Αβεβαιότητα ανάγκη για πιθανότητα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αβεβαιότητα ανάγκη για πιθανότητα"

Transcript

1 Αβεβαιότητα ανάγκη για πιθανότητα ΦΥΣ Διαλ.11 1 Ø Καθηµερινά έχουµε να κάνουµε µε αβεβαιότητα αποφάσεις λαµβάνονται απουσία πλήρους πληροφορίας Ø Οι περισσότεροι κλάδοι των επιστηµών «φαίνεται» να µην περιέχουν αβεβαιότητα Ø Ωστόσο συναντούµε αβεβαιότητα ευρέως στις επιστήµες και θα πρέπει να βρούµε τρόπο να την αντιµετωπίσουµε επιστηµονικά Ø Στις πειραµατικές επιστήµες: υπάρχουν πρακτικά όρια στην ακρίβεια των µετρήσεων Μπορούµε να µετρήσουµε µια ποσότητα µε πεπερασµένη ακρίβεια Όπως ξέρουµε το αποτέλεσµα ενός πειράµατος δεν λέει ποτέ ότι µια θεωρία είναι λάθος ή ότι είναι σωστή. Μας δίνει ωστόσο αποδείξεις στηριζόµενοι πάνω τους µπορούµε να έχουµε µια περισσότερο σηµαντική αντίληψη για το τι είναι αληθές. Σηµαντικά στοιχεία στην ανάλυση αυτή είναι ο προσεγµένος υπολογισµός των σφαλµάτων και η χρήση κατάλληλων εργαλείων από τη θεωρία πιθανοτήτων

2 Αβεβαιότητα ανάγκη για πιθανότητα ΦΥΣ Διαλ.11 2 Ø Στις θεωρητικές επιστήµες υπάρχουν θεµελειώδη όρια για το τι µπορούµε να ξέρουµε ή να προβλέψουµε: Σε συστήµατα πολλών σωµάτων: δεν µπορούµε να ξέρουµε π.χ. τι κάνουν όλα τα άτοµα σε ένα τµήµα ύλης γιατί η γνώση εµπεριέχει πολύ περισσότερη λεπτοµέρεια από αυτή µπορούµε να συλλέξουµε Ο αριθµός των µορίων νερού που βρίσκονται σε ένα ποτήρι είναι τόσο τεράστιος που πρακτικά είναι αδύνατο να προβλέψουµε τι ακριβώς κάνουν: Έχει νόηµα να πούµε ποια η ταχύτητα του ου µορίου; Ωστόσο µπορούµε να ρωτήσουµε πόσο πιθανό είναι ένα µόριο να κινείται µε ταχύτητα µεγαλύτερη από 200m/s Μη γραµµικά συστήµατα: δεν µπορούµε να προβλέψουµε τη µελλοντική κατάσταση ενός συστήµατος το οποίο κινείται κάτω από µη γραµµικές δυνάµεις γιατί η µελοντική τους κατάσταση επιρεάζεται από την γνώση της παρούσας κατάστασής τους. H κίνηση ενός εκκρεµούς το άκρο του οποίου δεν είναι ακλόνητο αλλά κινείται εξαιτίας µιας περιοδικής δύναµης. Εξάρτηση από τη συχνότητα της δύναµης, συντονισµός. Δεν έχει νόηµα να ρωτήσουµε που θα βρίσκεται η µάζα µετά από 10 ταλαντώσεις αλλά µπορούµε να αναρωτηθούµε ποια θα είναι η πιο πιθανή της θέση Κβαντοµηχανικά συστήµατα: δεν ξέρουµε τη διαδροµή που ακολούθησε ακόµα και ένα µόνο ηλεκτρόνιο γιατί εξαιτίας της αρχής της αβεβαιότητας δεν είναι εν γένει γνωστή.

3 Η σηµασία της πιθανότητας Η έννοια χρησιµοποιείται ευρέως Δυο «σχολές» για τον ορισµό πιθανότητας: (Α) Συχνότητας (frequentist) ή εµπειρική: πιθανότητα κάποια δήλωση είναι αληθής: όπου ο παρονοµαστής είναι µεγάλος Ν# η δήλωση είναι αληθής ΦΥΣ Διαλ.11 3 Ν# θα µπορούσε να είναι αληθής (Β) Bayesian: πιθανότητα κάποια δήλωση είναι αληθής = O βαθµός της ορθολογικής πίστης ότι είναι αληθής Λίγο αόριστος και υποκειµενικός ορισµός αλλά πολύ ευρής για να καλύπτει όλες τις περιπτώσεις

4 Συµβολισµός και σηµειογραφία ΦΥΣ Διαλ.11 4 Εν γένει προσπαθούµε να αποδόσουµε µια πιθανότητα σε κάποια «δήλωση» ενώ δίνεται κάποια άλλη «δήλωση» Η δήλωση εκφράζει το ρόλο της πιθανότητας σα προέκταση των κανόνων της λογικής στη περιοχή που βρίσκεται µεταξύ των δυο άκρων: του αληθές και ψευδούς Η δήλωση που δίνεται ονοµάζεται πληροφορία, Ι, ενώ η δήλωση της οποίας ελέγχεται η πιθανότητα ονοµάζεται υπόθεση, Α. Παραδείγµατα: I: Διάλεξα ένα χαρτί από την τράπουλα Α: Το χαρτί αυτό θα είναι ο άσσος σπαθί I: Αγόρασα ένα λαχείο Α: Θα κερδίσω το λαχείο αυτή την εβδοµάδα Αλλά έλειπαν 14 χαρτιά Πριν 2 εβδοµάδες Ø Η πιθανότητα της Α εξαρτάται από την πληροφορία, Ι Ø Η πιθανότητα της υπόθεσης Α δεδοµένης της πληροφορίας, Ι, συµβολίζεται: P(A I) u Το κατά πόσο αληθής είναι η πληροφορία Ι είναι άσχετο µε τη τιµή της P(A I)

5 Κανόνες πιθανοτήτων ΦΥΣ Διαλ.11 5 Οι δυο ορισµοί πιθανοτήτων (frequentist, Bayesian) υπάγονται στους ίδιους κανόνες (Α) Διάστηµα τιµών Η πιθανότητα βρίσκεται πάντοτε στο διάστηµα 0! P(A I)! 1 P(A I)=1 δηλώνει βεβαιότητα ότι η υπόθεση Α είναι αληθής (Β) AND συνδυασµοί: γενική περίπτωση Θεωρήστε 2 υποθέσεις Α 1 και Α 2 και έστω Α 1. Α2 (ή Α 1 AND A 2 ) η σύνθετη υπόθεση ότι και οι 2 υποθέσεις είναι αληθείς. Προκύπτει ότι: P(A 1 A 2 I) = P(A 2 A 1 I)P(A 1 I) όπου: P(A 2 A 1 I) δηλώνει τη πιθανότητα της Α 2 δεδοµένης της υπόθεσης Α 1. Ι Παράδειγµα Ι: Ένα χαρτί έχει τραβηχτεί από την τράπουλα Α 1 : Το χαρτί είναι άσος Α. Α 2 : Το χαρτί είναι σπαθί 1 Α2 : ο άσος είναι σπαθί (Γ) AND συνδυασµοί αµοιβαίως ανεξάρτητοι µεταξύ τους (mutually independent) (Το αληθές της Α 1 δεν µας λέει τίποτα για το αληθές της Α 2 ) Σε αλγεβρική µορφή: P A 2 A 1 I Τότε προκύπτει ότι: ( ) = P( A 2 I ) και P( A 1 A 2 I ) = P( A 1 I ) ( ) = P( A 1 I )! P( A 2 I ) P A 2 A 1 I

6 Κανόνες πιθανοτήτων ΦΥΣ Διαλ.11 6 (Δ) OR συνδυασµοί: γενική περίπτωση Θεωρήστε 2 υποθέσεις Α 1 και Α 2 και έστω Α 1 OR A 2 η σύνθετη υπόθεση ότι τουλάχιστον η µια από τις 2 υποθέσεις είναι αληθής. Προκύπτει ότι: P( A 1 or A 2 I ) = P( A 1 I ) + P( A 2 I )! P( A 1 A 2 I ) Παράδειγµα: Έστω Ν(Ι) το πλήθος όλων των περιπτώσεων Ι και N(A 1 ), N(A 2 ) και Ν(Α 1. Α 2 ) το πλήθος των N(A 1 ) περιπτώσεων που η Α 1,η Α 2 και οι Α 1 και Α 2 ταυτόχρονα είναι αληθείς αντίστοιχα. Το αποτέλεσµα θα είναι: N(A 1 or A 2 ) = N(A 1 )+N(A 2 )-N(A 1. A 2 ) Προφανώς πρέπει να αφαιρέσουµε το κοινό τµήµα γιατί µετράται δυο φορές. N(I) N(A 1. A 2 ) N(A 2 ) (E) OR συνδυασµοί αµοιβαίως αποκλειστικοί µεταξύ τους (mutually exclusive) (Η Α 1 και Α 2 δεν µπορεί να είναι ταυτόχρονα αληθείς) ( ) = 0 Σε αλγεβρική µορφή: P A 2 A 1 I Προκύπτει ότι: P( A 1 or A 2 I ) = P( A 1 I ) + P( A 2 I )

7 Κανόνες πιθανοτήτων ΦΥΣ Διαλ.11 7 (ΣΤ) Κανονικοποίηση: αποτελέσµατα αµοιβαίως αποκλειστικά και εξαντλητικά: mutually exclusive and exhaustive (ΜΕΕ) Θεωρήστε το σύνολο Ω των υποθέσεων Α 1, Α 2, Α 3,...,Α Ω εκ των οποίων τουλάχιστον µια είναι αληθής. Δηλαδή σε αλγεβρική µορφή: P A 1 or A 2 or A 3 or!a! I ( ) = 1 Παράδειγµα: Ι: ένα χαρτί τραβήχτηκε από µια τράπουλα A 1 : είναι άσος Α 2 : είναι χαρτί φιγούρας Α 3 : είναι κοινό χαρτί Οι υποθέσεις είναι αποκλειστικές µεταξύ τους και καλύπτουν όλο το πλήθος των δυνατών τιµών Προκύπτει ότι για ένα τέτοιο σύνολο ισχύει:! ( ) " P A r I = 1 r =1

8 Απόδοση τιµών στις πιθανότητες ΦΥΣ Διαλ.11 8 (Α) Ίσες εκ των προτέρων πιθανότητες: Έστω ότι η πληροφορία Ι προσδιορίζει ένα πλήθος Ω από ΜΕΕ αποτελέσµατα και δεν µας λέει τίποτα που να προτιµά το ένα αποτέλεσµα σχετικά µε τα άλλα. Τότε στην περίπτωση αυτή της µέγιστης άγνοιας οι πιθανότητες µπορούν να αποδοθούν εκ των προτέρων. Στην περίπτωση αυτή η πιθανότητα που αποδίδεται σε κάθε υπόθεση του Ω είναι: ( ) = 1 " P r! P A r " για όλα τα r Σύµφωνα µε το κανόνα των ΜΕΕ θα έχουµε: 1 = " P r =! # P r r =1 Παράδειγµα 1: Ρίχνουµε ένα νόµισµα Στην περίπτωση αυτή ξέρουµε ότι Ω=2 δυνατά αποτελέσµατα Πρέπει να αποδόσουµε στο καθένα από τα δυνατά αποτελέσµατα την ίδια πιθανότητα: p = P r = 1/Ω = 1/2 Παράδειγµα 2: Ένα αέριο αφήνεται να έρθει σε ισορροπία σε αποµονωµένο δοχείο Η κβαντοµηχανική µας λέει ότι µπορεί να βρεθεί σε µια οποιαδήποτε µικροσκοπική κατάσταση από ένα σύνολο Ω δυνατών καταστάσεων. Πρέπει να αποδόσουµε σε κάθε µια από τις καταστάσεις αυτές την πιθανότητα 1/Ω Αυτό αποτελεί το θεµελειώδη λίθο της στατιστικής φυσικής και εποµένως το πως κατανοούµε τη συµπυκνωµένη ύλη!

9 Απόδοση τιµών στις πιθανότητες ΦΥΣ Διαλ.11 9 (Β) Επιχειρήµατα ανάλογα µε τους δυνατούς τρόπους Υποθέτουµε ότι ένα αποτέλεσµα Α µπορεί να ληφθεί µε W δυνατούς τρόπους Α 1,Α 2,Α W που αποτελούν µέλη µιας µεγαλύτερης οµάδας Α 1,Α 2,...,Α Ω που είναι ΜΕΕ δεδοµένης της πληροφορίας Ι. Τότε αν δεν υπάρχει οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία P( A W,!) = W! Παράδειγµα: Ρίχνουµε 2 ζάρια: Ποια η πιθανότητα το άθροισµα τους να δώσει 7 Στη περίπτωση αυτή η πληροφορία Ι είναι η ρίψη των 2 ζαριών Το αποτέλεσµα που θα πρέπει να ελέγξουµε είναι A: το άθροισµά τους να είναι 7 Υπάρχουν συνολικά Ω=6x6=36 δυνατά αποτελέσµατα Καθένα από αυτά πρέπει να του αποδοθεί η ίδια πιθανότητα: P r = 1/Ω = 1/36 Συνολικό score 7 µπορούν να δώσουν οι συνδυασµοί: (1,6), (2,5), (3,4), (4,3), (5,2), (6,1) δηλαδή W = 6. Εποµένως η πιθανότητα να πάρουµε άθροισµα 7 θα είναι: P( 7 6,36) = W! = 6 36 =

10 Διoνυµικός παράγοντας ΦΥΣ Διαλ.11 10! Εφαρµογή στα προηγούµενα βρίσκει ο διoνυµικός N N $ C m = παράγοντας που δίνει: " # m % & = N! m! ( N ' m)! (α) το πλήθος των διαφορετικών τρόπων µια οµάδα από Ν ξεχωριστά µεταξύ τους αντικείµενα µπορούν να χωριστούν σε 2 υπο-οµάδες από m και Ν-m αντικείµενα (β) τον αριθµό των διαφορετικών δυνατών ακολουθιών Ν αντικειµένων που φτιάχνουν δυο υπο-οµάδες από m µη διαχωρίσηµα και Ν-m µη διαχωρήσιµα µεταξύ τους αντικειµένων. Ας θεωρήσουµε αρχικά ταξινοµηµένες οµάδες Έχουµε 2 στοιχεία x και y. Οι ταξινοµηµένες οµάδες που µπορούµε να έχουµε είναι: και {x, y} {y, x} Θεωρήστε ταξινοµηµένες οµάδες τριών στοιχείων x, y και z. Υπάρχουν 6 δυνατές περιπτώσεις: {x, y, z},{x, z, y},{y, x, z},{y, z, x},{z, x, y},{z, y, x} Αν είχαµε n στοιχεία ο αριθµός των δυνατών περιπτώσεων θα ήταν n! Υπάρχουν n δυνατές περιπτώσεις να έχουµε ένα συγκεκριµένο στοιχείο στη 1 η θέση, κατόπιν υπάρχουν n-1 περιπτώσεις να έχουµε ένα από τα εναποµείναντα στοιχεία στη 2 η θέση κ.ο.κ. Ο αριθµός αυτός ονοµάζεται αριθµός διευθετήσεων:

11 Διoνυµικός παράγοντας ΦΥΣ Διαλ Θεωρούµε τώρα τον αριθµό των δυνατών περιπτώσεων να έχουµε ταξινοµηµένες οµάδες από k! n στοιχεία από κάποια οµάδα n στοιχείων. Αυτός ο αριθµός είναι ο αριθµός των µεταθέσεων P(n, k). Δείχνει τον αριθµό των ανταλλαγών/µεταθέσεων των n στοιχείων όταν πέρνουµε k κάθε φορά. Έστω ότι έχουµε 4 στοιχεία και πέρνουµε 2 κάθε φορά. Εποµένως έχουµε υπο-οµάδες δυο στοιχείων και το παρακάτω σχήµα δείχνει το «δένδρο» των αποφάσεων Κάθε διαδροµή αντιστοιχεί σε µια ταξινοµηµένη οµάδα. Εποµένως P(4,2) = 12 Αν θέλαµε τον αριθµό των ταξινοµηµένων περιπτώσεων 3 στοιχείων τα οποία πέρνουµε από ένα σύνολο 4 στοιχείων, τότε θα είχαµε: Εποµένως P(4, 3) = 24 Γενικά: P(n,k) = n! n "1 ( )! ( n " 2)!!! ( n " k +1)! P(n, k) = n! ( n " k)!

12 Διoνυµικός παράγοντας ΦΥΣ Διαλ Θεωρούµε τώρα τον αριθµό των δυνατών µεταθέσεων σε οµάδες µη ταξινοµηµένες. Συνδυασµοί είναι οι αριθµοί των διευθετήσεων των στοιχείων χωρίς να λαµβάνουµε υπόψην κάποια συγκεκριµένη σειρά ή θέση. π.χ. για 2 στοιχεία x, y, υπάρχει µόνο 1 οµάδα: {x,y} Ο αριθµός των υπο-οµάδων µεγέθους k στοιχείων που λαµβάνονται από n στοιχεία συµβολίζεται µε. Προφανώς C(n, k) C(n,n) = 1 Για παράδειγµα, ο αριθµός των µη ταξινοµηµένων οµάδων 2 στοιχείων τα οποία λαµβάνονται από ένα σύνολο 4 στοιχείων {x,y,z,w} είναι: {x, y},{x,z},{x,w},{y,z},{y,w},{z,w}! C 4,2 ( ) = 6 Για να βρούµε το τύπο που δίνει τον αριθµό των δυνατών συνδυασµών, θεωρούµε και πάλι το προβληµα εύρεσης του αριθµού των δυνατών ταξινοµηµένων οµάδων µε k στοιχεία τα οποία λαµβάνονται από n-στοιχεία. (α) Δηµιουργούµε όλες τις µη ταξινοµηµένες οµάδες µεγέθους k (β) Ταξινοµούµε τα στοιχεία σε κάθε συνδυασµό που βρήκαµε στο (α) Απο το προηγούµενο παράδειγµα: Η ταξινόµηση τώρα είναι απλή: {x, y},{x, z},{x, w},{y, z},{y, w},{z, w} {y, x},{z, x},{w, x},{z, y},{w, y},{w,z} {x, y},{x, z},{x, w},{y, z},{y, w},{z, w} Εποµένως: P(4,2) = 2! C( 4,2)

13 Διoνυµικός παράγοντας ΦΥΣ Διαλ Σαν ένα ακόµα παράδειγµα, θεωρείστε όλες τις υπο-οµάδες 3 στοιχείων που λαµβάνονται από 4 στοιχεία {x,y,z,w} {x, y,z},{x, y,w},{x,z,w},{y,z,w} Υπάρχουν 6 δυνατοί τρόποι να ταξινοµήσουµε κάθε µια από τις 4 υπο-οµάδες: {x, y, z},{x, z, y},{y, x, z},{z, x, y},{y, z, x},{z, y, x} Εποµένως: P(4,3) = 6! C( 4,3) Δείχνουµε λοιπόν µε το τρόπο αυτό ότι: Από τη παραπάνω σχέση καταλήγουµε ότι: ( ) = P( n, k) P( k, k) = n! C n, k P(n,k) = P( k,k)! C( n,k) k! ( n! k)!

14 ΦΥΣ Διαλ Παραδείγµατα 1. Η πιθανότητα να τραβήξουµε 3 συγκεκριµένα χαρτιά απο µια τράπουλα 52 χαρτιών Το πλήθος των δυνατών 3-συγκεκριµένων καρτών βρίσκεται αν χωρίσουµε την τράπουλα σε 2 υπο-οµάδες των 3 και 52-3=49 καρτών. Οπότε το πλήθος θα είναι:! = 49 C 3 = 52! 3!49! Κάθε περίπτωση έχει εκ των προτέρων πιθανότητα: p = 1! = 3! " 49! 52! = 6 52 " 51" 50 = 4.5 " 10#5 2. Έχουµε µια τράπουλα 52 χαρτιών. Ποια η πιθανότητα τραβώντας µια κάρτα να πάρουµε είτε άσο ή σπαθί; Γενική εφαρµογή του Or θα δώσει: P(άσο OR σπαθί) = P(άσο 52)+P(σπαθί 52)-P(άσο. σπαθί 52) = ! 1 52 = Ποια η πιθανότητα ρίχνοντας 2 ζάρια να πάρουµε το ένα να δείχνει 3; Η πιθανότητα να πάρουµε 3 ρίχνοντας ένα ζάρι είναι 1/6. Η πιθανότητα να πάρουµε µια οποιαδήποτε άλλη πλευρά είναι 5/6. Εποµένως η πιθανότητα να πάρουµε µια οποιαδήποτε πλευρά ρίχνοντας 2 ζάρια θα είναι 5/6 x 5/6 = 25/36. Άρα η πιθανότητα να πάρουµε 3 τουλάχιστον από ένα ζάρι θα είναι 1-25/36 = 11/36

15 Απόδοση τιµών στις πιθανότητες ΦΥΣ Διαλ (Γ) Χρησιµοποίηση επιπλέον πληροφορίας Θεώρηµα Bayes H πιθανότητα που δίνουµε σε κάποια υπόθεση εξαρτάται από τη πληροφορία που έχουµε. Όταν περισσότερη πληροφορία γίνεται προσβάσιµη οπότε η ολική πληροφορία είναι Ε. Ι τότε η πιθανότητα θα αλλάξει. Η διαφορά στη τιµή της πιθανότητας πριν και µετά την απόκτηση επιπλέον πληροφορίας αποτελεί το θεώρηµα Bayes: P( A E I ) = P A I ( ) P( E A I ) P( E I ) Παράδειγµα: Υπόθεση, A: υπάρχει ζωή στον Άρη Πληροφορία, I: γενικά γνωστά στοιχεία για τον Άρη Επιπλέον πληροφορία Ε: υπάρχει νερό στον Άρη Πιθανότητες: P(A I): πιθανότητα ζωής στον Άρη δεδοµένης της Ι P(A Ε. I): πιθανότητα ζωής στον Άρη δεδοµένης επίσης της Ε ότι υπάρχει νερό P(Ε Α. I): πιθανότητα ύπαρξης νερού στον Άρη δεδοµένου ότι υπάρχει ζωή P(Ε I): πιθανότητα ύπαρξης νερού στον Άρη δεδοµένης της Ι ( ) = 1 P E A I Από τη στιγµή που η ζωή όπως τη ξέρουµε απαιτεί νερό Από τη στιγµή που πληροφορία Ι δεν είναι αρκετή να εξασφαλίζει νερό, Από το θεώρηµα Bayes: P( A E I ) = P( E A I ) 1 = ( ) P A I ( ) P E I ( ) > 1 P E I P( E I ) < 1

16 ΦΥΣ Διαλ Θεώρηµα Bayes Conditional Probability Έστω Α 1, Α 2, Α 3,...,Α n ένα σύνολο από n αποκλειστικές (µη αλληλεπικαλύψιµες) υποθέσεις οι οποίες όλες µαζί περιγράφουν ένα σύνολο S. Έστω Ε είναι µια υπόθεση από το σύνολο S η οποία έχει πιθανότητα P(E S)>0. Τότε η πιθανότητα P(A k E) δίνεται από: Αλλά: P( A k E S) = P( A k E S) ( ) + P( A 2 E S) +!+ P( A n E S) P A 1 E S P( A k E S) = P( A k S)P( E A k S) P( A k E S) = Παράδειγµα: P( A 1 S)P E A 1 S ( ) + P A 2 S Θεώρηµα Bayes και εποµένως µπορούµε να γράψουµε: P( A k S)P( E A k S) ( )P( E A 2 S) +!+ P( A n S)P E A n S ( ) Έστω η Μαρία ετοιµάζει το ψήσιµο του οβελία για το πάσχα στην ύπαιθρο. Τα τελευταία χρόνια βρέχει πολύ σπάνια, µόνο 5 µέρες το χρόνο. Ο µετερεωλόγος δυστυχώς έχει προβλέψει βροχή για το πάσχα. Όταν βρέχει, ο µετερεωλόγος προβλέπει ότι θα βρέξει µε επιτυχία 90%. Όταν δεν βρέχει, ο µετερεωλόγος προβλέπει 10% πιθανότητα βροχής. Ποια η πιθανότητα να βρέξει το πάσχα?

17 ΦΥΣ Διαλ Bayes θεώρηµα Στο συγκεκριµένο παράδειγµα, το σύνολο των δυνατών καταστάσεων προσδιορίζεται από 2 αµοιβαίως µη αλληλεπικαλυπτόµενες καταστάσεις, να βρέξει ή να µη βρέξει. Υπάρχει µια επιπλέον περίπτωση, αυτή που καθορίζεται από την πρόβλεψη του µετερεωλόγου για βροχή. Θα έχουµε: A 1 : Θα βρέξει τη µέρα του Πάσχα A 2 : Δε θα βρέξει τη µέρα του Πάσχα Ε: Ο µετερεωλόγος προβλέπει βροχή Με βάση τις πιθανότητες θα έχουµε: ( ) = 5 / 365 = βρέχει 5 µέρες το χρόνο ( ) = 360 / 365 = Δεν βρέχει 360 µέρες το χρόνο ( ) = 0.90 Όταν βρέχει, ο µετερεωλόγος προβλέπει βροχή 90% ( ) = 0.10 Όταν δεν βρέχει, υπάρχει πρόβλεψη για βροχή 10% P A 1 P A 2 P E A 1 P E A 2 Από το θεώρηµα Bayes έχουµε: P( A 1 E) = P( A 1 )P( E A 1 ) ( )P E A 2 P( A 1 )P( E A 1 ) + P A 2 ( ) = 0.014! ! ! 0.1 = 0.111

18 ΦΥΣ Διαλ Θεώρηµα Bayes παράδειγµα Δίνονται 2 συρτάρια (Α,Β) στα οποία περιέχονται 2 χρυσά νοµίσµατα στο ένα συρτάρι ενώ στο άλλο συρτάρι υπάρχουν 1 χρυσό και 1 ασηµένιο νόµισµα. Ωστόσο δεν µπορείτε να δείτε το περιεχόµενο των συρταριών. Αν κάποιος τραβήξει τυχαία ένα νόµισµα από το συρτάρι Α και αυτό είναι χρυσό, ποια η πιθανότητα το συρτάρι αυτό περιέχει ακόµα ένα χρυσό νόµισµα; Γεγονός Περιγραφή Α 1 Το συρτάρι Α έχει 2 χρυσά νοµίσµατα 0.5 Β Β Α 1 P( A!) = Επιλογή ενός χρυσού νοµίσµατος από τα 4 νοµίσµατα Πιθανότητα να διαλέξουµε 1 χρυσό νόµισµα όταν το συρτάρι έχει 2 χρυσά νοµίσµατα P( A 1 )P( B A 1 ) ( )P B A 2 P( A 1 )P( B A 1 ) + P A 2 ( ) = 0.5 "1 Πιθανότητα " " 0.5 = 2 3 = 0.666

19 Αναµενόµενη τιµή ΦΥΣ Διαλ Ορισµός Η πυκνότητα πιθανότητας, PD, εκφράζει τα πάντα τα οποία χρειάζεται να γνωρίζουµε σχετικά µε την σχετιζόµενη τυχαία µεταβλητή Αλλα η PD µπορεί να χαρακτηριστεί απλά από 2 ιδιότητές της: τη µέση τιµή και τη διασπορά της Οι δυο αυτές χαρακτηριστικές της PD είναι ειδικές περιπτώσεις της γενικότερης έννοιας της αναµενόµενης τιµής Έστω g(x) µια συνάρτηση της τυχαίας µεταβλητής x. Η αναµενόµενη τιµή της g(x) δίνεται g( x) = # % $ % &! i " p( x i )g( x i ) f ( x)g( x)dx αν η Χ είναι διακριτή αν η Χ είναι συνεχής Η αναµενόµενη τιµή της g(x) συµπίπτει µε τη µέσο όρο µεγάλου αριθµού παρατηρήσεων της g(x) Κανόνες Μερικοί απλοί αλλά σηµαντικοί κανόνες ( x) + g 2 ( x) = g 1 ( x) + g 2 ( x) g 1 Αν α είναι σταθερά ανεξάρτητη του Χ τότε: a = a και ag( x) = a g( x)

20 Αναµενόµενη τιµή ΦΥΣ Διαλ Μέση τιµή Η µέση τιµή µιας τυχαίας µεταβλητής Χ είναι εξ ορισµού η αναµενόµενη τιµή της x = # % $ % &! i " p( x i ) x i dxf ( x) x αν η Χ είναι διακριτή αν η Χ είναι συνεχής Η µέση τιµή συµπίπτει µε το µέσο όρο για µεγάλες τιµές παρατηρήσεων της x Παραδείγµατα 1. Μέση τιµή µια διακριτής µεταβλητής Έστω Χ το αποτέλεσµα της ρίψης ενός ζαριού. Η Χ πέρνει τιµές x i =1,2,3...,6 µε πιθανότητα p(x i )=1/6. Η µέση τιµή (ή αναµενόµενη τιµή) της x είναι: 6 x =! p( x i ) x i = p! x i = = 7 i=1 i= Μέση τιµή µιας συνεχούς µεταβλητής Έστω Χ µια συνεχής µεταβλητή που επιλέγεται τυχαία στο διάστηµα [1,6] Η Χ έχει τότε PDF: & 1 f ( x) = 5 1! x! 6 " ( ' Εποµένως η µέση τιµή θα είναι: x = ( # f ( x) x dx = 1 ) 0 "##$% 5!" x = 7 2

21 Διασπορά και τυπική απόκλιση Η διασπορά V[x] µιας τυχαίας µεταβλητής Χ είναι η αναµενόµενη τιµή του τετραγώνου της απόκλισής της από τη µέση τιµή: V [ x] = $ & % & ' " i # p( x i )(!x i ) 2 f ( x)dx (!x) 2 όπου Δx i =x i - <x> όπου Δx=x - <x> Μπορούµε να γράψουµε ακόµα: V [ x] = x 2! x 2 και x διακριτή και x συνεχής ΦΥΣ Διαλ Η τυπική απόκλιση µια τυχαίας µεταβλητής Χ είναι η τετραγωνική ρίζα της διασποράς της! x ( ) = V [ x]

22 H Διoνυµική κατανοµή ΦΥΣ Διαλ Έστω ότι ρίχνουµε ένα κέρµα Ν φορές. Ποια η πιθανότητα να πάρουµε m φορές τη µια όψη του? H πιθανότητα αυτή δίνεται από τη διoνυµική κατανοµή η οποία λέει ότι: Αν µια προσπάθεια η οποία δίνει επιτυχία µε πιθανότητα p, τεθεί σε δοκιµή Ν φορές, η πιθανότητα p(m) να βρούµε ακριβώς m επιτυχίες δίνεται από τη σχέση: p( m) = N C m p m ( 1! p) ( N! m) µ" N C m = N! m! ( N! m)! Κάλπικο νόµισµα Κανονικό νόµισµα

23 Ιδιότητες της διoνυµικής κατανοµής ΦΥΣ Διαλ µέση τιµή: διασπορά: m! V m N " m=0 mp( m) = Np N [ ]! "m 2! ( m # m ) 2 p( m) = Np $ q m=0 τυπική απόκλιση:! " V [ m] = Npq Η διoνυµική κατανοµή προσδιορίζεται από δυο παραµέτρους Ν και p. Η µέση τιµή αυξάνει γραµµικά µε τον αριθµό των προσπαθειών ενώ η τυπική απόκλιση µόνο συναρτήσει της τετραγωνικής ρίζας Ν

24 Παράδειγµα τυχαίος περίπατος ΦΥΣ Διαλ Ένας µεθυσµένος κινείται από στύλο σε στύλο καθώς προσπαθεί να γυρίσει στο σπίτι του. Σε κάθε κολόνα σταµατά για λίγο και συνεχίζει. Κάθε φορά που σταµατά µπορεί να κινηθεί εξίσου προς ή µακριά από το σπίτι του. Αν οι κολόνες απέχουν απόσταση α ποια είναι η µέση τιµή και η απόκλιση της µετατόπισής του d από το σηµείο εκκίνησής του µετά από Ν βήµατα; Έστω n R o αριθµός των βηµάτων προς το σπίτι του και n L o αριθµός των βηµάτων στη λάθος κατεύθυνση: n L =N-n R H µετατόπισή του d από το σηµείο εκκίνησης είναι: d = ( n R! n L )a = ( 2n R! N )a Θεωρούµε σα προσπάθεια ένα βήµα, ενώ σαν επιτυχία ένα βήµα το σπίτι του Εποµένως n R είναι κατανεµηµένη διονυµικά µε πιθανότητα p=1/2 Η µέση τιµή και διασπορά της n R είναι: n R = Np = N 2 και V n R [ ] = [!n R ] 2 = Npq = N 4 Η µέση τιµή της µετατόπισης είναι: d = a[ 2n R! N ] = a( 2 n R! N ) = a( N! N ) = 0 Η διασπορά της µετατόπισης είναι:!d 2 = d " d ( )!d 2 = # $ a 2n R " N " 2 n R + N % & 2 = # $ 2a n R " n R ( ) 2 = # a( 2n R " N " 2n R " N ) ( ) % & 2 $ = [ 2a!n R ] 2 = 4a 2 2!n R Αλλά V n R [ ] =!n R [ ] 2 οπότε!d 2 = 4a 2 V n R [ ] " V d [ ] = 4a 2 V n R [ ]! V d [ ] = 4a 2 N 4 = a2 N % & 2

25 Κατανοµή Poisson ΦΥΣ Διαλ Η κατανοµή Poisson είναι ειδική περίπτωση της διoνυµικής κατανοµής όταν: Η πιθανότητα, p, µιας προσπάθειας να δώσει επιτυχία είναι µικρή (πηγαίνει στο 0) Ο αριθµός των προσπαθειών είναι µεγάλος (πηγαίνει στο άπειρο) Ο µέσος αριθµός επιτυχιών, Νp, είναι συγκεκριµένος αριθµός (δεν πηγαίνει στο 0 ή στο άπειρο) Για την διoνυµική κατανοµή µπορούµε να γράψουµε: p! 0, N! " ενώ Νp δεν είναι 0 ή άπειρο m p( m) m = e! m m! Poisson κατανοµή Ιδιότητες της κατανοµής Poisson: Στο Poisson όριο της διoνυµικής κατανοµής, η τυπική απόκλιση δίνεται από! [ m] = Npq = Np( 1 " p)! Np = m Εποµένως η Poisson κατανοµή προδιορίζεται από την <m>

26 Παραδείγµατα ΦΥΣ Διαλ Κατά τη διάρκεια µιας βροχής µετεωριτών, παρατηρούµε ότι µετεωρίτες πέφτουν µε ρυθµό 12.2/h. Υπολογίστε τη πιθανότητα να παρατηρήσετε λιγότερο από 2 σε 0.5h m p( m) m = e! m m! όπου <m> = 6.1/(0.5h) Η πιθανότητα να ανιχνεύσουµε < 2 είναι: p( m < 2) = p( m = 0) + p( m = 1) = e! m 1 + m ( ) = 0.016

Παρατηρήσεις και ενδεχόμενα. Πληθυσμοί και δείγματα

Παρατηρήσεις και ενδεχόμενα. Πληθυσμοί και δείγματα Ενότητα 0 Εισαγωγή Βασικές Έννοιες. Παρατηρήσεις και ενδεχόμενα. Πληθυσμοί και δείγματα Τα δεδομένα με τα οποία ασχολείται η Στατιστική προέρχονται από παρατηρήσεις και πειράματα που εμπίπτουν σε οποιονδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών. Πάτρα 2008

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών. Πάτρα 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Διπλωματική Εργασία Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών Στατιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης Πειραματικών Δεδομένων Αθανάσιος Δρόσος Πάτρα 008 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ 2002 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...4 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...6. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ...7 2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΥΧΑΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ...0

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3: Τυχαίες µεταβλητές και κατανοµές πιθανότητας.

Κεφάλαιο 3: Τυχαίες µεταβλητές και κατανοµές πιθανότητας. Κεφάλαιο 3: Τυχαίες µεταβλητές και κατανοµές πιθανότητας. Περιεχόµενα ιακριτές τυχαίες µεταβλητές Συνεχείς τυχαίες µεταβλητές Μέση τιµή τυχαίων µεταβλητών Ροπές, διασπορά, και τυπική απόκλιση τυχαίων µεταβλητών

Διαβάστε περισσότερα

Α. 1. Μετρήσεις και Σφάλµατα

Α. 1. Μετρήσεις και Σφάλµατα Α. 1. Μετρήσεις και Σφάλµατα Κάθε πειραµατική µέτρηση υπόκειται σε πειραµατικά σφάλµατα. Με τον όρο αυτό δεν εννοούµε λάθη τα οποία γίνονται κατά την εκτέλεση του πειράµατος ή τη λήψη των µετρήσεων, τα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ INFORMATION MANAGEMENT

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ INFORMATION MANAGEMENT KINGSTON UNIVERSITY ICBS Business College ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ INFORMATION MANAGEMENT ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ν. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Ανάλυση δεδοµένων και βασικές έννοιες Για τον

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣ 114 - Διαλ.01 1 Θεωρία - Πείραμα Μετρήσεις - Σφάλματα

ΦΥΣ 114 - Διαλ.01 1 Θεωρία - Πείραμα Μετρήσεις - Σφάλματα ΦΥΣ 114 - Διαλ.01 1 Θεωρία - Πείραμα Μετρήσεις - Σφάλματα q Θεωρία: Η απάντηση που ζητάτε είναι αποτέλεσμα μαθηματικών πράξεων και εφαρμογή τύπων. Το αποτέλεσμα είναι συγκεκριμένο q Πείραμα: Στηρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Π.Μ.Σ. Μαθηµατικού 2001-02 «Αριθµητική Ανάλυση» -

Π.Μ.Σ. Μαθηµατικού 2001-02 «Αριθµητική Ανάλυση» - Π.Μ.Σ. Μαθηµατικού 00-0 «Αριθµητική Ανάλυση» -. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.... ΤΙ ΕΙΝΑΙ MOTE CARLO.... ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ....3 ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ....4 ΓΙΑΤΙ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ....5 ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΛΟΥΣΤΕΡΗ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ Αθήνα 2014 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ... 2. ΤΥΠΟΙ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΥΧΑΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ... 3. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Κεφάλαιο 3 ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Σε πολλά προβλήµατα της µηχανικής δεν ενδιαφερόµαστε να εκτιµήσουµε την τιµή της παραµέτρου αλλά να διαπιστώσουµε αν η παραµέτρος είναι µικρότερη ή µεγαλύτερη από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ Σηµειώσεις για το µάθηµα ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ Θεοδόσης ηµητράκος e-mal: dmtheo@aegeag Σάµος ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι έννοιες του «τυχαίου»

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρες σηµειώσεις στις Πιθανότητες

Πρόχειρες σηµειώσεις στις Πιθανότητες Τµήµα Επιστήµης και Τεχνολογίας Υλικών Πρόχειρες σηµειώσεις στις Πιθανότητες Νίκος Λαζαρίδης Για το µάθηµα Εφαρµοσµένα Μαθηµατικά (ΤΕΤΥ 116) Αναθεώρηση, συµπληρώσεις : Μαρία Καφεσάκη 1 Κεφάλαιο 1: Η έννοια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 1 ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ. Αν δεν είσαι σε θέση να µετρήσεις, τότε η γνώση σου είναι φτωχή και ανεπαρκής (T.S. Kuhn)

ΑΣΚΗΣΗ 1 ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ. Αν δεν είσαι σε θέση να µετρήσεις, τότε η γνώση σου είναι φτωχή και ανεπαρκής (T.S. Kuhn) ΑΣΚΗΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Αν δεν είσαι σε θέση να µετρήσεις, τότε η γνώση σου είναι φτωχή και ανεπαρκής (T.S. Kuhn) . Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ Μέτρηση ενός φυσικού µεγέθους ονοµάζεται η σύγκρισή του µε ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΤΥΧΑΙΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΤΥΧΑΙΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΤΥΧΑΙΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΤΑΒΛΗΤEΣ ΚΑΤΑΝΟΜEΣ Σε πολλά προβλήματα, ενδιαφερόμαστε για περισσότερα από ένα χαρακτηριστικά ενός πληθυσμού. Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι πιθανό να αλληλοεξαρτώνται

Διαβάστε περισσότερα

ιακριτού χρόνου Τυχαίες ιαδικασίες

ιακριτού χρόνου Τυχαίες ιαδικασίες ιακριτού χρόνου Τυχαίες ιαδικασίες Τα σήµατα ταξινοµούνται σε δύο ευρείες κατηγορίες: 1. Αιτιοκρατικά (deterministic): Αναπαράγονται ακριβώς ίδια µε επαναλαµβανόµενες διαδικασίες. Παράδειγµα το µοναδιαίο

Διαβάστε περισσότερα

n i P(x i ) P(X = x i ) = lim

n i P(x i ) P(X = x i ) = lim Κεϕάλαιο 2 Πιθανότητες και Τυχαίες Μεταβλητές Μπορούµε να καταλάβουµε την έννοια της πιθανότητας από τη σχετική συχνότητα εµϕάνισης n i κάποιας τιµής x i µιας διακριτής τ.µ. X. Αν είχαµε τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη στατιστική ανάλυση δεδοµένων

Εισαγωγή στη στατιστική ανάλυση δεδοµένων Εισαγωγή στη στατιστική ανάλυση δεδοµένων Α. Η στατιστική περιγραφή της µέτρησης φυσικών µεγεθών. Ο στοχαστικός χαρακτήρας της µέτρησης Στη διαδικασία µέτρησης ενός φυσικού µεγέθους η πραγµατική του τιµή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Φεβρουάριος 2004 Ζαχαρίας Φθενάκης Γιάννης Μπουρµπάκης

Πρόλογος. Φεβρουάριος 2004 Ζαχαρίας Φθενάκης Γιάννης Μπουρµπάκης i Πρόλογος Το ϐιβλίο αυτό αποτελεί την πρώτη έκδοση, υπό µορφή ϐιβλίου, των εργαστηριακών ασκήσεων που πραγµατοποιούνται στο εργαστήριο ϕυσικής του Τµήµατος ιατροφής και ιαιτολογίας του Τ.Ε.Ι. Κρήτης.

Διαβάστε περισσότερα

Κεϕάλαιο 5 Συσχέτιση και Παλινδρόµηση

Κεϕάλαιο 5 Συσχέτιση και Παλινδρόµηση Κεϕάλαιο 5 Συσχέτιση και Παλινδρόµηση Στο προηγούµενο κεϕάλαιο µελετήσαµε τη διάδοση του σϕάλµατος από µια τυχαία µεταβλητή X σε µια τ.µ. Y που δίνεται ως συνάρτηση της X. Σε αυτό το κεϕάλαιο ϑα διερευνήσουµε

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2: ιατάξεις και Συνδυασµοί.

Κεφάλαιο 2: ιατάξεις και Συνδυασµοί. Κεφάλαιο : ιατάξεις και Συνδυασµοί. Περιεχόµενα Εισαγωγή Βασική αρχή απαρίθµησης ιατάξεις µε και χωρίς επανατοποθέτηση Συνδυασµοί Ασκήσεις Εισαγωγή Μέχρι το τέλος αυτού του κεφαλαίου ϑα ϑεωρούµε πειράµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ: «ΘΕΩΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ-ΚΩ ΙΚΕΣ» ρ. ΒΑΡΖΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2 Φωτογραφία εξωφύλλου: Κυµατοσυνάρτηση για ένα ηλεκτρόνιο στο άτοµο του Η.

2 Φωτογραφία εξωφύλλου: Κυµατοσυνάρτηση για ένα ηλεκτρόνιο στο άτοµο του Η. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟ» ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Ο ρόλος της Επιχειρησιακής έρευνας στη Λήψη Αποφάσεων και στον Προγραµµατισµό της Επιχειρηµατικής ραστηριότητας

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Ο ρόλος της Επιχειρησιακής έρευνας στη Λήψη Αποφάσεων και στον Προγραµµατισµό της Επιχειρηµατικής ραστηριότητας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Ο ρόλος της Επιχειρησιακής έρευνας στη Λήψη Αποφάσεων και στον Προγραµµατισµό της Επιχειρηµατικής ραστηριότητας ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ: ΖΕΡΒΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΧΟΛΗ-ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Φώτης Φωτόπουλος Αριστοτέλης Χαραλαµπάκης

Φώτης Φωτόπουλος Αριστοτέλης Χαραλαµπάκης Φώτης Φωτόπουλος Αριστοτέλης Χαραλαµπάκης ΓΕΝΙΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΥΧΑΙΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΙ ΙΚΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΟΡΙΑΚΑ ΘΕΩΡΗΜΑΤΑ ΑΘΗΝΑ 996 Πρόλογος Οι σηµειώσεις αυτές γράφτηκαν για τους φοιτητές του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

Μ 5 = 5! = 2*3*4*5 = 120 Μ 10 = 10! = 1*2*3*...*8*9*10 = 3628800

Μ 5 = 5! = 2*3*4*5 = 120 Μ 10 = 10! = 1*2*3*...*8*9*10 = 3628800 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Στα πλαίσια του 1ου τεύχους της Στατιστικής, κάναµε µια πρώτη γνωρι- µία µε το απογραφικό τµήµα της Στατιστικής, µε εκείνο δηλαδή το τµήµα που καταγράφει, συστηµατοποιεί και συνοψίζει πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΘΕΜΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΘΕΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΘΕΜΑ ΘΕΩΡΙΑ ΓΡΑΜΜΩΝ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΣΕ ΙΚΤΥΑ ΜΠΙΣΜΠΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Οι θεµελιώδεις έννοιες που απαιτούνται στη Επαγωγική Στατιστική (Εκτιµητική, ιαστήµατα Εµπιστοσύνης και Έλεγχοι Υποθέσεων) είναι:

Οι θεµελιώδεις έννοιες που απαιτούνται στη Επαγωγική Στατιστική (Εκτιµητική, ιαστήµατα Εµπιστοσύνης και Έλεγχοι Υποθέσεων) είναι: Κατανοµές ειγµατοληψίας 1.Εισαγωγή Οι θεµελιώδεις έννοιες που απαιτούνται στη Επαγωγική Στατιστική (Εκτιµητική, ιαστήµατα Εµπιστοσύνης και Έλεγχοι Υποθέσεων) είναι: 1. Στατιστικής και 2. Κατανοµής ειγµατοληψίας

Διαβάστε περισσότερα

Β' τάξη Ενιαίου Λυκείου

Β' τάξη Ενιαίου Λυκείου Β' τάξη Ενιαίου Λυκείου Με απόφαση της ελληνικής κυβερνήσεως τα διδακτικά βιβλία του ηµοτικού, του Γυµνασίου και του Λυκείου τυπώνονται από τον Οργανισµό Εκδόσεως ιδακτικών Βιβλίων και διανέµονται δωρεάν.

Διαβάστε περισσότερα

Μια µατιά στην Κβαντοµηχανική 0.1 Εισαγωγή

Μια µατιά στην Κβαντοµηχανική 0.1 Εισαγωγή Μια µατιά στην Κβαντοµηχανική 0.1 Εισαγωγή Είναι χρήσιµο να ξεκινήσουµε πρώτα µε κάποιες γενικές παρατηρήσεις και υπενθυµίσεις. Η Φυσική είναι η επιστήµη που µελετάει τη δοµή της ύλης και τις αλληλεπιδράσεις

Διαβάστε περισσότερα