Αλγοριθµική Επιχειρησιακή Ερευνα. Χειµερινό Εξάµηνο Ασκήσεις. 1. Ενα διυλιστήριο µπορεί να επεξεργαστεί τρία είδη ακατέργαστου πετρελαίου :

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αλγοριθµική Επιχειρησιακή Ερευνα. Χειµερινό Εξάµηνο 2013-2014. Ασκήσεις. 1. Ενα διυλιστήριο µπορεί να επεξεργαστεί τρία είδη ακατέργαστου πετρελαίου :"

Transcript

1 Αλγοριθµική Επιχειρησιακή Ερευνα Χειµερινό Εξάµηνο Ασκήσεις 1. Ενα διυλιστήριο µπορεί να επεξεργαστεί τρία είδη ακατέργαστου πετρελαίου : - το πρώτο προερχόµενο από την Αφρική, το οποίο ονοµάζεται ακατέργαστο Νο. 1, - το δεύτερο προερχόµενο από τη Μέση Ανατολή, το οποίο ονοµάζεται ακατέργαστο Νο. 2, - το τρίτο προερχόµενο από την Αµερική, το οποίο ονοµάζεται ακατέργαστο Νο. 3. Από την απόσταξη, τα ακατέργαστα αυτά πετρέλαια δίνουν διαβαθµίσεις (σύνολο υδρογονανθράκων που έχουν ϑερµοκρασίες αναβρασµού που εµπεριέχονται µεταξύ συγκεκριµένων ορίων). Μπορούµε να επιτύχουµε για παράδειγµα : - αέρια και υγραέρια - γκαζολίνη µεταξύ 0 C και 80 C - ϐενζίνη µεταξύ 80 C και 130 C - νέφτι ελαφρύ µεταξύ 130 C και 160 C - νέφτι ϐαρύ µεταξύ 160 C και 190 C - κηροζίνη µεταξύ 190 C και 230 C - πετρέλαιο κίνησης ελαφρύ µεταξύ 230 C και 310 C - πετρέλαιο κίνησης ϐαρύ µεταξύ 310 C και 400 C - πετρέλαιο ϑέρµανσης σε πάνω από 400 C Μετά από διάφορες επεξεργασίες και µίγµατα, µπορούµε να επιτύχουµε τελικά προϊόντα που είναι εµπορεύσιµα. Το διυλιστήριο που επελέγη είναι εφοδιασµένο για να παρασκευάσει πέντε προϊόντα που είναι : - αέρια και υγραέρια - ϐενζίνη - ναυτιλιακό πετρέλαιο - πετρέλαιο κίνησης - πετρέλαιο ϑέρµανσης Οι ποσότητες που µπορούµε να επιτύχουµε από 100 τόνους ακατέργαστου πετρελαίου περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα : Νο. 1 Νο. 2 Νο. 3 αέριο και υγραέριο 2-6 ϐενζίνη πετρέλαιο ναυτιλιακό 8-4 πετρέλαιο ϑέρµανσης πετρέλαιο κίνησης Οι εγκαταστάσεις του διυλιστηρίου επιτρέπουν να παραχθούν ετησίως και το πολύ : τόνοι αερίου και υγραερίου τόνοι ϐενζίνης

2 τόνοι ναυτιλιακού πετρελαίου τόνοι πετρελαίου κίνησης τόνοι πετρελαίου ϑέρµανσης Το διυλιστήριο πραγµατοποιεί ένα κέρδος από : - 4 ευρώ ανά τόνο ακατέργαστου Νο. 1-5 ευρώ ανά τόνο ακατέργαστου Νο. 2-5 ευρώ ανά τόνο ακατέργαστου Νο. 3 Το πρόβληµα είναι λοιπόν να ϐρεθεί ο αριθµός τόνων ακατέργαστου πετρελαίου από κάθε αφετηρία που πρέπει να επεξεργαστεί για να πραγµατοποιηθεί το µέγιστο κέρδος. Να µοντελοποιηθεί το πρόβληµα ως ένα πρόβληµα γραµµικού προγραµµατισµού. 2. Ενα εργοστάσιο µπορεί να παρασκευάσει, σε µια δεδοµένη µηχανή, η οποία λειτουργεί 45 ώρες την εβδοµάδα, τρία προϊόντα P 1, P 2 και P 3. Το προϊόν P 1 αποφέρει καθαρά έσοδα 4, το προϊόν P 2 12 και το προϊόν P 3 3 ανά µονάδα προϊόντος. Η ωριαία παραγωγή της µηχανής είναι 50, 25 και 75 αντίστοιχα για τα τρία προϊόντα. Επιπλέον, οι δυνατές πωλήσεις περιορίζονται ως εξής : 1000 µονάδες για το P 1, 500 µονάδες για το P 2 και 1500 µονάδες για το P 3. Να γραφεί ένα πρόγραµµα γραµµικού προγραµµατισµού που επιτρέπει την κατανοµή της παραγωγής ώστε να µεγιστοποιούνται τα έσοδα του εργοστασίου. 3. Μια αεροπορική εταιρεία προτείνει στους πελάτες της δύο εδέσµατα X 1 και X 2. Κάθε έδεσµα εµπεριέχει 3 ϐασικά στοιχεία µετρήσιµα σε ϐιταµίνες (v), ϑερµίδες (c) και γραµµάρια πρωτεϊνών (p.) Ο παρακάτω πίνακας δείχνει την περιεκτικότητα των ϑρεπτικών στοιχείων ανά µονάδα εδέσµατος : Στοιχεία Εδεσµα v c p X X Ενα µενού πρέπει να εµπεριέχει το λιγότερο 5 µονάδες ϐιταµινών, 4 µονάδες ϑερµίδων και 6 µονάδες πρωτεϊνών. Το κόστος ανά µονάδα εδέσµατος είναι 20 λεπτά για το X 1 και 25 λεπτά για το X 2. Η εταιρεία ϑέλει να συνθέσει το µενού της ηµέρας, το οποίο να εµπεριέχει τον ελάχιστο αριθµό ϑρεπτικών στοιχείων και ταυτόχρονα να κοστίζει το λιγότερο δυνατό. (α ) Να µοντελοποιηθεί το πρόβληµα ως ένα πρόβληµα γραµµικού προγραµµατισµού. (ϐ ) Να επιλυθεί γραφικά το πρόβληµα. (γ ) Να επιλυθεί το γραµµικό πρόγραµµα µε τη µέθοδο Simplex. 4. Ενας µικροπωλητής πουλάει κάλτσες στις λαϊκές αγορές και στις µεγάλες εµπορικές εταιρείες. Η πελατεία του τον περιορίζει να µη χρησιµοποιεί παρά µόνο µια γκάµα ιδιαίτερα περιορισµένη, προϊόντων ϕθηνών. Πράγµατι, δεν πουλάει παρά µόνο κάλτσες δύο τύπων : κάλτσες ϐαµβακερές και κάλτσες µάλλινες. υνατός οικονοµολόγος, ο ϕίλος µας είναι προικισµένος όπως όλοι οι καλοί έµποροι, µε µία λεπτότατη ψυχολογία. Η µακρά εµπειρία του µικροπωλητή δείχνει ότι η πελατεία του έδειχνε την επιλογή της αδιάφορα σε : - ένα πακέτο των 6 περιέχον 2 Ϲευγάρια ϐαµβακερές κάλτσες και 2 Ϲευγάρια µάλλινες, - ένα πακέτο των 8 περιέχον 2 Ϲευγάρια ϐαµβακερές κάλτσες και 8 Ϲευγάρια µάλλινες.

3 Ο µικροπωλητής διαθέτει συνολικά 24 Ϲευγάρια ϐαµβακερές κάλτσες και 84 Ϲευγάρια µάλλινες κάλτσες και διερωτάται ποια πακέτα πρέπει να παρουσιάσει στους πελάτες του για να πραγ- µατοποιήσει τη µέγιστη είσπραξη. (α ) Να µοντελοποιηθεί το πρόβληµα ως ένα πρόβληµα γραµµικού προγραµµατισµού. (ϐ ) Να επιλυθεί γραφικά το πρόβληµα. (γ ) Να επιλυθεί το γραµµικό πρόγραµµα µε τη µέθοδο Simplex. 5. Εστω το παρακάτω γραµµικό πρόγραµµα : maximize Z = 3 4 x 1 150x x 3 6x 4 1 subject to 4 x 1 60x x 3 + 9x x 1 90x x 3 + 3x 4 0 x 3 1 x i R, x i 0 (α ) Να δειχθεί ότι η µέθοδος Simplex οδηγεί σε κυκλισµό (η έβδοµη επανάληψη είναι ίδια µε την πρώτη επανάληψη) όταν σε περίπτωση ισότητας στο κριτήριο εξαγωγής από τη ϐάση εξάγουµε τη µεταβλητή µε το µεγαλύτερο δείκτη. (ϐ ) Χρησιµοποιείστε τον κανόνα Bland για να ϐρείτε τη ϐέλτιστη λύση. (γ ) Τι συµβαίνει αν αλλάξουµε το πρόσηµο του συντελεστή της µεταβλητής x 2 στην αντικειµενική συνάρτηση ; 6. Θεωρούµε δύο αποθήκες εµπορευµάτων A 1 και A 2 και τρία καταστήµατα K 1, K 2, K 3. Κάθε αποθήκη πρόκειται να τροφοδοτήσει εµπορεύµατα στα καταστήµατα. Τα κόστη µεταφοράς ανά µονάδα εµπορεύµατος από τις αποθήκες στα καταστήµατα περιγράφονται στο παρακάτω πίνακα : Καταστήµατα Αποθήκες K 1 K 2 K 3 A A Η Ϲήτηση των καταστηµάτων είναι : K 1 : 3 µονάδες, K 2 : 5 µονάδες, K 3 2 µονάδες. Η διαθέσιµη ποσότητα των αποθηκών είναι : A 1 : 4 µονάδες, A 2 : 6 µονάδες. Πρέπει να µεταφέρουµε τις απαραίτητες ποσότητες από τις αποθήκες προς τα καταστήµατα ικανοποιώντας τους εξής περιορισµούς : i) Η Ϲήτηση κάθε καταστήµατος να ικανοποιείται. ii) Η διαθέσιµη ποσότητα να µην παραβιάζεται. iii) το ολικό κόστος µεταφοράς να είναι ελάχιστο. Να µοντελοποιηθεί το πρόβληµα ως πρόγραµµα γραµµικού προγραµµατισµού. Να γραφεί το πρόγραµµα µε πίνακες. 7. Ενα εργοστάσιο έχει 3 εργαστήρια. E 1, E 2, E 3 και παρασκευάζει 3 προϊόντα P 1, P 2, P 3 σε µηνιαίες ποσότητες x 1, x 2, x 3. Τα τρία εργαστήρια µηνιαίως λειτουργούν το πολύ 2766 ώρες το E 1, 624 ώρες το E 2 και 416 ώρες το E 3. Το προϊόν P 1 απαιτεί την ακόλουθη επεξεργασία στα εργαστήρια : ιαδοχικά Εργαστήρια E 1 E 3 E 2 E 3 ωριαία απόδοση

4 Το προϊόν P 2 απαιτεί την ακόλουθη επεξεργασία στα εργαστήρια : ιαδοχικά Εργαστήρια E 1 E 2 E 3 ωριαία απόδοση Το προϊόν P 3 απαιτεί την ακόλουθη επεξεργασία στα εργαστήρια : ιαδοχικά Εργαστήρια E 2 E 3 ωριαία απόδοση Η µηνιαία Ϲήτηση για τα 3 προϊόντα είναι : P 1 : 250, P 2 : 1250, P 3 : Η έλλειψη ικανοποίησης για κάποιο προϊόν δεν επιφέρει κάποια ειδική ποινή. Τα µοναδιαία έσοδα για τα 3 προϊόντα είναι : P 1 : 350, P 2 : 250, P 3 : 400. Να γράψετε το πρόγραµµα που εξασφαλίζει το µέγιστο κέρδος. 8. Μία επιχείρηση είναι οργανωµένη για να κατασκευάζει δύο τύπους µηχανών M 1 και M 2. Η κατασκευή απαιτεί τη διέλευση από τρία εργαστήρια E 1, E 2, E 3 και χρειάζεται : - ανά µηχανή M 1 : Εργαστήριο E 1 : 90 ώρες Εργαστήριο E 2 : 180 ώρες Εργαστήριο E 3 : 210 ώρες - ανά µηχανή M 2 : Εργαστήριο E 1 : 210 ώρες Εργαστήριο E 2 : 140 ώρες Εργαστήριο E 3 : 70 ώρες Κάθε εργαστήριο διαθέτει 210 ώρες εργασίας µηνιαίως. Η επιχείρηση πραγµατοποιεί ένα κέρδος από για κάθε µηχανή M 1 και από για κάθε µηχανή M 2. Γνωρίζοντας ότι η αγορά επιτρέπει την απορρόφηση όλης της παραγωγής, Ϲητάµε να ϐρούµε πόσες µηχανές τύπου M 1 και πόσες µηχανές τύπου M 2 η επιχείρηση πρέπει να κατασκευάσει σε ένα έτος για να επιτύχει το µέγιστο κέρδος. Να διατυπωθεί το πρόβληµα ως γραµµικό πρόγραµµα και να επιλυθεί γραφικά. 9. Προτιθέµεθα να πραγµατοποιήσουµε µια οικονοµική διατροφή για Ϲώα η οποία περιέχει υποχρεωτικά 4 είδη ϑρεπτικών συνιστωσών A, B, C, D. Η διατροφική ϐιοµηχανία παράγει ακριβώς δύο διατροφές M και N οι οποίες εµπεριέχουν αυτές τις συνιστώσες. - 1 kg διατροφής M εµπεριέχει 100g από το A, 100g από το C, 200g από το D. - 1 kg διατροφής N εµπεριέχει 100g από το B, 200g από το C, 100g από το D. Ενα Ϲώο πρέπει να καταναλώσει ηµερησίως το λιγότερο : γραµµάρια από A γραµµάρια από B. - 2 κιλά από C κιλά από D. Η διατροφή M στοιχίζει 10 το κιλό και η διατροφή N 4 το κιλό. Τι ποσότητες διατροφής M και N πρέπει να χρησιµοποιήσουµε ηµερησίως και ανά Ϲώο για να πραγµατοποιήσουµε τη λιγότερο ακριβή διατροφή ;

5 i Να επιλυθεί γραφικά το πρόβληµα. - Να επιλυθεί το πρόβληµα µε τη µέθοδο Simplex µε πίνακες. 10. Για να διασφαλίζει τη ϱαδιοφωνική της διαφήµιση, µία εταιρεία απορρυπαντικών επιθυµεί να προωθήσει στους ϱαδιοφωνικούς σταθµούς µια εµπορική εκστρατεία διαφήµισης της νέας της σύνθεσης. Το διαφηµιστικό της κεφάλαιο είναι ηµερησίως. Εχει την επιλογή ανάµεσα σε τρεις ϱαδιοφωνικούς σταθµούς. Ο υπέυθυνος διαφηµίσεων της εταιρείας εκτίµησε την απόδοση ενός περάσµατος ηµερησίως της διαφηµιστικής της εκστρατείας σε κάθε ένα από τους ϱαδιοφωνικούς σταθµούς (σε µία κλίµακα από 1 εώς 10): Ραδιοφωνικός Σταθµός 1: 9 Ραδιοφωνικός Σταθµός 2: 7 Ραδιοφωνικός Σταθµός 3: 4 Κάθε ϱαδιοφωνικός σταθµός τον ενηµερώνει ότι : - Η τιµή του κάθε περάσµατος (σε Euro): Ραδιοφωνικός Σταθµός 1: Ραδιοφωνικός Σταθµός 2: Ραδιοφωνικός Σταθµός 3: Ο µέγιστος αριθµός δυνατών περασµάτων της διαφήµισης ηµερησίως είναι : Ραδιοφωνικός Σταθµός 1: 5 Ραδιοφωνικός Σταθµός 2: 10 Ραδιοφωνικός Σταθµός 3: 20 Ζητείται να ϐρούµε µία ηµερήσια κατανοµή του αριθµού των περασµάτων της διαφήµισης στους διάφορους ϱαδιοφωνικούς σταθµούς που να διασφαλίζει τη µέγιστη ολική απόδοση. Αν επιτυγχάνουµε µια απόδοση από 1 σε κάθε ένα σταθµό η ολική απόδοση ϑα είναι 3. (α ) Να µοντελοποιηθεί το πρόβληµα ως ένα πρόγραµµα γραµµικού προγραµµατισµού. (ϐ ) ώστε µε ένα απλό υπολογισµό, ένα πάνω ϕράγµα της δυνατής απόδοσης. Να δικαιολογήσετε τον υπολογισµό.

ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ. Γραφική λύση προβλημάτων Γραμμικού Προγραμματισμού

ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ. Γραφική λύση προβλημάτων Γραμμικού Προγραμματισμού ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Γραφική λύση προβλημάτων Γραμμικού Προγραμματισμού Πρόγραμμα Γενικό γραμμικό πρόβλημα με πολύγωνη περιοχή εφικτών λύσεων Να λυθεί το παρακάτω γραμμικό πρόγραμμα: ma z μ. π. 4

Διαβάστε περισσότερα

3.12 Το Πρόβλημα της Μεταφοράς

3.12 Το Πρόβλημα της Μεταφοράς 312 Το Πρόβλημα της Μεταφοράς Σ αυτή την παράγραφο και στις επόμενες μέχρι το τέλος του κεφαλαίου θα ασχοληθούμε με μερικά σπουδαία είδη προβλημάτων γραμμικού προγραμματισμού Οι ειδικές αυτές περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Μάθημα: Επιχειρησιακή Έρευνα. Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014

ΤΕΙ ΣΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Μάθημα: Επιχειρησιακή Έρευνα. Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 ΤΕΙ ΣΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Μάθημα: Επιχειρησιακή Έρευνα Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 Διδάσκων: Δρ. Χρήστος Γενιτσαρόπουλος Άμφισσα, 2013 Δρ. Χρήστος Γενιτσαρόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Βασίλης Κώστογλου E-mail: vkostogl@it.teithe.gr URL: www.it.teithe.gr/~vkostogl ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Βασίλης Κώστογλου E-mail: vkostogl@it.teithe.gr URL: www.it.teithe.gr/~vkostogl ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Βασίλης Κώστογλου E-mail: vkostogl@it.teithe.gr URL: www.it.teithe.gr/~vkostogl ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1 Ένα εργοστάσιο παραγωγής αλουμινίου προμηθεύεται βωξίτη από τρία ορυχεία (01, 02

Διαβάστε περισσότερα

Το Πρόβλημα Μεταφοράς

Το Πρόβλημα Μεταφοράς Το Πρόβλημα Μεταφοράς Αφορά τη μεταφορά ενός προϊόντος από διάφορους σταθμούς παραγωγής σε διάφορες θέσεις κατανάλωσης με το ελάχιστο δυνατό κόστος. Πρόκειται για το πιο σπουδαίο πρότυπο προβλήματος γραμμικού

Διαβάστε περισσότερα

υϊκή Θεωρία, Ανάλυση Ευαισθησίας

υϊκή Θεωρία, Ανάλυση Ευαισθησίας υϊκή Θεωρία, Ανάλυση Ευαισθησίας Το δυϊκό πρόβληµα Χρησιµότητα, εφαρµογές Ανάλυση ευαισθησίας Παραδείγµατα 1 Το δυϊκό πρόβληµα Σε κάθε πρόβληµα γραµµικού προγραµµατισµού πρωτεύον, primal - αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

2.1. ΑΠΛΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

2.1. ΑΠΛΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ . ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ. ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ( Linear Programming ) Ο Γραμμικός Προγραμματισμός είναι μια τεχνική που επιτρέπει την κατανομή των περιορισμένων πόρων μιας επιχείρησης με τον πιο

Διαβάστε περισσότερα

3. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ( Transportation )

3. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ( Transportation ) 3. ΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 3. ΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ( Transportation ) Σε αυτή την ενότητα θα ασχοληθούμε με προβλήματα που αφορούν τη μεταφορά αγαθών από διαφορετικά σημεία παραγωγής ή κεντρικής αποθήκευσης

Διαβάστε περισσότερα

Μια οµάδα m σηµείων προσφοράς. Μια οµάδα n σηµείων ζήτησης. Οτιδήποτε µετακινείται απο σηµείο προσφοράς σε σηµείο ζήτησης είναι συνάρτηση κόστους.

Μια οµάδα m σηµείων προσφοράς. Μια οµάδα n σηµείων ζήτησης. Οτιδήποτε µετακινείται απο σηµείο προσφοράς σε σηµείο ζήτησης είναι συνάρτηση κόστους. Να βρεθεί ΠΓΠ ώστε να ελαχιστοποιηθεί το κόστος µεταφοράς (το πρόβληµα βασίζεται σε αυτό των Aarik και Randolph, 975). Λύση: Για κάθε δυϊλιστήριο i (i=, 2, ) και πόλη j (j=, 2,, 4), θεωρούµε την µεταβλητή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009. Θέματα Εξετάσεων Παλαιότερων Ετών

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009. Θέματα Εξετάσεων Παλαιότερων Ετών ΑΠΡΙΛΙΟΣ 009 Θέματα Εξετάσεων Παλαιότερων Ετών Θέματα Εξετάσεων Παλαιότερων Ετών Μαθήματα Κατευθύνσεων Ποσοτικές Μέθοδοι Απρίλιος 009 Μία προσφορά της ΔΑΠ Οικονομικού www.dap-oikonomikou.gr - Σελίδα από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (Transportation Problems) Βασίλης Κώστογλου E-mail: vkostogl@it.teithe.gr URL: www.it.teithe.gr/~vkostogl Περιγραφή Ένα πρόβλημα μεταφοράς ασχολείται με το πρόβλημα του προσδιορισμού του καλύτερου δυνατού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗ 1 Δίνεται ο παρακάτω πίνακας : Α. Να σχεδιάσετε την καμπύλη ζήτησης Β. Να βρεθεί η εξίσωση ζήτησης Γ.

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗ 1 Δίνεται ο παρακάτω πίνακας : Α. Να σχεδιάσετε την καμπύλη ζήτησης Β. Να βρεθεί η εξίσωση ζήτησης Γ. ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗ 1 Δίνεται ο παρακάτω πίνακας : ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ P Α 24 80 Β 35 64 Γ 45 50 Δ 55 36 Ε 60 29 Ζ 70 14 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Α. Να σχεδιάσετε την καμπύλη

Διαβάστε περισσότερα

1 ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

1 ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ. Παραδείγματα προβλημάτων γραμμικού προγραμματισμού Τα προβλήματα γραμμικού προγραμματισμού ασχολούνται με καταστάσεις όπου ένας αριθμός πλουτοπαραγωγικών πηγών, όπως άνθρωποι,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΗΣ. Ο διδάσκων. Θ. Παπαδόγγονας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΗΣ. Ο διδάσκων. Θ. Παπαδόγγονας ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΗΣ Ανακοινώνεται στους σπουδαστές του 1ου εξαμήνου του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων ότι η ύλη της τελικής εξέτασης του μαθήματος «Μικροοικονομική» αφορά τις εξής ενότητες: Οικονομική Επιστήμη

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή, ορίζεται η διαδικασία μετατροπής των παραγωγικών συντελεστών σε τελικά αγαθά προς κατανάλωση. Χαρακτηρίζεται δε από τα ακόλουθα στοιχεία :

Παραγωγή, ορίζεται η διαδικασία μετατροπής των παραγωγικών συντελεστών σε τελικά αγαθά προς κατανάλωση. Χαρακτηρίζεται δε από τα ακόλουθα στοιχεία : ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Εισαγωγή Παραγωγή, ορίζεται η διαδικασία μετατροπής των παραγωγικών συντελεστών σε τελικά αγαθά προς κατανάλωση. Χαρακτηρίζεται δε από τα ακόλουθα στοιχεία : Συνειδητή προσπάθεια για το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Επίλυση προβλημάτων και λήψη αποφάσεων 1.2 Ποσοτική ανάλυση και λήψη αποφάσεων 1.3 Ποσοτική ανάλυση Ανάπτυξη μοντέλου Προετοιμασία δεδομένων Επίλυση μοντέλου Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

www.costaschatzinikolas.gr

www.costaschatzinikolas.gr ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ σε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΑΕΠΠ) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ σε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΑΕΠΠ) Δημιουργία - Συγγραφή Costas Chatzinikolas www.costachatzinikolas.gr info@costaschatzinikolas.gr

Διαβάστε περισσότερα

Silver Management Trainer. Σενάριο

Silver Management Trainer. Σενάριο 46 Silver Management Trainer Σενάριο ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 0.- ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 1.- ΕΤΑΙΡΙΕΣ...3 2.- ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ...4 3.- ΠΡΟΪΟΝΤΑ...5 4.- ΑΓΟΡΕΣ...6 5.- ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ)...8

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στη. ιαχείριση Αποθεµάτων. Επιµέλεια: ρ. ηµήτρης Βλάχος

Σηµειώσεις στη. ιαχείριση Αποθεµάτων. Επιµέλεια: ρ. ηµήτρης Βλάχος Σηµειώσεις στη ιαχείριση Αποθεµάτων Επιµέλεια: ρ. ηµήτρης Βλάχος Θεσσαλονίκη 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή... 1 1.1 Σηµασία της διαχείρισης των αποθεµάτων... 1 1.2 Οικονοµική φύση και λειτουργία των αποθεµάτων...

Διαβάστε περισσότερα

4.1. Αντικείμενο του σχεδιασμού προϊόντος... 2. 4.2. Μηχανική αξία / Ανάλυση αξίας... 2. 4.3. Πλαίσιο σχεδιασμού προϊόντος... 3

4.1. Αντικείμενο του σχεδιασμού προϊόντος... 2. 4.2. Μηχανική αξία / Ανάλυση αξίας... 2. 4.3. Πλαίσιο σχεδιασμού προϊόντος... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Περιεχόμενα 4.1. Αντικείμενο του σχεδιασμού προϊόντος... 2 4.2. Μηχανική αξία / Ανάλυση αξίας... 2 4.3. Πλαίσιο σχεδιασμού προϊόντος...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΔΕΟ 11-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 3 Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ ΑΜ.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΔΕΟ 11-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 3 Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ ΑΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΔΕΟ 11-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 3 Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ ΑΜ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή..σελ. 2 Μέτρηση εργασίας σελ. 2 Συστήματα διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (Κυριακή, 17-06-2007, 13.30-17:00)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (Κυριακή, 17-06-2007, 13.30-17:00) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα Σπουδών Θεµατική Ενότητα ιοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισµών ΕΟ Ποσοτικές Μέθοδοι Ακαδηµαϊκό Έτος 006-7 ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (Κυριακή, 7-06-007,.0-7:00)

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας

Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας Το εκπαιδευτικό υλικό που ακολουθεί αναπτύχθηκε στα πλαίσια του Επιμορφωτικού Σεμιναρίου με θέμα: «Διοικητική Λογιστική» 1 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Λελεδάκης, Λέκτορας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Επιστημονική Ευθύνη. Στέλιος Ραγκούσης Σπύρος Ράμφος. Συγγραφή

Γεώργιος Λελεδάκης, Λέκτορας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Επιστημονική Ευθύνη. Στέλιος Ραγκούσης Σπύρος Ράμφος. Συγγραφή Επιστημονική Ευθύνη Γεώργιος Λελεδάκης, Λέκτορας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Συγγραφή Στέλιος Ραγκούσης Σπύρος Ράμφος Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρα Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Υπολογισµού Κόστους. Λειτουργίας Μονάδων

Εγχειρίδιο Υπολογισµού Κόστους. Λειτουργίας Μονάδων Εγχειρίδιο Υπολογισµού Κόστους Λειτουργίας Μονάδων Έκδοση 1.0 ιαχειριστής Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Α.Ε. 11 Μαρτίου 2010 Ρητρα Επιφυλαξης ικαιωµατων Εγχειρίδιο Υπολογισµού Κόστους Λειτουργίας Μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ MRP / MRPII DRP ERP ΜΑΡΗ ΜΑΡΙΑ, ΜΠΕΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ MRP / MRPII DRP ERP ΜΑΡΗ ΜΑΡΙΑ, ΜΠΕΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το ανταγωνιστικό περιβάλλον μέσα στο οποίο καλούνται να επιβιώσουν οι επιχειρήσεις καθώς και η ανάγκη για συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων προς τους καταναλωτές προϊόντων και υπηρεσιών οδήγησε

Διαβάστε περισσότερα

Η τεχνική της Καθαρής Παρούσας Αξίας ( Net Present Value)

Η τεχνική της Καθαρής Παρούσας Αξίας ( Net Present Value) Η τεχνική της Καθαρής Παρούσας Αξίας ( Net Present Value) Σύμφωνα με αυτή την τεχνική θα πρέπει να επιλέγουμε επενδυτικά σχέδια τα οποία έχουν Καθαρή Παρούσα Αξία μεγαλύτερη του μηδενός. Συγκεκριμένα δίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήματα Μαρκοβιανών Αλυσίδων

Προβλήματα Μαρκοβιανών Αλυσίδων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Προβλήματα Μαρκοβιανών Αλυσίδων Γιώργος Λυμπερόπουλος 2009 1. Να βρεθούν οι κλάσεις καταστάσεων στις παρακάτω Μαρκοβιανές αλυσίδες και να σημειωθεί αν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ-13 Ποσοτικές Μέθοδοι Ακαδημαϊκό Έτος: 2006-07 Τρίτη Γραπτή Εργασία στη Στατιστική Γενικές οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ...1. 1 Παρουσίαση της εταιρείας ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ...3. 1.1 Γενικές πληροφορίες για τον κλάδο...3

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ...1. 1 Παρουσίαση της εταιρείας ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ...3. 1.1 Γενικές πληροφορίες για τον κλάδο...3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ...1 1 Παρουσίαση της εταιρείας ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ...3 1.1 Γενικές πληροφορίες για τον κλάδο...3 1.2 Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία...3 1.3 Ιστορική προσέγγιση...4 1.4

Διαβάστε περισσότερα