Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Άλγεβρα Α Λυκείου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Άλγεβρα Α Λυκείου"

Transcript

1 Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων Μάθημα: Άλγεβρα Α Λυκείου Παρουσιάζουμε συνοπτικές λύσεις σε επιλεγμένα Θέματα («Θέμα 4ο») από την Τράπεζα θεμάτων. Το αρχείο αυτό τις επόμενες ημέρες σταδιακά θα εμπλουτίζεται. Θέμα 4 ο : Δίνεται η συνάρτηση f(x) = x + x + 1. α) Να αποδείξετε ότι η γραφική παράσταση C f της συνάρτησης f δεν τέμνει τον άξονα x x. β) Να βρείτε τις τετμημένες των σημείων της C f που βρίσκονται κάτω από την ευθεία y = x + 3. γ) Έστω M(x, y) σημείο της C f. Αν για την τετμημένη x του σημείου Μ ισχύει: x 1 < 3, τότε να δείξετε ότι το σημείο αυτό βρίσκεται κάτω από την ευθεία y = x + 3. α) Έστω ότι η γραφική παράσταση της συνάρτησης τέμνει τον άξονα x x. Τότε για y = f(x) = 0 έχουμε: x + x + 1 = 0 με Δ = 3 < 0 οπότε η εξίσωση είναι αδύνατη.. Άρα η γραφική παράσταση της συνάρτησης δεν τέμνει τον άξονα x x. β) Λύνουμε την ανίσωση: x + x + 1 < x + 3 x x < 0 1 < x <. γ) Έχουμε: x 1 < 3 3 < x 1 < 3 < x < 4 1 < x <. Από το προηγούμενο ερώτημα, το σημείο Μ(x, y) βρίσκεται κάτω από την ευθεία y = x + 3. Θέμα 4 ο : x +, αν x < 0 Δίνεται η συνάρτηση f, με f(x) = { x +, αν x 0 α) Να βρείτε το σημείο τομής της γραφικής παράστασης C f της f με τον άξονα y y. β) i)να χαράξετε τη C f και την ευθεία y = 3, και στη συνέχεια να εκτιμήσετε τις συντεταγμένες των σημείων τομής τους. ii) Nα εξετάσετε αν τα σημεία αυτά είναι συμμετρικά ως προς τον άξονα y y. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. γ) i)για ποιες τιμές του πραγματικού αριθμού α, η ευθεία y = α τέμνει τη C f σε δυο σημεία; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. ii) Για τις τιμές του α που βρήκατε στο ερώτημα (γi), να προσδιορίσετε αλγεβρικά τα σημεία τομής της C f με την ευθεία y = a και να εξετάσετε αν ισχύουν τα συμπεράσματα του ερωτήματος (βii), αιτιολογώντας τον ισχυρισμό σας.

2 α) Για x = 0 έχουμε: y = f(0) =. Επομένως το σημείο τομής με τον y y είναι Α(0,). Λύνουμε: x + = α x = a (1). Αν α < 0, δηλαδή α <, τότε η (1) είναι αδύνατη. β) Τα σημεία τομής είναι Κ(1,3) και Λ( 1,3). Τα σημεία τομής είναι συμμετρικά ως προς τον άξονα y y αφού έχουν αντίθετες τετμημένες. γ) Η ευθεία y = a τέμνει την C f σε σημεία για α >. (αφού για α = έχουμε ένα σημείο τομής ενώ για α < κανένα σημείο τομής). x +, x 0 Η συνάρτηση f(x) = { x +, x < 0, γράφεται f(x) = x +. Αν α = 0, δηλαδή α =, τότε η (1) έχει μια μοναδική λύση την x = 0. Αν α > 0, δηλαδή α > γίνεται: x = α x = a ή x = a +. Τα σημεία με τετμημένες x = a, x = a + είναι συμμετρικά ως προς τον y y αφού οι τετμημένες είναι αντίθετες (ισχύουν τα συμπεράσματα του ερωτήματος β(ii) ). Θέμα 4 ο : Δίνεται η εξίσωση: ax 5x + a = 0, με παράμετρο α 0. α) Να αποδείξετε ότι αν α 5, τότε η εξίσωση έχει ρίζες πραγματικούς αριθμούς, που είναι αντίστροφοι μεταξύ τους. β) Να βρείτε τις λύσεις της εξίσωσης, όταν α =. γ) Να λύσετε την εξίσωση: (x + 1 x ) 5 (x + 1 ) + = 0 x α) Η εξίσωση ax 5x + a = 0, έχει πραγματικές ρίζες όταν Δ 0. Λύνουμε: Δ 0 5 4a 0 a 5 4 a 5.

3 Παρατηρούμε οτι: P = a = 1. Το γινόμενο των ριζών είναι ίσο με 1, άρα οι ρίζες είναι a αντίστροφοι αριθμοί. β) Για α = έχουμε: x 5x + = 0. Από άθροισμα και γινόμενο ριζών καταλήγουμε στο ότι: x 1 =, x = 1. γ) Θέτουμε x + 1 = ω, για x 0. x Η εξίσωση ισοδύναμα γράφεται: ω 5ω + = 0 (β) ω = ή ω = 1 Άρα: x + 1 x = ή { x + 1 x = 1 x x + 1 = 0 { ή x x + = 0 (x 1) = 0 x = 1 { ή Αδύνατη, αφού Δ = 15 Δίνονται οι συναρτήσεις f και g, με f(x) = x x και g(x) = 3x 4, x R. α) Να βρείτε τα κοινά σημεία των γραφικών παραστάσεων των συναρτήσεων f και g. β) Να βρείτε τα διαστήματα στα οποία η γραφική παράσταση της f είναι κάτω από εκείνη της g. γ) Να αποδείξετε ότι κάθε ευθεία της μορφής y = α, α < 1, βρίσκεται κάτω από τη γραφική παράσταση της f. α) Για τα κοινά σημεία λύνουμε: f(x) = g(x) x x = 3x 4 x 5x + 4 = 0 β) x = 1 ή x = 4. Για x = 1, έχουμε y = f(1) = g(1) = 1 Για x = 4, έχουμε y = f(4) = g(4) = 8 Τα σημεία είναι: Κ(1, 1), Λ(4,8). γ) Λύνουμε: f(x) < g(x) x x < 3x 4 x 5x + 4 < 0 Από πίνακα προσήμων για το τριώνυμο προκύπτει: x (1,4). δ) Λύνουμε: α < x x x x a > 0 (1) Η (1) ισχύει όταν Δ < 0 (θα έχει το πρόσημο του συντελεστή του x ). Είναι: Δ < ( a) < a < 0 4a < 4 a < 1.

4 Δίνεται η εξίσωση (x ) = λ(4x 3), με παράμετρο λ R. α) Να γράψετε την εξίσωση στη μορφή αx + βx + γ = 0, α 0. β) Να βρείτε για ποιες τιμές του λ η εξίσωση έχει ρίζες πραγματικές και άνισες. γ) Αν x 1, x είναι οι ρίζες της εξίσωσης, στην περίπτωση που έχει ρίζες πραγματικές και άνισες, i. να υπολογίσετε τα S = x 1 + x και P = x 1 x ii. να αποδείξετε ότι η παράσταση Α = (4x 1 3)(4x 3) είναι ανεξάρτητη του λ, δηλαδή σταθερή. α) Είναι x 4x + 4 = 4λx 3λ x (4 + 4λ)x λ = 0. β) Η εξίσωση είναι πραγματικές και άνισες ρίζες όταν Δ > 0. Δ > 0 (4 + 4λ) 4(4 + 3λ) > λ + 16λ 16 1λ > 0 16λ + 0λ > 0 4λ + 5λ > 0 λ(4λ + 5) > 0 λ < 5 4 ή λ > 0. γ) Για το άθροισμα και το γινόμενο των ριζών είναι: (4 + 4λ) i. S = x 1 + x = = 4 + 4λ 1 P = x 1 x = 4 + 3λ 1 = 4 + 3λ ii. A = (4x 1 3)(4x 3) = 16x 1 x 1(x 1 + x ) + 9 = 16 (4 + 3λ) 1(4 + 4λ) + 9 = λ 48 48λ = 5 (ανεξάρτητη του λ) Δίνεται η εξίσωση: x λx (λ + 5) = 0 (1) με παράμετρο λ R. α) Να βρείτε τη διακρίνουσα Δ της εξίσωσης (1). β) Να αποδείξετε ότι η εξίσωση (1) έχει δυο ρίζες πραγματικές και άνισες για κάθε λ R. γ) Αν x 1, x είναι οι δύο ρίζες της εξίσωσης (1), να βρεθούν οι τιμές του λ R για τις οποίες ισχύει: (x 1 )(x ) = 4 α) Η εξίσωση γράφεται: x λx (λ + 5) = 0 (1) και η διακρίνουσα είναι: Δ = λ 4 ( λ 5) = λ + 4λ + 0 = 5λ + 0.

5 β) Παρατηρούμε ότι Δ = 5λ + 0 > 0 για κάθε λ R, άρα η (1) έχει ρίζες πραγματικές και άνισες. γ) Είναι (x 1 )(x ) = 4 x 1 x (x 1 + x ) + 4 = 4 λ 5 λ + 8 = 0 λ λ + 3 = 0 με Δ = 4 4 ( 1) 3 = 16 λ 1, = ± 4 δηλαδή λ 1 = 3, λ = 1. α) Να λύσετε την εξίσωση: x 3x 4 = 0 (1) β) Δίνονται οι ομόσημοι αριθμοί α, β για τους οποίους ισχύει: α 3αβ 4β = 0. i. Να αποδείξετε ότι ο αριθμός α β είναι λύση της εξίσωσης (1). ii. Να αιτιολογήσετε γιατί ο α είναι τετραπλάσιος του β. α) Είναι: x 3x 4 = 0 (1). Δ = 5 Άρα: x 1 = 4, x = 1. β) Είναι: α 3αβ 4β = 0 α 4αβ + αβ 4β = 0 α(α 4β) + β(α 4β) = 0 (α 4β)(α + β) = 0 α = 4β ή α = β (απορρίπτεται αφού α, β ομόσημοι) Τελικά: α = 4β α β = 4. Ο αριθμός α = 4 είναι λύση της (1) (ερώτημα (α)) β Δίνεται η αριθμητική πρόοδος (α ν ) με διαφορά ω. α) Να αποδείξετε ότι α 0 α 10 = 10ω. β) Αν α 0 α 10 = 30 και α 1 = 1, να αποδείξετε ότι α ν = 3ν. γ) Ποιος είναι ο πρώτος όρος της προόδου που ξεπερνάει το 30; δ) Πόσοι όροι της παραπάνω προόδου είναι μικρότεροι του 60; α) Είναι: α 0 α 10 = α ω α 1 9ω = 10ω. β) Είναι: α 0 α 10 = 30, άρα 10ω = 30 ω = 3. Επίσης: α 1 = 1 Έχουμε: α ν = α 1 + (ν 1) ω = 1 + (ν 1) 3 = 1 + 3ν 3 = 3ν γ) Για ν = 11 έχουμε α 11 = 3 11 = 33 = 31. Άρα είναι ο 11ος όρος. δ) Παρατηρούμε ότι για ν = 1, α 1 = 3 1 = 63 = 61. Άρα 0 όροι της παραπάνω προόδου είναι μικρότεροι του 60.

6 Δίνεται η συνάρτηση: f(x) = x x + a 4 α) Να βρείτε τις τιμές του πραγματικού αριθμού α, ώστε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης f να είναι το σύνολο R. β) Αν είναι γνωστό ότι η γραφική παράσταση της συνάρτησης f διέρχεται από το σημείο Α (0, 1 ), τότε: i. Να αποδείξετε ότι α = 1 και να γράψετε τον τύπο της χωρίς το σύμβολο της τετραγωνικής ρίζας. ii. Να λύσετε την εξίσωση f(x) = 1. α) Είναι: f(x) = x x + a 4 Πρέπει: x x + a 4 0 4x 4x + a 0 (1) για κάθε x R. Η (1) ισχύει όταν Δ a 0 16a 16 a 1. β) i. Είναι f(0) = a 4 = 1 a 4 = 1 a = 1 a = 1 a = 1. Για α = 1, f(x) = x x = (x 1 ) = x 1. ii. Λύνουμε: x 1 = 1 x 1 = 1 ή { x 1 = 1 { x = 1 ή x = 0

7 Δίνεται η εξίσωση: x x + λ λ = 0, με παράμετρο λ R (1) α) Να βρείτε τη διακρίνουσα Δ της εξίσωσης και να αποδείξετε ότι η εξίσωση έχει ρίζες πραγματικές για κάθε λ R. β) Για ποια τιμή του λ η εξίσωση (1) έχει δύο ρίζες ίσες; γ) Αν x 1, x είναι οι ρίζες της παραπάνω εξίσωσης (1), τότε να βρείτε για ποιες τιμές του λ ισχύει 0 < d(x 1, x ) <. Είναι: x x + λ λ = 0, λ R α) Δ = 1 4 (λ λ ) = 1 4λ + 4λ = 4λ 4λ + 1 = (λ 1) 0 Άρα η εξίσωση έχει ρίζες πραγματικές για κάθε λ R. β) Η (1) έχει ρίζες ίσες όταν Δ = 0 (λ 1) = 0 λ 1 = 0 λ = 1. γ) Για Δ = (λ 1), έχουμε x 1, = 1±(λ 1) δηλαδή x 1 = λ και x = λ 1 Λύνουμε: 0 < x 1 x < 0 < λ 1 + λ < 0 < λ 1 < Έχουμε: λ 1 > 0 λ R { 1 }, () και λ 1 < < λ 1 < 1 < λ < 3 1 < λ < 3 (3). Από τις σχέσεις (), (3) έχουμε: λ ( 1, 1 ) (1, 3 ) Δίνεται η εξίσωση: x x + (λ λ ) = 0, με παράμετρο λ R (1) α) Να βρείτε τη διακρίνουσα Δ της εξίσωσης και να αποδείξετε ότι η εξίσωση έχει ρίζες πραγματικές για κάθε λ R. β) Για ποια τιμή του λ η εξίσωση (1) έχει δύο ρίζες ίσες; γ) Αν λ 1 και x 1, x είναι οι ρίζες της παραπάνω εξίσωσης (1), τότε να βρείτε για ποιες τιμές του λ ισχύει: d(x 1, x ) = 1 d(x 1, x )

8 α) Είναι: x x + λ λ = 0, λ R Δ = 1 4(λ λ ) = 1 4λ + 4λ = (λ 1) 0. Άρα η εξίσωση έχει ρίζες πραγματικές για κάθε λ R. β) Η (1) έχει ρίζες ίσες όταν Δ = 0 (λ 1) = 0 λ = 1. γ) Για Δ = (λ 1) έχουμε x 1, = Λύνουμε: d(x 1, x ) = 1 ± (λ 1) 1 d(x 1, x ) d (x 1, x ) = 1 δηλαδή x 1 = λ και x = 1 λ. x 1 x = 1 (x 1 x ) = 1 (λ 1) = 1 4λ 4λ + 1 = 1 4λ 4λ = 0 4λ(λ 1) = 0 λ = 0 ή λ = 1. Δίνεται η εξίσωση: x x + (λ λ ) = 0, με παράμετρο λ R. (1) α) Να βρείτε τη διακρίνουσα Δ της εξίσωσης και να αποδείξετε ότι η εξίσωση έχει ρίζες πραγματικές για κάθε λ R. β) Για ποια τιμή του λ η εξίσωση (1) έχει δύο ρίζες ίσες; γ) Να βρείτε το λ, ώστε η συνάρτηση f(x) = x x + λ λ να έχει πεδίο ορισμού το R. α) Είναι: x x + λ λ = 0, λ R Δ = 1 4(λ λ ) = 1 4λ + 4λ = (λ 1) 0. Άρα η εξίσωση έχει ρίζες πραγματικές για κάθε λ R. β) Η (1) έχει ρίζες ίσες όταν Δ = 0 (λ 1) = 0 λ = 1. γ) Πρέπει: x x + λ λ 0. Αυτό συμβαίνει όταν Δ 0. Λύνουμε: Δ 0 1 4(λ λ ) 0 4λ 4λ (λ 1 ) 0. Ισχύει μόνο το "=" άρα (λ 1) λ 1 = 0 λ = 1.

9 Δίνεται συνάρτηση g(x) = (x 1)(x 4) x + κx + λ, η οποία έχει πεδίο ορισμού το R {, 1}. α) Να βρείτε τις τιμές των κ και λ. β) Για κ = 1 και λ = : i. Να απλοποιήσετε τον τύπο της g. ii. Να δείξετε ότι: g(α + 3) > g(α), όταν 1 < α < Είναι: g(x) = (x 1)(x 4) x +κx+λ με Α g = R {,1} α) Οι τιμές x =, x = 1 μηδενίζουν τον παρονομαστή. Άρα για x = έχουμε: 4 κ + λ = 0 και για x = 1 έχουμε: 1 + κ + λ = 0. κ = 1 Από το σύστημα των δύο εξισώσεων έχουμε ότι: { λ = β) i. Για κ = 1, λ = έχουμε: g(x) = (x 1)(x 4) x + x = (x 1)(x + 1)(x + )(x ) (x + )(x 1) = (x + 1)(x ) ii.είναι: g(a + 3) > g(a) (a )(a + 3 ) > (a + 1)(a ) (a + 4)(a + 1) > (a + 1)(a ) a + 5a + 4 > a a 6a > 6 a > 1, ή που ισχύει από υπόθεση g(a + 3) > g(a) (a + 4)(a + 1) > (a + 1)(a ), Από την υπόθεση έχουμε ότι: 1 < α <. (1) Άρα: 1 < α < α + 4 α + 4 > 3 (άρα α + 4 > 0) Επίσης 1 < α +1 0 < α + 1 Αντίστοιχα: α < 0 αφού α <. Από τα παραπάνω, ισχύει η (1).

10 Δίνεται το τριώνυμο f(x) = x x + (λ λ ), λ R α) Να βρείτε τη διακρίνουσα Δ του τριωνύμου και να αποδείξετε ότι το τριώνυμο έχει ρίζες πραγματικές για κάθε λ R. β) Για ποια τιμή του λ το τριώνυμο έχει δύο ρίζες ίσες; γ) Αν λ 1 και x 1, x είναι οι ρίζες του παραπάνω τριωνύμου με x 1 < x, τότε: i. να αποδείξετε ότι x 1 < x 1 + x < x ii. να διατάξετε από τον μικρότερο προς τον μεγαλύτερο τους αριθμούς: f(x ), f ( x 1 + x ), f(x + 1). α) Είναι: x x + λ λ = 0, λ R Δ = 1 4(λ λ ) = 1 4λ + 4λ = (λ 1) 0. Άρα η εξίσωση έχει ρίζες πραγματικές για κάθε λ R. β) Η (1) έχει δύο ρίζες ίσες όταν Δ = 0 (λ 1) = 0 λ = 1. γ) i. Θέλουμε να αποδείξουμε οτι: x 1 < x 1 + x έχουμε: x 1 < x 1 + x x 1 < x (ισχύει από την υπόθεση) και: x 1 + x < x x 1 < x (ισχύει από την υπόθεση) ii. Είναι: f(x ) = 0 (αφού x ρίζα της εξίσωσης) < x x 1 < x 1 + x < x x x 1 x 1 +x x x + 1 πρόσημο της f + + Από τον πίνακα προσήμων παρατηρούμε ότι: f ( x 1 + x ) < 0 και f(x + 1) > 0 Καταλήγουμε, λοιπόν, ότι: f ( x 1 + x ) < f(x ) < f(x + 1)

11 Δίνεται συνάρτηση g(x) = (x 1)(x 4) x + κx + λ, η οποία έχει πεδίο ορισμού το R {, 1}. α) Να βρείτε τις τιμές των κ και λ. β) Για κ = 1 και λ = : i. Να απλοποιήσετε τον τύπο της g. ii. Να δείξετε ότι g(α) g(β) > 0, όταν 1 < α < και 1 < β < Είναι: g(x) = (x 1)(x 4) x +κx+λ με Α g = R {,1} α) Οι τιμές x =, x = 1 μηδενίζουν τον παρονομαστή. Άρα για x = έχουμε: 4 κ + λ = 0 και για x = 1 έχουμε: 1 + κ + λ = 0. κ = 1 Από το σύστημα των δύο εξισώσεων έχουμε ότι: { λ = β) i. Για κ = 1, λ = έχουμε: g(x) = (x 1)(x 4) x + x = (x 1)(x + 1)(x + )(x ) (x + )(x 1) ii. g(a) g(β) > 0 (a + 1)(a ) (β + 1) (β ) > 0 (1) Έχουμε: 1 < α a + 1 > 0 () a < a < 0 (3) 1 < β β + 1 > 0 (4) β < β < 0 (5) Από τις (), (3), (4) και (5) ισχύει η σχέση (1). = (x + 1)(x ) Θέμα 4 ο : Δίνεται η εξίσωση λx + (λ 1)x + λ = 0, (1) με παράμετρο λ R. α) Να λύσετε την εξίσωση όταν λ = 0. β) Έστω λ 0. Να αποδείξετε ότι η εξίσωση (1) έχει ρίζες πραγματικές και άνισες, τις οποίες στη συνέχεια να βρείτε. Αν x 1 = 1 και x = 1 + είναι οι δύο ρίζες της εξίσωσης (1), να προσδιορίσετε τις λ τιμές του λ, για τις οποίες ισχύει: x 1 x > 1.

12 α) Για λ = 0 η εξίσωση γίνεται: x = 0 x = 1. β) Για λ 0 η εξίσωση (1) είναι δευτέρου βαθμού και για τη διακρίνουσα έχουμε: Δ = 4(λ 1) 4λ(λ ) = 4(λ λ + 1) 4λ + 8λ = 4 > 0 Επομένως, για κάθε τιμή του λ R η εξίσωση έχει δύο πραγματικές και άνισες ρίζες: x 1 = x = (λ 1) λ (λ 1) + λ Λύνουμε την ανίσωση: = 1 = 1 + λ x 1 x > 1 1 ( 1 + λ ) > 1 λ > 1 λ < 1 λ < < λ < Θέμα 4 ο : Από μια έρευνα μεταξύ μαθητών ενός Λυκείου της χώρας, προέκυψε ότι το 80% των μαθητών πίνει γάλα ή τρώει δυο φέτες ψωμί με βούτυρο και μέλι στο σπίτι το πρωί. Επιλέγουμε ένα μαθητή στην τύχη και ορίζουμε τα ενδεχόμενα: Α: ο μαθητής πίνει γάλα Β: ο μαθητής τρώει δυο φέτες ψωμί με βούτυρο και μέλι Αν από το σύνολο των μαθητών το 60% πίνει γάλα και το 45% τρώει δυο φέτες ψωμί με βούτυρο και μέλι, α) Να ορίσετε με χρήση της γλώσσας των συνόλων τα ενδεχόμενα: i) ο μαθητής ούτε να πίνει γάλα ούτε να τρώει δυο φέτες ψωμί με βούτυρο και μέλι ii) ο μαθητής να πίνει γάλα και να τρώει δυο φέτες ψωμί με βούτυρο και μέλι iii) ο μαθητής να πίνει μόνο γάλα. β) Να υπολογίσετε την πιθανότητα πραγματοποίησης των ενδεχομένων του α) ερωτήματος. α) Για το ενδεχόμενο Α ισχύει: P(A) = 0,6 ή 60%, ενώ για το ενδεχόμενο Β ισχύει: P(Β) = 0,45 ή 45%. Για το ενδεχόμενο ο μαθητής να πίνει γάλα ή να τρώει ψωμί με μέλι είναι: P(Α Β) = 0,8 ή 80%. Στη γλώσσα των συνόλων το ενδεχόμενο ο μαθητής ούτε να πίνει γάλα ούτε να τρώει δυο φέτες ψωμί με βούτυρο και μέλι γράφεται: (Α B). Αντίστοιχα, το ενδεχόμενο ο μαθητής να πίνει γάλα και να τρώει δυο φέτες ψωμί με βούτυρο και μέλι γράφεται Α B Τέλος το ενδεχόμενο ο μαθητής να πίνει μόνο γάλα είναι το Α Β.

13 β) Για τις πιθανότητες των παραπάνω ενδεχομένων έχουμε: P((Α B) ) = 1 P(Α B) = 1 0,8 = 0, ή 0% P(Α B) = P(A) + P(B) P(Α B) = 0,6 + 0,45 0,8 = 0,5 ή 5% P(Α B) = P(A) P(Α B) = 0,6 0,5 = 0,35 ή 35%. Σε μια ομάδα που αποτελείται από 7 άνδρες και 13 γυναίκες, 4 από τους άνδρες και από τις γυναίκες παίζουν σκάκι. Επιλέγουμε τυχαία ένα από τα άτομα αυτά. α) Να παραστήσετε με διάγραμμα Venn και με χρήση της γλώσσας των συνόλων το ενδεχόμενο το άτομο που επιλέχθηκε: i) να είναι άνδρας ή να παίζει σκάκι. ii) να μην είναι άνδρας και να παίζει σκάκι. β) Να υπολογίσετε την πιθανότητα το άτομο που επιλέχθηκε να είναι γυναίκα και να παίζει σκάκι. Για το δειγματικό χώρο του πειράματος έχουμε: Ν(Ω) = 0. Έστω Α το ενδεχόμενο ο άτομο που επιλέχθηκε να είναι άνδρας, Β το ενδεχόμενο να είναι γυναίκα και Γ το ενδεχόμενο να παίζει σκάκι. Α Β Το ενδεχόμενο το άτομο που επιλέγουμε τυχαία να είναι άνδρας ή να παίζει σκάκι, συμβολίζεται με: A Γ και είναι το γραμμοσκιασμένο χωρίο στο διάγραμμα Venn. Γ Το ενδεχόμενο να μην είναι άνδρας και να παίζει σκάκι συμβολίζεται με A Γ = Β Γ αφού τα ενδεχόμενα Α, Β είναι συμπληρωματικά. Παριστάνεται με το γραμμοσκιασμένο χωρίο στο παρακάτω διάγραμμα: Α Γ Β Το ενδεχόμενο να είναι γυναίκα και να παίζει σκάκι συμβολίζεται με Β Γ και ισχύει: P(Β Γ) = N(Β Γ) N(Ω) = = 0,1 ή 10% 0

14 Οι δράστες μιας κλοπής διέφυγαν μ ένα αυτοκίνητο και μετά από την κατάθεση διαφόρων μαρτύρων έγινε γνωστό ότι ο τετραψήφιος αριθμός της πινακίδας του αυτοκινήτου είχε πρώτο και τέταρτο ψηφίο το. Το δεύτερο ψηφίο ήταν 6 ή 8 ή 9 και το τρίτο ψηφίο του ήταν 4 ή 7. α) Με χρήση δενδροδιαγράμματος, να προσδιορίσετε το σύνολο των δυνατών αριθμών της πινακίδας του αυτοκινήτου. β) Να υπολογίσετε τις πιθανότητες των παρακάτω ενδεχομένων Α: Το τρίτο ψηφίο του αριθμού της πινακίδας είναι το 7. Β: Το δεύτερο ψηφίο του αριθμού της πινακίδας είναι 6 ή 8. Γ: Το δεύτερο ψηφίο του αριθμού της πινακίδας δεν είναι ούτε 8 ούτε 9. Το δενδροδιάγραμμα που παρουσιάζει το σύνολο των δυνατών αριθμών της πινακίδας του αυτοκινήτου είναι: 1ο ψηφίο ο ψηφίο 3ο ψηφίο 4ο ψηφίο Αρ. Πινακίδας Ο δειγματικός χώρος του πειράματος είναι: Ω = {64, 67, 84, 87, 94, 97} με N(Ω) = 6. Το ενδεχόμενο Α είναι: Α = {67, 87, 97} με N(Α) = 3. Το ενδεχόμενο Β είναι: Β = {64, 67, 84, 87} με N(Β) = 4. Το ενδεχόμενο Γ είναι: Β = {64, 67, } με N(Γ) =. Οπότε για τις πιθανότητές τους είναι: P(A) = N(A) N(Ω) = 3 6 = 1, N(Β) P(Β) = N(Ω) = 4 6 = 3 και P(Γ) = N(Γ) N(Ω) = 6 = 1 3

15 Δίνεται η εξίσωση: x x + λ = 0, με παράμετρο λ < 1. α) Να αποδείξετε ότι η εξίσωση έχει δύο ρίζες x 1, x διαφορετικές μεταξύ τους. β) Να δείξετε ότι: x 1 + x =. γ) Αν για τις ρίζες x 1, x ισχύει επιπλέον: x 1 = x + τότε: i. να δείξετε ότι : x 1 x = 4 ii. να προσδιορίσετε τις ρίζες x 1, x και την τιμή του λ. α) Είναι: Δ = 4 4λ = 4(1 λ) > 0, επειδή λ < 1. Άρα η εξίσωση έχει δύο άνισες ρίζες. β) Ισχύει: x 1 + x = β α = γ) i)έχουμε: x 1 + x = β α = και επίσης: x 1 = x + x { 1 = x + ή x 1 = x { x 1 x = 4 ή x 1 + x = 0 Τελικά, x 1 x = 4, γιατί η περίπτωση x 1 + x = 0 απορρίπτεται αφού S =. ii) Είναι: Επίσης: P = 3 γ = 3 λ = 3 α { x 1 x = 4 x 1 + x = { x 1 = 3 x = 1 Σε ένα τμήμα της Α Λυκείου κάποιοι μαθητές παρακολουθούν μαθήματα Αγγλικών και κάποιοι Γαλλικών. Η πιθανότητα ένας μαθητής να μην παρακολουθεί Γαλλικά είναι 0,8. Η πιθανότητα ένας μαθητής να παρακολουθεί Αγγλικά είναι τετραπλάσια από την πιθανότητα να παρακολουθεί Γαλλικά. Τέλος, η πιθανότητα ένας μαθητής να παρακολουθεί μαθήματα τουλάχιστον μιας από τις δύο γλώσσες είναι 0,9. α) Επιλέγουμε έναν μαθητή στην τύχη. I. Ποια είναι η πιθανότητα αυτός να παρακολουθεί μαθήματα και των δύο γλωσσών; II. Ποια είναι η πιθανότητα αυτός να παρακολουθεί μαθήματα μόνο μιας από τις δύο γλώσσες; β) Αν 14 μαθητές παρακολουθούν μόνο Αγγλικά, πόσοι είναι οι μαθητές του τμήματος; Έστω Α το ενδεχόμενο να παρακολουθεί Αγγλικά και Β το ενδεχόμενο να παρακολουθεί Γαλλικά. Είναι: P(B ) = 0,8 και P(B) = 1 P(B ) = 1 0,8 P(B) = 0,

16 και P(Α) = 4 Ρ(Β) = 0,8 Επίσης ισχύει: Ρ (Α Β) = 0,9 α) i.) Η ζητούμενη πιθανότητα είναι: Ρ(Α Β) Έχουμε: Ρ(Α Β) = Ρ(Α) + Ρ(Β) Ρ (Α Β) Ρ (Α Β) = Ρ(Α) + Ρ(Β) Ρ(Α Β) Ρ(Α Β) = 0,8 + 0, 0,9 = 0,1 ii) Επίσης: Ρ [(Α Β) (Β Α)] = Ρ(Α) Ρ(Α Β) + Ρ(Β) Ρ (Α Β) = Ρ(Α ) + Ρ(Β) Ρ(Α Β) = 0,8 + 0, 0,1 = 0,8 β) Το ενδεχόμενο να παρακολουθεί μόνο Αγγλικά είναι Α Β και για την πιθανότητά του είναι: Ρ(Α Β) = Ρ(Α) Ρ (Α Β) = 0,8 0,1 = 0,7 Οπότε: Ρ(Α Β) = Ν(Α β) Ν(Ω) Ν(Ω) = Ν(Α β) Ρ(Α Β) = 14 0,7 = 0 Δίνεται η εξίσωση: x (λ 1)x + λ + 5 = 0 (1), με παράμετρο λ R α) Να δείξετε ότι η διακρίνουσα της εξίσωσης (1) είναι : Δ = 4λ 1λ 16 β) Να βρείτε τις τιμές λ R ώστε η εξίσωση να έχει δύο ρίζες πραγματικές και άνισες. γ) Αν η εξίσωση (1) έχει ρίζες τους αριθμούς x 1, x και d(x 1, x ) είναι η απόσταση των x 1, x στον άξονα των πραγματικών αριθμών, να βρείτε για ποιες τιμές του λ ισχύει: d(x 1, x ) = 4. α) Είναι Δ = β 4αγ Δ = ( λ) 4 1 (λ + 5) Δ = 4 8λ + 4λ 4λ 0 Δ = 4λ 1λ 16 β) Πρέπει: Δ 0 4λ 1λ 16 > (λ 3λ 4) > 0 λ 3λ 4 > 0. Θεωρούμε την αντίστοιχη δευτεροβάθμια εξίσωση: λ 3λ 4 = 0 με Δ = = 5 και λύσεις: λ 1, = 3±5 δηλαδή: λ 1 = 4 ή λ = 1. Έχουμε: α = 1 0 οπότε από τον αντίστοιχο πίνακα προσήμων προκύπτει ότι:

17 λ 3λ 4 > 0 λ < 1 ή λ > 4. Δηλαδή για να ισχύει Δ 0, πρέπει λ (, 1) (4, + ). γ) Αφού d(x 1, x ) = 4 οι ρίζες δεν είναι ίσες. Επομένως: Δ 0 Για τις ρίζες έχουμε: x 1 = (λ 1) + Δ και x = (λ 1) Δ δηλ. x 1 x = Δ Έχουμε: d(x 1, x ) = 4 x 1 x = 4 Δ = 4 4(λ 3λ 4) = 4 λ 3λ 4 = 6 λ 3λ 10 = 0 με Δ = = 49 Είναι: λ 1, = 3±7 οπότε: λ 1 = 5, δεκτή και λ =, δεκτή, αφού λ (, 1) (4, + ) Δίνεται η συνάρτηση f, με f(x) = x+ 9 x. α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης f. β) Να βρείτε τα σημεία τομής της γραφικής παράστασης της συνάρτησης f με τους άξονες. γ) Αν Α και Β είναι τα σημεία τομής της γραφικής παράστασης της συνάρτησης f με τους άξονες x x και y y αντίστοιχα, να βρείτε την εξίσωση της ευθείας που ορίζεται από τα Α και Β. α) Πρέπει: 9 x > 0 x < 9 x < 3 3 < x < 3. Άρα A f = ( 3,3). β) Για την εύρεση του σημείου τομής με τον x x θέτουμε y = 0, οπότε προκύπτει: x + = 0 x + = 0 x = 9 x Επομένως, το σημείο τομής είναι το Α(,0). Για το σημείο τομής με τον y y θέτουμε x = 0 οπότε παίρνουμε: y = τομής είναι το Β (0, 3 ) = 3 και το σημείο γ) Έστω (ε) η ζητούμενη ευθεία, η οποία είναι της μορφής y = ax + β Αφού A(,0) (ε) και Β(0, ) (ε) είναι: 3

18 0 = α + β a = 1 { { 3 = α 0 + β 3 β = 3 Άρα: y = 1 3 x + 3 (ε) Η εξέταση σε ένα διαγωνισμό των Μαθηματικών περιλάμβανε δύο θέματα τα οποία έπρεπε να απαντήσουν οι εξεταζόμενοι. Για να βαθμολογηθούν με άριστα έπρεπε να απαντήσουν και στα δύο θέματα, ενώ για να περάσουν την εξέταση έπρεπε να απαντήσουν σε ένα τουλάχιστον από τα δύο θέματα. Στο διαγωνισμό εξετάσθηκαν 100 μαθητές. Στο πρώτο θέμα απάντησαν σωστά 60 μαθητές. Στο δεύτερο θέμα απάντησαν σωστά 50 μαθητές, ενώ και στα δύο θέματα απάντησαν σωστά 30 μαθητές. Επιλέγουμε τυχαία ένα μαθητή: α) Να παραστήσετε με διάγραμμα Venn και με χρήση της γλώσσα των συνόλων (ορίζοντας τα κατάλληλα ενδεχόμενα) τα παραπάνω δεδομένα. β) Να υπολογίσετε την πιθανότητα ο μαθητής: I. να απάντησε σωστά μόνο στο δεύτερο θέμα. II. να βαθμολογηθεί με άριστα. III. να μην απάντησε σωστά σε κανένα θέμα. IV. να πέρασε την εξέταση. α) Έστω Α το ενδεχόμενο να απάντησε ο μαθητής στο πρώτο θέμα. Έστω Β το ενδεχόμενο να απάντησε ο μαθητής στο δεύτερο θέμα. Το ενδεχόμενο Α Β θα περιέχει τους μαθητές που απάντησαν και στα δύο. Το ενδεχόμενο Α Β θα περιέχει τους μαθητές που απάντησαν σε ένα από τα δύο. Β Α Β Α β) Είναι: Ν(Ω) = 100, Ν(Α) = 60, Ν(Β) = 50, Ν(Α Β) = 30 I. P(B Α) = P(B) P(A B) = N(B) N(Α Β) = 50% 30% = 0% N(Ω) N(Ω) II. P(Α Β) = N(Α Β ) = 30 = 30% N(Ω) 100 III. P ((Α Β) ) = 1 P(Α Β) = 1 P(A) P(B) + P (Α Β) = 1 60% 50% + 30% = 0% IV. P (Α Β) = P(A) + P(B) P(Α Β) = 60% + 50% 30% = 80%

19 Τέσσερεις αθλητές, ο Αργύρης, ο Βασίλης, ο Γιώργος και ο Δημήτρης τερμάτισαν σε έναν αγώνα δρόμου με αντίστοιχους χρόνους (σε λεπτά) t A, t B, t Γ και t Δ για τους οποίους ισχύουν οι σχέσεις: t A < t B, t Γ = t A+ t B και t 3 A t Δ = t Β t Δ α) i) Να δείξετε ότι: t Δ = t A+t B. ii) Να βρείτε τη σειρά με την οποία τερμάτισαν οι αθλητές. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. β) Δίνεται επιπλέον ότι ισχύει t A + t B = 6 και t A t B = 8 i) Να γράψετε μια εξίσωση ου βαθμού που έχει ρίζες τους αριθμούς t A και t B ii) Να βρείτε τους χρόνους τερματισμού των τεσσάρων αθλητών. Λύση α) i) Ισχύει: t A t Δ = t Β t Δ t A t Δ = t Β t Δ t A = t B, το οποίο απορρίπτεται. { t A t Δ = t Β + t Δ t Δ = t A + t Β t Δ = 1 (t A + t Β ), (1) ii) Είναι: t Γ = t A + t B 3 Ισχύει: t Α < t Β, (3) Επίσης: t Γ t Δ = ( t A+ t Β 3 Άρα: t Δ < t Γ, (4) 3t Γ = t A + t B < 3t B t Γ < t B () ) ( t A+ t Β ) = t B t A > 0 Από (1), (), (3), (4): t Α < t Δ < t Γ < t Β 6 β) i) Η εξίσωση θα είναι: x Sx + P = 0 με S = t Α + t B = 6 και P = t Α t B = 8, άρα: x 6x + 8 = 0 ii) { t A + t B = 6 t A t B = 8 { t A = 6 t B (6 t B ) t B = 8 { t A = 6 t B, (5) t B 6t B + 8 = 0, (6) με Δ = 36 3 = 4 > 0, οπότε: t B = 4 ή t B = Αν t B = 4 τότε t Α = < t B και είναι δεκτές οι λύσεις. Αν t B = τότε t Α = 4 > t B και οι λύσεις απορρίπτονται. Τέλος προκύπτουν: t Γ = 10 3 και t Δ = 3.

20 Ένας μελισσοκόμος έχει τοποθετήσει 0 κυψέλες σε μια ευθεία η οποία διέρχεται από την αποθήκη του Α. Η πρώτη κυψέλη απέχει 1 μέτρο από την αποθήκη Α, η δεύτερη 4 μέτρα από το Α, η Τρίτη 7 μέτρα από το Α και γενικά κάθε επόμενη κυψέλη απέχει από την αποθήκη Α, 3 επιπλέον μέτρα, σε σχέση με την προηγούμενη κυψέλη. α) Να δείξετε ότι οι αποστάσεις των κυψελών από την αποθήκη Α αποτελούν διαδοχικούς όρους αριθμητικής προόδου και να βρείτε το ν 0 όρο αυτής της προόδου. Τι εκφράζει ο πρώτος όρος της αριθμητικής προόδου και τι η διαφορά της; β) Σε πόση απόσταση από την αποθήκη Α είναι η 0ή κυψέλη; γ) Ο μελισσοκόμος ξεκινώντας από την αποθήκη Α συλλέγει το μέλι, από μια κυψέλη κάθε φορά, και το μεταφέρει πάλι πίσω στην αποθήκη Α. i) Ποια είναι η απόσταση που θα διανύσει ο μελισσοκόμος για να συλλέξει μέλι από την 3 η κυψέλη; ii) Ποια είναι η συνολική απόσταση που θα διανύσει ο μελισσοκόμος για να συλλέξει το μέλι και από τις 0 κυψέλες; α) Οι αποστάσεις από την αποθήκη Α είναι: 1, 4, 7, 10 Για να έχω αριθμητική πρόοδο, πρέπει η διαφορά διαδοχικών αποστάσεων να είναι σταθερή. Έχω α 1 = 1, α = 4, α 3 = 7 και α α 1 = 3, άρα αποτελούν αριθμητική πρόοδο με ω = 3. Είναι: α ν = α 1 + (ν 1)ω α ν = 1 + 3(ν 1) α ν = 3ν Ο πρώτος όρος της αριθμητικής προόδου εκφράζει την απόσταση της πρώτης κυψέλης από την αποθήκη Α ενώ η διαφορά εκφράζει τη σταθερή απόσταση μεταξύ δύο κυψελών. β) Για ν = 0, έχω: α 0 = α 1 + (0 1) ω α 0 = α 0 = 58. γ) Ο μελισσοκόμος για να συλλέξει το μέλι από την 3 η αποθήκη σημαίνει ότι έχει συλλέξει από την 1 η και τη η και έχει γυρίσει στην αποθήκη. Άρα έχει διανύσει απόσταση: S = a 1 + a + a 3 = (a 1 + a + a 3 ) = ( ) = 4 m δ) Αντίστοιχα με το ερώτημα γ) η απόσταση S είναι: S = a 1 + a + + a 0 = (a 1 + a + a 0 ) = S 0 = 0 (1 + 58) = 1180 m

21 Δυο φίλοι αποφάσισαν να κάνουν το χόμπι τους δουλειά. Τους άρεσε να ζωγραφίζουν μπλουζάκια και έστησαν μια μικρή επιχείρηση για να τα πουλήσουν μέσω διαδικτύου. Τα έξοδα κατασκευής (σε ευρώ) για x μπλουζάκια δίνονται από τη συνάρτηση Κ(x) = 1, 5x + 10 και τα έσοδα από την πώλησή τους (σε ευρώ), σε διάστημα ενός μηνός, από τη συνάρτηση E(x) = 15, 5x. α) Ποια είναι τα πάγια έξοδα της επιχείρησης; β) Τι εκφράζει ο αριθμός 1, 5 και τι ο αριθμός 15, 5 στο πλαίσιο του προβλήματος; γ) Να βρείτε πόσα μπλουζάκια πρέπει να πουλήσουν ώστε να έχουν έσοδα όσα και έξοδα (δηλαδή να μην «μπαίνει μέσα» η επιχείρηση) δ) Αν πουλήσουν 60 μπλουζάκια θα έχουν κέρδος; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. α) Τα πάγια έξοδα μιας επιχείρησης είναι αυτά που δεν εξαρτώνται από το ύψος της παραγωγής. Αν, λοιπόν, η επιχείρηση δεν κατασκευάσει κανένα μπλουζάκι, x = 0 θα έχουμε: Κ(0) = 1, = 10 β) Ο αριθμός 1,5 εκφράζει το κόστος παραγωγής για ένα μπλουζάκι. Ο αριθμός 15,5 εκφράζει το κέρδος από την πώληση μιας μπλούζας. γ) Θέλουμε τα έσοδα και τα έξοδα της επιχείρησης να είναι ίσα: Κ(x) = Ε(x) 1,5x + 10 = 15,5x 3x = 10 x = 40 μπλουζάκια δ) Για να έχουν κέρδος πρέπει: Ε(60) Κ(60) , το οποίο ισχύει. Αφού τα έσοδα από την πώληση 60 τεμαχίων (μπλουζάκια) είναι μεγαλύτερα από τα αντίστοιχα έξοδα η επιχείρηση θα έχει κέρδος. Δίνεται η εξίσωση: (λ λ ) x (λ 1) x + λ 1 = 0, (1) με παράμετρο λ R. α) Να βρεθούν οι τιμές του λ R, για τις οποίες η (1) είναι εξίσωση ου βαθμού. β) Να αποδείξετε ότι για τις τιμές του λ R που βρήκατε στο (α) ερώτημα η (1) παίρνει τη μορφή : λx (λ + 1)x + 1 = 0 γ) Να αποδείξετε ότι για τις τιμές του λ R που βρήκατε στο (α) ερώτημα η (1) έχει δυο ρίζες πραγματικές και άνισες. δ) Να προσδιορίσετε τις ρίζες της (1), αν αυτή είναι ου βαθμού.

22 α) Η γενική μορφή της εξίσωσης ου βαθμού είναι: αx + βx + γ = 0, με α 0. Πρέπει: α 0 λ λ 0 λ(λ 1) 0 λ 0 και λ 1. Άρα λ R {0, 1}. β) Η (1) γράφεται: (λ λ)x (λ 1)x + λ 1 = 0 λ(λ 1)x (λ 1)(λ + 1)x + λ 1 = 0 Αφού λ 1 0 έχουμε: λx (λ + 1)x + 1 = 0. γ) Έχω τη δευτεροβάθμια εξίσωση: λx (λ + 1)x + 1 = 0, με λ R {0, 1} Για να έχει η εξίσωση δύο πραγματικές άνισες ρίζες πρέπει: Δ 0, για κάθε λ R {0, 1}. Είναι: [ (λ + 1)] 4 λ 1 0 λ λ (λ 1) > 0, που ισχύει για κάθε λ 1. δ) Αφού είναι ου βαθμού ισχύει: λ R {0, 1} και η εξίσωση γράφεται: λx (λ + 1)x + 1 = 0, με Δ = λ 1 0 Οπότε οι λύσεις είναι: (λ + 1) + (λ 1) (λ + 1) (λ 1) x 1 = = 1 και x λ = = λ λ = 1 λ Τελικά για κάθε λ R {0, 1} η εξίσωση έχει λύσεις: x 1 = 1 και x = 1 λ

23 Ένα αθλητής κολυμπάει ύπτιο και καίει 9 θερμίδες το λεπτό, ενώ όταν κολυμπάει πεταλούδα, καίει 1 θερμίδες το λεπτό. Ο αθλητής θέλει, κολυμπώντας να κάψει 360 θερμίδες. α) Αν ο αθλητής θέλει να κολυμπήσει ύπτιο 3 λεπτά, πόσα λεπτά πρέπει να κολυμπήσει πεταλούδα για να κάψει συνολικά 360 θερμίδες. β) Ο αθλητής αποφασίζει πόσο χρόνο θα κολυμπήσει ύπτιο και στη συνέχεια υπολογίζει πόσο χρόνο πρέπει να κολυμπήσει πεταλούδα για να κάψει 360 θερμίδες. i) Αν x ο χρόνος (σε λεπτά) που ο αθλητής κολυμπάει ύπτιο, να αποδείξετε ότι ο τύπος της συνάρτησης που εκφράζει το χρόνο που πρέπει να κολυμπήσει πεταλούδα για να κάψει 360 θερμίδες είναι: f(x) = x ii) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης του ερωτήματος β(i), στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προβλήματος. γ) Να χαράξετε τη γραφική παράσταση της συνάρτησης του ερωτήματος (β), να βρείτε τα σημεία τομής της με τους άξονες και να ερμηνεύσετε τη σημασία τους στο πλαίσιο του προβλήματος. Έστω x τα λεπτά που κολυμπάει ο αθλητής: Υ(x) = 9 x, οι θερμίδες που καίει αν κολυμπήσει x λεπτά ύπτιο, Π(x) = 1 x, οι θερμίδες που καίει αν κολυμπήσει x λεπτά πεταλούδα. α) Αφού ο αθλητής θα κολυμπήσει ύπτιο για x = 3 λεπτά, οι αντίστοιχες θερμίδες είναι: Υ(x) = 9 3 = 8 θερμίδες Πρέπει να κάψει ακόμα: = 7 θερμίδες Άρα, αν t τα λεπτά που χρειάζεται για να κολυμπήσει πεταλούδα, τότε έχουμε: Π(t) = 7 1t = 7 t = 6 λεπτά. β) i) Έστω t ο χρόνος που πρέπει να κολυμπήσει πεταλούδα και x ο χρόνος που αποφάσισε να κολυμπήσει ύπτιο. Πρέπει: Υ(x) + Π(t) = 360 9x + 1t = x + t = 30 T = x Η συνάρτηση που συνδέει το χρόνο t συναρτήσει του x είναι: f(x) = x. ii) Επειδή το πρόβλημα αναφέρεται σε λεπτά πρέπει: x 0, άρα x [0, + ). γ) Η συνάρτηση είναι f(x) = 30 3 x με x [0, + ) και η γραφική της παράσταση είναι ευθεία 4 γραμμή. Για να τη σχεδιάσουμε υπολογίζουμε τις συντεταγμένες δύο σημείων της: x 0 4 t 30 7 Οπότε τα σημεία είναι: Α (0, 30) και Β(4, 7).

24 Σημείο τομής με t t άξονα για t = 0 0 = x x = 40. Άρα Γ (0, 40). t Α Β C f x t Γ x Σημείο Α: Για να κάψει ο αθλητής 360 θερμίδες πρέπει, αν δεν κολυμπήσει ύπτιο, να κολυμπήσει 30 λεπτά πεταλούδα. Σημείο Γ: Για να κάψει ο αθλητής 360 θερμίδες πρέπει, αν δεν κολυμπήσει πεταλούδα, να κολυμπήσει 40 λεπτά ύπτιο. Για την κάλυψη, με τετράγωνα πλακάκια, μέρους ενός τοίχου, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πλακάκια τύπου Α με πλευρά d cm ή πλακάκια τύπου Β με πλευρά (d + 1) cm. α) Να βρείτε, ως συνάρτηση του d, το εμβαδόν που καλύπτει κάθε πλακάκι τύπου Α και κάθε πλακάκι τύπου Β. β) Αν η επιφάνεια μπορεί να καλυφθεί είτε με 00 πλακάκια τύπου Α είτε με 18 τύπου Β, να βρείτε: i) τη διάσταση που έχει το πλακάκι κάθε τύπου, ii) τo εμβαδόν της επιφάνειας που καλύπτουν. α) Τα εμβαδά που καλύπτουν τα πλακάκια τύπου Α και Β αντίστοιχα, δίνονται από τους τύπους: Ε Α = d, E B = (d + 1) β) i) Ισχύει ότι: 00 Ε Α = 18 Ε Β 00 d = 18 (d + 1) 00d = 18(d + d + 1) 00d = 18d + 56d d 56d 18 = 0 9d 3d 16 = 0 Δ = ( 3) 4 9 ( 16) = = 1600

25 d 1, = 3 ± = 7 18 = 4 8 { 18 = 4 9 απορρίπτεται Άρα το πλακάκι Α έχει πλευρά 4 cm και το Β έχει πλευρά 5 cm. ii) Το εμβαδόν που καλύπτουν είναι 00Ε Λ = 00 4 = 300cm Μια μπάλα που εκτοξεύεται κατακόρυφα προς τα πάνω, αφού διαγράψει μια τροχιά, μετά από κάποιο χρόνο θα πέσει στο έδαφος. Το ύψος h (σε m) από το έδαφος, στο οποίο βρίσκεται η μπάλα κάθε χρονική στιγμή t (σε sec) κατά την κίνησης της, προσδιορίζεται από τη συνάρτηση: h(t) = 5t + 10t + 1, 05 α) Να βρείτε τις τιμές h(0), h(1) και h(), και να εξηγήσετε τι παριστάνουν στο πλαίσιο του προβλήματος. β) Να βρείτε μετά από πόσο χρόνο η μπάλα θα φτάσει στο έδαφος. γ) Να δείξετε ότι το ύψος στο οποίο βρίσκεται η μπάλα κάθε χρονική στιγμή t μπορεί να προσδιοριστεί και από τον τύπο: h(t) = 5[1, 1 (t 1) ] Να εξετάσετε αν υπάρχει χρονική στιγμή t 1 (σε sec) που το ύψος h της μπάλας από το έδαφος θα είναι πάνω από 6, 05m. α) Είναι: h(0) = 1,05m, h(1) = 6,05 m, h() = 1,05 m Οι τιμές h(0), h(1), h() παριστάνουν το ύψος της μπάλας στις χρονικές στιγμές t = 0, t = 1, t = sec αντίστοιχα. Το h(0) δείχνει ότι η μπάλα, τη στιγμή που εκτοξεύεται βρίσκεται 1,05 m πάνω από το έδαφος και στο ίδιο ύψος επιστρέφει μετά από s αφού h(0) = h() = 1,05 m. β) Η μπάλα φτάνει στο έδαφος όταν h(t) = 0 h(t) = 0 5t + 10t + 1,05 = 0 Δ = 10 4 ( 5) 1,05 = 11 t 1, = 10 ± = { 1 10 απορρίπτεται 1 =,1 sec 10 γ) Για το ύψος της μπάλας ισοδύναμα έχουμε: h(t) = 5[1,1 (t 1) ] h(t) 5[1,1 (t t + 1)] h(t) = 5( t + t + 0,1)

26 h(t) = 5t + 10t + 1,05 δ) Για να μην υπερβαίνει το ύψος της μπάλας τα 6,05m η ανίσωση h(t) > 6,05 πρέπει να είναι αδύνατη. Πράγματι: h(t) > 6,05 5t + 10t + 1,05 > 6,05 5t + 10t 5 > 0 5(t t + 1) > 0 5(t 1) > 0 η οποία είναι αδύνατη. Άρα δεν υπάρχει χρονική στιγμή t τέτοια ώστε h(t) > 6,05. Δίνεται η εξίσωση x λx + λ 1 = 0, με παράμετρο λ R. α) Να δείξετε ότι για κάθε λ R η εξίσωση έχει δύο άνισες ρίζες. β) Να βρείτε τις ρίζες της εξίσωσης, για κάθε λ R. γ) Να βρείτε για ποιες τιμές του πραγματικού αριθμού λ, οι δύο άνισες ρίζες της εξίσωσης ανήκουν στο διάστημα (, 4). α) Για να βρούμε το πλήθος των ριζών της εξίσωσης υπολογίζουμε τη διακρίνουσα: Δ = ( λ) 4 1 (λ 1) = 4λ 4λ + 4 = 4 > 0 Εφόσον Δ > 0, η εξίσωση έχει δύο άνισες ρίζες. β) Οι λύσεις της εξίσωσης δίνονται από τον τύπο: x 1, = λ ± λ + = λ = { (λ + 1) (λ 1) = λ + 1, για λ R = λ 1, για λ R. γ) Λύνουμε τις ανισώσεις: < x 1 < 4 και < x < 4 αντίστοιχα: < λ + 1 < 4 1 < λ < < λ < 3 και < λ 1 < < λ < < λ < 5 Αν θέλουμε και οι δύο λύσεις να ανήκουν στο διάστημα (,4) πρέπει 1 < λ < 3.

27 Δίνονται οι ανισώσεις: x < 3 και x x 8 0 α) Να βρείτε τις λύσεις τους. β) Να δείξετε ότι οι ανισώσεις συναληθεύουν για x ( 1, 4]. γ) Αν οι αριθμοί ρ 1 και ρ ανήκουν στο σύνολο των κοινών λύσεων των δύο ανισώσεων, να δείξετε ότι και ο αριθμός ρ 1 + ρ είναι κοινή τους λύση. α) Για την επίλυση των ανισώσεων έχουμε: x < 3 3 < x < 3 1 < x < 5 (1) και για την x x 8 0 λύνουμε την αντίστοιχη δευτεροβάθμια εξίσωση: x x 8 = 0, από όπου εύκολα με χρήση των τύπων Vieta S =, P = 8 προκύπτει ότι: x 1 = 4 και x =. Από τον πίνακα προσήμων προκύπτει ότι: x x 8 0 για x [, 4] () β) Από τις σχέσεις (1) και () προκύπτει ότι οι ανισώσεις συναληθεύουν για x ( 1,4]. γ) Αφού ρ 1, ρ ( 1,4] θα ισχύει: 1 < ρ 1 4 και 1 < ρ 4 Προσθέτοντας κατά μέλη έχουμε: < ρ 1 + ρ 8 < ρ 1 + ρ Άρα ρ 1 + ρ 8 1 < ρ 1 + ρ 4 ( 1, 4]. Δηλαδή είναι κοινή λύση των ανισώσεων. Δίνονται οι συναρτήσεις f(x) = 4x + και g(x) = x 9 με πεδίο ορισμού το R. α) Να βρείτε τα σημεία τομής της γραφικής παράστασης της συνάρτησης g με τον άξονα x x. β) Να εξετάσετε αν η γραφική παράσταση της f τέμνει τους άξονες σε κάποιο από τα σημεία (3, 0) και ( 3, 0). γ) Να αποδείξετε ότι δεν υπάρχει σημείο του άξονα x x που η τετμημένη του να ικανοποιεί τη σχέση f(x) = g(x). δ) Να βρείτε την συνάρτηση h που η γραφική της παράσταση να είναι ευθεία και να τέμνει τη γραφική παράσταση της g σε σημείο του άξονα x x. α) Η C g τέμνει τον άξονα x x όταν g(x) = 0 g(x) = 0 x 9 = 0 x = 9 x = ± 9 x = 3 ή x = 3 Επομένως, η C g τέμνει τον x x στα σημεία Α(3,0) και Β( 3,0).

28 β) Αν (3,0) C f θα πρέπει να ισχύει ότι f(3) = 0 Έχουμε: f(3) = f(3) = 14 0 Ομοίως, f( 3) = 4 ( 3) + f( 3) = 10 0 Άρα η C f δεν τέμνει τους άξονες σε αυτά τα σημεία. γ) Οι C f, C g τέμνουν τον x x όταν f(x) = g(x) = 0 f(x) = 0 4x + = 0 x = 1. Άρα η C f τέμνει τον x x στο Γ ( 1, 0) Από το ερώτημα (α) η C g τέμνει τον x x στα σημεία Α(3,0) και Β( 3,0). Άρα δεν υπάρχει σημείο του x x ώστε f(x) = g(x). Δίνεται το τριώνυμο: λx (λ + 1)x + λ, λ R {0} α) Να βρείτε τη διακρίνουσα Δ του τριωνύμου και να αποδείξετε ότι το τριώνυμο έχει ρίζες πραγματικές για κάθε λ R {0}. β) Αν x 1, x είναι οι ρίζες του τριωνύμου, να εκφράσετε το άθροισμα S = x 1 + x συναρτήσει του λ 0 και να βρείτε την τιμή του γινομένου P = x 1 x των ριζών. γ) Αν λ < 0, τότε: i) το παραπάνω τριώνυμο έχει ρίζες θετικές ή αρνητικές; Να αιτιολογήσετε την απάντησης σας. ii) να αποδείξετε ότι x 1 + x x 1 x, όπου x 1, x είναι οι ρίζες του παραπάνω τριωνύμου. α) Είναι: Δ = [ (λ + 1)] 4 λ λ = (λ + 1) 4λ = λ 4 + λ + 1 4λ = λ 4 λ + 1 Δηλαδή: Δ = (λ 1) 0 για κάθε λ R {0} (Σχόλιο: για λ = 0 δεν είναι τριώνυμο) β) Για το άθροισμα και το γινόμενο των ριζών έχουμε: S = x 1 + x = β α = λ + 1 λ P = x 1 + x = γ α = λ λ = 1 γ) i) Aν λ < 0 τότε S < 0 (διότι λ + 1 > 0 και λ < 0) και P = 1 > 0. Oι ρίζες του τριώνυμου είναι ομόσημες (αφού P > 0) και αρνητικές εφόσον S < 0. ii) Ισοδύναμα έχουμε: x 1 + x x 1 x λ + 1 λ + 1 λ λ (λ + λ + 1) 0 (λ + 1) 0 το οποίο ισχύει πάντα. (λ < 0) (λ + 1) λ λ λ 1 0

29 Δίνονται οι συναρτήσεις f(x) = x 4x + a και g(x) = ax 5, με α R. α) Αν ισχύει f() = g(), να βρέτε την τιμή του α. β) Για α = 1 i) να λύσετε την εξίσωση: f(x) = g(x) ii) να λύσετε την ανίσωση: f(x) g(x) και, με τη βοήθεια αυτής να λύσετε την εξίσωση: f(x) g(x) = f(x) g(x) α) Ισχεύει: f() = g() a = a = a a a = 1 β) Για την τιμή α = 1 οι συναρτήσεις γράφονται: f(x) = x 4x + 1 και g(x) = x + 5. i) f(x) = g(x) x 4x + 1 = x + 5 x 5x + 6 = 0 x = ή x = 3 ii) f(x) g(x) f(x) g(x) 0 x 4x + 1 x + 5 x 5x Από τον πίνακα προσήμων προκύπτει ότι: x (, ] [3, + ). x 3 + x 5x Επίσης, έχουμε: f(x) g(x) = f(x) g(x) (1) Η εξίσωση (1) έχει λύση μόνο αν f(x) g(x) 0 δηλαδή f(x) g(x), Άρα οι λύσεις είναι: x (, ] [3, + ). Σχόλιο: στη λύση χρησιμοποιήσαμε τον ορισμό της απόλυτης τιμής: α = α αν και μόνο αν α 0. Για δεδομένο λ R θεωρούμε τη συνάρτηση f, με τύπο: f(x) = (λ + 1)x (λ + 1)x +, x R Να δείξετε ότι, για οποιαδήποτε τιμή του λ η γραφική παράσταση της συνάρτησης f διέρχεται από το σημείο A(0, ). β) Για λ = 1, να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της f. γ) Αν η γραφική παράσταση της f τέμνει τον άξονα x x στο σημείο B(, 0), να βρείτε την τιμή του λ και να εξετάσετε αν η γραφική παράσταση τέμνει τον άξονα x x και σε άλλο σημείο. δ) Για λ = 1, να δείξετε ότι η γραφική παράσταση της f βρίσκεται ολόκληρη πάνω από τον άξονα x x. α) Για να διέρχεται η γραφική παράσταση από το σημείο Α(0,) πρέπει: f(0) = (λ + 1) 0 (λ + 1) 0 + = = ισχύει. Άρα για κάθε λ R η C f διέρχεται από το Α(0,). β) Για λ = 1 προκύπτει f(x) = και η γραφική παράσταση είναι ευθεία παράλληλη στον άξονα x x.

30 y f(x) = x 0 x y γ) Εφόσον η γραφική παράσταση διέρχεται από το Β(,0) θα ισχύει: f() = 0 (λ + 1) 4(λ + 1) + = 0 4λ + 4 λ + = 0 λ = 4 λ = Για λ = ο τύπος της συνάρτησης γράφεται: f(x) = x + x + H C f τέμνει τον x x για f(x) = 0 x + x = 0 x = ή x = 1. Άρα τέμνει τον x x και σε άλλο ένα σημείο το Γ( 1,0) δ) Για λ = 1 ο τύπος της συνάρτησης γράφεται: f(x) = x x + Η γραφική παράσταση βρίσκεται ολόκληρη πάνω από τον άξονα x x όταν: f(x) > 0 x x + > 0 H διακρίνουσα είναι: Δ = ( ) 4 = 1 < 0 Οπότε κατασκευάζουμε τον πίνακα προσήμων x + x x + + Τελικά προκύπτει ότι: x x + > 0 για κάθε x R. α) Δίνεται η διτετράγωνη εξίσωση: x 4 7x + 1 = 0. Να δείξετε ότι η εξίσωση αυτή έχει τέσσερις διαφορετικές πραγματικές ρίζες, τις οποίες και να προσδιορίσετε. β) Γενικεύοντας το παράδειγμα του προηγούμενου ερωτήματος, θεωρούμε τη διτετράγωνη εξίσωση: x 4 + βx + γ = 0 (1) με παραμέτρους β, γ R. Να δείξετε ότι: Αν β < 0, γ > 0 και β 4γ > 0, τότε η εξίσωση (1) έχει τέσσερις διαφορετικές πραγματικές ρίζες.

31 α) Για την επίλυση της εξίσωσης x 4 7x + 1 = 0 κάνουμε την αντικατάσταση: x = ω 0 Έτσι προκύπτει η εξίσωση: ω 7ω + 1 = 0 με τον περιορισμό ω 0. Είναι: Δ = ( 7) = 1 οπότε προκύπτουν: ω 1 = 4 και ω = 3 που είναι δεκτές. Στη συνέχεια βρίσκουμε τις λύσεις της αρχικής εξίσωσης ω = 4 x = 4 x = ή x = ω = 3 x = 3 x = 3 ή x = 3 β) Κατά αντιστοιχία για την επίλυση της εξίσωσης: x 4 + βx + γ = 0 (1) κάνουμε την αντικατάσταση: x = ω 0 και η (1) γίνεται: ω + βω + γ = 0 με ω 0 () Είναι: Δ = β 4γ > 0 οπότε η εξίσωση () έχει δύο άνισες ρίζες ω 1, ω. Αφού: P = γ > 0 οι ρίζες ω 1, ω είναι ομόσημοι αριθμοί. Επιπλέον επειδή: S = β > 0 συμπεραίνουμε ότι ω 1 > 0, ω > 0 που είναι και οι δύο δεκτές. Όμως: x = ω 1 x = ω 1, x = ω 1 και x = ω x = ω, x = ω Δηλαδή η εξίσωση (1) έχει 4 διαφορετικές πραγματικές ρίζες. Δίνονται η εξίσωση: αx (a 1)x a = 0, με παράμετρο α 0. α) Να αποδείξετε ότι η διακρίνουσα της εξίσωσης είναι: Δ = (a + 1). β) Να αποδείξετε ότι οι ρίζες της εξίσωσης είναι: ρ 1 = a και ρ = 1 a. γ) Να βρεθούν οι τιμές του α ώστε: ρ 1 ρ =. α) Η διακρίνουσα της εξίσωσης είναι: Δ = (α 1) + 4α = α 4 α α = α 4 + α + 1 = (α + 1). β) Για τις ρίζες της εξίσωσης έχουμε: ρ 1, = a 1 ± (a + 1) a Οπότε είναι: ρ 1 = a = a και ρ a 1 = = 1 a a γ) Έχουμε: ρ 1 ρ = ρ 1 ρ = 4 (ρ 1 ρ ) = 4 (α + 1 α ) = 4 a a = 4 a + 1 a = a4 a + 1 = 0 (α 1) = 0 α 1 = 0 α = 1 ή α = 1.

32 oς τρόπος για το (γ) ερώτημα: Για το άθροισμα και το γινόμενο των ριζών έχουμε: S = ρ 1 + ρ = α 1 και P = ρ α 1 ρ = 1 Επίσης ισχύει: (ρ 1 + ρ ) = (ρ 1 ρ ) + 4ρ 1 ρ S = ρ 1 ρ + 4 P Αντικαθιστώντας τα S, P και χρησιμοποιώντας τη σχέση: ρ 1 ρ = παίρνουμε: ( α 1 α ) = 4 4 α 1 α = 0 α 1 = 0 a = 1 ή a = 1. Δίνεται αριθμητική πρόοδος (α ν ) με α 3 = 10 και α 0 = 61. α) Να βρεθεί ο πρώτος όρος και η διαφορά της προόδου. β) Να εξετάσετε αν ο αριθμός 333 είναι όρος της περιόδου. γ) Να εξετάσετε αν υπάρχουν διαδοχικ0οί όροι x και y της παραπάνω προόδου (α ν ) τέτοιοι ώστε να ισχύει: x = y 3 α) Είναι: α ν = α 1 + (v 1)ω με ν N. Για ν = 3 έχουμε: α 3 = α 1 + ω και για ν = 0 έχουμε: α 0 = α ω Οπότε, προκύπτει το σύστημα: { α 1 + ω = 10 α ω = 61 {α 1 = 10 ω { α 1 = 10 ω { α 1 = 17ω = 51 ω = 4 ω = 4 β) Ελέγχουμε αν ο αριθμός 333 είναι όρος της προόδου: α ν = (ν 1) 3 = 333 3ν + 1 = 333 3ν = 33 ν = 33 Άρα, ο αριθμός 333 δεν είναι όρος της προόδου. γ) Για να είναι οι αριθμοί x, y διαδοχικοί όροι αριθμητικής προόδου θα πρέπει: 3 N. y 3 = x y y 3 = 3 y = 9 και x = 6 Να λύσετε την ανίσωση: x x, (1) Δίνονται δύο αριθμοί κ, λ οι οποίοι είναι λύσεις της ανίσωσης (1) και ικανοποιούν επιπλέον τη σχέση: (λ 1)(κ 1) < 0 i. Να δείξετε ότι το 1 είναι μεταξύ των κ, λ. ii. Να δείξετε ότι: κ λ 3

33 i) Η εξίσωση (1) γράφεται: x + 5x x 5x + 0 με Δ = 5 16 = 9 Οπότε οι λύσεις της αντίστοιχης εξίσωσης είναι: x 1, = 5±3 δηλαδή: x 4 1 =, x = 1 Κατασκευάζουμε πίνακα προσήμων: 1 x + x 5x Από τον πίνακα προσήμων προκύπτει ότι: x (, 1 ] [, + ). ii) Για να ισχύει η σχέση (λ 1)(κ 1) < 0 θα πρέπει: { λ 1 < 0 κ 1 > 0 {λ < 1 () 1 > 0 ή {λ κ > 1 κ 1 < 0 {λ > 1 κ < 1 (3) Από τις σχέσεις () και (3) προκύπτει ότι: λ < 1 < κ ή κ < 1 < λ. Άρα σε κάθε περίπτωση το 1 είναι μεταξύ των κ, λ. ii) Aν λ 1 < 0 και κ 1 > 0 επειδή κ, λ λύσεις της ανίσωσης θα ισχύει: λ 1 Επομένως: και κ. { λ 1 κ Προσθέτουμε κατά μέλη και έχουμε: κ λ 3 Αν λ 1 > 0 και κ 1 < 0, ομοίως θα ισχύει: κ 1 Επομένως: και λ. { κ 1 λ Προσθέτουμε κατά μέλη και έχουμε: κ λ 3 Τελικά από τις σχέσεις (4) και (5) θα έχουμε: κ λ 3. Μία υπολογιστική μηχανή έχει προγραμματιστεί έτσι ώστε, όταν εισάγεται σε αυτήν ένας πραγματικός αριθμός, να δίνει ως εξαγόμενο τον αριθμό λ που δίνεται από τη σχέση: λ = (x + 5) 8x (1) α) Αν ο εισαγόμενος αριθμός είναι το 5, ποιος είναι ο εξαγόμενος; β) Αν ο εξαγόμενος αριθμός είναι το 0, ποιος μπορεί να είναι ο εισαγόμενος; γ) Να γράψετε τη σχέση (1) στη μορφή 4x + 1x + (5 λ) = 0 και στη συνέχεια: i) να αποδείξετε ότι οποιαδήποτε τιμή και να έχει ο εισαγόμενος αριθμός x, ο εξαγόμενος αριθμός λ δεν μπορεί να είναι ίσος με 5. ii) να προσδιορίσετε τις δυνατές τιμές του εξαγόμενου αριθμού λ. α) Για x = 5 έχουμε: λ = ( ) + 40 = = 65

34 β) Για λ = 0 έχουμε: (x + 5) 8x = 0 4x + 0x + 5 8x 0 = 0 4x + 1x + 5 = 0 με Δ = = = 64 Οπότε οι λύσεις είναι: x 1, = 1 ± 8 x 8 1 = 0 8 = 5 ή x = 4 8 = 1 γ) i. Έστω ότι λ = 5. Τότε έχουμε: 4x + 1x + 0 = 0 με Δ = = = 176 < 0. Άτοπο, αφού πάντα υπάρχει εισαγόμενος αριθμός. ii. Έχουμε: 4x + 1x + 5 λ = 0 και πρέπει: Δ (5 λ) λ 0 λ 56 λ 16 16

ΘΕΜΑ 2. Θεωρούμε την ακολουθία (α ν ) των θετικών περιττών αριθμών: 1, 3, 5, 7,

ΘΕΜΑ 2. Θεωρούμε την ακολουθία (α ν ) των θετικών περιττών αριθμών: 1, 3, 5, 7, Θεωρούμε την ακολουθία (α ν ) των θετικών περιττών αριθμών: 1, 3, 5, 7, α) Να αιτιολογήσετε γιατί η (α ν ) είναι αριθμητική πρόοδος και να βρείτε τον εκατοστό όρο της. (Μονάδες 15) β) Να αποδείξετε ότι

Διαβάστε περισσότερα

(Μονάδες 10) γ) Αν η εξίσωση (1) έχει ρίζες τους αριθμούς x 1, x 2 και d x 1,

(Μονάδες 10) γ) Αν η εξίσωση (1) έχει ρίζες τους αριθμούς x 1, x 2 και d x 1, Σε ένα τμήμα της Α Λυκείου κάποιοι μαθητές παρακολουθούν μαθήματα Αγγλικών και κάποιοι Γαλλικών. Η πιθανότητα ένας μαθητής να μην παρακολουθεί Γαλλικά είναι 0,8. Η πιθανότητα ένας μαθητής να παρακολουθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 3. Δίνεται ο πίνακας: 3 3 3 ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΘΕΜΑ ο. Ένα κουτί περιέχει άσπρες, μαύρες, κόκκινες και πράσινες μπάλες. Οι άσπρες είναι 5, οι μαύρες είναι 9, ενώ οι κόκκινες και οι πράσινες μαζί είναι 6. Επιλέγουμε

Διαβάστε περισσότερα

Εκφωνήσεις και λύσεις των ασκήσεων της Τράπεζας Θεμάτων στην Άλγεβρα Α ΓΕΛ

Εκφωνήσεις και λύσεις των ασκήσεων της Τράπεζας Θεμάτων στην Άλγεβρα Α ΓΕΛ Κοίταξε τις µεθόδους, τις λυµένες ασκήσεις και τις ασκήσεις προς λύση των ενοτήτων 6, 7 του βοηθήµατος Μεθοδολογία Άλγεβρας και Στοιχείων Πιθανοτήτων Α Γενικού Λυκείου των Ευσταθίου Μ. και Πρωτοπαπά Ελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το παρόν τεύχος δημιουργήθηκε για να διευκολύνει τους μαθητές στην ΆΜΕΣΗ κατανόηση των απαιτήσεων των ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΏΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ της Α Λυκείου δίνοντας τους τις εκφωνήσεις μαζί με τις λύσεις (ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις. Προβλήματα είχαν οι ασκήσεις:

Παρατηρήσεις. Προβλήματα είχαν οι ασκήσεις: ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ Στέλιιος Μιιχαήλογλου-Δημήτρης Πατσιιμάς Εκκφωννήήσσεει ιςς κκααι ι λλύύσσεει ιςς θθεεμμάάττωνν Άλλγγεεββρρααςς Τρράάππεεζζααςς θθεεμμάάττωνν

Διαβάστε περισσότερα

-1- ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΑΞΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΛΓΕΒΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

-1- ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΑΞΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΛΓΕΒΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ . GI_A_ALG 474 ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΑΞΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΛΓΕΒΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Θεωρούμε την ακολουθία α των θετικών περιττών αριθμών:,3,5,7,... ν --. Να αιτιολογήσετε

Διαβάστε περισσότερα

β. Να βρείτε την πιθανότητα πραγματοποίησης καθενός από τα δύο ενδεχόμενα του ερωτήματος α).

β. Να βρείτε την πιθανότητα πραγματοποίησης καθενός από τα δύο ενδεχόμενα του ερωτήματος α). 1.: Έννοια της Πιθανότητας Κεφάλαιο 1ο: Πιθανότητες ΑΣΚΗΣΗ 1 (_497) Ένα τηλεοπτικό παιχνίδι παίζεται με ζεύγη αντιπάλων των δυο φύλων. Στο παιχνίδι συμμετέχουν 3 άντρες: ο Δημήτρης (Δ), ο Κώστας (Κ), ο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 4. για να κάψει 360 θερμίδες είναι: f( x)

ΘΕΜΑ 4. για να κάψει 360 θερμίδες είναι: f( x) Ένας αθλητής κολυμπάει ύπτιο και καίει 9 θερμίδες το λεπτό, ενώ όταν κολυμπάει πεταλούδα καίει 12 θερμίδες το λεπτό. Ο αθλητής θέλει, κολυμπώντας, να κάψει 360 θερμίδες. α) Αν ο αθλητής θέλει να κολυμπήσει

Διαβάστε περισσότερα

Α Λυκείου ΑΛΓΕΒΡΑ & ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

Α Λυκείου ΑΛΓΕΒΡΑ & ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α Λυκείου ΑΛΓΕΒΡΑ & ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ τράπεζαθεμάτων θέμαδεύτεροκαιτέταρτο Επιμέλεια: ΕμμανουήλΚ.Σκαλίδης ΑντώνηςΚ.Αποστόλου ΚόμβοςΑτσιποπούλου014-15 1 ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ 1. Ένα κουτί περιέχει 5 άσπρες,

Διαβάστε περισσότερα

[ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ] ΤΟ 2 ο ΘΕΜΑ

[ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ] ΤΟ 2 ο ΘΕΜΑ [ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ] ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟ ο ΘΕΜΑ Άσκηση 1 Από τους μαθητές ενός Λυκείου, το 5% συμμετέχει στη ομάδα, το 30% συμμετέχει στη θεατρική ομάδα ποδοσφαίρου και το 15%

Διαβάστε περισσότερα

Φεργαδιώτης Αθανάσιος ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. Θέμα 4 ο (141)

Φεργαδιώτης Αθανάσιος ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. Θέμα 4 ο (141) Φεργαδιώτης Αθανάσιος ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Θέμα 4 ο (141) -- Τράπεζα θεμάτων Άλγεβρας Α Λυκείου Φεργαδιώτης Αθανάσιος -3- Τράπεζα θεμάτων Άλγεβρας Α Λυκείου Φεργαδιώτης Αθανάσιος ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΑ. 14ο Λύκειο Περιστερίου

ΑΛΓΕΒΡΑ. 14ο Λύκειο Περιστερίου ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 4ο Λύκειο Περιστερίου Εκκφωννήήσσεει ιςς κκααι ι λλύύσσεει ιςς θθεεμμάάττωνν Άλλγγεεββρρααςς Τρράάππεεζζααςς θθεεμμάάττωνν ααννάά εεννόόττηητταα ΑΛΓΕΒΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φεργαδιώτης Αθανάσιος ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. Θέμα 2 ο (150)

Φεργαδιώτης Αθανάσιος ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. Θέμα 2 ο (150) Φεργαδιώτης Αθανάσιος ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Θέμα ο (150) -- Τράπεζα θεμάτων Άλγεβρας Α Λυκείου Φεργαδιώτης Αθανάσιος -3- Τράπεζα θεμάτων Άλγεβρας Α Λυκείου Φεργαδιώτης Αθανάσιος ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Λυκείου Άλγεβρα Τράπεζα Θεμάτων Το Δεύτερο Θέμα

Α Λυκείου Άλγεβρα Τράπεζα Θεμάτων Το Δεύτερο Θέμα Α Λυκείου Άλγεβρα Τράπεζα Θεμάτων Το Δεύτερο Θέμα Θεωρούμε την ακολουθία (α ν ) των θετικών περιττών αριθμών: 1, 3, 5, 7, α) Να αιτιολογήσετε γιατί η (α ν ) είναι αριθμητική πρόοδος και να βρείτε τον εκατοστό

Διαβάστε περισσότερα

Άλγεβρα Α Λυκείου. Στέλιος Μιχαήλογλου

Άλγεβρα Α Λυκείου. Στέλιος Μιχαήλογλου Άλγεβρα Α Λυκείου Στέλιος Μιχαήλογλου wwwaskisopolisgr Άλγεβρα Α Λυκείου Οι πράξεις των πραγματικών αριθμών και οι ιδιότητες τους Αν οι αριθμοί α,β είναι αντίστροφοι, να αποδείξετε ότι: 7 4 : 8 0 7 Να

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Τ.Θ.Δ.Δ. ΘΕΜΑ Β

Θέματα Τ.Θ.Δ.Δ. ΘΕΜΑ Β ΘΕΜΑ Β 1. Δίνονται δύο ενδεχόμενα A, B ενός δειγματικού χώρου και οι πιθανότητες: 3 5 1 P( A), P( A B) και P( B) 4 8 4 α) Να υπολογίσετε την P( A B) β) i) Να παραστήσετε με διάγραμμα Venn και να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 2. Δίνονται οι συναρτήσεις

ΘΕΜΑ 2. Δίνονται οι συναρτήσεις ΘΕΜΑ 2 Δίνονται οι συναρτήσεις (, x R 3 f ( x) = x και g x) = x α) Να δείξετε ότι οι γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων f, g τέμνονται σε τρία σημεία τα οποία και να βρείτε. (Μονάδες 13) β) Αν Α, Ο,

Διαβάστε περισσότερα

Εκφωνήσεις θεμάτων Άλγεβρας Τράπεζας θεμάτων ανά ενότητα. 2ο θέμα

Εκφωνήσεις θεμάτων Άλγεβρας Τράπεζας θεμάτων ανά ενότητα. 2ο θέμα .497 Πιιθαννότητεεςς ο θέμα Ένα τηλεοπτικό παιχνίδι παίζεται με ζεύγη αντιπάλων των δυο φύλων. Στο παιχνίδι συμμετέχουν 3 άντρες: ο Δημήτρης (Δ), ο Κώστας (Κ), ο Μιχάλης (Μ) και γυναίκες: η Ειρήνη (Ε)

Διαβάστε περισσότερα

[TΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ] ΤΟ 2 Ο ΘΕΜΑ

[TΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ] ΤΟ 2 Ο ΘΕΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Ο : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΤΟ 2 Ο ΘΕΜΑ Άσκηση 1 Δίνεται η συνάρτηση α) Να υπολογίσετε το άθροισμα (Μονάδες 10) β) Να βρείτε τα κοινά σημεία της γραφικής της παράστασης της f με τους άξονες.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Άσκηση 1 Από τους µαθητές ενός Λυκείου, το 25% συµµετέχει στη οµάδα, το 30% συµµετέχει στη θεατρική οµάδα ποδοσφαίρου και το 15% των µαθητών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο : ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ ΤΟ 2 Ο ΘΕΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο : ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ ΤΟ 2 Ο ΘΕΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο : ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ ΤΟ 2 Ο ΘΕΜΑ Άσκηση 1 Δίνονται οι ανισώσεις: 3x και 2 x α) Να βρείτε τις λύσεις τους (Μονάδες 10) β) Να βρείτε το σύνολο των κοινών τους λύσεων (Μονάδες 15) α) Έχουμε 3x 2x x 2

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2014 Θ ΕΩΡΙA 10

ΜΕ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2014 Θ ΕΩΡΙA 10 ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 04 Θ ΕΩΡΙA 0 ΘΕΜΑ A Α Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στην κόλλα σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 2 Αν Α, Β είναι ενδεχόμενα ενός δειγματικού χώρου Ω με Ρ(Α ) = 3Ρ(Α), Ρ(Β ) = 1/3 και () 3()

ΘΕΜΑ 2 Αν Α, Β είναι ενδεχόμενα ενός δειγματικού χώρου Ω με Ρ(Α ) = 3Ρ(Α), Ρ(Β ) = 1/3 και () 3() ΘΕΜΑ 1 Ένα Λύκειο έχει 400 μαθητές από τους οποίους οι 00 είναι μαθητές της Α τάξης Αν επιλέξουμε τυχαία ένα μαθητή, η πιθανότητα να είναι μαθητής της Γ τάξης είναι 0% Να βρείτε: i Το πλήθος των μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΘΕΜΑ 1 Ένα Λύκειο έχει 400 μαθητές από τους οποίους οι 00 είναι μαθητές της Α τάξης. Αν επιλέξουμε τυχαία ένα μαθητή, η πιθανότητα να είναι μαθητής της Γ τάξης είναι 0%. Να βρείτε: i. Το πλήθος των μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

β) Αν κάποιος αριθµός α επαληθεύει την παραπάνω ανίσωση, να αποδείξετε ότι 1 1 1 9 < α

β) Αν κάποιος αριθµός α επαληθεύει την παραπάνω ανίσωση, να αποδείξετε ότι 1 1 1 9 < α ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ 1. α) Να λύσετε τις ανισώσεις: x 5 3 και x x 1 0. β) Να βρείτε τις κοινές λύσεις των ανισώσεων του ερωτήµατος (α). x 1. ίνονται οι ανισώσεις: 3x 1

Διαβάστε περισσότερα

( 2) 1 0,. Αν ρ 1, ρ 2 οι ρίζες της (ε) και

( 2) 1 0,. Αν ρ 1, ρ 2 οι ρίζες της (ε) και ΘΕΜΑ ο Δίνεται η συνάρτηση f με τύπο : f( x) α Να βρείτε το πεδίο ορισμού της x x x x β Να βρείτε τα σημεία τομής της με τους άξονες αν υπάρχουν γ Αν α, β ρίζες της εξίσωσης: ΘΕΜΑ ο x x f ( x), να δείξετε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012. Ηµεροµηνία: Κυριακή 1 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012. Ηµεροµηνία: Κυριακή 1 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 0 Ε_3.ΜλΑ(ε) ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α A.. Α.. Α.3. ΘΕΜΑ Β Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΛΓΕΒΡΑ Ηµεροµηνία: Κυριακή Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ. β) Να παραγοντοποιήσετε το τριώνυµο 2x 2 5x+3. x 2. β) ίνεται η συνάρτηση f(x)=

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ. β) Να παραγοντοποιήσετε το τριώνυµο 2x 2 5x+3. x 2. β) ίνεται η συνάρτηση f(x)= ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ 1 α) Να παραγοντοποιήσετε το τριώνυµο x 5x+6 x β) ίνεται η συνάρτηση f(x)= x 5x+ 6 i) Να βρείτε το πεδίο ορισµού A της συνάρτησης ii) Να δείξετε ότι για κάθε x A ισχύει f(x)=

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΛΓΕΒΡΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Α 1

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΛΓΕΒΡΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Α 1 Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Α Θ έ μ α Α Α. α. Πότε η εξίσωση αx + βx + γ = 0, α 0 έχει διπλή ρίζα; Ποια είναι η διπλή ρίζα της; 4 μονάδες β. Ποια μορφή παίρνει το τριώνυμο αx + βx + γ, α 0, όταν Δ = 0; 3 μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας µε τη βοήθεια και του ερωτήµατος α). ii) Να αποδείξετε ότι ισχύει η ανισότητα 1+α < 1+ α. α+α

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας µε τη βοήθεια και του ερωτήµατος α). ii) Να αποδείξετε ότι ισχύει η ανισότητα 1+α < 1+ α. α+α ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ 1. α) Να λύσετε τις ανισώσεις: x 5 3 και x x 1 0. β) Να βρείτε τις κοινές λύσεις των ανισώσεων του ερωτήµατος (α). x 1. ίνονται οι ανισώσεις: 3x 1

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ. Δύο ομάδες Ο, Ο παίζουν μεταξύ τους σε μια σχολική ποδοσφαιρική συνάντηση (οι αγώνες δεν τελειώνουν ποτέ με ισοπαλία). Νικήτρια θεωρείται η ομάδα που θα νικήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. 3. Δίνονται τα σύνολα 2

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. 3. Δίνονται τα σύνολα 2 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΥΝΟΛΑ-ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ Έστω βασικό σύνολο Ω = {, 4, 5, 8, 0} και τα υποσύνολα του Ω, Α = {, 5, 0}, Β = {4, 8, 0} i) Να παραστήσετε με διάγραμμα Venn τα παραπάνω σύνολα ii) Να περιγράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ A ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΑΛ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ A ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΑΛ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ A ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΑΛ www.askisopolis.gr 3 4 .5381 Ένα κουτί περιέχει άσπρες, κόκκινες και πράσινες μπάλες. Οι άσπρες είναι 0, οι κόκκινες είναι 7, ενώ όλες οι μπάλες μαζί είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Ε.1 I. 1. α 2 = 9 α = 3 ψ p: α 2 = 9, q: α = 3 Σύνολο αλήθειας της p: Α = {-3,3}, Σύνολο αλήθειας της q: B = {3} A B 2. α 2 = α α = 1 ψ p: α 2 = α, q: α = 1 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

4.2 ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ 2 ου ΒΑΘΜΟΥ Ασκήσεις σχολικού βιβλίου σελίδας 112 114

4.2 ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ 2 ου ΒΑΘΜΟΥ Ασκήσεις σχολικού βιβλίου σελίδας 112 114 1. ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ ου ΒΑΘΜΟΥ Ασκήσεις σχολικού βιβλίου σελίδας 11 11 A Ομάδας 1. Να μετατρέψετε σε γινόμενα παραγόντων τα τριώνυμα: x 3x + x 3x Δ ( 3). 1. 9 8 1 > 0 Ρίζες: x Άρα ( 3) 1.1 3 1 3 1 ή 31 x 3x +

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ και ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ και ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ΑΣΚΗΣΕΙΣ και ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1.ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ 1.1 Σε ένα σχολείο με 00 μαθητές, οι 90 έχουν ποδήλατο, 36 έχουν «παπί», ενώ 84 άτομα δεν έχουν ούτε ποδήλατο ούτε παπί. Διαλέγουμε

Διαβάστε περισσότερα

( 2) 1 0,. Αν ρ 1, ρ 2 οι ρίζες της (ε) και

( 2) 1 0,. Αν ρ 1, ρ 2 οι ρίζες της (ε) και ΘΕΜΑ ο Δίνεται η συνάρτηση f με τύπο : f( ) α. Να βρείτε το πεδίο ορισμού της. β. Να βρείτε τα σημεία τομής της με τους άξονες αν υπάρχουν. γ. Αν α, β ρίζες της εξίσωσης: ΘΕΜΑ ο f ( ), να δείξετε ότι αβ+=0.

Διαβάστε περισσότερα

3 η δεκάδα θεµάτων επανάληψης

3 η δεκάδα θεµάτων επανάληψης η δεκάδα θεµάτων επανάληψης. Έστω η συνάρτηση f() = 80 αν < < 0 αν 0 αν i ) Να υπολογιστεί η τιµή της παράστασης Α = f( ) + f(0) 5f() f + f( ) Αν Μ(, ) και Ν(, 0) να βρείτε την εξίσωση της ευθείας ΜΝ i

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδικό ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Β Ε.Μ.Ε. (Τεύχος 96) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. f (x) s lim e. t,i 1,2,3,...

Περιοδικό ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Β Ε.Μ.Ε. (Τεύχος 96) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. f (x) s lim e. t,i 1,2,3,... Περιοδικό ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Β ΕΜΕ (Τεύχος 96) Άσκηση ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Έστω οι παρατηρήσεις δυο δειγμάτων αντίστοιχα των μεταβλητών Χ και Ψ Δίνεται ότι η μέση τιμή

Διαβάστε περισσότερα

1η έκδοση Αύγουστος2014

1η έκδοση Αύγουστος2014 mat hemat i c a. gr η έκδοση Αύγουστος04 Μία παρέα διαδικτυακών μαθηματικών φίλων, μελών του http://www.mathematica.gr, μοιράστηκε την ευθύνη, να παρουσιάσει στην κοινότητα τις λύσεις των Μαθηματικών,

Διαβάστε περισσότερα

i) Αν (,, ) είναι μια πυθαγόρεια τριάδα και είναι ένας θετικός ακέραιος, να αποδείξετε ότι και η τριάδα (,,

i) Αν (,, ) είναι μια πυθαγόρεια τριάδα και είναι ένας θετικός ακέραιος, να αποδείξετε ότι και η τριάδα (,, 1. i) Να αποδείξετε την ταυτότητα 1 ( ) ( ) ( ) + + = + +. ii) Να αποδείξετε ότι για όλους τους,, ισχύει Πότε ισχύει ισότητα; + + + +.. Λέμε ότι μια τριάδα θετικών ακεραίων (,, ) είναι όταν είναι πλευρές

Διαβάστε περισσότερα

α) Στο ίδιο σύστημα αξόνων να χαράξετε τις γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων

α) Στο ίδιο σύστημα αξόνων να χαράξετε τις γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Άλγεβρα Β-Λυκείου (2ο πακέτο ασκήσεων) 1 22630 Δίνεται η γραφική παράσταση της συνάρτησης f(x) = 3 x με x R. α) Στο ίδιο σύστημα αξόνων να χαράξετε τις γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Στέλιος Μιταήλογλοσ Δημήτρης Πατσιμάς.

Στέλιος Μιταήλογλοσ Δημήτρης Πατσιμάς. Πιθανότητες Α Λσκείοσ Στέλιος Μιταήλογλοσ Δημήτρης Πατσιμάς www.askisopolis.gr Πιθανότητες Εφαρμογές στον ορισμό πιθανότητας. Ρίχνουμε ένα νόμισμα τρεις φορές. Ποια είναι η πιθανότητα να φέρουμε και τις

Διαβάστε περισσότερα

Α. Η γραφική παράσταση της συνάρτησης 2. f(x) = α x 2 + β x + γ, α 0. f (x) x. Παράδειγμα. Περιοδικό ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Β Ε.Μ.Ε.

Α. Η γραφική παράσταση της συνάρτησης 2. f(x) = α x 2 + β x + γ, α 0. f (x) x. Παράδειγμα. Περιοδικό ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Β Ε.Μ.Ε. Περιοδικό ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Β Ε.Μ.Ε. (τεύχος 55) Μαθηματικά για την Α τάξη του Λυκείου Το τριώνυμο f(x) = α x + β x + γ, α Κώστα Βακαλόπουλου, Νίκου Ταπεινού Α. Η γραφική παράσταση της συνάρτησης f(x) αx βx γ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις)

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις) 6 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις) Η εξίσωση αx βy γ Στο Γυμνάσιο διαπιστώσαμε με την βοήθεια παραδειγμάτων ότι η εξίσωση αx βy γ, με α 0 ή β 0, που λέγεται γραμμική εξίσωση,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 01-013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Θέμα 1 ο Α. Έστω a ένας πραγματικός αριθμός. Να δώσετε τον ορισμό της απόλυτης

Διαβάστε περισσότερα

ςεδς ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Βαγγέλης Βαγγέλης Νικολακάκης Μαθηματικός

ςεδς ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Βαγγέλης Βαγγέλης Νικολακάκης Μαθηματικός 01 ςεδς ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Βαγγέλης ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Βαγγέλης Νικολακάκης Μαθηματικός ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το παραπάνω φυλλάδιο φτιάχτηκε για να προσφέρει λίγη βοήθεια κυρίως στους

Διαβάστε περισσότερα

1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας την ένδειξη Σωστό ή Λάθος και να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.

1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας την ένδειξη Σωστό ή Λάθος και να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. Κεφάλαιο Πραγματικοί αριθμοί. Οι πράξεις και οι ιδιότητές τους Κατανόηση εννοιών - Θεωρία. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας την ένδειξη Σωστό ή Λάθος και να δικαιολογήσετε την απάντησή

Διαβάστε περισσότερα

3.1 ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΑ

3.1 ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ. ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΑ Αιτιοκρατικό πείραμα ονομάζουμε κάθε πείραμα για το οποίο, όταν ξέρουμε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιείται, μπορούμε να προβλέψουμε με

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο : ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο : ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ Άλγεβρα Β Λυκείου, ο Κεφάλαιο ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο : ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΟΡΙΣΜΟΣ 1 Μια συνάρτηση ƒ λέγεται γνησίως αύξουσα σε ένα διάστημα Δ του πεδίου ορισμού της, όταν για οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας- Άλγεβρα Β ΓΕ.Λ.-Σχολικό έτος 2014-2015 ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ. Σχολικό έτος: 2014-2015

Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας- Άλγεβρα Β ΓΕ.Λ.-Σχολικό έτος 2014-2015 ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ. Σχολικό έτος: 2014-2015 ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ Α Λ Γ Ε Β Ρ Α Β Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ Σχολικό έτος: 014-015 Τα θέματα εμπλουτίζονται με την δημοσιοποίηση και των νέων θεμάτων από το Ι.Ε.Π. Γ ε ν ι κ ή Ε π ι μ έ λ ε ι

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα. Θέμα 1 Α. Να αποδείξετε ότι για δύο ενδεχόμενα Α και Β ενός δειγματικού χώρου Ω, ισχύει P(A-B)=P(A)-P( A B) (10 μονάδες)

Θέματα. Θέμα 1 Α. Να αποδείξετε ότι για δύο ενδεχόμενα Α και Β ενός δειγματικού χώρου Ω, ισχύει P(A-B)=P(A)-P( A B) (10 μονάδες) Θέματα Θέμα 1 Α. Να αποδείξετε ότι για δύο ενδεχόμενα Α και Β ενός δειγματικού χώρου Ω, ισχύει P(A-B)=P(A)-P( A B) (10 μονάδες) Β. Είναι Σωστή ή Λάθος καθεμιά από τις παρακάτω προτάσεις ; Θέμα α. Αν x

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. 118 ερωτήσεις θεωρίας με απάντηση 324 416 ασκήσεις για λύση. 20 συνδυαστικά θέματα εξετάσεων

ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. 118 ερωτήσεις θεωρίας με απάντηση 324 416 ασκήσεις για λύση. 20 συνδυαστικά θέματα εξετάσεων ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 118 ερωτήσεις θεωρίας με απάντηση 34 416 ασκήσεις για λύση ερωτήσεις κατανόησης λυμένα παραδείγματα 0 συνδυαστικά θέματα εξετάσεων Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Εισαγωγική ενότητα Το λεξιλόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΛΓΕΒΡΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΛΓΕΒΡΑ 1 ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΛΓΕΒΡΑ ΘΕΜΑ ο GI_V_ALG 16950 1.1 α) Να κατασκευάσετε ένα γραμμικό σύστημα δυο εξισώσεων με δυο αγνώστους με συντελεστές διάφορους του μηδενός, το οποίο να είναι αδύνατο. β)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ Γ.Π. ΚΕΦ 1,2,3

ΑΣΚΗΣΕΙΣ Γ.Π. ΚΕΦ 1,2,3 Ασκηση 1 ΑΣΚΗΣΕΙΣ Γ.Π. ΚΕΦ 1,2,3 Δίνεται η συνάρτηση α. Να εξετάσετε την f ως προς τα ακρότατα. β. Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης της C f στο (1,f(1)). γ. Αν το α παίρνει τιμές που προκύπτουν από

Διαβάστε περισσότερα

Από το Γυμνάσιο στο Λύκειο... 7. 3. Δειγματικός χώρος Ενδεχόμενα... 42 Εύρεση δειγματικού χώρου... 46

Από το Γυμνάσιο στο Λύκειο... 7. 3. Δειγματικός χώρος Ενδεχόμενα... 42 Εύρεση δειγματικού χώρου... 46 ΠEΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Από το Γυμνάσιο στο Λύκειο................................................ 7 1. Το Λεξιλόγιο της Λογικής.............................................. 11. Σύνολα..............................................................

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ του Παν. Λ. Θεοδωρόπουλου 0

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ του Παν. Λ. Θεοδωρόπουλου 0 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ του Παν. Λ. Θεοδωρόπουλου 0 Η Θεωρία Πιθανοτήτων είναι ένας σχετικά νέος κλάδος των Μαθηματικών, ο οποίος παρουσιάζει πολλά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στοιχεία. Επειδή η ιδιαιτερότητα

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδικό ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Β Ε.Μ.Ε. (τεύχος 56)

Περιοδικό ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Β Ε.Μ.Ε. (τεύχος 56) ΓΕΝΙΚEΣ AΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Κώστας Βακαλόπουλος, Κώστας Παπαϊωάννου, Θανάσης Χριστόπουλος Άσκηση ( λ) λ λ 5 Δίνεται η συνάρτηση F(x) x λx. α) Να βρεθεί η F (x). Ν(Β) Άρα: Β = {5}, οπότε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο. Πίνακας διερεύνησης της εξίσωσης Εξίσωση: αx 2 +βx+γ=0 (α 0) (Ε) Έχει ΥΟ ρίζες άνισες που δίνονται από τους τύπους x 1,2 =

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο. Πίνακας διερεύνησης της εξίσωσης Εξίσωση: αx 2 +βx+γ=0 (α 0) (Ε) Έχει ΥΟ ρίζες άνισες που δίνονται από τους τύπους x 1,2 = ΕΞΙΩΕΙ-ΑΝΙΩΕΙ ου ΒΑΘΜΟΥ - 38 - ΚΕΦΑΑΙΟ 4 ΚΕΦΑΑΙΟ 4 ο Εξισώσεις - Ανισώσεις β βαθµού 5.1. Μορφή και διερεύνηση της εξίσωσης β βαθµού Άθροισµα και γινόµενο των ριζών της Κάθε εξίσωση β βαθµού πριν τη λύσουµε,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΜΑ ο _6950 α) Να κατασκευάσετε ένα γραμμικό σύστημα δυο εξισώσεων με δυο αγνώστους με συντελεστές διάφορους του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. ΘΕΜΑ 2ο

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. ΘΕΜΑ 2ο ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΜΑ ο _6950 α) Να κατασκευάσετε ένα γραμμικό σύστημα δυο εξισώσεων με δυο αγνώστους με συντελεστές διάφορους του μηδενός, το οποίο να είναι αδύνατο. β) Να παραστήσετε γραφικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ-ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΚΑΜΠΥΛΗΣ Να σχεδιάσετε στο ίδιο σύστημα αξόνων τις γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων: f ()=, g()= +3,h()= -3 Να σχεδιάσετε στο ίδιο σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Άλγεβρα Α Λυκείου. Αξίζει να τονίσω ότι οι περισσότερες από τις ασκήσεις αυτές προήλθαν από διάφορα εξωσχολικά βιβλία και ιστοσελίδες συναδέλφων.

Άλγεβρα Α Λυκείου. Αξίζει να τονίσω ότι οι περισσότερες από τις ασκήσεις αυτές προήλθαν από διάφορα εξωσχολικά βιβλία και ιστοσελίδες συναδέλφων. Άλγεβρα Α Λυκείου Το υλικό αυτό αποτελείται από μικρές θεωρητικές υποδείξεις και ασκήσεις και προβλήματα που έχω αξιοποιήσει στην τάξη μου για τη διδασκαλία της Άλγεβρας της Α Λυκείου (Ημερήσιο Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Γυμνασίου ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο ο Αλγεβρικές Παραστάσεις ΛΕΜΟΝΙΑ ΜΠΟΥΤΣΚΟΥ Γυμνάσιο Αμυνταίου ΜΑΘΗΜΑ Α. Πράξεις με πραγματικούς αριθμούς ΑΣΚΗΣΕΙΣ ) ) Να συμπληρώσετε τα κενά ώστε στην κατακόρυφη στήλη

Διαβάστε περισσότερα

Η συνάρτηση y = αχ 2 + βχ + γ

Η συνάρτηση y = αχ 2 + βχ + γ Η συνάρτηση y αχ + βχ + γ Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd 1 Η συνάρτηση y αx + βx + γ με α 0 Μια συνάρτηση της μορφής y αx + βx + γ με α 0 ονομάζεται τετραγωνική

Διαβάστε περισσότερα

1.1 ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΑ

1.1 ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ. ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΑ Αιτιοκρατικό πείραμα ονομάζουμε κάθε πείραμα για το οποίο, όταν ξέρουμε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιείται, μπορούμε να προβλέψουμε με

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Β ΜΕΡΟΣ (ΑΝΑΛΥΣΗ) ΚΕΦ 1 ο : Όριο Συνέχεια Συνάρτησης

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Β ΜΕΡΟΣ (ΑΝΑΛΥΣΗ) ΚΕΦ 1 ο : Όριο Συνέχεια Συνάρτησης ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Β ΜΕΡΟΣ (ΑΝΑΛΥΣΗ) ΚΕΦ ο : Όριο Συνέχεια Συνάρτησης Φυλλάδιο Φυλλάδι555 4 ο ο.α) ΕΝΝΟΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ - ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ.α) ΕΝΝΟΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ - ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

(Έκδοση: 07 01 2015)

(Έκδοση: 07 01 2015) (Έκδοση: 07 0 05) Οι απαντήσεις και οι λύσεις είναι αποτέλεσμα της συλλογικής δουλειάς των συνεργατών του δικτυακού τόπου http://lisari.blogspot.gr Έκδοση: 07 0 05 (συνεχής ανανέωση) Το βιβλίο διατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 2 α) Να κατασκευάσετε ένα γραμμικό σύστημα δυο εξισώσεων με δυο αγνώστους με συντελεστές διάφορους του μηδενός, το οποίο να είναι αδύνατο.

ΘΕΜΑ 2 α) Να κατασκευάσετε ένα γραμμικό σύστημα δυο εξισώσεων με δυο αγνώστους με συντελεστές διάφορους του μηδενός, το οποίο να είναι αδύνατο. α) Να κατασκευάσετε ένα γραμμικό σύστημα δυο εξισώσεων με δυο αγνώστους με συντελεστές διάφορους του μηδενός, το οποίο να είναι αδύνατο. (Μονάδες 10) β) Να παραστήσετε γραφικά στο επίπεδο τις δυο εξισώσεις

Διαβάστε περισσότερα

35 = (7+ 109) =

35 = (7+ 109) = Άλγεβρα Α Λυείου Στεφανής Παναγιώτης Συνδυαστιές Ασήσεις Ασήσεις δηµοσιευµένες στο περιοδιό τεύχος 8 Άσηση α) Να δείξετε ότι: 7 + + + +... + 9 = β) Να λυθεί η ανίσωση: 7 7x + x + x +... +

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4: Διαφορικός Λογισμός

Κεφάλαιο 4: Διαφορικός Λογισμός ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Κεφάλαιο 4: Διαφορικός Λογισμός Μονοτονία Συνάρτησης Tζουβάλης Αθανάσιος Κεφάλαιο 4: Διαφορικός Λογισμός Περιεχόμενα Μονοτονία συνάρτησης... Λυμένα παραδείγματα...

Διαβάστε περισσότερα

Θεώρημα Βolzano. Κατηγορία 1 η. 11.1 Δίνεται η συνάρτηση:

Θεώρημα Βolzano. Κατηγορία 1 η. 11.1 Δίνεται η συνάρτηση: Κατηγορία η Θεώρημα Βolzano Τρόπος αντιμετώπισης:. Όταν μας ζητούν να εξετάσουμε αν ισχύει το θεώρημα Bolzano για μια συνάρτηση f σε ένα διάστημα [, ] τότε: Εξετάζουμε την συνέχεια της f στο [, ] (αν η

Διαβάστε περισσότερα

ιδιαιτεραμαθηματα.gr ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ιδιαιτεραμαθηματα.gr ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ [Δεν είναι σκόπιμο να αποκαλύψεις στο παιδί σου ότι οι μεγάλοι άντρες δεν είχαν ιδέα από άλγεβρα] ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Μ. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 Ο

1 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 Ο 1 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 Ο ΘΕΜΑ 1 ο α) Αν χ 1, χ ρίζες της εξίσωσης αχ +βχ+γ=0, 0 να δείξετε ότι S 1 και P 1 Μον. 10 β) Έστω η συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

1. Συµπλήρωσε τον πίνακα µε την κατάλληλη µαθηµατική έκφραση:

1. Συµπλήρωσε τον πίνακα µε την κατάλληλη µαθηµατική έκφραση: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις συµπλήρωσης 1. Συµπλήρωσε τον πίνακα µε την κατάλληλη µαθηµατική έκφραση: Φυσική γλώσσα Μαθηµατική γλώσσα ύο αριθµοί x, y διαφέρουν κατά και έχουν γινόµενο x (x

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο Εξισώσεις - Ανισώσεις Δευτέρου Βαθμού

ΑΛΓΕΒΡΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο Εξισώσεις - Ανισώσεις Δευτέρου Βαθμού ΑΛΓΕΒΡΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο Εξισώσεις - Ανισώσεις Δευτέρου Βαθμού 97 98 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1. Να λυθεί η εξίσωση: 1 1 1 ( x+ )(x ) = x 3 3 9. Αν η εξίσωση (x - 3) λ + 3 = λ x έχει ρίζα τον αριθμό, να υπολογιστεί

Διαβάστε περισσότερα

3. Να δειχτει οτι α + 110 20α. Ποτε ισχυει το ισον; Πειραμα τυχης: λεγεται καθε πειραμα για το οποιο δεν μπορουμε να προβλεψουμε

3. Να δειχτει οτι α + 110 20α. Ποτε ισχυει το ισον; Πειραμα τυχης: λεγεται καθε πειραμα για το οποιο δεν μπορουμε να προβλεψουμε ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ Π ε ι ρ α μ α τ υ χ η ς - Δ ε ι γ μ α τ ι κ ο ς χ ω ρ ο ς. Να δειχτει οτι α + 0 0α. Ποτε ισχυει το ισον; Πειραμα τυχης: λεγεται καθε πειραμα για το οποιο δεν μπορουμε να προβλεψουμε το αποτελεσμα,.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Κεφ. 1 - Συστήματα 1

ΑΛΓΕΒΡΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Κεφ. 1 - Συστήματα 1 ΑΛΓΕΒΡΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Κεφ. 1 - Συστήματα 1 1.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Η εξίσωση α + βy = γ 1. Υπάρχουν προβλήματα που η επίλυση τους οδηγεί σε μια γραμμική εξίσωση με δύο αγνώστους, y και η οποία είναι της μορφής

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Ν. Π Α Π Α Δ Α Κ Η Σ Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο Σ ( M S C ) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες

Γ. Ν. Π Α Π Α Δ Α Κ Η Σ Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο Σ ( M S C ) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες Γ. Ν. Π Α Π Α Δ Α Κ Η Σ Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο Σ ( M S C ) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΦΥΕ10 (Γενικά Μαθηματικά Ι) ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΠΡΟΟΔΟΙ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΠΡΟΟΔΟΙ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΠΡΟΟΔΟΙ 1. Δίνεται η αριθμητική πρόοδος με α 2 =0 και α 4 =4. α) Να δείξετε ότι ω=2 και α 1 = 2. β) Να δείξετε ότι α ν =2ν 4 και να βρείτε ποιος όρος της είναι το 98. (51 ος ) 2. α) Να

Διαβάστε περισσότερα

Α Λ Γ Ε Β Ρ Α Β Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ

Α Λ Γ Ε Β Ρ Α Β Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ Α Λ Γ Ε Β Ρ Α Β Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Όταν έχουμε δύο γραμμικές εξισώσεις αx+βy=γ και α x+β y=γ και ζητάμε τις κοινές λύσεις τους, τότε λέμε ότι έχουμε να λύσουμε ένα γραμμικό

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Γνώσεις Μαθηματικών Α - Β Λυκείου

Βασικές Γνώσεις Μαθηματικών Α - Β Λυκείου Βασικές Γνώσεις Μαθηματικών Α - Β Λυκείου Αριθμοί 1. ΑΡΙΘΜΟΙ Σύνολο Φυσικών αριθμών: Σύνολο Ακέραιων αριθμών: Σύνολο Ρητών αριθμών: ακέραιοι με Άρρητοι αριθμοί: είναι οι μη ρητοί π.χ. Το σύνολο Πραγματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ασκήσεις σχολικού βιβλίου σελίδας

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ασκήσεις σχολικού βιβλίου σελίδας ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ασκήσεις σχολικού βιβλίου σελίδας 07 3. Να αποδείξετε την ταυτότητα + + αβ βγ γα = Να αποδείξετε ότι για όλους τους α, β, γ ισχύει + + αβ + βγ + γα Πότε ισχύει ισότητα; = = + + =

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ. 3.1 ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ 1 ου ΒΑΘΜΟΥ. Οι ανισώσεις: αx + β > 0 και αx + β < 0

ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ. 3.1 ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ 1 ου ΒΑΘΜΟΥ. Οι ανισώσεις: αx + β > 0 και αx + β < 0 3 ΝΙΣΩΣΕΙΣ 31 ΝΙΣΩΣΕΙΣ 1 ου ΒΘΜΟΥ Οι ανισώσεις: α + β > 0 και α + β < 0 Γνωρίσαμε στο Γυμνάσιο τη διαδικασία επίλυσης μιας ανίσωσης της μορφής α β 0 ή της μορφής α β 0, με α και β συγκεκριμένους αριθμούς

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις των θεμάτων ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 MAΪΟΥ 2014 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Λύσεις των θεμάτων ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 MAΪΟΥ 2014 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 MAΪΟΥ 04 Λύσεις των θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 80 ΝΙΚΑΙΑ ΝΕΑΠΟΛΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0965897 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΡΟΥΤΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΟΥΡΝΟΥΤΣΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ Η έννοια του μιγαδικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ i) Να αποδείξετε την ταυτότητα α β γ αββγγα α β βγ γα ii) Να αποδείξετε ότι για όλους τους αβγ,, ισχύει Πότε ισχύει ισότητα; α β γ αβ βγ γα Λέμε ότι μια τριάδα θετικών ακεραίων β,

Διαβάστε περισσότερα

Δύο φίλοι θα παίξουν τάβλι και αποφασίζουν νικητής να είναι εκείνος που θα κερδίσει τρεις συνολικά παρτίδες ή δύο συνεχόμενες παρτίδες.

Δύο φίλοι θα παίξουν τάβλι και αποφασίζουν νικητής να είναι εκείνος που θα κερδίσει τρεις συνολικά παρτίδες ή δύο συνεχόμενες παρτίδες. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 3 ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Άσκηση (Προτάθηκε από pito ) Για ένα φάρμακο σε πειραματικό στάδιο αποδείχθηκε ότι δημιουργεί δύο ειδών παρενέργειες. Η πιθανότητα να δημιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά Προσανατολισμού Γ Λυκείου, 1.1-1.7. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών Μ Α Θ Η Μ Α Τ Α ΣΤΑ Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α

Μαθηματικά Προσανατολισμού Γ Λυκείου, 1.1-1.7. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών Μ Α Θ Η Μ Α Τ Α ΣΤΑ Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών Μ Α Θ Η Μ Α Τ Α ΣΤΑ Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α Π Ρ Ο Σ Α Ν Α Τ Ο Λ Ι Σ Μ Ο Υ Θ Ε Τ Ι Κ Ω Ν Σ Π Ο Υ Δ Ω Ν, Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Σ & Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

4.1. Πολυώνυμα. Η έννοια του πολυωνύμου

4.1. Πολυώνυμα. Η έννοια του πολυωνύμου 4.1 Πολυώνυμα Η έννοια του πολυωνύμου ΟΡΙΣΜΟΙ 1. Μονώνυμο του x ονομάζουμε κάθε παράσταση της μορφής αx ν, όπου α R, ν N (σταθερές) και x R (μεταβλητή). 2. Πολυώνυμο του x ονομάζουμε κάθε παράσταση της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ 5 ΜΕΛΕΤΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό θα δούμε πώς, με τη βοήθεια των πληροφοριών που α- ποκτήσαμε μέχρι τώρα, μπορούμε να χαράξουμε με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια τη γραφική παράσταση

Διαβάστε περισσότερα

2010-2011. 4 o Γενικό Λύκειο Χανίων Γ τάξη. Γενικής Παιδείας. Ασκήσεις για λύση

2010-2011. 4 o Γενικό Λύκειο Χανίων Γ τάξη. Γενικής Παιδείας. Ασκήσεις για λύση 00-0 o Γενικό Λύκειο Χανίων Γ τάξη Μαθηματικά Γενικής Παιδείας γ Ασκήσεις για λύση Επιμέλεια: Μ Ι Παπαγρηγοράκης http://usersschgr/mipapagr Γ Λυκείου Μαθηματικά Γενικής Παιδείας ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΑ-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4 ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΞΙΣΩΣΗΣ α + β + γ = 0 α 0 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΙΑΚΡΙΝΟΥΣΑΣ 1. Να λυθούν οι παρακάτω εξισώσεις ως προς ή y: α) - 4 = 0 β) 3 = 4 γ) + - 15 = 0 δ) 5-18 -

Διαβάστε περισσότερα

Α Λ Γ Ε Β Ρ Α ΤΗΣ Α Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ - ΛΑΘΟΥΣ

Α Λ Γ Ε Β Ρ Α ΤΗΣ Α Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ - ΛΑΘΟΥΣ Α Λ Γ Ε Β Ρ Α ΤΗΣ Α Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ - ΛΑΘΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ 1. Για οποιαδήποτε ενδεχόμενα Α, Β ενός δειγματικού χώρου Ω ισχύει η σχέση ( ) ( ) ( ).. Ισχύει ότι P( A B) P( A

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ - ΘΕΜΑ Ο Έστω η συνάρτηση f( ) =, 0 ) Να αποδείξετε ότι f ( ). f( ) =. ) Να υπολογίσετε το όριο lm f ( )+ 4. ) Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΛΓΕΒΡΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΛΓΕΒΡΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 1.1

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΛΓΕΒΡΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΛΓΕΒΡΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 1.1 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΛΓΕΒΡΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΛΓΕΒΡΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 1.1 ΘΕΜΑ ο ΘΕΜΑ 16950 α) Να κατασκευάσετε ένα γραμμικό σύστημα δυο εξισώσεων με δυο αγνώστους με συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Φεργαδιώτης Αθανάσιος ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Θέμα 4 ο (2) -2- Τράπεζα θεμάτων Άλγεβρας Β Λυκείου Φεργαδιώτης Αθανάσιος -3- Τράπεζα θεμάτων Άλγεβρας Β Λυκείου Φεργαδιώτης Αθανάσιος ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Φεργαδιώτης Αθανάσιος ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ. Θέμα 2 ο (42)

Φεργαδιώτης Αθανάσιος ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ. Θέμα 2 ο (42) Φεργαδιώτης Αθανάσιος ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Θέμα ο (4) -- Τράπεζα θεμάτων Άλγεβρας Β Λυκείου - Φεργαδιώτης Αθανάσιος -3- Τράπεζα θεμάτων Άλγεβρας Β Λυκείου - Φεργαδιώτης Αθανάσιος ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Ε Σ 2 0 1 4 Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α K A I Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Σ Τ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Η Σ

Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Ε Σ 2 0 1 4 Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α K A I Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Σ Τ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Η Σ Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Ε Σ 0 Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α K A I Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Σ Τ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Η Σ Ε π ι μ ε λ ε ι α : Τ α κ η ς Τ σ α κ α λ α κ ο ς Π α ν ε λ λ α δ ι κ ε ς Ε ξ ε τ α σ ε ι ς ( 0 ) o ΘΕΜΑ A. Aν n

Διαβάστε περισσότερα