THE GREEK CORPORATE SECTOR:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "THE GREEK CORPORATE SECTOR:"

Transcript

1 Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: THE GREEK CORPORATE SECTOR: Αναζητήστε τις εταιρείες της έκδοσης στο: Search for the issuing companies in:

2 Σε ανοδική τροχιά κινείται η ελληνική οικονοµία την τελευταία τριετία, καθώς το ΑΕΠ της χώρας καταγράφει χαµηλούς αλλά θετικούς ρυθµούς µεταβολής (2018:1,9% 2017:1,% σε όρους όγκου), µετά από µια µακρά περίοδο φθίνουσας πορείας. Ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι η µεταβολή του ΑΕΠ έλαβε θετικό πρόσηµο και τα πρώτα τρία τρίµηνα του (3ο τρίµηνο:+2,3% ). Η ανάκαµψη, έστω και ελαφρά, της ελληνικής οικονοµίας έχει επιδράσει θετικά στον εταιρικό τοµέα, ο οποίος κατέγραψε αξιόλογες επιδόσεις και το Η έντονη και επίµονη προσπάθεια των ελληνικών επιχειρήσεων επί σειρά ετών, προκειµένου να ανταπεξέλθουν στις εκάστοτε συνθήκες της αγοράς, φαίνεται ότι αποδίδει καρπούς καθώς διαπιστώνεται βελτίωση των οικονοµικών τους αποτελεσµάτων για τέταρτη συνεχόµενη χρονιά. Η συνολική εικόνα που προκύπτει από τους ισολογισµούς και τα αποτελέσµατα χρήσης όλων των επιχειρήσεων του δείγµατος είναι σαφώς θετική, παρά τις όποιες διαφορές χαρακτηρίζουν κάθε τοµέα δραστηριότητας. Το 2018 ο ελληνικός εταιρικός τοµέας εµφάνισε αξιόλογη αύξηση στον κύκλο εργασιών του και σηµαντική διεύρυνση της κερδοφορίας του. 2 Τα οικονοµικά αποτελέσµατα του εταιρικού τοµέα συνολικά, προέρχονται από τους δηµοσιευµένους ισολογισµούς και τα αποτελέσµατα χρήσης επιχειρήσεων, για τα έτη 2018 και Τα οικονοµικά αυτά στοιχεία συνέλεξε και επεξεργάστηκε η ICAP. Οι συγκεντρωτικοί πίνακες και τα διαγράµµατα που δηµιουργήθηκαν από την επεξεργασία των δεδοµένων παρουσιάζονται στην νέα έκδοση του τόµου «Η Ελλάδα σε Αριθµούς». Επισηµαίνεται ότι περιλαµβάνονται τα χρηµατοοικονοµικά 1 ΕΛ.ΣΤΑΤ. - Τριµηνιαίοι Εθνικοί Λογαριασµοί Δεκέµβριος Για τους σκοπούς της ανάλυσης ως εταιρικός τοµέας ορίζεται το σύνολο των επιχειρήσεων, τα οικονοµικά δεδοµένα των οποίων περιλαµβάνονται στην τρέχουσα έκδοση του τόµου «Η Ελλάδα σε Αριθµούς». δεδοµένα των εταιρειών για τις οποίες υπήρχε διαθέσιµος ισολογισµός για τα έτη 2018 και 2017 µέχρι την ηµεροµηνία οριστικοποίησης του δείγµατος (3η Ιανουαρίου 2020). Εξαιρούνται οι εταιρείες τα αποτελέσµατα χρήσης των οποίων δεν περιλαµβάνουν κύκλο εργασιών και λειτουργικά έσοδα και για τα δύο έτη. Για τις εταιρείες που ανήκουν σε κλάδους που αποδίδουν Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ), έχει ληφθεί υπόψη ο Καθαρός Κύκλος Εργασιών όπου αυτός αναγράφεται. Η ταξινόµηση των εταιρειών ακολουθεί το ευρωπαϊκό σύστηµα ταξινόµησης των κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας NACE - αναθεώρηση 2 (εξαιρούνται τα NACE 84, 94). Από την επεξεργασία των συγκεντρωτικών µεγεθών επιχειρήσεων, στις οποίες δεν περιλαµβάνονται αυτές του χρηµατοπιστωτικού τοµέα, προκύπτει ότι ο συνολικός κύκλος εργασιών τους αυξήθηκε κατά 9,8% το 2018 σε σχέση µε το 2017 και διαµορφώθηκε σε 14,6 δισ. Επισηµαίνεται ότι, αύξηση κατέγραψαν οι πωλήσεις σε επτά από τους εννέα ευρύτερους κλάδους του εταιρικού τοµέα (εξαιρουµένου του χρηµατοπιστωτικού). Την υψηλότερη (ποσοστιαία) αύξηση στον κύκλο εργασιών κατέγραψε ο κλάδος των Ορυχείων Λατοµείων (2,8%) και ακολούθησε ο κλάδος της Μεταποίησης (13,2%). Με µικρή διαφορά έπονται οι κλάδοι του Εµπορίου (12,3%) και των Ξενοδοχείων Εστιατορίων (12,0%). Μικρότερη (ποσοστιαία) αύξηση κατέγραψαν οι υπόλοιποι κλάδοι του εταιρικού τοµέα, πλην της Γεωργίας Αλιείας και των Κατασκευών, οι οποίοι υποχώρησαν κατά 3,% και 1,6% αντίστοιχα, την ίδια περίοδο. Όσον αφορά στα συνολικά αποτελέσµατα του εταιρικού τοµέα (ανεξαρτήτως κλάδου δραστηριότητας), διαπιστώνονται τα εξής: Παράλληλα µε την αύξηση των συνολικών πωλήσεων (9,8%) διευρύνθηκαν και τα συνολικά µεικτά κέρδη αλλά µε χαµηλότερο ρυθµό (,2%), στοιχείο ενδεικτικό της αύξησης του κόστους πωλήσεων. Επιπλέον, οι δαπάνες διοίκησης και διάθεσης αυξήθηκαν κατά 7,1%, Κύκλος Εργασιών 2018: Μερίδια επί του συνόλου Εταιρικού Τοµέα Οι Μεταβολές της Κερδοφορίας: (Εξαιρουµένων των Χρηµατοπιστωτικών Υπηρεσιών) ( 000) Γεωργία-αλιεία Ορυχεία-λατοµεία Μεταποίηση Ενέργεια-ύδρευση Κατασκευές Εµπόριο Ξενοδοχεία-εστιατόρια Μεταφορές-επικοινωνίες Λοιπές υπηρεσίες 9,4% 8,0% 2,1% 38,% 1,0% 0,2% 3,1 31,1% 6,7% Κατηγορία Επιχειρήσεις Αποτέλεσµα Μεταβολή Κ 2018 Κ Ζ 2018 Κ Κ 2018 Ζ Ζ 2018 Ζ Σύνολο Κ 2018/17 = επιχειρήσεις που ήταν κερδοφόρες το 2018/17 Ζ 2018/17 = επιχειρήσεις που ήταν ζηµιογόνες το 2018/17 2

3 ενώ οι χρηµατοοικονοµικές δαπάνες περιορίστηκαν κατά 4,% το ίδιο έτος. Οι παραπάνω µεταβολές συνέβαλαν στην οριακή βελτίωση των συνολικών λειτουργικών αποτελεσµάτων (κατά 1,2%). Από την άλλη πλευρά όµως, η ανατροπή του µη λειτουργικού αποτελέσµατος το οποίο 3 κατέστη θετικό το 2018 από αρνητικό το 2017, οδήγησε στη σηµαντική αύξηση των καθαρών (προ φόρου) κερδών κατά 22,7%. Επισηµαίνεται ότι η πλειοψηφία των εταιρειών του δείγµατος (68,8%) ήταν κερδοφόρες το 2018, τα δε κέρδη τους υπερίσχυσαν και καθόρισαν και το συνολικό αποτέλεσµα. Όσον αφορά τους επί µέρους κλάδους του µη χρηµατοπιστωτικού εταιρικού τοµέα, τρεις ήταν ζηµιογόνοι το 2018, ενώ οι υπόλοιποι ήταν κερδοφόροι. Τη µεγαλύτερη συµµετοχή στα κέρδη είχαν οι κλάδοι της Μεταποίησης, του Εµπορίου και των Μεταφορών Επικοινωνιών. Ζηµιογόνοι το 2018 ήταν οι κλάδοι των Κατασκευών, της Γεωργίας Αλιείας και των Ορυχείων Λατοµείων. Οι δύο τελευταίοι ήταν 3 Η θετική µεταβολή του µη λειτουργικού αποτελέσµατος οφείλεται κυρίως σε µεγάλη εταιρεία του τοµέα των Τηλεπικοινωνιών. κερδοφόροι το 2017, ενώ των Κατασκευών ήταν ζηµιογόνος και το Ο κλάδος των Μεταφορών Επικοινωνιών από ζηµιογόνος το 2017 κατέστη κερδοφόρος το Ο παράγοντας που συνέβαλε περισσότερο στην αύξηση του συνολικού καθαρού αποτελέσµατος ήταν κυρίως οι επιχειρήσεις που κατάφεραν να αντιστρέψουν το (συνολικό) ζηµιογόνο αποτέλεσµα του 2017 και να εµφανίσουν κέρδη το Παράλληλα, επιχειρήσεις οι οποίες ήταν ζηµιογόνες και τα δύο έτη κατάφεραν να µειώσουν το αρνητικό τους αποτέλεσµα κατά 31,1% το 2018/2017. Επιπλέον, επιχειρήσεις (ήτοι το 7,6% του δείγµατος των επιχειρήσεων) ήταν κερδοφόρες τη διετία , αυξάνοντας µάλιστα την κερδοφορία τους κατά,8%. Από την άλλη πλευρά όµως, υπάρχουν και επιχειρήσεις των οποίων το συνολικό καθαρό αποτέλεσµα ήταν ζηµιογόνο το 2018 από κερδοφόρο το προηγούµενο έτος. Εξετάζοντας ορισµένους βασικούς χρηµατοοικονοµικούς δείκτες του συνόλου των επιχειρήσεων διαπιστώνονται οριακές µεταβολές στα Κλάδος Εταιρικός τοµέας: Βασικά Οικονοµικά Μεγέθη ανά Τοµέα ( εκατ.) Ενεργητικό % Μη χρηµατοπιστωτικός τοµέας Κύκλος Εργασιών % Κέρδη προ φόρου % Γεωργία-αλιεία , , ,4 Ορυχεία-λατοµεία , , ,3 Μεταποίηση , , ,1 Ενέργεια-ύδρευση , , ,9 Κατασκευές , , ,8 Εµπόριο , , ,0 Ξεν/χεία-εστ/ρια , , ,8 Μετ/ρές-επικ/νίες , , ,2 Λοιπές υπηρεσίες , , ,7 Σύνολο , , ,7 Χρηµατοπιστωτικός τοµέας Τράπεζες , , ,6 Ασφάλειες , , ,2 Λοιπές χρηµ/τικές , , ,2 Σύνολο , , ,8 Γενικό Σύνολο , , ,1 3

4 περιθώρια κερδοφορίας τους. Συγκεκριµένα, το περιθώριο µεικτού κέρδους περιορίστηκε ελαφρώς κατά 0,9 ποσοστιαίες µονάδες και διαµορφώθηκε σε 21,62% τo Αντίθετα, το περιθώριο καθαρού κέρδους διευρύνθηκε οριακά κατά 0,42 ποσοστιαίες µονάδες, σε 4,0%. Σε κλαδικό επίπεδο, το υψηλότερο περιθώριο µεικτού κέρδους τόσο το 2018 όσο και το 2017 είχαν οι κλάδοι των Μεταφορών-Επικοινωνιών (43,40% το 2018) και Ξενοδοχείων-Εστιατορίων (41,41%). Ο δείκτης δανειακής επιβάρυνσης ήταν στάσιµος την εξεταζόµενη διετία (0,61) και ο δείκτης γενικής ρευστότητας δεν παρουσίασε αξιόλογη µεταβολή (2018:1,09, 2017:1,08). Αύξηση κατά 1,2 ποσοστιαίες µονάδες παρουσίασε ο δείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων του συνόλου των εταιρειών, ο οποίος ανήλθε σε 7,8% το 2018 από 6,6% το προηγούµενο έτος. Σε κλαδικό επίπεδο, θετικούς δείκτες εµφάνισαν οι έξι από τους εννέα επί µέρους κλάδους. Τον υψηλότερο δείκτη αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων το 2018 εµφάνισε ο κλάδος της Μεταποίησης (12,%) αν και ήταν οριακά µειωµένος σε σχέση µε το Ακολούθησε, µε µικρή διαφορά, ο κλάδος του Εµπορίου (12,1%), ο δείκτης του οποίου ήταν ελαφρά βελτιωµένος έναντι του προηγούµενου έτους. Διαφορετικές ήταν οι επιδόσεις όσον αφορά στην κατανοµή της αποδοτικότητας κατά µέγεθος επιχείρησης. Το 2018 ο υψηλότερος δείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων καταγράφηκε στις µικρές επιχειρήσεις (µε προσωπικό από 10 έως 49 άτοµα) και ακολούθησαν οι µεσαίου µεγέθους επιχειρήσεις (προσωπικό άτοµα). Τέλος, όσον αφορά σε βασικά οικονοµικά µεγέθη του συνόλου των επιχειρήσεων προκύπτει ότι τα συνολικά κεφάλαια (του µη χρηµατοπιστωτικού τοµέα) παρουσίασαν µικρή αύξηση το 2018/2017. Συγκεκριµένα, το συνολικό ενεργητικό αυξήθηκε κατά 1,82% ανερχόµενο σε 214,0 δισ. Μικρή αύξηση παρουσίασαν τόσο τα καθαρά πάγια (1,86%) όσο και το κυκλοφορούν ενεργητικό (1,7%). Από πλευράς παθητικού, τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν ελαφρώς κατά 1,2% ανερχόµενα σε 79,7 δισ. το Παράλληλα, οι συνολικές υποχρεώσεις αυξήθηκαν µε παρόµοιο ρυθµό (1,84%) µε αποτέλεσµα η σχέση ξένων προς ίδια κεφάλαια να µην παρουσιάσει ιδιαίτερη µεταβολή, από 1,62 το 2017 σε 1,63 το Εταιρικός Τοµέας: Βασικοί Χρηµατοοικονοµικοί Δείκτες (Εξαιρουµένων των Χρηµατοπιστωτικών Υπηρεσιών) Κλάδος ΠΜΚ % ΠΚΚ % ΔΕ ΓΡ Γεωργία-αλιεία 22,41 24,77-3,08 2,71 0,71 0,67 1,47 1,7 Ορυχεία-λατοµεία 21,17 18,80-9,63 12,8 0,73 0,80 1,01 1,37 Μεταποίηση 17,3 19,1,10,6 0,8 0,9 1,30 1,26 Ενέργεια-ύδρευση 21,29 22,60 1,39 9,23 0,62 0,9 1,17 1,19 Κατασκευές 8,4 9,69-4,46-3,07 0,7 0,9 1, 1,4 Εµπόριο 18,90 19,24 2,47 2,48 0,6 0,64 1,29 1,30 Ξεν/χεία-εστ/ρια 41,41 40,72 7,37 8,76 0,1 0,49 0,8 0,88 Μετ/ρές-επικ/νίες 43,40 44,03 10,72-3,19 0,66 0,67 0,0 0,0 Λοιπές υπηρεσίες 28,1 27,17,9 4,17 0,3 0,4 1,0 1,02 Σύνολο 21,62 22,7 4,00 3,8 0,61 0,61 1,09 1,08 ΠΜΚ= Περιθώριο µεικτού κέρδους, ΠΚΚ= Περιθώριο καθαρού κέρδους, ΔΕ= Δανειακή επιβάρυνση, ΓΡ= Γενική ρευστότητα 4

5 Αύξηση κατά 3,37% παρουσίασαν οι συνολικές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις το 2018/2017 ενώ οι βραχυπρόθεσµες διευρύνθηκαν µε µικρότερο ρυθµό (0,86%). Οι δείκτες ρευστότητας δεν παρουσίασαν ιδιαίτερη µεταβολή τη διετία Σε τοµεακό επίπεδο υπήρξαν διαφορές όσον αφορά στα αποτελέσµατα των επιχειρήσεων. Συγκεκριµένα, ανά τοµέα δραστηριότητας παρατηρούνται τα εξής: Μείωση κατά 3,% παρουσίασε ο κύκλος εργασιών του κλάδου της γεωργίας-αλιείας, ο οποίος διαµορφώθηκε σε 1, δισ. το 2018, ενώ λόγω αύξησης του κόστους τα µεικτά κέρδη συρρικνώθηκαν µε αρκετά πιο υψηλό ρυθµό (-12,7%). Η εξέλιξη αυτή σε συνδυασµό και µε την αύξηση των δαπανών διοίκησης και διάθεσης, οδήγησαν στην εµφάνιση αρνητικού λειτουργικού αποτελέσµατος το 2018 και κατ' επέκταση στην καταγραφή ζηµιών, ενώ το προηγούµενο έτος το τελικό καθαρό αποτέλεσµα ήταν κερδοφόρο. Τα συνολικά κεφάλαια των 13 εταιρειών του κλάδου ήταν αυξηµένα κατά 6,7%, ανερχόµενα σε 1,9 δισ., ενώ τα ίδια κεφάλαια µειώθηκαν σηµαντικά κατά 9,1% την ίδια περίοδο. Στον κλάδο των ορυχείων-λατοµείων ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 2,8% και διαµορφώθηκε σε 381,8 εκ. Ωστόσο, η συγκράτηση του κόστους πωλήσεων οδήγησε στη διεύρυνση των µεικτών κερδών µε αρκετά πιο υψηλό ρυθµό (41,7%). Παρ' όλα αυτά, η σηµαντική αύξηση των λοιπών λειτουργικών εξόδων καθώς και των χρηµατοοικονοµικών δαπανών οδήγησαν στην εµφάνιση αρνητικού λειτουργικού αποτελέσµατος το 2018, από θετικό το Επιπλέον, αρνητικό κατέστη και το (συνολικό) µη λειτουργικό αποτέλεσµα του κλάδου µε αποτέλεσµα την εµφάνιση ζηµιών το 2018, ενώ το 2017 το τελικό αποτέλεσµα ήταν κερδοφόρο. Τα συνολικά κεφάλαια του κλάδου ανήλθαν σε 1,9 δισ. περίπου, αυξηµένα κατά 10,2% σε ετήσια βάση. Ο κλάδος της µεταποίησης, µε δείγµα µονάδων, εµφάνισε αξιόλογη αύξηση σε επίπεδο κύκλου εργασιών, κατά 13,2%, διαµορφούµενος σε 48,0 δισ. Ωστόσο, λόγω αύξησης του κόστους µε 4 22,4 21,2 17,4 21,3 ΠΜΚ (%) 8, 18,9 41,4 43,4 28, 21, Γεωργία Αλιεία Ορυχεία Λατοµεία Μεταποίηση Ενέργεια Ύδρευση Κατασκευές Εµπόριο Ξενοδοχεία Εστιατόρια Μεταφορές Επικοινωνίες Λοιπές υπηρεσίες Σύνολο

6 υψηλότερο ρυθµό, τα µεικτά κέρδη παρέµειναν σχεδόν στα ίδια επίπεδα τη διετία (οριακή µεταβολή 0,6%). Η εξέλιξη αυτή σε συνδυασµό και µε την αύξηση των δαπανών διοίκησης και διάθεσης οδήγησαν στη µείωση του λειτουργικού αποτελέσµατος κατά 10,2% την ίδια περίοδο. Από την άλλη πλευρά όµως, η σηµαντική βελτίωση του µη λειτουργικού αποτελέσµατος είχε σαν αποτέλεσµα τη (µικρή) αύξηση των καθαρών κερδών κατά 2,1%. Το συνολικό ενεργητικό του κλάδου ανήλθε σε 0,3 δισ. το 2018, αυξηµένο κατά 2,9% έναντι του προηγούµενου έτους. Υψηλότερη αύξηση (,3%) κατέγραψαν τα ίδια κεφάλαια, ενώ οι συνολικές υποχρεώσεις διευρύνθηκαν µόλις κατά 1,2%. Ειδικότερα, σηµαντική ήταν η αύξηση των µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων (11,3%), ενώ οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις συρρικνώθηκαν κατά 3,3% το τελευταίο έτος. Οι µεταβολές αυτές οδήγησαν στη βελτίωση της σχέσης ξένων προς ίδια κεφάλαια σε 1,46 το 2018 από 1,2 το Οι δείκτες κερδοφορίας συρρικνώθηκαν ελαφρώς το 2018 και συγκεκριµένα το περιθώριο µεικτού κέρδους περιορίστηκε κατά 2,16 ποσοστιαίες µονάδες, του λειτουργικού κέρδους κατά 1,19 και του καθαρού κέρδους κατά 0, ποσοστιαίες µονάδες. Ελαφρά επιδείνωση παρουσίασε και ο δείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων σε 12,1% το 2018 από 13,26% το Ο κύκλος εργασιών στον κλάδο της ενέργειας-ύδρευσης κυµάνθηκε στα ίδια σχεδόν επίπεδα τη διετία (οριακή µεταβολή 0,%), ενώ τα συνολικά µεικτά κέρδη µειώθηκαν κατά,3%. Η µεταβολή αυτή σε συνδυασµό µε τη σηµαντικότατη αύξηση των λοιπών λειτουργικών εξόδων (67,2%) είχαν σαν συνέπεια την κατακόρυφη µείωση του συνολικού λειτουργικού αποτελέσµατος (-8,0%). Αποτέλεσµα των ανωτέρω ήταν η σηµαντική µείωση των καθαρών κερδών, από 946 εκ. 4 το 2017 σε 142,8 εκ. το Από πλευράς µεγεθών ισολογισµού, το ενεργητικό συρρικνώθηκε κατά 6,3% το 2018/2017, φτάνοντας τα 30, δισ. Σηµαντική µείωση 4 Τα αποτελέσµατα χρήσης επηρεάζονται σηµαντικά από µια µεγάλη εταιρεία του κλάδου της Ενέργειας, η οποία εµφάνισε υψηλές ζηµιές το 2018 από κέρδη το προηγούµενο έτος ,2 14, Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων του Εταιρικού Τοµέα: Κατανοµή βάσει Τοµέα (%) (Εξαιρουµένων των Χρηµατοπιστωτικών Υπηρεσιών) 12, 13,3 1,3 7,7-3,4-2,7 12,1 11,3 4,,0 10,9-3,2 7,6,1 7,8 6, ,3 Γεωργία Αλιεία -9,9 Ορυχεία Λατοµεία Μεταποίηση Ενέργεια Ύδρευση Κατασκευές Εµπόριο Ξενοδοχεία Εστιατόρια Μεταφορές Επικοινωνίες Λοιπές υπηρεσίες Σύνολο ,1 Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων του Εταιρικού Τοµέα: 2018 Κατανοµή βάσει Κλιµακίου Απασχόλησης (%) (Εξαιρουµένων των Χρηµατοπιστωτικών Υπηρεσιών) 12,0 8,8 <= Σύνολο 6, 7,8 6

7 κατέγραψαν τα συνολικά ίδια κεφάλαια (-1,4%), οι δε συνολικές υποχρεώσεις συρρικνώθηκαν κατά 1,8% την ίδια περίοδο. Ειδικότερα, οι µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις αυξήθηκαν κατά,8% ενώ οι βραχυπρόθεσµες µειώθηκαν κατά 10,6% το ίδιο έτος. Επιδείνωση παρουσίασαν το 2018 βασικοί αριθµοδείκτες του κλάδου (δείκτες κερδοφορίας, αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων). Στον τοµέα των κατασκευών, σε δείγµα 881 επιχειρήσεων, καταγράφηκε µικρή µείωση του κύκλου εργασιών κατά 1,6% το 2018 σε σχέση µε το 2017, αλλά τα µεικτά κέρδη µειώθηκαν µε αρκετά πιο υψηλό ρυθµό (13,2%). Αποτέλεσµα της εξέλιξης αυτής ήταν η περαιτέρω επιδείνωση του λειτουργικού αποτελέσµατος, το οποίο διαµορφώθηκε σε αρνητικά επίπεδα και τα δύο έτη. Το τελικό καθαρό αποτέλεσµα ήταν ζηµιογόνο την εξεταζόµενη διετία, οι δε ζηµιές αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 42,8% (2018: -213,3 εκ. 2017: -149,4 εκ.). Σχετικά µε τη διαµόρφωση ορισµένων µεγεθών του ισολογισµού, το ενεργητικό σηµείωσε µικρή µείωση κατά 1,4% και διαµορφώθηκε σε 1,1 δισ. το Τα ίδια κεφάλαια διευρύνθηκαν κατά 4% ενώ οι συνολικές υποχρεώσεις συρρικνώθηκαν κατά,3%. Η σχέση ξένων προς ίδια κεφάλαια βελτιώθηκε ελαφρώς σε 1,34 το 2018 από 1,47 το προηγούµενο έτος. Το περιθώριο µεικτού κέρδους περιορίστηκε κατά 1,1 ποσοστιαίες µονάδες, η δε αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων κυµάνθηκε σε αρνητικά επίπεδα και τα δύο έτη. Αναφορικά µε το εµπόριο, φαίνεται ότι ο κλάδος βελτίωσε τα αποτελέσµατά του το 2018, καθώς διαπιστώνεται αύξηση του κύκλου εργασιών και διεύρυνση της κερδοφορίας. Συγκεκριµένα, ο κύκλος εργασιών των.883 επιχειρήσεων του δείγµατος αυξήθηκε κατά 12,3% το 2018, ανερχόµενος σε 9, δισ., ενώ µε ελαφρώς χαµηλότερο ρυθµό (10,4%) αυξήθηκαν τα µεικτά κέρδη. Ο κλάδος βελτίωσε τα λειτουργικά του αποτελέσµατα κατά 7,6% το 2018/2017 παρά την αύξηση των λειτουργικών δαπανών κατά 9,0%. Το τελικό καθαρό αποτέλεσµα ήταν κερδοφόρο και τα δύο έτη, αυξηµένο µάλιστα κατά 12,0% το 2018, λόγω και της ευνοϊκής διαµόρφωσης του µη λειτουργικού αποτελέσµατος. Από πλευράς µεγεθών ισολογισµού, τα συνολικά κεφάλαια του εµπορίου αυξήθηκαν κατά 6,9% ανερχόµενα σε 37,3 δισ. Παράλληλα, τα ίδια κεφάλαια ενισχύθηκαν κατά 4% περίπου, ενώ οι συνολικές υποχρεώσεις διευρύνθηκαν κατά 8,%. Το περιθώριο µεικτού κέρδους περιορίστηκε οριακά κατά 0,34 ποσοστιαίες µονάδες, ενώ ο δείκτης του περιθωρίου καθαρού κέρδους δεν παρουσίασε αξιόλογη µεταβολή. Η αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων ενισχύθηκε οριακά κατά 0,79 ποσοστιαίες µονάδες. Ο κλάδος των ξενοδοχείων-εστιατορίων παρουσίασε αύξηση στον κύκλο εργασιών του, αλλά µείωση της κερδοφορίας του. Συγκεκριµένα, ο συνολικός κύκλος εργασιών επιχειρήσεων του κλάδου αυξήθηκε κατά 12,0% το 2018 σε σχέση µε το 2017 και διαµορφώθηκε σε 3,2 δισ. Τα αντίστοιχα µεικτά κέρδη αυξήθηκαν µε υψηλότερο ρυθµό (13,9%), στοιχείο ενδεικτικό περικοπής του κόστους. Η µεταβολή αυτή, σε συνδυασµό µε τη βελτίωση των λειτουργικών εσόδων κατά 14,2%, οδήγησαν τελικά στην αύξηση των συνολικών λειτουργικών αποτελεσµάτων κατά 38,8%, παρά την άνοδο των λειτουργικών δαπανών και των χρηµατοοικονοµικών εξόδων. Από την άλλη πλευρά όµως, η διαµόρφωση αρνητικού µη λειτουργικού αποτελέσµατος το 2018 (από θετικό το 2017) οδήγησε στη µείωση της κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου κατά,8% το 2018/2017. Τα καθαρά (προ φόρου) κέρδη διαµορφώθηκαν σε 236,7 εκ. το 2018 από 21,2 εκ. το Αναφορικά µε βασικούς λογαριασµούς του ισολογισµού, τα συνολικά κεφάλαια του κλάδου αυξήθηκαν κατά,8% ανερχόµενα σε 11,1 δισ. το 2018, ενώ µικρότερη αύξηση (2,8%) σηµείωσαν τα ίδια κεφάλαια, τα οποία ανήλθαν σε,4 δισ. Οι συνολικές υποχρεώσεις διευρύνθηκαν κατά 8,9% την ίδια περίοδο. Σχετικά µε βασικούς χρηµατοοικονοµικούς δείκτες, επισηµαίνεται η ελαφρά βελτίωση του περιθωρίου µεικτού κέρδους το οποίο διαµορφώθηκε σε 41,41% το 2018 (2017:40,72%) καθώς και του Σύνολο Ενεργητικού 2018: Μερίδια επί του συνόλου του Εταιρικού Τοµέα 12,0% 0,9% 0,9% 23,% Γεωργία-αλιεία Ορυχεία-λατοµεία Μεταποίηση Ενέργεια-ύδρευση Κατασκευές Εµπόριο Ξενοδοχεία-εστιατόρια Μεταφορές-επικοινωνίες Λοιπές υπηρεσίες 18,7%,2% 14,3% 17,4% 7,0% 7

8 περιθωρίου λειτουργικού κέρδους το οποίο ανήλθε σε 11,2% το ίδιο έτος (2017:9,08%). Οριακή µείωση κατά 0,4 ποσοστιαίες µονάδες παρουσίασε η αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων την ίδια περίοδο. Ο κλάδος των µεταφορών-επικοινωνιών εµφάνισε σηµαντικά κέρδη το 2018, ανατρέποντας το αποτέλεσµα του 2017 το οποίο ήταν ζηµιογόνο. Συγκεκριµένα, ο συνολικός κύκλος εργασιών των 643 επιχειρήσεων του δείγµατος παρουσίασε αύξηση κατά,% και ανήλθε σε 12,3 δισ. το Τα µεικτά κέρδη αυξήθηκαν µε ελαφρώς µικρότερο ρυθµό (4,0%). Παράλληλα, µείωση παρουσίασαν τόσο τα λειτουργικά έξοδα (κατά 13,1%) όσο και οι χρηµατοοικονοµικές δαπάνες (11,2%). Ο συνδυασµός των ανωτέρω οδήγησε στη σηµαντικότατη αύξηση του λειτουργικού αποτελέσµατος το 2018 (81,2%). Η µεταβολή αυτή και η διαµόρφωση θετικού µη λειτουργικού αποτελέσµατος το 2018 (από αρνητικό το 2017) είχαν σαν αποτέλεσµα την καταγραφή κερδών ύψους 1,3 δισ. το 2018 από ζηµιές ποσού 373,2 εκ. το προηγούµενο έτος. Από πλευράς ισολογισµού, το συνολικό ενεργητικό αυξήθηκε οριακά κατά 1,1%, ενώ τα ίδια κεφάλαια διευρύνθηκαν κατά 4,3% την ίδια περίοδο. Οι µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις συρρικνώθηκαν κατά 8,0% εν αντιθέσει µε τις βραχυπρόθεσµες οι οποίες αυξήθηκαν κατά,0%. Η αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων κατέστη θετική το 2018 (10,9%) από αρνητική το 2017 (-3,2%). Ο κλάδος των λοιπών υπηρεσιών είναι πολυσύνθετος. Το δείγµα των επιχειρήσεων περιλαµβάνει µονάδες µε διαφορετικές δραστηριότητες, όπως: πληροφορική, ψυχαγωγία, υγεία, διαχείριση ακινήτων, κ.α. Ο συνολικός κύκλος εργασιών τους ανήλθε σε 14, δισ. αυξηµένος κατά 4,8% έναντι του 2017, ενώ λόγω συγκράτησης του κόστους πωλήσεων τα µεικτά κέρδη ενισχύθηκαν κατά 10,0%. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασµό µε την αξιόλογη αύξηση των λειτουργικών εσόδων (20,3%), οδήγησε τελικά στη βελτίωση των συνολικών λειτουργικών αποτελεσµάτων κατά 21,8%, παρά την παράλληλη άνοδο των δαπανών διοίκησης και διάθεσης. Επιπλέον, η βελτίωση του (αρνητικού) µη λειτουργικού αποτελέσµατος, είχε σαν συνέπεια τη σηµαντική διεύρυνση της κερδοφορίας κατά 49,7% το 2018/2017. Το συνολικό ενεργητικό των εταιρειών του δείγµατος αυξήθηκε κατά 3,6% ενώ τα ίδια κεφάλαια διευρύνθηκαν κατά,3%. Βελτίωση παρουσίασαν όλοι οι δείκτες κερδοφορίας και συγκεκριµένα το περιθώριο µεικτού κέρδους αυξήθηκε κατά 1,34 ποσοστιαίες µονάδες. Τα αποτελέσµατα χρήσης επηρεάζονται σηµαντικά από µια µεγάλη εταιρεία του κλάδου των Επικοινωνιών η οποία κατέστη κερδοφόρος το 2018 από ζηµιογόνος το προηγούµενο έτος, καθώς και από µία µεγάλη εταιρεία του κλάδου των Μεταφορών η οποία περιόρισε πολύ τις ζηµιές της το Ο δείκτης της αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων ενισχύθηκε κατά 2, ποσοστιαίες µονάδες την ίδια περίοδο. Όσον αφορά στον χρηµατοπιστωτικό τοµέα, παρατηρείται σηµαντική µείωση των ζηµιών το 2018, λόγω της έντονης συρρίκνωσης των ζηµιών του τραπεζικού κλάδου. Συγκεκριµένα, το 2018 τα συνολικά έσοδα των 14 τραπεζών που περιλαµβάνονται στην ανάλυση µειώθηκαν κατά 11,8% και διαµορφώθηκαν στο ποσό των 7,2 δισ. Από την άλλη πλευρά όµως, αυξήθηκαν κατά 32,3% τα λοιπά λειτουργικά έσοδα του τοµέα και παράλληλα µειώθηκαν κατά 26,9% τα λοιπά λειτουργικά έξοδα. Αποτέλεσµα των παραπάνω µεταβολών ήταν η σηµαντική βελτίωση του συνολικού λειτουργικού αποτελέσµατος (κατά 60,%). Η εξέλιξη αυτή σε συνδυασµό µε την οριακή µείωση των προβλέψεων (-0,7%) οδήγησαν στη σηµαντική συρρίκνωση των ζηµιών (κατά 66,6%). Συγκεκριµένα, οι ζηµιές µειώθηκαν σε 363,7 εκ. το 2018 από 1,1 δισ. το προηγούµενο έτος. Από πλευράς ισολογισµού, το συνολικό ενεργητικό µειώθηκε κατά 2,0% το 2018, ενώ τα ίδια κεφάλαια κατέγραψαν σηµαντική µείωση (- 21,1%). Αύξηση των εσόδων και βελτίωση της κερδοφορίας παρουσίασε ο κλάδος των ασφαλειών. Συγκεκριµένα, τα συνολικά έσοδα 168 επιχειρήσεων του τοµέα αυξήθηκαν κατά,9% το 2018/2017, τα δε µεικτά κέρδη διευρύνθηκαν µε ελαφρώς υψηλότερο ρυθµό (8,2%). Αντίστοιχη εξέλιξη χαρακτήρισε τόσο το συνολικό λειτουργικό αποτέλεσµα (αύξηση 8,%) όσο και το τελικό καθαρό αποτέλεσµα (αύξηση 8,2%). Ειδικότερα, το 2018 τα καθαρά κέρδη διαµορφώθηκαν στο ποσό των 444,84 εκ. από 410,98 εκ. το Περαιτέρω, τα συνολικά κεφάλαια ενισχύθηκαν κατά 4,1% ανερχόµενα σε 17,1 δισ. το Αντιθέτως, τα ίδια κεφάλαια του τοµέα συρρικνώθηκαν κατά 4% περίπου την ίδια περίοδο. Τέλος, ζηµιογόνος κατέστη το 2018 ο σύνθετος κλάδος των λοιπών χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών, που περιλαµβάνει 264 επιχειρήσεις προερχόµενες από κλάδους συµµετοχών, χρηµατοδοτικής µίσθωσης, χρηµατιστηριακών συναλλαγών, factoring, κ.ά. Ο συνολικός κύκλος εργασιών τους αυξήθηκε κατά 2,6% και διαµορφώθηκε σε 626, εκ. το 2018, ενώ τα µεικτά κέρδη αυξήθηκαν εντυπωσιακά κατά 21,%. Ωστόσο, η σηµαντικότατη αύξηση των λειτουργικών δαπανών κατά 41,6%, παράλληλα µε τη δραστική µείωση των λειτουργικών εσόδων (-0,6%), είχαν σαν αποτέλεσµα την κατακόρυφη µείωση των λειτουργικών αποτελεσµάτων. Το γεγονός αυτό σε συνδυασµό µε τη διαµόρφωση αρνητικού µη λειτουργικού αποτελέσµατος (και τα δύο έτη) οδήγησε στην καταγραφή ζηµιών το 2018 ύψους 103,1 εκ. από κέρδη ποσού 408, εκ. το Από πλευράς ισολογισµού, σηµειώνεται η µείωση των συνολικών κεφαλαίων κατά 2,2% ενώ τα ίδια κεφάλαια συρρικνώθηκαν µε υψηλότερο ρυθµό (-9,2%). 8

Εισαγωγικό Σηµείωµα. Η Ελλάδα σε Αριθµούς περιλαµβάνονται στην τρέχουσα έκδοση του τόµου «Η Ελλάδα σε Αριθµούς».

Εισαγωγικό Σηµείωµα.  Η Ελλάδα σε Αριθµούς περιλαµβάνονται στην τρέχουσα έκδοση του τόµου «Η Ελλάδα σε Αριθµούς». www.findbiz.gr Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2017 Εισαγωγικό Σηµείωµα Το τελευταίο διάστηµα η οικονοµική δραστηριότητα στην Ελλάδα επηρεάστηκε δυσµενώς, µετά την αναστάτωση που προκλήθηκε στην αγορά από την επιβολή

Διαβάστε περισσότερα

www.icap.gr Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2014 TMHMA A Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: 2011-2012

www.icap.gr Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2014 TMHMA A Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: 2011-2012 TMHMA A Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: 2011-2012 Εισαγωγικό Σηµείωµα Η ελληνική οικονοµία συνεχίζει να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης, η διάρκεια της οποίας έχει ξεπεράσει όλες τις προβλέψεις. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Μελέτη ICAP: «H Eλλάδα σε Αριθμούς -2017»

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Μελέτη ICAP: «H Eλλάδα σε Αριθμούς -2017» Τετάρτη, 03 Απριλίου 2019 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Μελέτη ICAP: «H Eλλάδα σε Αριθμούς -2017» ΔΗΛΩΣΗ Προέδρου & Δ. Συμβούλου ομίλου εταιρειών ICAP, κ. Νικήτα Κωνσταντέλλου. «Μετά από μια μακροχρόνια περίοδο ύφεσης,

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Οικονοµικά Μεγέθη ανά Τοµέα ( εκατ.) Χρηµατοπιστωτικός τοµέας

Βασικά Οικονοµικά Μεγέθη ανά Τοµέα ( εκατ.) Χρηµατοπιστωτικός τοµέας ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επιχειρηµατικός Τοµέας: Πρόσφατες Εξελίξεις και οι Επιδόσεις Επιλεγµένων Κλάδων Μετά από µία µακρά περίοδο ύφεσης, η ελληνική οικονοµία κινήθηκε µε χαµηλούς αλλά θετικούς ρυθµούς µεταβολής

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Α Ειδικό Παράρτημα Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2016 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 238 Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια

Ειδικό Παράρτημα Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια Β Ειδικό Παράρτημα Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια 2015 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου 276 Β. Ανάλυση ανά περιφέρεια Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται η γεωγραφική διάσταση της διάρθρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα. Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα. Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2014 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 278 Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Α Ειδικό Παράρτημα Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2015 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 238 Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πειραιάς, 17 Ιουλίου 2013 (Πηγή: Icap) ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης και το 2012, η έκταση της

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 214 Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο και τομέα του εμπορίου η πορεία

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια Ειδικό Παράρτημα B Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια 252 Β. Ανάλυση ανά περιφέρεια Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται η γεωγραφική διάσταση της διάρθρωσης αποτελεσμάτων χρήσης και των κεφαλαίων

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια Ειδικό Παράρτημα B Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου 290 Β. Ανάλυση ανά περιφέρεια Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται η γεωγραφική διάσταση της διάρθρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Tα οικονοµικά αποτελέσµατα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηµατοδότηση των εµπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2015

Tα οικονοµικά αποτελέσµατα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηµατοδότηση των εµπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2015 3 Tα οικονοµικά αποτελέσµατα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηµατοδότηση των εµπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2015 3.1. Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό καταγράφονται και αναλύονται τα οικονομικά αποτελέσματα των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Γενικό σύνολο 591.190 576.044-2,6 182.613 174.529-4,4-42.643-12.287 71,2

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Γενικό σύνολο 591.190 576.044-2,6 182.613 174.529-4,4-42.643-12.287 71,2 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Η Ελληνική οικονομία συρρικνώθηκε τα τελευταία χρόνια δεδομένου ότι λειτούργησε σε συνθήκες συνεχούς ύφεσης, η ένταση και η διάρκεια της οποίας θεωρούνται γεγονός πρωτόγνωρο σε όλη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2017

ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2017 ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 10.319 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2017 Σημαντική βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων του εταιρικού τομέα σημειώθηκε το 2017 Αύξηση πωλήσεων και διεύρυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2018/2017

ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2018/2017 Αθήνα, 1 Ιουλίου 2019 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ/Προς άμεση δημοσίευση ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 1.239 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2018/2017 Αύξηση πωλήσεων και διεύρυνση της κερδοφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2012

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2012 3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2012 3.1. Εισαγωγή Γενική εικόνα Στο Μέρος αυτό παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 14.223 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013

Δελτίο Τύπου ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 14.223 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2015 Δελτίο Τύπου ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 14.223 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 Το έτος 2014 ήταν ιδιαίτερα σημαντικό για την ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - 2012/2011

ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - 2012/2011 ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - 2012/2011 Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης και το 2012, η έκταση της οποίας ξεπέρασε τις πλέον απαισιόδοξες

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 26Αυγούστου 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά κέρδη Ομίλου: 71,3εκ. (+1,8%), Τράπεζα: 84,7 (+56,9%) Διατήρηση υψηλών ρυθμών αύξησης χορηγήσεων (22,9% έναντι 7,6% της

Διαβάστε περισσότερα

Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2014

Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2014 3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2014 3.1. Εισαγωγή Γενική εικόνα Στο Μέρος αυτό παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 1.043 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 1.043 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 Αθήνα, 4 Μαΐου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 1.043 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 Το έτος 2014 ήταν ιδιαίτερα σημαντικό για την ελληνική οικονομία,

Διαβάστε περισσότερα

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2013

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2013 3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2013 3.1. Εισαγωγή Γενική εικόνα Στο Μέρος αυτό παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου 2010

Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου 2010 Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου 2010 Μέρος Πρώτο: Το οικονομικό περιβάλλον Μέρος Δεύτερο: Η απασχόληση στο εμπόριο Μέρος Τρίτο: Εμπορική επιχειρηματικότητα: οικονομικά αποτελέσματα, κεφαλαιουχική διάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

Κλαδική Ανάλυση Μελέτη της ICAP Group «Οι Συνέπειες της Κρίσης στους διαφόρους Κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας»

Κλαδική Ανάλυση Μελέτη της ICAP Group «Οι Συνέπειες της Κρίσης στους διαφόρους Κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας» Κλαδική Ανάλυση Μελέτη της ICAP Group «Οι Συνέπειες της Κρίσης στους διαφόρους Κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας» Διεύθυνση Οικονομικών Κλαδικών Μελετών Εισαγωγή Η ελληνική οικονοµία δέχθηκε βαρύ πλήγµα

Διαβάστε περισσότερα

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2011

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2011 3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2011 3.1. Εισαγωγή Γενική εικόνα Στο Μέρος αυτό παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Θετικά τα αποτελέσματα των Ισολογισμών που έκλεισαν »

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Θετικά τα αποτελέσματα των Ισολογισμών που έκλεισαν » Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «Θετικά τα αποτελέσματα των Ισολογισμών που έκλεισαν 30.6.2015» Αναμφισβήτητα οι εξελίξεις στην Ελλάδα το 2015 ήταν καταιγιστικές, ιδιαίτερα στο οικονομικό επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 5 Μαρτίου 2015 ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 Αναφορικά με τις επιδόσεις των ελληνικών επιχειρήσεων για το

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β.5.3 Μικροοικονομικά Δεδομένα Επιχειρήσεων στο Δήμο Αθηναίων Ιούλιος 2014 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Αθήνα - 27 Μαΐου 2011 Δηλώσεις Διοίκησης «Η πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ενίσχυσε τον ισολογισμό και βελτίωσε τους δείκτες

Διαβάστε περισσότερα

EBITDA. Πωλήσεις. Κέρδη προ φόρων. Κέρδη μετά από φόρους 25,8 23,5 17,1 14,8 10,9 13,3 22,3 16,1 14,3 19,4 10,3 6,4 4,7 2,6 13,1 8,9 5,1 7,6

EBITDA. Πωλήσεις. Κέρδη προ φόρων. Κέρδη μετά από φόρους 25,8 23,5 17,1 14,8 10,9 13,3 22,3 16,1 14,3 19,4 10,3 6,4 4,7 2,6 13,1 8,9 5,1 7,6 Αποτελέσματα χρήσης 1.1 31.12.214 Πωλήσεις EBITDA 45 4 35 3 25 2 39 358 312 287 283 298 3 25 2 15 14,8 1,9 13,3 17,1 23,5 25,8 15 1 1 5 5 29 21 211 212 (*) 213 214 29 21 211 212 (*) 213 214 25 2 15 1 5

Διαβάστε περισσότερα

χώρας το δεκάμηνο του 2014 ξεπέρασαν το σύνολο των διανυκτερεύσεων ολόκληρου του έτους 2013.

χώρας το δεκάμηνο του 2014 ξεπέρασαν το σύνολο των διανυκτερεύσεων ολόκληρου του έτους 2013. Σημαντική ήταν η αύξηση που παρουσίασε ο εισερχόμενος τουρισμός προς τη χώρα μας την τελευταία διετία (2013-2014), καθώς οι αφίξεις των αλλοδαπών τουριστών εκτιμάται ότι ξεπέρασαν το επίπεδο ρεκόρ των

Διαβάστε περισσότερα

Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα

Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα Βασικές διαπιστώσεις Μέρος Πρώτο Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα Η παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα παρέμεινε ασθενής και επιβραδύνθηκε περαιτέρω το 2013 (2,9% από 3,2% το

Διαβάστε περισσότερα

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2010

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2010 3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2010 3.1. Εισαγωγή Γενική εικόνα Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2009

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2009 Αποτελέσματα Εννεαμήνου Καθαρά κέρδη 111εκ. το Γ τρίμηνο, αυξημένα κατά 26,6% έναντι του Β τριμήνου Αύξηση προ προβλέψεων κερδών στο τρίμηνο κατά 6,4% σε 414εκ., ιστορικά τα υψηλότερα σε τριμηνιαία βάση

Διαβάστε περισσότερα

Τί δείχνουν οι πρώτοι ισολογισμοί με στοιχεία του 2013. Πτώση σε όλους τους τομείς της Οικονομίας με εξαίρεση το Εμπόριο

Τί δείχνουν οι πρώτοι ισολογισμοί με στοιχεία του 2013. Πτώση σε όλους τους τομείς της Οικονομίας με εξαίρεση το Εμπόριο Αθήνα, 28 Απριλίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τί δείχνουν οι πρώτοι ισολογισμοί με στοιχεία του 2013 Πτώση σε όλους τους τομείς της Οικονομίας με εξαίρεση το Εμπόριο Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 104% σε επίπεδο Ομίλου και 95% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Τηλ. : 2310 539817, Fax : 2310 541933 URL www.sbbe.gr Με την παράκληση να δημοσιευθεί Πέμπτη, 8 Ιουλίου 2009 Θέμα: Ζημιογόνα μία στις τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β.5.5 ΕΡΕΥΝΑ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ ΚΑΙ ΕΠΕ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Φεβρουάριος 2015 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 22.573 ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 22.573 ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Σε συνθήκες συνεχιζόμενης ύφεσης, καταγράφηκαν από την ICAP Group οι τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά στα οικονομικά μεγέθη και αποτελέσματα των ελληνικών επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2008

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2008 Αθήνα, 30 Οκτωβρίου Αποτελέσματα Εννεαμήνου Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 4,6% σε 647εκ., παρά τις αντίξοες συνθήκες στο παγκόσμιο τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό σύστημα Ενίσχυση Οργανικών Κερδών κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 σας υποβάλλουμε την παρούσα Έκθεση Διαχειρίσεως

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 95% σε επίπεδο Ομίλου, και 83% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα Έτους 2009

Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα Έτους 2009 1 Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα Έτους 2009 23 Μαρτίου 2010 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σημαντική ενίσχυση των προβλέψεων κατά 825,3εκ. (2008 204,2εκ.)

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011

Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011 Οι πρωτοβουλίες μείωσης των εξόδων επιφέρουν ικανοποιητικά αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2009 Καθαρά Κέρδη 235 * εκατ, μειωμένα κατά 25%

ΕΤΗΣΙΑ AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2009 Καθαρά Κέρδη 235 * εκατ, μειωμένα κατά 25% ΕΤΗΣΙΑ AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2009 Καθαρά Κέρδη 235 * εκατ, μειωμένα κατά 25% Αθήνα - 24 Φεβρουαρίου 2010 Δήλωση Μιχάλη Σάλλα, Προέδρου Δ.Σ. Η προ φόρων και προβλέψεων κερδοφορία του Ομίλου Πειραιώς για το 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΔΗΜ.ΑΘ.ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» ΑΡ. Μ.Α.Ε ΕΩΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΔΗΜ.ΑΘ.ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» ΑΡ. Μ.Α.Ε ΕΩΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΔΗΜ.ΑΘ.ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 23604/06/Β/91/18 ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 01.01.2014 ΕΩΣ 31.12.2014 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2014 Αποτελέσματα Α Τριμήνου Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων κατά 9,0% έναντι του Δ τριμήνου σε 194εκ. Μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 12,7% έναντι του Δ τριμήνου και 11,0% σε συγκρίσιμη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009 Αύξηση καθαρών κερδών σε 88εκ., 9% υψηλότερα σε σχέση με το Α τρίμηνο Διπλασιασμός οργανικών κερδών σε 61εκ. το Β τρίμηνο, από 33εκ. το Α τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων Ομίλου προς

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αθήνα, 6 Μαΐου 2008 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 5,7% σε 215εκ. Ενίσχυση Οργανικών προ φόρων Κερδών κατά 24,2% σε 234εκ. Πενταπλασιασμός Κερδών από τη «Νέα Ευρώπη» σε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2008 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ATTICA BANK. Κέρδη 12,61 εκατ. ευρώ μετά από φόρους Σύνολο ενεργητικού 4,52 δις.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2008 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ATTICA BANK. Κέρδη 12,61 εκατ. ευρώ μετά από φόρους Σύνολο ενεργητικού 4,52 δις. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2008 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ATTICA BANK Κέρδη 12,61 εκατ. ευρώ μετά από φόρους Σύνολο ενεργητικού 4,52 δις. ευρώ Ο Όμιλος Attica Bank παρά τις πρωτοφανείς συνθήκες που

Διαβάστε περισσότερα

4 Αποτελέσματα της δειγματοληπτικής έρευνας του ΙΝΕΜΥ για τις εμπορικές επιχειρήσεις

4 Αποτελέσματα της δειγματοληπτικής έρευνας του ΙΝΕΜΥ για τις εμπορικές επιχειρήσεις 4 Αποτελέσματα της δειγματοληπτικής έρευνας του ΙΝΕΜΥ για τις εμπορικές επιχειρήσεις 4.1. Εισαγωγή Οικονομικός απολογισμός των ΟΕ, ΕΕ και ΑτΕ του ελληνικού εμπορίου το 2011 Το παρόν Μέρος στηρίζεται στη

Διαβάστε περισσότερα

EBITDA. Πωλήσεις. Κέρδη προ φόρων. Κέρδη μετά από φόρους 14,3 23,5 17,1 16,1 14,8 13,3 10,9 13,3 19,4 10,3 8,7 6,4 4,7 2,6 9,7 13,1 8,9 5,1 10,7 13,4

EBITDA. Πωλήσεις. Κέρδη προ φόρων. Κέρδη μετά από φόρους 14,3 23,5 17,1 16,1 14,8 13,3 10,9 13,3 19,4 10,3 8,7 6,4 4,7 2,6 9,7 13,1 8,9 5,1 10,7 13,4 Αποτελέσματα χρήσης 1.1-3.9.214 45 4 35 3 25 2 15 39 358 312 Πωλήσεις 287 283 198 213 25 2 15 1 14,8 EBITDA 23,5 17,1 1,9 13,3 13,3 16,1 1 5 5 29 21 211 212 (*) 213 9M 213 9M 214 29 21 211 212 (*) 213

Διαβάστε περισσότερα

4 Αποτελέσματα της δειγματοληπτικής έρευνας του ΙΝΕΜΥ για τις εμπορικές επιχειρήσεις

4 Αποτελέσματα της δειγματοληπτικής έρευνας του ΙΝΕΜΥ για τις εμπορικές επιχειρήσεις 4 Αποτελέσματα της δειγματοληπτικής έρευνας του ΙΝΕΜΥ για τις εμπορικές επιχειρήσεις 4.1. Εισαγωγή Οικονομικός απολογισμός των ΟΕ, ΕΕ και ΑτΕ του ελληνικού εμπορίου το 2012 Το Μέρος αυτό στηρίζεται στη

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Προς τους κ. Μετόχους της Εταιρείας OTS AE

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Προς τους κ. Μετόχους της Εταιρείας OTS AE Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Προς τους κ. Μετόχους της Εταιρείας OTS AE Σύμφωνα με το Νόμο (άρθρο 43 α παρ. 3 του Ν.2190/1920) και το Καταστατικό της Εταιρίας μας, θέτουμε υπόψη σας τα

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα A Τριμήνου2010

Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα A Τριμήνου2010 1 Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα A Τριμήνου2010 27 Μαΐου 2010 ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ενισχυμένα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων Ομίλου: 79 εκ. (+64% σεσχέσημετοαντίστοιχο

Διαβάστε περισσότερα

Πωλήσεις EBITDA. Κέρδη μετά από φόρους. Κέρδη προ φόρων 23,5 25,8 300 16,1 10,9 13,3 17,1 7,9 14,3 16,1 19,4 22,3 10,3 9,7 6,4 2,6 13,4 13,1 8,9 5,7

Πωλήσεις EBITDA. Κέρδη μετά από φόρους. Κέρδη προ φόρων 23,5 25,8 300 16,1 10,9 13,3 17,1 7,9 14,3 16,1 19,4 22,3 10,3 9,7 6,4 2,6 13,4 13,1 8,9 5,7 Αποτελέσματα χρήσης 1.1-3.9.215 4 35 358 Πωλήσεις 312 287 283 298 3 25 EBITDA 23,5 25,8 3 25 2 15 1 213 19 2 15 1 1,9 13,3 17,1 16,1 7,9 5 5 21 211 212 (*) 213 214 9M 214 9M 215 21 211 212 (*) 213 214

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα α εξαμήνου 2007 του Ομίλου ΔΕΗ. Τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε 2,47 δις από 2,33 δις, το α εξάμηνο του 2006,αυξημένα κατά 6%.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα α εξαμήνου 2007 του Ομίλου ΔΕΗ. Τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε 2,47 δις από 2,33 δις, το α εξάμηνο του 2006,αυξημένα κατά 6%. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα α εξαμήνου του Ομίλου ΔΕΗ Αθήνα 28 Αυγούστου Τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε 2,47 δις από 2,33 δις, το α εξάμηνο του,αυξημένα κατά 6%. Το πολύ χαμηλό ύψος χιονοπτώσεων και βροχοπτώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Καθαρά Κέρδη µετά φόρων και δικαιωµάτων αυξηµένα κατά 26,4% στα 20,4 εκατ.

Καθαρά Κέρδη µετά φόρων και δικαιωµάτων αυξηµένα κατά 26,4% στα 20,4 εκατ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ: ΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Q1 2008 ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ Ιδιαίτερα ικανοποιητική απόδοση το Α τρίµηνο 2008: Οι πωλήσεις υπερδιπλασιάστηκαν στα 381,1 εκατ. Λειτουργικά Κέρδη (EBIT) αυξήθηκαν κατά

Διαβάστε περισσότερα

Σε πορεία επίτευξης των στόχων κερδοφορίας και μείωσης των δανείων σε καθυστέρηση για το 2016 η Τράπεζα Πειραιώς

Σε πορεία επίτευξης των στόχων κερδοφορίας και μείωσης των δανείων σε καθυστέρηση για το 2016 η Τράπεζα Πειραιώς ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ου 3ΜΗΝΟΥ 2016 Σε πορεία επίτευξης των στόχων κερδοφορίας και μείωσης των δανείων σε καθυστέρηση για το 2016 η Τράπεζα Πειραιώς Δηλώσεις Διοίκησης «Με τη χθεσινή

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2018

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2018 Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου Καθαρά Κέρδη 1 αυξημένα κατά 6,1% το Γ τρίμηνο ( 59εκ.) και 29,6% το εννεάμηνο ( 172εκ.) Κέρδη προ προβλέψεων υψηλότερα κατά 4,4% το Γ τρίμηνο και 1,5% το εννεάμηνο Λειτουργικές

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2016

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2016 Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2016 Καθαρά Κέρδη 85εκ. το Γ τρίμηνο και 192εκ. το εννεάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 0,3% έναντι του B τριμήνου σε 389εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Εννιαµήνου /11/2014

Αποτελέσµατα Εννιαµήνου /11/2014 Αποτελέσµατα Εννιαµήνου 214 28/11/214 Σύνοψη εξελίξεων και οικονοµικών µεγεθών για το 9Μ214 Η υλοποίηση του κατασκευαστικού ανεκτέλεστου επιταχύνθηκε στο 3 ο τρίµηνο οδηγώντας σε αυξηµένο κύκλο εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Δηλώσεις Διοίκησης. Συνεπής Επίτευξη Στόχων: Κερδοφορία, Μείωση NPEs και NPLs, Βελτίωση Ρευστότητας

Δηλώσεις Διοίκησης. Συνεπής Επίτευξη Στόχων: Κερδοφορία, Μείωση NPEs και NPLs, Βελτίωση Ρευστότητας Συνεπής Επίτευξη Στόχων: Κερδοφορία, Μείωση NPEs και NPLs, Βελτίωση Ρευστότητας ηλώσεις ιοίκησης «Με ικανοποίηση διαπιστώνω πως η Τράπεζα Πειραιώς συνεχίζει να σημειώνει ουσιαστική πρόοδο. Η Τράπεζα εργάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΞΗΣΗ 13,3% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2003 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΑΥΞΗΣΗ 13,3% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2003 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 0,28 Κέρδη ανά µετοχή, µετά από φόρους +13,3% 0,24 ΑΥΞΗΣΗ 13,3% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2003 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 1ο εξάµ.'03 1ο εξάµ.'02 Μεγέθη Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς 2003 2002 Ταµείο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ

ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31.12.2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 31/8/2016

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 31/8/2016 Γενικός Δείκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 564,37 μονάδες, σημειώνοντας κέρδη 0,48%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 24,67 εκατ. εκ των οποίων 0,93 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

BUSINESS LEADERS IN GREECE

BUSINESS LEADERS IN GREECE ΕΙΣΑΓΩΓΗ BUSINESS LEADERS IN GREECE «Το έτος 2014 αποτέλεσε έτος ορόσημο για την Ελληνική οικονομία, με εμφανή τα σημάδια ανακοπής της υφεσιακής πορείας και καταγραφής θετικού ρυθμού μεταβολής του ΑΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕNNEAΜΗΝΟΥ 2010

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕNNEAΜΗΝΟΥ 2010 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕNNEAΜΗΝΟΥ 2010 Αύξηση Οργανικών Κερδών 5% - Ενίσχυση Κεφαλαίων Αθήνα - 26 Νοεµβρίου 2010 ηλώσεις ιοίκησης Παρά τη δύσκολη οικονοµική συγκυρία, η σοβαρή προσπάθεια που καταβάλλεται για σταθεροποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010 Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010 Βελτίωση δεικτών ρευστότητας και κεφαλαιακής επάρκειας του Ομίλου παρά τη δυσμενή συγκυρία Καθαρά κέρδη 105εκ. 1 το εννεάμηνο του 2010, μειωμένα κατά 62% έναντι της αντίστοιχης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β.5.5 Μικροοικονομικά Δεδομένα Επιχειρήσεων στο Δήμο Αθηναίων (3η έκδοση) ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εξέλιξη βασικών μεγεθών Αποτελεσμάτων (ποσά σε εκ. ευρώ)

Εξέλιξη βασικών μεγεθών Αποτελεσμάτων (ποσά σε εκ. ευρώ) Αποτελέσματα περιόδου 1.1 3.9.213 Εξέλιξη βασικών μεγεθών Αποτελεσμάτων (ποσά σε εκ. ευρώ) 45 4 35 3 25 2 Πωλήσεις 412 39 358 312 287 23 198 18 16 14 12 1 8 EBITDA 13,1 14,8 17,1 13,3 1,9 9,1 13,3 15 6

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο.

Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο. Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο. Αποτελέσματα από την επεξεργασία 226 ισολογισμών ισάριθμων βιομηχανιών με έδρα την Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη Βασικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Η αγορά το % εώς -10% Πωλήσεις. Κερδοφορία Ζημιές

Η αγορά το % εώς -10% Πωλήσεις. Κερδοφορία Ζημιές Η αγορά το 2013 Πωλήσεις -4% εώς -10% Κερδοφορία Ζημιές Το Πλαίσιο το 2013 Πωλήσεις - 1,4% Κερδοφορία +39% Το 2013 κάναμε 5 ΚΙΝΗΣΕΙΣ 5 Turbo-X τηλεόραση Χτίσαμε τη γκάμα του Τurbo-X στις τηλεοράσεις Το

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 1 ου τριµήνου /05/2010

Αποτελέσµατα 1 ου τριµήνου /05/2010 Αποτελέσµατα 1 ου τριµήνου 2010 27/05/2010 Σύνοψη οικονοµικών µεγεθών 1 ου τριµήνου 2010 Η τρέχουσα κρίση χρέους της Ελλάδας έχει επηρεάσει αρνητικά τα οικονοµικά αποτελέσµατα του Οµίλου το 1 ο τρίµηνο

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 2018

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 2018 Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 2018 Καθαρά Κέρδη 1 55εκ. το Β τρίμηνο και 113εκ. το Α εξάμηνο 2018 Οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξημένα κατά 6,3% το Β τρίμηνο και 1,3% το Α εξάμηνο 2018 Λειτουργικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσµατα 2002 Αθήνα, 20/2/2003 Από την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ανακοινώθηκαν σήµερα τα αποτελέσµατα του 2002, που έχουν ως ακολούθως: Τα προ φόρων κέρδη του

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 3 ου Τριµήνου 2013 Οµίλου Γενικής Τράπεζας

Αποτελέσµατα 3 ου Τριµήνου 2013 Οµίλου Γενικής Τράπεζας Αποτελέσµατα 3 ου Τριµήνου 2013 Οµίλου Γενικής Τράπεζας Σηµαντική Βελτίωση του Λειτουργικού Αποτελέσµατος ιατήρηση Ισχυρών Χρηµατοοικονοµικών εικτών Σηµαντική περαιτέρω βελτίωση του λειτουργικού αποτελέσµατος

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014 7 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου Αύξηση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 8,0% το Γ τρίμηνο. Περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 3,7% το Γ τρίμηνο και 11,4% σε συγκρίσιμη βάση το εννεάμηνο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2004

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2004 Αθήνα, 5 Αυγούστου, 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2004 υναµική αύξηση χορηγήσεων κατά 25% 1 είκτης Κόστους / Εσόδων στο 49% Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 54% σε 179 εκ. Το Α Εξάµηνο του 2004 η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΜΑΙΟΣ 219 Χορηγός: 12 Ιουνίου 219 2 Το ΙΟΒΕ διεξάγει κάθε μήνα από το 1981 Έρευνες Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία A Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία A Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία A Τριμήνου 2016 1 Επιστροφή στην κερδοφορία για 1 η φορά μετά το Γ τρίμηνο 2011 - Καθαρά Κέρδη 60εκ. Καθαρά κέρδη από τις διεθνείς δραστηριότητες 27εκ. Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου /8/2014

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου /8/2014 Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2014 29/8/2014 Σύνοψη εξελίξεων και οικονοµικών µεγεθών για το 6Μ2014 Τα ενοποιηµένα έσοδα ανήλθαν σε 650,4 εκατ., (αύξηση 13,7% έναντι του 6Μ 2013) Τα λειτουργικά κέρδη ΕΒΙΤ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 2016 1 Καθαρά Κέρδη 46εκ. το Β τρίμηνο και 106εκ. το Α εξάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 1,3% έναντι του Α τριμήνου σε 388εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 1 ου Τριµήνου /5/2015

Αποτελέσµατα 1 ου Τριµήνου /5/2015 Αποτελέσµατα 1 ου Τριµήνου 2015 29/5/2015 Σύνοψη εξελίξεων και οικονοµικών µεγεθών για το 1 ο Τρίµηνο 2015 Ο κύκλος εργασιών του οµίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ, αυξήθηκε κατά 29,2% σε 377,9 εκατ. (έναντι 292,5 το 3Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ /2010

ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ /2010 ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.021 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - 2011/2010 Οι εξελίξεις στην ελληνική οικονομία το 2011 επιδεινώθηκαν πέρα από κάθε προσδοκία. Η ύφεση επεκτάθηκε το 2011 και το ΑΕΠ κατέγραψε

Διαβάστε περισσότερα

Ορατά τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης

Ορατά τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης Αθήνα, 3 Νοεμβρίου ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Ορατά τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης Τα καθαρά αποτελέσματα του Γ Τριμήνου αντικατοπτρίζουν την

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2017

Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2017 Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2017 Καθαρά Κέρδη 37εκ. το Α τρίμηνο 2017, εκ των οποίων 29εκ. από τις διεθνείς δραστηριότητες Οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξημένα κατά 9,6% σε ετήσια βάση Νέα μη εξυπηρετούμενα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 6Μ /9/2017

Αποτελέσµατα 6Μ /9/2017 Αποτελέσµατα 6Μ2017 14/9/2017 Σύνοψη εξελίξεων και οικονοµικών µεγεθών για το 6Μ2017 Στις έως τώρα θετικές εξελίξεις του 2017 περιλαµβάνονται - η ολοκλήρωση στις 31/8/2017 της περιόδου κατασκευής και η

Διαβάστε περισσότερα

(7,7) (3,7) 109,7% Δικαιώματα μειοψηφίας (0,7) (0,4) Καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους 41,7 40,0 4,3%

(7,7) (3,7) 109,7% Δικαιώματα μειοψηφίας (0,7) (0,4) Καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους 41,7 40,0 4,3% ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31.03.2010 Καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους 41,7 εκατ. Αύξηση χορηγήσεων κατά

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Καθαρά κέρδη 81εκ. έναντι 5εκ. το προηγούμενο τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων κατά 12% και καταθέσεων κατά 17% σε ετήσια βάση Βελτίωση δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 114%

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα Έμφαση στην Ποιότητα Ενεργητικού και Ιδίων Κεφαλαίων Ποιότητα ενεργητικού, επάρκεια κεφαλαίων, υψηλή ρευστότητα, σημαντική συγκράτηση δαπανών ήταν οι προτεραιότητές μας για το α τρίμηνο 2009, με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2016

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 06 Τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα μειώθηκαν κατά,9 δισ. από την αρχή του έτους Αντανακλώντας τις επιτυχημένες αναδιαρθρώσεις και διαγραφές πλήρως καλυμμένων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Οµίλου /3/2014

Αποτελέσµατα Οµίλου /3/2014 Αποτελέσµατα Οµίλου 2013 31/3/2014 Σύνοψη εξελίξεων και οικονοµικών µεγεθών για το 2013 Εντός του εκεµβρίου 2013 ολοκληρώθηκε η αναδιάρθρωση των σε αναστολή έργων παραχωρήσεων - ψηφίστηκαν τα σχετικά νοµοσχέδια

Διαβάστε περισσότερα