για τις οποίες ισχύει ( )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "για τις οποίες ισχύει ( )"

Transcript

1 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΜΗΤΑΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΔΡΟΥΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

2 . Έστω οι συναρτήσεις f, g: για κάθε. α) Να αποδείξετε ότι η g είναι -. β) Να αποδείξετε ότι υπάρχει τουλάχιστον ένα για τις οποίες ισχύει 5,ώστε να ισχύει f g g () f. γ) Αν οι συναρτήσεις f και g είναι παραγωγίσιµες, να αποδείξετε ότι δεν υπάρχει εφαπτοµένη στη γραφική παράσταση της g που να είναι παράλληλη στον άξονα. α) Αρκεί για g g ( ) ( ) () g g f g f g g( ) g( ) () Θέτω: κ + + κ + > κ κ 4 5 " " κ " " () κ( ) κ( ) β) Για την κ κ κ( ) κ() < θ. Β θ κ θ κ() () κσυν [,] θ 5 f g( θ) θ θ g( θ) κ( θ) f g( θ ) κθ + g( θ) f g( θ) g( θ) Για το g(θ): υπάρχει : g( θ ) Άρα f, άρα : f, : γ) Έστω ότι υπάρχει εφαπτοµένη της C // στον, δηλαδή θ : g ( θ) () ( ) + + () + 5 ( f g ) ( ) ( g ) θ f g g g g g ( θ ) f g( θ ) g ( θ ) 5θ + + g ( θ ) f g( θ ) 5θ + + 5θ + άτοπο ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

3 . Έστω οι συνεχείς συναρτήσεις f, g: ώστε: f() + f() f(6) g() + g() g(6)(). Να αποδείξετε ότι υπάρχει [,6], ώστε: f g. () ( f g ) ( f g ) ( f g ) () () + () () (6) (6) () Έστω: h f g συνεχής στο [,6 ], άρα σύµφωνα µε θεώρηµα µέγιστηςελάχιστης τιµής m h M, για καθε [,6] [ ] [ ], 6 m h() M, 6 m h() M... 6, 6 m h(6) M [ ] 6m 6M m M ( + ) () 6 m h() + h() h(6) 6M Άρα το είναι ανάµεσα στη µέγιστη και στην ελάχιστη τιµή της h, άρα είναι τιµή της h, δηλαδή [ ] υπαρχει,6 : h f g. ίνεται µία συνάρτηση f συνεχής στο διάστηµα [ a, β ] τέτοια ώστε να ισχύει f( a) f( β ) >. ίνεται επιπλέον ότι υπάρχει µοναδικός αριθµός ( a β ) f ( ). είξτε ότι για κάθε [ a, β ] ισχύει f f( a). ώστε, Αφού θέλω για κάθε [ a, β ] [ ] θ a, β : f( θ) f( a) < να ισχύει f f( a), τότε έστω ότι υπάρχει Όµως, f( a) f( θ ) f( a) < f συνεχης στο [ a, θ ] f( θ) f( β) < θ. Β. ( a ) ξ, θ : f( ξ ) [, ] f β > θ. Β. ξ [ θ β) f ξ f( θ ) f( a) < f συνεχης στο θ β Άρα η f έχει δύο ρίζες διαφορετικές στο ( a, β ), άτοπο., ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

4 4. Για µια συνεχή συνάρτηση f :[, ] a β δεχόµαστε ότι: f ( β ) > β. Να δείξετε ότι: «αν β f d α < β α, τότε η εξίσωση f έχει λύση». Το β α θυµίζει: β α β d α Θέτω: g f Αρκεί να υπάρχει [ β ] a, : g( ) f( β) > β f( β) β > g( β) > β a f d< a f d< β β β α α β β β f d < d ( f ) d < α α α β gd < α Αφού g: συνεχής και το ορισµένο ολοκλήρωµα είναι αρνητικό, τότε η g θα έχει τουλάχιστον µία αρνητική τιµή στο [ a, β ]. (Γιατί αν όλες οι τιµές ήταν θετικές, τότε και το ολοκλήρωµα θα ήταν θετικό, άτοπο). Άρα, [ a ] υπαρχειξ, β : g( ξ ) < g( β) g( ξ) < θ. Β. υπαρχει ( ξ, β ) ( a, β ): g g συνεχης στο ξ β [, ] 5. Έστω ότι η συνάρτηση f είναι δύο φορές παραγωγίσιµη στο [, ] κάθε [ a, β ] ( a, β ) a β και f για. Αν f( a) f ( β ) f( β ) f ( a) (), να δείξετε ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον ξ τέτοιο ώστε: f( ξ ) f ( ξ ) >. υπάρχειη f f παραγωγ ίσιµη f συνεχής f παραγωγ ίσιµη f συνεχής (παντα στο [ a, β ] ) f f συνεχής f διατηρεί πρόσηµο ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

5 4 f f( a) f( β ) () f( a) f ( β) f( β) f ( a) () f ( a) f ( β ) f f στο β,g παραγωγίσιµη άρα: Θέτω: g [ a, ] f f f f f f f g g () f f ga f( a) f ( a) () f ( β ) g( β ) f ( β ) gσυνεχης στο α β ga g( β ) [, ] θ. Roll. gπαραγωγισιµη στο α, β υπ άρχει α, β : g ( ) ga g( β ) () f ( f( ) f ( ) υπάρχει a, : ( β ) ( f ( ) ( f ) ( > f ( f( ) f ( ) f( ) f ( ) > ξ 6. ίνεται συνάρτηση f παραγωγίσιµη στο ώστε να ισχύει f( + κ) + f (), για κάθε, όπου * κ. Να αποδείξετε ότι η εξίσωση f έχει άπειρες πραγµατικές λύσεις. () f( κ + κ) + f( κ) f( κ) f () f( + κ + κ) + f( + κ) f( + κ) f( + κ) () κ + κ f( + κ ) f () κ () f κ + κ + f κ f( κ) + f( κ) f + f( κ) f( κ) f () (),() f( κ) f f( + κ) (4) Άρα η f ( ) περιοδική µε περίοδο T κ. f() f( κ ), άρα ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 4

6 5 [, κ ] θ. Roll. f συνεχής στο f παραγωγίσιµη στο, κ υπαρχειξ, κ : f ( ξ) f() f( κ) (4) f ( κ)( κ) f f ( + κ)( + κ) f ( κ) f f ( + κ) Άρα η f περιοδική µε περίοδο T κ. Όµως, η f έχει στο (, κ ) ρίζα, δηλαδή σε µία περίοδο έχει ρίζα, άρα και σε κάθε άλλο διάστηµα πλάτους κ θα έχει ρίζα (λόγω περιοδικότητας). Άρα η f έχει άπειρες λύσεις, µία τουλάχιστον στο πλάτος κάθε περιόδου. 7. Έστω f συνάρτηση δύο φορές παραγωγίσιµη στο [, 4 ]. Αν f(), f() >, f() < και (4) 4 f ( ). f, να αποδείξετε ότι υπάρχει, 4 τέτοιο ώστε f () f (4) 4 Με οδηγεί να θέσω: g f ( ), άρα g f g() f() g(4) f(4) 4 g() f() > g() f() < g() g() < g συνεχης g συνεχής [,] [, θ ] θ. Βolzano. υπάρχειθ, : g( θ ) θ. Roll. g παραγωγίσιµη, θ υπάρχειξ, θ : g ( ξ ) g() g( θ ) g συνεχης θ [,4] θ. Roll. g παραγωγισιµη θ,4 υπαρχει ξ θ,4 : g ( ξ ) g( θ ) g(4) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 5

7 6 g συνεχης ξ ξ [, ] θ. R. g παραγωγισιµη ξ, ξ υπ άρχει ξ, ξ,4 : g ( ) g ( ξ ) g ( ξ ) 8. Έστω a, β, γ ώστε a + β + γ. Να αποδείξετε ότι β αγ β αγ : θυµίζει ιακρίνουσα α γ 4 β β αγ. Θέτω: a γ α γ f + β + µε β 4 Θέτω: a F + β + γ, αρχική της f ( ). 6 F() a β γ a+ β + γ F() F() F() F συνεχης F() F() [,] (,) F παραγωγισιµη θ. R. υπάρχειξ ( ενα τουλάχιστον ), : F ( ξ ) υπ άρχει ξ ( ενα τουλάχιστον ), : f ( ξ ) Όµως η f ( ) είναι τριώνυµο και έχει τουλάχιστον µία ρίζα, άρα α γ 4 β β aγ 9. ίνεται συνάρτηση f : µιγαδικών αριθµών A { i f, } παραγωγίσιµη στο καθώς και το σύνολο των +. Αν οι µιγαδικοί κ( i), λ( i) + + ανήκουν στο Α, όπου κλ>, µε κ λ, να αποδείξετε ότι υπάρχει θ έτσι ώστε: f( θ ) f ( θ ). κ ( + i) A άρα, υπαρχει : + if( ) κ ( + i) + if( ) κ + κi κ f( ) () f( ) κ λ ( + i) A άρα, ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 6

8 7 λ υπαρχει : if( ) ( i) f( ) () + λ + f λ f( ) f f (), () f Θέτω: f g f f f f g g () ( ) g g f( ) f( ) g g [, ] g συνεχης θ. Roll () g παραγωγισιµη(, ) υπ άρχειθ ( ξ, ξ) : g ( θ ) f ( θ ) f( θ ) g g. Έστω f : παραγωγίσιµη συνάρτηση µε f f ( ) () για κάθε. Αν f (), να αποδείξετε ότι: α) f f( ) για κάθε β) f για κάθε γ) Η C f εφάπτεται στην ευθεία ε : y + α) () f ( ) f ( ) () (),() f f ( ) f( ) f f f( ) f f ( ) f f( ) + f ( f( ) ) ( f f( ) ) για καθε f f( ) c f() f( ) c c, άρα f, f( ) Άρα, f f () ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 7

9 8 β) () f( ) f () f f f για καθε f C f : f() C C Άρα f A f το σηµείο επαφής. Η εξίσωση της εφαπτοµένης είναι: f ( ), γ) Έστω (, ). f ε : y f( ) f ( ) y f ( ) f ( ) + f( ) Όµως, ε : y +. Πρέπει ε ε f ( ) f ( ) + f( ) ισχύει Άρα η y + εφάπτεται στο (, ) (,). Έστω η συνάρτηση f ορισµένη και συνεχής στο [ a, β ] και παραγωγίσιµη στο ( α, β ) µε f( a) f( β ). Να αποδείξετε ότι υπάρχουν ξ, ξ,..., ξ ( a, β) f ( ξ ) + f ( ξ ) f ( ξν ) () ν, ώστε Επειδή θέλω ν τιµές i καθένα. ξ για να ισχύει η () χωρίζω το [, ] a β σε ν διαστήµατα πλάτους β α το ν Πρέπει: β β α α β + α ν ν ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 8

10 9 β α β α β α ν ν β α β α + α β ν ν β α β α ν ν ν ν ν ν ν Η f σε καθένα από τα ν αυτά κλειστά διαστήµατα είναι συνεχής. Η f σε καθένα από τα ν αυτά ανοικτά διαστήµατα είναι παραγωγίσιµη σύµφωνα µε θ.μ.τ. β α f( a+ ) f( a) β α ξ aa, : f ν + ξ ν β α ν β α β α f( a+ ) f( a+ ) β α β α ξ a, a : f ( ) ν ν + + ξ ν ν β α ν β α β α f( a+ ) f( a+ ) β α β α ξ a, a : f ( ξ) ν ν + + ν ν β α ν... β α f( β) f( a+ ν β α ( ) ) ξν a+ ( ν ), β : f ( ξν) ν ν β α ν + f ( ξ ) + f ( ξ ) f ( ξ ) ν β α β α β α β α f a+ f( α) + f α + f a f( β) f a+ ( ν ) ν ν ν ν β α ν f( β ) f( a) f ( ξ) + f ( ξ) f ( ξν ) β α β α ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 9

11 . ίνεται συνάρτηση f δύο φορές παραγωγίσιµη στο [, ] a β, τέτοια ώστε f ( β ). Αν f ( β ) >, να αποδείξετε ότι υπάρχει διάστηµα [ a, β ] στο οποίο η f είναι γνησίως φθίνουσα. υπάρχει f f παραγωγισιµη f συνεχης f παραγωγισιµη f συνεχης f f β f ( β ) f f ( β ) > lim > lim > β β β β Άρα η f > κοντά στο β. β ηλαδή υπάρχει δ : για καθε ( β δ, β) ηλαδή ( β δ, β) > να ισχύει να ισχύει f < αφού β και επειδή η f είναι συνεχής, έχω f για καθε [ β δ, β ] f >. β. <, δηλ. f < ( β δ, β). ίνεται το ολοκλήρωµα I π π ηµ d. Να αποδειχθεί ότι: + π ηµ i) I d π + και ii) I π i) Θέτω: π π y ( γενικά a+ β y) Άρα y d dy dy d π π y y π π π y y π Άρα ( ηµ y) π ηµ π ( y) ηµ ( y) π y I d dy dy π y π + + π + y y π yηµ y π y ηµ y π ηµ dy dy d π y y + π + π + y ii) I I π π π π ηµ d + + I ηµ d + π π ηµ + ηµ d + ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

12 π ηµ ( + ) π I d I ηµ d π + π π π π I ( συν ) d I ( συν ) ( συν ) d π I π συνπ ( π ) συν ( π ) + συν d [ ] I π ( ) + π ( ) + ηµ π I π + π + ηµπ ηµ ( π) I π I π π π π π π 4. Να αποδειχθεί ότι: I συν π / ( ηµ ) π d. ηµ συν ( συν ) + ( ηµ ) 4 Θέτω: π y d dy dy d π π y y π π π y y π ηµ ηµ y συνy π συν συν y ηµ Άρα, π / ηµ y ( συν y) y ( ηµ y) + ( συν y) συν ηµ y ( dy) I I π / ηµ y ( συν y) y ( ηµ y) + ( συν y) συν ηµ y dy I π / ηµ ( συν ) π / συν ( ηµ ) ( ηµ ) + ( συν ) ( ηµ ) + ( συν ) συν ηµ ηµ ( + ) συν π / ηµ + συν συν + ηµ I όµως I d συν ηµ π / π π I d I I 4 συν ηµ d ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

13 5. Έστω η συνάρτηση f παραγωγίσιµη στο, µε > για κάθε. Να f αποδείξετε ότι η εξίσωση Θέτω: g f + f +, έχει ακριβώς µία λύση στο. Αρκεί η εξίσωση g να έχει µοναδική λύση στο. Επειδή > > f f f > f > Άρα η συνάρτηση f είναι γνησίως αύξουσα στο. g f + Επειδή f f g > + > + > + Όµως + > (τριώνυµο µε < ) τότε g >, άρα g στο. Για h f > h > h() f > f() f > + f(), + Όµως lim + +, άρα lim f + + Για h < h < h() f < f() f < + f() lim, άρα lim f Έχω g στο άρα g( ) g( ) ( lim f, lim f ) g συνεχής στο g( ) + g( ) άρα η g έχει µοναδική ρίζα στο λόγω µονοτονίας της g. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

14 6. ίνεται συνάρτηση f παραγωγίσιµη στο [ a, β ] καθώς και οι µιγαδικοί αριθµοί της µορφής Z + i f, W i f αποδείξετε ότι υπάρχουν θ, θ ( a, β ) +, όπου [ a, β ] Im( Za) Im( Zβ ) f ( a) f ( β ) () Αρκεί: Wθ+ Wθ Wθ+ Wθ θ+ if ( θ) + θ + if ( θ) θ if ( θ) + θ if ( θ) ( f ( θ) + f ( θ) ) i ( f ( θ) f ( θ) ) i f ( θ) + f ( θ) f ( θ) f ( θ) f ( θ ) + f ( θ ) f ( θ ) + f ( θ ). Αν ισχύει Im( Za) Im( Zβ ), να, τέτοια ώστε Wθ + Wθ Wθ+ Wθ. a + β f f( a) a+ β a+ β a + β f συν,,,, (, ): ( a β θ a a β f θ) θ. Π. β α a+ β a+ β a + β f παραγ a,,, β f( β ) f a + β θ, β ( a, β) : f ( θ ) β α a+ β a+ β + f f( a) + f( β ) f ( f β f a f θ) + f ( θ) β α β α f( β) f( β) β α β α 7. Αν a > και η εξίσωση a έχει θετική λύση, να βρεθεί η µικρότερη τιµή του α. Έστω > η θετική λύση της εξίσωσης, τότε a ln ln a ln ln + ln a / / lna ln + ln a ln ln a ln a (ln ) Θέλω τη µικρότερη τιµή του α, άρα αρκεί να βρω την µικρότερη τιµή του Θέτω: f (ln ) D f (, + ) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ (ln ).

15 4 (ln ) (ln ) f (ln ) (ln + ) [ ] (ln ) f ln (ln ) (ln ) ln ln f f f f() f < f > f() f f() Άρα min f f() min f. Άρα (ln ) min a. f 6a + a+ 9, όπου a 8. Έστω η συνάρτηση f µε τύπο συν σταθερά. Αν η συνάρτηση f παρουσιάζει ελάχιστο στο σηµείο, τότε: 7a ηµ + a + 9 α) Να αποδείξετε ότι: ( a 8) β) Αν, να βρεθεί ο α. α) f ελάχιστο στο θ. Frmat το εσωτερικό του f ( ) () στο παραγωγ ίσιµη f a+ a+ a+ a + 7 συν 9 ηµ 9 9 f 7a ηµ a + 9 συν a + 9 a + 9 7a ηµ a+ 9 a + 9 7a ηµ ( a+ 8) a + 9 β) ηµ ( a ) 7a + 8, ισχύει. a + 9 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 4

16 5 7a ηµ ( a + 8) a + 9 7a a + 9 a + 9 a + 9 ισχύει για κάθε a a + 9 7a 7a 9. Έστω οι πραγµατικοί αριθµοί a, b, c, d έτσι ώστε: () a+ b c+ d < () d > () a+ b+ c+ d < Να δειχτεί ότι b ac. (Υπόδειξη: Να θεωρηθεί το πολυώνυµο ρίζες στα διαστήµατα (, ) και (, )). f a b c d και να δειχτεί ότι έχει f a b c d f a b c f( ) a+ b c+ d < f( ) f() < f() d > f() d > f() f() < f() a+ b+ c+ d > [, ] f συν θ. Β. ξ (, ): f ( ξ) f( ) f() < [,] f συν θ. Β. ξ (, ): f ( ξ) f() f() < f συν ξ ξ [, ] θ. R. fπαρ ξ, ξ ξ ξ, ξ : f ( ξ ) τουλάχιστον ένα ξ f( ξ ) f( ξ ) Η f είναι τριώνυµο, έχει τουλάχιστον µία ρίζα, άρα ( b) 4 a c 4b ac b ac ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 5

17 6. Να βρεθεί η συνεχής συνάρτηση f :, [ ], για την οποία ισχύει: ( f f ) d. ( f f ) d f f d f f + d f d d 4 f d d f d 4 f f d f f. ίνεται η συνάρτηση f µε f,. + α) Να αποδειχθεί ότι η συνάρτηση F µε αν f( ) >. F f( t) dt είναι γνησίως αύξουσα στο, β) Να λυθεί η εξίσωση f () tdt. ηµ α) f() t συνεχής f() t dt παραγωγισιµη F f > F στο β) ηµ ηµ f () tdt f() tdt+ f() tdt F F( ηµ ) + F F F( ηµ ) ηµ µοναδικό ισχύει ηµ Και η ισότητα ισχύει µόνο για ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 6

18 7 Β τρόπος f () () tdt f t > ηµ ηµ. ίνεται η συνάρτηση f µε τύπο: f ( + ) + α) Να µελετηθεί η f ως προς την µονοτονία και τα ακρότατα και να αποδειχθεί ότι είναι: f( ) > για κάθε. β) Να βρεθεί ο γεωµετρικός τόπος των σηµείων M ( a, β ) για τα οποία ισχύει y y 4 f() t dt α) f + + ( ) f f ( + ) ( + ) ( ) ( + ) f + (,) (,] f < f στο (, ) [, ) + f > f στο + f f f() f f() f 6 f Άρα f > < f > f() β) y y 4 f () t > () 4 f tdt y y + 4 y y A 4, B, Γ + 4Γ 6+ 4 > κκλος A B ύ A B K, K, R R 5 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 7

19 8. ) Να αποδειχθεί ότι για µια συνάρτηση f : ισχύει: f f f c, όπου c σταθερά. ) α) Να βρεθεί η θετική και παραγωγίσιµη στο συνάρτηση f για την οποία ισχύει: f() t f ( + ) + dt () + t β) Να µελετηθεί η f ως προς την µονοτονία και να αποδειχθεί ότι η γραφική παράσταση (c) διαθέτει δύο σηµεία καµπής τα οποία ας σηµειώσουµε µε Α και Β. γ) Να βρεθεί το εµβαδόν του χωρίου που οριοθετείται από την (c) και το ευθύγραµµο τµήµα ΑΒ. ) f f f f f f f f ( ) f ( ) ( ) f c f c Επαλήθευση: f c άρα f f ) f() t ή f f( t) συνεχ ς + t () + dt + + t f() t dt παραγ + t f f( t) f f + dt + t () f c + () f() ( + )( + ) f() f () Άρα c c c + f άρα f ( + ) + f ( + ) + f ( + ) f ( ) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 8

20 9 Και η ισότητα ισχύει για µόνο, άρα f στο. f ( ) + ( ) ( + + ) f f ή ( f ) (, f () ). στο Α, σ. κ στο Β σ κ yb ya AB : y ya ( A) y f ( )... Στο διάστηµα ανάµεσα στα σ.κ. Α, Β η f είναι κοίλη, άρα C AB f AB B A f E f AB d f AB d Θεωρούµε τη συνάρτηση f που ορίζεται από τον τύπο:. t f dt, για κάθε t ) Να καθοριστούν οι τιµές της µεταβλητής για τις οποίες είναι f ln. ) Να προσδιοριστεί (εφόσον υπάρχει) το όριο: t t lim dt. + ) Θέτω: g f ln. Αρκεί να λύσω την g. g f µε g () g g g() g < g < g() g < Άρα η g έχει λύση µόνο για. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 9

21 ) dt t t t t t t t f lim dt lim dt lim dt lim t lim t t t συνεχής dt dt ή t παραγ t συνεχ ς t Για έχω f ln Επειδή lim ln + τ ότε lim f Άρα, f f lim lim lim lim + + ( ) Αν f συνεχής στο [, ], να βρείτε την ελάχιστη τιµή της παράστασης f f( y) dy d f d. ( ) ( ) f f( ydy ) d f( d ) f f( ydy ) d f( d ) f ( y) dy f d f d f d f d f d ( f d κ) κ κ κ κ κ Τριώνυµο µε a >, άρα η ελάχιστη τιµή είναι: ( ) 4 4a Αν µια συνάρτηση f είναι συνεχής και γνησίως φθίνουσα στο και + g ftdt, να δείξετε ότι η g είναι γνησίως φθίνουσα στο. + g f() t dt+ f() t dt g f + f( + ) f Γ ια < + f > f( + ) f( + ) f < g <, άρα g στο ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

22 7. Η γραφική παράσταση ( C f ) µιας συνεχούς συνάρτησης f βρίσκεται πάνω από τον άξονα των στο διάστηµα από έως α. Η επιφάνεια που ορίζεται από την καµπύλη ( C ), τον άξονα των και τις ευθείες και a έχει εµβαδόν: a >. E a +, για κάθε ) Να βρεθούν όλες οι ασύµπτωτες που διαθέτει η γραφική παράσταση της f. f ) Να βρεθεί το + lim f ( tdt ). + a a a E a + E + + d d + Άρα η εξίσωση είναι: f συνεχής στο. + Όχι κατακόρυφες lim f lim lim ) Άρα η y οριζόντια στο + lim f lim lim + + Άρα η y οριζόντια στο. ) α τρόπος ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

23 + + + lim f( t) dt lim t dt lim t ( ( ) ) ( ) + lim lim ( ) ( ) lim lim lim β τρόπος () f t συνεχής στο [ +, ] [ ] t t + t t + t () t t + t f t + > t + t + t + t + t + f() t στο, + Άρα από θεώρηµα µέγιστης- ελάχιστης τιµής m f() t M (), όπου m f, M f( + ) λόγω µονοτονίας () mdt f ( t) dt Mdt + ( ) ( ) m + f t dt M m f() t dt M f f() t dt f( + )() lim f lim () + lim f ( tdt ) + ΚΠ.. + lim f( + ) lim ( ) 8. ίνεται η συνάρτηση f παραγωγίσιµη στο για την οποία ισχύει f <, για κάθε. Αποδείξτε ότι: f(4) f() < 6. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

24 f < f < f < Θέτω: g f Έχω g < [ ] (, 4) gσυν, 4 θ. ΜΤ. g (7) < g(4) g() g(4) g() ξ (, 4 ): g (7) < g(4) g() < g παρ 4 4 f(4) f() + < f(4) f() < 8 f(4) f() < 6 9. Να βρείτε τον γεωµετρικό τόπο των εικόνων των µιγαδικών z, αν ισχύει ln z z. ln z z ln z + z () Θέτω: f ln + D (, + ) f + > f στο, + Παρατηρώ f () ln + ln f Άρα, ρίζα και λόγω µονοτονίας µοναδική, άρα f " " f() f() ln z + z f() f( z) z Κύκλος κέντρου (,), ακτίνας.. Έστω μία παραγωγίσιμη συνάρτηση f :, για την οποία ισχύει f () και, ( ) f ' 5+ 6, για κάθε. Να βρείτε τον τύπο της f.. Έστω ότι μια συνάρτηση f πληροί τις δοσμένες συνθήκες. Τότε για κάθε με θα έχουμε: ( )( ) 5+ 6 f ' f ' f ' + c, < f ' ' f ' + c, > Λόγω συνέχειας στο, αφού είναι παραγωγίσιμη στο, βρίσκουμε ότι c c cκαι ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

25 4 επειδή f (), βρίσκουμε ότι c Συνεπώς:. Εξάλλου, επειδή η f είναι συνεχής στο, έχουμε: f +,για κάθε πραγματικό αριθμό f () lim f. Για το όριο θεωρούμε ότι το είναι κοντά στο, για παράδειγμα ότι: (, ) (,), οπότε και συνεπώς f() lim f lim( + ). Συμπεραίνουμε ότι τότε:. f +, για κάθε Όπως βρίσκουμε εύκολα, η συνάρτηση που βρήκαμε πληροί τις δοσμένες συνθήκες και άρα είναι η μοναδική. B. Έστω f συνεχής συνάρτηση στο για την οποία ισχύει: f και u f () t dt du, για κάθε. Υπολογίστε το εµβαδόν του χωρίου που περικλείεται από την C f, τον και τις ευθείες και. u Θέτω: ( ) g f ( t) dt du + µε g () και g f( t) dt () f E f d f d E f( t) dt () Η g στο παραγωγ ίσιµη. θ. Frmat () Η g στο ακρότατο αϕού g g() g () ftdt Το εσωτερικό του () E E τ. µ.. ίνεται η συνάρτηση f α) Να βρεθεί η µονοτονία της f. µε >. β) Να βρεθεί το + lim f ( tdt ). + ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 4

26 5 α) 4 f > > f 4 + f t συνεχής στο [, ] β) () + και f Άρα θεώρηµα µέγιστης-ελάχιστης τιµής (µε m f και M f( + ) ) m f() t M mdt f() t dt Mdt + ( ) ( ) + m + f t dt M + f f( t) dt f( + ) lim f... + ΚΠ lim f( t) dt + lim f( + ) Όµοια µε 7 αλλά εδώ δεν µπορώ να δουλέψω µε τον α τρόπο γιατί δεν ξέρω το ολοκλήρωµα της f ( ).. Έστω συνάρτηση f συνεχής στο σηµείο, για την οποία ισχύει: f ln (), για κάθε >. Αποδείξτε ότι: f (). η περίπτωση Αν f παραγωγίσιµη, τότε θα θέσω: g fln + µε g () και άρα g g() > g f ln + f () Η g στο ακρότατο θ. Frmat () Στο παραγωγ ίσιµη g () f () ln + f() f() Τ ο εσωτερικό στο, + η περίπτωση Αν f όχι παραγωγίσιµη, τότε δεν µπορώ να εφαρµόσω Frmat. Για > ln> ln ln> ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 5

27 6 fln () f () ln ln ln lim lim ln () lim f lim lim f (4) ln Για < ln< ln ln< fln () f ln ln ln lim f lim lim f (5) ln Όµως f συνεχής lim f lim f lim f f() (4) f () f () (5) f () +. Αν () z z + z z z z, δείξτε ότι δεν µπορεί να είναι και οι πραγµατικοί. Az Bz Γ ( z) Άρα () ΑΒ +ΒΓ ΑΓ Άρα, ΑΒΓ ορθογώνιο, άρα αποκλείεται Α, Β, Γ συνευθειακά. 4.Αν f συνεχής, f :, f(), z, και t z+ 5 i f( t) dt z+ 5i dt+ ( ) () α) Βρες τον γεωµετρικό τόπο του M ( z) ( c ). β) Βρες τον τύπο της h που έχει γραφική παράσταση την ( c ). γ) Εµβαδόν από H h( t) dt,, yy,. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 6

28 7 t α) g z+ 5 iftdt + z+ 5i dt ( ) g() g z i f z i g z+ 5 i f + z+ 5i () () g g() άρα η C g στο έχει ακρότατο Από Θ. Frmat () g () z+ 5 i f() z+ 5i z+ 5i + z+ 5i 6 z+ 5i + z 5i 6 z ( i) z ( i) (, 5) (,5) E E M z Άρα ME + ME 6 έλλειψη µε a 6 a y y y y y y ( 9) ( 9) ( 9) ± 6 9 Άρα h ( 9) γ) E H d H h dt H h > H > H > H > H() H > [ ] E H d H d H H d h d h d 4 4 / h d h d 9d ( 9) d * 8 / 8 8 / u... d u du ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 7

29 8 9 * u 9 u 8 u du d 5. Αν f :, +, f : συνεχής 4 tf t dt ln + (), >. α) είξτε ότι: f ( + ) β) Το εµβαδό που περικλείεται από την γραφική παράσταση της g m g + f, τους άξονες, yy, γ) Να βρεθούν οι οριζόντιες ασύµπτωτες της h g ηµ α) u t du dt dt du t u u t u u 4 tf ( t) dt f ( u) du u u f( u) du f( u) du f( u) du u f( u) du f( u) du 4 4 () uf ( u) du f ( u) du ln + f f ( u) du f + f( u) du f f + + ( + ) + + β) g ( + ) f ( + ) > στο (, + ) ( ) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 8

30 9 E g d d d ( ) ( ln + + ) d + ln ( + )... γ) Οριζόντιες ασύµπτωτες µόνο στο + + ηµ lim ηµ lim l lim lim ( + ) lim h lim g ηµ lim ηµ u, u lim + ηµ ηµ u lim lim + u u Άρα l, άρα lim h εποµένως η y οριζόντια στο ίνεται η συνάρτηση f : µε τύπο f +, για κάθε. i) Να αποδείξετε ότι η f είναι «-» και ότι το σηµείο A (,) είναι κοινό σηµείο των γραφικών παραστάσεων των συναρτήσεων f και ii) Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτοµένης της ότι αυτή έχει και δεύτερο κοινό σηµείο µε την C f. f. C στο σηµείο (,) f A και να αποδείξετε iii) Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτοµένης της γραφικής παράστασης της σηµείο A (,). f στο iv) Να υπολογίσετε το όριο: lim f. i) Έχουµε + > για κάθε, διότι το τριώνυµο f + έχει διακρίνουσα 4 8<. Άρα, η f είναι γνησίως αύξουσα και συνεπώς «-». Επίσης, ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 9

31 ισχύει f (), οπότε και f (). Το σηµείο A (,) είναι κοινό σηµείο των γραφικών παραστάσεων των συναρτήσεων f και f. ii) εφαπτοµένη ( ε ) της C στο σηµείο (,) f A : y f() f ()( ) y ( ) y Η f ισοδύναµα γράφεται: + + ή εύτερο κοινό σηµείο της ( ε ) µε την C : B (, ) f iii) C, C συµµετρικές ως προς την ευθεία y. Το ίδιο ισχύει µε την ( ε ) της f f A (,) και τη ζητούµενη εφαπτοµένη η της C στο (,) f A. C f στο εξίσωση της ( ε ): y εξίσωση της ( η ) : iv) y y + f f () lim ισούται µε την παράγωγο της f στο σηµείο, η οποία παράγωγος ισούται µε τον συντελεστή διεύθυνσης της εφαπτοµένης ( η ), που είναι Άρα, f f () lim λ. 7. Έστω συνάρτηση f :, [ ) + η οποία είναι παραγωγίσιµη και κυρτή. i) Να αποδείξετε ότι: f < f( + ) f < f ( + ), για κάθε >. ii) Να µελετήσετε ως προς την µονοτονία τις συναρτήσεις FG, :[, ) + µε τύπους: + F f( t) dt f και + G ftdt f( + ), για κάθε. iii) Να αποδείξετε ότι: f () f() < f( tdt ) f( tdt ) < f() f() ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

32 i) f παραγωγίσιµη στο [, + ), ικανοποιεί τις προϋποθέσεις του Θ.Μ.Τ. στο [, ] κάθε >. f( + ) f ξ (, + ): f ( ξ) f( + ) f ( + ) + για Άρα f < f ( ξ ) < f ( + ), για κάθε > που ισχύει διότι < ξ < +. Η f αφού η f είναι κυρτή. ii) + + και F ( ) f () t dt+ f () t dt f ( ) f () t dt f () t dt f ( ) + G f( t) dt f( t) dt f( + ) Άρα, F f( + ) f f και G f( + ) f f ( + ) για κάθε. F > για κάθε > G < FG, συνεχείς στο [, + ), άρα F :γνησίως αύξουσα και G : γνησίως φθίνουσα iii) Από την µονοτονία FG, συµπεραίνουµε ότι: F() < F() και G() > G() F() < F() f( t) dt f() < f( t) dt f() f() f() < f( t) dt f( t) dt G() < G() f( t) dt f() < f( t) dt f() f() t dt f() t dt < f() f() Εποµένως:. f () f() < f( t) dt f( t) dt < f() f() ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

33 8. Έστω συνάρτηση f : η οποία είναι συνεχής τέτοια, ώστε: f dt, για κάθε. f () t + i) Να αποδείξετε ότι η f είναι παραγωγίσιµη και γνησίως αύξουσα. f ii) Να βρείτε το lim. f + f για κάθε. iv) Αν το σύνολο τιµών της f είναι το f ( ), να βρείτε το εµβαδόν του χωρίου που περικλείεται από την γραφική παράσταση της f και τις ευθείες y,. iii) Να αποδείξετε ότι: i) f () t + συνεχής στο και παραγωγίσιµη στο. f () t + f dt > για κάθε. Άρα, η f είναι γνησίως αύξουσα. f () t + f + ii) f παραγωγίσιµη συνεχής lim f f() dt f () t + (Είναι άρα:) d L'Hospital f f lim lim lim f + f () + iii) f ( ) f + f f f + ή ισοδύναµα f f + f ( f + f ) f + f + c για κάθε Για f + f c c : () () Άρα, f + f για κάθε iv) Η f είναι και «-». Έχει αντίστροφη f που ορίζεται σε όλο το. f y y + y y + y Άρα, f + + για κάθε. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

34 f για κάθε [,] E f d.. + d E τ µ + + f( u) 9. Έστω συνάρτηση f : η οποία είναι συνεχής τέτοια, ώστε: f > du u + για κάθε. Να αποδείξετε ότι: i) η συνάρτηση g f( u) ii) > για κάθε >. u + iii) f( ) > για κάθε >. f( u) du u +, είναι γνησίως αύξουσα. + iv) f ( u ) + du > f u du u +, για κάθε >. u + v) αν υπάρχει το lim f, τότε αυτό είναι ίσο µε +. + i) f( u) f( u) ( + ) du du u + u + g ( + ) f f( u) f( u) f du + >, για κάθε. ( + ) du ( ) + u + u ( + ) ( + ) Άρα, η g είναι γνησίως αύξουσα. ii, iii) Για κάθε > θα ισχύει: g > g() f( u) du u + >, + + > άρα f( u) du > u + f( u) Για κάθε > ισχύει: > και du u + > f( u) Άρα, f > du >, για κάθε > u + ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

35 4 iv) g για κάθε > ισχύει: g > g() f( u) du u + f( u) > du + u + Για κάθε > : + du + u + f ( u ) du > f u u f( u) f( u) u + u + v) Από το ερώτηµα (iv) προκύπτει: dt > ( + ) du, για κάθε f( u) f > + dt u + Όµως, lim + Άρα, lim +, για κάθε + lim + και + f( u) + du + u + f( u) lim f lim + du + + u + Άρα, lim f + + > () f( u) du > u + >. 4. Έστω συνάρτηση f, δύο φορές παραγωγίσιµη στο, µε συνεχή δεύτερη παράγωγο και σύνολο τιµών το διάστηµα [, ] a β, όπου a < < β. Να αποδείξετε ότι: i) υπάρχουν δύο τουλάχιστον σηµεία,, µε, ώστε f f. ii) υπάρχει ένας τουλάχιστον αριθµός, ώστε f. iii) Η εξίσωση f + f f έχει µία τουλάχιστον ρίζα στο. iv) Η εξίσωση [ ] f + f, έχει µία τουλάχιστον ρίζα στο. i) Αφού η f έχει σύνολο τιµών [ a, β ], παρουσιάζει ελάχιστη τιµή α, δηλαδή υπάρχει ώστε f ( ) a () και µέγιστη τιµή β, δηλαδή υπάρχει ώστε f β (). Επειδή η f είναι παραγωγίσιµη στο, από το θεώρηµα Frmat έχουµε f ( ) και Άρα,. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 4 f.

36 5 ii) Έστω π.χ. f ( ) f ( ) <. Η f είναι συνεχής στο [, ] και παραγωγίσιµη στο (, ). Από το θεώρηµα Roll, υπάρχει (, ) ώστε f. µε iii) Η συνάρτηση g f f ( f ) + είναι συνεχής στο [, ] µε: g ( ) f + f f a< και g ( ) f + f f β > Από το θεώρηµα Bolzano υπάρχει (, ) εξίσωσης. ξ µε g( ξ ). Το ξ είναι ρίζα της δοσµένης iv) Η συνάρτηση f είναι συνεχής στο [, ] h f και παραγωγίσιµη στο (, ) h f + f f + f f f f µε ( ) f ( ) h f και h f f ( ) ( ) Από το θεώρηµα Roll, υπάρχει ξ (, ), ώστε: h ξ f ξ ( f ξ ) + 4. Έστω f συνεχής συνάρτηση στο (, ) + για την οποία ισχύει f και t f + f dt, για κάθε > και η συνάρτηση Να αποδείξετε ότι: i) Η f είναι γνησίως αύξουσα στο. g f +, >. ii) Η g είναι σταθερή στο. iii) Ο τύπος της f είναι f, + iv) Να υπολογίσετε το f +. lim ln f. > και βρείτε το σύνολο τιµών i) Θέτω: t u t u άρα dt du Για t u Για t u ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 5

37 6 f + [ ] [ ] f u du + f u du + > () Άρα, η f είναι παραγωγίσιµη στο µε: f [ f u ] du [ f ] Άρα, η f είναι γνησίως αύξουσα. ii) Η g είναι προφανώς παραγωγίσιµη µε: () f g f [ f ] iii) Για οπότε f + f u du είναι () [ ] g() f () g, για κάθε >. και αφού η g είναι σταθερή, έχουµε: g + f f f + Επίσης, lim και lim Άρα, f( ) ( lim f,lim f ) (,) + iv) f lim lim lim lim lim ln( + ) ln( + ) ( ln( + ) ) ίνεται η συνάρτηση f, ορισµένη στο, µε τύπο: f z + z, όπου z συγκεκριµένος µιγαδικός αριθµός µε z z+ iβ, a, β, a. α) Να βρείτε τα όρια lim f, lim f. + β) Να βρείτε τα ακρότατα της f, εάν z+ > z. γ) Να βρείτε το σύνολο τιµών της f και το πλήθος των ριζών της. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 6

38 7 β a + + a + β 4a f z + z a iβ + a iβ + a + β + a + β 4a 4a α) lim f lim lim a 4a lim f lim lim β) z+ > z a+ iβ + > a+ iβ a+ + β > a + β a> Η f παραγωγίζεται στο µε παράγωγο: ( β ) f 4a ( a + β ) ( β ) + a + β 4 a f 4 a, a> + a + + a + ( + a + β ) ( + a + β ) ( + a + β ) Σύνολο τιµών της f : a a + β M f a +, M > a + β όπου ( β ) f lim f, f a + f a +, f a + f a +, lim f + ( ) ( β ) ( β ) ( β ) ( β ) (, M] [ M, M] [ M, ) [ M, M] άρα η f έχει ολικό µέγιστο τον αριθµό Μ και ολικό ελάχιστο τον Μ. γ) Για Για a a + β a a + β,, a + β a + β a > : f ( ) [ M M] f ( ) a < : f ( ) a a + β a a + β, a + β a + β 4a f + a + β, δηλαδή η f έχει µοναδική ρίζα. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 7

39 8 4. ίνεται η συνάρτηση f : για την οποία ισχύει η ισότητα f + t dt, για κάθε. α) Να αποδείξετε ότι: i) Η τιµή της f στο είναι f (). ii) Η f είναι γνησίως αύξουσα στο. β) Να βρείτε τις τιµές του κ για τις οποίες αληθεύει η ανίσωση ( fof )( κ + ) ( fof )( κ ) + t dt > γ) Αν επιπλέον η f είναι συνεχής στο, να δείξετε ότι f (). α) i) για f () dt + t + t > για κάθε t, θα είναι f (). Αν f () >, τότε f () + t dt >, άτοπο Αν f () <, τότε f () + t dt <, άτοπο ii) Έστω, µε <. Αν ήταν f f, τότε: f ( ) f ( ) dt f dt + f dt + t + t + t f ( ) dt dt f ( ) + t + t f f dt dt άτοπο + t + t Άρα, f < f η f είναι γνησίως αύξουσα. β) dt > + t + t f ( f ( κ + )) f ( f ( κ)) dt () Η () είναι ισοδύναµη µε την f ( κ ) f( κ) + > και αφού η f είναι γνησίως αύξουσα µε την κ κ κ κ κ ή κ + > + > < > ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 8

40 9 f f() f f γ) lim lim lim f + t όπου f u, άρα dt u lim f f(), δηλαδή u, άρα lim () u u dt o + t u gu dt, u είναι συνεχής ως παραγωγίσιµη, άρα + t u lim gu g() lim dt dt u u + t + t Το όριο () είναι της µορφής και από τον κανόνα D L Hospital προκύπτει: u ( u) lim lim lim u u u u u dt + t dt + u Άρα, f (). + t 44. Η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιµη στο µε f () και f f +, για κάθε. Α. Να αποδείξετε ότι: i) Για κάθε ισχύει: f + f +. ii) Η f αντιστρέφεται και να βρεθεί f : iii) Η τιµή της f στο είναι f ( ). Β. Να βρείτε τα σηµεία καµπής της f. Γ. Να υπολογιστεί το εµβαδόν του χωρίου που ορίζεται από την γραφική παράσταση της f, τους άξονες, yy και την γραµµή. Α. i) Επειδή f f f + f f + f f + f + f + c ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 9

41 4 Για : f + f + ( c ) ii) y f δίνει: y y y y, y Από την µοναδικότητα της λύσης, προκύπτει ότι η f είναι «-» και άρα, έχει αντίστροφη την: f, +. iii) Επειδή f () είναι ισοδύναµα: f ( ). Β. Η f είναι παραγωγίσιµη στο, ως πηλικο παραγωγίσιµων συναρτήσεων f + 6 f f µε: f f + Επειδή f > το πρόσηµο της f εξαρτάται µόνο από την f ( ). Η f ( ) είναι γνησίως αύξουσα και έχει ρίζα -. Έτσι: Με < : f < f( ) f < f > Με > : f > f( ) f > f < Η f έχει σηµείο καµπής το (,). Γ. E f d f d [ f ] Θέτουµε:, τότε: ( + ) ( + ) f u f u Τα νέα άκρα ολοκλήρωσης είναι τα f (), f ( ). Τότε: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 4 d f u du u u du u du 4 u u 5 E u(u + ) du ( u u) du τ. µ

42 4 45. ίνεται η συνάρτηση f, µε 5 f 5 a, a +.( βασική ασκηση) α) Να µελετηθεί η f ως προς την µονοτονία και τα ακρότατα. β) Να βρεθεί το σύνολο τιµών της f. γ) Να βρεθεί το πλήθος των ριζών της εξίσωσης f( ), όταν 4< a < 4. α) f f ± Η f είναι γνησίως αύξουσα στα (, ] και [, + ), ενώ η f είναι γνησίως φθίνουσα στο [,]. Η f παρουσιάζει στο τοπικό µέγιστο την τιµή: 5 f( ) ( ) 5( ) + a a a+ 4 Η f παρουσιάζει στο τοπικό ελάχιστο την τιµή: 5 f() 5 + a a 4. β) Στο (, ] η f είναι γνησίως αύξουσα 5 5 lim f lim 5+ a lim f( ) a+ 4 Άρα, f (, a 4] +. Στο (,) η f είναι γνησίως φθίνουσα lim f f( ) a+ 4 ( f συνεχής ) ( συνεχ ς ) lim f f() a 4 f ή Άρα, f ( a 4, a 4) +. Στο [ ), + + η f είναι γνησίως αύξουσα f() a lim f lim 5+ a lim ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 4

43 4 Άρα, f [ a 4, ) +. Το σύνολο τιµών της είναι το f( A ) (, + ) γ) a 4< < a+ 4, άρα f ( ), f ( ) και f ( ) Η f( ) έχει ακριβώς µία ρίζα σε καθένα από τα, και. Άρα, η f( ) έχει ακριβώς ρίζες στο. 46. ίνεται η συνάρτηση f, που είναι παραγωγίσιµη στο και ισχύει 5 f + f + f, για κάθε. α) Να αποδειχθεί ότι η f δεν έχει ακρότατα. β) Να αποδειχθεί ότι η f αντιστρέφεται και να βρεθεί η f. γ) Αν η C f διέρχεται από τα σηµεία A( a,) και B ( β,), να υπολογιστεί το εµβαδόν του χωρίου που περικλείεται από την C f και τις ευθείες a και β. 4 α) Παραγωγίζοντας κατά µέλη έχουµε: 5 f f + f f + f 4 f 5 f + f + f > 4 5 f + f + ( 5 f 4 f, ) + + >. Άρα, η f είναι γνησίως αύξουσα και στερείται ακροτάτων. β) Η f είναι γνησίως αύξουσα στο, άρα η f είναι «-», άρα η f είναι αντιστρέψιµη. Θέτω όπου το f, άρα: 5 f f f f f + f f + f f f + + f Άρα, 5 f + +. γ) f( a) f f < β a< β f a β f( a) f f( β) f Άρα, f >, για κάθε [ a, β ]. β 4 5 ( 5 ) ( 5 ) E f d u u + u + du u + u + u du α u u u τµ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 4

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ - Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ - Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ - Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α A. Έστω μια συνάρτηση f η οποία είναι συνεχής σε ένα διάστημα Δ. Αν f () σε κάθε εσωτερικό σημείο του Δ, τότε να αποδείξετε ότι η f είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΟΛΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΛΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ : ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ - ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ - ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ - ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Περιέχει: Όλη την ύλη της Γ Λυκείου, σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας σε () ΒΙΒΛΙΟμαθήματα που το καθένα περιέχει: Α. Απαραίτητες

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά Γ Λυκείου. Έκδοση Α. 120 Ασκήσεις προσδοκούν να προαχθούν σε θέµατα εξετάσεων. Αθήνα 2012 (λίγο πριν τις εκλογές) 5/5/2012

Μαθηματικά Γ Λυκείου. Έκδοση Α. 120 Ασκήσεις προσδοκούν να προαχθούν σε θέµατα εξετάσεων. Αθήνα 2012 (λίγο πριν τις εκλογές) 5/5/2012 Μαθηματικά Γ Λυκείου Ασκήσεις προσδοκούν να προαχθούν σε θέµατα εξετάσεων 5/5/ Έκδοση Α Θετική και Τεχνολογική Κατεύθυνση ( mac964@gmail.com) Αθήνα (λίγο πριν τις εκλογές) Επαναληπτικές ασκήσεις που φιλοδοξούν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. 1 ο δείγμα

ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. 1 ο δείγμα ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ο δείγμα ΘΕΜΑ ο Α. Έστω μία συνάρτηση f συνεχής σε ένα διάστημα α,β. Αν G είναι μία παράγουσα της f στο α,β τότε να αποδείξετε ότι

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Εξετάσεων Γ Λυκείου Μαθηµατικά Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης 2000-2015

Θέµατα Εξετάσεων Γ Λυκείου Μαθηµατικά Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης 2000-2015 Θέµατα Εξετάσεων Γ Λυκείου Μαθηµατικά Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης 000-05 Περιεχόµενα Θέµατα Επαναληπτικών 05............................................. 3 Θέµατα 05......................................................

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΓΑ ΙΚΟΙ. 3. Για κάθε z 1, z 2 C ισχύει z1 + z2 = z1 + z2. 4. Για κάθε z C ισχύει z z 2 z. 5. Για κάθε µιγαδικό z ισχύει: 6.

ΜΙΓΑ ΙΚΟΙ. 3. Για κάθε z 1, z 2 C ισχύει z1 + z2 = z1 + z2. 4. Για κάθε z C ισχύει z z 2 z. 5. Για κάθε µιγαδικό z ισχύει: 6. ΜΙΓΑ ΙΚΟΙ 1 Για κάθε z 1, z 2 C ισχύει z1 z2 z1 z2 1 2 Για κάθε z 1, z 2 C ισχύει z1 z2 z1 z2 3 Για κάθε z 1, z 2 C ισχύει z1 + z2 = z1 + z2 4 Για κάθε z C ισχύει z z 2 z 5 Για κάθε µιγαδικό z ισχύει:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 00 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ Α A. Έστω μια συνάρτηση ορισμένη σε ένα διάστημα. Αν F είναι μια παράγουσα της στο, τότε να αποδείξετε ότι:

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις των θεμάτων ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Λύσεις των θεμάτων ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΙΟΥΝΙΟΥ 4 Λύσεις των θεμάτων Έκδοση η

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2007 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Α.3 Πότε η ευθεία y = l λέγεται οριζόντια ασύµπτωτη της γραφικής παράστασης της f στο + ; Μονάδες 3

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2007 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Α.3 Πότε η ευθεία y = l λέγεται οριζόντια ασύµπτωτη της γραφικής παράστασης της f στο + ; Μονάδες 3 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 7 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο Α.1 Αν z 1, z είναι µιγαδικοί αριθµοί, να αποδειχθεί ότι: z 1 z = z 1 z. Α. Πότε δύο συναρτήσεις f, g λέγονται ίσες; Μονάδες 4 Α.3 Πότε η ευθεία y

Διαβάστε περισσότερα

Συναρτήσεις Όρια Συνέχεια

Συναρτήσεις Όρια Συνέχεια Κωνσταντίνος Παπασταματίου Μαθηματικά Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Συναρτήσεις Όρια Συνέχεια Συνοπτική Θεωρία Μεθοδολογίες Λυμένα Παραδείγματα Επιμέλεια: Μαθηματικός Φροντιστήριο Μ.Ε. «ΑΙΧΜΗ» Κ. Καρτάλη 8 (με

Διαβάστε περισσότερα

e-mail@p-theodoropoulos.gr

e-mail@p-theodoropoulos.gr Ασκήσεις Μαθηµατικών Κατεύθυνσης Γ Λυκείου Παναγιώτης Λ. Θεοδωρόπουλος Σχολικός Σύµβουλος Μαθηµατικών e-mail@p-theodoropoulos.gr Στην εργασία αυτή ξεχωρίζουµε και µελετάµε µερικές περιπτώσεις ασκήσεων

Διαβάστε περισσότερα

23 2011 ΘΕΜΑ Α A1. Έστω μια συνάρτηση f ορισμένη σε ένα διάστημα Δ και x 0 ένα εσωτερικό σημείο του Δ. Αν η f παρουσιάζει τοπικό ακρότατο στο x 0 και είναι παραγωγίσιμη στο σημείο αυτό, να αποδείξετε ότι:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Β. Να εξετάσετε αν ισχύουν οι υποθέσεις του Θ.Μ.Τ. για την συνάρτηση στο διάστημα [ 1,1] τέτοιο, ώστε: C στο σημείο (,f( ))

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Β. Να εξετάσετε αν ισχύουν οι υποθέσεις του Θ.Μ.Τ. για την συνάρτηση στο διάστημα [ 1,1] τέτοιο, ώστε: C στο σημείο (,f( )) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο: ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 6: ΘΕΩΡΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΟΥ (Θ.Μ.Τ.) [Θεώρημα Μέσης Τιμής Διαφορικού Λογισμού του κεφ..5 Μέρος Β του σχολικού βιβλίου]. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Παράδειγμα. ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α A. Έστω μια συνάρτηση f ορισμένη σε ένα διάστημα Δ. Αν η f είναι συνεχής στο Δ και f για κάθε εσωτερικό σημείο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 16 ΜΑΪΟΥ 2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 16 ΜΑΪΟΥ 2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑΛ Β 6 ΜΑΪΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α Θεωρία (Θεώρ Frmat) σχολικό βιβλίο σελ 6-6 Α Θεωρία (Ορισµός) σχολικό βιβλίο σελ 8 Α3 ΘΕΜΑ Β α β γ δ ε Σ Σ Λ Λ Σ B Έχουµε από υπόθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 25/5/2015 ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ: ΘΕΜΑ Α: ΘΕΜΑ Β:

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 25/5/2015 ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ: ΘΕΜΑ Α: ΘΕΜΑ Β: . Σχολικό βιβλίο σελ.9. Σχολικό βιβλίο σελ.88 3. Σχολικό βιβλίο σελ.5. α) Λ Β. β) Σ γ) Λ δ) Σ ε) Σ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 5/5/5 ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ: ΘΕΜΑ Α: ΘΕΜΑ Β: Έστω z=+yi. Κάνοντας πράξεις στη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 14 1.3 ΜΟΝΟΤΟΝΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑ 14 1.3 ΜΟΝΟΤΟΝΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ 4. ΜΟΝΟΤΟΝΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ Μονοτονία συνάρτησης Ακρότατα συνάρτησης Θεωρία Σχόλια Μέθοδοι Ασκήσεις ΘΕΩΡΙΑ. Ορισµός Συνάρτηση f λέγεται γνησίως αύξουσα σε διάστηµα, όταν για οποιαδήποτε,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Τάξης Γενικού Λυκείου Θετική και Τεχνολογική Κατεύθυνση

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Τάξης Γενικού Λυκείου Θετική και Τεχνολογική Κατεύθυνση ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Τάξης Γενικού Λυκείου Θετική και Τεχνολογική Κατεύθυνση Η συγγραφή και η επιμέλεια του βιβλίου πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου υγγραφή και η επιμέλεια του βιβλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 Βασικά Θεωρήµατα του ιαφορικού Λογισµού

Κεφάλαιο 7 Βασικά Θεωρήµατα του ιαφορικού Λογισµού Σελίδα 1 από Κεφάλαιο 7 Βασικά Θεωρήµατα του ιαφορικού Λογισµού Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούµε µε τα βασικά θεωρήµατα του διαφορικού λογισµού καθώς και µε προβλήµατα που µπορούν να επιλυθούν χρησιµοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιες Εξετάσεις Ημερήσιων Γενικών Λυκείων. Εξεταζόμενο Μάθημα: Μαθηματικά Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης, Ημερομηνία: 25 Μαΐου 2015

Πανελλήνιες Εξετάσεις Ημερήσιων Γενικών Λυκείων. Εξεταζόμενο Μάθημα: Μαθηματικά Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης, Ημερομηνία: 25 Μαΐου 2015 Πανελλήνιες Εξετάσεις Ημερήσιων Γενικών Λυκείων Εξεταζόμενο Μάθημα: Μαθηματικά Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης, Ημερομηνία: 5 Μαΐου 5 Απαντήσεις Θεμάτων Θέμα Α Α. Θεωρία, βλ. σχολικό βιβλίο σελ. 94

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 4 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Α. Έστω μια συνάρτηση f ορισμένη σε ένα διάστημα Δ. Αν η f είναι συνεχής στο Δ και f ()= για κάθε εσωτερικό σημείο του Δ, τότε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ. Άρτια και περιττή συνάρτηση. Παράδειγµα: Η f ( x) Παράδειγµα: Η. x R και. Αλγεβρα Β Λυκείου Πετσιάς Φ.- Κάτσιος.

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ. Άρτια και περιττή συνάρτηση. Παράδειγµα: Η f ( x) Παράδειγµα: Η. x R και. Αλγεβρα Β Λυκείου Πετσιάς Φ.- Κάτσιος. ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ Πριν περιγράψουµε πως µπορούµε να µελετήσουµε µια συνάρτηση είναι αναγκαίο να δώσουµε µερικούς ορισµούς. Άρτια και περιττή συνάρτηση Ορισµός : Μια συνάρτηση fµε πεδίο ορισµού Α λέγεται

Διαβάστε περισσότερα

ςεδς ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Βαγγέλης Βαγγέλης Νικολακάκης Μαθηματικός

ςεδς ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Βαγγέλης Βαγγέλης Νικολακάκης Μαθηματικός 0 ςεδς ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Βαγγέλης ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Βαγγέλης Νικολακάκης Μαθηματικός ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το παραπάνω φυλλάδιο φτιάχτηκε για να προσφέρει βοήθεια κυρίως στους μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές γνώσεις Μαθηµατικών Α και Β Λυκείου που πρέπει να ξέρουµε για να ξεκινήσουµε τις σπουδές µας στο ΕΑΠ. Επιµέλεια Όµηρος Κορακιανίτης

Βασικές γνώσεις Μαθηµατικών Α και Β Λυκείου που πρέπει να ξέρουµε για να ξεκινήσουµε τις σπουδές µας στο ΕΑΠ. Επιµέλεια Όµηρος Κορακιανίτης Βασικές γνώσεις Μαθηµατικών Α και Β Λυκείου που πρέπει να ξέρουµε για να ξεκινήσουµε τις σπουδές µας στο ΕΑΠ Επιµέλεια Όµηρος Κορακιανίτης Άλγερα και πράξεις: (ή το µυστικό της επιτυχίας) - Όταν ένα γινόµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2014-2015 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟΥΣ ΜΙΓΑΔΙΚΟΥΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2014-2015 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟΥΣ ΜΙΓΑΔΙΚΟΥΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 04-05 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟΥΣ ΜΙΓΑΔΙΚΟΥΣ Θεωρούμε τους μιγαδικούς C για τους οποίους ισχύει: - = + Im() και τη συνάρτηση f : w f ( w), όπου w C, w - και f (w) = w ) Να

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο κύριος στόχος αυτού του κεφαλαίου είναι να δείξουµε ότι η ολοκλήρωση είναι η αντίστροφη πράξη της παραγώγισης και να δώσουµε τις βασικές µεθόδους υπολογισµού των ολοκληρωµάτων

Διαβάστε περισσότερα

II. ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΕΙΑ

II. ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ II. ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΕΙΑ Δημήτρης Μπουνάκης Σχ. Σύμβουλος Μαθηματικών dimitrmp@sch.gr Ηράκλειο, Οκτώβριος 010 ΘΕΜΑ: «ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΦΑΠΤΟΜΕΝΗΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΦΑΠΤΟΜΕΝΗΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ. Mια συνάρτηση λέμε ότι είναι παραγωγίσιμη σε ένα σημείο του πεδίου ορισμού ( της, αν υπάρει το lim και είναι πραγματικός αριθμός. Το όριο αυτό λέγεται παράγωγος της στο και συμβολίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά Θετικής Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου

Μαθηματικά Θετικής Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου Μαθηματικά Θετικής Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου Κεφάλαιο ο : Κωνικές Τομές Επιμέλεια : Παλαιολόγου Παύλος Μαθηματικός ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο : ΚΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ. Ο ΚΥΚΛΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ Ένας κύκλος ορίζεται αν

Διαβάστε περισσότερα