1000 = 200α α = 5. y = 5x. και η συνάρτηση των εσόδων είναι η Ε(x) = 5x, x 0. α 1 = y = 3x + β = 0 + β 1 β 1 = 200.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1000 = 200α α = 5. y = 5x. και η συνάρτηση των εσόδων είναι η Ε(x) = 5x, x 0. α 1 = y = 3x + β = 0 + β 1 β 1 = 200."

Transcript

1 ΘΕΜΑ 4 Μια μικρή εταιρεία πουλάει βιολογικό ελαιόλαδο στο διαδίκτυο. Στο παραπάνω σχήμα, παρουσιάζεται η γραφική παράσταση της συνάρτησης που περιγράφει τα έξοδα Κ(x) και τα έσοδα Ε(x) από την πώληση x λίτρων λαδιού σε ένα μήνα. α) Να εκτιμήσετε τις συντεταγμένες του σημείου τομής των δύο ευθειών και να ερμηνεύσετε τη σημασία του. (Μονάδες 6) β) Ποια είναι τα αρχικά (πάγια) έξοδα της εταιρείας; (Μονάδες 5) γ) Πόσα λίτρα ελαιόλαδο πρέπει να πουλήσει η εταιρεία για να μην έχει ζημιά (Μονάδες 6) δ) Να βρείτε τον τύπο των συναρτήσεων K(x) και Ε(x) και να επαληθεύσετε αλγεβρικά την απάντηση του ερωτήματος (γ). (Μονάδες 8)

2 α) Από το γράφημα συμπεραίνουμε ότι το σημείο τομής των ευθειών είναι κατ εκτίμηση το Α(100, 500). Η ερμηνεία του είναι η εξής: Αν η εταιρεία πουλήσει 100 λίτρα λάδι τα έσοδα και τα έξοδά της είναι 500 ευρώ, δηλαδή δεν έχει ούτε κέρδος ούτε ζημιά. β) Τα πάγια έξοδα της εταιρείας είναι 00 ευρώ, διότι Κ(0) = 00. Δηλαδή ακόμα κι αν δεν παραχθεί λάδι (x = 0), υπάρχουν έξοδα. γ) Για να μην έχει η εταιρεία ζημιά πρέπει τα έσοδα να είναι ίσα με τα έξοδα ή μεγαλύτερα από αυτά. Από το γράφημα συμπεραίνουμε ότι αυτό συμβαίνει για παραγωγή x 100 λίτρων λαδιού. δ) Έστω y = αx η ζητούμενη εξίσωση της ευθείας (ε) που περιγράφει τη συνάρτηση εσόδων Ε(x). Η ευθεία αυτή διέρχεται από το σημείο A(00, 1000), οπότε: Τελικά η ευθεία (ε) έχει εξίσωση: 1000 = 00α α = 5 y = 5x και η συνάρτηση των εσόδων είναι η Ε(x) = 5x, x 0 Έστω y = α 1 x + β 1 η ζητούμενη εξίσωση της ευθείας (ε 1 ) που περιγράφει τη συνάρτηση εξόδων Κ(x). Η ευθεία (ε 1 ) διέρχεται από τα σημεία Β(0, 00) και Γ(00, 800) οπότε έχει συντελεστή διεύθυνσης τον: Τότε η ευθεία (ε 1 ) γράφεται: α 1 = = = 3 y = 3x + β 1 Επειδή η ευθεία (ε 1 ) διέρχεται από το Β (0, 00) οι συντεταγμένες του την επαληθεύουν, οπότε: 00 = 0 + β 1 β 1 = 00 Τελικά η ευθεία (ε 1 ) έχει εξίσωση: y = 3x + 00 και η συνάρτηση των εξόδων είναι η Κ(x) = 3x + 00, x 0 Για να μην έχει η εταιρεία ζημιά πρέπει: Ε(x) K(x) 5x 3x + 00 x 00 x 100 Επομένως, η εκτίμηση που κάναμε στο σκέλος (γ) ήταν σωστή.

3 ΘΕΜΑ 4 Σε μια αίθουσα θεάτρου με 0 σειρές καθισμάτων, το πλήθος των καθισμάτων κάθε σειράς αυξάνει καθώς ανεβαίνουμε από σειρά σε σειρά, κατά τον ίδιο πάντα αριθμό καθισμάτων. Η 1 η σειρά έχει 16 καθίσματα και η 7 η σειρά έχει 8 καθίσματα. α) Να δείξετε ότι οι αριθμοί που εκφράζουν το πλήθος των καθισμάτων κάθε σειράς είναι διαδοχικοί όροι αριθμητικής προόδου. Να βρείτε τον πρώτο όρο της και τη διαφορά αυτής της προόδου. (Μονάδες 5) β) Να βρείτε το γενικό όρο της προόδου. (Μονάδες 4) γ) Πόσα καθίσματα έχει όλο το θέατρο; (Μονάδες 5) δ) Αν στην 1 η σειρά της αίθουσας αυτής υπάρχουν 6 κενά καθίσματα, στη η υπάρχουν 9 κενά καθίσματα, στην 3 η υπάρχουν 1 κενά καθίσματα και γενικά, τα κενά καθίσματα κάθε σειράς, από τη η και μετά, είναι κατά 3 περισσότερα από αυτά της προηγούμενης, τότε: i) Να βρείτε από ποια σειρά και πέρα θα υπάρχουν μόνο κενά καθίσματα. (Μονάδες 5) ii) Να βρείτε πόσοι είναι οι θεατές. (Μονάδες 6)

4 α) Επειδή το πλήθος των καθισμάτων κάθε σειράς αυξάνει καθώς ανεβαίνουμε από σειρά σε σειρά, κατά τον ίδιο πάντα αριθμό καθισμάτων ω, οι αριθμοί που εκφράζουν το πλήθος των καθισμάτων κάθε σειράς είναι διαδοχικοί όροι αριθμητικής προόδου (α ν ), με α 1 = 16 και διαφορά ω. Είναι: Άρα α 1 = 16 και ω =. β) Έχουμε: γ) Το πλήθος των καθισμάτων του θεάτρου είναι: α 7 = 8 α 1 + (7 1)ω = ω = 8 6ω = 1 ω = α ν = α 1 + (ν 1)ω α ν = 16 + (ν 1) α ν = 16 + ν α ν = 14 + ν, με 1 ν 0 S 0 = [α 1 + (0 1)ω] S 0 = 10( ) S 0 = 10(3 + 38) S 0 = S 0 = 700 δ) Ο αριθμός των κενών καθισμάτων σε κάθε σειρά είναι αριθμητική πρόοδος (β ν ) με β 1 = 6 και ω = 3. Ο ν οστός όρος που εκφράζει το πλήθος των κενών καθισμάτων είναι: β ν = β 1 + (ν 1)ω β ν = 6 + (ν 1)3 β ν = 6 + 3ν 3 β ν = 3 + 3ν, με 1 ν 11 (διότι τα κενά καθίσματα δεν μπορεί να είναι περισσότερα από τα καθίσματα της κάθε σειράς. Δηλαδή πρέπει β ν α ν ν 11) i) Όλα τα καθίσματα της ν-οστής σειράς θα είναι κενά, όταν: β ν = α ν 3 + 3ν = 14 + ν ν = 11 Άρα από την 11 η σειρά μέχρι και την 0 η όλα τα καθίσματα του θεάτρου είναι κενά.

5 ii) Το πλήθος των κενών καθισμάτων στις 10 πρώτες σειρές είναι: S 10 = [β 1 + (10 1)ω ] S 10 = 5( ) S 10 = 5(1 + 7) S 10 = 5 39 S 10 = 195 Το πλήθος των καθισμάτων στις 10 πρώτες σειρές είναι: S 10 = [α 1 + (10 1)ω] S 10 = 5( ) S 10 = 5(3 + 18) S 10 = 5 50 S 10 = 50 Ο αριθμός των θεατών που κάθονται στις 10 πρώτες σειρές είναι: S 10 S 10 = = 55 Αυτός είναι και ο συνολικός αριθμός των θεατών αφού από την 11 η σειρά και μετά τα καθίσματα είναι κενά.

6 ΘΕΜΑ 4 Δίνεται η εξίσωση (8-λ)x -(λ-)x+1=0, με παράμετρο λ R. α) Να βρείτε την τιμή του λ ώστε η εξίσωση να είναι 1 ου βαθμού. (Μονάδες 5) β) Αν η εξίσωση είναι ου βαθμού, να βρείτε τις τιμές του λ ώστε αυτή να έχει μια διπλή ρίζα. Για τις τιμές του λ που βρήκατε, να προσδιορίσετε τη διπλή ρίζα της εξίσωσης. (Μονάδες 10) γ) Για τις τιμές του λ που βρήκατε στο ερώτημα (β), να δείξετε ότι το τριώνυμο (8-λ)x -(λ-)x+1 είναι μη αρνητικό, για κάθε πραγματικό αριθμό x. (Μονάδες 10)

7 α) Η εξίσωση είναι 1 ου βαθμού όταν 8 λ = 0 λ = 8 β) Από το α) ερώτημα προκύπτει ότι η εξίσωση είναι ου βαθμού για λ 8. Για να έχει η εξίσωση αυτή μια διπλή ρίζα πρέπει: Δ = 0 [ (λ )] 4 (8 λ) 1 = 0 4(λ ) 4(8 λ) = 0 4(λ 4λ + 4) 3 + 4λ = 0 4λ 16λ λ = 0 4λ 1λ 16 = 0 λ 3λ 4 = 0 Το τριώνυμο λ 3λ 4 έχει διακρίνουσα Δ = 5 και ρίζες τις Για λ = 4 η εξίσωση γράφεται: λ 1, = β± Δ α = ()± = ± = =4 = 1 (8 4)x (4 )x + 1 = 0 4x 4x + 1 = 0 που έχει διπλή ρίζα την x = Για λ = 1 η εξίσωση γράφεται: -β -(-4) 4 1 = = = α 4 8 (8 + 1)x ( 1 )x + 1 = 0 9x + 6x + 1 = 0 -β -6 1 που έχει διπλή ρίζα την x = = =- α 9 3 γ) Για λ = 4 το τριώνυμο γράφεται: (8 4)x (4 )x + 1 = 4x 4x + 1 = (x 1) 0, δηλαδή μη αρνητικό για κάθε πραγματικό αριθμό x. Για λ = 1 το τριώνυμο γράφεται: (8 + 1)x ( 1 )x + 1 = 9x + 6x + 1 = (3x + 1) 0 δηλαδή μη αρνητικό για κάθε πραγματικό αριθμό x.

8 ΘΕΜΑ 4 (x 1)(x 4) Δίνεται συνάρτηση g(x)=, η οποία έχει πεδίο ορισμού το R- {-,1}. x +κ x+λ α) Να βρείτε τις τιμές των κ και λ. (Mονάδες 9) β) Για κ = 1 και λ = -, i ) να απλοποιήσετε τον τύπο της g. (Μονάδες 9) ii) να δείξετε ότι: g(α+3)>g(α), όταν α (-1,1) (1,). (Μονάδες 7)

9 α) Επειδή το πεδίο ορισμού της συνάρτησης είναι το R {, 1} οι αριθμοί και 1 αποτελούν ρίζες του τριωνύμου του παρονομαστή. Τότε πρέπει: Αφαιρούμε κατά μέλη τις (1), () και βρίσκουμε: 1 + κ + λ = 0 (1) και 4 κ + λ = 0 () 3 3κ = 0 3κ = 3 κ = 1 Αντικαθιστούμε την τιμή κ = 1 στην ισότητα (1) και βρίσκουμε: β) i) Για κ = 1 και λ = ο τύπος της g γράφεται: λ = 0 λ = g(x) = Το τριώνυμο x + x έχει διακρίνουσα Δ = 9 και ρίζες τις: x 1, = β± Δ α = ± =1 = ± = = Τότε ο τύπος της g γράφεται: g(x) = = (x + 1)(x ) ii) Οι ρίζες της εξίσωσης g(x) = 0 είναι οι x 1 = 1 και x =. Τότε το πρόσημο της g για x R {, 1} είναι: g(x) < 0 x ( 1, 1) (1, ) g(x) > 0 x (, ) (, 1) (, + ) Συνεπώς, όταν α ( 1, 1) (1, ), g(α) < 0. Επίσης όταν α ( 1, 1) (1, ), το (α + 3) (, 4) (4, 5), οπότε g(α + 3) > 0. Άρα g(α + 3) > g(α).

10 ΘΕΜΑ 4 Δίνεται συνάρτηση g(x)= (x 1)(x 4) x +κ x+λ, η οποία έχει πεδίο ορισμού το R- {-,1}. α) Να βρείτε τις τιμές των κ και λ. (Mονάδες 9) β) Για κ = 1 και λ = -: i) Να απλοποιήσετε τον τύπο της g. (Mονάδες 9) ii) Να δείξετε ότι g(α) g(β)>0, όταν α, β (-1,1) (1,) (Mονάδες 7)

11 α) Επειδή το πεδίο ορισμού της συνάρτησης είναι το R {, 1} οι αριθμοί και 1 αποτελούν ρίζες του τριωνύμου του παρονομαστή. Τότε πρέπει: Αφαιρούμε κατά μέλη τις (1), () και βρίσκουμε: 1 + κ + λ = 0 (1) και 4 κ + λ = 0 () 3 3κ = 0 3κ = 3 κ = 1 Αντικαθιστούμε την τιμή κ = 1 στην ισότητα (1) και βρίσκουμε: β) i) Για κ = 1 και λ = ο τύπος της g γράφεται: λ = 0 λ = g(x) = Το τριώνυμο x + x έχει διακρίνουσα Δ = 9 και ρίζες τις: x 1, = β± Δ α = ± =1 = ± = = Τότε ο τύπος της g γράφεται: g(x) = = (x + 1)(x ) ii) Οι ρίζες της εξίσωσης g(x) = 0 είναι οι x 1 = 1 και x =. Τότε το πρόσημο της g για x R {, 1} είναι: g(x) < 0 x ( 1, 1) (1, ) g(x) > 0 x (, ) (, 1) (, + ) Επειδή α, β ( 1, 1) (1, ), προκύπτει ότι g(α) < 0 και g(β) < 0. Τελικά g(α)g(β) > 0.

12 ΘΕΜΑ 4 Δίνεται το τριώνυμο: λx - (λ +1)x + λ, λ R{0} α) Να βρείτε τη διακρίνουσα Δ του τριωνύμου και να αποδείξετε ότι το τριώνυμο έχει ρίζες πραγματικές για κάθε λ R{0}. (Μονάδες 9) β) Για ποιες τιμές του λ το παραπάνω τριώνυμο έχει δύο ρίζες ίσες; (Μονάδες 6) γ) Να βρείτε τις τιμές του λ, ώστε λx -(λ +1)x + λ 0, για κάθε x R. (Μονάδες 10)

13 α) Το τριώνυμο λx (λ + 1)x + λ έχει α = λ, β = (λ + 1), γ = λ και διακρίνουσα: Δ = [ (λ + 1)] 4 λ λ = (λ + 1) 4λ = = λ 4 + λ + 1 4λ = λ 4 λ + 1 = = (λ 1) 0, για κάθε λ R {0} Άρα το τριώνυμο έχει ρίζες πραγματικές για κάθε λ R {0}. β) Το τριώνυμο έχει δύο ρίζες ίσες αν και μόνο αν: Δ = 0 (λ 1) = 0 λ 1 = 0 (λ 1)(λ + 1) = 0 λ 1 = 0 ή λ + 1 = 0 λ = 1 ή λ = 1 γ) Είναι λx (λ + 1)x + λ 0, για κάθε x R αν και μόνο αν: (λ < 0 και Δ 0) (λ < 0 και (λ 1) 0) (λ < 0 και (λ 1) = 0) (λ < 0 και λ 1 = 0) [λ < 0 και (λ = 1 ή λ = 1)] Άρα λ = 1.

14 ΘΕΜΑ 4 Εξαιτίας ενός ατυχήματος σε διυλιστήριο πετρελαίου, διαρρέει στην θάλασσα πετρέλαιο που στο τέλος της 1 ης ημέρας καλύπτει 3 τετραγωνικά μίλια (τ.μ), στο τέλος της ης ημέρας καλύπτει 6 τ.μ, στο τέλος της 3 ης ημέρας καλύπτει 1 τ.μ. και γενικά εξαπλώνεται έτσι, ώστε στο τέλος κάθε ημέρας να καλύπτει επιφάνεια διπλάσια από αυτήν που κάλυπτε την προηγούμενη. α) Να βρείτε την επιφάνεια της θάλασσας που θα καλύπτει το πετρέλαιο στο τέλος της 5 ης ημέρας μετά το ατύχημα. (Μονάδες 7) β) Πόσες ημέρες μετά από τη στιγμή του ατυχήματος το πετρέλαιο θα καλύπτει 768τ.μ.; (Μονάδες 9) γ) Στο τέλος της 9 ης ημέρας επεμβαίνει ο κρατικός μηχανισμός και αυτομάτως σταματάει η εξάπλωση του πετρελαίου. Στο τέλος της επόμενης ημέρας η επιφάνεια που καλύπτει το πετρέλαιο έχει μειωθεί κατά 6 τ.μ. και συνεχίζει να μειώνεται κατά 6 τ.μ. την ημέρα. Να βρείτε πόσες ημέρες μετά από τη στιγμή του ατυχήματος η θαλάσσια επιφάνεια που καλύπτεται από το πετρέλαιο θα έχει περιοριστεί στα 1 τ.μ. (Μονάδες 9)

15 Η επιφάνεια, σε τετραγωνικά μίλια, που καλύπτει το πετρέλαιο στο τέλος κάθε ημέρας, είναι όροι γεωμετρικής προόδου με α 1 = 3 και λ =. Στο τέλος της ν-οστής ημέρας θα έχει καλυφθεί επιφάνεια α ν = 3 ν-1 τετραγωνικά μίλια (τ.μ.). α) Στο τέλος της 5 ης ημέρας θα έχει καλυφθεί επιφάνεια: α 5 = = 3 4 = 3 16 = 48 τ.μ. β) Δεδομένο είναι ότι α ν = 768 και ζητούμενο είναι το ν. Έχουμε ισοδύναμα: α ν = ν-1 = 768 ν-1 = 56 ν 1 = 8 ( 8 = 56) ν = 9 Οπότε στο τέλος της 9 ης ημέρας θα έχει καλυφθεί από πετρέλαιο θαλάσσια επιφάνεια 768 τ.μ. γ) Στο τέλος της 10 ης ημέρας η επιφάνεια της θάλασσας που έχει καλυφθεί από πετρέλαιο είναι = 76 τ.μ. και κάθε επόμενη ημέρα θα μειώνεται κατά 6 τ.μ. Άρα η επιφάνεια, σε τετραγωνικά μίλια, που θα καλύπτει εφεξής το πετρέλαιο στο τέλος κάθε ημέρας, είναι όροι αριθμητικής προόδου με β 1 = 76 και ω =- 6. Δεδομένο είναι ότι β ν = 1 και ζητούμενο είναι το ν. Έχουμε ισοδύναμα: β ν = (ν 1) (-6) = 1 6ν = 756 ν = 16 Συνεπώς στο τέλος της 16 ης ημέρας μετά την κρατική παρέμβαση και συνολικά στο τέλος της = 135 ης ημέρας μετά από τη στιγμή του ατυχήματος η θαλάσσια επιφάνεια που καλύπτεται από πετρέλαιο θα έχει περιοριστεί στα 1 τ.μ.

16 ΘΕΜΑ 4 Δίνονται οι συναρτήσεις f ( x) x 3x και g(x) x1, x R α) Να δείξετε ότι οι γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων f, g έχουν ένα μόνο κοινό σημείο, το οποίο στη συνέχεια να προσδιορίσετε. (Μονάδες 10) β) Δίνεται η συνάρτηση h(x) = x + α. Να δείξετε ότι: i) αν α > 1, τότε οι γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων f, h έχουν δύο κοινά σημεία. ii) αν α < 1, τότε οι γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων f, h δεν έχουν κοινά σημεία. (Μονάδες 15)

17 α) Οι τετμημένες των σημείων τομής των C f, C g αποτελούν λύσεις της εξίσωσης f(x) = g(x). Τότε: f(x) = g(x) x + 3x + = x + 1 x + x + 1 = 0 (x + 1) = 0 x + 1 = 0 x = 1 Άρα οι C f, C g έχουν μόνο ένα κοινό σημείο, το Α( 1, g( 1)) δηλαδή το Α( 1, 0) (η ευθεία εφάπτεται της παραβολής). β) Οι τετμημένες των κοινών σημείων των C f, C h είναι λύσεις της εξίσωσης f(x) = h(x). Δηλαδή: f(x) = h(x) x + 3x + = x + α x + x + ( α) = 0, α R (1) Το τριώνυμο έχει διακρίνουσα: Δ = 4 1 ( α) = α = 4α - 4 = 4(α - 1) i) Αν α > 1, τότε Δ > 0 και η η εξίσωση (1) έχει δύο ρίζες άνισες το οποίο σημαίνει ότι οι γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων f, h έχουν δύο κοινά σημεία. ii) Αν α < 1, τότε Δ < 0 και η εξίσωση (1) δεν έχει πραγματικές ρίζες το οποίο σημαίνει ότι οι γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων f, h δεν έχουν κοινά σημεία.

18 ΘΕΜΑ 4 Σε έναν οργανισμό, αρχικά υπάρχουν βακτήρια. Μετά από 1 ώρα υπάρχουν βακτήρια, μετά από ώρες 5100 βακτήρια, και γενικά ο αριθμός των βακτηρίων υποδιπλασιάζεται κάθε μια ώρα. α) Πόσα βακτήρια θα υπάρχουν μετά από 6 ώρες; (Μονάδες 6) β) Τη χρονική στιγμή όμως που τα βακτήρια ήταν 300, ο οργανισμός παρουσίασε ξαφνική επιδείνωση. Ο αριθμός των βακτηρίων άρχισε πάλι να αυξάνεται ώστε κάθε μια ώρα να τριπλασιάζεται. Το φαινόμενο αυτό διήρκεσε για 5 ώρες. Συμβολίζουμε με β ν το πλήθος των βακτηρίων ν ώρες μετά από την στιγμή της επιδείνωσης (v 5). i) Να δείξετε ότι η ακολουθία (β ν ) είναι γεωμετρική πρόοδος, και να βρείτε τον πρώτο όρο και το λόγο της. (Μονάδες 6) ii) Να εκφράσετε το πλήθος β ν των βακτηρίων συναρτήσει του ν. (Μονάδες 6) iii) Πόσα βακτήρια θα υπάρχουν στον οργανισμό 3 ώρες μετά από την στιγμή της επιδείνωσης; (Μονάδες 7)

19 Τα βακτήρια (το πλήθος τους) στο τέλος κάθε ώρας αποτελούν διαδοχικούς όρους γεωμετρικής προόδου (α ν ) με πρώτο όρο α 1 = και λόγο λ =. α) Ο ν στός όρος της προόδου είναι: α ν = α 1 λ ν 1 α ν = ν Μετά από 6 ώρες ο αριθμός των βακτηρίων θα είναι: α 6 = = = = 300 β) i) Μετά την ξαφνική επιδείνωση του οργανισμού ο αριθμός των βακτηρίων άρχισε να αυξάνεται ώστε κάθε μια ώρα να τριπλασιάζεται. Άρα η ακολουθία (β ν ) είναι γεωμετρική πρόοδος με λόγο λ = 3 και πρώτο όρο β 1 = = 9600 ii) Είναι β ν = β 1 λ ν 1 β ν = ν 1, ν 5 iii) Ο αριθμός των βακτηρίων που θα υπάρχουν στον οργανισμό 3 ώρες μετά από την στιγμή της επιδείνωσης θα είναι: β 3 = = =

20 ΘΕΜΑ 4 Ο ιδιοκτήτης ενός ταξιδιωτικού γραφείου εκτιμά ότι, όταν για μια συγκεκριμένη διαδρομή διαθέτει τα εισιτήρια στην κανονική τιμή των 1 ανά εισιτήριο, τότε πουλά κατά μέσο όρο 30 μόνο εισιτήρια, ενώ το λεωφορείο έχει 51 θέσεις. Θέλοντας να αυξήσει τη πελατεία του, κάνει την ακόλουθη προσφορά: Ο πρώτος επιβάτης που θα αγοράσει εισιτήριο θα πληρώσει 3 και κάθε επόμενος επιβάτης θα πληρώνει 0,5 περισσότερο από τον προηγούμενο. α) Να βρείτε το ποσό που θα πληρώσει ο δεύτερος, ο τρίτος και ο τέταρτος επιβάτης. (Μονάδες 4) β) Αν, για κάθε ν 51 ο αριθμός α ν εκφράζει το ποσό που θα πληρώσει ο ν-οστός επιβάτης, να δείξετε ότι οι αριθμοί α 1, α,,α 51 είναι διαδοχικοί όροι αριθμητικής προόδου και να βρείτε τη διαφορά ω αυτής της προόδου. γ) Αν το λεωφορείο γεμίσει, να βρείτε το ποσό που θα πληρώσει ο 51 ος επιβάτης. (Μονάδες 6) (Μονάδες 7) δ) Να βρείτε πόσα τουλάχιστον εισιτήρια θα πρέπει να πουληθούν ώστε η είσπραξη του γραφείου με αυτή την προσφορά να ξεπερνά την είσπραξη που θα έκανε αν πουλούσε 30 εισιτήρια στην τιμή των 1 ανά εισιτήριο. (Δίνεται ότι: ) (Μονάδες 8)

21 Ο πρώτος επιβάτης που θα αγοράσει εισιτήριο θα πληρώσει 3 και κάθε επόμενος επιβάτης θα πληρώνει 0,5 περισσότερο από τον προηγούμενο. α) Ο δεύτερος επιβάτης θα πληρώσει 3 + 0,5 = 3,5, ο τρίτος θα πληρώσει 3,5 + 0,5 =4 και ο τέταρτος θα πληρώσει 4 + 0,5 = 4,5. β) Δεδομένου ότι ο πρώτος επιβάτης που θα αγοράσει εισιτήριο θα πληρώσει 3 και κάθε επόμενος επιβάτης θα πληρώνει 0,5 περισσότερο από τον προηγούμενο, οι αριθμοί α 1, α,, α 51 είναι διαδοχικοί όροι αριθμητικής προόδου με α 1 = 3 και ω = 0,5. γ) Ο 51 ος επιβάτης θα πληρώσει: α 51 = 3 + (51 1) 0,5 = 8 δ) Ζητάμε την μικότερη τιμή του φυσικού αριθμού ν ώστε S ν > Οπότε έχουμε ισοδύναμα: S ν > 30 1 ν 3+ ν-1 0,5 >630 ν-1 ν 6+ >630 ν 1+ν-1 >630 ν(11+ν) >630 4 ν +11ν-50>0 (1) Το τριώνυμο έχει διακρίνουσα Δ = 11 4(-50) = 1001 και ρίζες ν = 45, ν = -56 (απορρίπτεται). Η (1) αληθεύει για φυσικούς αριθμούς ν > 45. Συνεπώς πρέπει να πουληθούν τουλάχιστον 46 εισιτήρια ώστε να συμφέρει η προσφορά.

22 ΘΕΜΑ 4 Δίνεται η εξίσωση: x λx + 4λ + 5 = 0, με παράμετρο λ R α) Να αποδείξετε ότι αν λ = 5 η εξίσωση έχει μια διπλή ρίζα. (Μονάδες 5) β) Να εξετάσετε αν υπάρχει και άλλη τιμή του λ, ώστε η εξίσωση να έχει διπλή ρίζα. (Μονάδες 5) γ) Να βρείτε τις τιμές του λ ώστε η εξίσωση να έχει δύο ρίζες άνισες. (Μονάδες 10) δ) Αν λ 4λ - 5 = 4λ λ + 5, λ R- {-1, 5} να δείξετε ότι η εξίσωση δεν έχει ρίζες. (Μονάδες 5) 1

23 α) Για λ = 5 η εξίσωση γίνεται: x 10x + 5 = 0 Το τριώνυμο έχει διακρίνουσα Δ = (-10) = 0, οπότε η εξίσωση έχει μια ρίζα διπλή. β) Η εξίσωση x λx + 4λ + 5 = 0 έχει διπλή ρίζα, αν και μόνο αν Δ = 0 (-λ) -4(4λ + 5) = 0 4λ -16λ 0 = 0 λ 4λ 5 = 0 λ = 5 ή λ = -1 Συνεπώς και για λ = -1 η εξίσωση έχει διπλή ρίζα. γ) Η εξίσωση x λx + 4λ + 5 = 0 έχει δυο ρίζες άνισες, αν και μόνο αν δ) Αν Δ > 0 (β) λ 4λ 5 > 0 λ < -1 ή λ > 5 λ 4λ - 5 = 4λ λ + 5 = -( λ 4λ 5) λ R-{-1, 5}, τότε λ 4λ 5 < 0, δηλαδή η διακρίνουσα του τριωνύμου x λx + 4λ + 5 είναι αρνητική, οπότε η εξίσωση x λx + 4λ + 5 = 0 δεν έχει πραγματικές ρίζες.

24 ΘΕΜΑ 4 Δίνεται το τριώνυμο: f(x)= λx - (λ +1)x + λ, λ R{0} α) Να βρείτε τη διακρίνουσα Δ του τριωνύμου και να αποδείξετε ότι το τριώνυμο έχει ρίζες πραγματικές για κάθε λ R{0} (Μονάδες 8) β) Αν x 1, x είναι οι ρίζες του τριωνύμου, να εκφράσετε το άθροισμα S = x 1 +x συναρτήσει του λ 0 και να βρείτε την τιμή του γινομένου P = x 1 x των ριζών. (Μονάδες 5) γ) Αν λ > 0 το παραπάνω τριώνυμο έχει ρίζες θετικές ή αρνητικές; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (Μονάδες 6) δ) Αν 0<λ 1 και x 1, x, με x 1 < x, είναι οι ρίζες του παραπάνω τριωνύμου, τότε να βρείτε το πρόσημο του γινομένου f(0) f(κ) f(μ), όπου κ, μ είναι αριθμοί τέτοιοι ώστε x 1 <κ < x < μ. (Μονάδες 6)

25 α) Η διακρίνουσα του τριωνύμου είναι: Δ = [-(λ + 1)] - 4 λ λ = λ 4 - λ + 1 = (λ 1) Επειδή Δ 0 για κάθε λ R-{0}, το τριώνυμο έχει πραγματικές ρίζες. β) Το τριώνυμο έχει α = λ, β = - (λ +1) και γ = λ. Οπότε: -β -[- λ +1 ] λ +1 S=x 1+x = = = α λ λ P = γ λ = =1 α λ γ) Το γινόμενο των ριζών του τριωνύμου είναι P = 1 > 0, άρα οι ρίζες του είναι ομόσημες. Αν επιπλέον λ > 0, τότε και S > 0. Οπότε οι ρίζες θα είναι θετικές (δυο ομόσημοι αριθμοί των οποίων το άθροισμα είναι θετικό, είναι θετικοί). δ) Για λ > 0 και λ 1 το τριώνυμο f(x) έχει δυο ρίζες άνισες τις x 1 και x που λόγω του γ) ερωτήματος είναι θετικές. Επίσης είναι δεδομένο ότι κ και μ είναι αριθμοί τέτοιοι ώστε: 0 < x 1 < κ < x < μ Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται το πρόσημο του τριωνύμου f(x) = λx - (λ +1)x + λ, που έχει α = λ > 0 Από τον παραπάνω πίνακα προσήμου προκύπτει λοιπόν ότι: f(0) > 0 f(κ) < 0 f(μ) > 0 Άρα: f(0) f(κ) f(μ) < 0

26 ΘΕΜΑ 4 Δίνονται οι συναρτήσεις f( x) = 4x+ και ( ) g x = x 9 με πεδίο ορισμού το R. α) Να βρείτε τα σημεία τομής της γραφικής παράστασης της συνάρτησης g με τον άξονα x x. (Μονάδες 6) β) Να εξετάσετε αν η γραφική παράσταση της f τέμνει τους άξονες σε κάποιο από τα σημεία ( 3,0 ) και ( 3,0). (Μονάδες 4) γ) Να αποδείξετε ότι οι γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων f, g δεν έχουν κοινό σημείο πάνω σε κάποιον από τους άξονες. (Μονάδες 8) δ) Να βρείτε συνάρτηση h της οποίας η γραφική παράσταση είναι ευθεία, διέρχεται από το Α(0, 3) και τέμνει τη γραφική παράσταση της g σε σημείο του ημιάξονα Οx. (Μονάδες 7) 1

27 α) Τις τετμημένες των σημείων τομής της γραφικής παράστασης της συνάρτησης g με τον άξονα x x τις βρίσκουμε λύνοντας την εξίσωση g(x) = 0. Τότε: g(x) = 0 x 9 = 0 x = 3 ή x = 3 Άρα τα ζητούμενα σημεία είναι τα Α( 3, 0) και Β(3, 0). β) Είναι: f(3) = = 14 0 και f( 3) = 4 ( 3) + = 10 0 Άρα η γραφική παράσταση της f δεν τέμνει τους άξονες σε κάποιο από τα σημεία (3, 0) και ( 3, 0). γ) Έστω ότι υπάρχει κοινό σημείο (x 0, 0) του άξονα x x στο οποίο τέμνονται οι C f, C g. Τότε ισχύει: (f(x 0 ) = 0 και g(x 0 ) = 0) (4x 0 + = 0 και x 9 = 0) x = 1 και x =±3 που είναι άτοπο. Άρα οι γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων f, g δεν έχουν κοινό σημείο πάνω στον άξονα x x. Έστω οι γραφικές παραστάσεις έχουν κοινό σημείο πάνω στον άξονα y y. Τότε πρέπει: f(0) = g(0) = 9 που είναι άτοπο. Άρα οι γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων f, g δεν έχουν κοινό σημείο πάνω στον άξονα y y. δ) Επειδή η γραφική παράσταση της h είναι ευθεία, η εξίσωση της θα έχει τη μορφή h(x) = αx + β, α, β R Επειδή η γραφική παράσταση της h διέρχεται από το σημείο Α(0, 3) ισχύει ότι: h(0) = 3 α 0 + β = 3 β = 3 Επομένως η εξίσωση της ευθείας γίνεται: h(x) = αx + 3, α R Επίσης η γραφική παράσταση της h τέμνει τη γραφική παράσταση της g σε σημείο του ημιάξονα Οx οπότε ισχύει: h(3) = g(3) 3α + 3 = 0 3α = 3 α = 1 Τελικά η ζητούμενη συνάρτηση έχει τύπο h(x) = x

28 1

29 ΘΕΜΑ 4 Δίνεται μια αριθμητική πρόοδος (α ν ), όπου ν N *. Αν οι τρεις πρώτοι όροι της προόδου είναι: α 1 = x, a = x 3x 4, a 3 = x -, όπου x Z, τότε, α) να αποδειχθεί ότι x = 3. (Μονάδες 10) β) να βρεθεί ο ν-οστός όρος της προόδου και να αποδειχθεί ότι δεν υπάρχει όρος της προόδου που να ισούται με 014. (Μονάδες 8) γ) να υπολογιστεί το άθροισμα S = α 1 + α 3 + α α 15. (Μονάδες 7)

30 α) Ισχύει ότι: α α 1 = α 3 α (x 3x 4) x = (x ) - (x 3x 4) 3x -7x -6 = 0 x = 3 ή x = - 3 (απορρίπτεται γιατί δεν είναι ακέραιος) Άρα x = 3 και οι τρεις πρώτοι όροι της αριθμητικής προόδου είναι α 1 = 3, α = 5 και α 3 =7 β) Η αριθμητική πρόοδος έχει πρώτο όρο α 1 = 3 και διαφορά ω =. Άρα ο ν-οστός όρος της προόδου είναι: α ν = 3 + (ν 1) = ν + 1 Αν υπάρχει όρος της προόδου ίσος με 014 θα πρέπει η εξίσωση α ν = 014 να έχει λύση φυσικό αριθμό. Έχουμε λοιπόν: α ν = 014 ν + 1 = 014 ν = 013 =1006,5 που δεν είναι φυσικός αριθμός Άρα δεν υπάρχει όρος της προόδου που να ισούται με 014. γ) S = α 1 + α 3 + α α 15 = Οι όροι του αθροίσματος είναι όροι αριθμητικής προόδου με β 1 = 3 και ω = 4. Πρέπει να βρούμε το πλήθος τους. Έχουμε β ν = (ν-1) 4 = 31 4ν = 3 ν = 8. Οπότε το πλήθος των όρων είναι 8. 8 Οπότε S = S 8 = 3 (8 1) 4 = 136

31 ΘΕΜΑ 4 Δυο φίλοι αποφάσισαν να κάνουν το χόμπι τους δουλειά. Τους άρεσε να ζωγραφίζουν μπλουζάκια και έστησαν μια μικρή επιχείρηση για να τα πουλήσουν μέσω διαδικτύου. Σε διάστημα ενός μηνός τα έξοδα κατασκευής (σε ευρώ) για x μπλουζάκια δίνονται από τη συνάρτηση Κ(x) = 1,5x +10 και τα έσοδα από την πώλησή τους (σε ευρώ), από τη συνάρτηση E(x) = 15,5x. α) Αν η επιχείρηση κάποιο μήνα δεν κατασκευάσει μπλουζάκια, έχει έξοδα; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (Μονάδες 6) β) Τι εκφράζει ο αριθμός 1,5 και τι ο αριθμός 15,5 στο πλαίσιο του προβλήματος; (Μονάδες 4) γ) Να βρείτε πόσα μπλουζάκια πρέπει να πουλήσουν ώστε να έχουν έσοδα όσα και έξοδα (δηλαδή να μην «μπαίνει μέσα» η επιχείρηση) (Μονάδες 6) δ) Αν πουλήσουν 60 μπλουζάκια θα έχουν κέρδος; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (Μονάδες 9)

32 α) Εάν η εταιρεία δεν κατασκευάζει μπλουζάκια, θέτουμε x = 0 στη συνάρτηση K(x) = 1,5x + 10 και βρίσκουμε K(0) = 10. Επομένως η εταιρεία χωρίς να κατασκευάζει μπλουζάκια έχει (πάγια) έξοδα 10. β) Η μοναδιαία μεταβολή στο x, δηλαδή αν τα μπλουζάκια που κατασκευάζονται αυξηθούν κατά 1 (από x γίνουν x + 1), θα προκαλέσει σταθερή μεταβολή 1,5 ευρώ στο κόστος κατασκευής και σταθερή μεταβολή στα έσοδα 15,5 ευρώ. Δηλαδή Κ(x + 1) K(x) = 1,5 και E(x+1) E(x) = 15,5. γ) Τα μπλουζάκια που πρέπει να πωληθούν ώστε τα έσοδα να είναι ίσα με τα έξοδα είναι η λύση της εξίσωσης: Ε(x) = K(x) 15,5x = 1,5x x = 10 x = 40 Άρα πρέπει να παραχθούν 40 μπλουζάκια ώστε η επιχείρηση να «μην μπαίνει μέσα». δ) Αν πουλήσουν 60 μπλουζάκια, τα έσοδα θα είναι: Ε(60) = 15,5 60 = 930 και τα έξοδα: Κ(60) = 1, = 870 Άρα το κέρδος τους θα είναι = 60

33 ΘΕΜΑ 4 Δίνεται η εξίσωση: x -(λ-1)x+λ+5=0 (1), με παράμετρο λ R. α) Να δείξετε ότι η διακρίνουσα της εξίσωσης (1) είναι: Δ = 4λ -1λ-16. (Μονάδες 7) β) Να βρείτε τις τιμές του λ R, ώστε η εξίσωση να έχει δύο ρίζες πραγματικές και άνισες. (Μονάδες 10) γ) Αν η εξίσωση (1) έχει ρίζες τους αριθμούς x 1, x και d x 1, x ) είναι η απόσταση των ( x 1, x στον άξονα των πραγματικών αριθμών, να βρείτε για ποιες τιμές του λ ισχύει: d x, x ) 4. (Μονάδες 8) ( 1

34 α) Το τριώνυμο x (λ 1)x + (λ + 5) έχει α = 1, β = (λ 1), γ = λ + 5 και διακρίνουσα: Δ = β 4αγ = [ (λ 1)] 4 1 (λ + 5) = 4(λ λ + 1) 4λ 0 = 4λ 1λ 16 β) Η εξίσωση έχει δύο ρίζες πραγματικές και άνισες αν και μόνο αν: Δ > 0 4λ 1λ 16 > 0 λ 3λ 4 > 0 () Το τριώνυμο λ 3λ 4 έχει διακρίνουσα: Δ 0 = ( 3) 4 1 ( 4) = = 5 > 0 και ρίζες τις: λ 1, = β± Δ α = ()± = ± = =4 = 1 Το πρόσημο του τριωνύμου φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. Επομένως η () αληθεύει για: λ λ 3λ λ < 1 ή λ > 4 γ) Από τους τύπους Vieta για το τριώνυμο της εξίσωσης (1) βρίσκουμε: Τότε, για λ (, 1) (4, ) : S = x 1 + x = β α = (λ) Ρ = x 1 x = γ α = λ = λ + 5 = (λ 1) και d(x 1, x ) = 4 x 1 x = 4 x 1 x = 4 (x 1 x ) = 4 x + x x 1 x = 4 (x 1 + x ) x 1 x x 1 x = 4 (x 1 + x ) 4x 1 x = 4 [(λ 1)] 4(λ + 5) = 4 4(λ λ + 1) 4λ 0 4 = 0 4λ 1λ 40 = 0 λ 3λ 10 = 0 λ = 5 ή λ = -

35 ΘΕΜΑ 4 x+ Δίνεται η συνάρτηση f, με f ( x) =. 9 x α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης f. (Mονάδες 10) β) Να βρείτε τα σημεία τομής της γραφικής παράστασης της συνάρτησης f με τους άξονες. (Mονάδες 7) γ) Αν Α και Β είναι τα σημεία τομής της γραφικής παράστασης της συνάρτησης f με τους άξονες x x και y y αντίστοιχα, να βρείτε την εξίσωση της ευθείας που ορίζεται από τα Α και Β. (Mονάδες 8)

36 α) Πρέπει: 9 x > 0 3 < x < 3 Άρα Α f = (-3, 3) β) Η C f τέμνει τον άξονα x x σε σημείο με τεταγμένη y = 0, δηλαδή: Άρα η C f τέμνει τον άξονα x x στo σημείo A(, 0). Επίσης έχουμε: Άρα η C f τέμνει τον άξονα y y στο σημείο B0,. f(x) = 0 = 0 x + = 0 x = f(0) = = = γ) Έστω (ε): y = αx + β η εξίσωση της ζητούμενης ευθείας. Ο συντελεστής διεύθυνσης της ευθείας που διέρχεται από τα σημεία Α, Β είναι: = = () α = = Άρα η εξίσωση της ευθείας γράφεται: (ε): y = x + β Επειδή η ευθεία διέρχεται από το σημείο Α(-, 0), οι συντεταγμένες του σημείου την επαληθεύουν. Ισχύει δηλαδή ότι: 0 = ( ) + β 0 = + β Τελικά η εξίσωση της ευθείας είναι: β = (ε): y = x +

37 ΘΕΜΑ 4 Δίνεται η εξίσωση (λ+)x +(λ+3)x+λ-=0 (1), με παράμετρο λ -. α) Να δείξετε ότι η διακρίνουσα της εξίσωσης (1) είναι: Δ=1λ+5 (Μονάδες 6) β) Να βρείτε τις τιμές του λ -, ώστε η εξίσωση (1) να έχει δύο ρίζες πραγματικές και άνισες. (Μονάδες 7) γ) Να εκφράσετε ως συνάρτηση του λ το άθροισμα των ριζών S=x 1 +x και το γινόμενο των ριζών P=x 1 x. (Μονάδες 4) δ) Να εξετάσετε αν υπάρχει τιμή του λ ώστε για τις ρίζες x 1, x της εξίσωσης (1) να ισχύει η σχέση : (x 1 +x -1) +( x 1 x +3) =0 (Μονάδες 8)

38 α) Το τριώνυμο (λ + )x + (λ + 3)x + λ έχει και διακρίνουσα: α = λ +, β = λ + 3, γ = λ Δ = β 4αγ = (λ + 3) 4 (λ + ) (λ ) = 4λ + 1λ + 9 4(λ ) = 4λ + 1λ + 9 4λ + 16 = 1λ + 5 β) Η εξίσωση έχει δύο ρίζες πραγματικές και άνισες αν και μόνο αν: Επειδή επιπλέον πρέπει λ, τελικά βρίσκουμε: γ) Από τους τύπους Vieta βρίσκουμε: δ) Για λ, (, + ), είναι: Δ > 0 1λ + 5 > 0 1λ > 5 λ > λ, (, + ) S = x 1 + x = β = α λ λ P = x 1 x = γ = λ α λ και (x 1 + x 1) + (x 1 x + 3) = 0 (S 1) + (P + 3) = 0 (S 1 = 0 και P + 3) = 0 (S = 1 και Ρ = -3) (γ) λ λ =1 και λ λ = 3 ( (λ + 3) = λ + και λ = -3(λ + )) ( λ 3 = λ + και λ = -3λ - 6) ( 3λ = 5 και 4λ = -4) λ= 5 3 και λ= 1 Επομένως δεν υπάρχει τιμή του λ που να ικανοποιεί τη δοσμένη σχέση.

39 ΘΕΜΑ 4 Δίνεται το τριώνυμο: x - (α+1)x + 4+α, α R α) Να αποδείξετε ότι η διακρίνουσα του τριωνύμου είναι: Δ = (α -1) (Μονάδες 5) β) Να βρείτε για ποιες τιμές του α το τριώνυμο έχει ρίζες πραγματικές και άνισες. γ) Αν το τριώνυμο έχει ρίζες x 1, x, τότε: (Μονάδες 10) i) Nα εκφράσετε το άθροισμα S= x 1 +x και το γινόμενο P= x 1 x των ριζών του συναρτήσει του α (Μονάδες ) ii) Nα αποδείξετε ότι: d(x 1, 1) d(x, 1) = 4 (Μονάδες 8)

40 α) Το τριώνυμο x (α + 1)x α έχει διακρίνουσα: Δ = [ (α + 1)] 4 1 (4 + α) = (α + 1) 4(4 + α) = α + α α = (α α + 1) 16 = =(α 1) 16 β) Το τριώνυμο x (α + 1)x α έχει ρίζες πραγματικές και άνισες αν και μόνο αν: Δ > 0 (α 1) 16 > 0 (α 1) > 16 (α 1) > 16 α 1 > 4 (α 1 < 4 ή α 1 > 4 ) α < 3 ή α > 5 γ) i) Είναι: ii) Ισχύει ότι: S = x 1 + x = (α) = α + 1 και P = x 1 x = α = 4 + α d(x 1, 1) d(x, 1) = x 1 1 x 1 = (x 1 1) (x 1) = x x x x +1 = P S+1 = = 4 + α α = 4

41 ΘΕΜΑ 4 Τέσσερις αθλητές, ο Αργύρης, ο Βασίλης, ο Γιώργος και ο Δημήτρης τερμάτισαν σε έναν αγώνα δρόμου με αντίστοιχους χρόνους (σε λεπτά) t A, t B, t Γ και t Δ, για τους οποίους ισχύουν οι σχέσεις: t < t A B t A + t t B Γ = και 3 t t = t A B. t α) i) Να δείξετε ότι: t A + t t B =. (Μονάδες 5) ii) Να βρείτε τη σειρά με την οποία τερμάτισαν οι αθλητές. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (Μονάδες 10) β) Δίνεται επιπλέον ότι ισχύει: t t = 6 και t t = 8 A + B A B i) Να γράψετε μία εξίσωση ου βαθμού που έχει ρίζες τους αριθμούς t A και t B (Μονάδες 5) ii) Να βρείτε τους χρόνους τερματισμού των τεσσάρων αθλητών. (Μονάδες 5)

42 α) i) Ισχύει ότι: t A t Δ = t B t Δ (t A t Δ = t B t Δ ή t A t Δ = (t B t Δ )) (t A = t B, απορρίπτεται ή t A t Δ = t B + t Δ ) (t A + t Β = t Δ ) t Δ = ii) Είναι: t Γ t Β = Ισχύει ότι: t Δ t Γ = Έχουμε: t Α t Δ = t Α t Β = = < 0. Άρα t Γ < t Β (1) = = Α Β = < 0. Άρα t Δ < t Γ () = Α Β = Από τις σχέσεις (1), () και (3) βρίσκουμε: < 0. Άρα t Α < t Δ (3) t Α < t Δ < t Γ < t Β Επομένως, 1 ος τερμάτισε ο Αργύρης, ος ο Δημήτρης, 3 ος ο Γιώργος και 4 ος ο Βασίλης. β) i) Η ζητούμενη εξίσωση είναι της μορφής: t St + P = 0 με S = t Α + t B = 6 και Ρ = t Α t B = 8 Τελικά η ζητούμενη εξίσωση είναι η: t 6t + 8 = 0 ii) Η εξίσωση t 6t + 8 = 0 έχει ρίζες t A = λεπτά και t Β = 4 λεπτά (επειδή t Α < t Β ). Επομένως: t Δ = t Γ = = = 3 λεπτά και = = λεπτά

43 ΘΕΜΑ 4 Δίνονται οι συναρτήσεις: f( x) = x και g( x) λx ( 1 λ) και λ παράμετρος με λ 0. = +, x R α) Να δείξετε ότι οι γραφικές παραστάσεις C f και C g έχουν για κάθε τιμή της παραμέτρου λ ένα τουλάχιστον κοινό σημείο. (Μονάδες 8) β) Για ποια τιμή της παραμέτρου λ οι C f και C g έχουν ένα μόνο κοινό σημείο; Ποιο είναι το σημείο αυτό; (Μονάδες 8) γ) Αν λ και x 1, x είναι οι τετμημένες των κοινών σημείων των C f και C g, να βρεθεί η παράμετρος λ ώστε να ισχύει: ( ) x + x = x + x +. (Μονάδες 9) 1 1

44 α) Οι τετμημένες των κοινών σημείων των C f και C g είναι λύσεις της εξίσωσης: f(x) = g(x) x = λx + (1 λ) x λx + (λ 1) = 0 (1) Δ = β 4αγ = ( λ) 4 1 (λ 1) = λ 4λ + 4 = (λ ) 0 για κάθε λ R. Άρα η (1) έχει δυο ρίζες πραγματικές, οπότε οι C f, C g έχουν για κάθε τιμή της παραμέτρου λ ένα τουλάχιστον κοινό σημείο. β) Η (1) έχει μια ρίζα διπλή, δηλαδή οι C f, C g έχουν ένα μόνο κοινό σημείο, αν και μόνο αν: γ) Από τους τύπους Vieta βρίσκουμε: Τότε, για λ έχουμε: Δ = 0 (λ ) = 0 λ = 0 λ = S = x 1 + x = β α = λ = λ (x 1 + x ) = x 1 + x + λ = λ + λ λ = 0 () Θέτουμε λ = α > 0 και η εξίσωση () γράφεται: α - α = 0 με ρίζες α =, α = -1 (απορρίπτεται). Άρα: Οπότε λ = -. λ = λ = ή λ = (απορρίπτεται)

45 ΘΕΜΑ 4 Μια μικρή μεταλλική σφαίρα εκτοξεύεται κατακόρυφα από το έδαφος. Το ύψος y (σε m) στο οποίο θα βρεθεί η σφαίρα τη χρονική στιγμή t (σε sec) μετά την εκτόξευση, δίνεται από τη σχέση: y= 60t 5t α) Μετά από πόσο χρόνο η σφαίρα θα επανέλθει στο έδαφος; (Μονάδες 8) β) Ποιες χρονικές στιγμές η σφαίρα θα βρεθεί σε ύψος y = 175 m; (Μονάδες 8) γ) Να βρεθεί το χρονικό διάστημα στη διάρκεια του οποίου η σφαίρα βρίσκεται σε ύψος μεγαλύτερο από 100 m. (Μονάδες 9)

46 α) Όταν η σφαίρα θα επανέλθει στο έδαφος θα ισχύει: y = 0 60t 5t = 0 5t(1 t) = 0 t = 0 ή t = 1 Για t = 0sec η σφαίρα βρίσκεται στην αρχή της κίνησης οπότε απορρίπτεται. Άρα η σφαίρα θα επανέλθει στο έδαφος μετά από t = 1sec. β) Ισχύει ότι: y = t 5t = 175 5t 60t = 0 t 1t + 35 = 0 t = 5 ή t = 7 Άρα η σφαίρα θα βρεθεί σε ύψος 175m τις χρονικές στιγμές 5 sec και 7 sec. γ) Η σφαίρα βρίσκεται σε ύψος μεγαλύτερο από 100 m όταν: y > t 5t > t 5t > 100 5t + 60t 100 > 0 t 1t + 0 < 0 Το πρόσημο του τριωνύμου φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. t 10 + t 1t Από τον πίνακα προσήμων συμπεραίνουμε ότι: t 1t + 0 < 0 < t < 10 Άρα η σφαίρα βρίσκεται σε ύψος μεγαλύτερο από 100m μεταξύ των χρονικών στιγμών sec και 10 sec.

47 ΘΕΜΑ 4 Ένας αθλητής κολυμπάει ύπτιο και καίει 9 θερμίδες το λεπτό, ενώ όταν κολυμπάει πεταλούδα καίει 1 θερμίδες το λεπτό. Ο αθλητής θέλει, κολυμπώντας, να κάψει 360 θερμίδες. α) Αν ο αθλητής θέλει να κολυμπήσει ύπτιο 3 λεπτά, πόσα λεπτά πρέπει να κολυμπήσει πεταλούδα για να κάψει συνολικά 360 θερμίδες. (Μονάδες 5) β) Ο αθλητής αποφασίζει πόσο χρόνο θα κολυμπήσει ύπτιο και στη συνέχεια υπολογίζει πόσο χρόνο πρέπει να κολυμπήσει πεταλούδα για να κάψει 360 θερμίδες. i) Αν x είναι ο χρόνος (σε λεπτά) που ο αθλητής κολυμπάει ύπτιο, να αποδείξετε ότι ο τύπος της συνάρτησης που εκφράζει το χρόνο που πρέπει να κολυμπήσει πεταλούδα για να κάψει 360 θερμίδες είναι: f( x) 3 = 30 x (Μονάδες 7) 4 ii) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης του ερωτήματος β(i),στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προβλήματος. (Μονάδες 4) γ) Να χαράξετε τη γραφική παράσταση της συνάρτησης του ερωτήματος (β), να βρείτε τα σημεία τομής της με τους άξονες και να ερμηνεύσετε τη σημασία τους στο πλαίσιο του προβλήματος. (Μονάδες 9)

48 α) Ο αθλητής, όταν κολυμπάει ύπτιο, καίει 9 θερμίδες το λεπτό. Άρα σε 3 λεπτά θα έχει κάψει 9 3 = 88 θερμίδες. Ο αθλητής, όταν κολυμπάει πεταλούδα, καίει 1 θερμίδες το λεπτό. Αν υποθέσουμε ότι κολυμπάει με αυτό το στυλ x λεπτά, τότε θα κάψει 1 x θερμίδες. Επειδή ο αθλητής θέλει, κολυμπώντας, να κάψει 360 θερμίδες, ισχύει ότι: x = 360 1x = 7 x = 6 λεπτά πρέπει να κολυμπήσει πεταλούδα. β) i) Έστω x ο χρόνος σε λεπτά που ο αθλητής κολυμπάει ύπτιο και y ο χρόνος σε λεπτά που ο αθλητής κολυμπάει πεταλούδα. Τότε, για να κάψει 360 θερμίδες κολυμπώντας και με τα δύο στυλ, πρέπει να ισχύει: 9x + 1y = 360 1y = 360 9x y = y = 30 x Άρα: f(x) = 30 x ii) Επειδή τα x, f(x) είναι μεταβλητές χρόνου, πρέπει x 0 και f(x) 0. Τότε: f(x) 0 30 x 0 x 30 3x 10 x 40 Επομένως το πεδίο ορισμού της συνάρτησης είναι: A f = [0, 40] γ) H C f τέμνει τον άξονα x x στο σημείο της με τεταγμένη y = 0,δηλαδή: f(x) = 0 30 x = 0 3x = 10 x = 40 Άρα η C f τέμνει τον άξονα x x στo σημείo Α(40, 0). Επίσης έχουμε: f(0) = 30 0 = 30 Άρα η C f τέμνει τον άξονα y y στο σημείο B(0, 30).

49 Η γραφική παράσταση της f είναι το ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ (τμήμα της ευθείας που διέρχεται από τα σημεία Α, Β). Επομένως είναι: Το σημείο Α δείχνει ότι όταν ο αθλητής δεν κολυμπάει πεταλούδα χρειάζεται 40 λεπτά ύπτιο για να κάψει 360 θερμίδες ενώ το σημείο Β δείχνει ότι όταν ο αθλητής δεν κολυμπάει ύπτιο χρειάζεται 30 λεπτά πεταλούδα για να κάψει 360 θερμίδες.

50 ΘΕΜΑ 4 Ένας μελισσοκόμος έχει τοποθετήσει 0 κυψέλες σε μια ευθεία η οποία διέρχεται από την αποθήκη του Α. Η πρώτη κυψέλη απέχει 1 μέτρο από την αποθήκη Α, η δεύτερη 4 μέτρα από το Α, η τρίτη 7 μέτρα από το Α και γενικά κάθε επόμενη κυψέλη απέχει από την αποθήκη Α, 3 επιπλέον μέτρα, σε σχέση με την προηγούμενη κυψέλη. α) Να δείξετε ότι οι αποστάσεις των κυψελών από την αποθήκη Α αποτελούν διαδοχικούς όρους αριθμητικής προόδου και να βρείτε το όρο αυτής της προόδου. Τι εκφράζει ο πρώτος όρος της αριθμητικής προόδου και τι η διαφορά της; (Μονάδες 6) β) Σε πόση απόσταση από την αποθήκη Α είναι η 0 η κυψέλη; (Μονάδες 6) γ) Ο μελισσοκόμος ξεκινώντας από την αποθήκη Α συλλέγει το μέλι, από μία κυψέλη κάθε φορά, και το μεταφέρει πάλι πίσω στην αποθήκη Α. i) Ποια είναι απόσταση που θα διανύσει ο μελισσοκόμος για να συλλέξει το μέλι από την 3 η κυψέλη; (Μονάδες 6) ii) Ποια είναι η συνολική απόσταση που θα διανύσει ο μελισσοκόμος για να συλλέξει το μέλι και από τις 0 κυψέλες; (Μονάδες 7)

51 α) Οι αποστάσεις (α i ), i = 1,,, 0 των κυψελών K 1, K, K 3, K 4,, Κ 0 από την αποθήκη Α διαφέρουν πάντα κατά τον σταθερό αριθμό 3. Αποτελούν επομένως διαδοχικούς όρους αριθμητικής προόδου με πρώτο όρο α 1 = 1 (η απόσταση της κυψέλης Κ 1 από την αποθληκη Α) και διαφορά ω = 3. Ο ν ος όρος της προόδου είναι : α ν = α 1 + (ν 1)ω α ν = 1 + (ν 1) 3 α ν = 3ν - A 1 K 1 3 K 3 K 3 3 K 4... Κ 0 AK 1 = α 1 AK = α AK 3 = α 3 AK 4 = α 4... AK 0 = α 0 β) Αναζητούμε τον όρο α 0. α 0 = = 58 Επομένως η 0η κυψέλη απέχει από την αποθήκη Α απόσταση 58 m. γ) i) Η διαδρομές που θα κάνει ο μελισσοκόμος είναι: Άρα θα διανύσει: Α K 1 A, Α K A, Α K 3 A (1 + 1) + (4 + 4) + (7 + 7) = 4 μέτρα ii) Η συνολική απόσταση μέχρι να πάει την 0η κυψέλη είναι S 0. Επομένως για να γυρίσει πρέπει να διανύσει πάλι απόσταση S 0. Τελικά η ζητούμενη συνολική απόσταση είναι: S 0 = (α 1 + α 0 ) = 0(1 + 58) = 0 59 = μέτρα

52 ΘΕΜΑ 4 Δίνεται η εξίσωση: ( ) x ( ) λ λ λ 1. x+ λ 1= 0, (1) με παράμετρο λ R α) Να βρεθούν οι τιμές του λ R, για τις οποίες η (1) είναι εξίσωση ου βαθμού. (Μονάδες 6) β) Να αποδείξετε ότι για τις τιμές του λ R που βρήκατε στο (α) ερώτημα η (1) παίρνει τη μορφή : λx (λ+1)x +1=0 (Μονάδες 6) γ) Να αποδείξετε ότι για τις τιμές του λ R που βρήκατε στο (α) ερώτημα η (1) έχει δυο ρίζες πραγματικές και άνισες. (Μονάδες 7) δ) Να προσδιορίσετε τις ρίζες της (1), αν αυτή είναι ου βαθμού. (Μονάδες 6)

53 α) Η εξίσωση (1) είναι ου βαθμού αν και μόνο αν: β) Ισοδύναμα και διαδοχικά βρίσκουμε: λ λ 0 λ(λ 1) 0 λ 0 και λ 1 (λ λ)x (λ 1)x + λ 1 = 0 λ(λ 1)x (λ 1)(λ + 1)x + (λ 1) = 0 (λ 1)[λx (λ + 1)x + 1] = 0 λ λx (λ + 1)x + 1 = 0 γ) Για κάθε λ R -{0, 1} το τριώνυμο λx (λ + 1)x + 1 έχει διακρίνουσα: Δ = β 4αγ = [ (λ + 1)] 4 λ 1 = λ + λ + 1 4λ = λ λ + 1 = (λ 1) > 0, Επομένως η εξίσωση (1) έχει δύο ρίζες πραγματικές και άνισες. δ) Οι ρίζες της εξίσωσης (1) είναι: x 1, = β± Δ α = ((λ))±(λ) λ = λ±(λ) λ = λλ λ λλ λ =1 = λ

54 ΘΕΜΑ 4 Δίνεται η εξίσωση λx +(λ-1)x+λ-=0, (1) με παράμετρο λ R. α) Να λύσετε την εξίσωση όταν λ=0. (Μονάδες 5) β) Έστω λ 0. i. Να αποδείξετε ότι η εξίσωση (1) έχει ρίζες πραγματικές και άνισες, τις οποίες στη συνέχεια να βρείτε. (Μονάδες 10) ii. Αν x 1 =-1 και x = 1+ είναι οι δυο ρίζες της εξίσωσης (1), να λ προσδιορίσετε τις τιμές του λ, για τις οποίες ισχύει x1 x > 1. (Μονάδες 10)

55 α) Για λ = 0 η εξίσωση (1) γράφεται: 0 x + (0 1)x + 0 = 0 -x = 0 x = -1 β) i) Το τριώνυμο λx + (λ 1)x + λ έχει διακρίνουσα: Δ = β 4αγ = [(λ 1)] 4 λ (λ ) = 4λ 8λ + 4 4λ + 8λ = 4 Επειδή είναι Δ > 0, για κάθε λ 0 η εξίσωση (1) έχει δύο ρίζες πραγματικές και άνισες. Οι ρίζες της εξίσωσης (1) είναι: x 1, = β± Δ α = (λ)± λ = (λ)± λ = λ = λ λ λ λ λ = 1+ = 1 λ ii) Είναι: x 1 x > λ > λ > 1 λ > 1 λ > 1 λ < < λ < Τελικά λ (, 0) (0, ).

56 ΘΕΜΑ 4 Ένα κλειστό στάδιο έχει 5 σειρές καθισμάτων. Στην πρώτη σειρά έχει 1 καθίσματα και καθεμιά από τις επόμενες σειρές έχει δυο καθίσματα παραπάνω από την προηγούμενη. α) Να βρείτε πόσα καθίσματα έχει η μεσαία και πόσα η τελευταία σειρά. (Μονάδες 10) β) Να υπολογίσετε την χωρητικότητα του σταδίου. (Μονάδες 5) γ) Οι μαθητές ενός Λυκείου προκειμένου να παρακολουθήσουν μια εκδήλωση, κατέλαβαν όλα τα καθίσματα από την 7 η μέχρι και την 14 η σειρά. Να βρείτε το πλήθος των μαθητών του Λυκείου. (Μονάδες 10)

57 Επειδή κάθε σειρά καθισμάτων έχει καθίσματα παραπάνω από την προηγούμενη, ο αριθμός των καθισμάτων ακολουθεί τους όρους μιας αριθμητικής προόδου με πρώτο όρο α 1 = 1 και ω =. α) Η μεσαία σειρά έχει: και η τελευταία σειρά έχει: α 13 = α 1 + (13 1)ω = = = 36 καθίσματα α 5 = α 1 + (5 1)ω = = = 60 καθίσματα β) Η χωρητικότητα του σταδίου είναι: S 5 = (α 1 + α 5 ) = (1 + 60) = γ) Το πλήθος των μαθητών του Λυκείου είναι: 7 = = 900 καθίσματα S = S 14 S 6 = [α 1 + (14 1)ω] [α 1 + (6 1)ω] = = 7 ( ) 3 ( ) = = 7 (4 + 6) 3 (4 + 10) = = = = 48

58 ΘΕΜΑ 4 Για την κάλυψη, με τετράγωνα πλακάκια, μέρους ενός τοίχου, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πλακάκια τύπου Α με πλευρά d cm ή πλακάκια τύπου Β με πλευρά (d+1)cm. α) Να βρείτε, ως συνάρτηση του d, το εμβαδόν που καλύπτει κάθε πλακάκι τύπου Α και κάθε πλακάκι τύπου Β. (Μονάδες 6) β) Αν η επιφάνεια μπορεί να καλυφθεί είτε με 00 πλακάκια τύπου Α είτε με 18 τύπου Β, να βρείτε: i) Τη διάσταση που έχει το πλακάκι κάθε τύπου. (Μονάδες 1) ii) Το εμβαδόν της επιφάνειας που καλύπτουν. (Μονάδες 7)

59 α) Το εμβαδόν που καλύπτει ένα πλακάκι τύπου Α είναι Ε Α = d cm. Το εμβαδόν που καλύπτει ένα πλακάκι τύπου Β είναι Ε Β = (d + 1) cm. β) i) Αν το εμβαδόν της επιφάνειας είναι Ε, τότε ισχύει: Πρέπει επομένως: Ε = 00d και Ε = 18(d + 1) 00d = 18(d + 1) :8 5d = 16(d + 1) 5d = 16(d + d + 1) 5d = 16d + 3d d 3d 16 = 0 Το τριώνυμο 9d 3d 16 έχει α = 9, β = 3, γ = 16 και διακρίνουσα: και ρίζες τις: Η λύση d = 4 9 Δ = β 4αγ = ( 3) 4 9 ( 16) = = 1600 d 1, = β± Δ α = ( 3)± = 3±40 18 = { = 4 = 4 9 απορρίπτεται διότι δεν μπορεί το μήκος να είναι αρνητικό. Άρα d = 4 cm. ii) Ε = 00d = 00 4 = = 3.00 cm.

60 ΘΕΜΑ 4 Για την τύπωση επαγγελματικής κάρτας επιλέγεται τετράγωνο χαρτόνι πλευράς x cm (5 x 10) στο οποίο η περιοχή τύπωσης περιβάλλεται από περιθώρια cm στο πάνω και στο κάτω μέρος της και 1 cm δεξιά και αριστερά (όπως στο σχήμα). α) Να δείξετε ότι το εμβαδόν Ε της περιοχής τύπωσης των επαγγελματικών στοιχείων εκφράζεται από τη συνάρτηση: E(x)=(x-)(x-4) (Μονάδες 8) β) Να βρεθεί η τιμή του x ώστε το εμβαδόν της περιοχής τύπωσης των επαγγελματικών στοιχείων να είναι 35 cm. (Μονάδες 7) γ) Να βρεθούν οι τιμές που μπορεί να πάρει η πλευρά x του τετραγώνου, αν η περιοχή τύπωσης των επαγγελματικών στοιχείων έχει εμβαδόν τουλάχιστον 4 cm. (Μονάδες 10)

61 α) Το κίτρινο ορθογώνιο έχει διαστάσεις: x 1 1 = x και x = x 4 Επομένως, το εμβαδόν Ε της περιοχής τύπωσης των επαγγελματικών στοιχείων εκφράζεται από τη συνάρτηση: β) Είναι: Η εξίσωση έχει διακρίνουσα: και ρίζες τις: E(x) = (x )(x 4), 5 x 10 Ε(x) = 35 (x )(x 4) = 35 x 6x + 8 = 35 x 6x 7 = 0 Δ = β 4αγ = ( 6) 4 1 ( 7) = = 144 > 0 t 1, = β± Δ α = ( 6)± = 6±1 Επειδή πρέπει 5 x 10, δεχόμαστε την τιμή x = 9 cm. = { γ) Αναζητούμε τις τιμές του x που αποτελούν λύση της ανίσωσης: Ε(x) 4 x 6x x 6x 16 0 = 9 = 3 Το τριώνυμο x 6x 16 έχει α = 1, β = 6, γ = 16 και διακρίνουσα: Οι ρίζες του τριωνύμου είναι οι: Δ = β 4αγ = ( 6) 4 1 ( 16) = = 100 > 0 x 1, = β± Δ α = ( 6)± = 6±10 = { Το πρόσημο του τριωνύμου φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. = 8 = x 8 + x 6x Από τον πίνακα προσήμων συμπεραίνουμε ότι: Πρέπει όμως να ισχύει και 5 x 10 (). x 6x 16 0 (x ή x 8) x (, ] [8, + ) (1) Παριστάνουμε τις λύσεις των ανισώσεων (1) και () στον ίδιο άξονα αριθμών και όπως φαίνεται από το σχήμα που ακολουθεί: x

62 οι κοινές λύσεις των δύο ανισώσεων είναι: 8 x 10 x [8, 10]

63 ΘΕΜΑ 4 Για την τύπωση επαγγελματικής κάρτας επιλέγεται τετράγωνο χαρτόνι πλευράς x cm (5 x 10), στο οποίο η περιοχή τύπωσης περιβάλλεται από περιθώρια cm στο πάνω και στο κάτω μέρος της και 1 cm δεξιά και αριστερά (όπως στο σχήμα). α) Να δείξετε ότι το εμβαδόν Ε της περιοχής τύπωσης των επαγγελματικών στοιχείων εκφράζεται από τη συνάρτηση: E(x)= x -6x+8 (Μονάδες 8) β) Να βρεθεί το η τιμή του x ώστε το εμβαδόν της περιοχής τύπωσης των επαγγελματικών στοιχείων να είναι 4 cm. (Μονάδες 7) γ) Αν το εμβαδόν της περιοχής τύπωσης των επαγγελματικών στοιχείων είναι το πολύ 35 cm, να βρεθούν οι τιμές που μπορεί να πάρει η πλευρά x του τετραγώνου. (Μονάδες 10)

64 α) Το κίτρινο ορθογώνιο έχει διαστάσεις: x 1 1 = x και x = x 4 Επομένως, το εμβαδόν Ε της περιοχής τύπωσης των επαγγελματικών στοιχείων εκφράζεται από τη συνάρτηση: β) Είναι: Η εξίσωση έχει διακρίνουσα: και ρίζες τις: E(x) = (x )(x 4) = x 6x + 8, 5 x 10 Ε(x) = 4 x 6x + 8 = 4 x 6x 16 = 0 Δ = β 4αγ = ( 6) 4 1 ( 16) = = 100 > 0 t 1, = β± Δ α = ( 6)± = 6±10 Επειδή πρέπει 5 x 10, δεχόμαστε την τιμή x = 8 cm. = { γ) Αναζητούμε τις τιμές του x που αποτελούν λύση της ανίσωσης: Ε(x) 35 x 6x x 6x 7 0 = 8 = Το τριώνυμο x 6x 7 έχει α = 1, β = 6, γ = 7 και διακρίνουσα: Οι ρίζες του τριωνύμου είναι οι: Δ = β 4αγ = ( 6) 4 1 ( 7) = = 144 > 0 x 1, = β± Δ α = ( 6)± = 6±1 = { Το πρόσημο του τριωνύμου φαίνεται στον παρακάτω πίνακα = 9 = 3 x x 6x Από τον πίνακα προσήμων συμπεραίνουμε ότι: x 6x x 9 x [ 3, 9] (1) Πρέπει όμως να ισχύει και 5 x 10 (). Παριστάνουμε τις λύσεις των ανισώσεων (1) και () στον ίδιο άξονα αριθμών και όπως φαίνεται από το σχήμα που ακολουθεί: x οι κοινές λύσεις των δύο ανισώσεων είναι: 5 x 9 x [5, 9]

65 ΘΕΜΑ 4 Για τη μέτρηση θερμοκρασιών χρησιμοποιούνται οι κλίμακες βαθμών Κελσίου (Celsius), Φαρενάιτ (Fahrenheit) και Κέλβιν (Kelvin). Οι μετατροπές της θερμοκρασίας από Κελσίου σε Φαρενάιτ και από Κελσίου σε Κέλβιν, περιγράφονται από τις προτάσεις Π1 και Π: Π1: Για να μετατρέψουμε τη θερμοκρασία από βαθμούς Κελσίου ( 0 C) σε βαθμούς Φαρενάιτ ( 0 F), πολλαπλασιάζουμε τους βαθμούς Κελσίου με 1,8 και προσθέτουμε 3. Π: Για να μετατρέψουμε τη θερμοκρασία από βαθμούς Κελσίου ( 0 C) σε βαθμούς Κέλβιν ( 0 K), προσθέτουμε στους βαθμούς Κελσίου ( 0 C) το 73. α) Να εκφράσετε συμβολικά τη σχέση που περιγράφει η κάθε πρόταση. (Μονάδες 8) β) Να δείξετε ότι η εξίσωση που παριστάνει τη σχέση μεταξύ της θερμοκρασίας σε βαθμούς Κέλβιν ( 0 K) και της θερμοκρασίας σε βαθμούς Φαρενάιτ ( 0 F) είναι η: K = F (Μονάδες 7) 1,8 γ) Στη διάρκεια μιας νύχτας η θερμοκρασία σε μια πόλη κυμάνθηκε από 78 0 Κ μέχρι 83 0 Κ. Να βρείτε το διάστημα μεταβολής της θερμοκρασίας σε 0 F. (Μονάδες 10)

66 α) Η πρόταση Π1 εκφράζεται συμβολικά με τη σχέση: F = 1,8C + 3 (1) Η πρόταση Π εκφράζεται συμβολικά με τη σχέση: β) Η ισότητα (1) ισοδύναμα γράφεται: Τότε η ισότητα () ισοδύναμα γράφεται: γ) Ισοδύναμα και διαδοχικά βρίσκουμε: K = C + 73 () F = 1,8C + 3 F 3 = 1,8C C = F 3 1,8 (3) K = C + 73 (3) K = F (4) 1,8 78 Κ 83 (4) 78 F 3 1, F 3 1,8 5 F 3 1,8 5 1,8 F 3 1, ,8 10 1,8 9 F F F 50

67 ΘΕΜΑ 4 Δίνεται η εξίσωση x -λx+λ -1=0, με παράμετρο λ R. α) Να δείξετε ότι για κάθε λ R η εξίσωση έχει δυο άνισες ρίζες. (Μονάδες 6) β) Να βρείτε τις ρίζες της εξίσωσης, για κάθε λ R. (Μονάδες 6) γ) Να βρείτε για ποιες τιμές του πραγματικού αριθμού λ, οι δυο άνισες ρίζες της εξίσωσης ανήκουν στο διάστημα (-,4). (Μονάδες 13)

68 α) Το τριώνυμο x λx + λ - 1 έχει α = 1, β = λ, γ = λ 1 και διακρίνουσα: Δ = β 4αγ = ( λ) 4 1 (λ 1) = 4λ 4λ + 4 = 4 Η εξίσωση έχει δύο ρίζες πραγματικές και άνισες αν και μόνο αν: β) Οι ρίζες της εξίσωσης είναι: γ) Είναι: Δ > 0 4 > 0, το οποίο ισχύει για κάθε λ R x 1, = β± Δ α = ( λ)± 4 1 = λ± = { λ+ λ ( < λ + 1 < 4 και < λ 1 < 4) = λ + 1 = λ 1 ( 1 < λ < 4 1 και + 1 < λ < 4 + 1) ( 3 < λ < 3 και 1 < λ < 5) Συναληθεύουμε τις δύο προηγούμενες ανισώσεις και βρίσκουμε: < λ < 3 λ ( 1, 3)

69 ΘΕΜΑ 4 Δίνονται οι ανισώσεις: x- <3 και x -x-8 0. α) Να βρείτε τις λύσεις τους. (Μονάδες 10) β) Να δείξετε ότι οι ανισώσεις συναληθεύουν για x (-1, 4]. (Μονάδες 5) γ) Αν οι αριθμοί ρ 1 και ρ ανήκουν στο σύνολο των κοινών λύσεων των δυο ανισώσεων, να δείξετε ότι και ο αριθμός ρ 1+ ρ είναι κοινή τους λύση. (Μονάδες 10)

70 α) Είναι: x < 3 3 < x < < x + < < x < 5 Το τριώνυμο x x 8 έχει α = 1, β =, γ = 8 και διακρίνουσα: Οι ρίζες του τριωνύμου είναι οι: Δ = β 4αγ = ( ) 4 1 ( 8) = = 36 > 0 x 1, = β± Δ α = ( )± 36 1 = ±6 = { Το πρόσημο του τριωνύμου φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. Επομένως ισχύει: +6 = 4 6 = x 4 + x x x x 8 0 x 4 x [, 4] β) Παριστάνουμε τις λύσεις των παραπάνω ανισώσεων στον ίδιο άξονα αριθμών και όπως φαίνεται από το σχήμα που ακολουθεί: x οι κοινές λύσεις των δύο ανισώσεων είναι: γ) Επειδή ρ 1, ρ ( 1, 4] ισχύει ότι: 1 < x 4 x ( 1, 4] 1 < ρ 1 4 (1) και 1 < ρ 4 () Προσθέτουμε κατά μέλη τις ανισώσεις (1) και () και βρίσκουμε: 1 1 < ρ 1 + ρ < ρ 1 + ρ 8 < ρ 1+ρ 8 1 < ρ 1+ρ Άρα ρ 1+ρ ( 1, 4], οπότε και ο αριθμός ρ 1+ρ Ο αριθμός ρ 1+ρ 4 είναι κοινή τους λύση. εκφράζει το μέσο του ευθυγράμμου τμήματος με άκρα τα σημεία που αντιστοιχούν στους αριθμούς ρ 1, ρ πάνω στον άξονα των πραγματικών αριθμών.

71 ΘΕΜΑ 4 Δίνονται οι ανισώσεις: x 3 και x - 4x<0. α) Να βρείτε τις λύσεις τους. (Μονάδες 10) β) Να δείξετε ότι οι ανισώσεις συναληθεύουν για x [,3]. (Μονάδες 5) γ) Αν οι αριθμοί ρ 1 και ρ ανήκουν στο σύνολο των κοινών λύσεων των δυο ανισώσεων, να δείξετε ότι και ο αριθμός ρ 1+ ρ είναι κοινή τους λύση. (Μονάδες 10)

72 α) Είναι: x 3 ( x (1) και x 3 ()) Από την ανίσωση (1) βρίσκουμε: x (x ή x ) (3) Από την ανίσωση () βρίσκουμε: x 3 3 x 3 (4) Παριστάνουμε τις λύσεις των ανισώσεων (3) και (4) στον ίδιο άξονα αριθμών και όπως φαίνεται από το σχήμα που ακολουθεί: x οι κοινές λύσεις των δύο ανισώσεων είναι: 3 x ή x 3 x [ 3, ] [, 3] (5) Το τριώνυμο x 4x έχει ρίζες τις: x 4x = 0 x(x 4) = 0 (x = 0 ή x = 4) Το πρόσημο του τριωνύμου φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. x x 4x + + Επομένως ισχύει: x 4x < 0 0 < x < 4 x (0, 4) (6) β) Παριστάνουμε τις λύσεις των ανισώσεων (5) και (6) στον ίδιο άξονα αριθμών και όπως φαίνεται από το σχήμα που ακολουθεί: x οι κοινές λύσεις των δύο ανισώσεων είναι: γ) Επειδή ρ 1, ρ [, 3] ισχύει ότι: x 3 x [, 3] ρ 1 3 (7) και ρ 3 (8) Προσθέτουμε κατά μέλη τις ανισώσεις (7) και (8) και βρίσκουμε: + ρ 1 + ρ ρ 1 + ρ 6 4 ρ 1+ρ 6 ρ 1+ρ 3

73 Άρα ρ 1+ρ [, 3], οπότε και ο αριθμός ρ 1+ρ είναι κοινή τους λύση. Ο αριθμός ρ 1+ρ εκφράζει το μέσο του ευθυγράμμου τμήματος με άκρα τα σημεία που αντιστοιχούν στους αριθμούς ρ 1, ρ στον άξονα των πραγματικών αριθμών.

74 ΘΕΜΑ 4 Δίνονται οι ανισώσεις x+1 και x - x->0. α) Να λύσετε τις ανισώσεις. (Μονάδες 10) β) Να δείξετε ότι οι ανισώσεις συναληθεύουν για x [-3, -1). (Μονάδες 5) γ) Αν οι αριθμοί ρ 1 και ρ ανήκουν στο σύνολο των κοινών λύσεων των δυο ανισώσεων, να δείξετε ότι: ρ 1 - ρ (-,) (Μονάδες 10)

75 α) Είναι: x + 1 x x x 1 (1) Το τριώνυμο x x έχει α = 1, β = 1, γ = και διακρίνουσα: Οι ρίζες του τριωνύμου είναι οι: Δ = β 4αγ = ( 1) 4 1 ( ) = = 9 > 0 x 1, = β± Δ α = ( 1)± 9 1 = 1±3 = { 1+3 = 1 3 Το πρόσημο του τριωνύμου φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. Επομένως ισχύει: = 1 x 1 + x x + + x x > 0 (x < 1 ή x > ) x (, 1) (, + ) () β) Παριστάνουμε τις λύσεις των ανισώσεων (1) και () στον ίδιο άξονα αριθμών και όπως φαίνεται από το σχήμα που ακολουθεί: x οι κοινές λύσεις των δύο ανισώσεων είναι: 3 x < 1 x [ 3, 1) γ) Επειδή ρ 1, ρ [ 3, 1) ισχύει ότι: 3 ρ 1 < 1 (3) και 3 ρ < 1 1 < ρ 3 (4) Προσθέτουμε κατά μέλη τις ανισώσεις (3) και (4) και βρίσκουμε: < ρ 1 ρ < < ρ 1 ρ < Άρα ρ 1 ρ (, ).

76 ΘΕΜΑ 4 Δίνεται ένας πραγματικός αριθμός x που ικανοποιεί τη σχέση: d(x, 5) 9. α) Να αποδώσετε την παραπάνω σχέση λεκτικά. (Μονάδες 5) β) Με χρήση του άξονα των πραγματικών αριθμών, να παραστήσετε σε μορφή διαστήματος το σύνολο των δυνατών τιμών του x. (Μονάδες 5) γ) Να γράψετε τη σχέση με το σύμβολο της απόλυτης τιμής και να επιβεβαιώσετε με αλγεβρικό τρόπο το συμπέρασμα του ερωτήματος (β). (Μονάδες 10) δ) Να χρησιμοποιήσετε το συμπέρασμα του ερωτήματος (γ) για να δείξετε ότι: x+4 + x-14 =18 (Μονάδες 5)

ΘΕΜΑ 4. Δίνεται η εξίσωση. α) Να βρείτε την τιμή του λ ώστε η εξίσωση να είναι 1 ου βαθμού. (Μονάδες 5)

ΘΕΜΑ 4. Δίνεται η εξίσωση. α) Να βρείτε την τιμή του λ ώστε η εξίσωση να είναι 1 ου βαθμού. (Μονάδες 5) Δίνεται η εξίσωση (8-λ)x 2-2(λ-2)x+1=0, με παράμετρο λ R. α) Να βρείτε την τιμή του λ ώστε η εξίσωση να είναι 1 ου βαθμού. (Μονάδες 5) β) Αν η εξίσωση είναι 2 ου βαθμού, να βρείτε τις τιμές του λ ώστε

Διαβάστε περισσότερα

B= πραγματοποιείται τουλάχιστον ένα από τα ενδεχόμενα Α και Β ii) B = πραγματοποιούνται ταυτόχρονα τα ενδεχόμενα Β και Γ iii)

B= πραγματοποιείται τουλάχιστον ένα από τα ενδεχόμενα Α και Β ii) B = πραγματοποιούνται ταυτόχρονα τα ενδεχόμενα Β και Γ iii) Πιθανότητες.3096. α) Αν Α,Β,Γ είναι τρία ενδεχόμενα ενός δειγματικού χώρου Ω ενός πειράματος τύχης που αποτελείται από απλά ισοπίθανα ενδεχόμενα, να διατυπώσετε λεκτικά τα παρακάτω ενδεχόμενα: i) A B ii)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΠΡΟΟΔΟΙ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΠΡΟΟΔΟΙ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΠΡΟΟΔΟΙ 1. Δίνεται η αριθμητική πρόοδος με α 2 =0 και α 4 =4. α) Να δείξετε ότι ω=2 και α 1 = 2. β) Να δείξετε ότι α ν =2ν 4 και να βρείτε ποιος όρος της είναι το 98. (51 ος ) 2. α) Να

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 4. . Αν για την τετμημένη x του σημείου M ισχύει:, τότε να δείξετε ότι το σημείο αυτό βρίσκεται κάτω από την. , με παράμετρο α 0.

ΘΕΜΑ 4. . Αν για την τετμημένη x του σημείου M ισχύει:, τότε να δείξετε ότι το σημείο αυτό βρίσκεται κάτω από την. , με παράμετρο α 0. ΘΕΜΑ 4 ΘΕΜΑ Δίνονται η συνάρτηση f x x x, x α) Να αποδείξετε ότι η γραφική παράσταση της συνάρτησης f δεν τέμνει τον άξονα xx. β) Να βρείτε τις τετμημένες των σημείων της ευθεία ψ x 3. (Μονάδες 0) γ) Έστω

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΠΡΟΟ ΟΙ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΠΡΟΟ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΠΡΟΟ ΟΙ 1. ίνεται η αριθµητική πρόοδος µε α 2 =0 και α 4 =4. α) Να δείξετε ότι ω=2 και α 1 = 2. β) Να δείξετε ότι α ν =2ν 4 και να βρείτε ποιος όρος της είναι το 98. (51 ος ) 2. α) Να

Διαβάστε περισσότερα

[TΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ] ΤΟ 2 Ο ΘΕΜΑ

[TΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ] ΤΟ 2 Ο ΘΕΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Ο : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΤΟ 2 Ο ΘΕΜΑ Άσκηση 1 Δίνεται η συνάρτηση α) Να υπολογίσετε το άθροισμα (Μονάδες 10) β) Να βρείτε τα κοινά σημεία της γραφικής της παράστασης της f με τους άξονες.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο : ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ ΤΟ 2 Ο ΘΕΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο : ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ ΤΟ 2 Ο ΘΕΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο : ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ ΤΟ 2 Ο ΘΕΜΑ Άσκηση 1 Δίνονται οι ανισώσεις: 3x και 2 x α) Να βρείτε τις λύσεις τους (Μονάδες 10) β) Να βρείτε το σύνολο των κοινών τους λύσεων (Μονάδες 15) α) Έχουμε 3x 2x x 2

Διαβάστε περισσότερα

(Μονάδες 10) γ) Αν η εξίσωση (1) έχει ρίζες τους αριθμούς x 1, x 2 και d x 1,

(Μονάδες 10) γ) Αν η εξίσωση (1) έχει ρίζες τους αριθμούς x 1, x 2 και d x 1, Σε ένα τμήμα της Α Λυκείου κάποιοι μαθητές παρακολουθούν μαθήματα Αγγλικών και κάποιοι Γαλλικών. Η πιθανότητα ένας μαθητής να μην παρακολουθεί Γαλλικά είναι 0,8. Η πιθανότητα ένας μαθητής να παρακολουθεί

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Άλγεβρα Α Λυκείου

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Άλγεβρα Α Λυκείου Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων Μάθημα: Άλγεβρα Α Λυκείου Παρουσιάζουμε συνοπτικές λύσεις σε επιλεγμένα Θέματα («Θέμα 4ο») από την Τράπεζα θεμάτων. Το αρχείο αυτό τις επόμενες ημέρες

Διαβάστε περισσότερα

με Τέλος πάντων, έστω ότι ξεκινάει ένα άλλο υποθετικό σενάριο που απλά δεν διευκρινίζεται. Για το i) θα έχουμε , 2

με Τέλος πάντων, έστω ότι ξεκινάει ένα άλλο υποθετικό σενάριο που απλά δεν διευκρινίζεται. Για το i) θα έχουμε , 2 Άσκηση 75 Σε έναν οργανισμό, αρχικά υπάρχουν 04800 βακτήρια. Μετά από 1 ώρα υπάρχουν 10400 βακτήρια, μετά από ώρες 5100 βακτήρια, και γενικά ο αριθμός των βακτηρίων υποδιπλασιάζεται κάθε μια ώρα. α) Πόσα

Διαβάστε περισσότερα

7. α) Να λύσετε την ανίσωση x 5 <4. β) Αν κάποιος αριθμός α επαληθεύει την παραπάνω ανίσωση, να αποδείξετε ότι

7. α) Να λύσετε την ανίσωση x 5 <4. β) Αν κάποιος αριθμός α επαληθεύει την παραπάνω ανίσωση, να αποδείξετε ότι ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ 1. α) Να λύσετε τις ανισώσεις: x 5 3 και x x 1 0. β) Να βρείτε τις κοινές λύσεις των ανισώσεων του ερωτήματος (α). x 1. Δίνονται οι ανισώσεις: 3x 1

Διαβάστε περισσότερα

B =, όπου ο x είναι πραγματικός αριθμός. x x α) Να αποδείξετε ότι για να ορίζονται ταυτόχρονα οι παραστάσεις Α, Β πρέπει: x 1 και x 0.

B =, όπου ο x είναι πραγματικός αριθμός. x x α) Να αποδείξετε ότι για να ορίζονται ταυτόχρονα οι παραστάσεις Α, Β πρέπει: x 1 και x 0. 1 Ένα κουτί περιέχει άσπρες, μαύρες, κόκκινες και πράσινες μπάλες. Οι άσπρες είναι 5, οι μαύρες είναι 9, ενώ οι κόκκινες και οι πράσινες μαζί είναι 16. Επιλέγουμε μια μπάλα στην τύχη. Δίνονται τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 4. για να κάψει 360 θερμίδες είναι: f( x)

ΘΕΜΑ 4. για να κάψει 360 θερμίδες είναι: f( x) Ένας αθλητής κολυμπάει ύπτιο και καίει 9 θερμίδες το λεπτό, ενώ όταν κολυμπάει πεταλούδα καίει 12 θερμίδες το λεπτό. Ο αθλητής θέλει, κολυμπώντας, να κάψει 360 θερμίδες. α) Αν ο αθλητής θέλει να κολυμπήσει

Διαβάστε περισσότερα

Ανισώσεις. Κώστας Γλυκός. Τράπεζα θεμάτων ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ. εκδόσεις / 1 0 /

Ανισώσεις. Κώστας Γλυκός. Τράπεζα θεμάτων ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ. εκδόσεις / 1 0 / Ανισώσεις Κώστας Γλυκός Τράπεζα θεμάτων ΙΙ Ι δδ ιι ι αα ίί ί ττ εε ρρ αα μμ αα θθ ήή μμ αα ττ αα 6 9 7. 3 0 0. 8 8. 8 8 Kgllykos..gr 5 / 1 0 / 0 1 6 εκδόσεις τηλ. Οικίας : 10-610.178 κινητό : 697-300.88.88

Διαβάστε περισσότερα

β) Αν κάποιος αριθµός α επαληθεύει την παραπάνω ανίσωση, να αποδείξετε ότι 1 1 1 9 < α

β) Αν κάποιος αριθµός α επαληθεύει την παραπάνω ανίσωση, να αποδείξετε ότι 1 1 1 9 < α ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ 1. α) Να λύσετε τις ανισώσεις: x 5 3 και x x 1 0. β) Να βρείτε τις κοινές λύσεις των ανισώσεων του ερωτήµατος (α). x 1. ίνονται οι ανισώσεις: 3x 1

Διαβάστε περισσότερα

1. Nα λυθούν οι ανισώσεις. 2. Nα λυθούν οι ανισώσεις. 3. Nα βρεθούν οι κοινές λύσεις των ανισώσεων: 4. Nα βρεθούν οι κοινές λύσεις των ανισώσεων:

1. Nα λυθούν οι ανισώσεις. 2. Nα λυθούν οι ανισώσεις. 3. Nα βρεθούν οι κοινές λύσεις των ανισώσεων: 4. Nα βρεθούν οι κοινές λύσεις των ανισώσεων: ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΥΣΗ. Nα λυθούν οι ανισώσεις α) 4 β) 4. Nα λυθούν οι ανισώσεις ( )( ) α) + > - (+) β). Nα βρεθούν οι κοινές λύσεις των ανισώσεων: ( ) ( ) 8 4 8 και

Διαβάστε περισσότερα

Φεργαδιώτης Αθανάσιος ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. Θέμα 4 ο (141)

Φεργαδιώτης Αθανάσιος ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. Θέμα 4 ο (141) Φεργαδιώτης Αθανάσιος ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Θέμα 4 ο (141) -- Τράπεζα θεμάτων Άλγεβρας Α Λυκείου Φεργαδιώτης Αθανάσιος -3- Τράπεζα θεμάτων Άλγεβρας Α Λυκείου Φεργαδιώτης Αθανάσιος ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

= και g ( x) = x +, x R. Δίνονται η συνάρτηση ( ) α) Να αποδείξετε ότι η γραφική παράσταση C

= και g ( x) = x +, x R. Δίνονται η συνάρτηση ( ) α) Να αποδείξετε ότι η γραφική παράσταση C ΘΕΜΑ Δίνονται η συνάρτηση ( ) ΘΕΜΑ 4 f x = x + x +, x R. α) Να αποδείξετε ότι η γραφική παράσταση C f της συνάρτησης f δεν τέμνει τον άξονα xx. (Μονάδες 5) β) Να βρείτε τις τετμημένες των σημείων της Cfπου

Διαβάστε περισσότερα

Τράπεζα Θεμάτων ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. Επιμέλεια Σταύρος Κόλλιας

Τράπεζα Θεμάτων ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. Επιμέλεια Σταύρος Κόλλιας Τράπεζα Θεμάτων ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Επιμέλεια Σταύρος Κόλλιας Έκδοση. Θέμα 7958: Το τελευταίο κλάσμα (στην ανισότητα) από 3 έγινε 3. ΘΕΜΑ - 474 Κόλλιας Σταύρος - Κόρινθος Θεωρούμε την ακολουθία ( α ν ) των

Διαβάστε περισσότερα

f (x) = x2 5x + 6 x 3 S 2 P 2 0

f (x) = x2 5x + 6 x 3 S 2 P 2 0 Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ ΤΟ ΘΕΜΑ Β 1. Θεωρούμε την ακολουθία (α ν ) των θετικών περιττών αριθμών: 1, 3, 5, 7,... (αʹ) Να αιτιολογήσετε γιατί η (α ν ) είναι αριθμητική πρόοδος και να

Διαβάστε περισσότερα

γ) Να εξετάσετε αν οι λύσεις της εξίσωσης του (α) ερωτήματος είναι και λύσεις της ανίσωσης του (β) ερωτήματος.

γ) Να εξετάσετε αν οι λύσεις της εξίσωσης του (α) ερωτήματος είναι και λύσεις της ανίσωσης του (β) ερωτήματος. α) Να λύσετε την εξίσωση: x+ 1 x+ 1+ 4 = 3 5 2 3 (Μονάδες 9) β) Nα λύσετε την ανίσωση: - x 2 +2x +3 0 (Μονάδες 9) γ) Να εξετάσετε αν οι λύσεις της εξίσωσης του (α) ερωτήματος είναι και λύσεις της ανίσωσης

Διαβάστε περισσότερα

Τράπεζα Θεμάτων ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. Επιμέλεια Σταύρος Κόλλιας

Τράπεζα Θεμάτων ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. Επιμέλεια Σταύρος Κόλλιας Τράπεζα Θεμάτων ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Επιμέλεια Σταύρος Κόλλιας ΘΕΜΑ 474 Θεωρούμε την ακολουθία των θετικών περιττών αριθμών:, 3, 5, 7, α) Να αιτιολογήσετε γιατί η είναι αριθμητική πρόοδος και να βρείτε τον

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ. β) Να παραγοντοποιήσετε το τριώνυµο 2x 2 5x+3. x 2. β) ίνεται η συνάρτηση f(x)=

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ. β) Να παραγοντοποιήσετε το τριώνυµο 2x 2 5x+3. x 2. β) ίνεται η συνάρτηση f(x)= ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ 1 α) Να παραγοντοποιήσετε το τριώνυµο x 5x+6 x β) ίνεται η συνάρτηση f(x)= x 5x+ 6 i) Να βρείτε το πεδίο ορισµού A της συνάρτησης ii) Να δείξετε ότι για κάθε x A ισχύει f(x)=

Διαβάστε περισσότερα

Τράπεζα Θεμάτων. Άλγεβρα Α Λυκείου. Το 4 ο Θέμα

Τράπεζα Θεμάτων. Άλγεβρα Α Λυκείου. Το 4 ο Θέμα Τράπεζα Θεμάτων Άλγεβρα Α Λυκείου Το 4 ο Θέμα Επιμέλεια: Γιάνναρος Β. Μιχάλης-Μαθηματικός Άσκηση 1 Σε ένα τμήμα της Α Λυκείου κάποιοι μαθητές παρακολουθούν μαθήματα Αγγλικών και κάποιοι Γαλλικών. Η πιθανότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ - 4 ο ΘΕΜΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ - 4 ο ΘΕΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ - 4 ο ΘΕΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο : ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ. Σε μια ομάδα που αποτελείται από 7 άνδρες και 3 γυναίκες, 4 από τους άνδρες και από τις γυναίκες παίζουν σκάκι. Επιλέγουμε τυχαία ένα από τα άτομα αυτά.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 2. Θεωρούμε την ακολουθία (α ν ) των θετικών περιττών αριθμών: 1, 3, 5, 7,

ΘΕΜΑ 2. Θεωρούμε την ακολουθία (α ν ) των θετικών περιττών αριθμών: 1, 3, 5, 7, Θεωρούμε την ακολουθία (α ν ) των θετικών περιττών αριθμών: 1, 3, 5, 7, α) Να αιτιολογήσετε γιατί η (α ν ) είναι αριθμητική πρόοδος και να βρείτε τον εκατοστό όρο της. (Μονάδες 15) β) Να αποδείξετε ότι

Διαβάστε περισσότερα

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας µε τη βοήθεια και του ερωτήµατος α). ii) Να αποδείξετε ότι ισχύει η ανισότητα 1+α < 1+ α. α+α

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας µε τη βοήθεια και του ερωτήµατος α). ii) Να αποδείξετε ότι ισχύει η ανισότητα 1+α < 1+ α. α+α ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ 1. α) Να λύσετε τις ανισώσεις: x 5 3 και x x 1 0. β) Να βρείτε τις κοινές λύσεις των ανισώσεων του ερωτήµατος (α). x 1. ίνονται οι ανισώσεις: 3x 1

Διαβάστε περισσότερα

-1- ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΑΞΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΛΓΕΒΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

-1- ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΑΞΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΛΓΕΒΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ . GI_A_ALG 474 ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΑΞΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΛΓΕΒΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Θεωρούμε την ακολουθία α των θετικών περιττών αριθμών:,3,5,7,... ν --. Να αιτιολογήσετε

Διαβάστε περισσότερα

2 είναι λύσεις της ανίσωσης 2x2 3x+1<0.

2 είναι λύσεις της ανίσωσης 2x2 3x+1<0. ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ. α) Να βρείτε τις ρίζες της εξίσωσης x +0x=. x + 0x β) Να λύσετε την εξίσωση x. ίνεται η εξίσωση: x λx+(λ +λ )=0 (), λ R. α) Να προσδιορίσετε τον πραγµατικό αριθµό λ, ώστε η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (από τράπεζα θεμάτων) ΑΣΚΗΣΗ 1 Δίνονται οι πραγματικοί αριθμοί α, β, γ, δ με β 0 και δ γ ώστε να ισχύουν:

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (από τράπεζα θεμάτων) ΑΣΚΗΣΗ 1 Δίνονται οι πραγματικοί αριθμοί α, β, γ, δ με β 0 και δ γ ώστε να ισχύουν: ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (από τράπεζα θεμάτων) ΑΣΚΗΣΗ Δίνονται οι πραγματικοί αριθμοί α, β, γ, δ με β 0 και δ γ ώστε να ισχύουν: α β 4 β και γ δ γ 4 α) Να αποδείξετε ότι α 3β και δ 5γ. αγ

Διαβάστε περισσότερα

Στέλιος Μιχαήλογλου - Δημήτρης Πατσιμάς

Στέλιος Μιχαήλογλου - Δημήτρης Πατσιμάς Μεθοδική Επανάληψη www.askisopolis.gr Στέλιος Μιχαήλογλου - Δημήτρης Πατσιμάς Ε. Σύνολα i. Τι είναι το σύνολο; ii. Ποιοι είναι οι βασικοί τρόποι παράστασης συνόλων και τι γνωρίζετε γι αυτούς; iii. Πότε

Διαβάστε περισσότερα

Α Λυκείου Άλγεβρα Τράπεζα Θεμάτων Το Δεύτερο Θέμα

Α Λυκείου Άλγεβρα Τράπεζα Θεμάτων Το Δεύτερο Θέμα Α Λυκείου Άλγεβρα Τράπεζα Θεμάτων Το Δεύτερο Θέμα Θεωρούμε την ακολουθία (α ν ) των θετικών περιττών αριθμών: 1, 3, 5, 7, α) Να αιτιολογήσετε γιατί η (α ν ) είναι αριθμητική πρόοδος και να βρείτε τον εκατοστό

Διαβάστε περισσότερα

Φεργαδιώτης Αθανάσιος ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. Θέμα 2 ο (150)

Φεργαδιώτης Αθανάσιος ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. Θέμα 2 ο (150) Φεργαδιώτης Αθανάσιος ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Θέμα ο (150) -- Τράπεζα θεμάτων Άλγεβρας Α Λυκείου Φεργαδιώτης Αθανάσιος -3- Τράπεζα θεμάτων Άλγεβρας Α Λυκείου Φεργαδιώτης Αθανάσιος ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εκφωνήσεις και λύσεις των ασκήσεων της Τράπεζας Θεμάτων στην Άλγεβρα Α ΓΕΛ

Εκφωνήσεις και λύσεις των ασκήσεων της Τράπεζας Θεμάτων στην Άλγεβρα Α ΓΕΛ Κοίταξε τις µεθόδους, τις λυµένες ασκήσεις και τις ασκήσεις προς λύση των ενοτήτων 6, 7 του βοηθήµατος Μεθοδολογία Άλγεβρας και Στοιχείων Πιθανοτήτων Α Γενικού Λυκείου των Ευσταθίου Μ. και Πρωτοπαπά Ελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 2. 1 x < 4. (Μονάδες 9) 2. α) Να λύσετε την ανίσωση: β) Να λύσετε την ανίσωση: x (Μονάδες 9)

ΘΕΜΑ 2. 1 x < 4. (Μονάδες 9) 2. α) Να λύσετε την ανίσωση: β) Να λύσετε την ανίσωση: x (Μονάδες 9) α) Να λύσετε την ανίσωση: 1 x < 4. (Μονάδες 9) 2 β) Να λύσετε την ανίσωση: x+ 5 3. (Μονάδες 9) γ) Να βρείτε τις κοινές λύσεις των ανισώσεων των ερωτημάτων (α) και (β) με χρήση του άξονα των πραγματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 2. Θεωρούμε την ακολουθία (α ν ) των θετικών περιττών αριθμών: 1, 3, 5, 7,

ΘΕΜΑ 2. Θεωρούμε την ακολουθία (α ν ) των θετικών περιττών αριθμών: 1, 3, 5, 7, Θεωρούμε την ακολουθία (α ν ) των θετικών περιττών αριθμών: 1, 3, 5, 7, α) Να αιτιολογήσετε γιατί η (α ν ) είναι αριθμητική πρόοδος και να βρείτε τον εκατοστό όρο της. (Μονάδες 15) β) Να αποδείξετε ότι

Διαβάστε περισσότερα

6. α) Να λύσετε την εξίσωση 2x 1 =3. β) Αν α, β με α< β είναι οι ρίζες της εξίσωσης του ερωτήματος (α), τότε να λύσετε την εξίσωση αx 2 +βx+3=0.

6. α) Να λύσετε την εξίσωση 2x 1 =3. β) Αν α, β με α< β είναι οι ρίζες της εξίσωσης του ερωτήματος (α), τότε να λύσετε την εξίσωση αx 2 +βx+3=0. ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ. Δίνεται η εξίσωση λx=x+λ, με λr. α) Να αποδείξετε ότι η παραπάνω εξίσωση γράφεται ισοδύναμα (λ )x=(λ )(λ+), λr. β) Να βρείτε τις τιμές του λ για τις οποίες η παραπάνω εξίσωση

Διαβάστε περισσότερα

β. Να βρείτε την πιθανότητα πραγματοποίησης καθενός από τα δύο ενδεχόμενα του ερωτήματος α).

β. Να βρείτε την πιθανότητα πραγματοποίησης καθενός από τα δύο ενδεχόμενα του ερωτήματος α). 1.: Έννοια της Πιθανότητας Κεφάλαιο 1ο: Πιθανότητες ΑΣΚΗΣΗ 1 (_497) Ένα τηλεοπτικό παιχνίδι παίζεται με ζεύγη αντιπάλων των δυο φύλων. Στο παιχνίδι συμμετέχουν 3 άντρες: ο Δημήτρης (Δ), ο Κώστας (Κ), ο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 2. βρείτε. (Μονάδες 15) με διαφορά ω.

ΘΕΜΑ 2. βρείτε. (Μονάδες 15) με διαφορά ω. ΘΕΜΑ ΘΕΜΑ Έστω α, β πραγµατικοί αριθµοί για τους οποίους ισχύουν: α β = 4 και αβ + αβ = 0 α) Να αποδείξετε ότι: α + β = 5. (Μονάδες 0) β) Να κατασκευάσετε εξίσωση ου βαθµού µε ρίζες τους αριθµούς α, β

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 2. Θεωρούμε την ακολουθία (α ν ) των θετικών περιττών αριθμών: 1, 3, 5, 7,

ΘΕΜΑ 2. Θεωρούμε την ακολουθία (α ν ) των θετικών περιττών αριθμών: 1, 3, 5, 7, Θεωρούμε την ακολουθία (α ν ) των θετικών περιττών αριθμών: 1, 3, 5, 7, α) Να αιτιολογήσετε γιατί η (α ν ) είναι αριθμητική πρόοδος και να βρείτε τον εκατοστό όρο της. (Μονάδες 15) β) Να αποδείξετε ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το παρόν τεύχος δημιουργήθηκε για να διευκολύνει τους μαθητές στην ΆΜΕΣΗ κατανόηση των απαιτήσεων των ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΏΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ της Α Λυκείου δίνοντας τους τις εκφωνήσεις μαζί με τις λύσεις (ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ρ πε α εμ των α ματ ών 2014 Ο Η ΡΗ Ο Ο Γ Ρ Θ μα 2ο

ρ πε α εμ των α ματ ών 2014 Ο Η ΡΗ Ο Ο Γ Ρ Θ μα 2ο ρ πε α εμ των α ματ ών 2014 Γ Ο Η ΡΗ Ο Ο Γ Ρ Θ μα 2ο Θεωρούμε την ακολουθία (α ν ) των θετικών περιττών αριθμών: 1, 3, 5, 7, α) Να αιτιολογήσετε γιατί η (α ν ) είναι αριθμητική πρόοδος και να βρείτε τον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Τράπεζα Θεμάτων (Θέμα 4ο) Κεφ. 1 ο Πιθανότητες

ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Τράπεζα Θεμάτων (Θέμα 4ο) Κεφ. 1 ο Πιθανότητες Κεφ. 1 ο Πιθανότητες 1 1 Ο ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΘΕΜΑ 1. (1868) Σε ένα τμήμα της Α Λυκείου κάποιοι μαθητές παρακολουθούν μαθήματα Αγγλικών και κάποιοι Γαλλικών. Η πιθανότητα ένας μαθητής να μην παρακολουθεί Γαλλικά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 2. Δίνονται οι συναρτήσεις

ΘΕΜΑ 2. Δίνονται οι συναρτήσεις ΘΕΜΑ 2 Δίνονται οι συναρτήσεις (, x R 3 f ( x) = x και g x) = x α) Να δείξετε ότι οι γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων f, g τέμνονται σε τρία σημεία τα οποία και να βρείτε. (Μονάδες 13) β) Αν Α, Ο,

Διαβάστε περισσότερα

3. α) Να λύσετε την εξίσωση x 2 = 3. β) Να σχηματίσετε εξίσωση δευτέρου βαθμού με ρίζες, τις ρίζες της εξίσωσης του α) ερωτήματος.

3. α) Να λύσετε την εξίσωση x 2 = 3. β) Να σχηματίσετε εξίσωση δευτέρου βαθμού με ρίζες, τις ρίζες της εξίσωσης του α) ερωτήματος. . Δίνεται η εξίσωση λ + 4(λ ) = 0, με παράμετρο λ R α) Να βρείτε τη διακρίνουσα της εξίσωσης. β) Να αποδείξετε ότι η παραπάνω εξίσωση έχει ρίζες πραγματικές για κάθε λ R. γ) Αν, είναι οι ρίζες της παραπάνω

Διαβάστε περισσότερα

Εξισώσεις. Κώστας Γλυκός. Τράπεζα θεμάτων ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ. εκδόσεις / 1 0 /

Εξισώσεις. Κώστας Γλυκός. Τράπεζα θεμάτων ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ. εκδόσεις / 1 0 / Εξισώσεις Κώστας Γλυκός Τράπεζα θεμάτων ΙΙ Ι δδ ιι ι αα ίί ί ττ εε ρρ αα μμ αα θθ ήή μμ αα ττ αα 6 9 7. 3 0 0. 8 8. 8 8 Kgllykos..gr 5 / 0 / 0 6 εκδόσεις Ασκήσεις Πιθανότητες Τράπεζα θεμάτων. Δίνεται η

Διαβάστε περισσότερα

x y z xy yz zx, να αποδείξετε ότι x=y=z.

x y z xy yz zx, να αποδείξετε ότι x=y=z. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦ. ο A. Ταυτότητες, ιδιότητες δυνάμεων, διάταξη.1 Να παραγοντοποιήσετε τις παρακάτω παραστάσεις: 1. 15a x 15a y 5a x 5a y. a x a x a x a x 3 3 4 3 3 3 3. x 4xy 16 4 y

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2014 Θ ΕΩΡΙA 15

ΜΕ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2014 Θ ΕΩΡΙA 15 ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 04 Θ ΕΩΡΙA 5 ΘΕΜΑ A Α Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στην κόλλα σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη

Διαβάστε περισσότερα

Τ ρ α π ε ζ α Θ ε μ α τ ω ν

Τ ρ α π ε ζ α Θ ε μ α τ ω ν Τ ρ α π ε ζ α Θ ε μ α τ ω ν Α λ γ ε β ρ α Α Λ υ κ ε ι ο υ Ε π ι μ ε λ ε ι α : Τ α κ η ς Τ σ α κ α λ α κ ο ς Α λ γ ε β ρ α Α Λ υ κ ε ι ο υ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π ι θ α ν ο τ η τ ε ς 868 936 064 073 080

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΛΓΕΒΡΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Α 1

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΛΓΕΒΡΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Α 1 Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Α Θ έ μ α Α Α. α. Πότε η εξίσωση αx + βx + γ = 0, α 0 έχει διπλή ρίζα; Ποια είναι η διπλή ρίζα της; 4 μονάδες β. Ποια μορφή παίρνει το τριώνυμο αx + βx + γ, α 0, όταν Δ = 0; 3 μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: A ΑΛΓΕΒΡΑ ΘΕΜΑ A Α1. Να αποδείξετε ότι: αβ α β (Μονάδες 15) A. Χαρακτηρίστε ως Σωστό (Σ) ή Λάθος (Λ) τις ακόλουθες προτάσεις: 1. Η εξίσωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕΔΙΟ ΟΡΙΣΜΟΥ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΛΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕΔΙΟ ΟΡΙΣΜΟΥ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΛΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕΔΙΟ ΟΡΙΣΜΟΥ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΛΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ Ερώτηση θεωρίας 1 ΘΕΜΑ Α Τι ονομάζουμε πραγματική συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο

ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο Ερωτήσεις κλειστού τύπου Αποδείξεις θεωρίας Ασκήσεις από την Τράπεζα θεμάτων του Υπουργείου Προτεινόμενες Ασκήσεις Διαγωνίσματα Γενικά Επαναληπτικά Διαγωνίσματα

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα ενδοσχολικών εξετάσεων Άλγεβρας Α Λυκείου Σχ. έτος , Ν. Δωδεκανήσου ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΑΞΗ: Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΛΓΕΒΡΑ

Θέματα ενδοσχολικών εξετάσεων Άλγεβρας Α Λυκείου Σχ. έτος , Ν. Δωδεκανήσου ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΑΞΗ: Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΛΓΕΒΡΑ Θέματα ενδοσχολικών εξετάσεων Άλγεβρας Α Λυκείου Σχ. έτος 013-014, Ν. Δωδεκανήσου ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΑΞΗ: Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΛΓΕΒΡΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 013-014 Επιμέλεια: Καραγιάννης Ιωάννης Σχολικός

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 3 ο : Ε ξ ι σ ώ σ ε ι ς. 3.1 Εξισώσεις 1 ου Βαθμού. 3.2 Η εξίσωση x. 3.3 Εξισώσεις 2 ου Βαθμού. ρωτήσεις αντικειμενικού τύπουθέμα Α1-

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 3 ο : Ε ξ ι σ ώ σ ε ι ς. 3.1 Εξισώσεις 1 ου Βαθμού. 3.2 Η εξίσωση x. 3.3 Εξισώσεις 2 ου Βαθμού. ρωτήσεις αντικειμενικού τύπουθέμα Α1- 3. Εξισώσεις ου Βαθμού 3. Η εξίσωση 3.3 Εξισώσεις ου Βαθμού Διδακτικό υλικό Άλγεβρας Α Λυκείου (Κεφάλαιο 3 ο ) Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 3 ο : Ε ξ ι σ ώ σ ε ι ς ρωτήσεις αντικειμενικού τύπουθέμα Α- Εξεταστέα ύλη

Διαβάστε περισσότερα

Άλγεβρα Α Λυκείου. Στέλιος Μιχαήλογλου

Άλγεβρα Α Λυκείου. Στέλιος Μιχαήλογλου Άλγεβρα Α Λυκείου Στέλιος Μιχαήλογλου wwwaskisopolisgr Άλγεβρα Α Λυκείου Οι πράξεις των πραγματικών αριθμών και οι ιδιότητες τους Αν οι αριθμοί α,β είναι αντίστροφοι, να αποδείξετε ότι: 7 4 : 8 0 7 Να

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 2 (996) A = x 1 + y 3, με x, y πραγματικούς αριθμούς, για τους οποίους. Δίνεται η παράσταση:

ΘΕΜΑ 2 (996) A = x 1 + y 3, με x, y πραγματικούς αριθμούς, για τους οποίους. Δίνεται η παράσταση: ΘΕΜΑ 2 (996) Δίνεται η παράσταση: A = x 1 + y 3, με x, y πραγματικούς αριθμούς, για τους οποίους ισχύει: 1 < x < 4 και 2 < y < 3. Να αποδείξετε ότι: α) A = x y +2. (Μονάδες 12) β) 0 < A < 4. (Μονάδες 13)

Διαβάστε περισσότερα

Τράπεζα Θεμάτων Άλγεβρα Α Λυκείου Κεφάλαιο 4 Θέμα 2. Επιμέλεια : Μιχάλης Γιάνναρος - Μαθηματικός

Τράπεζα Θεμάτων Άλγεβρα Α Λυκείου Κεφάλαιο 4 Θέμα 2. Επιμέλεια : Μιχάλης Γιάνναρος - Μαθηματικός Τράπεζα Θεμάτων Άλγεβρα Α Λυκείου Κεφάλαιο 4 Θέμα 2 Επιμέλεια : Μιχάλης Γιάνναρος - Μαθηματικός Θεωρία ως και την 4.1 Ασκήσεις: 1-12 Θεωρία ως και την 4.2 Ασκήσεις: 13-25 Άσκηση 1 α) Να λύσετε την ανίσωση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΘΕΜΑ ΘΕΜΑ 4

ΘΕΜΑ ΘΕΜΑ ΘΕΜΑ 4 7.0 ΘΕΜΑ 4 Δίνονται τα σημεία Α, Β και Μ που παριστάνουν στον άξονα των πραγματικών αριθμών τους αριθμούς -, 7 και x αντίστοιχα, με - < x < 7. α) Να διατυπώσετε τη γεωμετρική ερμηνεία των παραστάσεων.

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 2 ο : Ο ι Π ρ α γ μ α τ ι κ ο ί Α ρ ι θ μ ο ί. 2.1 Οι Πράξεις και οι Ιδιότητές τους. 2.2 Διάταξη Πραγματικών Αριθμών

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 2 ο : Ο ι Π ρ α γ μ α τ ι κ ο ί Α ρ ι θ μ ο ί. 2.1 Οι Πράξεις και οι Ιδιότητές τους. 2.2 Διάταξη Πραγματικών Αριθμών Άλγεβρα Α Λυκείου, Κεφάλαιο ο ΘΕΩΡΙΑ-ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ-ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ο : Ο ι Π ρ α γ μ α τ ι κ ο ί Α ρ ι θ μ ο ί. Οι Πράξεις και οι Ιδιότητές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΑΛΓΕΒΡΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΑΛΓΕΒΡΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΑΛΓΕΒΡΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ο Γενικό Επαναληπτικό Διαγώνισμα ΘΕΜΑ ο Α. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας στην κόλλα σας δίπλα στο γράμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2014 Θ ΕΩΡΙA 10

ΜΕ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2014 Θ ΕΩΡΙA 10 ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 04 Θ ΕΩΡΙA 0 ΘΕΜΑ A Α Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στην κόλλα σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη

Διαβάστε περισσότερα

Άλγεβρα Α Λυκείου. Επαναληπτικά θέματα από διαγωνίσματα ΟΕΦΕ Πραγματικοί αριθμοί

Άλγεβρα Α Λυκείου. Επαναληπτικά θέματα από διαγωνίσματα ΟΕΦΕ Πραγματικοί αριθμοί wwwaskisopolisgr Άλγεβρα Α Λυκείου Επαναληπτικά θέματα από διαγωνίσματα ΟΕΦΕ 006-08 Δίνεται ότι και y Πραγματικοί αριθμοί α) i Να βρεθούν τα όρια μεταξύ των οποίων περιέχεται το ii Να βρεθούν τα όρια μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό Διαγώνισμα Άλγεβρας Α Λυκείου

Επαναληπτικό Διαγώνισμα Άλγεβρας Α Λυκείου Επαναληπτικό Διαγώνισμα Άλγεβρας Α Λυκείου Θέμα Α. Αν x, x οι ρίζες της δευτεροβάθμιας εξίσωσης αx +βx+γ=, α να αποδείξετε ότι S P. (6 μονάδες) Β. Ελέγξατε αν κάθε μία από τις παρακάτω σχέσεις είναι σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΤΟΝΙΑ-ΑΚΡΟΤΑΤΑ-ΣΥΜΜΕΤΡΙΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΤΟΝΙΑ-ΑΚΡΟΤΑΤΑ-ΣΥΜΜΕΤΡΙΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 4_095. Δίνονται οι ευθείες ε 1: λx + y = 1 και ε : x + λy = λ α) Να βρείτε για ποιες τιμές του λ οι δύο ευθείες τέμνονται και να γράψετε τις συντεταγμένες του κοινού τους σημείου συναρτήσει

Διαβάστε περισσότερα

1. Συµπλήρωσε τον πίνακα µε την κατάλληλη µαθηµατική έκφραση:

1. Συµπλήρωσε τον πίνακα µε την κατάλληλη µαθηµατική έκφραση: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις συµπλήρωσης 1. Συµπλήρωσε τον πίνακα µε την κατάλληλη µαθηµατική έκφραση: Φυσική γλώσσα Μαθηµατική γλώσσα ύο αριθµοί x, y διαφέρουν κατά και έχουν γινόµενο x (x

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ ο Δίνεται η συνάρτηση f με τύπο : f( x) α. Να βρείτε το πεδίο ορισμού της. x x x x β. Να βρείτε τα σημεία τομής της με τους άξονες αν υπάρχουν. γ. Αν α, β ρίζες της εξίσωσης: ΘΕΜΑ ο Δίνεται η συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο Εξισώσεις - Ανισώσεις Δευτέρου Βαθμού

ΑΛΓΕΒΡΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο Εξισώσεις - Ανισώσεις Δευτέρου Βαθμού ΑΛΓΕΒΡΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο Εξισώσεις - Ανισώσεις Δευτέρου Βαθμού 97 98 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1. Να λυθεί η εξίσωση: 1 1 1 ( x+ )(x ) = x 3 3 9. Αν η εξίσωση (x - 3) λ + 3 = λ x έχει ρίζα τον αριθμό, να υπολογιστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. Γεώργιος Α. Κόλλιας - μαθηματικός. 150 ασκήσεις επανάληψης. και. Θέματα εξετάσεων

ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. Γεώργιος Α. Κόλλιας - μαθηματικός. 150 ασκήσεις επανάληψης. και. Θέματα εξετάσεων Γεώργιος Α. Κόλλιας - μαθηματικός Περιέχονται 50 συνδυαστικές ασκήσεις επανάληψης και θέματα εξετάσεων. Δεν συμπεριλαμβάνεται το κεφάλαιο των πιθανοτήτων, της γεωμετρικής προόδου, της μονοτονίας συνάρτησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΘΕΜΑ 1 Ένα Λύκειο έχει 400 μαθητές από τους οποίους οι 00 είναι μαθητές της Α τάξης Αν επιλέξουμε τυχαία ένα μαθητή, η πιθανότητα να είναι μαθητής της Γ τάξης είναι 0% Να βρείτε: i Το πλήθος των μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

Α Λυκείου ΑΛΓΕΒΡΑ & ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

Α Λυκείου ΑΛΓΕΒΡΑ & ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α Λυκείου ΑΛΓΕΒΡΑ & ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ τράπεζαθεμάτων θέμαδεύτεροκαιτέταρτο Επιμέλεια: ΕμμανουήλΚ.Σκαλίδης ΑντώνηςΚ.Αποστόλου ΚόμβοςΑτσιποπούλου014-15 1 ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ 1. Ένα κουτί περιέχει 5 άσπρες,

Διαβάστε περισσότερα

2018 Φάση 2 ιαγωνίσµατα Επανάληψης ΑΛΓΕΒΡΑ. Α' Γενικού Λυκείου. Σάββατο 21 Απριλίου 2018 ιάρκεια Εξέτασης:3 ώρες ΘΕΜΑΤΑ

2018 Φάση 2 ιαγωνίσµατα Επανάληψης ΑΛΓΕΒΡΑ. Α' Γενικού Λυκείου. Σάββατο 21 Απριλίου 2018 ιάρκεια Εξέτασης:3 ώρες ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ A ΑΛΓΕΒΡΑ Α' Γενικού Λυκείου Σάββατο 1 Απριλίου 018 ιάρκεια Εξέτασης: ώρες ΘΕΜΑΤΑ Πεδίο ορισμού μιας συνάρτησης f (x) από ένα σύνολο Α σε ένα σύνολο Β ονομάζουμε το σύνολο Α, στο οποίο φαίνονται οι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 3. Δίνεται ο πίνακας: 3 3 3 ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΘΕΜΑ ο. Ένα κουτί περιέχει άσπρες, μαύρες, κόκκινες και πράσινες μπάλες. Οι άσπρες είναι 5, οι μαύρες είναι 9, ενώ οι κόκκινες και οι πράσινες μαζί είναι 6. Επιλέγουμε

Διαβάστε περισσότερα

4. Δίνεται το πολυώνυμο P(x) = x 3 2x 2 + x 12 α) Να αιτιολογήσετε γιατί το διώνυμο x 3 είναι παράγοντας του P(x) β) Να λύσετε την εξίσωση P(x) = 0

4. Δίνεται το πολυώνυμο P(x) = x 3 2x 2 + x 12 α) Να αιτιολογήσετε γιατί το διώνυμο x 3 είναι παράγοντας του P(x) β) Να λύσετε την εξίσωση P(x) = 0 1. α) Να βρείτε το υπόλοιπο και το πηλίκο της διαίρεσης (x 3 6x 2 +11x 2) : (x 3) β) Αν P(x) = x 3 6x 2 +11x + λ να βρείτε το λ R ώστε η διαίρεση P(x) : (x 3) να έχει υπόλοιπο 0. 2. Δίνονται τα πολυώνυμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 2 Αν Α, Β είναι ενδεχόμενα ενός δειγματικού χώρου Ω με Ρ(Α ) = 3Ρ(Α), Ρ(Β ) = 1/3 και () 3()

ΘΕΜΑ 2 Αν Α, Β είναι ενδεχόμενα ενός δειγματικού χώρου Ω με Ρ(Α ) = 3Ρ(Α), Ρ(Β ) = 1/3 και () 3() ΘΕΜΑ 1 Ένα Λύκειο έχει 400 μαθητές από τους οποίους οι 00 είναι μαθητές της Α τάξης Αν επιλέξουμε τυχαία ένα μαθητή, η πιθανότητα να είναι μαθητής της Γ τάξης είναι 0% Να βρείτε: i Το πλήθος των μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

1 of 79 ΘΕΜΑ 2. Δίνεται η συνάρτηση f(x) = x 2 4x + 5, x R

1 of 79 ΘΕΜΑ 2. Δίνεται η συνάρτηση f(x) = x 2 4x + 5, x R 1 of 79 Δίνεται η συνάρτηση f(x) = x 2 4x + 5, x R α) Να αποδείξετε ότι η f γράφεται στη μορφή f(x) = (x- 2) 2 + 1. (Μονάδες 12) β) Στο σύστημα συντεταγμένων που ακολουθεί, να παραστήσετε γραφικά τη συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

Τράπεζα Θεμάτων Άλγεβρα Α Λυκείου Κεφάλαιο 3 Θέμα 2. Επιμέλεια : Μιχάλης Γιάνναρος - Μαθηματικός

Τράπεζα Θεμάτων Άλγεβρα Α Λυκείου Κεφάλαιο 3 Θέμα 2. Επιμέλεια : Μιχάλης Γιάνναρος - Μαθηματικός Τράπεζα Θεμάτων Άλγεβρα Α Λυκείου Κεφάλαιο 3 Θέμα Επιμέλεια : Μιχάλης Γιάνναρος - Μαθηματικός Θεωρία ως και την 3. Ασκήσεις: -5 Θεωρία ως και την 3.3 Ασκήσεις: 6-8 Άσκηση Δίνεται η παράσταση: A= 3 5 +

Διαβάστε περισσότερα

Άλγεβρα Α Λυκείου Επαναληπτικές ασκήσεις

Άλγεβρα Α Λυκείου Επαναληπτικές ασκήσεις Άλγεβρα Α Λυκείου Επαναληπτικές ασκήσεις Δημήτρης Πατσιμάς Στέλιος Μιχαήλογλου ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΥΝΟΛΑ-ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ Έστω βασικό σύνολο Ω = {,,, 4, 5, 6,7,8,9, 0} και τα υποσύνολα του Ω, Α = {,,4,6},

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις)

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις) 6 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις) Η εξίσωση αx βy γ Στο Γυμνάσιο διαπιστώσαμε με την βοήθεια παραδειγμάτων ότι η εξίσωση αx βy γ, με α 0 ή β 0, που λέγεται γραμμική εξίσωση,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο : ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο : ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ Άλγεβρα Β Λυκείου, ο Κεφάλαιο ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο : ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΟΡΙΣΜΟΣ 1 Μια συνάρτηση ƒ λέγεται γνησίως αύξουσα σε ένα διάστημα Δ του πεδίου ορισμού της, όταν για οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

( 2) 1 0,. Αν ρ 1, ρ 2 οι ρίζες της (ε) και

( 2) 1 0,. Αν ρ 1, ρ 2 οι ρίζες της (ε) και ΘΕΜΑ ο Δίνεται η συνάρτηση f με τύπο : f( x) α Να βρείτε το πεδίο ορισμού της x x x x β Να βρείτε τα σημεία τομής της με τους άξονες αν υπάρχουν γ Αν α, β ρίζες της εξίσωσης: ΘΕΜΑ ο x x f ( x), να δείξετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΘΕΜΑ 1 Ένα Λύκειο έχει 400 μαθητές από τους οποίους οι 00 είναι μαθητές της Α τάξης. Αν επιλέξουμε τυχαία ένα μαθητή, η πιθανότητα να είναι μαθητής της Γ τάξης είναι 0%. Να βρείτε: i. Το πλήθος των μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ 2ου ΒΑΘΜΟΥ

ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ 2ου ΒΑΘΜΟΥ ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ ου ΒΑΘΜΟΥ Αν έχω τριώνυμο της μορφής :,. Υπολογίζω την Διακρίνουσα 4 Αν Δ> τότε η εξίσωση έχει άνισες ρίζες έστω Ομόσημο του α Ετερόσημο του α, τότε: Ομόσημο του α Αν Δ= τότε η εξίσωση έχει διπλή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Άσκηση 1 Από τους µαθητές ενός Λυκείου, το 25% συµµετέχει στη οµάδα, το 30% συµµετέχει στη θεατρική οµάδα ποδοσφαίρου και το 15% των µαθητών

Διαβάστε περισσότερα

2ογελ ΣΥΚΕΩΝ 2ογελ ΣΥΚΕΩΝ ΠΟΛΥΩΝΥΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Β Λυκει(ου ΠΟΛΥΩΝΥΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

2ογελ ΣΥΚΕΩΝ 2ογελ ΣΥΚΕΩΝ ΠΟΛΥΩΝΥΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Β Λυκει(ου ΠΟΛΥΩΝΥΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ογελ ΣΥΚΕΩΝ ογελ ΣΥΚΕΩΝ ΠΟΛΥΩΝΥΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Β Λυκει(ου ο ΓΕΛ ΣΥΚΕΩΝ ΠΟΛΥΩΝΥΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ογελ ΣΥΚΕΩΝ ογελ ΣΥΚΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ -4 ΠΟΛΥΩΝΥΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Επιμέλεια: ΧΑΛΑΤΖΙΑΝ ΠΑΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άλγεβρα Α Λυκείου Κεφάλαιο 2ο. οι πράξεις και οι ιδιότητές τους

Άλγεβρα Α Λυκείου Κεφάλαιο 2ο. οι πράξεις και οι ιδιότητές τους οι πράξεις και οι ιδιότητές τους Μερικές ακόμη ταυτότητες (επιπλέον από τις αξιοσημείωτες που βρίσκονται στο σχολικό βιβλίο) ) Διαφορά δυνάμεων με ίδιο εκθέτη: ειδικά αν ο εκθέτης ν είναι άρτιος υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

τριώνυμο Η εξίσωση δευτέρου βαθμού στην πλήρη της μορφή ονομάζεται τριώνυμο, γιατί αποτελείται από τρία μονώνυμα. Η γενική μορφή της είναι:

τριώνυμο Η εξίσωση δευτέρου βαθμού στην πλήρη της μορφή ονομάζεται τριώνυμο, γιατί αποτελείται από τρία μονώνυμα. Η γενική μορφή της είναι: κεφάλαιο 4 Α τριώνυμο επίλυση της εξίσωσης δευτέρου βαθμού Η εξίσωση δευτέρου βαθμού στην πλήρη της μορφή ονομάζεται τριώνυμο, γιατί αποτελείται από τρία μονώνυμα. Η γενική μορφή της είναι: αx + βx + γ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΛΓΕΒΡΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΛΓΕΒΡΑ 1 ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΛΓΕΒΡΑ ΘΕΜΑ ο GI_V_ALG 16950 1.1 α) Να κατασκευάσετε ένα γραμμικό σύστημα δυο εξισώσεων με δυο αγνώστους με συντελεστές διάφορους του μηδενός, το οποίο να είναι αδύνατο. β)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ-ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΚΑΜΠΥΛΗΣ Να σχεδιάσετε στο ίδιο σύστημα αξόνων τις γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων: f ()=, g()= +3,h()= -3 Να σχεδιάσετε στο ίδιο σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

α) Στο ίδιο σύστημα αξόνων να χαράξετε τις γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων

α) Στο ίδιο σύστημα αξόνων να χαράξετε τις γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Άλγεβρα Β-Λυκείου (2ο πακέτο ασκήσεων) 1 22630 Δίνεται η γραφική παράσταση της συνάρτησης f(x) = 3 x με x R. α) Στο ίδιο σύστημα αξόνων να χαράξετε τις γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας- Άλγεβρα Β ΓΕ.Λ.-Σχολικό έτος 2014-2015 ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ. Σχολικό έτος: 2014-2015

Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας- Άλγεβρα Β ΓΕ.Λ.-Σχολικό έτος 2014-2015 ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ. Σχολικό έτος: 2014-2015 ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ Α Λ Γ Ε Β Ρ Α Β Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ Σχολικό έτος: 014-015 Τα θέματα εμπλουτίζονται με την δημοσιοποίηση και των νέων θεμάτων από το Ι.Ε.Π. Γ ε ν ι κ ή Ε π ι μ έ λ ε ι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΜΑ ο _6950 α) Να κατασκευάσετε ένα γραμμικό σύστημα δυο εξισώσεων με δυο αγνώστους με συντελεστές διάφορους του μηδενός, το οποίο να

Διαβάστε περισσότερα

Η συνάρτηση y = αχ 2 + βχ + γ

Η συνάρτηση y = αχ 2 + βχ + γ Η συνάρτηση y αχ + βχ + γ Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd 1 Η συνάρτηση y αx + βx + γ με α 0 Μια συνάρτηση της μορφής y αx + βx + γ με α 0 ονομάζεται τετραγωνική

Διαβάστε περισσότερα

1.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

1.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ . ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ : ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΕΞΙΣΩΣΗ Η εξίσωση με και 0 ή 0 λέγεται γραμμική εξίσωση. Οι μεταβλητές είναι οι άγνωστοι της εξίσωσης αυτής. Οι αριθμοί λέγονται συντελεστές των αγνώστων

Διαβάστε περισσότερα

Τράπεζα Θεμάτων Άλγεβρα Α Λυκείου Κεφάλαιο 6 Θέμα 2. Επιμέλεια : Μιχάλης Γιάνναρος - Μαθηματικός

Τράπεζα Θεμάτων Άλγεβρα Α Λυκείου Κεφάλαιο 6 Θέμα 2. Επιμέλεια : Μιχάλης Γιάνναρος - Μαθηματικός Τράπεζα Θεμάτων Άλγεβρα Α Λυκείου Κεφάλαιο 6 Θέμα Επιμέλεια : Μιχάλης Γιάνναρος - Μαθηματικός Θεωρία ως και την 6.3 Ασκήσεις: όλες Άσκηση 1 Δίνεται η συνάρτηση f, με x 5x+ 6 f ( x) =. x 3 α) Να βρείτε

Διαβάστε περισσότερα

( 2) 1 0,. Αν ρ 1, ρ 2 οι ρίζες της (ε) και

( 2) 1 0,. Αν ρ 1, ρ 2 οι ρίζες της (ε) και ΘΕΜΑ ο Δίνεται η συνάρτηση f με τύπο : f( ) α. Να βρείτε το πεδίο ορισμού της. β. Να βρείτε τα σημεία τομής της με τους άξονες αν υπάρχουν. γ. Αν α, β ρίζες της εξίσωσης: ΘΕΜΑ ο f ( ), να δείξετε ότι αβ+=0.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 80 ΝΙΚΑΙΑ ΝΕΑΠΟΛΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0965897 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΡΟΥΤΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΟΥΡΝΟΥΤΣΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ Η έννοια του μιγαδικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012. Ηµεροµηνία: Κυριακή 1 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012. Ηµεροµηνία: Κυριακή 1 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 0 Ε_3.ΜλΑ(ε) ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α A.. Α.. Α.3. ΘΕΜΑ Β Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΛΓΕΒΡΑ Ηµεροµηνία: Κυριακή Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας την ένδειξη Σωστό ή Λάθος και να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.

1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας την ένδειξη Σωστό ή Λάθος και να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. Κεφάλαιο Πραγματικοί αριθμοί. Οι πράξεις και οι ιδιότητές τους Κατανόηση εννοιών - Θεωρία. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας την ένδειξη Σωστό ή Λάθος και να δικαιολογήσετε την απάντησή

Διαβάστε περισσότερα

ii) Να ποια τιμή του ώστε η εξίσωση (1) έχει μία διπλή πραγματική ρίζα; Έπειτα να βρεθεί η ρίζα αυτή. Ασκήσεις Άλγεβρας

ii) Να ποια τιμή του ώστε η εξίσωση (1) έχει μία διπλή πραγματική ρίζα; Έπειτα να βρεθεί η ρίζα αυτή. Ασκήσεις Άλγεβρας . Δίνεται η εξίσωση, (). i) Να βρεθεί ο αριθμός ώστε η εξίσωση () να έχει μία τουλάχιστον πραγματική ρίζα. ii) Να βρεθεί ο αριθμός ώστε η εξίσωση () να έχει δύο ίσες πραγματικές ρίζες. iii) Να βρεθεί ο

Διαβάστε περισσότερα