Αναλυτικές λύσεις όλων των θεμάτων στα Μαθηματικά των Πανελλαδικών εξετάσεων και των Επαναληπτικών εξετάσεων Θεολόγης Καρκαλέτσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αναλυτικές λύσεις όλων των θεμάτων στα Μαθηματικά των Πανελλαδικών εξετάσεων και των Επαναληπτικών εξετάσεων Θεολόγης Καρκαλέτσης"

Transcript

1 Αναλυτικές λύσεις όλων των θεμάτων στα Μαθηματικά των Πανελλαδικών εξετάσεων και των Επαναληπτικών εξετάσεων 9 Θεολόγης Καρκαλέτσης Μαθηματικός teomail@schgr

2

3 Πρόλογος Στο βιβλίο αυτό περιέχονται όλα τα θέματα στο μάθημα των Μαθηματικών Κατεύθυνσης στις πανελλήνιες εξετάσεις καθώς και στις επαναληπτικές εξετάσεις από το έως και το 9 αναλυτικές και αιτιολογημένες απαντήσεις σε όλα τα παραπάνω θέματα Τα θέματα είναι χωρισμένα σε 4 ενότητες, σύμφωνα με το σχολικό βιβλίο: Μιγαδικοί αριθμοί Όριο Συνέχεια συνάρτησης Διαφορικός λογισμός Ολοκληρωτικός λογισμός Σε κάθε μία ενότητα τα θέματα είναι χωρισμένα στις παρακάτω ενότητες Αποδείξεις θεωρημάτων Ορισμοί Ερωτήσεις σωστό λάθος Αντιστοιχίσεις Ασκήσεις

4

5 Περιεχόμενα Πρόλογος Μιγαδικοί αριθμοί 5 Αποδείξεις 5 Ερωτήσεις Σωστό Λάθος5 3 Αντιστοίχηση 7 4 Ασκήσεις 8 Όριο Συνέχεια συνάρτησης Αποδείξεις Ορισμοί 3 Ερωτήσεις Σωστό Λάθος 4 Ασκήσεις 7 3 Διαφορικός λογισμός 8 Αποδείξεις 8 Ορισμοί 3 3 Ερωτήσεις Σωστό Λάθος 33 4 Αντιστοίχηση 38 5 Ασκήσεις 39 4 Ολοκληρωτικός λογισμός 7 Αποδείξεις 7 Ορισμοί 7 3 Ερωτήσεις Σωστό Λάθος 73 4 Ασκήσεις 76

6 4 Θέματα πανελληνίων στα μαθηματικά κατεύθυνσης 8 Θεολόγης Καρκαλέτσης teomail@schgr

7 Μιγαδικοί αριθμοί 5 Μιγαδικοί αριθμοί Αποδείξεις Δίνονται οι μιγαδικοί αριθμοί z, z Να αποδείξετε ότι: z z = z z Πανελλαδικές Πανελλήνιες 7 Αν για το μιγαδικό αριθμό z ισχύει z =, να δείξετε ότι z = z Πανελλαδικές Ερωτήσεις Σωστό Λάθος Για κάθε μιγαδικό αριθμό z ισχύει: α) β) z z = z z = z γ) z = z δ) z = z ε) iz = z Πανελλαδικές α) Σωστό β) Λάθος γ) Λάθος Το μέτρο είναι μη αρνητικός αριθμός άρα η δοσμένη σχέση ισχύει μόνο για z = δ) Σωστό ε) Σωστό Είναι iz = i z = z = z Θεολόγης Καρκαλέτσης teomail@schgr

8 6 Θέματα πανελληνίων στα μαθηματικά κατεύθυνσης 8 Αν z ένας μιγαδικός αριθμός και z ο συζυγής του, τότε ισχύει: z = z = z Πανελλήνιες 3 Σωστό 3 Αν z και z είναι μιγαδικοί αριθμοί, τότε ισχύει πάντα z z z + z z + z Πανελλήνιες (Επαναληπτικές) 3 Σωστό 4 Η διανυσματική ακτίνα του αθροίσματος δύο μιγαδικών αριθμών είναι το άθροισμα των διανυσματικών ακτινών τους Πανελλήνιες 4 Σωστό 5 Το μέτρο της διαφοράς δύο μιγαδικών είναι ίσο με την απόσταση των εικόνων τους Πανελλήνιες (Επαναληπτικές) 4 5 Σωστό 6 Για κάθε μιγαδικό αριθμό z ισχύει z = z Πανελλήνιες 6 Λάθος Για κάθε μιγαδικό αριθμό z ισχύει z = z z 7 Αν z,z είναι μιγαδικοί αριθμοί, τότε ισχύει: z z z + z Σωστό Πανελλήνιες (Επαναληπτικές) 6 8 Όταν η διακρίνουσα Δ της εξίσωσης αz + βz + γ = με α, β, γ και α είναι αρνητική, τότε η εξίσωση δεν έχει ρίζες στο σύνολο των μιγαδικών Πανελλήνιες 8 Λάθος, αν είναι Δ < τότε η εξίσωση έχει δύο μιγαδικές ρίζες Θεολόγης Καρκαλέτσης teomail@schgr

9 Μιγαδικοί αριθμοί 7 9 Αν z,z είναι μιγαδικοί αριθμοί, τότε ισχύει: zz = z z Σωστό Πανελλήνιες 9 Αν z είναι ένας μιγαδικός αριθμός τότε για κάθε θετικό ακέραιο ν v ισχύει: ( z ) = ( z) v Σωστό Πανελλήνιες (Επαναληπτικές) 9 3 Αντιστοίχηση Αν z = 3+ 4i και z = 3i, να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς της Στήλης Α και δίπλα σε κάθε αριθμό το γράμμα της Στήλης Β έτσι, ώστε να προκύπτει ισότητα Στήλη Α z z 3 z z Στήλη Β ζ, γ, 3 α, 4 δ, 5 β 4 z 5 iz α 4 β γ 5 δ 5 ε στ 5 ζ Πανελλαδικές Θεολόγης Καρκαλέτσης teomail@schgr

10 8 Θέματα πανελληνίων στα μαθηματικά κατεύθυνσης 8 4 Ασκήσεις α) Δίνεται ο μιγαδικός αριθμός μορφή α+ βi με α,β z = 5+ i Να γράψετε τον z στη + 3i Λύση α) β) Να βρεθούν τα σημεία του επιπέδου που είναι εικόνες των μιγαδικών z, για τους οποίους ισχύει z = z i ( 5+ i)( 3i) 5+ i 5i+ i 3i 3 3i z = = = = = i + 3i + 3i 3i β) Έστω z = + yi,,y Είναι z = z = z i + yi = + yi i z i ( ) yi ( y ) i ( ) y ( y ) + = + + = + + y = + y + + Άρα τα ζητούμενα σημεία ανήκουν στην ευθεία y y = = Πανελλαδικές + y y + y = α) Αν z,z είναι οι ρίζες της εξίσωσης αποδείξετε ότι: z z = Λύση z + z+ =, να β) Αν z είναι ρίζα της εξίσωσης του (α) ερωτήματος, με φανταστικό μέρος θετικό αριθμό, να βρείτε τις τιμές του θετικού ακεραίου ν για τις οποίες αριθμός α) z είναι πραγματικός v Πανελλαδικές (Επαναληπτικές) + + = + + = + = = + και z = i z z z z z i z i z z = + i i = + i i = i i = Θεολόγης Καρκαλέτσης teomail@schgr

11 Μιγαδικοί αριθμοί 9 β) z = ( + i) = i, z 3 z z ( i )( i) ( i) 4 z = ( i) = 4, z 5 = 4 ( + i), 6 4 z = z z = 4 ( i) = 8i, κλπ άρα ο v z είναι πραγματικός αριθμός για v = πολ4 = = + = +, 3 Δίνονται οι μιγαδικοί αριθμοί z = α+ βi, όπου α,β και w = 3z iz + 4, όπου z ο συζυγής του z α) Να αποδείξετε ότι : Re( w) = 3α β+ 4, Im( w) = 3β α β) Να αποδείξετε ότι, αν οι εικόνες του w στο μιγαδικό επίπεδο κινούνται στην ευθεία με εξίσωση y =, τότε οι εικόνες του z κινούνται στην ευθεία με εξίσωση y = γ) Να βρείτε ποιος από τους μιγαδικούς αριθμούς z, οι εικόνες των Λύση οποίων κινούνται στην ευθεία με εξίσωση y =, έχει το ελάχιστο μέτρο α) w = 3( α+ βi) i( α βi) + 4 w 3α β 4 i( 3β α) = + + Πανελλήνιες 3 β) M( w) στην y = άρα οι συντεταγμένες του Μ επαληθεύουν την εξίσωση της ευθείας Επομένως είναι 3β α = 3α β+ 4 β = α γ) Είναι η απόσταση του Ο(,) από την ευθεία y = Άρα z = = = min + 4 α) Να περιγράψετε γεωμετρικά το σύνολο (Σ) των εικόνων των μιγαδικών αριθμών z που ικανοποιούν τις σχέσεις: z = και Im( z) Θεολόγης Καρκαλέτσης teomail@schgr

12 Θέματα πανελληνίων στα μαθηματικά κατεύθυνσης 8 β) Να αποδείξετε ότι, αν η εικόνα του μιγαδικού αριθμού z κινείται στο σύνολο (Σ), τότε η εικόνα του μιγαδικού αριθμού 4 w = z + z κινείται σε ευθύγραμμο τμήμα, το οποίο βρίσκεται στον άξονα Πανελλήνιες (Επαναληπτικές) 3 Λύση α) Είναι τα σημεία του κύκλου με κέντρο το Ο(,) και ακτίνα που έχουν τεταγμένη θετική ή μηδέν 4 β) Για z = + yi είναι w = + yi+ = + yi 4 yi + yi + = + y Επομένως το φανταστικό μέρος του w είναι άρα η εικόνα του w βρίσκεται στο 5 Δίνονται οι μιγαδικοί αριθμοί z, z, z 3 με z = z = z = 3 3 α) Δείξτε ότι: z 9 = z z z β) Δείξτε ότι ο αριθμός + είναι πραγματικός z z γ) Δείξτε ότι: z + z + z3 = z z + z z3 + z3 z 3 Λύση α) 9 z = 3 z = 9 zz = 9 z = z Πανελλήνιες z z z z z z z z z z + = + = + = + = + z z z z z z 9 9 z z z z β) z z Άρα + z z Θεολόγης Καρκαλέτσης teomail@schgr

13 Μιγαδικοί αριθμοί = + + = + + = + + = z z z γ) z z z3 z z z3 z z z3 z z3 + z z3 + z z z z3 + z z3 + z z = 9 = 9 zzz z z z z z + z z + z z = = z z3 z z3 z z 6 α) Αν z,z είναι μιγαδικοί αριθμοί για τους οποίους ισχύει z + z = 4+ 4i και z z = 5 + 5i, να βρείτε τους z,z β) Αν για τους μιγαδικούς αριθμούς z, w ισχύουν: z 3i και w 3 i, τότε: i) Να δείξετε ότι υπάρχουν μοναδικοί μιγαδικοί αριθμοί z, w έτσι ώστε z = w ii) Να βρείτε τη μέγιστη τιμή του z Λύση z + z = 4+ 4i z z = 8 8i α) z z = 5 + 5i z z = 5 + 5i w Προσθέτουμε κατά μέλη τις παραπάνω σχέσεις και έχουμε: z z = 3 3i + iy iy = 3 3i Λύνοντας, βρίσκουμε z = + 3i Αντικαθιστώντας στην πρώτη σχέση βρίσκουμε z = 3 + i Πανελλήνιες (Επαναληπτικές) 5 β) Ο γεωμετρικός τόπος του z είναι ο κυκλικός δίσκος με κέντρο το K(, 3) και ακτίνα ρ z = Ο γεωμετρικός τόπος του w είναι ο κυκλικός δίσκος με κέντρο το Λ(3, ) και ακτίνα ρ w = Είναι ΚΛ= ρ z w = 8 = = + = + ρ Άρα οι δύο κύκλοι εφάπτονται δηλαδή υπάρχει Θεολόγης Καρκαλέτσης teomail@schgr

14 Θέματα πανελληνίων στα μαθηματικά κατεύθυνσης 8 μοναδικό σημείο στο οποίο τέμνονται οι δύο κύκλοι, δηλαδή υπάρχουν μοναδικοί z, w τέτοιοι ώστε z = w γ) Το z w παίρνει τη μέγιστη τιμή του στα σημεία Α και Β που τέμνει η ΚΛ τους δύο κύκλους Είναι ΑΒ = z w = ρz + ρw = 4 7 Δίνονται οι μιγαδικοί αριθμοί z,z,z 3 με z = z = z = και 3 z + z + z3 = α) Να αποδείξετε ότι: i) z z = z3 z = z z 3 ii) και ( ) z z 4 Re z z β) Να βρείτε το γεωμετρικό τόπο των εικόνων των z,z,z 3 στο Λύση μιγαδικό επίπεδο, καθώς και το είδος του τριγώνου που αυτές σχηματίζουν α) i) Είναι z + z + z 3 = άρα z = z z 3 Πανελλήνιες z z = z z z z z = z z z z z = z + z ( z z )( z z ) ( z z )( z z ) = z + z z + z z + z = z + z z + z z + 4 z z = z 3 Η σχέση ισχύει άρα ισχύει και η αρχική Όμοια ξεκινάμε από τη σχέση z z = z z3 και καταλήγουμε σε μία σχέση που ισχύει z z = z + z z + z = + = άρα ii) z z 4 z z z 4 z z z z 4 z z z z z + z 4 Θεολόγης Καρκαλέτσης teomail@schgr

15 Μιγαδικοί αριθμοί 3 zz zz zz + zz zz + zz Re zz Re z z β) Τα μέτρα των μιγαδικών z,z,z 3 είναι ίσα με τη μονάδα άρα και οι τρεις μιγαδικοί ανήκουν στον μοναδιαίο κύκλο C: + y = Από τη σχέση z z = z z = z z συμπεραίνουμε ότι οι τρεις μιγαδικοί 3 3 ισαπέχουν άρα σχηματίζουν ισόπλευρο τρίγωνο ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Είναι z + z = z = Επομένως 3 z + z = z + z z + z = z + z z + z z + z = + Re ( zz) + = Re ( zz) = Re ( zz) = Επίσης z z = z z z z = z z z z = z z z z z + z = = z Re( zz) + z = + = 3 + αi 8 Δίνεται ο μιγαδικός αριθμός z = με α α + i α) Να αποδειχθεί ότι η εικόνα του μιγαδικού z ανήκει στον κύκλο με κέντρο Ο(, ) και ακτίνα ρ = β) Έστω z,z οι μιγαδικοί που προκύπτουν από τον τύπο για α = και α = αντίστοιχα + αi z = α + i i) Να βρεθεί η απόσταση των εικόνων των μιγαδικών αριθμών z και z v ii) Να αποδειχθεί ότι ισχύει ( z ) ( z ) αριθμό ν v = για κάθε φυσικό Πανελλήνιες 7 Θεολόγης Καρκαλέτσης teomail@schgr

16 4 Θέματα πανελληνίων στα μαθηματικά κατεύθυνσης 8 Λύση α) Είναι + αi + αi + α z = = = =, άρα η εικόνα του μιγαδικού z α + i α + i α + ανήκει σε κύκλο με κέντρο Ο(, ) και ακτίνα ρ = i β) Είναι z = i i = i = και + z = i = + i i) Η απόστασή τους είναι = = + = + = z z i i v v ii) ( z ) ( i) i ( i ) ( ) ( z ) v v v v = = = = = z 9 Δίνονται οι μιγαδικοί αριθμοί z = α+ βi και z = + z, όπου α,β με β Δίνεται επίσης ότι z z α) Να αποδειχθεί ότι z z = β) Να βρεθεί ο γεωμετρικός τόπος των εικόνων του z στο μιγαδικό επίπεδο γ) Αν ο αριθμός Λύση z είναι φανταστικός και αβ >, να υπολογισθεί ο z και να δειχθεί ότι α) Είναι + z z + + i z + i = Πανελλήνιες (Επαναληπτικές) 7 z α βi α + βi z z = z = ( α+ βi) = α+ βi + α βi + α βi α + βi α + βi + α + βi = ( α+ βi) = α+ βi + α βi + α + β + βi α + βi + α 4+ 4βi β α = ( α+ βi) = α βi + α + β + α + β 4 β α 4 = α + βi ( + α) + β ( + α) + β () Θεολόγης Καρκαλέτσης teomail@schgr

17 Μιγαδικοί αριθμοί 5 Ξέρουμε ότι z z άρα 4 β = + α + β Είναι β 4 4 = = + α + β = 4 + α + β + α + β άρα () 4 + 4α+ α + β = 4 α + β = 4α (3) Άρα αν στη σχέση () βάλουμε όπου 4 β α 4 z z = α + βi ( + α) + β ( + α) + β Im z z = και αντικαταστήσουμε τη σχέση (3) έχουμε 4 α + β 4 4α 4+ 4α z z = α = α = α = + α α = 4 + 4α+ α + β 4 + 4α 4α 4 β) Από τη σχέση (3) έχουμε ότι για τον μιγαδικό z = α+ βi ισχύει + α + β = 4 Άρα ο γεωμετρικός τόπος των εικόνων του z στο μιγαδικό επίπεδο είναι ο κύκλος με κέντρο το Ο(, ) και ακτίνα ρ = γ) Είναι z = α+ βi = α β + αβi Ο z είναι φανταστικός άρα α β = α = β α = ± β Όμως είναι αβ > άρα οι α και β είναι ομόσημοι Επομένως είναι α = β Όμως για τον z α βi = + ισχύει η σχέση + α + β = 4 η οποία για α = β δίνει + α + α = α+ α + α = 4 α + 4α = α α+ = Άρα α = (απορρίπτεται αφού α = β και β ) ή α + = α = Άρα είναι z = i Η σχέση z + + i z + i = δίνει ( i+ + i) ( + i+ i) = ( i) ( + i) = i + i = i i = i i = Θεολόγης Καρκαλέτσης teomail@schgr

18 6 Θέματα πανελληνίων στα μαθηματικά κατεύθυνσης 8 Αν για τους μιγαδικούς αριθμούς z και w ισχύουν τότε να βρείτε: ( i ) z 6 + = και w ( i) = w ( 3 3i) α) το γεωμετρικό τόπο των εικόνων των μιγαδικών αριθμών z β) το γεωμετρικό τόπο των εικόνων των μιγαδικών αριθμών w γ) την ελάχιστη τιμή του w δ) την ελάχιστη τιμή του z w Λύση Πανελλήνιες 8 α) ( i+ ) z = 6 ( i+ ) z = 6 8+ z = 6 3 z = 6 z = Άρα ο ζητούμενος γεωμετρικός τόπος είναι κύκλος με κέντρο το Ο(, ) και ακτίνα ρ = β) Ο ζητούμενος γεωμετρικός τόπος είναι η μεσοκάθετος ε του ευθύγραμμου τμήματος ΑΒ, όπου Α(, ) και Β(3, 3) Το μέσο του ΑΒ είναι το Μ(, ) Είναι λ ΑΒ = =, άρα λ ε = Η εξίσωση της μεσοκαθέτου είναι ε: y+=( ) ή y = 4 γ) Η ελάχιστη τιμή του w είναι ίση με την απόσταση του Ο από την ευθεία ε: y= w = d( O,ε) = = = min + δ) Είναι z = και w Άρα w z Ακόμη z w = w z = w + ( z) Με χρήση της τριγωνικής ανισότητας w + ( z) w z Η γεωμετρική ερμηνεία της παραπάνω απόστασης είναι το μήκος ΝΜ, όπου Ν είναι το σημείο τομής της Θεολόγης Καρκαλέτσης teomail@schgr

19 Μιγαδικοί αριθμοί 7 Την ελάχιστη αυτή τιμή την παίρνει η παράσταση z w για w= i (όπως αποδείξαμε το i είναι το σημείο τομής της μεσοκαθέτου με το ευθύγραμμο τμήμα, στο ερώτημα (β)) Δίνεται ότι ο μιγαδικός αριθμός z + i 3 = είναι ρίζα της εξίσωσης z + βz + γ =, όπου β και γ πραγματικοί αριθμοί α) Να αποδείξετε ότι β = και γ = β) Να αποδείξετε ότι 3 z = γ) Να βρείτε τον γεωμετρικό τόπο των εικόνων του μιγαδικού αριθμού w, για τον οποίο ισχύει: w = z z Λύση α) O z είναι ρίζα της εξίσωσης άρα την επαληθεύει Επομένως ισχύει Πανελλήνιες (Επαναληπτικές) 8 + i 3 + i 3 + i 3 3 β+ βi 3 + β + γ = + + γ = 4 + i 3 + β + βi 3 + 4γ = + β + 4γ + i 3 ( + β) = + β + 4γ = + + 4γ = γ = + β = β = Άρα είναι β) Είναι z i 3 + i 3 + i 3 + i i 3 = = = 4 + i 3 + i 3 i 3 i = = = = 4 4 i 3 γ) Είναι z z = = i 3 Επομένως w = z z = i 3 = 3 Άρα ο γεωμετρικός τόπος των εικόνων του μιγαδικού αριθμού w, είναι ο κύκλος με κέντρο το Ο(, ) και ακτίνα 3 Θεολόγης Καρκαλέτσης teomail@schgr

20 8 Θέματα Πανελληνίων στα μαθηματικά κατεύθυνσης 9 Θεωρούμε τους μιγαδικούς αριθμούς z = ( λ + ) + ( λ i ), λ Α α Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας πάνω στην οποία βρίσκονται οι εικόνες των μιγαδικών αριθμών z, για τις διάφορες τιμές του λ β Από τους παραπάνω μιγαδικούς αριθμούς να αποδείξετε ότι ο μιγαδικός αριθμός z = i έχει το μικρότερο δυνατό μέτρο Β Να βρεθούν οι μιγαδικοί αριθμοί w οι οποίοι ικανοποιούν την εξίσωση w + w = z όπου z ο μιγαδικός αριθμός που ανα- φέρεται στο προηγούμενο ερώτημα Λύση Πανελλήνιες 9 Α α) Έστω z = + yi, με,y Είναι = λ + y = y = λ Άρα οι εικόνες των μιγαδικών z ανήκουν στην ευθεία y = β) Η εικόνα του ζητούμενου μιγαδικού είναι η προβολή της αρχής των αξόνων Ο στην ευθεία y = Η ευθεία y = τέμνει τους άξονες στα σημεία A(, ) και B(, ) Είναι ( OA) = ( OB) = άρα το τρίγωνο ΟΑΒ είναι ισοσκελές Επομένως αν είναι Μ το μέσο του ΑΒ τότε η ΟΜ είναι και ύψος και διάμεσος του ΟΑΒ + = Το Μ ως μέσο του ΑΒ έχει συντεταγμένες, (, ) Άρα ο μιγαδικός z = i έχει το μικρότερο δυνατό μέτρο Β Έστω w = + yi με,y Είναι w + w = z + y + yi = i + y + yi = 3 i + y + = = + = = y = Άρα w = 3+ i ή w = 4+ i 3 3 ή = 4 Θεολόγης Καρκαλέτσης teomail@schgr

21 Οριο Συνέχεια συνάρτησης 9 3 Θεωρούμε τους μιγαδικούς αριθμούς z για τους οποίους ισχύει: ( i) z+ ( + i) z 8 = α) Να βρείτε τον γεωμετρικό τόπο των εικόνων των μιγαδικών αριθμών z = + yi οι οποίοι ικανοποιούν την παραπάνω εξίσωση β) Να βρείτε τον μοναδικό πραγματικό αριθμό z και τον μοναδικό φανταστικό αριθμό z οι οποίοι ικανοποιούν την παραπάνω εξίσωση γ) Για τους αριθμούς z,z που βρέθηκαν στο προηγούμενο ερώτημα να αποδείξετε ότι z + z + z z = 4 α) Έστω z = + yi με,y Η δοσμένη σχέση δίνει: Πανελλήνιες (Επαναληπτικές) 9 ( i)( + yi) + ( + i)( yi) 8 = i+ yi+ y + yi+ i+ y 8 = 4 + y = 8 + y = 4 Άρα ο ζητούμενος γεωμετρικός τόπος είναι η ευθεία + y = 4 β) Πρέπει Im( z ) = άρα από τη σχέση + y = 4 + = 4 = Επομένως είναι z = + i Ομοίως πρέπει Re ( z ) = άρα από τη σχέση + y = 4 + y = 4 y = 4 Επομένως είναι z = + 4i γ) Είναι z z z z 4i 4i 4 ( 4) = = + + = = Θεολόγης Καρκαλέτσης teomail@schgr

22 Θέματα Πανελληνίων στα μαθηματικά κατεύθυνσης 9 Όριο Συνέχεια συνάρτησης Αποδείξεις Έστω μία συνάρτηση f, η οποία είναι ορισμένη σε ένα κλειστό διάστημα [α, β] Αν η f είναι συνεχής στο [α, β] και f ( α) f ( β) δείξτε ότι για κάθε η μεταξύ των f(α) και f(β) υπάρχει ένας, τουλάχιστον ( α,β) τέτοιος, ώστε f( ) o o = η Πανελλήνιες 5 Ορισμοί Να ορίσετε πότε λέμε ότι μία συνάρτηση f είναι συνεχής σε ένα ανοικτό διάστημα (α, β) και πότε σε ένα κλειστό διάστημα [α, β] Πανελλήνιες (Επαναληπτικές) 4 Πότε μία συνάρτηση f:a λέγεται ; Πανελλήνιες (Επαναληπτικές) 5 3 Πότε δύο συναρτήσεις f, g λέγονται ίσες; Πανελλήνιες 7 4 Πότε μία συνάρτηση f λέμε ότι είναι συνεχής σε ένα κλειστό διάστημα [α,β]; Πανελλήνιες 8 Θεολόγης Καρκαλέτσης teomail@schgr

23 Οριο Συνέχεια συνάρτησης 5 Έστω μία συνάρτηση f και ένα σημείο του πεδίου ορισμού της Πότε θα λέμε ότι η f είναι συνεχής στο ; Πανελλήνιες (Επαναληπτικές) 9 3 Ερωτήσεις Σωστό Λάθος Αν η συνάρτηση f είναι ορισμένη στο [α, β] και συνεχής στο (α, β], τότε η f παίρνει πάντοτε στο [α, β] μία μέγιστη τιμή Πανελλήνιες Λάθος Μπορεί να είναι lim f α = + Κάθε συνάρτηση, που είναι στο πεδίο ορισμού της, είναι γνησίως μονότονη Πανελλήνιες Λάθος Πχ η f = 3 Αν υπάρχει το όριο της συνάρτησης f στο και lim f =, τότε lim f = Πανελλήνιες Σωστό 4 Αν lim f > τότε Σωστό f > κοντά στο Πανελλήνιες 5 Μία συνάρτηση f:a είναι συνάρτηση αν και μόνο αν για οποιαδήποτε, A ισχύει η συνεπαγωγή: αν =, τότε f( ) = f( ) Λάθος Η συνεπαγωγή που πρέπει να ισχύει είναι η: αν f( ) f( ) Πανελλήνιες (Επαναληπτικές) 3 =, τότε = Θεολόγης Καρκαλέτσης teomail@schgr

24 Θέματα Πανελληνίων στα μαθηματικά κατεύθυνσης 9 6 lim f = l, αν και μόνο αν lim f lim f o + o o = = l Πανελλήνιες 4 Σωστό με την προϋπόθεση ότι ορίζονται τα όρια από αριστερά και δεξιά στο o 7 Αν f, g είναι δύο συναρτήσεις με πεδίο ορισμού και ορίζονται οι συνθέσεις f g και g f, τότε αυτές οι συνθέσεις είναι υποχρεωτικά ίσες Πανελλήνιες (Επαναληπτικές) 4 Λάθος Πχ Για τις συναρτήσεις f ( f g) = f g = ln με (, ) = ln και g + και g f = g f = ln με, + ) = ισχύει: 8 Οι γραφικές παραστάσεις C και C των συναρτήσεων f και συμμετρικές ως προς την ευθεία y f είναι = που διχοτομεί τις γωνίες Oy και 'Oy' Πανελλήνιες (Επαναληπτικές) 4 Σωστό 9 Αν υπάρχει το όριο της f στο εφόσον f κοντά στο, με κ και κ, τότε: lim κ f = κ lim f Σωστό Πανελλήνιες (Επαναληπτικές) 4 Αν η f είναι συνεχής στο [α, β] με f ( α) < και υπάρχει ξ ( α,β) ώστε f ( ξ) =, τότε κατ ανάγκη f ( β) > Πανελλήνιες 5 Λάθος Δεν υπάρχει κάτι που να «υποχρεώνει» τη συνάρτηση να έχει μία ή περισσότερες θετικές τιμές σε κανένα σημείο του πεδίου ορισμού της, άρα ούτε και στο β Θεολόγης Καρκαλέτσης teomail@schgr

25 Οριο Συνέχεια συνάρτησης 3 Αν υπάρχει το lim f g lim f και lim g +, τότε κατ ανάγκη υπάρχουν τα Πανελλήνιες 5 Λάθος Πχ για f 3 +, =, < και g, = 3 +, < στο = Αν η f έχει αντίστροφη συνάρτηση f και η γραφική παράσταση της f έχει κοινό σημείο Α με την ευθεία y =, τότε το σημείο Α ανήκει και στη γραφική παράσταση της f Πανελλήνιες 5 Σωστό 3 Αν lim f = και f > κοντά στο, τότε lim f =+ Σωστό Πανελλήνιες 5 4 Αν μία συνάρτηση f είναι συνεχής σε ένα διάστημα Δ και δε μηδενίζεται σ αυτό, τότε αυτή ή είναι θετική για κάθε αρνητική για κάθε Σωστό Δ ή είναι Δ, δηλαδή διατηρεί πρόσημο στο διάστημα Δ Πανελλήνιες 5 5 Αν για δύο συναρτήσεις f, g ορίζονται οι f g και g f, τότε είναι υποχρεωτικά f g g f Πανελλήνιες (Επαναληπτικές) 5 Λάθος Πχ Για τις συναρτήσεις f = g = με είναι ( f g) = f g = g = και g f = g f = f = για 6 Αν υπάρχει το lim f >, τότε o f > κοντά στο o Σωστό Πανελλήνιες 6 Θεολόγης Καρκαλέτσης teomail@schgr

26 4 Θέματα Πανελληνίων στα μαθηματικά κατεύθυνσης 9 7 Η εικόνα f(δ) ενός διαστήματος Δ μέσω μίας συνεχούς και μη σταθερής συνάρτησης f είναι διάστημα Πανελλήνιες 6 Σωστό 8 Μία συνάρτηση f:a είναι, αν και μόνο αν για κάθε στοιχείο y του συνόλου τιμών της η εξίσωση f = y έχει ακριβώς μία λύση ως προς Πανελλήνιες (Επαναληπτικές) 6 Σωστό 9 Αν η συνάρτηση f είναι συνεχής στο και η συνάρτηση g είναι συνεχής στο, τότε η σύνθεσή τους g f είναι συνεχής στο Λάθος Έπρεπε η συνάρτηση g να είναι συνεχής στο f( ) Πανελλήνιες 7 Αν α > τότε Σωστό lim α = Πανελλήνιες 7 Η εικόνα f ( Δ ) ενός διαστήματος Δ μέσω μίας συνεχούς συνάρτησης f είναι διάστημα Πανελλήνιες (Επαναληπτικές) 7 Λάθος Αν είναι f = c για κάθε Δ τότε είναι f ( Δ) όχι διάστημα = c, δηλαδή σημείο και Αν μία συνάρτηση f είναι γνησίως αύξουσα και συνεχής σε ένα ανοικτό διάστημα (α, β), τότε το σύνολο τιμών της στο διάστημα αυτό είναι το διάστημα (Α, Β), όπου A = lim f και B limf ( ) + α = α Σωστό Πανελλήνιες (Επαναληπτικές) 7 Θεολόγης Καρκαλέτσης teomail@schgr

27 Οριο Συνέχεια συνάρτησης 5 3 Μία συνεχής συνάρτηση f διατηρεί πρόσημο σε καθένα από τα διαστήματα στα οποία οι διαδοχικές ρίζες της f χωρίζουν το πεδίο ορισμού της Πανελλήνιες 8 Σωστό 4 Αν μία συνάρτηση f:a είναι, τότε για την αντίστροφη συνάρτηση f ισχύει: f f =, A και f f y y =, y f( A) Σωστό Πανελλήνιες 8 5 Υπάρχουν συναρτήσεις που είναι, αλλά δεν είναι γνησίως μονότονες Πανελλήνιες (Επαναληπτικές) 8 Σωστό Πχ η συνάρτηση, = 5 f =, = 6, = 9 6 Έστω μία συνάρτηση ορισμένη σ ένα σύνολο της μορφής ( α, ) (,β) και l ένας πραγματικός αριθμός Τότε ισχύει η lim f = lim f = ισοδυναμία: Σωστό Πανελλήνιες (Επαναληπτικές) 8 7 Μία συνάρτηση f με πεδίο ορισμού Α λέμε ότι παρουσιάζει (ολικό) ελάχιστο στο A, όταν f f( ) για κάθε A Σωστό Πανελλήνιες 9 συν 8 lim = Πανελλήνιες 9 Θεολόγης Καρκαλέτσης teomail@schgr

28 6 Θέματα Πανελληνίων στα μαθηματικά κατεύθυνσης 9 Λάθος Είναι συν lim = 9 Η συνάρτηση f είναι, αν και μόνο αν κάθε οριζόντια ευθεία τέμνει τη γραφική παράσταση της f το πολύ σε ένα σημείο Πανελλήνιες (Επαναληπτικές) 9 Σωστό 3 Αν lim f = και f < κοντά στο τότε lim f =+ Λάθος Είναι lim f = Πανελλήνιες (Επαναληπτικές) 9 Θεολόγης Καρκαλέτσης teomail@schgr

29 Οριο Συνέχεια συνάρτησης 7 4 Ασκήσεις Δίνεται η συνάρτηση f με: f + < < = ( α + β ) ln( 5 + e) + ( α + ) e, 5 8 6, 5 5 α) Να βρεθούν τα lim f, lim f β) Να βρεθούν τα α, β, ώστε η συνάρτηση f να είναι συνεχής στο o = 5 γ) Για τις τιμές των α, β του ερωτήματος (β) να βρείτε το lim f ( ) + Λύση α) + 5 lim f lim = + = + = + = και Πανελλήνιες ( + ) ( + ) + ( + ) = ( + ) ( + ) + ( + ) lim α β ln 5 e α e α β ln 5 5 e α e = ( α + β ) lne + ( α + e ) = α + β + α + = α + β + α + β) Για να είναι η συνάρτηση f συνεχής στο o = 5 αρκεί lim f = lim f = f f 5 α β ln 5 5 e α e α β α = = Είναι Άρα αρκεί α + β + α + = Λύνουμε την εξίσωση και έχουμε α β α α β α α β = = + + = α + = και β = Άρα α = και β = γ) Για α = και β = η συνάρτηση f για 5 γίνεται: 5 f ( ) ln( 5 e) ( ) e ln( 5 e) Είναι ( + ) = + άρα και = + = = + lim 5 e + lim f + Θεολόγης Καρκαλέτσης teomail@schgr

30 8 Θέματα Πανελληνίων στα μαθηματικά κατεύθυνσης 9 3 Διαφορικός λογισμός Αποδείξεις Έστω μία συνάρτηση f, η οποία είναι συνεχής σε ένα διάστημα Δ α) Να αποδείξετε ότι αν f' > σε κάθε εσωτερικό σημείο του Δ, τότε η f είναι γνησίως αύξουσα σε όλο το διάστημα Δ β) Αν f' < σε κάθε εσωτερικό σημείο του Δ, τι συμπεραίνετε για τη μονοτονία της συνάρτησης f; Πανελλαδικές (Επαναληπτικές) Να αποδείξετε ότι, αν μία συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη σ ένα σημείο του πεδίου ορισμού της, τότε είναι και συνεχής στο σημείο αυτό Πανελλαδικές Πανελλήνιες 3 3 Έστω η συνάρτηση f παραγωγίσιμη στο και ισχύει f' = ημ Να δείξετε ότι η f είναι = συν Πανελλήνιες 4 Έστω μία συνάρτηση f ορισμένη σ ένα διάστημα Δ και o ένα εσωτερικό σημείο του Δ Αν η f παρουσιάζει τοπικό ακρότατο στο o και είναι παραγωγίσιμη στο σημείο αυτό, να αποδείξετε ότι f' ( o ) = Πανελλήνιες 4 5 Έστω μία συνάρτηση f ορισμένη σε ένα διάστημα Δ Αν η f είναι συνεχής στο Δ και f' = για κάθε εσωτερικό σημείο του Δ, τότε να αποδείξετε ότι η f είναι σταθερή σε όλο το διάστημα Δ Πανελλήνιες (Επαναληπτικές) 4 Πανελλήνιες 9 Θεολόγης Καρκαλέτσης teomail@schgr

31 Διαφορικός λογισμός 9 6 Έστω η συνάρτηση f με f παραγωγίσιμη στο (,+ ) και ισχύει: f' = Να αποδείξετε ότι η f είναι = Πανελλήνιες (Επαναληπτικές) 5 7 Έστω μία συνάρτηση f, η οποία είναι συνεχής σε ένα διάστημα Δ Να αποδείξετε ότι: Αν f' > σε κάθε εσωτερικό σημείο του Δ, τότε η f είναι γνησίως αύξουσα σε όλο το Δ Αν f' < σε κάθε εσωτερικό σημείο του Δ, τότε η f είναι γνησίως φθίνουσα σε όλο το Δ Πανελλήνιες 6 8 Να αποδείξετε ότι: ( συν )' = ημ, Πανελλήνιες (Επαναληπτικές) 6 9 Να αποδείξετε ότι αν μία συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη σ ένα σημείο, τότε είναι και συνεχής στο σημείο αυτό Πανελλήνιες (Επαναληπτικές) 7 Να αποδειχθεί ότι η συνάρτηση f = ln, * είναι παραγωγίσιμη στο * και ισχύει: ln ' = Πανελλήνιες 8 Έστω η συνάρτηση f παραγωγίσιμη στο (,+ ) και ισχύει: f' = Να αποδείξετε ότι η f είναι = Πανελλήνιες (Επαναληπτικές) 9 Θεολόγης Καρκαλέτσης teomail@schgr

32 3 Θέματα Πανελληνίων στα μαθηματικά κατεύθυνσης 9 Θεολόγης Καρκαλέτσης teomail@schgr

33 Διαφορικός λογισμός 3 Ορισμοί Αν η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη σ ένα σημείο του πεδίου ορισμού της, να γραφεί η εξίσωσης της εφαπτομένης της γραφικής ( ) παράστασης της f στο σημείο A,f Πανελλαδικές Τι σημαίνει γεωμετρικά το θεώρημα Μέσης Τιμής του Διαφορικού Λογισμού; Πανελλήνιες 3 3 Πότε μία ευθεία = λέγεται κατακόρυφη ασύμπτωτη της γραφικής παράστασης μίας συνάρτησης f; Πανελλήνιες (Επαναληπτικές) 3 4 Πότε μία συνάρτηση f λέμε ότι είναι παραγωγίσιμη σε ένα σημείο o του πεδίου ορισμού της; Πανελλήνιες Πότε η ευθεία y = λ + β λέγεται ασύμπτωτη της γραφικής παράστασης μίας συνάρτησης f στο + Πανελλήνιες 5 6 Έστω μία συνάρτηση f συνεχής σ ένα διάστημα Δ και παραγωγίσιμη στο εσωτερικό του Δ Πότε λέμε ότι η f στρέφει τα κοίλα προς τα άνω ή είναι κυρτή στο Δ; Πανελλήνιες 6 7 Πότε η ευθεία y = l λέγεται οριζόντια ασύμπτωτη της γραφικής παράστασης της f στο + ; Πανελλήνιες 7 8 Τι σημαίνει γεωμετρικά το θεώρημα Rolle του Διαφορικού Λογισμού; Πανελλήνιες (Επαναληπτικές) 7 Θεολόγης Καρκαλέτσης teomail@schgr

34 3 Θέματα Πανελληνίων στα μαθηματικά κατεύθυνσης 9 9 Τι σημαίνει γεωμετρικά το θεώρημα Μέσης Τιμής του Διαφορικού Λογισμού; Πανελλήνιες (Επαναληπτικές) 8 Θεολόγης Καρκαλέτσης teomail@schgr

35 Διαφορικός λογισμός 33 3 Ερωτήσεις Σωστό Λάθος Αν η f είναι παραγωγίσιμη στο, τότε η f είναι πάντοτε συνεχής στο Πανελλαδικές Λάθος Πχ f ημ, =, = Αν η f είναι συνεχής στο, τότε η f είναι παραγωγίσιμη στο Λάθος Πχ η συνάρτηση f παραγωγίσιμη στο = Πανελλαδικές 9 = είναι συνεχής στο = αλλά δεν είναι 3 Αν η f έχει δεύτερη παράγωγο στο, τότε η f είναι συνεχής στο Πανελλαδικές Σωστό Η f είναι παραγωγίσιμη στο άρα είναι και συνεχής στο 4 Η συνάρτηση f e = είναι γνησίως αύξουσα στο σύνολο των πραγματικών αριθμών Πανελλαδικές (Επαναληπτικές) Λάθος Είναι ' f' e e σύνολο των πραγματικών αριθμών = = < άρα η f είναι γνησίως φθίνουσα στο f' = ημ + + 3, όπου ημ 5 Η συνάρτηση f με: π,π είναι γνησίως αύξουσα στο διάστημα αυτό Σωστό Είναι ημ > και ημ Πανελλαδικές (Επαναληπτικές) f' = ημ > για ημ άρα κάθε π,π άρα η συνάρτηση είναι γνησίως αύξουσα στο διάστημα αυτό Θεολόγης Καρκαλέτσης teomail@schgr

36 34 Θέματα Πανελληνίων στα μαθηματικά κατεύθυνσης 9 6 Αν είναι: f' = g' + 3 για κάθε Δ τότε η συνάρτηση h = f g είναι γνησίως φθίνουσα στο Δ Πανελλαδικές (Επαναληπτικές) Λάθος h' = f' g' = 3 > άρα η h είναι γνησίως φθίνουσα στο Δ 7 Έστω μία συνάρτηση f συνεχής σε ένα διάστημα Δ και δύο φορές παραγωγίσιμη στο εσωτερικό του Δ Αν f'' > για κάθε εσωτερικό σημείο του Δ, τότε η f είναι κυρτή στο Δ Πανελλήνιες 3 Σωστό 8 Αν μία συνάρτηση f είναι κυρτή σε ένα διάστημα Δ, τότε η εφαπτομένη της γραφικής παράστασης της f σε κάθε σημείο του Δ βρίσκεται «πάνω» από τη γραφική της παράσταση Πανελλήνιες 3 Λάθος Αν μία συνάρτηση f είναι κυρτή σε ένα διάστημα Δ, τότε η εφαπτομένη της γραφικής παράστασης της f σε κάθε σημείο του Δ βρίσκεται «κάτω» από τη γραφική της παράσταση 9 Έστω μία συνάρτηση f ορισμένη σε ένα διάστημα Δ και ένα εσωτερικό σημείο του Δ Αν η f είναι παραγωγίσιμη στο και f' ( ) =, τότε η f παρουσιάζει υποχρεωτικά τοπικό ακρότατο στο Πανελλήνιες 3 3 Λάθος Πχ η f = για την οποία ισχύει f' = 3 και f' ( ) = χωρίς όμως το να είναι τοπικό ακρότατο αφού f' για κάθε άρα η f είναι γνησίως αύξουσα στο Έστω μία συνάρτηση f παραγωγίσιμη σ ένα διάστημα (α, β), με εξαίρεση ίσως ένα σημείο του, στο οποίο όμως η f είναι συνεχής Αν Θεολόγης Καρκαλέτσης teomail@schgr

37 Διαφορικός λογισμός 35 f' > στο ( α, ) και f' < στο (,β), τότε το f είναι τοπικό ελάχιστο της f Πανελλήνιες (Επαναληπτικές) 3 Λάθος, είναι τοπικό μέγιστο Αν οι συναρτήσεις f, g είναι παραγωγίσιμες στο o, τότε η συνάρτηση f g είναι παραγωγίσιμη στο o και ισχύει: ( f g )'( ) f' ( ) g' ( ) = Πανελλήνιες 4 o o o Λάθος Ο τύπος είναι f g ' = f' g g' o o o Έστω μία συνάρτηση f, η οποία είναι συνεχής σε ένα διάστημα Δ Αν f' ( o ) > σε κάθε εσωτερικό σημείο του Δ, τότε η f είναι γνησίως φθίνουσα σε όλο το Δ Πανελλήνιες 4 Λάθος Αν ισχύει f' ( o ) > σε κάθε εσωτερικό σημείο του Δ, τότε η f είναι γνησίως αύξουσα σε όλο το Δ 3 Αν μία συνάρτηση f είναι συνεχής σ ένα σημείο του πεδίου ορισμού της, τότε είναι και παραγωγίσιμη στο σημείο αυτό Πανελλήνιες (Επαναληπτικές) 4 Λάθος Αυτό που ισχύει είναι ότι αν μία συνάρτηση είναι παραγωγίσιμη σε ένα σημείο του πεδίου ορισμού της τότε είναι και συνεχής στο σημείο αυτό 4 Τα εσωτερικά σημεία του διαστήματος Δ, στα οποία η f δεν παραγωγίζεται ή η παράγωγός της είναι ίση με το, λέγονται κρίσιμα σημεία της f στο διάστημα Δ Πανελλήνιες (Επαναληπτικές) 5 Σωστό 5 Έστω μία συνάρτηση f παραγωγίσιμη σ ένα διάστημα (α, β) με εξαίρεση ίσως ένα σημείο του Αν η f κυρτή στο α, και κοίλη Θεολόγης Καρκαλέτσης teomail@schgr

38 36 Θέματα Πανελληνίων στα μαθηματικά κατεύθυνσης 9 στο (,β ) ή αντιστρόφως, τότε το σημείο ( ) υποχρεωτικά σημεία καμπής της γραφικής παράστασης της f ( ) Λάθος Για να είναι το A,f είναι Πανελλήνιες (Επαναληπτικές) 5 A,f σημείο καμπής της γραφικής παράστασης ( ) A,f της f πρέπει επιπλέον η C f να έχει εφαπτομένη στο 6 Ισχύει ο τύπος Λάθος Ισχύει 3 ' 3 ln3 3 ' = 3, για κάθε Πανελλήνιες 6 = 7 Αν οι συναρτήσεις f, g είναι παραγωγίσιμες στο τότε η συνάρτηση f g είναι παραγωγίσιμη στο και ισχύει: ' f f g' f' g ( ) = g Λάθος Ο τύπος που ισχύει είναι ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) g( ) και g, Πανελλήνιες (Επαναληπτικές) 6 ' f f' g f g' = g ( ) ( ) ( ) ( ) g( ) 8 Για κάθε ισχύει Σωστό ln ' = Πανελλήνιες (Επαναληπτικές) 6 9 Έστω f μία συνάρτηση συνεχής σε ένα διάστημα Δ και παραγωγίσιμη σε κάθε εσωτερικό σημείο του Δ Αν η συνάρτηση f είναι γνησίως αύξουσα στο Δ τότε f' > σε κάθε εσωτερικό σημείο του Δ Πανελλήνιες 7 Θεολόγης Καρκαλέτσης teomail@schgr

39 Διαφορικός λογισμός 37 3 Λάθος Πχ η f = είναι γνησίως αύξουσα στο αλλά f' = Έστω δύο συναρτήσεις f, g ορισμένες σε ένα διάστημα Δ Αν οι f, g είναι συνεχείς στο Δ και f' g' Δ, τότε ισχύει f g = για κάθε εσωτερικό σημείο του = για κάθε Δ Πανελλήνιες (Επαναληπτικές) 7 Λάθος Με τις παραπάνω προϋποθέσεις συμπεραίνουμε (Πόρισμα της συνέπειας του θεωρήματος της Μέσης Τιμής) ότι υπάρχει σταθερά c τέτοια, ώστε για κάθε Δ να ισχύει: f = g + c Αν μία συνάρτηση f είναι δύο φορές παραγωγίσιμη στο και στρέφει τα κοίλα προς τα άνω, τότε κατ ανάγκη θα ισχύει f'' > για κάθε πραγματικό αριθμό Πανελλήνιες 8 4 Λάθος, πχ η f = η οποία είναι κυρτή στο και ισχύει f'' = Αν μία συνάρτηση f είναι κοίλη σ ένα διάστημα Δ, τότε η εφαπτομένη της γραφικής παράστασης της f σε κάθε σημείο του Δ, βρίσκεται κάτω από τη γραφική της παράσταση, με εξαίρεση το σημείο επαφής τους Πανελλήνιες (Επαναληπτικές) 8 Σωστό 3Έστω η συνάρτηση f = εφ Η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη = συν στο = { συν = } και ισχύει f' συν Λάθος Είναι f' = Πανελλήνιες (Επαναληπτικές) 9 Θεολόγης Καρκαλέτσης teomail@schgr

40 38 Θέματα Πανελληνίων στα μαθηματικά κατεύθυνσης 9 4 Αντιστοίχηση Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα της στήλης Α και δίπλα τον αριθμό της στήλης Β που αντιστοιχεί στην εφαπτομένη της κάθε συνάρτησης στο σημείο Στήλη Α συναρτήσεις α 3 f β f γ f δ f = 3, = = ημ, π = = 3, = =, = 4 Στήλη Β εφαπτομένες y = + π y = y = y = δεν υπάρχει α 3, β, γ 5, δ Πανελλαδικές Θεολόγης Καρκαλέτσης teomail@schgr

41 Διαφορικός λογισμός 39 5 Ασκήσεις Η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη στο κλειστό διάστημα [, ] και ισχύει f' > για κάθε (,) Αν ότι: f = και f = 4, να δείξετε α) η ευθεία y = 3 τέμνει τη γραφική παράσταση της f σ ένα ακριβώς σημείο με τετμημένη (,) o β) υπάρχει (,), τέτοιο ώστε f( ) γ) υπάρχει (,) Λύση της f στο σημείο y = f f f f = 4, ώστε η εφαπτομένη της γραφικής παράστασης ( ) α) Έστω η συνάρτηση h με h f 3 Για την h έχουμε M,f να είναι παράλληλη στην ευθεία = για κάθε, είναι συνεχής στο, ως διαφορά συνεχών συναρτήσεων ( ) h h = f 3 f 3 = = < Πανελλαδικές (Θετική) άρα σύμφωνα με το θεώρημα Bolzano η h = έχει μία τουλάχιστον ρίζα στο (, ) Είναι h' = f' > άρα η h είναι γνησίως αύξουσα στο (, ) επομένως έχει μία το πολύ ρίζα στο (, ) Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι η h έχει μία ακριβώς ρίζα στο (, ) Άρα υπάρχει ακριβώς ένα (,) o o o o τέτοιο ώστε h = f 3 = f = 3 Επομένως η ευθεία y = 3 τέμνει τη γραφική παράσταση της f σ ένα ακριβώς σημείο με τετμημένη (,) o Θεολόγης Καρκαλέτσης teomail@schgr

42 4 Θέματα Πανελληνίων στα μαθηματικά κατεύθυνσης f + f + f + f f = 4f f f f f = β) Έστω η συνάρτηση t με 3 4 t = 4f f f f f ,, Είναι t' = 4f' > άρα η t είναι γνησίως αύξουσα στο [, ] Είναι 5 5 < < άρα f( ) < f < f( ) 5 5 < < άρα f( ) < f < f( ) < < άρα f( ) < f < f( ) < < άρα f( ) < f < f( ) Προσθέτοντας κατά μέλη τις παραπάνω σχέσεις βρίσκουμε: 3 4 4f ( ) < f f f f 4f ( ) < f ( ) < f + f + f + f 4f ( ) f f f f < t( ) < και f + f + f + f < 4f( ) 4f( ) f f f f > t > Για τη συνάρτηση t έχουμε είναι συνεχής στο, ως διαφορά συνεχών συναρτήσεων t( ) t( ) < άρα σύμφωνα με το θεώρημα Bolzano υπάρχει ένα τουλάχιστον (,) 3 4 t = 4f f f f f = ώστε Θεολόγης Καρκαλέτσης teomail@schgr

43 Διαφορικός λογισμός f f f f f( ) = 4 γ) Ο συντελεστής διεύθυνσης της ευθείας y = + είναι ίσος με Άρα αρκεί να αποδείξουμε ότι υπάρχει (,) τέτοιο ώστε ( ) Έστω η συνάρτηση Φ με Φ = f για κάθε, Η Φ είναι συνεχής στο [, ] ως διαφορά συνεχών Η Φ είναι παραγωγίσιμη στο (, ) με Φ ' = f' Φ ( ) = f( ) = και Φ ( ) = Φ f' = Είναι Φ = f = 4 =, δηλαδή επομένως σύμφωνα με το θεώρημα Rolle υπάρχει ένα τουλάχιστον (,) τέτοιο ώστε Φ '( ) = f' ( ) = f' ( ) = Τη χρονική στιγμή t = χορηγείται σ έναν ασθενή ένα φάρμακο Η συγκέντρωση του φαρμάκου στο αίμα του ασθενούς δίνεται από τη f t = αt, t t + β συνάρτηση όπου α και β είναι σταθεροί θετικοί πραγματικοί αριθμοί και ο χρόνος t μετράται σε ώρες Η μέγιστη τιμή της συγκέντρωσης είναι ίση με 5 μονάδες και επιτυγχάνεται 6 ώρες μετά τη χορήγηση του φαρμάκου α) Να βρείτε τις τιμές των σταθερών α και β β) Με δεδομένο ότι η δράση του φαρμάκου είναι αποτελεσματική, όταν η τιμή της συγκέντρωσης είναι τουλάχιστον ίση με μονάδες, να βρείτε το χρονικό διάστημα που το φάρμακο δρα αποτελεσματικά Πανελλαδικές (Θετική) Λύση Θεολόγης Καρκαλέτσης teomail@schgr

44 4 Θέματα Πανελληνίων στα μαθηματικά κατεύθυνσης 9 α) Είναι f( t) αt αt βαt = = = t t β + t + + β β ( β + t ) t β t ( β + t ) ( β + t ) f' t = βα = βα, t και Η μέγιστη τιμή της συγκέντρωσης επιτυγχάνεται σε 6 ώρες άρα σύμφωνα με το θεώρημα Fermat είναι β 6 f' 6 = βα = βαβ 6 = β = 6 β = 6 (είναι β > ) ( β + 6 ) Σε 6 ώρες η συγκέντρωση θα είναι ίση με 5 άρα 6 α α f ( 6) = 5 = = 5 6α = 3 α = 5 Για α = 5 και β = 6 είναι f( t) f' t t 8t = = 6 + t 36+ t ( ) 6 t 8 36 t = = 6 + t 36+ t Δίπλα φαίνεται ο πίνακας μεταβολής της f και 6 + f + f β) Αρκεί να λύσουμε την ανίσωση f( t) Είναι 8t 36 + t 8t 36 + t 5t 36 + t Είναι Δ = 5 44 = 8 > Είναι Από τον διπλανό πίνακα μεταβολής προσήμων της f συμπεραίνουμε ότι το χρονικό διάστημα που δρα t 5t ± 9 t = άρα t = ώρες ή t = 3 ώρες 3 + f + + αποτελεσματικά το φάρμακο είναι από τις 3 έως τις ώρες ( t 3, ) Θεολόγης Καρκαλέτσης teomail@schgr

45 Διαφορικός λογισμός 43 3 Δίνεται η συνάρτηση f, συνεχής στο σύνολο των πραγματικών αριθμών, για την οποία ισχύει: α) Να βρείτε το f( ) f e + lim = 5 ημ β) Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη στο σημείο = γ) Αν h e f =, να αποδείξετε ότι οι εφαπτομένες των γραφικών παραστάσεων των συναρτήσεων στα σημεία A(,f( )) και B(,h( )) αντίστοιχα είναι παράλληλες Λύση Πανελλαδικές (Επαναληπτικές) f e + α) Έστω g = () Επομένως είναι ημ lim g = 5 lim g ημ = lim f e + Είναι g ημ = f e + άρα lim g limημ = lim f e + 5 = lim f e + lim f = Όμως η f είναι συνεχής στο άρα f = lim f = β) Από τη σχέση () έχουμε ότι f = g ημ + e f f Για να είναι η f παραγωγίσιμη στο αρκεί να υπάρχει το όριο lim να είναι πραγματικός αριθμός και f f f f g ημ + e Είναι lim = lim = lim = lim g ημ e ημ e lim + lim = lim g lim + lim () Είναι ημ ημ lim = lim = = και lim e είναι απροσδιοριστία της μορφής άρα σύμφωνα με τον κανόνα του De l Hospital είναι Θεολόγης Καρκαλέτσης teomail@schgr

46 44 Θέματα Πανελληνίων στα μαθηματικά κατεύθυνσης 9 ( e ) e ' e lim = lim = lim = ' f f Η σχέση () μας δίνει lim = 5 + = Άρα η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη στο γ) Είναι h' = e f ' = e f + e f' άρα h' = e f + e f' = + f' = f' Από τη σχέση h' ( ) = f' ( ) συμπεραίνουμε ότι εφαπτομένες των γραφικών παραστάσεων των συναρτήσεων στα σημεία ( ) B,h αντίστοιχα είναι παράλληλες A,f και 4 Η τιμή P (σε χιλιάδες δραχμές) ενός προϊόντος, t μήνες μετά την εισαγωγή του στην αγορά, δίνεται από τον τύπο: t 6 P( t) = 4+ 5 t + 4 α) Να βρείτε την τιμή του προϊόντος τη στιγμή της εισαγωγής του στην αγορά β) Να βρείτε το χρονικό διάστημα, στο οποίο η τιμή του προϊόντος συνεχώς αυξάνεται γ) Να βρείτε τη χρονική στιγμή κατά την οποία η τιμή του προϊόντος γίνεται μέγιστη δ) Να δείξετε ότι η τιμή του προϊόντος μετά από κάποια χρονική στιγμή συνεχώς μειώνεται, χωρίς όμως να μπορεί να γίνει μικρότερη από την τιμή του προϊόντος τη στιγμή της εισαγωγής του στην αγορά Πανελλαδικές (Επαναληπτικές) Θεολόγης Καρκαλέτσης teomail@schgr

47 Διαφορικός λογισμός 45 Λύση α) Είναι P = 4 + = 4 = 4 = = = 3, Άρα η τιμή του προϊόντος τη στιγμή της εισαγωγής του στην αγορά είναι 3,4 χιλιάδες δραχμές δηλαδή 34 δραχμές β) Είναι P' ( t) t + ( t 6) t t + t + t t + t + = 4 = 4 = t + t + t P' t = t + t+ = t = ή t = 4 Σύμφωνα με τον διπλανό πίνακα και με 5 + τον περιορισμό ότι t συμπεραίνουμε f' ότι το χρονικό διάστημα, στο οποίο η + τιμή του προϊόντος συνεχώς αυξάνεται f είναι για 5 t, γ) Η συνάρτηση είναι γνησίως αύξουσα στο 5, και γνησίως φθίνουσα στο 5, + άρα η τιμή του προϊόντος γίνεται μέγιστη όταν 5 t = μήνες t 6 t 6 t lim P t = lim 4 + = 4 + lim = 4 + lim = 4 + = t t + t δ) Είναι t + t + t + t + Επομένως η τιμή του προϊόντος μειώνεται μετά από τους πρώτους 5,5 = μήνες και δεν μπορεί να γίνει μικρότερη από 4 χιλιάδες δραχμές άρα είναι πάντα μεγαλύτερη από την αρχική τιμή του προϊόντος (34 δραχμές) Θεολόγης Καρκαλέτσης teomail@schgr

48 46 Θέματα Πανελληνίων στα μαθηματικά κατεύθυνσης 9 5 Δίνεται η συνάρτηση f με τύπο: f, όπου α πραγματικός αριθμός = + α 3 α) Να βρείτε την τιμή του πραγματικού αριθμού α, ώστε η συνάρτηση f να έχει κατακόρυφη ασύμπτωτη την ευθεία = 4 β) Να βρείτε την τιμή του πραγματικού αριθμού α, ώστε η εφαπτομένη της γραφικής παράστασης της f στο σημείο Μ(, ) να διέρχεται από το σημείο Α(, 3) γ) Αν α >, να αποδείξετε ότι υπάρχει αριθμός (,) τέτοιος, ώστε η εφαπτομένη της γραφικής παράστασης της f στο σημείο με τετμημένη, να είναι παράλληλη προς τον άξονα Λύση α) Αρκεί lim f = + ή lim f 4 4 = Πανελλαδικές (Επαναληπτικές) 3 + f f α 3 Είναι = = + α lim f α = lim 3 + lim f 4 α = Αν το 4 α είναι διάφορο του μηδενός τότε το πρώτο μέλος είναι ίσο με + ή με και όχι με 6 Άρα για να ισχύει η ισότητα πρέπει να είναι 4 α = α = 4 β) f' = = 3 α 3 α 3 3α 3 ( α) ( α) = α + 3α ( α) άρα f' ( ) α + 3α α = = = α ( α) ( α ) α α Η εφαπτομένη της C f στο Μ(, ) είναι y = ( ) y = ( ) Το σημείο Α(, 3) ανήκει στην εφαπτομένη άρα επαληθεύει την εξίσωσή της 3 3 = 3 = 3α 3 = 3 α = α α Άρα ισχύει Θεολόγης Καρκαλέτσης teomail@schgr

49 Διαφορικός λογισμός 47 γ) Είναι f' = + α 3α ( α) Έστω η συνάρτηση g α 3α Για την συνάρτηση g ισχύει ότι: η g είναι συνεχής στο [, ] = + με, g g = α + 3α α + 3α = α α + < αφού α > και α + < (ισχύει α > ) Επομένως σύμφωνα με το θεώρημα Bolzano υπάρχει ένα τουλάχιστον (,) τέτοιο ώστε g( ) = δηλαδή ( ) Επομένως υπάρχει αριθμός (,) f' = τέτοιος, ώστε η εφαπτομένη της γραφικής παράστασης της f στο σημείο με τετμημένη, να είναι παράλληλη προς τον άξονα 6 Σε έναν διαγωνισμό ενός Οργανισμού για την πρόσληψη προσωπικού, συγκεντρώθηκαν γραπτά υποψηφίων Κάθε γραπτό διορθώνεται από δύο διαφορετικούς βαθμολογητές Κάθε βαθμολογητής διορθώνει 4 φακέλους των 5 γραπτών την ημέρα Για την διόρθωση κάθε γραπτού ο βαθμολογητής αμείβεται δραχμές Τη διόρθωση συντονίζουν δύο επόπτες που αμείβονται με 4 δραχμές την ημέρα Στο τέλος της διόρθωσης όλων των γραπτών, κάθε βαθμολογητής παίρνει επιπλέον ως επίδομα δραχμές ανεξάρτητα από τον αριθμό των ημερών που απασχολήθηκε α) Να αποδείξετε ότι το κόστος Κ() σε χιλιάδες δραχμές για τη διόρθωση όλων των γραπτών δίνεται από τη συνάρτηση: 6 K = όπου ο αριθμός των βαθμολογητών που απασχολούνται β) Πόσοι πρέπει να είναι οι βαθμολογητές, ώστε το κόστος της διόρθωσης να είναι ελάχιστο; Θεολόγης Καρκαλέτσης teomail@schgr

50 48 Θέματα Πανελληνίων στα μαθηματικά κατεύθυνσης 9 γ) Να βρείτε το ελάχιστο κόστος του ερωτήματος (β) και τον αριθμό Λύση των ημερών που απασχολήθηκαν οι βαθμολογητές για τη διόρθωση των γραπτών Πανελλαδικές (Επαναληπτικές) α) Το κόστος της διόρθωσης των γραπτών είναι = 4 δραχμές = 4 χιλιάδες δραχμές Ο κάθε βαθμολογητής διορθώνει γραπτά την ημέρα άρα τα = γραπτά θα διορθωθούν από τους βαθμολογητές σε = ημέρες 6 6 Οι δύο επόπτες θα πληρωθούν 4 = = χιλιάδες δραχμές Επιπλέον οι βαθμολογητές θα πάρουν επίδομα δραχμές = χιλιάδες δραχμές Έτσι, το συνολικό κόστος είναι β) Είναι 6 6 K = = K' = + = = = = = ± 6 K' 6 4 Όμως είναι άρα είναι = 4 Από τον διπλανό πίνακα συμπεραίνουμε ότι για να είναι το κόστος της διόρθωσης ελάχιστο πρέπει οι βαθμολογητές να είναι f + f 6 γ) Είναι K ( 4) = = ( ) = 48 4 χιλιάδες δραχμές Οι ημέρες που απασχολήθηκαν οι βαθμολογητές για τη βαθμολόγηση των γραπτών ήταν 5 4 = Θεολόγης Καρκαλέτσης teomail@schgr

51 Διαφορικός λογισμός 49 7 Για μία συνάρτηση f, που είναι παραγωγίσιμη στο σύνολο των πραγματικών αριθμών, ισχύει ότι: 3 3 f βf γf = + για κάθε, όπου β, γ πραγματικοί αριθμοί με β < 3γ α) Να δείξετε ότι η συνάρτηση f δεν έχει ακρότατα β) Να δείξετε ότι η συνάρτηση f είναι γνησίως αύξουσα γ) Να δείξετε ότι υπάρχει μοναδική ρίζα της εξίσωσης f = στο Λύση ανοικτό διάστημα (, ) Πανελλαδικές,f α) Έστω ότι η συνάρτηση παρουσιάζει ακρότατο σε ένα σημείο o ( o) Επομένως σύμφωνα με το θεώρημα Fermat θα είναι f' ( o ) = Παραγωγίζουμε τη δοσμένη σχέση και έχουμε: ' + + = ( + ) 3 3 f βf γf 6 ' 3f f ' + βf f' + γf' = () Για = η παραπάνω σχέση γίνεται o 3f f ' + βf f' + γf' = o o o o o o o f' ( o ) = άρα 3f ( o) f '( o) + βf( o) f' ( o) + γf' ( o ) = o o = o o Είναι Δ = = 6 7 = 56 < άρα η παραπάνω εξίσωση είναι αδύνατη, δηλαδή δεν υπάρχει o που να την επαληθεύει Επομένως η συνάρτηση δεν έχει ακρότατα β) Η σχέση () δίνει f' 3f + βf + γ = () Η δεν έχει ρίζες άρα είναι ομόσημη του 3, επομένως είναι > για κάθε Επίσης η + + έχει 3f βf γ Δ = 4β γ = 4 β 3γ < άρα είναι Θεολόγης Καρκαλέτσης teomail@schgr

52 5 Θέματα Πανελληνίων στα μαθηματικά κατεύθυνσης 9 ομόσημη του 3, επομένως 3f + βf + γ > για κάθε Από τα παραπάνω και τη σχέση () συμπεραίνουμε ότι f' > για κάθε άρα η f είναι γνησίως αύξουσα γ) Για = η δοσμένη σχέση δίνει f f + βf + γ = + + = f βf γf 6 Η παράσταση μέσα στην αγκύλη είναι μεγαλύτερη του μηδενός άρα f( ) < Για = η δοσμένη σχέση δίνει + + = f βf γf 6 f f + βf + γ = 4 Η παράσταση μέσα στην αγκύλη είναι μεγαλύτερη του μηδενός άρα f( ) > Η συνάρτηση f είναι συνεχής στο [, ] ως παραγωγίσιμη και f( ) f( ) <, άρα σύμφωνα με το θεώρημα Bolzano η εξίσωση f = έχει μία τουλάχιστον ρίζα στο (, ) Όμως η f είναι γνησίως αύξουσα άρα έχει μία το πολύ ρίζα, επομένως η εξίσωση f = έχει μία ακριβώς ρίζα στο (, ) 8 Δίνεται η συνάρτηση: f = e α) Να υπολογίσετε το όριο: lim + α, ( e + ) ln( ), (,) + β) Να βρείτε το α ώστε η συνάρτηση f να είναι συνεχής στο = γ) Για α = να δείξετε ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον ξ (,) τέτοιο, ώστε η εφαπτομένη της γραφικής παράστασης της f στο A ( ξ,f( ξ )) να είναι παράλληλη προς τον άξονα Πανελλήνιες (Επαναληπτικές) Θεολόγης Καρκαλέτσης teomail@schgr

53 Διαφορικός λογισμός 5 Λύση α) Είναι της μορφής άρα σύμφωνα με τον κανόνα του De l Hospital είναι: + ( ) + e ' + e e lim = lim = lim = ' ( ) β) Η f είναι συνεχής στο o = άρα lim f f ( ) = Επομένως lim f = lim f = f ( ) Είναι f( ) α lim f + = + = + Επίσης lim f = lim ( e ) ln( ) = lim ( ) ln( ) e Από το (α) ερώτημα ξέρουμε ότι lim = + e Ακόμη lim ( ) ln( ) + ' ln( ) + ln( ) = lim = lim = lim = lim ' ( ) = ( ) ( ) ( ) Άρα lim f = = + Επομένως + α = άρα α = γ) Είναι f( ) ( ) Άρα η f είναι: + f = e ln = = e = + = και συνεχής στο [, ] παραγωγίσιμη στο (, ) f( ) = f = επομένως σύμφωνα με το θεώρημα Rolle υπάρχει ένα τουλάχιστον ξ (,) τέτοιο ώστε f' ( ξ) = Θεολόγης Καρκαλέτσης teomail@schgr

54 5 Θέματα Πανελληνίων στα μαθηματικά κατεύθυνσης 9 9 Έστω οι συναρτήσεις f, g με πεδίο ορισμού το Δίνεται ότι η συνάρτηση της σύνθεσης f α) Να δείξετε ότι η g είναι g είναι β) Να δείξετε ότι η εξίσωση: Λύση ακριβώς δύο θετικές και μία αρνητική ρίζα α) Η f g είναι άρα για, ισχύει 3 ( ) g f + = g f + έχει ( ) f g = f g f g = f g = Για, έχουμε ( ) g = g f g = f g Πανελλήνιες Όπως δείξαμε παραπάνω η διπλανή σχέση έχει ως συμπέρασμα ότι =, άρα η g είναι β) Η συνάρτηση g είναι, όπως δείξαμε στο (α) ερώτημα άρα είναι: ( ) g f + = g f + f + = f + = 3 3 = 3 Έστω η συνάρτηση h = 3 + με Είναι h' 3 3 3( ) Είναι h' 3( ) = = = = = ή = Στο διάστημα (, η συνάρτηση είναι γνησίως αύξουσα άρα η h έχει μία το πολύ ρίζα Επίσης είναι lim h ( ) = και h( ) = 3 Άρα το σύνολο τιμών της h είναι το (, Το ανήκει στο σύνολο τιμών άρα η h έχει μία τουλάχιστον ρίζα Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι η h έχει μία ακριβώς ρίζα στο (, ) (Δεν γράφουμε κλειστό διάστημα γιατί είναι h( ) ) + h + + h Θεολόγης Καρκαλέτσης teomail@schgr

55 Διαφορικός λογισμός 53 Στο διάστημα, η συνάρτηση είναι γνησίως φθίνουσα άρα η h έχει μία το πολύ ρίζα Επίσης είναι h( ) = 3 και h = Το ανήκει στο σύνολο τιμών άρα η h έχει μία τουλάχιστον ρίζα Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι η h έχει μία ακριβώς ρίζα στο (, ) Στο διάστημα, + ) η συνάρτηση είναι γνησίως αύξουσα άρα η h έχει μία το πολύ ρίζα Επίσης είναι h = και lim h = + Άρα το σύνολο + τιμών της h είναι το, + ) Το ανήκει στο σύνολο τιμών άρα η h έχει μία τουλάχιστον ρίζα Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι η h έχει μία ακριβώς ρίζα στο (, + )(Δεν γράφουμε κλειστό διάστημα γιατί είναι h ) Δίνεται η συνάρτηση f: με f = z + z + z, όπου z = α+ βi με α,β και α α) Να βρείτε τα όρια: lim f ( ), lim f + β) Να βρείτε τα ακρότατα της f όταν z+ > z γ) Να βρείτε το σύνολο τιμών και το πλήθος των ριζών της f Λύση α) Είναι f Πανελλήνιες (Επαναληπτικές) z + z z z + z + z = = + z + α + β α βi α+ βi + α+ βi + α βi α + β + α β = = + α + β + α + β = 4α + α + β 4α 4α 4α lim f = lim = lim = lim = και + α + β Επομένως Θεολόγης Καρκαλέτσης teomail@schgr

56 54 Θέματα Πανελληνίων στα μαθηματικά κατεύθυνσης 9 4α 4α 4α lim f = lim = lim = lim = + α + β β) Είναι z+ > z z+ > z ( z+ )( z + ) > ( z )( z ) zz + z+ z + > zz z z + z+ z > α > α > 4α + α + β f = f' = 4α + α + β + α + β Από το (α) ερώτημα είναι α + β f' = 4α + α + β Είναι f' = = ± α + β και α >, άρα τα ακρότατα της f είναι α + β α + β + f + + f τα α + β και γ) Είναι α lim f + β =, f ( α β ) 4α α + β α f α + β = = α + β + α + β α + β 4α α + β α + = = α + β + α + β α + β και Επομένως το σύνολο τιμών της f είναι το α α, α + β α + β Έστω μία συνάρτηση f συνεχής σ ένα διάστημα α,β συνεχή δεύτερη παράγωγο στο ( α,β ) Αν ισχύει που έχει f α = f β = και υπάρχουν αριθμοί γ ( α,β), δ ( α,β), έτσι ώστε αποδείξετε ότι: f γ f δ <, να α) Υπάρχει μία τουλάχιστον ρίζα της εξίσωσης f = στο διάστημα ( α,β ) β) Υπάρχουν σημεία ξ,ξ ( α,β) τέτοια ώστε f'' ( ξ ) > f'' ξ < και Θεολόγης Καρκαλέτσης teomail@schgr

57 Διαφορικός λογισμός 55 γ) Υπάρχει ένα τουλάχιστον σημείο καμπής της γραφικής παράστασης της f Πανελλήνιες 3 Λύση α) Έστω ότι γ < δ Το διάστημα [γ, δ] είναι υποσύνολο του [α, β] Η συνάρτηση είναι συνεχής στο [γ, δ] αφού είναι συνεχής στο [α, β] και ισχύει f ( γ) f ( δ) < άρα σύμφωνα με το θεώρημα Bolzano υπάρχει μία τουλάχιστον ρίζα της εξίσωσης f = στο (γ, δ) άρα και στο (α, β) Αν ήταν δ < γ τότε θα εκτελούσαμε την παραπάνω διαδικασία στο [δ, γ] Αν ήταν γ = δ τότε από τη σχέση f ( γ) f ( δ) < έχουμε άτοπο f γ < που είναι β) Είναι f ( γ) f ( δ) < Υποθέτουμε ότι f ( γ) < και f ( δ) > Στην αντίθετη περίπτωση τα συμπεράσματα είναι τα ίδια ακριβώς Η f είναι συνεχής στο [α, γ] και παραγωγίσιμη στο (α, γ) άρα σύμφωνα με το θεώρημα Μέσης Τιμής υπάρχει ( α, γ) τέτοιο ώστε f γ f α f γ f' ( ) = = < () γ α γ α Ομοίως η f είναι συνεχής στο [γ, o ] και παραγωγίσιμη στο (γ, o ) άρα σύμφωνα με το θεώρημα Μέσης Τιμής υπάρχει ( γ, ) f f γ f γ o f' = = > γ α γ α τέτοιο ώστε o () Για την συνάρτηση f ξέρουμε ότι είναι συνεχής στο [, ] και παραγωγίσιμη στο (, ) άρα σύμφωνα με το θεώρημα Μέσης Τιμής υπάρχει ξ (,) τέτοιο ώστε f' ( ) f' = > f'' ξ Θεολόγης Καρκαλέτσης teomail@schgr

58 56 Θέματα Πανελληνίων στα μαθηματικά κατεύθυνσης 9 Με τον ίδιο τρόπο συμπεραίνουμε ότι υπάρχει (,δ) f δ f f δ o f' 3 = = > δ δ o o f β f δ f δ f' ( 4 ) = = < β δ β δ και ( δ,β) 4 τέτοιο ώστε 3 o τέτοιο ώστε Για την συνάρτηση f ξέρουμε ότι είναι συνεχής στο [ 3, 4 ] και παραγωγίσιμη στο ( 3, 4 ) άρα σύμφωνα με το θεώρημα Μέσης Τιμής υπάρχει ξ (,) τέτοιο ώστε f' ( ) f' 4 3 f'' ξ = < Για την f ξέρουμε ότι είναι συνεχής στο [ξ, ξ ] και ότι ισχύει f'' ( ξ) f'' ( ξ ) < Άρα σύμφωνα με το θεώρημα Bolzano υπάρχει ξ o ( ξ,ξ ) τέτοιο ώστε f'' ( ξ ο ) = Άρα το σημείο ξ,f( ξ ) είναι πιθανό σημείο καμπής της συνάρτησης f ( ο ο ) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η άσκηση ζητάει να αποδείξουμε ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον σημείο καμπής της f Το μόνο που μπορούμε να αποδείξουμε είναι ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον πιθανό σημείο καμπής της f Δίνεται η συνάρτηση f:, με συνεχή παράγωγο για την οποία ισχύουν οι σχέσεις: f = f( ) και f' για κάθε α) Να αποδείξετε ότι η f είναι γνησίως μονότονη β) Να αποδείξετε ότι η εξίσωση f = έχει μοναδική ρίζα γ) Έστω η συνάρτηση g f = Να αποδείξετε ότι η εφαπτομένη f' της γραφικής παράστασης της g στο σημείο στο οποίο αυτή τέμνει τον άξονα, σχηματίζει με αυτόν γωνία 45 ο Πανελλήνιες (Επαναληπτικές) 3 Θεολόγης Καρκαλέτσης teomail@schgr

59 Διαφορικός λογισμός 57 Λύση α) Η f' έχει συνεχή παράγωγο στο Ακόμη είναι f' για κάθε άρα η f' δεν έχει ρίζες Επομένως η f' διατηρεί σταθερό πρόσημο στο Άρα η f είναι γνησίως μονότονη β) Η f είναι γνησίως μονότονη στο άρα έχει μία το πολύ ρίζα Για = η δοσμένη σχέση μας δίνει το είναι ρίζα της συνάρτησης Άρα η εξίσωση f = έχει μοναδική ρίζα (το = ) γ) Είναι f g = = f = = f' ο Επομένως αρκεί να αποδείξουμε ότι g' ( ) = εφ45 = Είναι f = f f = f = άρα f g g( ) f' f g' = lim = lim = lim lim f' f f = lim lim = f '( ) = f' f' 3 Δίνεται η συνάρτηση f με τύπο f = ln α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης f, να μελετήσετε την μονοτονία της και να βρείτε τα ακρότατα β) Να μελετήσετε την f ως προς την κυρτότητα και να βρείτε τα σημεία καμπής γ) Να βρείτε το σύνολο τιμών της f Λύση α) Πρέπει >, άρα το πεδίο ορισμού της f είναι το (,+ ) Είναι f' ln ln ( ln ) = + = + = + Πανελλήνιες 4 Θεολόγης Καρκαλέτσης teomail@schgr

ΜΑΙΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ ο 5 + i Α. Δίνεται ο μιγαδικός αριθμός z =. + i α) Να γράψετε τον z στη μορφή α + βi, α, β IR. Στην παρ

ΜΑΙΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ ο 5 + i Α. Δίνεται ο μιγαδικός αριθμός z =. + i α) Να γράψετε τον z στη μορφή α + βi, α, β IR. Στην παρ ΜΑΙΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ ο 5 + i Α. Δίνεται ο μιγαδικός αριθμός z =. + i α) Να γράψετε τον z στη μορφή α + βi, α, β IR. Στην παρακάτω ερώτηση να γράψετε τη σωστή απάντηση. δ) Το z

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικές λύσεις όλων των θεµάτων στα Μαθηµατικά των Πανελλαδικών εξετάσεων και των Επαναληπτικών εξετάσεων Θεολόγης Καρκαλέτσης

Αναλυτικές λύσεις όλων των θεµάτων στα Μαθηµατικά των Πανελλαδικών εξετάσεων και των Επαναληπτικών εξετάσεων Θεολόγης Καρκαλέτσης Αναλυτικές λύσεις όλων των θεµάτων στα Μαθηµατικά των Πανελλαδικών εξετάσεων και των Επαναληπτικών εξετάσεων 3 Θεολόγης Καρκαλέτσης Μαθηµατικός teomail@sch.gr Πρόλογος Στο βιβλίο αυτό περιέχονται όλα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ σε μια σελίδα Α4 ανά έτος.. προσαρμοσμένα στις επιταγές του ΔΝΤ (IMF:.4o μεσοπρόθεσμο.) ( WWF:.εξοικονόμηση πόρων.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ σε μια σελίδα Α4 ανά έτος.. προσαρμοσμένα στις επιταγές του ΔΝΤ (IMF:.4o μεσοπρόθεσμο.) ( WWF:.εξοικονόμηση πόρων. ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ σε μια σελίδα Α4 ανά έτος.. προσαρμοσμένα στις επιταγές του ΔΝΤ (IMF:.4o μεσοπρόθεσμο.) ( WWF:.εξοικονόμηση πόρων.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ TEXΝΟΛΟΓ. 5... ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ., τότε η f είναι πάντοτε συνεχής στο x., τότε η f είναι συνεχής στο x.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ., τότε η f είναι πάντοτε συνεχής στο x., τότε η f είναι συνεχής στο x. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας την ένδειξη σωστό ή λάθος δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Θ.Rolle Θ.Μ.T. Συνέπειες Θ.Μ.Τ

Θ.Rolle Θ.Μ.T. Συνέπειες Θ.Μ.Τ Θέματα Πανελλαδικών 000-05 στις Παραγώγους Εφαπτομένη Έστω η συνάρτηση f :, με f 000 ln Έστω η συνάρτηση Έστω c > 000 και έστω ότι η ευθεία y = c και η C f τέμνονται σε δύο διαφορετικά σημεία Α,Β του επιπέδου

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ Ο συντελεστής διεύθυνσης της εφαπτοµένης της γραφικής παράστασης τη f(x) στο σηµείο x ο είναι f x ) (Μονάδες 4)

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ Ο συντελεστής διεύθυνσης της εφαπτοµένης της γραφικής παράστασης τη f(x) στο σηµείο x ο είναι f x ) (Μονάδες 4) Αµυραδάκη, Νίκαια (-493576) ΘΕΜΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 3 Α. Πότε µια συνάρτηση f λέγεται παραγωγίσιµη στο ο ; Β. Τι σηµαίνει γεωµετρικά το θεώρηµα Rolle ; Γ. Να αποδείξετε ότι ( ) a = a ln a (Μονάδες 5) (Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α A. Έστω μια συνάρτηση f, η οποία είναι ορισμένη σε ένα κλειστό διάστημα [α,β]. Αν η f είναι συνεχής στο [α,β]

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 2002 ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 2002 ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ ο Α) Έστω η συνάρτηση f, η οποία είναι συνεχής στο διάστημα [α,β] με f(α) f(β). Να αποδείξετε ότι για κάθε αριθμό η μεταξύ των f(α) και

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α Τ Α Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

Θ Ε Μ Α Τ Α Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θ Ε Μ Α Τ Α Π Ρ Ο Α Γ Ω Γ Ι Κ Ω Ν Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ - 3 Α Π Ο Λ Υ Τ Η Ρ Ι Ε Σ Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ Θ Ε Τ Ι Κ Η Κ Α Τ Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η ΘΕΜΑ ο : Α.. Αν η

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Πανελλαδικών στις Παραγώγους. Εφαπτομένη

Θέματα Πανελλαδικών στις Παραγώγους. Εφαπτομένη Θέματα Πανελλαδικών 000-04 στις Παραγώγους Εφαπτομένη Έστω η συνάρτηση f :, με f 000 ln Έστω c > 000 και έστω ότι η ευθεία y = c και η C f τέμνονται σε δύο διαφορετικά σημεία Α,Β του επιπέδου Να αποδείξετε

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρία στα Μαθηματικά κατεύθυνσης της Γ Λυκείου

Η Θεωρία στα Μαθηματικά κατεύθυνσης της Γ Λυκείου Η Θεωρία στα Μαθηματικά κατεύθυνσης της Γ Λυκείου wwwaskisopolisgr έκδοση 5-6 wwwaskisopolisgr ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ 5 Τι ονομάζουμε πραγματική συνάρτηση; Έστω Α ένα υποσύνολο του Ονομάζουμε πραγματική συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΔΕΥΤΕΡΑ 5 MAΪΟΥ 5 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α A Έστω μια συνάρτηση f, η οποία

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Τεστ προετοιμασίας Θέμα 1 ο

1 ο Τεστ προετοιμασίας Θέμα 1 ο ο Τεστ προετοιμασίας Θέμα ο Σε κάθε μια από τις ακόλουθες προτάσεις αφού πρώτα σημειώσετε το Σ (σωστή) ή το Λ (λανθασμένη), στη συνέχεια να δώσετε μια σύντομη τεκμηρίωση της όποιας απάντησή σας Αν για

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Εξετάσεων Γ Λυκείου Μαθηµατικά Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης

Θέµατα Εξετάσεων Γ Λυκείου Μαθηµατικά Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Θέµατα Εξετάσεων Γ Λυκείου Μαθηµατικά Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης 000-05 Περιεχόµενα Θέµατα Επαναληπτικών 05............................................. 3 Θέµατα 05......................................................

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ÔÑÉÐÔÕ Ï

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ÔÑÉÐÔÕ Ï ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 3 Ε_3.Μλ3ΘΤ(ε) ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. σε µια σελίδα Α4 ανά έτος.. προσαρµοσµένα στις επιταγές του ΝΤ MΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΟΜΟΓΕΝΩΝ 05 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. σε µια σελίδα Α4 ανά έτος.. προσαρµοσµένα στις επιταγές του ΝΤ MΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΟΜΟΓΕΝΩΝ 05 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ σε µια σελίδα Α4 ανά έτος.. προσαρµοσµένα στις επιταγές του ΝΤ (IMF: 4o µεσοπρόθεσµο.) ( WWF:.εξοικονόµηση πόρων.) MΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΟΜΟΓΕΝΩΝ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ... ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΟΜΟΓΕΝΩΝ 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

Τελευταία Επανάληψη. την ευθεία x=1 και τoν x x. 2 1 x. Λύση. x 2 1 x 0, άρα. x 1 x. x x 1. γ) x 1 e x x 1 x e ln x 1 x f x.

Τελευταία Επανάληψη. την ευθεία x=1 και τoν x x. 2 1 x. Λύση. x 2 1 x 0, άρα. x 1 x. x x 1. γ) x 1 e x x 1 x e ln x 1 x f x. Δίνεται η συνάρτηση ln Τελευταία Επανάληψη α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της β) Να μελετήσετε την ως προς την μονοτονία της γ) Να βρείτε το πλήθος των ριζών της εξίσωσης e, δ) Να υπολογίσετε το εμβαδόν

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 10: ΕΥΡΕΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΚΡΟΤΑΤΩΝ

ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 10: ΕΥΡΕΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΚΡΟΤΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο: ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ : ΕΥΡΕΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΚΡΟΤΑΤΩΝ [Ενότητα Προσδιορισμός των Τοπικών Ακροτάτων - Θεώρημα Εύρεση Τοπικών Ακροτάτων του κεφ..7 Μέρος Β του σχολικού βιβλίου]. ΑΣΚΗΣΕΙΣ Άσκηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ :3

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ :3 ΘΕΜΑ Α ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ :3 Α. Να αποδείξετε ότι, αν μία συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη σ ένα σημείο, τότε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Παύλος Βασιλείου

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Παύλος Βασιλείου ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Παύλος Βασιλείου Σε όλους αυτούς που παλεύουν για έναν καλύτερο κόσμο ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ-ΟΡΙΟ-ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ -ΟΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Σ-Λ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟY. 0, τότε είναι και παραγωγίσιμη στο σημείο αυτό.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Σ-Λ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟY. 0, τότε είναι και παραγωγίσιμη στο σημείο αυτό. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Σ-Λ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟY Αν μια συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη σ ένα σημείο, τότε είναι και συνεχής στο σημείο αυτό Αν μια συνάρτηση f είναι συνεχής σ ένα

Διαβάστε περισσότερα

lim f(x) =, τότε f(x)<0 κοντά στο x Επιμέλεια : Ταμπούρης Αχιλλέας M.Sc. Mαθηματικός 1

lim f(x) =, τότε f(x)<0 κοντά στο x Επιμέλεια : Ταμπούρης Αχιλλέας M.Sc. Mαθηματικός 1 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΔΕΥΤΕΡΑ 8 ΜΑΪΟΥ 0 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΘΕΜΑ Α Α.

Διαβάστε περισσότερα

1. Για οποιουσδήποτε μιγαδικούς z 1, z 2 με Re (z 1 + z 2 ) = 0, ισχύει: Re (z 1 ) + Re (z 2 ) = 0

1. Για οποιουσδήποτε μιγαδικούς z 1, z 2 με Re (z 1 + z 2 ) = 0, ισχύει: Re (z 1 ) + Re (z 2 ) = 0 ΣΩΣΤΑ ΛΑΘΟΣ. Για οποιουσδήποτε μιγαδικούς z, z με Re (z + z ) = 0, ισχύει: Re (z ) + Re (z ) = 0. Ισχύει η ισοδυναμία : i κ = i λ κ = λ για κάθε κ., λ ακεραίους αριθμούς. 3. Για κάθε μιγαδικό αριθμό z

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ & ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ & ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ & ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ Επιμέλεια: Βασίλης Κράνιας wwwe-mathsgr ΑΝΑΛΥΣΗ Τι ονομάζουμε πραγματική συνάρτηση Έστω Α ένα υποσύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

Α. ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ Θέματα τύπου Σωστό-Λάθος στις Πανελλαδικές Εξετάσεις από το 2000 έως 204 χωρισμένα σε Κεφάλαια Α. ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ. Για κάθε μιγαδικό αριθμό z 0 ορίζουμε z 0 = 2. Για κάθε μιγαδικό αριθμό z ισχύει: α.

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α

Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Έστω µια συνάρτηση f παραγωγίσιµη σ ένα διάστηµα (α, β), µε εξαίρεση ίσως ένα σηµείο του, στο

Διαβάστε περισσότερα

Οι ασκήσεις βασίζονται στο αξιόλογο φυλλάδιο του Μαθηματικού Μιλτ. Παπαγρηγοράκη, από τις σημειώσεις του για το 4ο Γενικό Λύκειο Χανίων [ <

Οι ασκήσεις βασίζονται στο αξιόλογο φυλλάδιο του Μαθηματικού Μιλτ. Παπαγρηγοράκη, από τις σημειώσεις του για το 4ο Γενικό Λύκειο Χανίων [ < Οι ασκήσεις βασίζονται στο αξιόλογο φυλλάδιο του Μαθηματικού Μιλτ. Παπαγρηγοράκη, από τις σημειώσεις του για το 4ο Γενικό Λύκειο Χανίων [008-009 < Mathematica.gr], τον οποίο κι ευχαριστώ ιδιαίτερα για

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 00 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ Α A. Έστω μια συνάρτηση ορισμένη σε ένα διάστημα. Αν F είναι μια παράγουσα της στο, τότε να αποδείξετε ότι:

Διαβάστε περισσότερα

********* Β ομάδα Κυρτότητα Σημεία καμπής*********

********* Β ομάδα Κυρτότητα Σημεία καμπής********* ********* Β ομάδα Κυρτότητα Σημεία καμπής********* 5 Για την δύο φορές παραγωγίσιμη στο R συνάρτηση ισχύει: e για κάθε R. Να αποδείξετε ότι η γραφική παράσταση της δεν παρουσιάζει σημείο καμπής. Υποθέτουμε

Διαβάστε περισσότερα

5ο Επαναληπτικό διαγώνισμα στα Μαθηματικά κατεύθυνσης της Γ Λυκείου Θέμα A

5ο Επαναληπτικό διαγώνισμα στα Μαθηματικά κατεύθυνσης της Γ Λυκείου Θέμα A 5ο Επαναληπτικό διαγώνισμα στα Μαθηματικά κατεύθυνσης της Γ Λυκείου 7-8 Θέμα A A Έστω μια συνάρτηση f παραγωγίσιμη σ ένα διάστημα στο οποίο όμως η f είναι συνεχής Αν η f διατηρεί πρόσημο στο α,,β ότι το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ο.Ε.Φ.Ε ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ÏÅÖÅ. x και f ( x ) >, τότε f ( ) 0

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ο.Ε.Φ.Ε ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ÏÅÖÅ. x και f ( x ) >, τότε f ( ) 0 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ο.Ε.Φ.Ε. 3 ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Θέµα ο Α. α) Έστω η συνάρτηση ( ) στο R και ισχύει: f '( ) ηµ f = συν. Να αποδείξετε ότι η f είναι παραγωγίσιµη

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις των θεμάτων των Πανελλαδικών Εξετάσεων στα Μαθηματικά Προσανατολισμού 2016

Λύσεις των θεμάτων των Πανελλαδικών Εξετάσεων στα Μαθηματικά Προσανατολισμού 2016 Λύσεις των θεμάτων των Πανελλαδικών Εξετάσεων στα Μαθηματικά Προσανατολισμού 16 ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

5o Επαναληπτικό Διαγώνισμα 2015 Διάρκεια: 3 ώρες

5o Επαναληπτικό Διαγώνισμα 2015 Διάρκεια: 3 ώρες ΘΕΜΑ A 5o Επαναληπτικό Διαγώνισμα 5 Διάρκεια: 3 ώρες A Έστω μια συνάρτηση f παραγωγίσιμη σ ένα διάστημα (, ), με εξαίρεση ίσως ένα σημείο του,στο οποίο όμως η f είναι συνεχής Να αποδείξετε ότι Αν f ()

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΓΑ ΙΚΟΙ. 3. Για κάθε z 1, z 2 C ισχύει z1 + z2 = z1 + z2. 4. Για κάθε z C ισχύει z z 2 z. 5. Για κάθε µιγαδικό z ισχύει: 6.

ΜΙΓΑ ΙΚΟΙ. 3. Για κάθε z 1, z 2 C ισχύει z1 + z2 = z1 + z2. 4. Για κάθε z C ισχύει z z 2 z. 5. Για κάθε µιγαδικό z ισχύει: 6. ΜΙΓΑ ΙΚΟΙ 1 Για κάθε z 1, z 2 C ισχύει z1 z2 z1 z2 1 2 Για κάθε z 1, z 2 C ισχύει z1 z2 z1 z2 3 Για κάθε z 1, z 2 C ισχύει z1 + z2 = z1 + z2 4 Για κάθε z C ισχύει z z 2 z 5 Για κάθε µιγαδικό z ισχύει:

Διαβάστε περισσότερα

α) () z i z iz i Αν z i τότε i( yi) i + + y y y ( y) i i y + 4y + 4, y y 4. Άρα z i. 4 β) ( z) z i z z i z ( i) z, οπότε ( z ) i z z Άρα z z γ) Αν z τ

α) () z i z iz i Αν z i τότε i( yi) i + + y y y ( y) i i y + 4y + 4, y y 4. Άρα z i. 4 β) ( z) z i z z i z ( i) z, οπότε ( z ) i z z Άρα z z γ) Αν z τ Λυμένα θέματα στους Μιγαδικούς αριθμούς. Δίνονται οι μιγαδικοί z, w και u z w. α) Να αποδείξετε ότι ο μιγαδικός z είναι φανταστικός αν και μόνο αν ισχύει z z. β) Αν για τους z και w ισχύει: z + w z w,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ 2014 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ 2014 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ 4 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Α. Έστω μια συνάρτηση f ορισμένη σε ένα διάστημα Δ. Αν Η f είναι συνεχής στο Δ και f = για κάθε εσωτερικό σημείο του Δ τότε να αποδείξετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 0 ΘΕΜΑ ο : Έστω, C με Re( ) και Re( ) Αν f() ( )( )( )( ) και

Διαβάστε περισσότερα

Για να εκφράσουμε τη διαδικασία αυτή, γράφουμε: :

Για να εκφράσουμε τη διαδικασία αυτή, γράφουμε: : Η θεωρία στα μαθηματικά προσανατολισμού Γ υκείου Τι λέμε συνάρτηση με πεδίο ορισμού το σύνολο ; Έστω ένα υποσύνολο του Ονομάζουμε πραγματική συνάρτηση με πεδίο ορισμού το μία διαδικασία (κανόνα), με την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. 1 ο δείγμα

ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. 1 ο δείγμα ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ο δείγμα ΘΕΜΑ ο Α. Έστω μία συνάρτηση f συνεχής σε ένα διάστημα α,β. Αν G είναι μία παράγουσα της f στο α,β τότε να αποδείξετε ότι

Διαβάστε περισσότερα

ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÏ ÊÏÑÕÖÇ ÓÅÑÑÅÓ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑ Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 19 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÏ ÊÏÑÕÖÇ ÓÅÑÑÅÓ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑ Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 19 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 9 ΜΑΪΟΥ 00 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ A. Έστω f µια συνάρτηση ορισµένη σε ένα διάστηµα. Αν F είναι µια παράγουσα της f στο, τότε να αποδείξετε ότι: όλες οι συναρτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ) ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ II ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ II ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ II ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α A Έστω f µια συνάρτηση ορισµένη σε ένα διάστηµα Αν F είναι µια παράγουσα της f στο, τότε να αποδείξετε ότι: όλες οι συναρτήσεις της µορφής G() F() + c, c

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 0 ΘΕΜΑ ο : Έστω, C με Re( ) και Re( ) Αν f() ( )( )( )( ) και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Το 1ο Θέμα στις πανελλαδικές εξετάσεις

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Το 1ο Θέμα στις πανελλαδικές εξετάσεις Επιμέλεια Καραγιάννης Β. Ιωάννης Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Το ο Θέμα στις πανελλαδικές εξετάσεις Ερωτήσεις+Απαντήσεις

Διαβάστε περισσότερα

2.3 ΜΕΤΡΟ ΜΙΓΑΔΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ

2.3 ΜΕΤΡΟ ΜΙΓΑΔΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΠΑΥΛΟΣ.ptetragono.gr Σελίδα. ΜΕΤΡΟ ΜΙΓΑΔΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ Να βρεθεί το μέτρο των μιγαδικών :..... 0 0. 5 5 6.. 0 0. 5. 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ : ΜΕΤΡΟ ΜΙΓΑΔΙΚΟΥ Αν τότε. Αν χρειαστεί

Διαβάστε περισσότερα

x R, να δείξετε ότι: i)

x R, να δείξετε ότι: i) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Έστω μια συνάρτηση f παραγωγίσιμη στο R για την οποία ισχύουν: f ( ), f ( ) για κάθε R και f ( ) f ( ) α) Να βρείτε τον τύπο της f για κάθε R g( ) β) Αν g είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 4 ΘΕΜΑ ο : * Θεωρούμε τους μιγαδικούς αριθμούς της μορφής zi,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 80 ΝΙΚΑΙΑ ΝΕΑΠΟΛΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0965897 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΡΟΥΤΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΟΥΡΝΟΥΤΣΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ Η έννοια του μιγαδικού

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις των θεμάτων ΔΕΥΤΕΡΑ 25 MAΪΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Λύσεις των θεμάτων ΔΕΥΤΕΡΑ 25 MAΪΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 5 MAΪΟΥ 5 Λύσεις των θεμάτων Έκδοση η

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηµατικά Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης ΚΕΦΑΛΑΙΟ. 1 ο :Μιγαδικοί Αριθµοί

Μαθηµατικά Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης ΚΕΦΑΛΑΙΟ. 1 ο :Μιγαδικοί Αριθµοί ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο :Μιγαδικοί Αριθµοί. Ποιο σύνολο ονοµάζεται σύνολο των µιγαδικών αριθµών ;. Tι ονοµάζεται µιγαδικός αριθµός; Ποιο είναι το πραγµατικό και ποιο το φανταστικό του µέρος ; 3. Tι ονοµάζεται εικόνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 3ο : Δίνεται η συνάρτηση f :(,) R με f() η οποία για κάθε (,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ. f ( x) 0 0 2x 0 x 0

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ. f ( x) 0 0 2x 0 x 0 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 8 ΜΑΪΟΥ 6 ΘΕΜΑ Α Α. Θεωρία, βλ. σχολικό βιβλίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2008

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 8 ΘΕΜΑ ο Έστω, α,β, α β και ν α + + i = βi () β + αi α) Να αποδείξετε ότι ο δεν είναι πραγµατικός αριθµός. β) Να αποδείξετε

Διαβάστε περισσότερα

20 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΟΡΙΣΜΟΙ

20 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΔΣΕΙΣ ΚΕΛΑΦΑ 19 Μιγαδικός αριθμός λέγεται η έκφραση α + i, με α, ΙR. Φανταστικός αριθμός λέγεται η έκφραση i, με ΙR. Αν z = α + i, α, ΙR, το α λέγεται πραγματικό μέρος του z. Αν z = α + i, α, ΙR, το

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις των θεμάτων των Πανελλαδικών Εξετάσεων στα Μαθηματικά Προσανατολισμού 2016

Λύσεις των θεμάτων των Πανελλαδικών Εξετάσεων στα Μαθηματικά Προσανατολισμού 2016 Λύσεις των θεμάτων των Πανελλαδικών Εξετάσεων στα Μαθηματικά Προσανατολισμού 16 ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 3. f ( x ) 0. Τι σημαίνει γεωμετρικά το Θεώρημα Μέσης Τιμής του Διαφορικού Λογισμού ( Μονάδες 5 ) (Α3) Πότε η ευθεία y x

Σελίδα 1 από 3. f ( x ) 0. Τι σημαίνει γεωμετρικά το Θεώρημα Μέσης Τιμής του Διαφορικού Λογισμού ( Μονάδες 5 ) (Α3) Πότε η ευθεία y x Σελίδα από 3 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 0-3 0-4 0-5 0-6 0 ΓΕΛ ΑΙΓΑΛΕΩ ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΜΑΙΟΥ 05 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗ ΘΕΜΑ Α (Α) (Α) Έστω μια συνάρτηση f ορισμένη

Διαβάστε περισσότερα

0x2 = 2. = = δηλαδή η f δεν. = 2. Άρα η συνάρτηση f δεν είναι συνεχής στο [0,3]. Συνεπώς δεν. x 2. lim f (x) = lim (2x 1) = 3 και x 2 x 2

0x2 = 2. = = δηλαδή η f δεν. = 2. Άρα η συνάρτηση f δεν είναι συνεχής στο [0,3]. Συνεπώς δεν. x 2. lim f (x) = lim (2x 1) = 3 και x 2 x 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο: ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ - ΟΡΙΟ - ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 8: ΘΕΩΡΗΜΑ BOLZANO - ΠΡΟΣΗΜΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ - ΘΕΩΡΗΜΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ - ΘΕΩΡΗΜΑ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΤΙΜΗΣ - ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΜΩΝ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

αβ (, ) τέτοιος ώστε f(x

αβ (, ) τέτοιος ώστε f(x ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο: ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ - ΟΡΙΟ - ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Άσκηση α) Έστω μια συνάρτηση f, η οποία είναι ορισμένη σε ένα κλειστό διάστημα [ αβ., ] Αν η f είναι συνεχής στο [ αβ, ]

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ 2013

ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ 2013 ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ 3 Εισαγωγή Μέσα Μαΐου και ο πυρετός των Πανελλαδικών όλο και ανεβαίνει! Οι μαθητές ξεκοκαλίζουν τα βιβλία για να ανακαλύψουν δύσκολα θέματα διαφορετικά από αυτά που κυκλοφορούν

Διαβάστε περισσότερα

6 η ΕΚΑ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 51.

6 η ΕΚΑ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 51. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 6 η ΕΚΑ Α 5. ίνεται η συνάρτηση ln, αν > 0 f () 0, αν 0 Να αποδείξετε ότι η f είναι συνεχής στο 0 i Να µελετήσετε την f ως προς την µονοτονία και τα ακρότατα και να βρείτε το σύνολο τιµών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΟΛΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΛΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ : ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4: Διαφορικός Λογισμός

Κεφάλαιο 4: Διαφορικός Λογισμός ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Κεφάλαιο 4: Διαφορικός Λογισμός Μονοτονία Συνάρτησης Tζουβάλης Αθανάσιος Κεφάλαιο 4: Διαφορικός Λογισμός Περιεχόμενα Μονοτονία συνάρτησης... Λυμένα παραδείγματα...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΩΡΕΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΛΥΜΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΩΡΕΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΛΥΜΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΩΡΕΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΛΥΜΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Φροντιστήριο Μ.Ε. «ΑΙΧΜΗ» Κ.Καρτάλη 8 Βόλος Τηλ. 43598 ΠΊΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΩΝ 3. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ... 5 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΛΥΜΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ( ) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ - Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ( ) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ - Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (-6-) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ - Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ ο : Α. Αν η συνάρτηση είναι παραγωγίσιμη σ ένα σημείο του πεδίου ορισμού της, να γραφεί η εξίσωση της εφαπτομένης της

Διαβάστε περισσότερα

2o Επαναληπτικό Διαγώνισμα 2016

2o Επαναληπτικό Διαγώνισμα 2016 wwwaskisopolisgr o Επαναληπτικό Διαγώνισμα 6 Διάρκεια: ώρες ΘΕΜΑ A A Να αποδείξετε ότι αν δύο συναρτήσεις f,g είναι παραγωγίσιμες στο του πεδίου ορισμού τους, τότε και η συνάρτηση f g είναι παραγωγίσιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΑ ΑΚΡΟΤΑΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΚΡΟΤΑΤΩΝ

ΤΟΠΙΚΑ ΑΚΡΟΤΑΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΚΡΟΤΑΤΩΝ Ενότητα 1 ΤΟΠΙΚΑ ΑΚΡΟΤΑΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΚΡΟΤΑΤΩΝ Ασκήσεις για λύση 3 3, < 1). Δίνεται η συνάρτηση f ( ). 6, Να βρείτε : i ) την παράγωγο της f, ii) τα κρίσιμα σημεία της f. ). Να μελετήσετε ως προς τη μονοτονία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (1 η σειρά)

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (1 η σειρά) 9 ΘΕΡΙΝΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ( η σειρά) ΘΕΜΑ ο Α. Έστω η συνάρτηση f με f() ημ. Να αποδείξετε ότι η f είναι παραγωγίσιμη στο και ισχύει f () συν Β. Πότε μια συνάρτηση f λέμε

Διαβάστε περισσότερα

= R {x συν x = 0} ισχύει: 1 ( εφ x)' = συν

= R {x συν x = 0} ισχύει: 1 ( εφ x)' = συν ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ Α Α. Έστω μια συνάρτηση f ορισμένη σε ένα διάστημα Δ και ένα εσωτερικό σημείο

Διαβάστε περισσότερα

Για παραγγελίες των βιβλίων 2310610920

Για παραγγελίες των βιβλίων 2310610920 Για παραγγελίες των βιβλίων 369 Θέματα Προσομοίωσης Πανελλαδικών D.A.T. ΘΕΜΑ o ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 8 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 04 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 04 ΘΕΜΑ ο : * Θεωρούμε τους μιγαδικούς αριθμούς της μορφής xxi,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 3 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α A Έστω f µια συνεχής συνάρτηση σε ένα διάστηµα [α, β] Αν G είναι µια παράγουσα της f στο [α, β], τότε να αποδείξετε ότι: β f () t dt = G ( β) G ( α) a Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑ Α. , έχει κατακόρυφη ασύμπτωτη την x 0.

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑ Α. , έχει κατακόρυφη ασύμπτωτη την x 0. ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑ Α Άσκηση Θεωρούμε τον παρακάτω ισχυρισμό: «Αν η συνάρτηση την» ορίζεται στο τότε δεν μπορεί να έχει κατακόρυφη ασύμπτωτη ) Να χαρακτηρίσετε τον παραπάνω ισχυρισμό γράφοντας

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου ΚΥΡΤΟΤΗΤΑ - ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΜΠΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

Μαθηματικά Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου ΚΥΡΤΟΤΗΤΑ - ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΜΠΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΚΥΡΤΟΤΗΤΑ - ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΜΠΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ Ορισμός Θεωρούμε μια συνάρτηση f συνεχή σ' ένα διάστημα Δ και παραγωγίσιμη στο εσωτερικό του Δ. α) Θα λέμε ότι η f είναι κυρτή ή στρέφει τα κοίλα άνω στο Δ, αν η f

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ. Ημερομηνία: Τρίτη 10 Απριλίου 2018 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ. Ημερομηνία: Τρίτη 10 Απριλίου 2018 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ /4/8 ΕΩΣ 4/4/8 ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Ημερομηνία: Τρίτη Απριλίου 8 Διάρκεια Εξέτασης: ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α Έστω μία συνάρτηση ορισμένη σε ένα διάστημα Δ Αν o

Διαβάστε περισσότερα

ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ, ΟΡΙΟ, ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ (Α κύκλος)

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ (Α κύκλος) ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ (Α κύκλος) Δίνεται η εξίσωση z-=z-3i,zc α) Να αποδείξετε ότι ο γεωμετρικός τόπος των εικόνων του z είναι η ευθεία ε: -3y+4= β) Να βρείτε την εικόνα του μιγαδικού z, για τον οποίο το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Επίσης. Ολες οι ασκήσεις ανα κεφάλαιο του Μαίου. Κλείνει με τις λύσεις όλων των θεμάτων του Μαίου

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Επίσης. Ολες οι ασκήσεις ανα κεφάλαιο του Μαίου. Κλείνει με τις λύσεις όλων των θεμάτων του Μαίου ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το παρόν τεύχος δημιουργήθηκε για να διευκολύνει τους μαθητές στην ΆΜΕΣΗ κατανόηση των απαιτήσεων των πανελληνίων εξετάσεων δίνοντας τους τα θέματα των 4 χρόνων των κανονικών εξετάσεων του Μαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΘΕΜΑ o ΜΑΪΟΥ A Έστω μια συνεχής συνάρτηση σ' ένα διάστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2008

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 8 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΛΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΧΗ ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ ΟΜΑΔΑ Β ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΜΑΪΟΥ 5 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά Γ Λυκείου. Έκδοση Α. 120 Ασκήσεις προσδοκούν να προαχθούν σε θέµατα εξετάσεων. Αθήνα 2012 (λίγο πριν τις εκλογές) 5/5/2012

Μαθηματικά Γ Λυκείου. Έκδοση Α. 120 Ασκήσεις προσδοκούν να προαχθούν σε θέµατα εξετάσεων. Αθήνα 2012 (λίγο πριν τις εκλογές) 5/5/2012 Μαθηματικά Γ Λυκείου Ασκήσεις προσδοκούν να προαχθούν σε θέµατα εξετάσεων 5/5/ Έκδοση Α Θετική και Τεχνολογική Κατεύθυνση ( mac964@gmail.com) Αθήνα (λίγο πριν τις εκλογές) Επαναληπτικές ασκήσεις που φιλοδοξούν

Διαβάστε περισσότερα

f x x, ν Ν-{0,1} είναι παραγωγίσιμη στο R

f x x, ν Ν-{0,1} είναι παραγωγίσιμη στο R ΟΕΦΕ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 4 ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Θέμα Α Α Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση ν ν και ισχύει f ν f, νν-{,} είναι παραγωγίσιμη στο R

Διαβάστε περισσότερα

( ) ( ) ɶ = = α = + + = = z1 z2 = = Οπότε. Έχουµε. ii) γ) 1ος Τρόπος. Οπότε Ελάχιστη απόσταση είναι:

( ) ( ) ɶ = = α = + + = = z1 z2 = = Οπότε. Έχουµε. ii) γ) 1ος Τρόπος. Οπότε Ελάχιστη απόσταση είναι: ΘΕΜΑ ο Γ' ΤΑΞΗ ΓΕΝΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α Έστω f µία συνεχής συνάρτηση σ ένα διάστηµα [α, β] Αν G είναι µία β παράγουσα της f στο [α, β], τότε f ( t) dt = G( β )

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ. x + 5= 6 (1) και. x = 1, οπότε η (2) γίνεται 1 5x + 1= 7 x = 1 ΘΕΜΑ Β. Άσκηση 1. Να βρείτε τον αριθμό x R όταν. Λύση.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ. x + 5= 6 (1) και. x = 1, οπότε η (2) γίνεται 1 5x + 1= 7 x = 1 ΘΕΜΑ Β. Άσκηση 1. Να βρείτε τον αριθμό x R όταν. Λύση. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο: ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΝΟΤΗΤΑ : ΈΝΝΟΙΑ ΜΙΓΑΔΙΚΟΥ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΜΙΓΑΔΙΚΟΥ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΜΙΓΑΔΙΚΩΝ ΣΥΖΥΓΕΙΣ ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΜΙΓΑΔΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ i. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Β. Να μελετήσετε ως προς τη μονοτονία και τα ακρότατα τις παρακάτω συναρτήσεις: f (x) = 0 x(2ln x + 1) = 0 ln x = x = e x =

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Β. Να μελετήσετε ως προς τη μονοτονία και τα ακρότατα τις παρακάτω συναρτήσεις: f (x) = 0 x(2ln x + 1) = 0 ln x = x = e x = ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο: ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 0: ΕΥΡΕΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΚΡΟΤΑΤΩΝ [Ενότητα Προσδιορισμός των Τοπικών Ακροτάτων - Θεώρημα Εύρεση Τοπικών Ακροτάτων του κεφ..7 Μέρος Β του σχολικού βιβλίου]. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ. Ημερομηνία: Πέμπτη 20 Απριλίου 2017 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ. Ημερομηνία: Πέμπτη 20 Απριλίου 2017 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ /4/7 έως τις /4/7 ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Ημερομηνία: Πέμπτη Απριλίου 7 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΘΕΜΑ Α ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α Έστω μία συνάρτηση f ορισμένη σε ένα διάστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2011 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2011 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α A Έστω µια συνάρτηση f ορισµένη σε ένα διάστηµα και ένα εσωτερικό σηµείο του Αν η f παρουσιάζει τοπικό ακρότατο στο και είναι παραγωγίσιµη στο σηµείο αυτό, να αποδείξετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 2017

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 2017 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 7 ΘΕΜΑ Α A Έστω συνάρτηση f, η οποία είναι συνεχής σε ένα διάστημα Δ Αν f σε κάθε εσωτερικό σημείο του Δ, τότε να αποδείξετε ότι η f είναι γνησίως αύξουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επιµέλεια: Οµάδα Μαθηµατικών της Ώθησης

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επιµέλεια: Οµάδα Μαθηµατικών της Ώθησης ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Επιµέλεια: Οµάδα Μαθηµατικών της Ώθησης Τετάρτη, 9 Μα ου Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑ Α Α. Έστω f μια συνάρτηση ορισμένη σε ένα διάστημα Δ. Αν F είναι μια παράγουσα της f στο Δ, τότε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΕΜΑ Α ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΤΟ ΘΕΜΑ Α ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟ ΘΕΜΑ Α ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΘΕΜΑ 1 Ο Α1. Έστω η συνάρτηση f ( x,,1. Nα αποδείξετε ότι η f είναι παραγωγίσιμη στο. v v 1 και ισχύει : x vx A2. Να διατυπώσετε και να ερμηνεύσετε γεωμετρικά το Θεώρημα Bolzano.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο: ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΕΜΒΑΔΟΝ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΧΩΡΙΟΥ [Κεφ.3.7 Μέρος Β του σχολικού βιβλίου]. ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο: ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΕΜΒΑΔΟΝ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΧΩΡΙΟΥ [Κεφ.3.7 Μέρος Β του σχολικού βιβλίου]. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο: ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ : ΕΜΒΑΔΟΝ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΧΩΡΙΟΥ [Κεφ..7 Μέρος Β του σχολικού βιβλίου]. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Β Άσκηση. Να υπολογίσετε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τη γραφική

Διαβάστε περισσότερα

3o Επαναληπτικό Διαγώνισμα 2016

3o Επαναληπτικό Διαγώνισμα 2016 3o Επαναληπτικό Διαγώνισμα 6 Διάρκεια: 3 ώρες ΘΕΜΑ A A Έστω μια συνάρτηση παραγωγίσιμη σ ένα διάστημα (α,β), με εξαίρεση ίσως ένα σημείο του,στο οποίο όμως η είναι συνεχής Να αποδείξετε ότι Αν () στο (α,

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Ε Λ Λ Α Δ Ι Κ Ε Σ Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ Κ Ε Ρ Δ Ι Σ Ε Ε Ξ Υ Π Ν Α Μ Ο Ν Α Δ Ε Σ Κ Α Τ Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ

Π Α Ν Ε Λ Λ Α Δ Ι Κ Ε Σ Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ Κ Ε Ρ Δ Ι Σ Ε Ε Ξ Υ Π Ν Α Μ Ο Ν Α Δ Ε Σ Κ Α Τ Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Π Α Ν Ε Λ Λ Α Δ Ι Κ Ε Σ Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ Κ Ε Ρ Δ Ι Σ Ε Ε Ξ Υ Π Ν Α Μ Ο Ν Α Δ Ε Σ Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α Θ Ε Τ Ι Κ Η Σ Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Σ Κ Α Τ Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Πολλές φορές στις πανελλαδικές εξετάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Θεώρημα Βolzano. Κατηγορία 1 η. 11.1 Δίνεται η συνάρτηση:

Θεώρημα Βolzano. Κατηγορία 1 η. 11.1 Δίνεται η συνάρτηση: Κατηγορία η Θεώρημα Βolzano Τρόπος αντιμετώπισης:. Όταν μας ζητούν να εξετάσουμε αν ισχύει το θεώρημα Bolzano για μια συνάρτηση f σε ένα διάστημα [, ] τότε: Εξετάζουμε την συνέχεια της f στο [, ] (αν η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. Γ. Το µέτρο της διαφοράς δύο µιγαδικών αριθµών είναι ίσο µε την απόσταση των εικόνων τους στο µιγαδικό επίπεδο.

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. Γ. Το µέτρο της διαφοράς δύο µιγαδικών αριθµών είναι ίσο µε την απόσταση των εικόνων τους στο µιγαδικό επίπεδο. ΑΡΧΗ ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 4 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ) ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

αριθμοί σε τριγωνομετρική μορφή, να αποδείξετε ότι: z 1 z 2 = ρ 1 ρ 2 [συν (θ 1 +θ 2 )+i ημ (θ 1 +θ 2 )] ( 1Α/2002 ΙΟΥΛ)

αριθμοί σε τριγωνομετρική μορφή, να αποδείξετε ότι: z 1 z 2 = ρ 1 ρ 2 [συν (θ 1 +θ 2 )+i ημ (θ 1 +θ 2 )] ( 1Α/2002 ΙΟΥΛ) ο Γενικό Λύκειο Χανίων Τάξη Γ Μαθηματικών προσανατολισμού Θέματα εξετάσεων ΘΕΩΡΙΑ Μιγαδικοί αριθμοί. Δίνονται οι μιγαδικοί αριθμοί z, z. Να αποδείξετε ότι: z z = z z. ( Α/00-007). Να χαρακτηρίσετε τις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. β α

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. β α ΘΕΜΑ Α ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 0 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ A. Έστω µια συνάρτηση f η οποία είναι συνεχής σε ένα διάστηµα. Αν f () > 0 σε κάθε εσωτερικό σηµείο του, τότε να αποδείξετε ότι η f είναι γνησίως αύξουσα σε όλο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΛΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ:ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΛΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ:ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΛΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ:ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΘΕΜΑ Α Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας τη λέξη Σωστό ή Λάθος δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. B. α) Αν z=x+yi 0, z = ρ και θ ένα όρισµα του z, να αποδείξετε ότι ο z παίρνει τη µορφή z=ρ (συνθ + iηµθ) Μονάδες 8,5

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. B. α) Αν z=x+yi 0, z = ρ και θ ένα όρισµα του z, να αποδείξετε ότι ο z παίρνει τη µορφή z=ρ (συνθ + iηµθ) Μονάδες 8,5 ΑΡΧΗ ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΡΙΤΗ 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚA (ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ) ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2000 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2000 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ o A.. Αν z = α + βi και z = γ + δi τότε : z z = (α + βi)(γ +

Διαβάστε περισσότερα