Έκθεση Αξιολόγησης Ανεξάρτητου Ειδικού Εμπειρογνώμονα, με βάση το άρθρο 33(6) του περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμου του 2007 (Ν41(Ι)/2007),

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έκθεση Αξιολόγησης Ανεξάρτητου Ειδικού Εμπειρογνώμονα, με βάση το άρθρο 33(6) του περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμου του 2007 (Ν41(Ι)/2007),"

Transcript

1 Έκθεση Αξιολόγησης Ανεξάρτητου Ειδικού Εμπειρογνώμονα, με βάση το άρθρο 33(6) του περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμου του 2007 (Ν41(Ι)/2007), της προτεινόμενης αντιπαροχής των 0,10 σε μετρητά ανά μετοχή ονομαστικής αξίας 0,17 που προσφέρει ο κ. Λοΐζου Κ. Ρολάνδος στo πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασής του για την απόκτηση μέχρι και του 100% του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD Η ημερομηνία της παρούσας Έκθεσης Αξιολόγησης είναι η 22α Φεβρουαρίου 2011 Γιώργος Α Στροβολίδης Εγκεκριμένος Λογιστής 1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Ι Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Εισαγωγή και Όροι Εντολής Στοιχεία και Πληροφορίες που χρησιμοποιήθηκαν Περιορισμοί Χ Ρ Ο Ν Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Μ Μ Α Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Η Σ Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Α Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Η Σ Προτεινόμενη Αντιπαροχή Μετοχές ROL που κατέχονται από Προτείνοντα και άλλα πρόσωπα Συναλλαγές σε μετοχές ROL για περίοδο 12 μηνών πριν την ανακοίνωση της ΑΔΠ Υπό απόκτηση μετοχές ROL Εξασφάλιση καταβολής χρηματικού αντιτίμου Σκοποί και προθέσεις Προτείνοντα Δικαίωμα εξαγοράς ( Squeeze out ) Δικαίωμα εξόδου ( Sell out ) Προϋποθέσεις Δημόσιας Πρότασης Α Λ Λ Ο Ι Π Α Ρ Α Γ Ο Ν Τ Ε Σ / Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Οδηγία Δ.Π.Ε. 3/ Πρόσφατες ανακοινώσεις Αριθμητικά δεδομένα Π Ρ Ο Τ Ε Ι Ν Ο Μ Ε Ν Η Α Ν Τ Ι Π Α Ρ Ο Χ Η Σ Υ Μ Φ Ω Ν Α Μ Ε Τ Ο Ε Α Δ Π Σ Χ Ο Λ Ι Α Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Τ Ε Ι Ν Ο Μ Ε Ν Η Σ Α Ν Τ Ι Π Α Ρ Ο Χ Η Σ Σχολιασμός της βάσης καθορισμού της Προτεινόμενης Αντιπαροχής Μέθοδος χρηματιστηριακής αξίας Εμπορευσιμότητα Μέθοδος Καθαρής Αξίας Ενεργητικού Τ Ε Λ Ι Κ Α Σ Χ Ο Λ Ι Α Κ Α Ι Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α Τ Α Βάση καθορισμού Προτεινόμενης Αντιπαροχής Ύψος Προτεινόμενης Αντιπαροχής Άποψη και γνώμη ΓΣ

3 1. ΟΡΙΣΜΟΙ «Σκοπευόμενη» & «ROL» «Προτείνοντας» «Αναθεωρημένη Δημόσια Πρόταση» & «ΑΔΠ» «Αρχική Δημόσια Πρόταση» & «ΑΔΠ» «Διοικητικό Συμβούλιο» & «ΔΣ» «Έγγραφο Δημόσιας Πρότασης» & «ΕΔΠ» «Έγγραφο Αναθεωρημένης Δημόσιας Πρότασης» & «ΕΑΔΠ» «Έκθεση Αξιολόγησης» & «Έκθεση» «Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς» & «ΕΚ» «ΓΣ» & «Ανεξάρτητος Ειδικός Εμπειρογνώμονας» «ΚΑΕ» «Μετοχές» & «Μετοχές της Σκοπευόμενης» «Νόμος» «Προτεινόμενη Αντιπαροχή» Σημαίνει την εταιρεία ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD. Σημαίνει τον κ. Λοΐζου Κ. Ρολάνδο. Σημαίνει την αναθεωρημένη δημόσια πρόταση από τον Προτείνοντα για την απόκτηση μέχρι και του 100% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της ROL, που ανακοινώθηκε στις 8 Φεβρουαρίου Σημαίνει την αρχική δημόσια πρόταση από τον Προτείνοντα για την απόκτηση μέχρι και του 100% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της ROL, που ανακοινώθηκε στις 22 Δεκεμβρίου Σημαίνει το Διοικητικό Συμβούλιο της ROL Σημαίνει το Έγγραφο Δημόσιας Πρότασης ημερομηνίας 26 Ιανουαρίου 2011, που έχει ετοιμαστεί από τον Προτείνοντα αναφορικά με τη Δημόσια Πρόταση, και που έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, όσον αφορά το περιεχόμενό του, σύμφωνα με το άρθρο 19 του περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμου του 2007, ο οποίος ενσωματώνει στο Κυπριακό Δίκαιο την Οδηγία 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις δημόσιες προσφορές εξαγοράς. Σημαίνει το Έγγραφο Αναθεωρημένης Δημόσιας Πρότασης ημερομηνίας 21 Φεβρουαρίου 2011, που έχει ετοιμαστεί από τον Προτείνοντα αναφορικά με τη Δημόσια Πρόταση, και που έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, όσον αφορά το περιεχόμενό του, σύμφωνα με το άρθρο 19 του περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμου του 2007, ο οποίος ενσωματώνει στο Κυπριακό Δίκαιο την Οδηγία 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις δημόσιες προσφορές εξαγοράς. Σημαίνει την παρούσα Έκθεση Αξιολόγησης της Προτεινόμενης Αντιπαροχής. Σημαίνει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου. Σημαίνει τον κ. Γιώργο Α Στροβολίδη, Chartered Accountant (Εγκεκριμένο Λογιστή). Σημαίνει την Καθαρή Αξία Ενεργητικού (net asset value). Σημαίνει τις εκδομένες συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας 0,17 η καθεμιά της ROL. Σημαίνει τον περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμο του 2007 (Ν41(Ι)/2007). Σημαίνει το τίμημα των 0,10 ανά μετοχή, ονομαστικής αξίας 0,17, σε μετρητά, που προσφέρει o Προτείνοντας στο πλαίσιο διενέργειας της Αναθεωρημένης Δημόσιας Πρότασης. 3

4 «ΧΑΚ» Σημαίνει το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Σημαίνει Ευρώ. 4

5 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.1 Εισαγωγή και Όροι Εντολής Το Διοικητικό Συμβούλιο, στα πλαίσια τόσο της Αρχικής Δημόσιας Πρότασης όσο και της Αναθεωρημένης Δημόσιας Πρότασης από τον Προτείνοντα, για την απόκτηση μέχρι και του 100% του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της ROL, και βάσει των σχετικών προνοιών του Νόμου, έχει αναθέσει στο ΓΣ, ως ανεξάρτητο ειδικό εμπειρογνώμονα, όπως ετοιμάσει την Έκθεση Αξιολόγησης. Βάσει των προνοιών του Νόμου, σχετικά με τις δημόσιες προτάσεις εξαγοράς για την απόκτηση τίτλων εταιρείας και για συναφή θέματα, και συγκεκριμένα του άρθρου 33(6) ( Υποχρέωση συμβουλίου της υπό εξαγορά εταιρείας ), το Διοικητικό Συμβούλιο της Σκοπευόμενης οφείλει να καταρτίσει έγγραφο, στο οποίο «επισυνάπτεται έκθεση ενός ανεξάρτητου από τα μέρη της δημόσιας πρότασης εγκεκριμένου ελεγκτή, Ε.Π.Ε.Υ. ή άλλου ειδικού εμπειρογνώμονα στην έκθεση αναγράφεται η γνώμη του εμπειρογνώμονα για το κατά πόσο η προτεινόμενη αντιπαροχή είναι δίκαιη και εύλογη καθώς και η άποψή του επί της βάσεως του υπολογισμού που χρησιμοποιήθηκε προς καθορισμό της αντιπαροχής.» Ο ΓΣ πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας εμπειρογνώμονα που έχουν καθοριστεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με την Οδηγία Δ.Π.Ε. 4/2007 ( Περί της ανεξαρτησίας του εμπειρογνώμονα Οδηγία του 2007 ). 2.2 Στοιχεία και Πληροφορίες που χρησιμοποιήθηκαν Για την ετοιμασία της Έκθεσης Αξιολόγησης, ο ΓΣ έχει βασιστεί στις εξής πηγές πληροφοριών: Το Έγγραφο Δημόσιας Πρότασης Το Έγγραφο Αναθεωρημένης Δημόσιας Πρότασης. Τις ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Σκοπευόμενης για τα έτη που έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2008 και 2009, καθώς και τις μη ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου Τον Προτείνοντα. Ο ΓΣ έχει, επίσης, εξετάσει άλλες δημόσια προσβάσιμες πληροφορίες, στοιχεία και γεγονότα που αντλήθηκαν από διάφορες πηγές, όπως η ιστορική πορεία τόσο της τιμής διαπραγμάτευσης όσο και του όγκου συναλλαγών των τίτλων της Σκοπευόμενης. Τα πιο πάνω στοιχεία, που είναι διαθέσιμα στο ευρύ κοινό, κρίθηκαν βοηθητικά όσον αφορά τη διενέργεια της παρούσας εργασίας. Έχει θεωρηθεί ότι η πληροφόρηση που προέρχεται από εταιρείες που είναι εισηγμένες στο ΧΑΚ, στο πλαίσιο των υποχρεώσεών τους για συμμόρφωση με τη χρηματιστηριακή νομοθεσία και τους συναφείς κανονισμούς και οδηγίες, είναι ακριβής και ορθή. Ως εκ τούτου, ο ΓΣ δεν έχει διενεργήσει οποιοδήποτε έλεγχο επί των πληροφοριών αυτών. 5

6 2.3 Περιορισμοί Η Έκθεσης Αξιολόγησης ετοιμάστηκε αποκλειστικά για χρήση από το Διοικητικό Συμβούλιο για τους σκοπούς που αναφέρονται πιο πάνω και δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε άλλο σκοπό. Με την έκφραση της γνώμης του για το δίκαιο και εύλογο της Προτεινόμενης Αντιπαροχής, καθώς και της άποψή του για τη βάση του υπολογισμού της, ο ΓΣ δεν αναλαμβάνει τις ευθύνες του Διοικητικού Συμβουλίου έναντι των μετόχων της Σκοπευόμενης ή και άλλων μερών, όπως αυτές προκύπτουν από τη σχετική νομοθεσία. Η ποιότητα των συμπερασμάτων στην Έκθεση Αξιολόγησης εξαρτάται από την έκταση, πληρότητα, επάρκεια, ακρίβεια και αξιοπιστία των διαθέσιμων δεδομένων και πληροφοριών που χρησιμοποιήθηκαν για τους σκοπούς της έκθεσης αυτής. Ο ΓΣ δεν έχει προβεί, λόγω και του περιορισμένου χρόνου που ήταν διαυέσιμος, σε οποιαδήποτε ενέργεια ελέγχου που θα αποσκοπούσε στην επιβεβαίωση της ακρίβειας των εν λόγω στοιχείων. Συνεπώς, ο ΓΣ δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη ή υποχρέωση σε περίπτωση που οι πληροφορίες που του έχουν δοθεί ή/και που παρατίθενται στην Έκθεση Αξιολόγησης δεν είναι επαρκείς, πλήρεις, ακριβείς και αξιόπιστες. Επίσης, λόγω της φύσης της εργασίας, η χρήση υποκειμενικής κρίσης είναι σε κάποιο βαθμό αναπόφευκτη. Επομένως, τα αποτελέσματα της εργασίας του ΓΣ θα πρέπει να αξιολογηθούν με κριτική σκέψη, λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω δεδομένα. Η Έκθεση Αξιολόγησης, καθώς και οι εκτιμήσεις, στοιχεία και πληροφορίες που περιέχονται σε αυτή, έχει ετοιμαστεί αποκλειστικά ως βοήθημα προς το Διοικητικό Συμβούλιο για διατύπωση αιτιολογημένης γνώμης επί της Δημόσιας Πρότασης που έχει υποβάλει ο Προτείνοντας, και δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί καθ οιονδήποτε τρόπο αποτίμηση της αξίας των τίτλων ή ανεξάρτητο οικονομικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων ή διενέργεια μελέτης δέουσας επιμέλειας της Σκοπευόμενης, ούτε ότι συνιστά επενδυτική, νομική ή φορολογική συμβουλή. Οποιαδήποτε απόφαση των μετόχων της Σκοπευόμενης πρέπει να ληφθεί κατόπιν δικών τους επαγγελματικών συμβουλών και με προσωπική τους ευθύνη, ενσωματώνοντας τα προσωπικά τους επενδυτικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένου του επενδυτικού τους χρονικού ορίζοντα. Η Έκθεση Αξιολόγησης ετοιμάστηκε στις 22 Φεβρουαρίου 2011, με χρηματιστηριακά στοιχεία που ίσχυαν μέχρι τις 21 Φεβρουαρίου Ο ΓΣ δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη αναθεώρησης της Έκθεσης Αξιολόγησης σε περίπτωση που, μετά τις 21 Φεβρουαρίου 2011, προκύψουν οποιεσδήποτε εξελίξεις και γεγονότα που επηρεάζουν το περιεχόμενό της. 6

7 3. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Το χρονοδιάγραμμα της Δημόσιας Πρότασης και των σχετικών με αυτήν ενεργειών, σύμφωνα με το ΕΑΔΠ, δίδεται στον ακόλουθο πίνακα: 22 Δεκεμβρίου 2010 Ανακοίνωση οριστικής απόφασης για διατύπωση Δημόσιας Πρότασης. 26 Ιανουαρίου 2011 Ημερομηνία έγκρισης του ΕΔΠ. 27 Ιανουαρίου 2011 Ανακοίνωση έγκρισης του ΕΔΠ. 28 Ιανουαρίου 2011 Δημοσίευση έγκρισης του ΕΔΠ σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες Παγκύπριας κυκλοφορίας. 3 Φεβρουαρίου 2011 Δημοσίευση και αποστολή του ΕΔΠ, του Εντύπου Αποδοχής και Μεταβίβασης και του Εντύπου Ανάκλησης. 3 Φεβρουαρίου Μαρτίου, 2011 Περίοδος Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης (44 ημέρες). 8 Φεβρουαρίου 2011 Ανακοίνωση απόφασης για διατύπωση Αναθεωρημένης Δημόσιας Πρότασης. 21 Φεβρουαρίου 2011 Ημερομηνία έγκρισης του ΕΑΔΠ 22 Φεβρουαρίου 2011 Ανακοίνωση έγκρισης του ΕΑΔΠ. 23 Φεβρουαρίου, 2011 Δημοσίευση έγκρισης του ΕΑΔΠ σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες παγκύπριας κυκλοφορίας 24 Φεβρουαρίου 2011 Δημοσίευση του ΕΑΔΠ, του Εντύπου Αποδοχής και Μεταβίβασης και του Εντύπου Ανάκλησης Μέχρι 24 Φεβρουαρίου 2011 Κατάρτιση και δημοσιοποίηση εγγράφου από το Διοικητικό Συμβούλιο που περιλαμβάνει την αιτιολογημένη γνώμη του επί της Δημόσιας Πρότασης 22 Μαρτίου 2011 Ανακοίνωση αποτελέσματος της Δημόσιας Πρότασης στο ΧΑΚ και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 23 Μαρτίου 2011 Δημοσίευση αποτελέσματος της Δημόσιας Πρότασης σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες παγκύπριας κυκλοφορίας Μέχρι 13 Απριλίου, 2011 Αποστολή επιταγών στους Αποδεχόμενους Μέτοχους της Δημόσιας Πρότασης Πληροφορίες για την ROL και τον Προτείνοντα μπορούν να ληφθούν από το ΕΔΠ και το ΕΑΔΠ. Πληροφορίες για την ROL μπορούν επίσης να ληφθούν από την επίσημη ιστοσελίδα του ΧΑΚ, ( 7

8 4. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Οι βασικοί όροι και προϋποθέσεις της Δημόσιας Πρότασης, σύμφωνα με το ΕΑΔΠ, είναι οι ακόλουθοι: 4.1 Προτεινόμενη Αντιπαροχή Η Προτεινόμενη Αντιπαροχή για την απόκτηση των μετοχών της ROL από τον Προτείνοντα είναι 0,10 για κάθε μετοχή ονομαστικής αξίας 0,17 της ROL, και θα καταβληθεί σε μετρητά στους μετόχους της ROL που θα αποδεχθούν τη Δημόσια Πρόταση. 4.2 Μετοχές της ROL που κατέχονται από τον Προτείνοντα και άλλα πρόσωπα Ο αριθμός των τίτλων που ήδη κατέχονταν από τον Προτείνοντα και άλλες εταιρείες και πρόσωπα, όπως αυτά αναφέρονται στην παράγραφο 4(1)(η) της περί του Περιεχομένου του Εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης Οδηγίας του 2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Οδηγία Δ.Π.Ε. 3/2007), κατά την ημερομηνία του Εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης ήταν ο εξής: Αρ. Μετοχών Ποσοστό Μετοχές που κατέχονται από τον Προτείνοντα ,31% Μετοχές που κατέχονται από πρόσωπα που ενεργούν σε συνεννόηση ,41% με βάση το Νόμο Μετοχές που κατέχονται από ελεγχόμενες επιχειρήσεις και τρίτα πρόσωπα για λογαριασμό του Προτείνοντα Σύνολο ,72% 4.3 Συναλλαγές σε μετοχές ROL για περίοδο 12 μηνών πριν την ανακοίνωση της ΑΔΠ Κατά την περίοδο των 12 μηνών που προηγήθηκαν της ανακοίνωσης διατύπωσης Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνοντας ή/και άλλα πρόσωπα στο όνομά τους αλλά για λογαριασμό του Προτείνοντα ή/και επιχειρήσεις ελεγχόμενες από τον Προτείνοντα ή/και πρόσωπα ενεργούντα σε συνεννόηση με τον Προτείνοντα, δεν έχουν προβεί σε οποιεσδήποτε χρηματιστηριακές ή εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές σε τίτλους της ROL. 4.4 Υπό απόκτηση μετοχές της ROL Η Δημόσια Πρόταση του Προτείνοντα αφορά την απόκτηση μέχρι και του 100% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Σκοπευόμενης, ήτοι επιπρόσθετα μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου της Σκοπευόμενης της τάξης του 35,69%. Καθότι ο Προτείνοντας ήδη κατέχει ποσοστό πέραν του 50% του μετοχικού κεφαλαίου της Σκοπευόμενης, η Δημόσια Πρόταση θεωρείται επιτυχής (πρόνοιες άρθρου 10(1) του Νόμου). Ως αποτέλεσμα και όπως αναφέρεται και στο ΕΑΔΠ, η Προτείνουσα θα αποδέχεται όλες τις προσφερόμενες μετοχές της Σκοπευόμενης για τις οποίες θα γίνει αποδοχή τους ΔΠ από τους δικαιούχους μετόχους της ROL. 8

9 4.5 Εξασφάλιση καταβολής χρηματικού αντιτίμου Όπως προνοείται από το άρθρο 17(1) του Νόμου, και όπως αναφέρεται στο ΕΑΔΠ, ο Προτείνοντας έχει εξασφαλίσει βεβαιώσεις από την Eurobank EFG Cyprus Ltd και την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ ότι ποσά ύψους ,04 και ,26 αντίστοιχα, ήτοι ποσό ύψους ,30 μέγιστο ποσό που θα κληθεί να καταβάλει ο Προτείνοντας κατά τη λήξη της Δημόσιας Πρότασης, είναι διαθέσιμα και θα παραμείνουν διαθέσιμα μέχρι και την ημερομηνία καταβολής των. Τα ποσά αυτά καλύπτουν τις υπό απόκτηση μετοχές της ROL συνολικής αξίας , Σκοποί και προθέσεις Προτείνοντα Σύμφωνα με το ΕΔΠ, οι προθέσεις του Προτείνοντα σε σχέση με την ROL συνοψίζονται ως εξής: Δραστηριότητες: Ο Προτείνοντας δεν προτίθεται να επιφέρει οποιεσδήποτε αλλαγές στις δραστηριότητες της Εταιρείας ή εξηρτημένων εταιρειών ή να προχωρήσει σε ανασυγκρότηση δραστηριοτήτων πέραν αυτών που πιθανώς προκύψουν στα πλαίσια άσκησης των συνήθων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της. Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου: Ο Προτείνοντας δεν προτίθεται να επιφέρει αλλαγές στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, πέραν της περίπτωσης όπου ο Προτείνοντας αποκτήσει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της ROL. Σε τέτοια περίπτωση ο Προτείνοντας θα πραγματοποιήσει αλλαγές που θα αντικατοπτρίζουν την διαφοροποιημένη μετοχική δομή και το καθεστώς μη εισηγμένης εταιρείας. Ειδικά Οφέλη: Ο Προτείνοντας δεν προτίθεται να παραχωρήσει οποιαδήποτε ειδικά οφέλη στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία δεν εμπίπτουν στη συνήθη πολιτική ωφελημάτων και αμοιβών της ROL και των εξηρτημένων εταιρειών Πολιτική απασχόλησης: Ο Προτείνοντας δεν προτίθεται να επιφέρει αλλαγές στην πολιτική απασχόλησης του προσωπικού που εργοδοτείται από την ROL και τις εξηρτημένες εταιρείες. Καταστατικό: Ο Προτείνοντας δεν προτίθεται να επιφέρει οποιεσδήποτε αλλαγές στο Καταστατικό της ROL εάν η ROL παραμείνει εισηγμένη στο ΧΑΚ Εάν αποκτηθεί ποσοστό 100% του μετοχικού κεφαλαίου της ROL (με άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς) και η ROL διαγραφεί από το ΧΑΚ, ο Προτείνοντας θα εξετάσει το ενδεχόμενο πραγματοποίησης αλλαγών στο Καταστατικό της ROL. Νοείται πως εάν μετά τη διαγραφή αποφασιστεί η μετατροπή της σε ιδιωτική, θα γίνουν οι σχετικές τροποποιήσεις στο Καταστατικό της ROL. Χρήση στοιχείων ενεργητικού: Ο Προτείνοντας δεν σκοπεύει να προβεί στην αλλαγή της χρήσης των στοιχείων ενεργητικού της ROL ή των εξηρτημένων εταιρειών της πέραν αυτών που πιθανώς προκύψουν στα πλαίσια άσκησης των συνήθων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της. Τα στοιχεία ενεργητικού της ROL και των εξηρτημένων εταιρειών της θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται στην άσκηση των συνήθων δραστηριοτήτων της. 9

10 Διαπραγμάτευση της μετοχής της ROL στο ΧΑΚ: Σε περίπτωση που ο Προτείνοντας αποκτήσει πέραν του 90% του μετοχικού κεφαλαίου της ROL, προτίθεται να ασκήσει το δικαίωμα που του παρέχεται από το άρθρο 36 του Νόμου για δικαίωμα εξαγοράς ούτως ώστε να αποκτήσει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της ROL. Στην περίπτωση αυτή, ο Προτείνοντας προτίθεται να αιτηθεί τη διαγραφή της ROL από το ΧΑΚ, ενώ στη συνέχεια θα εξετάσει το ενδεχόμενο μετατροπής της σε ιδιωτική. 4.7 Δικαίωμα εξαγοράς ( Squeeze out ) Στο ΕΑΔΠ αναφέρεται ότι ο Προτείνοντας, σε περίπτωση που με την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης κατέχει ποσοστό πέραν του 90% του μετοχικού κεφαλαίου της ROL, προτίθεται να ασκήσει το δικαίωμα εξαγοράς ( squeeze out ) που προνοεί το άρθρο 36 του Νόμου, με βάση το οποίο ο Προτείνοντας δικαιούται να απαιτήσει τη μεταβίβαση των υπολοίπων μετοχών της ROL εντός 3 μηνών από τη λήξη της Δημόσιας Πρότασης με αντίτιμο την Προτεινόμενη Αντιπαροχή. Σε τέτοια περίπτωση ο Προτείνοντας προτίθεται επίσης να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για τερματισμό της διαπραγμάτευσης των Μετοχών της ROL από το ΧΑΚ, όπως αναφέρεται στο Μέρος Δικαίωμα εξόδου ( Sell out ) Σε περίπτωση που με την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης ο Προτείνοντας κατέχει ποσοστό πέραν του 90% του μετοχικού κεφαλαίου της ROL, το Άρθρο 37 του Νόμου παρέχει στους κατόχους των υπολοίπων μετοχών της ROL για περίοδο 3 μηνών να απαιτήσουν την αγορά από τον Προτείνοντα και των δικών τους μετοχών, έναντι τουλάχιστον της Προτεινόμενης Αντιπαροχής. 4.9 Προϋποθέσεις Δημόσιας Πρότασης Η Δημόσια Πρόταση θεωρείται ήδη επιτυχής (βλ. Μέρος 4.4) και δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε προϋπόθεση. Νοείται πως υφίστανται και οι ενδεχόμενες περιπτώσεις ανάκλησης, αναθεώρησης ή ακύρωσης δημόσιας πρότασης που προνοεί το άρθρο 27 του Νόμου, οι οποίες περιλαμβάνουν τη διατύπωση ανταγωνιστικής δημόσιας πρότασης και την ύπαρξη έκτακτων και εξαιρετικών περιστάσεων (δεν περιλαμβάνεται η περίπτωση οικονομικής αδυναμίας του Προτείνοντα). 10

11 5. ΑΛΛΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ/ΣΤΟΙΧΕΙΑ Κρίνεται ότι οι ακόλουθοι παράγοντες / στοιχεία πρέπει να ληφθούν υπόψη και να αποτελέσουν μέρος της Έκθεσης Αξιολόγησης. 5.1 Οδηγία Δ.Π.Ε. 3/2007 Στην Οδηγία Δ.Π.Ε. 3/2007 που έχει εκδώσει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ( περί του Περιεχομένου του Εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης Οδηγία του 2007 ), και συγκεκριμένα στο άρθρο 4(1)(ια) (ιβ) ( Ελάχιστο περιεχόμενο εγγράφου δημόσιας πρότασης ) ζητείται σύγκριση της τρέχουσας αξίας της αντιπαροχής της πρότασης και της μέσης τιμής κλεισίματος των τίτλων της υπό εξαγορά εταιρείας κατά τις ακόλουθες ημερομηνίες: Την πρώτη εργάσιμη μέρα κάθε μήνα για τους τελευταίους έξι μήνες που προηγούνται της ανακοίνωσης της απόφασης του προτείνοντος προς διενέργεια δημόσιας πρότασης. Την τελευταία εργάσιμη μέρα που προηγείται της σχετικής ανακοίνωσης. Σύμφωνα με το ΕΑΔΠ, τα πιο πάνω στοιχεία έχουν ως εξής: Ημερομηνία Μέση τιμή κλεισίματος Προτεινόμενη Αντιπαροχή Κεφαλαιουχική απόδοση (%) 1 μέρα πριν την ανακοίνωση της ΑΔΠ (7 Φεβρουαρίου 2011) Πρώτη εργάσιμη του 1 ου μήνα πριν την ανακοίνωση της ΑΔΠ (1 Φεβρουαρίου 2011) Πρώτη εργάσιμη του 2 ου μήνα πριν την ανακοίνωση της ΑΔΠ (3 Ιανουαρίου 2011) Πρώτη εργάσιμη του 3 ου μήνα πριν την ανακοίνωση της ΑΔΠ (1 Δεκεμβρίου 2010) Πρώτη εργάσιμη του 4 ου μήνα πριν την ανακοίνωση της ΑΔΠ (1 Νοεμβρίου 2010) Πρώτη εργάσιμη του 5 ου μήνα πριν την ανακοίνωση της ΑΔΠ (4 Οκτωβρίου 2010) Πρώτη εργάσιμη του 6 ου μήνα πριν την ανακοίνωση της ΑΔΠ (1 Σεπτεμβρίου 2010) 0,085 0,100 17,6% 0,095 0,100 5,3% 0,085 0,100 17,6% 0,065 0,100 53,8% 0,055 0,100 81,8% 0,055 0,100 81,8% 0,060 0,100 66,7% 5.2 Πρόσφατες ανακοινώσεις Δεν προέκυψαν σημαντικές ανακοινώσεις έως την ημερομηνία του παρόντος εγγράφου. 11

12 5.3 Αριθμητικά δεδομένα Δεν εντοπίστηκαν σημαντικές αποκλίσεις όσον αφορά τα στοιχεία που περιέχονται στο ΕΑΔΠ. 6. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΑΔΠ Σύμφωνα με το ΕΑΔΠ ( Α.3. ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ), σε σχέση με τη βάση της ΑΔΠ: «Η παρούσα Δημόσια Πρόταση δίνει την ευκαιρία σε όλους τους κατόχους μετοχών της Εταιρείας να ρευστοποιήσουν πλήρως την επένδυσή τους. Το σημείο αυτό είναι πολύ σημαντικό αφού ληφθεί υπόψη η πολύ χαμηλή εμπορευσιμότητα των Μετοχών της Εταιρείας. Σχετικός παράγοντας είναι πως η ευκαιρία ολικής ρευστοποίησης προσφέρεται σε περίοδο που το χρηματιστηριακό και οικονομικό κλίμα παραμένει αρνητικό, με κύρια χαρακτηριστικά την ψηλή αβεβαιότητα και μεταβλητότητα και την αύξηση των επιχειρηματικών και επενδυτικών κινδύνων». «Η Αναθεωρημένη Προτεινόμενη Αντιπαροχή των 0,10 αντιπροσωπεύει υπεραξία 66,7% σε σχέση με την πιο πρόσφατα διαθέσιμη τιμή κλεισίματος της Μετοχής πριν την ανακοίνωση της Αρχικής Δημόσιας Πρότασης (21/12/2010) και υπεραξία 11,1% σε σχέση με την πιο πρόσφατα διαθέσιμη τιμή κλεισίματος της Μετοχής πριν την ανακοίνωση της Αναθεωρημένης Δημόσιας Πρότασης (7/2/2011). Επίσης η Αναθεωρημένη Προτεινόμενη Αντιπαροχή των 0,10 αντιπροσωπεύει υπεραξία 49,3% επί της μέσης τιμής της Μετοχής κατά το τελευταίο εξάμηνο ( 0,067 για την περίοδο 7/8/2010 7/2/2011), ενώ αντιπροσωπεύει υπεραξία 53,8% σε σχέση με την μέση τιμή κλεισίματος της Μετοχής πριν την ανακοίνωση της Αρχικής Δημόσιας Πρότασης ( 0,065 κατά τις 21/12/2010)». «Η παραμονή των Μετοχών της Εταιρείας στο ΧΑΚ δεν προσδίδει κάποια πλεονεκτήματα για την Εταιρεία, λόγω του προαναφερθέντος χαμηλού επενδυτικού ενδιαφέροντος από την πλειοψηφία των άλλων υφιστάμενων μετόχων και το ευρύ επενδυτικό κοινό. Εκτιμάται πως το καθεστώς αυτό δεν θα βελτιωθεί σε μεσοπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη βάση. Σημειώνεται πως κατά τους τελευταίους 38 μήνες (δηλαδή από 1/1/2008), αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον για τη μετοχή της Εταιρείας παρουσιάστηκε μόνο μετά την ανακοίνωση της παρούσας Δημόσιας Πρότασης. Η τιμή της Μετοχής ακολουθεί πτωτική πορεία από την εισαγωγή της στο ΧΑΚ». «Τους σκοπούς και προθέσεις του Προτείνοντα», όπως παρατίθενται στο μέρος 4.6 της Έκθεσης». Επίσης, σύμφωνα με το ΕΑΔΠ ( Α.4 ΟΦΕΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΔΕΧΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ) αναλύονται τα πιο κάτω οφέλη που ο Προτείνοντας πιστεύει πως προκύπτουν για τους κατόχους μετοχών της ROL που θα αποδεχθούν την ΑΔΠ: 12

13 «Τιμή Δημόσιας Πρότασης» με βάση το μέσο όρο τιμών κλεισίματος ως ακολούθως: Περίοδος Μέσος όρος Τιμής Κλεισίματος Περιόδου Έκπτωση / Υπεραξία Ψηλότερη Τιμή Κλεισίματος Περιόδου Χαμηλότερη Τιμή Κλεισίματος Περιόδου (7/2/10 7/2/11) 0, ,3% 0,090 0, (7/8/10 7/2/11) 0, ,3% 0,090 0, (7/11/10 7/2/11) 0, ,0% 0,090 0, , ,1% 0,090 0, , ,8% 0,090 0, , ,9% 0,090 0, ,117 14,5% 0,140 0,070 «Ευκαιρία ρευστοποίησης» λόγω της περιορισμένης ρευστότητας των Μετοχών της ROL: Αριθμός μετοχών Ποσοστό επί εκδομένου κεφαλαίου 2011 (1/1 7/2/2011) Συνολικός όγκος συναλλαγών ,951% Μέσος ημερήσιος όγκος συναλλαγών ,078% Ετησιοποιημένος αριθμός μετοχών ,904% Μέσος ημερήσιος όγκος συναλλαγών ,078% 2010 Συνολικός όγκος συναλλαγών ,13% Μέσος ημερήσιος όγκος συναλλαγών ,048% 2009 Συνολικός όγκος συναλλαγών ,10% Μέσος ημερήσιος όγκος συναλλαγών ,017% 2008 Συνολικός όγκος συναλλαγών ,55% Μέσος ημερήσιος όγκος συναλλαγών ,010% Στο ίδιο μέρος του ΕΑΔΠ γίνονται επίσης αναφορές στην Καθαρή Αξία Ενεργητικού της Μετοχής ( 0,458 και 0,496 κατά τις 31/12/2008 και 31/12/2009 αντίστοιχα), σε σχέση με την οποία η Προτεινόμενη Αντιπαροχή αντιπροσωπεύει έκπτωση (38,9% και 43,6% αντίστοιχα). Έκπτωση υπάρχει και μετά από την αναπροσαρμογή για τα άυλα στοιχεία ενεργητικού 13

14 (αναπροσαρμοσμένη καθαρή Αξία Ενεργητικού της Μετοχής [ 0,371 (24,5%) και 0,410 (31,7%) κατά τις 31/12/2008 και 31/12/2009 αντίστοιχα]. Όλες οι πιο πάνω πληροφορίες περιέχονται στο ΕΑΔΠ που κάθε πρόσωπο μπορεί να προμηθευτεί δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από τις ιστοσελίδες του ΧΑΚ ( και της ΕΚ ( 7. ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗΣ Όπως προνοείται από το άρθρο 33(6) του Νόμου, εξετάζεται η βάση υπολογισμού που υιοθέτησε ο Προτείνοντας για τον καθορισμό της Προτεινόμενης Αντιπαροχής, καθώς και το τίμημα της Προτεινόμενης Αντιπαροχής. 7.1 Σχολιασμός της βάσης καθορισμού της Προτεινόμενης Αντιπαροχής Θεωρείται πως η μέθοδος της χρηματιστηριακής αξίας αποτελεί ενδεδειγμένη βάση αξιολόγησης στις περιπτώσεις τίτλων που είναι εισηγμένοι και διαπραγματεύονται σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά. Εκτιμάται πως η άποψη αυτή ισχύει και στην Κυπριακή κεφαλαιαγορά, παρά τους περιορισμούς που προκύπτουν από το περιορισμένο βάθος και πιθανώς αποτελεσματικότητα του ΧΑΚ. Πέραν της εξέτασης της πρόσφατης χρηματιστηριακής αξίας, θεωρείται βοηθητική και η εξέταση άλλων σχετικών στοιχείων που αφορούν την εμπορευσιμότητα της Μετοχής, καθώς και την Καθαρή Αξία Ενεργητικού της ROL. Όσον αφορά την εμπορευσιμότητα, η οποία αντιπροσωπεύει την ευκολία με την οποία ο μέτοχος/επενδυτής μπορεί να προβεί σε αγορές και πωλήσεις χωρίς να επέλθει σημαντική μεταβολή στην τιμή της τρέχουσας αξίας, πρόκειται για παράγοντα που αποτελεί σημαντικό στοιχείο, αφού δύναται να επηρεάσει σημαντικά την αξία αυτή. Ο παράγοντας της εμπορευσιμότητας είναι σημαντικός σε μικρές χρηματιστηριακές αγορές, όπως η Κυπριακή, αφού, σε αρκετές περιπτώσεις: Η εμπορευσιμότητα πολλών τίτλων κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Η αγορά ή η πώληση μεγάλου αριθμού τίτλων δύναται να επιφέρει σημαντική διαφοροποίηση στη χρηματιστηριακή αξία του επηρεαζόμενου τίτλου, κυρίως εάν η συναλλαγή καταρτιστεί σε μικρό χρονικό διάστημα, χωρίς να υπάρχει ανάλογη διαφοροποίηση στην αξία των περιουσιακών στοιχείων και/ή των ταμειακών ροών και/ή στις επιχειρηματικές προοπτικές του εκδότη. Η ενσωμάτωση του παράγοντα της εμπορευσιμότητας πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα συγκεκριμένα δεδομένα κάθε περίπτωσης, καθώς και: Τη συγκεκριμένη προσφορά που βρίσκεται σε εξέλιξη σε σχέση με χρηματιστηριακές αξίες και όλα τα δεδομένα που αφορούν τη συγκεκριμένη προσφορά, και, Τα επενδυτικά κριτήρια και παραμέτρους του κάθε επενδυτή, τα οποία μεταξύ άλλων δύνανται να συμπεριλάβουν και τον επενδυτικό κίνδυνο που είναι 14

15 διατεθειμένος να αναλάβει ο κάθε κάτοχος χρηματιστηριακών αξιών και/ή κάθε πιθανός επενδυτής, καθώς και το σχετικό επενδυτικό χρονικό ορίζοντα. Σημειώνεται ότι οι δημόσιες προτάσεις κατά κανόνα υποβάλλονται σε υπεραξία σχέση με την πλέον πρόσφατη τιμή διαπραγμάτευσης. Δεδομένων των πιο πάνω, στο επόμενο μέρος γίνεται σχολιασμός της Προτεινόμενης Αντιπαροχής στη βάση της χρηματιστηριακής αξίας. Αναλύονται, επίσης, στοιχεία που αφορούν την εμπορευσιμότητα της μετοχής της ROL, ενώ γίνεται και εξέταση των δεδομένων που αφορούν τη μετοχή της ROL με βάση τη μέθοδο της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού. 7.2 Μέθοδος χρηματιστηριακής αξίας Όπως διαφαίνεται από τα στοιχεία του Μέρους 5.1 και του Μέρους 6, η Προτεινόμενη Αντιπαροχή των 0,10 προσδίδει σημαντική υπεραξία σε σχέση με την χρηματιστηριακή αξία της μετοχής της ROL για όλες τις πρόσφατες περιόδους. H παρατήρηση αυτή προκύπτει και από την πιο κάτω γραφική παράσταση, στην οποία δίνεται η πορεία της τιμής της Μετοχής της ROL από τις 2 Ιανουαρίου 2008 μέχρι τις 21 Φεβρουαρίου 2011: 0,14 0,12 0,10 0,08 Τιµή µετοχής Τιµή Αν. Π Τιµή Αρχ. Π Ανακοίνωση Αναθεωρηµένης Π Ανακοίνωση Αρχικής Π 0,06 0,04 2/1/08 12/2/08 28/3/08 15/5/08 26/6/08 6/8/08 17/9/08 30/10/08 10/12/08 28/1/09 11/3/09 30/4/09 12/6/09 23/7/09 2/9/09 14/10/09 25/11/09 11/1/10 19/2/10 8/4/10 19/5/10 30/6/10 10/8/10 20/9/10 2/11/10 13/12/10 25/1/11 Σε σχέση με την πιο πάνω γραφική παράσταση σημειώνεται πως η τιμή κλεισίματος των 0,10 είχε διαμορφωθεί στις 18 Ιανουαρίου 2011 με χρηματιστηριακή πράξη για 5 μετοχές συνολικής αξίας 0,50. Σημειώνεται πως από την 1 Ιανουαρίου 2008, αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον για τη μετοχή της Εταιρείας (ο κύκλος με διακεκομμένη γραμμή στην πιο πάνω γραφική 15

16 παράσταση) παρουσιάστηκε μόνο μετά την ανακοίνωση της ΑΔΠ ( 0,08) που είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση της τιμής στα 0,10. Συγκεκριμένα: Ημερομηνία Τιμή Όγκος Συναλλαγών κλεισίματος (μετοχές) 21/01/2011 0, /01/2011 0, /01/2011 0, /01/2011 0, /01/2011 0, /12/2010 0, /12/2010 0, /12/2010 0, /12/2010 0, /12/2010 0, Για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από το 2008, και μέχρι τις 21 Φεβρουαρίου 2011, η μετοχή της ROL εμπορευόταν σε επίπεδα που ήταν σημαντικά χαμηλότερα από την Προτεινόμενη Αντιπαροχή. Στην πιο κάτω γραφική παράσταση δίνεται η σχετική υπεραξία (έκπτωση) από το 2008 μέχρι τις 21 Φεβρουαρίου 2011: 100,0% Υπεραξία Προτεινόµενης Αντιπαροχής 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% -20,0% Ανακοίνωση Αρχ.. Π Ανακοίνωση Αν.. Π Σε -40,0% σχέση με την πιο πάνω γραφική παράσταση σημειώνεται πως η τιμή κλεισίματος των 0,10 είχε διαμορφωθεί στις 18/1/2011 με χρηματιστηριακή πράξη για 5 μετοχές συνολικής αξίας 0,50. 2/1/08 13/3/08 3/6/08 13/8/08 24/10/08 13/1/09 26/3/09 16/6/09 Σημειώνεται πως η μετοχή της ROL προσέγγισε την Προτεινόμενη Αντιπαροχή των 0,10 μετά την ανακοίνωση της Αρχικής Δημόσιας Πρότασης, χωρίς όμως να την ξεπεράσει: 25/8/09 5/11/09 20/1/10 7/4/10 17/6/10 26/8/10 8/11/10 19/1/11 16

17 0,1 Ανακοίνωση Αρχ. Π 0,09 0,08 0,07 Ανακοίνωση Αν. Π Στον επόμενο πίνακα δίνεται η μέση τιμή διαπραγμάτευσης (υπολογισμένη σαν η αξία συναλλαγών 0,06 περιόδου διαιρεμένη με τον αντίστοιχο αριθμό μετοχών) της Μετοχής της ROL σε ετήσια βάση από το 2008: 21/12/10 29/12/10 5/1/11 13/1/11 20/1/11 27/1/11 3/2/11 11/2/11 18/2/11 Περίοδος Αριθμός Αξία Μέση Υπεραξία / Μετοχών Τιμή (Έκπτωση) % ,100 0,1% , ,7% , ,1% 2010 έως ανακοίνωση αρχικής Δημόσιας Πρότασης , ,0% 2011 έως ανακοίνωση ΑΔΠ , ,8% 7.3 Εμπορευσιμότητα Όσον αφορά τον παράγοντα εμπορευσιμότητας, από τα στοιχεία που παρουσιάζονται στο παρόν μέρος, διαφαίνεται πως αυτή πρέπει να χαρακτηριστεί ως χαμηλή. Αυτό διαφαίνεται από τα πιο κάτω στοιχεία, που αφορούν τον αριθμό των ημερών για τις οποίες υπήρξε διαπραγμάτευση των μετοχών της ROL κάτω από διάφορες συνθήκες (τα στοιχεία ισχύουν έως την προηγούμενη μέρα της ανακοίνωσης της Αναθεωρημένης ΔΠ): 17

18 Περίοδος Όγκος συναλλαγών* > Εργάσιμες Όγκος συναλλαγών* > μέρες Μέρες Ποσοστό Μέρες Ποσοστό ,6% 36 14,8% ,0% 44 18,0% ,7% 32 12,7% 2010 (έως ανακοίνωση αρχικής Δημόσιας Πρότασης) ,8% 26 10,7% 2011 (έως ανακοίνωση ΑΔΠ) ,0% 9 36,0% Στη βάση των πιο πάνω στοιχείων η εμπορευσιμότητα των Μετοχών της ROL ήταν για κάθε περίοδο περιορισμένη. Περαιτέρω στοιχεία που αφορούν την εμπορευσιμότητα της μετοχής της ROL δίνονται πιο κάτω, όπου παρουσιάζεται το velocity* της Μετοχής της ROL για διάφορες περιόδους: Περίοδος Αριθμός Εργάσιμες Μέσος Velocity* Μετοχών μέρες ημερήσιος όγκος ,5% ,1% ,1% 2010 (έως ανακοίνωση αρχικής Δημόσιας Πρότασης) ,4% 2011 (έως ανακοίνωση ΑΔΠ) ,0% * Ετησιοποιημένος μέσος ημερήσιος όγκος συναλλαγών όγκου συναλλαγών/εκδοθέν κεφάλαιο Όπως είναι αντιληπτό, δεν προκύπτουν στοιχεία που θα μπορούσαν να διαφοροποιήσουν την εκτίμηση για καθεστώς περιορισμένης εμπορευσιμότητας. 7.4 Μέθοδος Καθαρής Αξίας Ενεργητικού H ROL καταρτίζει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. Στο πιο κάτω πίνακα δίνεται η σύγκριση της Προτεινόμενης Αντιπαροχής των 0,10 ανά μετοχή της ROL με την ΚΑΕ ανά μετοχή που ίσχυε στις 31 Δεκεμβρίου 2009 με βάση τις ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και στις 30 Ιουνίου 2010 με βάση μη ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις: 18

19 Ημερ. Καθαρό Αριθμός Καθαρό Προτεινόμενη Έκπτωση Ενεργητικό μετοχών Ενεργητικό Αντιπαροχή Π.Αντιπαρ. Μετοχής προς ΚΑΕ Μετοχής 31 Δεκ ,286 0,100 65,0% 30 Ιου ,286 0,100 65,0% Δεν έχει γίνει καμιά αναπροσαρμογή επί των στοιχείων που περιλαμβάνονταν στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ROL κατά τις 31 Δεκεμβρίου 2009 και 30 Ιουνίου Παρότι εκ πρώτης όψεως η έκπτωση παρουσιάζεται σημαντική, πρέπει να αναφερθεί πως ο λόγος (ratio) Τιμής/Καθαρή Αξία Ενεργητικού των εταιρειών του ΧΑΚ 1, εξαιρουμένων των τραπεζών 2, ανέρχεται σε 0,355 φορές. Στη βάση του στοιχείου αυτού, η τιμή της πρότασης θα ήταν 0,102 ήτοι μόλις 1,5% ψηλότερη από την υπό εξέταση προτεινόμενη αντιπαροχή. Πρέπει εδώ να σημειωθεί η ισχυρή οικονομική κατάσταση της ROL, όπως αντικατοπτρίζεται από την τελευταία (μη ελεγμένη) κατάσταση οικονομικής θέσης, δηλαδή στις 30 Ιουνίου 2010, με τα μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο να ανέρχονται σε 0,05 την μετοχή. Στο επόμενο πίνακα παρατίθενται στοιχεία της παρούσας με πρόσφατες προτάσεις άλλων εταιρειών (πηγή: Marfin CLR (Financial Services). Η σύγκριση για τη ROL είναι ευνοϊκή όσον αφορά την υπεραξία εν σχέσει με την τελευταία τιμή πριν την ανακοίνωση, όχι όμως εν σχέσει με αυτή που αφορά την ΚΑΕ. 1 Ρυθμιζόμενες αγορές ΧΑΚ πλην της Αγοράς Ειδικής Κατηγορίας και της υποκατηγορίας της, Αγορά Ειδικών Χαρακτηριστικών. 2 Δεν περιλαμβάνονται οι τράπεζες αφού, σε πλαίσια αποτίμησης από την επενδυτική κοινότητα, είναι γενικά αποδεκτό πως η καθαρή αξία ενεργητικού λαμβάνεται υπόψη σε ψηλότερο βαθμό. 19

20 Εταιρεία Προτείνοντες Ανακοίνωση δημόσιας πρότασης Προτεινόμενη Αντιπαροχή Οικονομικό όφελος σε σχέση με τη τιμή μετοχής κατά την τελευταία μέρα πριν την ανακοίνωση ΚΑΕ Λόγος Προτειν. Αντιπαροχής /Καθαρό Ενεργητικό ανά μετοχή PHC FRANCHISED RESTAURANT S PUBLIC LIMITED BESTGROWTH LIMITED, BARTONS GLOBAL HOLDINGS INC, κ. ΛΥΣΑΝΔΡΟ ΙΩΑΝΝΟΥ, κ. ΑΝΤΩΝΙΟ ΓΕΡΟΛΕΜΟΥ, κα. ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΖΙΒΑΝΑΡΗ 20/5/10 0,31 6,90% 0,713 0,435 x R.A.I. CONSULTAN TS PUBLIC LTD ALMAHOLD LIMITED 29/11/10 0,09 28,60% 0,117 0,769 x A.S.G. (ANDY SPYROU GROUP) PUBLIC LTD SOTHERPO LTD 30/11/10 0,28 55,60% 0,496 0,565 x ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD κ. ΛΟΪΖΟΥ Κ. ΡΟΛΑΝΔΟ 8/2/11 0,10 66,70% 0,286 0,350 x 20

21 8. ΤΕΛΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 8.1 Βάση καθορισμού Προτεινόμενης Αντιπαροχής Στο προηγούμενο μέρος έχουν εξεταστεί στοιχεία που αφορούν τον καθορισμό της Προτεινόμενης Αντιπαροχής των 0,10 για κάθε μία μετοχή της ROL στη βάση της μεθόδου της χρηματιστηριακής αξίας καθότι, λαμβάνοντας υπόψη πως οι μετοχές της ROL διαπραγματεύονται στο ΧΑΚ από το 2000, δύσκολα μπορεί να αμφισβητηθεί πως αποτελεί μια λογική και κατάλληλη μέθοδο που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε τέτοιες περιπτώσεις. Η βάση αυτή έχει υιοθετηθεί από τον Προτείνοντα για καθορισμό της Προτεινόμενης Αντιπαροχής της ΔΠ. Επίσης, εξετάστηκαν στοιχεία που αφορούν την εμπορευσιμότητα της μετοχής της ROL, τόσο λόγω της σημασίας του παράγοντα αυτού σε θέματα αξιολόγησης επενδύσεων, όσο και του γεγονότος πως ο εν λόγω παράγοντας συμπεριλαμβάνεται στη βάση καθορισμού της Προτεινόμενης Αντιπαροχής του Προτείνοντα (και κατ επέκταση στον καθορισμό του οφέλους που προκύπτει από την Προτεινόμενη Αντιπαροχή). Εκτιμάται πως το βάρος που φέρει ο παράγοντας της εμπορευσιμότητας αυξάνεται σε χρηματιστήρια περιορισμένου βάθους, όπως είναι το κυπριακό. Η ενσωμάτωση του παράγοντα της εμπορευσιμότητας πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα ειδικά δεδομένα της κάθε περίπτωσης, καθώς και: (α) τη συγκεκριμένη προσφορά που βρίσκεται σε εξέλιξη και όλα τα δεδομένα που την αφορούν, και (β) τα επενδυτικά κριτήρια και παραμέτρους του κάθε επενδυτή, τα οποία, μεταξύ άλλων, δύνανται να συμπεριλάβουν και τον επενδυτικό κίνδυνο που είναι διατεθειμένος να αναλάβει ο κάθε κάτοχος χρηματιστηριακών αξιών και/ή πιθανός επενδυτής, καθώς και το σχετικό επενδυτικό χρονικό ορίζοντα του. Άποψη του ΓΣ είναι πως η υπό αναφορά μέθοδος είναι κατάλληλη για καθορισμό της Προτεινόμενης Αντιπαροχής, παρά τις πιθανές αδυναμίες που προκύπτουν από τη διαπραγμάτευση των μετοχών της ROL στο περιορισμένου βάθους, και πιθανώς αποτελεσματικότητας (efficiency) Κυπριακό χρηματιστήριο. Παράλληλα, κρίθηκε ορθό όπως εξεταστεί και η μέθοδος της ΚΑΕ, με στόχο να διαπιστωθεί εάν η προκύπτουσα από την Προτεινόμενη Αντιπαροχή προσδίδει έκπτωση που είναι αδικαιολόγητη. Εκτιμάται πως η μέθοδος αυτή δύναται να αποτελέσει χρήσιμο βοήθημα για την παρούσα εργασία. Εκτιμάται ότι δεν μπορούν να εφαρμοστούν άλλες μέθοδοι αξιολόγησης για σκοπούς της παρούσας εργασίας χωρίς την πραγματοποίηση υποθέσεων που θα μείωναν την αξιοπιστία τους. Μέθοδοι που βασίζονται στην κερδοφορία (όπως το P/E ratio) είναι αμφίβολο εάν θα κατέληγαν σε πιο ψηλή αξία δεδομένης της χαμηλής σχετικά κερδοφορίας της ROL (κυρίως το 2010) και της τρέχουσας κατάστασης της κεφαλαιαγοράς. 8.2 Ύψος Προτεινόμενης Αντιπαροχής Όσον αφορά το ύψος της Προτεινόμενης Αντιπαροχής στη βάση της Χρηματιστηριακής Αξίας, τα στοιχεία που παρατίθενται στο Μέρος 7.2 υποδεικνύουν πως προκύπτει σημαντικό όφελος σε σχέση με την τιμή της μετοχής της ROL που ίσχυε για διάφορες περιόδους πριν την ανακοίνωση της ΕΑΔΠ. Αναφέρεται ενδεικτικά πως η μέση τιμή της 21

22 Μετοχής της ROL για το 2009, το 2010 και το 2011 (έως την ανακοίνωση της ΑΔΠ) ήταν 0,062, 0,081 και 0,089 αντίστοιχα. Επίσης, πρέπει να αναφερθεί πως (α) η Προτεινόμενη Αντιπαροχή προσδίδει σημαντικό όφελος σε σχέση με τη μέση τιμή διαπραγμάτευσης κάθε μήνα του τρέχοντος έτους που προηγήθηκε της ανακοίνωσης της ΔΠ, (β) η τιμή της μετοχής της ROL δεν ξεπέρασε τα 0,10 μετά την ανακοίνωση της ΑΔΠ, και (γ) κατά την ανακοίνωση της ΑΔΠ ο Προτείνοντας κατείχε ποσοστό 64,31% του μετοχικού κεφαλαίου της ROL, ενώ ποσοστό 5,41% κατεχόταν από πρόσωπα που ενεργούν σε συνεννόηση, οπόταν δεν προέκυπτε υπεραξία για απόκτηση ελέγχου. Όσον αφορά την εμπορευσιμότητα της μετοχής της ROL, με βάση τα στοιχεία του Μέρους 7.3, αυτή πρέπει να κριθεί πως κυμαίνεται σε επίπεδα που μπορούν να θεωρηθούν πως προσδίδουν καθεστώς πολύ περιορισμένης εμπορευσιμότητας. Αναφέρεται ενδεικτικά πως κατά το 2010, πριν την ανακοίνωση της ΑΔΠ διαπραγματεύθηκαν μόλις Μετοχές της ROL σε 32 χρηματιστηριακές συναντήσεις, προσδίδοντας velocity για την περίοδο αυτή μόλις 12,1%. Η εξέταση των δεδομένων που προκύπτουν από τη βάση της ΚΑΕ, μέσω της εφαρμογής του λόγου Τιμής/ΚΑΕ των μη τραπεζικών μετοχών του ΧΑΚ (0,355 φορές), εισηγείται πως η προτεινόμενη αντιπαροχή είναι εντός των προκυπτόντων πλαισίων, αφού προκύπτει τιμή 0,102 (άρα, ψηλότερη κατά μόνο 1,5% από την προτεινόμενη αντιπαροχή της πρότασης). 8.3 Άποψη και γνώμη ΓΣ Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω: Άποψη του ΓΣ επί της βάσης που χρησιμοποιήθηκε από τον Προτείνοντα για καθορισμό της Προτεινόμενη Αντιπαροχής των 0,10 ανά μετοχή σε μετρητά της ROL είναι ότι αυτή είναι κατάλληλη και εφαρμόσιμη. Παράλληλα όμως, κρίνεται σωστό να εξεταστεί και κατά πόσο η προκύπτουσα έκπτωση σε σχέση με την ΚΑΕ κυμαίνεται σε λογικά επίπεδα, όπως αυτά καθορίζονται από τις χρηματιστηριακές συνθήκες, καθώς και η εμπορευσιμότητα της Μετοχής της ROL. Γνώμη του ΓΣ είναι πως στη βάση της χρηματιστηριακής αξίας, καθώς και ενσωμάτωσης του παράγοντα της εμπορευσιμότητας, η Προτεινόμενη Αντιπαροχή είναι δίκαιη και εύλογη. Η ενσωμάτωση της μεθόδου της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού υποδεικνύει πως η Προτεινόμενη Αντιπαροχή συγκρίνεται ευνοϊκά με τα επίπεδα στα οποία διαπραγματεύονται σήμερα οι μετοχές των μη τραπεζικών εισηγμένων εταιρειών, όχι όμως παρόμοιες πρόσφατες προτάσεις άλλων εταιρειών. 22

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. της εταιρείας ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. της εταιρείας ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της εταιρείας ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD Το Διοικητικό Συμβούλιο της Rolandos Enterprises Public Ltd επισυνάπτει τη γνώμη του σχετικά με τη δημόσια πρόταση από τον κ. Λοΐζου Κ. Ρολάνδο

Διαβάστε περισσότερα

A.S.G. (ANDY SPYROU GROUP) PUBLIC LIMITED

A.S.G. (ANDY SPYROU GROUP) PUBLIC LIMITED ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της A.S.G. (ANDY SPYROU GROUP) PUBLIC LIMITED σχετικά με τη δημόσια πρόταση (η «Δημόσια Πρόταση») της εταιρείας Sothepro Ltd για την απόκτηση μέχρι και του 100%

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. της εταιρείας Εργοληπτικές Επιχειρήσεις Κώστας Μιχαηλίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. της εταιρείας Εργοληπτικές Επιχειρήσεις Κώστας Μιχαηλίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της εταιρείας Εργοληπτικές Επιχειρήσεις Κώστας Μιχαηλίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εργοληπτικές Επιχειρήσεις Κώστας Μιχαηλίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ επισυνάπτει

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση αξιολόγησης της προτεινόμενης αντιπαροχής των 0,09 ανά μετοχή σε μετρητά που προσφέρει η: ALMAHOLD LIMITED. προς τους μετόχους της

Έκθεση αξιολόγησης της προτεινόμενης αντιπαροχής των 0,09 ανά μετοχή σε μετρητά που προσφέρει η: ALMAHOLD LIMITED. προς τους μετόχους της Έκθεση αξιολόγησης της προτεινόμενης αντιπαροχής των 0,09 ανά μετοχή σε μετρητά που προσφέρει η: ALMAHOLD LIMITED προς τους μετόχους της R.A.I. CONSULTANTS PUBLIC LTD Η παρούσα έκθεση έχει ετοιμαστεί σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

της εταιρείας Muskita Aluminium Industries PLC

της εταιρείας Muskita Aluminium Industries PLC 19/05/2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της εταιρείας Muskita Aluminium Industries PLC Βάσει του άρθρου 33(2) του περί ηµοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόµου του 2007, Ν41(Ι)/2007, το ιοικητικό Συµβούλιο της Muskita Aluminium

Διαβάστε περισσότερα

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου. Μιχάλης Μιχαήλ Γραμματέας. Κοινοποίηση: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Αρ. Φαξ:

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου. Μιχάλης Μιχαήλ Γραμματέας. Κοινοποίηση: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Αρ. Φαξ: ΖRP Ανακοίνωση της εταιρείας Α. Ζορπάς & Υιοί Δημόσια Λτδ για να εκφράσει τις απόψεις της περί της Δημόσιας Πρότασης από τους κκ. Κώστα, Αναστάσιο και Δημήτρη Ζορπά (29/05/2012) Βάσει του άρθρου 33(2)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΨΗ Δ.Σ. ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΠΟΨΗ Δ.Σ. ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΑΠΟΨΗ Δ.Σ. ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΠΟΨΗ Δ.Σ. ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 0062/00012652/el Άλλες Ανακοινώσεις Dimco Plc DES ΑΠΟΨΗ Δ.Σ. ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΠΟΨΗ Δ.Σ. ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Attachment: 1. ΑΠΟΨΗ Δ.Σ. ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Non Regulated Publication

Διαβάστε περισσότερα

5. Τις προθέσεις των Προτεινόντων ως αναφέρονται στο Έγγραφο της ημόσιας Πρότασης,

5. Τις προθέσεις των Προτεινόντων ως αναφέρονται στο Έγγραφο της ημόσιας Πρότασης, Άποψη του ιοικητικού Συμβουλίου Kanika Hotels Plc επί της ημόσιας Πρότασης των Kanika Group Limited, A. Kapetanios Holdings Limited, Σπύρου Θ. Καραολή, Γιώργου Θ. Καραολή, Μάριου Θ. Καραολή, Ανδρέα Χ Ηράκλη

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC CYPRUS TRADING CORPORATION PLC Άποψη του Διοικητικού Συμβουλίου της Cyprus Trading Corporation Plc επί της Δημόσιας Πρότασης της Ν.K. Shacolas Holdings Ltd για απόκτηση του 100% του εκδομένου μετοχικού

Διαβάστε περισσότερα

CYVENTURE CAPITAL PUBLIC COMPANY LTD

CYVENTURE CAPITAL PUBLIC COMPANY LTD 22 Ιουνίου 2017 Γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας CYVENTURE CAPITAL PUBLIC COMPANY LTD σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση από την εταιρεία SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD Το διοικητικό συμβούλιο της

Διαβάστε περισσότερα

Άποψη του ιοικητικού Συµβουλίου της Αθηνά Κυπριακή ηµόσια Εταιρεία Λτδ επί της ηµόσιας Πρότασης της Ελληνικής Τράπεζας ηµόσιας Εταιρείας Λτδ για απόκτ

Άποψη του ιοικητικού Συµβουλίου της Αθηνά Κυπριακή ηµόσια Εταιρεία Λτδ επί της ηµόσιας Πρότασης της Ελληνικής Τράπεζας ηµόσιας Εταιρείας Λτδ για απόκτ ΑΘΗΝΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ Άποψη του ιοικητικού Συµβουλίου της Αθηνά Κυπριακή ηµόσια Εταιρεία Λτδ επί της ηµόσιας Πρότασης της Ελληνικής Τράπεζας ηµόσιας Εταιρείας Λτδ για απόκτηση µέχρι 100% του

Διαβάστε περισσότερα

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου, C.C.C. Secretarial Limited Γραμματέας

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου, C.C.C. Secretarial Limited Γραμματέας 13 Δεκεμβρίου 2011 Κος Νώντας Μεταξάς Γενικός Διευθυντής Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λευκωσία ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αξιότιμε κύριε Μεταξά, Θέμα: Άποψη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας της C.C.C. Holdings and

Διαβάστε περισσότερα

EUROPROFIT CAPITAL INVESTORS PUBLIC LTD 26 Byron Avenue Laiki Capital House, 1096 Nicosia Tel: Fax: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

EUROPROFIT CAPITAL INVESTORS PUBLIC LTD 26 Byron Avenue Laiki Capital House, 1096 Nicosia Tel: Fax: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ EUROPROFIT CAPITAL INVESTORS PUBLIC LTD 26 Byron Avenue Laiki Capital House, 1096 Nicosia Tel: 22367367 Fax: 22680953 11 εκεµβρίου 2012 Συµβούλιο Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Λεωφόρος Βύρωνος 71-73 Λευκωσία

Διαβάστε περισσότερα

0036/ /el Ανακοινώσεις σχετικές με Δημόσιες Προτάσεις CYVENTURE CAPITAL PUBLIC COMPANY LTD EXE

0036/ /el Ανακοινώσεις σχετικές με Δημόσιες Προτάσεις CYVENTURE CAPITAL PUBLIC COMPANY LTD EXE 0036/00020281/el Ανακοινώσεις σχετικές με Δημόσιες Προτάσεις CYVENTURE CAPITAL PUBLIC COMPANY LTD Ανακοίνωση ΔΣ αναφορικά με τη Δημόσια Πρόταση από την εταιρεία SFS Επισυνάπτεται ανακοίνωση συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της ηµόσιας Πρότασης της εταιρείας Avacom Public Company Limited για εξαγορά 100% της εταιρείας Ceilfloor Public Company Ltd

Αξιολόγηση της ηµόσιας Πρότασης της εταιρείας Avacom Public Company Limited για εξαγορά 100% της εταιρείας Ceilfloor Public Company Ltd CLR FINANCIAL SERVICES LTD CLR House 26 Vironos Avenue,1096 PO.Box 24626, 1301 Nicosia Telephone 357 22898898 Fax 357 22673457 E-mail clrfs@clrfn.com Website www.clrfn.com ιοικητικό Συµβούλιο Ceilfloor

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση αξιολόγησης της προτεινόμενης αντιπαροχής σχετικά με την υποβολή Υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης

Έκθεση αξιολόγησης της προτεινόμενης αντιπαροχής σχετικά με την υποβολή Υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης Έκθεση αξιολόγησης της προτεινόμενης αντιπαροχής σχετικά με την υποβολή Υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης από τους κ.κ. Παναγιώτη Δημητρίου, Μάριο Δημητρίου, Αλέξη Δημητρίου, Μιχάλη Δημητρίου και Λουκία Δημητρίου

Διαβάστε περισσότερα

0063/00012862/el Ανακοινώσεις σχετικές με Δημόσιες Προτάσεις KRONOS PRESS DISTRIBUTION AGENCY PUBLIC COMPANY LTD KRO

0063/00012862/el Ανακοινώσεις σχετικές με Δημόσιες Προτάσεις KRONOS PRESS DISTRIBUTION AGENCY PUBLIC COMPANY LTD KRO 0063/00012862/el Ανακοινώσεις σχετικές με Δημόσιες Προτάσεις KRONOS PRESS DISTRIBUTION AGENCY PUBLIC COMPANY LTD Δημόσια Πρόταση Σας επισυνάπτουμε ανακοίνωση σχετικά με τη σημερινή συνεδρία του Δ.Σ. που

Διαβάστε περισσότερα

ANNOUNCEMENT OF PUBLIC OFFER ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ANNOUNCEMENT OF PUBLIC OFFER ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 0080/00017014/el Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου (Συζητήσεις για μερίσματα/τόκοι/ νέα χρηματοοικονομικά ANNOUNCEMENT OF PUBLIC OFFER ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ μέσα/μετατροπή μετοχική κεφαλαίου/κτλ) NEMESIS

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ενόψει των παραπάνω, το ιοικητικό Συµβούλιο διατυπώνει, σύµφωνα µε το άρθρο 33 του Νόµου την ακόλουθη αιτιολογηµένη γνώµη του:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ενόψει των παραπάνω, το ιοικητικό Συµβούλιο διατυπώνει, σύµφωνα µε το άρθρο 33 του Νόµου την ακόλουθη αιτιολογηµένη γνώµη του: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Γνώµη του ιοικητικού Συµβουλίου της CHRISTIS DAIRIES PUBLIC LIMITED σχετικά µε την Υποχρεωτική ηµόσια Πρόταση της VIVARTIA A.B.E.E. για την απόκτηση κατά µέγιστο του 100% του εκδοµένου µετοχικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ, ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ, ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ, ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ GEORGE S. GALATARIOTIS & SONS LTD, GALA SECURITIES PUBLIC COMPANY

Διαβάστε περισσότερα

α. Ως προς το κατά πόσο η προτεινόμενη αντιπαροχή που περιλαμβάνεται στο έγγραφο Δημόσιας Πρότασης είναι δίκαιη και εύλογη, και

α. Ως προς το κατά πόσο η προτεινόμενη αντιπαροχή που περιλαμβάνεται στο έγγραφο Δημόσιας Πρότασης είναι δίκαιη και εύλογη, και CLR FINANCIAL SERVICES LTD CLR House 26 Vironos Avenue,1096 PO.Box 24626, 1301 Nicosia Telephone 357 22898898 Fax 357 22680954 E-mail clrfs@clrfn.com Website www.clrfn.com Διοικητικό Συμβούλιο Unifast

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΑΝ ΡΕΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΜΕΧΡΙ 100% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ CONSTANTINOU BROS HOTELS PUBLIC

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΑΝ ΡΕΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΜΕΧΡΙ 100% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ CONSTANTINOU BROS HOTELS PUBLIC ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΑΝ ΡΕΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΜΕΧΡΙ 100% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ CONSTANTINOU BROS HOTELS PUBLIC COMPANY LTD ΣΗΜΕΙΩΜΑ Η έκθεση αυτή, η οποία παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Πρότασης. Με βάση τα δεδομένα αυτά, η προτεινόμενη αντιπαροχή υπερβαίνει την τιμή κλεισίματος κατά 20,79%, και 8,59% αντίστοιχα.

Πρότασης. Με βάση τα δεδομένα αυτά, η προτεινόμενη αντιπαροχή υπερβαίνει την τιμή κλεισίματος κατά 20,79%, και 8,59% αντίστοιχα. Άποψη του Διοικητικού Συμβουλίου της Aristo Developers Plc επί της Δημόσιας Πρότασης της Dolphin Capital Atlantis Ltd για το 100% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Aristo Developers Plc Η Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Λεμεσός, 2 Οκτωβρίου Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λευκωσία. Αξιότιμοι Κύριοι, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Λεμεσός, 2 Οκτωβρίου Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λευκωσία. Αξιότιμοι Κύριοι, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Alliance International Reinsurance Public Company Limited Postal Address P O Box 58138, CY-3731 Limassol, Cyprus E-mail Info@AllianceReinsurance.com Business Address Lophitis Business Center, 7th Floor,

Διαβάστε περισσότερα

Για κάθε μία πλήρως πληρωθείσα συνήθη μετοχή της USB Bank Plc ονομαστικής αξίας 0,57 προσφέρονται ως αντιπαροχή 0,80 σε μετρητά.

Για κάθε μία πλήρως πληρωθείσα συνήθη μετοχή της USB Bank Plc ονομαστικής αξίας 0,57 προσφέρονται ως αντιπαροχή 0,80 σε μετρητά. Γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της USB BANK PLC σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση της Εταιρείας BLC BANK S.A.L. για την απόκτηση μέχρι και του 100% του εκδομένου μετοχικού της κεφαλαίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΧΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΙΣΧΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση Έκθεση Διαχείρισης 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων

Διαβάστε περισσότερα

0071/ /el Ανακοινώσεις σχετικές με Δημόσιες Προτάσεις INTERFUND INVESTMENTS PLC INF

0071/ /el Ανακοινώσεις σχετικές με Δημόσιες Προτάσεις INTERFUND INVESTMENTS PLC INF 0071/00005169/el Ανακοινώσεις σχετικές με Δημόσιες Προτάσεις INTERFUND INVESTMENTS PLC ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΑΣ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΥΜΕ: 1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ) 2. ΈΚΘΕΣΗ / ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ CYFIELD DEVELOPMENT PUBLIC LTD ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΝΕΜΕΣΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ Ημερομηνία του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περίοδος από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Ιουνίου 2005

ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περίοδος από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Ιουνίου 2005 ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Ιουνίου 2005 MH-ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Λογαριασµός Αποτελεσµάτων 1 Ισολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

0091/ /el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LTD ACT. Correction To:0091/

0091/ /el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LTD ACT. Correction To:0091/ Correction To:0091/00004048 0091/00004099/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LTD ACT Εξαμηνιαία Οικονομική Εκθεση Έγκριση και Δημοσιοποίηση Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ημερομηνίας και συνεδρία Διοικητικού Συμβουλίου ημερ. 7/12/2009

Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ημερομηνίας και συνεδρία Διοικητικού Συμβουλίου ημερ. 7/12/2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ημερομηνίας και συνεδρία Διοικητικού Συμβουλίου ημερ. 7/12/2009 Επιθυμούμε να σας ανακοινώσουμε ότι στις 7/12/2009 πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Unigrowth Investments Public Ltd

Unigrowth Investments Public Ltd Unigrowth Investments Public Ltd Εξαµηνιαία 2010 και Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο 01 Ιανουαρίου 2010 µέχρι 30 Ιουνίου 2010 Επιθυµούµε να σας πληροφορήσουµε ότι σε σηµερινή του συνεδρία,

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Έντυπο ηµεροµηνίας 9 Ιουνίου, 2008, σύµφωνα µε το άρθρο 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόµου 114(Ι) του 2005 (ο περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ. από τους

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ. από τους ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (με βάση τον περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμο του 2007 και της Οδηγίας ΟΔ41-2007-03 του 2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με το περιεχόμενο του Εγγράφου Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (με βάση τον περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμο του 2007 ως τροποποιήθηκε και της Οδηγίας ΟΔ41-2007-03 του 2012 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με το περιεχόμενο του

Διαβάστε περισσότερα

Για κάθε ένα Μετατρέψιμο Ομόλογο της USB Bank Plc ονομαστικής αξίας 1,00 προσφέρονται ως αντιπαροχή 1,00 σε μετρητά.

Για κάθε ένα Μετατρέψιμο Ομόλογο της USB Bank Plc ονομαστικής αξίας 1,00 προσφέρονται ως αντιπαροχή 1,00 σε μετρητά. Γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της USB BANK PLC σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση της Εταιρείας BLC BANK S.A.L. για την απόκτηση μέχρι και του 100% των Μετατρέψιμων Ομολόγων της USB BANK PLC. Το Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΘΗΝΗΣ, ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΝΤΟΠΥΡΓΟΣ, OΛΓΑ ΣΤΑΥΡΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ, ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΑΘΗΝΗ ΚΑΙ ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Έντυπο ηµεροµηνίας 15 Ιουνίου, 2009, σύµφωνα µε το άρθρο 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόµου 114(Ι) του 2005 (ο περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

Ανεξάρτητου Ειδικού Εμπειρογνώμονα ASPIS HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED

Ανεξάρτητου Ειδικού Εμπειρογνώμονα ASPIS HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ανεξάρτητου Ειδικού Εμπειρογνώμονα 1 της προτεινόμενης αντιπαροχής των 0,05842 ανά μετοχή σε μετρητά που προσφέρει η ASPIS HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED στo πλαίσιο της Υποχρεωτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ CyVenture Capital Public Company Ltd Ημερομηνία του παρόντος Εγγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑ σε μετρητά ύψους 0,06 κατά μετοχή - υπό μορφή μετοχών ύψους 0,50 κατά μετοχή

ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑ σε μετρητά ύψους 0,06 κατά μετοχή - υπό μορφή μετοχών ύψους 0,50 κατά μετοχή Ανακοίνωση Οικονομικό Ημερολόγιο ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑ 2010 - σε μετρητά ύψους 0,06 κατά μετοχή - υπό μορφή μετοχών ύψους 0,50 κατά μετοχή Λευκωσία, 30 Αυγούστου 2010 Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου ιδρύθηκε το 1899

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ Velgraf Asset Management Plc προς τους μετόχους της

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ Velgraf Asset Management Plc προς τους μετόχους της ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (με βάση τον περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμο του 2007 ως τροποποιήθηκε και της Οδηγίας ΟΔ41-2007-03 του 2012 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με το περιεχόμενο του

Διαβάστε περισσότερα

14 η Μαρτίου Προκειμένου να καταλήξουμε στην άποψή μας μελετήσαμε τα παρακάτω :

14 η Μαρτίου Προκειμένου να καταλήξουμε στην άποψή μας μελετήσαμε τα παρακάτω : Προς τo: 1. Διοικητικό Συμβούλιο της ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΪΝ (Unibrain) Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Παραγωγής Λογισμικών και Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πολλαπλών Χρήσεων 2. Διοικητικό Συμβούλιο της Hellas on Line Ανώνυμη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 0072/00020716/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση UNIGROWTH INVESTMENTS PUBLIC LTD UNI Attachments: 1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ / ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ / ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ / ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ / ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΧΑΚ)

Διαβάστε περισσότερα

LOUIS PLC. Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών

LOUIS PLC. Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών LOUIS PLC Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών Έντυπο ημερομηνίας 22 Δεκεμβρίου 2009, σύμφωνα με τα άρθρο 5(1)(δ) και 7 (1) (ε) του περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσίευση Ετήσιου Δελτίου της εταιρείας SFS Group Public Company Limited για την περίοδο 10 Μαΐου, Μαΐου, 2013 Επισυνάτπεται ανακοίνωση

Δημοσίευση Ετήσιου Δελτίου της εταιρείας SFS Group Public Company Limited για την περίοδο 10 Μαΐου, Μαΐου, 2013 Επισυνάτπεται ανακοίνωση 0042/00003088/el Ετήσιο Δελτίο SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD Δημοσίευση Ετήσιου Δελτίου της εταιρείας SFS Group Public Company Limited για την περίοδο 10 Μαΐου, 2012 21 Μαΐου, 2013 Επισυνάτπεται ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

Α. Αριθμός μετοχών της Εταιρείας που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα Διευθυντικά Στελέχη της Εταιρείας:

Α. Αριθμός μετοχών της Εταιρείας που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα Διευθυντικά Στελέχη της Εταιρείας: Αιτιολογημένη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «ΒΑΡΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ» σχετικά με την προαιρετική δημόσια πρόταση της εταιρίας «Θ.Β. FASHION ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Της Εταιρείας: SAFS HOLDINGS PUBLIC LIMITED Θέμα: Προκαταρκτικά αποτελέσματα για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010

Της Εταιρείας: SAFS HOLDINGS PUBLIC LIMITED Θέμα: Προκαταρκτικά αποτελέσματα για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 Της Εταιρείας: SAFS HOLDINGS PUBLIC LIMITED Θέμα: Προκαταρκτικά αποτελέσματα για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σε συνεδρία του που έγινε στις 31 Αυγούστου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (µε βάση τον περί ηµοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόµο του 2007 ως τροποποιήθηκε και της Οδηγίας Ο 41-2007-03 του 2012 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά µε το περιεχόµενο του Εγγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ Χαράλαμπου, Αντώνη & Κώστα Παπαντωνίου

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ Χαράλαμπου, Αντώνη & Κώστα Παπαντωνίου ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (με βάση τον περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμο του 2007 και της Οδηγίας Δ.Π.Ε. 3/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με το περιεχόμενο του Εγγράφου Δημόσιας Πρότασης)

Διαβάστε περισσότερα

KARKOTIS MANUFACTURING AND TRADING PUBLIC LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 IOYNIOΥ 2010

KARKOTIS MANUFACTURING AND TRADING PUBLIC LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 IOYNIOΥ 2010 KARKOTIS MANUFACTURING AND TRADING PUBLIC LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 IOYNIOΥ 2010 KARKOTIS MANUFACTURING AND TRADING PUBLIC LIMITED 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

«TRASTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ»

«TRASTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «TRASTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ «Wert RED S.à.r.l.» Το Διοικητικό Συμβούλιο της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 24 Φεβρουαρίου Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λευκωσία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 24 Φεβρουαρίου Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λευκωσία 24 Φεβρουαρίου 2012 Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λευκωσία ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Θέμα: Ένδειξη Αποτελέσματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 και καθορισμός ημερομηνίας Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ. ΛΥΣΑΝΔΡΟ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ PHC FRANCHISED RESTAURANTS PUBLIC LIMITED 2 2 ΜΑΪΟΥ 2007 ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ με βάση τους περί Αξιών

Διαβάστε περισσότερα

19 Αυγούστου 2014 ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

19 Αυγούστου 2014 ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ THΣ «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

0104/ /el Ανακοινώσεις σχετικές με Δημόσιες Προτάσεις A. PANAYIDES CONTRACTING PUBLIC LTD APC

0104/ /el Ανακοινώσεις σχετικές με Δημόσιες Προτάσεις A. PANAYIDES CONTRACTING PUBLIC LTD APC 0104/00001365/el Ανακοινώσεις σχετικές με Δημόσιες Προτάσεις A. PANAYIDES CONTRACTING PUBLIC LTD Συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας A. Panayides Contracting Public Ltd σχετικά με τη Δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Λευκωσία 30 Αυγούστου Θέµα: Έγκριση των αποτελεσµάτων του 1 ου εξαµήνου του 2007 από το.σ. της εταιρείας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Λευκωσία 30 Αυγούστου Θέµα: Έγκριση των αποτελεσµάτων του 1 ου εξαµήνου του 2007 από το.σ. της εταιρείας ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Λευκωσία 30 Αυγούστου 2007 Θέµα: Έγκριση των αποτελεσµάτων του 1 ου εξαµήνου του 2007 από το.σ. της εταιρείας Θα θέλαµε να πληροφορήσουµε το επενδυτικό κοινό ότι το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσης, οι κκ. Αντώνιος Ρογκόπουλος, Θεόδωρος Ρογκόπουλος και ηµήτριος ηµητρακόπουλος, µέλη του Σ της Εταιρίας είναι και µέλη Σ του Προτείνοντα.

Επίσης, οι κκ. Αντώνιος Ρογκόπουλος, Θεόδωρος Ρογκόπουλος και ηµήτριος ηµητρακόπουλος, µέλη του Σ της Εταιρίας είναι και µέλη Σ του Προτείνοντα. Γνώµη του ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρίας «ELFE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ» (πρώην «FASHION BOX ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ») σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕ ΦΑΞ &

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕ ΦΑΞ & 17 Μαΐου 2012 1. Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου 2. Πρόεδρο Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕ ΦΑΞ & E-MAIL ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕΧΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN CLR PUBLIC CO LTD

MARFIN CLR PUBLIC CO LTD ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Marfin CLR Public Co Ltd (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο ενέκρινε την Ένδειξη Αποτελέσματος του Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου, 2011, η οποία

Διαβάστε περισσότερα

Συνολικό Ποσοστό Δικαιωμάτων Ψήφου Μετά τη Συμφωνία Μετόχων ΑΝΕΜΟΚΑΜΠΙ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 78,86% 78,86% Αθανασία Παντελεημονίτου του Σπυρίδωνος

Συνολικό Ποσοστό Δικαιωμάτων Ψήφου Μετά τη Συμφωνία Μετόχων ΑΝΕΜΟΚΑΜΠΙ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 78,86% 78,86% Αθανασία Παντελεημονίτου του Σπυρίδωνος ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΕΜΟΚΑΜΠΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ, ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΥ, ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ZRP- Ανακοίνωση Εξαμηνιαίων Αποτελεσμάτων του 2012 (31/08/2012)

ZRP- Ανακοίνωση Εξαμηνιαίων Αποτελεσμάτων του 2012 (31/08/2012) ZRP- Ανακοίνωση Εξαμηνιαίων Αποτελεσμάτων του 2012 (31/08/2012) Δια της παρούσης σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Α. Ζορπάς & Υιοί Δημόσια Λτδ, σε συνεδρίασή του η οποία πραγματοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ένδειξη Αποτελέσματος 2015

Ένδειξη Αποτελέσματος 2015 0042/00014939/el Ένδειξη Αποτελέσματος SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD Ένδειξη Αποτελέσματος 2015 Ένδειξη Αποτελέσματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015 SFS Attachment: 1. Ένδειξη Αποτελέσματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ PRIMETEL PLC. Προς τους μετόχους της SPIDERNET SERVICES PUBLIC LIMITED

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ PRIMETEL PLC. Προς τους μετόχους της SPIDERNET SERVICES PUBLIC LIMITED ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (με βάση τον περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμο του 2007 και της Οδηγίας Δ.Π.Ε. 3/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με το περιεχόμενο του Εγγράφου Δημόσιας Πρότασης)

Διαβάστε περισσότερα

CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LIMITED Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερίσματος Όροι & Κανονισμοί

CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LIMITED Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερίσματος Όροι & Κανονισμοί CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LIMITED Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερίσματος Όροι & Κανονισμοί Λευκωσία Σεπτέμβριος 2007 Το έγγραφο αυτό είναι σημαντικό και απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Αν έχετε οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Έντυπο ηµεροµηνίας 27 Μαΐου, 2010, σύµφωνα µε τα άρθρα 5(1)(δ) και 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόµου 114(Ι) του 2005 (ο περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµος

Διαβάστε περισσότερα

Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση.

Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση. Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση. 0018/00006044/el Άλλες Ανακοινώσεις CYPRUS FOREST INDUSTRIES PUBLIC LTD CFI Attachments: 1. Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ Σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση της A.R.U. Cyprus Equities and Investments Ltd για την απόκτηση μέχρι και του 100% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Apollo Investment

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Εννέα Μήνες Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε υπόψη του επιπροσθέτως και τα ακόλουθα:

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε υπόψη του επιπροσθέτως και τα ακόλουθα: ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ LAFARGE CEMENTOS SAU Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

α) διαπιστώσαμε τη λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων της Τράπεζας κατά την

α) διαπιστώσαμε τη λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων της Τράπεζας κατά την 26 Νοεμβρίου 2010 Deloitte Business Solutions Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καμπάνης Α.Ε. Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Φραγκοκκλησιάς 3 α & Γρανικού 151 25 Μαρούσι, Αθήνα Τηλ.: +30 (210) 6781.100 Fax.: +30 (210) 6776.190

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ KAI ΤΕΛΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ KAI ΤΕΛΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ανακοίνωση ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΧΡΙ 645.327.822 ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 1,00 ΤΟ ΚΑΘΕ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ KAI ΤΕΛΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Επισυνάπτεται ολόκληρο το κείμενο της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης, η οποία ετοιμάστηκε με βάση το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Επισυνάπτεται ολόκληρο το κείμενο της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης, η οποία ετοιμάστηκε με βάση το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34. 26 Ιουλίου 2012 Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λευκωσία ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Θέμα: Έγκριση και Δημοσιοποίηση Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρείας Τρίαινα Επενδύσεις Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ (η «Εταιρεία») που

Διαβάστε περισσότερα

Ένδειξη Αποτελέσματος

Ένδειξη Αποτελέσματος 0042/00010737/el Ένδειξη Αποτελέσματος SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD Ένδειξη Αποτελέσματος Ένδειξη Αποτελέσματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014 SFS Attachment: 1. Ένδειξη Αποτελέσματος Regulated

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες αποφάσεις πήρε το Συμβούλιο για τις εισηγμένες εταιρείες του ΧΑΚ. Xρεόγραφα της Alpha Bank στο ΧΑΚ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Ποιες αποφάσεις πήρε το Συμβούλιο για τις εισηγμένες εταιρείες του ΧΑΚ. Xρεόγραφα της Alpha Bank στο ΧΑΚ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ νημέρωση από το ΧΑΚ Μηνιαία ηλεκτρονική έκδοση ΧΑΚ - Δεκέμβριος 2008 - Τεύχος 143 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Την τελευταία χρηματιστηριακή συνεδρίαση του Δεκεμβρίου 2008, ο Γενικός Δείκτης ανήλθε στις 1.101,42 μονάδες,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 8/11/07 31/12/12

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 8/11/07 31/12/12 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 8/11/07 31/12/12 Γνωστοποιείται ότι σύμφωνα με το άρθρο 3 της απόφασης 7/448/11.10.2007 του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2016

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2016 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας για την σύνταξη των συνοπτικών ενδιάμεσων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/409/29.12.2006 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ: Άσκηση δικαιώματος εξόδου μετά το τέλος δημόσιας πρότασης Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/409/29.12.2006 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ: Άσκηση δικαιώματος εξόδου μετά το τέλος δημόσιας πρότασης Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/409/29.12.2006 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: Άσκηση δικαιώματος εξόδου μετά το τέλος δημόσιας πρότασης Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 28 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΕΚΔΟΤΗ ΣΕ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΕΚΔΟΤΗ ΣΕ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΣ Παράρτημα 2 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΕΚΔΟΤΗ ΣΕ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΙ ΗΔΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΣ Παρακαλώ όπως στις ερωτήσεις στις οποίες υπάρχει επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Α. Αριθμός Μετοχών που κατέχουν ή ελέγχουν άμεσα ή έμμεσα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας:

Α. Αριθμός Μετοχών που κατέχουν ή ελέγχουν άμεσα ή έμμεσα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας: Aιτιολογημένη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρίας «AΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» (η «ΑΒ» ή η «Εταιρία») σχετικά με την Προαιρετική Δημόσια Πρόταση της εταιρίας «DELHAIZE THE LION NEDERLAND

Διαβάστε περισσότερα

Cytrustees Investment Public Company Limited)

Cytrustees Investment Public Company Limited) ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (µε βάση τους περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου ( ηµόσια πρόταση προς εξαγορά ή αγορά τίτλων και Συγχώνευση εταιρειών εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΞΙΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ TOY ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΞΙΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ TOY ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΞΙΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ TOY ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΞΙΩΝ (ΜΕΤΟΧΕΣ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ) ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ετήσιο Δελτίο της Universal Bank Public Ltd

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ετήσιο Δελτίο της Universal Bank Public Ltd ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ετήσιο Δελτίο της Universal Bank Public Ltd Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σύμφωνα με την Εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 01/2006, το άρθρο 17 του Περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού

Διαβάστε περισσότερα

2/8/2007 6:58:41 PM ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

2/8/2007 6:58:41 PM ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2/8/2007 6:58:41 PM 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Επεξηγηματική κατάσταση 1 & 2 Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων 3 Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3440, 23/10/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3440, 23/10/2000 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3440 της 23ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2000 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΛΕΩΦ. ΣΤΑΣΙΝΟΥ 8, PHOTIADES BUSINESS CENTER 1522 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΛΕΩΦ. ΣΤΑΣΙΝΟΥ 8, PHOTIADES BUSINESS CENTER 1522 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΛΕΩΦ. ΣΤΑΣΙΝΟΥ 8, PHOTIADES BUSINESS CENTER 1522 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 20/07/ ΘΕΜΑ : Αποτελέσματα Πρώτου Εξαμήνου Tο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας Καρυές Επενδυτική Δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

Λευκωσία, 28 Φεβρουαρίου 2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Λευκωσία, 28 Φεβρουαρίου 2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Λευκωσία, 28 Φεβρουαρίου 2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η SEA STAR CAPITAL PLC (η «Εταιρεία) ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας (το «ΔΣ») συνήλθε στις 28 Φεβρουαρίου 2011 και ενέκρινε την ένδειξη ενοποιημένου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ HENKEL ΕΛΛΑΣ A.Β.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ HENKEL ΕΛΛΑΣ A.Β.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ HENKEL ΕΛΛΑΣ A.Β.Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ RILKEN BIOMHXANIΑ

Διαβάστε περισσότερα

Με την επιστολή αυτή σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Salamis Tours

Με την επιστολή αυτή σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Salamis Tours Διευθυντή Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λευκωσία 29 Ιουλίου 2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Με την επιστολή αυτή σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Salamis Tours (Holdings) Public Limited σε προγραμματισμένη

Διαβάστε περισσότερα

1. Ορισμός ΕΝ.Α; 2. Πού απευθύνεται η ΕΝ.Α;

1. Ορισμός ΕΝ.Α; 2. Πού απευθύνεται η ΕΝ.Α; 1. Ορισμός ΕΝ.Α; Είναι Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης, λειτουργεί σύμφωνα με τους Κανόνες Λειτουργίας που ορίζει το ΧΑ με την ονομασία «Εναλλακτική Αγορά» (ΕΝ.Α) και χαρακτηρίζεται ως «μη οργανωμένη».

Διαβάστε περισσότερα

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Επεξηγηµατική κατάσταση 1-2 Μη ελεγµένη ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

1. Διαφοροποίηση του ποσού των ίδιων εποπτικών κεφαλαίων που απαιτείται για τη κατάρτιση συναλλαγών τύπου Over the Counter (OTC) (ΚΔΠ 397/2006)

1. Διαφοροποίηση του ποσού των ίδιων εποπτικών κεφαλαίων που απαιτείται για τη κατάρτιση συναλλαγών τύπου Over the Counter (OTC) (ΚΔΠ 397/2006) ΠΡΟΣ : Εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου / Μέλη και Θεματοφύλακες ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Τροποποιήσεις Κανονιστικών Αποφάσεων του ΧΑΚ (ΚΔΠ433/2010,

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων

Ε. Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων Ε. Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων ΣΙΝΓΚΙΟΥΛΑΡ ΛΟΤΖΙΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε 22699/06/Β/90/05 Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την αύξηση μετοχικού

Διαβάστε περισσότερα