Άρθρο Σύνταξης Ηχωκαρδιογραφική Εκτίμηση της Στένωσης της Αορτικής Βαλβίδας: Προβλήματα και Παγίδες

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Άρθρο Σύνταξης Ηχωκαρδιογραφική Εκτίμηση της Στένωσης της Αορτικής Βαλβίδας: Προβλήματα και Παγίδες"

Transcript

1 Άρθρο Σύνταξης Ηχωκαρδιογραφική Εκτίμηση της Στένωσης της Αορτικής Βαλβίδας: Προβλήματα και Παγίδες Νίκος Θ. Κουρής 1, Δημήτρης Π. Τσιάπρας 2, Χριστόφορος Δ. Ολύμπιος 1 Διεύθυνση Επικοινωνίας: Νίκος Κουρής Αγίου Γεωργίου 4, Νέα Πεντέλη, Αθήνα Η στένωση της αορτικής βαλβίδας (ΑΣ) αποτελεί τη συχνότερη βαλβιδική καρδιοπάθεια και την 3η συχνότερη καρδιακή νόσο (μετά τη στεφανιαία νόσο και την υπέρταση) στις ανεπτυγμένες χώρες. 1 Η Ηχωκαρδιογραφία - Doppler αποτελεί τη μέθοδο εκλογής τόσο για τη διάγνωση, όσο και για την εκτίμηση της βαρύτητας της ΑΣ, καθώς περιγράφει με ακρίβεια την ανατομία της αορτικής βαλβίδας (ΑΒ), προσδιορίζει την υδραυλική συμπεριφορά της και καθορίζει την επίπτωσή της στη λειτουργία της αριστερής κοιλίας (ΑΚ). Σύμφωνα με τις τελευταίες κατευθυντήριες οδηγίες, τόσο της Ευρωπαϊκής όσο και της Αμερικάνικης Καρδιολογικής Εταιρείας, η ΑΣ θεωρείται σοβαρή όταν το αορτικό βαλβιδικό στόμιο είναι μικρότερο του 1,0 cm 2 (ή < 0,6 cm 2 /m 2 ), η μέση διαβαλβιδική κλίση πίεσης άνω των 50 mmhg (ή > 40 mmhg σύμφωνα με τις Αμερικάνικες οδηγίες) και η μέγιστη ταχύτητα ροής διαμέσου της βαλβίδας μεγαλύτερη από 4 m/sec (που αντιστοιχεί σε μέγιστη διαβαλβιδική κλίση πίεσης > 64 mmhg), όπως αυτά υπολογίζονται ηχωκαρδιογραφικά. 1,2 Συχνά όμως στην καθημερινή κλινική πράξη, ο κλινικός Καρδιολόγος καλείται να διαχειριστεί ασθενείς που παρουσιάζουν ασυμφωνία μεταξύ των διαφόρων ευρημάτων και των ηχωκαρδιογραφικών μετρήσεων. Μπορεί για παράδειγμα σε κάποιον ασθενή η ΑΒ να ελέγχεται σοβαρά ασβεστωμένη, με περιορισμένη διάνοιξη, με διατηρημένη τη συστολική λειτουργία της ΑΚ και στόμιο 0,8 cm 2 σε συνδυασμό όμως με μέγιστη ταχύτητα ροής 3,5 m/sec και μέση κλίση πίεσης <40 mmhg. Αντίστοιχα μπορεί να ανιχνεύεται μικρό στόμιο (0,9 cm 2 ) και χαμηλή διαβαλβιδική κλίση πίεσης σε συνδυασμό με έκπτωση της λειτουργικότητας της ΑΚ. Οι καταστάσεις αυτές εγείρουν αβεβαιότητα αναφορικά με την πραγματική βαρύτητα της ΑΣ, καθώς και προβληματισμό για την ενδεδειγμένη αντιμετώπιση των ασθενών αυτών. Για το σκοπό αυτό θ αναφερθούν οι μέθοδοι σωστής εκτίμησης της βαρύτητας της ΑΣ, καθώς και περιπτώσεις πιθανής αναντιστοιχίας ευρημάτων. Ορθή απεικόνιση της ανατομίας και υπολογισμός της υδραυλικής συμπεριφοράς της ΑΒ Η εμφάνιση της ΑΒ και η κινητικότητα των πτυχών της από τη δυσδιάστατη ηχωκαρδιογραφία δίνει τις πρώτες πληροφορίες και για τη βαρύτητα της ΑΣ (Εικόνα 1). Η ανατομία και η κινητικότητα της ΑΒ ελέγχονται καλύτερα από τον επιμήκη παραστερνικό άξονα, από το βραχύ παραστερνικό άξονα στο επίπεδο των μεγάλων αγγείων και από τον επιμήκη κορυφαίο άξονα των τριών κοιλοτήτων και λιγότερο από τον κορυφαίο άξονα των πέντε κοιλοτήτων. 3 Σε περιπτώσεις μη ικανοποιητικής απεικόνισης από την

2 A B Εικόνα 1. Τομή κατά το βραχύ άξονα σε μια μέτρια (A) και σε μια σοβαρά (B) ασβεστωμένη αορτική βαλβίδα. παραστερνική ή την κορυφαία λήψη, είναι πιθανό να ληφθεί καλή τομή κατά το βραχύ άξονα υποξιφοειδικά. Αν έστω και μια πτυχή της ΑΒ ανοίγει καλά παρά την παρουσία σοβαρής ασβέστωσης των άλλων δυο, η ύπαρξη σοβαρής ΑΣ δεν είναι πιθανή. Αντίθετα, μια βαριά ασβεστωμένη και ακίνητη ΑΒ συνιστά σοβαρή ΑΣ, οπότε αν από το Doppler καταγραφεί μέτρια αύξηση της ταχύτητας, καλό θα είναι αυτή να επανεκτιμηθεί προσεκτικότερα. Εδώ όμως πρέπει να ληφθεί υπόψη, ότι η διάνοιξη της ΑΒ επηρεάζεται από τον όγκο παλμού, οπότε σε περιπτώσεις συστολικής δυσλειτουργίας της ΑΚ η κινητικότητα των αορτικών πτυχών μπορεί να είναι ελαττωμένη. Η άμεση πλανημέτρηση του στομίου τόσο από τη διαθωρακική αλλά ιδιαίτερα από τη διοισοφάγεια απεικόνιση θεωρείται αξιόπιστη, 4 αλλά στην κλινική πράξη δε συμφωνεί πάντα με το αιμοδυναμικά υπολογιζόμενο δραστικό στόμιο. Εκτός από τις περιπτώσεις όπου η ΑΣ είναι εμφανώς ήπια (καλή κινητικότητα αορτικών πτυχών, Vmax < 3 m/sec με καλή ΑΚ), η μέγιστη ταχύτητα διαμέσου της ΑΒ με το συνεχές Doppler πρέπει να καταγράφεται από την κορυφαία τομή των πέντε κοιλοτήτων και από τουλάχιστον μια ακόμη τομή (συνήθως τη δεξιά παραστερνική ή την υπερξιφοειδική). Η χρήση του τυφλού ηχοβολέα (pencil, stand-alone probe) μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμη για τις λήψεις αυτές (Εικόνα 2). Η καταγραφή της Vmax και ο υπολογισμός της μέσης κλίσης πίεσης και του δραστικού στομίου είναι οι ελάχιστες πληροφορίες, που απαιτούνται. Η μορφολογία του κύματος είναι ενδεικτική της βαρύτητας το τριγωνικό σχήμα του σήματος παραπέμπει σε σοβαρή ΑΣ, ενώ πρώιμη κορύφωση της μέγιστης ταχύτητας σε μέτρια (Εικόνα 3). Η μέση διαβαλβιδική κλίση πίεσης υπολογίζεται από πολλαπλούς στιγ- A B Εικόνα 2. Καταγραφή της μέγιστης ταχύτητας διαμέσου της στενωμένης αορτικής βαλβίδας από την κορυφαία τομή των 4 κοιλοτήτων (A) και από τη δεξιά παραστερνική τομή (B), όπου καταγράφεται υψηλότερη ταχύτητα.

3 Εικόνα 3. Μορφολογία σήματος συνεχούς Doppler σε μέτρια (αριστερά) και σοβαρή (δεξιά) στένωση αορτής. μιαίους υπολογισμούς της ταχύτητας σε ολόκληρο το φάσμα του σήματος και όχι υπολογίζοντας τη μέση διαβαλβιδική ταχύτητα και τοποθετώντας τη στον απλοποιημένο τύπο του Bernoulli. Είναι επομένως πιο αντιπροσωπευτική της βαρύτητας της στένωσης από τη μέγιστη ταχύτητα, η οποία περιγράφει μόνο ένα σημείο του σήματος. Ο υπολογισμός του δραστικού στομίου (Εικόνα 4) από την εξίσωση συνεχείας (δραστικό στόμιο = π (δ ΧΕΑΚ /2) 2 VTI V ΧΕΑΚ / VTI V max, όπου ΧΕΑΚ: χώρος εξόδου αριστερής κοιλίας), είναι πολύ σημαντικός και πρέπει να γίνεται σε κάθε περίπτωση ΑΣ, 3 καθόσον είναι σχετικά ανεξάρτητος από τη ροή του αίματος (flow-independent). Τα συχνότερα λάθη γίνονται στη μέτρηση της διαμέτρου του ΧΕΑΚ και καθώς η τιμή του στον τύπο της εξίσωσης συνεχείας υψώνεται στο τετράγωνο. Η μέτρησή του γίνεται από την επιμήκη παραστερνική λήψη, στη συστολή, αμέσως κάτω από τη βάση των αορτικών πτυχών και από τις εσωτερικές επιφάνειες του μεσοκοιλιακού και του οπίσθιου αορτικού τοιχώματος (inner to inner edge). Προσοχή χρειάζεται επίσης στην τοποθέτηση του δείγματος όγκου του παλμικού Doppler στο χώρο εξόδου της ΑΚ, ώστε το σήμα που λαμβάνεται να είναι «καθαρό» στο εσωτερικό του χωρίς πολλούς ήχους, με σαφή και λεπτά όρια. Η χρήση στην εξίσωση συνεχείας των τιμών ταχυτήτων αντί των ολοκληρωμάτων τους (VTI) είναι έγκυρη μόνον όταν τα σήματα του ΧΕΑΚ και της μέγιστης ταχύτητας είναι ίδιου σχήματος και καλό είναι να αποφεύγεται. Επίσης, η διόρθωση του δραστικού στομίου με την επιφάνεια σώματος (BSA) είναι πολύ σημαντική για παράδειγμα, ένα αορτικό στόμιο 1,3 cm 2 αντιστοιχεί σε προφανώς μέτρια ΑΣ σε ένα μικρόσωμο άτομο με BSA 1,5 m 2 (διορθωμένο στόμιο 0,87 cm 2 /m 2 ). Όμως σε έναν μεγαλόσωμο άνθρωπο με BSA 2,4 m 2 το διορθωμένο στόμιο είναι 0,54 cm 2 /m 2 και η ΑΣ πρέπει να εκτιμάται ως σοβαρή. Σε περιπτώσεις που η ποιότητα των εικόνων είναι τέτοια που δεν επιτρέπει τον ασφαλή υπολογισμό του αορτικού στομίου, ο λόγος VTI V XEAK /VTI V max < 0,25 είναι ενδεικτικός σοβαρής ΑΣ. A B Γ Εικόνα 4. Υπολογισμός του αορτικού στομίου με την εξίσωση συνεχείας σε ασθενή με σοβαρή στένωση αορτής. Προσοχή απαιτείται επίσης σε περιπτώσεις με συνυπάρχουσα ανεπάρκεια αορτής ή αναιμία. Στην ανεπάρκεια αορτής, λόγω του αυξημένου διαορτικού όγκου, η μέγιστη ταχύτητα και η μέση διαβαλβιδική κλίση πίεσης είναι αυξημένες, για δεδομένη επιφάνεια αορτικού στομίου. Ο συνδυασμός μέτριας ΑΣ και μέτριας ανεπάρκειας ΑΒ υποδεικνύει σοβαρή μικτή αορτική πάθηση. 3 Παρουσία αναιμίας, καταγράφεται υψηλή κλίση πίεσης παρουσία ήπιας ή μέτριας ΑΣ.

4 Η μέτρηση της αρτηριακής πίεσης του ασθενή τη στιγμή της εξέτασης είναι επίσης απαραίτητη, καθόσον η μέτρηση των ταχυτήτων επηρεάζεται από αυτή και πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε επαναληπτικές μελέτες. Ιδιαίτερα η συστολική αρτηριακή υπέρταση, συνεισφέρει στο ήδη αυξημένο μεταφόρτιο, παίζει καθοριστικό ρόλο στην εκτίμησή του και μπορεί να προκαλέσει εμφάνιση συμπτωμάτων ακόμα και σε μη κριτικές ΑΣ. 5 Χρειάζεται λοιπόν στις περιπτώσεις αυτές να εκτιμάται το διπλό φορτίο που αντιμετωπίζει η ΑΚ κατά την εξώθησή της, δηλαδή το βαλβιδικό και το αρτηριακό υπολογίζοντας τη βαλβιδο-αρτηριακή ενδοτικότητα (valvulo-arterial impedance, Z va,). Ο νέος αυτός δείκτης υπολογίζεται από τη διαίρεση της εκτιμώμενης συστολικής πίεσης της ΑΚ (συστολική αρτηριακή πίεση + μέση διαβαλβιδική κλίση πίεσης) δια του όγκου παλμού διορθωμένου με την επιφάνεια σώματος (stroke volume index, Z va =ΣΑΠ+ΜΚΠ ΑΒ /ΟΠ i ). 6 Τιμές του δείκτη Z va > 4,5 mmhg/ml/m 2 θεωρούνται ενδεικτικές υπερβολικά αυξημένου μεταφόρτιου, ενώ ασθενείς με τιμές 4,9 ή κατ άλλους > 5,5 mmhg/ml/m 2 εμφανίζουν αυξημένη θνητότητα και νοσηρότητα, αν δεν αντιμετωπισθούν χειρουργικά. 7 Εκτίμηση της ΑΣ σε ασθενείς με χαμηλό κλάσμα εξώθησης Ασθενείς με επηρεασμένη λειτουργικότητα της ΑΚ και συνοδό ΑΣ οποιασδήποτε βαρύτητας, εμφανίζουν φτωχή πρόγνωση. Η υποομάδα όμως των ασθενών με αληθινά σοβαρή ΑΣ και χαμηλό κλάσμα εξώθησης (ΚΕ), οι οποίοι δεν ξεπερνούν το 5-10%, είναι εκείνοι που εμφανίζουν την υψηλότερη θνητότητα και τη χειρότερη πρόγνωση. 8,9 Στους ασθενείς αυτούς, η πρωτεύουσα βλάβη είναι η βαλβιδική νόσος και η δυσλειτουργία της ΑΚ είναι δευτερεύουσα και οφείλεται στο αυξημένο μεταφόρτιο (ανεπαρκής αντισταθμιστική υπερτροφία της ΑΚ - afterload mismatch 10 ), οπότε η αντικατάσταση της ΑΒ θα οδηγήσει σε βελτίωση της απόδοσης της ΑΚ. Στους υπόλοιπους, η δυσλειτουργία της ΑΚ οφείλεται σε άλλα αίτια και η μέτρια στενωμένη ΑΒ δεν ανοίγει πλήρως λόγω του χαμηλού όγκου παλμού 11 (ψευδοστένωση), οπότε δεν υπάρχει ένδειξη για άμεση αντικατάσταση της βαλβίδας. Στους ασθενείς της τελευταίας κατηγορίας, η πρωτεύουσα βλάβη αφορά σε μυοκαρδιακή νόσο (μυοκαρδιοπάθεια, στεφανιαία νόσος) και η βαρύτητα της ΑΣ απλά υπερεκτιμάται. Ο διαχωρισμός των ασθενών αυτών δεν μπορεί να γίνει ούτε με την ηχωκαρδιογραφία ηρεμίας, ούτε με τον καθετηριασμό, παρά μόνο με τη δυναμική ηχωκαρδιογραφία χαμηλών δόσεων (lowdose stress echo). Η χαμηλών δόσεων έγχυση δοβουταμίνης διενεργείται σε 3 στάδια (5, 10 και 20 μg/kg/ min) και κάθε στάδιο διαρκεί 5 min. 12 Η έγχυση διακόπτεται: αν εμφανιστούν συμπτώματα, όταν η καρδιακή συχνότητα > 120 bpm, όταν αυξηθεί ο όγκος παλμού κατά > 20%, αν ελαττωθεί η αρτηριακή πίεση και αν εμφανιστούν αρρυθμίες. Ο στόχος της δυναμικής ηχωκαρδιογραφίας χαμηλών δόσεων είναι διττός: πρώτο, για τη διερεύνηση ύπαρξης συσταλτικής εφεδρείας της ΑΚ και δεύτερο, για το διαχωρισμό αληθινής στένωσης από ψευδοστένωση (Εικόνα 5). Συσταλτική εφεδρεία θεωρούμε ότι υπάρχει όταν ο όγκος παλμού αυξηθεί κατά 20% (δηλ. το VTI του σήματος παλμικού Doppler στο ΧΕΑΚ αυξηθεί κατά 20%). Αν η αύξηση του όγκου παλμού οδηγήσει σε αύξηση του υπολογιζόμενου αορτικού στομίου κατά > 0,3 cm 2 ή το υπολογιζόμενο στόμιο υπερβεί το 1 cm 2, με ταυτόχρονη μικρή ή καθόλου αύξηση της μέσης διαβαλβιδικής κλίσης πίεσης, τότε δεν πρόκειται για σοβαρή ΑΣ. Αν αντίθετα, η αύξηση του όγκου παλμού οδηγήσει σε αύξηση της μέσης κλίσης πίεσης σε επίπεδα 40 mmhg χωρίς ουσιαστική μεταβολή της επιφάνειας του αορτικού στομίου (< 0,3 cm 2 ), τότε πρόκειται για αληθινή σοβαρή ΑΣ (Εικόνα 6). Εννοείται, ότι επί απουσίας ύπαρξης συσταλτικής εφεδρείας της ΑΚ δε μεταβάλλονται ούτε το αορτικό στόμιο, ούτε η μέση κλίση πίεσης, οπότε η πραγματική βαρύτητα της ΑΣ δε μπορεί να καθοριστεί με ακρίβεια. Στις περιπτώσεις αυτές η εκτίμηση της βαρύτητας της ασβέστωσης της ΑΒ από τη δυσδιάστατη ηχωκαρδιογραφία ή από την αξονική τομογραφία μπορεί να είναι ενδεικτική της σοβαρότητας της ΑΣ στους ασθενείς αυτούς. Επειδή οι μεταβολές στη μέση διαβαλβιδική κλίση πίεσης και στο αορτικό στόμιο κατά τη διάρκεια της μελέτης με δοβουταμίνη εξαρτώνται από το μέγεθος της αύξησης της ροής που επιτυγχάνεται, η οποία ποικίλει από ασθενή σε ασθενή, έχει προταθεί ο υπολογισμός του προβλεπόμενου δραστικού αορτικού στομίου, δηλαδή ποια θα ήταν η επιφάνεια του αορτικού στομίου σε μια σταθερή ροή αίματος. 13 Ο νέος αυτός δείκτης έχει φανεί ότι βελτιώνει τη διαγνωστική ακρίβεια στη διαφοροποίηση της αληθινής ΑΣ από την ψευδοστένωση. Εκτίμηση της ΑΣ σε ασθενείς με χαμηλό όγκο παλμού, χαμηλή κλίση πίεσης και φυσιολογικό κλάσμα εξώθησης Ένα αρκετά σημαντικό ποσοστό ασθενών με σοβαρή ΑΣ, όπως αυτή χαρακτηρίζεται από τον υπολογισμό της επιφάνειας του αορτικού στομίου, εμ-

5 ΑΣ με χαμηλό ΚΕ ΔΗΔ χαμηλών δόσεων Αύξηση ΟΠ ΜΚΠ 40 (ΑΣΑΣ) Αύξηση ΟΠ ΜΚΠ < 30 (ΨΣΑΣ) ΟΠ χωρίς μεταβολή ΗΡΕΜΙΑ DOBUTAM ΗΡΕΜΙΑ DOBUTAM ΗΡΕΜΙΑ DOBUTAM AVA=0.6 cm 2 ΜΚΠ=26 mmhg AVA=0.6 cm 2 ΜΚΠ=40 mmhg AVA=0.8 cm 2 ΜΚΠ=20 mmhg AVA=1.2 cm 2 ΜΚΠ=27 mmhg AVA=0.6 cm 2 ΜΚΠ=26 mmhg AVA=0.6 cm 2 ΜΚΠ=26 mmhg Εικόνα 5. Κλινικός αλγόριθμος για ασθενείς με στένωση αορτής και χαμηλό κλάσμα εξώθησης της αριστερής κοιλίας. ΑΣ: στένωση αορτής, ΔΗΔ: δυναμική ηχωκαρδιογραφία με δοβουταμίνη, ΟΠ: όγκος παλμού, ΜΚΠ: μέση κλίση πίεσης, ΑΣΑΣ: αληθινά σοβαρή αορτική στένωση, ΨΣΑΣ: ψευδώς σοβαρή αορτική στένωση, AVA: επιφάνεια αορτικού στομίου. φανίζουν παράδοξα χαμηλή κλίση πίεσης παρά την παρουσία διατηρημένου κλάσματος εξώθησης (paradoxical low flow, low gradient aortic stenosis). 14 Οι ασθενείς αυτοί (π.χ. στόμιο ΑΒ 0,8 cm 2, μέση κλίση πίεσης 29 mmhg, κλάσμα εξώθησης 60%) πληρούν το ένα κριτήριο σοβαρότητας της ΑΣ (επιφάνεια στομίου) αλλά όχι τα άλλα (κλίση πίεσης, μέγιστη ταχύτητα ροής) (Εικόνα 7) και η ασυμφωνία αυτή μπορεί (λανθασμένα) να οδηγήσει σε αναβολή της χειρουργικής αντιμετώπισης. Το λάθος έγκειται στο ότι συχνά οι ασθενείς αυτοί βρίσκονται σε ένα πιο προχωρημένο στάδιο της πάθησής τους, που χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερο βαθμό συγκεντρικής υπερτροφίας και μικρότερη κοιλότητα της ΑΚ, φυσιολογικό (αλλά χαμηλότερο από το αναμενόμενο) ΚΕ, αυξημένο συνολικό μεταφόρτιο της ΑΚ και ως εκ τούτου μειωμένο όγκο παλμού. Ο μειωμένος όγκος παλμού (< 35 ml/m 2 ), ασχέτως του ΚΕ έχει σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία κλίσης πίεσης χαμηλότερης του αναμενομένου. 14 Επιπρόσθετα, στους ασθενείς αυτούς έχει ιδιαίτερη αξία ο υπολογισμός της βαλβιδο-αρτηριακής ενδοτικότητας μέσω του δείκτη Zva, για την εκτίμηση του μεταφόρτιου. Το πρόβλημα της ανάνηψης της πίεσης (pressure recovery) Το φαινόμενο της ανάνηψης της πίεσης (pressure recovery, ΠΑ) διερευνήθηκε για να εξηγήσει (εν μέρει) τη διαφορά στις μετρήσεις του Doppler και του καθετηριασμού. Η κλίση πίεσης που λαμβάνεται κατά την απόσυρση του καθετήρα αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ της μέγιστης τιμής της πίεσης στην ΑΚ και στην αορτή (peak to peak gradient) και δεν υφίσταται φυσιολογικά, καθόσον οι δυο καμπύλες πίεσης δεν συμβαίνουν ταυτόχρονα. Αντίθετα, με το Doppler μετράται η μέγιστη στιγμιαία διαφορά πίεσης στον αυχένα της στενωτικής ροής (vena contracta) αμέσως μετά το στόμιο και είναι υψηλότερη από την τιμή του καθετηριασμού κατά συνήθως 20 mmhg, τιμή όμως που μπορεί να φτάσει και τα 50 mmhg. 15 Καθώς το αίμα περνάει τη στενωμένη ΑΒ, χάνει ορμή περιφερικά του στομίου, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η πίεση μέσα στην αορτή. Σύμφωνα με το θεώρημα του Bernoulli, σε ένα κλειστό σύστημα το άθροισμα της κινητικής και της δυναμικής ενέργειας παραμένει σταθερό, οπότε μείωση της κινητι-

6 A B Εικόνα 6. A. Μελέτη με δυναμική ηχωκαρδιογραφία χαμηλών δόσεων σε ασθενή με αληθή σοβαρή στένωση αορτής και χαμηλό κλάσμα εξώθησης. Στην ηρεμία η μέση κλίση πίεσης είναι 30 mmhg και το υπολογιζόμενο αορτικό στόμιο είναι 0,76 cm 2. Στο μέγιστο της έγχυσης της δοβουταμίνης η μέση κλίση πίεσης αυξάνεται σε 55 mmhg και το στόμιο παραμένει 0,78 cm 2. B. Μελέτη με δυναμική ηχωκαρδιογραφία χαμηλών δόσεων σε ασθενή με ψευδοστένωση αορτής και χαμηλό κλάσμα εξώθησης. Στην ηρεμία η μέση κλίση πίεσης είναι 10 mmhg και το υπολογιζόμενο αορτικό στόμιο είναι 0,81 cm 2, ενώ στο μέγιστο της έγχυσης της δοβουταμίνης η μέση κλίση πίεσης αυξάνεται σε 21 mmhg και το στόμιο σε 1,02 cm 2.

7 κής ενέργειας οδηγεί σε αύξηση της στατικής πίεσης. Η αύξηση αυτή αποτελεί την ΠΑ. Η ΠΑ είναι αμελητέα σε περιπτώσεις ήπιας ΑΣ καθώς και σε διατεταμένη ανιούσα αορτή. Έχει κλινική σημασία όμως σε περιπτώσεις μικρής αορτικής διαμέτρου (< 3 cm), αν και αυτό δεν είναι πολύ συχνό (Εικόνα 8). Στην πράξη, διόρθωση της κλίσης πίεσης λαμβάνοντας υπόψη την ΠΑ γίνεται χρησιμοποιώντας τον τύπo: 16 ΠΑ = 4AVmax 2 ( ) 2 AVAc AoA 1 AVAc AoA όπου ΠΑ η ανάνηψη πίεσης, AVmax η μέγιστη ταχύτητα της αορτής με το συνεχές Doppler, AVAc η επιφάνεια του αορτικού στομίου από την εξίσωση συνεχείας και AoA η εγκάρσια επιφάνεια της ανιούσας αορτής. Η εκτίμηση της ΠΑ συστήνεται να γίνεται στο ύψος της κολποσωληνώδους συμβολής. 17 Γενικά θα μπορούσε να σημειωθεί ότι σε οριακές περιπτώσεις μεταξύ μέτριας και σοβαρής ΑΣ, η βαρύτητα της στένωσης θεωρείται μεγαλύτερη, αν η διάμετρος της αορτής είναι μικρή. Τέλος, τα τελευταία χρόνια η ανάπτυξη και η χρήση της διαδερμικής διόρθωσης της ΑΣ έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των ασθενών που οδηγούνται σε χειρουργική παρέμβαση. 18 Το γεγονός όμως αυτό απαιτεί πληρέστερο έλεγχο και ακριβέστερη επιλογή των ασθενών 19 με ΑΣ, οπότε η ορθή εκτίμηση της βαρύτητας της ΑΣ είναι επιβεβλημένη. Συμπερασματικά λοιπόν, η ΑΣ αποτελεί συχνό ηχωκαρδιογραφικό εύρημα, πρέπει όμως να θεωρείται σαν μια δυναμική εκδήλωση μιας συστηματικής διεργασίας παρά σαν μια νόσος αποκλειστικά περιορισμένης στην ΑΒ. Η εκτίμηση της βαρύτητάς της και η απόφαση για χειρουργική αντιμετώπιση συχνά επηρεάζεται και από την υπόλοιπη καρδιά και την αορτή. Ιδιαίτερα ο διαχωρισμός της μέτριας από τη σοβαρή ΑΣ είναι πολλές φορές δύσκολος και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη αλληλεπιδράσεις μεταξύ βαλβιδικών, αγγειακών και αιμοδυναμικών μετρήσεων της ΑΚ (κανόνας των 3 V: Valve - βαλβίδα, Ventricle - κοιλία, Vascular αγγειακή παράμετρος). Βιβλιογραφία 1. Vahanian A, Baumgartner H, Bax J, et al. Guidelines on the management of valvular heart disease: the Task Force on the Management of Valvular Heart Disease of the European Society of Cardiology. Eur Heart J. 2007; 28: Bonow RO, Carabello BA, Kanu C, et al. ACC/AHA 2006 guidelines for the management of patients with valvular heart disease: a report of the American College of Cardiology/ American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. Circulation. 2006; 114: e84-e Baumgartner H, Hung J, Bermejo J, et al. Echocardiographic assessment of valve stenosis: EAE/ASE recommendations for clinical practice. Eur J Echocard. 2009; 10: Cormier B, Iung B, Porte JM, Barbant S, Vahanian A. Value of multiplane transesophageal echocardiography in determining aortic valve area in aortic stenosis. Am J Cardiol. 1996; 77: Dumesnil JG, Pibarot P, Akins C. New approaches to quantifying aortic stenosis severity. Curr Cardiol Rep. 2008; 10: Briand M, Dumesnil JG, Kadem L, et al. Reduced systemic arterial compliance impacts significantly LV afterload and functions in aortic stenosis: implications for diagnosis and treatment. J Am Coll Cardiol. 2005; 46: Lancellotti P, Donal E, Magne J, et al. Risk stratification in asymptomatic moderate to severe aortic stenosis: the im- Εικόνα 7. Ασθενής με σοβαρή στένωση αορτής με κριτήριο το υπολογιζόμενο στόμιο της βαλβίδας, αλλά μέτρια με κριτήριο τη μέγιστη ταχύτητα και τη μέση κλίση πίεσης. Εικόνα 8. Ασθενής με μετρίου βαθμού στένωση αορτής και μικρής διαμέτρου ανιούσα αορτή. Η ανάνηψη πίεσης στην περίπτωση αυτή πρέπει να ληφθεί υπόψη.

8 portance of the valvular, arterial and ventricular interplay. Heart. 2010; 96: Martinez MW, Nishimura RA. Approach to the patient with aortic stenosis and low ejection fraction. Curr Cardiol Rep. 2006; 8: Pibarot P, Dumesnil JG. Low-flow, low-gradient, normal ejection fraction aortic stenosis. Curr Cardiol Rep. 2010; 12: Tribouilloy C, Lévy F. Assessment and management of lowgradient, low ejection fraction aortic stenosis. Heart. 2008; 94: Kadem L, Rieu R, Dumesnil J, Durand LG, Pibarot P. Flowdependent changes in Doppler-derived aortic valve effective orifice area are real and not due to artifact. J Am Coll Cardiol. 2006; 47: Becher H, Chambers J, Fox K, et al. BSE procedure guidelines for the clinical application of stress echocardiography, recommendations for performance and interpretation of stress echocardiography. A report of the British Society of Echocardiography Policy Committee. Heart. 2004; 90(Suppl VI): vi23-vi Blais C, Burwash IG, Mundigler G, et al. Projected valve area at normal flow rate improves the assessment of stenosis severity in patients with low-flow, low-gradient aortic stenosis. Circulation. 2006; 113: Hachicha Z, Dumesnil JG, Bogaty P, Pibarot P. Paradoxical low flow, low gradient severe aortic stenosis despite preserved ejection fraction is associated with higher afterload and reduced survival. Circulation. 2007; 115: Chambers J. Is pressure recovery an important cause of Doppler aortic stenosis with no gradient at cardiac catheterisation? Heart. 1996; 76: Baumgartner H, Stefenelli T, Niederberger J, Schima H, Maurer G. Overestimation of catheter gradients by Doppler ultrasound in patients with aortic stenosis: a predictable manifestation of pressure recovery. J Am Coll Cardiol. 1999; 33: Belhmann E, Cramariue D, Gerdts E, et al. Impact of pressure recovery on echocardiographic assessment of asymptomatic aortic stenosis: a SEAS substudy. J Am Coll Cardiol Img. 2010; 3: Litmathe J, Feindt P, Kurt M, Gams E, Boeken U. Aortic valve replacement in octogenarians: outcome and predictors of complications. Hellenic J Cardiol. 2011; 52: Vavuranakis M, Voudris V, Vrachatis DA, et al. Transcatheter aortic valve implantation, patient selection process and procedure: two centres experience of the intervention without general anaesthesia. Hellenic J Cardiol. 2011; 52:

ΥΨΗΛΗ ΔΙΑΒΑΛΒΙΔΙΚΗ ΚΛΙΣΗ ΠΙΕΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ

ΥΨΗΛΗ ΔΙΑΒΑΛΒΙΔΙΚΗ ΚΛΙΣΗ ΠΙΕΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΥΨΗΛΗ ΔΙΑΒΑΛΒΙΔΙΚΗ ΚΛΙΣΗ ΠΙΕΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ Διάγνωση πρόγνωση αντιμετώπιση Ανδρέας Κατσαρός Καρδιοχειρουργικό Τμήμα Γ.Ν.Α. Ιπποκράτειο ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΤΕΝΩΤΚΩΝ ΒΑΛΒΙΔΟΠΑΘΕΙΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ ΑΘΗΝΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η Δοκιμασία κοπώσεως σαν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΝΩΣΗ ΑΟΡΤΗΣ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟ ΚΛΑΣΜΑ ΕΞΩΘΗΣΗΣ. Λαζαρίδης Κυριάκος Γενικός Αρχίατρος 417 ΝΙΜΤΣ

ΣΤΕΝΩΣΗ ΑΟΡΤΗΣ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟ ΚΛΑΣΜΑ ΕΞΩΘΗΣΗΣ. Λαζαρίδης Κυριάκος Γενικός Αρχίατρος 417 ΝΙΜΤΣ ΣΤΕΝΩΣΗ ΑΟΡΤΗΣ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟ ΚΛΑΣΜΑ ΕΞΩΘΗΣΗΣ Λαζαρίδης Κυριάκος Γενικός Αρχίατρος 417 ΝΙΜΤΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Ως βαλβιδική αορτική στένωση ορίζεται η παρεµπόδιση της ροής του αίµατος δια µέσου της αορτικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της μαγνητικής τομογραφίας καρδιάς στον έλεγχο βιωσιμότητας μετά από έμφραγμα μυοκαρδίου: ενδιαφέρον περιστατικό

Ο ρόλος της μαγνητικής τομογραφίας καρδιάς στον έλεγχο βιωσιμότητας μετά από έμφραγμα μυοκαρδίου: ενδιαφέρον περιστατικό ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΑΣ Επιστημονική Ένωση Καρδιαγγειακής Απεικόνισης Ο ρόλος της μαγνητικής τομογραφίας καρδιάς στον έλεγχο βιωσιμότητας μετά από έμφραγμα μυοκαρδίου: ενδιαφέρον περιστατικό Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Υπερηχογραφικά και ακτινολογικά δεδοµένα στενώσεως και ανεπαρκείας αορτής

Υπερηχογραφικά και ακτινολογικά δεδοµένα στενώσεως και ανεπαρκείας αορτής Υπερηχογραφικά και ακτινολογικά δεδοµένα στενώσεως και ανεπαρκείας αορτής Αικατερίνη Αυγεροπούλου ιευθύντρια ΕΣΥ Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν.Α Ιπποκράτειο Ακτινογραφία θώρακος Στην αµιγώς σοβαρή AS κυµαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση Βαλβιδοπαθειών. Παγίδες και λύσεις:

Διερεύνηση Βαλβιδοπαθειών. Παγίδες και λύσεις: Διερεύνηση Βαλβιδοπαθειών. Παγίδες και λύσεις: ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΜΙΤΡΟΕΙΔΟΥΣ Α. Γουρνιζάκης 7 ο Νοσοκομείο ΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ I Η ανεπάρκεια μιτροειδούς AM (μετρίου ή σοβαρού βαθμού) θεωρείται η συχνότερη βαλβιδοπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

Τετραγλώχινα Πνευμονική Βαλβίδα σε Ενήλικα Ασθενή: Ευρήματα από το. Διαθωρακικό Υπερηχοκαρδιογράφημα και την Πολυτομική Αξονική Τομογραφία

Τετραγλώχινα Πνευμονική Βαλβίδα σε Ενήλικα Ασθενή: Ευρήματα από το. Διαθωρακικό Υπερηχοκαρδιογράφημα και την Πολυτομική Αξονική Τομογραφία Τετραγλώχινα Πνευμονική Βαλβίδα σε Ενήλικα Ασθενή: Ευρήματα από το Διαθωρακικό Υπερηχοκαρδιογράφημα και την Πολυτομική Αξονική Τομογραφία SOO-YEON JUNG, Department of cardiology, St. Vincent s Hospital,

Διαβάστε περισσότερα

της µιτροειδούς βαλβίδος

της µιτροειδούς βαλβίδος Πότε και πως θα αντιµετωπίσω επεµβατικά τον ασθενή µε ασυµπτωµατική ανεπάρκεια της µιτροειδούς βαλβίδος Αθανάσιος Τσούκας,, MD, FESC ιευθυντής Γ. Ν. «Ασκληπιείο Βούλας» ΜΙΤΡΟΕΙ ΗΣ ΒΑΛΒΙ Α Αποτελείται από

Διαβάστε περισσότερα

Αρρυθμιολογικά προβλήματα ασθενών με βαλβιδοπάθεια Γ. ΚΟΥΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΡΡΥΘΜΙΟΛΟΓΟΣ 251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Αρρυθμιολογικά προβλήματα ασθενών με βαλβιδοπάθεια Γ. ΚΟΥΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΡΡΥΘΜΙΟΛΟΓΟΣ 251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Αρρυθμιολογικά προβλήματα ασθενών με βαλβιδοπάθεια Γ. ΚΟΥΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΡΡΥΘΜΙΟΛΟΓΟΣ 251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 1.ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ 2.ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΕΣΗΣ ΑΡΡΥΘΜΙΩΝ 3.ΑΟΡΤΙΚΗ/ΜΙΤΡΟΕΙΔΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑ 1.ΥΠΕΡΚΟΙΛΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υπερτροφική+Μυοκαρδιοπάθεια:+ Ρόλος+της+ηχωκαρδιογραφίας+στην+πρώιμη+ διάγνωση+και+τη+διαστρωμάτωση+κινδύνου+

Υπερτροφική+Μυοκαρδιοπάθεια:+ Ρόλος+της+ηχωκαρδιογραφίας+στην+πρώιμη+ διάγνωση+και+τη+διαστρωμάτωση+κινδύνου+ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΧΩΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Υπερτροφική+Μυοκαρδιοπάθεια:+ Ρόλος+της+ηχωκαρδιογραφίας+στην+πρώιμη+ διάγνωση+και+τη+διαστρωμάτωση+κινδύνου+ Κοµπορόζος Χριστόφορος Καρδιολόγος, Πλωτάρχης (ΥΙ) επιµελητής

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Τουμπουρλέκα, Α. Αρβανιτάκη, Σ.Α. Μουράτογλου, Α. Καλλιφατιδης, Θ. Παναγιωτίδης, Μ.Μπαζμπάνη, Γ. Γιαννακούλας, Χ. Καρβούνης

Μ. Τουμπουρλέκα, Α. Αρβανιτάκη, Σ.Α. Μουράτογλου, Α. Καλλιφατιδης, Θ. Παναγιωτίδης, Μ.Μπαζμπάνη, Γ. Γιαννακούλας, Χ. Καρβούνης Παράταση του διαστήματος QTc και αναδιαμόρφωση δεξιάς κοιλίας: μελέτη με μαγνητική τομογραφία καρδιάς σε ασθενείς με προτριχοειδική πνευμονική υπέρταση Μ. Τουμπουρλέκα, Α. Αρβανιτάκη, Σ.Α. Μουράτογλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΝΩΣΗ ΙΣΘΜΟΥ ΑΟΡΤΗΣ

ΣΤΕΝΩΣΗ ΙΣΘΜΟΥ ΑΟΡΤΗΣ ΣΤΕΝΩΣΗ ΙΣΘΜΟΥ ΑΟΡΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΩΤΕΡΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ Κωνσταντίνος Θωμαϊδης Καρδιολογική Κλινική Γ.Ν «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Συνηθισμένη συγγενής ανωμαλία (6-8% των Σ.Κ.) Συχνότητα:

Διαβάστε περισσότερα

12ο ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙ0. ΜΕΣΟΚΟΛΠΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τύποι- Πρόγνωση- Θεραπεία

12ο ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙ0. ΜΕΣΟΚΟΛΠΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τύποι- Πρόγνωση- Θεραπεία 12ο ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙ0 Στρογγυλό Τραπέζι: Συγγενείς καρδιοπάθειες ενηλίκων- πνευµονική υπέρταση ΜΕΣΟΚΟΛΠΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τύποι- Πρόγνωση- Θεραπεία Κωνσταντίνος Θωµαϊδης, Γ.Ν. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

Συγκοπτικά επεισόδια καρδιαγγειακής αιτιολογίας: διαγνωστική προσπέλαση

Συγκοπτικά επεισόδια καρδιαγγειακής αιτιολογίας: διαγνωστική προσπέλαση There are no translations available. Γιώργος Κολιός Καρδιολόγος Οι ασθενείς με συγκοπή αποτελούν το 2% των επισκέψεων στα τμήματα έκτακτων περιστατικών. Η ετήσια επίπτωση συγκοπτικών επεισοδίων στα ηλικιωμένα

Διαβάστε περισσότερα

Τιπεριλαµβάνειη βασική εξέτασητων υπερηχών. Mπελντέκος. Τζάνειο Νοσοκοµείο Πειραιά

Τιπεριλαµβάνειη βασική εξέτασητων υπερηχών. Mπελντέκος. Τζάνειο Νοσοκοµείο Πειραιά Τιπεριλαµβάνειη βασική εξέτασητων υπερηχών Mπελντέκος. Τζάνειο Νοσοκοµείο Πειραιά Προετοιµασία Ιστορικό (ιατρικός φάκελος) Ένδειξη Κλινική εξέταση (ακρόαση, µέτρηση Α.Π.) Σύνδεση µε το ΗΚΓ ηµιουργία άνετου

Διαβάστε περισσότερα

Σπυρομήτρος Γ. Λαγός Ι. Μπαλτούμας Κ. Κυπαρρίση Χ. Μαλλιάρα Μ. ΓΝ Κατερίνης, Καρδιολογική κλινική.

Σπυρομήτρος Γ. Λαγός Ι. Μπαλτούμας Κ. Κυπαρρίση Χ. Μαλλιάρα Μ. ΓΝ Κατερίνης, Καρδιολογική κλινική. Η χρησιμότητα του TDI TEI INDEX στην εκτίμηση της λειτουργικότητας της αριστεράς κοιλίας σε χρόνια αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς. Συγκριτική μελέτη πριν και μετά την αιμοκάθαρση. Σπυρομήτρος Γ. Λαγός Ι. Μπαλτούμας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Γ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Γ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Γ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Η επίδραση της υποβοήθησης με παραορτική αντλία αντιώθησης (PULVAD) στη μηχανοενεργητική της αριστερής κοιλίας σε χοίρειο

Διαβάστε περισσότερα

Εξελίξεις στην Καρδιαγγειακή Απεικόνιση 2016

Εξελίξεις στην Καρδιαγγειακή Απεικόνιση 2016 Καρδιά και Αορτή Μια ενδιαφέρουσα σύζευξη Εξελίξεις στην Καρδιαγγειακή Απεικόνιση 2016 Αθανάσιος Αγγελής Ά Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική Εισαγωγή Καρδιαγγειακό σύστημα Το καρδιαγγειακό σύστημα παρέχει

Διαβάστε περισσότερα

Διαγνωστική προσέγγιση και αντιμετώπιση ασθενών με κοιλιακές αρρυθμίες. Βασίλης Μ. Σκέμπερης FESC. Γ Καρδιολογική Κλινική Α. Π.Θ.

Διαγνωστική προσέγγιση και αντιμετώπιση ασθενών με κοιλιακές αρρυθμίες. Βασίλης Μ. Σκέμπερης FESC. Γ Καρδιολογική Κλινική Α. Π.Θ. Διαγνωστική προσέγγιση και αντιμετώπιση ασθενών με κοιλιακές αρρυθμίες Βασίλης Μ. Σκέμπερης FESC Γ Καρδιολογική Κλινική Α. Π.Θ. ΚΟΙΛΙΑΚΕΣ ΑΡΡΥΘΜΙΕΣ Πρώιμες κοιλιακές συστολές Μη εμμένουσα κοιλιακή ταχυκαρδία

Διαβάστε περισσότερα

Ηλίας Κ.Καραµπίνος Δ/ντης Καρδιολογικής Κλινικής ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ

Ηλίας Κ.Καραµπίνος Δ/ντης Καρδιολογικής Κλινικής ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία 4ο Επιµορφωτικό Σεµινάριο Ειδικευοµένων 2011-2012 Γραφεία ΕΚΕ: 6-7 Απριλίου 2012 Πως θα αντιµετωπίσω τον ασθενή µε Μικρού/µετρίου βαθµού στένωση της αορτής και δυσλειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Αδυναμίες στην εκτίμηση της συστολικής λειτουργίας της αριστερής κοιλίας. Μανώλης Φουκαράκης

Αδυναμίες στην εκτίμηση της συστολικής λειτουργίας της αριστερής κοιλίας. Μανώλης Φουκαράκης Αδυναμίες στην εκτίμηση της συστολικής λειτουργίας της αριστερής κοιλίας Μανώλης Φουκαράκης Βενιζέλειο Γ. Ν. Ηρακλείου Κρήτης Η εκτίμηση της συστολικής λειτουργίας είναι η κυριώτερη εφαρμογή της ηχοκαρδιογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Βαβουρανάκης Αναπλ. Καθηγητης Καρδιολογίας Adjunct Professor Ohio State University, USA

Ε. Βαβουρανάκης Αναπλ. Καθηγητης Καρδιολογίας Adjunct Professor Ohio State University, USA Ε. Βαβουρανάκης Αναπλ. Καθηγητης Καρδιολογίας Adjunct Professor Ohio State University, USA Ενδείξεις Στένωση Αορτικής Βαλβίδας Επίπτωση Aποτελεί σήμερα μια από τις πιο συχνές επίκτητες βαλβιδοπάθειες στον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΑΞΟΝΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΞΟΝΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ ακτινολόγος ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ καρδιολόγος Τι είναι αξονική στεφανιογραφία; Είναι μέθοδος απεικόνισης των στεφανιαίων αγγείων με πολυτομικό αξονικό τομογράφο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ Επισκόπηση Μειωμένος όγκος παλμού Μεγάλη στένωση ΑΒ, ΜΒ Στένωση ΑΒ Ανεπάρκεια ΑΒ Στένωση και Ανεπάρκεια ΑΒ Μεγάλη αγγειοδιαστολή Εισπνοή Παράδοξος ή εναλλασσόμενος=

Διαβάστε περισσότερα

Stress Echo. σε ιαβητικούς Ασθενείς. Θεοδώρα Α. Ζαγκλαβάρα, MD, PhD Καρδιολόγος, Υπεύθυνη Τμήματος Ηχοκαρδιογραφίας EUROMEDICA ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Stress Echo. σε ιαβητικούς Ασθενείς. Θεοδώρα Α. Ζαγκλαβάρα, MD, PhD Καρδιολόγος, Υπεύθυνη Τμήματος Ηχοκαρδιογραφίας EUROMEDICA ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Stress Echo σε ιαβητικούς Ασθενείς Θεοδώρα Α. Ζαγκλαβάρα, MD, PhD Καρδιολόγος, Υπεύθυνη Τμήματος Ηχοκαρδιογραφίας EUROMEDICA ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Η επίδραση του βαθμού της στένωσης στη βασική στεφανιαία ροή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΦΥΡΟΒΡΑΧΙΟΝΙΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ.

ΣΦΥΡΟΒΡΑΧΙΟΝΙΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ. ΣΦΥΡΟΒΡΑΧΙΟΝΙΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ. ΠΩΣ ΜΕΤΡΑΤΑΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΔΩΡΟΘΕΑ «ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ» ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΦΥΡΟΒΡΑΧΙΟΝΙΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ (ABI) Σφυροβραχιόνιος δείκτης=ankle-brachial Index (ABI) Ο λόγος της συστολικής

Διαβάστε περισσότερα

Μαθήματα Καρδιολογίας για Παθολόγους. Βαλβιδοπάθειες. Σταύρος Γαβριηλίδης Ομότιμος Καθηγητής Α.Π.Θ.

Μαθήματα Καρδιολογίας για Παθολόγους. Βαλβιδοπάθειες. Σταύρος Γαβριηλίδης Ομότιμος Καθηγητής Α.Π.Θ. Μαθήματα Καρδιολογίας για Παθολόγους Βαλβιδοπάθειες Σταύρος Γαβριηλίδης Ομότιμος Καθηγητής Α.Π.Θ. ΠΡΠ 13/11/2013 Κυριότερες βαλβιδοπάθειες Στένωση αορτής Ανεπάρκεια αορτής Οξεία Χρόνια Στένωση μιτροειδούς

Διαβάστε περισσότερα

ΦΛΕΒΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ. Μία σοβαρή επιπλοκή των παθήσεων της αριστερής κοιλίας. Χαράλαµπος Ι. Καρβούνης Καθηγητής Καρδιολογίας Α.Π.Θ.

ΦΛΕΒΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ. Μία σοβαρή επιπλοκή των παθήσεων της αριστερής κοιλίας. Χαράλαµπος Ι. Καρβούνης Καθηγητής Καρδιολογίας Α.Π.Θ. ΦΛΕΒΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ. Μία σοβαρή επιπλοκή των παθήσεων της αριστερής κοιλίας. Χαράλαµπος Ι. Καρβούνης Καθηγητής Καρδιολογίας Α.Π.Θ. Φλεβική Πνευµονική Υπέρταση! Ορισµοί.! Επιδηµιολογία-πρόγνωση.!

Διαβάστε περισσότερα

Αντώνιος Ζιάκας, Σταύρος Χατζημιλτιάδης, Γεώργιος Καζινάκης, Βασίλης Καμπερίδης, Λεωνιδας Λιλλής, Αθανασία Σαραφίδου, Ιωάννης Στυλιάδης

Αντώνιος Ζιάκας, Σταύρος Χατζημιλτιάδης, Γεώργιος Καζινάκης, Βασίλης Καμπερίδης, Λεωνιδας Λιλλής, Αθανασία Σαραφίδου, Ιωάννης Στυλιάδης ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΣΟΒΑΡΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΝΩΣΗ ΑΟΡΤΗΣ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΤΟΜΙΑΚΗ ΣΤΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΚΑΤΙΟΝΤΟΣ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ Αντώνιος Ζιάκας, Σταύρος

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Συνέδριο Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας

Περιφερειακό Συνέδριο Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας Περιφερειακό Συνέδριο Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας Νεότερες Απόψεις στη Διαχείριση των Βαλβιδοπαθειών- Ανεπάρκεια Αορτής Ευάγγελος Μάτσακας Διευθυντής Euro Heart Survey on Valvular Heart Disease-

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΤΟΛΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΟΛΙΚΗ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΓΙΑΔΑΚΗ ΧΡΥΣΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚOΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Β ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΣΤΟΛΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΟΛΙΚΗ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΓΙΑΔΑΚΗ ΧΡΥΣΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚOΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Β ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΔΙΑΣΤΟΛΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΟΛΙΚΗ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΓΙΑΔΑΚΗ ΧΡΥΣΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚOΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Β ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ Η ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΜΕ 4 ΣΤΑΔΙΑ ΙΣΟΟΓΚΩΤΙΚΗ ΧΑΛΑΣΗ-ΤΑΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ Κλινικές εφαρμογές 4 Αιμοδυναμική μελέτη Doppler 1. Αγγεία κοιλιάς 2. Περιφερικά αγγεία Κ. Χατζημιχαήλ Υπερηχοτομογραφία Μορφολογική μελέτη Αιμοδυναμική μελέτη Doppler

Διαβάστε περισσότερα

Δοκιμασία κόπωσης και μυοκαρδιοπάθειε Βασίλειος

Δοκιμασία κόπωσης και μυοκαρδιοπάθειε Βασίλειος A Καρδιολογική Κλινική Α.Π.Θ. Π.Γ.Ν. ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης Εργαστήριο Δοκιμασίας Κόπωσης και Αποκατάστασης Καρδιοπαθών Δοκιμασία κόπωσης και μυοκαρδιοπάθειε Βασίλειος ς Καμπερίδης Κατάταξη Μυοκαρδιοπαθει

Διαβάστε περισσότερα

Tο φύσημα Ορισμός Γενικά . Έτσι λοιπόν υπάρχουν και φυσιολογικά φυσήματα που παράγονται από τη φυσιολογική λειτουργία της καρδιάς.

Tο φύσημα Ορισμός Γενικά . Έτσι λοιπόν υπάρχουν και φυσιολογικά φυσήματα που παράγονται από τη φυσιολογική λειτουργία της καρδιάς. Tο φύσημα Ορισμός Φύσημα είναι το ακροαστικό εύρημα «ο θόρυβος» που ακούει ο γιατρός με το στηθοσκόπιό του -το ακουστικό- όταν το τοποθετεί στο θώρακα ενός ασθενούς. Γενικά Το φύσημα παράγεται από τη ροή

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικά μηνύματα των κατευθυντηρίων οδηγιών της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρίας

Σημαντικά μηνύματα των κατευθυντηρίων οδηγιών της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρίας Σημαντικά μηνύματα των κατευθυντηρίων οδηγιών της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρίας Επιτροπή για την εφαρμογή των κατευθυντηρίων οδηγιών Προς βελτίωση της κλινικής πρακτικής και της φροντίδας των ασθενών

Διαβάστε περισσότερα

Προϊόντα Edwards Lifesciences

Προϊόντα Edwards Lifesciences Προϊόντα Edwards Lifesciences Τεχνικά χαρακτηριστικά και κλινικές μελέτες Τεχνολογίες Edwards Lifesciences Το 70% των προϊόντων αιμοδυναμικού ελέγχου που χρησιμοποιoύνται παγκοσμίως είναι Edwards. Η Edwards

Διαβάστε περισσότερα

Κύηση και συγγενείς καρδιοπάθειες. Στέλλα Μπρίλη Α! Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστηµίου Αθηνών

Κύηση και συγγενείς καρδιοπάθειες. Στέλλα Μπρίλη Α! Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστηµίου Αθηνών Κύηση και συγγενείς καρδιοπάθειες Στέλλα Μπρίλη Α! Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστηµίου Αθηνών Αιµοδυναµικές αλλαγές κατά την εγκυµοσύνη Όγκος αίµατος 30-50% Μέγιστο 20-24 εβδ Όγκος παλµού Καρδιακή Συχνότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΝΟΣΟΣ (ΠΑΝ): Ο Σφυρο-Βραχιόνιος Δείκτης (ΣΒΔ) ως βασικό διαγνωστικό µέσο της ΠΑΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΝΟΣΟΣ (ΠΑΝ): Ο Σφυρο-Βραχιόνιος Δείκτης (ΣΒΔ) ως βασικό διαγνωστικό µέσο της ΠΑΝ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΝΟΣΟΣ (ΠΑΝ): Ο Σφυρο-Βραχιόνιος Δείκτης (ΣΒΔ) ως βασικό διαγνωστικό µέσο της ΠΑΝ Dr. ΜΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, PhD ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ - ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΟΣ Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ Στρατιωτικός Ιατρός

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιαφέρουσα Περίπτωση

Ενδιαφέρουσα Περίπτωση Ενδιαφέρουσα Περίπτωση Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση 2011, 52: 45-50 Aνεπάρκεια Μιτροειδούς Βαλβίδας: Εφαρμογή της Κλασικής και της Νεότερης Υπερηχοκαρδιογραφικής Απεικόνισης στην Αιτιολογική Τεκμηρίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΤΩΝΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΗΠΟΥΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Δ/ΝΤΗΣ Κ/Δ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ (ΣΤΕΝΩΣΕΙΣ) ΤΗΣ ΚΑΡ ΙΑΣ Ή ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ (ΣΤΕΝΩΣΕΙΣ) ΤΗΣ ΚΑΡ ΙΑΣ Ή ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ 8 ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ (ΣΤΕΝΩΣΕΙΣ) ΤΗΣ ΚΑΡ ΙΑΣ Ή ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ Μία παρακώλυση της ροής του αίµατος οφείλεται συχνά σε στένωση και µπορεί να σταµατήσει τη ροή του αίµατος µερικώς ή τελείως. Κάθε µία από

Διαβάστε περισσότερα

Αιμοδυναμικό monitoring Βασικές αρχές Δυναμικοί δείκτες. Τσαγκούριας Ματθαίος ΜΕΘ Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου

Αιμοδυναμικό monitoring Βασικές αρχές Δυναμικοί δείκτες. Τσαγκούριας Ματθαίος ΜΕΘ Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου Αιμοδυναμικό monitoring Βασικές αρχές Δυναμικοί δείκτες Τσαγκούριας Ματθαίος ΜΕΘ Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου Βασικές αρχές αιμοδυναμικού monitoring Δεν υπάρχει τεχνική που να βελτιώνει την κλινική έκβαση από

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση και Καρδιοπάθειες

Άσκηση και Καρδιοπάθειες Συμμαχία για την υγεία - Άσκηση Άσκηση και Καρδιοπάθειες Συγγραφική ομάδα: Φλουρής Ανδρέας, Ερευνητής Βογιατζής Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ Σταυρόπουλος- Καλίνογλου Αντώνης, Ερευνητής Σύγχρονες

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Τεχνολογία και Ανάλυση Ιατρικών Σημάτων

Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Τεχνολογία και Ανάλυση Ιατρικών Σημάτων Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Τεχνολογία και Ανάλυση Ιατρικών Σημάτων Πίεση Αίματος Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 1 Το Κυκλοφορικό Σύστημα Μηχανισμός μεταφοράς ουσιών στο ανθρώπινο σώμα Σύστημα κοιλοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση Η-11: Δύσπνοια ταχυκαρδία οιδήματα κυάνωση. Δημήτρης Φαρμάκης Καρδιολόγος Α Παθολογική Κλινική ΕΚΠΑ

Άσκηση Η-11: Δύσπνοια ταχυκαρδία οιδήματα κυάνωση. Δημήτρης Φαρμάκης Καρδιολόγος Α Παθολογική Κλινική ΕΚΠΑ Άσκηση Η-11: Δύσπνοια ταχυκαρδία οιδήματα κυάνωση Δημήτρης Φαρμάκης Καρδιολόγος Α Παθολογική Κλινική ΕΚΠΑ Βασικά συμπτώματα καρδιαγγειακού Προκάρδιο άλγος Δύσπνοια Αίσθημα παλμών Συγκοπή Οίδημα Καταβολή,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΣΕ. Παρουσίαση περιστατικού. ΑΜΕΘ Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΣΕ. Παρουσίαση περιστατικού. ΑΜΕΘ Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΣΕ ARDS - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΕ ΝΟ Παρουσίαση περιστατικού ΑΜΕΘ Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» Παρουσίαση περιστατικού Από τον απεικονιστικό έλεγχο διαπιστώθηκαν: κατάγµατα λεκάνης και δεξιού άνω

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΟΣΣ. Κώστας Παπαδόπουλος Επιμελητής Β Καρδιολογίας Νοσοκομείο Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Ε.Ε.Σ.

Η ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΟΣΣ. Κώστας Παπαδόπουλος Επιμελητής Β Καρδιολογίας Νοσοκομείο Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Ε.Ε.Σ. Η ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΟΣΣ Κώστας Παπαδόπουλος Επιμελητής Β Καρδιολογίας Νοσοκομείο Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Ε.Ε.Σ. ΟΞΕΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΗΧΩΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση ασθενoύς με νεφραγγειακή υπέρταση

Διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση ασθενoύς με νεφραγγειακή υπέρταση Διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση ασθενoύς με νεφραγγειακή υπέρταση Γκαλιαγκούση Ευγενία MD, PhD Medical School, King s College University of London Νεφραγγειακή νόσος Safian RD,NEJM,2001 Αιτίες στένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ Ι

ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ Ι ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ Ι MK1118 ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΚΛΙΝΙΚΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 4 ΑΝΤΩΝΙΑ ΚΑΛΤΣΑΤΟΥ, PHD ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΙΤΙΕΣ ΘΝΗΤΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΑΝΑΤΩΝ 450,000 400,000 350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000

Διαβάστε περισσότερα

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς Αγαπητοί/ές συνάδελφοι, Για 10 η συνεχή χρονιά η Β Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική στο «Αττικόν» Νοσοκομείο πραγματοποιεί το Ετήσιο Διεθνές Συνέδριο «Εξελίξεις και Προοπτικές στην Καρδιολογία». Κατά

Διαβάστε περισσότερα

Υπερηχοκαρδιογραφικό πρωτόκολλο σε πνευμονική υπέρταση. Πρωτόκολλο υποστηριζόμενο από τη Βρετανική Εταιρεία Υπερηχοκαρδιογραφίας

Υπερηχοκαρδιογραφικό πρωτόκολλο σε πνευμονική υπέρταση. Πρωτόκολλο υποστηριζόμενο από τη Βρετανική Εταιρεία Υπερηχοκαρδιογραφίας Υπερηχοκαρδιογραφικό πρωτόκολλο σε πνευμονική υπέρταση Πρωτόκολλο υποστηριζόμενο από τη Βρετανική Εταιρεία Υπερηχοκαρδιογραφίας The development, printing and production of the Echocardiographic Assessment

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14. Αγγειοπλαστική Bypass

Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14. Αγγειοπλαστική Bypass Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14 Αγγειοπλαστική Bypass Η αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών νόσων περιλαμβάνει: φαρμακευτική αγωγή συστάσεις για αλλαγές στον τρόπο ζωής και τις

Διαβάστε περισσότερα

So much time, so little to say

So much time, so little to say So much time, so little to say > 6 εκ ασθενείς επισκέπτονται τα ΤΕΠ στις ΗΠΑ για ΘΠ ~ 5% του συνόλου των περιστατικών στα ΤΕΠ Δυνητικά απειλητικές για τη ζωή καρδιαγγειακές αιτίες ΘΠ Οξέα στεφανιαία σύνδρομα

Διαβάστε περισσότερα

Πνευμονική αρτηριακή υπέρταση

Πνευμονική αρτηριακή υπέρταση Πνευμονική αρτηριακή υπέρταση Κλινική εικόνα Διαγνωστική προσέγγιση Αθήνα 2006 Πολίτης Π. ΚΕΘ Νοσ. Ο Ευαγγελισμός Κλινική εικόνα ΠΑΥ Σιωπηλή πορεία --- κλινική υποψία Δύσπνοια στη κόπωση Αδυναμία Οπισθοστερνικό

Διαβάστε περισσότερα

Πηγή: Πρόγραμμα ΥΔΡΙΑ (MIS 346816) 6/10/2015. Δείκτες υγείας αντιπροσωπευτικού δείγματος του πληθυσμού στην Ελλάδα

Πηγή: Πρόγραμμα ΥΔΡΙΑ (MIS 346816) 6/10/2015. Δείκτες υγείας αντιπροσωπευτικού δείγματος του πληθυσμού στην Ελλάδα Δείκτες υγείας αντιπροσωπευτικού δείγματος του πληθυσμού στην Ελλάδα Υπέρταση Υπερχοληστερολαιμία Χρόνια Κατάθλιψη Φαρμακοληψία Ελένη-Μαρία Παπατέστα, Iατρός Επιστημονική Συνεργάτις Ελληνικού Ιδρύματος

Διαβάστε περισσότερα

Διαχωρισμός κοιλιακής αορτής. Απεικόνιση και κλινική συσχέτιση.

Διαχωρισμός κοιλιακής αορτής. Απεικόνιση και κλινική συσχέτιση. Γεώργιος Ζιμπιλίδης - Διαχωρισμός κοιλιακής αορτής. Απεικόνιση και κλινική συσχέτιση. 25 Διαχωρισμός κοιλιακής αορτής. Απεικόνιση και κλινική συσχέτιση. Ζιμπιλίδης Γεώργιος Τμήμα Αγγειογράφου και Επεμβατικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ, ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΑ ΑΤΟΜΑ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΥ.

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ, ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΑ ΑΤΟΜΑ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΥ. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ, ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΑ ΑΤΟΜΑ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΥ. Καφαντάρης Ι., Μεϊμέτη Ε., Δόνου Α., Βογιατζόγλου Δ. Γενικό Νοσοκομείο

Διαβάστε περισσότερα

Συσταλτικές ιδιότητες του μυοκαρδίου. Κ. Καλλαράς Καθηγητής Φυσιολογίας

Συσταλτικές ιδιότητες του μυοκαρδίου. Κ. Καλλαράς Καθηγητής Φυσιολογίας Συσταλτικές ιδιότητες του μυοκαρδίου Κ. Καλλαράς Καθηγητής Φυσιολογίας 1. Καμπύλη μήκους-τάσεως Schmidt RF, Thews G: Human Physiology, 2nd ed. Springer, 1989 Bray JJ, Cragg PA, Macknight ADC, Mills RG,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΙ - ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΙ - ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΙ - ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ NO CONFLICT OF INTEREST ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η πνευµονική υπέρταση είναι µια νοσολογική οντότητα που περιλαµβάνει µια ετερογενή οµάδα παθήσεων που χαρακτηρίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΤΩΝ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΤΩΝ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΤΩΝ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ Τριάντης Γεώργιος Καρδιολόγος ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ-ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2014 Θεσσαλονίκη Νεφραγγειακή νόσος, εντόπιση και χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Επιδηµιολογικά δεδοµένα και οικονοµικές επιπτώσεις στην ΚΑ

Επιδηµιολογικά δεδοµένα και οικονοµικές επιπτώσεις στην ΚΑ 14 ο Βορειοελλαδικό Καρδιολογικό Συνέδριο Επιδηµιολογικά δεδοµένα και οικονοµικές επιπτώσεις στην ΚΑ ΣΤΡΑΤΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΓΙΑΝΝΑΚΟΣ, MD, PhD Ιατρείο Καρδιακής Ανεπάρκειας Γ Πανεπιστηµιακή Καρδιολογική Κλινική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ. Μαυρουδή Μελαχρινή Επιμελήτρια της ΓΚΚ

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ. Μαυρουδή Μελαχρινή Επιμελήτρια της ΓΚΚ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Μαυρουδή Μελαχρινή Επιμελήτρια της ΓΚΚ Καρδιακή Ανεπάρκεια δεν είναι νόσος είναι σύνδρομο που προκαλείται από πολλές αιτίες συγκλίνει σε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΑΤΡΗΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΑ ΑΣΘΕΝΗ: ΜΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΠΑΝΙΑ ΑΝΩΜΑΛΙΑ

ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΑΤΡΗΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΑ ΑΣΘΕΝΗ: ΜΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΠΑΝΙΑ ΑΝΩΜΑΛΙΑ ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΑΤΡΗΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΑ ΑΣΘΕΝΗ: ΜΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΠΑΝΙΑ ΑΝΩΜΑΛΙΑ X. ΓΡΑΪΔΗΣ, Δ. ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, Β. ΚΑΡΑΣΑΒΙΔΗΣ, Ε. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ, Θ. ΜΠΙΤΣΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Προεγχειρητική εκτίμηση της λειτουργικής ικανότητας των πνευμόνων. Ιωάννης Στανόπουλος Πνευμονολόγος Εντατικολόγος Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ

Προεγχειρητική εκτίμηση της λειτουργικής ικανότητας των πνευμόνων. Ιωάννης Στανόπουλος Πνευμονολόγος Εντατικολόγος Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ Προεγχειρητική εκτίμηση της λειτουργικής ικανότητας των πνευμόνων Ιωάννης Στανόπουλος Πνευμονολόγος Εντατικολόγος Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ Ιδιαιτερότητες του καρκίνου του πνεύμονος Είναι υπεύθυνος για το

Διαβάστε περισσότερα

24-26 January καρδία, αγγεία & αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια

24-26 January καρδία, αγγεία & αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια καρδία, αγγεία & αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια 24-26 January 2014 Under the Auspices: Hellenic Cardiovascular Research Society Organization: Κosmos Travel Venue: Divani Apollon Palace, Kavouri επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

A RARE PAIR. Μαρία Μπόνου. Διευθύντρια, ΓΝΑ Λαϊκό

A RARE PAIR. Μαρία Μπόνου. Διευθύντρια, ΓΝΑ Λαϊκό A RARE PAIR Μαρία Μπόνου Διευθύντρια, ΓΝΑ Λαϊκό Τα σπάνια είναι σπάνια, αλλά συμβαίνουν σπανίως Καθηγητής Κ. Γαρδίκας Περιστατικό Γυναίκα 33 ετών Προσήλθε στο ΤΕΠ λόγω προσυγκοπτικού επεισοδίου Προ 3 ημερών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΓΝΑΤΙΟΣ Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ KΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. Β Πανεπιστηµικακή Καρδιολογική Κλινική Νοσοκοµείο «Αττικόν» ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΙΓΝΑΤΙΟΣ Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ KΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. Β Πανεπιστηµικακή Καρδιολογική Κλινική Νοσοκοµείο «Αττικόν» ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΓΝΑΤΙΟΣ Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ KΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Β Πανεπιστηµικακή Καρδιολογική Κλινική Νοσοκοµείο «Αττικόν» ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αθήνα 2014 2 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΡΡΥΘΜΙΟΓΕΝΕΣΗ ΤΣΟΥΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ Δ/ΝΤΗΣ Ε.Σ.Υ. Γ.Ν.Θ. ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ

ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΡΡΥΘΜΙΟΓΕΝΕΣΗ ΤΣΟΥΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ Δ/ΝΤΗΣ Ε.Σ.Υ. Γ.Ν.Θ. ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΡΡΥΘΜΙΟΓΕΝΕΣΗ ΤΣΟΥΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ Δ/ΝΤΗΣ Ε.Σ.Υ. Γ.Ν.Θ. ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ S.C.D. V.A. C.A.D. Καταστάσεις που προδιαθέτουν σε εμφάνιση αρρυθμιών με την άσκηση. Υγιή άτομα Στεφανιαία νόσο Πρόπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ. Η φυσιολογική λειτουργία της καρδιάς

ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ. Η φυσιολογική λειτουργία της καρδιάς 1 ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ Η καρδιακή ανεπάρκεια προέρχεται από τη μειωμένη ικανότητα της καρδιάς να αντλεί αίμα, από και προς τον υπόλοιπο οργανισμό. Η σοβαρότητα της νόσου ποικίλει από ελαφριά, μέχρι πολύ

Διαβάστε περισσότερα

Αξονική Στεφανογραφία: Ο ρόλος της στη διερεύνηση της στεφανιαίας νόσου - Συσχετισμός με την Επεμβατική και τη Μαγνητική Στεφανογραφία.

Αξονική Στεφανογραφία: Ο ρόλος της στη διερεύνηση της στεφανιαίας νόσου - Συσχετισμός με την Επεμβατική και τη Μαγνητική Στεφανογραφία. Αλέξανδρος Καλλιφατίδης - Αξονική Στεφανογραφία 41 Αξονική Στεφανογραφία: Ο ρόλος της στη διερεύνηση της στεφανιαίας νόσου - Συσχετισμός με την Επεμβατική και τη Μαγνητική Στεφανογραφία. Αλέξανδρος Καλλιφατίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΧΑΝΙΑ 22-24/5/2015 ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΜΕ ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΟ ΚΛΑΣΜΑ ΕΞΩΘΗΣΗΣ ΛΑΜΠΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ! Ιατρείο Καρδιακής Ανεπάρκειας! ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

CHADS&ή CHADSVASc στην προληψη θροµβοεµβολικων επεισοδιων σε ασθενεις µε κολπικη µαρµαρυγη;

CHADS&ή CHADSVASc στην προληψη θροµβοεµβολικων επεισοδιων σε ασθενεις µε κολπικη µαρµαρυγη; CHADS&ή CHADSVASc στην προληψη θροµβοεµβολικων επεισοδιων σε ασθενεις µε κολπικη µαρµαρυγη; Α.Μπουγας, Β.Τερπος, Δ.Γκολιδακης, Χ.Παπαδοπουλος, Χ.Κυρπιζιδης, ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προφανής κλινική διάγνωση: Ισχαιμικό έμφρακτο αριστερής Μέσης Εγκεφαλικής Αρτηρίας

Προφανής κλινική διάγνωση: Ισχαιμικό έμφρακτο αριστερής Μέσης Εγκεφαλικής Αρτηρίας Περιστατικό 4. Γυναίκα 80 ετών με Κολπική Μαρμαρυγή Ηκ. Ελένη Κ. είναι 80 ετών με Κολπική Μαρμαρυγή, μόνιμη Λαμβάνει κουμαρινικά. INR προ εβδομάδος 2.24 Ιστορικό Υπέρτασης Πλήρως αυτοεξυπηρετούμενη, χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Βιοϊατρική τεχνολογία

Βιοϊατρική τεχνολογία Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Βιοϊατρική τεχνολογία Ενότητα 12: Αρτηριακή Πίεση Αν. καθηγητής Αγγελίδης Παντελής e-mail: paggelidis@uowm.gr ΕΕΔΙΠ Μπέλλου Σοφία e-mail: sbellou@uowm.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάρια ομάδων εργασίας

Σεμινάρια ομάδων εργασίας Σεμινάρια ομάδων εργασίας ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΞΙΑΣ ΚΑΡ ΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗΣ ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡ ΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Πνευμονική Υπέρταση Πνευμονική Υπέρταση είναι η παθολογική

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση νόσων αρτηριών κάτω άκρων Μ. Γ. Περούλης MD, MSc, PhD Επικ. Επιµελητής Αγγειοχειρουργικής Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου Ιωαννίνων

Αντιμετώπιση νόσων αρτηριών κάτω άκρων Μ. Γ. Περούλης MD, MSc, PhD Επικ. Επιµελητής Αγγειοχειρουργικής Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου Ιωαννίνων Περιφερικά αγγεία Ενδιαφέροντα περιστατικά Αντιμετώπιση νόσων αρτηριών κάτω άκρων Μ. Γ. Περούλης MD, MSc, PhD Επικ. Επιµελητής Αγγειοχειρουργικής Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου Ιωαννίνων Η Περιφερική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΕΑ ΑΟΡΤΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ. Νεκτάριος Ε. Κογεράκης Καρδιοχειρουργός Γ Καρδιοχειρουργικό Τμήμα Μονάδα Μεταμοσχεύσεων Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο

ΟΞΕΑ ΑΟΡΤΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ. Νεκτάριος Ε. Κογεράκης Καρδιοχειρουργός Γ Καρδιοχειρουργικό Τμήμα Μονάδα Μεταμοσχεύσεων Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο Νεκτάριος Ε. Κογεράκης Καρδιοχειρουργός Γ Καρδιοχειρουργικό Τμήμα Μονάδα Μεταμοσχεύσεων Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο Οξέα αορτικά σύνδρομα: Οξύς διαχωρισμός Διατιτραίνον έλκος Ενδοτοιχωματικό αιμάτωμα

Διαβάστε περισσότερα

Πως θα αντιµετωπίσω τον ασθενή µε: Μετρίου προς σοβαρού βαθµού ΑΣΥΜΤΩΜΑΤΙΚΗ ανεπάρκεια αορτικής

Πως θα αντιµετωπίσω τον ασθενή µε: Μετρίου προς σοβαρού βαθµού ΑΣΥΜΤΩΜΑΤΙΚΗ ανεπάρκεια αορτικής Πως θα αντιµετωπίσω τον ασθενή µε: Μετρίου προς σοβαρού βαθµού ΑΣΥΜΤΩΜΑΤΙΚΗ ανεπάρκεια αορτικής Παναγοπούλου Βίκυ Καρδιολόγος Επ. Συνεργάτης Νοσοκοµείου Γ. Γεννηµατάς. ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΜέσουέωςσοβαρούβαθμούΑR

Διαβάστε περισσότερα

Επανάληψη θεμελιωδών γνώσεων ανατομίας και ιστολογίας της καρδιάς

Επανάληψη θεμελιωδών γνώσεων ανατομίας και ιστολογίας της καρδιάς ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΡΔΙΑΣ Συνοπτική παρουσίαση διδακτέας ύλης Εισαγωγικά σχόλια Επανάληψη θεμελιωδών γνώσεων ανατομίας και ιστολογίας της καρδιάς Συμφορητική καρδιακή νόσος: - Ορισμός, σχόλια για την αιτιοπαθογένεια

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Περιπτώσεων και Ανάλυση των. Υπερηχογραφικών Χαρακτηριστικών

Παρουσίαση Περιπτώσεων και Ανάλυση των. Υπερηχογραφικών Χαρακτηριστικών Ποικίλα Άρθρα Πρόπτωση Αορτικής Βαλβίδας. Παρουσίαση Περιπτώσεων και Ανάλυση των. Υπερηχογραφικών Χαρακτηριστικών Γεώργιος Μακρυγιάννης MD Κωνσταντίνος Ξυδάς MD ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η πρόπτωση της αορτικής βαλβίδας

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία και Άσκηση Ειδικών Πληθυσμών ΜΚ0958. Περιεχόμενο

Υγεία και Άσκηση Ειδικών Πληθυσμών ΜΚ0958. Περιεχόμενο Υγεία και Άσκηση Ειδικών Πληθυσμών ΜΚ0958 Υπεύθυνη Μαθήματος: Χ. Καρατζαφέρη Διδάσκοντες: Χ. Καρατζαφέρη, Γ. Σακκάς,Α. Καλτσάτου 2013-2014 Διάλεξη 3 ΤΕΦΑΑ, ΠΘ Περιεχόμενο Συνδεση με τα προηγουμενα Πριν

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες πληροφορίες για τη δοκιμασία κόπωσης

Χρήσιμες πληροφορίες για τη δοκιμασία κόπωσης Χρήσιμες πληροφορίες για τη δοκιμασία κόπωσης Ποια στοιχεία σχετικά με την κατάσταση της υγείας του ασθενή μας δίνει η δοκιμασία κόπωσης; Η δοκιμασία κόπωσης σε τάπητα χρησιμοποιείται κυρίως ως αναίμακτη

Διαβάστε περισσότερα

20ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Με τα μάτια στο μέλλον

20ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Με τα μάτια στο μέλλον 20ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Με τα μάτια στο μέλλον Σύγκριση μηριαίας και κερκιδικής προσπέλασης στον καρδιακό καθετηριασμό. Συστηματική Ανασκόπηση Καλλιρρόη Κοζομπόλη, RN, MSc, Ωνάσειο

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρύθμιση Της Λειτουργίας Της Καρδιάς. Κ. Καλλαράς Καθηγητής Φυσιολογίας

Η Ρύθμιση Της Λειτουργίας Της Καρδιάς. Κ. Καλλαράς Καθηγητής Φυσιολογίας Η Ρύθμιση Της Λειτουργίας Της Καρδιάς Κ. Καλλαράς Καθηγητής Φυσιολογίας 1.Συσταλτικές ιδιότητες του μυοκαρδίου 1.1. Καμπύλη μήκουςτάσεως Schmidt RF, Thews G: Human Physiology, 2nd ed. Springer, 1989 Bray

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΤΟΛΙΚΗ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

ΔΙΑΣΤΟΛΙΚΗ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ Σεμινάριο Ομάδων Εργασίας Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρίας ΔΙΑΣΤΟΛΙΚΗ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ Θεμιστοκλής Κ. Τσακνάκης Διευθυντής του Καρδιολογικού Τμήματος Νοσοκομείο Βόλου Θεσσαλονίκη, 18-20 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Συστολική καρδιακή ανεπάρκεια και µυοκαρδίτιδα

Συστολική καρδιακή ανεπάρκεια και µυοκαρδίτιδα Συστολική καρδιακή ανεπάρκεια και µυοκαρδίτιδα Αγγελής Αθανάσιος Ά Πανεπιστηµιακή Καρδιολογική Κλινική Ιπποκράτειο ΓΝΑ Ιστορικό εργαστηριακό προφίλ! Αθλητής, 17 ετών από 4ηµέρου αναφέρει εµπύρετο, οπισθοστερνικό

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιά. Καρδιά. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τ.Ε.Φ.Α.Α. Άσκηση και αρτηριακή πίεση. Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Άσκηση και Υγεία. Πασχάλης Βασίλης, Ph.D.

Καρδιά. Καρδιά. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τ.Ε.Φ.Α.Α. Άσκηση και αρτηριακή πίεση. Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Άσκηση και Υγεία. Πασχάλης Βασίλης, Ph.D. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τ.Ε.Φ.Α.Α. Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Άσκηση και Υγεία Μεταβολικές ασθένειες και άσκηση Άσκηση και αρτηριακή πίεση Πασχάλης Βασίλης, Ph.D. Καρδιά Καρδιά Η καρδιά είναι ένα μυϊκό όργανο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ & ΑΣΚΗΣΗ

ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ & ΑΣΚΗΣΗ Υγεία και Άσκηση Ειδικών Πληθυσμών ΜΚ0958 Υπεύθυνη Μαθήματος: Χ. Καρατζαφέρη Διδάσκοντες: Χ. Καρατζαφέρη, Γ. Σακκάς,Α. Καλτσάτου 2013-2014 Διάλεξη 4 ΤΕΦΑΑ, ΠΘ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ & ΑΣΚΗΣΗ 1 Στις 2 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ Σύμφωνα με τις πρόσφατες Κατευθυντήριες Οδηγίες (ESC/ERS 2009 και ACCF/AHA 2009) προκειμένου να αποφασιστεί η κατάλληλη θεραπευτική αγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση ερευνητικού έργου

Παρουσίαση ερευνητικού έργου Παρουσίαση ερευνητικού έργου Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων B Καρδιολογική Κλινική Study of peripheral circulation in patients with Heart Failure 11/2/2016 Μπεχλιούλης Άρης, MD, PhD Kαρδιολόγος, Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΡΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΡΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ Προς τα εµπρός ανεπάρκεια: αδυναµία προώθησης του αίµατος στη συστηµατική κυκλοφορία Προς τα πίσω ανεπάρκεια: αύξηση του όγκου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΕΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΜΕ IVUS KAI FFR

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΕΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΜΕ IVUS KAI FFR ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΕΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΜΕ IVUS KAI FFR Χ.ΓΡΑΙ ΗΣ,. ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ, Ν.ΧΑΜΟΥΡΑΤΙ ΗΣ ΑΙΜΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROMEDICA-ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 ης ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Γυναίκα ηλικίας 82 ετών προσήλθε

Διαβάστε περισσότερα

Πνευμονική εμβολή : αντιμετώπιση ενός ύπουλου εχθρού. Βασιλάκη Ανδρονίκη Κατσίκας Αντώνιος Τριανταφύλλου-Κηπουρού Γεωργία

Πνευμονική εμβολή : αντιμετώπιση ενός ύπουλου εχθρού. Βασιλάκη Ανδρονίκη Κατσίκας Αντώνιος Τριανταφύλλου-Κηπουρού Γεωργία Πνευμονική εμβολή : αντιμετώπιση ενός ύπουλου εχθρού Βασιλάκη Ανδρονίκη Κατσίκας Αντώνιος Τριανταφύλλου-Κηπουρού Γεωργία Ιστορικό ασθενούς Γυναίκα, 80 ετών Αδυναμία, δύσπνοια αιφνιδίου έναρξης από τριημέρου

Διαβάστε περισσότερα

Πνευμονική υπέρταση Κλινική εικόνα Διαγνωστική προσέγγιση Αθήνα 2010

Πνευμονική υπέρταση Κλινική εικόνα Διαγνωστική προσέγγιση Αθήνα 2010 Πνευμονική υπέρταση Κλινική εικόνα Διαγνωστική προσέγγιση Αθήνα 2010 Πολίτης Π. ΚΕΘ Νοσ. Ο Ευαγγελισμός Διαγνωστική στρατηγική 1. Κλινική υποψία για υπόστρωμα ΠΥ 2. Ανίχνευση της παρουσίας ΠΥ 3. Ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗN ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΕΘ

ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗN ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΕΘ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανάλυση βασικών αιμοδυναμικών παραμέτρων 1 ΘΩΜΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΟΦΙΑ ΚΡΟΝΤΖΟΥ ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗN ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΕΘ Βασικές διαγνωστικές και θεραπευτικές προσεγγίσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΤΚ ΣΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΒΑΛΒΙΔΟΠΑΘΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΤΚ ΣΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΒΑΛΒΙΔΟΠΑΘΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΤΚ ΣΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΒΑΛΒΙΔΟΠΑΘΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΜΑΡΙΑ Β. ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΙΑΣΩ GENERAL ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΒΑΛΒΙΔΟΠΑΘΕΙΩΝ (ΒΠ) διευκρίνηση της πάσχουσας βαλβίδας (κλινική εξέταση) καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΚΑΤA ΤΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΚΑΤA ΤΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΚΑΤA ΤΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ Χ.ΓΡΑΙ ΗΣ,Γ.ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, Γ.ΜΑΜΑ ΑΣ,. ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ, Θ.ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ,.ΚΟΥΛΑΞΗΣ, Γ.ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση ασθενούς με στεφανιαία και περιφερική αγγειακή νόσο

Αντιμετώπιση ασθενούς με στεφανιαία και περιφερική αγγειακή νόσο Αντιμετώπιση ασθενούς με στεφανιαία και περιφερική αγγειακή νόσο Αθανάσιος Καπετανόπουλος Καπετανόπουλος, FACC, FESC, FSCAI Επεμβατικός Καρδιολόγος, EUROMEDICA, Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης Συχνότητα συνδυασμένης

Διαβάστε περισσότερα

Νέες κατευθυντήριες οδηγίες για την θεραπεία της χοληστερόλης: Οριοθετήσεις και επισημάνσεις

Νέες κατευθυντήριες οδηγίες για την θεραπεία της χοληστερόλης: Οριοθετήσεις και επισημάνσεις 267 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Νέες κατευθυντήριες οδηγίες για την θεραπεία της χοληστερόλης: Οριοθετήσεις και επισημάνσεις Χ. Βέρρας 1, Α. Μελιδώνης 2 1 Τμήμα Γενικής Ιατρικής και 2 Α Παθολογική Κλινική &

Διαβάστε περισσότερα

Αντιπαράθεση στην Υπερτροφική Μυοκαρδιοπάθεια Διάγνωση: Υπερηχοκαρδιογραφία ή Μαγνητική τοµογραφία;

Αντιπαράθεση στην Υπερτροφική Μυοκαρδιοπάθεια Διάγνωση: Υπερηχοκαρδιογραφία ή Μαγνητική τοµογραφία; Αντιπαράθεση στην Υπερτροφική Μυοκαρδιοπάθεια Διάγνωση: Υπερηχοκαρδιογραφία ή Μαγνητική τοµογραφία; ΜΑΡΙΑ Β. ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ IAΣΩ General ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΚΗ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΑ ΓΕΝΙΚΑ Η πιο συχνή γενετική µυοκαρδιοπάθεια

Διαβάστε περισσότερα