6.1 ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "6.1 ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο"

Transcript

1 6. ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΤ ΕΠΙΠΕ ΘΕΩΡΙΑ. Σύστηµα καθέτων ηµιαξόνων: Είναι δύο κάθετες µεταξύ τους ηµιευθείες µία οριζόντια και µία κατακόρυφη. Την οριζόντια την ονοµάζουµε και την λέµε ηµιάξονα των ή ηµιάξονα των τετµηµένων και την κατακόρυφη και την λέµε ηµιάξονα των ή ηµιάξονα τεταγµένων των. Τις ηµιευθείες τις βαθµολογούµε µε την ίδια µονάδα µέτρησης.. ιατεταγµένο ζεύγος : Το ζεύγος (α, β) στό οποίο το γράµµα α είναι πρώτο και το β δεύτερο το λέµε διατεταγµένο ζεύγος.. Αντιστοιχία σηµείων διατεταγµένων ζευγών : Έστω το παρακάτω σύστηµα ηµιαξόνων και το σηµείο Α Από το Α φέρνουµε κάθετο στόν οριζόντιο άξονα και έστω α ο αριθµός που αντιστοιχεί στο ίχνος της, και κάθετο στον κατακόρυφο άξονα µε β τον αριθµό που αντιστοιχεί στό ίχνος της. Σε αυτή την περίπτωση λέµε ότι στο σηµείο Α αντιστοιχεί το διατεταγµένο ζεύγος (α, β) και συµβολίζουµε µε Α( α, β). Τον αριθµό α τον λέµε τετµηµένη του σηµείου Α ενώ τον β τεταγµένη του Α Τους δύο αριθµούς µαζί τους λέµε συντεταγµένες του σηµείου Α. Αντίστροφα: Κάθε διατεταγµένο ζεύγος (α, β) αντιστοιχεί σε ένα σηµείο του επιπέδου.. ρθοκανονικό σύστηµα ηµιαξόνων : Λέµε το σύστηµα των ηµιαξόνων οι οποίοι είναι κάθετοι µεταξύ τους και έχουν βαθµολογηθεί µε την ίδια µονάδα.

2 ΣΧΛΙΑ. Σηµεία µε τεταγµένη 0 : Είναι όλα τα σηµεία του ηµιάξονα των. Σηµεία µε τετµηµένη 0 : Είναι όλα τα σηµεία του ηµιάξονα των. Σηµεία µε την ίδια τετµηµένη: ρίσκονται σε ηµιευθεία παράλληλη στον άξονα των. Σηµεία µε την ίδια τεταγµένη: ρίσκονται σε ηµιευθεία παράλληλη στον άξονα των 5. Το ζεύγος (0, 0) : Αντιστοιχεί στην αρχή των ηµιαξόνων 6. ρθογώνιο σύστηµα ηµιαξόνων : Λέµε το σύστηµα των ηµιαξόνων οι οποίοι είναι κάθετοι µεταξύ τους και έχουν βαθµολογηθεί µε διαφορετική µονάδα ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Σε ένα ορθοκανονικό σύστηµα ηµιαξόνων µε µονάδα το cm να σχεδιάσετε την ηµιευθεία πάνω στην οποία βρίσκονται τα σηµεία µε τεταγµένη και την ηµιευθεία πάνω στην οποία βρίσκονται τα σηµεία µε τετµηµένη. Στον ηµιάξονα, στο σηµείο που αντιστοιχεί ο αριθµός, φέρνουµε την ηµιευθεία Α //. Πάνω σ αυτή βρίσκονται τα σηµεία µε τεταγµένη. µοίως η ηµιευθεία // είναι εκείνη πάνω στην οποία βρίσκονται τα σηµεία µε τετµηµένη B

3 . Να γράψετε όλα τα διατεταγµένα ζεύγη που προκύπτουν από τους αριθµούς 0,, και στην συνέχεια να παραστήσετε τα ζεύγη αυτά µε σηµεία ενός επιπέδου Τα ζητούµενα διατεταγµένα ζεύγη είναι τα Ζ (0, 0), ( 0, ), ( 0, ), (, ), (, 0), (, ), (, ), (, 0), (, ) και η παράσταση αυτών φαίνεται στο διπλανό σχήµα όπου Η Ε (0, 0), Α( 0, ), ( 0, ), Η(, ), (, 0), (, ), Ζ(, ), Θ(, 0), Ε(, ) Θ. Να συµπληρώσετε τα παρακάτω κενά α) νοµάζουµε ορθοκανονικό σύστηµα ηµιαξόνων δύο ηµιάξονες που είναι... µεταξύ τους και έχουν βαθµολογηθεί µε την... µονάδα β) Το σηµείο Α(α, 0) βρίσκεται στον ηµιάξονα... γ) Σε ένα ορθοκανονικό σύστηµα ηµιαξόνων το σηµείο (0, 0) ονοµάζεται... των ηµιαξόνων δ) Σε ένα ορθοκανονικό σύστηµα ηµιαξόνων ο ηµιάξονας ονοµάζεται ηµιάξονας των... ε) Η τετµηµένη και η τεταγµένη ενός σηµείου ονοµάζονται...του σηµείου α) νοµάζουµε ορθοκανονικό σύστηµα ηµιαξόνων δύο ηµιάξονες που είναι κάθετοι µεταξύ τους και έχουν βαθµολογηθεί µε την ίδια µονάδα β) Το σηµείο Α(α, 0) βρίσκεται στον ηµιάξονα των τετµηµένων ή στον ηµιάξονα των. γ) Σε ένα ορθοκανονικό σύστηµα ηµιαξόνων το σηµείο (0, 0) ονοµάζεται αρχή των ηµιαξόνων δ) Σε ένα ορθοκανονικό σύστηµα ηµιαξόνων ο ηµιάξονας ονοµάζεται ηµιάξονας των τεταγµένων ε) Η τετµηµένη και η τεταγµένη ενός σηµείου ονοµάζονται συντεταγµένες του σηµείου. Στο διπλανό σχήµα να βρείτε τις συντεταγµένες των σηµείων Α,,, Είναι Α(,0), (,), (, ) και (, )

4 5. Σε ένα ορθοκανονικό σύστηµα ηµιαξόνων να τοποθετήσετε τα σηµεία Α(, 0), (, 0), (, ), (, ), Ε(, ), Ζ(, ), Η(, ), Θ(5, ) και να σχεδιάσετε την τεθλασµένη γραµµή ΑΕΖΗΘ. Η Θ Ε Ζ 5 6. Σε ένα ορθοκανονικό σύστηµα ηµιαξόνων να τοποθετήσετε τα σηµεία Α(, ), (, 5) και (5, ) και να προσδιορίσετε το είδος του τριγώνου Α από την άποψη των πλευρών και των γωνιών του Προτεινόµενη λύση Παρατηρώντας το διπλανό σχήµα διαπιστώνουµε ότι, αφού τα σηµεία 5 Α και έχουν την ίδια τετµηµένη θα Είναι Α // Επίσης αφού τα σηµεία Α και έχουν την ίδια τεταγµένη θα είναι Α //. Και επειδή θα είναι Α Α. Άρα το τρίγωνο Α είναι ορθογώνιο Ακόµα Α = 5 = µονάδες και Α = 5 = µονάδες άρα 5 Α = Α συνεπώς το τρίγωνο Α είναι και ισοσκελές

5 5 7. Σε ένα ορθοκανονικό σύστηµα ηµιαξόνων να τοποθετήσετε τα σηµεία (, ), (, 6), Α( 0, ) και (6, 6) α) Να σχεδιάσετε το τετράπλευρο Α β) Αν Κ, Λ, Μ, Ν είναι τα µέσα των πλευρών Α,, και Α αντίστοιχα, να προσδιορίσετε από το σχέδιο τις συντεταγµένες των Κ, Λ, Μ και Ν. γ) Συγκρίνοντας τις συντεταγµένες του Κ µε το ηµιάθροισµα των αντιστοίχων συντεταγµένων των Α και του Λ µε το ηµιάθροισµα των αντιστοίχων συντεταγµένων των και του Μ µε το ηµιάθροισµα των αντιστοίχων συντεταγµένων των και του Ν µε το ηµιάθροισµα των αντιστοίχων συντεταγµένων των Α και, τί παρατηρείτε; Προτεινόµενη λύση α) Μ 6 Το Α φαίνεται στο διπλανό σχήµα β) 5 Από το σχήµα βλέπουµε ότι Ν Λ Κ(, ), Λ(, ), Μ(5, 6 ) και Ν(, ) γ) Η τετµηµένη του Κ είναι και το Κ ηµιάθροισµα των τετµηµένων των Α και είναι 0 + = 5 6 Η τεταγµένη του Κ είναι και το ηµιάθροισµα των τεταγµένων των Α και είναι + = Η τετµηµένη του Κ είναι ίση µε το ηµιάθροισµα των τετµηµένων των Α και και η τεταγµένη του Κ είναι ίση µε το ηµιάθροισµα των τεταγµένων των Α και ηλαδή οι συντεταγµένες του µέσου Κ του τµήµατος Α είναι ίσες µε το ηµιάθροισµα των αντιστοίχων συντεταγµένων των άκρων του Α και Στο ίδιο συµπέρασµα καταλήγουµε και για τα υπόλοιπα σηµεία

6 6 8. ύο φίλοι ταξίδεψαν µε ιδιωτικό αυτοκίνητο από την Αθήνα στη Θήβα. Η διαδροµή φαίνεται στο διάγραµµα που ακολουθεί. Με την βοήθεια του διαγράµµατος µπορείτε να απαντήσετε στα ερωτήµατα ; α) Πόσο απέχει η Θήβα από την Αθήνα; β) Πόση ώρα ταξίδεψαν για να φτάσουν από την Αθήνα στην Θήβα και µε τι ταχύτητα; γ) Σταµάτησαν στην Θήβα και αν ναι πόση ώρα; δ) Έκαναν άλλη στάση κατά την διάρκεια του ταξιδιού και αν ναι σε ποια χρονική στιγµή και πόσο διήρκεσε η στάση; ε) Σε ποια απόσταση από την Αθήνα έγινε η στάση ; στ) Ποια ήταν η συνολική διάρκεια του ταξιδιού ; ζ) Ποια ήταν η µέση ταχύτητα για όλο το ταξίδι; η) Αν στην επιστροφή δεν έκαναν στάση πόση ώρα θα διαρκούσε το ταξίδι, µε την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει άλλη ταχύτητα από αυτή που περιγράφεται στο διάγραµµα ; Προτεινόµενη λύση α) Η Αθήνα είναι στο σηµείο Α. Ξεκίνησαν το ταξίδι στις 0 και µετά από µία ώρα δηλαδή στις έφτασαν στην θέση Θ που είναι η Θήβα και όπως βλέπουµε στο σχέδιο απέχει από την Αθήνα 80 km. β) Όπως είπαµε παραπάνω ταξίδεψαν ώρα µε ταχύτητα 80 km/h. γ) Απόσταση 90 από την Αθήνα Α 0 Όπως βλέπουµε στο διάγραµµα από τις έως τις και 5 έµειναν ακίνητοι. Εποµένως για 5 λεπτά έµειναν στη Θήβα. δ) Στις και 5 ξεκίνησαν το ταξίδι της επιστροφής και στις και 5 έφτασαν στην θέση όπου έκαναν στάση µέχρι τις και 5. ηλαδή η στάση διήρκεσε 0 λεπτά. ε) Η θέση όπως εύκολα διαπιστώνουµε απέχει 0 km από την Αθήνα. στ) Το ταξίδι τελείωσε όταν έφτασαν στη θέση Ε και όπως φαίνεται στο σχέδιο αυτό έγινε στις και 5. Εποµένως η διάρκεια του ταξιδιού ήταν από τις 0 µέχρι τις και 5, δηλαδή η διάρκεια του ήταν ώρες και 5 λεπτά. ζ) χρόνος κατά τον οποίο εκινείτο το αµάξι ήταν : ώρα από την Αθήνα στην Θήβα + 0 λεπτά από την Θήβα έως την θέση + ώρα από την θέση στην θέση Ε = ώρες και 0 λεπτά =,5 ώρες και διάνυσε 60 Km. Άρα η µέση ταχύτητά του ήταν 60 :,5 = 6 km / h η) Επειδή όπως αναφέραµε παραπάνω κατά τη επιστροφή έκαναν στάση 0 λεπτών, αν δεν γινόταν η στάση το ταξίδι θα διαρκούσε ώρες και 5 λεπτά Θ Ε χρόνος σε ώρες

Καρτεσιανές συντεταγμένες Γραφική παράσταση συνάρτησης

Καρτεσιανές συντεταγμένες Γραφική παράσταση συνάρτησης Καρτεσιανές συντεταγμένες Γραφική παράσταση συνάρτησης Ορθοκανονικό σύστημα αξόνων ονομάζεται ένα σύστημα από δύο κάθετους άξονες με κοινή αρχή στους οποίους οι μονάδες έχουν το ίδιο μήκος. Υπάρχουν περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

6.2 ΛΟΓΟΣ ΥΟ ΑΡΙΘΜΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΑ

6.2 ΛΟΓΟΣ ΥΟ ΑΡΙΘΜΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΑ 6.2 ΛΟΓΟΣ ΥΟ ΑΡΙΘΜΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΘΕΩΡΙΑ. Λόγος οµοειδών µεγεθών : Ονοµάζουµε λόγο δύο οµοιειδών µεγεθών, που εκφράζονται µε την ίδια µονάδα µέτρησης, το πηλίκο των µέτρων τους. 2. Αναλογία: Η ισότητα δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ ΦΥΣΙΚΗ Α Λυκείου Σαλαμίνα Φυσική Α Λυκείου 2 ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Με το μικρό αυτό βιβλίου θα ήθελα να βοηθήσω τους μαθητές της Α τάξης του Ενιαίου Λυκείου να οργανώσουν

Διαβάστε περισσότερα

, y 1. y y y y = x ( )

, y 1. y y y y = x ( ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ. ΕΞΙΣΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Μία εξίσωση µε αγνώστους x, y λέγεται εξίσωση µίας γραµµής C, όταν οι συντεταγµένες των σηµείων της C και µόνο αυτές την επαληθεύουν. Αν έχουµε

Διαβάστε περισσότερα

8. Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων

8. Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων 8. Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων Βασική θεωρία Σύνθεση δυνάμεων Συνισταμένη Σύνθεση δυνάμεων είναι η διαδικασία με την οποία προσπαθούμε να προσδιορίσουμε τη δύναμη εκείνη που προκαλεί τα ίδια αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ I. ΣΥΝΟΛΑ

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ I. ΣΥΝΟΛΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ I. ΣΥΝΟΛΑ 1.Τι ονοµάζεται σύνολο; Σύνολο ονοµάζεται κάθε συλλογή αντικειµένων, που προέρχονται από την εµπειρία µας ή την διανόηση µας, είναι καλά ορισµένα και διακρίνονται το ένα από το άλλο.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Φυσική Α Λυκείου

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Φυσική Α Λυκείου Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων Μάθημα: Φυσική Α Λυκείου Στο παρών παρουσιάζουμε συνοπτικές λύσεις σε επιλεγμένα Θέματα («Θέμα 2 ο, 4 ο») από την Τράπεζα θεμάτων. Το αρχείο αυτό τις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ. H Εννοια του διανυσματος. Σ υ ν ο λ α - Ο ρ ι σ μ ο ι

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ. H Εννοια του διανυσματος. Σ υ ν ο λ α - Ο ρ ι σ μ ο ι ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Σ υ ν ο λ α - Ο ρ ι σ μ ο ι Συνολο λεγεται καθε συλλογη 3. Να δειχτει αντικειμενων, οτι α + 0 που προερχονται 0α. Ποτε ισχυει απ την το εμπειρια ισον; μας η τη διανοηση 3 3. μας, Aν α, ειναι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός βαθμολόγησης Εξεταστικού Δοκιμίου Α Λυκείου

Οδηγός βαθμολόγησης Εξεταστικού Δοκιμίου Α Λυκείου ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-15 Οδηγός βαθμολόγησης Εξεταστικού Δοκιμίου Α Λυκείου 1) Να γράψετε 3 διανυσματικά μεγέθη και 2 μονόμετρα μεγέθη καθώς και τις μονάδες μέτρησής τους (στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ. 2.1 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 1 ου ΒΑΘΜΟΥ. Η εξίσωση αx β 0

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ. 2.1 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 1 ου ΒΑΘΜΟΥ. Η εξίσωση αx β 0 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ.1 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 1 ου ΒΑΘΜΟΥ Η εξίσωση α 0 Στο Γυμνάσιο μάθαμε τον τρόπο επίλυσης των εξισώσεων της μορφής α 0 για συγκεκριμένους αριθμούς α,,με α 0 Γενικότερα τώρα, θα δούμε πώς με την οήθεια των

Διαβάστε περισσότερα

υναµική στο επίπεδο.

υναµική στο επίπεδο. στο επίπεδο. 1.3.1. Η τάση του νήµατος, πού και γιατί; Έστω ότι σε ένα λείο οριζόντιο επίπεδο ηρεµούν δύο σώµατα Α και Β µε µάζες Μ=3kg και m=2kg αντίστοιχα, τα οποία συνδέονται µε ένα νήµα. Σε µια στιγµή

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις

Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις 2 ΕΡΩΤΗΣΕΙΙΣ ΘΕΩΡΙΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΗ ΤΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΜΕΡΟΣ Α -- ΑΛΓΕΒΡΑ Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις Α. 1 1 1. Τι ονομάζεται Αριθμητική και τι Αλγεβρική παράσταση; Ονομάζεται Αριθμητική παράσταση μια παράσταση

Διαβάστε περισσότερα

Στην παράγραφο αυτή θα δούµε τις διάφορες µορφές εξισώσεων των κα- µπύλων του χώρου και των επιφανειών. ( )

Στην παράγραφο αυτή θα δούµε τις διάφορες µορφές εξισώσεων των κα- µπύλων του χώρου και των επιφανειών. ( ) ΚΕΦΑΛΑΙ 6 ΕΥΘΕΙΑ-ΕΠΙΠΕ 6 Γεωµετρικοί τόποι και εξισώσεις στο χώρο Στην παράγραφο αυτή θα δούµε τις διάφορες µορφές εξισώσεων των κα- µπύλων του χώρου και των επιφανειών ρισµός 6 Θεωρούµε τη συνάρτηση F:Α,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ. Γ Γυμνασίου. Β Τεύχος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ. Γ Γυμνασίου. Β Τεύχος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Γυμνασίου Β Τεύχος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Μαθηματικά Γ Γυμνασίου, Τεύχος Β Συγγραφή: Αθανασίου Ανδρέας Αντωνιάδης Μάριος Γιασουμής

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8 Διατήρηση της Ενέργειας

Κεφάλαιο 8 Διατήρηση της Ενέργειας Κεφάλαιο 8 Διατήρηση της Ενέργειας ΔΥΝΑΜΗ ΕΡΓΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ µηχανική, χηµική, θερµότητα, βαρυτική, ηλεκτρική, µαγνητική, πυρηνική, ραδιοενέργεια, τριβής, κινητική, δυναµική Περιεχόµενα Κεφαλαίου 8 Συντηρητικές

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία εισαγωγής για τη Φυσική Α Λυκείου

Στοιχεία εισαγωγής για τη Φυσική Α Λυκείου Στοιχεία εισαγωγής για τη Φυσική Α Λυκείου 1 ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΕΩΝ 1.1 Προτεραιότητα Πράξεων Η προτεραιότητα των πράξεων είναι: (Από τις πράξεις που πρέπει να γίνονται πρώτες,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΜΟΝΩΝΥΜΑ-ΠΟΛΥΩΝΥΜΑ- ΒΑΣΙΚΕΣΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΜΟΝΩΝΥΜΑ-ΠΟΛΥΩΝΥΜΑ- ΒΑΣΙΚΕΣΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΜΟΝΩΝΥΜΑ-ΠΟΛΥΩΝΥΜΑ- ΒΑΣΙΚΕΣΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ 9 40 4 ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ 4 4 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Να βρείτε την αριθµητική τιµή των παραστάσεων. i) α -α 6α, ii) 4α, για α iii) αβ α β (αβ),

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις)

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις) 6 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις) Η εξίσωση αx βy γ Στο Γυμνάσιο διαπιστώσαμε με την βοήθεια παραδειγμάτων ότι η εξίσωση αx βy γ, με α 0 ή β 0, που λέγεται γραμμική εξίσωση,

Διαβάστε περισσότερα

w w w.k z a c h a r i a d i s.g r

w w w.k z a c h a r i a d i s.g r Πως αποδεικνύουμε ότι ένα σώμα εκτεί απλή αρμονική ταλάντωση Μεθοδολογία i) Βρίσκουμε την θέση ισορροπίας του σώματος και σχεδιάζουμε το σώμα σε αυτή την θέση. ii) Σχεδιάζουμε τις δυνάμεις που ενεργούν

Διαβάστε περισσότερα

Εξαιτίας της συμβολής δύο κυμάτων του ίδιου πλάτους και της ίδιας συχνότητας. που διαδίδονται ταυτόχρονα στο ίδιο γραμμικό ελαστικό μέσο

Εξαιτίας της συμβολής δύο κυμάτων του ίδιου πλάτους και της ίδιας συχνότητας. που διαδίδονται ταυτόχρονα στο ίδιο γραμμικό ελαστικό μέσο ΣΤΑΣΙΜΑ ΚΥΜΑΤΑ Τι ονομάζουμε στάσιμο κύμα f()=0.5sin() Εξαιτίας της συμβοής δύο κυμάτων του ίδιου πάτους και της ίδιας συχνότητας που διαδίδονται ταυτόχρονα στο ίδιο γραμμικό εαστικό μέσο με αντίθετη φορά,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. Μη αδρανειακά συστήµατα αναφοράς

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. Μη αδρανειακά συστήµατα αναφοράς ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Μη αδρανειακά συστήµατα αναφοράς Στην Εισαγωγή στη Μηχανική, πριν το Κεφάλαιο 1, είδαµε ότι ο εύτερος Νόµος του Νεύτωνα ισχύει µόνο για αδρανειακούς παρατηρητές, δηλαδή για παρατηρητές που είτε

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 Δυνάμεις. Φυσική Β Γυμνασίου

Κεφάλαιο 3 Δυνάμεις. Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 3 Δυνάμεις Φυσική Β Γυμνασίου Απαντήσεις ερωτήσεων σχολικού βιβλίου σχ. βιβλίο (σ.σ. 42-63) Γυμνάσιο: 9.000 μαθήματα με βίντεο-διδασκαλία για όλο το σχολικό έτος μόνο με 150 ευρώ! Μελέτη όπου,

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός της σταθεράς ενός ελατηρίου.

Προσδιορισμός της σταθεράς ενός ελατηρίου. Μ3 Προσδιορισμός της σταθεράς ενός ελατηρίου. 1 Σκοπός Στην άσκηση αυτή θα προσδιοριστεί η σταθερά ενός ελατηρίου χρησιμοποιώντας στην ακολουθούμενη διαδικασία τον νόμο του Hooke και τη σχέση της περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς

Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς Τα βασικά αριθµητικά σύνολα Οι πρώτοι αριθµοί που διδάσκεται ο µαθητής στο δηµοτικό σχολείο είναι οι φυσικοί αριθµοί Αυτοί είναι οι 0,,,, 4, κτλ Το

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές γνώσεις Μαθηµατικών Α και Β Λυκείου που πρέπει να ξέρουµε για να ξεκινήσουµε τις σπουδές µας στο ΕΑΠ. Επιµέλεια Όµηρος Κορακιανίτης

Βασικές γνώσεις Μαθηµατικών Α και Β Λυκείου που πρέπει να ξέρουµε για να ξεκινήσουµε τις σπουδές µας στο ΕΑΠ. Επιµέλεια Όµηρος Κορακιανίτης Βασικές γνώσεις Μαθηµατικών Α και Β Λυκείου που πρέπει να ξέρουµε για να ξεκινήσουµε τις σπουδές µας στο ΕΑΠ Επιµέλεια Όµηρος Κορακιανίτης Άλγερα και πράξεις: (ή το µυστικό της επιτυχίας) - Όταν ένα γινόµενο

Διαβάστε περισσότερα

Το τµήµα που ενώνει τα µέσα δύο πλευρών τριγώνου, είναι παράλληλο προς την τρίτη πλευρά και ίσο µε το µισό της.

Το τµήµα που ενώνει τα µέσα δύο πλευρών τριγώνου, είναι παράλληλο προς την τρίτη πλευρά και ίσο µε το µισό της. 5.3 Εφαρµογές των παραλληλογράµµων 155 5.3 Εφαρµογές των παραλληλογράµµων Α Εφαρµογές στα τρίγωνα Α1 Θεώρηµα 1 Το τµήµα που ενώνει τα µέσα δύο πλευρών τριγώνου, είναι παράλληλο προς την τρίτη πλευρά και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ μονόμετρα. διανυσματικά Η μάζα ενός σώματος αποτελεί το μέτρο της αδράνειάς του, πυκνότητα ενός υλικού d = m/v

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ μονόμετρα. διανυσματικά Η μάζα ενός σώματος αποτελεί το μέτρο της αδράνειάς του, πυκνότητα ενός υλικού d = m/v ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Υπάρχουν φυσικά μεγέθη που ορίζονται πλήρως, όταν δοθεί η αριθμητική τιμή τους και λέγονται μονόμετρα.. Μονόμετρα μεγέθη είναι ο χρόνος, η μάζα, η θερμοκρασία, η πυκνότητα, η ενέργεια,

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήσ τος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014

Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήσ τος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014 Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήστος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014 Εισαγωγή Θα συμπληρωθεί 1 Κεφάλαιο 1 Γεωμετρικά διανύσματα στο επίπεδο Ενα γεωμετρικό διάνυσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΠΡΟΟ ΟΙ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΠΡΟΟ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΠΡΟΟ ΟΙ 1. ίνεται η αριθµητική πρόοδος µε α 2 =0 και α 4 =4. α) Να δείξετε ότι ω=2 και α 1 = 2. β) Να δείξετε ότι α ν =2ν 4 και να βρείτε ποιος όρος της είναι το 98. (51 ος ) 2. α) Να

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΥΡΙΔΩΝΑ ΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΤΑΕΙ ΦΥΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31-05-2012 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 07.45 10.15 Οδηγίες 1. Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από 9 σελίδες.

Διαβάστε περισσότερα