Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ : 2004 Ευρωκώδικας 8: «Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κατασκευών Μέρος 1»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1998-1: 2004 Ευρωκώδικας 8: «Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κατασκευών Μέρος 1»"

Transcript

1 Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ : 2004 Ευρωκώδικας 8: «Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κατασκευών Μέρος 1»

2 EN 1998 (Ευρωκώδικας 8): Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μέρος EK8 Τίτλος Δημοσίευση 3-γλωσσης Έκδοσης από CEN Προθεσμία δημοσίευσης Εθνικής Έκδοσης, με Εθνικό Προσάρτημα 1: EN Γενικοί Κανόνες, Σεισμικές Δράσεις, Κανόνες για Κτίρια Δεκ. 04 Δεκ. 06 2: EN Γέφυρες Νοεμ. 05 Νοεμβ. 07 3: EN Αποτίμηση & Ενίσχυση Κτιρίων Ιουλ. 05 Ιουλ. 07 4: EN Σιλό, Δεξαμενές, Αγωγοί Ιουλ. 06 Ιουλ. 08 5: EN Θεμελιώσεις, Αντιστηρίξεις, Γεωτεχνικά Θέματα Νοεμ. 04 Νοεμβ. 06 6: EN Πύργοι, Ιστοί, Καπνοδόχοι Ιουλ. 05 Ιουλ. 07

3 Μέρος 1 Ευρωκώδικα 8 (EN1998-1:2004) Γενικοί Κανόνες, Σεισμικές Δράσεις, Κανόνες Για Κτίρια 1 Γενικά 2 Απαιτήσεις Επιτελεστικότητας & Κριτήρια Συμμόρφωσης 3 Εδαφικές Συνθήκες & Σεισμικές Δράσεις 4 Σχεδιασμός Κτιρίων 5 Ειδικοί Κανόνες για Κτίρια Σκυροδέματος 6 Ειδικοί Κανόνες για Σιδηρά Κτίρια 7 Ειδικοί Κανόνες για Σύμμικτα Κτίρια (Χάλυβασκυροδέματος) 8 Ειδικοί Κανόνες για Ξύλινα Κτίρια 9 Ειδικοί Κανόνες για Κτίρια από Τοιχοποιΐα 10 Σεισμική Μόνωση

4 Μέρος 1 Ευρωκώδικα 8 (EN1998-1:2004) Γενικοί Κανόνες, Σεισμικές Δράσεις, Κανόνες Για Κτίρια 1 Γενικά 2 Απαιτήσεις Επιτελεστικότητας & Κριτήρια Συμμόρφωσης 3 Εδαφικές Συνθήκες & Σεισμικές Δράσεις 4 Σχεδιασμός Κτιρίων 5 Ειδικοί Κανόνες για Κτίρια Σκυροδέματος 6 Ειδικοί Κανόνες για Σιδηρά Κτίρια 7 Ειδικοί Κανόνες για Σύμμικτα Κτίρια (Χάλυβασκυροδέματος) 8 Ειδικοί Κανόνες για Ξύλινα Κτίρια 9 Ειδικοί Κανόνες για Κτίρια από Τοιχοποιΐα 10 Σεισμική Μόνωση

5 Από EN 1990 (Ευρωκώδικας-Βάσεις του σχεδιασμού): Σεισμική κατάσταση σχεδιασμού: G k, j j 1 P ψ Q 2,i k, i A G k, j" + " P" + " AEd " + " j 1 i 1 : Μόνιμες δράσεις (χαρακτηριστικές ή ονομαστικές τιμές) : Προένταση : Μεταβλητές δράσεις (οιονεί-μόνιμες τιμές) = γ : Σεισμική δράση σχεδιασμού Ed Ι A Ek A : Χαρακτηριστική σεισμική δράση, : Συντελεστής Σπουδαιότητας φορέα Ek Από EN 1990 & EN (ΕΚ 8 Μέρος 1): A Ek : «Σεισμική δράση αναφοράς»: Πιθανότητα αναφοράς, P R, για υπέρβαση στη διάρκεια ζωής σχεδιασμού T L του φορέα (ή Περίοδος Επανάληψης αναφοράς, T R ) γ Ι ψ 2, i Q k, i

6 Κατηγορίες Σπουδαιότητας Συντελεστές Σπουδαιότητας για κτίρια Κατηγορία Σπουδαιότητας Κτίριο Τιμή γ I I Μικρής σπουδαιότητας για τη δημόσια ασφάλεια 0.8 II Σύνηθες 1.0 (εξ ορισμού) III IV Με μεγάλες συνέπειες κατάρρευσης (σχολεία, χώροι συγκέντρωσης κοινού, πολιτιστικά ιδρύματα κ.λ.π.) Ζωτικής σημασίας για την Πολιτική Προστασία (νοσοκομεία, πυροσβεστικοί σταθμοί, σταθμοί παραγωγής ενέργειας.)

7 Απαιτήσεις Επιτελεστικότητας, Κριτήρια Συμμόρφωσης Στάθμη Επιτελεστικότητας Προστασία Ζωής: Γιαφορείςσυνήθουςσημασίας: σεισμική δράση με μέση περίοδο επανάληψης 475 χρ. Κριτήρια Συμμόρφωσης: Διαστασιολόγηση μελών για αντοχή - Κατασκευαστική Διαμόρφωση/ Όπλιση για τοπική πλαστιμότητα. Στάθμη Επιτελεστικότητας Περιορισμός Βλαβών: Γιαφορείςσυνήθουςσημασίας: σεισμική δράση με μέση περίοδο επανάληψης 95χρ. (~50% της δράσης των 475χρ) Κριτήριο Συμμόρφωσης για Κτίρια: Περιορισμός σχετικής μετακίνησης ορόφων. Στάθμη Επιτελεστικότητας Αποφυγή Κατάρρευσης Γιαεξαιρετικάσπάνιασεισμικήδράση(>> Σεισμού σχεδιασμού 475χρ.). Κριτήριο Συμμόρφωσης : Ικανοτικός Σχεδιασμός, με στόχο την πλαστιμότητα του φορέα ως σύνολο

8 Μέρος 1 Ευρωκώδικα 8 (EN1998-1:2004) Γενικοί Κανόνες, Σεισμικές Δράσεις, Κανόνες Για Κτίρια 1 Γενικά 2 Απαιτήσεις Επιτελεστικότητας & Κριτήρια Συμμόρφωσης 3 Εδαφικές Συνθήκες & Σεισμικές Δράσεις 4 Σχεδιασμός Κτιρίων 5 Ειδικοί Κανόνες για Κτίρια Σκυροδέματος 6 Ειδικοί Κανόνες για Σιδηρά Κτίρια 7 Ειδικοί Κανόνες για Σύμμικτα Κτίρια (Χάλυβασκυροδέματος) 8 Ειδικοί Κανόνες για Ξύλινα Κτίρια 9 Ειδικοί Κανόνες για Κτίρια από Τοιχοποιΐα 10 Σεισμική Μόνωση

9 Σεισμική Δράση (& Εδαφικές Συνθήκες) 5 τυπικές κατηγορίες εδαφών, με βάση τη μέση ταχύτητα διατμητικών κυμάτων στα άνω 30m: Α: βράχος, Β: σκληρά εδάφη, C: εδάφη μέσης πυκνότητας & σκληρότητας, D: μαλακά εδάφη, Ε: 5m -20m έδαφος C ή D, πάνω από βράχο. Σεισμική δράση ορίζεται με βάση τη μέγιστη εδαφική επιτάχυνση στο βράχο α gr. Ισχύει ο Χάρτης ΕΑΚ2000 με ζώνες σεισμικού κίνδυνου, με θεώρηση ότι δίνει μέγιστη επιτάχυνση στο βράχο: Σχήμα του φάσματος (ανάλογα με κατηγορία εδάφους): Τύπος 1 για σεισμούς μεγέθους Μ s >5.5

10 Τιμή αναφοράς a gr μέγιστης σεισμικής επιτάχυνσης στο βράχο Ζώνη abgr Ζ1 0,16g Ζ2 0,24g Ζ3 0,36g

11 ( ) ( ) + = 1 2,5 1 : 0 B g e η T T S a T S T T B ( ) 5 2, : g e C B = η S a T S T T T ( ) = T T S a T S T T T C g e D C 5 2, : η ( ) = 2 D C g e D 5 2, 4s : T T T S a T S T T η Ελαστικό Φάσμα Απόκρισης (επιτάχυνσης) Περιοχές που αντιστοιχούν σε σταθερή Τ Β Τ C Τ D 1,0 2,5 επιτάχυνση ταχύτητα μετακίνηση Τ (1/Τ) (1/Τ 2 ) S e (T) / α g S η

12 Κατηγορίες Εδάφους v s,30 (m/s) N SPT c u (kpa) ABράχος με έως 5m ασθενέστερο επιφανειακό υλικό >800 BΠολύ πυκνή άμμος ή αμμοχάλικο, ή πολύ σκληρή άργιλος, >50 >250 δεκάδων m με αύξηση μηχανικών ιδιοτήτων με το βάθος CΠυκνή άμμος ή αμμοχάλικο, ή σκληρή άργιλος, αρκετών δεκάδων ή εκατοντάδων m DΧαλαρή έως μετρίως χαλαρή άμμος ή αμμοχάλικο ή μαλακή <180 <15 <70 έως μετρίως σκληρή άργιλος EΕπιφανειακό στρώμα C ή D πάχους 5 έως 20m & υπόστρωμα με v s >800m/s S 1 10m μαλακή άργιλος/ιλύς με δείκτη πλαστικότητας PΙ>40 & υψηλή περιεκτικότητα νερού <100 _ S 2 Ευαίσθητη άργιλος, εδάφη ρευστοποιήσιμα ή εκτός Α-Ε ή S 1

13 Ελαστικό Φάσμα Τύπου 1 που επιλέχθηκε στην Ελλάδα (απόσβεση 5%, για μέγιστη επιτάχυνση στο βράχο 1 g)

14 Φάσμα σχεδιασμού= ελαστικό διαιρεμένο με συντελεστή συμπεριφοράς q EN 1998 σε σύγκριση με ENV 1998, για q=4 a g =1g, q=4

15 Μέρος 1 Ευρωκώδικα 8 (EN1998-1:2004) Γενικοί Κανόνες, Σεισμικές Δράσεις, Κανόνες Για Κτίρια 1 Γενικά 2 Απαιτήσεις Επιτελεστικότητας & Κριτήρια Συμμόρφωσης 3 Εδαφικές Συνθήκες & Σεισμικές Δράσεις 4 Σχεδιασμός Κτιρίων 5 Ειδικοί Κανόνες για Κτίρια Σκυροδέματος 6 Ειδικοί Κανόνες για Σιδηρά Κτίρια 7 Ειδικοί Κανόνες για Σύμμικτα Κτίρια (Χάλυβασκυροδέματος) 8 Ειδικοί Κανόνες για Ξύλινα Κτίρια 9 Ειδικοί Κανόνες για Κτίρια από Τοιχοποιΐα 10 Σεισμική Μόνωση

16 ΕιδικοίΚανόνεςγιαταΚτίρια Διαμόρφωση Φορέα Μέθοδοι Ανάλυσης Κριτήρια Κανονικότητας Επιπτώσεις μη-κανονικότητας σε συντελεστή συμπεριφοράς & σε μέθοδο/προσομοίωμα ανάλυσης Οι επιλογές για το σχεδιασμό: μόνο για αντοχή (συντελεστής συμπεριφοράς q=1.5) ή για πλαστιμότητα (συντελεστής συμπεριφοράς q >1.5) Ικανοτικός σχεδιασμός πλαισίων (ανεξαρτήτως υλικού) για αποφυγή μαλακού ορόφου (Ικανοτικός) σχεδιασμός θεμελίωσης Περιορισμός σχετ. μετακίνησης ορόφων για περιορισμό βλαβών υπό «ενδεχόμενη» σεισμική δράση Σχεδιασμός προσαρτημάτων Ειδικοί κανόνες για πλαίσια (ανεξαρτήτως υλικού) με τοιχοπληρώσεις

17 Διάκριση δομικών στοιχείων «Πρωτεύοντα» ή «Κύρια»: Κρίσιμα για την αντίσταση σε σεισμό. «Δευτερεύοντα» : Συνεισφορά στις κατακόρυφες δράσεις Συνεισφορά έναντι σεισμικών δράσεων ασήμαντη ή αναξιόπιστη Δυσκαμψία & αντοχή τους αγνοείται στην ανάλυση για σεισμικές δράσεις Συνολική δυσκαμψία 15% συνολικής δυσκαμψίας πρωτευόντων στοιχείων. Ελέγχονται για τις παραμορφώσεις που προκαλεί ο σεισμός σχεδιασμού.

18 Ενεργός δυσκαμψία Κτιρίων Οπλισμένου Σκυροδέματος ή από Τοιχοποϊία Χρήση στην ανάλυση της τέμνουσας δυσκαμψίας μελών στη διαρροή: Επί το συντηρητικότερον για τον υπολογισμό των σεισμικών δυνάμεων, λαμβάνεται το 50% της δυσκαμψίας του αρηγμάτωτου μέλους, ΕΙ.

19 Μέθοδοι Ανάλυσης Βασική μέθοδος: Ελαστική (δυναμική) φασματική με φάσμα σχεδιασμού (ελαστικό φάσμα με απόσβεση 5%, διαιρεμένο με συντελεστή συμπεριφοράς q. Τ >Τ C : πτώση ως 1/Τ). Εφαρμόζεται πάντοτε, πλην κτιρίων με σεισμική μόνωση & πολύ μη-γραμμική συμπεριφορά μονωτήρων. Σε κανονικά καθ ύψος κτίρια, με μη-σημαντικές ανώτερες ιδιομορφές (Τ<4Τ C, T<2 s), επιτρέπεται: Ελαστική (ισοδύναμη) στατική ανάλυση, που «μιμείται» τη φασματική: Υπολογισμός ιδιοπεριόδου T με μεθόδους μηχανικής (Rayleigh), Μείωση οριζόντιων δυνάμεων κατά 15%, αν >2 όροφοι & Τ <2Τ C Ανελαστική ανάλυση, στατική (με επιβαλλόμενες οριζόντιες δυνάμεις), ή δυναμική (χρονοϊστορίας), για: Εκτίμηση συντελ. υπεραντοχής a u /a 1 σε υπερστατικούς φορείς Αποτίμηση/ενίσχυση υφιστάμενων κτιρίων Σχεδιασμό χωρίς συντελεστή συμπεριφοράς q, με απ ευθείας έλεγχο παραμορφώσεων μελών.

20 Ελαστική ανάλυση για το σεισμό σχεδιασμού Βασική μέθοδος: Ελαστική φασματική ανάλυση με φάσμα σχεδιασμού: Ιδιομορφές που λαμβάνονται υπόψη: Όσες έχουν ιδιομορφική μάζα 5% της ολικής σε μία από τις διευθύνσεις όπου λαμβάνεται ότι δρα ο σεισμός (X, Y ή και Z; Αρκεί να έχουν συνολική ιδιομορφική μάζα 90% της ολικής, σε κάθε μία από τις διευθύνσεις που θεωρείται ότι δρα ο σεισμός. Συνδυασμός ιδιομορφικών μεγεθών: Πλήρης τετραγωνικός συνδυασμός CQC ; Ρίζα αθροίσματος τετραγώνων (SRSS), αν ο λόγος διαδοχικών περιόδων είναι: < 0.9 & > 1/0.9. Ελαστική στατική ανάλυση: Ασκούνται στις μάζες (ορόφων ή επικόμβιες) στατικές οριζόντιες δυνάμεις ανάλογες γινομένου μάζας επί απόσταση απ τη βάση (τριγωνική κατανομή).

21 Κριτήρια Κανονικότητας καθύψος (για εφαρμοσιμότητα ελαστικής στατικής ανάλυσης & αποφυγή μείωσης συντελεστή συμπεριφοράς σε 0.8q) Κριτήρια ποιοτικού χαρακτήρα, για δυνατότητα ελέγχου πριν την ανάλυση: Επιμέρους φορείς (τοιχώματα, πλαίσια, διαγώνιοι σύνδεσμοι): συνεχείς ως την κορυφή (του αντίστοιχου τμήματος). K & m οροφων: σταθερές, ή βαθμιαία μειούμενες προς τα πάνω. Επιμέρουςεσοχέςορόφων: <10% υποκείμενου ορόφου (ανά πλευρά). Τυχόν ασύμμετρες εσοχές (διαφορετικές στις δύο πλευρές): συνολικά <30% βάσης κτιρίου. Εσοχή στο κάτω 15% (μόνο) του κτιρίου: <50% βάσης κτιρίου. Καθ ύψος κατανομή υπεραντοχής ορόφων πλαισιακών φορέων (περιλαμβανομένων των τοιχοπληρώσεων): ομαλή (σε σχέση με σεισμική τέμνουσα από ανάλυση).

22 Κανονικότητα γεωμετρίας καθύψος L 1 L 1 L 2 0,20 L L 1 L L L L ,30 0,10 L3 + L1 0,50 L Κριτήρια κανονικότητας για κτίρια με εσοχές L 3 + L L 1 0,20

23 Κριτήρια Κανονικότητας σε Κάτοψη (Για χωριστή επίπεδη ανάλυση ανά διεύθυνση & μη-μείωση συντελεστή συμπεριφοράς q για προσεγγιστική εκτίμηση συντελ. υπεραντοχής a u /a 1 ) Απλά κριτήρια δυνατότητα ελέγχου πριν την ανάλυση: 1. K & m ~Συμμετρική κατανομή & προς τους δυο οριζοντ. Άξονες. 2. Διαφράγματα δυσπαραμόρφωτα στο επίπεδο τους. 3. Σχήμα κάτοψης: απλό Λόγος διαστάσεων σε δυο οριζ. Διευθύνσεις 4.0; Κάθε εσοχή ως προς πολυγωνική περιβάλλουσα < 5% επιφαν. Κάτοψης 4. Στις δυο (κύριες) οριζόντιες διευθύνσεις, ανά όροφο: e o (εκκεντρότητα Κ.Μ.- Κ.Ε.Σ.) 0.3r (ακτίναςδυστρεψίαςφορέα) : Συντηρητικό όριο για ικανοποιητική στρεπτική απόκριση (απαιτήσεις πλαστιμότητας μελών όπως σε κτίριο χωρίς εκκεντρότητα) r (ακτίνα δυστρεψίας φορέα) l s (ακτίνα αδρανείας μάζας σε κάτοψη) Δυο βασικές μεταφορικές ιδιοπερίοδοι > στρεπτικής. r x l ; s r y l s r x = ( 2 2 x EI + y EI ) ( 2 2 x EI y EI ) y x y + ; ry = ( EI ) y ( EI ) x x

24 Τυχηματική Εκκεντρότητα Τυχηματική Εκκεντρότητα μαζών ορόφων κάθετα στην οριζόντια συνιστώσα της σεισμικής δράσης: e i = ±0.05L i (±0.1L i αν έχομε τοιχοπληρώσεις με μη-κανονική σε κάτοψη κατανομή) L i : διάσταση κάτοψης κάθετα στην υπόψη οριζόντια σεισμική δράση και παράλληλα στην e i Μπορεί να ληφθεί υπόψη με: Ελαστική στατική ανάλυση για στρεπτικές ροπές (περί κατακόρυφο άξονα) επί των μαζών (ορόφου ή επικομβίων) ίσες με τις οριζόντιες δυνάμεις της ελαστικής στατικής ανάλυσης επί e i =0.05L i (με ίδιο πρόσημο σ όλο το ύψος του κτιρίου) Το αποτέλεσμα της ανάλυσης κατά 1 επαλληλίζεται στο αντίστοιχο της ελαστικής ανάλυσης για την υπόψη οριζόντια σεισμική συνιστώσα (χωρίς τυχηματική εκκεντρότητα) από ελαστική φασματική ή στατική ανάλυση, με το πρόσημο του τελευταίου.

25 Επιρροές 2ας τάξεως (P-Δ) στην ανάλυση Οι επιρροές 2ας τάξεως λαμβάνονται υπόψη ανά όροφο (δείκτης: i) μέσω του λόγου τους προς τις επιρροές της 1ης τάξεως της οριζόντιας σεισμικής συνιστώσας : θ i =N tot,i Δδ i /V i H i N tot,i = συνολικό κατακόρυφο φορτίο από τον υπόψη όροφο και πάνω, στη σεισμική κατάσταση σχεδιασμού; Δδ i = σχετική μετακίνηση κέντρου μάζας ορόφου i στη σεισμική κατάσταση σχεδιασμού, ίση με αυτήν που προκύπτει από την ελαστική ανάλυση για το φάσμα σχεδιασμού επί το συντελεστή συμπεριφοράς q; V i = τέμνουσα ορόφου i στη σεισμική κατάσταση σχεδιασμού; H i = ύψος ορόφου i. Αν θ i 0.1 σ όλους τους ορόφους (συνήθης περίπτωση χάρις στον περιορισμό της σχετικής μετακίνησης ορόφων υπό το σεισμό περιορισμού βλαβών): οι επιρροές 2ας τάξεως αγνοούνται. Αν σε κάποιο όροφο θ i >0.1: οι επιρροές 2ας τάξεως λαμβάνονται υπόψη με διαίρεση όλων των επιρροών 1ης τάξεως από την ελαστική ανάλυση δια (1-θ i ); θ i >0.2: δεν επιτρέπεται σε κανένα όροφο.

26 Συνδυασμός αποτελεσμάτων επιμέρους συνιστωσών της σεισμικής δράσης Για ελαστική ανάλυση ή ανελαστική σεισμική: Ακριβής μέθοδος: Ρίζα αθροίσματος τετραγώνων (SRSS) αποτελεσμάτων EX, EY, EZ επιμέρους συνιστωσών X, Y, Z: E=± (EX 2 +EY 2 +EZ 2 ) Βολεύει εξαιρετικά στην ελαστική φασματική ανάλυση (μία και μόνον ανάλυση για τις συνιστώσες X, Y, Z και συνδυασμός τους ταυτόχρονα με το συνδυασμό των ιδιομορφικών αποτελεσμάτων). Προσεγγιστικά: E=±max( EX +0.3 EY +0.3 EZ ; EY +0.3 EX +0.3 EZ ; EZ +0.3 EX +0.3 EY ). Στην ανελαστική στατική ανάλυση αγνοείται η κατακόρυφη συνιστώσα Z. Οι εσωτερικές δυνάμεις που προκύπτουν από το συνδυασμό δεν μπορούν να ξεπεράσουν την αντίστοιχη αντοχή Για ανελαστική στατική ανάλυση: Οι συνιστώσες X, Y, Z ασκούνται ταυτοχρόνως.

27 Περιορισμός σχετικής μετακίνησης ορόφων για περιορισμό βλαβών Σεισμική δράση για περιορισμό βλαβών: σε κτίρια συνήθους σημασίας: 10%/10 χρ. - Μέση περίοδος επανάληψης 95χρ. ~50% Σεισμικής δράσης σχεδιασμού (475χρ.). Η σχετική μετακίνηση ορόφων υπολογίζεται με βάση τον κανόνα ίσων μετακινήσεων ελαστικού & ανελαστικού συστήματος (ελαστική ανάλυση) & ελαστική δυσκαμψία το 50% της δυσκαμψίας αρηγμάτωτης διατομής. Σχετική μετακίνηση ορόφων περιορίζεται σε: <0.5%, για ψαθυρά μη-φέροντα στοιχεία που συνδέονται με το φορέα, <0.75%, γιαπλάστιμαμη-φέροντα στοιχεία που συνδέονται με το φορέα, <1%, αν τα μη-φέροντα στοιχεία δεν επηρεάζονται από τη σεισμική απόκριση (π.χ. δεν συνδέονται με το φορέα) ή ανδενυπάρχουν. Σε πλαισιακούς φορείς, ο περιορισμός της σχετικής μετακίνησης ορόφων καθορίζει τις διαστάσεις των διατομών.

28 Οι βασικές επιλογές για το σχεδιασμό 1. Σχεδιασμός χωρίς κατανάλωση μηχανικής ενέργειας & πλαστιμότητα (Κατηγορία Πλαστιμότητας Χαμηλή, ΚΠ Χ) q 1.5 Λόγω υπεραντοχής - Σχεδιασμός κατά EK2 - EK7 Μόνο για: Χαμηλή σεισμικότητα (Επιτάχ. σχεδιασμού στο βράχο 0.08g) & Ανωδομή σεισμικά μονωμένων κτιρίων Δεν επιτρέπεται στην Ελλάδα σε φορείς σκυροδέματος. 2. Σχεδιασμός για κατανάλωση ενέργειας & πλαστιμότητα (q >1.5) Γενική πλαστιμότητα: Το κτίριο θα παραμείνει ευθύγραμμο καθύψος πάνω από τη βάση, μέσω τοιχωμάτων, διαγωνίων συνδέσμων ή ισχυρών πλαισίων (ΣM Rc >1.3ΣM Rb ): Διασπορά κατανάλωσης μηχανικής ενέργειας σ όλοτοφορέα, Αποφυγή μαλακού ορόφου. Τοπική πλαστιμότητα: Διαμόρφωση περιοχών όπου θα καταναλωθεί η μηχανική ενέργεια ώστε να διαθέτουν την πλαστιμότητα που αντιστοιχεί στην τιμή του q που χρησιμοποιείται στο σχεδιασμό, Αποφυγή ψαθυρών αστοχιών μέσω ικανοτικού σχεδιασμού. Ικανοτικός σχεδιασμός θεμελίωσης & στοιχείων θεμελίωσης: Με βάση την υπεραντοχή πλάστιμων στοιχείων της ανωδομής. Εναλλακτικά: Διαστασιολόγηση & κατασκευαστική διαμόρφωση στοιχείων θεμελίωσης για πλαστιμότητα

29 Ανεξαρτήτως υλικού: Δυο Kατηγορίες Πλαστιμότητας (ΚΠ) φορέων που σχεδιάζονται για πλαστιμότητα & κατανάλωση ενέργειας (q >1.5): Υψηλή (Y): γενικώς q>4 Μέση (M): 1.5<q<4 & ποσοτικά χαλαρότεροι κανόνες τοπικής πλαστιμότητας & υλικών (ολκιμότητας χάλυβα)

30 Κριτήρια Έλεγχου Μελών για τη Σεισμική Δράση Σχεδιασμού χρ: Σε όρους δυνάμεων (εντατικών μεγεθών). Όμως: Αν χρησιμοποιείται ανελαστική ανάλυση, οι πλάστιμοι τρόποι αστοχίας ελέγχονται σε όρους παραμορφώσεων (με τα εργαλεία που δίνονται στο Μέρος 3 του Ευρωκώδικα 8, για τη σεισμική αποτίμηση υφισταμένων κτιρίων)

31 Επιμέρους συντελεστές ασφαλείας υλικών στον έλεγχο οριακής κατάστασης αστοχίας Ίδιες τιμές όπως και στο σχεδιασμό για τις λοιπές δράσεις (γ c =1.5, γ s =1.15);

32 Σεισμικός σχεδιασμός θεμελίωσης Εδαφος & σύστημα θεμελίωσης σχεδιάζονται ώστε να παραμείνουν ελαστικά, όταν η ανωδομή αναπτύσσει ανελαστική συμπεριφορά 1. Έδαφος & σύστημα θεμελίωσης σχεδιάζονται για τα αποτελέσματα της ανάλυσης με χρήση συντελεστή συμπεριφοράς q=1.5; ή 2. Έδαφος & σύστημα θεμελίωσης σχεδιάζονται με τα αποτελέσματα της ανάλυσης για το σεισμό για q αυτό της ανωδομής, πολλαπλασιασμένα επί γ Rd (R di /E di ) q, (γ Rd =1.2) όπου R di η αντοχή σχεδιασμού της πλαστικής ζώνης (άρθρωσης) του στοιχείου που καθορίζει το μέγεθος σχεδιασμού που μας ενδιαφέρει, E di το αντίστοιχο εντατικό μέγεθος από την ελαστική ανάλυση Για πέδιλα υποστυλωμάτων ή τοιχωμάτων, R di /E di είναι η ελαστική τιμή του M Rd /M Ed στις δύο κύριες οριζόντιες διευθύνσεις στην κατώτατη διατομή του κατακόρυφου στοιχείου όπως σχηματίζεται πλαστική άρθρωση στη σεισμική κατάσταση σχεδιασμού, Για από κοινού θεμελίωση περισσοτέρων στοιχείων: γ Rd (R di /E di ) = Εναλλακτικά του ανωτέρω 2: Το 2 εφαρμόζεται μόνο για το έδαφος. Η διαστασιολόγηση & κατασκευαστική διαμόρφωση στοιχείων θεμελίωσης είναι όπως στην ανωδομή (q της ανωδομής & πλαστιμότητα)

33 Μέρος 1 Ευρωκώδικα 8 (EN1998-1:2004) Γενικοί Κανόνες, Σεισμικές Δράσεις, Κανόνες Για Κτίρια 1 Γενικά 2 Απαιτήσεις Επιτελεστικότητας & Κριτήρια Συμμόρφωσης 3 Εδαφικές Συνθήκες & Σεισμικές Δράσεις 4 Σχεδιασμός Κτιρίων 5 Ειδικοί Κανόνες για Κτίρια Σκυροδέματος 6 Ειδικοί Κανόνες για Σιδηρά Κτίρια 7 Ειδικοί Κανόνες για Σύμμικτα Κτίρια (Χάλυβασκυροδέματος) 8 Ειδικοί Κανόνες για Ξύλινα Κτίρια 9 Ειδικοί Κανόνες για Κτίρια από Τοιχοποιΐα 10 Σεισμική Μόνωση

34 Ορισμοί πλαισιακών, τοιχωματικών & δυαδικών συστημάτων φορέων κτιρίων Οπλισμένου Σκυροδέματος Τοιχωματικό σύστημα: Τοιχώματα αναλαμβάνουν της σεισμικής τέμνουσας βάσης > 65% της V base. Πλαισιακό σύστημα: Πλαίσιο αναλαμβάνουν > 65% της V base. Δυαδικό σύστημα: Τοιχώματα και πλαίσια αναλαμβάνουν από 35 % έως 65% της V base. Δυαδικό σύστημα ισοδύναμο με πλαισιακό: Πλαίσια αναλαμβάνουν μεταξύ 50 % και 65%της V base. Δυαδικό σύστημα ισοδύναμο με τοιχωματικό: Τοιχώματα αναλαμβάνουν μεταξύ 50 % και 65% της V base.

35 Συντελεστής συμπεριφοράς κτιρίων σκυροδέματος Βασική τιμή, q o, για Κανονικά καθύψος κτίρια Κατηγορία Πλαστιμότητας Μέση Υψηλή Φορέας τύπου ανεστραμμένου εκκρεμούς Εύστρεπτος φορέας 2 3 r (ακτίνα δυστρεψίας φορέα) < l s (ακτ. αδρανείας μάζας σε κάτοψη) Μη-εύστρεπτος φορέας με τοιχωματικό σύστημα 3 4a u /a 1 (>65% τέμνουσας βάσης αναλαμβάνεται από τοιχώματα - >50% τέμνουσας τοιχωμάτων: ασύζευκτα τοιχώματα) Λοιποί μη-εύστρεπτοι φορείς 3a u /a 1 4.5a u /a 1 a u /a 1 1.5: Λόγος σεισμικής δράσης που μετατρέπει φορέα σε μηχανισμό, προ σεισμική δράση στην 1 η καμπτική διαρροή στο φορέα. Μη-κανονικά καθύψος κτίρια: q Μειωμένο κατά 20%, q 1.5

36 a u /a 1 στο συντελεστή συμπεριφοράς λόγω υπερστατικότητας φορέα Θεωρητικά: a u & a 1 από καμπύλη τέμνουσας βάσης μετάθεσης κορυφής από ανελαστική στατική ανάλυση. a u : τέμνουσα όπου η καμπύλη οριζοντιώνεται a 1 : τέμνουσα στη 1η διαρροή στο φορέα. á u á 1 V b V V b d b d 1st yielding anywhere global plastic mechanism a u /a 1 1.5; V bd=design base shear Δίνονται τιμές a u /a 1 μεταξύ 1 και 1.3 προς χρήση για κανονικά σε κάτοψη κτίρια: = 1.0 Tοιχωματικά κτίρια με 2 ασύζευκτα τοιχώματα ανά διεύθυνση (που αναλαμβάνουν 65% σεισμικής τέμνουσα βάσης); = 1.1 γιαμονώροφακτίρια, αν 50 % σεισμικής τέμνουσας βάσης αναλαμβάνεται από τοιχώματα = 1.2 για Tοιχωματικά κτίρια με >2 ασύζευκτα τοιχώματα ανά διεύθυνση (που αναλαμβάνουν 65% σεισμικής τέμνουσα βάσης) για πολυώροφα εντός ανοίγματος όπου 50 % σεισμού αναλαμβάνεται από τοιχώματα, = 1.3 για πολυώροφα όπου 50 % σεισμού αναλαμβάνεται από τοιχώματα. Για μη-κανονικά σε κάτοψη κτίρια: Μπορεί να χρησιμοποιείται ο μέσος όρος των ανωτέρω τιμών και του 1.0 ä to p

37 Ικανοτικός σχεδιασμός υποστυλωμάτων σε κάμψη γ Rd = 1.3 M Rc γ Rd M Rb column 1 column 1 beam 1 beam 2 beam 1 beam 2 Απαλλαγή column 2 column 2 αν στην υπόψη οριζόντια διεύθυνση > 50% της σεισμικής τέμνουσας βάσης αναλαμβάνεται από τοιχώματα σε διώροφα ή στον ανώτερο όροφο κτιρίων

38 Πρέπει να συνυπολογίζεται στην αντοχή της δοκού σε αρνητική κάμψη ο παράλληλος οπλισμός της πλάκας μέσα σ ένα (μικρό) συνεργαζόμενο πλάτος a b c c b c 2h f 2h f h f 4h f 4h f h f b c b c b d 2h f 2h f h f h f

39 Απαιτήσεις για τα υλικά κυρίων στοιχείων Κατηγορία Πλαστιμότητας (ΚΠ) ΚΠ Χ (Χαμηλή) & δευτερεύοντα στοιχεία ΚΠ Μ (Μέση) ΚΠ Υ (Υψηλή) Σκυρόδεμα C16/20 C16/20 Κατηγορία χάλυβα κατά ΕΚ2, Πίνακα C1 B ή C B ή C μόνο C Διαμήκεις ράβδοι Με νευρώσεις Με νευρώσεις Υπεραντοχή χάλυβα: f yk, f yk

40 Περιορισμοί στην Κατηγορία Πλαστιμότητας (ΚΠ) Δεν επιτρέπεται ΚΠ Χ (Χαμηλή). Σε Κτίρια Σπουδαιότητας ΙΙΙ ή ΙV (άνω της συνήθους) σε Σεισμική Ζώνη Ζ2 ήζ3 (με εξαίρεση φορείς από προκατασκευασμένα τοιχώματα ή κυψελωτούς φορείς): Μόνον ΚΠ Υ (Υψηλή).

41 Κατασκευαστική διαμόρφωση κρίσιμων περιοχών για τιμή δείκτη πλαστιμότητας καμπυλοτήτων, μ φ, συμβατή με συντελεστή συμπεριφοράς q μ φ =2q o -1 για T 1 T c μ φ =1+2(q o -1)T c /T 1 για T 1 <T c T 1 : ιδιοπερίοδος κτιρίου, T c : T στο άνω όριο περιοχής σταθερών επιταχύνσεων φάσματος, q o : συντελεστής συμπεριφοράς, χωρίς τη μείωση λόγω μη-κανονικότητας καθ ύψος (στη βάση τοιχωμάτων, επί M Ed /M Rd ). Για χάλυβα B (ε u : 5-7.5%, f t /f y : ): αύξηση απαιτούμενου μ φ κατά 50%

42 Εξασφάλιση επιθυμητής τιμής δείκτη πλαστιμότητας καμπυλοτήτων μ φ κρίσιμων περιοχών (πλαστικών αρθρώσεων) Μέλη με αξονικό φορτίο & συμμετρικό οπλισμό ω=ω (υποστυλώματα, πλάστιμα τοιχώματα): Οπλισμός περίσφιγξης (τοιχωμάτων: σε κρυφά υποστυλώματα) με (ενεργό) μηχανικό ογκομετρικό ποσοστό: αω wd =30μ φ (ν d +ω ν )ε yd b c /b o ν d =N d /b c hf cd, ε yd =f yd /E s, b c : πλάτος θλιβόμενης ζώνης, b o : πλάτος περισφιγμένου πυρήνα, ω ν : μηχανικό ποσοστό διαμήκους οπλισμού κορμού = ρ ν f yd,v /f cd Σε υποστυλώματα που ικανοποιούν ικανοτικό έλεγχο (ΣM Rc >1.3ΣM Rb ), πλήρης οπλισμός περίσφιγξης μόνο στην κρίσιμη περιοχή της βάσης στο κτίριο. Στην υψηλή κατ. Πλαστιμότητας: υποστυλώματα που ικανοποιούν ικανοτικό έλεγχο (ΣM Rc >1.3ΣM Rb ) απαιτούν οπλισμό περίσφιγξης που αντιστοιχεί στα 2/3 της μ φ σ όλες τις κρίσιμες περιοχές πάνω από τη βάση του κτιρίου. Μέλη με ασύμμετρο οπλισμό, ω ω, χωρίς αξονικό φορτίο (δοκοί): Μέγιστο μηχανικό ποσοστό εφελκυόμενου οπλισμού: ω ω /μ φ ε yd

43 Ικανοτικός σχεδιασμός σε διάτμηση δοκών & υποστυλωμάτων ΚΠ M ήυ Ικανοτική τέμνουσα από ισορροπία, υπό τις ροπές που αναπτύσσονται όταν γίνουν πλαστικές αρθρώσεις γύρω από κόμβους άκρων(σε δοκούς ήυποστυλώματα, όπoυ συμβούνπρώτα) Υποστυλώματα: Δοκοί: M i, d = M M Rb, i i, d = M min(1, Rc, i min(1, M Rc ) M Rb M M Rb Rc )

44 Δοκοί: M M min 1; min 1; maxv l + MRd,c γ M min 1; Rd Rd,bi + MRd,bj min 1; M Rd,b i min V d (x) = lcl ΚΠ M γ Rd =1.0, ΚΠ Υ γ Rd =1.2 & αντιστροφή προσήμου V λαμβάνεται υπόψιν μέσω: Rd,c Rd,c γ + Rd Rd,bi + M Rd,bj M Rd,b M i Rd,b j i, d (x) = + Vg+ ψq, o cl Rd,b j i, + Vg+ ψq, o ζ M M M i Rd,c = min V max V i,d i,d ( x ( x (x) i (x) i ) )

45 Υποστυλώματα: V CD, c = γ Rd M Rd, c1 min 1; M M Rd, b Rd, c h 1 cl + M Rd, c2 min 1; M M Rd, b Rd, c 2 ΚΠ M γ Rd =1.1, ΚΠ Υ γ Rd =1.3

46 Δυο τύποι τοιχωμάτων δυσκαμψίας με ικανότητα κατανάλωσης ενέργειας Πλάστιμα τοιχώματα : Πάκτωση στη βάση για αποφυγή / περιορισμό λίκνισης. Διαστασιολόγηση, κατασκευαστική διαμόρφωση & όπλιση για κατανάλωση ενέργειας μόνο σε πλαστική άρθρωση (κρίσιμη περιοχή) βάσης. Ελαφρά οπλισμένα μεγάλα τοιχώματα (μόνο για κατ. Πλαστιμότητας Mέση -M): Μεγάλα τοιχώματα (μήκος διατομής l w 4m), στα οποία υπό τη σεισμική δράση σχεδιασμού: Η ρηγμάτωση & η ανελαστική συμπεριφορά αναμένεται να περιορίζονται σε έκταση & θέση (στις διατομές βάσης ορόφου), Η σεισμική ενέργεια θα μετατρέπεται σε δυναμική (με ανύψωση μαζών των ορόφων) &θα επιστρέφει στο έδαφος με ακτινοβολία (κατά τη λίκνιση του τοιχώματος ως στερεό σώμα). Λόγω διαστάσεων, περιορισμένης πάκτωσης, τυχόν σύνδεσης με εγκάρσια τοιχώματα, κ.ά.: Η διαστασιολόγηση δεν μπορεί να εξασφαλίσει ανάπτυξη πλαστικής άρθρωσης στη βάση

47 Παραδείγματα μεγάλων τοιχωμάτων (δυνητικά ελαφρά οπλισμένων) ΠΑΤΡΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΑΘΗΝΑ

48 Διαστασιολόγηση & όπλιση πλάστιμων τοιχωμάτων Η ανελαστική συμπεριφορά περιορίζεται σε καμπτική πλαστική άρθρωση βάσης, ώστε να η εφαρμόζεται η σχέση q - μ φ που ισχύει για προβόλους: Τοίχωμα υπερ-διαστασιολογείται σε κάμψη πάνω από τη βάση (γραμμική περιβάλλουσα ροπών, συν μήκος μετάθεσης). Διαστασιολόγηση σε διάτμηση με V από ανάλυση, πολλαπλασιασμένη: x 1.5 γιά Kατ. Πλαστιμότητας (ΚΠ) M x[(1.2 M Rd /M Ed ) (qS e (T c )/S e (T 1 )) 2 ] 1/2 <q γιά ΚΠ Υ M Ed : ροπή βάσης τοιχώματος από ανάλυση, M Rd : τιμή σχεδιασμού ροπής αντοχής βάσης, S e (T): ελαστική φασματική τιμή, T 1 : ιδιοπερίοδος κτιρίου, T c : T σε άνω όριο περιοχής σταθ. επιταχύνσεων Στην κρίσιμη περιοχή βάσης: οπλισμός περίσφιγξης με (ενεργό) μηχανικό ογκομετρικό ποσοστό αω wd =30μ φ (ν d +ω ν )ε yd b c /b o Στο τμήμα της θλιβ. ζώνης (ύψους: x u =(ν d +ω ν )l w (b c /b o )) όπου η βράχυνση Σκυροδέματος είναι μεταξύ: ε* cu = αω wd & ε cu =0.0035

49 Σχεδιασμός πλάστιμων τοιχωμάτων σε κάμψη, ώστε η πλαστική άρθρωση να σχηματισθεί μόνο στη βάση Γραμμική περιβάλλουσα ροπών από ανάλυση

50 Τέμνουσα σχεδιασμού πλάστιμων τοιχωμάτων σε δυαδικά κτίρια (δηλ. όπου μεταξύ 35% και 65% της σεισμικής τέμνουσας βάσης αναλαμβάνεται από τοιχώματα) V wall, top>v wall, base/2 design envelope magnified shear diagram 2 3 h w Γιαναληφθείυπόψηη αύξηση των τεμνουσών στους πάνω ορόφους λόγω ανωτέρω ιδιομορφών, μετά το σχηματισμό πλαστικής άρθρωσης στη βάση shear diagram from analysis V wall, base 1 3 h w

51 Ελαφρά οπλισμένα μεγάλα τοιχώματα Φορέας = σύστημα ελαφρά οπλισμένων μεγάλων τοιχωμάτων αν στην υπ όψη οριζ. Διεύθυνση: 1. > 65% Τέμνουσας βάσης αναλαμβάνεται από τοιχώματα Τοιχώματα με l w 4m αναλαμβάνουν 20% κατακόρυφου φορτίου. Αν μόνον ένα τοίχωμα στην υπ οψη οριζ. Διεύθυνση q=2 αντί q=3. ( Επαρκή τοιχώματα/ επιφάνεια κάτοψης & σημαντική ανύψωση μάζας με τη λίκνιση). 3. Ιδιοπερίοδος Τ 1 <0.5s, για θεώρηση πάκτωσης στη βάση ( χαμηλός λόγος ύψους-προς-οριζ. Διάσταση, επιστροφή ενέργειας στο έδαφος με ακτινοβολία κατά τη λίκνιση). Συστήματα ελαφρά οπλισμένων μεγάλων τοιχωμάτων : Μόνον κατηγορία πλαστιμότητας μέση (ΚΠ Μ): q=3, Οικονομική διαστασιολόγηση & κατασκευαστική διαμόρφωση. Σκεπτικό: αν τοίχωμα μεγάλο, ο ελάχιστος οπλισμός πλάστιμων τοιχωμάτων Υψηλό κόστος, Καμπτική υπεραντοχή που δύσκολα μεταφέρεται στο έδαφος. Τα μεγάλα τοιχώματα: Αποκλείουν κατάρρευση λόγω μαλακού ορόφου, Μειώνουν τις βλάβες στα μη-φέροντα στοιχεία, Έχουν δείξει εξαιρετική συμπεριφορά σε ισχυρούς σεισμούς. Αν φορέας δεν πληροί ανωτέρω συνθήκες 1+2+3, όλα τα τοιχώματα(και αυτά με l w 4m) διαστασιολογούνται ως πλάστιμα.

52 Διαστασιολόγηση & κατασκευαστική διαμόρφωση ελαφρά οπλισμένων μεγάλων τοιχωμάτων Κατακόρυφοι οπλισμοί προσαρμόζονται ακριβώς στην ένταση M & N από την ανάλυση Αποφεύγεται οπλισμός πέραν αυτού που προκύπτει από τις απαιτήσεις της ανάλυσης (π.χ. ο ελάχιστος), για να ελαχιστοποιηθεί η υπερβάλλουσα καμπτική αντοχή. Διαστασιολόγηση σε διάτμηση με V από ανάλυση x(1+q)/2 Αν η τέμνουσα σχεδιασμού < διατμητικής αντοχής χωρίς οπλισμό διάτμησης: δεν τοποθετείται (ο ελάχιστος) οπλισμός διάτμησης. Σκεπτικό: Η ρηγμάτωση & η διαρροή αναμένεται να περιορισθούν στους αρμούς διακοπής στις διατομές βάσης των ορόφων, Αν παρ ελπίδα σχηματισθούν λοξές ρωγμές, το εύρος τους θα περιορισθεί από το γεγονός ότι η απόκριση ελέγχεται από τις παραμορφώσεις (και όχι από τις δυνάμεις, όπως στις στατικές δράσεις τις οποίες αφορά ο ΕΚ2), και θα ξανακλείσουν, ακόμα και χωρίς τον ελάχιστο οπλισμό διάτμησης. Οι τυχόν λοξές ρωγμές θα τέμνουν τα πατώματα & θα ενεργοποιούν τον οπλισμό τους στην ανάληψη της τέμνουσας

53 Κανόνες ΕΚ8 για Kατασκευαστική Διαμόρφωση & Σύγκριση με ΕΑΚ / ΕΚΟΣ - Δοκοί

54 EAK ΕΚΟΣ 2000 EK8 KΠ Υ EΚ8 ΚΠ Μ EΚ8 ΚΠ Χ μήκος κρίσιμ. περιοχής 2h w 1.5h w h w Διαμήκεις ράβδοι (L): ρ min 0.5f ctm /f yd 0.5f ctm /f yk 0.13%, 0.26f ctm /f yk ρ max, κρίσιμες περιοχές 0.65(f cd /f yd )ρ /ρ <7/f yd ρ f cd /(μ φ ε sy,d f yd ) (1) 4% A s,min, άνω & κάτω 2Φ12 (226mm 2 ) 2Φ14 (308mm 2 ) - A s,min, άνω-άνοιγμα 0.25A s,άνω-στηρίξεις 0.25A s,άνω-στηρίξεις - A s,min, κρισ. περ. κάτω 0.5A s,άνω (2) 0.5A s,άνω A s,min, στηρίξεις κάτω 0.25A s,κάτω-άνοιγμα d bl /h c - ράβδοι που 6.25( νd ) fctm 7.5( ν διαπερνούν - ρ' f yd ρ' εσωτερικό κόμβο (3) ( ) ( ρmax ρ d bl /h c - ράβδοι που fctm αγκυρώνονται σε ( ν d ) εξωτερικό κόμβο (3) f yd 7.5(1 + Εγκάρσιες ράβδοι (w): d max d ) ) 0.8ν ) εκτός κρισίμ. περιοχών απόσταση s w Αν V Εd <V Rd2 /5: s w 0.8d, 0.3m αν V Rd2 /5<V Εd <2V Rd2 /3: s w 0.6d, 0.3m 0.75d αν 2V Rd2 /3<V Εd : s w 0.3d, 0.2m ποσοστό ρ w (S500, C25-C35) 0.08(f yk (MPa)) 1/2 /f yk (MPa) εντός κρισίμ. περιοχών διάμετρος d bw 8mm 6mm - απόσταση s w 10d bl, h w, 20dbw, 200mm 6d bl, 3 h w, 24dbw, 175mm 8d bl, 4 f f f f ctm yd ctm yd h w, 24dbw, 225mm

55 Υποσημειώσεις Πίνακα με Κανόνες Κατασκευαστικής Διαμόρφωσης για Δοκούς κατά ΕΚ8 (1) EK8: μ φ = πλαστιμότητα καμπυλοτήτων που αντιστοιχεί στη βασικήτιμήτουσυντελεστήσυμπεριφοράςq o (2) EK8: επιπρόσθετα θλιβόμενου οπλισμού στη στήριξη για οριακή κατάσταση αστοχίας σε κάμψη. (3) d bl = διάμετρος ράβδου, h c = ύψος διατομής υποστυλώματος, ν d =ανηγμένο αξονικό φορτίο υποστυλώματος.

56 Κανόνες ΕΚ8 για Διαστασιολόγηση σε Τέμνουσα & Σύγκριση με ΕΑΚ / ΕΚΟΣ - Δοκοί

57 V Ed, για σεισμό: V Rd εκτός κρισίμων περιοχών V Rd σε κρίσ. περιοχές: Αν ζ V Emin /V Emax <-0.5 σε κρίσ. περιοχές: λοξές ράβδοι υπό γωνία ±α ως προς άξονα της δοκού, με διατομή A s /κατεύθυνση: EAK ΕΚΟΣ 2000 EK8 KΠ Υ EΚ8 ΚΠ Μ EΚ8 ΚΠ Χ Σχεδιασμός σε τέμνουσα M 1.2 Rb ± Vo, g+ ψ q l 2 c V Rd =0.9b w dρ w f ywd +V cd (θ=45 o ) V cd = V Rd1 V Rd = 0.9b w dρ w f ywd +V cd (θ = 45 o ) V cd = 0.3V Rd1 (5) (i) αν (5) 2.25>V Emax /(2+ζ)f ctd b w d>1.125 A s = 0.5V Emax /f yd cosα & συνδετήρες για 0.5V Emax. (ii) αν V Emax /(2+ζ)f ctd b w d>2.25 A s = V Emax /f yd cosα M (4) 1.2 Rb ± Vo, g+ ψ q l 2 c M Rb (4) ± V Από o, g+ ψ q l 2 c ανάλυση Ως σε EK2: V Rd = 0.9b w dρ w f ywd cotθ, 22 o θ 45 o V cd = 0 V Rd = 0.9b w dρ w f ywd (θ = 45 o ) V cd =0 Αν (6) V Emax /(2+ζ)f ctd b w d> 1: A s = 0.5V Emax /f yd cosα, συνδετήρες για 0.5V Emax Ως σε EΚ 2: V Rd = 0.9b w dρ w f ywd cotθ 22 o θ 45 o V cd = 0 - Υποσημειώσεις (4) EK8: Αν στον κόμβο είναι M Rb > M Rc, αντί M Rb : M Rb ( M Rc / M Rb ) (5) V Emax, V E,min = αλγεβρικά μέγιστη και ελάχιστη τιμή της τέμνουσας V Ed όπως προκύπτει από το ±. V Emax = η απολύτως μεγαλύτερη των δύο τιμών, θεωρούμενη θετική. Το πρόσημο της V Emin καθορίζεται ανάλογα με το αν είναι ομόσημη με τη V Emax.

Μέρος 1 Ευρωκώδικα 8 (EN1998-1:2004) Γενικοί Κανόνες, Σεισμικές Δράσεις, Κανόνες Για Κτίρια

Μέρος 1 Ευρωκώδικα 8 (EN1998-1:2004) Γενικοί Κανόνες, Σεισμικές Δράσεις, Κανόνες Για Κτίρια Ευρωκώδικες 2, 7, 8 Κατασκευή από Σκυρόδεμα Μέρος 1 Ευρωκώδικα 8 (EN1998-1:2004) Γενικοί Κανόνες, Σεισμικές Δράσεις, Κανόνες Για Κτίρια Επίκουρος Καθηγητής Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Υπουργείο Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος υφισταμένων κατασκευών σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.)

Έλεγχος υφισταμένων κατασκευών σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) Έλεγχος υφισταμένων κατασκευών σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) Παπαχρηστίδης Αριστείδης (Π.Μ. ΕΜΠ) Βαδαλούκας Γεώργιος (Π.Μ. ΠΣΠΠ) Μέλη της επιτροπής ελέγχου εφαρμοσιμότητας του ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΜΑ Α ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ

ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΜΑ Α ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ Ο.Α.Σ.Π. ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΜΑ Α ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ 1 η Αναθεώρηση Ιούλιος 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» Ανάπτυξη νομογραφημάτων, πινάκων και άλλων εργαλείων υποστήριξης μελετών ΚΑΝ.ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΑΣΠ. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ www.tol.com.gr

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΑΣΠ. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ www.tol.com.gr ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΑΣΠ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ www.tol.com.gr Ιούνιος 009 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Καρτερού 60, 7101 Ηράκλειο - Τηλ.: 810.33684 www.tol.com.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΟΚΩΝ ΠΕΡΙ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΓΚΥΡΩΣΕΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΤΕΜΝΟΥΣΑΣ. Περιεχόμενα

ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΟΚΩΝ ΠΕΡΙ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΓΚΥΡΩΣΕΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΤΕΜΝΟΥΣΑΣ. Περιεχόμενα ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Μάθημα: Δομική Μηχανική 3 Διδάσκουσα: Μαρίνα Μωρέττη Ακαδ. Έτος 2014 2015 ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΕΦ. 1 ΚΑΙ 2 «ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ»

ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΕΦ. 1 ΚΑΙ 2 «ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ» ΤΕΕ ΟΑΣΠ -ΣΠΜΕ ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝ.ΕΠΕ.). ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΕΦ. 1 ΚΑΙ 2 «ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ» Κοσμάς Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ. ΑΘΗΝΑ 31.05.2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΝΕΑ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΕΡΓΟ: ΝΕΑ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΘΕΣΗ: ΑΧΑΡΝΩΝ 15 ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: Παπαδόπουλος Τίτος ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: Νικολάου Αχιλεύς Σελίδα: 3 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3. Κανόνες διαμόρφωσης δομικών στοιχείων

Κεφάλαιο 3. Κανόνες διαμόρφωσης δομικών στοιχείων 3.4 ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ 3.4.1 Γεωμετρικά στοιχεία [ΕΚΟΣ 18.4.2, 5] Ελάχιστες διαστάσεις διατομής (1) Σχήμα 3.12 Ελάχιστες διαστάσεις διατομής στύλων Περιορισμός θλιπτικής καταπόνησης υποστυλωμάτων υπό το σεισμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΔΦΜ)

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΔΦΜ) ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΔΦΜ) ΕΡΓΟ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΑΣΠ ΘΕΣΗ: ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: Έργο: ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΑΣΠ Θέση: Σελίδα: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 5/06/009 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8

Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8 Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8 Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, ρ Παν. Πατρών Ειδ. ομοστατικός, ΕΜΠ Σχεδιασμός με βάση την Επιτελεστικότητα Ελάχιστες Απαιτήσεις 1. Ο Φορέας να αναλαμβάνει την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 8)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 8) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση

Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών Ειδ. Δομοστατικός, ΕΜΠ p υπέρβασης σεισμ. δράσης εντός του συμβ. t ζωής Άμεση Χρήση μετά τον σεισμό

Διαβάστε περισσότερα

Επιρροή της Διαφραγματικής Λειτουργίας σε Κτίρια με Τοιχώματα από ΟΣ Influence of Diaphragm Action in Wall-Frame RC Buildings

Επιρροή της Διαφραγματικής Λειτουργίας σε Κτίρια με Τοιχώματα από ΟΣ Influence of Diaphragm Action in Wall-Frame RC Buildings 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 28 Άρθρο 233 Επιρροή της Διαφραγματικής Λειτουργίας σε Κτίρια με Τοιχώματα από ΟΣ Influence of Diaphragm Action in

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ DIN-FACHBERICHTE ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ DIN-FACHBERICHTE ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ DIN-FACHBERICHTE

Διαβάστε περισσότερα

Στατική και Σεισµική Ανάλυση

Στατική και Σεισµική Ανάλυση ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ από οπλισµένο σκυρόδεµα ΤΟΜΟΣ Β Στατική και Σεισµική Ανάλυση ISBN set 978-960-85506-6-7 ISBN τ. Β 978-960-85506-0-5 Copyright: Απόστολος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Η εργασία αποτελεί συµπύκνωση και κωδικοποίηση της Μελέτης Ελέγχου ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Χρίστος Θ. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ 1, Χρήστος Ε.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Η εργασία αποτελεί συµπύκνωση και κωδικοποίηση της Μελέτης Ελέγχου ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Χρίστος Θ. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ 1, Χρήστος Ε. 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισµικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισµολογίας 5 7 Νοεµβρίου, 2008 Άρθρο 1869 Αποτίµηση και ανασχεδιασµός υφιστάµενου επταωρόφου δοµήµατος σύµφωνα µε τον ΚΑΝΕΠΕ Assessment and

Διαβάστε περισσότερα

Μη καταστροφικοί Έλεγχοι σε Υφιστάμενες Κατασκευές

Μη καταστροφικοί Έλεγχοι σε Υφιστάμενες Κατασκευές Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών - Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Δομοστατικός Τομέας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μη καταστροφικοί Έλεγχοι σε Υφιστάμενες Κατασκευές Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ημερίδα: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σ.Π.Μ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟ 14.11.2008 ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Δρ. Πολ. Μηχανικός Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

3DR News. Ανάλυση Θεµάτων Μηχανικού. Τεύχος 2: Οκτώβριος 2011

3DR News. Ανάλυση Θεµάτων Μηχανικού. Τεύχος 2: Οκτώβριος 2011 Τεύχος 2: Οκτώβριος 2011 3DR News Ανάλυση Θεµάτων Μηχανικού Υπεύθυνοι Έκδοσης: Βαδαλούκας Γεώργιος, Πολιτικός Μηχανικός, Αντιπρόεδρος ΕΤΑΜ Παπαχρηστίδης Αριστείδης, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Επικοινωνία:

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης ΤΕΓΟΣ 1, Κωνσταντίνος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ 2, Γεώργιος ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ 3, Σεβαστή ΤΕΓΟΥ 4. Λέξεις κλειδιά: Κτίριο, Δοκός, Πλάκα, Τοίχωμα, Διάτρηση

Ιωάννης ΤΕΓΟΣ 1, Κωνσταντίνος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ 2, Γεώργιος ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ 3, Σεβαστή ΤΕΓΟΥ 4. Λέξεις κλειδιά: Κτίριο, Δοκός, Πλάκα, Τοίχωμα, Διάτρηση 1 Συγκριτική αντισεισμική μελέτη πολυώροφης οικοδομής με και χωρίς δοκούς Comparison of the seismic behavior of a multi-storey flat slab R/C structure and a framed structure Ιωάννης ΤΕΓΟΣ 1, Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Eκδ. 3xx Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ www.tol.com.gr Φεβρουάριος 2012 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΛ ΟΥ Καρτερού 60, 71201 Ηράκλειοο - Τηλ.: 2810.332684 www.tol.com.gr info@tol.com..gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 28 ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - ΑΘΗΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΑΚΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΜΠ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012 στο Πλαίσιο των Ευρωκωδίκων

Ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012 στο Πλαίσιο των Ευρωκωδίκων ΗΜΕΡΙ Α: «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝ.ΕΠΕ.)» Ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012 στο Πλαίσιο των Ευρωκωδίκων Στέφανος ρίτσος Καθηγητής Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών Αθήνα, 31/5/2012 1 ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ Ευρωπαϊκά

Διαβάστε περισσότερα

Στατική και Σεισµική Ανάλυση

Στατική και Σεισµική Ανάλυση ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ από οπλισµένο σκυρόδεµα ΤΟΜΟΣ Β Στατική και Σεισµική Ανάλυση ISBN set 978-960-85506-6-7 ISBN τ. Β 978-960-85506-0-5 Copyright: Απόστολος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΕΚ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (ETEK) Τ.Κ. 21826 1513 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΕΚ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (ETEK) Τ.Κ. 21826 1513 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (ETEK) Τ.Κ. 21826 1513 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 (ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΤΕΚ) ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΕΚ Μέλη Επιτροπής Πολιτικοί Μηχανικοί:

Διαβάστε περισσότερα

Καµπτική Ενίσχυση οκών µε Ελάσµατα και FRP κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Καµπτική Ενίσχυση οκών µε Ελάσµατα και FRP κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. Καµπτική Ενίσχυση οκών µε Ελάσµατα και FRP κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΜΠΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΚΩΝ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ FRP ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΥ ΕΛΠΙ Α ΚΩΤΣΟΒΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Περίληψη Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο να εξετάσει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ-ΣΠΜΕ-ΟΑΣΠ. Ημερίδα. ΔρΠ.Μ., Επίκ. Καθηγητής ΕΜΠ

ΤΕΕ-ΣΠΜΕ-ΟΑΣΠ. Ημερίδα. ΔρΠ.Μ., Επίκ. Καθηγητής ΕΜΠ ΤΕΕ-ΣΠΜΕ-ΟΑΣΠ Ημερίδα Σχεδιασμός Κτηρίων Σκυροδέματος με βάση τους Ευρωκώδικες 2 & 8 ΕΝ 1990 : Βάσεις (Δομητικού)) Σχεδιασμού ΕΝ 1991 : Δράσεις στις Φέρουσες Φρ Κατασκευές Κώστας Τρέζος, ΔρΠ.Μ., Επίκ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Σύνταξη σηµειώσεων : Πλαστήρα Β. ΑΙΓΑΛΕΩ, 2010 2 3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Στις σηµειώσεις αυτές έχουν καταγραφεί θεµελιώδεις

Διαβάστε περισσότερα

ιαστασιολόγηση Επεµβάσεων

ιαστασιολόγηση Επεµβάσεων ΗΜΕΡΙ Α: «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝ.ΕΠΕ.)» ιαστασιολόγηση Επεµβάσεων Στέφανος ρίτσος Καθηγητής Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών Αθήνα, 31/5/2012 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ Σκυρόδεµα

Διαβάστε περισσότερα