ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Σ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Σ"

Transcript

1 ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Σ υ ν δ υ α σ τ ι κ ή Πειραιάς

2 Μάθημα 4ο Συνδυασμοί 2

3 2.3 ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ Έστω Χ= {x 1, x 2,..., x ν } ένα πεπερασμένο σύνολο με ν στοιχεία x 1, x 2,..., x ν και k ένας θετικός ακέραιος μικρότερος ήίσος του ν(k ν). Συνδυασμός των ν στοιχείων ανά k ή απλούστερα συνδυασμός των ν και k λέγεται κάθε (μη διατεταγμένη) συλλογή αποτελούμενη από k διαφορετικά μεταξύ τους στοιχεία α,α,...,α του Χ. 1 2 k 3

4 2.3 ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ Χρησιμοποιώντας ορολογία της θεωρίας συνόλων, μπορούμε να πούμε ότι ο συνδυασμός των ν στοιχείων ανά k είναι ένα υποσύνολο Α το συνόλου Χ με πληθικό αριθμό ίσο με k, πιο συγκεκριμένα όπου A = { α,α,...,α } 1 2 k αi X,i = 1,2,..,k. Το πλήθος των συνδυασμών των ν στοιχείων ανά k θα συμβολίζεται με ( ν ) k. 4

5 Παράδειγμα X { α,β,γ,δ} =, ν = 4 στοιχεία 5 Οι συνδυασμοί των στοιχείων ανά 2 (k = 2) είναι τα υποσύνολα α,β, α,γ, α,δ, β,γ, β,δ, γ,δ { } { } { } { } { } { } ενώ οι συνδυασμοί των 4 στοιχείων ανά 3 (k = 3) είναι οι { α,β,γ }, { α,β,δ }, { α,γ,δ }, { β,γ,δ }. Επομένως 4 4 = 6, =

6 Διαφορά μεταξύ διατάξεων και συνδυασμών Σε μια διάταξη μας ενδιαφέρει η ακριβής σειρά με την οποία είναι γραμμένα τα στοιχεία που περιέχει ενώ σε ένα συνδυασμό η σειρά καταγραφής των στοιχείων δεν παίζει κανένα ρόλο. Αυτή η διαπίστωση οδηγεί άμεσα στην επόμενη διαδικασία δημιουργίας των διατάξεων των ν στοιχείων ανά k. 6

7 Διαδικασία δημιουργίας των διατάξεων των νστοιχείων ανά k Βήμα 1. Επιλογή k στοιχείων από τα ν που περιέχει το σύνολο Χ (δημιουργία ενός συνδυασμού των ν στοιχείων ανά k). Βήμα 2. Τοποθέτηση των k στοιχείων που επιλέχτηκαν στο Βήμα 1 με όλες τις δυνατές διαφορετικές σειρές (καταγραφή όλων των δυνατών μεταθέσεων των k στοιχείων που διαλέξαμε). 7

8 Παράδειγμα (ν=4, κ=2) 8

9 4 4 4) 2 = 2!, = 2 2 (4) 2! ( 2 Παράδειγμα (ν=4, κ=2) Από κάθε συνδυασμό των ν = 4 στοιχείων ανά k = 2, παράγονται k! = 2! = 1 2 διατάξεις των ν στοιχείων ανά k. Επομένως 9 το πλήθος των διατάξεων των ν = 4 στοιχείων ανά k = 2 θα προκύπτει αν πολλαπλασιάσουμε τον αριθμό των συνδυασμών των ν στοιχείων ανά k επί 2 = 2! = k! και αντίστροφα το πλήθος των συνδυασμών των ν = 4 στοιχείων ανά k =2 θα προκύπτει αν διαιρέσουμε τον αριθμό των διατάξεων των ν στοιχείων ανά k με τον αριθμό 2 = 2! = k!.

10 Γενίκευση για οποιαδήποτε ν και k (με 1 k ν) Το Βήμα 1 μπορεί να γίνει με ν ν = 1 διαφορετικούς τρόπους. k Για κάθε αποτέλεσμα του Βήματος 1, υπάρχουν ν 2 = k! διαφορετικοί τρόποι πραγματοποίησης του Βήματος 2. Η ολοκλήρωση και των δυο βημάτων μπορεί να γίνει με ν ν1 ν2 = k! k διαφορετικούς τρόπους. Επομένως θα πρέπει να έχουμε ν ν ν. Επομένως ν k! ν k = ( ) =( ) 1 2 k k ( ν) k ν = k k!. Βήμα 1. Επιλογή k στοιχείων από τα νπου περιέχει το σύνολο Χ (δημιουργία ενός συνδυασμού των ν στοιχείων ανά k). Βήμα 2. Τοποθέτηση των k στοιχείων που επιλέχτηκανστοβήμα 1 μεόλες τις δυνατές διαφορετικές σειρές (καταγραφή όλων των δυνατών μεταθέσεων των k στοιχείων που διαλέξαμε). 10

11 Πρόταση v Ο αριθμός k των συνδυασμών των ν στοιχείων ανά k δίνεται από τον τύπο ν ( ν) ( ) ( ) k νν 1... ν k+ 1 k = = k! k! 1 k ν. ν! = k! ν k! ( ) 11

12 Συμβάσεις Για k = 0 θέτουμε (σύμβαση) ν ( ν) = = = 0! 1 Στην περίπτωση k > ν δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε κανένα συνδυασμό των ν στοιχείων ανά k, αφού δεν υπάρχουν k διαφορετικά στοιχεία για να χρησιμοποιηθούν. Έτσι θέτουμε ν = 0 k για k > ν. 12

13 Ειδικές περιπτώσεις ν ν! ν! 1 = = = 1! ν 1! ν 1! ( ) ( ) ν ν ( ν) ν! ν ν! ν! = ν = = 1 ν ν! ν! ν 1 = = = ν 1! ν ν 1! ν 1!1! ( ) ( ) ( ) ( ) ν. 13

14 Οαριθμός των συνδυασμών ν k ν/k

15 Παράδειγμα Επάνω στην περιφέρεια ενός κύκλου υπάρχουν νσημεία. Πόσα διαφορετικά τρίγωνα μπορούμε να σχηματίσουμε χρησιμοποιώντας τα σημεία αυτά; 15

16 16

17 Αν συμβολίσουμε με A 1,A 2,...,A ν τα ν σημεία της περιφέρειας του κύκλου, κάθε ένα από τα τρίγωνα που ζητάμε αντιστοιχεί στην επιλογή οποιωνδήποτε τριών από τα ν σημεία. Επομένως εκείνο το οποίο μας ενδιαφέρει είναι οι συνδυασμοί των ν στοιχείων του X = A,A,...,A ανά k = 3 και το πλήθος συνόλου { } 1 2 ν τους θα δίνεται από τον τύπο ν νν ( 1)( ν 2) νν ( 1)( ν 2). 3 = = 3! 6 Για παράδειγμα, στην ειδική περίπτωση ν = 5 θα υπάρχουν = = διαφορετικά τρίγωνα 17

18 Παράδειγμα Μια εταιρεία θέλει να προσλάβει 5 νέους υπαλλήλους. Μετά την προκήρυξη των νέων θέσεων υπέβαλαν αίτηση 7 γυναίκες και 8 άνδρες. Να υπολογιστούν οι διαφορετικοί τρόποι με τους οποίους μπορεί να γίνει ηεπιλογή των 5 νέωνυπάλληλων α. αν δεν υπάρχει κανένας περιορισμός. β. αν πρέπει να προσληφθούν ακριβώς 2 γυναίκες. γ. αν πρέπει να προσληφθούν τουλάχιστον 3 άνδρες. δ. αν υποθέσουμε ότι μεταξύ των υποψηφίων υπάρχει ένα αντρόγυνο και δεν επιτρέπεται ηπρόσληψη και των δύο συζύγων συγχρόνως.

19 Απάντηση X = { Γ,Γ,...,Γ } X = { A,A,...,A } α. Ζητάμε τους συνδυασμούς των ν = = 15 στοιχείων του X = X X ανά k = 5. Το πλήθος των διαφορετικών επιλογών είναι 1 2 ( ) = = = 5! β. Η επιλογή των γυναικών μπορεί να γίνει κατά 7 ( 7) 2 76 β. πρέπει να προσληφθούν = = = 21 2 ακριβώς 2 γυναίκες 2! 2 τρόπους. Όμοια η επιλογή των 5 2 = 3 ανδρών που απαιτούνται για να συμπληρωθούν οι 5 θέσεις, μπορεί να γίνει με 8 ( 8) = = = ! 123 τρόπους. Σύμφωνα με την πολλαπλασιαστική αρχή, ο ζητούμενος αριθμός θα είναι ίσος με 7 8 = 21 56= α. χωρίς κανένα περιορισμό 19

20 γ. Υπάρχουν τρεις ξένες μεταξύ τους περιπτώσεις με τις οποίες μπορεί να πραγματοποιηθεί το ζητούμενο:. να προσληφθούν 3 άνδρες και 2 γυναίκες. να προσληφθούν 4 άνδρες και 1 γυναίκα γ. πρέπει να προσληφθούν τουλάχιστον 3 άνδρες. να προσληφθούν 5 άνδρες και καμία γυναίκα. Το πλήθος των διαφορετικών τρόπων που αντιστοιχούν σε κάθε περίπτωση είναι αντίστοιχα: 8 7 = ( 8) = = = 1 4! ( 8) = = = 0 5! Επομένως, σύμφωνα με την αρχή του αθροίσματος, το ζητούμενο πλήθος θα είναι: =

21 δ. Ας θεωρήσουμε ότι το ανδρόγυνο είναι τα άτομα Α 1, Γ 1 και ας ορίσουμε τα επόμενα σύνολα: δ. μεταξύ των υποψηφίων υπάρχει ένα αντρόγυνο και δεν επιτρέπεται η πρόσληψη και των δύο συζύγων συγχρόνως Ω: συνδυασμοί των ν= 15 στοιχείων του X = X1 X2 ανά k =3 (βασικό σύνολο) Β: συνδυασμοί των ν = 15 στοιχείων του X = X1 X2 ανά k = 3 στους οποίους συμμετέχουν και οι δύο σύζυγοι Α 1, Γ 1. Το ζητούμενο πλήθος αντιστοιχεί στον πληθικό αριθμό του συνόλου Β, ο οποίος, σύμφωνα θα δίνεται από τον τύπο B = Ω Β. Όμως Ω = ενώ για την εύρεση του B, αρκεί να παρατηρήσουμε ότι, δεδομένου ότι τα άτομα Α 1, Γ 1 ήδη έχουν επιλεγεί, η πεντάδα των νέων υπαλλήλων θα πρέπει να συμπληρωθεί με 3 άτομα από τα (8-1)+(7-1)=13 που απέμεινα. Άρα: ( ) B = = = = 3! 123 B = Ω Β = =

22 Πρόταση ν Για τους αριθμούς, k των ν στοιχείων ανά k ισχύουν οι επόμενες ισότητες 1 k ν των συνδυασμών α. β. ν ν k = ν k ν ν 1 ν 1 k = + k 1 k 22

23 Απόδειξη α. ν ν! ν! ν = = = ν k ν k!ν ν k! k!k! k ( ) ( ν ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ν 1 ν 1 ν 1! ν 1! ν 1!k ν 1! ν k + = + = + = k 1 k ( k 1! )( ν k! ) k! ( ν k 1! ) k! ( ν k! ) k! ( ν k! ) β. ( ν 1!k ) + ( ν k) ( ν 1!ν ) ν! ν = = = =. k! ( ν k! ) k! ( ν k! ) k! ( ν k! ) k Η σχέση (β) ισχύει κατά τετριμμένο τρόπο και για k =1, k =ν αφού σε αυτές τις περιπτώσεις προκύπτει ν ν 1 ν 1 1 = ή ισοδύναμα ν = 1 + (ν - 1) ν ν 1 ν 1 ν = + ν 1 ν ή ισοδύναμα 1 =

24 Η ταυτότητα (α) διευκολύνει το γρήγορο ν υπολογισμό των ποσοτήτων k όταν το ν είναι μεγάλο και το k παίρνει τιμές κοντά στο ν. Για παράδειγμα ( ) = = 76! ( ) = = = = !

25 ν-1 ν ν ν ν 1 ν 1 k = + k 1 k ν/k

26 ν ν 1 ν 1 k = + k 1 k ν/k

27 Θέματα εξετάσεων 1. Αν v και k είναι θετικοί ακέραιοι με 1 k ν ν ( v + k 1) k τότε =. k k! Συμπληρώστε Σ ή Λ 2. Το πλήθος των διατάξεων των ν στοιχείων ανά k (1 k ν) δίνεται από τον τύπο ( v) k = ν Συμπληρώστε k! Σ ή Λ k 27

28 Θέματα εξετάσεων 1. Αν θεωρήσουμε επάνω σε ένα επίπεδο ν σημεία, πόσα διαφορετικά τρίγωνα μπορούμε να σχηματίσουμε, χρησιμοποιώντας τα σημεία αυτά; v(v 1)(v 2) α. β. ν ( ν 1)( ν 2) γ. v! v(v 6 1) 2 δ. v 2 ε. Συμπληρώστε α, β, γ,δ ή ε α 2. Να δείξετε ότι ισχύει η ταυτότητα v v ( v k) = ( k + 1) k k + 1 και στη συνέχεια... 28

29 Ασκήσεις(σελίδες 80-81) 1. Με πόσους διαφορετικούς τρόπους μπορούν να ανταλλάξουν χειραψίες ν άτομα; 2. Επάνω στην περιφέρεια ενός κύκλου υπάρχουν v σημεία. Πόσα διαφορετικά κυρτά k-γωνα (πολύγωνα με k κορυφές) μπορούμε να δημιουργήσουμε χρησιμοποιώντας ως κορυφές k από αυτά τα σημεία; Πόσα από τα πολύγωνα αυτά έχουν ως κορυφή ένα συγκεκριμένο από τα k σημεία; 29

30 Ασκήσεις(σελίδες 80-81) 3. Αν v, k είναι θετικοί ακέραιοι, να αποδειχτούν οι επόμενες ταυτότητες. α. β. v v 1 k v,1 k v. k = k 1 v v k+ 1 v,1 k v. k = k k 1 γ. ν ν ν 1 =, 1 k ν k ν k k δ. v k ν v r,0 r k v. k r = r k r v v r k = v,0 r k v. r r k k r ε. ( ) ( ) v v v v 1 v v k 1 k k +. k = + + = + k+ 1 k k+ 1 k+ 1 στ. ( ) 30

31 Ασκήσεις(σελίδες 80-81) 4. Να βρεθεί η τιμή του ακέραιου θετικού αριθμού k για τον οποίο ισχύει = k k 6 k 5. Από τους 20 εργαζόμενους μιας μικρής επιχείρησης οι 5 είναι γυναίκες. Με πόσους διαφορετικούς τρόπους μπορούν να επιλέγουν 2 γυναίκες και 6 άνδρες έτσι ώστε α. να συσταθεί μια οκταμελής επιτροπή; β. να τοποθετηθούν στις 8 αμειβόμενες με διαφορετικούς μισθούς θέσεις μιας ομάδας εργασίας; 6. Αν φέρουμε 6 παράλληλες μεταξύ τους ευθείες και στη συνέχεια 5 άλλες ευθείες οι οποίες τέμνουν τις 6 πρώτες και είναι παράλληλες μεταξύ τους, πόσα διαφορετικά παραλληλόγραμμα θα σχηματιστούν; 31

32 Ασκήσεις(σελίδες 80-81) 7. Σε ένα τμήμα του πανεπιστημίου υπάρχουν r + k διδάσκοντες εκ των οποίων οι r είναι άνδρες. Με πόσους διαφορετικούς τρόπους μπορεί να συσταθεί μια ν-μελης επιτροπή έτσι ώστε να συμμετέχει α. τουλάχιστον ένας άνδρας; β. τουλάχιστον μια γυναίκα; 8. Σε μια εταιρεία εργάζονται 10 άνδρες και 4 γυναίκες. Με πόσους διαφορετικούς τρόπους μπορεί να εκλεγεί ο πρόεδρος, ο γραμματέας και ο ταμίας του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας αν είναι υποχρεωτικό να συμμετέχει σε αυτό τουλάχιστον μια γυναίκα; 32

33 Ασκήσεις(σελίδες 80-81) 9. Ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής χρησιμοποιεί για την εσωτερική αναπαράσταση των πληροφοριών, «λέξεις» οι οποίες αποτελούνται από οκτάδες ψηφίων 0-1, π.χ , κ.λ.π. α. Πόσες διαφορετικές λέξεις υπάρχουν, τέτοιες ώστε k (0 k 8) από τα ψηφία τους να είναι «0» και τα υπόλοιπα v - k να είναι «1»; β. Αθροίζοντας τους αριθμούς που βρήκατε στο (α) βρείτε το πλήθος των διαφορετικών λέξεων που υπάρχουν. Επαληθεύστε το αποτέλεσμα κάνοντας χρήση της πολλαπλασιαστικής αρχής. 33

34 Ασκήσεις(σελίδες 80-81) 10. Έστω Χ ένα πεπερασμένο σύνολο με v στοιχεία, α ένα συγκεκριμένο στοιχείο του Χ και k θετικός ακέραιος μικρότερος του v. α. Πόσοι είναι οι διαφορετικοί συνδυασμοί των v στοιχείων του Χ ανά k οι οποίοι περιέχουν οπωσδήποτε το στοιχείο α; β. Πόσοι είναι οι διαφορετικοί συνδυασμοί των v στοιχείων του X ανά k οι οποίοι δεν περιέχουν το στοιχείο α; γ. Συνδυάζοντας τα αποτελέσματα που βρήκατε στο (α) και (β) διαπιστώστε την ισχύ της ταυτότητας (τρίγωνο του Pascal) ν k ν = k 1 ν k 34

ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Σ

ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Σ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Σ υ ν δ υ α σ τ ι κ ή Πειραιάς 2007 1 Μάθημα 5ο Σχηματισμοί όπου επιτρέπεται η επανάληψη στοιχείων 2 Παράδειγμα 2.4.1 Πόσα διαφορετικά αποτελέσματα μπορούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Σ

ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Σ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Σ υ ν δ υ α σ τ ι κ ή Πειραιάς 2007 1 Το κύριο αντικείμενο της Συνδυαστικής Οι τεχνικές υπολογισμού του πλήθους των στοιχείων πεπερασμένων συνόλων ή υποσυνό-

Διαβάστε περισσότερα

1. Βασικές Έννοιες - Προτάσεις Θεωρίας Πιθανοτήτων

1. Βασικές Έννοιες - Προτάσεις Θεωρίας Πιθανοτήτων . Βασικές Έννοιες - Προτάσεις Θεωρίας Πιθανοτήτων Με σκοπό την καλύτερη μελέτη τους και ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους, τα διάφορα επιστημονικά μοντέλα ή πειράματα ή γενικότερα τα φυσικά φαινόμενα μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗΣ Πολλαπλασιαστική αρχή (multiplicatio rule). Έστω ότι ένα πείραμα Ε 1 έχει 1 δυνατά αποτελέσματα. Έστω επίσης ότι για κάθε ένα από αυτά τα δυνατά

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστό: P (M) = 2 M = τρόποι επιλογής υποσυνόλου του M. Π.χ. M = {A, B, C} π. 1. Π.χ.

Γνωστό: P (M) = 2 M = τρόποι επιλογής υποσυνόλου του M. Π.χ. M = {A, B, C} π. 1. Π.χ. Παραδείγματα Απαρίθμησης Γνωστό: P (M 2 M τρόποι επιλογής υποσυνόλου του M Τεχνικές Απαρίθμησης Πχ M {A, B, C} P (M 2 3 8 #(Υποσυνόλων με 2 στοιχεία ( 3 2 3 #(Διατεταγμένων υποσυνόλων με 2 στοιχεία 3 2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ A.0. Σύνολα Μια οποιαδήποτε συλλογή αντικειμένων λέγεται * ότι είναι ένα σύνολο και τα αντικείμενα λέγονται στοιχεία του συνόλου. Αν με Α συμβολίσουμε ένα σύνολο και α είναι

Διαβάστε περισσότερα

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏ ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ ÓïöïêëÞò Ä. ÃáëÜíçò ÁíáðëçñùôÞò ÊáèçãçôÞò ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ É Ù Á Í Í É Í Á 0 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Γενικά. Αλγόριθμος του Συμπληρώματος 6.3

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5: Στρατηγική χωροταξικής διάταξης

Κεφάλαιο 5: Στρατηγική χωροταξικής διάταξης K.5.1 Γραμμή Παραγωγής Μια γραμμή παραγωγής θεωρείται μια διάταξη με επίκεντρο το προϊόν, όπου μια σειρά από σταθμούς εργασίας μπαίνουν σε σειρά με στόχο ο κάθε ένας από αυτούς να κάνει μια ή περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις)

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις) 6 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις) Η εξίσωση αx βy γ Στο Γυμνάσιο διαπιστώσαμε με την βοήθεια παραδειγμάτων ότι η εξίσωση αx βy γ, με α 0 ή β 0, που λέγεται γραμμική εξίσωση,

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση: Δες ορισμό απλού γραφήματος στον Τόμο Α, σελ. 97 και τόμο Β, σελ 12.

Σημείωση: Δες ορισμό απλού γραφήματος στον Τόμο Α, σελ. 97 και τόμο Β, σελ 12. ΑΣΚΗΣΗ 1: Είναι το ακόλουθο γράφημα απλό; Σημείωση: Δες ορισμό απλού γραφήματος στον Τόμο Α, σελ. 97 και τόμο Β, σελ 12. v 2 ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1: Το παραπάνω γράφημα δεν είναι απλό, αφού υπάρχουν δύο ακμές που

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς

Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς Τα βασικά αριθµητικά σύνολα Οι πρώτοι αριθµοί που διδάσκεται ο µαθητής στο δηµοτικό σχολείο είναι οι φυσικοί αριθµοί Αυτοί είναι οι 0,,,, 4, κτλ Το

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΩΡΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩ. ΔΑΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΘΕΩΡΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΜΟΣ ος ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΠΛΩΝ www.armscontrol.nfo 7 ΘΕΩΡΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9 1 Ιδιοτιμές και Ιδιοδιανύσματα

Κεφάλαιο 9 1 Ιδιοτιμές και Ιδιοδιανύσματα Σελίδα από 58 Κεφάλαιο 9 Ιδιοτιμές και Ιδιοδιανύσματα 9. Ορισμοί... 9. Ιδιότητες... 9. Θεώρημα Cayley-Hamlto...9 9.. Εφαρμογές του Θεωρήματος Cayley-Hamlto... 9.4 Ελάχιστο Πολυώνυμο...40 Ασκήσεις του Κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Η νέα έκδοση των παρόντων σημειώσεων θα ολοκληρωθεί κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009. Αύγουστος 2008.

Πρόλογος. Η νέα έκδοση των παρόντων σημειώσεων θα ολοκληρωθεί κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009. Αύγουστος 2008. Πρόλογος Οι παρούσες σημειώσεις αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του υλικού που διδάχτηκε στις παραδόσεις του προπτυχιακού μαθήματος της Αριθμητικής Ανάλυσης, το εαρινό εξάμηνο 7-8, στο Μαθηματικό τμήμα του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΟΛΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΛΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ : ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΩΡΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩ. ΔΑΡΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΘΕΩΡΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΜΟΣ ος ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ -- ΘΕΩΡΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

2013-14 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟ Α ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ. http://cutemaths.wordpress.

2013-14 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟ Α ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ. http://cutemaths.wordpress. 3-4 ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟ Α ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ Βαγγέλης Α Νικολακάκης Μαθηματικός ttp://cutemats.wordpress.com/ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ Η παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Α Λυκείου Άλγεβρα Τράπεζα Θεμάτων Το Δεύτερο Θέμα

Α Λυκείου Άλγεβρα Τράπεζα Θεμάτων Το Δεύτερο Θέμα Α Λυκείου Άλγεβρα Τράπεζα Θεμάτων Το Δεύτερο Θέμα Θεωρούμε την ακολουθία (α ν ) των θετικών περιττών αριθμών: 1, 3, 5, 7, α) Να αιτιολογήσετε γιατί η (α ν ) είναι αριθμητική πρόοδος και να βρείτε τον εκατοστό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 013 ΘΕΩΡΙΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΥΜΝΑΣΙΟΥ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ αγγέλης Α Νικολακάκης Μαθηματικός ΛΙΑ ΛΟΑ Η παρούσα εργασία μου δεν στοχεύει απλά στο κυνήγι του 0, δηλαδή το σύνολο των μονάδων των απολυτήριων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2: ιατάξεις και Συνδυασµοί.

Κεφάλαιο 2: ιατάξεις και Συνδυασµοί. Κεφάλαιο : ιατάξεις και Συνδυασµοί. Περιεχόµενα Εισαγωγή Βασική αρχή απαρίθµησης ιατάξεις µε και χωρίς επανατοποθέτηση Συνδυασµοί Ασκήσεις Εισαγωγή Μέχρι το τέλος αυτού του κεφαλαίου ϑα ϑεωρούµε πειράµατα

Διαβάστε περισσότερα

Γ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ. Μαθηματικά Γενικής Παιδείας. Γ.Λυκείου

Γ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ. Μαθηματικά Γενικής Παιδείας. Γ.Λυκείου Γ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΘΗΜΤΙΚ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΙΔΕΙΣ ΠΙΘΝΟΤΗΤΕΣ Μαθηματικά Γενικής Παιδείας Γ.Λυκείου Π Ι Θ Ν Ο Τ Η Τ Ε Σ ΟΡΙΣΜΟΙ Πείραμα τύχης λέγεται το πείραμα το οποίο όσες φορές και αν επαναληφθεί (φαινομενικά τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Β. Να εξετάσετε αν ισχύουν οι υποθέσεις του Θ.Μ.Τ. για την συνάρτηση στο διάστημα [ 1,1] τέτοιο, ώστε: C στο σημείο (,f( ))

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Β. Να εξετάσετε αν ισχύουν οι υποθέσεις του Θ.Μ.Τ. για την συνάρτηση στο διάστημα [ 1,1] τέτοιο, ώστε: C στο σημείο (,f( )) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο: ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 6: ΘΕΩΡΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΟΥ (Θ.Μ.Τ.) [Θεώρημα Μέσης Τιμής Διαφορικού Λογισμού του κεφ..5 Μέρος Β του σχολικού βιβλίου]. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Παράδειγμα. ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

2 Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ. Εισαγωγή

2 Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ. Εισαγωγή Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Εισαγωγή Η ιδέα της χρησιμοποίησης ενός συστήματος συντεταγμένων για τον προσδιορισμό της θέσης ενός σημείου πάνω σε μια επιφάνεια προέρχεται από την Γεωγραφία και ήταν γνωστή στους

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήσ τος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014

Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήσ τος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014 Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήστος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014 Εισαγωγή Θα συμπληρωθεί 1 Κεφάλαιο 1 Γεωμετρικά διανύσματα στο επίπεδο Ενα γεωμετρικό διάνυσμα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις

Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις 2 ΕΡΩΤΗΣΕΙΙΣ ΘΕΩΡΙΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΗ ΤΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΜΕΡΟΣ Α -- ΑΛΓΕΒΡΑ Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις Α. 1 1 1. Τι ονομάζεται Αριθμητική και τι Αλγεβρική παράσταση; Ονομάζεται Αριθμητική παράσταση μια παράσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ Θ. ΒΕΡΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. Πανεπιστημιακές Παραδόσεις στην ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ Θ. ΒΕΡΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. Πανεπιστημιακές Παραδόσεις στην ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ Θ. ΒΕΡΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Πανεπιστημιακές Παραδόσεις στην ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Πρόβλημα Μεταφοράς

Το Πρόβλημα Μεταφοράς Το Πρόβλημα Μεταφοράς Αφορά τη μεταφορά ενός προϊόντος από διάφορους σταθμούς παραγωγής σε διάφορες θέσεις κατανάλωσης με το ελάχιστο δυνατό κόστος. Πρόκειται για το πιο σπουδαίο πρότυπο προβλήματος γραμμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΘΕΩΡΗΜΑ ΤΟΥ ΘΑΛΗ Βασικά θεωρήματα Αν τρεις τουλάχιστον παράλληλες ευθείες τέμνουν δύο άλλες ευθείες, ορίζουν σε αυτές τμήματα ανάλογα. (αντίστροφο Θεωρήματος Θαλή) Θεωρούμε δύο ευθείες δ και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Γυμνασίου ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο ο Αλγεβρικές Παραστάσεις ΛΕΜΟΝΙΑ ΜΠΟΥΤΣΚΟΥ Γυμνάσιο Αμυνταίου ΜΑΘΗΜΑ Α. Πράξεις με πραγματικούς αριθμούς ΑΣΚΗΣΕΙΣ ) ) Να συμπληρώσετε τα κενά ώστε στην κατακόρυφη στήλη

Διαβάστε περισσότερα