Ατομική και Μοριακή Φυσική

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ατομική και Μοριακή Φυσική"

Transcript

1 Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ατομική και Μοριακή Φυσική Λεπτή υφή Λιαροκάπης Ευθύμιος

2 Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Common. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε Άδεια χρήσης άλλου τύπου, αυτή πρέπει να αναγράφεται ρητώς.

3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Λεπτή υφή 5.1 Σχετικιστική εξίσωση Schrodinger Η δημιουργία της εξίσωσης του Schrodinger βασίστηκε στην κλασική p Ze εξίσωση της ενέργειας, δηλαδή την H m 4 or (5.1) όπου m είναι η ανηγμένη μάζα του συστήματος πυρήνα-ηλεκτρονίου. Μολονότι ο βασικός διαχωρισμός των ηλεκτρονικών καταστάσεων που προκύπτουν από την λύση αυτής της εξίσωσης του Schrodinger είναι σωστός, μια πιο λεπτομερής μελέτη των φασμάτων εκπομπής των πιο βαριών πυρήνων, δείχνει άρση του ενεργειακού εκφυλισμού των στιβάδων και μετατόπιση των ενεργειών τους. Με βάση την ανάλυση που κάναμε στο προηγούμενο κεφάλαιο, αυτό θα οφείλεται στην ύπαρξη επί πλέον όρων στην αρχική Χαμιλτονιανή, που χρησιμοποιήθηκε. Η πρώτη διόρθωση που μπορεί να προβλεφθεί είναι η χρήση της σχετικιστικής εξίσωσης της ενέργειας, αντί της κλασικής. Επομένως, θα ακολουθήσουμε την ίδια μεθοδολογία ξεκινώντας από την σχέση 4 E m c c p (5.) και αντικαθιστώστας E i και p i t (5.3) Τότε θα προκύψει η εξίσωση Klein-Gordon 4 c m c (5.4) t Αυτή η εξίσωση θα εκφράζει ένα σχετικιστικό σωματίδιο χωρίς, άλλους βαθμούς ελευθερίας. Η λύση για το επίπεδο κύμα θα είναι, κατά τα γνωστά, η ( r, t) Aexp ik r t, που οδηγεί στην σχέση για την ενέργεια 4 c k m c (5.5) Στην περίπτωση αλληλεπίδρασης με την ΗΜ ακτινοβολία, θα υπάρξει μια αλλαγή στην εξίσωση ενέργειας, που για σωματίδιο φορτίου q θα πάρει την μορφή 4 E q cp qa m c (5.6) Αυτή η εξίσωση στην περίπτωση λύσης μόνιμης κατάστασης ενέργειας Ε της μορφής ( r, t) u( r )exp iet / (5.7) και ΗΜ κύματος που οφείλεται σε δυναμικό Coulomb, δηλαδή όπου Ze A 0, ( r), θα καταλήξει στην εξής εξίσωση για την χωρική συνιστώσα 4 o r 4 c m c u( r ) E q ( r) u( r ) (5.8) Με την ίδια μέθοδο που ακολουθήθηκε για την περίπτωση της μη-σχετικιστικής εξίσωσης του Schrodinger, δηλαδή την μέθοδο των χωριζομένων μεταβλητών, u( r,, ) R( r) Y lm (, ) (5.9) Μέσω των σφαιρικών αρμονικών Y (, ), θα προκύψει η εξίσωση lm 5-1

4 4 1 d d l( l 1) ( E q ) m c r R( r) R( r) r dr dr r (5.10) c Το δεξιό μέρος της εξίσωσης αυτής στην περίπτωση μικρών κινητικών ενεργειών ως προς το mc και θέτοντας E mc E καταλήγει στον αντίστοιχο μη-σχετικιστικό όρο m E q R ( r ) και στις γνωστές λύσεις για το άτομο του υδρογόνου. Η λύση της εξίσωσης (5.10) με μεθοδολογία αντίστοιχη της μη-σχετικιστικής δίνει λύσεις που αίρουν μερικώς τον ενεργειακό εκφυλισμό και διαχωρίζουν τις καταστάσεις με τον ίδιο κύριο κβαντικό αριθμό n, ανάλογα με τον τροχιακό κβαντικό αριθμό l (λεπτή υφή). Η ενέργεια τότε θα δίνεται από την έκφραση 4 4 Z e Ze 1 3 n Enl mc (5.11) o c n o n l Ο πρώτος όρος αφορά την ενέργεια mc, ο ος όρος δίνει την ενέργεια της μησχετικιστικής εξίσωσης για το άτομο του υδρογόνου και ο 3 ος αφορά έναν επί πλέον όρο που αίρει τον εκφυλισμό ανάμεσα σε στιβάδες ίδιου n αλλά διαφορετικού l. Όμως δεν συμφωνεί με τα πειραματικά δεδομένα ως προς την ενεργειακή απόσταση των στιβάδων με την άρση του ενεργειακού εκφυλισμού. Επί πλέον, η όλη μεθοδολογία που ακολουθήσαμε παρουσιάζει μια ενδογενή δυσκολία, αφού δεν είναι δυνατόν να αναπαράξει το σπιν του ηλεκτρονίου, που είναι μια εσωτερική ιδιότητα του ηλεκτρονίου. Ο Pauli προσπάθησε να το προσθέσει στην εξίσωση του Schrodinger, μέσω της εισαγωγής των πινάκων και με αντίστοιχη μεταβολή της μησχετικιστικής εξίσωσης. Αυτή η μεθοδολογία δεν θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε μια σχετικιστική εξίσωση, αφού οι τρεις πίνακες του Pauli, που θα αναφερθούν παρακάτω, προφανώς δεν ικανοποιούν τους μετασχηματισμούς του Lorentz (δεν περιλαμβάνουν χρονική συνιστώσα). 5. Εξίσωση του Dirac Για να ξεπεράσει τα προβλήματα της σχετικιστικής εξίσωσης του Schrodinger και να δημιουργήσει μια εξίσωση που θα περιλαμβάνει και τον εσωτερικό βαθμό ελευθερίας, ο Dirac σκέφθηκε να χρησιμοποιήσει μια 1 ου βαθμού εξίσωση, που θα είναι συμβατή με τους μετασχηματισμούς του Lorentz (covariant). Ας ξεκινήσουμε πάλι από την σχετικιστική ενέργεια (5.) που θα την γράψουμε ως E c p mc E c p mc 0 (5.1) Όπου τα, (,, ), είναι τέσσερις κατάλληλα επιλεγμένες ποσότητες. Από x y z τις πράξεις προκύπτει ότι θα πρέπει να ισχύει ότι 0 Αυτό δεν θα μπορούσε να ισχύει αν τα, ήταν αριθμοί, παρά μόνον αν οριστούν ως κατάλληλα επιλεγμένοι πίνακες, που δεν θα αντιμετατίθενται. Με την αντικατάσταση (5.3) θα προκύψει η διαφορική εξίσωση i i c mc i i c mc t t Ο Dirac επέλεξε για την κυματοσυνάρτηση ψ την εξίσωση 0 (5.13) 5-

5 i i c mc t που μπορεί να γραφεί και ως 0 (5.14) i i c mc c p mc (5.15) t Η εξίσωση αυτή του Dirac διαφέρει από την μη-σχετικιστική εξίσωση του Schrodinger στο ότι περιλαμβάνει τον τελεστή της ορμής στην 1 η δύναμη, αντί της ης δύναμης της εξίσωσης του Schrodinger. Επί πλέον, η κυμασυνάρτηση ψ δεν μπορεί πια να είναι μία συνάρτηση, αφού τα, είναι πίνακες, αλλά θα έχει περισσότερες της μιας συνιστώσας (όση είναι η διάσταση των πινακών, ). Με τις πράξεις στην (5.1) προκύπτει ότι θα πρέπει k k l l k 3 k k 4 E c pk pk p l mc pk m c k 1 k 1 l1 k 1 k l που για να ισχύει και να δίνει την σχετικιστική εξίσωση ενέργειας (5.) θα πρέπει ,,, 0,,, Όπου έχει οριστεί ο αντιμεταθέτης δύο τελεστών (ή πινάκων) ως (5.16) A, B AB BA (5.17) Το ερώτημα που προκύπτει είναι η (ελάχιστη) διάσταση Ν των πινάκων,, που ικανοποιούν αυτές τις σχέσεις. Από τους τέσσερις πίνακες,, κάποιος μπορεί να κατασκευάσει με πολλαπλασιασμό νέους πίνακες. Έτσι μπορεί να δημιουργήσει το γινόμενο ανά δύο (6 πίνακες), ανά τρεις (4 πίνακες) και ανά τέσσερις (1 πίνακας). Μαζί με τους 4 πίνακες, και τον μοναδιαίο αποτελούν 16 πίνακες. Όλοι οι άλλοι συνδυασμοί θα εκφράζονται από αυτούς τους πίνακες. Για έναν (ψευδοευκλίδειο) 4- διάστατο χώρο, προκύπτει ότι η ελάχιστη τιμή του Ν είναι 4. Ακόμη αποδεικνύεται ότι αυτοί οι πίνακες μπορούν να προσδιοριστούν μέσω 1 ενός unitary μετασχηματισμού O O (όπου ν=1-4) (5.18) που δεν αλλάζει τις ιδιότητες των πινάκων. Συνήθως επιλέγεται η μορφή των πινάκων του Dirac που κάνουν τον πίνακα β διαγώνιο. Δηλαδή η μορφή 0 I 0, (5.19) 0 0 I 1 0 Όπου I ο μοναδιαίος πίνακας και οι πίνακες του Pauli i 1 0 1,, 3 (5.0) 1 0 i

6 Επομένως οι πίνακες, θα έχουν την μορφή (5.1) i i x, y, z, i i Η κυματοσυνάρτηση θα έχει τέσσερις συνιστώσες και θα είναι της μορφής 1( r, t) ( r, t) (5.) 3( r, t) 4( r, t) Το επίπεδο κύμα θα έχει επίσης τέσσερις συνιστώσες και θα είναι A1 A exp i k r t A 3 A4 Αν αντικαταστήσουμε στην (5.15) θα έχουμε τις εξής τέσσερις ομογενείς εξισώσεις z x y x y z z x y x y z E mc A cp A c p ip A E mc A c p ip A cp A E mc A cp A c p ip A E mc A c p ip A cp A (5.3) (5.4) Για να έχουν λύση αυτές οι εξισώσεις, θα πρέπει η ορίζουσα των συντελεστών των 4 A, που λαμβάνει τιμή E m c c p i Υπάρχουν όμως δύο περιπτώσεις για την ενέργεια, Η θετική λύση Ενώ η αρνητική 4 E c p m c να είναι μηδέν, το οποίο ισχύει. 4 E c p m c. δίνει τις συνιστώσες cp c px ipy A 1, A 0, A, A z E mc E mc c p ip cp A A A A x y z 1 0, 1, 3, 4 E mc E mc 4 E c p m c cp c px ipy A, A, A 1, A 0 z E mc E mc c p ip cp A, A, A 0, A 1 x y z E mc E mc (5.5a) (5.5b) 5-4

7 Για να καταλάβουμε την φυσική σημασία των δύο ζευγών λύσεων ας δούμε τι συμβαίνει στο όριο της μη-σχετικιστικής περίπτωσης. Στο πρώτο ζεύγος (5.5a) λύσεων τα Α 3, Α 4 τείνουν στο μηδέν, ενώ στο δεύτερο (5.5b) τα Α 1, Α τείνουν στο μηδέν. Αντιστοιχούν δε σε καταστάσεις με θετικές και αρνητικές ενέργειες. Όταν θα εισάγουμε και το ΗΜ πεδίο, αποδεικνύεται ότι θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε τις λύσεις αρνητικής ενέργειαςς ισοδύναμα ως λύσεις για σωματίδιο με φορτίο αντίθετο του αρχικού (αντισωματίδιο). Η ιδιοτιμή της προβολής του σπιν προκύπτει από τον τελεστή του σπιν που είναι 0 πίνακες 4 4 της μορφής, S (5.6) 0 Αν αγνοήσουμε τις μικρές συνιστώσες της κάθε μιας λύσης (θετικής και αρνητικής ενέργειας), προκύπτει ότι ο πρώτος όρος από τις δύο άλλες συνιστώσες αντιστοιχεί σε προβολή του σπιν, ενώ ο δεύτερος σε. 5.3 Εξίσωση του Dirac με ΗΜ πεδίο Με την παρουσία ΗΜ κύματος θα έχουμε την αντικατάσταση p p qa και E E q, που οδηγεί στην εξής μορφή της εξίσωσης του Dirac (5.15) i i c cq A q mc (5.7) t 1,, 3, 4 (5.8) H c p qa q mc (5.9) όπου η κυματοσυνάρτηση ψ έχει τέσσερις συνιστώσες που προέρχεται από την χαμιλτονιανή Η συζυγής (adjoint) εξίσωση της (5.7) θα είναι η i i c cqa q mc (5. 30) t Όπου * * * * 1,, 3, 4 (5.31) Από τις δύο αυτές εξισώσεις προκύπτει ότι η πυκνότητα πιθανότητας παρατήρησης του ηλεκτρονίου θα ικανοποιεί την εξίσωση συνέχειας 4 i1 i P( r, t) P P t t αν ορίσουμε το ρεύμα πυκνότητας ως j c c j 0 Αυτό αποδεικνύει ότι η ποσότητα c είναι ένας τελεστής ταχύτητας. (5.3) (5.33) (5.34) 5.4 Εξίσωση του Pauli Στην περίπτωση των στάσιμων καταστάσεων θα ψάξουμε για λύσεις της μορφής ( r, t) ( r )exp( it) (5.35) 5-5

8 Η αντικατάσταση στην (5.6) δίνει την εξίσωση E( r ) i c cq A q mc ( r ) (5.36) Ας γράψουμε την συνάρτηση ( r ( r ) ) με την μορφή ( r) (5.37) ( r ) όπου ( r ) και ( r ) κάποια μεγέθη (pinor) με δύο στοιχεία. Τότε θα έχουμε τις εξισώσεις E ( r ) ci qa( r) q mc ( r ) (5.38) E ( r ) c i qa ( r ) q mc ( r ) Αν θέσουμε E mc E τότε προκύπτει ότι E ( r ) ci qa( r ) q ( r) E mc ( r ) c i qa ( r ) q ( r ) και (5.39) Στην μη-σχετικιστική περίπτωση E mc q mc, επομένως 1 ( r ) i qa ( r ) (5.40) mc p που δηλώνει ότι το η είναι μικρότερο από το ξ κατά φορές, δηλαδή είναι mc c μια μικρή συνιστώσα, ενώ η ξ είναι η μεγάλη συνιστώσα της ψ. Αντικαθιστώντας το η στην εξίσωση για το ξ έχουμε 1 E ( r ) i qa q ( r ) (5.34) m Για τους πίνακες του Pauli ισχύουν οι ιδιότητες 1, x y z i, i, i x y y x z y z z y x z x x z y Tr Tr Tr 0 x y z det det det 1 Επειδή ισχύει ότι x y z προκύπτει η εξίσωση του Pauli A B A B i A B (5.35) (5.36) 1 q E ( r ) i qa B q ( r ) (5.37) m m όπου B A είναι το μαγνητικό πεδίο. e Για q e ο όρος B m περιγράφει μια αλληλεπίδραση του εξωτερικού μαγνητικού πεδίου με το σπιν, μέσω της εσωτερικής μαγνητικής ροπής M, με τον όρο M B. Επομένως, η εσωτερική μαγνητική ροπή θα έχει την τιμή 5-6

9 S e M B gb g S (5.38) m e Όπου η μαγνητόνη του Bohr ορίζεται ως B (5.39) m Ενώ ο γυρομαγνητικός λόγος του σπιν του ηλεκτρονίου έχει τιμή g. Ο τελεστής του σπιν εκφρασμένος σε σχέση με τους πίνακες του Pauli θα είναι ίσος προς S (5.40) 5.5 Δυναμικό Coulomb. Ανάπτυξη μέχρι όρους τάξης (υ/c) Για να βρούμε τον επόμενο όρο προσέγγισης μέχρι τάξη (υ/c) θα ξεκινήσουμε από τις γενικές σχέσεις για την περίπτωση δυναμικού Coulomb όπου Ze A 0, q e V ( r) (5.41) 4 or Από την ακριβή λύση θα έχουμε ότι 1 ( r ) c i ( r ) E mc V ( r) (5.4) Αντικαθιστώντας στην άλλη σχέση (5.3) έχουμε ότι 1 E ( r ) c i i ( r ) V ( r) ( r ) E mc V ( r) (5.43) Όμως 1 1 E V 1 E mc V mc mc (5.44) Μετά από πράξεις καταλήγουμε στην εξίσωση (5.45) E V ( r) 1 1 dv dv E ( r ) V ( r) L S ( r) m m mc m c r dr 4m c dr r όπου θέσαμε την στροφορμή ως L r p r i και S. p Επειδή E V έχουμε τον 3 ον 4 E V ( r) p όρο (5.46) 3 m m mc 8m c Το ίδιο θα προέκυπτε αν αναπτύσσαμε απ ευθείας την σχέση 4 4 p p c p m c mc 3 m 8m c (5.47) και αποτελεί την σχετικιστική διόρθωση στον όρο της κινητικής ενέργειας. Επειδή ο 1 ος p όρος είναι m, ο λόγος των δύο όρων 3ος /1 ος p θα είναι 4m c c. Ο 4 ος 1 1 dv όρος που εκφράζει την αλληλεπίδραση σπιν-τροχιακού L S (5.48) m c r dr αποτελεί και αυτός διόρθωση τάξης μεγέθους (υ/c). 5-7

10 Αν λάβουμε υπόψη μας ότι V είναι το δυναμικό Coulomb προκύπτει ότι dv Ze dr r και σε πρώτο όρο διαταραχής η συνεισφορά του 5 ου όρου θα είναι ίση 4 o Ze προς ( r) (5.49) m c 4 o και αποτελεί μια σχετικιστική διόρθωση στην δυναμική ενέργεια και έχει τάξη μεγέθους (υ/c) και ονομάζεται διόρθωση του Darwin. Τελικά η χαμιλτονιανή μέχρι τάξη μεγέθους (υ/c) γράφεται ως 4 p p 1 1 dv Ze H V ( r) L S ( r ) 3 m 8m c m c r dr m c 4 o (5.50) Δηλαδή έχει την μορφή H Ho H 1 H H 3 (5.51) όπου η μη-σχετικιστική χαμιλτονιανή H o p Ze m 4 r (5.5) 4 p 1 1 dv H 1, H 3 L S Ze και H 3 ( ) r (5.53) 8m c m c r dr m c 4 o Οι αρχικές μη-διαταραγμένες κυματοσυναρτήσεις θα είναι εκείνες που προκύπτουν από την μη-σχετικιστική εξίσωση του Schrodinger, αφού λάβουμε όμως υπόψη μας και το σπιν. Δηλαδή θα είναι της μορφής nlml m nlm l 1/, m (5.54) Όπου H E (5.55) Και οι o nlml n nlml μπορούν να γραφούν ως επαλληλία καταστάσεων με σπιν + και 1/, m 1 0 (pinor) μέσω των δύο διανυσμάτων,. (5.56) 0 1 Δηλαδή θα ισχύει ότι 1 0 1/,1/, 1/, 1/, που θα αποτελούν τις δύο 0 1 ιδιοσυναρτήσεις του τελεστή του σπιν S. Έτσι θα έχουμε ότι 3 Sz, Sz, S 1/, m 1/, m. (5.57) 4 Με βάση αυτά τα αποτελέσματα οι δύο τελεστές θα δίνονται από τις σχέσεις S z και S (5.58) Στην γενική περίπτωση θα μπορούμε να αναλύσουμε μια συνάρτηση του σπιν στις δύο ιδιοσυναρτήσεις ως και τότε οι ποσότητες θα εκφράζουν την πιθανότητα να προκύψει από μια μέτρηση του σπιν ποσότητα /. o 5.6 Σχετικιστική διόρθωση στην κινητική ενέργεια 4 p H 8m c

11 Ο όρος που οφείλεται στην διόρθωση από την κινητική ενέργεια είναι της 4 p μορφής H 1 και δεν περιλαμβάνει το σπιν. Επειδή οι ιδιοσυναρτήσεις του 3 8m c ατόμου του υδρογόνου για κάποιο κύριο κβαντικό αριθμό n είναι εκφυλισμένες ως προς τα l, ml, m, θα πρέπει να εφαρμόσουμε την θεωρία διαταραχών εκφυλισμένων καταστάσεων. Θα πρέπει επομένως να διαγωνοποιήσουμε τον πίνακα με στοιχεία nlml m H 1 nlml m. Μπορεί όμως να αποδειχθεί ότι η διαταραχή H 1 αντιμετατίθεται με τις συνιστώσες του τελεστή της στροφορμής, δηλαδή ότι L, H 1 0. Το ίδιο και ως προς τον τελεστή του σπιν. Αυτό σημαίνει ότι οι τελεστές αυτοί έχουν κοινές ιδιοσυναρτήσεις και τα μη-διαγώνια στοιχεία του πίνακα θα μηδενιστούν. Δηλαδή ο πίνακας θα είναι διαγώνιος, οι κυματοσυναρτήσεις nlml m εξακολουθούν να αποτελούν την σωστή βάση συναρτήσεων και η διαταραχή θα μετακινήσει απλά τις ενέργειες. Επί πλέον, δεν θα αρθεί ο ενεργειακός εκφυλισμός ως προς τα ml, m. Στην 1 η τάξη προσέγγισης η μετατόπιση της ενέργειας θα είναι E H. (5.59) 1 nlm m 1 nlm m l l 4 p Ze p Ze p Ze Επειδή H o Ho Ho m 4 or m 4 or 4m 4 or Έτσι προκύπτει ότι 4 p 1 Ze E1 nlml m 3 nlml m nlml m H o nlml m 8m c mc 4 or 1 Ze nlml m En nlmlm mc 4 or mc 4 r 4 r Που μετά από τους υπολογισμούς καταλήγει στην σχέση 1 Ze 1 Ze 1 E n En o nlml m o nlml m (5.60) (5.61) Z 3 n E1 E n (5.6) n 4 l 1 Όπου α είναι η σταθερά λεπτής υφής. Παρατηρούμε ότι αίρεται ο ενεργειακός εκφυλισμός ως προς τον τροχιακό κβαντικό αριθμό, αλλά δεν αίρεται ως προς τον μαγνητικό και το σπιν dv Ο όρος σπιν-τροχιακού H L S m c r dr Ας γράψουμε τον ο 1 1 dv όρο διαταραχής H L S m c r dr με την μορφή H ( r) L S 1 Ze 1, όπου ( r) 3 m c 4 o r (5.63) 5-9

12 Εύκολα μπορούμε να αποδείξουμε ότι ο τελεστής L (και ο S ) αντιμετατίθεται με το H ενώ οι συνιστώσες των L και S δεν αντιμετατίθενται. Επομένως, η διαταραχή αυτή δεν συνδέει καταστάσεις με διαφορετικές τιμές της στροφορμής l. Για κάθε l όμως υπάρχουν (l+1) καταστάσεις που θα διαταραχθούν διαφορετικά. Επομένως, για να υπολογιστούν οι ιδιοενέργειες θα πρέπει να διαγωνοποιηθεί ένας τετραγωνικός πίνακας της μορφής [(l+1)] [(l+1)]. Αντί όμως να κάνουμε διαγωνοποίηση αυτού του πίνακα, μπορούμε να ξεκινήσουμε με άλλη βάση ιδιοσυναρτήσεων (δηλαδή με κάποιο γραμμικό συνδυασμό των (l+1) εκφυλισμένων ενεργειακά συναρτήσεων), όπου το L S να είναι διαγώνιο. Αυτό επιτυγχάνεται με την παρακάτω διαδικασία. Έστω J L S. (5.64) J L S Τότε J L S L S L S (5.65) Αντί των καταστάσεων με ιδιοτιμές τις ( n, l, m, m ), θα πάρουμε καταστάσεις με ιδιοτιμές ( n, l, j, m ). j j l 1 Επειδή το σπιν είναι ½ έχουμε ότι l 0 για j 1 l 0. (5.66) Για την προβολή του j θα έχουμε ότι m j, j 1, j,, j. (5.67) j Ο τρόπος δημιουργίας των καταστάσεων ( n, l, j, m ) από τις ( n, l, m, m ) δίνεται από κάποιους πίνακες (συντελεστές Clebch-Gordan) και προκύπτουν από την συμμετρία των καταστάσεων με την θεωρία ομάδων. Σ αυτή την βάση των ο τελεστής L S είναι διαγώνιος και επομένως, η nljm j διαταραχή H απλά μετακινεί τις στιβάδες. Ο υπολογισμός δίνει εύκολα ότι Για l 0 1 E nljm ( r ) J L S j nljm j Όπου =1/. Θα έχουμε ότι Όμως Επομένως j( j 1) l( l 1) ( 1) nljm ( r) j ( r) nljm j nljm j 3 1 Z 3 r 3 3 nl on l l l Τελικά θα προκύψει ότι nl Ze m c 4 1 Ze 1 3 o l j r nl nljm j l (5.68). (5.69). (5.70) 3 1 m c o on l l l 1 Z l l E En nl l 1 1 l 1 Ενώ για l 0 θα έχουμε E 0. Z όταν j l 1 j l 1 (5.71) (5.7) 5-10

13 Ze 5.8 Ο όρος του Darwin H 3 ( r ) m c 4 o Η προέλευση αυτού του όρου έχει να κάνει με την εξίσωση του Dirac, δίνει μια διόρθωση για τις -στιβάδες για τις οποίες η αλληλεπίδραση σπιν-τροχιακού μηδενίζεται και ουσιαστικά δημιουργείται από γρήγορες ταλαντώσεις του ηλεκτρονίου γύρω από την θέση του, που αλλοιώνουν το μέσο δυναμικό που νοιώθει από τον πυρήνα. Ο όρος αυτός δεν δρα στο σπιν και είναι διαγώνιος στα ( l, ml, m ). Αποδεικνύεται ότι εφαρμόζεται μόνο στις καταστάσεις εξ αιτίας της συνάρτησης δέλτα, που λαμβάνει τιμές διάφορες του μηδενός, μόνο στο κέντρο του ατόμου, όπως και μόνο οι καταστάσεις. Επομένως, μόνο για τις καταστάσεις με l 0 Z Ze Ze E3 n00 ( r ) n00 n00(0) En m c 4 o m c 4 o n (5.73) 3 1 Z αφού 00(0) n Rno (0) n (5.74) o 5.9 Η συνολική διαταραχή Η συνολική διαταραχή από τους τρεις όρους θα είναι ίση προς E E E E (5.75) nj 1 3 Συνοψίζοντας τις τρεις περιπτώσεις, l 0, j l 1, 1 j l, καταλήγουμε στην εξής γενική σχέση Z n 3 Enj E n n j 1 4 (5.76) Z n 3 Και Enj En Enj E n 1 (5.77) n j 1 4 Επειδή Ε n ~Z /n το ΔΕ n θα είναι ανάλογο του Z 4 και αντιστρόφως ανάλογο του n 4. Μια ελαφρώς μεγαλύτερη ενέργεια που εξαρτάται από τις τιμές των n, j (μικραίνει με την αύξηση αυτών) και από το Ζ (αυξάνει ποσοστιαία τετραγωνικά με αυτό και σε απόλυτη τιμή με την 4 η δύναμη). Υπάρχει δυνατότητα να λυθεί η εξίσωση του Dirac στην περίπτωση του κεντρικού δυναμικού ( Ze / 4 or ) επακριβώς. Τότε το αποτέλεσμα για την ενέργεια είναι E 1 Z n j j 1 Z Dirac nj mc 1 (5.78) Η ακριβής αυτή σχέση συμφωνεί με την παραπάνω σχέση στον όρο προσέγγισης Z. 5-11

14 e 1 Είναι φανερό ότι η διαταραχή εξαρτάται από τον όρο, και (4 o ) c 137, 036 για τον λόγο αυτό ονομάζεται σταθερά λεπτής υφής. Από τις n ενεργειακά εκφυλισμένες καταστάσεις για κάθε κύριο κβαντικό αριθμό n (K, L, M,..στιβάδες), υπάρχει μια μερική άρση του εκφυλισμού που εξαρτάται από την τιμή του j,,, n, δηλαδή διαιρείται σε n διαφορετικές καταστάσεις (πολλαπλότητα λεπτής υφής). Ο διαχωρισμός ονομάζεται λεπτής υφής. Επειδή ο σχετικιστικός όρος και η διόρθωση του Δαρβίνου δεν εξαρτώνται από το j (μετατοπίζονται μαζί όλες οι στιβάδες με τον ίδιο τροχιακό αριθμό), ο διαχωρισμός των στιβάδων για τα διαφορετικά j, αλλά τον ίδιο τροχιακό αριθμό, θα οφείλεται στην αλληλεπίδραση σπιν-τροχιακού. Π.χ. στα αλκάλια οι μεταπτώσεις 3p 3 θα έπρεπε να αποτελούνται από μια (κίτρινη) γραμμή, όμως είναι μια διπλή (κίτρινη) γραμμή. Για τον λόγο αυτό συχνά εννοούμε με τον όρο λεπτή-υφή την αλληλεπίδραση σπιντροχιακού. Η εξήγηση για τις διπλές γραμμές στο φάσμα εκπομπής του νατρίου είναι: Για την p στιβάδα η αλληλεπίδραση σπιν-τροχιακού θα έχει ως αποτέλεσμα να διαχωριστούν οι καταστάσεις με βάση την τιμή του j (=1/ και 3/). Η στιβάδα με υψηλότερη τιμή του j θα έχει υψηλότερη ενέργεια, όπως φαίνεται στο σχήμα. Οι -στιβάδες δεν θα έχουν αλληλεπίδραση σπιν-τροχιακού. Επειδή ο συντελεστής της αλληλεπίδρασης είναι ανάλογος της 4 ης δύναμης του φορτίου του πυρήνα, ο ενεργειακός διαχωρισμός θα είναι πολύ μικρός για το άτομο του υδρογόνου, ενώ θα αυξάνει πολύ με τον ατομικό αριθμό. Για το νάτριο οι δύο κίτρινες γραμμές απέχουν περίπου 17, cm -1. Οι χαρακτηριστικές καταστάσεις και μεταπτώσεις για τα αλκάλια παρουσιάζονται στο διπλανό σχήμα. Παρατηρούμε ότι ο ενεργειακός διαχωρισμός από την αλληλεπίδραση της λεπτής υφής μειούται όσο αυξάνουν οι κβαντικοί αριθμοί n και l. Οι μεταπτώσεις ακολουθούν τους κανόνες που έχουν αναφερθεί Δl= ±1, Δj=0 ή ±1. Επίσης βλέπουμε τις διπλές γραμμές που χωρίζονται οι στιβάδες από την αλληλεπίδραση σπιν-τροχιακού. Στο επόμενο σχήμα παρουσιάζονται επιτρεπτές και απαγορευμένες μεταπτώσεις για την περίπτωση D J P J (ατομικός συμβολισμός), όπου έχουμε μια τριάδα επιτρεπτών μεταπτώσεων. 5-1

15 Ο συμβολισμός των ατομικών στιβάδων ακολουθεί τον κανόνα +1 L J. Δηλαδή ο πάνω αριστερά δείκτης δηλώνει την πολλαπλότητα λόγω σπιν, ο κάτω δεξιά την συνολική στροφορμή και το κύριο γράμμα L, τον τροχιακό κβαντικό αριθμό Επίδραση διαταραχής λεπτής υφής στο υδρογόνο και ήλιο Το αποτέλεσμα της λεπτής υφής στις ενεργειακές στάθμες του υδρογόνου και του ηλίου παρουσιάζονται στο διπλανό και στο παρακάτω διάγραμμα. Τα χαρακτηριστικά είναι ότι δύο καταστάσεις με τα ίδια n,j αλλά διαφορετικά l ώστε j l 1 έχουν την ίδια ενέργεια. Θα δούμε στην επόμενη ενότητα ότι ο ενεργειακός εκφυλισμός αυτών των δύο στιβάδων αίρεται με διορθώσεις από την θεωρία πεδίου που οδηγούν στο Lamb hift και υπολογίζονται με την κβαντική ηλεκτροδυναμική (QED). 5-13

16 n=3 n= 0.018cm -1 3d 0.036cm -1 5/ (j=5/,l=) 3p 0.108cm -1 3/ (j=3/,l=1),3d 3/ (j=3/,l=) 3 1/ (j=1/,l=0),3p 1/ (j=1/,l=1) 0.091cm -1 p 0.365cm -1 3/ (j=3/,l=1) 1/ (j=1/,l=0),p 1/ (j=1/,l=1) n=1 1.46cm / (j=1/,l=0) Όπως αναφέρθηκε, οι κανόνες επιλογής για την ηλεκτρική διπολική ροπή που είναι l 1, τώρα δίνουν για το j τον κανόνα j 0, 1. Έτσι οι γραμμές Lyman (μεταπτώσεις στην n=1) θα χωρίσουν από την διαταραχή λεπτής υφής σε μια διπλή γραμμή, που αντιστοιχεί στις μεταπτώσεις np1/ 1 1/, np3/ 11/. Οι γραμμές Balmer (μεταπτώσεις στην n=) θα αποτελούνται από τις μεταπτώσεις np, n p, nd p, np, n p, nd p, nd p 1 1/ 1/ 1/ 3/ 1/ 3/ 1/ 1/ 3/ 3/ 3/ 5/ 3/ Από το γεγονός ότι η ποσότητα που εξαρτάται από την ακτίνα είναι η ίδια για τις μεταπτώσεις np1/ n1/ και np3/ n1/, μπορεί κανείς να υπολογίσει λόγους εντάσεων των διαφόρων φασματικών γραμμών, από την σχέση ανάμεσα στην εξάρτησή τους από την στροφορμή Lamb hift Η λεπτή υφή δεν προβλέπει διαφορετική ενέργεια ανάμεσα σε καταστάσεις με το ίδιο j, όπως π.χ. ανάμεσα στις καταστάσεις p 1/ και 1/ που θάπρεπε να έχουν την ίδια ενέργεια. Κάποιες μετρήσεις του 1938 έδειξαν ότι πιθανά αυτές οι δύο καταστάσεις για το άτομο του υδρογόνου να μην έχουν την ίδια ενέργεια, αλλά ίσως να υπήρχε μια μετατόπιση κατά 0,03 cm -1, που αντιστοιχεί σε 900 MHz περίπου, της προς υψηλότερες ενέργειες. To 1947 οι W. Lamb και R.C. Retherford μέτρησαν 1/ με ακρίβεια 0, MHz μέσω μικροκυμάτων και πραγματικά διαπίστωσαν ότι η 1/ κατάσταση έχει υψηλότερη ενέργεια από την p 1/. 5-14

17 Η λεπτή υφή της στιβάδας n= για το υδρογόνο των Bohr, του Dirac και από το Lamb hift. Το πλεονέκτημα της μεθόδου που χρησιμοποίησαν σε σχέση με τις οπτικές μετρήσεις έγκειται στην ύπαρξη μετατόπισης των γραμμών από Doppler, λόγω της υψηλής θερμοκρασίας του συστήματος. Η μετατόπιση Doppler είναι ανάλογη της συχνότητας του κύματος, επομένως στις οπτικές συχνότητες είναι πολύ μεγαλύτερη από ότι στα μικροκύματα. Η ανάγκη χρήσης υψηλής θερμοκρασίας πηγάζει από την προσπάθεια δημιουργίας ατομικού υδρογόνου από το μοριακό. Αν το μοριακό υδρογόνο το ζεστάνουμε στους 500Κ, τότε το 64% των μορίων διασπάται και δημιουργεί ατομικό υδρογόνο. Φυσικά η υψηλή θερμοκρασία δημιουργεί και ανάλογες ταχύτητες των ατόμων και επομένως ισχυρότερο φαινόμενο Doppler. Επειδή υπάρχει μια Maxwell κατανομή ταχυτήτων, θα δημιουργείται μια κατανομή μετατόπισης Doppler που θα διευρύνει τις φασματικές γραμμές. Η χρήση μικροκυμάτων μείωσε το Doppler αλλά μείωσε επίσης σημαντικά και το ρυθμό μεταπτώσεων, που εξαρτάται από την 3 η δύναμη της συχνότητας. Για να ξεπεραστεί αυτό το πρόβλημα επιλέχθηκε να γίνει εξαναγκασμένη μετάπτωση, όπου η δέσμη των ατόμων υδρογόνου περνούσε από μια περιοχή με ηλεκτρικές ταλαντώσεις στην κατάλληλη συχνότητα. Επειδή όμως η εξαναγκασμένη εκπομπή είναι ίση με την απορρόφηση, θα έπρεπε να βρεθεί κάποιος τρόπος ανισομερούς κατανομής των ηλεκτρονίων στις δύο στιβάδες. Αυτό επιτεύχθηκε από το γεγονός ότι η κατάσταση 1/ δεν μπορεί να αποδιεγερθεί (στον 1 ο όρο προσέγγισης) στην 1 1/, γιατί παραβιάζεται ο κανόνας επιλογής l 1. Αυτό μπορεί να γίνει στον ο όρο προσέγγισης με εκπομπή δύο φωτονίων, αλλά ο χρόνος ημιζωής είναι 1/7 δευτερόλεπτα, πολύ μεγαλύτερος από τον χρόνο ημιζωής της p κατάστασης (1, ec). Στην διάταξη των Lamb και Retherford ένας φούρνος 5-15

18 δημιουργούσε άτομα υδρογόνου, που περνούσαν από κάποια σχισμή και οδηγούνταν σε μια δέσμη ηλεκτρονίων ενέργειας 10,eV, που είναι αρκετή για να τα διαγείρει στις καταστάσεις, p. Περίπου 10-8 από τα υδρογόνα διαγείρονταν με αυτό τον τρόπο. Τα άτομα στους 500Κ είχαν μια ταχύτητα 8000m/<<c. Σε απόσταση ~10cm όπου ήταν ο ανιχνευτής, τα διηγερμένα ηλεκτρόνια στην 1/ είχαν παραμείνει διηγερμένα, ενώ εκείνα στις καταστάσεις p 1/ και p 3/ είχαν αποδιεγερθεί σε μια απόσταση ~1, cm. Ο ανιχνευτής ήταν μεταλλικό βολφράμιο, που εξέπεμπε ηλεκτρόνια τα οποία ελάμβαναν ενέργεια από την αποδιέγερση των ατόμων υδρογόνου της κατάστασης 1/. Αντίθετα, εκείνα στην βασική κατάσταση δεν ανιχνεύονταν. Αν τώρα η δέσμη των ατόμων υδρογόνου σε καταστάσεις 1/ περάσει από μια περιοχή μικροκυμάτων κατάλληλης συχνότητας ώστε να υφίσταται εξαναγκασμένες μεταπτώσεις στις p 1/ και p 3/ καταστάσεις, τότε τα ηλεκτρόνια δεν ανιχνεύονταν αφού μετάπιπταν στην βασική πριν φθάσουν στον ανιχνευτή. Στην περίπτωση συντονισμού της ενέργειας των μικροκυμάτων με την διαφορά ενέργειας των καταστάσεων 1/ και p 1/, p 3/, υπήρχε η μέγιστη μείωση του αριθμού των ανιχνεύσεων που έδινε μια τιμή για τις ενέργειες 1/ p1/ και 1/ p3/. Οι Lamb και Retherford χρησιμοποίησαν ένα σταθερής συχνότητας (και έντασης) πεδίο και με την βοήθεια ενός μεταβλητού μαγνητικού πεδίου (ώστε να διαχωρίσουν τις γραμμές Zeeman, αλλά και να αποφύγουν την μίξη των 1/ και p 1/ εξ αιτίας του ηλεκτρικού πεδίου-φαινόμενο Stark) κατάφερναν να περνούν μέσα από την περιοχή συντονισμού. Με τον τρόπο αυτό μέτρησαν μια διαφορά 1/ - p 1/ 1000MHz. Αργότερα, πιο ακριβείς μετρήσεις έδωσαν διαφορά ενέργειας 1057,8 ± 0,1 MHz = 0,035 cm -1 = 4,37 μev. Αυτή η διαφορά ενέργειας ονομάστηκε Lamb hift και άνοιξε τον δρόμο για την εξήγηση του φαινομένου μέσω της κβαντικής θεωρίας πεδίου (QED). Υπάρχουν όμως και κλασικές μέθοδοι παρουσίασης του φαινομένου. Η δομή του φάσματος του Η Η ανάδειξη των κορυφών με την σημαντική μείωση της επίδρασης του φαινομένου Doppler. Το αποτέλεσμα αυτό αφορά τις στιβάδες με τους ίδιους κβαντικούς αριθμούς n και j, αλλά διαφορετικές τιμές του l οι οποίες έχουν μια μικρή διαφορά ενέργειας. 5-16

19 Όλες οι καταστάσεις S 1/ βρίσκονται σε υψηλότερη ενέργεια από εκείνες των P 1/ και η διαφορά είναι περίπου ίση προς το 1/10 της ενεργειακής απόστασης P 3/ -P 1/. Για τις άλλες καταστάσεις με το ίδιο j η επίδραση είναι πολύ μικρότερη. Το αποτέλεσμα του Lamb hift σε σύγκριση με την λεπτή υφή. Οι κορυφές 1, και 3,4 δεν θα έπρεπε να διαχωρίζονται χωρίς το Lamb hift. Η βασική αιτία του φαινομένου είναι ότι το κβαντισμένο ΗΜ κύμα έχει και στην βασική του κατάσταση μια ενέργεια. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να δρα πάνω στο σημειακό ηλεκτρόνιο, που παύει να είναι σημειακό αλλά αποκτά μια ισοδύναμη κατανομή φορτίου σαν σφαίρα. Επομένως, η μέση δύναμη που θα υφίσταται από τον πυρήνα θα διαφέρει κατά λίγο από εκείνη του κέντρου του, κύρια για τα ηλεκτρόνια που περνούν κάποιο χρόνο σε μικρή απόσταση από τον πυρήνα (δηλαδή για εκείνα για τα οποία (0) 0 ), τα ηλεκτρόνια. Άρα θα έλκονται λιγότερο από τα p και θα έχουν υψηλότερη ενέργεια από εκείνα. Μια πλήρης μελέτη του φαινομένου απαιτεί την θεωρία QED, που δίνει τιμές 1057,864 ± 0,014 MHz, ενώ η πιο ακριβής πειραματική τιμή δίνει 1057,86 ± 0,00 MHz. 5-17

20 Η σχετική επίδραση των επί μέρους διαταραχών που παρουσιάσαμε για το άτομο του υδρογόνου παρουσιάζεται στο παρακάτω διάγραμμα 5-18

21 Θωράκιση Στο παρακάτω σχήμα παρουσιάζονται οι καταστάσεις των αλκαλίων σε σχέση με το άτομο του υδρογόνου. Παρατηρούμε ότι υπάρχουν διαφορές στην ενέργεια των καταστάσεων που έχουν τους ίδιους κβαντικούς αριθμούς n και ℓ, μολονότι δεν προκύπτει από την ανάλυση που έχουμε παρουσιάσει. Η αιτία αυτής της διαφοροποίησης βρίσκεται στο γεγονός ότι μέχρι τώρα έχουμε αγνοήσει την αλληλεπίδραση των άλλων ηλεκτρονίων, που καταλήγουν σε αυτό που ονομάζουμε θωράκιση. Ένας απλός εμπειρικός τρόπος να λάβουμε υπόψη μας την επίδραση της θωράκισης είναι να θεωρήσουμε ότι η ενέργεια της κάθε στιβάδας ορίζεται από μια σχέση της μορφής 1 n,l C A n (n, l ) Όπου CA/n θα εκφράζει την ενέργεια του ατόμου με ατομικό αριθμό Α και Δ(n,l) θα είναι κάποια εμπειρική τιμή (όχι κατ ανάγκη ακέραια) που προκύπτει από τις μετρήσεις και προσαρμόζει την εξίσωση στα πειραματικά αποτελέσματα. Για την περίπτωση του νατρίου οι τιμές της ποσότητας Δ δίνεται από τον παρακάτω πίνακα, που απεικονίζουν το διάγραμμα μεταπτώσεων που εμφανίζεται πιο κάτω. 5-19

22 Η βασική αιτία για την διαφοροποίηση των ενεργειακών καταστάσεων είναι τα άλλα ηλεκτρόνια που υπάρχουν στον χώρο, που εμποδίζουν (θωρακίζουν) την επίδραση του πυρήνα στα εξωτερικά ηλεκτρόνια. Ανάλογα με τον τροχιακό κβαντικό αριθμό, η επίδραση της θωράκισης θα διαφοροποιείται, αφού η κυματοσυνάρτηση παρουσιάζει μια κατανομή ως προς την απόσταση από τον πυρήνα, με βάση την τιμή του ℓ. Μια πιο πλήρη εκτίμηση της επίδρασης των άλλων ηλεκτρονίων θα παρουσιαστεί αργότερα με τις εξισώσεις Hartree-Fock. 5-0

23 Χρηματοδότηση - Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. - Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Ε.Μ.Π.» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού. - Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικού πόρους.

Ατομική και Μοριακή Φυσική

Ατομική και Μοριακή Φυσική Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ατομική και Μοριακή Φυσική Επίδραση του πυρήνα στα ατομικά φάσματα Λιαροκάπης Ευθύμιος Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ατομική και Μοριακή Φυσική

Ατομική και Μοριακή Φυσική Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ατομική και Μοριακή Φυσική Αλληλεπίδραση μονοηλεκτρονικού ατόμου με εξωτερικό ηλεκτρικό και μαγνητικό πεδίο Λιαροκάπης Ευθύμιος

Διαβάστε περισσότερα

Ατομική και Μοριακή Φυσική

Ατομική και Μοριακή Φυσική Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ατομική και Μοριακή Φυσική Σύστημα με δύο ηλεκτρόνια Λιαροκάπης Ευθύμιος Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Κβαντική Θεωρία ΙΙ. Εφαρμογές Θεωρίας Διαταραχών Διδάσκων: Καθ. Λέανδρος Περιβολαρόπουλος

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Κβαντική Θεωρία ΙΙ. Εφαρμογές Θεωρίας Διαταραχών Διδάσκων: Καθ. Λέανδρος Περιβολαρόπουλος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Κβαντική Θεωρία ΙΙ Εφαρμογές Θεωρίας Διαταραχών Διδάσκων: Καθ. Λέανδρος Περιβολαρόπουλος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Ατομική και Μοριακή Φυσική

Ατομική και Μοριακή Φυσική Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ατομική και Μοριακή Φυσική Θεωρία Προσεγγίσεων Λιαροκάπης Ευθύμιος Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ (FineStructureA) Ακαδ. Ετος: Ε. Βιτωράτος

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ (FineStructureA) Ακαδ. Ετος: Ε. Βιτωράτος ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ (FineStructureA) Ακαδ. Ετος: 016-017 Ε. Βιτωράτος Υπολογισμός της ενέργειας αλληλεπίδρασης σπιν-τροχιάς στην περίπτωση του υδρογόνου Η τιμή της ενέργειας αλληλεπίδρασης σπιν-τροχιάς

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 39 Κβαντική Μηχανική Ατόμων

Κεφάλαιο 39 Κβαντική Μηχανική Ατόμων Κεφάλαιο 39 Κβαντική Μηχανική Ατόμων Περιεχόμενα Κεφαλαίου 39 Τα άτομα από την σκοπιά της κβαντικής μηχανικής Το άτομο του Υδρογόνου: Η εξίσωση του Schrödinger και οι κβαντικοί αριθμοί ΟΙ κυματοσυναρτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Κβαντική Θεωρία ΙΙ. Spin Διδάσκων: Καθ. Λέανδρος Περιβολαρόπουλος

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Κβαντική Θεωρία ΙΙ. Spin Διδάσκων: Καθ. Λέανδρος Περιβολαρόπουλος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Κβαντική Θεωρία ΙΙ Spin Διδάσκων: Καθ. Λέανδρος Περιβολαρόπουλος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Θεωρίας Διαταραχών σε Υδρογόνο: Λεπτή Υφή, Φαινόμενο Zeeman, Υπέρλεπτη Υφή

Εφαρμογές Θεωρίας Διαταραχών σε Υδρογόνο: Λεπτή Υφή, Φαινόμενο Zeeman, Υπέρλεπτη Υφή Εφαρμογές Θεωρίας Διαταραχών σε Υδρογόνο: Λεπτή Υφή, Φαινόμενο Zeeman, Υπέρλεπτη Υφή Δομή Διάλεξης Λεπτή Υφή: Άρση εκφυλισμού λόγω σύζευξης spin με μαγνητικό πεδίο τροχιακής στροφορμής και λόγω σχετικιστικού

Διαβάστε περισσότερα

και χρησιμοποιώντας τον τελεστή A r P αποδείξτε ότι για

και χρησιμοποιώντας τον τελεστή A r P αποδείξτε ότι για ΚΒΑΝΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Ασκήσεις Κεφαλαίου IV Άσκηση 1: Σωματίδιο μάζας Μ κινείται στην περιφέρεια κύκλου ακτίνας R. Υπολογίστε τις επιτρεπόμενες τιμές της ενέργειας, τις αντίστοιχες κυματοσυναρτήσεις και τον εκφυλισμό.

Διαβάστε περισσότερα

Spin του πυρήνα Μαγνητική διπολική ροπή Ηλεκτρική τετραπολική ροπή. Τάσος Λιόλιος Μάθημα Πυρηνικής Φυσικής

Spin του πυρήνα Μαγνητική διπολική ροπή Ηλεκτρική τετραπολική ροπή. Τάσος Λιόλιος Μάθημα Πυρηνικής Φυσικής Spin του πυρήνα Μαγνητική διπολική ροπή Ηλεκτρική τετραπολική ροπή Τάσος Λιόλιος Μάθημα Πυρηνικής Φυσικής Εξάρτηση του πυρηνικού δυναμικού από άλλους παράγοντες (πλην της απόστασης) Η συνάρτηση του δυναμικού

Διαβάστε περισσότερα

Nobel Φυσικής για Κβαντική Ηλεκτροδυναμική

Nobel Φυσικής για Κβαντική Ηλεκτροδυναμική Spin Nobel Φυσικής για Κβαντική Ηλεκτροδυναμική Δομή Διάλεξης Το πείραμα Stern-Gerlach: Πειραματική απόδειξη spin Ο δισδιάστατος χώρος καταστάσεων spin του ηλεκτρονίου: οι πίνακες Pauli Χρονική εξέλιξη

Διαβάστε περισσότερα

Κβαντική Μηχανική ΙΙ. Ενότητα 6: Άτομα σε μαγνητικά πεδία Αθανάσιος Λαχανάς Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Φυσικής

Κβαντική Μηχανική ΙΙ. Ενότητα 6: Άτομα σε μαγνητικά πεδία Αθανάσιος Λαχανάς Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Φυσικής Κβαντική Μηχανική ΙΙ Ενότητα 6: Άτομα σε μαγνητικά πεδία Αθανάσιος Λαχανάς Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Φυσικής Κβαντική Μηχανική ΙΙ Ακ. Ετος 2013-14, Α. Λαχανάς 2/ 25 Περιεχόµενα 6ης ενότητας Φαινόµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ - Ενότητα 6

ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ - Ενότητα 6 Κβαντική Μηχανική ΙΙ Ακ. Ετος 2013-14, Α. Λαχανάς 1/ 25 ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ - Ενότητα 6 Α. Λαχανάς ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, Τµήµα Φυσικής Τοµέας Πυρηνικής Φυσικής & Στοιχειωδών Σωµατιδίων Ακαδηµαικό έτος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Κβαντική Θεωρία ΙΙ. Θεωρία Διαταραχών Διδάσκων: Καθ. Λέανδρος Περιβολαρόπουλος

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Κβαντική Θεωρία ΙΙ. Θεωρία Διαταραχών Διδάσκων: Καθ. Λέανδρος Περιβολαρόπουλος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Κβαντική Θεωρία ΙΙ Θεωρία Διαταραχών Διδάσκων: Καθ. Λέανδρος Περιβολαρόπουλος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

1 p p a y. , όπου H 1,2. u l, όπου l r p και u τυχαίο μοναδιαίο διάνυσμα. Δείξτε ότι μπορούν να γραφούν σε διανυσματική μορφή ως εξής.

1 p p a y. , όπου H 1,2. u l, όπου l r p και u τυχαίο μοναδιαίο διάνυσμα. Δείξτε ότι μπορούν να γραφούν σε διανυσματική μορφή ως εξής. ΚΒΑΝΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Ασκήσεις Κεφαλαίου V Άσκηση : Οι θεμελιώδεις σχέσεις μετάθεσης της στροφορμής επιτρέπουν την ύπαρξη ακέραιων και ημιπεριττών ιδιοτιμών Αλλά για την τροχιακή στροφορμή L r p γνωρίζουμε ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Σύγxρονη Φυσική II. Ατομική Δομή ΙΙ Διδάσκων : Επίκ. Καθ. Μ. Μπενής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Σύγxρονη Φυσική II. Ατομική Δομή ΙΙ Διδάσκων : Επίκ. Καθ. Μ. Μπενής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Σύγxρονη Φυσική II Ατομική Δομή ΙΙ Διδάσκων : Επίκ. Καθ. Μ. Μπενής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Common.

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 6 α) β-διάσπαση β) Χαρακτηριστικά πυρήνων, πέρα από μέγεθος και μάζα

Μάθημα 6 α) β-διάσπαση β) Χαρακτηριστικά πυρήνων, πέρα από μέγεθος και μάζα Στοιχεία Πυρηνικής Φυσικής και Στοιχειωδών Σωματιδίων (5ου εξαμήνου, χειμερινό 2011-12) Τμήμα G3: Κ. Κορδάς & Χ. Πετρίδου Μάθημα 6 α) β-διάσπαση β) Χαρακτηριστικά πυρήνων, πέρα από μέγεθος και μάζα Κώστας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ Ενότητα # (2): Άτομο Ακρίβος Περικλής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Μοριακή Φασματοσκοπία I. Παραδόσεις μαθήματος Θ. Λαζαρίδης

Μοριακή Φασματοσκοπία I. Παραδόσεις μαθήματος Θ. Λαζαρίδης Μοριακή Φασματοσκοπία I Παραδόσεις μαθήματος Θ. Λαζαρίδης 2 Τι μελετά η μοριακή φασματοσκοπία; Η μοριακή φασματοσκοπία μελετά την αλληλεπίδραση των μορίων με την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία Από τη μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΒΑΝΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ. Ασκήσεις Κεφαλαίου Ι

ΚΒΑΝΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ. Ασκήσεις Κεφαλαίου Ι ΚΒΑΝΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Ασκήσεις Κεφαλαίου Ι Άσκηση 1: Θεωρήστε δύο ορθοκανονικά διανύσματα ψ 1 και ψ και υποθέστε ότι αποτελούν βάση σε ένα χώρο δύο διαστάσεων. Θεωρήστε επίσης ένα τελαστή T που ορίζεται στο χώρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Κβαντική Θεωρία ΙΙ. Εκφυλισμένη Θεωρία Διαταραχών Διδάσκων: Καθ. Λέανδρος Περιβολαρόπουλος

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Κβαντική Θεωρία ΙΙ. Εκφυλισμένη Θεωρία Διαταραχών Διδάσκων: Καθ. Λέανδρος Περιβολαρόπουλος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Κβαντική Θεωρία ΙΙ Εκφυλισμένη Θεωρία Διαταραχών Διδάσκων: Καθ. Λέανδρος Περιβολαρόπουλος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ETY-202. Εκπομπή και απορρόφηση ακτινοβολίας ETY-202 ΎΛΗ & ΦΩΣ 12. ΎΛΗ & ΦΩΣ. Στέλιος Τζωρτζάκης 21/12/2012

ETY-202. Εκπομπή και απορρόφηση ακτινοβολίας ETY-202 ΎΛΗ & ΦΩΣ 12. ΎΛΗ & ΦΩΣ. Στέλιος Τζωρτζάκης 21/12/2012 stzortz@iesl.forth.gr 1396; office Δ013 ΙΤΕ 2 Εκπομπή και απορρόφηση ακτινοβολίας ΎΛΗ & ΦΩΣ 12. ΎΛΗ & ΦΩΣ Στέλιος Τζωρτζάκης 1 3 4 Ηλεκτρομαγνητικά πεδία Απορρόφηση είναι Σε αυτή τη διαδικασία το ηλεκτρόνιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Κβαντική Θεωρία ΙΙ. Κεντρικά Δυναμικά Διδάσκων: Καθ. Λέανδρος Περιβολαρόπουλος

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Κβαντική Θεωρία ΙΙ. Κεντρικά Δυναμικά Διδάσκων: Καθ. Λέανδρος Περιβολαρόπουλος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Κβαντική Θεωρία ΙΙ Κεντρικά Δυναμικά Διδάσκων: Καθ. Λέανδρος Περιβολαρόπουλος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 7 α) QUIZ β-διάσπαση β) Αλληλεπίδραση νουκλεονίου-νουκλεονίου πυρηνική δύναμη και δυναμικό γ) Πυρηνικό μοντέλο των φλοιών

Μάθημα 7 α) QUIZ β-διάσπαση β) Αλληλεπίδραση νουκλεονίου-νουκλεονίου πυρηνική δύναμη και δυναμικό γ) Πυρηνικό μοντέλο των φλοιών Στοιχεία Πυρηνικής Φυσικής και Στοιχειωδών Σωματιδίων (5ου εξαμήνου, χειμερινό 2011-12) Τμήμα G3: Κ. Κορδάς & Χ. Πετρίδου Μάθημα 7 α) QUIZ β-διάσπαση β) Αλληλεπίδραση νουκλεονίου-νουκλεονίου πυρηνική δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Σύγxρονη Φυσική II. Στατιστική Φυσική Διδάσκων : Επίκ. Καθ. Μ. Μπενής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Σύγxρονη Φυσική II. Στατιστική Φυσική Διδάσκων : Επίκ. Καθ. Μ. Μπενής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Σύγxρονη Φυσική II Στατιστική Φυσική Διδάσκων : Επίκ. Καθ. Μ. Μπενής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Cretive Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Κβαντική Φυσική Ι. Ενότητα 1: Ανασκόπηση Σύγχρονης Φυσικής. Ανδρέας Τερζής Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Φυσικής

Κβαντική Φυσική Ι. Ενότητα 1: Ανασκόπηση Σύγχρονης Φυσικής. Ανδρέας Τερζής Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Φυσικής Κβαντική Φυσική Ι Ενότητα 1: Ανασκόπηση Σύγχρονης Φυσικής Ανδρέας Τερζής Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Φυσικής Σκοποί ενότητας Σκοπός της ενότητας είναι να επαναληφθούν βασικές έννοιες της Σύγχρονης Φυσικής,

Διαβάστε περισσότερα

Κβαντομηχανική σε. τρεις διαστάσεις. Εξίσωση Schrödinger σε 3D. Τελεστές 2 )

Κβαντομηχανική σε. τρεις διαστάσεις. Εξίσωση Schrödinger σε 3D. Τελεστές 2 ) vs of Io vs of Io D of Ms Scc & gg Couo Ms Scc ική Θεωλης ική Θεωλης ιδάσκων: Λευτέρης Λοιδωρίκης Π 746 dok@cc.uo.g cs.s.uo.g/dok ομηχ ομηχ δ ά τρεις διαστ Εξίσωση Schödg σε D Σε μία διάσταση Σε τρείς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ «Β ΘΕΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ» ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Χ. Δ. ΦΑΝΙΔΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 0-05 ΘΕΜΑ B Σχέσεις μεταξύ κινητικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Σύγxρονη Φυσική II. Ατομική Δομή ΙΙΙ Διδάσκων : Επίκ. Καθ. Μ. Μπενής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Σύγxρονη Φυσική II. Ατομική Δομή ΙΙΙ Διδάσκων : Επίκ. Καθ. Μ. Μπενής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Σύγxρονη Φυσική II Ατομική Δομή ΙΙΙ Διδάσκων : Επίκ. Καθ. Μ. Μπενής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Cetive Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Φυσικής Κβαντομηχανική ΙΙ

Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Φυσικής Κβαντομηχανική ΙΙ Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Φυσικής Κβαντομηχανική ΙΙ Χρονικά Ανεξάρτητη Θεωρία Διαταραχών. Τα περισσότερα φυσικά συστήματα που έχομε προσεγγίσει μέχρι τώρα περιγράφονται από μία κύρια Χαμιλτονιανή η οποία

Διαβάστε περισσότερα

. Να βρεθεί η Ψ(x,t).

. Να βρεθεί η Ψ(x,t). ΚΒΑΝΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Ασκήσεις Κεφαλαίου II Άσκηση 1: Εάν η κυματοσυνάρτηση Ψ(,0) παριστάνει ένα ελεύθερο σωματίδιο, με μάζα m, στη μία διάσταση την χρονική στιγμή t=0: (,0) N ep( ), όπου N 1/ 4. Να βρεθεί η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Σύγxρονη Φυσική II. Μοριακή Δομή ΙΙ Διδάσκων : Επίκ. Καθ. Μ. Μπενής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Σύγxρονη Φυσική II. Μοριακή Δομή ΙΙ Διδάσκων : Επίκ. Καθ. Μ. Μπενής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Σύγxρονη Φυσική Μοριακή Δομή ΙΙ Διδάσκων : Επίκ. Καθ. Μ. Μπενής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Ceative Coons. Για

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαια (από το βιβλίο Serway-Jewett) και αναρτημένες παρουσιάσεις

Κεφάλαια (από το βιβλίο Serway-Jewett) και αναρτημένες παρουσιάσεις Ύλη μαθήματος «Σύγχρονη Φυσική» Κεφάλαια (από το βιβλίο Serway-Jewett) και αναρτημένες παρουσιάσεις Σ2-Σελίδες: 673-705, (όλο το κεφάλαιο από το βιβλίο) και η παρουσίαση Σ2 που έχει αναρτηθεί στο e-class

Διαβάστε περισσότερα

Χρονοανεξάρτητη Μη-Εκφυλισμένη Θεωρία Διαταραχών

Χρονοανεξάρτητη Μη-Εκφυλισμένη Θεωρία Διαταραχών Χρονοανεξάρτητη Μη-Εκφυλισμένη Θεωρία Διαταραχών Δομή Διάλεξης Ανασκόπηση συμβολισμού Dirac Διαταραχές σε σύστημα δύο καταστάσεων Η γενική μέθοδος μη-εκφυλισμένης θεωρίας διαταραχών Εφαρμογή: Διαταραχή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΒΑΝΤΙΚΗΣ ΙΙ. Θέμα 2. α) Σε ένα μονοδιάστατο πρόβλημα να δείξετε ότι ισχύει

ΘΕΜΑΤΑ ΚΒΑΝΤΙΚΗΣ ΙΙ. Θέμα 2. α) Σε ένα μονοδιάστατο πρόβλημα να δείξετε ότι ισχύει ΘΕΜΑΤΑ ΚΒΑΝΤΙΚΗΣ ΙΙ Θέμα α) Δείξτε ότι οι διακριτές ιδιοτιμές της ενέργειας σε ένα μονοδιάστατο πρόβλημα δεν είναι εκφυλισμένες β) Με βάση το προηγούμενο ερώτημα να δείξετε ότι μπορούμε να διαλέξουμε τις

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πυρήνας του Ατόμου

Ο Πυρήνας του Ατόμου 1 Σκοποί: Ο Πυρήνας του Ατόμου 15/06/12 I. Να δώσει μία εισαγωγική περιγραφή του πυρήνα του ατόμου, και της ενέργειας που μπορεί να έχει ένα σωματίδιο για να παραμείνει δέσμιο μέσα στον πυρήνα. II. III.

Διαβάστε περισσότερα

1. Μετάπτωση Larmor (γενικά)

1. Μετάπτωση Larmor (γενικά) . Μετάπτωση Larmor (γενικά) Τι είναι η μετάπτωση; Μετάπτωση είναι η αλλαγή της διεύθυνσης του άξονα περιστροφής ενός περιστρεφόμενου αντικειμένου. Αν ο άξονας περιστροφής ενός αντικειμένου περιστρέφεται

Διαβάστε περισσότερα

ασθενέστερες αλληλεπιδράσεις στο άτομο που προέρχονται από μαγνητικά φαινόμενα. Θα ασχοληθούμε αρχικά με τα φαινόμενα εκείνα που προκαλούνται από

ασθενέστερες αλληλεπιδράσεις στο άτομο που προέρχονται από μαγνητικά φαινόμενα. Θα ασχοληθούμε αρχικά με τα φαινόμενα εκείνα που προκαλούνται από 1 Λεπτή Υφή (Fi Structur) [FS] Μέχρι τώρα έχουμε μελετήσει το χοντρικό διάγραμμα των ενεργειακών σταθμών των ατόμων. Στην χαμιλτονιανή παίρνουμε μόνο τους μεγαλύτερους όρους, δηλαδή την κινητική ενέργεια,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Κβαντική Μηχανική ΙΙ - Περιλήψεις, Α. Λαχανάς

Κεφάλαιο 1. Κβαντική Μηχανική ΙΙ - Περιλήψεις, Α. Λαχανάς Κεφάλαιο 1 Κβαντική Μηχανική ΙΙ - Περιλήψεις, Α. Λαχανάς 2 Κβαντική Μηχανική ΙΙ - Περιλήψεις, Α. Λαχανάς 1.1 Ατοµο του Υδρογόνου 1.1.1 Κατάστρωση του προβλήµατος Ας ϑεωρήσουµε πυρήνα ατοµικού αριθµού Z

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 7 & 8 Κβαντικοί αριθμοί και ομοτιμία (parity) ουσιαστικά σημεία με βάση το άτομο του υδρογόνου ΔΕΝ είναι προς εξέταση

Μάθημα 7 & 8 Κβαντικοί αριθμοί και ομοτιμία (parity) ουσιαστικά σημεία με βάση το άτομο του υδρογόνου ΔΕΝ είναι προς εξέταση Στοιχεία Πυρηνικής Φυσικής και Στοιχειωδών Σωματιδίων (5ου εξαμήνου, χειμερινό 2017-18) Τμήμα T2: Κ. Κορδάς & Δ. Σαμψωνίδης Μάθημα 7 & 8 Κβαντικοί αριθμοί και ομοτιμία (parity) ουσιαστικά σημεία με βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ - Ενότητα 5

ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ - Ενότητα 5 Κβαντική Μηχανική ΙΙ Ακ. Ετος 2013-14, Α. Λαχανάς 1/ 53 ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ - Ενότητα 5 Α. Λαχανάς ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, Τµήµα Φυσικής Τοµέας Πυρηνικής Φυσικής & Στοιχειωδών Σωµατιδίων Ακαδηµαικό έτος

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέρνα Φυσική. Κβαντική Θεωρία. Ατομική Φυσική. Μοριακή Φυσική. Πυρηνική Φυσική. Φασματοσκοπία

Μοντέρνα Φυσική. Κβαντική Θεωρία. Ατομική Φυσική. Μοριακή Φυσική. Πυρηνική Φυσική. Φασματοσκοπία Μοντέρνα Φυσική Κβαντική Θεωρία Ατομική Φυσική Μοριακή Φυσική Πυρηνική Φυσική Φασματοσκοπία ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Φωτόνια: ενέργεια E = hf = hc/λ (όπου h = σταθερά Planck) Κυματική φύση των σωματιδίων της ύλης:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Σύγxρονη Φυσική II. Το άτομο του Υδρογόνου Διδάσκων : Επίκ. Καθ. Μ. Μπενής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Σύγxρονη Φυσική II. Το άτομο του Υδρογόνου Διδάσκων : Επίκ. Καθ. Μ. Μπενής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Σύγxρονη Φυσική II Το άτομο του Υδρογόνου Διδάσκων : Επίκ. Καθ. Μ. Μπενής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Cetive

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή σε προχωρημένες μεθόδους υπολογισμού στην Επιστήμη των Υλικών

Εισαγωγή σε προχωρημένες μεθόδους υπολογισμού στην Επιστήμη των Υλικών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Εισαγωγή σε προχωρημένες μεθόδους υπολογισμού στην Επιστήμη των Υλικών Βασικά σημεία της κβαντομηχανικής Διδάσκων : Επίκουρη Καθηγήτρια Χριστίνα Λέκκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Σύγxρονη Φυσική II. Κεντρικά Δυναμικά Διδάσκων : Επίκ. Καθ. Μ. Μπενής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Σύγxρονη Φυσική II. Κεντρικά Δυναμικά Διδάσκων : Επίκ. Καθ. Μ. Μπενής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Σύγxρονη Φυσική II Κεντρικά Δυναμικά Διδάσκων : Επίκ. Καθ. Μ. Μπενής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Ceative Coons.

Διαβάστε περισσότερα

Το άτομο του Υδρογόνου- Υδρογονοειδή άτομα

Το άτομο του Υδρογόνου- Υδρογονοειδή άτομα Το άτομο του Υδρογόνου- Υδρογονοειδή άτομα Το πιο απλό κβαντομηχανικό ρεαλιστικό σύστημα, το οποίο λύνεται ακριβώς, είναι το άτομο του Υδρογόνου (1 πρωτόνιο και 1 ηλεκτρόνιο) Το δυναμικό στην περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΚΤΙΝΕΣ γ

ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΚΤΙΝΕΣ γ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΚΤΙΝΕΣ γ Η πιθανότητα μετάπτωσης: Δεύτερος Χρυσός κανόνα του Feri, οι κυματοσυναρτήσεις της αρχικής τελικής κατάστασης ο τελεστής της μετάπτωσης γ (Ηλεκτρομαγνητικός τελεστής). Κυματική

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 7 α) Αλληλεπίδραση νουκλεονίου-νουκλεονίου πυρηνική δύναμη και δυναμικό β) Πυρηνικό μοντέλο των φλοιών

Μάθημα 7 α) Αλληλεπίδραση νουκλεονίου-νουκλεονίου πυρηνική δύναμη και δυναμικό β) Πυρηνικό μοντέλο των φλοιών Στοιχεία Πυρηνικής Φυσικής και Στοιχειωδών Σωματιδίων (5ου εξαμήνου, χειμερινό 2013-14) Τμήμα T3: Κ. Κορδάς & Χ. Πετρίδου Μάθημα 7 α) Αλληλεπίδραση νουκλεονίου-νουκλεονίου πυρηνική δύναμη και δυναμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ. Θέμα B

ΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ. Θέμα B ΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Θέμα B _70 Β. Το ηλεκτρόνιο ενός ατόμου υδρογόνου που βρίσκεται στη τρίτη διεγερμένη ενεργειακή κατάσταση (n = ), αποδιεγείρεται εκπέμποντας φωτόνιο ενέργειας Ε.Κατά τη συγκεκριμένη αποδιέγερση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 37 Αρχική Κβαντική Θεωρία και Μοντέλα για το Άτομο. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 37 Αρχική Κβαντική Θεωρία και Μοντέλα για το Άτομο. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 37 Αρχική Κβαντική Θεωρία και Μοντέλα για το Άτομο Περιεχόμενα Κεφαλαίου 37 Η κβαντική υπόθεση του Planck, Ακτινοβολία του μέλανος (μαύρου) σώματος Θεωρία των φωτονίων για το φως και το Φωτοηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Σύγxρονη Φυσική II. Κβαντομηχανική σε τρεις διαστάσεις Διδάσκων : Επίκ. Καθ. Μ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Σύγxρονη Φυσική II. Κβαντομηχανική σε τρεις διαστάσεις Διδάσκων : Επίκ. Καθ. Μ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Σύγρονη Φυσική II Κβαντομηχανική σε τρεις διαστάσεις Διδάσκων : Επίκ. Καθ. Μ. Μπενής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

PLANCK 1900 Προκειμένου να εξηγήσει την ακτινοβολία του μέλανος σώματος αναγκάστηκε να υποθέσει ότι η ακτινοβολία εκπέμπεται σε κβάντα ενέργειας που

PLANCK 1900 Προκειμένου να εξηγήσει την ακτινοβολία του μέλανος σώματος αναγκάστηκε να υποθέσει ότι η ακτινοβολία εκπέμπεται σε κβάντα ενέργειας που ΑΤΟΜΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ PLANCK 1900 Προκειμένου να εξηγήσει την ακτινοβολία του μέλανος σώματος αναγκάστηκε να υποθέσει ότι η ακτινοβολία εκπέμπεται σε κβάντα ενέργειας που είναι ανάλογα με τη συχνότητα (f). PLANCK

Διαβάστε περισσότερα

Δομή Διάλεξης. Εύρεση ακτινικού μέρους εξίσωσης Schrödinger. Εφαρμογή σε σφαιρικό πηγάδι δυναμικού απείρου βάθους. Εφαρμογή σε άτομο υδρογόνου

Δομή Διάλεξης. Εύρεση ακτινικού μέρους εξίσωσης Schrödinger. Εφαρμογή σε σφαιρικό πηγάδι δυναμικού απείρου βάθους. Εφαρμογή σε άτομο υδρογόνου Κεντρικά Δυναμικά Δομή Διάλεξης Εύρεση ακτινικού μέρους εξίσωσης Schrödinger Εφαρμογή σε σφαιρικό πηγάδι δυναμικού απείρου βάθους Εφαρμογή σε άτομο υδρογόνου Ακτινική Συνιστώσα Ορμής Έστω Χαμιλτονιανή

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 16: Εφαρμογές Θεωρίας Διαταραχών σε Υδρογόνο

Κεφάλαιο 16: Εφαρμογές Θεωρίας Διαταραχών σε Υδρογόνο Κεφάλαιο 16: Εφαρμογές Θεωρίας Διαταραχών σε Υδρογόνο Περιεχόμενα Κεφαλαίου Στο κεφάλαιο αυτό, θα θεωρήσουμε ως αδιατάρακτη Hamiltonian, εκείνη του ατόμου του υδρογόνου και θα μελετήσουμε τρία είδη διαταραχών.

Διαβάστε περισσότερα

Η εξίσωση Dirac (Ι) Σπύρος Ευστ. Τζαμαρίας Στοιχειώδη Σωμάτια 1

Η εξίσωση Dirac (Ι) Σπύρος Ευστ. Τζαμαρίας Στοιχειώδη Σωμάτια 1 Η εξίσωση Dirac (Ι) Σπύρος Ευστ. Τζαμαρίας Στοιχειώδη Σωμάτια 1 Μη- Σχετικιστική Κβαντομηχανική Η μη- σχετικιστική έκφραση για την ενέργεια: Στην QM αντιστοιχούμε την ενέργεια και την ορμή με Τελεστές:

Διαβάστε περισσότερα

Δηλαδή. Η Χαμιλτονιανή του περιστροφέα μέσα στο μαγνητικό πεδίο είναι

Δηλαδή. Η Χαμιλτονιανή του περιστροφέα μέσα στο μαγνητικό πεδίο είναι Κβαντικός περιστροφέας που J J J H y z τοποθετείται y z περιγράφεται μέσα σε από τη ομογενές, Χαμιλτονιανή χρονοανεξάρτητο μαγνητικό πεδίο με κατεύθυνση στα θετικά του άξονα z, δηλαδή B B ez, με B >. Αν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Κβαντική Θεωρία ΙΙ. Σωμάτιο σε Ηλεκτρομαγνητικό Πεδίο Διδάσκων: Καθ. Λέανδρος Περιβολαρόπουλος

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Κβαντική Θεωρία ΙΙ. Σωμάτιο σε Ηλεκτρομαγνητικό Πεδίο Διδάσκων: Καθ. Λέανδρος Περιβολαρόπουλος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Κβαντική Θεωρία ΙΙ Σωμάτιο σε Ηλεκτρομαγνητικό Πεδίο Διδάσκων: Καθ. Λέανδρος Περιβολαρόπουλος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Κβαντική Θεωρία ΙΙ Τροχιακή Στροφορμή (Ορισμοί Τελεστών) Διδάσκων: Καθ. Λέανδρος Περιβολαρόπουλος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Διαταραχών ΙΙ: Εκφυλισμένες Καταστάσεις

Θεωρία Διαταραχών ΙΙ: Εκφυλισμένες Καταστάσεις Θεωρία Διαταραχών ΙΙ: Εκφυλισμένες Καταστάσεις Δομή Διάλεξης Εκφυλισμένη Θεωρία Διαταραχών: Γενική Μέθοδος για την αντιμετώπιση των απειρισμών λόγω εκφυλισμού Εφαρμογή σε διεγερμένη κατάσταση υδρογόνου

Διαβάστε περισσότερα

Ατομική Φυσική. Η Φυσική των ηλεκτρονίων και των ηλεκτρομαγνητικών δυνάμεων.

Ατομική Φυσική. Η Φυσική των ηλεκτρονίων και των ηλεκτρομαγνητικών δυνάμεων. Ατομική Φυσική Η Φυσική των ηλεκτρονίων και των ηλεκτρομαγνητικών δυνάμεων. Μικρόκοσμος Κβαντική Φυσική Σωματιδιακή φύση του φωτός (γενικότερα της ακτινοβολίας) Κυματική φύση των ηλεκτρονίων (γενικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Κλασική Ηλεκτροδυναμική Ι

Κλασική Ηλεκτροδυναμική Ι ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Κλασική Ηλεκτροδυναμική Ι ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΣΤΗΝ ΥΛΗ Διδάσκων: Καθηγητής Ι. Ρίζος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Πυρηνικές Δυνάμεις. Διάλεξη 4η Πετρίδου Χαρά

Πυρηνικές Δυνάμεις. Διάλεξη 4η Πετρίδου Χαρά Πυρηνικές Δυνάμεις Διάλεξη 4η Πετρίδου Χαρά Η Ύλη στο βιβλίο: Cottingham & Greenwood 2 Κεφάλαιο 5: Ιδιότητες των Πυρήνων 5.5: Μαγνητική Διπολική Ροπή του Πυρήνα 5.7: Ηλεκτρική Τετραπολική του Πυρήνα 5.1:

Διαβάστε περισσότερα

Εξετάσεις 1ης Ιουλίου Για την ϐασική κατάσταση του ατόµου του Υδρογόνου της οποίας η κανονικοποιηµένη στην µονάδα

Εξετάσεις 1ης Ιουλίου Για την ϐασική κατάσταση του ατόµου του Υδρογόνου της οποίας η κανονικοποιηµένη στην µονάδα ΘΕΜΑ 1: Λύσεις Θεµάτων - Κβαντοµηχανική ΙΙ Εξετάσεις 1ης Ιουλίου 13 Τµήµα Α. Λαχανά) Α ) Για την πρώτη διεγερµένη κατάσταση του ατόµου του Υδρογόνου µε τροχιακή στροφορµή l = 1 να προσδιορισθουν οι αποστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Αστροφυσική. Ενότητα # 6: Λευκοί Νάνοι. Νικόλαος Στεργιούλας Τμήμα Φυσικής

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Αστροφυσική. Ενότητα # 6: Λευκοί Νάνοι. Νικόλαος Στεργιούλας Τμήμα Φυσικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Αστροφυσική Ενότητα # 6: Λευκοί Νάνοι Νικόλαος Στεργιούλας Τμήμα Φυσικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ I Ασκήσεις

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ I Ασκήσεις ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ I Ασκήσεις Ενότητα 8 Ατομικά Τροχιακά Δημήτρης Κονταρίδης Αναπληρωτής Καθηγητής Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών Άσκηση 1 Να υπολογιστεί η πιθανότερη ακτίνα, *, στην οποία θα βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ

ΦΥΣΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ Φωτοηλεκτρονιακή φασματοσκοπία ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΑΚΡΙΒΟΣ Τμήμα Χημείας Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 5: Ατομική Δομή. Σύζευξη Σπιν-Τροχιάς

Διάλεξη 5: Ατομική Δομή. Σύζευξη Σπιν-Τροχιάς Σύζευξη Σπιν-Τροχιάς Θεωρούμε το άτομο του υδρογόνου με το ηλεκτρόνιο να «περιστρέφεται» γύρω από τον πυρήνα. Ισοδύναμα θεωρούμε τον πυρήνα να περιστρέφεται γύρω από το ηλεκτρόνιο. Στο σύστημα αυτό η μαγνητική

Διαβάστε περισσότερα

ETY-202 ΎΛΗ & ΦΩΣ 07. ΣΤΡΟΦΟΡΜΗ ΚΑΙ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ

ETY-202 ΎΛΗ & ΦΩΣ 07. ΣΤΡΟΦΟΡΜΗ ΚΑΙ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ stzortz@iesl.forth.gr 1396; office Δ013 ΙΤΕ 2 ΎΛΗ & ΦΩΣ 07. ΣΤΡΟΦΟΡΜΗ ΚΑΙ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ Θεωρία της στροφορμής Στέλιος Τζωρτζάκης 1 3 4 Υπενθύμιση βασικών εννοιών της στροφορμής κυματοσυνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

Κυματική φύση της ύλης: ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Φωτόνια: ενέργεια E = hf = hc/λ (όπου h = σταθερά Planck) Κυματική φύση των σωματιδίων της ύλης:

Κυματική φύση της ύλης: ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Φωτόνια: ενέργεια E = hf = hc/λ (όπου h = σταθερά Planck) Κυματική φύση των σωματιδίων της ύλης: Κυματική φύση της ύλης: ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Φωτόνια: ενέργεια E = hf = hc/λ (όπου h = σταθερά Planck) Κυματική φύση των σωματιδίων της ύλης: Κινούμενα ηλεκτρόνια συμπεριφέρονται σαν κύματα (κύματα de Broglie)

Διαβάστε περισσότερα

PLANCK 1900 Προκειμένου να εξηγήσει την ακτινοβολία του μέλανος σώματος αναγκάστηκε να υποθέσει ότι η ακτινοβολία εκπέμπεται σε κβάντα ενέργειας που

PLANCK 1900 Προκειμένου να εξηγήσει την ακτινοβολία του μέλανος σώματος αναγκάστηκε να υποθέσει ότι η ακτινοβολία εκπέμπεται σε κβάντα ενέργειας που ΑΤΟΜΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ PLANCK 1900 Προκειμένου να εξηγήσει την ακτινοβολία του μέλανος σώματος αναγκάστηκε να υποθέσει ότι η ακτινοβολία εκπέμπεται σε κβάντα ενέργειας που είναι ανάλογα με τη συχνότητα (f). PLANCK

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ

ΦΥΣΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ Φασματοσκοπία Mossbauer ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΑΚΡΙΒΟΣ Τμήμα Χημείας Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική φασματοσκοπία ατόμων

Ηλεκτρονική φασματοσκοπία ατόμων Ηλεκτρονική φασματοσκοπία ατόμων Εξίσωση του chrodger H H H µ µ m e e 4πε r Ζe 4πε r για το άτοµο του υδρογόνου για τα υδρογονοειδή άτοµα He Ζe 4πε r < j Ζe 4πε r j για πολυηλεκτρονικά άτοµα µ m m m e

Διαβάστε περισσότερα

Ατομική δομή. Το άτομο του υδρογόνου Σφαιρικά συμμετρικές λύσεις ψ = ψ(r) Εξίσωση Schrodinger (σφαιρικές συντεταγμένες) ħ2. Εξίσωση Schrodinger (1D)

Ατομική δομή. Το άτομο του υδρογόνου Σφαιρικά συμμετρικές λύσεις ψ = ψ(r) Εξίσωση Schrodinger (σφαιρικές συντεταγμένες) ħ2. Εξίσωση Schrodinger (1D) Ατομική δομή Το άτομο του υδρογόνου Σφαιρικά συμμετρικές λύσεις ψ = ψ(r) Εξίσωση Schrodinger (1D) Εξίσωση Schrodinger (σφαιρικές συντεταγμένες) ħ2 2m 2 ψ + V r ψ = Εψ Τελεστής Λαπλασιανής για σφαιρικές

Διαβάστε περισσότερα

Η Ψ = Ε Ψ. Ψ = f(x, y, z, t, λ)

Η Ψ = Ε Ψ. Ψ = f(x, y, z, t, λ) Κυματική εξίσωση του Schrödinger (196) Η Ψ = Ε Ψ Η: τελεστής Hamilton (Hamiltonian operator) εκτέλεση μαθηματικών πράξεων επί της κυματοσυνάρτησης Ψ. Ε: ολική ενέργεια των ηλεκτρονίων δυναμική ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Από τι αποτελείται το Φως (1873)

Από τι αποτελείται το Φως (1873) Από τι αποτελείται το Φως (1873) Ο James Maxwell έδειξε θεωρητικά ότι το ορατό φως αποτελείται από ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Ηλεκτρομαγνητικό κύμα είναι η ταυτόχρονη διάδοση, μέσω της ταχύτητας του φωτός

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 1: Κβαντομηχανική σε τρεις διαστάσεις

Διάλεξη 1: Κβαντομηχανική σε τρεις διαστάσεις Διάλεξη : Κβαντομηχανική σε τρεις διαστάσεις Βασικές Αρχές της Κβαντομηχανικής H κατάσταση ενός φυσικού συστήματος περιγράφεται από την κυματοσυνάρτησή του και αποτελεί το πλάτος πιθανότητας να βρεθεί

Διαβάστε περισσότερα

Κλασική Ηλεκτροδυναμική

Κλασική Ηλεκτροδυναμική Κλασική Ηλεκτροδυναμική Ενότητα 18: Νόμοι Maxwell Ανδρέας Τερζής Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Φυσικής Σκοποί ενότητας Σκοπός της ενότητας είναι να παρουσίασει τις εξισώσεις Maxwell. 2 Περιεχόμενα ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 9: Στατιστική Φυσική

Διάλεξη 9: Στατιστική Φυσική Στατιστική Φυσική: Η μελέτη της θερμοδυναμικής συμπεριφοράς ενός συστήματος σωματίων σε σχέση με τις ιδιότητες των επί μέρους σωματίων. Αν και δεν μπορεί να προβλέψει με απόλυτη ακρίβεια την θερμοδυναμική

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Σ4. Ατομική φυσική Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής /Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Κεφάλαιο Σ4. Ατομική φυσική Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής /Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Κεφάλαιο Σ4 Ατομική φυσική Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής /Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Εφαρμογές της κβαντικής μηχανικής στην ατομική φυσική Ένα μεγάλο μέρος αυτού του κεφαλαίου επικεντρώνεται στο άτομο

Διαβάστε περισσότερα

Διατομικά μόρια- Περιστροφική ενέργεια δονητικά - περιστροφικά φάσματα

Διατομικά μόρια- Περιστροφική ενέργεια δονητικά - περιστροφικά φάσματα Διατομικά μόρια- Περιστροφική ενέργεια δονητικά - περιστροφικά φάσματα Πολυατομικά μόρια περιστροφική ενέργεια περιστροφικά φάσματα Σκέδαση φασματοσκοπία n συνεισφορά του πυρηνικού σπιν Δονητικά περιστροφικά

Διαβάστε περισσότερα

Κβαντική Φυσική Ι. Ενότητα 18: Εφαρμογή στον συμβολισμό Dirac. Ανδρέας Τερζής Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Φυσικής

Κβαντική Φυσική Ι. Ενότητα 18: Εφαρμογή στον συμβολισμό Dirac. Ανδρέας Τερζής Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Φυσικής Κβαντική Φυσική Ι Ενότητα 18: Εφαρμογή στον συμβολισμό Dirac Ανδρέας Τερζής Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Φυσικής Σκοποί ενότητας Σκοπός της ενότητας είναι να παραθέσει μια εφαρμογή για να γίνει πιο κατανοητός

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 6: Ατομική Δομή Συμμετρία Εναλλαγής

Διάλεξη 6: Ατομική Δομή Συμμετρία Εναλλαγής Συμμετρία Εναλλαγής Σε μονοηλεκτρονιακά άτομα ιόντα η κατάσταση του ηλεκτρονίου καθορίζεται από τέσσερις κβαντικούς αριθμούς {n, l, m l, m s } ή {n, l, j, m j }. Σε πολυηλεκτρονιακά άτομα πόσα ηλεκτρόνια

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2: Κεντρικά Δυναμικά. Αναζητούμε λύσεις της χρονοανεξάρτητης εξίσωσης Schrödinger για κεντρικά δυναμικά

Διάλεξη 2: Κεντρικά Δυναμικά. Αναζητούμε λύσεις της χρονοανεξάρτητης εξίσωσης Schrödinger για κεντρικά δυναμικά Διάλεξη : Κεντρικά Δυναμικά Αναζητούμε λύσεις της χρονοανεξάρτητης εξίσωσης Schöing για κεντρικά δυναμικά Μ. Μπενής. Διαλέξεις Μαθήματος Σύγχρονης Φυσικής ΙΙ. Ιωάννινα 03 Κεντρικά δυναμικά Εξάρτηση δυναμικού

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Γ Λυκείου Θετικής Κατεύθυνσης

Χημεία Γ Λυκείου Θετικής Κατεύθυνσης Χημεία Γ Λυκείου Θετικής Κατεύθυνσης Κεφάλαιο 1 Ηλεκτρονιακή δομή των ατόμων 1 Εισαγωγή Δομή του ατόμου Δημόκριτος Αριστοτέλης Dalton Thomson 400 π.χ. 350π.χ. 1808 1897 Απειροελάχιστα τεμάχια ύλης (τα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΤΙΣΜΕΝΟΣ ΑΡΜΟΝΙΚΟΣ ΤΑΛΑΝΤΩΤΗΣ ΜΕΣΑ ΣΕ ΟΜΟΓΕΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: ΤΕΛΕΣΤΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ, ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

ΦΟΡΤΙΣΜΕΝΟΣ ΑΡΜΟΝΙΚΟΣ ΤΑΛΑΝΤΩΤΗΣ ΜΕΣΑ ΣΕ ΟΜΟΓΕΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: ΤΕΛΕΣΤΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ, ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΦΟΡΤΙΣΜΕΝΟΣ ΑΡΜΟΝΙΚΟΣ ΤΑΛΑΝΤΩΤΗΣ ΜΕΣΑ ΣΕ ΟΜΟΓΕΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: ΤΕΛΕΣΤΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ, ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ Ξεκινώντας από τους τελεστές δημιουργίας και καταστροφής

Διαβάστε περισσότερα

κυματικής συνάρτησης (Ψ) κυματική συνάρτηση

κυματικής συνάρτησης (Ψ) κυματική συνάρτηση Στην κβαντομηχανική ο χώρος μέσα στον οποίο κινείται το ηλεκτρόνιο γύρω από τον πυρήνα παύει να περιγράφεται από μια απλή τροχιά, χαρακτηριστικό του μοντέλου του Bohr, αλλά περιγράφεται ο χώρος μέσα στον

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ. Προς τους φοιτητές:

Σημειώσεις ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ. Προς τους φοιτητές: 1 Σημειώσεις ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Προς τους φοιτητές: Οι σημειώσεις αυτές γράφτηκαν για να διευκολύνουν τη μελέτη θεμάτων της ατομικής φυσικής που μελετώνται στα πλαίσια του κατ επιλογήν μαθήματος «Ατομική

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Κβαντική Μηχανική ΙΙ - Περιλήψεις, Α. Λαχανάς

Κεφάλαιο 1. Κβαντική Μηχανική ΙΙ - Περιλήψεις, Α. Λαχανάς Κεφάλαιο 1 Κβαντική Μηχανική ΙΙ - Περιλήψεις, Α. Λαχανάς 2 Κβαντική Μηχανική ΙΙ - Περιλήψεις, Α. Λαχανάς 1.1 Κίνηση σε κεντρικά δυναµικά 1.1.1 Κλασική περιγραφή Η Χαµιλτωνιανή κλασικού συστήµατος που κινείται

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2: Πυρηνική Σταθερότητα, σπιν & μαγνητική ροπή

Διάλεξη 2: Πυρηνική Σταθερότητα, σπιν & μαγνητική ροπή Διάλεξη 2: Πυρηνική Σταθερότητα, σπιν & μαγνητική ροπή Πυρηνική Σταθερότητα Ο πυρήνας αποτελείται από πρωτόνια και νετρόνια τα οποία βρίσκονται συγκεντρωμένα σε έναν πάρα πολύ μικρό χώρο. Εύκολα καταλαβαίνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ I Ασκήσεις

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ I Ασκήσεις ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ I Ασκήσεις Ενότητα 9 Πολυηλεκτρονιακά Άτομα Δημήτρης Κονταρίδης Αναπληρωτής Καθηγητής Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών Άσκηση 1 Να προσδιοριστούν τα επίπεδα, τα οποία μπορεί να προκύψουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΙΚΑ ΤΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

ΑΤΟΜΙΚΑ ΤΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Thomson (σταφιδόψωμο) Rutherford (πλανητικό μοντέλο) Bohr (επιτρεπόμενες τροχιές ενεργειακές στάθμες) Κβαντομηχανική β ή (τροχιακό) ρχ 24/9/2008 1 ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ Bohr 1η Συνθήκη (Μηχανική

Διαβάστε περισσότερα

16/12/2013 ETY-202 ETY-202 ΎΛΗ & ΦΩΣ 09. ΤΑΥΤΟΣΗΜΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ. 1396; office Δ013 ΙΤΕ. Στέλιος Τζωρτζάκης ΤΑΥΤΟΣΗΜΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ

16/12/2013 ETY-202 ETY-202 ΎΛΗ & ΦΩΣ 09. ΤΑΥΤΟΣΗΜΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ. 1396; office Δ013 ΙΤΕ. Στέλιος Τζωρτζάκης ΤΑΥΤΟΣΗΜΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ stzortz@iesl.forth.gr 1396; office Δ013 ΙΤΕ 2 ΎΛΗ & ΦΩΣ 09. ΤΑΥΤΟΣΗΜΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ΤΑΥΤΟΣΗΜΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ Στέλιος Τζωρτζάκης 1 3 4 φάση Η έννοια των ταυτόσημων σωματιδίων Ταυτόσημα αποκαλούνται όλα τα σωματίδια

Διαβάστε περισσότερα

Κβαντομηχανική εικόνα του ατομικού μοντέλου

Κβαντομηχανική εικόνα του ατομικού μοντέλου Κβαντομηχανική εικόνα του ατομικού μοντέλου 1. Ερώτηση: Τι είναι η κβαντομηχανική; H κβαντομηχανική, είναι η σύγχρονη αντίληψη μιας νέας μηχανικής που μπορεί να εφαρμοστεί στο μικρόκοσμο του ατόμου. Σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Φυσικής Πανεπιστημίου Κύπρου Χειμερινό Εξάμηνο 2016/2017 ΦΥΣ102 Φυσική για Χημικούς Διδάσκων: Μάριος Κώστα

Τμήμα Φυσικής Πανεπιστημίου Κύπρου Χειμερινό Εξάμηνο 2016/2017 ΦΥΣ102 Φυσική για Χημικούς Διδάσκων: Μάριος Κώστα Τμήμα Φυσικής Πανεπιστημίου Κύπρου Χειμερινό Εξάμηνο 2016/2017 ΦΥΣ102 Φυσική για Χημικούς Διδάσκων: Μάριος Κώστα ΔΙΑΛΕΞΗ 11 Εισαγωγή στην Ηλεκτροδυναμική Ηλεκτρικό φορτίο Ηλεκτρικό πεδίο ΦΥΣ102 1 Στατικός

Διαβάστε περισσότερα

Κυματική φύση της ύλης: ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Φωτόνια: ενέργεια E = hf = hc/λ (όπου h = σταθερά Planck) Κυματική φύση των σωματιδίων της ύλης:

Κυματική φύση της ύλης: ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Φωτόνια: ενέργεια E = hf = hc/λ (όπου h = σταθερά Planck) Κυματική φύση των σωματιδίων της ύλης: Κυματική φύση της ύλης: ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Φωτόνια: ενέργεια E = hf = hc/λ (όπου h = σταθερά Planck) Κυματική φύση των σωματιδίων της ύλης: Κινούμενα ηλεκτρόνια συμπεριφέρονται σαν κύματα (κύματα de Broglie)

Διαβάστε περισσότερα

Κλασική Ηλεκτροδυναμική Ι

Κλασική Ηλεκτροδυναμική Ι ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Κλασική Ηλεκτροδυναμική Ι ΜΑΓΝΗΤΟΣΤΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΣΤΗΝ ΥΛΗ Διδάσκων: Καθηγητής Ι. Ρίζος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Φυσικοχημείας Ι (ΧΗΜ-311)

Εργαστήριο Φυσικοχημείας Ι (ΧΗΜ-311) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Εργαστήριο Φυσικοχημείας Ι (ΧΗΜ-311) Ενότητα: Ατομική Φασματοσκοπία Νικόλαος Στρατηγάκης, Βασίλειος Παπαδημητρίου, Δημήτριος Άγγλος Τμήμα Χημείας,Πανεπιστήμιο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ: Τα άτομα έχουν διακριτές ενεργειακές στάθμες ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΑ ΦΑΣΜΑΤΑ

ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ: Τα άτομα έχουν διακριτές ενεργειακές στάθμες ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΑ ΦΑΣΜΑΤΑ ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ: Τα άτομα έχουν διακριτές ενεργειακές στάθμες ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΑ ΦΑΣΜΑΤΑ Ένα σημαντικό αποτέλεσμα της κβαντομηχανικής θεωρίας είναι ότι τα μόρια, όχι μόνο βρίσκονται σε διακριτές ενεργειακές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ IV. ΟΙ ΚΒΑΝΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΤΡΟΧΙΑΚΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ IV. ΟΙ ΚΒΑΝΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΤΡΟΧΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ IV. ΟΙ ΚΒΑΝΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΤΡΟΧΙΑΚΑ Ν. ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο ατομικό πρότυπο του Bohr ο κύριος κβαντικός αριθμός (n) εισάγεται αυθαίρετα, για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα