ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟ"

Transcript

1 ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟ Το κεφάλαιο αυτό γράφτηκε από το Βαγγέλη Δρίβα Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούμε με την συμμετρία στο επίπεδο. Αυτή έχει την έννοια της μεταφοράς όλων των σημείων ενός αντικειμένου στο επίπεδο κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι σχετικές θέσεις των σημείων αυτών να παραμένουν αμετάβλητες έστω και εάν οι απόλυτες θέσεις τους μπορεί να μεταβάλλονται. Η συμμετρία δηλαδή του επιπέδου ενεργεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να διατηρεί αποστάσεις, γωνίες, μεγέθη και σχήματα. Οι συμμετρίες δημιουργούν σχέδια τα οποία μας βοηθούν να οργανώνουμε τον κόσμο στον οποίο ζούμε καλύτερα. Συμμετρικά σχέδια συναντάμε στην φύση αλλά και στα διάφορα έργα ζωγράφων, μουσικών, γλυπτών κ.τ.λ. Αφού λοιπόν εξετάσουμε αναλυτικά τα είδη της συμμετρίας στο επίπεδο, στην συνέχεια θα δούμε πως αυτή έχει εφαρμοστεί στις διάφορες μορφές της τέχνης όπως για παράδειγμα ή ζωγραφική ή ακόμα και η μουσική. Ενδιαφερόμαστε λοιπόν για τις συμμετρίες στο επίπεδο. Σε αυτές μπορούμε να προσδώσουμε έναν καινούργιο ορισμό. Συμμετρία του επιπέδου είναι ο μετασχηματισμός του επιπέδου, ο οποίος μετακινεί ένα σχέδιο κατά τέτοιο τρόπο ώστε να ταυτισθεί με τον εαυτό του. Οι μόνοι μετασχηματισμοί που θα λάβουμε υπόψη μας είναι αυτοί που διατηρούν την απόσταση και ονομάζονται ισομετρίες. Υπάρχουν τέσσερις τύποι επίπεδων ισομετριών και οι οποίοι είναι οι εξής: 1. ΜΕΤΑΦΟΡΑ Με τον όρο μεταφορά εννοούμε την μετακίνηση ενός αντικειμένου χωρίς να το περιστρέψουμε ή να το καθρεφτίσουμε. Κάθε μεταφορά έχει δύο κύριες παραμέτρους: την διεύθυνση και την απόσταση. 1

2 Εάν μας δίνεται ένα επαναλαμβανόμενο σχέδιο τότε μπορούμε να σύρουμε αυτό κατά μήκος ορισμένης διεύθυνσης έτσι ώστε αυτό να συμπέσει στον εαυτό του. Στο παραπάνω σχήμα τα δύο βέλη αντιστοιχούν σε δύο μεταφορικές συμμετρίες. Μπορούμε βέβαια να επιλέξουμε διαφορετικές διευθύνσεις κατά τις οποίες θα συμβεί η μεταφορά. 2. ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ Με την έννοια περιστροφή υπονοούμε την στρέψη του αντικειμένου. Κάθε περιστροφή έχει δύο κύρια χαρακτηριστικά: την γωνία περιστροφής και το κέντρο. 2

3 Μια περιστροφή διατηρεί σταθερό ένα σημείο του αντικείμενος πάνω στο επίπεδο και περιστρέφει το υπόλοιπο αντικείμενο κατά μία γωνία γύρω από το σημείο αυτό. Γενικώς μια περιστροφή μπορεί να γίνει υπό οποιαδήποτε γωνία, αλλά συγκεκριμένα για τα σχέδια του επιπέδου η γωνία αυτή θα πρέπει να διαιρεί ακριβώς την γωνία των 360 μοιρών. Μια περαιτέρω ανάλυση της περιστροφής ενός σχήματος του επιπέδου οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η γωνία περιστροφής μπορεί να παίρνει μόνο τις τιμές 180, 120, 90 και 60. Ως τάξη μιας περιστροφής ορίζεται ο αριθμός των επαναληπτικών περιστροφών που πρέπει να γίνουν, ώστε το σχήμα του επιπέδου να επιστρέψει στην αρχική του θέση. Σύμφωνα λοιπόν με τον ορισμό της τάξης, μια περιστροφή 60 μοιρών έχει τάξη 6, μία περιστροφή 120 μοιρών έχει τάξη 3 κ.ο.κ Ειδικότερα μια περιστροφή κατά 180 μοίρες ονομάζεται και μισή στροφή. Στο ανωτέρω σχήμα παρατηρούμε μια περιστροφή 90 μοιρών. 3. ΚΑΘΡΕΦΤΙΣΜΟΣ Ο καθρεφτισμός παίρνει το όνομα του από την ιδιότητα του. Δηλαδή το να καθρεφτίσεις ένα αντικείμενο, είναι στην ουσία η προβολή της εικόνας του αντικειμένου στον καθρέφτη. Για παράδειγμα ο καθρεφτισμός του παραπάνω αγγλικού γράμματος R, θα είναι ένα ανάποδο R. Κάθε καθρεφτισμός έχει ένα χαρακτηριστικό που ονομάζεται άξονας του καθρεφτισμού. 3

4 Ο τρόπος που λειτουργεί ο καθρεφτισμός βασίζεται στην ανταλλαγή σημείων από την μία πλευρά του άξονα στην άλλη πλευρά, διατηρώντας συγχρόνως την απόσταση των σημείων αυτών από τον άξονα ίση. Στο σχήμα μας η άσπρη γραμμή αντιστοιχεί στον διαγώνιο άξονα ενώ τα κόκκινα βέλη υποδηλώνουν τον καθρεφτισμό. 4. ΟΛΙΣΘΑΙΝΟΝ ΚΑΘΡΕΦΤΙΣΜΟΣ Το τέταρτο είδος της ισομετρίας, ο ολισθαίνον καθρεφτισμός, δεν μπορεί να γίνει εύκολα κατανοητός όπως οι υπόλοιποι τρεις. Αυτός είναι ένας συνδυασμός ενός καθρεφτισμού απέναντι από τον άξονα του καθρεφτισμού και μιας μεταφοράς κατά μήκος του άξονα. 4

5 Στο παράδειγμα μας ο άξονας του καθρεφτισμού συμβολίζεται με την φούξια ευθεία. Τα πράσινα βέλη σε κάθε πλευρά του άξονα υποδηλώνουν τον καθρεφτισμό. Εάν καθρεφτίσουμε το σχήμα απέναντι από την φούξια ευθεία και στην συνέχεια το μεταφέρουμε κατά μήκος αυτής, είτε με διεύθυνση προς τα επάνω είτε με διεύθυνση προς τα κάτω, τότε το κάθε πράσινο βέλος θα ταυτισθεί με το αντίστοιχο του στην απέναντι πλευρά του άξονα. Τα διάφορα σχέδια που συναντάμε στην φύση, οι Μαθηματικοί τα ομαδοποιούν ανάλογα με τα είδη συμμετριών που αυτά παρουσιάζουν, δηλαδή με εκείνους τους μετασχηματισμούς που αφήνουν τα σχέδια αναλλοίωτα. Για ένα δεδομένο σχέδιο η συλλογή των συμμετριών που παρουσιάζει, την οποία οι Μαθηματικοί την ονομάζουν ομάδα συμμετριών, είναι στην ουσία μια ομάδα μετασχηματισμών. Θυμίζουμε ότι η ομάδα βασίζεται σε έναν ορισμένο νόμο. Ο νόμος αυτός έχει την έννοια της σύνθεσης. Δηλαδή εάν έχουμε δύο δοθέντα στοιχεία το S και το Τ μιας ομάδας μπορούμε να τα συνθέσουμε με τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργήσουμε ένα καινούργιο στοιχείο το ST, που με την σειρά του θα ανήκει στην ομάδα. Άρα αντιστοίχως μπορούμε να συνθέσουμε μετασχηματισμούς του επιπέδου, που αφήνουν το επίπεδο αναλλοίωτο. Δηλαδή μπορούμε να εκτελέσουμε πρώτα έναν μετασχηματισμό τον S και ύστερα τον μετασχηματισμό Τ. Εάν κάθε μετασχηματισμός αποτελεί μια συμμετρία για οποιοδήποτε δοθέν σχέδιο τότε και η σύνθεση τους θα αποτελεί μια συμμετρία. Ο νόμος της ομάδας, δηλαδή η διεργασία της σύνθεσης, δεν είναι από μόνη της ικανή να σχηματίσει μια ομάδα. Υπάρχουν ορισμένες ιδιότητες που ο νόμος θα πρέπει να πληρή. Πρέπει καταρχήν να υπάρχει ένα στοιχείο της ομάδας που να παίζει το ρόλο του ουδετέρου στοιχείου. Ας το συμβολίσουμε έστω με L. Η σύνθεση λοιπόν του L με το στοιχείο Τ έστω, θα πρέπει να αφήνει το Τ αναλλοίωτο. Δηλαδή LT=T και TL=T. Για την ομάδα συμμετρίας ενός σχεδίου, το ουδέτερο στοιχείο είναι ο ταυτοτικός μετασχηματισμός δηλαδή ο μετασχηματισμός του επιπέδου που δεν μετακινεί κανένα σημείο πάνω στο επίπεδο. Η δεύτερη ιδιότητα 5

6 για την ύπαρξη μιας ομάδας είναι η ύπαρξη αντιστρόφου. Το αντίστροφο ενός στοιχείου, έστω του Τ, συμβολίζεται με Τ-1 και η σύνθεση του με το Τα παράγει το ουδέτερο στοιχείο. Δηλαδή Τ-1Τ=Ι και ΤΤ-1=Ι. Άρα το αντίστροφο του Τ κάνει ακριβώς την αντίθετη δουλειά από ότι το Τ. Για παράδειγμα το αντίστροφο μιας μετάθεσης με διεύθυνση προς τα επάνω, είναι μια μετάθεση με διεύθυνση προς τα κάτω. Το αντίστροφο μιας περιστροφής 90ο με φορά δεξιόστροφη, είναι μια περιστροφή 90ο με φορά αριστερόστροφη. Τέλος το αντίστροφο ενός καθρεφτισμού είναι παραδόξως ο ίδιος ο καθρεφτισμός. Η τρίτη και τελευταία ιδιότητα για τις ομάδες είναι η προσεταιριστικότητα. Αλγεβρικά όταν έχουμε τρία στοιχεία το S, το T και το U προσεταιριστικότητα σημαίνει να ισχύει το εξής: (ST)U=S(TU). Η προσεταιριστικότητα είναι η ιδιότητα που μας επιτρέπει να γράφουμε την σύνθεση τριών στοιχείων χωρίς να χρησιμοποιούμε παρενθέσεις. Η σύνθεση των μετασχηματισμών είναι επίσης προσεταιριστική. Συνήθως στις ομάδες μετασχηματισμών δεν ισχύει η αντιμεταθετική ιδιότητα π.χ. ST=TS. Εάν το S και το Τ τυχαίνει να είναι μεταφορές τότε η αντιμεταθετική ιδιότητα ισχύει αλλά δύσκολα αυτό συμβαίνει σε κάθε άλλη περίπτωση. Λαμβάνοντας υπόψη μας μόνο τις μεταφορικές συμμετρίες ενός σχεδίου, μπορούμε να αρχίσουμε να κατηγοριοποιούμε τα διάφορα σχέδια του επιπέδου. Τα σημεία που σχηματίζονται από όλες τις πιθανές μεταφορές ενός σημείου ενός σχήματος του επιπέδου, σχηματίζουν το λεγόμενο πλέγμα (lattice) του σχήματος. Στο παρακάτω παράδειγμα τα σημεία που προκύπτουν από την μεταφορά του κόκκινου σημείου σημειώνονται με μπλε χρώμα. Έστω τώρα ότι έχουμε μια μεταφορά την Τ η οποία συμβολίζεται με το πράσινο βέλος. Όπως διαφαίνεται από το σχήμα η Τ μεταφέρει το κόκκινο σημείο προς τα δεξιά και λίγο προς τα επάνω. Έστω επίσης η μεταφορά U σημειωμένη με κόκκινο χρώμα και η οποία μεταφέρει το σημείο προς τα επάνω και λίγο προς τα δεξιά. Από την σύνθεση της Τ με την U καθώς και των αντίστροφων τους, μπορεί να κατασκευασθεί κάθε 6

7 άλλη μεταφορική συμμετρία του σχήματος. Επίσης κάθε μεταφορά θα είναι της μορφής ΤmUn όπου το m και το n παίρνουν ακέραιες τιμές. Άρα το πλέγμα των κουκίδων του σχήματος αντιστοιχεί στις μεταφορικές συμμετρίες που υπάρχουν. Μπορούμε να κατατάξουμε τα πλέγματα σε πέντε μεγάλες κατηγορίες. Εάν ένα πλέγμα έχει σαν βασική του περιοχή το τετράγωνο ονομάζεται τετράγωνο πλέγμα (square lattice). Εάν έχει ένα ρόμβο 60ο τότε ονομάζεται εξαγωνικό πλέγμα (hexagonal lattice). Εάν το πλέγμα έχει ως βασική του περιοχή έναν ρόμβο(εκτός αυτόν των 60ο) τότε ονομάζεται ρομβικό πλέγμα (rhombic lattice). Εάν το πλέγμα έχει μια ορθογώνια βασική περιοχή ονομάζεται ορθογώνιο πλέγμα (rectangular lattice). Γενικότερα ένα πλέγμα ονομάζεται απλά παραλληλόγραμμο πλέγμα (parallelgrammatic lattice). Ας δούμε τις κατηγορίες αυτές σχηματικά και ας δώσουμε και κάποια παραδείγματα σχημάτων με κουκίδες: 7

8 parallelgrammatic lattice rectangular lattice rhombic lattice square lattice 8

9 hexagonal lattice Εάν ένα σχέδιο έχει ως συμμετρία μια ανάκλαση τότε το πλέγμα του πρέπει να είναι ρομβοειδές, ορθογώνιο ή τετράγωνο. Εάν έχει μια περιστροφή 900 τότε το πλέγμα θα πρέπει να είναι τετράγωνο. Εάν όμως έχει περιστροφική συμμετρία των 60 ή των 120 μοιρών το πλέγμα θα πρέπει να είναι εξαγωνικό. Όπως λοιπόν προαναφέραμε τα διάφορα σχέδια του επιπέδου μπορούν να ομαδοποιηθούν ανάλογα με τις ομάδες μετασχηματισμών τα οποία τα αφήνουν αναλλοίωτα δηλαδή τις ομάδες συμμετρίας τους. Υπάρχουν συνολικά 17 διαφορετικές ομάδες συμμετρίας. Ο τρόπος με τον οποίο θα τις παρουσιάσουμε είναι ο εξής : Θα αναφέρουμε τα είδη της συμμετρίας που περιέχει η κάθε μια (εκτός των μεταφορών) και στην συνέχεια θα παρουσιάζουμε ένα σχέδιο τοιχογραφίας που θα το απλοποιούμε, ώστε να δούμε ακριβώς πως συνθέτονται οι συμμετρίες των ομάδων αυτών. Τέλος θα αναφέρουμε το είδος του πλέγματος που προκύπτει από κάθε τοιχογραφία αλλά και την βασική περιοχή κάθε ομάδας συμμετρίας. Προς κατανόηση των απλοποιημένων σχημάτων των τοιχογραφιών ακολουθεί το παρακάτω διάγραμμα. Ας ξεκινήσουμε : 1. ΔΥΟ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (p1) 9

10 Η ομάδα αυτή συμμετρίας είναι η πιο απλή και αποτελείται από δύο μεταθέσεις προς δύο διαφορετικές κατευθύνσεις. Δεν υπάρχουν καθρεφτισμοί, περιστροφές ή ολισθαίνοντες καθρεφτισμοί στα σχήματα που ακολουθούν αυτήν την ομάδα συμμετρίας. Οι μεταφορές μπορεί να λαμβάνουν χώρα είτε κατά κάθετη διεύθυνση, είτε υπό γωνία. Το πλέγμα είναι παραλληλόγραμμο οπότε η βασική περιοχή της ομάδας συμμετρίας αυτής είναι όμοια με την βασική περιοχή μιας ομάδας μεταφορών η οποία είναι παραλληλόγραμμο. 2. ΤΡΕΙΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΕΣ (p2) 10

11 Η ομάδα συμμετρίας αυτή αποτελείται από τρεις μισές στροφές, δηλαδή 3 περιστροφές υπό γωνία 180ο και δεν περιλαμβάνει καθρεφτισμούς. Στο παραπάνω σχήμα είναι λίγο δύσκολο να ξεχωρίσουμε τις μισές στροφές, οπότε θα το απλοποιήσουμε σημειώνοντας τα σημεία τα οποία παραμένουν σταθερά από την περιστροφή και τα οποία σημειώνονται με μαύρο χρώμα. Έτσι θα προκύψει το παρακάτω σχήμα : Το πλέγμα που δημιουργείται από την ομάδα συμμετρίας αυτή είναι επίσης παραλληλόγραμμο και έχει ως βασική περιοχή ακριβώς το μισό ενός παραλληλογράμμου που αποτελεί την βασική περιοχή της ομάδας των μεταφορών. 11

12 3. ΔΥΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΕΣ (p3) Η ομάδα συμμετριών p3 αποτελείται από δύο περιστροφές των 120ο η κάθε μια. Αναλύοντας την παραπάνω εικόνα ώστε να γίνει αντιληπτή η ομάδα συμμετρίας θα έχουμε ότι: Στην ομάδα συμμετρίας αυτή συναντάμε για πρώτη φορά εξαγωνικό πλέγμα. Το βασικό εξάγωνο του πλέγματος διαιρείται σε έξι ισόπλευρα 12

13 τρίγωνα. Η βασική περιοχή της ομάδας συμμετρίας αυτής είναι το 1/3 ενός από τα τρίγωνα αυτά. 4. ΔΥΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΕΣ (p4) Αποτελείται από μισή στροφή και μία περιστροφή 90ο. Ακολουθεί η ανάλυση του σχεδίου : Το πλέγμα είναι τετράγωνο και το ένα τέταρτο μιας τετράγωνης βασικής περιοχής της ομάδας των μεταφορών είναι η βασική περιοχή για αυτήν την ομάδας συμμετρίας. 13

14 5. ΔΥΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΕΣ (p6) Αποτελείται από μισή στροφή και μία περιστροφή 120ο. Ακολουθεί ανάλυση του σχήματος : Το πλέγμα είναι εξαγωνικό. Μια βασική περιοχή για την ομάδα συμμετρίας αυτήν είναι το 1/6 ενός από τα ισόπλευρα τρίγωνα του πλέγματος. 6. ΔΥΟ ΚΑΘΡΕΦΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΜΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ (pm) 14

15 Αποτελείται από δύο καθρεφτισμούς και μία μεταφορά. Οι δύο καθρεφτισμοί δημιουργούν άπειρες ακολουθίες εικόνων με διεύθυνση κάθετη προς τους άξονες των καθρεφτών, όπως ακριβώς δηλαδή οι παράλληλοι καθρέφτες στην πραγματικότητα δημιουργούν άπειρους «διαδρόμους» καθρεφτισμών. Η μεταφορά στην συνέχεια αντιγράφει τις άπειρες ακολουθίες αυτές σε όλο το επίπεδο. Ακολουθεί η ανάλυση του σχήματος : 15

16 Μια βασική περιοχή της ομάδας μεταφορών είναι ένα ορθογώνιο. Το μισό του ορθογωνίου αυτού μπορεί να αποτελέσει θεμελιώδη περιοχή για την ομάδα συμμετρίας pm. 7. ΚΑΘΡΕΦΤΙΣΜΟΙ (pmm) Αποτελείται από ορθογωνίου. καθρεφτισμούς στις τέσσερις πλευρές ενός Ακολουθεί η ανάλυση του σχήματος : 16

17 Το πλέγμα είναι ορθογώνιο και ένα ορθογώνιο μπορεί να επιλεχθεί ως βασική περιοχή της ομάδας των μεταφορών, έτσι ώστε το ένα τέταρτο του ορθογωνίου αυτού να αποτελεί βασική περιοχή για την ομάδα συμμετρίας. 8. ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΡΕΦΤΙΣΜΟΣ (pmg) Αποτελείται από δύο μισές στροφές και έναν καθρεφτισμό. Ακολουθεί ανάλυση του σχήματος : 17

18 . Για το πλέγμα ισχύουν τα ίδια όπως στην προηγούμενη ομάδα συμμετρίας. 9. ΜΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΥΟ ΟΛΙΣΘΑΙΝΟΝΤΕΣ ΚΑΘΡΕΦΤΙΣΜΟΙ (cmm) Αποτελείται από δύο κάθετους ολισθαίνοντες καθρεφτισμούς και μισή στροφή. Ακολουθεί η ανάλυση του σχήματος : 18

19 Το πλέγμα είναι ρομβικό και το ένα τέταρτο μιας θεμελιώδους βασικής περιοχής της ομάδας μεταφορών είναι η βασική περιοχή της ομάδας συμμετρίας αυτής. 10. ΚΑΘΡΕΦΤIΣΜΟΙ (p31m) Αποτελείται από καθρεφτισμούς στις τρεις πλευρές ενός ισόπλευρου τριγώνου. 19

20 Ακολουθεί η ανάλυση του σχήματος : Το πλέγμα είναι εξαγωνικό. Μια θεμελιώδης περιοχή για αυτήν την ομάδα συμμετρίας, είναι το 1/6 ενός ισοπλεύρου τριγώνου του πλέγματος. 11. ΚΑΘΡΕΦΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ (p3m1) Aποτελείται από έναν καθρεφτισμό και μία περιστροφή 120ο. 20

21 \ Ακολουθεί η ανάλυση του σχήματος : Ομοίως όπως ανωτέρω για το πλέγμα. 12. ΚΑΘΡΕΦΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ (p4g) Αποτελείται από έναν καθρεφτισμό και μία περιστροφή 90o. 21

22 Ακολουθεί η ανάλυση του σχεδίου : Το πλέγμα στην περίπτωση αυτή είναι τετράγωνο και το 1/8 του τετραγώνου της βασικής περιοχής της ομάδας των μεταφορών, είναι η θεμελιώδης περιοχή αυτής της ομάδας συμμετρίας. 13. ΚΑΘΡΕΦΤΙΣΜΟΙ (p4m) Αποτελείται από καθρεφτισμούς στις τρεις πλευρές ενός ορθογώνιου και ισοσκελούς τριγώνου με γωνίες 45ο-45ο-90ο. 22

23 Ακολουθεί η ανάλυση του σχεδίου : Για το πλέγμα ισχύουν τα ίδια με την ομάδα συμμετρίας p4g. 14. ΚΑΘΡΕΦΤΙΣΜΟΙ (p6m) Αποτελείται από καθρεφτισμούς στις τρεις πλευρές ενός ορθογωνίου τριγώνου με γωνίες 30ο-60ο-90ο. 23

24 Ακολουθεί η ανάλυση του σχεδίου : Το πλέγμα είναι εξαγωνικό. Μια βασική περιοχή για την ομάδα αυτή συμμετρίας είναι το 1/12 ενός ισοπλεύρου τριγώνου του πλέγματος. 15. ΚΑΘΡΕΦΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΛΙΣΘΑΙΝΟΝ ΚΑΘΡΕΦΤΙΣΜΟΣ (cm) 24

25 Αποτελείται από έναν καθρεφτισμό και έναν παράλληλο ολισθαίνον καθρεφτισμό. Ακολουθεί η ανάλυση του σχεδίου : Η βασική περιοχή της ομάδας των μεταφορών είναι ρόμβος. Η βασική περιοχή ολόκληρης της ομάδας συμμετρίας είναι το μισό αυτού του ρόμβου. 16. ΔΥΟ ΟΛΙΣΘΑΙΝΟΝΤΕΣ ΚΑΘΡΕΦΤΙΣΜΟΙ (pg) 25

26 Αποτελείται από δύο παράλληλους ολισθαίνοντες καθρεφτισμούς. Ακολουθεί η ανάλυση του σχεδίου : Το πλέγμα είναι ορθογώνιο. Μπορούμε να βρούμε μια ορθογώνια βασική περιοχή για την ομάδα των μεταφορών εάν διαιρέσουμε έναν από τους άξονες των καθρεφτισμών. Το μισό αυτής της βασικής ορθογώνιας περιοχής αποτελεί την θεμελιώδη περιοχή της ομάδας συμμετρίας pg. 26

27 17. ΔΥΟ ΟΛΙΣΘΑΙΝΟΝΤΕΣ ΚΑΘΡΕΦΤΙΣΜΟΙ (pgg) Αποτελείται από δύο κάθετους ολισθαίνοντες καθρεφτισμούς. Ακολουθεί η ανάλυση του σχεδίου : Το πλέγμα είναι ορθογώνιο. Το ένα τέταρτο της βασικής ορθογώνιας περιοχής της ομάδας των μεταφορών αποτελεί την θεμελιώδη περιοχή της ομάδας συμμετρίας. Αφού λοιπόν αναφέραμε όλα τα είδη ομάδων συμμετρίας νομίζουμε ότι θα ήταν διαφωτιστικό να παρουσιάσουμε και έναν πίνακα που αφορά τα βασικά επίπεδα σχήματα, που συναντάμε ιδιαίτερα στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, και τα είδη της συμμετρίας που αυτά παρουσιάζουν. 27

28 Η συμμετρία στην τέχνη κάνει την εμφάνιση της από πολύ νωρίς, έστω και εάν η αντίληψη που είχαν οι άνθρωποι για την έννοια της και τα είδη της, ήταν καθαρά εμπειρική. Από τους Αρχαίους λαούς οι Σουμέριοι φαίνεται ότι αγαπούσαν την συμμετρία και ιδιαίτερα την αμφίπλευρη. Παρακάτω παρουσιάζεται ένα χαρακτηριστικό σχέδιο πάνω στο φημισμένο βάζο του βασιλιά Εντεμένα που βασίλευε στην πόλη Λάγους το 2700 π.χ. Από το σχήμα γίνεται εμφανέστατη η κυριαρχία της αμφίπλευρης συμμετρίας. Χαρακτηριστικό είναι επίσης και το επόμενο σχήμα από βάζο των Σουμερίων που αναπαριστά δύο ερπετά: 28

29 Παραδείγματα εφαρμογής της συμμετρίας στην τέχνη θα βρούμε πολλά στους Βαβυλώνιους αλλά και στην αρχαία Ελλάδα, στους Πέρσες καθώς και κατά την διάρκεια της Μινωικής και Μυκηναϊκής Εποχής. Στη συνέχεια ακολουθούν διάφορα σχέδια που επιβεβαιώνουν την ύπαρξη της συμμετρίας στην ζωγραφική και την αγγειοπλαστική στους αρχαίους πολιτισμούς. Απεικόνιση Δελφινιών Μινωική Εποχή 29

30 Απεικόνιση Χταποδιού Μινωική Εποχή 30

31 Ανθέμια Αρχαίας Ελληνικής Τέχνης Σχέδιο Δαπέδου Μυκηναϊκή Εποχή Η εισχώρηση της συμμετρίας στην τέχνη δεν σταματά στην προ Χριστού εποχή αλλά συνεχίζεται στα χρόνια του Βυζαντίου. Βέβαια παρατηρείται μια τάση από την δυτική τέχνη προς μετρίαση της αυστηρής συμμετρίας, αλλά η καθαυτού συμμετρία συνεχίζει να 31

32 παραμένει εμφανής. Ας προχωρήσουμε στην παρουσίαση κάποιων έργων των χριστιανικών χρόνων. Βυζαντινός Δίσκος Πλάκα από τον περίγυρο της Αγίας Τράπεζας στον καθεδρικό ναό του Torcello στην Ιταλία του 11ου αιώνα 32

33 Εμφάνιση ασυμμετρίας σε βυζαντινό ανάγλυφο του Αγίου Μάρκου της Βενετίας Στο σημείο αυτό θα ήταν ενδιαφέρον να παρουσιάζαμε κάποια σύμβολα από τις διάφορες θρησκείες και την συμμετρία που αυτά παρουσιάζουν. Ιδού λοιπόν ο παρακάτω πίνακας : Όμως και στην σύγχρονη εποχή συναντάμε καλλιτέχνες που χρησιμοποιούν έντονα την συμμετρία στα σχέδια τους. Ένας από αυτούς 33

34 και ίσως ο πιο χαρακτηριστικός του 19ου και 20ου αιώνα είναι ο M.S.Escher. Ο Escher γεννήθηκε το 1898 στη Δανία και πέθανε το Το έργο του έχει αναγνωρισθεί από πολλούς επιστήμονες, όπως μαθηματικούς και κρυσταλλογράφους. Έκπληξη αποτελεί το γεγονός του ότι ενώ ο ίδιος δεν είχε εκτελέσει καμία σπουδή στον τομέα των Μαθηματικών, η συμμετρία που αποδίδεται στα έργα του είναι αξιοθαύμαστη. Στη συνέχεια θα παραθέσουμε κάποια από τα σχέδια του. Αξίζει να τονίσουμε ότι στα έργα του με τίτλο Symmetry Drawing 72, Symmetry Watercolor 55, Symmetry Watercolor 70, Symmetry Watercolor 119 και Symmetry Watercolor 117, έχουν χρησιμοποιηθεί οι ομάδες συμμετρίας p1, p2, p3, p4, pmg αντιστοίχως. symmetry drawing 72 34

35 symmetry drawing 60 symmetry watercolor

36 symmetry watercolor 117 symmetry watercolor

37 symmetry watercolor 55 symmetry watercolor 70 37

38 Γίνεται λοιπόν από όλα τα παραπάνω σχήματα αντιληπτό ότι η συμμετρία με την ζωγραφική αλληλοσυνδέονται. Θα μπορούσε όμως κάποιος να υποστηρίξει ότι η συμμετρία είναι αλληλένδετη και με άλλες μορφές της τέχνης, όπως για παράδειγμα η μουσική; Μια απάντηση στο ερώτημα αυτό δίνεται μέσα από ένα άρθρο του περιοδικού «L OUVERT Νο 31» που εκδόθηκε στο Στρασβούργο τον Ιούνιο του Στο άρθρο αυτό εκθέτονται δύο παρτιτούρες η μία γραμμένη από τον Mozart και η οποία τιτλοφορείται ως «La destine à deux guitares» ενώ η δεύτερη, μια φούγκα γραμμένη για τέσσερις φωνές, είναι εμπνευσμένη από τον Bach και φέρει τον τίτλο «Contrapunctus XVI». Ας παραθέσουμε κάθε μία παρτιτούρα και ας τις εξετάσουμε ως προς την ύπαρξη συμμετρίας. Παρουσιάζουμε λοιπόν πρώτη την παρτιτούρα του Mozart. 38

39 39

40 Με μια πρώτη ματιά γίνεται αντιληπτό ότι η παρτιτούρα μπορεί να διαβαστεί και από την «καλή», δηλαδή με φορά από πάνω προς τα κάτω, αλλά και από την «ανάποδη», δηλαδή με φορά από κάτω προς τα πάνω. Παρατηρούμε δηλαδή, όπως τονίζει και το άρθρο, ένα είδος καρκινικής γραφής στην παρτιτούρα, ή λαμβάνοντας υπόψη μας την έννοια και τα είδη της συμμετρίας, μια περιστροφική συμμετρία της παρτιτούρας κατά 180ο. Εάν αναλύσουμε την παρτιτούρα σε βάθος διακρίνουμε ότι οι νότες στα τρία πρώτα μέτρα της παρτιτούρας, από οποιοδήποτε φορά και εάν την διαβάσουμε, είναι ακριβώς οι ίδιες αλλά με απόκλιση μίας οκτάβας. Άρα έχουμε συγχρόνως μια ταυτοφωνία των δύο κιθάρων αλλά και μια συμμετρία (περιστροφική 180ο) μεταξύ τόσο της ίδιας της παρτιτούρας σαν μορφή αλλά επίσης και των νοτών της (μεταφορική κατά μία οκτάβα). Μετά το τρίτο μέτρο, οι νότες διαφέρουν όπως επίσης και η αξία τους. Άρα επέρχεται ένα σπάσιμο της συμμετρίας των νοτών και παραμένει συμμετρική μόνο η μορφή της παρτιτούρας. Ας περάσουμε τώρα στην μελέτη της φούγκας του Bach. 40

41 Η παραπάνω παρτιτούρα κάνει εμφανέστατη την χρησιμοποίηση της συμμετρίας στην μουσική και ιδιαίτερα την κλασσική. Εξετάζοντας την παρτιτούρα παρατηρούμε ότι στην Inversus μορφή της γίνεται ακριβώς το αντίθετο από ότι στην Rectus όσον αφορά τις φωνές, παρατηρούμε δηλαδή εναλλαγή των φωνών. Για παράδειγμα, στα πρώτα εφτά μέτρα στην Rectus μορφή η πρώτη και η δεύτερη φωνή δεν συμμετέχουν, η τρίτη συμμετέχει μετά το τέταρτο μέτρο, ενώ η τέταρτη φωνή από την αρχή. Στην Inversus μορφή στα πρώτα εφτά μέτρα συμβαίνει το αντίθετο. Η τρίτη και η τέταρτη φωνή παραμένουν αμέτοχες, η δεύτερη συμμετέχει μετά το τέταρτο μέτρο ενώ η πρώτη από την αρχή. Παρατηρούμε δηλαδή μια ανάκλαση που έχει τον άξονα της όπως διαφαίνεται στο παρακάτω σχήμα: Επίσης ενώ οι νότες μεταξύ τους δεν παρουσιάζουν καμία συμμετρία επειδή είναι διαφορετικές, ο ρυθμός είναι συμμετρικός αφού παραμένει ο ίδιος. 41

42 Ανακεφαλαιώνοντας, η συμμετρία στο επίπεδο, η οποία κάνει την εμφάνιση της από τα αρχαιοτάτων χρόνων, έχει αξιοσημείωτη σημασία τόσο για τις επιστήμες όπως τα Μαθηματικά, αφού περικλείει μέσα τις έννοιες όπως η ομάδα και η γεωμετρικοί μετασχηματισμοί αλλά και για τις τέχνες, αφού πολλές φορές οι καλλιτέχνες είτε εμπειρικά είτε όχι δημιουργούν βασιζόμενοι σε αυτήν. 42

Αναλυτικά Λυμένα Παραδείγματα. Στοιχεία Θεωρίας. Άλυτες Ασκήσεις. Ερωτήσεις Θεωρίας

Αναλυτικά Λυμένα Παραδείγματα. Στοιχεία Θεωρίας. Άλυτες Ασκήσεις. Ερωτήσεις Θεωρίας ΒΟΗΘΗΜΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ Αναλυτικά Λυμένα Παραδείγματα Στοιχεία Θεωρίας Άλυτες Ασκήσεις Ερωτήσεις Θεωρίας Νικόλαος Χονδράκης (Εκπαιδευτικός) ... Νικόλαος Γ. Χονδράκης ( chon nik o@g ma il.co

Διαβάστε περισσότερα

Το Περιορισμένο Πρόβλημα Των Τριών Σωμάτων Στο Σύστημα Γη Σελήνη

Το Περιορισμένο Πρόβλημα Των Τριών Σωμάτων Στο Σύστημα Γη Σελήνη Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης χολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Φυσικής Το Περιορισμένο Πρόβλημα Των Τριών ωμάτων το ύστημα Γη ελήνη - - - - - - - - Διπλωματική Εργασία Αντωνιάδης Παναγιώτης Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

Αφιερώνεται στην οικογένειά μου.

Αφιερώνεται στην οικογένειά μου. Αφιερώνεται στην οικογένειά μου. ii Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος... 1 Εισαγωγή... Κεφάλαιο 1 ο Βασικές αρχές και έννοιες της Μηχανικής... 4 1.1 Η δύναμη...6 1. Τύποι συστημάτων δυνάμεων...8 1.3 Ροπή δύναμης

Διαβάστε περισσότερα

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏ ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ ÓïöïêëÞò Ä. ÃáëÜíçò ÁíáðëçñùôÞò ÊáèçãçôÞò ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ É Ù Á Í Í É Í Á 0 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Γενικά. Αλγόριθμος του Συμπληρώματος 6.3

Διαβάστε περισσότερα

«Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών»

«Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών» Η παρούσα Διπλωματική Εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια των σπουδών για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης που απονέμει το Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήσ τος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014

Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήσ τος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014 Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήστος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014 Εισαγωγή Θα συμπληρωθεί 1 Κεφάλαιο 1 Γεωμετρικά διανύσματα στο επίπεδο Ενα γεωμετρικό διάνυσμα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2.

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. Κεφάλαιο 17 Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 17.3. ΤΟ χ 2 ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 17.3.1. Ένα ερευνητικό παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Το Δήλιο πρόβλημα ή το πρόβλημα του Διπλασιασμού του Κύβου

Το Δήλιο πρόβλημα ή το πρόβλημα του Διπλασιασμού του Κύβου Το Δήλιο πρόβλημα ή το πρόβλημα του Διπλασιασμού του Κύβου Το Δήλιο πρόβλημα απασχόλησε πολλούς Έλληνες μαθηματικούς της αρχαιότητας, λόγω της πολυπλοκότητας που είχε στην επίλυσή του. Αυτό το πρόβλημα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προγραμματισμού

Τεχνικές Προγραμματισμού Νικόλαος Β. Πλατής Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής Τεχνικές Προγραμματισμού Μάρτιος 2001 1. Εισαγωγή 1.1 Βασικές έννοιες Η επιστήμη της Πληροφορικής μελετά την επίλυση προβλημάτων με τη βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

2013-14 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟ Α ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ. http://cutemaths.wordpress.

2013-14 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟ Α ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ. http://cutemaths.wordpress. 3-4 ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟ Α ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ Βαγγέλης Α Νικολακάκης Μαθηματικός ttp://cutemats.wordpress.com/ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ Η παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικά Φύλλα Ms Excel 2007 2010 Βασικές δεξιότητες

Υπολογιστικά Φύλλα Ms Excel 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Υπολογιστικά Φύλλα Ms Excel 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Συγγραφέας: Βαγγέλης Γκιμπερίτης Επιμέλεια: Μαρία Ζάππα Κασαπίδη Υπολογιστικά Φύλλα: Περιεχόμενα ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή & Εκκίνηση

Διαβάστε περισσότερα

2. Η διδασκαλία της Γεωµετρίας στο ελληνικό δηµοτικό σχολείο

2. Η διδασκαλία της Γεωµετρίας στο ελληνικό δηµοτικό σχολείο Εισαγωγή Η εργασία αυτή έχει στόχο να παρουσιάσει µια εναλλακτική πρόταση για τη διδασκαλία της Γεωµετρίας στις πρώτες τάξεις του δηµοτικού σχολείου, αντλώντας περιεχόµενα από τη λαϊκή παράδοση και λαµβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

σχήμα 4γ Ωστόσο μόλις προσθέσουμε άλλους τέσσερις κύκλους (σαν ρόμβο) το τετράγωνο εξαφανίζεται από μία οκταγωνική ή και κυκλική διάταξη (σχήμα 6)

σχήμα 4γ Ωστόσο μόλις προσθέσουμε άλλους τέσσερις κύκλους (σαν ρόμβο) το τετράγωνο εξαφανίζεται από μία οκταγωνική ή και κυκλική διάταξη (σχήμα 6) Οι παρακάτω σημειώσεις βασίζονται στο βιβλίο Τέχνη και Οπτική Αντίληψη, κεφάλαιο Σχήμα, σελ 57-112, του Rudolf Arnheim, Εκδόσεις Θεμέλιο, 2005. Πρόκειται για μια σύντομη επισκόπηση των βασικών εννοιών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9 1 Ιδιοτιμές και Ιδιοδιανύσματα

Κεφάλαιο 9 1 Ιδιοτιμές και Ιδιοδιανύσματα Σελίδα από 58 Κεφάλαιο 9 Ιδιοτιμές και Ιδιοδιανύσματα 9. Ορισμοί... 9. Ιδιότητες... 9. Θεώρημα Cayley-Hamlto...9 9.. Εφαρμογές του Θεωρήματος Cayley-Hamlto... 9.4 Ελάχιστο Πολυώνυμο...40 Ασκήσεις του Κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7. Τρισδιάστατα Μοντέλα

Κεφάλαιο 7. Τρισδιάστατα Μοντέλα Κεφάλαιο 7. 7.1 ομές εδομένων για Γραφικά Υπολογιστών. Οι δομές δεδομένων αποτελούν αντικείμενο της επιστήμης υπολογιστών. Κατά συνέπεια πρέπει να γνωρίζουμε πώς οργανώνονται τα γεωμετρικά δεδομένα, προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Εγχειρίδιο Τοπογραφίας Λευκωσία, Νοέμβριος 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΕΦΟΡΟΥ 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ 8 ΧΑΡΤΗΣ 16 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9

Η ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Η ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ Η κανονική κατανομή ανακαλύφθηκε γύρω στο 720 από τον Abraham De Moivre στην προσπάθειά του να διαμορφώσει Μαθηματικά που να εξηγούν την τυχαιότητα. Γύρω στο 870, ο Βέλγος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Ολοκληρωµένο Περιβάλλον Μετατροπής Εικόνας και Ζωγραφικής σε Ηχητικά Μοτίβα»

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Ολοκληρωµένο Περιβάλλον Μετατροπής Εικόνας και Ζωγραφικής σε Ηχητικά Μοτίβα» ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ολοκληρωµένο Περιβάλλον Μετατροπής Εικόνας και Ζωγραφικής

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ. Ερευνητική Εργασία Α Λυκείου. Μαθηματικά Φυσικές Επιστήμες Τεχνολογία

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ. Ερευνητική Εργασία Α Λυκείου. Μαθηματικά Φυσικές Επιστήμες Τεχνολογία ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Ερευνητική Εργασία Α Λυκείου Μαθηματικά Φυσικές Επιστήμες Τεχνολογία Τίτλος: «Ο χρυσός Αριθμός Φ» Συντονιστές καθηγητές: Σαββοπούλου Αντιγόνη- ΠΕ 09 Φουρναράκης Φίλιππος ΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Η νέα έκδοση των παρόντων σημειώσεων θα ολοκληρωθεί κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009. Αύγουστος 2008.

Πρόλογος. Η νέα έκδοση των παρόντων σημειώσεων θα ολοκληρωθεί κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009. Αύγουστος 2008. Πρόλογος Οι παρούσες σημειώσεις αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του υλικού που διδάχτηκε στις παραδόσεις του προπτυχιακού μαθήματος της Αριθμητικής Ανάλυσης, το εαρινό εξάμηνο 7-8, στο Μαθηματικό τμήμα του

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία εισαγωγής για τη Φυσική Α Λυκείου

Στοιχεία εισαγωγής για τη Φυσική Α Λυκείου Στοιχεία εισαγωγής για τη Φυσική Α Λυκείου 1 ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΕΩΝ 1.1 Προτεραιότητα Πράξεων Η προτεραιότητα των πράξεων είναι: (Από τις πράξεις που πρέπει να γίνονται πρώτες,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΟΥΡΛΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 3 ( ) ( ) ( ) = 4( ) d d ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 00 Email: dsourlas@phsics.upatras.gr www.phsics.upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 11: Ο έλεγχος

Κεφάλαιο 11: Ο έλεγχος Κεφάλαιο 11: Ο έλεγχος... Σε αυτό το κεφάλαιο: 11.1 Εισαγωγή στον έλεγχο 11.2 Οι εντολές ελέγχου Η εντολή "Εάν..." Η εντολή "Εάν..." και οι τελεστές συνθηκών Η εντολή "Εάν...Αλλιώς.." 11.3 Παραδείγματα...

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ.15: Παιχνίδια. 15.1 Super Pong. [15_π01.sb]

Κεφ.15: Παιχνίδια. 15.1 Super Pong. [15_π01.sb] Κεφ.15: Παιχνίδια... Σε αυτό το κεφάλαιο: 15.1 Super Pong 15.1 Ναρκοπέδιο! 15.3 Σκοποβολή 15.4 Ο καρχαρίας 15.5 Παραλλαγή Pacman 15.6 Καροτοκυνηγός... 15.1 Super Pong [15_π01.sb] Στο παιχνίδι Super Pong

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 14: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 14: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 14: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 159 Εισαγωγή: Μηχανική ονομάζεται το τμήμα της Φυσικής, το οποίο εξετάζει την κίνηση και την ισορροπία των σωμάτων. Επειδή η σημασία της είναι μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

ιαπανεπιστηµιακό ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ι ΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ιαπανεπιστηµιακό ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ι ΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ MΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ &

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ.14: Μεταβλητές & Λίστες

Κεφ.14: Μεταβλητές & Λίστες Κεφ.14: Μεταβλητές & Λίστες... Σε αυτό το κεφάλαιο: 14.1 Εισαγωγή στην έννοια των μεταβλητών 14.2 Λίστες 14.3 Παραδείγματα... «Το πιο απίθανο πράγμα με τη ζωή είναι ότι πάντα θα υπάρχουν μεταβλητές. Θα

Διαβάστε περισσότερα

Δύναμη είναι η αιτία που μπορεί να προκαλέσει μεταβολή στην ταχύτητα ενός σώματος ή που μπορεί να το παραμορφώσει.

Δύναμη είναι η αιτία που μπορεί να προκαλέσει μεταβολή στην ταχύτητα ενός σώματος ή που μπορεί να το παραμορφώσει. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΔΥΝΑΜΕΙΣ 3.1 Η έννοια της δύναμης 1. Τι είναι δύναμη; Δύναμη είναι η αιτία που μπορεί να προκαλέσει μεταβολή στην ταχύτητα ενός σώματος ή που μπορεί να το παραμορφώσει. 2. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Θέση, μετατόπιση και διάστημα Όταν ένα σημειακό αντικείμενο κινείται ευθύγραμμα, για να μελετήσουμε την κίνησή του θεωρούμε σαν σύστημα αναφοράς έναν άξονα χ χ. Στην αρχή του

Διαβάστε περισσότερα