Γραμμικός Προγραμματισμός

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γραμμικός Προγραμματισμός"

Transcript

1 Γραμμικός Προγραμματισμός Εισαγωγή Το πρόβλημα του Σχεδιασμού στη Χημική Τεχνολογία και Βιομηχανία. Το συνολικό πρόβλημα του Σχεδιασμού, από μαθηματική άποψη ανάγεται σε ένα πρόβλημα επίλυσης συστήματος εξισώσεων που απαρτίζουν το μαθηματικό μοντέλο της παραγωγικής διαδικασίας (εκφράσεις για ισοζύγια μάζας και ενέργειας, ισορροπία φάσεων, χημική κινητική κλπ), συζευγμένο με ένα πρόβλημα ελαχιστοποίησης (ή μεγιστοποίησης) μιας Αντικειμενικής Συνάρτησης (π.χ. κόστος, κέρδος, ποσότητα και σύσταση προϊόντος, περιεκτικότητα αποβλήτων σε επιβλαβείς ρύπους κλπ). min F(D; S) F = Α. Σ. S. V. State Variables Επίλυση Μοντέλου G i (S; D)=0, i=1, 2,...N D. V. Design Variables Οι εξισώσεις του Μοντέλου αποτελούν περιορισμούς για το πρόβλημα της ελαχιστοποίησης ή μεγιστοποίησης της ΑΣ, δηλ. οι μεταβλητές της δε μπορούν να πάρουν οποιεσδήποτε τιμές αλλά πρέπει να ικανοποιούν και τις εξισώσεις του μοντέλου. Γενικά, τόσο το Μαθηματικό Μοντέλο μιας διεργασίας όσο και η ΑΣ είναι μη γραμμικής μορφής, αλλά υπάρχουν και πολλά ενδιαφέροντα προβλήματα γραμμικής μορφής. Όταν τόσο η Αντικειμενική Συνάρτηση όσο και οι Περιορισμοί έχουν γραμμική μορφή, λέμε ότι έχουμε πρόβλημα Γραμμικού Προγραμματισμού. Αν έχουμε Ν μεταβλητές και Μ περιορισμούς, τότε αυτό έχει τη μορφή: όπου min ή maxf(x 1, x 2,..., x N ) = c 1 x 1 + c 2 x c N x N (Αντικειμενική Συνάρτηση) a 11 x 1 + a 12 x a 1N x N = b 1 (Εξισώσεις Μοντέλου a 21 x 1 + a 22 x a 2N x N = b 2... Περιορισμοί) a Μ1 x 1 + a Μ2 x a ΜΝ x N = b Μ και l i <= x i <= u i, i = 1, 2,..., Ν (Πεδίο ορισμού μεταβλητών) Σε όλα τα προβλήματα με πραγματικό ενδιαφέρον για τη βιομηχανία, θα έχουμε M < N, δηλαδή περισσεύουν Ν-Μ μεταβλητές (βαθμοί ελευθερίας).

2 Άρα, για να ορίσουμε ένα πρόβλημα ΓΠ χρειάζεται να βρεθούν τα εξής: Ποιες είναι οι μεταβλητές Από πού μέχρι πού επιτρέπεται να παίρνουν τιμές οι μεταβλητές (πεδίο ορισμού) Πώς συνδέονται μεταξύ τους (εξισώσεις μοντέλου διεργασίας) Ποια είναι η Αντικειμενική Συνάρτηση που θέλουμε να μεγιστοποιήσουμε ή ελαχιστοποιήσουμε. Σημείωση: πολλές φορές οι περιορισμοί δίνονται σε μορφή ανισότητας αντί για ισότητα, π.χ. a 11 x 1 + a 12 x a 1N x N < b 1 Αυτές μπορούν να μετατραπούν σε ισότητες, ορίζοντας κάποιες νέες «μεταβλητές-μαξιλαράκια» ή μεταβλητές απόκλισης, που ορίζονται ως θετικές. Π.χ. η ανισότητα γίνεται ενώ αν ισχύει γίνεται a 11 x 1 + a 12 x a 1N x N <= b 1 a 11 x 1 + a 12 x a 1N x N + x N+1 = b 1 a 11 x 1 + a 12 x a 1N x N >= b 1 a 11 x 1 + a 12 x a 1N x N - x N+1 = b 1 όπου και στις δύο περιπτώσεις θεωρούμε x N+1 >= 0. Ο ΓΠ (όπως και οι άλλες μέθοδοι σχεδιασμού και αριστοποίησης) έχει πολύ γενικές εφαρμογές που δεν περιορίζονται στη Χημική Τεχνολογία αλλά χρησιμεύουν σε πολλούς τομείς της επιστήμης, τεχνολογίας και οικονομίας και παραγωγής. Παραδείγματα εφαρμογών: Ανάθεση προγραμματισμένων εργασιών σε εργαζόμενους ώστε καθημερινά να επαρκεί το προσωπικό αλλά και η ικανοποίηση και παραγωγικότητα των εργατών να είναι η μέγιστη δυνατή. Επιλογή προϊόντων που θα παρασκευαστούν κατά την προσεχή περίοδο, έτσι ώστε να επωφεληθούμε από τους διαθέσιμους πόρους και τις τρέχουσες τιμές και να μεγιστοποιήσουμε το κέρδος. Διανομή προϊόντων από το εργοστάσιο στις κατά τόπους αποθήκες ώστε να ελαχιστοποιηθεί το κόστος για τους δεδομένους περιορισμούς της δυναμικότητας. Υποβολή προσφορών για συμβόλαια προμηθειών που να παίρνουν υπ`όψιν το κέρδος, τις προσφορές ανταγωνιστών και λειτουργικούς περιορισμούς. Παράδειγμα μαθηματικής διατύπωσης προβλήματος ΓΠ Max f = x x 2 Περιορισμοί: -x 1 + x 2 <= 1 x 1 + x 2 <= 2 x 1, x 2 >= 0

3 Αν πάρουμε τις περιπτώσεις της ισότητας από τους παραπάνω περιορισμούς, έχουμε γραμμικές εξισώσεις (ευθείες) που ορίζουν ένα τετράπλευρο ΑΒΓΔ. Για να ικανοποιούνται οι περιορισμοί, το σημείο μεγιστοποίησης της f πρέπει να βρίσκεται μέσα σε αυτό το τετράπλευρο. A -x1+x2=1 x1+x2=2 x1+3x2=f Δ Γ B -0,5-0,5 Δίνοντας μια σταθερή τιμή στην ΑΣ, γράφουμε αυτή ως γραμμική εξίσωση y = f(x) που μας δίνει και την ισοϋψή. Μεταβάλλοντας αυτή τη σταθερή τιμή, βλέπουμε για ποια τιμή μεγιστοποιείται ή ελαχιστοποιείται η συνάρτηση. Αποδεικνύεται ότι το μέγιστο ή ελάχιστο συμπίπτει με μια κορυφή του πολυγώνου που ορίζουν οι περιορισμοί ή το πολύ, με μια πλευρά αυτού. Αυτό το συμπέρασμα γενικεύεται για περισσότερες από δύο διαστάσεις (μεταβλητές), δηλ. το ζητούμενο ακρότατο είναι σε μια από τις κορυφές του πολυέδρου που ορίζουν οι περιορισμοί στο χώρο των Ν διαστάσεων. Σημείωση: όπως είπαμε πιο πριν, οι περιορισμοί που είναι γραμμένοι ως ανισότητες μπορούν να μετατραπούν σε ισότητες ορίζοντας νέες μεταβλητές. Αυτό δεν το κάναμε εδώ γιατί ήταν πιο απλό να απεικονίσουμε τη λύση του προβλήματος στις δύο διαστάσεις. Οι μέθοδοι που θα παρουσιάσουμε στη συνέχεια όμως, απαιτούν την έκφραση των περιορισμών υπό μορφή ισότητας. Μέθοδος Simplex Η πιο καθιερωμένη μέθοδος λύσης προβλημάτων ΓΠ. Ουσιαστικά, ξεκινά από μια κορυφή και πηγαίνει σε γειτονικές μέχρι να βρει την καλύτερη. Αλλά δεν ξεκινά αυθαίρετα ούτε πηγαίνει σε όλες για να τις συγκρίνει! Υπάρχουν κριτήρια που ορίζουν από πού θα αρχίσει, πώς θα συνεχίσει και αν η εκάστοτε εξεταζόμενη λύση είναι ή όχι η καλύτερη. Η μέθοδος Simplex έχει δύο βασικά στάδια: Εύρεση αρχικής λύσης λέγεται «βασική εφικτή» λύση Εύρεση της καλύτερης λύσης αν υπάρχει (μπορεί το πρόβλημα να μην είναι φραγμένο, δηλ. οι περιορισμοί είναι τέτοιοι που επιτρέπουν στην ΑΣ να πάρει άπειρη θετική ή αρνητική τιμή). Πιο συγκεκριμένα, ασχολούμαστε με προβλήματα ελαχιστοποίησης που οι μεταβλητές τους είναι μη αρνητικές, αλλά η μέθοδος εύκολα γενικεύεται και για άλλες περιπτώσεις.

4 Μια σκιαγράφηση της μεθόδου (χωρίς αναφορά σε λεπτομέρειες και ειδικές περιπτώσεις) περιλαμβάνει τα εξής: Προσθήκη μεταβλητών απόκλισης, x N+1,..., x N+m αν αυτό χρειάζεται Προσθήκη της αντικειμενικής συνάρτησης στο σύστημα εξισώσεων στη μορφή: c 1 x 1 + c 2 x c N x N c N+m x N+m - F = 0 δηλαδή, η F θεωρείται και αυτή ως μία ακόμη μεταβλητή. Εύρεση της βασικής εφικτής λύσης όπου Ν-Μ μεταβλητές τίθενται ίσες με μηδέν και βρίσκονται οι τιμές των άλλων Μ που λέγονται βασικές. Αυτό μπορεί να γίνει με «pivoting» που διαγωνιοποιεί ένα τμήμα Μ Χ Μ του πίνακα συντελεστών των μεταβλητών. Έλεγχος αν η λύση παραβιάζει τους περιορισμούς (π.χ. αρνητικές τιμές) Αν η λύση είναι εφικτή, τότε, αν όλοι οι συντελεστές στην εξίσωση που περιέχει την f είναι μη αρνητικοί, αυτή είναι μία άριστη λύση. Αν οι συντελεστές είναι θετικοί, τότε είναι η μοναδική άριστη λύση. Αν δεν ισχύει αυτό, μετατροπή της λύσης και του πίνακα συντελεστών μέσω pivoting και εναλλαγής ρόλων μεταξύ βασικών και μη βασικών μεταβλητών. Παράδειγμα εφαρμογής μεθόδου Simplex: Το πρόβλημα που εξετάσαμε γραφικά, αν εισαγάγουμε μεταβλητές απόκλισης, γίνεται Max f = x x 2 ή Min f = - x 1-3 x 2 (για να το εκφράσουμε ως προβλ. ελαχιστοποίησης0 Περιορισμοί: -x 1 + x 2 + x 3 = 1 x 1 + x x 4 = 2 x 1, x 2, x 3, x 4 >= 0 Θεωρώντας την f ως άλλη μία μεταβλητή, ξαναγράφουμε το πρόβλημα στη μορφή: - x 1 + x 2 + x 3 = 1 x 1 + x 2 + x 4 = 2 - x 1-3x 2 - f = 0 Παρατηρούμε ότι οι μεταβλητές x3, x4 και f ήδη σχηματίζουν ένα διαγώνιο πίνακα, οπότε μηδενίζουμε τις x1, x2 και παίρνουμε ως βασική λύση την x1 = x2 = 0, x3 = 1, x4 = 2, f = 0 (κορυφή Γ) που δεν παραβιάζει τους περιορισμούς άρα είναι βασική εφικτή λύση. Η εξίσωση που περιέχει την f έχει αρνητικούς συντελεστές. Ο πιο αρνητικός είναι αυτός για τη x2 που σημαίνει ότι αυτή θα επιφέρει τη μεγαλύτερη μεταβολή στην f και πρέπει να την κάνουμε βασική μεταβλητή. Θα πάρει τη θέση της πρώτης βασικής μεταβλητής που μηδενίζεται όταν η x2 αυξάνεται, άρα τη θέση της x3 = 1 x2, από την εξίσωση 1. Κάνουμε pivoting για να διώξουμε τη x2 από τις άλλες εξισώσεις και παίρνουμε: - x 1 + x 2 + x 3 = 1 x 1 - x 3 + x 4 = 2-4x 1 +3x 3 - f = 3

5 με νέα βασική λύση: x1 = x3 = 0, x2 = x4 = 1, f = -3 (κορυφή Δ) Λόγω του συντελεστή -4, βασική γίνεται η x1 που αν αυξηθεί μηδενίζει μόνο τη x4, άρα την αντικαθιστά. Κάνουμε πάλι pivoting και βρίσκουμε: x x x 4 = 1.5 x x x 4 = 0.5 x x 4 - f = 3 με βασική λύση x1 = 0.5, x2 = 1.5, x3 = x4 = 0, f = -5 (σημείο Α). Τώα, όλοι οι συντελεστές για την f είναι θετική, άρα αυτό είναι το άριστο. Μέθοδος Simplex με τη Maxima Εδώ, τα πράγματα είναι πολύ απλά. Αρκεί να διατυπώσουμε το πρόβλημα ως μαθηματικό μοντέλο. Δεν είναι καν απαραίτητο να εισάγουμε μεταβλητές αποκλίσεων, αλλά μπορούμε να διατυπώσουμε τους περιορισμούς στην αρχική τους μορφή ως ανισότητες, αν είναι τέτοιου τύπου. Επίσης, μπορούμε να κάνουμε μεγιστοποίηση ή ελαχιστοποίηση (δε χρειάζεται να διατυπώσουμε το πρόβλημα αναγκαστικά ως ελαχιστοποίηση). Πρώτα, πρέπει να «φορτώσουμε» το module που υλοποιεί τη μέθοδο Simplex στη Maxima. Επομένως, γενικά, πρέπει να γράψουμε: και μετά ή load( simplex ); minimize_lp(objective_function, [constraint (in)equalities], [variables that are assumed >=0]); maximize_lp( το ίδιο όπως πριν); ανάλογα με το πρόβλημά μας. Δηλαδή, πρώτα γράφουμε την αντικειμενική συνάρτηση, μετά γράφουμε τους περιορισμούς στην αρχική τους μορφή (ακόμη και αν είναι ανισότητες) και τέλος, γράφουμε τα ονόματα των μεταβλητών που υποθέτουμε ότι είναι μη αρνητικές. Έτσι, στο πρόβλημα που παρουσιάσαμα πιο πάνω, αρκεί να γράψουμε: (%i3) maximize_lp(x1+3.*x2, [-x1+x2<=1.,x1+x2<=2],[x1,x2]); για να πάρουμε: 3 1 (%o3) [5, [x2 = -, x1 = -]] Προβλήματα 2 2 Πηγή: Edgar, Himmelblau, Lasdon: Optimization of Chemical Processes, 2 nd ed., McGraw-Hill, 2001 Πρόβλημα 1 Διυλιστήριο διαθέτει δύο είδη αργού πετρελαίου με την απόδοση που φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. Περιορισμοί στον εξοπλισμό και στους αποθηκευτικούς χώρους επιβάλλουν παραγωγή

6 βενζίνης, κηροζίνης και πετρελαίου κίνησης, στα όρια που δείχνει ο ίδιος πίνακας. Το κέρδος από την επεξεργασία αργού τύπου 1 είναι 1/βαρέλι, ενώ από την επεξεργασία του τύπου 2 είναι 0.7/βαρέλι. Να βρεθούν οι άριστοι ρυθμοί τροφοδοσίας των δύο ειδών αργού σε αυτό το εργοστάσιο. % Απόδοση κατ`όγκο Μέγιστη επιτρεπτή παραγωγή (bbl/day) Τύπος 1 Τύπος 2 Βενζίνη Κηροζίνη Πετρέλαιο Κίνησης Πρόβλημα 2 Εργοστάσιο σοκολατοποιίας παρασκευάζει δύο νέα είδη σοκολάτας: Ergies (με έξτρα ενέργεια για παιδιά) και Nergies (με λιγότερες θερμίδες, για όσους θέλουν να χάσουν βάρος αλλά δεν επιβάλλονται στον εαυτό τους). Οι Ergies πωλούνται αποφέροντας κέρδος 0.50/κούτα ενώ οι Nergies δίνουν κέρδος 0.60/κούτα. Η διαδικασία παραγωγής περιλαμβάνει τρία στάδια: ανάμειξη, παρασκευή της σοκολάτας και πακετάρισμα. Ο παρακάτω πίνακας καταγράφει το μέσο χρόνο, σε λεπτά, που απαιτείται ανά κούτα γλυκών, για κάθε ένα από τα τρία στάδια. Ανάμειξη Παρασκευή Συσκευασία Ergies Nergies Όποτε τρέχει η παραγωγή, ο εξοπλισμός ανάμειξης είναι διαθέσιμος για 14 μηχανοώρες το πολύ, ο εξοπλισμός παρασκευής για 40 ώρες το πολύ και ο εξοπλισμός συσκευασίας, το πολύ για 15 ώρες. Αν κάθε μηχανή μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην παρασκευή οποιουδήποτε τύπου σοκολάτας κάθε φορά που είναι διαθέσιμη, προσδιορίστε πόσες κούτες κάθε είδους πρέπει να παρασκευαστούν για να πραγματωθεί το μέγιστο κέρδος. Πρόβλημα 3 Η τροφοδοσία σε τρεις μονάδες παραγωγής χωρίζεται σε τρία ρεύματα: F A, F B, F C. Παράγονται δύο προϊόντα, Ρ1 και Ρ2 (επόμενο σχήμα) και η % απόδοση κατά βάρος ανά μονάδα είναι Απόδοση (% κατά βάρος) Μονάδα Α Μονάδα Β Μονάδα C Ρ Ρ Κάθε ρεύμα έχει το εξής κόστος ( / kg): Ρεύμα F P1 P2 Τιμή ( / kg)

7 Λόγω αποθηκευτικών περιορισμών, ισχύουν οι εξής περιορισμοί όσον αφορά τις παροχές των ρευμάτων: 1. Η συνολική τροφοδοσία δε μπορεί να υπερβαίνει τα 5000 kg/ημέρα 2. Η τροφοδοσία κάθε μονάδας A, B ή C, δε μπορεί να υπερβαίνει τα 2500 kg/ημέρα 3. Δε μπορούν να καταναλωθούν πάνω από 2000 kg Ρ1 ούτε πάνω από 3500 kg P2 ημερησίως. Να διατυπωθεί μαθηματικά και να λυθεί το πρόβλημα εύρεσης των τιμών F A, F B, F C που μεγιστοποιούν το ημερήσιο κέρδος.

1 ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

1 ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ. Παραδείγματα προβλημάτων γραμμικού προγραμματισμού Τα προβλήματα γραμμικού προγραμματισμού ασχολούνται με καταστάσεις όπου ένας αριθμός πλουτοπαραγωγικών πηγών, όπως άνθρωποι,

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Χημικών Διεργασιών και Βιομηχανιών Διάλεξη 4

Σχεδιασμός Χημικών Διεργασιών και Βιομηχανιών Διάλεξη 4 Σχεδιασμός Χημικών Διεργασιών και Βιομηχανιών Διάλεξη 4 Δευτέρα, 31 Μαρτίου 2008 Τρίτη, 1 Απριλίου 2008 Α. Δομική Αριστοποίηση 1 Εισαγωγή Όπως έχουμε πει, η αριστοποίηση διακρίνεται σε: Δομική: δοκιμάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Το Πρόβλημα Μεταφοράς

Το Πρόβλημα Μεταφοράς Το Πρόβλημα Μεταφοράς Αφορά τη μεταφορά ενός προϊόντος από διάφορους σταθμούς παραγωγής σε διάφορες θέσεις κατανάλωσης με το ελάχιστο δυνατό κόστος. Πρόκειται για το πιο σπουδαίο πρότυπο προβλήματος γραμμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Μάθημα: Επιχειρησιακή Έρευνα. Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014

ΤΕΙ ΣΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Μάθημα: Επιχειρησιακή Έρευνα. Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 ΤΕΙ ΣΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Μάθημα: Επιχειρησιακή Έρευνα Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 Διδάσκων: Δρ. Χρήστος Γενιτσαρόπουλος Άμφισσα, 2013 Δρ. Χρήστος Γενιτσαρόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

2.1. ΑΠΛΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

2.1. ΑΠΛΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ . ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ. ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ( Linear Programming ) Ο Γραμμικός Προγραμματισμός είναι μια τεχνική που επιτρέπει την κατανομή των περιορισμένων πόρων μιας επιχείρησης με τον πιο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ. Γραφική λύση προβλημάτων Γραμμικού Προγραμματισμού

ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ. Γραφική λύση προβλημάτων Γραμμικού Προγραμματισμού ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Γραφική λύση προβλημάτων Γραμμικού Προγραμματισμού Πρόγραμμα Γενικό γραμμικό πρόβλημα με πολύγωνη περιοχή εφικτών λύσεων Να λυθεί το παρακάτω γραμμικό πρόγραμμα: ma z μ. π. 4

Διαβάστε περισσότερα

3.12 Το Πρόβλημα της Μεταφοράς

3.12 Το Πρόβλημα της Μεταφοράς 312 Το Πρόβλημα της Μεταφοράς Σ αυτή την παράγραφο και στις επόμενες μέχρι το τέλος του κεφαλαίου θα ασχοληθούμε με μερικά σπουδαία είδη προβλημάτων γραμμικού προγραμματισμού Οι ειδικές αυτές περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Ανάλυση Βιομηχανιών και Διεργασιών

Οικονομική Ανάλυση Βιομηχανιών και Διεργασιών Ενότητα 3 Οικονομική Ανάλυση Βιομηχανιών και Διεργασιών 3. 1 Εισαγωγή Η Αντικειμενική Συνάρτηση είναι το κριτήριο αξιολόγησης με βάση το οποίο διενεργούμε την αριστοποίηση. Υπάρχουν πολλά είδη τέτοιων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Περίληψη Ο Γραμμικός Προγραμματισμός (Linear Programming) ή Γραμμική Βελτιστοποίηση (Linear Optimization) μελετάει ένα από τα πιο εφαρμοσμένα προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές αριστοποίησης

Τεχνικές αριστοποίησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Τεχνικές αριστοποίησης Εισαγωγή Τα µοντέλα αριστοποίησης, ευρέως γνωστά ως µοντέλα µαθηµατικού προγραµµατισµού, είναι αναµφίβολα η δηµοφιλέστερη τεχνική λήψης αποφάσεων στο χώρο της Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή και ανάλυση ευαισθησίας προβληµάτων Γραµµικού Προγραµµατισµού. υϊκότητα. Παραδείγµατα.

Εισαγωγή και ανάλυση ευαισθησίας προβληµάτων Γραµµικού Προγραµµατισµού. υϊκότητα. Παραδείγµατα. Η ανάλυση ευαισθησίας και η δυϊκότητα είναι σηµαντικά τµήµατα της θεωρίας του γραµµικού προγραµµατισµού και εν γένει του µαθηµατικού προγραµµατισµού, αφού αφορούν την ανάλυση των προτύπων και την εξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜ ΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΟΥ

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜ ΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜ ΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑ, ΜΑΪΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Σηµειώσεις Γραµµικού Προγραµµατισµού

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Σηµειώσεις Γραµµικού Προγραµµατισµού ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα Σπουδών: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεµατική Ενότητα: ΕΟ- Ποσοτικές Μέθοδοι Σηµειώσεις Γραµµικού Προγραµµατισµού Ακαδηµαϊκό Έτος: 005-006 Πρόλογος Οι σηµειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωµατική Εργασία µε τίτλο: Ακαδηµαϊκό έτος 2007-2008

Διπλωµατική Εργασία µε τίτλο: Ακαδηµαϊκό έτος 2007-2008 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Σχολή Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής Διπλωµατική Εργασία µε τίτλο: Προσεγγιστικές ισορροπίες Nash Πειραµατική και Θεωρητική εργασία για εύρεση αποδοτικών αλγορίθµων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (Κυριακή, 17-06-2007, 13.30-17:00)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (Κυριακή, 17-06-2007, 13.30-17:00) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα Σπουδών Θεµατική Ενότητα ιοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισµών ΕΟ Ποσοτικές Μέθοδοι Ακαδηµαϊκό Έτος 006-7 ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (Κυριακή, 7-06-007,.0-7:00)

Διαβάστε περισσότερα

K r i t i k i P u b l i s h i n g - d r a f t

K r i t i k i P u b l i s h i n g - d r a f t Κεφάλαιο 1 Η αγορά Το συμβατικό πρώτο κεφάλαιο ενός βιβλίου μικροοικονομικής αποτελεί μια πραγμάτευση των «ορίων και των μεθόδων» της Οικονομικής. Παρόλο που το αντικείμενο αυτό μπορεί να είναι πολύ ενδιαφέρον,

Διαβάστε περισσότερα

υϊκή Θεωρία, Ανάλυση Ευαισθησίας

υϊκή Θεωρία, Ανάλυση Ευαισθησίας υϊκή Θεωρία, Ανάλυση Ευαισθησίας Το δυϊκό πρόβληµα Χρησιµότητα, εφαρµογές Ανάλυση ευαισθησίας Παραδείγµατα 1 Το δυϊκό πρόβληµα Σε κάθε πρόβληµα γραµµικού προγραµµατισµού πρωτεύον, primal - αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Συναρτήσεις Όρια Συνέχεια

Συναρτήσεις Όρια Συνέχεια Κωνσταντίνος Παπασταματίου Μαθηματικά Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Συναρτήσεις Όρια Συνέχεια Συνοπτική Θεωρία Μεθοδολογίες Λυμένα Παραδείγματα Επιμέλεια: Μαθηματικός Φροντιστήριο Μ.Ε. «ΑΙΧΜΗ» Κ. Καρτάλη 8 (με

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ. Κεφάλαιο 19.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ. Κεφάλαιο 19.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Κεφάλαιο 19 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 19.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 19.1.1 Οικονοµικά αγαθά Οικονοµικά αγαθά είναι τα µέσα µε τα οποία ικανοποιούνται οι ανάγκες των ανθρώπων. Τα αγαθά µπορεί να είναι υλικά αντικείµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5: Στρατηγική χωροταξικής διάταξης

Κεφάλαιο 5: Στρατηγική χωροταξικής διάταξης K.5.1 Γραμμή Παραγωγής Μια γραμμή παραγωγής θεωρείται μια διάταξη με επίκεντρο το προϊόν, όπου μια σειρά από σταθμούς εργασίας μπαίνουν σε σειρά με στόχο ο κάθε ένας από αυτούς να κάνει μια ή περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθούν ενδεικτικές ασκήσεις που αφορούν την τέταρτη εργασία της ενότητας ΔΕΟ13

Ακολουθούν ενδεικτικές ασκήσεις που αφορούν την τέταρτη εργασία της ενότητας ΔΕΟ13 Άσκηση 1 η 4 η Εργασία ΔEO13 Ακολουθούν ενδεικτικές ασκήσεις που αφορούν την τέταρτη εργασία της ενότητας ΔΕΟ13 Μια βιομηχανική επιχείρηση χρησιμοποιεί ένα εργοστάσιο (Ε) για την παραγωγή των προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΗΣ. Ο διδάσκων. Θ. Παπαδόγγονας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΗΣ. Ο διδάσκων. Θ. Παπαδόγγονας ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΗΣ Ανακοινώνεται στους σπουδαστές του 1ου εξαμήνου του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων ότι η ύλη της τελικής εξέτασης του μαθήματος «Μικροοικονομική» αφορά τις εξής ενότητες: Οικονομική Επιστήμη

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά Λυμένα Παραδείγματα. Στοιχεία Θεωρίας. Άλυτες Ασκήσεις. Ερωτήσεις Θεωρίας

Αναλυτικά Λυμένα Παραδείγματα. Στοιχεία Θεωρίας. Άλυτες Ασκήσεις. Ερωτήσεις Θεωρίας ΒΟΗΘΗΜΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ Αναλυτικά Λυμένα Παραδείγματα Στοιχεία Θεωρίας Άλυτες Ασκήσεις Ερωτήσεις Θεωρίας Νικόλαος Χονδράκης (Εκπαιδευτικός) ... Νικόλαος Γ. Χονδράκης ( chon nik o@g ma il.co

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομική - Μικροοικονομική

Μακροοικονομική - Μικροοικονομική Μακροοικονομική Μικροοικονομική Η Μακροοικονομική είναι ο κλάδος της Οικονομικής Επιστήμης που ασχολείται με τη μελέτη του οικονομικού συστήματος στο σύνολό του ή μεγάλων επιμέρους τομέων του Η Μικροοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (Transportation Problems) Βασίλης Κώστογλου E-mail: vkostogl@it.teithe.gr URL: www.it.teithe.gr/~vkostogl Περιγραφή Ένα πρόβλημα μεταφοράς ασχολείται με το πρόβλημα του προσδιορισμού του καλύτερου δυνατού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΟΥΡΛΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 3 ( ) ( ) ( ) = 4( ) d d ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 00 Email: dsourlas@phsics.upatras.gr www.phsics.upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: Αδαμόπουλος Λεωνίδας, Δαμιανού Χαράλαμπος Σβέρκος Ανδρέας Επ Σύμβουλος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Αναπλ Καθηγητής Παν/μίου Αθηνών Σχολικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΡΚΕΤ ΚΑΜΠΟΣ Α.Ε.

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΡΚΕΤ ΚΑΜΠΟΣ Α.Ε. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ LOGISTICS» ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΡΚΕΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ I

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ I ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ I ΧΑΡΙΛΑΟΣ Ν. ΨΑΡΑΥΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ε.Μ.Π. ΑΘΗΝΑ, ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005

Διαβάστε περισσότερα