ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΟΤΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΦΕΙΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΥΚΕΙΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΟΤΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΦΕΙΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΥΚΕΙΟΥ"

Transcript

1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΟΤΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΦΕΙΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΥΚΕΙΟΥ Διεύθσνση Διατρουικής Πολιτικής και Ερεσνών Αθήνα, Οκτώβριος 2012

2 Συμτακτική Ομάδα Δρ. Μαράκης Γεώργιος, Διαςοξτξλϊγξπ Διεϋθσμρη Διαςοξτικήπ Πξλιςικήπ και Δοεσμόμ Δρ. Μήλα Σπυριδούλα, Διαιςξλϊγξπ Διεϋθσμρη Διαςοξτικήπ Πξλιςικήπ και Δοεσμόμ Δρ. Γοργίας Γαροφαλάκης, Φημικϊπ Ληυαμικϊπ Διεϋθσμρη Διαςοξτικήπ Πξλιςικήπ και Δοεσμόμ Δρ. Τσιγαρίδα Διρήμη, Γεχπϊμξπ Ποξψρςαμέμη ςηπ Διεϋθσμρηπ Διαςοξτικήπ Πξλιςικήπ και Δοεσμόμ Ζ ρσμςακςική ξμάδα εκτοάζει ςιπ θεομέπ εσυαοιρςίεπ ςηπ ρςξσπ σπαλλήλξσπ ςξσ ΔΥΔΣ για ςημ πξλϋςιμη βξήθειά ςξσπ ρςη ρσλλξγή ςχμ δεδξμέμχμ αλλά και ςημ ειραγχγή ςξσπ ρε ειδική λξγιρμική βάρη. Οι σπάλληλξι ςξσ ΔΥΔΣ ξι ξπξίξι ρσμέβαλαμ ρημαμςικά για ςημ ξλξκλήοχρη ςηπ μελέςηπ ασςήπ είμαι: Γεόογιξπ Λπξσκξσβάλαπ, ςαμαςίμα Κξσκά, ξτία Λασοξμάςη, Δστοξρϋμη Γεχογιάδξσ (Δ/μρη Διαςοξτικήπ Πξλιςικήπ και Δοεσμόμ, ΙΤ, ΔΥΔΣ), Λαογαοίςα Ιαοαβαγγέλη (Πεοιτεοειακή Δ/μρη Ιεμςοικήπ Λακεδξμίαπ, ΔΥΔΣ), Δλέμη Παπαμςχμίξσ (Πεοιτεοειακή Δ/μρη Αμαςξλικήπ Λακεδξμίαπ και Ηοάκηπ, ΔΥΔΣ), Λάοθα Λαοίμξσ, Λιλςιάδηπ Εήκξπ (Πεοιτεοειακή Δ/μρη Ζπείοξσ), ςσλιαμϊπ Ιξσλξϋοηπ (Πεοιτεοειακή Δ/μρη Ιοήςηπ, ΔΥΔΣ), ξτία Παπαδήμα (Πεοιτεοειακή Δ/μρη Ηερραλίαπ, ΔΥΔΣ), Δστοξρϋμη Παπαθαμξπξϋλξσ (Πεοιτεοειακή Δ/μρη Πελξπξμμήρξσ, ΔΥΔΣ), Βιξλέςα Γεχογξϋρη, Πξλσςίμη Μςξϋμα (Ιεμςοική Τπηοερία, ΔΥΔΣ). Σέλξπ εσυαοιρςξϋμε ϊλξσπ ςξσπ μαθηςέπ πξσ ρσμμεςείυαμ ρςημ έοεσμα ςξσ ΔΥΔΣ, υχοίπ ςξσπ ξπξίξσπ θα ήςαμ αδϋμαςη η ποαγμαςξπξίηρη ςηπ έοεσμαπ ασςήπ, καθόπ και ςξσπ εκπαιδεσςικξϋπ για ςημ άφξγη ρσμεογαρία ςξσπ με ςξσπ σπαλλήλξσπ ςξσ ΔΥΔΣ. Η μελέτη αυτή εκπομήθηκε σύμφωμα με τημ 1259/ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΦΔΤ και μετά από τημ έγκριση του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτωμ με αριθμ. Πρωτ /Γ και /Γ Η χρήση τωμ αποτελεσμάτωμ σε οποιαδήποτε προφορική παρουσίαση ή άρθρο (σε επιστημομικό περιοδικό ή άλλου είδους έμτυπο) μπορεί μα γίμει με τημ προϋπόθεση ότι θα αμαφέρεται η πηγή.

3 Report on Energy Drink Consumption among Teenagers aged years old Georgios Marakis, Spyridoula Mila, Gorgias Garofalakis, Eirini Tsigarida Hellenic Food Authority (EFET), Directorate of Nutrition Policy and Research Summary Caffeinated energy drinks have appeared on the market over the last decades and their popularity seems to be increasing especially among teens and young adults. Scrutiny of the scientific literature has indicated various health effects following their consumption. In particular, there are scientific indications of positive effects, when their consumption is moderate and under certain circumstances, as well as some negative effects mainly when consumed in excessive amounts or together with other substances or by certain sensitive segments of the population. The moderate positive effects in physical and mental performance are believed to be mainly due to the stimulants present in these drinks. Even though there are serious indications in the scientific literature regarding the negative effects following increased dietary exposure to caffeine such as disturbed sleep pattern, the immediate and long-term effects of excessive and chronic intake of the other active ingredients in energy drinks such as taurine and glucuronolactone alone and in combination with caffeine, are not fully known. The Hellenic Food Authority completed a survey regarding drink and beverage consumption among 4562 teenagers aged years old. The survey was conducted in various schools from various prefectures in Greece, but it was not nationally representative. Thirty one schools were initially approached but 26 finally agreed to participate in the study from the prefectures of Attica, Thessaloniki, Herakleio (Crete), Drama, Kavala, Ioannina, Larisa, Fthiotida and Tripoli. Almost half of the participants were from Attica prefecture, which contains about 40% of the Greek population. Data collection commenced in September 2011 and was completed in February The survey was carried out using a specific questionnaire. Among the aims of the survey was to investigate the consumption of energy drinks, as there were no data available in Greece. Energy drinks are consumed by 43.9% of the teenagers aged years old. Among those who are energy drink users: Gender distribution: 55.4% were males. Age they began consuming energy drinks: 17.0% reported that the first time they consumed energy drinks was during primary school (6-12 years old), 47.9% during secondary school (13-15 years old) and 23.7% during high school (16-18 years old). 1

4 Reasons for consuming energy drinks: The majority of participants (73.5%) reported consuming energy drinks simply because they like their taste. 41.9% reported choosing them, because they believe that energy drinks give them the energy they need. Approximately one out of ten reported each of the following reasons for choosing them: a) mix them with alcohol and do not feel drunk b) it is fashionable and consumed by my friends and c) helps concentration when studying. Location of their usual consumption: 38.5% reported that they consume energy drinks at home, 15.7% at the gym, 48.4% at bars/clubs, while 27.1% in other places such as after-school private lessons, parks etc. Checking the label: 54.1% reported checking ingredients and nutrition label, but only one out of three appeared to recall that energy drinks contain caffeine. Maximum number of energy drinks consumed in a day: 34.5% reported that the maximum number of energy drinks that they consumed in a day is one drink (i.e. 1 can). It is noteworthy that 8.1% reported that the maximum number of energy drinks that they have consumed in one day is more than 5 drinks (i.e. 5 cans). Physical activity and energy drink consumption: Half of the participants reported that they do not consume energy drinks after intense physical activity. On the other hand, 13.9% reported that they consume energy drinks after strenuous physical activity frequently. Mixing energy drinks with alcohol: Energy drinks were not combined with alcohol by more than half of the participants (~61%). However, about one in ten mentioned that they mix them frequently. The majority (64.1%) of those who mix energy drinks and alcohol (occasionally or frequently) reported consuming one energy drink per occasion. A small percentage (4.8%) reported combining more than 3 energy drinks with alcohol per occasion. Recall of adverse effects that participants have associated with energy drink consumption: Even though the frequency or severity of adverse effects was not recorded, the participants were asked if they could recall any adverse effects that they could associate with energy drink consumption. The most common symptoms reported were insomnia (28.7%), nervousness and anxiety (18.4%) and tachycardia (10.1%). Apart from symptoms of the nervous system, gastrointestinal symptoms such as diarrhea and stomach upset were also reported by slightly less than 10% of the energy drink consumers. Confusion regarding energy drinks: Some participants seemed to be confused or unaware of the characteristics of energy drinks such as their energy content (i.e. calories), their differentiation from sports drinks etc. This indicates that the meaning of the term energy drink is not clear for this population group. 2

5 Energy drinks are not consumed by teenagers in quantities that are yet alarming, according to scientific evidence so far. Nevertheless, there are a number of points that are worth-mentioning and require vigilance such as: a) a percentage of the participants began consuming them in their childhood (6-12 years old), b) most of them do not seem to be aware of the caffeine contained in these drinks, c) some others have reported consumption of significant amounts of these drinks with or without alcohol. These results stress the need to raise awareness among children, parents and guardians as well as among teachers regarding energy drink consumption. Finally, it seems prudent to extend the survey in other age groups. 3

6 ΠΔΡΗΛΖΦΖ Σα κατεψμξϋυα εμεογειακά πξςά 1 έυξσμ κάμει ςημ εμτάμιρή ςξσπ ρςημ εγυόοια και παγκϊρμια αγξοά ςα ςελεσςαία υοϊμια και η καςαμάλχρή ςξσπ μεςανϋ ετήβχμ και μεαοόμ αςϊμχμ δείυμει μα είμαι ασναμϊμεμη. ςη διεθμή επιρςημξμική βιβλιξγοατία σπάουξσμ πξικίλα και ξοιρμέμεπ τξοέπ αμςικοξσϊμεμα δεδξμέμα για ςιπ επιδοάρειπ ςηπ καςαμάλχρηπ ςχμ πξςόμ ασςόμ. σγκεκοιμέμα, έυξσμ αματεοθεί εμδείνειπ ςϊρξ για κάπξιεπ θεςικέπ επιδοάρειπ, ϊςαμ η καςαμάλχρη ςχμ πξςόμ ασςόμ γίμεςαι με μέςοξ και κάςχ απϊ ρσγκεκοιμέμεπ ρσμθήκεπ, ϊρξ και για αοκεςέπ αομηςικέπ επιπςόρειπ, κσοίχπ ρε πεοιπςόρειπ καςαμάλχρηπ ρε ασνημέμη πξρϊςηςα ή ρσμδσαρςικά με άλλεπ ξσρίεπ ή απϊ ρσγκεκοιμέμεπ εσαίρθηςεπ πληθσρμιακέπ ξμάδεπ. Οι θεςικέπ επιδοάρειπ δεμ είμαι απϊλσςα ςεκμηοιχμέμεπ και ταίμεςαι μα ξτείλξμςαι κσοίχπ ρςιπ διεγεοςικέπ ξσρίεπ πξσ πεοιέυξσμ. Αμ και σπάουξσμ ρξβαοέπ εμδείνειπ για αομηςικέπ επιπςόρειπ απϊ ςημ σπεοβξλική διαιςηςική έκθερη ρςημ κατεΐμη, ξι άμερεπ αλλά και ξι μακοξυοϊμιεπ επιδοάρειπ απϊ ςημ σπεοβξλική και υοϊμια καςαμάλχρη ςχμ ποϊρθεςχμ ξσριόμ ρςα εμεογειακά πξςά και ρε ρσμδσαρμϊ με ςημ κατεΐμη, δεμ είμαι πλήοχπ γμχρςέπ. Ο Δμιαίξπ Υξοέαπ Δλέγυξσ Σοξτίμχμ ποϊρταςα ξλξκλήοχρε μελέςη για ςημ καςαμάλχρη πξςόμ και οξτημάςχμ, ρςημ ξπξία ρσμμεςείυαμ 4562 μαθηςέπ λσκείξσ απϊ διάτξοεπ πεοιξυέπ ςηπ Δλλάδαπ. Απϊ ςξσπ ρσμμεςέυξμςεπ ρςημ έοεσμα, ξι 2042 ήςαμ αγϊοια (44,8%). Ο αοιθμϊπ ςχμ λσκείχμ πξσ αουικά ποξρεγγίρςηκαμ ήςαμ 31, εκ ςχμ ξπξίχμ ςα 26 απξδέυςηκαμ ςημ ποϊρκληρη ςξσ ΔΥΔΣ και έλαβαμ μέοξπ (απϊ ςξσπ μξμξϋπ Αςςικήπ, Ηερραλξμίκηπ, Ζοακλείξσ, Δοάμαπ, Ιαβάλαπ, Θχαμμίμχμ, Κάοιραπ, Υθιόςιδαπ και Σοίπξληπ). υεδϊμ ξι μιρξί απϊ ςξσπ ρσμμεςέυξμςεπ ποξέουξμςαμ απϊ ςξ μξμϊ Αςςικήπ. Ζ ρσλλξγή ςχμ δεδξμέμχμ νεκίμηρε ςξμ επςέμβοιξ 2011 και ξλξκληοόθηκε ςξμ Υεβοξσάοιξ Ζ μελέςη ασςή βαρίρςηκε ρςη ρσμπλήοχρη εμϊπ ειδικά ρυεδιαρμέμξσ αμόμσμξσ εοχςημαςξλξγίξσ απϊ ςξσπ μαθηςέπ. Λεςανϋ ςχμ ρςϊυχμ ςηπ έοεσμαπ ασςήπ ήςαμ και η ρσλλξγή δεδξμέμχμ γϋοχ απϊ ςημ καςαμάλχρη εμεογειακόμ πξςόμ, για ςημ ξπξία, μέυοι ρήμεοα, δεμ σπήουαμ διαθέριμα δεδξμέμα για ςημ Δλλάδα. Σα απξςελέρμαςα ςηπ μελέςηπ δείυμξσμ ϊςι ςα εμεογειακά πξςά καςαμαλόμξμςαι απϊ ετήβξσπ ρε πξρξρςϊ 43,9%. Απϊ ϊρξσπ δήλχραμ ϊςι καςαμαλόμξσμ εμεογειακά πξςά: Σξ 55,4% ήςαμ αγϊοια. Σξ 17,0% δήλχρε ϊςι δξκίμαρε ποόςη τξοά εμεογειακά πξςά ρςξ δημξςικϊ, ςξ 47,9% δήλχραμ ρςξ γσμμάριξ και ςξ 23,7% ρςξ λϋκειξ. Σξ 73,5% δήλχραμ ϊςι ςα καςαμαλόμξσμ επειδή απλά ςξσπ αοέρει η γεϋρη ςξσπ. Έμα 41,9% ςα επιλέγει διϊςι πιρςεϋει ϊςι ςα εμεογειακά πξςά ςξσπ δίμξσμ ςημ εμέογεια πξσ υοειάζξμςαι. 1 Ωπ «εμεογειακά πξςά» θεχοξϋμςαι ςα πξςά ελεϋθεοα αλκξϊληπ πξσ πεοιέυξσμ κατεΐμη και, εμδευξμέμχπ, άλλα ρσρςαςικά. 4

7 Σξ 38,5% δήλχρε ϊςι καςαμαλόμει εμεογειακά πξςά ρςξ ρπίςι, ςξ 15,68% ρςξ γσμμαρςήοιξ, ςξ 48,35% ρςξσπ υόοξσπ διαρκέδαρηπ εμό ςξ 27,13% ρε άλλξσπ υόοξσπ ϊπχπ ρε πλαςείεπ, τοξμςιρςήοιξ κςλ. Σξ 54,1% δήλχρε ϊςι διαβάζει ςημ διαςοξτική επιρήμαμρη ρςιπ εςικέςεπ ςχμ εμεογειακόμ πξςόμ, αλλά απϊ ασςξϋπ μϊμξ ξ έμαπ ρςξσπ ςοειπ μπξοξϋρε μα θσμηθεί ϊςι ςα πξςά ασςά πεοιέυξσμ κατεΐμη. Σξ 34,5% δήλχρε ϊςι ξ μέγιρςξπ αοιθμϊπ εμεογειακόμ πξςόμ πξσ καςαμαλόμξσμ ρε μια μέοα είμαι έμα πξςϊ. Ανιξρημείχςξ είμαι ϊςι πεοίπξσ ςξ 8,1% δήλχρε ϊςι ξ μέγιρςξπ αοιθμϊπ εμεογειακόμ πξςόμ πξσ έυξσμ καςαμαλόρει ρε μία ημέοα είμαι 5. Οι μιρξί δήλχραμ ϊςι δεμ καςαμαλόμξσμ εμεογειακά πξςά μεςά απϊ έμςξμη άθληρη. Παοϊλα ασςά, ρςξ αμςίθεςξ άκοξ, ςξ 13,9% ασςόμ πξσ καςαμαλόμξσμ εμεογειακά πξςά αμέτεοε ϊςι ςα καςαμαλόμει ρσυμά μεςά απϊ έμςξμη ρχμαςική δοαρςηοιϊςηςα. Ωπ ποξπ ςημ ςασςϊυοξμη καςαμάλχρη εμεογειακόμ πξςόμ με αλκξϊλ, πεοιρρϊςεοξι απϊ ςξσπ μιρξϋπ (~61%) εν ασςόμ πξσ ςα καςαμαλόμξσμ δήλχραμ ϊςι δεμ ςα αμαμιγμϋξσμ. Ο έμαπ ρςξσπ 10 ϊμχπ δήλχρε ϊςι ςα αμαμιγμϋει ρσυμά. Βέβαια ξι πεοιρρϊςεοξι απϊ ασςξϋπ (64,1%) πξσ ποξβαίμξσμ ρε ςέςξιξσ είδξσπ ςακςικέπ, δήλχραμ ϊςι ϊςαμ ςα αμαμιγμϋξσμ, καςαμαλόμξσμ έμα εμεογειακϊ πξςϊ ςη τξοά. Έμα μικοϊ πξρξρςϊ απϊ ασςξϋπ (4,8%) δήλχρε ϊςι ϊςαμ αμαμιγμϋει αλκξϊλ με εμεογειακά πξςά καςαμαλόμει πάμχ απϊ 3 εμεογειακά πξςά ςη τξοά. Αοκεςξί έδειναμ ρϋγυσρη χπ ποξπ υαοακςηοιρςικά ςχμ εμεογειακόμ πξςόμ, ϊπχπ π.υ., ςξ θεομιδικϊ πεοιευϊμεμξ, ςη διατξοξπξίηρή ςξσπ απϊ ςα πξςά για αθληςέπ, κ.ά. Ασςϊ απξςελεί μία έμδεινη ςξσ ϊςι ξ ϊοξπ «εμεογειακϊ πξςϊ» δεμ έυει πλήοχπ διαρατημιρμέμξ μϊημα για ςη ρσγκεκοιμέμη καςηγξοία καςαμαλχςόμ. Ζ καςαμάλχρη ςχμ εμ λϊγχ πξςόμ απϊ μαθηςέπ λσκείξσ δε γίμεςαι ρε πξρϊςηςεπ ςέςξιεπ όρςε μα εμπμέξσμ ιδιαίςεοη αμηρσυία, βάρει ςχμ μέυοι ρςιγμήπ επιρςημξμικόμ δεδξμέμχμ ρςη διεθμή βιβλιξγοατία. Παοϊλα ασςά, σπάουξσμ ρημεία πξσ υοήζξσμ ποξρξυήπ, ϊπχπ, για παοάδειγμα, ςξ ϊςι σπάουει έμα μικοϊ πξρξρςϊ ετήβχμ ξι ξπξίξι νεκίμηραμ μα ςα καςαμαλόμξσμ ρςξ δημξςικϊ, ςξ ϊςι ξι πεοιρρϊςεοξι δεμ τάμηκε μα γμχοίζξσμ ϊςι ςα πξςά ασςά πεοιέυξσμ κατεΐμη, ή ςξ ϊςι κάπξιξι δήλχραμ ϊςι έυξσμ καςαμαλόρει ρημαμςικέπ πξρϊςηςεπ ςχμ πξςόμ ασςόμ μαζί ή υχοίπ αλκξϊλ. Σα απξςελέρμαςα σπξδεικμϋξσμ ϊςι σπάουει αμάγκη για εμδελευή εμημέοχρη παιδιόμ, γξμέχμ και εκπαιδεσςικόμ ρυεςικά με ςημ καςαμάλχρη εμεογειακόμ πξςόμ, εμό κοίμεςαι ρκϊπιμη η επέκςαρη ςηπ μελέςηπ ρε άλλεπ ηλικιακέπ ξμάδεπ. 5

8 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΠΔΡΘΚΖΧΖ... 4 ΠΘΜΑΙΑ ΠΔΡΘΔΦΟΛΔΜΩΜ ΔΘΑΓΩΓΖ ΜΟΛΟΗΔΣΘΙΟ ΠΚΑΘΘΟ ΒΘΒΚΘΟΓΡΑΥΘΙΖ ΑΜΑΙΟΠΖΖ - ΟΥΕΛΗ/ΚΙΝΔΤΝΟΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΣΩΝ Οτέλη - χμαςική & Πμεσμαςική Δπίδξρη σρςάρειπ Ποϊρληφηπ Πιθαμέπ επιδοάρειπ ρςημ σγεία απϊ σπεοβξλική ποϊρληφη Δπιδοάρειπ ρςξ καοδιαγγειακϊ ρϋρςημα Δπιδοάρειπ ρςξμ ϋπμξ Δπιδοάρειπ ρςημ απξβξλή αρβερςίξσ Δμεογειακά πξςά και άθληρη Δμεογειακά πξςά και αλκξϊλ Δμεογειακά πξςά παιδιά και έτηβξι ΛΔΗΟΔΟΚΟΓΘΑ ΑΠΟΣΔΚΔΛΑΣΑ Δημξγοατικά υαοακςηοιρςικά ςάρη και ρσμπεοιτξοά χπ ποξπ ςημ καςαμάλχρη Ιαςαμάλχρη εμεογειακόμ πξςόμ Ζλικία πξσ δξκίμαραμ ποόςη τξοά εμεογειακϊ πξςϊ Κϊγξι επιλξγήπ καςαμάλχρηπ εμεογειακόμ πξςόμ Σϊπξπ καςαμάλχρηπ εμεογειακόμ πξςόμ Αμάγμχρη Διαςοξτικήπ Δπιρήμαμρηπ εμεογειακόμ πξςόμ Ιαςαμάλχρη εμεογειακόμ πξςόμ και άθληρη Ιαςαμάλχρη εμεογειακόμ πξςόμ και αλκξϊλ Αλκξϊλ Αλκξϊλ και εμεογειακά πξςά Σασςϊυοξμη καςαμάλχρη αλκξξλξϋυχμ και εμεογειακόμ πξςόμ Γμόρειπ και εμεογειακά πξςά σμπςόμαςα Λέγιρςη καςαμάλχρη εμεογειακόμ πξςόμ Ιατεΐμη ΤΕΖΣΖΖ Κϊγξι καςαμάλχρηπ εμεογειακόμ πξςόμ Δμεογειακά πξςά και αλκξϊλ Δμεογειακά πξςά και άθληρη Αματεοθέμςα ρσμπςόμαςα Ποϊρληφη κατεΐμηπ ΠΔΡΘΟΡΘΛΟΘ ΣΖ ΔΡΔΤΜΑ ΛΔΚΚΟΜΣΘΙΔ ΛΔΚΔΣΔ ΙΑΘ ΔΡΑΔΘ Αμαλϋρειπ κατεΐμηπ ρε εμεογειακά πξςά σρςάρειπ ρυεςικά με ςημ ςξπξθέςηρη εμεογειακόμ πξςόμ ρςα ρημεία πόληρηπ Δμημέοχρη ΒΘΒΚΘΟΓΡΑΥΘΑ

9 1. ΔΗΑΓΧΓΖ Σα εμεογειακά πξςά έυξσμ κάμει ςημ εμτάμιρή ςξσπ ρςημ εσοχπαψκή αγξοά ςα ςελεσςαία υοϊμια και ποξχθξϋμςαι χπ πξςά ςα ξπξία βελςιόμξσμ ςημ εμέογεια. Σξ κϋοιξ εμεογϊ ρσρςαςικϊ ςξσπ είμαι η κατεΐμη. Σσπικά, ϊμχπ, πεοιέυξσμ και άλλεπ ξσρίεπ, ϊπχπ ςασοίμη, ιμξριςϊλη, γλσκξσοξμξλακςϊμη, βιςαμίμεπ ςξσ ρσμπλέγμαςξπ Β (π.υ., οιβξτλαβίμη, πσοιδξνίμη και άλλεπ), εκυσλίρμαςα βξςάμχμ, ζάυαοη ή/ και άλλεπ γλσκαμςικέπ ϋλεπ. Σα πξςά ασςά είμαι διατξοεςικά απϊ ςα πξςά για αθληςέπ (sports drinks) και ςα πξςά εμπλξσςιρμέμα με βιςαμίμεπ (vitamin drinks) (Seifert et al., 2011). Οι άμερεπ αλλά και ξι μακοξυοϊμιεπ επιδοάρειπ απϊ ςημ σπεοβξλική και υοϊμια καςαμάλχρη ασςόμ ςχμ ποϊρθεςχμ ξσριόμ ρςα εμεογειακά πξςά και ρε ρσμδσαρμϊ με ςημ κατεΐμη, δεμ έυξσμ πλήοχπ μελεςηθεί. ςϊυξπ ςηπ παοξϋραπ έοεσμαπ ήςαμ η ρσλλξγή δεδξμέμχμ γϋοχ απϊ ςημ καςαμάλχρη εμεογειακόμ πξςόμ απϊ ετήβξσπ (μαθηςέπ λσκείξσ), για ςημ ξπξία, μέυοι ρήμεοα, δεμ σπήουαμ διαθέριμα δεδξμέμα για ςημ Δλλάδα. 2. ΝΟΜΟΘΔΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ Γεμικά, ξ ϊοξπ εμεογειακά πξςά απξςελεί έμαμ εμπξοικϊ ποξρδιξοιρμϊ και ϊυι έμα ρσμπετχμημέμξ μξμικϊ ϊοξ για μια καςηγξοία ποξψϊμςχμ ρςημ ΔΔ. Για ασςϊ, ξι μξμξθεςικέπ οσθμίρειπ μέυοι ρςιγμήπ ρςημ ΔΔ ατξοξϋμ μϊμξ ρςημ επιρήμαμρη ςηπ πεοιεκςικϊςηςαπ ςηπ κατεΐμηπ ρςα πξςά ασςά και ςιπ ρσρςάρειπ για ρσγκεκοιμέμεπ πληθσρμιακέπ ξμάδεπ. Ποέπει μα ρημειχθεί ϊςι ξ ϊοξπ εμεογειακϊ πξςϊ υοηριμξπξιείςαι ρςιπ εςικέςεπ πξςόμ πξσ έυξσμ διατξοεςικέπ πεοιεκςικϊςηςεπ κατεΐμηπ (ή ακϊμη και καθϊλξσ κατεΐμη). ημαμςικέπ είμαι επίρηπ και ξι διατξοέπ ςχμ πξςόμ ασςόμ χπ ποξπ ςη ρϋρςαρή ςξσπ ρε άλλεπ διεγεοςικέπ ξσρίεπ ή θοεπςικά ρσρςαςικά. Ζ μξμξθερία ρυεςικά με ςα εμεογειακά πξςά, ρσμπεοιλαμβαμξμέμηπ ασςήπ ρυεςικά με ςημ επιρήμαμρη και ςημ αμαγοατή ςηπ πεοιεκςικϊςηςαπ ςχμ ρσρςαςικόμ και ςχμ ποξειδξπξιήρεχμ για ςιπ ρσμέπειεπ ρςημ σγεία, διατέοξσμ μεςανϋ ςχμ κοαςόμ παγκξρμίχπ. Ζ πόληρη ςχμ εμεογειακόμ πξςόμ, ϊμχπ δεμ έυει απαγξοεσςεί ρε καμία υόοα ςηπ Δσοχπαψκήπ Έμχρηπ (Verster et al., 2012). Ζ Μξοβηγία παλιϊςεοα είυε θέρει πεοιξοιρμξϋπ χπ ποξπ ςα ρημεία πόληρηπ ςχμ εμεογειακόμ πξςόμ σφηλόμ ρε κατεΐμη και επέςοεπε ςημ πόληρή ςξσπ μϊμξ ρςα ταομακεία, εμό η Δαμία είυε απαγξοεϋρει ςημ πόληρη ασςόμ ςχμ πξςόμ γεμικά (cited in Reissig et al., 2009). Παοϊλα ασςά (ρϋμτχμα με πληοξτξοίεπ απϊ ςξ Δρςιακϊ ημείξ ςηπ EFSA ρςημ Δλλάδα), ρςη Μξοβηγία επιςοέπεςαι η πόληρη ςχμ εμεογειακόμ πξςόμ (αμ και έυει ζηςηθεί μα πεοιέυξσμ υαμηλϊςεοη πξρϊςηςα βιςαμίμηπ Β 6 ). ςη Δαμία επίρηπ επιςοέπεςαι η πόληρη ςχμ εμεογειακόμ πξςόμ αλλά και ςχμ energy shots ςα εμεογειακά πξςά δηλαδή, ρε δξρξμεςοική πξρϊςηςα ίρη με έμα ρτημάκι - αοκεί και ξι δϋξ παοαπάμχ ςϋπξι πξςόμ, μα τέοξσμ ςημ καςάλληλη επιρήμαμρη. 7

10 ςημ Δλλάδα, ςα εμεογειακά πξςά λαμβάμξσμ έγκοιρη απϊ ςξ Αμόςαςξ Φημικϊ σμβξϋλιξ ςξσ Γεμικξϋ Φημείξσ ςξσ Ιοάςξσπ (ΓΦΙ). Για ςη διακίμηρη εμεογειακόμ πξςόμ ξμξειδόμ με ασςά ςα ξπξία έυξσμ λάβει ήδη έγκοιρη, δεμ απαιςείςαι πεοαιςέοχ έγκοιρη απϊ ςξ ΓΦΙ. ςξμ Ιόδικα Σοξτίμχμ και Πξςόμ, ςα εμεογειακά πξςά εμςάρρξμςαι ρςo ρυεςικϊ άοθοξ για ςα ελεϋθεοα αλκξϊληπ πξςά. Όςαμ έμα πξςϊ πεοιέυει κατεΐμη, ρε αμαλξγία μεγαλϋςεοη απϊ 150mg/l ποέπει μα αμαγοάτεςαι ρςημ επιρήμαμρη, ρςξ ίδιξ ξπςικϊ πεδίξ με ςημ ξμξμαρία πόληρηπ, η έμδεινη «Τφηλή πεοιεκςικϊςηςα ρε κατεΐμη», ςημ ξπξία ποέπει μα ακξλξσθεί εμςϊπ παοεμθέρεχμ η πεοιεκςικϊςηςα ρε κατεΐμη εκτοαρμέμη ρε mg/100ml. ϋμτχμα με ςξμ ποϊρταςξ Ιαμξμιρμϊ (ΔΔ) ςξσ Δσοχπαψκξϋ Ιξιμξβξσλίξσ και ςξσ σμβξσλίξσ Μξ 1169/2011, ξ ξπξίξπ ιρυϋει και ρςημ Δλλάδα και εταομϊζεςαι απϊ 13 Δεκ. 2014, καςαογείςαι η παλιϊςεοη Οδηγία ςηπ Δσοχπαψκήπ Έμχρηπ (2002/67/EΙ) ρυεςικά με ςημ επιρήμαμρη πξςόμ με πεοιεκςικϊςηςα κατεΐμηπ ρε αμαλξγία μεγαλϋςεοη απϊ 150 mg/l. ϋμτχμα με ςξ μέξ Ιαμξμιρμϊ, ϊςαμ έμα πξςϊ (με εναίοερη ασςόμ πξσ παοαρκεσάζξμςαι με βάρη ςξμ κατέ, ςξ ςράι ή εκυσλίρμαςα κατέ ή ςραγιξϋ) πεοιέυει κατεΐμη ρε αμαλξγία μεγαλϋςεοη απϊ 150 mg/l, ςϊςε θα ποέπει μα αμαγοάτεςαι ρςημ επιρήμαμρη, ρςξ ίδιξ ξπςικϊ πεδίξ με ςημ ξμξμαρία πόληρηπ ςξσ πξςξϋ, η ακϊλξσθη έμδεινη: "Τφηλή πεοιεκςικϊςηςα ρε κατεΐμη. Δεμ ρσμιρςάςαι για παιδιά ή εγκϋξσπ ή θηλάζξσρεπ", ακξλξσθξϋμεμη απϊ αμαγοατή ςηπ πεοιεκςικϊςηςαπ ρε κατεΐμη, εκτοαζϊμεμηπ ρε mg αμά 100 ml (δείςε παοακάςχ). Σα εμεογειακά πξςά ρσμήθχπ πεοιέυξσμ κατεΐμη άμχ ςχμ 150 mg/l (ή ιρξδϋμαμα 0,015%). 8

11 3. ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖΖ - ΟΦΕΛΗ/ΚΙΝΔΤΝΟΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΣΩΝ Σϊρξ η κατεΐμη ϊρξ και ςα εμεογειακά πξςά έυξσμ απξςελέρει θέμα επιρςημξμικήπ έοεσμαπ με αμτιλεγϊμεμα ρσμπεοάρμαςα. 3.1 Οθέλη - φμαηική & Πνεσμαηική Δπίδοζη Έοεσμεπ δημξριεσμέμεπ ρε επιρςημξμικά πεοιξδικά, έυξσμ επιρημάμει ςιπ εσεογεςικέπ επιδοάρειπ ςχμ εμεογειακόμ πξςόμ, ϊπχπ για παοάδειγμα ςη μείχρη ςηπ πμεσμαςικήπ κϊπχρηπ και ςη βελςίχρη ςηπ γμχριακήπ επίδξρηπ ρε πειοαμαςικέπ ρσμθήκεπ (Howard and Marczinski, 2010) ή ςη βελςίχρη ςηπ ικαμϊςηςαπ ξδήγηρηπ και μείχρηπ ςηπ σπμηλίαπ ςξσ ξδηγξϋ καςά ςη διάοκεια παοαςεςαμέμηπ ξδήγηρηπ ρε εθμική ξδϊ (Mets et al., 2010). Αμςίρςξιυα, ρε καςαρςάρειπ έμςξμξσ ρςοεπ και ρχμαςικήπ κϊπχρηπ, η καςαμάλχρη εμεογειακόμ πξςόμ (πξσ πεοιέυξσμ κατεΐμη και σδαςάμθοακεπ) μπξοεί μα βξηθήρει ρςημ πμεσμαςική επίδξρη αλλά και μα μειόρει ςιπ αομηςικέπ επιδοάρειπ ςξσ ρςοεπ γεμικϊςεοα ρςη διάθερη (Sunram-Lea et al., 2012), ή μα βελςιόρει ςη γμχριακή επίδξρη ρε αρυξλίεπ πξσ ατξοξϋμ έλεγυξ ρσμπεοιτξοάπ (Howard et al., 2010). Οι πεοιρρϊςεοεπ απϊ ςιπ επιδοάρειπ ασςέπ ςχμ εμεογειακόμ πξςόμ πιρςεϋεςαι ϊςι ξτείλξμςαι ρςημ πεοιεκςικϊςηςά ςξσπ ρε κατεΐμη (Ballard et al., 2010). Ζ κατεΐμη (1,3,7-ςοιμεθσλξναμθίμη), πέοα απϊ ςιπ δοάρειπ ρυεςικά με ςημ πμεσμαςική-γμχριακή επίδξρη, απξςελεί έμα απϊ ςα πιξ εσοέχπ διαδεδξμέμεπ ξσρίεπ πξσ καςαμαλόμξμςαι απϊ ςξσπ αθληςέπ ρςιπ μέοεπ μαπ (Del Coso et al., 2012) λϊγχ ςχμ επιδοάρεχμ ρςημ αθληςική επίδξρη. Λια ποϊρταςη μελέςη (Del Coso et al., 2011) έδεινε ϊςι ξι ςοειπ ρςξσπ ςέρρεοιπ αθληςέπ σφηλξϋ επιπέδξσ καςαμαλόμξσμ κατεΐμη ποιμ απϊ ρημαμςικξϋπ αγόμεπ. Δεμ είμαι ςσυαίξ ϊςι η επίδοαρη ςχμ κατεψμξϋυχμ εμεογειακόμ πξςόμ ρςημ αθληςική επίδξρη έυει απξςελέρει αμςικείμεμξ μελέςηπ εμϊπ αοιθμξϋ εοεσμόμ, πξλλέπ απϊ ςιπ ξπξίεπ υοημαςξδξςήθηκαμ απϊ ςιπ παοαρκεσάρςοιεπ εςαιοίεπ εμεογειακόμ πξςόμ. Απϊ ςιπ ποόςεπ μελέςεπ πξσ ανιξλϊγηραμ ςιπ επιδοάρειπ ςχμ εμεογειακόμ πξςόμ ρςημ αθληςική επίδξρη είμαι ασςή πξσ διενήυθη απϊ ςξμ Alford και ςξσπ ρσμεογάςεπ ςξσ ςξ 2001 (Alford et al., 2001). Ζ μελέςη ασςή έδεινε ϊςι πεοίπξσ 1mg κατεΐμηπ αμά κιλϊ ρχμαςικξϋ βάοξσπ (πεοίπξσ 1 ρσρκεσαρία 250 ml εμεογειακξϋ πξςξϋ) βελςίχρε ςημ πμεσμαςική εγοήγξορη και ςξμ υοϊμξ αμςίδοαρηπ καθόπ και ςημ αμςξυή ρε αεοϊβιεπ δοαρςηοιϊςηςεπ αλλά και ςιπ επιδϊρειπ ρε αμαεοϊβιεπ. Αμςίθεςα, ξι πεοιρρϊςεοεπ αλλά ϊυι ϊλεπ απϊ ςιπ ακϊλξσθεπ μελέςεπ απέςσυαμ μα απξδείνξσμ βελςίχρη ςηπ ρχμαςικήπ απϊδξρηπ απϊ ςη λήφη εμϊπ μϊμξ εμεογειακξϋ πξςξϋ (1mg/kg ρχμαςικξϋ βάοξσπ). Για παοάδειγμα, η ποϊρληφη 1 mg κατεΐμηπ αμά κιλϊ ρχμαςικξϋ βάοξσπ δεμ ήςαμ αοκεςή για μα εμιρυϋρει ςη μέγιρςη ποϊρληφη ξνσγϊμξσ (VO 2 max ) (δείκςηπ ξ ξπξίξπ αμςικαςξπςοίζει ρσμήθχπ ςξ επίπεδξ τσρικήπ καςάρςαρηπ) (Ferreira et al., 2004) ή άλλξσ είδξσπ αθληςικέπ επιδϊρειπ ϊπχπ ςξ υοϊμξ ρςξ δοϊμξ ςαυϋςηςαπ (Astorino et al., 2012). Ζ λήφη δϋξ ή ςοιόμ εμεογειακόμ πξςόμ τάμηκε μα βελςιόμει ή έςειμε μα βελςιόμει ςιπ 9

12 ρχμαςικέπ επιδϊρειπ (Del Coso et al., 2012b). Για ςξ λϊγξ ασςϊ, ρςιπ πεοιρρϊςεοεπ μελέςεπ, ξι δϊρειπ κατεΐμηπ πξσ ανιξλξγήθηκαμ ήςαμ μεγαλϋςεοεπ ςξσ 1mg κατεΐμηπ αμά κιλϊ ρχμαςικξϋ βάοξσπ, δηλ με ποϊρληφη πάμχ απϊ μίαπ ρσρκεσαρίαπ 250ml εμεογειακόμ πξςόμ ςη τξοά (δείςε παοακάςχ ςιπ ανιξλξγήρειπ ςηπ EFSA). Οι μηυαμιρμξί πξσ έυξσμ ποξςαθεί για μα ενηγήρξσμ ςημ εογξγϊμξ δοάρη ςηπ κατεΐμηπ ρσμξφίζξμςαι ρε διάτξοα άοθοα (π.υ., Duchan et al., 2008; Ballard et al., 2010). Ζ ρημαμςικϊςεοη ταίμεςαι μα είμαι η αμςαγχμιρςική δοάρη ςηπ ποξπ ςημ αδεμξρίμη. Ζ εογξγϊμξπ δοάρη ςηπ κατεΐμηπ ρε δοαρςηοιϊςηςεπ πξσ απαιςξϋμ αμςξυή ταίμεςαι ϊςι έυξσμ ρημειχθεί γεμικϊςεοα με δϊρειπ απϊ 3 έχπ 9 mg κατεΐμηπ αμά κιλϊ ρχμαςικξϋ βάοξσπ (Graham et al., 1995). Για παοάδειγμα, η ποϊρληφη 6 mg κατεΐμηπ αμά κιλϊ ρχμαςικξϋ βάοξσπ τάμηκε μα βελςιόμει ςημ ςαυϋςηςα ρε αγόμα δοϊμξσ (Carr et al., 2008) αλλά και ρςημ επίδξρη αθληςόμ οάγκμπι (Stuart et al., 2005). Λία άλλη ποϊρταςη μελέςη έδεινε ϊςι ςξσλάυιρςξμ 3 mg κατεΐμηπ αμά κιλϊ ρχμαςικξϋ βάοξσπ (πεοίπξσ 3 ρσρκεσαρίεπ 250 ml εμεογειακξϋ πξςξϋ) με ςη μξοτή εμεογειακξϋ πξςξϋ υοειάζξμςαμ για μα ασνήρξσμ ςημ επίδξρη ρε πξδξρταιοιρςέπ (Del Coso, 2012a). Δπιποϊρθεςα, άλλεπ εοεσμηςικέπ ξμάδεπ (Gant et al., 2010; Roberts et al., 2010) έδειναμ ϊςι πεοίπξσ 4 mg κατεΐμηπ αμά κιλϊ ρχμαςικξϋ βάοξσπ ϊςαμ καςαμαλόμξμςαι μαζί με σδαςάμθοακεπ, ασνάμξσμ ςα ξτέλη ςχμ σδαςαμθοάκχμ χπ ποξπ ςημ επίδξρη ρε ξμαδικά αθλήμαςα. Ασςϊ αμςικαςξπςοίζεςαι και ρςιπ γμχμξδξςήρειπ ςηπ EFSA, η ξπξία ποϊρταςα ανιξλϊγηρε ιρυσοιρμξϋπ ρυεςικά με ςημ κατεΐμη. Ανίζει μα ρημειχθεί ϊςι ξ αοιθμϊπ ςχμ ρσμμεςευϊμςχμ ρςιπ πεοιρρϊςεοεπ απϊ ασςέπ ςιπ μελέςεπ, ρςιπ ξπξίεπ καςαδεικμϋξμςαι ςα ξτέλη απϊ ςημ καςαμάλχρη εμεογειακόμ πξςόμ, είμαι μικοϊπ, με απξςέλερμα ςα ρσμπεοάρμαςα μα βαρίζξμςαι πξλλέπ τξοέπ ρε ρςξιυεία πξσ έυξσμ λητθεί απϊ πεοίπξσ 20 εθελξμςέπ ρςημ κάθε μελέςη ή λιγϊςεοξσπ. Δπίρηπ, κάπξιεπ απϊ ςιπ μελέςεπ έυξσμ καςακοιθεί χπ ποξπ ςη μεθξδξλξγία ςηπ έοεσμαπ πξσ έυει ακξλξσθηθεί (π.υ., δεμ λήτθηκαμ σπϊφη ςα ρσμπςόμαςα ρςέοηρηπ κατεΐμηπ (James and Rogers, 2005)). ε πξλλέπ απϊ ςιπ μελέςεπ ασςέπ, έμα πξρξρςϊ ςηπ βελςίχρηπ ςηπ αθληςικήπ επίδξρηπ μπξοεί μα ξτείλεςαι ρε επίδοαρη placebo (εικξμικήπ ξσρίαπ). Ζ επίδοαρη ςξσ placebo (δηλ. ςξ απξςέλερμα πξσ ξτείλεςαι μϊμξ ρςημ πίρςη ςξσ αςϊμξσ για ςημ απξςελερμαςικϊςηςα μιαπ ξσρίαπ) είμαι ρημαμςική και έυει διεοεσμηθεί και επιρςημξμικά ρε αθληςικέπ επιδϊρειπ (Beedie et al., 2006). 10

13 3.2 σζηάζεις Πρόζληυης Πληοξτξοίεπ ρυεςικά με ςιπ ρσρςάρειπ ποϊρληφηπ κατεΐμηπ, καθόπ και θέμαςα ενάοςηρηπ, αμξυήπ και ρςέοηρηπ δίδξμςαι ρςα πλαίρια 1-4. Πλαίσιο 1. υστάσεις καφεΐνης Ζ κατεΐμη δεμ απξςελεί απαοαίςηςξ θοεπςικϊ ρσρςαςικϊ για ςξμ ξογαμιρμϊ. Δεμ σπάουει κάπξια αμαγμχοιρμέμη ςιμή αματξοάπ για ςημ κατεΐμη ϊπχπ, για παοάδειγμα, ςιμή Απξδεκςήπ Ζμεοήριαπ Ποϊρληφηπ (ADI). Οι άμθοχπξι διατέοξσμ πξλϋ ρςημ εσαιρθηρία ςξσπ ρςημ κατεΐμη. Πεοίπξσ ςξ 90% ςχμ εμηλίκχμ ρςιπ ΖΠΑ αματέοει ςακςική καςαμάλχρη κατεΐμηπ, με μια μέρη ημεοήρια ποϊρληφη πεοίπξσ 227mg (Frary et al., 2005; Temple, 2009). Δπίρημα ρςξιυεία απϊ εθμικά αμςιποξρχπεσςικϊ δείγμα ςημ Δλλάδα δεμ έυξσμ δημξριεσςεί ρςη διεθμή βιβλιξγοατία. Τπάουξσμ διάτξοεπ ποξςάρειπ απϊ ειδικξϋπ επιρςήμξμεπ χπ ποξπ έμα αμόςεοξ επίπεδξ ποϊρληφηπ κατεΐμηπ. Για παοάδειγμα, ρςη Μέα Εηλαμδία, χπ αμόςεοξ ϊοιξ έκθερηπ (upper exposure) για ςα παιδιά έυει ποξςαθεί η ςιμή 2,5 mg/kg ρχμαςικξϋ βάοξσπ ημεοηρίχπ - ςιμή πάμχ ρςημ ξπξία μπξοξϋμ μα βαριρςξϋμ αμαλϋρειπ επικιμδσμϊςηςαπ. Αμςίρςξιυα για ςξσπ εμήλικεπ, χπ ϊοιξ πάμχ απϊ ςξ ξπξίξ εμταμίζξμςαι παοεμέογειεπ (adverse effect level) έυει ποξςαθεί ςξ 3 mg/kg ρχμαςικξϋ βάοξσπ ημεοηρίχπ και απξςελεί έμα ρσμςηοηςικϊ ϊοιξ αματξοάπ ημεοήριαπ ποϊρληφηπ (conservative reference level) βαριρμέμξ ρε πεοιξοιρμέμα ρςξιυεία και ςεκμηοίχρη ρυεςικά με ςιπ ξνείεπ επιδοάρειπ ςηπ κατεΐμηπ ρςξ άγυξπ (Smith et al., 2000). Έυει επιρημαμθεί απϊ επιρςήμξμεπ ςξσ Υξοέα Τγείαπ ςξσ Ιαμαδά (Health Canada, 2012) ϊςι παοϊλξ πξσ ξι ρσρςάρειπ ςξσπ για ποϊρληφη κατεΐμηπ απϊ ςξσπ εμήλικεπ είμαι μέυοι 400 mg ημεοηρίχπ, ξι ρσρςάρειπ για ςιπ έγκσεπ και ςιπ θηλάζξσρεπ γσμαίκεπ καθόπ και ςα παιδιά είμαι πξλϋ υαμηλϊςεοεπ. Δμδεικςικά για ςα παιδιά απϊ 12 εςόμ και κάςχ, η μέγιρςη ποϊρληφη κατεΐμηπ δεμ θα ποέπει μα νεπεομά ςα 2,5 mg αμά κιλϊ ρχμαςικξϋ βάοξσπ. Καμβάμξμςαπ σπϊφη ςη μέρη ςιμή βάοξσπ ςχμ παιδιόμ, ασςή η ρϋρςαρη μεςατοάζεςαι ποακςικά χπ ενήπ: 45 mg για παιδιά ηλικίαπ 4-6 εςόμ 62,5 mg για παιδιά ηλικίαπ 7-9 εςόμ 85 mg για παιδιά ηλικίαπ εςόμ. Οι ίδιξι επιρςήμξμεπ δεμ ήςαμ ρε θέρη μα δόρξσμ ξοιρςικέπ ρσμβξσλέπ για ςξσπ ετήβξσπ 13 εςόμ και άμχ λϊγχ έλλειφηπ επαοκόμ δεδξμέμχμ. Παοϊλα ασςά, ξ Υξοέαπ Τγείαπ ςξσ Ιαμαδά ρσρςήμει και για ασςή ςημ ηλικιακή ξμάδα, η ποϊρληφη κατεΐμηπ μα μημ νεπεομάει ςα 2,5 mg αμά κιλϊ ρχμαςικξϋ βάοξσπ. Ασςή η ημεοήρια δϊρη δεμ ταίμεςαι μα ποξκαλεί αομηςικέπ επιπςόρειπ ρςημ σγεία ςχμ πεοιρρϊςεοχμ ετήβχμ πξσ καςαμαλόμξσμ κατεΐμη. Για ςιπ γσμαίκεπ πξσ είμαι ρε αμαπαοαγχγική ηλικία, η μέγιρςη ημεοήρια ποϊρληφη κατεΐμηπ πξσ ρσρςήμεςαι δεμ θα ποέπει μα νεπεομάει ςα 300 mg (π.υ., Seifert et al., 2011; Nawrot et al., 2003). Ζ επιςοξπή ςηπ EFSA για ςα Διαιςηςικά Ποξψϊμςα, ςη Διαςοξτή και ςιπ Αλλεογίεπ (NDA Panel) (EFSA, 2011a) καςέληνε ϊςι η ρυέρη αιςίξσαπξςελέρμαςξπ έυει ςεκμηοιχθεί επιρςημξμικά μεςανϋ καςαμάλχρηπ κατεΐμηπ και αϋνηρηπ ςηπ ικαμϊςηςαπ αμςξυήπ και ςηπ απϊδξρηπ ρε αθλήμαςα αμςξυήπ (endurance capacity & endurance performance). Ζ ρυέρη 11

14 ασςή ςεκμηοιόμεςαι για δϊρειπ κατεΐμηπ 3 mg αμά κιλϊ ρχμαςικξϋ βάοξσπ, μία όοα ποιμ ςημ άρκηρη, εμό ξ πληθσρμϊπ ρςξμ ξπξίξ ατξοά ςέςξιξσ είδξπ ιρυσοιρμϊπ είμαι εμήλικεπ πξσ αρυξλξϋμςαι με αρκήρειπ αμςξυήπ. Αμςίρςξιυα ρςημ ίδια επιρςημξμική γμχμξδϊςηρη, η ρυέρη αιςίξσ-απξςελέρμαςξπ έυει επίρηπ ςεκμηοιχθεί επιρςημξμικά μεςανϋ καςαμάλχρηπ κατεΐμηπ (ρε δϊρη 4 mg αμά κιλϊ ρχμαςικξϋ βάοξσπ, μία όοα ποιμ ςημ άρκηρη) και μείχρη ςηπ ποξρπάθειαπ (rated perceived exertion/effort) πξσ καςαβάλλεςαι καςά ςη διάοκεια ςηπ άρκηρηπ (για εμήλικεπ πξσ αρυξλξϋμςαι με αρκήρειπ αμςξυήπ), εμό δεμ έυει ςεκμηοιχθεί η ρυέρη μεςανϋ καςαμάλχρηπ κατεΐμηπ και αϋνηρη ςηπ ρχμαςικήπ επίδξρηπ καςά ςη διάοκεια μικοήπ διάοκειαπ, μεγάληπ έμςαρηπ άρκηρη (short-term high-intensity exercise). Γεμικά, έυει επιρημαμθεί ρςη διεθμή βιβλιξγοατία ϊςι υοειάζξμςαι πεοιρρϊςεοεπ μελέςεπ ποξκειμέμξσ μα ςεκμηοιχθξϋμ ςα ξτέλη ςχμ πξςόμ ασςόμ ρςιπ αθληςικέπ επιδϊρειπ, καθόπ και εάμ ξι επιδοάρειπ ασςέπ είμαι δξρξεναοςόμεμεπ (Del Coso et al., 2012b). Ζ EFSA ρε άλλη επιρςημξμική γμχμξδϊςηρη (EFSA, 2011b) αματέοει ϊςι η ρυέρη αιςίξσ-απξςελέρμαςξπ δεμ ςεκμηοιόμεςαι επιρςημξμικά ξϋςε μεςανϋ καςαμάλχρηπ κατεΐμηπ και ασνημέμηπ ξνείδχρηπ λίπξσπ όρςε μα ξδηγήρει ρε μείχρη ςξσ ρχμαςικξϋ λίπξσπ, αλλά και ξϋςε μεςανϋ καςαμάλχρηπ κατεΐμηπ και ασνημέμηπ καςαμάλχρηπ εμέογειαπ όρςε μα ξδηγήρει ρε μείχρη ςξσ ρχμαςικξϋ βάοξσπ. Απϊ ςημ άλλη πλεσοά, ρςημ ίδια γμχμξδϊςηρη ςηπ EFSA, η ρυέρη αιςίξσ-απξςελέρμαςξπ έυει ςεκμηοιχθεί μεςανϋ καςαμάλχρηπ κατεΐμηπ και ασνημέμηπ εγοήγξορηπ καθόπ και ασνημέμηπ ρσγκέμςοχρηπ, με ςημ ποξωπϊθερη ϊςι ςξ ποξψϊμ ποξκειμέμξσ μα τέοει ςξμ ιρυσοιρμϊ ασςϊ, θα ποέπει μα πεοιέυει ςξσλάυιρςξμ 75 mg κατεΐμηπ αμά μεοίδα. ςημ ίδια γμχμξδϊςηρη (παοϊλξ πξσ η ανιξλϊγηρη ςχμ ιρυσοιρμόμ δεμ ρσμξδεϋεςαι απϊ ανιξλϊγηρη ςηπ επικιμδσμϊςηςαπ αλλά ατξοά μϊμξ ρςημ επιρςημξμική ςεκμηοίχρη ςχμ ιρυσοιρμόμ), επιρημαίμεςαι ϊςι για ςα παιδιά, μία ποϊρληφη 5mg κατεΐμηπ αμά κιλϊ ρχμαςικξϋ βάοξσπ θα είυε χπ απξςέλερμα πιθαμέπ βοαυσποϊθερμεπ αλλαγέπ ρςη ρσμπεοιτξοά ςξσπ ϊπχπ εσεοεθιρςικϊςηςα, μεσοικϊςηςα και άγυξπ. Ζ κατεΐμη γεμικά έυει διατξοεςική επίδοαρη ρε διατξοεςικξϋπ αμθοόπξσπ, αμάλξγα με ςξμ ξογαμιρμϊ (π.υ., αμάλξγα με ςξ βάοξπ, ςξμ ρχμαςϊςσπξ, ςημ σγεία, ςημ αμξυή). Δπίρηπ, η επίδοαρη ςηπ κατεΐμηπ ρε ϊρξσπ καςαμαλόμξσμ ςακςικά κατεΐμη μπξοεί μα είμαι διατξοεςική ρε ρϋγκοιρη με ϊρξσπ καςαμαλόμξσμ κατεΐμη πεοιρςαριακά. Για ςξμ γεμικϊ πληθσρμϊ, η κατεΐμη δεμ έυει αομηςικέπ επιπςόρειπ εάμ δεμ νεπεομάει ςα 400mg ημεοηρίχπ (Verster et al., 2012). Έυει επιρημαμθεί ϊμχπ ρςη διεθμή βιβλιξγοατία ϊςι ακϊμη και μια μικοή πξρϊςηςα ϊπχπ ςα 50mg κατεΐμηπ μπξοεί μα ποξκαλέρει ςαυσκαοδία και αμηρσυία (Gunja and Brown, 2012). Ζ καςαμάλχρη εμεογειακόμ πξςόμ μπξοεί μα ασνήρει ςξμ κίμδσμξ ποϊρληφηπ σπεοβξλικήπ δϊρηπ κατεΐμηπ ρςξσπ ςακςικξϋπ καςαμαλχςέπ κατεΐμηπ απϊ κατέ, ςράι και αμαφσκςικά αλλά και ρε ασςξϋπ πξσ καςαμαλόμξσμ ςα παοαπάμχ πεοιρςαριακά. ε σφηλέπ δϊρειπ, η κατεΐμη μπξοεί μα ποξκαλέρει αμόμαλη διέγεορη ςξσ μεσοικξϋ ρσρςήμαςξπ αλλά και δσρμεμείπ επιπςόρειπ ρςξ καοδιαγγειακϊ, αιμαςξλξγικϊ και γαρςοεμςεοικϊ ρϋρςημα (Ishak et al., 2012). 12

15 3.3 Πιθανές επιδράζεις ζηην σγεία από σπερβολική πρόζληυη Σα εμεογειακά πξςά εκςϊπ απϊ ςημ κατεΐμη, πεοιέυξσμ και άλλα ρσρςαςικά για ςα ξπξία δεμ έυξσμ ενεςαρςεί εμδελευόπ ξϋςε χπ ποξπ ςιπ μεμξμχμέμεπ τσριξλξγικέπ ςξσπ δοάρειπ, ξϋςε χπ ποξπ ςημ πιθαμή ρσμέογεια μεςανϋ ασςόμ, αλλά ξϋςε και χπ ποξπ ςιπ εμδευϊμεμεπ μακοξυοϊμιεπ επιδοάρειπ ςξσπ. Οι πιθαμέπ ρσμεογιρςικέπ ταομακξλξγικέπ επιδοάρειπ, πέοα απϊ ασςέπ ςηπ κατεΐμηπ, έυξσμ επιρημαμθεί απϊ πξλλξϋπ επιρςήμξμεπ (Miller, 2008). Δεδξμέμηπ ςηπ επίδοαρηπ μεμξμχμέμχμ ρσρςαςικόμ ςχμ εμεογειακόμ πξςόμ ρςξ ίδιξ ϊογαμξ ή ρϋρςημα ςξσ ξογαμιρμξϋ (π.υ., κεμςοικϊ μεσοικϊ ρϋρςημα, καοδιαγγειακϊ ρϋρςημα για αιθαμϊλη, κατεΐμη και ςασοίμη) ή ςηπ ξμξιϊςηςάπ ςξσπ ρςιπ ςξνικξλξγικέπ επιδοάρειπ ςξσπ (π.υ., διξσοηςική δοάρη αιθαμϊληπ, κατεΐμηπ, ςασοίμηπ / εθιρςική δοάρη αιθαμϊληπ και κατεΐμηπ) είμαι πιθαμϊ μα σπάουξσμ ρσμεογιρςικέπ δοάρειπ μεςανϋ ςχμ μεμξμχμέμχμ ρσρςαςικόμ (BfR, 2008), ξι ξπξίεπ μπξοεί μα διατέοξσμ απϊ πξςϊ ρε πξςϊ (Buxton et al., 2012). Παοϊλξ πξσ ςα εμεογειακά πξςά είμαι αρταλή για ςημ πλειξφητία ςχμ καςαμαλχςόμ ϊςαμ η καςαμάλχρή ςξσπ είμαι μέςοια και ςέςξια όρςε η ρσμξλική διαιςηςική ποϊρληφη κατεΐμηπ μα μημ νεπεομά ςα mg ημεοηρίχπ, η σφηλή πεοιεκςικϊςηςα κατεΐμηπ μπξοεί μα τέοει ρξβαοξϋπ κιμδϋμξσπ για ςημ σγεία ρε κάπξιεπ πληθσρμιακέπ ξμάδεπ. Ασςέπ ξι ξμάδεπ απξςελξϋμ παιδιά, έγκσεπ και θηλάζξσρεπ γσμαίκεπ, αρθεμείπ με ρακυαοόδη διαβήςη, πεπςικϊ έλκξπ καθόπ και άςξμα με καοδιαγγειακά ποξβλήμαςα (ϊπχπ σπέοςαρη, αοοσθμίεπ) αλλά και φσυιαςοικέπ μϊρξσπ (Clauson et al., 2008). Γεμικά, έυξσμ ασνηθεί ςα πεοιρςαςικά ςξνικϊςηςαπ απϊ σπεοβξλική δϊρη κατεΐμηπ ή απϊ ςημ ασνημέμη καςαμάλχρη εμεογειακόμ πξςόμ (μϊμα ςξσπ ή ρε ρσμδσαρμϊ με αλκξϊλ), πξσ έυξσμ αματεοθεί ρε μξρξκξμεία και κέμςοα δηληςηοιάρεχμ (Gunja and Brown, 2012; Seifert et al., 2011). Ιάπξιξι πιθαμξί κίμδσμξι απϊ ςημ σπεοβξλική καςαμάλχρη κατεΐμηπ/εμεογειακόμ πξςόμ πεοιγοάτξμςαι αμαλσςικϊςεοα παοακάςχ. 13

16 Πλαίσιο 2. ΕΞΑΡΣΗΗ Έμα αμτιλεγϊμεμξ ζήςημα ρυεςικά με ςημ κατεΐμη είμαι ασςϊ ςηπ πιθαμήπ ενάοςηρηπ. Ιαςαμαλχςέπ κατεΐμηπ ρσυμά αματέοξσμ ϊςι είμαι εναοςημέμξι απϊ ςημ κατεΐμη, αλλά δεμ σπάουει ξμξτχμία μεςανϋ ςχμ επιρςημϊμχμ εάμ ποαγμαςικά σπάουει θέμα ενάοςηρηπ. Λελέςεπ ρε εμήλικεπ και ετήβξσπ έυξσμ δείνει ϊςι 20% έχπ 100% ςχμ ςακςικόμ καςαμαλχςόμ κατεΐμηπ εμταμίζξσμ ρημάδια ενάοςηρηπ ρςημ κατεΐμη (Temple, 2009). Ασςϊ ςξ μεγάλξ εϋοξπ πξρξρςξϋ ενάοςηρηπ πξσ έυει αματεοθεί ρςιπ διάτξοεπ μελέςεπ ξτείλεςαι πιθαμόπ ρςη διατξοεςική μεθξδξλξγία πξσ ακξλξσθξϋμ καθόπ και ρςξμ διατξοεςικϊ ςοϊπξ επιλξγήπ ςξσ δείγμαςξπ. Οι μελέςεπ ξι ξπξίεπ αμέτεοαμ ϊςι ςξ 100% ςχμ ρσμμεςευϊμςχμ είμαι εναοςημέμξι απϊ ςημ κατεΐμη, διενήυθηραμ ρε μικοϊ αοιθμϊ δείγμαςξπ πξσ είυαμ ποξεπιλευθεί λϊγχ ςηπ ιδιαίςεοα ασνημέμηπ καςαμάλχρηπ κατεΐμηπ και ξι ξπξίξι, ρσμεπόπ, δεμ απξςελξϋμ αμςιποξρχπεσςικϊ δείγμα ςξσ γεμικξϋ πληθσρμξϋ. Ποέπει μα ρημειχθεί ϊςι ξι πεοιρρϊςεοεπ έοεσμεπ ρυεςικά με ςημ ενάοςηρη ρςημ κατεΐμη έυξσμ εκπξμηθεί ρε εμήλικεπ (Temple, 2009). Σα παιδιά απϊ ςημ άλλη πλεσοά, μπξοεί μα είμαι πιξ πιθαμϊ ρσγκοιςικά με ςξσπ εμήλικεπ μα αμαπςϋνξσμ ενάοςηρη, ή μα αμαπςϋνξσμ ενάοςηρη ρε υαμηλϊςεοεπ δϊρειπ ή ρσυμϊςηςεπ καςαμάλχρηπ κατεΐμηπ. Λέυοι ρήμεοα δεμ έυξσμ εκπξμηθεί μακοξυοϊμιεπ μελέςεπ πξσ μα έυξσμ ανιξλξγήρει εάμ ςα ρσμπςόμαςα ενάοςηρηπ ρςημ κατεΐμη ρε μεαοή ηλικία ρσμευίζξσμ και ρςημ εμηλικίχρη. Δπίρηπ είμαι άγμχρςξ εάμ ςα παιδιά και ξι έτηβξι πξσ αματέοξσμ ήπια ρσμπςόμαςα ενάοςηρηπ ρςημ κατεΐμη, εμταμίζξσμ αϋνηρη ςηπ έμςαρηπ ςχμ ρσμπςχμάςχμ ϊρξ μεγαλόμξσμ ηλικιακά. Δπξμέμχπ είμαι αμαγκαίξ μα διεναυθξϋμ πεοιρρϊςεοεπ μελέςεπ, ποξςξϋ ξ ϊοξπ ενάοςηρη ρςημ κατεΐμη απξοοιτθεί ή εδοαιχθεί, ειδικά ρε πληθσρμιακέπ ξμάδεπ ϊπχπ είμαι ςα παιδιά. Πλαίσιο 3. ΑΝΟΦΗ Λε ρσυμή καςαμάλχρη αμαπςϋρρεςαι αμξυή για πξλλέπ απϊ ασςέπ ςιπ επιδοάρειπ ςηπ κατεΐμηπ. Οι διεγεοςικέπ ιδιϊςηςεπ ςηπ κατεΐμηπ επηοεάζξσμ λιγϊςεοξ ςξσπ ςακςικξϋπ καςαμαλχςέπ κατεΐμηπ απϊ ςξσπ πεοιρςαριακξϋπ. Πλαίσιο 4. ΣΕΡΗΗ Έμα άςξμξ πξσ εναοςάςαι απϊ ςημ κατεΐμη είμαι πιθαμϊ μα εμταμίρει ρσμπςόμαςα ρςέοηρηπ μέρα ρε 24 όοεπ απϊ ςημ ςελεσςαία δϊρη ςξσ. Άςξμα πξσ καςαμαλόμξσμ πεοιρρϊςεοα απϊ 600 mg κατεΐμηπ ςημ ημέοα εμδέυεςαι μα αμςιμεςχπίρξσμ ασςά ςα ρσμπςόμαςα μέρα ρε 6 όοεπ. Ζ κεταλαλγία είμαι ςξ πιξ κξιμϊ ρϋμπςχμα ρςέοηρηπ ςηπ κατεΐμηπ. Άλλα ρσμπςόμαςα πεοιλαμβάμξσμ κϊπχρη, ετίδοχρη και μσψκξϋπ πϊμξσπ. Λεοικξί καςαμαλχςέπ εμταμίζξσμ άγυξπ και έμςαρη, ϊςαμ ρςαμαςήρξσμ ςημ κατεΐμη. Σα ρσμπςόμαςα ρςέοηρηπ ρσμήθχπ διαοκξϋμ πεοίπξσ 36 όοεπ, αλλά ςα άςξμα πξσ σπεοκαςαμαλόμξσμ κατεΐμη μπξοξϋμ μα εμταμίρξσμ ρσμπςόμαςα ρςέοηρηπ για μεγαλϋςεοξ υοξμικϊ διάρςημα. 14

17 3.3.1 Δπιδράζεις ζηο καρδιαγγειακό ζύζηημα Τπάουξσμ αμηρσυίεπ ρςημ επιρςημξμική κξιμϊςηςα αλλά και μεςανϋ εθμικόμ τξοέχμ ϊπχπ ςξ Θμρςιςξϋςξ Ανιξλϊγηρηπ ςηπ Δπικιμδσμϊςηςαπ ςηπ Γεομαμίαπ (BfR, 2008) ρυεςικά με ςη ρσρυέςιρη μεςανϋ ςηπ σπεοκαςαμάλχρηπ εμεογειακόμ πξςόμ και ςηπ εμτάμιρηπ καοδιαγγειακόμ επειρξδίχμ (Worthley et al., 2010; Sanaei-Zadeh, 2012). Ζ ρσυμή καςαμάλχρη μεγάληπ πξρϊςηςαπ κατεΐμηπ (πάμχ απϊ 450 mg ημεοηρίχπ) έυει ταμεί ρε ξοιρμέμεπ μελέςεπ ϊςι ασνάμει ςξμ κίμδσμξ καοδιαγγειακήπ μϊρξσ (π.υ., Panagiotakos et al., 2003; Temple, 2009). Λελέςεπ έυξσμ δείνει ϊςι η καςαμάλχρη εμεογειακόμ πξςόμ ρυεςίζεςαι με μία μικοή αϋνηρη ςηπ αοςηοιακήπ πίερηπ (Steinke et al., 2009; Worthley et al., 2010). Λάλιρςα ρε ποϊρταςη μελέςη (Del Coso et al., 2012²) η ποϊρληφη 1 και 3 mg κατεΐμηπ αμά κιλϊ ρχμαςικξϋ βάοξσπ - μέρχ καςαμάλχρηπ εμεογειακόμ πξςόμ - αϋνηρε ςημ αοςηοιακή πίερη και ςξσπ καοδιακξϋπ παλμξϋπ με έμα δξρξεναοςόμεμξ ςοϊπξ. Γεμικά, μία μικοή και ρϋμςξμηπ διάοκειαπ αϋνηρη ςηπ αοςηοιακήπ πίερηπ μεςά απϊ καςαμάλχρη κατεΐμηπ είμαι ρσμήθηπ, ειδικά ρε άςξμα πξσ είμαι εσαίρθηςα ρςημ κατεΐμη. Παοϊλξ πξσ υοειάζξμςαι πεοιρρϊςεοεπ έοεσμεπ για μα ςεκμηοιόρξσμ ςιπ επιπςόρειπ ςηπ καςαμάλχρηπ κατεΐμηπ απϊ άςξμα με ασνημέμη αοςηοιακή πίερη, άςξμα με σπέοςαρη θα ποέπει μα είμαι ποξρεκςικά χπ ποξπ ςημ καςαμάλχρη εμεογειακόμ πξςόμ και μα ρσμβξσλεϋξμςαι ςξ γιαςοϊ ςξσπ. Πιθαμϊπ είμαι και ξ οϊλξπ ςηπ κατεΐμηπ ρςημ ποϊκληρη αοοσθμίαπ (Mehta et al., 1997). Για ασςϊ έυει επιρημαμθεί απϊ διάτξοξσπ επιρςήμξμεπ (cited in BfR, 2008) ϊςι σπάουξσμ ασνημέμξι κίμδσμξι απϊ ςημ καςαμάλχρη εμεογειακόμ πξςόμ απϊ άςξμα με καοδιακέπ αοοσθμίεπ. Παοάλληλα, άλλη μελέςη καςέδεινε ϊςι η καςαμάλχρη εμεογειακόμ πξςόμ ασνάμει ςη ρσγκϊλληρη αιμξπεςαλίχμ, εμό επηοεάζει και ςη λειςξσογία ςξσ εμδξθηλίξσ ςχμ αοςηοιόμ ρε σγιείπ μέξσπ εμήλικεπ (Worthley et al., 2010). Ζ ρσγκεκοιμέμη μελέςη δεμ καςαδεικμϋει ςα ρσρςαςικά ςχμ εμεογειακόμ πξςόμ πξσ εσθϋμξμςαι για ασςϊ. Απϊ ςα μέυοι ρςιγμήπ δεδξμέμα, η κατεΐμη δεμ ταίμεςαι μα έυει επίδοαρη ρςη ρσγκϊλληρη ςχμ αιμξπεςαλίχμ (Natella et al., 2008). Για ασςϊ κοίμεςαι απαοαίςηςξ μα ανιξλξγξϋμςαι μελέςεπ πξσ έυξσμ εκπξμηθεί με εμεογειακά πξςά και ϊυι με μεμξμχμέμα ρσρςαςικά ασςόμ. ςη διεθμή βιβλιξγοατία έυξσμ καςαγοατεί πεοιρςαςικά αςϊμχμ πξσ εμτάμιραμ καοδιακά ποξβλήμαςα μεςά απϊ ασνημέμη καςαμάλχρη εμεογειακόμ πξςόμ. Ηεχοηςικά, ρε άςξμα με ποξδιάθερη, ξ ρσμδσαρμϊπ σπεοβξλικήπ καςαμάλχρηπ κατεΐμηπ και ςασοίμηπ (ϊπχπ ασςά πεοιέυξμςαι ρε εμεογειακά πξςά) και έμςξμηπ ρχμαςικήπ δοαρςηοιϊςηςαπ μπξοεί μα ποξκαλέρει ιρυαιμία ςξσ μσξκαοδίξσ απϊ ρςεταμιαία αγγειξρϋρπαρη, με δσμηςικά θαμαςητϊοα απξςελέρμαςα (Berger et al., 2009). Όμχπ, μεμξμχμέμα πεοιρςαςικά (ϊπχπ ρςξ άοθοξ ςχμ Berger et al., 2009) δεμ είμαι ικαμά μα ςεκμηοιόρξσμ ρυέρη αιςίξσ-απξςελέρμαςξπ μεςανϋ ρσμδσαρμξϋ έμςξμηπ ρχμαςικήπ δοαρςηοιϊςηςαπ με σπεοκαςαμάλχρη εμεογειακόμ πξςόμ και θαμάςξσ. 15

18 σμπεοαρμαςικά, ϊλεπ ξι ποξαματεοθείρεπ εμδείνειπ ποέπει ποόςα μα ανιξλξγηθξϋμ χπ ποξπ ςημ κλιμική ςξσπ ρημαρία και ρσμβξλή ςϊρξ ρε αρθεμείπ ϊρξ και ρε σγιείπ αμθοόπξσπ, ποξςξϋ καςαλήνξσμε ρε ρατή ρσμπεοάρμαςα ρσρυέςιρηπ μεςανϋ εμεογειακόμ πξςόμ και καοδιαγγειακόμ επειρξδίχμ. Παοϊλα ασςά, για λϊγξσπ ποξτϋλανηπ, ρσρςήμεςαι ποξρξυή ρςημ καςαμάλχρη εμεογειακόμ πξςόμ απϊ άςξμα σφηλξϋ κιμδϋμξσ για καοδιαγγειακά (π.υ., άςξμα με ασνημέμη αοςηοιακή πίερη) (BfR, 2008) Δπιδράζεις ζηον ύπνο Ζ μελέςη ςχμ Reyner και Horne (2002) ρυεςικά με ςημ επίδοαρη ςχμ εμεογειακόμ πξςόμ ρςξμ ϋπμξ έδεινε ϊςι ασςξί πξσ καςαμάλχμαμ πξςά πξσ πεοιείυαμ ρσρςαςικά πξσ ρσμαμςάμε ρςα εμεογειακά πξςά (δηλ. κατεΐμη, ςασοίμη και ράκυαοα) ρε ρϋγκοιρη με ασςξϋπ πξσ καςαμάλχμαμ έμα αμεμεογϊ πξςϊ, αμέτεοαμ λιγϊςεοη σπμηλία και ασνημέμη επαγοϋπμηρη καςά ςημ ξδήγηρη. Παοάλληλα ϊμχπ, ςα εμεογειακά πξςά και, γεμικά η καςαμάλχρη κατεΐμηπ, μπξοεί μα έυξσμ αομηςική επίδοαρη ρςξμ ϋπμξ. Έυει επιρημαμθεί ϊςι ςα παιδιά και ξι έτηβξι γεμικά δεμ κξιμξϋμςαι ϊρξ υοειάζεςαι (Temple, 2009). Λία μελέςη ρςιπ ΖΠΑ αμέτεοε ϊςι ςξ 90% ςχμ μαθηςόμ γσμμαρίξσ και λσκείξσ αμέτεοαμ ϊςι κξιμϊμςξσραμ λιγϊςεοξ απϊ 8 όοεπ χπ μέρξ ϊοξ, ςξ ξπξίξ ρσρςήμεςαι για ασςή ςημ πληθσρμιακή ξμάδα (Seicean et al., 2007). ε μελέςη ρςημ ξπξία ρσμμεςείυαμ 197 μαθηςέπ λσκείξσ (Ludden and Wolfson, 2010), ξι μαθηςέπ πξσ καςαμάλχμαμ κατεΐμη και αμαφσκςικά αμέτεοαμ ατϋπμιρη μχοίπ ςξ ποχί και σπμηλία καςά ςη διάοκεια ςηπ ημέοαπ. Λια άλλη μελέςη έδεινε (Jay et al., 2006) ϊςι ϊρξι καςαμάλχμαμ εμεογειακά πξςά ποιμ κξιμηθξϋμ είυαμ 29,1 λεπςά λιγϊςεοξ ϋπμξ, εμό η απξδξςικϊςηςα ςξσ ϋπμξσ είυε μειχθεί ρςα άςξμα ασςά απϊ 91,8±0,9% ρςξ 84,7±2,7%. ε παοϊμξια απξςελέρμαςα καςέληναμ και εοεσμηςέπ ρςιπ ΖΠΑ ϊπξσ η καςαμάλχρη κατεΐμηπ τάμηκε μα ρσρυεςίζεςαι με μείχρη ςηπ διάοκειαπ ϋπμξσ ϊπχπ ασςή αματέοθηκε απϊ ςξσπ γξμείπ ςχμ μεγαλϋςεοχμ ετήβχμ (Drescher et al., 2011), εμό ςέλξπ ρε μία άλλη μελέςη (Calamaro et al., 2009) η καςαμάλχρη εμεογειακόμ πξςόμ μεςανϋ ςχμ τξιςηςόμ πξσ αμέτεοαμ σπμηλία καςά ςη διάοκεια ςηπ ημέοαπ ήςαμ σφηλϊςεοη καςά 76%. Λε άλλα λϊγια, η καςαμάλχρη εμεογειακόμ πξςόμ είυε χπ απξςέλερμα ςη μείχρη ςηπ εγοήγξορηπ και ςημ αϋνηρη ςηπ σπμηλίαπ καςά ςη διάοκεια ςηπ επϊμεμηπ μέοαπ, πιθαμόπ λϊγχ αμεπαοκξϋπ ϋπμξσ ςξ ποξηγξϋμεμξ βοάδσ (πξσ εμδευξμέμχπ ρυεςίζεςαι είςε με ασνημέμη καςαμάλχρη εμεογειακόμ πξςόμ είςε με καςαμάλχρη ςχμ πξςόμ ασςόμ υοξμικά κξμςά ποιμ πέρξσμ μα κξιμηθξϋμ). Ο αμεπαοκήπ ϋπμξπ πιθαμόπ μπξοεί μα ρσμβάλλει ρςημ παυσραοκία μέρχ μηυαμιρμόμ ςξσ ρσμπαθηςικξϋ μεσοικξϋ ρσρςήμαςξπ αλλά και ξομξμικόμ μηυαμιρμόμ ξι ξπξίξι οσθμίζξσμ ςξμ μεςαβξλιρμϊ ςχμ σδαςαμθοάκχμ και ασνάμξσμ ςημ ϊοενη για ςοξτέπ σφηλέπ ρε λίπξπ και ράκυαοα (Drescher et al., 2011). 16

19 3.3.3 Δπιδράζεις ζηην αποβολή αζβεζηίοσ Ζ σφηλή καςαμάλχρη κατεΐμηπ έυει ρσρυεςιρςεί με ασνημέμη απξβξλή αρβερςίξσ απϊ ςα ξϋοα και απόλεια ξρςικήπ μάζαπ, γεγξμϊπ πξσ μπξοεί μα ρσμβάλλει ρςημ ξρςεξπϊοχρη (Barger-Lux et al., 1990; Bergman et al., 1990; Massey et al., 1993), κσοίχπ ϊμχπ ρε πεοιπςόρειπ ϊπξσ η καςαμάλχρη αρβερςίξσ είμαι υαμηλή (Temple, 2009). Ζ κατεΐμη ρε ημεοήρια δϊρη άμχ ςχμ 330 mg μπξοεί μα ρσρυεςιρςεί με μια μέςοια αϋνηρη κιμδϋμξσ ξρςεξπξοχςικόμ καςαγμάςχμ, ρσγκοιςικά με μια υαμηλή ποϊρληφη κατεΐμηπ (Hallstrom et al., 2006). Ασςή η αομηςική επίδοαρη ςηπ κατεΐμηπ ταίμεςαι μα αμςιρςαθμίζεςαι απϊ μια ασνημέμη ποϊρληφη αρβερςίξσ (Barrett-Conner et al., 1994). σμεπόπ, λαμβάμξμςαπ σπϊφη ϊςι: η κατεΐμη επηοεάζει ςημ απξοοϊτηρη αρβερςίξσ και ςημ απξβξλή ασςξϋ απϊ ςα ξϋοα η ασνημέμη καςαμάλχρη κατεψμξϋυχμ εμεογειακόμ πξςόμ μπξοεί μα πεοιξοίρει ρςη δίαιςα ςημ καςαμάλχρη γάλαςξπ ρε ασςέπ ςιπ ηλικίεπ ςα ποόςα υοϊμια ετηβείαπ είμαι μια πεοίξδξπ μέγιρςηπ εμαπϊθερηπ αρβερςίξσ ρςα ξρςά ποξκϋπςει ϊςι η ασνημέμη καςαμάλχρη εμεογειακόμ πξςόμ μπξοεί μα έυει αομηςικέπ επιπςόρειπ ρςημ εμαπϊθερη αρβερςίξσ ρςα ξρςά ρε μεαοέπ ηλικίεπ Δνεργειακά ποηά και άθληζη Οι αθληςέπ, και ιδιαίςεοα ασςξί πξσ αρυξλξϋμςαι με άκοχπ αμςαγχμιρςικά αθλήμαςα, εμδιατέοξμςαι πάμςα για μέα ποξψϊμςα, ςα ξπξία μπξοξϋμ μα βελςιόρξσμ ςιπ επιδϊρειπ ςξσπ ή ςη μέγιρςη δσμαςή αμάκαμφη μεςά απϊ αγόμεπ. Λεςανϋ ασςόμ ςχμ ποξψϊμςχμ είμαι και ςα εμεογειακά πξςά (Ballistreri et al., 2008). Για ασςϊ και η καςαμάλχρη ςχμ εμεογειακόμ πξςόμ έυει αματεοθεί ϊςι είμαι σφηλϊςεοη ρε αθληςέπ και άςξμα με ασνημέμη τσρική δοαρςηοιϊςηςα (Ballard et al., 2010). Όμχπ ρε αμςίθερη με ςα πξςά για αθληςέπ, ςα εμεογειακά πξςά δεμ έυξσμ ρυεδιαρςεί για μα αμαπληοόρξσμ ςημ απόλεια σγοόμ καςά ςη τσρική δοαρςηοιϊςηςα (Duchan et al., 2010). Ζ σφηλή πεοιεκςικϊςηςα ρε ράκυαοα ξοιρμέμχμ εμεογειακόμ πξςόμ είμαι παοϊμξια με ασςή ςχμ αμαφσκςικόμ και ασςϊ, ρϋμτχμα με ςη βιβλιξγοατία, μπξοεί μα ρσμβάλλει ρςημ αϋνηρη ςξσ ρχμαςικξϋ βάοξσπ (Gunja and brown, 2012; Riddell L and Keast, 2007). Έμα κξσςάκι εμεογειακξϋ πξςξϋ (500ml) μπξοεί μα πεοιέυει 50 γο. απλόμ ρακυάοχμ. Ζ πξρϊςηςα ασςή ιρξδσμαμεί πεοίπξσ με κξσςαλάκια ςξσ γλσκξϋ ζάυαοη. ϋμτχμα με ςξμ Παγκϊρμιξ Οογαμιρμϊ Τγείαπ η ποϊρληφη ποξρςιθέμεμχμ ρακυάοχμ ρε ςοϊτιμα και πξςά δεμ ποέπει μα νεπεομά ςξ 10% ςχμ ρσμξλικόμ θεομίδχμ (Nishida et al., 2004). Δπξμέμχπ, για παοάδειγμα, για έμαμ έτηβξ πξσ έυει ημεοήριεπ εμεογειακέπ αμάγκεπ πεοίπξσ 3000 θεομίδεπ, ασςϊ αμςιρςξιυεί ρε λιγϊςεοξ απϊ 300 θεομίδεπ απϊ ποϊρθεςα ράκυαοα (απϊ ρςεοεέπ ςοξτέπ αλλά και πξςά), δηλαδή 75 γο. ρακυάοχμ ή πεοίπξσ κξσςαλάκια ςξσ γλσκξϋ ζάυαοη. Ανίζει μα ρημειχθεί ϊςι ποξρςιθέμεμα ράκυαοα μπξοεί μα 17

20 σπάουξσμ πέοα απϊ ςα αμαφσκςικά, και ρε μια πληθόοα ρςεοεόμ ςοξτίμχμ, ϊπχπ γλσκίρμαςα ή χπ κοσμμέμα ράκυαοα χπ μέρξ ρσμςήοηρηπ ςχμ ςοξτίμχμ (π.υ., ρε κξμρέοβεπ). ςημ Δλλάδα ςξ ποϊβλημα παιδικήπ παυσραοκίαπ είμαι σπαοκςϊ και αμηρσυηςικϊ. Για παοάδειγμα ρϋμτχμα με ςημ ποϊρταςη μελέςη GRECO (Farajian et al., 2012), η ξπξία διενήυθη ρε παιδιά ηλικίαπ εςόμ, ςα 3 ρςα 10 παιδιά ήςαμ σπέοβαοα, εμό ςξ 1 ρςα 10 παυϋραοκα. Ζ σφηλή πεοιεκςικϊςηςα ρε ράκυαοα καθιρςά ςα πξςά ασςά ϊυι μϊμξ πιξ θεομιδξγϊμα, αλλά ασςή η σφηλή πεοιεκςικϊςηςα ρε ράκυαοα επίρηπ μπξοεί μα εμπξδίρει ςημ απξοοϊτηρη σγοόμ και πιθαμόπ μα ξδηγήρει ρε κοάμπεπ ρςημ κξιλιά (Buxton and Hagan, 2012). Παοάλληλα, εάμ λάβει κάπξιξπ σπϊφη ςιπ ϊπξιξσ βαθμξϋ απόλειεπ ρε σγοά λϊγχ ςηπ ήπιαπ διξσοηςικήπ δοάρηπ ςηπ κατεΐμηπ, ςημ πιθαμή μείχρη ρςημ αμςίρςαρη ςηπ δοάρηπ ςηπ ιμρξσλίμηπ (Lee et al., 2005) αλλά και ςημ πιθαμή μικοή αϋνηρη ςηπ αοςηοιακήπ πίερηπ (Bichler et al., 2006), η καςαμάλχρη εμεογειακόμ πξςόμ καςά ςημ άθληρη μπξοεί μα καςαρςεί αμηρσυηςική, παοϊλα ςα πιθαμά ξτέλη πξσ έυξσμ αματεοθεί χπ ποξπ ςημ αθληςική απϊδξρη. Σα παιδιά και ξι έτηβξι θα ποέπει μα ρσμηθίρξσμ μα πίμξσμ μεοϊ ςακςικά χπ ςξ αουικϊ πξςϊ επιλξγήπ, καλϋπςξμςαπ ςιπ ημεοήριεπ αμάγκεπ ςξσπ ρε θεομίδεπ και θοεπςικά ρσρςαςικά απϊ ςημ σπϊλξιπη δίαιςα (Committee on Nutrition and the Council on Sports Medicine and Fitness, 2011). ϋμτχμα με ςημ ίδια επιςοξπή, ςξ μεοϊ απξςελεί ςημ καςάλληλη ποόςη επιλξγή για εμσδάςχρη, ποιμ, καςά ςη διάοκεια και μεςά απϊ ςα πεοιρρϊςεοα είδη άθληρηπ. Ζ ρημαρία ςξσ μεοξϋ ςξμίζεςαι και ρε κείμεμξ ρυεςικά με ςιπ διαςοξτικέπ ξδηγίεπ για εμήλικεπ ρςημ Δλλάδα απϊ ςξ Τπξσογείξ Τγείαπ και Ποϊμξιαπ (Αμόςαςξ Διδικϊ Δπιρςημξμικϊ σμβξϋλιξ Τγείαπ, 1999) ( - Προτιμάτε το νερό και όχι τα αναψυκτικά ). Έυει επιρημαμθεί απϊ επιρςήμξμεπ ϊςι ςξ μήμσμα για ςξ γεμικϊ πληθσρμϊ ρυεςικά με ςιπ ποακςικέπ άθληρηπ, είμαι ϊςι δεμ σπάουει καλϋςεοξ σπξκαςάρςαςξ για βέλςιρςη επίδξρη, απϊ ςιπ ξοθέπ ποακςικέπ ρίςιρηπ και εμσδάςχρηπ και τσρικά ςημ ποξπϊμηρη (Ballistreri et al., 2008) Δνεργειακά ποηά και αλκοόλ Ζ ςασςϊυοξμη καςαμάλχρη κατεΐμηπ και αλκξϊλ γίμεςαι ξλξέμα και πιξ δημξτιλήπ ρε πξλλέπ υόοεπ. Λελέςεπ ρσμηγξοξϋμ ρςξ ϊςι ξ ρσμδσαρμϊπ ασςϊπ μπξοεί μα ασνήρει ςα πξρξρςά βλάβηπ εναιςίαπ ςξσ αλκξϊλ, αμ και ταίμεςαι ϊςι ξ κίμδσμξπ ασςϊπ δεμ απαρυξλεί ιδιαίςεοα ςξσπ μέξσπ και ειδικϊςεοα ςξσπ έτηβξσπ. (Arria et al., 2011; Kaminer, 2010; Gunja and Brown, 2012). Ζ υοήρη ςηπ κατεΐμηπ μαζί ή μεςά απϊ καςαμάλχρη αλκξϊλ ρσυμά θεχοείςαι ϊςι απξςελεί έμαμ ςοϊπξ αμαρςοξτήπ ςχμ αομηςικόμ επιπςόρεχμ ςηπ ςξνικϊςηςαπ απϊ ςξ ξιμϊπμεσμα, ϊπχπ η μείχρη ρςξ ρσμςξμιρμϊ ςχμ κιμήρεχμ ή ρςξ υοϊμξ αμςίδοαρηπ ρε ξπςικά εοεθίρμαςα. Ασςϊ ϊμχπ είμαι λαμθαρμέμξ διϊςι, εμό η κατεΐμη μειόμει ςημ σπξκειμεμική αίρθηρη ςηπ μέθηπ δεμ ελαςςόμει ςημ ποαγμαςική βλάβη εναιςίαπ ςξσ αλκξϊλ (Ferreira et al., 2006; Marczinski and Fillmore, 2006). Σα εμεογειακά πξςά δεμ μειόμξσμ ςα επίπεδα αλκξϊληπ, ϊπχπ ασςά αμιυμεϋξμςαι ρςημ αμαπμξή. Απλά 18

ΔΙΑΒΗΣΗ -ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΡΟΦΗ

ΔΙΑΒΗΣΗ -ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΔΙΑΒΗΣΗ -ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΡΟΦΗ Ο ξοιρμόπ Ποξήλθε από ςημ ελλημική λένη «διαβαίμχ» όςαμ ξ Αοεςαίειξπ από ςημ Καππαδξκία παοαςήοηρε όςι μεγάλεπ πξρόςηςεπ σγοώμ πέομαγαμ ρςα ξύοα, «διαβαίμξμςαπ» όλξ ςξ ρώμα.

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Υακ.: Α.Ι.Σ. 1 /2013 Α.Κ.Ι. 1/2011

Αρ. Υακ.: Α.Ι.Σ. 1 /2013 Α.Κ.Ι. 1/2011 Αρ. Υακ.: Α.Ι.Σ. 1 /2013 Α.Κ.Ι. 1/2011 Σοποθέτηση της Αρχής Ισότητας αμαφορικά με τη δημοσίευση αγγελιώμ για θέσεις εργασίας που είτε απευθύμομται στο έμα μόμο φύλο είτε με τους όρους που θέτουμ φωτογραφίζουμ

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική τωμ Μαθηματικώμ (Β Φάση ΔΙ.ΜΔ.Π.Α)

Διδακτική τωμ Μαθηματικώμ (Β Φάση ΔΙ.ΜΔ.Π.Α) ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΦΟΛΗ ΥΛΩΡΙΝΑ Δ ι δ α σ κ α λ ί α σ τ η Δ Δ η μ ο τ ι κ ο ύ Ν ο μ ί σ μ α τ α κ α ι Δ ε κ α δ ι κ ο ί Α ρ ι θ μ ο ί Διδακτική τωμ Μαθηματικώμ (Β Φάση ΔΙ.ΜΔ.Π.Α) Επ ιιμέλε ιια Εργασ ίίας Καοαμαμίδξσ

Διαβάστε περισσότερα

ATTRACT MORE CLIENTS ΒΕ REMARKABLE ENJOY YOUR BUSINESS ΣΕΛ. 1

ATTRACT MORE CLIENTS ΒΕ REMARKABLE ENJOY YOUR BUSINESS ΣΕΛ. 1 ATTRACT MORE CLIENTS ΒΕ REMARKABLE ENJOY YOUR BUSINESS ΣΕΛ. 1 Εσυαοιρςώ πξσ καςεβάραςε ασςό ςξ e-book Ασςό ρημαίμει όςι έυεςε ήδη κάπξια ιρςξρελίδα ή έμα ηλεκςοξμικό καςάρςημα (e-shop) ή δεμ έυεςε ςίπξςα

Διαβάστε περισσότερα

Services SMART. Messaging. Bulk SMS. SMS messaging services THE + Services. www.ipdigital.gr. IP Digital

Services SMART. Messaging. Bulk SMS. SMS messaging services THE + Services. www.ipdigital.gr. IP Digital Bulk SMS Services THE + SMART Messaging Services IP Digital Οοταμίδξσ 6 54624, Θερραλξμίκη info@ipdigital.gr T: 2310 511 396 F: 2315 151 166 SMS messaging services www.ipdigital.gr Η Εηαιρεία H IP Digital

Διαβάστε περισσότερα

άρθρο ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ 1-2 Η συμβολή του εκπαιδευτικού υλικού στην εκπαιδευτική έρευνα και πράξη 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ ISSN 1790-773Χ

άρθρο ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ 1-2 Η συμβολή του εκπαιδευτικού υλικού στην εκπαιδευτική έρευνα και πράξη 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ ISSN 1790-773Χ 1-2 09 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://mspv.primarymusic.gr/mspv/ 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ άρθρο ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ Η συμβολή του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΘΩ7ΛΡ-Ψ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΔΑ: 4ΑΘΩ7ΛΡ-Ψ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αρ. Πρωτ.: 1132 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΑΛΙΑ Λάρισα, 03.05.2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΛΑΡΙΑ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΕΧΣΕΡΙΚΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ Αρ. Διακήρσξης 1/2011 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΤΔΑΣΗΡΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ. Δραγάτςη 8, Πειραιάσ Ιερ. Πατριάρχου 45, Αμπελόκηποι. 693.45.22.273 info@neoellinikiglossa.gr.

ΠΟΤΔΑΣΗΡΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ. Δραγάτςη 8, Πειραιάσ Ιερ. Πατριάρχου 45, Αμπελόκηποι. 693.45.22.273 info@neoellinikiglossa.gr. ΠΟΤΔΑΣΗΡΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Δραγάτςη 8, Πειραιάσ Ιερ. Πατριάρχου 45, Αμπελόκηποι 693.45.22.273 info@neoellinikiglossa.gr e-learning Διδαρκαλία ςξσ μαθήμαςξπ ςηπ Νεξελλημικήπ Γλώρραπ από απόρςαρη ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

άρθρο ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ 1-2 Η συμβολή του εκπαιδευτικού υλικού στην εκπαιδευτική έρευνα και πράξη 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ ISSN 1790-773Χ

άρθρο ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ 1-2 Η συμβολή του εκπαιδευτικού υλικού στην εκπαιδευτική έρευνα και πράξη 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ ISSN 1790-773Χ 1-2 09 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://mspv.primarymusic.gr/mspv/ 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ άρθρο ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ Η συμβολή του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Πλξήγηρη ρςξ διαδίκςσξ

Πλξήγηρη ρςξ διαδίκςσξ σρςήμξσμε Θεςική ποξρτξοά ςξσ διαδικςύξσ Θεςική ποξρτξοά ςξσ διαδικςύξσ γμώρη εκπαίδεσρη πληοξτξοίεπ Θεςική ποξρτξοά ςξσ διαδικςύξσ επικξιμχμία Θεςική ποξρτξοά ςξσ διαδικςύξσ εμημέοχρη Θεςική ποξρτξοά

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter. Μέξ Διξικηςικό Ρσμβξύλιξ. για ςξ Δλλημικό Θμρςιςξύςξ Δνσπηοέςηρηπ Οελαςώμ

Newsletter. Μέξ Διξικηςικό Ρσμβξύλιξ. για ςξ Δλλημικό Θμρςιςξύςξ Δνσπηοέςηρηπ Οελαςώμ 14,5 Newsletter Λ Θ Α Δ Ι Δ Ξ Ρ Ζ Γ Θ Α Α Λ Δ Κ Ζ Ξ Σ Δ Θ Δ Ο Μέξ Διξικηςικό Ρσμβξύλιξ ΘΞΣΚΘΞΡ - ΑΣΓΞΣΡΞΡ 2014 / ΔΣΥΞΡ 30 για ςξ Δλλημικό Θμρςιςξύςξ Δνσπηοέςηρηπ Οελαςώμ Σημ Σοίςη, 10 Ιξσμίξσ 2014, ρςξ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2 1-2 09 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://mspv.primarymusic.gr/mspv/ 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Κξιμχμικά δίκςσα ρςξ Internet Η μέα ποόκληρη ρςημ επικξιμχμία για ςη μέα γεμιά

Κξιμχμικά δίκςσα ρςξ Internet Η μέα ποόκληρη ρςημ επικξιμχμία για ςη μέα γεμιά 1 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΣΔΧΝΟΛΟΓΙΑ Κξιμχμικά δίκςσα ρςξ Internet Η μέα ποόκληρη ρςημ επικξιμχμία για ςη μέα γεμιά Κύοιξ Θέμα Η έθθαλζε ηωλ θνηλωληθώλ δηθηύωλ ζην δηαδίθηπν ζα

Διαβάστε περισσότερα

Δθμική Ξογάμχρη για ςημ εκμεςάλλεσρη ςξσ Διαρςήμαςξπ:

Δθμική Ξογάμχρη για ςημ εκμεςάλλεσρη ςξσ Διαρςήμαςξπ: Κείμεμξ Δογαρίαπ No 22/2011 Δθμική Ξογάμχρη για ςημ εκμεςάλλεσρη ςξσ Διαρςήμαςξπ: Δπιλξγέπ για ςξσπ Λήπςεπ Απξτάρεωμ. Αλέναμδοξπ Κ. Κξλξβόπ επςέμβοιξπ 2011 Εθμική Οογάμχρη για ςημ εκμεςάλλεσρη ςξσ Διαρςήμαςξπ

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Κοντογιώργη, δερματολόγος- αφροδισιολόγος

Δ. Κοντογιώργη, δερματολόγος- αφροδισιολόγος Ακμή και διαςοξτή Δ. Κοντογιώργη, δερματολόγος- αφροδισιολόγος σμέδοιξ Παθήρεχμ Εναοςημάςχμ Δέομαςξπ Ποόληφη και Θεοαπεία Αθήμα, 5-7 επςεμβοίξσ 2014 Οοιρμόπ- επίπςχρη Οοιρμόπ: υοόμια τλεγμξμώδηπ μόρξπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2 1-2 09 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://mspv.primarymusic.gr/mspv/ 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Κινθτοποίθςθ ςτον ΕΔΟΕΑΠ. σμάδελτξι/ρεπ

Κινθτοποίθςθ ςτον ΕΔΟΕΑΠ. σμάδελτξι/ρεπ Οι εογαζϊμεμξι ρσμςανιξϋυξι άμεογξι παίομξσμ ςξσπ αγόμεπ ρςα υέοια ςξσπ, δίμξμςαπ ςημ απάμςηρη ρςιπ καςαοοέξσρεπ ρσμδικαλιρςικέπ ρσμβιβαρμέμεπ πλειξφητίεπ ςξσ Κλάδξσ και ρςξσπ γοατικξϋπ πξλιςεσςέπ ςξσπ.

Διαβάστε περισσότερα

Απομακρσσμένος έλεγτος υωτισμού μέσω της πλατυόρμας Arduino

Απομακρσσμένος έλεγτος υωτισμού μέσω της πλατυόρμας Arduino ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ Απομακρσσμένος έλεγτος υωτισμού μέσω της πλατυόρμας Arduino ΣΟΛΙΑ ΑΓΓΔΛΙΝΑ ΑΔΜ : 6010 ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Συμπεριφορά μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως προς την κατανάλωση τροφίμων στο σχολείο»

«Συμπεριφορά μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως προς την κατανάλωση τροφίμων στο σχολείο» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» «Συμπεριφορά μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως προς την κατανάλωση τροφίμων στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: ΚΟΗΝ: ΘΕΜΑ:"Αμακξίμωρη-Ποόρκληρη για μεςάςανη σπαλλήλωμ ρςξ Γεμικό Νξρξκξμείξ Καοδίςραπ."

ΠΡΟ: ΚΟΗΝ: ΘΕΜΑ:Αμακξίμωρη-Ποόρκληρη για μεςάςανη σπαλλήλωμ ρςξ Γεμικό Νξρξκξμείξ Καοδίςραπ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 5 η Τγειξμξμική Πεοιτέοεια Θερραλίαπ & ςεοεάπ Δλλάδαπ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΔΙΣΑ Σατ. Γ/νση: Σέομα Σασοχπξύ 43100 ΚΑΡΔΙΣΑ Γιεύθσνση: Σμήμα Δ.Α.Δ. E-mail: prosopiku@noskard.gr

Διαβάστε περισσότερα

BIOHELLENIKA NEWSLETTER Τεύχος Ιανουάριος 2014 ΟΠΩΞΟΞΠΘΑΙΔΡ ΔΝΔΚΘΝΔΘΡ ΡΖ ΛΔΑΛΞΡΥΔΣΡΖ ΒΚΑΡΞΙΣΑΠΩΜ

BIOHELLENIKA NEWSLETTER Τεύχος Ιανουάριος 2014 ΟΠΩΞΟΞΠΘΑΙΔΡ ΔΝΔΚΘΝΔΘΡ ΡΖ ΛΔΑΛΞΡΥΔΣΡΖ ΒΚΑΡΞΙΣΑΠΩΜ BIOHELLENIKA NEWSLETTER Τεύχος Ιανουάριος 2014 Biohellenika News WWW.BIOHELLENIKA.GR Ε ΑΤΣΟ ΣΟ ΣΕΤΧΟ Σελεσςαία Νέα ΞΘ ΛΘΙΠΞΒΘΑΙΔΡ ΚΞΘΛΩΝΔΘΡ ΙΑΑ ΖΜ ΙΣΖΡΖ ΡΣΜΔΣΑΕΞΜΑΘ ΛΔ ΑΣΝΖΛΔΜΑ ΟΞΡΞΡΑ ΔΛΤΑΜΘΡΖΡ ΑΣΘΡΛΞΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εστσείπ Πϊλειπ. Έμα μέξ παοάδειγμα ρυεδιαρμξϋ και αμάπςσνηπ ςχμ πϊλεχμ. Εοεσμηςική Μξμάδα URENIO Αοιρςξςέλειξ Παμεπιρςήμιξ Θερραλξμίκηπ www.urenio.

Εστσείπ Πϊλειπ. Έμα μέξ παοάδειγμα ρυεδιαρμξϋ και αμάπςσνηπ ςχμ πϊλεχμ. Εοεσμηςική Μξμάδα URENIO Αοιρςξςέλειξ Παμεπιρςήμιξ Θερραλξμίκηπ www.urenio. Εστσείπ Πϊλειπ Έμα μέξ παοάδειγμα ρυεδιαρμξϋ και αμάπςσνηπ ςχμ πϊλεχμ Εοεσμηςική Μξμάδα URENIO Αοιρςξςέλειξ Παμεπιρςήμιξ Θερραλξμίκηπ www.urenio.org Εστσείπ πόλειπ: Έμμξια 2 ΙΙ. Ποξρεγγίρειπ -1 Smart Communities

Διαβάστε περισσότερα

Η λειςξσογία ςξσ Βσζαμςιμξύ Νεοόμσλξσ

Η λειςξσογία ςξσ Βσζαμςιμξύ Νεοόμσλξσ Η λειςξσογία ςξσ Βσζαμςιμξύ Νεοόμσλξσ Η λειςξσογία ςξσ μεοόμσλξσ είμαι ρυεςικά απλή και ρςηοίζεςαι ρςη υοήρη ςηπ δσμαμικήπ εμέογειαπ ςξσ μεοξύ, λόγχ ςηπ σφξμεςοικήπ διατξοάπ. Σξ μεοό, μεςά ςημ πςώρη ςξσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΠΥΔΑ. ΣΥζηημα διασείπιζηρ ΠΥπκαγιών ζε ΔΑζη κωνοθόπων. www. sypyda.gr

ΣΥΠΥΔΑ. ΣΥζηημα διασείπιζηρ ΠΥπκαγιών ζε ΔΑζη κωνοθόπων. www. sypyda.gr ΣΥΠΥΔΑ ΣΥζηημα διασείπιζηρ ΠΥπκαγιών ζε ΔΑζη κωνοθόπων www. sypyda.gr Κύπιορ ζηόσορ ηος έπγος ΣΥΠΥΔΑ ΣΥζηημα διασείπιζηρ ΠΥπκαγιών ζε ΔΑζη κωνοπόθων Κύοιξπ ρςόυξπ ςξσ έογξσ ΣΥΠΥΔΑ, ςξ ξπξίξ υοημαςξδξςείςαι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφή του Ανθρώπου» Κατεύθυνση: «Διατροφή, Δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΕ 3 2. ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΚΚΙΝΗΗ (QUICK START) - ΙΟΚΡΑΣΗ 4 3. ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΗ 5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΕ 3 2. ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΚΚΙΝΗΗ (QUICK START) - ΙΟΚΡΑΣΗ 4 3. ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΗ 5 Εγχειρίδιο χρήσης Ο Ιςοκράτησ Πιάνο είναι το απόλυτο εργαλείο για έναν Καθηγητή, Ψάλτη ή Μαθητή τησ Βυζαντινήσ Μουςικήσ, ή για έναν Μουςικό ή Μαθητή τησ Ευρωπαΰκήσ Μουςικήσ. Περιέχει Πιάνο (97+)-πλήκτρων

Διαβάστε περισσότερα

Phishing Emails. Τι είναι και Τρόποι αντιμετώπιςησ τουσ. Ευςταθίου Κωνςταντίνοσ. Λαμπιδονίτη Χριςτίνα. Απρίλιοσ, 2013. Λευκωςία

Phishing Emails. Τι είναι και Τρόποι αντιμετώπιςησ τουσ. Ευςταθίου Κωνςταντίνοσ. Λαμπιδονίτη Χριςτίνα. Απρίλιοσ, 2013. Λευκωςία Phishing Emails Τι είναι και Τρόποι αντιμετώπιςησ τουσ Ευςταθίου Κωνςταντίνοσ Λαμπιδονίτη Χριςτίνα Απρίλιοσ, 2013 Λευκωςία 1 1. Τι είναι το Phishing; Phishing ή αλλιώπ φάοεμα (παοαλλαγή fishing), αματέοεςαι

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ»

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ» I ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

3.4 Αζηίεξ ημζκςκζηήξ ακζζυηδηαξ ζημ ζπμθείμ... 64 3.4.1 Πανάβμκηεξ πνμέθεοζδξ ηδξ ημζκςκζηήξ ακζζυηδηαξ... 64 3.5 οιαμθή ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ζηδκ

3.4 Αζηίεξ ημζκςκζηήξ ακζζυηδηαξ ζημ ζπμθείμ... 64 3.4.1 Πανάβμκηεξ πνμέθεοζδξ ηδξ ημζκςκζηήξ ακζζυηδηαξ... 64 3.5 οιαμθή ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ζηδκ 2 Πεξηερόκελα Δονεηήνζμ πζκάηςκ... 4 Δονεηήνζμ δζαβναιιάηςκ... 5 Abstract... 6 Πενίθδρδ... 7 Δζζαβςβή... 8 ΘΔΩΡΗΣΙΚΟ ΜΔΡΟ... 12 Κεθάθαζμ 1: Θεςνδηζηέξ πνμζεββίζεζξ βζα ηδκ ακζζυηδηα ζηδκ εηπαίδεοζδ...

Διαβάστε περισσότερα

Ημεοίδα: Η Αγοξδαρξπξμία ρςα πλαίρια ςηπ μέαπ ΚΑΠ 2015-2020, Καβάλα, 5 Ιξσμίξσ 2015. Δο. Άμμα Σιδηοξπξύλξσ

Ημεοίδα: Η Αγοξδαρξπξμία ρςα πλαίρια ςηπ μέαπ ΚΑΠ 2015-2020, Καβάλα, 5 Ιξσμίξσ 2015. Δο. Άμμα Σιδηοξπξύλξσ Ημεοίδα: Η Αγοξδαρξπξμία ρςα πλαίρια ςηπ μέαπ ΚΑΠ 2015-2020, Καβάλα, 5 Ιξσμίξσ 2015 * Δο. Άμμα Σιδηοξπξύλξσ Σσμδσαρμόπ δέμςοχμ και γεχογικώμ καλλιεογειώμ ρςημ ίδια επιτάμεια Διάςανη δέμςοχμ * Τα δαρξγεχογικά

Διαβάστε περισσότερα

Notice 198 April 27, 2012

Notice 198 April 27, 2012 Notice 198 April 27, 2012 1 / 6 CCS Classification Information No.198 Apr. 27, 2012 2 / 6 CCS Classification Information No.198 Apr. 27, 2012 3 / 6 CCS Classification Information No.198 Apr. 27, 2012 4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Μάρκετινγκ Αθλητικών Τουριστικών Προορισμών 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Μάρκετινγκ Αθλητικών Τουριστικών Προορισμών 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού» ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

þÿÿ ÁÌ» Â Ä Å ¹µÅ Å½Ä ÃÄ

þÿÿ ÁÌ» Â Ä Å ¹µÅ Å½Ä ÃÄ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿÿ ÁÌ» Â Ä Å ¹µÅ Å½Ä ÃÄ þÿ ¹±Çµ Á¹Ã ºÁ õɽ ÃÄ ÃÇ» Tokatzoglou,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας»

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ «ΠΑΙ ΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που εκπονήθηκε για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΥΦΛΩΣΗ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΥΦΛΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή Η παιδική παχυσαρκία έχει φτάσει σε επίπεδα επιδημίας στις μέρες μας. Μαστίζει παιδιά από μικρές ηλικίες μέχρι και σε εφήβους. Συντείνουν αρκετοί παράγοντες που ένα παιδί γίνεται παχύσαρκο

Διαβάστε περισσότερα

«ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ» ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ GAMIAN- EUROPE

«ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ» ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ GAMIAN- EUROPE «ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ» ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ GAMIAN- EUROPE We would like to invite you to participate in GAMIAN- Europe research project. You should only participate if you want to and choosing

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που υποβλήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

... Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΚΑΝΕΙ ΤΙΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΝΑ ΤΡΙΖΟΥΝ. Eπικαιροποιημένο Μνημόνιο. Και οι απολυµένοι του δηµοσίου.

... Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΚΑΝΕΙ ΤΙΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΝΑ ΤΡΙΖΟΥΝ. Eπικαιροποιημένο Μνημόνιο. Και οι απολυµένοι του δηµοσίου. 15ήμερη Επαναστατική Εφημερίδα / Φύλλο 573 / Σάββατο 7 Ιουνίου 2014 / Τιμή: 1,50 Κυκλοφορεί κάθε δεύτερο Σάββατο.. ε Ε ε γ 2014 H E α Έ η α ό η Κα α ό α γ Λ, E - K T N - - E -, - - - (0,15%).,, - E. T

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΣΤΡΕΥΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ SOCIAL MEDIA ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ-ΜΑΡΙΝΑΣ ΔΑΦΝΗ

Η ΔΙΑΣΤΡΕΥΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ SOCIAL MEDIA ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ-ΜΑΡΙΝΑΣ ΔΑΦΝΗ Η ΔΙΑΣΤΡΕΥΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ SOCIAL MEDIA ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ-ΜΑΡΙΝΑΣ ΔΑΦΝΗ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ιονίων

Διαβάστε περισσότερα

ICTR 2017 Congress evaluation A. General assessment

ICTR 2017 Congress evaluation A. General assessment ICTR 2017 Congress evaluation A. General assessment -1- B. Content - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - C. Speakers/ Presentations/ Sessions - 6 - - 7 - D. Posters/ Poster sessions E. Organisation and coordination

Διαβάστε περισσότερα

Κύοιξ Συέδιξ Δοάρηπ ςηπ Αγξοάπ ςωμ Εμπξοεσμαςικώμ Μεςατξοώμ και ςωμ Logistics ςηπ Ελλάδαπ. Σωςήοηπ Σ. Τοιυάπ

Κύοιξ Συέδιξ Δοάρηπ ςηπ Αγξοάπ ςωμ Εμπξοεσμαςικώμ Μεςατξοώμ και ςωμ Logistics ςηπ Ελλάδαπ. Σωςήοηπ Σ. Τοιυάπ Κύοιξ Συέδιξ Δοάρηπ ςηπ Αγξοάπ ςωμ Εμπξοεσμαςικώμ Μεςατξοώμ και ςωμ Logistics ςηπ Ελλάδαπ Σωςήοηπ Σ. Τοιυάπ 21 Αποιλίξσ 2010 Κύοιξ υέδιξ Δοάρηπ ςηπ Αγξοάπ ςωμ Δμπξοεσμαςικώμ Μεςατξοώμ και ςωμ Logistics

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΩΣ Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ Όνομα φοιτήτριας ΚΑΛΑΠΟΔΑ ΜΑΡΚΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΘΕΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ

ΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΘΕΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ 4 o ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ ΜΑΡΣΙΟ 016: ΔΝΔΔΙΚΣΙΚΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΘΕΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ 4 ο ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΘΕΜΑ Α 1. β.. δ.. δ. 4. β. 5. α-, β-, γ-λ, δ-λ, ε-. ΘΕΜΑ B 1. χρςή απάμςηρη είμαι

Διαβάστε περισσότερα

Επαμαληπτική Άσκηση Access

Επαμαληπτική Άσκηση Access Επαμαληπτική Άσκηση Access 1. Καςεβάρςε ρςξμ σπξλξγιρςή ραπ ςξ ρσμπιερμέμξ αουείξ school.zip και απξρσμπιέρςε ςξ ρε δικό ραπ τάκελξ. 2. Αμξίνςε ςξ αουείξ school.mdb ρςημ Access 3. Θα βοείςε μέρα ςξσπ πίμακεπ:

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους

Πτυχιακή Εργασία. Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους Εκπόνηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Έλλη Φωτίου 2010364426 Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Υλξπξίηρη εμόπ Σσρςήμαςξπ για ςημ Παοακξλξύθηρη ςηπ Πξιόςηςαπ ςξσ Εδάτξσπ

Υλξπξίηρη εμόπ Σσρςήμαςξπ για ςημ Παοακξλξύθηρη ςηπ Πξιόςηςαπ ςξσ Εδάτξσπ Υλξπξίηρη εμόπ Σσρςήμαςξπ για ςημ Παοακξλξύθηρη ςηπ Πξιόςηςαπ ςξσ Εδάτξσπ Η αμάπςσνη εμόπ ρσρςήμαςξπ παοακξλξύθηρηπ ςηπ πξιόςηςαπ ςξσ εδάτξσπ, ςξ ξπξίξ θα εμιρυύρει ςξμ έλεγυξ ρσγκεκοιμέμχμ πεοιξυώμ καθώπ

Διαβάστε περισσότερα

«ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΦΟΣΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΣΕ ΕΠΩΝΥΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΩΝΥΜΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»

«ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΦΟΣΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΣΕ ΕΠΩΝΥΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΩΝΥΜΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Π.Μ.Σ: «Σύγχρονες Προσεγγίσεις στη γλώσσα και στα κείμενα» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Το φωνηεντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ Παναγιώτου Νεοφύτα 2008969752 Επιβλέπων καθηγητής Δρ. Νίκος Μίτλεττον,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ Ραφαέλα Χριστοδούλου Α.Φ.Τ.: 2010335637 Λεμεσός,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗ ΑΘ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

ΙΩΑΝΝΗ ΑΘ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗ ΑΘ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Πτυχιούχου Γεωπόνου Κατόχου Μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κωνσταντινή Σαµαρά - Κωνσταντίνου Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος, Τµήµα Χηµείας, ΑΠΘ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Παρότι υπήρξε σηµαντική βελτίωση της ποιότητας του αέρα στις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Socm09008@soc.aegean.gr

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Socm09008@soc.aegean.gr ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Διερεύνηση των απόψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Οικονομετρική διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

The purpose of this study is to investigate the attitudes of adolescents toward internet

The purpose of this study is to investigate the attitudes of adolescents toward internet 2/2015 ΣΤΑΣΕΙΣ ΕΦΗΒΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΕΘΙΣΜΟ Γιώργος Τσουβέλας Ψυχολόγος, Υποψήφιος Διδάκτορας ΕΚΠΑ Πολυξένη Παρασκευοπούλου Ψυχολόγος, Υποψήφια Διδάκτορας ΕΚΠΑ Ευαγγελία Κατέρη Έλενα Βιταλάκη Ορέστης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ Λεμεσός, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το bullying στο δημοτικό σχολείο, σε παιδιά από οικογένειες μεταναστών από την Αλβανία και την Πρώην Σοβιετική Ένωση

Το bullying στο δημοτικό σχολείο, σε παιδιά από οικογένειες μεταναστών από την Αλβανία και την Πρώην Σοβιετική Ένωση Το bullying στο δημοτικό σχολείο, σε παιδιά από οικογένειες μεταναστών από την Αλβανία και την Πρώην Σοβιετική Ένωση Bulling at Primary School, on children of immigrant families from Albania and ex Soviet

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. Στυλιανός Σολωμή

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. Στυλιανός Σολωμή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Δρ. Λαμπρινού Αικατερίνη Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Section 1: Listening and Responding/ Aκουστική εξέταση Στο πρώτο μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ Λεμεσός 2012 i ii ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Σ. ΛΑΠΠΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκτεταμένη έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία στην παιδική και εφηβική ηλικία και εμφάνιση μελανώματος.

Εκτεταμένη έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία στην παιδική και εφηβική ηλικία και εμφάνιση μελανώματος. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εκτεταμένη έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία στην παιδική και εφηβική ηλικία και εμφάνιση μελανώματος. Ονοματεπώνυμο φοιτήτριας : Ελίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Φνηηεηή ηνπ ηκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Ζιεθηξνληθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Αντρέας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΧΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΓΚ ΑΛΕΧΑΝΔΡΕΙΟ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΛΕΧΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΓΚ ΑΛΕΧΑΝΔΡΕΙΟ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΕΧΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΓΚ ΑΛΕΧΑΝΔΡΕΙΟ \ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ θεμα: Μελέτη της γνώσης, στάσης, πρόθεσης και συμπεριφοράς των χρηστών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2011-2013

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2011-2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2011-2013 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Αποτίμηση αφηγηματικών ικανοτήτων παιδιών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Ο.Α.Ε.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΣΚΑΦΕΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Ο.Α.Ε.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΣΚΑΦΕΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Ο.Α.Ε.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Το franchising ( δικαιόχρηση ) ως µέθοδος ανάπτυξης των επιχειρήσεων λιανικού εµπορίου

Διαβάστε περισσότερα

Instruction Execution Times

Instruction Execution Times 1 C Execution Times InThisAppendix... Introduction DL330 Execution Times DL330P Execution Times DL340 Execution Times C-2 Execution Times Introduction Data Registers This appendix contains several tables

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιακή Συχνότητα και Πρόσληψη Οξυγόνου Ατόμων Μέσης Ηλικίας κατά την Εκτέλεση Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών

Καρδιακή Συχνότητα και Πρόσληψη Οξυγόνου Ατόμων Μέσης Ηλικίας κατά την Εκτέλεση Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 6 (3), 329 339 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2008 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 6 (3), 329-339 Released: December 31, 2008 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Μαρία Ιωάννου 2010950699

Διαβάστε περισσότερα

Section 8.3 Trigonometric Equations

Section 8.3 Trigonometric Equations 99 Section 8. Trigonometric Equations Objective 1: Solve Equations Involving One Trigonometric Function. In this section and the next, we will exple how to solving equations involving trigonometric functions.

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ þÿµºà±¹ µåä¹ºì ¹ ¹º ĹºÌ ÃÍÃÄ ¼± þÿãä ½ º±Ä±½µ¼

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 24/3/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 24/3/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Όλοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα μικρότεροι του 10000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ. Πηπρηαθή εξγαζία

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ. Πηπρηαθή εξγαζία ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ Πηπρηαθή εξγαζία ΣΟ ΑΓΥΟ ΠΟΤ ΒΙΧΝΟΤΝ ΓΟΝΔΙ ΣΗΝ ΦΡΟΝΣΙΓΑ ΑΤΣΙΣΙΚΟΤ ΠΑΙΓΙΟΤ 2-18 ΔΣΧΝ Φξεηδεξίθε Νενθιένπο Λεκεζόο, 2014 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Main source: "Discrete-time systems and computer control" by Α. ΣΚΟΔΡΑΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 4 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 1

Main source: Discrete-time systems and computer control by Α. ΣΚΟΔΡΑΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 4 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 1 Main source: "Discrete-time systems and computer control" by Α. ΣΚΟΔΡΑΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 4 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 1 A Brief History of Sampling Research 1915 - Edmund Taylor Whittaker (1873-1956) devised a

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Παχυσαρκία και κύηση:

Θέμα: Παχυσαρκία και κύηση: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜ Α ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Παχυσαρκία και κύηση: επιπτώσεις στην έκβαση της κύησης και στο έμβρυο Ονοματεπώνυμο: Στέλλα Ριαλά Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια (MIS 365280)

Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια (MIS 365280) «Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια» Παραδοτέο Π1.36 Έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων Υπεύθυνος φορέας: Κέντρο Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Λέξεις κλειδιά: Υγεία και συμπεριφορές υγείας, χρήση, ψυχότροπες ουσίες, κοινωνικό κεφάλαιο.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Λέξεις κλειδιά: Υγεία και συμπεριφορές υγείας, χρήση, ψυχότροπες ουσίες, κοινωνικό κεφάλαιο. Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τίτλος: «Χρήση ψυχοτρόπων ουσιών από μαθητές Α Λυκείου της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Ηρακλείου και ο ρόλος του Κοινωνικού

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια Ελένη Χριστοδούλου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ»

«ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ «ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ» ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΑΜΠΡΙΤΣΙΟ ΛΑΖΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΘΕΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ

ΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΘΕΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΘΕΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ 3 ο ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΘΕΜΑ Α 1. γ.. α. 3. β. 4. γ. 5. α-λ, β-, γ-, δ-, ε-λ. ΘΕΜΑ B 1. ωρςή απάμςηρη είμαι η (α). Ο παοαςηοηςήπ πληριάζει κιμξύμεμξπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΣΟΤ ΙΕΡΟΤ ΝΑΟΤ ΣΟΤ ΣΙΜΙΟΤ ΣΑΤΡΟΤ ΣΟ ΠΕΛΕΝΔΡΙ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΙΗΜΕΝΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΣΟΓΡΑΜΜΕΣΡΙΑ

ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΣΟΤ ΙΕΡΟΤ ΝΑΟΤ ΣΟΤ ΣΙΜΙΟΤ ΣΑΤΡΟΤ ΣΟ ΠΕΛΕΝΔΡΙ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΙΗΜΕΝΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΣΟΓΡΑΜΜΕΣΡΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ-ΣΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΩΣΟΓΡΑΜΜΕΣΡΙΑ ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΣΟΤ ΙΕΡΟΤ ΝΑΟΤ ΣΟΤ ΣΙΜΙΟΤ ΣΑΤΡΟΤ ΣΟ ΠΕΛΕΝΔΡΙ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΙΗΜΕΝΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ. Θεσσαλονίκη, ύλα

ΙΔΡΥΜΑ. Θεσσαλονίκη, ύλα ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΔ ΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Πτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

Kyriakou, Eupraxia. Neapolis University. þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

Kyriakou, Eupraxia. Neapolis University. þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2014 þÿ À±³³µ»¼±Ä¹º ¹º±½ À à ÄÉ þÿ½ ûµÅÄν À Å µá³ ½Ä±¹ à þÿ µ½¹ºì Ã

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΥΙΑΚΟ ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΘΔΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ» ΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΘΔΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΘΔΜΑ Α ΘΔΜΑ Β.

ΨΗΥΙΑΚΟ ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΘΔΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ» ΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΘΔΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΘΔΜΑ Α ΘΔΜΑ Β. 5 o ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ ΑΠΡΙΛΙΟ 06: ΔΝΔΔΙΚΣΙΚΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΘΔΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ 5 ο ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ ΔΝΔΔΙΚΣΙΚΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΘΔΜΑ Α. γ. γ 3. δ 4. β 5. α. β. γ. Λ δ. Λ ε. ΘΔΜΑ Β. χρςή απάμςηρη η γ. Ο δεύςεοξπ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΕΠΙΚΤΗΤΗΣ ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (AIDS) Αλέξης Δημήτρη Α.Φ.Τ: 20085675385 Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΥΙΑΚΟ ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΥΤΙΚΗ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ» 1 o ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2015: ΔΝΔΔΙΚΣΙΚΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ

ΧΗΥΙΑΚΟ ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΥΤΙΚΗ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ» 1 o ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2015: ΔΝΔΔΙΚΣΙΚΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ o ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 05: ΔΝΔΔΙΚΣΙΚΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α. β.. α. 3. δ. 4. α. 5. α-λ, β-, γ-λ, δ-λ, ε-. ΘΕΜΑ B. Η ρωρςή απάμςηρη

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Αντ.Τρίτση, Αργοστόλι Κεφαλληνίας Τ.Κ. 28 100 τηλ. : 26710-27311 fax : 26710-27312

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

HIV HIV HIV HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 +332

HIV HIV HIV HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 +332 ,**1 The Japanese Society for AIDS Research The Journal of AIDS Research +,, +,, +,, + -. / 0 1 +, -. / 0 1 : :,**- +,**. 1..+ - : +** 22 HIV AIDS HIV HIV AIDS : HIV AIDS HIV :HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 HIV

Διαβάστε περισσότερα