2.1 Ποιον αριθμό δείχνει ο διπλανός άβακας;

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2.1 Ποιον αριθμό δείχνει ο διπλανός άβακας;"

Transcript

1 2. ºÙÈ Óˆ ÚÈıÌÔ Ì ÚÈ ÙÔ 100 Î È ÙÔ Û ÁÎÚ Óˆ ΜΑΘΑΙΝΩ ΠΩΣ ΝΑ ΛΥΝΩ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Ú Êˆ Ó Ó ÚÈıÌfi Ì ËÊ Î È ÌÂ Ï ÍÂÈ 2.1 Ποιον αριθμό δείχνει ο διπλανός άβακας; ΛΥΣΗ Στη ράβδο του άβακα που δείχνει τις δεκάδες υπάρχουν 3 χάντρες. Άρα ο αριθμός έχει 3 δεκάδες. Στη ράβδο που δείχνει τις μονάδες υπάρχουν 5 χάντρες. Άρα ο αριθμός έχει 5 μονάδες. Επομένως ο αριθμός που δείχνει ο άβακας είναι ο εξής: με ψηφία: 35, με λέξεις: τριάντα πέντε. E Δ Μ Όταν λέμε το όνομα ενός διψήφιου αριθμού ακούγονται πρώτα οι δεκάδες και μετά οι μονάδες. ÁÎÚ Óˆ È ÊÈÔ ÚÈıÌÔ 2.2 Βρίσκω ποιος από τους παρακάτω αριθμούς είναι ο μεγαλύτερος και ποιος ο μικρότερος: 46, 52, 43 ΛΥΣΗ Θα βρω πρώτα από πόσες δεκάδες και από πόσες μονάδες αποτελείται ο κάθε αριθμός. 25

2 Είναι: 46 σαράντα (40) και έξι (6), δηλαδή 4 δεκάδες και 6 μονάδες, 52 πενήντα (50) και δύο (2), δηλαδή 5 δεκάδες και 2 μονάδες, 43 σαράντα (40) και τρία (3), δηλαδή 4 δεκάδες και 3 μονάδες. Από το όνομα ενός αριθμού καταλαβαίνω από πόσες δεκάδες και από πόσες μονάδες αποτελείται. Παρατηρώ ότι ο αριθμός 52 έχει τις περισσότερες δεκάδες. Άρα αυτός είναι ο μεγαλύτερος από όλους. Οι αριθμοί 46 και 43 έχουν τις ίδιες δεκάδες. Όμως ο αριθμός 46 έχει τις περισσότερες μονάδες. Άρα αυτός είναι ο μεγαλύτερος από τους δύο. Τελικά από τους αριθμούς 46, 52 και 43 ο μεγαλύτερος είναι ο 52 και ο μικρότερος είναι ο αριθμός 43. Μεταξύ διψήφιων αριθμών μεγαλύτερος είναι αυτός που έχει περισσότερες δεκάδες. Μεταξύ διψήφιων αριθμών που έχουν ίδιες δεκάδες, μεγαλύτερος είναι αυτός που έχει περισσότερες μονάδες. ÚÔÛı Ùˆ ÙÔ Βρίσκω τα αποτελέσματα των παρακάτω προσθέσεων: α) β) γ) ΛΥΣΗ α) = 18 β) = 40 γ) = 66 Όταν προσθέτω το 10 σε έναν αριθμό, οι μονάδες παραμένουν ίδιες, αλλά οι δεκάδες αυξάνονται κατά μία. 26

3 Ê ÈÚÒ ÙÔ Βρίσκω τα αποτελέσματα των παρακάτω αφαιρέσεων: α) β) γ) ΛΥΣΗ α) = 6 β) = 40 γ) = 69 Όταν αφαιρώ το 10 από έναν αριθμό, οι μονάδες παραμένουν ίδιες, άλλα οι δεκάδες μειώνονται κατά μία. ÀappleÔÏÔÁ ˆ ÙÔ ıúôèûì Ô ÚÈıÌÒÓ ÌÂ È ÊÔÚÔ ÙÚfiappleÔ 2.5 Βρίσκω πόσο κάνει ΛΥΣΗ ÃÚËÛÈÌÔappleÔÈÒ ÙËÓ ÚÈıÌÔÁÚ ÌÌ Σχεδιάζω μια αριθμογραμμή. Αρχίζω από το 27 και μετράω προς τα πάνω ανά 1, καθώς μετακινούμαι βήμα βήμα δεξιά. Συνολικά κάνω 8 βήματα και έτσι βρίσκω το 35. Είναι = ÀappleÔÏÔÁ ˆ Ó Ï ÔÓÙ ÙÔÓ Ó Ó applefi ÙÔ Ô appleúôûıâù Ô Χωρίζω το 8 σε 3 και 5. 27

4 Ο στόχος μου είναι να συμπληρώσω τον μεγαλύτερο από τους δύο αριθμούς της πρόσθεσης, ώστε να πατήσω στην επόμενη δεκάδα. Κάνω τις προσθέσεις εύκολα και γρήγορα = = 35 Βάζω πρώτα τόσα όσα χρειάζονται για να πατήσω στη δεκάδα και ύστερα βάζω τα υπόλοιπα. ÀappleÔÏÔÁ ˆ ÙË È ÊÔÚ Ô ÚÈıÌÒÓ ÌÂ È ÊÔÚÔ ÙÚfiappleÔ 2.6 Βρίσκω πόσο κάνει ΛΥΣΗ ÃÚËÛÈÌÔappleÔÈÒ ÙËÓ ÚÈıÌÔÁÚ ÌÌ Σχεδιάζω μια αριθμογραμμή. Αρχίζω από το 32 και μετράω προς τα κάτω ανά 1, καθώς μετακινούμαι βήμα βήμα αριστερά. Συνολικά κάνω 6 βήματα και έτσι βρίσκω το Είναι 32 6 =

5 ÀappleÔÏÔÁ ˆ Ó Ï ÔÓÙ ÙÔÓ Ê ÈÚÂÙ Ô Χωρίζω το 6 σε 2 και Ο στόχος μου είναι να βγάλω από τον διψήφιο αριθμό όλες τις μονάδες, ώστε να έχει μόνο δεκάδες. Κάνω τις αφαιρέσεις εύκολα και γρήγορα = 30 4 = Βγάζω πρώτα τόσα όσα χρειάζονται για να πατήσω στη δεκάδα και ύστερα βγάζω τα υπόλοιπα. ΛΥΝΩ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 2.7 Συμπληρώνω ό,τι λείπει (ψηφία ή λέξεις). α) είκοσι εννέα β) 32 γ) 45 δ) δεκατέσσερα ε) εξήντα τρία στ) 90 Οι απαντήσεις βρίσκονται στο τέλος του βιβλίου. 29

6 2.8 Συμπληρώνω ό,τι λείπει (ψηφία ή λέξεις). α) 27 β) πενήντα ένα γ) τριάντα οχτώ δ) 76 ε) δώδεκα στ) α) Συμπληρώνω τον παρακάτω πίνακα. με λέξεις με ψηφία με άβακα Εξήντα πέντε E Δ Μ 61 E Δ Μ E Δ Μ 30

7 β) Βάζω τους προηγούμενους αριθμούς στην αριθμογραμμή. 60 γ) Ποιος αριθμός από αυτούς που σχημάτισα είναι: ο πιο μικρός; ο πιο μεγάλος; πόσο διαφέρουν μεταξύ τους; 2.9 α) Κάθε δάχτυλο δείχνει 1. Ποιον αριθμό δείχνουν όλα μαζί; = =. ή. +. =. β) Κάθε δάχτυλο δείχνει 10. Ποιον αριθμό δείχνουν όλα μαζί; = =. ή. +. = Συγκρίνω τους αριθμούς και συμπληρώνω τα κενά με τα σύμβολα: = (ίσο), > (μεγαλύτερο από), < (μικρότερο από) α) β) γ) δ) ε) στ)

8 2.12 Συγκρίνω τους αριθμούς και συμπληρώνω τα κενά με τα σύμβολα: = (ίσο), > (μεγαλύτερο από), < (μικρότερο από) α) β) γ) δ) ε) στ) Κάνω τις πράξεις. α) =. β) =. γ) =. δ) =. ε) =. στ) = Κάνω τις πράξεις. α) =. β) =. γ) =. δ) =. ε) =. στ) = Κάνω τις πράξεις. α) =. β) =. γ) =. δ) =. ε) =. στ) = Κάνω τις πράξεις. α) 20 2 =. β) 50 9 =. γ) 30 7 =. δ) 90 4 =. ε) 70 8 =. στ) 40 5 =. 32

9 2.17 Αντιστοιχίζω όσα είναι ίσα Αντιστοιχίζω όσα είναι ίσα είκοσι έξι εβδομήντα έξι τριάντα τρία ενενήντα εξήντα τρία 2.19 Συμπληρώνω τον αριθμό που λείπει. α) 3 +. = 10 β) = 40 γ) = 30 δ) = 70 ε) = 50 στ) = Συμπληρώνω τον αριθμό που λείπει. α) = 20 β) = 50 γ) = 80 δ) = 40 ε) = 90 στ) = 70 33

10 2.21 Συμπληρώνω τον αριθμό που λείπει. α) 11. = 10 β) 33. = 30 γ) 67. = 60 δ) 75. = 70 ε) 59. = 50 στ) 96. = Συμπληρώνω τον αριθμό που λείπει. α) 16. = 10 β) 21. = 20 γ) 38. = 30 δ) 45. = 40 ε) 84. = 80 στ) 62. = Υπολογίζω όπως στο παράδειγμα. είκοσι οχτώ και πέντε = = = 33 + = = = = + = 34

11 2.24 Υπολογίζω όπως στο παράδειγμα. τριάντα τρία μείον εφτά = = = 26 = = 67 8 = = + = 2.25 Κάνω τις πράξεις. α) =. β) =. γ) =. δ) 24 7 =. ε) 56 8 =. στ) 74 9 =. 35

12 2.26 Βάζω στη σωστή αριθμοσειρά. α) 12, 17, 20, 25, 30, 35 β) 33, 36, 39, 42, 45, 48 ΛΥΝΩ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 2.27 Ο Αργύρης έχει 45 μαρκαδόρους, η Μάρθα έχει 55 και η Ζωή 54. α) Ποιος έχει τους περισσότερους και ποιος τους λιγότερους μαρκαδόρους; β) Πόση είναι η διαφορά ανάμεσα στους μαρκαδόρους του Αργύρη και στους μαρκαδόρους της Μάρθας; 2.28 Ο Ιάσονας είχε 20. Με τα χρήματα αυτά αποφάσισε να αγοράσει ένα βιβλίο με πληροφορίες για τα ζώα της ζούγκλας. Στο βιβλιοπωλείο της γειτονιάς του βρήκε δύο διαφορετικά βιβλία με θέμα τα ζώα. Το ένα κόστιζε 15 και το άλλο 18. Ο Ιάσονας αγόρασε το ακριβότερο από τα δύο. Πόσα χρήματα του έμειναν τελικά; 2.29 Η Αθηνά πήγε με τη μητέρα της στην αγορά. Στάθηκαν μπροστά σε μια βιτρίνα που είχε τα ρούχα που ακολουθούν: Οι απαντήσεις βρίσκονται στο τέλος του βιβλίου. 36

13 70 ˇ 50 ˇ 30 ˇ 40 ˇ Η μητέρα της είπε στην Αθηνά ότι μπορεί να ξοδέψει μόνο 50. Τι μπορεί να αγοράσει και πόσα χρήματα θα της περισσέψουν σε κάθε περίπτωση; 37

Για να εξασκηθώ 2.600 2.000 + 600 + 2.000 + 600 4.000 + 1.200 = 5.200. ... +... =... β) 4.100... +... +... +...

Για να εξασκηθώ 2.600 2.000 + 600 + 2.000 + 600 4.000 + 1.200 = 5.200. ... +... =... β) 4.100... +... +... +... 2 Διαχειρίζομαι αριθμούς ως το 10. 00 Για να εξασκηθώ 1. Βρίσκω το διπλάσιο των αριθμών όπως στο παράδειγμα. 2.600 2.000 + 600 + 2.000 + 600 4.000 + 1.200 = 5.200 α) 3.400... +... +... +...... +... =...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΑΙΝΩ ΠΩΣ ΝΑ ΛΥΝΩ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΜΑΘΑΙΝΩ ΠΩΣ ΝΑ ΛΥΝΩ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 7 ÚfiÛıÂÛË Î È Ó Ï ÛË ÙˆÓ ÚÈıÌÒÓ Ì ÚÈ ÙÔ 5 (I) ΜΑΘΑΙΝΩ ΠΩΣ ΝΑ ΛΥΝΩ ΑΣΚΗΣΕΙΣ H έννοια του τ αθροίσμα ματος 7.1 Bρίσκω πόσα είναι όλα μαζί. α) β) ΛYΣH α) Mετράω τις σοκολάτες που υπάρχουν σε κάθε μπαλόνι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 20

ΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 20 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Χ. ΛΕΜΟΝΙΔΗΣ ΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 20 Στη διδασκαλία συνήθως τα παιδιά αρχικά διδάσκονται τις

Διαβάστε περισσότερα

B. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ

B. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ Τα Μαθηματικά παίζουν κυρίαρχο ρόλο σε όλους τους χώρους της σύγχρονης κοινωνίας. Όλα σχεδόν τα επιτεύγματα της τεχνολογίας και της ε- πιστήμης στηρίζονται στην ανάπτυξη των Μαθηματικών. Αλλά και τα προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

3.2 3.3 3.4 ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕ ΕΚΑ ΙΚΟΥΣ

3.2 3.3 3.4 ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕ ΕΚΑ ΙΚΟΥΣ 1 3.2 3.3 3.4 ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕ ΕΚΑ ΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΜΕ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡΑΚΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΟΡΦΗ ΑΡΙΘΜΩΝ ΘΕΩΡΙΑ 1. Πρόσθεση αφαίρεση δεκαδικών Γίνονται όπως και στους φυσικούς αριθµούς. Προσθέτουµε ή αφαιρούµε τα ψηφία

Διαβάστε περισσότερα

8. Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων

8. Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων 8. Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων Βασική θεωρία Σύνθεση δυνάμεων Συνισταμένη Σύνθεση δυνάμεων είναι η διαδικασία με την οποία προσπαθούμε να προσδιορίσουμε τη δύναμη εκείνη που προκαλεί τα ίδια αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικοί αριθμοί - Διάταξη φυσικών αριθμών - Στρογγυλοποίηση

Φυσικοί αριθμοί - Διάταξη φυσικών αριθμών - Στρογγυλοποίηση Φυσικοί αριθμοί - Διάταξη φυσικών αριθμών - Στρογγυλοποίηση TINΑ ΒΡΕΝΤΖΟΥ www.ma8eno.gr Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 2 Φυσικοί

Διαβάστε περισσότερα

3 ο βήμα: Βγάζουμε παρενθέσεις 4 ο βήμα: Προσθέσεις και αφαιρέσεις

3 ο βήμα: Βγάζουμε παρενθέσεις 4 ο βήμα: Προσθέσεις και αφαιρέσεις 24 Κεφάλαιο ο. Να κάνετε τις πράξεις : α) 2 + 3 4-2 : (-4) + γ) -3 (-2) -5 +4: (-2) -6 β) 2 +3 (4-2): (-4 +) δ) -8 : (-3 +5) -4 (-2 + 6) Για να κάνουμε τις πράξεις ακολουθούμε τα εξής βήματα: ο βήμα: Πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

1.5 ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΙΑΙΡΕΤΟΤΗΤΑΣ

1.5 ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΙΑΙΡΕΤΟΤΗΤΑΣ 1 1.5 ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΙΑΙΡΕΤΟΤΗΤΑΣ ΜΚ ΕΚΠ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΣΕ ΓΙΝΟΜΕΝΟ ΠΡΩΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΘΕΩΡΙΑ 1. Πολλαπλάσια του α : Είναι οι αριθµοί που προκύπτουν αν πολλαπλασιάσουµε τον α µε όλους τους φυσικούς. Είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α Β ΦΑΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α Β ΦΑΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α Β ΦΑΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Φοιτητής: Παύλου Νικόλαος, Α.Ε.Μ: 2245, Ε Εξάμηνο Σχολείο: 1 ο Πειραματικό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗΣ Πολλαπλασιαστική αρχή (multiplicatio rule). Έστω ότι ένα πείραμα Ε 1 έχει 1 δυνατά αποτελέσματα. Έστω επίσης ότι για κάθε ένα από αυτά τα δυνατά

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά Στ Δημοτικού

Μαθηματικά Στ Δημοτικού Μαθηματικά Στ Δημοτικού Τετράδιο εργασιών β τεύχος 10-0171_MATHIMATIKA_B_TEU_ST_DHM.indd 1 2/4/1 12:1 PM ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΣYΓΓPAΦEIΣ ΚΡΙΤΕΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏ ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ ÓïöïêëÞò Ä. ÃáëÜíçò ÁíáðëçñùôÞò ÊáèçãçôÞò ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ É Ù Á Í Í É Í Á 0 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Γενικά. Αλγόριθμος του Συμπληρώματος 6.3

Διαβάστε περισσότερα

1.2 Αρχές δόμησης πολυηλεκτρονικών ατόμων

1.2 Αρχές δόμησης πολυηλεκτρονικών ατόμων 1.2 Αρχές δόμησης πολυηλεκτρονικών ατόμων 1. Ερώτηση: Τι είναι η ηλεκτρονική δόμηση ή ηλεκτρονική κατανομή; Η συμπλήρωση των τροχιακών με ηλεκτρόνια, λέγεται ηλεκτρονική δόμηση ή ηλεκτρονική κατανομή.

Διαβάστε περισσότερα

B Γυμνασίου. Ενότητα 9

B Γυμνασίου. Ενότητα 9 B Γυμνασίου Ενότητα 9 Γραμμικές εξισώσεις με μία μεταβλητή Διερεύνηση (1) Να λύσετε τις πιο κάτω εξισώσεις και ακολούθως να σχολιάσετε το πλήθος των λύσεων που βρήκατε σε καθεμιά. α) ( ) ( ) ( ) Διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ.14: Μεταβλητές & Λίστες

Κεφ.14: Μεταβλητές & Λίστες Κεφ.14: Μεταβλητές & Λίστες... Σε αυτό το κεφάλαιο: 14.1 Εισαγωγή στην έννοια των μεταβλητών 14.2 Λίστες 14.3 Παραδείγματα... «Το πιο απίθανο πράγμα με τη ζωή είναι ότι πάντα θα υπάρχουν μεταβλητές. Θα

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία εισαγωγής για τη Φυσική Α Λυκείου

Στοιχεία εισαγωγής για τη Φυσική Α Λυκείου Στοιχεία εισαγωγής για τη Φυσική Α Λυκείου 1 ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΕΩΝ 1.1 Προτεραιότητα Πράξεων Η προτεραιότητα των πράξεων είναι: (Από τις πράξεις που πρέπει να γίνονται πρώτες,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Κωδικός Τίτλος Επίπεδο

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Κωδικός Τίτλος Επίπεδο ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ενότητα: Υποενότητα: Διαδικτυακές Υπηρεσίες κι Εφαρμογές Υ8 - Δημοτικοί Ιστότοποι / Google Sites Λίστα Δραστηριοτήτων Κωδικός Τίτλος Επίπεδο Υ8.Δ1 Αναζήτηση δημοτικών ιστοτόπων και αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή, ορίζεται η διαδικασία μετατροπής των παραγωγικών συντελεστών σε τελικά αγαθά προς κατανάλωση. Χαρακτηρίζεται δε από τα ακόλουθα στοιχεία :

Παραγωγή, ορίζεται η διαδικασία μετατροπής των παραγωγικών συντελεστών σε τελικά αγαθά προς κατανάλωση. Χαρακτηρίζεται δε από τα ακόλουθα στοιχεία : ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Εισαγωγή Παραγωγή, ορίζεται η διαδικασία μετατροπής των παραγωγικών συντελεστών σε τελικά αγαθά προς κατανάλωση. Χαρακτηρίζεται δε από τα ακόλουθα στοιχεία : Συνειδητή προσπάθεια για το

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά Λυμένα Παραδείγματα. Στοιχεία Θεωρίας. Άλυτες Ασκήσεις. Ερωτήσεις Θεωρίας

Αναλυτικά Λυμένα Παραδείγματα. Στοιχεία Θεωρίας. Άλυτες Ασκήσεις. Ερωτήσεις Θεωρίας ΒΟΗΘΗΜΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ Αναλυτικά Λυμένα Παραδείγματα Στοιχεία Θεωρίας Άλυτες Ασκήσεις Ερωτήσεις Θεωρίας Νικόλαος Χονδράκης (Εκπαιδευτικός) ... Νικόλαος Γ. Χονδράκης ( chon nik o@g ma il.co

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 12 ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 20

ΕΝΟΤΗΤΑ 12 ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 20 ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 20 ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΙ Διερεύνηση αριθμών Αρ 1.6 Συνθέτουν και αναλύουν αριθμούς μέχρι το 100 με βάση την αξία θέσης ψηφίου, χρησιμοποιώντας αντικείμενα, εικόνες, και σύμβολα. Αρ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3.5. Τύποι και Συναρτήσεις. Ειδικοί Στόχοι

Ενότητα 3.5. Τύποι και Συναρτήσεις. Ειδικοί Στόχοι ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : Υπολογιστικά Φύλλα Ενότητα 3.5 Ειδικοί Στόχοι Οι επιµορφούµενοι πρέπει: Να µπορούν να συντάσσουν απλούς αριθµητικούς τύπους. Να χρησιµοποιούν τις βασικές αριθµητικές συναρτήσεις. Να χρησιµοποιούν

Διαβάστε περισσότερα

4.1. Ευθείες και επίπεδα στο χώρο

4.1. Ευθείες και επίπεδα στο χώρο .- øª ƒπ (99-0) 9--0 00:0 ÂÏ 0.. Ευθείες και επίπεδα στο χώρο p p A A B B ε ε Ευθείες και Επίπεδα Οι πρωταρχικές έννοιες του χώρου - γωστές ήδη από την εμπειρία μας - είναι το σημείο, η ευθεία και το επίπεδο.

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά Στ Δημοτικού

Μαθηματικά Στ Δημοτικού Μαθηματικά Στ Δημοτικού Τετράδιο εργασιών α τεύχος 10-0170_MATHIMATIKA_A_TEU_ST_DHM.indd 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΣYΓΓPAΦEIΣ ΚΡΙΤΕΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΗ: ΚΑΠΠΑΤΟΥ ΝΑΤΑΣΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΗ: ΚΑΠΠΑΤΟΥ ΝΑΤΑΣΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:ΙΜΣΙΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ Α.Ε.Μ: 1986 ΕΞΑΜΗΝΟ: Ε ΘΕΜΑ: «ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ-ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ» ΣΧΟΛΕΙΟ: 1 Ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΑΞΗ: Ε ΤΜΗΜΑ: Ε 2 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΛΕΜΟΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης

Δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης Δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης Το δυαδικό σύστημα αρίθμησης χρησιμοποιεί δύο ψηφία. Το 0 και το 1. Τα ψηφία ενός αριθμού στο δυαδικό σύστημα αρίθμησης αντιστοιχίζονται σε δυνάμεις του 2. Μονάδες, δυάδες, τετράδες,

Διαβάστε περισσότερα

Δύο κύριοι τρόποι παρουσίασης δεδομένων. Παράδειγμα

Δύο κύριοι τρόποι παρουσίασης δεδομένων. Παράδειγμα Δύο κύριοι τρόποι παρουσίασης δεδομένων Παράδειγμα Με πίνακες Με διαγράμματα Ονομαστικά δεδομένα Εδώ τα περιγραφικά μέτρα (μέσος, διάμεσος κλπ ) δεν έχουν νόημα Πήραμε ένα δείγμα από 25 άτομα και τα ρωτήσαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Σ

ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Σ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Σ υ ν δ υ α σ τ ι κ ή Πειραιάς 2007 1 Μάθημα 5ο Σχηματισμοί όπου επιτρέπεται η επανάληψη στοιχείων 2 Παράδειγμα 2.4.1 Πόσα διαφορετικά αποτελέσματα μπορούμε

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2.

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. Κεφάλαιο 17 Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 17.3. ΤΟ χ 2 ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 17.3.1. Ένα ερευνητικό παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα