α Γ HLA-C ΜΟΡΙΑΚΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ HLA-C Α Α Γ HLA-DR ΜΟΡΙΑΚΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ HLA-DR Α Α Γ HLA-DQ ΜΟΡΙΑΚΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ HLA-DQ Α Α Γ HLA-DP ΜΟΡΙΑΚΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ HLA-DP Α Α Γ TELO ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΕΛΟΜΕΡΑΣΗΣ Α Β Β

8 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΓΕΝΕΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (Συνέχεια) ΣΥΝΤΜΗΣΗ ΥΛ ΣΜ ΧΑ FLT3-MUT ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΩΝ ΓΟΝΙΔΙΟΥ FLT-3 (ITDs, TDK) Α Β Β t(15;17) ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΧΡΩΜΟΣΩΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ t(15;17) (PML-RARa) Α Β Β t(9;22) ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ/ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ t(9;22) (BCR/ABL) Α Β Β t(8;21) ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΧΡΩΜΟΣΩΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ t(8;21) (AML1/ETO) Α Β Β Inv16 ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗΣ ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΟΣ 16 (CBFb/MYH11) Α Β Β t(4;11) ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΧΡΩΜΟΣΩΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ t(4;11) (MLL/AF4) Α Β Β t(12;21) ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΧΡΩΜΟΣΩΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ t(12;21) (TEL/AML1) Α Β Β t(1;22) ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΧΡΩΜΟΣΩΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ t(1;22) (OTT/MAL) Α Β Β detregr ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΤΡΟΠΗΣ (ΓΝΩΣΤΗ ΧΡΩΜΟΣΩΜΙΚΗ ΑΝΩΜΑΛΙΑ) Α Β Γ scrleuk ΜΟΡΙΑΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑΣ Α Β Γ JAK-2 ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗΣ JAK2 (V617F) Α Α Β cmpl (ser505) ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗΣ cmpl (ser505) Α Α Β TPO ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗΣ ΘΡΟΜΒΟΠΟΙΗΤΙΝΗ (TPO) Α Α Β GSTT 1 ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ GSTT 1 τρανσφεράσης γλουταθειόνης T1 Α Α Β GSTM 1 ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ GSTM 1 τρανσφεράσης γλουταθειόνης M1 Α Α Β t(2;5) ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΧΡΩΜΟΣΩΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ t(2;5) (NPM/ALK) Α,Δ Β Β t(1;2) ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΧΡΩΜΟΣΩΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ t(1;2) (TPM3/ALK) Α,Δ Β Β t(2;3) ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΧΡΩΜΟΣΩΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ t(2;3) (TFG/ALK) Α,Δ Β Β inv2 ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗΣ ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΟΣ 2 (ATIC/ALK) Α,Δ Β Β scralk ΜΟΡΙΑΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΛΕΜΦΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ ALK Α,Δ Β Β t(11;14) ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΧΡΩΜΟΣΩΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ t(11;14) (BCL1/IgH) Α,Δ Β Β (11;22) FL ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΧΡΩΜΟΣΩΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ t(11;22)(q24;q12) (EWS/FL1) Α,Δ Β Β t(21;22) ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΧΡΩΜΟΣΩΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ t(21;22) (EWS/ERG) Α,Δ Β Β t(11;22) WT1 ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΧΡΩΜΟΣΩΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ t(11;22)(p13;q12) (EWS/WT1) Α,Δ Β Β t(x;18) ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΧΡΩΜΟΣΩΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ t(x;18) (SYT/SSX) Α,Δ Β Β t(2;13) ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΧΡΩΜΟΣΩΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ t(2;13)(q35;q14) (PAX3/FKHR) Α,Δ Β Β t(1;13) ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΧΡΩΜΟΣΩΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ t(1;13)(p36;q14) (PAX7/FKHR) Α,Δ Β Β TCR ΜΟΡΙΑΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΛΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΔΟΧΕΑ Τ-ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΩΝ (TCR β,γ,δ) (SEQUENCING) Α Β Γ ckit ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΑΞEΩΝ ckit (exons 9, 11, 13, 17) ΜΕ SEQUENCING Δ Α Β ckit/asp ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΑΞEΩΝ ckit (Asp816Val) Δ Α Β ER-α ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ/ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΣΤΟΓΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΔΟΧΕΑ -α Α Β Β ER-β ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ/ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΣΤΟΓΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΔΟΧΕΑ -β Α Β Β PRGR ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ/ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΕΣΤΕΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΔΟΧΕΑ Α Β Β FRAX ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΥΘΡΑΣΤΟΥ Χ Α Α ΚΣ k-ras ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΑΞEΩΝ k-ras (10 MEΤΑΛΛΑΞΕΙΣ, exons 12, 13) Δ Α Β BRAF ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗΣ BRAF (V600E) Δ Α Β CYP2C19 MΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΛΑΠΙΔΟΓΡΕΛΗ (PLAVIX) PSM ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ/ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΜΕΜΒΡΑΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ (PSM) Α Β Α PSA ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ/ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ (PSA) Α Β Α PCA 3 ΜΟΡΙΑΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ CA ΠΡΟΣΤΑΤΗ IgH ΜΟΡΙΑΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΛΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ IgH ΜΕ SEQUENCING A B Γ Bcl2-IgH ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗΣ BCL-2 A B Β NPM1 ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ/ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΩΝ Α, Β, D ΤΟΥ m-rna ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ NPM1 (ΝΟΥΚΛΕΟΦΩΣΜΙΝΗ) A B

9 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΓΕΝΕΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (Συνέχεια) ΣΥΝΤΜΗΣΗ ΥΛ ΣΜ ΧΑ TPMT ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΛΛΗΛΟΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ ΤΗΣ ΜΕΘΥΛΟΤΡΑΝΣΦΕΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΙΟΠΟΥΡΙΝΗΣ (TPMT) ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΖΑΘΕΙΟΠΡΙΝΗ. Α Β Α ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ΥΛ: Υλικό εξέτασης ΣΜ: Συνθήκες Μεταφοράς ΧΑ: Χρόνος Απάντησης (Α = αίμα, Β = Ορός/πλάσμα, Γ = οποιοδήποτε βιολογικό υγρό, Δ = ιστοτεμαχίδιο, Ε = διάφορα) (Α = θερμοκρασία δωματίου, Β = θερμοκρασία συντήρησης ψυγείου) (Α = 24 ώρες, Β = εντός 3 ημερών, Γ = εντός 10 ημερών, ΚΣ = κατόπιν συνεννόησης)

10 1.3. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΑΚΕΤΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Πακέτο θρομβοφιλίας-1 ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ/ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΟΣ Παράγοντας ΙΙ (μετάλλαξη προθρομβίνης G20210A) Παράγοντας V (μετάλλαξη Leiden G1691A) Πακέτο θρομβοφιλίας-2 Πακέτο θρομβοφιλίας-4 Πακέτο θρομβοφιλίας-3 (13 Μεταλλάξεις) Πακέτο θρομβοφιλίας-5 (Θρομβώσεις) Πακέτο θρομβοφιλίας-6 (Αθηροσκλήρωση) Πακέτο Κληρονομικών-1 Πακέτο Κληρονομικών-2 Παράγοντας ΙΙ (μετάλλαξη προθρομβίνης G20210A) Παράγοντας V (μετάλλαξη Leiden G1691A) MTHFR (μετάλλαξη ομοκυστεϊνης C677T) Παράγοντας ΙΙ (μετάλλαξη προθρομβίνης G20210A) Παράγοντας V (μετάλλαξη Leiden G1691A) MTHFR (μετάλλαξη ομοκυστεϊνης C677T) GP1a (Πολυμορφισμός Γλυκοπρωτεϊνης 1 Α ) Παράγοντας ΙΙ (μετάλλαξη προθρομβίνης G20210A) Παράγοντας V (μετάλλαξη Leiden G1691A) Παράγοντας V (μετάλλαξη R2 H1299A) Παράγοντας XIII (μετάλλαξη V34L) Ινωδογόνο-β (μετάλλαξη 455 G>A) GPΙa (μετάλλαξη γλυκοπρωτεϊνης C807T) GPΙΙΙa (μετάλλαξη ΗΡΑ-1 L33P) Αναστολέας ενεργοποιητή πλασμινογόνου-1 (ΡΑΙ-1) MTHFR (μετάλλαξη ομοκυστεϊνης C677T) MTHFR (μετάλλαξη ομοκυστεϊνης Α1298C) Μετατρεπτικό ένζυμο αγγειοτενσίνης (ACE, I/D) Απολιποπρωτεϊνη Β (μετάλλαξη R3500Q) Απολιποπρωτεϊνη E (E2/Ε3/Ε4: κωδικόνια 112/158) Παράγοντας ΙΙ (μετάλλαξη προθρομβίνης G20210A) Παράγοντας V (μετάλλαξη Leiden G1691A) Παράγοντας V (μετάλλαξη R2 H1299A) Παράγοντας XIII (μετάλλαξη V34L) Αναστολέας ενεργοποιητή πλασμινογόνου-1 (ΡΑΙ-1) MTHFR (μετάλλαξη ομοκυστεϊνης C677T) MTHFR (μετάλλαξη ομοκυστεϊνης Α1298C) ΕPCR (πολυμορφισμός Α4600G A3) ΕPCR (πολυμορφισμός G4678C A1) Μετατρεπτικό ένζυμο αγγειοτενσίνης (ACE, I/D) Απολιποπρωτεϊνη Β (μετάλλαξη R3500Q) Απολιποπρωτεϊνη E (E2/Ε3/Ε4: κωδικόνια 112/158) GPΙΙΙa (μετάλλαξη ΗΡΑ-1 L33P) Ινωδογόνο-β (μετάλλαξη 455 G>A) enos (πολυμορφισμός -786 T>C) enos (πολυμορφισμός G894Τ) LTA (πολυμορφισμός C804A) α ή β-αιμοσφαιρινοπάθειες Ινοκυστική νόσος (36 μεταλλάξεις) α-αιμοσφαιρινοπάθειες β-αιμοσφαιρινοπάθειες Ινοκυστική νόσος (36 μεταλλάξεις)

11 ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (Συνέχεια) Πακέτο MICROARRAY Πνευμονίας (17 ιοί) Πακέτο MICROARRAY Ερμητοϊών/Εντεροϊών Πακέτο Φυματίωσης Μοριακή Διερεύνηση Προδιάθεσης Οστεοπόρωσης Μοριακή Διερεύνηση Προδιάθεσης Γλαυκώματος Πακέτο Σεξουαλικά Μεταδιδόμενων Μικροβίων Πακέτο Eρπητοϊών-1 (Real Time PCR) Πακέτο Eρπητοϊών-2 (Real Time PCR) Πακέτο Eρπητοϊών-3 (Όλοι οι έρπητες, Real Time PCR) Πακέτο εξετάσεων διερεύνησης Μυοκαρδίτιδας ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ Influenza A, Influenza B, Influenza C, Parainfluenza 1, Parainfluenza 2, Parainfluenza 3, Parainfluenza 4a, Parainfluenza 4b, RSV A, RSV B, Rhinovirus, Adenovirus, Echovirus, Bocavirus, Coronavirus, Metapneumonovirus A, Metapneumonovirus B HSV-1, HSV-2, CMV, EBV, VZV, HHV-6, HHV-7, HHV-8, ΕΝΤΕΡΟΪΟΙ (Coxsackie, Polio, Entero) M. tuberculosis, M. africanum I+II, M. microti, M. carnettii M.bovis, M. bovis BCG, M. avium complex (M. avium subsp. Avium, M. avium subsp. Paratuberculosis, M. avium subsp. silvaticum, M. avium subsp. hominissuis, M. intracellulare) Collagen 1, Vit.D Receptor, Estrogen Receptor a, Calcitonin Receptor LOXL1-R141L, LOXL1-G153D, LOXL1-rs Μycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum, Chlamydia trachomatis HSV-1, HSV-2, CMV HSV-1, HSV-2, CMV, EBV, VZV HSV-1, HSV-2, CMV, EBV, VZV, HHV-6, HHV-7, HHV-8 ΠΑΚΕΤΟ ΕΝΤΕΡΟΪΩΝ-ΕΡΠΗΤΟΪΩΝ (Ολοι οι 8 έρπητες και όλοι οι εντεροϊοί) Ανίχνευση Παρβοϊού Β-19 Ανίχνευση Αδενοϊών Ανίχνευση Βρουκέλλας Ανίχνευση Χλαμυδίων Πνευμονίας Ανίχνευση Χλαμυδίων Τραχώματος Ανίχνευση Xλαμυδίων Ψιττάκωσης Aνίχνευση Coxiella burnetti (Q-Fever) Ανίχνευση ιών INFLUENZA A/B

12 ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (Συνέχεια) ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΜΕΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑΣ: Πακέτο Νεογνών (<1 μήνα) Ταυτόχρονη ανίχνευση & ποσοτικός προσδιορισμός εντός 2 ωρών από την παραλαβή σε δείγμα μικρής ποσότητας βιολογικού υλικού (ΕΝΥ ή άλλο). ΑΜΕΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑΣ: Πακέτο Βρεφών (1-23 μήνες) Ταυτόχρονη ανίχνευση & ποσοτικός προσδιορισμός εντός 2 ωρών από την παραλαβή σε δείγμα μικρής ποσότητας βιολογικού υλικού (ΕΝΥ ή άλλο). ΑΜΕΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑΣ: Πακέτο Παίδων/ Εφήβων/ Ενηλίκων (>2 έτη) Ταυτόχρονη ανίχνευση & ποσοτικός προσδιορισμός εντός 2 ωρών από την παραλαβή σε δείγμα μικρής ποσότητας βιολογικού υλικού (ΕΝΥ ή άλλο). ΑΜΕΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ Ενδονοσοκομειακών Λοιμώξεων Ταυτόχρονη ανίχνευση & ποσοτικός προσδιορισμός εντός 2 ωρών από την παραλαβή σε δείγμα μικρής ποσότητας βιολογικού υλικού (αίμα, ούρα, ΕΝΥ, εμπύημα, εξίδρωμα, πλευριτικό υγρό, περικαρδιακό υγρό ή άλλο). ΑΜΕΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ Gram-θετικών Μικροοργανισμών Ταυτόχρονη ανίχνευση & ποσοτικός προσδιορισμός εντός 2 ωρών από την παραλαβή σε δείγμα μικρής ποσότητας βιολογικού υλικού (αίμα, ούρα, ΕΝΥ, εμπύημα, εξίδρωμα, πλευριτικό υγρό, περικαρδιακό υγρό ή άλλο). Streptococcus agalactiae Listeria monocytogenes Streptococcus pneumonia Escherichia coli (all strains) Streptococcus pneumoniae Neisseria meningitidis Streptococcus agalactiae Haemophilus influenza Neisseria meningitidis Streptococcus pneumoniae Haemophilus influenza Streptococcus agalactiae Listeria monocytogenes Pseudomonas aeruginosa Methicillin resistant Staphylococcus aureus Klebsiella pneumonia Enterococcus faecalis Enterococcus faecium Acinetobacter baumannii Staphylococcus epidermidis Staphylococcus haemolyticus Staphylococcus aureus Methicillin resistant Staphylococcus aureus Streptococcus pneumoniae Streptococcus agalactiae Enterococcus faecalis Enterococcus faecium Enterococcus casseliflavus Listeria monocytogenes

Eξετάσεις Mοριακής Bιολογίας. a2z medical soloutions

Eξετάσεις Mοριακής Bιολογίας. a2z medical soloutions Eξετάσεις Mοριακής Bιολογίας a2z medical soloutions Περιεχόμενα ΜΟΡΙΑΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ 3 ΜΟΡΙΑΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ 3 ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ 5 ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ 5 ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ 5 ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ 6 ΙΟΓΕΝΕΙΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΕΣ 8

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακές Δοκιμασίες που πραγματοποιούνται στο Π.Ε.Δ.Υ Κρήτης.

Εργαστηριακές Δοκιμασίες που πραγματοποιούνται στο Π.Ε.Δ.Υ Κρήτης. Εργαστηριακές Δοκιμασίες που πραγματοποιούνται στο Π.Ε.Δ.Υ Κρήτης. Είδος δείγματος Εξεταζόμενη παράμετρος Μέθοδος Πρότυπο Διαπιστευμένη Αρίθμηση μικροοργανισμών ενσωμάτωσης σε στερεό ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 6222 καταμέτρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Εργαστηριακή αξιολόγηση της αξιοπιστίας του strep testστη διάγνωση και τον καθορισμό της κατάλληλης αντιβιοτικής αγωγής σε ασθενείς με οξεία πυώδη αμυγδαλίτιδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΟΝΙΕΣ. Αικατερίνη Κ. Μασγάλα. Επιμελήτρια Α Α Παθολογικής Κλινικής

ΠΝΕΥΜΟΝΙΕΣ. Αικατερίνη Κ. Μασγάλα. Επιμελήτρια Α Α Παθολογικής Κλινικής ΠΝΕΥΜΟΝΙΕΣ Αικατερίνη Κ. Μασγάλα Επιμελήτρια Α Α Παθολογικής Κλινικής Ορισμοί Πνευμονία της κοινότητας: Λοίμωξη του πνευμονικού παρεγχύματος που αποκτήθηκε στην κοινότητα. Ενδονοσοκομειακή πνευμονία: Η

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΤΗΣ ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗΣ ΛΟΙΜΩΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προαγωγή Υγείας Πρόληψη Νόσου Ιατρική κοινότητας

Προαγωγή Υγείας Πρόληψη Νόσου Ιατρική κοινότητας Προαγωγή Υγείας Πρόληψη Νόσου Ιατρική κοινότητας Το παράδειγμα της Μηνιγγίτιδας Πλώτας Παναγιώτης Ιατρός Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής Μηνιγγίτιδα: είναι η φλεγμονή των μηνίγγων του εγκεφάλου που

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ 1 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ LABNET ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΟΡΙΑΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ... 3 ΜΟΡΙΑΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ... 4 ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ... 7 ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ... 8 ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Σεξουαλικά µεταδιδόµενα νοσήµατα και AIDS στους εφήβους. Χαράλαµπος Ανταχόπουλος 3 η Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ

Σεξουαλικά µεταδιδόµενα νοσήµατα και AIDS στους εφήβους. Χαράλαµπος Ανταχόπουλος 3 η Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ Σεξουαλικά µεταδιδόµενα νοσήµατα και AIDS στους εφήβους Χαράλαµπος Ανταχόπουλος 3 η Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ Εφηβική ηλικία και σεξουαλικά µεταδιδόµενα νοσήµατα (STDs) Έναρξη σεξουαλικής ζωής Έλλειψη προφυλάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ιευθύντρια Μικροβιολογικού

ιευθύντρια Μικροβιολογικού Η συμβολή του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου στη ιάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση των λοιμώξεων ανοσοκατασταλμένων ασθενών Α θ η ν ά Α υ λ ά μ η ιευθύντρια Μικροβιολογικού Εργαστηρίου Γ.Ν.Α. Λαϊκό Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ : "ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΙΓΜΑ ΑΝΑ ΕΞΕΤΑΣΗ"

ΠΙΝΑΚΑΣ : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΙΓΜΑ ΑΝΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ : "ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΙΓΜΑ ΑΝΑ ΕΞΕΤΑΣΗ" Παθογόνο/Συντομογραφία Μέθοδος 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Parecho-ιοί RNA Αδενοϊοί DNA Αδενοϊοί IgG Αδενοϊοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ : "ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΙΓΜΑ ΑΝΑ ΕΞΕΤΑΣΗ"

ΠΙΝΑΚΑΣ : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΙΓΜΑ ΑΝΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ : "ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΙΓΜΑ ΑΝΑ ΕΞΕΤΑΣΗ" Παθογόνο/Συντομογραφία Μέθοδος 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Parecho-ιοί RNA Αδενοϊοί DNA Αδενοϊοί IgG Αδενοϊοί

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της εμπειρικής αντιμικροβιακής θεραπείας στον έλεγχο των λοιμώξεων

Ο ρόλος της εμπειρικής αντιμικροβιακής θεραπείας στον έλεγχο των λοιμώξεων METEKΠAI AIΔΕΥΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ο ρόλος της εμπειρικής αντιμικροβιακής θεραπείας στον έλεγχο των λοιμώξεων Δρ Σοφία Τσιπλάκου Βιοπαθολόγος, Επιμελήτρια Α Μικροβιολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Otospon, ωτικές σταγόνες, διάλυμα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε ml του διαλύματος περιέχει: Ciprofloxacin

Διαβάστε περισσότερα

Παθογόνοι μικροοργανισμοί

Παθογόνοι μικροοργανισμοί Παθογόνοι μικροοργανισμοί Οι διάφοροι παθογόνοι μικροοργανισμοί τοποθετούνται σε 4 ομάδες: Ομάδα 1: Οργανισμοί που είναι πολύ πιθανό να προκαλούν ασθένεια στον άνθρωπο. Ομάδα 2: Οργανισμοί που αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Λοιμώξεις ΚΝΣ. Γιώργος Λ. Δαΐκος. Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Α ΠΠΚ Λαϊκό Νοσοκομείο

Λοιμώξεις ΚΝΣ. Γιώργος Λ. Δαΐκος. Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Α ΠΠΚ Λαϊκό Νοσοκομείο Λοιμώξεις ΚΝΣ Γιώργος Λ. Δαΐκος. Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Α ΠΠΚ Λαϊκό Νοσοκομείο ΟΡΙΣΜΟΙ Μηνιγγίτιδες - Φλεγμονώδεις παθήσεις των μηνίγγων και του υπαραχνοειδούς χώρου Εγκεφαλίτιδες - Φλεγμονώδεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΚΝΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΣΥ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΚΝΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΣΥ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΚΝΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΣΥ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΥ ΑΜΕΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ ΑΝΤΙΓΟΝΩΝ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ PCR ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Dr Α. Μεντής, Ιατρός Βιοπαθολόγος, Κλινικός Μικροβιολόγος ιευθυντής ιαγνωστικού Τμήματος ιευθυντής Εργαστηρίου Ιατρικής Μικροβιολογίας ιευθυντής Εθνικού Εργαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

«Ανοσοκατασταλμένοι Ασθενείς και Λοιμώξεις στο Νοσοκομείο» Σοφία Σπαθοπούλου, Ν.Ε.Λ. Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο Θεαγένειο»

«Ανοσοκατασταλμένοι Ασθενείς και Λοιμώξεις στο Νοσοκομείο» Σοφία Σπαθοπούλου, Ν.Ε.Λ. Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο Θεαγένειο» «Ανοσοκατασταλμένοι Ασθενείς και Λοιμώξεις στο Νοσοκομείο» Σοφία Σπαθοπούλου, Ν.Ε.Λ. Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο Θεαγένειο» Μηχανισμοί Άμυνας κατά των Λοιμώξεων Παρεμπόδιση διείσδυσης μικροβίων Καλυπτήρια επιθήλια

Διαβάστε περισσότερα

Mοριακές Μέθοδοι στη διάγνωση βακτηριακών λοιμώξεων

Mοριακές Μέθοδοι στη διάγνωση βακτηριακών λοιμώξεων Mοριακές Μέθοδοι στη διάγνωση βακτηριακών λοιμώξεων Επιλογή Μεθοδολογίας Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης Υβριδισμός στην ανίχνευση γενετικού μικροβιακού υλικού ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΛΟΙΜΩΞΗΣ Ηλεκτροφόρηση σε παλλόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή των μοριακών τεχνικών στη διάγνωση και θεραπεία των λοιμώξεων

Η συμβολή των μοριακών τεχνικών στη διάγνωση και θεραπεία των λοιμώξεων Η συμβολή των μοριακών τεχνικών στη διάγνωση και θεραπεία των λοιμώξεων Λουκία Ζέρβα Επίκουρη Καθηγήτρια Εργαστήριο Κλινικής Μικροβιολογίας Αττικό Νοσοκομείο, Πανεπιστήμιο Αθηνών Η συμβολή των μοριακών

Διαβάστε περισσότερα

Λαμβάνετε Plavix ή Sintrom; cardiotest. Πρόληψη Καρδιαγγειακών Νοσημάτων. Ένα δείγμα σιέλου μπορεί να σώσει ζωές

Λαμβάνετε Plavix ή Sintrom; cardiotest. Πρόληψη Καρδιαγγειακών Νοσημάτων. Ένα δείγμα σιέλου μπορεί να σώσει ζωές Πρόληψη Καρδιαγγειακών Νοσημάτων Λαμβάνετε Plavix ή Sintrom; Το FDA προειδοποιεί: ελέγξτε άμεσα τη φαρμακογενετική σας ταυτότητα Ένα δείγμα σιέλου μπορεί να σώσει ζωές cardiotest Αθηρωμάτωση-Θρομβοεμβολισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΡ.ΑΠΟΦ.714/20/17-07-2013

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΡ.ΑΠΟΦ.714/20/17-07-2013 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΡ.ΑΠΟΦ.74/20/7-07-203 ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΙ - ΣΧΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Α/Α ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ D-DIMERS 2 ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για τις αιματολογικές νεοπλασίες

Λίγα λόγια για τις αιματολογικές νεοπλασίες Λίγα λόγια για τις αιματολογικές νεοπλασίες Αιματολογικές νεοπλασίες είναι τα είδη καρκίνου που επηρεάζουν το αίμα, το μυελό των οστών και τους λεμφαδένες. Δεδομένου ότι και τα τρία είναι άρρηκτα συνδεδεμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘ. ΤΖ. ΚΟΥΡΕΑ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ Δρ. ΤΖΩΡΤΖΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η οξεία εγκεφαλίτιδα αποτελεί κλινικό σύνδροµο που συσχετίζεται µε ποικίλες λοιµώδεις, µεταλοιµώδεις και µη λοιµώδεις καταστάσεις.

Η οξεία εγκεφαλίτιδα αποτελεί κλινικό σύνδροµο που συσχετίζεται µε ποικίλες λοιµώδεις, µεταλοιµώδεις και µη λοιµώδεις καταστάσεις. Εγκεφαλίτιδα Ασπασία Κατράγκου και Εµµανουήλ Ροηλίδης Η οξεία εγκεφαλίτιδα αποτελεί κλινικό σύνδροµο που συσχετίζεται µε ποικίλες λοιµώδεις, µεταλοιµώδεις και µη λοιµώδεις καταστάσεις. ιαφορική διάγνωση

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογικοί Παράγοντες στο Χώρο Εργασίας ρ. Αθανάσιος Αθανασίου Σύμβουλος Ιατρός Εργασίας Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

Βιολογικοί Παράγοντες στο Χώρο Εργασίας ρ. Αθανάσιος Αθανασίου Σύμβουλος Ιατρός Εργασίας Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας Βιολογικοί Παράγοντες στο Χώρο Εργασίας ρ. Αθανάσιος Αθανασίου Σύμβουλος Ιατρός Εργασίας Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας www.mlsi.gov.cy/dli 1 Τι είναι ένας Βιολογικός Παράγοντας; Σύμφωνα με τους περί Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Σιαφάκας Λέκτορας Διαγνωστικής Ιολογίας Εργαστήριο Κλινικής Μικροβιολογίας ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ»

Νικόλαος Σιαφάκας Λέκτορας Διαγνωστικής Ιολογίας Εργαστήριο Κλινικής Μικροβιολογίας ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ» Νικόλαος Σιαφάκας Λέκτορας Διαγνωστικής Ιολογίας Εργαστήριο Κλινικής Μικροβιολογίας ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ» DNA RNA: ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ, ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ, ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ DNA RNA: Βασικά Χαρακτηριστικά Ρόλος Κεντικό Δόγμα της Βιολογίας:

Διαβάστε περισσότερα

Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα. Εργασία: Γιάννης Π.

Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα. Εργασία: Γιάννης Π. Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα Εργασία: Γιάννης Π. Εισαγωγή Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα ή σεξουαλικώς μεταδιδόμενες ασθένειες ή αφροδίσια νοσήματα ονομάζονται ασθένειες ή μολύνσεις, οι οποίες

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφορά και παραλαβή μικροβιολογικών δειγμάτων Προστασία προσωπικού και ασφαλείς εργαστηριακές πρακτικές

Μεταφορά και παραλαβή μικροβιολογικών δειγμάτων Προστασία προσωπικού και ασφαλείς εργαστηριακές πρακτικές Μεταφορά και παραλαβή μικροβιολογικών δειγμάτων Προστασία προσωπικού και ασφαλείς εργαστηριακές πρακτικές Ζωή Ψαρουδάκη Επιμελήτρια Α Μικροβιολογικό Τμήμα Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελισμός» Δυνητικοί παράγοντες κινδύνου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ. Eφη. Πετεινάκη

ΟΙ ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ. Eφη. Πετεινάκη ΟΙ ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ Eφη Πετεινάκη ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΡΟΥΤΙΝΑΣ ΕΝΟΣ ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ταυτοποίηση κάποιων βακτηρίων ο έλεγχος ευαισθησίας διάγνωση λοιμώξεων από μικροοργανισμούς

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονη εργαστηριακή διάγνωση λοιμώξεων αναπνευστικού Μέρος Α. Καλλιεργητικές μέθοδοι

Σύγχρονη εργαστηριακή διάγνωση λοιμώξεων αναπνευστικού Μέρος Α. Καλλιεργητικές μέθοδοι Σύγχρονη εργαστηριακή διάγνωση λοιμώξεων αναπνευστικού Μέρος Α. Καλλιεργητικές μέθοδοι Αθηνά Αργυροπούλου Μικροβιολογικό Εργαστήριο ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός» Δομή της παρουσίασης Κατάταξη λοιμώξεων αναπνευστικού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος και η σημασία των μοριακών τεχνικών στον έλεγχο των. μικροβιολογικών παραμέτρων σε περιβαλλοντικά δείγματα για την προστασία

Ο ρόλος και η σημασία των μοριακών τεχνικών στον έλεγχο των. μικροβιολογικών παραμέτρων σε περιβαλλοντικά δείγματα για την προστασία Ο ρόλος και η σημασία των μοριακών τεχνικών στον έλεγχο των μικροβιολογικών παραμέτρων σε περιβαλλοντικά δείγματα για την προστασία της Δημόσιας Υγείας Α. Βανταράκης Εργαστήριο Υγιεινής, Ιατρική Σχολή,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΣΚΟ. Μακρολίδες. Αζαλίδες. Στρεπτογραμίνες. Κετολίδες. Οξαζολιδινόνες

ΜΑΣΚΟ. Μακρολίδες. Αζαλίδες. Στρεπτογραμίνες. Κετολίδες. Οξαζολιδινόνες ΜΑΚΡΟΛΙΔΕΣ ΜΑΣΚΟ Μακρολίδες Αζαλίδες Στρεπτογραμίνες Κετολίδες Οξαζολιδινόνες ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΑΚΡΟΛΙΔΩΝ Macrolides 12-membered ring methymycin 14-membered ring 16-membered ring spiramycin Erythromycin A Semi-synthetic

Διαβάστε περισσότερα

Ε ρ ε υ ν η τ ι κ ή Ε ρ γ α σ ί α

Ε ρ ε υ ν η τ ι κ ή Ε ρ γ α σ ί α Ε ρ ε υ ν η τ ι κ ή Ε ρ γ α σ ί α ( Ι σ τ ο ρ ί α τ η ς Μ ι κ ρ ο β ι ο λ ο γ ί α ς ) Η εξέλιξη της Ελληνικής Μικροβιολογίας μέσα από την βιβλιομετρική μελέτη των δημοσιεύσεων του Δελτίου της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Biohe enika. προγεννητικός έλεγχος. Τμήμα Γενετικής και Μοριακής Διαγνωστικής ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Biohe enika. προγεννητικός έλεγχος. Τμήμα Γενετικής και Μοριακής Διαγνωστικής ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Biohe enika ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ προγεννητικός έλεγχος Τμήμα Γενετικής και Μοριακής Διαγνωστικής Η γέννηση ενός υγιούς παιδιού αποτελεί όνειρο και επιδίωξη κάθε νέου ζευγαριού. Η ιατρική σήμερα διαθέτει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ ΔΕΙΓΜΑ ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ ΔΕΙΓΜΑ ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ ΔΕΙΓΜΑ ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ AMA - Profile(M2,M4,M9) [03684] ΑΝΑ (ΑΝΤΙΠΥΡΗΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ) [03209] < 1/100 ΑΝΑ Παράγων DNP [03213] Anti-BIMENTINH [03964] ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) AΡΝΗΤΙΚΟ < 1/100 Anti-CCP(cyclic

Διαβάστε περισσότερα

μοριακή μικροβιολογία / ιολογία κυτταρογενετική - μοριακή κυτταρογενετική γενετικά νοσήματα - γενετικές αναλύσεις

μοριακή μικροβιολογία / ιολογία κυτταρογενετική - μοριακή κυτταρογενετική γενετικά νοσήματα - γενετικές αναλύσεις μοριακή μικροβιολογία / ιολογία κυτταρογενετική - μοριακή κυτταρογενετική γενετικά νοσήματα - γενετικές αναλύσεις νευρολογικά/νευρομυικά γενετικά νοσήματα παράγοντες προδιάθεσης θρομβοφιλίας και καρδειαγγειακών

Διαβάστε περισσότερα

Aeromonas hydrophila: βακτηριαιμία, έλκη, εκχυμώσειςλοίμωξη λοιμώξεις μαλακών μορίων, δέρματος, προερχόμενες από το νερό αλλά και νοσοκομιακές

Aeromonas hydrophila: βακτηριαιμία, έλκη, εκχυμώσειςλοίμωξη λοιμώξεις μαλακών μορίων, δέρματος, προερχόμενες από το νερό αλλά και νοσοκομιακές Aeromonas hydrophila: βακτηριαιμία, έλκη, εκχυμώσειςλοίμωξη λοιμώξεις μαλακών μορίων, δέρματος, προερχόμενες από το νερό αλλά και νοσοκομιακές Streptococcus viridans: βακτηριαιμία και κυρίως όταν η χημειοθεραπεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΜΟΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΑ

ΑΙΜΟΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΑ ΑΙΜΟΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΑ Η συµβολή της µοριακής ανάλυσης Eλισάβετ Οικονοµάκη Βιολόγος Αιµοπαθολογοανατοµικό Εργαστήριο ΠΓΝΑ > ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ (Μη µορφολογικές) Αλυσιδωτή Αντίδραση Πολυµεράσης

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπευτική προσέγγιση βακτηριακών λοιμώξεων ΚΝΣ. Μαρία Θεοδωρίδου

Θεραπευτική προσέγγιση βακτηριακών λοιμώξεων ΚΝΣ. Μαρία Θεοδωρίδου Θεραπευτική προσέγγιση βακτηριακών λοιμώξεων ΚΝΣ Μαρία Θεοδωρίδου ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑ* ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΙΒΙΩΣΗ Ουδεμία 0% - 8% Υπεράνοσος ίππειος ορός 16% Σουλφοναμίδες 12% - 28% Υπεράνοσοςίππειοςορόςκαισουλφοναμίδες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ Π Α Ν ΕΕ Π ΙΙ ΣΣ ΤΤ Η Μ ΙΙ Ο Θ ΕΕ ΣΣ ΣΣ Α Λ ΙΙ Α ΣΣ ΣΣ ΧΧ ΟΟ ΛΛ ΗΗ ΕΕ ΠΠ ΙΙ ΣΣ ΤΤ ΗΗ ΜΜ ΩΩ ΝΝ ΥΥ ΓΓ ΕΕ ΙΙ ΑΑ ΣΣ ΤΤ Μ Η Μ Α ΙΙ Α ΤΤ Ρ ΙΙ Κ Η ΣΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΥΤΗ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΟΙΜΩΔΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (HAV, HBV, HCV, HIV, HTLV, ΣΥΦΙΛΗ, CMV)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΥΤΗ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΟΙΜΩΔΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (HAV, HBV, HCV, HIV, HTLV, ΣΥΦΙΛΗ, CMV) 1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΥΤΗ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΟΙΜΩΔΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (HAV, HBV, HCV, HIV, HTLV, ΣΥΦΙΛΗ, CMV) 1. Πλήρως αυτοματοποιημένος ανοσολογικός αναλυτής χημειοφωταύγειας, τυχαίας (random) και συνεχούς

Διαβάστε περισσότερα

LEVOFLOXACIN/PHARMANEL

LEVOFLOXACIN/PHARMANEL LEVOFLOXCIN/PHRMNEL. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Levofloxacin/Pharmanel 50 mg/50 ml και 500 mg/00 ml διάλυμα για έγχυση. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε φιάλη έγχυσης 50 ml ή 00 ml Levofloxacin/Pharmanel

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΛΥΣΙΔΩΤΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΑΣΗ POLYMERASE CHAIN REACTION - PCR Επανάσταση βιοιατρική έρευνα, διαγνωστική Dr Mullis et al. 1983 ΗΠΑ 1983-92 5000

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ CD A/A 5,0 3,0 CD ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΟΜΕΤΡΙΚΗΣ 5,0 3,0 ΑΓΚΩΝΟΣ (F) A/A 20,0 12,0 ΑΓΚΩΝΟΣ (F+P) A/A 40,0 24,0 ΑΓΚΩΝΟΣ (P) A/A 20,0 12,0 ΑΔΕΝΟΕΙΔΩΝ ΕΚΒΛΑΣΤΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. Κ.Καλλέργη Μικροβιολογικό Τμήμα Νοσοκομείου Παίδων Π. & Α. Κυριακού

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. Κ.Καλλέργη Μικροβιολογικό Τμήμα Νοσοκομείου Παίδων Π. & Α. Κυριακού ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Κ.Καλλέργη Μικροβιολογικό Τμήμα Νοσοκομείου Παίδων Π. & Α. Κυριακού Ιογενή αίτια αναπνευστικών λοιμώξεων Οικογένεια Orthomyxoviridae Influenzavirus Influenzavirus A Influenzavirus

Διαβάστε περισσότερα

Ανερχόμενοι βιολογικοί κίνδυνοι και ασφάλεια τροφίμων ζωικής προέλευσης

Ανερχόμενοι βιολογικοί κίνδυνοι και ασφάλεια τροφίμων ζωικής προέλευσης Ανερχόμενοι βιολογικοί κίνδυνοι και ασφάλεια τροφίμων ζωικής προέλευσης Αλέξανδρος Γκόβαρης Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Επιστημών Υγείας Κτηνιατρικό Τμήμα Εργαστήριο Υγιεινής Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Αναγνωστοπούλου Διευθύντρια Μικροβιολογικού Τμήματος ΓΝΑ Ο Ευαγγελισμός

Μαρία Αναγνωστοπούλου Διευθύντρια Μικροβιολογικού Τμήματος ΓΝΑ Ο Ευαγγελισμός Μαρία Αναγνωστοπούλου Διευθύντρια Μικροβιολογικού Τμήματος ΓΝΑ Ο Ευαγγελισμός Οι ιογενείς λοιμώξεις είναι σημαντικά αίτια θνητότητας και θνησιμότητας σε ανοσοκατασταλμένους ασθενείς όπως Λήπτες συμπαγών

Διαβάστε περισσότερα

Αντιδραστικές λεµφαδενοπάθειες. Φ. Ιορδανίδης Παθολογοανατόµος Γ.Ν. «Γ. Παπανικολάου»Θεσ/νίκη

Αντιδραστικές λεµφαδενοπάθειες. Φ. Ιορδανίδης Παθολογοανατόµος Γ.Ν. «Γ. Παπανικολάου»Θεσ/νίκη Αντιδραστικές λεµφαδενοπάθειες Φ. Ιορδανίδης Παθολογοανατόµος Γ.Ν. «Γ. Παπανικολάου»Θεσ/νίκη Ιογενείς λεµφαδενίτιδες Λοιµώδης µονοπυρήνωση EBV Νέοι ενήλικες Κλινικήεικόνα : Πυρετό, φαρυγγίτιδα, τραχηλική

Διαβάστε περισσότερα

Ερμηνεία αποτελεσμάτων για μικροβιολογικές παραμέτρους και διορθωτικές ενέργειες

Ερμηνεία αποτελεσμάτων για μικροβιολογικές παραμέτρους και διορθωτικές ενέργειες Ερμηνεία αποτελεσμάτων για μικροβιολογικές παραμέτρους και διορθωτικές ενέργειες Κατσιαφλάκα Άννα Τεχνική Υπεύθυνος Μικροβιολογικού τομέα Ιατρός Βιοπαθολόγος,Msc στη Δημόσια Υγεία Ερμηνεία αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικά Καρκινογόνα Κυρίως τρεις τύποι: Χηµικά (µόλυνση, κάπνισµα, αµίαντος) Φυσικά (ιονίζουσα ακτινοβολία, µή- ιονίζουσα???) Βιολογικά (ιοί π.χ.. HPV) Καρκίνος παχέος εντέρου ΓΕΝΕΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αντιµικροβιακά Φάρµακα

Αντιµικροβιακά Φάρµακα Αντιµικροβιακά Φάρµακα ΚΤ 2007 Κατερίνα Τυλιγάδα Επίκουρη Καθηγήτρια Φαρµακολογίας Αναστολείς σύνθεσης τοιχώµατος ΚΤ 2007 β-λακτάµες β-λακτάµη Penicillium chrysogenum Αναστολείς σύνθεσης τοιχώµατος β-λακτάµες

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ

ΧΡΗΣΗ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ Μανδηλαρά Γεωργία Βιολόγος PhD, Επιστημονικός Συνεργάτης Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Τμήμα Μικροβιολογίας Υδατογενείς λοιμώξεις: χρήση νερού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΣ ΡΑΚΑΚΗΣ ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ Τραχηλικός παράγοντας Σαλπιγγικός παράγοντας Ανδρικός παράγοντας ΧΛΑΜΥ ΙΑ ΓΟΝΟΚΟΚΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΑ Παθολογικό Huhner test

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΑ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ - ΧΛΑΜΥΔΙΑ - ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ - ΕΡΠΗΣ - ΚΟΝΔΥΛΩΜΑΤΑ - ΣΥΦΙΛΗ - HIV - ΓΟΝΟΡΡΟΙΑ

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΑ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ - ΧΛΑΜΥΔΙΑ - ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ - ΕΡΠΗΣ - ΚΟΝΔΥΛΩΜΑΤΑ - ΣΥΦΙΛΗ - HIV - ΓΟΝΟΡΡΟΙΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΑ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ - ΧΛΑΜΥΔΙΑ - ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ - ΕΡΠΗΣ - ΚΟΝΔΥΛΩΜΑΤΑ - ΣΥΦΙΛΗ - HIV - ΓΟΝΟΡΡΟΙΑ Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα ή σεξουαλικώς μεταδιδόμενες ασθένειες ή αφροδίσια νοσήματα ονομάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΥΝΗΘΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΥΝΗΘΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΥΝΗΘΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΖΑΧΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Β ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Κατευθυντήριες οδηγίες για τη διάγνωση και εμπειρική θεραπεία των λοιμώξεων 2007 ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ./Επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

Ιογενείς μηνιγγίτιδες

Ιογενείς μηνιγγίτιδες 8 η Ημερίδα Κλινικής Μικροβιολογίας Σάββατο, 19 Ιανουαρίου 2008 Αμφιθέατρο Πολεμικού Μουσείου Ιογενείς μηνιγγίτιδες Α. Μεντής Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς Εντεροϊών/Polio ιών ιαγνωστικό Τμήμα, Ελληνικό Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ. Νέα προσέγγιση στό νοσοκομειακό περιβάλλον. Γ.Σαρόγλου Λαμία 21Οκτωβρίου 2005

ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ. Νέα προσέγγιση στό νοσοκομειακό περιβάλλον. Γ.Σαρόγλου Λαμία 21Οκτωβρίου 2005 ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Νέα προσέγγιση στό νοσοκομειακό περιβάλλον Γ.Σαρόγλου Λαμία 21Οκτωβρίου 2005 ΕΠΙΔΗΜΙΚΑ ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΕΣΤΙΕΣ ΜΟΛΥΝΣΗΣ Ι. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΕΡΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΡΟΦΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΕΠΑΦΕΣ ΙΙ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΒΟΛΕΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΜΗΡΥΚΑΣΤΙΚΩΝ. Νεκτάριος Δ. Γιαδίνης Λέκτορας

ΑΠΟΒΟΛΕΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΜΗΡΥΚΑΣΤΙΚΩΝ. Νεκτάριος Δ. Γιαδίνης Λέκτορας ΑΠΟΒΟΛΕΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΜΗΡΥΚΑΣΤΙΚΩΝ Νεκτάριος Δ. Γιαδίνης Λέκτορας Έκταση και σημασία > 2 % αρχίζει να θεωρείται πρόβλημα > 5 % αποτελεί μεγάλο πρόβλημα (αύξηση κόστους παραγωγής λόγω απώλειας αμνοεριφίων)

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Μπελεσιώτου Ιατρός - Κλινικός Μικροβιολόγος - Βιοπαθολόγος Διευθύντρια Νοσοκομείο Ευαγγελισμός

Ελένη Μπελεσιώτου Ιατρός - Κλινικός Μικροβιολόγος - Βιοπαθολόγος Διευθύντρια Νοσοκομείο Ευαγγελισμός Ελένη Μπελεσιώτου Ιατρός - Κλινικός Μικροβιολόγος - Βιοπαθολόγος Διευθύντρια Νοσοκομείο Ευαγγελισμός Λοίμωξη: Αποτέλεσμα αρνητικού ισοζυγίου ανάμεσα στην λοιμογόνο δύναμη των μικροοργανισμών που εισβάλλουν

Διαβάστε περισσότερα

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ!ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ!ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ!ΚΝΣ!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ!ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ!ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ!ΚΝΣ! ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣΕΠΙΠΛΟΚΕΣΛΟΙΜΩΞΕΩΝΚΝΣ ΜΑΡΘΑΣΠΗΛΙΩΤΗ Νευρολόγος Α ΝευρολογικήΚλινική ΝοσοκομείοΑΧΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ15/12/2012 ΕΝΤΟΠΙΣΗΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΩΝΕΠΙΠΛΟΚΩΝ ΚΝΣ/ΠΝΣ ΚΝΣ Εγκέφαλος Μήνιγγες Νωτιαίος μυελός ΠΣ Περιφερικά

Διαβάστε περισσότερα

γονείς; neo screen Προγεννητικός Έλεγχος Σκέφτεστε να γίνετε Τα παιδιά αξίζουν μία ζωή γεμάτη υγεία, ελεύθερη από γενετικές ασθένειες Μοριακός

γονείς; neo screen Προγεννητικός Έλεγχος Σκέφτεστε να γίνετε Τα παιδιά αξίζουν μία ζωή γεμάτη υγεία, ελεύθερη από γενετικές ασθένειες Μοριακός Σκέφτεστε γονείς; να γίνετε Τα παιδιά αξίζουν μία ζωή γεμάτη υγεία, ελεύθερη από γενετικές ασθένειες Μοριακός Προγεννητικός Έλεγχος neo screen ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΓΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Κυστική Ίνωση

Διαβάστε περισσότερα

Σαλπιγκτής Ιωάννης Ειδικός Παθολόγος Επιμελητής Κλινική SOS Ιατρών ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ

Σαλπιγκτής Ιωάννης Ειδικός Παθολόγος Επιμελητής Κλινική SOS Ιατρών ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Σαλπιγκτής Ιωάννης Ειδικός Παθολόγος Επιμελητής Κλινική SOS Ιατρών ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ CRP (C- reactive protein) Προκαλσιτονίνη (PCT) Αντιθρομβίνη ΙΙΙ Κυτταροκίνες Η CRP είναι πρωτεΐνη (β-σφαιρίνη) που

Διαβάστε περισσότερα

+20 C:5ημέρες +4 C:14. ημέρες. +20 C:5 ημέρες +4 C:14-20 C:0 ημέρες. +20 C:5 ημέρες +4 C:14ημέρες -20 C:0 ημέρες +4 C:14. +20 C:5ημέρες.

+20 C:5ημέρες +4 C:14. ημέρες. +20 C:5 ημέρες +4 C:14-20 C:0 ημέρες. +20 C:5 ημέρες +4 C:14ημέρες -20 C:0 ημέρες +4 C:14. +20 C:5ημέρες. Κωδικός Εξέταση ΚΥΣΤΙΚΗ ΙΝΩΣΗ Είδος δείγματος Σταθερότητα Παρατηρήσεις 860 975 ΚΥΣΤΙΚΗ ΙΝΩΣΗ - 4 ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ ΚΥΣΤΙΚΗ ΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΡΥΜ ΕΛΕΓΧΟΣ (SEQUENCING) +20 C:5 +20 C:5 +4 C:14 +4 C:14-20 C:0-20 C:0 ΓΕΝΕΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ 1η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ «ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΑΞΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» ΛΑΜΙΑ 21 22 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2005 ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα & Αφροδίσια Νοσήματα. <Ι. Μπασούκας >

Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα & Αφροδίσια Νοσήματα. <Ι. Μπασούκας > Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα & Αφροδίσια Νοσήματα Αφροδίσια νοσήματα Κατά κύριο λόγο διά μέσου σεξουαλικής επαφής μεταδιδόμενα νοσήματα βακτηριακής αιτιολογίας (σύφιλις, γονόρροια, μαλακό έλκος,

Διαβάστε περισσότερα

Η αιμοθεραπεία σήμερα είναι ασφαλέστερη από ποτέ και οι μεταγγίσεις σώζουν ζωές κάθε χρόνο. Παρόλα αυτά. όπως το αίμα περιέχει κινδύνους...

Η αιμοθεραπεία σήμερα είναι ασφαλέστερη από ποτέ και οι μεταγγίσεις σώζουν ζωές κάθε χρόνο. Παρόλα αυτά. όπως το αίμα περιέχει κινδύνους... Η αιμοθεραπεία σήμερα είναι ασφαλέστερη από ποτέ και οι μεταγγίσεις σώζουν ζωές κάθε χρόνο. Παρόλα αυτά. όπως το αίμα περιέχει κινδύνους... Υπάρχει πάντα η πιθανότητα μετάδοσης παθογόνων που είτε δεν γνωρίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Το Εργαστήριο μπορεί να συστήσει τον τρόπο λήψης, καθώς και τα κατάλληλα υλικά λήψης και μεταφοράς των δειγμάτων.

Το Εργαστήριο μπορεί να συστήσει τον τρόπο λήψης, καθώς και τα κατάλληλα υλικά λήψης και μεταφοράς των δειγμάτων. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ιατρική Σχολή Εργαστήριο Μικροβιολογίας ΜΟΝΑΔΑ ΜΥΚΗΤΟΛΟΓΙΑΣ Υπεύθυνος : Γ. Βρυώνη, Επίκουρη Καθηγήτρια Τηλ.: 210-7462129, 210-7462127 Fax: 210-7462210 Email:

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία προσωπικού από ενδοεργαστηριακές λοιμώξεις

Προστασία προσωπικού από ενδοεργαστηριακές λοιμώξεις Προστασία προσωπικού από ενδοεργαστηριακές λοιμώξεις Ασφαλείς Εργαστηριακές Πρακτικές στη Λήψη, Μεταφορά και Παραλαβή Μικροβιολογικών ειγμάτων Μαθήματα Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας 30/1/2008 Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Τιμές, που έχουμε συμφωνήσει με διαγνωστικά κέντρα υγείας και κλινικές Λάρισας και Θεσσαλίας, αποκλειστικά για τα μέλη του EXODOS CLUB κατόχους της

Διαβάστε περισσότερα

Ιατρικές εξετάσεις, Γενικές Οδηγίες και Προληπτικές Αναλύσεις Με βάση την Ηλικία

Ιατρικές εξετάσεις, Γενικές Οδηγίες και Προληπτικές Αναλύσεις Με βάση την Ηλικία Ιατρικές εξετάσεις, Γενικές Οδηγίες και Προληπτικές Αναλύσεις Με βάση την Ηλικία ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΓΟΝΕΙΣ NEW PARENT AWARENESS Συζητάτε λεπτομερώς τα διάφορα προβλήματα που σας απασχολούν με τον παιδίατρό σας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ Α Λ Ι Κ Η Β Ο Γ Ι Α Τ Ζ Η Σ Υ Ν Τ Ο Ν Ι Σ Τ Ρ Ι Α Δ / Ν Τ Ρ Ι Α Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Κ Λ Ι Ν Ι Κ Η Σ Μ Ι Κ Ρ Ο Β Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ «Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ω Ν Π Ε Ν Τ Ε Λ Η Σ» ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Novel technologies for surveillance of emerging and reemerging infections of wildlife WildTech

Novel technologies for surveillance of emerging and reemerging infections of wildlife WildTech ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΕΡΕΥΝΑΣ ΖΩΟΝΟΣΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Χ. ΜΠΙΛΛΙΝΗΣ Ανάπτυξη και επικύρωση νέων διαγνωστικών δοκιµών για την επιτήρηση αναδυόµενων και νέο-αναδυόµενων παθογόνων που υπάρχουν σε είδη της άγριας πανίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΤΩΝ ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΤΩΝ ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΤΩΝ ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΩΝ Γένος Μycobacterium (G+C 60-70% DNA) Μέγεθος:0.2-0.6 * 1-10 μm Αερόβιο, μη-κινητό,δεν σχηματίζει σπόρια. Ανθίστανται στον αποχρωματισμό από οξέα-αλκοόλη Θεωρούνται

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία Μοριακής Γενετικής

Εργαλεία Μοριακής Γενετικής Εργαλεία Μοριακής Γενετικής Αρχές Μοριακής κλωνοποίησης Τα περιοριστικά ένζυμα: αναγνωρίζουν αλληλουχίες (θέσεις περιορισμού). 2 τύποι ενζύμων: -Τύπος I = Κόβουν κοντά στη θέση περιορισμού -σπάνια χρησιμοποιούνται.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΤΡΑΚΥΚΛΙΝΕΣ. Ντοξυκυκλίνη Μινοκυκλίνη

ΤΕΤΡΑΚΥΚΛΙΝΕΣ. Ντοξυκυκλίνη Μινοκυκλίνη ΤΕΤΡΑΚΥΚΛΙΝΕΣ Ντοξυκυκλίνη Μινοκυκλίνη Tetracycline Mechanism of Action and Mechanism of Resistance Uptake and Ribosome Binding Ribosome Ribosomal Protection Efflux Pump 50S 30S Protein Mechanism of Action

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ Α. ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ PGX 1 ΠΛΗΡΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑΣ PGX 1A ΦΑΙΝΟΤΥΠΙΚΗ ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑ APTT 20 PT 20 TT 20 ΙΝΩ ΟΓΟΝΟ 20 ΙΝR 20 - ΙΜΕΡΗ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 23 10 2011 ΘΕΡΙΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 Ο Α. Να επιλέξετε τη φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις ακόλουθες προτάσεις: 1. Όλα τα βακτήρια: Α. διαθέτουν

Διαβάστε περισσότερα

KΕΝΤΡΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΥΤΤΑΡΟΓΕΝΕΤΙΚΗΣ

KΕΝΤΡΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΥΤΤΑΡΟΓΕΝΕΤΙΚΗΣ KΕΝΤΡΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΥΤΤΑΡΟΓΕΝΕΤΙΚΗΣ η υπεροχή, η πρωτοπορία και η αξιοπιστία βρίσκονται στο DNA μας αντί εισαγωγής Η δημιουργία και η διεύθυνση ενός από τα κορυφαία Κέντρα Μοριακής Βιολογίας και

Διαβάστε περισσότερα

BIO111 Μικροβιολογια ιαλεξη 13 Μικροβια και Ανθρωπος

BIO111 Μικροβιολογια ιαλεξη 13 Μικροβια και Ανθρωπος BIO111 Μικροβιολογια ιαλεξη 13 Μικροβια και Ανθρωπος Ετσι αρχισε η Ζωη? To δεντρο της Ζωης Και τι µας νοιαζει αν υπαρχουν µικροοργανισµοι η οχι? H ανυπολόγιστη αξία της Mικροβιολογίας για τη Βιολογια Το

Διαβάστε περισσότερα

Εγκεφαλονωτιαίο υγρό Φυσιολογία

Εγκεφαλονωτιαίο υγρό Φυσιολογία Φυσιολογία Το εγκεφαλονωτιαίο υγρό (ΕΝΥ) είναι διαυγέ, άχρωµο υγρό το οποίο ευρίσκεται στο κοιλιακό σύστηµα του εγκεφάλου και στον υπαραχνοειδή χώρο Για αιώνε θεωρείτο το «ζωτικό πνεύµα» που τροφοδοτούσε

Διαβάστε περισσότερα

«β-μεσογειακή αναιμία: το πιο συχνό μονογονιδιακό νόσημα στη χώρα μας»

«β-μεσογειακή αναιμία: το πιο συχνό μονογονιδιακό νόσημα στη χώρα μας» Εργαστήριο Κυτταρογενετικής ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» «β-μεσογειακή αναιμία: το πιο συχνό μονογονιδιακό νόσημα στη χώρα μας» Ζαχάκη Σοφία - Ουρανία Βιολόγος, MSc, PhD β μεσογειακή αναιμία Η θαλασσαιμία ή νόσος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΩΝ ΑΠΟΒΟΛΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΩΝ ΑΠΟΒΟΛΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΩΝ ΑΠΟΒΟΛΩΝ Σ. ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Β ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΟΡΙΣΜΟΣ 2 ή 3 αποβολές προ των 20 wks ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ

ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ Τούμπα Ίλντικο, Ζούνη Παναγιώτα 3, Δημοπούλου Ειρήνη 4, Λεμονή Αλεξάνδρα 4, Χριστοπούλου Ανδρονίκη 5, Μπακόλα Δήμητρα Δντρια Βιοπαθολόγος,

Διαβάστε περισσότερα

Παθογόνοι παράγοντες του ανθρώπου που µεταδίδονται από τα ζωικά τρόφιµα

Παθογόνοι παράγοντες του ανθρώπου που µεταδίδονται από τα ζωικά τρόφιµα ΤΙΤΛΟΣ: Ασφάλεια Τροφίµων Ζωικής Προέλευσης Αλέξανδρος Γκόβαρης Επίκουρος καθηγητής Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Σχολή Επιστηµών Υγείας Κτηνιατρικό Τµήµα Εργαστήριο Υγιεινής Τροφίµων Ζωικής Προέλευσης Καρδίτσα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΜΑΡΚΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ

ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΜΑΡΚΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΜΑΡΚΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ Καθηγητής Παθολογίας Λοιμωξιολογίας Πανεπιστημίου Πατρών 20-11-14 Φαρυγγοαμυγδαλίτιδα Λοίμωξη του φάρυγγα και των αμυγδαλών Πολύ συχνή σε παιδιά και ενήλικες,

Διαβάστε περισσότερα

Η Κυτταρογενετική στις αιματολογικές κακοήθειες

Η Κυτταρογενετική στις αιματολογικές κακοήθειες Εργαστήριο Υγειοφυσικής & Περιβαλλοντικής Υγείας, ΙΠΤ-Α, Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος» Η Κυτταρογενετική στις αιματολογικές κακοήθειες Μανωλά Καλλιόπη, Ph.D Ερευνήτρια Γ Κυτταρογενετική Κλάδος της Γενετικής

Διαβάστε περισσότερα

Coronaviruses Toroviruses-Picobirnaviruses-Pestiviruses Aeromonas spp (A. hydrophilia, A. sobria, A. caviae)

Coronaviruses Toroviruses-Picobirnaviruses-Pestiviruses Aeromonas spp (A. hydrophilia, A. sobria, A. caviae) ΠΟΣΟ ΠΡΟΦΥΛΑΣΟΥΝ ΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΤΩΝ ΕΙΚΤΩΝ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΟΥ Υ ΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πρακτικό Θεωρητικό Σεµινάριο :Μέθοδοι Μικροβιολογικής Ανάλυσης Νερών Μ.Παπαπετροπούλου Καθ. Περιβαλλοντικής Μικροβιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Μικροβιολογία Τροφίμων Ι

Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Ενότητα 3: Βακτήρια που Παρουσιάζουν Ενδιαφέρον στα Τρόφιμα, 1.5ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Διδάσκοντες: Γεώργιος - Ιωάννης Νύχας Ευστάθιος Πανάγου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ Εισαγωγή Το νερό είναι απόλυτα συνυφασμένο με την ύπαρξη της ζωής σε όλες της τις μορφές και για τα θηλαστικά αποτελεί από ποσοτική άποψη το κύριο

Διαβάστε περισσότερα

Αντιµικροβιακά Φάρµακα

Αντιµικροβιακά Φάρµακα Αντιµικροβιακά Φάρµακα Κατερίνα Τυλιγάδα Επίκουρη Καθηγήτρια Φαρµακολογίας έντρο της ζωής ~3.000 είδη (rrna sequences) Φυλογενετικό δένδρο κατά Woese (1990) H 2 O air Πόσο «παλιά» είναι τα µικρόβια; 4,5

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 28/IV/2008 E (2008) 1589 τελικό ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28/IV/2008 για την τροποποίηση της απόφασης 2002/253/EK για τη διατύπωση ορισμών των κρουσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ SANTAMER 500 mg κόνις για ενέσιμο διάλυμα/διάλυμα προς έγχυση SANTAMER 1000 mg κόνις για ενέσιμο διάλυμα/διάλυμα προς

Διαβάστε περισσότερα

Αφροδίσια Νοσήματα. Παθολογία Τρόποι μετάδοσης

Αφροδίσια Νοσήματα. Παθολογία Τρόποι μετάδοσης Αφροδίσια Νοσήματα Τα αφροδίσια νοσήματα (ΑΝ) αποτελούν έναν από τους κύριους παράγοντες των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων (ΣΜΝ) και επιδημιών παγκοσμίως. Σήμερα, και ενώ υπάρχουν πολλές σύγχρονες

Διαβάστε περισσότερα

Λοιμώξεις: Ανώτερου Αναπνευστικού. Χρώση Gram

Λοιμώξεις: Ανώτερου Αναπνευστικού. Χρώση Gram Εργαστήριο Μικροβιολογίας Λοιμώξεις: Ανώτερου Αναπνευστικού. Χρώση Gram Ιωάννης Ρούτσιας, MD, PhD Επικουρος καθηγητης Μικροβιολογίας/Ανοσολογίας Αμυντικοί μηχανισμοί TORTORA FUNKE του αναπνευστικού CASE

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή, απομόνωση και καθαρισμός της φαρμακευτικής πρωτεΐνης.

Παραγωγή, απομόνωση και καθαρισμός της φαρμακευτικής πρωτεΐνης. ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1o 1. δ 2. β 3. β 4. γ 5. δ ΘΕΜΑ 2o 1. Σχολικό βιβλίο, σελ.

Διαβάστε περισσότερα

3. Οι Μοριακές Τεχνικές στην Διάγνωση των Λοιμώξεων.

3. Οι Μοριακές Τεχνικές στην Διάγνωση των Λοιμώξεων. 14 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 3. Οι Μοριακές Τεχνικές στην Διάγνωση των Λοιμώξεων. Καίτη Θέμελη Διγαλάκη Μικροβιολογικό Εργαστήριο «Τζανείο» ΓΝΠ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι Μοριακές μέθοδοι στοχεύουν στην ανίχνευση και ταυτοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

AZIROX (Azithromycin Dihydrate)

AZIROX (Azithromycin Dihydrate) AZIROX (Azithromycin Dihydrate) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ AZIROX 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ AZIROX F.C. TAB. 250mg/TAB: Διυδρική αζιθρομυκίνη ισοδύναμη

Διαβάστε περισσότερα

Είδος μικροοργανισμού και αληθής βακτηριαιμία

Είδος μικροοργανισμού και αληθής βακτηριαιμία Είδος μικροοργανισμού και αληθής βακτηριαιμία Η βακτηριαιμία είναι αληθής (>90% των περιπτώσεων) όταν το βακτήριο που απομονώνεται είναι: S. aureus S. pneumoniae S. pyogenes S. agalactiae Listeria monocytogenes

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ. Σταφυλόκοκκος (Staphylococcus)

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ. Σταφυλόκοκκος (Staphylococcus) Ενότητα 1.3: Οι μαθητές εισάγονται σε διάφορα θέματα υγείας, τα οποία σχετίζονται με βλαβερούς μικροοργανισμούς. Οι μαθητές καλούνται να λειτουργήσουν ως επιστήμονες και να ομαδοποιήσουν μια ποικιλία ασθενειών,

Διαβάστε περισσότερα