ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΗΣ Β. Προηγούµενες και απαραίτητες γνώσεις

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΗΣ Β. Προηγούµενες και απαραίτητες γνώσεις"

Transcript

1 Μαρτάκης Μάρτης Μαθηµατικός του 1 ου ΓΕΛ Ρόδου 1 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΗΣ Β Προηγούµενες και απαραίτητες γνώσεις 1. σε ορθογώνιο τρίγωνο µε 30 ο, η απέναντι 30 ο κάθετη είναι το µισό της υποτείνουσας α και αντίστροφα. α. σε ορθογώνιο τρίγωνο η διάµεσος στην α υποτείνουσα είναι το µισό της υποτείνουσας α α Α. Β Γ εγγεγραµµένη γωνία Α σε ηµικύκλιο ΒΓ είναι ορθή 3. εγγεγραµµένες γωνίες σε ίσα ή στο ίδιο τόξο είναι ίσες 4. σε αµβλυγώνιο τρίγωνο τα δύο ύψη είναι έξω από το τρίγωνο 5. για τις πλευρές α, β, γ ενός τριγώνου πρέπει να ισχύει: α < β + γ όπου α η µεγαλύτερη πλευρά. 6. σε ένα τρίγωνο, απέναντι από µεγαλύτερη γωνία βρίσκεται και µεγαλύτερη πλευρά και αντίστροφα α γ β γ 7. ιδιότητες αναλογιών: αδ = βγ = και β = αγ = β δ α α 1. ΕΙ ΟΣ ΤΡΙΓΩΝΟΥ Ελέγχω το τετράγωνο της µεγαλύτερης πλευράς µε το άθροισµα των τετραγώνων των άλλων δύο. και: αν είναι µεγαλύτερο τότε είναι αµβλυγώνιο, αν είναι µικρότερο είναι οξυγώνιο. Π.χ. αν α=5 β=7, γ=4 έχω: β =49>α +γ =41 άρα αµβλυγώνιο στη Β.. ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΛΕΥΡΑΣ ΣΕ ΑΛΛΗ ΠΛΕΥΡΑ Υπολογίζω από Γ.Π.Θ. το τετράγωνο της τρίτης πλευράς προσέχοντας αν η απέναντί της γωνία είναι αµβλεία ή οξεία. Π.χ. αν α=5 β=7, γ=4 για την προβολή χ της α πάνω στη β έχω: Γ<90 ο άρα: γ = α + β - βχ άρα χ= (αν είχα Γ>90 ο θα ήταν: γ = α + β + βχ ) 3. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΑΜΕΣΟΥ ή ΤΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΣΕ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΤΡΙΓ. Από το 1 ο και ο θεώρ. διαµέσων: α + β = µ α + α / και α - β = γχ 4. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΩΝΙΑΣ Από το νόµο των συνηµιτόνων : α = β + γ - βγσυνα βγηµα Από τον τύπο του εµβαδού: ( ΑΒΓ ) =

2 Μαρτάκης Μάρτης Μαθηµατικός του 1 ου ΓΕΛ Ρόδου 5. ΤΥΠΟΙ ΕΜΒΑ ΟΥ Ε ΤΡΙΓΩΝΟΥ ΑΒΓ α υ β υ α β γ υγ E= = = β γ ηµ α γ ηµ α β ηµ E= Α = Β = Γ α + β + γ E= τ( τ α)( τ β)( τ γ) ( οπου τ = ) E α β γ 4R = (R η ακτίνα του περιγεγραµµένου κύκλου) Ε = τ ρ ( ρ η ακτίνα του εγγεγραµµένου κύκλου Οι παραπάνω τύποι αποτελούν ένα σύστηµα εξισώσεων από το οποίο αν ξέρω ορισµένα στοιχεία µπορώ να βρίσκω τα υπόλοιπα. 3 εµβαδόν ισόπλευρου πλευράς α: Ε = α 4 6. Σε ένα τρίγωνο κάθε διάµεσος το χωρίζει σε δύο ισεµβαδικά αλλά όχι απαραίτητα ίσα τρίγωνα.

3 Μαρτάκης Μάρτης Μαθηµατικός του 1 ου ΓΕΛ Ρόδου 3 Κ Α Ν Ο Ν Ι Κ Ο Π Ο Λ Υ Γ Ω Ν Ο ( ίσες πλευρές και ίσες γωνίες ).. Α ν φ ν Ο R Α 3 ω ν λ ν R α ν R λ ν λ ν / λ ν / Α 1 Μ Α Ο : κέντρο πολυγώνου : σηµείο τοµής των διχοτόµων των γωνιών και των µεσοκαθέτων των πλευρών R: ακτίνα πολυγώνου : απόσταση του Ο από τις κορυφές, κέντρο του εγγεγραµµένου και του περιγεγραµµένου κύκλου του πολυγώνου. α ν : απόστηµα πολυγώνου : η απόσταση του Ο από κάθε πλευρά λ ν : κάθε µία από τις ν ίσες πλευρές του πολυγώνου ω ν : κεντρική γωνία : ω ν = 360 ο /ν φ ν : γωνία πολυγώνου : φ ν + ω ν = 180 ο άρα φ ν =180 ο ν 0 Ρ ν : περίµετρος πολυγώνου : Ρ ν =νλ ν λα ν ν Ε ν : εµβαδόν πολυγώνου : Ε ν = ν (Α 1 ΟΑ ) = ν ή Ε ν = R ηµων * Ισχύει από Π.Θ. : λ ν + αν = R από τον οποίο υπολογίζω το α ν αν ξέρω το λ ν 4 Πλευρές και αποστήµατα κανονικών πολυγώνων ακτίνας R. τρίγωνο τετράγωνο εξάγωνο απόστηµα : α R 1 ν R R 3 πλευρά : λ ν R 3 R R 1

4 Μαρτάκης Μάρτης Μαθηµατικός του 1 ου ΓΕΛ Ρόδου 4 ΚΥΚΛΟΣ Μήκος κύκλου: L = πr = π δ (δ=r διάµετρος) R R Εµβαδόν κύκλου: Ε = πr = πδ 4 ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ : ΟΑΒ Α R Μήκος τόξου: Ο µ ο R Β Εµβαδόν κ.τοµέα: R l = π µ ar ΑΒ 180 = R 1 π µ ( ΟΑΒ )= = ar 360 ( µ το µέτρο της γωνίας ΑΟΒ σε µοίρες και α το µέτρο της σε ακτίνια ) ΚΥΚΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ : ΑΓΒ Α A O Εµβαδόν κυκλ. τµήµ. = εµβαδόν τοµέα εµβαδόν τριγώνου δηλ. Ε κ. τµ.( ΑΓΒ Α) = ( ΟΑΒ) ( ΟΑΒ ) B Γ ΜΗΝΙΣΚΟΣ : ΑΓΒ Α Α Γ Εµβαδόν µηνίσκου = διαφορά κυκλικών τµηµάτων δηλ. Ε (ΑΓΒ Α) = Ε κ.τµ.(αγβα) Ε κ.τµ.(α ΒΑ) Β

5 Μαρτάκης Μάρτης Μαθηµατικός του 1 ου ΓΕΛ Ρόδου 5 ΘΕΩΡΙΑ (αποδείξεις) Κεφ Αν σε ορθ. τρίγωνο ΑΒΓ (Α=90 ο ) το Α ύψος, ν.δ.ο. Β i) ΑΒ = Β ΒΓ ii) ΑΒ + ΑΓ = ΒΓ iii) Α = Β Γ αποδείξεις Α Γ i) Έχω: ΑΒ = Β ΒΓ ΑΒ ΑΒ = Β ΒΓ AB B Γ = B AB άρα αρκεί ν.δ.ο. ΑΒΓ ΑΒ. ( για να έχω όµοια τρίγωνα αρκεί να έχουν δύο γωνίες ίσες ) τα τρίγωνα είναι ορθογώνια και έχουν τη B κοινή, άρα όµοια. ii) Ισχύει: ΑΒ = Β ΒΓ (1) όµοια έχω : ΑΓ = Γ ΒΓ () άρα (1)+() => ΑΒ + ΑΓ = Β ΒΓ + Γ ΒΓ=(Β + Γ) ΒΓ =ΒΓ ΒΓ =ΒΓ iii) Έχω: Α = Β Γ Α Α = Β Γ A Γ = Β A (1) άρα αρκεί ν.δ.ο. Α Γ ΑΒ. τα τρίγωνα είναι ορθογώνια και έχουν ˆ ˆ ΑΓ=Β διότι είναι οξείες γωνίες µε πλευρές κάθετες. Αν σε τρίγωνο ΑΒΓ ισχύει: ΑΒ + ΑΓ = ΒΓ (1), τότε Α=90 ο ψ Στις πλευρές Οχ,Οψ µιας ορθής χοψ παίρνω τα τµήµατα Γ Ε ( Ο =ΑΒ και ΟΕ=ΑΓ ) (). Στο ορθ. Ο Ε έχω: Ο +ΟΕ = Ε () ΑΒ + ΑΓ = Ε (1) ΒΓ = Ε Α Β Ο χ Τελικά τα τρίγωνα ΑΒΓ και Ο Ε είναι ίσα ( τρείς πλευρές ίσες ) άρα Α=Ο= ˆ ˆ Αν σε τρίγωνο ΑΒΓ η γωνία Α είναι οξεία, ν.δ.ο. α = β + γ -β Α όπου Α η προβολή της γ πάνω στη β. Απόδειξη: Α 1 ο σχήµα ο σχήµα Α γ β γ β Β α Γ Β α Γ

6 Έχω: Μαρτάκης Μάρτης Μαθηµατικός του 1 ου ΓΕΛ Ρόδου 6. Β Γ. Β Α = = a ορϑ Β + Γ ορϑ ( γ Α ) + Γ (1) Στο 1 ο σχήµα η γωνία Γ είναι οξεία και έχω: Γ = β Α Στο ο σχήµα η Γ είναι αµβλεία και έχω: Γ = Α β. Όµως και στις δύο περιπτώσεις είναι : Γ = (β-α ) = (Α -β) = β +Α -βα. Άρα η (1) γίνεται: α = (γ Α ) + ( β +Α -β Α ) = γ + β -β Α Αν η Γ είναι ορθή τότε το ΑΒΓ είναι ορθογώνιο το ταυτίζεται µε το Γ, η Α µε τη β και η Β µε τη ΒΓ. Άρα θα έχω: α = γ + β -β Α = γ + β -β β = γ + β -β = γ - β σχέση η οποία ισχύει από το Π.Θ. στο ορθ. ΑΒΓ. 4. Αν δύο χορδές ΑΒ,Γ ή οι προεκτάσεις τους τέµνονται στο Ρ, ν.δ.ο. ΡΑ ΡΒ = ΡΓ Ρ 1 ο σχήµα ο σχήµα Α Β Α Ρ Γ Β Γ Ρ Θ.δ.ο. ΡΑ ΡΒ = ΡΓ Ρ ΡΑ Ρ = ΡΓ ΡΒ, αρκεί ν.δ.ο. ΡΑ ΡΒΓ. Τα τρίγωνα έχουν: 1 ο σχήµα: i) ˆ ˆ ΑΡ =ΒΡΓ σαν κατακορυφή ii) ˆ ˆ Α=Γ εγγεγραµµένες στο ίδιο τόξο Β ο σχήµα: i) ˆΡ κοινή ii) ˆ ˆ Α=Γ εγγεγραµµένες στο ίδιο τόξο Β 5. Αν από εξωτερικό σηµείο Ρ ενός κύκλου (Ο,R) φέρουµε το εφαπτόµενο τµήµα ΡΕ και τυχαία τέµνουσα ΡΑΒ, ν.δ.ο. ΡΑ ΡΒ = ΡΟ ΟΕ = ΡΕ Ε Αν η ΡΟ τέµνει τον κύκλο στα Γ, τότε από R γνωστό θεώρηµα έχω: R O R Γ Ρ ΡΑ ΡΒ = ΡΓ Ρ = (ΟΡ-R) (OP+R) A = OP R = ΡE (Π.Θ. στο ορθ. ΟΕΡ * ) Β ( * η ΡΕ εφαπτόµενη άρα η γωνία ΟΕΡ=90 ο )

7 Μαρτάκης Μάρτης Μαθηµατικός του 1 ου ΓΕΛ Ρόδου 7 7. ύναµη σηµείου Ρ ως προς κύκλο (Ο, R) λέγεται η διαφορά: ΟΡ R και συµβολίζεται µε: Ρ (Ο, R) δηλ. Ρ (Ο, R) = ΟΡ R i) Αν το Ρ είναι εξωτερικό σηµείο του κύκλου τότε: Ρ (Ο, R) > 0 (διότι ΟΡ>R) ιι) Αν το Ρ είναι εσωτερικό σηµείο του κύκλου τότε: Ρ (Ο, R) < 0 (διότι ΟΡ>R) iii) Aν το Ρ είναι σηµείο του κύκλου τότε: Ρ (Ο, R) = 0 (διότι ΟΡ=R) Κεφ Ν.δ.ο. το εµβαδόν ενός ορθογωνίου µε πλευρές α,β ισούται µε: α β. Κ α Ζ β Η Έστω το ορθ. ΑΒΓ µε πλευρές α,β και εµβαδόν Ε. Προεκτείνω την ΑΒ κατά β και Α κατά α. Έτσι σχηµατίζεται το α α Ε α τετράγωνο ΑΙΗΚ µε πλευρά α+β, το τετράγωνο ΚΖΓ µε πλευρά α, Γ Θ το τετράγωνο ΓΘΙΒ µε πλευρά β και το ορθ. ΖΗΘΓ µε πλευρές α,β. β Ε β Α α Β β Ι Από το σχήµα έχω: (ΑΚΗΙ) = (ΑΒΓ ) + (Γ ΚΖ) + (ΓΖΗΘ) + (ΒΓΘΙ) δηλ. (α+β) = Ε + α + Ε + β α +αβ + β = Ε + α + Ε + β αβ = Ε Ε = αβ.. Ν.δ.ο. το εµβαδόν ενός παρ/µου ισούται µε το γινόµενο µιας πλευράς του επί το ύψος που αντιστοιχεί σαυτή. Α Έστω το παρ/µο ΑΒΓ και το ύψος ΑΕ, θ.δ.ο. (ΑΒΓ ) = ΒΓ ΑΕ Φέρνω το Ζ ΒΓ τότε ΑΒΕ = ΓΖ (ορθ., ΑΒ=Γ Β Ε Γ Ζ και Β ˆ ˆ 1 =Γ 1 εν.εκ.α.µ. ) άρα και (ΑΒΕ) = ( ΓΖ) (1) Από το σχήµα έχω: (ΑΒΓ ) = (ΑΒΕ) + (ΑΕΓ ) (1) = ( ΓΖ) + (ΑΕΓ ) = (ΑΕΖ ) = Α ΑΕ = ΒΓ ΑΕ 3. Ν.δ.ο. το εµβαδόν ενός τριγώνου ισούται µε το ηµιγινόµενο µιας πλευράς επί το αντίστοιχο ύψος Α Έστω το ΑΒΓ και το ύψος του ΑΗ,θ.δ.ο. (ΑΒΓ)= 1 ΒΓ ΑΗ Με τις πλευρές ΑΒ και ΒΓ σχηµατίζω το παρ/µο ΑΒΓ άρα έχω: Β Η Γ ΑΒΓ = ΑΓ άρα και (ΑΒΓ) = (ΒΓ )= ( ΑΒΓ ) ΒΓ ΑΕ =

8 Μαρτάκης Μάρτης Μαθηµατικός του 1 ου ΓΕΛ Ρόδου 8 4. Ν.δ.ο. το εµβαδόν ενός τραπεζίου ισούται µε το γινόµενο του ηµιαθροίσµατος των βάσεών του επί το ύψος του. Α Β Έστω το τραπέζιο ΑΒΓ µε βάσεις ΑΒ και Γ και ύψος υ. Τα τρίγωνα ΑΒΓ και ΑΓ έχουν βάσεις τις ΑΒ και Γ και το υ υ ίδιο αντίστοιχο ύψος υ, άρα θα έχω: ΑΒ υ Γ υ ( ΑΒ+Γ ) Γ (ΑΒΓ ) = (ΑΒΓ) + (ΑΓ ) = + = υ 8. Αν σε δύο τρίγωνα ΑΒΓ και Α Β Γ είναι: Α=Α ή Α+Α =180 ο τότε για τα εµβαδά τους Ε και Ε ισχύει: Ε β γ = Ε β γ και στις δύο περιπτώσεις έχω: ηµα = ηµα άρα έχω: Κεφ 11 1 β γ ηµ Α Ε β γ = = Ε 1 β γ β γ ηµ Α 1. Να εγγράψετε σε κύκλο τετράγωνο και να υπολογίσετε την πλευρά του και το απόστηµά του σε συνάρτηση της ακτίνας R του κύκλου. Σε κύκλο (Ο, R) φέρνουµε δύο κάθετες διαµέτρους ΑΓ και Β R λ 4 άρα Α ˆΟΒ = Β ˆΟΓ = Γ ˆΟ = ˆΟΑ = 90 ο άρα και ΑΒ=ΒΓ=Γ = Α εποµένως Α Ο R Γ το ΑΒΓ είναι τετράγωνο µε πλευρά λ 4. Η Στο ορθ. ΓΟ έχω: λ 4 =R + R =R άρα λ 4 = R Β Επίσης αν ΟΗ ΒΓ τότε α 4 = ΟΗ=Γ / = λ 4 / = R. Να εγγράψετε σε κύκλο κανονικό εξάγωνο και να υπολογίσετε την πλευρά του και το απόστηµά του σε συνάρτηση της ακτίνας R του κύκλου. Ε Για την κεντρική του γωνία ω 6 έχω: ω 6 = ˆ ΑΟΒ =360 ο /6 =60 ο Άρα το ισοσκελές ΑΟΒ τελικά είναι ισόπλευρο µε πλευρά R Εποµένως λ 6 =ΑΒ=R,άρα για να εγγράψω το κανονικό εξάγωνο Ζ Ο Γ αρκεί να πάρω έξι διαδοχικά τόξα ΑΒ, ΒΓ, Γ, Ε, ΕΖ, ΖΑ που R R έχουν το καθένα χορδή R. Α λ 6 Β Για το απόστηµα α 6 έχω: λ6 R R 3R R 3 α6 + = R α6 + = R α6 = R α6 = α6 =

9 Μαρτάκης Μάρτης Μαθηµατικός του 1 ου ΓΕΛ Ρόδου 9 3. Να εγγράψετε σε κύκλο ισόπλευρο τρίγωνο και να υπολογίσετε την πλευρά του και το απόστηµά του σε συνάρτηση της ακτίνας R του κύκλου. Ε Χωρίζω τον κύκλο σε έξι ίσα τόξα ΑΒ= ΒΓ= Γ = Ε=ΕΖ=ΖΑ άρα το ΑΓΕ είναι ισόπλευρο τρίγωνο διότι 0 ΑΓ=ΓΕ=ΕΑ= 10. Ζ Ο Γ Η Α είναι διάµετρος διότι 0 ΑΓ = 180 το ΑΓ είναι ορθ. στη Γ Η και από Π.Θ. έχω: Άρα λ 3 = R 3 Α Β Για το απόστηµα α 3 =ΟΗ έχω: λ 3 =ΑΓ =Α -Γ =(R) -R = 3R Στο ΑΓ το Ο είναι µέσο της Α και ΟΗ//Γ ( κάθετες στην ΑΓ) άρα ΟΗ=Γ /=R/

10 Μαρτάκης Μάρτης Μαθηµατικός του 1 ου ΓΕΛ Ρόδου 10 Α Λ Γ Ε Β Ρ Α Π Ο Λ Υ Ω Ν Υ Μ Α Γενική µορφή πολυωνύµου: α ν χ ν + α ν-1 χ ν-1 + α ν- χ ν- + +α 1 χ + α 0, ν θετικός ακέραιος. Συντελεστές πολυωνύµου : α ν,α ν-1, α 1, α ο (µπορεί να είναι και παραµετρικοί ) Όροι πολυωνύµου : α ν χ ν, α ν-1 χ ν-1,, α 1 χ, α 0 Σταθερός όρος : α 0 (ό,τι δεν πολλαπλασιάζεται µε το χ ) Βαθµός πολυωνύµου : ν ( ο µεγαλύτερος εκθέτης του χ ) Σταθερό πολυώνυµο: P(χ) = c, ( c σταθερός αριθµός) είναι µηδενικού βαθµού αν c 0. Μηδενικό πολυώνυµο: (το µηδενικό είναι και σταθερό ) Ανηγµένη µορφή : Αριθµητική τιµή : Ρίζα πολυωνύµου : Ίσα πολυώνυµα : Πολυώνυµα σε γενική µορφή: Ρ(χ) = 0, για κάθε χ R. εν ορίζεται ο βαθµός του. η τελική µορφή που παίρνει το πολυώνυµο όταν γίνουν όλες οι δυνατές πράξεις. η τιµή που παίρνει το πολυώνυµο όταν αντικατασταθεί το χ µε έναν αριθµό ο αριθµός που το µηδενίζει όταν οι συντελεστές των οµοιόβαθµων όρων τους είναι ίσοι. 1 ου βαθµού : αχ+β, α 0. ου βαθµού : αχ +βχ+γ, α 0. 3 ου βαθµού : αχ 3 +βχ +γχ+δ, α 0 κ.ο.κ. Ταυτότητα διαίρεσης (Τ..) : (χ) = δ(χ) π(χ) + υ(χ) Όπου (χ) ο διαιρετέος, δ(χ) ο διαιρέτης, π(χ) το πηλίκο και υ(χ) το υπόλοιπο. Ο βαθµός του υ(χ), αν δεν είναι το µηδενικό πολυώνυµο, είναι µικρότερος από το βαθµό του δ(χ) και όχι απαραίτητα από το βαθµό του π(χ). Το υπόλοιπο της διαίρεσης Ρ(χ):(χ-ρ) είναι το υ=ρ(ρ) Αποδείξεις 1. Το υπόλοιπο της διαίρεσης Ρ(χ):(χ-ρ) είναι το υ=ρ(ρ) Από την Τ.. έχω : Ρ(χ)=(χ-ρ) π(χ)+υ για χ =ρ θα έχω: Ρ(ρ) = 0 π(ρ) + υ = υ. Το χ-ρ είναι παράγοντας του Ρ(χ) αν και µόνο αν το ρ είναι ρίζα του Ρ(χ) Ευθύ: Έστω ότι το χ-ρ είναι παράγοντας του Ρ(χ),τότε θα ισχύει: Ρ(χ) = (χ-ρ) π(χ) άρα Ρ(ρ)=0 π(ρ) = 0 δηλ. το ρ είναι ρίζα του Ρ(χ). Αντίστροφα: Έστω ότι το ρ είναι ρίζα του Ρ(χ) τότε: Ρ(ρ) = 0 δηλ. υ=0 όπου υ το υπόλοιπο της διαίρεσης Ρ(χ):(χ-ρ). Από την Τ.. έχω : Ρ(χ)=(χ-ρ) π(χ)+υ δηλ. Ρ(χ)=(χ-ρ) π(χ) από την οποία φαίνεται ότι το χ-ρ είναι παράγοντας του Ρ(χ).

11 Μαρτάκης Μάρτης Μαθηµατικός του 1 ου ΓΕΛ Ρόδου Αν µία πολυωνυµική εξίσωση µε ακέραιους συντελεστές, έχει ρίζα έναν ακέραιο αριθµό ρ 0, τότε ο αριθµός αυτός είναι διαιρέτης του σταθερού όρου. Έστω η πολυωνυµική εξίσωση α ν χ ν + α ν-1 χ ν-1 + α ν- χ ν- + +α 1 χ + α 0 = 0 και ρ 0 η ακέραιη ρίζα της. Τότε α ν ρ ν + α ν-1 ρ ν-1 + α ν- ρ ν- + +α 1 ρ + α 0 = 0 ( α ν ρ ν-1 + α ν-1 ρ ν- + α ν- ρ ν-3 + +α 1 )ρ + α 0 =0 κ ρ + α 0 = 0 ( όπου κ= α ν ρ ν-1 + α ν-1 ρ ν- + α ν- ρ ν-3 + +α 1 ακέραιος, σαν άθροισµα ακεραίων) άρα α 0 = -κρ. Η τελευταία ισότητα ακεραίων σηµαίνει ότι το ρ διαιρεί τον α 0 Ορισµοί Π Ρ Ο Ο Ο Ι Ακολουθία πραγµατικών αριθµών είναι µία αντιστοίχιση των φυσικών αριθµών στους πραγµατικούς αριθµούς ν-οστός ή γενικός όρος µιας ακολουθίας είναι ο αριθµός στον οποίο αντιστοιχεί ο φυσικός αριθµός ν και συµβολίζεται µε α ν Αριθµητική πρόοδος λέγεται µία ακολουθία,στην οποία κάθε όρος της προκύπτει από τον προηγούµενο του µε πρόσθεση πάντοτε του ίδιου αριθµού. Αριθµητικός µέσος των α, γ λέγεται ένας αριθµός β έτσι ώστε οι αριθµοί : α, β, γ να είναι διαδοχικοί όροι αριθµητικής προόδου, και ισχύει: τ ύ π ο ι Αριθµητική α + γ β = συνθήκη ορισµού α ν+1 = α ν +ω ή α ν+1 - α ν =ω α, β, γ διαδοχικοί όροι β = α+γ ν-οστός όρος άθροισµα των ν πρώτων όρων α ν = α 1 +(ν-1)ω ν ν Sν = ( a1 + aν ) = [ a1 + ( ν 1) ω] Αποδείξεις 1. Σε αρ. πρ. ν.δ.ο. α ν = α 1 +(ν-1)ω Σύµφωνα µε τον ορισµό της αριθµητικής πρ. έχουµε: α 1 =α 1 α = α 1 + ω α 3 = α + ω α 4 = α 3 + ω.. α ν-1 = α ν- + ω α ν = α ν-1 + ω α 1 + α + α 3 + +α ν-1 + α ν = α 1 +α 1 + α + α 3 + +α ν- +α ν-1 +(ν-1)ω και µετά τη διαγραφή έχουµε: α ν = α 1 +(ν-1)ω προσθέτουµε κατά µέλη τις ισότητες και έχουµε:

12 Μαρτάκης Μάρτης Μαθηµατικός του 1 ου ΓΕΛ Ρόδου 1 α + γ. Αν οι α, β, γ είναι διαδοχικοί όροι σε Α.Π. ν.δ.ο. β = α + γ Αν ω η διαφορά της προόδου τότε έχουµε: β-α = ω και γ-β =ω άρα β-α = γ-β β = α + γ Αντίστροφα : αν β = τότε οι α, β, γ είναι διαδοχικοί όροι σε Α.Π α + γ έχω : β = β=α+γ β-α = γ-β που σηµαίνει ότι οι α, β, γ είναι διαδοχικοί όροι σε Α.Π Ορισµοί ΕΚΘΕΤΙΚΕΣ - ΛΟΓΑΡΙΘΜΟΙ µ ν a a µ ν = όπου: α>0, µ ακέραιος και ν θετικός ακέραιος. H f(x) = α x ορίζεται στο R ( δηλ. έχει πεδίο ορισµού το R), όταν α>0. Αν α>1 είναι γν. αύξουσα, αν α<1 είναι γν. φθίνουσα και αν α=1 είναι σταθερή στο R, f(x)=1. Εκθετική συνάρτηση µε βάση το α είναι η f(x) = α x µε α>0 και α 1 πεδίο ορισµού : R σύνολο τιµών : (0,+ ). Σηµεία τοµής µε τους άξονες: τέµνει µόνο τον ψ ψ στο ( 0, 1) Μονοτονία: αν α>1 είναι γν. αύξουσα, αν α<1 είναι γν. φθίνουσα Ασύµπτωτες: αν α>1 είναι ο ηµιάξονας Οχ, αν α<1 είναι ο ηµιάξονας Οχ Γραφική παράσταση : Ο αριθµός e : ψ α>1 α< x 0 x 1 ν e= lim (1 + ),718 ν + ν Εκθετική συνάρτηση λέγεται η f(x) = e x ( όµοια µε την f(x) = α x µε α>1 ) Λογάριθµος του θ µε βάση το α όπου θ>0 και α>0 µεα 1, ονοµάζεται η µοναδική λύση της εξίσωσης α x =θ και συµβολίζεται µε log α θ δηλ. ισχύει η ισοδυναµία: εκαδικός λογάριθµος: logθ δηλ. όταν η βάση α=10. άρα log 10 θ = logθ Νεπέρειος λογάριθµος: lnθ δηλ. όταν η βάση α=e. άρα log e θ = lnθ Άµεσες συνέπειες του ορισµού του log α θ (θ>0 και α>0 µεα 1) log α α =1 log α α x = x a log a θ ψ α x =θ x = log α θ = θ log a 1 = 0 log10 =1 log10 x = x 10 logθ = θ λογ1 = 0

13 Μαρτάκης Μάρτης Μαθηµατικός του 1 ου ΓΕΛ Ρόδου 13 lne = 1 lne x = x e lnθ = θ ln1 = 0 Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΛΟΓΑΡΙΘΜΩΝ (θ, θ 1,θ >0 και α>0 µε α 1, κ R ) log α (θ 1 θ ) = log α θ 1 + log α θ log α (θ 1 /θ ) = log α θ 1 - log α θ log α θ κ = κ log α θ ( * ειδικά αν θ 0 τότε: log α θ κ = κ log α θ ) log log ν α α 1 θ = log ν α 1 logαθ θ = θ Λογαριθµική συνάρτηση είναι η f(x) = log α x µε α>0 και α 1 Πεδίο ορισµού: (0, + ) Σύνολο τιµών: R Σηµεία τοµής µε τους άξονες: τέµνει µόνο τον χ χ στο ( 1, 0) Συµµετρία: είναι συµµετρική µε την g(x) = α x ως προς τη διχοτόµο ψ=χ της γωνία χοψ. Μονοτονία: αν α>1 είναι γν. αύξουσα, αν α<1 είναι γν. φθίνουσα Ασύµπτωτες: αν α>1 είναι ο ηµιάξονας Οψ, αν α<1 είναι ο ηµιάξονας Οψ Γραφική παράσταση: ψ α>1 ψ α<1 0 1 χ 0 1 χ \ Αποδείξεις: 1. Αν θ 1,θ >0 και α>0 µε α 1,ν.δ.ο. log α (θ 1 θ ) = log α θ 1 + log α θ Απόδειξη: x1 x Έστω log α θ 1 = x 1 και log α θ = x (1), τότε από ορισµό έχουµε: α = θ καια = θ Εποµένως : απο ορισµο λογαριθµου 1 x1 x x1+ x α α = θ θ α = θ θ x + x = θ θ θ + θ = θ θ α 1 α 1 α α 1 (1) log ( ) log log log ( )

14 Μαρτάκης Μάρτης Μαθηµατικός του 1 ου ΓΕΛ Ρόδου 14. Αν θ >0 και α>0 µε α 1, κ R ν.δ.ο. log α θ κ = κ log α θ Απόδειξη: Έστω log α θ = x (1) τότε : α x =θ άρα και (α x ) κ = θ κ α xκ = θ κ κx = log α θ κ ( από ορισµό λογαρίθµου) κ log α θ = log α θ κ ( από την (1) )

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 013 ΘΕΩΡΙΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΥΜΝΑΣΙΟΥ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ αγγέλης Α Νικολακάκης Μαθηματικός ΛΙΑ ΛΟΑ Η παρούσα εργασία μου δεν στοχεύει απλά στο κυνήγι του 0, δηλαδή το σύνολο των μονάδων των απολυτήριων

Διαβάστε περισσότερα

Γυμνάσιο Μαθηματικά Τάξη Γ

Γυμνάσιο Μαθηματικά Τάξη Γ 1 Θέματα εξετάσεων περιόδου Μαΐου-Ιουνίου στα Μαθηματικά Τάξη Γ ΘΕΜΑ 1 0 Η εξίσωση αχ + βχ +γ = 0 είναι βαθμού εξίσωση και λύνεται χρησιμοποιώντας τους τύπους Δ =.. χ 1 =. χ =.. Η διακρίνουσα Δ της εξίσωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ. (α + β) 2 = α 2 + 2αβ + β 2. αx 2 + βx + γ = 0, α 0. x = Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ. (α + β) 2 = α 2 + 2αβ + β 2. αx 2 + βx + γ = 0, α 0. x = Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ (α + β) = α + αβ + β α + β + γ = 0, α 0 = β ± β 4αγ α Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Πράξεις με Πραγματικούς αριθμούς. Μονώνυμα - Πράξεις με μονώνυμα Πολυώνυμα - Πρόσθεση και Αφαίρεση πολυωνύμων Πολλαπλασιασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΟΛΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΛΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ : ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

, y 1. y y y y = x ( )

, y 1. y y y y = x ( ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ. ΕΞΙΣΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Μία εξίσωση µε αγνώστους x, y λέγεται εξίσωση µίας γραµµής C, όταν οι συντεταγµένες των σηµείων της C και µόνο αυτές την επαληθεύουν. Αν έχουµε

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές γνώσεις Μαθηµατικών Α και Β Λυκείου που πρέπει να ξέρουµε για να ξεκινήσουµε τις σπουδές µας στο ΕΑΠ. Επιµέλεια Όµηρος Κορακιανίτης

Βασικές γνώσεις Μαθηµατικών Α και Β Λυκείου που πρέπει να ξέρουµε για να ξεκινήσουµε τις σπουδές µας στο ΕΑΠ. Επιµέλεια Όµηρος Κορακιανίτης Βασικές γνώσεις Μαθηµατικών Α και Β Λυκείου που πρέπει να ξέρουµε για να ξεκινήσουµε τις σπουδές µας στο ΕΑΠ Επιµέλεια Όµηρος Κορακιανίτης Άλγερα και πράξεις: (ή το µυστικό της επιτυχίας) - Όταν ένα γινόµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Β. Να εξετάσετε αν ισχύουν οι υποθέσεις του Θ.Μ.Τ. για την συνάρτηση στο διάστημα [ 1,1] τέτοιο, ώστε: C στο σημείο (,f( ))

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Β. Να εξετάσετε αν ισχύουν οι υποθέσεις του Θ.Μ.Τ. για την συνάρτηση στο διάστημα [ 1,1] τέτοιο, ώστε: C στο σημείο (,f( )) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο: ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 6: ΘΕΩΡΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΟΥ (Θ.Μ.Τ.) [Θεώρημα Μέσης Τιμής Διαφορικού Λογισμού του κεφ..5 Μέρος Β του σχολικού βιβλίου]. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Παράδειγμα. ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ - ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ - ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ - ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Περιέχει: Όλη την ύλη της Γ Λυκείου, σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας σε () ΒΙΒΛΙΟμαθήματα που το καθένα περιέχει: Α. Απαραίτητες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Γυμνασίου ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο ο Αλγεβρικές Παραστάσεις ΛΕΜΟΝΙΑ ΜΠΟΥΤΣΚΟΥ Γυμνάσιο Αμυνταίου ΜΑΘΗΜΑ Α. Πράξεις με πραγματικούς αριθμούς ΑΣΚΗΣΕΙΣ ) ) Να συμπληρώσετε τα κενά ώστε στην κατακόρυφη στήλη

Διαβάστε περισσότερα

Το τµήµα που ενώνει τα µέσα δύο πλευρών τριγώνου, είναι παράλληλο προς την τρίτη πλευρά και ίσο µε το µισό της.

Το τµήµα που ενώνει τα µέσα δύο πλευρών τριγώνου, είναι παράλληλο προς την τρίτη πλευρά και ίσο µε το µισό της. 5.3 Εφαρµογές των παραλληλογράµµων 155 5.3 Εφαρµογές των παραλληλογράµµων Α Εφαρµογές στα τρίγωνα Α1 Θεώρηµα 1 Το τµήµα που ενώνει τα µέσα δύο πλευρών τριγώνου, είναι παράλληλο προς την τρίτη πλευρά και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΓΑ ΙΚΟΙ. 3. Για κάθε z 1, z 2 C ισχύει z1 + z2 = z1 + z2. 4. Για κάθε z C ισχύει z z 2 z. 5. Για κάθε µιγαδικό z ισχύει: 6.

ΜΙΓΑ ΙΚΟΙ. 3. Για κάθε z 1, z 2 C ισχύει z1 + z2 = z1 + z2. 4. Για κάθε z C ισχύει z z 2 z. 5. Για κάθε µιγαδικό z ισχύει: 6. ΜΙΓΑ ΙΚΟΙ 1 Για κάθε z 1, z 2 C ισχύει z1 z2 z1 z2 1 2 Για κάθε z 1, z 2 C ισχύει z1 z2 z1 z2 3 Για κάθε z 1, z 2 C ισχύει z1 + z2 = z1 + z2 4 Για κάθε z C ισχύει z z 2 z 5 Για κάθε µιγαδικό z ισχύει:

Διαβάστε περισσότερα

2013-14 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟ Α ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ. http://cutemaths.wordpress.

2013-14 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟ Α ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ. http://cutemaths.wordpress. 3-4 ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟ Α ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ Βαγγέλης Α Νικολακάκης Μαθηματικός ttp://cutemats.wordpress.com/ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ Η παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

1.3 ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΝΥΣΜΑ

1.3 ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΝΥΣΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο : ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ - ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΝΥΣΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ Ορισμός : αν λ πραγματικός αριθμός με 0 και μη μηδενικό διάνυσμα τότε σαν γινόμενο του λ με το ορίζουμε ένα διάνυσμα

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Εξετάσεων Γ Λυκείου Μαθηµατικά Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης 2000-2015

Θέµατα Εξετάσεων Γ Λυκείου Μαθηµατικά Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης 2000-2015 Θέµατα Εξετάσεων Γ Λυκείου Μαθηµατικά Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης 000-05 Περιεχόµενα Θέµατα Επαναληπτικών 05............................................. 3 Θέµατα 05......................................................

Διαβάστε περισσότερα

Α Λυκείου Άλγεβρα Τράπεζα Θεμάτων Το Δεύτερο Θέμα

Α Λυκείου Άλγεβρα Τράπεζα Θεμάτων Το Δεύτερο Θέμα Α Λυκείου Άλγεβρα Τράπεζα Θεμάτων Το Δεύτερο Θέμα Θεωρούμε την ακολουθία (α ν ) των θετικών περιττών αριθμών: 1, 3, 5, 7, α) Να αιτιολογήσετε γιατί η (α ν ) είναι αριθμητική πρόοδος και να βρείτε τον εκατοστό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΣΚΕΛΕΣ ΤΡΙΓΩΝΟ ΜΕΣΟΚΑΘΕΤΟΣ - ΔΙΧΟΤΟΜΟΣ. 2ο ΘΕΜΑ

ΙΣΟΣΚΕΛΕΣ ΤΡΙΓΩΝΟ ΜΕΣΟΚΑΘΕΤΟΣ - ΔΙΧΟΤΟΜΟΣ. 2ο ΘΕΜΑ ΙΣΟΣΚΕΛΕΣ ΤΡΙΓΩΝΟ ΜΕΣΟΚΑΘΕΤΟΣ - ΔΙΧΟΤΟΜΟΣ 5029 Έστω κυρτό τετράπλευρο ΑΒΓΔ με και α) β) Το τρίγωνο ΑΔΓ είναι ισοσκελές μ 10 γ) Η ευθεία ΒΔ είναι μεσοκάθετος του τμήματος ΑΓ μ 7 5619 Δίνεται γωνία χαy και

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Θεμελιώδη προβλήματα της Τοπογραφίας

Κεφάλαιο 5. Θεμελιώδη προβλήματα της Τοπογραφίας Κεφάλαιο 5 Θεμελιώδη προβλήματα της Τοπογραφίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. 5 Θεμελιώδη προβλήματα της Τοπογραφίας. Στο Κεφάλαιο αυτό περιέχονται: 5.1 Γωνία διεύθυνσης. 5. Πρώτο θεμελιώδες πρόβλημα. 5.3 εύτερο θεμελιώδες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις)

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις) 6 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις) Η εξίσωση αx βy γ Στο Γυμνάσιο διαπιστώσαμε με την βοήθεια παραδειγμάτων ότι η εξίσωση αx βy γ, με α 0 ή β 0, που λέγεται γραμμική εξίσωση,

Διαβάστε περισσότερα

8.1 8.2. Ερωτήσεις Κατανόησης. Ασκήσεις σχολικού βιβλίου σελίδας 177 179

8.1 8.2. Ερωτήσεις Κατανόησης. Ασκήσεις σχολικού βιβλίου σελίδας 177 179 8. 8. σκήσεις σχολικού βιβλίου σελίδας 77 79 ρωτήσεις Κατανόησης. i) ν δύο τρίγωνα είναι ίσα τότε είναι όµοια; ii) ν δύο τρίγωνα είναι όµοια προς τρίτο τότε είναι µεταξύ τους όµοια πάντηση i) Προφανώς

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις

Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις 2 ΕΡΩΤΗΣΕΙΙΣ ΘΕΩΡΙΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΗ ΤΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΜΕΡΟΣ Α -- ΑΛΓΕΒΡΑ Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις Α. 1 1 1. Τι ονομάζεται Αριθμητική και τι Αλγεβρική παράσταση; Ονομάζεται Αριθμητική παράσταση μια παράσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ I. ΣΥΝΟΛΑ

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ I. ΣΥΝΟΛΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ I. ΣΥΝΟΛΑ 1.Τι ονοµάζεται σύνολο; Σύνολο ονοµάζεται κάθε συλλογή αντικειµένων, που προέρχονται από την εµπειρία µας ή την διανόηση µας, είναι καλά ορισµένα και διακρίνονται το ένα από το άλλο.

Διαβάστε περισσότερα

Στην παράγραφο αυτή θα δούµε τις διάφορες µορφές εξισώσεων των κα- µπύλων του χώρου και των επιφανειών. ( )

Στην παράγραφο αυτή θα δούµε τις διάφορες µορφές εξισώσεων των κα- µπύλων του χώρου και των επιφανειών. ( ) ΚΕΦΑΛΑΙ 6 ΕΥΘΕΙΑ-ΕΠΙΠΕ 6 Γεωµετρικοί τόποι και εξισώσεις στο χώρο Στην παράγραφο αυτή θα δούµε τις διάφορες µορφές εξισώσεων των κα- µπύλων του χώρου και των επιφανειών ρισµός 6 Θεωρούµε τη συνάρτηση F:Α,

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς

Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς Τα βασικά αριθµητικά σύνολα Οι πρώτοι αριθµοί που διδάσκεται ο µαθητής στο δηµοτικό σχολείο είναι οι φυσικοί αριθµοί Αυτοί είναι οι 0,,,, 4, κτλ Το

Διαβάστε περισσότερα

Μιγαδική ανάλυση Μέρος Α Πρόχειρες σημειώσεις 1. Μιγαδικοί αριθμοί. ΤΕΤΥ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Μιγαδική Ανάλυση Α 1

Μιγαδική ανάλυση Μέρος Α Πρόχειρες σημειώσεις 1. Μιγαδικοί αριθμοί. ΤΕΤΥ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Μιγαδική Ανάλυση Α 1 ΤΕΤΥ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Μιγαδική Ανάλυση Α 1 Μιγαδική ανάλυση Μέρος Α Πρόχειρες σημειώσεις 1 Μιγαδικοί αριθμοί Τι είναι και πώς τους αναπαριστούμε Οι μιγαδικοί αριθμοί είναι μια επέκταση του συνόλου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ. H Εννοια του διανυσματος. Σ υ ν ο λ α - Ο ρ ι σ μ ο ι

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ. H Εννοια του διανυσματος. Σ υ ν ο λ α - Ο ρ ι σ μ ο ι ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Σ υ ν ο λ α - Ο ρ ι σ μ ο ι Συνολο λεγεται καθε συλλογη 3. Να δειχτει αντικειμενων, οτι α + 0 που προερχονται 0α. Ποτε ισχυει απ την το εμπειρια ισον; μας η τη διανοηση 3 3. μας, Aν α, ειναι

Διαβάστε περισσότερα

B Γυμνασίου. Ενότητα 9

B Γυμνασίου. Ενότητα 9 B Γυμνασίου Ενότητα 9 Γραμμικές εξισώσεις με μία μεταβλητή Διερεύνηση (1) Να λύσετε τις πιο κάτω εξισώσεις και ακολούθως να σχολιάσετε το πλήθος των λύσεων που βρήκατε σε καθεμιά. α) ( ) ( ) ( ) Διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήσ τος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014

Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήσ τος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014 Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήστος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014 Εισαγωγή Θα συμπληρωθεί 1 Κεφάλαιο 1 Γεωμετρικά διανύσματα στο επίπεδο Ενα γεωμετρικό διάνυσμα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 Βασικά Θεωρήµατα του ιαφορικού Λογισµού

Κεφάλαιο 7 Βασικά Θεωρήµατα του ιαφορικού Λογισµού Σελίδα 1 από Κεφάλαιο 7 Βασικά Θεωρήµατα του ιαφορικού Λογισµού Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούµε µε τα βασικά θεωρήµατα του διαφορικού λογισµού καθώς και µε προβλήµατα που µπορούν να επιλυθούν χρησιµοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

Α Λ Γ Ε Β Ρ Α ΤΗΣ Α Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ - ΛΑΘΟΥΣ

Α Λ Γ Ε Β Ρ Α ΤΗΣ Α Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ - ΛΑΘΟΥΣ Α Λ Γ Ε Β Ρ Α ΤΗΣ Α Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ - ΛΑΘΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ 1. Για οποιαδήποτε ενδεχόμενα Α, Β ενός δειγματικού χώρου Ω ισχύει η σχέση ( ) ( ) ( ).. Ισχύει ότι P( A B) P( A

Διαβάστε περισσότερα