Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1

2 α) Συµπληρώστε τα κενά γνωρίζοντας ότι: β) Αν στη κάτω σειρά χρησιµοποιούνται µονοψήφιοι θετικοί ακέραιοι και διαφορετικοί µεταξύ τους τότε ποιος είναι µεγαλύτερος αριθµός που µπορεί να υπάρχει στην κορυφή; Όπως είναι τοποθετηµένα τα 7 νοµίσµατα µπορούµε να χαράξουµε 5 ευθείες που ενώνουν 3 νοµίσµατα η κάθε µία. Τοποθετείστε ακόµη 2 νοµίσµατα ώστε να υπάρχουν 10 ευθείες που η κάθε µία να ενώνει 3 µόνο νοµίσµατα. 98

3 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΠΙΡΤΩΝ Μετακινήστε τέσσερα σπίρτα, χωρίς να αφαιρέσετε κανένα, ώστε η διπλανή τρίλιζα να µετατραπεί σε τρία ολόιδια τετράγωνα. Υπάρχουν τρεις διαφορετικές λύσεις. Μπορείτε να τις βρείτε; Το διπλανό τετράγωνο γίνεται µαγικό όταν γεµίσεις τα τετραγωνάκια µε αριθµούς από το 1 έως το 9 ώστε το άθροισµα των αριθµών οριζοντίως, καθέτως, διαγωνίως να είναι το ίδιο. Τέτοια µπορούµε να φτιάξουµε πολλά. Να δείξετε όµως ότι στο τετραγωνάκι του κέντρου είναι πάντα ο ίδιος αριθµός. 99

4 Ένας πατέρας άφησε κληρονοµιά στα 4 παιδιά του ένα τετράγωνο οικόπεδο και έθαψε κατά µήκος της διαγωνίου του οικοπέδου 4 θησαυρούς για τα παιδιά του µε τον όρο να πάρει έναν ο καθένας και ίδιο οικόπεδο όλοι τους. Βοηθήστε τους να βρούνε τη λύση. Χωρίς να σηκώσετε το µολύβι από το χαρτί (µονοκονδυλιά) να φτιάξετε το διπλανό σχήµα. 100

5 Προσπαθήστε να φτιάξετε ένα µαγικό τετράγωνο 5X5 που εµπεριέχει ένα µαγικό τετράγωνο 3X3. Αν είστε πιο δυνατός στα µαγικά τετράγωνα φτιάξτε ένα µαγικό τετράγωνο 7X7 που εµπεριέχει ένα µαγικό 5X5 που και αυτό µε τη σειρά του ένα 3X3. Και όσο προχωράµε το παιχνίδι δυναµώνει. Στο διπλανό σχήµα ξεκινήσαµε την προσπάθεια και σας αφήνουµε να την τελειώσετε. Αν επιχειρήσετε την δική σας λύση να κάνετε γνήσια µαγικά τετράγωνα. ηλαδή για το 3X3 χρησιµοποιήστε τους αριθµούς 1 έως 9. Για το 5X5 τους αριθµούς 1 έως 25, για το 7X7 τους αριθµούς 1 έως 49 και για το 9X9 τους αριθµούς 1 έως

6 Στην προσπάθεια µου να συµπληρώσω το τρίγωνο άρχισα από τη βάση µε 4 µαύρες µπάλες και 4 άσπρες ακολουθώντας κάποιο κανόνα. Για να τον αντιληφθείτε συµπληρώνω 3 γραµµές. Να βρείτε τι χρώµα είναι η µπάλα στην κορυφή του τριγώνου. Με 12 ξυλάκια να φτιάξετε: 1) 5 τετράγωνα 2) 6 τετράγωνα 3) 3 τετράγωνα και 8 τρίγωνα. 102

7 Τοποθετήστε 4 ξυλάκια έτσι ώστε το καθένα να ακουµπάει στα άλλα 3. Για κάτι πιο δυνατό: επιχειρήστε το µε 7 ξυλάκια ώστε το καθένα να ακουµπάει στα άλλα 6. Φανταστείτε οκτώ ίππους τοποθετηµένους στα µαύρα τετράγωνα µιας σκακιέρας διαστάσεων 4x4, όπως στο σκίτσο. είξτε ότι όλοι οι ίπποι µπορούν να κάνουν µία κίνηση. Αυτό δεν ήταν δύσκολο, αλλά το αντίστοιχο πρόβληµα µε δεκατρείς ίππους στα µαύρα τετράγωνα µιας σκακιέρας 5x5 είναι άλλη υπόθεση! Τι θα λέγατε σ αυτήν την περίπτωση; 103

8 Τοποθέτησε αριθµούς από το 1 έως το 9 από µία φορά τον καθένα στην θέση των κύκλων του διπλανού σχήµατος, ώστε το άθροισµα των αριθµών σε κάθε πλευρά τριγώνου να είναι το ίδιο. Κατόπιν επιχειρήστε κάτι πιο δυνατό. Να βάλετε έτσι τους αριθµούς, ώστε όχι µόνο το άθροισµά τους να είναι το ίδιο αλλά και το άθροισµα των τετραγώνων τους. Έχω µία σκακιέρα από την οποία λείπουν τα δύο κοµµάτια στα άκρα µιας διαγωνίου και 31 κοµµάτια ντόµινο που είναι βαµµένα ώστε το µισό κοµµάτι να είναι λευκό και το άλλο µισό µαύρο. Ο Γιώργος ισχυρίζεται ότι µπορούµε να τοποθετήσουµε τα 31 ντόµινο πάνω στην σκακιέρα αφού έχουµε 31+31=62 κουτάκια από τα ντόµινο και 64-2=62 από την σκακιέρα. Είναι σωστός ο ισχυρισµός του; Το ίδιο πρόβληµα να το εξετάσετε µε 8x9 σκακιέρα και 35 ντόµινο. 104

9 ΑΣΤΡΟ ΜΑΓΙΚΟ Συµπληρώστε µε τους κατάλληλους αριθµούς από το 1 έως το 12 τους κύκλους ώστε να προκύπτει το ίδιο άθροισµα σε κάθε πλευρά του άστρου που περιέχει 4 κύκλους. Στο διπλανό σχήµα βλέπουµε 8 ίσα τρίγωνα. Αφαιρέστε 4 σπίρτα και να µείνουν µόνο 4 από τα 8 τρίγωνα. 105

10 Στο φωτιστικό σχήµατος κύβου τοποθετούµε σε κάθε κορυφή του λαµπάκια λευκά και µπλε έτσι ώστε σε κάθε έδρα του να είναι ένα λαµπάκι από το ένα χρώµα και τα άλλα τρία από το άλλο χρώµα. Όταν το αγοράσαµε ο κύβος ήταν µε 4 λευκά και 4 µπλε λαµπάκια. Κάποια µέρα κάηκαν 2 µπλε λαµπάκια αλλά όταν πήγαµε να αγοράσουµε για να τα αντικαταστήσουµε βρήκαµε µόνο λευκά. Θέλουµε να βρείτε: α. πώς ήταν το φωτιστικό όταν το αγοράσαµε. β. πώς τοποθετήσαµε τις λευκές λάµπες ώστε να είναι και πάλι σε κάθε έδρα του κύβου ένα λαµπάκι από το ένα χρώµα και ένα από το άλλο. γ. αν η κάθε έδρα του φωτιστικού είναι βαµµένη έτσι ώστε κάθε λαµπάκι να µην έχει επαφή µε έδρες ίδιου χρώµατος πόσα είναι τα ελάχιστα χρώµατα που χρειαζόµαστε για να το πετύχουµε. 106

11 Με 24 ξυλάκια έχουµε φτιαγµένη µία δεξιόστροφη σπείρα. Μετακινήστε 4 ξυλάκια και µετατρέψτε την σε αριστερόστροφη. Παρατηρείστε ότι σε κάθε πλευρά του τετραγώνου µετράµε 5 νοµίσµατα. Να τοποθετήσετε άλλα 4 επιπλέον νοµίσµατα στις ίδιες θέσεις και να µετρώ πάλι 5 νοµίσµατα σε κάθε πλευρά. Επιτρέπονται και µετακινήσεις νοµισµάτων αλλά προσοχή στις υπάρχουσες θέσεις. 107

12 Α Α.. Π ΠΡΡΟ ΟΒΒΛ ΛΗ ΗΜ ΜΑ ΑΤΤΑ ΑΜ ΜΕΕ ΣΣΧΧΗ ΗΜ ΜΑ ΑΤΤΑ Α Ν ΝΟ ΟΜ ΜΙΙΣΣΜ ΜΑ ΑΤΤΑ Α κκλλππ.. Θέλουµε να ενώσουµε τα 5 κοµµάτια της αλυσίδας κάνοντας 1 αλυσίδα και ανοίγοντας µόνο 3 κρίκους. Να προσθέσετε τα κλάσµατα (άπειρα κλάσµατα) εν είναι απαραίτητη η χρήση τύπων των µαθηµατικών. Τα οπτικά µαθηµατικά µπορούν να σας βοηθήσουν. Η λύση φαίνεται στο διπλανό σχήµα. 108

13 Ο κύκλος, το τετράγωνο, το τρίγωνο και ο ρόµβος αντιστοιχούν σε κάποιους αριθµούς. Στο διπλανό τετράγωνο αριστερά ή κάτω γράφεται το άθροισµα των αριθµών. Να συµπληρώσετε τα κενά κουτάκια και να βρείτε ποιος αριθµός αντιστοιχεί σε κάθε σχήµα. Στο διπλανό σχήµα χρησιµοποίησε τους αριθµούς 5 έως 9 από µία φορά τον καθένα στην κάτω σειρά. Κατόπιν σε κάθε κουτάκι βάζεις το άθροισµα των αριθµών των κουτιών στα οποία πατάει. Πρέπει να τοποθετήσεις έτσι τους αριθµούς 5, 6, 7, 8, 9 ώστε στην κορυφή να προκύψει διψήφιος αριθµός. 109

14 Με ποιο τετράγωνο µπορείτε να αντικαταστήσετε το ερωτηµατικό, έτσι ώστε όλες οι γραµµές να είναι συνεχείς; Έχουµε 11 ξυλάκια σε σχήµα σταυρού όπως φαίνεται στο διπλανό σχήµα. Παρατηρήστε ότι µετράµε 7 ξυλάκια στον κορµό του σταυρού αλλά και 7 όταν µετράµε από κάτω έως την διακλάδωση και κατόπιν ή δεξιά ή αριστερά. Αφαιρέστε δύο ξυλάκια και να µετράµε στο νέο σταυρό πάλι 7 σπίρτα και φυσικά µε τον ίδιο τρόπο. 110

15 Το παρακάτω σχήµα µε τα ξυλάκια παριστάνει, µε λίγη φαντασία, έναν τάρανδο. Μπορείτε, µετακινώντας ένα µόνο ξυλάκι σε άλλη θέση, να δηµιουργήσετε έναν ακριβώς ίδιο τάρανδο; Στις απέναντι έδρες ενός ζαριού σηµειώνονται αριθµοί, οι οποίοι έχουν άθροισµα 7. Έτσι, απέναντι από το 1 είναι το 6, απέναντι από το 2 είναι το 5 και απέναντι από το 3 είναι το 4. Στο σχήµα που ακολουθεί υπάρχουν 3 διαφορετικά αναπτύγµατα ζαριού. Να συµπληρώσετε τα κενά τετράγωνα. 111

16 α) Μπορείτε να αφαιρέσετε 4 µόνο σπίρτα από το διπλανό σχήµα έτσι, ώστε να µείνουν ακριβώς 5 ίδια τετράγωνα; β) Μπορείτε να αφαιρέσετε 8 σπίρτα από το διπλανό σχήµα έτσι, ώστε µόνο 2 τετράγωνα; Τοποθετούµε στη σκακιέρα 16 στρατιωτάκια όπως φαίνεται στο σχήµα. Αφαιρέστε 6 στρατιωτάκια έτσι ώστε µετρούµενα οριζόντια ή κάθετα να είναι άρτιος αριθµός. Αναζητήστε πολλές λύσεις. 112

17 Το παιχνίδι τα Πέταλα του Ρόδου λέγεται ότι παιζόταν από τους Φαραώ πριν από 5000 χρόνια. Λίγοι µπορούσαν να βρουν το καλά κρυµµένο µυστικό. Το παιχνίδι παίζεται µε έξι ζάρια. Ένας παίχτης, ο Γνώστης, που ξέρει το µυστικό, ρίχνει τα ζάρια και µετά ανακοινώνει τον αριθµό που προκύπτει βάσει του µυστικού κώδικα που µόνο αυτός ξέρει. Στο διπλανό σχήµα βλέπετε έξι ζαριές µε τα αντίστοιχα νούµερα που προκύπτουν από το µυστικό. Ποιο είναι το µυστικό; Αφού το βρείτε συµπληρώστε τα 3 τελευταία αποτελέσµατα. ΓΡΙΦΟΣ ΤΟΥ MARVIN MINSKY Ενώστε όλες τις µπάλες µε 4 µόνο γραµµές που θα χαράξετε χωρίς να σηκώσετε το µολύβι από το χαρτί. 113

18 Έχουµε στη σειρά τα εξής ντόµινο δηλαδή 12, 11, 10,, 2, 1, 0 το άθροισµα των τελειών. Μπορούν να µπουν και άλλα ντόµινο εκτός από τα εικονιζόµενα, αρκεί το άθροισµα να είναι 12, 11, 10,, 2, 1. Και τα τοποθετούµε ανάποδα στο τραπέζι. Και παίρνουµε 12 άλλα τυχαία ντόµινο και τοποθετούµε δεξιά από τα προηγούµενα και στην ίδια σειρά. Αν τώρα κάποιος µετακινήσει κρυφά από εσάς κάποια ντόµινο από την δεξιά πλευρά προς τα αριστερά αυτών που είναι στην σειρά, µπορείτε να βρείτε πόσα µετακίνησε. 114

19 ΜΑΓΙΚΟ ΑΣΤΡΟ Χρησιµοποιώντας τους αριθµούς 1 έως 16 να τους τοποθετήσετε µέσα στους κύκλους έτσι ώστε σε κάθε πλευρά και στα δύο τετράγωνα να έχουµε το ίδιο άθροισµα. Το ίδιο άθροισµα θέλουµε να έχουµε προσθέτοντας τους αριθµούς των τεσσάρων κορυφών των 2 τετραγώνων. Μετακινώντας 3 µόνο σπίρτα να µετατρέψετε το διπλανό σχήµα σε σχήµα κύβου. Μετακινώντας 2 µόνο σπίρτα τα τετράγωνα που θα αποµείνουν να µην έχουν καµία κοινή πλευρά. 115

20 Στο διπλανο σχήµα βάλτε σε καθένα από τους 9 χώρους που δηµιουργούνται αριθµούς από το 1 µέχρι το 9, από µια φορά τον καθένα, ώστε κάθε κύκλος να περιέχει αριθµούς µε το ίδιο άθροισµα. Έχουµε στη σειρά 6 ποτήρια, 3 γεµάτα και 3 άδεια και θέλουµε να αλλάξουµε τη σειρά, ώστε τα γεµάτα και τα άδεια ποτήρια να εναλλάσσονται. Μπορείτε να πιάσετε ένα µόνο ποτήρι; 116

21 Μετακινώντας 3 µόνο ξυλάκια και το µάτι του ψαριού να καταφέρετε το επάνω ψάρι που κολυµπάει προς τα δεξιά, να κολυµπάει προς την αντίθετη κατεύθυνση όπως το κάτω ψάρι. Μετακινώντας 3 µόνο κέρµατα στο επάνω τρίγωνο να προκύψει το κάτω τρίγωνο. 117

22 ΕΝΑΣ ΠΑΛΙΟΣ ΓΝΩΣΤΟΣ ΑΛΛΑ ΟΜΟΡΦΟΣ ΓΡΙΦΟΣ. Στο σχήµα απεικονίζεται ένα φαράσι µε ένα σκουπίδι µέσα σ αυτό. Μετακινώντας 2 µόνο ξυλάκια να «βγάλετε» το σκουπίδι έξω από το φαράσι. ΕΝΑ ΠΑΝΑΡΧΑΙΟ ΠΑΙΧΝΙ Ι ΠΥΡΓΟΙ ΤΟΥ ΑΝΟΪ. Έχουµε µία κόκκινη, µία πράσινη, µία µπλε και µία µαύρη µάρκα τοποθετηµένες τη µια πάνω στην άλλη µέσα στο δίσκο Α όπως φαίνεται στο σχήµα. Έχουµε επίσης δύο άδειους δίσκους Β, Γ. Με κάθε κίνηση µεταφέρουµε µια µάρκα από τον ένα δίσκο στον άλλο. Στόχος είναι να µεταφέρουµε τις µάρκες µε την ίδια ακριβώς διάταξη µέσα στο δίσκο Β ή Γ µε τις λιγότερες κινήσεις. Μπορείτε να το πετύχετε µε 15 κινήσεις; Το πρόβληµα µπορεί να γενικευτεί µε ν µάρκες. Σ αυτή την περίπτωση ο ελάχιστος αριθµός κινήσεων είναι 2ν-1. Προσοχή! Ποτέ δεν επιτρέπει να βρεθεί µεγαλύτερη µάρκα πάνω από µικρότερη. 118

23 ΥΠΕΡ ΜΑΓΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ Συµπληρώστε τα 16 τετραγωνάκια µε τους αριθµούς από το 1 έως το 16 ώστε το τετράγωνο εκτός από «µαγικό» να έχει και µία ακόµη «super» ιδιότητα. Όσο είναι το άθροισµα των αριθµών σε κάθε πλευρά του τετραγώνου και των διαγωνίων του τόσο είναι και το άθροισµα των αριθµών σε κάθε τετραγωνάκι 2x2 του µεγάλου τετραγώνου. Στο διπλανό σχήµα βλέπουµε 3 ισόπλευρα τρίγωνα. Μετακινώντας 4 σπίρτα να σχηµατίσετε 6 ισόπλευρα τρίγωνα. 119

24 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΑΤΡΕΙΣ ΤΟΥ ΣΚΑΚΙ Σε µια σκακιέρα 6X6 ένας ίππος ξεκινάει µε σκοπό να πατήσει όλα τα κουτάκια από µια φορά το καθένα. Εµείς σας δείχνουµε τις 10 πρώτες κινήσεις. Βρείτε τις υπόλοιπες 25. Σας υποσχόµαστε µία συναρπαστική ιππασία στο «δάσος» της σκακιέρας. Αν τα καταφέρετε δοκιµάστε σε σκακιέρα 7X7. Βάλτε στους κύκλους τους αριθµούς 1 έως 8 χωρίς να υπάρχουν διαδοχικοί αριθµοί σε κύκλους που συνδέονται µε γραµµή. 120

25 Στο σχήµα παραπλεύρως έχουµε 27 τελείες από τρία διαφορετικά επίπεδα ενός κύβου. Την κάτω έδρα, την επάνω και τη µεσοπαράλληλη έδρα. Να ενώσετε όλες τις τελείες µε µία γραµµή χωρίς να περάσετε δύο φορές από το ίδιο σηµείο. Με γραµµές που θα χαράξετε µπορείτε να χωρίσετε ένα τετράγωνο σε δύο τετράγωνα. Μία λύση είναι αυτή που βλέπετε στο διπλανό σχήµα µε τις κόκκινες γραµµές που χαράξαµε στο µπλε τετράγωνο, έχουµε ένα το κόκκινο τετράγωνο και το άλλο που σχηµατίζουν τα 4 µπλε κοµµάτια. Κάντε εσείς τη δική σας λύση. Έχετε υπ όψιν σας ότι υπάρχουν άπειρες λύσεις. 121

26 Έχουµε ένα κύβο του οποίου η κάθε έδρα είναι διαφορετικό χρώµα. Στο σχήµα τον έχουµε σε 3 διαφορετικές θέσεις. Ζητούµε να βρείτε τι χρώµα είναι οι έδρες που δεν φαίνονται ή αλλιώς, τι χρώµα είναι η έδρα απέναντι από την καφέ. Τι χρώµα είναι η έδρα απέναντι από την µωβ κλπ. Πόσα τρίγωνα υπάρχουν στο διπλανό σχήµα; 122

27 Στο διπλανό ορθογώνιο υπάρχουν 24 τετράγωνα. Να βάλετε σε 18 τετράγωνα το σηµάδι x ώστε σε κάθε γραµµή και κάθε στήλη να υπάρχει άρτιος αριθµός από x. σχ.1 σχ.2 Τοποθετήστε κατάλληλα τέσσερα κοµµάτια σαν αυτό στο σχ.1 ώστε να σχηµατιστεί ένα τετράγωνο. Κατόπιν επιχειρήστε το µε τέσσερα τεµάχια σαν το κοµµάτι που είναι στο σχ

28

Από κάθε κορυφή ενός τετραγώνου «κόβουµε» τριγωνική πυραµίδα όπως φαίνεται στο σχήµα, όπου ΚΛΜ µέσα των ακµών του κύβου. Τούτο κάνουµε µε όλες τις κορυφές του κύβου. Να βρείτε πόσες είναι οι κορυφές του

Διαβάστε περισσότερα

Η αρχή του Αναλλοίωτου-Θεωρία Παιγνίων

Η αρχή του Αναλλοίωτου-Θεωρία Παιγνίων Η αρχή του Αναλλοίωτου-Θεωρία Παιγνίων Ομιλητής: Νασιούλας Αντώνης Ιστιαία, Σάββατο 13 Απριλίου 213 Μέρος I (Αναλλοίωτα) Η Αρχή του Αναλλοίωτου είναι μια στρατηγική επίλυσης προβλήματων που έχουν σχέση

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία παιγνίων Δημήτρης Χριστοφίδης Εκδοση 1η: Παρασκευή 3 Απριλίου 2015. Παραδείγματα Παράδειγμα 1. Δυο άτομα παίζουν μια παραλλαγή του σκακιού όπου σε κάθε βήμα ο κάθε παίκτης κάνει δύο κανονικές κινήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Επίλυση Προβλημάτων με Χρωματισμό. Αλέξανδρος Γ. Συγκελάκης asygelakis@gmail.com

Επίλυση Προβλημάτων με Χρωματισμό. Αλέξανδρος Γ. Συγκελάκης asygelakis@gmail.com Επίλυση Προβλημάτων με Χρωματισμό Αλέξανδρος Γ. Συγκελάκης asygelakis@gmail.com 1 Η αφορμή συγγραφής της εργασίας Το παρακάτω πρόβλημα που τέθηκε στο Μεταπτυχιακό μάθημα «Θεωρία Αριθμών» το ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

1. Παρακάτω, παρουσιάζονται δύο τρόποι για να κατασκευάσεις ένα τετράγωνο, χρησιµοποιώντας µερικά από τα κοµµάτια τάνγκραµ.

1. Παρακάτω, παρουσιάζονται δύο τρόποι για να κατασκευάσεις ένα τετράγωνο, χρησιµοποιώντας µερικά από τα κοµµάτια τάνγκραµ. 0005 Τάνγκραµ. Παρακάτω, παρουσιάζονται δύο τρόποι για να κατασκευάσεις ένα τετράγωνο, χρησιµοποιώντας µερικά από τα κοµµάτια τάνγκραµ. 3. Τα µικρά τρίγωνα ταιριάζουν ακριβώς πάνω στο τετράγωνο, στο µεγάλο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4: Αντικείμενα

Κεφάλαιο 4: Αντικείμενα Κεφάλαιο 4: Αντικείμενα... Σε αυτό το κεφάλαιο: 4.1 Το σκηνικό του Scratch 4.2 Σχεδιάζοντας ένα σκηνικό 4.3 Σχεδιάζοντας αντικείμενα... «Το κρίσιμο στοιχείο της δημιουργικότητας, είναι το να μη φοβάσαι

Διαβάστε περισσότερα

Chess Academy Free Lessons Ακαδημία Σκάκι Δωρεάν Μαθήματα. Οι κινήσεις των κομματιών Σκοπός της παρτίδας, το Ματ Πατ Επιμέλεια: Γιάννης Κατσίρης

Chess Academy Free Lessons Ακαδημία Σκάκι Δωρεάν Μαθήματα. Οι κινήσεις των κομματιών Σκοπός της παρτίδας, το Ματ Πατ Επιμέλεια: Γιάννης Κατσίρης Οι κινήσεις των κομματιών Σκοπός της παρτίδας, το Ματ Πατ Επιμέλεια: Γιάννης Κατσίρης Παρατήρηση: Μόνο σε αυτό το μάθημα όταν λέμε κομμάτι εννοούμε κομμάτι ή πιόνι και όταν λέμε κομμάτια εννοούμε κομμάτια

Διαβάστε περισσότερα

Να χαράξεις µια διάµετρο στον κύκλο.. Να φέρεις τη µεσοκάθετο (βλέπε κάρτα 0211). Να διχοτοµήσεις τη γωνία (βλέπε κάρτα 0212)...

Να χαράξεις µια διάµετρο στον κύκλο.. Να φέρεις τη µεσοκάθετο (βλέπε κάρτα 0211). Να διχοτοµήσεις τη γωνία (βλέπε κάρτα 0212)... 70 Κατασκευές µε διαβήτη Σου δίνονται παρακάτω κάποια βοηθητικά στοιχεία για να µπορείς να δηµιουργήσεις ξανά τα σχέδια χρησιµοποιώντας χάρακα και διαβήτη. Το σχέδιο στο επάνω µέρος Να ξεκινήσεις µε έναν

Διαβάστε περισσότερα

1. 606 6 = 101 2. 45 3 = 42 3. 253 188 = 441. 321 + 123 234 + g 642 + g. g g g

1. 606 6 = 101 2. 45 3 = 42 3. 253 188 = 441. 321 + 123 234 + g 642 + g. g g g 1353 Σύνολα αντικειµένων 1. Πόσα χέρια; 2. Πόσα δάχτυλα; 3. Όλες οι καραµέλες είναι 30. Πόσες έχει το κάθε πακέτο; 1356 Πόσο κοστίζουν; 1. Πόσο κάνουν οι 4 καραµέλες όταν η µία καραµέλα κοστίζει 11 λεπτά;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ. Ακολουθίες. Στην ενότητα αυτή θα μάθουμε: Να ορίζουμε το διάνυσμα.

ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ. Ακολουθίες. Στην ενότητα αυτή θα μάθουμε: Να ορίζουμε το διάνυσμα. Ακολουθίες ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ Στην ενότητα αυτή θα μάθουμε: Να ορίζουμε το διάνυσμα. Να ορίζουμε τις σχέσεις μεταξύ διανυσμάτων (παράλληλα, ομόρροπα, αντίρροπα, ίσα και αντίθετα διανύσματα). Να προσθέτουμε και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Επιμέλεια : Παλαιολόγου Παύλος Μαθηματικός Αγαπητοί μαθητές. αυτό το βιβλίο αποτελεί ένα βοήθημα στην ύλη της Άλγεβρας Α Λυκείου, που είναι ένα από

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2013 ΘΕΩΡΙΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Βαγγέλης Α Νικολακάκης Μαθηματικός http://cutemaths.wordpress.com/ ΛΙΓΑ ΛΟΓΑ Η παρούσα εργασία μου δεν στοχεύει απλά στο κυνήγι του 20,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ.14: Μεταβλητές & Λίστες

Κεφ.14: Μεταβλητές & Λίστες Κεφ.14: Μεταβλητές & Λίστες... Σε αυτό το κεφάλαιο: 14.1 Εισαγωγή στην έννοια των μεταβλητών 14.2 Λίστες 14.3 Παραδείγματα... «Το πιο απίθανο πράγμα με τη ζωή είναι ότι πάντα θα υπάρχουν μεταβλητές. Θα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ Α.Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΛΑΧΟΥ 13, 11525 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ 210 6779 800 ΦΑΞ 210 6779 803 WWW.WHY.GR EMAIL: WHY@WHY.GR

ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ Α.Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΛΑΧΟΥ 13, 11525 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ 210 6779 800 ΦΑΞ 210 6779 803 WWW.WHY.GR EMAIL: WHY@WHY.GR Α.Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΛΑΧΟΥ 13, 11525 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ 210 6779 800 ΦΑΞ 210 6779 803 WWW.WHY.GR EMAIL: WHY@WHY.GR 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ Σελ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΚΕΤΟΥ 2 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 3-4 ΕΙΔΙΚΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής

Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Καβάλας Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής Τίτλος πράξης: Κατηγορία Πράξης: Ενέργεια: Μέτρο: Επιστ. Υπεύθυνος: "Επιµόρφωση Πιστοποίηση Γυναικών Αρχικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ MATHEMATICS

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ MATHEMATICS ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ MATHEMATICS LEVEL: 7 8 (A - Β Γυμνασίου) 10:00 11:00, 20 March 2010 THALES FOUNDATION 1 3 βαθμοί 1. Ποιά η τιμή: 12 + 23 + 34 + 45 + 56 + 67 + 78 + 89 ; A) 389 B) 396 C) 404 D) 405 E) άλλη απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013. Χρόνος: 1 ώρα και 30 λεπτά

ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013. Χρόνος: 1 ώρα και 30 λεπτά ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΩΤΗ ΤΑΞΗ Χρόνος: 1 ώρα και 30 λεπτά Να απαντήσετε σε ΟΛΕΣ τις ερωτήσεις. Όπου χρειάζεται να γίνουν πράξεις για να βρεθεί η απάντηση, να τις κάνετε

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5: Κίνηση. 5.1 Σχετική κίνηση αντικειμένων

Κεφάλαιο 5: Κίνηση. 5.1 Σχετική κίνηση αντικειμένων Κεφάλαιο 5: Κίνηση... Σε αυτό το κεφάλαιο: 5.1 Σχετική κίνηση αντικειμένων 5.2 Κίνηση με συντεταγμένες 5.3 Ομαλή κίνηση 5.4 Ολοκληρωμένο παράδειγμα... Δώσε μου τόπο να σταθώ και κινώ και την γη ακόμα (Αρχιμήδης)

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Λάμπρου Νίκος Κ. Σπανουδάκης. τόμος 1. Καγκουρό Ελλάς

Μιχάλης Λάμπρου Νίκος Κ. Σπανουδάκης. τόμος 1. Καγκουρό Ελλάς Μιχάλης Λάμπρου Νίκος Κ. Σπανουδάκης τόμος Καγκουρό Ελλάς 0 007 (ο πρώτος αριθµός σε µια γραµµή αναφέρεται στη σελίδα που αρχίζει το άρθρο και ο δεύτερος στη σελίδα που περιέχει τις απαντήσεις) Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 12: Επαναλήψεις ΙΙ

Κεφάλαιο 12: Επαναλήψεις ΙΙ Κεφάλαιο 12: Επαναλήψεις ΙΙ... Σε αυτό το κεφάλαιο: 12.1 Εντολή «για πάντα εάν» 12.2 Εντολή «επανέλαβε ώσπου» 12.3 Εντολή «περίμενε ώσπου» 12.4 Συνδυαστικά παραδείγματα... «Ό, τι επαναλαμβάνουμε, μας καθορίζει»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΗ. 1.Μηχανές γύρω µας

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΗ. 1.Μηχανές γύρω µας ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΗ 1.Μηχανές γύρω µας Ποιος κουβαλάει µεγάλα βάρη σήµερα; Ποιος ανοίγει µια τρύπα στον τοίχο µε τη µυϊκή του δύναµη; Ποιος πλένει ακόµα τα ρούχα του στη σκάφη; Σχεδόν κανείς. Ο άνθρωπος

Διαβάστε περισσότερα

11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 41, 42, 43, 44.

11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 41, 42, 43, 44. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ Η καταµετρηση ενος συνολου µε πεπερασµενα στοιχεια ειναι ισως η πιο παλια µαθηµατικη ασχολια του ανθρωπου. Θα µαθουµε πως, δεδοµενης της περιγραφης ενος συνολου, να µπορουµε να ϐρουµε

Διαβάστε περισσότερα

Sudoku. - Οι άμεσοι αποκλεισμοί είναι δυο ειδών, ήτοι: 1) Απευθείας αποκλεισμός από ένα κουτάκι όλων, πλην ενός, των αριθμών.

Sudoku. - Οι άμεσοι αποκλεισμοί είναι δυο ειδών, ήτοι: 1) Απευθείας αποκλεισμός από ένα κουτάκι όλων, πλην ενός, των αριθμών. 1 από 10 Sudoku. Αν κάποιος ασχοληθεί με ένα λαό το σίγουρο είναι πως θα βρει πολλά ενδιαφέροντα πράγματα, χαρακτηριστικά του τρόπου σκέψης - και της στάσης ζωής γενικότερα - του λαού αυτού, και πιθανόν

Διαβάστε περισσότερα

B. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ

B. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ Τα Μαθηματικά παίζουν κυρίαρχο ρόλο σε όλους τους χώρους της σύγχρονης κοινωνίας. Όλα σχεδόν τα επιτεύγματα της τεχνολογίας και της ε- πιστήμης στηρίζονται στην ανάπτυξη των Μαθηματικών. Αλλά και τα προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

9.1 Αλλαγή συμπεριφοράς (Switch Page)

9.1 Αλλαγή συμπεριφοράς (Switch Page) Κεφάλαιο 9 ο : Αλλαγή σελίδας και Δημιουργία Κλώνων Μέχρι αυτό το κεφάλαιο, τα παιχνίδια μας είχαν δυο σταθερά στοιχεία: α) τη συμπεριφορά των αντικειμένων - την προσδιορίζαμε αρχικά και παρέμενε ίδια

Διαβάστε περισσότερα

Το Jungle Speed είναι ένα παιχνίδι για 2 έως 10 παίκτες (ή και ακόμη περισσότερους!) ηλικίας 7 και άνω.

Το Jungle Speed είναι ένα παιχνίδι για 2 έως 10 παίκτες (ή και ακόμη περισσότερους!) ηλικίας 7 και άνω. Το Jungle Speed είναι ένα παιχνίδι για 2 έως 10 παίκτες (ή και ακόμη περισσότερους!) ηλικίας 7 και άνω. Σκοπός σας είναι να είστε ο πρώτος παίκτης που θα ξεφωρτωθεί όλες του τις κάρτες. Το τοτέμ τοποθετείται

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Ανδρεδάκης, Ομότιμος Καθηγητής Παν. Αθηνών. Παναγιώτης Μαμαλής, Θέμις Καψή, Ευάγγελος Τόλης, Στέλιος Μιχαήλογλου, Γιάννης Πρίντεζης

Νικόλαος Ανδρεδάκης, Ομότιμος Καθηγητής Παν. Αθηνών. Παναγιώτης Μαμαλής, Θέμις Καψή, Ευάγγελος Τόλης, Στέλιος Μιχαήλογλου, Γιάννης Πρίντεζης Επιστημονική Ευθύνη Νικόλαος Ανδρεδάκης, Ομότιμος Καθηγητής Παν. Αθηνών Συγγραφή Παναγιώτης Μαμαλής, Θέμις Καψή, Ευάγγελος Τόλης, Στέλιος Μιχαήλογλου, Γιάννης Πρίντεζης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Πειράµατα µε τη Θερµότητα, το Φως και τα Ηλεκτρικά Κυκλώµατα Οδηγίες για τους Εκπαιδευτικούς Των ηµοτικών Σχολείων

Πειράµατα µε τη Θερµότητα, το Φως και τα Ηλεκτρικά Κυκλώµατα Οδηγίες για τους Εκπαιδευτικούς Των ηµοτικών Σχολείων 2 Πειράµατα µε τη Θερµότητα, το Φως και τα Ηλεκτρικά Κυκλώµατα Οδηγίες για τους Εκπαιδευτικούς Των ηµοτικών Σχολείων 3 4 Εκπαίδευση Μουσουλµανοπαίδων 2002-04 ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Πειράµατα

Διαβάστε περισσότερα

οικισμούς δρόμους αποίκους, πλοία, λιμάνια, πληρώματα, πειρατικά πλοία, ψάρια και μπαχαρικά Settlers of Catan Pre-2007 Adapter Kit

οικισμούς δρόμους αποίκους, πλοία, λιμάνια, πληρώματα, πειρατικά πλοία, ψάρια και μπαχαρικά Settlers of Catan Pre-2007 Adapter Kit Το Κατάν: Εξερευνητές & Πειρατές αποτελείται από αρκετά διαφορετικά σενάρια. Εσείς και οι συμπαίκτες σας πρέπει να κατασκευάσετε πλοία ώστε να εξερευνήσετε τα άγνωστα νερά του Κατάν. Καθώς ανακαλύπτετε

Διαβάστε περισσότερα