Μάρτιος 2009 Ε. Ελευθεριάδης, ιευθυντής Παθολογοανατοµικού Εργαστηρίου, ΙΚΑ Θεσσαλονίκης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μάρτιος 2009 Ε. Ελευθεριάδης, ιευθυντής Παθολογοανατοµικού Εργαστηρίου, ΙΚΑ Θεσσαλονίκης"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ Νεφρο-ουρολογική Οµάδα Β. Ελλάδας Συνοπτική Ερµηνεία των προτεινόµενων χρήσιµων δεδοµένων για την ΙστοπαθολογικήΈκθεση του Καρκινώµατος του Προστάτη αδένα Μάρτιος 2009 Ε. Ελευθεριάδης, ιευθυντής Παθολογοανατοµικού Εργαστηρίου, ΙΚΑ Θεσσαλονίκης Βασικές πηγές το πρωτόκολλο του Αµερικανικού Κολεγίου Παθολογοανατόµων [Practice Protocol for the Examination of specimens Removed from Patients With Carcinoma of the Prostate Gland; J.R. Srigley, M.B. Amin, J.I. Epstein; Cancer Committee, και η σχετική βιβλιογραφία A. Ιστολογικός τύπος Το προτεινόµενο πρωτόκολλο εφαρµόζεται µόνον σε καρκινώµατα του προστάτη αδένα. Η ιστολογική ταξινόµηση του προστατικού καρκινώµατος που συνιστάται παρατίθεται παρακάτω. 1 Ιστολογική Ταξινόµηση του Προστατικού Καρκινώµατος Αδενοκαρκίνωµα (συµβατικού τύπου, µη άλλως καθοριζόµενο) Ειδικές παραλλαγές του αδενοκαρκινώµατος και άλλα καρκινώµατα Αδενοκαρκίνωµα των πόρων του προστάτη Βλεννώδες (κολλοειδές) αδενοκαρκίνωµα Καρκίνωµα από κύτταρα τύπου «σφραγιστήρα δακτυλίου» Αδενοπλακώδες καρκίνωµα Καρκίνωµα από πλακώδες επιθήλιο # Βασικοκυτταροειδές και αδενοκυστικό καρκίνωµα # Ουροθηλιακό καρκίνωµα (από µεταβατικό επιθήλιο) # Μικροκυτταρικό καρκίνωµα Σαρκωµατοειδές καρκίνωµα Καρκίνωµα που προσοµοιάζει µε Λεµφοεπιθηλίωµα # Αδιαφοροποίητο καρκίνωµα, µη άλλως καθοριζόµενο # Το παρόν πρωτόκολλο δεν ισχύει για αυτά τα καρκινώµατα. B. Άθροισµα Βαθµίδων (score) κατά Gleason Συνιστάται να χρησιµοποιείται το σύστηµα ιαβάθµισης κατά Gleason για όλα τα δείγµατα του προστάτη που περιέχουν αδενοκαρκίνωµα. Εξαιρούνται τα δείγµατα που εµφανίζουν αλλοιώσεις µετά από θεραπεία, συνήθως στα πλαίσια ανδρογονικού αποκλεισµού. 2-5 Το άθροισµα βαθµίδων (score) κατά Gleason αποτελεί σηµαντική παράµετρο, η οποία χρησιµοποιείται σε νοµογράµµατα, τα οποία οδηγούν σε αποφάσεις εξατοµικευµένου θεραπευτικού χειρισµού ασθενών. 6 Οι αναγνώστες του παρόντος παραπέµπονται στις συστάσεις πρόσφατου συνεδρίου συµφωνίας για την εφαρµογή του συστήµατος του Gleason. 7 Το άθροισµα βαθµίδων (score) κατά Gleason αποτελεί το άθροισµα της πρωτεύουσας (κυρίαρχης σε έκταση) βαθµίδας ή προτύπου (grade) κατά Gleason 1

2 και της δευτερεύουσας (αµέσως επόµενης σε έκτασης) βαθµίδας ή προτύπου κατά Gleason µε την προϋπόθεση ότι αυτή αποτελεί ποσοστό µεγαλύτερο του 5% της έκτασης του όγκου. Όπου δεν υφίσταται θέµα δευτερεύουσας βαθµίδας κατά Gleason, η πρωτεύουσα βαθµίδα διπλασιάζεται έτσι ώστε να καταλήγουµε πάντοτε σε άθροισµα βαθµίδων (score) κατά Gleason. Η πρωτεύουσα και δευτερεύουσα βαθµίδες πρέπει να καταγράφονται οπωσδήποτε µαζί µε το άθροισµα βαθµίδων π.χ. άθροισµα κατά Gleason 7 [3+4]. Όταν πρόκειται για δείγµατα βιοψίας µε βελόνα συνιστάται να αποδίδεται ξεχωριστό άθροισµα κατά Gleason για κάθε δοχείο ή περιέκτη (container). Επιπρόσθετα µπορεί να αποδοθεί ένα συνολικό ή συνδυασµένο άθροισµα βαθµίδων που να αντιπροσωπεύει όλους τους κυλίνδρους. Στην περίπτωση των δειγµάτων βιοψίας µε βελόνα όπου αναγνωρίζεται µία περιοχή ελάχιστης έκτασης (<5% του όγκου), µε πρότυπο όµως που αντιστοιχεί σε υψηλότερη βαθµίδα κατά Gleason, τότε αυτή η βαθµίδα θα πρέπει να είναι εκείνη που θα περιλαµβάνεται στο τελικό άθροισµα. (π.χ. Όγκος µε έκταση >95% Gleason 3 και <5% Gleason 4. Το άθροισµα κατά Gleason είναι 7 [3+4]. Αντίθετα εφόσον το δευτερεύον σε έκταση πρότυπο αντιστοιχεί σε χαµηλότερη βαθµίδα τότε δεν χρειάζεται να περιλαµβάνεται στο άθροισµα κατά Gleason. (π.χ. Όγκος µε έκταση >95% Gleason 4 και <5% Gleason 3. Το άθροισµα κατά Gleason είναι 8 [4+4]). Σε δείγµατα βιοψίας µε βελόνα όπου αναγνωρίζονται περισσότερα από δύο πρότυπα και όπου το υψηλότερης βαθµίδας πρότυπο δεν είναι ούτε το πρωτεύον ούτε το δευτερεύον σε έκταση τότε θα πρέπει να επιλέγονται για το άθροισµα κατά Gleason η βαθµίδα του πρωτεύοντος προτύπου και η χειρότερη βαθµίδα (π.χ. 75% βαθµίδα 3, 20%-25% βαθµίδα 4, και <5% βαθµίδα 5. Το άθροισµα κατά Gleason είναι 3+5=8.) Οι κανόνες διαβάθµισης για τα δείγµατα διουρηθρικής προστατεκτοµής και εκπυρήνισης είναι παρόµοιοι µε αυτούς που περιγράφονται παραπάνω. Σε παρασκευάσµατα ριζικής προστατεκτοµής αναγνωρίζονται συχνά τριτεύοντα (tertiary) πρότυπα κατά Gleason. Όποτε αναγνωρίζεται βαθµίδα κατά Gleason 5 ως τριτεύον πρότυπο η παρουσία της πρέπει οπωσδήποτε να απεικονίζεται στο ιστολογικό πόρισµα. (π.χ. Η πρωτεύουσα βαθµίδα κατά Gleason είναι 3, η δευτερεύουσα 4 και αναγνωρίζεται τριτεύον πρότυπο µε έκταση <5% Gleason 5. Στο ιστολογικό πόρισµα το άθροισµα βαθµίδων κατά Gleason καταγράφεται ως 7 [3+4] µε παρουσία και τριτεύοντος προτύπου κατά Gleason 5.) Στις περιπτώσεις ριζικών προστατεκτοµών όπου δεν αναγνωρίζεται κυρίαρχος (dominant) νεοπλασµατικός όζος το άθροισµα κατά Gleason βασίζεται στην συνολική εικόνα του όγκου. Στις περιπτώσεις όπου αναγνωρίζονται ευκρινώς περισσότεροι από ένας όζοι τότε το άθροισµα κατά Gleason καθενός από αυτούς µπορεί να καταγραφεί ξεχωριστά η εναλλακτικά τουλάχιστον το score της µεγαλύτερης ή σηµαντικότερης αλλοίωσης. (π.χ. µεγάλος σε µέγεθος όγκος της µεταβατικής ζώνης µε άθροισµα κατά Gleason 4 [2+2] και µικρότερος σε έκταση όγκος της περιφερικής ζώνης µε άθροισµα κατά Gleason 8 [4+4] Καταγράφονται ξεχωριστά και τα δύο αθροίσµατα ξεχωριστά η τουλάχιστον το χειρότερο άθροισµα.) C. Ποσοτικοποίηση του όγκου Υπάρχουν πολλοί µέθοδοι εκτίµησης της ποσότητας του όγκου που περιέχεται σε ιστολογικά δείγµατα από τον προστάτη Στις βιοψίες µε βελόνα µπορούν να χρησιµοποιηθούν, ο απόλυτος αριθµός ή το ποσοστό των κυλίνδρων που καταλαµβάνονται από τον όγκο, η γραµµική έκταση της κατάληψης σε χιλιοστά και τέλος το ποσοστό (%) του προστατικού ιστού που καταλαµβάνεται. 2

3 Σε δείγµατα διουρηθρικής προστατεκτοµής µπορεί να χρησιµοποιηθεί η ποσοστιαία αναλογία του ιστού ή ο απόλυτος αριθµός των ιστοτεµαχίων που καταλαµβάνονται ή τέλος ο λόγος των θετικών ιστοτεµαχίων προς τον συνολικό αριθµός ιστοτεµαχίων. Για τις υφολικές (εκπυρηνίσεις) και ριζικές προστατεκτοµές το ποσοστό ιστού που καταλαµβάνεται από τον όγκο µπορεί να υπολογισθεί «µε το µάτι». Στα παρασκευάσµατα αυτά επιπρόσθετα µπορεί να είναι εφικτή η µέτρηση του κυρίαρχου νεοπλασµατικού όζου τουλάχιστον κατά τις δυο διαστάσεις του και/ή η καταγραφή του αριθµού των blocks που καταλαµβάνονται από τον όγκο σε σχέση µε τον συνολικό αριθµό των blocks που υποβλήθηκαν για µελέτη. Σύµφωνα µε το παρόν πρωτόκολλο συνιστάται να καταγράφεται στο πόρισµα της ιστολογικής εξέτασης και για όλα τα είδη δειγµάτων τουλάχιστον η κατ εκτίµηση ποσοστιαία αναλογία του προστατικού ιστού που καταλαµβάνεται από τον όγκο. D. Τοπική ιηθητική Επέκταση σε Βιοψίες µε Βελόνα Περιστασιακά δείγµατα βιοψίας µε βελόνα περιλαµβάνουν περιπροστατικό λίπος το οποίο καταλαµβάνεται από όγκο. 8,9 Το εύρηµα αυτό πρέπει να καταγράφεται καθόσον υποδηλώνει όγκο Σταδίου τουλάχιστον pt3a. Εφόσον τα δείγµατα περιλαµβάνουν ιστό σπερµατοδόχου κύστης (ΣΚ) και ο ιστός αυτός καταλαµβάνεται από όγκο το εύρηµα αυτό πρέπει να καταγράφεται καθόσον υποδηλώνει όγκο Σταδίου τουλάχιστον pt3b. ιήθηση σπερµατοδόχου κύστης τεκµηριώνεται µόνον εφόσον αναγνωρισθεί κατάληψη του µυϊκού της τοιχώµατος. 8,9,18 Επί αµφιβολίας ως προς το κατά πόσο ο ιστός που καταλαµβάνεται αφορά ΣΚ ή εκσπερµατιστικό πόρο τότε δεν θα πρέπει να διαγιγνώσκεται διήθηση ΣΚ καθόσον η κατάληψη του δεύτερου από όγκο δεν συνιστά νόσο σταδίου pt3b. E. Περινευρική ιήθηση Η περινευρική διήθηση σε υλικό βιοψίας µε βελόνα έχει βρεθεί από ορισµένες µελέτες να συσχετίζεται µε εξωπροστατική επέκταση στα αντίστοιχα παρασκευάσµατα ριζικής προστατεκτοµής. Η ακριβής προγνωστική σηµασία του ευρήµατος µένει να καθορισθεί. 9,19-22 Η αξία της περινευρικής διήθησης ως ανεξάρτητου προγνωστικού παράγοντα έχει αµφισβητηθεί. 22 F. Προστατική Ενδοεπιθηλιακή Νεοπλασία (PIN) Ο διαγνωστικός αυτός όρος αναφέρεται σε Προστατική Ενδοεπιθηλιακή Νεοπλασία Υψηλού Βαθµού (high-grade PIN). 23 Η χαµηλού βαθµού PIN δεν καταγράφεται στο ιστολογικό πόρισµα. Η ανεύρεση αποµονωµένης HGPIN πρέπει να καταγράφεται σε όλα τα πορίσµατα βιοπτικού υλικού. 9 Η καταγραφή της HGPIN σε βιοπτικό υλικό µε ταυτόχρονη παρουσία καρκινώµατος θεωρείται προαιρετική ωστόσο είναι δυνητικά σηµαντική ιδιαίτερα στα πλαίσια διάγνωσης περιορισµένης έκτασης (minimal) καρκινώµατος. Η παρουσία HGPIN σε βιοπτικό υλικό χωρίς παρουσία καρκινώµατος αποτελεί παράγοντα επικινδυνότητας για την ανεύρεση καρκινώµατος σε επακόλουθες βιοψίες. 24,25 Η καταγραφή της HGPIN σε υλικό ριζικών προστατεκτοµών είναι προαιρετική. G. Υποβολή Ιστού για Μικροσκοπική Εκτίµηση σε υλικό ιουρηθρικής και Ριζικής Προστατεκτοµής είγµατα TURP βάρους 12 g ή λιγότερο υποβάλλονται ολόκληρα, καταλαµβάνοντας συνήθως 6 έως 8 κασσέττες. 26,27 Στην περίπτωση δειγµάτων µε βάρος µεγαλύτερο από 12 g, υποβάλλονται αρχικά 12 g (6 έως 8 κασσέττες), και από 1 κασσέττα για κάθε επιπλέον 5 g. 3

4 Η επιλογή του υλικού που υποβάλλεται για επεξεργασία είναι τυχαία. Ωστόσο εάν κάποια από τα ιστοτεµάχια του δείγµατος εµφανίζουν αυξηµένη σύσταση η κιτρινωπή προς πορτοκαλί κιτρινωπή χροιά τότε τα ιστοτεµάχια αυτά θα πρέπει να επιλέγονται κατά προτεραιότητα για σκήνωση. Στην περίπτωση που αναγνωρισθεί τυχαία καρκίνωµα που καταλαµβάνει ποσοστό 5% ή λιγότερο του ιστού που εξετάσθηκε τότε και όλος ο υπόλοιπος ιστός θα πρέπει να υποβληθεί για ιστολογική εξέταση ιδιαίτερα σε ασθενείς νεαρότερης ηλικίας. Το παρασκεύασµα ριζικής προστατεκτοµής µπορεί να σκηνωθεί είτε στο σύνολό του είτε δειγµατοληπτικά µε συστηµατοποιηµένο όµως τρόπο. 28,29 ειγµατοληπτική µέθοδος: (Μακροσκοπικά ορατός όγκος) Υποβολή σε τοµές ολόκληρου του όγκου µε τον σχετιζόµενο περιπροστατικό λιπώδη ιστό και τα χειρουργικά όρια εκτοµής. Τα χείλη εκτοµής της κορυφής του προστάτη και του αυχένα της ουροδόχου κύστης υποβάλλονται στο σύνολό τους και λαµβάνονται τοµές από τη συµβολή κάθε σπερµατοδόχου κύστης µε τον προστάτη. (Μη παρουσία µακροσκοπικά ορατού όγκου) Υποβολή ολόκληρης της εξωτερικής επιφάνειας του προστάτη για κάθε µία από τις εγκάρσιες διατοµές και επίσης µια τοµή από το κέντρο του αδένα για κάθε πλευρά. Όσες από τις τοµές της εξωτερικής επιφάνειας είναι πολύ µεγάλες µπορούν να χωρισθούν περαιτέρω σε τοµές πρόσθιας και οπίσθιας επιφάνειας. Επιπρόσθετα υποβολή σε τοµές ολόκληρων των χειρουργικών ορίων της κορυφής του αδένα και του αυχένα της ουροδόχου κύστης και τοµές από την συµβολή του αδένα µε κάθε σπερµατοδόχο κύστη. H. Χειρουργικά Όρια Εκτοµής (ΧΟ) Προκειµένου να εκτιµηθούν τα χειρουργικά όρια εκτοµής θα πρέπει να καλύπτεται µε µελάνη ολόκληρη η εξωτερική επιφάνεια του προστάτη Τα ΧΟ χαρακτηρίζονται «αρνητικά» στην περίπτωση που δεν αναγνωρίζεται όγκος επί του µελανωµένου ορίου και «θετικά» στην περίπτωση που καρκινικά κύτταρα αγγίζουν το µελάνι επί του χειρουργικού ορίου. Όταν τα νεοπλασµατικά κύτταρα είναι µεν πολύ κοντά σε µελανωµένο ΧΟ ωστόσο δεν βρίσκονται σε επαφή µε τη µελάνη το όριο θεωρείται αρνητικό. Τα θετικά ΧΟ δεν θα πρέπει να συγχέονται µε την εξωπροστατική επέκταση. Όταν υπάρχουν ενδοπροστατικά «θετικά» όρια - στα πλαίσια διατοµής της κάψας από τον χειρουργό - η νόσος χαρακτηρίζεται σταδίου pt Το θετικό χειρουργικό όριο πρέπει να καταγραφεί µε σαφήνεια, παρά το γεγονός ότι το εύρηµα καθεαυτό δεν έχει επίπτωση στην παθολογοανατοµική σταδιοποίηση. I. Εξωπροστατική Επέκταση Ο όρος εξωπροστατική επέκταση (ΕΠΕ) περιγράφει την παρουσία όγκου πέρα από τα όρια του προστάτη αδένα. 28,30,31 Χαρακτηρίζεται από: α) Όγκο που εφάπτεται ή αναµιγνύεται µε λίπος. β) Όγκο που καταλαµβάνει χαλαρό συνδετικό ιστό στο επίπεδο του λίπους ή και παραπέρα, ακόµη και επί απουσίας άµεσης επαφής µεταξύ όγκου και λιποκυττάρων. γ) Όγκο που καταλαµβάνει περινευρικούς χώρους στα αγγειονευρώδη δεµάτια, ακόµη και επί απουσίας κατάληψης περιπροστατικού λίπους. Σε συγκεκριµένες εντοπίσεις όπως η πρόσθια επιφάνεια του προστάτη και η περιοχή του αυχένα της ουροδόχου δεν υπάρχει λίπος. Στις θέσεις αυτές η ΕΠΕ καθορίζεται ως επέκταση του όγκου πέρα από τα όρια φυσιολογικού προστατικού ιστού που περιέχει αδενικό συστατικό. Τέλος η ΕΠΕ µπορεί να εµφανίζεται ως προβάλλων νεοπλασµατικός όζος µε σύστοιχη δεσµοπλαστική αντίδραση του στρώµατος. Είναι χρήσιµο να καταγράφονται η συγκεκριµένη εντόπιση(εις) και ο αριθµός των εστιών (blocks) µε ΕΠΕ. 4

5 J. Κορυφή και Αυχένας Ουροδόχου Κύστης Η κορυφή πρέπει να εξετάζεται προσεκτικά διότι αποτελεί συνήθη εντόπιση θετικού ΧΟ Στην θέση αυτή όγκος που αναµιγνύεται µε στοιχεία σκελετικού µυός δεν στοιχειοθετεί ΕΠΕ. Τα ΧΟ της κορυφής του προστάτη και του αυχένα της ουροδόχου κύστης θα πρέπει να υποβάλλονται για εκτίµηση στην ολότητά τους κατά προτίµηση µε λήψη κάθετων προς το όριο τοµών. Σε παρασκευάσµατα ριζικής προστατεκτοµής µικροσκοπική κατάληψη των µυϊκών στοιχείων που χαρακτηρίζουν την περιοχή του αυχένα της ουροδόχου δεν πρέπει να εξισώνεται µε νόσο σταδίου pt4. Το στάδιο αυτό απαιτεί µακροσκοπικά ορατή κατάληψη του αυχένα της ουροδόχου ή οποία συνδυάζεται συνήθως και µε θετικό ΧΟ εκτοµής. Σύµφωνα µε πρόσφατη µελέτη ασθενείς µε µικροσκοπική µόνον κατάληψη του αυχένα της ουροδόχου εµφανίζουν ρυθµούς υποτροπής παρόµοιους µε αυτούς των ασθενών µε κατάληψη των σπερµατοδόχων κύστεων. (pt3b). 37 K. TNM και Οµαδοποίηση Σταδίων Το πρωτόκολλο συνιστά την χρήση της 6 ης έκδοσης του Συστήµατος Σταδιοποίησης TNM της AJCC/UICC για το καρκίνωµα του προστάτη. 38,39 Πρέπει να σηµειωθεί πως η παθολογοανατοµική εκτίµηση του πρωτοπαθούς όγκου (pt) συνεπάγεται εκτοµή του όγκου ή ανάλογο βιοπτικό υλικό, σε έκταση τέτοια ώστε να είναι δυνατή η εκτίµηση και της ανώτερης ακόµη κατηγορίας pt. Πρωτοπαθής Όγκος (pt): Παθολογοανατοµική Ταξινόµηση pt2 # Περιορίζεται στον προστάτη pt2a Μονόπλευρη εντόπιση, καταλαµβάνει το ήµισυ του ενός λοβού ή λιγότερο pt2b Μονόπλευρη εντόπιση, περισσότερο από το ήµισυ του 1 λοβού αλλά όχι και τους δύο λοβούς pt2c Αµφίπλευρη νόσος pt3 Εξωπροστατική Επέκταση pt3a Εξωπροστατική Επέκταση ## pt3b ιήθηση Σπερµατοδόχων Κύστεων pt4 ιήθηση Αυχένα Ουροδόχου και/ή ορθού # εν υπάρχει T1 παθολογοανατοµική ταξινόµηση. Όγκος που βρέθηκε σε έναν ή και τους δύο λοβούς µε βιοψία µε βελόνα αλλά δεν είναι ψηλαφητός ούτε και αξιόπιστα ορατός απεικονιστικά ταξινοµείται κλινικά ως T1c. ## ιήθηση µέσα στην κορυφή του προστάτη ή µέσα, αλλά όχι πέρα από, την προστατική κάψα ταξινοµείται ως T2 και όχι ως T3. Το θετικό χειρουργικό όριο εκτοµής θα πρέπει να υποδηλώνεται ως R1 (µικροσκοπικά αναγνωρίσιµη υπολειµµατική νόσος). Επιχώριοι Λεµφαδένες (N) NX Οι επιχώριοι λεµφαδένες δεν είναι δυνατόν να εκτιµηθούν N0 εν υπάρχει µετάσταση σε επιχώριους λεµφαδένες N1 Μετάσταση σε επιχώριο(ους) λεµφαδένες 5

6 Αποµακρυσµένη Μετάσταση # (M) MX Η ύπαρξη αποµακρυσµένης µετάστασης δεν είναι δυνατόν να εκτιµηθεί M0 εν υπάρχει αποµακρυσµένη µετάσταση M1 Αποµακρυσµένη µετάσταση M1a σε µη επιχώριο λεµφαδένα(ες) M1b σε Οστό(α) M1c σε άλλη εντόπιση(εις) # Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότερες εντοπίσεις µετάστασης χρησιµοποιείται η ανώτερη κατηγορία (pm1c). Οµαδοποίηση Σταδίων (TNM) Grade Στάδιο I T1a N0 M0 G1 Στάδιο II T1a N0 M0 G2, G3-4 T1b N0 M0 Όποιο G T1c N0 M0 Όποιο G T1 N0 M0 Όποιο G T2 N0 M0 Όποιο G Στάδιο III T3 N0 M0 Όποιο G Στάδιο IV T4 N0 M0 Όποιο G Όποιο T N1 M0 Όποιο G Όποιο T Όποιο N M1 Όποιο G Επιχώριοι Λεµφαδένες (pn0): Μεµονωµένα Κύτταρα Όγκου [Μ.Κ.Ο.] (Isolated Tumor Cells) Με τον όρο Μεµονωµένα Κύτταρα Όγκου (ITCs) εννοούµε είτε µεµονωµένα κύτταρα είτε µικρές αθροίσεις, οι οποίες όµως δεν υπερβαίνουν σε διάµετρο τα 0.2 mm. Η αναγνώριση Μ.Κ.Ο σε λεµφαδένες ή αποµακρυσµένες εντοπίσεις είτε κατά την ιστολογική εξέταση είτε µε ανοσοϊστοχηµεία είτε µε µη µορφολογικές τεχνικές (πχ, κυτταροµετρία ροής, ανάλυση DNA, ενίσχυση ειδικού καρκινικού δείκτη µε [PCR]) πρέπει να ταξινοµείται ως N0 ή M0, αντίστοιχα. Συνιστάται εξειδικευµένος προσδιορισµός της αποδιδόµενης N ταξινόµησης για τις περιπτώσεις εκείνες όπου τα ITCs αποτελούν τη µοναδική ένδειξη πιθανής µεταστατικής νόσου. 40,41 Η αξιολόγηση των ITCs στα πλαίσια του προστατικού αδενοκαρκινώµατος θεωρείται ερευνητική και η βιολογική τους σηµασία παραµένει άγνωστη. 6

7 Βιβλιογραφία 1. Young RH, Srigley JR, Amin MB, Ulbright TM, Cubilla A. Tumors of the prostate gland, seminal vesicle, male urethra and penis. In: Atlas of Tumor Pathology. Series 3. Washington, DC: Armed Forces Institute of Pathology; Gleason DR, Mellinger GT, the Veterans Administration Cooperative Urological Research Group. Prediction of prognosis for prostate adenocarcinoma by combined histological grading and clinical staging. J Urol. 1974;111: Humphrey PA. Gleason grading and prognostic factors in carcinoma of the prostate. Mod Pathol. 2004;17: Amin MB, Grignon DJ, Humphrey PA, Srigley JR. Gleason Grading of Prostate Cancer. A Contemporary Approach. Philadelphia, Pa: Lippincott Williams & Wilkins; Eble JN, Sauter G, Epstein JI, Sesterhenn IA. World Health Organization. Pathology and Genetics. Tumours of the Urinary System and Male Genital Organs. Lyon, France: IARC Press; 2004: Partin AW, Kattan MW, Subong ENP, et al. Combination of prostate-specific antigen, clinical stage, and Gleason score to predict pathological stage of localized prostate cancer: a multi-institutional update. JAMA. 1997;277: Epstein JI, Allsbrook WC Jr, Amin MB, Egevad LL; ISUP Grading Committee. The 2005 International Society of Urological Pathology (ISUP) Consensus Conference on Gleason Grading of Prostatic Carcinoma. Am J Surg Pathol. 2005;29(9): Epstein JI. The diagnosis and reporting of adenocarcinoma of the prostate in core needle biopsy specimens. Cancer. 1996;78: Amin M, Boccon-Gibod L, Egevad L, et al. Prognostic and predictive factors and reporting of prostate carcinoma in prostate needle biopsy specimens. (2004 WHO-sponsored International Consultation Consensus). Scand J Urol Nephrol. 2004;39(216 suppl): Cupp MR, Bostwick DG, Myers RP, Oesterling JE. The volume of prostate cancer in the biopsy specimen cannot reliably predict the quantity of cancer in the radical prostatectomy on an individual basis. J Urol. 1995;153: Ravery V, Boccon-Gibod LA, Dauge-Geffroy MC, et al. Systematic biopsies accurately predict extracapsular extension of prostate cancer and persistent/recurrent detectable PSA after radical prostatectomy. Urology. 1994;44: Ravery V, Schmid HP, Toublanc M, Boccon-Gibod L. Is the percentage of cancer in biopsy cores predictive of extracapsular disease in T1-T2 prostate carcinoma? Cancer. 1996;78: Freedland SJ, Csathy GS, Dorey F, et al. Percent prostate needle biopsy tissue with cancer is more predictive of biochemical failure or adverse pathology after radical prostatectomy than prostate specific antigen or Gleason score. J Urol. 2002;167: Bismar TA, Lewis JS, JR, Vollmer RT, Humphrey PA. Multiple measures of carcinoma extent versus perineural invasion in prostate needle biopsy tissue in prediction of pathologic stage in a screening population. Am J Surg Pathol. 2003;27: Stamey TA, Freiha FS, McNeal JE, et al. Localized prostate cancer: relationship of tumor volume to clinical significance for treatment of prostate cancer. Cancer. 1993;71; Renshaw AA, Richie JP, Loughlin KR, Jiroutek M, Chung A, D Amico AV. Maximum diameter of prostatic carcinoma is a simple, inexpensive, and independent predictor of prostate-specific antigen failure in radical prostatectomy specimens: validation in a cohort of 434 patients. Am J Clin Pathol. 1999;111:

8 17. Humphrey PA, Vollmer RT. Percentage carcinoma as a measure of prostatic tumor size in radical prostatectomy tissues. Mod Pathol. 1997;10: Ohori M, Scardino PT, Lapin SL, Seale-Hawkins C, Link J, Wheeler TM. The mechanisms and prognostic significance of seminal vesicle involvement by prostate cancer. Am J Surg Pathol. 1993;17: Anderson PR, Hanlon AL, Patchefsky A, Al-Saleem T, Hanks GE. Perineural invasion and Gleason 7-10 tumors predict increased failure in prostate cancer patients with pretreatment PSA <10 ng/ml treated with conformal external beam radiation therapy. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 1998;41: Egan AJM, Bostwick DG. Prediction of extraprosatic extension of prostate cancer on needle biopsy findings: perineural invasion lacks significance on multivariate analysis. Am J Surg Pathol. 1998;21: Holmes GF, Walsh PC, Pound CR, Epstein JI. Excision of the neurovascular bundle at radical prostatectomy in cases with perineural invasion on needle biopsy. Urology. 1999;53: Vargas SO, Jiroutek M, Welch MR, et al. Perineural invasion in prostate needle biopsy specimens: correlation with extraprostatic extension at resection. Am J Clin Pathol. 1999;111: Prostatic intraepithelial neoplasia: significance and correlation with prostatespecific antigen and transrectal ultrasound. Proceedings of a workshop of the National Prostate Cancer Detection Project. March 13, 1989, Bethesda, Maryland. Urology. 1989;34(6 suppl): Bostwick DG. Prospective origins of prostate carcinoma: prostatic intraepithelial neoplasia and atypical adenomatous hyperplasia. Cancer. 1996;78: Gokden N, Roehl KA, Catalona WJ, Humphrey PA. High-grade prostatic intraepithelial neoplasia in needle biopsy as risk factor for detection of adenocarcinoma: current level of risk in screening population. Urology. 2005;65: Graham SD Jr, Bostwick DG, Hoisaeter A, et al. Report of the Committee on Staging and Pathology. Cancer. 1992;70(1 suppl): Humphrey PA, Walther PJ. Adenocarcinoma of the prostate, I: simple sampling considerations. Am J Clin Pathol. 1993;99: Epstein JI, Amin M, Boccon-Gibod L, et al. Prognostic factors and reporting of prostate carcinoma in radical prostatectomy and pelvic lymphadenectomy specimens. (2004 WHO-sponsored International Consultation Consensus.) Scand J Urol Nephol. 2004;39(216 suppl): Epstein JI. The evaluation of radical prostatectomy specimens: therapeutic and prognostic implications. Pathol Annu. 1991;26: Grignon DJ, Sakr WA. Pathologic staging of prostate carcinoma: what are the issues? Cancer. 1996;78: Ohari M, Kattan M, Scardino PT, Wheeler TM. Radical prostatectomy for carcinoma of the prostate. Mod Pathol. 2004;17: Blute ML, Bostwick DG, Seay TM, et al. Pathologic classification of prostate carcinoma: impact of margin status. Cancer. 1998;82: Epstein JI, Sauvageot J. Do close but negative margins in radical prostatectomy specimens increase the risk of postoperative progression? J Urol. 1997;157: Graefen M, Hammerer P, Michl U, et al. Incidence of positive surgical margins after biopsy-selected nerve-sparing radical prostatetomy. Urology. 1998;51: Ohori M, Wheeler T, Kattan MW, et al. Prognostic significance of positive surgical margins in radical prostatectomy specimens. J Urol. 1995;154:

9 36. Epstein JI, Partin AW, Sauvageot J, Walsh PC. Prediction of progression following radical prostatectomy: a multivariate analysis of 721 men with longterm follow-up. Am J Surg Pathol. 1996;20: Aydin H, Tsuzuki T, Hernandez D, Walsh PC, Partin AW, Epstein JI. Positive proximal (bladder neck) margin at radial prostatectomy confers greater risk of biochemical progression. Urology. 2004;64: Greene FL, Page DL, Fleming ID, et al, eds. AJCC Cancer Staging Manual. 6th ed. New York: Springer; Sobin LH, Wittekind C. UICC TNM Classification of Malignant Tumours. 6 th ed. New York: Wiley-Liss; Wittekind C, Greene FL, Henson DE, Hutter RVP, Sobin LH, eds. TNM Supplement. A Commentary on Uniform Use. 3 rd ed. New York: Wiley-Liss; Singletary SE, Greene FL, Sobin LH. Classification of isolated tumor cells: clarification of the 6 th edition of the American Joint Committee on Cancer Staging Manual. Cancer. 2003;90(12):

ΝΕΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΟΥ GLEASON SCORE ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. Μιχαλοπούλου Μανωλούτσιου Ηλέκτρα Παθολογοανατόμος

ΝΕΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΟΥ GLEASON SCORE ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. Μιχαλοπούλου Μανωλούτσιου Ηλέκτρα Παθολογοανατόμος ΝΕΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΟΥ GLEASON SCORE ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Μιχαλοπούλου Μανωλούτσιου Ηλέκτρα Παθολογοανατόμος ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗ Δακτυλική εξέταση PSA Βιοψία δια βελόνης Διουρηθρική

Διαβάστε περισσότερα

ανασκοπήσεις 01//Noµoγράµµατα και καρκίνος του προστάτη Εισαγωγή Γεώργιος Μ. Πατσάης

ανασκοπήσεις 01//Noµoγράµµατα και καρκίνος του προστάτη Εισαγωγή Γεώργιος Μ. Πατσάης 30-31 Γεώργιος Μ. Πατσάης 01//Noµoγράµµατα και καρκίνος του προστάτη Εισαγωγή Ο καρκίνος του προστάτη αποτελεί τον 2ον κατά σειρά συχνότητας καρκίνο στους άνδρες και δεύτερη αιτία θανάτου από καρκίνο µετά

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Καραγιαννοπούλου, Αναπληρώτρια ιευθύντρια Παθολογοανατοµικού Εργαστηρίου, Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ

Γ. Καραγιαννοπούλου, Αναπληρώτρια ιευθύντρια Παθολογοανατοµικού Εργαστηρίου, Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΙΜΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΟΣ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ Γ. Καραγιαννοπούλου, Αναπληρώτρια ιευθύντρια Παθολογοανατοµικού Εργαστηρίου, Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

short news Γ. ασκαλόπουλος

short news Γ. ασκαλόπουλος 18-19 Γ. ασκαλόπουλος Η συµπληρωµατική ακτινοθεραπεία σε καρκίνο του προστάτη παθολογικού σταδίου Τ3Ν0Μ0 µειώνει σηµαντικά τον κίνδυνο µεταστάσεων και βελτιώνει την επιβίωση. Αποτελέσµατα της µακροχρόνιας

Διαβάστε περισσότερα

Ι) ΗΠΑΤΕΚΤΟΜΗ ΓΙΑ ΕΝ ΟΗΠΑΤΙΚΟ ΧΟΛΑΓΓΕΙΟΚΑΡΚΙΝΩΜΑ: ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ:

Ι) ΗΠΑΤΕΚΤΟΜΗ ΓΙΑ ΕΝ ΟΗΠΑΤΙΚΟ ΧΟΛΑΓΓΕΙΟΚΑΡΚΙΝΩΜΑ: ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΕΚΤΟΜΗΣ ΧΟΛΑΓΓΕΙΟΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΟΣ Β. Τζιούφα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Εργαστηρίου Παθολογικής Ανατοµικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Ι) ΗΠΑΤΕΚΤΟΜΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΙΜΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΙΜΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΙΜΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ ΝΕΦΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΟΣ Ε. Καραµητοπούλου, Β` Εργαστήριο Παθολογικής Ανατοµικής ΕΚΠΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το νεφροκυτταρικό

Διαβάστε περισσότερα

Δυσμενείς παράγοντες μετά ριζική προστατεκτομή. Μετεγχειρητική ακτινοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία διάσωσης;

Δυσμενείς παράγοντες μετά ριζική προστατεκτομή. Μετεγχειρητική ακτινοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία διάσωσης; Δυσμενείς παράγοντες μετά ριζική προστατεκτομή. Μετεγχειρητική ακτινοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία διάσωσης; Καμπέρης Ευστάθιος Ακτινοθεραπευτής - Ογκολόγος Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης 6 Νοεμβρίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος προστάτη σε ασθενείς ενδιάμεσου κινδύνου. Ριζική προστατεκτομή vs. Ακτινοθεραπεία

Καρκίνος προστάτη σε ασθενείς ενδιάμεσου κινδύνου. Ριζική προστατεκτομή vs. Ακτινοθεραπεία Καρκίνος προστάτη σε ασθενείς ενδιάμεσου κινδύνου. Ριζική προστατεκτομή vs. Ακτινοθεραπεία Καμπέρης Ευστάθιος Ακτινοθεραπευτής - Ογκολόγος 13 Ιουνίου 2015 Δηλώνω ότι δεν έχω καμία διένεξη συμφέροντος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ EPSTEIN ΓΙΑ ΜΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΣΤΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ EPSTEIN ΓΙΑ ΜΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΣΤΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Σ. Τσιφετάκης Χ. Μαμουλάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ευρεία χρήση του PSA στην κλινική πράξη οδήγησε τα τελευταία χρόνια σε έναν αυξανόμενο αριθμό ασθενών με καρκίνο του προστάτη κλινικού σταδίου T1c. [1-2]. Επιπρόσθετα

Διαβάστε περισσότερα

Histopathology of ultrasound-guided biopsies of the prostate. L.Kaklamanis MD,D.Phil Department of Pathology Onassis Cardiac Surgery Center

Histopathology of ultrasound-guided biopsies of the prostate. L.Kaklamanis MD,D.Phil Department of Pathology Onassis Cardiac Surgery Center Histopathology of ultrasound-guided biopsies of the prostate L.Kaklamanis MD,D.Phil Department of Pathology Onassis Cardiac Surgery Center Euroson 2014, Athens 15-16/2/2014 CK 34βΕ12 Carcinoma of the prostate

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση της βιοχημικής υποτροπής στον καρκίνο του προστάτη

Διαχείριση της βιοχημικής υποτροπής στον καρκίνο του προστάτη Μωυσίδης Κυριάκος Λέκτορας Ουρoλογίας Β ουρολογική κλινική του Α.Π.Θ. Διευθυντής Καθηγητής Ε. Ιωαννίδης Διαχείριση της βιοχημικής υποτροπής στον καρκίνο του προστάτη Καρκίνος του προστάτη Yπάρχει κάποια

Διαβάστε περισσότερα

Διλήμματα στον προστατικό καρκίνο. Γεράσιμος Αλιβιζάτος Διευθυντής Γ Ουρολογικής Κλινικής Νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ

Διλήμματα στον προστατικό καρκίνο. Γεράσιμος Αλιβιζάτος Διευθυντής Γ Ουρολογικής Κλινικής Νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ Διλήμματα στον προστατικό καρκίνο Γεράσιμος Αλιβιζάτος Διευθυντής Γ Ουρολογικής Κλινικής Νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ Επιδημιολογικά στοιχεία Ο προστατικός καρκίνος είναι ο συχνότερος, από διαγνωστικής πλευράς καρκίνος,

Διαβάστε περισσότερα

Section A: Είδος επέμβασης

Section A: Είδος επέμβασης Section A: Είδος επέμβασης A1. Είδος Επέμβασης Παγκρεατο12δακτυλεκτομή(επέμβαση Whipple ), μερική παγκρεατεκτομή Παγκρεατο12δακτυλεκτομή(επέμβαση Whipple), ολική παγκρεατεκτομή PPPD, μερική παγκρεατεκτομή

Διαβάστε περισσότερα

Ριζική προστατεκτομή

Ριζική προστατεκτομή Ριζική προστατεκτομή Ηρακλής Χ. Μητσογιάννης Επίκ. Καθηγητής Ουρολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών Σισμανόγλειο Γ.Ν.Α. Σύγκρουση συμφερόντων Ερευνητής, Ομιλητής, Σύμβουλος (κατά την τελευταία 5ετία) για τις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΥΡΟΔΟΧΟΣ ΚΥΣΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Β ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ.Ν. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ

ΟΥΡΟΔΟΧΟΣ ΚΥΣΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Β ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ.Ν. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΣ ΚΥΣΤΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ - ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΡΙΖΙΚΗΣ ΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗΣ ΔΙΟΥΡΗΘΡΙΚΗΣ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΟΥΡΟΘΗΛΙΑΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΟΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΗΣ (TUR( TUR-BΤ) ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Β

Διαβάστε περισσότερα

Βιοχημική υποτροπή σε ασθενή με καρκίνο του προστάτη:

Βιοχημική υποτροπή σε ασθενή με καρκίνο του προστάτη: Βιοχημική υποτροπή σε ασθενή με καρκίνο του προστάτη: Θα νικήσουμε τον καρκίνο, θα χάσουμε τον ασθενή! Διονύσης Μητρόπουλος Καθηγητής Ουρολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Επιθετικοί θεραπευτικοί χειρισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Τ 1 G 3. Επαρκής TUR ή re-tur;

Τ 1 G 3. Επαρκής TUR ή re-tur; EΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΕΩΣ Τ 1 G 3. Επαρκής TUR ή re-tur; Εισηγητής: Γ.Κ. ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ Α.Ν.Θ. Θεαγένειο Θεσσαλονίκης Οργάνωση: Τμήμα Ουρογεννητικής Ογκολογίας της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Βιοψία προστάτου μια κρίσιμη απόφαση για τον ουρολόγο

Βιοψία προστάτου μια κρίσιμη απόφαση για τον ουρολόγο Βιοψία προστάτου μια κρίσιμη απόφαση για τον ουρολόγο ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π.Θ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Β ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΟΥ Α.Π.Θ Γιατί όχι σε όλους ;; Γιατί όχι πάντα ;; Ψυχολογική

Διαβάστε περισσότερα

Πανθηλωμάτωση ουροδόχου κύστεως Πολλαπλές TUR η ριζική κυστεκτομή

Πανθηλωμάτωση ουροδόχου κύστεως Πολλαπλές TUR η ριζική κυστεκτομή Πανθηλωμάτωση ουροδόχου κύστεως Πολλαπλές TUR η ριζική κυστεκτομή ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ MD,MSc,FEBU ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β, ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Α.Ο.Ν.Α Θεωρίες προέλευσης της πολλαπλότητας των όγκων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ-ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ-ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ- ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ-ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ-ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ- ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ-ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ-ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ- ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ Θνησιμότητα: Το αδενοκαρκίνωμα του προστάτη αποτελεί την πιο συνήθη κακοήθη νεοπλασία στους άνδρες, δεν αποτελεί και την κύριααιτίαθανάτου,

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Ερµηνεία των Προτεινόµενων Χρήσιµων εδοµένων για την βιοψία. Φ. Πατακιούτα, ιευθύντρια Παθολογοανατοµικού Εργαστηρίου, Αντικαρκινικό

Συνοπτική Ερµηνεία των Προτεινόµενων Χρήσιµων εδοµένων για την βιοψία. Φ. Πατακιούτα, ιευθύντρια Παθολογοανατοµικού Εργαστηρίου, Αντικαρκινικό Συνοπτική Ερµηνεία των Προτεινόµενων Χρήσιµων εδοµένων για την βιοψία φρουρού λεµφαδένα σε πρώιµη φάση καρκίνου του µαστού Φ. Πατακιούτα, ιευθύντρια Παθολογοανατοµικού Εργαστηρίου, Αντικαρκινικό Νοσοκοµείο

Διαβάστε περισσότερα

Prostate HistoScanning Ιστολογική Σάρωση του Προστάτη. Μία µοναδική τεχνική για αξιόπιστη βιοψία προστάτη µε οπτικό χαρακτηρισµό καρκινικών ιστών

Prostate HistoScanning Ιστολογική Σάρωση του Προστάτη. Μία µοναδική τεχνική για αξιόπιστη βιοψία προστάτη µε οπτικό χαρακτηρισµό καρκινικών ιστών Prostate HistoScanning Ιστολογική Σάρωση του Προστάτη Μία µοναδική τεχνική για αξιόπιστη βιοψία προστάτη µε οπτικό χαρακτηρισµό καρκινικών ιστών Οπτική βοήθεια για λήψη απόφασης «Ένα από τα σηµαντικότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΑ ΕΚ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΘΗΛΙΟΥ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΑ ΕΚ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΘΗΛΙΟΥ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΑ ΕΚ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΘΗΛΙΟΥ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ M. Rouprêt, R. Zigeuner, J. Palou, A. öhle, E. Kaasinen, M. abjuk, R. Sylvester, W. Oosterlinck Eur Urol 2011 Apr;59(4):584-94

Διαβάστε περισσότερα

3. Συσχετίσεις της καλοήθους υπερπλασίας με τον καρκίνο του προστάτη.

3. Συσχετίσεις της καλοήθους υπερπλασίας με τον καρκίνο του προστάτη. 159 3. Συσχετίσεις της καλοήθους υπερπλασίας με τον καρκίνο του προστάτη. Κ. Σταματίου 1, Ν. Γαλαριώτης 1, Μ. Ολυμπίτης 1, Ν. Πιέρης 1, Ν. Τεπελένης 2, Β. Σαββαιδου 2, Α. Ζίζη Σερμπετζόγλου 2, Ε. Μιχαήλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΝΟΣΟΥ

ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΝΟΣΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚAΡKINOY ΠΝΕΥΜΟΝΑ 15 Μαρτίου 2014 Ιωάννης Χ. Γκιόζος Πνευµονολόγος MD,FCCP Επ.Συνεργάτης Πανεπιστηµίου Αθηνών Ογκολογική Μονάδα Γ ΠΠ ΓΝΝΘΑ Η Σωτηρία ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΙΜΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΟΓΚΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΙΜΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΟΓΚΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΙΜΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΟΓΚΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΝΕΦΡΙΚΗ ΠΥΕΛΟΣ, ΟΥΡΗΤΗΡΑΣ, ΟΥΡΟ ΟΧΟΣ ΚΥΣΤΗ, ΟΥΡΗΘΡΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΜΗΤΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017-8 CA

Διαβάστε περισσότερα

Το PSA σήμερα. Dr. Ιωάννης Βούρος Επιμ.Α Ουρολογική Κλινική Ιπποκράτειο Γ.Ν. Θεσσαλονίκης Δ/της Dr. Αθανάσιος Παπαθανασίου

Το PSA σήμερα. Dr. Ιωάννης Βούρος Επιμ.Α Ουρολογική Κλινική Ιπποκράτειο Γ.Ν. Θεσσαλονίκης Δ/της Dr. Αθανάσιος Παπαθανασίου Το PSA σήμερα Dr. Ιωάννης Βούρος Επιμ.Α Ουρολογική Κλινική Ιπποκράτειο Γ.Ν. Θεσσαλονίκης Δ/της Dr. Αθανάσιος Παπαθανασίου PSA Το PSA είναι μια γλυκοπρωτεϊνη (kallikrein-like serine protease) που παράγεται

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερική Ακτινοθεραπεία Προστάτη. Εξωτερική Ακτινοθεραπεία Προστάτη

Εξωτερική Ακτινοθεραπεία Προστάτη. Εξωτερική Ακτινοθεραπεία Προστάτη Εξωτερική Ακτινοθεραπεία Προστάτη Εξωτερική Ακτινοθεραπεία Προστάτη Σχεδιασμός Ακτινοθεραπείας Προστάτη Σχεδιασμός Ακτινοθεραπείας Προστάτη (Treatment Planning): σύγκριση απεικόνισης μεταξύ Αξονικής και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ (Ενημέρωση Μάρτιος 2011) A. Heidenreich (Πρόεδρος), J. ellmunt, M. olla, S. Joniau, T.H. van der Kwast, M.D. Mason, V. Matveev, N. Mottet, H-P. Schmid,

Διαβάστε περισσότερα

Ca Προστάτη. Μοριακοί δείκτες και στρατηγική χειρισμού των ασθενών με νόσο χαμηλού κινδύνου ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΠ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π.Θ.

Ca Προστάτη. Μοριακοί δείκτες και στρατηγική χειρισμού των ασθενών με νόσο χαμηλού κινδύνου ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΠ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π.Θ. Ca Προστάτη Μοριακοί δείκτες και στρατηγική χειρισμού των ασθενών με νόσο χαμηλού κινδύνου ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΠ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π.Θ. Ca Προστάτη Ο δεύτερος σε συχνότητα καρκίνος στους άνδρες 1 στους

Διαβάστε περισσότερα

Βραχυθεραπεία Προστάτη: Ουρολογικές ενδείξεις και αποτελέσματα

Βραχυθεραπεία Προστάτη: Ουρολογικές ενδείξεις και αποτελέσματα Βραχυθεραπεία Προστάτη: Ουρολογικές ενδείξεις και αποτελέσματα Στέλιος Βούλγαρης Χειρουργός Ουρολόγος Υπεύθυνος Κέντρου Βραχυθεραπείας Προστάτη Euromedica Κυανούς Σταυρός Θεσσαλονίκη LDR Βραχυθεραπεία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΛΕΜΦΑ ΕΝΕΚΤΟΜΗΣ ΣΤΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΛΕΜΦΑ ΕΝΕΚΤΟΜΗΣ ΣΤΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΛΕΜΦΑ ΕΝΕΚΤΟΜΗΣ ΣΤΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΚΑΡΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ Σύγκρουση συµφερόντων Καµία Ca ΝΕΦΡΟΥ & ΜΕΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Λεµφογενώς

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μπάμπης Φ. Γιαννουλόπουλος. Μαιευτήρας - Γυναικολόγος Χειρουργός Μαστού. Γαία Μαιευτική-Γυναικολογική

Δρ. Μπάμπης Φ. Γιαννουλόπουλος. Μαιευτήρας - Γυναικολόγος Χειρουργός Μαστού. Γαία Μαιευτική-Γυναικολογική Δρ. Μπάμπης Φ. Γιαννουλόπουλος Μαιευτήρας - Γυναικολόγος Χειρουργός Μαστού Γαία Μαιευτική-Γυναικολογική Επίπτωση παγκοσμίως 89/100.000 γυναίκες, 800.000 νέα περιστατικά ετησίως. U.S.A. 250.000 νέα περιστατικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗ Φιλίππου Γεωργία Ακτινοθεραπεύτρια Ογκολόγος. Φεβρουάριος 14,2011

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗ Φιλίππου Γεωργία Ακτινοθεραπεύτρια Ογκολόγος. Φεβρουάριος 14,2011 ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗ Φιλίππου Γεωργία Ακτινοθεραπεύτρια Ογκολόγος Φεβρουάριος 14,2011 Ανατομία Ο προστάτης είναι ένα όργανο ενδοδερμικής προέλευσης. Έχει σχήμα και μέγεθος κάστανου με όγκο 20ml(o παθολογικός

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος ορθού Προεγχειρητική ακτινοθεραπεία. Λουίζα Βίνη Ογκολόγος Ακτινοθεραπεύτρια Τμήμα Ακτινοθεραπείας Ιατρικό Αθηνών

Καρκίνος ορθού Προεγχειρητική ακτινοθεραπεία. Λουίζα Βίνη Ογκολόγος Ακτινοθεραπεύτρια Τμήμα Ακτινοθεραπείας Ιατρικό Αθηνών Καρκίνος ορθού Προεγχειρητική ακτινοθεραπεία Λουίζα Βίνη Ογκολόγος Ακτινοθεραπεύτρια Τμήμα Ακτινοθεραπείας Ιατρικό Αθηνών Prognostic groups in 1676 patients with T3 rectal cancer treated without preoperative

Διαβάστε περισσότερα

Μικροαδενικοί και ηθμοειδείς σχηματισμοί σε βιοψία προστάτη. Κίττυ Παυλάκη

Μικροαδενικοί και ηθμοειδείς σχηματισμοί σε βιοψία προστάτη. Κίττυ Παυλάκη Μικροαδενικοί και ηθμοειδείς σχηματισμοί σε βιοψία προστάτη Κίττυ Παυλάκη Εάν υπάρχει καρκίνος Εάν υπάρχουν ευρήματα που να καθιστούν απαραίτητη την επανάληψη της βιοψίας σε σύντομο χρονικό διάστημα Ker

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ

ΟΜΑ Α ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΟΜΑ Α ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΙΜΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΟΣ ΕΝ ΟΜΗΤΡΙΟΥ Μάρτιος 2009 Σύνταξη Προτεινόµενου Προσχεδίου Ιστολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Σταδιοποίηση του καρκίνου του πνέυμονα. Καλκάνης Αλέξανδρος, Πνευμονολόγος

Σταδιοποίηση του καρκίνου του πνέυμονα. Καλκάνης Αλέξανδρος, Πνευμονολόγος Σταδιοποίηση του καρκίνου του πνέυμονα { Καλκάνης Αλέξανδρος, Πνευμονολόγος grading and staging { Ορισμός: Η προτυποποιημένη διαδικασία έκφρασης της διαφοροποίησης καρκινικών κυττάρων, που καλείται ταξινόμηση,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ. Γ. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Τμημα Υπερηχων Νοσοκομειο «Υγεια»

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ. Γ. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Τμημα Υπερηχων Νοσοκομειο «Υγεια» Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ Γ. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Τμημα Υπερηχων Νοσοκομειο «Υγεια» ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗ Ο ΠΙΟ ΣΥΧΝΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΔΡΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ Πρόκληση για:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΑ Η ΣΩΣΤΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΥΡΟΘΗΛΙΑΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΣΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ;

ΠΟΙΑ Η ΣΩΣΤΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΥΡΟΘΗΛΙΑΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΣΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ; ΠΟΙΑ Η ΣΩΣΤΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΥΡΟΘΗΛΙΑΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΣΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ; ΕΝ ΕΙΞΕΙΣ ΕΝ ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Θ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Επικ. Καθηγητής Ουρολογίας ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟ του ΠΡΟΣΤΑΤΗ. Πως να προλάβετε τον ΔΙΑΓΝΩΣΗ Η ΕΓΚΑΙΡΗ ΣΩΖΕΙ ΖΩΕΣ. Επιστημονική Επιμέλεια Ελληνική Ουρολογική Εταιρία

ΚΑΡΚΙΝΟ του ΠΡΟΣΤΑΤΗ. Πως να προλάβετε τον ΔΙΑΓΝΩΣΗ Η ΕΓΚΑΙΡΗ ΣΩΖΕΙ ΖΩΕΣ. Επιστημονική Επιμέλεια Ελληνική Ουρολογική Εταιρία Η ΕΓΚΑΙΡΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΣΩΖΕΙ ΖΩΕΣ Πως να προλάβετε τον ΚΑΡΚΙΝΟ του ΠΡΟΣΤΑΤΗ με ΤΗΝ ΕΥΓΕΝΙΚΗ Χορηγία Επιστημονική Επιμέλεια Ελληνική Ουρολογική Εταιρία με ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ «Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για

Διαβάστε περισσότερα

Βιοψία νεφρικών μαζών Σε ποιόν ασθενή και με ποια ένδειξη

Βιοψία νεφρικών μαζών Σε ποιόν ασθενή και με ποια ένδειξη Βιοψία νεφρικών μαζών Σε ποιόν ασθενή και με ποια ένδειξη Νίκολαος Γ. Καλογεράς MD, PhD, FEBU Χειρουργός Ουρολόγος Επιμελητής Β Γ.Ν.Θ. Ο Άγιος Δημήτριος Βιοψία νεφρού - Ιστορική αναδρομή βιοψία του νεφρού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΒΡΑΧΥΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ: ΙΣΤΟΡΙΑ-ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΒΡΑΧΥΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ: ΙΣΤΟΡΙΑ-ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΒΡΑΧΥΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ: ΙΣΤΟΡΙΑ-ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Π. Τσέκερης Επικουρος Καθηγητής Ακτινοθεραπευτικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η θεραπευτική αντιμετώπιση του εντοπισμένου

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστές ογκολογικού κινδύνου: Καρκίνος Νεφρού - Ουροδόχου Κύστης

Υπολογιστές ογκολογικού κινδύνου: Καρκίνος Νεφρού - Ουροδόχου Κύστης Υπολογιστές ογκολογικού κινδύνου: Καρκίνος Νεφρού - Ουροδόχου Κύστης Χαράλαμπος Κ. Μαμουλάκης Λέκτορας Ουρολογίας Ουρολογική Κλινική Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Άτυπα αδένια ύποπτα για κακοήθεια και άτυπος μικροαδενικός πολλαπλασιασμός στη βιοψία του προστάτη: Ο χρησμός της Πυθίας;

Άτυπα αδένια ύποπτα για κακοήθεια και άτυπος μικροαδενικός πολλαπλασιασμός στη βιοψία του προστάτη: Ο χρησμός της Πυθίας; 292 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ Άτυπα αδένια ύποπτα για κακοήθεια και άτυπος μικροαδενικός πολλαπλασιασμός στη βιοψία του προστάτη: Ο χρησμός της Πυθίας; Κ. Σταματίου 1, Α. Ζήζη-Σερμπετζόγλου 2 1 Ουρολογική

Διαβάστε περισσότερα

Χάρη στην εξέλιξη της ιατρικής ε-

Χάρη στην εξέλιξη της ιατρικής ε- Ανασκόπηση του προστατικού αδενοκαρκινώματος Γ. Σ. ΠΑΡΑΝΥΧΙΑΝΑΚΗΣ 1, Α. ΜΠΟΥΡΔΟΥΜΗΣ 2 1 Χειρουργός Ουρολόγος, ΙΚΑ Ηρακλείου, Ηράκλειο Κρήτης, 2 Ειδ. Ιατρός Ουρολογίας, Ουρολογική Κλινική Σισμανόγλειου

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ & ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΝΟΣΟΣ PAGET ΑΙΔΟΙΟΥ

Α ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ & ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΝΟΣΟΣ PAGET ΑΙΔΟΙΟΥ Α ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ & ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΝΟΣΟΣ PAGET ΑΙΔΟΙΟΥ Κουτρούµπα Ι, Χαϊδόπουλος Δ, Θωµάκος Ν, Σωτηροπούλου Μ, Καθοπούλης Ν, Βλάχος

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργός παρακολούθηση στον low risk καρκίνο του προστάτη

Ενεργός παρακολούθηση στον low risk καρκίνο του προστάτη Ενεργός παρακολούθηση στον low risk καρκίνο του προστάτη Κικιδάκης Δημήτριος Επιμελητής Α Ουρολογικής Κλινικής Γ. Ν. Ημαθίας Εισαγωγή ο συχνότερος καρκίνος πια στους άνδρες 233.000 νέες διαγνώσεις (2014)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΟΥ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΟΥ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΟΥ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ Αναμονή και προσεκτική παρακολούθηση Α. Ζαρκαδούλιας Επικουρικός Επιμελητής Β Ουρολογική Κλινική Γ.Ν. Καβάλας J. Ferlay et al. European Journal of Cancer 2013;149:1374

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΥΠΟΤΡΟΠΗΣ CaP

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΥΠΟΤΡΟΠΗΣ CaP ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΥΠΟΤΡΟΠΗΣ CaP Αναστάσιος Δ. Καρατζάς Ουρολογική Κλινική Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ΤΟΠΙΚΗ ΥΠΟΤΡΟΠΗ CaP RP και RT ριζικές θεραπείες του εντοπισμένου CaP Σημαντικός κίνδυνος υποτροπής RP:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ. Μ. Χαραλαμπάτου Πνευμoνολόγος Διευθύντρια Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ

ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ. Μ. Χαραλαμπάτου Πνευμoνολόγος Διευθύντρια Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ Μ. Χαραλαμπάτου Πνευμoνολόγος Διευθύντρια Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΕΡΩΤΗΣΗ 1 Στο ΤΝΜ (8) όγκος διαμέτρου 2,7 cm είναι 1. T1b 2. T1c 3. T2a

Διαβάστε περισσότερα

Ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα κατωτέρου γεννητικού συστήματος θήλεος. Μαρία Σωτηροπούλου Νοσοκομείο Αλεξάνδρα

Ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα κατωτέρου γεννητικού συστήματος θήλεος. Μαρία Σωτηροπούλου Νοσοκομείο Αλεξάνδρα Ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα κατωτέρου γεννητικού συστήματος θήλεος Μαρία Σωτηροπούλου Νοσοκομείο Αλεξάνδρα Ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα αιδοίου Σπάνιο, 1,5 ανά 100 000 γυναίκες στις ΗΠΑ Τρειςομάδεςγυναικών:

Διαβάστε περισσότερα

Η παγκόσμια οργάνωση υγείας συνιστά την κατάταξη σε 4 βασικούς ιστολογικούς τύπους: καρκίνωμα μεταβατικού επιθηλίου, καρκίνωμα πλακώδους

Η παγκόσμια οργάνωση υγείας συνιστά την κατάταξη σε 4 βασικούς ιστολογικούς τύπους: καρκίνωμα μεταβατικού επιθηλίου, καρκίνωμα πλακώδους ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΕΩΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΕΩΣ. Είναι ο τέταρτος πιο συχνός καρκίνος της στον Δυτικό κόσμο. Η μέση ηλικία κατά την διάγνωση είναι τα 60 με 65 έτη.είναι πιο συχνός στους

Διαβάστε περισσότερα

Prolaris : Ο Νέος Εξατομικευμένος Υπολογισμός της Επιθετικότητας του Καρκίνου του Προστάτη

Prolaris : Ο Νέος Εξατομικευμένος Υπολογισμός της Επιθετικότητας του Καρκίνου του Προστάτη Prolaris : Ο Νέος Εξατομικευμένος Υπολογισμός της Επιθετικότητας του Καρκίνου του Προστάτη Τηλεφωνικό Κέντρο 210 69 66 000 Prolaris : Ο Νέος Εξατομικευμένος Υπολογισμός της Επιθετικότητας του Καρκίνου

Διαβάστε περισσότερα

Dept. Urology, Athens Medical School, J. Varkarakis ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΑΚΑΡΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Dept. Urology, Athens Medical School, J. Varkarakis ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΑΚΑΡΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΑΚΑΡΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΟΓΚΟΙ T1G3 Συχνότητα 20% Υποτροπή 80% Πρόοδος σε διηθητική νόσο 53% Θνησιμότητα 34% Rhijn et al Eur Urol 2009 Canookson

Διαβάστε περισσότερα

BEST OF URO ONCOLOGY Penile Testicular Cancer 2016 ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Γ.Ν.Α. Γ.

BEST OF URO ONCOLOGY Penile Testicular Cancer 2016 ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Γ.Ν.Α. Γ. BEST OF URO ONCOLOGY Penile Testicular Cancer 2016 ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Γ.Ν.Α. Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ Σκοπός της μελέτης η αξιολόγηση των επιπλοκών σε ασθενείς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΗΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΗΣ (Mερική ενημέρωση κειμένου Δεκέμβριος 2010) M.Babjuk, W. Oosterlinck, R. Sylvester, E. Kaasinen, A. Böhle, J. Palou, M. Rouprê Eur Urol

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠ: Ο ΜΕΣΟΣ ΛΟΒΟΣ ΕΊΝΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ; Ευάγγελος Λιάτσικος Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστήµιο Πατρών ESUT president elect

ΚΥΠ: Ο ΜΕΣΟΣ ΛΟΒΟΣ ΕΊΝΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ; Ευάγγελος Λιάτσικος Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστήµιο Πατρών ESUT president elect ΚΥΠ: Ο ΜΕΣΟΣ ΛΟΒΟΣ ΕΊΝΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ; Ευάγγελος Λιάτσικος Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστήµιο Πατρών ESUT president elect Disclosures Consultant, opinion leader Cook Medical Consultant Boston Scientific

Διαβάστε περισσότερα

BREAST LESION EXCISION SYSTEM: ΝΕΑ ΣΤΕΡΕΟΤΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΒΙΟΨΙΑΣ ΜΗ ΨΗΛΑΦΗΤΩΝ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΛΛΟΙΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ.

BREAST LESION EXCISION SYSTEM: ΝΕΑ ΣΤΕΡΕΟΤΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΒΙΟΨΙΑΣ ΜΗ ΨΗΛΑΦΗΤΩΝ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΛΛΟΙΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ. ΝΕΑ ΣΤΕΡΕΟΤΑΚΤΙΚΗ ΜΗ ΨΗΛΑΦΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Μονάδα Μαστού, Α Προπαιδευτική Χειρουργική κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Στόχος Αξιολόγηση του Intact Breast Lesion Excision

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ Χρ.Τσοµπανίδου Παθολογοανατόµος Συντονίστρια Διευθύντρια Νοσοκοµείο Θεσ/νίκης «Άγιος Δηµήτριος» προέρχονται από το φυσιολογικό επιθήλιο µε την

Διαβάστε περισσότερα

Η διάγνωση του προστατικού καρκίνου πριν και µετα την ανακάλυψη του PSA

Η διάγνωση του προστατικού καρκίνου πριν και µετα την ανακάλυψη του PSA Φ. Σοφράς Η διάγνωση του προστατικού καρκίνου πριν και µετα την ανακάλυψη του PSA Prostate cancer diagnosis and treatment after the introduction of prostate-specific antigen screening: 1986-2005. Welch

Διαβάστε περισσότερα

Βιοχημική υποτροπή μετά ριζική θεραπεία. Τοπική ή απομακρυσμένη νόσος; Εισηγητής Dr. Β. ΠΟΛΙΤΗΣ FEBU Δ/ΝΤΗΣ ΕΣΥ ΠΓΝΝ

Βιοχημική υποτροπή μετά ριζική θεραπεία. Τοπική ή απομακρυσμένη νόσος; Εισηγητής Dr. Β. ΠΟΛΙΤΗΣ FEBU Δ/ΝΤΗΣ ΕΣΥ ΠΓΝΝ Βιοχημική υποτροπή μετά ριζική θεραπεία. Τοπική ή απομακρυσμένη νόσος; Εισηγητής Dr. Β. ΠΟΛΙΤΗΣ FEBU Δ/ΝΤΗΣ ΕΣΥ ΠΓΝΝ ... άνδρας 65 ετών. Πριν από πέντε χρόνια υποβλήθηκα σε ριζική προστατεκτομή για αδενοκαρκίνωμα

Διαβάστε περισσότερα

Χειρουργική αντιμετώπιση τοπικά. προχωρημένο καρκίνο προστάτη.

Χειρουργική αντιμετώπιση τοπικά. προχωρημένο καρκίνο προστάτη. Αθ. Παπατσώρης, Επ. Καθηγητής Ουρολογίας, Σισμανόγλειο Νοσοκομείο Αθηνών Χειρουργική αντιμετώπιση τοπικά προχωρημένου καρκίνου προστάτη ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο καρκίνος του προστάτη αποτελεί την συχνότερη κακοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΠΟΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ ΟΓΚΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Α ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΘ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ

ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΠΟΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ ΟΓΚΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Α ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΘ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΠΟΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ ΟΓΚΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Α ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΘ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΡΟΣΑΤΗ Η ακτινοθεραπεία

Διαβάστε περισσότερα

Μερικές από τις φωτογραφίες που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτή την παρουσίαση προέρχονται από τa παρακάτω βιβλία: - Rosai and Ackerman s Surgical Pathology. 10th Edition, Vol. 1, Elsevier, 2011 - Baloch ZW,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΨΗΛΑΦΗΤΕΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΜΑΣΤΟΥ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ. Πετρούλα Αραπαντώνη-Δαδιώτη Δ/ντρια Παθολογοανατομικού Εργαστ ΕΑΝΠ-ΜΕΤΑΞΑ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΜΗ ΨΗΛΑΦΗΤΕΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΜΑΣΤΟΥ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ. Πετρούλα Αραπαντώνη-Δαδιώτη Δ/ντρια Παθολογοανατομικού Εργαστ ΕΑΝΠ-ΜΕΤΑΞΑ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΜΗ ΨΗΛΑΦΗΤΕΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΜΑΣΤΟΥ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ Πετρούλα Αραπαντώνη-Δαδιώτη Δ/ντρια Παθολογοανατομικού Εργαστ ΕΑΝΠ-ΜΕΤΑΞΑ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ οι αλλοιώσεις του μαστού που χειρουργούνται χαρακτηρίζονται ως

Διαβάστε περισσότερα

Μάριος Ξηρομερίτης. Χειρουργός Ουρολόγος

Μάριος Ξηρομερίτης. Χειρουργός Ουρολόγος Μάριος Ξηρομερίτης Χειρουργός Ουρολόγος Πόσο απαραίτητος είναι ο λεμφαδενικός καθαρισμός στο καρκίνο της ουροδόχου κύστεως; Πολλές απόψεις για: Σκοπό Ανατομική επέκταση του Επίπτωση στη συνέχεια της επέμβασης

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση θεραπειών στον καλοήθη και κακοήθη προστατικό ιστό. Θ. Γεωργιάδης Επιμελητής A, ΔΘΚΑ ΥΓΕΙΑ

Επίδραση θεραπειών στον καλοήθη και κακοήθη προστατικό ιστό. Θ. Γεωργιάδης Επιμελητής A, ΔΘΚΑ ΥΓΕΙΑ Επίδραση θεραπειών στον καλοήθη και κακοήθη προστατικό ιστό Θ. Γεωργιάδης Επιμελητής A, ΔΘΚΑ ΥΓΕΙΑ Προεγχειρητικός ανδρογονικός αποκλεισμός LHRH αγωνιστές (μερικός ) ή και μη στεροειδές αντιανδρογόνο (πλήρης

Διαβάστε περισσότερα

Ενδείξεις για τη βιοψία του καρκίνου του προστάτη

Ενδείξεις για τη βιοψία του καρκίνου του προστάτη 37 Ανασκόπηση Ενδείξεις για τη βιοψία του καρκίνου του προστάτη *Θωμάς Αρβανιτάκης Ουρολογική Κλινική, Νοσοκομείου «Ο Άγιος Σάββας» *Αν. Διευθυντής Σκοπός: Σκοπός αυτής της ανασκόπησης είναι να εκτεθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΜΑΣΤΟΥ: ΟΙ 1000 ΠΡΩΤΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΚΟΥ Γ MD, ΚΑΠΙΡΗΣ Σ MD, ΚΟΛΟΒΕΛΩΝΗΣ Γ MD, ΜΑΛΛΙΔΗΣ Ε MD,

ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΜΑΣΤΟΥ: ΟΙ 1000 ΠΡΩΤΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΚΟΥ Γ MD, ΚΑΠΙΡΗΣ Σ MD, ΚΟΛΟΒΕΛΩΝΗΣ Γ MD, ΜΑΛΛΙΔΗΣ Ε MD, Γ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΓΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ Εισαγωγή Ο καρκίνος του μαστού είναι ο συχνότερος καρκίνος των γυναικών στον Δυτικό κόσμο. Από την έναρξη λειτουργίας του Ιατρείου Παθήσεων Μαστού (του Γ Χειρουργικού

Διαβάστε περισσότερα

Περιέχει 30-50 αδένες και το (πρόσθιο) ινομυώδες στρώμα

Περιέχει 30-50 αδένες και το (πρόσθιο) ινομυώδες στρώμα Ε. ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ Περιέχει 30-50 αδένες και το (πρόσθιο) ινομυώδες στρώμα οι οποίοι περιβάλλονται από παχιά κάψα συνδετικού ιστού. Οι εκκριτικοί πόροι εκβάλλουν στην προστατική μοίρα της ουρήθρας.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΒΙΟΨΙΑΣ (REPEAT BIOPSY) VS ΠΟΛΥΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗ MRI (MULTIPARAMETRIC MRI)

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΒΙΟΨΙΑΣ (REPEAT BIOPSY) VS ΠΟΛΥΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗ MRI (MULTIPARAMETRIC MRI) ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΝΟΣΟΣ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΣΕ «ΕΝΕΡΓΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ» ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΒΙΟΨΙΑΣ (REPEAT BIOPSY) VS ΠΟΛΥΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗ MRI (MULTIPARAMETRIC MRI) ACTIVE SURVEILLANCE ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΒΙΟΨΙΑΣ ΚΛΑΜΠΑΤΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρας ηλικίας 60 ετών υποβάλλεται σε τακτικό ετήσιο έλεγχο του PSA από την ηλικία των 50 ετών. Τα προηγούµενα χρόνια η τιµή του PSA κυµάνθηκε από

Ανδρας ηλικίας 60 ετών υποβάλλεται σε τακτικό ετήσιο έλεγχο του PSA από την ηλικία των 50 ετών. Τα προηγούµενα χρόνια η τιµή του PSA κυµάνθηκε από Ανδρας ηλικίας 60 ετών υποβάλλεται σε τακτικό ετήσιο έλεγχο του PSA από την ηλικία των 50 ετών. Τα προηγούµενα χρόνια η τιµή του PSA κυµάνθηκε από 0,75 µέχρι 1,35 ng/ml. Η πρόσφατη µέτρηση (χωρίς κάποια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ

ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ Σοφία Τούσα, Ειδικευόµενη Γενικής Ιατρικής στο Γενικό Νοσοκοµείο Έδεσσας, MSc, υποψήφια διδάκτωρ

Διαβάστε περισσότερα

Uroswords II Καρκίνος κύστης T1 High Grade: Η κυστεκτοµή είναι απαραίτητη; ιαιτητής:. Μητρόπουλος Οι µονοµάχοι: Β. Τζώρτζης Κ.

Uroswords II Καρκίνος κύστης T1 High Grade: Η κυστεκτοµή είναι απαραίτητη; ιαιτητής:. Μητρόπουλος Οι µονοµάχοι: Β. Τζώρτζης Κ. Uroswords II Καρκίνος κύστης T1 High Grade: Η κυστεκτοµή είναι απαραίτητη; ιαιτητής:. Μητρόπουλος Οι µονοµάχοι: Β. Τζώρτζης Κ. Χατζηµουρατίδης Ερώτηση 1 Κυστεκτοµή ή συντηρητική αγωγή; Η νόσος αντιµετωπίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Γεράσιµος Αλιβιζάτος ιευθυντής Γ Ουρολογικής Κλινικής Νοσοκοµείου ΥΓΕΙΑ

Γεράσιµος Αλιβιζάτος ιευθυντής Γ Ουρολογικής Κλινικής Νοσοκοµείου ΥΓΕΙΑ Γεράσιµος Αλιβιζάτος ιευθυντής Γ Ουρολογικής Κλινικής Νοσοκοµείου ΥΓΕΙΑ εν έχω καµία εµπορική η οικονοµική σχέση µε εταιρεία που µπορεί να επηρεάζει την επιστηµονική µου θέση και παρουσίαση Παλιό θέµα

Διαβάστε περισσότερα

21. ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ

21. ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ 21. ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ Ο καρκίνος του μαστού είναι ο πιο συχνός καρκίνος της γυναίκας. Η επίπτωση παγκόσμια είναι περίπου 89 περιστατικά/100.000 γυναίκες ενώ αναφέρονται 800.000 νέα περιστατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΜΚΠ. Μ. Χαραλαμπάτου Διευθύντρια Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ

ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΜΚΠ. Μ. Χαραλαμπάτου Διευθύντρια Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΜΚΠ Μ. Χαραλαμπάτου Διευθύντρια Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΝ Τ (TUMOR) ΠΑΡΑΓΩΝ Ν (ΝΟDES) N0 N1 N2 N3 ΠΑΡΑΓΩΝ Μ (METASTASIS) Μ1a M1b 7 Η ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βιοψία εκτομής (εκπυρήνιση) Μερική παγκρεατεκτομή, σώμα-ουρά παγκρέατος. Μερική παγκρεατεκτομή, ουρά παγκρέατος. Δεν καθορίζεται.

Βιοψία εκτομής (εκπυρήνιση) Μερική παγκρεατεκτομή, σώμα-ουρά παγκρέατος. Μερική παγκρεατεκτομή, ουρά παγκρέατος. Δεν καθορίζεται. Section A: Είδος επέμβασης A1. Βιοψία εκτομής (εκπυρήνιση) Παγκρεατο12δακτυλεκτομή(επέμβαση Whipple ), μερική παγκρεατεκτομή Παγκρεατο12δακτυλεκτομή(επέμβαση Whipple), ολική παγκρεατεκτομή Μερική παγκρεατεκτομή,

Διαβάστε περισσότερα

Όρχεις -Χειρισμός παρασκευάσματος -Εισαγωγή στους όγκους. Α.. Κιζιρίδου, Αναπ. Διευθύντρια Παθολογοανατομικού Τμήματος A.Ν.Θ.

Όρχεις -Χειρισμός παρασκευάσματος -Εισαγωγή στους όγκους. Α.. Κιζιρίδου, Αναπ. Διευθύντρια Παθολογοανατομικού Τμήματος A.Ν.Θ. Όρχεις -Χειρισμός παρασκευάσματος -Εισαγωγή στους όγκους Α.. Κιζιρίδου, Αναπ. Διευθύντρια Παθολογοανατομικού Τμήματος A.Ν.Θ.Θεαγένειο Περιγραφική Ανατομική 2 αδένες με σχήμα δαμάσκηνου διαστ.5χ3χ2.5 Κρέμονται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΗΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΗΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΗΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΗΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΣ ΚΥΣΤΗ Κοίλο μυώδες όργανο που υποδέχεται, αποθηκεύει και αποβάλλει τα ούρα Μέρη της κύστης Κορυφή Σώμα Πυθμένας Ανατομικά

Διαβάστε περισσότερα

Ρ. Κωτακίδου Αναπλ. Διευθύντρια Γ.Ν.Θ. «Γ.Γεννηματάς»

Ρ. Κωτακίδου Αναπλ. Διευθύντρια Γ.Ν.Θ. «Γ.Γεννηματάς» Ρ. Κωτακίδου Αναπλ. Διευθύντρια Γ.Ν.Θ. «Γ.Γεννηματάς» Θεσσαλονίκη 8 Ιανουαρίου 2007 Προδιηθητικές επίπεδο ενδοεπιθηλιακό καρκίνωμα δυσπλασία Ο όρος «ουροθηλιακή ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία» (urothelial intraepithelial

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΜΙΚΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ

ΜΗ ΜΙΚΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗ ΜΙΚΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ Λ.ΘΑΝΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΑ Είδη σταδιοποίησης Κλινική σταδιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Καρκινογένεση σε διάφορα όργανα ως συνέπεια HPV λοίμωξης: Πέος

Καρκινογένεση σε διάφορα όργανα ως συνέπεια HPV λοίμωξης: Πέος Καρκινογένεση σε διάφορα όργανα ως συνέπεια HPV λοίμωξης: Πέος Κων/νος Χατζημουρατίδης Επίκουρος Καθηγητής Ουρολογίας Β Ουρολογική Κλινική ΑΠΘ Δήλωση συμφερόντων Ṵ Ṧ ά Ṧ Ṵ, έ π Ṵ Ά π Ṵ έ Ṵ - Ί έ π ή Ṵ

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση της ακτινοθεραπείας μετά ριζική προστατεκτομή.

Η θέση της ακτινοθεραπείας μετά ριζική προστατεκτομή. Η θέση της ακτινοθεραπείας μετά ριζική προστατεκτομή. Μ.Χαραλαμπίδου, Ακτινοθεραπεύτρια Ογκολόγος Διευθύντρια Ακτινοθεραπευτικό Ογκολογικό τμήμα ΑΝΘ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» Ø Κλινικές μελέτες; Λίγες Ø Τοξικότητα;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ (ΑΚΘ)

ΑΝΑΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ (ΑΚΘ) 1 Α' Χειρουργική Κλινική, Γ.Ν. Νίκαιας, 2 ΩΡΛ Κλινική, Γ. Ν. Νίκαιας Εισαγωγή Το ΑΚΘ αποτελεί το 1% επί του συνόλου των κακοηθειών του θυρεοειδούς.εμφανίζεται σαν μία ταχέως αναπτυσσόμενη μάζα, διηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΦΟΒΛΑΣΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ Σ.Αγγελίδου, Επιµελήτρια Β Παθολογοανατοµικού Εργαστηρίου, Γενικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο»

ΤΡΟΦΟΒΛΑΣΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ Σ.Αγγελίδου, Επιµελήτρια Β Παθολογοανατοµικού Εργαστηρίου, Γενικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο» ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΙΜΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΦΟΒΛΑΣΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ Σ.Αγγελίδου, Επιµελήτρια Β Παθολογοανατοµικού Εργαστηρίου, Γενικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΩΔΕΙΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ

ΠΡΟΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΩΔΕΙΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ ΠΡΟΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΩΔΕΙΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ Ελένη Σπανίδου-Καρβούνη Καρβούνη, FRCPC Παθολογοανατόμος Αρεταίειο Νοσοκομείο Προκαρκινωματώδεις αλλοιώσεις του παγκρέατος Παγκρεατική Ενδοεπιθηλιακή Νεοπλασία

Διαβάστε περισσότερα

2. Συσχετισμοί της Ατυπης Αδενωματώδους Υπερπλασίας με την Καλοήθη Υπερτροφία και το Αδενοκαρκίνωμα του Προστάτη.

2. Συσχετισμοί της Ατυπης Αδενωματώδους Υπερπλασίας με την Καλοήθη Υπερτροφία και το Αδενοκαρκίνωμα του Προστάτη. 92 2. Συσχετισμοί της Ατυπης Αδενωματώδους Υπερπλασίας με την Καλοήθη Υπερτροφία και το Αδενοκαρκίνωμα του Προστάτη. Σταματίου Κ 1, Περλεπές Γ 1, Ολυμπίτης Μ 1, Πιερρής Ν 1, Γαλαριώτης Ν 1, Ντιλέρνια Γ

Διαβάστε περισσότερα

Μοριακή βιολογία του καρκίνου της ουροδόχου κύστης Νεότερα δεδοµένα

Μοριακή βιολογία του καρκίνου της ουροδόχου κύστης Νεότερα δεδοµένα Μοριακή βιολογία του καρκίνου της ουροδόχου κύστης Νεότερα δεδοµένα Περσεφόνη Ξηρού - Παθολογοανατόµος Διευθύντρια Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο» Καρκίνος ουροδόχου κύστης Ο 9ος συχνότερος καρκίνος παγκοσµίως Κάπνισµα,

Διαβάστε περισσότερα

Βιοχημική υποτροπή σε ασθενή με καρκίνο του προστάτη:

Βιοχημική υποτροπή σε ασθενή με καρκίνο του προστάτη: Βιοχημική υποτροπή σε ασθενή με καρκίνο του προστάτη: Ανδρέας Σκολαρίκος Κάντε κλικ για να επεξεργαστείτε τον υπότιτλο του υποδείγματος Επίκουρος Καθηγητής Ουρολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗΣ Θ. ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Α ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ»

ΙΩΑΝΝΗΣ Θ. ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Α ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» 8ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 18-21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2007 ΙΩΑΝΝΗΣ Θ. ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Α ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» ΠΙΘΑΝΗ ΚΑΚΟΗΘΕΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗ Ψηλαφητή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΔΡΙΚΗ ΠΥΕΛΟΣ: ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ

ΑΝΔΡΙΚΗ ΠΥΕΛΟΣ: ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΔΡΙΚΗ ΠΥΕΛΟΣ: ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ Δήμητρα Λογγίτση Τμήμα Αξονικού-Μαγνητικού Τομογράφου Νοσοκομεία ΜΗΤΕΡΑ-ΥΓΕΙΑ ΣΚΟΠΟΣ Παρουσίαση περιστατικών από την παθολογία καλοήθων και κακοήθων νεοπλασμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΟΣ-ΕΥΝΟΥΧΟΑΝΤΟΧΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ

ΜΗ ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΟΣ-ΕΥΝΟΥΧΟΑΝΤΟΧΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΜΗ ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΟΣ-ΕΥΝΟΥΧΟΑΝΤΟΧΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ Χρήστος Αθ. Καλαϊτζής Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 1 Non-metastatic castration-resistant prostate cancer (CPRCM0),

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Ταξινόμηση Αδενοκαρκινώματος του Πνεύμονα. Δημήτρης Χατζημπούγιας Dr. Med., Msc

Νέα Ταξινόμηση Αδενοκαρκινώματος του Πνεύμονα. Δημήτρης Χατζημπούγιας Dr. Med., Msc Νέα Ταξινόμηση Αδενοκαρκινώματος του Πνεύμονα Δημήτρης Χατζημπούγιας Dr. Med., Msc WHO 2015 rγιατι? WHO 2004 Σύγκριση παλαιάς νέας ταξινόμησης WHO 2004 WHO 2015 Αδενοκαρκίνωμα (ΑΚΠ) ΑΚΠ μικτού

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Παθολογικής Ανατομικής Πεπτικού Συστήματος

Ομάδα Παθολογικής Ανατομικής Πεπτικού Συστήματος Ομάδα Παθολογικής Ανατομικής Πεπτικού Συστήματος Συν τονισ τεσ: Κ. Μπαρμπάτη Μ. Σωτηροπούλου Β. Τζιούφα Εισ η γ η τ ε σ : Ε. Βρεττού Μ. Δαιμονάκου - Βατοπούλου Δ. Γιαννόπουλος Ε. Καραμητοπούλου Ε. Κατσίκη

Διαβάστε περισσότερα