Οθοηα πυθυηομ πσ οζομνγένχλδ σπουζομ δ τγυθ βνγλαφ έουμ γθδεσν εαδν Καπο δ λδαεσν

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οθοηα πυθυηομ πσ οζομνγένχλδ σπουζομ δ τγυθ βνγλαφ έουμ γθδεσν εαδν Καπο δ λδαεσν"

Transcript

1 Ι Ο Γ Ρ ΦΙ Κ Ο Ν Η Μ Ι Ω Μ Οθοηα πυθυηομ πσ οζομνγένχλδ σπουζομ δ τγυθ βνγλαφ έουμ γθδεσν εαδν Καπο δ λδαεσν Παθ πδ άηδον γβθυθ, ΣηάηαΝ ΟδεοθοηδευθΝ πδ βηυθ, γλαφ έον31ηϋν α έουνηϋν γάθαν1ίηνθ2. δ τγυθ βνοδεέαμμ λδ ΪλχουΝ21 ΫΝΣέΣέΝ11θΝ34ΫΝ γάθα ΣβζΫφωθαΝγλαφ έουμ +(30) Κδθβ σν βζϋφωθο: +(30) Fax: +(30) Ηη λοηβθέανγ θθά ωμμ 16/06/1965 ΣσπομΝγ θθά ωμμ Λ υεω έαν- Κτπλομ Web page: Skype: axristop ΠΟΤ δ Ϊε πλνοδεκθκηδευθν πδ βηυθ,νσηάηανοδεκθκηδευθν πδ βηυθν κυ Παθ πδ βηέκυν γβθυθ (2006) ΘΫηαμΝ «Ν απ ζ υγϋλπ βν πθν βζ πδεκδθπθδυθν κν πζαέ δκν βμν GATTέΝ ηπ δλδεάν αιδκζσΰβ βν πθν υθα κ ά πθν βμν ζζβθδεάμναΰκλϊμν πθν βζ πδεκδθπθδυθ»έν αγησμνάλδ α. Τπκ λκφέανγέν ένλ ίϋθ βέν Μ απ υξδαεσν ΠλσΰλαηηαΝ ΰδαΝ ζϋξβν Ν Χλβηα κκδεκθκηδεάν εαδν Σλαπ αδεά (2001),Ν ΟδεκθκηδεσΝ Παθ πδ άηδκν γβθυθ. M.A. in Communications Policy Studies (1992), City University London. Π υξέκνοδεκθκηδευθν πδ βηυθ (1992),ΝΠαθ πδ άηδκν γβθυθ,νσηάηανοδεκθκηδευθν πδ βηυθέ αγησμνάλδ α,νπλυ κμν πκφκδ ά αμέ Π υξέκ ι δ έε υ βνμ απ υξδαεκτν πδπϋ κυνerasmus Tempus ΝΚκδθπθδεά φϊζ δανεαδν φϊζδ βν βθν υλυπβνεαδν ανοδεκθκηδεϊν βμντΰ έαμ (1991), Roskilde University αθέα, Τπκ λκφέανιέκέτέέ Πδ κπκδβ δεσν ι δ έε υ βμν βθν «θϊπ υιβν πδξ δλβηα δεσ β αμν ΤΝ δκέεβ βν ΜδελυθΝ εαδν Μ αέπθν πδξ δλά πθ» (1992),ΝΠαθ πδ άηδκν γβθυθνεαδνstirling Business School εκ έαέ Π Ρ ΚΟΛΟΤΘΗΗΝ ΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΩΝΝ ΜΙΝ ΡΙΩΝ γάθαν1λλλ «θϊζυ βντντθ αιβνι κζκΰδ ηυθνεαδν πκ ζ ηϊ πθνχλά πμ»,ν έ έ έ έ γάθαν1λλλ «Θ ηδεσνπζαέ δκν πθνσβζ πδεκδθπθδυθ»,ν επαδ υ δεσνκϋθ λκνοσ έ γάθαν1λλλ «δκέεβ βνσβζ πδεκδθπθδαευθνολΰαθδ ηυθ»,ν επαδ υ δεσνκϋθ λκνοσ έ Γαζζέα 1995 «Social Security & Social Justice», Institute for Human Studies (IHS) & Summer University - La Nouvelle Economie, Aix-en-Provence. γκθέαν1λλγν «Europe & LibertyμΝΘΫηα ανοδεκθκηδευθ,ννκηδευθντνπκζδ δευθν πδ βηυθ»,νihs. γάθαν1λλβν «θϊπ υιβν πδξ δλβηα δεσ β αμν ΤΝ δκέεβ βν ΜδελυθΝ εαδν Μ αέπθν πδξ δλά πθ»,ν Παθ πδ άηδκν γβθυθν(1 κμ η αιτν1βίν υηη ξσθ πθνεα σπδθνΰλαπ υθν ι Ϊ πθ) εκ έα 1993 «Small & Medium Enterprises», Stirling University, Business School. αθέα 1991 «Social Security in Europe and Future Trends», Roskilde University. ΜΙΝ ΡΙ Ν ΝΣ Λ ΧΗ άη λα ηδθϊλδαν Ν ζϋξβν Σλαπ αυθν εαδν ΪζζπθΝ Χλβηα κπδ π δευθν Ολΰαθδ ηυθν ΰδαΝ απσε β βν Πδ κπκδβ δευθν ι δ έε υ βμν (σζαν αν πέπ αν πδ κπκέβ βμν βμν ΣλΪπ ααμν βμν ζζϊ αμνεαδν βμν πδ λκπάμν βμνκ φαζαδαΰκλϊμ)έ άη λα δ α εαζέαν κνη απ υξδαεσνπλσΰλαηηαν βμνalpha Bank βνλδαθδεάνσλαπ αδεάέν δ α εαζέα σζπθ πθ πδπϋ πθ βμ δ γθκτμ Πδ κπκέβ βμ Certified International Investment Analyst Ν (CIIA) & υλππαρεά Πδ κπκέβ β Certified European Financial Analyst Ν(CEFA). σφδανβίίζν ΝΫκΝ Θ ηδεσν Πζαέ δκν πθν Σβζ πδεκδθπθδυθν εαδν γϋηα αν ΚαγκζδεάμΝ Τπβλ έαμν εαδν δκ σ β βμν πθνσβζ πδεκδθπθδυθ,ν Ν ζϋξβνμσc / CRC / BTC. σφδανβίίγ ΘΫηα ανκαγκζδεάμντπβλ έαμ,ν δα τθ βμ,νσκπδεκτν λσξκυ,νμδ γπηϋθπθνγλαηηυθ,ν Ν ζϋξβνmtc / CRC / BTC. 1

2 Σέλαθα 2003 γάθανβίί1-04 Λ υεπ έανβίίβ γάθαν1λλβ-94 ITU,Ν ωentreν ofν ExcellenceΝ WorkshopΝ onν χspectsν ofν ωompetitiveν TelecomΝ Markets,Ν Παλκυ έα βμν Processes and Methods for Opening the Telecom εarket εαδ υθ κθδ άμ Round Table Discussion. ΟδεκθκηδεΪ,Ν Κκ κζκΰδεϊν εαδν Ρυγηδ δεϊν γϋηα αν πθν Σβζ πδεκδθπθδυθ,ν ά δαν πδησλφπ βν Ν ζϋξβν βμν ΣΣέ ΟδεκθκηδεΪ,Ν Κκ κζκΰδεϊν εαδν Ρυγηδ δεϊν γϋηα αν πθν Σβζ πδεκδθπθδυθ,ν ζϋξβν Γλαφ έκυν πδ λσπκυνκτπλκυέ δαζϋι δμν ΝΈζζβθ μνφκδ β ΫμΝΰδαΝ υηη κξάν ΝπλκΰλΪηηα ανerasmus Tempus Ν γϋηα ανεκδθπθδεάμνα φϊζ δαμνεαδνεκδθπθδεάμνπκζδ δεάμ,ννκηδεάνξκζάν(νοπ )έ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΗΝΠΡΟΩΠΗΡ Ι άη λα δ δεσμν πδ άηκθαμ,ντπ τγυθκμνοδεκθκηδεκτν ζϋΰξκυν πθνλα δκ βζ κπ δευθν αγηυθ,ν γθδεσνυηίκτζδκνρα δκ βζ σλα βμν( Ρ)έ δ δεσμν πδ άηκθαμ,νπλκρ Ϊη θκμνοδεκθκηδευθνθ ηϊ πθ,νρυγηδ δεάν λξάν θϋλΰ δαμν (Ρ ),ΝΜΫζκμΝΤπβλ δαεκτνυηίκυζέκυνβίίθέ δ δεσμν πδ άηκθαμ,ν Τπ τγυθκμν ΟδεκθκηδεάμΝ θϊζυ βμ,ν γθδεάν πδ λκπάν Σβζ πδεκδθπθδυθντνσαξυ λκη έπθν( ΣΣ)έ τηίκυζκμν Σβζ πδεκδθπθδυθ,ν Τπκυλΰ έκν Μ αφκλυθν ΤΝ πδεκδθπθδυθν κυζΰαλέαμν (MTC). Πλκ κδηα έαν Καθκθδ δεκτν Πζαδ έκυν ΰδαΝ π ζ υγϋλπ βν πθν Σβζ πδεκδθπθδυθ βν κυζΰαλέα εαδν επαέ υ βνπλκ ππδεκτν(phare Programmes) Οδεκθκηκζσΰκμ,Ν ήθ βνχλβηα κκδεκθκηδεκτνξ δα ηκτντνμ ζ υθ,νοσ Ν έ έν ΟδεκθκηδεσμΝ θαζυ άμ,ντπ τγυθκμνπ ζα έαμντν δ αΰπΰυθ,νοσ ΝLeasing A.E ΣηάηαΝ Χλβηα κκδεκθκηδευθν εαδν ηϋζκμν βμν ΟηΪ αμν Revenue & Order Management Support, Unisys S.Aέ,ΝΛκθ έθκέ ΜΫζκμΝΟηΪ αμνέλΰκυν Νproject Assets Management βθνκ βηα δεάνσλϊπ ααν 1991 Τπ τγυθκμν,νμ κΰ δαεκτνχπλδκτν ΰέΝ θ λϋα,νμ κΰ δαεκέν ΰυθ μ,ν γάθαέ Ι ΚΣΙΚΗΝ Κ ΗΜ ΙΚΗ ΠΡΟΤΠΗΡ Ι ( ΤΣΟΝΟΜΗΝ Ι Κ ΛΙ ) άη λα Παθ πδ άηδκν γβθυθ,ν ΣηάηαΝ ΟδεκθκηδευθΝ πδ βηυθέν ΜΪγβηα: δ δεϊν γϋηα αν Σλαπ αδεάμ Οδεκθκηδεάμ άη λα γθδεσν Μ σίδκν Πκζυ ξθ έκν ( ΜΦ )έ ΜΪγβηα: Χλβηα κκδεκθκηδεάν δκέεβ β, (Μ απ υξδαεσ πλσΰλαηηαν Μαγβηα δεάνπλκ υπκπκέβ βν Ντΰξλκθ μ Σ ξθκζκΰέ μνεαδν βθνοδεκθκηέα ) γθδεσν Μ σίδκν Πκζυ ξθ έκν ( ΜΦ )έ ΜΪγβηα: δαξ έλδ βν Χαλ κφυζαεέκυ, (Μ απ υξδαεσνπλσΰλαηηαν Μαγβηα δεάνπλκ υπκπκέβ βν Ντΰξλκθ μνσ ξθκζκΰέ μνεαδν βθνοδεκθκηέα ) άη λα Kentucky MBA (Σ Ι Π δλαδϊ). Μαγάηα α: Corporate Finance, εanagerialνeconomics άη λα Σ ΙΝ Π δλαδϊ,ν ΣηάηαΝ Λκΰδ δεάμ,ν Μ απ υξδαεσν ΠλσΰλαηηαΝ βν Λκΰδ δεάν εαδν άη λα Χλβηα κκδεκθκηδεάέν Πλκπαλα ε υα δεϋμν δαζϋι δμ ΟδεκθκηδεΪΝ Χλβηα κκδεκθκηδεϊ. Σ ΙΝ Π δλαδϊ,ν ΣηάηαΝ Λκΰδ δεάμ,ν Μ απ υξδαεσν ΠλσΰλαηηαΝ βν Λκΰδ δεάν εαδν Χλβηα κκδεκθκηδεάένμϊγβηα: δαξ έλδ βνχαλ κφυζαεέκυ Σ ΙΝ Π δλαδϊ,ν ΣηάηαΝ Λκΰδ δεάμ εαδν Χλβηα κκδεκθκηδεάμ. Πλκπ υξδαεσν ΜΪγβηα δαξ έλδ βνχαλ κφυζαεέκυ Σ ΙΝ Π δλαδϊ,ν ΣηάηαΝ Λκΰδ δεάμ εαδν Χλβηα κκδεκθκηδεάμέν ΜΪγβηα: ηδθϊλδκν Σ ζ δκφκέ πθ Σ ΙΝΠ δλαδϊ,νσηάηαν δκέεβ βμν πδξ δλά πθ. ΜΪγβηα: Χλβηα κκδεκθκηδεάν δκέεβ β δ α εαζέα summer school βμ Έθπ βμ Οδεκθκηδευθ Παθ πδ βηέπθ Νσ δαμ εαδ θα κζδεάμ υλυπβμ εαδ ελα υθ Ματλβμ ΘΪζα αμ (ASECU youth), Podgorica University of Economics, Μαυλκίκτθδκ, Ικτζδκμ δ α εαζέα summer school βμ Έθπ βμ Οδεκθκηδευθ Παθ πδ βηέπθ Νσ δαμ εαδ θα κζδεάμ υλυπβμ εαδ ελα υθ Ματλβμ ΘΪζα αμ (ASECU youth), Rostov State University of Economics, Ρπ έα, τΰκυ κμ Παθ πδ άηδκν Π δλαδϊ,ν ΣηάηαΝ δ γθυθν υλππαρευθν πκυ υθέν ΜΪγβηα: δ γθ έμν Σβζ πδεκδθπθέ μ άη λα άη λα ζζβθδεσν θκδε σνπαθ πδ άηδκν( Π),Ν ΠΝ βνθέ έ: Σλαπ αδεσνπ λδίϊζζκθ,νσρ ηί έ (Μ απ υξδαεσνπλσΰλαηηαν βθνσλαπ αδεάνεαδνχλβηα κκδεκθκηδεά)έ θκδε σν Παθ πδ άηδκν ΚτπλκυΝ ( ΠΚΤ),Ν ΠΝ βν Θέ έ: Σλαπ αδεάν δκέεβ β, ΣΟΙΚη1. (Μ απ υξδαεσνπλσΰλαηηαν βθνσλαπ αδεάνεαδνχλβηα κκδεκθκηδεά)έ 2

3 θκδε σνπαθ πδ άηδκνκτπλκυν( ΠΚΤ),Ν ΠΝ βνθέ έ: Σλαπ αδεσνπ λδίϊζζκθ,νσοικηί. (Μ απ υξδαεσνπλσΰλαηηαν βθνσλαπ αδεάνεαδνχλβηα κκδεκθκηδεά)έ θκδε σν Παθ πδ άηδκν ΚτπλκυΝ ( ΠΚΤ),Ν ΠΝ βν Θέ έ: ΠλκξπλβηΫθβΝ Χλβηα κκδεκθκηδεά, ΣΟΙΚθί έν (Μ απ υξδαεσν ΠλσΰλαηηαΝ βθν Σλαπ αδεάν εαδν Χλβηα κκδεκθκηδεά)έ γθδεάν ξκζάν βησ δαμν δκέεβ βμέν ΜΪγβηα: βησ δαν Οδεκθκηδεά εαδν πέίζ οβν δπζπηα δευθν λΰα δυθέ ΠαλΪλ βηαν βθν ζζϊ αν κυν βησ δκυν ΓαζζδεκτΝ Παθ πδ βηέκυν Paris NordέΝ ΜΪγβηα: θϊζυ βνεαδν δαξ έλδ βν π θ τ πθ εαδν Χλβηα κκδεκθκηδεάν δκέεβ β. (Πλκπ υξδαεσν εαδνμ απ υξδαεσνπλσΰλαηηα)έ άη λα Παθ πδ άηδκν Π δλαδυμ,ν δ δεϋμν δαζϋι δμν κν ηϊγβηαν Regulation εαδν Antitrust άη λα (Μ απ υξδαεσνπλσΰλαηηανοδεκθκηδεάνεαδν πδξ δλβηα δεάν λα βΰδεά)έ Παθ πδ άηδκν γβθυθν δ δεϋμν δαζϋι δμν κνηϊγβηαν ΟδεκθκηδεΪΝ πθνσβζ πδεκδθπθδυθ (Μ απ υξδαεσν δα ηβηα δεσν Πλσΰλαηηα ΟδεκθκηδεάΝ εαδν δκέεβ βν πθν Σβζ πδεκδθπθδαευθν δε τπθ ) επαδ υ άλδαν Ο ΠΛ ΣΩΝ, ΠλσΰλαηηαΝFoundation ΰδαΝ δ αΰπΰάν ΝΠαθ πδ άηδαν κν έ έένμϊγβηα: Macroeconomic Theory Παθ πδ άηδκν γβθυθ,ν ηάηανοδεκθκηδευθν πδ βηυθνεαδν ΣηάηαΝ πδεκδθπθέαμντνμμ,ν κβγσμν Καγβΰβ ά. Μαγάηα α: Μαελκκδεκθκηδεά Θ πλέα, ΜδελκκδεκθκηδεάΝ Θ πλέα εαδν ΟδεκθκηδεσΝΡ πκλ Ϊα. ΗΜΟΙ Τ Ι ΠΙΣΗΜΟΝΙΚ Π ΡΙΟ ΙΚ Vergos, K. and Christopoulos, A., (2014). Is the issuing of executive stock options a positiveν signal Ν forν theν marketν valueν ofν aν firmςν TheΝ ύreekν evidence, International Journal of Corporate Finance and Accounting (IJCFA) (forthcoming September, vol. 2). Christopoulos, A., Kalantonis, P., Stavroulakis, D., Katsikides, S., (2014). TheΝ migration of Greek scientists abroad and the phenomenon of Brain-Drain in the current crisis, International Journal of Business, Humanities and Technology Vol. 4 No. 2. Kenourgios, D., Christopoulos, A. and Dimitriou, D., (2013). Asset markets linkages and contagion during the global financial crisis,νmultinational Finance Journal, vol. 17, no. 1/2, pp Christopoulos, A., Dokas, I., and Mantzaris, D., (2013). The Estimation of Corporate Liquidity Management Using Artificial Neural Networks,Ν International Journal of Financial Engineering and Risk Management (IJFERM), Vol. 1, No. 2. Vergos, K., Christopoulos, A., and Kalogirou, V., (2013). εacroeconomicνόactorsνandν Company Value in the Context of the Ohlson Residual Income Valuation Model: EmpiricalΝ όindingsν fromν ύreece έν International Journal of Sustainable Economies Management, 2(2), pp Demiri, G., Christopoulos, A., Dokas, I. and Vergos, K., (2013). Is the application of Simple Trading Rules a powerful tool for Profitability Prediction?: the case of the FTSE- 20 of the Athens Exchange,Ν European Journal of Scientific Research, Volume 103 Issue 2. Christopoulos, A., Vergos, K., (2012). ϊoνbanking acquisitions create value in an era of deregulation and increasing risks? Recent findings in the US,Ν Global Journal of International Business Research (GJIBR), Vol.5, No.5. Vergos, K., Christopoulos, A. and Kosteletou, N., (2012). ωanνwork-sharing decrease unemployment while maintaining economy growth? A case study for six world leading economies,νmiddle Eastern Finance and Economics, issue 17. Chouliaras, A., Christopoulos, A., Kenourgions, D., and Kalantonis, P., (2012). TheΝPIIύSΝ stock markets before and after the 2008 financial crisis: dynamic cointegration and causality analysis, International Journal of Banking, Accounting and Finance (IJBAAF), Vol.4, No.3, pp Papathanasiou, S., Christopoulos, A., Kalantonis, P. and Chouliaras, A., (2012). ϊynamicνcointegrationsνamongνeuropeanνnationalνstock markets: The case of PIIGS, Southeuropean Review of Business Finance and Accounting, vol.1. 3

4 Christopoulos, A., Mylonakis, J. and Koromilas, C., (2011). εeasuringν theν ImpactΝ ofν όinancialν ωrisisν onν InternationalΝ εarketsμν anν applicationν ofν όinancialν StressΝ Index,Ν Review of European Studies, Vol.3, No.1. Christopoulos, A., Mylonakis, J. and Diktapanidis, P., (2011). ωouldνδehmanνψrothers Ν ωollapseνψeνχnticipatedςνχnνexaminationνusingνωχεeδsνratingνsystem,νinternational Business Research, Vol. 4, No 2 Apr. Published by Canadian Centre of Science and Education. Vergos, K., Christopoulos, A., Krystallidis, P. and Papandroni, O., (2010). EconomiesΝ of Scale and Concentration in the Greek and the Norwegian Aquaculture Industry. An empiricalνstudy,νint.j.buss.mgt.eco.res., Vol 1(1), pp Vergos, K., Mylonakis, J. and Christopoulos, A., (2009). ωouldν ψusinessν ωyclesν andν Economic Crises smooth out at a Reasonable cost? Empirical Findings from the US Economy,Ν EuroMed Journal of Business, Emerald Management ejournals, Vol.5 Issue1. Yannelis, D., Christopoulos, A. and kalantzis, F., (2009). EstimatingΝ theν demandν forν χϊsδν andν ISϊσΝ servicesν inν ύreece,ν Journal of Telecommunications Policy, Vol.33, Issue Migiakis, P., and Christopoulos, A., (2009). TracingΝ δongν RunΝ InteractionsΝ ofν TelecommunicationsΝωompanies ΝStockΝPricesμΝχ ωointegrationνχnalysis,νinternational Research Journal of Finance and Economics (IRJFE), Issue 32, pp Vergos, K., Christopoulos, A. and Kosteletou, N., (2009). εacroeconomicνfactorsνthatν affected Business cycles before the 50s, after the 80s and during the intermediate periodμν EmpiricalΝ findingsν onν theν USΝ economy,ν International Research Journal of Finance and Economics (IRJFE), Issue 40. Zarikas, V., Christopoulos, A. and Rendoumis, V., (2009). χν thermodynamicν description of the time evolution of a stock market index,ν European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences (EJEFAS), ISSN Issue 16, pp Gerantonis, N., Vergos, K. and Christopoulos, A. (2009). ωanν χltmanν -score model predict business failures in Greeceς ΝResearch Journal of International Studies (RJIS), Vol.12. Christopoulos, A., Kosteletou, N and Vergos, K., (2009). ύlobalisationνandνψroadbandμν TheΝ caseν ofν theν ύreekν telecommunicationsν market,ν International Journal of Trade in Services (IJTS), Vol 1. Christopoulos, A., Vergos, K. and Kotsiri, K., (2009). δiberalizationν ofν theνfixedνvoiceν telephony and the possible effects on the Greek telecommunications sector in the long run,νinternational Journal of Trade in Services (IJTS), Vol. 1. Christopoulos, A., Mylonakis, J. and Vergos, K., (2009). χν ωomparativeν Pricing Study of Five EU Member States ΙnΝ όixedν VoiceΝ Telephony,Ν International Review Journal of Management Research and Technology, Vol. 3 No. 1, pp Vergos, K. and Christopoulos, A., (2008). TheΝ effectsν ofν acquisitionsν onν theν marketν valueνofνtheνbankingνsectorμνχnνempiricalνanalysisνfromνύreece,νeuropean Journal of Scientific Research (EJSR), Vol. 24, Issue 3. Christopoulos, A., Mylonakis, J. and Vergos, K., (2009). TheΝ liberalization process of telecommunications and the role of the National Regulatory Authorities in pricing policies: χνcaseνstudyνfromν ύreece,νproblems & Perspectives in Management, Vol.7, Issue 2. Christopoulos, A., Mylonakis, J. and Francis, T., (2008). TheΝderegulation process of electricity and gas markets in the European Union and the influence κf energy prices on inflation, European Journal of Scientific Research, Vol 19, No4, pp Vergos, K., Christopoulos, A. and Mylonakis, J., (2008). The Impact of Publicity and PressΝ χnnouncementsν onν ShareΝ PricesμΝ χnν EmpiricalΝ Study, The Icfaian Journal of Management Research, vol. VII No 3, March 2008, pp Christopoulos, A., Vergos, K. and Mylonakis, J., (2008). EmpiricalΝinvestigationΝofΝtheΝ business effects of announcements to share prices, The Journal of Money, Investment and Banking, issue 2, pp

5 Mylonakis, J., Evripiotis, M. and Christopoulos, A., (2007). TechnologyΝInformationΝandΝ Communication Practices in Intra-Organization Training: Proposals for Full Scale Use of Computer-based Learning and Business Decision Support Systems,Ν Leadership & Organizational Management Journal, Issue 4. Mylonakis, J., Evripiotis, M. and Christopoulos, A., (2007). TheΝ developmentν ofν broadband networks and the promotion of broadband services: Is there any interest for enterprisesνandνfinalνusersς Business Journal for Entrepreneurs, Issue 4. Π ΡΟΤΙ Ι Ι ΘΝΗΝΤΝ ΡΙ ΝΜ ΝΚΡΙΣ Christopoulos, A., Demiroglou, N. and Dokas, I., (2014). PredictingΝωorporateΝόailureμΝ χν newν methodologicalν approachν toν theν configurationν ofν firms Ν statusν usingν advancedν computationalν methods, Multinational Finance Society Symposium, April 2014, Larnaca, Cyprus. Vergos, K. and Christopoulos, A., (βί1γ)έν Culture, Performance and Banking Acquisition Value in an era of increasing risks. Global findings,ν 20th Annual Conference of the Multinational Finance Society, Izmir, Turkey. Vergos, K. and Christopoulos, A., (βί1β)έν Is the issuing of executive stock options a positiveνsignal ΝforΝtheΝmarketΝvalueΝofΝaΝfirmςΝTheΝύreekΝevidence, 3rd Early Career Academics' Research Development Program in Istanbul. Vergos, K., Christopoulos, A., Pan, Q. and Ozturk, P., (2012). TheΝEconomicΝcrisisΝandΝ theνitνindustryνinνtheνusχμνχnνempiricalνstudy,ν9 th International Conference on Applied Financial Economics, Samos Island. Gioldasis, G., Christopoulos, A. andνvergos,νkέ,ν(βί1β)έν A panel data analysis of large and mid-cap stocks in the Athens Exchange for the period ,Ν9 th International Conference on Applied Financial Economics, Samos Island. Kenourgios, D., and Christopoulos, A., (2011). Asset markets linkages and contagion during the global financial crisis,νhfaa Conference Piraeus. Zarikas, V., Christopoulos, A. and Rendoumis, V., (2011)έΝ VolatilityΝofΝaΝStockΝIndexΝasΝ ThermodynamicΝ όluctuation,ν 8 th International Conference in Applied Financial Economics, INEAG, Samos Island. Zarikas, V., Christopoulos, A. andν Rendoumis,Ν Vέ,Ν (βί1ί)έν χν thermodynamicν description of the time evolution of a stock market index,ν7 th International Conference in Applied Financial Economics, INEAG, Samos Island. Vergos, K., Christopoulos, A., and Kosteletou, L., (2009). εacroeconomicν factorsν thatν affected Business cycles before the 50s, after the 80s and during the intermediate period: EmpiricalΝ findingsν onν theν USΝ economy,ν Proceedings 6 th International Conference Advances in Applied Financial Economics, ΙΝ G, Samos Island. Vergos, K., Christopoulos, A. andν εylonakis,ν Jέ,Ν (βίίκ)έν The Impact of Publicity and PressΝ χnnouncementsν onν ShareΝ PricesμΝ χnν EmpiricalΝ Study, 5 th International Conference on Applied Financial Economics, Samos Island Christopoulos, A., Kosteletou, N., and Vergos, K., (2007). ύlobalisationν andν ψroadbandμν TheΝ caseν ofν theν ύreekν telecommunicationsν market,ν Proceedings 18th European Regional ITS Conference, Istanbul Turkey, Broadband Demand, Session VII. K. Vergos, A. Christopoulos, (2007)έΝ TheΝshort-term market effect of issuing executive stockν optionsέν TheΝ ύreekν evidence,ν Proceedings 4 th International Conference AdvancesΝinΝAppliedΝόinancialΝEconomics,ΝΙΝ ύ,νsamosνislandέν Christopoulos, A., Vergos, K., and Kotsiri, K., (2007) δiberalizationν ofν the fixed voice telephony and the possible effects on the Greek telecommunications sector in the long run,ν Proceedings 4 th International Conference Advances in Applied Financial Economics,ΝΙΝ ύ,νsamosνislandέν Christopoulos, A., and Vergos, K., (2006). ώow stock prices react to managerial decisions and other profit signaling events in the Greek mobile telecom market,ν Proceedings 17 th European Regional ITS Conference, Amsterdam, Regulation Session 2.3. Migiakis, P., and Christopoulos, A.. (2006). TracingΝ δong Run Interactions of TelecommunicationsΝ ωompanies Ν StockΝ PricesμΝ χν ωointegrationν χnalysis,ν 3 nd International Conference in Applied Financial Economics, INEAG, Samos Island. 5

6 Ι ΛΙ ΓΧ ΙΡΙ Ι ΘΫηα α Σλαπ αδεάμ εαδ Χλβηα κκδεκθκηδεάμ Θ πλέαμ. ε σ δμ Κλδ δεά (ΜΪλ δκμ 2012), η Ν σεα, Ι. (424 ζέ μ). α δεσν δ αε δεσν τΰΰλαηηαν κν ηϊγβηαν δ δεϊν ΘΫηα ανσλαπ αδεάμνθ πλέαμ. ΣηάηαΝΟδεκθκηδευθΝ πδ βηυθ,νπαθ πδ άηδκν γβθυθέ δ δεϊν ΘΫηα αν Σλαπ αδεάμν Θ πλέαμ (βηίν ζέ μ). α δεσν δ αε δεσν ΰξ δλέ δκ κν ηϊγβηαν δ δεϊν ΘΫηα αν Σλαπ αδεάμν Θ πλέαμ. ΣηάηαΝ ΟδεκθκηδευθΝ πδ βηυθν Παθ πδ βηέκυν γβθυθν(βί1ί-2012),νη Ν βνίκάγ δαν βμνιπϊθθαμν γαθα Ϊ κυέ φαληκΰϋμν κν E-views (βίίν ζέ μ). δ αε δεσ ΰξ δλέ δκ κν ηϊγβηαν λ υθβ δεσν Project. ΣEI Π δλαδϊ,νμ απ υξδαεσνπλσΰλαηηανχλβηα κκδεκθκηδεάμνεαδνλκΰδ δεάμν (βί1β),νη ΝΧκυζδαλΪ,Ν έ ΡΘΡ ΝΗΜ ΡΗΙΟΝήΝ ΟΜ Ι ΙΟΝΣΤΠΟ «Ν ζζϊ αν κνηατλκνπλσία κν βμν υλπαυθβμνάνηδαν τ λβνγ ληαθέα;»,νβζ ε λκθδεάν κδεκθκηδεάν φβη λέ α «Capital.gr»,Ν1κΝΙκυζίκυΝβ011. «Ν ελέ βν πμν πλαΰηα δεσ β αν άν πμν αφκληάν πδίκζάμν θϋπθν ηϋ λπθν»,ν βη λά δα κδεκθκηδεάν φβη λέ αν«κ Ρ ΟΣ»,Ν16ΝΜα κυνβ00λ. «Ν υηφπθέαν κυν ΟΣ Ν η Ν βθν ϊtν εαδν βν βζ πδεκδθπθδαεάν αΰκλϊν κν τθκζσν βμ», ί κηα δαέανκδεκθκηδεάν φβη λέ α «Στηίκυζκμ»,Ν1κΝΙκυθίκυΝβ00κέ «ΟΝ λα βΰδεσμν π θ υ άμν κθνοσ ΝπμΝαθαΰεαέαΝζτ βνάνπκζδ δεάν πδζκΰάν»,νβη λά δαν κδεκθκηδεάν φβη λέ αν«ξπρ Σ»,ΝγΝΦείλκυαλίκυΝβ00ι. «ΟΝΟΣ ΝπμΝπκζδ δεσνπλσίζβηαν βθν ζ υ αέαν δεκ δπ θ α έα»,ν ί κηα δαέανκδεκθκηδεάν φβη λέ α «ΗΝ ιία»,νβγν εεεηίλίκυνβ006έ «ΠΫθ Ν ξλσθδαν εα Ϊλΰβ βμν κυν ηκθκππζέκυν πθν βζ πδεκδθπθδυθέν ΠζάλβμΝ απ ζ υγϋλπ βν άν πζάλβμν λτγηδ βν»,ν ηβθδαέκν π λδκ δεσ «πδ ηηκθδεσν ΜΪλεε δθΰε»,ν ετχκμνικυθίκυνβ006έ «ΟδΝ βζ πδεκδθπθέ μν πϋθ Ν ξλσθδαν η ΪΝ βθν εα Ϊλΰβ βν κυν ηκθκππζέκυν κυν ΟΣ»,Ν ί κηα δαέανκδεκθκηδεάν φβη λέ α «ΗΝ ιία»,νβ4ικυθίκυνβ006έ «Ν π ζ υγϋλπ βν πθν Σβζ πδεκδθπθδυθν βθν ζζϊ αν εαδν κν λσζκμν βμν ΣΣΝ πμν θ ιϊλ β βμν Ρυγηδ δεάμν λξάμ»,ν Ϋε κ βν ΟδεκθκηδεκτΝ πδη ζβ βλέκυν ζζϊ αμ, ΟδεκθκηδεΪΝΧλκθδεΪ ετχκμν1γ0ννκϋηίλδκμνβ004ν/νιαθκυϊλδκμνβ005. ΤΠΟΛΟΓΙΣ ICT Hellas 2007, Word, Excel, Access εαδ Power Point ΰδα Windows, Internet, Reuters, α δ δεϊ ΠλκΰλΪηηα α E-views, SPSS, STATA. Ξ Ν ΝΓΛΩ ΰΰζδεΪ,ΝΪλδ α Νΰλαπ σνεαδνπλκφκλδεσνζσΰκέ ΤΜΜ ΣΟΧΗ Ν ΠΙΣΗΜΟΝΙΚ ΝΠ ΡΙΟ ΙΚ ΝΚ ΙΝΟΡΓ ΝΩ ΙΝ ΙΝΣΙΣΟΤΣ άη λα Managing Editor: InternationalΝ JournalΝ ofν CorporateΝ όinanceν andν AccountingΝ (IJCόA). Semi-Annual. ( Information Resources Management Association) άη λα Editorial Board: The South European Review of Business Finance and Accounting,ΝTEI ofνpiraeus,νϊepartmentνofνχccounting άη λα Editorial Board: InternationalΝJournalΝofΝMarketingΝIssuesΝandΝTradeΝPolicyΝ(IJMITP), Bi- Annual. Serials Publications, Publishers & Distributors ( ISSN: ) άη λα Editorial Board: InternationalΝ JournalΝ ofν TradeΝ inν ServicesΝ (IJTS), Bi-Annual. Serials Publications, Publishers & Distributors ( ISSN: ) άη λα ε πθ δαξ δλδ υθ βμν δα δε υαεάμ κδεκθκηδεάμ φβη λέ αμ άη λα ΜΫζκμ: Έθπ β Οδεκθκηδευθ Παθ πδ βηέπθ ASECU (Association of South and Eastern Europe and the Black Sea Region Economic Universities) άη λα ΜΫθ κλαμν βθν Τζκπκέβ βν πδξ δλβηα δευθνξ έπθν(businessνplansν)νπκυν ξ έακθ αδν η Ν βθν πδξ δλβηα δεσ β α κ πζαέ δκν βμν ΠλΪιβμΝ ΜκθΪ αν Καδθκ κηέαμν εαδν πδξ δλβηα δεσ β αμν(μκ )Ν κυνπαθ έκυνπαθ πδ βηέκυ έ ΜΫθ κλαμ κηϊ αμν φκδ β υθ κυ Σηάηα κμν ΟδεκθκηδευθΝ πδ βηυθν κυν Παθ πδ βηέκυν γβθυθν ΰδαΝ κν δαΰπθδ ησν Equity Research Challenge,Ν δκλΰαθπ άμ Hellenic CFA Society άη λα ΜΫζκμ: πδ βηκθδεά πδ λκπά ζζβθδεάμ Έθπ βμ Πδ κπκδβηϋθπθν θαζυ υθνμ κξυθν εαδν βμν ΰκλΪμ ( Π Μ ) 6

7 2007- άη λα άη λα άη λα άη λα πδ βηκθδεσμν υπ τγυθκμ: ι α δεάμ πδ λκπάμ ΰδαΝ δ γθάν Πδ κπκέβ βν Certified International Investment Analyst (CIIA) & υλππαρεάνπδ κπκέβ βν Certified European Financial Analyst (CEFA). ΜΫζκμ: ΚΫθ λκν λδ έαμν δ γθκτμνέθπ βμνσβζ πδεκδθπθδυθν(itu). ΜΫζκμ: δ γθάμ Κκδθπθέα πθ Σβζ πδεκδθπθδυθ (International Telecommunications Society - ITS). ΜΫζκμ: πδ βηκθδεάν εαδν Ολΰαθπ δεάν πδ λκπάν δκλΰϊθπ βμν δ γθυθν υθ λέπθν Ν φαληκ ηϋθαν Χλβηα κκδεκθκηδεϊν εαδν ΟδεκθκηδεΪέ Ιθ δ κτ κν λ υθυθν θα κζδεκτν δΰαέκυν(ineag). ΜΫζκμ: τθ ηκν πδ βησθπθνχλβηα κκδεκθκηδεάμν- Λκΰδ δεάμν ζζϊ κμν(hfaa). ΜΫζκμ: Έθπ βν πκφκέ πθνχλβηα κκδεκθκηδεάμντνσλαπ αδεάμνοπ έ ΜΫζκμ: Institute for Humane Studies (IHS). ΜΫζκμ: ΟδεκθκηδεσΝ πδη ζβ άλδκν ζζϊ κμέ άη λα άη λα άη λα άη λα άη λα ΜΫζκμ: ζζβθδεσμ λυγλσμ αυλσμ επλσ ππκμ Ρ : Single Energy Market Working Group (SEM), ΰδα γϋηα α αθ αΰπθδ ηκτ εαδ εκ κζσΰβ βμ (competition and unbundling task force) επλσ ππκμ ΣΣ: Independent Regulators Groups Working Groups, ΰδα γϋηα α εκ κζσΰβ βμ εαδ δηκζσΰβ βμ εαδ εαγκζδεάμ υπβλ έαμ (costing, pricing, and universal service). 7

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 2010-σήμερα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΣΕΜΦΕ). Μάθημα: «Διαχείριση Χαρτοφυλακίου»,

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 2010-σήμερα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΣΕΜΦΕ). Μάθημα: «Διαχείριση Χαρτοφυλακίου», ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Απόστολος Γ. Χριστόπουλος Διεύθυνση Γραφείου: Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, γραφείο 315, Σταδίου 5, Αθήνα Τ.Τ. 105 62 Διεύθυνση Οικίας: Αριστάρχου

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ ΑΦΙ Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ ΑΦΙ Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Απόστολος Γ. Χριστόπουλος Διεύθυνση Γραφείου: Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, γραφείο 315, Σταδίου 5, Αθήνα Τ.Τ. 105 62 Διεύθυνση Οικίας: Αριστάρχου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Π Σ Τ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α. ( έμένίθ1ήίλ) πδίζϋππθμ Γ υλΰδκμνκκυλ Ϋ αμ Καγβΰβ άμ

ΘΕΜΑ: Π Σ Τ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α. ( έμένίθ1ήίλ) πδίζϋππθμ Γ υλΰδκμνκκυλ Ϋ αμ Καγβΰβ άμ ΘΕΜΑ: ΝΣΡΙΣΟ ΘΜΙ ΝΣΟΤΡΙΣΙΚ ΝΝ ΚΠ Ι Τ ΝΣ ΝΝΓ ΡΜ ΝΙ Π Σ Τ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α βηβ λέκυνχ ΝΣ Ρ Ν κυνχλά κυ ( έμένίθ1ήίλ) πδίζϋππθμ Γ υλΰδκμνκκυλ Ϋ αμ Καγβΰβ άμ Θ ΛΟΝΙΚ,ΝΝΟ Μ ΡΙΟΝβί1γ Π λέζβοβ ΣκΝ επαδ υ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT) Ε Α: Α Α Α Α.. Α Α υν ον ής :. ΦΑ πεύ υνος : Χ. Η Εκπ ό ωπο α ώ : Θ. Ε Α Η Ομάδα Ε γασία Μ ΘΗΣΙΚΗΝΟΜ Ν Α Α: Α Α Α Α : α/α πώ υ ο Ό ο α 1 Α Α Α Α - Α 2 Α 3 Α Α 4 Α Α Α 5 Α 6

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΣ ΠΟΤ Κ ΛΛΙ ΡΓΟΤΝΣ Ι Σ Ν

ΦΤΣ ΠΟΤ Κ ΛΛΙ ΡΓΟΤΝΣ Ι Σ Ν ΦΤΣ ΠΟΤ Κ ΛΛΙ ΡΓΟΤΝΣ Ι Σ Ν ΛΛ ΓΙ Σ Ν Π Ρ ΓΩΓ ΙΟ ΙΘ ΝΟΛ Κ Ι ΙΟΝΣ Λ ΚΟΠΟΝ ΡΓ Ι υ βηα δεά εαζζδϋλΰ δα πθ φυ υθ αυ υθ έθαδ ΰθπ ά εαδ πμ θ λΰ δαεά ΰ πλΰέα εαδ έθαδ Ϋθαμ κζκϋθα αθαπ υ ση θκμ κηϋαμ σ κ β ξυλα

Διαβάστε περισσότερα

ΣτπκδΝαζ υλδκτ 3-17. ΝηαΰδΪΝΝ 18-20. ΝΝίτθβ 20-23. Άηυζκ 24-25. Πκζυ αεξαλέ βμ 26. ΠβΰΫμ 27

ΣτπκδΝαζ υλδκτ 3-17. ΝηαΰδΪΝΝ 18-20. ΝΝίτθβ 20-23. Άηυζκ 24-25. Πκζυ αεξαλέ βμ 26. ΠβΰΫμ 27 ΗΝχ αν ουνα υ ο Απο του α τ : Η που ο α ο ω ου Πα ο ε Κω α ί α ου Συ εώ 1 Π χ α Γ θδεϊνΰδαν κναζ τλδ 2 ΣτπκδΝαζ υλδκτ 3-17 ΝηαΰδΪΝΝ 18-20 ΝΝίτθβ 20-23 Άηυζκ 24-25 Πκζυ αεξαλέ βμ 26 ΠβΰΫμ 27 2 ΗΝχ αν ουνα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΠΣΤΧΙ ΚΗΝ ΡΓ Ι ΝΣΩΝ:Ν Ι ΟΤΝΜ Γ ΛΗΝΗΝ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν Λ ΜΠΡΟΤΝ Λ Ξ Ν ΡΟ Ι ΣΟΡΙΚΗΝ Ν ΡΟΜΗ Ν Ν Ω ΙΜ ΝΠΗΓ Ν Ν ΡΓ Ι ΚΟΠΟ,Ν ΣΟΧΟΙΝΚ ΙΝ ΡΧ Ν ΙΟΚΛΙΜ ΣΙΚΗ Ν ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ Μ κθ σλκ δκεζδηα

Διαβάστε περισσότερα

πζϊ,νθαν βηδκυλΰά κυη Νε λ κφκλέανΰδαν κν ι θκ κξ έκν αμνη Νηβ θδεσνλέ εκ!

πζϊ,νθαν βηδκυλΰά κυη Νε λ κφκλέανΰδαν κν ι θκ κξ έκν αμνη Νηβ θδεσνλέ εκ! ΰαπβ ΫΝΞ θκ σξ,ν δνγανηπκλκτ αη ΝθαΝ εϊθκυη ΝΰδαΝ Ϊμν πζϊ,νθαν βηδκυλΰά κυη Νε λ κφκλέανΰδαν κν ι θκ κξ έκν αμνη Νηβ θδεσνλέ εκ! ΠκδκδΝ έηα Η SpyrouΝPhiloxenia έθαδνγυΰα λδεάν αδλ έαν βμ SpyrouΝώotels,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA CHAMPIONS LEAGUE *

ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA CHAMPIONS LEAGUE * ΑΰκλΪακθ αμ δ δ άλδκ δαλε έαμ κ φέζαγζκμ ια φαζέα δ βθ παλαεκζκτγβ β σζπθ πθ θ σμ Ϋ λαμ αΰυθπθ κ ΰάπ κ «Γ. Καλαρ εϊεβμ», κδ κπκέκδ αθϋλχκθ αδ κυζϊχδ κθ έεκ δ πϋθ (25). ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA

Διαβάστε περισσότερα

πζϊ,νθαν βηδκυλΰά κυη Νε λ κφκλέανΰδαν κν ι θκ κχ έκν αμνη Νηβ θδεσνλέ εκ!

πζϊ,νθαν βηδκυλΰά κυη Νε λ κφκλέανΰδαν κν ι θκ κχ έκν αμνη Νηβ θδεσνλέ εκ! ΰαπβ ΫΝΞ θκ σχ,ν δνγανηπκλκτ αη ΝθαΝ εϊθκυη ΝΰδαΝ Ϊμν πζϊ,νθαν βηδκυλΰά κυη Νε λ κφκλέανΰδαν κν ι θκ κχ έκν αμνη Νηβ θδεσνλέ εκ! ΠκδκδΝ έηα Η SpyrouΝPhiloxenia έθαδνγυΰα λδεάν αδλ έαν βμ SpyrouΝώotels,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓ ΝΙ ΜΟ ΝΚ Σ ΝΣΧΝΝΝ ΡΚΧΣΙΚΧΝΝ

ΟΡΓ ΝΙ ΜΟ ΝΚ Σ ΝΣΧΝΝΝ ΡΚΧΣΙΚΧΝΝ ΟΡΓ ΝΙ ΜΟ ΝΚ Σ ΝΣΧΝΝΝ ΡΚΧΣΙΚΧΝΝ ΧΟΚ Ν Ψ ΟΙΝ Ι Σ Ι ΝΣΟΤΝΠΡΟ ΛΗΜ ΣΟ ΣΟΤ Ν Ν ΟΤ π π ά π ( π φ π π π ) π π π. Ν- π π π ΠΡΟΓΡ ΜΜ Σ ΝΣΟΤΝΟΚ Ν ΠΡΟΛΗΦΗ Θ Ρ Π Ι ΚΟΙΝΧΝΙΚΗΝ Π Ν ΝΣ ΞΗ Κ ΝΣΡ ΝΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΚ Ν Ν-ΣΟΠΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓ ΙΟΝ Ν ΠΣΤΞΗΝΤ ΝΟΜΟΘ ΣΙΚΗΝΠ Ρ Μ ΗΝΓΙ ΝΣΗΝΡΤΘΜΙΗΝΧΡ ΩΝΝΜΙΚΡΩΝΝ ΠΙΧ ΙΡΗ ΩΝΝΚ ΙΝ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΩΝΝ. δ δπ δεκτνξλϋκυμν

ΤΠΟΤΡΓ ΙΟΝ Ν ΠΣΤΞΗΝΤ ΝΟΜΟΘ ΣΙΚΗΝΠ Ρ Μ ΗΝΓΙ ΝΣΗΝΡΤΘΜΙΗΝΧΡ ΩΝΝΜΙΚΡΩΝΝ ΠΙΧ ΙΡΗ ΩΝΝΚ ΙΝ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΩΝΝ. δ δπ δεκτνξλϋκυμν ΤΠΟΤΡΓ ΙΟΝ Ν ΠΣΤΞΗΝΤ ΝΣ ΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣ ΝΟΜΟΘ ΣΙΚΗΝΠ Ρ Μ ΗΝΓΙ ΝΣΗΝΡΤΘΜΙΗΝΧΡ ΩΝΝΜΙΚΡΩΝΝ ΠΙΧ ΙΡΗ ΩΝΝΚ ΙΝ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΩΝΝ ΗΝη ΰαζτ λβναθα δϊλγλπ βν δ δπ δεκτνξλϋκυμν πκυνϋΰδθ Νπκ ΫΝ σχκδ Παλκξά εδθά λπθ ΰδα υηη

Διαβάστε περισσότερα

1έΝΥ ικ ανδ λτ πμνεαδνπλυ βμν ΰεή πμ 1.028,06 1.028,06 ζένλκδπϊνϋικ αν ΰεα α Ϊ πμ 14.948,60 1.587,27 15.976,66 2.615,33 ΓέΝΠ ΓΙΟΝ Ν ΡΓ ΣΙΚΟ

1έΝΥ ικ ανδ λτ πμνεαδνπλυ βμν ΰεή πμ 1.028,06 1.028,06 ζένλκδπϊνϋικ αν ΰεα α Ϊ πμ 14.948,60 1.587,27 15.976,66 2.615,33 ΓέΝΠ ΓΙΟΝ Ν ΡΓ ΣΙΚΟ ΛΑΜΑΣΟΣ ΧΝΙΚΗΝAE ΜΑΡΙΑΝΚΙΟΤΡΙΝ1ιγΑΝ1κκθγΝΠ ΡΑΜΑ λλκκ1κβλινάνπ ΙΡΑΙΑΝΦΑ Ν ΡΓΗΣΙΚΟ Πκ ΪΝεζεδσηεθβμΝχλά εωμνβί14 ΑιέαΝΚ ά βμ Απκ ίϋ εδμ ένοφ ΙΛΟΜ ΝΟΝΚ Φ Λ ΙΟ έν ΞΟ Ν ΓΚ Σ Σ Χ 1έΝΥ ικ ανδ λτ πμνεαδνπλυ βμν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Νικολίνας Ε. Κωστελέτου. Ιανουάριος 2014

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Νικολίνας Ε. Κωστελέτου. Ιανουάριος 2014 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Νικολίνας Ε. Κωστελέτου Ιανουάριος 2014 Τρέχουσα απασχόληση: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σπουδές: 1980-84:

Διαβάστε περισσότερα

ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010

ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010 η λκηβθέανέε κ βμμν2/01/2013 λδγησμνέε κ βμμνννννννν0 ΛΣΙΟΝ ΟΜ ΝΧΝΝ Φ Λ Ι ΝΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010 1. ΣΟΙΥ Ι ΝΣΟΤΝΠ Ρ Κ Τ Μ ΣΟΝΚ ΙΝΣ

Διαβάστε περισσότερα

σξκδ Χλά β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδα β αλτ β α εαδ κυ τ λκυ Νσηκυ βμ εέθβ βμ (F = ma) ΰδα κθ υπκζκΰδ ησ πζαθβ υθ. αξτ β αμ δαφυΰάμ.

σξκδ Χλά β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδα β αλτ β α εαδ κυ τ λκυ Νσηκυ βμ εέθβ βμ (F = ma) ΰδα κθ υπκζκΰδ ησ πζαθβ υθ. αξτ β αμ δαφυΰάμ. Κ φάζδο ΡΤΣΗΣ σξκδ Μ ζϋ β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδ β λτ β Χλά β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδ β λτ β εδ κυ τ λκυ Νσηκυ βμ εέθβ βμ (F = ma) ΰδ κθ υπκζκΰδ ησ πθ λκξδευθ ξυ ά πθ πθ κλυφσλπθ εδ πθ πζθβ υθ. Χλά β βμ η

Διαβάστε περισσότερα

Θ σ πλκμνπαπα σπκυζκμνεαδ Aθ υθβμνρκυηπϊεβμ Theodoros Papadopoulos and Antonis Roumpakis

Θ σ πλκμνπαπα σπκυζκμνεαδ Aθ υθβμνρκυηπϊεβμ Theodoros Papadopoulos and Antonis Roumpakis Μια πιο πρόσφατη έκδοση μπορεί με τίτλο "Οικογενειοκρατικος Προνοιακός Καπιταλισμός στην Ελλάδα: : Κρίση Κοινωνικής Αναπαραγωγής και Αντι-κοινωνική Πολιτική" μπορεί να βρεθεί εδώ https://www.academia.edu/5372857/_-_

Διαβάστε περισσότερα

δκθ έα ζ εαδ ΠλΪ δθκ Ν έα ζ

δκθ έα ζ εαδ ΠλΪ δθκ Ν έα ζ γθδεσ Μ σίδκ Πκζυ χθ έκ ( ΜΠ) ξκζά Χβηδευθ Μβξαθδευθ - ΣκηΫαμ ΙΙ ΜκθΪ α Μβξαθδεάμ δ λΰα δυθ Τ λκΰκθαθγλϊεπθ εαδ δκεαυ έηπθ δκθ έα ζ εαδ ΠλΪ δθκ Ν έα ζ πμ Yπκεα Ϊ α α κυ Π λ ζα εκτ Ν έα ζ Ν. ΠαπαΰδαθθΪεκμ

Διαβάστε περισσότερα

Μπκλκτη ΝθαΝθδεά κυη Ν κνϋηφλαΰηα. π ηία δεσμνκαλ δκζσΰκμ,ν θέν δ υγυθ άμνγ'νκαλ δκζκΰδεάμνκζδθδεάμ,ν υλπεζδθδεάμν γβθυθ,νστηίκυζκμν κυν ΛέΙέΚ Ρέ

Μπκλκτη ΝθαΝθδεά κυη Ν κνϋηφλαΰηα. π ηία δεσμνκαλ δκζσΰκμ,ν θέν δ υγυθ άμνγ'νκαλ δκζκΰδεάμνκζδθδεάμ,ν υλπεζδθδεάμν γβθυθ,νστηίκυζκμν κυν ΛέΙέΚ Ρέ Μπκλκτη ΝθΝθδεά κυη Ν κνϋηφλΰη ΗΝ ηη έν ημνϋΰεδλημνθ δη υπδ ημ έζ δκμννένσπθσμ π ηί δεσμνκλ δκζσΰκμ,ν θέν δ υγυθ άμνγ'νκλ δκζκΰδεάμνκζδθδεάμ,ν υλπεζδθδεάμν γβθυθ,νστηίκυζκμν κυν ΛέΙέΚ Ρέ Απ π Γδ πκδκ ζσΰκ

Διαβάστε περισσότερα

αδλδεά Παλκυ έα β 2014

αδλδεά Παλκυ έα β 2014 αδλδεά Παλκυ έα β 2014 Ολΰαθω δεάν κηάνοηέζκυν ΛΛ ΚΣΩΡ α ασ ή 100% Α Ω Α ΑΧΩ 100% Α Ω Α 100% (1) Α Ο ιαχ ί ισ Α ο ι άω α αχω ήσ ις έ ια 86% 95% Ω Α Α ά 21.95% ELPEDISON Α Χ Ο Ο Α Ο Α ι ήω 55.46% REDS Α

Διαβάστε περισσότερα

φα γ υ Web 2έί πα υ π αγ α ό Abstract. αγ γ

φα γ υ Web 2έί πα υ π αγ α ό Abstract. αγ γ Anastasiades, P. S., & Kotsidis, K. (2013). The Challenges of Web 2.0 for Education in Greece: A Review of the Literature. International Journal of Web-Based Learning and Teaching Technologies (IJWLTT),

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης-Χρυσόστομος Θ. Πραγγίδης

Ιωάννης-Χρυσόστομος Θ. Πραγγίδης Ιωάννης-Χρυσόστομος Θ. Πραγγίδης Λέκτορας Οικονομικής Θεωρίας στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών στο Δ.Π.Θ Πανεπιστημιούπολη, Κομοτηνή, Τ.Κ 69100 25310-39827 (γραφείου) 6946-905951 (κινητό) email : gpragkid@ierd.duth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. - City University of New York, MBA, 1977. - San Francisco State University, BA, Λογιστική, 1974.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. - City University of New York, MBA, 1977. - San Francisco State University, BA, Λογιστική, 1974. Κωνσταντίνος Κάντζος, Ph.D Σπάρτης 30A, Γλυφάδα 16675 Τηλ. 210 9634926 6944 722 882 Email: ckantzos@teipir.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σπουδές: - University of Wales, Ph.D, Λογιστική, Χρηματοοικονομική 1991.

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ

Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ ΤΟ Η Ο Ο ΕΤΗ : Φ 193 / 17 ω. 4186/013, 013..Θ 8 EQF πέπ EQF πέπ EQF πέπ EQF πέπ κ5 κ7 κ6 Ι κ8 ΚΣΟΡΙΚ Μ Σ ΠΣΤΧΙ ΚΟΙΝΣΙΣΛΟΙΝ(MASTERS) ΝΣ Σ Ν ΚΠ Ι ΤΣΙΚ ΝΙ ΡΤΜ Σ ( Σ ΧΝΟΛΟΓΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

C DEFOP αζκθέεβ, 1κΝΝκ ηίλέκυνβί1γ

C DEFOP αζκθέεβ, 1κΝΝκ ηίλέκυνβί1γ ΤΝ ΝΣ Ν Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚ ΝΚ Σ ΡΣΙ Μ ΝΣ ΝΝ Π ΧΟΛ Ν ΦΟΡ Ν ΠΟΣ Λ Μ ΣΩΝ Θ C DEFOP αζκθέεβ, 1κΝΝκ ηίλέκυνβί1γ λ υθβ δεάνκηϊ α Χλά κμνγκτζαμννννννν ΝέεκμΝΦπ σπκυζκμνν δ υγυθ άμνκαν ΠήΓ ΝεαδΝ δ υγυθ άμνκα Ϊλ δ βμννιν

Διαβάστε περισσότερα

Ν ΠΙΛΟΓ ΝΠΡΟ ΧΠΙΚΟΤΝ ΣΟΝ ΣΡ ΣΟΝΞ Ρ ΜΘΝΛΥΙ ΝΧΤΓΨ ΚΟΙΝΧΝΙΟΛΟΓΟ

Ν ΠΙΛΟΓ ΝΠΡΟ ΧΠΙΚΟΤΝ ΣΟΝ ΣΡ ΣΟΝΞ Ρ ΜΘΝΛΥΙ ΝΧΤΓΨ ΚΟΙΝΧΝΙΟΛΟΓΟ Ν ΠΙΛΟΓ ΝΠΡΟ ΧΠΙΚΟΤΝ ΣΟΝ ΣΡ ΣΟΝΞ Ρ Υ Σ Ρ ΝΓ ΧΡΓΙΟ ΜΘΝΛΥΙ ΝΧΤΓΨ ΚΟΙΝΧΝΙΟΛΟΓΟ 1 Μ κθ σλκ «πδζκΰά πλκ ππδεκτ» αθαφ λσηα ηδα σπκυ απσ Ϋθα ηϋ π ηδαμ πδζϋΰκυη δα δεα έα τθκζκ υπκοβφέπθ δα δεα έαμ αιδκζσΰβ βμ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1.3.Ξένες γλώσσες Αγγλικά πολύ καλά 1.4.Τεχνικές γνώσεις

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1.3.Ξένες γλώσσες Αγγλικά πολύ καλά 1.4.Τεχνικές γνώσεις 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµατεπώνυµο: Παπαγεωργίου Γεώργιος του Ιωάννη. ιεύθυνση κατοικίας: ηµητρακοπούλου 10 Φάρσαλα Έγγαµος, πατέρας δύο (2) παιδιών. Τηλέφωνα: 6984143143, 2491022594

Διαβάστε περισσότερα

Αληφαντής, Γ. Σ. (2002), «Η Λογιστική της Αναβαλλόμενης Φορολογίας επί των Αποσβέσεων βάσει του ΔΛΠ 12», Η Ναυτεμπορική, σελίδα 12, Αθήνα

Αληφαντής, Γ. Σ. (2002), «Η Λογιστική της Αναβαλλόμενης Φορολογίας επί των Αποσβέσεων βάσει του ΔΛΠ 12», Η Ναυτεμπορική, σελίδα 12, Αθήνα Λογιστική των Ενσώματων Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων & Αναπροσαρμογές Βιβλιογραφία 1. Ελληνική Βιβλιογραφία Αληφαντής, Γ. Σ. (2002), «Η Λογιστική της Αναβαλλόμενης Φορολογίας επί των Αποσβέσεων βάσει

Διαβάστε περισσότερα

εριφέρεια εσσαλίας αζδεϋμ πσζ δμ εαδ οδεδ ηοτμ Πλοβζάηα α εαδ πλοοπ δεϋμ»

εριφέρεια εσσαλίας αζδεϋμ πσζ δμ εαδ οδεδ ηοτμ Πλοβζάηα α εαδ πλοοπ δεϋμ» Η Η Η Ο ΑΤ Α εριφέρει εσσλίς ΗΜ ΡΙ Αμ «Ο οηϋμ ημ τ λ ημ δμ Θ ζδεϋμ σζ δμ εδ οδεδ ηοτμ Πλοβζάη εδ λοο δεϋμ»,βγ βί1γ Η Η Η Ο ΑΤ Α εριφέρει εσσλίς «Κ φ ο Θ -Σ» η η ο ώ Πό ω Π ο ημ Γ ω Π ο, Πο ό Μηχή ό, MSc,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΡΟΜΠΟΛΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΣΑΒΒΑΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 16/1/1977 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 29, 16122, ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

y ay uoy Uy t -1050 m -9,8 m/s^2 0 m/s

y ay uoy Uy t -1050 m -9,8 m/s^2 0 m/s ΚΙΝ ΣΟ ΠΙΠ Ο ΠαλΪ δΰηα 1 Π υ β παεϋ ου ίοάγ δαμ απσ Ϋθα α λοπζϊθο Σκ α λκπζϊθκ εδθ έ αδ κλδασθ δα η ηέα αγ λά αξτ β α +115 m / s εαδ υοση λκ 1050 m. Καγκλέ κθ απαδ κτη θκ ξλσθκ πκυ ξλ δϊα αδ κ παεϋ κ ΰδα

Διαβάστε περισσότερα

Π ΡΙΛΗΦΗ. 1ληηΝεαδΝηααέ η Ν βθνmotor Oil, απκ ζκτθ δμν υκνη ΰαζτ λ μ αδλέ μ κθνεζϊ κ

Π ΡΙΛΗΦΗ. 1ληηΝεαδΝηααέ η Ν βθνmotor Oil, απκ ζκτθ δμν υκνη ΰαζτ λ μ αδλέ μ κθνεζϊ κ Σ χθδεά εαδνθ η ζδυ βμ θϊζυ β η οχυθ εαδν αδλδωθ. ΓεκτηαμΝ λϊ κμένπ υξδκτξκμ Οδεκθκηκζσΰκμ. MSc φαληκ ηϋθβνοδεκθκηδεάνεαδνχλβηα κκδεκθκηδεάν( έκέπέ έήνσηάηανοδεκθκηδευθ) Team Site: A.E.A.C. Co. Project

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 2 Πίνακας 0-1.1. Μαθήματα Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών ΜΑΘΗΜΑ Ιστότοπος Σελίδα Οδηγού Σπουδών * Διδάσκοντες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Παναγιώτη Φ. Διαμάντη

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Παναγιώτη Φ. Διαμάντη ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Παναγιώτη Φ. Διαμάντη ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Παναγιώτη Φ. Διαμάντη Ph. D. Φεβρουάριος 2011 2 Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Παναγιώτης Φ. Διαμάντης ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 25-6- 1964

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Βουλευτής Ν. Φθιώτιδας Νέα Δημοκρατία Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής)

Διαβάστε περισσότερα

(clusters) clusters : clusters : clusters : 4. :

(clusters) clusters : clusters : clusters : 4. : «Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Καινοτοµίας. ικτύωση της έρευνας µε την παραγωγή» ρ. Ιωάννης Χατζηκιάν Οκτώβριος 2006 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Πρόλογος 3 1. Εισαγωγή 4

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 3.2 Σε Κέντρα Μελετών Ερευνών Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 3.2 Σε Κέντρα Μελετών Ερευνών Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: E-mail: Δημήτρης Π. Μπάλιος dbalios@econ.uoa.gr 2. Εκπαίδευση Περίοδος: Ιούνιος 2001 Ιούλιος 2006 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Διδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ. Σεπτέμβριος 2007 Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό πεδίο του Τουρισμού

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ. Σεπτέμβριος 2007 Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό πεδίο του Τουρισμού ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα Πατρός: Γεώργιος Ημερομηνία Γέννησης: 8 Νοεμβρίου 1981 Διεύθυνση Κατοικίας: Σωκράτους 13 Ν. Ηράκλειο Αττικής Προσωρινή Κατοικία: Β Πάροδος Καλαμπόκα 6, Χίος,

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός Εταιρίας Πρακτική Εφαρµογή & Θεωρία

Προϋπολογισµός Εταιρίας Πρακτική Εφαρµογή & Θεωρία Seminar on Corporate Budget Modeling & Theory Προϋπολογισµός Εταιρίας Πρακτική Εφαρµογή & Θεωρία Κατασκευή Μοντέλων Προϋπολογισµού στο Microsoft Excel και Θεωρία Προϋπολογισµού Εισηγήτρια: Μαρία Παπαδοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ ΓΧΓ Ν ΙΟΚ Τ ΙΜΧΝΝ ΠΟΝ Κ ΛΛΙ ΡΓΟΤΜ Ν ΝΦΤΣ Ν Σ ΝΝ

Π Ρ ΓΧΓ Ν ΙΟΚ Τ ΙΜΧΝΝ ΠΟΝ Κ ΛΛΙ ΡΓΟΤΜ Ν ΝΦΤΣ Ν Σ ΝΝ Λ Ξ Ν Ρ ΙΟΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙΚΟΝ ΚΠ Ι ΤΣΙΚΟΝΙ ΡΤΜ Θ ΛΟΝΙΚ ΥΟΛ μνσ ΥΝΟΛΟΓΙ ΝΓ ΧΠΟΝΙ ΣΜ Μ μνφτσικ ΝΠ Ρ ΓΧΓ Π Ρ ΓΧΓ Ν ΙΟΚ Τ ΙΜΧΝΝ ΠΟΝ Κ ΛΛΙ ΡΓΟΤΜ Ν ΝΦΤΣ Ν Σ ΝΝ ΛΛ ΠΙ Λ ΠΧΝΝΚ Θ Γ Σ : Γ ΩΡΓΙΟ Ν ΘέΝΠ Λ ΣΟ Ν Κ Θ Γ Σ Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Μάρτιος 2014. Αναστάσιος Δράκος. Αεροπορία

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Μάρτιος 2014. Αναστάσιος Δράκος. Αεροπορία Α: ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Μάρτιος 2014 Όνομα : Αναστάσιος Δράκος Ημερομηνία Γέννησης : 18 Μαΐου 1972 Τόπος Γέννησης : Οικογενειακή κατάσταση : Εθνικότητα : Στρατιωτικές Υποχρεώσεις : Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

CURRICULUM VITAE. Athens 15233, GR Tel.: +30 210. 68.42.951. Ph.D. in Economics (1980) Temple University (U.S.A.)

CURRICULUM VITAE. Athens 15233, GR Tel.: +30 210. 68.42.951. Ph.D. in Economics (1980) Temple University (U.S.A.) DR. MILTON NEKTARIOS Associate Professor of Insurance, University of Piraeus 80, Karaoli & Dimitriou Str., Piraeus, 185 34 GR. Tel.: +30 210. 414.22.71 E-mail: nektar2@otenet.gr DATE OF BIRTH November

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΡΟΜΠΟΛΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΣΑΒΒΑΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 16/1/1977 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 29, 16122, ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

2010 Control Area Network Ηζ ε λκθδεϊν υ άηα ανοξβηϊ πθ λΰα έαν κν λΰα άλδκνηζ ε λκθδεϊν υ άηα ανκξβηϊ πθ έσέ έιένθ ΛΟΝΙΚΗ Ν έσέ ΦέΝΟΧΗΜ ΣΩΝ

2010 Control Area Network Ηζ ε λκθδεϊν υ άηα ανοξβηϊ πθ λΰα έαν κν λΰα άλδκνηζ ε λκθδεϊν υ άηα ανκξβηϊ πθ έσέ έιένθ ΛΟΝΙΚΗ Ν έσέ ΦέΝΟΧΗΜ ΣΩΝ 2010 Control Area Network Ηζ ε λκθδεϊνυ άηα ανοξβηϊ πθ λΰα έαν κν λΰα άλδκνηζ ε λκθδεϊν υ άηα ανκξβηϊ πθ έσέ έιένθ ΛΟΝΙΚΗΝέΣέ ΦέΝΟΧΗΜ ΣΩΝ δ αΰπΰάν ΌππμΝΫξ δνΰέθ δννπδα φαθ λσνν ανβζ ε λκθδεϊν υ άηα α άη

Διαβάστε περισσότερα

Επίκουρος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αιγαίου Μιχάλων 8, Χίος, 82 100 τηλ. 2271 035170 E-mail: m.bekiaris@aegean.gr

Επίκουρος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αιγαίου Μιχάλων 8, Χίος, 82 100 τηλ. 2271 035170 E-mail: m.bekiaris@aegean.gr Μιχαήλ Γ. Μπεκιάρης Επίκουρος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αιγαίου Μιχάλων 8, Χίος, 82 100 τηλ. 2271 035170 E-mail: m.bekiaris@aegean.gr I. Επιστημονικά Ενδιαφέροντα Λογιστική, Λογιστικές Καταστάσεις, Ελεγκτική,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: "Μελέτη της χρηματοοικονομικής αποτύπωσης περιβαλλοντικών πληροφοριών, της περιβαλλοντικής διαχείρισης, επίδοσης και αποτελεσματικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων"

Διαβάστε περισσότερα

... ΆξθβΝαΪξαλβ. ΜατλβΝαΪξαλβ. Jeggery ΓζυεσαβΝ. ΚαλαηΫζαΝααξαλκπζα. ΓζυεσΝ κυνεκυ αζδκτ. ΚαλαηΫζ μν Γζυφβ ακτλδα

... ΆξθβΝαΪξαλβ. ΜατλβΝαΪξαλβ. Jeggery ΓζυεσαβΝ. ΚαλαηΫζαΝααξαλκπζα. ΓζυεσΝ κυνεκυ αζδκτ. ΚαλαηΫζ μν Γζυφβ ακτλδα > πλ Ϊηβ Π λδ ξη θμ Ά πλβνϊξλβ(ελυ ζζδεά) ζ 2 ΆξθβΝΪξλβ ζ 3 Κ ζ 3 θάνϊξλβ ΜτλβΝΪξλβ ΪξλβΝ ζ 3 Νετκυμ ζ 5 Ν η λϊλ ζ 4 Jeggery ζ 4 ΓζυεβΝ ζ 6 Φλκυε β ζ 5 πλ ΪηβΝ ζ 7 Ϋδ ζ 12 Λ ηθδνεδν δλπδ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟIΚΟΝΟΜΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ METAΠTYXIAKO ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ M204 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Β ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π ΡΙΚΟΓΥΙΚΟΝΟΙ ΗΜ ΝΧ Ν Π ΝΙ Ν Κ ΗΛΧ ΗΝ ΛΟΙΜΧΞΗ Ν ΠΟΝΣΟΝΝΙΟΝEPSTEIN BARR (EBV)

Π ΡΙΚΟΓΥΙΚΟΝΟΙ ΗΜ ΝΧ Ν Π ΝΙ Ν Κ ΗΛΧ ΗΝ ΛΟΙΜΧΞΗ Ν ΠΟΝΣΟΝΝΙΟΝEPSTEIN BARR (EBV) Π ΡΙΚΟΓΥΙΚΟΝΟΙ ΗΜ ΝΧ Ν Π ΝΙ Ν Κ ΗΛΧ ΗΝ ΛΟΙΜΧΞΗ Ν ΠΟΝΣΟΝΝΙΟΝEPSTEIN BARR (EBV) ένπϋ λκυν1, α δζδεάνκαλαζάν1, ένπσππβμν2,ν ένπαπκτζβμ1 1ΠαγκζκΰδεάΝΚζδθδεάΝήΝ2 δηκ κ έα Γ θδεσννκ κεκη έκνπα β έπθ γάθα Ι ΓΧΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα. Ζωής Σ. Δημητριάδη, Ph.D.

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα. Ζωής Σ. Δημητριάδη, Ph.D. Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Ζωής Σ. Δημητριάδη, Ph.D. I. Σπουδές Διδακτορική Διατριβή (Ph.D): Μεταπτυχιακές Σπουδές (M.Sc): Προπτυχιακές Σπουδές: London School of Economics and Political Science, University

Διαβάστε περισσότερα

ΪίίαμΝΘέΝΠαλα ε υσπκυζκμ

ΪίίαμΝΘέΝΠαλα ε υσπκυζκμ ΪίίαμΝΘέΝΠαλα ε υσπκυζκμ Υ δλκυλΰσμνουλκζσΰκμ λέν λδ κ Ϋζ δκυνπαθ πδ άηδκυνθ αζκθέεβμ Ο Ρ Φ Ο ΣΗΜΕ ΩΜ ΠΟΤ Ν- Σ ΙΟ ΡΟΜΙ ΠΙΣ ΜΟΝΙΚ Ν Ρ Σ ΡΙΟΣ Σ ΙκτζδκμΝβί1ί ΙΟΓΡ ΦΙΚΟΝ Μ ΙΧΜ ΙΟΓΡ ΦΙΚ ΝΣΟΙΥ Ι Οθκηα πυθυηκμ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛ ΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙ ΝΣΡΟΦΙΜΧΝΝΚ ΙΝ Ι ΣΡΟΦ

ΥΟΛ ΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙ ΝΣΡΟΦΙΜΧΝΝΚ ΙΝ Ι ΣΡΟΦ Λ Ξ Ν Ρ ΙΟΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙΚΟΝ ΚΠ Ι ΤΣΙΚΟΝΙ ΡΤΜ ΝΘ ΛΟΝΙΚ ΥΟΛ ΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙ ΝΣΡΟΦΙΜΧΝΝΚ ΙΝ Ι ΣΡΟΦ ΣΜ Μ Ν Ι ΣΡΟΦ ΝΚ ΙΝ Ι ΙΣΟΛΟΓΙ Ι Ρ ΤΝ ΝΠ Ρ ΓΟΝΣΧΝΝΚΙΝ ΤΝΟΤΝΛΙΠΙ ΙΜΙΚΧΝΝ Θ ΝΧΝΝΚ ΙΝ ΞΙΟΛΟΓ ΝΝΣ ΝΘ Ρ Π ΤΣΙΚ Ν ΓΧΓ Ν ΠΙΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΧΡΗΣΤΟΥ Κ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑ Βουλευτής Φθιώτιδας Νέας Δημοκρατίας Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΧΡΗΣΤΟΥ Κ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑ Βουλευτής Φθιώτιδας Νέας Δημοκρατίας Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΗΣΤΟΥ Κ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑ Βουλευτής Φθιώτιδας Νέας Δημοκρατίας Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Ι. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία γέννησης: 12 Αυγούστου 1973 Τόπος γέννησης:

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα Α.Α. Δράκου Σεπτέμβριος 2014 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σεπτέμβριος Αναστάσιος Δράκος. Αεροπορία

Βιογραφικό Σημείωμα Α.Α. Δράκου Σεπτέμβριος 2014 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σεπτέμβριος Αναστάσιος Δράκος. Αεροπορία Α: ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σεπτέμβριος 2014 Όνομα : Αναστάσιος Δράκος Ημερομηνία Γέννησης : 18 Μαΐου 1972 Τόπος Γέννησης : Οικογενειακή κατάσταση : Εθνικότητα : Στρατιωτικές Υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΞΕΡΟΠΗΓΑΔΟ - ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΚΡΗΤΗΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 6944879064 2842024322 E-MAIL : niktrix@hotmail.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΞΕΡΟΠΗΓΑΔΟ - ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΚΡΗΤΗΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 6944879064 2842024322 E-MAIL : niktrix@hotmail. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΙΧΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 03/02/1976 : ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : ΑΓΑΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΞΕΡΟΠΗΓΑΔΟ

Διαβάστε περισσότερα

DYNASCAN DB 50 Dual band Transceiver

DYNASCAN DB 50 Dual band Transceiver DYNASCAN DB 50 Dual band Transceiver Π λδ ξση θα δ αΰπΰάνσνce Πδ κπκέβ β 2 Π λδ ξση θαν ι κνϊλ 3 ΚτλδαΝΥαλαε βλδ δεϊ 4 Σ ξθδεϊνυαλαε βλδ δεϊ 5 Παλκν έα βν κννπκηπκ Ϋε β 6 Πλκ κδηα έανΰδανξλά β 9 Π λδ ξση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛ ΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙ ΝΣΡΟΦΙΜΧΝΝΤΝ Ι ΣΡΟΦ ΚΣΙΜ ΝΚ ΙΝ Τ Υ ΣΙ ΝΣΧΝΝ

ΥΟΛ ΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙ ΝΣΡΟΦΙΜΧΝΝΤΝ Ι ΣΡΟΦ ΚΣΙΜ ΝΚ ΙΝ Τ Υ ΣΙ ΝΣΧΝΝ Λ Ξ Ν Ρ ΙΟΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙΚΟΝ ΚΠ Ι Θ ΛΟΝΙΚ ΤΣΙΚΟΝΙ ΡΤΜ Ν ΥΟΛ ΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙ ΝΣΡΟΦΙΜΧΝΝΤΝ Ι ΣΡΟΦ ΣΜ Μ Ν Ι ΣΡΟΦ ΝΤΝ Ι ΙΣΟΛΟΓΙ ΚΣΙΜ ΝΚ ΙΝ Τ Υ ΣΙ ΝΣΧΝΝ Ι ΣΡΟΦΙΚΧΝΝ ΤΝ Θ ΙΧΝΝΚ ΙΝΣ Ν Ι ΣΡΟΦΙΚ ΝΚ Σ Σ ΝΣΧΝΝ ΛΛ ΝΧΝΝ Φ ΧΝ,ΝΓΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Μεταπτυχιακό ΜΒF11 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2 ο. Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Μεταπτυχιακό ΜΒF11 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2 ο. Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Πατρών Πρόγραμμα: «Κ. Καραθεοδωρή 2010-2013» Κωδικός έργου: D.160 Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μιχαήλ Ντεμούσης Ερευνητική

Διαβάστε περισσότερα

ΙωΪθθα Πα αληα αά, Καγβΰά λδα Αΰΰζδεάμ Γζυ αμ (Π ίθ) 4 κ ΓυηθΪ δκ πϊλ βμ ΓδΪθθβμ Ρέ κμ

ΙωΪθθα Πα αληα αά, Καγβΰά λδα Αΰΰζδεάμ Γζυ αμ (Π ίθ) 4 κ ΓυηθΪ δκ πϊλ βμ ΓδΪθθβμ Ρέ κμ α ι ύ υ α Μ υ ία; ΙωΪθθα Πα αληα αά, Καγβΰά λδα Αΰΰζδεάμ Γζυ αμ (Π ίθ) 4 κ ΓυηθΪ δκ πϊλ βμ ΓδΪθθβμ Ρέ κμ Α Η, 28/5/2015 1. υθκπ δεά π λδΰλαφά βμ αθκδχ άμ επαδ υ δεάμ πλαε δεάμ σ σ ς, σ σ ώ σ σ. ς σ ς ώ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Πεδίο Έρευνας και Τεχνολογίας. Όνομα Εργαστηρίου Σχολή Ιστορίας. Έρευνα Εργαστηρίου Α/Α

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Πεδίο Έρευνας και Τεχνολογίας. Όνομα Εργαστηρίου Σχολή Ιστορίας. Έρευνα Εργαστηρίου Α/Α ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΟΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ταξινομημένα κατά Πεδίο Έρευνας και Τεχνολογίας) Α/Α 1 Πεδίο Έρευνας και Τεχνολογίας Γεωπολιτική

Διαβάστε περισσότερα

: Μεταπτυχιακό στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής, Πανεπιστήμιο Πειραιά

: Μεταπτυχιακό στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής, Πανεπιστήμιο Πειραιά Χρήστος Τσούμας Επίκουρος Καθηγητής στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Παρ. Αριστοτέλους 18, ΤΚ 26335, Πάτρα e-mail: ctsoum@eap.gr Εκπαίδευση 2003 2007:

Διαβάστε περισσότερα

www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr Άγαλμα της Ελευθερ ας Περι γηση στη γέφυρα του Μπρο κλιν New York 7, 8, 9, 10, 11 η ε

www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr Άγαλμα της Ελευθερ ας Περι γηση στη γέφυρα του Μπρο κλιν New York 7, 8, 9, 10, 11 η ε www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr Α Η- ο Νέα Υ ρκη (5, 6, ό, ύ, 9 διαν. ) - ή Ξεναγ σεις π λης Κρουαζιέρα στο Άγαλμα της Ελευθερ ας Περι γηση στη γέφυρα του Μπρο κλιν New York by night E σοδος &

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχίο Iδρυµα Ηµεροµηνία Απονοµής. ιοίκηση Επιχειρήσεων µε ειδίκευση στη Λογιστική & Χρηµατοδοτική ιοίκηση- Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 23.06.

Πτυχίο Iδρυµα Ηµεροµηνία Απονοµής. ιοίκηση Επιχειρήσεων µε ειδίκευση στη Λογιστική & Χρηµατοδοτική ιοίκηση- Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 23.06. 1. Γενικά Στοιχεία Ονοµατεπώνυµο : ηµήτρης Κυριαζής 2. Τίτλοι Σπουδών Πτυχίο Iδρυµα Ηµεροµηνία Απονοµής B.Sc. ιοίκηση Επιχειρήσεων µε ειδίκευση στη Λογιστική & Χρηµατοδοτική ιοίκηση- Οικονοµικό Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

πζαέ δκν πθν ξ έπθν φαζ έαμνν λκτν Καγβΰβ άμν ΜΠ δ υγυθ άμν λΰα βλέκυντΰ δκθκηδεάμνσ ξθκζκΰέαμ

πζαέ δκν πθν ξ έπθν φαζ έαμνν λκτν Καγβΰβ άμν ΜΠ δ υγυθ άμν λΰα βλέκυντΰ δκθκηδεάμνσ ξθκζκΰέαμ ΟζκεζβλπηΫθβ δαξ έλδ βυ λ υ δεκτθ λκτ πζαέ δκ πθ ξ έπθ φαζ έαμ λκτ θ λϋαμ θ λ α Ϊεβμ Καγβΰβ άμ ΜΠ δ υγυθ άμ λΰα βλέκυτΰ δκθκηδεάμσ ξθκζκΰέαμ κ ΣκγΫηα βμπκδσ β αμ κυπσ δηκυθ λκτ Πλκρ Ι κλέα κλέα τΰξλκθβ

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015 Evaluated - Accredited Programmes of Study by College Last update, 15/05/2015

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Οικονομικής Ανάπτυξης : Επιχειρηματικότητα. Θεωρία και Στρατηγική Πολυεθνικών Επιχειρήσεων

Ειδικά Θέματα Οικονομικής Ανάπτυξης : Επιχειρηματικότητα. Θεωρία και Στρατηγική Πολυεθνικών Επιχειρήσεων ΕΚΠΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS 2015-2016 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝEΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Στοιχεία. Ερευνητικά Ενδιαφέροντα. Οικονομική και Πολιτική Ευρωπαϊκών οικονομικών πολιτικών (με έμφαση στις θαλάσσιες μεταφορές).

Προσωπικά Στοιχεία. Ερευνητικά Ενδιαφέροντα. Οικονομική και Πολιτική Ευρωπαϊκών οικονομικών πολιτικών (με έμφαση στις θαλάσσιες μεταφορές). ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά Στοιχεία ΕΠΙΘΕΤΟ: ΤΣΙΩΤΣΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 27/5/1981 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΕΦΝΕΡ 10-12, ΤΚ 11636 ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 2109248841/ ΚΙΝ. 6972478618

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πτυχίο Έτος Πεδίο Βαθμός /Τμήμα. Πανεπιστήμιο Κρήτης ιδακτορικό* 2005 2008 Οικονομικά /Οικ. Επιστημών Περιβάλλοντος Άριστα

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πτυχίο Έτος Πεδίο Βαθμός /Τμήμα. Πανεπιστήμιο Κρήτης ιδακτορικό* 2005 2008 Οικονομικά /Οικ. Επιστημών Περιβάλλοντος Άριστα Βιογραφικό Σημείωμα ΗΜΗΤΡΑ ΒΟΥΒΑΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία τόπος γέννησης Επικοινωνία Οικογενειακή κατάσταση 18 Ιουνίου 1979, Ηράκλειο Κρήτης Τηλέφωνο: 6942403934 E-mail: dimitra@econ.soc.uoc.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Ε ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ : Σνπξηζηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο (ΣΟΑ) ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Σνπξηζκφο θαη Οηθνλνκηθή Κξίζε Δπηβιέπσλ : Νηνχβαο Λνπθάο πνπδάζηξηα : Σζαγθαξάθε

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Οικονομικής Ανάπτυξης : Επιχειρηματικότητα. Θεωρία και Στρατηγική Πολυεθνικών Επιχειρήσεων

Ειδικά Θέματα Οικονομικής Ανάπτυξης : Επιχειρηματικότητα. Θεωρία και Στρατηγική Πολυεθνικών Επιχειρήσεων ΕΚΠΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS 2015-2016 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝEΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα Χρηµατοοικονοµικής και Τραπεζικής ιοικητικής, Πανεπιστήµιο Πειραιά

Τµήµα Χρηµατοοικονοµικής και Τραπεζικής ιοικητικής, Πανεπιστήµιο Πειραιά Χρήστος Τσούµας, Ph.D. Καλαµών 80 Α, 18546 Πειραιάς Τηλ. 210-4610027, 6945232758 e-mail: ctsoum@unipi.gr SSRN ιστοσελίδα: http://ssrn.com/author=798392 Σπουδές ιδακτορικό στη Χρηµατοοικονοµική (Ιούνιος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΙΚΟΝΠΙΝ Κ ΝΝΚ Σ Σ ΞΗΝΤΠΟΦΗΦΙΧΝΝ ΚΠ Ι ΤΣΧΝΝΣΗΝηβςΝΦ ΗΝΤΛΟΠΟΙΗΗΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ ΣΧΝΝΠ Ν ΡΜ ΙΟΝΝβ,ΝΣΟΝΠΛ

ΟΡΙΣΙΚΟΝΠΙΝ Κ ΝΝΚ Σ Σ ΞΗΝΤΠΟΦΗΦΙΧΝΝ ΚΠ Ι ΤΣΧΝΝΣΗΝηβςΝΦ ΗΝΤΛΟΠΟΙΗΗΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ ΣΧΝΝΠ Ν ΡΜ ΙΟΝΝβ,ΝΣΟΝΠΛ ΟΡΙΣΙΚΟΝΠΙΝ Κ ΝΝΚ Σ Σ ΞΗΝΤΠΟΦΗΦΙΧΝΝ ΚΠ Ι ΤΣΧΝΝΣΗΝηβςΝΦ ΗΝΤΛΟΠΟΙΗΗΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ ΣΧΝΝΠ Ν ΡΜ ΙΟΝΝβ,ΝΣΟΝΠΛ ΙΙΟΝΣΗΝΠΡΟΚΛΗΗΝΜ Ν Ρ.ΝΠΡΧΣ.μΝΦ4Ν-Ν11θγΝ/Ν07-10-β01γ ΟΡΙΣΙΚΟΝΠΙΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση. DOSSIER-Cloud DevOpS-based Software engineering for the cloud

Πρόσκληση. DOSSIER-Cloud DevOpS-based Software engineering for the cloud DOSSIER-Cloud DevOpS-based Software engineering for the cloud Πρόσκληση 2 ο μινι-σχολείο στο Υπολογιστικό Νέφος και τις Υπηρεσίες Λογισμικού Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2016 Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2016 Αίθουσα

Διαβάστε περισσότερα

( ) ,,, ( Electronic Money, E - money),, China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.

( ) ,,, ( Electronic Money, E - money),, China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. : ( 100037) :,,,,,, :,,,,,,,,,,,,, ( Electronic Money, E - money),,, ( Internet) (BCBS, 1998),( ),,,,,, (token),( ),, : 11,,,,,,, 21,,,,,,, 31,,,,, 24 2001 4 ;, 41,,,, 51,,,,,,, :M 0 M 1 M 2,,,,,,,,,,,,,,,

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιάννα Χειµωνάκη

Χριστιάννα Χειµωνάκη Βιογραφικό Σηµείωµα Χριστιάννα Χειµωνάκη Εργαστηριακός Συνεργάτης Σχολής ιοίκησης και Οικονοµίας, ΤΕΙ Κρήτης Τµήµα Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής E-mail: xristianna79@yahoo.gr & xristianna@staff.teicrete.gr

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΚΟΠΟΣ 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

1. ΣΚΟΠΟΣ 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Σ. ΠΟΛΥΖΟΣ 1. ΣΚΟΠΟΣ Ο βασικός σκοπός του μαθήματος είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητικές,Δραστηριότητες,και, Ενδιαφέροντα,, Τμήμα,Μηχανικών,Η/Υ,&,Πληροφορικής, Τομέας,Λογικού,των,Υπολογιστών, Εργαστήριο,Γραφικών,,Πολυμέσων,και,Γεωγραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. ΣΤΑΥΡΟΣ Μητρώνυμο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. Τίτλος Πτυχίου. Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

Βιογραφικό Σημείωμα. ΣΤΑΥΡΟΣ Μητρώνυμο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. Τίτλος Πτυχίου. Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Βιογραφικό Σημείωμα ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: ΜΑΝΩΛΙΤΖΑΣ Όνομα ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Πατρώνυμο : ΣΤΑΥΡΟΣ Μητρώνυμο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ E-mail: pmanol@gmail.com ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Όνομα Ιδρύματος Πολυτεχνείο Κρήτης Τίτλος Πτυχίου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΠΟΤΣΑΡΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 1 Ι. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία γέννησης : 29 Οκτωβρίου 1979 Οικογενειακή κατάσταση : Έγγαμη Διεύθυνση εργασίας : Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ιευθυντής: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΣΤΑΜΟΥ, Καθηγητής ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ I. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝ ξυλκμν κυν ηϊλε δθΰεν εαδν βμν δαφάηδ βμν απκ ζ έν ΫθαθΝ πλκθκηδκτξκν ξυλκν

ΟΝ ξυλκμν κυν ηϊλε δθΰεν εαδν βμν δαφάηδ βμν απκ ζ έν ΫθαθΝ πλκθκηδκτξκν ξυλκν Μ αφ α αφ αφ α έ ω πα α π υ ω αφ α π α Louis Vuitton υ Κ υ Πα π Θ α Résumé δeνchampνduνmarketingνetνdeνlaνpublicitéνestνconstituéνdeνmultiplesνuniversνconceptuelsν posantνlesνfondementsνd uneνsémiotiqueνquiνdépasseνlargementνlaνsémiotiqueνclassiqueέν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΣΕ (ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ)

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΠΟΛΗ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 08/07/2015

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΠΟΛΗ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 08/07/2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΠΟΛΗ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 08/07/2015 Evaluated - Accredited Programmes of Study by Town Last update, 08/07/2015 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Security in the Cloud Era

Security in the Cloud Era Security in the Cloud Era Dimitris Gritzalis October 2011 Ασφάλεια στην εποχή του Cloud: Παράδοξο ή απλώς διαφορετικό; Δημήτρης Γκρίτζαλης Καθηγητής Ασφάλειας στις ΤΠΕ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΝΑ Ε. ΜΠΙΣΑΚΗ. Τκήκα Δθαξκνζκέλωλ Μαζεκαηηθώλ Παλεπηζηήκην Κξήηεο Τ.Θ. 2208 71306, Ηξάθιεην, Κξήηε

ΜΑΡΙΝΑ Ε. ΜΠΙΣΑΚΗ. Τκήκα Δθαξκνζκέλωλ Μαζεκαηηθώλ Παλεπηζηήκην Κξήηεο Τ.Θ. 2208 71306, Ηξάθιεην, Κξήηε ΜΑΡΙΝΑ Ε. ΜΠΙΣΑΚΗ Τκήκα Δθαξκνζκέλωλ Μαζεκαηηθώλ Παλεπηζηήκην Κξήηεο Τ.Θ. 2208 71306, Ηξάθιεην, Κξήηε Τει: +302810-393724 +306972-003446 E-mail: marina@csd.uoc.gr ΠΟΤΔΕ Διδακηοπικό Δίπλωμα ζηην Επιζηήμη

Διαβάστε περισσότερα

DNB W o r k i n g P a p e r. Forecasting Financial Stress. No. 292 / April 2011. Jan Willem Slingenberg and Jakob de Haan

DNB W o r k i n g P a p e r. Forecasting Financial Stress. No. 292 / April 2011. Jan Willem Slingenberg and Jakob de Haan DNB Working Paper No. 292 / April 2011 Jan Willem Slingenberg and Jakob de Haan Forecasting Financial Stress DNB W o r k i n g P a p e r Forecasting financial stress Jan Willem Slingenberg and Jakob de

Διαβάστε περισσότερα

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο)

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Καλωσήλθατε στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του epiheirimatikotita.gr. Εδώ μπορείτε να βρείτε άφθονο BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Seven Steps To A Successfull pdf Business Plan Writing an effective

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οργάνωση Study Visit στο πλαίσιο του έργου ClusterPoliSEE στην Αθήνα. 23-24 Απριλίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οργάνωση Study Visit στο πλαίσιο του έργου ClusterPoliSEE στην Αθήνα. 23-24 Απριλίου 2013 Παρασκευή 19 Απριλίου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οργάνωση Study Visit στο πλαίσιο του έργου ClusterPoliSEE στην Αθήνα 23-24 Απριλίου 2013 Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτορικό Δίπλωμα στη Λογιστική, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Διδακτορικό Δίπλωμα στη Λογιστική, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Βιογραφικό Σημείωμα 1.1. Προσωπικά Στοιχεία Όνομα: Ορέστης Επώνυμο: Βλησμάς Όνομα Πατρός: Γρηγόρης Διεύθυνση Εργασίας: Πατησίων 76, 104 34 Τηλέφωνο Εργασίας: 210 82 03 136 Στρατιωτικές Υποχρεώσεις: Εκπληρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ 1 ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ Πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΟ), Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Οικονομικής Ανάπτυξης : Επιχειρηματικότητα. Ανθρώπινοι Πόροι και Ανάπτυξη Θεωρία και Στρατηγική Πολυεθνικών Επιχειρήσεων

Ειδικά Θέματα Οικονομικής Ανάπτυξης : Επιχειρηματικότητα. Ανθρώπινοι Πόροι και Ανάπτυξη Θεωρία και Στρατηγική Πολυεθνικών Επιχειρήσεων ΕΚΠΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS 2015-2016 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝEΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ Χ. ΑΡΓΟΥΣΛΙΔΗ Επίκουρος Καθηγητής Μάρκετινγκ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ Χ. ΑΡΓΟΥΣΛΙΔΗ Επίκουρος Καθηγητής Μάρκετινγκ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ Χ. ΑΡΓΟΥΣΛΙΔΗ Επίκουρος Καθηγητής Μάρκετινγκ Διεύθυνση Εργασίας: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, Πατησίων 76, 10434, Αθήνα Τηλέφωνο Γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΣΑΜΙΤΑΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΣΑΜΙΤΑΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΣΑΜΙΤΑΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Xρηματοοικονομικής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Αιγαίου Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στην Διοίκηση Επιχειρήσεων-ΜΒΑ http://mba.aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond 4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond Wherever you are, we re there to support small business Providing information and advice on market opportunities, European

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΓΕΙΤΗΣ. Τίτλος ιατριβής: Χρηµατικό Κεφάλαιο, Νοµισµατική Πολιτική και ιανοµή του Εισοδήµατος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΓΕΙΤΗΣ. Τίτλος ιατριβής: Χρηµατικό Κεφάλαιο, Νοµισµατική Πολιτική και ιανοµή του Εισοδήµατος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΓΕΙΤΗΣ e-mail : gargeitis@econ.uoa.gr Τηλ : 6947310868 Σπουδές 1992 1996 Πανεπιστήµιο Cambridge, Queen s College Μεγάλη Βρετανία Ph.D στα Οικονοµικά Τίτλος ιατριβής: Χρηµατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Παναγιώτη Φ. Διαμάντη

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Παναγιώτη Φ. Διαμάντη ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Παναγιώτη Φ. Διαμάντη ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Παναγιώτη Φ. Διαμάντη Ph. D. Μάρτιος 2014 2 Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Παναγιώτης Φ. Διαμάντης ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 25-6- 1964 ΤΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Εφαρμογή του μοντέλου προεξόφλησης μερισμάτων στo δείκτη FTSE/ASE 20 ώστε να εξακριβωθεί εάν οι τρέχουσες τιμές του στην αγορά αντανακλούν τα

Διαβάστε περισσότερα