Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου & Ρυθμίσεως Μηχανών (http://)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου & Ρυθμίσεως Μηχανών (http://)"

Transcript

1 Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου & Ρυθμίσεως Μηχανών (http://) Κων/νος Ι. Κυριακόπουλος Καθηγητής ΕΜΠ (http://users.ntua.gr/kkyria/) Kostas J. Kyriakopoulos - Σ.Α.Ε. ΙΙ 1

2 Δομή της Ύλης του Μαθήματος Εισαγωγη στο Χώρο Κατάστασης Μοντελοποίηση στο Χώρο Κατάστασης Ανάλυση Συστημάτων στο Χώρο Κατάστασης Δομικές Ιδιότητες Συστημάτων Ελεγξιμότητα Παρατηρησιμότητα Ευστάθεια Σχεδίαση Συστημάτων Ελέγχου Ανατροφοδότηση Κατάστασης Παρατηρητές και Ανατροφοδότηση Εξόδου Βέλτιστος Έλεγχος Υλοποίηση Συστημάτων Ελέγχου?? Kostas J. Kyriakopoulos - Σ.Α.Ε. ΙΙ 2

3 6. Ανατροφοδότηση Κατάστασης Kostas J. Kyriakopoulos - Σ.Α.Ε. ΙΙ 3

4 Ανατροφοδότηση Κατάστασης Σχεδίαση νόμων ανάδρασης / ανατροφοδότησης κατάστασης με σκοπό την κατάλληλη τοποθέτηση των πόλων του συστήματος για την επίτευξη επιθυμητής απόκρισης κλειστού βρόχου αναφορικά με τα χαρακτηριστικά απόκρισης μεταβατικής κατάστασης, και μόνιμης κατάστασης. Ζητούμενο: εύρεση «κερδών» ανάδρασης της κατάστασης στην είσοδο Αναγκαία & ικανή συνθήκη αυθαίρετης τοποθέτησης πόλων: ελεγξιμότητα Τι γίνεται όταν το σύστημα δεν είναι πλήρως ελέγξιμο - Σταθεροποίηση Kostas J. Kyriakopoulos - Σ.Α.Ε. ΙΙ 4

5 Ο Νόμος Ανάδρασης Έστω το ΓΧΑΣ, δηλ.η προς έλεγχο εγκατάσταση (plant): Θεωρούμε νόμο ελέγχου της μορφής: Σκοπός είναι η εύρεση των «κερδών» ανάδρασης Κ της κατάστασης στην είσοδο για την κατάλληλη τοποθέτηση των πόλων του συστήματος με σκοπό την επίτευξη επιθυμητής απόκρισης κλειστού βρόχου Γενικά: Για μία είσοδο (m = 1): r=0 Ρυθμιστής (Regulator) : σύγκλιση Kostas J. Kyriakopoulos στο ΣΙ ( 0 ) - Σ.Α.Ε. ΙΙ 5

6 Καθορισμός της Δυναμικής Απόκρισης Επιδιώξεις για το σύστημα κλειστού βρόχου: Ασυμπτωτική Ευστάθεια Συγκεκριμένα Χαρακτηριστικά Μεταβατικής Απόκρισης σε είσοδο βαθμίδας: Χρόνος ανύψωσης (rise time) Χρόνος κορυφής (peak time) Εκατοστιαία υπερακόντιση (percent overshoot) Χρόνος Αποκατάστασης (settling time) Πως η θέση των ιδιοτιμών επηρεάζει τα παραπάνω χαρακτηριστικά? Ασυμπτωτική Ευστάθεια : ο πίνακας Α-Β Κ να έχει το πραγματικό τμήμα όλων των ιδιοτιμών του αυστηρά αρνητικό Χαρακτηριστικά Μεταβατικής Απόκρισης: η σχέση των ιδιοτιμών με αυτά τα χαρακτηριστικά είναι σαφής μόνο για συστήματα 1 ης και 2 ης τάξης. Για συστήματα μεγαλύτερης τάξης βασιζόμαστε σε προσεγγίσεις «κυριαρχούντων υποσυστημάτων» (domaining subsystem). Πως κάνουμε δηλαδή την επιλογή των ιδιοτιμών («πόλων»)? Kostas J. Kyriakopoulos - Σ.Α.Ε. ΙΙ 6

7 Επιλογή Ιδιοτιμών για ΓΧΑΣ 1 ης τάξης Σε σύστημα 1 ης τάξης, ή μία και μοναδική ιδιοτιμή καθορίζει την απόκριση δεδομένου ότι η χρονική σταθερά τ δείχνει τον χρόνο αποκατάστασης-95% Το παραπάνω σχήμα δίχνει την τυπική απόκριση συστήματος 1 ης τάξης σε είσοδο συνάρτησης βαθμίδας. Kostas J. Kyriakopoulos - Σ.Α.Ε. ΙΙ 7

8 Επιλογή Ιδιοτιμών για ΓΧΑΣ 2 ης τάξης Εάν στο παράδειγμα (που έχουμε δει και στην εισαγωγή) θεωρήσουμε ως είσοδο της μορφής δηλαδή ανηγμένη δύναμη ως προς k, που αντιστοιχεί σε «εντολή μετακίνησης» τότε Απόσβεση Φυσική Συχνότητα Ιδιοτιμές Kostas J. Kyriakopoulos - Σ.Α.Ε. ΙΙ 8

9 Επιλογή Ιδιοτιμών για ΓΧΑΣ 2 ης τάξης: Υπο-απόσβεση 0 < ξ < 1 : Υποαπόσβεση Απόκριση σε είσοδο μοναδιαίας βαθμίδας Χαρακτηριστικά Απόδωσης: Χρόνος Ανύψωσης: 10%90% Χρόνος Μέγιστης Υπερακόντισης: Μέγιστη Υπερακόντιση: Χρόνος Αποκατάστασης: χρόνος μετά από τον οποίο το σύστημα παραμένει σε μία ζώνη 2% γύρω από την μόνιμη τιμή Kostas J. Kyriakopoulos - Σ.Α.Ε. ΙΙ 9

10 Επιλογή Ιδιοτιμών για ΓΧΑΣ 2 ης τάξης: Υποαπόσβεση Παράδειγμα (Ανοικτός Βρόχος) Στο πρoηγούμενο σύστημα για m = 1 kg, c = 1 Ns/m, k = 10 N/m Χρόνος Ανύψωσης: 0.30 s Χρόνος Μέγιστης Υπερακόντισης: Μέγιστη Υπερακόντιση: 1.01 s 60.5% Χρόνος Αποκατάστασης: 8 s Kostas J. Kyriakopoulos - Σ.Α.Ε. ΙΙ 10

11 Επιλογή Ιδιοτιμών για ΓΧΑΣ 2 ης τάξης: Υποαπόσβεση Παράδειγμα (Κλειστός Βρόχος) Η απόκριση ανοικτού βρόχου που μόλις είδαμε, είναι χαρακτηριστική των συστημάτων με μικρή απόσβεση και όπως φάνηκε από το σχήμα, δεν είναι ικανοποιητική. Αντίθετα, θα επιθυμούσαμε μεγίστη υπερακόντιση ~4% και χρόνο αποκατάστασης ~2 s (σε σύγκριση με τις τωρινές τιμές ~60% και ~7.3 s, αντίστοιχα). Προς τούτο, υιοθετούμε έλεγχο ανάδρασης μεταβλητών κατάστασης (ουσιαστικά, σε αυτή τη περίπτωση, PD) : Αν αυτός είσαχθεί στο σύστημα (ανοικτού βρόχου): Λαμβάνουμε το σύστημα κλειστού βρόχου: Kostas J. Kyriakopoulos - Σ.Α.Ε. ΙΙ 11

12 Επιλογή Ιδιοτιμών για ΓΧΑΣ 2 ης τάξης: Υποαπόσβεση Παράδειγμα (Κλειστός Βρόχος) Από την υπερακόντιση υπολογίζουμε τον επιθυμητό λόγο απόσβεσης : ln PO PO ln PO PO e Και από τον χρόνο αποκατάστασης υπολογίζουμε την επιθυμητή φυσική t S συχνότητα : t 2.79 rad / sec S n S Η επιθυμητή φυσική συχνότητα απόσβεσης είναι : Υπενθυμίζουμε ότι στο σύστημα ανοικτού βρόχου είχαμε: Ενώ τώρα, στο σύστημα κλειστού βρόχου έχουμε: n t H s Kostas J. Kyriakopoulos - Σ.Α.Ε. ΙΙ 12

13 Επιλογή Ιδιοτιμών για ΓΧΑΣ 2 ης τάξης: Υποαπόσβεση Παράδειγμα (Κλειστός Βρόχος) H s Kostas J. Kyriakopoulos - Σ.Α.Ε. ΙΙ 13

14 Επιλογή Ιδιοτιμών για ΓΧΑΣ : Ανισοτικοί Περιορισμοί Η μεταβατική απόκριση καθορίζεται συνήθως με τη μορφή ανισοτήτων και όχι ισοτήτων. Για συστήματα : 1 ης τάξης: καθορίζεται ένα άνω φράγμα του χρόνου που χρειάζεται για προσέγγιση κατά ένα ποσοστό (π.χ. 95%) της μόνιμης κατάστασης. 2 ης τάξης: καθορίζονται φράγματα σε κάποια (ή όλα) από τις προδιαγραφές: χρόνο ανύψωσης, χρόνο μεγίστης υπερακόντισης, μεγίστη υπερακόντιση, και χρόνο αποκατάστασης. Αυτά οδηγούν σε αποδεκτές περιοχές του λόγου απόσβεσης και της φυσικής συχνότητας. Αυτές αντιστοιχίζονται σε αποδεκτές περιοχές των ιδιοτιμών του συστήματος κλειστού βρόχου. Kostas J. Kyriakopoulos - Σ.Α.Ε. ΙΙ 14

15 Επιλογή Ιδιοτιμών για ΓΧΑΣ : Ανισοτικοί Περιορισμοί - Παράδειγμα Για το παράδειγμα που έχουμε ήδη αναλύσει,αναζητούμε τις ιδιοτιμέςπου ικανοποιούν τις προδιαγραφές : ln PO PO ln PO ts 2 n 2 n 2 2 PO O O O 100 e cos cos n Υπενθυμίζουμε ότι Αναζητούμε ιδιοτιμές με πραγματικό μέρος, αριστερότερα του t P 0.5 d 6.28 rad / sec 0.5 d Υπενθυμίζουμε ότι Αναζητούμε ιδιοτιμές με φανταστικό μέρος, εκτός του διαστήματος (-6.28, +6.28). 3 Kostas J. Kyriakopoulos - Σ.Α.Ε. ΙΙ 15

16 Επιλογή Ιδιοτιμών για ΓΧΑΣ : Ανισοτικοί Περιορισμοί - Παράδειγμα d 6.28 rad Παρατηρούμε ότι η δομή των συνθηκών 1 1 & 3 είναι τέτοια όπου η 2 ικανοποιείται πάντα. Συνήθως τίθενται και άλλες συνθήκες που περιορίζουν: προς το θετικότερο το πραγματικό μέρος των ιδιοτιμών για να περιορισθεί το εύρος ζώνης συστήματος. Τη φυσική συχνότητα των ιδιοτιμών για να μην οδηγείται (συχνά) η είσοδος του συστήματος σε κορεσμό. κλπ. O n O Επομένως οι επιθυμητές περιοχές των ιδιοτιμών αντιστοιχούν συνήθως σε 2 συμμετρικές ως προς τον φανταστικό άξονα «ευσταθείς νησίδες». 3 3 του Kostas J. Kyriakopoulos - Σ.Α.Ε. ΙΙ

17 Επιλογή Ιδιοτιμών για ΓΧΑΣ Υψηλής Τάξεως Οταν είναι δυνατόν, τα συστήματα υψηλής τάξεως προσεγγίζονται από κυριαρχούντα συστήματα 1 ης ή 2 ης τάξης. Στα κυριαρχούντα υποσυστήματα οι ιδιοτιμές καθορίζονται όπως προηγουμένως. Οι υπόλοιπες ιδιοτιμές μπορεί να είναι και 10 φορές πιο αριστερά απο τις κυριαρχούσες (αρκεί να μην διεγείρουν πιθανούς θορύβους) Μία (1) κυριαρχούσα ιδιοτιμή : Ο πίνακας δείχνει τις θέσεις των υπολοίπων ιδιοτιμών για μία κυριαρχούσα ιδιοτιμή, ανάλογα με τη τάξη του συστήματος. Το σχήμα δείχνει τις αντίστοιχες αποκρίσεις σε είσοδο μοναδιαίας βαθμίδας Kostas J. Kyriakopoulos - Σ.Α.Ε. ΙΙ 17

18 Επιλογή Ιδιοτιμών για ΓΧΑΣ Υψηλής Τάξεως Δύο (2) κυριαρχούσες ιδιοτιμές : Ο πίνακας δείχνει τις θέσεις των υπολοίπων ιδιοτιμών για 2 κυριαρχούσες ιδιοτιμές, ανάλογα με τη τάξη του συστήματος. Το σχήμα δείχνει τις αντίστοιχες αποκρίσεις σε είσοδο μοναδιαίας βαθμίδας Kostas J. Kyriakopoulos - Σ.Α.Ε. ΙΙ 18

19 Επιλογή Δυναμικής Απόκρισης / ΧΠ / Ιδιοτιμών με τη Μεθοδολογία ΙΤΑΕ Το κριτήριο ITAE (Integral of Time multiplying the Absolute value of Error) οδηγεί σε διαμόρφωση της δυναμικής απόκρισης με κριτήριο την ελαχιστοποίηση της αντικειμενικής συνάρτησης Στην περίπτωση που επιλεγούν Σ.Μ της μορφής τότε τα ΧΠ που προκύπτουν από το ΙΤΑΕ δίδονται στον παρακάτω πίνακα (ανάλογα με τη τάξη του συστήματος) και οι αντίστοιχες αποκρίσεις (για μοναδία βαθμίδα) φαίνονται διπλα Kostas J. Kyriakopoulos - Σ.Α.Ε. ΙΙ 19

20 Τοποθέτηση Πόλων Κλειστού Βρόχου με Ανάδραση Μεταβλητών Κατάστασης Θεώρημα: Αν Α R n n, B R n m τότε για κάθε σύνολο n μιγαδικών αριθμών {μ 1, μ 2,, μ n }, στο οποίο οι μη αμιγώς πραγματικοί εμφανιζονται ως συζυγή ζεύγη, υπάρχει ένας πίνακας Κ R m n έτσι ώστε σ(α-β Κ) = {μ 1, μ 2,, μ n } αν και μόνο αν το ζεύγος (Α,Β) είναι ελέγξιμο. Ουσιαστικά το παραπάνω θεώρημα θέτει την ελεγξιμότητα ως αναγκαία και ικανή συνθήκη για την αυθαίρετη (εφόσον οι μη αμιγώς πραγματικές εμφανιζονται ως συζυγή ζεύγη) τοποθέτηση όλων των ιδιοτιμών ενός συστήματος, μέσω κατάλληλου πίνακα κερδών ανατροφοδότησης. Πως ευρίσκεται αυτό το Κ? Τύπος Ackermann : Για συστήματα μίας εισόδου, δηλ. Α R n n, B R n 1, τότε όπου R n n ο πίνακας ελεγξιμότητας που επειδή εμφανίζεται σε μορφή αντιστρόφου είναι εμφανής η ανάγκη για ελεγξιμότητα : οι συντελεστές του δίνονται από το επιθυμητό χαρακτηριστικό πολυώνυμο δηλ. Kostas J. Kyriakopoulos - Σ.Α.Ε. ΙΙ 20

21 Τύπος του Ackermann: Παράδειγμα Έστω το SISO ΓΧΑΣ A B 0 C Για προδιαγραφές PO = 6 % t s = 3 sec Λαμβάνουμε ln PO PO ln PO ts 3 n 2 rad / sec 2 PO e n Ιδιοτιμές Αν και ευσταθείς, μόνο με ελαφρά απόσβεση Η τελευταία ιδιοτιμή επιλέγεται 10φορές πιο γρήγορη, δηλ. Επιθυμητό ΧΠ: 1, j1.49 : κυριαρχούσες ιδιοτιμές s s 1.33 j1.49 s 1.33 j1.49 s s 16s 39.55s s s s Kostas J. Kyriakopoulos - Σ.Α.Ε. ΙΙ

22 Τύπος του Ackermann: Παράδειγμα Ο πίνακας ελεγξιμότητας είναι Επίσης, από το ΧΠ έχουμε: Και από τον τύπο του Ackermann: 1 K P A Ο έλεγχος u K x r δίνει την απόκριση του διπλανού σχήματος στην οποία ικανοποιούνται οι συνθήκες δυναμικής απόκρισης. ΟΜΩΣ: Πως επιτυγχάνεται η επιθυμητή μόνιμη κατάσταση? Θα δούμε παρακάτω... Αν δεν είναι άμεσα διαθέσιμη η κατάσταση? Τι γίνεται σε MIMO συστήματα? P P A A 16A 39.55A I Kostas J. Kyriakopoulos - Σ.Α.Ε. ΙΙ 22

23 Δυνατότητα Σταθεροποίησης Σε οιοδήποτε ελέγξιμο σύστημα είναι δυνατή η κατά τις προδιαγραφές τοποθέτηση των πόλων και κατα συνέπεια η σταθεροποίησή (stabilization) του. Είναι δυνατή όμως η σταθεροποίηση ενός μη πλήρως ελέγξιμου συστήματος? Απάντηση: Ναι υπό τη προυπόθεση ότι το σύστημα είναι σταθεροποιήσιμο (stabilizable) Παράδειγμα: Το SISO ΓΧΑΣ Όπως φαίνεται παρακάτω είναι μη πλήρως ελέγξιμο. Γιατί? Όμως το υποσύστημα (Α 11, Β 1 ) είναι ένα πλήρως ελέγξιμο σύστημα. Kostas J. Kyriakopoulos - Σ.Α.Ε. ΙΙ 23

24 Δυνατότητα Σταθεροποίησης Αν επιλέξουμε τότε Από την block άνω τριγωνική μορφή (block upper triangular) του πίνακα κλειστού βρόχου είναι φανερό ότι με τα κέρδη μπορούν να τοποθετήσουμε κατά βούλιση τους 2 (ελέγξιμους) πόλους ενώ ο 3 ος είναι το -2, που είναι ευσταθής. Ορισμός: Το ΓΧΑΣ x t A x t Bu t, ή αλλοιώς το «ζεύγος» (Α,Β), είναι σταθεροποιήσιμο (stabilizable) αν υπαρχει πίνακας κερδών ανάδρασης κατάστασης Κ για τον οποίο όλες οι ιδιοτιμές του πίνακα Α-Β Κ έχουν αυστηρά αρνητικό πραγματικό τμήμα. Ελεγξιμότητα Δυνατότητα Σταθεροποίησης (Stabilizability) Δυνατότητα Σταθεροποίησης Ελεγξιμότητα Kostas J. Kyriakopoulos - Σ.Α.Ε. ΙΙ 24

25 Δυνατότητα Σταθεροποίησης Έστω το ΓΧΑΣ x t A x t Bu t που δεν είναι πλήρως ελέγξιμο. Ως γνωστόν, υπάρχει μετασχηματισμός που δίδει τους πίνακες του μετασχηματισμένου συστήματος όπου το (Α 11, Β 1 ) είναι πλήρως ελέγξιμο. Γι αυτό το σύστημα, θεωρούμε τον κατάλληλα «κατατμημένο» πίνακα κερδών οπότε ο πίνακας κλειστού βρόχου του μετασχηματισμένου συστήματος είναι Αυτός ο πίνακας έχει ιδιοτιμές: Αυτές του όπου, επειδή το (Α 11, Β 1 ) είναι πλήρως ελέγξιμο, μπορούν να τοποθετηθούν (π.χ. Με τον τύπο του Ackermann) κατά βούληση, και Αυτές του (που δεν μπορούνα να μετακινηθούν). Επομένως η δυνατότητα σταθεροποίησης του ΓΧΑΣ προϋποθέτει ότι το έχει ασυμπτωτικά ευσταθείς πόλους. Παρατηρούμε δε ότι το δεν παίζε κανένα ρόλο στη σταθεροποίηση του συστήματος. Kostas J. Kyriakopoulos - Σ.Α.Ε. ΙΙ 25

26 Δυνατότητα Σταθεροποίησης : Παράδειγμα Για το ΓΧΑΣ στο παρελθόν Εξετάσαμε την ελεγξιμότητά του, και Είδαμε το τρόπο μετασχηματισμού του σε μορφή που «ξεχωρίζουν» τα ελέγξιμα και μη ελέγξιμα τμήματα Επειδή Α 22 = -3, προφανώς το σύστημα είναι σταθεροποιήσιμο. Για το (Α 11, Β 1 ) επιλέγουμε ιδιοτιμές - 2 ± j 2 και μέσω του τύπου του Ackermann υπολογίζεται ο σχετικός πίνακας κερδών και μπορεί να πιστοποιηθεί ότι ο πινακας έχει τις επιθυμητές ιδιοτιμές. Επιλέγουμε λοιπόν και μπορεί να πιστοποιηθεί ότι ο έχει ιδιοτιμές - 2 ± j 2, -3. Επειδή θέλουμε οι διοτιμές των A B K, A ˆ B ˆ K ˆ να ταυτίζονται, βάσει των ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ Kˆ K T 1 A T AT 1 1 B T B A B K T A B K T Kostas J. Kyriakopoulos - Σ.Α.Ε. ΙΙ 26

27 Παρακολούθηση Εισόδου Βαθμίδας Μέχρι στιγμής δόθηκε έμφαση ση μεταβατική απόκριση. Τώρα θα ασχοληθούμε με τη παρακολούθηση εισόδου βαθμίδας μέσω δύο (2) προσεγγίσεων: Ενσωμάτωση της εισόδου αναφοράς στο νόμο ελέγχου με ανατροφοδότηση κατάστασης. Σερβομηχανισμοί: Ενσωμάτωση ολοκληρωτικού παράγοντα του σφάλματος στο νόμο ελέγχου με ανατροφοδότηση κατάστασης. Kostas J. Kyriakopoulos - Σ.Α.Ε. ΙΙ 27

28 Παρακολούθηση Εισόδου Βαθμίδας: Κέρδος Εισόδου Αναφοράς Αν στο ΓΧΑΣ x t A x t Bu t χρησιμοποιήσουμε νόμο ελέγχου τότε το σύστημα κλειστού βρόχου είναι Με είσοδο αναφοράς η σαφής προδιαγραφή είναι Προφανώς Όλη η ανάλυση που θα ακολουθήσει προϋποθέτει ότι m p, δηλαδή αριθμό εισόδων μεγαλύτερο ή ίσο αυτό των εξόδων, και Κ τέτοιο ώστε το σύστημα κλειστού βρόχου είναι ασυμπτωτικά ευσταθές. Ο πίνακας μεταφοράς κλειστού βρόχου είναι H s C s I A B K BG Επειδή p y t, r t G Για να είναι πρέπει =??? m p CL 1 pp Kostas J. Kyriakopoulos - Σ.Α.Ε. ΙΙ 28

29 Παρακολούθηση Εισόδου Βαθμίδας: Κέρδος Εισόδου Αναφοράς Για να είναι πρέπει = Ι p p Ποιός πίνακας G R m p ικανοποιεί αυτή τη συνθήκη? m = p : τότε προφανώς C A B K 1 B C A B K B G C A B K B p p Αν μη αντιστρέψιμος τότε λέμε ότι το σύστημα κλειστού βρόχου έχει ένα μηδενιστή μετάδοσης (transmission zero) στο s = 0. Για να το καταλάβουμε, ας θεωρήσουμε ένα SISO με τη ΣΜ: C s I A B K 1 B. Αυτό θα έχει ένα μηδενιστή στο s = 0. 1 p m m > p : τότε C A B K B δηλ. Έχει περισσότερες στήλες από γραμμές. Αν επομένως rank C A B K 1 B p τότε ο G υπολογίζεται από τον ψευδοαντίστροφο Moore-Penrose 1 T 1 1 G C A B K B C A B K B C A B K B Για να είναι yss Kdc R πρέπει = Κ dc Πώς αλλάζει η παραπάνω ανάλυση? T 1 Kostas J. Kyriakopoulos - Σ.Α.Ε. ΙΙ 29

30 Παρακολούθηση Εισόδου Βαθμίδας: Κέρδος Εισόδου Αναφοράς - Παράδειγμα Σε προηγούμενη φάση, προχωρήσαμε σε τοποθέτηση πόλων μέσω ανάδρασης μεταβλητών κατάστασης για ένα ΓΧΑΣ με ΣΜ ανοικτού βρόχου. και το κέρδος DC ανοικτού βρόχου Kdc H Καταλήξαμε στο κερδος και προέκυψε η απόκριση στα αριστερά και η ΣΜ κλειστού βρόχου Επειδή m = p = 1 1 G C A B K B K dc Που οδηγεί στην απόκριση που μεφανίζεται στο δεξιό σχήμα 1 1/18 u K x r u K x Gr Σερβομηχανισμοί Kostas J. Kyriakopoulos - Σ.Α.Ε. ΙΙ 30

31 Σχεδιασμός «Σερβομηχανισμού» Είδαμε ότι ο υπολογισμός του κέρδους G προϋποθέτει τον υπολογισμό του παράγοντα, ο οποίος στηρίζεται αποκλειστικά στις παραμέτρους του μοντέλου του συστήματος. Μια τέτοια προσέγγιση δεν είναι «εύρωστη» (robust) γιατι στην πράξη συμβαίνουν τα παρακάτω: Αβεβαιότητα ακριβούς γνώσης των παραμέτρων του συστήματος Προσεγγιστική παράσταση του συστήματος (μη θεώρηση όρων άγνωστης ή πολύπλοκης δυναμικής) Μεταβολή των παραμέτρων του συστήματος. Πως μπορούμε να εξασφαλίσουμε καλή απόδωση υπό αυτές τις συνθήκες? Εδώ προτείνεται ο συνδυασμός της μεθοδολογίας χρήσης ενός ολοκληρωτή του σφάλματος, και των προηγουμένων μεθοδολογιών ανάδρασης μεταβλητών κατάστασης. Kostas J. Kyriakopoulos - Σ.Α.Ε. ΙΙ 31

32 Σχεδιασμός «Σερβομηχανισμού» Προτείνεται ο συνδυασμός της μεθοδολογίας χρήσης ενός ολοκληρωτή του σφάλματος, και των προηγουμένων μεθοδολογιών ανάδρασης μεταβλητών κατάστασης. Η προτεινόμενη μεθοδολογία είναι εύρωστη αναφορικά με τις αβεβαιότητες των παραμέτρων ανοικτού βρόχου με την έννοια ότι: Διασφαλίζεται η παρακολούθηση της εισόδου βαθμίδας, Εφόσον η ευστάθεια κλειστού βρόχου είναι δεδομένη. Εδώ, θεωρούμε την περίπτωση SISO και στηριζόμαστε στις παρακάτω προϋποθέσεις: 1) Το ζεύγος (Α,Β) είναι ελέγξιμο 2) 0 σ(α) 3) Η(0) 0, όπου Η(s) η ΣΜ του συστήματος ανοικτού βρόχου Δηλαδή: το s=0 δεν είναι ούτε πόλος ούτε μηδενιστής του συστήματος ανοικτού βρόχου Kostas J. Kyriakopoulos - Σ.Α.Ε. ΙΙ 32

33 Σχεδιασμός «Σερβομηχανισμού» Ο νόμος ελέγχου είναι και το συνολικό δομικό διάγραμμα είναι Plant A,B Οι εξίσώσεις του αντίστοιχου συστήματος κλειστού βρόχου είναι Και επομένως η απόκριση του συστήματος εξαρτάται από τις n+1 ιδιοτιμές αυτού του συστήματος. Kostas J. Kyriakopoulos - Σ.Α.Ε. ΙΙ 33

34 Σχεδιασμός «Σερβομηχανισμού» Επομένως πρέπει να μπορούμε να τοποθετούμε κατά βούληση, μέσω του πίνακα κερδών, τις ιδιοτιμές του πίνακα κλειστού βρόχου Αυτό προϋποθέτει την ελεγξιμότητα του ζεύγους Από την 2 η προϋπόθεση, δηλ. 0 σ(α), ο Α δεν έχει μηδενική ιδιοτιμή δεν είναι ιδιόμορφος A 0 Από την 3 η προϋπόθεση, δηλ. Η(0) 0 Υπενθυμίζουμε ότι SISO Επομένως ο δεν είναι ιδιόμορφος. Από την 1 η προϋπόθεση, δηλ. (Α,Β) ελέγξιμο Μπορούμε να τοποθετήσουμε κατά βούληση, μέσω του πίνακα κερδών, τις (n+1) ιδιοτιμές του πίνακα κλειστού βρόχου. Kostas J. Kyriakopoulos - Σ.Α.Ε. ΙΙ Ελέγξιμο 34

35 Σχεδιασμός «Σερβομηχανισμού» Θεωρούμε ότι ο πίνακας κερδών υπολογίσθηκε ωστε να εξασφαλίζεται η ασυμπτωτική ευστάθεια του συστήματος κλειστού βρόχου. Θέλουμε να δείξουμε ότι αν Επομένως : Πρέπει να βρούμε την σχέση των στο ΣΙ του συστήματος κλειστού βρόχου, και Μετά να αποδέιξουμε ότι Από τη γραμμική άλγεβρα Αυτό έχει νόημα γιατί, όπως αποδείξαμε προηγουμένως, A 0, οπότε Επομένως Kostas J. Kyriakopoulos - Σ.Α.Ε. ΙΙ 35

36 Σχεδιασμός «Σερβομηχανισμού» : Στο παρελθόν είδαμε το SISO ΓΧΑΣ Είναι στην «κανονική μορφή ελεγκτή», επομένως το ζεύγος (Α, Β) είναι ελέγξιμο και έτσι ικανοποιείται η 1 η προϋπόθεση. Βρήκαμε ότι η ΣΜ ανοικτού βρόχου είναι και επομένως δεν υπάρχει ούτε πόλος, ούτε μηδενιστής στο s = 0, ικανοποιόντας τις προϋποθέσεις 2 η και 3 η. Σύμφωνα με την προηγηθείσα ανάλυση Παράδειγμα A B 0 C Αυτό είναι ΓΧΑΣ 4 ης τάξης. Επιλέγουμε ιδιοτιμές σύμφωνα με το κριτήριο ΙΤΑΕ επιλέγοντας ω n = 2 rad/s : = που έχει ιδιοτιμές : Με τον τύπου του Ackermann βρίσκουμε Kostas J. Kyriakopoulos - Σ.Α.Ε. ΙΙ 36

37 Σχεδιασμός «Σερβομηχανισμού» : Παράδειγμα Δεδομένου ότι ο νόμος ελέγχου είναι: Και το σύστημα κλειστού βρόχου: Σε επόμενη φάση θα δούμε πως αντιμετωπίζεται η μη-άμεση διαθεσιμότητα κατάστασης Απομένει να αξιολογήσουμε την «ευρωστία» του σύστήματος, θεωρόντας μία απόκλιση από την δυναμική του συστήματος Kostas J. Kyriakopoulos - Σ.Α.Ε. ΙΙ 37

38 Σχεδιασμός «Σερβομηχανισμού» : Παράδειγμα ΓΧΑΣ με Διαταραχή 1,2,3 1, j4 ΓΧΑΣ κανονικό A Το σύστημα, παρόλη τη «διαταραχή», παραμένει ασυμπτωτικά ευσταθές. Kostas J. Kyriakopoulos - Σ.Α.Ε. ΙΙ 38

39 Σχεδιασμός «Σερβομηχανισμού» : Παράδειγμα Από τις αποκρίσεις των συστημάτων, κανονικού και «διαταραγμένου», βλέπουμε την επίδραση της διαταραχής στην μεταβατική απόκριση. Είναι φανερό όμως ότι επειδή το «διαταραγμένο» σύστημα έχει διατηρήσει την ευστάθειά του, ένεκα του ολοκληρωτικού όρου, επιτυγχάνει μηδενικό τελικό σφάλμα. Kostas J. Kyriakopoulos - Σ.Α.Ε. ΙΙ 39

40 7. Παρατηρητές και Ανάδραση Εξόδου Kostas J. Kyriakopoulos - Σ.Α.Ε. ΙΙ 40

41 Εκτίμηση Κατάστασης Η χρήση ανάδρασης / ανατροφοδότησης κατάστασης στο ΓΧΑΣ προαπαιτεί την ακριβή γνώση της κατάστασής του. Αυτό δεν είναι πάντοτε άμεσα δυνατό και, όπως αποδεικνύεται για πλήρως παρατηρήσιμα ΓΧΑΣ, οδηγούμαστε στη σχεδίαση «Παρατηρητών» (Observers) δηλαδή συστημάτων που στηριζόμενα στη - σε πραγματικό χρόνο - γνώση των εισόδου και εξόδου του παραπάνω συστήματος επιτελούν την «εκτίμηση» (estimation) της κατάστασης του ΓΧΑΣ. Εκτίμηση Κατάστασης Ακολούθως, εισάγεται η έννοια της «Ανιχνευσιμότητας» (Detectability) για εκείνες τις περιπτώσεις όπου το σύστημα δέν είναι πλήρως παρατηρήσιμο. Η εκτίμηση της κατάστασης (στη θέση της πραγματικής της τιμής) μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο σχήμα ελέγχου ανάδρασης μεταβλητών κατάστασης. Kostas J. Kyriakopoulos - Σ.Α.Ε. ΙΙ 41

42 Ο Παρατηρητής Έστω το προς έλεγχο ΓΧΑΣ : Θεωρούμε παρατηρητή της μορφής: Σκοπός είναι η εύρεση των «πίνακα κερδών παρατηρησης» L που δίνει το βάρος με το οποίο λαμβάνεται υπόψη ο όρος (η «απόκλιση» της εξόδου που θα προέκυπτε από την εκτίμηση από τη τρέχουσα πραγματική έξοδο) σε ένα ΓΧΑΣ, που κατά τ αλλα προσομοιώνει τη δυναμική της εγκατάστασης. Αν ορίσουμε το σφάλμα εκτίμησης μπορούμε να πάρουμε τη δυναμική σφάλματος : Προφανώς Kostas J. Kyriakopoulos - Σ.Α.Ε. ΙΙ 42

43 Ο Παρατηρητής Αν τότε οπότε η δομή της δυναμικής σφάλματος. x t A L C x t συνεπάγεται (γιατί?) x t 0 xˆ t x t t 0 Όμως ΔΕΝ είναι δυνατόν πάντοτε να ξέρουμε την αρχική κατάσταση, δηλ. Όμως, με κατάλληλη επιλογή του L, το x t A LC x t μπορεί να γίνει ευσταθές και το xtνα τείνει στο 0. Η δομή του παρατηρητή και όλου του συστήματος φαίνονται αναλυτικότερα,από πριν, στο διπλανό σχήμα. Επίσης, καταλήξαμε στη παραπάνω Δ.Ε. σφάλματος, κάνοντας την ΥΠΟΘΕΣΗ ότι οι πίνακες Α, Β, C του παρατηρητή (δηλ. το μοντέλο που «τρέχει» σε λογισμικό) ταυτίζονται με αυτούς του πραγματικού συστήματος. Παρατηρητής Kostas J. Kyriakopoulos - Σ.Α.Ε. ΙΙ 43

44 Τοποθέτηση Πόλων Παρατηρητή Επειδή σ(α-l C) = σ((α-l C) Τ ) και (Α-L C) Τ =Α Τ -C T LT, άν θεωρήσουμε τις αντιστοιχίες : Α Α Τ Β C Τ K L Τ βλέπουμε ότι η τοποθέτηση ιδιοτιμών του Α-L C μέσω του L είναι αντίστοιχη με τη τοποθέτηση ιδιοτιμών του Α-Β Κ μέσω του Κ.Υπάρχει δηλ. διαδικότητα (duality) μεταξύ των προβλημάτων. Θεώρημα: Αν Α R n n, C R p n τότε για κάθε σύνολο n μιγαδικών αριθμών {μ 1, μ 2,, μ n }, στο οποίο οι μη αμιγώς πραγματικοί εμφανιζονται ως συζυγή ζεύγη, υπάρχει ένας πίνακας L R n p έτσι ώστε σ(α-l C) = {μ 1, μ 2,, μ n } αν και μόνο αν το ζεύγος (Α,C) είναι παρατηρήσιμο. Το παραπάνω θεώρημα θέτει την παρατηρησιμότητα ως αναγκαία και ικανή συνθήκη για την αυθαίρετη (εφόσον οι μη αμιγώς πραγματικές εμφανιζονται ως συζυγή ζεύγη) τοποθέτηση όλων των ιδιοτιμών ενός παρατηρητή, μέσω κατάλληλου πίνακα κερδών ανατροφοδότησης. Πως ευρίσκεται αυτό το L? Τύπος Ackermann: Για συστήματα μίας εξόδου, δηλ. ΑR n n, CR 1 n, τότε 1 όπου L AQ A C, T T T T T T n 1 T Q C C A C A R n n ο πίνακας παρατηρησιμότητας που επειδή εμφανίζεται σε μορφή αντιστρόφου είναι εμφανής η ανάγκη γιά παρατηρησιμότητα : οι συντελεστές του δίνονται από το επιθυμητό ΧΠ του Α-L C δηλ. Kostas J. Kyriakopoulos - Σ.Α.Ε. ΙΙ 44

45 Τοποθέτηση Πόλων Παρατηρητή: Παράδειγμα - 1 Έστω το ΓΧΑΣ Πόλοι Ανοικτού Βρόχου Πόλοι Παρατηρητή ΧΠ Παρατηρητή 1 L A Q A, C T Kostas J. Kyriakopoulos - Σ.Α.Ε. ΙΙ 45

46 Τοποθέτηση Πόλων Παρατηρητή: Παράδειγμα - 1 xˆ t A xˆ t B u t L y t yˆ t A xˆ t B u t L y t C xˆ t A L C xˆ t B u t L y t Παρατηρητής Αν θεωρήσουμε τις τροχιές που προκύπτουν από το ΓΧΑΣ για από τον παρατηρητή (όπως εμφανίζεται παραπάνω) και για xˆ T Είναι φανερή η ασυμπτωτική σύγκλιση της εκτίμησης του παρατηρητή προς τη πραγματική τροχιά του ΓΧΑΣ (που μάλιστα δεν είναι συγκλίνουσα). Στη συνέχεια θα δούμε και την «ελεγχόμενη» περίπτωση x T 0 Kostas J. Kyriakopoulos - Σ.Α.Ε. ΙΙ 46

47 Τοποθέτηση Πόλων Παρατηρητή: Παράδειγμα - 2 Στο παρελθόν θεωρήσαμε το ΓΧΑΣ Επιλέξαμε πόλους κλειστού βρόχου Επιλέγουμε πόλους παρατηρητή κατά πολύ ταχύτερους (~10 φορές) για να συγκλίνει γρήγορα η εκτίμηση, δηλ. 1, T L L A Q A C T Τα μεγάλα κέρδη παρατηρητή οφείλονται στους επιλεγέντες πολύ γρήγορους πόλους παρατηρητη. Αυτό δυνητικά οδηγεί σε «ευαίσθητο» σύστημα... Kostas J. Kyriakopoulos - Σ.Α.Ε. ΙΙ Σερβομηχανισμοί 47

48 Ανιχνευσιμότητα Σε οιοδήποτε παρατηρήσιμο σύστημα είναι δυνατή η ανάπτυξη παρατηρητή με πόλους κατά τις προδιαγραφές τοποθετημένους και κατα συνέπεια η παρατήρησή του. Είναι δυνατή όμως η παρατήρηση ενός μη πλήρως παρατηρήσιμου συστήματος? Απάντηση: Ναι υπό τη προυπόθεση ότι το σύστημα είναι ανιχνεύσιμο (detectable) Παράδειγμα: Το SISO ΓΧΑΣ Όπως φαίνεται παρακάτω είναι μη πλήρως. παρατηρήσιμο. Όμως το υποσύστημα (Α 11, C 1 ) είναι ένα πλήρως παρατηρήσιμο σύστημα. Kostas J. Kyriakopoulos - Σ.Α.Ε. ΙΙ 48

49 Ανιχνευσιμότητα Αν επιλέξουμε τότε Από την block κάτω τριγωνική μορφή (block lower triangular) του πίνακα παρατηρητή είναι φανερό ότι με το κέρδος l 1 μπορούμε να τοποθετήσουμε κατά βούληση τον 1 ο πόλο ενώ οι 2 ος & 3 ος είναι οι -1, -2, που είναι ευσταθείς, και κατά συνέπεια το ίδιο και η δυναμική σφάλματος. Τα κέρδη l 2, l 3 δεν μπορούν να έχουν καμμία επίδραση στη δυναμική σφάλματος. Ορισμός: Το ΓΧΑΣ y C x ή αλλοιώς το «ζεύγος» (Α,C), είναι Ανιχνεύσιμο (Detectable) αν υπαρχει πίνακας κερδών παρατηρητή L για τον οποίο όλες οι ιδιοτιμές του πίνακα Α-L C έχουν αυστηρά αρνητικό πραγματικό τμήμα. Παρατηρησιμότητα Ανιχνευσιμότητα (Detectability) x A x B u Ανιχνευσιμότητα Παρατηρησιμότητα Kostas J. Kyriakopoulos - Σ.Α.Ε. ΙΙ 49

50 Ανιχνευσιμότητα x A x B u Έστω το ΓΧΑΣ όπου το (Α,C) δεν είναι πλήρως παρατηρήσιμο. y C x Ως γνωστόν, υπάρχει μετασχηματισμός που δίδει τους πίνακες του μετασχηματισμένου συστήματος όπου το (Α 11, C 1 ) είναι πλήρως παρατηρήσιμο. Γι αυτό το σύστημα, θεωρούμε τον κατάλληλα «κατατμημένο» πίνακα κερ- -δών οπότε ο πίνακας παρατη- -ρητή του μετασχηματισμένου συστήματος : Αυτός ο πίνακας έχει ιδιοτιμές: Αυτές του όπου, επειδή το (Α 11, C 1 ) είναι πλήρως παρατηρήσιμο, μπορούν να τοποθετηθούν (π.χ. με τον τύπο του Ackermann) κατά βούληση, και Αυτές του (που δεν μπορούνα να μετακινηθούν). Επομένως η δυνατότητα παρατήρησης του ΓΧΑΣ προϋποθέτει ότι το έχει ασυμπτωτικά ευσταθείς πόλους. Παρατηρούμε δε ότι το L 2 δεν παίζε κανένα ρόλο στη παρατήρηση του συστήματος. Kostas J. Kyriakopoulos - Σ.Α.Ε. ΙΙ 50

51 Ανιχνευσιμότητα : Παράδειγμα Για το ΓΧΑΣ Εξετάσαμε την παρατηρησιμότητά του, και Είδαμε το τρόπο μετασχηματισμού του σε μορφή που «ξεχωρίζουν» τα παρατηρήσιμα και μη παρατηρήσιμα τμήματα Επειδή Α 22 = -3, προφανώς το σύστημα είναι σταθεροποιήσιμο. Για το (Α 11, C 1 ) επιλέγουμε ιδιοτιμές - 2 ± j 2 και μέσω του τύπου του Ackermann υπολογίζεται ο σχετικός πίνακας κερδών L1 1 3 T και μπορεί να πιστοποιηθεί ότι ο πινακας έχει τις επιθυμητές ιδιοτιμές. Επιλέγουμε λοιπόν Lˆ T και μπορεί να πιστοποιηθεί ότι ο έχει ιδιοτιμές - 2 ± j 2, -3. Επειδή θέλουμε οι διοτιμές των A LC, Aˆ Lˆ Cˆ να ταυτίζονται, βάσει των ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ 1 L T L 1 A T AT 1 C C T A LC T A L C T Kostas J. Kyriakopoulos - Σ.Α.Ε. ΙΙ 51

52 Αντιστάθμιση Βασισμένη σε Παρατηρητές Η Ιδιότητα του Διαχωρισμού Για τη σταθεροποίση μέσω ανάδρασης / ανατροφοδότησης κατάστασης του ΓΧΑΣ γνωρίζουμε ότι: η ελεγξιμότητα του ζευγους (Α, Β) είναι αναγκαία και ικανή συνθήκη για να είναι δυνατή η τοποθέτηση πόλων κλειστου βρόχου μέσω του νόμου ελέγχου η παρατηρησιμότητα του ζευγους (Α, C) είναι αναγκαία και ικανή συνθήκη για να είναι δυνατή η εκτίμηση κατάστασης του ΓΧΑΣ μέσω του παρατηρητή Αν γίνει διασύνδεση των παραπάνω συστημάτων προκύπτει το συνολικό σύστημα του σχήματος: Controller Kostas J. Kyriakopoulos - Σ.Α.Ε. ΙΙ 52

53 Αντιστάθμιση Βασισμένη σε Παρατηρητές Η Ιδιότητα του Διαχωρισμού Η διασύνδεση μεταξύ παρατηρήτή και ελεγκτή οδηγεί στη δομή Το σχήμα της προηγούμενης σελίδας εξειδικεύεται στο δομικό διάγραμμα ˆ x t A x t B K x t B r t T T Παρατηρούμε ότι δηλαδή x x T x xˆ όπου I I 0 I 1 T T και επομένως Kostas J. Kyriakopoulos - Σ.Α.Ε. ΙΙ 53

54 Αντιστάθμιση Βασισμένη σε Παρατηρητές Η Ιδιότητα του Διαχωρισμού H block τριγωνική μορφή του συνολικού πίνακα δείχνει ότι οι 2n ιδιοτιμές είναι Λόγω του ότι οι μετασχηματισμοί συντεταγμένων ΔΕΝ επηρεάζουν τις ιδιοτιμές, προφανώς Αυτή είναι η Ιδιότητα Διαχωρισμού (Separation Property) που καθορίζει ότι: οι 2n πόλοι του συστήματος x xˆ T διαχωρίζονται: σε αυτές που αντιστοιχούν στο σύστημα ελέγχου και καθορίζονται απο κατάλληλη επιλογή του K στον πίνακα Α-ΒΚ, και σε αυτές που αντιστοιχούν στο σύστηνα παρατήρησης και καθορίζονται απο κατάλληλη επιλογή του L στον πίνακα Α-LC. Οι πόλοι του Α-LC πρέπει να είναι (~10 φορές) ταχύτεροι από τους κυριαρχούντες του Α-ΒΚ. Kostas J. Kyriakopoulos - Σ.Α.Ε. ΙΙ 54

55 Αντιστάθμιση Βασισμένη σε Παρατηρητές Ιδιότητα Διαχωρισμού: Παράδειγμα - 1 Έστω το ΓΧΑΣ (ήδη εξετασθέν) Πόλοι Ανοικτού Βρόχου «Οριακά Ευσταθές» Σύστημα Το σύστημα ανοικτού βρόχου ΔΕΝ είναι ΒΙΒΟ ευσταθές. Για το σύστημα «συντονίζεται» και οδηγεί σε μη-φραγμένη απόκριση (να δειχθεί). Επιλέγουμε ασυμπτωτικά ευσταθείς πόλους κλειστού βρόχου. ΧΠ: Από τον τύπο του Ackermann προκύπτει: Κ Ο πίνακας κλειστού βρόχου είναι: Kostas J. Kyriakopoulos - Σ.Α.Ε. ΙΙ 55

56 Αντιστάθμιση Βασισμένη σε Παρατηρητές Ιδιότητα Διαχωρισμού: Παράδειγμα - 1 Έπιλέξαμε: Πόλοι Παρατηρητή ΧΠ Παρατηρητή 1 L A Q A, C T Αν θέλουμε απλή σταθεροποίηση τότε επιλέγουμε r(t) = 0 στον νόμο ελέγχου οπότε ˆ u t K x t r t Kostas J. Kyriakopoulos - Σ.Α.Ε. ΙΙ 56

57 Αντιστάθμιση Βασισμένη σε Παρατηρητές Ιδιότητα Διαχωρισμού: Παράδειγμα - 1 xˆ t A xˆ t B u t L y t yˆ t A xˆ t B u t L y t C xˆ t A L C xˆ t B u t L y t Παρατηρητής Αν θεωρήσουμε τις τροχιές που προκύπτουν από το ΓΧΑΣ για από τον παρατηρητή (όπως εμφανίζεται παραπάνω) και για xˆ T Είναι φανερή η ασυμπτωτική σύγκλιση της εκτίμησης του παρατηρητή προς τη πραγματική τροχιά του ΓΧΑΣ (που μάλιστα δεν είναι συγκλίνουσα). x T 0 Kostas J. Kyriakopoulos - Σ.Α.Ε. ΙΙ 57

58 Αντιστάθμιση Βασισμένη σε Παρατηρητές Ιδιότητα Διαχωρισμού: Παράδειγμα - 1 Ως γνωστόν xˆ t A L C xˆ t B u t L y t. Από προηγουμένως Οπότε ut K xˆ t ˆ xˆ t A L C B K x t L y t ˆ xˆ t A L C B K x t L C x t y t C x t x A x BK xˆ xt A xt Bu t Kostas J. Kyriakopoulos - Σ.Α.Ε. ΙΙ 58

59 Αντιστάθμιση Βασισμένη σε Παρατηρητές Ιδιότητα Διαχωρισμού: Παράδειγμα - 1 Στο διπλανό σχήμα, φαίνονται τα αποτελέσματα προσομοιώσεων για Φαίνονται η σύγκλιση της κατάστασης στο «0», και η σύγκλιση της εκτίμησης προς την πραγματική κατάσταση Ποιά από τις 2 συγκλίσεις είναι ταχύτερη και γιατί? Αν το xˆ 0 επιλεγεί διαφορετικά απ ότι παραπάνω, θα αλλάξει κάποια από τις 2 καμπύλες και ποιά? Kostas J. Kyriakopoulos - Σ.Α.Ε. ΙΙ 59

60 Παρακολούθηση Εισόδου Βαθμίδας: Αντιστάθμιση μέσω Παρατηρητή Μέχρι στιγμής δόθηκε έμφαση ση μεταβατική απόκριση. Τώρα θα ασχοληθούμε με τη παρακολούθηση εισόδου βαθμίδας μέσω δύο (2) προσεγγίσεων: Ενσωμάτωση της εισόδου αναφοράς στο νόμο ελέγχου με ανατροφοδότηση κατάστασης. Σερβομηχανισμοί: Ενσωμάτωση ολοκληρωτικού παράγοντα του σφάλματος στο νόμο ελέγχου με ανατροφοδότηση κατάστασης. Kostas J. Kyriakopoulos - Σ.Α.Ε. ΙΙ 60

61 Παρακολούθηση Εισόδου Βαθμίδας: Αντιστάθμιση μέσω Παρατηρητή Κέρδος Εισόδου Αναφοράς xt A B K xt B K xt BG r t xt A LC xt Αν στο ΓΧΑΣ x t A x t Bu t χρησιμοποιήσουμε νόμο ελέγχου. u t K xˆ t G r t τότε x t A x t B K xˆ t BG r t που επειδή ˆx x x γίνεται Ως γνωστόν Ο πίνακας μεταφοράς κλειστού βρόχου είναι: CL δηλαδή ίδιος με τη περίπτωση διαθέσιμης κατάστασης. Άρα ισχύει η ανάλυση του προηγούμενου κεφαλαίου Γιατί ο πίνακας μεταφοράς κλειστού βρόχου είναι ίδιος? 1 pp H s C s I A B K B G Οι ΣΜ καθορίζουν τη σχεση εισόδου-εξόδου για ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ αρχικές συνθήκες... Εδώ: Αυτό όμως θα σήμαινε xt 0t 0. Άρα η με παρατηρητή και χωρίς παρατηρητή περίπτωση, θα ήταν ίδιες... 0 x t A B K B K x t BG r t x t 0 A L C x t 0 y t C x t x t T Kostas J. Kyriakopoulos - Σ.Α.Ε. ΙΙ 61

62 Παρακολούθηση Εισόδου Βαθμίδας: Αντιστάθμιση μέσω Παρατηρητή Σχεδιασμός «Σερβομηχανισμού» Η μεθοδολογία του Σερβομηχανισμού προτάθηκε προγουμένως ως εύρωστη αναφορικά με τις αβεβαιότητες των παραμέτρων ανοικτού βρόχου, με την έννοια ότι: Διασφαλίζεται η παρακολούθηση της εισόδου βαθμίδας, Εφόσον η ευστάθεια κλειστού βρόχου είναι δεδομένη. Σκοπεύουμε να επιτύχουμε: Ασυμπτωτική ευστάθεια του συστήματος κλειστού βρόχου, και Ασυμπτωτική παρακολούθηση εισόδου αναφοράς τύπου συνάρτησης βαθμίδας. Θεωρούμε την περίπτωση SISO και στηριζόμαστε στις παρακάτω προϋποθέσεις: 1) Το ζεύγος (Α,Β) είναι ελέγξιμο και παρατηρήσιμο 2) 0 σ(α) 3) Η(0) 0, όπου Η(s) η ΣΜ του συστήματος ανοικτού βρόχου Το s=0 δεν είναι ούτε πόλος ούτε μηδενιστής του συστήματος ανοικτού βρόχου Kostas J. Kyriakopoulos - Σ.Α.Ε. ΙΙ 62

63 Παρακολούθηση Εισόδου Βαθμίδας: Αντιστάθμιση μέσω Παρατηρητή Σχεδιασμός «Σερβομηχανισμού» Αν r(t) είναι η είσοδος αναφοράς, ο προτεινόμενος νόμος ελέγχου είναι όπου είναι φανερό ότι το ξ(t) είναι το ολοκλήρωμα του σφάλματος και το συνολικό δομικό διάγραμμα είναι Αν λάβουμε υπόψη μας και τις βασικές εξισώσεις : K k ˆ I xt t xt A xt B u t y t C xt xˆ t xt xt Καταλήγουμε στο σύστημα κλειστού βρόχου: Επομένως, η απόκριση του συστήματος εξαρτάται από τις 2n+1 ιδιοτιμές αυτού του συστήματος. Kostas J. Kyriakopoulos - Σ.Α.Ε. ΙΙ 63 T

64 Ο πίνακας δυναμικής είναι block άνω τριγωνικός. Προφανώς, ένεκα παρατηρησιμότητας, n πόλοι τοποθετούνται μέσω του L στο block: (A-L C) Μπορούμε, όπως είδαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο, να κάνουμε ασυμπτωτικά ευσταθείς, μέσω του πίνακα κερδών [Κ k Ι ], τις (n+1) ιδιοτιμές του πίνακα κλειστού βρόχου : Θέλουμε να δείξουμε ότι αν Επομένως : Πρέπει να βρούμε την σχέση των στο ΣΙ του συστήματος κλειστού βρόχου, και Μετά να αποδέιξουμε ότι Παρακολούθηση Εισόδου Βαθμίδας: Αντιστάθμιση μέσω Παρατηρητή Σχεδιασμός «Σερβομηχανισμού» Βασει της ανάλυσης του προηγούμενου κεφαλαίου Ο (Α-LC) είναι ασυμπτωτικά ευσταθής μη ιδιόμορφος 0 A LC x x 0 SS SS Kostas J. Kyriakopoulos - Σ.Α.Ε. ΙΙ 64

65 Παρακολούθηση Εισόδου Βαθμίδας: Αντιστάθμιση μέσω Παρατηρητή Σχεδιασμός «Σερβομηχανισμού» : Παράδειγμα Σε ΓΧΑΣ που εξετάσαμε προηγουμένως, βρήκαμε το πίνακα κερδών του σερβομηχανισμού. Επίσης, σε προηγούμενο παράδειγμα βρήκαμε τα κέρδη παρατηρητή Επομένως Σύστημα Έξοδος Νόμος Ελέγχου xt A xt Bu t yt C xt L T A B 0 C Παρατηρητής Kostas J. Kyriakopoulos - Σ.Α.Ε. ΙΙ 65

66 Παρακολούθηση Εισόδου Βαθμίδας: Αντιστάθμιση μέσω Παρατηρητή Σχεδιασμός «Σερβομηχανισμού» : Παράδειγμα Για r(t)=1 t0, λαμβάνουμε την απόκριση εξόδου και μεταβλητών κατάστασης. Ποιά από τις 2 συγκλίσεις είναι ταχύτερη και γιατί? Αν το xˆ 0 επιλεγεί διαφορετικά απ ότι παραπάνω τι θα αλλάξει? Kostas J. Kyriakopoulos - Σ.Α.Ε. ΙΙ 66

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου & Ρυθμίσεως Μηχανών (h>p://)

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου & Ρυθμίσεως Μηχανών (h>p://) Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου & Ρυθμίσεως Μηχανών (h>p://) Κων/νος Ι. Κυριακόπουλος Καθηγητής ΕΜΠ (h>p://users.ntua.gr/kkyria/) Kostas J. Kyriakopoulos - Σ.Α.Ε. ΙΙ 1 Δομή της Ύλης του Μαθήματος Εισαγωγη

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου & Ρυθμίσεως Μηχανών (h>p://)

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου & Ρυθμίσεως Μηχανών (h>p://) Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου & Ρυθμίσεως Μηχανών (h>p://) Κων/νος Ι. Κυριακόπουλος Καθηγητής ΕΜΠ (h>p://users.ntua.gr/kkyria/) Kostas J. Kyriakopoulos - Σ.Α.Ε. ΙΙ 1 Δομή της Ύλης του Μαθήματος Εισαγωγη

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου & Ρυθμίσεως Μηχανών (h>p://)

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου & Ρυθμίσεως Μηχανών (h>p://) Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου & Ρυθμίσεως Μηχανών (h>p://) Κων/νος Ι. Κυριακόπουλος Καθηγητής ΕΜΠ (h>p://users.ntua.gr/kkyria/) Kostas J. Kyriakopoulos - Σ.Α.Ε. ΙΙ 1 Δομή της Ύλης του Μαθήματος Εισαγωγη

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα Ελέγχου µε Μικροϋπολογιστές

Συστήµατα Ελέγχου µε Μικροϋπολογιστές ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Συστήµατα Ελέγχου µε Μικροϋπολογιστές Κων/νος Κυριακόπουλος Καθηγητής ΕΜΠ @ kkyria@central.ntua.gr! http://users.ntua.gr/kkyria ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ Δομή

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακός Έλεγχος. 6 η διάλεξη Σχεδίαση στο χώρο κατάστασης. Ψηφιακός Έλεγχος 1

Ψηφιακός Έλεγχος. 6 η διάλεξη Σχεδίαση στο χώρο κατάστασης. Ψηφιακός Έλεγχος 1 Ψηφιακός Έλεγχος 6 η διάλεξη Σχεδίαση στο χώρο κατάστασης Ψηφιακός Έλεγχος Μέθοδος μετατόπισης ιδιοτιμών Έστω γραμμικό χρονικά αμετάβλητο σύστημα διακριτού χρόνου: ( + ) = + x k Ax k Bu k Εφαρμόζουμε γραμμικό

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος «Ελάχιστης Ενέργειας»

Έλεγχος «Ελάχιστης Ενέργειας» Έλεγχος «Ελάχιστης Ενέργειας» Σε πολλές εφαρµογές, τόσο της αεροδιαστηµικής όσο και άλλων µορφών της τεχνολογίας µεταφορών κλπ, η βελτιστοποίηση επικεντρώνεται στο ζήτηµα της ενέργειας κατά την επίτευξη

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γραμμικός Τετραγωνικός Ρυθμιστής: Ευρεση Νόμου Ελέγχου

Ο Γραμμικός Τετραγωνικός Ρυθμιστής: Ευρεση Νόμου Ελέγχου Ο Γραμμικός Τετραγωνικός Ρυθμιστής: Ευρεση Νόμου Ελέγχου Για την ανεύρεση της µορφής των λύσεων στρεφόµαστε προς τις αναγκαίες συνθήκες, αρχικά στις Εξισώσεις Euler-Lagrange: Τ Τ Τ! f d! f = 0 t t0, t

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση: Ένα σύστηµα µε είσοδο u(t), έξοδο y(t) και διάνυσµα κατάστασης x(t) = (x 1 (t) x 2 (t)) T περιγράφεται από το ακόλουθο διάγραµµα:

Άσκηση: Ένα σύστηµα µε είσοδο u(t), έξοδο y(t) και διάνυσµα κατάστασης x(t) = (x 1 (t) x 2 (t)) T περιγράφεται από το ακόλουθο διάγραµµα: 1 Άσκηση: Ένα σύστηµα µε είσοδο u(t), έξοδο y(t) και διάνυσµα κατάστασης x(t) = (x 1 (t) x 2 (t)) T περιγράφεται από το ακόλουθο διάγραµµα: Όπου Κ R α) Να βρεθεί η περιγραφή στο χώρο κατάστασης και η συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΘΕΩΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΙ Τμήμα Μαθηματικών - Τομέας Υπολογιστών & Αριθμητικής Ανάλυσης Εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2016

ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΘΕΩΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΙ Τμήμα Μαθηματικών - Τομέας Υπολογιστών & Αριθμητικής Ανάλυσης Εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2016 ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΘΕΩΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΙ Τμήμα Μαθηματικών - Τομέας Υπολογιστών & Αριθμητικής Ανάλυσης Εξετάσεις Σεπτεμβρίου 016 Θέμα 1. α) (Μον.1.5) Αποδείξτε ότι αν το σύστημα στο χώρο

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου & Ρυθμίσεως Μηχανών (http://)

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου & Ρυθμίσεως Μηχανών (http://) Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου & Ρυθμίσεως Μηχανών (http://) Κων/νος Ι. Κυριακόπουλος Καθηγητής ΕΜΠ (http://users.ntua.gr/kkyria/) Kostas J. Kyriakopoulos - Σ.Α.Ε. ΙΙ 1 Δομή της Ύλης του Μαθήματος Εισαγωγη

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου & Ρυθμίσεως Μηχανών

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου & Ρυθμίσεως Μηχανών Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου & Ρυθμίσεως Μηχανών Κων/νος Ι. Κυριακόπουλος Καθηγητής ΕΜΠ (hhp://users.ntua.gr/kkyria/) Kostas J. Kyriakopoulos - Σ.Α.Ε. ΙΙ 1 Δομή της Ύλης του Μαθήματος Εισαγωγή στο Χώρο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6. Έλεγχος στο Πεδίο της Συχνότητας. Τόπος Ριζών Διάγραµµα Bode Διάγραµµα Nyquist Ψηφιακός PID

Κεφάλαιο 6. Έλεγχος στο Πεδίο της Συχνότητας. Τόπος Ριζών Διάγραµµα Bode Διάγραµµα Nyquist Ψηφιακός PID Κεφάλαιο 6 Έλεγχος στο Πεδίο της Συχνότητας u Έλεγχος στο Πεδίο της Συχνότητας Τόπος Ριζών Διάγραµµα Bode Διάγραµµα Nyquist Ψηφιακός PID Τόπος Ριζών Για τον τόπο των ριζών δεν χρειάζεται καµία ιδιαίτερη

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου & Ρυθμίσεως Μηχανών (h>p://courseware.mech.ntua.gr/ml23147/)

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου & Ρυθμίσεως Μηχανών (h>p://courseware.mech.ntua.gr/ml23147/) Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου & Ρυθμίσεως Μηχανών (h>p://courseware.mech.ntua.gr/ml23147/) Κων/νος Ι. Κυριακόπουλος Καθηγητής ΕΜΠ (h>p://users.ntua.gr/kkyria/) Kostas J. Kyriakopoulos - Σ.Α.Ε. ΙΙ 1 Δομή

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα 1. Δίνεται ο κάτωθι κλειστός βρόχος αρνητικής ανάδρασης με. Σχήμα 1. στο οποίο εφαρμόζουμε αρνητική ανάδραση κέρδους

Παράδειγμα 1. Δίνεται ο κάτωθι κλειστός βρόχος αρνητικής ανάδρασης με. Σχήμα 1. στο οποίο εφαρμόζουμε αρνητική ανάδραση κέρδους Παράδειγμα 1 Δίνεται ο κάτωθι κλειστός βρόχος αρνητικής ανάδρασης με _ + Σχήμα 1 στο οποίο εφαρμόζουμε αρνητική ανάδραση κέρδους Α) Γράψτε το σύστημα ευθέως κλάδου σε κανονική παρατηρήσιμη μορφή στο χώρο

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου & Ρυθμίσεως Μηχανών (h>p://)

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου & Ρυθμίσεως Μηχανών (h>p://) Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου & Ρυθμίσεως Μηχανών (h>p://) Κων/νος Ι. Κυριακόπουλος Καθηγητής ΕΜΠ (h>p://users.ntua.gr/kkyria/) Kostas J. Kyriakopoulos - Σ.Α.Ε. ΙΙ 1 Δομή της Ύλης του Μαθήματος Εισαγωγη

Διαβάστε περισσότερα

Ευστάθεια Συστηµάτων Αυτοµάτου Ελέγχου: Αλγεβρικά κριτήρια

Ευστάθεια Συστηµάτων Αυτοµάτου Ελέγχου: Αλγεβρικά κριτήρια ΚΕΣ : Αυτόµατος Έλεγχος ΚΕΣ Αυτόµατος Έλεγχος Ευστάθεια Συστηµάτων Αυτοµάτου Ελέγχου: Αλγεβρικά κριτήρια 6 Nicol Tptouli Ευστάθεια και θέση πόλων Σ.Α.Ε ΚΕΣ : Αυτόµατος Έλεγχος Βιβλιογραφία Ενότητας Παρασκευόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακός Έλεγχος. 10 η διάλεξη Ασκήσεις. Ψηφιακός Έλεγχος 1

Ψηφιακός Έλεγχος. 10 η διάλεξη Ασκήσεις. Ψηφιακός Έλεγχος 1 Ψηφιακός Έλεγχος 10 η διάλεξη Ασκήσεις Ψηφιακός Έλεγχος 1 Άσκηση1 Ασκήσεις Επιθυμούμε να ελέγξουμε την γωνία ανύψωσης μιας κεραίας για να παρακολουθείται η θέση ενός δορυφόρου. Το σύστημα της κεραίας και

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου & Ρυθμίσεως Μηχανών (http://)

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου & Ρυθμίσεως Μηχανών (http://) Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου & Ρυθμίσεως Μηχανών (http://) Κων/νος Ι. Κυριακόπουλος Καθηγητής ΕΜΠ (http://users.ntua.gr/kkyria/) Kostas J. Kyriakopoulos - Σ.Α.Ε. ΙΙ 1 Δομή της Ύλης του Μαθήματος Εισαγωγη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙ ΤΩΝ ΠΟΛΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΞΟΔΟΥ Y(s) ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΣΕ ΕΙΣΟΔΟ ΜΟΝΑΔΙΑΙΑΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙ ΤΩΝ ΠΟΛΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΞΟΔΟΥ Y(s) ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΣΕ ΕΙΣΟΔΟ ΜΟΝΑΔΙΑΙΑΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙ ΤΩΝ ΠΟΛΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΞΟΔΟΥ Y(s) 1 Πόλος στην αρχή των αξόνων: 2 Πόλος στον αρνητικό πραγματικό ημιάξονα: 3 Πόλος στον θετικό πραγματικό ημιάξονα: 4 Συζυγείς πόλοι πάνω

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τ.Τ Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου Ενότητα #5: Σχεδιασμός ελεγκτών με τη μέθοδο του Τόπου Ριζών 2 Δ. Δημογιαννόπουλος, dimogian@teipir.gr Επ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Η Βασική Δομή Συστημάτων Ελέγχου Κίνησης

Η Βασική Δομή Συστημάτων Ελέγχου Κίνησης Η Βασική Δομή Συστημάτων Ελέγχου Κίνησης Σύστημα ονομάζουμε ένα σύνολο στοιχείων κατάλληλα συνδεδεμένων μεταξύ τους για να επιτελέσουν κάποιο έργο Είσοδο ονομάζουμε τη διέγερση, εντολή ή αιτία η οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΜΕ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΣΤΟ ΣΦΑΛΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ ΣΤΙΣ ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ.

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΜΕ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΣΤΟ ΣΦΑΛΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ ΣΤΙΣ ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ. ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΜΕ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΣΤΟ ΣΦΑΛΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ ΣΤΙΣ ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ. Όλγα Ζωίδη, Ζωή Δουλγέρη Εργαστήριο Αυτοματοποίησης και Ρομποτικής Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

(είσοδος) (έξοδος) καθώς το τείνει στο.

(είσοδος) (έξοδος) καθώς το τείνει στο. Υπενθυμίζουμε ότι αν ένα σύστημα είναι ευσταθές, τότε η απόκριση είναι άθροισμα μίας μεταβατικής και μίας μόνιμης. Δηλαδή, αν το σύστημα είναι ευσταθές όπου και Είθισται, σε ένα σύστημα αυτομάτου ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές έννοιες θεωρίας Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου

Εισαγωγικές έννοιες θεωρίας Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου Εισαγωγικές έννοιες θεωρίας Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου Ενότητα 5 η : ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Επ. Καθηγητής Γαύρος Κωνσταντίνος ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος Κίνησης

Έλεγχος Κίνησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα 1501 - Έλεγχος Κίνησης Ενότητα: Συστήματα Ελέγχου Κίνησης Μιχαήλ Παπουτσιδάκης Τμήμα Αυτοματισμού Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου

Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου Ενότητα : Περιγραφή και Ανάλυση Συστημάτων Ελέγχου στο Χώρο Κατάστασης Aναστασία Βελώνη Τμήμα Η.Υ.Σ

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος «Ελάχιστης Ενέργειας»

Έλεγχος «Ελάχιστης Ενέργειας» Έλεγχος «Ελάχιστης Ενέργειας» Σε πολλές εφαρµογές, τόσο της αεροδιαστηµικής όσο και άλλων µορφών της τεχνολογίας µεταφορών κλπ, η βελτιστοποίηση επικεντρώνεται στο ζήτηµα της ενέργειας κατά την επίτευξη

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις θεμάτων Α εξεταστικής περιόδου Χειμερινού εξαμήνου

Λύσεις θεμάτων Α εξεταστικής περιόδου Χειμερινού εξαμήνου Λύσεις θεμάτων Α εξεταστικής περιόδου Χειμερινού εξαμήνου 203 4 ΘΕΜΑ Ο (4,0 μονάδες) Στο παρακάτω σχήμα δίνεται το δομικό (λειτουργικό) διάγραμμα ενός συστήματος ελέγχου κλειστού βρόχου. α. Να προσδιοριστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 0: ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΥΠΟΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Δρ Γιώργος

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματος Έλεγχος. Ενότητα 9 η : Σχεδίαση ελεγκτών με το γεωμετρικό τόπο ριζών. Παναγιώτης Σεφερλής

Αυτόματος Έλεγχος. Ενότητα 9 η : Σχεδίαση ελεγκτών με το γεωμετρικό τόπο ριζών. Παναγιώτης Σεφερλής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 9 η : Σχεδίαση ελεγκτών με το γεωμετρικό τόπο ριζών Παναγιώτης Σεφερλής Εργαστήριο Δυναμικής Μηχανών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου με χρήση Αλγεβρικών Τεχνικών

Σχεδίαση Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου με χρήση Αλγεβρικών Τεχνικών ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Σχεδίαση Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου με χρήση Αλγεβρικών Τεχνικών (Συνοπτικές σημειώσεις με παραδείγματα) ( Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

2. Ανάλυση Γραμμικών Χρονικά Αμετάβλητων Συστημάτων (ΓΧΑΣ) Kostas J. Kyriakopoulos - Σ.Α.Ε. ΙΙ 1

2. Ανάλυση Γραμμικών Χρονικά Αμετάβλητων Συστημάτων (ΓΧΑΣ) Kostas J. Kyriakopoulos - Σ.Α.Ε. ΙΙ 1 2. Ανάλυση Γραμμικών Χρονικά Αμετάβλητων Συστημάτων (ΓΧΑΣ) Kostas J. Kyriakopoulos - Σ.Α.Ε. ΙΙ 1 Επίλυση Εξισώσεων Κατάστασης Δεδοµένου του ΓΧΑΣ nn nm pn pm όπου A R B R C R D R Τίθεται το ζήτηµα της επίλυσης

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματος Έλεγχος. Ενότητα 11 η : Σχεδίαση ελεγκτών στο πεδίο του χώρου μεταβλητών κατάστασης. Παναγιώτης Σεφερλής

Αυτόματος Έλεγχος. Ενότητα 11 η : Σχεδίαση ελεγκτών στο πεδίο του χώρου μεταβλητών κατάστασης. Παναγιώτης Σεφερλής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα η : Σχεδίαση ελεγκτών στο πεδίο του χώρου μεταβλητών κατάστασης Παναγιώτης Σεφερλής Εργαστήριο Δυναμικής Μηχανών Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχ/κών και Μηχ/κών Υπολογιστών, Ε.Μ.Π., Ακαδημαϊκό Έτος , 8ο Εξάμηνο. Ρομποτική II. Ευφυή και Επιδέξια Ρομποτικά Συστήματα

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχ/κών και Μηχ/κών Υπολογιστών, Ε.Μ.Π., Ακαδημαϊκό Έτος , 8ο Εξάμηνο. Ρομποτική II. Ευφυή και Επιδέξια Ρομποτικά Συστήματα Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχ/κών και Μηχ/κών Υπολογιστών, Ε.Μ.Π., Ακαδημαϊκό Έτος 009-0, 8ο Εξάμηνο Ρομποτική II Ευφυή και Επιδέξια Ρομποτικά Συστήματα Κων/νος Τζαφέστας Τομέας Σημάτων, Ελέγχου & Ρομποτικής

Διαβάστε περισσότερα

Ευστάθεια συστημάτων

Ευστάθεια συστημάτων 1. Ευστάθεια συστημάτων Ευστάθεια συστημάτων Κατά την ανάλυση και σχεδίαση ενός συστήματος αυτομάτου ελέγχου, η ευστάθεια αποτελεί έναν πολύ σημαντικό παράγοντα και, γενικά, είναι επιθυμητό να έχουμε ευσταθή

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 Ευστάθεια Ελεγξιµότητα - Παρατηρησιµότητα

Κεφάλαιο 5 Ευστάθεια Ελεγξιµότητα - Παρατηρησιµότητα Κεφάλαιο 5 Ευστάθεια Ελεγξιµότητα - Παρατηρησιµότητα u u u u Ευστάθεια Ευστάθεια κατά Lyapunov Ασυµπτωτική Ευστάθεια Κριτήρια Ευστάθειας Ελεγξιµότητα Παρατηρησιµότητα Επίδραση της Δειγµατοληψίας στην Ελεγξιµότητα

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμική Μηχανών I. Συνάρτηση και Μητρώο Μεταφοράς

Δυναμική Μηχανών I. Συνάρτηση και Μητρώο Μεταφοράς Δυναμική Μηχανών I 7 2 Συνάρτηση και Μητρώο Μεταφοράς 2015 Δημήτριος Τζεράνης, Ph.D Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Ε.Μ.Π. tzeranis@gmail.com Απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπαραγωγή χωρίς άδεια Περιεχόμενα Αναπαραστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 3. Έλεγχος ανατροφοδότησης κατάστασης dc κινητήρα. Έλεγχος ανατροφοδότησης κατάστασης

Άσκηση 3. Έλεγχος ανατροφοδότησης κατάστασης dc κινητήρα. Έλεγχος ανατροφοδότησης κατάστασης Άσκηση 3 Έλεγχος ανατροφοδότησης κατάστασης dc κινητήρα Έλεγχος ανατροφοδότησης κατάστασης Ένα γραμμικό χρονικά αμετάβλητο (LTI) σύστημα όπως γνωρίζουμε, μπορεί να περιγραφεί στο πεδίο του χρόνου μέσω

Διαβάστε περισσότερα

Υποθέστε ότι ο ρυθμός ροής από ένα ακροφύσιο είναι γραμμική συνάρτηση της διαφοράς στάθμης στα δύο άκρα του ακροφυσίου.

Υποθέστε ότι ο ρυθμός ροής από ένα ακροφύσιο είναι γραμμική συνάρτηση της διαφοράς στάθμης στα δύο άκρα του ακροφυσίου. ΕΡΩΤΗΜΑ Δίνεται το σύστημα δεξαμενών του διπλανού σχήματος, όπου: q,q : h,h : Α : R : οι παροχές υγρού στις δύο δεξαμενές, τα ύψη του υγρού στις δύο δεξαμενές, η διατομή των δεξαμενών και η αντίσταση ροής

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 Ευστάθεια Ελεγξιµότητα - Παρατηρησιµότητα

Κεφάλαιο 5 Ευστάθεια Ελεγξιµότητα - Παρατηρησιµότητα Κεφάλαιο 5 Ευστάθεια Ελεγξιµότητα - Παρατηρησιµότητα u Συστήµατα από Δειγµατοληπτικά Δεδοµένα (Επανάληψη Ασκήσεις) u Στο πεδίο Συχνότητας (Συναρτήσεις Μεταφορά) u Στο πεδίο Χρόνου (Εξισώσεις Κατάστασης)

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακός Έλεγχος. 11 η διάλεξη Ασκήσεις. Ψηφιακός Έλεγχος 1

Ψηφιακός Έλεγχος. 11 η διάλεξη Ασκήσεις. Ψηφιακός Έλεγχος 1 Ψηφιακός Έλεγχος η διάλεξη Ψηφιακός Έλεγχος Άσκηση 3 Θεωρούμε το σύστημα διακριτού χρόνου της μορφής με A R, B R, C R nxn nx xn ( + ) + Cx( k) x k Ax k Bu k y k Υποθέτουμε ότι το διάνυσμα κατάστασης x(k)

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις θεμάτων εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου Φεβρουαρίου 2015

Λύσεις θεμάτων εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου Φεβρουαρίου 2015 Λύσεις θεμάτων εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου Φεβρουαρίου 20 ΘΕΜΑ Ο (4,0 μονάδες). Να προσδιοριστεί η συνάρτηση μεταφοράς / του συστήματος που περιγράφεται από το δομικό (λειτουργικό) διάγραμμα. (2,0

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέρνα Θεωρία Ελέγχου

Μοντέρνα Θεωρία Ελέγχου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 20. Παρατηρητής Κατάστασης Νίκος Καραμπετάκης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

. Οι ιδιοτιμές του 3 3 canonical-πίνακα είναι οι ρίζες της. , β) η δεύτερη είσοδος επηρεάζει μόνο το μεσαίο 3 3 πίνακα και

. Οι ιδιοτιμές του 3 3 canonical-πίνακα είναι οι ρίζες της. , β) η δεύτερη είσοδος επηρεάζει μόνο το μεσαίο 3 3 πίνακα και ο ΘΕΜΑ [6. βαθμοί] 5 u x x + u Ax + Bu Έστω συνεχές σύστημα 4 5 3 u3 y [ ] x. [ β] Ποιες είναι οι ιδιοτιμές του πίνακα Α; 5 Με το ακόλουθο partinioning του πίνακα A οι ιδιοτιμές του είναι 4 5 eig(a) eig(

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών. Διάλεξη 13

Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών. Διάλεξη 13 Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Τομέας Συστημάτων και Αυτομάτου Ελέγχου ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Διάλεξη 13 Πάτρα 28 Προσαρμοστικός έλεγχος με μοντέλο αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις θεμάτων Α εξεταστικής περιόδου εαρινού εξαμήνου (Ιούνιος 2015)

Λύσεις θεμάτων Α εξεταστικής περιόδου εαρινού εξαμήνου (Ιούνιος 2015) Λύσεις θεμάτων Α εξεταστικής περιόδου εαρινού εξαμήνου 204 5 (Ιούνιος 205) ΘΕΜΑ Ο (4,0 μονάδες) Στο παρακάτω σχήμα δίνεται το δομικό (λειτουργικό) διάγραμμα ενός συστήματος. α. Να προσδιοριστούν οι τιμές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 11: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ 11: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ : ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΜΕΘΟΔΟΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου ΙΙ. Άσκηση. γραμμάτων του επιθέτου σας (π.χ. για το επίθετο Κοσματόπουλος, οι αριθμοί α ι θα είναι a

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου ΙΙ. Άσκηση. γραμμάτων του επιθέτου σας (π.χ. για το επίθετο Κοσματόπουλος, οι αριθμοί α ι θα είναι a Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου ΙΙ Άσκηση Θεωρείστε το σύστημα με συνάρτηση μεταφοράς: Y ( s) a s 4 3 a3s a U ( s) s a όπου οι αριθμοί α ι αντιστοιχούν στους αντίστοιχους αριθμούς των 4 πρώτων γραμμάτων του

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγµα Θεωρείστε το σύστηµα: αυτοκίνητο επάνω σε επίπεδη επιφάνεια κάτω από την επίδραση δύναµης x( t ) : v(t)

Παράδειγµα Θεωρείστε το σύστηµα: αυτοκίνητο επάνω σε επίπεδη επιφάνεια κάτω από την επίδραση δύναµης x( t ) : v(t) Παράδειγµα Θεωρείστε το σύστηµα: αυτοκίνητο επάνω σε επίπεδη επιφάνεια κάτω από την επίδραση δύναµης x( t ) : p(t) v(t) v(t) Πίεση στό γκάζι Σήµα εισόδου t ΣΥΣΤΗΜΑ Ταχύτης του αυτοκινήτου Σήµα εξόδου t

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ΣΗΜΑΤΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ΣΗΜΑΤΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ΣΗΜΑΤΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ενότητα : ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Aναστασία Βελώνη Τμήμα Η.Υ.Σ Άδειες Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗMAΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗMAΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗMAΤΩΝ Εισαγωγή - Έννοιες Ένα ασταθές αντικείμενο προκαλεί γενικά ανεπιθύμητες παρενέργειες ή και καταστροφές Γενικά ένα ευσταθές σύστημα έχει μία οριοθετημένη τιμή στην απόκρισή

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου

Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου Ενότητα : Ευστάθεια Συστημάτων Ελέγχου Aναστασία Βελώνη Τμήμα Η.Υ.Σ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ E() ε() Διορθωτής D() ε c () Σύστημα G() S() Η() Ανάδραση H() E() ε() Διορθωτής D() ε c () Σύστημα G() S() Υπολογιστής Η() Ανάδραση H() Αναλογικό και ψηφιακό ΣΑΕ Πλεονεκτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Ρομποτικός Έλεγχος

Μάθημα: Ρομποτικός Έλεγχος Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ» Ε.Μ.Π., Ακαδημαϊκό Έτος 011-1 Μάθημα: Ρομποτικός Έλεγχος Αυτόματος Έλεγχος Ρομπότ (Μη-Γραμμικός Ρομποτικός Έλεγχος Κων/νος Τζαφέστας

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Σ.Α.Ε στο χώρο κατάστασης

Ανάλυση Σ.Α.Ε στο χώρο κατάστασης ΚΕΣ : Αυτόµατος Έλεγχος ΚΕΣ Αυτόµατος Έλεγχος Ανάλυση Σ.Α.Ε στο χώρο 6 Nicola Tapaouli Λύση εξισώσεων ΚΕΣ : Αυτόµατος Έλεγχος Βιβλιογραφία Ενότητας Παρασκευόπουλος [4]: Κεφάλαιο 5: Ενότητες 5.-5. Παρασκευόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών. Διάλεξη 7

Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών. Διάλεξη 7 Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Τομέας Συστημάτων και Αυτομάτου Ελέγχου ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Διάλεξη 7 Πάτρα 2008 Τοποθέτηση Επιλογή πόλων Θεωρούμε ένα (Σ)

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος Κίνησης

Έλεγχος Κίνησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα 1501 - Έλεγχος Κίνησης Ενότητα: Ελεγκτές - Controller Μιχαήλ Παπουτσιδάκης Τμήμα Αυτοματισμού Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΚΥΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Ι Καθηγητής: Δ. ΔΗΜΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Εργαστηριακοί Συνεργάτες: Σ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ, Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις θεμάτων εξεταστικής περιόδου Ιουνίου v 3 (t) - i 2 (t)

Λύσεις θεμάτων εξεταστικής περιόδου Ιουνίου v 3 (t) - i 2 (t) Λύσεις θεμάτων εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2015 ΘΕΜΑ 1 Ο (6,0 μονάδες) Δίνεται το κύκλωμα του σχήματος, όπου v 1 (t) είναι η είσοδος και v 3 (t) η έξοδος. Να θεωρήσετε μηδενικές αρχικές συνθήκες. v 1

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ. 7: Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις (ΣΔΕ) - προβλήματα αρχικών τιμών

Κεφ. 7: Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις (ΣΔΕ) - προβλήματα αρχικών τιμών Κεφ. 7: Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις (ΣΔΕ) - προβλήματα αρχικών τιμών 7. Εισαγωγή (ορισμός προβλήματος, αριθμητική ολοκλήρωση ΣΔΕ, αντικατάσταση ΣΔΕ τάξης n με n εξισώσεις ης τάξης) 7. Μέθοδος Euler 7.3

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Ανάλυση Συστηµάτων Αυτοµάτου Ελέγχου: Χρονική Απόκριση και Απόκριση Συχνότητας

Εισαγωγή στην Ανάλυση Συστηµάτων Αυτοµάτου Ελέγχου: Χρονική Απόκριση και Απόκριση Συχνότητας ΚΕΣ Αυτόµατος Έλεγχος Εισαγωγή στην Ανάλυση Συστηµάτων Αυτοµάτου Ελέγχου: Χρονική Απόκριση και Απόκριση Συχνότητας 6 Ncola Tapaoul Βιβλιογραφία Ενότητας Παρασκευόπουλος [5]: Κεφάλαιο 4 Παρασκευόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου ΙΙ Ασκήσεις Πράξης

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου ΙΙ Ασκήσεις Πράξης Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ T.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΗΣ Καθηγητής: Δ. ΔΗΜΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Καθ. Εφαρμογών: Σ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Συστημάτων Ελέγχου

Σχεδιασμός Συστημάτων Ελέγχου Σχεδιασμός Συστημάτων Ελέγχου ΔΠΜΣ Συστήματα Αυτοματισμού 2015-2016 Δρ Γ Παπαλάμπρου Λέκτορας ΕΜΠ georgepapalambrou@lmentuagr Εργαστήριο Ναυτικής Μηχανολογίας (Κτίριο Λ) Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου ΙΙ

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου ΙΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου ΙΙ Ενότητα #6: Σχεδιασμός Ελεγκτών με Χρήση Αναλυτικής Μεθόδου Υπολογισμού Παραμέτρων Δημήτριος Δημογιαννόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Το Συμπτωτικό Πολυώνυμο

Κεφάλαιο 5. Το Συμπτωτικό Πολυώνυμο Κεφάλαιο 5. Το Συμπτωτικό Πολυώνυμο Σύνοψη Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η ιδέα του συμπτωτικού πολυωνύμου, του πολυωνύμου, δηλαδή, που είναι του μικρότερου δυνατού βαθμού και που, για συγκεκριμένες,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο. ΓΕΩΜΕΤΡΙΚOΣ ΤΟΠΟΣ ΤΩΝ PIZΩN ή ΤΟΠΟΣ ΕVANS

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο. ΓΕΩΜΕΤΡΙΚOΣ ΤΟΠΟΣ ΤΩΝ PIZΩN ή ΤΟΠΟΣ ΕVANS ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΓΕΩΜΕΤΡΙΚOΣ ΤΟΠΟΣ ΤΩΝ PIZΩN ή ΤΟΠΟΣ ΕVANS Εισαγωγή Η μελέτη ενός ΣΑΕ μπορεί να γίνει με την επίλυση της διαφορικής εξίσωσης που το περιγράφει και είναι τόσο πιο δύσκολο, όσο μεγαλυτέρου βαθμού

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών. Διάλεξη 10

Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών. Διάλεξη 10 Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Τομέας Συστημάτων και Αυτομάτου Ελέγχου ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Διάλεξη 0 Πάτρα 2008 MIMO αυτορυθμιζόμενος ελεγκτής για τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα και Μαθηματικά μοντέλα συστημάτων

Σύστημα και Μαθηματικά μοντέλα συστημάτων Σύστημα και Μαθηματικά μοντέλα συστημάτων Όταν μελετούμε έναν συγκεκριμένο μηχανισμό η μια φυσική διεργασία επικεντρώνουμε το ενδιαφέρον μας στα φυσικά μεγέθη του μηχανισμού τα οποία μας ενδιαφέρει να

Διαβάστε περισσότερα

Ευστάθεια, Τύποι συστημάτων και Σφάλματα

Ευστάθεια, Τύποι συστημάτων και Σφάλματα 1. Ευστάθεια συστημάτων Ευστάθεια, Τύποι συστημάτων και Σφάλματα Κατά την ανάλυση και σχεδίαση ενός συστήματος αυτομάτου ελέγχου, η ευστάθεια αποτελεί έναν πολύ σημαντικό παράγοντα και, γενικά, είναι επιθυμητό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΑΖΑΣ-ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ-ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΑΖΑΣ-ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ-ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΙ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΑΖΑΣ-ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ-ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑ Μ. Σφακιωτάκης mfak@taff.teicrete.gr Χειµερινό Οκτώβριος εξάµηνο 2010-11 2017 Σύστηµα Μάζας-Ελατηρίου-Αποσβεστήρα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Βρόχος Ρύθµισης µε Ανατροφοδότηση

Ο Βρόχος Ρύθµισης µε Ανατροφοδότηση Ο Βρόχος Ρύθµισης µε Ανατροφοδότηση Ο Βρόχος Ανατροφοδότησης Στοιχεία ιεργασίας και Όργανα Μέτρησης ιατάξεις ιαγραµµάτων Βαθµίδας Μέτρα Απόδοσης Ρύθµισης Επιλογή Μεταβλητών Ρύθµισης 1 Ο βρόχος ανατροφοδότησης!

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικοί Ελεγκτές

Βιομηχανικοί Ελεγκτές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τ.Τ Βιομηχανικοί Ελεγκτές Ενότητα #12: Παραδείγματα Αναλογικών Συστημάτων Ελέγχου Κωνσταντίνος Αλαφοδήμος Τμήματος Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε. Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη ευστάθειας και αστάθειας συστημάτων με το περιβάλλον Matlab

Μελέτη ευστάθειας και αστάθειας συστημάτων με το περιβάλλον Matlab ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Εργαστηριακές Ασκήσεις με χρήση του λογισμικού Matlab Μελέτη ευστάθειας και αστάθειας συστημάτων με το περιβάλλον Matlab ΣΚΟΠΟΣ: Ο βασικός σκοπός της άσκησης αυτής είναι η μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου ΙΙ

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου ΙΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου ΙΙ Ενότητα #4: Ευστάθεια Συστημάτων Κλειστού Βρόχου με τη Μέθοδο του Τόπου Ριζών Δημήτριος Δημογιαννόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμική Μηχανών I. Διάλεξη 11. Χειμερινό Εξάμηνο 2013 Τμήμα Μηχανολόγων Μηχ., ΕΜΠ

Δυναμική Μηχανών I. Διάλεξη 11. Χειμερινό Εξάμηνο 2013 Τμήμα Μηχανολόγων Μηχ., ΕΜΠ Δυναμική Μηχανών I Διάλεξη 11 Χειμερινό Εξάμηνο 2013 Τμήμα Μηχανολόγων Μηχ., ΕΜΠ 1 Περιεχόμενα Γραμμικοποίηση Ευστάθεια Απόκριση Συστημάτων 1 Β.Ε. που περιγράφονται από ΣΔΕ 1 ης τάξης 2 Πρόβλημα/Ερώτημα

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τ.Τ Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου Ενότητα #6: Σχεδιασμός ελεγκτών με χρήση αναλυτικής μεθόδου υπολογισμού παραμέτρων 2 Δ. Δημογιαννόπουλος, dimogian@teipir.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμική Μηχανών I. Επίλυση Προβλημάτων Αρχικών Συνθηκών σε Συνήθεις. Διαφορικές Εξισώσεις με Σταθερούς Συντελεστές

Δυναμική Μηχανών I. Επίλυση Προβλημάτων Αρχικών Συνθηκών σε Συνήθεις. Διαφορικές Εξισώσεις με Σταθερούς Συντελεστές Δυναμική Μηχανών I Επίλυση Προβλημάτων Αρχικών Συνθηκών σε Συνήθεις 5 3 Διαφορικές Εξισώσεις με Σταθερούς Συντελεστές 2015 Δημήτριος Τζεράνης, Ph.D Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Ε.Μ.Π. tzeranis@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Για την τοπική μελέτη μιας συνάρτησης f ενδιαφέρον έχει η συμπεριφορά της συνάρτησης γύρω απο κάποια θέση x 0

Για την τοπική μελέτη μιας συνάρτησης f ενδιαφέρον έχει η συμπεριφορά της συνάρτησης γύρω απο κάποια θέση x 0 5 Όριο συνάρτησης Α ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Για την τοπική μελέτη μιας συνάρτησης f ενδιαφέρον έχει η συμπεριφορά της συνάρτησης γύρω απο κάποια θέση (δηλαδή όταν το βρίσκεται πολύ κοντά στο ) ή στο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ. 6Β: Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις (ΣΔΕ) - προβλήματα αρχικών τιμών

Κεφ. 6Β: Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις (ΣΔΕ) - προβλήματα αρχικών τιμών Κεφ. 6Β: Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις (ΣΔΕ) - προβλήματα αρχικών τιμών. Εισαγωγή (ορισμός προβλήματος, αριθμητική ολοκλήρωση ΣΔΕ, αντικατάσταση ΣΔΕ τάξης n με n εξισώσεις ης τάξης). Μέθοδος Euler 3. Μέθοδοι

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματος Έλεγχος. Ενότητα 3 η : Δυναμικά Χαρακτηριστικά Τυπικών Συστημάτων Ευστάθεια Δυναμικών Συστημάτων. Παναγιώτης Σεφερλής

Αυτόματος Έλεγχος. Ενότητα 3 η : Δυναμικά Χαρακτηριστικά Τυπικών Συστημάτων Ευστάθεια Δυναμικών Συστημάτων. Παναγιώτης Σεφερλής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3 η : Δυναμικά Χαρακτηριστικά Τυπικών Συστημάτων Ευστάθεια Δυναμικών Συστημάτων Παναγιώτης Σεφερλής Εργαστήριο Δυναμικής Μηχανών

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών. Διάλεξη 9

Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών. Διάλεξη 9 Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Τομέας Συστημάτων και Αυτομάτου Ελέγχου ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Διάλεξη 9 Πάτρα 2008 Ρύθμιση ελαχίστης διασποράς Η στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

4. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ FOURIER

4. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ FOURIER 4. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ FOURIER Σκοπός του κεφαλαίου είναι να παρουσιάσει μερικές εφαρμογές του Μετασχηματισμού Fourier (ΜF). Ειδικότερα στο κεφάλαιο αυτό θα περιγραφούν έμμεσοι τρόποι

Διαβάστε περισσότερα

Ο αντίστροφος μετασχηματισμός Laplace ορίζεται από το μιγαδικό ολοκλήρωμα : + +

Ο αντίστροφος μετασχηματισμός Laplace ορίζεται από το μιγαδικό ολοκλήρωμα : + + Μετασχηματισμός aplace ορίζεται ως εξής : t X() [x( t)] xte () dt = = Ο αντίστροφος μετασχηματισμός aplace ορίζεται από το μιγαδικό ολοκλήρωμα : t x(t) = [ X()] = X() e dt π j c C είναι μία καμπύλη που

Διαβάστε περισσότερα

Κλασσική Θεωρία Ελέγχου

Κλασσική Θεωρία Ελέγχου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 16. Υπολογισμός αντισταθμιστή με χρήση διοφαντικών εξισώσεων Νίκος Καραμπετάκης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου & Ρυθμίσεως Μηχανών (h>p://)

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου & Ρυθμίσεως Μηχανών (h>p://) Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου & Ρυθμίσεως Μηχανών (h>p://) Κων/νος Ι. Κυριακόπουλος Καθηγητής ΕΜΠ (h>p://users.ntua.gr/kkyria/) Kostas J. Kyriakopoulos - Σ.Α.Ε. ΙΙ 1 Δομή της Ύλης του Μαθήματος Εισαγωγη

Διαβάστε περισσότερα

Σήματα και Συστήματα. Διάλεξη 11: Μετασχηματισμός Laplace. Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς Επίκουρος Καθηγητής

Σήματα και Συστήματα. Διάλεξη 11: Μετασχηματισμός Laplace. Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς Επίκουρος Καθηγητής Σήματα και Συστήματα Διάλεξη : Μετασχηματισμός Laplace Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς Επίκουρος Καθηγητής Μετασχηματισμός Laplace. Μαθηματικός ορισμός μετασχηματισμού Laplace 2. Η περιοχή σύγκλισης του μετασχηματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου

Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου Ενότητα : Γεωμετρικός Τόπος Ριζών Aναστασία Βελώνη Τμήμα Η.Υ.Σ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ Εξέταση Σεπτεμβρίου 25/9/2017 Διδάσκων: Ι. Λυχναρόπουλος

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ Εξέταση Σεπτεμβρίου 25/9/2017 Διδάσκων: Ι. Λυχναρόπουλος Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ Εξέταση Σεπτεμβρίου 5/9/07 Διδάσκων: Ι. Λυχναρόπουλος Άσκηση (Μονάδες ) Να δειχθεί ότι το πεδίο F( x, y) = y cos x + y,sin x

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΓΙΣΤΙΚΟΣ ΤΕΛΕΣΤΗΣ 18 Σεπτεμβρίου 2014

ΜΕΓΙΣΤΙΚΟΣ ΤΕΛΕΣΤΗΣ 18 Σεπτεμβρίου 2014 ΜΕΓΙΣΤΙΚΟΣ ΤΕΛΕΣΤΗΣ 18 Σεπτεμβρίου 2014 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 2 2 Μεγιστικός τελέστης στην μπάλα 2 2.1 Βασικό θεώρημα........................ 2 2.2 Γενική περίπτωση μπάλας.................. 6 2.2.1 Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ενότητα 3: Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου Διδάσκων: Γεώργιος Στεφανίδης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Σκοποί ενότητας Στην ενότητα αυτή θα ασχοληθούμε με τα Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Ενότητα: Αναγνώριση Διεργασίας - Προσαρμοστικός Έλεγχος (Process Identification) Αλαφοδήμος Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Συστηµάτων Αυτοµάτου Ελέγχου: Γεωµετρικός Τόπος Ριζών

Ανάλυση Συστηµάτων Αυτοµάτου Ελέγχου: Γεωµετρικός Τόπος Ριζών ΚΕΣ : Αυτόµατος Έλεγχος ΚΕΣ Αυτόµατος Έλεγχος Ανάλυση Συστηµάτων Αυτοµάτου Ελέγχου: Γεωµετρικός Τόπος Ριζών 6 Nicolas Tsapatsoulis ΚΕΣ : Αυτόµατος Έλεγχος Βιβλιογραφία Ενότητας Παρασκευόπουλος []: Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου

Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου Ενότητα : Ψηφιακά Σ.Α.Ε: Περιγραφή στο Χώρο Κατάστασης Aναστασία Βελώνη Τμήμα Η.Υ.Σ Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΑ Ας υποθέσουμε, ότι κατά την μελέτη της κατανομής δύο μεταβλητών, καταλήγουμε στα παρακάτω ιστογράμματα.

ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΑ Ας υποθέσουμε, ότι κατά την μελέτη της κατανομής δύο μεταβλητών, καταλήγουμε στα παρακάτω ιστογράμματα. ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΑ Ας υποθέσουμε, ότι κατά την μελέτη της κατανομής δύο μεταβλητών, καταλήγουμε στα παρακάτω ιστογράμματα. Στα παραπάνω ιστογράμματα, παρατηρούμε, ότι αν και υπάρχει διαφορά στη διασπορά των τιμών

Διαβάστε περισσότερα

(1) L{a 1 x 1 + a 2 x 2 } = a 1 L{x 1 } + a 2 L{x 2 } (2) x(t) = δ(t t ) x(t ) dt x[i] = δ[i i ] x[i ] (3) h[i, i ] x[i ] (4)

(1) L{a 1 x 1 + a 2 x 2 } = a 1 L{x 1 } + a 2 L{x 2 } (2) x(t) = δ(t t ) x(t ) dt x[i] = δ[i i ] x[i ] (3) h[i, i ] x[i ] (4) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΗΥ240: Θεωρία Σημάτων και Συστημάτων Γραμμικά χρονικά μεταβαλλόμενα συστήματα Συνάρτηση συστήματος Ένα σύστημα L απεικονίζει κάθε σήμα εισόδου x σε ένα σήμα εξόδου y, δηλ., συνεχής

Διαβάστε περισσότερα

Μετασχηματισμοί Laplace

Μετασχηματισμοί Laplace Μετασχηματισμοί Laplace Ιδιότητες μετασχηματισμών Laplace Βασικά ζεύγη μετασχηματισμών Laplace f(t) F(s) δ(t) 1 u(t) 1 / s t 1 / s 2 t n n! / s n1 e αt, α>0 1 / (s α) te αt, α>0 1 / (s α) 2 ημωt ω / (s

Διαβάστε περισσότερα

Βέλτιστος Έλεγχος Συστημάτων

Βέλτιστος Έλεγχος Συστημάτων Βέλτιστος Έλεγχος Συστημάτων Ενότητα 1: Εισαγωγή Καθηγητής Αντώνιος Αλεξανδρίδης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Σημείωμα Αδειοδότησης Το παρόν υλικό διατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου

Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου Ενότητα : Χαρακτηριστικά των Συστημάτων Ελέγχου Aναστασία Βελώνη Τμήμα Η.Υ.Σ Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματος Έλεγχος. Ενότητα 10 η : Σχεδίαση αντισταθμιστών στο πεδίο της συχνότητας. Παναγιώτης Σεφερλής

Αυτόματος Έλεγχος. Ενότητα 10 η : Σχεδίαση αντισταθμιστών στο πεδίο της συχνότητας. Παναγιώτης Σεφερλής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 1 η : Σχεδίαση αντισταθμιστών στο πεδίο της συχνότητας Παναγιώτης Σεφερλής Εργαστήριο Δυναμικής Μηχανών Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόβλημα του φιλτραρίσματος είναι να υπολογιστεί η βέλτιστη εκτίμηση. μέχρι και τη χρονική στιγμή k. Η εκτίμηση είναι:

Το πρόβλημα του φιλτραρίσματος είναι να υπολογιστεί η βέλτιστη εκτίμηση. μέχρι και τη χρονική στιγμή k. Η εκτίμηση είναι: 1 2. ΦΙΛΤΡΟ KALMAN 2.1.ΧΡΟΝΙΚΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΦΙΛΤΡΟ KALMAN Το πρόβλημα του φιλτραρίσματος είναι να υπολογιστεί η βέλτιστη εκτίμηση (φιλτράρισμα) x( k / k ) της κατάστασης τη χρονική στιγμή δεδομένου του

Διαβάστε περισσότερα