Ενόργανη Παρακολούθηση Γεφυρών της Εγνατία Οδού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ενόργανη Παρακολούθηση Γεφυρών της Εγνατία Οδού"

Transcript

1 Ενόργανη Παρακολούθηση Γεφυρών της Εγνατία Οδού Παναγιώτης Πανέτσος, Δημήτρης Κωνσταντινίδης Δρ. Πολιτικοί Μηχανικοί, Τμήμα Γεφυρών, Δ/νση Μελετών ΕΟΑΕ Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου Καθηγητής, Εργαστήριο Δυναμικής Συστημάτων Παν. Θεσσαλίας Βασίλειος Λεκίδης, Χρήστος Καρακώστας Ερευνητές, Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας & Αντισεισμικών Κατασκευών (Ι.Τ.Σ.Α.Κ) EΙΣΑΓΩΓΗ Η Εγνατία Οδός είναι το μεγαλύτερο και τεχνικά δυσχερέστερο έργο οδοποιίας της χώρας μας, μήκους 670 χλμ. και περιλαμβάνει περίπου 1856 γέφυρες και μικρότερα τεχνικά. Πολλές από τις γέφυρες της εκτίθενται ήδη στις καθημερινές συνέπειες της κυκλοφορίας και των τοπικών περιβαλλοντικών συνθηκών (σε ορισμένα τμήματα ακραίων ή έντονα διαβρωτικών). Παράλληλα στη διάρκεια της ζωής τους αναμένεται να εκτεθούν αρκετές φορές σε μικρούς και μέτριους σεισμούς, χωρίς να αποκλείεται να υποστούν σημαντικές ζημιές από έναν καταστροφικό σεισμό. Οι νέες γέφυρες της Εγνατίας Οδού, αν και σχεδιάσθηκαν για διάρκεια ζωής 120 ετών και έχουν τεθεί σε λειτουργία στην τελευταία πενταετία, ωστόσο η περιοδική επιθεώρηση και αξιολόγηση της κατάστασής τους κρίνεται απαραίτητη για την παρακολούθηση και την καθυστέρηση, μέσω τακτικής συντήρησης, του ρυθμού φθοράς τους, καθώς και για την επαρκή πρόβλεψη της χρονικής στιγμής εκδήλωσης και της έκτασης ανεπιθύμητων ζημιών. 1. ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΓΕΦΥΡΩΝ Η τεχνικά επαρκής διαδικασία επιθεώρησης και η κατάλληλη μεθοδολογία αποτίμησης των αποτελεσμάτων της, είναι απαραίτητη για την αξιολόγηση της δομικής κατάστασης των κατασκευασμένων γεφυρών της Εγνατίας Οδού. Η οπτική επιθεώρηση που γενικώς εφαρμόζεται για τις γέφυρες της Εγνατία Οδού, θα είναι δύσκολη, χρονοβόρα, δαπανηρή σε ειδικά μέσα πρόσβασης και προσωπικό και περιορισμένης ακρίβειας, στην περίπτωση πολλών γεφυρών με μεγάλα ανοίγματα και ψηλά βάθρα σε έντονο ανάγλυφο. Για ορισμένες γέφυρες που αποτελούν ελληνικό ρεκόρ για την μέθοδο κατασκευής τους (π.χ. προβολοδόμηση) και για το μέγιστο άνοιγμα/ συνολικό μήκος τους (υπερβαίνει τα 235μ/1000μ αντίστοιχα), απαιτούνται εξελιγμένες και ακριβέστερες τεχνικές επιθεώρησης και μέθοδοι αξιολόγησης της δομικής κατάστασής τους, λόγω της έκτασής και της πολυπλοκότητάς τους. Αναπτύχθηκε και εφαρμόσθηκε από την ΕΟΑΕ ένας νέος τύπος επιθεώρησης, με την χρήση ειδικών δικτύων οργάνων, που εγκαθίστανται προσωρινά /ή μόνιμα πάνω στις γέφυρες, για την παρακολούθηση της δυναμικής τους απόκρισης (μέτρηση επιταχύνσεων) λόγω περιβαλλοντικών (ambient) διεγέρσεων (άνεμος, κυκλοφορία κ.λ.π.). Η ενοργάνωση με δίκτυα επιταχυνσιογράφων γεφυρών για την μέτρηση της δυναμικής τους απόκρισης (επιταχύνσεις) είναι ευρύτατα διαδεδομένη διεθνώς, ενώ και στη χώρα μας έχει εφαρμοσθεί στη γέφυρα του Ευρίπου από το Ι.Τ.Σ.Α.Κ. και σε μικρότερες γέφυρες, κυρίως για ερευνητικούς σκοπούς. 1.1 Ενοργάνωση γεφυρών και τηλεματική παρακολούθηση της Δυναμικής συμπεριφοράς τους Δύο κατασκευασμένες, σε κυκλοφορία, γέφυρες της Εγνατίας Οδού επιλέχθηκαν για να ενοργανωθούν με κριτήριο την δομική αντιπροσωπευτικότητά τους, την κανονικότητά τους (ως προς την κατανομή μάζας και ακαμψίας) και το μεσαίο μήκος τους, όχι μεγαλύτερο των 200μ. (εικόνες 2α, 2β). Δίκτυο 24 μονοαξονικών αισθητηρίων (forced balanced) εγκαταστάθηκε στις άκρες του καταστρώματος των δύο γεφυρών, στις δοκούς έδρασης των βάθρων (γέφυρα Γ2) και στη βάση των μεσοβάθρων (γέφυρα Γ9) και συνδέθηκαν καλωδιακά με συνολικά τέσσερις, 12κάναλες καταγραφικές 1

2 μονάδες (Εικόνες 1α, 1β). Οι καταγραφικές μονάδες στις δύο άκρες των ενοργανωμένων γεφυρών, συνδέθηκαν καλωδιακά για τη διασφάλιση συγχρονισμένης καταγραφής και εξοπλίσθηκαν με εξωτερικά μόντεμ κινητής τηλεφωνίας GSM/GPRS. Αυτό επιτρέπει την τηλεματική εκτέλεση ρυθμίσεων και την μεταφορά (υπό προϋποθέσεις), καταγραφών περιβαλλοντικών ή σεισμικών ταλαντώσεων, με αποτέλεσμα την μείωση των συχνών επισκέψεων, του κόστους και του χρόνου εκμετάλλευσης του συστήματος. Εικόνες 1α, 1β. Εγκατάσταση δικτύου 12 κάναλων επιταχυνσιογράφων Οι ρυθμίσεις των συστημάτων γίνονται επί τόπου και τηλεματικά με στόχο την αποφυγή γρήγορης εξάντλησης της διαθέσιμης μνήμης των καταγραφικών μονάδων. Γι αυτό επιδιώκεται η επιλεκτική καταγραφή μόνο των ισχυρότερων εκ των μικρών (της τάξης των 2 10 τοις %ο του g) ταλαντώσεων λόγω κυκλοφορίας. Εικόνα 2α.2 η Χαραδρογέφυρα Καβάλας Γ2 Εικόνα 2β. Χαραδρογέφυρα Γ9 (Πολύμυλος Κουλούρα) Έτσι υπάρχει ετοιμότητα για την καταγραφή ενός πιθανού ασθενούς σεισμού (αναμένεται να συμβεί κατά τη διάρκεια της συνεχούς παρακολούθησης των γεφυρών στο πλαίσιο της σημερινής ερευνητικής πιλοτικής φάσης). Το συνολικό εγχείρημα της ενοργάνωσης υλοποιήθηκε χάρη στην επιστημονική και τεχνική βοήθεια του Ι.Τ.Σ.Α.Κ. 2

3 T3RT 100 U3LL100 U3LV 100 U3RT 100 Aκρόβαθρο T2 ΠΟΛΥΜΥΛΟΣ 30m B2RV 40 B2RT 40 B2LV 40 35m M2RV 10 M2 LL 10 U2LV 40 U2LT 40 M2LV 10 M2RT 10 U2LL 40 35m A2RV40 Βάση Πυλώνα M2 Εικόνα 3. Διάταξη αισθητήρων γέφυρας Γ9. A2LV 40 A2RT 40 30m SRV 100 T1RT 100 SRT 100 U1LV 100 U1LL 100 SLV 100 U1RT 100 Aκρόβαθρο T1 1.2 Ανάπτυξη λογισμικού μορφικής αναγνώρισης Ένα φιλικό προς τον χρήστη λογισμικό μορφικής αναγνώρισης, με γραφικό περιβάλλον (εικόνες 4, 5) αναπτύχθηκε από το εργαστήριο Δυναμικής Συστημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σε συνεργασία με την Εγνατία Οδό και το Ι.Τ.Σ.Α.Κ. Εικόνα 4 Χρονοϊστορίες επιτάχυνσης χαραδρογέφυρας Γ2 Εικόνα 5. Αναγνώριση καμπτικών ιδιομορφών φορέα χαραδρογέφυρας Εφαρμόσθηκε για την αναγνώριση των μορφικών χαρακτηριστικών (ιδιοσυχνοτήτων, ιδιομορφών, ποσοστών απόσβεσης) των υπό παρακολούθηση γεφυρών, μέσω της επεξεργασίας των καταγεγραμμένων χρονοϊστοριών ταλάντωσης (επιτάχυνσης). Οι καταγραφές μετρήσεις αποτελούνται είτε από xαμηλού εύρους περιβαλλοντικές ταλαντώσεις της γέφυρας, που διεγείρονται από την κυκλοφορία και τον άνεμο, είτε από ταλαντώσεις εκ σεισμού. Διάφορες μεθοδολογίες μορφικής αναγνώρισης τόσο στο πεδίο του χρόνου όσο και στο πεδίο των συχνοτήτων έχουν ενσωματωθεί. Για την περίπτωση των περιβαλλοντικών ταλαντώσεων, γίνεται χρήση μεθοδολογίας βάσει της οποίας, με άγνωστη την χρονοϊστορία διέγερσης της γέφυρας (output only model), αναγνωρίζονται ως μορφικές παράμετροι του συστήματος (ιδιοσυχνότητες, ιδιομορφές, ποσοστά απόσβεσης) αυτές για τις οποίες το μητρώο φασματικής πυκνότητας, που «προβλέπει» το ιδιομορφικό μοντέλο, προσεγγίζει καλύτερα (μέσω ελαχιστοποίησης μίας σταθμισμένης διαφοράς) το μητρώο φασματικής πυκνότητας των μετρημένων χρονοϊστοριών επιτάχυνσης. Για την περίπτωση των ταλαντώσεων εκ σεισμού, γίνεται χρήση μεθοδολογιών μορφικής αναγνώρισης για γνωστές χρονοϊστορίες διέγερσης και ταλάντωσης της γέφυρας, τόσο στο πεδίο του χρόνου όσο και στο πεδίο των συχνοτήτων. Αυτές οι μεθοδολογίες αναγνωρίζουν τις μορφικές παραμέτρους (ιδιοσυχνότητες, ιδιομορφές, ποσοστά απόσβεσης) μέσω της ελαχιστοποίησης μίας σταθμισμένης διαφοράς μεταξύ των καταγεγραμμένων χρονοϊστοριών απόκρισης (ή των μετασχηματισμών τους Fourier) και των χρονοϊστοριών απόκρισης (ή των μετασχηματισμών τους Fourier), οι οποίες «υπολογίζονται» από το ιδιομορφικό μαθηματικό μοντέλο (με δεδομένα τις μετρημένες χρονοϊστορίες εισαγωγής της σεισμικής διέγερσης στα θεμέλια της γέφυρας). Διάφορες τεχνικές βελτιστοποίησης, περιλαμβανομένων και γενετικών αλγορίθμων χρησιμοποιούνται για την επίλυση των ανωτέρω προβλημάτων βελτιστοποίησης. 3

4 Οι χρονοϊστορίες περιβαλλοντικής ταλάντωσης μετρώνται εύκολα μέσω των εγκατεστημένων δικτύων επιταχυνσιομέτρων. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν καταγραφές ανά τακτά χρονικά διαστήματα, με στόχο την εξέλιξη πιθανής φθοράς, ή καταγραφές πρίν και μετά από ένα σεισμό, για τη διάγνωση σημαντικών δομικών αλλοιώσεων-ζημιών της γέφυρας. Αναγνωρίζονται τα δυναμικά χαρακτηριστικά της γέφυρας, σύμφωνα με τις ανωτέρω μεθόδους, με στόχο την αξιολόγηση των παραδοχών της μελέτης και της πραγματικής δομικής κατάστασης της γέφυρας. Οι δύο ενοργανωμένες γέφυρες δόθηκαν στην κυκλοφορία το 2002 (Γ2, 2 η Χαραδρογέφυρα Παράκαμψης Καβάλας) και το 2004 (Γ9, Χαραδρογέφυρα τμήματος Πολυμύλου- Κουλούρας). Κατά συνέπεια δεν αναμένεται η διάγνωση σημαντικών φθορών, οι οποίες να έχουν αλλοιώσει τα δυναμικά χαρακτηριστικά των γεφυρών. Η αξιολόγηση των παραδοχών της μελέτης των δύο δομικά αντιπροσωπευτικών γεφυρών και η αρχική πειραματική αναγνώριση των ιδιοτήτων μάζας/ ακαμψίας/ απόσβεσης, είναι πολύ σημαντικές για την παρακολούθηση της δομικής φθοράς τους (μέσω περιοδικής ενοργάνωσης) και την έγκαιρη και με ακρίβεια μελλοντική διάγνωση σημαντικών ζημιών. Η εφαρμογή του λογισμικού πακέτου για την επεξεργασία μετρήσεων περιβαλλοντικών ταλαντώσεων των δύο ενοργανωμένων γεφυρών, οδήγησε στην αναγνώριση των σημαντικότερων ιδιοσυχνοτήτων και ποσοστών απόσβεσης τους (Εικόνες 6, 7, 8). No Αναγνωρισμένη Ιδιομορφή Hz Απόσβεση ζ% 1 1 η Εγκάρσια ,2 2 1 η Διαμήκης ,3 3 Στροφική (rz) ,4 4 2 η Εγκάρσια ,2 5 1 η Καμπτική (Φορέα) ,2 6 2 η Καμπτική (Φορέα) , η Καμπτική (Φορέα) ,07 Εικόνα 7. Αναγνωρισμένες ιδιοσυχνότητες γέφυρας Γ2 No Αναγνωρισμένη Ιδιομορφή Hz Απόσβεση ζ% 1 1 η Εγκάρσια 0,810 2,2 2 1 η Διαμήκης 1,310 5,3 3 Στροφική (rz) 1,610 5,4 4 1 η Καμπτική(Φορέα) 3,440 1,2 5 2 η Καμπτική(Φορέα) 3,490 1,2 6 3 η Καμπτική(Φορέα) 3,510 1, η Καμπτική(Φορέα) 3,530 1,07 Εικόνα8. Αναγνωρισμένες ιδιοσυχνότητες γέφυρας Γ9 1.3 Αναθεώρηση Δυναμικών Μοντέλων και διάγνωση ζημιών. Εξεζητημένες μέθοδοι αναγνώρισης, οι οποίες συνδυάζουν την πληροφορία που έχει αποκτηθεί από τις μετρήσεις των δικτύων αισθητήρων, με την θεωρητική πληροφορία που εξάγεται από μοντέλο πεπερασμένων στοιχείων (που προσομοιώνει την μηχανική συμπεριφορά και την φθορά του φορέα της γέφυρας), έχουν αναπτυχθεί διεθνώς για τη διάγνωση της δομικής ακεραιότητας, της θέσης, της έκτασης και του είδους της ζημιάς. Η διάγνωση της ζημιάς βασίζεται στις μορφικές παραμέτρους που αναγνωρίσθηκαν από τα μετρημένα περιβαλλοντικά δεδομένα υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας των γεφυρών. Όταν οι ιδιομορφικές παράμετροι αναγνωρίζονται με την χρήση της μεθοδολογίας της προηγούμενης παραγράφου, χρησιμοποιούνται ως δεδομένα για την αναθεώρηση των γραμμικών ελαστικών δυναμικών μοντέλων των γεφυρών που ενοργανώθηκαν. Γίνεται χρήση μίας υπολογιστικά αποτελεσματικής μεθοδολογίας (αναθεωρούνται οι φυσικές ιδιότητες του φορέα, όπως η μάζα και η δυσκαμψία), η οποία αναπτύχθηκε στο Εργαστήριο της Δυναμικής των Συστημάτων του Παν. Θεσσαλίας. Σύμφωνα με αυτή, το μοντέλο πεπερασμένων στοιχείων παραμετροποιείται με ένα σετ παραμέτρων που είναι δυνατόν να αντιπροσωπεύει ιδιότητες μάζας και δυσκαμψίας σε επίπεδο στοιχείου ή υποφορέα. Ιδιότητες πεπερασμένων στοιχείων σε ένα τέτοιο σετ παραμέτρων μπορεί να είναι το μέτρο ελαστικότητας πολλαπλασιασμένο με την ροπή αδρανείας, για τον φορέα και τα βάθρα (Ε*Ι), ελατηριακές σταθερές προσομοίωσης των ελαστομεταλλικών εφεδράνων GA/h, και άλλες. Κατάλληλοι υπολογιστικά αλγόριθμοι αναπτύχθηκαν για να αναθεωρήσουν τις τιμές των παραμέτρων που ορίζονται από τον χρήστη. Ο στόχος μίας μεθοδολογίας αναθεώρησης βασισμένης 4

5 σε ιδιομορφικό μοντέλο είναι η εύρεση τιμών των παραμέτρων που ορίζονται από τον χρήστη, που να οδηγούν στη σύγκλιση των δυναμικών χαρακτηριστικών του μοντέλου πεπερασμένων στοιχείων με αυτά που αναγνωρίσθηκαν πειραματικά. Η χρησιμοποιηθείσα μεθοδολογία ψάχνει για τις βέλτιστες τιμές των φυσικών ιδιοτήτων που ελαχιστοποιούν ένα μέτρο προσέγγισης μεταξύ των ιδιοσυχνοτήτων και ιδιομορφών του μοντέλου και αυτών που έχουν αναγνωρισθεί. Οι προηγούμενες μεθοδολογίες ενσωματώθηκαν σε κατάλληλο λογισμικό με εύχρηστο γραφικό περιβάλλον που αναπτύχθηκε από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για την αναγνώριση μοντέλων πεπερασμένων στοιχείων και εκτίμηση των προαναφερθεισών ιδιοτήτων δυσκαμψίας και μάζας σε επίπεδο δομικού στοιχείου ή και ολόκληρου υποφορέα. Η αναθεώρηση των μοντέλων και η διάγνωση βλαβών επιτυγχάνεται μέσω αποτελεσματικών μεθόδων βελτιστοποίησης. Το λογισμικό έχει εφαρμοστεί για την αναθεώρηση του μοντέλου πεπερασμένων στοιχείων της δεύτερης χαραδρογέφυρας της Καβάλας. ΑΝΑΦΟΡΕΣ Η ανάπτυξη του συστήματος ενόργανης επιθεώρησης των γεφυρών της ΕΟΑΕ έγινε αρχικά με ίδια χρηματοδότηση και στη συνέχεια με χρηματοδότηση της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας και της ΕΟΑΕ στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «ΑντιΣεισμική ΠΡΟστασία Γεφυρών», Δράση ΕΠ.ΑΝ , ΚΕ ΔΠ15. Επιστημονικός υπεύθυνος και συντονιστής του ερευνητικού προγράμματος είναι το ΑΠΘ (καθηγητής Α. Κάππος). Στο ερευνητικό πρόγραμμα συμμετέχουν η ΕΟΑΕ., τέσσερα ακόμη Α.Ε.Ι. (Δ.Π.Θ., Π.Π., Π.Θ., Ε.Μ.Π.), το Ι.Τ.Σ.Α.Κ., τέσσερις μεγάλες μελετητικές εταιρείες (ΔΟΜΗ, DENCO, T.ΤΣΙΚΝΙΑΣ, ΕΔΑΦΟΣ) μία κατασκευαστική εταιρεία (ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ Α.Ε.) και δύο εταιρείες εμπορίας ειδικών κατασκευαστικών υλικών (ΕΛΕΜΚΑ, ΣΕΙΣΜΟΜΟΝΩΣΙΣ). 5

Παναγιώτης ΠΑΝΕΤΣΟΣ 1, Ευάγγελος ΝΤΟΤΣΙΟΣ 2, Κώστας ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 3

Παναγιώτης ΠΑΝΕΤΣΟΣ 1, Ευάγγελος ΝΤΟΤΣΙΟΣ 2, Κώστας ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 3 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 008 Άρθρο 054 Αξιολόγηση της Δομικής Κατάστασης των Γεφυρών βάσει Συνδυασμένης Οπτικής και Ταχείας Ενόργανης Επιθεώρησής

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτης ΠΑΝΕΤΣΟΣ 1, Ιωάννης ΡΕΝΤΖΕΠΕΡΗΣ 2, Κωνσταντίνος ΛΙΩΛΙΟΣ 3

Παναγιώτης ΠΑΝΕΤΣΟΣ 1, Ιωάννης ΡΕΝΤΖΕΠΕΡΗΣ 2, Κωνσταντίνος ΛΙΩΛΙΟΣ 3 Σύστηµα ενόργανης παρακολούθησης της δοµικής ακεραιότητας των γεφυρών από σκυρόδεµα της Εγνατίας Οδού Structural Health Monitoring of the Egnatia Motorway concrete bridges Παναγιώτης ΠΑΝΕΤΣΟΣ 1, Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

«Ενόργανη παρακολούθηση δομικής κατάστασης σημαντικών έργων με σκοπό την πληρέστερη συντήρησή τους»

«Ενόργανη παρακολούθηση δομικής κατάστασης σημαντικών έργων με σκοπό την πληρέστερη συντήρησή τους» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ «Ενόργανη παρακολούθηση δομικής κατάστασης σημαντικών έργων με σκοπό την πληρέστερη συντήρησή τους» Πόρισμα Ομάδας Εργασίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ όπως διαμορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Structural Health Monitoring of Bridges Utilization of Records from Bridge Instrumentation

Structural Health Monitoring of Bridges Utilization of Records from Bridge Instrumentation Παρακολούθηση Δομικής Κατάστασης Γεφυρών Αξιοποίηση Μετρήσεων από Ενοργάνωση Γέφυρας Structural Health Monitoring of Bridges Utilization of Records from Bridge Instrumentation Θωμάς ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΣ 1 Λέξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ Συστήματα Παρακολούθησης και Στρατηγικές Διαχείρισης Γεφυρών Περίληψη ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο την παρουσίαση διαφόρων συστημάτων παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ-ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 28 ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - ΑΘΗΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΑΚΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΜΠ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα Συντήρησης Γεφυρών τηςεγνατίας. ΕγνατίαςΟδού

Σύστηµα Συντήρησης Γεφυρών τηςεγνατίας. ΕγνατίαςΟδού Σύστηµα Συντήρησης Γεφυρών τηςεγνατίας ΕγνατίαςΟδού Παναγιώτης Πανέτσος ρ. Πολιτικός ΜηχανικόςΑ.Π.Θ. Προϊστάµενος Παρακολούθησης Μεγάλων Τεχνικών της Εγνατίας Οδού, ιεύθυνση Συντήρησης Γενικάγια γιατιςγέφυρες

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εφαρµοσµένης Μηχανικής Υλικών και Κατασκευών ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΛΙΘΟ ΟΜΗ

Εργαστήριο Εφαρµοσµένης Μηχανικής Υλικών και Κατασκευών ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΛΙΘΟ ΟΜΗ Τοµέας Μηχανικής & Τεχνολογίας Εργαστήριο Εφαρµοσµένης Μηχανικής Υλικών και Κατασκευών Τοµέας Μηχανικής & Τεχνολογίας ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

β. ΕΝΟΤΗΤΑ Το χρέος των Υπηρεσιών

β. ΕΝΟΤΗΤΑ Το χρέος των Υπηρεσιών 233 β. ΕΝΟΤΗΤΑ Το χρέος των Υπηρεσιών ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ Β : Κατσίλης Χρήστος, Λύτρας Νίκος (προεδρεύει) Μανάρας Γιώργος Ν. ΛΥΤΡΑΣ: Αγαπητοί Συνάδελφοι, την επόμενη εισήγηση θα την ακούσουμε από τον Δόκτορα Πολιτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ(ΚΑΝΕΠΕ) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ(ΚΑΝΕΠΕ) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΜΑ: ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ(ΚΑΝΕΠΕ) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

RCsolver Εγχειρίδιο Θεωρίας. Εγχειρίδιο Θεωρίας

RCsolver Εγχειρίδιο Θεωρίας. Εγχειρίδιο Θεωρίας Εγχειρίδιο Θεωρίας Eurocode design software program (Version 2012) Version 1.1 Issued: 7-Sep-2012 Deep Excavation LLC www.deepexcavation.com www.rcsolver.com Σε συνεργασία μέσω ερευνητικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ

ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 12 ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2009 ΠΑΤΡΑ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ (πρώην ΡΙΟΥ-ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ) Δρ. Παναγιώτης ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ Β420/421 της Π.Α.Θ.Ε τμήμα ΜΑΛΙΑΚΟΣ-ΚΛΕΙΔΙ

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ Β420/421 της Π.Α.Θ.Ε τμήμα ΜΑΛΙΑΚΟΣ-ΚΛΕΙΔΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ Β420/421 της Π.Α.Θ.Ε τμήμα ΜΑΛΙΑΚΟΣ-ΚΛΕΙΔΙ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΥΦΥΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΥΦΥΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΥΦΥΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Έλενα Ψύλλου Λεμεσός 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 2o Παραδοτέο ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προσομοίωση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

Προσομοίωση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Προσομοίωση 7.1 Συστήματα και πρότυπα συστημάτων 7.2 Η διαδικασία της προσομοίωσης 7.3 Ανάπτυξη προτύπων διακριτών γεγονότων 7.4 Τυχαίοι αριθμοί 7.5 Δείγματα από τυχαίες μεταβλητές 7.6 Προσομοίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ -ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ -ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ -ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΡΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΩΝ ΑΠΟ Ο/Σ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθανασοπούλου Χριστίνα Πουλούδη Ελένη Φουντή Ελισσάβετ

Αθανασοπούλου Χριστίνα Πουλούδη Ελένη Φουντή Ελισσάβετ Αθανασοπούλου Χριστίνα Πουλούδη Ελένη Φουντή Ελισσάβετ ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2013 Πτυχιακή εργασία Αποτίμηση και ενίσχυση υφιστάμενης κατασκευής και η επανεξέτασή της μετά την προσθήκη δεξαμενής νερού στην οροφή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Μάθημα: Επιχειρησιακή Έρευνα. Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014

ΤΕΙ ΣΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Μάθημα: Επιχειρησιακή Έρευνα. Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 ΤΕΙ ΣΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Μάθημα: Επιχειρησιακή Έρευνα Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 Διδάσκων: Δρ. Χρήστος Γενιτσαρόπουλος Άμφισσα, 2013 Δρ. Χρήστος Γενιτσαρόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Πτυχιακή Εργασία Διερεύνηση παραμέτρων που επηρεάζουν την σύγκλιση λύσης υπολογισμού φορτίου αστοχίας σε καμπτόμενη δοκό οπλισμένου

Διαβάστε περισσότερα

elaich Οδηγός Educational Toolkit

elaich Οδηγός Educational Toolkit elaich Educational Toolkit Για εκπαιδευτικούς και φορείς πολιτισμού συνεισφέρει στην αφύπνιση των νέων σχετικά με τις αξίες, τις αρχές και τις προκλήσεις διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς CULTURAL

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για τη χρήση των Ευρωκωδίκων

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για τη χρήση των Ευρωκωδίκων ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για τη χρήση των Ευρωκωδίκων ΕΝ 1990 : Βάσεις Σχεδιασμού των Φερουσών Κατασκευών ΕΝ 1991: Δράσεις επί των κατασκευών Συντακτική Ομάδα Νίκος Μαλακάτας,

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτιστικό Πρόγραμμα Β τάξης 2ου ΓΕΛ Αργοστολίου ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ. Υπεύθυνοι Καθηγητές. Νάτσης Μιχαήλ Βυτινιώτη Αγγελική Σχολ.

Πολιτιστικό Πρόγραμμα Β τάξης 2ου ΓΕΛ Αργοστολίου ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ. Υπεύθυνοι Καθηγητές. Νάτσης Μιχαήλ Βυτινιώτη Αγγελική Σχολ. Πολιτιστικό Πρόγραμμα Β τάξης 2ου ΓΕΛ Αργοστολίου Υπεύθυνοι Καθηγητές Νάτσης Μιχαήλ Βυτινιώτη Αγγελική Περιεχόμενα 1. Πώς ξεκίνησε η ιδέα της Νέας Εγνατίας 2. Διαδικασία δημοπράτησης της Εγνατίας Οδού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» Ανάπτυξη νομογραφημάτων, πινάκων και άλλων εργαλείων υποστήριξης μελετών ΚΑΝ.ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΤΟΙΧΩΝ Ε ΑΦΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΓΕΩΑΦΡΟ ΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΤΟΙΧΩΝ Ε ΑΦΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΓΕΩΑΦΡΟ ΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΤΟΙΧΩΝ Ε ΑΦΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΓΕΩΑΦΡΟ ΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν για την υλοποίησή της:

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν για την υλοποίησή της: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Περίληψη Στις μέρες μας επικρατεί η εντύπωση ότι ο συμβατικός σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα