ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Παύλος Βασιλείου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Παύλος Βασιλείου"

Transcript

1 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Παύλος Βασιλείου

2 Σε όλους αυτούς που παλεύουν για έναν καλύτερο κόσμο

3 ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ-ΟΡΙΟ-ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ -ΟΡΙΟ ΣΥΝΕΧΕΙΑ Τι ονομάζουμε πραγματική συνάρτηση; Έστω Α ένα υποσύνολο τουr Ονομάζουμε πραγματική συνάρτηση με πεδίο ορισμού το Α μια διαδικασία (κανόνα) f, με την οποία κάθε στοιχείο A αντιστοιχίζεται σε ένα μόνο πραγματικό αριθμό y Το y ονομάζεται τιμή της f στο και συμβολίζεται με f () Πότε δύο συναρτήσεις f και g είναι ίσες Δύο συναρτήσεις f και g λέγονται ίσες όταν: έχουν το ίδιο πεδίο ορισμού Α και για κάθε A ισχύει f ( ) = g( ) Για να δηλώσουμε ότι δύο συναρτήσεις f και g είναι ίσες γράφουμε g f = 3 Πως ορίζονται οι πράξεις των συναρτήσεων; Ορίζουμε ως άθροισμα f + g, διαφορά f - g, γινόμενο fg και πηλίκο f g δύο συναρτήσεων f, g τις συναρτήσεις με τύπους ( f + g)( ) = f ( ) + g( ) ( f g)( ) = f ( ) g( ) ( fg )( ) = f ( ) g( ) f g ( ) = f ( ) g( ) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

4 Το πεδίο ορισμού των f + g, f g και fg είναι η τομή A B των πεδίων ορισμού Α και Β των συναρτήσεων f και g αντιστοίχως, ενώ το πεδίο ορισμού της g f είναι το που μηδενίζουν τον παρονομαστή g () A B, εξαιρουμένων των τιμών του, δηλαδή το σύνολο { A και B, με g ( ) } 4 Τι ονομάζουμε σύνθεση της f με την g; Αν f, g είναι δύο συναρτήσεις με πεδίο ορισμού Α, Β αντιστοίχως, τότε ονομάζουμε σύνθεση της f με την g, και τη συμβολίζουμε με gof, τη συνάρτηση με τύπο ( gof )( ) = g( f ( )) f(a) B A f f() g(b) g f g g(f()) A Το πεδίο ορισμού της gof αποτελείται από όλα τα στοιχεία του πεδίου ορισμού της f για τα οποία το f () ανήκει στο πεδίο ορισμού της g Δηλαδή είναι το σύνολο A = { A f ( ) } B Είναι φανερό ότι η gof ορίζεται αν f ( A) B A, δηλαδή αν ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

5 ΣΧΟΛΙΑ Γενικά, αν f, g είναι δύο συναρτήσεις και ορίζονται οι gof και fog, τότε αυτές δ ε ν ε ί ν α ι υ π ο χ ρ ε ω τ ι κ ά ίσες Αν f, g, h είναι τρεις συναρτήσεις και ορίζεται η ho (gof ), τότε ορίζεται και η ( hog) of και ισχύει ho ( gof ) = ( hog) of Τη συνάρτηση αυτή τη λέμε σύνθεση των f, g και h και τη συμβολίζουμε με hogof Η σύνθεση συναρτήσεων γενικεύεται και για περισσότερες από τρεις συναρτήσεις 5 Πότε μία συνάρτηση λέγεται γνησίως αύξουσα και πότε γνησίως φθίνουσα σ ένα δ ι ά σ τ η μ α Δ του πεδίου ορισμού της; Μια συνάρτηση f λέγεται: γνησίως αύξουσα σ ένα δ ι ά σ τ η μ α Δ του πεδίου ορισμού της, όταν για οποιαδήποτε, με < ισχύει: f ) < f ( ) (Σχ α) ( γνησίως φθίνουσα σ ένα δ ι ά σ τ η μ α Δ του πεδίου ορισμού της, όταν για οποιαδήποτε, με < ισχύει: f ) > f ( ) (Σχ β) ( y y f( ) f( ) f( ) f( ) Ο (a) Ο (β) Για να δηλώσουμε ότι η f είναι γνησίως αύξουσα (αντιστοίχως γνησίως φθίνουσα) σε ένα διάστημα Δ, γράφουμε f Δ (αντιστοίχως f Δ) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

6 6 Πότε λέμε ότι μια συνάρτηση παρουσιάζει μέγιστο και πότε ελάχιστο; Μια συνάρτηση f με πεδίο ορισμού Α θα λέμε ότι: Παρουσιάζει στο A (ολικό) μέγιστο, το f ( ), όταν f ) f ( ) για κάθε A (Σχ α) ( Παρουσιάζει στο A (ολικό) ελάχιστο, το f ), όταν ( f ) f ( ) για κάθε A (Σχ β) ( y y f( ) f() f() C f f( ) O O (a) C f (β) 7 Πότε μια συνάρτηση λέγεται -; Μια συνάρτηση f : A R λέγεται συνάρτηση, όταν για οποιαδήποτε, A ισχύει η συνεπαγωγή: αν, τότε f ) f ( ) Με απαγωγή σε άτοπο αποδεικνύεται ότι: ( Μια συνάρτηση f : A R είναι συνάρτηση, αν και μόνο αν για οποιαδήποτε, A ισχύει η συνεπαγωγή: αν f ) = f ( ), τότε ( = ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

7 ΣΧΟΛΙΑ Από τον παραπάνω ορισμό προκύπτει ότι μια συνάρτηση f είναι, αν και μόνο αν: Για κάθε στοιχείο y του συνόλου τιμών της η εξίσωση f ( ) = y έχει ακριβώς μια λύση ως προς Δεν υπάρχουν σημεία της γραφικής της παράστασης με την ίδια τεταγμένη Αυτό σημαίνει ότι κάθε οριζόντια ευθεία τέμνει τη γραφική παράσταση της f το πολύ σε ένα σημείο (Σχ α) y y A B O συνάρτηση - O συνάρτηση όχι - Αν μια συνάρτηση είναι γνησίως μονότονη, τότε προφανώς, είναι συνάρτηση " " 8 Δικαιολογήστε γιατί οι γραφικές παραστάσεις C και C - των συναρτήσεων f και f είναι συμμετρικές ως προς την ευθεία y = που διχοτομεί τις γωνίες Oy και Oy Ας πάρουμε τώρα μια συνάρτηση f και ας θεωρήσουμε τις γραφικές παραστάσεις C και C των f και της σύστημα αξόνων Επειδή f στο ίδιο f ( ) y f = ( y) =, αν ένα σημείο M ( α, β ) ανήκει στη γραφική παράσταση C της f, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

8 τότε το σημείο Μ ( β, α) θα ανήκει στη γραφική παράσταση C της y M(α,β) f και αντιστρόφως Τα σημεία, όμως, αυτά είναι συμμετρικά ως προς την ευθεία που διχοτομεί τις γωνίες Oy και Oy Επομένως: Oι γραφικές παραστάσεις C και C των συναρτήσεων f και f είναι συμμετρικές ως προς την ευθεία y = που διχοτομεί τις γωνίες Oy και Oy C y= O C M (β,α) 9 Ποια θεωρήματα ισχύουν για το όριο και τη διάταξη; Για το όριο και τη διάταξη ισχύουν τα παρακάτω θεωρήματα ΘΕΩΡΗΜΑ Αν lim f ( ) >, τότε f ( ) > κοντά στο Αν lim f ( ) <, τότε f ( ) < κοντά στο ΘΕΩΡΗΜΑ Αν οι συναρτήσεις f, g έχουν όριο στο και ισχύει f ( ) g( ) κοντά στο, τότε lim f ( ) lim g( ) Να διατυπώσετε το κριτήριο παρεμβολής Έστω οι συναρτήσεις f, g, h Αν h( ) f ( ) g( ) κοντά στο και lim h( ) = lim g( ) = l,τότε lim f ( ) = l ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

9 Πότε λέμε ότι μια συνάρτηση f είναι συνεχής στο του πεδίου ορισμού της; Έστω μια συνάρτηση f και ένα σημείο του πεδίου ορισμού της Θα λέμε ότι η f είναι συνεχής στο, όταν lim f ( ) = f ( ) Πότε μια συνάρτηση θα λέμε ότι είναι συνεχής; Μία συνάρτηση f που είναι συνεχής σε όλα τα σημεία του πεδίου ορισμού της, θα λέμε ότι είναι συνεχής συνάρτηση 3 Πότε μια συνάρτηση είναι συνεχής στο (α, β); Μια συνάρτηση f θα λέμε ότι είναι συνεχής σε ένα ανοικτό διάστημα ( α, β), όταν είναι συνεχής σε κάθε σημείο του ( α, β) 4 Πότε μια συνάρτηση είναι συνεχής στο [α, β]; Μια συνάρτηση f θα λέμε ότι είναι συνεχής σε ένα κλειστό διάστημα [ α, β], όταν είναι συνεχής σε κάθε σημείο του ( α, β) και επιπλέον lim f ( ) = f ( α) α + και lim f ( ) = f ( β) β 5 Να διατυπώσετε το θεώρημα Bolzano και να «δώσετε» την γεωμετρική του ερμηνεία Έστω μια συνάρτηση f, ορισμένη σε ένα κλειστό διάστημα [ α, β] Αν: η f είναι συνεχής στο [ α, β] και, επιπλέον, ισχύει f ( α) f ( β) <, τότε υπάρχει ένα, τουλάχιστον, ( α, ) τέτοιο, ώστε β f ( ) = ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

10 Δηλαδή, υπάρχει μια, τουλάχιστον, ρίζα της εξίσωσης f ( ) = στο ανοικτό διάστημα ( α, β) Γεωμετρική ερμηνεία Στο διπλανό σχήμα έχουμε τη γραφική παράσταση μιας συνεχούς συνάρτησης f στο [ α, β] Επειδή τα σημεία A ( α, f ( α)) και y f(β) O a β B(β,f(β)) B ( β, f ( β)) βρίσκονται εκατέρωθεν του άξονα, η γραφική παράσταση της f τέμνει τον άξονα σε ένα τουλάχιστον σημείο f(a) Α(α,f(α)) ΣΧΟΛΙΟ Από το θεώρημα του Bolzano προκύπτει ότι: Αν μια συνάρτηση f είναι συνεχής σε ένα διάστημα Δ και δε μηδενίζεται σ αυτό, τότε αυτή ή είναι θετική για κάθε ή είναι αρνητική για κάθε, δηλαδή διατηρεί πρόσημο στο διάστημα Δ (Σχ ) y y f()> O a β O a β f()< (α) (β) Μια συνεχής συνάρτηση f διατηρεί πρόσημο σε καθένα από το διαστήματα στα οποία οι διαδοχικές ρίζες της f χωρίζουν το πεδίο ορισμού της ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

11 y ρ + ρ ρ 3 + ρ 4 + ρ 5 Αυτό μας διευκολύνει στον προσδιορισμό του προσήμου της f για τις διάφορες τιμές του Συγκεκριμένα, ο προσδιορισμός αυτός γίνεται ως εξής: α) Βρίσκουμε τις ρίζες της f β) Σε καθένα από τα υποδιαστήματα που ορίζουν οι διαδοχικές ρίζες, επιλέγουμε έναν αριθμό και βρίσκουμε το πρόσημο της f στον αριθμό αυτό Το πρόσημο αυτό είναι και το πρόσημο της f στο αντίστοιχο διάστημα 6 Να διατυπώσετε το θεώρημα των ενδιάμεσων τιμών και να το αποδείξετε Έστω μια συνάρτηση f, η οποία είναι ορισμένη σε ένα κλειστό διάστημα [ α, β] Αν: η f είναι συνεχής στο [ α, β] και f ( α) f ( β) τότε, για κάθε αριθμό η μεταξύ των f (α) και f (β) υπάρχει ένας, τουλάχιστον ( α, ) τέτοιος, ώστε f ) = η ΑΠΟΔΕΙΞΗ β Ας υποθέσουμε ότι f ( α) < f ( β) Τότε θα ισχύει f ( α) < η < f ( β) Αν θεωρήσουμε τη συνάρτηση παρατηρούμε ότι: ( g( ) = f ( ) η, [ α, β], ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

12 η g είναι συνεχής στο [ α, β] και y g ( α) g( β) <, f(β) B(β,f(β)) αφού η y=η g ( α) = f ( α) η < και f(a) Α(α,f(α)) g ( β) = f ( β) η > O a β Επομένως, σύμφωνα με το θεώρημα του Bolzano, υπάρχει ( α, ) τέτοιο, ώστε g ) = f ( ) η, οπότε f ( ) = η β ( = 7 Να διατυπώσετε για μια συνεχής συνάρτηση το θεώρημα μέγιστης και ελάχιστης τιμής Αν f είναι συνεχής συνάρτηση στο [ α, β], τότε η f παίρνει στο [ α, β] μια μέγιστη τιμή Μ και μια ελάχιστη τιμή m Δηλαδή, υπάρχουν [ α, ] τέτοια, ώστε, αν m = f ) και M = f ( ), να ισχύει, β ( m f ( ) M, για κάθε [ α, β] ΣΧΟΛΙΟ Από το παραπάνω θεώρημα και το θεώρημα ενδιάμεσων τιμών προκύπτει ότι το σύνολο τιμών μιας συνεχούς συνάρτησης f με πεδίο ορισμού το [ α, β] είναι το κλειστό διάστημα [ m, M], όπου m η ελάχιστη τιμή και Μ η μέγιστη τιμή της Τέλος, αποδεικνύεται ότι: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

13 Aν μια συνάρτηση f είναι γνησίως αύξουσα και συνεχής σε ένα ανοικτό διάστημα ( α, β), τότε το σύνολο τιμών της στο διάστημα αυτό είναι το διάστημα ( Α, Β) όπου Α = lim f ( ) και + α B = lim β f ( ) Αν, όμως, η f είναι γνησίως φθίνουσα και συνεχής στο ( α, β), τότε το σύνολο τιμών της στο διάστημα αυτό είναι το διάστημα ( B, A) Μορφή Διαστήματος [ α β] A, Είδος μονοτονίας Σύνολο Τιμών = f γνησίως αύξουσα f ( A) = [ f ( α), f ( β )] = [ α β ) f γνησίως αύξουσα f ( A) = f ( α ), lim f ( ) ) β A, = ( α β] f γνησίως αύξουσα = ( A, f ( A ) lim f ( ), f ( β ) + α = ( α β ) f γνησίως αύξουσα f ( A) = ( lim f ( ), lim f ( ) + ) α β A, [ α β] A, = f γνησίως φθίνουσα f ( A) = [ f ( β ), f ( α )] = [ α β ) f γνησίως φθίνουσα = ( A, f ( A) lim f ( ), f ( α ) β = ( α β] f γνησίως φθίνουσα f ( A) f ( β ), lim f ( ) + ) A, = α = ( α β ) f γνησίως φθίνουσα f ( A) = ( lim f ( ), lim f ( ) + ) β α A, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

14 Δίνεται η συνάρτηση: ΑΣΚΗΣΕΙΣ f()= -, > -, Να βρείτε: α Το πεδίο ορισμού της f β Τις τιμές f() και f(f(4)) γ Τα α R για τα οποία ισχύει 7 f(συνα)= 4 δ Τα λ R για τα οποία ισχύει f(λ - 4λ + 6) = Να βρείτε τα σημεία τομής των γραφικών παραστάσεων των συναρτήσεων: α β 3 f() = και f() = + 9 και 3 Δίνεται η συνάρτηση g() = + + g() = α α + R 3 f() = ( ) ( 3)+α 5, α α Να βρεθούν οι τιμές του α R έτσι, ώστε η C f να διέρχεται από το σημείο Μ(, -6) β Αν η C f διέρχεται από το σημείο Μ(,-6), να βρεθούν τα κοινά σημεία της C f και του άξονα γ Για α= να βρεθεί η σχετική θέση της C f με τον άξονα 4 Δίνονται οι συναρτήσεις: f() = +α + β και 3 g() = β - 6α με α, β R Αν η C f τέμνει τον άξονα στο 3 και η C g τέμνει τον άξονα y y στο 6, να βρείτε: α Τους αριθμούς α και β β Τα διαστήματα στα οποία η C f είναι κάτω από τη C g ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

15 5 Στο διπλανό σχήμα φαίνεται Η γραφική παράσταση της συνάρτησης ln, > f()=, = y O - e X Με τη βοήθεια της γραφικής παράστασης: α Να λύσετε την ανίσωση f() < β Να βρείτε το σύνολο τιμών της f γ Να βρείτε το πλήθος των λύσεων των εξισώσεων: i f() = - ii f()= - iii f()= - e ivf() = vf() = 8 δ Να βρείτε το πλήθος των ριζών της εξίσωσης f() = α, για τις διάφορες τιμές του α R 6 Έστω f, g : R R δύο συναρτήσεις για τις οποίες ισχύει f() = g() για κάθε R Να βρείτε τη σχετική θέση των C f και C g 7 Να εξετάσετε αν οι παρακάτω συναρτήσεις είναι ίσες Αν όχι, να βρείτε το ευρύτερο δυνατό υποσύνολο στο οποίο μπορεί να είναι ίσες α f () = και g() = β f () = και g() = γ f () = ( + ) και g() = + δ ε f () = και g() = f () = και g()= ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

16 8 Στο παρακάτω σχήμα δίνεται η γραφική παράσταση μίας συνάρτησης f y 3 Γ Θ Α -4 Β -3-3 Ε 3 Η 4 5 y= - -3 Ζ α Να βρεθεί το πεδίο ορισμού της f β Να βρεθεί το σύνολο τιμών γ Να βρεθεί το f() δ Να λυθεί η ανίσωση f()< ε Να λυθούν οι εξισώσεις: i) f()= και ii) f()= -3 στ Το πλήθος των λύσεων της εξίσωσης f()= - 9 Δίνονται οι συναρτήσεις f, g: R R με την ιδιότητα: (f+g) ()-(f-g) ()-4 Να αποδείξετε ότι f = g (f+g)()[(f+g)()-] για κάθε R Έστω f, g συναρτήσεις με πεδίο ορισμού Α R και f()[f()+g()]-4[f()+g()] g()[f()-g()]-8 για κάθε R Να αποδείξετε ότι f = g ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

17 Δίνεται η συνάρτηση f με πεδίο ορισμού το σύνολο Δ Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f g στις παρακάτω περιπτώσεις: α β g() = 3 και Δ= [-, ] 3 g() = + -3 και Δ = [7, 7] Δίνεται συνάρτηση f με πεδίο ορισμού [-, + ) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης h() = f( 8-4) 3 Δίνεται συνάρτηση f με πεδίο ορισμού [ 5, + ) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης h() = f( + ) 4 Δίνεται συνάρτηση f : R R για την οποία ισχύει (f f )() = 4-3 για κάθε R Να αποδειχθεί ότι: f() = 5 Έστω f, g: R R με (f g)() = 7+6, R και (g f )(4) = 4 Να αποδειχθεί ότι οι C f, C g έχουν τουλάχιστον ένα κοινό στοιχείο 6 Να μελετήσετε ως προς τη μονοτονία τις συναρτήσεις: 3 α f() = β f() = + ln( - ) - 5 γ f() = ln( - ) - e δ f() = Δίνετε η συνάρτηση f() = - e +, R α Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία β Να μελετήσετε τη μονοτονία της συνάρτησης f f γ Για κάθε < να αποδείξετε ότι f (5 ) < f (7 ) 8 Δίνετε η συνάρτηση f() = + - 3, R α Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία β Να βρείτε για ποιες τιμές του η C f βρίσκεται κάτω από τον άξονα γ Να λύσετε την ανίσωση: > + 9 Δίνετε η συνάρτηση f : R R γνησίως φθίνουσα και για κάθε R ισχύει: f (3 ) + f ( + 5) = Να λύσετε την ανίσωση f ( + 4) < ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

18 Δίνετε η συνάρτηση f() = -+ln, > α Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία β Να βρείτε το πρόσημο της f Δίνετε η συνάρτηση f() = e + ln(+) - α Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία β Να λύσετε την ανίσωση e + ln( + ) > γ Να λύσετε την ανίσωση e e > ln + έστω f() = e +, R α Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία β Να λύσετε την ανίσωση 3 Να λύσετε την ανίσωση: α ( 5) e e (3 ) e e < + + > β ln( + ) + > ln( + 3) Δίνεται η συνάρτηση f για την οποία ισχύει f(f()) = f()+- για κάθε R Να αποδείξετε ότι η f είναι - 5 Δίνεται η συνάρτηση f για την οποία ισχύει f(f()) = 3-, για κάθε R α Να δείξετε ότι f() = β Να αποδείξετε ότι η f αντιστρέφεται γ Αν η f είναι πρωτοβάθμια πολυωνυμική συνάρτηση και γνησίως φθίνουσα, να βρεθεί ο τύπος της 6 Δίνεται η συνάρτηση f() = α Να δείξετε ότι η f αντιστρέφεται και να βρείτε την f β Να βρείτε τα κοινά σημεία των C f και C f ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

19 7 Δίνεται συνάρτηση f: R R για την οποία ισχύει: f(f())+f 3 () = +3, R α Να δείξετε ότι η f είναι β Να λύσετε την εξίσωση f( 3 +) = f(4 ) 8 Δίνεται συνάρτηση f: R R, για την οποία ισχύει: f() f 3 ()+ =, για κάθε R α Να αποδειχθεί ότι η f αντιστρέφεται β Να βρεθεί η f 9 Δίνεται γνησίως μονότονη συνάρτηση f: R R, της οποίας η γραφική παράσταση διέρχεται από τα σημεία Α(,5) και Β(,4) α Να αποδείξετε ότι ορίζεται η συνάρτηση f β Να λυθεί η εξίσωση f ( f ( ) 3)=5 γ Να λυθεί η ανίσωση f(f (e +3) 3) > 5 3 Δίνεται γνησίως μονότονη συνάρτηση f: R R, της οποίας η γραφική παράσταση διέρχεται από τα σημεία Α(,5) και Β(3,8) α Να αποδείξετε ότι ορίζεται η συνάρτηση f β Να λυθεί η εξίσωση f ( -+f (-) ) = 5 γ Να λυθεί η ανίσωση f (3+ f (-5) ) < 3 3 Δίνονται οι συναρτήσεις f, g: R R με: (f f )() = 5+9 και g() = f()+3 για κάθε R Να αποδείξετε ότι: α f(3) = 3 β Η συνάρτηση g δεν αντιστρέφεται ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

20 3 Έστω η συνάρτηση f με 9 f() = α Να αποδείξετε ότι η f είναι αντιστρέψιμη β Να υπολογίσετε το f (9) γ Να λύσετε την εξίσωση f ( 3+) = δ Να βρείτε τα κοινά σημεία των C f και C f 33 Έστω η συνάρτηση f με α Να αποδείξετε ότι η f αντιστρέφεται β Να βρεθούν τα f ( ) και f ( 3) 9 f() = +, R γ Να βρείτε τα κοινά σημεία των C f και C f 34 Έστω η συνάρτηση f με 3 f() = + + α Να αποδείξετε ότι η f είναι γνησίως αύξουσα β Να λυθεί η εξίσωση f () = γ Να λυθεί η εξίσωση f ( ) = δ Να λυθεί η ανίσωση f () 35 Έστω f : R R με f( R)= R για την οποία ισχύει: e + 7f ()+8= για κάθε R f() 3 α Να αποδείξετε ότι η f είναι - β Να βρείτε τον τύπο της - f 36 Έστω συνάρτηση f : R R με σύνολο τιμών f( R)= R Αν η f είναι γνησίως μονότονη και η C f διέρχεται από τα σημεία Α(, 5) και Β(3,-) τότε: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

21 α Να αποδείξετε ότι η f είναι γνησίως φθίνουσα ( ) β Να λυθεί η εξίσωση: ( ) f + f + +3 = 3 γ Να λυθεί η ανίσωση: ( f() ) 5+ 4f() 37 Να υπολογιστούν, αν υπάρχουν τα παρακάτω όρια: A = + 3+ lim + B = lim Γ = lim = lim E = lim Z = 3 lim Να υπολογιστούν, αν υπάρχουν τα παρακάτω όρια: A = lim +3 B = lim Γ = lim +3 = lim E = lim Z = lim α + 3β, < 39 Αν f() =, να βρείτε τα α, β R, αν είναι γνωστό, > ότι υπάρχει το lim f() και η C f να διέρχεται από το σημείο Α(, 8) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

22 + α + β, 4 Αν f () = +5, < < 3, να βρείτε τις τιμές των α, β, + β α, 3 ώστε να υπάρχουν τα limf() και lim f() 3 4 Έστω οι συναρτήσεις f και g που είναι ορισμένες στο R για τις οποίες υποθέτουμε ότι: lim(f()+3g())=3 και lim(f() g())=4 Να βρείτε τα όρια: lim f() και lim g() 4 Αν f() 3+5 για κάθε, να βρεθεί το lim f() 43 Αν για κάθε R ισχύει 3 g() + 3 g(), να βρεθεί το lim 44 Έστω συνάρτηση f : R R με την ιδιότητα f() + + για κάθε R Να αποδείξετε ότι 45 Δίνεται η συνάρτηση f για την οποία ισχύει: limf()= 3+3 ( )f() για κάθε (,3) Να υπολογίσετε το lim f() 46 Δίνεται η συνάρτηση f : R R για την οποία ισχύει: 4 +3 ( )f() , R Να υπολογίσετε το όριο lim f() 47 Να υπολογιστούν τα όρια: 3 A = lim ηµ 4+3 Γ = lim ( ) ηµ E = lim ηµ ηµ B lim ηµ ηµ = 8 = lim ( ) ηµ + 4 Z = lim ηµ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

23 48 Να υπολογιστούν τα όρια: A = ηµ lim B = lim + ηµ 6 ηµ 3 εφ3 Γ = lim εφ = lim 9 + ηµ 3 + E = εφ+ lim Z = + 5 ηµ lim +ηµ 49 Αν για κάθε κοντά στο ισχύει: αημ+βημ γημ3, να αποδείξετε ότι: α+β = 3γ f () Αν lim 8 = τότε: α Να βρείτε το limf () [ + ] ηµ f () 4 β Να βρείτε το lim 5 Να υπολογιστούν τα όρια: Α = Γ = +4 lim 9 lim B = = +8 lim lim Z = 3 E = lim ( ) 5 Να βρεθούν τα όρια: A Γ = + 4 lim + ( 5 3 = lim ) B = lim ( ) lim E= lim H= lim + +6 = lim Z= lim Θ = lim ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

24 53 Να βρεθούν τα όρια: ( + + ) B= lim ( ) A= lim Γ = lim ( ) = lim ( 4 ) ( ) E= lim Για τις διάφορες τιμές του α R να υπολογίσετε τα όρια: α α 3 ( ) + 3 A= lim + ( ) ( 3) ( 5)+6 (α+) 5+4 B= lim Γ = α α α α 3 ( ) + ( 7) lim + ( 3) + ( )+6 α α ( α ) = lim ( + α ) E= lim ( α + α + ) Z= lim 9 55 Να βρείτε τους α, β R ώστε: α ( α ) lim β = 5 + β ( α ) lim β = 3 + γ + + lim α+β = 5 + ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

25 56 Να βρεθούν τα όρια: ( ) + ηµ Α= lim Γ = lim + ηµ συν 3 ηµ +συν B= lim = ( + ) + + lim ηµ 3 57 Να μελετήσετε ως προς τη συνέχεια στο = τη συνάρτηση: f()= 3, = + 3, 58 Να μελετήσετε ως προς τη συνέχεια στο = τη συνάρτηση: 59 Δίνεται η συνάρτηση: ηµηµ, f()=, = + f()= 6, = α β 5, Να βρεθούν οι τιμές των α και β έτσι, ώστε η f να είναι συνεχής α + β, 6 Δίνεται η συνάρτηση f() = , = Να βρεθούν τα α, β R αν είναι γνωστό ότι η f είναι συνεχής στο R 7α+6β, - 6 Δίνεται η συνάρτηση f () = +β+4, >- Να βρεθούν τα α, β R, αν είναι γνωστό ότι η f είναι συνεχής στο = - και η C f διέρχεται από το σημείο M( 3, ) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

26 6 Αν για μία συνάρτηση f ισχύει ότι f () 6f () + 9συν για κάθε R, να δειχθεί ότι η f είναι συνεχής στο 63 Δίνεται συνεχής συνάρτηση f : R R Να βρείτε τον τύπο της f στις παρακάτω περιπτώσεις: α f()=ηµ(8) για κάθε R β f()+ + + = + (f()+) για κάθε R γ ( ) f () + = + 3 για κάθε R 64 Αν η συνάρτηση f είναι συνεχής στο = και ισχύει: f() ηµ 5 3 για κάθε R, να βρεθεί η τιμή f() 65 Αν η συνάρτηση f είναι συνεχής στο, να υπολογίσετε την τιμή f( ) στις παρακάτω περιπτώσεις: α + για κάθε R και = ( )f()= 3 4 β 3 3 ηµ f() + ηµ για κάθε R και = γ f() [ f()+ηµ( ) ] για κάθε R και = δ ε f() ηµ ηµ για κάθε 4 3 * R και = ( )f() 5+6 για κάθε R και = 66 Aν f, g δύο συναρτήσεις ορισμένες στο R και h()=f()g() Αν η συνάρτηση h() είναι συνεχής στο με h( ) και η f δεν είναι συνεχής στο, τότε να δείξετε ότι η g() δεν είναι συνεχής στο 67 Έστω f, g δυο συναρτήσεις στο R για τις οποίες ισχύουν: Η g είναι συνεχής στο 8 lim f()=9 και lim f()= Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση h()=f()g() είναι συνεχής στο =8, όταν και μόνο όταν g(8)= ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

27 Αν δίνεται ότι η f είναι συνεχής σε κάποιο = α και ζητείτε η συνέχεια στο R τότε εργαζόμαστε με βάση τον παρακάτω πίνακα αν η σχέση περιέχει τη μορφή Τότε θέτουμε Έτσι όταν Τότε είναι Και θα έχουμε f ( y) + = h α h α f () = f ( + h α) = f ( y) = h α h α f () = f ( h α) = f ( y) h = α h α h f () = f ( ) = α f ( ) y α = h h α f () = f ( α) = h 68 Δίνεται συνάρτηση f: R R για την οποία ισχύει: f(y)=f(y) yf() για κάθε, y R Αν η f είναι συνεχής στο =4, να αποδειχθεί ότι η f είναι συνεχής στο R 69 Δίνεται η συνάρτηση f: R R για την οποία ισχύει f(+y)=f() f(y) για κάθε, y R Αν η f είναι συνεχής στο =, να αποδειχθεί ότι η f είναι συνεχής στο R 7 Δίνεται συνάρτηση f: R R για την οποία ισχύει f() 5 + lim = 8 Αν η γραφική παράσταση της f διέρχεται + από το σημείο Μ(, 3), να αποδειχθεί ότι η f είναι συνεχής στο = 7 Έστω οι συναρτήσεις f, g συνεχείς στο Rκαι τέτοιες, ώστε: f()< και g() > για κάθε R Αν υπάρχουν α, β R με α < β και f(α)=α, g(β)=β, να αποδειχθεί ότι υπάρχει ξ (α, β) έτσι, ώστε: f(ξ) g(ξ)=ξ 7 Να αποδειχθεί ότι οι γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων g()=ln(+) και h()=4, έχουν ένα, τουλάχιστον, κοινό σημείο με τετμημένη (,e ) * + ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

28 73 Να αποδειχθεί ότι η εξίσωση 3 +α += με α< 3 έχει δύο, τουλάχιστον, ρίζες στο (,) 74 Δίνονται οι συναρτήσεις f()= 3 +3 και g()= +5 4 Να δείξετε ότι οι γραφικές τους παραστάσεις τέμνονται σε ένα, τουλάχιστον, σημείο Μ(, y ) με (,) 75 Να δείξετε ότι η εξίσωση 3 +3 = έχει τουλάχιστον δύο ρίζες στο (,) Να αποδείξετε ότι η εξίσωση + = μια τουλάχιστον, ρίζα στο διάστημα (, ) έχει 77 Έστω f μια συνάρτηση η οποία είναι συνεχής στο διάστημα [α, β] για την οποία ισχύει: ( f(α) ) ( f(β) ) 5 [ f ( α) f ( β )] + + Να αποδείξετε ότι η γραφική παράσταση της f κόβει τον άξονα σε ένα τουλάχιστον, σημείο με τετμημένη (α, β) 78 Έστω μια συνάρτηση f ορισμένη στο R για την οποία ισχύει: + f() e για κάθε R Να αποδείξετε ότι: α Η f είναι συνεχής στο = β Αν η f είναι συνεχής στο R, τότε υπάρχει ένας τουλάχιστον, f( ) (, ) τέτοιος ώστε 8 = γ Αν η f είναι συνεχής στο R, τότε υπάρχει ένας τουλάχιστον, ξ (, ) τέτοιος ώστε f(ξ) = e ξ 79 Αν η f είναι συνεχής στο R και ισχύει < f () < για κάθε R να αποδείξετε ότι η εξίσωση τουλάχιστον ρίζα στο διάστημα (,) + f () = f () έχει μια 8 Έστω f μια συνάρτηση η οποία είναι συνεχής στο διάστημα [,] με f()=α και f()=β, όπου α, β (,) Να αποδείξετε ότι υπάρχει ξ (,) τέτοιος, ώστε f(ξ)=ξ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

29 8 Δίνονται οι συναρτήσεις f()= + β +γ και g()= + β +γ με γ Αν ρ είναι ρίζα της f και ρ ρίζα της g με ρ < ρ, να αποδείξετε ότι η εξίσωση f() + g() = έχει μια τουλάχιστον ρίζα στο (, ) ρ ρ 8 Έστω η συνεχής συνάρτηση f : R R, η οποία ικανοποιεί τις f() συνθήκες: lim = 8 και 4 ηµ ( ) ( )f() 4 για κάθε R Nα αποδείξετε ότι: α f() = και f() = 4 β Αν g() = -+, τότε η C f τέμνει την C g σε ένα τουλάχιστον σημείο Μ(, y ) με (, ) 83 Έστω f συνάρτηση η οποία είναι συνεχής και γνησίως φθίνουσα στο διάστημα [,] Αν είναι f() < 8 < f(), να αποδείξετε ότι: α Η συνάρτηση h() = f()-8 είναι γνησίως φθίνουσα στο [,] f( ) β Υπάρχει μοναδικός (,) τέτοιος ώστε = 8 84 Δίνεται συνεχής συνάρτηση f : R R για την οποία ισχύει: f() f() + e = 5-4 για κάθε για R και f()= Να αποδειχθεί ότι: α Η f αντιστρέφεται 3 β Η εξίσωση ( fof )() - f ( 5- ) = έχει τουλάχιστον μία ρίζα στο (, ) 85 Δίνεται η συνεχής συνάρτηση f: R R για την οποία ισχύει lim f()=8 Να αποδείξετε ότι η εξίσωση f() + ln= 5 έχει + τουλάχιστον μία θετική ρίζα 86 Να δείξετε ότι η εξίσωση ρίζα στο (,) 87 Να δείξετε ότι η εξίσωση τουλάχιστον ρίζα στο (,) ln + 3e = έχει μία τουλάχιστον 3 ln = έχει μία ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

30 88 Έστω f μια συνάρτηση η οποία είναι συνεχής στο διάστημα [,] Aν ισχύει 8f()+9f() =, να δείξετε ότι η εξίσωση f() = έχει μια τουλάχιστον ρίζα στο διάστημα [,] 89 Αν η συνάρτηση f είναι συνεχής στο [α, β] με α < 8 < β και 4 f (8) + f(α)f(β)=, να αποδείξετε ότι υπάρχει ένας τουλάχιστον ξ [α, β], ώστε f(ξ)= 9 Αν η συνάρτηση f είναι συνεχής στο [α, β] και e e π f(α)+π f(β)= αποδείξετε ότι υπάρχει ένας τουλάχιστον ξ [α, β], ώστε f(ξ)= 9 Δίνεται η συνάρτηση f συνεχής στο R για την οποία ισχύει β f() α για κάθε R Να αποδείξετε ότι η εξίσωση f()= έχει μια τουλάχιστον ρίζα στο [α, β] 9 Αν η συνάρτηση f:[α, β] [α, β] είναι συνεχής και α, β >, να αποδείξετε ότι υπάρχει ξ [α, β] τέτοιος ώστε f(ξ) = β α ξ 93 Δίνεται η συνάρτηση f : R R η οποία είναι συνεχής και γνησίως μονότονη στο R και για την οποία ισχύει: f () + 4f () + = f () + 4f () α Να μελετήσετε τη μονοτονία της f στο R β Να δείξετε ότι υπάρχει μοναδικός (,) f ( ) τέτοιος ώστε = 94 Δίνεται η συνάρτηση f : R R η οποία είναι συνεχής στο R με f () = και limf () >, αν και είναι οι μοναδικές ρίζες της εξίσωσης f () =, να υπολογίσετε το όριο 3 lim f () f ( 3) Αν για κάθε [-4, 4] η f είναι συνεχής και ισχύει να αποδείξετε ότι η f διατηρεί σταθερό πρόσημο στο (-4, 4) να + f ()=6, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

31 96 Θεωρούμε τη συνεχή συνάρτηση f : (, + ) R τέτοια ώστε ( ) f () + = + + για κάθε (, + ) + Να δείξετε ότι η f διατηρεί σταθερό πρόσημο στο (, + ) 8 97 Δίνονται οι συνεχείς συναρτήσεις f,g: R R, ώστε για κάθε R να ισχύει η σχέση 9 g ()+f()g() 8 συνάρτηση f διατηρεί σταθερό πρόσημο στο R Να αποδείξετε ότι η 98 Δίνεται η συνάρτηση f συνεχής στο R για την οποία ισχύει: 6 4 3f ()+7f() 8= για κάθε R Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση f διατηρεί σταθερό πρόσημο στο R 99 Δίνεται η συνάρτηση f: R R για την οποία ισχύουν: f(9)+f(8)= και f() για κάθε R Να αποδείξετε ότι η f δεν είναι συνεχής στο R Δίνεται η συνεχής συνάρτηση f: R R με: ( )( ) f() f()+ = + για κάθε R α Να αποδείξετε ότι η εξίσωση f() = είναι αδύνατη β Να βρείτε τον τύπο της f, αν f(8)= 49 + Να βρείτε τη συνεχή συνάρτηση f: R R, με f()=, για την οποία ισχύει: Έστω f :[, ] f () - 6f()ηµ - 9συν =, για κάθε R f () =,για την οποία ισχύει: [, ] Να βρείτε τον τύπο της f R μια συνάρτηση που είναι συνεχής με f () + = f() +, για κάθε 3 Έστω f :[, 4] R μια συνεχής συνάρτηση για την οποία ισχύει: f () + = 3 + 4, για κάθε [, 4] α Να βρείτε τις ρίζες της εξίσωσης f () = β Αν επιπλέον η γραφική παράσταση της f τέμνει τον άξονα y y στο σημείο με τεταγμένη -, να βρείτε τον τύπο της f ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

32 4 Να βρείτε όλες τις συνεχείς συναρτήσεις f : R Rγια τις οποίες ισχύει: f () - = - + για κάθε R 5 Να βρείτε όλες τις συνεχείς συναρτήσεις f : R Rγια τις οποίες ισχύει: ( ) ( ) f() + + = + + f ( ) για κάθε R 6 Αν η συνάρτηση f είναι συνεχής στο [α, β] και, [α, β], να αποδείξετε ότι υπάρχει ξ [α, β] τέτοιος, ώστε 3f( )+4f( )=7f(ξ) 7 Αν η συνάρτηση f είναι συνεχής στο [α, β] και,, 3 [α, β], να αποδείξετε ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον ξ [α, β] τέτοιος, ώστε f( )+f( )+3f( 3 )=6f(ξ) 8 Αν η συνάρτηση f είναι συνεχής στο [α, β] και,, 3 [α, β] Aν κ, λ, μ είναι θετικοί αριθμοί με κ+λ+μ=8 να αποδείξετε ότι υπάρχει κf( )+λf( )+µf( 3) ένα τουλάχιστον ξ [α, β] τέτοιος ώστε: f(ξ)= 8 9 Έστω f: [,6] R συνεχής και γνησίως μονότονη συνάρτηση με f()=8 και f(6)= Να αποδείξετε ότι: α Υπάρχει ένα τουλάχιστον ξ (, 6) τέτοιος, ώστε f(ξ) = f() + f() + 3f(3) + 4f(4) β Η εξίσωση f()=7 έχει μοναδική ρίζα Δίνεται η συνάρτηση f η οποία είναι συνεχής στο διάστημα [,4] με: f()f()f(4)=8 και f() για κάθε [,4] Να αποδείξετε ότι: α f()> για κάθε [,4] β Η εξίσωση f()= έχει μια τουλάχιστον ρίζα στο διάστημα [,4] γ Η εξίσωση f()= έχει μια τουλάχιστον ρίζα στο διάστημα [,4] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

33 Έστω συνάρτηση f ορισμένη και συνεχής στο R με f() = 5 και f(f())+f() = για κάθε R Να βρείτε την τιμή f() Έστω συνάρτηση f ορισμένη και συνεχής στο R με f(8) = 5 και f(f())f() = για κάθε R Να βρείτε την τιμή f(3) 3 Αν η συνάρτηση f είναι συνεχής και γνησίως αύξουσα στο (, + ) με lim f () = γ R και lim f () = δ R, να αποδείξετε ότι υπάρχει μόνο ένας αριθμός > τέτοιος ώστε να ισχύει: f( )+e +ln = 4 Έστω η συνεχής συνάρτηση f : (,3) R η οποία είναι γνησίως αύξουσα στο (,] και γνησίως φθίνουσα στο [,3) Αν f () =, lim f () = και + lim f () =, να βρείτε: 3 α Το σύνολο τιμών της f β Το πλήθος των ριζών της εξίσωσης f (),3 = στο ( ) 5 Να δείξετε ότι, αν μια συνάρτηση f έχει πεδίο ορισμού το [, 3 ] και σύνολο τιμών το ( 3,6 ), τότε η f δεν είναι συνεχής ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

34 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Δίνεται συνεχής συνάρτηση f : R R για την οποία ισχύει: f () + ηµ3 = 4 5 ηµ για κάθε R α Να βρείτε τον τύπο της f β Να υπολογίσετε τα όρια lim f () και lim f () + γ Να αποδείξετε ότι η εξίσωση f () = έχει μία τουλάχιστον αρνητική και μία τουλάχιστον θετική ρίζα Δίνεται συνεχής συνάρτηση f :[,] R για την οποία ισχύει ότι f () + f () = α Να αποδείξετε ότι η εξίσωση f () = έχει μια τουλάχιστον ρίζα στο διάστημα [,] β Να αποδείξετε ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον ξ [,] τέτοιο ώστε: f () f (ξ) = 3 γ Δίνεται η συνάρτηση g() = f () + ( )f ( + ) i Να βρείτε το πεδίο ορισμού της g ii Να αποδείξετε ότι η γραφική παράσταση της gτέμνει τον άξονα σε ένα τουλάχιστον σημείο 3 Δίνονται οι συνεχείς συναρτήσεις f, g : R R Οι C f και Cgδεν έχουν κανένα κοινό σημείο και ισχύει ότι f (8) > g(8) Επίσης ισχύουν οι σχέσεις: ( )f () g() ηµ lim = και lim = 4 + α Να αποδείξετε ότι f () > g() για κάθε R β Να βρείτε τις τιμές f () και g() γ Να αποδείξετε ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον (,) τέτοιο ώστε: 3f ( ) + g( ) = 4 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

35 4 Έστω f : R R μία συνάρτηση με f () =, η οποία είναι συνεχής και ισχύει ότι: α Να δείξετε ότι f () f () e e β Να δείξετε ότι η f είναι περιττή γ Να βρείτε το σύνολο τιμών της f δ Να δείξετε ότι η εξίσωση ρίζα + =, για κάθε R f () = ln( + ), για κάθε R f () e 7 = έχει, μια τουλάχιστον 5 Έστω f :[, + ) R μία συνεχής συνάρτηση με f () =, για την οποία ισχύει ότι: f () = + f (), για κάθε α Να βρείτε τη συνάρτηση f β Να δείξετε ότι η f αντιστρέφεται και στη συνέχεια, να βρείτε το πεδίο ορισμού της f () γ Για κάθε α,β, να δείξετε ότι η εξίσωση έχει μια τουλάχιστον ρίζα στο διάστημα (,) 6 Δίνεται η συνάρτηση f () = + e α Να αποδείξετε ότι η f αντιστρέφεται β Να λύσετε την εξίσωση e = γ Να λύσετε την ανίσωση ( ) f f () + > f (α) f (β) + = δ Θεωρούμε τη συνεχή και γνησίως μονότονη συνάρτηση g : R R η οποία για κάθε R ικανοποιεί τη σχέση g() g() + e = + Να αποδείξετε ότι: i H g είναι γνησίως αύξουσα ii Η C g διέρχεται από την αρχή των αξόνων 8 ε Να αποδείξετε ότι η εξίσωση ( ) ( ) τουλάχιστον λύση στο διάστημα (, ) g g () g =, έχει μία 7 Δίνεται η συνάρτηση f : R R για την οποία ισχύει η σχέση: 3 f () 3 = 3f (), για κάθε R α Να δείξετε ότι η συνάρτηση είναι συνεχής στο R ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

36 β Αν το σύνολο τιμών της f είναι το R, να αποδείξετε ότι η f αντιστρέφεται και να βρείτε την f γ Να λύσετε την εξίσωση f () = δ Να βρείτε τα κοινά σημεία των γραφικών παραστάσεων των συναρτήσεων f και f 8 Έστω η συνεχής και γνησίως φθίνουσα συνάρτηση f : (,) R για την οποία ισχύουν: f () + lim = 3 ηµ( ) ( )f () α Να βρείτε τα όρια, για κάθε (,) lim f () + και lim f () β Να βρείτε το σύνολο τιμών της συνάρτησης: g() f () ln 3 =, (,) γ Να δείξετε ότι η γραφική παράσταση της συνάρτησης: f () 3 h() = e τέμνει την ευθεία y = σε ένα τουλάχιστον (,) 9 Έστω συνάρτηση f : R Rγια την οποία και για κάθε R, ισχύει: ( f ()) ( f () + ) α Να δείξετε ότι στο σημείο = η f είναι συνεχής β f () Να βρείτε το όριο lim + γ Αν η f είναι συνεχής στο R, να δείξετε ότι η εξίσωση f () = 6 έχει μια τουλάχιστον ρίζα στο διάστημα, f :, + R που είναι συνεχής στο πεδίο Έστω συνάρτηση [ ) ορισμού της και για κάθε ισχύει: ( ) f () + α Να βρείτε τον αριθμό f () β Να δείξετε ότι υπάρχει (, ) ώστε να ισχύει f ( ) = ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

37 Έστω η συνεχής συνάρτηση f : R Rγια την οποία και για κάθε R, ισχύει: f () + = f () Να δείξετε ότι υπάρχει (,), ώστε 4f ( ) = 7 Έστω η συνεχής συνάρτηση f :[,] R με f () =, f() = 5 και f () = 5 Να αποδείξετε ότι η εξίσωση τουλάχιστον δύο ρίζες στο (, ) f () = 6 έχει, 3 Δίνονται οι συνεχείς στο R συναρτήσεις f και g για τις οποίες ισχύουν:f () για κάθε RΟι γραφικές τους παραστάσεις τέμνονται στο A(, ) ρ = καιρ = 5 είναι δύο διαδοχικές ρίζες της g() = Να αποδείξετε ότι: α f() < για κάθε R β g() < για κάθε (,5) γ 4 f (3) lim g() = 4 Δίνεται η συνάρτηση f συνεχής στο [-3,3] για την οποία ισχύει 3 + 4f () = 7για κάθε [-3,3] α Να βρείτε τις ρίζες της εξίσωσης f () = β Να αποδείξετε ότι η f διατηρεί πρόσημο στο διάστημα (-3,3) γ Να βρεθεί ο τύπος της f δ Αν επιπλέον f () = 6 να βρείτε το όριο 3 3 f () lim 5 Δίνεται η συνεχής συνάρτηση f :[, + ) R για την οποία 8 ισχύει: f () ηµ για κάθε > 3 Να βρείτε: α Το όριο: lim 7 β Το όριο: lim ηµ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

38 γ Το όριο: δ Το f () limf () 6 Δίνεται η συνάρτηση f : R R για την οποία ισχύει: (f f )() + f () = + για κάθε Rκαι f () = 5 α Να βρείτε το f (5) β Να αποδείξετε ότι η f αντιστρέφεται γ Να βρείτε το f () δ Να λύσετε την εξίσωση: ( ) f f ( + 7) = 7 Δίνεται η συνεχής συνάρτηση f : R R για την οποία ισχύουν οι συνθήκες: 3ηµ f (), για κάθε R 4f () + 3f ( + ) = 9, για κάθε R α Να βρείτε το όριο limf () β Να βρείτε το f () γ Να αποδείξετε ότι η γραφική παράσταση της f τέμνει τη γραφική παράσταση της συνάρτησης g() = σε ένα τουλάχιστον σημείο με τετμημένη (,) 8 Δίνεται η συνεχής συνάρτηση f : R R για την οποία ισχύουν: f () = + +, για κάθε R + f () lim = α Να αποδείξετε ότι η γραφική παράσταση της f δεν έχει κοινά σημεία με τον άξονα β Να αποδείξετε ότι ο τύπος της f είναι f () = + +, R γ Να βρείτε το όριο lim ( f ()) δ Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση με τύπο g() = f (), έχει μία τουλάχιστον ρίζα στο (, ) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

39 ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ Tι ορίζουμε ως εφαπτομένης της C f στο σημείο της A, f ( )); ( Έστω f μια συνάρτηση και A, f ( )) ένα σημείο της C f Αν υπάρχει το ( f ( ) f ( ) lim και είναι ένας πραγματικός αριθμός λ, τότε ορίζουμε ως εφαπτομένη της C f στο σημείο της Α, την ευθεία ε που διέρχεται από το Α και έχει συντελεστή διεύθυνσης λ Επομένως, η εξίσωση της εφαπτομένης στο σημείο A, f ( )) είναι y f ) = λ( ), ( ( όπου λ= lim f ( ) f ( ) Πότε μια συνάρτηση f λέμε ότι είναι παραγωγίσιμη σ ένα σημείο του πεδίου ορισμού της; Μια συνάρτηση f λέμε ότι είναι παραγωγίσιμη σ ένα σημείο του πεδίου ορισμού της, αν υπάρχει το και είναι πραγματικός αριθμός lim f ( ) f ( Το όριο αυτό ονομάζεται παράγωγος της f στο και συμβολίζεται με f ( ) Δηλαδή: f ( f ( ) f ( ) = lim ) )

40 3 Να αποδείξετε ότι αν μια συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη σ ένα σημείο, τότε είναι και συνεχής στο σημείο αυτό Για έχουμε οπότε f ( ) f ( ) f ( ) f ( ) = ( ), f() f( ) lim[f() f( )] = lim ( ) f( ) f( ) = lim lim( ) = ( ) = f, αφού η f είναι παραγωγίσιμη στο f είναι συνεχής στο ΣΧΟΛΙΟ Επομένως, limf( ) = f( ), δηλαδή η Αν μια συνάρτηση f δεν είναι συνεχής σ ένα σημείο, τότε, σύμφωνα με το προηγούμενο θεώρημα, δεν μπορεί να είναι παραγωγίσιμη στο Αν μια συνάρτηση f είναι συνεχής σ ένα σημείο, τότε, δεν ξέρουμε αν είναι παραγωγίσιμη στο

41 4 Πότε μια συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη στο πεδίο ορισμού της Α; H f είναι παραγωγίσιμη στο Α ή, απλά, παραγωγίσιμη, όταν είναι παραγωγίσιμη σε κάθε σημείο A 5 Πότε μια συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη σε ένα ανοικτό διάστημα ( α, β) του πεδίου ορισμού της; Η f είναι παραγωγίσιμη σε ένα ανοικτό διάστημα ( α, β) του πεδίου ορισμού της, όταν είναι παραγωγίσιμη σε κάθε σημείο ( α, ) β 6 Πότε μια συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη σε ένα κλειστό διάστημα [ α, β] του πεδίου ορισμού της; Η f είναι παραγωγίσιμη σε ένα κλειστό διάστημα [ α, β] του πεδίου ορισμού της, όταν είναι παραγωγίσιμη στο ( α, β) και επιπλέον ισχύει f( ) f( α) lim R + α α και 7 Έστω η σταθερή συνάρτηση f ) = c f ( ) f ( β) lim β β R (, c R Η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη στο R και ισχύει f ( ) =, δηλαδή (c) = Πράγματι, αν είναι ένα σημείο του R, τότε για ισχύει: f ( ) f ( ) c c = δηλαδή ( c ) = = Επομένως, f ( ) f ( lim ) =,

42 8 Έστω η συνάρτηση f = ) ( Η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη στο R και ισχύει ) ( = f, δηλαδή ( ) = Πράγματι, αν είναι ένα σημείο του R, τότε για ισχύει: ) ( ) ( = = f f Επομένως, lim ) ( ) ( lim = = f f, δηλαδή ) ( = 9 Έστω η συνάρτηση ν f = ) (, {,} R ν Η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη στο R και ισχύει ) ( = ν ν f, δηλαδή ) ( = ν ν ν Πράγματι, αν είναι ένα σημείο του R, τότε για ισχύει: ) )( ( ) ( ) ( = = = ν ν ν ν ν ν ν ν f f, οπότε ) lim( ) ( ) ( lim = = = ν ν ν ν ν ν ν ν f f, δηλαδή ) ( = ν ν ν Έστω η συνάρτηση f = ) ( Η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη στο ), ( + και ισχύει f ) ( =, δηλαδή ( ) = Πράγματι, αν είναι ένα σημείο του ), ( +, τότε για ισχύει:

43 , f( ) f( ) ( )( + ) = = = = ( )( + ) ( )( + ) + Οπότε f ( ) f ( ) lim = lim +, = δηλαδή ( ) = Αν οι συναρτήσεις f, g είναι παραγωγίσιμες στο, τότε η συνάρτηση f + g είναι παραγωγίσιμη στο και ισχύει: ( f + g) ( ) = f ( ) + g ( ) Για, ισχύει: ( f+ g)( ) ( f+ g)( f + g f ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) = g = f f Επειδή οι συναρτήσεις f, g είναι παραγωγίσιμες στο, έχουμε: g g + ( f+ g)( ) ( f+ g)( ) f ( ) f ( ) g( ) g( ) lim = lim + lim = f ( ) + g ( ), Δηλαδή f + g) ( ) = f ( ) + g ( ) ( Έστω η συνάρτηση f ( ) παραγωγίσιμη στο Πράγματι, για κάθε * R και ισχύει * R έχουμε: = ν, * ν N Η συνάρτηση f είναι ( ) = ν, δηλαδή f ν ν ( ) = ν ν

44 ν ν ν ν () ( ) ν ( ) = ν ν = = = ν ν ( ) ν 3 Έστω η συνάρτήση f ( ) = εφ Η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη στο R = R { συν= } και ισχύει f ( ) =, δηλαδή (εφ ) = συν Πράγματι, για κάθε R έχουμε: συν ηµ (ηµ )συν ηµ (συν ) συνσυν+ ηµ ηµ (εφ ) = = = συν συν συν συν + ηµ = = συν συν 4 Παράγωγος σύνθετης συνάρτησης Αν η συνάρτηση g είναι παραγωγίσιμη στο και η f είναι παραγωγίσιμη στο g ( ), τότε η συνάρτηση g ( f g) ( ) = f ( g( )) g ( ) f είναι παραγωγίσιμη στο και ισχύει Γενικά, αν μια συνάρτηση g είναι παραγωγίσιμη σε ένα διάστημα Δ και η f είναι παραγωγίσιμη στο g ( ), τότε η συνάρτηση f g είναι παραγωγίσιμη στο Δ και ισχύει ( f ( g( ))) = f ( g( )) g ( ) Δηλαδή, αν u= g(), τότε f ( u)) = f ( u) u ( 5 Η συνάρτηση f ( ) (, + ) και ισχύει = α, α R Z είναι παραγωγίσιμη στο ( ) = α, δηλαδή f α α ( ) = α α

45 Πράγματι, αν Επομένως, y e α α ln = = και θέσουμε u α ln =, τότε έχουμε α y e e u e u u α ln α α = ( ) = = α = = α y u = e 6 Η συνάρτηση f ( ) = α, α > είναι παραγωγίσιμη στο R και ισχύει ( ) f = α lnα, δηλαδή ( α ) = α lnα Πράγματι, αν Επομένως, ln y α e α = = και θέσουμε u= lnα, τότε έχουμε u u ln y = ( e ) = e u = e α lnα = α lnα y u = e 7 Η συνάρτηση f ( ) = ln, ισχύει (ln ) = * R είναι παραγωγίσιμη στο * R και Πράγματι αν >, τότε (ln ) = (ln ) =, ενώ αν <, τότε ln = ln( ), οπότε, αν θέσουμε y= ln( ) και u=, έχουμε y= ln u Επομένως, y = (ln u) = u = ( ) = u και άρα (ln ) = 8 Αν δύο μεταβλητά μεγέθη, y συνδέονται με τη σχέση y= f ( ), τι ονομάζουμε ρυθμό μεταβολής του y ως προς το στο σημείο ; Αν δύο μεταβλητά μεγέθη, y συνδέονται με τη σχέση y= f ( ), όταν f είναι μια συνάρτηση παραγωγίσιμη στο, τότε ονομάζουμε ρυθμό μεταβολής του y ως προς το στο σημείο την παράγωγο f ( )

46 9 Να διατυπώσετε το θεώρημα Rolle και να το ερμηνεύσετε γεωμετρικά ΘΕΩΡΗΜΑ (Rolle) Αν μια συνάρτηση f είναι: συνεχής στο κλειστό διάστημα [ α, β ] παραγωγίσιμη στο ανοικτό διάστημα ( α, β ) και f ( α) = f ( β ) τότε υπάρχει ένα, τουλάχιστον, ξ ( α, β ) τέτοιο, ώστε: f ( ξ ) = Γεωμετρικά, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένα, τουλάχιστον, ξ ( α, β ) τέτοιο, ώστε η εφαπτομένη της C f στο M ( ξ, f ( ξ )) να είναι παράλληλη στον άξονα των y Μ(ξ,f(ξ)) Α(α,f(α)) Β(β,f(β)) O α ξ ξ β Να διατυπώσετε το θεώρημα Μέσης τιμής και να το ερμηνεύσετε γεωμετρικά ΘΕΩΡΗΜΑ (Μέσης Τιμής Διαφορικού Λογισμού ΘΜΤ) Αν μια συνάρτηση f είναι: συνεχής στο κλειστό διάστημα [ α, β ] και παραγωγίσιμη στο ανοικτό διάστημα ( α, β ) τότε υπάρχει ένα, τουλάχιστον, ξ ( α, β ) τέτοιο, ώστε: f ( ξ ) = f ( β ) f ( α) β α

47 Γεωμετρικά, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένα, τουλάχιστον, ξ ( α, β ) τέτοιο, ώστε η εφαπτομένη της γραφικής παράστασης της f στο σημείο M ( ξ, f ( ξ )) να είναι παράλληλη της ευθείας ΑΒ y M(ξ,f(ξ)) A(a,f(a)) Β(β,f(β)) Ο a ξ ξ β Να αποδείξετε ότι: Έστω μια συνάρτηση f ορισμένη σε ένα διάστημα Δ Αν η f είναι συνεχής στο Δ και f ( ) = για κάθε ε σ ω τ ε ρ ι κ ό σημείο του Δ, τότε η f είναι σταθερή σε όλο το διάστημα Δ Αρκεί να αποδείξουμε ότι για οποιαδήποτε, ισχύει f ( ) = f ( ) Πράγματι Αν =, τότε προφανώς f ( ) = f ( ) Αν <, τότε στο διάστημα [, ] η f ικανοποιεί τις υποθέσεις του θεωρήματος μέσης τιμής Επομένως, υπάρχει ξ (, ) τέτοιο, ώστε f ( ξ ) = f ( ) f ( ) () Επειδή το ξ είναι εσωτερικό σημείο του Δ, ισχύει f ( ξ ) =,οπότε, λόγω της (), είναι f ( ) = f ( ) Αν <, τότε ομοίως αποδεικνύεται ότι f ( ) = f ( )Σε όλες, λοιπόν, τις περιπτώσεις είναι f ( ) = f ( ) Να αποδείξετε ότι:έστω δυο συναρτήσεις f, g ορισμένες σε ένα διάστημα Δ Αν οι f, g είναι συνεχείς στο Δ και f ( ) = g ( ) για κάθε ε σ ω τ ε ρ ι κ ό σημείο του Δ, τότε υπάρχει σταθερά c τέτοια, ώστε για κάθε να ισχύει: f ( ) = g( ) + c

48 Η συνάρτηση f g είναι συνεχής στο Δ και για κάθε εσωτερικό σημείο ισχύει ( f g) ( ) = f ( ) g ( ) = Επομένως, σύμφωνα με το παραπάνω θεώρημα, η συνάρτηση f g είναι σταθερή στο Δ Άρα, υπάρχει σταθερά C τέτοια, ώστε για κάθε να ισχύει f ( ) g( ) = c, οπότε f ( ) = g( ) + c y y=g()+c y=g() O 3 Έστω μια συνάρτηση f, η οποία είναι σ υ ν ε χ ή ς σε ένα διάστημα Δ Αν f ( ) > σε κάθε ε σ ω τ ε ρ ι κ ό σημείο του Δ, τότε η f είναι γνησίως αύξουσα σε όλο το Δ Αν f ( ) < σε κάθε ε σ ω τ ε ρ ι κ ό σημείο του Δ, τότε η f είναι γνησίως φθίνουσα σε όλο το Δ Αποδεικνύουμε το θεώρημα στην περίπτωση που είναι f ( ) > Έστω, με < Θα δείξουμε ότι f ( ) < f ( ) Πράγματι, στο διάστημα [, ] η f ικανοποιεί τις προϋποθέσεις του ΘΜΤ Επομένως, f ( ) f ( ) υπάρχει ξ (, ) τέτοιο, ώστε f ( ξ ) =, οπότε έχουμε f ( ) f ( ) = f ( ξ )( ) Επειδή f ( ξ ) > και >, έχουμε f ( ) f ( ) >, οπότε f ( ) < f ( ) Στην περίπτωση που είναι f ( ) < εργαζόμαστε αναλόγως ΣΧΟΛΙΟ

49 Το αντίστροφο του παραπάνω θεωρήματος δεν ισχύει Δηλαδή, αν η f είναι γνησίως αύξουσα (αντιστοίχως γνησίως φθίνουσα) στο Δ, η παράγωγός της δεν είναι υποχρεωτικά θετική (αντιστοίχως αρνητική) στο εσωτερικό του Δ 4 Να δώσετε τους ορισμούς για το τοπικό μέγιστο και το τοπικό ελάχιστο Μια συνάρτηση f, με πεδίο ορισμού Α, θα λέμε ότι παρουσιάζει στο A τοπικό μέγιστο, όταν υπάρχει δ >, τέτοιο ώστε f ( ) ( ) ( δ, + δ ) f για κάθε A Το λέγεται θέση ή σημείο τοπικού μεγίστου, ενώ το f ( ) τοπικό μέγιστο της f Μία συνάρτηση f, με πεδίο ορισμού Α, θα λέμε ότι παρουσιάζει στο A τοπικό ελάχιστο, όταν υπάρχειδ >, τέτοιο ώστε f ( ) ( ) ( δ, + δ ) f, για κάθε A Το λέγεται θέση ή σημείο τοπικού ελαχίστου, ενώ το f ( ) τοπικό ελάχιστο της f 5 Να διατυπώσετε και να αποδείξετε το θεώρημα του Fermat ΘΕΩΡΗΜΑ (Fermat) Έστω μια συνάρτηση f ορισμένη σ ένα διάστημα Δ και ένα εσωτερικό σημείο του Δ Αν η f παρουσιάζει τοπικό ακρότατο στο και είναι παραγωγίσιμη στο σημείο αυτό, τότε: f ( ) = ΑΠΟΔΕΙΞΗ

50 Ας υποθέσουμε ότι η f παρουσιάζει στο y τοπικό μέγιστο Επειδή το είναι εσωτερικό σημείο του Δ και η f παρουσιάζει σ αυτό τοπικό μέγιστο, υπάρχει δ > τέτοιο, ώστε f( ) ( δ, + δ ) και f ( ) ( ) () ( δ, + δ ) f, για κάθε O δ +δ Επειδή, επιπλέον, η f είναι παραγωγίσιμη στο, ισχύει Επομένως, f ( ) f ( ) f ( ) f ( ) f ( ) = lim = lim + αν ( δ, ), τότε, λόγω της (), θα είναι έχουμε f ( ) f ( ) f = ( ) lim αν (, + δ ), τότε, λόγω της (), θα είναι έχουμε f ( ) f ( ), οπότε θα () f ( ) f ( ), οπότε θα f ( ) f ( ) f = ( ) lim + Έτσι, από τις () και (3) έχουμε f ( ) = Η απόδειξη για τοπικό ελάχιστο είναι ανάλογη (3) ΣΧΟΛΙΟ:Σύμφωνα με το προηγούμενο θεώρημα, τα εσωτερικά σημεία του Δ, στα οποία η f είναι διαφορετική από το μηδέν, δεν είναι θέσεις τοπικών ακροτάτων Επομένως, οι π ι θ α ν έ ς θ έ σ ε ι ς τ ων

51 τ ο π ι κ ώ ν α κ ρ ο τ ά τ ω ν μιας συνάρτησης f σ ένα διάστημα Δ είναι: Τα εσωτερικά σημεία του Δ στα οποία η παράγωγος της f μηδενίζεται Τα εσωτερικά σημεία του Δ στα οποία η f δεν παραγωγίζεται 3 Τα άκρα του Δ (αν ανήκουν στο πεδίο ορισμού της) Τα ε σ ω τ ε ρ ι κ ά σημεία του Δ στα οποία η f δεν παραγωγίζεται ή η παράγωγός της είναι ίση με το μηδέν, λέγονται κρίσιμα σημεία της f στο διάστημα Δ 6 Έστω μια συνάρτηση f παραγωγίσιμη σ ένα διάστημα ( α, β ), με εξαίρεση ίσως ένα σημείο του, στο οποίο όμως η f είναι συνεχής i) Αν f ( ) > στο ( α, ) και f ( ) < στο (, β ), τότε το f ( ) είναι τοπικό μέγιστο της f (Σχ 35α) ii) Αν f ( ) < στο ( α, ) και f ( ) > στο (, β ), τότε το f ( ) είναι τοπικό ελάχιστο της f (Σχ 35β) iii) Aν η f ( ) διατηρεί πρόσημο στο ( α, ) (, β ), τότε το f ( ) δεν είναι τοπικό ακρότατο και η f είναι γνησίως μονότονη στο ( α, β ) (Σχ 35γ) ΑΠΟΔΕΙΞΗ i) Eπειδή f ( ) > για κάθε ( α, ) και η f είναι συνεχής στο, η f είναι γνησίως αύξουσα στο ( α, ] Έτσι έχουμε f ( ) f ( ), για κάθε ( α, ] () Επειδή f ( ) < για κάθε (, β ) και η f είναι συνεχής στο, η f είναι γνησίως φθίνουσα στο [, β ) Έτσι έχουμε: f ( ) f ( ), για κάθε [, β ) ()

52 y f > f < y f > f < 35a f( ) f( ) O a β O a β Επομένως, λόγω των () και (), ισχύει: f ( ) f ( ), για κάθε ( α, β ), που σημαίνει ότι το f ( ) είναι μέγιστο της f στο ( α, β ) και άρα τοπικό μέγιστο αυτής ii) Εργαζόμαστε αναλόγως y y 35β f < f > f < f > O a β O a β iii) Έστω ότι f ( ) >, για κάθε ( α, ) (, β ) y f > y f > 35γ f > f > O a β O a β Επειδή η f είναι συνεχής στο θα είναι γνησίως αύξουσα σε κάθε ένα από τα διαστήματα ( α, ] και [, β ) Επομένως, για < < ισχύει f ( ) < f ( ) < f ( ) Άρα το f ( ) δεν είναι τοπικό ακρότατο της f Θα δείξουμε, τώρα, ότι η f είναι γνησίως αύξουσα στο ( α, β ) Πράγματι, έστω, ( α, β ) με <

53 Αν, ( α, ], επειδή η f είναι γνησίως αύξουσα στο ( α, ], θα ισχύει f ( ) < f ( ) Αν, [, β ), επειδή η f είναι γνησίως αύξουσα στο [, β ), θα ισχύει f ( ) < f ( ) Τέλος, αν < <, τότε όπως είδαμε f ( ) < f ( ) < f ( ) Επομένως, σε όλες τις περιπτώσεις ισχύει f ( ) < f ( ), οπότε η f είναι γνησίως αύξουσα στο ( α, β ) Ομοίως, αν f ( ) < για κάθε ( α, ) (, β ) 7 Έστω μια συνάρτηση f συνεχής σε ένα διάστημα Δ και Παραγωγίσιμη στο εσωτερικό του Δ, πότε θα λέμε ότι η f στρέφει τα κοίλα προς τα άνω και πότε προς τα κάτω; Έστω μία συνάρτηση f σ υ ν ε χ ή ς σ ένα διάστημα Δ και π α ρ α γ ω γ ί σ ι μ η στο ε σ ω τ ε ρ ι κ ό του Δ Θα λέμε ότι: Η συνάρτηση f στρέφει τα κοίλα προς τα άνω ή είναι κυρτή στο Δ, αν η f είναι γνησίως αύξουσα στο ε σ ω τ ε ρ ι κ ό του Δ Η συνάρτηση f στρέφει τα κοίλα προς τα κάτω ή είναι κοίλη στο Δ, αν η f είναι γνησίως φθίνουσα στο ε σ ω τ ε ρ ι κ ό του Δ 8 Πότε το σημείο Α(, f ( )) ονομάζεται σημείο καμπής της γραφικής παράστασης της f; Έστω μια συνάρτηση f παραγωγίσιμη σ ένα διάστημα ( α, β ), με εξαίρεση ίσως ένα σημείο του Αν η f είναι κυρτή στο ( α, ) και κοίλη στο (, β ), ή αντιστρόφως, και η C f έχει εφαπτομένη στο σημείο A(, f ( )),

54 τότε το σημείο A(, f ( )) ονομάζεται σημείο καμπής της γραφικής παράστασης της f 9 Πότε η ευθεία = λέγεται κατακόρυφη ασύμπτωτη της γραφικής παράστασης της f; Αν ένα τουλάχιστον από τα όρια lim f ( ), + lim f ( ) είναι + ή, τότε η ευθεία = λέγεται κατακόρυφη ασύμπτωτη της γραφικής παράστασης της f 3 Πότε η ευθεία y=l λέγεται οριζόντια ασύμπτωτη της γραφικής παράστασης της f στο + (αντιστοίχως στο ); Αν lim f ( ) =l (αντιστοίχως lim f ( ) =l ), τότε η ευθεία y=l λέγεται + οριζόντια ασύμπτωτη της γραφικής παράστασης της f στο + (αντιστοίχως στο ) 3 Πότε η ευθεία y= λ+ β λέγεται ασύμπτωτη της γραφικής παράστασης της f στο+, (αντιστοίχως στο ); Η ευθεία y = λ+ β λέγεται ασύμπτωτη της γραφικής παράστασης της f στο+, αντιστοίχως στο, αν αντιστοίχως lim[ f ( ) ( λ+ β )] =, + lim[ f ( ) ( λ+ β )] = 3 Να διατυπώσετε τους κανόνες de L Hospital ΘΕΩΡΗΜΑ ο (μορφή )

55 Αν lim f ( ) =, lim g ( ) =, R {, + } και υπάρχει το (πεπερασμένο ή άπειρο), τότε: f ( ) lim g ( ) f ( ) f ( ) lim = lim g( ) g ( ) ΘΕΩΡΗΜΑ ο (μορφή + + ) Αν lim f ( ) =+, f ( ) lim g ( ) lim g ( ) (πεπερασμένο ή άπειρο), τότε: =+, R {, + } και υπάρχει το f ( ) f ( ) lim = lim g( ) g ( )

56 ΑΣΚΗΣΕΙΣ Να εξεταστεί αν είναι παραγωγίσιμες στο οι συναρτήσεις: α β γ, f()= ηµ, > + 3+, f()= 5, > ηµ, f()=, = = = = Αν η f είναι συνεχής στο, να αποδείξετε ότι η συνάρτηση g () = ( + 5 3)f() είναι παραγωγίσιμη στο 3 Αν η f είναι συνεχής στο, να αποδείξετε ότι η συνάρτηση g () = ( + 3 )f() είναι παραγωγίσιμη στο 4 Αν για κάθε R ισχύει - + f() α Να αποδειχθεί ότι: f()= β Να αποδειχθεί ότι η f είναι παραγωγίσιμη στο = και να βρεθεί το f () 5 Αν για κάθε R ισχύει 3 f () + e Να αποδειχθεί ότι η f είναι παραγωγίσιμη στο = και να βρεθεί το f () 6 Δίνεται συνάρτηση f: R R με ( ) f() α Να αποδειχθεί ότι: f()= β Να αποδειχθεί ότι η f είναι παραγωγίσιμη στο = και να βρεθεί το f () 7 Αν μια συνάρτηση f είναι συνεχής στο σημείο = και για κάθε R ισχύει ηµ f () ηµ + να βρείτε: α Το f () β Το f ()

57 8 Δίνεται συνάρτηση f: R R με είναι παραγωγίσιμη στο = f() ηµ +5 3, R Να δείξετε ότι η f 9 Δίνονται οι συναρτήσεις f, g: R R με g ()= και f() g(), R Να αποδειχθεί ότι η f είναι παραγωγίσιμη στο = Να βρείτε την παράγωγο της f στο, όταν: α f() + για κάθε R και = β γ f() ηµ 4 για κάθε R και =, f() = f() + για κάθε R και = Η συνάρτηση f είναι ορισμένη στο R, παραγωγίσιμη στο και για κάθε R, ισχύει 3 f () + f () = ηµ Να αποδείξετε ότι f () = Η συνάρτηση f είναι ορισμένη στο R, παραγωγίσιμη στο και για κάθε 3 R, ισχύει f () f () + f () = ηµ Να αποδείξετε ότι f () = 3 Να βρείτε τις τιμές των α, β R για τις οποίες η συνάρτηση 3, f() = α + β, < είναι παραγωγίσιμη στο = 4 Να βρείτε τις τιμές των α, β R για τις οποίες η συνάρτηση + f() = α + β, + 5, > είναι παραγωγίσιμη στο = 5 Να βρείτε τις τιμές των α, β R για τις οποίες η συνάρτηση α f() = +, 3 +, < β είναι παραγωγίσιμη στο = + 3, < 6 Αν f()=, να βρείτε τα α, β Rέτσι, ώστε η f να είναι α +β, παραγωγίσιμη στο =

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ-ΟΡΙΟ-ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ-ΟΡΙΟ-ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ-ΟΡΙΟ-ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ -ΟΡΙΟ ΣΥΝΕΧΕΙΑ Τι ονομάζουμε πραγματική συνάρτηση; Έστω Α ένα υποσύνολο τουr Ονομάζουμε πραγματική συνάρτηση με πεδίο ορισμού το Α μια διαδικασία (κανόνα)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ & ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ & ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ & ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ Επιμέλεια: Βασίλης Κράνιας wwwe-mathsgr ΑΝΑΛΥΣΗ Τι ονομάζουμε πραγματική συνάρτηση Έστω Α ένα υποσύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρία στα Μαθηματικά κατεύθυνσης της Γ Λυκείου

Η Θεωρία στα Μαθηματικά κατεύθυνσης της Γ Λυκείου Η Θεωρία στα Μαθηματικά κατεύθυνσης της Γ Λυκείου wwwaskisopolisgr έκδοση 5-6 wwwaskisopolisgr ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ 5 Τι ονομάζουμε πραγματική συνάρτηση; Έστω Α ένα υποσύνολο του Ονομάζουμε πραγματική συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Το 1ο Θέμα στις πανελλαδικές εξετάσεις

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Το 1ο Θέμα στις πανελλαδικές εξετάσεις Επιμέλεια Καραγιάννης Β. Ιωάννης Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Το ο Θέμα στις πανελλαδικές εξετάσεις Ερωτήσεις+Απαντήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά κατεύθυνσης Γ Λυκείου. Όλη η θεωρία και οι ασκήσεις των πανελλαδικών εξετάσεων. Στέλιος Μιχαήλογλου Δημήτρης Πατσιμάς

Μαθηματικά κατεύθυνσης Γ Λυκείου. Όλη η θεωρία και οι ασκήσεις των πανελλαδικών εξετάσεων. Στέλιος Μιχαήλογλου Δημήτρης Πατσιμάς Μαθηματικά κατεύθυνσης Γ Λυκείου Όλη η θεωρία και οι ασκήσεις των πανελλαδικών εξετάσεων Στέλιος Μιχαήλογλου Δημήτρης Πατσιμάς wwwaskisopolisgr Η θεωρία των πανελλαδικών εξετάσεων [] [] Ορισμοί ) Πότε

Διαβάστε περισσότερα

Για να εκφράσουμε τη διαδικασία αυτή, γράφουμε: :

Για να εκφράσουμε τη διαδικασία αυτή, γράφουμε: : Η θεωρία στα μαθηματικά προσανατολισμού Γ υκείου Τι λέμε συνάρτηση με πεδίο ορισμού το σύνολο ; Έστω ένα υποσύνολο του Ονομάζουμε πραγματική συνάρτηση με πεδίο ορισμού το μία διαδικασία (κανόνα), με την

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις-Απαντήσεις Θεωρίας

Ερωτήσεις-Απαντήσεις Θεωρίας 1 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΡΟΣ Β 2 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

lim lim ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ 1. Tι ορίζουμε ως εφαπτομένης της C f στο σημείο της A x, f ( )); Έστω f μια συνάρτηση και A x, f ( )) ένα σημείο της C

lim lim ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ 1. Tι ορίζουμε ως εφαπτομένης της C f στο σημείο της A x, f ( )); Έστω f μια συνάρτηση και A x, f ( )) ένα σημείο της C ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ. Tι ορίζουμε ως εφαπτομένης της C στο σημείο της A, ( ; ( Έστω μια συνάρτηση και A, ( ένα σημείο της C. Αν υπάρχει το ( ( ( lim και είναι ένας πραγματικός αριθμός λ, τότε ορίζουμε ως

Διαβάστε περισσότερα

Η θεωρία στα Μαθηματικά Προσανατολισμού: Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας -Πληροφορικής. Ορισμοί Ιδιότητες - Προτάσεις Θεωρήματα Αποδείξεις

Η θεωρία στα Μαθηματικά Προσανατολισμού: Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας -Πληροφορικής. Ορισμοί Ιδιότητες - Προτάσεις Θεωρήματα Αποδείξεις Η θεωρία στα Μαθηματικά Προσανατολισμού: Θετικών Σπουδών Σπουδών Οικονομίας -Πληροφορικής Ορισμοί Ιδιότητες - Προτάσεις Θεωρήματα Αποδείξεις Επιμέλεια: Μπάμπης Στεργίου / Παπαμικρούλης Δημήτρης (αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

5ο Επαναληπτικό διαγώνισμα στα Μαθηματικά κατεύθυνσης της Γ Λυκείου Θέμα A

5ο Επαναληπτικό διαγώνισμα στα Μαθηματικά κατεύθυνσης της Γ Λυκείου Θέμα A 5ο Επαναληπτικό διαγώνισμα στα Μαθηματικά κατεύθυνσης της Γ Λυκείου 7-8 Θέμα A A Έστω μια συνάρτηση f παραγωγίσιμη σ ένα διάστημα στο οποίο όμως η f είναι συνεχής Αν η f διατηρεί πρόσημο στο α,,β ότι το

Διαβάστε περισσότερα

Mαθηματικά Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ. Λυκείου Ανάλυση Κεφ. 1 ο ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Mαθηματικά Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ. Λυκείου Ανάλυση Κεφ. 1 ο ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Γ. Λυκείου Ανάλυση Κεφ. ο Γ / ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου ΚΥΡΤΟΤΗΤΑ - ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΜΠΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

Μαθηματικά Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου ΚΥΡΤΟΤΗΤΑ - ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΜΠΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΚΥΡΤΟΤΗΤΑ - ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΜΠΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ Ορισμός Θεωρούμε μια συνάρτηση f συνεχή σ' ένα διάστημα Δ και παραγωγίσιμη στο εσωτερικό του Δ. α) Θα λέμε ότι η f είναι κυρτή ή στρέφει τα κοίλα άνω στο Δ, αν η f

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ-ΛΑΘΟΥΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ-ΛΑΘΟΥΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ-ΛΑΘΟΥΣ 1. Αν f συνεχής στο [α, β] είναι f ( ) d 0 f ( ) 0 2. Αν f συνεχής και γν. αύξουσα στο [α, β] ισχύει ότι: f ( ) d 0. 3. Αν f ( ) d g( ) d, ό f ( ) g( ) ά [, ]. 4. Το σύνολο τιμών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ : ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σε κάθε ενότητα αυτού του βιβλίου θα βρείτε : Βασική θεωρία με τη μορφή ερωτήσεων Μεθοδολογίες και σχόλια

Διαβάστε περισσότερα

αβ (, ) τέτοιος ώστε f(x

αβ (, ) τέτοιος ώστε f(x ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο: ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ - ΟΡΙΟ - ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Άσκηση α) Έστω μια συνάρτηση f, η οποία είναι ορισμένη σε ένα κλειστό διάστημα [ αβ., ] Αν η f είναι συνεχής στο [ αβ, ]

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις των θεμάτων των Πανελλαδικών Εξετάσεων στα Μαθηματικά Προσανατολισμού 2016

Λύσεις των θεμάτων των Πανελλαδικών Εξετάσεων στα Μαθηματικά Προσανατολισμού 2016 Λύσεις των θεμάτων των Πανελλαδικών Εξετάσεων στα Μαθηματικά Προσανατολισμού 16 ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ΟΡΙΟ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ΟΡΙΟ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο : ΟΡΙΟ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Έστω Α ένα υποσύνολο του Τι ονομάζουμε πραγματική συνάρτηση με πεδίο ορισμού το Α ; (5 ΕΣΠ Β ) Έστω Α ένα υποσύνολο του Ονομάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδική Επανα λήψή. Επιμέλεια Κων/νος Παπασταματίου. Θεωρία - Λεξιλόγιο Βασικές Μεθοδολογίες. Φροντιστήριο Μ.Ε. «ΑΙΧΜΗ» Κ.

Μεθοδική Επανα λήψή. Επιμέλεια Κων/νος Παπασταματίου. Θεωρία - Λεξιλόγιο Βασικές Μεθοδολογίες. Φροντιστήριο Μ.Ε. «ΑΙΧΜΗ» Κ. Μεθοδική Επανα λήψή Θεωρία - Λεξιλόγιο Βασικές Μεθοδολογίες Φροντιστήριο Μ.Ε. «ΑΙΧΜΗ» Κ. Καρτάλη 8 Βόλος Τηλ. 4 598 Επιμέλεια Κων/νος Παπασταματίου Περιεχόμενα Συνοπτική Θεωρία με Ερωτήσεις Απαντήσεις...

Διαβάστε περισσότερα

OΡΙΟ - ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

OΡΙΟ - ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΟΡΙΟ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ OΡΙΟ - ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Έστω Α ένα υποσύνολο του Τι ονομάζουμε πραγματική συνάρτηση με πεδίο ορισμού το Α ; Απάντηση : ΕΣΠ Β Έστω

Διαβάστε περισσότερα

5o Επαναληπτικό Διαγώνισμα 2016

5o Επαναληπτικό Διαγώνισμα 2016 5o Επαναληπτικό Διαγώνισμα 6 Διάρκεια: 3 ώρες ΘΕΜΑ A Α Έστω μια συνάρτηση f ορισμένη σε ένα διάστημα Δ Να αποδείξετε ότι αν η f είναι συνεχής στο Δ και f για κάθε εσωτερικό σημείο του Δ, να αποδείξετε

Διαβάστε περισσότερα

Πες το με μία γραφική παράσταση

Πες το με μία γραφική παράσταση Πες το με μία γραφική παράσταση Μαθηματικά Κατεύθυνσης Γ Λυκείου www askisopolisgr ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ Να γράψετε και να σχεδιάσετε γραφικές παραστάσεις (ορισμένες σε διάστημα ή σε ένωση διαστημάτων):

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 3ο : Δίνεται η συνάρτηση f :(,) R με f() η οποία για κάθε (,

Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια συνάρτησης σε διάστημα. Η θεωρία και τι προσέχουμε. x, ισχύει: lim f (x) f ( ).

Συνέχεια συνάρτησης σε διάστημα. Η θεωρία και τι προσέχουμε. x, ισχύει: lim f (x) f ( ). Κεφάλαιο 4 Συνέχεια συνάρτησης σε διάστημα 411 Ερώτηση θεωρίας 1 Η θεωρία και τι προσέχουμε Πότε μια συνάρτηση f θα λέμε ότι είναι συνεχής σε ένα ανοικτό διάστημα (, ) αβ; Απάντηση Μια συνάρτηση f θα λέμε

Διαβάστε περισσότερα

2.8 ΚΥΡΤΟΤΗΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΜΠΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

2.8 ΚΥΡΤΟΤΗΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΜΠΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ 8 ΚΥΡΤΟΤΗΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΜΠΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ 49 ΟΡΙΣΜΟΣ 6 4 Πότε μια συνάρτηση λέγεται κυρτή και πότε κοίλη σε ένα διάστημα Δ ; Απάντηση : Έστω μία συνάρτηση σ υ ν ε χ ή ς σ ένα διάστημα Δ και π α ρ α γ ω γ ί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΓΑ ΙΚΟΙ. 3. Για κάθε z 1, z 2 C ισχύει z1 + z2 = z1 + z2. 4. Για κάθε z C ισχύει z z 2 z. 5. Για κάθε µιγαδικό z ισχύει: 6.

ΜΙΓΑ ΙΚΟΙ. 3. Για κάθε z 1, z 2 C ισχύει z1 + z2 = z1 + z2. 4. Για κάθε z C ισχύει z z 2 z. 5. Για κάθε µιγαδικό z ισχύει: 6. ΜΙΓΑ ΙΚΟΙ 1 Για κάθε z 1, z 2 C ισχύει z1 z2 z1 z2 1 2 Για κάθε z 1, z 2 C ισχύει z1 z2 z1 z2 3 Για κάθε z 1, z 2 C ισχύει z1 + z2 = z1 + z2 4 Για κάθε z C ισχύει z z 2 z 5 Για κάθε µιγαδικό z ισχύει:

Διαβάστε περισσότερα

2ο Επαναληπτικό διαγώνισμα στα Μαθηματικά κατεύθυνσης της Γ Λυκείου Θέμα A

2ο Επαναληπτικό διαγώνισμα στα Μαθηματικά κατεύθυνσης της Γ Λυκείου Θέμα A wwwaskisopolisgr ο Επαναληπτικό διαγώνισμα στα Μαθηματικά κατεύθυνσης της Γ Λυκείου 7-8 Θέμα A Α Έστω μια συνάρτηση f, η οποία είναι ορισμένη σε ένα κλειστό διάστημα, Αν: η f είναι συνεχής στο, f f να

Διαβάστε περισσότερα

Ρητοί αριθμοί λέγονται οι αριθμοί που έχουν ή μπορούν να πάρουν τη μορφή

Ρητοί αριθμοί λέγονται οι αριθμοί που έχουν ή μπορούν να πάρουν τη μορφή ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ (ΕΙΣΑΓΩΓΗ)-ΘΕΩΡΕΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ Το σύνολο των πραγματικών αριθμών Υπενθυμίζουμε ότι το σύνολο των πραγματικών αριθμώv αποτελείται από τους ρητούς και τους άρρητους αριθμούς και παριστάνεται

Διαβάστε περισσότερα

Πολλά ψέματα λίγες αλήθειες. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕΡΟΣ 1 ο

Πολλά ψέματα λίγες αλήθειες. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕΡΟΣ 1 ο Πολλά ψέματα λίγες αλήθειες. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕΡΟΣ ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Οι απαντήσεις βρίσκονται μετά τις εκφωνήσεις Εξετάστε αν είναι αληθείς ή ψευδείς οι παρακάτω προτάσεις και αιτιολογήστε.

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικά θέματα στα Μαθηματικά προσανατολισμού-ψηφιακό σχολείο ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Επαναληπτικά θέματα στα Μαθηματικά προσανατολισμού-ψηφιακό σχολείο ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο -ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Απο το Ψηφιακό Σχολείο του ΥΠΠΕΘ Επιμέλεια: Συντακτική Ομάδα mathpgr Συντονιστής:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Α ΜΕΡΟΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Α ΜΕΡΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 7-8 Α ΜΕΡΟΣ Δίνεται η παραγωγίσιμη στο συνάρτηση f για την οποία ισχύει : f ()+f()=, για κάθε και f()=e+ α) Να δείξετε ότι f()=+e -, β) Να βρείτε το όριο lim ( lim f(y)) y γ) Να δείξετε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α A1. Έστω μια συνάρτηση παραγωγίσιμη σε ένα διάστημα (α,β), με εξαίρεση ίσως ένα σημείο του x 0, στο οποίο όμως η f είναι συνεχής.

ΘΕΜΑ Α A1. Έστω μια συνάρτηση παραγωγίσιμη σε ένα διάστημα (α,β), με εξαίρεση ίσως ένα σημείο του x 0, στο οποίο όμως η f είναι συνεχής. ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΜΑΪΟΥ 6 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΘΕΜΑ Α A Έστω μια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ., τότε η f είναι πάντοτε συνεχής στο x., τότε η f είναι συνεχής στο x.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ., τότε η f είναι πάντοτε συνεχής στο x., τότε η f είναι συνεχής στο x. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας την ένδειξη σωστό ή λάθος δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

2.8 ΚΥΡΤΟΤΗΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΜΠΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

2.8 ΚΥΡΤΟΤΗΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΜΠΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ 8 ΚΥΡΤΟΤΗΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΜΠΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ 49 ΟΡΙΣΜΟΣ 6 4 Πότε μια συνάρτηση λέγεται κυρτή και πότε κοίλη σε ένα διάστημα Δ ; Απάντηση : Έστω μία συνάρτηση σ υ ν ε χ ή ς σ ένα

Διαβάστε περισσότερα

(, ) ( x0, ), τότε να αποδείξετε ότι το. x, στο οποίο όμως η f είναι συνεχής. Αν f ( x) 0 στο

(, ) ( x0, ), τότε να αποδείξετε ότι το. x, στο οποίο όμως η f είναι συνεχής. Αν f ( x) 0 στο Λύσεις θεμάτων ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ -4- Πανελλαδικών Εξετάσεων 6 Στο μάθημα: «Μαθηματικά Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής» Γ Λυκείου, /4/6 ΘΕΜΑ ο Α Πότε λέμε ότι μία συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

Οι ασκήσεις βασίζονται στο αξιόλογο φυλλάδιο του Μαθηματικού Μιλτ. Παπαγρηγοράκη, από τις σημειώσεις του για το 4ο Γενικό Λύκειο Χανίων [ <

Οι ασκήσεις βασίζονται στο αξιόλογο φυλλάδιο του Μαθηματικού Μιλτ. Παπαγρηγοράκη, από τις σημειώσεις του για το 4ο Γενικό Λύκειο Χανίων [ < Οι ασκήσεις βασίζονται στο αξιόλογο φυλλάδιο του Μαθηματικού Μιλτ. Παπαγρηγοράκη, από τις σημειώσεις του για το 4ο Γενικό Λύκειο Χανίων [008-009 < Mathematica.gr], τον οποίο κι ευχαριστώ ιδιαίτερα για

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ. 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 ο. ΘΕΜΑ 2 ο. 0, αν x

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ. 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 ο. ΘΕΜΑ 2 ο. 0, αν x Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ/ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΩΡΙΑ. Πότε δύο συναρτήσεις και g είναι ίσες;. Πότε μία συνάρτηση με πεδίο ορισμού Α λέγεται " " ; 3. Πότε μία συνάρτηση λέγεται συνεχής στο σημείο o του πεδίου

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις των θεμάτων των Πανελλαδικών Εξετάσεων στα Μαθηματικά Προσανατολισμού 2016

Λύσεις των θεμάτων των Πανελλαδικών Εξετάσεων στα Μαθηματικά Προσανατολισμού 2016 Λύσεις των θεμάτων των Πανελλαδικών Εξετάσεων στα Μαθηματικά Προσανατολισμού 16 ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ο μαθητής που έχει μελετήσει τo κεφάλαιο αυτό θα πρέπει να είναι σε θέση:

Ο μαθητής που έχει μελετήσει τo κεφάλαιο αυτό θα πρέπει να είναι σε θέση: Ο μαθητής που έχει μελετήσει τo κεφάλαιο αυτό θα πρέπει να είναι σε θέση:. Να μπορεί να βρίσκει απο τη γραφική παράσταση μιας συνάρτησης το πεδίο ορισμού της το σύνολο τιμών της την τιμή της σε ένα σημείο..

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Τεστ προετοιμασίας Θέμα 1 ο

1 ο Τεστ προετοιμασίας Θέμα 1 ο ο Τεστ προετοιμασίας Θέμα ο Σε κάθε μια από τις ακόλουθες προτάσεις αφού πρώτα σημειώσετε το Σ (σωστή) ή το Λ (λανθασμένη), στη συνέχεια να δώσετε μια σύντομη τεκμηρίωση της όποιας απάντησή σας Αν για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2008

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 8 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΛΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΕΜΑ Α ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΤΟ ΘΕΜΑ Α ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟ ΘΕΜΑ Α ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΘΕΜΑ 1 Ο Α1. Έστω η συνάρτηση f ( x,,1. Nα αποδείξετε ότι η f είναι παραγωγίσιμη στο. v v 1 και ισχύει : x vx A2. Να διατυπώσετε και να ερμηνεύσετε γεωμετρικά το Θεώρημα Bolzano.

Διαβάστε περισσότερα

2o Επαναληπτικό Διαγώνισμα 2016

2o Επαναληπτικό Διαγώνισμα 2016 wwwaskisopolisgr o Επαναληπτικό Διαγώνισμα 6 Διάρκεια: ώρες ΘΕΜΑ A A Να αποδείξετε ότι αν δύο συναρτήσεις f,g είναι παραγωγίσιμες στο του πεδίου ορισμού τους, τότε και η συνάρτηση f g είναι παραγωγίσιμη

Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια συνάρτησης σε κλειστό διάστημα

Συνέχεια συνάρτησης σε κλειστό διάστημα 8 Συνέχεια συνάρτησης σε κλειστό διάστημα Α ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 1 Μια συνάρτηση f θα λέμε ότι είναι: i Συνεχής σε ένα ανοιχτό διάστημα (α,β) όταν είναι συνεχής σε κάθε σημείο του διαστήματος (α,β)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΟΛΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΛΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ : ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνίσματα ψηφιακού βοηθήματος σχολικού έτους

Διαγωνίσματα ψηφιακού βοηθήματος σχολικού έτους ΨΗΦΙΑΚΌ ΒΟΗΘΗΜΑ ΥΠΠΕΘ Διαγωνίσματα ψηφιακού βοηθήματος σχολικού έτους 7-8 Με τις λύσεις τους o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 7: ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ σε μια σελίδα Α4 ανά έτος.. προσαρμοσμένα στις επιταγές του ΔΝΤ (IMF:.4o μεσοπρόθεσμο.) ( WWF:.εξοικονόμηση πόρων.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ σε μια σελίδα Α4 ανά έτος.. προσαρμοσμένα στις επιταγές του ΔΝΤ (IMF:.4o μεσοπρόθεσμο.) ( WWF:.εξοικονόμηση πόρων. ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ σε μια σελίδα Α4 ανά έτος.. προσαρμοσμένα στις επιταγές του ΔΝΤ (IMF:.4o μεσοπρόθεσμο.) ( WWF:.εξοικονόμηση πόρων.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ TEXΝΟΛΟΓ. 5... ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2ο: ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ 2ο ΜΕΡΟΣ

Κεφάλαιο 2ο: ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ 2ο ΜΕΡΟΣ Κεφάλαιο ο: ΙΑΦΟΡΙΚΟ ΟΓΙΜΟ ο ΜΕΡΟ Ερωτήσεις του τύπου «ωστό - άθος» 1. * Αν η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιµη στο R και f (α) f (β), α, β R, α < β, τότε ισχύει f () για κάθε (α, β).. * Αν η συνάρτηση f

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Διαγώνισμα περιόδου στις Συναρτήσεις και τα Όρια

2 ο Διαγώνισμα περιόδου στις Συναρτήσεις και τα Όρια Θέμα Α ο Διαγώνισμα περιόδου 7-8 στις Συναρτήσεις και τα Όρια Α Πότε μια συνάρτηση f είναι συνεχής στο α,β ; Μονάδες Α Να διατυπώσετε το θεώρημα ενδιάμεσων τιμών και να κάνετε την γεωμετρική του ερμηνεία

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηµατικά Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης ΚΕΦΑΛΑΙΟ. 1 ο :Μιγαδικοί Αριθµοί

Μαθηµατικά Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης ΚΕΦΑΛΑΙΟ. 1 ο :Μιγαδικοί Αριθµοί ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο :Μιγαδικοί Αριθµοί. Ποιο σύνολο ονοµάζεται σύνολο των µιγαδικών αριθµών ;. Tι ονοµάζεται µιγαδικός αριθµός; Ποιο είναι το πραγµατικό και ποιο το φανταστικό του µέρος ; 3. Tι ονοµάζεται εικόνα

Διαβάστε περισσότερα

Τεστ Θεωρίας Στα Μαθηματικά Προσανατολισμού Γ Λυκείου

Τεστ Θεωρίας Στα Μαθηματικά Προσανατολισμού Γ Λυκείου Τεστ Θεωρίας Στα Μαθηματικά Προσανατολισμού Γ Λυκείου Επιμέλεια Κων/νος Παπασταματίου Μαθηματικός Φροντιστήριο Μ.Ε. "ΑΙΧΜΗ" Κ. Καρτάλη 28 Βόλος τηλ. 242 32598 Φροντιστήριο Μ. Ε. «ΑΙΧΜΗ» Μαθηματικά Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

20 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΟΡΙΣΜΟΙ

20 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΔΣΕΙΣ ΚΕΛΑΦΑ 19 Μιγαδικός αριθμός λέγεται η έκφραση α + i, με α, ΙR. Φανταστικός αριθμός λέγεται η έκφραση i, με ΙR. Αν z = α + i, α, ΙR, το α λέγεται πραγματικό μέρος του z. Αν z = α + i, α, ΙR, το

Διαβάστε περισσότερα

A. ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

A. ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ 8Α ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ A ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ Πότε μια συνάρτηση λέγεται συνεχής σε ένα σημείο του πεδίου ορισμού o της ; Απάντηση : ( ΟΜΟΓ, 6 ΟΜΟΓ, 9 Β, ΟΜΟΓ, 5 Έστω μια συνάρτηση και ένα σημείο του πεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑ Α. , έχει κατακόρυφη ασύμπτωτη την x 0.

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑ Α. , έχει κατακόρυφη ασύμπτωτη την x 0. ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑ Α Άσκηση Θεωρούμε τον παρακάτω ισχυρισμό: «Αν η συνάρτηση την» ορίζεται στο τότε δεν μπορεί να έχει κατακόρυφη ασύμπτωτη ) Να χαρακτηρίσετε τον παραπάνω ισχυρισμό γράφοντας

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα Προσομοίωσης Εξετάσεων 2017

Διαγώνισμα Προσομοίωσης Εξετάσεων 2017 Ένα διαγώνισμα προετοιμασίας για τους μαθητές της Γ Λυκείου στα Μαθηματικά Προσανατολισμού Διαγώνισμα Προσομοίωσης Εξετάσεων 7 Μαθηματικά Προσανατολισμού Γ Λυκείου Κων/νος Παπασταματίου Μαθηματικός Φροντιστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΩΡΕΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΛΥΜΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΩΡΕΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΛΥΜΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΩΡΕΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΛΥΜΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Φροντιστήριο Μ.Ε. «ΑΙΧΜΗ» Κ.Καρτάλη 8 Βόλος Τηλ. 43598 ΠΊΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΩΝ 3. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ... 5 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΛΥΜΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 10: ΕΥΡΕΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΚΡΟΤΑΤΩΝ

ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 10: ΕΥΡΕΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΚΡΟΤΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο: ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ : ΕΥΡΕΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΚΡΟΤΑΤΩΝ [Ενότητα Προσδιορισμός των Τοπικών Ακροτάτων - Θεώρημα Εύρεση Τοπικών Ακροτάτων του κεφ..7 Μέρος Β του σχολικού βιβλίου]. ΑΣΚΗΣΕΙΣ Άσκηση.

Διαβάστε περισσότερα

********* Β ομάδα Κυρτότητα Σημεία καμπής*********

********* Β ομάδα Κυρτότητα Σημεία καμπής********* ********* Β ομάδα Κυρτότητα Σημεία καμπής********* 5 Για την δύο φορές παραγωγίσιμη στο R συνάρτηση ισχύει: e για κάθε R. Να αποδείξετε ότι η γραφική παράσταση της δεν παρουσιάζει σημείο καμπής. Υποθέτουμε

Διαβάστε περισσότερα

13 Μονοτονία Ακρότατα συνάρτησης

13 Μονοτονία Ακρότατα συνάρτησης 3 Μονοτονία Ακρότατα συνάρτησης Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Θεώρημα Αν μια συνάρτηση f είναι συνεχής σ ένα διάστημα Δ, τότε: Αν f ( ) > 0για κάθε εσωτερικό του Δ, η f είναι γνησίως αύξουσα στο Δ. Αν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Σ-Λ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟY. 0, τότε είναι και παραγωγίσιμη στο σημείο αυτό.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Σ-Λ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟY. 0, τότε είναι και παραγωγίσιμη στο σημείο αυτό. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Σ-Λ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟY Αν μια συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη σ ένα σημείο, τότε είναι και συνεχής στο σημείο αυτό Αν μια συνάρτηση f είναι συνεχής σ ένα

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις του διαγωνίσματος στις παραγώγους

Λύσεις του διαγωνίσματος στις παραγώγους Λύσεις του διαγωνίσματος στις παραγώγους Θέμα ο Α Έστω ότι f ), για κάθε α, ), β) Επειδή η f είναι συνεχής στο θα είναι γνησίως αύξουσα σε κάθε ένα από τα διαστήματα α, ] και [, β) Επομένως, για ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

A. ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

A. ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ 8Α ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ A ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ Πότε μια συνάρτηση λέγεται συνεχής σε ένα σημείο του πεδίου ορισμού o της ; Απάντηση : ( ΟΜΟΓ, 6 ΟΜΟΓ, 9 Β, ΟΜΟΓ, 5 Έστω μια συνάρτηση και ένα σημείο του πεδίου

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητήσ Μαθηματικών: Κωτςάκησ Γεώργιοσ e-mail: kotsakis @ windowslive. com.

Καθηγητήσ Μαθηματικών: Κωτςάκησ Γεώργιοσ e-mail: kotsakis @ windowslive. com. Καθηγητήσ Μαθηματικών: Κωτςάκησ Γεώργιοσ e-mail: kotsakis @ windowslive. com. A. Οι κανόνες De L Hospital και η αρχική συνάρτηση κάνουν πιο εύκολη τη λύση των προβλημάτων με το Θ. Rolle. B. Η αλγεβρική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Β κύκλος

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Β κύκλος ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Β κύκλος 6-7 ) Δίνεται η παραγωγίσιμη στο συνάρτηση f για την οποία ισχύει : α) Να δείξετε ότι f()=+e -, f ()+f()=, για κάθε και f()=e+ β) Να βρείτε το όριο ( y f(y)) γ) Να δείξετε

Διαβάστε περισσότερα

II. Συναρτήσεις. math-gr

II. Συναρτήσεις. math-gr II Συναρτήσεις Παντελής Μπουμπούλης, MSc, PhD σελ blogspotcom, bouboulismyschgr ΜΕΡΟΣ 1 ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Α Βασικές Έννοιες Ορισμός: Έστω Α ένα υποσύνολο του συνόλου των πραγματικών αριθμών R Ονομάζουμε πραγματική

Διαβάστε περισσότερα

Γ ε ν ι κ έ ς εξ ε τ ά σ ε ι ς Μαθηματικά Γ λυκείου Θ ε τ ι κ ών και οικονομικών σπουδών

Γ ε ν ι κ έ ς εξ ε τ ά σ ε ι ς Μαθηματικά Γ λυκείου Θ ε τ ι κ ών και οικονομικών σπουδών Φ ρ ο ν τ ι σ τ ή ρ ι α δ υ α δ ι κ ό ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ δυαδικό Γ ε ν ι κ έ ς εξ ε τ ά σ ε ι ς 6 Μαθηματικά Γ λυκείου Θ ε τ ι κ ών και οικονομικών σπουδών Τα θέματα επεξεργάστηκαν οι καθηγητές των Φροντιστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. 1 ο δείγμα

ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. 1 ο δείγμα ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ο δείγμα ΘΕΜΑ ο Α. Έστω μία συνάρτηση f συνεχής σε ένα διάστημα α,β. Αν G είναι μία παράγουσα της f στο α,β τότε να αποδείξετε ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ Ο συντελεστής διεύθυνσης της εφαπτοµένης της γραφικής παράστασης τη f(x) στο σηµείο x ο είναι f x ) (Μονάδες 4)

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ Ο συντελεστής διεύθυνσης της εφαπτοµένης της γραφικής παράστασης τη f(x) στο σηµείο x ο είναι f x ) (Μονάδες 4) Αµυραδάκη, Νίκαια (-493576) ΘΕΜΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 3 Α. Πότε µια συνάρτηση f λέγεται παραγωγίσιµη στο ο ; Β. Τι σηµαίνει γεωµετρικά το θεώρηµα Rolle ; Γ. Να αποδείξετε ότι ( ) a = a ln a (Μονάδες 5) (Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4: Διαφορικός Λογισμός

Κεφάλαιο 4: Διαφορικός Λογισμός ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Κεφάλαιο 4: Διαφορικός Λογισμός Μονοτονία Συνάρτησης Tζουβάλης Αθανάσιος Κεφάλαιο 4: Διαφορικός Λογισμός Περιεχόμενα Μονοτονία συνάρτησης... Λυμένα παραδείγματα...

Διαβάστε περισσότερα

3ο Διαγώνισμα στις παραγώγους

3ο Διαγώνισμα στις παραγώγους wwwaskisopolisgr ΘΕΜΑ Α ο Διαγώνισμα στις παραγώγους Διάρκεια:,5 ώρες Α α) Αν μια συνάρτηση f είναι γνησίως αύξουσα σε ένα διάστημα Δ, τότε f στο Δ; Δώστε παράδειγμα β) Αν μια συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη

Διαβάστε περισσότερα

f(x) = και στην συνέχεια

f(x) = και στην συνέχεια ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Ερώτηση. Στις συναρτήσεις μπορούμε να μετασχηματίσουμε πρώτα τον τύπο τους και μετά να βρίσκουμε το πεδίο ορισμού τους; Όχι. Το πεδίο ορισμού της συνάρτησης το βρίσκουμε πριν μετασχηματίσουμε

Διαβάστε περισσότερα

[ α π ο δ ε ί ξ ε ι ς ]

[ α π ο δ ε ί ξ ε ι ς ] Γ' Λυκείου Κατεύθυνση [ α π ο δ ε ί ξ ε ι ς ] ε ξ ε τ α σ τ έ α ς ύ λ η ς 7-8 Επιμέλεια Κόλλας Αντώνης Όριο πολυωνυμικής στο Αν P( = αν ν + αν ν +... + α + α είναι πολυώνυμο του και, τότε: P( P( P( =...

Διαβάστε περισσότερα

f(x 2) 5 x 1 α) Να αποδείξετε ότι: i) f (3) = 5 και ii) f (3) = 6 x 2 f(x)

f(x 2) 5 x 1 α) Να αποδείξετε ότι: i) f (3) = 5 και ii) f (3) = 6 x 2 f(x) . Έστω η συνάρτηση = + e. Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία.. Να λύσετε την εξίσωση e = 3. Θεωρούμε τη γνησίως μονότονη συνάρτηση g : R R η οποία για κάθε R ικανοποιεί τη σχέση g() + e g() = +.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΛΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ:ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΛΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ:ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΛΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ:ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΘΕΜΑ Α Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας τη λέξη Σωστό ή Λάθος δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΕΙΑ: Τύποι - Βασικές έννοιες

ΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΕΙΑ: Τύποι - Βασικές έννοιες Τύποι - Βασικές έννοιες Όρια - Συνέχεια 37. ΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΕΙΑ: Τύποι - Βασικές έννοιες Με τη βοήθεια του παρακάτω θεωρήματος διευκολύνεται ο υπολογισμός ορίων (άλγεβρα ορίων): Αν τα όρια lim f () και lim g()

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Β ΜΕΡΟΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Β ΜΕΡΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 7-8 Β ΜΕΡΟΣ. Δίνεται η τέσσερις φορές παραγωγίσιμη στο συνάρτηση f τέτοια ώστε : f (4) () + f () () = ημ + συν, για κάθε και f() =, f () =, f () = - και f () () =. α) Να βρείτε τον

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

Α. ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ Θέματα τύπου Σωστό-Λάθος στις Πανελλαδικές Εξετάσεις από το 2000 έως 204 χωρισμένα σε Κεφάλαια Α. ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ. Για κάθε μιγαδικό αριθμό z 0 ορίζουμε z 0 = 2. Για κάθε μιγαδικό αριθμό z ισχύει: α.

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά Προσανατολισμού Γ' Λυκείου

Μαθηματικά Προσανατολισμού Γ' Λυκείου ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ ΕΤΟΥΣ 6-7 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Μαθηματικά Προσανατολισμού Γ' Λυκείου Θέμα Α Α Να αποδείξετε ότι αν μια συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη στο, τότε είναι

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικές λύσεις όλων των θεμάτων στα Μαθηματικά των Πανελλαδικών εξετάσεων και των Επαναληπτικών εξετάσεων Θεολόγης Καρκαλέτσης

Αναλυτικές λύσεις όλων των θεμάτων στα Μαθηματικά των Πανελλαδικών εξετάσεων και των Επαναληπτικών εξετάσεων Θεολόγης Καρκαλέτσης Αναλυτικές λύσεις όλων των θεμάτων στα Μαθηματικά των Πανελλαδικών εξετάσεων και των Επαναληπτικών εξετάσεων 9 Θεολόγης Καρκαλέτσης Μαθηματικός teomail@schgr Πρόλογος Στο βιβλίο αυτό περιέχονται όλα τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 2002 ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 2002 ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ ο Α) Έστω η συνάρτηση f, η οποία είναι συνεχής στο διάστημα [α,β] με f(α) f(β). Να αποδείξετε ότι για κάθε αριθμό η μεταξύ των f(α) και

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά Προσανατολισμού Γ Λυκείου Κανιστράς Δημήτριος. Συναρτήσεις Όρια Συνέχεια Μια πρώτη επανάληψη Απαντήσεις των ασκήσεων

Μαθηματικά Προσανατολισμού Γ Λυκείου Κανιστράς Δημήτριος. Συναρτήσεις Όρια Συνέχεια Μια πρώτη επανάληψη Απαντήσεις των ασκήσεων Μαθηματικά Προσανατολισμού Γ Λυκείου Κανιστράς Δημήτριος Συναρτήσεις Όρια Συνέχεια Μια πρώτη επανάληψη Απαντήσεις των ασκήσεων Άσκηση i. Δίνεται η γνησίως μονότονη συνάρτηση f : A IR. Να αποδείξετε ότι

Διαβάστε περισσότερα

0x2 = 2. = = δηλαδή η f δεν. = 2. Άρα η συνάρτηση f δεν είναι συνεχής στο [0,3]. Συνεπώς δεν. x 2. lim f (x) = lim (2x 1) = 3 και x 2 x 2

0x2 = 2. = = δηλαδή η f δεν. = 2. Άρα η συνάρτηση f δεν είναι συνεχής στο [0,3]. Συνεπώς δεν. x 2. lim f (x) = lim (2x 1) = 3 και x 2 x 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο: ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ - ΟΡΙΟ - ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 8: ΘΕΩΡΗΜΑ BOLZANO - ΠΡΟΣΗΜΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ - ΘΕΩΡΗΜΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ - ΘΕΩΡΗΜΑ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΤΙΜΗΣ - ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΜΩΝ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1o. Θ Ε Μ Α Β Ε. Γ Κ Ο Ρ Α. βρίσκεται ολόκληρη μέσα στο τετράγωνο ΑΒΓΔ.

1o. Θ Ε Μ Α Β Ε. Γ Κ Ο Ρ Α. βρίσκεται ολόκληρη μέσα στο τετράγωνο ΑΒΓΔ. o. Θ Ε Μ Α Β Ε. Γ Κ Ο Ρ Α Δίνεται τετράγωνο με κορυφές τα σημεία Α,, Β,, Γ, και Δ, και μία συνεχής στο, συνάρτηση της οποίας η γραφική παράσταση βρίσκεται ολόκληρη μέσα στο τετράγωνο ΑΒΓΔ. B. Nα βρείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Β. Να εξετάσετε αν ισχύουν οι υποθέσεις του Θ.Μ.Τ. για την συνάρτηση στο διάστημα [ 1,1] τέτοιο, ώστε: C στο σημείο (,f( ))

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Β. Να εξετάσετε αν ισχύουν οι υποθέσεις του Θ.Μ.Τ. για την συνάρτηση στο διάστημα [ 1,1] τέτοιο, ώστε: C στο σημείο (,f( )) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο: ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 6: ΘΕΩΡΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΟΥ (Θ.Μ.Τ.) [Θεώρημα Μέσης Τιμής Διαφορικού Λογισμού του κεφ..5 Μέρος Β του σχολικού βιβλίου]. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Παράδειγμα. ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 5 05/05/2016 ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΛΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 5 05/05/2016 ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 5 5/5/6 ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ο Α. Τι ορίζουμε ως εφαπτομένη (όχι κατακόρυφη) της γραφικής παράστασης C

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 6: ΘΕΩΡΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΟΥ (Θ.Μ.Τ.)

ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 6: ΘΕΩΡΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΟΥ (Θ.Μ.Τ.) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 6: ΘΕΩΡΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΟΥ (Θ.Μ.Τ.) [Θεώρημα Μέσης Τιμής Διαφορικού Λογισμού του κεφ..5 Μέρος Β του σχολικού βιβλίου]. ΑΣΚΗΣΕΙΣ Άσκηση. ΘΕΜΑ Β Δίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ. f ( x) 0 0 2x 0 x 0

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ. f ( x) 0 0 2x 0 x 0 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 8 ΜΑΪΟΥ 6 ΘΕΜΑ Α Α. Θεωρία, βλ. σχολικό βιβλίο

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Εξετάσεων Γ Λυκείου Μαθηµατικά Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης

Θέµατα Εξετάσεων Γ Λυκείου Μαθηµατικά Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Θέµατα Εξετάσεων Γ Λυκείου Μαθηµατικά Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης 000-05 Περιεχόµενα Θέµατα Επαναληπτικών 05............................................. 3 Θέµατα 05......................................................

Διαβάστε περισσότερα

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

3o Επαναληπτικό Διαγώνισμα 2016

3o Επαναληπτικό Διαγώνισμα 2016 3o Επαναληπτικό Διαγώνισμα 6 Διάρκεια: 3 ώρες ΘΕΜΑ A A Έστω μια συνάρτηση παραγωγίσιμη σ ένα διάστημα (α,β), με εξαίρεση ίσως ένα σημείο του,στο οποίο όμως η είναι συνεχής Να αποδείξετε ότι Αν () στο (α,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΤΟΝΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΜΟΝΟΤΟΝΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΜΟΝΟΤΟΝΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ Ορισμοί Μία συνάρτηση f λέγεται: 1 γνησίως αύξουσα σ' ένα υποσύνολο Β του πεδίου ορισμού της όταν για κάθε 1, Β με 1 < ισχύει ότι f( 1 ) < f( ) γνησίως φθίνουσα σ' ένα υποσύνολο Β

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ. Ημερομηνία: Πέμπτη 20 Απριλίου 2017 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ. Ημερομηνία: Πέμπτη 20 Απριλίου 2017 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ /4/7 έως τις /4/7 ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Ημερομηνία: Πέμπτη Απριλίου 7 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΘΕΜΑ Α ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α Έστω μία συνάρτηση f ορισμένη σε ένα διάστημα

Διαβάστε περισσότερα

Θεώρημα Βolzano. Κατηγορία 1 η. 11.1 Δίνεται η συνάρτηση:

Θεώρημα Βolzano. Κατηγορία 1 η. 11.1 Δίνεται η συνάρτηση: Κατηγορία η Θεώρημα Βolzano Τρόπος αντιμετώπισης:. Όταν μας ζητούν να εξετάσουμε αν ισχύει το θεώρημα Bolzano για μια συνάρτηση f σε ένα διάστημα [, ] τότε: Εξετάζουμε την συνέχεια της f στο [, ] (αν η

Διαβάστε περισσότερα

Μονοτονία - Ακρότατα - 1 1 Αντίστροφη Συνάρτηση

Μονοτονία - Ακρότατα - 1 1 Αντίστροφη Συνάρτηση 4 Μονοτονία - Ακρότατα - Αντίστροφη Συνάρτηση Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Μονοτονία συνάρτησης Μια συνάρτηση f λέγεται: Γνησίως αύξουσα σ' ένα διάστημα Δ του πεδίου ορισμού της, όταν για οποιαδήποτε,

Διαβάστε περισσότερα

1.8 ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

1.8 ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ 73 8 ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ρισμός της συνέχειας Έστω οι συναρτήσεις g h παρακάτω σχήματα των οποίων οι γραφικές παραστάσεις δίνονται στα C h 6 l ( C l g( C g l l (a Παρατηρούμε ότι:

Διαβάστε περισσότερα

( ) f( x ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Επώνυμο: Όνομα: Τμήμα: Ημερομηνία: Α Βαθ. Β Βαθ. Μ.Ο. (ενδεικτικές λύσεις)

( ) f( x ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Επώνυμο: Όνομα: Τμήμα: Ημερομηνία: Α Βαθ. Β Βαθ. Μ.Ο. (ενδεικτικές λύσεις) Επώνυμο: Όνομα: Τμήμα: ΤΣΙΜΙΣΚΗ & ΚΑΡΟΛΟΥ ΝΤΗΛ ΓΩΝΙΑ ΤΗΛ : 777 594 ΑΡΤΑΚΗΣ Κ. ΤΟΥΜΠΑ ΤΗΛ : 99 9494 www.sygrono.gr Ημερομηνία: Α Βαθ. Β Βαθ. Μ.Ο. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ενδεικτικές

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3ο: ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ 2ο ΜΕΡΟΣ

Κεφάλαιο 3ο: ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ 2ο ΜΕΡΟΣ Κεφάλαιο 3ο: ΙΑΦΟΡΙΚΟ ΟΓΙΜΟ ο ΜΕΡΟ Ερωτήσεις του τύπου «ωστό - άθος». * Αν µια συνάρτηση f είναι συνεχής στο διάστηµα [α, β], παραγωγίσιµη στο διάστηµα (α, β) και f (α) = f (β), τότε υπάρχει τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2017 Β ΦΑΣΗ Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ / ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2017 Β ΦΑΣΗ Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ / ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 7 Ε_3.Μλ3ΘΟ(ε) ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ / ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 9 Απριλίου 7 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες

Διαβάστε περισσότερα

Θεώρημα Bolzano. ΑΠΑΝΤΗΣΗ. Έστω μια συνάρτηση f, ορισμένη σε ένα κλειστό διάστημα [, ]. Αν: η f είναι συνεχής στο [, ] και, επιπλέον, ισχύει

Θεώρημα Bolzano. ΑΠΑΝΤΗΣΗ. Έστω μια συνάρτηση f, ορισμένη σε ένα κλειστό διάστημα [, ]. Αν: η f είναι συνεχής στο [, ] και, επιπλέον, ισχύει Θεώρημα Bolzno. ΑΠΑΝΤΗΣΗ Έστω μια συνάρτηση f, ορισμένη σε ένα κλειστό διάστημα [, ]. Αν: η f είναι συνεχής στο [, ] και, επιπλέον, ισχύει f f 0, τότε υπάρχει ένα, τουλάχιστον, 0 (, ) τέτοιο, ώστε f( 0

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Διαγώνισμα περιόδου στις Συναρτήσεις και τα Όρια

1 ο Διαγώνισμα περιόδου στις Συναρτήσεις και τα Όρια ο Διαγώνισμα περιόδου 7-8 στις Συναρτήσεις και τα Όρια Θέμα Α Α Έστω μια συνάρτηση f, η οποία είναι ορισμένη σε ένα κλειστό διάστημα [, ] Αν η f είναι συνεχής στο [, ] και f() f(), να αποδείξετε ότι, για

Διαβάστε περισσότερα

Συναρτήσεις Θεωρία Ορισμοί - Παρατηρήσεις

Συναρτήσεις Θεωρία Ορισμοί - Παρατηρήσεις Συναρτήσεις Θεωρία Ορισμοί - Παρατηρήσεις Ορισμός: Έστω Α, Β R. Πραγματική συνάρτηση πραγματικής μεταβλητής από το σύνολο Α στο σύνολο Β ονομάζουμε την διαδικασία κατά την οποία κάθε στοιχείο του συνόλου

Διαβάστε περισσότερα