ΜΕΣ ΜΑΘ. Κασσάνδρα Φλόγα. κος Πράσινο. Άρτεμις Λευκή. Τζακ. Ελεονόρα Παγώνη. Βίκτωρ Δαμάσκηνος. Approval: Conf

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΣ ΜΑΘ. Κασσάνδρα Φλόγα. κος Πράσινο. Άρτεμις Λευκή. Τζακ. Ελεονόρα Παγώνη. Βίκτωρ Δαμάσκηνος. www.hasbro.gr. Approval: Conf"

Transcript

1 Ιάκωβ Πράσ Κσσάδρ Φλόγ ωκή ετρ κάθε κ Εί τ επίκ» στρ «κυτή εκδήλωσ κ τ γράφυ Έχε τυ κμτ υ ώ κ τω περδ πρσχή όλω Ο ε τ με δσμότ σχλύτ ότ φόβ τ εί μεγλύτερ τωλά ρ επάσε τ μ Τύ θ ξεσκ τάσε φ υ έκε γ πράγμτ στ κρυφή δέσε, σε Θέλε δσυ πρχωρήσε πρσέξυ, υ ω εί άθρ κ Πράσ ξέρε δε κ κεί τ κάε όλ, ε έρ πώ τ κτφ πργμτκά δε τ όμω, ότ τί Ν θυμάσ, κ τάλλγμ δίετ χωρί μέρ υρ ότ μ είσ σίγ τυ ωήσε γ θ συ τλεφ χάρε τ όλε υτέ ξεπλρώσε Άρτεμ Λευκή Τζκ Μυστάρδ τ στρ ύ ά τυ πδ Ζώτ στ σκ τε, κά υ υπήρξε θύμτ τ υ όλ σε συεχώ υπεθυμίζε Η κ πρελθότ επτυχίε τυ ωρήσε χ πρ εύετ Λευκή δυσκλ γάλε Κτβάλλε με στ ζωή τ μ πίρε πρσπάθεε μσ τί εκ ψ έλλε πρσωπκά τ ώτ υ θ εί πρ τω άλλω κ τε κ έρθε κά θ συ πε «θ με τ, με τ έ ή δκή μυ ώρ άλλ τρό» π ρζήτ πε Κάτε ήτ πρόλβε ρυ, λλά τ τυ δσφί εδήμω ρ εί έ τ γήρ Τώ ίζετ στ ύ υ στρ τυ θλτσμ άσ κ κλή εμφ άμσ μ στρίε ττά τυ Ο στ δμτκό δγθεί εί υ μρεί θ όμ κ λά πόσ πίστευτε λ πρόκετ δε ; Ο ίδ εί δάσμ έλθε στ κλ περ φεθεί εύ φάε Ελεόρ Πγώ Βίκτωρ Δμάσκ ρ πό μ εύ Πρερχόμε ωστή γ τκώ, εί γ λ ε γέ κ χρήμτ συγκετρώε τ γεγό ότ ί εί κε ε σκπό ρ τ ήπ δ π γ εμ, άετ Φίετ ήρ κή σ πρ στ στγμή κ μέ ά πάσ τ ρ γκ συ κ δυλεέ τ τ βρμ έτ θ ρ ώ υχεί λύ ύ τ Ασ θ β υ στ τ συμπερφρά γ τ σωστή τσέτ συ πε βάλε τ σε χά ξε Α ό τ δείπ σε κά π στ πόδ συ ράξε έ θ έχε δπ υ πρθέτε «μρί» λάθ ύργτ Έ υτδμ στή ύχ σχεδ δσεκτμμυρ πό έ υ ξεκί σε ώ δ χ π ε βτ κτήσε τ ε γ κτ όγ υπ ό ε τ σκ ρ υ ήκε λυτέλε Τώ τ σμ κό μφσβτεί ή κωί», λ «κ στ π ω φίλω τω κύργ ε έσ θ πρ τ χτύμε, τ πρδε τυ Κ όμω, υ κ όπ κλή π πρσχή εί τ θ κ ίδ πρέρχετ κρτήσε όσ στ ί στ μέγ εκμετλλευτε 2008 Hasbro All rights reserved Εσάγετ κ δέμετ στ Ευρωπϊκή Έωσ πό τ Hasbro France SAS, Savoie Technolac 73378, Le Bourget du Lac, Cedex, France wwwhasbrogr 40613i110indd 8 23/7/08 09:27:10 ROD: 0000 File Name: 40613i110indd ΜΕΣ ΜΑΘ Περεχόμε Πρσωπκό Φάκελ Σ Κτσκευάζετ στ Ιρλδί Τ

2 σε σε θρω υ εί δε ξέρε ε έρ τφ τίτ δε γμ κ μ μέρ γ τυ υτέ τ χάρε ή Σ ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΙΚΤΕ Τ πάρτ υ όλ πεθίυ πρβρεθύ ύ τε, όλυ τ τ Η κ πρχωρήσε ε μεγάλε ίρε ψ εκτίμσ υ πρώτ κάτε κ έ ή με τ ρ γωστή γ ε χρήμτ ρκεί εί ήρεμ, άετ κ πάσ στγμή έ βρμδυλε λύ Ασυχεί φρά υ τ πετσέτ σ ίπ πό τ δε έ ε δπράξε Πδί θύμ Σ Ο Ν Ε Μ Υ Ο ΓΝΟ Α σε σσετ ί λ ε ξ ε ω δσήμ φίζετ κ εξ ίω πλυσ κδεσπότ τ ρ ά π Έ ότ ί δ ω γ τρ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΜΕΣΑ: ΜΑΘΕ ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΙΖΕΙΣ! Περεχόμε: Τμπλό πχδύ, 6 Πό Πρσκεκλμέω, 6 Κάρτε Πρσωπκόττ, Κάρτε Υπόθεσ, Κάρτε Ίτργκ, Μπλκ Στχείω, Φάκελ Σκδάλυ, 2 Ζάρ, 9 Όπλ Μάθε τ μυστκό τ επτυχί 40613i110indd Sec1:1 23/7/08 09:27:14 ROD: 0000 File Name: 40613i110indd

3 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Ο ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΣ ΜΕΓΙΣΤΑΝΑΣ ΕΞΑΦΑΝΙΖΕΤΑΙ Όλ ξέρυ ότ δλφήθκε Τώρ πρέπε λύσε τ μυστήρ Γύρσε τ έπυλ βλέτ τ κάρτε υ κρτύ στ χέρ τυ υπόλ πίκτε Α μρέσε βρε τ έκε, ύ κ με όπλ κ μτέψε τ τρε κάρτε στ φάκελ, κερδίζε! 1 2 κεκλ μέ γώ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΩΡΑ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ: Π τ έκε, σε δωμάτ κ με όπλ; 4 ΥΠΟ ΘΕΣΗ ΥΠΟΘΕΣΗ Κ ΦΛΟΓΑ Πρσ Ακτέψτε όλε τ υπόλπε κάρτε Υπόθεσ κ μράστε τ, γυρσμέε άδ, ώστε κάθε πίκτ έχε τ ίδ ρθμό κρτώ Τθετήστε τ κάρτε Υπόθεσ υ μρεί περσσεύυ άδ στ πσί Τθετήστε τ τίστχυ χρ θέλετε είστ Πάρτε τ τ Πρσωπκόττ με τ πλευρά Δείτε τ σελίδ Ha sbro 2008 Hasb ro Χωρίστε τ κάρτε Υπόθεσ σε κάρτε Πρσκεκλμέ, Δωμάτ κ Όπλ Πάρτε κρυφά μί κάρτ πό κάθε στίβ κ τθετήστε τ μέσ στ κίτρ φάκελ Αφήστε τ φάκελ στ πλά Κ Π Σμεί ΑΦΕΤΗΡΙΑΣ τ Κ Λευκή & τυ Κυ Μυστάρδ 5 Ακτέψτε τ κάρτε Ίτργκ κ τθετήστε τ στ άκρ Κάθε πίκτ πίρε πό έ φύλλ Στχείω Κτάξτε κρυφά τ κάρτε Υπόθεσ υ σ έτυχ ΟΠΛΑ Τθετήστε τ ζρά πίζε πρ Π πίξ ίξε ότ ε κ εί Μ είσ μέσσερά συ σ ρ στ εί ε δωμάτ μ δ κ ωμάτ είε ξ υ μ εκήσ τό Υπό θεσ ε Φυλ! χτό ΜΗ ΔΙΑΓΡΑΨΕΤΕ ΤΟΝ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟ ΣΑΣ ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΤΗ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΡΤΑ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΛΟΓΙΟΥ ΚΑΡΤΑ ΡΟ ΚΑΡΤΑ Φ ΥΛΑΧΤΟ Δείτε τ σελίδ 7 γ μάθετε πότε μρείτε πάρετε κάρτ Ίτργκ 2 CLUEDO ΟΔΗΓΊΕΣ 40613i110indd Sec1:2 23/7/08 09:27:16 Ρόπλ ROD: 0000 File Name: 40613i110indd Τσεκύρ

4 ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ ΟΤΑΝ ΕΡΘΕΙ Η ΣΕΙΡΑ ΣΟΥ Ότ έρθε σερά συ, μετκήσυ μέσ στ έπυλ κ Ξεκί μ Υπόθεσ γ βρε τ γωρίζυ άλλ πρσκεκλμέ μθίτ ε κάρτε έχυ στ χέρ τυ Ότ μίζε ότ ξέρε ε κάρτε εί μέσ στ φάκελ, κτευθύσυ στ πσί κ Απάγγελε μ Κτγρί 1 Τθετήστε τ πό τω πρσκεκλμέω στ σμεί φετρί τυ τίστχυ χρώμτ Στ συέχε, δλέξτε πρσκεκλμέ θέλετε είστε Σε κάθε φύ ε τ δ χρσμ υτή τ ύ μή σ ήσ ε υ άκρ ΟΠΛΑ Τθετήστε τ όπλ στ πσί Ρίξτε τ ζάρ Ο πίκτ με τ μεγλύτερ ζρά πίζε πρώτ Π πίξ ίξε ότ ε κ εί ε σ ίσ μέσ ερά σ σε υ ρεί δωμ άτ δω με έσ σε μ σ ε κ βρίσ μό μάτ δω κά Μ ίε μά ξε τ υτ ό κ Υπό ήσε θεσ ΥΠΟΘΕΣΗ ΘΕΣΗ 3 ΑΠΑΓΓ ΚΑΤΗΓ ΕΙΛΕ ΟΡΙΑ Ήτ Ρόπλ Πστόλ τό Κρπήγ Μχίρ μί φρ πχίδ ά σε κάθε στ π σί Βρβεί ΑΧΤΟ άρτ Ίτργκ τ Ν 6 γύρ 2 ΙΑ Μ Α ΞΕΚΙΝΘΕΣΗ ΥΠΟ Ωή ΟΜΙΖ ζάρ ΥΠΟ Μί φ πχ ρά σ ξεκ ίδ, μπ ε κάθε ρ ήσε δύ εί στ Υ ίδ θέσε Α γύρ κάρ δγ τ ύρσ Η Ha sbro 2008 Hasbro Κ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ Πάρτε τ τίστχ κάρτ Πρσωπκόττ κ τθετήστε τ με τ πλευρά Δύμ πρ τ πάω Δείτε τ σελίδ 7 γ λεπτμέρεε Κ ΠΑΓΩΝΗ Κ ΠΡΑΣΙΝΟΣ Κ ΑΣΠΡΗ ΘΕΣΗ 3 Κ ΜΟΥΣΤΑΡΔΑΣ ΥΠΟ ΚΙΝΗΣ ρίξε τ Κ ΦΛΟΓΑ ΥΠΟΘΕΣΗ Τσεκύρ Βράκ Δλτήρ Σχί CLUEDO ΟΔΗΓΊΕΣ 40613i110indd Sec1:3 3 23/7/08 09:27:38 ROD: 0000 File Name: 40613i110indd

5 ΡΙΞΕ ΤΑ ΖΑΡΙΑ Ρίξε τ ζάρ Μετκήσυ τόσε θέσε όσε κ τ άθρσμ τω δύ ζρώ Α έ πό τ ζάρ φέρε Ερωτμτκό, πάρε μέσω μί κάρτ Ίτργκ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕ ΕΝΑ ΜΥΣΤΙΚΟ ΠΕΡΑΣΜΑ Α βρίσκεσ σε Δωμάτ με μυστκό πέρσμ (Κυζί, Πρτρτήρ, Spa ή Ξεώ), μρεί τ χρσμήσε γ περάσε στ δωμάτ με τ ί συδέετ Α φτάσε στ πσί μρεί είτε ΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΥΟ ΤΡΟΠΟΙ ΝΑ ΚΙΝΗΘΕΙΣ Ν δε δήτε ή όλε τ κάρτε Υπόθεσ υ εί τθετμέε άδ, είτε Απγγείλε μ Κτγρί (βλ σελίδ 6) Α έ πό τ ζάρ φέρε 4 CLUEDO ΟΔΗΓΊΕΣ Ερωτμτκό, πάρε μέσω μί κάρτ Ίτργκ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΕΝ χρεάζετ συμπλρώσε τ τετράγω τ ζρά συ You do NOT have to use your full move ΔΕΝ μρεί ξμπεί σε έ Δωμάτ πό τ ί έφυγε στ ίδ γύρ Α στμτήσε σε τετράγω με ερωτμτκό, ΣΤΑΜΑΤΑ ΝΑ ΚΙΝΕΙΣΑΙ κ πάρε μί κάρτ Ίτργκ Κτά τ δάρκε τ ζρά συ πρέπε φύγε πό έ δωμάτ εκτό εά μετφέρθκε εκεί κτά τ δάρκε μ Υπόθεσ (βλ σελίδ 5) Μρεί κείσ ρζτίω ή κθέτω λλά ΟΧΙ ΔΙΑΓΩΝΙΩΣ Α μπε σε κά Δωμάτ, ΣΤΑΜΑΤΑ ΝΑ ΚΙΝΕΙΣΑΙ Μρεί περάσε πό τετράγω όυ βρίσκετ άλλ πίκτ, λλά όχ στμτήσε σε υτό Ξεκ Ξεκώτ τρε κάρ Α φύ δωμάτ (ό Γ Ξεκ όπλ κ τ Μετέφερε ( δε εί Πράδε Υπόθεσ Βρβεί Αδε μ Υπ Μόλ ξεκ δείξυ Ο πρώτ π Α πίκτ στ χέρ τ περσσότερ συ δείξ δεκύε Α πίκτ Υπόθεσ π τ ρστερά Α κεί δ τελεώε ΑΝ Μ ΔΩΜ ΥΠΟΘ Α Πρ μετφέρθ πάρε μί Α Πρ μετφέρθ σε κέ 40613i110indd Sec1:4 23/7/08 09:27:46 ROD: 0000 File Name: 40613i110indd

6 ΥΠΟΘΕΣΗ ΗΣ o use συ ί κό, άτ, ό τ Ξεκί μ Υπόθεσ Ξεκώτ μ Υπόθεσ, πρσπάθσε βρε ε τρε κάρτε εί στ φάκελ Α φύ λκλρώσε τ κίσή συ βρίσκεσ μέσ σε κά δωμάτ (όχ στ πσί), μρεί Ξεκήσε μ Υπόθεσ Γ Ξεκήσε μ Υπόθεσ: κτόμσε έ πρσκεκλμέ, έ όπλ κ τ δωμάτ στ ί βρίσκεσ Μετέφερε υτό τ πρσκεκλμέ κ τ όπλ στ δωμάτ μζί συ ( δε εί ήδ εκεί) Πράδεγμ: Είσ κ Φλόγ κ μπίε στ Spa Ξεκά μ Υπόθεσ: «Νμίζω ότ τ έκε κ Πράσ στ Spa με τ Βρβεί» Μετάφερε τ κ Πράσ κ τ Βρβεί στ Spa Αδεκύτ Βάσμ ή Αβάσμ μ Υπόθεσ Μόλ ξεκήσε μ Υπόθεσ, υπόλ πίκτε θ πρσπθήσυ δείξυ ότ εί βάσμ Ο πρώτ υ θ δκμάσε εί πίκτ υ βρίσκετ ρστερά συ Α πίκτ υτό έχε μί πό τ κάρτε Υπόθεσ υ κτόμσε στ χέρ τυ, τ δείχε σε εσέ κ μό σε εσέ Α πίκτ έχε περσσότερε πό τ κάρτε υ κτόμσε, επλέγε μί (μό μί) γ συ δείξε Δέγρψε υτή τ κάρτ στ Φύλλ Στχείω συ υτό δεκύε πω κάρτ δε εί στ φάκελ Η σερά συ τελείωσε Α πίκτ υ βρίσκετ ρστερά συ δε έχε κμί πό τ κάρτε Υπόθεσ υ κτόμσε, τότε έρχετ σερά τυ επόμευ πίκτ πρ τ ρστερά δείξε βάσμ τ Υπόθεσή συ Κ ύτω κθεξή Α κεί δε μρεί δείξε βάσμ τ Υπόθεσή συ, σερά συ τελεώε ΑΝ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΕΣ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ ΔΩΜΑΤΙΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΙΑΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ Α Πρσκεκλμέ συ εεπλάκ στ Υπόθεσ κ μετφέρθκε στ δωμάτ πό κάυ άλλυ, μρεί πάρε μί κάρτ Ίτργκ γ τ τλπωρί Α Πρσκεκλμέ συ βρσκότ ήδ στ δωμάτ ή μετφέρθκε σε υτό κά Πρσκεκλμέ υ δε ήκε σε κέ πίκτ, τότε κεί δε πίρε κάρτ Η κ Λευκή μράζετ μ Υπόθεσ με τ κ Δμάσκ Ξεκώτ υθέσε μρεί βρε τ έκε, ύ κ με όπλ CLUEDO ΟΔΗΓΊΕΣ i110indd Sec1:5 23/7/08 09:27:47 ROD: 0000 File Name: 40613i110indd

7 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Απάγγελε Κτγρί Ότ πστεύε ότ έχε βρε ε τρε κάρτε εί στ φάκελ, πήγε στ πσί κ Απάγγελε Κτγρί Κά ΙΝ ΜΑΘΕ πώ ΚΑΡΤΕΣ ΙΝΤΡΙΓΚΑΣ κάυ τ πχίδ συρπστκό! Υπάρχ κρτώ ΡΟΛΟΓΙΑ Ίτργκ πάρετε κά χτή, κ όλ δ κάρτ Ρλ δλφό Μόλ φτάσε στ πσί, κτγόρσε έ Πρσκεκλμέ, ότ χρσμίσε τ τάδε όπλ, στ τάδε μέρ: «Κτγρώ τ κ Φλόγ στ Τρπεζρί με τ Δλτήρ» Στ συέχε, κίτ κρυφά τ κάρτε στ φάκελ Νκτή Κερδίζε τ πχίδ Κτγρί συ εί σωστή υτό σμίε ότ βρήκε στ φάκελ κ τ τρε κάρτε υ κτόμσε Ότ συμβεί υτό, βγάλε έξω τ κάρτε κ δείξτε σε όλυ ΦΥΛΑΧΤΑ κάρτε σε όλ τ όσε κάρτε ΑΝ Π Ξέρε κ Πγώ δέπρξε τ έγκλμ; ΑΝ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΟΥ ΕΙΝΑΙ ΛΑΘΟΣ Κάρ ΠΡΟ Επέστρεψε κρυφά τ τρε κάρτε στ φάκελ Δε μρεί κάε άλλε κήσε στ πχίδ κ δε μρεί κερδίσε Συεχίζε πρσπθεί δείξε βάσμε τ Υθέσε τω τπάλω συ δείχτ τ κάρτε συ ότ συ ζτείτ Η ΠΛΕΥΡΑ Πρσκεκλ φρά σε κ άδ μ Μρεί κόμ εμπλέκεσ σε Υθέσε, λλά δε τρβά π κάρτε Ίτργκ 6 CLUEDO ΟΔΗΓΊΕΣ 40613i110indd Sec1:6 23/7/08 09:27:48 ROD: 0000 File Name: 40613i110indd Α πάρε Τθέτ τ βλέπ δε τρβ κόμ σ

8 Κάρτε ΙΝΤΡΙΓΚΑΣ Υπάρχυ δύ κτγρίε κρτώ Ίτργκ: ΡΟΛΟΓΙΑ Υπάρχυ 8 κάρτε Ρλό στ κάρτε Ίτργκ Ο πρώτε 7 δε κάυ τίτ Α πάρετε κά πό υτέ, τθετήστε τ, χτή, κάτω πό τ τμπλό ώστε μρύ όλ δυ πόσε κάρτε Ρλό έχυ τρβχτεί Α πάρε τ 8 κάρτ Ρλό, όμω, τότε Πρσκεκλμέ συ σκτώετ πό τ δλφό! ΦΥΛΑΧΤΑ Α πάρε Φυλχτό, πρέπε κρτήσε τ κάρτ Αυτέ κάρτε εί κλέ κ χρσμύτ με δάφρυ τρόυ σε όλ τ δάρκε τυ πχδύ Μρεί έχε κ πίζε με όσε κάρτε Φυλχτό θέλε σε κάθε γύρ Πίξε ότ εί σερά συ πίξε κ είσ μέσ σε δωμάτ Μρεί μείε στ δωμάτ υτό κ ξεκήσε μ Υπόθεσ Φυλχτό ΚΑΡΤΕΣ 3 Έφερε στ ζάρ Ερωτμτκό: ΠΡΕΠΕΙ πάρε κάρτ Τρό Πάρετε Κάρτε Ίτργκ: Στμάτσε σε Ερωτμτκό: ΠΡΕΠΕΙ πάρε κάρτ Μετφέρθκε σε δωμάτ στ πλίσ κά Υπόθεσ: ΠΡΕΠΕΙ πάρε κάρτ ΑΝ ΠΑΡΕΙΣ ΤΗΝ 8 ΚΑΡΤΑ ΜΕ ΡΟΛΟΪ λμ; Σ ε Α πάρε τ 8 κάρτ Ρλό, βγίε εκτό πχδύ Τθέτσε τ κάρτε συ χτέ κάυ υ μρύ τ βλέυ όλ πίκτε Δε πίζε π στ πχίδ κ δε τρβά κάρτε Ίτργκ Ωστόσ, μρεί συμμετέχε κόμ σε Υθέσε Κάρτε ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ Η ΠΛΕΥΡΑ τ ΔΥΝΑΜΗΣ δείχε δύμ έχε συγκεκρμέ Πρσκεκλμέ Η δύμ υτή μρεί χρσμθεί μό μί φρά σε κάθε πχίδ Ότ τ χρσμήσε, γύρ τ κάρτ άδ με τ πλευρά Πρσωπκόττ πρ τ πάω Επέστρεψε τ 8 κάρτ Ρλό στ στίβ με τ κάρτε Ίτργκ, κόμ κ εί μδκή κάρτ υ έχε μείε στ στίβ Αυτό σμίε πω 8 κάρτ Ρλό μρεί τρβχτεί ξά κ ξά Σμείωσ: εί πθό όλ Πρσκεκλμέ εξλθρευτύ πό τ δλφό Σε υτή τ περίπτωσ δε κερδίζε κέ Η πλευρά Πρσωπκόττ δίε κάε πλρφρίε γ τ Πρσκεκλμέ λλά δε επρεάζε τ πχίδ Μί φρά σε κάθε πχίδ, μρεί ξεκήσε δύ Υθέσε στ ίδ γύρ 2008 Hasbro Αδγύρσε υτή τ κάρτ φύ χρσμήσε τ δύμή συ Ich bin der König der Schickeria! FELIX BLOOM - Schlau und gerissen CLUEDO ΟΔΗΓΊΕΣ i110indd Sec1:7 23/7/08 09:27:50 ROD: 0000 File Name: 40613i110indd

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7 ο ΕΓ/2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προλήψεως Ατυχημάτων Πρώτες Βοήθειες ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ «Δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή» Εί ναι γνω στό ό τι κά θε χρό νο στη χώ ρα μας ε

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

μαζ ΑρΘρ παρψφεμ π οκ πτυ αιυμαε α κλπ

μαζ ΑρΘρ παρψφεμ π οκ πτυ αιυμαε α κλπ τθ ι τ τ Υ γ ΥΓ Υ ν ι τ τ Θ ι τ τ ι οι ι τ ρ ι Θ ιξ τ Σ Κ Σ Γ Π ΝΤ Γ Λ λι ΩΝ ΦΑΛΑΙο Ω Δ Α Σκ ΠοΣ ΣΑ Ιδρι ετα Σιυμ τε με τη ε ω υμ α ΠΑΝ ΛΛΗ Ιι Σ Σ Λ ΓΦΣ ΑΓο Λ ΙτΩΝ με δρα τη θη α Σκ π του Συ γ υ ε α βθρ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΣΣΡΙ 5769. Τισσρ : Το παιχν δι αρχ ζει! Φανταστικ εορταστικ φαγητ! ΚΕΡ ΙΣΤΕ μεγ λα δ ρα! Ο ΗΓΟΣ ΓΙΟΡΤ Ν ΚΑΙ ΙΑΣΚΕ ΑΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ!

ΤΙΣΣΡΙ 5769. Τισσρ : Το παιχν δι αρχ ζει! Φανταστικ εορταστικ φαγητ! ΚΕΡ ΙΣΤΕ μεγ λα δ ρα! Ο ΗΓΟΣ ΓΙΟΡΤ Ν ΚΑΙ ΙΑΣΚΕ ΑΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ! GREEK Kids Magazine - Tishrei 5769 15/9/08 16:33 Page 1 ΤΙΣΣΡΙ 5769 Ο ΗΓΟΣ ΓΙΟΡΤ Ν ΚΑΙ ΙΑΣΚΕ ΑΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ! Τισσρ : Το παιχν δι αρχ ζει! Φανταστικ εορταστικ φαγητ! ΚΕΡ ΙΣΤΕ μεγ λα δ ρα! GREEK

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2012 .3556/2007

1 31 2012 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος)

Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος) ΝΙΑ Ο }'Σ ΤΑ Ερπ ψα Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος) Του Αλέξανδ ρου Γ. Οικονόμου Αρ χιτ έκ τ ονα Μ ηχανικού Η δυτική όψη ΤΟ\ ' γι ΙΟ \1 απ ό ΤΩγ δρ όμο. Δ ιακρϊνε ται ο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ. ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, 16-18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1987 CHRONICA OF CHALKIDIKI JOURNAL OF ΤΗ Ε HI SΤORICA L Α ΝΟ FOLKLORE SOCIETY OF CHA L K I D IΚ

Διαβάστε περισσότερα

Η έwοιa της αρετής. Νικομάχεια του Αριστοτέλη

Η έwοιa της αρετής. Νικομάχεια του Αριστοτέλη στα Ηθικά Η έwοιa της αρετής Νικομάχεια του Αριστοτέλη τ ου Άκ ι Θωμαϊδη Τα Ηθικά Νικομάχεια είναι, κατά την άποψη πολλών έγκυρων μελετητών, το ωριμότερο από τα ηθικά έργα του Αριστοτέλη. Στην ογκώδη αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Ε Α Ν Α Ζ Ε Ζ Υ Ε Γ Υ Α Γ Ρ Α Ι Ρ Ι Ι Α Ν Α Ι Ν Κ Ι Α

Ε Α Ν Α Ζ Ε Ζ Υ Ε Γ Υ Α Γ Ρ Α Ι Ρ Ι Ι Α Ν Α Ι Ν Κ Ι Α ΕΝΑ ΖΕΥΓΑΡΙ Ι ΑΝΙΚΑ τὸ ἔργο «Ρόσμερσχολμ» τοῦ Νορβηγοῦ Ἑρρίκου Ἴψεν ὁ πρωταγωνιστὴς ρωτάει τὸν ἐξουθενωμένο γέρο-βρέντελ: «Μήπως θὰ μποροῦσα νὰ σὲ βοηθήσω»; Καὶ ἀπαντᾶ ὁ Βρέντελ: «Ἂν μποροῦσες νὰ μοῦ διαθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ. Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου

ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ. Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου ΒΕΡΟΙΑ 201 Βασίλειος Κ. Μαυράγκανος 28 ης Ὀκτωβρίου 8, 59 100

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2011 .3556/2007

1 31 2011 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

l ϊιξi Π Ε Η "'ΑIΑ 1

l ϊιξi Π Ε Η 'ΑIΑ 1 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ: Η.Υ.Σ Τε χνο λογικ ό Εικπαιuεuη κό Ί δρυμα τ.ε.ι. ΠΕΙ ΡΑΙΑ Πτυχιακή εργασία Προσωπικά δεδομένα και εργασιακές σχέσεις Η προστασία των εργαζομένων από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ªÂ ÙÔ «ÛÂÈ» Î È Ì ÙÔ «Û»

ªÂ ÙÔ «ÛÂÈ» Î È Ì ÙÔ «Û» ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ªÂ ÙÔ «ÛÂÈ» Î È Ì ÙÔ «Û» Ú ÙËÚÒ ÙÈ ÂÈÎfiÓ ÙÔ μè Ï Ô ÙÔ Ì ıëù (σελίδα 21) Παρατήρησε τις εικόνες. ΑΠΑΝΤΗΣΗ Στις εικόνες αυτές, που είναι ίδιες, βλέπουμε δυο μικρά παιδιά, ένα αγόρι και ένα κορίτσι,

Διαβάστε περισσότερα

ÅÐÁËÇÈÅÕÓÇ ÔÇÓ ÁÑ ÁÉÁÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ

ÅÐÁËÇÈÅÕÓÇ ÔÇÓ ÁÑ ÁÉÁÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ ÅÐÁËÇÈÅÕÓÇ ÔÇÓ ÁÑ ÁÉÁÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ 2.300 ἐ τῶν γρα νά ζι ἀ να κα λύ πτε ται στὴ Σαρ δη νί α Εἶ ναι πα λαι ό τε ρο τοῦ Ὑ πο λο γι στῆ τῶν Ἀν τι κυ θή ρων να μι κρὸ κομ μά τι ἑ νὸς μι κροῦ ὀ

Διαβάστε περισσότερα

60 χρόνια. α.πο την κα.τα.στpcxpη *

60 χρόνια. α.πο την κα.τα.στpcxpη * Γ. Μ. ΠΟΛΙΤΑΡΧΗ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΚΡΑΣΙΑ ΕΚΔΙΚΗΤΗΣ, μugιοτόρwα. Άρώνειο ΛογοτεΧΥΙΧΟ επα.θλο (1976) Βρα.6ετο Έστίσ,ς Ν έσ,ς Σμόρνης (1977) * Μ1ΚΡΑΣΙΑ, ποιητικη oό",{jfoyi Βρα.6ετο 'Εστία.;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ ΤΕΛ ΕΥ ΤΑΙΑΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31η ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2008 Κ ΑΙ ΕΝ ΑΡ Ξ ΗΣ ΕΚ Κ ΑΘ ΑΡ ΙΣΗΣ ΤΗΣ Ν ΑΥ ΤΙΚ ΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Γ ΚΛΟ ΡΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ε Κ Θ

Διαβάστε περισσότερα

Αυ χε ναλ γί α: Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτικοί χειρισμοί

Αυ χε ναλ γί α: Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτικοί χειρισμοί Α να σκό πη ση EΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2006,17(1):65-76 Αυ χε ναλ γί α: Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτικοί χειρισμοί Ι. ΜΥ ΡΙΟ ΚΕ ΦΑ ΛΙ ΤΑ ΚΗΣ Σ. ΚΑ ΡΟ ΓΙΑΝ ΝΗ Μ. ΜΠΑ ΣΤΑ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙ ΛΗ ΨΗ Η αυ χε ναλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΛ ΜΑΡ_ ΤΟ ΕΒΡΑΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΔ γσσεασ

ΚΑΡΛ ΜΑΡ_ ΤΟ ΕΒΡΑΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΔ γσσεασ ΚΑΡΛ ΜΑΡ_ ΤΟ ΕΒΡΑΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΔ γσσεασ Πολιτική Ιοότπτα κα Ι όν θρώπινπ χειραφέτnσπ : αύτός θό μπορούσε ν ό εlν αι ό ύπότιτλος τού έργου τούτου τού Μόρξ, πού θεωρε ίται ένα όπό τό σπμαντικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ο Ν Ο Μ Θ Χ Ρ Π Ο Υ Β Ρ Υ Ι Λ Ι Η Ε Τ Ρ Ε Ι Η Ρ Λ Η ΕΤΗΣΙΑ ΙΚ ΙΚ Η ΕΚ ΕΣΗ ΤΗΣ ΗΣΕΩ Σ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ ΙΟ 2009 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤ ΑΚ ΑΙ Α ΑΚ Σ» Α.Ν.Ε. Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 13261/01ΑΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. Π ΕΙΡΑ ΙΑ} ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ Ι ΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕ ΙΡ ΗΣΕ ΩΝ Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Ε ΠΙΒΛΕΠ Ω Ν ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Κος

Διαβάστε περισσότερα

µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο

µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο 01 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Δευτέρα τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἰουστίνου τοῦ Φιλοσόφου, καὶ ἑτέρου Ἰουστίνου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ. Εἰς τόν Ὄρθρον. Ἦχος Θε ος Κυ ρι ος και ε πε ε φα α νεν η Γα η µιν

Διαβάστε περισσότερα

Πώς τα πέρασες σήμερα; τη ρώτησε και, καθήμενη στο κρεβάτι της, άφησε να γλιστρήσει η σάκα απ την

Πώς τα πέρασες σήμερα; τη ρώτησε και, καθήμενη στο κρεβάτι της, άφησε να γλιστρήσει η σάκα απ την 1 ΜΕ ΤΟ ΠΟΥ ΜΠΗΚΕ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ φώναξε σαν παλιομοδίτικος Αμερικάνος σ ζυγος: Honey, I m home!* Έτσι πάντα έκανε η Λίνα εδώ κι ένα χρ νο, κάθε μεσημέρι που γ ριζε απ το σχολείο. Κι ας μη χρειαζ ταν, γιατί

Διαβάστε περισσότερα

Ο Παλμός. της Aνθρωπιάς. Η Αρχιτεκτονική των Ανθρώπων. Της Μαρίας Σφυράκη

Ο Παλμός. της Aνθρωπιάς. Η Αρχιτεκτονική των Ανθρώπων. Της Μαρίας Σφυράκη ΜΟΣΧΑΤΟ 248 Ο Παλμός της Aνθρωπιάς H Ακαδημία Αθηνών βράβευσε την Κοινωνική Μέριμνα Μοσχάτου το 1993 για το κοινωνικό της έργο ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ETOΣ 37 ο AP. ΦYΛΛOY 404 ΚΩΔ. 03-3067 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Το Γρ μμα του Τόπου TOΠΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010. Δεινοί καιροί, θεραπευτικά βιβλία. Aφιέρωμα

Το Γρ μμα του Τόπου TOΠΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010. Δεινοί καιροί, θεραπευτικά βιβλία. Aφιέρωμα ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 Aφιέρωμα Δεινοί καιροί, θεραπευτικά βιβλία ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ #4 Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ TOΠΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Περιεχόμενα 3 Του Εκδότη

Διαβάστε περισσότερα

Δεν ανεχόμαστε. τη σεξουαλική

Δεν ανεχόμαστε. τη σεξουαλική Δεν ανεχόμαστε τη σεξουαλική παρενόχληση στον χώρο εργασίας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ, ΕΡΓΟΔΟΣΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ Δεν είσαι η μόνη Δεν είσαι μόνη Το «Εγχειρίδιο συμβουλευτικής για

Διαβάστε περισσότερα

µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο εν ο νο µα α τι Κυ υ ρι ι ου

µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο εν ο νο µα α τι Κυ υ ρι ι ου 14 ΜΑΪΟΥ 2014 ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ. Ἰσιδώρου µάρτυρος τοῦ ἐν Χίῳ, Θεράποντος ἱεροµάρτυρος, Λεοντίου Ἀρχιεπισκόπου Ἱεροσολύµων Εἰς τόν Ὄρθρον. Ἦχος Γα Θε ος Κυ ρι ος και ε πε ε φα α νεν η η µιν ευ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματιστικοί Μικρόκοσμοι και η Εφαρμογή τους στη Διδασκαλία του

Προγραμματιστικοί Μικρόκοσμοι και η Εφαρμογή τους στη Διδασκαλία του Προγραμματιστικοί Μικρόκοσμοι και η Εφαρμογή τους στη Διδασκαλία του Προγραμματισμού ΜΑΡΙΑ ΔΡΟΣΙΝΟΥ Α.Μ.:36961 Επιβλέπων καθηγητής: Ιωάννη ς Ψαρομήλιγκος -- ~- ΒΙ8ΛtΟΘΗΚΗ 1 ΤΕΙ ΠΕΙΡ ΑΙΑ Περίληψη Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Ἔτος 26, Σεπτέμβριος 2007, Ἀριθ. 305

Ἔτος 26, Σεπτέμβριος 2007, Ἀριθ. 305 Ἱδρυτὴς - ἰδιοκτήτης, ἐκδότης - διευθυντὴς ΗΜ. Ι. ΛΑΜΠΡΟΥ Κυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Ἀθήνα. Τηλέφωνα: 2103223957, 2103314986, 2109841655 Τηλομοιότυπος: 2103314997 ΙΑ ΙΚΤΥΟ: http://www.davlos.gr Ἠλεκτρονικὴ

Διαβάστε περισσότερα

Ἅγιον Ὄρος. Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως. Πανσέβαστε. Τήν. Πορταΐτισσα. σεπτήν Σου Εἰκόνα, Πορταΐτισσα.

Ἅγιον Ὄρος. Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως. Πανσέβαστε. Τήν. Πορταΐτισσα. σεπτήν Σου Εἰκόνα, Πορταΐτισσα. Ἅγιον Ὄρος Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως Πανσέβαστε Πορταΐτισσα Δέσποινα, ἐν τοῖς νῦν δεινοῖς καιροῖς τῆς καὶ ἐκ τῶν ἡμετέρων ἀμφισβητήσεως τῶν ἀδιαπραγματεύτων ἁγίων δογμάτων καὶ ἱερῶν

Διαβάστε περισσότερα