ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ ΔΡΑΣΗ «ΑΡΙΣΤΕΙΑ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΔΡΑΣΗ «ΑΡΙΣΤΕΙΑ»"

Transcript

1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ ΔΡΑΣΗ «ΑΡΙΣΤΕΙΑ» ΕΡΓΟ: ΤΙΤΛΟΣ: TITLE: ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: HEPHAESTUS Ευφυή Ενεργειακά Συστήματα Νέας Γενιάς Towards Next Generation Intelligent Energy Systems Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (Ι.Ε.ΤΕ.Θ.) Παραδοτέο 3.1: Μαθηματική Θεμελίωση Δεκέβριος 2013

2 Μαθηματική Θεμελίωση Μελέτη του τρόπου Λειτουργίας μιας ανταγωνιστικής Αγοράς Σύμφωνα με τον William Hogan (Hogan., 1998) μία βραχυπρόθεσμη αγορά ηλεκτρικής ενέργειας η οποία συντονίζεται μέσω μίας κεντρικής οντότητας system operator και βασίζεται σε ένα σύστημα πλειοδοσιών (bids), παρέχει το θεμέλιο για την δημιουργία μιας ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Ο ρόλος της κεντρικής οντότητας είναι η ρύθμιση και η εποπτεία της λειτουργίας της αγοράς με κανόνες οι οποίοι αποφασίζονται πριν την έναρξη της. Συνδυασμένη με μακροπρόθεσμα συμβόλαια, τα οποία έχουν ως στόχο την επίλυση ζητημάτων σχετικών με την παραγωγή κάθε επιχείρησης καθώς και την συμφόρηση κατά την μεταφορά της ενέργειας από μια γεωγραφική περιοχή σε άλλη, η τοπική αγορά με έναν ανταγωνιστικό τρόπο τιμολόγησης μπορεί να επιτρέψει την ανοιχτή πρόσβαση στο δίκτυο μετάδοσης, δηλαδή ικανοποίηση της ζήτησης σε ενέργεια και σε περιπτώσεις που η τοπική επιχείρηση δεν μπορεί να την ικανοποιήσει. Ο συντονισμός μέσω της κεντρικής οντότητας (καθώς και της ύπαρξης μιας τοπικής αγοράς βασισμένη σε ένα σύστημα πλειοδοσιών) δημιουργεί το σκηνικό μιας χονδρικής αγοράς με βασικό γνώμονα τον ανταγωνισμό μεταξύ των συμμετεχόντων. Οι συμμετέχοντες στην αγορά βεβαίως μπορεί να μην ανήκουν στην ιδία τοποθεσία αλλά να μπορούν να συμμετέχουν στην ίδια αγορά. Έτσι, θα διαμορφώνονται διαφορετικές τοπικές τιμές οι οποίες θα διασφαλίζουν τα δικαιώματα μετάδοσης χωρίς να περιορίζουν την πραγματική χρήση του συστήματος. Τα στοιχεία κλειδιά που θα επιτρέψουν την δημιουργία και λειτουργία μίας αγοράς ενέργειας όπως αυτή που περιγράφεται παραπάνω, είναι: 1. Μία βραχυπρόθεσμη τοπική αγορά, βασισμένη σε ένα σύστημα πλειοδοσιών, η οποία θα συντονίζεται από μία κεντρική οντότητα (system operator). 2. Συναλλαγές στα πλαίσια της τοπικής τιμής που αποφασίζεται από το σύστημα ώστε να περιλαμβάνονται οι απώλειες ενέργειας καθώς και η συμφόρηση. 3. Διμερής συναλλαγές με βραχυπρόθεσμη χρέωση μετάδοσης ίση με την διαφορά των διαμορφωμένων τιμών στις τοπικές αγορές. 4. Ένα σύστημα το οποίο θα χρησιμοποιεί πλειοδοσίες με ορίζοντα την επόμενη μέρα, τιμολόγηση και συμβόλαια, αλλά και εξισορρόπηση πραγματικού χρόνου σε πραγματικού χρόνου τιμές. 5. Συμβόλαια που να επιλύουν ζητήματα σχετικά με την συμφόρηση κατά την μετάδοση (transmission congestion) ώστε να κατανέμονται τα οφέλη που προκύπτουν από τις διαφορετικές τοπικές τιμές. 6. Χρεώσεις πρόσβασης στο δίκτυο οι οποίες θα καλύπτουν το ενσωματωμένο κόστος δικτύου (συντήρηση κ.τ.λ.), καθώς και άλλες καθορισμένες χρεώσεις. 7. Χρεώσεις χρήσης φορτίου ώστε να ισοσκελιστούν τα ετήσια κόστη υπηρεσιών.

3 Poweflow Υποσύστημα Το κλειδί για την δημιουργία ενός έξυπνου δικτύου ενέργειας είναι η απόκτηση, επεξεργασία και διαχείριση πληροφοριών. Οι πληροφορίες μπορεί ανήκουν σε διαφορετικά συστήματα και είναι σημαντικό να υπάρχει δυνατότητα αλληλεπίδρασης μεταξύ τους με σκοπό να βρεθεί μια λύση για την ροή της ενέργειας μέσα στο δίκτυο. Γενικά, το powerflow υποσύστημα αποτελεί ένα θεμελιώδες εργαλείο στην ανάλυση συστημάτων ενέργειας. Ο πυρήνας του GridLAB-D είναι το powerflow. Με δεδομένη την τάση των γεννητριών και του φορτίου καθορίζεται το μέγεθος της τάσης σε όλα τα σημεία του συστήματος. Η τάση αυτή χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των ρευμάτων και της ισχύος σε ολόκληρο το σύστημα. Πριν όμως παρουσιάσουμε τις εξισώσεις ας εξετάσουμε τι πραγματικά σημαίνουν οι εξισώσεις. Σε κάθε δίκτυο ενέργειας, υπάρχουν ποσότητες που είναι εύκολο να υπολογισθούν και άλλες που είναι πιο δύσκολο και συχνά είναι απαραίτητο να καθοριστούν μαθηματικά. Οι ποσότητες που είναι εύκολο να υπολογισθούν είναι το μέγεθος της ισχύος και το μέγεθος της τάσης. Οι υποσταθμοί σε ένα σύστημα έχουν συσκευές μέτρησης, εγκατεστημένες στις γραμμές ώστε να υπολογίζουν την τάση και το ρεύμα σε αυτές. Οι συναρτήσεις που περιγράφουν την άεργο ισχύς (Q) και της ισχύς (P) είναι αντίστοιχα : Όσον αφορά τις ποσότητες που υπολογίζονται δύσκολα είναι η γωνία. Στα μέχρι τώρα ερευνητικά αποτελέσματα η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για την επίλυση των εξισώσεων του powerflow είναι η Netwon Raphson. Είναι η μέθοδος που χρησιμοποιείται ευρέως σε τέτοιου είδους συστήματα και είναι ικανή να συγκλίνει σημαντικά γρήγορα, ειδικά εάν οι αρχικές τιμές που θα δοθούν στις μεταβλητές των οποίων οι τιμές δεν είναι γνωστές είναι κοντά στην ζητούμενη λύση. Επίσης και η Gauss-Seidel είναι εξίσου σημαντική αλλά έχει βραδύτερο ρυθμό σύγκλισης και απαιτεί περισσότερες επαναλήψεις. Έτσι, η Netwon Raphson είναι η κατάλληλη για την επίλυση συστημάτων μεγάλης κλίμακας. Η συγκεκριμένη μέθοδος αποτελείται από δύο σύνολα εξισώσεων. Στο πρώτο σύνολο των εξισώσεων περιγράφεται η έγχυση ρεύματος από τα φορτία μέσα στο σύστημα. Οι εξισώσεις αυτές χωρίζονται σε πραγματικό και φανταστικό μέρος και δίνονται από τον τύπο: Όπου

4 ΔI είναι το ρεύμα στο ζυγό k είναι το id του ζυγού s είναι η φάση t αντιπροσωπεύει όλες τις φάσεις που συνδεόνται στο ζυγό P είναι η πραγματική ισχύς του φορτίου στο ζυγό Q είναι η άεργος ισχύς του φορτίου στο ζυγό E k αντιπροσωπεύει την τάση στον ζυγό V rk είναι το πραγματικό μέρος της τάσης V mk είναι το φανταστικό μέρος της τάσης Η τάση μετά τον υπολογισμό του ρεύματος υπολογίζεται εύκολα από τους ακόλουθους τύπους: Δ Δ όπου ο είναι ο αντίστροφος Jacobian πίνακας που έχει την εξής μορφή J = Μοντελοποίηση Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Όσον αφορά τώρα τον τρόπο μέσω του οποίου μπορεί να επιτευχθεί η πρόβλεψη / πρόληψη και δυναμική απόκριση μέσω των τιμών στην ζήτηση και στην προσφορά, που αποτελούν στοιχεία κλειδιά για την θεμελίωση ενός έξυπνου δικτύου ενέργειας, η εισαγωγή της έννοιας της δημοπρασίας παίζει σημαντικότερο ρόλο. Το GridLAB-D μέσω του market module παρέχει ένα είδος δημοπρασίας όπου παραγωγοί και καταναλωτές συμμετέχουν σε αυτή με στόχο την εύρεση της τιμής και της ποσότητας στην οποία μπορούνε να πουλάνε και να αγοράζουν αντίστοιχα. Ωστόσο, υπάρχουν διάφορα μοντέλα δημοπρασιών, στα οποία υπάρχει ένα μόνο είδος συμμετεχόντων και τα οποία χρησιμοποιούν διαφορετική είσοδο ώστε να γίνει η εκκαθάριση της δημοπρασίας. Στην δική μας περίπτωση όπου το αγαθό της δημοπρασίας είναι η ενέργεια είναι απαραίτητο να συμμετέχουν στην δημοπρασία και οι παραγωγοί και οι καταναλωτές. Εξαιτίας της συμμετοχής παραπάνω του ενός συμμετέχοντα υπάρχουν έξι σενάρια τα όποια μπορούν να προκύψουν με το τέλος της δημοπρασίας. Οι καταναλωτές (στην περίπτωση μας οι συσκευές) με το τέλος της δημοπρασίας και με βάση τον τρόπο που είναι προγραμματισμένες να αντιδρούν στην τιμή, συγκρίνουν την τιμή στην οποία ζήτησαν ενέργεια με την τιμή της αγοράς και μεταβαίνουν στην ανάλογη κατάσταση. Το πώς θα συμπεριφέρεται κάθε καταναλωτής θα ρυθμίζεται μέσω ενός controller o οποίος στέλνει και δέχεται σήματα από την δημοπρασία. Να σημειωθεί εδώ πως η δημοπρασία δεν κρατάει κάποιο ιστορικό για την εκκαθάριση της αγοράς έτσι ώστε να μπορεί

5 χρησιμοποιηθεί στο επόμενο διάστημα δημοπρασιών. Η πρόβλεψη σε αυτή την περίπτωση μπορεί να γίνει με τον εξής τρόπο: να γίνονται δημοπρασίες την προηγούμενη μέρα για την επόμενη ώστε να είναι γνωστή η ζήτηση και η τιμή, ένα είδος δέσμευσης δηλαδή, αλλά και real-time balancing έτσι ώστε όταν υπάρχει επιπλέον ζήτηση, αυτή να ικανοποιείται στην τιμή της τρέχουσας αγοράς. Η εισαγωγή του controller σε κάθε καταναλωτή οδηγεί στην δημιουργία του έξυπνου δικτύου όπου όλες οι ενέργειες εκτελούνται με βάση την τιμή. Κάποια από τα σενάρια στα οποία μπορεί να καταλήξει η δημοπρασία φαίνονται στην παρακάτω εικόνα Μοντελοποίηση της προσφοράς και της ζήτησης με χρήση Θεωρίας Παιγνίων Έχοντας ως στόχο την ικανοποίηση τόσο των παραγωγών όσο και των καταναλωτών με τον καλύτερο και πιο αποδοτικό τρόπο μελετήθηκαν διάφοροι μέθοδοι χρήσης θεωρίας παιγνίων (Osborne., 2003). Στις μέρες μας, ο κύριος στόχος των επιχειρήσεων παροχής ηλεκτρικής ενέργειας είναι η μεγιστοποίηση του κέρδους τους στα πλαίσια που αυτή καθορίζεται τόσο από τους ίδιους τους παραγωγούς όσο και από τους καταναλωτές οι οποίοι επιδρούν στην διαμόρφωση της τιμής της ενέργειας. Η θεωρία παιγνίων μπορεί να ενσωματωθεί στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας αρκετά εύκολα εφόσον έχουμε συμμετέχοντες με διαφορετικά συμφέροντα και έτσι να δημιουργηθεί ένα είδος παιχνιδιού. Οι παραγωγοί θέλουν να μεγιστοποιήσουν το κέρδος τους και οι καταναλωτές να ικανοποιήσουν την ζήτηση σε χαμηλή τιμή. Είτε οι παραγωγοί είτε οι καταναλωτές θα ακολουθούν συγκεκριμένες ενέργειες για την επίτευξη των συμφερόντων τους. Όσον αφορά τώρα τον τρόπο μοντελοποίησης μιας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να σημειωθεί πως το εύρος των

6 πιθανών στρατηγικών τόσο των καταναλωτών όσο και των παραγωγών είναι περιορισμένο λόγω των συνθηκών/περιορισμών που πρέπει να ικανοποιούνται. Για παράδειγμα, η περιορισμένη χωρητικότητα των γραμμών σε ένα δίκτυο ενέργειας καθώς και οι νόμοι του Kirchoff αποτελούν κάποιες από τις συνθήκες/περιορισμούς που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τους παίκτες του παιχνιδιού πριν επιλέξουν την στρατηγική που θα εκτελέσουν. Εν κατακλείδι, η ορθή λειτουργία μιας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας βασίζεται σε περιορισμούς οι οποίοι πρέπει να ικανοποιούνται από τους συμμετέχοντες στην αγορά. Εν γένει το παιχνίδι μας, (όπως αναφέρθηκε και παραπάνω) εμπλέκει τόσο παραγωγούς όσο και καταναλωτές. Κυρίαρχο ρόλο όμως θα παίξουν οι παραγωγοί δηλαδή οι επιχειρήσεις παραγωγής και παροχής ενέργειας οι οποίοι θα τροφοδοτούν τους καταναλωτές με την ποσότητα ενέργειας που έχουν δυνατότητα να προσφέρουν. Η ζήτηση των καταναλωτών θα ικανοποιείται πλήρως. Όταν τελικά οι συμμετέχοντες στο παιχνίδι αποφασίζουν για την στρατηγική που θα ακολουθήσουν έχουμε ισορροπία στο σύστημα, και συγκεκριμένα ισορροπία κατά Νας. Στην λειτουργία της ηλεκτρικής αγοράς υπάρχουν δυο είδη ισορροπιών κατά Νας, η Κουρνό και η Μπέρναρντ (Shapiro., 1993). Η μεταξύ τους διαφορά είναι ότι η πρώτη βασίζεται στην ποσότητα της ενέργειας για την εύρεση της ισορροπίας ενώ η δεύτερη στην τιμή της ενέργειας. Ασχοληθήκαμε περισσότερο με την χρήση της ισορροπίας κατά Νας - Κουρνό (θα χρησιμοποιείται μόνο το Νας για συντομία)για το λόγο ότι η στρατηγική που επιλέγει κάθε παίκτης είναι αυτή που δίνει στον παίκτη το μεγαλύτερο κέρδος βασιζόμενο στην ποσότητα ενέργειας και όχι στην τιμή της ενέργειας (ισορροπία κατά Νας - Μπερνάρντ). Η χρήση και των δύο μοντέλων έχει ως στόχο την μοντελοποίηση του ανταγωνισμού μεταξύ επιχειρήσεων που πραγματεύονται το ίδιο προϊόν. Στο μοντέλο Κουρνό κάθε παραγωγός επιλέγει την ποσότητα που θα παράγει - η τιμή καθορίζεται από την ζήτηση και την σχέση με την συνολική ποσότητα παραγωγής. Στην περίπτωση τώρα του Μπερνάρντ κάθε παραγωγός επιλέγει μια τιμή για το προϊόν που παράγει ώστε να ικανοποιήσει την ζήτηση γνωρίζοντας φυσικά τις τιμές στις οποίες παράγουν οι υπόλοιποι παραγωγοί. Όσον αφορά το μοντέλο Μπερνάρντ, η ζήτηση δίνεται μέσω της συνάρτησης ζήτησης. Η συνάρτηση ζήτησης επιστρέφει την ποσότητα η οποία μπορεί να αγοραστεί με δεδομένη την τιμή του προϊόντος. Υποθέτοντας πως οι παραγωγοί προσφέρουν σε διαφορετικές τιμές τότε όλοι οι καταναλωτές θα στραφούν στην αγορά του προϊόντος από τον παραγωγό με την χαμηλότερη τιμή η οποία παράγει τόση ποσότητα του προϊόντος ώστε να ικανοποιείται η ζήτηση. Η τιμή πώλησης του προϊόντος των άλλων παραγωγών που συμμετέχουν στο παιχνίδι είναι γνωστή. Αρχικά, όλοι οι παραγωγοί έχουν το ίδιο οριακό κόστος παραγωγής ενέργειας. Αν κάποιοι παραγωγοί θέσουν την τιμή προσφοράς της ενέργειας τους ίση με το οριακό κόστος, ενώ κάποιοι άλλοι αυξάνουν την τιμή τους πάνω από το οριακό κόστος, τότε δεν θα έχουν κάποιο κέρδος, αφού όλοι οι καταναλωτές θα αγοράσουν από τους ((φθηνούς)) παραγωγούς. Αν τώρα όλοι οι παραγωγοί έχουν την ίδια τιμή πάνω από το κόστος ανά μονάδα και μοιράζονται την αγορά, τότε κάθε παραγωγός έχει κίνητρο να μειώσει την τιμή της ενέργειας τους και έτσι να έχει αυτός το μεγαλύτερο κέρδος. Άρα, και σε αυτή την περίπτωση κάθε παραγωγός αποφασίζει την κάθε του κίνηση με βάση την κίνηση των υπολοίπων. Τέλος, οι παραγωγοί μπορούν να επιλέξουν τιμή ίση με το οριακό κόστος και έτσι κανείς δεν θα έχει κίνητρο να μειώσει την τιμή γιατί έτσι θα βγαίνει ζημιωμένος. Έτσι η ισορροπία κατά Νας - Μπερνταρντ επέρχεται

7 όταν όλοι οι παραγωγοί προσφέρουν την ενέργεια που παράγουν στην τιμή του οριακού κόστους. Κανένα μοντέλο δεν είναι καλύτερο από το άλλο. Η ακρίβεια των προβλέψεων του κάθε μοντέλου διαφέρει από κλάδο σε κλάδο, ανάλογα με την εγγύτητα του κάθε μοντέλου καθώς και τον σκοπό. Εάν η χωρητικότητα μιας γραμμής στο δίκτυο μπορεί εύκολα να αλλάξει, η εύρεση της ισορροπίας Νας - Μπερνάρντ είναι γενικά ένα καλύτερο μοντέλο. Αν η ικανότητα παραγωγής είναι δύσκολο να προσαρμοστεί, τότε η εύρεση της ισορροπίας Νας - Κουρνό είναι γενικά ένα καλύτερο μοντέλο. Για την μοντελοποίηση τώρα των στρατηγικών, που πρέπει να ακολουθήσουν οι παίκτες για να αποκομίσουν το μεγαλύτερο δυνατό κέρδος, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί η συνάρτηση Nikaido-Isoda (Javier Contreras, 2004), η οποία μετατρέπει μια ισορροπία κατά Νας σε ένα πρόβλημα βελτιστοποίησης. Ως δεδομένα για την εύρεση της ισορροπίας κατά Νας (- Κουρνό) έχουμε (α) το κόστος παραγωγής της ενέργειας για την i-στη επιχείρηση παραγωγής και παροχής ενέργειας το οποίο είναι όπου η ποσότητα που προσφέρεται και το κόστος παραγωγής μιας μονάδας ενέργειας της i-στης επιχείρησης και (β) την αντίστροφη συνάρτηση ζήτησης της ενέργειας η οποία είναι όπου d0 είναι μια αρχική εκτιμώμενη ποσότητα της ζήτησης, λ ελαστικότητα της ζήτησης και d η συνολική ζήτηση των καταναλωτών. Η d0 μπορεί να προέρχεται είτε από ιστορικά δεδομένα είτε από την τιμή της ποσότητας που αποφασίσθηκε μετά τη δημοπρασία. Έτσι με βάση τα παραπάνω μπορούμε να καταλήξουμε στην συνάρτηση κέρδους για τον ι- στο παραγωγό η οποία είναι η Fi(qi) = p(d) qi - Ci(qi) για i = 1,2,.. n όπου d η συνολική ποσότητα των παραγωγών και qi η ποσότητα του κάθε παραγωγού ξεχωριστά. Επιπρόσθετα, αν συμβολίσουμε με Fi(z) το κέρδος του i-στου παίκτη τότε το z* θεωρείται το σημείο της ισορροπίας κατά Νας αν για κάθε παίκτη ισχύει η παρακάτω σχέση: F i (z*) = maxz i z*f i (z i z) για i = 1,2,.. n όπου z* είναι το σύνολο των στρατηγικών των παικτών που μεγιστοποιεί το κέρδος του καθ ενός, επομένως και το συνολικό. Με άλλα λόγια κάθε παίκτης επιλέγει να εκτελέσει την

8 στρατηγική z i η οποία του δίνει το μεγαλύτερο δυνατό κέρδος. Έτσι, εκτελώντας ο κάθε παίκτης το δικό του z i παίρνουμε το σύνολο z*. Χρησιμοποιώντας τις παραπάνω συναρτήσεις καταλήγουμε στην Nikaido-Isoda όπως φαίνεται παρακάτω : η οποία δίνει το συνολικό κέρδος των επιχειρήσεων παραγωγής και παροχής ενέργειας όταν σε κάθε ένα από τα στάδια του παιχνιδιού η κάθε επιχείρηση i επιλέγει να εκτελέσει την στρατηγική q' i αντί της q i η οποία ανήκει στο σύνολο q. Να σημειωθεί εδώ, πως η στρατηγική q' i που επιλέγεται σε κάθε στάδιο είναι καλύτερη από αυτή του προηγούμενου σταδίου καθώς πηγαίνουμε από το ένα στάδιο στο άλλο.. Με άλλα λόγια η τιμή αυτής της συνάρτησης θα υπολογίζεται σε κάθε στάδιο στο οποίο κάθε παίκτης θα επιλέγει διαφορετική στρατηγική. Να σημειωθεί πως η τιμή της Nikaido-Isoda μπορεί να είναι είτε θετική είτε αρνητική. Στην πρώτη περίπτωση σημαίνει πως οι παίκτες μπορούν να βελτιώσουν τις ενέργειες τους και να εκτελέσουν ο καθένας από μια ενέργεια που μεγιστοποιεί την συνάρτηση κέρδους τους. Ταυτόχρονα, στην περίπτωση που το αποτέλεσμα είναι αρνητικό σημαίνει πως η τρέχουσα στρατηγική δεν είναι καλύτερη από την προηγούμενη που είχε επιλέξει o κάθε παίκτης να κάνει. Οι στρατηγικές που δίνουν στους παίκτες την καλύτερη δυνατή τιμή στην συνάρτηση κέρδους τους αποτελούν μέρος της ισορροπίας κατά Νας. Εν κατακλείδι, όταν η Nikaido-Isoda ικανοποιεί τις συνθήκες του προβλήματος και δεν μπορεί να δίνει θετικά αποτελέσματα δηλαδή η τιμή της συνάρτησης να είναι μικρότερη ή ίση με μηδέν, δηλαδή το q' I για τον i παίκτη στο τρέχον στάδιο δίνει λιγότερο κέρδος από το q' i στο προηγούμενο στάδιο, τότε το παιχνίδι μας βρίσκεται στην ισορροπία κατά Νας. Αυτό που μένει τώρα να υπολογίσουμε όμως είναι αυτή καθ' αυτή την στρατηγική που μεγιστοποιεί το κέρδος του κάθε παίκτη ξεχωριστά. Αυτό επιτυγχάνεται παίρνοντας το arg max για την Nikaido-Isoda και έτσι βρίσκεται η βέλτιστη λύση. Βιβλιογραφία Hogan., W. W. (1998). Competitive Electricity Market Design: A Wholesale Primer. Harvard University. Javier Contreras, M. K. (2004). Numerical solutions to Nash-Cournot equilibria in coupled constraint electricity markets. Power Systems, σσ Osborne., M. J. (2003). An Introduction to Game Theory. Oxford University. Shapiro., R. S. (1993). Glossary of industrial organisation economics and competition law.

9

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΔΡΑΣΗ «ΑΡΙΣΤΕΙΑ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΔΡΑΣΗ «ΑΡΙΣΤΕΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή εκτίμησης ρίσκου σε χαρτοφυλάκια ενέργειας

Εφαρμογή εκτίμησης ρίσκου σε χαρτοφυλάκια ενέργειας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Εφαρμογή εκτίμησης ρίσκου σε χαρτοφυλάκια ενέργειας ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Γεώργιος Κ. Κατσάρας

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Δυναμικής Απόδοσης Τιμής από Πωλητές που δρουν σε Ηλεκτρονικές Αγορές

Τεχνικές Δυναμικής Απόδοσης Τιμής από Πωλητές που δρουν σε Ηλεκτρονικές Αγορές ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΙΚΤΟΥ ΑΚΕΡΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΙΚΤΟΥ ΑΚΕΡΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Μ.Π.Σ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ: ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ: ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ: ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του διπλώματος. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Βελτιστοποίηση Ζήτησης Ισχύος σε κοινωνικές ομάδες καταναλωτών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟΛΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟΛΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμική Τιμολόγηση και Έξυπνα Δίκτυα

Δυναμική Τιμολόγηση και Έξυπνα Δίκτυα ΑΤΕΙ Κρήτης - Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Δυναμική Τιμολόγηση και Έξυπνα Δίκτυα Πτυχιακή Εργασία ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Μ. 4977 Καθηγητής : Νικόλαος Σακκάς Απρίλιος 2015 Σ ε λ ί δ α 1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή της Διοίκησης των Logistics στην ΜΑΡΚΟ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Εφαρμογή της Διοίκησης των Logistics στην ΜΑΡΚΟ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγικό Σημείωμα σελ.1 1. Η Διοίκηση των Logistics (Logistics Management) 1.1. Ορισμός των logistics σελ.3 1.2. Ιστορική Εξέλιξη σελ.4 1.3. Ο ρόλος των logistics στην οικονομία σελ.5 1.4.

Διαβάστε περισσότερα

Silver Management Trainer. Σενάριο

Silver Management Trainer. Σενάριο 46 Silver Management Trainer Σενάριο ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 0.- ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 1.- ΕΤΑΙΡΙΕΣ...3 2.- ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ...4 3.- ΠΡΟΪΟΝΤΑ...5 4.- ΑΓΟΡΕΣ...6 5.- ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ)...8

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Μ.Π.Σ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ- LOGISTICS ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Προμήθειες Μεταφορικών Υπηρεσιών υπό Συνθήκες Δημοπρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 5ου εξαμήνου. Γεωργίου Μαλινδρέτου, Επίκ. Καθηγητή ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 2014

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 5ου εξαμήνου. Γεωργίου Μαλινδρέτου, Επίκ. Καθηγητή ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 2014 10 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 5ου εξαμήνου Γεωργίου Μαλινδρέτου, Επίκ. Καθηγητή ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 2014 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. 1. Eισαγωγή στην Εφοδιαστική (Logistics) 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CRM - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CRM - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CRM - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ελένη Ρεμόντη ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ. Διπλωματική Εργασία ΠΑΡΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ. Διπλωματική Εργασία ΠΑΡΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Διπλωματική Εργασία ΠΑΡΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΑΛΜΑΝΛΗΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Περιεχόμενα... 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : Βασικές Οικονομικές Έννοιες... 4. 1.1 Βασικές Οικονομικές Έννοιες... 4

Περιεχόμενα. Περιεχόμενα... 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : Βασικές Οικονομικές Έννοιες... 4. 1.1 Βασικές Οικονομικές Έννοιες... 4 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : Βασικές Οικονομικές Έννοιες... 4 1.1 Βασικές Οικονομικές Έννοιες... 4 1.1.2 Σπανιότητα ή στενότητα των πόρων... 4 1.1.3 Κόστος ευκαιρίας... 4 1.1.4 Καμπύλη παραγωγικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ ΠΑΙΓΝΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΛΙΓΟΠΩΛΙΟΥ: ΜΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ. ΙΩΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Διπλωματική εργασία ΠΜΣ.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ ΠΑΙΓΝΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΛΙΓΟΠΩΛΙΟΥ: ΜΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ. ΙΩΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Διπλωματική εργασία ΠΜΣ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ ΠΑΙΓΝΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΛΙΓΟΠΩΛΙΟΥ: ΜΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Διπλωματική εργασία ΠΜΣ.ΔΕ 2004 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ ΠΑΙΓΝΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΛΙΓΟΠΩΛΙΟΥ: ΜΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΤΟ CRM ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. 1.1 Η Εξέλιξη του μάρκετινγκ 4. 1.2 Ο Ορισμός του CRM 9

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΤΟ CRM ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. 1.1 Η Εξέλιξη του μάρκετινγκ 4. 1.2 Ο Ορισμός του CRM 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΟ CRM ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 1.1 Η Εξέλιξη του μάρκετινγκ 4 1.2 Ο Ορισμός του CRM 9 1.3 CRM & μάρκετινγκ σχέσεων 11 1.4 Τα Δομικά στοιχεία του CRM 19 1.5

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Τεχνοοικονομικής Διοίκησης. Ψηφιακών Συστημάτων. Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Τμήμα Τεχνοοικονομικής Διοίκησης. Ψηφιακών Συστημάτων. Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Τεχνοοικονομικής Διοίκησης Ψηφιακών Συστημάτων Εργασία: «Στρατηγικός Σχεδιασμός Επιχείρησης. Μελέτη Περίπτωσης Unisystems» Ονοματεπώνυμο: Χρήστος Ρέππας Αριθμός Μητρώου: 1030 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμική τιμολόγηση και μελέτη περίπτωσης / προσομοίωσης της ωριαίας ανάλυσης καταναλώσεων και τιμών ενέργειας σε δίχωρο διαμέρισμα

Δυναμική τιμολόγηση και μελέτη περίπτωσης / προσομοίωσης της ωριαίας ανάλυσης καταναλώσεων και τιμών ενέργειας σε δίχωρο διαμέρισμα ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Δυναμική τιμολόγηση και μελέτη περίπτωσης / προσομοίωσης της Καθηγητής : Νικόλαος Σακκάς Ανδρέας Κατεργιαννάκης Α.Μ. 4215 Δεκέμβριος 2013 Περιεχόμενα Abstract...

Διαβάστε περισσότερα

Κτίρια & Κατοικίες Απαρτιζόμενα από Συστήματα Κτιριακού Αυτοματισμού & Σύγχρονο Σχεδιασμό ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Κτίρια & Κατοικίες Απαρτιζόμενα από Συστήματα Κτιριακού Αυτοματισμού & Σύγχρονο Σχεδιασμό ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κτίρια & Κατοικίες Απαρτιζόμενα από Συστήματα Κτιριακού Αυτοματισμού & Σύγχρονο Σχεδιασμό i ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 1 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 3 ΓΙΑ ΠΙΟ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΕ ΕΝΑ ΚΤΙΡΙΟ.. 4 ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Βελτίωση της στρατηγικής Πρακτόρων Λογισμικού στο Χρηματιστήριο Ενέργειας με τη χρήση Τεχνικών Εξόρυξης Δεδομένων

Βελτίωση της στρατηγικής Πρακτόρων Λογισμικού στο Χρηματιστήριο Ενέργειας με τη χρήση Τεχνικών Εξόρυξης Δεδομένων Βελτίωση της στρατηγικής Πρακτόρων Λογισμικού στο Χρηματιστήριο Ενέργειας με τη χρήση Τεχνικών Εξόρυξης Δεδομένων Αντώνης Χ. Χρυσόπουλος Ανδρέας Λ. Συμεωνίδης Περικλής Α. Μήτκας Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΠΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΠΑΝΤΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Πτυχίο Οικονοµικής Επιστήµης

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή μετοχών με τα κριτήρια του Warren Buffett.

Επιλογή μετοχών με τα κριτήρια του Warren Buffett. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Επιλογή μετοχών με τα κριτήρια του Warren Buffett. Εφαρμογή μοντέλου ανάμεσα σε πέντε εισηγμένες εταιρίες του ΧΑΑ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Θέση προϊόντος τύποι παραγωγής Ο όρος prοduct positioning αναφέρεται στα στάδια σχεδιασμού, στον τρόπο κατασκευή και στη μορφή επικοινωνίας με τον πελάτη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ (INVENTORY MANAGEMENT):

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ (INVENTORY MANAGEMENT): ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ (INVENTORY MANAGEMENT): Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΖΩΤΟΥ ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το Πρόβλημα Μεταφοράς

Το Πρόβλημα Μεταφοράς Το Πρόβλημα Μεταφοράς Αφορά τη μεταφορά ενός προϊόντος από διάφορους σταθμούς παραγωγής σε διάφορες θέσεις κατανάλωσης με το ελάχιστο δυνατό κόστος. Πρόκειται για το πιο σπουδαίο πρότυπο προβλήματος γραμμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πλαίσιο 05.07.2012 Εν όψει της εφαρμογής των ρυθμίσεων της Τρίτης Ενεργειακής έσμης, αλλά και του

Διαβάστε περισσότερα

Υποστηρικτικό διδακτικό υλικό του μαθήματος της Τεχνολογίας για τις Α, Β, Γ Τάξεις Γυμνασίου

Υποστηρικτικό διδακτικό υλικό του μαθήματος της Τεχνολογίας για τις Α, Β, Γ Τάξεις Γυμνασίου Υποστηρικτικό διδακτικό υλικό του μαθήματος της Τεχνολογίας για τις Α, Β, Γ Τάξεις Γυμνασίου Η Επιτροπή Σύνταξης του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών «Τεχνολογίας» 1. Νικόλαος Ηλιάδης, Επίτιμος Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα