Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ : 2004 Ευρωκώδικας 8: «Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κατασκευών Μέρος 1»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1998-1: 2004 Ευρωκώδικας 8: «Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κατασκευών Μέρος 1»"

Transcript

1 Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ : 2004 Ευρωκώδικας 8: «Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κατασκευών Μέρος 1»

2 EN 1998 (Ευρωκώδικας 8): Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μέρος EK8 Τίτλος Δημοσίευση 3-γλωσσης Έκδοσης από CEN Προθεσμία δημοσίευσης Εθνικής Έκδοσης, με Εθνικό Προσάρτημα 1: EN Γενικοί Κανόνες, Σεισμικές Δράσεις, Κανόνες για Κτίρια Δεκ. 04 Δεκ. 06 2: EN Γέφυρες Νοεμ. 05 Νοεμβ. 07 3: EN Αποτίμηση & Ενίσχυση Κτιρίων Ιουλ. 05 Ιουλ. 07 4: EN Σιλό, Δεξαμενές, Αγωγοί Ιουλ. 06 Ιουλ. 08 5: EN Θεμελιώσεις, Αντιστηρίξεις, Γεωτεχνικά Θέματα Νοεμ. 04 Νοεμβ. 06 6: EN Πύργοι, Ιστοί, Καπνοδόχοι Ιουλ. 05 Ιουλ. 07

3 Μέρος 1 Ευρωκώδικα 8 (EN1998-1:2004) Γενικοί Κανόνες, Σεισμικές Δράσεις, Κανόνες Για Κτίρια 1 Γενικά 2 Απαιτήσεις Επιτελεστικότητας & Κριτήρια Συμμόρφωσης 3 Εδαφικές Συνθήκες & Σεισμικές Δράσεις 4 Σχεδιασμός Κτιρίων 5 Ειδικοί Κανόνες για Κτίρια Σκυροδέματος 6 Ειδικοί Κανόνες για Σιδηρά Κτίρια 7 Ειδικοί Κανόνες για Σύμμικτα Κτίρια (Χάλυβασκυροδέματος) 8 Ειδικοί Κανόνες για Ξύλινα Κτίρια 9 Ειδικοί Κανόνες για Κτίρια από Τοιχοποιΐα 10 Σεισμική Μόνωση

4 Μέρος 1 Ευρωκώδικα 8 (EN1998-1:2004) Γενικοί Κανόνες, Σεισμικές Δράσεις, Κανόνες Για Κτίρια 1 Γενικά 2 Απαιτήσεις Επιτελεστικότητας & Κριτήρια Συμμόρφωσης 3 Εδαφικές Συνθήκες & Σεισμικές Δράσεις 4 Σχεδιασμός Κτιρίων 5 Ειδικοί Κανόνες για Κτίρια Σκυροδέματος 6 Ειδικοί Κανόνες για Σιδηρά Κτίρια 7 Ειδικοί Κανόνες για Σύμμικτα Κτίρια (Χάλυβασκυροδέματος) 8 Ειδικοί Κανόνες για Ξύλινα Κτίρια 9 Ειδικοί Κανόνες για Κτίρια από Τοιχοποιΐα 10 Σεισμική Μόνωση

5 Από EN 1990 (Ευρωκώδικας-Βάσεις του σχεδιασμού): Σεισμική κατάσταση σχεδιασμού: G k, j j 1 P ψ Q 2,i k, i A G k, j" + " P" + " AEd " + " j 1 i 1 : Μόνιμες δράσεις (χαρακτηριστικές ή ονομαστικές τιμές) : Προένταση : Μεταβλητές δράσεις (οιονεί-μόνιμες τιμές) = γ : Σεισμική δράση σχεδιασμού Ed Ι A Ek A : Χαρακτηριστική σεισμική δράση, : Συντελεστής Σπουδαιότητας φορέα Ek Από EN 1990 & EN (ΕΚ 8 Μέρος 1): A Ek : «Σεισμική δράση αναφοράς»: Πιθανότητα αναφοράς, P R, για υπέρβαση στη διάρκεια ζωής σχεδιασμού T L του φορέα (ή Περίοδος Επανάληψης αναφοράς, T R ) γ Ι ψ 2, i Q k, i

6 Κατηγορίες Σπουδαιότητας Συντελεστές Σπουδαιότητας για κτίρια Κατηγορία Σπουδαιότητας Κτίριο Τιμή γ I I Μικρής σπουδαιότητας για τη δημόσια ασφάλεια 0.8 II Σύνηθες 1.0 (εξ ορισμού) III IV Με μεγάλες συνέπειες κατάρρευσης (σχολεία, χώροι συγκέντρωσης κοινού, πολιτιστικά ιδρύματα κ.λ.π.) Ζωτικής σημασίας για την Πολιτική Προστασία (νοσοκομεία, πυροσβεστικοί σταθμοί, σταθμοί παραγωγής ενέργειας.)

7 Απαιτήσεις Επιτελεστικότητας, Κριτήρια Συμμόρφωσης Στάθμη Επιτελεστικότητας Προστασία Ζωής: Γιαφορείςσυνήθουςσημασίας: σεισμική δράση με μέση περίοδο επανάληψης 475 χρ. Κριτήρια Συμμόρφωσης: Διαστασιολόγηση μελών για αντοχή - Κατασκευαστική Διαμόρφωση/ Όπλιση για τοπική πλαστιμότητα. Στάθμη Επιτελεστικότητας Περιορισμός Βλαβών: Γιαφορείςσυνήθουςσημασίας: σεισμική δράση με μέση περίοδο επανάληψης 95χρ. (~50% της δράσης των 475χρ) Κριτήριο Συμμόρφωσης για Κτίρια: Περιορισμός σχετικής μετακίνησης ορόφων. Στάθμη Επιτελεστικότητας Αποφυγή Κατάρρευσης Γιαεξαιρετικάσπάνιασεισμικήδράση(>> Σεισμού σχεδιασμού 475χρ.). Κριτήριο Συμμόρφωσης : Ικανοτικός Σχεδιασμός, με στόχο την πλαστιμότητα του φορέα ως σύνολο

8 Μέρος 1 Ευρωκώδικα 8 (EN1998-1:2004) Γενικοί Κανόνες, Σεισμικές Δράσεις, Κανόνες Για Κτίρια 1 Γενικά 2 Απαιτήσεις Επιτελεστικότητας & Κριτήρια Συμμόρφωσης 3 Εδαφικές Συνθήκες & Σεισμικές Δράσεις 4 Σχεδιασμός Κτιρίων 5 Ειδικοί Κανόνες για Κτίρια Σκυροδέματος 6 Ειδικοί Κανόνες για Σιδηρά Κτίρια 7 Ειδικοί Κανόνες για Σύμμικτα Κτίρια (Χάλυβασκυροδέματος) 8 Ειδικοί Κανόνες για Ξύλινα Κτίρια 9 Ειδικοί Κανόνες για Κτίρια από Τοιχοποιΐα 10 Σεισμική Μόνωση

9 Σεισμική Δράση (& Εδαφικές Συνθήκες) 5 τυπικές κατηγορίες εδαφών, με βάση τη μέση ταχύτητα διατμητικών κυμάτων στα άνω 30m: Α: βράχος, Β: σκληρά εδάφη, C: εδάφη μέσης πυκνότητας & σκληρότητας, D: μαλακά εδάφη, Ε: 5m -20m έδαφος C ή D, πάνω από βράχο. Σεισμική δράση ορίζεται με βάση τη μέγιστη εδαφική επιτάχυνση στο βράχο α gr. Ισχύει ο Χάρτης ΕΑΚ2000 με ζώνες σεισμικού κίνδυνου, με θεώρηση ότι δίνει μέγιστη επιτάχυνση στο βράχο: Σχήμα του φάσματος (ανάλογα με κατηγορία εδάφους): Τύπος 1 για σεισμούς μεγέθους Μ s >5.5

10 Τιμή αναφοράς a gr μέγιστης σεισμικής επιτάχυνσης στο βράχο Ζώνη abgr Ζ1 0,16g Ζ2 0,24g Ζ3 0,36g

11 ( ) ( ) + = 1 2,5 1 : 0 B g e η T T S a T S T T B ( ) 5 2, : g e C B = η S a T S T T T ( ) = T T S a T S T T T C g e D C 5 2, : η ( ) = 2 D C g e D 5 2, 4s : T T T S a T S T T η Ελαστικό Φάσμα Απόκρισης (επιτάχυνσης) Περιοχές που αντιστοιχούν σε σταθερή Τ Β Τ C Τ D 1,0 2,5 επιτάχυνση ταχύτητα μετακίνηση Τ (1/Τ) (1/Τ 2 ) S e (T) / α g S η

12 Κατηγορίες Εδάφους v s,30 (m/s) N SPT c u (kpa) ABράχος με έως 5m ασθενέστερο επιφανειακό υλικό >800 BΠολύ πυκνή άμμος ή αμμοχάλικο, ή πολύ σκληρή άργιλος, >50 >250 δεκάδων m με αύξηση μηχανικών ιδιοτήτων με το βάθος CΠυκνή άμμος ή αμμοχάλικο, ή σκληρή άργιλος, αρκετών δεκάδων ή εκατοντάδων m DΧαλαρή έως μετρίως χαλαρή άμμος ή αμμοχάλικο ή μαλακή <180 <15 <70 έως μετρίως σκληρή άργιλος EΕπιφανειακό στρώμα C ή D πάχους 5 έως 20m & υπόστρωμα με v s >800m/s S 1 10m μαλακή άργιλος/ιλύς με δείκτη πλαστικότητας PΙ>40 & υψηλή περιεκτικότητα νερού <100 _ S 2 Ευαίσθητη άργιλος, εδάφη ρευστοποιήσιμα ή εκτός Α-Ε ή S 1

13 Ελαστικό Φάσμα Τύπου 1 που επιλέχθηκε στην Ελλάδα (απόσβεση 5%, για μέγιστη επιτάχυνση στο βράχο 1 g)

14 Φάσμα σχεδιασμού= ελαστικό διαιρεμένο με συντελεστή συμπεριφοράς q EN 1998 σε σύγκριση με ENV 1998, για q=4 a g =1g, q=4

15 Μέρος 1 Ευρωκώδικα 8 (EN1998-1:2004) Γενικοί Κανόνες, Σεισμικές Δράσεις, Κανόνες Για Κτίρια 1 Γενικά 2 Απαιτήσεις Επιτελεστικότητας & Κριτήρια Συμμόρφωσης 3 Εδαφικές Συνθήκες & Σεισμικές Δράσεις 4 Σχεδιασμός Κτιρίων 5 Ειδικοί Κανόνες για Κτίρια Σκυροδέματος 6 Ειδικοί Κανόνες για Σιδηρά Κτίρια 7 Ειδικοί Κανόνες για Σύμμικτα Κτίρια (Χάλυβασκυροδέματος) 8 Ειδικοί Κανόνες για Ξύλινα Κτίρια 9 Ειδικοί Κανόνες για Κτίρια από Τοιχοποιΐα 10 Σεισμική Μόνωση

16 ΕιδικοίΚανόνεςγιαταΚτίρια Διαμόρφωση Φορέα Μέθοδοι Ανάλυσης Κριτήρια Κανονικότητας Επιπτώσεις μη-κανονικότητας σε συντελεστή συμπεριφοράς & σε μέθοδο/προσομοίωμα ανάλυσης Οι επιλογές για το σχεδιασμό: μόνο για αντοχή (συντελεστής συμπεριφοράς q=1.5) ή για πλαστιμότητα (συντελεστής συμπεριφοράς q >1.5) Ικανοτικός σχεδιασμός πλαισίων (ανεξαρτήτως υλικού) για αποφυγή μαλακού ορόφου (Ικανοτικός) σχεδιασμός θεμελίωσης Περιορισμός σχετ. μετακίνησης ορόφων για περιορισμό βλαβών υπό «ενδεχόμενη» σεισμική δράση Σχεδιασμός προσαρτημάτων Ειδικοί κανόνες για πλαίσια (ανεξαρτήτως υλικού) με τοιχοπληρώσεις

17 Διάκριση δομικών στοιχείων «Πρωτεύοντα» ή «Κύρια»: Κρίσιμα για την αντίσταση σε σεισμό. «Δευτερεύοντα» : Συνεισφορά στις κατακόρυφες δράσεις Συνεισφορά έναντι σεισμικών δράσεων ασήμαντη ή αναξιόπιστη Δυσκαμψία & αντοχή τους αγνοείται στην ανάλυση για σεισμικές δράσεις Συνολική δυσκαμψία 15% συνολικής δυσκαμψίας πρωτευόντων στοιχείων. Ελέγχονται για τις παραμορφώσεις που προκαλεί ο σεισμός σχεδιασμού.

18 Ενεργός δυσκαμψία Κτιρίων Οπλισμένου Σκυροδέματος ή από Τοιχοποϊία Χρήση στην ανάλυση της τέμνουσας δυσκαμψίας μελών στη διαρροή: Επί το συντηρητικότερον για τον υπολογισμό των σεισμικών δυνάμεων, λαμβάνεται το 50% της δυσκαμψίας του αρηγμάτωτου μέλους, ΕΙ.

19 Μέθοδοι Ανάλυσης Βασική μέθοδος: Ελαστική (δυναμική) φασματική με φάσμα σχεδιασμού (ελαστικό φάσμα με απόσβεση 5%, διαιρεμένο με συντελεστή συμπεριφοράς q. Τ >Τ C : πτώση ως 1/Τ). Εφαρμόζεται πάντοτε, πλην κτιρίων με σεισμική μόνωση & πολύ μη-γραμμική συμπεριφορά μονωτήρων. Σε κανονικά καθ ύψος κτίρια, με μη-σημαντικές ανώτερες ιδιομορφές (Τ<4Τ C, T<2 s), επιτρέπεται: Ελαστική (ισοδύναμη) στατική ανάλυση, που «μιμείται» τη φασματική: Υπολογισμός ιδιοπεριόδου T με μεθόδους μηχανικής (Rayleigh), Μείωση οριζόντιων δυνάμεων κατά 15%, αν >2 όροφοι & Τ <2Τ C Ανελαστική ανάλυση, στατική (με επιβαλλόμενες οριζόντιες δυνάμεις), ή δυναμική (χρονοϊστορίας), για: Εκτίμηση συντελ. υπεραντοχής a u /a 1 σε υπερστατικούς φορείς Αποτίμηση/ενίσχυση υφιστάμενων κτιρίων Σχεδιασμό χωρίς συντελεστή συμπεριφοράς q, με απ ευθείας έλεγχο παραμορφώσεων μελών.

20 Ελαστική ανάλυση για το σεισμό σχεδιασμού Βασική μέθοδος: Ελαστική φασματική ανάλυση με φάσμα σχεδιασμού: Ιδιομορφές που λαμβάνονται υπόψη: Όσες έχουν ιδιομορφική μάζα 5% της ολικής σε μία από τις διευθύνσεις όπου λαμβάνεται ότι δρα ο σεισμός (X, Y ή και Z; Αρκεί να έχουν συνολική ιδιομορφική μάζα 90% της ολικής, σε κάθε μία από τις διευθύνσεις που θεωρείται ότι δρα ο σεισμός. Συνδυασμός ιδιομορφικών μεγεθών: Πλήρης τετραγωνικός συνδυασμός CQC ; Ρίζα αθροίσματος τετραγώνων (SRSS), αν ο λόγος διαδοχικών περιόδων είναι: < 0.9 & > 1/0.9. Ελαστική στατική ανάλυση: Ασκούνται στις μάζες (ορόφων ή επικόμβιες) στατικές οριζόντιες δυνάμεις ανάλογες γινομένου μάζας επί απόσταση απ τη βάση (τριγωνική κατανομή).

21 Κριτήρια Κανονικότητας καθύψος (για εφαρμοσιμότητα ελαστικής στατικής ανάλυσης & αποφυγή μείωσης συντελεστή συμπεριφοράς σε 0.8q) Κριτήρια ποιοτικού χαρακτήρα, για δυνατότητα ελέγχου πριν την ανάλυση: Επιμέρους φορείς (τοιχώματα, πλαίσια, διαγώνιοι σύνδεσμοι): συνεχείς ως την κορυφή (του αντίστοιχου τμήματος). K & m οροφων: σταθερές, ή βαθμιαία μειούμενες προς τα πάνω. Επιμέρουςεσοχέςορόφων: <10% υποκείμενου ορόφου (ανά πλευρά). Τυχόν ασύμμετρες εσοχές (διαφορετικές στις δύο πλευρές): συνολικά <30% βάσης κτιρίου. Εσοχή στο κάτω 15% (μόνο) του κτιρίου: <50% βάσης κτιρίου. Καθ ύψος κατανομή υπεραντοχής ορόφων πλαισιακών φορέων (περιλαμβανομένων των τοιχοπληρώσεων): ομαλή (σε σχέση με σεισμική τέμνουσα από ανάλυση).

22 Κανονικότητα γεωμετρίας καθύψος L 1 L 1 L 2 0,20 L L 1 L L L L ,30 0,10 L3 + L1 0,50 L Κριτήρια κανονικότητας για κτίρια με εσοχές L 3 + L L 1 0,20

23 Κριτήρια Κανονικότητας σε Κάτοψη (Για χωριστή επίπεδη ανάλυση ανά διεύθυνση & μη-μείωση συντελεστή συμπεριφοράς q για προσεγγιστική εκτίμηση συντελ. υπεραντοχής a u /a 1 ) Απλά κριτήρια δυνατότητα ελέγχου πριν την ανάλυση: 1. K & m ~Συμμετρική κατανομή & προς τους δυο οριζοντ. Άξονες. 2. Διαφράγματα δυσπαραμόρφωτα στο επίπεδο τους. 3. Σχήμα κάτοψης: απλό Λόγος διαστάσεων σε δυο οριζ. Διευθύνσεις 4.0; Κάθε εσοχή ως προς πολυγωνική περιβάλλουσα < 5% επιφαν. Κάτοψης 4. Στις δυο (κύριες) οριζόντιες διευθύνσεις, ανά όροφο: e o (εκκεντρότητα Κ.Μ.- Κ.Ε.Σ.) 0.3r (ακτίναςδυστρεψίαςφορέα) : Συντηρητικό όριο για ικανοποιητική στρεπτική απόκριση (απαιτήσεις πλαστιμότητας μελών όπως σε κτίριο χωρίς εκκεντρότητα) r (ακτίνα δυστρεψίας φορέα) l s (ακτίνα αδρανείας μάζας σε κάτοψη) Δυο βασικές μεταφορικές ιδιοπερίοδοι > στρεπτικής. r x l ; s r y l s r x = ( 2 2 x EI + y EI ) ( 2 2 x EI y EI ) y x y + ; ry = ( EI ) y ( EI ) x x

24 Τυχηματική Εκκεντρότητα Τυχηματική Εκκεντρότητα μαζών ορόφων κάθετα στην οριζόντια συνιστώσα της σεισμικής δράσης: e i = ±0.05L i (±0.1L i αν έχομε τοιχοπληρώσεις με μη-κανονική σε κάτοψη κατανομή) L i : διάσταση κάτοψης κάθετα στην υπόψη οριζόντια σεισμική δράση και παράλληλα στην e i Μπορεί να ληφθεί υπόψη με: Ελαστική στατική ανάλυση για στρεπτικές ροπές (περί κατακόρυφο άξονα) επί των μαζών (ορόφου ή επικομβίων) ίσες με τις οριζόντιες δυνάμεις της ελαστικής στατικής ανάλυσης επί e i =0.05L i (με ίδιο πρόσημο σ όλο το ύψος του κτιρίου) Το αποτέλεσμα της ανάλυσης κατά 1 επαλληλίζεται στο αντίστοιχο της ελαστικής ανάλυσης για την υπόψη οριζόντια σεισμική συνιστώσα (χωρίς τυχηματική εκκεντρότητα) από ελαστική φασματική ή στατική ανάλυση, με το πρόσημο του τελευταίου.

25 Επιρροές 2ας τάξεως (P-Δ) στην ανάλυση Οι επιρροές 2ας τάξεως λαμβάνονται υπόψη ανά όροφο (δείκτης: i) μέσω του λόγου τους προς τις επιρροές της 1ης τάξεως της οριζόντιας σεισμικής συνιστώσας : θ i =N tot,i Δδ i /V i H i N tot,i = συνολικό κατακόρυφο φορτίο από τον υπόψη όροφο και πάνω, στη σεισμική κατάσταση σχεδιασμού; Δδ i = σχετική μετακίνηση κέντρου μάζας ορόφου i στη σεισμική κατάσταση σχεδιασμού, ίση με αυτήν που προκύπτει από την ελαστική ανάλυση για το φάσμα σχεδιασμού επί το συντελεστή συμπεριφοράς q; V i = τέμνουσα ορόφου i στη σεισμική κατάσταση σχεδιασμού; H i = ύψος ορόφου i. Αν θ i 0.1 σ όλους τους ορόφους (συνήθης περίπτωση χάρις στον περιορισμό της σχετικής μετακίνησης ορόφων υπό το σεισμό περιορισμού βλαβών): οι επιρροές 2ας τάξεως αγνοούνται. Αν σε κάποιο όροφο θ i >0.1: οι επιρροές 2ας τάξεως λαμβάνονται υπόψη με διαίρεση όλων των επιρροών 1ης τάξεως από την ελαστική ανάλυση δια (1-θ i ); θ i >0.2: δεν επιτρέπεται σε κανένα όροφο.

26 Συνδυασμός αποτελεσμάτων επιμέρους συνιστωσών της σεισμικής δράσης Για ελαστική ανάλυση ή ανελαστική σεισμική: Ακριβής μέθοδος: Ρίζα αθροίσματος τετραγώνων (SRSS) αποτελεσμάτων EX, EY, EZ επιμέρους συνιστωσών X, Y, Z: E=± (EX 2 +EY 2 +EZ 2 ) Βολεύει εξαιρετικά στην ελαστική φασματική ανάλυση (μία και μόνον ανάλυση για τις συνιστώσες X, Y, Z και συνδυασμός τους ταυτόχρονα με το συνδυασμό των ιδιομορφικών αποτελεσμάτων). Προσεγγιστικά: E=±max( EX +0.3 EY +0.3 EZ ; EY +0.3 EX +0.3 EZ ; EZ +0.3 EX +0.3 EY ). Στην ανελαστική στατική ανάλυση αγνοείται η κατακόρυφη συνιστώσα Z. Οι εσωτερικές δυνάμεις που προκύπτουν από το συνδυασμό δεν μπορούν να ξεπεράσουν την αντίστοιχη αντοχή Για ανελαστική στατική ανάλυση: Οι συνιστώσες X, Y, Z ασκούνται ταυτοχρόνως.

27 Περιορισμός σχετικής μετακίνησης ορόφων για περιορισμό βλαβών Σεισμική δράση για περιορισμό βλαβών: σε κτίρια συνήθους σημασίας: 10%/10 χρ. - Μέση περίοδος επανάληψης 95χρ. ~50% Σεισμικής δράσης σχεδιασμού (475χρ.). Η σχετική μετακίνηση ορόφων υπολογίζεται με βάση τον κανόνα ίσων μετακινήσεων ελαστικού & ανελαστικού συστήματος (ελαστική ανάλυση) & ελαστική δυσκαμψία το 50% της δυσκαμψίας αρηγμάτωτης διατομής. Σχετική μετακίνηση ορόφων περιορίζεται σε: <0.5%, για ψαθυρά μη-φέροντα στοιχεία που συνδέονται με το φορέα, <0.75%, γιαπλάστιμαμη-φέροντα στοιχεία που συνδέονται με το φορέα, <1%, αν τα μη-φέροντα στοιχεία δεν επηρεάζονται από τη σεισμική απόκριση (π.χ. δεν συνδέονται με το φορέα) ή ανδενυπάρχουν. Σε πλαισιακούς φορείς, ο περιορισμός της σχετικής μετακίνησης ορόφων καθορίζει τις διαστάσεις των διατομών.

28 Οι βασικές επιλογές για το σχεδιασμό 1. Σχεδιασμός χωρίς κατανάλωση μηχανικής ενέργειας & πλαστιμότητα (Κατηγορία Πλαστιμότητας Χαμηλή, ΚΠ Χ) q 1.5 Λόγω υπεραντοχής - Σχεδιασμός κατά EK2 - EK7 Μόνο για: Χαμηλή σεισμικότητα (Επιτάχ. σχεδιασμού στο βράχο 0.08g) & Ανωδομή σεισμικά μονωμένων κτιρίων Δεν επιτρέπεται στην Ελλάδα σε φορείς σκυροδέματος. 2. Σχεδιασμός για κατανάλωση ενέργειας & πλαστιμότητα (q >1.5) Γενική πλαστιμότητα: Το κτίριο θα παραμείνει ευθύγραμμο καθύψος πάνω από τη βάση, μέσω τοιχωμάτων, διαγωνίων συνδέσμων ή ισχυρών πλαισίων (ΣM Rc >1.3ΣM Rb ): Διασπορά κατανάλωσης μηχανικής ενέργειας σ όλοτοφορέα, Αποφυγή μαλακού ορόφου. Τοπική πλαστιμότητα: Διαμόρφωση περιοχών όπου θα καταναλωθεί η μηχανική ενέργεια ώστε να διαθέτουν την πλαστιμότητα που αντιστοιχεί στην τιμή του q που χρησιμοποιείται στο σχεδιασμό, Αποφυγή ψαθυρών αστοχιών μέσω ικανοτικού σχεδιασμού. Ικανοτικός σχεδιασμός θεμελίωσης & στοιχείων θεμελίωσης: Με βάση την υπεραντοχή πλάστιμων στοιχείων της ανωδομής. Εναλλακτικά: Διαστασιολόγηση & κατασκευαστική διαμόρφωση στοιχείων θεμελίωσης για πλαστιμότητα

29 Ανεξαρτήτως υλικού: Δυο Kατηγορίες Πλαστιμότητας (ΚΠ) φορέων που σχεδιάζονται για πλαστιμότητα & κατανάλωση ενέργειας (q >1.5): Υψηλή (Y): γενικώς q>4 Μέση (M): 1.5<q<4 & ποσοτικά χαλαρότεροι κανόνες τοπικής πλαστιμότητας & υλικών (ολκιμότητας χάλυβα)

30 Κριτήρια Έλεγχου Μελών για τη Σεισμική Δράση Σχεδιασμού χρ: Σε όρους δυνάμεων (εντατικών μεγεθών). Όμως: Αν χρησιμοποιείται ανελαστική ανάλυση, οι πλάστιμοι τρόποι αστοχίας ελέγχονται σε όρους παραμορφώσεων (με τα εργαλεία που δίνονται στο Μέρος 3 του Ευρωκώδικα 8, για τη σεισμική αποτίμηση υφισταμένων κτιρίων)

31 Επιμέρους συντελεστές ασφαλείας υλικών στον έλεγχο οριακής κατάστασης αστοχίας Ίδιες τιμές όπως και στο σχεδιασμό για τις λοιπές δράσεις (γ c =1.5, γ s =1.15);

32 Σεισμικός σχεδιασμός θεμελίωσης Εδαφος & σύστημα θεμελίωσης σχεδιάζονται ώστε να παραμείνουν ελαστικά, όταν η ανωδομή αναπτύσσει ανελαστική συμπεριφορά 1. Έδαφος & σύστημα θεμελίωσης σχεδιάζονται για τα αποτελέσματα της ανάλυσης με χρήση συντελεστή συμπεριφοράς q=1.5; ή 2. Έδαφος & σύστημα θεμελίωσης σχεδιάζονται με τα αποτελέσματα της ανάλυσης για το σεισμό για q αυτό της ανωδομής, πολλαπλασιασμένα επί γ Rd (R di /E di ) q, (γ Rd =1.2) όπου R di η αντοχή σχεδιασμού της πλαστικής ζώνης (άρθρωσης) του στοιχείου που καθορίζει το μέγεθος σχεδιασμού που μας ενδιαφέρει, E di το αντίστοιχο εντατικό μέγεθος από την ελαστική ανάλυση Για πέδιλα υποστυλωμάτων ή τοιχωμάτων, R di /E di είναι η ελαστική τιμή του M Rd /M Ed στις δύο κύριες οριζόντιες διευθύνσεις στην κατώτατη διατομή του κατακόρυφου στοιχείου όπως σχηματίζεται πλαστική άρθρωση στη σεισμική κατάσταση σχεδιασμού, Για από κοινού θεμελίωση περισσοτέρων στοιχείων: γ Rd (R di /E di ) = Εναλλακτικά του ανωτέρω 2: Το 2 εφαρμόζεται μόνο για το έδαφος. Η διαστασιολόγηση & κατασκευαστική διαμόρφωση στοιχείων θεμελίωσης είναι όπως στην ανωδομή (q της ανωδομής & πλαστιμότητα)

33 Μέρος 1 Ευρωκώδικα 8 (EN1998-1:2004) Γενικοί Κανόνες, Σεισμικές Δράσεις, Κανόνες Για Κτίρια 1 Γενικά 2 Απαιτήσεις Επιτελεστικότητας & Κριτήρια Συμμόρφωσης 3 Εδαφικές Συνθήκες & Σεισμικές Δράσεις 4 Σχεδιασμός Κτιρίων 5 Ειδικοί Κανόνες για Κτίρια Σκυροδέματος 6 Ειδικοί Κανόνες για Σιδηρά Κτίρια 7 Ειδικοί Κανόνες για Σύμμικτα Κτίρια (Χάλυβασκυροδέματος) 8 Ειδικοί Κανόνες για Ξύλινα Κτίρια 9 Ειδικοί Κανόνες για Κτίρια από Τοιχοποιΐα 10 Σεισμική Μόνωση

34 Ορισμοί πλαισιακών, τοιχωματικών & δυαδικών συστημάτων φορέων κτιρίων Οπλισμένου Σκυροδέματος Τοιχωματικό σύστημα: Τοιχώματα αναλαμβάνουν της σεισμικής τέμνουσας βάσης > 65% της V base. Πλαισιακό σύστημα: Πλαίσιο αναλαμβάνουν > 65% της V base. Δυαδικό σύστημα: Τοιχώματα και πλαίσια αναλαμβάνουν από 35 % έως 65% της V base. Δυαδικό σύστημα ισοδύναμο με πλαισιακό: Πλαίσια αναλαμβάνουν μεταξύ 50 % και 65%της V base. Δυαδικό σύστημα ισοδύναμο με τοιχωματικό: Τοιχώματα αναλαμβάνουν μεταξύ 50 % και 65% της V base.

35 Συντελεστής συμπεριφοράς κτιρίων σκυροδέματος Βασική τιμή, q o, για Κανονικά καθύψος κτίρια Κατηγορία Πλαστιμότητας Μέση Υψηλή Φορέας τύπου ανεστραμμένου εκκρεμούς Εύστρεπτος φορέας 2 3 r (ακτίνα δυστρεψίας φορέα) < l s (ακτ. αδρανείας μάζας σε κάτοψη) Μη-εύστρεπτος φορέας με τοιχωματικό σύστημα 3 4a u /a 1 (>65% τέμνουσας βάσης αναλαμβάνεται από τοιχώματα - >50% τέμνουσας τοιχωμάτων: ασύζευκτα τοιχώματα) Λοιποί μη-εύστρεπτοι φορείς 3a u /a 1 4.5a u /a 1 a u /a 1 1.5: Λόγος σεισμικής δράσης που μετατρέπει φορέα σε μηχανισμό, προ σεισμική δράση στην 1 η καμπτική διαρροή στο φορέα. Μη-κανονικά καθύψος κτίρια: q Μειωμένο κατά 20%, q 1.5

36 a u /a 1 στο συντελεστή συμπεριφοράς λόγω υπερστατικότητας φορέα Θεωρητικά: a u & a 1 από καμπύλη τέμνουσας βάσης μετάθεσης κορυφής από ανελαστική στατική ανάλυση. a u : τέμνουσα όπου η καμπύλη οριζοντιώνεται a 1 : τέμνουσα στη 1η διαρροή στο φορέα. á u á 1 V b V V b d b d 1st yielding anywhere global plastic mechanism a u /a 1 1.5; V bd=design base shear Δίνονται τιμές a u /a 1 μεταξύ 1 και 1.3 προς χρήση για κανονικά σε κάτοψη κτίρια: = 1.0 Tοιχωματικά κτίρια με 2 ασύζευκτα τοιχώματα ανά διεύθυνση (που αναλαμβάνουν 65% σεισμικής τέμνουσα βάσης); = 1.1 γιαμονώροφακτίρια, αν 50 % σεισμικής τέμνουσας βάσης αναλαμβάνεται από τοιχώματα = 1.2 για Tοιχωματικά κτίρια με >2 ασύζευκτα τοιχώματα ανά διεύθυνση (που αναλαμβάνουν 65% σεισμικής τέμνουσα βάσης) για πολυώροφα εντός ανοίγματος όπου 50 % σεισμού αναλαμβάνεται από τοιχώματα, = 1.3 για πολυώροφα όπου 50 % σεισμού αναλαμβάνεται από τοιχώματα. Για μη-κανονικά σε κάτοψη κτίρια: Μπορεί να χρησιμοποιείται ο μέσος όρος των ανωτέρω τιμών και του 1.0 ä to p

37 Ικανοτικός σχεδιασμός υποστυλωμάτων σε κάμψη γ Rd = 1.3 M Rc γ Rd M Rb column 1 column 1 beam 1 beam 2 beam 1 beam 2 Απαλλαγή column 2 column 2 αν στην υπόψη οριζόντια διεύθυνση > 50% της σεισμικής τέμνουσας βάσης αναλαμβάνεται από τοιχώματα σε διώροφα ή στον ανώτερο όροφο κτιρίων

38 Πρέπει να συνυπολογίζεται στην αντοχή της δοκού σε αρνητική κάμψη ο παράλληλος οπλισμός της πλάκας μέσα σ ένα (μικρό) συνεργαζόμενο πλάτος a b c c b c 2h f 2h f h f 4h f 4h f h f b c b c b d 2h f 2h f h f h f

39 Απαιτήσεις για τα υλικά κυρίων στοιχείων Κατηγορία Πλαστιμότητας (ΚΠ) ΚΠ Χ (Χαμηλή) & δευτερεύοντα στοιχεία ΚΠ Μ (Μέση) ΚΠ Υ (Υψηλή) Σκυρόδεμα C16/20 C16/20 Κατηγορία χάλυβα κατά ΕΚ2, Πίνακα C1 B ή C B ή C μόνο C Διαμήκεις ράβδοι Με νευρώσεις Με νευρώσεις Υπεραντοχή χάλυβα: f yk, f yk

40 Περιορισμοί στην Κατηγορία Πλαστιμότητας (ΚΠ) Δεν επιτρέπεται ΚΠ Χ (Χαμηλή). Σε Κτίρια Σπουδαιότητας ΙΙΙ ή ΙV (άνω της συνήθους) σε Σεισμική Ζώνη Ζ2 ήζ3 (με εξαίρεση φορείς από προκατασκευασμένα τοιχώματα ή κυψελωτούς φορείς): Μόνον ΚΠ Υ (Υψηλή).

41 Κατασκευαστική διαμόρφωση κρίσιμων περιοχών για τιμή δείκτη πλαστιμότητας καμπυλοτήτων, μ φ, συμβατή με συντελεστή συμπεριφοράς q μ φ =2q o -1 για T 1 T c μ φ =1+2(q o -1)T c /T 1 για T 1 <T c T 1 : ιδιοπερίοδος κτιρίου, T c : T στο άνω όριο περιοχής σταθερών επιταχύνσεων φάσματος, q o : συντελεστής συμπεριφοράς, χωρίς τη μείωση λόγω μη-κανονικότητας καθ ύψος (στη βάση τοιχωμάτων, επί M Ed /M Rd ). Για χάλυβα B (ε u : 5-7.5%, f t /f y : ): αύξηση απαιτούμενου μ φ κατά 50%

42 Εξασφάλιση επιθυμητής τιμής δείκτη πλαστιμότητας καμπυλοτήτων μ φ κρίσιμων περιοχών (πλαστικών αρθρώσεων) Μέλη με αξονικό φορτίο & συμμετρικό οπλισμό ω=ω (υποστυλώματα, πλάστιμα τοιχώματα): Οπλισμός περίσφιγξης (τοιχωμάτων: σε κρυφά υποστυλώματα) με (ενεργό) μηχανικό ογκομετρικό ποσοστό: αω wd =30μ φ (ν d +ω ν )ε yd b c /b o ν d =N d /b c hf cd, ε yd =f yd /E s, b c : πλάτος θλιβόμενης ζώνης, b o : πλάτος περισφιγμένου πυρήνα, ω ν : μηχανικό ποσοστό διαμήκους οπλισμού κορμού = ρ ν f yd,v /f cd Σε υποστυλώματα που ικανοποιούν ικανοτικό έλεγχο (ΣM Rc >1.3ΣM Rb ), πλήρης οπλισμός περίσφιγξης μόνο στην κρίσιμη περιοχή της βάσης στο κτίριο. Στην υψηλή κατ. Πλαστιμότητας: υποστυλώματα που ικανοποιούν ικανοτικό έλεγχο (ΣM Rc >1.3ΣM Rb ) απαιτούν οπλισμό περίσφιγξης που αντιστοιχεί στα 2/3 της μ φ σ όλες τις κρίσιμες περιοχές πάνω από τη βάση του κτιρίου. Μέλη με ασύμμετρο οπλισμό, ω ω, χωρίς αξονικό φορτίο (δοκοί): Μέγιστο μηχανικό ποσοστό εφελκυόμενου οπλισμού: ω ω /μ φ ε yd

43 Ικανοτικός σχεδιασμός σε διάτμηση δοκών & υποστυλωμάτων ΚΠ M ήυ Ικανοτική τέμνουσα από ισορροπία, υπό τις ροπές που αναπτύσσονται όταν γίνουν πλαστικές αρθρώσεις γύρω από κόμβους άκρων(σε δοκούς ήυποστυλώματα, όπoυ συμβούνπρώτα) Υποστυλώματα: Δοκοί: M i, d = M M Rb, i i, d = M min(1, Rc, i min(1, M Rc ) M Rb M M Rb Rc )

44 Δοκοί: M M min 1; min 1; maxv l + MRd,c γ M min 1; Rd Rd,bi + MRd,bj min 1; M Rd,b i min V d (x) = lcl ΚΠ M γ Rd =1.0, ΚΠ Υ γ Rd =1.2 & αντιστροφή προσήμου V λαμβάνεται υπόψιν μέσω: Rd,c Rd,c γ + Rd Rd,bi + M Rd,bj M Rd,b M i Rd,b j i, d (x) = + Vg+ ψq, o cl Rd,b j i, + Vg+ ψq, o ζ M M M i Rd,c = min V max V i,d i,d ( x ( x (x) i (x) i ) )

45 Υποστυλώματα: V CD, c = γ Rd M Rd, c1 min 1; M M Rd, b Rd, c h 1 cl + M Rd, c2 min 1; M M Rd, b Rd, c 2 ΚΠ M γ Rd =1.1, ΚΠ Υ γ Rd =1.3

46 Δυο τύποι τοιχωμάτων δυσκαμψίας με ικανότητα κατανάλωσης ενέργειας Πλάστιμα τοιχώματα : Πάκτωση στη βάση για αποφυγή / περιορισμό λίκνισης. Διαστασιολόγηση, κατασκευαστική διαμόρφωση & όπλιση για κατανάλωση ενέργειας μόνο σε πλαστική άρθρωση (κρίσιμη περιοχή) βάσης. Ελαφρά οπλισμένα μεγάλα τοιχώματα (μόνο για κατ. Πλαστιμότητας Mέση -M): Μεγάλα τοιχώματα (μήκος διατομής l w 4m), στα οποία υπό τη σεισμική δράση σχεδιασμού: Η ρηγμάτωση & η ανελαστική συμπεριφορά αναμένεται να περιορίζονται σε έκταση & θέση (στις διατομές βάσης ορόφου), Η σεισμική ενέργεια θα μετατρέπεται σε δυναμική (με ανύψωση μαζών των ορόφων) &θα επιστρέφει στο έδαφος με ακτινοβολία (κατά τη λίκνιση του τοιχώματος ως στερεό σώμα). Λόγω διαστάσεων, περιορισμένης πάκτωσης, τυχόν σύνδεσης με εγκάρσια τοιχώματα, κ.ά.: Η διαστασιολόγηση δεν μπορεί να εξασφαλίσει ανάπτυξη πλαστικής άρθρωσης στη βάση

47 Παραδείγματα μεγάλων τοιχωμάτων (δυνητικά ελαφρά οπλισμένων) ΠΑΤΡΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΑΘΗΝΑ

48 Διαστασιολόγηση & όπλιση πλάστιμων τοιχωμάτων Η ανελαστική συμπεριφορά περιορίζεται σε καμπτική πλαστική άρθρωση βάσης, ώστε να η εφαρμόζεται η σχέση q - μ φ που ισχύει για προβόλους: Τοίχωμα υπερ-διαστασιολογείται σε κάμψη πάνω από τη βάση (γραμμική περιβάλλουσα ροπών, συν μήκος μετάθεσης). Διαστασιολόγηση σε διάτμηση με V από ανάλυση, πολλαπλασιασμένη: x 1.5 γιά Kατ. Πλαστιμότητας (ΚΠ) M x[(1.2 M Rd /M Ed ) (qS e (T c )/S e (T 1 )) 2 ] 1/2 <q γιά ΚΠ Υ M Ed : ροπή βάσης τοιχώματος από ανάλυση, M Rd : τιμή σχεδιασμού ροπής αντοχής βάσης, S e (T): ελαστική φασματική τιμή, T 1 : ιδιοπερίοδος κτιρίου, T c : T σε άνω όριο περιοχής σταθ. επιταχύνσεων Στην κρίσιμη περιοχή βάσης: οπλισμός περίσφιγξης με (ενεργό) μηχανικό ογκομετρικό ποσοστό αω wd =30μ φ (ν d +ω ν )ε yd b c /b o Στο τμήμα της θλιβ. ζώνης (ύψους: x u =(ν d +ω ν )l w (b c /b o )) όπου η βράχυνση Σκυροδέματος είναι μεταξύ: ε* cu = αω wd & ε cu =0.0035

49 Σχεδιασμός πλάστιμων τοιχωμάτων σε κάμψη, ώστε η πλαστική άρθρωση να σχηματισθεί μόνο στη βάση Γραμμική περιβάλλουσα ροπών από ανάλυση

50 Τέμνουσα σχεδιασμού πλάστιμων τοιχωμάτων σε δυαδικά κτίρια (δηλ. όπου μεταξύ 35% και 65% της σεισμικής τέμνουσας βάσης αναλαμβάνεται από τοιχώματα) V wall, top>v wall, base/2 design envelope magnified shear diagram 2 3 h w Γιαναληφθείυπόψηη αύξηση των τεμνουσών στους πάνω ορόφους λόγω ανωτέρω ιδιομορφών, μετά το σχηματισμό πλαστικής άρθρωσης στη βάση shear diagram from analysis V wall, base 1 3 h w

51 Ελαφρά οπλισμένα μεγάλα τοιχώματα Φορέας = σύστημα ελαφρά οπλισμένων μεγάλων τοιχωμάτων αν στην υπ όψη οριζ. Διεύθυνση: 1. > 65% Τέμνουσας βάσης αναλαμβάνεται από τοιχώματα Τοιχώματα με l w 4m αναλαμβάνουν 20% κατακόρυφου φορτίου. Αν μόνον ένα τοίχωμα στην υπ οψη οριζ. Διεύθυνση q=2 αντί q=3. ( Επαρκή τοιχώματα/ επιφάνεια κάτοψης & σημαντική ανύψωση μάζας με τη λίκνιση). 3. Ιδιοπερίοδος Τ 1 <0.5s, για θεώρηση πάκτωσης στη βάση ( χαμηλός λόγος ύψους-προς-οριζ. Διάσταση, επιστροφή ενέργειας στο έδαφος με ακτινοβολία κατά τη λίκνιση). Συστήματα ελαφρά οπλισμένων μεγάλων τοιχωμάτων : Μόνον κατηγορία πλαστιμότητας μέση (ΚΠ Μ): q=3, Οικονομική διαστασιολόγηση & κατασκευαστική διαμόρφωση. Σκεπτικό: αν τοίχωμα μεγάλο, ο ελάχιστος οπλισμός πλάστιμων τοιχωμάτων Υψηλό κόστος, Καμπτική υπεραντοχή που δύσκολα μεταφέρεται στο έδαφος. Τα μεγάλα τοιχώματα: Αποκλείουν κατάρρευση λόγω μαλακού ορόφου, Μειώνουν τις βλάβες στα μη-φέροντα στοιχεία, Έχουν δείξει εξαιρετική συμπεριφορά σε ισχυρούς σεισμούς. Αν φορέας δεν πληροί ανωτέρω συνθήκες 1+2+3, όλα τα τοιχώματα(και αυτά με l w 4m) διαστασιολογούνται ως πλάστιμα.

52 Διαστασιολόγηση & κατασκευαστική διαμόρφωση ελαφρά οπλισμένων μεγάλων τοιχωμάτων Κατακόρυφοι οπλισμοί προσαρμόζονται ακριβώς στην ένταση M & N από την ανάλυση Αποφεύγεται οπλισμός πέραν αυτού που προκύπτει από τις απαιτήσεις της ανάλυσης (π.χ. ο ελάχιστος), για να ελαχιστοποιηθεί η υπερβάλλουσα καμπτική αντοχή. Διαστασιολόγηση σε διάτμηση με V από ανάλυση x(1+q)/2 Αν η τέμνουσα σχεδιασμού < διατμητικής αντοχής χωρίς οπλισμό διάτμησης: δεν τοποθετείται (ο ελάχιστος) οπλισμός διάτμησης. Σκεπτικό: Η ρηγμάτωση & η διαρροή αναμένεται να περιορισθούν στους αρμούς διακοπής στις διατομές βάσης των ορόφων, Αν παρ ελπίδα σχηματισθούν λοξές ρωγμές, το εύρος τους θα περιορισθεί από το γεγονός ότι η απόκριση ελέγχεται από τις παραμορφώσεις (και όχι από τις δυνάμεις, όπως στις στατικές δράσεις τις οποίες αφορά ο ΕΚ2), και θα ξανακλείσουν, ακόμα και χωρίς τον ελάχιστο οπλισμό διάτμησης. Οι τυχόν λοξές ρωγμές θα τέμνουν τα πατώματα & θα ενεργοποιούν τον οπλισμό τους στην ανάληψη της τέμνουσας

53 Κανόνες ΕΚ8 για Kατασκευαστική Διαμόρφωση & Σύγκριση με ΕΑΚ / ΕΚΟΣ - Δοκοί

54 EAK ΕΚΟΣ 2000 EK8 KΠ Υ EΚ8 ΚΠ Μ EΚ8 ΚΠ Χ μήκος κρίσιμ. περιοχής 2h w 1.5h w h w Διαμήκεις ράβδοι (L): ρ min 0.5f ctm /f yd 0.5f ctm /f yk 0.13%, 0.26f ctm /f yk ρ max, κρίσιμες περιοχές 0.65(f cd /f yd )ρ /ρ <7/f yd ρ f cd /(μ φ ε sy,d f yd ) (1) 4% A s,min, άνω & κάτω 2Φ12 (226mm 2 ) 2Φ14 (308mm 2 ) - A s,min, άνω-άνοιγμα 0.25A s,άνω-στηρίξεις 0.25A s,άνω-στηρίξεις - A s,min, κρισ. περ. κάτω 0.5A s,άνω (2) 0.5A s,άνω A s,min, στηρίξεις κάτω 0.25A s,κάτω-άνοιγμα d bl /h c - ράβδοι που 6.25( νd ) fctm 7.5( ν διαπερνούν - ρ' f yd ρ' εσωτερικό κόμβο (3) ( ) ( ρmax ρ d bl /h c - ράβδοι που fctm αγκυρώνονται σε ( ν d ) εξωτερικό κόμβο (3) f yd 7.5(1 + Εγκάρσιες ράβδοι (w): d max d ) ) 0.8ν ) εκτός κρισίμ. περιοχών απόσταση s w Αν V Εd <V Rd2 /5: s w 0.8d, 0.3m αν V Rd2 /5<V Εd <2V Rd2 /3: s w 0.6d, 0.3m 0.75d αν 2V Rd2 /3<V Εd : s w 0.3d, 0.2m ποσοστό ρ w (S500, C25-C35) 0.08(f yk (MPa)) 1/2 /f yk (MPa) εντός κρισίμ. περιοχών διάμετρος d bw 8mm 6mm - απόσταση s w 10d bl, h w, 20dbw, 200mm 6d bl, 3 h w, 24dbw, 175mm 8d bl, 4 f f f f ctm yd ctm yd h w, 24dbw, 225mm

55 Υποσημειώσεις Πίνακα με Κανόνες Κατασκευαστικής Διαμόρφωσης για Δοκούς κατά ΕΚ8 (1) EK8: μ φ = πλαστιμότητα καμπυλοτήτων που αντιστοιχεί στη βασικήτιμήτουσυντελεστήσυμπεριφοράςq o (2) EK8: επιπρόσθετα θλιβόμενου οπλισμού στη στήριξη για οριακή κατάσταση αστοχίας σε κάμψη. (3) d bl = διάμετρος ράβδου, h c = ύψος διατομής υποστυλώματος, ν d =ανηγμένο αξονικό φορτίο υποστυλώματος.

56 Κανόνες ΕΚ8 για Διαστασιολόγηση σε Τέμνουσα & Σύγκριση με ΕΑΚ / ΕΚΟΣ - Δοκοί

57 V Ed, για σεισμό: V Rd εκτός κρισίμων περιοχών V Rd σε κρίσ. περιοχές: Αν ζ V Emin /V Emax <-0.5 σε κρίσ. περιοχές: λοξές ράβδοι υπό γωνία ±α ως προς άξονα της δοκού, με διατομή A s /κατεύθυνση: EAK ΕΚΟΣ 2000 EK8 KΠ Υ EΚ8 ΚΠ Μ EΚ8 ΚΠ Χ Σχεδιασμός σε τέμνουσα M 1.2 Rb ± Vo, g+ ψ q l 2 c V Rd =0.9b w dρ w f ywd +V cd (θ=45 o ) V cd = V Rd1 V Rd = 0.9b w dρ w f ywd +V cd (θ = 45 o ) V cd = 0.3V Rd1 (5) (i) αν (5) 2.25>V Emax /(2+ζ)f ctd b w d>1.125 A s = 0.5V Emax /f yd cosα & συνδετήρες για 0.5V Emax. (ii) αν V Emax /(2+ζ)f ctd b w d>2.25 A s = V Emax /f yd cosα M (4) 1.2 Rb ± Vo, g+ ψ q l 2 c M Rb (4) ± V Από o, g+ ψ q l 2 c ανάλυση Ως σε EK2: V Rd = 0.9b w dρ w f ywd cotθ, 22 o θ 45 o V cd = 0 V Rd = 0.9b w dρ w f ywd (θ = 45 o ) V cd =0 Αν (6) V Emax /(2+ζ)f ctd b w d> 1: A s = 0.5V Emax /f yd cosα, συνδετήρες για 0.5V Emax Ως σε EΚ 2: V Rd = 0.9b w dρ w f ywd cotθ 22 o θ 45 o V cd = 0 - Υποσημειώσεις (4) EK8: Αν στον κόμβο είναι M Rb > M Rc, αντί M Rb : M Rb ( M Rc / M Rb ) (5) V Emax, V E,min = αλγεβρικά μέγιστη και ελάχιστη τιμή της τέμνουσας V Ed όπως προκύπτει από το ±. V Emax = η απολύτως μεγαλύτερη των δύο τιμών, θεωρούμενη θετική. Το πρόσημο της V Emin καθορίζεται ανάλογα με το αν είναι ομόσημη με τη V Emax.

Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο Ευρωκώδικας 8: «Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κατασκευών» Μ.Ν.Φαρδής

Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο Ευρωκώδικας 8: «Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κατασκευών» Μ.Ν.Φαρδής ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ JAPAN SOCIETY OF CIVIL ENGINEERS JOINT SEMINAR ΗΜΕΡΙ Α Νέες εξελίξεις στην Τεχνολογία και στο Κανονιστικό Πλαίσιο για Ωπλισμένο Σκυρόδεμα σε Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8

Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8 Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8 Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, ρ Παν. Πατρών Ειδ. ομοστατικός, ΕΜΠ Σχεδιασμός με βάση την Επιτελεστικότητα Ελάχιστες Απαιτήσεις 1. Ο Φορέας να αναλαμβάνει την

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικός χώρος διαστάσεων σε κάτοψη 24mx48m, περιβάλλεται από υποστυλώματα πλευράς 0.5m

Βιομηχανικός χώρος διαστάσεων σε κάτοψη 24mx48m, περιβάλλεται από υποστυλώματα πλευράς 0.5m Βιομηχανικός χώρος διαστάσεων σε κάτοψη 24mx48m, περιβάλλεται από υποστυλώματα πλευράς 0.5m μέσα στο επίπεδο του πλαισίου, 0.4m κάθετα σ αυτό. Τα γωνιακά υποστυλώματα είναι διατομής 0.4x0.4m. Υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Σχεδιασμός κτηρίων σκυροδέματος Από τον ΕΑΚ στον EC-8 Καβάλα Μάρτιος 2011 Ε. ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ μέλοςτης ΕπιτροπήςΣύνταξηςτου ΕΑΚ-2000 τηλ. 210-7721178 e-mail manolis@mail.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας 8 Σχεδιασμός κτιρίων από σκυρόδεμα (Κεφ. 5)

Ευρωκώδικας 8 Σχεδιασμός κτιρίων από σκυρόδεμα (Κεφ. 5) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΕ/ΤΚM: ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ 0, 1, 2, 8 Ευρωκώδικας 8 Σχεδιασμός κτιρίων από σκυρόδεμα (Κεφ. 5) Καθηγητής Α. Ι. Κάππος Τμήμα Πολιτ. Μηχανικών ΑΠΘ Θεσσαλονίκη, Μάιος 2010 1 2 Kατηγορίες πλαστιμότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΕ / ΟΑΣΠ / ΣΠΜΕ ΑΘΗΝΑ, 31 αϊου 2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ Κεφάλαιο 9: Έλεγχοι ασφάλειας Μ.Ν.Φαρδής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών Κεφάλαιο 9: Σκοπός Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

f cd = θλιπτική αντοχή σχεδιασμού σκυροδέματος f ck = χαρακτηριστική θλιπτική αντοχή σκυροδέματος

f cd = θλιπτική αντοχή σχεδιασμού σκυροδέματος f ck = χαρακτηριστική θλιπτική αντοχή σκυροδέματος v ΣΥΜΒΟΛΑ Λατινικά A b A g A e A f = εμβαδόν ράβδου οπλισμού = συνολικό εμβαδόν διατομής = εμβαδόν περισφιγμένου σκυροδέματος στη διατομή = εμβαδόν διατομής συνθέτων υλικών A f,tot = συνολικό εμβαδόν συνθέτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΕ ΑΘΗΝΑ,, 16 εκεμβρίου 2009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ Κεφάλαιο 9: Έλεγχοι ασφάλειας Μ.Ν.Φαρδής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών Κεφάλαιο 9: Σκοπός Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Μ.Ν.Φαρδής 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Μ.Ν.Φαρδής 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1998-1:2004 - Ευρωκώδικας 8: «Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κατασκευών Μέρος 1 Γενικοί Κανόνες, Σεισμικές ράσεις, Κανόνες για Κτίρια 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Αντισεισμικός Σχεδιασμός φορέων συνδέεται

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα. Πού γίνονται σεισμοί?

Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα. Πού γίνονται σεισμοί? Τι είναι σεισμός? Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα Πού γίνονται σεισμοί? h

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών H ανελαστική στατική ανάλυση (pushover) στον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Επιτρεπόμενες μέθοδοι ανάλυσης στον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Ελαστικές μέθοδοι

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες...5. 1. Εισαγωγή... 15

Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες...5. 1. Εισαγωγή... 15 Περιεχόμενα Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες...5 1. Εισαγωγή... 15 1.1. Πεδίο εφαρμογής του Ευρωκώδικα 8... 15 1.2. Πεδίο εφαρμογής του Ευρωκώδικα 8 Μέρος 1... 16

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων 1. Γενικά Τα κριτήρια σχεδιασμού κτιρίων σε σεισμικές περιοχές είναι η προσφορά επαρκούς δυσκαμψίας, αντοχής και πλαστιμότητας. Η δυσκαμψία απαιτείται για την

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση

Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών Ειδ. Δομοστατικός, ΕΜΠ p υπέρβασης σεισμ. δράσης εντός του συμβ. t ζωής Άμεση Χρήση μετά τον σεισμό

Διαβάστε περισσότερα

RCsolver Εγχειρίδιο Θεωρίας. Εγχειρίδιο Θεωρίας

RCsolver Εγχειρίδιο Θεωρίας. Εγχειρίδιο Θεωρίας Εγχειρίδιο Θεωρίας Eurocode design software program (Version 2012) Version 1.1 Issued: 7-Sep-2012 Deep Excavation LLC www.deepexcavation.com www.rcsolver.com Σε συνεργασία μέσω ερευνητικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Στο παρόν κείμενο αναφέρονται: το κεφάλαιο 4 συνοπτικά και το κεφάλαιο 5 διεξοδικά.

Στο παρόν κείμενο αναφέρονται: το κεφάλαιο 4 συνοπτικά και το κεφάλαιο 5 διεξοδικά. Ευρωκώδικας 8 : Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μέρος 1: Γενικοί κανόνες, σεισμικές δράσεις και κανόνες για κτίρια Τα κεφάλαια του EC8-1 είναι: Κεφ. 1 Γενικά Κεφ. 2 Απαιτήσεις συμπεριφοράς και κριτήρια συμμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές. Γιάννης Ν. Ψυχάρης. Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Βασικές αρχές. Γιάννης Ν. Ψυχάρης. Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π. Βασικές αρχές Ευρωκώδικα 8 Γιάννης Ν. Ψυχάρης Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π. Γενικά περί Ευρωκωδίκων Κάθε Ευρωκώδικας αποτελείται από δύο τεύχη: Το Βασικό κείμενο, ίδιο για όλες τις χώρες (μεταφρασμένο στη γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

W H W H. 3=1.5εW. F =εw 2. F =0.5 εw. Παράδειγμα 6: Ικανοτικός Σχεδιασμός δοκών, υποστυλωμάτων και πεδίλων

W H W H. 3=1.5εW. F =εw 2. F =0.5 εw. Παράδειγμα 6: Ικανοτικός Σχεδιασμός δοκών, υποστυλωμάτων και πεδίλων 1 Παράδειγμα 6: Ικανοτικός Σχεδιασμός δοκών, υποστυλωμάτων και πεδίλων F 3=1.5εW W H F =εw W F =0.5 εw 1 Υ4 Δ1 Υ Δ1 W H Υ3 Υ1 H Π L L To τριώροφο επίπεδο πλαίσιο του σχήματος έχει (θεωρητικό) ύψος ορόφου

Διαβάστε περισσότερα

Από την Τεκμηρίωση έως τον λεπτομερή Σχεδιασμό Επεμβάσεων περιπτώσεις εφαρμογής

Από την Τεκμηρίωση έως τον λεπτομερή Σχεδιασμό Επεμβάσεων περιπτώσεις εφαρμογής Από την Τεκμηρίωση έως τον λεπτομερή Σχεδιασμό Επεμβάσεων περιπτώσεις εφαρμογής Βασίλης Μπαρδάκης, πολιτικός μηχανικός, Δρ πρόεδρος Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος περίπτωση σχολικού συγκροτήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ημερίδα: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σ.Π.Μ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟ 14.11.2008 ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Δρ. Πολ. Μηχανικός Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων

Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων (βάσει των ΕΑΚ-ΕΚΩΣ) Μ.Λ. Μωρέττη ρ. Πολιτικός Μηχανικός. ιδάσκουσα Παν. Θεσσαλίας.. Παπαλοϊζου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ Περίοδος επανάληψης σεισμού για πιανότητα υπέρβασης p του

Διαβάστε περισσότερα

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου ΤΥΠΟΙ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΤΑ EC6 Μονόστρωτος τοίχος : τοίχος χωρίς ενδιάμεσο κενό ή συνεχή κατακόρυφο αρμό στο επίπεδό του. Δίστρωτος τοίχος : αποτελείται από 2 παράλληλες στρώσεις με αρμό μεταξύ τους (πάχους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΌ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Προσομοίωση κτιρίων από τοιχοποιία με : 1) Πεπερασμένα στοιχεία 2) Γραμμικά στοιχεί

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΌ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Προσομοίωση κτιρίων από τοιχοποιία με : 1) Πεπερασμένα στοιχεία 2) Γραμμικά στοιχεί ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΌ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Η σεισμική συμπεριφορά κτιρίων από φέρουσα τοιχοποιία εξαρτάται κυρίως από την ύπαρξη ή όχι οριζόντιου διαφράγματος. Σε κτίρια από φέρουσα

Διαβάστε περισσότερα

2ο Mέρος: Αριθμητικά παραδείγματα

2ο Mέρος: Αριθμητικά παραδείγματα 5.5m 0.4m Y T1Y 300/25 X BY1 25/50 BY2 25/50 BY3 25/50 1.2m BX9 25/50 0.4m Τ3Χ 375/25 0.4m BX10 25/50 C7 40/40 C8 40/40 BY4 25/50 Π1Υ 25/270 BY5 25/50 BY6 25/50 BX6 25/50 BX7 25/50 BX8 25/50 BX4 25/50

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3. Κανόνες διαμόρφωσης δομικών στοιχείων

Κεφάλαιο 3. Κανόνες διαμόρφωσης δομικών στοιχείων 3.4 ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ 3.4.1 Γεωμετρικά στοιχεία [ΕΚΟΣ 18.4.2, 5] Ελάχιστες διαστάσεις διατομής (1) Σχήμα 3.12 Ελάχιστες διαστάσεις διατομής στύλων Περιορισμός θλιπτικής καταπόνησης υποστυλωμάτων υπό το σεισμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Καθορισμός ελαχίστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για τη σύνταξη μελετών αποκατάστασης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα, που έχουν υποστεί βλάβες από σεισμό και την έκδοση των σχετικών αδειών επισκευής. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (ΟΣΚA)

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (ΟΣΚA) ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Εκδ. 3.xx ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (ΟΣΚA) Ευρωκώδικες & 8 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ www.tol.com.gr Φεβρουάριος 011 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Καρτερού 60, 7101

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές σχεδιασμού για κατασκευές από Ω.Σ. και εφαρμογή στο FESPA Γενικά περί Ευρωκωδίκων Κάθε Ευρωκώδικας αποτελείται από δύο τεύχη: Το Βασικό κείμενο,, ίδιο για όλες τις χώρες (μεταφρασμένο στη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. Μ.Ν.Φαρδής. Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστηµίου Πατρών

Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. Μ.Ν.Φαρδής. Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστηµίου Πατρών ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑΣ 8: Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Μ.Ν.Φαρδής Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστηµίου Πατρών ΤΟ ΜΑΡΤΙΟ 2004 ΨΗΦΙΣΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (CEN) TO TΕΛΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Υλικά

Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Υλικά Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Υλικά Δομική Μηχανική ΙΙΙ Χρ. Ζέρης Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, ΕΜΠ Το Ευρωπαϊκό πλαίσιο Μελετών και Εκτέλεσης έργων ΕΝ 10080 Χάλυβας οπλισμού Νοέμ. 2013 Χ. Ζέρης 2 ΕΚΩΣ, ΕΝ1992:

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση

Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών Ειδ. Δομοστατικός, ΕΜΠ p υπέρβασης σεισμ. δράσης εντός του συμβ. t ζωής Άμεση Χρήση μετά τον σεισμό

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση και Επεμβάσεις σε Υφιστάμενες Κατασκευές με βάση τον ΕC8 και τον ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Αποτίμηση και Επεμβάσεις σε Υφιστάμενες Κατασκευές με βάση τον ΕC8 και τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Αποτίμηση και Επεμβάσεις σε Υφιστάμενες Κατασκευές με βάση τον ΕC8 και τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών Ειδ. Δομοστατικός, ΕΜΠ EC8-μέρος 3 Αποτίμηση με βάση την Επιτελεστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΝΕΑ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΝΕΑ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΝΕΑ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ Π. Χρονόπουλος, Ν. Ζυγούρης, Τ. Παναγιωτάκος 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Φέρων Οργανισμός (ΦΟ) ενός κτιρίου, π.χ. από οπλισμένο σκυρόδεμα, είναι το σύνολο των

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας 8: 1:2004. 4. Σχεδιασµός Κτιρίων

Ευρωκώδικας 8: 1:2004. 4. Σχεδιασµός Κτιρίων Ευρωκώδικας 8: Κεφάλαιο 4. Σχεδιασµός Κτιρίων Θ. Σαλονικιός, Κύριος Ερευνητής ΙΤΣΑΚ Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισµολογίας & Αντισεισµικών Κατασκευών ΟΜΗ ΤΟΥ EN 1998-1:2004 1:2004 1. Γενικά 2. Απαιτήσεις Επιτελεστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ *

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ * ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ * 1 η σειρά ΑΣΚΗΣΗ 1 Ζητείται ο έλεγχος σε κάμψη μιάς δοκού ορθογωνικής διατομής 250/600 (δηλ. Πλάτους 250 mm και ύψους 600 mm) για εντατικά μεγέθη: Md = 100 KNm Nd = 12 KN Προσδιορίστε

Διαβάστε περισσότερα

Μικρή επανάληψη Χ. Ζέρης Δεκέμβριος

Μικρή επανάληψη Χ. Ζέρης Δεκέμβριος Μικρή επανάληψη 2 Βασικές παράμετροι : Γεωμετρία Εντατικά μεγέθη στο ΚΒ Καταστατικές σχέσεις υλικού Μετατόπιση του σημείου εφαρμογής των εξωτερικών δράσεων: Γενική περίπτωση Μας διευκολύνει στην αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός φορέων από Σκυρόδεμα. Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια. Κεφάλαιο 7

Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός φορέων από Σκυρόδεμα. Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια. Κεφάλαιο 7 Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός φορέων από Σκυρόδεμα Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια Κεφάλαιο 7 Διαφάνειες παρουσίασης εκπαιδευτικών σεμιναρίων Γεώργιος Πενέλης, ομότιμος καθηγητής Α.Π.Θ. Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή

Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Ευρωκώδικες Εγχειρίδιο αναφοράς Αθήνα, Μάρτιος 01 Version 1.0.3 Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Με το Fespa έχετε τη δυνατότητα να μελετήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση σεισμικής συμπεριφοράς πολυωρόφων κτιρίων από Ο/Σ σχεδιασμένων με βάση τους Ευρωκώδικες 2 και 8

Αποτίμηση σεισμικής συμπεριφοράς πολυωρόφων κτιρίων από Ο/Σ σχεδιασμένων με βάση τους Ευρωκώδικες 2 και 8 Αποτίμηση σεισμικής συμπεριφοράς πολυωρόφων κτιρίων από Ο/Σ σχεδιασμένων με βάση τους Ευρωκώδικες και Χ.Ι. Αθανασιάδου Λέκτορας, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ. Κ. Πλάνου Πολιτικός Μηχανικός Λέξεις κλειδιά:

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία εξετάζονται βλάβες από το σεισμό της Αθήνας του 1999 σε κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

Μερικά στοιχεία για τις Σύμμικτες Κατασκευές από τον Ευρωκώδικα 8

Μερικά στοιχεία για τις Σύμμικτες Κατασκευές από τον Ευρωκώδικα 8 Μερικά στοιχεία για τις Σύμμικτες Κατασκευές από τον Ευρωκώδικα 8 Α. ΑΒΔΕΛΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α.Π.Θ. Α. ΑΒΔΕΛΑΣ 1986: Οδηγίες Σχεδιασμού της ECCS (European Convention

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ Αποτίμηση υφιστάμενης κατασκευής με ανελαστική στατική ανάλυση κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ.- Προσθήκη ορόφου και έλεγχος επάρκειας για διάφορες σεισμικές φορτίσεις ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Με βάση την ανίσωση ασφαλείας που εισάγαμε στα προηγούμενα, το ζητούμενο στο σχεδιασμό είναι να ικανοποιηθεί η εν λόγω ανίσωση:

Με βάση την ανίσωση ασφαλείας που εισάγαμε στα προηγούμενα, το ζητούμενο στο σχεδιασμό είναι να ικανοποιηθεί η εν λόγω ανίσωση: Με βάση την ανίσωση ασφαλείας που εισάγαμε στα προηγούμενα, το ζητούμενο στο σχεδιασμό είναι να ικανοποιηθεί η εν λόγω ανίσωση: S d R d Η εν λόγω ανίσωση εφαρμόζεται και ελέγχεται σε κάθε εντατικό μέγεθος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ. ΓΙΑΝΝΗΣ Ν. ΨΥΧΑΡΗΣ Καθηγητής Ε.Μ.Π.

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ. ΓΙΑΝΝΗΣ Ν. ΨΥΧΑΡΗΣ Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 8 ΓΙΑΝΝΗΣ Ν. ΨΥΧΑΡΗΣ Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΑΘΗΝΑ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 1 ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα διαστασιολόγησης και όπλισης υποστυλώματος

Παράδειγμα διαστασιολόγησης και όπλισης υποστυλώματος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Μάθημα: Δομική Μηχανική 3 Διδάσκουσα: Μαρίνα Μωρέττη Ακαδ. Έτος 014 015 Παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

1 Αυτό προϋποθέτει καλή θεμελίωση ή ύπαρξη αμετάθετης οροφής. υπογείου 2 Σε φορείς όπου υπάρχουν τοιχώματα τα οποία αναλαμβάνουν πάνω

1 Αυτό προϋποθέτει καλή θεμελίωση ή ύπαρξη αμετάθετης οροφής. υπογείου 2 Σε φορείς όπου υπάρχουν τοιχώματα τα οποία αναλαμβάνουν πάνω ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ω.Σ. Κατασκευές από Ωπλισμένο Σκυρόδεμα του 8 ου εξ. 1-5-016, 1 ο Μάθημα: Τοιχώματα ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ Ορισμοί: Τοίχωμα: δομικό στοιχείο που φέρει

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση Fespa 10 EC For Windows Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή Αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, εκέμβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ PUSHOVER ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ PUSHOVER ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ Εφαρμογή της μεθόδου Pushover κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. για τη διερεύνηση της επιρροής των τοιχοπληρώσεων σε υφιστάμενο κτίριο ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ PUSHOVER ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίµηση και Επεµβάσεις σε Υφιστάµενες Κατασκευές µε Βάση ΕΚ8 και τον ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Αποτίµηση και Επεµβάσεις σε Υφιστάµενες Κατασκευές µε Βάση ΕΚ8 και τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αποτίµηση και Επεµβάσεις σε Υφιστάµενες Κατασκευές µε Βάση ΕΚ8 και τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Τηλέµαχος

Διαβάστε περισσότερα

Οριακή Κατάσταση Αστοχίας έναντι κάμψης με ή χωρίς ορθή δύναμη [ΕΝ ]

Οριακή Κατάσταση Αστοχίας έναντι κάμψης με ή χωρίς ορθή δύναμη [ΕΝ ] Οριακή Κατάσταση Αστοχίας έναντι Κάμψης με ή χωρίς ορθή δύναμη ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Δρ. Πολ. Μηχανικός Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π. Οριακή Κατάσταση Αστοχίας έναντι κάμψης με ή χωρίς ορθή δύναμη [ΕΝ 1992-1-1

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Αρμοδίων Αρχών για εφαρμογή των Ευρωκωδίκων 2 και 8 στις μελέτες από Οπλισμένο Σκυρόδεμα. Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2011

Εκπαίδευση Αρμοδίων Αρχών για εφαρμογή των Ευρωκωδίκων 2 και 8 στις μελέτες από Οπλισμένο Σκυρόδεμα. Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2011 Εκπαίδευση Αρμοδίων Αρχών για εφαρμογή των Ευρωκωδίκων 2 και 8 στις μελέτες από Οπλισμένο Σκυρόδεμα Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2011 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 26 πχ Καταστροφή

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές γιά τον Αντισεισµικό Σχεδιασµό Κτιρίων Οπλισµένου Σκυροδέµατος

Προοπτικές γιά τον Αντισεισµικό Σχεδιασµό Κτιρίων Οπλισµένου Σκυροδέµατος Προοπτικές γιά τον Αντισεισµικό Σχεδιασµό Κτιρίων Οπλισµένου Σκυροδέµατος Μ.Ν. Φαρδής Καθηγητής, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών Λέξεις κλειδιά: Αντισεισµικός Σχεδιασµός, ΕΑΚ 2000, ΕΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Ευρωκώδικα 2 Εφαρµογή στο FESPA. Χάρης Μουζάκης Επίκουρος Καθηγητής Ε.Μ.Π

Παρουσίαση Ευρωκώδικα 2 Εφαρµογή στο FESPA. Χάρης Μουζάκης Επίκουρος Καθηγητής Ε.Μ.Π Παρουσίαση Ευρωκώδικα 2 Επίκουρος Καθηγητής Ε.Μ.Π Εισαγωγή Ο Ευρωκώδικας 2 περιλαµβάνει τα ακόλουθα µέρη: Μέρος 1.1: Γενικοί κανόνες και κανόνες για κτίρια Μέρος 1.2: Σχεδιασµός για πυρασφάλεια Μέρος 2:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΚΙΔΩΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ. Ενότητα Ζ 1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΟΚΙΔΩΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ. 1.1 Περιγραφή Δοκιδωτών Πλακών. 1.2 Περιοχή Εφαρμογής. προκύπτει:

ΔΟΚΙΔΩΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ. Ενότητα Ζ 1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΟΚΙΔΩΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ. 1.1 Περιγραφή Δοκιδωτών Πλακών. 1.2 Περιοχή Εφαρμογής. προκύπτει: Ενότητα Ζ ΔΟΚΙΔΩΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ 1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΟΚΙΔΩΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ 1.1 Περιγραφή Δοκιδωτών Πλακών Δοκιδωτές πλάκες, γνωστές και ως πλάκες με νευρώσεις, (σε αντιδιαστολή με τις συνήθεις πλάκες οι οποίες δηλώνονται

Διαβάστε περισσότερα

3 ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

3 ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 3 ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 3.1 ΑΝΟΧΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ [ΕΚΟΣ 5.2] Ισχύουν μόνο για οικοδομικά έργα. Απαιτούνται ιδιαίτερες προδιαγραφές για μη οικοδομικά έργα l: Ονομαστική τιμή διάστασης Δl: Επιτρεπόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας EΝ 1993 Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών

Ευρωκώδικας EΝ 1993 Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών Χάρης Ι. Γαντές Αναπληρωτής Καθηγητής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχεδιασμός Κατασκευών με Ευρωκώδικες Εφαρμογές Εθνικά Προσαρτήματα Κέρκυρα Ιούνιος 2009 Περιεχόμενα παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Παραδόσεις Θεωρίας. Μορφολογία φέροντος οργανισμού κτιρίων. ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ. Σέρρες, Σεπτέμβριος 2008

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Παραδόσεις Θεωρίας. Μορφολογία φέροντος οργανισμού κτιρίων. ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ. Σέρρες, Σεπτέμβριος 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΙ ΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΡΟΦΗΣ» ΣΤΗΝ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΤΟ «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΡΟΦΗΣ» ΣΤΗΝ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 21o ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 2015 ΠΑΤΡΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΤΟ «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΡΟΦΗΣ» ΣΤΗΝ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ε. ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ, ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΕΜΠ ΡΙΚΟΜΕΞ (1999) ΤΟ «ΜΟΝΩΡΟΦΟ ΜΕ ΣΤΡΟΦΗ» ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ασύνδετοι τοίχοι. Σύνδεση εγκάρσιων τοίχων. Σύνδεση εγκάρσιων τοίχων & διάφραγμα στη στέψη τοίχων

Ασύνδετοι τοίχοι. Σύνδεση εγκάρσιων τοίχων. Σύνδεση εγκάρσιων τοίχων & διάφραγμα στη στέψη τοίχων ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟΥ ΚΙΒΩΤΙΟΥ Οι σεισμικές δυνάμεις ασκούνται στο κτίριο κατά τις 2 οριζόντιες διευθύνσεις. Για ένα τοίχο η μία δύναμη είναι παράλληλη στο επίπεδό του (εντός επιπέδου) και η άλλη κάθετη

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Βαδαλούκας, Πολιτικός Μηχανικός

Γιώργος Βαδαλούκας, Πολιτικός Μηχανικός Σχεδιασμός Φορέων από Σκυρόδεμα με βάση τους Ευρωκώδικες 2 και 8 Αρχές σχεδιασμού σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 8 Γιώργος Βαδαλούκας, Πολιτικός Μηχανικός Σχεδιασμός Φορέων από Σκυρόδεμα με βάση τους Ευρωκώδικες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γενικά... 2. 2. Γεωμετρία κάτοψης ορόφων... 2. 3. Ορισμός "ελαστικού" άξονα κτιρίου... 2. 4. Προσδιορισμός του κυρίου συστήματος...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γενικά... 2. 2. Γεωμετρία κάτοψης ορόφων... 2. 3. Ορισμός ελαστικού άξονα κτιρίου... 2. 4. Προσδιορισμός του κυρίου συστήματος... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Γενικά... 2 2. Γεωμετρία κάτοψης ορόφων... 2 3. Ορισμός "ελαστικού" άξονα κτιρίου.... 2 4. Προσδιορισμός του κυρίου συστήματος.... 3 5. Στρεπτική ευαισθησία κτιρίου... 3 6. Εκκεντρότητες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχ μενα. Πρόλογος Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Κεφάλαιο 2 Βάσεις σχεδιασμού... 27

Περιεχ μενα. Πρόλογος Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Κεφάλαιο 2 Βάσεις σχεδιασμού... 27 Περιεχ μενα Πρόλογος... 9 Πρόλογος 3 ης έκδοσης... 11 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή... 13 1.1 Γενικά Ιστορική αναδρομή... 13 1.2 Aρχές λειτουργίας ορισμοί... 20 Κεφάλαιο 2 Βάσεις σχεδιασμού... 27 2.1 Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΕ / ΟΑΣΠ / ΣΠΜΕ ΑΘΗΝΑ, 31 Μαϊου 2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ Κεφάλαιο 7: Προσδιορισµός συµπεριφοράς δοµικών στοιχείων Μ.Ν.Φαρδής Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009

Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009 Παραδείγματα υπολογισμού και εφαρμογής ενίσχυσης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα με τοιχώματα και πυρήνες

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση

Fespa 10 EC. For Windows. Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση Fespa 10 EC For Windows Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή & Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, Οκτώβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ Κεφ. 4 ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ

ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ Κεφ. 4 ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ Κεφάλαιο 4 ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ Τα υποστυλώµατα έχουν συνήθως τη µορφή κατακόρυφου αµφίπακτου ραβδόµορφου φορέα όπως φαίνεται στο σχήµα 1.8. Τα τµήµατα του υποστυλώµατος µεταξύ πάκτωσης και σηµείου καµπής θα µπορούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ PUSHOVER ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ PILOTIS

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ PUSHOVER ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ PILOTIS ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ PUSHOVER ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ PILOTIS ΙΑΣΩΝ ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία εξετάστηκε μια πολυκατοικία του 1993 με pilotis και τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών

Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών Χάρης Ι. Γαντές Αναπληρωτής Καθηγητής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχεδιασμός Κατασκευών με Ευρωκώδικες Εφαρμογές Εθνικά Προσαρτήματα Κέρκυρα Ιούνιος 2009 Περιεχόμενα παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Center of Excellence in Structural and Earthquake Engineering University of Patras, European Commission, Framework Programme 7

Advanced Center of Excellence in Structural and Earthquake Engineering University of Patras, European Commission, Framework Programme 7 1 Σχεδιασµός πολυορόφου κτηρίου µε δύο υπόγεια (Τροποιηµένο παράδειγµα Λισαβώνας 02-2011) Μ.Ν.Φαρδής Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστηµίου Πατρών Σεµινάρια Ευρωκωδίκων στη υτική Ελλάδα Advanced Center

Διαβάστε περισσότερα

Επαλήθευση πεδιλοδοκού Εισαγωγή δεδομένων

Επαλήθευση πεδιλοδοκού Εισαγωγή δεδομένων Επαλήθευση πεδιλοδοκού Εισαγωγή δεδομένων Μελέτη Ημερομηνία : 02.11.2005 Ρυθμίσεις (εισαγωγή τρέχουσας εργασίας) Υλικά και πρότυπα Κατασκευές από σκυρόδεμα : Συντελεστές EN 199211 : Καθιζήσεις Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΔΟΚΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΔΟΚΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΔΟΚΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΡΙΑ ΣΤΟΥΡΑΣ ΟΡΦΕΑΣ Περίληψη Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η αποτίμηση της σεισμικής

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευαστικές Λεπτομέρειες Κανόνες ΌπλισηςκατάEΚ2 καιεκ8

Κατασκευαστικές Λεπτομέρειες Κανόνες ΌπλισηςκατάEΚ2 καιεκ8 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ Κατασκευαστικές Λεπτομέρειες Κανόνες ΌπλισηςκατάEΚ2 καιεκ8 Τρίπολη, Απρίλιος 2011 Θεόδωρος Χ. Ρουσάκης Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας ΔΠΘ trousak@civil civil.duth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ανελαστική ανάλυση υφιστάμενης κατασκευής και σύγκριση τρόπων ενίσχυσής της με βάση τον ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Ανελαστική ανάλυση υφιστάμενης κατασκευής και σύγκριση τρόπων ενίσχυσής της με βάση τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Ανελαστική ανάλυση υφιστάμενης κατασκευής και σύγκριση τρόπων ενίσχυσής της με βάση τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ. καθ. Στέφανος Η. Δρίτσος Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστημίου Πατρών

ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ. καθ. Στέφανος Η. Δρίτσος Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστημίου Πατρών Ημερίδα: Αποτίμηση και Επεμβάσεις σε Κτίρια από Οπλισμένο Σκυρόδεμα & Τοιχοποιίες ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ, ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 8-3, ΤΟΝ ΚΑΝ.ΕΠΕ., ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΔΕΤ καθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ DIN-FB 102, 103, 104 (ΟΑΜΓ-FB)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ DIN-FB 102, 103, 104 (ΟΑΜΓ-FB) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ DIN-FB 102, 103, 104

Διαβάστε περισσότερα

11. Χρήση Λογισμικού Ανάλυσης Κατασκευών

11. Χρήση Λογισμικού Ανάλυσης Κατασκευών ΠΠΜ 325: Ανάλυση Κατασκευών με Η/Υ 11. Χρήση Λογισμικού Ανάλυσης Κατασκευών Εαρινό εξάμηνο 2015 Πέτρος Κωμοδρόμος komodromos@ucy.ac.cy http://www.eng.ucy.ac.cy/petros 1 Θέματα Εισαγωγή Μοντελοποίηση κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 20 1 XΑΛΥΒΔΌΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Σύμμικτες πλάκες ονομάζονται οι φέρουσες πλάκες οροφής κτιρίων, οι οποίες αποτελούνται από χαλυβδόφυλλα και επί τόπου έγχυτο

Διαβάστε περισσότερα

Στατική και Σεισµική Ανάλυση

Στατική και Σεισµική Ανάλυση ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ από οπλισµένο σκυρόδεµα ΤΟΜΟΣ Β Στατική και Σεισµική Ανάλυση ISBN set 978-960-85506-6-7 ISBN τ. Β 978-960-85506-0-5 Copyright: Απόστολος Κωνσταντινίδης Αλέκτορος

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεώρηση Επικαιροποίηση Διατάξεων ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Αναθεώρηση Επικαιροποίηση Διατάξεων ΚΑΝ.ΕΠΕ. Ηµερίδα TEE/TKM: ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Αναθεώρηση Επικαιροποίηση Διατάξεων ΚΑΝ.ΕΠΕ. καθ. Στέφανος Η. Δρίτσος Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστηµίου Πατρών

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Δράσεις

Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Δράσεις Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Δράσεις Δομική Μηχανική ΙΙΙ Χρ. Ζέρης Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, ΕΜΠ Εξέλιξη των Κανονισμών 1959 Κανονισμός Έργων από Σκυρόδεμα και Αντισεισμικός Κανονισμός (ΒΔ 59) Επιτρεπόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης

Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ενότητα 9Α: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΑΚ, 2003) Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι

Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κεντρικής Μακεδονίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Μηχ/κών και Μηχ/κών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε. Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Σχεδιασμός Κτηρίων Σκυροδέματος με βάση τους Ευρωκώδικες 2 & 8» στον Ευρωκώδικα 8. Αναστάσιος Σέξτος. Επίκουρος Καθηγητής

Ημερίδα «Σχεδιασμός Κτηρίων Σκυροδέματος με βάση τους Ευρωκώδικες 2 & 8» στον Ευρωκώδικα 8. Αναστάσιος Σέξτος. Επίκουρος Καθηγητής Η μετάβαση από τον EAK2000 στον Ευρωκώδικα 8 Αναστάσιος Σέξτος Επίκουρος Καθηγητής asextos@civil.auth.gr Αγρίνιο, 2 Απριλίου 2011 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Στόχοι παρουσίασης η συνοπτική παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρέας Ι. Κάππος 1, Α. Γεωργίου και Σ. Πάπιστα 2

Ανδρέας Ι. Κάππος 1, Α. Γεωργίου και Σ. Πάπιστα 2 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 28 Άρθρο 29 Συγκριτικά αποτελέσματα αποτίμησης υφιστάμενης οικοδομής βάσει του ΚΑΝΕΠΕ με διαφορετικές παραδοχές δυσκαμψιών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΕΣ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

ΘΕΩΡΙΕΣ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ 105 Κεφάλαιο 5 ΘΕΩΡΙΕΣ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ 5.1 Εισαγωγή Στα προηγούμενα κεφάλαια αναλύσαμε την εντατική κατάσταση σε δομικά στοιχεία τα οποία καταπονούνται κατ εξοχήν αξονικά (σε εφελκυσμό ή θλίψη) ή πάνω

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα.

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Ε.Μ. Παγώνη Πολιτικός Μηχανικός Α. Παπαχρηστίδης Πολιτικός Μηχανικός 4Μ-VK Προγράμματα Πολιτικών Μηχανικών ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχοι Ασφάλειας. Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών Ειδ. Δομοστατικός, ΕΜΠ

Έλεγχοι Ασφάλειας. Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών Ειδ. Δομοστατικός, ΕΜΠ Έλεγχοι Ασφάλειας Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών Ειδ. Δομοστατικός, ΕΜΠ p υπέρβασης σεισμ. δράσης εντός του συμβ. t ζωής Άμεση Χρήση μετά τον σεισμό Προστασία Ζωής Οιονεί Κατάρρευση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Εισαγωγή... 17

Περιεχόμενα. 1 Εισαγωγή... 17 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή... 17 1.1 Αντικείμενο... 17 1. Δομικά στοιχεία με σύμμικτη δράση... 17 1.3 Κτίρια από σύμμικτη κατασκευή... 19 1.4 Περιορισμοί... 19 Βάσεις σχεδιασμού... 1.1 Δομικά υλικά... 1.1.1

Διαβάστε περισσότερα

O7 O6 O4 O3 O2 O1 K1 K2 K3 K4 K5 K6. Μέρος 1 ο Επιλογή θέσης και διαστάσεων κατακόρυφων στοιχείων. Βήμα 1 ο Σχεδιασμός καννάβου

O7 O6 O4 O3 O2 O1 K1 K2 K3 K4 K5 K6. Μέρος 1 ο Επιλογή θέσης και διαστάσεων κατακόρυφων στοιχείων. Βήμα 1 ο Σχεδιασμός καννάβου Μέρος 1 ο Επιλογή θέσης και διαστάσεων κατακόρυφων στοιχείων Βήμα 1 ο Σχεδιασμός καννάβου Με βάση τις θέσεις των τοιχοπληρώσεων που εμφανίζονται στο αρχιτεκτονικό σχέδιο γίνεται ο κάναβος που φαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

fespa (10EC) E u r o c o d e s fespa (10NL) FESPA 10 Ευρωκώδικες Performance Pushover Analysis

fespa (10EC) E u r o c o d e s fespa (10NL) FESPA 10 Ευρωκώδικες Performance Pushover Analysis FESPA 10 Ευρωκώδικες & Pushover fespa (10EC) E u r o c o d e s fespa (10NL) Performance Pushover Analysis Γραφική αναπαράσταση των κριτηρίων δυστρεψίας και περιορισµού στατικής εκκεντρότητας Έλλειψη δυστρεψίας

Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια από το 4ο Τεύχος. Ληξούρι Κεφαλονιάς 3 Φεβρουαρίου 2014

Συνέχεια από το 4ο Τεύχος. Ληξούρι Κεφαλονιάς 3 Φεβρουαρίου 2014 Ι. Μπαϊκούσης Πτυχιούχος Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ - MS Συνέχεια από το 4ο Τεύχος Ληξούρι Κεφαλονιάς 3 Φεβρουαρίου 2014 Θραύση υποστυλώματος σε καθαρή διάτμηση. Το υποστύλωμα λειτούργησε ως κοντό, στην περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 1. Εισαγωγικές έννοιες... 17 1.1 Φορτία... 17 1.2 Η φέρουσα συμπεριφορά των βασικών υλικών... 22 1.2.1 Χάλυβας... 23 1.2.2 Σκυρόδεμα... 27 1.3 Η φέρουσα συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΟ.1 (2011)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΟ.1 (2011) Τ.Ε. 01 - Προσομοίωση και παραδοχές FESPA SAP 2000 1.1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΟ.1 (2011) Προσομοίωση και παραδοχές FESPA - SAP 2000 Η παρούσα τεχνική έκθεση αναφέρεται στις παραδοχές και απλοποιήσεις που υιοθετούνται

Διαβάστε περισσότερα

Ευστάθεια μελών μεταλλικών κατασκευών

Ευστάθεια μελών μεταλλικών κατασκευών Ευστάθεια μελών μεταλλικών κατασκευών Χάρης Ι. Γαντές Αναπληρωτής Καθηγητής Χαλύβδινες και Σύμμικτες Κατασκευές Επιστημονικό Σεμινάριο Μυτιλήνη 9-10 Οκτωβρίου 009 Περιεχόμενα παρουσίασης Εισαγωγή Μορφές

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Η Έκδοση Βελτιωμένοι σεισμικοί συνδυασμοί Μέθοδος «Κατάλοιπης ιδιομορφής» Διαστασιολόγηση πεδιλοδοκών

Παράρτημα Η Έκδοση Βελτιωμένοι σεισμικοί συνδυασμοί Μέθοδος «Κατάλοιπης ιδιομορφής» Διαστασιολόγηση πεδιλοδοκών Παράρτημα Η Έκδοση 2011 Βελτιωμένοι σεισμικοί συνδυασμοί Μέθοδος «Κατάλοιπης ιδιομορφής» Διαστασιολόγηση πεδιλοδοκών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...2 2. Βελτιωμένη χωρική επαλληλία σεισμικών συνδυασμών...3

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 1: Κάτοψη Τυπικού Ορόφου Κτιρίου

Σχήμα 1: Κάτοψη Τυπικού Ορόφου Κτιρίου Προσθήκη ορόφου κατά ΕΚΩΣ/ΕΑΚ σε υφιστάμενο διώροφο κτίριο του 1975. Αποτίμηση και ανασχεδιασμός του με τη χρήση ελαστικών και ανελαστικών μεθόδων κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΤΑ ΕΚΩΣ/ΕΑΚ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα